Samsung HT-D7100 Vartotojo vadovas
HT-D7100
2.1 kanalų „Blu-ray“
namų kino sistema
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote SAMSUNG produktą.
Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite savo produktą.
www.samsung.com/register
Saugumo informacija
Saugumo įspėjimai
NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJAUS, NEATIDARYKITE ĮRENGINIO KORPUSO.
VIDUJE YRA NE PATIES VARTOTOJO KEIČIAMOS DETALĖS. TAISYMĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo „pavojingą įtampą“
ir įspėja apie elektros šoko ar
asmens sužeidimo pavojų.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI IŠVENGTI
ELEKTROS ŠOKO, PILNAI ĮJUNKITE
PLATŲJĮ KIŠTUKO KONTAKTĄ Į
PLAČIĄJĄ JUNGTĮ.
DĖMESIO
Norėdami išvengti gaisro ar elektros šoko,
saugokite šį prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.
DĖMESIO
Nestatykite įrenginio ten, kur ant jo lašėtų ar taškytųsi
vanduo, nedėkite ant jo daiktų su skysčiu, pvz. vazų.
Maitinimo kištukas yra naudojamas prietaisui atjungti,
todėl jis turi būti lengvai pasiekiamas.
Šis įrenginys turi būti nuolat prijungtas prie kintančios
srovės jungties su apsauginiu įžeminimu.
Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, kištuką
ištraukite iš pagrindinio elektros lizdo, todėl maitinimo
kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Šis simbolis informuoja apie
svarbius nurodymus, susijusius su
gaminiu.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
Šis kompaktinių diskų grotuvas yra klasifikuojamas
kaip 1 KLASĖS lazerinis gaminys.
Kitokių nei instrukcijoje aprašytų nustatymų, pakeitimų
ar procedūrų panaudojimas gali sukelti pavojingą
spinduliavimą.
ĮSPĖJIMAS
NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA.
KAI ĮRENGINYS ATIDARYTAS, VENKITE SPINDULIAVIMO.
Pagrindinio maitinimo kištuko instaliacija (tik Jungtinėje Karalystėje)
SVARBI INFORMACIJA
Šio įrenginio maitinimo laidas pateikiamas su kištuku, turinčiu saugiklį. Saugiklio parametrai yra nurodyti kištuko priekinėje
dalyje. Jeigu reikia kištuką pakeisti, turi būti naudojamas tokios pačios klasės BS1362 saugiklis. Niekada nenaudokite
kištuko be saugiklio dangtelio, jeigu jis yra nuimtas. Jeigu reikia pakeisti saugiklio dangtelį, jis turi būti tokios pat spalvos,
kaip ir saugiklis kištuke. Atsarginių dangtelių galite ieškoti įrenginio pirkimo vietoje. Jeigu kištukas netinka jūsų namuose
esantiems elektros lizdams arba laidas yra per trumpas, kad pasiektų juos, įsigykite tinkamą, saugumo reikalavimus
atitinkantį prailginimo laidą, arba pasikonsultuokite su pardavėju. Tačiau, jeigu nėra kitos išeities, kaip nukirpti kištuką,
nuimkite saugiklį ir tuomet jį nupjaukite. Nejunkite kištuko į maitinimo tinklą, kadangi neizoliuotas laidas sukelia elektros šoko pavojų.
Nebandykite kišti plikų laidų į maitinimo lizdą. Tam visada naudokite kištuką ir saugiklį.
SVARBU
Maitinimo laido gyslos yra sužymėtos spalvomis pagal kodus: – MĖLYNAS = NULIS, RUDAS = FAZĖ
Kadangi šios spalvos gali nesutapti su spalvomis, žyminčiomis gnybtus kištuke, darykite taip:
MĖLYNAS laidas turi būti jungiamas su mėlynos arba juodos spalvos gnybtu, arba gnybtu, pažymėtu N raide.
RUDAS laidas jungiamas su rudu, raudonu arba L raide pažymėtu gnybtu.
DĖMESIO: NEJUNKITE NEI VIENO IŠ ŠIŲ LAIDŲ SU ĮŽEMINTU GNYBTU, KURIS ŽYMIMAS E RAIDE ARBA
ĮŽEMINIMO SIMBOLIU
, ARBA YRA ŽALIOS AR ŽALIAI GELTONOS SPALVOS.
2
Lietuvių
Atsargumo priemonės
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės šaltinis jūsų namuose atitinka parametrus, nurodytus įrenginio galinėje dalyje
esančiame lipduke.
Statykite grotuvą horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldų), kur būtų pakankamai erdvės grotuvo vėdinimui
(7.5~10cm).
Nestatykite grotuvo ant stiprintuvo ar kitos įrangos, kuri gali įkaisti. Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų
uždengtos.
Nieko nedėkite ant grotuvo paviršiaus.
Prieš pernešdami grotuvą, įsitikinkite, kad jame nėra disko.
Norėdami visiškai atjungti namų kino sistemą nuo maitinimo šaltinio, ištraukite pagrindinį laidą iš elektros lizdo,
ypač jeigu ilgai jo nenaudojate.
Perkūnijos metu išjunkite pagrindinį maitinimo laidą iš elektros lizdo. Įtampos šuoliai žaibo metu gali sugadinti
įrenginį.
Nestatykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar arti šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti
įrenginį.
Saugokite grotuvą nuo drėgmės ir šilumos šaltinių bei įrenginių, sukuriančių stiprų magnetinį ar elektrinį lauką
(pvz.: garsiakalbių).
Jeigu įrenginys neveikia, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Šis grotuvas neskirtas pramoniniam naudojimu. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui.
Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensacija. Jeigu grotuvas
transportuojamas žiemos metu, palaukite apie dvi valandas, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros ir tada jį
naudokite.
Šiame įrenginyje naudojamuose elementuose yra aplinkai pavojingų cheminių medžiagų. Neišmeskite jų su
bendromis namų apyvokos atliekomis.
Kaip žiūrėti 3D televizorių
Svarbi saugumo informacija. Prieš pradėdami žiūrėti 3D televizorių ar leisdami jį žiūrėti savo vaikams,
perskaitykite šiuos įspėjimus.
Nėščiosioms, pagyvenusiems žmonėms ir sergantiems epilepsija, o taip pat tiems, kurie patiria stiprų
pykinimą važiuodami mašina, rekomenduojama nežiūrėti trimačių reginių.
Mes nerekomenduojame trimačių vaizdų žmonėms, kurie yra blogos fizinės būklės, kuriuos kankina
nemiga ar kurie yra išgėrę. Kai kurie trimačiai vaizdai gali išgąsdinti žiūrovą.
Prieš žiūrėdami 3D filmą, patikrinkite, kad šalia jūsų nebūtų jokių aštrių ar lengvai dūžtančių daiktų.
Jeigu jūs reaguosite į trimatį vaizdą, kaip į tikrovišką, jūs galite sudaužyti daiktus, esančius šalia
jūsų, arba fiziškai susižeisti.
Įspėjimas apie priepuolius, atsirandančius dėl jautrumo šviesai, ir kitus pavojus sveikatai
- Nenaudokite 3D akinių kitiems tikslams – kaip pagrindinių akinių, akinių nuo saulės, apsauginių
akinių ir pan.
- Nenaudokite 3D funkcijos ar 3D akinių vaikščiodami ar judėdami. Judėdami ir užsidėję 3D akinius,
galite susižeisti atsitrenkę į tam tikrus objektus, apvertę ar/ir numetę juos.
Lietuvių
3
Saugumo informacija
Diskų saugojimo ir laikymo įspėjimai
Maži įbrėžimai ant disko gali sumažinti garso ir
vaizdo kokybę ar diskas gali būti nenuskaitomas.
Laikydami diską, būkite itin atsargūs, kad jo
nesubraižytumėte.
Disko laikymas
Nelieskite atkuriamos disko pusės.
Diską laikykite už kraštų taip, kad ant jo neliktų pirštų
antspaudų.
Neklijuokite popieriaus ar
juostos ant disko.
Disko saugojimas
Nelaikykite disko tiesioginiuose saulės
spinduliuose.
Laikykite diskus gerai vėdinamose patalpose.
Laikykite švariame apsauginiame dėkle
vertikalioje padėtyje.
✎ PASTABA
 Nesupurvinkite ar neleiskite kauptis purvui ant diskų.
 Nebandykite atkurti sulūžusių ar subraižytų diskų.
Diskų laikymas ir saugojimas
Jeigu ant disko yra purvo ar išlikę pirštų antspaudai,
nuvalykite jį su vandeniu skiesta švelnia valymo priemone
bei po to nuvalykite su minkšta medžiaga.
Valydami švelniai braukite nuo disko vidaus į
išorę.
✎ PASTABA
 Jeigu įrenginio viduje esančios šaltos detalės
kontaktuoja su šiltu oru, gali susiformuoti
kondensatas. Jeigu kondensatas susiformuoja
įrenginio viduje, gali sutrikti įrenginio veikimas. Jeigu
taip atsitinka, išimkite diską bei įjungę grotuvą
palikite jį 1 ar 2 valandoms.
4
Lietuvių
Licencija
1 „Dolby“ ir dvigubos D simbolis yra registruoti „Dolby Laboratories“
prekių ženklai.
1 APIE „DIVX VIDEO“: „DivX“® yra skaitmeninis vaizdo
formatas, sukurtas kompanijos „DivX, Inc”. Tai yra
oficialiai „DivX“ sertifikuotas įrenginys, kuris atkuria
„DivX“ formato vaizdą. Daugiau informacijos bei programinės įrangos,
konvertuojančios jūsų laikmenas į „DivX“ vaizdo formatą, rasite
apsilankę www.divx.com
Apie DIVX „VIDEO-ON-DEMAND“ funkciją: Šį „DivX”® sertifikuotą įrenginį
būtina registruoti, kad galėtumėte matyti įsigytą „DivX Video-on-Demand”
(VOD) turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, įrenginio
nustatymų meniu suraskite DivX VOD skyrių. Internetiniame puslapyje
vod.divx.com pateikiama daugiau informacijos, kaip užregistruoti įrenginį.
„DivX“ sertifikuotas atkurti iki HD 1080p raiškos „DivX“ formato vaizdą,
įskaitant ir aukščiausios kokybės turinį.
„DivX“®, „DivX Certified“® ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės
ženklai ir naudojami su sutikimu.
Saugomas vieno ar daugiau Jungtinių Valstijų patentų: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
1 HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition
Multimedia Interface“ yra prekės ženklai
arba Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse
registruoti „HDMI Licensing LLC“ prekės ženklai.
1 „Oracle“ ir „Java“ yra bendrovės „Oracle“ ir/arba jos filialų registruoti
prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti atitinkamiems savininkams
priklausantys prekės ženklai.
1 Šiame įrenginyje yra apsaugos nuo kopijavimo technologija, kurią saugo
Jungtinių Valstijų patentai ir kitos „Rovi Corporation“ intelektualinės
nuosavybės teisės. Ardymas ar inžinerinis pakeitimas yra draudžiamas.
1 „Blu-ray Disc™“, „Blu-ray™“ ir jų logotipai yra „Blu-ray Disc Association“
prekės ženklai.
1 „iPod“ yra „Apple Inc.“ prekės
ženklas, registruotas JAV ir kitose
šalyse. „iPhone“ yra „Apple Inc.“
prekės ženklas.
< Atviro kodo licencija >
n(CÒEQJ?QBKÓ?PC?PRÒNKGKBKLNKEN?IÒJąDžN?JEîDžNCJEÒJÒKICJÒQE?HÒI?
rasti Atviro kodo licencijas.
Autorinės teisės
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ Visos
teisės saugomos.
Turinys
SAUGUMO INFORMACIJA
Saugumo įspėjimai
Atsargumo priemonės
Diskų saugojimo ir laikymo įspėjimai
Licencija
Autorinės teisės
PRADŽIA
7
8
13
14
16
Naudojimo instrukcijoje naudojamos piktogramos
Diskų tipai ir savybės
Priedai
Aprašymas
Nuotolinio valdymo pultas
JUNGTYS
18
21
21
21
22
23
24
24
25
25
Garsiakalbių prijungimas
Išorinių įrenginių/jūsų TV prijungimas per HDMI
FM antenos prijungimas
„HDMI OUT“ : Prijungimas prie TV per HDMI laidą
(GERIAUSIA KOKYBĖ)
„HDMI IN“ : Išorinio prietaiso prijungimas per HDMI laidą
Vaizdo išvesties („Video Out“) prijungimas prie televizoriaus
1 METODAS : Kompozitinis vaizdas (GERA KOKYBĖ)
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
OPTINIS : Išorinio skaitmeninio komponento prijungimas
Prijungimas prie tinklo
27
28
29
29
29
30
30
30
32
32
32
32
32
33
33
33
34
34
34
36
36
36
36
39
Pradiniai nustatymai
Kaip įeiti į nustatymų („Settings“) meniu
Ekranas
3D
„Smart Hub” ekrano dydis
TV vaizdo formatas
„BD Wise“ (tik SAMSUNG įrenginiams)
Raiška
HDMI spalvų formatas
Kadrų skaičius (24Ks)
HDMI „Deep Color“
„Still“ režimas
„Progressive“ režimas
Garsas
Garsiakalbių nustatymai
Vartotojo EQ
HDMI garsas
Garso grąžinimo kanalas
Skaitmeninė išvestis
Dinaminio diapazono valdymas
Garso sinchronizavimas („Audio Sync“)
Tinklas
Tinklo nustatymai
Tinklo būsena
2
7
18
NUSTATYMAI
27
Lietuvių
2
3
4
4
4
Lietuvių
5
Turinys
NUSTATYMAI
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
44
„BD-LIVE“ internetinis ryšys
Sistema
Pradiniai nustatymai
„Anynet+“(HDMI-CEC) funkcija
BD duomenų valdymas
Laiko juosta
DivX® „Video-On-Demand“
Atstatymas
Kalba
Saugumas
DVD tėvų kontrolė
Slaptažodžio keitimas
Bendras
Priekinis ekranas
Nuotolinis valdymas tinkle
Palaikymas
Programinės įrangos atnaujinimas
Susisiekite su SAMSUNG
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
45
45
45
46
46
46
47
47
47
47
47
47
48
50
52
53
54
55
57
58
60
67
67
69
69
69
Disko atkūrimas
Atkūrimas
Disko meniu/Pavadinimų meniu/Iššokantis meniu
Kaip naudotis paieškos ir praleidimo funkcijomis
Kaip ieškoti norimos scenos
Kaip praleisti skyrius
Sulėtinta peržiūra/Peržiūra po kadrą
Sulėtinta peržiūra
Peržiūra po kadrą
Pakartotinis atkūrimas
Filmo ar skyriaus kartojimas
Pageidaujamos dalies kartojimas
Kaip naudotis TOOLS mygtuku
Muzikos klausymas
Garso režimas
Nuotraukų atkūrimas
Atkūrimas iš prijungtos USB atminties laikmenos
Radijo klausymas
„iPod“/ „iPhone“ prijungimas naudojant USB laidą
Kokius „iPod“/ „iPhone“ modelius galima naudoti su
šiuo įrenginiu
„Smart Hub“ naudojimas
„Samsung Apps“
Mokamos programos
BD-LIVE™
Kaip naudotis „AllShare“ funkcija
„vTuner“ funkcijos naudojimas
70
73
Sutrikimų šalinimas
Specifikacijos
40
45
KITA INFORMACIJA
70
Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti skaičiai ir piktogramos skirti tik vaizdinei pagalbai skaitant instrukciją, todėl gali skirtis nuo
tikrojo prietaiso.
a. jūs iškvietėte aptarnavimo specialistą, tačiau įrenginys nėra sugedęs (t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos)
b. jūs atnešėte įrenginį į aptarnavimo centrą, tačiau įrenginys nėra sugedęs (t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
6
Lietuvių
01
Pradžia
Pradžia
Naudojimo instrukcijoje naudojamos piktogramos
Būtinai peržiūrėkite toliau aprašytus terminus prieš skaitydami naudojimo instrukciją.
Terminas
Logotipas
Piktograma
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Aprašymas
Funkcija BD-ROM diskams.
Funkcija BD-RE/-R diskams, įrašytiems BD-RE formatu.
Funkcija DVD-VIDEO diskams.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Funkcija įrašytiems ir užbaigtiems DVD+RW ar DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskams.
DVD+R
Garso CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB laikmena
-
ATSARGIAI
-
PASTABA
-
Spartusis
mygtukas
-
o
w
G
x
F
!
✎
Funkcija garso CD-RW/-R (CD-DA formato) diskams.
Funkcija CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskams arba USB atmintinėje
esančiam MP3 ar WMA turiniui.
Funkcija CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskams arba USB atmintinėje
esančiam JPEG turiniui.
Funkcija CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskams arba USB laikmenoje
esančiam DivX turiniui.
Funkcija USB atmintinei.
Situacija, kai funkcija neveikia ar atšaukiami nustatymai.
Instrukcijos ar patarimai puslapyje, kurie padeda naudotis kiekviena
funkcija.
Ši funkcija suteikia tiesioginį ir greitą priėjimą, paspaudus
mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Šis įrenginys suderinamas tik su PAL spalvų sistema.
NTSC diskai nebus atkuriami.
Lietuvių
7
Pradžia
Diskų tipai ir savybės
Nuskaitomų diskų logotipai
„Blu-ray“ diskų suderinamumas
„Blu-ray“ yra naujas besivystantis formatas. Dėl šios
priežasties galimos diskų suderinamumo problemos. Ne
visi diskai yra suderinami ir ne visi diskai gali būti
atkuriami. Daugiau informacijos rasite šios naudojimo
instrukcijos skyriuje „Diskų tipai ir savybės“. Jeigu
susiduriate su suderinamumo problemomis, susisiekite
su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru.
✎ PASTABA
 Gali būti neatkuriami kai kurie diskų tipai, arba gali
būti nevykdomi kai kurie specifiniai veiksmai, kaip
pavyzdžiui, atliekamas kampo keitimo arba vaizdo
formato reguliavimas. Detali informacija apie diskus
pateikiama ant dėžutės. Jeigu reikia, perskaitykite ją.
 Nesupurvinkite ar nesubraižykite disko. Pirštų
antspaudai, purvas, dulkės, įbrėžimai ar cigarečių
dūmų nuosėdos rūkos ant įrašymo paviršiaus gali
neleisti atkurti disko.
 Kai rodomas „BD-Java“ pavadinimas, jo
užkrovimas gali užtrukti ilgiau, nei įprastai, arba kai
kurios funkcijos gali būti atliekamos lėčiau.
„Blu-ray“ diskas
„Dolby Digital Plus“
PAL transliavimo sistema
J.K., Prancūzijoje,
Vokietijoje ir t.t.
„Dolby TrueHD“
DTS-HD Didelės Raiškos
Garsas
Java
„DTS-HD Profesionalus
Garsas | Svarbus“
BD-LIVE
Nenuskaitomi diskai
HD DVD diskas
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R įrašomasis diskas.
DVD-RW(VR režimas)
„Super Audio CD“(išskyrus CD sluoksnį)
DVD-ROM/PD/MV-diskai, t.t. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
„CDG“ atkuriamas tik garsas, bet ne grafika.
✎ PASTABA
 Kai kurie komerciniai ir DVD diskai, įsigyti ne jūsų
regione, gali būti nenuskaitomi šiame įrenginyje. Kai
bandoma atkurti diską, rodomas pranešimas
„Negalima nuskaityti šio disko. Patikrinkite disko
regiono kodą.“ („Cannot read this disc. Please check
the regional code of the disc.”).
 Jeigu DVD-R/-RW diskas buvo netinkamai įrašytas
DVD vaizdo formate, jis bus nenuskaitomas.
8
Lietuvių
„Blu-ray“ 3D diskas
01
Diskų tipai
Tiek pats diskų grotuvas, tiek diskai yra
koduojami pagal regioną. Kad diskas būtų
atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono
kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti
negalima.
BD-ROM
Disko tipas
„Blu-ray“
„DVDVIDEO“
Regiono
kodas
Regionas
A
Šiaurės Amerika, Centrinė
Amerika, Pietų Amerika, Korėja,
Japonija, Taivanis, Honkongas ir
Pietryčių Azija.
B
Europa, Grenlandija, Prancūzijos
teritorijos, Vidurinieji Rytai, Afrika,
Australija ir Naujoji Zelandija.
C
Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir
Pietų Azija.
1
JAV, JAV teritorijos ir Kanada.
2
Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai,
Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija.
3
Taivanas, Korėja, Filipinai,
Indonezija, Honkongas
4
Meksika, Pietų Amerika, Centrinė
Amerika, Australija, Naujoji
Zelandija, Ramiojo Vandenyno
salos, Karibai
5
Rusija, Rytų Europa, Indija,
didžioji Afrikos dalis, Šiaurės
Korėja, Mongolija
6
Kinija
Pradžia
Regiono kodas
Šis „Blu-ray” diskas gali būti tik atkuriamas.
BD-ROM diske yra iš anksto įrašyta informacija.
Nors BD-ROM diske gali būti patalpinta bet kokia
duomenų forma, daugumoje BD-ROM diskų įrašyti
HD („High Definition“) formato filmai atkūrimui
“Blu-ray” diskų grotuvuose. Šis gaminys gali atkurti
iš anksto įrašytus komercinius BD-ROM diskus.
BD-RE/BD-R
Perrašomas “Blu-ray”diskas/įrašomas ”Blu-ray”
diskas. BD-RE/BD-R formatas idealiai tinka
atsarginių kopijų ir asmeninių vaizdų įrašymui.
DVD-R/-RW
Kai tik DVD-R/-RW įrašymas „Video“ režime yra
baigtas, tai tampa DVD vaizdu („DVD-Video“).
Galimybė atkurti tokį diską priklauso nuo įrašymo
sąlygų.
Šis grotuvas gali atkurti DVD-R diskus, įrašytus ir
užbaigtus SAMSUNG DVD vaizdo įrašymo įrenginiu.
Grotuvas gali atkurti DVD-RW diskus, tik įrašytus
„Video“ režime ir užbaigtus.
DVD+RW
Grotuvas gali atkurti DVD+RW diskus, įrašytus su
DVD vaizdo įrašymo įrenginiu. Galimybė atkurti
tokį diską priklauso nuo įrašymo sąlygų.
Lietuvių
9
Pradžia
Garso CD
JPEG diskų naudojimas
CD-R/-RW
DVD-RW/-R/+R
Garso diskuose yra įrašomas 44.1kHz PCM garsas.
Šis grotuvas gali atkurti CD-DA formato garso CD-RW
ir CD-R diskus.
Grotuvas gali neatkurti kai kurių CD-RW ar CD-R diskų
dėl juose esančių įrašų būklės.
Naudokite 700MB (80 minučių) CD-RW/CD-R diskus.
Jeigu galite, venkite naudoti 800MB (90 minučių) ar
didesnius diskus, nes jie gali būti neatkuriami.
Jeigu CD-RW/CD-R disko įrašymas nebuvo
užbaigtas, disko atkūrimas iš pradžių gali vėluoti
arba net visas įrašytas turinys gali būti neatkuriamas.
Kai kurie CD-RW/CD-R diskai gali būti neatkuriami su
šiuo grotuvu, priklausomai nuo to, kokiu įrenginiu jie
buvo įrašyti. CD-R/-RW diskų, įrašytų asmeniniam
naudojimui, atkūrimo galimybė priklauso nuo įrašyto
turinio ir paties disko.
10
Lietuvių
Gali būti atkuriami CD-R/-RW, DVD-RW/-R diskai,
įrašyti UDF, ISO9660 ar JOLIET formatu.
Gali būti rodomos tik JPEG bylos su „.jpg“, „.JPG“,
„.jpeg“ ar „JPEG“ plėtiniais.
Palaikomas progresyvinis JPEG.
Tai formatas, naudojamas duomenų įrašymui į
DVD-RW ar DVD-R diskus. Šiuo grotuvu gali būti
atkuriamas tik užbaigtas diskas.
Jeigu diskas, įrašytas vaizdo režime skirtingo
gamintojo įrašymo įrenginiu nebuvo užbaigtas, šis
grotuvas jo neatkurs.
01
Pradžia
Pradžia
Palaikomi bylų formatai
Palaikomos vaizdo bylos
Bylos plėtinys
Konteineris
Vaizdo kodekas
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
„Motion JPEG“
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
„Motion JPEG“
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.asf
ASF
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
„Motion JPEG“
*.wmv
*.mp4
ASF
MP4
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
„DTS Core“
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
„DTS Core“
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Raiška
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
„Window Media Video v9“
WMA
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MP3
ADPCM
AAC
1920x1080
ADPCM
AAC
HE-AAC
1920x1080
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
*.3gp
Garso kodekas
3GPP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Lietuvių
11
Bylos plėtinys
Konteineris
*.vro
Vaizdo kodekas
MPEG1
PS
MPEG2
H.264
352x288
352x288
1920x1080
1920x1080
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
MPEG2
*.ts
*.tp
*.trp
1920x1080
AC3
MPEG
LPCM
AAC
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
Raiška
AC3
MPEG
LPCM
MPEG2
VRO
VOB
Garso kodekas
H.264
TS
VC1
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Apribojimai
t Net jeigu byla užkoduota aukščiau paminėtu palaikomu vaizdo kodeku, tačiau bylos turinys sugadintas,
grotuvas gali jos neatkurti.
t Jeigu pati byla yra pažeista arba bylos konteinerio informacija yra neteisinga, negarantuojamas normalus
bylos atkūrimas.
t Bylų, kurių bitų lygis/kadrų dažnis yra didesnis, nei standartinis, vaizdo/garso atkūrimas gali trūkčioti.
t Jeigu bylos indeksų lentelė yra pažeista, paieškos(praleidimo) funkcija gali neveikti.
t Jeigu atkuriate bylą per tinklo ryšį, vaizdo atkūrimas gali trūkčioti. Tai priklauso nuo sukurto tinklo
būsenos.
