Samsung | AC071JXSCEH/EU | Samsung AC071JXSCEH/EU Instalēšanas pamācība

AC071JXSCEH
AC100JXSCEH
AC100JXSCGH
AC125JXSCGH
Кондиціонер
посібник зі встановлення
imgaine the possibilities
Дякуємо за придбання цього виробу Samsung.
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 1
2016-06-21 오전 11:31:23
Зміст
Правила техніки безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Підготовка до встановлення зовнішнього блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вибір місця встановлення зовнішнього блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Встановлення зовнішнього блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Підключення кабелю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Додавання охолоджувача (R-410A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Підключення та видалення повітря із системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Розрізування/розвальцьовування трубок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Перевірка витоку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Дії з трубкою охолоджувача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Користування запірним клапаном . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Процедура закачування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Перевірка заземлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Перевірка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Встановлення перегородки від вітру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Усунення несправностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger,
headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other
types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
2
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 2
2016-06-21 오전 11:31:23
Правила техніки безпеки
Уважно дотримуйтесь описаних нижче правил техніки безпеки, оскільки вони є важливими для гарантії безпеки
обладнання.
УКРАЇНСЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Завжди від’єднуйте кондиціонер від джерела електроживлення перед його
обслуговуванням чи доступом до його внутрішніх компонентів.
• Встановлення і перевірка пристрою має здійснюватися кваліфікованими
спеціалістами.
• Кондиціонер не слід встановлювати в легкодоступному місці.
Загальна інформація
ffПерш ніж встановлювати кондиціонер, уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його в безпечному місці для
довідки після встановлення.
ffДля максимальної безпеки спеціалісти з монтажу повинні уважно прочитати подані далі попередження.
ffЗберігайте посібник з експлуатації та встановлення у безпечному місці й не забудьте передати його новому власнику в
разі продажу чи передачі кондиціонера.
ffУ цьому посібнику подано інформацію щодо встановлення внутрішнього блока з роздільною системою
кондиціонування повітря з двома блоками SAMSUNG. Використання інших типів блоків з іншими системами керування
може пошкодити блоки та призвести до втрати гарантії. Виробник не нестиме відповідальності за пошкодження,
спричинені використанням несумісних блоків.
ffВиробник не нестиме відповідальності за пошкодження, спричинені несанкціонованими змінами чи неправильним
підключенням електрики та неналежним дотриманням вимог, викладених у таблиці «Обмеження щодо експлуатації»,
що в посібнику, і це призведе до негайної втрати гарантії.
ffКондиціонер слід використовувати виключно за призначенням: внутрішній блок не підходить для встановлення у
місцях, які використовуються як пральні.
ffНе використовуйте пошкоджені блоки. У разі виникнення проблем вимкніть блок і від’єднайте його від джерела
електроживлення.
ffДля запобігання ураженню електричним струмом, виникненню пожежі чи травмуванню завжди зупиняйте блок,
вимикайте захисний вимикач і звертайтеся до центру технічної підтримки SAMSUNG, якщо з блока виходить дим,
кабель живлення гарячий чи його пошкоджено або ж блок дуже шумить.
ffРегулярно перевіряйте блок, електричні з’єднання, трубки охолоджувача і захисні пристосування. Ці операції мають
виконуватися лише кваліфікованими спеціалістами.
ffБлок містить рухомі частини, які завжди слід тримати подалі від дітей.
ffНе намагайтеся ремонтувати, переміщати, змінювати чи перевстановлювати блок. Виконання цих дій
неуповноваженими особами може спричинити ураження електричним струмом чи займання.
ffНе розбирайте і не видозмінюйте нагрівач на власний розсуд.
ffНе ставте на блок ємності з рідинами чи інші предмети.
ffУвесь матеріал, використаний для виробництва та упакування кондиціонера, придатний для переробки.
ffПакувальний матеріал і відпрацьовані батареї пульта дистанційного керування (елемент додаткової комплектації)
необхідно утилізувати відповідно до діючих законів.
ffКондиціонер містить охолоджувач, який необхідно утилізувати як спеціальні відходи. Після завершення терміну
експлуатації кондиціонер необхідно здати в уповноважений центр прийому чи повернути в магазин роздрібної торгівлі
для належної та безпечної утилізації.
3
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 3
2016-06-21 오전 11:31:23
Правила техніки безпеки
Встановлення виробу
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: у разі встановлення блока завжди спочатку під’єднуйте трубки охолоджувача, а потім –
електропроводи.
Завжди спочатку від’єднуйте електропроводи, а потім – трубки охолоджувача.
ffПісля отримання огляньте пристрій, щоб перевірити, чи його не було пошкоджено під час транспортування. Якщо
пристрій пошкоджено, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ його та негайно повідомте про пошкодження кур’єру чи продавцю (якщо
спеціаліст із монтажу чи уповноважений технічний спеціаліст отримав виріб від продавця).
ffПісля встановлення завжди перевіряйте роботу пристрою та розповідайте користувачеві про те, як користуватися
кондиціонером.
ffДля запобігання займанню, вибуху чи травмуванню не використовуйте кондиціонер у середовищах із небезпечними
речовинами чи біля обладнання, яке є джерелом відкритого вогню.
ffНаші блоки слід встановлювати з урахуванням відстаней, вказаних у посібнику зі встановлення, щоб забезпечити
доступність з обох сторін і можливість ремонту чи догляду. Компоненти блока мають бути доступними та легко
розбиратися без загрози життю людей чи пошкодження майна.
У зв’язку з цим у разі недотримання умов посібника зі встановлення кошти, необхідні для доступу до блоків та їх
ремонту (в УМОВАХ БЕЗПЕКИ, як викладено в найпоширеніших нормах), разом із ременями, драбинами, риштованням
чи будь-якою іншою системою підіймання, НЕ будуть вважатися частиною гарантійного зобов’язання, а турботою
користувача.
Лінія електропостачання, запобіжник чи автоматичний вимикач
ffЗавжди слідкуйте, щоб джерело електроживлення відповідало діючим стандартам безпеки. Завжди встановлюйте
кондиціонер відповідно до діючих місцевих стандартів безпеки.
ffЗавжди перевіряйте наявність відповідного заземлення.
ffСлідкуйте, щоб напруга та частота джерела електроживлення відповідали технічним характеристикам, а живлення було
достатнім для забезпечення роботи будь-якого іншого побутового пристрою, підключеного до тих самих електричних
ліній.
ffЗавжди слідкуйте, щоб роз’єднувач і захисний вимикач були відповідних розмірів.
ffСлідкуйте, щоб кондиціонер було підключено до джерела електроживлення відповідно до інструкцій на схемі
електричних з’єднань, що в посібнику.
ffЗавжди перевіряйте, чи електричні підключення (ввід кабелю, секція електропроводів, захисні пристосування тощо)
відповідають електротехнічним характеристикам та інструкціям на схемі електричних з’єднань. Завжди слідкуйте, щоб
усі з’єднання відповідали стандартам, які стосуються встановлення кондиціонерів.
ffУ разі підвищеної напруги пристрої слід повністю відключити від джерела електроживлення.
ffУникайте зміни конструкції кабелю живлення, використання подовжувачів, а також встановлення багатодротового
підключення.
-- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через заслабке з'єднання чи недостатню ізоляцію
та перевищення граничного струму.
-- Якщо все ж потрібно застосувати подовжувач через пошкодження лінії електричної мережі, див. «Етап 2.4. Додатково:
подовження кабелю живлення» в посібнику з монтажу.
4
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 4
2016-06-21 오전 11:31:23
Підготовка до встановлення зовнішнього блока
У кондиціонері використовується охолоджувач R-410A.
Розміри зовнішнього блока
360
384
330
620
УКРАЇНСЬКА
(Одиниці вимірювання: мм)
558
567
1095
1420
1395
940
Перенесення зовнішнього блока за допомогою стального троса
Закріпіть зовнішній блок за допомогою двох стальних тросів довжиною 8 м
або більше, як зображено на малюнку. Щоб захистити виріб від пошкоджень і
подряпин, розташуйте шмат тканини між зовнішнім блоком і сталевим тросом,
після чого перемістіть блок.
❋❋ Вигляд пристрою може відрізнятися від зображення залежно від моделі.
Сталевий трос
Тканина для
захисту панелі
Перенесення зовнішнього блока вручну
ffПереносячи зовнішній блок в руках на невелику відстань, візьміть до уваги подані далі вказівки.
-- Переносити зовнішній блок повинні дві особи, тримаючи його за ручку для транспортування.
-- Будьте обережні, щоб під час перенесення не пошкодити теплообмінник на задній стороні
зовнішнього блока.
-- Будьте обережні, щоб не травмуватися гострою поверхнею теплообмінника.
5
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 5
2016-06-21 오전 11:31:25
Вибір місця встановлення зовнішнього блока
Зовнішній блок
ffЗовнішній блок не можна ставити на бік або перевертати, оскільки мастило в компресорі може потрапити у систему
охолодження та серйозно пошкодити блок.
ffВиберіть місце, захищене від надмірної вологи, прямих сонячних променів та сильного вітру.
ffНе блокуйте коридори або галереї.
ffВиберіть місце для встановлення, де шум працюючого кондиціонера та потоку відпрацьованого повітря не турбуватиме
сусідів.
ffВиберіть місце, де до внутрішнього блока можна без зусиль під’єднати трубки і кабелі.
ffВстановлюйте зовнішній блок на рівній стійкій поверхні, яка витримає вагу пристрою та не сприятиме утворенню
зайвого шуму та вібрації.
ffВстановлюйте зовнішній блок таким чином, щоб потік повітря був скерований на відкриту ділянку.
ffЗабезпечте достатньо місця навколо зовнішнього блока, особливо до радіо, комп’ютера, стереосистеми тощо.
