Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Lietotāja rokasgrāmata (Marshmallow)

SM-T700
SM-T800
Посібник користувача
Ukrainian. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Зміст
Прочитайте перед початком
використання
Підключення до мережі
Початок роботи
Рухи та функції для
полегшення використання
пристрою
36Wi-Fi
7Комплектація
8
Зовнішній вигляд пристрою
11 Заряджання акумулятора
13 Використання карти пам’яті
16 Увімкнення та вимкнення пристрою
18 Блокування та розблокування екрана
37Рухи
38 Кілька вікон
43Інструменти
43 Збільшення чутливості сенсорного
екрана
Основні прийоми роботи
19
22
25
26
27
29
31
32
34
35
Персоналізація
Використання сенсорного екрана
Зовнішній вигляд головного екрана
Панелі сповіщень і швидких налаштувань
Запуск програм
Інсталяція та видалення програм
Введення тексту
Знімок екрана
Мої файли
Функція енергозбереження
Перегляд довідкової інформації
44
49
50
51
54
55
57
58
2
Керування головним екраном і екраном
програм
Установка заставки та звуків дзвінка
Способи блокування екрана
Відбитки пальців
Особистий режим
Декілька користувачів
Передавання даних із попереднього
пристрою
Налаштування облікових записів
Зміст
Контакти
Корисні програми та функції
59
60
84
86
Додавання контактів
Керування контактами
S Finder
87 S Planner
90Інтернет
90Email
92 S Voice
94Калькулятор
94Годинник
95Businessweek+
96Dropbox
97Evernote
98Flipboard
99 Hancom Office Viewer
100NYTimes
101 Програми Google
Камера
63
65
69
Основні функції зйомки
Режими зйомки
Установки камери
Галерея
71
73
78
Дитячий режим
Перегляд фотографій і відео
Редагування фотографій і відео
Установки галереї
Мультимедіа
Підключення до інших
пристроїв
79Музика
82Відео
103Bluetooth
105 Wi-Fi Direct
107 Швид. з’єднання
108SideSync
115 Screen Mirroring
117 Мобільний друк
3
Зміст
Диспетчер пристрою та
даних
118 Оновлення пристрою
119 Передача файлів між пристроєм і
комп’ютером
120 Створення резервних копій і
відновлення даних
121 Скидання налаштувань до заводських
значень
Налаштування
122 Про налаштування
122ПІДКЛЮЧЕННЯ
126ПРИСТРІЙ
133ЗАГАЛЬНІ
139ПРОГРАМИ
Усунення неполадок
4
Прочитайте перед початком
використання
Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора
зв’язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати
належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він
використовується.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені
використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
5
Прочитайте перед початком використання
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості
6
Початок роботи
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть
різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
7
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
– – Тип 1 (SM-T800):
Кнопка регулювання
гучності
Передня камера
Кнопка
ввімкнення/вимкненн
я живлення
ІЧ-світлодіод
Динамік
Світлочутливий датчик
Отвір для карти пам’яті
Сенсорний екран
Багатофункціональне
гніздо
Кнопка останніх
програм
Кнопка «Домашній»
Кнопка «Назад»
Задня камера
Гніздо для гарнітури
Спалах
Динамік
Конектор
Антена GPS
Конектор
Мікрофон
8
Початок роботи
– – Тип 2 (SM-T700):
Світлочутливий датчик
Динамік
Мікрофон
Передня камера
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Кнопка регулювання
гучності
Сенсорний екран
ІЧ-світлодіод
Отвір для карти пам’яті
Кнопка останніх програм
Кнопка «Домашній»
Багатофункціональне
гніздо
Кнопка «Назад»
Антена GPS
Задня камера
Конектор
Спалах
Конектор
Гніздо для гарнітури
Динамік
9
Початок роботи
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Останні
програми
Домашній
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
• Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
• Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових
опцій, доступних для поточного екрана.
• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
• Натисніть двічі, щоб запустити програму S Voice.
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити Google.
Назад
• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
10
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня
батарея.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або
розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціонального гніздо.
– – Тип 1 (SM-T800):
11
Початок роботи
– – Тип 2 (SM-T700):
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід
виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час
зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.
12
Початок роботи
Зменшення споживання заряду акумулятора
На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість екрана.
Використання карти пам’яті
Встановлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть
бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в
розділі Мої файли → у папці SD-карта.
13
Початок роботи
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
– – Тип 1 (SM-T800):
– – Тип 2 (SM-T700):
3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
14
Початок роботи
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані
виберіть → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → SD-карта → Відключити.
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.
3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
призвести до пошкодження або втрати даних, а також до несправності карти пам’яті чи
пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних),
спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На домашньому екрані виберіть → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → SD-карта →
Форматувати → ФОРМАТУВАТИ.
Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
15
Початок роботи
Увімкнення та вимкнення пристрою
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень
дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть
Вимкнути.
– – Тип 1 (SM-T800):
– – Тип 2 (SM-T700):
Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання
бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
16
Початок роботи
Перезапуск пристрою
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на дотик клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу
живлення та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
– – Тип 1 (SM-T800):
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Клавіша зменшення
гучності
– – Тип 2 (SM-T700):
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Клавіша зменшення
гучності
17
Початок роботи
Блокування та розблокування екрана
Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім
того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом
певного проміжку часу.
Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку
«Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування
екрана.
Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткові відомості
дивіться у розділі «Способи блокування екрана».
18
Основні прийоми роботи
Використання сенсорного екрана
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
• Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.
Торкання
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об’єктів пальцем.
19
Основні прийоми роботи
Торкання й утримання
Торкніться й утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
Перетягування
Щоб перемістити об’єкт, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.
Подвійний дотик
Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі
торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.
20
Основні прийоми роботи
Проведення
Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої
панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список
контактів.
Розведення та зведення пальців
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
21
Основні прийоми роботи
Зовнішній вигляд головного екрана
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою.
Головний екран підтримує два типи панелей. На класичному головному екрані відображаються
клавіші швидкого доступу до програм та інших об’єктів, а на головному екрані із вмістом – віджети
вмісту. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій
відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та
відомості.
Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться одного зі значківіндикаторів екрана внизу екрана. Відомості про налаштування головного екрана див. в розділах
Керування класичним головним екраном або Керування головним екраном із вмістом.
<Класичний головний екран>
<Головний екран із вмістом>
На різних пристроях головний екран може відображатися по-різному.
22
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених
програм.
На головному екрані натисніть , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі,
проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про
настроювання екрана програм дивіться у розділі «Керування екраном програм».
Доступ до інших
опцій.
Програма
Значки-індикатори
екранів
23
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено
найпоширеніші значки.
Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм.
Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.
Значок
Значення
Підключено до Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Увімкнено функцію смарт-режиму
Увімкнено будильник
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
Увімкнено режим вібрації
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
24
Основні прийоми роботи
Панелі сповіщень і швидких налаштувань
Використання панелі сповіщень
У разі отримання нових сповіщень, таких як повідомлення, значки-індикатори відображаються в
рядку стану. Щоб переглянути додаткові відомості, пов’язані з цими значками, відкрийте панель
сповіщень і перегляньте докладні відомості.
Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень,
перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.
На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.
Увімкнення або
вимкнення опцій.
Натисніть і утримуйте
опції для
відображення
додаткових
налаштувань.
Відкриття меню
Налаштування.
Відображення всіх
кнопок швидких
налаштувань.
Запуск функції Швид.
з’єднання.
Запустіть S Finder.
Торкніться
сповіщення та
скористайтеся
доступними опціями.
Регулювання
яскравості.
Видалення всіх
сповіщень.
25
Основні прийоми роботи
Змінення порядку розташування кнопок швидких налаштувань
Щоб змінити порядок розташування кнопок швидких установок на панелі сповіщень, торкніться
→ , натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.
Використання панелі швидких налаштувань
Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Щоб увімкнути або вимкнути інші
функції, відкрийте панель швидких установок.
Щоб відкрити панель швидких налаштувань, перетягніть двома пальцями рядок стану вниз. Або
торкніться на панелі сповіщень. Щоб закрити панель швидких налаштувань, перетягніть рядок
стану з нижньої частини екрана вгору.
Запуск програм
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.
Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться
програми, яку потрібно відкрити.
і виберіть значок
Закриття програм
Торкніться
і перетягніть значок програми ліворуч або праворуч, щоб закрити її. Щоб закрити всі
→
запущені програми, натисніть
.
26
Основні прийоми роботи
Інсталяція та видалення програм
Galaxy Apps
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.
Торкніться Galaxy Apps на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями або торкніться ПОШУК, щоб здійснити пошук за ключовим
словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні
програми, торкніться ВСТАНОВИТИ. Щоб придбати та завантажити платні програми, натисніть
кнопку з ціною програми.
Щоб змінити установки автооновлення, натисніть
оновлення програм і виберіть потрібну опцію.
→ Налаштування → Автоматичне
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.
Торкніться Play Маркет на екрані програм.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями або здійсніть пошук потрібної програми за ключовим
словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні
програми, торкніться УСТАНОВИТИ. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться
кнопки з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб змінити установки автооновлення, натисніть
оновлювати додатки і виберіть потрібну опцію.
→ Налаштування → Автоматично
Завантаження запропонованих програм
Перегляд і завантаження програм, що спеціально розроблені для пристроїв Galaxy.
Або на класичному головному екрані натисніть віджет GALAXY Essentials чи GALAXY Gifts, а потім
натисніть поряд із назвою програми.
27
Основні прийоми роботи
Керування програмами
Видалення та вимкнення програм
Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і натисніть → Видалити/вимкнути
програми. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну
програму й торкніться ВИМКНУТИ.
Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і натисніть → Завантажені
програми → Видалити. Або на екрані програм натисніть Налаштування → ПРОГРАМИ →
Диспетчер програм, виберіть потрібну програму й натисніть ВИДАЛИТИ.
Увімкнення програм
На екрані програм натисніть → Вимкнені програми, виберіть потрібні програми й натисніть
ЗБЕР. Окрім того, можна на екрані програм натиснути Налаштування → ПРОГРАМИ → Диспетчер
→ Вимкнено, вибрати потрібну програму, а потім натиснути УВІМКНУТИ.
програм →
• Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані
програми можна використовувати, як і раніше.
• Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити
із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
• Видалення програм: видалення завантажених програм.
28
Основні прийоми роботи
Введення тексту
Зовнішній вигляд клавіатури
Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Перехід до
наступного рядка.
Введення знаків
пунктуації.
Видалення
попереднього
символу.
Введення великої
літери. Щоб вводити
лише великі літери,
торкніться цей значок
двічі.
Переміщення курсору.
Введення пробілу.
Зміна налаштувань
клавіатури.
Зміна мови вводу
Натисніть → Вибрати мови введення, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або
більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.
Використання додаткових функцій клавіатури
Торкніться й утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть
відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.
• : введення тексту за допомогою голосу.
Запуск або
призупинення
введення тексту за
допомогою голосу.
29
Основні прийоми роботи
• : перехід у режим рукописного введення.
Переключення між
режимами цифр і
символів.
Перехід до
стандартної
клавіатури.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• : додавання об’єкта з буфера обміну.
• : зміна налаштувань клавіатури.
• : додавання емозначків.
• : змінення типу клавіатури. Можна перемістити клавіатуру в інше розташування,
перетягнувши відповідну вкладку.
Перехід до
стандартної
клавіатури.
30
Основні прийоми роботи
Копіювання та вставлення
1 Торкніться й утримуйте текст.
2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться Вибрати всі, щоб
вибрати весь текст.
3 Торкніться Копіювати або Вирізати. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.
4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → Вставити. Щоб вставити
попередньо скопійований текст, натисніть
→ Буфер обміну та виберіть потрібний текст.
Знімок екрана
Створення знімка екрана під час використання пристрою.
Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення.
→ Альбом → в папці
Отримане зображення буде збережено в розділі Галерея →
Screenshots. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.
Крім того, ви можете скористатися іншими способами створення знімка екрана. Додаткові
відомості дивіться у розділі «Проведення долонею».
Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.
31
Основні прийоми роботи
Мої файли
Використання програми «Мої файли»
Використовуйте цю програму для отримання доступу до різних файлів, збережених на пристрої
або в інших розташуваннях, наприклад хмарних сховищах.
Натисніть Мої файли на екрані програм. Або натисніть
Перегляд клавіш
швидкого доступу до
папок.
на класичному головному екрані.
Доступ до інших
опцій.
Перегляд файлів,
відсортованих за
датою.
Пошук файлів або
папок.
Перегляд файлів,
збережених на
пристрої.
Перегляд відомостей
про пам’ять.
Перегляд файлів,
відсортованих за
категоріями.
Змінення режиму
перегляду.
Натисніть і скористайтеся наведеними нижче опціями.
• Вибрати: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
• Видалити: видалення файлів або папок.
• Додати FTP: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у Папки.
• Пошук пристроїв поблизу: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
• Налаштування відображення: змінення параметрів відображення файлу.
32
Основні прийоми роботи
Перегляд файлів
Натисніть Мої файли на екрані програм.
Виберіть папку, натисніть і скористайтеся однією з таких опцій:
• Вибрати: вибір файлів або папок, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
• Видалити: видалення файлів або папок.
• Сортувати за: сортування файлів або папок.
• Додати до розділу «Обрані папки»: додавання клавіші швидкого доступу до папки в розділі
Обрані папки.
