Samsung | T24E390EW | Samsung 24'' Full HD monitors E390E ar Built-in-Speakers Посібник користувача

TE390
T22E390EW
T22E390EX
T24E390EW
T24E390EX
LED телевізор
посібник користувача
Дякуємо за придбання цього виробу компанії
Samsung. Для отримання повного спектру
послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.samsung.com/register
Model _____________ Serial No. _____________
Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд і
технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.
Примітка про цифрове телебачення
1. Функції, пов’язані з цифровим телебаченням (DVB), доступні лише в тих країнах/регіонах, де транслюються
наземні цифрові канали DVB-T/T2 (MPEG2 і MPEG4 AVC) або де існує доступ до послуг кабельного
телебачення, сумісних зі стандартом DVB-C (MPEG2 і MPEG4 AAC). Дізнайтеся у місцевого торгового
представника про можливість отримання сигналу DVB-T/T2 або DVB-C.
2. DVB-T/T2 – це стандарт європейського консорціуму DVB для передачі цифрового наземного телевізійного
сигналу; DVB-C – це стандарт для передачі цифрового телевізійного сигналу через кабель. Однак ці
стандарти не включають деякі функції, такі як EPG (електронний довідник програм), VOD (відео за вимогою)
тощо. Такі функції можуть бути не завжди доступними для використання.
3. Хоча цей дисплей відповідає останнім вимогам стандартів DVB-T/T2 і DVB-C (станом на [серпень 2008 р.]),
ми не можемо гарантувати його сумісність із майбутніми функціями цифрового наземного сигналу DVB-T/T2
і цифрового кабельного сигналу DVB-C.
4. Залежно від країни чи регіону, де встановлено дисплей, деякі постачальники послуг кабельного телебачення
можуть впроваджувати додаткову плату за такі послуги, згоду з якою користувач надаватиме, приймаючи
умови і положення щодо постачання цих послуг.
5. Окремі функції цифрового телебачення можуть бути недоступними в деяких країнах або регіонах; не всі
постачальники послуг кабельного телебачення можуть забезпечувати належну якість мовлення DVB-C.
6. Докладніші відомості можна отримати, звернувшись до місцевого центру обслуговування клієнтів компанії
Samsung.
✎✎На якість прийому телевізійного сигналу можуть впливати відмінності типів мовлення в різних
країнах. Дізнайтеся у місцевого уповноваженого торгового представника SAMSUNG або в центрі
обслуговування клієнтів компанії Samsung, чи можна налаштувати телевізор так, щоб покращити його
роботу.
Попередження щодо нерухомого зображення
Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpeg) або нерухомих
елементів (наприклад, логотипу телеканалу, зображення в панорамному форматі або у форматі 4:3, рядка
біржових котувань або новин внизу екрана тощо). Тривале відображення нерухомого зображення може
спричинити появу на світлодіодному екрані фантомних зображень, що впливатиме на якість зображення. Щоб
зменшити ризик виникнення такого ефекту, дотримуйтеся викладених нижче рекомендацій.
•• Уникайте перегляду того самого телевізійного каналу протягом тривалого часу.
•• Завжди намагайтесь відображати будь-яке зображення на весь екран; для оптимального відображення
використовуйте меню налаштування формату зображення виробу.
•• Для досягнення потрібної якості зображення зменште значення яскравості і контрастності до мінімального
рівня; збільшення таких значень може прискорити процес вигоряння.
•• Часто використовуйте спеціальні функції телевізора, які розроблені для зменшення ефекту залишкового
зображення і вигоряння екрана; детальнішу інформацію читайте в електронному посібнику.
Українська - 2
Контент
Початок роботи
yy Використання кнопки INFO (довідник «Зараз і
пізніше»).................................................................. 41
yy Правила техніки безпеки......................................... 4
yy Забезпечення належної вентиляції для виробу.... 11
yy Як користуватися меню Канал.............................. 41
yy Інші функції............................................................. 47
yy Приладдя і кабелі................................................... 12
yy Як користуватися панеллю керування.................. 14
Уподобання
yy Кнопки стандартного пульта дистанційного
керування............................................................... 15
yy Налаштування часу................................................ 50
yy Як користуватися меню......................................... 17
yy Під’єднання кабелю живлення і антени чи
кабельної мережі................................................... 18
yy Економічні рішення................................................ 52
yy Блокування каналів................................................ 53
yy Інші функції............................................................. 54
yy Меню підтримки..................................................... 56
Підключення
yy Під’єднання до аудіовідеопристроїв
(програвачів дисків Blu-ray, DVD тощо)................. 19
yy Під’єднання до аудіопристроїв.............................. 22
yy Під’єднання до комп’ютера................................... 23
yy Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE
(гніздо для перегляду програм)............................. 24
yy Зміна джерела вхідного сигналу........................... 26
Додаткові функції
yy Програма................................................................ 59
yy Відтворення відео.................................................. 61
yy Відтворення фотографій....................................... 63
yy Відтворення музики............................................... 65
yy Anynet+ (HDMI-CEC)............................................... 66
Інша інформація
Основні функції
yy Правильне положення під час користування
виробом.................................................................. 27
yy Зміна попередньо встановленого режиму
зображення............................................................ 28
yy Усунення несправностей....................................... 69
yy Підтримувані формати файлів із субтитрами та
файлів Media Play................................................... 77
yy Функція телетексту аналогових каналів................ 80
yy Налаштування параметрів зображення................ 29
yy Прикріплення настінного кріплення/підставки..... 81
yy Зміна розміру зображення.................................... 30
yy Встановлення на стіні............................................ 83
yy Налаштування зображення на екрані................... 32
yy Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок...... 84
yy Зображення в зображенні (PIP)............................. 33
yy Зберігання та обслуговування............................... 85
yy Зміна параметрів зображення............................... 34
yy Ліцензія................................................................... 86
yy Зміна попередньо налаштованого режиму звуку.. 36
yy Характеристики...................................................... 87
yy Налаштування параметрів звуку........................... 37
yy Покажчик............................................................... 88
yy Програмування каналів......................................... 39
Перевірте символ!
Примітка
Покроковий довідник
Вказує на додаткову інформацію.
Перевірте вказівки щодо того, як відкрити відповідне підменю.
Українська - 3
Початок роботи
Правила техніки безпеки
Позначення, які використовуються для правил техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до
серйозної травми або навіть смерті.
УВАГА
Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до
травми користувача або пошкодження майна.
Не виконуйте.
Необхідно дотримуватись.
УВАГА
Це позначення вказує на високу напругу
всередині виробу. Будь-який контакт із будьякою внутрішньою деталлю виробу може бути
небезпечним.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ
ВІДКРИВАТИ!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ
(АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ. ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ
НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ
МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО КОРИСТУВАЧЕМ. ВСІ РОБОТИ
З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ
КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.
Це позначення вказує, що до виробу додаються
важливі довідкові матеріали, які стосуються його
експлуатації та обслуговування.
Випадки, пов’язані з живленням
✎✎Ілюстрації нижче наведено для довідки і можуть дещо відрізнятися від дійсного вигляду виробу залежно
від моделі і країни.
Попередження
Не використовуйте пошкоджений
кабель живлення, штепсель чи
ненадійно прикріплену розетку.
Не підключайте кілька
електричних пристроїв до однієї
розетки.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не під’єднуйте і не від’єднуйте
кабель живлення мокрими
руками.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до пожежі
внаслідок перегрівання
розетки.
Надійно вставляйте штепсель.
•• Інакше може статися
ураження електричним
струмом.
Підключайте кабель живлення
лише до заземленої розетки
(лише для обладнання класу 1).
!
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
!
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
травмування користувача.
Українська - 4
Уникайте надмірного
перегинання або скручування
кабелю живлення та не ставте
на нього важкі предмети.
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом або пожежі через
пошкоджений кабель
живлення.
Початок роботи
Тримайте кабель живлення і
виріб подалі від обігрівачів.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або пожежі.
Увага
Якщо контакти штепселя
кабелю живлення або розетка
покриті пилом, протріть їх сухою
ганчіркою.
!
Не від’єднуйте кабель живлення
під час роботи виробу.
•• Нехтування цим правилом може
спричинити пошкодження виробу
внаслідок електричного розряду.
Упевніться, що використовуєте
кабель живлення, який наданий
нашою компанією. Крім того, не
використовуйте кабель живлення
інших електричних пристроїв.
!
Від’єднуючи кабель живлення від
розетки, обов’язково тримайте його
за штепсель, а не за сам кабель.
!
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або пожежі.
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною пожежі.
!
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або пожежі.
Під’єднуйте кабель живлення до
легкодоступної розетки.
•• Якщо з виробом виникнуть
проблеми, для повного
вимкнення живлення необхідно
від’єднати кабель живлення.
Якщо вимкнути виріб тільки
кнопкою, живлення не буде
повністю вимкнено.
Випадки, пов’язані зі встановленням
Попередження
Не ставте на виріб запалені
свічки та не кладіть спіралі від
комарів і цигарки.
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
З питань встановлення виробу на
стіні звертайтесь до інженера зі
встановлення або до відповідної
компанії.
!
Не встановлюйте виріб у місцях
із поганою вентиляцією, таких як
книжковий стелаж або закрита
шафа.
•• Нехтування цією вимогою може
призвести до пожежі внаслідок
підвищення температури
всередині виробу.
Не встановлюйте виріб на
ненадійній поверхні, наприклад
нестійкій чи нерівній поличці, або в
місці, де можливі сильні вібрації.
•• Виріб може впасти і зазнати
пошкоджень або травмувати
користувача.
•• Використання виробу в місці
з сильною вібрацією може
призвести до пошкодження виробу
або стати причиною пожежі.
Українська - 5
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
травмування користувача.
•• Використовуйте лише
настінний кронштейн,
передбачений для цієї моделі.
Не дозволяйте дітям бавитись
із пластмасовою упаковкою,
яка використовувалась для
упакування виробу.
•• Якщо діти одягнуть
пластмасову упаковку
на голову, вони можуть
задихнутись.
Встановлюйте виріб так, щоб
уникнути його контакту з пилом,
вологою (сауна), маслом, димом
чи водою (наприклад, краплями
дощу); не встановлюйте виріб
всередині транспортного засобу.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або пожежі.
Початок роботи
Не ставте виріб під прямим
сонячним промінням або біля
предметів, які генерують тепло,
наприклад каміну чи обігрівача.
Не встановлюйте виріб на
невеликій висоті, де діти можуть
легко його дістати.
•• Якщо дитина торкнеться
виробу, він може впасти і
травмувати її.
•• Це може стати причиною
скорочення терміну
експлуатації виробу або
пожежі.
•• Оскільки передня частина
виробу важча, встановлюйте
його на рівній і стійкій
поверхні.
Встановлюйте антену подалі від
високовольтних кабелів.
Під час прокладання загинайте
кабель зовнішньої антени донизу,
щоб всередину не затікала
дощова вода.
•• Якщо дощова вода потрапить
у виріб, це може спричинити
ураження електричним
струмом або пожежу.
!
Увага
!
Пересуваючи виріб, будьте
обережні, щоб він не впав.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до
пошкодження виробу або
травмування користувача.
У випадку встановлення виробу
на консоль або поличку,
слідкуйте, щоб передня частина
виробу не виступала за край
консолі чи полички.
•• Інакше виріб може впасти,
що може призвести до
несправностей у роботі
виробу або травмування
користувача.
SAMSUNG
!
•• Використовуйте стійку шафу
або поличку відповідно до
розміру виробу.
Якщо виріб встановлено у місці,
яке не відповідає нормальним
умовам експлуатації, навколишні
умови можуть суттєво вплинути
на якість роботи виробу. У
такому випадку встановлюйте
виріб тільки попередньо
проконсультувавшись з одним із
наших фахівців з обслуговування.
•• Місця, де присутні
мікроскопічні часточки
пилу, хімічні речовини,
надто висока чи низька
температура, висока
вологість, наприклад в
аеропортах або на станціях,
де виріб безперервно
використовується протягом
тривалого періоду часу,
тощо.
Українська - 6
•• Якщо антена торкнеться або
впаде на високовольтний
кабель, це може спричинити
електричний розряд або
пожежу.
Не ставте виріб на підлогу
екраном донизу.
•• Так можна пошкодити
панель виробу.
Коли ставите виріб, робіть це
обережно.
•• В іншому випадку це може
призвести до пошкодження
виробу або травмування
користувача.
Початок роботи
Випадки, пов’язані з чищенням
Попередження
Перш ніж чистити виріб,
від’єднайте кабель живлення.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
!
Увага
•• Будьте обережними, щоб у
виріб не потрапила вода.
•• В іншому випадку це може
стати причиною пожежі,
ураження електричним
струмом чи пошкодження
виробу.
Не розпилюйте засіб для
чищення безпосередньо на
виріб.
•• Це може спричинити зміну
кольору або викликати появу
тріщин на корпусі виробу, чи
ввести з ладу панель.
!
Під час чищення не розпилюйте
воду безпосередньо на деталі
виробу.
Перш ніж чистити виріб,
від’єднайте кабель живлення
і почистьте виріб спеціальною
ганчіркою.
!
•• Для чищення виробу не
використовуйте хімічні
речовини, такі як віск,
бензол, спирт, розчинники,
засоби від комарів,
ароматизатори, мастила або
миючі засоби.
Це може спричинити
деформацію корпусу або
знищити наклейки.
Оскільки поверхню виробу легко
подряпати, використовуйте
спеціальну ганчірку.
Якщо виріб не вдається
почистити просто ганчіркою,
витріть виріб м’якою вологою
ганчіркою, змоченою у
спеціальному засобі для чищення
моніторів.
•• Якщо у вас немає засобу для
чищення моніторів, перед тим
як чистити виріб, розведіть
інший миючий засіб водою у
співвідношенні 1:10.
Випадки, пов’язані з використанням
Попередження
Оскільки виріб підключено
до високої напруги, ніколи
власноруч не розбирайте, не
ремонтуйте і не модифікуйте
його.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Перед тим як переносити виріб,
вимкніть живлення та від’єднайте
кабель живлення, кабель антени
та всі інші під’єднані до виробу
кабелі.
!
•• Якщо виріб потрібно
закріпити, зверніться у центр
обслуговування.
Українська - 7
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом або пожежі через
пошкоджений кабель
живлення.
Початок роботи
!
Якщо з виробу лунають дивні
звуки, чути запах паленого або
йде дим, негайно від’єднайте
кабель живлення від розетки
і зверніться до центру
обслуговування.
Не дозволяйте дітям виснути на
виробі чи вилазити на нього.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до падіння
виробу і стати причиною
травмування або смерті.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Якщо виріб впав або було
пошкоджено корпус, вимкніть
живлення і від’єднайте кабель
живлення. Зверніться у центр
обслуговування.
Не ставте на виріб іграшки та
солодощі.
•• Якщо дитина повисне на
виробі, намагаючись досягти
такий предмет, то предмет
або виріб можуть впасти і
призвести до травмування чи
навіть смерті.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Під час грози або блискавки
від’єднайте кабель живлення і
за жодних умов не торкайтесь
кабелю антени, оскільки це
небезпечно.
!
Не кидайте нічого на виріб та
оберігайте його від сильних
ударів.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не пересувайте виріб, тягнучи
за кабель живлення або кабель
антени.
У разі витоку газу не торкайтесь
ані виробу, ані кабелю живлення
і негайно провітріть приміщення.
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом, пожежі або
проблем із виробом
внаслідок пошкодження
кабелю.
Не піднімайте та не пересувайте
виріб за допомогою кабелю
живлення або кабелю передачі
сигналу.
•• Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом, пожежі або
проблем із виробом внаслідок
пошкодження кабелю.
Слідкуйте за тим, щоб не
заблокувати вентиляційні отвори
скатертиною або шторами.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до пожежі
внаслідок підвищення
температури всередині
виробу.
GAS
•• Іскра може призвести до
вибуху або пожежі.
•• Під час грози або блискавки
не торкайтеся кабелю
живлення та кабелю антени.
Не використовуйте та не ставте
легкозаймисті речовини або
предмети поблизу виробу.
•• Це може призвести до
вибуху або пожежі.
100
Не вставляйте металеві предмети,
наприклад палички, монети
або шпильки, чи легкозаймисті
предмети у виріб (вентиляційні
отвори, роз’єми тощо).
•• Якщо всередину виробу
потрапить вода чи інша
рідина, вимкніть живлення,
від’єднайте кабель живлення
і зверніться до центру
обслуговування.
•• В іншому випадку це може стати
причиною пожежі, ураження
електричним струмом чи
пошкодження виробу.
Українська - 8
Початок роботи
Не ставте ємності з рідиною,
такі як вази, горщики з квітами,
напої, косметичні засоби чи
медикаменти або металеві
предмети на виріб.
Не тисніть надміру на виріб.
Інакше можна деформувати чи
пошкодити його.
•• Якщо всередину виробу
потрапить вода чи інша
рідина, вимкніть живлення,
від’єднайте кабель живлення
і зверніться до центру
обслуговування.
•• В іншому випадку це може
стати причиною пожежі,
ураження електричним
струмом чи пошкодження
виробу.
Увага
Відтворення нерухомого
зображення впродовж тривалого
часу може спричинити появу
ефекту залишкового зображення
або плям на екрані.
•• Якщо виріб не
використовується впродовж
тривалого часу, встановіть
режим енергозбереження
або екранну заставку із
використанням рухомого
зображення.
Встановіть відповідну роздільну
здатність і частоту для виробу.
!
-_!
•• Нехтування цією порадою
може призвести до
додаткового навантаження
на зір.
Тривалий перегляд виробу на
близькій відстані може призвести
до погіршення зору.
Під час перегляду зображення на
екрані впродовж тривалого часу
важливо давати очам відпочити
(5 хвилин кожної години).
!
Якщо виріб не використовується
впродовж тривалого часу,
наприклад через те, що в
будинку нікого немає, від’єднайте
кабель живлення від розетки.
•• Інакше на ньому може
накопичитись пил і, як
наслідок, через перегрівання
може статися пожежа або
коротке замикання, або це
може призвести до ураження
електричним струмом.
Не перевертайте виріб догори
дном і не пересувайте його,
тримаючи тільки за підставку.
•• Це може спричинити падіння
виробу і, як наслідок,
пошкодження виробу або
травмування користувача.
Не використовуйте зволожувач
або плиту поблизу виробу.
•• Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не торкайтесь виробу, оскільки
в результаті тривалого
використання панель дисплея
нагрівається.