Vaizdo iškodavimas
t Palaiko iki H.264 4.1 lygio.
t Nepalaiko H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4, AVCHD.
t MPEG4 SP, ASP :
- Žemiau 1280 x 720: maks. 60 kadrų
- Aukščiau 1280 x 720: maks. 30 kadrų
t Nepalaiko GMC 2 ar aukštesnio.
Garso iškodavimas
t
t
t
t
Palaiko iki WMA 7,8,9.
Nepalaiko WMA 9 PRO daugiakanalio, jeigu yra daugiau, nei 2 kanalai.
Nepalaiko WMA 9 „Lossless“, balso.
Nepalaiko WMA 220/50Hz „mono“ fragmentavimo dažnio.
Palaikomos muzikos bylos
Bylos plėtinys
*.mp3
*.wma
12
Lietuvių
Konteineris
MP3
WMA
Garso kodekas
MP3
WMA
Palaikymo diapazonas
Suderinamas su WMA 10 versija
* Atrankos dažniai (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Sparta bitais – Visi bitų dažniai 5kbps-384kbps
diapazone.
01
Pradžia
6) Junkite USB įrenginį tiesiogiai prie grotuvo
USB jungties. Pajungus per USB laidą, gali
iškilti suderinamumo problemų.
Palaikomi įrenginiai:
7) Įdėjus daugiau nei vieną atminties kortelę į
keleto kortelių skaitytuvą, įrenginys gali
USB atminties laikmenos, MP3 grotuvai,
tinkamai neveikti.
skaitmeninės kameros, USB kortelių skaitytuvai.
8) Nepalaikomas skaitmeninių kamerų PTP
1) Grotuvas nepalaiko bylų ar katalogų
protokolas.
pavadinimų, kurie yra ilgesni nei 125 simboliai. 9) „Krovimo“ proceso metu neatjunkite USB
2) Didesnė nei 300KB subtitrų byla gali būti
įrenginio.
neteisingai atkuriama.
10) Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo ilgiau trunka
3) Kai kurie USB įrenginiai, skaitmeninės kameros
jo atvaizdavimas.
gali būti nesuderinamos su šiuo grotuvu.
11) Šis grotuvas negali atkurti MP3 bylų su DRM,
4) Palaikomos FAT16 ir FAT32 bylų sistemos.
kurios buvo atsiųstos iš komercinių svetainių.
5) Nuotraukų (JPEG), muzikos (MP3) ir vaizdo
bylų pavadinimai turėtų būti korėjietiški arba
angliški. Kitu atveju, byla gali būti neatkuriama.
Priedai
Patikrinkite, ar yra visi žemiau nurodytieji priedai.
Vaizdo laidas
Vaizdo adapteris Maitinimo blokelis
Maitinimo laidas
RECEIVER
SLEEP
TV
BD
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
3
PTY+
5
7
6
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
VOL
TUNING
/CH
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
INFO
TOOLS
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
MO/ST
D
SEARCH S/W LEVEL 2D→3D
HUB
3D SOUND
Vartotojo
instrukcija
FM antena
Padėklas
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DSP
vTuner
Nuotolinio valdymo pultas/
Baterijos (AAA dydžio)
(mažas)
(garsiakalbio laidui/
Maitinimo laidui)
(HDMI laidui)
Toroidinė ferito šerdis
Minkšta servetėlė
Belaidė „iPod/iPhone“ stotelė : HT-WDC10 (parduodama atskirai)
CH
ARG
E
LIN
K
STA
NDB
Y
Belaidis siųstuvas
Įkrovimo lopšys
DC maitinimo laidas
DC maitinimo blokas
Lietuvių
13
Pradžia
Pastabos apie USB jungiamumą
Aprašymas
Priekinis skydelis
VOL
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (POWER)
MYGTUKAS ( )
Įjungia/Išjungia įrenginį.
EKRANAS
Rodoma atkūrimo būsena, laikas ir t.t.
FUNKCIJOS (FUNCTION)
MYGTUKAS
7
8
9
10
Režimai keičiasi tokia tvarka:
BD/DVDD. INR. IPODW. IPOD FM
SUSTABDYMO (STOP) MYGTUKAS Sustabdomas disko atkūrimas.
PALEIDIMO/PAUZĖS
(PLAY/PAUSE) MYGTUKAS
Pradeda disko atkūrimą arba laikinai jį sustabdo.
ATIDARYMO/UŽDARYMO
(OPEN/CLOSE) MYGTUKAS
Atidaro ir uždaro disko stalčių.
ENTER MYGTUKAS
Pažymimas meniu punktas arba pradedamas „Blu-ray“ disko atkūrimas.
(Paspaudus, DVD disko atkūrimas nepradedamas.)
NUOTOLINIO VALDYMO IMTUVAS Aptinka signalus iš nuotolinio valdymo pulto.
GARSO VALDYMAS
DISKO STALČIUS
Reguliuojamas garso stiprumas.
Įdėkite diską čia.
✎ PASTABA
 Kai grotuvas rodo „Blu-ray“ disko meniu, negalėsite pradėti žiūrėti filmo tik paspaudę grotuvo arba nuotolinio
valdymo pulto mygtuką PLAY. Jeigu norite žiūrėti filmą, disko meniu turite pasirinkti „Play Movie“ arba „Start“
ir paspausti mygtuką ENTER.
14
Lietuvių
01
Pradžia
FM ANT. VIDEO OUT
1
2
Pradžia
Galinis skydelis
LAN
3
1
FM „COAXIAL” LIZDAS
2
VAIZDO IŠVESTIES JUNGTIS
3
LAN ĮVADAS
4
„HDMI OUT“ JUNGTIS
5
USB JUNGTIS
6
IŠORINIAI SKAITMENINĖS OPTINĖS
ĮVESTIES LIZDAI (OPTINIAI)
7
DC 12V JUNGTIS
HDMI OUT
OPTICAL
4
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5
6
7
Jungiama FM antena.
Televizoriaus vaizdo įvesties (VIDEO IN) lizdas, jungiamas su šio
įrenginio vaizdo išvesties lizdu.
Naudojamas tinklo paskirties paslaugoms (žiūrėkite 57~62psl.),
BD-LIVE ir programinės įrangos atnaujinimas tinkle.
HDMI laidu sujungiamas HDMI išvesties lizdas su HDMI įvesties
lizdu televizoriuje. Gaunamas aukščiausios kokybės vaizdas.
Čia gali būti prijungtas USB atminties raktas ir naudojamas kaip
laikmena, prijungus prie „BD-LIVE“. Taip pat gali būti naudojama
programinės įrangos atnaujinimui ir MP3/JPEG/ „DivX“/MKV/MP4
rinkmenų atkūrimui.
Jungiama išorinė skaitmeninės išvesties įranga.
Prijunkite DC adapterį prie šio įrenginio.
! ATSARGIAI
 Pastačius įrenginį į nuolatinę vietą, iš abiejų ventiliatoriaus pusių turi būti mažiausiai po
10cm laisvos vietos.
 Neuždenkite ventiliatoriaus vėdinimo angų.
 Programinės įrangos atnaujinimas per USB jungtį gali būti atliekamas tik su USB „flash” atmintine.
Lietuvių
15
Nuotolinio valdymo pultas
Susipažinimas su nuotolinio valdymo pultu
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
Įjungia/išjungia įrenginį.
Paspauskite TV mygtuką,
kai norite įjungti TV režimą.
Paspauskite BD mygtuką, kai norite pradėti
naudotis namų kino sistema.
Spauskite skaitmenų mygtukus,
norėdami valdyti pasirinkimus.
RECEIVER
BD
SLEEP
Nustatomas miego laikas, kada
išjungiamas įrenginys.
TA
Paspaudus, atidaromas disko
stalčius.
TV
RDS DISPLAY
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
REPEAT
Paspaudus, kartojamas pavadinimas,
skyrius, takelis ar visas diskas.
0
Paspaudus, televizorius perjungiamas į
vaizdo per visą ekraną režimą.
Paspaudus šį mygtuką, atliekama
paieška į priekį ir atgal.
Spauskite, norėdami pereiti atgal
arba į priekį.
Spauskite, kai norite sustabdyti/
atkurti diską.
Laikinai išjungiamas garsas.
Spauskite, kai norite laikinai
sustabdyti disko atkūrimą.
MUTE
Reguliuojamas garsas.
TUNING
/CH
VOL
V-SOUND
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Paspauskite, kai norite peržiūrėti
disko meniu.
Paspaudus šį mygtuką,
atidaromas Įrankių meniu.
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pasirenkami ekrane rodomo meniu
elementai ir keičiamos meniu reikšmės.
Paspaudus, grįžtama į ankstesnį meniu.
Šie mygtukai naudojami tiek įrenginio meniu,
tiek keletui „Blu-ray“ diskų funkcijų.
Paspauskite šį mygtuką, kai norite
naudoti „Smart Hub“ meniu.
Spauskite, kai norite pridėti 3D
garso efektą.
Spauskite, kai norite atlikti paiešką turinyje.
Šis mygtukas nenaudojamas.
Naudojama RDS funkcija FM stočių
priėmimui.
9
FULL SCREEN
Paspaudus šį mygtuką, atidaromas
pagrindinis meniu.
Tai režimo pasirinkimo mygtukas.
arba
Spauskite, kai norite įjungti TV vaizdo
režimą.
Aktyvių FM stočių paieška ir
kanalų keitimas.
Per 2.1 kanalo garso sistema atkuriamas
tikroviškas garsas su virtualiais efektais.
Tai leidžia jums jaustis taip, lyg
klausytumetes 5.1 kanalo garso sistemos.
Spauskite, kai norite iškviesti
iššokantį meniu/pavadinimų meniu.
Spauskite, kai norite pamatyti atkūrimo
informaciją „Blu-ray“/DVD disko
atkūrimo metu.
Paspauskite, kai norite uždaryti meniu.
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2D→3D
HUB
3D SOUND
DSP
vTuner
Naudojamas nustatyti iš anksto
nustatomo radijo dažnį.
Pasirinkite radijo transliacijos MONO
arba STEREO režimą.
Spauskite, kai norite žiūrėti įprastus
2D formato vaizdus 3D režimu.
Spauskite, kai norite naudoti „vTuner“.
Naudojamas žemų dažnių
garsiakalbio lygio valdymui.
Reguliuojamas ir stabilizuojamas garso
lygis. (Skaitmeninis signalo apdorojimas)
16
Lietuvių
* Baterijų dydis: AAA
✎ PASTABA
 Įsitikinkite, kad baterijų “+” ir “–” poliai
sutampa su dėkle parodyta diagrama.
 Įprastai žiūrint televizorių, baterijų užtenka
maždaug metams laiko.
 Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas
iki maždaug 7 metrų atstumu tiesioje linijoje.
Nuotolinio valdymo pulto nustatymai
Šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti kai
kurias televizoriaus funkcijas.
Televizoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu
1. Spauskite BD RECEIVER/TV mygtuką,
norėdami perjungti pultą į televizoriaus režimą.
2. Spauskite POWER mygtuką ir įjunkite
televizorių.
3. Laikydami nuspaudę POWER mygtuką,
įveskite savo televizoriaus kodą.
Jeigu lentelėje jūsų televizoriui pateikiamas
daugiau nei vienas kodas, veskite visus iš
eilės, kol rasite tinkamą.
Pavyzdžiui: SAMSUNG televizoriui
Laikydami nuspaudę POWER mygtuką,
įveskite 00, 15, 16, 17 ir 40.
4. Jeigu televizorius išsijungia, nustatymai baigti.
Galite naudoti TV POWER, VOLUME,
CHANNEL ir mygtukus su skaičiais (0~9).
✎ PASTABA
 Nuotolinio valdymo pultas gali neveikti su kai
kurių rūšių televizoriais. Taip pat gali neveikti kai
kurios funkcijos, priklausomai nuo televizoriaus
rūšies.
 Su SAMSUNG televizoriumi pultas veiks pagal
gamyklinius nustatymus.
Pradžia
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą
01
Pradžia
Televizorių kodų sąrašas
Prekinis
ženklas
Kodas
Prekinis
ženklas
Kodas
„Admiral
(M.Wards)”
56, 57, 58
„Mitsubishi/
MGA”
18, 40, 59, 60, 75
„A Mark”
01, 15
„MTC”
18
„NEC”
18, 19, 20, 40, 59, 60
„Anam”
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
„Nikei”
03
„Onking”
03
„AOC”
01, 18, 40, 48
„Onwa”
03
„Bell & Howell
(M.Wards)”
57, 58, 81
„Panasonic”
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
„Brocsonic”
59, 60
„Penney”
18
„Candle”
18
„Philco”
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
„Philips”
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
„Pioneer”
63, 66, 80, 91
„Portland”
15, 18, 59
„Cetronic”
03
„Citizen”
03, 18, 25
„Cinema”
97
„Classic”
03
„Concerto”
18
„Contec”
46
„Coronado”
15
„Craig”
03, 05, 61, 82, 83, 84
„Croslex”
62
„Crown”
03
„Curtis
Mates”
59, 61, 63
„CXC”
03
„Daewoo”
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
„Proton”
40
„Quasar”
06, 66, 67
„Radio
Shack”
17, 48, 56, 60,
61, 75
„RCA/
Proscan”
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
„Realistic”
03, 19
„Sampo”
40
„Samsung”
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
„Sanyo”
19, 61, 65
„Scott”
03, 40, 60, 61
„Daytron”
40
„Sears”
15, 18, 19
„Dynasty”
03
„Sharp”
15, 57, 64
„Emerson”
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
57, 58
„Fisher”
19, 65
„Signature
2000
(M.Wards)”
„Funai”
03
„Futuretech”
03
„General
Electric (GE)”
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
„Hall Mark”
40
„Hitachi”
15, 18, 50, 59, 69
„Inkel”
45
„JC Penny”
56, 59, 67, 86
„JVC”
70
„KTV”
59, 61, 87, 88
„KEC”
03, 15, 40
„KMC”
15
„LG (Goldstar)”
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
„Sony”
50, 51, 52, 53, 55
„Soundesign”
03, 40
„Spectricon”
01
„SSS”
18
„Sylvania”
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
„Symphonic”
61, 95, 96
„Tatung”
06
„Techwood”
18
„Teknika”
03, 15, 18, 25
„TMK”
18, 40
„Toshiba”
19, 57, 63, 71
„Vidtech”
18
„Videch”
59, 60, 69
„Luxman”
18
„Wards”
„LXI
(Sears)”
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
„Magnavox”
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
„Marantz”
40, 54
„Yamaha”
„York”
„Yupiteru”
„Zenith”
„Zonda”
„Dongyang”
18
40
03
58, 79
01
03, 54
„Matsui”
54
„MGA”
18, 40
Lietuvių
17
Jungtys
Šiame skyriuje aprašomi įvairūs namų kino sistemos sujungimo su kitais išoriniais įrenginiais būdai. Prieš pernešdami
ar jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad atjungtas jo maitinimo laidas.
Garsiakalbių prijungimas
Namų kino sistemos išdėstymas
Pastatykite grotuvą ant staliuko ar spintelės, arba
po televizoriaus stovu.
SW
Nuo 2.5 iki 3 kartų didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę
Klausymosi padėties pasirinkimas
Klausymosi atstumas turėtų būti nuo 2.5 iki 3 kartų
didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę.
Pavyzdys : 32" įstrižainės televizorius, 2~2.4m,
55" įstrižainės televizorius 3.5~4m.
Priekiniai garsiakalbiai
Statykite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos priekinėje dalyje, pakreiptus į
vidų (maždaug 45°) link savęs. Dėkite garsiakalbius taip, kad jų aukštų
dažnių garsiakalbiai būtų jūsų ausų lygyje. Sulyginkite priekinius
garsiakalbius su centriniu garsiakalbiu ir atsukite juos į save arba priekinius
garsiakalbius pastatykite arčiau savęs, o centrinį toliau.
Žemų dažnių garsiakalbis
Žemų dažnių garsiakalbio vieta nėra labai svarbi, todėl padėkite jį ten, kur
jums patinka.
Garsiakalbio komponentai
(L)
(R)
PRIEKINIS
ŽEMŲ DAŽNIŲ
(PS-WD7100)
GARSIAKALBIO LAIDAS
Žemų dažnių garsiakalbio naudojimas su įrenginiu
Galima naudoti, kai pastatote įrenginį ant žemų dažnių
garsiakalbio arba ant šono.
ARBA
✎ PASTABA

18
Jeigu statote įrenginį ant šono, naudokite kartu
pridedamą padėklą įrenginiui.
Lietuvių
PADĖKLAS
02
Jungtys
Jungtys
Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio prijungimas
VOL
PS-WD7100
Prijunkite galinėje žemų dažnių garsiakalbio pusėje įmontuotą maitinimo laidą prie maitinimo tinklo.
• Jeigu pagrindinis įrenginys įjungtas:
Žemų dažnių garsiakalbis automatiškai prisijungs prie įrenginio ir priekiniame jo skydelyje esanti
susiejimo LED lemputė keletą sekundžių mirksės mėlynai.
• Jeigu pagrindinis įrenginys išjungtas:
Žemų dažnių garsiakalbio priekiniame skydelyje esanti susiejimo LED lemputė apie 30 sekundžių
mirksės mėlynai, tuomet užsidegs raudona spalva, o žemų dažnių garsiakalbis pereis į STANDBY režimą.
Toroidinės ferito šerdies prijungimas prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido
Jeigu prie žemų dažnių garsiakalbio maitinimo laido
prijungsite toroidinę ferito šerdį, ji apsaugos nuo radijo
signalo RF trukdžių.
1. Spustelėkite toroidinės ferito šerdies fiksavimo
liežuvėlį ir ją atidarykite.
2. Padarykite tris žemų dažnių garsiakalbio
maitinimo laido kilpas.
3. Pritvirtinkite toroidinę ferito šerdį prie žemų
dažnių garsiakalbio maitinimo laido, kaip
parodyta paveikslėlyje, ir spustelėkite ją, kol išgirsite spragtelėjimą.
R
L
ID SET
Priekinių garsiakalbių prijungimas
1. Nuspauskite žemyn galinėje garsiakalbio
pusėje esantį terminalo jungiklį.
2. Įstatykite juodą laidą į juodą terminalą (–),
raudoną laidą į raudoną (+) terminalą ir
atleiskite jungiklį.
3. Prijunkite jungčių kištukus prie žemų dažnių
garsiakalbio galinės pusės taip, kad sutaptų
garsiakalbio lizdų ir kištukų spalvos.
Žemų dažnių garsiakalbis
R
L
ID SET
R
Priekinis garsiakalbis (D)
L
Priekinis garsiakalbis (K)
Lietuvių
HT-D7100_ELS_0221.indd 18
19
2011-02-22 ¿ÀÀü 11:59:02
! ĮSPĖJIMAS
 Belaidžio priėmimo antena įmontuota į belaidį žemų dažnių garsiakalbį. Saugokite įrenginį nuo




drėgmės ir vandens.
Jeigu norite klausytis optimalaus garso, aplink belaidį žemų dažnių garsiakalbį negali būti jokių kliūčių.
Neleiskite vaikams žaisti su garsiakalbiais arba šalia jų. Jeigu garsiakalbis nukristų, jie gali susižeisti.
Prijungdami garsiakalbio laidus prie garsiakalbių, įsitikinkite, kad jų poliariškumas (+/ –) yra teisingas.
Laikykite žemų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes vaikai gali įkišti rankas ar
kitus pašalinius daiktus į žemų dažnių garsiakalbio kanalą (skylę).
 Nekabinkite žemų dažnių garsiakalbio ant sienos už jo kanalo (skylės).
✎ PASTABA
 Jeigu šalia įrenginio naudojate tokius prietaisus, kaip mikrobangų krosnelė, belaidžio LAN kortelė
ar bet kokį kitą tą patį dažnį (5.2/5.8GHz) naudojantį prietaisą, dėl prietaisų sąveikos galite
girdėti garso trukdžius.
 Radijo bangos perdavimo atstumas yra apie 10 m, tačiau gali skirtis, priklausomai nuo veikimo aplinkos.
Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio yra gelžbetonio ar metalinė siena,
sistema gali iš viso neveikti, nes radijo bangos neprasiskverbia pro metalą.
 Jeigu pastatysite garsiakalbį šalia savo televizoriaus, garsiakalbio sukuriamas magnetinis laukas gali
iškraipyti spalvas ekrane. Jeigu taip atsitinka, patraukite garsiakalbį toliau nuo televizoriaus.
 Jeigu žemų dažnių garsiakalbis neprijungtas prie maitinimo tinklo, pagrindinio įrenginio ekranėlyje
matysite užrašą „S/W CHECK“.
 Žemų dažnių garsiakalbį statykite po pagrindiniu įrenginiu.
 Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria belaidžio ryšio,
sistema reikalauja ID nustatymo tarp pagrindinio
įrenginio ir belaidžio žemų dažnių garsiakalbio.
Kai pagrindinis įrenginys yra išjungtas, paspauskite
nuotolinio valdymo pulto skaitmenų „0“ „1“ „3“ „5“
mygtukus ir tuomet įjunkite įrenginį. Įjungus
maitinimą, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite
žemų dažnių garsiakalbio galiniame skydelyje esantį
mygtuką ID SET.
ID SET mygtukas
R
L
ID SET
ID SET
Toroidinės ferito šerdies prijungimas prie garsiakalbio laido
1. Spustelėkite didesniosios iš dviejų toroidinės ferito šerdies užrakto
liežuvėlį ir ją atidarykite.
2. Suimkite visus prie žemų dažnių garsiakalbio prijungtus
garsiakalbio laidus ir padarykite dvi kilpas.
~ Tvirtinkite ferito šerdį kaip galima arčiau žemų dažnių garsiakalbio.
3. Pritvirtinkite toroidinę ferito šerdį ant garsiakalbio laido kilpos,
kaip parodyta paveikslėlyje, ir spustelėkite ją, kol išgirsite
spragtelėjimą.
20
Lietuvių
HT-D7100_ELS_0221.indd 19
2011-02-22 ¿ÀÀü 11:59:04
02
Jungtys
HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja, skirta jungti tokius įrenginius, kaip TV, projektorius, DVD grotuvas,
„Blu-ray“ grotuvas ir pan.
HDMI eliminuoja bet kokius signalo praradimus iš analoginės konversijos ir leidžia mėgautis originalaus
vaizdo bei garso kokybe.
1 METODAS
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
„HDMI IN“
„HDMI OUT
Pritvirtinkite ferito šerdį (mažą),
kaip parodyta.
“
1 METODAS : „HDMI OUT“ : Prijungimas prie TV per HDMI laidą (GERIAUSIA KOKYBĖ)
HDMI laidu (nepridedamas) sujunkite „HDMI OUT“ jungtį, esančią galinėje grotuvo dalyje, su „HDMI IN“
jungtimi jūsų televizoriuje.
✎ PASTABA
 Priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus, kai kurios HDMI išvesties raiškos gali būti nepalaikomos.
 Jeigu CD-DA, MP3 ar JPEG bylų atkūrimo metu prijungiamas ar atjungiamas HDMI laidas, įrenginys
sustabdys atkūrimą.
 Sukūrę vaizdo ryšį, televizoriuje nustatykite vaizdo įvesties šaltinį, atitinkantį jūsų įrenginio vaizdo išvestį (HDMI,
komponentinis ar kompozitinis).
Daugiau informacijos, kaip pasirinkti TV vaizdo įvesties šaltinį, ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
 Jeigu TV valdymui pasirinkote šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą, paspauskite SOURCE mygtuką
nuotolinio valdymo pulte ir išoriniu TV šaltiniu pasirinkite „HDMI“.
 Norėdami mėgautis vaizdo įrašais su 3D technologija, privalote atlikti HDMI sujungimą.
 Ilgas HDMI laidas gali sukelti foninį triukšmą. Jeigu taip nutinka, nustatykite meniu punkto „Deep Colour“
reikšmę „Off“.
Lietuvių
21
Jungtys
Išorinių įrenginių/jūsų TV prijungimas per HDMI
Automatinio HDMI sąsajos aptikimo funkcija
Grotuvo video išvestis automatiškai pasikeičia į HDMI režimą, kai prijungiamas HDMI laidas ir
įjungiamas maitinimas. Informacijos apie galimas HDMI raiškas ieškokite 32 psl.
Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI laidas nepalaiko CEC.
HDMI jungties aprašymas
- HDMI išveda tik aiškų skaitmeninį signalą į televizorių.
- Jeigu jūsų televizorius nepalaiko HDCP, ekrane atsiranda atsitiktiniai trukdžiai.
Kas yra HDCP?
HDCP (skaitmeninio signalo šifravimo funkcija) yra sistema, sauganti nuo kopijavimo DVD disko turinį, kuris
perduodamas HDMI sąsaja. Jis suteikia saugią skaitmeninę sąsają tarp vaizdo šaltinio (AK, DVD ir t.t.) ir jį
rodančio įrenginio (televizoriaus, projektoriaus ir t.t.). Turinys yra užšifruojamas šaltinio įrenginyje, kad būtų
išvengta nelegalaus kopijavimo.
! ATSARGIAI
 „Anynet+“ funkcija palaikoma tik, kai HDMI laidas yra prijungtas prie įrenginio „HDMI OUT“ jungties.
FM antenos prijungimas
FM antena (pridedama)
1. Prijunkite kartu pateikiamą FM anteną
prie FM 75Ω COAXIAL lizdo.
2. Lėtai veskite antenos laidą aplink, kol
rasite gero ryšio vietą, tada pritvirtinkite jį
prie sienos ar kito tvirto paviršiaus.
✎ PASTABA
FM ANT. VIDEO OUT
22
Lietuvių
 Šis įrenginys nepriima AM transliacijų.
02
Jungtys
Jungtys
Vaizdo išvesties („Video Out“) prijungimas prie televizoriaus
FM ANT. VIDEO OUT
LAN
HDMI OUT
Vaizdo laidas
Vaizdo adapteris
2 METODAS : Kompozitinis vaizdas (GERA KOKYBĖ)
Prijunkite komplekte esantį vaizdo laidą nuo „VIDEO OUT“ jungties, esančios šio įrenginio galinėje
dalyje, prie televizoriaus „VIDEO IN“ jungties.
✎ PASTABA
 „VIDEO“ šaltinis visada išveda 576i(480i) raišką nepriklausomai nuo nustatymų meniu pasirinktos
raiškos. (žiūrėkite 31psl.)
 Sukūrę vaizdo ryšį, televizoriuje nustatykite vaizdo įvesties šaltinį, atitinkantį jūsų įrenginio vaizdo išvestį
(HDMI ar kompozitinis).
Daugiau informacijos, kaip pasirinkti TV vaizdo įvesties šaltinį, ieškokite televizoriaus naudojimo
instrukcijoje.
 Jeigu TV valdymui pasirinkote šio įrenginio nuotolinio valdymo pultą, paspauskite TV SOURCE
mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir išoriniu TV šaltiniu pasirinkite „VIDEO“.
! ATSARGIAI
 Nejunkite įrenginio per VCR. Vaizdo signalai, perduodami per VCR, gali būti įtakoti autorinių teisių
apsaugos sistemų ir televizoriuje matomas vaizdas gali būti iškraipytas.
Lietuvių
23
Išorinių komponentų garso jungčių prijungimas
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
Optinis laidas
(nepridedamas)
Priedėlis
OPTINIS
OPTINIS : Išorinio skaitmeninio komponento prijungimas
Skaitmeninio signalo komponentai tokie, kaip kabelinis/palydovinis imtuvas (Skaitmeninės televizijos imtuvas).
1. Sujunkite įrenginio skaitmeninės įvesties jungtį (OPTINĖ) su išorinio skaitmeninio prietaiso
skaitmenine išvestimi.
2. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite „D.IN“ įvestį.
Režimai keičiasi tokia tvarka: BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
✎ PASTABA
 Norėdami matyti vaizdą iš savo kabelinio/palydovinio imtuvo, turite prijungti jo vaizdo išvestį prie televizoriaus.
 Ši sistema palaiko 32 kHz ir didesnius skaitmeninio fragmentavimo dažnius iš išorinių skaitmeninių komponentų.
 Ši sistema palaiko tik DTS ir „Dolby Digital“ garsą, MPEG garsas, todėl bitų sparta, negali būti palaikoma.
24
Lietuvių
02
Jungtys
Jungtys
Prijungimas prie tinklo
Ši namų kino sistema leidžia jums mėgautis tokiomis tinklo paslaugomis (žiūrėkite 57~62psl.),
kaip „Smart Hub” ir „BD-LIVE“ bei atnaujinti programinę įrangą, kai užmezgamas tinklo ryšys.
Tinklo ryšiui rekomenduojame naudoti AP (prieigos taška) arba IP maršrutizatorių.
Daugiau informacijos apie maršrutizatoriaus prijungimą ieškokite maršrutizatoriaus naudojimo
instrukcijoje arba susisiekite su maršrutizatoriaus gamintoju.
Laidinis tinklas
1. Naudodami tiesioginį LAN laidą (UTP laidą), sujunkite namų kino sistemos LAN jungtį su jūsų
modemo LAN jungtimi.
2. Nustatykite tinklo parametrus.
FM ANT. VIDEO OUT
Interneto
paslauga
Interneto modemas
(su integruotu
maršrutizatoriumi)
✎ PASTABA
LAN
HDMI OUT
Maršrutizatorius
Arba
Interneto modemas
Interneto
paslauga
Tinklas su AK, palaikantis
„AllShare“ funkciją.
(žiūrėti 61-62psl.)
 Interneto prieiga prie SAMSUNG programinės įrangos atnaujinimų serverio gali būti neleidžiama, priklausomai nuo
jūsų naudojamo maršrutizatoriaus arba ISP apribojimų. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su savo ISP
(Interneto paslaugų tiekėju).
 DSL vartotojai tinklo ryšiui turi naudoti maršrutizatorių.
 Norint naudotis „AllShare“ funkcija, AK turi būti prijungtas prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje.
Lietuvių
25
Bevielis tinklas
Prie tinklo galite prisijungti naudodami bevielį IP skirstytuvą.
1. Norint sukurti bevielio tinklo ryšį, reikalingas bevielis AP/IP maršrutizatorius. Prijunkite bevielio LAN
modulį prie bevielio tinklo jungties įrenginio galiniame skydelyje.
2. Nustatykite tinklo parametrus. (žiūrėkite 38psl.)
Interneto
paslauga
AK
✎ PASTABA
Bevielis IP
skirstytuvas
VOL
Tinklas su AK
„AllShare“ funkcijai
(žiūrėkite 61~62psl.)
 Jeigu norite naudotis belaidžiu tinklu, prijunkite grotuvą prie belaidžio IP skirstytuvo (maršrutizatoriaus).








Jeigu maršrutizatorius palaiko DHCP, prisijungiant prie belaidžio tinklo, jūsų grotuvas gali naudoti DHCP
arba statinį IP adresą.
Belaidžiam IP skirstytuvui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jeigu šiame įrenginyje nustatytas
kanalas jau yra naudojamas kito šalia esančio įrenginio, gali atsirasti trukdžiai ir nutrūkti ryšys.
Jeigu jūsų prieigos taške nustatytas „Pure High-throughput“ („Greenfield“) 802.11n režimas ir parinktas
WEP, TKIP arba AES-TKIP („WPS2Mixed“) kodavimo tipas, šis grotuvas nepalaikys ryšių, suderinamų su
naujomis „Wi-fi“ sertifikavimo specifikacijomis.
Jeigu jūsų prieigos taško protokolas palaiko WPS („Wi-fi Protected Setup“), prie tinklo galite prisijungti per
PBC (konfigūravimas mygtuko paspaudimu) arba suvedę savo PIN (asmeninis identifikavimo numeris).
Kiekvienu atveju WPS protokolas automatiškai sukuria belaidžio tinklo pavadinimą SSID ir WPA raktą.
Belaidį tinklą galite nustatyti trimis būdais:
- Belaidis (Bendras);
- Naudojant WPS (PBC);
- „One Foot“ prisijungimas.
Belaidžio prisijungimo būdas (Bendras) turi dviejų tipų procedūras: automatinį ir rankinį konfigūravimą.
Pagal belaidžio LAN prigimtį, jį gali įtakoti trukdžiai, priklausantys nuo veikimo sąlygų (prieigos taško
našumas, atstumas, kliūtys, susikirtimas su kitų radijo prietaisų siunčiamomis bangomis ir pan.).
Belaidžiame IP skirstytuve nustatykite „Infrastructure“ režimą. „Ad-hoc“ režimas nepalaikomas.
Grotuvas palaiko tik šiuos belaidžio saugumo rakto protokolus:
WEP („OPEN“ / „SHARED“), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) Norėdami naudoti
„AllShare“ funkciją, turite prijungti savo AK prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje.
 Jungtis gali būti laidinė arba belaidė.
26
Lietuvių
Nustatymai
My Contents
Videos
Photos
Music
Function
Initial Settings | On-Screen Language
Nustatymai
1. Prijungę įrenginį, įjunkite televizorių. Pirmą kartą
prijungus įrenginį prie televizoriaus ir jį įjungus,
pasirodo pradinių nustatymų („Initial Settings“)
langas.
Pradinis („Home“) meniu
03
Pradiniai nustatymai
My Devices
Internet
Settings
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Suomi
Français
Dansk
Nederlands
Deutsch
Ελληνικά
Eesti
Indonesia
Italiano
d WPS(PBC)
English
Magyar
Move " Enter
2. Spauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite norimą
kalbą ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Spauskite mygtuką ENTER ir pasirinkite „Start“.
i
▲▼ mygtukus, pasirinkite norimą TV
4. Spauskite
vaizdo formatą ir paspauskite mygtuką ENTER.
(žiūrėti psl. 32) Pasirodys muzikinio automatinio
kalibravimo („Musical Auto Calibration“) langas.
5. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimus
tinklo nustatymus („Network Settings“):
Laidinį („Wired“), Belaidį („Wireless (General)“),
WPS(PBC) arba prisijungimą vienu žingsniu
(„One Foot Connection“). Tuomet paspauskite
mygtuką ENTER. Jeigu nežinote savo tinklo
parametrų, vietoj to paspauskite MĖLYNĄ (D)
mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir praleiskite
tinklo nustatymus. Užbaikite pradinius
nustatymus ir įeikite į pradinį („Home“) meniu.
Jeigu pasirinkote „Network Settings“, daugiau
informacijos apie tinklo nustatymus ieškokite
psl. 39~41. Baigę, atlikite 6 žingsnį.
✎ PASTABA
 Pradinis meniu nerodomas, jeigu neatlikote
pradinių nustatymų, išskyrus žemiau pažymėtus
atvejus.
 Jeigu muzikinio automatinio kalibravimo/tinklo
nustatymo metu paspausite MĖLYNĄ (D)
mygtuką, įeisite į pradinį meniu, net jeigu tinklo
nustatymai dar nebaigti.
 Jeigu norite dar kartą įeiti į pradinių nustatymų
langą ir atlikti pakeitimus, pasirinkite nustatymą
„Reset“. (žiūrėti psl. 42)
 Jeigu HDMI laidu sujungiate įrenginį su
SAMSUNG televizoriumi, kuris palaiko
„Anynet+(HDMI-CEC)“, ir 1.) tiek televizoriuje,
tiek įrenginyje įjungėte „Anynet+(HDMI-CEC)“
funkciją bei 2.) televizoriuje nustatėte įrenginio
palaikomą kalbą, tai įrenginys automatiškai
pasirinks šią kalbą, kaip pageidaujamą.
 Jeigu paliksite įrenginį sustabdymo režime ilgiau
nei 5 minutes be jokių vartotojo veiksmų, TV
ekrane pasirodys ekrano užsklanda. Jeigu
įrenginys ilgiau nei 20 minučių paliekamas ekrano
užsklandos režime, jis automatiškai išsijungia.
6. Pasirodo pradinis („Home“) meniu. (Daugiau
informacijos apie pradinį meniu ieškokite
psl. 29.)
Lietuvių
27
2. Spauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„Settings“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Kaip įeiti į nustatymų („Settings“) meniu
DISC MENU
MENU
3. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite norimą
vidinį meniu ir paspauskite mygtuką ENTER.
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
4. Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite norimą
punktą ir paspauskite mygtuką ENTER.
INFO
3
2
RETURN
5. Norėdami išeiti iš meniu, paspauskite
mygtuką EXIT.
4
EXIT
✎ PASTABA
TUNER
1
2
MENU mygtukas : paspauskite, kai norite įeiti į pradinį
(„Home“) meniu.
RETURN mygtukas : paspaudus, grįžtama į ankstesnį
meniu.
3
ENTER / DIRECTION mygtukas : pajudinamas žymeklis
arba pasirenkamas punktas. Aktyvuojamas tuo metu
pasirinktas elementas. Patvirtinamas nustatymas.
4
EXIT mygtukas : paspauskite, kai norite uždaryti meniu.
 Kai įrenginys prijungtas prie tinklo, pradiniame
(„Home“) meniu pasirinkite „Internet“.
Atsisiųskite norimą turinį iš „Samsung Apps“
parduotuvės. (žiūrėkite psl. 71~73)
 Skirtinguose pasirinktuose meniu prieigos
žingsniai gali būti skirtingi.
 Atnaujinus įrenginio programinės įrangos versiją,
OSD (ekrane rodomas langas) vaizdas gali
pasikeisti.
Norėdami įeiti į nustatymų meniu ir vidinius jo
meniu, atlikite šiuos žingsnius:
1. Paspauskite mygtuką POWER.
Pasirodo pradinis („Home“) meniu.
Pradinis meniu
My Contents
Videos
Photos
3
Music
1
Function
My Devices
4
Internet
Settings
2
5
d WPS(PBC)
1
2
3
4
5
6
28
Pasirenkamas „My Devices“.
Pasirenkamas „Function“.
Pasirenkamas „My Contents“.
Pasirenkamas „Internet“.
Pasirenkamas „Settings“.
Rodomi aktyvūs mygtukai.
Lietuvių
6
3D
Pasirinkit, kai norite peržiūrėti 3D režime „Blu-ray“
diską su įrašytu 3D turiniu.
Settings
Display
Networkk
System
ge
Language
Securityy
3D Settings
3D Blu-ray Playback Mode
Screen Size
General
Support
: Auto
: 55 inch
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
: Auto
3D režimas
Prieš atkuriant diską su 3D turiniu, galite pasirinkti,
ar žiūrėti 3D „Blu-ray“ disko turinį 3D ar 2D režimu.
Jeigu televizorius nepalaiko 3D režimo, diskas
automatiškai atkuriamas 2D režimu.
Automatinis: 3D „Blu-ray“ diskas atkuriamas
3D režimu, jei grotuvas nustato, jog jūsų
televizorius palaiko 3D. Jei televizorius nepalaiko
3D režimo, diskas atkuriamas 2D režimu.
3D: 3D „Blu-ray“ diskas visada atkuriamas 3D
režimu. Jei televizorius nepalaiko 3D „Blu-ray“
diskų, ekranas bus juodas.
2D: 3D „Blu-ray“ diskas visada atkuriamas 2D
režimu. Jei televizorius nepalaiko 3D „Blu-ray“
diskų, peržiūrai rinkitės šį režimą.
✎
PASTABA
▪
▪
▪
▪
3D Se
Settings
Setting
ttingss
Audio
Galite nustatyti tikrąjį savo televizoriaus ekrano dydį, kad
grotuvas galėtų tinkamai sureguliuoti vaizdą optimaliam
3D reginiui.
(Didžiausias leistinas šiam prietaisui ekrano dydis yra
116 colių.)
! DĖMESIO
Jei vieną kartą paspausite mygtuką STOP(
) 3D
disko peržiūros metu, 3D režimas bus atšauktas.
Norėdami aktyvuoti 3D režimą, paspauskite mygtuką
) du kartus.
STOP(
Priklausomai nuo turinio ir jo atkūrimo padėties,
kairėje, dešinėje arba abiejose pusėse gali būti
matomos vertikalios juodos juostos.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Norėdami mėgautis 3D turiniu, prijunkite prie šio
grotuvo 3D prietaisą (su 3D suderinamą garso/vaizdo
imtuvą arba televizorių) ir užsidėkite 3D akinius.
Kol žiūrite trimatį vaizdą, visi analoginiai
komponentiniai ir kompozitiniai signalai blokuojami
automatiškai.
Visi 3D signalai išvedami automatiškai per HDMI
kabelį ir HDMI OUT išvestį.
Kadangi 3D atkuriamo vaizdo raiška yra fiksuota
ir priklauso nuo originalaus 3D vaizdo įrašo, savo
nuožiūra pakeisti raiškos negalėsite.
Kai kurios funkcijos, tokios, kaip „BD Wise“ ar ekrano
dydžio nustatymas gali neveikti 3D peržiūros režime.
Norėdami, kad 3D signalas būtų tinkamai išvedamas,
naudokite didelio greičio HDMI kabelį.
Būkite bent trijų ekranų dydžio atstumu nuo
televizoriaus.
- Rekomenduojama, kad ekranas su rodomu 3D
vaizdu būtų jūsų akių lygyje.
Jei „Blu-ray“ diskų grotuvas prijungtas prie kokių
nors 3D prietaisų, 3D efektas gali būti perduodamas
su trukdžiais.
Šis grotuvas neperjungia 2D formato vaizdo į 3D
formatą.
„Smart
Hub” ekrano dydis
Nustatykite optimalų „Smart Hub" ekrano dydį.
1 dydis: „Smart Hub” ekrano dydis bus
mažesnis, nei standartinis. Ekrano šonuose
galite matyti juodas juostas.
2 dydis: tai standartinis „Smart Hub” ekrano
nustatymas. Ekrane matysite įprastinį
"Smart Hub" ekrano dydį.
3 dydis: rodomas didesnis „Smart Hub”
ekrano dydis. Vaizdas gali būti per didelis
jūsų TV ekranui.
Lietuvių
29
Nustatymai
Galite konfigūruoti įvairiausius ekrano parametrus,
tokius, kaip televizoriaus ekrano formatas, raiška ir
kt.
03
Televizoriaus ekrano dydis
Ekranas
Nustatymai
Ekranas
Galite keisti tokius ekrano nustatymus, kaip TV
vaizdo formatas, raiška ir t.t.
TV vaizdo formatas
Priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus tipo,
galite keisti ekrano nustatymus.
16:9 („Normal“)
16:9 („Wide“)
4:3 („Letter Box“)
4:3 („Pan-Scan“)
✎ PASTABA
Tam tikri filmai (4:3 šaltinis)
bus rodomi 4:3 dėžutėje
(vaizdo šonuose juodos
juostos), jeigu yra pasirinktas
16:9 „Normal“ režimas.
Galite žiūrėti vaizdą 16:9
formatu visame ekrane jūsų
plačiaekraniame televizoriuje.
Pasirinkite šį režimą, jei norite
16:9 formato „Blu-ray“/DVD
diskų vaizdą žiūrėti įprasto
4:3 formato televizoriaus
ekrane. Atsiras juodos
juostos ekrano viršuje ir
apačioje.
Pasirinkite šį režimą, jei norite
žiūrėti „Blu-ray“/DVD disko
16:9 vaizdo turinį be ekrano
šonuose ir viršuje/apačioje
esančių juodų juostų, net jeigu
turite įprastinį 4:3 formato
televizorių. (didelė dalis kairės
ir dešinės pusės vaizdo bus
nukirpta).
Priklausomai

nuo disko tipo, kai kurie vaizdo
formatai gali būti nepalaikomi.
Jeigu
 jūs pasirenkate skirtingus nustatymus bei
vaizdo formatą nuo jūsų turimo televizoriaus
ekrano formato, tai vaizdas gali atrodyti iškraipytas.
Jeigu
 pasirenkate 4:3 („Pan-Scan“) arba 4:3 „Letter
Box“, paspaudę FULL SCREEN mygtuką
nuotolinio valdymo pulte galite žiūrėti vaizdą per
visą ekraną.
30
Lietuvių
„BD Wise“ (tik SAMSUNG įrenginiams)
„BD Wise“ yra naujausia SAMSUNG tarpusavio jungiamumo
funkcija.
Kai „BD Wise” palaikantys SAMSUNG įrenginiai yra
sujungti tarpusavyje per HDMI laidą, automatiškai
nustatoma optimali raiška.
„Off“: išvesties raiška užfiksuojama pagal
anksčiau nustatytą raišką, nepriklausomai nuo
disko raiškos.
„On“: į televizorių išvedama originali BD/DVD
disko raiška.
✎ PASTABA
Jeigu
 norite pakeisti raišką „BD Wise“ režime,
iš anksto turite išjungti („Off“) „BD Wise“
funkciją.
Jeigu
 išjungsite „BD Wise“, prijungto
televizoriaus raiška automatiškai bus pakeista
į maksimalią televizoriaus palaikomą raišką.
Jeigu
 kino sistema prijungta prie įrenginio, kuris
nepalaiko „BD Wise“, negalėsite naudotis „BD
Wise“ funkcija.
Norėdami,

kad „BD Wise“ funkcija veiktų
tinkamai, perjunkite tiek namų kino sistemos,
tiek televizoriaus „BD Wise“ meniu reikšmę į
„On“.
Raiška
Nustatoma komponentinio ir HDMI vaizdo signalo
išvesties raiška.
Skaičiai 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) nurodo vaizdo linijų skaičių.
Raidės „i“ ir „p“ atitinkamai nurodo pakaitinių eilučių
arba progresyvinį skenavimą.
„Auto“: automatiškai ieškoma bei nustatoma
optimali raiška. (tik HDMI)
„BD Wise“: automatiškai nustatoma optimali
raiška, kai per HDMI prisijungiama prie
televizoriaus su „BD Wise“ funkcija. („BD Wise“
meniu punktai pasirodo tik, kai „BD Wise“ reikšmė
yra „On“.) (tik HDMI)
1080p: išvedama 1080 progresyvinio vaizdo
eilučių. (tik HDMI)
1080i: išvedama 1080 pakaitinių vaizdo eilučių.
720p: išvedama 720 progresyvinio vaizdo eilučių.
576p/480p: išvedama 480 progresyvinio vaizdo
eilučių.
576i/480i: išvedama 480 pakaitinių vaizdo eilučių.
(tik komponentinis ir „VIDEO“)
Nustatymai
HDMI / prijungtas
Išvestis
Nustatymas
HDMI režimas
E-turinys/
„Blu-ray“ diskas Skaitmeninis
turinys
HDMI / neprijungtas
VIDEO režimas
VIDEO režimas
„BD Wise”
„Blu-ray“ disko
raiška
1080p@60F
576i/480i
-
„Auto”
Maksimali TV
įvesties raiška
Maksimali TV
įvesties raiška
576i/480i
-
„1080p@60F”
1080p@60F
1080p@60F
576i/480i
-
1080p@24F
1080p@24F
576i/480i
-
„1080i”
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
„576p/480p”
576p/480p
576p/480p
576i/480 i
„Movie Frame :
Auto (24Fs)“
„720p”
„576i/480i”
720p
-
720p
-
DVD atkūrimas
Nustatymas
Išvestis
„BD Wise”
„Auto”
576i/480i
576i/480i
HDMI / neprijungtas
VIDEO režimas
VIDEO režimas
576i/480i
576i/480i
-
576i/480i
-
Maksimali TV
įvesties raiška
„720p”
720p
„576i/480i”
576i/480i
HDMI režimas
1080p@60F
„576p/480p”
-
HDMI režimas
„1080p@60F”
„1080i”
576i/480i
1080i
576p/480p
-
Nustatymai
„Blu-ray“ disko/E-turinio/Skaitmeninio turinio atkūrimas
03
Išvesties režimo raiška
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Lietuvių
31
Nustatymai
✎ PASTABA
▪ Jeigu prie grotuvo prijungtas televizorius nepalaiko
▪
▪
▪
jūsų pasirinkto kadrų skaičiaus arba raiškos, pasirodo
pranešimas „If no pictures are shown after selecting
“Yes“, please wait for 15 seconds to return to the
previous resolution. Do you want to change the
resolution? („Jei pasirinkus „Taip“ vaizdas nerodomas,
palaukite 15 sekundžių, kol bus įjungta ankstesnė
raiška. Ar norite pakeisti raišką?“).
Jeigu pasirenkate „Yes“, televizoriaus ekranas 15
sekundžių nieko nerodys, ir tuomet automatiškai
įsijungs ankstesnė raiška.
Jeigu, pakeitus raišką, ekranas vis tiek nieko nerodo,
išimkite diską ir paspauskite bei ilgiau nei 5 sekundes
palaikykite priekiniame grotuvo skydelyje esantį
mygtuką STOP ( ). Bus atstatyti visi gamykliniai
nustatymai. Norėdami parinkti kiekvieną režimą ir
pasirinkti jūsų televizoriaus palaikomą ekrano
nustatymą, atlikite ankstesniame puslapyje aprašytus
veiksmus.
Kai atstatomi gamykliniai nustatymai, visi vartotojo
išsaugoti BD duomenys ištrinami.
Norint grotuve naudoti 24 kadrų skaičiaus
(„Movie Frame (24Fs)“) režimą, „Blu-ray“ diskas
turi turėti 24 kadrų funkciją.
