Samsung | C27F591FDI | Samsung 27'' ieliekts Full HD monitors F591F ar Built-in-Speakers Lietotāja rokasgrāmata

Посібник користувача
C27F591FD
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без
попередження для вдосконалення роботи виробу.
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
ⓒ Samsung Electronics
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics
заборонено.
Товарні знаки, відмінні від Samsung Electronics, належать відповідним власникам.
•• У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
-- (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
-- (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
•• Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.
Зміст
Перед використанням виробу
Під’єднання і використання
зовнішнього джерела сигналу
Забезпечення безпеки у місці
встановлення
Заходи безпеки під час зберігання
4
4
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
Заходи безпеки
Символи
Очищення
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
4
4
5
5
6
7
Підключення та використання ПК
Підключення за допомогою кабелю D-SUB
(аналоговий сигнал)
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
Підключення за допомогою кабелю DP
Підключення навушників
Під’єднання живлення
Підготовка
Частини пристрою
Панель керування
Довідник із гарячих клавіш
Довідник із функціональних клавіш
Зміна параметрів Brightness, Contrast і
Sharpness
Зміна параметра Volume
Зворотній бік
Регулювання кута нахилу виробу
Замок для захисту від крадіжок
Заходи безпеки при переміщенні монітора
9
9
10
11
Встановлення
Прикріплення підставки
Від’єднання підставки
16
16
17
13
13
14
14
15
15
Настроювання екрана
18
18
18
19
19
19
19
20
Правильне положення тіла для роботи з
виробом
20
Встановлення драйвера
21
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
21
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
HDMI Black Level
24
Eye Saver Mode
24
Game Mode
24
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
Налаштування параметрів
екранного меню (OSD)
Transparency
26
Position
26
Language
26
Display Time
26
2
Зміст
Настройка та скидання
Вказівки щодо усунення
несправностей
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
27
27
27
27
FreeSync
28
Eco Saving Plus
29
Off Timer
29
PC/AV Mode
30
Source Detection
30
Технічні характеристики
Key Repeat Time
30
Загальні налаштування
35
Power LED On
30
Таблиця стандартних режимів сигналу
36
Reset All
30
Information
30
Встановлення програмного
забезпечення
Easy Setting Box
Обмеження і проблеми, пов'язані зі
встановленням програми
Вимоги до системи
31
Обов'язкові дії перед зверненням до
сервісного центру Samsung
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
32
32
32
32
Запитання та відповіді
34
Додаток
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
38
Проблема не пов’язана з несправністю виробу 38
Виріб пошкоджено з вини клієнта
38
Інші умови
38
31
31
3
Розділ 01
Перед використанням виробу
Забезпечення безпеки у місці встановлення
Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення внутрішньої
температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. Встановлюючи виріб, залиште
навколо нього достатньо простору, як показано нижче.
Заходи безпеки
Увага!
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ
ВІДКРИВАТИ
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ
ЗАБОРОНЕНО.
ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ
КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
10 см
10 см
10 см
Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга.
10 см
Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива
документація щодо експлуатації та обслуговування.
10 см
Символи
Заходи безпеки під час зберігання
На поверхні моделей із блискучим поліруванням, що працюють поряд із зволожувачами на базі
ультразвукових хвиль, можуть з'явитися білі плями.
Обережно!
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або
смертельної травми.
Увага!
Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування
або нанесення матеріальних збитків.
――Якщо ви хочете почистити внутрішню частину виробу, зверніться до найближчого сервісного центру
Samsung (за обслуговування стягуватиметься плата).
Не торкайтеся екрана монітора руками чи іншими предметами. Це може призвести до
пошкодження екрана.
4
Очищення
――Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.
――При чищенні виконайте наступне.
Електрика та техніка безпеки
Обережно!
1 Вимкніть живлення виробу та комп’ютера.
•• Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні електричні розетки.
2 Від’єднайте шнур живлення від виробу.
•• Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
――Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими руками. Інакше може трапитися
ураження електричним струмом.
3 Витирайте монітор чистою м'якою та сухою тканиною.
-- Не застосовуйте для чистки монітора миючі засоби, що містять спирт, розчинник або
поверхнево-активні речовини.
-- Не розбризкуйте воду або мийні засоби безпосередньо на виріб.
4 Змочіть м’яку і суху тканину водою та ретельно відіжміть, щоб протерти виріб ззовні.
5 Після завершення чищення виробу підключіть до нього шнур живлення.
6 Увімкніть живлення виробу та комп’ютера.
•• Не торкайтеся штекера вологими руками.
•• Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.
•• Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби з ізоляцією типу 1).
•• Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте шнур живлення
важкими предметами.
•• Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
•• Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних штирів штекера або електричну
розетку.
Увага!
•• Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.
•• Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до виробу Samsung. Не використовуйте
шнур живлення з іншим обладнанням.
•• Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно бути вільним.
-- У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб вимкнути живлення виробу.
•• При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за штекер.
5
Встановлення
Обережно!
Увага!
•• Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або цигарки. Не розташовуйте
виріб поблизу джерел тепла.
