Samsung | V27F390FEW | Samsung 27'' ieliekts Full HD monitors F390F ar Picture-in-Picture funkciju Посібник користувача

Посібник користувача
Серія 3
V27F390FE* | V32F390FE*
Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайтіі www.samsung.com/register
Модель _________________ Серійний номер _______________________
Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу. Вигляд
і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.
Примітка про цифрове телебачення
1. Функції, пов’язані з цифровим телебаченням (DVB), доступні лише в тих країнах/регіонах, де транслюються
наземні цифрові канали DVB-T/T2 (MPEG2 і MPEG4 AVC) або де існує доступ до послуг кабельного
телебачення, сумісних зі стандартом DVB-C (MPEG2 і MPEG4 AAC). Дізнайтеся у місцевого торгового
представника про можливість отримання сигналу DVB-T/T2 або DVB-C.
2. DVB-T/T2 – це стандарт європейського консорціуму DVB для передачі цифрового наземного телевізійного
сигналу; DVB-C – це стандарт для передачі цифрового телевізійного сигналу через кабель. Однак ці
стандарти не включають деякі функції, такі як EPG (електронний довідник програм), VOD (відео за вимогою)
тощо. Такі функції можуть бути не завжди доступними для використання.
3. Хоча цей дисплей відповідає останнім вимогам стандартів DVB-T/T2 і DVB-C (станом на [серпень 2008 р.]),
ми не можемо гарантувати його сумісність із майбутніми функціями цифрового наземного сигналу DVB-T/T2
і цифрового кабельного сигналу DVB-C.
4. Залежно від країни чи регіону, де встановлено дисплей, деякі постачальники послуг кабельного
телебачення можуть впроваджувати додаткову плату за такі послуги, згоду з якою користувач надаватиме,
приймаючи умови і положення щодо постачання цих послуг.
5. Окремі функції цифрового телебачення можуть бути недоступними в деяких країнах або регіонах; не всі
постачальники послуг кабельного телебачення можуть забезпечувати належну якість мовлення DVB-C.
6. Докладніші відомості можна отримати, звернувшись до місцевого центру обслуговування клієнтів компанії
Samsung.
""
На якість прийому телевізійного сигналу можуть впливати відмінності типів мовлення в різних країнах.
Дізнайтеся у місцевого уповноваженого торгового представника SAMSUNG або в центрі обслуговування
клієнтів компанії Samsung, чи можна налаштувати телевізор так, щоб покращити його роботу.
Попередження щодо нерухомого зображення
Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpeg) або нерухомих
елементів (наприклад, логотипу телеканалу, зображення в панорамному форматі або у форматі 4:3, рядка
біржових котувань або новин внизу екрана тощо). Тривале відображення нерухомого зображення може
спричинити появу на світлодіодному екрані фантомних зображень, що впливатиме на якість зображення. Щоб
зменшити ризик виникнення такого ефекту, дотримуйтеся викладених нижче рекомендацій.
●● Уникайте перегляду того самого телевізійного каналу протягом тривалого часу.
●● Завжди намагайтесь відображати будь-яке зображення на весь екран; для оптимального відображення
використовуйте меню налаштування формату зображення виробу.
●● Для досягнення потрібної якості зображення зменште значення яскравості і контрастності до мінімального
рівня; збільшення таких значень може прискорити процес вигоряння.