HDMI spalvų formatas
Kadrų skaičius (24Ks)
Nustačius „Movie Frame (24Fs)“ funkcijos reikšmę
„Auto“, grotuvo HDMI išvestis rodo vaizdą 24 kadrų
per sekundę greičiu, todėl pagerėja vaizdo kokybė.
Šią funkciją galite naudoti tik, jeigu televizorius palaiko
šį kadrų skaičių. Kadrų skaičių galite parinkti, jeigu
grotuve yra įjungtas „1080i“ arba „1080p“ HDMI
išvesties raiškos režimas.
„Auto“ : „Movie Frame (24Fs)“ funkcijos veikia.
„Off“ : „Movie Frame (24Fs)“ funkcijos yra
išjungtos.
HDMI „Deep Color“
Iš HDMI OUT jungties išvedamas gilių spalvų
(„Deep Color“) vaizdas. „Deep Color“ funkcija
užtikrina tikslesnį ir gilesnių spalvų atkūrimą.
„Auto“ : grotuvas išveda gilesnių spalvų vaizdą
į prijungtą televizorių, kuris palaiko HDMI
„Deep Color“.
„Off“ : išvedamas vaizdas be gilių spalvų.
„Still“ režimas
Galite nustatyti grotuvo rodomo vaizdo tipą, kai
laikinai sustabdomas DVD disko atkūrimas.
Galite nustatyti HDMI išvesties spalvų erdvės formatą
„Auto“ : automatiškai rodomas geriausias nuo
ir mėgautis prijungtų įrenginių galimybėmis
turinio priklausantis nejudantis vaizdas.
(televizoriaus, monitoriaus ir t.t.).
„Frame“ : pasirinkite, kai laikinai sustabdote
„Auto“ : grotuve automatiškai nustatomas optimalus
mažai veiksmo turinčią sceną.
formatas, kurį palaiko jūsų prijungtas įrenginys
„Field“ : pasirinkite, kai laikinai sustabdote
„YCbCr (4:4:4)“ : jeigu jūsų televizorius per HDMI
daug veiksmo turinčią sceną.
palaiko „YCbCr“ spalvų erdvę, pasirinkus šį
nustatymą bus išvedama įprastinė YCbCr spalvų
gama.
„Progressive“ režimas
„RGB (Standard)“ : pasirinkite, jei norite, kad būtų
DVD disko atkūrimo metu galite pagerinti vaizdo
išvedama įprastinė RGB spalvų gama.
kokybę.
„RGB (Enhanced)“: jeigu grotuvą prijungėte prie
„Auto“ : pasirinkite, jei norite, kad grotuvas
įrenginio su DVI jungtimi (pavyzdžiui, monitorius),
automatiškai parinktų geriausią jūsų atkuriamo
pasirinkus šį nustatymą bus išvedama sustiprintų
DVD vaizdo kokybę.
RGB spalvų gama.
„Video“ : pasirinkite, kai norite žiūrėti geriausios
kokybės vaizdą iš atkuriamų koncertų ar TV
laidų DVD diskų.
32
Lietuviu
Nustatymai
Settings
Speaker
Display
Audio
Network
System
Level
|
Jeigu garsiakalbių negalite pastatyti vienodais
atstumais nuo klausymosi padėties, galite
sureguliuoti garso signalų iš priekinių, centrinio,
erdvinių ir žemų dažnių garsiakalbių atidėjimo laiką.
Galite nustatyti garsiakalbių atstumą nuo
0.3m iki 9.2m.
Distance
Settings
Language
Security
Distance
Display
General
Support
> Move " Enter ' Return
Audio
Network
System
10(ft) 3.0(m) |
: 10(ft) 3.0(m)
: 10(ft) 3.0(m)
Front L
Front R
Subwoofer
◄
Language
Security
General
Lygis
Support
Galite sureguliuoti kiekvieno garsiakalbio balansą
ir lygį.
Priekinių/Žemų dažnių garsiakalbių garso
lygio reguliavimas.
Garso lygis gali būti reguliuojamas žingsniais
nuo +6dB iki -6dB.
Artėjant +6dB link, garsas stiprėja, o artėjant
-6dB link, garsas silpnėja.
Settings
Level
Display
Audio
Network
System
Front L
Front R
Subwoofer
◄
:
:
0 dB |
0 dB
o dB
Language
General
Support
Vartotojo EQ
Galite rankiniu būdu atlikti balansatoriaus (angl.
„equalizer“) nustatymus.
Settings
Display
Audio
Network
System
Language
Security
General
Support
Security
> Move < Change ' Return
6
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
-6
0
250Hz
A
User EQ
0
0
0
0
0
0
600Hz
1kHz
3kHz
6kHz
10kHz
15kHz
Reset > Adjust < Move ' Return
> Move < Change ' Return
Lietuvių
33
Nustatymai
Garsiakalbių nustatymai
Atstumas
03
Garsas
Nustatymai
HDMI garsas
HDMI laidu perduodami garso signalai gali būti įjungti
arba išjungti („On“/ „Off“).
„Off“ : HDMI laidu perduodamas tik vaizdas, o garsas
išvedamas tik per jūsų įrenginio garsiakalbius.
„On“ : HDMI laidu perduodami vaizdo ir garso signalai,
o garsas išvedamas tik per jūsų TV garsiakalbius.
✎ PASTABA

HDMI garsas TV garsiakalbiams automatiškai
suglaudinamas į 2 kanalų garsą.
Garso grąžinimo kanalas
Galite mėgautis TV garsu per namų kino sistemos
garsiakalbius, naudodami HDMI laidą.
„Auto“ : jeigu jūsų televizorius palaiko garso grąžinimo
kanalo („Audio Return Channel“) funkciją, klausykitės
televizoriaus garso per namų kino sistemos
garsiakalbius.
„Off“ : išjungiama garso grąžinimo kanalo („Audio
Return Channel“) funkcija.
✎



PASTABA
Kai „Anynet+(HDMI-CEC)“ funkcija yra išjungta
(„Off“), garso grąžinimo kanalo („Audio Return
Channel“) funkcija neveikia.
„Bitstream (Re-encoded Dolby D)“ (Bitų srautas
(Perkoduotas „Dolby D“)): pasirinkite, jei neturite
HDMI palaikančio AV imtuvo, bet turite AV imtuvą
su „Dolby Digital“ iškodavimo galimybe.
Daugiau informacijos ieškokite skaitmeninės išvesties
pasirinkimo lentelėje. (žiūrėti psl. 38)
„Blu-ray“ diskuose gali būti trys garso srautai:
- Pagrindinis garsas : Pagrindinis garso takelis.
- BONUSVIEW garsas : Papildomas garso takelis.
Pavyzdžiui, režisieriaus ar aktoriaus komentarai.
- Navigacijos garso efektai : Kai vaikštote po meniu,
gali girdėtis navigacijos garso efektai.
Kiekviename „Blu-ray“ diske navigacijos garso efektai
yra skirtingi.
✎ PASTABA






Naudojant ARC („Audio Return Channel“)nesertifikuotą HDMI laidą, gali kilti suderinamumo
problemų.
ARC funkcija veikia tik tada, kai prijungtas su ARC
suderinamas televizorius.
Skaitmeninė išvestis
Galite nustatyti skaitmeninę išvestį, kuri geriausiai
atitinka prie grotuvo prijungto AV imtuvo galimybes:
„PCM“ : pasirinkite, jei prijungėte HDMI
palaikantį AV imtuvą.
„Bitstream
(Unprocessed)“ (Bitų srautas
t
(Neapdorotas)): pasirinkite, jei prijungėte HDMI
palaikantį AV imtuvą su „Dolby TrueHD“ bei „DTS-HD
Master“ garso iškodavimo galimybe.
„Bitstream
t
(Re-encoded DTS)“ (Bitų srautas
(Perkoduotas DTS)) : pasirinkite, jei prijungėte AV
imtuvą, naudojantį skaitmeninę optinę įvestį, galinčią
iškoduoti DTS.
34
Lietuvių

Skaitmeninė išvestis gali būti aktyvuota, kai HDMI
garsas yra įjungtas („ON“).
Pasirinkite teisingą skaitmeninę išvestį, nes galite
negirdėti garso arba girdėti tik stiprų triukšmą.
Jeigu HDMI įrenginys (AV imtuvas, TV)
neatpažįsta suspaustų formatų („Dolby Digital“,
DTS), išvedamas PCM garso signalas.
Įprasti DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir
navigacijos garso efektų.
Kai kurie „Blu-ray“ diskai neturi BONUSVIEW
garso ir navigacijos garso efektų.
Šis skaitmeninės išvesties („Digital Output“)
nustatymas neįtakoja į televizorių išvedamo
analoginio (K/D) garso ar HDMI garso signalų.
Jis įtakoja optinę ar HDMI garso išvestį, kai jūsų
grotuvas yra prijungtas prie AV imtuvo.
Jeigu norite atkurti MPEG garso takelius,
išvedamas PCM garso signalas, nepriklausomai
nuo jūsų skaitmeninės išvesties nustatymų
(PCM ar „Bitstream“).
PCM
iki 7.1 kanalo
PCM
„Dolby Digital“
iki 7.1 kanalo
„Dolby Digital“
„Dolby Digital Plus“
iki 7.1 kanalo
„Dolby Digital Plus“
„Dolby TrueHD“
iki 7.1 kanalo
„Dolby TrueHD“
DTS
iki 6.1 kanalo
DTS
DTS-HD HRA
iki 7.1 kanalo
DTS-HD HRA
iki 7.1 kanalo
DTS-HD MA
DTS-HD
DVD disko
garso
srautas
„Blu-ray“ disko
Tikslumas
Bitų srautas
(Perkoduotas
DTS)
HDMI palaikantis HDMI palaikantis HDMI palaikantis
AV imtuvas
AV imtuvas
AV imtuvas
Jungtis
„Blu-ray“ disko
garso srautas
Bitų srautas
(Neapdorotas)
PCM
PCM
„Dolby Digital“
DTS
Bet koks
PCM 2 kanalų
iki 5.1 kanalo
iki 6.1 kanalo
Pagrindinis garsas
ir BONUSVIEW
garso srautas
kartu iškoduojami
į PCM
garsą ir pridedami
navigacijos garso
efektai.
DTS
perkoduotas
DTS
perkoduotas
DTS
perkoduotas
HDMI palaikantis
AV imtuvas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
perkoduotas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
perkoduotas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
perkoduotas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
DTS
perkoduotas
Perkoduotas
„Dolby Digital“ *
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
PCM 2 kanalų
PCM 2 kanalų
DTS
DTS
„Dolby Digital“
Bitų srautas
(Perkoduotas
„Dolby D“)
Pagrindinis garsas
Išvedamas tik
ir BONUSVIEW
pagrindinio
garso srautas
garso srautas,
kartu iškoduojami į
o jūsų AV
PCM garsą ir
imtuvas iškoduoja
pridedami
garso bitų srautą.
navigacijos garso
Negirdėsite
efektai. Po to,
BONUSVIEW
PCM garsas
garso ar
navigacijos garso perkoduojamas į
DTS bitų srautą.
efektų.
PCM 2 kanalų
DTS
Pagrindinis garsas ir
BONUSVIEW garso
srautas kartu
iškoduojami
į PCM garsą
ir pridedami
navigacijos garso
efektai. Po to,
PCM garsas
perkoduojamas į
„Dolby Digital“ bitų
srautą arba PCM.
* Jeigu šaltinis turi 2 kanalų garso srautą, netaikomi “Re-encoded Dolby D” (Perkoduoto „Dolby D“)
nustatymai. Bus išvedamas 2 kanalų LPCM.
Dinaminio diapazono valdymas
Galite klausytis nustatę nedidelį garsą, bet vis tiek
aiškiai girdėti dialogus. Ši galimybė yra tik tada,
jeigu jūsų grotuvas aptinka „Dolby Digital“ signalą.
„Auto“ : dinaminio diapazono valdymas
nustatomas automatiškai pagal „Dolby TrueHD“
garso takelio pateikiamą informaciją.
„Off“ : galite mėgautis filmais su standartiniu
dinaminiu diapazonu.
„On“ : kai filmo garso takeliai atkuriami mažu
garsu ar per mažus garsiakalbius, sistema gali
pritaikyti tinkamą suspaudimą, kad žemo garso
lygio turinys būtų aiškesnis, garso perėjimai
nebūtų per daug ryškūs ir garsūs.
Lietuvių
35
Nustatymai
Nustatymas
03
Skaitmeninės išvesties pasirinkimas
Nustatymai
Garso sinchronizavimas („Audio Sync“)
Kai kuriais atvejais, kai grotuvas prijungtas prie
skaitmeninio televizoriaus, garso signalas
nesinchronizuojamas su vaizdo signalu. Jeigu taip
atsitinka, būtina nustatyti garso atidėjimo laiką taip,
kad garsas atitiktų vaizdo signalą.
 Garso atidėjimo laikas gali būti nuo 0 msek.
iki 300 msek. Pasirinkite optimalų nustatymą.
Tinklas
Prieš pradėdami tinklo nustatymą, susisiekite su
savo IPT ir sužinokite, ar jūsų IP adresas yra statinis
ar dinaminis. Jeigu IP adresas dinaminis ir jūs
naudojate laidinį ar belaidį ryšį, rekomenduojame
naudoti automatines procedūras. Jeigu naudojate
belaidį ryšį, ir jūsų maršrutizatorius turi tokią
galimybę, galite naudoti WPS(PBC) ar „One Foot
Connection“.
Jeigu jūsų IP adresas yra statinis, tiek laidiniam,
tiek belaidžiam ryšiui nustatyti, turite naudoti
rankinio nustatymo procedūrą.
Tinklo nustatymai
Norėdami nustatyti grotuvo tinklo ryšį, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Pradiniame meniu paspauskite ◄► mygtukus,
pasirinkite „Settings“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Network“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Network Settings“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
4. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
norimus ryšio nustatymus: laidinį („Wired“),
belaidį („Wireless (General)“), WPS(PBC) ar
„One Foot“, tada paspauskite mygtuką ENTER.
5. Jeigu jūsų tinklas yra laidinis, žiūrėkite
sekantį skyrelį „Laidinis tinklas“. Jeigu jūsų
tinklas belaidis, žiūrėkite skyrelį „Belaidis
tinklas“ psl. 39-40.
36
Lietuviu
Laidinis tinklas
Laidinio tinklo nustatymas – Auto
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„Wired“.
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
g
ge
Language
Security
General
Support
Network Settings
Select a network connection type.
Wired
Wireless
(General)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Connect to the network using LAN cable. Please make
sure that the LAN cable is connected.
> Move " Enter ' Return
2. Paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodo tinklo būsenos („Network Status“)
langas. Kai patvirtinamas tinklo ryšys,
grotuvas prisijungia prie tinklo.
Laidinio tinklo nustatymas – Rankinis
Jeigu jūsų IP adresas yra statinis arba neveikia
„Auto“ nustatymas, tinklo nustatymų reikšmes
turėsite įvesti rankiniu būdu. Daugelyje kompiuterių
su Windows operacine sistema tinklo nustatymus
rasite atlikę šiuos veiksmus:
 Windows XP
1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ant „Network“
piktogramos, esančios dešiniajame apatiniame
ekrano kampe.
2. Iššokusiame meniu paspauskite „Status“.
3. Atsiradusioje lentelėje paspauskite „Support“ kortelę.
4. „Support“ kortelėje paspauskite mygtuką
„Details“. Pamatysite tinklo nustatymus.
 Windows 7
1. Paspauskite ant „Network“ piktogramos,
esančios dešiniajame apatiniame ekrano kampe.
2. Iššokusiame meniu paspauskite „Network and
Sharing Center“.
✎ PASTABA
▪ Skirtingose Windows operacinės sistemos
versijose gali būti skirtinga informacija.
Norėdami į grotuvą įvesti tinklo nustatymus,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite „Wired“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
2. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„IP Settings“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Tinklo būsenos („Network Status“) lange
pasirinkite „Cancel“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
4. Norėdami pasirinkti IP režimą, paspauskite
mygtuką ENTER.
5. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Manual“ir paspauskite mygtuką ENTER.
6. Paspaudę ▼ mygtuką, pereisite prie pirmojo
įvedimo laukelio (IP adresas).
7. Norėdami įvesti skaičius, naudokite nuotolinio
valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
8. Užpildę kiekvieną laukelį, paspauskite ►
mygtuką ir sėkmingai pereisite prie kito
laukelio. Norėdami judėti aukštyn, žemyn
ar atgal, taip pat galite naudoti kitus rodyklių
mygtukus.
9. Įveskite IP adresą, „Subnet Mask“ ir
„Gateway“ reikšmes.
11. Paspauskite ▼ mygtuką ir pereikite į
pirmąjį DNS įvedimo laukelį. Įveskite
skaičius, kaip parašyta aukščiau.
12. Pažymėję „OK“, paspauskite mygtuką
ENTER. Pasirodo tinklo būsenos langas.
Kai patvirtinamas tinklo ryšys, grotuvas
prisijungia prie tinklo.
Nustatymai
4. Kortelėje „Support“ paspauskite mygtuką
„Details“. Rodomi Tinklo nustatymai.
10. Paspaudę ▼ mygtuką, pereisite į DNS
režimą.
03
3. Atsižvelgdami į savo tinklo ryšį, lange
paspauskite „Local Area Connection“
arba „Wireless Network Connection“.
Belaidis tinklas
Belaidį tinklą galite nustatyti trimis būdais:
Belaidis (įprastas)
Naudojant WPS(PBC)
„One Foot Connection“
Belaidis (įprastas) gali būti nustatomas pagal
automatinio ir rankinio nustatymo procedūras.
Belaidžio tinklo ryšio nustatymas – Auto
Dauguma belaidžių tinklų turi papildomą apsaugos
sistemą, kuriai reikia tinklo įrenginių, perduodančių
užšifruotą saugumo kodą, vadinamą Prieigos ar
Saugumo raktu. Saugumo raktas paprastai yra
leidimo frazė – tam tikro ilgio žodis arba raidžių ir
skaičių derinys, kurį paprašoma įvesti nustatant
belaidžio tinklo saugumą. Jeigu naudojate šį tinklo
ryšio nustatymo būdą ir turite savo belaidžio tinklo
Saugumo raktą, automatinio nustatymo proceso
metu turėsite įvesti leidimo frazę.
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„Wireless (General)“.
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
System
Wired
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Paspauskite mygtuką ENTER.
Baigus parodomas aktyvių tinklų sąrašas.
Lietuvių
37
Nustatymai
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą tinklą, tada paspauskite
mygtuką ENTER.
Pasirodo Saugumo („Security“) langas.
4. Saugumo ekrane įveskite tinklo leidimo frazę.
Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu, įveskite
skaičius.
Jeigu norite įvesti raidę, spausdami ▲▼◄►
mygtukus pastumkite žymeklį ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Settings
ngs
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
Enter security key.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
Network Settings
c
d
o
p
i
u
*
a Previous
j
v
e
k
q
w
Delete
0 entered
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Space
5
z
6
Done
0
Move " Enter ' Return
✎ PASTABA
▪ Leidimo frazę turėtumėte rasti viename iš nustatymo
langų, kuriuos naudojote savo modemo ar
maršrutizatoriaus nustatymui.
5. Baigę, paspauskite ŽALIĄ (B) mygtuką
nuotolinio valdymo pulte arba spauskite
▲▼◄► mygtukus pastumti žymeklį prie
„Done“, tada paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodo tinklo būsenos langas.
Kai patvirtinamas tinklo ryšys, grotuvas
prisijungia prie tinklo.
Belaidžio tinklo ryšio nustatymas – Rankinis
Jeigu automatinis nustatymas neveikia, rankiniu
būdu turėsite įvesti tinklo nustatymų reikšmes.
Daugelyje kompiuterių su Windows operacine
sistema tinklo nustatymai matosi atlikus šiuos
veiksmus:
 Windows XP
1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą „Network“
piktogramos, esančios dešiniajame apatiniame
ekrano kampe.
2. Iššokusiame meniu paspauskite „Status“.
3. Atsiradusioje lentelėje paspauskite „Support“
kortelę.
4. Kortelėje „Support“ paspauskite mygtuką
„Details“. Rodomi Tinklo nustatymai.
38
Lietuvių
 Windows 7
1. Paspauskite ant „Network“ piktogramos,
esančios dešiniajame apatiniame ekrano kampe.
2. Iššokusiame meniu paspauskite „Network and
Sharing Center“.
3. Atsižvelgdami į savo tinklo ryšį, lange
paspauskite „Local Area Connection“
arba „Wireless Network Connection“.
4. Kortelėje „Support“ paspauskite mygtuką
„Details“. Rodomi Tinklo nustatymai.
✎ PASTABA
▪ Skirtingose Windows operacinės sistemos
versijose gali būti skirtinga informacija.
Norėdami į grotuvą įvesti tinklo nustatymus,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Atlikite 1-4 veiksmus, aprašytus „Belaidžio
tinklo ryšio nustatymas – „Auto“ procedūroje.
2. Baigę, paspauskite ŽALIĄ (B) mygtuką
nuotolinio valdymo pulte arba spauskite
▲▼◄► mygtukus pastumti žymeklį prie
„Done“, tada paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodo tinklo būsenos langas.
Settings
n
ngs
Display
Audio
Networkk
System
g
ge
Language
Security
General
Support
IP Mode
IP Settings
Gateway
DNS Mode
DNS Server
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Move " Enter ' Return
3. Ti
Tinklo
būsenos llange pasirinkite
kl bū
i i kit „Cancel“
C
l“ iir
paspauskite mygtuką ENTER.
4. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite „IP Settings“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
5. Norėdami pasirinkti IP režimą, paspauskite mygtuką
ENTER.
6. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite „Manual“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
7. Paspaudę ▼ mygtuką, pereisite prie pirmojo
įvedimo laukelio (IP adresas).
10. Įveskite IP adresą, „Subnet Mask“ ir
„Gateway“ reikšmes.
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„One Foot Connection“.
9. Užpildę kiekvieną laukelį, paspauskite ►
mygtuką ir sėkmingai pereisite prie kito
laukelio. Norėdami judėti aukštyn, žemyn
ar atgal, taip pat galite naudoti kitus rodyklių
mygtukus.
11. Paspaudę ▼ mygtuką, pereisite į DNS režimą.
. į pirmąjį
12. Paspauskite ▼ mygtuką ir pereikite
DNS įvedimo laukelį. Įveskite skaičius, kaip
parašyta aukščiau.
13. Paspauskite mygtuką „OK“.
14. Pasirodo tinklo būsenos langas.
Kai patvirtinamas tinklo ryšys, grotuvas
prisijungia prie tinklo.
WPS(PBC)
Paprasčiausias būdas nustatyti belaidį tinklą –
naudoti WPS(PBC) arba „One Foot Connection“
funkcijas.
Jeigu jūsų belaidžio ryšio maršrutizatorius turi
WPS(PBC) mygtuką, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
WPS (PBC).
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
udio
Audio
etw
Network
yste
System
Wired
Wireless
ang
Language
(General)
ecu
Security
WPS(PBC)
ene
General
One Foot
upp Connection
Support
Connect to the Wireless Router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Wireless Router
supports Push Button Configuration(PBC).
> Move " Enter ' Return
Jeigu turite SAMSUNG belaidžio ryšio
maršrutizatorių, palaikantį „One Foot Connection“,
galite automatiškai nustatyti belaidį ryšį.
Norėdami prisijungti naudojant „One Foot
Connection“ funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
Settings
Network Settings
Display
Select a network connection type.
Audio
Network
Wired
System
Wireless
Language (general)
Security WPS(PBC)
General One Foot
Support Connection
Connect to your wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of product.
> Move " Enter ' Return
2. Paspauskite mygtuką ENTER.
ENTER
3. SAMSUNG belaidžio ryšio maršrutizatorių
pastatykite ne didesniu kaip 25 cm (10 colių)
atstumu nuo grotuvo.
4. Palaukite, kol bus automatiškai sukurtas
ryšys.
Tinklo būsena
Patikrinkite, ar buvo sukurtas tinklo ir interneto
ryšys.
S
Settings
Network Status
Display
i
ispl
Audio
u
udio
etw
Network
y
yste
System
KT_WLAN
a Internet is connected successfully.
ang
Language
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
e provider.
ecu
Security
2. Paspauskite mygtuką ENTER.
3. Per dvi minutes paspauskite maršrutizatoriaus
WPS(PBC) mygtuką. Jūsų grotuvas automatiškai
suras visus tinklo nustatymus, kurių reikia norint
sėkmingai prisijungti prie tinklo.
e
ene
General
u
upp
Support
Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
4. Pasirodo tinklo būsenos langas. Kai patvirtinamas
tinklo ryšys, grotuvas prisijungia prie tinklo.
Lietuvių
39
Nustatymai
„One Foot Connection“ funkcija
03
8. Norėdami įvesti skaičius, naudokite nuotolinio
valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
Nustatymai
„BD-LIVE“ internetinis ryšys
Naudodami „BD-LIVE“ paslaugą, galite leisti arba
uždrausti interneto ryšį.