•• Це дозволить зменшити
навантаження на зір.
Тримайте дрібне приладдя у
місцях, недоступних для дітей.
Регулюючи кут нахилу виробу
або висоту підставки, будьте
обережні.
•• Можна притиснути руку або
пальці.
!
•• Якщо виріб нахилити надто
сильно, він може впасти і
призвести до травмування
користувача.
Українська - 9
Початок роботи
Не ставте важкі предмети на
виріб.
•• В іншому випадку це може
призвести до пошкодження
виробу або травмування
користувача.
Слідкуйте за тим, щоб діти
не брали батарею до рота,
коли виймаєте її з пульта
дистанційного керування.
Кладіть батарею поза межами
досяжності дітей.
Використовуючи навушники, не
встановлюйте високий рівень
гучності.
•• Сильний звук може
пошкодити слух.
Замінюючи батарею, вставляйте
її, звертаючи увагу на полярність
(+, -).
!
•• Якщо дитина проковтнула
батарею, негайно зверніться
до лікаря.
Використовуйте лише
рекомендовані батареї. Не
використовуйте нові та старі
батареї одночасно.
•• Це може призвести до
пошкодження батареї
або витоку електроліту
чи спричинити пожежу,
травмування користувача або
забруднення приміщення.
!
•• Інакше можна пошкодити
батарею та інші предмети,
травмуватися або
спричинити пожежу
внаслідок витікання рідини з
батареї.
Батареї (а також акумуляторні
батареї) не можна викидати
з побутовим сміттям; їх слід
належним чином утилізувати.
За утилізацію використаних
чи акумуляторних батарей
відповідальність несе споживач.
•• З питань утилізації
використаних або
акумуляторних батарей
можна звернутись у
найближчий центр переробки
відходів або в магазин,
де продаються батареї та
акумуляторні батареї такого
типу.
Не ставте адаптер на інший адаптер.
Не ставте обігрівачі поблизу адаптера
живлення.
•• Нехтування цією вимогою може
стати причиною пожежі.
•• Нехтування цією вимогою може
стати причиною пожежі.
Зніміть вінілове покриття адаптера,
перш ніж його використовувати.
Оберігайте блок живлення постійного
струму від потрапляння в нього води і
не намочуйте пристрій.
•• Нехтування цією вимогою може
стати причиною пожежі.
•• Можливо ураження електричним
струмом або займання.
•• Не використовуйте виріб просто
неба, де він буде незахищеним
від дощу або снігу.
•• ід час вологого прибирання
приміщення пильнуйте, щоб не
намочити адаптер живлення
постійного струму.
Уникайте контакту адаптера з водою.
•• Це може стати причиною збоїв у
роботі пристрою, призвести до
ураження електричним струмом
або стати причиною пожежі. Не
використовуйте адаптер біля
води або надворі, особливо під
час дощу або снігопаду. Миючи
підлогу, слідкуйте, щоб адаптер
не намок.
Розташуйте адаптер живлення у
добре провітрюваному місці.
!
Українська - 10
Початок роботи
Забезпечення належної вентиляції для виробу
Встановлюючи виріб, залиште відстань принаймні 10 см між виробом та іншими предметами (стінами, стінками
шафок тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи
проблем із виробом внаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.
✎✎Встановлюючи виріб на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються
компанією Samsung Electronics.
•• Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи
травмування користувача через падіння виробу.
Встановлення на підставці.
Встановлення на настінному кріпленні.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Інші попередження
✎✎Залежно від моделі дійсний вигляд виробу може бути дещо іншим, аніж зображено на малюнку.
✎✎Будьте уважні, торкаючись виробу. Деякі частини можуть бути гарячими.
Українська - 11
Початок роботи
Приладдя і кабелі
✎✎Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з виробом. Якщо якогось елемента
бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
✎✎Форма і колір елементів можуть бути дещо іншими залежно від моделі.
✎✎Відкривши коробку, перевірте, чи окремі елементи не застрягли за чи під матеріалами упаковки.
[[[УВАГА] ВСТАВЛЯЙТЕ КАБЕЛЬ НАДІЙНО, ЩОБ ВИКЛЮЧИТИ САМОВІЛЬНЕ ВІД’ЄДНАННЯ
•• Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї
(ААА, 2 шт.)
•• Гарантійний талон / Інструкція з техніки безпеки
(Залежно від моделі)
•• Кабель живлення
•• Компакт-диск із драйверами
Адаптер змінного/постійного струму
Основа підставки
Кріплення підставки
Кабель D-sub
Розкладайте адаптер змінного/постійного струму на столі
чи підлозі. Якщо адаптер змінного/постійного струму
підвісити так, що вхідний роз’єм для кабелю змінного струму
спрямований догори, в адаптер може потрапити вода або
сторонні часточки і призвести до несправностей.
Кабелі (продаються окремо)
Для підключення виробу до антени чи роз’ємів для кабелів і периферійного обладнання (програвача дисків Bluray, DVD тощо) знадобиться один або кілька таких кабелів.
Компонентний
Композитний (аудіовідео)
HDMI-DVI
Стереокабель
Коаксіальний (РЧ)
Для забезпечення найкращого з’єднання використовуйте кабелі, не товстіші за вказані нижче.
•• Максимальна товщина – 14 мм.
Українська - 12
Початок роботи
Встановлення підставки
Українська - 13
Початок роботи
Як користуватися панеллю керування
✎✎Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі. Контролер – це невеликий джойстик,
на кшталт кнопки, ззаду праворуч на телевізорі, що дає змогу управляти телевізором без пульта
дистанційного керування.
Вибір пункту Media Play
Вибір пункту Меню
m
Вибір пункту Джерело
R
P
Поверн.
Вимкнути
Меню функцій
Телеконтролер
Сенсор пульта дистанційного
керування
Увімкнення живлення
Налаштування гучності
Вибір каналу
Використання меню
функцій
Вмикайте телевізор, натискаючи контролер, коли телевізор перебуває у режимі
очікування.
Налаштовуйте гучність, пересуваючи контролер в один або другий бік, коли
живлення увімкнено.
Вибір каналу переміщенням контролера вгору і вниз, коли живлення увімкнено.
Для перегляду та використання меню функцій натисніть і відпустіть контролер,
коли живлення увімкнено. Щоб закрити меню функцій, знову натисніть і відпустіть
контролер.
Вибір МЕNUm
Відкривши меню функцій, виберіть МЕNUm, посунувши контролер вліво. З’явиться
екранне меню. Виберіть параметр, посунувши контролер вправо. Виконуйте додаткові дії
переміщенням контролера праворуч або ліворуч чи вгору або вниз. Щоб змінити параметр,
виберіть його та натисніть контролер.
Вибір MEDIA.P
Відкривши меню функцій, виберіть пункт MEDIA.P переміщенням контролера вгору. З’явиться
головний екран MEDIA.P. Виберіть програму, посунувши, а потім натиснувши контролер.
Вибір SOURCEs
Відкривши меню функцій, відкрийте SOURCEs, посунувши контролер вправо. З’явиться
екран Джерело. Щоб вибрати джерело, посуньте контролер назад або вперед. Виділивши
потрібне джерело, натисніть контролер.
Вимкнути (P)
Відкривши меню функцій, виберіть пункт Вимкнути (P), переміщенням контролера вниз, а тоді
натисніть контролер.
✎✎Щоб закрити екран Меню, MEDIA.P чи Джерело, натисніть та утримуйте контролер понад 1 секунду.
✎✎У разі вибору функції переміщенням контролера вгору/вниз/вліво/вправо не натискайте його. Якщо
контролер спочатку натиснути, використовувати його для переміщення вгору/вниз/вліво/вправо буде
неможливо.
Режим очікування
Після вимкнення виріб переходить у режим очікування і продовжує споживати електроенергію, хоч і в
незначному обсязі. Задля безпеки і з метою зменшення споживання електроенергії не залишайте виріб у режимі
очікування на тривалий час (наприклад, їдучи у відпустку). Найкраще від’єднати кабель живлення від розетки.
Настр.
Після першого ввімкнення телевізора з’являється діалогове вікно початкового налаштування.
Щоб завершити початкове налаштування, зокрема вибрати мову меню, країну, джерело
каналів, виконати пошук каналів тощо, виконуйте вказівки на екрані.
У кожному кроці вибирайте потрібні налаштування або пропускайте крок.
Повернутися до цієї процедури згодом можна в меню Система > Настр..
✎✎PIN-код за замовчуванням: 0-0-0-0.
Українська - 14
P
Початок роботи
Кнопки стандартного пульта дистанційного керування
✎✎Пульт ДК має написи за Брайлем на кнопках живлення, перемикання каналів і регулювання гучності; його
спеціально пристосовано для людей із вадами зору.
Увімкнення і вимкнення виробу.
Відображення та вибір доступного
джерела відеосигналу (стор. 26).
Прямий доступ до каналів.
Повернення до попереднього
каналу.
Тимчасове вимкнення звуку.
Почергове увімкнення телетексту,
вибір режиму двох вікон,
змішаного режиму і вимкнення
телетексту.
Регулювання гучності.
Зміна каналів.
Виклик списку наявних каналів.
(стор. 41).
Можна увійти в меню довідника.
(стор. 42).
Перегляд у режимі Media Play.
Виклик екранного меню.
Швидкий вибір часто
застосовуваних функцій.
Використовуйте цю кнопку для
виконання певної функції.
Переміщення курсору, вибір
пунктів екранного меню і зміна
значень меню виробу.
Відображення інформації на
екрані виробу.
Вихід із меню.
Повернення до попереднього
меню.
PIP: Доступна функція
«зображення в зображенні»
(Picture in Picture – PIP). (стор. 33).
AD/SUBT.: увімкнення і
вимкнення функції звукового
опису. Ця функція доступна не
у всіх регіонах. / Відображення
субтитрів у цифровому режимі.
SPORTS: Активуйте Режим «Спорт»
для встановлення оптимальних
параметрів перегляду спортивних
програм.
एऌऋऎऐए
Користуйтеся цими кнопками
відповідно до вказівок на екрані
виробу.
Використовуйте ці кнопки для
виконання певних функцій.
Українська - 15
Початок роботи
Встановлення батарей (батареї типу AAA)
Упевніться, що дотримано правильної полярності батарей відповідно до позначень у відсіку.
✎✎ПРИМІТКА
•• Встановлюйте батареї так, щоб їхня полярність (+/-) відповідала позначкам усередині відсіку для батарей.
•• Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від виробу.
•• На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його
поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
•• Форма і колір пульта дистанційного керування можуть різнитися залежно від моделі.
Українська - 16
Початок роботи
Як користуватися меню
Меню «Осн.» і «Сервіс» містять функції, що дають змогу контролювати можливості виробу. Наприклад, у меню
«Осн.» можна змінити розмір і параметри зображення, його яскравість, контрастність тощо. Доступні також
функції, які дають змогу контролювати звук виробу, налаштування каналів, споживання електроенергії та низку
інших можливостей. Щоб відкрити головне екранне меню, натисніть кнопку MENUm на пульті ДК. Щоб відкрити
меню «Сервіс», натисніть кнопку TOOLST. Меню інструментів доступне, коли на екрані відображається
піктограма меню TOOLST.
1
2
3
4
5
1Кнопка MENUm: Відображення головного екранного меню.
2Кнопка TOOLST: відображення меню інструментів, коли це можливо.
3Кнопка E та кнопки зі стрілками: використовуйте кнопки зі стрілками для переміщення курсору та
виділення потрібного пункту. Використовуйте кнопку E для вибору пункту чи підтвердження налаштування.
4Кнопка RETURNR: Повернення до попереднього меню.
5Кнопка EXITe: вихід з екранного меню.
Використання головного екранного меню (відображення на екрані)
Можливість доступу до певних функцій залежить від вибраного меню.
1
2
3
4
5
MENUm
6
7
На екрані з’являться пункти головного меню:
Зображ., Звук, Трансляція, Програми, Система, Підтримка.
u/d
Вибирайте головне меню ліворуч на екрані за допомогою кнопок u чи d.
E
Натискайте кнопку E, щоб перейти до підменю.
u/d
Вибирайте потрібне підменю за допомогою кнопки u чи d.
u/d/l/r
Налаштовуйте значення пунктів за допомогою кнопок l, r, u чи d.
Налаштування екранного меню можуть різнитися залежно від вибраного
меню.
E
Натискайте кнопку E, щоб підтвердити вибір.
EXITe
Натискайте кнопку EXITe, щоб вийти з меню.
Українська - 17
Початок роботи
Під’єднання кабелю живлення і антени чи кабельної мережі
ДВЧ/УВЧ-антена
Кабельна мережа
Кабель антени
або
✎✎Під’єднуйте кабель живлення до настінної розетки лише попередньо виконавши усі з’єднання.
✎✎Під’єднуючи виріб до декодера кабельних чи супутникових каналів за допомогою кабелю HDMI,
компонентного чи композитного кабелю, немає потреби під’єднувати антену чи кабель до вхідного роз’єму
для антени.
✎✎Пересуваючи чи повертаючи виріб із під’єднаним кабелем антени, будьте обережні. Інакше можна
відламати роз’єм для антени.
Підключення живлення
✎✎Зображення може відрізнятися залежно від моделі.
Вхід для кабелю живлення
Українська - 18
Підключення
Під’єднання до аудіовідеопристроїв (програвачів дисків Blu-ray, DVD тощо)
Використання кабелю HDMI для з’єднання високої чіткості (до 1080p, цифрові
сигнали високої чіткості)
Для найкращої якості зображення високої чіткості рекомендовано використовувати з’єднання HDMI.
Використовуйте з програвачами DVD, Blu-ray, декодерами каналів кабельного мовлення високої чіткості і
приймачами супутникового мовлення високої чіткості.
Кабель HDMI
✎✎HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
•• Для найкращої якості зображення і звуку підключайте цифрові пристрої до виробу за допомогою кабелю
HDMI.
•• Кабель HDMI підтримує одночасну передачу цифрового відео- та аудіосигналу, тому окремий
аудіокабель не потрібен.
–– Для під’єднання виробу до цифрового пристрою, що не має виходу HDMI, використовуйте кабель
HDMI-DVI та аудіокабель.
•• Якщо до виробу підключено зовнішній пристрій, який використовує ранішу версію HDMI, зображення та
звук можуть не відтворюватися. Якщо виникне така проблема, дізнайтесь у виробника пристрою про
версію HDMI і, якщо вона застаріла, попросіть її оновити.
•• Купуйте тільки сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення на екрані може не відображатись, або
можуть виникати помилки зв’язку.
•• Рекомендовано використовувати базовий високошвидкісний кабель HDMI або кабель HDMI із
підтримкою Ethernet. Зауважте, що цей виріб не підтримує функції Ethernet через HDMI.
Українська - 19
Підключення
Відображення вмісту екранів мобільних пристроїв на дисплеї
На цьому дисплеї можна відтворювати вміст із екранів мобільних пристроїв. За допомогою описаних нижче
функцій можна відтворювати відеофайли, фотографії та музичні файли з мобільних пристроїв безпосередньо на
дисплеї.
Щоб передати вміст екрана мобільного пристрою на дисплей, скористайтеся кабелем MHL.
•• MHL
Цей дисплей підтримує інтерфейс MHL (Mobile High-definition Link) через кабель MHL. За допомогою кабелю
MHL з’єднайте мобільний пристрій із дисплеєм. Проте слід врахувати, що інтерфейс MHL доступний лише
через роз’єм HDMI IN 2 (MHL) та за умови використання мобільного пристрою із підтримкою MHL. Ця
функція доступна лише з мобільними пристроями із сертифікатом MHL. Щоб дізнатися, чи сертифіковано
ваш мобільний пристрій, зверніться на веб-сайт виробника. Крім того, список пристроїв із сертифікатом
MHL можна переглянути на офіційному веб-сайті MHL (http://www.mhlconsortium.org).
•• ВИКОРИСТАННЯ MHL
За допомогою кабелю MHL з’єднайте мобільний пристрій із дисплеєм. Щоб вивести вміст екрана мобільного
пристрою на дисплеї, натисніть кнопку SOURCEs і виберіть роз’єм MHL. Також будуть доступними такі
функції дистанційного керування:
•• † (прокручування назад), … (прокручування вперед), ∂ (відтворення), ∑ (пауза), ∫ (стоп), e (попереднє
меню)
•• Обмеження
Особливості використання MHL:
–– Якщо використовується адаптер HDMI, дисплей розпізнає сигнал як сигнал HDMI і відповідно може
реагувати інакше, аніж у випадку з’єднання за допомогою кабелю MHL-HDMI.
–– Програмне забезпечення має бути оновлене до найновішої версії.
–– Цей виріб офіційно сертифікований MHL. Якщо під користування функцією MHL виникають будь-які
проблеми, користувачі повинні звертатися з цього приводу до виробника пристрою.
–– Технічні характеристики або функціональність деяких мобільних пристроїв можуть бути недостатні для
використання MHL.
–– Оскільки екран дисплею ширший, ніж екрани більшості мобільних пристроїв, якість зображення на
дисплеї може бути нижчою.
Українська - 20
Підключення
Використання компонентного кабелю (сигнали високої чіткості до 1080p) або
аудіовідеокабелю (лише аналогові сигнали 480i)
Використовуйте з програвачами DVD, Blu-ray, декодерами каналів кабельного мовлення, приймачами каналів
супутникового мовлення, відеомагнітофонами.
Відеокабель
Аудіокабель
R
W
R
Y
W
R
B
G
Компонентний кабель
(не додається в комплекті)
Аудіокабель
(не додається в комплекті)
R
Червоний
R
VIDEO OUT
R
W
Y
AUDIO OUT
Пристрій
W
R
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
R-AUDIO-L
B
PB
Білий
G
COMPONENT OUT
PR
W
Y
Пристрій
R
B
G
Червоний Синій Зелений
✎✎Для кращої якості зображення рекомендовано використовувати компонентне з’єднання через
аудіовідеоз’єднання.
✎✎У разі під’єднання відеокабелю до роз’єму COMPONENT / AV IN колір роз’єму COMPONENT / AV IN
[VIDEO] (зелений) не відповідатиме кольору відеокабелю (жовтий).
Використання кабелю Scart
Доступні пристрої: DVD-програвач, відеомагнітофон
EXT
✎✎У режимі Зовн. вихідний відео- та аудіосигнал цифрового телебачення підтримується тільки у форматі
MPEG стандартної чіткості.