• Додати ярлик на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до файла або папки
на класичному головному екрані.
• Додати FTP: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у Папки.
• Пошук пристроїв поблизу: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
• Налаштування відображення: змінення параметрів відображення файлу.
Натисніть і утримуйте файл або папку, а потім скористайтеся такими опціями:
• : надання спільного доступу до файлів іншим користувачам.
• : видалення файлів або папок.
• : переміщення файлів або папок в іншу папку.
• : копіювання файлів або папок в іншу папку.
• → Перейменувати: перейменування файлу або папки.
• → Додати до розділу «Обрані папки»: додавання клавіші швидкого доступу до папки в
розділі Обрані папки.
• → Додати ярлик на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до файла або
папки на класичному головному екрані.
• → Заархівувати: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
• → Деталі: перегляд відомостей про файл або папку.
33
Основні прийоми роботи
Функція енергозбереження
Енергозбереження
Обмеження функцій пристрою для заощадження заряду акумулятора.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Енергозбереження й натисніть
повзунок Енергозбереження, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких
налаштувань і торкніться Енерго збереження, щоб увімкнути цей режим.
Виберіть одну з таких опцій:
• Розпочати енергозбереж.: автоматична активація режиму енергозбереження, коли рівень
заряду акумулятора досягає попередньо заданого рівня.
• Обмежити всі фонові дані: попередження використання підключення для передачі мобільних
даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
Удосконалений режим енергозбереження
Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В
удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:
• Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
• Обмеження доступних програм основними і вибраними.
• Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Енергозбереження й натисніть
повзунок Удосконалений режим енергозбереження, щоб увімкнути відповідний режим. Або
відкрийте панель швидких налаштувань і торкніться Реж.макс. енерг., щоб увімкнути цей режим.
Щоб додати програму на головний екран, торкніться
і виберіть потрібну програму.
Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться → Видалити, виберіть програму, біля
якої є значок , а потім торкніться ОК.
Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад налаштування
підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться → Налаштування.
Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться → Вимкн.удоскон.реж.
енергозбереж.
Час використання, що залишився – це час, протягом якого акумулятор буде розряджено.
Час використання, що залишився, залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він
використовується.
34
Основні прийоми роботи
Перегляд довідкової інформації
Щоб переглянути довідкові відомості стосовно використання пристрою та програм, відкрийте
екран програм і натисніть Довідка.
Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, торкніться
→ Довідка.
У деяких програмах може не бути довідкової інформації.
35
Підключення до мережі
Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції дивіться у розділі «Wi-Fi».
• Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх
європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у
приміщенні, але не може використовуватися надворі.
• Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім натисніть
повзунок Wi-Fi, щоб увімкнути відповідну функцію.
2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких
потрібен пароль, відображається значок замка.
3 Торкніться З'ЄДНАТИ.
Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься
до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.
Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі
списку мереж і торкніться ЗАБУТИ.
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж Wi-Fi, натисніть Додати мережу WiFi внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі Мережа SSID, виберіть тип захисту, введіть
пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть З'ЄДНАТИ.
36
Рухи та функції для
полегшення використання
пристрою
Рухи
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до виконання небажаних
операцій. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Вимкнути звук
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Рухи, а потім натисніть повзунок
Вимкнути звук, щоб увімкнути відповідний режим.
Розміщення долоні на екрані
Закрийте екран долонею, щоб вимкнути звук будильників.
Натисніть Вимкнути звук → Розміщення долоні на екрані.
37
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Проведення долонею
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Рухи, а потім натисніть повзунок
Проведення долонею, щоб увімкнути відповідну функцію.
Проведіть бічною стороною долоні по екрану справа наліво або зліва направо, щоб створити
→ Альбом → в
знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі Галерея →
папці Screenshots. Це зображення можна відредагувати або поділитися з іншим користувачам.
Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.
Кілька вікон
Використання режиму кількох вікон
Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно. Її також можна
використовувати для перегляду повідомлень електронної пошти або веб-сторінок під час
відтворення відео.
Увімкнення режиму кількох вікон
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Кілька вікон, а потім натисніть
повзунок Кілька вікон, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких
налаштувань і торкніться Кілька вікон, щоб увімкнути цей режим.
38
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
2 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру, щоб відкрити трей
декількох вікон. Або натисніть і утримуйте
.
Трей декількох
вікон
3 Натисніть і утримуйте значок програми, яку потрібно запустити, у треї декількох вікон, а потім
перетягніть його на екран.
Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.
4 Натисніть і утримуйте значок іншої програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його в
нове розташування.
Біля значків програм, які можна запустити одночасно в кількох вікнах, відображається значок
.
39
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Створення комбінацій кількох вікон
Використовуйте цю функцію для збереження комбінацій програм, запущених у режимі кількох
вікон.
1 Запустіть дві програми в режимі розділення екрана кількох вікон.
2 Відкрийте панель кількох вікон і торкніться → Створити.
Комбінацію декількох вікон буде додано вгорі трея кількох вікон.
Щоб видалити комбінацію декількох вікон, відкрийте трей декількох вікон, натисніть
виберіть потрібну комбінацію й натисніть OK.
→ Редаг.,
Змінення розміру вікон
Щоб налаштувати розмір вікон, перетягніть коло, наявне між вікнами програм, вліво або вправо.
40
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Використання опцій режиму кількох вікон
Під час використання програм, запущених у режимі кількох вікон, виберіть вікно програми;
навколо вікна програми відобразиться синя рамка. Торкніться кола, наявне між вікнами програм,
щоб отримати доступ до таких опцій:
• : переключення між програмами, запущеними в режимі кількох вікон.
• : перетягування фрагментів тексту або скопійованих зображень з одного вікна до іншого.
Торкніться й утримуйте потрібний об’єкт у вибраному вікні, а потім перетягніть його в будь-яку
частину іншого вікна.
41
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
• : розгортання вікна.
• : закриття програми.
Змінення порядку розташування програм у треї декількох вікон
Порядок розташування програм у треї декількох вікон можна змінювати.
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Кілька вікон, а потім натисніть
повзунок Кілька вікон, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких
налаштувань і торкніться Кілька вікон, щоб увімкнути цей режим.
2 Відкрийте трей декількох вікон і натисніть
→ Редаг.
На екрані пристрою відобразяться програми, які можна використати у треї декількох вікон.
42
Рухи та функції для полегшення використання пристрою
3 Натисніть і утримуйте потрібну програму та перетягніть її до трею декількох вікон.
4 Натисніть Гот.
Інструменти
Завдяки панелі інструментів можна з легкістю запускати різноманітні програми під час
використання інших програм.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Інструменти, а потім натисніть
повзунок Інструменти, щоб увімкнути відповідну функцію. Або відкрийте панель швидких
налаштувань і натисніть Інструменти, щоб її увімкнути. На екрані відобразиться значок .
Щоб запустити програму, натисніть
і виберіть потрібну програму.
Щоб перемістити панель інструментів, натисніть і утримуйте
розташування.
, а потім перетягніть його в інше
Щоб змінити програми, наявні на панелі інструментів, натисніть і утримуйте
цей значок до опції Редаг.
Щоб приховати панель інструментів, натисніть і утримуйте
опції Видалити.
, а потім перетягніть
, а потім перетягніть цей значок до
Збільшення чутливості сенсорного екрана
Використовуйте цю функцію для керування вмістом на екрані в рукавичках.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Дисплей і встановіть прапорець
поряд з опцією Збільшення чутливості. Або відкрийте панель швидких налаштувань і натисніть
Чутливість сенсора, щоб увімкнути цю функцію.
• Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички.
Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
• Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання
оптимального результату.
43
Персоналізація
Керування головним екраном і екраном
програм
Керування класичним головним екраном
Додавання об’єктів
На екрані програм натисніть і утримуйте потрібну програму або папку, а потім перетягніть її на
класичний головний екран.
Щоб додати віджети, відкрийте класичний головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку,
натисніть Віджети, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на класичний
головний екран.
Переміщення та видалення об’єктів
На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в
нове розташування.
Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Щоб видалити об’єкт, торкніться й утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції
Видалити вгорі екрана.
Створення папок
1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть
її до опції Нова папка вгорі екрана.
2 Введіть ім’я папки.
3 Торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться ЗБЕР.
44
Персоналізація
Керування папками
Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім’я. Введіть нове
ім’я папки й натисніть Готово.
Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть , а потім виберіть потрібний колір.
Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть і утримуйте потрібну програму, а потім
перетягніть її до папки.
Щоб перемістити програму з папки, виберіть потрібну папку, натисніть і утримуйте програму, а
потім перетягніть її в нове розташування.
Керування панелями
Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на класичному
головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку.
Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім
торкніться .
Щоб перемістити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в нове розташування.
Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть
його до опції Видалити вгорі екрана.
Щоб встановити панель, як основний класичний головний екран, натисніть
.
Керування головним екраном із вмістом
На головному екрані із вмістом відображаються віджети вмісту. Щоб отримати безпосередній
доступ до певної програми, виберіть на головному екрані із вмістом віджет вмісту.
45
Персоналізація
Додавання віджета або панелі
1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один
до одного.
2 На екрані віджетів виберіть панель для редагування або натисніть
, щоб створити нову
панель ( 1 ). Виберіть віджети для додавання на панель з панелі у нижній частині екрана ( 2 ).
Прокрутіть вліво чи вправо на панелі внизу екрана, щоб переглянути більше віджетів.
3 Торкніться ГОТОВО.
Змінення розміру віджета
1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте віджет, розмір якого потрібно змінити.
2 Налаштуйте розмір віджета за допомогою перетягування рамки навколо нього.
3 Натисніть
, щоб зберегти зміни.
46
Персоналізація
Переміщення віджетів
1 На головному екрані із вмістом натисніть і утримуйте потрібний віджет.
2 Натисніть і утримуйте віджет, а потім перетягніть його в нове розташування.
Щоб розташувати віджети, наявні на поточній панелі, у випадковому порядку, натисніть
Змінити макет.
Видалення панелі
1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один
до одного.
2 На головному екрані журналу натисніть і утримуйте панель, яку потрібно видалити.
3 Перетягніть панель до опції Видалити вгорі екрана.
На головному екрані із вмістом має залишитися принаймні одна панель.
Керування екраном програм
Змінення режиму перегляду
На екрані програм натисніть → Переглянути як і виберіть спосіб сортування.
Приховання програм
Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.
На екрані програм торкніться → Приховати програми, виберіть потрібні програми й торкніться
ЗБЕР.
Щоб відобразити приховані програми, натисніть → Приховані програми, виберіть потрібні
програми й торкніться ЗБЕР.
47
Персоналізація
Переміщення об’єктів
На екрані програм торкніться → Змінити. Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його
в нове розташування.
Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції Створити сторінку вгорі екрана.
Папки можна переміщувати лише в межах панелі папок.
Створення папок
1 На екрані програм торкніться → Нова папка.
2 Введіть ім’я папки.
3 Торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться ЗБЕР.
На панелі папок екрана програм буде додана нова папка.
Керування папками
Щоб перейменувати папку, виберіть потрібну папку, а потім натисніть її поточне ім’я. Введіть нове
ім’я папки й натисніть Готово.
Щоб змінити колір папки, виберіть потрібну папку, натисніть , а потім виберіть потрібний колір.
Щоб перемістити інші програми до папки, натисніть → Змінити, натисніть і утримуйте потрібну
програму, а потім перетягніть її до папки.
Щоб перемістити програму з папки, натисніть → Змінити, виберіть потрібну папку, натисніть
і утримуйте програму, а потім перетягніть її на панель програм. У разі переміщення програми з
папки на панель папок створюється нова папка.
48
Персоналізація
Установка заставки та звуків дзвінка
Установка заставки
Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для класичного
головного екрана або екрана блокування.
1 На класичному головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім натисніть
Заставки. На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Заставка.
2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.
3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.
Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення,
торкніться З галереї.
4 Торкніться УСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ або ГОТОВО.
Зміна звуків дзвінка
Зміна звуків дзвінка для сповіщень.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Звуки та сповіщення.
Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, натисніть Звук дзвінка сповіщення, виберіть
потрібний звук дзвінка й натисніть OK.
49
Персоналізація
Способи блокування екрана
Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших
особистих даних.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана та виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно
буде вводити код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
Зразок
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування
екрана, якщо ви забудете малюнок.
PIN-код
PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль
для його підтвердження.
Пароль
Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та
букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.
Відбиток пальця
Зареєструйте свої відбитки пальців для розблокування екрана. Додаткові відомості дивіться у
розділі «Відбитки пальців».
50
Персоналізація
Відбитки пальців
Поради стосовно ефективнішого розпізнавання відбитків
пальців
Під час сканування відбитків пальців за допомогою пристрою зверніть увагу на наведені нижче
моменти, що можуть вплинути на роботу цієї функції.
• Датчик відбитків пальців розташований на кнопці «Домашній». Переконайтеся, що на цій
кнопці немає подряпин, а також що вона не пошкоджена внаслідок взаємодії з металевими
предметами, такими як монети, ключі та намиста.
• Якщо на екрані є встановлена виробником захисна плівка, її наявність може призводити до
неправильної роботи датчика відбитків пальців. Зніміть цю плівку, щоб покращити чутливість
до розпізнавання відбитків пальців.
• Переконайтеся, що область зчитування відбитків пальців і самі пальці чисті та сухі.