„Allow (All)“ : interneto ryšys leidžiamas visam
„BD-LIVE“ turiniui.
„Allow (Valid Only)“ : interneto ryšys leidžiamas
tik tam „BD-LIVE“ turiniui, kuris turi galiojantį
sertifikatą.
„Prohibit“ : interneto ryšys draudžiamas visam
„BD-LIVE“ turiniui.
✎ PASTABA
▪ Kas yra galiojantis sertifikatas?
▪
Kai grotuvas per „BD-LIVE“ siunčia disko duomenis
bei disko patvirtinimo užklausą į serverį, gavęs
perduotus duomenis, serveris patikrina diską ir
atsiunčia galiojantį sertifikatą atgal į grotuvą.
Naudojant „BD-LIVE“ turinį, interneto ryšys gali būti
apribotas.
Sistema
Pradiniai nustatymai
Naudodami pradinių nustatymų („Initial Settings“)
funkciją, galite nustatyti kalbą, tinklo nustatymus ir
pan.
Daugiau informacijos apie pradinių nustatymų
funkciją ieškokite šios vartotojo instrukcijos skyriuje
„Pradiniai nustatymai“. (žr. psl. 27-44)
„Anynet+“(HDMI-CEC) funkcija
„Anynet+“ funkcija leidžia jums patogiai valdyti kitus
SAMSUNG įrenginius, palaikančius „Anynet +“.
Norėdami naudotis šia funkcija, prijunkite „Blu-ray”
diskų grotuvą prie SAMSUNG TV per HDMI laidą.
Kai įjungta „Anynet+“ funkcija, grotuvą galite valdyti
su SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
Disko atkūrimas prasidės paprasčiausiai paspaudus
PLAY ( ) mygtuką TV nuotolinio valdymo pulte.
Daugiau informacijos ieškokite TV vartotojo
instrukcijoje.
„Off” : „Anynet+“ funkcija neveiks.
„On” : „Anynet+“ funkcija veiks.
40
Lietuvių
✎ PASTABA
▪ Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI laidas
▪
▪
nepalaiko CEC.
Jeigu jūsų SAMSUNG televizorius turi „Anynet+“
logotipą, vadinasi jis palaiko „Anynet+“ funkciją.
Jūsų televizorius gali nerodyti kai kurių HDMI išvesties
raiškų.
Daugiau informacijos ieškokite TV vartotojo
instrukcijoje.
BD duomenų valdymas
Jūs galite valdyti iš „Blu-ray“ diskų, palaikančių
„BD-LIVE“ paslaugą, atsisiųstą turinį, kuris
saugomas vidinėje „flash“ atmintyje.
Galite patikrinti įrenginio informaciją, atminties
dydį, trinti BD duomenis ar keisti „flash“ atminties
įrenginį.
BD duomenų valdymo lango informacija :
„Total Size“ : bendras įrenginio atminties dydis.
„Available Size“ : laisva įrenginio atmintis.
„Delete BD Data“ : paspauskite, jeigu norite
ištrinti BD duomenis.
„Select Device“ : pakeiskite atmintį, į kurią
norite išsaugoti BD duomenis.
✎ PASTABA
▪ Disko atkūrimas išorinės atminties režime gali nutrūkti,
▪
▪
▪
jeigu atkūrimo metu atjungėte USB įrenginį.
Palaikomi tik USB įrenginiai, turintys FAT bylų sistemą
(DOS 8.3 talpos žymė). Mes rekomenduojame naudoti
USB įrenginius, palaikančius USB 2.0 protokolą, ir kurių
skaitymo/rašymo greitis yra 4 MB/sek. ar didesnis.
Atkūrimo atnaujinimo funkcija gali nebeveikti, jeigu
suformatavote atminties įrenginį.
Priklausomai nuo sąlygų, bendroji BD duomenų valdymui
skirta atmintis gali skirtis.
Laiko juosta
Settings
ngs
Display
Audio
Time Zone
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
DivX® „Video-On-Demand“
Jeigu norite įsigyti ir atkurti DivX® VOD diskus,
pažiūrėkite DivX® VOD registracijos kodus.
Atstatymas
Atstatomi visi numatytieji nustatymai, išskyrus
tinklo ir „Smart Hub“ nustatymus.
Kalba
Galite nustatyti pageidaujamą pradinio, disko
ir kitų meniu kalbą.
„On-Screen Menu“ : pasirinkite ekrane
rodomų langų kalbą.
„Disc Menu“ : pasirinkite disko meniu
kalbą.
„Audio“ : pasirinkite disko garso kalbą.
„Subtitle“ : pasirinkite disko subtitrų kalbą.
✎ PASTABA
▪ Pasirinkta kalba bus rodoma tik, jeigu ją palaiko
diskas.
Ši funkcija veikia tik kartu su „Blu-ray“/DVD
diskais, kuriems buvo priskirta amžiaus kategorija
ar skaitinis reitingas, nurodantis turinio brandumo
lygį. Šie skaičiai padeda jums kontroliuoti, kokio
tipo „Blu-ray“/DVD diskus gali žiūrėti jūsų šeima.
Pasirinkite amžiaus kategoriją, kurią norite
nustatyti BD tėvų kontrolės funkcijai ir reitingo lygį,
kurį norit nustatyti DVD tėvų kontrolės funkcijai.
Jeigu neįvedamas slaptažodis, grotuvas atkurs tik
tuos „Blu-ray“ diskus, kurie turi nustatytą ar
žemesnę amžiaus kategoriją, ir tik tuos DVD
diskus, kurie įvertinti žemesniu nei nustatyta
skaitiniu reitingu.
Didesnis skaičius reiškia brandesnį turinį.
BD tėvų kontrolė
Uždrauskite atkurti specifinės amžiaus kategorijos
„Blu-ray“ diskus, jeigu neįvedamas slaptažodis.
DVD tėvų kontrolė
Uždrauskite atkurti tam tikro skaitinio reitingo
DVD diskus, jeigu neįvedamas slaptažodis.
Slaptažodžio keitimas
Pakeiskite 4 skaitmenų slaptažodį, naudojamą
saugumo funkcijų valdymui.
Jeigu pamiršote slaptažodį
1. Išimkite diską.
2. Nuspauskite ir mažiausiai 5 sekundes
palaikykite priekiniame skydelyje esantį
STOP (
) mygtuką.
Bus atstatyti visi gamykliniai nustatymai.
✎ PASTABA
▪ Kai atstatomi gamykliniai nustatymai, ištrinami
visi vartotojo išsaugoti BD duomenys.
Lietuvių
41
Nustatymai
Galite nustatyti savo laiko juostą.
03
Saugumas
Nustatymai
Bendras
Priekinis ekranas
Pakeiskite priekinio ekrano šviesumą.
„Auto“ : blankus atkūrimo metu.
„Dim“ : blankus ekrano langas.
„Bright“ : šviesus ekrano langas.
Nuotolinis valdymas tinkle
Nuotolinio valdymo tinkle („Network remote
control“) funkcija, prisijungus prie vietinio tinklo
belaidžiu būdu, leidžia valdyti „Blu-ray“ diskų
grotuvą tokiu nuotoliniu prietaisu, kaip išmanusis
telefonas.
Norėdami naudoti nuotolinio valdymo tinkle
funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Palaikymas
Programinės įrangos atnaujinimas
Programinės įrangos atnaujinimo („Software
Upgrade“) meniu leidžia jums atnaujinti grotuvo
programinę įrangą, kuri patobulina grotuvo veikimą
ir suteikia papildomų paslaugų. Programinę įrangą
galite atnaujinti keturiais būdais:
Internetu
Per USB
Disko pagalba
Atsisiuntus atnaujinimo paketą.
Žemiau paaiškinti visi keturi būdai.
Internetu
Norėdami atnaujinti internetu, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite „By Internet“ ir paspauskite mygtuką
ENTER. Pasirodo pranešimas „Jungiamasi
Nuotolinio valdymo tinkle meniu pasirinkite „On“.
prie serverio“ („Connecting to Server“).
Įdiekite SAMSUNG nuotolinio valdymo tinkle
2. Jeigu galima atsisiųsti paketą, pasirodo
programą į suderinamą nešiojamą įrenginį.
siuntimo langas su būsenos juosta ir
pradedamas siuntimas.
Įsitikinkite, kad jūsų nešiojamas įrenginys ir
3. Kai siuntimas baigtas, pasirodo atnaujinimo
jūsų grotuvas yra prijungti prie to paties
užklausos („Upgrade Query“) langas su trimis
belaidžio ryšio maršrutizatoriaus.
pasirinkimais:
Atnaujinti dabar („Upgrade Now“), Atnaujinti
Paleiskite programą savo nešiojamajame
vėliau („Upgrade Later“) arba Neatnaujinti
įrenginyje. Programa turėtų rasti grotuvą ir jį
(„Don’t Upgrade“).
parodyti sąraše.
Jeigu pasirenkate „Upgrade Now“, grotuvas
4.
Pasirinkite grotuvą.
atnaujina programinę įrangą, išsijungia ir
Jei naudojate šią funkciją pirmą kartą, turėsite
automatiškai įsijungia.
leisti arba uždrausti grotuvo nuotolinio valdymo
Jeigu per vieną minutę nieko nepasirenkate,
5.
pultą. Pasirinkite „Allow“ (Leisti).
arba pasirenkate „Upgrade Later“, grotuvas
Vadovaukitės programos nurodymais apie
išsaugo atsiųstą programinės įrangos atnaujinimo
grotuvą valdymą.
paketą. Vėliau galite atnaujinti programinę įrangą,
pasirinkę „By Downloaded“ funkciją.
6. Jeigu pasirenkate „Don’t Upgrade“, grotuvas
nutraukia atnaujinimą.
✎ PASTABA
▪ Jeigu norite naudoti „By Internet“ funkciją, grotuvas turi
▪
▪
42
Lietuvių
būti prijungtas prie interneto.
Atnaujinimas baigtas, kai grotuvas išsijungia ir vėl
pats įsijungia.
Atnaujinimo proceso metu, niekada neišjunkite grotuvo
ar nepasirinkite rankinio atnaujinimo.
Per USB
Norėdami atnaujinti programinę įrangą per
USB jungtį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Apsilankykite svetainėje
www.samsung.com/bluraysupport
2. Atsisiųskite naujausią USB programinės
įrangos atnaujinimo paketo ZIP archyvą ir
išsaugokite jį kompiuteryje.
3. Kompiuteryje išarchyvuokite ZIP archyvą.
Turėsite vieną katalogą tokiu pačiu
pavadinimu, kaip ir ZIP archyvas.
4. Nukopijuokite šį katalogą į USB atmintinę.
5. Įsitikinkite, kad disko stalčius yra tuščias ir
prijunkite USB atmintinę prie grotuvo USB
jungties.
6. Grotuvo meniu pasirinkite „Settings“ >
„Support“ > „Software Upgrade“.
7. Pasirinkite „By USB“.
✎ PASTABA
▪ Atnaujinant programinę įrangą per USB jungtį,
disko stalčius turi būti tuščias.
Kai baigiamas programinės įrangos atnaujinimas,
patikrinkite programinės įrangos informaciją
programinės įrangos atnaujinimo meniu
▪ Neišjunkite grotuvo programinės įrangos atnaujinimo
metu, nes gali sutrikti grotuvo veikimas.
▪ Programinės įrangos atnaujinimas per USB jungtį gali
būti atliekamas tik su USB atmintine.
Disko pagalba
Norėdami atnaujinti programinę įrangą su
disko pagalba, atlikite šiuos veiksmus:
1. Apsilankykite svetainėje
www.samsung.com/bluraysupport.
▪
2. Atsisiųskite naujausią programinės įrangos
atnaujinimo paketo ZIP archyvą diskui ir
išsaugokite jį kompiuteryje.
3. Kompiuteryje išarchyvuokite ZIP archyvą.
Turėsite vieną katalogą tokiu pačiu
pavadinimu, kaip ir ZIP archyvas.
4. Įrašykite šį katalogą į diską. Mes
rekomenduojame CD-R arba DVD-R diskus.
5. Uždarykite diską prieš ištraukdami jį iš
kompiuterio.
6. Įdėkite diską į grotuvą.
Nustatymai
▪
„Samsung Electronics“ neprisiima teisinės
atsakomybės dėl grotuvo gedimo, kurį sukėlė
nestabilus interneto ryšys ar vartotojo
neatsargumas programinės įrangos atnaujinimo metu.
Jeigu norite atšaukti atnaujinimą, kol siunčiamas
programinės įrangos atnaujinimo paketas,
paspauskite mygtuką ENTER.
03
▪
7. Grotuvo meniu pasirinkite „Settings“ >
„Support“ > „Software upgrade“.
8. Pasirinkite „By Disc“.
✎ PASTABA
▪ Kai baigiamas programinės įrangos atnaujinimas,
▪
patikrinkite programinės įrangos informaciją
programinės įrangos atnaujinimo meniu.
Neišjunkite grotuvo programinės įrangos
atnaujinimo metu, nes gali sutrikti grotuvo
veikimas.
Atsisiuntus paketą
„By Downloaded“ pasirinkimas leidžia jums
atnaujinti programinę įrangą naudojant anksčiau
grotuvo atsiųstą bylą, jeigu buvote nutarę
neatnaujinti iš karto arba jei grotuvas atsiuntė
bylą būdamas budėjimo režime. (Žiūrėkite
„Atsiuntimas budėjimo režime“ žemiau).
Norėdami atnaujinti programinę įrangą atsisiuntus
paketą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu buvo atsiųstas programinės įrangos
atnaujinimo paketas, dešiniau nuo
„By Downloaded“ pasirinkimo matysite
programinės įrangos versijos numerį.
2. Pasirinkite „By Downloaded“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
3. .Grotuvas parodo pranešimą, kuriame
klausiama, ar norite atnaujinti programinę
įrangą. Pasirinkite „Yes“. Grotuvas pradeda
atnaujinimą.
4. Atnaujinimas baigtas, kai grotuvas automatiškai
išsijungia ir vėl pats įsijungia.
✎ PASTABA
▪ Kai baigiamas programinės įrangos atnaujinimas,
▪
patikrinkite programinės įrangos informaciją
programinės įrangos atnaujinimo meniu.
Neišjunkite grotuvo programinės įrangos atnaujinimo
metu nes gali sutrikti grotuvo veikimas
Atsiuntimas budėjimo režime
Galite pasirinkti atsiuntimo budėjimo režime
(„Download in Standby Mode“) funkciją, kad
grotuvas budėjimo režime atsiųstų naujausią
programinės įrangos atnaujinimo paketą.
Budėjimo režime grotuvas yra išjungtas, bet
interneto ryšys yra aktyvus. Tai leidžia grotuvui
automatiškai atsiųsti programinės įrangos
atnaujinimo paketą, kai jo nenaudojate.
Lietuvių
43
Nustatymai
Norėdami pasirinkti atsiuntimą budėjimo režime,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Download in Standby Mode“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
2. Pasirinkite „On“ arba „Off“.
„Off“ : jeigu pasirenkate „Off“, grotuvas parodys
pranešimą, kai atsiras naujas programinės įrangos
atnaujinimo paketas.
„On“ : jeigu pasirenkate „On“, grotuvas budėjimo
režime automatiškai atsiųs naują programinės įrangos
atnaujinimo paketą. Jeigu bus atsiųstas paketas, įjungus
grotuvą, jis paklaus, ar norite įdiegti atnaujinimą.
✎ PASTABA
▪ Norint naudotis atsiuntimo budėjimo režime funkcija,
grotuvas turi būti prijungtas prie interneto.
Susisiekite su SAMSUNG
Pateikiama kontaktinė informacija, kur galite kreiptis
pagalbos dėl grotuvo.
44
Lietuvių
04
Pagrindinės funkcijos
1 takelis
Atkūrimas
2 takelis
3 takelis
4 takelis
5 takelis
1. Įdėkite diską į grotuvo disko stalčių lipduku į viršų.
MP3, WMA, DivX, MKV ir MP4 diskai
2. Paspauskite mygtuką PLAY (►).
Atkūrimo mygtukai
1 katalogas (grupė)
Atkūrimo mygtukai
1 byla
2 byla
1 byla
2 katalogas (grupė)
2 byla
3 byla
PLAY ( ►)
Pradedamas atkūrimas.
STOP (  )
Atkūrimas nutraukiamas.
Jeigu paspaudžiate mygtuką
vieną kartą – įsimenama
sustabdymo vieta.
Jeigu paspaudžiate mygtuką
du kartus – sustabdymo vieta
neįsimenama.
2D formato vaizdo atkūrimas
3D režimu
Laikinai sustabdomas
atkūrimas.
✎ PASTABA
PAUSE (  )
(„Home“) arba pradinį „Smart Hub“
meniu, automatiškai įsijungs 2D režimas.
 Vieną kartą paspaudus STOP ()
mygtuką, kai kurių diskų sustabdymo vieta
gali neišsisaugoti.
 20Mbps ar didesnio bitų lygio vaizdo bylos
stabdo grotuvo galimybes, todėl jų atkūrimas
gali nutrūkti.
Disko sandara
„Blu-ray” disks, DVD-VIDEO
2 skyrius
Disko meniu/Pavadinimų meniu/
Iššokantis meniu
Kaip naudoti disko meniu
hZ
Paprastai diskų turinys skaidomas, kaip parodyta
žemiau.
1 pavadinimas
hZ
 Jeigu 3D režimo metu įeisite į pradinį
✎ PASTABA
1 skyrius
Galite mėgautis įprastais 2D formato
vaizdais 3D režimu.
1 skyrius
2 pavadinimas
2 skyrius
3 skyrius
1. Atkūrimo metu paspauskite
DISC MENU mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
DISC MENU
2. Spauskite ▲▼◄►mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą punktą ir paspauskite
mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
 Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis
nepasiekiamas.
Lietuvių
45
Pagrindinės funkcijos
Garso CD (CD-DA) diskai
Disko atkūrimas
Kaip naudotis pavadinimų meniu
1. Atkūrimo metu paspauskite
TITLE MENU mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Spauskite ▲▼◄► mygtukus,
pasirinkite pageidaujamą punktą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Z
TITLE MENU
POPUP
 Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis
nepasiekiamas.
 Pavadinimų meniu rodomas tik tada, jeigu
diske yra mažiausiai du pavadinimai.
Pavadinimų sąrašo atkūrimas
1. Atkūrimo metu paspauskite
DISC MENU arba TITLE MENU
mygtuką.
z
DISC MENU
TITLE MENU
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
✎ PASTABA
h
TITLE MENU
POPUP
✎ PASTABA
 Skirtinguose diskuose gali skirtis meniu
punktai ar meniu gali būti iš vis nepasiekiamas.
Lietuvių
Atkūrimo metu paspauskite SEARCH (
)
mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką SEARCH
(
), atkūrimo greitis keičiasi tokia tvarka.
Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio,
paspauskite mygtuką PLAY (►).
2. Spauskite ▲▼◄ ► mygtukus
arba mygtuką ENTER ir pasirinkite
norimą meniu.
46
hzZyx
POPUP
Kaip naudoti iššokantį meniu
1. Atkūrimo metu paspauskite
POPUP mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
Atkūrimo metu galite ieškoti skyriaus arba
takelio ir, pasinaudodami praleidimo funkcija,
pereiti prie kito pasirinkimo.
Kaip ieškoti norimos scenos
✎ PASTABA
2. Spauskite ▲▼ mygtukus, iš
pavadinimų sąrašo pasirinkite
norimą atkurti bylą ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Kaip naudotis paieškos ir
praleidimo funkcijomis
 Paieškos režime grotuvas neatkuria garso.
 Jeigu paspaudžiate arba mygtuką
per greitai, įrenginys gali manyti, kad jūs laikote
mygtuką nuspaudę. Todėl grotuvas gali
tinkamai neveikti. Nespauskite šių mygtukų
per greitai.
Kaip praleisti skyrius
hzZyx
)
Atkūrimo metu paspauskite SKIP (
mygtuką.
Paspaudus mygtuką SKIP ( ), diskas
pereina į kitą skyrių.
Paspaudus mygtuką SKIP ( ), diskas
pereina į skyriaus pradžią. Dar kartą paspaudus
šį mygtuką, diskas pereina į ankstesnio skyriaus
pradžią.
04
Pagrindinės funkcijos
Repeat
Pagrindinės funkcijos
Sulėtinta peržiūra/
Peržiūra po kadrą
> Off
Sulėtinta peržiūra
hzZyx
Laikino sustabdymo (  ) režime, paspauskite
mygtuką SEARCH (  ).
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką SEARCH
(), atkūrimo greitis keičiasi tokia tvarka:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
Norėdami grįžti prie įprasto atkūrimo greičio,
paspauskite mygtuką PLAY (►).
3. Norėdami grįžti į normalų atkūrimą, vėl
paspauskite mygtuką REPEAT.
4. Paspauskite ▲▼mygtukus, pasirinkite
„Off“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
 Skirtinguose diskuose kartojimo funkcija gali
neveikti.
✎ PASTABA
Pageidaujamos dalies kartojimas
Peržiūra po kadrą
1. Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką REPEAT nuotolinio
valdymo pulte.
2. Spauskite ▲▼mygtukus ir pasirinkite
„Repeat A-B“.
 Sulėtintos peržiūros metu grotuvas neatkuria garso.
 Sulėtinta peržiūra veikia tik peržiūrint vaizdą į priekį.
hzZyx
Laikino sustabdymo režime paspauskite
mygtuką PAUSE ( ).
Kiekvieną kartą paspaudus PAUSE ( )
mygtuką, parodomas naujas kadras.
Norėdami
i
grįžti prie įprasto atkūrimo greičio,
paspauskite mygtuką PLAY ( ► ).
✎ PASTABA
 Peržiūros po kardą metu grotuvas neatkuria garso.
 Peržiūra po kadrą veikia tik peržiūrint vaizdą į priekį.
Pakartotinis atkūrimas
Repeat
> Repeat A-B : Off
REPEAT
" Mark A
3. Pageidaujamoje atkūrimo pradžios vietoje (A)
paspauskite mygtuką ENTER.
4. Pageidaujamoje atkūrimo pabaigos vietoje (B)
paspauskite mygtuką ENTER.
5. Norėdami grįžti į įprastą atkūrimą, vėl
paspauskite mygtuką REPEAT.
6. Paspauskite mygtuką ENTER.
Filmo ar skyriaus kartojimas
hzZy
Filmo ar skyriaus kartojimas.
1. Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką REPEAT nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼mygtukus ir
pasirinkite skyrių („Chapter“) arba
pavadinimą („Title“). Tuomet
paspauskite mygtuką ENTER.
hzZy
✎ PASTABA
 Jeigu pasirenkate pabaigos vietą (B) nepraėjus
5 sekundėms nuo pradžios vietos, parodomas
draudžiamasis pranešimas.
REPEAT
Lietuvių
47
Kaip naudotis TOOLS mygtuku
Atkūrimo metu paspaudus mygtuką
TOOLS, galite naudotis disko meniu.
TOOLS
TOOLS meniu langas
Title Search
Chapter Search
Time Search
Picture Settings
Audio
User EQ
Subtitle
Angle
Tools
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
Normal
: 1/4 ENG Multi CH
:
:
0/7 Off
1/1
< Change " Enter ' Return
✎ PASTABA
▪ Skirtinguose diskuose gali skirtis Įrankių
(„Tools“) meniu.
Staigus perėjimas prie norimos scenos
hzZy
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
pavadinimą („Title“), skyrių („Chapter“) arba
atkūrimo laiką („Playing Time“).
3. Skaitmenų mygtukais įveskite norimą
pavadinimą, skyrių ar atkūrimo laiką ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
hzZx
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „Audio“.
3. Paspauskite mygtuką ENTER.
4. Paspauskite ▲▼mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą įgarsinimo kalbą.
✎ PASTABA
 Jeigu BONUSVIEW skyriuje nėra jokių
BONUSVIEW garso nustatymų, ekrane
nebus rodomos ◄► rodyklės.
48
Lietuvių
 Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW
skyrių, taip pat bus rodoma informacija apie
pirminį/antrinį režimą.
Naudodami ◄► mygtukus, galėsite perjungti
tarp pirminio ir antrinio įgarsinimo režimo.
 Ši funkcija priklauso nuo diske užkoduotų
įgarsinimo kalbų ir gali neveikti.
i
„Blu-ray“ diskuose galima
 Kai kuriuose
pasirinkti daugiakanalį LPCM arba „Dolby
Digital“ garso takelį anglų kalba.
Subtitrų kalbos pasirinkimas
hZx
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„Subtitle“.
3. Paspauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą subtitrų kalbą.
✎ PASTABA
 Kai kurių „Blu-ray“/DVD diskų subtitrų kalbą
galite pakeisti per Disko meniu.
Paspauskite mygtuką DISC MENU.
 Šios funkcijos veikimas priklauso nuo diske
užkoduotų subtitrų pasirinkimo. Ji gali veikti ne
visuose „Blu-ray“/DVD diskuose.
 Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW skyrių,
taip pat bus rodoma informacija apie
pirminį/antrinį režimą.
 Ši funkcija vienu metu pakeičia pirminius ir
antrinius subtitrus.
