Samsung | C24B550U | Samsung C24B550U Посібник користувача

C24B550U / C24B750X / C27B750X
Посібник користувача
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без
попередження для вдосконалення роботи виробу.
BN46-00219A-09
Зміст
Частина. 1
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
ВИРОБУ
Частина. 3
ВИКОРИСТАННЯ SMART
STATION
5
6
19
20
6
6
7
7
8
9
12
Авторські права
Забезпечення безпеки у місці
встановлення
Заходи безпеки
Символи
Очищення
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
Правильне положення тіла для
роботи з виробом
21
21
23
25
25
Частина. 2
ПРИГОТУВАННЯ
13
13
14
15
17
17
18
Розпакування Smart Station
Розпакування
Перевірка вмісту
Передні кнопки
Вид ззаду
Сторона
Регулювання кута нахилу виробу
26
30
32
32
33
35
35
Що таке Smart Station?
Прочитайте наведене нижче,
перш ніж використовувати функції
Wireless Connection / USB Hub.
Встановлення програмного
забезпечення для використання
Smart Station
Автоматичне встановлення в разі
використання ноутбука
Автоматичне встановлення в разі
використання настільного ПК
Повторне встановлення та оновлення
Підключення комп’ютера до
монітора Smart Station (виріб)
Підключення до ПК за допомогою
адаптера безпровідного підключення
— лише для моніторів серії 7
Підключення до ПК через кабель USB
Налаштування IP-адреси монітора
Динамічна IP-адреса
Статична IP-адреса
Що таке Mobile Control?
Використання Mobile Control (спільне
користування клавіатури/миші)
2
Частина. 4
ВИКОРИСТАННЯ MHL
Частина. 6
НАСТРОЮВАННЯ ЕКРАНА
42
51
51
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
43
44
MHL («Mobile High-Definition
Link»)
Використання MHL
Вимкнення функції MHL
Частина. 5
ПІД’ЄДНАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ
ЗОВНІШНЬОГО ДЖЕРЕЛА
СИГНАЛУ
45
45
45
46
46
47
48
48
50
50
Контрольний список підключення
до пристроїв — джерел сигналу
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
Під’єднання живлення
Підключення та використання ПК
Під’єднання до комп’ютера
Встановлення драйвера
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
Зміна роздільної здатності за
допомогою ПК
Під’єднання до відеопристрою
Підключення пристрою виведення
звуку
MAGIC
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Color
Brightness
Налаштування параметра Brightness
Contrast
Настроювання Contrast
Sharpness
Настроювання Sharpness
Response Time
Настроювання Response Time
HDMI Black Level
Налаштування HDMI Black Level
Частина. 8
ЗМІНЕННЯ РОЗМІРУ
ТА ЗМІНЕННЯ
РОЗТАШУВАННЯ ЕКРАНА
59
59
60
60
60
60
61
61
61
61
Image Size
Налаштування Image Size
H-Position
Настроювання H-Position
V-Position
Настроювання V-Position
Menu H-Position
Настроювання Menu H-Position
Menu V-Position
Настроювання Menu V-Position
Частина. 7
НАСТРОЮВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ
ВИСВІТЛЕННЯ
Частина. 9
НАСТРОЙКА ТА СКИДАННЯ
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
63
63
64
Red
Настроювання Red
Green
Настроювання Green
Blue
Настроювання Blue
Color Tone
Налаштування Color Tone
Gamma
Настроювання Gamma
62
62
64
64
65
65
65
65
HUB
Auto Wireless Detection — лише для
моніторів серії 7
Функція USB Super Charging
Select Source
Wireless ID — лише для моніторів серії
7
Eco Saving
Настроювання Eco Saving
Menu Transparency
Регулювання Menu Transparency
Language
Регулювання Language
3
66
66
66
66
67
67
67
67
68
68
68
68
69
69
PC/AV Mode
Настроювання PC/AV Mode
Auto Source
Настроювання Auto Source
Display Time
Настроювання Display Time
Key Repeat Time
Настроювання Key Repeat Time
Off Timer On/Off
Настроювання Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Настроювання Off Timer Setting
Reset
Поновлення налаштувань за
замовчуванням (Reset)
Частина. 10
МЕНЮ ІНФОРМАЦІЯ ТА
ІНШІ
70
70
70
71
71
INFORMATION
Перегляд інформації (INFORMATION)
Налаштування Brightness та
Contrast на Початковому екрані
Налаштування Volume на
початковому екрані
Налаштування HUB на
початковому екрані
Частина. 11
ВКАЗІВКИ ЩОДО
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
72
72
72
72
74
74
74
75
76
Обов'язкові дії перед зверненням
до сервісного центру Samsung
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і
частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
Вказівки щодо усунення
несправностей
Екран Wireless Connection — лише для
моніторів серії 7
Екран USB
Mobile Control та MHL
Запитання та відповіді
Частина. 13
ДОДАТОК
81
85
86
87
87
87
87
87
87
87
87
87
88
88
88
Зв’язуйтесь з SAMSUNG по всьому
світу
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
Правила утилізації
Термінологія
OSD (екранне меню)
Концентратор
Безпровідне підключення — тільки для
серії 7
Гамма
Напівтонова шкала
Швидкість розгорнення
Горизонтальна частота
Вертикальна частота
Роздільна здатність
Plug & Play
MHL («Mobile High-Definition Link»)
Частина. 12
ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
78
79
79
80
80
Загальні налаштування
Безпровідний приймач/передавач —
тільки для серії 7
Режим енергозбереження
Попередньо встановлені режими
синхронізації
Технічні характеристики адаптера,
що під’єднується до ПК — тільки
для серії 7
4
Частина. 1
Перед використанням виробу
Авторські права
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
© Samsung Electronics, 2012
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.
Логотипи SAMSUNG та SyncMaster є зареєстрованими торговельними марками Samsung Electronics.
Microsoft® і Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.
VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.
Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.
• У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
◦◦ (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
◦◦ (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
• Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до
користувача.
5
Перед використанням виробу
Забезпечення безпеки у місці встановлення
Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення
внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу.
Встановлюючи виріб, залиште навколо нього достатньо простору, як показано нижче.
Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Заходи безпеки
Увага!
Заборонено відкривати кришку. Можливе ураження електричним струмом.
Користувачам домашніх виробів заборонено ремонтувати внутрішні компоненти.
Для виконання ремонту зверніться до спеціаліста.
10 cm
Символи
10 cm
10 cm
Обережно!
10 cm
Увага!
10 cm
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної
або смертельної травми.
Невиконання наведених вказівок може призвести до
травмування або нанесення матеріальних збитків.
Дії, позначені цим символом, заборонені.
Заходи безпеки під час зберігання
На поверхні моделей із блискучим поліруванням, що працюють поряд із зволожувачами
на базі ультразвукових хвиль, можуть з'явитися білі плями.
Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.
Якщо ви бажаєте почистити внутрішню частину виробу, зверніться до найближчого
сервісного центру Samsung (за обслуговування буде стягнуто платню).
6
Перед використанням виробу
Очищення
Електрика та техніка безпеки
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко
подряпати.
Обережно!
Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні
електричні розетки.
При чищенні виконайте наступне.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
1. Вимкнення виробу.
2. Від’єднайте від виробу кабель живлення.
Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
ПРИМІТКА
-- Інакше через перегрівання розетки може статися пожежа.
Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками.
Інакше може трапитися ураження електричним струмом.
3. Витріть екран виробу чистою, м’якою та сухою ганчіркою.
!
Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може трапитися
ураження електричним струмом.
-- Не використовуйте мийні засоби, що містять спирт, розчинники або
поверхнево активні речовини.
-- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.
4. Якщо ви бажаєте очистити зовнішню частину виробу, застосуйте
вологу м’яку ганчірку, яку треба добре викрутити, перш ніж
витирати виріб.
Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.
-- Ненадійний контакт може спричинити пожежу.
!
Підключайте шнур живлення тільки до розетки електроживлення з
заземленням. (лише вироби з ізоляцією типу 1).
5. Завершивши чищення виробу, під’єднайте кабель живлення.
6. Для використання виробу ввімкніть живлення.
!
-- Можливо ураження електричним струмом або травмування.
7
Перед використанням виробу
Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не ставте на
кабель живлення важкі речі.
Встановлення
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
-- Пошкодження шнура може призвести до пожежі або ураження
електричним струмом.
Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
Обережно!
Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або
цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.
Будь-який пил навколо контактних штирів кабелю живлення та
електричну розетку витирайте сухою ганчіркою.
!
-- Може статися пожежа.
-- Може статися пожежа.
Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад,
книжкових або стінних шафах.
Увага!
-- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.
Не від'єднуйте кабель живлення від працюючого виробу.
Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.
-- Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.
-- Діти можуть задихнутися.
!
Користуйтеся лише тим кабелем живлення, що додається до виробу
Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим обладнанням.
!
Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій
полиці, похилій поверхні тощо).
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
-- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може
завдати тілесних ушкоджень.
Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення
повинно бути вільним.
!
-- У разі виникнення проблем із виробом необхідно вимкнути
живлення виробу, від’єднавши від нього кабель живлення.
При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за
штекер.
!
-- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до
пошкодження виробу або спричинити пожежу.
Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від
пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.
!
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
8
Перед використанням виробу
Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих
предметів, наприклад печі.
В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу або пожежа.
Опускати виріб слід обережно.
-- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.
Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
SAMSUNG
!
Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження
чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу
кухонної поверхні.
Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від дії
великої кількості дрібних часток, хімічних речовин або екстремальних
температур, або в приміщеннях аеропорту або залізничної станції, де
виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно
погіршити його робочі характеристики.
-- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково
проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
Експлуатація
Увага!
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Не впускайте виріб під час пересування.
-- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
Обережно!
!
Не ставте виріб на його передній бік.
Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно
розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.
-- Екран може бути пошкоджений.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
-- Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у
тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
-- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних
ушкоджень.
-- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного
розміру.
Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та
від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані
кабелі.
!
-- Пошкодження шнура може призвести до пожежі або ураження
електричним струмом.
9
Перед використанням виробу
Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або
дим, негайно від'єднайте кабель живлення і зверніться до сервісного
центру Samsung.
!
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі.
Негайно провітріть приміщення.
GAS
!
Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур
живлення або будь-який кабель.
Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
-- Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.
-- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з
ладу, ураження електричним струмом або займання.
Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть
перемикач живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім зверніться
до сервісного центру Samsung.
-- Якщо продовжувати використання, це може привести до займання
або враження електричним струмом.
Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті
речовини поруч з виробом.
-- Можуть трапитися вибух або займання.
!
Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами
або занавісками.
Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються
дітям (іграшки або ласощі тощо).
-- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб
або важкий предмет може впасти та завдати тяжких тілесних
ушкоджень.
Під час грози або блискавки слід вимикати живлення та від’єднувати
кабель живлення.
!
-- Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.
-- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.
100
Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки
для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у виріб
(вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
-- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо
всередину виробу потрапили сторонні речовини або вода. Потім
зверніться до сервісного центру Samsung.
Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
-- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Не слід тягнути виріб за кабель живлення або будь-який інший кабель.
-- В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися вихід виробу з
ладу, ураження електричним струмом або займання.
Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази,
каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
-- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо
всередину виробу потрапили сторонні речовини або вода. Потім
зверніться до сервісного центру Samsung.
-- Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
10
Перед використанням виробу
Увага!
Не залишайте блок живлення постійного струму поблизу джерела
тепла.
Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це
може призвести до появи залишкових зображень або пошкодження
пікселів.
!
Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, коли не
використовуєте виріб протягом тривалого часу (відпустка тощо).
!
Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані,
може погіршитися зір.
-- Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити
пожежу, ураження електричним струмом або витік струму.
Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та
частотою.
!
Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре
вентильованому місці.
-- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу,
увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.
-_!
-- Інакше може статися пожежа.
!
-- Ваш зір може погіршитися.
Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за
стійку.
Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.
-- Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних
ушкоджень.
-- Інакше може статися пожежа.
Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
Перед використанням адаптера живлення постійного струму зніміть із
нього поліетиленовий пакет.
Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити
протягом понад 5 хвилин.
-- Інакше може статися пожежа.
Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в нього
води і не намочуйте пристрій.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
-- Втома з очей знімається.
Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час
роботи екран нагрівається.
-- Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від
дощу або снігу.
-- Звертайте увагу на те, щоб під час вологого прибирання не
намочувати блок живлення постійного струму.
11
Перед використанням виробу
Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
!
Не кладіть на виріб важкі предмети.
-- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
Правильне положення тіла для роботи
з виробом
Під час роботи з виробом необхідно прийняти
правильне положення:
• спина має бути прямою;
Під час використання навушників не встановлюйте зависокий рівень
гучності.
-- Занадто гучні звуки можуть у довгостроковій перспективі призвести
до погіршення слуху.
• відстань між очима та екраном має становити 45—50
см, дивитися на екран потрібно трохи вниз; очі мають
знаходитися прямо перед екраном;
• виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
• передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно
до плечей і на одному рівні з тильною стороною рук;
• лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
• відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було
зігнути коліна під кутом 90 градусів або більше, п'ятки
знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.
12
Частина. 2
Приготування
Розпакування Smart Station
2. Зніміть пінопластовий заповнювач із виробу.
Розпакування
Вигляд виробу може дещо відрізнятися від зображеного на малюнках.
1. Відкрийте пакувальну коробку. Розкриваючи коробку гострим інструментом, не
пошкодьте виріб.
3. Перевірте вміст упаковки, зніміть пінопластові вставки та пластиковий пакет.
ПРИМІТКА
• Вигляд виробу може дещо відрізнятися від зображеного на малюнку.
• Це зображення подано лише для довідки.
4. Зберігайте коробку в сухому місці, щоб її можна було використати в майбутньому для
перевезення виробу.
13
Приготування
Перевірка вмісту
Елементи, які продаються окремо
ПРИМІТКА
Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до продавця виробу.
Перелічені нижче додаткові елементи можна придбати в найближчому спеціалізованому магазині.
Вигляд елементів, які додаються, та елементів, які продаються окремо, може дещо
відрізнятися від зображених на малюнку.
Кабель HDMI-DVI
Елементи, які додаються в комплекті
Кабель локальної
мережі
Кабель USB 2.0
ПРИМІТКА
Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
Використання компонентів
• Кабель для мобільного пристрою
Короткий посібник зі
встановлення
Гарантійний талон
Посібник користувача
(Доступно не в усіх
регіонах)
Серветка для
очищення
Скористайтеся цим кабелем, щоб з’єднати мобільний пристрій або другий ПК з даним
виробом для використання функцій Mobile Control та MHL.
• Кабель USB 3.0
Скористайтеся цим кабелем, щоб з’єднати виріб із ПК. Кабель підтримує функції USBдисплея, USB HUB, Mobile Control та MHL, а також звук.
• Модуль бездротового зв’язку (тільки для моніторів серії 7)
Кабель живлення
Адаптер постійного
Кабель для
струму
мобільного пристрою
Кабель USB 3.0
З’єднайте цей адаптер із ПК, щоб можна було скористатися функцією дисплея
мобільного пристрою. Кабель підтримує функції USB-дисплея, USB HUB, Mobile
Control та MHL, а також звук.
• Набір для під’єднання USB (мікро-USB та звичайний USB)
Тримач для
Набір для під’єднання
Модуль бездротового
зв’язку
мобільного пристрою
USB
(тільки для серії 7)
(Мікро-USB та
звичайний USB)
Кабель HDMI
Комплект для підключення через інтерфейс USB може використовуватися для
з’єднання з виробом мобільного пристрою або другого ПК. З’єднання комплекту з
мобільним пристроєм. Далі з’єднайте мобільний пристрій із другим ПК.
• Кабель HDMI
Скористайтеся цим кабелем, щоб з’єднати другий ПК з виробом. Кабель підтримує
функцію звуку разом із функціями Mobile Control, MHL, а також USB HUB.
14
Приготування
Функції клавіш
• Функція USB-дисплея
Ця функція відображає вихідні дані на екран, використовуючи для цього кабель USB
(стор. 30).
• USB HUB
Ця функція може використовуватися після підключення до продукту мобільного
пристрою, пристрою пам’яті USB, клавіатури чи миші через адаптер бездротового
з’єднання (для серії 7) або кабелю USB (стор. 28 і 31).