Українська - 2
Вміст
Початок роботи
Використання кнопки INFO
Правила техніки безпеки.............................................. 4
(довідник «Зараз & пізніше»)....................................43
Забезпечення належної вентиляції для виробу... 12
Використання меню Канал.........................................43
Приладдя і кабелі......................................................... 13
Інші функції.....................................................................49
Як користуватися панеллю керування.................... 16
Уподобання
Кнопки стандартного
Налаштування часу...................................................... 52
пульта дистанційного керування...............................17
Економічні рішення......................................................54
Як користуватися меню............................................... 19
Блокування каналів......................................................55
Під’єднання кабелю живлення
Інші функції.....................................................................56
і антени чи кабельної мережі....................................20
Підключення
Меню підтримки............................................................58
Додаткові функції
Підключення аудіовідеопристроїв
(програвачів Blu-ray, DVD тощо)............................... 21
Програма.........................................................................60
Підключення аудіопристроїв.....................................24
Відтворення відео.........................................................62
Під’єднання до комп’ютера........................................25
Відтворення фотографій.............................................64
Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE
Відтворення музики.....................................................66
(гніздо для картки для перегляду телепрограм).26
FreeSync........................................................................... 67
Зміна джерела вхідного сигналу..............................28
Anynet+ (HDMI-CEC)......................................................69
Інша інформація
Основні функції
Правильне положення під час
Усунення несправностей............................................ 72
користування виробом................................................29
Підтримувані формати файлів
Зміна попередньо встановленого
із субтитрами та файлів Media Play.......................... 79
режиму зображення....................................................30
Функція телетексту аналогових каналів.................82
Налаштування параметрів зображення................. 31
Прикріплення настінного кріплення/підставки..83
Зміна розміру зображення.........................................32
Встановлення на стіні..................................................85
Налаштування зображення на екрані.....................34
Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок.....86
Зображення в зображенні
Зберігання та обслуговування................................... 87
(Picture In Picture (PIP) ‒ ЗВЗ).....................................35
Зміна параметрів зображення...................................36
Зміна попередньо налаштованого режиму звуку.38
Налаштування параметрів звуку..............................39
Програмування каналів.............................................. 41
Ліцензія............................................................................88
Характеристики.............................................................89
Покажчик........................................................................90
Adaptor information...................................................... 91
Перевірте символ!
Примітка
Вказує на додаткову інформацію.
Українська - 3
Початок роботи
Правила техніки безпеки
Позначення, які використовуються для правил техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до
серйозної травми або навіть смерті.
УВАГА
Недотримання правил, позначених цим знаком, може призвести до
травми користувача або пошкодження майна.
Не виконуйте.
Необхідно дотримуватись.
УВАГА
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! НЕ
ВІДКРИВАТИ!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ДЛЯ УНИКНЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ
ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ. ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ КОМПОНЕНТІВ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО
КОРИСТУВАЧЕМ. ВСІ РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ
ВИКОНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.
Виріб класу ІІ: цей символ вказує на те, що в
заземленні немає потреби.
Мережа змінного струму: цей символ вказує, що
номінальне значення напруги, позначене цим
символом, позначає мережу змінного струму.
Це позначення вказує на високу напругу всередині
виробу. Будь-який контакт із будь-якою внутрішньою
деталлю виробу може бути небезпечним.
Мережа постійного струму: цей символ вказує,
що номінальне значення напруги, позначене цим
символом, позначає мережу постійного струму.
Це позначення вказує на те, що до виробу
додаються важливі довідкові матеріали, які
стосуються його експлуатації та обслуговування.
Застереження, перегляньте інструкції: цей
символ вказує на потребу переглянути посібник
користувача щодо подальших вказівок безпеки.
Випадки, пов’язані з живленням
""
Ілюстрації нижче наведено для довідки і можуть дещо відрізнятися від дійсного вигляду виробу залежно від моделі і країни.
Попередження
Не використовуйте пошкоджений
кабель живлення, штекер чи ненадійно
прикріплену розетку.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або пожежі.
Не під’єднуйте і не від’єднуйте
кабель живлення мокрими руками.
Не підключайте кілька електричних
пристроїв до однієї розетки.
●● Нехтування цією вимогою може
призвести до пожежі внаслідок
перегрівання розетки.
Надійно вставте штекер.
●● Інакше може статися ураження
електричним струмом.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
Підключайте кабель живлення
лише до заземленої розетки
(лише для обладнання класу 1).
Не перегинайте надміру і не
скручуйте кабель живлення та не
ставте на нього важкі предмети.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
травмування користувача.
●● Нехтування цією вимогою може
стати причиною ураження
електричним струмом або
пожежі через пошкоджений
кабель живлення.