 Bendras subtitrų skaičius yra pirminių ir
antrinių subtitrų suma.
x
Norėdami tinkamai naudotis šia funkcija,
privalote turėti šiek tiek patirties su vaizdo
išgavimu ir redagavimu.
Norėdami naudoti antraštės funkciją, išsaugokite
antraštės bylą (*.smi) tuo pačiu pavadinimu,
kaip ir tame pačiame kataloge esančios „DivX“
bylos (*.avi) pavadinimas.
Pavyzdys. Šaknis Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Bylos pavadinime gali būti iki 60 raidžių, skaičių
simbolių arba 30 Rytų Azijos simbolių (2 baitų
simboliai, kaip Korėjietiški arba Kiniški).
Kameros kampo keitimo funkcija
hZ
„User“ : galite koreguoti vaizdo aiškumą,
kontrastą, šviesumą, spalvas, atspalvius
(Ž/R), sumažinti vaizdo triukšmą.
Pagrindinės funkcijos
Antraštės funkcija
04
Pagrindinės funkcijos
✎ PASTABA
 Jeigu įrenginys prijungtas prie „BD Wise“
palaikančio televizoriaus ir įjungta „BD Wise“
funkcija, vaizdo nustatymo meniu nebus
rodomas.
BONUSVIEW nustatymas
h
Kol filmas yra atkuriamas, BONUSVIEW funkcija
leidžia mažame lange peržiūrėti papildomą turinį
(pavyzdžiui, komentarus). Ši funkcija veikia tik su
diskais, kurie palaiko BONUSVIEW funkciją.
Kai „Blu-ray“/DVD diske yra keletas tos pačios
scenos peržiūros kampų, galite naudoti kameros
kampo keitimo („Angle“) funkciją.
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „Angle“.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą scenos peržiūros kampą.
Vaizdo nustatymų pasirinkimas
hzZy
Šį funkcija leidžia koreguoti vaizdo kokybę.
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Picture Settings“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
3. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą režimą.
„Dynamic“ : sustiprinamas vaizdo aiškumas.
„Normal“ : pasirinkite šį nustatymą daugeliui
įprastų vaizdų.
„Movie“ : tai geriausias pasirinkimas filmų
žiūrėjimui.
Pirminis garsas/vaizdas
Antrinis garsas/vaizdas
1. Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„BONUSVIEW Video“ arba „BONUSVIEW Audio“.
3. Paspauskite
i
◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą „Bonusview“ turinį.
✎ PASTABA
 Jeigu pakeisite „BONUSVIEW Video“
nustatymus, pagal tai automatiškai pasikeis ir
„BONUSVIEW Audio“ nustatymai.
Tools
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio :
Picture Settings
Off
0/1 Off
< Change " Enter
Lietuvių
49
Muzikos klausymas
7
ow
Muzikos atkūrimo mygtukai
nuotolinio valdymo pulte
TA
RDS DISPLAY
@
8
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
0
1
2
0
$ mygtukas : atkuriamas sekantis takelis.
!
# mygtukas : atkuriamas ankstesnis takelis.
Jeigu paspaudžiate šį mygtuką praėjus trims
sekundėms nuo grojaraščio atkūrimo pradžios,
tuo metu atkuriamas takelis bus kartojamas nuo
pradžios. Bet jeigu paspaudžiate šį mygtuką per
tris sekundes nuo grojaraščio atkūrimo pradžios,
bus atkuriamas ankstesnis takelis.
0
3
9
MUTE
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
SMART
B
C
SEARCH S/W LEVEL
MO/ST
D
2D→3D
6
HUB
1
REPEAT mygtukas : pasirenkamas grojaraščio
atkūrimo režimas.
2
SEARCH mygtukai : Garso CD (CD-DA)
diskams – spartus atkūrimas. MP3 diskams –
atkūrimas peršokant. (10 sekundžių)
3
PAUSE mygtukas : laikinai sustabdomas
atkūrimas.
4
PLAY mygtukas : atkuriamas tuo metu
pasirinktas takelis.
5
▲▼ mygtukai : pasirenkamas takelis iš muzikos
sąrašo arba grojaraščio.
6
50
GELTONAS(C) mygtukas : galima pasirinkti
redagavimo („Edit“) arba atkūrimo („Play“) režimą.
Lietuvių
◄ mygtukas : atkūrimo metu pereinama į
ankstesnį muzikos sąrašo puslapį arba pereinama
prie ankstesnio grojaraščio takelio.
STOP mygtukas : sustabdomas takelio atkūrimas.
REPEAT
!
► mygtukas : atkūrimo metu pereinama į sekantį
muzikos sąrašo puslapį arba pereinama prie
sekančio grojaraščio takelio.
9
9
FULL SCREEN
ENTER mygtukas : atkuriamas pasirinktas takelis.
@
SKAIČIAUS mygtukas: grojaraščio atkūrimo
metu paspauskite norimo takelio numerį. Bus
atkuriamas pasirinktas takelis. (tik garso CD
(CD-DA) diskuose)
04
Pagrindinės funkcijos
1. Įdėkite garso CD (CD-DA) arba MP3 diską į
disko stalčių.
Įdėjus garso CD (CD-DA), automatiškai
pradedamas groti pirmasis takelis.
Įdėjus MP3 diską, paspauskite ◄►
mygtukus, pasirinkite „Music“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Garso CD (CD-DA)/MP3 ekrano elementai
1
2
3
Music
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
03:56
04:41
Audio CD
04:02
" Enter < Pages
5
( ) „One
Song”
(
) „All”
Audio CD
Dainos atkuriamos pagal
(CD-DA)/MP3 jų įrašymo tvarką.
Audio CD
Kartojamas dabar
(CD-DA)/MP3 grojamas takelis.
Audio CD
Kartojami visi takeliai.
(CD-DA)/MP3
įjunkite keitimo („Shuffle“) režimą („On“). Takeliai
bus atkuriami atsitiktine tvarka.
TRACK 004
00:13 / 00:43
„Off”
REPEAT
 Atkūrimo metu paspauskite mygtuką TOOLS ir
TRACK 003
+
1. Grojaraščio atkūrimo metu
paspauskite mygtuką REPEAT.
2. Pakartotinai spausdami mygtuką
REPEAT, pasirinkite pageidaujamą
atkūrimo režimą.
✎ PASTABA
TRACK 002
7
6
Garso CD (CD-DA)/MP3 kartojimas
Pagrindinės funkcijos
Garso CD (CD-DA)/MP3 atkūrimas
Tools ' Return
4
1
Rodoma muzikos informacija.
2
Rodomas grojaraštis.
3
Rodomas pasirinktas takelis/bendras takelių
skaičius.
4
Rodomi aktyvūs mygtukai.
5
Rodoma pasirinkto takelio atkūrimo trukmė/
bendra atkūrimo trukmė.
6
Rodoma dabartinio atkūrimo būsena.
7
Rodoma pakartotinio atkūrimo būsena.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą atkurti takelį ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Grojaraštis
1. IĮdėkite garso CD (CD-DA) arba MP3 diską į
disko stalčių.
Įdėjus garso CD (CD-DA), automatiškai
pradedamas groti pirmasis takelis.
Įdėję MP3 diską, paspauskite ◄► mygtukus,
pasirinkite „Music“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
2. Norėdami įeiti į muzikos sąrašą, paspauskite
STOP (  ) arba RETURN mygtuką.
Rodomas grojaraščio langas.
3. Norėdami įjungti redagavimo („Edit“) režimą,
paspauskite GELTONĄ(C) mygtuką.
4. Norėdami pereiti į pageidaujamą takelį,
spauskite ▲▼◄► mygtukus ir paspauskite
mygtuką ENTER. Jeigu norite pasirinkti
papildomus takelius, pakartokite šią procedūrą.
Pasirinktas takelis bus pažymėtas varnele.
Jeigu norite atšaukti takelio žymėjimą, dar
kartą paspauskite mygtuką ENTER.
Lietuvių
51
Audio CD | Music
Selected Items : 3
TRACK 001
„SMART SOUND“ : šis režimas valdo ir
stabilizuoja garso lygį, siekiant išvengti
dramatiško garso pasikeitimo perjungiant
kanalus ar keičiantis veiksmo scenoms.
1/2 Page
TRACK 002
00:43
03:56
04:41
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
TRACK 003
„MP3 ENHANCER“ : šis režimas padeda
sustiprinti garso pojūčius (pavyzdžiui, .mp3
muziką). Galite sustiprinti savo MP3 lygio garsą
(24 kHz, 8bit) iki CD lygio garso (44.1 kHz, 16bit).
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
Close Edit Mode ( ) Page
Tools
" Select ' Return
5. Pasirinkite norimą takelį ir paspauskite
mygtuką TOOLS.
„USER EQ“ : galite pagal save sukonfigūruoti
balansatoriaus (angl. „equalizer“) nustatymus.
6. Norėdami atkurti pasirinktą takelį (-ius),
įrankių („Tools“) meniu pasirinkite
„Play Selected“ ir paspauskite mygtuką
ENTER.
Music
✎ PASTABA
 DSP funkcija veikia tik tada, kai yra tokie
stereo garso šaltiniai, kaip CDDA, MP3 ir t.t.
1/3
TRACK 001
„V-SOUND“ (Virtualus garsas)
TRACK 001
00:43
TRACK 002
Per 2.1 kanalo garso sistemą atkuriamas
tikroviškas garsas su virtualiais efektais. Tai leidžia
jums jaustis taip, lyg klausytumėtės 5.1 kanalo
garso sistemos.
03:56
TRACK 003
04:41
+
00:13 / 00:43
Audio CD
" Enter
Tools
' Return
7. Kai norite grįžti į redagavimo („Edit“)
režimą, paspauskite STOP arba RETURN
mygtuką.
8. Paspaudę GELTONĄ(C) mygtuką, išeisite
iš redagavimo režimo.
PASTABA
✎
 Garso CD (CD-DA) diske galite sukurti iki 99
takelių ilgio grojaraštį.
Garso režimas
DSP(Skaitmeninis signalo apdorojimas)
funkcija
Galite pasirinkti optimalų garsą pagal savo skonį.
Paspauskite mygtuką DSP.
DSP
„SMART SOUND“
„POWER BASS“
52
Lietuvių
„MP3 ENHANCER
„USER EQ
„POWER BASS“ : ši funkcija išryškina žemus
tonus ir suteikia dunksinčius garso efektus.
DSPOFF“
Paspauskite mygtuką V-SOUND.
Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką,
nustatymas keičiasi tokia tvarka:
V.SOUND „ON“
V.SOUND „OFF“.
V-SOUND
Nuotraukų atkūrimas
Galite mėgautis žymiai tikroviškesniu ir
aiškesniu erdviniu sustiprintų garso
tonų garsu. Naudodami lygių nustatymus,
galite valdyti garso gylį.
1. Prijunkite UAB atminties laikmeną, kurioje
įrašytos JPEG bylos, arba įdėkite diską su
JPEG bylomis į disko stalčių.
„Off” „High” „Medium”  „Low”.
✎ PASTABA
 Ši funkcija neveikia FM arba W. IPOD
režimuose.
S/W LYGIS
Galite reguliuoti žemų dažnių lygį.
G
Nuotraukų peržiūra
S/W LEVEL
2. Spauskite ◄► mygtukus, pasirinkite „My
Contents“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Po to spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„Photos“.
3. Spauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
norimą atkurti katalogą ir paspauskite
mygtuką ENTER.
4. Spauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
norimą atkurti nuotrauką ir paspauskite
mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
 Vaizdo per visą ekraną režime negalite
padidinti pavadinimo ir PG grafikos.
Lietuvių
53
Pagrindinės funkcijos
3D garsas
04
Pagrindinės funkcijos
Kaip naudoti TOOLS mygtuką
Skaidrių peržiūros režimo metu
paspaudę mygtuką TOOLS, galite
naudotis įvairiomis funkcijomis.
Atkūrimas iš prijungtos USB
atminties laikmenos
TOOLS
Tools
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Picture Setting
Information
F
Galite atkurti USB atminties laikmenoje
esančias multimedijos bylas (MP3, JPEG, DivX ir t.t.).
1.
My Contents
Videos
Photos
Music
" Enter ' Return
„Pause Slide Show“ : pasirinkite, kai norite
laikinai sustabdyti skaidrių peržiūrą.
„Slide Show Speed“ : pasirinkite, kai norite
reguliuoti skaidrių peržiūros greitį.
„Slide Show Effect“ : pasirinkite, kai norite
nustatyti skaidrių peržiūros efektus.
„Background Music“ : pasirinkite, kai norite
klausytis muzikos nuotraukų peržiūros metu.
„Background Music Setting“ : pasirinkite, kai
norite nustatyti foninę muziką.
„Zoom“ : pasirinkite, kai norite padidinti
nuotrauką (didinama iki 4 kartų).
„Rotate“ : pasirinkite, kai norite paversti
nuotrauką. (Ši funkcija paverčia nuotrauką
pagal ir prieš laikrodžio rodyklę.)
„Picture Setting“ : pasirinkite, kai norite
nustatyti vaizdo kokybę.
„Information“ : rodoma nuotraukos informacija
– pavadinimas, dydis ir pan.
✎ PASTABA
 Jeigu norite įjungti foninės muzikos funkciją,
nuotraukos turi būti patalpintos toje pačioje
atminties laikmenoje kaip ir muzikos byla.
Tačiau garso kokybė gali priklausyti nuo
MP3 bylos bitų lygio, nuotraukos dydžio ir
kodavimo būdo.
 Aukšto bitų lygio, 20Mbps ar daugiau, vaizdo
įrašų atkūrimas gali nutrūkti.
54
Lietuvių
Įeikite į pagrindinį („Home“) meniu.
Function
My Devices
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2.
Sustabdymo režime prijunkite USB laikmeną
prie USB jungties, esančios grotuvo
priekiniame skydelyje.
My Contents
Videos
Connected Device
USB
Function
Photos
Music
s e c i v e D
y
M
" Enter ' Return
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
3.
4.
5.
Paspauskite mygtuką ENTER.
Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą filmą, muzikos bylą ar
nuotrauką ir paspauskite mygtuką ENTER.
Informacijos apie filmų, muzikos ir nuotraukų
atkūrimą ieškokite psl. 46~55.
✎ PASTABA
 Siekiant išvengti galimo USB atminties pažeidimo,
reikia saugiai atjungti USB laikmeną (atliekant
“Safely Remove USB” veiksmą). Paspauskite
MENIU mygtuką ir įeikite į pradinį meniu,
pasirinkite GELTONĄ (C) mygtuką ir paspauskite
ENTER.
 Jeigu atkūrimo iš USB laikmenos metu įdėsite
diską, įrenginio režimas automatiškai pasikeis į
„BD“ arba „DVD” režimą.
Naudojant nuotolinio valdymo pulto
mygtukus
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Parinkite norimą stotį.
Iš anksto nustatytos stoties rinkimas 1 :
Pirmiausia turite pasirinkti pageidaujamą iš
anksto nustatytą dažnį. Paspauskite mygtuką
STOP ( ), pasirinkite PRESET ir paspauskite
mygtuką TUNING/CH (
). Pasirinksite iš
anksto nustatytą stotį.
Rankinis rinkimas : paspauskite mygtuką STOP
( ), pasirinkite „MANUAL“ ir paspauskite
mygtuką TUNING/CH (
). Galėsite rinktis
žemesnį arba aukštesnį dažnį.
Automatinis rinkimas : paspauskite mygtuką
STOP (  ), pasirinkite „MANUAL“ ir tuomet
palaikykite paspaudę mygtuką TUNING/CH
(
). Stotis bus ieškoma automatiškai.
„Mono“/ „Stereo“ nustatymas
Paspauskite MO/ST mygtuką.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką,
garsas keičiasi tarp STEREO ir MONO.
Prasto priėmimo zonoje pasirinkite
MONO – girdėsite aiškią transliaciją be
trukdžių.
Stočių nustatymas
Pavyzdys : FM 89.10 dažnių išsaugojimas atmintyje.
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite FM.
) ir pasirinkite
2. Paspauskite TUNING/CH (
<89.10>.
TUNER
3. Paspauskite mygtuką TUNER MEMORY. MEMORY
Ekrane mirksi NUMBER.
C
4. Dar kartą paspauskite mygtuką
TUNER MEMORY.
Paspauskite mygtuką TUNER MEMORY,
kol dar užrašas NUMBER rodomas ekrane.
Užrašui NUMBER dingus iš ekrano,
stotis išsaugoma atmintyje.
5. Norėdami nustatyti kitą stotį, pakartokite
2-4 žingsnius.
Apie RDS transliavimą
RDS (Radijo duomenų sistema)
naudojimas FM stočių paieškai
RDS leidžia FM stotims siųsti papildomus signalus
kartu su įprastinių jų programų signalais.
Pavyzdžiui, stotys siunčia savo pavadinimus bei
informaciją apie tai, kokio tipo programas jos
transliuoja – sportą, muziką ir pan. Įjungus FM
stotį, kuri pateikia ir RDS paslaugą, ekrane
įsižiebia RDS šviesos indikatorius.
RDS funkcijos aprašymas
„PTY“ (Programos tipas) : rodomas šiuo metu
transliuojamos programos tipas.
„PS NAME“ (Programos paslaugos
pavadinimas) : parodo transliuojamos stoties
pavadinimą ir susidaro iš 8 simbolių.
„RT“ (Radijo tekstas) : iškoduoja stoties
transliuojamą tekstą (jeigu toks yra) ir susidaro
daugiausia iš 64 simbolių.
„CT“ (Laikrodžio laikas) : iškoduoja realaus
laiko laikrodį iš FM bangų dažnio. Kai kurios
stotys gali nesiųsti „PTY“, „RT“ ar „CT“
informacijos, todėl ne visais atvejais gali būti
rodoma ši informacija.
„TA“ (Eismo pranešimas) : „TA“ „ON“/“OFF“
parodo, kad vykdomas pranešimas apie eismą.
✎ PASTABA
 RDS gali tinkamai neveikti, jeigu įjungta stotis
tinkamai nesiunčia RDS signalo arba signalas
yra silpnas.
Norėdami įjungti iš anksto nustatytą stotį,
paspauskite mygtuką TUNING/CH (
)
ir pasirinkite kanalą.
Lietuvių
55
Pagrindinės funkcijos
Radijo klausymas
04
Pagrindinės funkcijos
RDS signalų rodymas
Programos paieška naudojant
PTY kodus
Ekrane galite matyti stoties siunčiamus
RDS signalus.
Besiklausydami FM radijo stoties,
paspauskite RDS DISPLAY mygtuką.
RDS DISPLAY
1
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
ekrane keičiasi rodoma informacija:
„PS NAME“ „RT“ „CT“
„Frequency“
„PS“
(Programos
paslauga)
„RT“
(Radijo
tekstas)
„Frequency“
,
Paieškos metu pasirodo <PS> ir
pradedami rodyti stočių pavadinimai.
Jeigu nesiunčiamas signalas,
pasirodo užrašas <NO PS>.
Paieškos metu pasirodo <RT> ir
pradedamas rodyti stoties siunčiamas
tekstinis pranešimas. Jeigu
nesiunčiamas signalas, pasirodo
užrašas <NO RT>.
Stoties dažnis (ne RDS paslauga)
Apie ekrane rodomus simbolius
Kai ekrane rodomi „PS“ ar „RT“ signalai, naudojami šie
simboliai.
Ekranas negali skirti didžiųjų ir mažųjų raidžių,
todėl visada naudoja didžiąsias raides.
Ekranas negali rodyti raidžių su ženklais.
Pavyzdžiui <A,> gali būti žymimi simboliai
<À, Â, Ä, Á, Å ir Ć.>
PTY (Programos tipas) indikacija ir
„PTY-SEARCH“ funkcija
Vienas iš RDS paslaugos privalumų yra tai, kad
jūs galite nustatyti tam tikro tipo iš anksto
nustatytų kanalų programą, nurodant PTY kodą.
56
Lietuvių
Prieš pradedant!
PTY paieška gali būti taikoma tik iš anksto
nustatytoms stotims.
Norint bet kuriuo proceso metu sustabdyti
paiešką, jos metu paspauskite ( ) mygtuką.
Atliekant šiuos veiksmus yra tam tikros laiko
ribos.
Jeigu nustatymas atšaukiamas prieš
pabaigą, pradėkite vėl nuo 1 žingsnio.
Spaudžiant mygtukus pirminiame nuotolinio
valdymo pulte, įsitikinkite, kad esate
pasirinkę FM stotį.
RDS DISPLAY
PTY-
TA
PTY SEARCH
PTY+
1. Klausydami FM stoties, paspauskite
RDS PTY mygtuką.
2. Spauskite PTY- arba PTY+ mygtuką tol,
kol ekrane pasirodys norimas PTY kodas.
Ekrane rodomi PTY kodai, rašomi į
dešinę pusę.
3. Vėl paspauskite PTY SEARCH mygtuką,
kol ankstesniame žingsnyje pasirinktas
PTY kodas vis dar yra ekrane.
Centrinis įrenginys ieško 15 iš anksto
nustatytų FM stočių, sustoja suradęs
jūsų pasirinktą stotį bei ją įjungia.
Jeigu prie sistemos prijungtas „iPod“/ „iPhone“ per
pateikiamą USB laidą, per sistemą galite atkurti „iPod“/
„iPhone“ esančią muziką.
MI OUT
OPTICAL
5V 500mA
DIGITAL
AUDIO IN
DC 12V
5V 500mA
1. USB laidu prijunkite „iPod“/ „iPhone“ prie priekinės
USB jungties.
Jūsų
u „iPod“ grotuvas įsijungs automatiškai.
TV ekrane pasirodys pranešimas „iPod”.
2. Paspauskite mygtuką ENTER.
3. Pasirinkite norimą atkurti muzikinę bylą.
- Įprasto atkūrimo funkcijas galite valdyti įrenginio
arba nuotolinio valdymo pulto mygtukais PLAY,
PAUSE, STOP, # / $ ir  /. (žiūrėti psl. 15.)
„iPod“/ „iPhone“ naudojimas su
belaidžiu „iPod“/ „iPhone“ lopšiu
(parduodamas atskirai)
Galite mėgautis geresnės kokybės muzika per
garsiakalbius, kai „iPod“/ „iPhone“ garso signalai
perduodami per belaidį siųstuvą.
Pirmą kartą prijungę pagrindinį įrenginį prie šio
gaminio, turite rankiniu būdu nustatyti susiejimo
ID („Linking ID“). (žiūrėti psl. 61)
Pirmą kartą nustačius ir įjungus pagrindinį įrenginį,
jis bus automatiškai prijungtas prie belaidžio
siųstuvo.
Įjunkite pagrindinį įrenginį ir prijunkite „iPod“/
„iPhone“ prie belaidžio siųstuvo.
Tuomet paspauskite ant įrenginio esantį mygtuką
ir pasirinkite „W. IPOD" režimą.
Funkcijos („FUNCTION“) režimas pasikeis tokia
tvarka:
BD/DVD D. IN R. IPOD W. IPOD FM
(žiūrėti psl. 13)
Kaip įkrauti belaidį siųstuvą
✎ PASTABA

Vaizdo įrašą atkurti galima tik tada, kai naudojama
„iPod“ stotelė.

Jeigu norite grįžti į „iPod“ meniu, kai „iPod“ grotuvas
prijungtas per USB laidą, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite mygtuką FUNCTION arba paspauskite
, esantį sistemos priekiniame skydelyje, ir
pasirinkite R. IPOD. Funkcijos („FUNCTION“)
režimas pasikeis tokia tvarka: BD/DVD D. IN
R. IPOD W. IPOD FM
ST
AN
LIN
K
DB
STA
ND
BY
CH
AR
GE
CH
AR
GE
1. Prijunkite belaidį siųstuvą prie įkrovimo lopšio.
2. Įjunkite DC maitinimo bloką į maitinimo lizdą.
Įsižiebia krovimo indikatorius ir prasideda
įkrovimas. Pilnai įkrovus bateriją, krovimo
indikatoriaus spalva pasikeičia į žalią.
Lietuvių
57
Pagrindinės funkcijos
„iPod“/ „iPhone“ prijungimas
naudojant USB laidą
04
Pagrindinės funkcijos
Pagrindinės funkcijos
Įkrovimo lopšio LED indikatoriaus
veikimo būsenos
Rodoma
ĮJUNGTAS ŽALIAS
LED INDIKATORIUS
ĮJUNGTAS RAUDONAS
LED INDIKATORIUS
Funkcija
Įjungtas/Krovimas baigtas
Kraunama.
✎ PASTABA
 LED indikatorius nurodo belaidžiame „iPod“
siųstuve įmontuotos baterijos krovimo būseną.
Patikrinkite „iPod“/ „iPhone“ krovimo būseną,
patikrindami jo baterijos krovimo indikatorių.
! ATSARGIAI
 Susiejimas su belaidžiu įkrovimo lopšiu
galimas, kai naudojamas SWA-5000.
 Pakartotinai įkrauti galima tik su sistema
suderinamą SAMSUNG belaidį siųstuvą.