• Відбитки пальців можуть не розпізнаватися, якщо на подушечках пальців є зморшки або
шрами.
• Відбитки пальців можуть бути не розпізнані, якщо пальці маленькі або тонкі.
• Щоб покращити розпізнавання, реєструйте відбитки пальців тієї руки, якою ви найчастіше
користуєтеся для виконання дій на пристрої.
• Не проводьте пальцем надто швидко або надто повільно. Щоб пристрій розпізнав відбиток,
палець потрібно проводити із помірною швидкістю.
• У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики у пристрої. Не використовуйте
цю функцію в сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед її
використанням, щоб зняти статичний заряд.
Реєстрація відбитків пальців
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців → Диспетчер
відбитків пальців.
2 Під час реєстрації додаткових відбитків пальців відображається спливаюче вікно
розпізнавання відбитків пальців. Відскануйте зареєстрований відбиток пальця й натисніть
3 Покладіть палець на область зчитування відбитків пальців у нижній центральній частині
екрана.
51
.
Персоналізація
4 Натисніть і утримуйте екран в області зчитування відбитків пальців, а потім проведіть вниз,
зокрема по кнопці «Домашній».
Повторюйте цю дію, використовуючи той самий палець, доки відбиток пальця не буде
зареєстровано.
Якщо палець зігнуто або якщо використовуються кінчики пальців, пристрій може не
розпізнати відбитки пальців.
– – Тип 1 (SM-T800):
– – Тип 2 (SM-T700):
5 Якщо відобразиться спливаюче вікно із запитом паролю, введіть альтернативний пароль,
натисніть ПРОДОВЖИТИ, ще раз введіть альтернативний пароль для його підтвердження
й натисніть OK. Замість сканування відбитків пальців можна скористатися альтернативним
паролем.
6 Якщо відобразиться спливаюче вікно блокування за допомогою відбитків пальців, натисніть
OK. Для розблокування екрана можна скористатися відбитками пальців.
52
Персоналізація
Керування зареєстрованими відбитками пальців
Зареєстровані відбитки пальців можна перейменувати або видалити.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців → Диспетчер
відбитків пальців.
Щоб видалити відбитки пальців, натисніть → Скасувати реєстрацію, виберіть відбитки пальців і
натисніть ГОТОВО.
Щоб перейменувати відбиток пальця, натисніть і утримуйте потрібний відбиток пальця, натисніть
, введіть нове ім’я та натисніть OK.
Змінення альтернативного паролю
Пароль, що використовується як альтернативний під час сканування відбитків пальців, можна
змінити.
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців → Зміна
резервного пароля.
2 Відскануйте зареєстрований відбиток пальця або натисніть
3 Введіть новий пароль і торкніться ПРОДОВЖИТИ.
4 Ще раз введіть пароль і торкніться OK.
та введіть резервний пароль.
Розблокування екрана за допомогою відбитків пальців
Зареєстровані відбитки пальців можна використовувати для розблокування екрана.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців → Блокування
екрана → Відбиток пальця. Або на екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ →
Екран блокування → Блокування екрана → Відбиток пальця.
Підтвердження пароля до облікового запису Samsung
Відбитки пальців можна використовувати для підтвердження пароля до облікового запису
Samsung. Замість введення пароля можна просто відсканувати відбиток пальця, наприклад під час
придбання вмісту на веб-сайті Galaxy Apps.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців → Вхід в Samsung
account, а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну
функцію.
53
Персоналізація
Особистий режим
Використання особистого режиму
Використовуйте цей режим, щоб запобігти доступу інших користувачів до певного вмісту,
наприклад зображень і документів, збережених на пристрої. Можна зберегти вміст у певному
розташуванні, а потім вимкнути особистий режим, щоб захистити та приховати вибрані об’єкти.
Приховання вмісту
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Особистий режим, а потім
натисніть повзунок Особистий режим, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте
панель швидких налаштувань і торкніться Особистий режим, щоб увімкнути цей режим.
Під час першого ввімкнення особистого режиму встановіть код розблокування та резервний
PIN-код.
2 Введіть код розблокування особистого режиму.
Коли цей режим увімкнено, вгорі екрана відображається значок .
3 Щоб вибрати об’єкти, які потрібно приховати, натисніть і утримуйте об’єкт у списку, встановіть
прапорці поряд з об’єктами, щоб вибрати їх, а потім натисніть → Перемістити до особистої
папки.
Об’єкти, переміщені до особистого режиму, відображаються зі значком .
4 Вибравши об’єкти, які потрібно приховати, відкрийте екран програм і натисніть
Налаштування → ПРИСТРІЙ → Особистий режим, а потім натисніть повзунок Особистий
режим, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте панель швидких налаштувань і
натисніть Особистий режим, щоб вимкнути цей режим.
Вибрані об’єкти зникнуть з екрана.
Перш ніж вимикати особистий режим, переконайтеся, що всі файли збережено або
переміщено належним чином.
54
Персоналізація
Перегляд прихованого вмісту
Приховані об’єкти можна переглянути лише за ввімкненого особистого режиму.
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Особистий режим, а потім
натисніть повзунок Особистий режим, щоб увімкнути відповідний режим. Або відкрийте
панель швидких налаштувань і торкніться Особистий режим, щоб увімкнути цей режим.
2 Введіть код розблокування особистого режиму.
3 На екрані програм торкніться Мої файли → Особистий.
На екрані відобразяться всі об’єкти, переміщені до особистого режиму.
Декілька користувачів
Настроювання додаткових облікових записів для інших користувачів, щоб вони могли
застосовувати до пристрою власні установки, такі як облікові записи електронної пошти, заставки
тощо. Доступні такі облікові записи.
• Власник: обліковий запис власника створюється лише під час першого настроювання
пристрою та може бути тільки один. Цей обліковий запис надає необмежені права на
керування пристроєм, зокрема можливість керувати іншими обліковими записами.
• Користувач: цей обліковий запис дає змогу користувачам отримувати доступ до своїх програм
і вмісту, а також настроювати установки пристрою, що впливають на всі облікові записи.
Додавання користувачів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Користувач → OK → НАСТРОЇТИ ЗАРАЗ.
3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.
55
Персоналізація
Додавання обмежених профілів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Обмежений профіль.
3 Встановіть код розблокування, а потім виберіть програми та вміст, до яких зможуть
отримувати доступ користувачі з таким профілем.
Змінення користувачів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Користувачі.
2 Виберіть обліковий запис, який потрібно використати, а потім розблокуйте пристрій.
Керування користувачами
Під обліковим записом власника можна видаляти інші облікові записи або змінювати установки для
обмежених облікових записів.
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Користувачі.
2 Натисніть поряд з обліковим записом, потім виберіть програми та вміст, до яких можна
отримувати доступ під цим обліковим записом, або скасуйте їхній вибір, щоб заборонити такий
доступ.
Щоб видалити обліковий запис, натисніть
.
56
Персоналізація
Передавання даних із попереднього пристрою
Використання резервних облікових записів
Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій
можна використати свій обліковий запис Google або Samsung. Додаткову інформацію дивіться у
розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».
Використання програми Samsung Smart Switch
За допомогою програми Smart Switch (для мобільних пристроїв і комп’ютерів) можна передавати
дані зі старого пристрою на новий. Відвідайте веб-сайт www.samsung.com/smartswitch для
отримання детальної інформації.
Програма Samsung Smart Switch може не підтримуватися на деяких пристроях і
комп’ютерах.
Використання програми Smart Switch Mobile
Використовуйте цю програму для передавання даних із попереднього пристрою на новий
пристрій. Її можна завантажити з веб-сайтів Galaxy Apps або Play Маркет.
1 На пристрої торкніться Smart Switch.
2 На пристрої виберіть опцію залежно від типу попереднього пристрою та дотримуйтеся
вказівок на екрані.
Якщо на попередньому пристрої використовувалася ОС Android, переконайтеся, що на ньому
встановлено програму Smart Switch Mobile. Для отримання додаткової інформації дивіться
довідку.
57
Персоналізація
Використання програми Smart Switch із комп’ютерами
Використовуйте цю функцію для імпорту резервної копії даних(з мобільних пристроїв
певних марок) із комп’ютера на пристрій. Програму можна завантажити з веб-сайту
www.samsung.com/smartswitch.
1 Створіть на комп’ютері резервну копію даних, збережених на попередньому пристрої. За
додатковою інформацією зверніться до виробника пристрою.
2 На комп’ютері запустіть програму Smart Switch.
3 Підключіть поточний пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
4 На комп’ютері виберіть марку попереднього пристрою, а потім дотримуйтеся вказівок на
екрані для передавання даних на поточний пристрій.
Використання програми Samsung Kies
Імпортуйте резервну копію даних із комп’ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб
відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення
резервної копії даних на комп’ютері. Додаткову інформацію дивіться у розділі «Підключення за
допомогою програми Samsung Kies».
Налаштування облікових записів
Додавання облікових записів
Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований
обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Додати
обліковий запис і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб
завершити налаштування облікового запису.
Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і
встановіть прапорці біля об’єктів, які потрібно синхронізувати.
Видалення облікових записів
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи, виберіть потрібний
обліковий запис, а потім натисніть → Видалити обл. запис.
58
Контакти
Додавання контактів
Переміщення контактів з інших пристроїв
Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткові
відомості дивіться у розділі «Передавання даних із попереднього пристрою».
Створення контактів вручну
1 На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
2 Торкніться і введіть контактні дані.
• : додавання зображення.
• /
: додавання або видалення поля для введення контактних даних.
3 Торкніться ЗБЕРЕГТИ.
Створення контактів для номерів телефонів на візитівках
Фотографування візитівки та розпізнавання наявних на ній контактних даних.
1 На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
2 Натисніть → Візитівки → .
Щоб вибрати або додати мови для розпізнавання, натисніть → Мова перекладу.
59
Контакти
3 Покладіть візитівку на рівну поверхню.
4 Розташуйте пристрій таким чином, щоб візитівка опинилася в межах відображеної на екрані
рамки. Коли рамка стане зеленою, пристрій автоматично зробить фотографію. Він також зчитає
наявні на візитівці контактні дані та конвертує їх у запис контакту.
• Якщо фотографія не створюється автоматично, натисніть
.
• Для створення фотографій візитівок вручну натисніть → Автоматична зйомка →
Вимкнено.
• Щоб розпізнати текст, наявний на збереженому зображенні, натисніть → Вибрати
зображення.
5 Відредагуйте наявні або додайте додаткові дані та натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Керування контактами
Редагування контакту
1 На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
2 Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, а потім натисніть .
3 Відредагуйте контактні дані або натисніть ДОДАТИ ПОЛЕ, щоб додати додаткові контактні дані.
4 Торкніться ЗБЕРЕГТИ.
Видалення контакту
Виберіть контакт, який потрібно видалити, а потім натисніть → Видалити контакти.
Надання спільного доступу до контакту
Виберіть контакт, до якого потрібно надати спільний доступ, натисніть → Надіслати візитівку та
виберіть спосіб надання спільного доступу.
60
Контакти
Керування групами
На екрані програм натисніть Контакти → Групи.
Створення нової групи
Натисніть
, введіть ім’я групи й натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Додавання контактів до групи
Виберіть групу, а потім натисніть → Додати учасника. Виберіть контакти, які потрібно додати, а
потім натисніть ГОТОВО.
Видалення групи
Натисніть → Видалити групи, виберіть додані вручну групи й натисніть ГОТОВО.
Надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи
Виберіть групу, натисніть → Надіслати Email, виберіть адресатів, натисніть ГОТОВО, введіть саме
повідомлення та натисніть кнопки надсилання.
Імпортування та експортування контактів
Імпорт контактів зі служб веб-сховища на пристрій або їх експорт із пристрою до служб вебсховища.
На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
Натисніть → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть опцію імпорту або
експорту.
61
Контакти
Пошук контактів
На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику в лівій частині списку
контактів.
• Торкніться поля пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання до обраних контактів.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на класичний головний
екран
Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на класичний
головний екран.
1 На екрані програм торкніться Контакти → Контакти.
2 Виберіть контакт.
3 Торкніться → Дод. ярлик на голов. екран.
62
Камера
Основні функції зйомки
Фото- та відеозйомка
1 Торкніться Камера на екрані програм.
2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має
сфокусуватися.
3 Торкніться
, щоб зняти фотографію, або
, щоб зняти відео.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
• Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться
.
• Щоб змінити фокус під час відеозйомки, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб
сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .
Відображення поточного
режиму.
Переключення між
передньою та задньою
камерою.
Початок відеозйомки.
Фотографування.
Змінення режиму зйомки.
Зміна налаштувань
камери.
Перегляд зроблених
фотографій і відео.
63
Камера
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
• Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На
ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про
несправність пристрою.
Змінення порядку розташування клавіш швидкого доступу камери
Клавіші швидкого доступу камери можна перевпорядкувати на екрані попереднього перегляду
для швидкого та простого доступу до потрібних функцій. Натисніть на екрані попереднього
перегляду. Натисніть і утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його у слот зліва на екрані.
Правила поводження з камерою
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
64
Камера
Режими зйомки
Авто
Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з
урахуванням умов зйомки.
На екрані програм натисніть Камера → Режим → Авто.
Гарне обличчя
Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання
фотографій із ніжнішими кольорами.
На екрані програм натисніть Камера → Режим → Гарне обличчя.
Панорама
Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій. Отримана
фотографія автоматично позначатиметься значком
у розділі Галерея.