Українська - 4
Початок роботи
Тримайте кабель живлення і
виріб подалі від обігрівачів.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Якщо контакти штекера кабелю
живлення або розетка покриті
пилом, протріть їх сухою
ганчіркою.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
Увага
Не від’єднуйте кабель живлення
під час роботи виробу.
●● Нехтування цим правилом
може спричинити
пошкодження виробу
внаслідок електричного
розряду.
Від’єднуючи кабель живлення
від розетки, тримайте його за
штекер, а не за сам кабель.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Упевніться, що використовуєте
кабель живлення, який наданий
нашою компанією. Крім того,
не використовуйте кабель
живлення інших електричних
пристроїв.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Під’єднуйте кабель живлення до
легкодоступної розетки.
●● Якщо з виробом виникнуть
проблеми, для повного
вимкнення живлення
необхідно від’єднати кабель
живлення. Якщо вимкнути
виріб тільки кнопкою,
живлення не буде повністю
вимкнено.
Випадки, пов’язані зі встановленням
Попередження
Не ставте на виріб запалені
свічки та не кладіть спіралі від
комарів і цигарки.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
З питань встановлення виробу на
стіні звертайтесь до інженера зі
встановлення або до відповідної
компанії.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
травмування користувача.
●● Використовуйте лише
настінний кронштейн,
передбачений для цієї
моделі.
Не встановлюйте виріб у місцях
із поганою вентиляцією, таких як
книжковий стелаж або закрита
шафа.
Не дозволяйте дітям гратись
із пластмасовою упаковкою,
яка використовувалась для
упакування виробу.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до пожежі
внаслідок підвищення
температури всередині
виробу.
●● Якщо діти одягнуть
пластмасову упаковку
на голову, вони можуть
задихнутись.
Українська - 5
Початок роботи
Не встановлюйте виріб на
ненадійній поверхні, наприклад
нестійкій чи нерівній поличці,
або в місці, де можливі сильні
вібрації.
●● Виріб може впасти і зазнати
пошкоджень або травмувати
користувача.
●● Використання виробу в місці
з сильною вібрацією може
призвести до пошкодження
виробу або стати причиною
пожежі.
Не ставте виріб під прямим
сонячним промінням або біля
предметів, які генерують тепло,
наприклад каміну чи обігрівача.
●● Це може стати причиною
скорочення терміну
експлуатації виробу або
пожежі.
Прокладаючи, загинайте кабель
зовнішньої антени донизу, щоб
всередину не затікала дощова
вода.
●● Якщо дощова вода потрапить
у виріб, це може спричинити
ураження електричним
струмом або пожежу.
Встановлюйте виріб так, щоб
уникнути його контакту з пилом,
вологою (сауна), маслом, димом
чи водою (наприклад, краплями
дощу); не встановлюйте виріб
всередині транспортного засобу.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не встановлюйте виріб на
невеликій висоті, де діти можуть
легко його дістати.
●● Якщо дитина торкнеться
виробу, він може впасти і
травмувати її.
●● Оскільки передня частина
виробу важча, встановлюйте
його на рівній і стійкій
поверхні.
Встановлюйте антену подалі від
високовольтних кабелів.
●● Якщо антена торкнеться або
впаде на високовольтний
кабель, це може спричинити
електричний розряд або
пожежу.
Увага
Пересуваючи виріб, будьте
обережні, щоб він не впав.
Не ставте виріб на підлогу
екраном донизу.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до
пошкодження виробу або
травмування користувача.
●● Так можна пошкодити панель
виробу.
У випадку встановлення
виробу на консоль або поличку,
слідкуйте, щоб передня частина
виробу не виступала за край
консолі чи полички.
Коли ставите виріб, робіть це
обережно.
●● Інакше виріб може впасти,
що може призвести до
несправностей у роботі
виробу або травмування
користувача.
●● Використовуйте стійку шафу
або поличку відповідно до
розміру виробу.
Українська - 6
●● В іншому випадку це може
призвести до пошкодження
виробу або травмування
користувача.