•• Не впускайте виріб під час пересування.
•• Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад, книжкових або стінних
шафах.
•• Не ставте виріб на його передній бік.
•• При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що нижній край
переднього боку виробу не виступає.
•• Щоб забезпечити достатню вентиляцію, встановлюйте виріб не ближче 10 см від стіни.
-- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
•• Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.
-- Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.
-- Діти можуть задихнутися.
•• Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці, похилій поверхні
тощо).
-- Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він може завдати тілесних ушкоджень.
-- Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до пошкодження виробу
або спричинити пожежу.
•• Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу, вологи (утворенню
конденсату тощо), мастила або диму.
•• Обережно опустіть виріб.
-- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
•• Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від потрапляння великої кількості
дрібного пилу або вологи, дії хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також
в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його
робочі характеристики.
-- Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково проконсультуйтеся в сервісному
центрі Samsung.
•• Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих предметів, наприклад
печі.
-- В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу або пожежа.
•• Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.
-- Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
•• Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи деформації виробу. Не
встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної поверхні.
6
Експлуатація
Обережно!
•• Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати
або вносити зміни до виробу.
-- Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Для переміщення виробу слід, перш за все, від'єднати від нього кабелі, в тому числі й кабель
живлення.
•• Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або дим, негайно
від'єднайте шнур живлення і зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для зачісок тощо) або
займисті предмети (папір, сірники тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
-- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила
вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі, пляшки тощо) або
металеві предмети.
-- Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель живлення, якщо усередину потрапила
вода або сторонні речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
-- Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.
•• Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть живлення та від'єднайте
силовий кабель. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
-- Якщо продовжувати використання, це може привести до займання або враження
електричним струмом.
•• Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються дітям (іграшки або ласощі
тощо).
-- Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий предмет може
впасти та завдати тяжких тілесних ушкоджень.
•• Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного кабелю.
•• Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
•• Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.
•• При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі. Негайно провітріть
приміщення.
•• Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення або будь-який
кабель.
•• Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті речовини поруч з виробом.
•• Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або занавісками.
-- Підвищена внутрішня температура може спричинити пожежу.
7
Увага!
•• Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести до появи
залишкових зображень або пошкодження пікселів.
-- Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, увімкніть режим
енергозбереження або екранну заставку.
•• Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не плануєте використовувати
виріб тривалий час (відпустка тощо).
-- Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може спричинити пожежу, ураження
електричним струмом або витік струму.
•• Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та частотою.
-- Ваш зір може погіршитися.
•• Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.
•• Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи екран нагрівається.
•• Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
•• Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.
-- Руки або пальці можуть застрягнути або травмуватися.
-- Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого виріб може завдати
тілесних ушкоджень.
•• Не кладіть на виріб важкі предмети.
-- Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
•• Під час використання навушників не встановлюєте високий рівень гучності.
-- Сильний звук може пошкодити слух.
•• Перед використанням адаптера живлення постійного струму зніміть із нього поліетиленовий
пакет.
•• Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в нього води і не намочуйте
пристрій.
-- Можливо ураження електричним струмом або займання.
-- Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від дощу або снігу.
-- Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб не намочити адаптер живлення
постійного струму.
•• Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із будь-якими нагрівальними
приладами.
-- Інакше може статися пожежа.
•• Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре вентильованому приміщенні.
•• Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму входом шнура догори, на адаптер
може потрапити вода чи інші сторонні речовини, що призведе до його несправності.
Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму горизонтально на стіл чи на підлогу.
•• Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.
-- Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може завдати тілесних ушкоджень.
•• Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може погіршитися зір.
•• Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
•• Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом понад 5 хвилин.
8
Розділ 02
Підготовка
Частини пристрою
Позначки
Опис
Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках.
Кнопка JOG
Панель керування
――Кнопка JOG розташована зліва на задній панелі виробу. Кнопка
може використовуватися для пересування вгору, вниз, ліворуч або
праворуч, а також в якості клавіші Enter.
Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу
•• Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк.
можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
•• Режим енергозбереження: Миготить
Індикатор живлення
•• Вимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк.
――Роботу індикатора живлення можна поміняти за допомогою меню.
(System
Power LED On) Через різний набір функцій деякі моделі
можуть не мати цієї функції.
Довідник із
функціональних клавіш
Індикатор
живлення
――Залежно від функції та моделі продукту довідник із функціональних
клавіш може відрізнятися. Перегляньте його в наявній моделі.
УГОРУ
ПРАВОРУЧ
ЛІВОРУЧ
НАТИСНУТИ(ENTER)
Довідник із функціональних
клавіш
Кнопка JOG
Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться
довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до
екранного меню, коли відображається путівник екранного меню,
знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.
УНИЗ
Return
9
Довідник із гарячих клавіш
――Екран гарячих клавіш (екранне меню), який показано нижче, відображається тільки тоді, коли вмикається екран монітора, відбувається зміна роздільної здатності екрана або змінюється джерело вводу.
――Сторінка з описом функцій кнопок відображається, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
: On
: Off
Режим Analog
Режим HDMI, DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Опції в режимі Analog
••
: Відрегулюйте параметри Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――Опції в режимі HDMI, DisplayPort
: Відрегулюйте параметри Brightness, Contrast, Sharpness.
••
/
••
: Відрегулюйте параметри Volume, Mute.
••
: довідник із функціональних клавіш.
――Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до увімкнення
функції Auto Adjustment.
――Ця функція доступна тільки в режимі Analog.
••
: Відрегулюйте параметри Volume, Mute.
••
: довідник із функціональних клавіш.
10
Довідник із функціональних клавіш
――Щоб увійти в головне меню або скористуватися іншими елементами, натисніть кнопку JOG для відображення довідника із гарячих клавіш. Для виходу повторно натисніть кнопку JOG.
УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення вказівника відобразиться опис відповідного пункту.
НАТИСНУТИ(ENTER): Буде застосовано вибраний пункт.
Return
Позначки
Опис
Виберіть , щоб змінити вхідний сигнал, перемістивши кнопку JOG на екрані довідника з функціональних клавіш. Якщо було змінено вхідний сигнал, у верхньому лівому куті
екрана з’явиться повідомлення.
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
.
З’явиться екранне меню функції монітора.
Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення параметрів або заблокуйте керування екранним меню, щоб запобігти непередбачуваним змінам параметрів.
Увімкнути/вимкнути. Щоб заблокувати чи розблокувати керування екранним меню, утримуйте кнопку ЛІВОРУЧ протягом 10 секунд, коли на екрані відкрито головне меню.
――Якщо заблоковано керування екранним меню, можна відрегулювати параметри Brightness і Contrast. Можна використовувати Eye Saver Mode.
System
Можна використовувати Sound, Power LED On. Можна переглянути параметр Information.
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
.
Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Eye Saver Mode.
Перелічені нижче пункти недоступні, якщо доступна функція Eye Saver Mode.
•• Picture
•• System
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
Eco Saving Plus
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
для вимкнення монітора.
――Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися.
11
Якщо на моніторі нічого не відображається (напр., монітор у режимі енергозбереження або
вимкнених сигналів), для керування джерелом і живленням можна користуватися 2 гарячими
клавішами, як зображено нижче.
Кнопка JOG
Режим енергозбереження/вимкнених сигналів
УГОРУ
Зміна джерела
вниз
НАТИСНУТИ(ENTER) упродовж 2 секунд Вимкнути
Коли на моніторі відображається головне меню, кнопку JOG можна використовувати наступним
чином.
Кнопка JOG
Дія
УГОРУ/УНИЗ
Перехід до параметра.
Вихід з головного меню.
ЛІВОРУЧ
Закриття підпорядкованого списку без збереження
встановлених значень.
Значення на повзунку зменшується.
ПРАВОРУЧ
Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
Значення на повзунку збільшується.
Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
НАТИСНУТИ(ENTER)
Збереження встановлених значень та закриття
підпорядкованого списку.
12
Зміна параметрів Brightness, Contrast і Sharpness
Зміна параметра Volume
Якщо не відобразилося екранне меню, ви можете відрегулювати Brightness, Contrast або
Sharpness, переміщуючи кнопку JOG вгору або вниз.
Якщо не відобразилося екранне меню, ви можете відрегулювати Volume переміщуючи кнопку JOG
праворуч або ліворуч.
Sharpness
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Brightness
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright установлено режим Dynamic Contrast.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
Contrast
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
Sharpness
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
――Якщо якість звуку під’єднаного пристрою введення низька, функція Auto Mute на виробі може вимикати
звук або спричиняти його переривання при користуванні навушниками чи динаміками. Установіть для
пристрою введення гучність вхідного сигналу не менш ніж 20% і змінюйте рівень гучності за допомогою
кнопки регулювання гучності (кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ) на виробі.
――Що таке функція Auto Mute?
Функція вимикає звук, щоб покращити звукові ефекти, якщо виникає звуковий шум або вхідний
сигнал слабкий. Зазвичай причиною цього є проблеми з гучністю пристрою введення.
――Щоб увімкнути функцію Mute, відкрийте екран керування параметром Volume та перейдіть униз за
допомогою кнопки JOG.
Щоб вимкнути функцію Mute, відкрийте екран керування параметром Volume та збільште чи зменште
значення параметра Volume.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGUpscale вибрано режим Mode1 або Mode2.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
13
Зворотній бік
Регулювання кута нахилу виробу
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу
можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
-2° (±2°) - 20° (±2°)
Роз’єм
Опис
Служить для підключення до ПК через кабель DP.
•• Нахил виробу можна регулювати.
Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI
або HDMI-DVI.
•• Утримуючи виріб за нижню частину, уважно налаштуйте кут нахилу.
Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.
Отримує звук з комп’ютера за допомогою аудіокабелю.
Служить для підключення аудіообладнання, наприклад,
навушників.
Служить для підключення до адаптера живлення постійного
струму.
14
Замок для захисту від крадіжок
Заходи безпеки при переміщенні монітора
――Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях.
――Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для
захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте
описані далі дії.
•• Не тисніть безпосередньо на екран.