Внутрішній блок
Керування
1 м чи
більше
1 м чи більше
Запобіжник
льше
1,5 м чи бі
Запобіжник
Стереообладнання
ше
іль
и б ьше
ч
м
іл
1,5 чи б
м
5
,
1
чи
1,5 м
Зовнішній блок
300 мм
е
більш
Канал напрямної повітря
(Компанія Samsung не надає
цей виріб)
200 мм
ffЯкщо зовнішній блок встановлено на висоті, упевніться, що його основу надійно закріплено на місці.
ffЯкщо виріб встановлюється на узбіччі, його слід встановлювати на висоті понад 2 метри або ж зробити так, щоб тепло,
яке виводить зовнішній блок, не потрапляло безпосередньо на перехожих. (Підстава для застосування: перевірка
правил встановлення об’єкта в будівлі згідно закону Міністерства будівництва й транспорту.)
УВАГА!
• Ви придбали систему кондиціонування повітря та запросили для її встановлення відповідного спеціаліста.
• Пристрій потрібно встановлювати відповідно до державних норм щодо встановлення електричних пристроїв.
• Якщо вага зовнішнього блока перевищує 60 кг, радимо не встановлювати його на стіні – такі пристрої краще
встановлювати на підлозі.
6
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 6
2016-06-21 오전 11:31:25
ffВстановлюючи зовнішній блок біля морського узбережжя, оберігайте його від безпосередньої дії морського бризу.
Якщо ви не знайшли належного місця, захищеного від морського бризу, спорудіть захисну стіну.
ffВстановлюйте зовнішній блок у місці (наприклад, поблизу будівель тощо), де він буде захищений від морського
бризу, що може пошкодити зовнішній блок.
Зовнішній блок
Зовнішній блок
УКРАЇНСЬКА
Морський бриз
Морський бриз
Море
Море
ffЯкщо вам доводиться встановлювати зовнішній блок на узбережжі, спорудіть захисну стіну довкола, щоб
уникнути впливу морського бризу.
Захисна стіна
Морський бриз
Море
Зовнішній блок
• Захисна стіна має бути з твердого матеріалу, наприклад
бетону, для блокування морського бризу, а її висота
та ширина мають бути в 1,5 рази більшими за розмір
зовнішнього блока. Також залиште понад 700 мм вільного
місця між захисною стіною і зовнішнім блоком для руху
відпрацьованого повітря.
ffВстановлюйте зовнішній блок у місці, де вода може стікати без перешкод.
❋❋ Якщо вам не вдається знайти місце, яке б задовольняло згадані вище вимоги, зверніться до виробника.
Обов’язково усувайте морську воду і пил із теплообмінника зовнішнього блока і наносьте на теплообмінник
інгібітор корозії (принаймні один раз на рік).
ffПід час роботи кондиціонера в режимі обігріву може збиратися лід. Під час розмороження конденсат має стікати у
безпечний спосіб. Для належної роботи кондиціонера слід дотримуватись наведених нижче інструкцій.
-- Коли встановлюєте зовнішній блок, слідкуйте щоб відстань між нижньою частиною блока і землею була більше 80 мм.
80 mm
-- Якщо виріб встановлено у місцевості, де часто бувають сильні снігопади, забезпечте достатню відстань між виробом і
землею.
-- Встановлюючи виріб, упевніться, що стійку не розміщено під зливним отвором.
-- Слідкуйте, щоб вода стікала правильно та безпечно.
УВАГА!
• У регіонах зі значними снігопадами завали снігу можуть
заблокувати отвір для забору повітря. Щоб цього уникнути,
встановлюйте раму вище можливого рівня шару снігу.
Крім того, встановіть снігозахисне накриття, щоб сніг не
накопичувався на зовнішньому блоці.
Снігозахисне
накриття
Можливий
рівень шару
снігу
Рама
Земля
7
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 7
2016-06-21 오전 11:31:27
Вибір місця встановлення зовнішнього блока
Вимоги щодо місця для встановлення зовнішнього блока
Встановлення 1 зовнішнього блока
2000 чи більше
600 чи більше
300 чи більше
❋❋ Верхню частину зовнішнього блока та вихідний
отвір для повітря спрямовано у бік, протилежний
від стіни
❋❋ Верхню частину зовнішнього блока та вихідний
отвір для повітря спрямовано до стіни
1500 чи більше 300 чи більше
300 чи більше
❋❋ Коли 3 сторони зовнішнього блока оточено стіною
600 чи більше
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря спрямований
до стіни
1500 чи більше
300 чи більше
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря знаходиться
навпроти стіни
1500 чи більше
300 чи більше
(Одиниці вимірювання: мм)
❋❋ Коли передня і задня сторона зовнішнього
блока спрямовані до стіни
8
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 8
2016-06-21 오전 11:31:27
У випадку встановлення 1 зовнішнього блока (з перегородкою від вітру)
1500 або більше
300 або більше
600 або більше
1500 або
більше
300 або більше
❋❋ Верхню частину зовнішнього блока та вихідний отвір
для повітря спрямовано до стіни
300 або
більше
❋❋ Коли 3 сторони зовнішнього блока оточено стінами
600 або більше
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря спрямований до стіни
2000 або більше
300 або
більше
УКРАЇНСЬКА
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря розташований
навпроти стіни
1500 або більше
300 або
більше
(Одиниці вимірювання: мм)
❋❋ Верхню частину зовнішнього блока та вихідний отвір
для повітря розташовані навпроти стіни
❋❋ Коли передня і задня сторони зовнішнього блока
спрямовані до стіни
9
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 9
2016-06-21 오전 11:31:27
Встановлення кількох зовнішніх блоків
1500 чи більше
(Одиниці вимірювання: мм)
300 чи більше
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря спрямований до стіни
600 чи більше
600 чи більше
600 чи більше
600 чи більше
600 чи більше
1500 чи
більше
300 чи більше
500 чи більше
❋❋ Коли 3 сторони зовнішнього блока оточено стіною
❋❋ Коли передня і задня сторона зовнішнього блока спрямовані до
стіни
1500 чи більше
600 чи більше
3000 чи більше
3000 чи більше
500 чи більше
300 чи більше
300 чи більше
300 чи більше
❋❋ Верхню частину зовнішнього блока та
вихідний отвір для повітря спрямовано
до стіни
300 чи більше
❋❋ Коли передня і задня сторона зовнішнього блока спрямовані до стіни
10
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 10
2016-06-21 오전 11:31:27
У випадку встановлення більше 1 зовнішнього блока (з перегородкою від вітру)
УКРАЇНСЬКА
1500 або більше
(Одиниці вимірювання: мм)
300 або
більше
❋❋ Коли вихідний отвір для повітря спрямований до стіни
300 або більше
600 або більше
600 або
більше
600 або більше
600 або більше
600 або більше
1500 або більше
300 або
більше
❋❋ Коли 3 сторони зовнішнього блока оточено стінами
❋❋ Коли передня і задня сторони зовнішнього блока спрямовані до стіни
1500 або
більше
600 або
більше
3000 або більше
3000 або більше
300 або
більше
❋❋ Коли 3 сторони зовнішнього блока оточено стінами
УВАГА!
• Блоки слід встановлювати відповідно до заявлених відстаней для забезпечення доступу з кожної сторони під
час технічного обслуговування або ремонту пристроїв.
Частини пристрою мають бути доступними і повністю зніматись за безпечних умов (для людей або речей).
11
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 11
2016-06-21 오전 11:31:27
Встановлення зовнішнього блока
Зовнішній блок слід встановлювати на надійній стійкій основі, щоб попередити виникнення надмірного шуму та
вібрації, особливо у тих випадках, коли встановлення зовнішнього блока планується у вітряному місці або на висоті,
блок слід надійно прикріпити до відповідної основи (до стіни або землі).
Надійно закріпіть зовнішній блок за допомогою анкерних болтів.
• Анкерний болт має на 20 мм або більше виступати з поверхні основи.
(Одиниці вимірювання: мм)
360
330
Отвір під анкерний болт
384
ПРИМІТКА
620
940
УВАГА!
• Навколо основи утворіть зливний отвір для зливання рідини з зовнішнього блока.
• Якщо зовнішній блок встановлюється на даху, перевірте міцність стелі та водонепроникність пристрою.
Опора для зовнішнього блока
20 mm
Зовнішній
блок
Анкерний болт
Опора для
зовнішнього
блока
Поверхня основи
ЗОВНІШНІЙ БЛОК, ВСТАНОВЛЕНИЙ НА СТІНІ ЗІ СТІЙКОЮ
Для попередження
передачі залишкової
вібрації зовнішнього
блока на стійку (не
додається до виробу).
ffУпевніться, що стіна витримає вагу стійки та зовнішнього блока.
ffВстановіть стійку якомога ближче до колонки.
ffВстановіть відповідну гумову втулку, щоб зменшити шум та залишкову
вібрацію, яка передається від зовнішнього блока на стіну.
УВАГА!
Встановлення каналу напрямної повітря
• Пильнуйте, щоб гвинти не пошкодили мідну трубку.
• Зафіксуйте канал напрямної повітря на захисній решітці
вентилятора.
Не встановлюйте пробку зливного отвору і зливний шланг.
• Це може призвести до промерзання ґрунту, тому потрібно вжити
відповідних заходів для запобігання цьому.
М’яке гумове покриття для
попередження передачі вібрації стійки
на стіну (не додається до виробу).
Пробка
зливного
отвору
Зливний
шланг
12
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 12
2016-06-21 오전 11:31:28
Підключення кабелю
До зовнішнього блока потрібно під’єднати два електричних кабеля.
УВАГА!