На екрані програм торкніться Камера → Режим → Панорама.
Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:
• Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
• Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
• Намагайтеся не знімати фонові об’єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо
або рівномірно пофарбована стіна.
65
Камера
HDR (насичений)
Цей режим використовується для створення зображень із насиченими кольорами та збереження
деталей у світлих і темних ділянках.
На екрані програм натисніть Камера → Режим → HDR (насичений).
Без ефекту
З ефектом
Фото та ін.
У цьому режимі можна зняти серію фотографій і відредагувати їх, застосувавши різноманітні
ефекти за допомогою режимів зйомки. Отримані фотографії автоматично позначатимуться
значком
у розділі Галерея.
Під час фотозйомки в цьому режимі функція масштабування недоступна.
1 Торкніться Камера на екрані програм.
2 Натисніть Режим → Фото та ін.
3 Торкніться .
Буде автоматично зроблено серію фотографій і відображено доступні режими зйомки.
66
Камера
4 Виберіть потрібний режим зйомки та застосуйте ефект до фотографій.
• Найкраще фото: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб
переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично
рекомендована як найкраща, позначається значком .
• Краще обличчя: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об’єднання
для створення якомога кращого зображення. Натисніть на жовту рамку навколо кожного
обличчя та виберіть найкращу позу для кожного об’єкта зйомки з поз, відображених
внизу екрана. Потім об’єднайте зображення в одну фотографію. Фотографія, автоматично
рекомендована як найкраща, позначається значком .
• Динаміка: зйомка серії фотографій та їх об’єднання для створення зображення, на якому
буде відображено сліди руху. Для подовження сліду руху на зображенні виберіть більше
фотографій внизу екрана. Щоб редагувати сліди руху, наявні на вибраних фотографіях,
натисніть і виберіть потрібну фотографію. Натисніть Відновити, щоб відобразити сліди
руху об’єкта зйомки, або Видалити, що стерти їх. Відредагуйте фотографію відповідно до
власних уподобань і натисніть .
• Стирання: видалення небажаних об’єктів, що рухаються. Натисніть
об’єкти. Натисніть , щоб відновити вихідну фотографію.
, щоб стерти такі
• Панорамування: застосування ефекту до фону фотографії для створення враження, що
об’єкт зйомки швидко рухається. Натисніть Об’єкти, щоб вибрати об’єкт зйомки. Натисніть
Розм. руху, щоб змінити кут розмиття, яке буде застосоване до фону. Натисніть Кут →
і проведіть пальцем по великому колу, щоб налаштувати кут розмиття. Щоб налаштувати
інтенсивність розмиття фону, натисніть Розм. руху й перетягніть смугу налаштування.
5 Завершивши редагування фотографій, натисніть
.
Подвійна камера
У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за
допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте
цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.
67
Камера
На екрані програм натисніть Камера → Режим → Подвійна камера, щоб увімкнути режим
подвійної камери. Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.
Переключення між
передньою та
задньою камерою.
Натисніть, щоб
змінити розмір або
розташування.
Вибір різноманітних
доступних стилів.
• Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі «Подвійна камера» може становити
до 5 хвилин, а в форматі HD або VGA – до 10 хвилин.
• Під час запису відео в цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофона.
Керування режимами зйомки
Виберіть режим зйомки, який має відображатися на екрані вибору режиму.
На екрані програм торкніться Камера → Режим → Керув. реж.
Завантаження режимів зйомки
Завантаження додаткових режимів зйомки з веб-сайту Galaxy Apps.
На екрані програм торкніться Камера → Режим → Завантаження.
68
Камера
Установки камери
На екрані програм натисніть Камера → . Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в
режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.
• Розмір фотографії: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео
використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше
місця у пам’яті.
• Серійна зйомка: створення серії фотографій об’єктів, що рухаються.
• Вияв. недост. освітл.: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування
яскравості дисплея без використання спалаху.
Ця опція недоступна під час відеозйомки.
• Розпізнаванн обличчя: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх
фотографування.
• ISO: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це
значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі
значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об’єктів. Вищі значення
підходять для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об’єктів.
• Експозамір: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень
освітлення. По центру використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі
кадру. Точковий замір вимірювання значення світла у певному розташуванні. Матриця
використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
• Зйомка дотиком: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
• Зберегти як: установлення на пристрої збереження фотографій у насиченому тоні та в
оригінальному вигляді або на збереження фотографій тільки в насиченому тоні.
• Розмір відео: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео
використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше
місця у пам’яті.
• Режим запису: змінення режиму запису.
• Стабілізація відео: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція
допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
• Ефекти: вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки.
Щоб завантажити інші ефекти, натисніть Завантаження. Щоб змінити порядок розташування
ефектів або приховати певні ефекти, щоб вони не відображалися у списку, натисніть Керув.
ефектами.
• Спалах: увімкнення або вимкнення спалаху.
• Таймер: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
69
Камера
• Режим перегляду: змінення співвідношення сторін екрана попереднього перегляду.
• Геотеги: додавання до фотографії тегу розташування GPS.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в
Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.
• Місце збереження: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Перегляд зобр./відео: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після
зйомки.
• Віддалений видошукач: це дає змогу дистанційно керувати своїм пристроєм для фото- або
відеозйомки на відстані.
Доступність цієї функції залежить від пристрою, до якого потрібно підключитися.
• Баланс білого: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати
відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних
умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у
професійних камерах.
• Значення експозиції: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика
камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення
експозиції.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Клавіша гучності: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або
функцією масштабування.
• Голосове керування: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
• Довідка: відображення довідкових відомостей про використання камери.
• Скинути налаштув.: скидання установок камери.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.
70
Галерея
Перегляд фотографій і відео
Перегляд вмісту на пристрої
На екрані програм торкніться Галерея та виберіть зображення або відео.
На ескізах відеофайлів відображається значок
.
Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, торкніться екрана.
Пошук інших
пристроїв для
перегляду
зображення.
Редагування
зображення.
Переміщення на
попередній екран.
Доступ до інших
опцій.
Видалення
зображення.
Надсилання
зображення іншим
користувачам.
Перегляд вмісту, збереженого на інших пристроях
Пошук фотографій і відео, збережених на інших пристроях, та їх відтворення на цьому пристрої.
Торкніться Галерея на екрані програм.
71
Галерея
Отримання доступу до вмісту, збереженого на розташованому неподалік
пристрої
Натисніть
і виберіть потрібний пристрій у розділі Наявні поблизу пристрої для отримання
доступу до збереженого на ньому вмісту. Фотографії та відео може бути відтворене на пристроях,
на яких увімкнено функцію надання спільного доступу до вмісту.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Пристрої поблизу, а потім
натисніть повзунок Пристрої поблизу, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові
налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».
Вибір опції сортування
Зображення та відео, збережені на пристрої, можна відсортувати за часом або альбомом. Також їх
можна відсортувати за різними категоріями, наприклад «Люди».
На екрані програм натисніть Галерея →
та виберіть опцію сортування.
Отримання доступу до додаткових опцій
На екрані програм торкніться Галерея та виберіть зображення або відео. Натисніть і
скористайтеся наведеними нижче опціями.
• Додаткові відомості: перегляд додаткових відомостей про файл.
• Студія: редагування зображень або відео в режимі «Студія». Додаткові відомості див. у розділі
«Редагування фотографій і відео».
• Обернути ліворуч: обертання проти годинникової стрілки.
• Обернути праворуч: обертання за годинниковою стрілкою.
• Обрізати: обрізання зображення.
• Перейменувати: перейменування файла.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
• Встановлення як: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
• Друк: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Додаткові відомості дивіться
у розділі «Мобільний друк».
• Налаштування: змінення параметрів Галереї.
Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраного файла.
Щоб вибрати декілька файлів зі списку файлів, натисніть і утримуйте потрібний файл, а потім
натисніть інші файли. До всіх вибраних файлів можна одночасно надати спільний доступ або
видалити їх; також можна натиснути , щоб переглянути додаткові опції.
72
Галерея
Редагування фотографій і відео
Фотостудія
Редагування зображень за допомогою застосування різноманітних ефектів.
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Студія → Фотостудія.
3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.
4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.
Додавання наклейок
для прикрашення
зображення.
Обрізання
зображення.
Креслення на
зображенні.
Обертання
зображення.
Додавання рамки до
зображення.
Налаштування
насиченості або
яскравості
зображення.
5 Завершивши редагування, натисніть
6 Введіть ім’я файла й натисніть ОК.
Застосування ефектів
до зображення.
→ Зберегти як.
Відредагована фотографія буде збережена в папці Studio. Щоб відкрити папку, натисніть
→ Альбом → Studio.
Галерея →
73
Галерея
Студія колажів
Об’єднання декількох зображень для створення колажу.
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Студія → Студія колажів.
3 Виберіть зображення, які потрібно об’єднати, і натисніть ГОТОВО.
4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.
Додавання
зображень.
Видалення
зображення.
Видалення
зображення.
Приховання панелі
зображень.
Змінення макета
розділення екрана.
5 Завершивши редагування, натисніть
Змінення стилю
колажу.
.
Відредаговане зображення буде збережено в папці Studio. Щоб відкрити папку, натисніть
→ Альбом → Studio.
Галерея →
74
Галерея
Shot & more
Застосування до знятих зображень різноманітних ефектів.
Тільки фотографії, зроблені в режимі зйомка та інше, можуть бути вибрані.
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Студія → Shot & more.
3 Виберіть зображення, яке потрібно відредагувати.
4 Відредагуйте зображення, застосувавши різноманітні ефекти.
Створення
зображення, на якому
буде відображено
сліди руху.
Стирання об’єктів, що
рухаються на фоні.
Створення якомога
кращого зображення.
Збереження
найкращої фотографії.
5 Завершивши редагування, натисніть
Створення враження,
що об’єкт зйомки
швидко рухається.
.
Відредаговане зображення буде збережено в папці Studio. Щоб відкрити папку, натисніть
→ Альбом → Studio.
Галерея →
75
Галерея
Video editor
Редагування або створення відео з декількох зображень і відео.
Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити та інсталювати відповідну
програму.
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Студія → Редактор відео.
3 Виберіть відео, які потрібно відредагувати, і натисніть ГОТОВО.
Також можна вибрати зображення для створення відео.
4 Відредагуйте відео, застосувавши різноманітні ефекти.
Додавання фонової
музики або
застосування
звукових ефектів до
відеокліпу.
Скасування або
повторення останньої
дії.
Автоматичне
редагування
відеокліпу.
Додавання інших
зображень.
Додавання інших
відео.
Збереження
відеокліпу.
Відеозйомка.
Відтворення
відеокліпу.
Розділення або
обробка фрагментів
відео, а також
змінення порядку
відео.
5 Завершивши редагування, натисніть ЕКСПОРТУВАТИ.
6 Виберіть опцію збереження та натисніть OK.
Відредаговане відео буде збережено в папці Export. Щоб відкрити папку, натисніть Галерея →
→ Альбом → Export.
76
Галерея
Програма обробки відео
Обробка фрагментів відео.
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Студія → Програма обробки відео.
3 Виберіть відео, яке потрібно відредагувати.
4 Перетягніть дужки початку та кінця в потрібні місця, а потім натисніть ГОТОВО.
Поточне положення
Дужка початку
Дужка завершення
5 Введіть ім’я файла та натисніть OK, щоб зберегти відео.
77
Галерея
Установки галереї
1 Торкніться Галерея на екрані програм.
2 Натисніть → Налаштування.
3 Скористайтеся такими опціями:
• Теги → Контекстний тег: додавання тегів до фотографій, наприклад дати та розташування.
Щоб відредагувати теги, натисніть відомості на зображенні, натисніть , змініть деталі й
натисніть ГОТОВО.
• Теги → Тег обличчя: додавання тегів до облич на зображенні. Після виявлення обличчя
навколо нього з’являться жовта рамка. Виберіть обличчя, натисніть Додати ім’я, а потім
виберіть контакт для ідентифікації тегу обличчя. Коли тег обличчя відобразиться на
зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними опціями, такими як надсилання
повідомлень цій людині.
Під час використання функції Тег обличчя воно може бути не розпізнане залежно від кута
до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на
тілі.
78
Мультимедіа
Музика
Відтворення музики
Торкніться Музика на екрані програм.
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Пошук інших
пристроїв для
відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Доступ до інших
опцій.
Додавання файлу до
обраних композицій.
Змінення режиму
повторення.
Увімкнення
довільного
відтворення.
Відображення списку
рекомендованих
композицій, виходячи
з наразі
відтворюваної
композиції.
Відкриття списку
композицій.
Перехід до
попередньої
композиції. Торкніться
і утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Перехід до наступної
композиції. Торкніться
і утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Призупинення та
поновлення
відтворення.
79
Мультимедіа
Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть → Налаштування →
Додатково, а потім встановіть прапорець поряд з опцією Розумна гучність.
У разі ввімкнення функції Розумна гучність гучність може бути вищою, ніж рівень
гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може
призвести до погіршення слуху.
Для деяких файлів функція Розумна гучність може бути неактивною.
Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть
→ Налаштування → Додатково → Adapt Sound → Увімкнено.
Під час першого використання цієї опції торкніться СТАРТ, щоб налаштувати звук. Буде розпочато
низку звукових тестів для налаштування рівня звуку, а на пристрої почне відтворюватися певний
звуковий сигнал. Торкніться ТАК, якщо ви чуєте цей сигнал, або НІ, якщо ви його не чуєте.