•• При переміщенні монітора не тримайтеся за екран.
1 Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
2 Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
3 Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
4 Замкніть замок.
-- Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
-- Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до
нього додається.
•• При переміщенні монітора тримайтеся за його нижню частину.
-- Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернетмагазинах.
15
Встановлення
Прикріплення підставки
――Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.
: Виріб має вигнуту форму. Тиск на виріб, що знаходиться на пласкій поверхні, може його пошкодити. Забороняється завдавати тиск на виріб, якщо він знаходиться на підлозі і повернутий лицевою частиною вгору
або вниз.
1
Помістіть захисний пінопласт (прокладку), що
входить до комплекту, на підлогу та покладіть на
нього виріб лицевою стороною вниз, як показано на
зображенні.
4
Приєднайте основу підставки до її кріплення, після
чого закрутіть два гвинти на основі, щоб надійно
з'єднати її з кріпленням.
――Обов'язково скористайтеся пінопластовою вставкою
(подушкою), що входить до комплекту монітора.
2
Тримаючи монітор однією рукою, вставте в нього
кріплення підставки в напрямку стрілки, як показано
на зображенні.
- Увага!
3
Тримаючи монітор однією рукою, підніміть кріплення
підставки в напрямку стрілки та відрегулюйте його,
як показано на зображенні.
- Увага!
Не тримайте виріб догори низом лише за підставку.
Не тисніть на монітор. Це може призвести до
пошкодження монітора.
16
Від’єднання підставки
――Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.
: Виріб має вигнуту форму. Тиск на виріб, що знаходиться на пласкій поверхні, може його пошкодити. Забороняється завдавати тиск на виріб, якщо він знаходиться на підлозі і повернутий лицевою частиною вгору
або вниз.
1
Помістіть захисний пінопласт (прокладку), що
входить до комплекту, на підлогу та покладіть на
нього виріб лицевою стороною вниз, як показано на
зображенні.
4
Тримаючи монітор однією рукою, потягніть за
кріплення підставки в напрямку стрілки, як показано
на зображенні, та зніміть його.
――Обов'язково скористайтеся пінопластовою вставкою
(подушкою), що входить до комплекту монітора.
2
Щоб від'єднати основу підставки, викрутіть із неї два
гвинти.
3
Тримаючи монітор однією рукою, підніміть кріплення
підставки в напрямку стрілки та відрегулюйте його,
як показано на зображенні.
- Увага!
Не тисніть на монітор. Це може призвести до
пошкодження монітора.
17
Розділ 03
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
――Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього
пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
――Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження виробу.
――Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно під’єднати.
Підключення та використання ПК
Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
――Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.
Підключення за допомогою кабелю D-SUB
(аналоговий сигнал)
D-SUB IN
AUDIO IN
18
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Підключення за допомогою кабелю DP
DP IN
HDMI IN
――Рекомендується використовувати кабель DP довжиною до 1,5 м. У разі використання кабелю
довжиною більше 1,5 м якість зображення може погіршитися.
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
HDMI IN
Підключення навушників
AUDIO IN
――Функція виведення звуку не підтримується, якщо джерело вхідного сигналу підключено за допомогою
кабелю HDMI-DVI.
――Використовуйте навушники при активації передачі звуку через кабель D-SUB + AUDIO, HDMI-HDMI або
DP.
19
Правильне положення тіла для роботи з
виробом
Під’єднання живлення
1
2
3
Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:
•• спина має бути прямою;
1 Під’єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму. Потім підключіть адаптер
постійного струму до порту DC 14V на задній частині виробу.
•• виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
2 Далі підключіть кабель живлення до розетки.
•• передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з тильною
стороною рук;
3 Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку JOG на його зворотному боці.
•• лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
――Вхідна напруга перемкнеться автоматично.
•• відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90 градусів або
більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.
20
Встановлення драйвера
――Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну здатність і частоту
оновлення екрана.
――Щоб установити останню версію драйвера виробу, завантажте її з веб-сайту Samsung Electronics за
адресою http://www.samsung.com.
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне
повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.
Змінити мову на виробі та задати оптимальну роздільну здатність на ПК.
――Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з’являтиметься до трьох разів
упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.
――Оптимальну роздільну здатність можна вибрати також на Панелі керування ПК.
21
Розділ 04
Настроювання екрана
У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
SAMSUNG MAGIC Bright
У режимі PC
Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання
виробу.
•• Standard: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в
Інтернеті.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.
•• Cinema: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду
відеоматеріалів та DVD-дисків.
•• Custom: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне
регулювання контрасту.
Яскравість можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
У режимі AV
Якщо зовнішнє джерело сигналу під’єднано через роз’єм HDMI/DP і в меню PC/AV Mode вибрано
SAMSUNG
Bright матиме чотири стандартні автоматичні набори налаштувань
значення AV, режим MAGIC
зображення (Dynamic, Standard, Movie і Custom). Можна вибрати один з чотирьох варіантів:
Dynamic, Standard, Movie або Custom. Режим Custom автоматично відновлює встановлені Вами
параметри зображення.
•• Dynamic: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі Standard.
Return
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Basic Color: Ця модель підтримує роботу з фотохромною станцією. При активації цього
режиму область кольорів налаштовується аналогічно до стандартної гами кольорів sRGB.
•• Standard: Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке
зображення.
•• Movie: Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити
споживання електроенергії та зменшити втому очей.
•• Custom: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.
22
Brightness
Color
Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)
Служить для настроювання висвітлення екрана.
Що вище значення,то яскравішим буде зображення.
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright установлено режим Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright установлено режим Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
MAGIC
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
•• Red: настроювання рівня насиченості червоного кольору. Значення, наближені до 100,
означають більшу інтенсивність кольору.
•• Green: настроювання рівня насиченості зеленого кольору. Значення, наближені до 100,
означають більшу інтенсивність кольору.
Contrast
Налаштування контрастності між об’єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об’єкти відображатимуться чіткіше.
――Цей параметр є недоступним, коли для SAMSUNGBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
•• Blue: настроювання рівня насиченості синього кольору. Значення, наближені до 100, означають
більшу інтенсивність кольору.
•• Color Tone: Виберіть відтінок кольору, який найкраще відповідає вашим потребам під час
перегляду.
-- Cool 2: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за Cool 1.
-- Cool 1: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої, ніж у режимі Normal.
-- Normal: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.
-- Warm 1: Служить для встановлення температури кольору, теплішої, ніж у режимі Normal.
Sharpness
-- Warm 2: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за Warm 1.
-- Custom: Служить для настроювання відтінку кольору.
Дає змогу зробити обриси об’єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об’єктів.
――Цей параметр є недоступним, коли для
MAGICBright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGUpscale вибрано режим Mode1 або Mode2.
SAMSUNG
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Якщо зовнішнє джерело вхідного сигналу під’єднано через роз’єм HDMI/DP і для пункту PC/AV Mode
вибрано значення AV, у меню Color Tone доступні чотири налаштування температури кольору
(Cool, Normal, Warm та Custom).
•• Gamma: настроювання середнього рівня яскравості.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Функція MAGIC
Upscale може розширити шари деталізації зображення і пожвавити картинку.
Встановлює якість зображення, яка є оптимальною для розслаблення очей.
Найбільш очевидний вплив цієї функції на зображення з низькою роздільною здатністю.
Low Blue Light Content (Вміст із низьким рівнем блакитного світла) від TÜV Rheinland є сертифікатом
для продукції, що свідчить про відповідність вимогам щодо понижених рівнів блакитного світла. При
встановленні для налаштування Eye Saver Mode значення On інтенсивність блакитного світла (із
довжиною хвилі прибл. 400 нм) буде знижено. Воднораз якість зображення буде оптимальною для
розслаблення очей. Водночас рівень блакитного світла буде понижено в порівнянні з параметрами
за замовчуванням. Така понижена настройка відповідає тестам TÜV Rheinland і сертифікату
відповідності стандартам Low Blue Light Content від TÜV Rheinland.
――Це меню є недоступним, коли для SAMSUNGBright установлено режим Cinema або Dynamic Contrast.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Сильніший ефект має порівняння з Mode1,Mode2.
HDMI Black Level
Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз’єм HDMI, може мати місце
втрата якості зображення (зниження рівня контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного тощо)
залежно від підключеного пристрою. У такому разі для налаштування якості зображення можна
використати параметр HDMI Black Level.
У такому разі налаштуйте зображення за допомогою режиму HDMI Black Level.
――Ця функція доступна тільки в режимі HDMI.
•• Normal: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.
•• Low: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за низького
рівня контрастності.
――HDMI Black Level може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.
――Функція HDMI Black Level стає активною лише при певному значенні роздільної здатності AV, як то
720P та 1080P.
Game Mode
Настроювання параметрів екрана продукту для ігрового режиму.
Скористайтеся цією функцією під час гри на ПК або при підключенні ігрової консолі, наприклад,
PlayStation™ або Xbox™.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
――Коли монітор вимикається, переходить у режим енергозбереження, а також коли змінюється джерело
входу, Game Mode вимикається Off, навіть якщо для цього параметра встановлено значення On.
――Якщо потрібно, щоб режим Game Mode був постійно увімкнений, виберіть параметр Always On.
Response Time
Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та
природніше.
――Якщо переглядається не фільм, то для параметра Response Time краще за все встановити значення
Standard або Faster.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Зміна розміру зображення.
――Це меню доступне, лише коли встановлено Picture Size Screen Fit у режимі AV.
У режимі PC
•• Auto: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела
вхідного сигналу.
Якщо за вхідного сигналу 480P, 576P, 720P або 1080P у режимі AV можливе звичайне відображення на
моніторі, виберіть Screen Fit для налаштування рівня горизонтального положення від 0 до 6.
――Coarse, Fine: Ця функція доступна тільки в режимі Analog.
•• Wide: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін
джерела вхідного сигналу.
У режимі AV
•• 4:3: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для
відео та стандартного мовлення.
•• 16:9: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.
•• Screen Fit: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення
сторін без обрізання країв.
――Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
――Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
――Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI/DP.
――Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі
(не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
――Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI/DP і
для пункту PC/AV Mode встановлено значення AV.
(DisplayPort/HDMI: цей параметр доступний, якщо вимкнено FreeSync)
25
Розділ 05
Налаштування параметрів екранного меню (OSD)
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Transparency
Position
Встановлення рівня прозорості вікон меню.
Регулювання положення меню.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Position
Language
English
Display Time
20 sec
Language
Встановлення мови меню.
――Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.
――Його не буде застосовано до інших функцій ПК.
Return
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Display Time
Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не використовувалось протягом
визначеного часу.
У Display Time можна вказати час, після якого екранне меню буде приховано.
26
Розділ 06
Настройка та скидання
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Sound
Volume
Налаштуйте Volume, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
System
Sound Mode
Sound
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
•• Standard: вибір звичайного звукового режиму.
•• Music: підсилення музики, пригнічення голосів.
Off Timer
•• Movie: найкращий звук для фільмів.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
•• Clear Voice: підсилення голосів, пригнічення звуків.
Return
Select Sound
•• Stereo: Увімкніть звук лівого та правого динаміків.
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Left Channel: Відтворювати тільки лівий канал джерела звуку на лівому та правому динаміках.
•• Right Channel: Відтворювати тільки правий канал джерела звуку на лівому та правому
динаміках.
27
FreeSync
Технологія FreeSync являє собою рішення, що дозволяє усувати розрив зображення на екрані без
звичних ефектів запізнення та затримки.
Під час гри ця функція усуває розрив зображення на екрані та запізнення оновлення зображення.
Покращте свої враження від гри.
Отримати доступ до функції FreeSync можна лише в режимі HDMI.
•• Off: вимкнення функції FreeSync.
•• Standard Engine: вмикаються базові функції FreeSync графічної карти AMD.
•• Ultimate Engine: вмикається функція FreeSync з більш високою частотою кадрів на екрані.
У цьому режимі зменшується розрив зображення на екрані (збій синхронізації між вмістом та
його відображенням на екрані). Слід мати на увазі, що під час гри може трапитися мерехтіння
екрана.
Якщо вибрано режим Ultimate Engine, використовуйте максимальну частоту оновлення екрана
для отримання максимального ефекту від використання функції FreeSync.
Моделі, наведені у списку графічних карт, підтримують функцію
FreeSync
FreeSync може використовуватися лише з певними моделями графічних карт AMD. Див.
наведений нижче список підтримуваних графічних карт:
Переконайтеся, що у вас установлені останні офіційні випуски графічних драйверів AMD, які
підтримують FreeSync.
――Щоб ознайомитися з додатковими моделями графічних карт AMD, що підтримують функцію FreeSync,
відвідайте офіційний веб-сайт AMD.
――Якщо ви використовуєте графічну карту іншого виробника, виберіть для FreeSync значення Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Для встановлення необхідного методу оновлення екрана ознайомтеся з розділом «Запитання та
«Як змінити частоту?»
відповіді»
Як увімкнути функцію FreeSync?
――Функцію FreeSync можна активувати лише в режимі HDMI або DisplayPort.
1 Установіть для FreeSync значення Standard Engine або Ultimate Engine за допомогою
При користуванні FreeSync застосовуйте кабель HDMI/DisplayPort, наданий виробником.
Якщо ввімкнено функцію FreeSync, може трапитися одна з наведених далі подій.
•• Протягом гри, залежно від її налаштувань, може спостерігатися мерехтіння екрана. Щоб
усунути мерехтіння, можна спробувати знизити значення параметрів гри. Окрім цього, у
вирішенні проблеми може допомогти встановлення останніх версій драйверів із веб-сайту
AMD.
екранного меню.
2 Увімкніть FreeSync у меню AMD Radeon Settings:
Клацання правою кнопкою миші
AMD Radeon Settings
Display
Для функції AMD FreeSync слід встановити значення «Увімкн.». Оберіть значення «Увімкн.»,
якщо це ще не зроблено.
•• Протягом гри, залежно від роздільної здатності, значення часу спрацьовування може
коливатися. Як правило, чим вища роздільна здатність, тим більшим є час спрацьовування.
•• Якість звуку монітора може погіршуватися.
――Якщо при користуванні функцією ви стикнетеся з певними проблемами, зверніться до центру
обслуговування Samsung.
28
Eco Saving Plus
Функція Eco Saving Plus знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання
електроенергії монітором.
――Цей параметр є недоступним, коли для SAMSUNGBright вибрано режим Dynamic Contrast.
MAGIC
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
•• Off: вимкнення функції Eco Saving Plus.
•• Auto: Рівень енергоспоживання буде автоматично знижено приблизно на 10% у порівнянні з
поточним налаштуванням.
(На скільки знизиться рівень енергоспоживання, залежить від яскравості екрана.)
