Samsung | GT-M8800 | Samsung GT-M8800 Посібник користувача

Samsung M8800
Посібник
користувача
Використання
цього
посібника
Цей посібник спеціально призначений для
ознайомлення з функціями та можливостями
телефону. Для швидкого початку роботи див.
розділи «Огляд мобільного телефону»,
«Складання та підготовка мобільного
телефону до використання», та
«Використання основних функцій».
ii
Позначки
Спершу ознайомтеся з позначками, які
використовується в цьому посібнику:
Попередження – ситуації, що
можуть призвести до травмування
вас або інших осіб
Увага – ситуації, що можуть
спричинити пошкодження
телефону або іншого обладнання
Примітка – примітки, поради з
користування та додаткова
інформація
X
Див. – сторінки з пов'язаною
інформацією; наприклад: X стор. 12
(означає «дивіться сторінку 12»)
→
]
Квадратні дужки – клавіші
телефону; наприклад: [ ]
(відповідає клавіші ввімкнення або
вимкнення живлення).
Інформація про авторські
права
Права на всі технології та продукти,
використані в цьому пристрої, належать
відповідним власникам:
• Bluetooth® є зареєстрованим товарним
знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. по
всьому світу – Bluetooth QD ID:
B014450.
• Java™ є товарним знаком компанії Sun
Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® є
зареєстрованим товарним знаком
Microsoft Corporation.
• DivX® - це
зареєстрований
товарний знак компанії
DivX, Inc., який
використовується за
ліцензією.
iii
Використання цього посібника
[
Далі – послідовність опцій або
розділів меню, які потрібно
вибрати, щоб виконати дію;
наприклад: Натисніть Меню →
Повідомлення → Створити
повідомлення (означає, що
потрібно вибрати Меню, потім
Повідомлення, а потім Створити
повідомлення).
ПРО ВІДЕО ФОРМАТУ DIVX
Використання цього посібника
DivX® - формат цифрового відео,
створений DivX, Inc. Цей пристрій
офіційно сертифіковано DivX для
відтворення відеозаписів формату DivX.
Відтворення відеозаписів формату DivX®
із роздільною здатністю до 320x240.
Можливе відтворення відеозаписів
формату DivX® із роздільною здатністю
до 720x480.
ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ONDEMAND
Цей сертифікований пристрій DivX®
необхідно зареєструвати в DivX для
відтворення вмісту DivX Video-on-Demand
(VOD). Спочатку створіть реєстраційний
код DivX VOD для пристрою, а потім
надішліть його під час процесу реєстрації.
iv
[Увага: вміст DivX VOD захищено
системою DivX DRM (закон про захист
прав на цифрову власність), яка обмежує
його відтворення зареєстрованими
сертифікованими пристроями DivX. У разі
відтворення вмісту DivX VOD, який не
авторизовано для пристрою, буде
відображено повідомлення "Помилка
авторизації" і вміст не буде відтворено.]
Докладніші відомості див. на сайті
www.divx.com/vod.
Зміст
Відомості про безпеку та використання 1
Заходи безпеки ............................................ 1
Заходи безпеки ............................................ 4
Важливі відомості щодо використання ....... 7
Огляд мобільного телефону
12
Розпакування ............................................. 12
Вигляд телефону ....................................... 13
Клавіші ........................................................ 14
Дисплей ...................................................... 15
Значки ......................................................... 16
Складання та підготовка мобільного
телефону до використання
18
Встановлення SIM- або USIM-картки й
акумулятора ............................................... 18
Заряджання акумулятора .......................... 20
Встановлення карти пам'яті (додатково) . 21
Використання основних функцій
22
Увімкнення та вимкнення телефону ......... 22
Доступ до меню .......................................... 23
Переключення між програмами ................ 23
Використання віджетів ............................... 24
Настроювання телефону ........................... 24
Використання основних функцій виклику . 26
Надсилання та перегляд повідомлень ..... 27
v
Додавання та пошук контактів .................. 31
Використання основних функцій камери .. 32
Прослуховування музики ........................... 34
Перегляд веб-сторінок ............................... 36
Використання додаткових функцій
37
Зміст
Використання додаткових
функцій виклику .......................................... 37
Використання додаткових функцій
телефонної книги ....................................... 40
Використання додаткових функцій
повідомлень ................................................ 41
Використання додаткових функцій
музичного плеєра ....................................... 42
Використання інструментів і програм 46
Використання функції безпроводового
з'єднання Bluetooth .................................... 46
Активація та надсилання екстреного
повідомлення .............................................. 48
Увімкнення системи
мобільного стеження ................................. 49
Відтворення вмісту телефону на екрані
телевізора ................................................... 50
Записування та відтворення голосових
нагадувань .................................................. 51
vi
Редагування зображень ............................ 51
Друк зображень .......................................... 55
Редагування відео ..................................... 55
Синхронізація даних .................................. 58
Використання RSS-новин .......................... 59
Використання Java-ігор і Java-програм .... 60
Створення та перегляд світового часу ..... 60
Установлення та
використання будильників ......................... 61
Використання калькулятора ...................... 62
Конвертування грошових
одиниць або вимірів ................................... 62
Встановлення таймера
зворотного відліку ...................................... 62
Використання секундоміра ........................ 63
Створення нового завдання ...................... 63
Створення текстового нагадування .......... 63
Створення ескізів ....................................... 63
Використання календаря ........................... 65
Усунення неполадок
Предметний покажчик
a
e
Відомості про
безпеку та
використання
Дотримання заходів безпеки запобігає
виникненню небезпечних та незаконних
ситуацій, а також гарантує ефективну роботу
мобільного телефону
Заходи безпеки
Тримайте телефон подалі від
маленьких дітей і домашніх
тварин
Тримайте телефон і аксесуари поза
межами досяжності маленьких дітей і
тварин. Маленькі деталі можуть призвести
до задихання або серйозної травми, якщо
їх проковтнути.
Захист слуху
Високий рівень гучності в
гарнітурі може пошкодити слух.
Встановлюйте лише мінімальний
рівень гучності, який дає змогу
чути розмову або музику.
1
Обережно встановлюйте
мобільні телефони та
обладнання
Відомості про безпеку та використання
Переконайтеся, що встановлені в
автомобілі мобільні телефони або
пов'язане з ними обладнання надійно
закріплені. Не розташовуйте телефон і
аксесуари поблизу або в місці розкриття
подушки безпеки. Неправильно
встановлене безпроводове обладнання
може призвести до серйозної травми під
час швидкого розкриття подушки безпеки.
Обережно поводьтеся з
акумуляторами та зарядними
пристроями
• Використовуйте лише рекомендовані
компанією Samsung акумулятори та
зарядні пристрої, які спеціально
розроблено для цього телефону.
2
Несумісні акумулятори та зарядні
пристрої можуть серйозно пошкодити
або вивести з ладу телефон.
• Забороняється кидати акумулятори
або телефони у вогонь. Під час
утилізації використаних акумуляторів
або телефонів дотримуйтесь усіх
місцевих законів.
• Ніколи не кладіть акумулятори та
телефони всередину або на прилади,
які виділяють тепло, такі як
мікрохвильові печі, кухонні плити або
радіатори. Акумулятори можуть
вибухнути, якщо сильно нагріються.
• Ніколи не розбивайте акумулятор і не
пробивайте в ньому отворів. Не
допускайте перебування акумуляторів
під дією високого зовнішнього тиску. Це
може призвести до внутрішнього
короткого замикання та перегрівання.
Вимикайте телефон під час
перебування у
вибухонебезпечному
середовищі
Виробниками та незалежним Інститутом
досліджень безпроводових технологій
рекомендовано тримати мобільні
телефони на відстані мінімум 15 см від
кардіостимуляторів, щоб уникнути
можливих перешкод. Якщо є підозри, що
телефон перешкоджає роботі
кардіостимулятора або іншого медичного
пристрою, негайно вимкніть телефон і
зверніться до виробника
кардіостимулятора або медичного
пристрою.
Не використовуйте телефон на
автозаправних станціях (станціях
технічного обслуговування), а також
поблизу пального або хімікатів.
Вимикайте телефон, якщо цього
вимагають попереджувальні знаки або
інструкції. Використання телефону у
сховищах пального або хімікатів, а також
поблизу них, у місцях їхнього
перевантаження або в місцях проведення
вибухових робіт може призвести до
пожежі або вибуху. Не зберігайте та не
транспортуйте легкозаймисті рідини, гази
або вибухонебезпечні речовини разом із
телефоном, його частинами або
аксесуарами.
3
Відомості про безпеку та використання
Намагайтеся уникати
радіоперешкод, якщо
користуєтесь
кардіостимулятором
Зменшення ризику отримання
травм через повторювальні
рухи
Відомості про безпеку та використання
Надсилаючи текстові повідомлення або
граючи в ігри на телефоні, тримайте
телефон, не напружуючись, злегка
натискайте клавіші, користуйтеся
спеціальними функціями, які зменшують
кількість натискань клавіш (наприклад,
шаблони та прогнозоване введення
тексту), а також робіть перерви.
Заходи безпеки
Будьте обережні за кермом
Не користуйтеся телефоном під час
керування автомобілем і дотримуйтесь
правил, які обмежують використання
мобільних телефонів за кермом. Якщо
можливо, використовуйте аксесуар
«Вільні руки».
Дотримуйтесь усіх правил і
попереджень про безпеку
Дотримуйтесь усіх правил, які обмежують
використання мобільного телефону в
певних місцях.
4
У літаку вимкніть телефон або
його функції безпроводового
зв'язку
Використання несумісних аксесуарів
може пошкодити телефон або призвести
до травми.
