Samsung | SM-T550 | Samsung SM-T550 Lietotāja rokasgrāmata (Lollipop)

SM-T550
Посібник користувача
Ukrainian. 10/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Зміст
Прочитайте перед початком
використання
Підключення до мережі
Початок роботи
Рухи та функції для
полегшення використання
пристрою
29Wi-Fi
6Комплектація
7
Зовнішній вигляд пристрою
9
Заряджання акумулятора
11 Використання карти пам’яті
12 Увімкнення та вимкнення пристрою
13 Блокування та розблокування екрана
30
31
Рухи та жести
Кілька вікон
Персоналізація
Основні прийоми роботи
36
14
17
21
23
23
25
27
27
28
37
38
39
41
42
Використання сенсорного екрана
Зовнішній вигляд головного екрана
Панель сповіщень
Відкриття програм
Установка та видалення програм
Введення тексту
Знімок екрана
Мої файли
Функція енергозбереження
Керування головним екраном і екраном
програм
Установка заставки та звуків дзвінка
Способи блокування екрана
Приватний режим
Декілька користувачів
Налаштування облікових записів
Контакти
43
44
44
2
Додавання контактів
Імпортування та експортування
контактів
Пошук контактів
Зміст
Диспетчер пристрою та
даних
Камера
45
46
48
Основні функції зйомки
Режим зйомки
Налаштування камери
78
80
80
81
Галерея
49
Перегляд вмісту на пристрої
82
Передавання даних із попереднього
пристрою
Використання пристрою як знімного
диску для передачі даних
Оновлення пристрою
Створення резервних копій і
відновлення даних
Скидання налаштувань до заводських
значень
Корисні програми та функції
50 S Finder
50 S Planner
52Email
54Інтернет
55Музика
56Відео
57Годинник
58Калькулятор
58Нотатки
59 Smart Manager
60 Програми Google
Налаштування
83 Про налаштування
83Підключення
85Пристрій
87Особисте
91Система
Усунення неполадок
Підключення до інших
пристроїв
63Bluetooth
65 Wi-Fi Direct
67 Швид. з’єднання
68 SideSync 3.0
75 Screen Mirroring
77 Мобільний друк
3
Прочитайте перед початком
використання
Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора
зв’язку або програмного забезпечення пристрою.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати
належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він
використовується.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені
використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
4
Прочитайте перед початком використання
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості
5
Початок роботи
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни
або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Sаmsung. Використання
нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та
несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткову інформацію про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.
6
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
Світлочутливий датчик
Передня камера
Мікрофон
Кнопка ввімкнення/
вимкнення живлення
Кнопка регулювання
гучності
Сенсорний екран
Кнопка «Домашній»
Гніздо для карти пам’яті
Кнопка останніх програм
Кнопка «Назад»
Гніздо для гарнітури
Багатофункціональне
гніздо
Задня камера
Конектор
Антена GPS
Конектор
Динамік
Динамік
7
Початок роботи
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Останні
програми
Домашній
• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути
пристрій.
• Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
• Торкніться й утримуйте, щоб запустити режим перегляду на
розділеному екрані.
• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити Google.
Назад
• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
8
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою. Для зарядження можна також скористатися акумулятором, підключивши до нього
пристрій за допомогою кабелю USB.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня
батарея.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі
або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціонального гніздо.
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
9
Початок роботи
2 Підключіть блок живлення USB до електричної розетки.
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
3 Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід
виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час
зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.
Зменшення споживання заряду акумулятора
На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Оптимізація роботи пристрою за допомогою функції «Смарт-менеджер».
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість екрана.
10
Початок роботи
Використання карти пам’яті
Встановлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть
бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в
розділі Мої файли → у папці SD-карта.
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
11
Початок роботи
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані
виберіть Програми → Налаштування → Пам'ять → Відключення карти пам’яті.
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.
3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи
пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема, втрату даних),
спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених карт пам’яті.
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На домашньому екрані виберіть Програми → Налаштування → Пам'ять → Форматування карти
пам’яті → ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
Увімкнення та вимкнення пристрою
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень
дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть
Вимкнути.
Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання
безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
12
Початок роботи
Блокування та розблокування екрана
Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім
того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом
певного проміжку часу.
Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку
«Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування
екрана.
Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості
дивіться у розділі «Способи блокування екрана».
13
Основні прийоми роботи
Використання сенсорного екрана
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
• Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.
Торкання or Дотик
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об’єктів пальцем.
14
Основні прийоми роботи
Натискання й утримання
Натисніть і утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
Перетягування
Щоб перемістити об’єкт, торкніться і утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.
15
Основні прийоми роботи
Подвійне натискання
Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі
торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.
Проведення
Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої
панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список
контактів.
Розведення та зведення пальців
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
16
Основні прийоми роботи
Зовнішній вигляд головного екрана
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На
ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі
програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки
яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.
Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться одного зі значківіндикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана дивіться у розділі
«Керування головним екраном».
Віджет
Програма
Папка
Значки-індикатори екранів
Обрані програми
17
Основні прийоми роботи
Опції головного екрана
На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку або зведіть пальці, щоб отримати доступ
до доступних опцій.
18
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених
програм.
На головному екрані натисніть Програми, щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші
панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості
про настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».
Редагування екрана
програм.
Програма
Значок-індикатор
екрана
19
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено
найпоширеніші значки.
Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм.
Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.
Значок
Значення
Підключено до Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Синхронізовано з веб-сервером
Увімкнено будильник
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
20
Основні прийоми роботи
Панель сповіщень
Використання панелі сповіщень
У разі отримання нових сповіщень, таких як повідомлення, значки-індикатори відображаються в
рядку стану. Щоб переглянути додаткові відомості, пов’язані з цими значками, відкрийте панель
сповіщень і перегляньте докладні відомості.
Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень,
перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.
На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.
Змінення порядку розташування
кнопок швидких налаштувань.
Увімкнення або вимкнення опцій.
Торкніться і утримуйте кнопку,
щоб переглянути додаткові
налаштування.
Відкриття Налаштування.
Виберіть користувача або
додайте інших користувачів.
Запустіть S Finder.
Запуск функції Швид. з’єднання.
Торкніться сповіщення та
скористайтеся доступними
опціями.
Видалення всіх сповіщень.
Регулювання яскравості.
21
Основні прийоми роботи
Змінення порядку розташування кнопок швидких налаштувань
Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких налаштувань на панелі сповіщень,
натисніть ЗМІНИТИ, натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, потім перетягніть його в інше місце
розташування і натисніть ГОТОВО.
Використання кнопок швидких налаштувань
Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Торкніться наведених нижче опцій,
щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові налаштування, торкніться і утримуйте
кнопку.
• Wi-Fi: додаткову інформацію дивіться у розділі «Wi-Fi».
• Геодані: увімкнення або вимкнення функції GPS.
• Звук / Без звуку: вибір режиму відтворення звуків.
• Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під
час обертання пристрою.
У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
• Bluetooth: додаткову інформацію дивіться у розділі «Bluetooth».
• Енерго збереження: додаткову інформацію дивіться у розділі «Функція енергозбереження».
• Без зв’язку: додаткову інформацію дивіться у розділі «Без зв’язку».
• Не турбувати: увімкнення та вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі
сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які буде заблоковано,
натисніть меню Налаштування → Звуки та сповіщення → Не турбувати.
• Режим читання: увімкнення та вимкнення режиму читання. У режим читання пристрій
захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
• Реж.макс. енерг.: додаткову інформацію дивіться у розділі «Удосконалений режим
енергозбереження».
• Розумне очікування: у разі ввімкнення цієї функції екран не вимикатиметься, поки ви на нього
дивитеся.
• Особистий режим: додаткову інформацію дивіться у розділі «Приватний режим».
• Screen Mirroring: додаткову інформацію дивіться у розділі «Screen Mirroring».
• Синхp.: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна
пошта, здійснюється автоматично.
22
Основні прийоми роботи
Відкриття програм
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.
Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться
програми, яку потрібно відкрити.