Повторюйте ці дії для кожного з тестів, доки налаштування звуку не буде завершено. Потім
встановіть прапорець поряд з опцією Звук музики й торкніться ГОТОВО, щоб застосовувати цю
опцію під час відтворення музики.
Опція персоналізації звуку стає недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або
вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.
Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника
Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка або сигнал будильника,
натисніть → Встановити як → З початку або Авторекомендації, виберіть потрібну опцію й
натисніть ГОТОВО.
Створення списків відтворення
Створення власної вибірки композицій.
Торкніться Музика на екрані програм.
Натисніть СПИСКИ ВІДТВОРЕННЯ → → Створити плейлист. Введіть назву й натисніть ОК.
Натисніть , виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть ГОТОВО.
Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, натисніть → Додати до
списку і виберіть потрібний список відтворення.
80
Мультимедіа
Відтворення музики за настроєм
Використовуйте цю функцію для відтворення музики відповідно до настрою.
Торкніться Музика на екрані програм.
Натисніть МУЗИЧНИЙ КВАДРАТ. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до
настрою. Натисніть клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в
них музику.
Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про
певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не
додано до клітинок настрою.
Відтворення музики, збереженої на інших пристроях
Пошук музики, збереженої на інших пристроях, та її відтворення на цьому пристрої.
Торкніться Музика на екрані програм.
Отримання доступу до музики, збереженої на пристрої поблизу
Натисніть ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженої на
ньому музики. Музика може бути відтворена на пристроях, на яких увімкнено функцію надання
спільного доступу до вмісту.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Пристрої поблизу, а потім
натисніть повзунок Пристрої поблизу, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові
налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».
81
Мультимедіа
Відео
Відтворення відео
Торкніться Відео на екрані програм.
Виберіть відео для відтворення.
Пошук інших
пристроїв для
відтворення файлу.
Перехід до
спливаючого
відеоплеєра.
Доступ до інших
опцій.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або
назад за допомогою
перетягування смуги.
Призупинення та
поновлення
відтворення.
Прокручування панелі
керування вліво.
Прокручування панелі
керування вправо.
Відкриття списку
композицій.
Змінення пропорцій
екрана.
Перехід до
попереднього відео.
Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Перехід до
наступного відео.
Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
82
Мультимедіа
Використання спливаючого відеоплеєра
Використовуйте цю функцією для роботи з іншими програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час
перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим відеоплеєром.
Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його
зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.
Створення фотографій
Щоб скористатися цією функцією, під час відтворення натисніть → Налаштування, встановіть
прапорець поряд з опцією Зйомка, а потім натисніть ЗАКРИТИ.
Натисніть
, щоб зробити фотографію під час відтворення відео.
Надання спільного доступу та видалення відео
Торкніться Відео на екрані програм.
Натисніть і утримуйте потрібне відео, натисніть
і виберіть спосіб надання спільного доступу.
Натисніть → Видалити, виберіть відео, а потім натисніть ГОТОВО.
Редагування відео
Торкніться Відео на екрані програм.
Виберіть відео, натисніть → Редагувати → Студія → Програма обробки відео. Перетягніть
дужки початку та кінця в потрібні місця, натисніть ГОТОВО, введіть ім’я файлу, а потім натисніть OK,
щоб зберегти відео.
Щоб скористатися для редагування відео редактором відео, виберіть відео та натисніть →
Редагувати → Редактор відео.
Відтворення відео, збереженого на інших пристроях
Пошук відео, збереженого на інших пристроях, і його відтворення на цьому пристрої.
Торкніться Відео на екрані програм.
Отримання доступу до відео, збереженого на пристрої поблизу
Натисніть ПРИСТРОЇ ПОБЛИЗУ та виберіть потрібний пристрій для відтворення збереженого
на ньому відео. Відео може бути відтворене на пристроях, на яких увімкнено функцію надання
спільного доступу до вмісту.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Пристрої поблизу, а потім
натисніть повзунок Пристрої поблизу, щоб увімкнути відповідну опцію. Інформацію про додаткові
налаштування дивіться у розділі «Пристрої поблизу».
83
Корисні програми та функції
Дитячий режим
Увімкнення режиму «Діти»
Використовуйте цей віджет, щоб заборонити дітям доступ до певних програм і вмісту й таким
чином забезпечити цікаве та безпечне використання пристрою дітьми.
Перш ніж скористатися цим віджетом, його потрібно завантажити та інсталювати. На класичному
головному екрані натисніть Дитячий режим → УСТАНОВИТИ.
Щоб увімкнути режим «Діти» натисніть Дитячий режим на класичному головному екрані або на
екрані програм. Коли віджет буде інстальовано, він з’явиться на класичному головному екрані та на
екрані програм.
При першому запуску цього віджета необхідно вказати PIN-код. Після чого дотримуйтеся вказівок
на екрані.
84
Корисні програми та функції
Головний екран режиму «Діти»
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх програм, доступних у
режимі «Діти».
Дитяча камера
Дитяча галерея
Отримання доступу
до функцій
батьківського
контролю.
Вихід із режиму «Діти».
Використовуйте цю програму для перегляду збережених зображень, малюнків, голосових записів і
медіафайлів, до яких можуть отримувати доступ ваші діти.
Використовуйте цю програму для фото- та відеозйомки.
85
Корисні програми та функції
Батьківський контроль
Використовуйте цю функцію для встановлення обмежень в режимі «Діти» та керування доступом
до вмісту та програм. При цьому можна змінювати установки режиму «Діти», максимальний час
використання пристрою тощо.
На головному екрані натисніть
і введіть PIN-код.
Щоб вийти з режиму батьківського контролю, натисніть кнопку «Домашній».
• Ім’я дитини: перегляд і редагування профілю дитини.
• Обмежен. часу гри на день: встановлення обмеження за часом для керування використанням
пристрою дітьми.
• Програми: перегляд і додавання програм, які можна використовувати в режимі «Діти».
• Медіа: надання дітям доступу до певних зображень і відео, збережених на пристрої.
• Дитяча крамниця: завантаження програм, створених для дітей, із веб-сайту Galaxy Apps.
S Finder
Використовуйте цю програму для пошуку вмісту на пристрої. Вона підтримує різноманітні фільтри
та дає змогу переглядати історію пошукових запитів.
Відкрийте панель сповіщень і торкніться S Finder.
Пошук вмісту
Торкніться поля пошуку та введіть ключове слово або торкніться
і промовте ключове слово.
Для отримання точніших результатів натисніть Фільтрування під полем пошуку.
Щоб вибрати категорії пошуку, натисніть → Вибрати пошук розташувань.
Керування історією пошукових запитів
Попередні пошукові запити можна переглядати та видаляти. Виберіть попередній пошуковий
запит, щоб ще раз здійснити пошук.
Щоб видалити історію, натисніть
поряд із запитом.
86
Корисні програми та функції
S Planner
Запуск програми S Planner
Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.
Торкніться S Planner на екрані програм.
Перехід до поточної
дати.
Змінення режиму
перегляду.
Доступ до інших
опцій.
Пошук подій або
завдань.
Створення подій або
завдань.
Натисніть і скористайтеся такими розділами:
• Вибрати дату для перегляду: перехід до певної дати.
• Видалити: видалення подій або завдань.
• Синхронізувати зараз: синхронізація подій і завдань з обліковими записами.
• Календарі: вибір календарів, які мають відображатися.
• Налаштування: змінення установок S Planner.
87
Корисні програми та функції
Створення подій або завдань
1 Торкніться S Planner на екрані програм.
2 Торкніться . Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз
торкніться цієї дати.
Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дати, а потім торкніться
.
3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткову інформацію.
• ПОДІЯ: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити
додатковий параметр повторення.
• ЗАВДАННЯ: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна
встановити додатковий параметр пріоритету.
Вибір календаря, який
має
використовуватися
або з яким потрібно
виконувати
синхронізацію.
Вибір об’єкта.
Введення назви.
Вкладіть мапу із
позначенням місця
проведення події.
Встановлення дат
початку та
завершення події.
Додавання
додаткових
відомостей.
4 Натисніть ГОТОВО, щоб зберегти подію або завдання.
88
Корисні програми та функції
Синхронізація подій і завдань з обліковими записами
Торкніться S Planner на екрані програм.
Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, натисніть → Синхронізувати
зараз.
Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, натисніть →
Календарі → Додати обліковий запис. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно
запровадити синхронізацію, і виконайте вхід.
Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.
Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм і натисніть
Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи та виберіть службу облікового запису.
Видалення подій і завдань
Торкніться S Planner на екрані програм.
Щоб видалити події або завдання, натисніть → Видалити, виберіть події або завдання, а потім
натисніть ГОТОВО → ВИДАЛИТИ.
Щоб видалити подію або завдання під час її перегляду, натисніть → Видалити → ВИДАЛИТИ.
Щоб позначити завдання, як виконані, натисніть дату, на яку призначено завдання, а потім
встановіть прапорці поряд із виконаними завданнями.
Створення подій і завдань
Торкніться S Planner на екрані програм.
Щоб надати спільний доступ до події або завдання під час їх перегляду, натисніть → Поділитися
та виберіть спосіб надання спільного доступу.
89
Корисні програми та функції
Інтернет
1 Торкніться Інтернет на екрані програм.
2 Торкніться поля введення адреси.
3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться Перейти. Щоб скористатися
функцією пошуку в Інтернеті за допомогою голосу, натисніть
.
Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.
Перезавантаження
поточної веб-сторінки.
Перехід на
попередню сторінку.
Доступ до інших
опцій.
Перегляд закладок,
збережених сторінок і
останньої історії
перебування в
Інтернеті.
Відкриття домашньої
сторінки.
Закриття вкладки.
Відкриття нової
вкладки.
Email
Настроювання облікових записів електронної пошти
Торкніться Email на екрані програм.
Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть ДАЛІ, якщо використовується
особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або ДОДАТКОВО,
якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити
налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → Налаштування → Додати
обліковий запис.
За наявності понад двох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як
обліковий запис за замовчуванням. Натисніть → Налаштування, виберіть потрібний обліковий
запис і натисніть Стандартний.
90
Корисні програми та функції
Надсилання повідомлень
Торкніться Email на екрані програм.
Натисніть
вгорі екрана, щоб створити повідомлення.
Скасування
повідомлення.
Надсилання
повідомлення.
Доступ до інших
опцій.
Додавання
одержувачів.
Додавання копії або
прихованої копії.
Введення теми.
Вкладення файлів у
повідомлення або
використання опцій
редагування.
Введення
повідомлення.
Вкладення зображень,
відео тощо.
Збереження
повідомлення для
подальшого
надсилання.
Вибір одержувачів зі
списку контактів.
Отримання доступу до додаткових опцій
Під час створення повідомлення натисніть , щоб отримати доступ до додаткових опцій.
• Запланувати надсилання: надсилання повідомлення у вказаний час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Час надсилання
повідомлення може бути хибним у разі переміщення між часовими поясами або
відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
• Пріоритет: вибір рівня пріоритету повідомлення.
• Параметри безпеки: встановлення опцій безпеки для повідомлення.
91
Корисні програми та функції
Перегляд повідомлень
Торкніться Email на екрані програм.
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано
автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .
Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.
Створення
повідомлення.
Відповідь на
повідомлення.
Змінення макета
екрана.
Пересилання
повідомлення.
Додавання адреси
електронної пошти до
списку контактів або
відкриття інших опцій.
Видалення
повідомлення.
Доступ до інших
опцій.
Позначення
повідомлення як
важливого.
Відкриття вкладень.
S Voice
Про програму S Voice
Використовуйте цю програму для керування пристроєм та виконання різноманітних функцій за
допомогою голосу.
Натисніть S Voice на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».
Щоб скасувати запуск цієї програми в разі натискання кнопки «Домашній», натисніть → Settings
→ Open S Voice та приберіть прапорець поряд з опцією Open via the home key.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
92
Корисні програми та функції
Вибір мови
Натисніть → Settings → General → Language, а потім виберіть потрібну мову.
Вибрану мову буде застосовано лише до програми S Voice, вона не
використовуватиметься як мова інтерфейсу пристрою.
Використання програми S Voice
У разі запуску S Voice на пристрої автоматично вмикається функція розпізнавання голосу, а значок
мікрофона стає синім.
Промовте голосову команду.
Якщо пристрій розпізнає команду, відповідна дія буде автоматично виконана.
Поради для кращого розпізнавання голосу:
• Говоріть чітко.
• Говоріть в тихих місцях.
• Не використовуйте образливі слова або сленг.
• Не використовуйте в мовленні діалекти.
Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення
та вашого мовлення.
Пробудження програми S Voice у режимі очікування
Якщо програма S Voice деякий час не використовується, вона автоматично переходить у режим
очікування.
Щоб активувати функцію розпізнавання голосу, натисніть значок мікрофона або промовте «Hi
Galaxy».
Змінення команди пробудження
Замість команди пробудження «Hi Galaxy» можна встановити іншу команду. Команда пробудження
використовується для запуску програми S Voice під час перебування пристрою в режимі
очікування.
Натисніть → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Вимкнення голосового зворотного зв’язку
Натисніть → Disable Voice feedback. Відтворення голосового зворотного зв’язку під час
промовляння команд буде скасовано.
93
Корисні програми та функції
Виправлення помилкових голосових команд
Якщо пристрій неправильно розпізнає команди, їх можна відредагувати.