Телефон може призвести до перешкод у
роботі обладнання літака. Дотримуйтесь
усіх правил авіакомпанії та вимикайте
телефон або функції безпроводового
зв'язку, якщо цього вимагають працівники
авіакомпанії.
Вимикайте телефон біля
медичного обладнання
Він може перешкоджати роботі медичного
обладнання в лікарнях та інших закладах
охорони здоров'я. Дотримуйтесь правил,
попереджувальних плакатів і вказівок
медичного персоналу.
Захист акумуляторів і зарядних
пристроїв від пошкодження
• Не допускайте перебування
акумуляторів під дією дуже низької або
високої температури (нижче 0° C/32° F
або вище 45° C/113° F). Це може
призвести до зменшення зарядної
ємності та терміну служби
акумуляторів.
5
Відомості про безпеку та використання
Використовуйте лише
аксесуари, рекомендовані
компанією Samsung
Відомості про безпеку та використання
• Уникайте контакту акумуляторів із
металевими предметами, оскільки вони
можуть з'єднати полюси "+" та "-" і
призвести до тимчасового або повного
пошкодження акумулятора.
• Ніколи не використовуйте пошкоджені
зарядні пристрої та акумулятори.
Обережно поводьтеся з
телефоном
• Уникайте потрапляння рідин на
телефон — вони можуть призвести до
серйозних пошкоджень. Не беріть
телефон вологими руками.
Пошкодження, викликані потраплянням
води всередину телефону, можуть
припинити дію гарантії виробника.
• Щоб уникнути пошкодження рухомих
деталей, не використовуйте та не
зберігайте телефон у запилених і
брудних місцях.
6
• Цей телефон – складний електронний
пристрій, тому щоб уникнути серйозних
пошкоджень, обережно поводьтеся з
ним і захищайте від ударів.
• Не фарбуйте телефон, оскільки фарба
може заблокувати рухомі деталі та
завадити його нормальному
функціонуванню.
• Не користуйтеся спалахом камери або
підсвічуванням близько до очей дітей
або тварин.
• Телефон і карти пам'яті можуть бути
пошкоджені під впливом магнітних
полів. Не використовуйте футляри або
аксесуари з магнітними застібками, а
також уникайте перебування телефону
під впливом магнітних полів протягом
тривалого часу.
Уникайте створення
радіоперешкод для інших
електронних пристроїв
Користуйтеся телефоном,
правильно його тримаючи
Не торкайтеся внутрішньої антени
телефону.
Доручайте технічне
обслуговування телефону лише
кваліфікованому персоналу
Інакше телефон може бути пошкоджено,
що призведе до втрати права на
гарантійний ремонт.
7
Відомості про безпеку та використання
Цей телефон випромінює радіочастотні
сигнали, які можуть створювати
перешкоди для неекранованого або
неналежно-екранованого електронного
обладнання, наприклад,
кардіостимуляторів, слухових апаратів,
медичних та інших електронних пристроїв
удома або в автомобілі.
Якщо виникнуть проблеми, пов'язані з
радіоперешкодами, зверніться до
виробника електронного пристрою для їх
усунення.
Важливі відомості щодо
використання
Забезпечення максимального
терміну служби акумулятора та
зарядного пристрою
Відомості про безпеку та використання
• Не заряджайте акумулятор протягом
часу, більшого за тиждень, оскільки
перезарядження може скоротити
термін служби акумулятора.
• Акумулятори, які певний час не
використовуються, розряджаються,
тому перед використанням їх слід
зарядити.
• Від'єднуйте зарядні пристрої від
джерел живлення, якщо вони не
використовуються.
• Використовуйте акумулятори лише за
прямим призначенням.
8
Обережно поводьтеся з SIMкартками та картами пам'яті
• Не виймайте картку під час
передавання або приймання
телефоном даних, оскільки це може
призвести до втрати даних і/або
пошкодження картки або телефону.
• Захищайте картки від сильних ударів,
статичної напруги та електричних
розрядів від інших пристроїв.
• Часте записування та стирання даних
скорочують термін служби карт пам'яті.
• Не торкайтеся пальцями або
металевими предметами золотистих
контактів і полюсів. Якщо картку
забруднено, протріть її м'якою
тканиною.
Доступ до аварійних служб
Інформація про сертифікацію за
питомим коефіцієнтом
поглинання (SAR)
Цей телефон відповідає стандартам
Євросоюзу, які обмежують опромінення
людей радіочастотною енергією, що
випромінюється радіо- та
телекомунікаційним обладнанням.
Ці стандарти запобігають продажу
мобільних телефонів, рівень опромінення
яких перевищує максимально
припустимий рівень (відомий як SAR –
питомий коефіцієнт поглинання), що
становить 2 Вт на кілограм тіла.
Під час тестування максимальний
зафіксований показник SAR для цієї
моделі становив 0,734 Вт/кг. За
звичайного використання рівень SAR,
імовірно, набагато менший, оскільки
телефон розроблено для випромінювання
лише тієї радіочастотної енергії, яка
необхідна для передавання сигналу до
найближчої базової станції. Де це
можливо, рівень випромінювання
знижується автоматично, завдяки чому
зменшується загальний вплив
радіочастотної енергії на користувача.
9
Відомості про безпеку та використання
Виклики в аварійні служби з телефону
можуть бути недоступні в деяких регіонах
або за певних умов. Перед поїздкою до
віддаленого регіону або регіону з поганим
покриттям подбайте про додатковий
спосіб зв'язку з персоналом аварійних
служб.
Відомості про безпеку та використання
Декларація відповідності, наведена на
останній сторінці посібника, указує на
відповідність цього телефону
Європейській директиві про радіо- та
телекомунікаційне обладнання (R&TTE).
Докладніше про питомий коефіцієнт
поглинання (SAR) і пов'язані з ним
стандарти Євросоюзу можна дізнатись,
відвідавши веб-сайт Samsung,
присвячений мобільним телефонам.
Утилізація виробу
(Директива ЄС щодо утилізації
електричного та електронного
обладнання (WEEE))
(Застосовно для Євросоюзу та
інших країн Європи, в яких
запроваджено системи
розподіленої утилізації)
10
Ця позначка на виробі або в документації
до нього вказує, що його не можна
викидати разом із побутовим сміттям
після завершення терміну експлуатації.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю
або здоров'ю людини через
неконтрольовану утилізацію, утилізуйте
це обладнання окремо від інших видів
відходів, віддаючи його на переробку та
уможливлюючи таким чином повторне
використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до
дилера, у якого було придбано виріб, або
до місцевого урядового закладу, щоб
отримати відомості про місця та способи
нешкідливої для довкілля вторинної
переробки пристрою.
Утилізація виробу
(Стосується ЄС та інших
європейських країн, у яких
упроваджено системи
розподіленої утилізації.)
Позначка на акумуляторі,
посібнику користувача або упаковці
означає, що акумулятор цього продукту
не можна викидати разом з іншим
побутовим сміттям після завершення
терміну експлуатації.
Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають,
що кількість наявної в акумуляторі ртуті,
кадмію або свинця перевищує контрольний
рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66.
За неправильної утилізації акумуляторів ці
речовини можуть завдати шкоди здоров'ю
людей або довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і
повторного використання матеріалів
утилізуйте акумулятори окремо від інших
типів відходів і віддавайте їх на переробку
представникам місцевої системи
повернення акумуляторів.
11
Відомості про безпеку та використання
Корпоративним користувачам слід
звернутися до свого постачальника та
перевірити правила й умови договору про
придбання. Цей виріб потрібно
утилізувати окремо від інших
промислових відходів.
Огляд
мобільного
телефону
Зовнішній вигляд мобільного телефону,
функції клавіш, дисплей і значки на дисплеї.
12
Розпакування
Перевірте наявність у комплекті таких
компонентів:
•
•
•
•
Мобільний телефон
Акумулятор
Зарядний пристрій
Посібник користувача
Компоненти, які входять до комплекту
телефону, можуть різнитися залежно від
програмного забезпечення та
аксесуарів, доступних у вашій країні або
запропонованих вашим оператором
зв'язку.
Додаткові аксесуари можна замовити в
місцевого дилера Samsung.
Вигляд телефону
Передня панель телефону має такі
клавіші та функції:
Задня панель телефону має такі клавіші
та функції:
Багатофункціо нальне гніздо
Гніздо для
карти пам'яті
Клавіша
переключення
між програмами
Клавіша
блокування
Клавіша
набору номера
Мікрофон
Динамік
Світлочутливий
датчик
Сенсорний
екран
Клавіша гучності
Клавіша
фотоальбому
Клавіша камери
Клавіша ввімк./
вимк. живлення/
вихід із меню
Клавіша
«Назад»
Динамік
Фотоспалах
Об'єктив
задньої камери
Кришка
акумулятора
Внутрішня
антена
Можна заблокувати сенсорний дисплей
і клавіатуру телефону, щоб запобігти
небажаним операціям через випадкове
натискання клавіш. Щоб заблокувати,
натисніть [Hold].
13
Огляд мобільного телефону
Об'єктив
передньої
камери для
відеовикликів
Клавіші
Клавіша
Огляд мобільного телефону
Набір номера
Назад
Клавіша
Функція
Набір номера або
відповідь на виклик;
у режимі очікування:
відображення останніх
набраних номерів,
пропущених або
отриманих викликів
У режимі меню:
повернення на
попередній рівень
меню
Функція
Увімкнення та
вимкнення телефону
Увімкнення та (натисніть і утримуйте);
завершення виклику;
вимкнення
у режимі меню:
живлення/
Вихід із меню повернення до
головного меню або
режиму очікування
Натисніть і утримуйте,
щоб відкрити вікно
Переключення
переключення програм
між
для доступу до інших
програмами
програм без виходу з
поточної
Утрим.