і виберіть значок
Закриття програм
Торкніться
і перетягніть значок програми ліворуч або праворуч, щоб закрити її. Щоб закрити всі
запущені програми, натисніть ЗАКРИТИ ВСІ.
Установка та видалення програм
Galaxy Apps
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.
Натисніть Galaxy Apps на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями або торкніться ПОШУК, щоб здійснити пошук за ключовим
словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму,
натисніть Встановити. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною
програми.
Щоб змінити установки автооновлення, натисніть
оновлення програм і виберіть потрібну опцію.
23
→ Налаштування → Автоматичне
Основні прийоми роботи
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.
Натисніть Play Маркет на екрані програм.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями або торкніться
словом.
, щоб здійснити пошук за ключовим
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити програму,
натисніть УСТАНОВИТИ. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть кнопку з ціною
програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб змінити установки автооновлення, натисніть
оновлювати додатки і виберіть потрібну опцію.
→ Налаштування → Автоматично
Керування програмами
Видалення та вимкнення програм
Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і торкніться РЕДАГУВАТИ. На
значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й
торкніться ВИМКНУТИ → ГОТОВО.
Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і торкніться РЕДАГУВАТИ →
→ ВИДАЛИТИ → ГОТОВО. Або на екрані програм натисніть Налаштування → Програми →
Диспетчер програм, виберіть потрібну програму й натисніть ВИДАЛИТИ.
Увімкнення програм
На екрані програм торкніться Налаштування → Програми → Диспетчер програм, перейдіть до
розділу ВИМКНЕНО, виберіть потрібну програму, а потім торкніться УВІМКНУТИ.
• Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити
із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
• Видалення програм: видалення завантажених програм.
24
Основні прийоми роботи
Введення тексту
Зовнішній вигляд клавіатури
Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Видалення попереднього
символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення великої літери. Щоб
вводити лише великі літери,
натисніть цей значок двічі.
Переміщення курсору.
Введення знаків пунктуації.
Зміна налаштувань клавіатури.
Введення пробілу.
Змінення мови введення
Натисніть → Вибрати мови введення, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або
більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.
Використання додаткових функцій клавіатури
Торнкіться і утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть
відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.
• : введення тексту за допомогою голосу.
Змінення мови.
Відкриття клавіатури.
Запуск або призупинення
введення тексту за допомогою
голосу.
25
Основні прийоми роботи
• : перехід у режим рукописного введення.
Переключення між режимами
цифр і символів.
Перехід до стандартної
клавіатури.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• : додавання об’єкта з буфера обміну.
• : додавання емозначків.
• • : перехід до плаваючої або розділеної клавіатури.
: зміна налаштувань клавіатури.
Копіювання та вставлення
1 Торкніться і утримуйте текст.
2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться Вибрати всі, щоб
вибрати весь текст.
3 Торкніться Копіювати або Вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → Вставити. Щоб вставити
попередньо скопійований текст, натисніть
→ Буфер обміну та виберіть потрібний текст.
26
Основні прийоми роботи
Знімок екрана
Створення знімка екрана під час використання пристрою.
Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.
Можна переглянути створені фотографії у розділі Галерея. Це зображення можна відредагувати
або поділитися з іншим користувачам.
Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. Додаткові
відомості дивіться у розділі «Проведення долонею».
Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.
Мої файли
Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої
або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.
Натисніть Мої файли на екрані програм.
Пошук файлів або папок.
Отримання доступу до інших
опцій.
Перегляд нещодавніх файлів.
Перегляд файлів, відсортованих
за категоріями.
Перегляд файлів, збережених на
пристрої.
Перегляд файлів, збережених у
службі хмарного сховища.
Перегляд відомостей про
пам’ять.
27
Основні прийоми роботи
Функція енергозбереження
Енергозбереження
Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.
На екрані програм торкніться Налаштування → Акумулятор → Енергозбереження, а потім
торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
Для автоматичного увімкнення режиму енергозбереження, якщо рівень заряду акумулятора, що
залишився, досягає попередньо встановленого рівня, торкніться Розпочати енергозбереж. і
виберіть потрібну опцію.
Удосконалений режим енергозбереження
Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В
удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:
• Обмеження доступних програм основними і вибраними.
• Вимикає функцію Bluetooth.
На екрані програм натисніть Налаштування → Акумулятор → Удосконалений режим
енергозбереження, а потім натисніть повзунок, щоб увімкнути відповідну функцію.
Щоб додати програму на головний екран, торкніться
і виберіть потрібну програму.
Щоб видалити програму з головного екрана, натисніть ІНШІ → Видалити, виберіть програму, біля
якої є значок , а потім натисніть ГОТОВО.
Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад налаштування
підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться ІНШІ → Налаштування.
Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ІНШІ → Вимкн.удоскон.реж.
енергозбереж.
Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він
використовується.
28
Підключення до мережі
Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».
• Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх
європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у
приміщенні, але не може використовуватися надворі.
• Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Wi-Fi, а потім торкніться повзунка, щоб
увімкнути відповідну функцію.
2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких
потрібен пароль, відображається значок замка.
3 Натисніть З'ЄДНАТИ.
Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься
до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль. Щоб заборонити
автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і
торкніться ЗАБУТИ.
29
Рухи та функції для
полегшення використання
пристрою
Рухи та жести
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних
операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Вимкнути звук
На екрані програм натисніть Налаштування → Рухи та жести, а потім натисніть повзунок
Вимкнути звук, щоб увімкнути відповідний режим.
Закрийте екран долонею, щоб вимкнути звук будильників.
30
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Проведення долонею
На екрані програм натисніть Налаштування → Рухи та жести, а потім натисніть повзунок
Проведення долонею, щоб увімкнути відповідний режим.
Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити
знімок екрана. Можна переглянути створені фотографії у розділі Галерея. Це зображення можна
відредагувати або поділитися з іншим користувачам.
Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.
Кілька вікон
Використання режиму кількох вікон
Одночасний запуск двох програм на розділеному екрані завдяки режиму декількох вікон. Крім
того, підтримується одночасний запуск декількох програм у спливаючих вікнах.
Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
31
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Перегляд на розділеному екрані
1 Торкніться , щоб відкрити список останніх програм.
2 Проведіть вгору або вниз і торкніться у вікні останньої програми.
Вибрану програму буде запущено у верхньому вікні.
3 Виберіть другу програму.
Також можна запустити режим перегляду на розділеному екрані, торкнувшись та
утримуючи
.
32
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Використання додаткових опцій
Під час використання програм у режимі розділеного екрана виберіть вікно однієї із програм і
торкніться кола, наявного між їхніми вікнами, щоб скористатися наведеними нижче опціями.
• : переключення між вікнами програм.
• : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого.
Торкніться і утримуйте потрібний об’єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку
частину іншого вікна.
Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
33
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
• : згортання вікна.
• : розгортання вікна.
• : закриття програми.
Зміна розміру вікон
Перетягуйте коло між вікнами програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір вікон.
Перегляд у спливаючому вікні
1 На екрані програм запустіть програму для використання у спливаючому вікні.
2 Проведіть пальцем вниз по діагоналі з правого чи лівого верхнього краю екрана.
Екран програми відобразиться у спливаючому вікні.
Перетягування вмісту.
Згортання вікна.
Закриття програми.
Розгортання вікна.
34
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Переміщення спливаючих вікон
Щоб перемістити спливаюче вікно, торкніться й утримуйте коло на вікні та перетягніть його в інше
розташування.
Запуск спливаючого вікна у режимі розділеного екрана
1 На розділеному екрані торкніться і утримуйте вікно програми, щоб запустити її у спливаючому
вікні.
2 Торкніться і утримуйте коло між вікнами програм.
Вибрана програма запуститься у спливаючому вікні.
35
Персоналізація
Керування головним екраном і екраном
програм
Керування головним екраном
Додавання об’єктів
На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на
головний екран.
Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть
Віджети, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.
Переміщення та видалення об’єктів
На головному екрані торкніться і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове
розташування.
Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області ярликів внизу
головного екрана.
Щоб видалити об’єкт, торкніться і утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції
Видалити вгорі екрана.