Щоб виправити голосову команду, натисніть останнє вікно розмови, що містить промовлений текст,
і відредагуйте цей текст за допомогою клавіатури.
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Торкніться Калькулятор на екрані програм.
Історія обчислень відображається в лівій частині екрана.
Щоб очистити історію, торкніться ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ.
Годинник
БУДИЛЬНИК
На екрані програм торкніться Годинник → БУДИЛЬНИК.
Установка будильників
Торкніться у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які
він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться ЗБЕРЕГТИ. Щоб
увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку
будильників.
• Пауза: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо
встановленого часу.
• Розумний-будильник: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал
розумного будильника починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання
встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете
розумний будильник або доки не спрацює встановлений будильник.
Вимкнення будильників
Перетягніть
перетягніть
часу.
за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи,
за межі великого кола, щоб повторно відтворити сигнал через вказаний проміжок
94
Корисні програми та функції
Видалення будильників
Натисніть → Видалити, виберіть будильники й натисніть
.
СВІТОВИЙ ЧАС
На екрані програм торкніться Годинник → СВІТОВИЙ ЧАС.
Створення годинників
Торкніться
, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться і утримуйте годинник, а потім торкніться
.
Видалення годинників
Натисніть → Вибрати, виберіть годинники й натисніть
.
Businessweek+
Використовуйте цю програм для перегляду останніх нових стосовно фінансів та бізнесу, ринкових
даних тощо.
Натисніть Businessweek+ на екрані програм.
Під час першого використання цієї програми дотримуйтеся вказівок на екрані.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Завантаження статті
1 Перегортайте випуски за датою та перегляньте попередні зображення обкладинок.
На головному екрані Businessweek+ доступні такі опції:
• : змінення режиму перегляду.
• : відображення списку завантажених випусків.
• : відображення збережених статей за категоріями.
• : відображення докладних відомостей про програми або змінення установок.
2 Натисніть Завантажити. Відобразиться зображення з відомостями про стан завантаження.
Перегортайте обкладинки, щоб завантажити інші статті.
95
Корисні програми та функції
Відкриття та перегляд статей
Коли завантаження буде завершено, натисніть обкладинку випуску та перегляньте наявні сторінки.
Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:
• : відображення списку завантажених випусків.
• : відтворення наявних відео- або аудіозаписів.
• : відображення збережених статей за категоріями.
• : відображення та пошук індексу різних компаній.
• : відображення заголовків або статей за категоріями.
• : збереження статті до списку вирізок.
• : змінення розміру шрифту.
• : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
Кількість доступних опцій залежить від відкритої наразі статті.
Dropbox
Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за
допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій
автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими пристроями, на яких інстальовано
Dropbox.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Торкніться Dropbox на екрані програм.
Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до
заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.
Скористайтеся такими функціями:
• Файли: завантаження або відкриття файлів. Торкніться
, щоб завантажити файли.
• Фото: перегляд завантажених фотографій або відео. Торкніться , щоб надати доступ до
файлів чи видалити їх; також цей значок можна торкнутися для створення альбомів.
• Сповіщення: перегляд сповіщень.
96
Корисні програми та функції
Evernote
Використовуйте цю програму для створення та синхронізації мультимедійних приміток, а також
обміну ними. Примітки можна сортувати у блокноті, а також додавати до них теги, що дає змогу
ефективно керувати своїми ідеями.
Натисніть Evernote на екрані програм.
Увійдіть у свій обліковий запис Evernote. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його. Щоб
завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Відображення
відомостей про
пам’ять і обліковий
запис.
Пошук приміток.
Синхронізація
приміток з обліковим
записом або змінення
установок.
Перегляд приміток у
різних режимах.
Створення приміток із
використанням різних
опцій.
97
Корисні програми та функції
Створення приміток
Під час створення приміток можна використовувати різні зображення, записи голосу та інші
вкладення. Також можна вибрати опцію створення примітки.
Під час створення примітки використовуйте такі опції:
• : встановлення нагадування для примітки.
• : вкладення файлів або використання додаткових опцій.
• : створення фотографії та її додавання до примітки.
• → Зберегти: збереження примітки.
• → Налаштування: доступ до інших опцій.
Видалення приміток
Натисніть і утримуйте примітку й натисніть Вилучити.
Flipboard
Використовуйте цю програму для перегляду інтерактивних оновлень соціальних мереж, а також
новин у персоналізованому журналі.
Торкніться Flipboard на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання налаштувань до
заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити налаштування.
На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.
98
Корисні програми та функції
Hancom Office Viewer
Про Hancom Office Viewer
Використовуйте цю програму для перегляду документів у різних форматах, включно з
електронними таблицями та презентаціями.
Натисніть Hancom Office Viewer на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук документів
Натисніть Hancom Office Viewer на екрані програм.
Натисніть Відкриття для пошуку потрібного документа.
Сортування
документів і папок.
Створення папки.
Вибір документів або
папок.
Отримання нових
документів і папок.
Змінення режиму
перегляду.
Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, натисніть Останні документи.
99
Корисні програми та функції
Перегляд документів
Натисніть Hancom Office Viewer на екрані програм.
Натисніть документ у розділі Останні документи або в папці.
Керування документами
Натисніть Hancom Office Viewer на екрані програм.
Під час перегляду документа натисніть
такими опціями.
, виберіть потрібні документи або папки та скористайтеся
• : перейменування документа або папки.
• : копіювання документів або папок до іншої папки.
• : переміщення документів або папок до іншої папки.
• : видалення документів або папок.
• : надсилання документів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
• : пошук документів.
NYTimes
Використовуйте цю програму для перегляду та пошуку різноманітних статей тощо.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
1 Натисніть NYTimes на екрані програм.
2 Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
3 Натисніть статтю, щоб переглянути її.
Під час перегляду статті можна скористатися такими опціями:
• : перегляд коментарів до статті, які залишили інші користувачі.
• : надсилання поточної сторінки іншим користувачам.
• : додавання статті до списку статей.
• : додавання власних анотацій до статті.
• : відкриття додаткових опцій або змінення установок.
100
Корисні програми та функції
Програми Google
Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для
використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткові відомості
дивіться у розділі «Налаштування облікових записів».
Щоб переглянути додаткову інформацію про програми, відкрийте меню довідки для кожної
програми.
Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або
оператора зв’язку.
Chrome
Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.
Gmail
Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.
Google+
Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші
користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших
фотографій і відео тощо.
Карти
Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей
про розташування різних закладів.
Google Play Музика
Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.
Play Фільми
Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з
веб-сайту Play Маркет.
101
Корисні програми та функції
Play Книги
Завантаження різних книг із веб-сайту Play Маркет та їх читання.
Play Преса
Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.
Play Ігри
Завантаження ігор із веб-сайту Play Маркет і гра в них з іншими користувачами.
Диск
Збереження вмісту у хмарному сховищі для отримання до нього доступу з будь-якого місця та
обміну цим вмістом з іншими користувачами.
YouTube
Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.
Фото
Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження
до служби Google+.
Hangouts
Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень,
емозначків і функції відеовиклику.
Google
Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.
Голосовий пошук
Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.
102
Підключення до інших
пристроїв
Bluetooth
Про функцію Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних
цілей).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
103
Підключення до інших пристроїв
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth, натисніть
повзунок Bluetooth, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім натисніть СКАНУВАТИ.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться імені пристрою.
2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть
увімкнути на ньому опцію видимості.
3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями
Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче
наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.
Надсилання зображення
1 На екрані програм торкніться Галерея.
2 Виберіть зображення.
3 Торкніться → Bluetooth і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.
Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться ім’я
пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не
потрібне).
Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть
увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою
іншими пристроями.
4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.
104
Підключення до інших пристроїв
Отримання зображення
У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації
→ Альбом → в папці
Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі Галерея →
Download.
Завершення підключення між пристроями Bluetooth
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
2 Торкніться поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.
3 Торкніться Від’єднати.
Wi-Fi Direct
Використання функції Wi-Fi Direct
За допомогою Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через
мережу Wi-Fi без використання точки доступу.
Підключення до інших пристроїв
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім натисніть
повзунок Wi-Fi, щоб увімкнути відповідну функцію.
2 Торкніться
→ Wi-Fi Direct.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Щоб змінити ім’я пристрою, торкніться → Перейменувати пристрій.
4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.
105
Підключення до інших пристроїв
Надсилання та отримання даних
З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або
медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.
Надсилання зображення
1 На екрані програм торкніться Галерея.
2 Виберіть зображення.
3 Торкніться → Wi-Fi Direct і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.
4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.
Отримання зображення
У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації
→ Альбом → в папці
Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі Галерея →
Download.
Завершення підключення між пристроями
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi.
2 Торкніться → Wi-Fi Direct.
На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.
3 Торкніться ЗАВЕРШИТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ → ОК, щоб відключити пристрої.
106
Підключення до інших пристроїв
Швид. з’єднання
Про функцію швидкого з’єднання
Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до
них.
• Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту,
до якого надається спільний доступ.
• Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно
підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».
Дії перед використанням цієї функції
• У разі підключення до пристрою з підтримкою функції Quick Connect увімкніть екран
пристрою, щоб його можна було виявити.
• У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію Швидке з'єднання, переконайтеся,
що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.
Підключення до інших пристроїв
1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Швид. з’єднання.
Коли панель буде відкрито, функція Wi-Fi увімкнеться автоматично, а пристрій здійснить пошук
наявних поблизу пристроїв.
2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на
екрані для встановлення підключення між пристроями.
Аби дозволити пристроям поблизу здійснювати пошук вашого пристрою та підключатися до
нього, торкніться ДОДАТКОВО → Установити видимість пристрою → Видимість пристрою
та встановіть прапорець поряд із цією опцією.
Повторний пошук пристроїв
Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.
Торкніться ОНОВИТИ і виберіть пристрій зі списку виявлених пристроїв.
107
Підключення до інших пристроїв
Обмін вмістом
Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.
1 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Швид. з’єднання.
2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.
3 Торкніться Спільний доступ до вмісту і виберіть категорію мультимедійних файлів.
4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться ГОТОВО.
Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.
SideSync
Вступ
Завдяки програмі SideSync ви можете доволі просто надавати доступ до вашого екрана та даних
для користувачів смартфонів та планшетів Samsung Android, а також будь-яких комп'ютерів. Так
само можна ознайомлюватися зі сповіщеннями на приладній дошці або в спливаючих вікнах.
Перед початком використання функції
• Програму SideSync має бути встановлено на обох пристроях, між якими має здійснюватися
підключення. Якщо SideSync не встановлено, скористайтеся одним з наступних способів
завантаження та встановлення цієї програми.
– – Щоб завантажити та встановити SideSync на планшет або смартфон Samsung Android,
знайдіть програму SideSync у магазині Galaxy Apps або Play Маркет. Якщо ваш пристрій не
підтримує SideSync, є ймовірність, що вам не вдасться відшукати програму.
– – Для завантаження та встановлення SideSync на ваш комп'ютер відвідайте веб-сайт
www.samsung.com/sidesync. На цій веб-сторінці так само міститься інформація про
системні вимоги для SideSync.
• Для з'єднання планшета та смартфона вони мають підтримувати технологію Wi-Fi Direct.
• Щоб підключити планшет до комп'ютера через бездротовий зв'язок, вони мають бути
підключені через одну точку бездротового доступу.
108
Підключення до інших пристроїв
Підключення до комп'ютерів або смартфонів
Підключення до комп'ютера
1 Підключіть ваш планшет до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Ви так само можете підключити обидва пристрої до однієї точки доступу.
2 Запустіть програму SideSync на обох пристроях.
3 Натисніть ЗАПУСТИТИ на обох пристроях.
Обидва пристрої здійснять пошук одне одного та встановлять між собою зв'язок. Після цього
на вашому комп'ютері з'явиться приладна дошка.
Підключення до смартфона за допомогою функції Wi-Fi Direct
1 Запустіть програму SideSync на планшеті та смартфоні.
2 Натисніть ЗАПУСТИТИ на обох пристроях.
Обидва пристрої здійснять пошук одне одного та встановлять між собою зв'язок.
3 На вашому планшеті виберіть свій смартфон у списку розпізнаних пристроїв.
4 На смартфоні необхідно прийняти запит на підключення.
На вашому планшеті з'явиться приладна дошка.
109
Підключення до інших пристроїв
Автоматичне підключення пристроїв
Якщо обидва пристрої вже підключалися один до одного, їх можна налаштувати так, щоб вони
автоматично підключалися повторно.
На планшеті натисніть SideSync → ДОДАТКОВО → Установки, а потім натисніть повзунок
Пристрої для автопідкл., щоб активувати функцію автоматичного підключення. Так само на
приладній дошці можна натиснути ІНШЕ → Настройки → З’єднання та активувати функцію
автоматичного підключення.
Використання приладної дошки
Запускайте програми, які часто використовуються, або ж переглядайте сповіщення зі свого
планшета.
При натисненні на сповіщенні запуститься відповідна програма. Нижче зображено приладну
дошку планшета на комп'ютері.
Згортання приладної дошки.
Доступ до інших опцій.
Закриття приладної дошки.
Увімкнення віртуального екрана
планшета.
Додавання інших програм.
Торкніться сповіщення та
скористайтеся доступними
опціями.
Ви можете повторно впорядковувати або видаляти програми, клацаючи правою клавішею миші на
значку програми.
Продовження відтворення медіаданих
Ви можете призупиняти музичні композиції чи відеозаписи на своєму планшеті та продовжувати
відтворення на іншому пристрої.