14
Блокування та
розблокування
сенсорного екрана та
клавіш
Клавіша
Функція
Регулювання гучності
телефону
Фотоальбом
У режимі очікування:
відкриття фотографій
(натисніть і утримуйте)
Камера
У режимі очікування:
увімкнення камери
(натисніть і утримуйте);
у режимі камери:
фотографування або
відеозйомка; у режимі
набору номера:
здійснення
відеовиклику
(натисніть і утримуйте)
Дисплей телефону має такі ділянки:
Рядок значків
Відображення
різноманітних значків
Огляд мобільного телефону
Гучність
Дисплей
Ділянка тексту та
графіки
Відображення
повідомлень, інструкцій і
введеної інформації
Клавіатура Контакти Повідомл.
Меню
Рядок програмних
клавіш
Відображення поточних
дій, призначених кожній
ділянці
15
Значки
Значок
На дисплеї відображаються такі значки:
Значок
Визначення
Потужність сигналу
Огляд мобільного телефону
З'єднання через мережу GPRS
Здійснюється голосовий виклик
Здійснюється відеовиклик
Вставлено карту пам'яті
Активовано будильник
Передача даних через мережу
GPRS
Перегляд сторінок в Інтернеті
З'єднання через мережу EDGE
Підключено до безпечної вебсторінки
Передача даних через мережу
EDGE
З'єднання через мережу UMTS
Передача даних через мережу
UMTS
З'єднання через мережу HSDPA
Передача даних через мережу
HSDPA
16
Визначення
Роумінг (поза мережею свого
домашнього оператора зв'язку)
Активовано переадресацію
викликів
Активовано Bluetooth
Підключено автокомплект
Bluetooth або гарнітуру
Значок
Визначення
Синхронізація з ПК
Нове SMS-повідомлення
Нове повідомлення електронної
пошти
Нове повідомлення голосової
пошти
Визначення
Повідомлення голосової пошти
заповнені
Push-повідомлення заповнені
Повідомлення конфігурації
заповнені
Активовано профіль Звичайний
Активовано профіль Без звуку
Нове Рush-повідомлення
Активовано профіль За кермом
Нове повідомлення конфігурації
Активовано профіль Зустріч
Нове відеоповідомлення
Активовано профіль На вулиці
SMS-повідомлення заповнені
Активовано профіль Без зв’язку
MMS-повідомлення заповнені
Рівень заряду акумулятора
Повідомлення електронної
пошти заповнені
Поточний час
17
Огляд мобільного телефону
Нове MMS-повідомлення
Значок
Складання та
підготовка
мобільного
телефону до
використання
Складання компонентів мобільного телефону
та підготовка до використання.
18
Встановлення SIM- або USIMкартки й акумулятора
Під час реєстрації в мережі мобільного
зв'язку надається SIM-картка (Subscriber
Identity Module – модуль ідентифікації
абонента) разом із реєстраційними
даними, такими як PIN-код (персональний
ідентифікаційний номер), і додаткові
послуги.
Для використання послуг мережі UMTS
можна придбати USIM-картку (Universal
Subscriber Identity Module – універсальний
модуль ідентифікації абонента).
Встановлення SIM- або USIM-картки й
акумулятора
1. Зніміть кришку акумуляторного відсіку.
3. Встановіть акумулятор.
Якщо телефон увімкнено, натисніть і
утримуйте [
], щоб вимкнути його.
2. Вставте SIM- або USIM-картку.
19
Складання та підготовка мобільного телефону до використання
Розташуйте SIM- або USIM-картку в
телефоні золотистими контактами
донизу.
Якщо SIM- або USIM-картку не
встановлено, можна використовувати
тільки послуги, не пов'язані з роботою в
мережі, а також деякі меню.
4. Закрийте кришку акумуляторного
відсіку.
Складання та підготовка мобільного телефону до використання
Заряджання акумулятора
Перед першим використанням телефону
слід зарядити акумулятор.
1. Відкрийте отвір
багатофункціонального гнізда та
вставте менший кінець зарядного
пристрою у гніздо телефону.
Трикутником
догори
20
Неправильне підключення зарядного
пристрою може призвести до
серйозного пошкодження телефону.
Гарантія не поширюється на
пошкодження телефону, спричинені
неправильним використанням.
2. Підключіть більший роз'єм зарядного
пристрою до розетки.
3. Після повного зарядження
акумулятора (значок
припинить
рухатися) від'єднайте зарядний
пристрій від розетки.
4. Від'єднайте зарядний пристрій від
телефону.
5. Закрийте отвір багатофункціонального
гнізда.
1. Відкрийте гніздо для карти пам'яті,
розташоване збоку телефону.
2. Встановіть карту пам'яті стороною з
наклейкою догори.
Встановлення карти пам'яті
(додатково)
3. Натисніть на карту, щоб зафіксувати її.
Для зберігання додаткових
мультимедійних файлів слід встановити
карту пам'яті. Цей телефон підтримує
карти пам'яті microSD™ обсягом до 8 ГБ
(залежно від виробника та типу карти).
Щоб вийняти карту пам'яті, злегка
натисніть на неї, щоб вивільнити карту, а
потім вийміть її із гнізда для карти пам'яті.
21
Складання та підготовка мобільного телефону до використання
Індикатор низького рівня заряду
акумулятора
Коли акумулятор розряджається,
телефон повідомляє про це за
допомогою попереджувального сигналу
та повідомлення про низький рівень
заряду акумулятора. Значок
акумулятора відображається як пуста
батарея, що блимає. Якщо рівень
заряду акумулятора стає недостатнім
для роботи, телефон автоматично
вимикається. Щоб знову скористатися
телефоном, зарядіть акумулятор.
Використання
основних
функцій
Використання базових операцій і основних
функцій мобільного телефону.
22
Увімкнення та вимкнення
телефону
Увімкнення телефону.
1. Натисніть і утримуйте [
].
2. Введіть PIN-код і натисніть Підтверд.
(за потреби).
Щоб вимкнути телефон, повторіть крок 1,
описаний вище.
Увімкнення профілю Без зв'язку
Завдяки профілю Без зв'язку можна
використовувати функції телефону, не
пов'язані з мобільним зв'язком, у місцях,
де використання мобільних пристроїв
заборонено, наприклад у літаках або
лікарнях.
Щоб увімкнути профіль Без зв'язку,
натисніть Меню → Установки → Профілі
телефону → Без зв’язку.
Дотримуйтесь усіх попереджень і
вказівок персоналу в місцях, де
заборонено використання мобільних
пристроїв.
Доступ до меню телефону.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ виберіть меню.
2. Виберіть меню або опцію.
3. Натисніть клавішу «Назад», щоб
перейти на рівень вище; двічі
натисніть [
], щоб повернутися в
режим очікування.
Перехід до інших програм без закриття
поточного розділу меню.
1. Під час використання меню натисніть і
утримуйте [
].
Доступні такі опції:
• Виклик: відкриття вікна набору
номера
• Музичний плеєр: запуск музичного
плеєра
• Повідомлення: доступ до меню
Повідомлення
• Браузер: запуск браузера
• Головне меню: доступ до
головного меню
2. Виберіть програму.
23
Використання основних функцій
Доступ до меню
Переключення між
програмами
Використання віджетів
Використання віджетів на панелі
інструментів.
Відкриття панелі інструментів
Використання основних функцій
Щоб відкрити панель інструментів, у
режимі очікування натисніть стрілочку у
верхньому лівому куті екрана. Можна
змінити розташування віджетів на панелі
інструментів або перемістити їх на екран
режиму очікування.
Доступні віджети можуть відрізнятися
залежно від країни або оператора
зв'язку.
Додавання віджетів на екран
режиму очікування
1. Відкрийте панель інструментів.
2. Перетягніть віджет із панелі
інструментів на екран режиму
очікування. Його можна розмістити на
будь-якій ділянці екрана.
24
Зміна способу відображення
віджетів
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Дисплей та
підсвічування → Віджет.
2. Виберіть віджет, який потрібно додати
на панель інструментів, і натисніть
Зберегти.
Настроювання телефону
Скористайтеся всіма можливостями свого
телефону, настроївши його за своїм
смаком.
Регулювання гучності звуків
клавіатури
У режимі очікування натисніть клавішу
гучності вгору або вниз для регулювання
гучності звуків клавіатури.
Вибір заставки (режим
очікування)
У режимі очікування натисніть опцію
Клавіатура, а потім натисніть і утримуйте
, щоб вимкнути або ввімкнути звук
телефону.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Дисплей та
підсвічування → Заставка.
2. Прокрутіть вліво або вправо й
виберіть зображення.
3. Натисніть Встанов.
Змінення звуку дзвінка
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Профілі телефону.
2. Натисніть
поряд із потрібним
профілем.
3. Натисніть Звук дзвінка голосового ...
або Звук дзвінка відеовиклику.
4. Виберіть звук дзвінка зі списку та
натисніть Зберегти.
5. Натисніть Зберегти.
Блокування телефону
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Безпека.
2. Натисніть Увімк. для установки
Блокування телефону.
3. Введіть новий пароль (від 4 до 8
цифр) і натисніть Підтверд.
4. Введіть новий пароль ще раз і
натисніть Підтверд.
25
Використання основних функцій
Увімкнення та вимкнення
профілю без звуку
Використання основних
функцій виклику
Здійснення виклику та відповідь на виклик
і використання основних функцій виклику.
Використання основних функцій
Під час виклику сенсорний екран і
клавіші телефону автоматично
блокуються, щоб запобігти
випадковому натисканню. Щоб їх
розблокувати, натисніть [Hold].
Здійснення виклику
1. У режимі очікування натисніть
Клавіатура і введіть регіональний код
і номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [
]
або виберіть Голосовий виклик.