Початок роботи
Якщо виріб встановлено у місці,
яке не відповідає нормальним
умовам експлуатації, навколишні
умови можуть суттєво вплинути
на якість роботи виробу. У
такому випадку встановлюйте
виріб тільки попередньо
проконсультувавшись з одним із
наших фахівців з обслуговування.
●● Місця, де присутні
мікроскопічні часточки
пилу, хімічні речовини,
надто висока чи низька
температура, висока
вологість, наприклад в
аеропортах або на станціях,
де виріб безперервно
використовується протягом
тривалого періоду часу, тощо.
Випадки, пов’язані з чищенням
Попередження
Перед чищенням виробу
від’єднайте кабель живлення.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Чистячи виріб, не розпилюйте
воду безпосередньо на деталі
виробу.
●● Будьте обережними, щоб у
виріб не потрапила вода.
●● В іншому випадку це може
стати причиною пожежі,
ураження електричним
струмом чи пошкодження
виробу.
Увага
Не розпилюйте засіб для
чищення безпосередньо на
виріб.
●● Це може спричинити зміну
кольору або викликати появу
тріщин на корпусі виробу, чи
ввести з ладу панель.
Перш ніж чистити виріб,
від’єднайте кабель живлення
і почистьте виріб спеціальною
ганчіркою.
●● Для чищення виробу не
використовуйте хімічні
речовини, такі як віск, бензол,
спирт, розчинники, засоби
від комарів, ароматизатори,
мастила або миючі засоби.
Це може спричинити
деформацію корпусу або
знищити наклейки.
Українська - 7
Початок роботи
Якщо виріб не вдається
почистити просто ганчіркою,
витріть виріб м’якою вологою
ганчіркою, змоченою у
спеціальному засобі для чищення
моніторів.
Оскільки поверхню виробу легко
подряпати, використовуйте
спеціальну ганчірку.
●● Якщо у вас немає засобу
для чищення моніторів,
перед тим як чистити виріб,
розведіть інший миючий
засіб водою у співвідношенні
1:10.
Випадки, пов’язані з використанням
Попередження
Оскільки виріб підключено
до високої напруги, ніколи
власноруч не розбирайте, не
ремонтуйте і не модифікуйте
виріб.
Перед тим, як переносити
виріб, вимкніть живлення та
від’єднайте кабель живлення,
кабель антени та всі інші
під’єднані до виробу кабелі.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом або пожежі через
пошкоджений кабель
живлення.
●● Якщо виріб потрібно
закріпити, зверніться у центр
обслуговування.
Якщо з виробу лунають дивні
звуки, чути запах паленого або
йде дим, негайно від’єднайте
кабель живлення від розетки
і зверніться до центру
обслуговування.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Якщо виріб впав або було
пошкоджено корпус, вимкніть
живлення і від’єднайте кабель
живлення. Зверніться у центр
обслуговування.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Українська - 8
Не дозволяйте дітям виснути на
виробі чи вилазити на нього.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до падіння
виробу і стати причиною
травмування або смерті.
Не ставте на виріб предмети, такі
як іграшки та солодощі.
●● Якщо дитина повисне на
виробі, намагаючись досягти
такий предмет, то предмет
або виріб можуть впасти і
призвести до травмування чи
навіть смерті.
Початок роботи
Під час грози або блискавки
від’єднайте кабель живлення і за
жодних умов не торкайтесь кабелю
антени, оскільки це небезпечно.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не кидайте нічого на виріб та
оберігайте його від сильних
ударів.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
Не пересувайте виріб, тягнучи
за кабель живлення або кабель
антени.
У разі витоку газу не торкайтесь
ані виробу, ані кабелю живлення
і негайно провітріть приміщення.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом, пожежі або проблем
із виробом внаслідок
пошкодження кабелю.
●● Іскра може призвести до
вибуху або пожежі.
Не піднімайте та не пересувайте
виріб за допомогою кабелю
живлення або кабелю передачі
сигналу.
Не використовуйте та не ставте
легкозаймисті речовини або
предмети поблизу виробу.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
ураження електричним
струмом, пожежі або проблем
із виробом внаслідок
пошкодження кабелю.
Слідкуйте за тим, щоб не
заблокувати вентиляційні отвори
скатертиною або шторами.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до пожежі
внаслідок підвищення
температури всередині
виробу.
●● Під час грози або блискавки
не торкайтеся кабелю
живлення та кабелю антени.
●● Це може призвести до вибуху
або пожежі.
Не вставляйте металеві
предмети, наприклад палички,
монети або шпильки, чи
легкозаймисті предмети у виріб
(вентиляційні отвори, роз’єми
тощо).
●● Якщо всередину виробу
потрапить вода чи інша
рідина, вимкніть живлення,
від’єднайте кабель живлення
і зверніться до центру
обслуговування.
●● В іншому випадку це може
стати причиною пожежі,
ураження електричним
струмом чи пошкодження
виробу.
Не ставте ємності з рідиною, такі
як вази, горщики з квітами, напої,
косметичні засоби чи медикаменти
або металеві предмети на виріб.
●● Якщо всередину виробу
потрапить вода чи інша
рідина, вимкніть живлення,
від’єднайте кабель живлення
і зверніться до центру
обслуговування.
●● В іншому випадку це може
стати причиною пожежі,
ураження електричним
струмом чи пошкодження
виробу.
Українська - 9
Не тисніть на пристрій. Інакше
можна деформувати чи
пошкодити його.
Початок роботи
Увага
Відтворення нерухомого
зображення впродовж тривалого
часу може спричинити появу
ефекту залишкового зображення
або плям на екрані.
Якщо виріб не використовується
впродовж тривалого часу,
наприклад через те, що в будинку
нікого немає, від’єднайте кабель
живлення від розетки.
●● Якщо виріб не
використовується впродовж
тривалого часу, встановіть
режим енергозбереження
або екранну заставку із
використанням рухомого
зображення.
●● Інакше на ньому може
накопичитись пил і, як
наслідок, через перегрівання
може статися пожежа або
коротке замикання, або це
може призвести до ураження
електричним струмом.
Встановіть відповідну роздільну
здатність і частоту для виробу.
Не перевертайте виріб догори
ногами та не пересувайте його,
тримаючи тільки за підставку.
●● Нехтування цією порадою
може призвести до
додаткового навантаження
на зір.
●● Це може спричинити падіння
виробу і, як наслідок,
пошкодження виробу або
травмування користувача.
Тривалий перегляд зображення
на близькій відстані може
призвести до погіршення зору.
Не використовуйте зволожувач
або плиту поблизу виробу.
У разі перегляду зображення на
екрані впродовж тривалого часу
важливо давати очам відпочити
(5 хвилин кожної години).
Не торкайтесь виробу, оскільки
панель дисплея нагрівається
після використання її протягом
тривалого часу.
●● Нехтування цією вимогою
може призвести до ураження
електричним струмом або
пожежі.
●● Це дозволить зменшити
навантаження на зір.
Тримайте дрібне приладдя у
місцях, недоступних для дітей.
Будьте уважні, регулюючи
кут нахилу виробу або висоту
підставки.
●● Можна притиснути руку або
пальці.
●● Якщо виріб нахилити надто
сильно, він може впасти і
призвести до травмування
користувача.
Не ставте важкі предмети на
виріб.
●● В іншому випадку це може
призвести до пошкодження
виробу або травмування
користувача.
Українська - 10
Використовуючи навушники, не
встановлюйте високий рівень
гучності.
●● Сильний звук може
пошкодити слух.
Початок роботи
Слідкуйте за тим, щоб діти
не брали батарею до рота,
коли виймаєте її з пульта
дистанційного керування.
Кладіть батарею поза межами
досяжності дітей.
●● Якщо дитина проковтнула
батарею, негайно зверніться
до лікаря.
Використовуйте лише
рекомендовані батареї. Не
використовуйте нові та старі
батареї одночасно.
●● Це може призвести до
пошкодження батареї
або витоку електроліту
чи спричинити пожежу,
травмування користувача або
забруднення приміщення.
Замінюючи батарею, вставляйте
її, звертаючи увагу на полярність
(+, -).