На приладній дошці натисніть кнопку відтворення на контролері прослуховування музики або ж
на сповіщенні відео. Відтворення на планшеті призупиниться, після чого воно розпочнеться вже на
іншому пристрої.
Контролер прослуховування музики та сповіщення відео відображатимуться на
підключеному пристрої лише при відтворенні мультимедійних файлів за допомогою
програми для музики чи відео за замовчуванням.
110
Підключення до інших пристроїв
Надання спільного доступу до веб-сторінки
Ви можете відкривати веб-сторінку на планшеті та відображати її у веб-браузері на підключеному
пристрої.
Під час перегляду веб-сторінок з планшета на приладній дошці відображатиметься сповіщення про
доступ до інтернету. Виберіть сповіщення на приладній дошці. Після цього та сама веб-сторінка
відкриється на підключеному пристрої.
Використання віртуального екрана
Програма SideSync дублює екран пристрою на іншому пристрої. При цьому можна застосовувати
функції пристрою за допомогою віртуального екрана. Нижче зображено екран віртуального
планшета на комп'ютері.
На приладній дошці натисніть Tablet screen.
• Деякі функції можуть не запускатися через віртуальний екран.
• Вигляд віртуального екрана та функції, доступні з нього, можуть різнитися залежно від
підключеного пристрою.
Згортання
віртуального екрана.
Закриття віртуального
екрана.
Розгортання
віртуального
екрана.
111
Підключення до інших пристроїв
Натисніть
і скористайтеся такими опціями:
• Завжди поверх інших вікон: налаштування віртуального екрана таким чином, щоб він весь
час відображався вгорі.
• Повернути: повернути екран.
• Прозорість вікна: регулювання рівня прозорості віртуального екрана.
• Зйомка: створення знімка екрана.
• Увімкнення режиму «Презентація»: вмикає керування екраном планшета як з комп'ютера, так
і з планшета одночасно. Доступність цієї функції залежить від підключеного пристрою.
• Додати до обраного: додавання поточної програми до приладної дошки.
Для переміщення віртуального екрана клацніть у верхній частині віртуального екрана та
перетягніть його до нового місця.
Щоб налаштувати розмір віртуального екрана, перемістіть курсор миші на край віртуального
екрана, а потім клацніть та перетягніть рамку.
Перемикання між екранами
Щоб скористатися власним екраном планшета, натисніть клавішу живлення або клавішу «Додому»
на ньому. При цьому віртуальний екран вимкнеться і відобразиться екран планшета.
Щоб повернутися до віртуального екрана, клацніть у віртуальному екрані планшета на комп'ютері.
При цьому власний екран планшета вимкнеться і відобразиться віртуальний екран.
Ви можете переглядати віртуальний екран та екран підключеного пристрою, а також
→ Увімкнення
керувати цими екранами одночасно. На віртуальному екрані натисніть
режиму «Презентація», щоб увімкнути екран підключеного пристрою. Доступність цієї
функції залежить від підключеного пристрою.
112
Підключення до інших пристроїв
Обмін файлами та вмістом буферу обміну
Копіювання файлів на комп'ютер
1 Натисніть та утримуйте файл, щоб увійти до режиму редагування на віртуальному екрані
планшета.
2 Установіть прапорець поряд з іншими файлами, які слід скопіювати.
3 Натисніть та утримуйте виділені файли, а потім перетягніть їх за межі віртуального екрана.
Файли буде скопійовано до зазначеного розташування.
Наприклад, при переміщенні зображення з планшета до документа Word, відкритого на вашому
комп'ютері, зображення буде вставлено до документа Word.
Копіювання файлів на планшет
Виберіть файли на комп'ютері та перетягніть їх на приладну дошку або ж на віртуальний екран
планшета. Файли буде збережено в папці Мої файли → Пам'ять пристрою → SideSync.
При створенні звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти на віртуальному
екрані скопійовані файли буде прикріплено до цього повідомлення.
У момент, коли одночасно ввімкнено віртуальний та власний екран планшета, ви не
зможете обмінюватися файлами.
Обмін вмістом буфера обміну
Завдяки функції обміну вмістом буфера обміну ви можете зручно копіювати та вставляти текст між
різними підключеними пристроями. Скопіюйте або виріжте текст на віртуальному екрані та вставте
його до текстового поля за межами віртуального екрана (або навпаки).
113
Підключення до інших пристроїв
Надання спільного доступу до клавіатури та миші комп'ютера
Скористайтеся екраном вашого планшета в якості другого монітора та керуйте роботою за
допомогою клавіатури та миші комп'ютера.
1 На приладній дошці натисніть ІНШЕ → Увімкнути спільний доступ до клавіатури та миші.
Якщо відкрито віртуальний екран, він зникне з екрана комп'ютера.
2 Щоб перейти на екран планшета, перемістіть вказівник миші до лівого або правого краю
екрана комп'ютера.
Указівник миші з'явиться на екрані вашого планшета.
3 Скористайтеся клавіатурою та мишою комп'ютера для виконання таких дій на вашому
планшеті, як введення тексту, копіювання та вставлення вмісту, а також вибір елементів.
Щоб повернутися до керування комп'ютером за допомогою миші, поверніть вказівник на
екран комп'ютера.
114
Підключення до інших пристроїв
Screen Mirroring
Про функцію дублювання екрана
Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою
адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.
Пристрої з можливістю
дублювання екрана
(адаптер AllShare Cast,
HomeSync)
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
• Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не
використовується.
• У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync можуть
не бути виявлені чи підключені.
• Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції
у разі відтворення відео чи ігор.
115
Підключення до інших пристроїв
Перегляд вмісту на телевізорі
Перш ніж підключати до пристрою телевізор, встановіть підключення між телевізором і пристроєм
із підтримкою функції дублювання екрана. Інформацію про встановлення підключення дивіться у
посібнику користувача до пристрою. Описані нижче дії наводяться як приклад перегляду вмісту на
телевізорі, підключеному за допомогою адаптера AllShare Cast.
1 Підключіть пристрій із підтримкою функції дублювання екрана до телевізора за допомогою
кабелю HDMI.
2 На телевізорі виберіть режим підключення, наприклад через HDMI, для підключення до
зовнішнього пристрою.
3 На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Screen Mirroring.
Відобразиться список виявлених пристроїв.
4 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.
На екрані телевізора відобразиться вміст екрана пристрою.
Під час першого підключення пристрою натисніть й утримуйте ім’я адаптера в списку та
введіть PIN-код, відображений на екрані телевізора.
5 Відкрийте файл або розпочніть його відтворення, а потім скористайтеся клавішами пристрою
для керування відображенням.
116
Підключення до інших пристроїв
Мобільний друк
Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень
або документів.
Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
Підключення до принтера
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Друк, виберіть тип принтера,
а потім натисніть повзунок у верхній правій частині екрана, щоб увімкнути відповідну функцію.
Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій.
Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.
Щоб додати принтера вручну, натисніть → Додати принтер → ADD PRINTER, введіть додаткові
відомості й натисніть OK.
Щоб змінити установки друку, натисніть → Налаштування.
Друк вмісту
Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться → Друк →
принтери і виберіть принтер.
117
→ Усі
Диспетчер пристрою та даних
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Оновлення за допомогою безпровідної технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Про пристрій → Зав. файли оновл.
вручну.
Оновлення за допомогою програми Samsung Kies
Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму
Samsung Kies і підключіть пристрій до комп’ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій,
таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову вікні. Торкніться у
ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення
дивіться у довідці до програми Samsung Kies.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення.
118
Диспетчер пристрою та даних
Передача файлів між пристроєм і комп’ютером
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
Не від’єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до
втрати даних або пошкодження пристрою.
• Не відключайте пристрій від комп’ютера під час відтворення на підключеному
комп’ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено,
відключіть пристрій від комп’ютера.
• У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не
встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB
комп’ютера.
Підключення в режимі медіапристрою
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Надсилання медіафайлів через USB → Передавання
медіафайлів.
Торкніться Передавання зображень, якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media
Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано
потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
119
Диспетчер пристрою та даних
Підключення за допомогою програми Samsung Kies
Samsung Kies – це комп’ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими
даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із
веб-сайту Samsung.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не
запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.
2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.
Створення резервних копій і відновлення даних
Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете
створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання,
щоб отримати до них доступ у майбутньому.
Використання облікового запису Google
1 Торкніться Налаштування на екрані програм.
2 Натисніть ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання → Дані, а потім натисніть
повзунок, щоб увімкнути відповідну функцію.
3 Торкніться Облікові записи і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного
копіювання.
Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра
налаштування. Майстер налаштування можна запустити та відкрити за допомогою
скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до
облікового запису Google за допомогою майстра налаштування, відновлення даних
резервного копіювання буде неможливим.
120
Диспетчер пристрою та даних
Використання облікового запису Samsung
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Додати
обліковий запис → Обліковий запис Samsung, а потім увійдіть у свій обліковий запис
Samsung.
2 Торкніться Налаштування на екрані програм.
3 Натисніть ЗАГАЛЬНІ → Хмарне сховище → Резервне копіювання, встановіть прапорці
поряд з об’єктами, для яких потрібно створити резервні копії, і натисніть ЗДІЙСНИТИ РЕЗ.
КОПІЮВАННЯ.
Щоб відновити дані, відкрийте екран програм, натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ →
Хмарне сховище → Відновити, виберіть потрібні об’єкти та натисніть ВІДНОВИТИ ЗАРАЗ.
Скидання налаштувань до заводських значень
Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури
обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову
інформацію дивіться у розділі «Створення резервних копій і відновлення даних».
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання
→ Скинути до заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Пристрій буде автоматично перезавантажено.
121
Налаштування
Про налаштування
Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм
і додавання облікових записів.
Торкніться Налаштування на екрані програм.
Для пошуку налаштувань за ключовими словами торкніться
.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім натисніть повзунок Wi-Fi, щоб
увімкнути відповідну функцію.
Пристрій забезпечує стабільне підключення до мережі завдяки функції автоматичного вибору
мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу.
Щоб скористатися опціями, торкніться .
• Сканувати: пошук доступних мереж.
• Wi-Fi Direct: активація безпосереднього підключення через Wi-Fi та пряме підключення
пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi для організації спільного доступу до файлів.
• Додатково: налаштування Wi-Fi.
• Кнопка WPS: під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
• Введення PIN-коду WPS: Під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS
PIN.
• Спільний доступ до профілю Wi-Fi: надання спільного доступу до профілів Wi-Fi.
• Довідка: відображення довідкових відомостей стосовно використання функції Wi-Fi.
122
Налаштування
Установка режиму сну для функції Wi-Fi
Торкніться → Додатково → Wi-Fi у режимі сну.
Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо
таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо
встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних.
Щоб уникнути додаткових витрат, установіть для цієї опції значення Завжди.
Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі
Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення
про їх доступність.
Натисніть → Додатково та встановіть прапорець біля опції Сповіщення про мережі, щоб
увімкнути цю функцію.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth, а потім натисніть повзунок Bluetooth,
щоб увімкнути відповідну функцію.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Тривалість видимості: установка тривалості видимості пристрою.
• Отримані файли: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Перейменувати пристрій: змінення імені пристрою.
• Довідка: відображення довідкової інформації стосовно функції Bluetooth.
Без зв’язку
Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Без зв’язку.
123
Налаштування
Використання даних
Відстеження обсягу використання даних.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Використання даних.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Мобільні точки доступу: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання
програмами, які запущено у фоновому режимі.
Розташування
Зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Розташування, а потім натисніть повзунок
Розташування, щоб увімкнути відповідну функцію.
• Режим: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
• Покращення точності: дозволяє пристрою автоматично здійснювати сканування Wi-Fi та
Bluetooth для підвищення точності визначення розташування.
• Останні запити щодо розташування: перегляд інформації стосовно програм, які запитують
відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
• Служби розташування: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
• Мої місця: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли
для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.
Інші мережі
Налаштування використання мереж.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Інші мережі.
VPN
Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до
них.
Ethernet
Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією
опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.
124
Налаштування
Пристрої поблизу
Зміна налаштувань надання спільного доступу до вмісту в разі підключення пристрою до наявних
поблизу пристроїв.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Пристрої поблизу, а потім натисніть повзунок
Пристрої поблизу, щоб увімкнути відповідну опцію.
• Ім'я пристрою: введення імені медіасервера для пристрою.
• Вміст для відправки: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
• Дозволені пристрої: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого
пристрою.
• Заборонені пристрої: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого
пристрою.
• Завантажити до: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
• Отримання файлів з інш. пристроїв: встановлення дозволу на завантаження з інших
пристроїв.
Друк
Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете
здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу
Wi-Fi або хмарні служби.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Друк.
Screen Mirroring
Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Screen Mirroring.
125
Налаштування
ПРИСТРІЙ
Звуки та сповіщення
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
На екрані налаштувань торкніться ПРИСТРІЙ → Звуки та сповіщення.
• Сповіщення: регулювання гучності сповіщень.
• Медіадані: регулювання гучності музики та відео.
• Система: регулювання гучності системних звуків.
• Режим звуку: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
• Інтенсивність вібрації: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
• Звук дзвінка сповіщення: вибір мелодії дзвінка для таких подій, як вхідні повідомлення.
• Інші звуки: змінює системні налаштування звуку.
• Не турбувати: налаштування пристрою на вимкнення звуків вхідних викликів і сповіщень,
окрім тих звуків, для яких зроблено винятки.