•• Low: Рівень енергоспоживання буде знижено на 25% у порівнянні з налаштуванням за
замовчуванням.
•• High: Рівень енергоспоживання буде знижено на 50% у порівнянні з налаштуванням за
замовчуванням.
Off Timer
Off Timer: Увімкнення режиму Off Timer.
Turn Off After: Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде
автоматично вимкнено через вказану кількість годин.
――Ця опція доступна лише тоді, коли параметр Off Timer встановлений на On.
――У виробах для деяких регіонів параметр Off Timer встановлений таким чином, що він буде
автоматично активуватися через 4 години після увімкнення виробу. Це відповідає нормативним актам
щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до пункту MENU
System та виберіть значення для параметра Off Timer Off.
29
PC/AV Mode
Power LED On
Встановіть для пункту PC/AV Mode значення AV. Зображення буде збільшено.
Цей параметр корисний під час перегляду фільму.
Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині
виробу.
•• У разі під’єднання до ПК встановіть значення "PC".
•• Working: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.
•• У разі під’єднання до аудіо/відеопристрою встановіть значення "AV".
•• Stand-by: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
•• Якщо ви підключаєтеся до комп’ютера за допомогою кабелю HDMI-DVI, виберіть значення DVI
PC.
――Ця функція не підтримує режим Analog.
――Постачається лише з моделями з широким екраном як 16:9 чи 16:10.
――Якщо монітор перебуває в режимі HDMI, DisplayPort, а на екрані з'явився напис Check Signal
Cable чи активувався режим збереження енергії, натисніть кнопку JOG, щоб відобразити екран
функціональних клавіш, а потім виберіть значок
Reset All
Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.
. Можна вибрати режим PC або AV.
Source Detection
Information
Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної здатності.
Виберіть в якості методу розпізнавання вхідного сигналу Auto або Manual.
Picture
Key Repeat Time
OnScreen Display
Можна вибрати значення Acceleration, 1 sec або 2 sec. Якщо вибрано значення No Repeat, то
після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
Information
System
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
30
Розділ 07
Встановлення програмного забезпечення
Easy Setting Box
Вимоги до системи
Операційна система
Easy Setting Box
Комп'ютерне обладнання
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Не менше 32 Мб пам'яті
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Технологія Easy Setting Box дозволяє поділити екран на кілька розділів.
Щоб установити останню версію Easy Setting Box, завантажте її з веб-сайту Samsung Electronics
за адресою http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення може не працювати
належним чином.
――Піктограма Easy Setting Box може не відображатись залежно від системи комп'ютера і технічних
характеристик виробу.
――Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.
Обмеження і проблеми, пов'язані зі
встановленням програми
На встановлення програми Easy Setting Box можуть вплинути графічна карта, материнська плата
та мережеве середовище.
31
Розділ 08
Вказівки щодо усунення несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням до
сервісного центру Samsung
――Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними далі
вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування Samsung.
Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації з'єднувачів.
Перевірка виробу
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI
підключено до виробу або комп’ютера.
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Порожні області на екрані не стосуються виробу.
Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним чином
підключено до ПК, необхідно виконати самотестування.
Вони з’являються на екрані через несправності комп’ютера або графічної карти. Щоб усунути
проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно до характеристик
графічної карти.
1 Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
2 Від'єднайте кабель від виробу.
3 Увімкнення виробу.
4 Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення Check Signal Cable.
Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана, оновіть
драйвер графічної карти до найновішої версії.
(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у виробника
графічної карти або комп’ютера).
――Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп’ютера, відеоконтролер і кабель.
Перевірка роздільної здатності і частоти
Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. Таблиця стандартних режимів
сигналу), упродовж короткого часу на екрані відображатиметься повідомлення Not Optimum Mode.
――Роздільна здатність зображення може відрізнятися залежно від настройки параметрів комп'ютерної
системи і використовуваних кабелів.
Проблема з екраном
Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.
Перевірте правильність підключення кабелю живлення.
З'являється повідомлення Check Signal Cable.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
32
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.
Відеоролики відтворюються не плавно.
Це повідомлення відкривається, коли сигнал із графічної плати перевищує максимальну
роздільну здатність або частоту для виробу.
Великі відеофайли високої чіткості можуть відтворюватися не плавно. Причина може полягати в
тому, що відеоплеєр не оптимізовано для комп'ютерного ресурсу.
Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик виробу
згідно з таблицею стандартних режимів сигналу (c.36).
Спробуйте відтворити файл за допомогою іншого відеоплеєра.
Зображення на екрані спотворене.
Перевірте під’єднання кабелю до виробу.
Зображення не чітке. Зображення розмите.
Налаштуйте Coarse і Fine.
Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще раз.
Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
Зображення тремтить. На екрані з’являються фантомні зображення.
Упевніться, що роздільна здатність і частота комп’ютера встановлені в межах, які підтримуються
виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до інформації в таблиці
стандартних режимів передачі сигналу (c.36) цього посібника і в меню Information виробу.
Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.