●● Інакше можна пошкодити
батарею та інші предмети,
травмуватися або
спричинити пожежу
внаслідок витікання рідини з
батареї.
Батареї (а також акумуляторні
батареї) не можна викидати
із побутовим сміттям; їх слід
належним чином утилізувати.
За утилізацію використаних
чи акумуляторних батарей
відповідальність несе споживач.
●● З питань утилізації
використаних або
акумуляторних батарей
можна звернутись у
найближчий центр
переробки відходів або в
магазин, де продаються
батареї та акумуляторні
батареї такого типу.
Не ставте адаптер на інший
адаптер.
Не ставте обігрівачі поблизу
адаптера живлення.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
Зніміть вінілове покриття
адаптера, перш ніж його
використовувати.
Оберігайте блок живлення
постійного струму від
потрапляння в нього води і не
намочуйте пристрій.
●● Нехтування цією вимогою
може стати причиною
пожежі.
●● Можливо ураження
електричним струмом або
займання.
●● Не використовуйте виріб
просто неба, де він буде
незахищеним від дощу або
снігу.
●● ід час вологого прибирання
приміщення пильнуйте,
щоб не намочити адаптер
живлення постійного струму.
Уникайте контакту адаптера з
водою.
●● Це може стати причиною
збоїв у роботі пристрою,
призвести до ураження
електричним струмом або
стати причиною пожежі. Не
використовуйте адаптер біля
води або надворі, особливо
під час дощу або снігопаду.
Миючи підлогу, слідкуйте,
щоб адаптер не намок.
Українська - 11
Розташуйте адаптер живлення у
добре провітрюваному місці.
Початок роботи
Забезпечення належної вентиляції для виробу
Встановлюючи виріб, залишайте принаймні 10 см між виробом та іншими предметами (стінами, стінками шафок
тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи проблем
із виробом внаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.
"" Встановлюючи виріб на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються компанією Samsung
Electronics.
●● Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи
травмування користувача через падіння виробу.
Встановлення на підставці.
Встановлення на настінному кріпленні.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Інші попередження
""
Залежно від моделі дійсний вигляд виробу може бути дещо іншим, аніж зображено на малюнку.
""
Будьте уважні, торкаючись виробу. Деякі частини можуть бути гарячими.
Українська - 12
Початок роботи
Приладдя і кабелі
Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором. Якщо якогось елемента бракує,
зверніться за місцем придбання виробу.
[[ [УВАГА] ВСТАВЛЯЙТЕ КАБЕЛЬ НАДІЙНО, ЩОБ ВИКЛЮЧИТИ САМОВІЛЬНЕ ВІД’ЄДНАННЯ
Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї (ААА, 2 шт.)
Кабель живлення
Гарантійний талон / Інструкція з техніки безпеки / Короткий
посібник із налаштування (залежно від моделі)
Компакт-диск із драйверами
Адаптер змінного/постійного струму
Основа підставки
Кріплення підставки
Кабель HDMI
""
Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.
""
Відкривши коробку, перевірте, чи окремі елементи не застрягли за або всередині матеріалів упаковки.
У перелічених далі випадках може стягуватися плата за обслуговування:
(а) якщо викликаний на прохання користувача спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач
не ознайомився з цим посібником);
(б) якщо у зданому до центру обслуговування виробі не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо
користувач не ознайомився з цим посібником).
Вас повідомлять про суму оплати ще до візиту техніка.
Розкладайте адаптер змінного/постійного струму на столі чи
підлозі. Якщо адаптер змінного/постійного струму підвісити так,
що вхідний роз’єм для кабелю змінного струму спрямований
догори, в адаптер може потрапити вода або сторонні часточки і
призвести до несправностей.
Українська - 13
Початок роботи
Кабелі (продаються окремо)
Для підключення виробу до антени чи роз’ємів для кабелів і периферійного обладнання (програвача дисків Bluray, DVD тощо) знадобиться один або кілька таких кабелів.
Компонентний
Композитний (аудіовідео)
Коаксіальний (РЧ)
HDMI-DVI
Стереокабель
Кабель D-sub
Для забезпечення найкращого з’єднання використовуйте кабелі, не товстіші за вказані нижче.
●● Максимальна товщина – 14 мм.
Українська - 14
Початок роботи
Встановлення підставки
Українська - 15
Початок роботи
Як користуватися панеллю керування
""
Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.
""
Контролер, як і кнопка праворуч на задній частині телевізора, дає змогу керувати телевізором без пульта дистанційного
керування.
Меню управління
Натисніть клавішу "Перемістити"
Натисніть і утримуйте клавішу "Вибрати"
Контролер телевізора
Сенсор пульта дистанційного керування
Увімкнення і вимкнення телевізора.
,
Перемикання каналів.
,
Регулювання гучності.
Відображення та вибір доступного джерела відеосигналу.
""
Якщо натиснути один раз, з’явиться меню управління. Щоб вибрати функцію, натисніть і утримуйте контролер телевізора.
""
За допомогою контролера телевізора можна виконувати лише обмежений набір операцій: вмикати і вимикати телевізор,
змінювати канал, регулювати гучність і перемикати джерело вхідного сигналу.
Режим очікування
Після вимкнення виріб переходить у режим очікування і продовжує споживати електроенергію, хоч і в
незначному обсязі. Задля безпеки і з метою зменшення споживання електроенергії не залишайте виріб у режимі
очікування на тривалий час (наприклад, їдучи у відпустку). Найкраще від’єднати кабель живлення від розетки.
Настр.
Після першого ввімкнення телевізора з’являється діалогове вікно початкового налаштування.
Щоб завершити початкове налаштування, зокрема вибрати мову меню, країну, джерело
каналів, виконати пошук каналів тощо, виконуйте вказівки на екрані.
У кожному кроці вибирайте потрібні налаштування або пропускайте крок.
Цю процедуру можна виконати згодом вручну в меню Система → Настр..
"" PIN-код за замовчуванням: 0-0-0-0.
Українська - 16
Початок роботи
Кнопки стандартного пульта дистанційного
керування
""
Пульт ДК має написи за Брайлем на кнопках живлення, перемикання каналів і регулювання гучності; його спеціально
пристосовано для людей із вадами зору.
""
Дізнайтеся, де на пульті дистанційного керування є функціональні кнопки: SOURCE, < P >, MENU, TOOLS, E , INFO, CH
LIST, RETURN та EXIT.
Увімкнення і вимкнення виробу.
Відображення та вибір доступного
джерела відеосигналу. (стор. 28).
Прямий доступ до каналів.
Почергове увімкнення телетексту,
вибір режиму двох вікон,
змішаного режиму і вимкнення
телетексту.
Повернення до попереднього
каналу.
Тимчасове вимкнення звуку.
Регулювання гучності.
Зміна каналів.
Використовується для виклику
списку наявних каналів. (стор. 43).
Можна увійти в меню Гід. (стор. 44).
Перегляд у режимі Media Play.
Виклик екранного меню.
Відображення інформації на екрані
виробу.
Швидкий вибір часто
застосовуваних функцій.
Використовуйте цю кнопку для
виконання певної функції.
Переміщення курсору, вибір
пунктів екранного меню і зміна
значень меню телевізора.
Вихід із меню.
Повернення до попереднього
меню.
Користуйтеся цими кнопками
відповідно до вказівок на екрані
виробу.
PIP: Доступна функція
«зображення в зображенні»
(Picture in Picture – PIP). (стор. 35).
AD/SUBT.: увімкнення і
вимкнення функції звукового
опису. Ця функція доступна не
у всіх регіонах. / Відображення
субтитрів у цифровому режимі.
SPORTS: Активуйте Режим "Спорт"
для встановлення оптимальних
параметрів перегляду спортивних
програм.
Використовуйте ці кнопки для
виконання певних функцій.
Українська - 17
Початок роботи
Встановлення батарей (батареї типу AAA)
Упевніться, що дотримано правильної полярності батарей відповідно до позначень у відсіку.