Kokius „iPod“/ „iPhone“ modelius
galima naudoti su šiuo įrenginiu
 „iPod touch“ (3-čios kartos)
 „iPod touch“ (2-os kartos)
 „iPod touch“ (1-os kartos)
 „iPod classic“
 „iPod“ su vaizdo galimybe
 „iPod“ su stotelės jungtimi
 „iPod“ su valdymo ratu









„iPod nano“ (5-tos kartos)
„iPod nano“ (4-tos kartos)
„iPod nano“ (3-čios kartos)
„iPod nano“ (2-os kartos)
„iPod nano“ (1-os kartos)
„iPhone 4“
„iPhone 3GS“
„iPhone 3G“
„iPhone“
58
Lietuvių
✎ PASTABA
 Užrašas „Made for
iPod” reiškia, kad
elektroninis priedas buvo
sukurtas specialiai naudoti tik su „iPod“ ir
buvo patvirtintas, kaip atitinkantis „Apple“
veikimo standartus.
 Užrašas „Made for iPhone” reiškia, kad
elektroninis priedas buvo sukurtas specialiai
naudoti tik su „iPhone“ ir buvo patvirtintas,
kaip atitinkantis „Apple“ veikimo standartus.
 „Apple“ nėra atsakinga už šio įrenginio veikimą
ar jo atitikimą saugumo ir kontrolės
standartams.
 Garso valdymo funkcija gali tinkamai neveikti
su aukščiau nepaminėtais „iPod“ ir „iPhone“
modeliais. Jeigu kyla problemų su bet kuriuo
iš aukščiau paminėtų modelių, prašome
atnaujinti „iPod“/ „iPhone“ programinės
įrangos versiją.
 Atsižvelgiant į „iPod“ grotuvo programinės
įrangos versiją, gali kilti valdymo problemų.
Tai nėra namų kino sistemos veikimo
sutrikimas.
 Atsižvelgiant į „iPod“ grotuvo programinės
įrangos versiją ar grotuvo tipą, kai kurie
valdymo veiksmai gali skirtis. Įdiekite
naujausią „iPod“ programinę įrangą.
(rekomenduojama)
 Kai kurios funkcijos, kaip pavyzdžiui,
„iPod SYNC“, gali priklausyti nuo vaizdo
šaltinių arba jūsų turimo „iPod“ modelio.
 Galite mėgautis muzikos ar vaizdo įrašais,
naudojantis BD/DVD funkcija bei muzikos,
vaizdo įrašais ir nuotraukomis, naudojantis
nuotolinio „iPod“ („Remote iPod“) funkcija.
Norėdami mėgautis vaizdo įrašais ar
nuotraukomis, turite naudoti „iPod“ stotelę.
 Taikomųjų programų turinio atkūrimas namų
kino sistemoje negarantuojamas.
Mes rekomenduojame atkurti „iPod“ grotuve
esantį turinį.
 Jeigu kyla problemų su „iPod“ grotuvu,
prašome apsilankyti svetainėje
www.apple.com/support/ipod
04
1. Išjunkite namų kino sistemą.
2. Paeiliui spauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtukus 4, 7, 6, 3.
Vieną kartą sumirksi įjungimo („Power“)
LED indikatorius.
3. Prijunkite „iPod“/ „iPhone“ prie belaidžio
siųstuvo.
Belaidžio siųstuvo LED indikatoriaus
veikimo būsenos
Pagrindinės funkcijos
Kaip susieti belaidį siųstuvą su
pagrindiniu įrenginiu
LIN
K
ST
AN
DBY
LI
NK
ST
AN
DBY
CH
AR
LIN
K
STA
ND
BY
Rodoma
CH
AR
GE
4. Įjunkite „iPod“/ „iPhone“. Paspauskite ir 5
sekundes palaikykite „ID SET" mygtuką,
esantį belaidžio siųstuvo galinėje pusėje.
Pradeda greitai mirksėti belaidžio siųstuvo
susiejimo indikatorius.
5. Įjunkite savo sistemą.
Jeigu norite klausytis „iPod“/ „iPhone“ įrašytos
muzikos per namų kino sistemą,
paspauskite mygtuką ir pasirinkite „W. IPOD"
režimą.
Pasirinkę „W. IPOD" režimą, sumažinkite
sistemos garso lygį, kad išvengtumėte
klausos pažeidimo.
Garso ratuku arba garso juosta galite valdyti
„iPod“/ „iPhone“ garso lygį.
Kai „iPod“/ „iPhone“ yra sustabdymo arba
energijos taupymo režime, belaidis siųstuvas
persijungia į miego režimą.
Kai „iPod“/ „iPhone“ įjungtas gilaus miego
režimas, belaidis siųstuvas išsijungia.
LED
indikatorius
šviečia
LED
indikatorius
mirksi (Ilgas
mirksėjimas)
LED
indikatorius
mirksi (Trumpas
mirksėjimas)
GE
Funkcija
LINK
STANDBY
(Mėlynas LED) (Raudonas LED)
Poravimas
sėkmingai
baigtas
Parengties
režimas
Apdorojamas
„iPod“/ „iPhone“
SENKA
BATERIJA
Apdorojamas
poravimas
Poravimas
nepavyko
! ATSARGIAI
 Jeigu naudojate pagrindinį įrenginį šalia tokių
belaidžių prietaisų, kaip nešiojamas kompiuteris,
prieigos taškas ar „Wi-fi“, galimas nestabilus
veikimas.
 Neporuokite SWA-5000 ir „iPod“/ „iPhone“
vienu metu. Jeigu poruosite šiuos prietaisus
vienu metu, „iPod“/ „iPhone“ ir „SWA-5000“
gali neprisijungti prie įrenginio.
 Perdavimo atstumas nuo įrenginio iki belaidžio
siųstuvo yra apie 5 metrus, tačiau skirtingose
veikimo aplinkose jis gali skirtis.
 Garso signalas gali susilpnėti ar net iš viso
dingti, jeigu tarp įrenginio ir belaidžio siųstuvo
yra kliūtis – siena ar pertvara. Signalą galima
susilpninti arba prarasti, jeigu judinsite belaidį
siųstuvą.
Lietuvių
59
Tinklo paslaugos
Prijungę grotuvą prie tinklo, galite mėgautis
įvairiomis tinklo paslaugomis – „Smart Hub“
ar BD-LIVE.
Prieš naudodami bet kurią tinklo paslaugą,
perskaitykite šiuos nurodymus.
1. Prijunkite grotuvą prie tinklo.
(žr. psl. 27-28)
kuriose šalyse.
„Smart Hub“ naudojimas
Naudodami „Smart Hub“ paslaugą, galite siųstis
filmus, vaizdo įrašus ir muziką iš interneto, TV
ekrane naudoti įvairias mokamas ir nemokamas
programas – naujienas, sporto įvykius, orų
prognozes, akcijų biržų naujienos, žemėlapiai,
nuotraukos ir žaidimai.
Šią funkciją galite naudoti ir paspaudę
SMART HUB mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
„Smart Hub“ paslaugos naudojimas
pirmą kartą
Norėdami pirmą kartą pasinaudoti „Smart Hub“
paslauga, atlikite šiuos veiksmus:
1. Nueikite į Pradinį meniu.
Videos
Photos
Music
Internet
Settings
Safely Remove USB d WPS(PBC)
2. Paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„Internet“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
60
Lietuvių
5. Pasirodo paslaugos sutarties sąlygų
(„Terms of Service Agreement“) langas.
Jeigu sutinkate su sutarties sąlygomis,
paspauskite ◄► mygtukus, pasirinkite
„Agree“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Langų pasirodymas gali užtrukti keletą
sekundžių.
6. Pasirodžius paslaugų atnaujinimo
(„Service Update“) langui, pradedamas
paslaugų bei programų diegimas. Baigus,
langas užsidaro. „Smart Hub“ ekrane
rodomas atsiųstų programų ir paslaugų
sąrašas. Tai gali šiek tiek užtrukti.
✎ PASTABA
▪ Diegimo metu „Smart Hub“ langas gali
▪
užsidaryti kiekvienu momentu.
Baigus diegimą, gali atsidaryti keletas langų.
Galite paspausti mygtuką ENTER ir juos uždaryti
arba palaukti, kol jie užsidarys patys.
7. Norėdami paleisti programą, paspauskite
▲▼◄►mygtukus, pažymėkite ją ir
paspauskite mygtuką ENTER.
My Contents
My Devices
4. Jeigu pasirodė šalies langas, paspauskite
▲▼ mygtukus, pasirinkite savo šalį ir
paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Kai kurios programos prieinamos tik kai
2. Įveskite tinklo nustatymus.
(žr. psl. 39-41)
Function
3. Pasirodys „Smart Hub“ langas. Kai kuriais
atvejais, iš karto po jo gali pasirodyti šalies
(„Country“) langas.
Apie „Smart Hub“ trumpai
3
4
RAUDONAS (A) : prisijungimas prie „Smart Hub“.
ŽALIAS (B) : programų rūšiavimas.
GELTONAS (C) : programų redagavimas.
MĖLYNAS (D) : „Smart Hub“ nustatymų keitimas.
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
„My Applications“ : rodoma asmeninė jūsų
programų galerija, kurią galite papildyti, keisti ar
pašalinti iš jos programas.
7
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by
7
Edit Mode d Settings
6
1
„Commercial“ : rodomas „Smart Hub“ vedlys,
supažindinimas su grotuvu ir naujomis programomis.
2
„Your Video“ : pateikiami rekomenduojami vaizdo
įrašai pagal jūsų skonį.
Atsižvelgiant į ankstesnius jūsų pasirinkimus,
pateikiami rekomenduojami filmai.
Galite pasirinkti filmą, rodomas šį filmą turinčių
vaizdo nuomos paslaugų (VNP) tiekėjų sąrašas,
iš kurio galite pasirinkti filmą siuntimui
(kai kuriose šalyse siuntimas negalimas.)
Daugiau informacijos, kaip naudoti „Your Video“
funkciją, ieškokite svetainėje www.samsung.com.
3
„Search“: pateikiama kompleksinė paieška iš visų
vaizdo įrašų tiekėjų ir prijungtų įrenginių su
„AllShare“ funkcija.
Naudojama su „Smart Hub“ paslauga (išskyrus,
kai žiūrite „Blu-ray“ diską).
Lengvai pasiekiama paspaudus SEARCH mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
Daugiau informacijos, kaip naudoti paieškos
funkciją, ieškokite svetainėje www.samsung.com.
4
„Samsung Apps“: galite atsisiųsti įvairias mokamas
ar nemokamas programas.
5
„Recommended“: rodomas SAMSUNG tvarkomas
rekomenduojamas turinys.
✎ PASTABA
▪ „Samsung Electronics“ neprisiima teisinės
▪
▪
▪
▪
▪
atsakomybės dėl bet kokių „Smart Hub“ paslaugų
sutrikimų, kurie atsirado dėl paslaugos teikėjo,
dėl bet kokių priežasčių.
„Smart Hub“ paslauga siunčia ir apdoroja duomenis
iš interneto, todėl galite mėgautis interneto turiniu
tiesiog televizoriaus ekrane.
Jeigu interneto ryšys nestabilus, paslauga gali
vėluoti arba sutrikti jos veikimas.
Be to, grotuvas, reaguodamas į interneto sąlygas,
gali išsijungti automatiškai. Jeigu taip atsitiko,
patikrinkite interneto ryšį ir bandykite dar kartą.
Programų paslaugos gali būti teikiamos tik anglų
kalba, o prieinamas turinys skirtingose šalyse
gali būti skirtingas.
Daugiau informacijos apie „Smart Hub“ paslaugą
ieškokite paslaugų tiekėjo svetainėje.
„Smart Hub“ paslaugų tiekėjas be įspėjimo
gali keisti teikiamas paslaugas.
„Smart Hub“ paslaugų turinys gali skirtis,
priklausomai nuo grotuvo aparatinės įrangos
versijos.
Lietuvių
61
Tinklo paslaugos
2
05
1
„Navigation Help“ : rodomi nuotolinio valdymo pulto
mygtukai, kurie padeda naudotis „Smart Hub“ funkcija.
Tinklo paslaugos
Pagalbinės klaviatūros naudojimas
Galite naudotis pagalbine klaviatūra ekrane
nuotolinio valdymo pulto dėka – įvesti skaičius,
raides ir simbolius.
1
2
1
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
T9
3
4
1
9
0
ab
b Input Method
Jeigu norite susikurti išskirtinę savo „Smart Hub“
konfigūraciją, susikurkite savo „Smart TV“ prieigą.
Norėdami sukurti prieigą, atlikite šiuos veiksmus:
6
8
Shift
Prieigos sukūrimas
3
abc
.,–
Delete
Ab
AB
1
6

Search
Your Video
Smart TV ID
5
Pagalbinė klaviatūra.
Naudokite raidžių, skaičių ir simbolių įvedimui.
Norėdami pakeisti įvesties režimą, paspauskite
SUBTITLE mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
: ab, Ab, AB, skaičiai arba ženklai.
3
Rodomas pasirinktas įvesties režimas.
4
Norėdami pakeisti įvesties būdą (T9 arba ABC),
paspauskite ŽALIĄ (B) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
5
Norėdami pakeisti kalbą, paspauskite TOOLS mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
6
Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite AUDIO mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
Teksto, skaičių ir simbolių įvedimas
Norėdami įvesti tekstą, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite skaičiaus mygtuką, kuris atitinka
pageidaujamą įvesti raidę. Jeigu norite įvesti
raidę, kuri nėra pirmoji raidė ant pagalbinės
ekrano klaviatūros mygtuko, greitai spustelėkite
mygtuką keletą kartų. Pavyzdžiui, norėdami įvesti
raidę „B“, du kartus greitai spustelėkite nuotolinio
valdymo pulto skaičiaus mygtuką „2“. Norėdami
įvesti pirmąją mygtuko raidę, paspauskite, atleiskite
mygtuką ir palaukite.
Lietuvių
1. Paspauskite RAUDONĄ (A) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Pasirodo prieigos sukūrimo
(„Create Account“)
Account ) langas.
Language: English
2
62
Jeigu norite pajudinti žymeklį tekste, naudokite
rodyklių mygtukus. Kai reikia ištrinti tekstą,
pastumkite žymeklį į dešinę pageidaujamo ištrinti
simbolio pusę ir paspauskite mygtuką AUDIO.
Raidės dydis, skaitmenų įvedimas ar skyryba
keičiama, paspaudus mygtuką SUBTITLE.
Password
Contents
Con
ntents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents
C
ontents
n 8
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxx
Samsung Apps
Recommended
Contents 1
Contents 1
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter]
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Contents 9
xxxxxxxx
Contentss 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Remember my Smart TV ID and password
Create Account
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents
nttentss 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Cancel
Forgot Password
Contents 10
Contents 11
Contents
Co
ontents 12
2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
a Login b Sort by
Edit Mode d Settings
2. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
„Create Account“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Sekančiame lange pasirinkite „Smart TV ID“ ir
paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodys įvedimo langas ir pagalbinė klaviatūra.
4. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite el.pašto adresą,
kuris ir bus jūsų ID.
✎ PASTABA
▪ Pagalbinė klaviatūra veikia kaip ir mobiliojo
telefono klaviatūra.
5. Baigę, paspauskite mygtuką ENTER, pasirinkite
„OK“ ir dar kartą paspauskite ENTER. Vėl pasirodys
prieigos sukūrimo langas.
6. Pasirinkite „Password“ ir paspauskite mygtuką
ENTER. Pasirodys įvedimo langas ir pagalbinė
klaviatūra.
7. Naudodamiesi pagalbine klaviatūra, įveskite
slaptažodį. Jis gali būti sudarytas iš raidžių,
skaičių ir simbolių.
✎ PASTABA
▪ Jeigu norite pamatyti ar paslėpti savo įvestą
slaptažodį, spauskite RAUDONĄ (A) mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
10. Pakartokite 7 ir 8 veiksmus.
5. Įveskite savo slaptažodį naudodamiesi
pagalbine klaviatūra. Baigę, paspauskite
mygtuką ENTER, pasirinkite „OK“ ir dar
kartą paspauskite ENTER.
9. Pasirinkite „Confirm password“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
11. Kai vėl pasirodo prieigos sukūrimo langas,
pasirinkite „Create Account“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Pasirodys patvirtinimo
(„Confirmation“) langas.
12. Pasirinkite „OK“ ir paspauskite mygtuką
ENTER. Pasirodo paslaugos registravimo
tęsimo („Continue to Register Service“) langas.
13. Pasirinkite „Go Register“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
14. Pasirodys paslaugos prieigos registravimo
(„Register Service Account“) langas.
Jeigu jau turite susikūrę bet kurio iš sąraše
esančių tiekėjų prieigą, galite ją ir jos
slaptažodį susieti su savo „Smart TV“
prieiga. Registracija palengvina prieigą prie
tiekėjo interneto svetainės. Registracijos
nurodymai pateikti Nustatymų („Settings“)
meniu „Account Management“ punkto 2
žingsnyje.
Jeigu neturite susikūrę prieigos prie esamų
tiekėjų arba šiuo metu nenorite registruoti
esamų prieigų, pasirinkite „OK“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Taip pat galite palaukti
apie vieną minutę, kol užsidarys langas.
✎ PASTABA
▪ Turite įvesti el.pašto adresą į ID laukelį.
▪ Galite registruoti iki 10 vartotojo prieigų.
▪ “Smart Hub“ paslaugos naudojimui prieiga
Prisijungimas
Norėdami prisijungti prie savo „Smart TV“
prieigos, atlikite šiuos veiksmus:
1. Kai TV ekrane rodomas pagrindinis
„Smart Hub“ langas, paspauskite
RAUDONĄ (A) mygtuką nuotolinio valdymo
pulte. Pasirodo prieigos sukūrimo langas.
4. Pasirinkite „Password“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Pasirodo įvedimo langas
ir pagalbinė klaviatūra.
✎ PASTABA
▪ Jeigu norite, kad „Smart Hub“ paslauga
automatiškai įvestų jūsų slaptažodį, įvedę jį,
pasirinkite „Remember my Smart TV ID and
password“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodys žymėjimo varnelė. „Smart Hub“ dabar
automatiškai įves jūsų slaptažodį, kai įvesite ar
pasirinksite savo ID.
Nustatymų meniu – MĖLYNAS (D)
Nustatymų meniu suteikia jums priėjimą prie savo
prieigos valdymo, atstatymo ir nustatymų funkcijų.
Jei norite atsidaryti nustatymų meniu ir pasirinkti
meniu punktą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite MĖLYNĄ (D) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼mygtukus, pasirinkite meniu
punktą ir paspauskite mygtuką ENTER.
Nustatymų meniu esančios funkcijos aprašytos
žemiau.
✎ PASTABA
▪ „Blu-ray“ grotuvuose nėra nustatymų meniu
pažymėto „Service Manager“ punkto.
Prieigos valdymas
Prieigos valdymo („Account Management“) meniu
funkcijos leidžia registruoti prieigas prie savo
paslaugų tiekėjų, keisti „Smart Hub“ paslaugos
slaptažodį, ir ištrinti arba padaryti neaktyvią
savo „Smart TV“ prieigą.
2. Pasirinkite rodyklę žemyn šalia „Smart TV
ID“ laukelio ir paspauskite mygtuką ENTER.
Lietuvių
63
Tinklo paslaugos
3. Pasirinkite savo ID iš pateikiamo sąrašo
ir paspauskite mygtuką ENTER.
Vėl pasirodo prieigos sukūrimo langas.
05
8. Baigę, paspauskite mygtuką ENTER,
pasirinkite „OK“ ir dar kartą paspauskite
ENTER. Vėl pasirodys prieigos sukūrimo
langas.
Tinklo paslaugos
Paslaugos prieigos registravimas
Jeigu jau turite susikūrę bet kurio iš paslaugos
prieigos registravimo („Register Service Account“)
funkcijos sąraše esančių teikėjų prieigą, galite
susieti ją ir jos slaptažodį su savo „Smart TV“
prieiga. Susiejus prieigą, paprastai ir greitai galėsite
prisijungti prie jos per „Smart Hub“ paslaugą,
neįvesdami savo prisijungimo vardo ar slaptažodžio.
Jeigu norite naudoti paslaugos prieigos registravimo
funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
1. Prieigos valdymo („Account Management“)
meniu pasirinkite „Register Service Account“
ir paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys
paslaugos prieigos registravimo
(„Register Service Account“) langas.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
paslaugos teikėją, kurį norite susieti su
savo „Smart TV“ prieiga, ir paspauskite
mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Jeigu turite prieigą prie „Samsung Apps“ ir norite
naudoti „Samsung Apps“ funkciją „Smart Hub“
paslaugoje, turite čia užregistruoti savo
„Samsung Apps“ prieigą.
Daugiau informacijos ieškokite psl.71
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite
„Register“ ir, naudodami nuotolinio valdymo
pultą bei pagalbinę klaviatūrą ekrane, įveskite
savo ID ir slaptažodį.
Baigę, paspauskite mygtuką ENTER.
✎ PASTABA
▪ Tai jūsų įprastai naudojamas prieigos ID
ir slaptažodis.
4. Jeigu teisingai įvedėte ID ir slaptažodį,
pasirodys pranešimas „Registered
Successfully“ („Registracija sėkminga“).
5. Jeigu paspaudėte „OK“, pakartokite 2-4
veiksmus ir susiekite kitą pasaugos teikėją.
6. Baigę, paspauskite mygtuką RETURN.
Slaptažodžio keitimas
Slaptažodžio keitimo („Change Password“) funkcija
leidžia jums pakeisti „Smart Hub“ paslaugos
slaptažodį. Norėdami pakeisti slaptažodį, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite „Change Password“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
2. Įveskite dabartinį slaptažodį. Pasirodys
sekantis langas.
3. Kito lango pirmoje eilutėje įveskite naują
slaptažodį. Įveskite jį dar kartą į antrą eilutę
patvirtinimui.
4. Pasirodys „Changing Password Complete“
(„Slaptažodžio keitimas baigtas“) pranešimas.
Paspauskite mygtuką ENTER arba palaukite
apie 5 sekundes, kol užsidarys langas.
Paslaugų prieigos pašalinimas
Paslaugų prieigos pašalinimo („Remove Service
Accounts“) funkcija atšaukia visas paslaugų prieigos
registravimo („Register Service Account“) lange jūsų
registruotas paslaugų prieigas.
Prieigos nutraukimas
Prieigos nutraukimo („Deactivate Account“) funkcija
sustabdo jūsų „Smart TV“ prieigą ir ištrina ją bei
visus nustatymus iš „Smart Hub“ paslaugos.
Atstatymas
Atstatymo („Reset“) funkcija pažymi visas atsisiųstų
programų piktogramas ir iš grotuvo ištrina visas
vartotojo prieigas ir nustatymus, atstato visus
gamyklinius „Smart Hub“ paslaugos nustatymus.
Tuomet „Smart Hub“ paslauga paleidžiama iš
naujo, lyg tai būtų pirmasis jos panaudojimas.
Tačiau jūsų prieiga išlieka „Smart Hub“ serveryje.
Norėdami prisijungti prie savo prieigos, prieigos
sukūrimo lange įveskite savo ID ir slaptažodį.
Jeigu norite panaudoti atstatymo funkciją, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Nustatymų meniu pasirinkite „Reset“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Pasirodys Atstatymo („Reset“) langas.
2. Įveskite savo saugumo slaptažodį. Tai yra tas
pats slaptažodis, kurį įvedėte, jei nustatėte BD
arba DVD tėvų kontrolės lygį (žr. psl. 43).
Jeigu tokio slaptažodžio anksčiau neįvedėte,
dabar įveskite 0000.
64
Lietuvių
✎ PASTABA
▪ Jeigu pamiršote slaptažodį, paspauskite ir 5 sekundes
palaikykite priekiniame grotuvo skydelyje esantį mygtuką
STOP ( ). Diskas turi būti išimtas iš stalčiaus.
Savybės
Savybių („Properties“) meniu yra trys funkcijos,
kurios parodo informaciją apie „Smart Hub“
paslaugą:
Smulki informacija
Pateikiama informacija apie „Smart Hub“ –
versijos numeris, įdiegtų paslaugų skaičius,
išnaudota/laisva atmintis ir unikalus produkto ID.
Interneto ryšio spartos tikrinimas
Paleidžiamas testas, parodantis ryšio su SAMSUNG
serveriu spartą Mbps (Megabitai per sekundę).
Jeigu greitis mažesnis 1.5 Mbps, „Smart Hub“
gali veikti su trukdžiais.
Paslaugų sutarties sąlygos
Pateikiamos paslaugų sutarties sąlygos.
Redagavimo režimo meniu –
GELTONAS (C)
Redagavimo režimo („Edit Mode“) meniu esančios
funkcijos leidžia valdyti „Smart Hub“ lango
„My Application“ dalyje esančias piktogramas.
Naudodamiesi šiomis funkcijomis, galite užrakinti
ar atrakinti prieigą prie kai kurių programų piktogramų
ir naujo katalogo, perkelti piktogramas į katalogus,
juos pervadinti, ištrinti piktogramas ar pakeisti jų
padėtį ekrane.