Створення папок
1 На головному екрані торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її на іншу програму.
2 Введіть ім’я папки.
Щоб додати інші програми до папки, торкніться й утримуйте іншу програму, а потім
перетягніть її до папки.
36
Персоналізація
Керування панелями
Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані
торкніться і утримуйте пусту ділянку.
Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім
торкніться .
Щоб перемістити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть
його в нове розташування.
Щоб видалити панель, торкніться і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть
його до опції Видалити вгорі екрана.
Щоб встановити панель, як основний головний екран, торкніться
.
Керування екраном програм
Переміщення об’єктів
На екрані програм торкніться РЕДАГУВАТИ. Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в
нове розташування.
Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Установка заставки та звуків дзвінка
Установка заставки
Установка зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана
або для екрана блокування.
1 На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться Заставки. На
екрані програм натисніть Налаштування → Заставка.
2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.
3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.
Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення,
торкніться З галереї.
4 Торкніться УСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ або ГОТОВО.
37
Персоналізація
Зміна звуків дзвінка
Зміна звуків дзвінка для сповіщень.
На екрані програм натисніть Налаштування → Звуки та сповіщення → Звук дзвінка та інші →
Стандартний звук сповіщення, виберіть звук дзвінка, а потім натисніть OK.
Зміна звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.
Способи блокування екрана
Зміна способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших
особистих даних.
На екрані програм торкніться Налаштування → Екран блокування й безпека → Тип блокування
екрана, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою
потрібно буде вводити код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
Зразок
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування
екрана, якщо ви забудете малюнок.
PIN
PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код
для його підтвердження.
Пароль
Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та
букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.
38
Персоналізація
Приватний режим
Приховання особистого вмісту, збереженого на пристрої, для запобігання доступу до нього інших
користувачів.
У особистому режимі можна приховати об’єкти в папках Галерея, Відео, Музика, Мої файли та
Інтернет.
Увімкнення особистого режиму
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Конфіденційність → Приватний режим а
потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
У разі першого увімкнення особистого режиму дотримуйтеся вказівок на екрані для
встановлення коду доступу до особистого режиму.
2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до
особистого режиму.
Пристрій перейде в особистий режим, а в рядку стану відобразиться
.
Можна переглядати приховані об’єкти та отримати до них доступ лише за увімкненого
особистого режиму. Щоб приховати об’єкти, збережені в особистій папці, вимкніть
особистий режим.
Приховання вмісту
1 На екрані програм запустіть програму, щоб приховати об’єкти.
2 Виберіть об’єкт і торкніться ІНШІ → Перемістити до особистої папки.
Якщо особистий режим вимкнено, дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо
встановлений код доступу до особистого режиму.
Вибрані об’єкти буде переміщено до особистої папки.
39
Персоналізація
Перегляд прихованого вмісту
Можна переглядати приховані об’єкти лише за увімкненого особистого режиму.
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Конфіденційність → Приватний режим а
потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до
особистого режиму.
3 На екрані програм торкніться Мої файли → Особистий.
Об’єкти, переміщені до особистої папки, відображатимуться на екрані. Для перегляду закладок
скористайтеся програмою Інтернет.
Відновлення прихованого вмісту
1 В особистій папці торкніться та утримуйте об’єкт, а потім встановіть прапорці біля об’єктів для
відновлення прихованого вмісту.
2 Торкніться ІНШІ → Видалити з особистого режиму.
3 Виберіть папку, в яку потрібно перемістити об’єкти, а потім торкніться ПЕРЕМІСТИТИ СЮДИ.
Ці об’єкти буде переміщено до вибраної папки.
Автоматичне вимкнення особистого режиму
Автоматичне вимкнення особистого режиму у разі вимкнення екрану.
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Конфіденційність → Приватний режим а
потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну функцію.
2 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб ввести попередньо встановлений код доступу до
особистого режиму.
3 Натисніть повзунок Автоматичне вимкнення, щоб увімкнути відповідну функцію.
За увімкненої опції Автоматичне вимкнення на пристрої буде неможливо здійснити
передачу файлів до особистої папки, якщо екран буде вимкнено під час передачі.
40
Персоналізація
Декілька користувачів
Настроювання додаткових облікових записів для інших користувачів, щоб вони могли
застосовувати до пристрою власні установки, такі як облікові записи електронної пошти, заставки
тощо. Доступні такі облікові записи.
• Власник: обліковий запис власника створюється лише під час першого настроювання
пристрою та може бути тільки один. Цей обліковий запис надає необмежені права на
керування пристроєм, зокрема можливість керувати іншими обліковими записами.
• Користувач: цей обліковий запис дає змогу користувачам отримувати доступ до своїх
програм і вмісту, а також настроювати установки пристрою, що впливають на всі облікові
записи.
• Обмежений профіль: цей обліковий запис дає змогу отримувати доступ лише до тих програм
і вмісту, що були дозволені через обліковий запис власника, і не може використовуватися для
роботи зі службами, до яких потрібно виконувати вхід.
Додавання користувачів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Користувач → OK → НАСТРОЇТИ ЗАРАЗ.
3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.
Додавання обмеженого профілю
1 На екрані програм натисніть Налаштування → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Обмежений профіль → НАСТР.
БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА.
3 Встановіть код розблокування, а потім виберіть вміст, до якого зможуть отримувати доступ
користувачі з таким профілем.
Змінення користувачів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → Користувачі.
2 Виберіть обліковий запис, який потрібно використати, а потім розблокуйте пристрій.
41
Персоналізація
Керування користувачами
Під обліковим записом власника можна видаляти інші облікові записи або змінювати установки для
обмежених облікових записів.
Щоб змінити установки, на екрані програм натисніть Налаштування → Користувачі, а потім
натисніть
поряд з обліковим записом. Потім виберіть програми та вміст, до яких можна
отримувати доступ під цим обліковим записом, або скасуйте їхній вибір, щоб заборонити такий
доступ.
Щоб видалити обліковий запис, натисніть
→ .
. Щоб видалити обмежений обліковий запис, натисніть
Налаштування облікових записів
Додавання облікових записів
Для використання деяких програм, установлених на пристрої, потрібно мати зареєстрований
обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.
На екрані програм торкніться Налаштування → Облікові записи → Додати обліковий
запис і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити
налаштування облікового запису.
Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і
виберіть об’єкти, які потрібно синхронізувати.
Видалення облікових записів
На екрані програм торкніться Налаштування → Облікові записи, виберіть потрібний обліковий
запис, а потім торкніться ІНШІ → Видалити обл. запис.
42
Контакти
Додавання контактів
Переміщення контактів з інших пристроїв
Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові
відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».
Створення контактів вручну
1 На екрані програм натисніть Контакти.
2 Торкніться і введіть контактні дані.
• • : додавання зображення.
/
: додавання або видалення поля для введення контактних даних.
3 Натисніть ЗБЕРЕГТИ.
43
Контакти
Імпортування та експортування контактів
Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб вебсховища.
На екрані програм натисніть Контакти.
Натисніть ІНШІ → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть опцію імпорту
або експорту.
Пошук контактів
На екрані програм натисніть Контакти.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику в лівій частині списку
контактів.
• Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання до обраних контактів.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Додавання ярликів до контактів на головний екран
Додавання ярликів контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.
1 На екрані програм натисніть Контакти.
2 Виберіть контакт.
3 Торкніться ІНШІ → Додати ярлик на головний екран.
44
Камера
Основні функції зйомки
Фото- та відеозйомка
1 Торкніться Камера на екрані програм.
2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має
сфокусуватися.
3 Торкніться
, щоб зняти фотографію, або
, щоб зняти відео.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
• Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться Зйомка.
• Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб
сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .
Відображення
поточного режиму.
Перегляд зроблених
фотографій і відео.
Вибір різноманітних
доступних ефектів.
Початок відеозйомки.
використовуйте цей
режим для зйомки із
затримкою.
Фотографування.
Переключення між
об’єктивами передньої
та задньої камери.
Зміна налаштувань
камери.
Змінення режиму
зйомки.