• Сповіщення на екрані блокування: можливість встановити функцію відображення вмісту
сповіщень на заблокованому екрані.
• Сповіщення програми: змінення налаштувань сповіщень для кожної програми.
• Доступ до сповіщень: програми відображатимуть всі їхні сповіщення на панелі сповіщень.
126
Налаштування
Дисплей
Змінення установок дисплея.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Дисплей.
• Шрифт:
– – Стиль шрифту: змінення типу шрифту для відображення тексту.
– – Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Обертання екрана: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання
пристрою.
– – Розумне обертання: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого
обличчя.
• Розумне очікування: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього
дивитеся.
• Автовимкнення екрана: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням
підсвічування дисплея.
• Режим екрана:
– – Адаптивний екран: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів
відображення.
– – Кіно AMOLED: використовується для виразнішого зображення.
– – Фото AMOLED: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до
природних.
– – Основний: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим
освітленням.
• Режим читання: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим
читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
• Автоматична яскравість: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за
допомогою регулювання яскравості дисплея.
• Екранна заставка: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або
зарядження.
• Підсвічування клавіш: встановлення тривалості підсвічування кнопки останніх програм і
кнопки «Назад».
• Збільшення чутливості: використання сенсорного екрана, якщо на руки одягнено рукавички.
Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не
розпізнаватися.
127
Налаштування
Заставка
Змінення установок заставки.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Заставка.
• Головний екран: вибір фонового зображення для класичного головного екрана.
• Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана блокування.
• Головний екран та екран блокування: вибір фонового зображення для класичного головного
екрана та екрана блокування.
Екран блокування
Зміна налаштувань екрана блокування.
• На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Екран блокування.
Блокування екрана: зміна
способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраного
способу блокування екрана.
• Опції віджета годинника: налаштування конфігурації віджета годинника.
– – Розмір годинника: змінення розміру годинника.
– – Показати дату: відображення дати разом з годинником.
• Ярлики: Відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх
змінення.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Інформація власника: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
• Ефект розблокування: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
• Допоміжний текст: відображення тексту довідки на екрані блокування.
Кілька вікон
Використання режиму кількох вікон.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Кілька вікон, а потім натисніть повзунок Кілька вікон,
щоб увімкнути відповідний режим.
• Відкрити у кількох вікнах: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності
під час відкриття файлів програм Мої файли або Відео. Також ця функція вмикатиметься під
час перегляду вкладень, наявних у повідомленнях.
128
Налаштування
Панель сповіщень
Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Панель сповіщень.
• Налаштування яскравості: налаштування пристрою на відображення панелі регулювання
яскравості екрана на панелі сповіщень.
• Рекомендовані програми: відображення списку рекомендованих програм на панелі
сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
• Кнопки швидкого доступу: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які
відображуються на панелі сповіщень.
Інструменти
Встановлення використання панелі інструментів.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Інструменти, а потім натисніть повзунок Інструменти,
щоб увімкнути відповідну функцію.
Відображення на панелі інструментів списку програм. Щоб змінити список програм, натисніть
.
Рухи
Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на
пристрої.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Рухи.
• Вимкнути звук:
– – Розміщення долоні на екрані: налаштування пристрою на вимкнення звуку будильників
рухами долоні.
• Проведення долонею: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо
по екрану.
129
Налаштування
Спеціальні можливості
За допомогою цієї функції можна зробити використання пристрою зручнішим.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Спеціальні можливості.
• Зір: налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
– – Switch Access: налаштування пристрою на керування екранними меню шляхом натискання
фізичних кнопок на пристрої.
– – TalkBack: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для
перегляду довідки про застосування цієї функції торкніться НАЛАШТУВАННЯ → Запустити
посібник "Дослідження дотиком".
– – Темний екран: блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити
відображений на ньому вміст.
– – Швидке введення: введення символу в разі відпускання пальця, наведеного на символ на
клавіатурі. Цю функцію можна використовувати для введення символів замість відпускання
пальця та подвійного натискання на екран.
– – Промовляння паролів: встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої
функції TalkBack.
– – Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
– – Шрифти вис. контрастності: налаштування кольору та накреслення шрифтів для
підвищення рівня контрасту між текстом і фоном.
– – Жести масштабування: переводить пристрій у режим збільшення відображеного на екрані
вмісту, а також певної ділянки екрана.
– – Нагадування про сповіщення: періодичне нагадування про наявність непереглянутих
сповіщень.
– – Негативні кольори: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
– – Коригування кольорів: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає,
що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
– – Ярлик спецільних можливостей: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати
кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома
пальцями.
– – Налаштування TTS: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що
використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.
130
Налаштування
• Слух: налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
– – Сповіщення спалахом: встановлення спалаху на спрацювання в момент отримання
сповіщень або ввімкнення сигналу будильника.
– – Вимкнути всі звуки: вимкнення всіх звуків пристрою, таких яких звуки медіа.
– – Субтитри Samsung (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Субтитри Google (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Звуковий баланс: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
– – Монозвук: переключення якості відтворення звуку зі стерео на моно в разі підключення
гарнітури.
• Моторика та взаємодія: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з
обмеженою рухливістю.
– – Допоміжне меню: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які
підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити
меню, відображене на значку ярлика.
– – Затримка дотику: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
– – Керування взаємодією: увімкнення режиму керування взаємодією для заборони
реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.
• Безпосередній доступ: вказує пристрою на необхідність відкривати меню спеціальних
можливостей в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
• Режим одного натискання: настроювання пристрою для керування сповіщеннями за
допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
• Керування спеціальними можливостями: імпортування чи експортування параметрів
доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
• Послуги: перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.
131
Налаштування
Користувачі
Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування
цими профілями. Додаткові відомості див. у розділі «Декілька користувачів».
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Користувачі.
Особистий режим
Увімкнення конфіденційного режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших
особистих даних.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Особистий режим, а потім натисніть повзунок
Особистий режим, щоб увімкнути відповідний режим.
• Тип доступу до особистого режиму: встановлення або змінення способу розблокування, що
має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.
• Автоматичне вимкнення: пристрій автоматично виходитиме з особистого режиму після
вимкнення екрана.
Відбитки пальців
Реєстрація відбитків пальців на пристрої для захисту пристрою або входу до облікового запису
Samsung.
На екрані установок натисніть ПРИСТРІЙ → Відбитки пальців.
• Диспетчер відбитків пальців: реєстрація та видалення відбитків пальців.
• Зміна резервного пароля: змінення альтернативного паролю, який можна буде використати,
якщо пристрій не розпізнає відбитки пальців.
• Блокування екрана: зміна способу блокування екрана.
• Вхід на Веб-сайти: дозволяє пристрою автоматично входити на веб-сторінки.
• Вхід в Samsung account: підтвердження облікового запису Samsung за допомогою відбитків
пальців.
132
Налаштування
ЗАГАЛЬНІ
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи.
Хмарне сховище
Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним
сховищем Dropbox.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Хмарне сховище.
Резервне копіювання та скидання
Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання.
• Дані: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
• Облікові записи: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
• Автовідновлення: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення
програм на пристрої.
• Скинути налаштування мережі: повернення налаштувань підключення до мережі до
стандартних заводських установок.
• Скинути до заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських
значень і видалення всіх даних.
Мова та введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Мова та введення.
Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
133
Налаштування
Стандартний
Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
Клавіатура Samsung
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Прогнозування тексту: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того,
можна змінити налаштування прогнозування слів.
• Автозаміна: виправлення неправильно написаних і неповних слів в разі натискання клавіші
пробілу.
• Починати з великої літери: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації,
як крапка та знаки питання й оклику.
• Авто відступ: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
• Автоматична пунктуація: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
• Проведення по клавіатурі:
– – Немає: налаштування пристрою на вимкнення функції перемикання між клавіатурами.
– – Безперервне введення: Введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
– – Керування курсором: увімкнення функції навігації з використанням Smart Keyboard для
переміщення курсора за допомогою клавіатури.
• Звук: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
• Вібрація: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.
• Перегляд символів: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
• Скинути налаштування: скидання налаштувань клавіатури Samsung.
134
Налаштування
Голосовий ввід Google
• Мови: вибір мов введення тексту.
• Розпізнавання "Ok Google": запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди
Ok Google під час використання програми пошуку.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Гарнітура: встановлення на екрані блокування дозволу на використання пристроїв, які
надають можливість активувати режим «Вільні руки».
• Вивід мовлення: увімкнути голосові підказки для озвучення поточної дії.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантажити та встановити мовні дані для голосового
введення в режимі офлайн.
• Блокувати нецензурні слова: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час
голосового введення.
• Гарнітура Bluetooth: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон
гарнітури Bluetooth у разі її підключення.
Налаштування TTS
• Вибрана система синтезу: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування
систем синтезу мовлення, торкніться .
• Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
• Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
• Статус стандартної мови: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції
перетворення тексту на мовлення.
Швидкість вказівника
Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.
135
Налаштування
Дата й час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Дата й час.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між
часовими поясами.
• Установити дату: встановлення поточної дати вручну.
• Установити час: встановлення поточного часу вручну.
• Вибрати часовий пояс: встановлення домашнього часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: Відображення часу у 24-годинному форматі.
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуарів.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Аксесуари.
• Режим виводу звуку: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для
підключення пристрою до зовнішніх пристроїв. Деякі пристрої можуть не підтримувати
налаштування об’ємного звуку.
• Аудіовихід: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення
пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування
об’ємного звуку.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Акумулятор.
• Проц. відн. у рядку стану: Відсоток заряду батареї.
136
Налаштування
Енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань. Додаткову інформацію дивіться
у розділі «Функція енергозбереження».
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Енергозбереження.
• Енергозбереження: Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
– – Розпочати енергозбереж.: автоматична активація режиму енергозбереження, коли рівень
заряду акумулятора досягає попередньо заданого рівня.
– – Обмежити всі фонові дані: попередження використання підключення для передачі
мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.
• Удосконалений режим енергозбереження: застосування спрощеного макета та обмеження
доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду
акумулятора.
Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор
пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань
пристрою та умов, у яких він використовується.
Пам'ять
Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.
137
Налаштування
Безпека
Зміна налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Безпека.
• Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому.
Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
• Невідомі ресурси: надання дозволу на встановлених програм із невідомих джерел.
• Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої.
Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.
Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може
тривати понад годину.
• Шифрування SD-карти: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.
У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських
значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед
скиданням налаштувань пристрою.
• Віддалене керування: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або
викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в
обліковий запис Samsung.
• Перейти на веб-сайт: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна
слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my
mobile.
• Зробити паролі видимими: встановлення відображення паролів під час їх введення на
пристрої.
• Оновлення політики безпеки: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень
системи безпеки та їх завантаження.
• Звіти про безпеку: автоматичне надсилання оновлених звітів про безпеку в компанію
Samsung.
• Тип місця збереження: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
• Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного
використання різноманітних програм.
• Установка сертифікатів: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній
пам’яті.
• Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання
пароля.
• Надійні агенти: перегляд довірених програм безпеки (trust agents), встановлених на пристрої.
138
Налаштування
• Закріплення вікон: налаштування пристрою на закріплення вибраної програми на екрані.
• Доступ до дан. про викор.: перегляд програм, які можуть отримати доступ до історії
використання пристрою.
• Smart Lock: налаштування пристрою на обхід екрана блокування у разі виявлення довірених
пристроїв або місць розташування даних.
• Дозв. на режим «Не турб.»: перегляд списку функцій та програм, для яких встановлено
дозвіл на користування цими функціями. Крім того, можна змінити дозволи для функції «Не
турбувати».
Про пристрій
Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
На екрані установок натисніть ЗАГАЛЬНІ → Про пристрій.
ПРОГРАМИ
Диспетчер програм
Перегляд програм, установлених на пристрої, і керування ними.
На екрані установок натисніть ПРОГРАМИ → Диспетчер програм.
Програми за замовчуванням
Вибір стандартних налаштувань для використання програм.
На екрані установок натисніть ПРОГРАМИ → Програми за замовчуванням.
139
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна
вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за
допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв’язку.
• Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2,
який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій,
повністю зарядіть акумулятор.
140
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі
виникла критична помилка
Спробуйте наступні рішення. Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Перезапуск пристрою
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити
програми або перезавантажити пристрій знову.
Примусове перезавантаження
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на дотик клавіш, одночасно натисніть і утримуйте клавішу
живлення та клавішу зменшення гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Скидання установок пристрою
Якщо способи вище не допомагають вирішити проблему, виконайте скидання налаштувань до
заводських значень.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання
→ Скинути до заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов’язково створіть резервні копії
всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.
141
Усунення неполадок
Інтернет часто від'єднується
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних
пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Зверніться до сервісного центру Samsung для заміни акумулятора.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його
використання
• Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур,
корисний заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби. Якщо пристрій перегрівається або нагрівається, не використовуйте
його протягом тривалого часу. Якщо пристрій не охолонув протягом тривалого часу, зверніться до
сервісного центру Samsung.
142
Усунення неполадок
Під час запуску камери відображаються повідомлення про
помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряд акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не
підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний
формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт
www.samsung.com.
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.
143
Усунення неполадок
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP
3 або пізнішої версії.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач
Windows 10 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
144
Авторське право
© Samsung Electronics, 2016
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або
зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі,
будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
Download PDF