Передні кнопки
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні
характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення
якості роботи виробу.
Це сенсорна кнопка. Легенько торкніться кнопки пальцем.
Цей виріб містить пристрій силової мережі, що викликає нагрів підставки. Наявність
нагріву не є ознакою дефективності виробу.
• Mobile Control
Ця функція дозволяє керувати мобільним пристроєм (з’єднаним із продуктом) за
допомогою клавіатури й миші, з’єднаних із ПК. Використовуючи одну клавіатуру та
одну мишу, ви можете одночасно керувати настільним ПК і ноутбуками. Ви також
можете переміщувати файли між настільним ПК та ноутбуком (стор. 20).
• MHL
Функція MHL (Mobile High-Definition Link) відображає екран мобільного пристрою на
даному виробі через кабель інтерфейсу мобільного пристрою. Навіть коли живлення
ПК вимкнено, ця функція доступна (стор. 42).Частини пристрою
Гучномовець (тільки для серії 7)
ПОЗНАЧКИ
m
ОПИС
Відкрити/закрити екранне меню або повернутися до
попереднього меню.
15
Приготування
ПОЗНАЧКИ
ОПИС
ПОЗНАЧКИ
Відкрити вікно налаштувань HUB.
За допомогою меню «HUB» зручно встановлюйте
безпроводове підключення Wireless Connection та
змінюйте джерело вхідного сигналу Select Source.
ОПИС
Виберіть ліве або праве меню, або настройте значення
параметра в екранному меню.
Відрегулюйте Volume за допомогою кнопки [
] на
початковому екрані, на якому недоступно екранне меню.
ПРИМІТКА
Щоб приховати вікно HUB, натисніть кнопку [
m].
] або [
Увімкнення або вимкнення живлення.
Якщо виріб працює нормально, індикатор живлення
світиться.
ПРИМІТКА
• Детальні відомості про функцію енергозбереження див. у розділі
«Функція енергозбереження» технічних характеристик
виробу.
• Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого
часу, краще за все від'єднати кабель живлення, щоб скоротити
енергоспоживання.
Підтвердження вибору в меню.
Якщо натиснути кнопку [
], коли екран меню не
відображається, джерело вхідного сигналу буде змінено.
Серія 5: HDMI / USB / MHL
Серія 7: HDMI / USB / Wireless Connection / MHL
ПРИМІТКА
Повідомлення з зазначенням поточного джерела вхідного сигналу
буде показуватися в лівому верхньому куті екрана щоразу, коли ви
вмикатимете живлення або натискатимете кнопку [
джерела вхідного сигналу.
] для зміни
Виберіть верхнє або нижнє меню, або настройте значення
параметра в екранному меню.
Відрегулюйте Brightness, Contrast за допомогою кнопки
[
] на початковому екрані, на якому недоступно
екранне меню.
16
Приготування
Вид ззаду
Сторона
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні
характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення
якості роботи виробу.
РОЗ’ЄМИ
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні
характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення
якості роботи виробу.
ВІДОМОСТІ ПРО ПОРТИ
Служить для підключення до джерела сигналу через кабель
HDMI.
Служить для підключення до мережі через кабель LAN.
Підключення до ПК через кабель USB.
ПРИМІТКА
РОЗ’ЄМИ
ВІДОМОСТІ ПРО ПОРТИ
Служить для підключення мобільного пристрою за
допомогою кабелю для мобільного пристрою, коли ви
бажаєте скористатися MHL або Mobile Control.
ПРИМІТКА
Для підключення деяких мобільних пристроїв потрібний набір для
під’єднання (продається окремо).
Цей порт забезпечує підключення тільки до ПК.
Служить для підключення до адаптера живлення постійного
струму.
17
Приготування
РОЗ’ЄМИ
ВІДОМОСТІ ПРО ПОРТИ
Служить для підключення до джерела сигналу через кабель
USB 3.0.
ПРИМІТКА
Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою порту [
]. Цей порт дає можливість заряджати мобільний пристрій удвічі
швидше, ніж за допомогою стандартного порту USB.
Регулювання кута нахилу виробу
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні
характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення
якості роботи виробу.
21°
Служить для підключення до джерела сигналу через кабель
USB 2.0.
ПРИМІТКА
Цей порт неможливо використовувати для швидкісного зарядження.
Для швидкісного зарядження під’єднайте мобільний пристрій до
порту USB 3.0 [
].
Служить для підключення аудіообладнання, наприклад,
навушників.
90°
87 мм
87 мм
Цей кут указує, наскільки можна нахиляти виріб під час експлуатації.
Цей кут указує, наскільки можна нахиляти виріб під час упакування.
• Нахил виробу можна регулювати.
• Щоб уникнути пошкодження виробу під час регулювання нахилу, штовхайте або
тягніть верхню частину виробу за центр, утримуючи верх підставки.
18
Частина. 3
Використання Smart Station
Що таке Smart Station?
Smart Station — це новітній монітор, що надає користувачу додаткові можливості за
рахунок корисних нових функцій, таких як Wireless Connection, USB Hub та Mobile
Control.
Система оптимізована спеціально для користувачів ноутбуків.
ПРИМІТКА
USB-дисплей / USB Hub
Використовувати старіші монітори для застосування функції USB-концентратора (USB
Hub) може бути незручно, тому що окрім вихідного кабелю дисплея (D-sub, DVI тощо)
потрібно підключати й кабель USB.
Функція USB-дисплея монітора Smart Station забезпечує виконання функцій USB Hub та
одночасне відображення за допомогою одного кабелю USB.
• USB Hub надає три порти USB та один порт для підключення мобільних пристроїв.
Для того щоб отримати додаткові відомості, див. розділ «Встановлення програмного
забезпечення для використання Smart Station» (стор. 21).
• На відміну від ноутбуків та старих моніторів (що мають обмежену кількість портів), які
не можуть підключатись одразу до багатьох джерел сигналу, монітор Smart Station
дозволяє одночасно використовувати декілька джерел сигналу, використовуючи при
цьому функцію HUB.
Wireless Connection
• Якщо встановлено безпровідний зв’язок, ви можете користуватися функцією
безпровідного концентратора USB Hub без підключення кабелю USB.
Використання Smart Station потребує автоматичного встановлення драйвера.
Smart Station дозволяє створювати безпроводове робоче середовище, використовуючи
функцію Wireless Connection.
• Вставте маленький адаптер безпровідного зв’язку у свій персональний комп’ютер.
Комп’ютер автоматично підключиться до монітору Smart Station без кабелю.
• Монітор Smart Station автоматично знаходить ноутбук (в який вставлено адаптер
безпровідного зв’язку) та підключається до нього, якщо цей ноутбук розташований
у межах досяжності. Коли ж ноутбук переміщується за межі досяжності, екран
автоматично вимикається.
19
Використання Smart Station
Mobile Control
Служить для підключення монітора Smart Station до персонального комп’ютера та
мобільного пристрою — наприклад, смартфону. Можна керувати мобільним пристроєм за
допомогою клавіатури та миші, підключених до персонального комп’ютера. Ця функція
дозволить використовувати різні сервіси — наприклад, SNS — з більшою зручністю.
• Спільний доступ до клавіатури та миші: Використовуючи одну клавіатуру та одну
мишу, ви можете одночасно контролювати мобільний пристрій та ПК.
• Залежно від використовуваного мобільного пристрою, ввід даних деякими мовами із
зовнішньої клавіатури може бути неможливим.
-- Для вводу мовою, що не підтримує латинську абетку (в т. ч. корейською),
необхідно завантажити та встановити програму для підтримки кількох мов із
Google Play Store.
-- Програми, що підтримують кілька мов, можна знайти на веб-сайті Samsung
Electronics (http://www.samsung.com).
ПРИМІТКА
• Окрім того, забезпечується можливість використання трьох моніторів шляхом налаштування
параметрів відображення.
• Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
• Mobile Control підтримує тільки мобільні пристрої з функцією USB головного пристрою. Підтримка
цієї функції залежить від характеристик мобільного пристрою.
• Підтримується Galaxy S2. Продукти Galaxy, розроблені компанією Sprint (Сполучені Штати) і
AT&T (Сполучені Штати), не підтримуються, оскільки в них недоступна функція USB головного
пристрою.
• Щоб дізнатися, чи підтримує мобільний пристрій функцію USB головного пристрою, зверніться до
виробника пристрою.
Прочитайте наведене нижче,
перш ніж використовувати функції
Wireless Connection / USB Hub.
1. Для використання функцій Wireless Connection / USB Hub підключіть свій ПК до
монітора Smart Station за допомогою адаптера безпровідного зв’язку або кабелю USB.
2. Функція USB-дисплея дозволяє виконувати функції показу зображення та
концентратора USB Hub за допомогою одного кабелю USB.
3. Якщо підключено лише кабель HDMI або HDMI-DVI (а кабель USB не підключено),
використовувати функцію USB Hub неможливо.
4. Для ігор зазвичай потрібні висока роздільна здатність і швидкість відповіді.
Рекомендується грати в ігри в режимі HDMI, підключаючись безпосередньо до
графічної карти замість того, щоб використовувати режим Wireless Connection або
USB. Ігри та відео не підтримуються в режимі Wireless Connection або USB на Windows
XP або Vista.
5. Якщо режим Wireless Connection або USB використовується вперше або на
персональному комп’ютері вимикається режим енергозбереження, на виявлення
режиму Wireless Connection або USB може знадобитися більше часу.
6. Для використання функції USB Hub у той час, коли монітор Smart Station знаходиться
в режимі USB (якщо кабель USB 3.0 підключений до ПК) або в режимі Wireless
Connection рекомендується підключати кабель USB до чорного порту USB 2.0,
розташованого на моніторі.
7. Якщо комп’ютер переходить у режим енергозбереження, коли монітор Smart Station
знаходиться в режимі Wireless Connection, бездротове з’єднання (Wireless Connection)
буде перервано, а функцію USB Hub буде вимкнено.
ПРИМІТКА
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
20
Використання Smart Station
Встановлення програмного
забезпечення для використання
Smart Station
Автоматичне встановлення в разі
використання ноутбука
1. Після відкриття упаковки підключіть монітор Smart Station до ноутбука за допомогою
кабелю USB, що входить до комплекту.
Для користування цим виробом на ПК потрібно встановити програмне забезпечення, що
постачається в комплекті з виробом.
Уперше встановлюючи програмне забезпечення, виконуйте вказівки з автоматичної
установки.
Для оптимізації роботи монітора Smart Station періодично оновлюйте драйвер через вебсайт www.samsung.com.
USB
ПРИМІТКА
Wireless Connection Manager призначений лише для моніторів серії 7.
2. Після встановлення зв’язку між монітором Smart Station та комп’ютером за допомогою
кабелю USB автоматично буде встановлено наступне програмне забезпечення для
використання функцій Wireless Connection, USB Hub та Mobile Control.
(Wireless Connection Manager (тільки для серії 7), драйвер USB-дисплея,
драйвер Ethernet, Mobile Control)
ПРИМІТКА
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
• Навіть якщо кабель USB підключений, екран ПК не буде відображатися на моніторі до
завершення встановлення.
21
Використання Smart Station
3. Залежно певних налаштувань системи вашого комп’ютера автоматичне встановлення
може не підтримуватися. Якщо автоматичне встановлення не працює, запустіть
Провідник Windows. Відкрийте Мій комп’ютер — Знімний медіа-пристрій, та знайдіть
програмне забезпечення. Потім двічі клацніть програмне забезпечення, щоб почати
встановлення. Можна також встановити програмне забезпечення з наданого компактдиска.
• Встановити за допомогою провідника
На екрані відобразиться драйвер віртуального встановлення. Двічі клацніть
піктограму, щоб розпочати встановлення.
• Встановлення з компакт-диска
Запустіть наданий компакт-диск, а потім виберіть необхідну мову.
Для ручного встановлення програми натисніть SAMSUNG Smart Station.
ПРИМІТКА
• Завантаження файлу встановлення може тривати деякий час.
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
ПРИМІТКА
• Поява на екрані віртуального драйвера потребує певного часу.
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
4. Після встановлення програми встановіть необхідні з’єднання та використовуйте
продукт у порядку, описаному нижче.
-- Для користувачів моніторів серії 5
Натисніть кнопку [
] на передній панелі виробу, щоб вибрати в меню Select
], щоб вибрати в якості
Source опцію USB. Також можна натиснути кнопку [
джерела вхідного сигналу опцію USB.
-- Для користувачів моніторів серії 7 Від’єднайте кабель USB. Після цього під’єднайте
модуль бездротового зв’язку до порту USB на ПК.
Натисніть кнопку [
] на передній панелі виробу, щоб вибрати в меню Select
], щоб
Source опцію Wireless Connection. Також можна натиснути кнопку [
вибрати в якості джерела вхідного сигналу опцію Wireless Connection.
ПРИМІТКА
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
22
Використання Smart Station
Автоматичне встановлення в разі
використання настільного ПК
1. Після відкриття упаковки підключіть монітор Smart Station до настільного ПК за
допомогою кабелю HDMI, що входить до комплекту.
HDMI IN
HDMI OUT
2. Переконайтеся, що на монітор виводиться зображення з настільного ПК.
3. Під’єднайте кабель USB, що входить до комплекту, до порту USB, коли під’єднано
кабель HDMI.
ПРИМІТКА
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
• Навіть якщо кабель USB підключений, екран ПК не буде відображатися на моніторі до
завершення встановлення.
5. Залежно певних налаштувань системи вашого комп’ютера автоматичне встановлення
може не підтримуватися. Якщо автоматичне встановлення не працює, запустіть
Провідник Windows. Відкрийте Мій комп’ютер — Знімний медіа-пристрій, та знайдіть
програмне забезпечення. Потім двічі клацніть програмне забезпечення, щоб почати
встановлення. Можна також встановити програмне забезпечення з наданого компактдиска.
• Встановити за допомогою провідника
На екрані відобразиться драйвер віртуального встановлення. Двічі клацніть
піктограму, щоб розпочати встановлення.
ПРИМІТКА
• Поява на екрані віртуального драйвера потребує певного часу.
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
USB
HDMI IN
HDMI OUT
4. Після встановлення зв’язку між монітором Smart Station та комп’ютером за допомогою
кабелю USB автоматично буде встановлено наступне програмне забезпечення для
використання функцій Wireless Connection, USB Hub та Mobile Control.
(Wireless Connection Manager (тільки для серії 7), драйвер USB-дисплея,
драйвер Ethernet, Mobile Control)
23
Використання Smart Station
Запустіть наданий компакт-диск, а потім виберіть необхідну мову.
Якщо немає виходу звуку після регулювання рівня гучності, зробіть
наступне:
Для ручного встановлення програми натисніть SAMSUNG Smart Station.
• Перевірте, чи кабелі USB 3.0 або HDMI підключено належним чином.
• Встановлення з компакт-диска
ПРИМІТКА
• Завантаження файлу встановлення може тривати деякий час.
• Не витягайте кабель і не вимикайте продукт до завершення встановлення.
• Лише в моніторах серії 7 є вбудований гучномовець.
• Налаштуйте параметри вихідного порту згідно з умовами, в яких використовується
продукт.
Панель керування
→ Звук → Гучномовці → Налаштування гучномовців
1
2
3
4
6. Після встановлення програми встановіть необхідні з’єднання та використовуйте
продукт у порядку, описаному нижче.
-- Для користувачів моніторів серії 5 Від’єднайте кабель HDMI. Після цього підключіть
монітор до ПК за допомогою лише кабелю USB.
-- Для користувачів моніторів серії 7 Від’єднайте кабелі HDMI та USB. Після цього
підключіть монітор до ПК за допомогою модуля бездротового зв’язку.
7. Натисніть кнопку [
] на передній панелі виробу, щоб перейти в меню Select Source.
Змініть джерело вхідного сигналу.
• Щоб відрегулювати рівень гучності, клацніть
на піктограмі гучності [ ] на панелі задач
Windows [ ].
B
-- Для користувачів моніторів серії 5 USB
-- Для користувачів моніторів серії 7 Wireless Connection
ПРИМІТКА
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
A
24
Використання Smart Station
Повторне встановлення та оновлення
1. Повторне встановлення
Якщо наданий кабель USB знову приєднується після видалення програмного
забезпечення, видалену програму буде знайдено і з’явиться повідомлення з запитом,
чи бажаєте ви повторно встановити програмне забезпечення.