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
45
Камера
Запуск камери з екрана блокування
Для миттєвої зйомки запустіть програму Камера на екрані блокування.
На екрані блокування перетягніть
за межі великого кола.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Правила поводження під час фото- та відеозйомки
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
Режим зйомки
Авто
Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з
урахуванням умов зйомки.
На екрані програм натисніть Камера → РЕЖИМ → Авто.
Панорама
Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана
фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі Галерея.
На екрані програм торкніться Камера → РЕЖИМ → Панорама.
Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:
• Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
• Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
• Намагайтеся не знімати фонові об’єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо
або рівномірно пофарбована стіна.
46
Камера
Серія знімків
Цей режим використовується для зйомки серії фотографій рухомих об’єктів.
На екрані програм натисніть Камера → РЕЖИМ → Серія знімків.
Торкніться й утримуйте
, щоб зробити кілька фотографій одночасно.
Гарне обличчя
Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання
фотографій із ніжнішими кольорами.
На екрані програм натисніть Камера → РЕЖИМ → Гарне обличчя.
Зйомка з інтервалами
Використовуйте цей режим для створення автопортретних знімків з потрібним інтервалом і
зберігайте фото, які ви бажаєте.
1 На екрані програм натисніть Камера.
2 Натисніть , щоб скористатися передньою камерою.
3 Натисніть РЕЖИМ → Зйомка з інтервалами.
4 Після того як пристрій розпізнає ваше обличчя, натисніть
, щоб створити автопортретний
знімок. Також можна торкнутися екрану, щоб зняти фотографію.
На пристрої буде створено фотографії з інтервалами у дві секунди.
5 Встановіть прапорці біля фотографій, які потрібно зберегти і торкніться ЗБЕРЕГТИ.
Звук і знімок
Цей режим використовується для увімкнення звукового ефекту під час фотографування. Отримані
фотографії автоматично позначатимуться значком у розділі Галерея.
На екрані програм натисніть Камера → РЕЖИМ → Звук і знімок.
Спорт
Цей режим використовується для фотографування об’єктів, що рухаються зі значною швидкістю.
На екрані програм натисніть Камера → РЕЖИМ → Спорт.
47
Камера
Налаштування камери
На екрані програм натисніть Камера → . Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в
режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.
• Розмір зображ. (задн.) / Розмір зображ. (передн.): вибір роздільної здатності. Підвищена
роздільна здатність забезпечує підвищену якість фотографій, однак вони можуть займати
більше місця в пам'яті.
• Розмір відео (задн.): вибір роздільної здатності. Підвищена роздільна здатність забезпечує
підвищену якість відео, однак воно може займати більше місця в пам'яті.
• Керування жестами: настроювання пристрою на розпізнавання вашої долоні — нею можна
скористатися, для того щоб зробити автопортрет.
• Збер.у переверн.гориз.полож.: інверсія зображення для створення дзеркального
відображення оригінального кадру в разі зйомки передньою камерою.
• Режим перегляду: змінення співвідношення сторін екрана попереднього перегляду.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Геотеги: настройка пристрою на прикріплення до фотографії тегу розташування.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Під час надання спільного доступу до фотографії з прикріпленим тегом розташування
відомості щодо розташування можуть бути доступними іншим користувачам. Щоб
уникнути цього, при перегляді фотографії торкніться ІНШІ → Деталі → РЕДАГУВАТИ.
Тепер торкніться під написом Розташування, щоб видалити відомості про
місцерозташування.
• Переглянути зображення: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо
після зйомки.
• Місце збереження: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Функції клавіш гучності: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором
або функцією масштабування.
• Скинути налаштування: скидання установок камери.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.
48
Галерея
Перегляд вмісту на пристрої
На екрані програм торкніться Галерея та виберіть зображення або відео.
На ескізах відеофайлів відображається значок
.
Щоб приховати або відобразити меню, торкніться екрану.
Повернення на попередній
екран.
Отримання доступу до інших
опцій.
Додавання до списку вибраного.
Видалення зображення.
Надання спільного доступу до
зображення іншим
користувачам.
Редагування зображення.
49
Корисні програми та функції
S Finder
Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри
та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.
Відкрийте панель сповіщень і торкніться S Finder.
Пошук вмісту
Торкніться поля пошуку та введіть ключове слово або торкніться
і промовте ключове слово.
Для отримання точніших результатів натисніть фільтри, наявні під полем пошуку.
Щоб вибрати категорії пошуку, натисніть ІНШІ → Вибрати пошук розташувань.
S Planner
Створення подій
1 Торкніться S Planner на екрані програм.
2 Торкніться . Або виберіть дату, на яку не призначено жодної події, і ще раз натисніть цю дату.
Якщо для дати вже збережено події, натисніть дату, а потім натисніть
50
.
Корисні програми та функції
3 Введіть інформацію про подію.
Вибір календаря, який має
використовуватися або з яким
потрібно виконувати
синхронізацію.
Введення назви.
Встановлення дат початку та
завершення події.
Встановлення нагадування про
подію.
Уведіть місце, де відбувається
подія.
Додавання додаткових
відомостей.
Вкладіть мапу із позначенням
місця проведення події.
4 Торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти подію.
Створення завдань
1 Торкніться S Planner на екрані програм.
2 Натисніть ЗАВДАННЯ, уведіть додаткові відомості, а потім натисніть СЬОГОДНІ або ЗАВТРА,
щоб встановити дату виконання.
Щоб додати інші деталі, торкніться
.
3 Торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти завдання.
Синхронізація подій і завдань з обліковими записами
Торкніться S Planner на екрані програм.
Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть ІНШІ →
Керування календарями → Додати обліковий запис. Потім виберіть обліковий запис, з яким
потрібно запровадити синхронізацію, і виконайте вхід.
Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм і натисніть
Налаштування → Облікові записи та виберіть службу облікового запису.
51
Корисні програми та функції
Email
Налаштування облікових записів електронної пошти
Торкніться Email на екрані програм.
Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться ДАЛІ, якщо використовується особистий
обліковий запис електронної пошти, або НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ, якщо використовується
корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся
вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть ІНШІ → Налаштування →
Додати обліковий запис.
За наявності кількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як
обліковий запис як стандартний. Натисніть ІНШІ → Налаштування → ІНШІ → Установити
стандартний обліковий запис, виберіть обліковий запис, а потім натисніть ГОТОВО.
Відправлення електронних повідомлень
Торкніться Email на екрані програм.
Натисніть
внизу екрана, щоб створити повідомлення електронної пошти.
Вкладення зображень, відео
тощо.
Надсилання повідомлення
електронної пошти.
Отримання доступу до інших
опцій.
Додавання одержувачів.
Додавання копії або прихованої
копії.
Введення теми.
Вибір одержувачів зі списку
контактів.
Введення тексту повідомлення
електронної пошти.
52
Корисні програми та функції
Отримання електронних повідомлень
Торкніться Email на екрані програм.
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, і нові повідомлення електронної пошти
буде отримано автоматично.
Натисніть повідомлення електронної пошти, щоб прочитати його.
Перехід до попереднього або
наступного повідомлення
електронної пошти.
Отримання доступу до інших
опцій.
Додавання адреси електронної
пошти до списку контактів або
відкриття інших опцій.
Позначення повідомлення
електронної пошти як
важливого.
Відкриття вкладень.
Пересилання повідомлення
електронної пошти.
Надсилання відповіді всім
одержувачам.
Відповідь на повідомлення
електронної пошти.
Видалення повідомлення
електронної пошти.
53
Корисні програми та функції
Інтернет
1 Торкніться Інтернет на екрані програм.
2 Натисніть на поле введення адреси.
3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться Перейти.
Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.
Перезавантаження поточної
веб-сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Отримання доступу до інших
опцій.
Перегляд закладок, збережених
сторінок і останньої історії
перебування в Інтернеті.
Прочитати статтю в режимі
читання.
Закриття вкладки.
Відкриття домашньої сторінки.
Відкриття нової вкладки.
54
Корисні програми та функції
Музика
Відтворення музики
Торкніться Музика на екрані програм.
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Отримання доступу до інших
опцій.
Відкриття списку композицій.