Щоб здійснити відеовиклик, натисніть
Більше → Відеовиклик або натисніть
і утримуйте клавішу камери.
3. Щоб завершити виклик, натисніть
[
].
26
Відповідь на виклик
1. Під час вхідного виклику натисніть
[
].
Щоб відповісти на відеовиклик,
натисніть [
] або опцію Показати
себе.
2. Щоб завершити виклик, натисніть
[
].
Регулювання гучності
Щоб відрегулювати гучність під час
виклику, натисніть клавішу гучності.
Використання функції гучномовця
1. Щоб увімкнути гучномовець, під час
виклику натисніть Динамік → Так.
2. Щоб повернутися до використання
динаміка, натисніть Динамік.
У режимі гучномовця досить важко чути
співрозмовника, якщо ви перебуваєте в
шумному середовищі. У такому разі,
щоб краще чути абонента,
скористайтеся звичайним режимом
динаміка.
Підключивши гарнітуру, яка постачається
разом із телефоном, можна здійснювати
виклики та відповідати на них.
• Щоб повторно набрати останній номер,
натисніть кнопку гарнітури, а потім
натисніть її ще раз і утримуйте.
• Щоб відповісти на виклик, натисніть
кнопку гарнітури.
• Щоб завершити виклик, натисніть
кнопку гарнітури.
Надсилання та перегляд SMS-, MMSповідомлень і повідомлень електронної
пошти.
Надсилання SMS- або MMSповідомлення
Використання основних функцій
Використання гарнітури
Надсилання та перегляд
повідомлень
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Створити
повідомлення → Повідомлення.
2. Натисніть Одержувачі → Ввести
вручну.
3. Введіть телефонний номер
одержувача та натисніть Готово.
4. Натисніть Натисніть, щоб додати
текст.
27
Використання основних функцій
5. Введіть текст повідомлення та
натисніть Готово. X Введення тексту
Щоб надіслати SMS-повідомлення,
перейдіть до кроку 8. Щоб додати
медіафайл, виконайте наступний крок.
6. Натисніть Додати медіа → виберіть
тип об'єкта.
7. Виберіть об'єкт, який потрібно додати,
і натисніть Додати.
8. Щоб надіслати повідомлення,
натисніть Надіслати.
Надсилання повідомлення
електронної пошти
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Створити
повідомлення → Email.
2. Натисніть Одержувачі → Ввести
вручну.
28
3. Введіть адресу електронної пошти та
натисніть Готово.
4. Торкніться, щоб додати тему.
5. Введіть тему та натисніть Готово.
6. Натисніть, щоб додати текст.
7. Введіть текст повідомлення
електронної пошти та натисніть
Готово.
8. Натисніть Додати файли → виберіть
тип об'єкта та вкладіть файл (за
потреби).
9. Щоб надіслати повідомлення,
натисніть Надіслати.
Введення тексту
За допомогою сенсорного екрана можна
вводити текст і створювати повідомлення
або нотатки.
Змінення режиму введення тексту
Після відкриття текстового поля
з'являється віртуальна клавіатура.
Натисніть стрілочку вниз поряд з опцією
Клавіатура і виберіть один із таких
режимів введення тексту:
Клавіатура
Повноек.рук.введ
Вікно рукописного введення 1
Вікно рукописного введення 2
Обернувши телефон під час введення
тексту проти годинникової стрілки для
отримання альбомного формату,
можна скористатися широкою
клавіатурою.
Введення тексту за допомогою
клавіатури
1. Змініть режим введення тексту на
режим Клавіатура.
2. Натисніть відповідну віртуальну
клавішу, щоб ввести текст.
Режим
Абв
T9
Функція
Натискайте відповідну
віртуальну клавішу, доки на
екрані не з'явиться потрібний
символ.
1. Натискайте відповідну
віртуальну клавішу, щоб
ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться
потрібне слово, натисніть
, щоб додати пробіл.
Якщо потрібне слово не
відображається, виберіть
альтернативне слово зі
списку запропонованих.
29
Використання основних функцій
•
•
•
•
• Щоб змінити регістр або
переключитися в режим цифр або
символів, натисніть Абв.
• Щоб ввести текст у режимі Т9,
натисніть T9.
Можна скористатися такими режимами
введення тексту:
Режим
Цифри
Символи
Функція
Натискайте відповідну
віртуальну клавішу, щоб
ввести цифру.
Використання основних функцій
Натискайте відповідну
віртуальну клавішу, щоб
ввести символ.
Введення тексту за допомогою
режиму повноекранного
рукописного введення
1. Змініть режим введення тексту на
Повноек.рук.введ.
2. На будь-якій ділянці екрана введіть
потрібні символи.
Щоб змінити регістр або
переключитися в режим цифр або
символів, натисніть Абв.
30
Введення тексту за допомогою вікна
1 для рукописного вводу
1. Змініть режим введення тексту на
режим Вікно рукописного введення
1.
2. Введіть символи в полі вводу внизу
екрана.
Введіть цифри й символи у стовпці ?1
у правій нижній частині поля вводу.
Введення тексту за допомогою вікна
2 для рукописного вводу
1. Змініть режим введення тексту на
режим Вікно рукописного введення
2.
2. Введіть символи в полі вводу внизу
екрана.
Щоб змінити регістр або
переключитися в режим цифр або
символів, натисніть Абв.
Перегляд SMS- або MMSповідомлень
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Вхідні.
2. Виберіть SMS- або MMSповідомлення.
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Вхідні Email.
2. Виберіть обліковий запис.
3. Натисніть Завант.
4. Виберіть повідомлення електронної
пошти або заголовок.
5. Якщо вибрано заголовок, натисніть
Отримати, щоб переглянути
повідомлення електронної пошти
повністю.
Використання основних функцій меню
Контакти.
Додавання нового контакту
1. У режимі очікування натисніть
Клавіатура і введіть номер телефону.
2. Натисніть Більше → Додати в
телефонну книгу → Нове.
3. Натисніть Телефон або SIM-карт....
4. Введіть контактні дані.
5. Натисніть Зберегти, щоб зберегти
контакт у пам'яті.
Пошук контакту
1. У режимі очікування натисніть
Контакти.
2. Перетягніть , щоб вибрати першу
літеру імені, яке потрібно знайти.
31
Використання основних функцій
Перегляд повідомлень
електронної пошти
Додавання та пошук контактів
3. Виберіть ім'я контакту з відображеного
списку.
Використання основних функцій
Знайшовши контакт, можна виконати
такі дії:
• Зателефонувати за вказаним
номером, натиснувши
або [
]
• Змінити контактні відомості,
натиснувши Редагувати
Використання основних
функцій камери
Зйомка та перегляд фотографій і відео.
Після увімкнення камери дисплей може
нічого не відображати через тимчасову
дію електростатичного розряду. Для
усунення цієї проблеми
перезавантажте телефон.
Фотографування
1. Оберніть телефон проти годинникової
стрілки для отримання альбомного
формату зображення.
2. Щоб увімкнути камеру, у режимі
очікування натисніть і утримуйте
клавішу камери.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та
настройте зображення.
4. Натисніть клавішу камери, щоб
сфотографувати.
Фотографія зберігається автоматично.
Перегляд фотографій
У режимі очікування натисніть Меню →
Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл фотографії.
Перегляд і розташування фотографій у
категоріях у широкоекранному режимі.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Перегляд фотографій.
32
2. Оберніть телефон проти годинникової
стрілки для отримання альбомного
формату зображення.
3. Натисніть
і виберіть категорію,
фотографії з якої потрібно
відобразити.
4. Прокрутіть вліво або вправо, щоб
переглянути фотографії.
6. Натисніть клавішу камери, щоб
припинити записування.
Відеозапис зберігається автоматично.
Відеозйомка
Позначення облич на
фотографіях
У режимі очікування натисніть Меню →
Мої файли → Відео → Мої відеокліпи →
виберіть відеофайл.
Позначення облич на фотографіях, а
також використання фотографій для
здійснення викликів і надсилання
повідомлень. Перш ніж здійснювати
виклики або надсилати повідомлення,
слід позначити обличчя, створивши
відповідні позначки.
Позначення облич на фотографіях.
1. Натисніть і утримуйте [ ], щоб
вибрати фотографію, або зробіть нову
фотографію. X стор. 32
33
Використання основних функцій
1. Оберніть телефон проти годинникової
стрілки для отримання альбомного
формату зображення.
2. Щоб увімкнути камеру, у режимі
очікування натисніть і утримуйте
клавішу камери.
3. Натисніть
, щоб перейти в режим
відеозйомки.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та
настройте зображення.
5. Натисніть клавішу камери, щоб
розпочати записування.
Перегляд відео
Використання основних функцій
2. Натисніть
, щоб позначити обличчя
людини на фотографії.
3. Натисніть , розташуйте або
розтягніть прямокутник на обличчі й
натисніть
(за потреби).
4. Натисніть Додати → Додати ім’я.
5. Введіть назву позначки обличчя й
натисніть Готово.
6. Натисніть Опції → Редагувати →
Посилання на телефонну книгу →
Створити контакт, щоб зберегти
новий контакт із позначкою обличчя в
меню Контакти.
Використання фотографій для здійснення
викликів і надсилання повідомлень.
1. Натисніть і утримуйте [ ], щоб
вибрати фотографію з позначкою
обличчя.
2. Натисніть
. Відобразиться позначка
обличчя та ім'я.
34
3. Натисніть Опції → Виклик або
Повідомлення.
Прослуховування музики
Прослуховування музики за допомогою
музичного плеєра або FM-радіо.
Прослуховування FM-радіо
1. Підключіть гарнітуру, яка постачається
разом із телефоном, до
багатофункціонального гнізда.
2. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → FM-радіо.