Для виконання повторного встановлення виберіть «Yes».
2. Встановлення програмного забезпечення з наданого компакт-диска.
Якщо автоматичне встановлення не підтримується або якщо ви бажаєте повторно
встановити програмне забезпечення власноруч, вставте наданий компакт-диск в
комп’ютер та встановіть програмне забезпечення.
У цьому випадку потрібні програми слід встановлювати одну за одною.
3. Оновлення
Якщо наданого компакт-диска немає або якщо потрібна найновіша версія драйвера,
завантажте найновіший драйвер з веб-сайту www.samsung.com.
З метою оптимізації роботи монітора Smart Station слід регулярно виконувати
оновлення.
Підключення комп’ютера до
монітора Smart Station (виріб)
Для використання виробу слід підключити його до комп’ютера за допомогою адаптера
безпровідного підключення або кабелю USB.
Звук можна прослуховувати, підключивши вихідний аудіопристрій (навушники, тощо)
до порту [ ]. (Аудіо не підтримується, якщо виріб підключений до комп’ютера за
допомогою кабелю HDMI-DVI.)
→ режим USB → режим MHL
Серія 7: Режим HDMI → Режим USB → Режим Wireless Connection → Режим MHL
Серія 5: Режим HDMI
При першому приєднанні виробу до ПК автоматично обирається оптимальна
роздільна здатність (1920 x 1080) та встановлюється відображення в розширеному
режимі. Починаючи з наступного разу, коли виріб буде підключено до комп’ютера,
застосовуватиметься роздільна здатність за налаштуванням.
ПРИМІТКА
• Якщо до виробу під'єднано кілька роз'ємів виведення зображення на ПК, залежно від специфікацій
системи ПК можуть подаватися різні сигнали.
• Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
25
Використання Smart Station
Підключення до ПК за допомогою
адаптера безпровідного підключення —
лише для моніторів серії 7
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
Для отримання відомостей про підключення за допомогою кабелю USB див. розділ
«Підключення до ПК через кабель USB» (стор. 30).
ПРИМІТКА
• Якщо не вдалося встановити бездротове підключення, двічі клацніть Wireless Connection
Manager, встановлений на комп’ютері, щоб підключитися до виявленого монітора.
• Монітор Smart Station автоматично підключиться до комп’ютера, до якого підключено модуль
бездротового зв’язку, при переміщенні ПК ближче до виробу. Монітор автоматично виконає
відключення при переміщенні ПК далі від виробу.
(Для використання цієї функції в меню Hub задайте для опції Auto Wireless Detection значення On.)
Заходи безпеки
* Для бездротового підключення ПК до монітора Smart Station серії 7 (моделі C24B750X
і C27B750X), виконайте вказані нижче дії.
1
ººª
2
Q
3
W
A
X
Z
C
f10
f9
8
f11
9
H
V
B
f13
f12
?
0
N
f14
M
f15
del
Up
Down
¿
`
Ñ
P
L
O
K
I
J
U
G
F
D
S
Y
T
R
E
7
6
5
4
f8
f7
f6
f5
f4
f3
f2
f1
esc
;,„
end
+
´¨{
Shift
-_
.:…
Cmd
Alt
win
Ctrl
Cmd
Alt
Bloq/uppercase
win
Shift
Ctrl
Для використання функції Wireless Connection необхідно підключити адаптер
безпровідного підключення (постачається в комплекті) до порту USB, розташованому
на комп’ютері. Модуль бездротового зв’язку забезпечує безпроводове з’єднання між
виробом і ПК. Для отримання сигналу максимальної сили модуль, під’єднаний до
комп’ютера, слід спрямувати на виріб.
1. Встановіть програмне забезпечення для безпровідного підключення (виконується
автоматично при підключенні кабелю USB, що постачається в комплекті), після чого
підключіть адаптер (див. ст. 20). Користуватися безпровідним підключенням можна
лише в тому разі, коли встановлене відповідне програмне забезпечення (Wireless
Connection Manager).
2. Після завершення автоматичного встановлення від’єднайте кабель USB. Після цього
під’єднайте модуль бездротового зв’язку, що входить до комплекту, до порту USB на
ПК.
3. Натисніть кнопку [
] на передній панелі виробу, щоб вибрати в меню Select Source
], щоб вибрати в якості
опцію Wireless Connection. Також можна натиснути кнопку [
джерела вхідного сигналу опцію Wireless Connection.
4. Перевірте, чи встановлено бездротове підключення.
ПРИМІТКА
• На бездротовий зв’язок можуть впливати умови навколишнього середовища. Не слід розміщувати
будь-які предмети або перешкоди між виробом та комп’ютером. Предмети/перешкоди можуть
впливати на чутливість передачі/прийому сигналу.
• Адаптер безпровідного підключення, вставлений у комп’ютер, повинен бути спрямований у
сторону виробу. Виріб та комп’ютер повинні знаходитися на одному рівні.
• Якщо виріб та комп’ютер знаходяться не на одному рівні (як показано на малюнку), стіл може
виступати в якості перешкоди та погіршити якість зв’язку навіть у тому випадку, коли адаптер з
комп’ютера направлений на виріб.
• Чутливість передачі/прийому сигналу може впливати на ефективність відтворення відео чи ігор
(мерехтіння чи сповільнення відео).
• Для оптимізації якості прийому/передачі сигналу вставте адаптер безпровідного підключення в
найближчий до виробу USB-порт на комп’ютері.
• Безпровідний зв’язок працює на оптимальному рівні на відстані до 1,5 м від виробу.
• ПК і монітор потрібно розташувати на тому самому столі чи на тій самій висоті. В іншому випадку
передача/прийом сигналу може погіршитися.
• Використання виробу на сталевому столі може погіршити характеристики.
• Не розміщуйте предмети, які можуть заважати передачі сигналу, напроти виробу. Такі предмети
можуть погіршити приймання сигналу.
• Цей виріб не можна одночасно приєднувати за безпровідним з'єднанням до кількох ПК та навпаки.
26
Використання Smart Station
Використання безпровідного підключення (Wireless
Connection Manager)
4. Запустіть Wireless Connection Manager. З’явиться список моніторів, які ви можете
підключити. Виберіть відповідний монітор подвійним натисканням лівої або одним
натисканням правої кнопки миші. Після цього виберіть пункт Connect.
Wireless Connection Manager призначений лише для моніторів серії 7.
Програма Wireless Connection Manager дозволяє підключати ПК до монітора Smart
Station у безпровідний спосіб.
Для того щоб використовувати безпровідне підключення Wireless Connection, необхідно
встановити Wireless Connection Manager. Встановіть програмне забезпечення для
безпровідного підключення автоматично (виконується при підключенні кабелю USB, що
постачається в комплекті) під час першої установки (див. ст. 21).
Ви можете користуватися функцією USB Hub, а також виводити зображення екрана ПК
через безпровідне підключення, не використовуючи кабель.
1. Підключіть свій комп’ютер до виробу за допомогою кабелю USB, що постачається в
комплекті. Wireless Connection Manager встановиться автоматично.
2. Після встановлення програми витягніть кабель USB. Після цього під’єднайте адаптер
безпровідного підключення до USB-порту на комп’ютері.
3. Клацніть піктограму [ ] у правій частині панелі задач, щоб встановити Wireless
Connection Manager.
Ви можете встановити вибраний монітор в якості основного: Set as default.
Виберіть відповідний монітор подвійним натисканням лівої або одним натисканням
правої кнопки миші. Після цього виберіть пункт Set as default.
Ви можете змінити ім’я монітора.
Виберіть відповідний монітор подвійним натисканням лівої або одним натисканням
правої кнопки миші. Після цього виберіть пункт Rename.
Auto Wireless Detection
Якщо увімкнуто режим Auto Wireless Detection, виріб автоматично підключатиметься до
ноутбука та відключатиметься від нього, коли той буде переміщуватися ближче або далі
від виробу. Функція Auto Wireless Detection зробить безпровідне підключення ще більш
зручним.
1. Запустіть Wireless Connection Manager.
2. Клацніть правою кнопкою миші по моніторі, до якого потрібно підключитися. Після
цього виберіть пункт Set as default.
3. Натисніть кнопку [
значення On.
] на виробі. Після цього встановіть для Auto Wireless Detection
27
Використання Smart Station
Використання адаптера безпровідного підключення
в якості концентратора
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
Для отримання відомостей про використання кабелю USB в якості концентратора див.
розділ «Використання виробу в якості концентратора USB» (стор. 31).
Ви можете підключати різні пристрої — джерела сигналу (периферійні та інші) до виробу,
використовуючи його в якості концентратора.
• ПК неможливо одночасно приєднати до кількох приладів-джерел у зв'язку з
обмеженою кількістю портів введення-виведення. Функція HUB цього виробу
підвищить продуктивність вашої роботи за рахунок забезпечення можливості
одночасного підключення кількох джерел (періферійних пристроїв) до портів USB на
виробі без їх підключення до ПК.
• Підключення пристроїв-джерел до виробу зробить вашу робочу зону більш
упорядкованою та покращить мобільність вашого ноутбука порівняно з ситуацією,
коли ви підключаєте ці пристрої до ноутбука.
-- У виробі є один порт для мобільних пристроїв та три порти USB (в т. ч. один порт
Ethernet). Детальніші відомості щодо портів див. на ст. 17-18.
• Підключіть мобільний пристрій, наприклад МР3-програвач або смартфон, до виробу,
підключеного до ПК. Це дозволить керувати пристроєм з ПК або заряджати батарею
пристрою.
ПРИМІТКА
• Щоб швидше виявити й запустити зовнішній пристрій, підключіть його до синього роз’єму USB 3.0
на корпусі виробу.
• Для зовнішнього накопичувача на жорстких дисках потрібне зовнішнє джерело живлення.
Обов’язково виконайте підключення до зовнішнього джерела живлення.
• Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою порту [
]. Цей порт дає можливість
заряджати мобільний пристрій удвічі швидше, ніж за допомогою стандартного порту USB.
• Зарядження батареї можливе в режимі енергозбереження. Однак воно неможливе, коли виріб
вимкнено.
• Зверніть увагу, що заряджання не відбуватиметься, якщо кабель живлення від'єднаний від
електричної розетки.
• Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
28
Використання Smart Station
Підключення LAN — безпровідне
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
Відключення LAN
Кабель LAN можна від’єднати за допомогою пласкої викрутки або лінійки.
Детальніші відомості щодо того, як встановлювати підключення LAN за допомогою
USB, див. у розділі «Підключення LAN — провідне» (стор. 32).
Функція Smart Station дозволяє отримувати доступ до мережі Інтернет з вашого
комп’ютера, підключаючи до виробу кабель LAN (коли виріб підключений до ПК).
Потреби під’єднувати кабель LAN безпосередньо до ПК немає.
LAN
29
Використання Smart Station
Підключення до ПК через кабель USB
Для отримання відомостей про встановлення бездротового підключення за допомогою
модуля бездротового зв’язку див. розділ «Підключення до ПК за допомогою
модуля бездротового зв'язку» (стор. 26).
Підключення до ПК через кабель USB
1. Підключіть кабель USB до виробу та комп’ютера.
2. Натискайте кнопку [ ] до тих пір, поки джерело вхідного сигналу виробу не
зміниться на USB. Або натисніть кнопку [
] та клацніть Select Source - USB.
3. Виріб відображатиме екран ПК, коли буде встановлено з'єднання.
Автоматичне/ручне підключення кабелю USB
Джерело вхідного сигналу може змінитися на USB якщо встановлено зв'язок між виробом
та ПК через USB-кабель. Якщо джерело вхідного сигналу не перемикається на режим
USB автоматично, натискайте кнопку [ ], поки джерело не переключиться на режим
USB. Або натисніть кнопку [
] та клацніть Select Source - USB.
ПРИМІТКА
USB
• Якщо кабель USB та адаптер безпровідного підключення підключені одночасно, безпровідне
підключення (Wireless Connection) отримує вищий пріоритет. Цей виріб не можна одночасно
приєднувати за безпровідним з'єднанням до кількох ПК та навпаки.
• Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
1. Підключіть кабель USB до порту [
на комп’ютері.
] на тильній стороні виробу і USB-порту
2. Натисніть кнопку [
] на передній панелі виробу, щоб вибрати в меню Select Source
], щоб вибрати в якості джерела
опцію USB. Також можна натиснути кнопку [
вхідного сигналу опцію USB.
ПРИМІТКА
• Цей виріб є сумісним з кабелем USB 2.0. Однак для забезпечення максимальної функціональності
виробу краще за все використовувати кабель USB 3.0.
• Якщо до виробу за допомогою кабеля USB 3.0 підключено ноутбук, екран виробу може виявитися
порожнім. Якщо екран порожній, для підключення ноутбука застосуйте кабель USB 2.0.
30
Використання Smart Station
Використання виробу в якості концентратора USB
Для отримання відомостей про використання модуля бездротового зв'язку в
якості концентратора див. розділ «Використання адаптера безпровідного
підключення в якості концентратора» (стор. 28).
При використанні виробу в якості концентратора можна одночасно підключати до виробу
та використовувати різні пристрої-джерела.
• ПК неможливо одночасно приєднати до кількох приладів-джерел у зв'язку з
обмеженою кількістю портів введення-виведення. Функція HUB цього виробу
підвищить продуктивність вашої роботи за рахунок забезпечення можливості
одночасного підключення кількох джерел (періферійних пристроїв) до портів USB на
виробі без їх підключення до ПК.
USB
• Якщо до ПК підключено кілька джерел, багато кабелів навколо ПК можуть
переплутуватися та створювати відчуття безладу. Підключення їх безпосередньо до
виробу вирішить цю проблему.
• Підключіть мобільний пристрій, наприклад МР3-програвач або смартфон, до виробу,
підключеного до ПК. Це дозволить керувати пристроєм з ПК або заряджати батарею
пристрою.
ПРИМІТКА
• Щоб швидше виявити й запустити зовнішній пристрій, підключіть його до синього роз’єму USB 3.0
на корпусі виробу.
• Для зовнішнього накопичувача на жорстких дисках потрібне зовнішнє джерело живлення.
Обов’язково виконайте підключення до зовнішнього джерела живлення.
• Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою порту [
]. Цей порт дає можливість
заряджати мобільний пристрій удвічі швидше, ніж за допомогою стандартного порту USB.
• Зарядження батареї можливе в режимі енергозбереження. Однак воно неможливе, коли виріб
вимкнено.
• Заряджати батарею неможливо в разі, якщо кабель живлення від’єднаний від розетки.
• Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
31
Використання Smart Station
Підключення LAN — провідне
Функція Smart Station дозволяє отримувати доступ до мережі Інтернет з вашого
комп’ютера, підключаючи до виробу кабель LAN (коли виріб підключений до ПК).
Потреби під’єднувати кабель LAN безпосередньо до ПК немає.
Налаштування IP-адреси монітора
1. Встановіть інтегрований пакет програмного забезпечення для монітора Smart Station.
2. Перейдіть до пункту Панель керування → Мережа й Інтернет → Центр
мережних підключень і спільного доступу → Змінити настройки адаптера.
3. З’являться два пристрої, подані нижче.
А. Мережевий пристрій комп’ютера користувача.
Б. Мережевий пристрій монітора Smart Station (адаптер USB-Ethernet).
Згадані вище два пристрої стосуються пристрою локальної мережі комп’ютера та
мережевого пристрою монітора Smart Station.
USB
ПРИМІТКА
Щоб користуватися Інтернетом, використовуючи локальну мережу монітора Smart Station, налаштуйте
параметри мережі так, як вказано нижче, враховуючи тип IP-адреси, яка буде використовуватися.
Динамічна IP-адреса
LAN
ПРИМІТКА
Кабель LAN можна від’єднати за допомогою пласкої викрутки або лінійки.
Для того, щоб отримати додаткові відомості, див. розділ «Відключення LAN» (с. 29).