Додавання файлу до обраних
композицій.
Регулювання гучності.
Увімкнення довільного
відтворення.
Змінення режиму повторення.
Перехід до попередньої
композиції. Торкніться і
утримуйте, щоб прокрутити
назад.
Перехід до наступної композиції.
Торкніться і утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Пауза та поновлення
відтворення.
Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть ІНШІ → Налаштування, а потім
натисніть повзунок Розумна гучність, щоб увімкнути відповідну функцію.
У разі ввімкнення функції Розумна гучність гучність може бути вищою, ніж рівень
гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може
призвести до погіршення слуху.
Для деяких файлів функція Розумна гучність може бути неактивною.
55
Корисні програми та функції
Відео
Відтворення відео
Торкніться Відео на екрані програм.
Виберіть відео для відтворення.
Відкриття списку
композицій.
Отримання доступу до
інших опцій.
Пауза та поновлення
відтворення.
Перехід вперед або назад
за допомогою
перетягування смуги.
Регулювання гучності.
Прокручування панелі
керування вліво.
Прокручування панелі
керування вправо.
Перехід до спливаючого
відеоплеєра.
Змінення пропорцій
екрана.
Перехід до попереднього
відео. Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Перехід до наступного
відео. Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
56
Корисні програми та функції
Годинник
БУДИЛЬНИК
На екрані програм торкніться Годинник → БУДИЛЬНИК.
Установка будильників
Встановіть час спрацювання будильника і натисніть ПАРАМЕТРИ, щоб настроїти інші різноманітні
опції будильника, а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Щоб відкрити клавіатуру та ввести час відтворення сигналу, торкніться КЛАВІАТУРА.
Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться
будильників.
поряд із потрібним будильником у списку
Зупинення будильників
Натисніть ВІДХИЛИТИ, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи будильника,
торкніться ПАУЗА для повторення сигналу будильника через встановлений період часу.
Видалення будильників
Торкніться
на будильнику у списку будильників.
СВІТОВИЙ ЧАС
На екрані програм торкніться Годинник → СВІТОВИЙ ЧАС.
Створення годинників
Введіть назву міста або виберіть місто зі списку міст чи на глобусі та торкніться
Видалення годинників
Торкніться
на годиннику.
57
.
Корисні програми та функції
СЕКУНДОМІР
На екрані програм торкніться Годинник → СЕКУНДОМІР.
Торкніться ПОЧАТИ, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться КОЛО, щоб записати часові
проміжки.
Торкніться СТОП, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, торкніться
СКИНУТИ.
ТАЙМЕР
На екрані програм торкніться Годинник → ТАЙМЕР.
Установіть тривалість і торкніться ПОЧАТИ.
Щоб відкрити клавіатуру та ввести тривалість, торкніться КЛАВІАТУРА.
Торкніться ВІДХИЛИТИ, коли час таймеру буде вичерпано.
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Торкніться Калькулятор на екрані програм.
Щоб очистити історію, торкніться ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ.
Нотатки
Використовуйте цю програму для створення нотаток та їх впорядкування за категоріями.
Торкніться Нотатки на екрані програм.
Створення нотаток
Торкніться
такі опції:
у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте
• Категор.: створення або призначення категорії.
• Зображ.: вставлення зображень.
• Голос: запис голосового нагадування.
• Завдання: додавання полів для встановлення прапорців на початку кожного ряду для
створення списку завдань.
Щоб зберегти нотатку торкніться ЗБЕРЕГТИ.
Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатку, а потім торкніться вміст нотатки.
58
Корисні програми та функції
Пошук нотатки
Торкніться ПОШУК у списку нотаток і введіть ключове слово для пошуку нотатки, що його містять.
Smart Manager
Смарт-менеджер надає інформацію про стан акумулятору пристрою, місце збереження, ОЗП і
безпеку системи. Також можна автоматично оптимізувати роботу пристрою одним дотиком пальця.
Використання функції швидкої оптимізації
На екрані програм торкніться Smart Manager → ОЧИСТИТИ ВСЕ.
Функція швидкої оптимізації покращує роботу пристрою за допомогою таких дій.
• Виявлення програм, робота яких призводить до надмірного споживання заряду акумулятора, і
очищення пам’яті.
• Видалення непотрібних файлів та закриття програм, запущених у фоновому режимі.
• Пошук зловмисних програм.
Використання смарт-менеджера
На екрані програм торкніться Smart Manager і виберіть потрібну функцію.
Акумулятор
Перевірка рівня заряду акумулятора та часу, що залишилися, для використання пристрою. Для
використання пристроїв із низьким рівнем заряду акумулятора заощаджуйте заряд акумулятора за
допомогою увімкнення функцій енергозбереження і закриття програм, робота яких призводить до
надмірного споживання заряду акумулятора.
Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він
використовується.
59
Корисні програми та функції
Пам’ять
Перевірка стану використовуваної та доступної пам’яті. Можна видалити файли, що не
використовуються, та залишкові файли, або видалити програми, які більше не використовуються.
ОЗП
Перевірка доступної ОЗП. Можна закрити фонові програми та зменшити обсяг використовуваної
ОЗП для прискорення роботи пристрою.
Безпека пристрою
Перевірка стану безпеки пристрою. Ця функція здійснює пошук зловмисних програм на вашому
пристрої.
Програми Google
Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для
використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості
дивіться у розділі «Налаштування облікових записів».
Для перегляду додаткової інформації про програми перейдіть до меню довідки відповідної
програми.
Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або
оператора зв’язку.
Chrome
Пошук різноманітної інформації і перегляд веб-сторінок.
Gmail
Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.
Google+
Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші
користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших
фотографій і відео тощо.
60
Корисні програми та функції
Карти
Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд інформації
про розташування різних закладів.
Play Mузикa
Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.
Play Фільми
Перегляд відео, збережених на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з
веб-сайту Play Маркет.
Play Книги
Завантаження різних книг із веб-сайту Play Маркет та їх читання.
Play Кіоск
Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.
Play Ігри
Завантаження ігор із веб-сайту Play Маркет і гра в них з іншими користувачами.
Диск
Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого
місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.
YouTube
Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.
Фотографії
Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження
до служби Google+.
61
Корисні програми та функції
Hangouts
Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень,
емозначків і функції відеовиклику.
Google
Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.
Голосовий пошук
Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.
Налаштування Google
Налаштування деяких функцій, які надаються Google.
62
Підключення до інших
пристроїв
Bluetooth
Про функцію Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
63
Підключення до інших пристроїв
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Bluetooth, а потім торкніться повзунка, щоб
увімкнути відповідну функцію.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться імені
пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не
потрібне).
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть
увімкнути на ньому опцію видимості.
3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями
Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче
наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.
Надсилання зображення
1 На екрані програм торкніться Галерея.
2 Виберіть зображення.
3 Торкніться Поділитися → Bluetooth і виберіть пристрій, на який потрібно передати
зображення.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть
увімкнути на ньому опцію видимості.
4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.
64
Підключення до інших пристроїв
Отримання зображення
У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації
Bluetooth. Можна переглянути отримані фотографії у розділі Галерея.
Завершення підключення між пристроями Bluetooth
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Bluetooth.
На екрані пристрою відобразиться список пристроїв, між якими встановлено підключення.
2 Торкніться поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.
3 Торкніться Від’єднати.
Wi-Fi Direct
Використання функції Wi-Fi Direct
За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через
мережу Wi-Fi без використання точки доступу.
Підключення до інших пристроїв
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Wi-Fi, а потім торкніться повзунка, щоб
увімкнути відповідну функцію.
2 Натисніть Wi-Fi Direct.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть
увімкнути на ньому опцію функцію Wi-Fi Direct.
3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.
65
Підключення до інших пристроїв
Надсилання та отримання даних
З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або
медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.
Надсилання зображення
1 На екрані програм торкніться Галерея.
2 Виберіть зображення.
3 Торкніться Поділитися → Wi-Fi Direct і виберіть пристрій, на який потрібно передати
зображення.
4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.
Якщо пристрої вже підключені, зображення буде відправлено на інший пристрій без
процедури запиту на з’єднання.