Налаштуйте Brightness і Contrast.
Колір екрана неправильний.
Проблеми зі звуком
Звук відсутній.
Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.
Налаштування гучності.
Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте гучність за
допомогою звукової карти комп’ютера чи програмного забезпечення.
Відео відтворюється без звуку.
Звук не буде чутно, якщо для підключення пристрою вводу використовується кабель HDMI-DVI.
Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI або DP.
Змініть параметри Color.
Кольори на екрані спотворені або мають тіні.
Змініть параметри Color.
Білий колір насправді не білий.
Змініть параметри Color.
На екрані немає зображення та індикатор живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.
Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу
Під час завантаження комп’ютера лунає звуковий сигнал.
Якщо під час завантаження комп’ютера лунає звуковий сигнал, комп’ютер слід віддати на
перевірку.
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити зображення.
Текст розмитий.
Якщо використовується ОС Windows (наприклад, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 або
Windows 10): відкрийте вікно Панель керування
Шрифти
Налаштувати текст ClearType і
змініть параметр Увімкнути ClearType.
33
Запитання та відповіді
――Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або графічної плати.
Як змінити частоту?
Встановіть частоту на графічній карті.
•• Windows 7: Виберіть Панель керування
Параметри монітора.
Оформлення й персоналізація
•• Windows 8 (Windows 8.1): Виберіть Настройки
Панель керування
оновлення екрана у розділі Параметри монітора.
•• Windows 10: Виберіть Настройки
у розділі Параметри монітора.
Система
Дисплей
Екран
Роздільна здатність екрана
Оформлення й персоналізація
Додаткові настройки відображення
Екран
Додаткові
Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі
Роздільна здатність екрана
Показати властивості адаптера
Додаткові
Монітор і змініть Частота
Монітор і змініть прапорець Частота оновлення екрана
Як змінити роздільну здатність?
•• Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування
Оформлення та персоналізація
•• Windows 8 (Windows 8.1): щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Настройки
•• Windows 10: Виберіть Настройки
Система
Дисплей
Панель керування
Екран
Настроїти роздільну здатність.
Оформлення та персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
Додаткові настройки відображення та налаштуйте роздільну здатність.
Як встановити режим енергозбереження?
•• Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Оформлення та персоналізація
•• Windows 8 (Windows 8.1): режим енергозбереження можна встановити у вікні Настройки
Електроживлення або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 10: режим енергозбереження можна встановити у вікні Настройки
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Панель керування
Персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки
Оформлення та персоналізація
Екран блокування
Електроживлення або в
Персоналізація
Настройки часу очікування екрана
Параметри заставки
Живлення та режим сну або в
34
Розділ 09
Технічні характеристики
Загальні налаштування
Назва моделі
C27F591FD
Розмір
Клас 27 (27,0 дюйма / 68,6 см)
Область зображення
597,888 мм (Г) x 336,312 мм (В)
Крок піксела
0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В)
Максимальна частота піксельної
синхронізації
148,5 МГц
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10 %), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у різних
країнах.
Роз’єми сигналу
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Характеристики середовища
Експлуатація
――Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-andPlay». Двосторонній обмін даними між комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування
монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач може самостійно
виконати налаштування.
――Точки на панелі (піксели)
Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може бути
дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
――Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою
покращення ефективності роботи виробу.
――Це цифровий пристрій класу В
Температура : 10 — 40 C (50 — 104 F)
Вологість: 10 %—80 % без конденсації
Зберігання
Температура : -20 — 45 C (-4 — 113 F)
Вологість: 5 %—95 % без конденсації
35
Таблиця стандартних режимів сигналу
Синхронізація
Роздільна здатність
Горизонтальна частота
30—81 кГц
Вертикальна частота
48—72 Гц
Оптимальна роздільна здатність
1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Максимальна роздільна здатність
1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран
буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.
Роздільна здатність
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
Піксельна синхронізація (МГц)
Полярність синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Роздільна здатність
Горизонтальна частота (кГц)
Вертикальна частота (Гц)
Піксельна синхронізація (МГц)
Полярність синхронізації (Г/В)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається «горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Горизонтальна частота
вимірюється в кілогерцах (кГц).
――Вертикальна частота
Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки» або «частотою оновлення» і вказують у
Гц.
――Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов’язано з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити
інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру
виробу.
37
Розділ 10
Додаток
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
Виріб пошкоджено з вини клієнта
――У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги фахівця з
•• виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
технічної підтримки у наведених нижче випадках.
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.
•• Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто
налаштовує опції без демонтажу виробу.
•• Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний сигнал і т. п.)
•• Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого
встановлення придбаного виробу.
•• Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого
приміщення.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого
виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм
іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати
роботу виробу.
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:
•• використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що продаються
окремо;
•• ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг
компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
•• здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
•• використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним
з'єднанням;
•• недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
Інші умови
•• Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу,
повені тощо)
•• Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи,
корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
――Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися плата
за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.
•• Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або
через Інтернет.
38
Download PDF

advertising