Українська - 21
Підключення
Під’єднання до аудіопристроїв
Під’єднання до роз’єму для навушників
Кабель навушників
✎✎Навушники H: навушники можна під’єднати до вихідного роз’єму для навушників на виробі. Якщо
під’єднано навушники, звук із вбудованих гучномовців вимикається.
•• Якщо до виробу підключено навушники, функції звуку може бути обмежено.
•• Рівень гучності навушників і рівень гучності виробу налаштовуються окремо.
•• Роз’єм для навушників підтримує лише 3-контактний роз’єм TRS (наконечник-кільце-гільза).
Українська - 22
Підключення
Під’єднання до комп’ютера
Використання кабелю HDMI, HDMI-DVI або D-sub
✎✎Ваш комп’ютер може не підтримувати з’єднання HDMI.
✎✎Використовуйте гучномовці комп’ютера для виведення звуку.
Кабель D-sub
Стереокабель
Кабель HDMI
Кабель HDMI-DVI
Стереокабель
✎✎ПРИМІТКА
•• Для з’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI слід використовувати роз’єм HDMI IN 1(DVI).
•• Для комп’ютерів з вихідними відеороз’ємами DVI використовуйте кабель HDMI-DVI, щоб з’єднати
вихід DVI на комп’ютері з роз’ємом HDMI IN 1 (DVI) на виробі. Для виведення звуку використовуйте
гучномовці комп’ютера.
Українська - 23
Підключення
Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE (гніздо для перегляду програм)
Використання картки CI або СI+
Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або
CI+.
•• Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів
на екрані з’являтиметься повідомлення «Кодований
сигнал».
•• На екрані протягом 2-3 хвилин відображатиметься така
інформація: номер телефону, ідентифікатор картки CI
або CI+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо
з’явиться повідомлення про помилку, зверніться до
постачальника послуг.
•• Після завершення конфігурації інформації каналу
з’явиться повідомлення про те, що оновлення
завершено. Це означає, що список каналів оновлено.
✎✎ПРИМІТКА
•• Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного телебачення.
•• Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
•• Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
•• Розташування гнізда COMMON INTERFACE може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Картка CI або CI+ не підтримується у деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в
місцевого уповноваженого дилера.
•• У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
•• Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточному налаштуванню джерела сигналу з антени. Інакше
зображення на екрані може бути спотворене чи не відображатися взагалі.
Українська - 24
Підключення
Режими відображення (вхідний сигнал D-Sub і HDMI/DVI)
Оптимальна роздільна здатність екрана комп’ютера для цього виробу становить 1920 x 1080 із частотою 60
Гц. Ми настійливо рекомендуємо встановити для вихідного відеосигналу комп’ютера оптимальну роздільну
здатність. Можна також вибрати одне зі стандартних значень роздільної здатності, вказаних у таблиці
нижче, і виріб автоматично налаштується відповідно до вибраної роздільної здатності. Якщо для вихідного
відеосигналу комп’ютера встановити роздільну здатність, не вказану в таблиці, на екрані виробу може нічого
не відображатися, і увімкнеться лише індикатор живлення. Щоб вирішити цю проблему, налаштуйте роздільну
здатність відповідно до таблиці нижче і даних у довіднику користувача графічної карти.
•• Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів
Режим відображення
Режим
Роздільна здатність
Горизонтальна
частота (кГц)
Вертикальна
частота (Гц)
Частота
піксельної
синхронізації
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
-/+
IBM
720 x 400
70 Гц
31.469
70.087
28.322
VESA DMT
640 x 480
60 Гц
31.469
59.940
25.175
-/-
MAC
640 x 480
67 Гц
35.000
66.667
30.240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72 Гц
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75 Гц
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60 Гц
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72 Гц
48.077
72.188
50.000
+/+
+/+
VESA DMT
800 x 600
75 Гц
46.875
75.000
49.500
MAC
832 x 624
75 Гц
49.726
74.551
57.284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60 Гц
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70 Гц
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75 Гц
60.023
75.029
78.750
+/+
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75 Гц
67.500
75.000
108.000
MAC
1152 x 870
75 Гц
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60 Гц
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60 Гц
49.702
59.810
83.500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60 Гц
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75 Гц
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60 Гц
47.712
59.790
85.500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60 Гц
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA DMT
1600 x 900RB
60 Гц
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60 Гц
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60 Гц
67.500
60.000
148.500
+/+
✎✎Для з’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI слід використовувати роз’єм HDMI IN 1(DVI).
✎✎Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
✎✎Виріб може не працювати належним чином, якщо вибрано нестандартний формат відео.
✎✎Підтримуються роздільний і композитний режими. Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.
✎✎Якщо вимикач живлення відсутній, електроенергія не споживатиметься лише, якщо від’єднано кабель
живлення.
✎✎Функція DPM (керування живленням екрана) не працюватиме, якщо використовується з’єднання HDMI.
✎✎У разі під’єднання кабелю HDMI-DVI до входу HDMI IN 1 (DVI) звук не відтворюється.
Українська - 25
Підключення
Зміна джерела вхідного сигналу
Джерело
Якщо під час перегляду зображення з виробу ви бажаєте подивитися фільм на програвачі дисків DVD або Bluray чи перемкнутися на декодер або приймач каналів супутникового телебачення, слід змінити джерело вхідного
сигналу.
ТВ / Зовн. / ПК / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Компонентний
1. На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SOURCEs. З’явиться екран Джерело.
2. Виберіть потрібне зовнішнє джерело вхідного сигналу.
✎✎Використовується для вибору телевізора або інших зовнішніх джерел сигналу, наприклад
програвача дисків DVD, Blu-ray / декодера каналів кабельного телебачення / приймача
каналів супутникового телебачення, підключених до телевізора.
✎✎Вибрати можна лише ті зовнішні пристрої, які під’єднано до виробу. У списку Джерело під’єднані
джерела вхідного сигналу буде виділено.
✎✎У списку Джерело значення TV, Зовн. та ПК завжди активні.
Правила користування Змін. назву
Функція Змін. назву дає змогу присвоїти джерелу вхідного сигналу назву. Щоб отримати доступ до пункту Змін.
назву, відкрийте меню Сервіс, коли відображається список Джерело. Під пунктом Змін. назву з’являться описані
нижче параметри:
VCR / DVD / Дек. каб ТБ / Дек. суп ТБ / PVR дек. / AV-ресивер / Гра / Відеокамера / ПК / DVI PC / Пристрої DVI
/ ТВ / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: виберіть вхідний роз’єм, тоді виберіть назву пристрою, підключеного до
роз’єму, зі списку, що з’явиться.
✎✎Якщо комп’ютер підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю HDMI, встановіть для
пункту ПК сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
✎✎Якщо комп’ютер підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю DVI, встановіть для пункту
DVI PC сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
✎✎Якщо аудіовідеопристрій підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю HDMI-DVI,
встановіть для пункту Пристрої DVI сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
Інформація
Можна переглянути докладні відомості про канал на телевізорі чи вибраний зовнішній пристрій.
Оновити
Якщо у вікні Джерело не відображаються зовнішні пристрої, відкрийте меню Сервіс, виберіть пункт Оновити,
тоді виконайте пошук підключених пристроїв.
Українська - 26
Основні функції
Правильне положення під час користування виробом
Використовуючи виріб, підтримуйте правильне
положення тіла.
•• Випрямте спину.
см
•• Забезпечте відстань 45-50 см від очей до екрана;
дивіться на екран дещо згори. Поставте екран перед
собою.
•• Встановіть кут нахилу виробу так, щоб світло не
відбивалось від екрана.
•• Кут згину ліктів має становити 90 градусів; кисті рук
мають рівно продовжувати лінію передпліччя.
•• Кут згину ліктів має становити 90 градусів.
•• Відрегулюйте висоту виробу таким чином: коліна
мають бути під кутом понад 90 градусів, а п’ятки
міцно притиснуті до підлоги; руки мають бути нижче
рівня серця.
Українська - 27
Основні функції
Зміна попередньо встановленого режиму зображення
Режим зображення
Меню → Зображ. → Режим зображення
До зображення буде застосовано попередньо встановлені налаштування режимів зображення.
•• Динамічн.
Підходить для яскраво освітленого приміщення.
•• Стандарт.
Підходить для звичайного освітлення.
•• Фільм
підходить для перегляду фільмів у темному приміщенні.
•• Розважити
Налаштування чіткості зображення. Підходить для ігор.
✎✎Цей параметр доступний лише в режимі ПК.
Українська - 28
Основні функції
Налаштування параметрів зображення
Підсвічування
Меню → Зображ. → Підсвічування
Налаштування яскравості зображення шляхом налаштування яскравості окремих пікселів.
Контраст.
Меню → Зображ. → Контраст.
Збільшення або зменшення контрастності між темними і світлими ділянками зображення.
Яскравість
Меню → Зображ. → Яскравість
Регулювання яскравості зображення. Ця функція не настільки ефективна, як функція Підсвічування.
Різкість
Меню → Зображ. → Різкість
Робить контури об’єктів чіткішими або, навпаки, більш розмитими.
Колір
Меню → Зображ. → Колір
Налаштування рівнів насиченості кольору.
Тон (з/ч)
Меню → Зображ. → Тон (з/ч)
Налаштування рівнів тону зеленого та червоного кольорів.
Щоб налаштувати якість зображення, виконайте описані нижче дії.
1. Виберіть параметр, який потрібно налаштувати. Після вибору параметра з’явиться екран із повзунком.
2. За допомогою пульта дистанційного керування встановіть потрібне значення параметра.
✎✎Якщо змінити значення параметра, зображення на екрані буде змінено відповідно.
✎✎Параметри можна налаштовувати та зберігати для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до виробу.
✎✎Зменшення яскравості зображення дозволить зменшити споживання електроенергії.
Час відгуку (Норм. / Швидше / Найшвидший)
Пришвидшення відповіді панелі для забезпечення яскравішого та природнішого відео.
Українська - 29
Основні функції
Зміна розміру зображення
Формат зображ.
Меню → Зображ. → Формат зображ.
За допомогою цієї функції можна змінювати розмір і формат зображення.
•• Формат зображ.
Декодер каналів кабельного телебачення чи приймач каналів супутникового телебачення можуть мати
власні налаштування розміру зображення. Проте, ми наполегливо радимо частіше використовувати режим
16:9.
Автоширина: автоматичне налаштування розміру зображення до співвідношення 16:9.
16:9: встановлення широкого формату зображення 16:9.
Шир. збільш.: збільшення зображення до формату, що перевищує 4:3.
✎✎ Параметр Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d.
Масшт: збільшення широкого зображення формату 16:9 у вертикальному напрямку до розміру екрана.
✎✎ Параметри Масшт або Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d.
4:3: встановлення базового формату зображення 4:3.
✎✎Не встановлюйте для виробу формат 4:3 на тривалий час. Сліди меж цього формату ліворуч,
праворуч, вгорі і внизу екрана можуть призвести до появи залишкових зображень (вигоряння екрана),
на що не поширюється дія гарантії.
За розм. екр.: відображення всього зображення без обтинання для вхідного сигналу HDMI
(720p/1080i/1080p) або компонентного сигналу (1080i / 1080p).
✎✎Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d / l / r.
Корист.: Збільшення або зменшення зображень 16:9 по вертикалі та/або по горизонталі. Збільшене або
зменшене зображення можна переміщати ліворуч, праворуч, вгору і вниз.
ПРИМІТКА
•• Можливості вибору розміру зображення можуть різнитися залежно від джерела вхідного сигналу.
•• Доступні параметри можуть різнитися залежно від вибраного режиму.
•• Якщо підключено комп’ютер, можна налаштувати лише параметри 16:9 і 4:3.
•• Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до виробу.
•• Якщо використовувати режим за розміром екрана із вхідним сигналом HDMI 720p, буде обрізано по 1
лінії вгорі, внизу, ліворуч і праворуч, як у режимі розгортки за межі екрана.
Масштаб і положення: розмір і положення зображення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d / l
/ r.
✎✎Цей пункт доступний лише, якщо для розміру зображення вибрано значення Масшт, Шир. збільш., За
розм. екр. і Корист..
✎✎У режимі «Шир. збільш.» і За розм. екр. можна налаштувати лише положення зображення.
✎✎Скинути: скидання налаштувань Масшт і Положення до заводських значень.
Українська - 30
Основні функції
Щоб використовувати функцію налаштування положення, виберіть пункт Шир. збільш., Масшт або За
розм. екр. і виконайте описані нижче дії.
1. Виберіть пункт Положення.
2. На екрані Положення виберіть пункт Положення, тоді перемістіть зображення у потрібне положення за
допомогою пульта дистанційного керування.
3. Після цього виберіть пункт Положення ще раз, тоді натисніть Закрити.
4. Щоб скинути налаштування положення зображення, натисніть Скинути.
Доступні розміри зображення відповідно до джерела вхідного сигналу:
–– аналогове мовлення, зовнішній сигнал, аудіовідеосигнал: Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3
Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
–– цифрове мовлення (576i/p, 720p): Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3 Автоширина, 16:9, Шир.
збільш., Масшт, 4:3, Корист.
–– цифрове мовлення (1080i, 1080p): Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр. Автоширина,
16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Корист.
–– компонентний сигнал (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3,
Корист.
–– компонентний сигнал (1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр. 16:9, Шир. збільш.,
Масшт, 4:3, За розм. екр., Корист.
–– HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
–– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр. 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За
розм. екр., Корист.
✎✎Можливості вибору розміру зображення можуть різнитися залежно від джерела вхідного сигналу.
✎✎Доступні параметри можуть різнитися залежно від вибраного режиму.
✎✎HD (висока чіткість): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
✎✎Налаштування можна регулювати і зберігати окремо для кожного зовнішнього пристрою, підключеного
до виробу.
•• Розмір екрана 4:3 (16:9 / Шир. збільш. / Масшт / 4:3): цей пункт доступний лише якщо для розміру
зображення вибрано значення «Автоширина». Можна встановити розмір зображення для перегляду –
широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service WSS) або залишити оригінальний розмір. Для кожної
країни Європи є свій розмір зображення.
✎✎Не підтримується в режимах HDMI, Компонентний і HDMI/DVI.
Українська - 31
Основні функції
Налаштування зображення на екрані
Автоналаштування
Меню → Зображ. → Автоналаштування
Автоматичне налаштування частоти, положення зображення і точне налаштування параметрів у режимі ПК.
✎✎Ця функція підтримується лише, коли комп’ютер під’єднано до виробу за допомогою кабелю D-Sub.
Налаштування екрана ПК
Меню → Зображ. → Налаштування екрана ПК
✎✎Підтримується лише у режимі ПК.
•• Необроб. / Тонке: зменшення або усунення шумів зображення. Якщо шумів не вдається позбутися за
допомогою функції точного налаштування, відрегулюйте частоту якомога краще в режимі Необроб. і
повторіть точне налаштування. Знизивши рівень шумів, ще раз відрегулюйте положення зображення за
центром екрана.
•• Положення: за допомогою пульта ДК відрегулюйте положення екрана ПК, якщо воно розташовано не по
центру чи не відповідає екрану виробу.
•• Скид. зображ.: скидання налаштувань зображення до заводських значень.
Використання виробу як монітора для комп’ютера
Введення параметрів відео (на основі Windows 7, 8, 10)
Щоб забезпечити належну роботу виробу як монітора комп’ютера, слід ввести правильні параметри відео.
✎✎Залежно від версії Windows та відеокарти процес налаштування на вашому ПК, мабуть, дещо
відрізнятиметься від описаного нижче.
✎✎Проте, у більшості випадків застосовуватиметься та сама базова інформація (в іншому разі зверніться до
виробника комп’ютера або торгового представника компанії Samsung).
1. Виберіть пункт «Панель керування» у меню пуску Windows.
2. Натисніть «Оформлення й теми» на панелі керування. З’явиться діалогове вікно.
3. Натисніть «Дисплей». З’явиться інше діалогове вікно.
4. Перейдіть до вкладки «Параметри» у діалоговому вікні.
–– У вкладці «Параметри» встановіть правильну роздільну здатність (розмір зображення). Оптимальна
роздільна здатність для цього виробу – 1920 x 1080.
–– Якщо є змога налаштувати вертикальну частоту у діалоговому вікні, правильне значення буде «60» або
«60 Гц». В іншому випадку, просто натисніть «OK» і закрийте діалогове вікно.
Українська - 32
Основні функціїЗображення в зображенні (PIP)
PIP
Меню → Зображ. → PIP
Переглядайте зображення на телевізорі одночасно з двох пристроїв.
•• PIP
Увімкнення чи вимкнення функції PIP.
•• Джерело
Зміна джерела.
•• Антена
Вибирайте значення Ант. чи Кабель.
•• Канал
Вибір каналу для екрана периферійного зображення.
•• Розм. (õ / ä / ã)
Розмір периферійного зображення можна встановити за допомогою трьох режимів.
•• Положення (ã / – / — / œ)
Вибір положення екрана периферійного зображення.
•• Вибір звуку
Можна вибрати відтворення звуку з основного або периферійного зображення.
✎✎У разі вимкнення виробу під час перегляду в режимі PIP налаштування функції PIP скидається до
значення Вимк. Для перегляду в режимі PIP після увімкнення виробу необхідно знову ввімкнути
функцію PIP.
✎✎Під час використання основного екрана для відеоігор або караоке зображення на екрані PIP може
виглядати дещо неприродно.
✎✎Параметри PIP
–– Основне зображення: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
–– Периферійне зображення: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
головний екран
TV
периферійне
зображення
TV
AV
Component
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
SCART
x
x
o
o
o
o
x
AV
x
x
x
o
o
o
x
Component
o
x
x
x
o
o
x
PC
o
o
x
x
o
o
x
HDMI1/DVI
o
o
o
o
x
x
o
HDMI2
o
o
o
o
x
x
o
SCART
x
x
x
x
o
o
x
✎✎O: Доступно / X: Недоступно
Українська - 33
Основні функції
Зміна параметрів зображення
Додаткові параметри
Меню → Зображ. → Додаткові параметри
За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення для створення потрібного
ефекту.
✎✎Налаштування доступні, коли для режиму Режим зображення встановлено значення Стандарт. або Фільм.
✎✎Якщо підключено комп’ютер, змінити можна лише параметри Баланс білого та Гамма.
Додаткові параметри
Динам. контрастність
Вимк
Рівень чорн.