Отримання зображення
У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi
Direct. Можна переглянути отримані фотографії у розділі Галерея.
Завершення підключення між пристроями
1 На екрані програм торкніться Налаштування → Wi-Fi.
2 Натисніть Wi-Fi Direct.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
3 Торкніться назви пристрою для відключення.
66
Підключення до інших пристроїв
Швид. з’єднання
Про функцію швидкого з’єднання
Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до
них.
• Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту,
до якого надається спільний доступ.
• Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно
підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».
Підключення до інших пристроїв
1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться Швид. з’єднання.
Під час першого використання цієї функції виберіть опцію видимості і торкніться УВІМКН.
ШВИДК. З'ЄДНАННЯ.
Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi та Bluetooth увімкнуться автоматично, і пристрій
здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.
Якщо на пристрої встановлено програму Samsung Link, вгорі екрана відобразиться список
зареєстрованих у ній пристроїв.
2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на
екрані для встановлення підключення між пристроями.
Аби дозволити пристроям поблизу здійснювати пошук вашого пристрою та підключатися до
нього, торкніться УСТ. → Видимість пристрою та встановіть прапорець поряд із цією опцією.
Повторний пошук пристроїв
Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.
Торкніться ОН-И і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.
Вимкнення функції швидкого з'єднання
Торкніться
.
67
Підключення до інших пристроїв
Обмін вмістом
Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.
1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться Швид. з’єднання.
2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.
3 Торкніться Спільний доступ до вмісту і виберіть категорію мультимедійних файлів.
4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться ГОТОВО.
Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.
SideSync 3.0
Використання SideSync 3.0
Використовуйте цю програму для керування вмістом, відображеним на екрані смартфона, із
планшета за допомогою екрана віртуального смартфона.
Ви також можете керувати екраном планшета через віртуальний екран на комп'ютері,
використовуючи зв'язок Wi-Fi або кабель USB. Завантажте SideSync 3.0 із веб-сайту
Samsung (www.samsung.com/sidesync) та встановіть зазначену програму на комп'ютер. Для
отримання додаткової інформації дивіться меню довідки на віртуальному екрані.
• При цьому на планшеті будуть доступні такі функції, як перегляд повідомлень або
використання кімнати чату смартфона.
• Також на його екрані можна переглядати відтворюване на смартфоні відео.
• Для передавання файлів між планшетом і смартфоном достатньо просто перетягнути їх з
одного пристрою на інший.
Дії перед використанням цієї програми
• Планшет і смартфон мають підтримувати технологію Wi-Fi Direct.
• На планшеті та смартфоні потрібно інсталювати програму SideSync 3.0.
Якщо ця програма не інстальована на одному із пристроїв, завантажте її з веб-сайту Galaxy Apps
або Play Маркет та інсталюйте її.
• Програма SideSync 3.0 працює лише на пристроях під керуванням ОС Android 4.4 або пізнішої
версії.
68
Підключення до інших пристроїв
Встановлення підключення між планшетом і смартфоном
1 На екрані програм планшета натисніть SideSync 3.0.
2 Запустіть SideSync 3.0 на смартфоні.
3 На планшеті буде автоматично здійснено пошук доступних смартфонів.
Виберіть один із виявлених смартфонів.
4 Натисніть OK на екрані смартфона.
69
Підключення до інших пристроїв
5 На екрані планшета відобразиться екран віртуального смартфона, при цьому екран дійсного
смартфона буде вимкнено.
70
Підключення до інших пристроїв
Використання екрана віртуального смартфона
Переглядайте відображений на екрані вміст і користуйтеся програмами на екрані віртуального
смартфона. Ви можете надсилати або отримувати повідомлення, а також спілкуватися з іншими
користувачами.
• Деякі функції, такі як Screen Mirroring, можуть не працювати з екрана віртуального
смартфона.
• Екран віртуального смартфона може відрізнятися залежно від моделі смартфона.
Згортання екрана.
Отримання доступу до інших
опцій.
Розгортання екрана відповідно
до меж екрана планшета.
Обертання екрана
Закриття SideSync 3.0.
Знімок екрана
Відкриття поточної веб-сторінки
у браузері планшета.
Екран віртуального смартфона
Кнопка останніх програм
Кнопка «Назад»
Кнопка «Домашній»
71
Підключення до інших пристроїв
Переміщення екрана віртуального смартфона
Натисніть та перетягніть верхній край екрана віртуального смартфона, щоб перемістити цей екран
в інше розташування.
Змінення розміру екрана віртуального смартфона
1 Натисніть і утримуйте у нижній правій частині екрана віртуального смартфона.
2 Коли відобразиться рамка, перетягніть її для змінення розміру.
Введення тексту
Під час введення тексту на екрані віртуального смартфона відображається клавіатура планшета.
Скористайтеся нею для введення тексту.
72
Підключення до інших пристроїв
Переключення між екранами дійсного та віртуального смартфонів
Екран дійсного смартфона та екран віртуального смартфона не можна використовувати одночасно.
Під час використання екрана віртуального смартфона на планшеті екран дійсного смартфона
вимикається.
Використання екрана смартфона
Натисніть кнопку «Домашній» на смартфоні, щоб увімкнути екран дійсного смартфона та вимкнути
екран віртуального смартфона на планшеті.
Використання екрана віртуального смартфона
Натисніть ПЕРЕКЛЮЧИТИСЯ НА ПЛАНШЕТ на екрані планшета, щоб увімкнути екран віртуального
смартфона на планшеті та вимкнути екран дійсного смартфона.
Відтворення музики та відео на планшеті
Відтворення музики або відео, збережених на смартфоні, на екрані та через динаміки планшета.
1 Відкрийте аудіо- або відеофайл на екрані віртуального смартфона на планшеті.
2 Вибраний файл відтворюється на екрані планшета та через динамік.
Щоб відрегулювати гучність під час відтворення, скористайтеся екраном віртуального смартфона
або планшетом.
73
Підключення до інших пристроїв
Копіювання файлів з одного пристрою на інший
Копіювання файлів зі смартфона на планшет
1 Натисніть і утримуйте потрібний файл на віртуальному екрані смартфона.
2 Виберіть файли для копіювання, натисніть і утримуйте будь-який вибраний файл, а потім
перетягніть його на екран планшета.
3 На екрані планшета буде відкрито розділ Мої файли. Виберіть папку, у якій потрібно зберегти
файл, і натисніть ГОТОВО.
Копіювання файлів із планшета на смартфон
1 Натисніть і утримуйте потрібний файл на екрані планшета.
2 Виберіть файли для копіювання, натисніть і утримуйте будь-який вибраний файл, а потім
перетягніть його на віртуальний екран смартфона.
3 На екрані смартфона буде відкрито розділ Мої файли. Виберіть папку, у якій потрібно зберегти
файл, і натисніть ГОТОВО.
Використання функції виклику на планшеті
За допомогою планшета можна здійснювати виклики, використовуючи функцію виклику
смартфона та динамік і мікрофон планшета. При цьому для відповіді на виклики та їх здійснення
використовується екран віртуального смартфона.
Додаткові відомості про функції виклику дивіться в посібнику користувача до смартфону.
74
Підключення до інших пристроїв
Screen Mirroring
Про функцію дублювання екрана
Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою
адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.
Пристрої з можливістю
дублювання екрана
(адаптер AllShare Cast,
HomeSync)
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
• Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не
використовується.
• У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть
не бути виявлені чи підключені.
• Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції
у разі відтворення відео чи ігор.
75
Підключення до інших пристроїв
Перегляд вмісту на телевізорі
Перш ніж підключати пристрій до телевізора, слід приєднати до останнього такий пристрій, який
здатен дублювати екранне зображення. Інформацію про встановлення підключення дивіться у
посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на
телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.
1 Підключіть адаптер AllShare Cast до телевізора за допомогою кабелю HDMI.
2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до
зовнішнього пристрою.
3 Відкрийте панель сповіщень і торкніться ЗМІНИТИ → Screen Mirroring.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.
Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім’я адаптера в списку та
введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.
5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою
для керування відображенням.
76
Підключення до інших пристроїв
Мобільний друк
Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень
або документів.
Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
Додавання для принтера модулів, що підключаються
Додайте модулі, що підключаються, для принтерів, з якими буде з'єднуватися пристрій.
На екрані програм торкніться Налаштування → Додаткові налаштування підключення →
Друк → Завантажити модуль, після чого знайдіть для принтера модуль, що підключається, у Play
Маркет. Виберіть для принтера модуль, що підключається, і встановіть його.
Підключення до принтера
На екрані програм натисніть Налаштування → Додаткові налаштування підключення → Друк,
виберіть для принтера модуль, що підключається, після чого натисніть повзунок, щоб увімкнути
цей модуль. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш
пристрій.
Щоб додати принтери вручну, виберіть для принтера модуль, що підключається, торкніться ІНШІ
→ Додати принтер → ADD PRINTER, введіть інформацію, а потім торкніться OK.
Щоб змінити настройки принтера, виберіть для принтера модуль, що підключається, і натисніть
ІНШІ → Установки друку.
Друк вмісту
Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться Поділитися →
→ Усі принтери і виберіть принтер.
Друкувати →
77
Диспетчер пристрою та даних
Передавання даних із попереднього пристрою
За допомогою програми Samsung Smart Switch можна передавати дані зі старого пристрою на
новий. Доступні такі версії програми Samsung Smart Switch.
• Мобільна версія (Smart Switch Mobile): передавання даних між мобільними пристроями. Її
можна завантажити з веб-сайтів Galaxy Apps або Play Маркет.
• Версія для ПК: передавання даних між пристроєм і комп'ютером. Програму можна завантажити
з веб-сайту www.samsung.com/smartswitch.
• Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і
комп’ютерах.
• Діють обмеження. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт
www.samsung.com/smartswitch. Компанія Samsung відповідально ставиться до
авторських прав. Передавайте лише той вміст, власником якого ви є або на передачу
якого у вас є права.
Передавання даних з мобільного пристрою
Передавання даних із попереднього пристрою на новий пристрій.
Нижче наведено приклад дій під час передавання даних з попереднього пристрою на базі Android.
Щоб імпортувати дані з мобільного пристрою з іншою операційною системою, див. вказівки на
екрані.
1 Завантажте програму Smart Switch з Galaxy Apps або Play Маркет і встановіть її на своєму
попередньому і новому пристроях.
2 Запустіть програму Smart Switch Mobile на обох пристроях.
3 На попередньому пристрої торкніться Пристрій Android → Розпочати.
4 На попередньому пристрої торкніться Прист., що відпр. → З'ЄДНАТИ.
Буде здійснено автоматичне підключення пристроїв.
78
Диспетчер пристрою та даних
5 На попередньому пристрої виберіть дані для надсилання на новий пристрій і торкніться НАД.
6 На новому пристрої торкніться ОТРИМАТИ у спливаючому вікні запиту на підключення для
отримання даних.
Буде розпочато передачу даних.
7 На обох пристроях торкніться ЗАВЕРШИТИ після завершення передачі даних.
Передавання даних з комп’ютера
Виконайте резервне копіювання даних з попереднього пристрою на комп’ютер та імпортуйте дані
на новий пристрій.
1 З комп'ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити програму
Smart Switch.
2 На комп’ютері запустіть програму Smart Switch.
Якщо попередній пристрій відмінний від пристрою Samsung, виконайте резервне
копіювання даних на комп’ютер за допомогою програми, що постачається виробником
пристрою. Після цього пропустіть п’ятий крок.
3 Підключіть попередній пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
4 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп’ютера, щоб виконати резервне копіювання даних з
пристрою. Після цього відключіть попередній пристрій від комп’ютера.
5 Підключіть новий пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
6 Дотримуйтеся вказівок на екрані комп’ютера, щоб передати дані на новий пристрій.
79
Диспетчер пристрою та даних
Використання пристрою як знімного диску для
передачі даних
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до
втрати даних або пошкодження пристрою.
У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не
встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB
комп’ютера.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
Торкніться Камера (PTP), якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol –
протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не встановити потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Оновлення за допомогою безпроводової технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм натисніть Налаштування → Про пристрій → Оновлення програмного
забезпечення → Оновити зараз.
Для автоматичної перевірки наявності оновлень торкніться повзунка Оновлення, щоб
увімкнути відповідну функцію.
80
Диспетчер пристрою та даних
Оновлення програми Smart Switch
Підключіть пристрій до комп’ютера і оновіть програмне забезпечення пристрою до останньої
версії.
1 З комп’ютера увійдіть на веб-сайт www.samsung.com/smartswitch, щоб завантажити та
встановити програму Smart Switch.
2 На комп’ютері запустіть програму Smart Switch.
3 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
4 На комп’ютері клацніть кнопку оновлення у вікні підключення.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення. Перед оновленням вимкніть усі інші
мультимедійні пристрої від комп’ютера.
Створення резервних копій і відновлення даних
Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете
створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання,
щоб отримати до них доступ у майбутньому. Для створення резервної копії даних або їх
відновлення потрібно ввійти в обліковий запис Google або Samsung. Додаткові відомості дивіться у
розділі «Налаштування облікових записів».
Використання облікового запису Samsung
На екрані програм торкніться Налаштування → Резервне копіювання та скидання → Резервне
копіювання даних, виберіть об’єкти для резервного копіювання, а потім торкніться ЗДІЙСНИТИ
РЕЗ. КОПІЮВАННЯ.
Щоб пристрій автоматично робив резервні копії даних, торкніться повзунка Автоматичне
резервне копіювання, щоб увімкнути відповідну функцію.
Щоб відновити дані за допомогою облікового запису Samsung, торкніться Відновити. Поточні дані
будуть видалені із пристрою для відновлення вибраних елементів.
81
Диспетчер пристрою та даних
Використання облікового запису Google
На екрані програм торкніться Налаштування → Резервне копіювання та скидання, а потім
торкніться повзунка Дані, щоб увімкнути відповідну функцію. Торкніться Облікові записи і
виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.
Щоб відновити дані за допомогою облікового запису Google, натисніть повзунок Автовідновлення
для ввімкнення відповідної функції. У разі повторної інсталяції програм установки та дані, для яких
було створено резервну копію, буде відновлено.
Скидання налаштувань до заводських значень
Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури
обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову
інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».
На екрані програм торкніться Налаштування → Резервне копіювання та скидання → Скинути
до заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ. Пристрій буде
автоматично перезавантажено.
82
Налаштування
Про налаштування
Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм
і додавання облікових записів.
Торкніться Налаштування на екрані програм.
Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться ПОШУК.
Підключення
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
На екрані налаштувань торкніться Wi-Fi, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути відповідну
функцію.
Щоб скористатися опціями, торкніться ІНШІ.
Установка режиму сну для функції Wi-Fi
Торкніться ІНШІ → Wi-Fi у режимі сну.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
На екрані налаштувань торкніться Bluetooth, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути
відповідну функцію.
Без зв’язку
Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
На екрані налаштувань торкніться Без зв’язку, а потім торкніться повзунка, щоб увімкнути
відповідну функцію.
83
Налаштування
Використання даних
Відстеження обсягу використання даних.
На екрані налаштувань торкніться Використання даних.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ІНШІ.
• Обмеження в мережах: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час
використання мережі Wi-Fi.
Додаткові налаштування підключення
Налаштування використання мереж.
На екрані налаштувань торкніться Додаткові налаштування підключення.
Друк
Налаштування модулів принтера, що підключаються, встановлених на пристрої. Можна
здійснювати пошук доступних принтерів або ж додавати принтери вручну, щоб друкувати
різноманітні файли.
VPN
Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до
них.
Ethernet
Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією
опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.
84
Налаштування
Пристрій
Звуки та сповіщення
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
На екрані налаштувань торкніться Звуки та сповіщення.
• Режим звуку: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
• Гучність: регулювання рівня гучності музики та відео, системних звуків і сповіщень.
• Звук дзвінка та інші: змінення налаштувань звуків дзвінка під час виклику та системних звуків.
• Якість звуку та ефекти: вибір звукового ефекту, який потрібно застосовувати під час
налаштування музики.