УКРАЇНСЬКА
ffЗ’єднувальний шнур між внутрішнім і зовнішнім блоками.
ffКабель живлення між зовнішнім блоком і допоміжним автоматичним вимикачем.
ffЗокрема, у Росії та країнах Європи перед встановленням слід звернутися до організацій електропостачання щодо
уточнення параметрів опору системи постачання для забезпечення дотримання відповідних норм.
• Під час встановлення блока потрібно спочатку під’єднати всі трубки охолоджувача, а потім виконати
електричні з’єднання. У випадку демонтажу блока потрібно спочатку відключити електричні кабелі, а потім –
трубки охолоджувача.
• Перш ніж виконувати електричні з’єднання, потрібно під’єднати кондиціонер до системи заземлення.
• Під час встановлення не можна використовувати провід для міжз’єднань.
Приклад системи кондиціонування повітря
Якщо використовується автоматичний вимикач із функцією захисту в разі витоку на землю (ELCB)
для 1-фазного кабелю
Кабель живлення
З’єднувальний кабель
Зовнішній блок
MCCB
З’єднувальний кабель
ELB
АБО
ELCB
1ø
Внутрішній блок
Заземлення
Кабель живлення
Якщо використовується автоматичний вимикач із функцією захисту в разі витоку на землю (ELCB)
для 3-фазного 4-жильного кабелю
Кабель живлення
З’єднувальний кабель
Зовнішній блок
MCCB
ELB
З’єднувальний кабель
АБО
ELCB
3ø
Внутрішній блок
Заземлення
Кабель живлення
❋❋ Обов’язково встановіть автоматичний вимикач із функцією захисту в разі витоку на землю, оскільки цей виріб
обладнано в основі нагрівачем.
13
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 13
2016-06-21 오전 11:31:28
Підключення кабелю
Технічні характеристики кабелю живлення
ffКабель живлення не додається до кондиціонера.
-- Вибирайте кабель живлення згідно з відповідними місцевими та державними правовими нормами.
-- Розмір проводу має відповідати застосовним місцевим та державним нормам.
-- Використовуваний кабель живлення має належні технічні характеристики локального кабелю живлення та
розгалуженої проводки.
Однофазний
Модель
Зовнішній блок
Зовнішні блоки
Номінальні
значення
Внутрішній блок
Гц
AC071JXSCEH
AC100JXSCEH
У
приміщенні
Загалом
MCA
MFA
AC071JN4CEH
24
24
1
25
25
30,0
AC071JNMCEH
24
24
2,7
26,7
26,7
30,0
32
32
1
33
33
40,0
32
32
2,7
34,7
34,7
40,0
220 - 240
198
Макс.
Живлення
Обігрів
50
Мін.
На вулиці
(Ампер)
Охолодження
AC100JN4CEH
Вольт
Вхідний струм [A]
Діапазон
напруги
264
AC100JNMCEH
3-фазний
Модель
Зовнішній блок Внутрішній блок
Зовнішні блоки
Номінальні
значення
Гц
AC100JXSCGH
AC125JXSCGH
AC100JN4CEH
12
12
1
AC100JNMCEH
12
12
2,7
12
12
1
12
12
2,7
AC125JNMCEH
380 - 415
342
Макс.
У
приміщенні
Обігрів
50
Мін.
На вулиці
(Ампер)
Охолодження
AC125JN4CEH
Вольт
Вхідний струм [A]
Діапазон
напруги
466,5
Живлення
Загалом
MCA
MFA
13
13
15,0
14,7
14,7
15,0
13
13
15,0
14,7
14,7
15,0
14
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 14
2016-06-21 오전 11:31:28
ПРИМІТКА
Модель
AC071JXSCEH/EU
AC100JXSCEH/EU
AC100JXSCGH/EU
AC125JXSCGH/EU
УКРАЇНСЬКА
1. Діапазон напруги
-- Блоки можна використовувати із електричними системами, вхідна напруга на контакт блока в яких не
виходить за вказані межі.
2. Максимальне дозволене коливання напруги між фазами: 2 %.
3. Розмір та тип проводу має відповідати застосовним місцевим та державним нормам.
-- Розмір проводу: на основі значення МСА.
-- Тип проводу: клас 60245 IEC57(IEC) або H05RN-F(CENELEC) чи вище.
4. Значення MFA використовується для вибору автоматичного вимикача та аварійного переривача заземлення
(автоматичний вимикач із функцією захисту в разі витоку на землю).
5. MCA являє собою максимальний струм на вході.
Значення MFA відображає потужність, яку допускає МСА.
❋❋ Абревіатури
-- MCA: мінімальний струм у контурі (A)
-- MFA: максимальний струм запобіжника (A)
6. Це обладнання відповідає стандарту IEC 61000-3-12, якщо потужність за короткого замикання є більшою чи
дорівнює значенню потужності за короткого замикання в точці підключення між джерелом електроживлення
користувача та загальнодоступною системою (*2). Монтажник чи користувач обладнання повинен (у разі
потреби проконсультувавшись з оператором розподільчої сітки) подбати про його під’єднання лише до
джерела живлення із потужністю за короткого замикання, яка є більшою чи дорівнює значенню потужності за
короткого замикання (*2).
[Потужність за короткого замикання (*2)]
Потужність за короткого замикання
[МВА]
1,96
0,46
2,98
2,98
15
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 15
2016-06-21 오전 11:31:28
Підключення кабелю
Технічні характеристики кабелю для з’єднання внутрішнього і зовнішнього блоків (який зазвичай використовується)
Живлення
Живлення
Макс./Мін. (В)
Внутрішній кабель
живлення
З’єднувальний кабель
1Φ, 220-240 В, 50 Гц
±10 %
1,5 мм2 , 3 проводи
0,75 ~ 1,5 мм2, 2 проводи
ffКабелі живлення частин пристроїв для використання надворі не мають бути легшими за гнучкий кабель із кожухом із
поліхлоропрену. (Кодове позначення IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F чи IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
Під час встановлення внутрішнього блока в комп’ютерному залі або приміщенні з
мережевим обладнанням потрібно використовувати кабель типу FROHH2R з подвійним
екрануванням (алюмінієва стрічка / поліефірна тасьма + мідь).
Технічні характеристики однофазної затискної клеми
Живлення змінного струму:
гвинт М5
1(L) 2(N)
L
15
12
Зв’язок: гвинт М4
Зв’язок: гвинт М3
N
6,7
10,1
9,7
11,4
Технічні характеристики трифазної затискної клеми
Живлення змінного струму: гвинт М4
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
9,95
Зв’язок: гвинт М4
Зв’язок: гвинт М3
N
11,55
6,7
10,1
11,4
9,7
16
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 16
2016-06-21 오전 11:31:29
Схема підключення кабелю живлення
Якщо використовується запобіжник із функцією захисту в разі витоку на землю (ELB) для 1-фазного і 3-фазного кабелю
ff1-фазний
L
УКРАЇНСЬКА
1(L) 2(N)
N
Хомут
Живлення
Коробка з електричними
деталями
Внутрішнє
живлення
MCCB
ELB
Основний кабель
живлення
MCCB
З’єднувальний кабель
ff3-фазний
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
N
Внутрішній блок
Хомут
❋❋ Вигляд пристрою може відрізнятися від
зображення залежно від моделі.
З’єднувальний
кабель
З’єднувальний
кабель
УВАГА!
3-фазний 4-жильний кабель
живлення (змінний струм 380 В)
• Кабель живлення слід під’єднувати до клеми для кабелю живлення і фіксувати його затискачем.
• Незбалансоване живлення необхідно підтримувати в межах 2% від норми постачання.
-- Якщо живлення є дуже незбалансованим, це може скоротити термін експлуатації конденсатора. Якщо
незбалансоване живлення перевищує 4% норми постачання, спрацьовує функція захисту внутрішнього
блока – він вимикається і вмикається режим помилки.
• Для захисту виробу від води та запобігання ураженню електричним струмом кабель живлення і з’єднувальний
кабель внутрішнього та зовнішнього блоків потрібно тримати у каналах (із відповідними номінальними
характеристиками класу ІР-захисту та вибору матеріалу).
• Упевніться, що підключення живлення виконується через перемикач, який від’єднує всі полюси із розривом
між контактами щонайменше 3 мм.
• У разі підвищеної напруги пристрої слід повністю відключити від джерела електроживлення.
• Кабель живлення має знаходитися на відстані 50 мм чи більше від кабелю зв’язку.
17
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 17
2016-06-21 오전 11:31:29
Підключення кабелю
Схема підключення контролера тихого режиму
ASSY Control out
Зовнішній блок
Контролер тихого режиму
Схема підключення з’єднувального кабеля
1-фазний (4-стороннього типу)
Внутрішній блок
1(L)
F2
2(N)
F1
1(L) 2(N)
Внутрішнє
живлення
L
3-фазний (4-стороннього типу)
Внутрішній блок
1(L)
F2
2(N)
F1
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
N
Хомут
Основний кабель
живлення Затискач
N
F1
F2
Хомут
З’єднувальний кабель
Затискач
Внутрішнє
З’єднувальний кабель
живлення
3-фазний 4-жильний кабель живлення (змінний струм 380 В)
18
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 18
2016-06-21 오전 11:31:30
1-фазний (канального типу)
Внутрішній блок
F1
F2
V1
V2
F3
F4
1(L) 2(N)
Зовнішній блок
1
2
1(L) 2(N)
L
УКРАЇНСЬКА
Внутрішнє
живлення
N
Хомут
Основний кабель живлення
Кабель зв’язку
3-фазний (канального типу)
Внутрішній блок
F1
F2
V1
V2
F3
F4
1(L) 2(N)
Зовнішній блок
1
2
1(L) 2(N) L1(R) L2(S) L3(T)
Внутрішнє
живлення
N
Хомут
3-фазний 4-жильний кабель
живлення ( 380 В змінного струму)
Кабель зв’язку
ПРИМІТКА
• Електропроводку слід прокладати так, щоб під час роботи з електрикою не виникала потреба піднімати
верхню кришку, яку слід належним чином закріпити.
• Провід заземлення для з’єднувального кабелю внутрішнього і зовнішнього блоків слід підвести до
клеми з вічком із м’якої міді з олов’яним покриттям і з отвором під гвинт М4 (НЕ ВХОДИТЬ У КОМПЛЕКТ
АКСЕСУАРІВ).
19
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 19
2016-06-21 오전 11:31:30
Підключення кабелю
Під’єднання клемника живлення
ffПід’єднуйте кабелі до клемної панелі за допомогою стиснутої кільцевої клеми.
ffЗакрийте непаяну кільцеву клему та з’єднувальну частину кабелю живлення і виконайте під’єднання.
Срібний припій
B
D
d1
E
F
L
d2
t
Номінальні
Номінальні
розміри Стандартний Допустиме Стандартний Допустиме Стандартний Допустиме
Макс.
Стандартний
Допустиме
розміри кабелю
Мін. [мм Мін. [мм
Мін. [мм
гвинта
розмір відхилення розмір відхилення
розмір відхилення
[мм
розмір відхилення
[мм2(дюйми2)]
[мм(дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] (дюйми)] (дюйми)] (дюйми)] [мм(дюйми)] [мм(дюйми)] (дюйми)]
4/6
(0,006/ 0,009)
4 (3/8)
9,5 (3/8)
±0,2
(±0,007)
5,6 (1/4)
+0,3 (+0,011)
3,4 (1/8)
-0,2 (-0,007)
±0,2
6 (1/4)
(±0,007)
+0,2 (+0,007)
0(0)
0,9
28,5
+0,4 (+0,015) (0,03)
9 (3/8)
8,4 (1-3/16)
(1-1/8)
0(0)
5 (3/16) 20 (3/4) 4,3 (3/16)
8 (3/16)
15 (9/16)
10 (0,01)
8 (3/16)
15 (9/16)
±0,2
(±0,007)
7,1 (1/4)
+0,3 (+0,011)
4,5 (3/16)
-0,2 (-0,007)
±0,2
(±0,007)
7,9
30
+0,4 (+0,015) 1,15
9 (3/8)
8,4 (1-3/16)
(5/16)
(1-3/16)
0(0)
(0,04)
16 (0,02)
8 (3/16) 16 (10/16)
±0,2
(±0,007)
9 (3/8)
+0,3 (+0,011)
5,8 (1/4)
-0,2 (-0,007)
±0,2
(±0,007)
+0,4
9,5
33
1,45
13 (1/2)
8,4 (1-3/16)
(5/16)
(1-5/16)
(+0,015) 0(0) (0,05)
25 (0,03)
8 (3/16)
12 (1/2)
8 (3/16) 16,5 (10/16)
8 (3/16) 16 (10/16)
35 (0,05)
8 (3/16)
22 (7/8)
50 (0,07)
8 (3/16)
22 (7/8)
70 (0,10)
8 (3/16)
24 (1)
±0,3
+0,5 (+0,019)
11,5 (7/16)
7,7 (5/16)
(±0,011)
-0,2 (-0,007)
±0,2
11 (3/8)
(±0,007)
±0,3
+0,5 (+0,019)
13,3 (1/2)
9,4 (3/8)
(±0,011)
-0,2 (-0,007)
±0,2
(±0,007)
12,5
(1/2)
15 (5/8)
13 (1/2)
34
(1-3/8)
8,4 (1-3/16)
8,4 (1-3/16)
+0,4 (+0,015) 1,7
0(0)
(0,06)
38
8,4 (1-3/16)
(1-1/2)
+0,4 (+0,015) 1,8
0(0)
(0,07)
43 (18,4 (1-3/16)
13 (1/2)
11/16)
13 (1/2)
±0,3
17,5
14
+ 0,4 (+0,015) 1,8
+0,5 (+0,019)
±0,3
50 (2) 8,4 (1-3/16)
11,4 (7/16)
13,5 (1/2)
(±0,011) (11/16) (9/16)
0(0)
(0,07)
-0,2 (-0,007)
(±0,011)
+0,5 (+0,019)
±0,4
17,5 (11/16)
13,3 (1/2)
-0,4 (-0,015)
(±0,015)
±0,4
(±0,015)
18,5
+ 0,4 (+0,015) 2,0
20 (3/4) 51 (2) 8,4 (1-3/16)
(3/4)
0(0)
(0,078)
ffПід’єднуйте лише кабелі з номінальними параметрами.
ffПід’єднуйте за допомогою викрутки, що забезпечує номінальний момент затягування гвинтів.
Момент затягування (кілограм-сила/см)
M3
5,0 ~ 7,5
Зв’язок: F1, F2
M4
12,0 ~ 18,0
Живлення змінного струму на 3 фази: 1(L), 2(N), L1(R), L2(S), L3(T), N
M5
20,0 ~ 30,0
Живлення змінного струму на 1 фазу: 1(L), 2(N), L, N
❋❋ 1 Н·м = 10 кілограм-сила·см
20
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 20
2016-06-21 오전 11:31:30
УВАГА!
УКРАЇНСЬКА
• Кабелі можна під’єднувати до електричного елемента або проводити їх через отвори внизу залежно від місця
з’єднання.
• Прокладайте проводи між внутрішнім і зовнішнім блоками через ізоляційну трубку з метою захисту
проводів від зовнішніх чинників; прокладайте ізоляційну трубку крізь стіну разом із трубкою
охолоджувача.
• Усуньте усі задирки з країв вибивного отвору і зафіксуйте кабель до зовнішнього вибивного отвору за
допомогою прокладки чи втулки з електроізоляцією, наприклад гумової тощо.
• Кабель необхідно тримати в захисній трубці.
• Кабель живлення має знаходитися на відстані 50 мм чи більше від кабелю зв’язку.
• У разі під’єднання кабелів через отвір потрібно зняти нижню пластину.
Під’єднання подовжених кабелів живлення
1. Підготуйте наступні інструменти.
Інструменти
Обтискні кліщі
З'єднувальна муфта (мм)
Ізоляційна стрічка
Стягувальна трубка (мм)
Специфікація
MH-14
20 x Ø6,5(В x ЗД)
Ширина 19 мм
70 x Ø8,0(Д x ЗД)
Форма
2. Зніміть захисний шар з гуми та дротів кабелю живлення, як показано на
рисунку.
-- Зніміть 20 мм захисного кабельного шару з попередньо встановленої
трубки.
Кабель живлення
20
20
20
60
120
180
УВАГА!
• Відомості про характеристики кабелю живлення для внутрішніх і
зовнішніх блоків див. у посібнику з монтажу.
• Після зняття кабельних дротів з попередньо встановленої трубки
вставте стягувальну трубку.
3. Вставте обидва кінці електропровідних дротів кабелю живлення до
з'єднувальної муфти.
ffСпосіб 1
Просуньте електропровідні дроти до муфти з обох боків.
(одиниці вимірювання: мм)
20
Попередньо встановлена трубка для
кабелю живлення
З'єднувальна муфта
ffСпосіб 2
Змотайте електропровідні дроти разом та просуньте їх до муфти.
З'єднувальна муфта
21
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 21
2016-06-21 오전 11:31:31
Підключення кабелю
4. За допомогою обтискного інструмента стисніть кабель у двох точках, після чого переверніть кабель та стисніть його в
двох точках у тому ж місці.
-- Ступінь стиснення має складати 8,0.
-- Після стиснення потягніть з обох боків дроту, щоб перевірити надійність його стиснення.
Ступінь
стиснення
ffСпосіб 1
ffСпосіб 2
Стиснути 4 рази.
Стиснути 4 рази.
5 мм
5 мм
5. Обмотайте його ізоляційною стрічкою не менше двох разів та розмістіть стягувальну трубку посередині ізоляційної
стрічки.
Необхідно нанести не менше трьох шарів ізоляції.
ffСпосіб 1
ffСпосіб 2
Ізоляційна стрічка
40 мм
Ізоляційна стрічка
35 мм
6. Нагрійте стягувальну трубку, щоб вона стягнулася.
7. Після достатнього стягування трубки замотайте її ізоляційною стрічкою.
УВАГА!
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стягувальна трубка
Ізоляційна стрічка
• Слідкуйте за тим, щоб з'єднувальні деталі не виступали назовні.
• Необхідно застосовувати ізоляційну стрічку та стягувальну трубку, що виготовлені з перевірених і схвалених
ізоляційних матеріалів підвищеної стійкості, що витримують напругу, яка подається через кабель живлення.
(При використанні засобів подовження кабелів дотримуйтеся відповідних місцевих норм.)
• У разі необхідності подовження електричних дротів НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ з’єднувачі
округлої форми.
- Неналежне під’єднання дротів може призвести до ураження електричним струмом або
пожежі.
22
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 22
2016-06-21 오전 11:31:31
Під’єднання трубки охолоджувача
Система трубок охолоджувача
Максимальна допустима довжина
Встановлення одного блока
Моделі допустимих зовнішніх блоків
AC✴✴✴JXSC✴H
Головна трубка (L1)
75 м
Максимальна різниця висоти між зовнішнім і внутрішнім
блоками (h1)
30 м
L1
УКРАЇНСЬКА
Елементи
внутрішній
h1
зовнішній
ffСтупінь твердості та мінімальна товщина трубки охолоджувача.
УВАГА!
Зовнішній діаметр [мм]
Мінімальна товщина [мм]
ø6,35
0,7
ø9,52
0,7
ø12,70
0,8
ø15,88
1,0
ø15,88
0,8
ø19,05
0,9
ø22,23
0,9
Ступінь твердості
C1220T-O
C1220T-1/2H
або
C1220T-H
• Слід обов’язково використовувати трубку C1220T-1/2H (напівтверда) для діаметра понад 19,05 мм. У випадку
використання трубки C1220T-O (м’яка) для діаметра 19,05 мм вона може розламатися та спричинити
травмування.
Слід намотати принаймні один раз:
це дозволить зменшити шум і вібрацію
❋❋ Вигляд пристрою може відрізнятися від зображення на схемі
залежно від моделі.
УВАГА!
• Після під’єднання трубок із вибивними елементами слід закупорити ділянку.
• Після під’єднання трубки дійте акуратно, щоб не пошкодити внутрішні елементи.
23
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 23
2016-06-21 오전 11:31:45
Додавання охолоджувача (R-410A)
У зовнішній блок завантажено достатньо охолоджувача для стандартних трубок. Отже, у випадку збільшення довжини
трубок охолоджувач потрібно буде додати. Цю операцію може виконувати лише кваліфікований спеціаліст у сфері
охолоджувачів. Про об’єм додаткового охолоджувача читайте у розділі «Обчислення кількості охолоджувача для
додавання».
1. Упевніться, що запірний клапан щільно закритий.
2. Охолоджувач слід додавати через сервісний патрубок запірного клапана для рідини.
ПРИМІТКА
• Не додавайте охолоджувач через сервісний патрубок на стороні з газом.
3. Якщо не вдається додати охолоджувач шляхом описаних вище дій, виконайте наступні дії:
1) Відкрийте обидва запірні клапани для рідини та газу.
2) Увімкніть кондиціонер, натиснувши кнопку К2 на друкованій платі зовнішнього блока.
3) Приблизно через 30 хвилин охолоджувач слід додати через сервісний патрубок запірного клапана для газу.
ПРИМІТКА
• У разі потреби скористайтеся таблицею зі значеннями тиску в співвідношенні із зовнішньою температурою.
Зовнішній блок
Запірний клапан на стороні газу (сервісний патрубок)
Запірний клапан на стороні рідини (сервісний патрубок)
Ref.
Внутрішній блок
Баланс
1
Вакуумна помпа
Обчислення кількості охолоджувача для додавання
Кількість додаткового охолоджувача залежить від умов встановлення. Тому, перш ніж додавати охолоджувач, слід врахувати
умови, в яких працює зовнішній блок. Цю операцію може виконувати лише кваліфікований спеціаліст у сфері охолоджувачів.
Встановлення одного зовнішнього блока
Модель
AC✴✴✴JXSC✴H
Довжина трубки для проміжних з’єднань (м)
0 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 75
+25 г/м понад 5 м
24
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 24
2016-06-21 오전 11:31:45
ПРИМІТКА
УКРАЇНСЬКА
УВАГА!
a Заводська заправка виробу охолоджувачем: дивіться табличку з технічними даними на виробі
b Додаткова заправка охолоджувачем на місці (дивіться інформацію вище щодо кількості охолоджувача для
заправки)
c Загальна заправка охолоджувачем
d Циліндр з охолоджувачем і колектор для заправки
• Поруч з отвором для заправки виробу слід прикріпити наліпку з даними про заправку (наприклад, на
внутрішньому боці кришки запірного клапана).
Таблиця зі значеннями тиску з урахуванням зовнішньої температури
Якщо потрібно додати охолоджувач після його витоку чи переміщення пристрою, перш ніж додавати охолоджувач,
перегляньте інформацію в таблиці нижче.
ffAC071JXSCEH/EU
❋Режим
❋
охолодження
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
50
35
21
7
-18
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
32/23
27/19
21/15
1134
1040
999
1020
1008
1020
944
896
912
874
916
777
802
808
766
❋Режим
❋
обігріву
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
24
7
0
-5
-25
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
27/15
20/15
13/10
3048
2924
2636
2430
2042
3030
2580
2316
2127
1784
2811
2248
2007
1835
1794
25
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 25
2016-06-21 오전 11:31:45
Додавання охолоджувача (R-410A)
ffAC100JXSCEH/EU, AC100JXSCGH/EU
❋Режим
❋
охолодження
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
50
35
21
7
-18
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
32/23
27/19
21/15
1280
1006
931
941
1002
1181
905
831
838
928
1054
812
749
738
789
❋Режим
❋
обігріву
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
24
7
0
-5
-25
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
27/15
20/15
13/10
3375
2796
2548
2370
1821
2941
2402
2175
2012
1517
2571
2024
1831
1694
1463
ffAC125JXSCGH/EU
❋Режим
❋
охолодження
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
50
35
21
7
-18
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
32/23
27/19
21/15
1172
972
912
924
967
1060
876
816
812
884
947
777
727
721
757
❋Режим
❋
обігріву
Температура у приміщенні (°C)
(за сухим термометром /
за вологим термометром)
Температура на вулиці (°C)
24
7
0
-5
-25
Одиниці вимірювання: [кПа, градуси]
27/15
20/15
13/10
3140
2941
2626
2402
2001
3080
2611
2315
2104
1614
2651
2225
1987
1817
1631
26
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 26
2016-06-21 오전 11:31:45
Підключення та видалення повітря із системи
УВАГА!
• Встановлюючи виріб, слідкуйте, щоб не було витоку. У разі збирання охолоджувача спочатку зупиніть
компресор, а потім від’єднайте з’єднувальну трубку. Якщо трубку охолоджувача не під’єднано належним
чином, і компресор працює із відкритим сервісним клапаном, трубка втягує повітря, що надто сильно підвищує
тиск всередині циклу дії охолоджувача. Це може стати причиною вибуху й травмування.
1. З’єднайте всі трубки із відповідними клапанами на зовнішньому блоці та
затягніть конусну гайку.
2. Відповідно до малюнку навпроти спочатку вручну затягніть конусну гайку
у ділянці В, після чого скористайтеся гайковим ключем, застосовуючи
вказаний нижче момент затягування.
Зовнішній діаметр (Д)
ø6,35 мм
ø9,52 мм
ø12,70 мм
ø15,88 мм
ø19,05 мм
Зовнішній блок
A (газ)
C
B (рідина)
D
УКРАЇНСЬКА
Повітря з внутрішнього блока та трубки потрібно видалити. Якщо у трубках для охолоджувача залишиться повітря, воно вплине на
роботу компресора та, зокрема, може зменшити потужність охолодження/обігріву або призвести до несправності. Охолоджувач
для продувки повітря не додається у зовнішній блок. Скористайтеся вакуумною помпою, як показано на малюнку праворуч.
Момент затягування (Н•м)
14~18
34~42
49~61
68~82
100~120
❋❋ 1 Н·м = 10 кілограм-сила·см
3. Підключіть шланг для заправки зі сторони низького тиску манометра до
сальникового клапана із сервісним патрубком, як показано на малюнку.
УВАГА!
• Проведіть електричні з’єднання та залиште систему в «режимі
очікування». Не вмикайте систему.
• Потрібно пришвидшити роботу вакуумної системи (повністю
ВІДКРИЙТЕ електронний розширювальний клапан).
4. Відкрийте клапан зі сторони низького тиску манометра (А) у напрямку проти
годинникової стрілки.
5. За допомогою вакуумної помпи виводьте повітря з системи протягом
приблизно 10 хвилин.
ffЗакрийте клапан зі сторони низького тиску манометра у напрямку за
годинниковою стрілкою.
ffПриблизно через 10 хвилин манометр має відображати -0,1 МПа (-76 см рт. ст.).
Ця процедура має надзвичайно велике значення для попередження витоку газу.
ffВимкніть вакуумну помпу.
ffЗніміть шланг зі сторони низького тиску манометра.
6. Встановіть корок клапана зі сторони рідини та зі сторони газу сальникового
клапана у відкрите положення.
7. Встановіть на клапан гайки штоку клапана та кришку сервісного патрубка й
затягніть їх гайковим ключем із моментом затягування 183 кг-сили/см.
8. Перевірте наявність витоку газу.
ffУ цей момент особливо важливо перевірити витік газу через гайки штоку
3-стороннього клапана (отвір А) та через кришку сервісного патрубка.
УВАГА!
Вакуумна
помпа
❋❋ Дизайн і форма можуть відрізнятися
залежно від моделі.
B (рідина)
A (газ)
• З’єднуйте внутрішній блок із зовнішнім блоком за допомогою трубок із розвальцьованими з’єднаннями (не входять у
комплект). Для трубопроводу використовуйте ізольовану, незварену, незмащену та розкислену мідну трубку (типу Cu DHP
відповідно до стандарту ISO 1337 чи UNI EN 12735-1), яка підходить для робочого тиску принаймні 4200 кПа і для розривного
внутрішнього тиску принаймні 20 700 кПа. Мідна трубка для водно-санітарного застосування зовсім не підходить.
• Про розміри та обмеження (різницю у висоті, довжину трубопроводу, максимальні згини, заправку
охолоджувачем тощо) читайте у розділі «Під’єднання трубки охолоджувача».
27
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 27
2016-06-21 오전 11:31:46
Розрізування/розвальцьовування трубок
1. Потрібно приготувати необхідні інструменти: труборіз, розвертку, інструмент для розвальцьовування і тримач трубок.
2. Щоб вкоротити трубку, розріжте її за допомогою труборіза, слідкуючи, щоб зрізаний край був під кутом 90° до сторони
трубки. Приклади правильного й неправильного зрізання країв зображено на малюнках нижче.
90°
Косо
Нерівно
Із задиркою
3. Для запобігання витоку газу усувайте всі нерівності на зрізаному краю трубки за допомогою розвертки.
4. Просуньте конусну гайку на трубку і змініть розвальцьоване з’єднання.
Зовнішній діаметр (Д)
Глибина (A)
ø6,35 мм
1,3 мм
ø9,52 мм
1,8 мм
ø12,70 мм
2,0 мм
ø15,88 мм
2,2 мм
ø19,05 мм
2,2 мм
5. Перевірте належність розвальцьовування, враховуючи малюнки нижче, на яких наведено неправильні варіанти
розвальцьовування.
Правильно
Нахилена
Пошкоджена
поверхня
Тріснута
Нерівна
товщина
6. Вирівняйте трубки та закрутіть конусні гайки спочатку вручну, а потім динамометричним ключем, застосовуючи
поданий далі момент затягування.
Конусна гайка
Клапан
ø6,35
ø9,52
ø12,70
ø15,88
ø19,05
УВАГА!
Кришка клапана
Ковпачок отвору
для відбору тиску
Отвір для відбору
тиску
Голка клапана
Гайковий
ключ (мм)
Н/м
Гайковий
ключ (мм)
Н/м
Гайковий
ключ (мм)
Н/м
Гайковий ключ
(мм)
Н/м
Гайковий
ключ (мм)
Н/м
17
18
23
20
18
16~18
Ключшестигранник 5
9
-
0,34
22
42
23
20
18
16~18
Ключшестигранник 5
9
-
0,34
26
55
29
40
18
16~18
Ключшестигранник 5
13
-
0,34
29
65
29
40
18
16~18
Ключшестигранник 5
13
-
0,34
36
100
38
40
18
16~18
Ключшестигранник 5
13
-
0,34
• Якщо трубки потрібно спаяти, упевніться, що в системі використовується безкисневий азот.
• Діапазон тиску продування азотом становить 0,02 – 0,05 МПа.
28
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 28
2016-06-21 오전 11:31:47
Перевірка витоку
ПЕРЕВІРКА ВИТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ АЗОТУ (перед відкриванням клапанів)
A (газ)
B (рідина)
ПЕРЕВІРКА ВИТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ R-410A (після відкривання клапанів)
Перед відкриванням клапанів випустіть весь азот у систему та створіть вакуум.
Після відкривання клапанів перевірте відсутність витоку за допомогою
детектора витоку для охолоджувача R-410A.
Після виконання всіх під’єднань перевірте можливість витоку за допомогою
детектора витоку, який було спеціально розроблено для охолоджувачів HFC.
УКРАЇНСЬКА
Щоб виявити основний витік охолоджувача, перед створенням вакууму та
запуском R-410A спеціаліст із монтажу повинен за допомогою азоту створити в
цілій системі тиск (використовуючи циліндр із редуктором тиску) понад 40 бар
(манометр).
❋❋ Дизайн і форма можуть відрізнятися
залежно від моделі.
Щоб перевірити витік газу на зовнішньому блоці, виконайте подану нижче дію.
Перевірте ділянки A та B клапанів за допомогою детектора витоку.
Дії з трубкою охолоджувача
Ізолювання трубок
Дізнавшись про відсутність витоку, можна ізолювати трубку та шланг.
1. Для запобігання появі конденсату встановіть ізоляцію навколо кожної
трубки охолоджувача.
ПРИМІТКА
УВАГА!
• Ізоляційний матеріал має частково накривати попередню ділянку
трубки.
• Не використовуйте для ізоляції трубки прорізаний ізоляційний
матеріал.
Бутадієнакрилонітрильний каучук
2. Виберіть ізоляційний матеріал трубки охолоджувача.
ffІзолюйте трубку сторони з газом і трубку сторони з рідиною, враховуючи товщину відповідно до розміру трубки.
ffТемпература у приміщенні нижче 30 °C і вологість 85 % – це стандартні умови. У разі встановлення пристрою у
місці з високою вологістю використовуйте ізоляційний матеріал, який на один розмір товстіший, беручи до уваги
подану нижче таблицю. У разі встановлення пристрою у місці з несприятливими умовами використовуйте товстіший
ізоляційний матеріал.
ffТеплостійкість ізоляційного матеріалу має становити більше 120 °C.
Тип ізоляційного матеріалу (обігрів/охолодження)
Трубка
Розмір трубки
Стандартні умови
[менше 30 °C, 85 %]
Висока вологість
[понад 30 °C, 85 %]
Примітки
Етилен-пропілен-дієн-каучук, бутадієнакрилонітрильний
каучук
Трубка для рідини
Трубка для газу
Ø 6,35 – Ø 9,52
товщ. 9
товщ. 9
Ø 12,7 – Ø 19,05
товщ. 13
товщ. 13
Ø 6,35
товщ. 13
товщ. 19
Ø 9,52 – Ø 19,05
товщ. 19
товщ. 25
Внутрішня температура
перевищує 120 °C
29
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 29
2016-06-21 오전 11:31:47
Дії з трубкою охолоджувача
ffУ разі накладання ізоляційного матеріалу в місцях і за умов, які подано нижче, використовуйте той самий ізоляційний
матеріал, що й за високої вологості.
<Геологічні умови>
-- Місця з високою вологістю, наприклад берег, термальне джерело, місце біля озера чи річки та гірський хребет (коли
частина будівлі вкрита землею і піском).
<Умови з урахуванням мети функціонування>
-- Стеля ресторану, сауна, басейн тощо.
<Умови з урахуванням конструкції будівлі>
-- Забороняється встановлювати пристрій на стелі, яка часто піддається дії вологи та холоду.
Наприклад, коли трубку встановлено в коридорі студентського гуртожитку та студії чи біля вхідних дверей, які часто
відкриваються і закриваються.
-- Місце, де встановлено трубку, є дуже вологим через відсутність вентиляційної системи.
Встановлення сепаратора для мастила
Перегляньте наведений нижче список і встановіть сепаратор для мастила.
ffВстановлюйте сепаратор для мастила лише тоді, коли зовнішній блок розташований вище за внутрішній блок.
ffЗважаючи на роботу режиму охолодження, встановлюйте сепаратор лише на трубку зі сторони з газом.
ffВстановлюйте сепаратор для мастила лише між зовнішнім блоком і першою розгалужувальною муфтою; сепаратор слід
встановлювати через кожні 10 метрів.
ffРадіус кривизни (R) на сепараторі для мастила має бути таким, як зазначено нижче.
Діаметр трубки (D)
12,70
15,88
19,05
22,23
25,40
28,60
31,75
Радіус кривизни (R)
25 і більше
32 і більше
38 і більше
41 і більше
51 і більше
57 і більше
60 і більше
ffВисота сепаратора для мастила (H): 4R ≤ H ≤ 6R
❋❋ Коли внутрішній блок встановлено вище
зовнішнього блока
❋❋ Коли зовнішній блок встановлено вище
внутрішнього блока
Зовнішній блок
Внутрішній блок
Зовнішній блок
УВАГА!
Сепаратор
для мастила
(встановлюйте
кожні 10 м)
Ізоляція
Внутрішній блок
Місце обрізання
ізоляції
Сепаратор для мастила
(трубка зі сторони з газом)
Сепаратор для мастила
(встановлюйте кожні
10 м)
• Якщо компресор працює за умов, коли трубка охолоджувача не встановлена належним чином, і сервісний
клапан відкритий, трубка охолоджувача може захоплювати повітря, і тиск у контурі охолодження
збільшуватиметься, що може призвести до вибуху і травмування.
• Зробіть отвір (діаметром 10 мм) в ізоляції так, щоб могла стікати дощова вода. Однак будьте обережні, щоб не
пошкодити трубку.
30
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 30
2016-06-21 오전 11:31:48
Користування запірним клапаном
Відкривання запірного клапана
ПРИМІТКА
• Не докладайте надмірної сили до запірного клапана; користуйтеся
лише спеціальними інструментами. У протилежному випадку
кабельну заглушку може бути пошкоджено, задня пластина може
протікати.
• Якщо водостійка пластина протікає, поверніть вісь назад на
половину, затягніть кабельну заглушку і перевірте на наявність
витоку ще раз. Якщо витоку не спостерігається, повністю затягніть
вісь.
Ковпачок
УКРАЇНСЬКА
1. Відкрийте кришку і за допомогою шестигранного ключа поверніть
запірний клапан у напрямку проти годинникової стрілки.
2. Повертайте його, поки вісь не зупиниться.
Сервісний
патрубок
Вісь
Точка ізоляції
3. Ретельно закрутіть кришку.
Закривання запірного клапана
1.
2.
3.
4.
Зніміть кришку.
За допомогою шестигранного ключа поверніть запірний клапан у напрямку за годинниковою стрілкою.
Затягуйте вісь, поки клапан не дійде до точки ізоляції.
Ретельно закрутіть кришку.
УВАГА!
• У разі використання сервісного патрубка потрібно також користуватися шлангом для заправки.
• Закрутіть кришку і перевірте відсутність витоку охолоджувального газу.
• Для відкривання/закривання запірного клапану слід обов’язково користуватися гайковим ключем і
шестигранним ключем.
31
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 31
2016-06-21 오전 11:31:48
Процедура закачування
Закачування можна виконувати після заміни випарника або у випадку переміщення блока в інше місце.
1. Зніміть кришку зі сторони низького тиску.
2. Поверніть клапан на стороні низького тиску в напрямку за годинниковою
стрілкою, щоб закрити його, та підключіть манометр (на стороні низького
тиску) до сервісного клапана і відкрийте його.
B (рідина)
3. Щоб увімкнути режим перевірки охолодження блока, натисніть кнопку К2
(упевніться, що компресор працює).
4. Поверніть клапан на стороні високого тиску в напрямку проти
годинникової стрілки, щоб закрити його.
5. Коли на манометрі відобразиться «0», поверніть клапан на стороні
низького тиску в напрямку за годинниковою стрілкою, щоб закрити його.
6. Щоб вимкнути кондиціонер, натисніть кнопку К3.
7. Закрийте всі кришки клапанів.
ПРИМІТКА
A (газ)
Переміщення кондиціонера
• Щоб перемістити блок, виконайте цю процедуру.
• Виконайте процедуру закачування (ознайомтеся докладно з процедурою «закачування»).
• Вийміть шнур живлення.
• Від’єднайте кабельний вузол від внутрішнього та зовнішнього блоків.
• Зніміть конусну гайку, яка з’єднує трубку із внутрішнім блоком.
• Після цього закрийте трубку внутрішнього блока та іншу трубку за допомогою ковпачка або вінілової заглушки,
щоб попередити потрапляння сторонніх предметів всередину.
• Від’єднайте трубку, під’єднану до зовнішнього блока. Після цього закрийте клапан зовнішнього блока та іншу
трубку за допомогою ковпачка або вінілової заглушки, щоб попередити потрапляння сторонніх предметів
всередину.
• Намагайтеся не згинати з’єднувальні трубки посередині та не зберігайте їх із кабелями.
• Перемістіть внутрішні та зовнішні блоки на нове місце.
• Зніміть монтажну плиту із внутрішнього блока та переставте її на нове місце.
32
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 32
2016-06-21 오전 11:31:48
Перевірка заземлення
Якщо контур розподілу електроенергії не має заземлення чи заземлення не відповідає специфікаціям, необхідно
встановити електрод заземлення. Відповідні аксесуари не додаються до кондиціонера.
1. Виберіть електрод заземлення, який відповідає специфікаціям на малюнку.
Сталева серцевина
Зелений/жовтий провід,
ізольований ПВХ
УКРАЇНСЬКА
Вугільний пластик
Клемник М4
До гвинта заземлення
2. Під’єднайте гнучкий шланг до отвору для гнучкого шланга.
ffКраще вологий твердий ґрунт, ніж м’який піщаний ґрунт чи гравій із більшим опором заземленню.
ffПодалі від підземних споруд, наприклад газових труб, водопровідних труб, телефонних ліній і підземних кабелів.
ffНа відстані принаймні 2 метрів від електрода заземлення громовідводу та кабеля.
50 см
30 см
УВАГА!
• Для заземлення кондиціонера не можна використовувати провід заземлення для телефонної лінії.
3. Завершіть намотування ізоляційної стрічки на решту трубок, які ведуть до зовнішнього блока.
4. Встановіть зелений/жовтий провід заземлення.
ffЯкщо провід заземлення надто короткий, під’єднайте подовжувач у механічний спосіб та обмотайте його ізоляційною
стрічкою (з’єднання потрібно залишити відкритим).
ffЗафіксуйте провід заземлення за допомогою скоб.
УВАГА!
• Якщо електрод заземлення встановлено на ділянці, де спостерігається інтенсивний рух, дріт потрібно
надійно закріпити.
5. Уважно перевірте встановлення, вимірявши опір заземлення за допомогою відповідного вимірювача. Якщо опір є
вищим за потрібний, закопайте електрод глибше в землю чи збільште кількість електродів заземлення.
6. Під’єднайте провід заземлення до коробки з електричними деталями всередині зовнішнього блока.
33
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 33
2016-06-21 오전 11:31:48
Перевірка
1. Перевірте живлення між зовнішнім блоком і допоміжним автоматичним вимикачем.
ff1-фазне живлення: L, N
ff3-фазне живлення: R, S, T, N
2. Під’єднайте гнучкий шланг до отвору для гнучкого шланга.
1) Перевірте, чи правильно під’єднано кабель живлення і кабель зв’язку. (Якщо кабель живлення та зв’язку
переплутати або неправильно підключити, буде пошкоджено друковану плату).
2) Перевірте, чи правильно під’єднано термісторний датчик, зливний насос/шланг і дисплей.
3. Натисніть кнопку К1 або К2 на друкованій платі зовнішнього блока, щоб увімкнути режим перевірки та вимкнути.
ffНатисніть кнопку К1  увімкніть режим перевірки обігріву  натисніть кнопку К1  стоп  7-сегментний дисплей
режиму перевірки обігріву:
ffНатисніть кнопку К2  увімкніть режим перевірки охолодження  натисніть кнопку К2  стоп  7-сегментний
дисплей режиму перевірки охолодження:
ffНатисніть кнопку К1  увімкніть режим перевірки розмороження  натисніть кнопку К1  стоп  7-сегментний
дисплей режиму перевірки розмороження:
ffНатисніть двічі кнопку К2  увімкніть режим перевірки інвертора  натисніть кнопку К2  стоп 
7-сегментний дисплей режиму перевірки інвертора:
(Лише для обслуговування)
Умова 1: температура надворі становить більше 10 °C
Умова 2: усі температурні умови повинні відповідати умовам розмороження
Зовнішній блок
ON
ON
1 2 3 4
1 2 3 4
4. Після 12 хвилин в стаціонарному стані перевірте обробку повітря кожним внутрішнім блоком:
ffРежим охолодження (перевірка внутрішнього блока)  Температура вхідного повітря - Температура вихідного повітря
: від 10 °C до 12 °C
ffРежим обігріву (перевірка внутрішнього блока)  Температура вихідного повітря - Температура вхідного повітря : від
11 °C до 14 °C
ffУ режимі обігріву двигун вентилятора у внутрішньому блоці може бути вимкненим, щоб попередити виведення
холодного повітря у кондиційоване приміщення.
5. Скидання живлення зовнішнього блока та вимкнення екорежиму (режим очікування):
Натисніть і утримуйте довше 1-ї секунди кнопку [K3], щоб скинути живлення зовнішнього блока та вимкнути екорежим
(режим очікування)
34
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 34
2016-06-21 오전 11:31:49
6. Режим перегляду: якщо натиснути перемикач К4, можна переглянути відомості про стан системи відповідно до
наведеного нижче.
Короткочасне
натискання
Відображення вмісту
СЕГ1
СЕГ2
СЕГ3
Одиниці
вимірювання
СЕГ4
Встановлена частота
1
Цифра розряду
сотень
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
Гц
2
Поточна частота
2
Цифра розряду
сотень
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
Гц
3
Кількість під’єднаних
внутрішніх блоків
3
Цифра розряду
сотень
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
шт.
4
Датчик забору зовнішнього
повітря
4
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
°C
5
Датчик температури на
виході
5
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
°C
+/Цифра розряду
сотень
6
Середній датчик Eva
6
+/-
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
°C
7
Датчик конденсатора
7
+/-
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
°C
8
Струм
8
Цифра розряду
десятків
Цифра розряду одиниць
Перша цифра
десяткового дробу
9
Кількість обертів
вентилятора за хвилину
9
Цифра розряду
тисяч
Цифра розряду сотень
Цифра розряду десятків
10
Цільова вихідна
температура
A
Цифра розряду
сотень
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
°C
11
Електронний
розширювальний клапан
B
Цифра розряду
сотень
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
крок
12
Сумарна потужність
внутрішніх блоків
C
Цифра розряду
десятків
Цифра розряду одиниць
13
Механізм захисту
D
0: Охолодження Механізм захисту
1: Обігрів
0: Відсутність механізму
захисту
1: Замерзання
2: Безперервне
розморожування
3: Перевантаження
4: Виведення
5: Повний електричний
струм
14
Температура пластини
випромінювання тепла
E
Цифра розряду
сотень
15
Перевірка перемикача
F
A
Перша цифра
десяткового дробу
оберти за
хвилину
кВт
Стан частоти
0: Звичайна
1: Утримування
2: Зниження
3: Верхня межа
4: Нижня межа
-
Цифра розряду десятків Цифра розряду одиниць
-
-
-
Рік
(шістнадцятковий)
Місяць
(шістнадцятковий)
Дата (цифра
розряду десятків)
Дата (цифра
розряду одиниць)
Після короткочасного
Версія Inverter Micom
натискання 1
Рік
(шістнадцятковий)
Місяць
(шістнадцятковий)
Дата (цифра
розряду десятків)
Дата (цифра
розряду одиниць)
Після короткочасного
натискання 1
Рік
(шістнадцятковий)
Місяць
(шістнадцятковий)
Дата (цифра
розряду десятків)
Дата (цифра
розряду одиниць)
Тривале натискання 1
Версія Main Micom
Версія E2P
-
УКРАЇНСЬКА
1
-
❋❋ Довготривале натискання К4 (версія Main Micom)  1 додаткове короткотривале натискання (версія Inverter Micom) 
1 додаткове короткотривале натискання (версія E2P)
35
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 35
2016-06-21 오전 11:31:49
Перевірка
7. Варіант двопозиційного перемикача
ON
ON
1 2 3 4
1 2 3 4
SW507
SW508
ffВаріант двопозиційного перемикача (SW507)
Увімкнено (за замовчуванням)
Вимк.
Перемикач 1
Автоматична адреса
Адреса вручну
Перемикач 2
Вимкнути функцію захисту від снігу
Увімкнути функцію захисту від снігу
Перемикач 3
Функція тихого режиму
Перемикач 4
❋❋ Якщо використовується режим захисту від снігу, екорежим (режим очікування) не працює.
❋❋ У разі встановлення DPM автоматичне визначення адреси триватиме 1-2 хвилини.
Під час визначення адреси для з’єднання 2 внутрішнього блока почергово відображається
та
,
,
та
для з’єднання 3 внутрішнього блока –
,
,
та
для з’єднання 4 внутрішнього блока.
Після завершення налаштування адреси для з’єднання 2 внутрішнього блока постійно відображається
,
,
,
та
,
,
,
,
,
та
для з’єднання 3 внутрішнього блока,
,
,
,
,
,
та
для з’єднання 4 внутрішнього блока.
ffВаріант двопозиційного перемикача (SW508)
Увімкнено (за замовчуванням)
Вимкнено
Перемикач 1
Автоматичний тихий режим
Ручний тихий режим
Перемикач 2
-
-
Перемикач 3
-
-
Перемикач 4
-
-
8. Варіант двопозиційного перемикача тихого режиму
ffВаріант двопозиційного перемикача (SW507)
Перемикач 3
Перемикач 4
Робочий режим
Увімк.
Увімк.
Вимкнути тихий режим
Увімк.
Вимк.
1й крок тихого режиму
Вимк.
Увімк.
2й крок тихого режиму
Вимк.
Вимк.
3й крок тихого режиму
36
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 36
2016-06-21 오전 11:31:51
Встановлення перегородки від вітру
Якщо кондиціонер працює в режимі охолодження, коли температура навколишнього середовища нижча -5 °C (за сухим
термометром), або зовнішній блок піддається прямому впливу сильного вітру, встановіть перегородку від вітру, щоб
уникнути роботи вентилятора зовнішнього блока у реверсному режимі.
УКРАЇНСЬКА
Зробіть отвори з обох сторін і прикріпіть
перегородку від вітру за допомогою гвинтів.
Перегородка
<Вигляд спереду>
625,7 мм
«A»
16,0 мм
<Вигляд зверху>
«A» – має становити 200 мм чи більше
УВАГА!
ПРИМІТКА
• Кріплячи перегородку від вітру за допомогою гвинтів, слідкуйте, щоб її не пошкодили гвинти.
• Встановлюйте зовнішні блоки задньою панеллю до стіни, щоб уникнути негативного впливу вітру.
37
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 37
2016-06-21 오전 11:31:53
Усунення несправностей
У таблиці нижче наведено вказівки щодо процедури самодіагностики. Деякі коди помилок вимагають уваги виключно
уповноваженого центру обслуговування.
Зовнішній блок
Якщо під час роботи виникає помилка, вона відображається світлодіодом на друкованій платі зовнішнього блока, основній
друкованій платі та друкованій платі інвертора.
№
Код помилки
Значення
Примітки
1
E108
Помилка через повторювану комунікаційну адресу
Перевірте повторювану
головну адресу внутрішнього
блока
2
E121
Помилка датчика температури у приміщенні внутрішнього
блока (контур короткого замикання чи розімкнутий контур)
Контур короткого замикання чи
розімкнутий контур термістора
внутрішнього блока
3
E122
Помилка датчика EVA IN внутрішнього блока (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
Контур короткого замикання чи
розімкнутий контур термістора
датчика EVA_IN внутрішнього
блока
4
E123
Помилка датчика EVA OUT внутрішнього блока (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
Контур короткого замикання чи
розімкнутий контур термістора
EVA_OUT внутрішнього блока
5
E153
Помилка поплавкового перемикача (2-ге виявлення)
«Контур короткого замикання
чи розімкнутий контур
поплавкового перемикача
Перевірте роботу зливного
насоса»
6
E154
Помилка вентилятора внутрішнього блока
Перевірте роботу внутрішнього
вентилятора внутрішнього
блока
7
E198
Помилка теплового запобіжника внутрішнього блока
(розімкнутий контур)
Розімкнутий контур теплового
запобіжника, перевірте
клемник внутрішнього блока
8
E201
Помилка з’єднання між внутрішнім і зовнішнім блоком
(помилка попереднього відстежування, або коли дійсна
кількість внутрішніх блоків відрізняється від кількості
внутрішніх блоків, налаштованих для зовнішнього блока).
Несправність через помилку відстеження зв’язку після
початкової подачі живлення. (Помилка стається незалежно від
кількості блоків).
Перевірте налаштування
кількості внутрішніх блоків для
зовнішнього блока
9
E202
Помилка з’єднання між внутрішнім і зовнішнім блоками
(коли після завершення відстеження внутрішні блоки не
відповідають)
Перевірте електричні з’єднання
і налаштування між внутрішнім
і зовнішнім блоками
10
E203
«Помилка з’єднання між зовнішнім блоком версії inv - main
micom
(Для контролерів PF № 4 - 6 помилка визначатиметься з часу
увімкнення компресора)»
Перевірте електричні
з’єднання і налаштування
між головною друкованою
платою внутрішнього блока і
друкованою платою інвертора
11
E221
Помилка датчика зовнішньої температури (контур короткого
замикання чи розімкнутий контур)
Перевірте датчик зовнішнього
блока (розімкнутий контур/
коротке замикання)
12
E231
Помилка датчика конденсатора на виході зовнішнього блока
(контур короткого замикання чи розімкнутий контур)
Перевірте датчик конденсатора
на виході (розімкнутий контур/
коротке замикання)
38
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 38
2016-06-21 오전 11:31:54
№
Код помилки
Значення
Примітки
Помилка датчика вихідної температури компресора 1 (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
14
E320
Помилка датчика пристрою захисту від перевантаження
(контур короткого замикання чи розімкнутий контур)
Перевірте датчик пристрою
захисту від перевантаження
(розімкнутий контур/коротке
замикання)
15
E403
Зупинка компресора у зв’язку із захистом від замерзання
Перевірте конденсатор
зовнішнього блока
16
E404
Зупинка системи у зв’язку із захистом від перевантаження
Перевірте роботу компресора
після запуску
17
E416
Зупинка системи у зв’язку з вихідною температурою
-
13
18
E422
Виявлено блокування на трубці високого тиску
1.Перевірте, чи відкрито
сервісний клапан
2.Перевірте наявність
витоку охолоджувача
(на з’єднаннях трубок,
у теплообміннику) і
за потреби заправте
охолоджувач
3.Перевірте, чи немає
блокувань у контурі
охолоджувача (внутрішній
блок/зовнішній блок)
4.Перевірте, чи після
подовження трубок було
заправлено додатковий
охолоджувач
19
E425
Зворотня фаза або відкрита фаза
Перевірте, чи 3 фази працюють
у зворотньому або відкритому
режимі.
20
E440
Роботу режиму обігріву обмежено для зовнішньої
температури понад встановлене значення (за замовчуванням:
30 °C)
ОБІГРІВ
21
E441
Роботу режиму охолодження обмежено для зовнішньої
температури нижче встановленого значення (за
замовчуванням: 0 °C)
ОХОЛОДЖЕННЯ
22
E458
Помилка швидкості вентилятора
ПОМИЛКА вентилятора 1
23
E461
Помилка у зв’язку з несправністю інверторного компресора
-
24
E462
Зупинка системи у зв’язку з загальним регулюванням струму
-
25
E463
Розмикання внаслідок перевищення струму / перевищення
струму PFC
Перевірте датчик пристрою
захисту від перевантаження
26
E464
Перевищення струму IPM
IPM
27
E465
Помилка Перевантаження компресора
-
28
E466
Помилка перевищення/надмірного зниження напруги в
контурі постійного струму
Перевірте живлення змінного
струму і напругу в контурі
постійного струму.
29
E467
Помилка у зв’язку з неналежним обертанням компресора чи
непід’єднаним проводом компресора
Перевірте проводи компресора
30
E468
Помилка датчика струму (контур короткого замикання чи
розімкнутий контур)
Перевірте друковану плату
інвертора зовнішнього блока
УКРАЇНСЬКА
E251
Перевірте датчик вихідної
температури (розімкнутий
контур/коротке замикання)
39
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 39
2016-06-21 오전 11:31:54
Усунення несправностей
№
Код помилки
Значення
Примітки
31
E469
Помилка датчика напруги в контурі постійного струму (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
-
32
E470
Помилка зчитування/запису програмованої пам’яті (EEPROM)
зовнішнього блока (додатковий елемент)
Перевірте дані програмованої
пам’яті (EEPROM) зовнішнього
блока
33
E471
Помилка зчитування/запису програмованої пам’яті (EEPROM)
зовнішнього блока (H/W)
Перевірте друковану плату
програмованої пам’яті
(EEPROM) зовнішнього блока
34
E472
Помилка нульового сигналу на лінії змінного струму
-
35
E473
Помилка блокування компресора
-
36
E474
Помилка датчика тепловідведення IPM інвертора 1 (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
Перевірте друковану плату
інвертора зовнішнього блока
37
E475
Помилка вентилятора 2 інвертора
ПОМИЛКА вентилятора 2
38
E484
Перевантаження блока корекції коефіцієнта потужності (PFC)
(перевищення струму)
Перевірте друковану плату
інвертора зовнішнього блока
39
E485
Помилка датчика вхідного струму інвертора 1 (контур
короткого замикання чи розімкнутий контур)
40
E500
Перегрівання IPM інвертора 1
Перевірте друковану плату
інвертора зовнішнього блока
41
E508
Не встановлено функції інтелектуального встановлення
-
42
E554
Виявлено витік газу
Перевірте охолоджувач
43
E556
Помилка у зв’язку з невідповідністю потужності внутрішнього
і зовнішнього блоків
Перевірте потужність
внутрішнього і зовнішнього
блоків
44
E557
Помилка параметрів пульта дистанційного керування DPM
Перевірте параметри
внутрішнього блока
45
E590
Помилка контрольного числа програмованої пам’яті (EEPROM)
інвертора
-
46
E660
Помилка коду завантаження інвертора
-
40
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 40
2016-06-21 오전 11:31:54
MEMO
УКРАЇНСЬКА
41
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 41
2016-06-21 오전 11:31:54
Виробник: «Самсунг Електронікс Ко. Лтд.»
Адреса виробника: 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Кенги-ду, Корея 16677
адреса заводу: «Самсунг Електронікс Ко. Лтд»
107, Ханамсандан 6 беон-ро, Гвангсан-гу, Гванджу, Корея 62218
Імпортер: ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»
вул. Льва Толстого, буд. 57, 01032, м. Київ, Україна
CAC_GD ND-CIS_IM_05409A-00_UK.indd 42
2016-06-21 오전 11:31:54
Download PDF

advertising