Вимк
Тілесний
Режим «Лише RGB»
Колірний простір
0
Вимк
Місцевий
Баланс білого
Гамма
0
•• Динам. контрастність (Вимк / Низ. / Середній / Висок): налаштування контрастності зображення.
•• Рівень чорн. (Вимк / Темн. / Темніший / Найтемніш): налаштування рівня чорного / глибини зображення.
•• Тілесний: дозволяє підсилити рожевий тон (Тілесний).
•• Режим «Лише RGB» (Вимк / Черв / Зелений / Синій): відображення окремих кольорів (Черв, Зелений та
Синій) для точного налаштування відтінків і насиченості.
•• Колірний простір (Авто / Місцевий): налаштування діапазону доступних кольорів для створення зображення.
•• Баланс білого: Налаштування температури кольору так, що білі об’єкти виглядають білими (а не, наприклад,
злегка рожевими чи жовтими), а загальний колір зображення – природним.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: роблять кольори (червоний, зелений, синій) темнішими.
R-Gain / G-Gain / B-Gain: роблять кольори (червоний, зелений, синій) світлішими.
Скинути: скидання налаштувань Баланс білого до заводських значень.
•• Гамма: налаштування насиченості основних кольорів.
•• Motion Lighting (Вимк / Вмк): зменшення рівня споживання електроенергії завдяки регулюванню яскравості.
Українська - 34
Основні функції
Параметри зображення
Меню → Зображ. → Параметри зображення
За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення відповідно до вибраного
ефекту.
✎✎Якщо підключено комп’ютер, змінити можна лише параметр Відтінок.
Параметри зображення
Відтінок
Стандарт.
Цифрове чітке бачення
Авто
Фільтр шумів MPEG
Авто
Рівень чорного HDMI
Низ.
Режим фільму
Вимк
Чіткий рух LED
Вимк
•• Відтінок (Холод / Стандарт. / Тепл. 1 / Тепл. 2)
✎✎Пункти Тепл. 1 та Тепл. 2 недоступні, коли вибрано режим зображення Динамічн..
✎✎Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до
виробу.
•• Цифрове чітке бачення (Вимк / Низ. / Середній / Висок / Авто / Автовізуалізація): Якщо виріб приймає надто
слабкий сигнал, можна увімкнути функцію Цифрове чітке бачення, щоб знизити рівень шумів і фантомних
зображень на екрані.
✎✎Якщо сигнал слабкий, спробуйте інші можливості, щоб отримати оптимальну якість зображення.
Автовізуалізація: під час зміни аналогових каналів відображає силу сигналу.
✎✎Підтримується лише для аналогових каналів.
✎✎Якщо шкала зелена, отримується найбільш потужний сигнал.
•• Фільтр шумів MPEG (Вимк / Низ. / Середній / Висок / Авто): зниження рівня шумів для забезпечення кращої
якості зображення MPEG.
•• Рівень чорного HDMI (Низ. / Норм.): вибір рівня чорного для налаштування глибини зображення.
✎✎Підтримується лише у режимі HDMI (сигнали RGB).
•• Режим фільму (Вимк / Авто 1 / Авто 2): Виріб можна налаштувати таким чином, що він автоматично
розпізнаватиме відеосигнал із різних джерел і автоматично регулюватиме зображення для отримання
оптимальної якості.
✎✎Підтримується тільки в режимах ТВ, HDMI (1080i), EXT.
✎✎Якщо зображення видається неприродним, встановіть значення Вимк / Авто 1 / Авто 2 у пункті Режим
фільму.підключеного до виробу.
•• Чіткий рух LED: Усуває шуми з динамічних епізодів із великою кількістю рухів для забезпечення чіткішого
зображення.
✎✎У разі відтворення у режимі Чіткий рух LED зображення може відображатися дещо темнішим.
Українська - 35
Основні функції
Вимк. зображ.
Меню → Зображ. → Вимк. зображ.
Вимкнення екрана та відтворення лише аудіо. Щоб увімкнути зображення, натисніть будь-яку кнопку (крім
кнопки живлення і кнопок регулювання гучності) на пульті дистанційного керування.
Скидання зображ.
Меню → Зображ. → Скидання зображ.
Скидання поточного режиму зображення до заводських налаштувань.
Зміна попередньо налаштованого режиму звуку
Режим звуку
Меню → Звук → Режим звуку
До звуку буде застосовано попередньо встановлені налаштування.
•• Стандарт.
Вибір нормального режиму звуку.
•• Музика
Виділення музики над голосом.
•• Фільм
Забезпечення оптимального звуку для перегляду фільмів.
•• Видалити голос
Виділення голосу над музикою.
•• Підсил.
дозволяє підвищити інтенсивність високочастотного звуку для кращого сприйняття звуку людьми з вадами
слуху.
Українська - 36
Основні функції
Налаштування параметрів звуку
Звуковий ефект
Меню → Звук → Звуковий ефект
✎✎Підтримується лише якщо для пункту Режим звуку вибрано Стандарт..
•• DTS TruSurround HD
Відтворення звуку, схожого на звук у кінотеатрі чи концертному залі.
•• DTS TruDialog
Підвищення інтенсивності голосу для забезпечення чіткіших діалогів.
•• Еквалайзер
У режимі Еквалайзер відображається лінійка повзунків. Виберіть повзунок за допомогою кнопок зі
стрілками, тоді змініть значення повзунка. Щоб скинути налаштування параметра Еквалайзер за допомогою
функції Скинути, виберіть пункт Скинути. З’явиться спливне повідомлення із проханням підтвердити
скидання налаштувань, виберіть Так; інакше виберіть Ні. Щоб вийти, виберіть пункт Закрити.
Баланс Л/Ч: регулювання балансу правого та лівого гучномовців.
100 Гц / 300 Гц / 1 кГц / 3 кГц / 10 кГц (регулювання частотного діапазону): налаштування гучності певного
частотного діапазону.
Скинути: скидання налаштувань еквалайзера до заводських значень.
Українська - 37
Основні функції
Параметри динаміків
Меню → Звук → Параметри динаміків
•• Автогучність
Оскільки кожна станція має свої умови мовлення, гучність може різнитися щоразу, коли ви змінюєте канал.
Ця функція автоматично налаштовує гучність каналу, зменшуючи рівень звуку, коли модуляційний сигнал
високий, або підвищуючи рівень звуку, коли модуляційний сигнал низький.
✎✎Щоб використовувати елементи регулювання гучності підключеного пристрою, встановіть для пункту
Автогучність значення Вимк. Зміни регулювання гучності може не бути застосовано для підключеного
пристрою, якщо для пункту Автогучність встановлено значення Норм. або Ніч.
•• Тип установки ТВ
Визначення типу встановлення телевізора. Вибирайте з-поміж параметрів Наст. кріплення і Підставка, щоб
автоматично оптимізувати звук телевізора.
Додаткові параметри
(лише для цифрових каналів)
•• Рівень звуку DTV (MPEG / HE-AAC): зниження невідповідності голосу (один із сигналів, який отримується під
час трансляції цифрового мовлення) до відповідного рівня.
✎✎Відповідно до типу сигналу мовлення пункт MPEG / HE-AAC можна налаштувати від -10 дБ до 0 дБ.
✎✎Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, налаштуйте значення у діапазоні від 0 до -10.
•• Компанія Dolby Digital (Line / RF): зменшення невідповідності між сигналом Dolby Digital і голосом (тобто
MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
✎✎ Вибирайте параметр Line, щоб отримати динамічний звук, або параметр RF, щоб зменшити різницю
між гучними й тихими звуками вночі.
Line: налаштування рівня вихідної гучності для сигналів із потужністю більше або менше -31 дБ (вихідне
значення) на -20 дБ чи -31 дБ.
RF: налаштування рівня вихідної гучності для сигналів потужністю більше або менше -20 дБ (вихідне
значення) на -10 дБ чи -20 дБ.
Скидання звуку
Меню → Звук → Скидання звуку
Скидання усіх налаштувань звуку до заводських значень.
Вибір налаштування Режим звуку t
Якщо встановити пункт Подв. fg, на екрані відобразиться поточний режим звуку.
A2 стерео
NICAM стерео
Тип звуку
Подв. f-g
Моно
Моно
Стерео
Стерео  Моно
Подвійний
Подв. f  Подв. g
Моно
Моно
Стерео
Моно  Стерео
Подвійний
Моно  Подв. f
 Подв. g 
За замовчуванням
Автоматична зміна
Подв. f
Автоматична зміна
Подв. f
✎✎Якщо стереосигнал слабкий, але цей режим все одно вмикається автоматично, перейдіть у режим Моно.
✎✎Вмикається лише у режимі стереозвуку.
✎✎Підтримується лише якщо за джерело вхідного сигналу вибрано ТВ.
Українська - 38
Основні функції
Програмування каналів
Антена
Меню → Трансляція → Антена
Перш ніж виріб запам’ятає доступні канали, слід вибрати джерело сигналу виробу, Ант. (антена) чи Кабель.
Виберіть пункт Ант. або Кабель. Коли виберете джерело сигналу, перейдіть до функції Автоматична настройка.
✎✎Вибір джерела сигналу за допомогою функції Антена також визначає джерело сигналу, на яке
налаштовано виріб. Наприклад, якщо сигнал виробу надходить повітрям, і вибрано пункт Кабель,
відображатимуться лише шуми. Щоб дивитися зображення, слід вибрати пункт Ант..
Автоматична настройка
Меню → Трансляція → Автоматична настройка
Автоматичний пошук і реєстрація усіх каналів, сигнали яких надходять через вхідний роз’єм антени телевізора.
Для початку перейдіть до меню Трансляція та виберіть пункт Автоматична настройка.
Коли з’явиться повідомлення із відповідним запитом, виберіть Пуск. Буде запущено функцію Автоматична
настройка. Процес може тривати до 30 хвилин. Увімкнення функції «Автоматична настройка» за наявного
індексу каналів заміняє попередній індекс.
•• Автоматична настройка
Автоматичний пошук і збереження каналів у пам’яті виробу.
•• Опції пошуку каб. каналів (коли вибрано режим кабельного мовлення) (залежно від країни)
Встановлення додаткових параметрів пошуку, наприклад частоти і швидкості передачі символів, для пошуку
в кабельній мережі.
Країна (область)
Меню → Трансляція → Параметри каналів → Країна (область)
Виберіть країну перебування, щоб виріб міг належним чином автоматично налаштувати канали мовлення.
✎✎З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код.
•• Цифровий канал: дає змогу змінити країну для прийому цифрових каналів.
•• Аналоговий канал: дає змогу змінити країну для прийому аналогових каналів.
Українська - 39
Основні функції
Ручна настройка
Меню → Трансляція → Параметри каналів → Ручна настройка
Пошук каналу вручну і збереження його в пам’яті виробу.
✎✎Якщо канал заблоковано за допомогою функції Блокування каналу, відкриється вікно для введення PINкоду.
✎✎Ця функція підтримується не у всіх регіонах.
•• Настроювання цифрових каналів
Пошук цифрових каналів.
1. Виберіть пункт Нові.
✎✎У разі вибору пункту Антена → Ант.
Канал, Частота, Діап. частот
✎✎У разі вибору пункту Антена → Кабель
Частота, Модуляція, Швидк. перед.
2. Виберіть пункт Шукати. Після завершення пошуку список каналів буде оновлено.
•• Настроювання аналогових каналів
Пошук аналогових каналів.
1. Виберіть пункт Нові.
2. Встановіть пункти «Програма», «Колірна система», «Звукова система», «Канал» і «Пошук».
3. Виберіть пункт Зберег.. Після завершення пошуку список каналів буде оновлено.
Режим каналів
•• P (режим програмування)
Після завершення налаштування кожній знайденій телевізійній станції призначається порядковий номер
від P0 до P99. У цьому режимі для вибору каналу достатньо ввести номер його позиції.
•• C (режим ефірних каналів) / S (режим кабельних каналів)
Ці два режими дозволяють вибрати канал, ввівши номер, присвоєний телестанції чи кабельному каналу.
Українська - 40
Основні функції
Використання кнопки INFO (довідник «Зараз і пізніше»)
На дисплеї вказується інформація про поточний канал і стан певних аудіовідеоналаштувань.
Довідник «Зараз і пізніше» відображає щоденну програму телепередач для кожного каналу відповідно до часу
мовлення.
•• За допомогою кнопок l, r можна переглянути інформацію про потрібну програму поточного каналу.
•• За допомогою кнопок u, d прокручуйте зображення, щоб переглянути інформацію для інших каналів. Щоб
перейти до вибраного каналу, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт E.
Як користуватися меню Канал
Список каналів
Меню → Трансляція → Список каналів
Щоб відобразити список і використовувати його для перемикання каналів, під час перегляду телевізора
натисніть кнопку CH LIST. Список також містить інформацію про програму, вибрані канали та програми,
перегляд і запис яких заплановано.
Піктограми на екрані Список каналів вказують на таке:
– аналоговий канал;
– вибраний канал;
– заблокований канал.
Перемикання каналів
Виберіть канал, щоб перейти до нього. Для швидкого перегляду списку використовуйте кнопки зі стрілками
вгору/вниз каналу. Можна пересуватися вгору та вниз на одній сторінці списку.
Сортування
(лише для цифрових каналів)
На екрані списку каналів натисніть кнопку l; можна використовувати функцію сортування.
Зміна впорядкування списку за назвою чи номером.
Українська - 41
Основні функції
Зміна сигналу мовлення
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку r та виберіть сигнал мовлення. Джерело сигналу буде
одразу змінено.
Зміна списку каналів
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку r і перейдіть до списку вибраного. Проте вибрати список
вибраного можна лише за умови, що він містить принаймні один вибраний канал. За відсутності вибраних
каналів виберіть Редаг. улюблені і додайте канали з екрана Редаг. улюблені.
Можна також змінити налаштування антени на Ант. чи Кабель.
Можна вибрати джерело каналу з-поміж Усі, TV чи Аналоговий.
Гід
Меню → Трансляція → Гід
Перегляд програми телепередач, зокрема часу їх трансляції, для кожного цифрового каналу. Можна
переглянути розклад програмування і налаштувати параметри пунктів Запланувати перегляд. Щоб відкрити
довідник, натисніть «Гід».
Перевірте, чи правильно встановлено дату й час у меню Система > Час > Годинн..
Використання режиму подання каналу
a (Швидкий перехід): натисніть кнопку a. Відкриється спливне вікно. Кожне натиснення кнопки зі стрілкою l
чи r дозволяє перенести фокус на 24 години назад чи вперед, що забезпечує швидший перегляд програми
телепередач. Однак перейти до часу, який передує поточному, неможливо.
b (Категорія каналу): Поділ списку каналів телевізора за різними категоріями, наприклад Уподобання 1~5,
Показати все і ТВ. Виберіть категорію.
{ (Диспетчер розкладу): натисніть кнопку { та перейдіть до екрана Диспетчер розкладу, щоб переглянути
список запланованих програм.
Українська - 42
Основні функції
Диспетчер розкладу
Меню → Трансляція → Диспетчер розкладу
Налаштовуйте на телевізорі ввімкнення певного каналу чи програми у певний час. Перш ніж планувати
телеперегляд, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у меню Система > Час > Годинн..
Поруч із програмою, для якої налаштовано режим
, відобразиться піктограма Запланувати перегляд.
Канал, запланований до перегляду, можна переглядати, змінювати чи видаляти.
Використання функції планування перегляду
Канал можна налаштувати на автоматичне увімкнення у певний час. Щоб використовувати цю функцію, спершу
слід встановити поточний час.
1. Натисніть кнопку E, щоб вибрати + Розклад.
2. За допомогою кнопок u / d / l / r встановіть пункти Антена, Канал, Повтор, Дата чи Час початку.
•• Антена: вибір потрібного джерела сигналу антени.
•• Канал: вибір каналу.
•• Повтор: виберіть налаштування Один, Вручну, Суб~Нед, Пн~Пт чи Щодня. Пункт Вручну дає змогу
встановити потрібний день.
✎✎ Позначка √ вказує на те, що дату вибрано.
•• Дата: встановлення потрібної дати.
✎✎Цей параметр доступний, якщо вибрати Один у меню «Повтор».
•• Час початку: встановлення часу запуску.
✎✎ Змінити або скасувати збережену інформацію можна на екрані «Інформація».
•• Видалити : видалення програми, запрограмованої для перегляду.
•• Редаг: зміна програми, запланованої до перегляду.
•• Поверн.: повернення до попереднього екрана.
Українська - 43
Основні функції
Планування перегляду програм цифрових каналів
Запланувати перегляд програм на цифрових каналах можна за допомогою одного з двох варіантів, які описано
нижче.
•• Гід
У меню Гід виберіть програму, яку хочете подивитися.
•• Інформація про програму
Натисніть кнопку INFO` та виберіть програму, яку хочете подивитися.
Планування перегляду програм аналогових каналів
Режим Запланувати перегляд для програм аналогових каналів можна налаштувати, вказавши час і дату.
Запустіть Диспетчер розкладу і виберіть пункт Розклад. З’явиться спливне меню. Для продовження виберіть
Запланувати перегляд.
Вкажіть параметри Канал, Повтор та Час початку для програми й виберіть ОК для завершення.
Скасування запланованого перегляду
Щоб скасувати запланований перегляд певної програми, виберіть цю програму на екрані Диспетчер розкладу.
З’явиться спливне меню. Виберіть Видалити для скасування.
Редагування списку за таймером
Виберіть потрібний пункт на екрані Диспетчер розкладу, після чого виберіть Редаг у спливному меню.
Відредагуйте налаштування вибраного пункту.
Українська - 44
Основні функції
Змінити канал
Меню → Трансляція → Змінити канал
Можна додавати, Ÿ (Перейти), змінювати або видаляти канали.
•• a (Змінити номер): зміна номера натисненням відповідних кнопок із цифрами.
✎✎Ця функція підтримується не у всіх регіонах.
•• b (Видалити): видалення непотрібних каналів.
•• { (Блок./розблок.): блокування каналу від вибору чи перегляду. Розблокування каналу. PIN-код за
замовчуванням: 0-0-0-0.
•• } (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір усіх каналів чи скасування вибору всіх вибраних каналів.
•• Ÿ (Перейти) : введення номеру каналу за допомогою пульта дистанційного керування.
•• kСтор.: перехід до наступної або попередньої сторінки.
•• TOOLS: відображення списку інструментів.
Видалення каналів
Меню → Трансляція → Змінити канал
Видаляйте зареєстровані канали з індексу. Видалення каналів зі списку каналів передбачає видалення каналів
лише зі списку, а не з індексу.
1. На екрані виберіть канали, які потрібно видалити. Щоб скасувати вибір каналу, виберіть його ще раз.
2. Натисніть кнопку b . У спливному вікні Видалити вибрані канали? виберіть Так. Вибрані канали буде
видалено.
Перейменування аналогових каналів
На екрані Змінити канал виберіть канал, який потрібно перейменувати, натисніть кнопку TOOLST, після чого
виберіть у списку пункт Перейм. канали (стосується лише аналогових каналів).
Тепер вибраний канал можна перейменувати. Нова назва може містити до 5 символів.
Редаг. улюблені t
Меню → Трансляція → Редаг. улюблені
Канали, які ви часто дивитеся, можна позначити як вибрані. На екрані Змінити канал та екрані списку каналів
. Можна створити до 5 списків вибраних каналів. Списки вибраних
вибрані канали позначаються символом
каналів можна також перейменовувати та редагувати.
•• a (Категорія): відображення списку каналів за такими категоріями, як Усі, TV, Аналоговий, Нещод.
переглядалися, Часто переглядаються.
•• b (Змін. впод.): відображення списку вибраного.
•• { (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір чи скасування вибору всіх каналів.
•• } (Дод. / Видалити): додавання каналу до списку вибраного чи видалення його з цього списку.
•• Ÿ (Перейти) : введення номеру каналу за допомогою пульта дистанційного керування.
•• kСтор.: перехід до наступної або попередньої сторінки.
•• TOOLS: відображення списку інструментів.
Українська - 45
Основні функції
Додавання каналів
Додавайте канали до списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку a, щоб відкрити список каналів із каналами, які потрібно додати, після чого виберіть
потрібні канали.
2. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, після чого натисніть кнопку }, щоб додати
вибрані канали.
Видалення каналів
Видаляйте канали зі списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, і виберіть канали, які потрібно видалити.
2. Натисніть кнопку }, щоб видалити канали зі списку.
Перейменування списку вибраних каналів
Перейменовуйте поточний список вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку TOOLST і виберіть у списку пункт Переймен. вподобання.
2. Перейменуйте список у спливному вікні. Нова назва може містити до 20 символів.
Зміна порядку каналів у списку вибраних каналів
Змінюйте послідовність розташування каналів у списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, і виберіть канал, який потрібно перемістити.
2. Натисніть кнопку a, щоб змінити порядок розташування вибраного каналу. Натисніть кнопку E.
Копіювання списку вибраних каналів
Копіюйте канали з одного списку вибраних каналів в інший.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, і виберіть канали, які потрібно скопіювати.
2. Натисніть кнопку TOOLST, виберіть у списку пункт Копіювати в уподоб., після чого виберіть список чи
списки вибраних каналів, у які потрібно скопіювати. Канали буде скопійовано у вибраний список чи списки
вибраних каналів.
Українська - 46
Основні функції
Інші функції
Тонке настр.
Меню → Трансляція → Параметри каналів → Тонке настр.
(стосується лише аналогових каналів)
Якщо зображення є чітким, точне налаштування каналу не потрібне, оскільки воно здійснюється автоматично під
час пошуку та збереження. Якщо сигнал слабкий або спотворений, можна виконати точне налаштування каналу
вручну. Прокрутіть вліво або вправо, допоки зображення не стане чітким.
✎✎Виберіть канал, тоді виберіть пункт Тонке настр..
✎✎Збережені після додаткового точного налаштування канали позначено зірочкою «*» праворуч від номера
каналу на панелі каналів.
✎✎Для скидання точного налаштування виберіть канал, пункт Тонке настр., після чого виберіть пункт
Скинути на екрані Тонке настр..
Передав. сп. каналів
Меню → Трансляція → Параметри каналів → Передав. сп. каналів
Імпортування чи експортування списку каналів. Щоб користуватися цією функцією, слід під’єднати
запам’ятовуючий пристрій USB.
✎✎З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код за допомогою пульта дистанційного керування.
•• Імпорт. з USB: імпортування списку каналів із пристрою USB.
•• Експорт. на USB: експортування списку каналів на пристрій USB. Ця функція доступна, якщо підключено
пристрій USB.
✎✎Використовуйте USB-диск формату FAT32 або NTFS.
Видалити профіль оператора CAM
Меню → Трансляція → Параметри каналів
вибір оператора CAM для видалення.
Субтитри t
Меню → Трансляція → Субтитри
Використовуйте це меню для налаштування режиму Субтитри.
•• Субтитри (Вимк / Вмк): увімкнення або вимкнення субтитрів.
–– Режим субтитрів (Норм. / З вадами слуху): встановлення режиму субтитрів.
–– Мова субтитрів: вибір мови субтитрів.
•• Основна для субтитрів: вибір основної мови субтитрів.
•• Додатк. для субтитрів: вибір додаткової мови субтитрів.
✎✎Якщо програма, яку ви переглядаєте, не підтримує функції З вадами слуху, автоматично увімкнеться
режим Бажано, навіть якщо ви вибрали режим З вадами слуху.
✎✎Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську
мову.
Українська - 47
Основні функції
Параметри звуку
Меню → Трансляція → Параметри звуку
•• Мова звуку
(лише для цифрових каналів)
Зміна мови звукового супроводу, встановленої за замовчуванням.
✎✎Доступність мов залежить від телестанції.
–– Основна для звуку: вибір основної мови аудіо.
–– Додаткова для звуку: вибір додаткової мови аудіо.
•• Аудіоформат
(лише для цифрових каналів)
Якщо звук лунає і через головний гучномовець, і через аудіоприймач, у зв’язку з різницею у швидкості
декодування між головним гучномовцем та аудіоприймачем може виникати ефект луни. У такому разі
рекомендовано увімкнути звук гучномовців виробу.
✎✎Параметри Аудіоформат можуть різнитися залежно від телестанції.
•• Аудіоопис
(підтримується не у всіх регіонах) (лише для цифрових каналів)
Ця функція забезпечує звуковий опис того, що відбувається на екрані, паралельно з основним звуковим
сигналом трансляції.
✎✎Аудіоопис (Вимк / Вмк): увімкнення або вимкнення функції звукового опису.
✎✎Гучність: налаштування гучності звукового опису.
Мова телетексту
Меню → Трансляція → Мова телетексту
встановлення потрібної мови телетексту.
✎✎Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.
Цифровий текст (лише для Великобританії)
Меню → Трансляція → Цифровий текст
Ця функція вмикається, якщо програма транслюється із цифровим текстом.
✎✎MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): міжнародний стандарт для систем
кодування даних, який використовується у сфері мультимедіа та гіпермедіа. Це вищий рівень кодування
у порівнянні з тим, що використовується системою MPEG, який включає гіпермедійні файли, такі як
фотографії, файли із символами, анімацію, графіку та відео, а також мультимедійні дані. MHEG – це
інтерактивна технологія, яка використовується у різних областях, серед яких: VOD (відео на вимогу), ITV
(інтерактивне телебачення), EC (електронна комерція), телеосвіта, телеконференції, цифрові бібліотеки та
мережеві ігри.
Українська - 48
Основні функції
CI
Меню → Трансляція → CI
•• Меню CI: дає змогу користувачу вибрати потрібний пункт меню CAM. Виберіть меню стандартного
інтерфейсу на основі меню карти CI.
•• Перекодування відео CAM: можна налаштувати автоматичне перекодування відеокодеку з модуля CAM.
Вибирайте для цього параметра значення Вимк, якщо ви не хочете користуватися ним.
✎✎Необхідно використовувати модуль CAM з підтримкою перекодування відеокодеку.
•• Інфо про програму: дозволяє переглянути інформацію про модуль CAM, вставлений у гніздо модуля
стандартного інтерфейсу, і про картку CI чи CI+, яка вставлена у модуль CAM. Модуль CAM можна вставити
будь-коли, незалежно від того, увімкнено виріб чи вимкнено.
1. Придбати модуль стандартного інтерфейсу CAM можна в найближчого торгового представника або по
телефону.
2. До кінця вставте картку CI або CI+ у модуль CAM у напрямку стрілки.
3. Вставте модуль CAM із карткою CI чи CI+ у гніздо стандартного інтерфейсу в напрямку стрілки так, щоб
він був втоплений рівно по край гнізда.
4. Перевірте наявність зображення на каналі з кодованим сигналом.
Українська - 49
Уподобання
Налаштування часу
Час
Меню → Система → Час
✎✎Налаштований час відображатиметься, якщо натиснути кнопку INFO`.
•• Годинн.
Встановлення годинника для використання різноманітних часових функцій виробу.
✎✎Після від’єднання кабелю живлення годинник потрібно буде налаштовувати знову.
Реж.годинника: встановлення поточного часу вручну або автоматично.
–– Авто: автоматичне встановлення поточного часу виробу на основі часу цифрового мовлення.
✎✎Щоб встановити час автоматично, до виробу має бути під’єднано кабель чи антену.
✎✎Інколи після автоматичного встановлення час може відображатися неправильно – це залежить від
отримуваного сигналу. У такому разі налаштуйте час вручну.
–– Вручну: встановлення поточного часу вручну.
Настр.годин.: встановлення пунктів Дата і Час вручну. За допомогою пульта дистанційного керування можна
встановити поточні дату і час.
✎✎Підтримується лише якщо для пункту Реж.годинника вибрано Вручну.
Часовий пояс: вибір часового поясу.
✎✎Ця функція доступна лише, коли для пункту Реж.годинника встановлено значення Авто.
GMT: вибір часового поясу.
✎✎Цю функцію можна використовувати, якщо для пункту Країна встановлено значення Інші.
ЛЧ: увімкнення і вимкнення функції переходу на літній/зимовий час.
✎✎Ця функція доступна лише, коли для пункту Реж.годинника встановлено значення Авто.
•• Таймер сну
Автоматичне вимкнення виробу після того, як мине встановлений період часу (30, 60, 90, 120, 150 або 180
хвилин).
✎✎Виберіть тривалість за допомогою пульта дистанційного керування. Щоб скасувати функцію Таймер
сну, виберіть пункт Вимк.
Українська - 50
Уподобання
•• Таймер увімкнення
Встановіть параметр Таймер увімкнення так, щоб виріб автоматично вмикався у вибраний день і час. У
пункті Таймер увімкнення можна налаштувати три різні конфігурації (Таймер увімк. 1, Таймер увімк. 2, Таймер
увімк. 3) та вибрати джерело вмісту, який відтворюватиме виріб після ввімкнення: ефірний чи кабельний
канал, пристрій USB або декодер супутникових каналів, під’єднаний до одного із входів виробу (HDMI1, AV
тощо).
✎✎Перш ніж використовувати функцію Таймер увімкнення, слід встановити годинник.
Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед, Вручну. Пункт Вручну дає
змогу вибрати дні, коли виріб вмикатиметься за допомогою функції Таймер увімкнення.
✎✎Позначка c вказує на вибрані дні.
Час: встановлення часу автоматичного увімкнення виробу.
Гучність: налаштування рівня гучності. Змінюйте рівень гучності за допомогою пульта дистанційного
керування.
Джерело: вибір джерела, який увімкнеться після активації таймера. Можна встановити виріб на увімкнення
певного каналу чи відтворення вмісту, наприклад файлів категорій Фото, Відео чи Музика, із зовнішнього
пристрою, підключеного до виробу.
✎✎Перш ніж вибрати пункт USB, слід підключити пристрій USB.
Антена (якщо для пункту Джерело встановлено значення ТВ): вибір налаштування АТБ або DTV.
Канал (якщо для пункту Джерело встановлено значення ТВ): вибір каналу.
Музика / Фото (якщо для пункту Джерело встановлено значення USB): вибір папки на пристрої USB, в якій
містяться музичні файли чи фотографії, які слід відтворити, коли виріб вмикається автоматично.
✎✎Якщо на пристрої USB немає музичних файлів або якщо не вибрано папку, в якій містяться музичні
файли, функція таймера не працюватиме належним чином.
✎✎Якщо на пристрої USB є тільки одна фотографія, показ слайдів не виконуватиметься.
✎✎Якщо назва папки занадто довга, папку неможливо буде вибрати.
✎✎Кожному пристрою USB, який використовується, присвоєно власну папку. У разі використання кількох
однотипних пристроїв USB упевніться, що папки, присвоєні кожному пристрою USB, мають різні
назви.
✎✎З функцією Таймер увімкнення рекомендовано використовувати карту пам’яті USB і універсальний
пристрій читання карт пам’яті. Функція Таймер увімкнення може не працювати із пристроями USB
із вбудованою батареєю, MP3-програвачами або портативними музичними програвачами певних
виробників, оскільки виробу може знадобитися багато часу, щоб розпізнати ці пристрої.
✎✎Якщо налаштувати Таймер увімкнення для відтворення файлів, збережених на USB-пристроях, після
увімкнення пристрою може минути понад 40 секунд до початку відтворення файлу.
•• Таймер вимкнення
Встановіть параметр Таймер вимкнення так, щоб виріб автоматично вимикався у вибраний день і час. У
пункті Таймер вимкнення можна налаштувати три різні конфігурації (Таймер вимкнення 1, Таймер вимкнення
2, Таймер вимкнення 3)
✎✎Перш ніж використовувати функцію Таймер вимкнення, слід встановити годинник.
Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед, Вручну. Пункт Вручну дає
змогу вибрати дні, коли виріб вимикатиметься за допомогою функції Таймер вимкнення.
✎✎Позначка c вказує на вибрані дні.
Час: встановлення часу автоматичного вимкнення виробу.
Українська - 51
Уподобання
Економічні рішення
Еколог. рішення
Меню → Система → Еколог. рішення
•• Енергозбереження
За допомогою цієї функції можна налаштувати яскравість зображення з метою зменшення споживання
електроенергії.
•• Вимк. за відсутн. сигналу
Щоб уникнути непотрібного споживання електроенергії, встановіть проміжок часу, впродовж якого виріб
має залишатися увімкненим, якщо сигнал не отримується.
•• Автовимк. жив.
Якщо упродовж 4 годин не натиснути жодної кнопки на пульті дистанційного керування чи контролері, для
уникнення перегрівання виріб вимкнеться автоматично.
Час увімкнення автозахисту
Меню → Система → Час увімкнення автозахисту
Якщо протягом визначеного в цьому пункті періоду часу на екрані виробу відображатиметься нерухоме
зображення, автоматично ввімкнеться екранна заставка, яка запобігатиме появі фантомних зображень
внаслідок вигоряння екрана.
Українська - 52
Уподобання
Блокування каналів
Блок. прогр. за рей.
Меню → Трансляція → Блок. прогр. за рей.
(залежно від країни)
Якщо функцію Блок. прогр. за рей. увімкнено, можна автоматично блокувати програми, які на вашу думку є
неприйнятними для дітей. Перш ніж встановити чи змінити обмеження у пункті Блок. прогр. за рей., слід ввести
PIN-код (особистий ідентифікаційний номер).
✎✎Налаштування функції Блок. прогр. за рей. різняться залежно від країни.
Перегляд заблокованих програм чи фільмів
Якщо перемкнути на канал із заблокованими програмою чи фільмом, функція Блок. прогр. за рей. заблокує
перегляд. Екран стане порожнім, і з’явиться повідомлення. Щоб розблокувати програму чи фільм, введіть PINкод за допомогою пульта дистанційного керування.
Змінити PIN
Меню → Система → Змінити PIN
З’явиться екран Змінити PIN. Виберіть будь-які 4 цифри для PIN-коду і введіть їх у полі Ввести новий PIN. Ще
раз введіть 4 цифри у полі Підтвердіть нов. PIN. Коли екран підтвердження зникне, виберіть пункт Закрити.
Виріб запам’ятає ваш новий PIN-код.
Блокування каналу
Меню → Трансляція → Блокування каналу
Введіть чотиризначний PIN-код; код за замовчуванням – «0-0-0-0».
Блокування каналів у меню Канал для запобігання перегляду небажаних телепрограм певною категорією
користувачів, наприклад дітьми.
✎✎Підтримується лише якщо для пункту Джерело вибрано ТВ.
Українська - 53
Уподобання
Інші функції
Мова меню
Меню → Система → Мова меню
Вибір мови меню.
Загальні
Меню → Система → Загальні
•• Макс. енергозбереження
Заощадження електроенергії шляхом вимкнення виробу, якщо виріб підключено до комп’ютера, і комп’ютер
не використовується протягом визначеного часу.
✎✎Функція доступна лише, коли для джерела сигналу встановлено сигнал ПК.
•• Ігровий реж.
Коли до виробу під’єднано ігрову приставку, наприклад PlayStation™ або Xbox™, відчуття від гри можуть
бути більш реалістичними, якщо увімкнути режим Ігровий реж..
Застереження і обмеження щодо режиму Ігровий реж.
–– Перш ніж від’єднувати ігрову консоль і під’єднувати інший зовнішній пристрій, встановіть для пункту
Ігровий реж. значення Вимк.
–– Якщо викликати меню виробу в режимі Ігровий реж., може спостерігатися легке тремтіння зображення.
✎✎Режим Ігровий реж. доступний, якщо для джерела вхідного сигналу встановлено налаштування TV
або ПК.
✎✎Встановіть для пункту Ігровий реж. значення Вмк, лише попередньо під’єднавши ігрову консоль. Якщо
увімкнути пункт Ігровий реж., перш ніж ви під’єднаєте ігрову консоль, може спостерігатися зниження
якості зображення.
✎✎Якщо для пункту Ігровий реж. встановлено значення Вмк, для пункту Режим зображення буде
автоматично встановлено значення Стандарт., а для пункту Режим звуку – значення Фільм.
•• Захист панелі
Блокування або розблокування усіх кнопок на контролері виробу. Коли функцію Захист панелі увімкнено,
контролер не працюватиме.
•• Логотип увімк.
Відображення логотипа Samsung після увімкнення виробу.
Українська - 54
Уподобання
Anynet+ (HDMI-CEC)
Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)
Дозволяє керувати усіма підключеними пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+, за допомогою
пульта дистанційного керування виробу Samsung. Детальніше про налаштування параметрів читайте у розділі
«Anynet+ (HDMI-CEC)». (стор. 66).
Відео DivX® за вимогою
Меню → Система → Відео DivX® за вимогою
Відображення коду реєстрації, присвоєного для цього виробу. Якщо підключитися до веб-сайту DivX і
зареєструватися на ньому за допомогою 10-значного реєстраційного коду, можна буде завантажити файл
реєстрації відео на вимогу. Після відтворення файлу за допомогою функції «Media Play» реєстрацію буде
завершено.
✎✎Детальніше про відео на вимогу DivX(R) читайте на сторінці http://vod.divx.com.
Українська - 55
Уподобання
Меню підтримки
Самодіагностика
Меню → Підтримка → Самодіагностика
•• Перевірка зобр.
Перевірка зображення на наявність проблем. Функція Перевірка зобр. дає змогу відобразити зображення
високої чіткості, яке можна перевірити на наявність помилок.
Так: виберіть пункт Так, якщо тестове зображення не з’явиться або якщо на зображенні є шуми чи
зображення спотворено. Можливо, виріб несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування Samsung.
Ні: виберіть пункт Ні, якщо тестове зображення відображається належним чином. Можливо, проблема
пов’язана із зовнішнім обладнанням. Перевірте підключення. Якщо проблема не зникає, читайте посібник
користувача зовнішнього пристрою, що спричиняє проблему.
•• Перев. звуку
Використання вбудованої мелодії для перевірки наявності проблем зі звуком.
Так: виберіть Так, якщо під час перевірки звук лунає лише з одного гучномовця чи не лунає взагалі.
Можливо, виріб несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування Samsung.
Ні: виберіть Ні, якщо звук із гучномовців лунає. Можливо, проблема пов’язана із зовнішнім обладнанням.
Перевірте підключення. Якщо проблема не зникає, читайте посібник користувача зовнішнього пристрою, що
спричиняє проблему.
•• Сигнальна інформація
(лише для цифрових каналів)
Якість прийому телевізійних каналів високої чіткості досконала або канали недоступні. У вікні з інформацією
про сигнал відображаються відомості щодо сили сигналу високої чіткості, тож можна відрегулювати антену,
щоб збільшити силу сигналу і отримувати канали високої чіткості.
Українська - 56
Уподобання
•• Скинути
Скидання усіх налаштувань до заводських значень.
Щоб скинути параметри виробу до заводських значень, виконайте описані нижче дії.
1. Перейдіть до меню Скинути (Підтримка → Самодіагностика → Скинути)
2. З’явиться вікно для введення PIN-коду. За допомогою пульта дистанційного керування введіть
чотиризначний PIN-код.
3. Після цього екран PIN-коду зникне автоматично. З’явиться повідомлення «Усі параметри буде повернено
до заводських значень.».
4. Виберіть пункт Так. Усі налаштування буде скинуто. Виріб вимкнеться і увімкнеться автоматично.
З’явиться екран Настр.. Докладніше про параметри Настр. читайте у друкованому посібнику.
Оновлення ПЗ
Меню → Підтримка → Оновлення ПЗ
Меню Оновлення ПЗ дозволяє оновити програмне забезпечення виробу до нової версії.
Поточна версія: це версія програмного забезпечення, уже встановленого на виробі.
Оновлення до нової версії
Перевірте версію програмного забезпечення телевізора та за необхідності оновіть його.
✎✎Телевізор вимкнеться та увімкнеться автоматично, завершивши оновлення програмного забезпечення.
Після оновлення програмного забезпечення усі налаштування відео та звуку скидаються до заводських
значень.
•• Оновити зараз
Завантажте найновіший файл оновлення з веб-сайту Samsung. Розархівуйте файл і скопіюйте його у
кореневу папку на флеш-пам’яті. Вставте флеш-пам’ять у роз’єм USB і встановіть оновлення.
•• Автооновлення
Телевізор буде оновлено автоматично в час, який настроїв користувач, або після вимкнення.
Українська - 57
Уподобання
Режим викор.
Меню → Підтримка → Режим викор.
Виберіть Режим викор., який підходить для вашого місця перебування. Ми наполегливо радимо вибрати режим
Для дому.
•• Для дому: режим «Для дому» є налаштуванням за замовчуванням.
•• Демо збереж.: режим Демо збереж. призначено лише для використання у магазинах. Якщо вибрати режим
Демо збереж., деякі функції не працюватимуть, а налаштування зображення скидатимуться кожні 5 хвилин.
Звернутися в Samsung
Меню → Підтримка → Звернутися в Samsung
Перегляньте цю інформацію, якщо виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити програмне
забезпечення. Тут ви знайдете відомості про наші центри телефонного обслуговування і про те, як завантажити
продукти і програмне забезпечення.
Українська - 58
Додаткові функції
Програма
Меню програм
Меню → Програми
Список джерел
Меню → Програми → Список джерел
✎✎Якщо натиснути кнопку SOURCEs, відразу з’явиться екран Джерело.
✎✎Можна вибрати лише ті зовнішні пристрої, які під’єднано до телевізора. На екрані Джерело під’єднані
джерела вхідного сигналу буде виділено.
✎✎Детальну інформацію читайте в розділі «Зміна джерела вхідного сигналу» посібника користувача.
Підключення пристрою USB
1. Увімкніть телевізор.
2. Під’єднайте пристрій USB, на якому містяться фотографії, музика і фільми, до роз’єму USB на задній панелі
телевізора.
3. Після підключення пристрою USB до дисплея на екрані відобразиться спливне вікно. Вибрати вміст Фото,
Відео чи Музика можна безпосередньо.
✎✎Використання неліцензійних мультимедійних файлів може призвести до неналежної роботи.
✎✎Важливі відомості щодо використання функції відтворення мультимедійного вмісту.
•• Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
•• Підтримуються такі файлові системи: NTFS (лише для читання), FAT16 та FAT32.
•• Певні цифрові фотоапарати та аудіопристрої з підтримкою з’єднання USB можуть бути несумісні з цим
дисплеєм.
•• Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише формат jpeg із послідовним представленням
даних.
•• Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише зовнішні запам’ятовуючі пристрої USB
(Mass Storage Class – MSC). MSC – це зовнішній запам’ятовуючий пристрій класу Mass Storage Bulk-Only
Transport. Приклади зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв MSC: флеш-пам’ять, пристрої читання флешкарт (концентратори USB не підтримуються). Пристрої слід під’єднувати безпосередньо до роз’єму USB
телевізора.
•• Перед тим, як під’єднувати пристрій до дисплея, створіть резервні копії файлів, щоб уникнути їх
пошкодження чи втрати. Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи втрату
даних.
•• Жорсткий диск, під’єднаний до роз’єму USB, не підтримується.
•• Не від’єднуйте пристрій USB під час його завантаження.
•• Що вища роздільна здатність зображення, то більше часу потрібно для його відображення на екрані.
•• Максимальна підтримувана роздільна здатність JPEG – 15360 x 8640 пікселів.
•• Якщо файли не підтримуються або пошкоджені, з’явиться повідомлення «Непідтримуваний формат файлу».
•• Функції пошуку сцени та ескізів не підтримуються у режимі Відео.
•• MP3-файли з технологією DRM, завантажені з платного веб-сайту, неможливо відтворити. Digital Rights
Management (DRM) – це технологія, яка підтримує створення, розповсюдження і комплексне керування
вмістом, зокрема захист прав та інтересів постачальників вмісту, запобігання незаконному копіюванню та
керування оплатами і угодами.
Українська - 59
Додаткові функції
•• Пристрої USB, які вимагають більшої потужності живлення (понад 500 мА або 5 В), можуть не
підтримуватись.
•• Якщо не виконувати жодних дій із телевізором упродовж періоду часу, встановленого у пункті Час
увімкнення автозахисту, увімкнеться екранна заставка.
•• Якщо використовується кабель-подовжувач USB, пристрій USB може не розпізнаватися або може не
вдатися зчитати з нього інформацію.
•• Якщо пристрій USB, під’єднаний до телевізора, не розпізнається, список файлів на пристрої пошкоджено
або файл зі списку не відображається, під’єднайте пристрій USB до комп’ютера, відформатуйте пристрій і
перевірте з’єднання.
•• Якщо файл, видалений із комп’ютера, все ще відображається під час роботи функції відтворення
мультимедійного вмісту, очистіть кошик на комп’ютері, щоб назавжди видалити цей файл.
•• Якщо кількість файлів і папок, збережених на запам’ятовуючому пристрої USB, перевищує приблизно 4000,
файли та папки можуть не відображатися, а деякі папки можуть не відкриватися.
Відключення пристрою USB
1. Натисніть кнопку SOURCEs.
2. Виберіть потрібний пристрій USB та натисніть кнопку TOOLST. З’явиться меню «Сервіс».
3. Виберіть пункт Видалити USB-пристрій і дочекайтеся відключення вибраного пристрою USB. Пристрій USB
можна від’єднати від телевізора.
✎✎Для від’єднання пристрою USB від телевізора рекомендується використовувати функцію Видалити
USB-пристрій.
Media Play
Меню → Програми → Media Play
Відтворюйте фотографії, музичні файли та відеофайли, збережені на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях USB
(MSC).
1. Натисніть кнопку MEDIA.P.
2. Натисніть кнопку l/r, щоб вибрати потрібне меню, після чого натисніть кнопку E.
3. Натисніть кнопку l/r, щоб вибрати потрібний пристрій, після чого знову натисніть кнопку E.
4. Натисніть кнопку u/d/l/r, щоб вибрати зі списку потрібний файл, після чого натисніть кнопку E чи ∂
(відтворення).
Відтворення вибраних файлів
1. Натисніть кнопку u, щоб вибрати Параметри вгорі кожного головного екрана, та виберіть Відтв. вибране.
2. Виберіть потрібні файли.
✎✎Ліворуч від вибраних файлів з’явиться позначка.
✎✎Щоб скасувати вибір файлу, знову натисніть кнопку E.
3. За допомогою кнопки u виберіть Відтв.
✎✎Усі файли можна вибрати або скасувати вибір натисненням кнопки Вибрати все / Скас. вибір усіх.
Українська - 60
Додаткові функції
Відтворення відео
MEDIA.P → Відео
Відтворення відеофайлів, збережених на пристрої USB та/або комп’ютері.
✎✎Детальніше про формати субтитрів і кодеків читайте в підрозділі «Підтримувані формати файлів із
субтитрами та файлів Media Play» розділу «Інша інформація».
Відтворення відео
Для відтворення відео виберіть зі списку відеофайл чи натисніть кнопку ∂. Керуйте відтворенням відео за
допомогою пульта дистанційного керування чи екранних кнопок. Для відображення екранних кнопок натисніть
кнопку E чи TOOLST, а для приховання – кнопку RETURNR. Щоб зупинити відтворення файлу, натисніть
кнопку ∫ чи RETURNR.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі відеофайли, які потрібно відтворити, а
потім виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання папок»
можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть режим
перегляду.
Відкривання іншого файлу
•• Натисніть екранну кнопку €/‚.
•• Натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук заголовків.
Пошук потрібного фрагмента відео
•• Натисніть кнопку l / r. Пошук у файлі виконуватиметься із кроком 10 секунд.
•• Натисніть кнопку † / …. Швидкість відтворення зміниться до 300%. Щоб відновити звичайну швидкість
відтворення, натисніть кнопку ∂. Або призупиніть відтворення відео та натисніть кнопку …, щоб зменшити
швидкість відтворення (1/8 звичайної, 1/4 звичайної, 1/2 звичайної швидкості). Функція повільного
відтворення не підтримує відтворення аудіо та доступна лише в напрямку вперед.
•• Натисніть кнопку ∑, щоб призупинити відтворення вмісту на екрані, після чого натисніть кнопку ∑, що
виконати пошук у призупиненому відео з кроком 1 кадр. У режимі паузи відео відтворення аудіо не
підтримується.
•• Натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук заголовків. Буде виконано перехід до потрібної сцени
відео.
•• Натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук панелі часу. Буде виконано перехід до потрібного
періоду часу відео.
•• Натисніть екранну кнопку €. Відео почне відтворюватися із початку.
Відображення субтитрів
Якщо зовнішній запам’ятовуючий пристрій містить файл із субтитрами з тою самою назвою, що й відеофайл,
який відтворюється, на екрані можна відобразити субтитри. Для відображення субтитрів натисніть екранну
кнопку Параметри та виберіть Настройки субтитрів.
Якщо літери пошкоджено, змініть налаштування кодування. Якщо субтитри не відповідають відео, налаштуйте
синхронізацію. Якщо субтитри надто малі, збільште розміру шрифту.
Українська - 61
Додаткові функції
Додаткові параметри відтворення відео
•• Повтор
Натисніть екранну кнопку Режим повтору. Буде змінено режим повтору. Параметр Повтор. 1 забезпечує
повтор лише поточного файлу, а параметр Повтор. всі – повтор усіх файлів, що в папці.
•• Формат зображ.
Натисніть кнопку Формат зображ. та виберіть розмір зображення.
•• Режим зображення
Натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим зображення. Виберіть режим зображення.
•• Режим звуку
Натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим звуку. Виберіть режим звуку.
•• Інформація
Для перегляду детальної інформації про поточне відео натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть
Інформація.
•• Настройки субтитрів
Виберіть екранну кнопку Параметри, тоді виберіть пункт Настройки субтитрів, щоб відтворити відео з
субтитрами. Ця функція працює, лише якщо файл із субтитрами має таку саму назву, що й відеофайл.
•• Мова звуку
Виберіть екранну кнопку Параметри, тоді виберіть пункт Мова звуку, щоб змінити мову аудіо, якщо відео
підтримує кілька мов.
Українська - 62
Додаткові функції
Відтворення фотографій
MEDIA.P → Фото
Виберіть зі списку фотографію, щоб відобразити її на екрані. Керуйте відтворенням відео за допомогою пульта
дистанційного керування чи екранних кнопок. Для відображення екранних кнопок натисніть кнопку E чи
TOOLST, а для приховання – кнопку RETURNR. Щоб зупинити відтворення файлу, натисніть кнопку ∫ чи
RETURNR.
Показ слайдів
•• Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Показ слайдів. Можна переглянути всі фотографії у списку в
режимі показу слайдів.
•• Натисніть кнопку ∂ зі списку.
•• Щоб почати показ слайдів, натисніть кнопку ∂ чи екранну кнопку Запуск показу слайдів.
Параметри режиму показу слайдів
•• Швидкість показу слайдів: натисніть кнопку † / … чи екранну кнопку Параметри показу слайдів та виберіть
Швидкість.
•• Ефект показу слайдів: натисніть екранну кнопку Параметри показу слайдів та виберіть Ефекти.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі фотографії, які потрібно відтворити,
та виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання папок»
можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть режим
перегляду.
Відкривання іншого файлу
•• Натисніть кнопку l / r.
•• Натисніть екранну кнопку Попередн./наст..
Фонова музика
Відтворюйте музику під час показу слайдів. Однак усі музичні файли повинні знаходитися на тому самому
запам’ятовуючому пристрої.
Під час відображення на екрані фотографії чи показу слайдів натисніть екранну кнопку Фонова музика. Виберіть
музичні файли, які хочете послухати, після чого виберіть Відтв. Для відтворення файлів у довільному порядку
виберіть Тасувати.
Українська - 63
Додаткові функції
Міні-програвач
Переглядаючи фотографії з фоновою музикою, можна керувати відтворенням музики. З-поміж екранних кнопок
керування виберіть Фонова музика, після чого виберіть Міні-програвач. Можна призупинити відтворення або
перейти до попередньої чи наступної пісні.
Додаткові параметри відтворення фотографій
•• Масшт: натисніть екранну кнопку Масшт. Збільшуйте зображення максимум у 4 рази.
•• Обертати: натисніть екранну кнопку Обертати. Фотографію буде повернуто.
•• Режим зображення: натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим зображення. Виберіть режим
зображення.
•• Режим звуку: натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим звуку. Виберіть режим звуку.
•• Інформація: для перегляду детальної інформації про поточне відео натисніть екранну кнопку Параметри та
виберіть Інформація.
Українська - 64
Додаткові функції
Відтворення музики
MEDIA.P → Музика
Для відтворення музики виберіть зі списку музичний файл чи натисніть кнопку ∂. Керуйте відтворенням відео за
допомогою пульта дистанційного керування чи екранних кнопок. Щоб зупинити відтворення файлу, натисніть
кнопку ∫ чи RETURNR.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі музичні файли, які потрібно відтворити,
а потім виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання
папок» можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть
режим перегляду.
Пошук потрібного фрагмента музики
•• Натисніть кнопку † / …. Пошук у файлі виконуватиметься із кроком 10 секунд.
•• Натисніть кнопку ∑. Відтворення поточного музичного файлу буде призупинено.
Відкривання іншого файлу
•• Натисніть екранну кнопку €/‚.
•• Виберіть зі списку відтворення потрібний файл.
Додаткові параметри відтворення музики
•• Тасувати
Натисніть екранну кнопку Вмк. Можна вибрати звичайне та довільне відтворення.
•• Повтор
Натисніть екранну кнопку Повтор. Буде змінено режим повтору. Параметр Одна пісня забезпечує повтор
лише поточного файлу, а параметр Усі – повтор усіх файлів у списку відтворення.
•• Режим звуку
Натисніть екранну кнопку Режим звуку. Виберіть режим звуку.
•• Інформація
Для перегляду детальної інформації про вибраний файл натисніть кнопку INFO` зі списку відтворення.
Режим «Спорт» t
Меню → Програми → Режим «Спорт»
Цей режим забезпечує оптимальне відтворення для перегляду спортивних матчів.
•• a (Масшт): призупинення відтворення і поділ зображення на 9 частин. Виберіть частину зображення для
збільшення. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити перегляд.
✎✎Якщо увімкнено Режим «Спорт», для режимів зображення і звуку автоматично встановлюється значення
Стадіон.
✎✎Якщо вимкнути телевізор під час перегляду з налаштуванням Режим «Спорт», Режим «Спорт» буде вимкнено.
✎✎Функція масштабування не працює у таких режимах:
–– «зображення в зображенні»
–– відео в меню Media play
–– Anynet+ (HDMI-CEC)
–– Цифровий текст (лише для Великобританії)
Українська - 65
Додаткові функції
Anynet+ (HDMI-CEC)
Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ це функція, яка дає змогу керувати усіма під’єднаними до телевізора пристроями Samsung із
підтримкою Anynet+ за допомогою пульта дистанційного керування Samsung. Система Anynet+ працює лише
з пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+. Щоб довідатись, чи пристрій Samsung має таку
функцію, перевірте, чи є на ньому логотип Anynet+.
✎✎Пристроями Anynet+ можна керувати за допомогою телевізійного пульта дистанційного керування. За
допомогою кнопок на виробі це зробити неможливо.
✎✎Пульт дистанційного керування виробу за певних умов може не працювати. У такому разі слід повторно
вибрати пристрій Anynet+.
✎✎Функції Anynet+ не працюють із виробами інших виробників.
✎✎Вказівки щодо під’єднання пристроїв Anynet+ читайте у посібнику користувача такого пристрою. Пристрій
Anynet+ слід під’єднати за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції
Anynet+.
✎✎Anynet+ працює, коли аудіовідеопристрій, який підтримує Anynet+, увімкнений або перебуває в режимі
очікування.
✎✎Anynet+ може підтримувати загалом до 12 аудіовідеопристроїв. Зауважте, що можна під’єднати до 3-х
пристроїв одного типу.
Українська - 66
Додаткові функції
Меню Anynet+ (HDMI-CEC)
Меню Anynet+ може змінюватися залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, під’єднаних до виробу.
•• Перегляд
Перемикання режиму Anynet+ на режим перегляду програм.
•• (назва_пристрою) Меню
Використовується для відображення меню відтворення під’єднаного пристрою. Наприклад, якщо під’єднано
DVD-програвач, буде відображатися меню відтворення, передбачене цим пристроєм.
•• (назва_пристрою) Сервіс
Використовується для відображення меню Сервіс під’єднаного пристрою. Наприклад, якщо під’єднано DVDпрогравач, буде відображатися меню Сервіс, передбачене цим пристроєм.
✎✎Залежно від пристрою це меню може бути недоступним.
•• (назва_пристрою) Меню назв
Відображення меню заголовка диска у під’єднаному пристрої. Наприклад, якщо під’єднано DVD-програвач,
буде відображатися меню заголовка фільму, збереженого на цьому пристрої.
✎✎Залежно від пристрою це меню може бути недоступним.
Налаштування режиму Anynet+ (HDMI-CEC)
•• Anynet+ (HDMI-CEC)
Щоб використовувати функцію Anynet+, для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) слід встановити значення Вмк.
✎✎Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнути, усі пов’язані з Anynet+ операції стануть неактивними.
•• Автовимкнення
Налаштування пристрою Anynet+ на автоматичне вимкнення після вимикання виробу.
✎✎Якщо для параметра Автовимкнення встановлено значення Так, увімкнені зовнішні пристрої
вимикатимуться одночасно з вимкненням живлення виробу.
✎✎Цей параметр може не бути увімкненим для деяких пристроїв.
Українська - 67
Додаткові функції
Перемикання між пристроями Anynet+
1. За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Anynet+ (HDMICEC).
2. Виберіть пристрій, тоді зачекайте, поки екран перемкнетеся на вибраний пристрій.
✎✎Меню з’являється лише, коли для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк у меню
Система.
✎✎Перехід до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Поки триває перемикання, скасувати
операцію перемикання неможливо.
✎✎Якщо пристрій Anynet+ вибрано за допомогою функції Джерело, функція Anynet+ недоступна.
Перемкніться на пристрій Anynet+.
Українська - 68
Інша інформація
Усунення несправностей
Якщо, на вашу думку, виріб несправний, спершу перегляньте цей список можливих проблем і їх вирішень. Якщо
жодна з порад не допомагає, відвідайте сторінку www.samsung.com.
Неполадка
Вирішення і пояснення
Зображення миготить і
тьмяніє
Якщо зображення на виробі Samsung часом миготить або тьмяніє, вам може
знадобитися вимкнути деякі функції енергозаощадження, наприклад функцію
Енергозбереження. Дотримуйтесь вказівок нижче, щоб вимкнути чи увімкнути ці
функції за допомогою пульта ДК.
•• Енергозбереження: Меню → Система → Еколог. рішення →
Енергозбереження
Компонентні з’єднання /
Колір зображення
Якщо кольори зображення на екрані виробу Samsung неправильні або чорнобілі, спершу виконайте функцію Самодіагностика на виробі, щоб упевнитися, що
проблема не у виробі.
•• Самодіагностика: Меню → Підтримка → Самодіагностика → Перевірка зобр.
Якщо перевірка зображення не дала позитивного результату, упевніться, що
•• усі з’єднання виконано належним чином; наприклад, якщо на виробі
використовується вхідний аудіовідеороз’єм, упевніться, що на джерелі
відеосигналу використовується вихідний відеороз’єм;
•• ви підключили пристрої до правильних роз’ємів; наприклад, якщо для
з’єднання виробу та джерела відеосигналу використовуються компонентні
роз’єми, позначені як Pb, Pr та Y, перевірте, чи блакитний роз’єм Pb на
джерелі відеосигналу з’єднано з блакитним роз’ємом Pb на виробі, а
червоний роз’єм Pr на джерелі з’єднано з червоним роз’ємом Pr на виробі.
Яскравість зображення
Якщо, на вашу думку, кольори на екрані виробу Samsung є правильними, але
надто темними чи світлими, спробуйте налаштувати описані нижче параметри у
пункті «Зображ.» головного меню:
•• Підсвічування, Контраст., Яскравість, Різкість, Колір, Тон (з/ч) тощо.
Перейдіть до пункту «Зображ.» у меню користувача, тоді спробуйте
налаштувати згадані вище пункти.
Небажане вимкнення
живлення
Якщо виріб Samsung вимикається, коли йому заманеться, можливо, причина у
налаштуваннях таймера або еко-функції Вимк. за відсутн. сигналу.
Спершу упевніться, що випадково не встановлено функцію Таймер сну. Таймер
сну вимикає виріб автоматично через певний проміжок часу.
•• Таймер сну: Меню → Система → Час → Таймер сну
Якщо таймер сну не активовано, можливо, ви активували функції Вимк. за
відсутн. сигналу чи Автовимк. жив..
•• Вимк. за відсутн. сигналу: Меню → Система → Еколог. рішення → Вимк. за
відсутн. сигналу
•• Автовимк. жив.: Меню → Система → Еколог. рішення → Автовимк. жив.
Українська - 69
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Проблеми з увімкненням
живлення
Перш ніж вмикати виріб, упевніться, що справа внизу на виробі світиться синій
індикатор. Натисніть кнопку живлення на виробі чи пульті ДК; індикатор має
блимнути близько 5 разів, перш ніж виріб увімкнеться.
Якщо у вас проблеми з увімкненням живлення виробу Samsung, перш ніж
телефонувати у центр обслуговування, перевірте описане нижче.
•• Якщо ви використовуєте виріб як монітор, та індикатор режиму очікування
миготить лише кілька секунд, коли ви натискаєте кнопку живлення, це
означає, що комп’ютер перебуває в режимі сну. Щоб вивести комп’ютер із
режиму сну, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі чи порухайте мишею.
Тоді спробуйте увімкнути виріб.
Якщо ви упевнені, що ваш кабель живлення, пульт ДК і комп’ютер працюють
належним чином, можливо, проблема з кабельною мережею. Якщо у вас
декодер каналів кабельного чи супутникового мовлення, може здаватися, що
ваш виріб вимкнено, оскільки декодер не надсилає сигналу. Щоб перевірити
сигнал декодера, натисніть кнопку довідника чи інформації на пульті ДК
декодера. Якщо на екрані з’являться відомості, проблема спричинена
декодером.
Неможливо знайти канал
Ще раз виконайте функцію Настр. (перейдіть до пункту Меню → Система →
Настр.) або виконайте Автоматична настройка. (Перейдіть до пункту Меню →
Трансляція → Автоматична настройка).
Українська - 70
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Під’єднання до комп’ютера
З’явиться повідомлення
«Режим не підтримується».
Налаштуйте вихідну роздільну здатність ПК так, щоб вона відповідала роздільній
здатності, яка підтримується виробом.
Індикація «ПК»
Це є нормальним явищем. Індикація «ПК» завжди відображається у списку
відображається у списку
джерел сигналу, незалежно від того, чи комп’ютер під’єднано.
джерел сигналу, навіть якщо
комп’ютер не під’єднано.
Зображення якісне, але звук Якщо використовується з’єднання HDMI, перевірте налаштування аудіовиходу
не відтворюється.
комп’ютера.
Зображ.
Спершу виконайте функцію Перевірка зобр. і перевірте, чи телевізор належним
чином відображає тестове зображення (перейдіть до пункту Меню → Підтримка
→ Самодіагностика → Перевірка зобр.).
Якщо тестове зображення відображається належним чином, погана якість може
бути спричинена джерелом сигналу або самим сигналом.
Зображення на екрані
виробу не настільки якісне,
як було у магазині.
Зображення у магазині завжди налаштовано на цифрові канали і канали високої
чіткості.
Якщо ви користуєтесь декодером аналогового кабельного/супутникового
мовлення, замініть його декодером цифрових каналів. Для отримання
зображення високої чіткості використовуйте кабель HDMI або компонентний
кабель.
✎✎Багато каналів високої чіткості працюють на основі вдосконалення вмісту
стандартної чіткості. Пошукайте канал, який транслює справжній вміст
високої чіткості.
ŒŒ Для абонентів кабельного чи супутникового телебачення: увімкніть
канали високої чіткості серед налаштованих каналів.
ŒŒ Для ефірного телебачення чи телебачення з антени: увімкніть канали
високої чіткості, виконавши Автоматична настройка.
Налаштуйте роздільну здатність вихідного відеосигналу декодера каналів
кабельного чи супутникового телебачення на 1080i або 720p.
Зображення
спотворюється:
макроблоки, малі блоки,
точки, пікселізація
Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це
актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.
Спотворення зображення можуть викликати слабкий сигнал або його погана
якість. Це не є несправністю виробу.
Використання мобільних телефонів поблизу виробу (у межах прибл. 1 м) може
спричиняти появу шумів на зображенні на аналогових і цифрових каналах.
Колір не відображається
належним чином або
відсутній.
Якщо використовується компонентне з’єднання, перевірте, чи компонентні
кабелі під’єднано до відповідних роз’ємів. Неналежне або ненадійне під’єднання
може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана.
Неякісні кольори чи
недостатньо яскраве
зображення.
Налаштуйте параметри Зображ. у меню виробу (перейдіть до режиму Режим
зображення / Колір / Яскравість / Різкість)
Налаштуйте параметр Енергозбереження у меню виробу (перейдіть до пункту
Меню → Система → Еколог. рішення → Енергозбереження)
Спробуйте скинути параметри зображення до заводських значень (перейдіть до
пункту Меню → Зображ. → Скидання зображ.)
Українська - 71
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
З краю екрана
відображається пунктирна
лінія.
Якщо для пункту Формат зображ. встановлено значення За розм. екр., змініть
його на 16:09.
Зображення чорно-біле.
Якщо використовується композитний аудіовідеовхід, під’єднайте відеокабель
(жовтий) до зеленого компонентного входу на виробі.
Під час зміни каналів
зображення застигає,
спотворюється або
відображається із
затримкою.
Якщо виріб під’єднано до декодера каналів кабельного телебачення, спробуйте
його перезавантажити. Від’єднайте та знову під’єднайте кабель змінного струму
і зачекайте, поки перезавантажиться декодер каналів кабельного телебачення.
Це може тривати до 20 хвилин.
Звук
Спершу виконайте функцію Перев. звуку, щоб дізнатися, чи належним чином
працює звук виробу (перейдіть до пункту Меню → Підтримка → Самодіагностика
→ Перев. звуку).
Змініть роздільну здатність декодера каналів кабельного чи супутникового
телебачення.
Встановіть роздільну здатність вихідного сигналу декодера каналів кабельного
телебачення на 1080i або 720p.
Якщо звук нормальний, проблеми зі звуком можуть бути спричинені джерелом
сигналу або самим сигналом.
Звук не відтворюється або
за максимального рівня
гучності відтворюється
надто тихо.
Перевірте рівень гучності пристрою (декодера каналів кабельного чи
супутникового телебачення, DVD-програвача, Blu-ray-програвача та ін.),
під’єднаного до виробу.
Зображення якісне, але звук Якщо використовується зовнішній пристрій, перевірте налаштування виведення
не відтворюється.
звуку пристрою (наприклад, можливо, знадобиться змінити налаштування звуку
декодера кабельного мовлення на HDMI, якщо декодер підключено до виробу
за допомогою кабелю HDMI).
Якщо виріб підключено за допомогою кабелю DVI-HDMI, потрібен окремий
аудіокабель.
Якщо на виробі є роз’єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не
під’єднано.
Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель
живлення.
Гучномовці видають зайві
шуми.
Перевірте з’єднання кабелів. Перевірте, чи відеокабель не під’єднано до
аудіовходу.
Якщо під’єднано антену або кабельну мережу, перевірте інформацію сигналу.
Слабкий рівень сигналу може спричинити спотворення звуку.
Виконайте функцію Перев. звуку. (Меню → Підтримка → Самодіагностика →
Перев. звуку)
РЧ (кабельне/антенне) з’єднання
Виріб приймає не всі
канали.
Перевірте, чи коаксіальний кабель під’єднано належним чином.
Спробуйте за допомогою функції Настр. додати вільні канали до списку
каналів. Перейдіть до пункту Меню → Система → Настр. і зачекайте, поки буде
збережено усі доступні канали.
Перевірте, чи антену розташовано належним чином.
Зображення
спотворюється:
макроблоки, малі блоки,
точки, пікселізація
Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це
актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.
Низький рівень сигналу може спричинити спотворення зображення. Це не є
несправністю виробу.
Українська - 72
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Інше
Коли підключено
компонентний кабель, на
екрані відображаються
пурпурові чи зелені
горизонтальні смуги, а з
гучномовців виробу чується
гудіння.
Від’єднайте лівий і правий аудіокабелі від декодера. Якщо гудіння припиниться,
це означає, що проблеми із заземленням декодера. Замініть компонентні
відеокабелі на кабелі HDMI.
Зображення не
відображається у
повноекранному режимі.
Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали
високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.
Чорні смуги вгорі і внизу відображаються й під час відтворення відео, формат
якого не підтримується виробом.
Налаштуйте зображення зовнішнього пристрою або самого виробу на
відображення на весь екран.
З’явиться повідомлення
«Режим не підтримується».
Перевірте підтримувану роздільну здатність виробу і відповідно налаштуйте
роздільну здатність для вихідного сигналу зовнішнього пристрою. Дивіться
інформацію про налаштування роздільної здатності у цьому посібнику.
З виробу чути запах
пластмаси.
Цей запах – нормальне явище, з часом він зникне.
Пункт Сигнальна інформація Ця функція доступна тільки для цифрових каналів, які виріб отримує через
недоступний у меню
антенне/РЧ/коаксіальне з’єднання.
Самодіагностика виробу.
Виріб нахилений у бік.
Зніміть виріб з основи підставки і встановіть його ще раз.
Меню каналу сіре
(недоступне).
Меню Канал доступне лише, коли як джерело сигналу вибрано виріб.
Встановлені налаштування
втрачаються через 5 хвилин
або кожного разу після
вимкнення виробу.
Якщо виріб перебуває в режимі Демо збереж., він буде скидати налаштування
аудіо та відео кожні 5 хвилин. Змініть налаштування з режиму Демо збереж.
на режим Для дому у меню Настр.. Виберіть пункт ТВ у меню Джерело за
допомогою пульта дистанційного керування і перейдіть до пункту Меню →
Система → Настр..
Українська - 73
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Переривчастий аудіо- або
відеосигнал.
Перевірте з’єднання кабелів і в разі потреби під’єднайте їх ще раз.
Якщо впритул подивитись
на край рамки виробу,
можна побачити дрібні
часточки.
Це передбачено дизайном виробу і не є несправністю.
Меню PIP недоступне.
Функція PIP доступна лише у разі використання джерел сигналу TV, ПК, AV,
Компонентний, HDMI1/DVI, EXT. або HDMI2.
На екрані відображається
рекламний банер виробу.
Виберіть пункт Для дому у режимі Настр.. Детальнішу інформацію читайте у
розділі Настр..
Втрата якості аудіо або відео може бути спричинена використанням надто
жорстких або грубих кабелів. Перевірте, чи кабелі достатньо гнучкі для
тривалого використання. У разі монтажу виробу на стіну рекомендовано
використовувати кабелі з роз’ємами, зігнутими під кутом 90 градусів.
✎✎Відео щодо усунення несправностей дивіться на сторінці www.samsung.
com
✎✎Окремі функції і зображення у цьому посібнику доступні лише для певних
моделей.
✎✎Щоб підтримувати виріб у найкращому стані, оновіть вбудоване програмне
забезпечення виробу до найновішої версії з веб-сайту Samsung через носій
USB (samsung.com → Підтримка → Центр завантажень).
Виріб не вмикається.
Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до настінної
розетки і виробу.
Перевірте, чи працює настінна розетка.
Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування,
скористайтеся кнопкою P на виробі. Якщо виріб увімкнеться, дивіться нижче
пункт «Пульт дистанційного керування не працює».
Зображення/відео відсутнє.
Перевірте з’єднання кабелів. Вийміть і від’єднайте усі кабелі, під’єднані до
виробу і зовнішніх пристроїв.
Встановіть вихідні відеосигнали зовнішніх пристроїв (декодера кабельного чи
супутникового мовлення, програвача дисків DVD, Blu-ray тощо) відповідно до
вхідних роз’ємів виробу. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передає вихідний
сигнал HDMI, його слід під’єднати до входу HDMI на виробі.
Перевірте, чи під’єднані пристрої увімкнено.
Перевірте, чи вибрано відповідне джерело вхідного сигналу.
Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель
живлення.
Українська - 74
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Пульт дистанційного
керування не працює.
Замініть батареї у пульті ДК. Упевніться, що батареї вставлено з дотриманням
полярності (+/–).
Почистьте вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування.
Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на виріб на відстані 1,5-1,8 м від
нього.
Пульт дистанційного
керування декодера
кабельних чи супутникових
каналів не спрацьовує для
увімкнення або вимкнення
виробу та регулювання
гучності.
Запрограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного/
супутникового телебачення для роботи з виробом. Код для виробу SAMSUNG
дивіться в посібнику користувача декодера кабельного чи супутникового
телебачення.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Функція Anynet+ не працює.
Перевірте, чи пристрій підтримує функцію Anynet+. Система Anynet+ підтримує
лише ті пристрої, які підтримують функцію Anynet+.
Можна під’єднати тільки один приймач (домашній кінотеатр).
Перевірте, чи кабель живлення пристрою Anynet+ під’єднано належним чином.
Перевірте під’єднання кабелів відео/аудіо/HDMI пристрою Anynet+.
Упевніться, що для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк у
меню налаштування Anynet+.
Перевірте, чи пульт дистанційного керування виробу налаштовано на режим
перегляду програм.
Перевірте, чи пульт дистанційного керування сумісний із функцією Anynet+.
За певних умов функція Anynet+ не працює (пошук каналів, використання
режиму Настр. тощо).
У разі під’єднання чи від’єднання кабелю HDMI обов’язково ще раз виконайте
пошук пристроїв або вимкніть і знов увімкніть виріб.
Я хочу запустити Anynet+.
Перевірте, чи пристрій Anynet+ під’єднано до виробу належним чином, а також
чи в меню Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк (Система → Anynet+
(HDMI-CEC))
За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді
виберіть пункт Anynet+ (HDMI-CEC). Виберіть потрібне меню.
Я хочу вийти з режиму
Anynet+.
Виберіть у меню Anynet+ пункт Перегляд.
На екрані з’явиться
повідомлення Підключення
до пристрою Anynet+....
Під час налаштування функції Anynet+ або перемикання у режим перегляду
пульт дистанційного керування не працює.
Перейдіть до екрана Джерело за допомогою пульта дистанційного керування і
виберіть пристрій, який не підтримує Anynet+.
Використовуйте пульт дистанційного керування після того, як виріб виконає
налаштування Anynet+ або завершить перемикання на режим Anynet+.
Українська - 75
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Вміст пристрою Anynet+ не
відтворюється.
Режим відтворення недоступний, коли виконується функція Настр..
Під’єднаний пристрій не
відображається.
Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+.
Перевірте, чи кабель HDMI під’єднано належним чином.
Перевірте, чи для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк
(Система → Anynet+ (HDMI-CEC))
Виконайте пошук пристроїв Anynet+ ще раз.
Функція Anynet+ вимагає з’єднання HDMI. Упевніться, що пристрій під’єднано до
виробу за допомогою кабелю HDMI.
Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+.
Якщо з’єднання перервано через збій в електропостачанні або від’єднання
кабелю HDMI, виконайте повторний пошук пристроїв.
✎✎Окремі функції і зображення у цьому посібнику доступні лише для певних моделей.
✎✎Щоб підтримувати виріб у найкращому стані, оновіть вбудоване програмне забезпечення виробу
до найновішої версії з веб-сайту Samsung через носій USB (samsung.com → Підтримка → Центр
завантажень).
Українська - 76
Інша інформація
Підтримувані формати файлів із субтитрами та файлів Media Play
Субтитри
Зовнішні
–– MPEG-4 (текст із часовим критерієм) (.ttxt)
–– SAMI (.smi)
–– SubRip (.srt)
–– SubViewer (.sub)
–– Micro DVD (.sub або .txt)
–– SubStation Alpha (.ssa)
–– Advanced SubStation Alpha (.ass)
–– Powerdivx (.psb)
Внутрішні
–– Xsub
Контейнер: AVI
–– SubStation Alpha
Контейнер: MKV
–– Advanced SubStation Alpha
Контейнер: MKV
–– SubRip
Контейнер: MKV
–– MPEG-4 Timed text
Контейнер: MP4
Підтримувана роздільна здатність зображення
Розширення файлу
Тип
Роздільна здатність
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 Х 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 Х 8640
✎✎Файли JPEG у кольоропросторі CMYK, YCCK не підтримуються.
Українська - 77
Інша інформація
Підтримувані формати музичних файлів
Розширення файлу
Тип
Кодек
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Підтримується максим. 2-канальний звук
WMA
WMA 10 Pro підтримує максимально
5.1-канальний режим і профіль M2.
(Кодек WMA без втрати даних не
підтримується).
*.wma
WMA
*.wav
wav
wav
*.mid
*.midi
midi
midi
Коментарі
Підтримується максим. 2-канальний звук
Функція пропускання не підтримується.
Стрічка 0 та стрічка 1
Відеокодек
Файл
Контейнер
Розширення
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.divx
Відеокодек
Роздільна
здатність
Частота кадрів
(кадрів/с)
Швидкість
передачі даних
(Мбіт/с)
Аудіокодек
Divx 3.11/4/5/6
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
MPEG4 SP / ASP
1920 x 1080
30
H.264 BP / MP / HP
Motion JPEG
640 x 480
6~30
8
Window Media Video v9
MPEG2
1920 x 1080
MPEG1
Українська - 78
30
Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Інша інформація
Інші обмеження
✎✎Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься належним чином.
✎✎Звук і відео можуть не відтворюватись, якщо стандартна швидкість передачі даних чи частота кадрів є
вищою за вказану в таблиці вище.
✎✎Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не підтримуватиметься.
✎✎Якщо швидкість передачі даних відео перевищує 10 Мбіт/с, для відкривання меню може знадобитися
більше часу.
✎✎Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з програвачем.
Відеодекодери
•• Підтримка до стандарту H.264, рівень 4.1 (FMO/ASO/RS не підтримується).
•• VC1 AP L4 не підтримується.
•• GMC 2 не підтримується.
•• Швидкість передачі кадрів:
менше 1280x720: макс. 60 кадрів
більше 1280x720: макс. 30 кадрів
Аудіодекодери
•• WMA 10 Pro підтримує 5.1-канальний звук. Підтримуються профілі до M2
•• Кодек WMA без утрати даних не підтримується.
•• Vorbis підтримує макс. 2-канальний звук.
•• Dolby Digital Plus підтримує макс. 5.1-канальний звук.
Українська - 79
Інша інформація
Функція телетексту аналогових каналів
На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила користування послугою. Для правильного
відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому разі
інформація може бути відсутня, або деякі сторінки можуть не відображатися.
✎✎Сторінки телетексту можна змінювати за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного
керування.
1/ (увімк./зміш./вимк.
режиму телетексту): Увімкнення
режиму телетексту для
поточного каналу. Щоб накласти
телетекст на зображення на
екрані, натисніть кнопку два
рази. Натисніть ще раз, щоб
вийти з режиму телетексту.
7
28 (збереження): Збереження
сторінок телетексту.
36 (зміст): використовується
для відображення головної
сторінки (змісту) у будь-який
момент під час перегляду
телетексту.
1
8
9
44 (розмір): збільшення
2
шрифту телетексту у верхній
половині екрана у два рази.
Для нижньої половини екрана
3
натисніть кнопку ще раз. Щоб
повернутись до звичайного
екрана, натисніть кнопку ще раз. 4
59 (утримання): утримання
відображення поточної сторінки
за наявності кількох підсторінок,
які з’являються автоматично.
Щоб скасувати цю дію,
натисніть кнопку ще раз.
0
!
@
5
70 (режим): натисніть, щоб
вибрати режим телетексту
(LIST/FLOF). Якщо натиснути
цю кнопку у режимі LIST, буде
вибрано режим зберігання до
списку. У режимі додавання
до списку сторінку телетексту
можна зберегти у списку
сторінок за допомогою кнопки
8 (зберегти).
81 (допоміжна сторінка):
відображення допоміжної
сторінки (за наявності).
92 (наступна сторінка):
Відображення наступної
сторінки телетексту.
03 (попередня сторінка):
Відображення попередньої
сторінки телетексту.
!5 (відображення):
відображення прихованого
тексту (наприклад, відповідей
на питання вікторин). Щоб
повернутись до звичайного
екрана, натисніть кнопку ще
раз.
@7 (скасувати): зменшує вікно
відображення телетексту,
щоб накласти його на поточне
зображення.
6
6Кольорові кнопки (червона,
зелена, жовта, синя): Якщо
телевізійна компанія підтримує
використання системи FASTEXT,
різноманітні тематичні розділи,
які відображаються на сторінці
телетексту, матимуть свій
кодовий колір; розділи можна
вибирати за допомогою
кольорових кнопок. Натисніть
на колір відповідно до вибраної
теми. Відобразиться нова
сторінка відповідного кольору.
Пункти можна вибирати у такий
самий спосіб. Щоб відобразити
попередню або наступну
сторінку, натисніть відповідну
кольорову кнопку.
Типова сторінка
телетексту
Частина
Зміст
A
Номер вибраної сторінки
B
Назва каналу мовлення
C
Номер поточної сторінки або
результати пошуку
D
Дата і час
E
Текст
F
Інформація про стан
Інформація FASTEXT
Українська - 80
Інша інформація
Прикріплення настінного кріплення/підставки
Підготовка перед встановленням настінного кріплення/підставки
1. Вимкніть живлення виробу та від’єднайте кабель живлення від мережі.
2. Покладіть м’яку тканину або подушку на пласку поверхню для захисту панелі, покладіть виріб на тканину чи
подушку екраном донизу.
3. Притримуйте корпус виробу рукою. Для від’єднання підставки потягніть її у напрямку, вказаному стрілкою,
як показано на малюнку.
Прикріплення настінного кріплення/підставки
A
Кріплення настінного кріплення/підставки
B
Комплект настінного кріплення/підставка (не додається)
Українська - 81
Інша інформація
[[Увага
Важлива інформація
Не використовуйте для встановлення настінного кріплення гвинти довжиною понад 10 мм.
4. Вирівняйте стінне кріплення / настільну підставку з виробом і міцно закріпіть, закрутивши гвинт.
5. Вирівняйте паз частини виробу, яку потрібно під’єднати до підставки, з пазом на пі дставці (підставці на стіл,
підставці для кріплення на стіну або іншій підставці) і надійно закріпіть підставку, закрутивши гвинт.
Українська - 82
Інша інформація
Встановлення на стіні
Монтаж комплекту настінного кріплення
Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу встановити телевізор на стіні.
Щоб отримати детальну інформацію про монтаж настінного кріплення, дивіться посібник, який додається до
настінного кріплення. З питаннями щодо монтажу настінного кронштейна звертайтеся до спеціаліста технічної
служби. Не рекомендується робити це самостійно.
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, отримані
користувачами у разі самостійного встановлення телевізора.
Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)
✎✎Комплект настінного кріплення не додається до пристрою, а продається окремо.
Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити
кріплення на інший матеріал, проконсультуйтеся з місцевим торговим представником. У разі встановлення на
стелі або похилій стіні телевізор може впасти і завдати серйозних травм.
✎✎ПРИМІТКА
•• У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
•• До комплекту настінного кріплення входить детальний посібник зі встановлення і всі необхідні складові.
•• Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA.
•• Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним
характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
•• Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір
гвинтів може відрізнятися залежно від характеристик настінного кріплення.
•• Не закручуйте гвинти надто сильно, оскільки це може пошкодити пристрій або спричинити його падіння,
яке може призвести до травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі
випадки.
•• Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем
у разі використання кріплення, іншого аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у
випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
•• Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
Тип пристрою
TE390
Розмір
Технічні
Стандартний
діагоналі, характеристики
гвинт
дюйми
VESA (A х B)
21,5
23,6
75 X 75
M4
Кількість
4
Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може
призвести до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.
Українська - 83
Інша інформація
Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок
Замок «Кенсінгтон» – це пристрій, який використовується для захисту системи, яка використовується у
громадському місці.
Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого нерухомого предмета і прикріпіть замок до гнізда
«Кенсінгтон» на задній панелі виробу.
Залежно від виробника вигляд замка та спосіб фіксації можуть відрізнятися від зображеного на малюнку нижче.
Докладну інформацію щодо належного використання замка «Кенсінгтон» дивіться у посібнику, який додається.
Замок «Кенсінгтон» не надається компанією Samsung.
<Додатково>
✎✎Знайдіть значок «K» на тильній стороні виробу. Гніздо для замка «Кенсінгтон» знаходиться поруч зі
значком «K».
Щоб заблокувати пристрій, виконайте подані далі вказівки.
1. Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого стаціонарного предмета, наприклад столу чи
крісла.
2. Протягніть кінець кабелю із замком крізь петлю з іншого кінця кабелю замка «Кенсінгтон».
3. Вставте пристрій блокування у гніздо для замка «Кенсінгтон» на виробі.
4. Заблокуйте замок.
✎✎Це загальні вказівки. Детальніші вказівки читайте у посібнику користувача, який додається до пристрою
блокування.
✎✎Цей пристрій продається окремо.
✎✎Розташування гнізда для замка «Кенсінгтон» може різнитися залежно від моделі.
Українська - 84
Інша інформація
Зберігання та обслуговування
Якщо на екрані виробу є наклейки і якщо їх видалити, екран буде брудним. Перш ніж використовувати виріб,
усуньте залишки клею.
Чистячи виріб, будьте обережні, щоб не подряпати корпус та екран. Щоб уникнути подряпин, обережно
витирайте корпус та екран м’якою ганчіркою.
Не розпилюйте воду безпосередньо на виріб. Будьяка рідина, потрапивши всередину виробу, може
спричинити несправність, пожежу або ураження
електричним струмом.
Витирайте виріб м’якою ганчіркою, злегка
змоченою у воді. Не використовуйте займисту
рідину (наприклад, бензин, розчинники) чи засіб для
чищення.
Українська - 85
Інша інформація
Ліцензія
Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.
Dolby та логотип із подвійною літерою D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and
DTS Express are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. ⓒ DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in
the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to
your device.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Правила утилізації виробу (відходи електронного та електричного обладнання)
(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему роздільного збору відходів)
Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації
виріб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на
навколишнє середовище або здоров’я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого
використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на утилізацію
у встановленому порядку. Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для
екологічно безпечної переробки індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника,
у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади. Компаніям слід звертатися до постачальників для
уточнення умов договору придбання. Цей виріб і його електронне приладдя не можна утилізувати разом з
іншими комерційними відходами.
Правила утилізації батарей виробу
(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему збору використаних батарей)
Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації
батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів
Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень,
визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть
завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу. Для захисту природних ресурсів і для
повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт
безкоштовного прийому використаних батарей.
Українська - 86
Інша інформація
Характеристики
Характеристики
середовища
Експлуатація
Температура: 10–40°C
Вологість: 10 % – 80 % без конденсації
Зберігання
Температура: -20–45°C
Вологість: 5 % – 95 % без конденсації
Нахил
TE390: -2° (±2.0°) ~15° (±2.0°)
Модель
T22E390EW / T22E390EX
Розмір екрана (по діагоналі)
21,5 дюйма (54 см)
Роздільна здатність екрана
1920 x 1080 @ 60 Гц
Звук (вихідний)
Розміри
(Ш x В x Г)
Вага
5 Вт х 2
З підставкою
519,1 x 392,5 x 167,5 мм
Корпус
519,1 x 327,7 x 49,6 мм
З підставкою
3,98 кг
Корпус
Модель
3,54 кг
T24E390EW / T24E390EX
Розмір екрана (по діагоналі)
23,6 дюйма (59 см)
Роздільна здатність екрана
1920 X 1080@60Hz
Звук (вихідний)
Розміри
(Ш x В x Г)
Вага
5W x 2
З підставкою
548,3 x 411,7 x 181,9 мм
Корпус
548,3 x 333,3 x 40,6 мм
З підставкою
4,21 кг
Корпус
3,60 кг
✎✎Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без попередження.
✎✎Номінальні параметри живлення та відомості про енергоспоживання для цього виробу вказано на
наклейці.
✎✎Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
✎✎Окремі моделі можуть бути недоступними залежно від регіону.
✎✎Якщо вимикач живлення відсутній, електроенергія не споживатиметься лише, якщо від’єднано кабель
живлення.
✎✎Функція DPM (керування живленням екрана) не працюватиме, якщо для з’єднання виробу
використовується роз’єм HDMI IN 1 (DVI).
Українська - 87
Інша інформація
Покажчик
A
І
Б
Anynet+ (HDMI-CEC)
66
Автовимк. жив.
52
Ігровий реж.
54
Баланс білого
34
Блок. прогр. за рей.
53
Автогучність
38
К
Автоматична настройка
39
Колір
29
Г
Антена
39
Колірний простір
34
Гамма
Аудіоформат
48
Контраст.
29
34
Д
B
M
Динам. контрастність
34
60
Диспетчер розкладу
43
34
Додаткові параметри
34
Вимк. за відсутн. сигналу
52
Media Play
Відео DivX® за вимогою
55
Motion Lighting
Відеокодек
78
Мова меню
54
Відтворення відео
61
Відтворення музики
65
Відтінок
35
C
Самодіагностика
56
З
O
Оновлення ПЗ
57
P
PIP
33
Загальні
54
Замок «Кенсінгтон»
для захисту від крадіжок
84
Захист панелі
54
Звернутися в Samsung
58
Звуковий ефект
37
Змінити PIN
53
Сигнальна інформація
56
Режим «Лише RGB»
34
Скидання звуку
38
Режим звуку
36
Скидання зображ.
36
Режим зображення
28
Список каналів
41
Режим фільму
35
Л
Рівень чорн.
34
Ліцензія
D
Рівень чорного HDMI
35
DTS TruDialog
37
Різкість
29
DTS TruSurround HD
37
Розважити
28
E
T
Еквалайзер
37
Таймер вимкнення
51
Еколог. рішення
52
Таймер сну
50
Енергозбереження
52
Таймер увімкнення
51
Тілесний
34
H
Тон (з/ч)
29
Налаштування режиму
Anynet+ (HDMI-CEC)
Тонке настр.
47
67
Українська - 88
86
Інша інформація
П
Параметри динаміків
38
Параметри зображення
35
Перев. звуку
56
Перевірка зобр.
56
Підсвічування
29
Підтримувані формати
музичних файлів
78
Підтримувані формати
файлів із субтитрами та
файлів Media Play
77
У
Усун. несправностей
69
Ф
Фільтр шумів MPEG
35
Формат зображ.
30
Фото
(в режимі AllShare Play)
63
Ц
Цифрове чітке бачення
35
Ч
Час
50
Чіткий рух LED
35
Я
Яскравість
29
Українська - 89
Adaptor information
Використовуйте наступний адаптер для уникнення небезпечної ситуації
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу
У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії
SAMSUNG.
Країна
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Центр обслуговування клієнтів
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
02-201-24-18
Веб-сайт
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
055 233 999
www.samsung.com/support
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from
www.samsung.com/gr/support
land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań
dotyczących telefonów komórkowych: 801-672678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel
GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© Samsung Electronics Co., Ltd., 2015 Усі права захищено.
BN46-00461B-05
Download PDF

advertising