• Не турбувати: змінення налаштувань для керування перериваннями.
• Сповіщення на екрані блокування: можливість встановити функцію відображення вмісту
сповіщень на заблокованому екрані.
• Програмні сповіщення: зміна налаштувань відтворення сповіщень для кожної з програм.
Дисплей
Зміна налаштувань дисплея.
На екрані установок натисніть Дисплей.
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Шрифт: змінення розміру та типу шрифту.
• Автовимкнення екрана: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням
підсвічування дисплея.
• Розумне очікування: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього
дивитеся.
• Режим екрана: змінення режиму екрана.
• Екранна заставка: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або
зарядження.
85
Налаштування
Рухи та жести
Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на
пристрої.
На екрані програм торкніться Рухи та жести.
• Вимкнути звук: налаштування пристрою на вимкнення звуку будильників рухами долоні.
• Проведення долонею: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо
по екрану.
Програми
Керування програмами пристрою та змінення налаштувань програм.
На екрані налаштувань торкніться Програми.
Диспетчер програм
Перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.
Програми за замовчуванням
Вибір стандартних налаштувань для використання програм.
Установки програм
Зміна налаштувань для кожної програми.
Користувачі
Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування
цими профілями. Додаткові відомості див. у розділі «Декілька користувачів».
На екрані налаштувань торкніться Користувачі.
86
Налаштування
Особисте
Заставка
Змінення налаштувань заставки для головного екрана та екрана блокування.
На екрані установок натисніть Заставка.
Екран блокування й безпека
Змінення установок для захисту пристрою.
На екрані налаштувань торкніться Екран блокування й безпека.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного способу блокування екрана.
• Тип блокування екрана: зміна способу блокування екрана.
• Відображення інформації: змінення установок елементів, що відображаються на екрані
блокування.
• Ефект розблокування: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
• Безпека пристрою: перевірка стану безпеки пристрою і пошук зловмисних програм на
пристрої.
• Пошук мого телефону: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com).
Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find
my mobile.
• Невідомі ресурси: надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
• Інші налаштування безпеки: настроювання додаткових налаштувань безпеки.
87
Налаштування
Конфіденційність
Зміна налаштувань для забезпечення конфіденційності.
На екрані налаштування торкніться Конфіденційність.
• Розташування: зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.
• Приватний режим: увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли
отримати доступ до ваших особистих даних.
• Звіт з діагностики: автоматичне надсилання інформації щодо діагностики та використання
пристрою компанії Samsung.
Спеціальні можливості
За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим.
На екрані налаштувань торкніться Спеціальні можливості.
• Зір: налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
– – Galaxy TalkBack: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
– – Довідка Galaxy TalkBack: перегляд довідкової інформації про користування програмою
Galaxy TalkBack.
– – Темний екран: блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити
відображений на ньому вміст.
– – Швидке введення: введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на
клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання
пальця та подвійного натискання на екран.
– – Промовляння паролів: установлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої
функції TalkBack.
– – Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
– – Жести масштабування: переводить пристрій у режим збільшення відображеного на екрані
вмісту, а також певної ділянки екрана.
– – Вікно екранної лупи: увімкнення функції лупи для перегляду збільшеного вмісту на екрані.
– – Відтінки сірого: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.
88
Налаштування
– – Негативні кольори: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
– – Коригування кольорів: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає,
що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
– – Ярлик спецільних можливостей: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати
кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома
пальцями.
– – Налаштування TTS: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що
використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.
• Слух: налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
– – Вимкнути всі звуки: вимкнення всіх звуків пристрою, таких яких звуки медіа.
– – Субтитри Samsung (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Субтитри Google (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Баланс звуку лів./прав.: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
– – Монозвук: переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення
гарнітури.
• Моторика та взаємодія: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з
обмеженою рухливістю.
– – Універсальний перемикач: пошук і підсвічування об’єктів на екрані, та їх зчитування.
Можна керувати сенсорним екраном за допомогою підключення зовнішнього перемикача,
торкання екрану або рухів головою чи змінення виразу обличчя.
– – Допоміжне меню: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які
підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити
меню, відображене на значку ярлика.
– – Затримка дотику: встановлення часу розпізнавання в разі торкнання й утримання екрана.
– – Керування взаємодією: увімкнення режиму керування взаємодією для заборони
реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.
• Блокування напрямком: створення комбінації напрямків для розблокування екрану.
• Безпосередній доступ: вказує пристрою на необхідність відкривати меню спеціальних
можливостей в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
89
Налаштування
• Нагадування про сповіщення: переводить пристрій у режим періодичного нагадування про
наявність непереглянутих сповіщень.
• Режим одного натискання: настроювання пристрою для керування сповіщеннями за
допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
• Керування спеціальними можливостями: імпортування чи експортування параметрів
доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
• Послуги: перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
На екрані налаштування торкніться Облікові записи.
Резервне копіювання та скидання
Керування налаштуваннями та даними.
На екрані налаштувань торкніться Резервне копіювання та скидання.
• Резервне копіювання даних: створення резервних копій особистої інформації та даних
програм на сервері Samsung. Можна також встановити на пристрої автоматичне резервне
копіювання даних.
• Відновити: відновлення особистої інформації та даних програм, резервні копії яких було
попередньо створено, з облікового запису Samsung.
• Облікові записи: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
• Дані: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
• Автовідновлення: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення
програм на пристрої.
• Скинути до заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських
значень і видалення всіх даних.
90
Налаштування
Система
Мова та введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
На екрані налаштувань торкніться Мова та введення.
• Мова: вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
• Стандартна клавіатура: вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
• Клавіатура Samsung: змінення установок клавіатури Samsung.
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• Голосовий ввід Google: змінення налаштувань голосового вводу.
• Голосовий ввід: змінення налаштувань функції розпізнавання голосу.
• Налаштування TTS: змінення налаштувань вимови тексту.
• Швидкість вказівника: налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика,
підключених до пристрою.
Акумулятор
Перегляд інформації про рівень заряду акумулятора та змінення опцій енергозбереження.
На екрані установок натисніть Акумулятор.
• Енергозбереження: увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
• Удосконалений режим енергозбереження: застосування спрощеного макета та обмеження
доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду
акумулятора.
• Відобр. відсотку заряду акум.: відсоток заряду батареї.
Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він
використовується.
91
Налаштування
Пам'ять
Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
На екрані налаштувань торкніться Пам'ять.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та встановлені програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуарів.
На екрані налаштувань торкніться Аксесуари.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу. Цю функцію можна використовувати лише для деяких способів блокування екрана.
Дата й час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
На екрані налаштувань торкніться Дата й час.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між
часовими поясами.
• Установити дату: встановлення поточної дати вручну.
• Установити час: встановлення поточного часу вручну.
• Вибрати часовий пояс: встановлення домашнього часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.
• Вибрати формат дати: вибір формату дати.
Про пристрій
Доступ до інформації на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
На екрані налаштувань торкніться Про пристрій.
92
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна
вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за
допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв’язку.
• Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2,
який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковою інформацією зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковою інформацією зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій,
повністю зарядіть акумулятор.
93
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на дотик клавіш або в його роботі виникають
критичні помилки
При виникненні критичних помилок або «зависання» слід закрити програми, після чого вимкнути
та повторно увімкнути пристрій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на дотик клавіш,
одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання
гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм
торкніться Налаштування → Резервне копіювання та скидання → Скинути до заводських
налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ. Перед виконанням скидання
налаштувань до заводських значень обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які
зберігаються на пристрої.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.
Інтернет часто від'єднується
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
94
Усунення неполадок
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв,
рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Відвідайте сервісний центр компанії Samsung та замініть акумулятор.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання
• Якщо пристрій чи акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур,
корисний заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
95
Усунення неполадок
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або
мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не
підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний
формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт
www.samsung.com.
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
96
Усунення неполадок
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP
SP 3 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
97
Авторське право
© Samsung Electronics, 2015
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, зокрема робити ксерокопії, записувати
або зберігати на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі
жодну частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
Download PDF

advertising