У режимі динамічної ІР-адреси параметри мережі на ПК налаштовуються автоматично за
допомогою даних, надісланих із сервера, який визначає ІР-адресу. Це можливо завдяки
протоколу «DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)». Цей протокол передбачає
виконання трьох кроків: Під час завантаження комп’ютера на DHCP-сервер надсилається
запит щодо надання IP-адреси; DHCP-сервер, який отримав цей запит, передає на
комп’ютер таку інформацію про мережу, як IP-адресу; передана інформація про мережу
автоматично конфігурується під налаштування мережі на комп’ютері. Протокол DHCP
є зручним і корисним, особливо в разі використання кількох комп’ютерів. Зазвичай IPадреса змінюється щоразу, коли ПК перезавантажується (або коли надходить запит на
надання IP-адреси). Однак у більшості випадків повторно призначається існуюча IPадреса. Інтернет-маршрутизатор виконує одночасно дві ролі. Він забезпечує створення
особистої IP-адреси (служба NAT) та автоматично присвоює IP-адреси кожному
комп’ютеру (протокол DHCP).
32
Використання Smart Station
ПРИМІТКА
Користуючись локальною мережею монітора Smart Station або ПК, упевніться, що ви під’єднали
кабель LAN лише до однієї з двох мереж. Якщо ви підключили кабель LAN одразу до двох мереж,
може статися збій у роботі системи.
1. Підключіть кабель LAN до монітора Smart Station.
2. Встановіть мережевий пристрій монітора Smart Station в положення Увімкнути в
меню Налаштування мережі.
ПРИМІТКА
Щоб включити мережевий пристрій монітора Smart Station, перейдіть до пункту Панель
керування
Мережа й Інтернет
Центр мережних підключень і спільного доступу
Змінити настройки адаптера.
Виберіть мережевий пристрій монітору Smart Station
(відображається як LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter).
Клацніть
правою кнопкою миші.
Оберіть пункт Увімкнути.
→
→
→
→
→
→
Статична IP-адреса
Щоб налаштувати на комп’ютері IP-адресу (особисту або офіційну), потрібно джерело
(зазвичай це сервер) для надання комп’ютерної IP-адреси. Зовнішня IP-адреса
надається вам вашим Інтернет-провайдером. Внутрішня IP-адреса надається Інтернетмаршрутизатором. Налаштувати IP-адресу на комп’ютері можна автоматично або вручну.
Режим статичної IP-адреси використовується для введення IP-адреси вручну. Режим
статичної IP-адреси підходить, якщо IP-адресу для комп’ютера не потрібно змінювати
(наприклад, для сервера обміну файлами) і загалом вона не використовується, за
винятком таких окремих випадків.
ПРИМІТКА
3. Упевніться, що в характеристиках мережі монітора Smart Station для мережевого
пристрою обрано пункт Отримати IP-адресу автоматично.
ПРИМІТКА
Щоб перевірити, що мережевий пристрій монітора Smart Station налаштований на автоматичне
отримання IP-адреси, перейдіть до пункту Панель керування
Мережа й Інтернет
Центр мережних підключень і спільного доступу
Змінити настройки адаптера.
Виберіть мережевий пристрій монітору Smart Station (відображається як LAN9512/LAN9514
USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter).
Клацніть правою кнопкою миші.
Оберіть пункт
Властивості.
Виберіть пункт Інтернет-протокол, версія 4 (TCP/IPv4).
Оберіть пункт
Властивості.
→
→
→
→
→
→
→
→
Користуючись локальною мережею монітора Smart Station або ПК, упевніться, що ви під’єднали
кабель LAN лише до однієї з двох мереж. Якщо ви підключили кабель LAN одразу до двох мереж,
може статися збій у роботі системи.
1. Оберіть на своєму комп’ютері пункт Вимкнути для локальної мережі в меню
Налаштування мережі.
ПРИМІТКА
Щоб вимкнути локальну мережу на своєму комп’ютері, перейдіть до пункту Панель керування
Мережа й Інтернет
Центр мережних підключень і спільного доступу
Змінити настройки адаптера.
Виберіть мережевий пристрій свого ноутбука.
Клацніть
правою кнопкою миші.
Виберіть пункт Вимкнути.
→
→
→
→
→
→
33
Використання Smart Station
4. Після налаштування IP-адреси натисніть OK. Коли з’явиться наступне повідомлення,
клацніть Ні.
2. Клацніть правою кнопкою миші по мережевому пристрою монітора Smart Station
(відображається як LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter) та
виберіть пункт Увімкнути.
ПРИМІТКА
Цей процес необхідно виконати перед налаштуванням IP.
3. Введіть статичну IP-адресу, призначену для мережевого пристрою монітора Smart
Station.
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
• Статична IP-адреса надається одному мережевому пристрою. Указане вище повідомлення
з’являється, коли одна й та сама IP-адреса надається і пристрою локальної мережі вашого
комп’ютера (вимкнено), і мережевому пристрою монітора Smart Station. Переконайтесь, що
мережевий пристрій, який ви не використовуєте, виставлено в положення Вимкнено.
• Для того щоб використовувати локальну мережу на своєму комп’ютері, відповідним чином
змініть налаштування: Встановіть мережевий пристрій монітора Smart Station в положення
Вимкнено.
Увімкніть мережевий пристрій на комп’ютері.
Налаштуйте IP-адресу.
→
→
5. Натисніть кнопку Закрити.
→
Щоб ввести статичну IP-адресу, перейдіть до пункту Панель керування
Мережа й
Інтернет
Центр мережних підключень і спільного доступу
Змінити настройки
адаптера.
Виберіть мережевий пристрій монітора Smart Station (відображається як
LAN9512/LAN9514 USB 2.0 to Ethernet 10/100 Adapter).
Клацніть правою кнопкою миші.
Оберіть пункт Властивості.
Виберіть пункт Інтернет-протокол, версія 4 (TCP/IPv4).
Оберіть пункт Властивості.
Встановіть статичну IP-адресу та налаштування DNS.
→
→
→
→
→
→
→
→
34
Використання Smart Station
Що таке Mobile Control?
Відомості про режим Mobile Control
• [
] Charging/Control Mode
Програма Mobile Control дозволяє керувати пристроєм (смартфоном, планшетом,
ноутбуком тощо), підключеним до монітора Smart Station за допомогою клавіатури та
миші, підключених до монітора Smart Station або до комп’ютера. Для зручності можна
змінити джерело вводу за допомогою клавіатури й миші з ПК на смартфон. Ви також
можете використовувати планшет в якості другого дисплея. Програма Mobile Control
додає зручності в користуванні, дозволяючи керувати двома пристроями за допомогою
однієї клавіатури та миші, а також підключати різні види пристроїв.
* Щоб користуватися Mobile Control, ви повинні підключити мобільний пристрій, який
має функцію головного пристрою для монітора Smart Station.
Користуватися функцією Mobile Control неможливо, коли підключений мобільний
пристрій, що не має функції головного.
Використання Mobile Control (спільне
користування клавіатури/миші)
Батарея підключеного пристрою може заряджатися.
Коли курсор миші буде наведено на підключений пристрій, рух миші дещо
уповільниться.
Батарея не буде заряджатися, якщо курсор клавіатури та миші наведено на мобільний
пристрій.
• [
] Fast Control Mode
Підключіть свій комп’ютер до монітора Smart Station за допомогою кабелю USB, що
постачається в комплекті. Програмне забезпечення Mobile Control та Wireless
Connection Manager встановлюється автоматично.
ПРИМІТКА
• Дивіться інструкції відповідно до типу та операційної системи вашого мобільного пристрою.
• Програмне забезпечення може не встановитися автоматично через дію антивірусної програми на
ПК. У такому разі встановіть Mobile Control, запустивши інсталяційний файл із наданого компактдиска з посібником.
• Wireless Connection Manager призначений лише для моніторів серії 7.
Підключений пристрій заряджатися не може.
Курсор клавіатури та миші можна швидко перемкнути на підключений пристрій.
ПРИМІТКА
• Mobile Control підтримує тільки мобільні пристрої з функцією USB головного пристрою.
Підтримка цієї функції залежить від характеристик мобільного пристрою.
• Підтримується Galaxy S2. Продукти Galaxy, розроблені компанією Sprint (Сполучені Штати)
і AT&T (Сполучені Штати), не підтримуються, оскільки в них недоступна функція USB
головного пристрою.
35
Використання Smart Station
Використання Mobile Control
1
Під’єднайте ПК до виробу за допомогою модуля
бездротового зв'язку або кабелю USB.
ПРИМІТКА
• Під’єднайте ПК до виробу за допомогою модуля бездротового
зв'язку або кабелю USB.
• Детальніше про підключення див. у розділі «Встановлення
програмного забезпечення для використання Smart
Station» (стор. 21).
4
Підключіть мобільний пристрій до виробу за допомогою
кабелю для мобільних пристроїв.
ПРИМІТКА
• Для підключення деяких мобільних пристроїв потрібний набір
для під’єднання
• Детальніше про підключення див. у розділі "Підключення та
використання пристроїв за їх типом" (с. 37).
2
3
При підключенні ПК до виробу буде автоматично встановлено
програми Mobile Control і Wireless Connection Manager.
Після встановлення програмного забезпечення в правому
дальньому кутку панелі задач з’явиться піктограма Mobile
Control.
ПРИМІТКА
• Якщо установка не почнеться автоматично, встановіть програму
Mobile Control за допомогою інсталяційного файлу з наданого
компакт-диска з посібником.
• Wireless Connection Manager призначений лише для
моніторів серії 7.
ПРИМІТКА
Режим Charging/Control Mode буде встановлено за
замовчуванням. Після цього підключений пристрій можна
заряджати.
5
6
Щоб перемкнути курсор миші та клавіатури на мобільний
пристрій, натисніть коліщатко миші або комбінацію клавіш
(Alt + S).
Щоб швидше перемістити вказівник миші на мобільний
пристрій, двічі клацніть піктограму Mobile Control у правій
частині екрана для активації режиму Fast Control Mode.
ПРИМІТКА
Комбінації клавіш можна настроювати за допомогою вікна
користувацьких налаштувань. Див. розділ «Зміна налаштувань»
(с. 40).
ПРИМІТКА
У цьому режимі перемикання вказівника миші та клавіатури
відбувається швидше, але функція зарядження батареї є
недоступною.
36
Використання Smart Station
Підключення та використання пристроїв за їх типом
Перегляньте вказівки для пристрою, який ви збираєтесь використовувати.
Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
ПРИМІТКА
Перед підключенням мобільного пристрою перевірте наявність у правому дальньому кутку панелі
задач піктограми Mobile Control.
1. Підключіть свій смартфон Android до монітора Smart Station за допомогою кабелю для
мобільних пристроїв.
Смартфони Android
* Якщо мобільний пристрій обладнаний портом мікро-USB
Провідне підключення
Безпровідне підключення (тільки для серії 7)
2. Після встановлення підключення режим Charging/Control Mode буде встановлено
за замовчуванням. Після цього можете заряджати свій смартфон. У цьому режимі для
перемикання клавіатури та курсору миші на смартфоні може знадобитися час.
3. Щоб перемкнути курсор миші та клавіатуру на смартфон, натисніть коліщатко миші
або комбінацію клавіш (Alt + S). Курсор миші переміститься на смартфон. Тепер ви
можете використовувати клавіатуру та мишу для керування смартфоном.
ПРИМІТКА
MOBILE
MOBILE
• Якщо фокус введення клавіатури або миші на мобільному пристрої, не можна керувати ПК з
того самого пристрою введення (клавіатури або миші).
• Для повернення фокусу введення клавіатури й миші до ПК, натисніть центральну кнопку миші
або сполучення клавіш (Alt+S) на клавіатурі.
4. Щоб швидше перемкнути клавіатуру та курсор миші на смартфон, двічі клацніть по
піктограмі Mobile Control, розташованій в правій частині панелі задач та активуйте
режим Fast Control Mode. У цьому режимі перемикання клавіатури та курсору миші
відбувається швидше, а функція зарядження батареї є недоступною.
ПРИМІТКА
Комбінації клавіш можна настроювати.
USB
Додаткові відомості про зміну комбінацій клавіш див. у розділі «Зміна налаштувань» (с. 40).
37
Використання Smart Station
Планшет Android
ПРИМІТКА
* Коли ваш мобільний пристрій обладнаний звичайним USB-портом
Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
Провідне підключення
• Якщо ваш планшет обладнано портом мікро-USB, ви можете використовувати той самий метод
підключення, що й для смартфону Android. Див. розділ «Смартфони Android» (с. 37).
• Режим Charging/Control Mode не підтримується, і зарядження батареї неможливе.
Безпровідне підключення (тільки для серії 7)
• Перед підключенням мобільного пристрою перевірте наявність у правому дальньому кутку панелі
задач піктограми Mobile Control.
1. Підключіть кабель для приєднання мобільних пристроїв до набору підключення USB.
Після цього підключіть планшет до монітора Smart Station за допомогою підключеного
кабелю для мобільних пристроїв та набору підключення USB.
MOBILE
MOBILE
2. Після встановлення підключення режим Fast Control Mode буде встановлено за
замовчуванням. Функція зарядження буде недоступною.
* Коли набір підключення USB (мікро-USB до звичайного USB) підключено, за
замовчуванням використовується режим Fast Control Mode. Режим Charging/
Control Mode буде недоступним.
* Для того щоб зарядити планшет, підключіть його до USB-порту на моніторі Smart
Station за допомогою кабелю, що постачається разом з планшетом.
ПРИМІТКА
• Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою порту [
]. Цей порт дає можливість
заряджати мобільний пристрій удвічі швидше, ніж за допомогою стандартного порту USB.
USB
• Режим USB Super Charging можна встановити в Off або в On, натиснувши кнопку [
режимі On передача даних відбуватися не може.
]. У
3. Щоб перемкнути курсор миші та клавіатуру на планшет, натисніть коліщатко миші або
комбінацію гарячих клавіш (Alt + S). Курсор миші переміститься на планшет. Тепер ви
можете використовувати клавіатуру та мишу для керування планшетом.
ПРИМІТКА
Набір для під’єднання USB (мікро-USB та звичайний USB)
• Якщо фокус введення клавіатури або миші на мобільному пристрої, не можна керувати ПК з
того самого пристрою введення (клавіатури або миші).
• Для повернення фокусу введення клавіатури й миші до ПК, натисніть центральну кнопку миші
або сполучення клавіш (Alt+S) на клавіатурі.
ПРИМІТКА
Комбінації клавіш можна настроювати.
Додаткові відомості про зміну комбінацій клавіш див. у розділі «Зміна налаштувань» (с. 40).
38
Використання Smart Station
Підключення до двох комп’ютерів
Провідне підключення
ПРИМІТКА
Безпровідне підключення (тільки для серії 7)
• Режим Charging/Control Mode не підтримується, і зарядження батареї неможливе.
• Перед підключенням мобільного пристрою перевірте наявність у правому дальньому кутку панелі
задач піктограми Mobile Control.
MOBILE
MOBILE
1. За допомогою наданого кабелю USB або адаптера для безпровідного підключення
підключіть основний ПК до монітора Smart Station.
2. За допомогою кабелю для мобільних пристроїв та набору для підключення USB
(мікро-USB до звичайного USB) підключіть другий комп’ютер до монітора Smart
Station.
* Стаціонарний ПК в якості другого комп’ютера використовувати не можна.
3. Після встановлення підключення режим Fast Control Mode буде встановлено за
замовчуванням.
* Коли набір підключення USB (мікро-USB до звичайного USB) підключено, за
замовчуванням використовується режим Fast Control Mode. Режим Charging/
Control Mode буде недоступним.
USB
4. Для того, щоб перемкнути клавіатуру та курсор миші з основного ПК на інший,
перетягніть курсор миші з екрана основного ПК на екран іншого ПК. Клавіатура та
курсор миші перемикаються так само, як і при використанні подвійних дисплеїв.
(Можна також натиснути коліщатко миші або комбінацію клавіш (Alt + S).)
ПРИМІТКА
Набір для під’єднання USB (мікро-USB та звичайний USB)
Комбінації клавіш можна настроювати.
Додаткові відомості про зміну комбінацій клавіш див. у розділі «Зміна налаштувань» (с. 40).
39
Використання Smart Station
Зміна налаштувань
Зміна положення ПК (Mobile Control)
1. Клацніть правою кнопкою миші по піктограмі Mobile Control з правого боку панелі
задач.
При підключенні до двох комп’ютерів
З’являться наступні пункти контекстного меню.
1. За допомогою наданого кабелю USB або адаптера для безпровідного підключення
підключіть основний ПК до монітора Smart Station.
2. За допомогою кабелю для мобільних пристроїв та набору для підключення USB
(мікро-USB до звичайного USB) підключіть другий комп’ютер до монітора Smart
Station.
2. Виберіть із контекстного меню пункт Options.
Ви можете змінити налаштування так, як вам потрібно. Ви також можете налаштувати
комбінації клавіш.
ПРИМІТКА
Для отримання відомостей про підключення до двох комп’ютерів див. розділ «Підключення до
двох комп’ютерів» (стор. 39).
3. Після встановлення підключення режим [
за замовчуванням.
] Fast Control Mode буде встановлено
4. При підключенні двох комп’ютерів до виробу функцію Position of Other PC буде
ввімкнено, і положення додаткового ПК можна змінити.
ПРИМІТКА
• При підключенні двох комп’ютерів до виробу змінити положення додаткового ПК можна лише
за допомогою основного комп’ютера.
• Якщо до продукта під'єднано два ПК, вторинний ПК не може з'єднатися з основним пристроєм
через кабель USB або у бездротовий спосіб.
40
Використання Smart Station
Для передачі файлів між двома комп'ютерами
(стаціонарним комп'ютером і ноутбуком)
Передачу файлів між двома ПК, наприклад між настільним ПК і ноутбуком, можна зручно
виконувати, перетягуючи файли.
Використання тримача мобільного пристрою
При підключенні мобільного пристрою до виробу можна скористатися тримачем для
мобільних пристроїв, що постачається в комплекті.
Використання кнопок миші для роботи з
мобільними пристроями
• Ліва кнопка: Вибрати меню.
• Права кнопка: Закрити поточне меню (перейти до попереднього).
• Середня кнопка: Виконує дві різні функції згідно із налаштуванням меню.
-- Якщо активовано параметр "Use Mouse Middle Button" у меню Preference
> Switching Method, середня кнопка миші перемикає джерело вводу між ПК і
мобільним пристроєм.
-- Якщо параметр "Use Mouse Middle Button" не активний у меню Preference >
Switching Method, середня кнопка миші працює як кнопка меню для підключених
мобільних пристроїв.
• Кнопка прокрутки: Майте на увазі, що ця кнопка не доступна у програмах, які не
підтримують функцію прокрутки зображення за допомогою миші.
41
Частина. 4
Використання MHL
MHL («Mobile High-Definition Link»)
Підключіть мобільний пристрій, що підтримує MHL, до виробу, та переглядайте відео та
фотографії (що зберігаються на пристрої) на екрані виробу.
MHL
• Щоб користуватися функцією MHL, на мобільному пристрої має бути встановлена найновіша версія
програмного забезпечення.
• На деяких мобільних пристроях функція MHL може бути недоступна. Це залежить від потужності
чи функцій пристрою.
• У зв’язку з тим, що розмір екрана виробу більший, ніж у мобільного пристрою, якість зображення
може погіршитися.
• Цей продукт офіційно сертифікований MHL. У разі виникнення проблем з підключенням мобільного
пристрою зверніться до виробника мобільного пристрою.
• Якість зображення може погіршуватися під час відтворення на виробі вмісту (перенесеного з
мобільного пристрою) з низькою роздільною здатністю.
ПРИМІТКА
• Щоб користуватися функцією MHL, потрібно мати мобільний пристрій із сертифікатом MHL.
Дізнатися про те, чи має мобільний пристрій сертифікат MHL, можна на веб-сайті виробника
пристрою. Знайти список пристроїв із сертифікатом MHL можна на офіційному веб-сайті MHL (http://
www.mhlconsortium.org/).
42
Використання MHL
Використання MHL
4. Якщо з’явиться наведене нижче повідомлення, режим MHL успішно активовано.
Приблизно через 3 секунди з’явиться екран MHL.
HDMI / USB / Wireless Connection
MHL
MHL
Через 3
секунди
[MHL]
MHL activated.
• Wireless Connection відображується лише на моніторах серії 7.
ПРИМІТКА
MOBILE
Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.
Коли мобільний пристрій у режимі
енергозбереження
1. Під’єднайте порт мікро-USB мобільного пристрою до порту MOBILE виробу за
допомогою кабелю для мобільних пристроїв.
ПРИМІТКА
Коли мобільний пристрій у режимі енергозбереження, замість екрану MHL з’явиться подане наведене
повідомлення. Щоб відобразити екран MHL, вимкніть режим енергозбереження.
2. Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення.
3. Після подачі живлення виріб автоматично знайде та змінить джерело вхідного
сигналу.
• Натисніть кнопку [
] та виберіть в меню Select Source пункт MHL.
• Якщо в якості джерела сигналу встановлено не MHL, натисніть кнопку [
зміни джерела.
] для
MHL device is in sleep mode.
ПРИМІТКА
• Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
• Роздільна здатність на виході MHL може змінюватися залежно від виробника мобільного пристрою.
У зв’язку з цим якість зображень, що відображаються на виробі, може різнитися.
43
Використання MHL
Коли мобільний пристрій не під’єднаний або не
підтримує функції MHL
Вимкнення функції MHL
• Mobile Control та MHL одночасно не підтримуються.
Коли від’єднано кабель або вимкнено живлення
мобільного пристрою
• Якщо мобільний пристрій не під’єднаний або не підтримує функції MHL, з’явиться наведений нижче
екран.
Якщо при ввімкненій функції MHL від’єднати кабель MHL або вимкнути живлення
мобільного пристрою, функція MHL вимкнеться.
ПРИМІТКА
• Якщо режим MHL не увімкнувся, перевірте правильність з’єднання з мобільним пристроєм. Якщо
режим MHL не увімкнувся, перевірте, чи мобільний пристрій підтримує функцію MHL.
MHL
• Якщо режим MHL не увімкнувся навіть тоді, коли мобільний пристрій підтримує функцію MHL,
оновіть програмне забезпечення мобільного пристрою до найновішої версії.
MHL
Від’єднайте
пристрій або
вимкніть його
живлення
Через 3
секунди
MHL device disconnected.
Check Signal Cable
MHL
MHL
Через 3
секунди
MHL device is not connected or
the device doesn't support MHL.
Check Signal Cable
MHL
ПРИМІТКА
• Якщо кабель мобільного пристрою відключений, виріб відображуватиме повідомлення Check Signal
Cable та залишатиметься в режимі MHL.
• Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.
ПРИМІТКА
Зазначений час («через 3 секунди») може бути різним на різних мобільних пристроях.
44
Частина. 5
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Контрольний список підключення
до пристроїв — джерел сигналу
Перш ніж під’єднувати інші пристрої до цього виробу, ознайомтеся з інформацією в
цьому розділі.
До виробу можна підключити відеокамеру, аудіо- або DVD-плеєр.
(Зверніть увагу на те, що оптимальної роботи можна досягнути за роздільної здатності
джерела сигналу Full HD 1080p.)
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
-- Перевірте наявність портів зі зворотного боку пристрою — джерела сигналу.
-- При підключенні пристрою — джерела сигналу до виробу див. посібник користувача.
Кількість і розташування роз’ємів можуть різнитися на різних пристроях.
-- Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань. Під’єднання кабелю
живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження виробу.
Під’єднання живлення
DC 14V
1. Під’єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму. Потім підключіть до
виробу адаптер.
45
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Підключення та використання ПК
Підключення за допомогою кабелю HDMI
(цифровий тип)
Під’єднання до комп’ютера
Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.
Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
З’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI
HDMI IN
HDMI OUT
1. Підключіть кабель HDMI до HDMI-порту на тильній стороні виробу і HDMI-порту на
корпусі комп’ютера.
2. Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері.
HDMI IN
DVI OUT
3. Натисніть кнопку [
] на виробі, щоб змінити джерело вхідного сигналу на HDMI.
ПРИМІТКА
1. Підключіть кабель HDMI-DVI до HDMI-порту на тильній стороні виробу і DVI-порту на
корпусі комп’ютера.
2. Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері.
3. Натисніть кнопку [
] на виробі, щоб змінити джерело вхідного сигналу на HDMI.
ПРИМІТКА
• Відкрийте меню SETUP&RESET. Після цього встановіть для пункту PC/AV Mode значення PC.
• Відкрийте меню SETUP&RESET. Після цього встановіть для пункту PC/AV Mode значення PC.
• Лише в моніторах серії 7 є вбудований гучномовець.
• Звук можна прослуховувати, підключивши вихідний аудіопристрій (навушники, тощо) до порту [
] на корпусі виробу.
• Для використання функцій USB Hub і Mobile Control потрібно встановити підключення, як указано
нижче.
-- Для користувачів моніторів серії 5 Виконуйте підключення тільки за допомогою кабелю USB.
-- Для користувачів моніторів серії 7 Виконайте підключення за допомогою кабелю USB. Також
можна встановити бездротове підключення за допомогою модуля бездротового зв’язку.
• У разі підключення ПК до виробу через порт HDMI-DVI аудіо буде недоступним.
• Для використання функцій USB Hub і Mobile Control потрібно встановити підключення, як указано
нижче.
-- Для користувачів моніторів серії 5 Виконуйте підключення тільки за допомогою кабелю USB.
-- Для користувачів моніторів серії 7 Виконайте підключення за допомогою кабелю USB. Також
можна встановити бездротове підключення за допомогою модуля бездротового зв’язку.
46
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Встановлення драйвера
ПРИМІТКА
• Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну здатність і
частоту оновлення екрана.
Вимоги до системи ПК для використання виробу
Програма Mobile Control призначена головним чином для користувачів ноутбуків.
Рекомендується використовувати ПК, який відповідає наступним системним вимогам.
• Драйвер для встановлення міститься на компакт-диску, який додається до виробу.
• Якщо наданий файл не вдається відкрити, непошкоджений файл можна завантажити з домашньої
сторінки Samsung Electronics (http://www.samsung.com).
1. Вставте компакт-диск із посібником користувача, який додається до виробу, у
пристрій читання компакт-дисків.
2. Клацніть пункт «Драйвер Windows».
3. Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.
4. У списку моделей виберіть модель вашого виробу.
ЕЛЕМЕНТИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модуль центрального процесора
Core2Duo
Частота процесора
2,2 ГГц
Операційна система
XP, WIN7
Драйвер графічних пристроїв
Intel, AMD, NVIDIA.
32 біт або 64 біт
Обидва варіанти
ОЗП
2ГБ
ПРИМІТКА
• Операційна система на ПК може впливати на ефективність ПК для відтворення відео чи ігор.
• Для роботи з функцією Mobile Control рекомендовано використовувати операційну систему
Windows 7.
5. Відкрийте вікно «Параметри екрана» та перевірте, чи встановлена відповідна
роздільна здатність і частота оновлення екрана. Детальніше читайте в посібнику до
операційної системи Windows.
47
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється
інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.
Змінити мову на виробі та задати оптимальну роздільну здатність на ПК.
Зміна роздільної здатності за допомогою
ПК
ПРИМІТКА
• Для отримання оптимального зображення налаштуйте роздільну здатність і частоту оновлення
екрана на панелі керування комп’ютера.
• Якщо вибрано не оптимальне значення роздільної здатності, якість зображення на РК моніторі TFT
може погіршитися.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
Зміна роздільної здатності у Windows XP
1920 x 1080 60Hz
Виберіть Панель керування
Use the above settings to set the resolution on your PC.
→ Екран → Параметри і змініть роздільну здатність.
English
Exit
1. Натисніть [
Adjust
Enter
], щоб перейти до бажаної мови, і натисніть [
].
2. Щоб приховати інформаційне повідомлення, натисніть m].
ПРИМІТКА
• Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з’являтиметься до трьох разів
упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.
• Роздільну здатність можна також змінити на оптимальне значення (1920 х 1080) за допомогою
Панелі керування комп’ютера.
48
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Зміна роздільної здатності у Windows Vista
Зміна роздільної здатності у Windows 7
Виберіть Панель керування
роздільну здатність.
Виберіть Панель керування
роздільну здатність.
→ Персоналізація → Параметри дисплея і змініть
→ Екран → Роздільна здатність екрана і змініть
49
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Під’єднання до відеопристрою
Підключення пристрою виведення
звуку
Виріб можна підключити до відеопристрою.
Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
Підключення за допомогою кабелю HDMI
HDMI IN
HDMI OUT
1. Під'єднайте кабель HDMI до портів HDMI на виробі та відеопристрої.
2. Натисніть кнопку [
• Підключіть пристрій виведення звуку (навушники) до роз’єму [
виробу.
] на виробі, щоб змінити джерело вхідного сигналу на HDMI.
] на тильній стороні
ПРИМІТКА
• Відкрийте меню SETUP&RESET. Після цього встановіть для пункту PC/AV Mode значення AV.
• Лише в моніторах серії 7 є вбудований гучномовець.
• Звук можна прослуховувати, підключивши вихідний аудіопристрій (навушники, тощо) до порту [
на корпусі виробу.
]
50
Частина. 6
Настроювання екрана
У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість та
колірний тон.
У режимі PC
MAGIC
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Brignt
SAMSUNG
MAGIC Color
: Custom
Standard
: Game
Cinema
Dynamic Contrast
Яскравість екрана та відтінок можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.
SAMSUNG MAGIC Bright
Return
• Standard: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в
Інтернеті.
• Game: Служить для отримання якості зображення, необхідної для ігор з численними графічними
ефектами та динамічними переміщеннями.
ПРИМІТКА
SAMSUNG
Наявні параметри меню для MA GICBright різняться в залежності від налаштування PC/AV Mode
SETUP&RESET.
• Cinema: Служить для забезпечення яскравості та різкості зображення в телевізорах із метою
перегляду відеоматеріалів та DVD-дисків.
• Dynamic Contrast: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне
регулювання контрасту.
SAMSUNG
MA GICBright
ПРИМІТКА
1. Натисніть [m] на виробі.
SAMSUNG
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню MAGIC за допомогою кнопок [
4. Перейдіть до меню
].
SAMSUNG
MA GICBright
Enter
• Custom: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища
використання виробу.
Налаштування
Adjust
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
за допомогою кнопок [
].
У разі зміни налаштувань Brightness або Contrast у той час, коли для MA GICBright встановлено режим
Standard або Game, режим автоматично зміниться на Custom.
].
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
51
Настроювання екрана
SAMSUNG MAGIC Color
У режимі AV
MAGIC
SAMSUNG
SAMSUNG
MAGIC Brignt
SAMSUNG
MAGIC Color
MA GICColor — нова технологія покращення якості зображення, незалежно розроблена
Samsung Electronics. Вона забезпечує живі природні кольори без втрати якості
зображення.
: Dynamic
Standard
: Movie
Custom
ПРИМІТКА
SAMSUNG
Недоступно, якщо для MA GICBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
Return
Adjust
Enter
• Dynamic: цей режим найкраще застосовувати в умовах яскравого навколишнього освітлення.
Настроювання
• Standard: це універсальний режим для будь-якого оточення.
• Movie: цей режим дозволяє зменшити навантаження на очі.
1. Натисніть [m] на виробі.
• Custom: Налаштування параметрів контрасту та яскравості
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
ПРИМІТКА
3. Перейдіть до меню MAGIC за допомогою кнопок [
SAMSUNG
У разі зміни налаштувань Brightness, Contrast або Sharpness у той час, коли для MA GICBright
встановлено режим Dynamic, Standard або Movie, режим автоматично зміниться на Custom.
5. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
6. Буде застосовано вибраний параметр.
SAMSUNG
MA GICColor
].
4. Перейдіть до меню
].
SAMSUNG
MA GICColor
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
за допомогою кнопок [
].
].
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
MAGIC
SAMSUNG
MAGIC Brignt
SAMSUNG
MAGIC Color
Return
: Custom
: Off
Demo
Full
Intelligent
Adjust
Enter
SAMSUNG
• Off: Вимкніть функцію MA GICColor.
SAMSUNG
• Demo: Порівняйте звичайний екранний режим із режимом MA GICColor.
• Full: Служить для отримання якісного яскравого зображення на всій площі, включаючи області
тілесного кольору.
• Intelligent: Служить для покращення насиченості кольору на всій площі зображення, крім областей
тілесного кольору.
5. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
6. Буде застосовано вибраний параметр.
52
Настроювання екрана
Brightness
Contrast
Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)
Налаштування контрастності між об’єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення,то яскравішим буде зображення.
Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об’єкти відображатимуться чіткіше.
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
SAMSUNG
SAMSUNG
Функція недоступна, якщо для пункту MA GICBright встановлено значення Dynamic Contrast.
• Недоступно, якщо для MA GICBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
SAMSUNG
• Недоступно, якщо для MA GICColor вибрано режим Full або Intelligent.
Налаштування параметра Brightness
Настроювання Contrast
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
3. Перейдіть до меню Brightness за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
].
].
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
3. Перейдіть до меню Contrast за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
PICTURE
▶
MAGIC
▶
Brightness
:
50
MAGIC
Contrast
:
75
Brightness
:
50
Sharpness
:
60
Contrast
:
75
Response Time
: Faster
Sharpness
:
60
HDMI Black Level
: Normal
Response Time
: Faster
HDMI Black Level
: Normal
Return
Adjust
Enter
Return
4. Відрегулюйте Brightness за допомогою кнопки [
].
Adjust
4. Відрегулюйте Contrast за допомогою кнопок [
Enter
].
53
Настроювання екрана
Sharpness
Response Time
Дає змогу зробити обриси об’єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон:
0~100)
Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та
природніше.
Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об’єктів.
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
• Якщо переглядається не відео, то для параметра швидкості відповіді краще за все встановити
значення Normal або Faster.
SAMSUNG
• Недоступно, якщо для MA GICBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
SAMSUNG
• Недоступно, якщо для MA GICColor вибрано режим Full або Intelligent.
• Наявні функції можуть різнитися в залежності від моделі виробу. Подивіться модель свого виробу.
Настроювання Response Time
Настроювання Sharpness
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
3. Перейдіть до меню Sharpness за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
].
].
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
3. Перейдіть до меню Response Time за допомогою кнопок [
[
].
].
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
PICTURE
▶
MAGIC
▶
Brightness
:
50
MAGIC
Contrast
:
75
Brightness
:
50
Sharpness
:
60
Contrast
:
75
Response Time
: Faster
Sharpness
:
60
HDMI Black Level
: Normal
Response Time
: Normal
: Faster
Fastest
HDMI Black Level
Return
Adjust
Enter
Return
4. Відрегулюйте Sharpness за допомогою кнопок [
].
Adjust
Enter
• Normal — Faster — Fastest
4. Виберіть бажаний варіант за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
54
Настроювання екрана
HDMI Black Level
Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу за допомогою кабелю HDMI,
контрастність та насиченість кольорів може погіршитися, унаслідок чого зображення
буде виглядати темнішим. У такому разі налаштуйте зображення за допомогою меню
HDMI Black Level.
Налаштування HDMI Black Level
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню PICTURE за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
3. Перейдіть до меню HDMI Black Level за допомогою кнопок [
кнопку [
].
].
]. Далі натисніть
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
▶
MAGIC
Brightness
:
50
Contrast
:
75
Sharpness
:
60
Response Time
: Faster
HDMI Black Level
: Normal
Low
Return
Adjust
Enter
• Normal: Встановіть нормальну яскравість найтемніших ділянок зображення.
• Low: Встановіть яскравість найтемніших ділянок екрана темнішою, ніж у нормальному режимі.
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
ПРИМІТКА
• Доступно лише у випадку, якщо виріб підключено до джерела сигналу через кабель HDMI.
• Функція HDMI Black Level може бути несумісною з певними пристроями-джерелами.
55
Частина. 7
Настроювання параметрів висвітлення
Red
Служить для настроювання рівня червоного кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
ПРИМІТКА
SAMSUNG
Недоступно, якщо для MA GIC Color вибрано режим Full або Intelligent.
Настроювання Red
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню COLOR за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню Red за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
].
].
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Red
50
Green
:
50
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
SAMSUNG
розділі, не є застосовною, якщо MA GIC B right виставлено в режим Cinema або
Dynamic Contrast .
:
Служить для настроювання висвітлення екрана. Інформація, наведена в цьому
Mode1
Return
4. Відрегулюйте Red за допомогою кнопок [
50
Adjust
Enter
].
56
Настроювання параметрів висвітлення
Green
Blue
Служить для настроювання рівня зеленого кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Служить для настроювання рівня синього кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
SAMSUNG
SAMSUNG
Недоступно, якщо для MA GIC Color вибрано режим Full або Intelligent.
Недоступно, якщо для MA GIC Color вибрано режим Full або Intelligent.
Настроювання Green
Настроювання Blue
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню COLOR за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню Green за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
].
].
2. Перейдіть до меню COLOR за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню Blue за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
].
].
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
COLOR
:
50
Red
:
50
:
50
Green
:
50
50
Red
Green
Blue
:
Color Tone
Gamma
:
:
Color Tone
:
Normal
:
Mode1
Gamma
:
Return
Blue
Normal
Mode1
Adjust
4. Відрегулюйте Green за допомогою кнопок [
Enter
].
Return
4. Відрегулюйте Blue за допомогою кнопок [
50
Adjust
Enter
].
57
Настроювання параметрів висвітлення
Color Tone
Gamma
Налаштування середнього значення яскравості (гами) зображення.
TONE ПРИМІТКА
SAMSUNG
Недоступно, якщо для MA GICColor вибрано режим Full або Intelligent.
Настроювання Gamma
Налаштування Color Tone
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню COLOR за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
3. Перейдіть до меню Color Tone за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
].
2. Перейдіть до меню COLOR за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
3. Перейдіть до меню Gamma за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
:
:
Blue
:
Color Tone
:
Gamma
:
Return
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
:
50
50
:
50
Green
50
Green
:
Red
Red
:
COLOR
:
З’явиться екран, зображений нижче.
Mode1
Mode2
Mode3
50
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
Custom
Adjust
Return
4. За допомогою кнопки [
50
Adjust
Enter
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
Enter
5. Буде застосовано вибраний параметр.
• Cool 2: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої, ніж у режимі Cool 1.
• Cool 1: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за режим Normal.
• Normal: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.
• Warm 1: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за режим Normal.
• Warm 2: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за режим Warm1.
• Custom: Служить для настроювання відтінку кольору.
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
58
Частина. 8
Змінення розміру та змінення розташування екрана
Image Size
У режимі AV
SIZE&POSITION
Image Size
H-Position
Зміна розміру зображення.
: 4:3
16:9
Screen Fit
V-Position
ПРИМІТКА
Menu H-Position
:
100
Menu V-Position
:
9
Доступність варіантів меню Image Size залежить від значення параметру PC/AV Mode в SETUP&RESET.
Return
Налаштування Image Size
Adjust
Enter
• 4:3: цей режим придатний для показу зображення відеовмісту або стандартних трансляцій в
форматі 4:3.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SIZE&POSITION за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню Image Size за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
• 16:9: цей режим придатний для показу зображення відеовмісту або стандартних трансляцій у
форматі 16:9.
• Screen Fit: Цей режим відображає вхідну картинку без утинання.
].
ПРИМІТКА
• PC/AV Mode є доступним лише в режимі HDMI.
З’явиться екран, зображений нижче.
• Відрегулювати параметри H-Position та V-Position можна, якщо для параметра Image Size
встановлено значення Screen Fit.
У режимі PC
SIZE&POSITION
Image Size
H-Position
4. Натисніть [
: Auto
Wide
Menu H-Position
:
100
Menu V-Position
:
9
Adjust
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
V-Position
Return
], щоб перейти до обраного вами пункту, після чого натисніть [
Enter
• Auto: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного
сигналу.
• Wide: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін
джерела вхідного сигналу.
59
Змінення розміру та змінення розташування екрана
H-Position
V-Position
Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.
Служить для переміщення екрана вгору/вниз.
ПРИМІТКА
ПРИМІТКА
• Доступно лише тоді, коли для параметру PC/AV Mode встановлено значення AV.
• Доступно лише тоді, коли для параметру PC/AV Mode встановлено значення AV.
• PC/AV Mode є доступним лише в режимі HDMI.
• PC/AV Mode є доступним лише в режимі HDMI.
Настроювання H-Position
Настроювання V-Position
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SIZE&POSITION за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню H-Position за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
3. Перейдіть до меню V-Position за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
SIZE&POSITION
Image Size
: Auto
: Auto
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Menu H-Position
:
100
Menu H-Position
:
100
Menu V-Position
:
9
Menu V-Position
:
9
Return
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
SIZE&POSITION
Image Size
].
2. Перейдіть до меню SIZE&POSITION за допомогою кнопок [
[
].
Move
Enter
Return
Move
Enter
• Відрегулювати параметри H-Position та V-Position можна, якщо для параметра Image Size
встановлено значення Screen Fit.
• Відрегулювати параметри H-Position та V-Position можна, якщо для параметра Image Size
встановлено значення Screen Fit.
4. Відрегулюйте H-Position за допомогою кнопок [
4. Відрегулюйте V-Position за допомогою кнопок [
].
].
60
Змінення розміру та змінення розташування екрана
Menu H-Position
Menu V-Position
Служить для переміщення меню ліворуч/праворуч.
Служить для переміщення меню вгору/вниз.
Настроювання Menu H-Position
Настроювання Menu V-Position
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SIZE&POSITION за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до Menu H-Position за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
].
2. Перейдіть до меню SIZE&POSITION за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до Menu V-Position за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку [
].
SIZE&POSITION
Image Size
: Auto
: Auto
H-Position
H-Position
V-Position
V-Position
Menu H-Position
:
100
Menu H-Position
:
100
Menu V-Position
:
9
Menu V-Position
:
9
Return
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
SIZE&POSITION
Image Size
]. Далі натисніть кнопку
Adjust
Return
Enter
4. Відрегулюйте Menu H-Position за допомогою кнопок [
].
Adjust
Enter
4. Відрегулюйте Menu V-Position за допомогою кнопок [
].
61
Частина. 9
Настройка та скидання
HUB
4. Перейдіть до меню Auto Wireless Detection за допомогою кнопок [
кнопку [
].
]. Далі натисніть
З’явиться екран, зображений нижче.
Виконайте налаштування параметрів користування функцією HUB на виробі.
Серія 7
ПРИМІТКА
Щоб відкрити екран налаштувань HUB, натисніть кнопку [
HUB
] на підставці.
USB Super Charging
: Off
: On
한국어
Select Source
: USB
Wireless ID
: H1A1000001
Auto Wireless Detection
Auto Wireless Detection — лише для
моніторів серії 7
Return
Якщо ПК підключається до виробу за допомогою адаптера безпровідного підключення,
виріб автоматично виявить безпровідне підключення та перемкне джерело вхідного
сигналу в режим Wireless Connection.
• Off: Вимкнути Auto Wireless Detection.
Вмикання/вимикання Auto Wireless Detection
5. За допомогою кнопки [
1. Натисніть [m] на виробі.
6. Буде застосовано вибраний параметр.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню HUB за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
Adjust
Enter
• On: Автоматично змінює джерело вхідного сигналу на режим Wireless Connection, якщо виріб
виявляє безпровідне підключення.
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
ПРИМІТКА
Auto Wireless Detection підтримується лише моніторами серії 7.
].
ПРИМІТКА
Для того щоб відкрити меню OSD, в якому можна відрегулювати налаштування HUB, натисніть
], розташовану на підставці.
кнопку [
62
Настройка та скидання
Функція USB Super Charging
Select Source
Ви можете швидко зарядити батарею підключеного пристрою-джерела за допомогою
синього порту USB 3.0, розташованого на корпусі виробу.
Виберіть джерело вхідного сигналу, що буде відображатися на виробі.
ПРИМІТКА
Зміна джерела вхідного сигналу за допомогою Select Source
• Якщо параметр USB Super Charging задати значення On під час передачі даних, передача
даних припиниться. Якщо встановити USB Super Charging значення Off, будуть доступні функції
стандартного заряджання та передачі даних.
1. Натисніть [m] на виробі.
Якщо функція USB Super Charging вимкнута, значок USB-зв'язку [ ] не висвічуватиметься на екрані
мобільного пристрою. Це не означає, що мобільний пристрій від'єднано.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню HUB за допомогою кнопок [
• Змінювати джерело вхідного сигналу не потрібно.
• Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою порту [
]. Цей порт дає можливість
заряджати мобільний пристрій удвічі швидше, ніж за допомогою стандартного порту USB.
]. Далі натисніть кнопку [
4. Перейдіть до меню Select Source за допомогою кнопок [
[
].
].
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
Увімкнення/вимкнення функції USB Super Charging
Серія 5
1. Натисніть [m] на виробі.
Серія 7
HUB
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню HUB за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
4. Перейдіть до меню USB Super Charging за допомогою кнопок [
кнопку [
].
HUB
USB Super Charging
: Off
Auto Wireless Detection
: Off
Select Source
: HDMI
USB
MHL
USB Super Charging
: Off
Select Source
: HDMI
USB
Wireless Connection
MHL
Wireless ID
].
]. Далі натисніть
Return
Adjust
Enter
Return
Adjust
Enter
З’явиться екран, зображений нижче.
Серія 5
• HDMI : Змініть джерело вхідного сигналу на режим HDMI.
Серія 7
HUB
• USB: Змініть джерело вхідного сигналу на режим USB.
HUB
USB Super Charging
Select Source
: Off
On
: 한국어
Auto Wireless Detection
: Off
USB Super Charging
Select Source
: Off
On
:
Wireless ID
: H1A1000001
• Wireless Connection: Змініть джерело вхідного сигналу на режим Wireless Connection.
• MHL: Змініть джерело вхідного сигналу на режим MHL.
5. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
6. Буде застосовано вибраний параметр.
Return
Adjust
Enter
Return
Adjust
ПРИМІТКА
Enter
• Off: вимкнення функції USB Super Charging.
Wireless Connection підтримується лише моніторами серії 7.
• On: Увімкнувши цю функцію, ви можете швидко зарядити пристрій — джерело сигналу,
підключений до синього порту USB 3.0m
5. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
6. Буде застосовано вибраний параметр.
63
Настройка та скидання
Wireless ID — лише для моніторів серії 7
Eco Saving
Wireless ID — це унікальний ідентифікатор кожного виробу. Програма Wireless
Connection Manager ідентифікує вироби в радіусі своєї дії, виявляючи цей унікальний
ідентифікатор кожного виробу. Ідентифікатор wireless ID показується в нижній частині
меню HUB, а також в програмі Wireless Connection Manager.
Служить для настроювання енергоспоживання виробу для заощадження електроенергії.
Настроювання Eco Saving
Перегляд Wireless ID
1. Натисніть [m] на виробі.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню HUB за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
4. Перейдіть до меню Wireless ID за допомогою кнопок [
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню Eco Saving за допомогою кнопок [
].
: AL5721-DWA-0807D5
Return
Adjust
].
SETUP&RESET
▶
HUB
Wireless ID
]. Далі натисніть кнопку [
З’явиться екран, зображений нижче.
].
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку
Eco Saving
: 해제
Menu Transparency
: Off
동작
: English
Language
Enter
75%
50%
▶
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
5. З’явиться Wireless ID.
Return
: Manual
: 20 sec
Adjust
Enter
ПРИМІТКА
Wireless ID підтримується лише моніторами серії 7.
• 75%: Служить для скорочення енергоспоживання виробу до 75%.
• 50%: Служить для скорочення енергоспоживання виробу до 50%.
• Off: Вимкніть Eco Saving.
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
64
Настройка та скидання
Menu Transparency
Language
Регулювання рівня прозорості вікон меню.
Встановлення мови меню.
ПРИМІТКА
Регулювання Menu Transparency
• Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.
• Його не буде застосовано до інших функцій ПК.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до Menu Transparency за допомогою кнопок [
[
].
]. Далі натисніть кнопку
1. Натисніть [m] на виробі.
]. Далі натисніть кнопку
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
З’явиться екран, зображений нижче.
3. Перейдіть до меню Language за допомогою кнопок [
SETUP&RESET
Eco Saving
: Off
Menu Transparency
: 동작
Off
On
: 한국어
HUB
Auto Source
: Manual
Eco Saving
:
Display Time
: 20 sec
Menu Transparency
:
Language
:
Adjust
Enter
PC/AV Mode
Auto Source
Display Time
4. За допомогою кнопки [
]. Далі натисніть кнопку [
].
SETUP&RESET
▶
PC/AV Mode
Return
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
▶
HUB
Language
Регулювання Language
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
Return
:
:
Deutsch
English
Español
Français
해제
Italiano
Magyar
동작
Polski
한국어
Português
Русский
Svenska
Türkçe
수동
日本語
한국어
20
초
汉语
Move
Enter
5. Буде застосовано вибраний параметр.
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
65
Настройка та скидання
PC/AV Mode
Auto Source
Встановіть для пункту PC/AV Mode значення AV. Розмір зображення на екрані буде
збільшено. Цей параметр корисний під час перегляду фільму.
Увімкніть/вимкніть режим Auto Source, який автоматично виявляє джерело вхідного
сигналу.
ПРИМІТКА
Настроювання Auto Source
PC/AV Mode є доступним лише в режимі HDMI.
1. Натисніть [m] на виробі.
Настроювання PC/AV Mode
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню PC/AV Mode за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню Auto Source за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
].
З’явиться екран, зображений нижче.
].
SETUP&RESET
З’явиться екран, зображений нижче.
▶
HUB
PC/AV Mode
Eco Saving
: Off
Menu Transparency
: On
Language
: English
▶
PC/AV Mode
: PC
AV
HDMI
]. Далі натисніть кнопку
Auto Source
Display Time
Return
: 수동
Auto
Manual
: 20
초
Adjust
Enter
• Auto: Автоматичне виявлення джерела вхідного сигналу.
Return
Adjust
• Manual: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.
Enter
4. За допомогою кнопки [
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
5. Буде застосовано вибраний параметр.
66
Настройка та скидання
Display Time
Key Repeat Time
Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не використовувалось
протягом визначеного часу.
Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.
У Display Time можна вказати час, після якого екранне меню буде автоматично
приховано.
Настроювання Key Repeat Time
1. Натисніть [m] на виробі.
Настроювання Display Time
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню Display Time за допомогою кнопок [
3. Перейдіть до меню Key Repeat Time за допомогою кнопок [
[
].
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку
З’явиться екран, зображений нижче.
]. Далі натисніть кнопку [
].
SETUP&RESET
З’явиться екран, зображений нижче.
Key Repeat Time
Off Timer On/Off
SETUP&RESET
Off Timer Setting
: Acceleration
1 sec
: 2 sec
: No Repeat
Reset
▶
HUB
Eco Saving
: Off
Menu Transparency
: On
Language
: English
PC/AV Mode
5 sec
10 sec
: 수동
20 sec
: 20
200초sec
Auto Source
Display Time
Return
Adjust
Return
4. За допомогою кнопки [
]. Далі натисніть кнопку [
Enter
• Доступні варіанти: Acceleration, 1 sec та 2 sec. Якщо вибрано значення No Repeat, то після
натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
Enter
• 5 sec — 10 sec — 20 sec — 200 sec
4. Виберіть бажаний варіант за допомогою кнопок [
Adjust
].
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
5. Буде застосовано вибраний параметр.
67
Настройка та скидання
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.
Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде
автоматично вимкнено через вказану кількість годин.
Настроювання Off Timer On/Off
ПРИМІТКА
Доступно лише тоді, коли для параметрів Off Timer On/Off установлено значення On.
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до меню Off Timer On/Off за допомогою кнопок [
кнопку [
].
]. Далі натисніть кнопку
1. Натисніть [m] на виробі.
]. Далі натисніть
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
З’явиться екран, зображений нижче.
3. Перейдіть до меню Off Timer Setting за допомогою кнопок [
кнопку [
].
SETUP&RESET
Key Repeat Time
: Acceleration
Off Timer On/Off
: Off
On
Off Timer Setting
Настроювання Off Timer Setting
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть
З’явиться екран, зображений нижче.
Reset
SETUP&RESET
Return
Adjust
Enter
Key Repeat Time
: Acceleration
Off Timer On/Off
: On
Off Timer Setting
: 동작
4h
Reset
• Off: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься
автоматично.
• On: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься
автоматично.
4. За допомогою кнопки [
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
5. Буде застосовано вибраний параметр.
Return
].
4. Налаштуйте кнопки Off Timer Setting [
Adjust
Enter
].
ПРИМІТКА
У виробах для європейського ринку параметр Off Timer On/Off визначений таким чином, що він
буде активуватися через 4 години після подачі живлення на виріб. Таке налаштування відповідає
нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до
пункту MENU
SETUP&RESET та виберіть значення для параметра Off Timer On/Off Off.
→
68
Настройка та скидання
Reset
Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за
промовчанням.
Поновлення налаштувань за
замовчуванням (Reset)
1. Натисніть [m] на виробі.
2. Перейдіть до меню SETUP&RESET за допомогою кнопок [
[
].
3. Перейдіть до пункту Reset за допомогою кнопок [
]. Далі натисніть кнопку
]. Далі натисніть кнопку [
].
З’явиться екран, зображений нижче.
Reset all settings?
Yes
Return
4. За допомогою кнопки [
No
Adjust
Enter
] перейдіть до потрібного параметра, тоді натисніть [
].
5. Буде застосовано вибраний параметр.
69
Частина. 10
Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
INFORMATION
Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної
здатності.
Перегляд інформації (INFORMATION)
1. Натисніть [m] на виробі.
Налаштування Brightness та
Contrast на Початковому екрані
Відрегулюйте налаштування Brightness або Contrast за допомогою кнопки [
початковому екрані, на якому недоступно екранне меню.
1. Натисніть кнопку [
зображений нижче.
2. Перейдіть до меню INFORMATION за допомогою кнопок [
]. Відображаються
поточні джерело вхідного сигналу, частота та роздільна здатність.
] на
], коли відображається початковий екран. З’явиться екран,
Brightness
:
100
Contrast
:
75
Exit
Adjust
Enter
PICTURE
USB
67.5kHz 60Hz PP
1920 x 1080
COLOR
SIZE&POSITION
Optimum Mode
1920 x 1080 60Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
Exit
2. Натисніть кнопку [
Contrast.
], щоб переключатися між налаштуваннями Brightness та
3. Відрегулюйте Brightness або Contrast за допомогою кнопки [
Move
].
Enter
70
Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
Налаштування Volume на
початковому екрані
Налаштування HUB на початковому
екрані
Відрегулюйте налаштування Volume за допомогою кнопки [
на якому недоступно екранне меню.
Натисніть кнопку [
вікно меню HUB.
1. Натисніть кнопку [
зображений нижче.
] на початковому екрані,
], коли відображається початковий екран. З’явиться екран,
1. Натисніть кнопку [
] на підставці, коли екранне меню недоступне. Відобразиться
], коли відображається початковий екран.
Ви можете змінити налаштування Auto Wireless Detection, USB Super Charging та Select
Source, або переглянути ідентифікатор Wireless ID.
Volume
Exit
:
100
Adjust
2. Налаштуйте параметри на власний розсуд за допомогою кнопок [
].
Enter
ПРИМІТКА
2. Відрегулюйте Volume за допомогою кнопок [
].
ПРИМІТКА
• Детальніше про використання функції HUB читайте в розділі «HUB».
• Функції Auto Wireless Detection та Wireless ID підтримуються лише моніторами серії 7.
Функція гучномовця є доступною лише на моніторах серії 7. Щоб прослухати звук на моніторах серії 5,
необхідно підключити пристрій виведення звуку (навушники тощо).
71
Частина. 11
Вказівки щодо усунення несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням
до сервісного центру Samsung
Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з
викладеними далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до
центру обслуговування Samsung.
Перевірка роздільної здатності і частоти
Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. розділ «Таблиця
стандартних режимів сигналу»), протягом короткого часу на екрані відображуватиметься
повідомлення «Not Optimum Mode».
Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Перевірка виробу
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним
чином підключено до ПК, необхідно виконати самотестування.
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
Екран вмикається і
вимикається.
РІШЕННЯ
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й
ПК та надійність фіксації з'єднувачів.
1. Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
2. Від'єднайте кабель від виробу.
Проблема з екраном
3. Увімкнення виробу.
4. Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення Check Signal Cable.
ПРИМІТКА
Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп’ютера, відеоконтролер і
кабель.
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
Індикатор живлення
не світиться. Екран не
вмикається.
РІШЕННЯ
Упевніться, що під’єднано кабель живлення.
72
Вказівки щодо усунення несправностей
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
РІШЕННЯ
З'являється
повідомлення Check
Signal Cable.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу.
На екран виводиться
повідомлення «Not
Optimum Mode».
Це повідомлення відкривається, якщо сигнал із графічної
плати перевищує максимальну роздільну здатність або
частоту для виробу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Встановіть максимальну роздільну здатність і частоту
відповідно до робочих характеристик виробу згідно з
таблицею стандартних режимів сигналу.
Зображення на екрані
спотворене.
Перевірте під’єднання кабелю до виробу.
Зображення не чітке.
Зображення розмите.
Приберіть додаткове обладнання (відеокабель і т. ін.) і
спробуйте ще раз.
На екрані з’являються
фантомні зображення.
На екрані немає
зображення та
індикатор живлення
миготить кожні 0,5-1
секунду.
Упевніться, що роздільна здатність і частота комп’ютера
та графічної карти встановлені в межах, які підтримуються
виробом. Тоді в разі потреби змініть налаштування екрана,
використовуючи додаткову інформацію в меню виробу.
Зображення надто
яскраве. Зображення
надто темне.
Відрегулюйте налаштування Brightness.
Колір екрана
неправильний.
Відрегулюйте налаштування COLOR.
Кольори на екрані
спотворені або мають
тіні.
Відрегулюйте налаштування COLOR.
Білий колір насправді
не білий.
Відрегулюйте налаштування COLOR.
РІШЕННЯ
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть
мишею, щоб відновити зображення.
Проблеми з аудіо
* Вбудований гучномовець є тільки на моніторах серії 7.
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
Звук відсутній.
Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих
межах.
Зображення тремтить.
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
РІШЕННЯ
Перевірте підключення стереокабелю або відрегулюйте
гучність.
Перевірте, чи пристрій-джерело, підключений до виробу,
ввімкнено.
Гучність надто низька.
Налаштування гучності.
Якщо гучність все ще низька після встановлення
максимального рівня, відрегулюйте гучність за допомогою
звукової карти комп’ютера чи програмного забезпечення.
73
Вказівки щодо усунення несправностей
Інші проблеми
Екран пустий, хоча Wireless Connection активовано.
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
Стійка випромінює
тепло. Чому це
відбувається? Це
значить, що виріб
пошкоджено?
РІШЕННЯ
Верхня частину стійки може стати трохи гарячою при
кімнатній температурі. Причиною цього є те, що тепло
всередині стійки випромінюється природнім шляхом.
Інтенсивність випромінюваного тепла може залежати від
того, чи кімната закрита, чи відкрита, та від температури
навколишнього середовища. Це не вказує на ушкодження.
Можна без вагань використовувати виріб.
2. Перевірте підключення адаптера
безпровідного підключення.
Запустіть Wireless Connection
Manager. Після цього натисніть
комбінацію гарячих клавіш (Ctrl+P+Q);
знизу зліва має відобразитися Host
Enabled.
3. Перевірте підключення виробу.
Запустіть Wireless Connection
Manager, щоб перевірити, чи
знаходиться виріб у списку моніторів.
Якщо це так, виберіть команду
Підключити та перевірте, чи відбулось
підключення.
4. Перевірте драйвер та статус
оновлення
Якщо Wireless Connection не працює
належним чином, оновіть драйвер до
найновішої версії, завантаживши його з
сайту www.samsung.com.
Рекомендовано використовувати виріб у місці, в якому
добре вентилюється задня частина стійки монітора.
Вказівки щодо усунення несправностей
Екран Wireless Connection — лише для
моніторів серії 7
Переконайтеся, що адаптер належним
чином підключений.
Екран USB
Екран пустий, хоча Wireless Connection активовано.
Ознаки: Wireless Connection не робить, хоча виріб увімкнено.
1. Натисніть кнопку [ ] на корпусі
виробу для перевірки джерела
вхідного сигналу.
Натисніть кнопку [ ], щоб впевнитись,
що в якості джерела вхідного сигналу
вибрано Wireless Connection.
Якщо в якості джерела сигналу вибрано
не Wireless Connection, натисніть кнопку
[ ] і налаштуйте джерело вхідного
сигналу.
Екран USB не відображається.
Ознаки: Екран порожній, хоча живлення увімкнене і кабелі підключені.
1. Натисніть кнопку [ ] на корпусі
виробу для перевірки джерела
вхідного сигналу.
Натисніть кнопку [ ], щоб впевнитись,
що в якості джерела вхідного сигналу
вибрано USB.
Якщо в якості джерела сигналу
встановлено не USB, натисніть кнопку
[ ] для зміни джерела.
2. Перевірте підключення кабелю.
Перевірте правильність підключення
кабелю USB до виробу та ПК.
74
Вказівки щодо усунення несправностей
Mobile Control та MHL
Чи потрібно вмикати ПК для
використання Mobile Control?
Чи потрібно для використання функції
MHL включати ПК?
Які види мобільних пристроїв сумісні з
Mobile Control?
Функція Mobile Control дозволяє
забезпечувати спільний доступ до
клавіатури, миші та файлів для ПК та
мобільного пристрою. Використання
Mobile Control неможливе, якщо ПК
вимкнено.
Функція MHL працює незалежно від
з’єднання із ПК. Немає потреби включати
ПК.
Більшість пристроїв з функцією головного
пристрою сумісні з Mobile Control. До
сумісних пристроїв відносяться ПК, що
підтримують операційні системи Windows,
а також Samsung Galaxy S2 та новіші
моделі.
Для того щоб з’ясувати, чи підтримує ваш
пристрій функцію головного пристрою,
зверніться до виробника.
ПРИМІТКА
• Mobile Control підтримує функцію
клавіатури та миші для мобільних пристроїв,
дозволяючи виробу взаємодіяти з
підключеним мобільним пристроєм.
• Для деяких мобільних пристроїв може бути
доступною лише одна з багатьох функцій
Mobile Control (наприклад, функція
клавіатури). Для того щоб з’ясувати, чи
підтримує ваш пристрій функції клавіатури
та миші, зверніться до виробника.
• Mobile Control підтримує тільки мобільні
пристрої з функцією USB головного
пристрою. Підтримка цієї функції залежить
від характеристик мобільного пристрою.
• Підтримується Galaxy S2. Продукти Galaxy,
розроблені компанією Sprint (Сполучені
Штати) і AT&T (Сполучені Штати), не
підтримуються, оскільки в них недоступна
функція USB головного пристрою.
75
Вказівки щодо усунення несправностей
Чи можу я при користуванні Mobile
Control використовувати стандартний
кабель USB замість кабелю, що
постачається в комплекті?
Mobile Control активує функцію
головного пристрою для мобільного
пристрою, та забезпечує спільний
доступ пристроїв до даних. Для того
щоб використовувати Mobile Control
належним чином, необхідно підключати
мобільний пристрій до порту MOBILE
за допомогою наданого кабелю для
мобільних пристроїв.
Запитання та відповіді
ЗАПИТАННЯ
ВІДПОВІДЬ
Як змінити частоту?
Встановіть частоту на графічній карті.
→
При використанні стандартного кабелю
USB функція Mobile Control буде
недоступною.
Чи можу я одночасно використовувати
MHL та Mobile Control?
→
• Windows XP: Виберіть Панель керування
Оформлення й
теми
Екран
Параметри
Додаткові
Монітор
і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри
монітора.
→
→
→
→
• Windows ME/2000: Перейдіть до пункту Панель керування
Відображення
Настройки
Додатково
Монітор і
налаштуйте параметр Частота оновлення в меню Настройки
монітора.
→
Через особливості конструкції мобільних
пристроїв порт мікро-USB не може
передавати дані USB та сигнал MHL
одночасно.
→
→
→
→
• Windows Vista: Перейдіть до пункту Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри дисплея
Додаткові настройки
Монітор і
налаштуйте параметр Частота оновлення в меню Настройки
монітора.
→
→
→
→
• Windows 7: Виберіть Панель керування
Оформлення й
персоналізація
Екран
Роздільна здатність екрана
Додаткові
Монітор і змініть Частота оновлення
екрана у розділі Параметри монітора.
→
→
→
Як змінити роздільну
здатність?
→
• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Настройки.
• Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте
вікно Панель керування
Дисплей
Настройки.
• Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри дисплея.
• Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
76
Вказівки щодо усунення несправностей
ЗАПИТАННЯ
ВІДПОВІДЬ
Як встановити режим
енергозбереження?
• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
→
→
→
• Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити
у вікні Панель керування
Дисплей
Параметри
заставки або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
→
→
• Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у
вікні Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки або в
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
→
→
→
• Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки або в
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
→
→
→
ПРИМІТКА
Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК
або графічної плати.
77
Частина. 12
Технічні характеристики
Загальні налаштування
Панель
Синхронізація
C24B750X
C27B750X
Розмір
24 дюймів
(61 см)
24 дюймів
(61 см)
27 дюймів
(68 см)
Область
зображення
531,36 мм (Г)
x 298,89 мм (В)
531,36 мм (Г)
x 298,89 мм (В)
597,6 мм (Г) x
336,15 мм (В)
Крок піксела
0,27675 мм (Г)
x 0,27675 мм (В)
0,27675 мм (Г)
x 0,27675 мм (В)
0,31125 мм (Г) x
0,31125 мм (В)
Горизонтальна
частота
30-81 кГц
Вертикальна
частота
49-75 Гц
Колір дисплея
Роздільна
здатність
Джерело живлення
C24B550U
Модель
16,7M (RGB 8-bit)
Оптимальна
роздільна
здатність
1920 x 1080
Максимальна
роздільна
здатність
1920 x 1080
Максимальна частота піксельної
синхронізації
Цей виріб живиться від мережі 100-240 В. Дивіться
наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у
різних країнах.
Сторона
Мобільне підключення (20p), 3.0 USB типу А
(доступний режим швидкої зарядки), 3.0 USB типу А,
2.0 USB типу А, вихід під навушники.
Вид ззаду
Гніздо для підключення джерела постійного струму,
USB 3.0 типу В, гніздо для підключення локальної
мережі, HDMI
Роз’єми
Роздільна здатність входу HDMI
1920 x 1080
Розміри (Ш х В х Г) / Вага
572,8 x 427,3 x
232,9 мм / 4,1
кг
Експлуатація
Характеристики
середовища
Зберігання
Точки на панелі (піксели)
165 МГц (цифровий, USB)
572,8 x 427,3 x
232,9 мм / 4,1
кг
646,7 x 472,3 x
232,9 мм / 5,0
кг
Температура : 10 ˚C ~ 50 ˚C (50 ˚F ~ 122 ˚F)
Вологість: 10% – 90% без конденсації
Температура : -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~ 113 ˚F)
Вологість: 5 % – 90 % без конденсації
Через технологічні особливості виробництва РК
панелі приблизно один із мільйона пікселів може
бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно.
Це не впливає на якість роботи пристрою.
78
Технічні характеристики
Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з
метою покращення ефективності роботи виробу.
Режим енергозбереження
Це цифровий пристрій класу В
Безпровідний приймач/передавач —
тільки для серії 7
Згадане нижче безпровідне обладнання може спричиняти перешкоди та не повинно
використовуватися для послуг, де під загрозою опиняється особиста безпека.
Ім’я пристрою (моделі)
UWB/пристрій невизначеного призначення (пристрій, що
використовує технологію UWB), (CY-WDCA7UT)
Номер дозволу
SEC-CRM-SEC-CY-WDCA7UT
Дозвіл надано
Samsung Electronics Co., Ltd.
Виробник
Samsung Electronics Co., Ltd.
Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран
і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не використовується певний період
часу, з метою зменшення споживання енергії У режимі енергозбереження живлення не
вимикається. Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або
ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК,
що підтримує функцію енергозбереження.
РЕЖИМ
РЕЖИМ
НОРМАЛЬНОЇ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
РОБОТИ
(РЕЖИМ HDMI)
Індикатор живлення
СПОЖИВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
РЕЖИМ
ЗАОЩАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
ЖИВЛЕННЯ ВИМКНЕНЕ
(КНОПКА ЖИВЛЕННЯ)
Увімк.
Миготить
Вимк.
C24B550U
38,0 Вт
Менше 0,8 Вт
Менше 0,3 Вт
C24B750X
38,0 Вт
Менше 0,8 Вт
Менше 0,3 Вт
C27B750X
40,0 Вт
Менше 0,7 Вт
Менше 0,3 Вт
Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи
налаштувань.
Щоб зменшити енергоспоживання до 0 ват, вимкніть перемикач живлення на задній
панелі виробу або від'єднайте шнур живлення. Якщо виріб не використовуватиметься
протягом тривалого часу, обов'язково від'єднайте шнур живлення. Для зменшення
споживання енергії до 0 Вт, коли перемикач живлення недоступний, від’єднуйте
кабель живлення.
79
Технічні характеристики
Попередньо встановлені режими
синхронізації
Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен
розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов’язано з технічними
особливостями виробництва панелі. Тому якість зображення може погіршитись,
якщо буде вибрано роздільну здатність, що відрізняється від зазначеної. Щоб цього
не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до
розміру екрана виробу.
Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування
екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить
до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься.
У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника
користувача графічної карти.
ГОРИЗОНТАЛЬНА
ВЕРТИКАЛЬНА
ТАКТОВА
ПОЛЯРНІСТЬ
ЧАСТОТА
ЧАСТОТА
ЧАСТОТА
СИНХРОНІЗАЦІЇ
(КГЦ)
(ГЦ)
(МГЦ)
(Г/В)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
VESA, 1680 x 1050
65,290
VESA, 1920 x 1080
67,500
РОЗДІЛЬНА
ЗДАТНІСТЬ
Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається
«горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень
горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах
(кГц).
Вертикальна частота
Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати
реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної
розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у Гц.
Технічні характеристики адаптера,
що під’єднується до ПК — тільки
для серії 7
Стандарт
UWB (Ultra Wide Band — ультра-широкосмуговий)
Інтерфейс хосту
Внутрішній інтерфейс USB 2.0
Діапазон частоти
3,1 ГГц – 10,6 ГГц (Працює при 3,16 ГГц – 8,97 ГГц, BG1, BG2,
BG6)
Безпека
AES128
Швидкість передачі
даних
від 53,3 до 480 (Мбіт/сек)
Чутливість/вихідна
потужність
Передається сигнал PSD -41,3 дБм/МГц (обмеження: -41,3 дБм/
МГц)
-/+
Споживання
електроенергії
1,18 В (звичайне), отримання пакета довжиною 4095, TFC1,
Band Group 3, 480 Мбіт/сек.
162,000
+/+
Підтримувані моделі
C24B750X / C27B750X
59,954
146,250
-/+
Розміри
7 мм x 19 мм x 24,5 мм
60,000
148,500
+/+
80
Частина. 13
Додаток
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому
світу
CHILE
COLOMBIA
800-SAMSUNG(726-7864)
From mobile 02-482 82 00
01-8000112112
Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром
Samsung
COSTA RICA
0-800-507-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
4004-0000
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
http://www.samsung.com/latin
ARGENTINE
0800-124-421
http://www.samsung.com/latin_en
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/ca_fr
LATIN AMERICA
BRAZIL
(Spanish)
(English)
(English)
(French)
http://www.samsung.com/latin_en
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/ca
1-800-SAMSUNG (726-7864)
(Spanish)
(English)
NORTH AMERICA
CANADA
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin
ПРИМІТКА
U.S.A
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
http://www.samsung.com
81
Додаток
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
EUROPE
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
http://www.samsung.com
min)
BELGIUM
02-201-24-18
(English)
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
800-27919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
(Spanish)
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
(English)
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and http://www.samsung.com
land line
http://www.samsung.com/latin
800-SAMSUNG (800-726786)
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(Spanish)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská
394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
http://www.samsung.com
dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
82
Додаток
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
http://www.samsung.com
0,10/Min)
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ua
UKRAINE
0-800-502-000
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
83
Додаток
MIDDLE EAST
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae
BAHRAIN
8000-4726
(852) 3698 4698
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
(English)
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for
PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for
Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for
Globe
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
INDIA
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
http://www.samsung.com/hk
HONG KONG
(English)
JORDAN
800-22273
065777444
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae
KUWAIT
183-2255
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
http://www.samsung.com/ae
SAUDI ARABIA
9200-21230
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
84
Додаток
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
GHANA
8000 0077
0800-10077
0302-200077
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
ПРИМІТКА
http://www.samsung.com
У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з
технічної підтримки у наведених нижче випадках.
http://www.samsung.com
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
• Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до
іншого приміщення.
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту
іншого виробника.
• Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто
налаштовує опції без демонтажу виробу.
• Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний
сигнал і т. п.)
• Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після
першого встановлення придбаного виробу.
• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або
програм іншого виробника.
• Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та
налаштувати роботу виробу.
• Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх
речовин.
• Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на
дому або через Інтернет.
85
Додаток
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з
боку клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:
Правила утилізації
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
• виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
• використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що
продаються окремо;
також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура,
• ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання
послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а
USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення
терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров’ю
• здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від
• використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим
електричним з'єднанням;
повторне використання матеріальних ресурсів.
• недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або
до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи
Інші умови
нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
• Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха (удару блискавки, пожежі,
землетрусу, повені тощо).
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та
• Якщо повністю використані споживчі компоненти (батарея, тонер, флуоресцентні
лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
утилізувати окремо від інших промислових відходів.
ПРИМІТКА
Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може
стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником
користувача.
перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно
Правила утилізації акумуляторів виробу
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що
акумулятор цього виробу не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям
після завершення терміну експлуатації. Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають,
що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує
контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної
утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або
довкіллю.
Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте
акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку
представникам місцевої системи повернення акумуляторів.
86
Додаток
Термінологія
OSD (екранне меню)
Екранне меню забезпечує налаштування параметрів монітора з метою оптимізації якості
зображення. Воно забезпечує можливість зміни яскравості, відтінку, розміру та багатьох
інших параметрів екрана за допомогою пунктів меню, які відображуються на екрані.
Концентратор
HUB (концентратор) – це пристрій, що є спільною точкою підключення для кількох
пристроїв, з'єднаних через мережу. Він використовується для з'єднання кількох ПК,
відеопристроїв, офісних приладів та (або) мереж LAN в одну мережу.
Безпровідне підключення — тільки для
серії 7
Ключем називається пристрій, який приєднується до порту введення-виведення на
ПК. Він містить код безпеки або ідентифікаційний номер, тому лише користувач, який
підключає адаптер до свого комп’ютера, може отримати доступ до конкретної прикладної
програми. Адаптер безпровідного підключення містить дані, потрібні для роботи
безпровідного підключення. Коли потрібне безпровідне підключення, адаптер необхідно
під’єднувати до ПК.
Гамма
Меню Gamma (Контрастність) забезпечує регулювання напівтонової шкали, в якій
представлено напівтони, що відображуються на екрані. При регулюванні яскравості
змінюється яскравість всього екрану, а при регулюванні контрастності змінюється лише
середня яскравість.
Напівтонова шкала
Ця шкала означає сукупність рівнів інтенсивності кольору, що відображують варіації
зміни кольору від темніших ділянок до яскравіших ділянок на екрані. Зміни яскравості
екрана відображуються у змінах чорного та білого кольору, а напівтонова шкала
стосується проміжної зони між чорним та білим. Зміна напівтонової шкали через
налаштування контрастності змінює середню яскравість на екрані.
Швидкість розгорнення
Швидкість розгорнення або частота оновлення означає частоту оновлення зображення
на екрані. Для відтворення зображення з оновленням виконується передача екранних
даних, але для неозброєного ока оновлення є непомітним. Кількість оновлень екрана
за секунду зветься швидкістю розгорнення та вимірюється у Герцах (Гц). Швидкість
розгорнення 60 Гц означає, що зображення на екрані оновлюється 60 разів за секунду.
Швидкість розгорнення екрана залежить від продуктивності графічних плат у ПК та
моніторі.
Горизонтальна частота
Символи або зображення на екрані монітора складаються з великої кількості
точок (пікселів). Пікселі передаються у формі горизонтальних рядків, які потому
упорядковуються по вертикалі, створюючи зображення. Частота рядків вимірюється
в кГц; вона показує, скільки горизонтальних рядків за секунду буде передано і
відображено на екрані монітора. Горизонтальна частота у 85 означає, що горизонтальні
лінії, які утворюють зображення, передаються 85 тисяч разів на секунду. Горизонтальна
частота вказується рівною 85 кГц.
Вертикальна частота
Одне зображення складається з великої кількості горизонтальних рядків. Частота
вертикальної розгортки вимірюється в Гц; вона показує, скільки зображень буде
створено за секунду з цих горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки
60 означає, що зображення передається 60 разів за секунду. Частоту вертикальної
розгортки називають ще «частотою оновлення»; від неї залежить мерехтіння екрану.
87
Додаток
Роздільна здатність
Роздільна здатність — це кількість пікселів по горизонталі та вертикалі, з яких
складається екран. Вона визначає рівень відображення деталей. Більша роздільна
здатність відповідає відображенню більшої кількості інформації на екрані та, крім цього,
підходить для виконання кількох завдань одночасно.
Наприклад, монітор роздільної здатності 1920 x 1080 має 1920 пікселів по горизонталі
(горизонтальна роздільна здатність) і 1080 вертикальних рядків (вертикальна роздільна
здатність).
Plug & Play
Функція оперативного підключення Plug & Play уможливлює автоматичний обмін
інформацією між монітором і ПК, створюючи оптимальне середовище відображення.
Монітор використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug &
Play.
MHL («Mobile High-Definition Link»)
Функція MHL дозволяє переглядати відео та фото (що зберігаються на підключеному
мобільному пристрої, який підтримує MHL) на екрані виробу.
88
Зміст
А
Автопошук джерела
Авторські права
З
66
5
Б
Безпровідний приймач/
передавач
79
Вертикальне положення
60
Використання MHL
42
Використання Mobile Control 36
Використання тримача
мобільного пристрою
41
Вимкнення функції MHL
44
Вказівки щодо усунення
несправностей
72
Встановлення програмного
забезпечення для
використання
Smart Station
21
Загальні налаштування
Запитання та відповіді
Заходи безпеки
Зелений
Зміна налаштувань
Н
78
76
6
57
40
І
ІНФОРМАЦІЯ
70
58
53
62
М
Г
Гамма
58
горизонтального положення60
Е
Екранний час
Елементи, які додаються в
комплекті
Елементи, які продаються
окремо
67
14
14
Меню вертикального
положення
Меню горизонтального
положення
Меню прозорості
Мова
32
71
68
70
71
О
К
Колірний тон
Контрастність
Концентратор
Налаштування IP-адреси
монітора
Налаштування гучності на
початковому екрані
Налаштування таймера
відключення
Налаштування яскравості на
початковому екрані
Настроювання HUB на
початковому екрані
Обов'язкові дії перед
зверненням до сервісного
центру Samsung
72
Очищення
7
П
61
61
65
65
Під’єднання до
відеопристрою
50
Підключення комп’ютера
до монітора Smart Station
(виріб)
25
Підключення пристрою
виведення звуку
50
Підключення та
використання ПК
46
Попередньо встановлені
режими синхронізації
80
Правильне положення
тіла для роботи з виробом12
89
Р
Режим PC/AV
Режим енергозбереження
Різкість
Розмір зображення
Розпакування Smart Station
Щ
66
79
54
59
13
Що таке Mobile Control?
Що таке Smart Station?
35
19
Я
Яскравість
53
С
Синій
57
Скинути
69
Споживання електроенергії 79
Т
Термінологія
87
H
HDMI Black Level
55
M
MAGIC
MHL
51
42
У
Увімкнення/вимкнення
таймера відключення
68
Ч
Час повтору команди
кнопки
Час реакції
Частини пристрою
Червоний
67
54
15
56
90
Download PDF

advertising