3. Натисніть Так, щоб розпочати
автоматичне настроювання.
Радіоприймач здійснить автоматичний
пошук і збереже доступні радіостанції.
Під час першого доступу до FM-радіо
відобразиться запит на здійснення
автонастроювання.
4. Натисніть
або
щоб вибрати
радіостанцію.
Щоб отримати відомості про
композицію, яка наразі відтворюється,
натисніть Більше → Розпізнавання
музики. X стор. 45
5. Щоб вимкнути FM-радіо, натисніть .
Спочатку слід перенести файли на
телефон або карту пам'яті в такий спосіб:
• Завантажити через Інтернет. X стор. 36
• Завантажити з ПК за допомогою
програми Samsung PC Studio.
X стор. 42
• Отримати через Bluetooth. X стор. 47
• Скопіювати на карту пам'яті. X стор. 43
• Синхронізувати з медіапрогравачем
Windows версії 11. X стор. 43
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Музика → Музичний плеєр.
2. Виберіть категорію музики → вкажіть
потрібний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється
за допомогою таких значків:
Значок
Функція
Призупинення відтворення
Початок відтворення
Прокручування назад;
прокручування назад у
межах файла (натисніть і
утримуйте)
Прокручування вперед;
прокручування вперед у
межах файла (натисніть і
утримуйте)
35
Використання основних функцій
Прослуховування музичних
файлів
Після перенесення музичних файлів на
телефон або карту пам'яті виконайте такі
дії:
Значок
Функція
Збільшення або зменшення
гучності
Значок
Функція
Оновлення поточної вебсторінки
Використання основних функцій
Перегляд веб-сторінок
Перехід на домашню
сторінку
Перегляд і створення закладок для
улюблених веб-сторінок.
Масштабування вебсторінки
Перегляд веб-сторінок
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Браузер → На
домашню сторінку, щоб перейти до
домашньої сторінки свого оператора
зв'язку.
2. Переглядайте веб-сторінки за
допомогою таких значків:
Значок
36
Функція
Прокручування вмісту вебсторінки назад або вперед
Додавання закладки
Відкриття списку
збережених закладок
Змінення режиму перегляду
Створення закладок для
улюблених веб-сторінок
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Браузер → Закладки.
2. Натисніть Додати.
3. Введіть назву сторінки та веб-адресу
(URL).
4. Натисніть Зберегти.
Використання
додаткових
функцій
Використання додаткових операцій і функцій
мобільного телефону.
Використання додаткових
функцій виклику
Додаткові можливості викликів.
Перегляд пропущених і
здійснення зворотних викликів
Пропущені виклики відображаються на
екрані телефону. Щоб зателефонувати за
номером пропущеного виклику, виконайте
такі дії:
1. Натисніть пропущений виклик якщо ви
бажаєте зателефонувати.
2. Натисніть [
], щоб набрати номер.
Здійснення виклику за нещодавно
набраним номером
1. Щоб відобразити список пропущених
номерів, у режимі очікування натисніть
[
].
37
2. Виберіть потрібний номер і натисніть
або [
], щоб зателефонувати за
ним.
Утримання виклику або
поновлення утримуваного
виклику
Використання додаткових функцій
Натисніть Утрим., щоб перевести виклик
на утримання, або Отримати, щоб
поновити утримуваний виклик.
Здійснення другого виклику
Якщо мережа підтримує цю функцію, під
час виклику можна здійснити ще один
виклик, виконавши такі дії:
1. Натисніть Утрим. щоб перевести
перший виклик на утримання.
2. Натисніть Клавіатура, введіть другий
номер, за яким потрібно здійснити
виклик, і натисніть [
].
38
3. Щоб перейти від одного виклику до
іншого, натисніть Обміняти.
4. Щоб завершити утримуваний виклик,
натисніть Утрим., а потім натисніть .
5. Щоб завершити поточний виклик,
натисніть [
].
Відповідь на другий виклик
Якщо мережа підтримує цю функцію,
можна відповісти на другий вхідний
виклик, виконавши такі дії:
1. Натисніть [
], щоб відповісти на
другий виклик.
Перший виклик буде автоматично
переведено на утримання.
2. Щоб перейти від одного виклику до
іншого, натисніть Обміняти.
Здійснення міжнародного виклику
1. Зателефонуйте першому абоненту,
участь якого потрібна у здійсненні
конференц-виклику.
2. Після встановлення з'єднання з
першим абонентом зателефонуйте
другому.
Перший виклик буде автоматично
переведено на утримання.
3. Після встановлення з'єднання із
другим абонентом натисніть
Об’єднати.
4. Повторіть кроки 2 і 3, щоб додати
більше учасників (за потреби).
5. Щоб завершити конференц-виклик,
натисніть [
].
1. У режимі очікування натисніть
Клавіатура, а потім натисніть і
утримуйте 0, щоб ввести символ +.
2. Введіть повний номер, за яким
потрібно зателефонувати (код країни,
регіональний код і номер телефону),
після чого натисніть [
], щоб його
набрати.
Виклик контакту з телефонної
книги
Можна здійснювати виклики
безпосередньо з меню Контакти,
використовуючи збережені контакти.
X стор. 31
1. У режимі очікування натисніть
Контакти.
2. Виберіть потрібний номер і натисніть
або [
], щоб зателефонувати.
39
Використання додаткових функцій
Здійснення конференц-виклику
Використання додаткових
функцій телефонної книги
Створення візитівок, встановлення
швидкого набору номерів і створення груп
контактів.
Створення візитівки
Використання додаткових функцій
1. У режимі очікування натисніть
Контакти → Більше → Моя візитівка.
2. Введіть особисті дані.
3. Натисніть Зберегти.
Можна надіслати візитівку, додавши її
до звичайного повідомлення або
повідомлення електронної пошти, а
також передати її за допомогою
безпроводового з'єднання Bluetooth.
Призначення номерів швидкого
набору
1. У режимі очікування натисніть
Контакти.
40
2. Натисніть стрілочку вниз поряд із
полем Контакти й виберіть Обране.
3. Натисніть Додати.
4. Виберіть контакт → номер телефону
(за потреби).
Для контакту буде збережено номер
швидкого набору.
Перші п'ять номерів швидкого набору
буде призначено вибраним контактам
( ) на панелі інструментів віджетів.
Створення групи контактів
Створюючи групи контактів, кожній групі
можна призначити ім'я групи, окремий
звук дзвінка, ідентифікаційне фото
абонента та тип вібрації, а також можна
надсилати звичайні повідомлення або
повідомлення електронної пошти всій
групі.
Спочатку слід створити групу, виконавши
такі дії:
Використання додаткових
функцій повідомлень
Створення шаблонів і їх використання
для створення нових повідомлень.
Створення шаблону SMS
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Шаблони → Шаблони
тексту.
Створення шаблону MMS
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Шаблони → Шаблони
MMS-повідомлень.
2. Натисніть Створити, щоб відкрити
вікно нового шаблону.
3. Створіть MMS-повідомлення з темою
та потрібними вкладеннями, яке
використовуватиметься як шаблон.
X стор. 27
4. Натисніть Більше → Зберегти як
шаблон.
41
Використання додаткових функцій
1. У режимі очікування натисніть
Контакти.
2. Натисніть стрілочку вниз поряд із
полем Контакти й виберіть Групи.
3. Натисніть Створити групу.
4. Вкажіть ім'я групи, ідентифікаційне
фото абонента, звук дзвінка групи та
тип вібрації.
5. Натисніть Зберегти.
2. Натисніть Створити, щоб відкрити
вікно нового шаблону.
3. Натисніть на екран.
4. Введіть текст і натисніть Готово.
5. Натисніть Більше → Зберегти як
шаблон.
Вставлення шаблонів SMS у нові
повідомлення
Використання додаткових функцій
1. Щоб створити нове повідомлення,
натисніть Повідомл. → Створити
повідомлення → виберіть тип
повідомлення.
2. Натисніть Більше → Вставити →
Шаблони тексту → виберіть шаблон.
Створення повідомлення за
допомогою шаблона MMS
1. У режимі очікування натисніть
Повідомл. → Шаблони → Шаблони
MMS-повідомлень.
2. Виберіть потрібний шаблон.
3. Натисніть Надіслати.
Шаблон відкриється як нове MMSповідомлення.
42
Використання додаткових
функцій музичного плеєра
Підготовка музичних файлів, створення
списків відтворення та збереження
радіостанцій.
Копіювання музичних файлів за
допомогою програми PC Studio
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Установки телефону
→ З’єднання з ПК → Samsung PC
studio → Зберегти.
2. Скористайтеся спеціальним кабелем
для передачі даних, підключивши його
до багатофункціонального гнізда
телефону та ПК.
3. Запустіть програму Samsung PC
Studio та скопіюйте файли з ПК на
телефон.
Для отримання додаткової інформації
див. довідку Samsung PC Studio.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту
пам'яті.
Синхронізація з
медіапрогравачем Windows
1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Установки телефону
→ З’єднання з ПК → Накопичувач →
Зберегти.
3. Щоб повернутися в режим очікування,
натисніть [
].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем
для передачі даних, підключивши його
до багатофункціонального гнізда
телефону та ПК.
Після підключення на моніторі ПК
відобразиться спливаюче вікно.
5. Виберіть у цьому вікні Open folder to
view files (Відкрити папку для
перегляду файлів).
1. Вставте карту пам'яті.
2. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Установки телефону
→ З’єднання з ПК → Медіаплеєр →
Зберегти.
3. Щоб повернутися в режим очікування,
натисніть [
].
4. Скористайтеся спеціальним кабелем
для передачі даних, підключивши його
до багатофункціонального гнізда
телефону та ПК, на якому має бути
встановлено медіапрогравач Windows.
Після підключення на моніторі ПК
відобразиться спливаюче вікно.
43
Використання додаткових функцій
Копіювання музичних файлів на
карту пам'яті
Використання додаткових функцій
5. Виберіть у цьому вікні Sync digital
media files to this device
(Синхронізувати цифрові медіафайли
з пристроєм).
6. Змініть або введіть у спливаючому
вікні (за потреби) ім'я свого телефону
та натисніть Finish (Готово).
7. Виберіть і перетягніть потрібні музичні
файли до списку синхронізації.
8. Натисніть Start Sync (Почати
синхронізацію).
Створення списку відтворення
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Музика → Музичний плеєр →
Списки відтворення.
2. Натисніть Створити.
3. Виберіть текстове поле.
4. Введіть назву для нового списку
відтворення та натисніть Готово.
44
5. Щоб призначити списку відтворення
зображення, виберіть Нат. для ред.,
після чого виберіть наявне
зображення або зробіть нову
фотографію.
6. Натисніть Зберегти.
7. Виберіть новий список відтворення.
8. Натисніть Додати → Записи.
9. Виберіть файли, які потрібно додати, і
натисніть Додати.
Настроювання музичного плеєра
Настроювання відтворення та установок
звуку музичного плеєра.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Музика → Музичний плеєр.
2. Натисніть Установки.
3. Змініть установки, щоб настроїти
музичний плеєр за своїм смаком.
4. Натисніть Зберегти.
Автоматичне збереження
радіостанцій
Деякі оператори зв'язку можуть не
підтримувати цю послугу, а також у базі
даних можуть бути відсутні відомості
про деякі композиції.
Використання додаткових функцій
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → FM-радіо.
2. Натисніть Більше → Автонастройка.
3. Натисніть Так для підтвердження (за
потреби).
Радіоприймач здійснить автоматичний
пошук і збереже доступні радіостанції.
3. Після успішної реєстрації телефону
натисніть
, щоб записати фрагмент
музики, яку потрібно знайти.
Пошук відомостей про музику
Доступ до музичних інтернет-служб і
отримання відомостей про композиції, що
наразі відтворюються.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Музика → Розпізнавання музики.
2. Виберіть Розпізнавання музики, щоб
підключитися до сервера.
45
Використання
інструментів і
програм
Порядок роботи з додатковими інструментами
та програмами телефону.
Використання функції
безпроводового з'єднання
Bluetooth
Можливості підключення телефону до
інших безпроводових пристроїв для
обміну даними та використання функції
«Вільні руки».
Увімкнення функції
безпроводового з'єднання
Bluetooth
1. У режимі очікування натисніть Меню →
Програми → Bluetooth.
2. Щоб увімкнути функцію
безпроводового з'єднання Bluetooth,
натисніть коло в центрі екрана.
46
3. Щоб дозволити іншим пристроям
знаходити ваш телефон, натисніть
Установки → Видиміcть телефону →
Увімк. → Зберегти.
У разі вибору опції Особливий,
вкажіть тривалість видимості
телефону.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Bluetooth → Пошук.
2. Виберіть значок пристрою та
перетягніть його до центру.
3. Введіть PIN-код функції
безпроводового з'єднання Bluetooth
або PIN-код іншого пристрою Bluetooth
(за потреби), а потім натисніть Готово.
З'єднання буде встановлено після
того, як власник іншого пристрою
Передача даних за допомогою
функції безпроводового
з'єднання Bluetooth
1. Виберіть файл або об'єкт, який
потрібно надіслати, з однієї із програм
телефону.
2. Натисніть Надіслати через →
Bluetooth.
Отримання даних за допомогою
функції безпроводового
з'єднання Bluetooth
1. Введіть PIN-код функції
безпроводового з'єднання Bluetooth і
натисніть ОК (за потреби).
2. Натисніть Так, щоб підтвердити свою
згоду на отримання даних від
пристрою (за потреби).
47
Використання інструментів і програм
Пошук і підключення інших
пристроїв Bluetooth
введе той самий код або надасть
дозвіл на з'єднання.
Використання режиму віддаленої
SIM-картки
У режимі віддаленої SIM-картки можна
здійснювати виклики та відповідати на них
за допомогою лише підключеного
автокомплекту Bluetooth через SIM- або
USIM-картку телефону.
Використання інструментів і програм
Увімкнення режиму віддаленої SIMкартки.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Bluetooth →
Установки.
2. Натисніть Режим віддаленої SIM-ка...
→ Увімк.
3. Натисніть Зберегти.
Щоб скористатися режимом віддаленої
SIM-картки, установіть з'єднання
Bluetooth за допомогою автокомплекту
Bluetooth.
48
Автокомплект Bluetooth має бути
авторизованим. Щоб його
авторизувати, натисніть на пристрій і
виберіть Авторизація пристрою.
Активація та надсилання
екстреного повідомлення
Потрапивши в надзвичайну ситуацію,
можна надіслати екстрене повідомлення
із проханням про допомогу.
Доступність цієї функції залежить від
вашої країни або оператора зв'язку.
1. У режимі очікування натисніть →
Повідомл. → Екстрені повідомлення
→ Опції надсилання.
2. Натисніть Увімк., щоб увімкнути
функцію надсилання екстреного
повідомлення.
Після першого надсилання екстреного
повідомлення всі функції телефону
стають недоступними, доки не буде
натиснуто [Hold].
Увімкнення системи
мобільного стеження
Коли хтось встановлює нову SIM- або
USIM-картку у ваш телефон, завдяки
функції системи мобільного стеження
контактний телефон буде автоматично
надіслано двом одержувачам, щоб
допомогти вам знайти та повернути
телефон. Увімкнення системи мобільного
стеження.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Установки → Безпека → Мобільна
сигналізація.
2. Введіть пароль і натисніть Підтверд.
3. Натисніть Увімк., щоб увімкнути
систему мобільного стеження.
4. Натисніть Одержувачі, щоб відкрити
список одержувачів.
5. Натисніть поле введення одержувачів.
49
Використання інструментів і програм
3. Натисніть Одержувачі, щоб відкрити
список одержувачів.
4. Натисніть Контакти, щоб відкрити
список контактів.
5. Виберіть потрібні контакти та
натисніть Додати.
6. Виберіть номер телефону (за
потреби).
7. Натисніть ОК, щоб зберегти
одержувачів.
8. Натисніть Повторити і вкажіть
кількість повторних надсилань
екстреного повідомлення.
9. Натисніть Зберегти → Так.
Щоб надіслати екстрене повідомлення,
клавіатура має бути заблокована.
Натисніть клавішу гучності чотири рази.
Використання інструментів і програм
6. Введіть номер телефону та натисніть
Готово.
7. Натисніть ОК, щоб зберегти
одержувачів.
8. Натисніть Відправник.
9. Введіть ім'я відправника та натисніть
Готово.
10. Натисніть Зберегти → Прийн.
Відтворення вмісту телефону
на екрані телевізора
Перегляд файлів за допомогою
підключення телефону до телевізора.
1. Увімкнувши телевізор, підключіть до
нього телефон за допомогою кабелю
ТВ-виходу.
2. Переведіть телевізор у відповідний
режим відтворення зображення із
зовнішніх пристроїв.
50
Якщо не вдається переглянути файли,
збережені на телефоні, на телевізорі,
спробуйте змінити установки режиму
ТВ-виходу, виконавши такі дії: у
режимі очікування натисніть Меню →
Установки → Установки телефону →
TВ-вихід → виберіть систему
кодування відео.
Відеофайли можуть не відображатися
належним чином через відмінність
відеосистем, а також через
індивідуальні характеристики екрана
телевізора. Стереогарнітура Bluetooth і
функції масштабування в режимі ТВвиходу не працюють.
Записування та відтворення
голосових нагадувань
Відомості про використання диктофона.
Записування голосового
нагадування
Відтворення голосового
нагадування
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Звуки → Голосові
записи.
Значок Функція
Призупинення відтворення
Початок відтворення
Прокручування назад у
межах файла
Прокручування вперед у
межах файла
Збільшення або зменшення
гучності
Редагування зображень
Редагування зображень і застосування до
них різноманітних ефектів.
51
Використання інструментів і програм
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Диктофон.
2. Натисніть
, щоб розпочати зйомку.
3. Промовте текст нагадування в
мікрофон.
4. Завершивши, натисніть
.
Нагадування зберігається
автоматично.
2. Виберіть файл.
3. Керування відтворенням здійснюється
за допомогою таких значків:
Застосування ефектів до
зображень
Використання інструментів і програм
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати → Ефекти →
виберіть ефект.
4. Виберіть ефект, який потрібно
застосувати, і натисніть Готово.
Щоб застосувати ефект розмиття до
певної частини зображення,
перемістіть або розтягніть
прямокутник над потрібним місцем і
натисніть Розмиття → Готово
5. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
52
7. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
Налаштування зображення
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати →
Налаштувати → виберіть опцію
налаштування (яскравість,
контрастність або колір).
Щоб автоматично настроїти
зображення, натисніть Автоматичний
рівень.
4. Настройте зображення за своїм
смаком і натисніть Готово.
5. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
Перетворення зображення
Обтинання зображення
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати →
Перетворити → Змінити розмір,
Обернути або Перевернути.
4. Оберніть або переверніть зображення
за своїм смаком і натисніть Готово.
Щоб змінити розмір зображення,
виберіть потрібний розмір і натисніть
Зберегти → Готово.
5. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати → Обрізати.
4. Розтягніть прямокутник над ділянкою,
яку потрібно обрізати, а потім
натисніть Обрізати → Готово.
5. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
6. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
53
Використання інструментів і програм
6. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
7. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
Використання інструментів і програм
Додавання візуального ефекту
Додавання пам'ятки
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати → Вставити →
виберіть візуальний ефект (рамки,
зображення, галерея, емозначка або
текст).
4. Виберіть візуальний ефект або введіть
текст для додавання.
5. Натисніть Готово.
6. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
7. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
8. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Мої файли → Зображення → Мої
фотографії → виберіть файл
фотографії.
2. Натисніть
.
3. Натисніть Редагувати →
Нагадування на екрані.
4. Виберіть колір і введіть на екрані
пам'ятку.
5. Натисніть Готово.
6. Завершивши, натисніть Файли →
Зберегти як.
7. Виберіть розташування в пам'яті (за
потреби).
8. Введіть нове ім'я файла зображення
та натисніть Готово.
54
Друк зображень
Друк зображень за допомогою
спеціального кабелю для передачі даних
або безпроводового з'єднання Bluetooth.
Друк зображень за допомогою
спеціального кабелю для передачі даних.
1. Відкрийте наявне зображення або
зробіть нову фотографію. X стор. 32
2. Натисніть Більше → Друк через →
Bluetooth.
Редагування відео
Редагування відеофайлів і застосування
візуальних ефектів.
Вирізання фрагменту
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Редактор відео.
2. Натисніть Файли → Імпорт
зображення або Імпорт відео.
3. Виберіть категорію зображень або
відео → зображення або відео →
Додати.
Виберіть тривалість відображення
зображення.
55
Використання інструментів і програм
1. Підключіть сумісний принтер до
багатофункціонального гнізда
телефону.
2. Відкрийте наявне зображення або
зробіть нову фотографію. X стор. 32
3. Натисніть Більше → Друк через →
USB.
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте
зображення.
Друк зображення за допомогою
безпроводового з'єднання Bluetooth.
3. Виберіть принтер, який підтримує
Bluetooth-технологію, і встановіть
з'єднання між телефоном і принтером.
X стор. 47
4. Вкажіть опції друку та надрукуйте
зображення.
Використання інструментів і програм
4. Натисніть Більше → Файли, щоб
додати зображення або відео.
5. Натисніть Редагувати → Обробити.
6. Натисніть
, щоб відтворити відео, а
потім натисніть Початок у місці, з
якого має починатися нове відео.
7. Натисніть Кінець у місці, де має
завершуватися нове відео.
8. Натисніть Обробити.
9. Завершивши, натисніть Більше →
Експортувати → Відео → Так.
Щоб зберегти проект для подальшого
використання, натисніть Більше →
Файли → Зберегти проект. Проект
буде збережено в папці Інші файли.
10. Введіть нове ім'я файла та натисніть
Готово.
56
Розділення відео
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Редактор відео.
2. Натисніть Файли → Імпорт
зображення або Імпорт відео.
3. Виберіть категорію зображень або
відео → зображення або відео →
Додати.
Виберіть тривалість відображення
зображення.
4. Натисніть Більше → Файли, щоб
додати зображення або відео.
5. Натисніть Редагувати → Розділити.
6. Натисніть
, щоб відтворити відео, а
потім натисніть Розділення точки→
Розділити, щоб розділити файл на
два відеокліпи.
7. Вставте зображення або відео в
потрібному місці між цими
відеокліпами.
Вставлення тексту
Можливість додавання тексту до відео
може бути недоступною залежно від
оператора зв'язку.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Редактор відео.
2. Натисніть Файли → Імпорт
зображення або Імпорт відео.
3. Виберіть категорію зображень або
відео → зображення або відео →
Додати.
Виберіть тривалість відображення
зображення.
4. Натисніть Більше → Файли, щоб
додати зображення або відео.
5. Натисніть Редагувати → Вставити →
Текст.
6. Натисніть
, щоб відтворити відео, а
потім натисніть Початок у місці, де
потрібно почати відображення тексту.
7. Натисніть Кінець у місці, де потрібно
припинити відображення тексту.
8. Натисніть Вставити.
9. Введіть текст і натисніть Готово.
10. Перемістіть або змініть розмір шрифту
тексту та натисніть Готово.
11. Завершивши, натисніть Більше →
Експортувати → Відео → Так.
Щоб зберегти проект для подальшого
використання, натисніть Більше →
Файли → Зберегти проект. Проект
буде збережено в папці Інші файли.
57
Використання інструментів і програм
8. Завершивши, натисніть Більше →
Експортувати → Відео → Так.
Щоб зберегти проект для подальшого
використання, натисніть Більше →
Файли → Зберегти проект. Проект
буде збережено в папці Інші файли.
9. Введіть нове ім'я файла та натисніть
Готово.
12. Введіть нове ім'я файла та натисніть
Готово.
Додавання звукового супроводу
Використання інструментів і програм
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Редактор відео.
2. Натисніть Файли → Імпорт
зображення або Імпорт відео.
3. Виберіть категорію зображень або
відео → зображення або відео →
Додати.
Виберіть тривалість відображення
зображення.
4. Натисніть Більше → Файли, щоб
додати зображення або відео.
5. Натисніть Додатковий аудіозапис →
Імпортувати звук.
6. Натисніть Звуки → виберіть категорію
звуків → звук → Додати.
7. Завершивши, натисніть Більше →
Експортувати → Відео → Так.
58
Щоб зберегти проект для подальшого
використання, натисніть Більше →
Файли → Зберегти проект. Проект
буде збережено в папці Інші файли.
8. Введіть нове ім'я файла та натисніть
Готово.
Синхронізація даних
Синхронізація телефонної книги,
календаря, завдань і нагадувань із
зазначеним веб-сервером.
Створення профілю синхронізації
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Синхронізувати.
2. Натисніть Додати та вкажіть
параметри профілю.
3. Завершивши, натисніть Зберегти.
Початок синхронізації
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Синхронізувати.
2. Виберіть профіль синхронізації.
3. Натисніть Продовж., щоб розпочати
синхронізацію із зазначеним вебсервером.
Використання RSS-новин для отримання
останніх новин та інформації з улюблених
веб-сайтів.
Створення каналів
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → RSS-новини.
2. Натисніть Додати.
3. Виберіть поле введення URL-адреси.
4. Введіть адресу RSS-каналу та
натисніть Готово.
Зчитування RSS-каналів
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → RSS-новини.
2. Натисніть Оновити для отримання
найновішого вмісту.
3. Виберіть категорію каналів →
оновлений канал.
Настроювання RSS-новин
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → RSS-новини.
2. Натисніть Більше → Установки →
Установки мережі.
3. Натисніть
поряд із потрібним
профілем.
4. Змініть установки, щоб настроїти
RSS-новин.
5. Натисніть Зберегти.
59
Використання інструментів і програм
Використання RSS-новин
5. Натисніть ОК.
Використання Java-ігор і Javaпрограм
Використання ігор і програм, створених на
основі широко відомої технології Java.
Використання інструментів і програм
Залежно від програмного забезпечення
телефону, завантаження Java-файлів
може не підтримуватися.
Ігри
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Ігри та інше.
2. Виберіть гру зі списку та дотримуйтесь
інструкцій на екрані.
Доступні ігри можуть відрізнятися,
залежно від оператора зв'язку або
країни. Також можуть відрізнятися
елементи керування та параметри ігор.
60
Запуск програм
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Ігри та інше →
виберіть програму.
2. Натисніть Більше, щоб перейти до
списку опцій і установок програми.
Створення та перегляд
світового часу
Перегляд часу іншого міста та
встановлення світового часу на екрані
телефону.
Створення світового часу
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Світовий час.
2. Натисніть Додати.
3. Прокрутіть вліво або вправо, щоб
вибрати часовий пояс.
4. Натисніть ОК, щоб створити світовий
час.
Установлення та
використання будильників
Установлення світового часу на
екрані телефону
Встановлення та керування
будильниками для нагадування про
важливі події.
Створивши світовий час, виконайте такі
дії:
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Світовий час.
2. Натисніть Встановити як другий
годинник.
3. Виберіть світовий час, який потрібно
додати.
4. Натисніть Встанов.
Встановлення нового будильника
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Будильники.
2. Натисніть Додати будильник.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Натисніть Зберегти.
Функція автоматичного ввімкнення
живлення встановлює автоматичне
ввімкнення телефону та спрацювання
будильника в зазначений час, якщо
телефон вимкнено.
61
Використання інструментів і програм
У режимі відображення подвійного
годинника на екрані можна переглядати
годинники із двома різними часовими
поясами.
Вимкнення будильника
Коли пролунає сигнал будильника,
виконайте такі дії:
Використання інструментів і програм
• Перемістіть повзунок у положення
Стоп, щоб вимкнути сигнал остаточно.
• Перемістіть повзунок у положення
Стоп, щоб вимкнути будильник із
повторенням, або перемістіть повзунок
у положення Пауза, щоб вимкнути
сигнал на період затримки.
Вимкнення будильника
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Будильники.
2. Натисніть Вимк. поряд із
будильником, який потрібно вимкнути.
Використання калькулятора
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Калькулятор.
62
2. Для виконання основних
математичних дій використовуйте
клавіші, які відповідають кнопкам
калькулятора.
Конвертування грошових
одиниць або вимірів
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Конвертер →
виберіть тип конвертування.
2. Введіть грошові одиниці або виміри та
одиницю обчислення у відповідних
полях.
Встановлення таймера
зворотного відліку
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Таймер.
2. Введіть час у годинах або хвилинах, з
якого розпочнеться зворотний відлік.
3. Натисніть Почати, щоб розпочати
зворотний відлік.
4. Натисніть Стоп, щоб призупинити
зворотний відлік.
5. Після завершення часу відліку
перемістіть повзунок у положення
Стоп, щоб вимкнути сигнал.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Секундомір.
2. Натисніть Почати, щоб запустити
секундомір.