Jei norite atidaryti redagavimo režimo meniu ir
pasirinkti meniu punktą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Ekrano apačioje pasirodys
redagavimo režimo meniu juosta.
✎ PASTABA
▪ Kai kurie meniu punktai gali nesimatyti ekrane.
▪
Norėdami juos pamatyti, paspaudę ◄► pereisite
į kitą ekrano kraštą, tuomet paspauskite dar kartą
ir pamatysite likusius meniu punktus.
Tinklo paslaugos
4. Atlikite „Smart Hub“ paslaugos naudojimas
pirmą kartą“ skyrelyje aprašytą 4 veiksmą ir
užbaikite paslaugos perkrovimą. (žr. psl. 64)
2. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
meniu punktą ir paspauskite mygtuką ENTER
Redagavimo režimo meniu funkcijos
aprašytos žemiau.
05
3. „Smart Hub“ paslauga po kelių sekundžių
automatiškai persikrauna. Tuo metu ekranas gali
būti juodas, po to vėl pasirodys „Smart Hub“ langas
ir prasidės persikrovimo procedūra.
Meniu juostą galite uždaryti pažymėję apatinėje
dešinėje ekrano pusėje esantį „X“ ir paspaudę
mygtuką ENTER.
Perkėlimas
Perkėlimo („Move“) funkcija leidžia keisti
piktogramos padėtį ekrane. Norėdami pasinaudoti
šia funkcija, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite mygtuką
ENTER. Šalia piktogramos atsiras žymėjimo
varnelė.
3. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
„Move“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Šalia piktogramos atsiras padėties keitimo
žymeklis.
4. Paspauskite ▲▼◄► ir pajudinkite žymeklį.
Kai pasirinksite pageidaujamą padėtį,
paspauskite mygtuką ENTER. Piktograma
bus perkelta į jūsų pasirinktą padėtį.
Perkėlimas į katalogą
Perkėlimo į katalogą („Move to Folder“) funkcija leidžia
perkelti piktogramą į katalogą. Norėdami pasinaudoti
šia funkcija, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite mygtuką
ENTER. Jei jau sukūrėte katalogą, piktogramą
jau galima perkelti į jį.
3. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite „Move to Folder“
ir paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys perkėlimo
į katalogą langas.
4. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite katalogą ir
paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodo ir užsidaro
pranešimas „Moved to Folder“ („Perkelta į katalogą“).
Piktograma buvo perkelta į katalogą.
Lietuvių
65
Tinklo paslaugos
Kaip pasiekti piktogramas kataloge
1. Uždarykite redagavimo režimo meniu.
2. „My Applications“ dalyje paspauskite ▲▼◄►
ir pasirinkę katalogą paspauskite mygtuką
ENTER. Atsidarys pasirinktas katalogas.
3. Pasirinkite piktogramą ir paspauskite mygtuką
ENTER. Pradeda veikti piktogramos programa
arba paslauga.
Kaip redaguoti katalogo turinį
Pasirinkite katalogą ir paspauskite mygtuką ENTER.
Atsidarys pasirinktas katalogas.
Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Ekrano apačioje pasirodys
redagavimo mygtukai. Šie mygtukai veikia taip pat,
kaip ir redagavimo režimo meniu mygtukai
pagrindiniame lange. Pavyzdžiui, jei norite įkelti
piktogramą atgal į „My Applications“ pagrindinį
langą:
1. Pasirinkite piktogramą.
2. Pasirinkite „Move to Folder“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Pasirodo perkėlimo į
katalogą langas.
3. Pasirinkite „My Applications“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Perkėlimo į katalogą langas
užsidaro, o piktograma grįžta į pagrindinį
„My Applications“ langą.
Naujas katalogas
Naujo katalogo funkcija leidžia sukurti savo
katalogus. Sukūrę naują katalogą, galite perkelti
į jį piktogramas. Norėdami pasinaudoti šia funkcija,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼◄►, pasirinkite „New Folder“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
Pasirodys naujo katalogo langas ir pagalbinė
klaviatūra.
3. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite katalogo
pavadinimą ir paspauskite mygtuką ENTER.
Naujo katalogo langas užsidarys, o „Smart Hub“
ekrane pasirodys naujas katalogas.
66
Lietuvių
Katalogo pervadinimas
Katalogo pervadinimo funkcija leidžia pakeisti
katalogų pavadinimus. Norėdami pasinaudoti šia
funkcija, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite katalogą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite „Rename a
Folder“ ir paspauskite mygtuką ENTER.
Parodys katalogo pervadinimo („Folder
Rename“) langas ir pagalbinė klaviatūra.
4. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite katalogo
pavadinimą ir paspauskite mygtuką ENTER.
Katalogo pervadinimo langas užsidarys, o
katalogo apačioje atsiras naujas pavadinimas.
Užrakinimas
Užrakinimo („Lock“) funkcija leidžia užrakinti kai
kurias „My Applications“ lange esančias piktogramas.
Jos neatsidarys neįvedus tėvų saugomo kodo
(„Parental Security Code“). Norėdami pasinaudoti šia
funkcija, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite piktogramą ir
paspauskite mygtuką ENTER. Jeigu ją galima
užrakinti, aktyvuojamas užrakinimo meniu.
3. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite „Lock“ ir
paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys
užrakinimo paslaugos („Lock Service“) langas.
4. Įveskite tėvų saugumo kodą (žr. psl. 43).
Jeigu neturite susikūrę tėvų saugumo kodo,
įveskite 0000.
5. Paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys ir
užsidarys užrakinimą patvirtinantis užrakinimo
paslaugos langas. Šalia piktogramos atsiras
užrakto simbolis.
.
Atrakinimas
Pašalinimas
Pašalinimo („Delete“) funkcija leidžia pašalinti
piktogramas iš „My Applications“ lango.
Norėdami pasinaudoti šia funkcija, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite piktogramą ir
paspauskite mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite „Delete“ ir
paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodo
pranešimas “Do you want to delete selected
item(s)?”
(„Ar norite pašalinti pasirinktą programėlę(es)?“).
4. Pasirinkite „Yes“ ir paspauskite mygtuką
ENTER. Piktograma bus pašalinta.
Rūšiavimo meniu – ŽALIAS (B)
„Samsung Apps“ leidžia jums atsisiųsti mokamas
ir nemokamas programas bei paslaugas į „Blu-ray“
diskų grotuvą ir mėgautis jomis televizoriaus ekrane.
Tai gali būti vaizdo įrašai, muzika, nuotraukos,
žaidimai, naujienos, sporto įvykiai ir pan. Naujos
programos piktograma atsiranda „My Applications“
lange.
Programų ir paslaugų sąrašas nuolat papildomas.
Tinklo paslaugos
4. Įveskite tėvų saugumo kodą (žr. psl. 43).
Jeigu neturite susikūrę tėvų saugumo kodo,
įveskite 0000.
5. Paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys ir
užsidarys atrakinimą patvirtinantis užrakinimo
paslaugos langas.
05
1. Paspauskite GELTONĄ (C) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite užrakintą
piktogramą ir paspauskite mygtuką ENTER.
3. Paspauskite ▲▼◄► , pasirinkite „Unlock“
ir paspauskite mygtuką ENTER. Pasirodys
užrakinimo paslaugos langas.
„Samsung Apps“
Mokamos programos
Norėdami atsisiųsti mokamas programas, turite
susikurti „Samsung Apps“ prieigą ir susieti ją su
savo kreditine kortele.
Daugiau informacijos, kaip susikurti
„Samsung Apps“ prieigą, ieškokite svetainėje
www.samsung.com
✎ PASTABA
▪ Ši paslauga kai kuriose šalyse gali būti neteikiama.
Kaip įeiti į „Samsung Apps“ langą
Jeigu norite įeiti į „Samsung Apps“ langą,
paspaudę ▲▼◄► mygtukus, pereikite prie
„Samsung Apps“ srities pagrindiniame
„Smart Hub“ ekrane. Tuomet paspauskite
ENTER. Pasirodys „Samsung Apps“ langas.
✎ PASTABA
▪ Pirmą kartą įeinant į „Samsung Apps“ langą,
pasirodys paslaugos sąlygų langas. Jeigu sutinkate
su sąlygomis, pasirinkite „Agree“ ir paspauskite
mygtuką ENTER.
Ši rūšiavimo („Sort“) meniu funkcija leidžia rūšiuoti
„My Applications“ lange esančias piktogramas
pagal pavadinimą, datą, naudojimo dažnumą ir
kategoriją. Jeigu rankiniu būdu pakeitėte piktogramos
padėtį lange, atidarius rūšiavimo meniu, automatiškai
paryškinamas „User Defined“.
Norėdami rūšiuoti piktogramas „My Applications“
lange, atlikite šiuos veiksmus:
1. Paspauskite ŽALIĄ (B) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ◄► ir pasirinkite rūšiavimo būdą bei
paspauskite mygtuką ENTER. „Smart Hub“ paslauga
jūsų pasirinktu būdu rūšiuoja piktogramas.
Lietuvių
67
Tinklo paslaugos
Kaip naudotis „Samsung Apps“
Norėdami naudotis „Samsung Apps“ atlikite šiuos
veiksmus:
1. Paspaudę ◄► mygtukus , pareisite prie kairėje
pusėje esančio kategorijų sąrašo.
2. Paspauskite ▲▼ ir pažymėkite kategoriją.
Po kelių sekundžių „Samsung Apps“ lange
pasirodo šiai kategorijai priklausančios programos.
Lango viršuje pasirodo rūšiavimo kortelės.
3. Paspaudę ► mygtuką, pereisite prie rodomų
programų ir paslaugų.
4. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite
programą arba paslaugą, tuomet paspauskite
mygtuką ENTER. Pasirodo smulkios informacijos
apie programą („Application Details“) langas,
kuriame aprašoma programa arba paslauga.
5. Pasirinkite „Download Now“ ir paspauskite
mygtuką ENTER. Jeigu programa ar paslauga
yra nemokama, ji atsiunčiama ir paleidžiama.
Jeigu mokama – sekite ekrane pateikiamus
nurodymus.
✎ PASTABA
▪ Kai kurias programas galima atsisiųsti nemokamai,
▪
tačiau tam reikalinga registracija teikėjo puslapyje
arba mokama prieiga pas teikėją.
„My Applications“ lange atsiranda iš „Samsung Apps“
atsisiųstų programų ir paslaugų piktogramos.
Rūšiavimo kortelės
Spausdami mygtukus ▲▼◄►, ekrano viršuje
galite pasirinkti rūšiavimo korteles. Kiekvienoje
kortelėje rodomos programos ar paslaugos,
priklausančios jūsų pasirinktai kategorijai ir
surūšiuotos pagal kortelių kriterijus
(Rekomenduojama, Daugiausia siunčiamos,
Naujausios, Pavadinimas).
Rūšiavimo korteles taip pat galite pasirinkti
paspaudę MĖLYNĄ (D) mygtuką nuotolinio
valdymo pulte. Kiekvieną kartą jį paspaudus,
pereinate nuo vienos kortelės prie kitos.
68
Lietuvių
„Samsung Apps“ pagal kategorijas
Išskirtos šios kategorijos:
„What’s New?“: rodomos naujausios registruotos
programos.
„Video“: rodomi įvairūs vaizdo įrašai – filmai, TV
laidos bei trumpi vaizdo įrašai.
„Game“ : rodomi įvairūs žaidimai. Pavyzdžiui,
sudoku ir šachmatai.
„Sports“ : rodomos įvairios sporto laidos.
Pavyzdžiui, informacija apie rungtynes, nuotraukos
ir trumpi vaizdo įrašai.
„Lifestyle“ : pateikiamos įvairios su gyvenimo būdu
susijusios paslaugos. Pavyzdžiui, muzikos ir
asmeninių nuotraukų valdymo įrankiai, prieiga prie
socialinių tinklų „Facebook“ ir „Twitter“.
„Information“: pateikiamos įvairios naujienos –
žinios, akcijų biržų informacija ir orų prognozės.
„Other“: pateikiamos kitos įvairios paslaugos.
Mano prieiga
Mano prieiga („My Account“) suteikia jums
galimybę pažiūrėti savo „Samsung Apps“ paslaugos
atsisiuntimų istoriją ir tvarką bei pamatyti „My Apps
Cash“ langą. Jeigu norite pamatyti šią informaciją,
jums reikia turėti „Samsung Apps“ prieigą.
Pagalba
Jeigu iškyla klausimų apie „Samsung Apps“,
atsakymų pirmiausia ieškokite pagalbos („Help“)
skyrelyje. Jeigu nerandate atsakymo, apsilankykite
svetainėje www.samsung.com .
Norėdami pasinaudoti pagalbos funkcija, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Paspauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite „Help“
ir paspauskite mygtuką ENTER.
2. Norėdami peržiūrėti pagalbos tekstą, spauskite
mygtukus ▲▼.
3. Jeigu norite uždaryti pagalbos langą, paspauskite
mygtuką ◄.
06
RAUDONAS (A) („Login“) : naudojamas
prisijungimui prie „Smart TV“ prieigos.
ŽALIAS (B) („Thumbnail View/List View“) :
naudojamas rodomo programų sąrašo vaizdo
perjungimui iš piktogramų į sąrašo tipo vaizdą.
MĖLYNAS (D) („Sort By“) : naudojamas
programų rūšiavimui pagal kategorijas –
rekomenduojamos, daugiausia siunčiamos,
naujausios ar pavadinimas.
„Return“: naudojamas, kai reikia grįžti į prieš tai
buvusį meniu.
✎ PASTABA
▪ Teikėjai be įspėjimo gali pašalinti ar pridėti naujų
interneto turinio paslaugų.
Daugiau informacijos, kaip naudoti
„Your Video“ arba „Search“ funkcijas,
ieškokite svetainėje www.samsung.com
Kaip naudotis „AllShare“ funkcija
„AllShare“ funkcija leidžia atkurti muziką, filmus ir
nuotraukas, esančius jūsų AK, su DLNA
suderinamame mobiliajame telefone ar grotuve
esančiame NAS.
Jeigu norite naudotis „AllShare“ funkcija iš grotuvo,
turite prijungti grotuvą prie tinklo (žr. psl. 27-28).
Jeigu norite naudotis „AllShare“ funkcija iš AK,
turite įdiegti „AllShare“ programinę įrangą į savo AK.
Jeigu turite su DLNA suderinamą mobilųjį telefoną
arba NAS, „AllShare“ funkcija galite naudotis be
jokios papildomos programinės įrangos.
AK skirtą programinę įrangą galite atsisiųsti iš
svetainės www.samsung.com . Ten pat rasite
smulkesnę informaciją apie „AllShare“ funkcijos
naudojimą.
„vTuner“ funkcijos naudojimas
„vTuner“ yra radijo klausymosi funkcija.
Paspaudę mygtuką „vTuner“, galite įeiti
į „vTuner“ programėlę.
Paspauskite mygtuką „vTuner“.
BD-LIVE™
Prijungę grotuvą prie tinklo ir naudodami su BD-LIVE
suderinamą diską, iš karto galite mėgautis įvairiu su
filmais susijusiu turiniu.
1. Prijunkite USB laikmeną prie grotuvo šoninėje
pusėje esančios USB jungties ir patikrinkite, kiek
joje yra laisvos atminties. Jeigu norite naudotis
BD-LIVE paslaugomis, laikmenoje turi būti
mažiausiai 1GB laisvos vietos.
2. Įdėkite BD-LIVE paslaugą palaikantį „Blu-ray“
diską.
3. Pasirinkite vieną iš disko gamintojo siūlomų
BD-LIVE paslaugų.
✎ PASTABA
▪ Skirtingi diskų gamintojai gali siūlyti skirtingus BD-LIVE
paslaugos turinius ir šios paslaugos naudojimo būdus.
Lietuvių
69
Kita informacija
Spalvotų nuotolinio valdymo pulto
mygtukų naudojimas „Samsung Apps“
paslaugoje
Kita informacija
Įspėjančios pastabos
DC adapteris
DC adapterio naudojimas priklauso nuo specifinių įtampos reikalavimų bei elektros lizdo dizaino.
•
•
•
•
•
•
Naudojant DC adapterį šalia radijo, bangos gali būti prastai priimamos.
Saugokite, kad į adapterį nepatektų jokių lengvai užsidegančių medžiagų, skysčių ar metalinių objektų.
Adapteris padengtas išoriniu plastikiniu apvalkalu. Nenuplėškite šio apvalkalo.
Nenumeskite, neįrėžkite ar nekratykite adapterio.
Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Nenaudokite prie aukštos temperatūros ar šaltoje bei drėgnoje aplinkoje.
Sutrikimų šalinimas
Jei iškiltų kokių problemų su įranga, žiūrėkite žemiau esančią lentelę. Jei jūsų problema neaprašyta
šioje lentelėje ir jei naudojimo instrukcija nepadeda jos pašalinti, išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo
laidą ir susisiekite su artimiausiu įgaliotu atstovu ar „SAMSUNG Electronics“ aptarnavimo centru.
Simptomas
Disko dėklas neatsidaro.
Neprisijungia „iPod“ grotuvas
Nepradeda skaityti disko.
Paspaudus paleidimo/sustabdymo
(„Play/Pause“) mygtuką, ne iš
Patikrinimas/Priemonės
Ar tikrai elektros laidas gerai ir saugiai įkištas į elektros lizdą?
kit
kite įr g .
atik
atik
,a
atik
disk
e y
.
r DVD
e, ar t
A e
Garsas sklinda tik iš kelių
garsiakalbių, bet ne iš visų 3.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
asi, bet nėra vaizdo.
Vaizdo kokybė prasta ir jis dreba.
Neveikia įgarsinimo kalba ir
subtitrai.
Meniu ekranas nepasirodo net ir
pasirinkus meniu funkciją.
70 Lietuvių
rktų BD/DVD diskų reg
r
k
o
o lygis.
a
to ar subra
valykite disko paviršių.
karto pradedamas skaityti diskas.
Nėra garso.
ties ir pr gimo modulio
a
grotuvo prog
A
Ar diska
r
.
rį.
.
e įsigyti
eatkuriami.
?
ėtai/greitai at
ti garsiakalbiai?
?
r atkūr
rsiaka
ais re e.
atyti?
Tam tikrų BD/DVD diskų garsas išvedamas tik į prie
akalbius.
atik
, ar garsiaka
.
okite garsą.
, ra
elevizoriaus, garsas išvedamas tik į prie
garsiakalbius.
A
A
Ar t
at
o
valdymo pult
ė eleme ai?
a ote
B e
veikimo kampu ir atstumu?
k
A
as televizorius?
A
r
ti vaizdo laidai?
Ar diska
ra pur
a
?
ybės disk
eveikti.
r
A
t
aldymo pult
o kalba ir subtitrai veiks tik tuose diskuose, k
ate diską, kuriame įrašyta
?
rba
?
ra įrašyti.
06
Kita informacija
Negalima pakeisti vaizdo
formato.
,
form
Neveikia pagrindinis įrenginys.
(Pavyzdžiui: išsijungia arba sklinda
keisti garsai.)
Namų kino sistema blogai veikia.
Pamiršote reitingo lygio
slaptažodį
o
rė
r
Patikrinimas/Priemones
6:9
P
m
my
m
Per namų kino sistemą klausant
televizoriaus garso, garsas
nesigirdi.
Ekrane pasirodo pranešimas
„Neprieinamas“ („Not Available“).
Jeigu HDMI išvestis yra tokios
raiškos, kuriuos nepalaiko jūsų
televizorius (pavyzdžiui, 1080p),
galite nematyti vaizdo TV ekrane.
Nėra HDMI išvesties.
Nenormalus HDMI išvesties
ekranas.
,
.
r
.
k
5 k
?
,
k
OPEN/CLOSE
m .
o
.
2.
.
.
.
.
STOP (
kr k r
kr k , r
r
.
R
f k
ėr
)m
k
o
m.
o, y
.
r
w
) m uk
,
.
v
STOP (
INIT
)
ą, r
.
r
,
v k
r
r
r
f
A
k
m
X
k
o,
o
m uk ,
k ro
ro r
o om
r ė
r
POWER m uką.
r
.
R
STOP (
ę
f
. r
A
r y.
.
r
,
,
o ė
.
r
o
v
m
Negaunamos radijo transliacijos
k form ą 6:9
,
A
. f
ą form
k
.
k
k
ko,
y
o
m
mo
72
,
yr
,
r
,v
,
:
k 5
r
Kita informacija
Simptomas
r
r
r
o
0
,
o .
o .
r
r .
.
0
r
Lietuvių
71
Simptomas
„PC Share Manager“ funkcija
Galiu matyti per katalogus, padalintus
per „PC Share Manager“, bet
nematau juose bylų.
„AllShare“ funkcija
Vaizdas atkuriamas protarpiais.
Nestabilus „AllShare“ ryšys tarp
TV ir AK.
„BD-LIVE“
Negaliu prisijungti prie „BD-LIVE“
serverio.
Klaida naudojant „BD-LIVE“
paslaugą.
✎ PASTABA
Patikrinimas/Priemones
Kadangi rodomos tik bylos, atitinkančios Vaizdo, Muzikos ir Filmų kategorijas,
todėl bylos, kurios nepatenka į šias kategorijas, gali būti nerodomos.
atikrinkite, ar stabilus tinklas.
atikrinkite, ar tinkamai prijungtas tinklo laidas, ir ar tinklas nėra perkrautas.
ryšys tarp ser rio ir įrenginio yra nestabilus. atikrinkite ryšį.
Tame pačiame potinklyje esant
esas turi būti unikalus, kitaip tokią
problemą gali sukelt
kirtimas.
atikrinkite, ar įjungta ugniasienė. Jeigu taip, išjunkite ugniasienės funkciją.
atikrinkite, ar yra tinklo ryšys . Naudokite tinklo bandymo („Network Test“)
meniu.
atikrinkite, ar U atminties raktas prijungtas prie įrenginio, ar ne.
Atminties raktas turi turėti bent 1
os atminties, kad galėtų aptarnauti
. ais
atikrinti „
omenų
aldyme. (žiūrėkite 42psl.)
atikrinkite, ar „
ryšio („Internet Connection“) meniu reikšmė
yra „Allow(All)“.
ardinti žingsniai nepadėjo, susisiekite su turinio tiekėju arba
atnaujinkite mikroprogramą.
Atminties raktas turi turėti bent 1G la
atminties, kad galėtų aptarnauti
„
aslaugą. is
etos dydį galite patikr
omenų ldyme.
(žiūrėkite 42 psl).
 Kai atstatomi gamykliniai parametrai, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.
72 Lietuvių
Bendrosios
Specifikacijos
Svoris
1.2 kg
Matmenys
Veikimo temperatūros ribos
180 (P) x 46 (A) x 180 (G) mm
+5°C ~ +35°C
Signalo/triukšmo lygis
55 dB
Bendras harmoninis iškraipymas
0,5 %
Veikimo drėgmės ribos
FM imtuvas
Naudojamas jautrumas
BD („Blu-ray“ diskas)
DVD („Digital Versatile“ diskas)
Diskas
CD: 12cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
CD: 8cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
Vaizdo išvestis
Vaizdas/Garsas
Kompozitinis vaizdas
HDMI
Dažnio reakcija
12 dB
Skaitymo greitis: 9,834 m/sek.
Skaitymo greitis: 6,98 ~ 7,68 m/sek.
Apytikslis grojimo laikas (vienpusis, vieno sluoksnio diskas): 135 min.
Skaitymo greitis: 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimalus grojimo laikas: 74 min.
Skaitymo greitis: 4.8 ~ 5.6 m/sek.
Maksimalus grojimo laikas: 20 min.
1 kanalas: 1.0 Vp-p (75 Ω apkrova)
„Blu-ray“ diskas: 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
PCM daugiakanalis garsas, garso bitų sparta PCM garsas
30W x 2 (6Ω)
Analoginė įvestis 20Hz~20kHz (±3dB)
Skaitmeninė įvestis 20Hz~44kHz (±3dB)
G/T lygis
70dB
Kanalų atskyrimas
60dB
Įvesties jautrumas
(„AUX“) 500mV
Garsiakalbių sistema
Garsiakalbis
10 % ~ 75 %
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Erdvinio garsiakalbio išvestis
Stiprintuvas
Kita informacija
HT-D7100
06
Kita informacija
Varža
Dažnio lygis
Išvedamo garso spaudimo lygis
Vertinama įvestis
Maksimali įvestis
Matmenys (P x A x G)
Svoriai
2.1 kanalų garsiakalbių sistema
6
30
60
Priekinis: 45 x 180 x 180 mm
Priekinis: 1,2 kg
PS-WD7100
Svoriai
Matmenys
Išvesties galia
3,2 kg
180 (P) x 135 (A) x 180 (G) mm
50W, 4ohm, THD=10%, 100 Hz
*: Formalios specifikacijos
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris bei matmenys yra apytiksliai.
- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Maitinimo šaltinio bei energijos suvartojimo informacijos ieškokite prie ant įrenginio priklijuotame lipduke.
Lietuvių
73
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas 
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising