Samsung | GT-N7000 | Samsung GT-N7000 Lietotāja rokasgrāmata (JellyBean)

GT-N7000
Посібник користувача
Використання цього
посібника
Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung.
Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих
стандартів він дарує високоякісний мобільний зв’язок і безліч
можливостей для розваг.
Цей посібник користувача розроблено спеціально для
ознайомлення з функціями та можливостями телефону.
Ознайомтеся перед початком використання
Для безпечного та належного використання телефону перш
за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим
посібником.
●● У наведених у ньому описах передбачається використання
стандартних установок телефону.
●● Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому
посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного
виробу.
●● Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від
виробу або програмного забезпечення, яке надається
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і може
змінюватися без завчасного попередження. Щоб отримати
останню версію посібника користувача, дивіться веб-сайт
www.samsung.com.
●● Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися
залежно від пристрою, програмного забезпечення або
постачальника послуг.
●●
Використання цього посібника
2
Формат і стиль викладення цього посібника користувача
основані на операційних системах Google Android і можуть
різнитися залежно від версії операційної системи користувача.
●● Доступність програм та їх функцій залежить від країни або
технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung
не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,
викликані сторонніми програмами.
●● Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми
з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням
установок реєстру або зміненням програмного забезпечення
операційної системи. Спроби встановлення установок
операційної системи відмінних від встановлених виробником
може спричинити неправильну роботу пристрою або програм.
●● Програмне забезпечення мобільного пристрою можна
оновити, відвідавши веб-сайт www.samsung.com.
●● Використання програмного забезпечення, джерел звуку,
заставок і зображень, а також іншого вмісту, який постачається
разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій
між компанією Samsung та їх відповідними власниками.
Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних
або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав.
Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення
авторських прав користувачем.
●● Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в
майбутньому.
●●
Використання цього посібника
3
Пояснювальні значки
Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому
посібнику:
Попередження – ситуації, що можуть призвести до
травмування вас або інших осіб
Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження
телефону або іншого обладнання
Примітка – примітки, поради з користування та
додаткові відомості
►
Дивіться – сторінки з пов’язаними відомостями;
наприклад: ► стор. 12 (означає «дивіться сторінку 12»)
→
Далі – послідовність опцій або розділів меню, які
потрібно вибрати, щоб виконати дію; наприклад: У
списку програм виберіть Установки → Про пристрій
(відповідає вибору розділу Установки, а потім – Про
пристрій)
[
]
Квадратні дужки – клавіші телефону; наприклад: [
(відповідає клавіші меню)
]
Авторське право
© Samsung Electronics, 2012
Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними
законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати
або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами,
електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням,
записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для
зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну
частину цього посібника користувача без попереднього
письмового дозволу компанії Samsung Electronics.
Використання цього посібника
4
Товарні знаки
●●
SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними
знаками компанії Samsung Electronics.
●●
Логотип Android, Google , Google Maps , Google Mail ,
YouTube , Google Play Store і Google Talk є товарними
знаками компанії Google, Inc.
●●
Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії
Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
●●
Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками Wi-Fi
Alliance.
™
™
™
™
™
™
®
®
®
™
™
®
™
DivX , DivX Certified і пов’язані
логотипи є товарними знаками
корпорації Rovi або її підрозділів і
використовуються відповідно до
ліцензії.
●● Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним
власникам.
●●
Використання цього посібника
5
ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX
®
DivX – це формат цифрового відео, створений компанією
DivX, LLC, підрозділом корпорації Rovi. Цей пристрій офіційно
сертифіковано DivX Certified для відтворення відео у форматі
DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com для отримання
додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення
файлів на відео у форматі DivX.
®
ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Цей сертифікований пристрій DivX потрібно зареєструвати
для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand
(VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX
VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт
vod.divx.com, щоб отримати додаткові відомості про завершення
реєстрації.
DivX Certified для відтворення відео DivX із роздільною
здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.
®
®
Використання цього посібника
6
Зміст
Складання................................................................ 12
Розпакування .................................................................................................... 12
Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора ................. 12
Зарядження акумулятора .......................................................................... 15
Вставлення карти пам’яті (додатково) . ............................................... 18
Початок роботи....................................................... 21
Увімкнення та вимкнення телефону . ................................................... 21
Ознайомлення з телефоном ..................................................................... 22
Використання пера S Pen і сенсорного екрана .............................. 27
Блокування та розблокування сенсорного екрана та
клавіш ................................................................................................................... 29
Ознайомлення з головним екраном .................................................... 29
Доступ до програм . ....................................................................................... 34
Настроювання пристрою ........................................................................... 37
Введення тексту . ............................................................................................. 44
Синхронізація даних ..................................................................................... 49
Використання спеціальних функцій.................... 50
Основні дії, які можна виконувати за допомогою пера
S Pen ....................................................................................................................... 50
Додаткові дії, які можна виконувати за допомогою пера
S Pen ....................................................................................................................... 51
Використання рухів ....................................................................................... 52
Використання режиму рукописного введення . ............................ 58
Використання S Note .................................................................................... 62
Використання блокнота для швидкого створення
приміток .............................................................................................................. 67
Використання S Planner . ............................................................................. 68
Використання функції Voice Talk ............................................................. 70
Створення знімка екрана ........................................................................... 72
Зміст
7
Зв’язок...................................................................... 73
Виклики . .............................................................................................................. 73
Обмін повідомленнями ............................................................................... 83
Google Mail ......................................................................................................... 85
Email ....................................................................................................................... 87
Talk .......................................................................................................................... 91
ChatON . ................................................................................................................ 92
Месенджер . ....................................................................................................... 92
Google+ ................................................................................................................ 93
Розваги..................................................................... 94
Камера .................................................................................................................. 94
Відеоплеєр . ..................................................................................................... 106
Галерея .............................................................................................................. 109
Paper Artist ....................................................................................................... 112
Музичний плеєр ........................................................................................... 112
Music Hub ......................................................................................................... 116
FM-радіо ........................................................................................................... 116
Особисті відомості................................................120
Контакти ...........................................................................................................
S Planner ............................................................................................................
S Note . ................................................................................................................
Диктофон .........................................................................................................
120
123
126
130
Інтернет..................................................................132
Браузер .............................................................................................................
Flipboard ...........................................................................................................
Карти . .................................................................................................................
Місцевий пошук ...........................................................................................
Зміст
8
132
135
136
137
Навігація ...........................................................................................................
YouTube .............................................................................................................
Samsung Apps ................................................................................................
S Choice .............................................................................................................
Play Книги .........................................................................................................
Play Movies .......................................................................................................
Голосовий пошук .........................................................................................
Play Маркет .....................................................................................................
Readers Hub . ...................................................................................................
Video Hub .........................................................................................................
Learning Hub ...................................................................................................
138
138
140
141
141
141
141
142
142
143
143
Підключення..........................................................144
Підключення USB .........................................................................................
Wi-Fi .....................................................................................................................
Wi-Fi Direct .......................................................................................................
AllShare Play . ...................................................................................................
Трансляція групі ...........................................................................................
Спільний доступ до мобільної мережі .............................................
Bluetooth . .........................................................................................................
GPS .......................................................................................................................
Підключення VPN .........................................................................................
144
146
148
149
152
152
155
157
158
Інструменти...........................................................160
Годинник . .........................................................................................................
Калькулятор . ..................................................................................................
Завантаження ................................................................................................
Dropbox .............................................................................................................
Довідка ..............................................................................................................
Зміст
9
160
162
163
163
164
Мої файли ........................................................................................................
Google ................................................................................................................
Інструментарій SIM .....................................................................................
Voice talk ...........................................................................................................
Міні-щоденник ..............................................................................................
165
166
167
167
168
Установки...............................................................169
Доступ до меню «Установки» . ............................................................... 169
Wi-Fi ..................................................................................................................... 169
Bluetooth . ......................................................................................................... 169
Використання даних .................................................................................. 169
Додаткові установки .................................................................................. 170
Режим головного екрану ......................................................................... 172
Режим блокування ...................................................................................... 172
Звук . .................................................................................................................... 172
Дисплей . ........................................................................................................... 173
Пам’ять .............................................................................................................. 174
Режим енергозбереження ...................................................................... 175
Акумулятор ..................................................................................................... 175
Диспетчер програм .................................................................................... 175
Послуги розташування ............................................................................. 175
Екран блокування . ...................................................................................... 176
Безпека .............................................................................................................. 177
Операція для виконання однією рукою .......................................... 178
Мова та спосіб введення ......................................................................... 178
Cloud ................................................................................................................... 183
Резервне копіювання та скидання ..................................................... 184
Дод. обл. запис .............................................................................................. 184
Pyx ........................................................................................................................ 184
S Pen .................................................................................................................... 185
Аксесуар ........................................................................................................... 186
Зміст
10
Дата і час ...........................................................................................................
Доступність .....................................................................................................
Опції розробки . ............................................................................................
Про пристрій ..................................................................................................
186
187
188
190
Усунення неполадок.............................................191
Предметний покажчик........................................197
Зміст
11
Складання
Розпакування
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
●● Мобільний пристрій;
●● Акумулятор
●● Короткий посібник користувача
Використовуйте тільки програмне забезпечення,
рекомендоване компанією Sаmsung. Використання
піратського або незаконного програмного забезпечення
може призвести до неналежної роботи пристрою або
спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія
виробника.
Компоненти, що входять до комплекту телефону, можуть
різнитися залежно від країни або оператора мережі.
●● Додаткові аксесуари можна придбати у спеціалізованому
магазині Samsung.
●● Аксесуари, що входять до комплекту пристрою,
найкраще підходять для нього.
●● Аксесуари, які не входять до комплекту постачання,
можуть бути несумісні із пристроєм.
●●
Встановлення SIM- або USIM-картки та
акумулятора
Під час реєстрації в мережі мобільного зв’язку надається SIMкартка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації
абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код
(персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги.
Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна
придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module —
універсальний модуль ідентифікації абонента).
Складання
12
Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте
такі дії:
1 Якщо пристрій увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку
живлення та виберіть Живлення вимк. → ОК, щоб вимкнути.
2 Зніміть задню кришку.
Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню
кришку.
Забороняється надмірно згинати або перекручувати
задню сторінку обкладинки. Інакше це може призвести до
пошкодження обкладинки.
3 Встановіть SIM- або USIM-картку золотистими контактами
донизу.
Складання
13
Антена розташована сзаду у верхній частині пристрою.
Не видаляйте захисну смужку з антени, так як це може її
пошкодити.
●● Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-картки. Якщо
карта пам’яті застрягла у гнізді для SIM-картки, зверніться
із пристроєм до сервісного центру Samsung для її
безпечного видалення.
●● Гніздо SIM-картки призначено лише для стандартної SIMкартки. Вставлення micro SIM-картки чи micro SIM-картки
з несанкціонованим тримачем карток може спричинити
пошкодження гнізда SIM-картки на пристрої.
●●
4 Встановіть акумулятор.
5 Встановіть кришку на місце.
Складання
14
Зарядження акумулятора
До першого використання пристрою або у випадку, якщо батарея
не використовувалася протягом тривалого часу, її необхідно
зарядити.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, рекомендовані
компанією Sаmsung. Використання нерекомендованих
зарядних пристроїв може призвести до вибуху
акумуляторів чи пошкодження пристрою.
Акумулятор можна швидко зарядити за допомогою
зарядного пристрою, що входить до комплекту
постачання.
●● Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє
про це за допомогою попереджувального сигналу та
повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
Значок акумулятора відображається як пуста батарея.
Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для
роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову
скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
●● Якщо акумулятор повністю розряджено, телефон може не
ввімкнутися, навіть якщо він підключений до зарядного
пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин перед тим, як увімкнути
пристрій.
●● Якщо ви використовуєте одночасно декілька програм,
мережеві програми або програми, які потребують
підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко
розрядиться. Щоб запобігти відключенню від мережі
або вимиканню живлення під час передачі даних,
завжди користуйтеся цими програмами після повного
заряджання акумулятора.
●●
Складання
15
1 Підключіть менший роз’єм зарядного пристрою до
багатофункціонального гнізда.
Неправильне підключення зарядного пристрою може
призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія
не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
2 Підключіть більший роз’єм зарядного пристрою до розетки.
Під час зарядження можна використовувати пристрій,
але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
●● У разі нестабільного живлення під час зарядження
пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому
разі від’єднайте зарядний пристрій від телефону.
●● Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це
нормально й не впливає на його роботу чи термін
служби.
●● Якщо пристрій не заряджається належним чином,
віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру
Samsung.
●●
Складання
16
3 Після повного зарядження акумулятора спочатку від’єднайте
зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Не від’єднуйте акумулятор під час підключення пристрою
до зарядного пристрою. Інакше це може призвести до
пошкодження пристрою.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний
пристрій, якщо він не використовується. Якщо на
зарядному пристрої немає перемикача живлення, його
слід виймати з розетки, коли він не використовується, для
заощадження електроенергії. Під час зарядження пристрій
має щільно прилягати до розетки.
Інформація щодо значків зарядження акумулятора
Якщо акумулятор заряджається під час вимкненого пристрою,
наступні значки відображатимуть поточний стан зарядження
акумулятора:
Зарядження
Акумулятор
повністю заряджено
Складання
17
››Зменшення споживання заряду акумулятора
На пристрої наявні опції, за допомогою яких можна заощадити
заряд акумулятора. Налаштувавши наведені нижче опції та
вимкнувши функції, які виконуються у фоновому режимі, можна
подовжити час роботи пристрою від акумулятора.
●● Активація режиму енергозбереження.
●● Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімкнення/
вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
●● Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера
завдань.
●● Вимкніть функцію Bluetooth.
●● Вимкніть функцію Wi-Fi.
●● Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
●● Зменшить тривалість підсвічування.
●● Зменшить яскравість дисплея.
Вставлення карти пам’яті (додатково)
Цей пристрій підтримує карти пам’яті microSD максимальним
обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними із
пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих
стандартів відносно карт пам’яті, але деякі марки можуть
бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження
пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на
карті.
Складання
18
Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт
пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій
файловій структурі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
●● У разі регулярного застосування операцій записування та
стирання зменшується строк служби карт пам’яті.
●● Після того, як карту пам’яті буде вставлено у пристрій,
каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці
extSdCard.
●●
1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
2 Вставляйте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам’яті, щоб зафіксувати її.
4 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.
››Видалення карти пам’яті
Перш ніж видалити карту пам’яті, спочатку відключіть її для
безпечного від’єднання.
1 У списку програм виберіть Установки → Пам’ять →
Відключити карту пам’яті → ОК.
2 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
Складання
19
3 Обережно витягуйте карту пам’яті, доки вона не вивільниться
із пристрою.
4 Видаліть карту пам’яті.
5 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.
Не видаляйте карту пам’яті під час передавання або
приймання пристроєм інформації, оскільки це може
призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи
пристрою.
››Форматування карти пам’яті
Форматування карти пам’яті на комп’ютері може призвести до
її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти
пам’яті лише на пристрої.
У списку програм виберіть Установки → Пам’ять →
Форматування карти пам’яті → Форматування карти пам’яті
→ Видалити всі.
Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть
резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на
пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату
даних, спричинену діями користувача.
Складання
20
Початок роботи
Увімкнення та вимкнення телефону
Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення.
Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на
екрані, щоб його настроїти.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу
ввімкнення/вимкнення живлення, а потім виберіть Живлення
вимк. → ОК.
Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу
в місцях, де обмежено використання безпроводових
пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
●● Щоб використовувати лише послуги, не пов’язані з
роботою в мережі, перейдіть у режим «Без зв’язку».
Натисніть і утримуйте кнопку живлення та виберіть
Режим без зв’язку. ► стор. 170
●●
Початок роботи
21
Ознайомлення з телефоном
››Зовнішній вигляд телефону
Світлочутливий
датчик
Датчик
зближення
Мікрофон1
Динамік
Об’єктив
передньої камери
Клавіша увімк/
вимк живлення та/
cкидання/
блокування екрану
Клавіша
«Домашній»
Сенсорний екран
Клавіша меню
Клавіша «Назад»
Багатофункціональне
гніздо
Мікрофон
1. Активний лише в разі використання функції гучномовця або
записування відео.
Початок роботи
22
Роз’єм для
гарнітури
Спалах
Антена GPS 2
Об’єктив задньої
камери
Клавіша
гучності
Задня
кришка
Динамік
Внутрішня
антена
Гніздо для пера S Pen
››Клавіші
Клавіша
Функція
Ввімк./вимк.
живлення/
скидання3/
блокування
Увімкнення пристрою (натисніть і
утримуйте); доступ до опцій пристрою
(натисніть і утримуйте); скидання
пристрою (натисніть і утримуйте
10-15 секунд); Вимкніть та заблокуйте
сенсорний екран або увімкніть його.
Меню
Відкриття списку опцій, доступних на
поточному екрані; запуск програми
пошук на головному екрані (натисніть
і утримуйте); відкриття вікна
введення пошукового запиту під
час використання деяких програм
(натисніть і утримуйте).
2. Не торкайтеся ділянки антени та не перекривайте її долонями або
іншими об’єктами під час використання функцій безпроводового
зв’язку.
3. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або
«зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно
скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.
Початок роботи
23
Клавіша
Функція
Домашній
Повернення на головний екран;
відкриття списку останніх програм
(натисніть і утримуйте); запуск
програми Voice talk (натисніть двічі).
Назад
Повернення на попередній екран;
відкриття або закриття панелі Multi
Window (натисніть і тримайте).
Гучність
Регулювання гучності пристрою.
››Значки-індикатори
Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися
залежно від країни чи оператора зв’язку.
Значок
Визначення
Немає сигналу
Потужність сигналу
Підключення до мережі GPRS
Підключення до мережі EDGE
Підключення до мережі UMTS
Підключення до мережі HSDPA
Доступні точки доступу відкритої мережі Wi-Fi
Підключення до мережі Wi-Fi
Початок роботи
24
Значок
Визначення
Під’єднано Wi-Fi direct
Увімкнено функцію Bluetooth
Підключено гарнітуру Bluetooth
Використовуються послуги на базі GPS
Триває виклик
Виклик утримується
Активовано гучномовець
Пропущений виклик
Передавання даних
Завантаження даних
Активовано переадресацію викликів
Підключення до ПК
Активовано прив’язку через USB
Точку доступу Wi-Fi активовано
Відсутня SIM- або USIM-картка
Нове SMS- або MMS-повідомлення
Нове повідомлення електронної пошти
Нове повідомлення голосової пошти
Увімкнено будильник
Початок роботи
25
Значок
Визначення
Сповіщення про подію
Роумінг (поза мережею свого домашнього
оператора зв’язку)
Активовано режим «Без звуку» (звук вимкнено)
Активовано режим «Без звуку» (вібрація)
Активовано режим «Без зв’язку»
Здійснюється відтворення музики
Відтворення музики призупинено
FM-радіо відтворюється у фоновому режимі
Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
Рівень заряду акумулятора
Поточний час
Початок роботи
26
Використання пера S Pen і сенсорного
екрана
Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та
користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються
під час використання сенсорного екрана.
Не допускайте торкання сенсорного гострими
предметами. Торкання гострими предметами може
пошкодити сенсорний екран або спричинити його
несправність.
●● Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими
електричними пристроями. Електростатичні розряди
можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
●● Не допускайте контакту сенсорного екрана з рідиною.
Сенсорний екран може не працювати належним чином в
умовах вологості або під впливом рідини.
●● Перебування сенсорного екрана у режимі очікування
протягом тривалого часу може призвести до виникнення
ефекту залишкового зображення (вигорання екрана)
або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід
вимкнути сенсорний екран.
●● Не згинайте перо S Pen.
●● Кінчик пера S Pen замінити не можна.
●● Не використовуйте перо S Pen у зоні впливу магнітних
полів. Це може призвести до збоїв у роботі або
сповільненому відгуку пристрою.
●●
Перед початком використання телефону зніміть з
екрана захисну плівку для оптимального використання
сенсорного екрана.
●● Перо S Pen можна придбати у спеціалізованому магазині
Samsung.
●● Якщо перо S Pen не працює належним чином, віднесіть
його до сервісного центру Samsung.
●● Тримайте S Pen майже перпендикулярно до сенсорного
екрана для отримання оптимальних результатів і
уникайте його використання під гострими кутами.
●●
Початок роботи
27
Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких
дій.
●● Натискання: Натисніть один раз пальцем або пером S Pen, що
входить до комплекту постачання, для вибору або запуску
меню, опції чи програми.
●● Натискання й утримання: натисніть об’єкт і утримуйте його
довше 2 секунд, щоб відкрити список опцій.
●● Переміщення: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво
або вправо для переміщення об’єктів у списках.
●● Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об’єкті, а потім
перетягніть палець, щоб перемістити об’єкт.
●● Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб
збільшити або зменшити зображення під час перегляду
фотографій чи веб-сторінок.
●● Удосконалене перо S Pen, яке постачається з телефоном,
дає змогу виконувати додаткові дії. ► стор. 50
●● Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон
не використовується протягом вказаного періоду часу.
Щоб увімкнути екран, натисніть клавішу ввімкнення/
вимкнення живлення або клавішу «Домашній».
●● Можна також налаштувати тривалість підсвічування.
У списку програм виберіть Установки → Дисплей →
Автоматичне відключення екрану.
Початок роботи
28
Блокування та розблокування сенсорного
екрана та клавіш
Якщо пристрій не використовується протягом вказаного періоду
часу, його сенсорний екран автоматично вимикається. Крім того,
щоб запобігти небажаним операціям, сенсорний екран і клавіші
блокуються.
Щоб вручну заблокувати сенсорний екран і клавіші, натисніть
клавішу ввімкнення/вимкнення живлення.
Щоб розблокувати їх, увімкніть екран, натиснувши клавішу
живлення або клавішу “Домашній”, і проведіть пальцем в будьякому напрямку.
Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб
захистити збережені на пристрої особисті дані та
інформацію від використання іншими користувачами та
перешкодити несанкціонований доступ до них ► стор. 40
Ознайомлення з головним екраном
На головному екрані відображаються значки-індикатори, віджети,
клавіші швидкого доступу до програм та інші об’єкти.
Головний екран складається з декількох панелей. Прокрутіть
вліво або вправо, щоб перейти до панелей на головному екрані.
Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб
безпосередньо перейти до відповідної панелі.
››Використання панелі сповіщень
Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значківіндикаторів і перетягніть її вниз. Щоб приховати панель,
перетягніть її нижню частину вгору.
На панелі сповіщень можна переглянути стан пристрою та
скористатися наведеними нижче опціями:
●● Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 146
●● GPS: активація або вимкнення функції GPS. ► стор. 157
●● Звук: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
Початок роботи
29
Обертан. екрана: активація або вимкнення функції
автоматичного обертання.
●● Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
► стор. 155
●● Мобільні дані: Увімкнення або вимкнення функції передавання
даних.
●● Режим блок.: Активація та деактивація режиму блокування.
У режимі блокування ваш пристрій блокуватиме всі сповіщення.
●● Енерго збереж.: активація або вимкнення режиму
енергозбереження.
●● Декілька вікон: увімкнення або вимкнення функції Multi
Window.
●● Синхp.: вмикає або вимикає автоматичну синхронізацію
програм.
Доступність опцій залежить від країни або оператора
зв’язку.
●●
››Змінення режиму головного екрана
Головний екран має основний і спрощений режими.
У спрощеному режимі можна легко отримувати доступ до
обраних контактів, програм і параметрів, додавши клавішу
швидкого доступу на головний екран.
Щоб змінити режим головного екрана, у списку програм виберіть
Установки → Режим головного екрану → і виберіть режим.
››Переміщення об’єктів на головному екрані
1 Натисніть і утримуйте об’єкт.
2 Перетягніть об’єкт до нового розташування.
››Видалення об’єктів із головного екрана
1 Натисніть і утримуйте об’єкт.
У верхній частині головного екрана відобразиться кошик.
2 Перетягніть об’єкт у кошик.
Початок роботи
30
››Настроювання панелі швидкого доступу
Можна настроїти панель швидкого доступу у нижній частині
головного екрана, додавши чи видаливши клавіші швидкого
доступу до програм.
●● Щоб видалити значок програми, натисніть і утримуйте значок, а
потім перетягніть його до кошика.
●● Щоб додати клавішу швидкого доступу до програми, натисніть і
утримуйте нову клавішу швидкого доступу на головному екрані,
а потім перетягніть її в порожнє розташування.
››Додавання панелей на головний екран і
видалення панелей із нього
Можна додавати або видаляти панелі головного екрана для
впорядкування віджетів.
1 На головному екрані натисніть [
] → Редагувати сторінку.
Можна також помістити два пальці на екран і звести їх, щоб
перейти в режим редагування.
2 Щоб додати, видалити або перевпорядкувати панелі,
виконайте такі дії:
●● Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте ескіз панелі, а
потім перетягніть його до кошика внизу екрана.
●● Щоб додати нову панель, виберіть
.
●● Щоб повернутись на домашній екран, виберіть
.
●● Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть
і утримуйте ескіз панелі, а потім перетягніть його в нове
розташування.
3 Завершивши, натисніть [
].
Початок роботи
31
››Використання віджетів
Віджети – це невеликі програми, які забезпечують зручні функції
та відомості на домашньому екрані.
Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання
веб-віджета може потребувати додаткової оплати.
●● Доступність віджетів залежить від країни або оператора
зв’язку.
●●
Додавання віджетів на головний екран
1 У списку програм виберіть Віджети, щоб відкрити панель
віджетів.
2 Щоб знайти віджет, прокрутіть вліво або вправо на панелі
віджетів.
3 Натисніть та утримайте віджет, щоб додати його на домашній
екран.
Додавання установок клавіш швидкого доступу на
головний екран
Можна створити клавіші швидкого доступу для опцій найчастіше
використовуваних установок на головному екрані.
1 У списку програм виберіть Віджети, щоб відкрити панель
віджетів.
2 Натисніть і утримуйте Клавіша швидкого доступу до
установок, а потім відпустуть її на головний екран.
3 Виберіть опцію установки, наприклад Bluetooth або Wi-Fi.
Початок роботи
32
››Запуск програм із багатьма вікнами
На екрані можна одночасно відобразити дві програми.
Можна запустити лише програми на панелі Multi Window.
●● Під час запуску програм, які містять мультимедійні файли,
наприклад музику або відео, відтворюватиметься звук з
обох файлів.
●● Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●●
1 У списку програм виберіть Установки → Дисплей, а потім
установіть прапорець поруч із пунктом Декілька вікон, щоб
активувати функцію Multi Window.
Цю функцію можна також активувати, вибравши Декілька
вікон в області сповіщень.
2 Натисніть і тримайте [
], щоб відкрити панель Multi Window.
Щоб приховати або відобразити панель, торкніться маркера
панелі.
●● Якщо панель відкрита, натисніть і тримайте маркер, а потім
перетягніть його до краю екрана, щоб перемістити панель.
●● Якщо панель прихована, натисніть і тримайте маркер, а
потім перетягніть його вгору, вниз, праворуч або ліворуч,
щоб перемістити маркер.
●●
3 Виберіть програму, щоб запустити її.
4 Натисніть і тримайте іншу програму, щоб запустити та
перетягнути її на нове місце.
5 Перетягніть смугу між панелями програми вгору або вниз,
щоб змінити розмір панелей.
●● Щоб змінити розташування панелей, виберіть
.
●● Щоб відобразити вікно на весь екран, виберіть
.
●● Щоб закрити програму, натисніть [
].
Початок роботи
33
Налаштування програм із багатьма вікнами
1 Натисніть і тримайте [
2 Виберіть Редаг.
], щоб відкрити панель Multi Window.
Можна налаштувати панель Multi Window, додавши чи
видаливши програми.
3 Завершивши, виберіть Гот.
Доступ до програм
Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії:
1 На домашньому екрані виберіть Прогр., щоб отримати доступ
до списку програм.
2 Прокручуйте вправо або вліво щоб перейти на інший екран.
Можна також вибрати точку у нижній частині екрана, щоб
безпосередньо перейти до відповідного екрана меню.
3 Виберіть програму.
Для використання програм, які надаються компанією
Google, потрібен обліковий запис Google.
●● Можна додати клавішу швидкого доступу для програми,
натиснувши й утримуючи відповідний значок у списку
програм. Можна перемістити значки ярликів у будь-яке
місце на головному екрані.
●●
Початок роботи
34
4 Натисніть [
], щоб повернутися на попередній екран;
натисніть клавішу “Домашній”, щоб повернутися на головний
екран.
●● Якщо обернути пристрій під час використання деяких
функцій, інтерфейс також буде автоматично повернуто.
Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте
панель сповіщень і виберіть Обертан. екрана.
●● Під час використання пристрою можна зробити
знімок екрана, одночасно натиснувши й утримуючи
клавіші “Домашній” і ввімкнення/вимкнення живлення.
Зображення буде збережено в розділі Мої файли → Всі
файли → sdcard0 → Pictures → Screenshots.
››Упорядкування програм
Можна впорядкувати програми у списку програм, змінивши
порядок їхнього розташування або згрупувавши їх у категорії.
1 У списку програм натисніть [ ] → Редагувати.
2 Натисніть і утримуйте значок програми.
3 Упорядкування програм:
Щоб перемістити програму, перетягніть її в нове
розташування.
●● Щоб додати програму в нову папку, перетягніть її в
Створити папку.
●● Щоб перемістити програму на нову панель, перетягніть її в
Створити сторінку.
●● Щоб видалити програму, перетягніть її в Видалити.
Перетягнувши значок програми до Відомості про
програму, можна переглянути відомості про програму.
●●
4 Виберіть Зберег.
Початок роботи
35
››Завантаження програм
1 У списку програм виберіть Play Маркет або Samsung Apps.
2 Здійсніть пошук програми та завантажте її на пристрій.
Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел,
потрібно вибрати Установки → Безпека → Невідомі
ресурси.
››Видалення програми
1 У списку програм натисніть [ ] → Видалити.
2 Виберіть на значку програми, а потім виберіть ОК.
Ви можете видалити тільки ті програми, які ви завантажили.
››Доступ до останніх програм
1 Натисніть і утримуйте клавішу «Домашній», щоб переглянути
список програм, які нещодавно використовувалися.
2 Виберіть програму.
››Використання диспетчера завдань
Телефон дає змогу запускати кілька програм одночасно. Проте
одночасне виконання багатьох завдань може призвести до
«зависань», припинення роботи, проблем із пам’яттю або
споживання додаткового заряду. Щоб уникнути цих проблем,
для завершення роботи непотрібних програм користуйтесь
диспетчером завдань.
1 Натисніть і утримуйте клавішу “Домашній” і виберіть
Активні програми.
Диспетчер завдань використовується для запуску та
відображення активних програм.
Початок роботи
36
→
2 Для керування активними програмами виконайте такі дії:
Щоб включити програму, виберіть одну із списку.
Щоб закрити програму, виберіть Кінець.
●● Щоб закрити всі активні програми, виберіть Зав. всі.
●●
●●
Настроювання пристрою
Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши
його за своїм смаком.
››Встановлення поточних часу та дати
1 У списку програм виберіть Установки → Дата і час.
2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.
››Змінення мови інтерфейсу
1 У списку програм виберіть Установки → Мова та спосіб
введення → Мова.
2 Виберіть мову.
››Увімкнення та вимкнення звуків тонального
набору
У списку програм виберіть Установки → Звук → Звуки в разі
натискання.
››Регулювання гучності пристрою
1 Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
2 Виберіть та перетягніть повзунок, щоб відрегулювати
рівень гучності кожного звуку.
Початок роботи
37
››Перехід у режим «Без звуку»
Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з
таких дій.
●● У списку програм виберіть Телефон → Клавіатура, а тоді
.
торкніться та утримуйте
●● Для цього натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення
живлення, а потім виберіть Вимк. звук або Вібрація.
●● Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана та
виберіть Звук.
››Змінення звуку дзвінка
1 У списку програм виберіть Установки → Звук → Звук
дзвінка пристрою.
2 Виберіть звук дзвінка зі списку й виберіть ОК.
››Вибір заставки для головного екрана
1 У списку програм виберіть Установки → Дисплей →
Заставка → Головний екран.
2 Виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.
Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке
неправомірне використання стандартних зображень і
заставок, які постачаються разом із пристроєм.
››Змінення шрифту на дисплеї
1 У списку програм виберіть Установки → Дисплей → Стиль
шрифту.
2 Виберіть шрифт → Так.
Початок роботи
38
››Регулювання яскравості дисплея
Пристрій має датчик світла, який може виявляти рівень
навколишнього освітлення та автоматично регулювати яскравість
дисплея. Ви можете також регулювати яскравість дисплея вручну.
Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість
споживання заряду акумулятора пристроєм.
Налаштування пристрою на автоматичне регулювання
яскравості
1 У списку програм виберіть Установки → Дисплей →
Яскравість.
2 Поставте прапорець поряд з опцією Автоматична
яскравість.
3 Виберіть ОК.
Рівень яскравості автоматично збільшуватиметься у світлому
середовищі та зменшуватиметься – в темному.
Регулювання яскравості вручну
1 У списку програм виберіть Установки → Дисплей →
Яскравість.
2 Зніміть прапорець поряд з опцією Автоматична яскравість.
3 Перетягніть повзунок вліво або вправо.
4 Виберіть ОК.
Початок роботи
39
››Встановлення блокування екрана
Сенсорний екран можна заблокувати, активувавши функцію
блокування екрана. Під час кожного ввімкнення пристрою або
розблокування сенсорного екрана буде відображатися запит на
введення коду розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, віднесіть пристрій до
сервісного центру Samsung для скидання установок.
●● Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату
кодів безпеки чи приватної інформації або за інші
пошкодження, спричинені використанням неофіційного
програмного забезпечення.
●●
Налаштування розблокування руху
У списку програм виберіть Установки → Екран блокування →
Блокування екрана → Pyx → ОК. Щоб розблокувати екран з
розблокування руху, натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім
нахиліть пристрій вперед.
Розблокування розпізнаванням облич
1 У списку програм виберіть Установки → Екран блокування
→ Блокування екрана → Розбл. розпізн. облич.
2 Виберіть Далі → Налаштувати це → Продовжити.
3 Налаштуйте пристрій під ваше обличчя всередині фігури.
4 Коли ваше обличчя вірно захоплено, виберіть Продовжити.
5 Завершіть настроювання вторинного PIN-коду розблокування
або зразка розблокування.
Початок роботи
40
Встановлення блокування зразком
1 У списку програм виберіть Установки → Екран блокування
→ Блокування екрана → Підпис.
2 Виберіть Встановити підпис.
3 Накресліть зразок і виберіть Продовж.
Повторіть цей крок тричі, щоб установити зразок
розблокування.
4 Завершіть настроювання вторинного PIN-коду розблокування
або зразка розблокування.
Встановлення блокування зразком
1 У списку програм виберіть Установки → Екран блокування
→ Блокування екрана → Зразок.
2 Ознайомтесь з інструкціями на екрані та прикладами зразків і
виберіть Далі.
3 Накресліть зразок, з’єднавши пальцем принаймні 4 точки, і
виберіть Продовж.
4 Ще раз накресліть зразок для підтвердження й виберіть
Підтвердити.
5 Завершіть налаштування дублюючого PIN-коду.
Якщо ви забули зразок розблокування, можна вимкнути
функцію блокування екрана за допомогою резервного PINкоду.
Початок роботи
41
Встановлення блокування PIN-кодом
1 У списку програм виберіть Установки → Екран блокування
→ Блокування екрана → PIN.
2 Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть Продовж.
3 Введіть PIN-код ще раз і виберіть ОК.
Встановлення блокування паролем
1 У списку програм виберіть Установки → Екран блокування
→ Блокування екрана → Пароль.
2 Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть
Продовж.
3 Введіть пароль ще раз і виберіть ОК.
››Блокування SIM- або USIM-картки
Для блокування пристрою можна використати PIN-код, який
надається із SIM- або USIM-карткою. Після активації блокування
SIM- або USIM-картки щоразу під час увімкнення пристрою або
отримання доступ до програм, які вимагають введення PIN-коду,
потрібно буде вводити PIN-код.
1 У списку програм виберіть Установки → Безпека →
Встановити блокування SIM-картки → Заблокувати SIMкартку.
2 Введіть PIN-код і виберіть ОК.
Якщо ви неправильно введете PIN-код декілька разів
поспіль, вашу SIM- або USIM-картку буде заблоковано.
Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести
ключ розблокування PIN-коду (PUK).
●● Якщо ви заблокували свою SIM- або USIM-картку, ввівши
неправильний PUK-код, зверніться до свого оператора
зв’язку.
●●
Початок роботи
42
››Активація функції пошуку свого мобільного
пристрою
Коли хтось установлює нову SIM- або USIM-картку у ваш телефон,
завдяки функції пошуку свого мобільного пристрою контактний
телефон буде автоматично надіслано вказаним одержувачам, щоб
допомогти вам знайти та повернути пристрій.
Щоб скористатися цією функцією, потрібен обліковий запис
Samsung, який дає змогу віддалено керувати телефоном через
Інтернет.
1 У списку програм виберіть Установки → Безпека → Спов.
про змін.SIM-картки.
2 Виберіть Вхід.
Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть Створити
обл.запис.
3 Введіть адресу електронної пошти й пароль для свого
облікового запису Samsung, а потім виберіть Вхід.
4 Перетягніть перемикач Спов. про змін.SIM-картки праворуч.
5 Виберіть Сповіщення.
6 Введіть текст повідомлення, яке буде надсилатися
одержувачам, і виберіть ОК.
7 Додайте одержувачів:
Виберіть Створити і введіть номери телефонів вручу,
включаючи код країни та символ “+”.
●● Виберіть номери телефонів списку контактів, вибравши
Контакти.
●●
8 Виберіть Зберегти.
Початок роботи
43
Введення тексту
Для введення тексту можна сказати слова в мікрофон, вибрати
символи на віртуальній клавіатурі або написати його на екрані.
Певні мови не можуть використовуватися для введення
тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з
підтримуваних мов введення.
››Змінення способу введення тексту
1 В режимі введення тексту натисніть на панель з іконками-
індикаторами у верхній частині екрану та потягніть донизу.
2 Виберіть Вибір методу введення → метод введення тексту.
››Введіть текст за допомогою функції голосового
введення Google
1 Промовте текст у мікрофон.
2 Завершивши, виберіть .
Щоб додати мови введення для розпізнавання голосу,
виберіть мову → Додати інші мови.
››Введення тексту за допомогою клавіатури
Swype
1 Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до
другого символу, не відпускаючи палець від екрана.
Початок роботи
44
2 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.
3 Відпустіть палець.
4 Коли слово буде розпізнано, натисніть клавішу пробілу, щоб
вставити пробіл. Якщо слово не розпізнається, виберіть
альтернативне слово зі списку запропонованих.
5 Повторіть кроки 1-4, щоб завершити введення тексту.
Можна також ввести текст, натискаючи клавіші.
●● Можна натиснути й утримувати клавішу, щоб ввести
символи, зазначені над клавішею. Якщо натиснути й
утримувати клавішу, доки не відобразиться список
символів, можна ввести спеціальні символи.
●●
Можна також скористатися такими клавішами:
1
2
3
Номер
4
5
6
7
Функція
1
Змінення регістру.
2
Отримання доступу до екрана з підказками
щодо клавіатури Swype; відкриття довідкових
відомостей стосовно клавіатури Swype (натисніть
і тримайте).
Початок роботи
45
Номер
Функція
3
Переключення між режимами введення тексту.
4
Видалення введеного тексту.
5
Початок нового рядка.
6
Голосове введення тексту.
Доступність цієї функції залежить від
вибраної мови введення.
7
Вставлення пробілу.
››Введення тексту за допомогою клавіатури
Samsung
1 В режимі введення тексту натисніть на панель з іконками-
індикаторами у верхній частині екрану та потягніть донизу.
2 Виберіть Вибір методу введення → Настроювання
способів введення, а потім виберіть поряд з опцією
Клавіатура Samsung → Типи клав. у книж. форм. → тип
клавіатури.
3 Введіть текст, використовуючи буквенно-цифрові клавіші.
Під час введення тексту поверніть пристрій, щоб
відобразити клавіатуру QWERTY у широкоекранному
форматі. Введіть текст, вибираючи потрібні віртуальні
клавіші.
●● Під час введення тексту однією рукою можна для
зручності встановити відображення клавіатури з будьякої сторони екрана. Для використання цієї функції
, а потім виберіть → Операція
натисніть і тримайте
для виконання однією рукою.
●●
Початок роботи
46
Можна також скористатися такими клавішами:
4
5
6
7
1
2
3
Номер
Функція
1
Змінення регістру.
2
Переключення між режимами введення тексту.
3
Перехід у режим рукописного вводу; Змінення
способу введення тексту; доступ до буфера
обміну або налаштувань клавіатури (натисніть і
тримайте).
4
Видалення введеного тексту.
5
Початок нового рядка.
6
Вставлення точки; відкриття панелі символів
(натисніть і утримуйте).
7
Вставлення пробілу.
При ввімкненому режимі прогнозованого введення тексту
(XT9) можна використовувати безперервне введення,
яке дозволяє вводити текст за допомогою проведення по
клавіатурі. ► стор. 180
Початок роботи
47
Під час введення тексту за допомогою клавіатури 3x4 можна
використовувати такі режими:
Режим
АБВ
Номер
Символи
Функція
1. Виберіть , щоб перейти в режим АБВ.
2. Натискайте відповідну віртуальну клавішу, доки
не з’явиться потрібний символ.
1. Виберіть , щоб перейти в режим цифр.
2. Виберіть цифру.
Можна вводити цифри, натискаючи й
утримуючи віртуальні клавіші в режимі АБВ.
1. Виберіть , щоб перейти в режим символів.
2. Виберіть ◄ або ►, щоб перейти до потрібного
набору символів.
3. Виберіть символ.
››Копіювання та вставлення тексту
Можна скопіювати текст із поля введення тексту та вставити його
в іншу програму.
1 Натисніть та утримуйте фрагмент тексту.
2 Потягніть або , щоб вибрати текст для копіювання.
3 Виберіть або , щоб додати текст до буфера обміну.
4 В іншій програмі торкніться місця, де потрібно вставити текст, і
утримуйте його.
5 Виберіть Вставити, щоб вставити текст із буферу обміну в
текстове поле.
Початок роботи
48
Синхронізація даних
Можна синхронізувати дані з різноманітними веб-серверами, а
також виконати резервне копіювання та відновлення даних.
Після завершення синхронізації телефон залишатиметься
підключеним до Інтернету. У разі змінення даних оновлені
відомості на пристрої та сервері синхронізуються автоматично.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
››Настроювання облікового запису
1 У списку програм виберіть Установки → Дод. обл. запис → і
виберіть тип облікового запису.
2 Щоб завершити настроювання облікового запису,
дотримуйтесь вказівок на екрані.
››Активація автоматичної синхронізації
1 У списку програм виберіть Установки → і виберіть тип
облікового запису.
2 Виберіть обліковий запис для синхронізації.
3 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.
Щоб деактивувати автоматичну синхронізацію для програм,
зніміть прапорці поряд з назвами відповідних програм.
Доступність цієї функції залежить від типу облікового
запису.
››Синхронізація даних вручну
1 У списку програм виберіть Установки → і виберіть тип
облікового запису.
2 Виберіть обліковий запис для синхронізації.
3 Виберіть Синхр. зараз. Телефон розпочне синхронізацію
даних, вибраних для синхронізації.
Початок роботи
49
Використання спеціальних
функцій
Пристрій можна використовувати як унікальний блокнот
завдяки різноманітним функціям, що допомагають вводити текст,
малювати та використовувати команди розпізнавання рухів або
голосу.
Основні дії, які можна виконувати за
допомогою пера S Pen
Із пристроєм надається спеціальне перо S Pen. Щоб виконати
зазначені нижче дії, перш за все витягніть перо S Pen з отвору в
нижній частині телефону.
Пером S Pen не можна натискати сенсорні клавіші.
Натискання: Натисніть об’єкт або ділянку на екрані, щоб
виділити об’єкт, відкрити меню або запустити програму.
●● Натискання й утримання: Натисніть об’єкт пером S Pen і
утримуйте його довше двох секунд.
●● Подвійне натискання: Двічі швидко натисніть і утримуйте об’єкт
або ділянку екрана.
●● Проведення: Натисніть ділянку на екрані, а потім повільно
проведіть пером S Pen угору, вниз, ліворуч або праворуч для
переходу через списки або екрани.
●● Креслення: створення лінії або фігури у блокноті для
малювання.
●● Рукописне введення: написання тексту на панелі рукописного
введення.
●●
Використання спеціальних функцій
50
Додаткові дії, які можна виконувати за
допомогою пера S Pen
Натисніть і утримуйте кнопку на пері S Pen, щоб виконати такі дії.
Назад
Накресліть , щоб повернутися на
попередній екран.
Меню
Накресліть , щоб відкрити перелік
опцій, доступних для поточного екрана.
Знімок екрана
Натисніть пером на екран і утримуйте
його, щоб створити знімок екрана.
Після створення знімка екрана на
ньому можна малювати або писати, а
також обрізати його. Зображення буде
збережено в розділі Мої файли →
Всі файли → sdcard0 → Pictures →
Screenshots → IMG_edited.
Під час виконання деяких
функцій створити знімок екрана
неможливо.
Використання спеціальних функцій
51
Примітка Quick note
Двічі торкніться екрана, щоб зробити
примітку за допомогою функції Quick
note.
Виділення тексту
Проведіть пером S Pen ліворуч або
праворуч для вибору тексту.
Samsung UserManual
Використання рухів
Вбудована функція розпізнавання рухів надає розширені
можливості керування пристроєм. Завдяки цій функції можна
виконувати дії за допомогою жестів рук або руху пристрою.
Щоб скористатися деякими з цих функцій, потрібно спершу
активувати функцію розпізнавання рухів. У списку програм
виберіть Установки → Pyx.
Використання спеціальних функцій
52
Прикладання до вуха
Під час перегляду деталей викликів, повідомлень або списку
контактів підніміть і утримуйте пристрій біля вуха, щоб здійснити
голосовий виклик.
Струшування
Струсніть пристрій, щоб виконати пошук пристроїв Bluetooth чи
пристроїв Kies air.
Використання спеціальних функцій
53
Нахил
Тримаючи пристрій двома руками, натисніть і утримуйте дві
точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб
збільшити або зменшити зображення.
Проведення рукою
Проведіть рукою по екрану щоб зробити знімок екрана.
Зображення буде збережено в буфері обміну та в розділі Мої
файли → Всі файли → sdcard0 → Pictures → Screenshots.
Під час виконання деяких функцій створити знімок екрана
неможливо.
Використання спеціальних функцій
54
Натискання долонею
Натисніть долонею екран, щоб призупинити відтворення
медіафайлів або вимкнути звук радіо.
Панорамування для руху
Під час утримання об’єкта посуньте пристрій вліво або вправо,
щоб перемістити об’єкт на іншу сторінку на екрані режиму
очікування або у списку програм.
Використання спеціальних функцій
55
Панорамування для перегляду
Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку
на екрані, а потім посуньте пристрій у будь-якому напрямку, щоб
переміщатися по зображенню.
Перевертання
Покладіть пристрій екраном униз, щоб вимкнути звук дзвінка
пристрою, призупинити відтворення медіа чи вимкнути FM-радіо
(у разі використання динаміка).
Використання спеціальних функцій
56
Обертання
Під час заблокованого екрана натисніть і утримуйте екран, а потім
оберніть пристрій у горизонтальне положення, щоб запустити
камеру (під час активного значка швидкого доступу до камери).
► стор. 176
Використання спеціальних функцій
57
Використання режиму рукописного
введення
Для спрощеного введення тексту можна ввімкнути режим
рукописного введення на клавіатурі Samsung. Щоб перейти в
.
режим рукописного введення, виберіть
Напишіть текст на панелі рукописного введення. Коли слово буде
, щоб ввести його в поле введення
розпізнано, виберіть
тексту. Можна також вибрати слово зі списку альтернативних слів.
У режимі рукописного введення можна використовувати
різноманітні жести для редагування тексту. Для отримання
докладнішої інформації щодо жестів натисніть і тримайте ,
а потім виберіть → Рукописне введення → Довідник із
жестів.
Щоб переключитися на клавіатуру Samsung, виберіть .
Використання спеціальних функцій
58
››Розпізнавання даних, введених за допомогою
пера
Пристрій може розпізнавати дані, введені пером S Pen. Якщо
торкнутися поля пером S Pen, на пристрої відкриється панель
рукописного введення. Для використання цієї функції натисніть і
тримайте , а потім виберіть → Визначення ручки.
››Посібник із рукописного введення
●●
Писати символи слід послідовно, один за одним. Наступний
символ має бути написаний праворуч від попереднього. Якщо
накреслити розчерк поверх попереднього символу, він може
розпізнатися як новий символ.
-- Приклад нерозпізнаного тексту
●●
Символи слід писати прямо (без нахилу).
-- Приклад розпізнаного тексту
-- Приклад нерозпізнаного тексту
●●
Не слід писати символи поверх інших.
-- Приклад розпізнаного тексту
Використання спеціальних функцій
59
-- Приклад нерозпізнаного тексту
●●
Для більшості мов доступне розпізнавання не лише окремих
символів, а й написаних разом символів, із яких складаються
слова. (ця функція називається підтримкою слів і фраз).
Мови, для яких не підтримуються слова та фрази, мають бути
зазначені в цьому довіднику. (усі мови, для яких підтримується
панель рукописного введення SIP, мають підтримувати слова та
фрази).
-- Мови, що підтримують слова та фрази: English UK, English
US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español,
Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ,
한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português,
Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska,
Türkçe, Українська
-- Підтримка розпізнавання окремих символів
-- Підтримка розпізнавання слів і фраз
●●
Для деяких мов може розпізнаватися текст, введений курсивом.
(розпізнавання тексту, написаного курсивом)
-- Для мов, на яких доступне розпізнавання курсиву, можуть
розпізнаватися символи, з’єднані між собою.
Використання спеціальних функцій
60
-- Для мов, на яких розпізнавання курсиву недоступне, символи
слід писати окремо один від одного.
-- Мови, для яких не підтримується написання курсивом, мають
бути зазначені в цьому довіднику.
-- Мови, які підтримують написання курсивом: English UK,
English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands,
Português
-- Мови, які не підтримують написання курсивом: Čeština,
Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ,
한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina,
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk,
Svenska
-- Наприклад, мова, яка підтримує написання курсивом: English
-- Наприклад, мова, яка не підтримує написання курсивом:
한국어
●●
При написанні тексту, довжиною більше одного рядка, залиште
для нього достатньо місця.
-- Приклад розпізнаного тексту
-- Приклад нерозпізнаного тексту
Використання спеціальних функцій
61
Використання S Note
Використовуючи функцію S Note, можна створити примітки та
додати до них різноманітний мультимедійний вміст, а також
додати клавішу швидкого доступу до примітки на головний екран.
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть → шаблон.
3 Введіть текст або накресліть ескіз.
Повторення останньої дії.
Скасування останньої дії.
Стирання тексту чи ескізу; змінення
товщини гумки або очищення
введення (двічі натисніть).
Введення тексту за допомогою клавіатури;
змінення установок тексту (натиснути двічі).
Використання інструментів для підвищення
продуктивності.
Креслення ескізу; змінення установок пера
(двічі натисніть).
Переключення між режимами перегляду та редагування.
Використання спеціальних функцій
62
4 Додавання фотографії або звукового кліпу.
Додання звукового фрагмента через
запис голосу або інших звуків.
Додання мультимедійного файлу,
наприклад тексту, фото або звукового
фрагмента.
Щоб записати ваші дії під час малювання примітки, виберіть
.
●● Щоб додати сторінку, виберіть .
●● Щоб виконати рукописне ведення за допомогою ручки
S Pen, виберіть .
●● Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і
розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці.
Коли зображення збільшено, прокручуйте його двома
пальцями.
●●
5 Завершивши, виберіть Зберегти.
Для отримання додаткових відомостей щодо перегляду
чи редагування приміток або використання інших функцій
примітки дивіться сторінку 126.
Використання спеціальних функцій
63
››Змінення атрибутів пера або тексту
Під час створення примітки можна змінювати такі атрибути.
●● Щоб змінити тип пера, товщину лінії або колір пера, двічі
натисніть .
5
1
2
3
6
4
Номер
Функція
1
Змінення типу пера.
2
Змінення товщини лінії.
3
Змінення кольору пера.
4
Відкрийте панель для перегляду додаткових
кольорів або змінення відтінку кольору. Для
змінення відтінку кольору необхідно вибрати
маркер.
5
Збереження поточних установок як параметрів
пера за промовчанням.
6
Додавання нового кольору за допомогою палітри
кольорів.
Використання спеціальних функцій
64
●●
Щоб змінити атрибути тексту, двічі натисніть
.
1
2
3
Номер
4
Функція
1
Виберіть опцію.
2
Перегляд або змінення поточних атрибутів.
3
Змінення кольору тексту.
4
Додавання нового кольору за допомогою палітри
кольорів.
››Посібник із рукописного введення формул і
чисел
●●
Пишіть формули в один рядок. Якщо формула довга або
пишеться в кілька рядків, її буде перетворено некоректно.
Використання спеціальних функцій
65
●●
Незакриті дужки або відсутнє число у формулі квадратного
кореня тимчасово призводять до некоректного перетворення
формули. Перетворення формули буде завершено після
завершення введення.
●●
Спочатку накресліть основну частину стрілки.
●●
Вістря стрілки слід вводити одним розчерком.
Використання спеціальних функцій
66
Використання блокнота для швидкого
створення приміток
Працюючи на будь-якому екрані можна швидко створити текстову
примітку або додати до неї ескіз.
1 Тримаючи кнопку S Pen, двічі торкніться екрана, щоб відкрити
блокнот для швидкого створення приміток.
2 Введіть текст або накресліть ескіз.
Перегляд блокнота для швидкого
створення приміток у широкоекранному форматі.
Повторення останньої дії.
Скасування останньої дії.
Стирання тексту чи ескізу; змінення
товщини гумки або очищення введення
(двічі натисніть).
Введення тексту за допомогою клавіатури.
Креслення ескізу; зміна установок пера,
наприклад типу пера, товщини лінії або
кольору пера (подвійне торкання).
3 Завершивши, виберіть
.
Використання спеціальних функцій
67
Використання S Planner
На пристрої передбачено унікальний органайзер, завдяки якому
можна ефективніше та зручніше впорядковувати власні розклади
та завдання. Можна створювати та переглядати події, додавати
об’єкти та змінювати режими перегляду.
Щоб запустити S Planner, у списку програм виберіть S Planner.
Перехід у режим рукописного вводу.
Вибір сьогоднішньої дати.
Визначення календарів для відображення.
Додання події календаря або задачі.
Приховування або відображення
вкладок режиму перегляду.
Використання спеціальних функцій
68
››Створення події або завдання
Завдання та примітки, створені користувачем, неможливо
синхронізувати зі службою Google Calendar .
™
Створення події:
1 У списку програм виберіть S Planner → .
2 Якщо відобразяться сигнальні повідомлення про
синхронізацію календаря, виберіть Готово.
3 Виберіть Додати подію, а потім введіть дані.
Щоб знайти та додати розташування, виберіть .
Щоб додати примітку, виберіть Примітки → вибрати опцію.
●● Щоб додати зображення, виберіть Зображення → опцію.
●●
●●
4 Завершивши, виберіть Зберегти.
Для створення завдання:
1 У списку програм виберіть S Planner → .
2 Виберіть Додати завдання, а потім введіть дані.
●●
●●
Щоб додати примітку, виберіть Примітки → вибрати опцію.
Щоб додати зображення, виберіть Зображення → опцію.
3 Завершивши, виберіть Зберегти.
Використання спеціальних функцій
69
Щоб створити подію або завдання в режимі нагадування,
виконайте такі дії.
Ця функція доступна лише для англійської та корейської
мов.
1 У списку програм виберіть S Planner →
2 Виберіть Quick add, а потім введіть дані.
3 Завершивши, виберіть Зберегти.
.
Дані буде автоматично класифіковано та підставлено у
відповідні поля.
Для отримання додаткових відомостей щодо змінення режиму
перегляду або перегляду подій і завдань дивіться сторінку 123.
Використання функції Voice Talk
Вбудована функція розпізнавання голосу надає змогу швидко
й легко запускати програми та активувати функції. Коли ваші
руки зайняті виконанням інших завдань, або ви не маєте змоги
подивитися на екран пристрою, наприклад, перебуваючи за
кермом, ви можете промовити команду для виконання тієї чи
іншої дії.
Щоб активувати функцію голосових команд, двічі швидко
натисніть клавішу «Домашній». Якщо програма використовується
вперше, на екрані буде відображено посібник і довідкові
відомості.
Після цього буде відображено головний екран Voice Talk.
●●
●●
Ця функція може бути недоступна для деяких мов.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
Використання спеціальних функцій
70
Відкриття довідкової інформації.
Вимкнення або ввімкнення функції
голосового керування.
Вибір категорії голосового керування.
Запуск функції голосових команд.
››Голосові команди
Щоб переглянути доступні голосові команди, виберіть
категорію в розділі What can I say?.
і
››Використання голосових команд
1 На екрані Voice Talk виконайте одну з таких дій.
●●
●●
Виберіть категорію, щоб переглянути наявні команди.
Виберіть Tap & Speak, щоб розпочати використання функції
голосових команд. Голосові команди можна промовляти для
функцій будь-якого типу.
2 Промовте команду в мікрофон, а потім виберіть Done.
3 Промовте додаткові команди для реагування на запити
програми голосового введення для вибраної функції.
Використання спеціальних функцій
71
Створення знімка екрана
1 Тримаючи кнопку пера S Pen, намалюйте область, щоб
вибрати її.
2 У списку програм, який з’явиться внизу екрана, виберіть
програму, яку потрібно пов’язати з вибраною областю.
Вибрану область буде збережено в Галерея → папка
Screenshots.
●● Вигляд екрана може різнитися залежно від країни або
оператора зв’язку.
●●
Використання спеціальних функцій
72
Зв’язок
Виклики
Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і
відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику,
настроювання та використання функцій, пов’язаних із викликами.
››Здійснення виклику або відповідь на виклик
Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час
здійснення, прийому, завершення або відхилення викликів.
У разі ввімкнення датчика наближення сенсорний екран
автоматично вимикається та блокується, щоб запобігти
випадковому натисканню, коли пристрій перебуває біля
обличчя. ► стор. 81
●● Статична електрика, що розряджається з тіла чи одягу
може створювати перешкоди для датчику зближення під
час виклику.
●●
Здійснення виклику
1 У списку програм виберіть Телефон → Клавіатура та введіть
код місцевості й номер телефону.
2 Виберіть
, щоб здійснити голосовий виклик.
Щоб здійснити відеовиклик, виберіть .
3 Щоб завершити виклик, виберіть Зав.вик.
Для збереження номерів, які потрібно часто набирати,
використовуйте телефонну книгу. ► стор. 120
●● Щоб отримати доступ до журналу викликів та повторно
набрати нещодавно набрані номери, виберіть Телефон
→ Журнали.
●●
Зв’язок
73
Відповідь на виклик
1 Під час вхідного виклику виберіть
і перетягніть палець за
межі великого кола.
Для вимкнення звуку дзвінка натисніть клавішу гучності,
коли телефон дзвонить.
2 Щоб завершити виклик, виберіть Зав.вик.
Відхилення виклику
Під час вхідного виклику виберіть і перетягніть палець за межі
великого кола.
Щоб надіслати повідомлення під час відхилення вхідного виклику,
виберіть Відхилити виклик із повідомленням.
Ви можете вибрати одне із декількох попередньо заданих
повідомлень або створити свої власні повідомлення.
► стор. 80
Виклики за міжнародними номерами
1 У списку програм виберіть Телефон → Клавіатура, а потім
натисніть і утримуйте
, щоб вставити символ «+».
2 Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код
країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть
, щоб його набрати.
››Використання гарнітури
Із гарнітурою вам буде зручно відповідати на виклики та керувати
ними.
●● Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
●● Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
●● Щоб перевести виклик на утримання або поновити його,
натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
●● Щоб завершити виклик, натисніть кнопку гарнітури.
Зв’язок
74
››Використання опцій під час голосового виклику
Під час голосового виклику можна скористатися такими опціями:
Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності
вгору або вниз.
●● Щоб перевести виклик на утримання, виберіть . Щоб
поновити утримуваний виклик, виберіть .
●● Щоб набрати ще один номер, виберіть Дод. виклик, а потім
наберіть новий номер.
●● Щоб відповісти на інший виклик, виберіть
і перетягніть
палець за межі великого кола під час відтворення сигналу
очікування. Пристрій запропонує завершити або утримати
попередній виклик. Для використання цієї функції необхідно
передплатити послугу очікування виклику.
●● Щоб відкрити вікно набору номера, виберіть Клавіатура.
●● Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть Динамік.
У шумному середовищі використання функції гучномовця
може бути неефективним. Для кращої чутності
скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.
●●
Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув
вас, виберіть Вимк. звук.
●● Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру Bluetooth,
виберіть Гарніт.
●● Щоб відкрити телефонну книгу, натисніть [
] → Контакти.
●● Щоб додати нагадування, натисніть [
] → S Note.
●● Щоб переключатися між двома викликами, виберіть Замінити.
●● Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або
дайте відповідь на нього, а потім виберіть Об’єднати після
з’єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати
інших учасників. Для використання цієї функції необхідно
передплатити послугу конференц-зв’язку.
●●
Зв’язок
75
››Використання опцій під час відеовиклику
Під час активного відеовиклику можна використовувати такі опції:
●● Щоб переключатися між переднім і заднім об’єктивом камери,
виберіть Перекл. камери.
●● Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув
вас, виберіть Вимк. звук.
●● Щоб приховати своє зображення від іншого абонента, натисніть
[ ] → Приховати мене.
●● Щоб вибрати альтернативне зображення, яке
відображатиметься для іншого абонента, натисніть [ ] →
Вихідне зображення.
●● Щоб відкрити вікно набору номера, натисніть [
]→
Клавіатура.
●● Щоб спілкуватися зі співрозмовником через гарнітуру
Bluetooth, натисніть [ ] → Переключитися на гарнітуру.
●● Щоб активувати функцію гучномовця, виберіть [
] → Вимк.
динамік.
●● Щоб застосувати до зображення значки смайлика, натисніть
[ ] → Анімовані емозначки.
●● Щоб застосувати до зображення декоративні значки, натисніть
[ ] → Перегляд теми.
●● Щоб змінити режим перегляду на перегляд анімації, натисніть
[ ] → Увім. перег. анімац.
●● Щоб використати зображення іншого абонента, натисніть і
утримуйте його. Можна зняти зображення екрана або записати
відеовиклик.
Записувати розмову без дозволу є незаконним у багатьох
регіонах. Перш ніж записати розмову, завжди запитуйте
дозволу в іншого абонента.
››Перегляд пропущених і здійснення зворотних
викликів
Пропущені виклики відображаються на дисплеї телефону. Щоб
передзвонити абоненту, відкрийте панель сповіщень і виберіть
пропущений виклик.
Зв’язок
76
››Встановлення автовідхилення
Автовідхилення використовується для автоматичного відхилення
викликів із певних номерів.
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику → Відхилення
виклику.
3 Перетягніть перемикач Режим автовідхилення праворуч.
4 Виберіть Режим автовідхилення → виберіть опцію.
Опція
Функція
Усі номери
Відхилення всіх викликів.
Номери для
автовідхилення
Відхилення викликів із номерів,
занесених до списку автовідхилення.
5 Виберіть Список авто відхилення.
6 Виберіть Створити.
7 Введіть номер і виберіть Зберегти.
Ви можете задати критерій для номера.
8 Щоб додати інші номери, повторіть кроки 6-7.
››Використання режиму FDN (режим фіксованого
набору)
У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів,
які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN,
виконайте такі дії.
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику → Додаткові
установки → Номери фіксованого набору.
3 Виберіть Увімкнути FDN.
4 Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIMкарткою, а потім виберіть ОК.
5 Виберіть Список номерів фіксованого набору й додайте
контакти.
Зв’язок
77
››Встановлення переадресації викликів
Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання
вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна
встановити окремо для декількох умов, за яких користувач
не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже
використовується або перебуває поза зоною обслуговування.
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику → Переадресація
→ і виберіть тип виклику.
3 Виберіть умову.
4 Введіть номер, на який переадресовуватимуться виклики, а
потім виберіть Увімкнути.
Установку буде надіслано в мережу.
››Встановлення заборони викликів
Заборона викликів – це функція мережі, призначена для
обмеження певних типів викликів або запобігання здійсненню
викликів із телефону сторонніми особами.
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику → Додаткові
установки → Заборона викликів → і виберіть тип виклику.
3 Виберіть опцію заборони викликів.
4 Введіть пароль для заборони викликів і виберіть ОК.
Установку буде надіслано в мережу.
Зв’язок
78
››Встановлення очікування виклику
Очікування виклику – це функція мережі, призначена для
сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього
виклику. Ця функція доступна лише для голосових викликів.
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику → Додаткові
установки → Очікування виклику.
Установку буде надіслано в мережу.
››Перегляд журналів викликів
Можна переглядати журнали викликів за типами.
1 У списку програм виберіть Телефон → Журнали.
2 Натисніть [ ] → Переглянути за → виберіть опцію
сортування журналів викликів.
За допомогою журналів викликів можна безпосередньо
здійснювати виклик або надсилати повідомлення, швидко
провівши по контакту вліво або вправо.
3 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.
У режимі перегляду деталей можна набрати номер,
надіслати на нього повідомлення або додати номер до
телефонної книги чи списку номерів для автовідхилення.
››Налаштування установок виклику
1 У списку програм виберіть Телефон.
2 Натисніть [ ] → Установки виклику.
Зв’язок
79
3 Змініть такі опції:
Опція
Функція
Відхилення
виклику
Встановлення автоматичного
відхилення викликів із певних
номерів. Номери можна додати до
списку номерів для автоматичного
відхилення.
Повідомлення про
відхилення
Додавання або редагування
повідомлення, що надсилатиметься в
разі відхилення виклику.
Звуки дзвінка та
клавіат. → Звук
дзвінка пристрою
Вибір звуку дзвінка для вхідних
викликів.
Звуки дзвінка та
клавіат. → Вібрація Додання або вибір схеми вібрації.
пристрою
Звуки дзвінка та
Відтворення вібрації та сигналу для
клавіат. → Вібрація
сповіщення про вхідні виклики.
під час виклику
Звуки дзвінка та
клавіат. → Звуки
клавіш
Відтворення звукових сигналів на
пристрої під час введення номерів у
вікні набору номера.
Сигнал виклику
→ Вібрація під час
викликів
Вібрація пристрою під час відповіді
іншого абонента на виклик або по
завершенню виклику.
Сигнал виклику
→ Звуки стану
виклику
Вибір способу сповіщення про стан
виклику під час виклику.
Сигнал виклику
→ Сигнали під час
розмови
Вибір способу сповіщення про події
під час виклику.
Зв’язок
80
Опція
Функція
Відповідь/
завершення
виклику →
Встановлення відповіді на виклики
Відповідь на
натисканням клавіші “Домашній”.
виклики за
допомогою клавіші
“Домашній”
Відповідь/
завершення
виклику →
Клавіша живл. зав.
виклики
Завершення викликів у разі
натискання клавіші ввімкнення/
вимкнення живлення.
Aвтоматичне вимкнення дисплею при
Вимкнути екран під
наближенні телефона до обличчя під
час викликів
час виклику.
Аксесуари →
Автоматична
відповідь
Встановлення або скасування
автоматичної відповіді після вказаного
періоду часу (доступно лише за
підключеної гарнітури).
Аксесуари →
Таймер автомат.
відповіді
Встановлення тривалості очікування
пристрою перед відповіддю на
виклики.
Аксесуари →
Умови вихідного
виклику
Встановлення дозволу вихідних
викликів с гарнітурою Bluetooth, навіть
коли пристрій заблоковано.
Аксесуари → Тип
вихідного виклику
Вибір типу вихідних викликів, які
виконуються с використанням
гарнітури Bluetooth.
Додаткова гучність
під час викликів
Відображення клавіші гучності під час
виклику.
Збільш.гуч.сигн.в
кишені
Збільшення гучності дзвінка під час
перебування пристрою, наприклад, у
сумці або кишені.
Зв’язок
81
Опція
Функція
Переадресація
Hадсилання вхідних викликів на
вказаний номер.
Додаткові
установки →
Ідентифікація
номера
Відображення вашого номера іншим
абонентам під час вихідних викликів.
Додаткові
установки →
Заборона викликів
Встановлення заборони викликів по
типу виклику.
Додаткові
установки →
Очікування
виклику
Відтворення сповіщення про вхідні
виклики під час виклику.
Додаткові
установки →
Автодозвон
Встановлення автоматичного дозвону
за номером, з яким не відбулось
з’єднання, або розмова з яким буда
перервана.
Додаткові
установки →
Зменшення шуму
Встановлення видалення фонового
шуму, щоб інший абонент міг чути вас
краще.
Додаткові
установки
→ Номери
фіксованого
набору
Увімкнення режиму FDN для заборони
здійснення викликів на номери
телефонів, відсутні у списку FDN або
на SIM- чи USIM-картці.
Додаткові
установки
→ Автомат.
телефонний код
Встановлення автоматичного
введення префіксу (коду регіону або
країни) перед номером телефону.
Зображення
відеовиклику
Вибір альтернативного зображення,
яке буде відображатися для іншого
абонента.
Дії у разі збою
виклику
Встановлення спроби голосового
виклику, коли відеовиклик зробити
неможливо.
Зв’язок
82
Опція
Функція
Послуга голосової
пошти
Вибір послуги голосової пошти
оператора зв’язку.
Установки
голосової пошти
Введення номера сервера голосової
пошти. Цей номер можна отримати у
свого оператора зв’язку.
Звук дзвінка
Вибір звуку дзвінка для нових
повідомлень голосової пошти.
Вібрація
Встановлення вібрації на пристрої
під час отримання голосових
повідомлень.
Обл. записи
Встановлення приймання IP-викликів
і налаштування облікових записів для
послуг IP-викликів.
Викор. інтернетвиклики
Використання послуг IP-викликів для
всіх викликів або лише для IP-викликів.
Обмін повідомленнями
Створення та надсилання SMS- або MMS-повідомлень, а також
перегляд надісланих або отриманих повідомлень і керування
ними.
Надсилання або отримання повідомлень за межами зони
обслуговування вашого оператора зв’язку може вимагати
додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться
до вашого оператора зв’язку.
››Надсилання SMS-повідомлення
1 У списку програм виберіть Обмін повідомленнями →
2 Додайте одержувачів:
.
Введіть номери телефонів вручну, відділяючи їх один від
одного крапкою з комою або комою.
●● Виберіть номери телефонів зі списків контактів і викликів,
вибравши .
●●
Зв’язок
83
3 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емозначки, натисніть [
емозначку.
4 Виберіть
] → Вставити
, щоб надіслати повідомлення.
››Надсилання ММS-повідомлення
1 У списку програм виберіть Обмін повідомленнями →
2 Додайте одержувачів:
.
Введіть номери телефонів або адреси електронної пошти,
відділяючи їх один від одного крапкою з комою або комою.
●● Виберіть номери телефонів або адреси електронної пошти
зі списку викликів, повідомлень або контактів, вибравши .
Якщо ввести адресу електронної пошти, пристрій
перетворить повідомлення на ММS.
●●
3 Натисніть [ ] → Додати тему та введіть тему повідомлення.
4 Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення.
Щоб вставити емозначки, натисніть [
емозначку.
] → Вставити
5 Виберіть
та додайте об’єкт.
Можна вибрати файл, нагадування у вигляді ескізу, подію,
розташування або контакт зі списку файлів або створити нову
фотографію, відео, звук чи нагадування у вигляді ескізу.
6 Виберіть
, щоб надіслати повідомлення.
››Перегляд SMS- або MMS-повідомлення
1 У списку програм виберіть Обмін повідомленнями.
Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за
контактами.
2 Виберіть ланцюжок повідомлень.
3 Виберіть повідомлення, щоб переглянути додаткові відомості.
Зв’язок
84
››Прослуховування повідомлень голосової пошти
Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на
сервер голосової пошти, у разі відсутності відповіді на вхідні
виклики абоненти можуть залишати голосові повідомлення.
Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та
прослухати повідомлення, виконайте такі дії.
1 У списку програм виберіть Телефон → Клавіатура, а тоді
торкніться та утримуйте
.
2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.
Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти
номер сервера голосової пошти. Щоб отримати номер,
зверніться до оператора зв’язку.
Google Mail
Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти
з веб-служби Google Mail до папки «Вхідні» на телефоні.
Під час отримання доступу до цієї програми відображається
екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень
відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення –
жирним шрифтом.
™
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Це меню може мати іншу назву залежно від країни або
оператора зв’язку.
●●
››Надсилання повідомлення електронної пошти
1 У списку програм виберіть Google Mail →
2 Введіть ім’я або адресу в полі одержувача.
Щоб додати отримувачів, натисніть [
копію.
3 Введіть тему й текст повідомлення.
Зв’язок
85
.
] → Дод. копію/прих.
4 Щоб вкласти файл зображення, натисніть [
файл → виберіть файл.
] → Вкласти
5 Виберіть
, щоб надіслати повідомлення.
У режимі без зв’язку або за межами зони обслуговування
повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень,
доки підключення не буде відновлено, або пристрій не
опиниться в зоні обслуговування.
››Перегляд повідомлення електронної пошти
1 У списку програм виберіть Google Mail.
2 Виберіть повідомлення електронної пошти.
У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового
запису.
Щоб перейти до наступного чи попереднього повідомлення,
прокрутіть праворуч або ліворуч.
●● Щоб позначити повідомлення як важливе, виберіть
.
●● Щоб відповісти на повідомлення, виберіть
.
●● Щоб відповісти на повідомлення, включивши всіх одержувачів,
виберіть → Відпов. всім.
●● Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть →
Переслати.
●● Щоб переглянути вкладення, виберіть ПЕРЕГЛЯНУТИ. Щоб
зберегти його на телефоні, виберіть ЗБЕРЕГТИ.
●● Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
●● Щоб видалити повідомлення, виберіть .
●● Щоб додати ярлик до повідомлення, виберіть .
●● Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть
.
●● Щоб позначити повідомлення як важливе, натисніть [
]→
Позначити як важливу.
●● Щоб приховати повідомлення, натисніть [
] → Ігнор.
Щоб переглянути приховані повідомлення, виберіть → Уся
пошта із списку ярликів.
●●
Зв’язок
86
Щоб додати повідомлення до списку спаму, натисніть [ ] →
Повід. про спам.
●● Щоб змінити налаштування електронної пошти, натисніть [
]
→ Налаштув-ня.
●●
››Упорядкування повідомлень електронної пошти
за надписами
Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти,
призначивши їм надписи. Відсортувати повідомлення можна за
допомогою фільтра надписів.
Додавання надпису до повідомлення
1 На екрані вхідних повідомлень виберіть повідомлення.
2 Виберіть .
3 Виберіть надпис, а потім виберіть ОК.
Фільтрація повідомлень
1 На екрані вхідних повідомлень виберіть .
2 Виберіть надпис для повідомлень, які потрібно переглянути.
Email
Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через
власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.
››Настроювання облікового запису електронної
пошти
1 У списку програм виберіть Email.
2 Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3 Виберіть Далі. Щоб ввести відомості облікового запису
вручну, виберіть Настр. вручну.
Зв’язок
87
4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Після завершення настроювання облікового запису електронної
пошти повідомлення будуть завантажені на пристрій. У разі
створення двох або більше облікових записів між ними можна
переключатися. Для цього виберіть ім’я облікового запису вгорі
екрана, а потім виберіть той обліковий запис, з якого потрібно
отримувати повідомлення.
››Надсилання повідомлення електронної пошти
1 У списку програм виберіть Email →
2 Додайте одержувачів:
.
Введіть адреси електронної пошти вручну, відділяючи їх
одна від одної крапкою з комою або комою.
●● Виберіть адреси електронної пошти зі списків викликів,
повідомлень або контактів, вибравши .
●● Додайте одержувачів, натиснувши [
] → Копія/Прих.к.
●●
3 Виберіть поле теми та введіть тему.
4 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст
повідомлення електронної пошти.
5 Виберіть
та вкладіть файл.
Можна вибрати файл, нагадування у вигляді ескізу або подію зі
списку файлів, а також створити нову фотографію, відео, звук
чи нагадування у вигляді ескізу.
Файли, захищені засобами DRM (Digital Rights Management),
прикріпити не можна.
6 Виберіть
, щоб надіслати повідомлення.
У режимі без зв’язку або за межами зони обслуговування
повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень,
доки підключення не буде відновлено, або пристрій не
опиниться в зоні обслуговування.
Зв’язок
88
››Надсилання запланованого повідомлення
електронної пошти
1 У списку програм виберіть Email → .
2 Під час написання повідомлення натисніть [
Надсилання розкладу.
]→
3 Поставте прапорець поряд з опцією Надсилання розкладу.
4 Установіть дату та час, а потім виберіть Готово.
5 Виберіть , щоб надіслати повідомлення. Пристрій надішле
повідомлення відповідно до вказаного часу та дати.
●● Якщо пристрій вимкнено у запланований час, не
підключено до мережі або мережа нестабільна,
повідомлення не буде надіслано.
●● Ця функція використовує час і дату, встановлені на
пристрої. Час і дата можуть бути неправильними, якщо
відбувається переміщення між часовими поясами та
мережа не оновила інформацію.
››Перегляд повідомлення електронної пошти
Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна
переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти
в режимі без зв’язку або підключитися до поштового сервера
для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень
електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв’язку.
1 У списку програм виберіть Email → обліковий запис
електронної пошти.
2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
3 Виберіть повідомлення електронної пошти.
Зв’язок
89
У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.
●● Щоб перейти до наступного чи попереднього повідомлення,
прокрутіть праворуч або ліворуч.
●● Щоб відповісти на повідомлення, виберіть
.
●● Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть
.
●● Щоб видалити повідомлення, виберіть
.
●● Щоб позначити повідомлення як важливе, виберіть
.
●● Щоб зберегти вкладення на свій пристрій, виберіть вкладку
приєднання → .
●● Щоб позначити повідомлення як непрочитане, натисніть [
]
→ Відмітити як непрочитане.
●● Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [
]
→ Перемістити.
●● Щоб зберегти повідомлення на пристрої, натисніть [
]→
Зберег. повід. Email. Повідомлення буде збережено в розділі
Мої файли → Всі файли → sdcard0 → Saved Email.
●● Щоб надрукувати повідомлення через мережу Wi-Fi або USB,
натисніть [ ] → Друк. Пристрій сумісний лише із принтерами
Samsung.
●● Щоб створити нове повідомлення, натисніть [
] → Створити.
●● Щоб змінити розмір шрифту, натисніть [
] → Розмір шрифту.
●● Щоб відфільтрувати повідомлення від відправника, натисніть
[ ] → Видалити зі спис.пріор.відправ... Ви можете
читати повідомлення відправника у вказаній папці вхідних
повідомлень.
●● Щоб змінити налаштування електронної пошти, натисніть [
]
→ Установки.
Доступні опції можуть відрізнятися у залежності від
облікового запису електронної пошти чи орієнтації
пристрою.
Зв’язок
90
Talk
Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби обміну
миттєвими повідомленнями Google Talk .
™
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
››Встановлення стану
1 У списку програм виберіть Talk.
2 Виберіть обліковий запис Google.
3 Виберіть своє ім’я вгорі списку друзів.
4 Налаштуйте стан, зображення та повідомлення.
››Додавання друзів до списку друзів
1 У списку програм виберіть Talk → .
2 Введіть адресу електронної пошти друга й виберіть ГОТОВО.
Якщо друг прийняв запрошення, його буде додано до списку
друзів.
››Початок розмови
1 У списку програм виберіть Talk.
2 Виберіть друга зі списку друзів.
Відкриється вікно чату.
3 Введіть і надішліть повідомлення.
4 Щоб завершити чат, натисніть [ ] → Заверш. чат.
Зв’язок
91
ChatON
Дізнайтеся, як користуватися програмою ChatON, щоб надсилати
та отримувати миттєві повідомлення з будь-якого пристрою через
мобільну мережу або мережу Wi-Fi.
1 У списку програм виберіть ChatON.
Якщо ви запускаєте цю програму уперше, для завершення
налаштування облікового запису виконуйте інструкції на
екрані.
2 Введіть і надішліть повідомлення.
Месенджер
Надсилайте та отримуйте миттєві повідомлення друзям та членам
родини за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями
Google+.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Месенджер.
Якщо ви запускаєте цю програму уперше, для завершення
налаштування облікового запису виконуйте інструкції на
екрані.
2 Введіть і надішліть повідомлення.
Зв’язок
92
Google+
Отримайте доступ до соціальної мережі Google. Ви можете
створювати групи за інтересами для обміну думками,
можете надсилати і приймати миттєві повідомлення, а також
завантажувати фотографії.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Google+.
Якщо ви запускаєте цю програму уперше, для завершення
налаштування облікового запису виконуйте інструкції на
екрані.
2 Виберіть функцію соціальної мережі.
Зв’язок
93
Розваги
Камера
Зйомка та перегляд фотографій і відео.
Камера автоматично вимикається, якщо її не
використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
●● Обсяг пам’яті може різнитися залежно від сюжету або
умов зйомки.
●●
››Фотографування
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Наведіть об’єктив на об’єкт зйомки та виконайте необхідні
налаштування.
1
4
5
2
3
6
Розваги
94
Номер
Функція
1
Змінення установок камери.
2
Відкриття засобу перегляду зображень для
перегляду зроблених фотографій.
3
Фотографування.
4
Використання клавіш швидкого доступу
камери.
●●
: змінення режиму ефекту.
●●
: зміна режиму зйомки.
●●
: змінення установок спалаху: Можна
вручну ввімкнути чи вимкнути спалах або за
потреби встановити використання спалаху
камерою.
●●
: переключення між об’єктивами
передньої та задньої камери.
Можна додавати або видаляти клавіші
швидкого доступу для опцій, що часто
використовуються. ► стор. 106
5
Перегляд місця збереження.
6
Перехід у режим відеокамери.
3 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити
зображення.
Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести
ними у сторони для збільшення зображення (зведіть пальці,
щоб зменшити зображення).
Функція масштабування може бути недоступна, якщо
здійснюється зйомка з максимальною роздільною
здатністю.
4 Натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися, на екрані
попереднього перегляду.
Коли камера сфокусується на об’єкті, рамка фокусування
переміститься у вказане місце та змінить свій колір на
зелений.
5 Виберіть
, щоб зробити фотографію.
Фотографія зберігається автоматично.
Розваги
95
Зробивши фотографії, виберіть значок засобу перегляду
зображень, щоб їх переглянути.
●● Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
●● Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і
розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Щоб
повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
●● Щоб додати фото до переліку обраного, виберіть
.
●● Щоб надіслати фотографію іншим або надати до неї спільний
доступ, виберіть .
●● Щоб видалити фотографію, виберіть
.
●● Щоб запустити слайд-шоу, натисніть [
] → Слайд-шоу.
Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
●● Щоб позначити людей на фотографії, натисніть [
] → Тег
обличчя. ► стор. 111
●● Щоб налаштувати відображення у фото контекстуальних міток,
натисніть [ ] → Контекстний тег.
●● Щоб додати мітку погоди, натисніть [
] → Додати тег погоди.
●● Щоб додати до фотографії примітку, натисніть [
]→
Фотопримітка (передня частин...
●● Щоб додати до фотографії примітку, натисніть [
]→
Фотопримітка. Торкніться значка на фотографії, щоб змінити
примітку.
●● Щоб додати фотографію до буфера обміну, натисніть [
]→
Копіювати в буфер обміну.
●● Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки,
натисніть [ ] → Обернути ліворуч.
●● Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою,
натисніть [ ] → Обернути праворуч.
●● Щоб обрізати частину фотографії, натисніть [
] → Обрізати.
●● Щоб відредагувати фотографію за допомогою редактора
зображень, натисніть [ ] → Редагув.
●● Щоб встановити фотографію як заставку або зображення
контакту, натисніть [ ] → Встановити як.
●● Щоб надіслати фотографію користувачеві, позначеному на
фотографії, натисніть [ ] → Спільний доступ до фотографій
абонента.
●● Щоб надрукувати фотографію через мережу Wi-Fi або USB,
натисніть [ ] → Друк. Пристрій сумісний лише із принтерами
Samsung.
Розваги
96
Щоб змінити ім’я файлу, натисніть [ ] → Перейменувати.
Для пошуку пристроїв, які мають активований спільний доступ
до медіа-файлів, натисніть [ ] → Пошук наявних поблизу
пристроїв.
●● Щоб переглянути інформацію щодо фотографії, натисніть [
]
→ Деталі.
●●
●●
››Фотографування з використанням стандартних
опцій
У камері передбачено попередньо визначені установки для
різноманітних сюжетів. Можна просто вибрати належний режим
відповідно до умов та об’єкта зйомки.
Наприклад, фотографуючи вночі, виберіть режим нічної зйомки, у
якому використовується подовжена витримка.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Сюжетний режим → виберіть сюжет → [
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
››Фотографування в режимі «Автопортрет»
].
Можна з легкістю робити автопортрети за допомогою об’єктива
передньої камери.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Автопортрет.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
››Фотографування в режимі «Розпізнавання
облич»
Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає
фотографувати їх.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
Розваги
97
2 Виберіть → Режим зйомки → Розпізнавання обличчя.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Спрямуйте об’єктив камери на людину. Коли камера розпізнає
обличчя людини, навколо нього з’явиться рамка фокусування.
5 Виберіть
, щоб зробити фотографію.
››Панорамна зйомка
Використовуючи режим панорамної зйомки, можна робити
широкі панорамні фотографії. Цей режим зручний для
фотографування пейзажів.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Режим зйомки → Панорама.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Виберіть , щоб зробити першу фотографію.
5 Повільно перемістіть телефон у будь-якому напрямку та
вирівняйте синю рамку з видошукачем.
Коли синя рамка вирівняється з видошукачем, камера
автоматично зробить наступну фотографію.
6 Щоб зробити панорамну фотографію, ще раз виберіть
››Фотографування в режимі Shareshot
.
Із функцією Shareshot ви можете зробити фотографію та
одночасно надіслати її кільком друзям. Цей режим працює лише
під час підключення телефону до іншого пристрою за допомогою
Wi-Fi Direct.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Режим зйомки → Спільний доступ до
знімків.
Розваги
98
3 Виберіть ОК, щоб підключитися до іншого пристрою за
допомогою Wi-Fi Direct (за потреби).
4 Виберіть
, щоб зробити фотографію.
Фотографію буде надіслано на пристрої інших користувачів.
››Фотографування в режимі «Краса»
За допомогою режиму «Краса» можна приховати вади обличчя.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Режим зйомки → Краса.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
››Фотографування в режимі «Знімок посмішки»
Камера може розпізнавати посмішки на обличчях людей і
допомагає фотографувати їх.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Виберіть → Режим зйомки → Знім. посміш.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Спрямуйте об’єктив камери на об’єкт зйомки та виберіть
Пристрій розпізнає обличчя людей на екрані та їхні
посмішки. Коли камера розпізнає посмішку на обличчі, вона
автоматично робить фотографію.
››Фотографування в режимі «Мультфільм»
Можна робити фотографії з мультиплікаційними ефектами.
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
Розваги
99
.
2 Виберіть → Режим зйомки → Анімація.
3 Виконайте необхідні налаштування.
4 Виберіть , щоб зробити фотографію.
››Налаштування установок камери
Перед фотографуванням виберіть
таких опцій:
, щоб отримати доступ до
Опція
Функція
Редагувати клавіші
шв. доступу
Редагування клавіш швидкого доступу до
опцій, що часто використовуються.
Автопортрет
Переключення між об’єктивами передньої
та задньої камери.
Спалах
Змінення установок спалаху. можна
вручну ввімкнути або вимкнути спалах
або за потреби встановити автоматичне
використання спалаху камерою.
Режим зйомки
Змінення режиму зйомки.
Ефекти
Застосування спеціального ефекту,
наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Сюжетний режим
Змінення сюжетного режиму.
Значення
витримки
Налаштування значень експозиції.
Реж. фокусування
Фотографування з наближенням або
настроювання камери на автоматичне
фокусування на об’єкті зйомки або
обличчях людей.
Таймер
Вибір тривалості затримки перед
фотографуванням.
Роздільна здатність Змінення роздільної здатності.
Баланс білого
Налаштування балансу кольорів
відповідно до умов освітлення.
Розваги
100
Опція
Функція
ISO
Налаштування чутливості датчика
зображення камери.
Замірювання
Вибір типу експонометра.
Видимість на
вулиці
Активація опції «Видимість на вулиці» для
вибору відповідних умов освітлення.
Автоконтрастність
Автоматичне налаштування контрастності
між об’єктом зйомки та фоном.
Вказівки
Відображення ліній сітки на екрані
попереднього перегляду.
Стабіліз. зобр.
Зменшення розмиття внаслідок вібрації
або руху телефону.
Тег GPS
Встановлення зазначення на фотографіях
відомостей про розташування.
●● Щоб покращити сигнали GPS,
уникайте зйомки в розташуваннях,
де наявні можливі перешкоди
для сигналу, наприклад між
будівлями, у низько розташованих
місцевостях або за поганих
погодних умов.
●● Ваше розташування може
відображатися на фотографіях під
час їх завантаження в Інтернет.
Щоб уникнути цього, вимкніть
установки тегу GPS.
Ім’я файла з
контексту
Відображення контекстуальних міток.
Зберегти як
перевернуте
Налаштування камери для автоматичного
перевертання зображення при зйомці за
допомогою об’єктива передньої камери.
Якість зображення
Встановлення якості фотографій.
Розваги
101
Опція
Функція
Місце збереж.
Вибір місця розташування в пам’яті для
збереження нових фотографій
Скинути
Скидання меню й опцій зйомки.
››Записування відео
1 Щоб увімкнути камеру, у списку програм виберіть Камера.
2 Проведіть повзунок до відеокамери, щоб переключитися до
неї.
3 Наведіть об’єктив на об’єкт зйомки та виконайте необхідні
налаштування.
Номер
1
4
5
2
3
6
Функція
1
Змінення установок відеокамери.
2
Відкриття засобу перегляду зображень для
перегляду записаного відео.
3
Записування відео.
Розваги
102
Номер
Функція
4
Використання клавіш швидкого доступу
відеокамери.
●●
: змінення режиму ефекту.
●●
: змінення режиму записування (для
вкладення в ММS-повідомлення або
збереження у звичайному форматі).
●●
: змінення установок спалаху.
●●
: переключення між об’єктивами
передньої та задньої камери.
Можна додавати або видаляти клавіші
швидкого доступу для опцій, що часто
використовуються. ► стор. 106
5
Перегляд місця збереження.
6
Перехід у режим камери.
4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити
зображення.
Можна також торкнутись екрана двома пальцями та провести
ними у сторони для збільшення зображення (зведіть пальці,
щоб зменшити зображення).
Функція масштабування може бути недоступною, якщо
здійснюється відеозйомка з максимальною роздільною
здатністю.
5 Виберіть
6 Виберіть
, щоб розпочати зйомку.
, щоб зупинити зйомку.
Відео зберігається автоматично.
Відеокамера може належним чином не записати відео на
карту пам’яті з низькою швидкістю передачі.
Записавши відео, виберіть значок засобу перегляду зображень,
щоб їх переглянути.
●● Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
●● Щоб відтворити відео, виберіть
.
●● Щоб додати відео до переліку обраного, виберіть
.
Розваги
103
Щоб надіслати відео іншим або надати до нього спільний
доступ, виберіть .
●● Щоб видалити відео, виберіть
.
●● Щоб запустити слайд-шоу, натисніть [
] → Слайд-шоу.
Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
●● Щоб налаштувати відображення у відео контекстуальних міток,
натисніть [ ] → Контекстний тег.
●● Щоб змінити ім’я файлу, натисніть [
] → Перейменувати.
●● Для пошуку пристроїв, які мають активований спільний доступ
до медіа-файлів, натисніть [ ] → Пошук наявних поблизу
пристроїв.
●● Щоб переглянути інформацію щодо відео, натисніть [
]→
Деталі.
●●
››Налаштування установок відеокамери
Перед відеозйомкою виберіть
опцій:
, щоб отримати доступ до таких
Опція
Функція
Редагувати
клавіші шв.
доступу
Редагування клавіатурних скорочень для
часто вживаних функцій.
Зйомка передн.
камерою
Перемикання на об’єктив передньої камери,
щоб записати відео себе.
Спалах
Змінення установок спалаху. Спалах можна
вмикати й вимикати вручну.
Режим
відеозйомки
Змінення режиму відеозйомки.
Ефекти
Застосування спеціального ефекту,
наприклад сепії або чорно-білих тонів.
Значення
витримки
Налаштування значень експозиції.
Таймер
Вибір тривалості затримки перед початком
відеозйомки.
Роздільна
здатність
Змінення роздільної здатності.
Розваги
104
Опція
Функція
Баланс білого
Налаштування балансу кольорів відповідно
до умов освітлення.
Видимість на
вулиці
Установіть відповідні умови освітлення.
Вказівки
Відображення ліній сітки на екрані
попереднього перегляду.
Тег GPS
Встановлення зазначення у відео відомостей
про розташування.
●● Щоб покращити сигнали GPS,
уникайте зйомки в розташуваннях,
де наявні можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями,
у низько розташованих місцевостях
або за поганих погодних умов.
●● Ваше розташування може
відображатися у відеозаписах під
час їх завантаження в Інтернет. Щоб
уникнути цього, вимкніть установки
тегу GPS.
Ім’я файла з
контексту
Відображення відеокамерою
контекстуальних міток.
Зберегти як
перевернуте
Автоматичне перевертання зображення під
час відеозйомки за допомогою об’єктива
передньої камери.
Якість відео
Встановлення якості відео.
Місце збереж.
Вибір розташування в пам’яті для збереження
записаних відео.
Скинути
Скидання меню й опцій записування.
Розваги
105
››Змінення значків клавіш швидкого доступу
Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для
опцій, що часто використовуються.
1 На екрані попереднього перегляду виберіть
→
Редагувати клавіші шв. доступу або натисніть [ ] →
Редагувати клавіші шв. доступу.
2 Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім
перетягніть його в область клавіші швидкого доступу.
Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і
утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
3 Натисніть [
перегляду.
], щоб повернутися на екран попереднього
Відеоплеєр
Використання відеоплеєра для відтворення різних типів відео.
Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно
від програмного забезпечення телефону.
●● Якщо розмір файлу перевищує обсяг доступної пам’яті,
під час спроби його відтворення може статися помилка.
●● Якість відтворення може бути різною залежно від типу
вмісту.
●● Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином
залежно від способу їх кодування.
●●
››Відтворення відео
1 У списку програм виберіть Відеоплеєр.
2 Виберіть відео.
Розваги
106
3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких
клавіш:
1
5
2
6
7
8
3
4
Номер
Функція
1
Створення знімка екрана.
2
Прокручування вперед або назад у межах
файла за допомогою перетягування або
натискання смуги.
3
Змінення пропорцій екрана відео.
4
Відтворення з початку; Перехід до
попереднього файлу (торкніться на 3 секунди);
прокручування назад у межах файлу (натисніть
і утримуйте).
5
Регулювання гучності.
6
Призупинення відтворення; виберіть , щоб
поновити відтворення.
7
Змінення розміру екрана відео. Щоб
повернутися до початкового розміру, двічі
натисніть на екрані відео.
8
Перехід до наступного файлу; прокручування
вперед у межах файлу (натисніть і утримуйте).
Розваги
107
Під час відтворення натисніть [ ], щоб отримати доступ до
наведених нижче опцій.
●● Виберіть Пошук наявних поблизу пристроїв, щоб розпочати
пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до
медіафайлів.
●● Щоб надіслати відео іншим або надати до нього спільний
доступ, виберіть Відкрити доступ через.
●● Щоб обробити сегмент відео, виберіть Обробити.
●● Щоб налаштувати відображення у відео контекстуальних міток,
виберіть Контекстний тег.
●● Щоб додати мітку погоди, виберіть Додати тег погоди.
●● Щоб прослухати аудіозапис через гарнітуру Bluetooth, виберіть
Через Bluetooth. Ви не можете використовувати цю опцію,
якщо гарнітура підключена до до гнізда гарнітури пристрою.
●● Щоб встановити автоматичне вимикання відеоплеєра через
визначений проміжок часу, виберіть Автовимкнення відео.
●● Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть Установки.
●● Щоб переглянути деталі відео, виберіть Деталі.
››Налаштування установок відеоплеєра
1 Під час відтворення натисніть [
2 Змініть такі опції:
] → Установки.
Опція
Функція
Авт. відт.
наступн.
Налаштування відеоплеєра на
автоматичне відтворення наступного
файлу.
SoundAlive
Вибір звукового ефекту.
Субтитри
Настроювання установок для файла
субтитрів.
Тон кольорів
Вибір тону кольору.
Видимість на
вулиці
Встановлення покращення контрасту
відображення при яскравому сонячному
світлі.
Розваги
108
Галерея
Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам’яті
пристрою або на карті пам’яті.
Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно
від програмного забезпечення телефону.
●● Якщо розмір файлу перевищує обсяг доступної пам’яті,
під час спроби його відтворення може статися помилка.
●● Якість відтворення може бути різною залежно від типу
вмісту.
●● Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином
залежно від способу їх кодування.
●●
››Перегляд зображень
1 У списку програм виберіть Галерея.
2 Виберіть папку → виберіть зображення.
Під час перегляду зображень використовуйте такі опції:
●● Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть вліво або
вправо.
●● Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і
розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Щоб
повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або
зменшення зображення натисніть і утримуйте пальцями
дві точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.
Якщо утримувати точку для зменшення зображення до
попереднього рівня більше 1 секунди, екран автоматично
повернеться до відображення списку.
●●
●●
Щоб додати зображення до списку обраного, виберіть .
Щоб надіслати зображення іншим або надати до нього спільний
доступ, виберіть .
Розваги
109
Щоб видалити зображення, виберіть .
Щоб запустити слайд-шоу, натисніть [ ] → Слайд-шоу.
Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.
●● Щоб позначити людей на зображенні, натисніть [
] → Тег
обличчя.
●● Щоб налаштувати відображення на зображенні
контекстуальних міток, натисніть [ ] → Контекстний тег.
●● Щоб додати мітку погоди, натисніть [
] → Додати тег погоди.
●● Щоб додати до зображення примітку, натисніть [
]→
Фотопримітка (передня частин...
●● Щоб додати до зображення примітку, натисніть [
]→
Фотопримітка. Натисніть на зображенні, щоб редагувати
примітку.
●● Щоб додати зображення до буфера обміну, натисніть [
]→
Копіювати в буфер обміну.
●● Щоб повернути зображення проти годинникової стрілки,
натисніть [ ] → Обернути ліворуч.
●● Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою,
натисніть [ ] → Обернути праворуч.
●● Щоб обрізати частину зображення, натисніть [
] → Обрізати.
●● Щоб відредагувати зображення за допомогою редактора
зображень, натисніть [ ] → Редагув.
●● Щоб встановити зображення як заставку або зображення
контакту, натисніть [ ] → Встановити як.
●● Щоб надіслати зображення користувачеві, позначеному
на зображенні, натисніть [ ] → Спільний доступ до
фотографій абонента.
●● Щоб надрукувати зображення через мережу Wi-Fi або USB,
натисніть [ ] → Друк. Пристрій сумісний лише із принтерами
Samsung.
●● Щоб змінити ім’я файлу, натисніть [
] → Перейменувати.
●● Для пошуку пристроїв, які мають активований спільний доступ
до медіа-файлів, натисніть [ ] → Пошук наявних поблизу
пристроїв.
●● Щоб переглянути інформацію щодо зображення, натисніть
[ ] → Деталі.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраної
папки.
●●
●●
Розваги
110
››Тег обличчя на зображенні
Дізнайтеся, як зробити тег обличчя на зображеннях з метою
виконання викликів, відправлення повідомлень та завантаження
повідомлень до соціальних мереж за допомогою клавіш
швидкого доступу до поміток обличчя.
Може статися помилка під час розпізнавання обличчя
залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя,
кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
1 У списку програм виберіть Галерея.
2 Виберіть зображення.
3 Натисніть [ ] → Тег обличчя → Увімкнено.
Упізнані обличчя з’являються в кадрі. Якщо обличчя не
розпізнано автоматично, натисніть і утримуйте ділянку
обличчя для додавання рамки вручну.
4 Виберіть упізнане обличчя → Додати ім’я.
5 Виберіть ім’я людини зі списку контактів.
Контакт зв’язаний з обличчям на зображенні.
Коли тег обличчя з’являється з ім’ям, виберіть тег обличчя та
використайте доступні опції.
››Відтворення відео
1 У списку програм виберіть Галерея.
2 Виберіть папку → виберіть відео (зі значком ).
3 Керуйте відтворенням за допомогою клавіш. ► стор. 106
Під час відтворення натисніть [ ], щоб отримати доступ до
наведених нижче опцій.
●● Виберіть Пошук наявних поблизу пристроїв, щоб розпочати
пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до
медіафайлів.
Розваги
111
Щоб надіслати відео іншим або надати до нього спільний
доступ, виберіть Відкрити доступ через.
●● Щоб обробити сегмент відео, виберіть Обробити.
●● Щоб прослухати аудіозапис через гарнітуру Bluetooth, виберіть
Через Bluetooth. Ви не можете використовувати цю опцію,
якщо гарнітура підключена до до гнізда гарнітури пристрою.
●● Щоб встановити автоматичне вимикання відеоплеєра через
визначений проміжок часу, виберіть Автовимкнення відео.
●● Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть Установки.
●● Щоб переглянути деталі відео, виберіть Деталі.
●●
Paper Artist
Дізнайтеся, як перетворити зображення на ілюстрації за
допомогою веселих ефектів і рамок.
У списку програм виберіть Paper Artist.
Відредаговане зображення буде збережено в розділi
Галерея → Paper Pictures.
●● Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●●
Музичний плеєр
Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою
музичного плеєра.
Деякі формати файлів не підтримуються – це залежить від
версії програмного забезпечення телефону.
●● Якщо розмір файлу перевищує обсяг доступної пам’яті,
під час спроби його відтворення може статися помилка.
●● Якість відтворення може бути різною залежно від типу
вмісту.
●● Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином
залежно від способу їх кодування.
●●
Розваги
112
››Перенесення музичних файлів на телефон
Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам’яті,
виконавши такі дії.
●● Завантажити з Інтернету. ► стор. 132
●● Завантажити з ПК за допомогою програми Samsung Kies.
► стор. 144
●● Завантажити з ПК за допомогою програвача Windows Media
Player. ► стор. 145
●● Отримати через Bluetooth. ► стор. 155
●● Отримати через мережу Wi-Fi. ► стор. 146
●● Скопіювати на карту пам’яті.
››Відтворення музики
1 У списку програм виберіть Музичний плеєр.
2 Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких
клавіш:
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Номер
Функція
1
Активація режиму випадкового порядку
відтворення.
2
Прокручування вперед або назад у межах
файла за допомогою перетягування або
натискання смуги.
Розваги
113
Номер
Функція
3
Вибір звукового ефекту.
4
Відтворення з початку; Перехід до
попереднього файлу (торкніться на 3 секунди);
прокручування назад у межах файлу (натисніть
і утримуйте).
5
Регулювання гучності.
6
Змінення режиму повторення.
7
Сортування музичних файлів за настроєм або
роком.
8
Призупинення відтворення; виберіть
поновити відтворення.
9
Відкриття списку відтворення.
10
Перехід до наступного файлу; прокручування
вперед у межах файлу (натисніть і утримуйте).
, щоб
Можна керувати музичним плеєром за допомогою
гарнітури. На головному екрані натисніть і тримайте кнопку
гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Натисніть кнопку
гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.
Під час відтворення натисніть [ ], щоб отримати доступ до
наведених нижче опцій.
●● Щоб додати музичні файли до швидкого списку (для збереження
як список відтворення), виберіть Додати до шв. списку.
●● Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть
Через Bluetooth. Ви не можете використовувати цю опцію,
якщо гарнітура підключена до до гнізда гарнітури пристрою.
●● Щоб надіслати музичний файл іншим або надати до нього
спільний доступ, виберіть Відкрити доступ через.
●● Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть
Додати до списку.
●● Щоб встановити музичний файл як звук дзвінка, виберіть
Встановити як.
●● Виберіть Пошук наявних поблизу пристроїв, щоб розпочати
пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до
медіафайлів.
Розваги
114
Щоб змінити установки музичного плеєра, виберіть Установки.
Щоб переглянути деталі музики, виберіть Деталі.
●● Щоб припинити відтворення та закрити музичний плеєр,
виберіть Кінець.
●●
●●
››Створення списку відтворення
1 У списку програм виберіть Музичний плеєр.
2 Виберіть Списки відтворення.
3 Натисніть [ ] → Створити список відтворення.
4 Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть ОК.
5 Виберіть Додати музику.
6 Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть Готово.
Під час відтворення можна додати файли до списку відтворення,
натиснувши [ ] → Додати до списку.
››Налаштування установок музичного плеєра
1 У списку програм виберіть Музичний плеєр.
2 Натисніть [ ] → Установки.
3 Налаштуйте музичний плеєр за своїм смаком:
Опція
Функція
SoundAlive
Вибір звукового ефекту.
Швидкість
відтворення
Зміна швидкості відтворення.
Музичне меню
Вибір музичних категорій для
відображення на екрані музичної
бібліотеки.
Текст
Відображення текстів під час відтворення.
Автоматичне
вимк. музики
Автоматичне вимкнення музичного
плеєра після вказаного проміжку часу.
Розваги
115
Music Hub
Можна отримати доступ до онлайнової музичної крамниці, щоб
знайти та придбати обрані композиції.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Music Hub.
2 Знайдіть, прослухайте або придбайте обрані композиції.
FM-радіо
Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб
прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка
використовується як антена.
››Прослуховування FM-радіо
1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
2 У списку програм виберіть FM-радіо.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні
радіостанції.
Після першого ввімкнення FM-радіо розпочнеться
автоматичне настроювання.
3 Виберіть радіостанцію.
Розваги
116
4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:
1
5
6
2
3
3
7
4
Номер
Функція
1
Записування композиції з FM-радіо.
2
Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
3
Пошук доступної радіостанції.
4
Додавання поточної радіостанції до списку
обраного.
5
Регулювання гучності.
6
Доступ до послуг поточної станції, наприклад,
завантаження музичних файлів або дзвінок
на станцію. Залежно від країни ця опція може
бути недоступна.
7
Увімкнення або вимкнення FM-радіо.
Розваги
117
››Запис пісні з FM-радіо
1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
2 У списку програм виберіть FM-радіо.
3 Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4 Перейдіть до радіостанції.
5 Виберіть , щоб розпочати зйомку.
6 Завершивши, виберіть .
Записаний файл буде збережений у папці Мої файли → Всі
файли → sdcard0 → Sounds.
››Автоматичне збереження радіостанції
1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
2 У списку програм виберіть FM-радіо.
3 Натисніть [ ] → Сканувати → виберіть опцію пошуку.
FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні
радіостанції.
››Додавання радіостанції до списку обраного
1 Підключіть гарнітуру до пристрою.
2 У списку програм виберіть FM-радіо.
3 Виберіть , щоб увімкнути FM-радіо.
4 Перейдіть до радіостанції.
5 Виберіть , щоб додати радіостанцію до списку обраного.
Розваги
118
››Налаштування установок FM-радіо
1 У списку програм виберіть FM-радіо.
2 Натисніть [ ] → Установки.
3 Налаштуйте FM-радіо за своїм смаком:
Опція
Функція
Пам’ять
Вибір розташування в пам’яті для
збереження кліпів FM-радіо.
Радіотекст
Відображення ідентифікатора
радіостанції на екрані FM-радіо.
ідентифікатори станцій доступні лише для
радіостанцій, які надають ці відомості.
Альтернативна
частота
Повторне настроювання радіостанції FMрадіо в разі слабкого сигналу.
Автоматичне
вимк. FM
Автоматичне вимкнення FM-радіо після
вказаного періоду часу.
Розваги
119
Особисті відомості
Контакти
Створення списку особистих і ділових контактів і керування
ним. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних
телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної
пошти, дні народження тощо.
››Створення контакту
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти →
2 Виберіть розташування в пам’яті.
3 Введіть контактні дані.
4 Виберіть Зберегти, щоб додати контакт у пам’ять.
.
Можна також створювати контакти у вікні набору номера.
Для цього виберіть Додати в контакти.
››Пошук контакту
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
Також можна провести пальцем праворуч здовж покажчика,
щоб швидко прокрутити список.
3 Виберіть ім’я контакту.
Знайшовши контакт, можна скористатися такими опціями:
Щоб зателефонувати контакту, виберіть або .
●● Щоб надіслати SMS- або MMS-повідомлення, виберіть
.
●● Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть
●● Змінити контактні відомості, натиснувши
.
●● Для того, щоб додати контакт до обраних, виберіть
.
●●
Особисті відомості
120
.
››Призначення номерів швидкого набору
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Натисніть [ ] → Установки швидкого набору.
3 Виберіть номер розташування → виберіть контакт.
4 Виберіть номер телефону (за потреби).
Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й
утримуючи номер розташування на екрані набору номера.
››Створення візитівки
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Оберіть ім’я вгорі списку контактів.
3 Виберіть .
4 Введіть свої дані.
5 Виберіть Зберегти.
Щоб надіслати свою візитівку іншим користувачам або
надати до неї доступ, натисніть[ ] → Спільний доступ до
візитівки через.
››Створення групи контактів
Створивши групи контактів, можна керувати декількома
контактами та надсилати звичайні повідомлення або
повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід
створити групу.
1 У списку програм виберіть Контакти → Групи.
2 Натисніть [ ] → Створити.
3 Введіть ім’я та встановіть для групи потрібні установки.
4 Додайте до групи учасників.
5 Виберіть Зберегти.
Особисті відомості
121
››Копіювання контактів
Копіювання контактів із SIM- або USIM-картки на
пристрій
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Натисніть [ ] → Імпорт/експорт → Імпортувати із SIMкартки.
3 Виберіть розташування в пам’яті.
4 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть
Готово.
Копіювання контактів із пристрою на SIM- або USIMкартку
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Натисніть [ ] → Імпорт/експорт → Експортувати на SIMкартку.
3 Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть
Готово → ОК.
››Імпорт або експорт контактів
Ви можете експортувати файли з вашого USB-накопичувача
пристрою або карти пам’яті, або імпортувати їх (у форматі vcf).
Імпорт файлів контактів
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Натисніть [ ] → Імпорт/експорт → Імпортувати з карти
пам’яті або Імпорт. із внутрішньої пам’яті.
3 Виберіть розташування в пам’яті.
Особисті відомості
122
4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту,
кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім
виберіть ОК.
5 Виберіть файли контактів для імпортування, а потім виберіть
ОК.
Експорт контактів
1 У списку програм виберіть Контакти → Контакти.
2 Натисніть [ ] → Імпорт/експорт → Експортувати на карту
пам’яті або Експорт. у внутрішню пам’ять.
3 Виберіть ОК, щоб підтвердити.
S Planner
Ефективний перегляд розкладів і керування ними за допомогою
програми S Planner.
››Створення події або завдання
1 У списку програм виберіть S Planner → .
2 Якщо відобразяться сигнальні повідомлення про
синхронізацію календаря, виберіть Готово.
3 Виберіть опцію.
4 Введіть дані й виберіть Зберегти.
Для отримання додаткових відомостей щодо створення подій
і завдань дивіться сторінку 68.
Особисті відомості
123
››Змінення режиму перегляду
Щоб переключитися з режиму перегляду календаря, виберіть
→ вкладку потрібного режиму перегляду. Можна також помістити
на екран два пальці, а потім звести або розвести їх для змінення
режиму перегляду.
Режим перегляду року
Натискайте ◄ або ► для перегляду інших років. Можна також
провести по екрані ліворуч або праворуч.
●● Виберіть місяць, щоб перейти в режим перегляду місяця.
●●
Режим перегляду місяця
Вибирайте значки місяців у верхньому правому або лівому куті
екрана, щоб переглянути інші місяці.
Режим перегляду тижня
Натискайте ◄ або ► для перегляду інших тижнів. Можна також
провести по екрані ліворуч або праворуч.
Режим перегляду дня
Натискайте ◄ або ► для перегляду інших днів. Можна також
провести по екрані ліворуч або праворуч.
●● Щоб перемістити подію або завдання, натисніть і утримуйте
об’єкт, а потім перетягніть його в новий проміжок часу. Час
і дата для вибраної події або завдання налаштовуються
автоматично.
●●
Режим перегляду списку
У цьому режимі можна переглядати події та завдання,
заплановані до зазначеної дати або після неї.
●● Установіть прапорець поряд із завданням, щоб позначити його
як завершене.
●●
Режим перегляду завдань
Установіть прапорець поряд із завданням, щоб позначити його як
завершене.
Особисті відомості
124
››Перегляд подій або завдань
1 У списку програм виберіть S Planner.
2 Виберіть дату в календарі.
Щоб перейти до поточного дня, виберіть Сьогодні.
Щоб перейти до певного дня, ввівши дату вручну, натисніть
[ ] → Перейти до, а потім введіть дату.
●● Щоб виконати пошук певної події або завдання, натисніть
[ ] → Пошук. Щоб обмежити діапазон пошуку, виберіть
→ опцію.
●●
●●
3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.
Щоб змінити відомості, натисніть [ ] → Редагувати.
●● Щоб скопіювати подію, натисніть [
] → Копіювати.
●● Щоб видалити подію, натисніть [
→
] Видал.
●● Щоб надіслати подію іншим користувачам, натисніть [
]
→ Відкрити доступ через → виберіть опцію.
●● Щоб додати примітку або фотографію, натисніть [
]→
Зв’язати примітки або Зв’яз. зобр. → опцію.
●●
››Припинення нагадування про подію
Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у
зазначений час буде відображено нагадування.
1 Відкрийте панель сповіщень у верхній частині екрана.
2 Виберіть сповіщення про подію.
3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.
Щоб відкласти або скасувати нагадування про подію, виберіть
Відкласти або Відхилити.
Особисті відомості
125
S Note
Створення та перегляд приміток зі спеціальними ефектами. До
приміток можна додавати різноманітний мультимедійний вміст.
Крім того, можна додати клавішу швидкого доступу для примітки
на головний екран.
У програмі S Note передбачено різні варіанти шаблонів, які
спрощують створення приміток.
●● Нотатка/Примітка стосовно і..: на пустій сторінці можна
створити просту примітку.
●● Нотатки із зустрічі: можна створити запис нарад, конференцій
або лекцій.
●● Журнал: можна створити мультимедійну примітку, додавши
мультимедійні файли.
●● Щоденник: можна створити фотощоденник.
●● Рецепт: можна створювати власні рецепти.
●● Подорож: можна написати нарис про подорож.
●● Нагадування: Створення нагадувань.
●● День народження: Можна створити привітальну листівку.
››Створення примітки
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть → шаблон.
3 Введіть текст, створіть ескіз, додайте фотографію або звуковий
кліп.
Для отримання додаткових відомостей щодо створення
примітки дивіться сторінку 62.
4 Щоб додати сторінку, виберіть → тип сторінки.
5 Завершивши, виберіть Зберегти.
Щоб створити примітку шляхом імпортування файлу PDF або
файлу зображення, виконайте такі дії.
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Натисніть [ ] → Імпортувати → і виберіть формат файлу →
файл.
Особисті відомості
126
3 Якщо вибрано файл зображення, змініть розмір зображення,
а потім виберіть Готово → шаблон.
4 Виберіть
або торкніться екрана, щоб перейти в режим
редагування.
5 Створіть примітку, використовуючи значки на екрані.
► стор. 62
6 Завершивши, виберіть Зберегти.
››Використання інструментів для підвищення
продуктивності
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть → шаблон.
3 Двічі натисніть і виберіть інструмент.
Введення форми: перетворення накреслених фігур.
Введення формули: перетворіть формулу, введену вручну,
на впорядковану формулу. Виберіть Пошук, щоб отримати
докладні відомості про певну формулу.
●● Рукоп. введ. тексту: перетворення рукописної примітки.
●●
●●
Якщо натиснути й утримувати , відобразиться панель
інструментів, яка дає змогу швидко переключатися між
інструментами.
●● Виберіть
для пошуку відомостей про введене вручну
ключове слово на визначеній веб-сторінці.
●●
››Перегляд приміток
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть щоб здійснити пошук примітки (за потреби).
3 Виберіть примітку.
Під час перегляду примітки використовуйте зазначені нижче
опції.
●● Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і
розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці.
Особисті відомості
127
Щоб перейти до інших сторінок примітки, натисніть стрілку
в нижній частині екрана, прокрутіть праворуч або ліворуч,
а потім виберіть сторінку.
●● Щоб перейти в режим редагування, виберіть
або торкніться
екрана.
●● Щоб створити примітку, натисніть [
] → Створити примітку.
●● Щоб надіслати примітку іншим користувачам, натисніть [
]→
Відкрити доступ через.
●● Щоб експортувати примітку, натисніть [
] → Експортувати.
Примітку буде експортовано у вигляді файлу зображення або
файлу PDF до розділу Мої файли → Всі файли → sdcard0 →
S Note Export.
●● Для керування приміткою, яка складається з кількох сторінок,
натисніть [ ] → Редагувати сторінки.
●● Щоб зберегти примітку як подію, натисніть [
] → Створити
подію. Доступність цієї функції залежить від вибраного
шаблона.
●● Щоб зберегти примітку під іншим іменем, натисніть [
]→
Зберегти як.
●● Щоб додати клавішу швидкого доступу для примітки на
головний екран, натисніть [ ] → Додати на головний екран.
●● Щоб установити примітку як заставку або зображення контакту,
натисніть [ ] → Встановити як.
●● Щоб надрукувати примітку за допомогою мережі Wi-Fi або USBпідключення, натисніть [ ] → Друк. Пристрій сумісний лише
із принтерами Samsung.
●●
››Редагування приміток
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть примітку.
Щоб додати або змінити титульну сторінку примітки, натисніть
і утримуйте примітку, а потім виберіть Редагув. обкладинку.
3 Виберіть
або торкніться екрана, щоб перейти в режим
редагування.
Особисті відомості
128
4 Відредагуйте примітку, використовуючи значки на екрані.
► стор. 62
●● Щоб змінити колір фонового зображення примітки,
натисніть [ ] → Змінити фон.
●● Щоб видалити примітку, натисніть [
] → Видалити.
●● Щоб додати тег, натисніть [
] → Додати тег.
5 Виберіть Зберегти.
››Синхронізація приміток
Примітки можна синхронізувати з веб-сервером.
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Натисніть [ ] → Синхронізувати → виберіть опцію.
3 Виберіть примітки, які потрібно синхронізувати, а потім
виберіть Синхронізувати.
Щоб синхронізувати всі примітки, виберіть Синхр. все.
4 Введіть свою адресу електронної пошти та пароль, а потім
виберіть Вхід.
5 Виберіть Синхронізувати зараз.
››Керування примітками у папках
Створення папки
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Натисніть [ ] → Створити папку.
3 Введіть ім’я та виберіть ОК.
4 Виберіть нову папку.
●●
●●
Щоб створити примітку, виберіть → шаблон.
Щоб створити вкладені папки, натисніть [ ] → Створити
папку.
Особисті відомості
129
Копіювання та переміщення приміток
1 У списку програм виберіть S Note.
2 Виберіть папку (за потреби).
3 Натисніть [ ] → Копіювати або Перемістити.
4 Виберіть примітки, а потім → Копіювати або Перемістити.
5 Переміщення до нового розташування.
6 Виберіть Копіюв. сюди або Перемістити сюди.
Диктофон
Використання диктофона.
››Записування голосового нагадування
1 У списку програм виберіть Диктофон.
2 Виберіть , щоб розпочати зйомку.
Щоб призупинити записування, виберіть
3 Говоріть у мікрофон.
4 Завершивши, виберіть
.
.
Нагадування зберігається автоматично.
››Відтворення голосового нагадування
1 У списку програм виберіть Диктофон.
2 Виберіть , щоб отримати доступ до списку голосових
нагадувань.
3 Виберіть голосове нагадування.
Щоб призупинити відтворення, виберіть
4 Натисніть
.
для припинення відтворення.
Можна надіслати голосове нагадування іншим
користувачам, натиснувши [ ] → Відкрити доступ
через.
Особисті відомості
130
››Налаштування установок диктофона
1 У списку програм виберіть Диктофон.
2 Натисніть [ ] → Установки.
3 Змініть такі опції:
Опція
Функція
Місце
збереження
Вибір місце розташування в пам’яті для
збереження голосових нагадувань.
Якість
записування
Виберіть рівень якості для голосових
нагадувань.
Обмеження
для MMSповідомлення
Встановлення обмеження запису
відповідно до максимально можливої
для вкладення в MMS-повідомлення
тривалості.
Ім’я файла з
контексту
Налаштування пристрою для зберігання
файлів із контекстуальними мітками.
Назва за
замовчуванням
Введення префіксу для іменування
голосових нагадувань.
Особисті відомості
131
Інтернет
Доступ до Інтернету та завантаження медіафайлів
можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими
відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.
Браузер
Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.
Також залежно від країни або оператора зв’язку вона
може називатися інакше.
●● Доступність значків залежить від країни або оператора
зв’язку.
●●
››Перегляд веб-сторінок
1 У списку програм виберіть Браузер.
Щоб перейти до певної веб-сторінки, виберіть поле введення
URL-адреси, введіть веб-адресу та виберіть Перейти.
2 Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:
3
4
5
1
2
Номер
Функція
1
Перехід до попередніх або наступних вебсторінок в історії.
2
Введення веб-адреси або ключового слова.
3
Перезавантаження поточної веб-сторінки. Під
час завантаження веб-сторінок на пристрої
цей значок змінюється на .
Інтернет
132
Номер
Функція
4
Перегляд закладок, збережених сторінок і
останньої історії перебування в Інтернеті.
5
Переглянути мініатюри активних вікон
браузера.
Під час перегляду веб-сторінки використовуйте такі опції.
●● Щоб збільшити зображення, покладіть пальці на екран і
розведіть їх. Щоб зменшити зображення, зведіть пальці. Можна
також двічі торкнутися екрана.
Якщо активовано функцію нахилів, для збільшення або
зменшення зображення натисніть і утримуйте пальцями дві
точки, а потім нахиліть пристрій до себе або від себе.
Щоб відкрити нове вікно, натисніть [ ] → Нове вікно.
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
[ ] → Додати закладку.
●● Щоб додати клавішу швидкого доступу до поточної вебсторінки на головному екрані, натисніть[ ] → Швидкий
доступ.
●● Щоб надіслати веб-адресу (URL) іншим користувачам, натисніть
[ ] → Надіслати сторінку.
●● Щоб знайти текст на веб-сторінці, натисніть [
] → Знайти на
стор.
●● Для перемикання в режим перегляду повної версії натисніть
[ ] → Версія для ПК.
●● Для збереження поточної веб-сторінки, щоб переглянути
її пізніше поза мережею, натисніть [ ] → Зберегти для
перегляду в режимі без зв’язку. Збережені сторінки можна
переглянути, обравши → Збережені сторінки.
●● Щоб налаштувати яскравість екрана, натисніть [
]→
Яскравість.
●● Щоб переглянути історію завантажень, натисніть [
]→
Завантаження.
●● Щоб надрукувати поточну веб-сторінку на підключеному
принтері, натисніть [ ] → Друк. Пристрій сумісний лише із
принтерами Samsung.
●● Щоб настроїти установки браузера, натисніть [
]→
Установки.
●●
●●
Інтернет
133
››Пошук відомостей за допомогою голосу
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Браузер.
2 Виберіть поле введення URL-адреси.
3 Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
Пристрій здійснить пошук відомостей і веб-сторінок,
пов’язаних із ключовим словом.
4 Виберіть результат пошуку.
››Створення закладок для обраних веб-сторінок
1 У списку програм виберіть Браузер.
2 Введіть веб-адресу або перейдіть до веб-сторінки.
3 Натисніть [ ] → Додати закладку.
4 Введіть ім’я закладки та виберіть Зберегти.
Щоб переглянути закладки, виберіть → Закладки. У списку
закладок натисніть і утримуйте закладку, щоб використати такі
опції:
●● Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть
Відкрити.
●● Щоб відкрити веб-сторінку в новому вікні, виберіть Відкрити в
новому вікні.
●● Щоб редагувати подробиці закладки, виберіть Редагувати
закладку.
●● Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на
головний екран, виберіть Швидкий доступ.
●● Щоб надіслати веб-адресу (URL) іншим користувачам, виберіть
Відкрити доступ до посилання.
●● Щоб скопіювати веб-адресу (URL), виберіть Скопіювати URL.
●● Щоб видалити закладку, виберіть Видалити закладку.
●● Щоб встановити веб-сторінку як домашню сторінку браузера,
виберіть Встановити як домашню сторінку.
Інтернет
134
››Завантаження файлів з Інтернету
Після завантаження файлів або програм з Інтернету вони
зберігаються у внутрішній пам’яті.
Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси,
здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику
завантажуйте файли лише з надійних джерел.
Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights
Management) для захисту авторських прав. Це може
перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або
пересиланню деяких файлів.
1 У списку програм виберіть Браузер.
2 Здійсніть пошук файла або програми та завантажте її на
пристрій.
››Перегляд останньої історії перебування
1 У списку програм виберіть Браузер → → Історія.
2 Виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.
Flipboard
Доступ до особистого журналу новин.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Flipboard.
2 Перетягніть низ екрана догори.
3 Виберіть Get Started.
Після входу до облікового запису Flipboard можна
отримувати новини із соціальних мереж.
4 Виберіть розділи новин, а потім виберіть Done.
5 Можна швидко переглянути нові статті.
Інтернет
135
Карти
™
Використання служби Google Maps для пошуку поточного
розташування, пошуку місць і отримання напрямків.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно
активувати послуги визначення розташування.
► стор. 157
●●
››Пошук розташувань
1 У списку програм виберіть Карти.
На карті відобразиться ваше поточне розташування.
2 Виберіть .
3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть
.
Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .
4 Виберіть місце, яке ви хотіли б побачити детальніше.
Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два
пальці на екран і повільно зведіть або розведіть їх.
●● Щоб переглянути список усіх результатів пошуку, виберіть
СПИСОК РЕЗУЛЬТАТІВ.
●● Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть
.
Для перемикання у компасний режим перегляду карти, що
змінює орієнтацію при переміщенні пристрою, виберіть .
●● Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску з
іменем розташування → .
●● Щоб додати рівні з додатковими відомостями до карти або
змінити режим перегляду, натисніть [ ] → Шари.
●●
››Отримання напрямків до певного пункту
призначення
1 У списку програм виберіть Карти.
2 Виберіть .
Інтернет
136
3 Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.
Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати
розташування на мапі, виберіть → опцію.
4 Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або
пішки), а потім виберіть ПРОКЛАСТИ МАРШРУТ.
Залежно від вибраного способу подорожування можна
побачити декілька маршрутів.
5 Виберіть маршрут, щоб переглянути відомості про подорож,
а потім виберіть КАРТА, щоб побачити маршрут на мапі.
6 Виберіть або , щоб переглянути лише частину маршруту.
7 Завершивши, натисніть [ ] → Очистити карту.
Місцевий пошук
Відомості про пошук місць, що вас оточують.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Місцевий пошук.
2 Якщо потрібно знайти компанії або пам’ятки, розташовані
поблизу певного розташування, виберіть своє розташування
→ Введіть адресу.
3 Виберіть категорію.
Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним
розташуванням, пов’язаних із вибраною категорією.
4 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.
Можна додати більше категорій, натиснувши [
Додати пошук.
Інтернет
137
]→
Навігація
Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення
пункту призначення за допомогою голосових вказівок.
Навігаційні карти, ваше поточне місцезнаходження та
інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного
розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні
умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають
на керування, й дотримуватися під час керування всіх
правил безпеки та попереджень.
●● Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●●
1 У списку програм виберіть Навігація.
2 Введіть пункт призначення за допомогою одного з таких
способів:
●● Промовляння пункту призначення.
●● Введення пункту призначення за допомогою віртуальної
клавіатури.
●● Вибір пункту призначення з адрес контактів.
●● Вибір пункту призначення зі списку місць, позначених
зірочкою.
3 Інсталюйте необхідне програмне забезпечення, а потім
скористайтеся навігаційними функціями.
YouTube
™
Перегляд і завантаження відео у службі обміну відео YouTube .
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
Інтернет
138
››Відтворення відео
1 У списку програм виберіть YouTube.
2 Виберіть відео.
3 Оберніть пристрій проти годинникової стрілки, щоб отримати
альбомний формат зображення.
4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких
клавіш:
4
5
6
1
2
3
Номер
7
Функція
1
Пауза або поновлення відтворення.
2
Прокручування вперед або назад у межах
файла за допомогою перетягування смуги.
3
Перегляд якості відео. Доступність цієї функції
залежить від відео.
4
Додавання відео до списку відтворення.
5
Надсилання URL-адреси іншим користувачам.
6
Пошук відео.
7
Оберніть екран, щоб перейти у книжковий
формат.
Інтернет
139
››Завантаження відео
1 У списку програм виберіть YouTube.
2 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв’язано з
YouTube.
3 Виберіть
→ відео.
Якщо ви вперше завантажуєте відео, виберіть тип мережі
для завантаження відео.
4 Введіть відомості про завантаження та виберіть
.
Samsung Apps
Служба Samsung Apps дає змогу легко завантажити низку
програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому
асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг
соціальних мереж, навігаційних функцій і програм, пов’язаних з
охороною здоров’я, Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ
до великої кількості мобільних можливостей.
Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю
оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові
програми та покращте своє мобільне життя.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт
www.samsungapps.com.
●●
1 У списку програм виберіть Samsung Apps.
2 Якщо програму запущено вперше, ознайомтесь з довідкою, а
потім виберіть Прийняти.
3 Знайдіть і завантажте потрібні програми.
Інтернет
140
S Choice
Щоб отримати доступ до додаткових программ у службі Samsung
Apps. У списку програм виберіть S Choice.
Play Книги
Гортайте та завантажуйте файли книг на сайті Google Play Books.
Файли книг можна читати на своєму пристрої. У списку програм
виберіть Play Книги.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
Play Movies
Переглядайте та беріть напрокат фільми на сайті Google Play
Movies. Фільми можна переглядати на своєму пристрої. У списку
програм виберіть Play Movies.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
Голосовий пошук
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Голосовий пошук.
2 Промовте ключове слово в мікрофон.
Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов’язаних із
ключовим словом.
3 Виберіть результат пошуку.
Інтернет
141
Play Маркет
Функції пристрою можна розширити, інсталювавши додаткові
програми. За допомогою системи Play Store можна швидко та з
легкістю придбати програми для мобільного пристрою.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Файли користувачів завантажених програм
зберігатимуться у внутрішній пам’яті.
●●
››Завантаження програм
1 У списку програм виберіть Play Маркет.
2 Здійсніть пошук програми та завантажте її на пристрій.
Після завершення завантаження програми її буде автоматично
інстальовано.
››Видалення програми
1 У списку програм виберіть Play Маркет.
2 Натисніть [ ] → Мої програми.
3 Виберіть об’єкт.
4 Виберіть Видалити → ОК.
Readers Hub
Навчіться отримувати доступ до різних текстових матеріалів.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Readers Hub.
Інтернет
142
2 Якщо програма використовується вперше, установіть
прапорець поряд з опцією Не відображати 90 днів і виберіть
Підтвердити.
3 Виберіть тип текстового матеріалу.
4 Здійсніть пошук і завантажте текстовий матеріал з онлайнкрамниці.
Video Hub
Отримання доступу до відео.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Video Hub.
2 Виберіть категорію.
3 Здійсніть пошук відео та перейдіть до них.
Learning Hub
Дізнайтеся, як отримати доступ до навчальних матеріалів.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
1 У списку програм виберіть Learning Hub.
2 Виберіть категорію.
3 Виконайте пошук відео-інструкцій і книг і отримайте до них
доступ.
Інтернет
143
Підключення
Підключення USB
Підключення пристрою до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Не допускається від’єднання USB-кабелю від комп’ютера у
той час, коли з пристрою здійснюється доступ до даних або
їх переміщення. Це може призвести до втрати даних або
пошкодження пристрою.
Для отримання найкращого результату з’єднайте
кабель USB безпосередньо з USB-портом на ПК. Якщо
використовується USB-концентратор, передача даних може
завершитися невдало.
››Підключення до програми Samsung Kies
Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК.
Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung.
Програма Samsung Kies працює на комп’ютерах під
керуванням ОС Windows і Macintosh.
1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона
не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок
Samsung Kies на ПК.
2 Передайте файли між пристроєм і ПК.
Для отримання додаткових відомостей дивітсья довідку
Samsung Kies.
Підключення
144
››Синхронізація з програвачем Windows Media
Player
Переконайтеся, що програвач Windows Media Player встановлено
на ПК.
1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте програвач Windows Media Player для синхронізації
музичних файлів.
››Підключення у режимі медіапрогравача
Можна підключити пристрій до комп’ютера та отримати доступ до
збережених на пристрої медіафайлів.
1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2 Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значківіндикаторів і перетягніть її вниз.
3 Виберіть Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
4 Передайте файли між пристроєм і ПК.
››Підключення пристрою як камери
Можна підключити пристрій до комп’ютера у режимі камери та
отримати доступ до файлів на пристрої.
Скористуйтеся режимом з’єднання USB, якщо ПК не
підтримує протокол передачі медіафайлів (MTP) або не має
драйвера USB для пристрою.
1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2 Щоб відкрити панель сповіщень, натисніть ділянку значківіндикаторів і перетягніть її вниз.
3 Виберіть Підключено як медіапристрій → Камера (PTP).
4 Передайте файли між пристроєм і ПК.
Підключення
145
Wi-Fi
Використання функцій безпроводової мережі телефону для
активації та підключення до безпроводової локальної мережі
(WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n.
Можна підключитися до Інтернету або інших мережних
пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або
безпроводовою точкою доступу.
Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний
до використання в усіх європейських країнах. Мережа
WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні
в ЄС, але не може використовуватися надворі.
››Увімкнення функції Wi-Fi
Зі списку програм та виберіть Установки, після чого перетягніть
перемикач Wi-Fi праворуч.
Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора
після переведення у фоновий режим. Для заощадження
заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.
››Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi.
Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок
доступу Wi-Fi.
2 Виберіть точку доступу.
3 Введіть пароль до точки доступу (за потреби).
4 Виберіть З’єднати.
Підключення
146
››Додавання точки доступу Wi-Fi вручну
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi → Додати
мережу Wi-Fi.
2 Введіть ідентифікатор SSID для точки доступу та виберіть тип
захисту.
3 Настройте установки захисту відповідно до вибраного типу
захисту, а потім виберіть Зберегти.
››Підключення до точки доступу мережі Wi-Fi за
допомогою настроювання захищеної мережі
До захищеної точки доступу можна підключитися за допомогою
кнопки WPS або PIN-коду WPS. Для використання цього способу
на пристрої для підключення до безпроводової точки доступу має
бути кнопка WPS.
Підключення за допомогою кнопки WPS
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi.
2 Натисніть [ ] → Кнопка WPS.
3 Натисніть кнопку WPS для підключення до точки доступу
протягом 2 хвилин.
Підключення за допомогою PIN-коду WPS
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi.
2 Натисніть [ ] → Введення PIN-коду WPS.
3 Введіть PIN-код пристрою на точці доступу.
››Налаштуйте статичну IP
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi.
2 Виберіть ТД → Показати додаткові опції.
3 Виберіть випадаюче меню Установки IP-адреси.
4 Виберіть Статична.
Підключення
147
5 Змініть установки IP-адреси.
6 Виберіть З’єднати.
››Налаштування установок мережі Wi-Fi
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi.
2 Натисніть [ ] → Додатково.
3 Змініть такі опції:
Опція
Функція
Сповіщення
мережі
Встановлення сповіщення про
доступність відкритої точки доступу
Wi-Fi.
Не вимикати
Wi-Fi під час
перебування в
режимі сну
Встановлення активності або
вимикання функції Wi-Fi в режимі сну.
Перев. наяв.
послуг Інтернету
Встановлення перевірки, чи є доступ
до послуг Інтернету при використання
поточної точки доступу.
Таймер Wi-Fi
Встановлення часу для ввімкнення або
вимкнення функції Wi-Fi.
MAC-адреса
Перегляд MAC-адреси.
IP-адреса
Перегляд IP-адреси.
Wi-Fi Direct
Дізнайтеся, як використовувати функцію Wi-Fi Direct для з’єднання
двох пристроїв за допомогою мережі Wi-Fi без використання
точки доступу.
››Підключення свого пристрою до іншого
пристрою
1 У списку програм виберіть Установки → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
2 Виберіть Сканувати.
Підключення
148
3 Виберіть пристрій.
Пристрої будуть поєднані, коли власник іншого пристрою
погодиться на з’єднання.
Ви можете підключити пристрій до декількох пристроїв та
надіслати дані, вибравши Мульти-підключення.
››Надсилання даних через мережу Wi-Fi
1 Виберіть файл або об’єкт у відповідній програмі.
2 Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.
Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.
3 Знайдіть і виберіть інший пристрій.
››Отримання даних через мережу Wi-Fi
При прийманні даних вони автоматично зберігаються на вашому
пристрої Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.
AllShare Play
Дізнайтеся, як використовувати послугу AllShare Play, яка
дозволяє вам відтворювати вміст, збережений на різних
пристроях через Інтернет. Ви можете відтворити та надіслати
будь-який файл з будь-якого пристрою на інший пристрій або
зберігаючий веб-сервер, використовуючи послугу AllShare Play.
Щоб використовувати послугу AllShare Play, вам необхідно
увійти у свій обліковий запис Google та Samsung і зареєструвати
два або більше пристроїв в якості файлових серверів. Способи
реєстрації можуть відрізнятися залежно від типу пристрою. Для
отримання докладнішої інформації щодо використання AllShare
Play натисніть [ ] → Налаштування → Служба підтримки
клієнтів.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
Підключення
149
››Надсилання файлів
1 У списку програм виберіть AllShare Play.
2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з
медіафайлами.
3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд
із файлом.
4 Виберіть .
5 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті для
збереження файла.
››Обмін файлами
1 У списку програм виберіть AllShare Play.
2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з
медіафайлами.
3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд
із файлом.
4 Виберіть
, після чого виберіть веб-сайт соціальної мережі.
››Відтворення файла на віддаленому пристрої
Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно
від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
●● Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів
залежно від підключення до мережі.
●●
1 У списку програм виберіть AllShare Play.
2 Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з
медіафайлами.
3 Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд
із файлом.
4 Виберіть .
5 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як
медіапрогравач.
6 Використовуйте клавіші на пристрої для керування
відтворенням.
Підключення
150
››Керування вмістом на зберігаючому веб-сервері
1 У списку програм виберіть AllShare Play.
2 Виберіть зберігаючий веб-сервер.
3 Перегляньте свої файли.
››Налаштування установок послуги AllShare Play
1 У списку програм виберіть AllShare Play.
2 Натисніть [ ] → Налаштування.
3 Змініть такі опції:
Опція
Функція
Зареєстровані
сховища
Перегляд вмісту серверів зберігання, які
було додано до послуги AllShare Play.
Зареєстровані
пристрої
Перегляд або редагування пристроїв,
доданих до послуги AllShare Play.
Налаштування
веб-служб
Вхід на сайти соціальних мереж для
завантаження файлів.
Автоматичне
завантаження
Встановлення автоматичного
завантаження фотографій у веб-пам’ять
під час входу.
Параметри
якості відео
Оптимізація якості відео для пристрою
в разі відтворення збережених на
комп’ютері відео.
Заблокувати
AllShare Play
Встановлення блокування послуги
AllShare Play з паролем вашого облікового
запису Samsung.
Мова
Вибір мови інтерфейсу.
Про
Перегляд інформації щодо послуги
AllShare Play.
Служба
підтримки
клієнтів
Доступ до інформації з підтримки клієнтів.
Підключення
151
Трансляція групі
Можна обмінюватися зображеннями, документами та музикою з
іншими пристроями, під’єднаними до однієї точки доступу Wi-Fi.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
››Обмін файлами
1 У списку програм виберіть Group Play.
2 У розділі Почати виберіть тип мультимедійного вмісту, яким
потрібно поділитися з іншими пристроями.
Якщо пристрій не під’єднався до точки доступу Wi-Fi,
установіть з’єднання з мережею, вибравши Не підключено.
3 Виберіть файли, якими потрібно поділитися, а потім виберіть
Готово.
4 Введіть PIN-код, а потім запустіть Group Cast.
››Приєднання до іншої Group Cast
1 У списку програм виберіть Group Play.
2 У розділі Приєднатися виберіть спільний мультимедійний
вміст, введіть PIN-код, а потім виберіть ОК.
Спільний доступ до мобільної мережі
Надання іншим пристроям спільного доступу до підключення
пристрою до мобільної мережі.
››Надання спільного доступу до мобільної мережі
пристрою через мережу Wi-Fi
Використання пристрою як безпроводової точки доступу для
інших пристроїв.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
Підключення
152
1 У списку програм виберіть Установки → Додаткові
установки → Прив’язка та порт.точ. доступу.
2 Перетягніть перемикач Портативна точка доступу Wi-Fi
праворуч, щоб увімкнути спільний доступ до мобільної мережі
через мережу Wi-Fi.
3 Виберіть ОК, щоб підтвердити.
4 Виберіть Портативна точка доступу Wi-Fi → Настроїти, щоб
налаштувати установки мережі для використання пристрою
як точки доступу.
Опція
Функція
Мережа SSID
Перегляд і редагування імені пристрою,
яке відображатиметься для зовнішніх
пристроїв.
Приховати мій
пристрій
Встановлення для запобігання
визначення розташування пристрою
іншими пристроями.
Безпека
Вибір типу захисту.
Пароль
Введення паролю для попередження
несанкціонованого доступу до вашої
мобільної мережі. Ця опція доступна
лише в разі встановлення опції захисту.
Показати
пароль
Встановлення відображення вашого
паролю під час його введення.
Показати
додаткові опції
Вибір каналу віщання.
5 Завершивши, виберіть Зберегти.
6 Виберіть на іншому пристрої ім’я свого пристрою та
підключіться до мобільної мережі.
Можна обмежити спільний доступ до мобільної мережі
для вказаних пристроїв. Виберіть Дозв. пристрої, створіть
список пристроїв, а потім виберіть назву пристрою, щоб
змінити режим надання спільного доступу на Лише
дозволені пристрої.
Підключення
153
››Надання спільного доступу до мобільної мережі
телефону через USB
Встановлення підключення USB з ПК для використання пристрою
як безпроводового модема.
1 Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2 У списку програм виберіть Установки → Додаткові
установки → Прив’язка та порт.точ. доступу.
3 Виберіть Прив’язка USB, щоб увімкнути спільний доступ до
мобільної мережі через USB.
Щоб скасувати спільний доступ до мережі, зніміть прапорець
поряд із Прив’язка USB.
Спосіб надання спільного доступу залежить від операційної
системи ПК.
››Спільний доступ до мобільної мережі пристрою
через Bluetooth
1 У списку програм виберіть Установки → Додаткові
установки → Прив’язка та порт.точ. доступу.
2 Виберіть Прив’язка Bluetooth, щоб увімкнути спільний
доступ до мобільної мережі через Bluetooth.
3 На іншому пристрої знайдіть свій та утворіть пару.
Переконайтеся, що ви ввімкнули Bluetooth та видимість.
Підключення
154
Bluetooth
Обмін даними або медіафайлами з іншими пристроями через
Bluetooth.
Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату,
перехоплення або неналежне використання даних,
надісланих або отриманих за допомогою функції
безпроводового з’єднання Bluetooth.
●● Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання
здійснюються з надійними та належним чином
захищеними пристроями. Якщо між пристроями є
перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
●● Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не
схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися
несумісними з телефоном.
●● Не використовуйте функцію Bluetooth у протизаконних
цілях (наприклад, у несанкціонованому копіюванні
файлів чи протизаконному відстежуванні розмов інших
користувачів у комерційних цілях). Компанія Samsung не
несе жодної відповідальності за наслідки, що спричинені
протизаконним використанням функції Bluetooth.
●●
››Увімкнення функції Bluetooth
Виберіть у списку програм Установки та перетягніть перемикач
Bluetooth праворуч.
››Пошук і підключення інших пристроїв
1 У списку програм виберіть Установки → Bluetooth →
Сканувати.
2 Виберіть пристрій.
Підключення
155
3 Виберіть ОК, щоб PIN-коди двох пристроїв Bluetooth збіглися.
Або введіть PIN-код пристрою Bluetooth і виберіть ОК.
Підключення буде встановлено після того, як власник іншого
пристрою надасть дозвіл на підключення або введе той самий
PIN-код. У разі успішного підключення пристрій автоматично
виконає пошук доступних послуг.
Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні
комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код
Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PINкод, слід його ввести.
››Надсилання даних через Bluetooth
1 Виберіть файл або об’єкт у відповідній програмі.
2 Виберіть опцію надсилання даних через Bluetooth.
Метод вибору опції може різнитися залежно від типу даних.
3 Виконайте пошук і підключення до пристрою Bluetooth.
››Отримання даних через Bluetooth
1 У переліку застосунків виберіть Установки → Bluetooth,
після чого виберіть ваш пристрій, поставивши відповідну
відмітку.
Щоб обрати проміжок часу, впродовж якого ваш пристрій
лишатиметься видимим, натисніть [ ] → Тривалість
видимості.
2 Після відображення запиту виберіть ОК, щоб PIN-коди
Bluetooth збіглися, або введіть PIN-код Bluetooth і виберіть ОК
(за потреби).
3 Виберіть Прийняти, щоб підтвердити свою згоду на
отримання даних від пристрою.
Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth. У разі отримання
контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.
Підключення
156
GPS
Пристрій обладнано приймачем системи глобального
позиціонування (GPS). Активація послуг визначення
розташування та використання додаткових функцій GPS.
Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання
пристрою за таких умов:
●● Між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині
будівель
●● За поганої погоди
●● Навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів
●● У транспортному засобі із сонцезахисною плівкою
Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте
її долонями або іншими об’єктами під час використання
функцій GPS.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора
зв’язку.
››Активація послуги визначення розташування
Для отримання відомостей про розташування та пошуку на мапі
необхідно активувати послугу визначення розташування.
1 У списку програм виберіть Установки → Послуги
розташування.
2 Щоб активувати послуги визначення розташування,
налаштуйте наведені нижче установки.
Опція
Функція
Використання мережі Wi-Fi і/
або мобільної мережі для пошуку
Використовувати розташування.
безпроводові
Використання мобільної мережі
мережі
може потребувати додаткової
оплати.
Підключення
157
Опція
Функція
Використовувати Використання супутників GPS для
GPS-супутники
пошуку розташування.
Пошук розташ. і
пошук Google
Задайте на пристрої поточне
розташування для пошуку Google та
інших служб Google.
Підключення VPN
Створення мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні
приватні мережі) й безпечне підключення до них через Інтернет.
На пристрої вже має бути налаштований доступ до
Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету,
слід змінити установки підключення. Якщо ви не знаєте,
які саме відомості потрібно вводити, зверніться до
адміністратора VPN.
●● Для використання цієї функції необхідно активувати
послугу блокування екрану.
●●
››Настроювання підключень VPN
1 У переліку застосунків виберіть Установки → Додаткові
установки → VPN → Додавання мережі VPN.
2 Налаштування підключення.
Опція
Функція
Назва
Введення назви сервера VPN.
Тип
Виберіть тип VPN.
Адреса сервера
Введення IP-адреси сервера VPN.
Секрет L2TP
Установлення використання секретного
паролю L2TP.
Ідентифікатор
IPSec
Введіть ім’я користувача.
Підключення
158
Опція
Функція
Попередній
загальний ключ
IPsec
Введення попередньо встановленого
ключа.
Сертифікат
користувача
IPSec
Вибір сертифіката користувача, що
використовуватиметься на сервері VPN
для вашої ідентифікації. Сертифікати
можна імпортувати із сервера VPN або
завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA
IPSec
Вибір сертифіката Центру сертифікації
(CA – Сertificate Аuthority), що
використовуватиметься на сервері VPN
для вашої ідентифікації. Сертифікати
можна імпортувати із сервера VPN або
завантажити з Інтернету.
Сертифікат
сервера IPSec
Вибір сертифіката сервера, що
використовуватиметься на сервері VPN
для вашої ідентифікації. Сертифікати
можна імпортувати із сервера VPN або
завантажити з Інтернету.
Шифрування
PPP (MPPE)
Задайте шифрування даних перед
відправкою на VPN-сервер.
Показати
додаткові опції
Налаштуйте зміну додаткових мережевих
налаштувань.
Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.
3 Завершивши, виберіть Зберегти.
››Підключення до приватної мережі
1 У переліку застосунків виберіть Установки → Додаткові
установки → VPN.
2 Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
3 Введіть ім’я користувача та пароль і виберіть З’єднати.
Підключення
159
Інструменти
Годинник
Встановлення будильників і світового часу та керування ними.
Можна також скористатися секундоміром, таймером зворотного
відліку та настільним годинником.
››Встановлення нового будильника
1 У списку програм виберіть Годинник → Будильник.
2 Виберіть Створити будильник.
3 Вкажіть параметри будильника.
Виберіть Додатково, а потім перетягніть перемикач Смартбудильник праворуч, щоб увімкнути відтворення звуків
природи перед спрацюванням основного будильника.
4 Завершивши, виберіть Зберегти.
Щоб вимкнути будильник, виберіть розташований поряд із
ним значок годинника. Щоб видалити будильник, натисніть
[ ] → Видалити.
››Зупинення сигналу будильника
Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.
●● Для зупинки будильника виберіть
і перетягніть палець за
межі великого кола.
●● Щоб повторити відтворення сигналу на період затримки,
виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.
››Створення світового часу
1 У списку програм виберіть Годинник → Світовий час →
Додати місто.
Інструменти
160
2 Введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб вибрати місто, в якому ви наразі перебуваєте, виберіть
.
●● Щоб вибрати місто в режимі карти світу, виберіть
.
Щоб застосувати до годинника перехід на літній час,
натисніть і тримайте годинник, а потім виберіть Установки
переходу на літній час.
●●
››Використання секундоміра
1 У списку програм виберіть Годинник → Секундомір.
2 Виберіть Почати, щоб запустити секундомір.
3 Виберіть Коло, щоб записати часові проміжки.
4 Завершивши, виберіть Стоп.
5 Виберіть Скинути, щоб очистити записані часові проміжки.
››Використання таймера зворотного відліку
1 У списку програм виберіть Годинник → Таймер.
2 Встановіть потрібний проміжок часу для зворотного відліку.
3 Виберіть Почати, щоб запустити зворотний відлік.
4 Після завершення таймера виберіть і перетягніть палець за
межі великого кола для зупинки будильника.
››Використання настільного годинника
Настільний годинник відображає поточний час і дату, а також
прогноз погоди.
1 У списку програм виберіть Годинник → Настільний
годинник.
2 Виберіть
, щоб відобразити настільний годинник у
повноекранному режимі.
Інструменти
161
3 Натисніть [ ] → Установки.
4 Змініть такі опції:
Опція
Функція
Приховати
рядок стану
Приховання або відображення рядка
стану.
Заставка
Вибір фонового зображення для
настільного годинника.
Календар
Відображення календаря.
Погода
Відображення прогнозу погоди для
поточного розташування. Також
можна вибрати одиниці вимірювання
температури та встановити автоматичне
оновлення відомостей про погоду на
настільному годиннику.
Стикування
Змінення установок для використання
разом із пристроєм док-станцїі.
Калькулятор
Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні,
використовуючи його як звичайний портативний або настільний
калькулятор.
››Виконання обчислення
1 У списку програм виберіть Калькулят.
2 Для виконання основних математичних дій використовуйте
клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.
Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб
перейти у альбомний режим для використання технічного
калькулятора. Якщо перемикач автоматичного визначення
орієнтації вимкнено, натисніть [ ] → Інженерний
калькулятор.
Інструменти
162
››Перегляд історії обчислень
1 У списку програм виберіть Калькулят.
2 Виконайте обчислення.
3 Виберіть , щоб закрити клавіатуру калькулятора.
Відобразиться історія обчислень.
4 Щоб очистити історію, натисніть [
] → Очистити журнал.
Завантаження
Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету або
електронної пошти.
1 У списку програм виберіть Завантаж.
2 Виберіть категорію завантажень.
3 Виберіть журнал, щоб відкрити завантажений файл.
Щоб видалити журнал, установіть прапорець,
а потім виберіть .
Dropbox
Використання хмарної служби збереження даних Dropbox для
збереження файлів та надання до них спільного доступу іншим
користувачам. Після збереження файлів у папці Dropbox пристрій
автоматично здійснює синхронізацію з веб-сервером і всіма
іншими комп’ютерами, на яких інстальовано Dropbox.
››Увімкнення Dropbox
1 У списку програм виберіть Dropbox → Start.
2 Виберіть I’m already a Dropbox user.
Якщо ви новий користувач, виберіть I’m new to Dropbox, щоб
створити обліковий запис.
Інструменти
163
3 Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть
Log in.
4 Виберіть Next.
5 Виберіть Turn on, щоб автоматично завантажити фотографії та
відео, що зроблені камерою на пристрої.
››Завантаження файлів до папки Dropbox
1 У списку програм виберіть Dropbox.
2 Виберіть → виберіть папку.
3 Натисніть [ ] → Upload here → Photos or videos або Other
files.
4 Виберіть файли.
5 Виберіть Upload.
Файли, збережені в цій папці, буде додано на веб-сервер і
розташований у вас вдома комп’ютер.
››Перегляд файлів
1 У списку програм виберіть Dropbox →
2 Виберіть файл.
.
Довідка
Доступ до довідкових відомостей про використання пристрою та
програм або налаштування важливих параметрів.
1 У списку програм виберіть Довідка.
2 Виберіть елемент, щоб переглянути підказки.
Щоб повернути параметри довідкових спливаючих підказок,
якщо їх приховано, виберіть Відображення спливаючих
підказок, після чого виберіть елементи.
Інструменти
164
Мої файли
Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео,
музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються в
телефоні й на карті пам’яті.
››Підтримувані формати файлів
Пристрій підтримує такі формати файлів:
Тип
Формат
Зображення
bmp, gif, jpg, png
Відео
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Музика
mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Звук
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Інші
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно
від програмного забезпечення пристрою.
●● Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам’яті,
під час його відкриття може статися помилка.
●●
››Перегляд файлів
1 У списку програм виберіть Мої файли.
2 Виберіть папку.
Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів,
виберіть .
●● Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть
.
●●
3 Виберіть файл, який потрібно відкрити.
Інструменти
165
У папці натисніть [ ], щоб використати такі опції.
●● Щоб одночасно застосувати однакову опцію до файлів, виберіть
Вибрати всі.
●● Щоб створити нову папку, виберіть Створити папку.
●● Щоб здійснити пошук файлів, збережених на пристрої, виберіть
Пошук.
●● Щоб змінити режим перегляду, виберіть Переглянути за.
●● Щоб відсортувати файли або папки, виберіть Сортувати за.
●● Для зміни параметрів диспетчера файлів виберіть Установки.
Google
Можна шукати програми та дані, збережені на пристрої, а також
будь-які дані в Інтернеті.
››Пошук за ключовим словом
1 У списку програм виберіть Google.
2 Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких
виконується пошук.
Щоб здійснити пошук за допомогою голосу, виберіть
промовте ключове слово в мікрофон пристрою.
і
3 Виберіть ім’я об’єкта, до якого потрібно отримати доступ.
››Використання служби Google Асистент
Запустіть Пошук Google, щоб переглянути підказки служби Google
Асистент, які відображають потрібну інформацію в потрібний час.
У списку програм виберіть Google.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Щоб визначити поточне місцезнаходження, потрібно
ввімкнути служби визначення місцезнаходження.
●● Щоб користуватися цією функцією, потрібно ввійти в
обліковий запис Google.
●●
Інструменти
166
Інструментарій SIM
Використання різноманітних додаткових послуг, які надає
оператор зв’язку. Залежно від SIM- або USIM-картки, ця
програма може називатися інакше. У списку програм виберіть
Інструментарій SIM.
Voice talk
Використання функції голосових команд, що надається компанією
Voice talk. Перебуваючи в дорозі й просто промовляючи в
мікрофон пристрою, можна набирати номери, надсилати
повідомлення, створювати нагадування або виконувати інші
завдання.
Доступність цієї функції залежить від країни або
оператора зв’язку.
●● Якщо вимова команд нечітка або ви знаходитесь у
шумному середовищі чи вживаєте обра образ, жаргонні
слова та діалектизми, пристрій може не розпізнавати їх
або виконувати випадкові команди.
●●
1 У списку програм виберіть Voice talk.
2 Якщо програма використовується вперше, виконайте
інструкції посібника.
3 Виберіть Tap & Speak.
Щоб розпочати розпізнавання голосу, можна двічі швидко
натиснути на екран пристрою, коли ввімкнено функцію
розпізнавання рухів. ► стор. 183
4 Промовте команду в мікрофон.
Інструменти
167
Міні-щоденник
Ведення фотощоденника.
››Створення міні-щоденника
1 У списку програм виберіть Міні-щоденник.
2 Якщо програма використовується вперше, виберіть Так.
3 За наявності збереженого щоденника виберіть , щоб
створити новий запис.
4 Змініть сьогоднішню дату та встановіть прогноз погоди (за
потреби).
5 Виберіть Нат.,щоб дод.фото та додайте зображення або
зробіть фотографію.
6 Виберіть Натисніть, щоб додати текст, введіть текст, а потім
виберіть Готово.
7 Виберіть Готово.
››Перегляд міні-щоденника
1 У списку програм виберіть Міні-щоденник.
2 Виберіть щоденник.
3 Щоб переглянути інші щоденники, прокрутіть вліво або
вправо.
Щоб надіслати щоденник іншим користувачам, натисніть
[ ] → Відкрити доступ через.
Інструменти
168
Установки
Доступ до меню «Установки»
1 У списку програм виберіть Установки.
2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.
Wi-Fi
Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу
Wi-Fi та отримання доступу до Інтернету або інших мережних
пристроїв.
Щоб скористатися опціями, натисніть [ ].
●● Додатково: Налаштування установок мережі Wi-Fi.
●● Кнопка WPS: підключення до захищеної точки доступу Wi-Fi за
допомогою кнопки WPS.
●● Введення PIN-коду WPS: підключення до захищеної точки
доступу Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на
невеликій відстані.
Використання даних
Відслідковувати використання даних і налаштувати граничні
значення.
●● Мобільні дані: Установка використання зв’язку для обміну
даними будь-якою мобільною мережею.
●● Вст. обмеж. на викор. моб. даних: Задати ліміт використання
мобільних даних.
●● Цикл використання даних: Налаштувати лімітний цикл.
Установки
169
Щоб скористатися додатковими опціями, натисніть [ ].
●● Передача даних у роумінгу: використання підключення для
передачі даних під час роумінгу.
●● Обмежити фонові дані: вимкнення синхронізації даних у
фоновому режимі під час використання мобільної мережі.
●● Автосинхронізація даних: встановлення автоматичної
синхронізації контактів, календарів, даних електронної пошти,
закладок і зображень із соціальних мереж на пристрої.
●● Показ. відом. про викор. Wi-Fi: Установлення показу
використання даних через мережу Wi-Fi.
●● Мобільні точки доступу: пошук і використання мобільної
мережі іншого пристрою.
Додаткові установки
Змінити налаштування контролю з’єднань з іншими пристроями
або мережами.
››Режим без зв’язку
Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна
використовувати лише послуги, не пов’язані з роботою в мережі.
››Засоби USB
Підключення пристрою до ПК як накопичувача.
››Мобільні мережі
Мобільні дані: Установка використання зв’язку для обміну
даними будь-якою мобільною мережею.
●● Передача даних у роумінгу: встановлення підключення
пристрою до іншої мережі під час роумінгу.
●●
Установки
170
Імена точок доступу: вибір імені точки доступу (APN) для
мобільних мереж. Крім того, можна додавати та редагувати
імена точок доступу. Щоб повернути налаштування APN до
заводських значень, натисніть [ ] → Скинути до стан.
●● Режим мережі: вибір типу мережі.
●● Оператори мережі: пошук доступних мереж і вибір мережі для
роумінгу.
-- Пошук мереж: пошук і вибір мережі.
-- Автоматичний вибір: автоматичний вибір першої із
доступних мереж.
●●
››Прив’язка та порт.точ. доступу
Портативна точка доступу Wi-Fi: використання пристрою як
безпроводової точки доступу для інших пристроїв.
●● Прив’язка USB: встановлення підключення USB з ПК для
використання пристрою як безпроводового модема.
●● Прив’язка Bluetooth: увімкнення функції прив’язки через
Bluetooth для надання комп’ютерам спільного доступу до
мобільної мережі через Bluetooth.
●● Довідка: Перегляд інформації про використання прив’язки.
●●
››VPN
Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні
приватні мережі) й підключення до них.
››Наявні поблизу пристрої
Спільний доступ до файлів: увімкнення спільного доступу до
медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA
дозволу на доступ до медіафайлів, збережених на пристрої.
●● Спільний вміст: Hадання іншим пристроям спільного доступу
до свого вмісту.
●●
Установки
171
Ім’я пристрою: Введення імені медіасервера для пристрою.
Список дозволених пристроїв: Перегляд списку пристроїв,
яким дозволено доступ до вашого пристрою.
●● Список недозволених пристроїв: Перегляд списку пристроїв,
для яких заблоковано доступ до вашого пристрою.
●● Завантажити до: Вибір розташування в пам’яті для збереження
завантажених медіафайлів.
●● Завантажувати з інших пристроїв: Приймати завантаження з
іншого пристрою.
●●
●●
››Kies через мережу Wi-Fi
Підключення пристрою до програми Samsung Kies через мережу
Wi-Fi.
Режим головного екрану
Вибір режиму головного екрана (основного або спрощеного).
Режим блокування
Виберіть сповіщення, які потрібно блокувати, або налаштуйте
показ сповіщень про виклики від певних контактів у режимі
блокування.
Звук
Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.
●● Гучність: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час
виклику, звуків музики та відео, системних звуків і сповіщень.
●● Інтенсивність вібрації: налаштування інтенсивності вібрації.
●● Звук дзвінка пристрою: вибір звуку дзвінка для вхідних
викликів.
Установки
172
Вібрація пристрою: Додання або вибір схеми вібрації.
Стандартні сповіщення: вибір звуку дзвінка для
попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та
пропущені виклики.
●● Вібрація під час виклику: установлення пристрою на
вібрацію та відтворення сигналу виклику, який буде сповіщати
користувача про вхідні дзвінки.
●● Звуки клавіш: встановлення відтворення звукових сигналів на
пристрої під час натискання клавіш у вікні набору номера.
●● Звуки в разі натискання: встановлення відтворення звукового
сигналу в разі вибору програми або опції на сенсорному екрані.
●● Звук блокування екрана: відтворення звукового сигналу під
час блокування або розблокування сенсорного екрана.
●● Тактильний зворотній зв’язок: Пристрій переходить у
режим вібрації в разі натиснення клавіші [ ] або [ ], а
також натискаєте й утримуєте клавішу «Домашній» чи кнопку
живлення.
●●
●●
Дисплей
Змінення установок для керування дисплеєм і підсвічуванням на
пристрої.
●● Заставка
-- Головний екран: вибір фонового зображення для головного
екрана.
-- Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана
блокування.
-- Головний екр. та екр. блокування: Вибір фонового
зображення для головного екрана та заблокованого екрана.
●● Панель сповіщень
-- Налаштування яскравості: налаштування яскравості екрана
в області сповіщень.
-- Встановлення кнопок швидких налаштувань:
упорядкування кнопок швидкого налаштування, які
відображуються в області сповіщень.
Установки
173
Декілька вікон: активація функції Multi Window.
Контекстні сторінки: Налаштуйте пристрій на відкриття
контекстних сторінок згідно з вашими діями.
●● Режим екрана: вибір режиму відображення.
●● Яскравість: регулювання яскравості дисплея.
●● Автоматично обертати екран: встановлення або скасування
автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
●● Автоматичне відключення екрану: встановлення тривалості
очікування пристрою перед вимкненням підсвічування
дисплея.
●● Смарт-режим: продовження підсвічування дисплея, поки ви на
нього дивитеся.
●● Стиль шрифту: змінення типу шрифту для відображення тексту.
У системі Play Store можна завантажувати шрифти, вибравши
Завантажити шрифти онлайн.
●● Розмір шрифту: змінення розміру шрифту в органайзері,
електронній пошті, телефонній книзі та програмах з обміну
повідомленнями.
●● Тривалість підсвічування сенсорних клавіш: встановлення
тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
●● Відобр. відсотку зар. акум.: перегляд заряду акумулятора, що
залишився.
●● Автоналаштув. тону екрана: настроювання яскравості
дисплею для заощадження заряду акумулятора.
●●
●●
Пам’ять
Перегляд відомостей про пам’ять на пристрої та карті пам’яті.
Також можна відформатувати накопичувач USB і карту пам’яті.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх
даних із карти без можливості відновлення.
Фактичний доступний розмір внутрішньої пам’яті менший
ніж заданий, тому що її частину вже займають операційна
система та програми, що встановлені за замовчуванням.
Установки
174
Режим енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна установок для
нього.
●● Енергозбереження ЦП: Установлення на пристрої обмеження
користування деякими системними ресурсами.
●● Енергозбереження екрана: зменшення яскравості дисплея.
●● Колір фону: зменшення яскравості фонового кольору
повідомлень електронної пошти та веб-сторінок.
●● Вимкнути тактильний зворотний зв’язок: Пристрій не
переходить у режим вібрації, якщо ви натискаєте клавіші
[ ] або [ ], а також натискаєте і тримаєте кнопку живлення
або клавішу «Дім».
●● Відомості про режим енергозбереження: Перегляд
інформації про збереження ресурсу батареї.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається
пристроєм.
Диспетчер програм
Перегляд і керування програмами пристрою.
Послуги розташування
Змінення установок послуг визначення розташування.
Використовувати безпроводові мережі: Використання
мережі Wi-Fi і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
●● Використовувати GPS-супутники: використання супутників
GPS для пошуку розташування.
●● Пошук розташ. і пошук Google: Задайте на пристрої поточне
розташування для пошуку Google та інших служб Google.
●●
Установки
175
Екран блокування
Змінення установок для захисту пристрою.
●● Блокування екрана: увімкнення функції блокування екрана.
●● Опції екрану блокування:
Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено
опцію блокування під час проведення.
-- Клавіші швидкого доступу: Bідображення клавіш швидкого
доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.
-- Інформаційний тікер: Bідображення новин або біржових
відомостей на екрані блокування.
-- Годинник: Вмикання відображення годинника на
заблокованому екрані.
-- Подвійний годинник: Bідображення годинника на екрані
блокування.
-- Погода: Відображення прогнозу погоди та зміна установок
для відображення прогнозу погоди.
-- Ефект водяних бриж: відображення ефекту бриж на воді на
екрані блокування.
-- Текст довідки: Відображення тексту довідки на
заблокованому екрані.
-- Швидкий доступ до камери: запуск камери в разі
натискання й утримання екрана та обертання пристрою за
заблокованого екрана.
●● Popup Note на екрані блокування: Запускати S Note
подвійним натисканням екрана, коли сенсорний екран
вимкнено.
●● Відомості про власника: введіть інформацію, яку показано на
заблокованому екрані.
Установки
176
Безпека
Зміна налаштувань безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки.
Шифрувати пристрій: Установка PIN-коду або паролю для
шифрування пристрою з метою захисту даних та інформації,
що зберігаються на ньому. Якшо пристрій одного разу
зашифровано, пароль доведеться вводити щоразу при
ввімкненні пристрою. Спочатку слід зарядити батарею, оскільки
шифрування пристрою може тривати довше години.
●● Шифрування зовнішньої карти пам’яті:
-- Шифрувати: Захист особистої інформації шляхом
шифрування даних на карті пам’яті.
-- Шифрування всіх даних: Шифрування всіх даних на карті
пам’яті.
-- Не враховувати мультимедійні файли: Шифрування всіх
файлів на карті пам’яті окрім мультимедійних.
Ви можете не мати доступу до зашифрованої карти пам’яті
після скидання даних на заводські установки. По-перше,
розкодуйте карту пам’яті перед скиданням даних.
●●
Віддалене керування: встановлення віддаленого керування
пристроєм через Інтернет у разі його втрати. Цю функцію буде
автоматично активовано під час входу до облікового запису
Samsung.
●● Спов. про змін.SIM-картки: активація або вимкнення функції
пошуку свого мобільного пристрою, яка дає змогу знайти
пристрій у разі його втрати або викрадення.
●● Веб-ст. “Пошук мого тел.”: перехід до веб-сторінки
SamsungDive. SamsungDive дає змогу відстежувати
місцезнаходження пристрою та дистанційно керувати ним
у разі крадіжки або втрати. Для використання цієї функції
потрібно мати обліковий запис Samsung.
●●
Установки
177
Встановити блокування SIM-картки:
-- Заблокувати SIM-картку: активація або вимкнення функції
блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед
використанням пристрою.
-- Змінення PIN-коду SIM-картки: змінення PIN-коду, який
використовується для доступу до даних на SIM- або USIMкартці.
●● Зробити паролі видимими: настроювання пристрою на
відображення пароля під час введення.
●● Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів
пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою
можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
●● Невідомі ресурси: дозвіл на завантаження програм з усіх
джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде
завантажувати лише із системи Play Store.
●● Надійні облікові дані: Вибір сертифікатів і облікових даних для
безпечного використання різноманітних програм.
●● Інст. з міс. збер. на пристрої: установка зашифрованих
сертифікатів, які зберігаються на карті пам’яті.
●● Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими
даними із пристрою та скидання пароля.
●●
Операція для виконання однією рукою
Для більш зручного введення тексту однією рукою встановіть
введення на іншому боці екрана або зменшення зображення.
Мова та спосіб введення
Змінення установок введення тексту.
››Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
Установки
178
››За замовчуванням
Вибір клавіатури, яка буде використовуватися для введення
тексту за замовчуванням.
››Swype
Щоб змінити налаштування клавіатури Swype, виберіть .
●● Інформація про використання Swype: відомості про
введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
●● Жести: Вивчіть жести Swype, щоб швидко виконувати потрібні
завдання, використовуючи клавіші швидкого доступу на
клавіатурі.
●● Налаштування:
-- Вібр. при натисканні: встановлення вібрації пристрою під
час натискання клавіші.
-- Звук під час натискання клавіші: Увімкнення на пристрої
відтворення звукового сигналу під час натискання клавіші.
-- Показувати корисні поради: встановлення автоматичного
відображення підказок стосовно дій, коли це можливо.
-- Автопропуск: автоматичне вставлення пробілу між словами
на пристрої.
-- Автом. великі букви: встановлення автоматичного введення
великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та
знаки питання й оклику.
-- Показ усієї траекторії: встановлення відображення сліду під
час перетягування на клавіатурі.
-- Спливання під час натискання клавіш: відображення
символу під час натискання клавіші.
-- Підказка наступного слова: прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення
запропонованих слів.
-- Скинути словник Swype: видалення слів, доданих до
словника.
-- Версія: перегляд відомостей про версію.
Установки
179
Налаштування мови: вибір мови введення тексту.
Swype Connect: збирання пристроєм певних даних для
покращення роботи пристрою.
●● Персоналізація: створення власного словника. Слова у
словнику відображатимуться як пропозиції під час введення
тексту.
●● Оновлення: оновлення Swype до останньої версії.
●●
●●
››Введення тексту в Google Voice
Ввімкнення функції голосового введення Google для введення
тексту голосом. Щоб змінити налаштування введення голосом,
виберіть .
●● Вибрати мови введення: Вибір мови введення при
розпізнаванні голосу Google.
●● Блокувати образливі слова: Недопущення розпізнання
пристроєм образливих слів при голосовому введенні.
●● Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн: Завантажити та
встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
››Клавіатура Samsung
Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, виберіть .
●● Типи клав. у книж. форм.: вибір стандартного способу
введення, наприклад клавіатури QWERTY або традиційної
клавіатури.
●● Мова введення: вибір мови введення тексту.
●● Прогнозування тексту: Ввімкнення режиму XT9 для
передбачення введених слів по ходу набирання та демонстрації
пропозицій введення. Крім того, можна змінити установки
прогнозування слів.
●● Безперервне введення: введення тексту за допомогою
проведення по клавіатурі.
●● Проведення по клавіатурі: змінення режимів введення тексту
в разі проведення пальцем вліво або вправо по клавіатурі.
Установки
180
Визначення ручки: відкриття на пристрої панелі рукописного
введення, коли користувач натискає поле пером S Pen.
●● Операція для виконання однією рукою: у разі введення
тексту однією рукою – відображення клавіатури з будь-якої
сторони екрана для зручності.
●● Рукописне введення: Активація режиму рукописного вводу.
Крім того, можна змінити установки цього режиму, наприклад
час розпізнавання, товщину або колір пера.
●● Голосовий ввід: активація функції голосового введення для
голосового введення тексту на клавіатурі Samsung.
●● Автовикор. великих літер: встановлення автоматичного
введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка
та знаки питання й оклику.
●● Авторозставлення пунктуації: вставлення крапки після
подвійного натискання клавіші пробілу.
●● Поперед.перегляд символів: встановлення на пристрої
відображення великого зображення кожної літери під час
натискання.
●● Вібрація під час нат. кл.: встановлення вібрації пристрою під
час натискання клавіші.
●● Звук під час нат. кл.: Відтворення звукових сигналів на
пристрої під час натискання клавіші.
●● Посібник: відомості про введення тексту за допомогою
клавіатури Samsung.
●● Скинути установки: вибір налаштувань, які потрібно скинути
до стандартних заводських значень.
●●
››Засіб розпізн. голосу
Виберіть систему розпізнавання голосу.
››Голосовий пошук
У разі використання функції розпізнавання голосу Google можна
скористатися такими опціями:
●● Мова: вибір мови для функції розпізнавання голосу Google.
●● Вивід мовлення: Увімкнути голосові підказки для озвучення
поточної дії.
Установки
181
Блокувати образливі слова: приховання образливих слів у
результатах пошуку за допомогою голосу.
●● Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн: Завантажити та
встановити мовні дані для голосового вводу в режимі офлайн.
●●
У разі використання функції розпізнавання голосу Samsung
можна скористатися такими опціями:
●● Language: вибір мови для розпізнавання голосу.
●● Web search engine: вибір пошукової системи в Інтернеті.
●● Launch Voice talk: установлення запуску функції Voice Talk
подвійним натисканням клавіші «Дім».
●● Launch on Bluetooth: установлення активації функції Voice Talk
у разі підключення гарнітури Bluetooth.
●● Listen via Bluetooth: встановлення розпізнавання голосових
команд під час використання підключеної гарнітури Bluetooth.
●● Use location data: встановлення використання відомостей про
розташування для покращення пошуку за допомогою голосу.
●● Hide offensive words: приховання образливих слів у
результатах пошуку за допомогою голосу.
●● Social settings: змінення параметрів для отримання доступу до
сайтів соціальних мереж.
●● Help: перегляд відомостей про використання програми Voice
Talk.
●● Voice talk unique ID: перегляд унікального ідентифікатора
пристрою для послуг за наявності проблем із функцією Voice
talk.
●● About: перегляд відомостей про версію.
●● Auto-dial: автоматичний набір номера після розпізнавання
введення.
●● Auto-start speaker: вибір автоматичного ввімкнення мікрофона
під час здійснення виклику за допомогою програми Voice Talk.
●● Show body of message: установлення перегляду тексту нового
повідомлення, отриманого в режимі «За кермом».
Установки
182
Wake up command: автоматичний початок розпізнавання
голосу після промовляння команди пробудження, коли
використовується програма Voice Talk.
●● Only on while charging: активація команди пробудження лише
в разі підключення зарядного пристрою.
●● Wake-up motion: початок розпізнавання голосу швидким
подвійним натисканням екрана пристрою під час використання
функції Voice talk.
●● Check missed events: установлення перевірки пропущених
викликів, повідомлень або подій під час запуску програми Voice
Talk натисканням кнопки гарнітури.
●● Customize main prompt: Змінення підказки.
●● Home address: введення домашньої адреси для використання
відомостей про ваше розташування у програмі Voice Talk.
●●
››Перетворення тексту на мовлення
Переважна система TTS: вибір системи синтезу мовлення. Щоб
змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
●● Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції
перетворення тексту на мовлення.
●● Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого
тексту.
●● Режим “За кермом”: активація режиму “За кермом” для
звукового відтворення вмісту.
●●
››Швидкість вказівника
Регулювання швидкості курсора миші або трекпаду, під’єднаного
до пристрою.
Cloud
Налаштування синхронізації даних і файлів з обліковим записом
Samsung або мережевою пам’яттю Dropbox.
Установки
183
Резервне копіювання та скидання
Змінення установок для керування установками та даними.
●● Резервне копіювання даних: встановлення створення
резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
●● Резервне копіювання облікового запису: Додати й
переглянути свій обліковий запис Google для резервного
архівування даних.
●● Автоматичне відновлення: встановлення відновлення
установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм
на пристрої.
●● Скинути заводські дані: скидання установок до стандартних
заводських значень і видалення всіх даних.
Дод. обл. запис
Додавання облікового запису електронної пошти або соціальної
мережі.
Pyx
Активація функції рухів і змінення установок, що керують
функцією розпізнаванням рухів на пристрої.
●● Прямий виклик: здійснення голосового виклику за допомогою
піднімання та утримання пристрою біля вуха під час перегляду
виклика, повідомлення або контактних даних.
●● Нахиліть, щоб зм. масштаб: Використання нахилів для
збільшення або зменшення масштабу під час перегляду
зображень або веб-сторінок.
●● Панорамування для переміщення значків: переміщення
об’єкта на іншу сторінку в разі його натискання й утримання, а
потім переміщення пристрою вліво або вправо.
Установки
184
Панорам. для перегляду зображення: переміщення по
зображенню в разі переміщення пристрою в будь-якому
напрямку за збільшеного зображення.
●● Струсніть, щоб оновити: установлення пошуку пристроїв
Bluetooth чи пристроїв Kies air, якщо потрусити пристрій.
●● Перевертання для вимкнення звуку або призупинення
відтворення: Вимкнення звуку дзвінка, призупинення
відтворення медіафайлів або вимкнення звуку FM-радіо під час
розміщення пристрою екраном вниз.
●● Установки чутливості: Налаштування швидкості реагування на
рух.
●● Відомості про рухи: Перегляд посібника з керування рухами.
●● Проведення долонею: створення знімка екрана у разі
проведення долонею вліво або вправо по екрану.
●● Доторкніться долонею для вимкнення звуку/
призупинення: призупинення відтворення медіафайлів або
вимкнення звуку FM-радіо у разі натискання долонею на екран.
●● Відомості про керування долонями: перегляд посібника з
керування рухами.
●●
S Pen
Головна рука: вибір руки, якою користувач вводитиме
рукописні дані, щоб покращити розпізнавання даних, введеним
пером S Pen.
●● Значок ручки, що нависає: вибір відображення значка пера на
екрані, коли перо S Pen розташоване поряд з екраном.
●● Довідка щодо S Pen: доступ до довідкових відомостей щодо
використання пера S Pen.
●●
Установки
185
Аксесуар
Змінення допоміжних налаштувань.
●● Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення
пристрою до док-станції або від’єднання його від неї.
●● Режим виводу звуку: Bикористання динаміка док-станції в разі
підключення до неї пристрою.
●● Відображення екрана “На столі”: Відображення на пристрої
настільного годинника у разі підключення пристрою до докстанції.
●● Аудіовихід: Вибрати формат аудіовиходу, який потрібно
використовувати для підключення пристрою до пристроїв
HDMI.
Деякі пристрої можуть не підтримувати параметр об’ємного
звучання.
Дата і час
Доступ до та змінення таких установок керування відображенням
часу й дати на пристрої:
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із
пристрою, час і дату буде скинуто.
Автовстановлення дати й часу: Автоматичне оновлення часу
при заданні часового поясу.
●● Встановити дату:: встановлення поточної дати вручну.
●● Встановити час: встановлення поточного часу вручну.
●● Автом. визн. час. поясу: автоматичне оновлення часу під час
переміщення між часовими поясами.
●●
Установки
186
Вибрати часовий пояс: встановлення домашнього часового
поясу.
●● Використовувати 24-годинний формат: установлення
відображення часу у 24-годинному форматі.
●● Вибрати формат дати: вибір формату дати.
●●
Доступність
Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для
користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте
доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити
доступність пристрою.
●● Автоматично обертати екран: встановлення або скасування
автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
●● Автоматичне відключення екрану: вибір тривалості
очікування пристрою перед вимкненням підсвічування
дисплея.
●● Промовляння паролів: установлення читання пристроєм
уголос паролів, які вводяться на веб-сайтах за допомогою
функції TalkBack.
●● Відповідь/завершення виклику:
-- Відповідь на виклики за допомогою клавіші “Домашній”:
відповідь на вхідний виклик в разі натискання клавіші
«Домашній».
-- Клавіша живл. зав.виклики: встановлення завершення
викликів у разі натискання клавіші ввімкнення/вимкнення
живлення.
●● Клавіша швид. доступу: додавання клавіші швидкого
доступу до установок доступності у меню, що з’являється під
час натиснення й утримання клавіші ввімкнення/вимкнення
живлення.
●● TalkBack: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий
зворотний зв’язок.
●● Розмір шрифту: вибір розміру шрифту для створення або
відображення об’єктів у програмах.
●● Негативні кольори: змінення кольорів дисплея для
покращення видимості.
Установки
187
Перетворення тексту на мовлення:
-- Переважна система TTS: вибір системи синтезу мовлення.
Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
-- Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції
перетворення тексту на мовлення.
-- Прослухати приклад: прослуховування зразка
промовленого тексту.
-- Режим “За кермом”: активація режиму “За кермом” для
звукового відтворення вмісту.
●● Покращення веб-доступності: Дозволити програмам
встановлювати веб-скрипти для доступу до їх веб-змісту.
●● Звуковий баланс: настроювання балансу звучання під час
використання гарнітури з двома динаміками.
●● Монозвук: увімкнення монофонічного звуку під час
прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
●● Вимкнути всі звуки: Вимкнення всіх звуків пристрою.
●● Затримка під час натискання й утримання: Задання часу
розпізнавання натискання й утримування екрану.
●●
Опції розробки
Активація та заміна налаштувань розробки програм.
●● Пароль для резервного копіювання робочого стола: Задати
пароль для захисту ваших резервних даних.
●● Працювати у звичайному режимі: скасування вимкнення
екрана під час зарядження акумулятора.
●● Захистити карту пам’яті: встановлення запиту на
підтвердження під час зчитування даних із карти пам’яті.
Установки
188
Налагодження USB: увімкнення режиму налагодження для
підключення пристрою до комп’ютера за допомогою кабелю
USB.
●● Дозволити пусті розташування: дозвіл на надсилання
фіктивних розташувань і службової інформації до служби
керування розташуванням для перевірки.
●● Виберіть програму для налагодження: Вибрати
програми для налагодження та запобігання помилкам, якщо
налагодження призупинено.
●● Очікування запуску програми налагодження: Завантажувати
вибрану програму лише якщо налагоджувач готовий.
●● Показати натискання: Показ курсора при торканні екрану.
●● Показ. розташ. вказівника: Показ координат та слідів курсора
при торканні екрану.
●● Відображення меж макету: Показувати межі.
●● Відображення оновлень вікон за допомогою графічного
процесора: Підсвічувати області екрана під час оновлення за
допомогою GPU.
●● Показати оновлення екрана: Блимання областей екрану при
оновленні.
●● Збіл. розм. анім. на вік.: Вибір швидкості відкривання й
закривання спливаючих вікон.
●● Розмір анімації переходу: Вибір швидкості перемикання між
екранами.
●● Шкала тривалості анімації: Вибрати тривалість показу
спливаючих вікон.
●● Вимкнути апаратні накладання: Ховати накладання
обладнання.
●● Прим. прист. граф. проц.: Використання апаратного
2D-прискорення для покращення графіки.
●● Обмежений режим: Блимання екрану пристрою при
виконанні програмами тривалих операцій.
●●
Установки
189
Пок. відом. про викор. ЦП: Перелік активних процесів.
Профіль роботи графічного процесора: Перевіряти час
роботи GPU.
●● Увімкнення трасування: Записувати роботу програм і системи.
●● Не зберігати заходи: Завершення поточної програми при
запуску нової.
●● Максимальна кількість фонових процесів: Обмеження
кількості працюючих фонових процесів.
●● Показ. всі сповіщен. ПНB: Сповіщення про програми, що
працюють у фоні і не відповідають.
●●
●●
Про пристрій
Перегляд відомостей про пристрій, таких як номер моделі та
версія.
За допомогою послуги FOTA (firmware over-the-air –
безпроводове оновлення ПЗ пристрою) можна завантажити
та інсталювати оновлення мікропрограми. Щоб перевірити
наявність таких оновлень, виберіть Оновлення
програмного забезпечення → Оновити.
Установки
190
Усунення неполадок
Після ввімкнення пристрою або під час його
використання може відобразитися запит на введення
одного з таких кодів:
Код
Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль
Якщо ввімкнено функцію блокування пристрою,
необхідно ввести встановлений пароль.
PIN
Під час першого використання пристрою, або
якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести
PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.
Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню
Заблокувати SIM-картку.
PUK
SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це
наслідок неправильного введення PIN-коду. У
такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку.
PIN2
Під час першого звернення до меню, яке вимагає
введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який
надається разом із SIM- або USIM-карткою. За
додатковими відомостями зверніться до вашого
оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки
мережі
У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна
втратити зв’язок. Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
●● Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання
додаткової інформації зверніться до свого оператора зв’язку.
●●
Усунення неполадок
191
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним
чином
Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним
чином, спробуйте виконати такі дії:
●● Видаліть будь-які захисні плівки сенсорного екрана. Захисні
плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм
введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати
на пристроях із сенсорним екраном.
●● Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки
чисті та сухі.
●● Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки
програмного забезпечення.
●● Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою
оновлено до останньої версії.
●● Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть
його до місцевого сервісного центру Samsung.
Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його
роботі виникають критичні помилки
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає»,
можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути
установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій
«зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і
утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення протягом
10-15 секунд. Пристрій автоматично вимкнеться й увімкнеться
знову.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських
значень. У переліку застосунків виберіть Установки → Резервне
копіювання та скидання → Скинути заводські дані →
Скинути установки пристрою → Видалити всі.
Виклики скидаються
У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна
втратити зв’язок із мережею. Спробуйте вийти на зв’язок в іншому
місці.
Усунення неполадок
192
Вихідні виклики неможливо здійснити
Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
●● Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не
встановлено заборону викликів.
●●
●●
Вхідні виклики не здійснюються
Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
●● Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не
встановлено заборону викликів.
●●
●●
Співрозмовники не чують вас під час виклику
Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
●● У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно
підключено.
●●
●●
Низька якість звуку
Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену
пристрою.
●● У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна
втратити зв’язок. Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
●●
Під час набору номера зі списку контактів виклик не
здійснюється
Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний
номер.
●● За потреби заново введіть і збережіть номер.
●● Переконайтеся, що для номера телефону контакту не
встановлено заборону викликів.
●●
Усунення неполадок
193
Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає
значок батареї
Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор
для подальшого використання пристрою.
Акумулятор не заряджається належним чином або
пристрій вимикається
Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті
контакти чистою та м’якою тканиною, після чого знову
спробуйте зарядити акумулятор.
●● Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть
його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся
з місцевими постановами для отримання вказівок із належної
утилізації).
●●
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд
акумулятора, або в разі тривалого використання програм
пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не
впливає на його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення
про помилки
Для роботи камери мобільного пристрою Samsung потрібен
достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери
спробуйте виконати такі дії:
●● Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений
акумулятор.
●● Звільніть пам’ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із
пристрою.
●● Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі
камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного
центру Samsung.
Усунення неполадок
194
Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення
про помилки
Програма FM-радіо мобільного пристрою Samsung використовує
кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FMрадіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати
FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено
належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій
і збережіть їх.
Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати
FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за
допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на
іншому приймачі, можливо, пристрій потрібно відремонтувати.
Зверніться до сервісного центру Samsung.
Під час відкриття музичних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному
пристрої Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття
музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки, спробуйте виконати такі дії:
●● Звільніть пам’ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із
пристрою.
●● Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою
технології DRM (керування правами на цифрову власність).
Якщо файл захищено за допомогою технології DRM,
переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на
відтворення файла.
●● Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.
Усунення неполадок
195
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
Переконайтеся, що на пристрою активовано функцію
безпроводового з’єднання Bluetooth.
●● Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно
підключитися, активовано функцію безпроводового з’єднання
Bluetooth (за потреби).
●● Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth
перебувають в максимальному радіусі дії з’єднання Bluetooth
(10 метрів).
●●
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає,
зверніться до сервісного центру Samsung.
Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється
з’єднання
Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із
пристроєм.
●● Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні
драйвери.
●● Якщо ви користуєтеся Windows XP, перевірте, чи встановлено
пакет оновлень Windows XP третьої або пізнішої версії на
вашому комп’ютері.
●● Перевірте, чи інстальовано програму Samsung Kies 2.0 або
програвач Windows Media 10 чи пізнішої версії на вашому
комп’ютері.
●●
Усунення неполадок
196
Предметний покажчик
автовідхилення 77
акумулятор
відеовиклики
блокування за допомогою
PIN-коду 42
браузер
відеоплеєр 106, 111
галерея
використання опцій 76
відповідь 74
здійснення 73
встановлення 12
зарядження 15
відтворення відео 111
перегляд фотографій 109
Windows Media Player 145
додавання закладок 134
перегляд веб-сторінок 132
головний екран
видалення об’єктів 30
видалення панелей 31
використання віджетів 32
використання панелі
сповіщень 29
додавання панелей 31
переміщення об’єктів 30
будильники
зупинення сигналу 160
створення 160
введення тексту 44
виклики
використання
гарнітури 74
використання опцій під час
голосового виклику 75
відповідь 74
відхилення 74
заборона 78
конференц-виклик 75
міжнародні номери 74
очікування 79
переадресація 78
перегляд пропущених 76
голосова пошта 85
голосові виклики
використання опцій 75
відповідь 74
здійснення 73
голосові нагадування
відтворення 130
записування 130
диспетчер файлів 165
електронна пошта
надсилання 88
настроювання облікових
записів 87
перегляд 89
відео
відтворення 106, 111
завантаження до
YouTube 140
записування 102
журнал викликів 79
заборона викликів 78
Предметний покажчик
197
завантаження
музичний плеєр
керування 163
програми 36
файли 135
відтворення музики 113
додавання файлів 113
створення списків
відтворення 115
калькулятор 162
камера
навігація 138
очікування виклику 79
переадресація
викликів 78
перо S Pen 50
підключення
відеозйомка 102
налаштування
відеокамери 104
налаштування камери 100
фотографування 94
карта пам’яті
AllShare Play 149
Bluetooth 155
Wi-Fi 146
підключення GPS 157
підключення USB 144
підключення VPN 158
спільний доступ до
мобільної мережі 152
Трансляція групі 152
видалення 19
вставлення 18
форматування 20
коди доступу 191
контакти
імпорт або експорт 122
копіювання/
переміщення 122
пошук 120
призначення швидкого
набору 121
створення 120
створення груп 121
підключення USB
мапа
використання навігації 138
отримання напрямків 136
пошук розташованих
поблизу місць 137
пошук розташувань 136
міні-щоденник 168
мова інтерфейсу 178
за допомогою Samsung
Kies 144
з програвачем Windows
Media 145
як бездротовий модем 152
як камера 145
як медіапристрій 145
підключення VPN 158
повідомлення
встановлення облікових
записів електронної
пошти 87
надсилання MMS 84
надсилання SMS 83
Предметний покажчик
198
телефонна книга
надсилання запланованого
повідомлення електронної
пошти 89
надсилання повідомлення
електронної пошти 88
отримання доступу до
голосової пошти 85
пошук контактів 120
створення візитівки 121
створення груп 121
створення контактів 120
Трансляція групі 152
установки
пошук свого мобільного
пристрою 43
пристрій
Bluetooth 169
wi-fi 169
акумулятор 175
анімація 184
безпека 177
використання даних 169
дата й час 186
дисплей 173
додаткові установки 170
доступність 187
енергозбереження 175
звук 172
місце збереження 174
мова та спосіб
введення 178
облікові записи та
синхронізація 184
операції для виконання
однією рукою 178
опції розробки 188
послуги розташування 175
програми 175
про пристрій 190
Резервне копіювання та
скидання 184
установки ручки 185
вигляд 22
значки-індикатори 24
клавіші 23
настроювання 37
область сповіщень 29
увімкнення або
вимкнення 21
установки 169
режим «Без звуку» 38
режим без зв’язку 21
режим фіксованого
набору 77
розпакування 12
світовий час 160
секундомір 161
сенсорний екран
блокування 29
використання 27
синхронізація
з медіапрогравачем
Windows 145
з обліковими записами в
Інтернеті 49
фотографії
автопортрет 97
захоплення в режимі
визначення обличчя 97
Предметний покажчик
199
Play Movies 141
readers hub 142
Samsung Apps 140
Samsung Kies 144
SIM-картка
зйомка 94
зйомка в режимі
«Анімація» 98
зйомка в режимі «Знімок
посмішки» 99
зйомка в режимі
«Краса» 99
зйомка в режимі
«Мультфільм» 99
зйомка за сюжетом 97
панорамна зйомка 98
перегляд 109
блокування 42
встановлення 12
SMS-повідомлення
надсилання 83
перегляд 84
S Note
час і дата,
встановлення 37
яскравість, дисплей 39
AllShare Play 149
Bluetooth
перегляд 127
редагування 128
синхронізація 129
створення 62, 126
S Planner
активація 155
надсилання даних 156
отримання даних 156
пошук і підключення
пристроїв 155
змінення режиму
перегляду 68
перегляд 125
створення 69, 123
USIM-картка
FM-радіо
блокування 42
встановлення 12
збереження
радіостанцій 118
прослуховування 116
Wi-Fi
активація 146
використання WPS 147
пошук мереж і підключення
до них 146
Google Mail 85
Google Maps 136
Google Talk 91
MMS-повідомлення
YouTube
завантаження відео 140
перегляд відео 139
надсилання 84
перегляд 84
music hub 116
Play Books 141
Предметний покажчик
200
Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не
відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого
програмного забезпечення або оператора зв’язку.
Інсталяція програми Samsung Kies
(синхронізація з ПК)
1. Завантажте останню версію програми Kies із вебсайту Samsung (www.samsung.com/kies) і встановіть
її на комп’ютері.
2. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю
USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично.
Для отримання додаткових відомостей дивіться
довідку програми Kies.
www.samsung.com
Ukrainian. 03/2013. Rev. 1.0
Download PDF