3. Натисніть Коло, щоб записати часові
проміжки.
4. Завершивши, натисніть Стоп.
5. Натисніть Скид., щоб очистити
записані часові проміжки.
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Завдання.
2. Натисніть Створити завдання.
3. Введіть відомості про завдання.
4. Натисніть Зберегти.
Створення текстового
нагадування
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Нагадування.
2. Натисніть Створити нагадування.
3. Введіть текст нагадування й натисніть
Готово.
Створення ескізів
Створення ескізів за допомогою
різноманітних інструментів.
63
Використання інструментів і програм
Використання секундоміра
Створення нового завдання
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Програми → Інтерактивні
зображення.
2. На панелі інструментів для створення
ескізів натисніть
, щоб змінити тип
інструменту. Доступні такі інструменти:
Інструмент
Використання інструментів і програм
Ручка
64
Функція
Вибір типу, товщини
та кольору ліній
Форма
Додавання кола або
прямокутника;
змінення товщини та
кольору ліній; вибір
кольору для
заповнення фігури
Текст
Додавання тексту;
змінення розміру
шрифту, атрибута та
кольору тексту
Інструмент
Штамп
Функція
Додавання
фрагмента або
зображення
3. Створіть ескіз за допомогою наявних
інструментів.
4. Щоб зробити ескіз динамічним,
скористайтеся одним із таких методів:
• Натисніть Додатково → Анімація
→ Попередні установки →
виберіть фрагмент → тип анімації →
OK.
• Натисніть Додатково → Анімація
→ Рухома лінія → виберіть
фрагмент. Накресліть бажану
траєкторію руху та натисніть
Попередній перегляд → OK.
5. Завершивши, натисніть Файл →
Зберегти як файл типу флеш або
Зберегти як зображення → виберіть
місце розташування в пам'яті.
6. Введіть ім'я файла та натисніть
Готово.
Використання календаря
Змінення способу відображення
календаря та створення подій.
Використання інструментів і програм
Змінення способу відображення
календаря
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Календар.
2. Натисніть Більше → Перегляд дня
або Перегляд тижня.
Створення події
1. У режимі очікування натисніть Меню
→ Органайзер → Календар.
2. Натисніть Створити розклад.
3. Введіть потрібні відомості про подію.
4. Натисніть Зберегти.
65
Усунення неполадок
Якщо в роботі телефону виникають проблеми, перш ніж звертатися до сервісного
центру, спробуйте виконати нижченаведені процедури з усунення неполадок.
Після увімкнення телефону можуть
з'явитися такі повідомлення:
a
Повідомлення
Можливий спосіб
вирішення проблеми
Щоб отримати
доступ до
послуг мережі,
вставте SIMкартку
Переконайтеся, що
SIM- або USIM-картки
вставлено правильно.
Блокування
телефону
Якщо ввімкнено
функцію блокування
телефону, необхідно
ввести встановлений
пароль.
Повідомлення
PIN-код
Можливий спосіб
вирішення проблеми
Під час першого
використання
телефону, або якщо
ввімкнено запит PINкоду, необхідно ввести
PIN-код, який
надається з SIM- або
USIM-картки. Цю
функцію можна
вимкнути за допомогою
меню Блокування PIN.
Повідомлення
PUK-код
На телефоні відображається
повідомлення «Послуга
недоступна» або «Збій мережі».
• У місці зі слабким сигналом або
поганим прийомом можна втратити
зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в
іншому місці.
• Деякі параметри недоступні без
передплати. Для отримання додаткової
інформації зверніться до свого
оператора зв'язку.
Ви ввели номер, але виклик не
виконується.
• Переконайтеся, що було натиснуто:
[
].
• Переконайтеся, що ви підключилися до
правильної мережі.
• Переконайтеся, що для цього номера
телефону не встановлено блокування
викликів.
Абонент не може з вами з'єднатися.
• Переконайтеся, що телефон увімкнено.
• Переконайтеся, що ви підключилися до
правильної мережі.
• Переконайтеся, що для цього номера
телефону не встановлено блокування
викликів.
b
Усунення неполадок
Можливий спосіб
вирішення проблеми
SIM- або USIM-картки
заблоковано; зазвичай
це є наслідком
неправильного
введення PIN-коду.
У такому разі потрібно
ввести PUK-код,
наданий оператором
зв'язку.
Співрозмовник не чує вас.
• Переконайтеся, що не заблоковано
вбудований мікрофон.
• Переконайтеся, що тримаєте мікрофон
близько до рота.
• У разі використання гарнітури
переконайтеся, що її правильно
підключено.
Усунення неполадок
Телефон подає звуковий сигнал, і на
дисплеї блимає значок акумулятора.
Акумулятор розрядився. Перезарядіть
або замініть акумулятор для подальшого
використання телефону.
Низька якість звуку.
• Переконайтеся, що не заблоковано
внутрішню антену телефону.
• У місці зі слабким сигналом або
поганим прийомом можна втратити
зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в
іншому місці.
c
Після вибору контакту і спроби
зателефонувати виклик не
здійснюється.
• Переконайтеся, що у списку контактів
записано правильний номер.
• За потреби заново введіть і збережіть
номер.
Акумулятор не заряджається
належним чином або телефон
вимикається час від часу.
• Контакти акумулятора могли
забруднитись. Протріть золотисті
контакти чистою та м'якою тканиною,
після чого знову спробуйте зарядити
акумулятор.
• Якщо акумулятор більше не
заряджається повністю, замініть його
новим, а старий утилізуйте належним
чином.
Телефон гарячий на дотик
Якщо одночасно використовується кілька
програм, телефон споживає більше
енергії та може нагріватися.
Це нормально й не впливає на його
роботу чи строк служби.
Усунення неполадок
d
Предметний покажчик
редактор
див. інструменти,
редактор відео
Інтернет
див. веб-браузер
інструменти
редактор відео, 55
будильник, 61
календар, 65
калькулятор, 62
конвертер, 62
секундомір, 63
таймер зворотного
відліку, 62
RSS-новин, 59
e
браузер
див. веб-браузер або
перегляд фотографій
віджети 24
відео
редагування, 55
зйомка, 33
перегляд, 33
візитівки 40
гарнітура 27
веб-браузер
перехід до домашньої
сторінки, 36
створення закладок, 36
виклики
відповідь на додаткові
виклики, 38
відповідь, 26
додаткові функції, 37
з телефонної книги, 39
здійснення додаткових
викликів, 38
здійснення зворотних
викликів, 37
здійснення, 26
конференц-виклик, 39
міжнародні виклики, 39
переведення на
утримання, 38
перегляд пропущених, 37
нещодавно набрані, 37
поновлення утримуваних
викликів, 38
основні функції, 26
блокування
див. блокування
телефону
блокування телефону 25
екстрене
повідомлення 48
акумулятор
індикатор низького рівня
заряду акумулятора, 21
заряджання, 20
установлення, 18
див. світовий час
голосові нагадування
відтворення, 51
записування, 51
гучність
гучність виклику, 26
гучність звуків
клавіатури, 24
будильники
вимкнення, 62
створення, 61
Bluetooth
режим віддаленої
SIM-картки 48
активація, 46
передача даних, 47
отримання даних, 47
заставка 25
звук дзвінка 25
звуки клавіатури 24
карта пам'яті 21
календар
Предметний покажчик
дисплей, відтворення на
екрані телевізора 50
годинник
див. інструменти,
календар
калькулятор
див. інструменти,
калькулятор
конвертер
див. інструменти,
конвертер
f
конференц-виклики
див. виклики,
конференц-виклик
контакти
додавання, 31
пошук, 31
створення груп, 40
Предметний покажчик
профіль без зв'язку 22
профіль без звуку 25
перегляд фотографій 32
Медіапрогравач
Windows 43
нагадування
див. текстові або голосові
нагадування
g
повідомлення
перегляд повідомлень
електронної пошти, 31
перегляд MMS, 31
перегляд SMS, 31
надсилання
повідомлення
електронної пошти, 28
надсилання MMS, 27
надсилання SMS, 27
музичний плеєр
настроювання, 44
синхронізація, 43
створення списків
відтворення, 44
Java
доступ до програм, 60
запуск ігор, 60
MMS
див. повідомленняя
світовий час
встановлення подвійного
дисплея, 61
створення, 60
секундомір
див. інструменти,
секундомір
синхронізація
початок, 59
створення профілю, 58
система мобільного
стеження 49
шаблони
вставлення, 42
MMS, 41
SMS, 41
таймер
SIM-картка 18
SMS
введення, 28
повідомлення, 27
створення нагадувань, 63
див. інструменти, таймер
зворотного відліку
Предметний покажчик
таймер зворотного
відліку
див. інструменти,
таймер зворотного відліку
фотографії
редагування, 51
зйомка, 32
перегляд, 32
RSS-новин
див. інструменти,
RSS-новин
h
Заява щодо відповідності (R&TTE)
Samsung Electronics
Ми,
з повною відповідальністю заявляємо, що виріб
Мобільний телефон стандарту
GSM : M8800
виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним
стандартам та/або нормативним документам.
Безпека
EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Радіомережа
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань
були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім
основним вимогам Директиви 1999/5/EC.
Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10
та розглянута в Додатку [IV] Диретиви
1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168
Технічна документація зберігається в:
Samsung Electronics QA Lab.
Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
Yong-Sang Park / S. Manager
2008.09.12
(місце та дата видачі)
(ім'я та підпис уповноваженої особи)
* Це не є адреса сервісного центру Samsung. Адресу або
телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти у
гарантійному талоні. Зверніться також до продавця Вашого
телефону.
Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому телефону,
залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-20864A
Ukrainian. 11/2009. Rev. 1.1
Download PDF

advertising