""
ПРИМІТКА
●● Встановлюйте батареї так, щоб їхня полярність (+/-) відповідала позначкам усередині відсіку для
батарей.
●● Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від виробу.
●● На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його
поблизу флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
●● Форма і колір пульта дистанційного керування можуть різнитися залежно від моделі.
Українська - 18
Початок роботи
Як користуватися меню
Головне меню та меню інструментів містять функції, які дають змогу контролювати налаштування виробу.
Наприклад, у меню «Осн.» можна змінити розмір і параметри зображення, його яскравість, контрастність
тощо. Доступні також функції, які дають змогу контролювати звук виробу, налаштування каналів, споживання
електроенергії та низку інших можливостей. Щоб відкрити головне екранне меню, натисніть кнопку MENUm на
пульті дистанційного керування. Щоб відкрити меню інструментів, натисніть кнопку TOOLST. Меню інструментів
доступне, коли на екрані відображається піктограма меню TOOLST.
1 Кнопка MENUm: Відображення головного екранного меню.
2 Кнопка TOOLST: відображення меню інструментів, коли це можливо.
3 Кнопка E та кнопки зі стрілками: використовуйте кнопки зі стрілками для переміщення курсору
та виділення потрібного пункту. Використовуйте кнопку E для вибору пункту чи підтвердження
налаштування.
4 Кнопка RETURNR: Повернення до попереднього меню.
5 Кнопка EXITe: вихід з екранного меню.
Використання головного екранного меню (відображення на екрані)
Можливість доступу до певних функцій залежить від вибраного меню.
1
2
3
4
5
MENUm
На екрані з’являться пункти головного меню.
Зображ., Звук, Трансляція, Програми, Система, Підтримка.
u/d
Виберіть головне меню ліворуч на екрані за допомогою кнопок u чи d.
E
Натискайте кнопку E, щоб перейти до підменю.
u/d
Виберіть потрібне підменю за допомогою кнопок u чи d.
u/d/l/r
Налаштовуйте значення пунктів за допомогою кнопок l, r, u чи d.
Налаштування екранного меню можуть різнитися залежно від вибраного
меню.
6
7
E
Натисніть кнопку E, щоб підтвердити вибір.
EXITe
Натисніть кнопку EXITe.
Українська - 19
Початок роботи
Під’єднання кабелю живлення і антени чи
кабельної мережі
ДВЧ/УВЧ-антена Кабельна мережа
Кабель антени
чи
""
Під’єднуйте кабель живлення до настінної розетки лише попередньо виконавши усі з’єднання.
""
Під’єднуючи виріб до декодера кабельних чи супутникових каналів за допомогою кабелю HDMI, компонентного чи
композитного кабелю, немає потреби під’єднувати антену чи кабель до вхідного роз’єму для антени.
""
Пересуваючи чи повертаючи виріб із під’єднаним кабелем антени, будьте обережні. Інакше можна відламати роз’єм для
антени.
Підключення до джерела живлення
""
Зображення може відрізнятися залежно від моделі.
Вхід для кабелю живлення
Українська - 20
Підключення
Підключення аудіовідеопристроїв (програвачів
Blu-ray, DVD тощо)
Використання кабелю HDMI для з’єднання високої чіткості (до 1080p,
цифрові сигнали високої чіткості)
Для найкращої якості зображення високої чіткості рекомендовано використовувати з’єднання HDMI.
Використовуйте з програвачами DVD, Blu-ray, декодерами каналів кабельного мовлення високої чіткості і
приймачами супутникового мовлення високої чіткості.
Кабель HDMI
""
HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
●● Для найкращої якості зображення і звуку підключайте цифрові пристрої до виробу за допомогою кабелю
HDMI.
●● Кабель HDMI підтримує одночасну передачу цифрового відео- та аудіосигналу, тому окремий
аудіокабель не потрібен.
—— Для під’єднання виробу до цифрового пристрою, що не має виходу HDMI, використовуйте кабель
HDMI-DVI та аудіокабель.
●● Якщо до виробу підключено зовнішній пристрій, який використовує ранішу версію HDMI, зображення
та звук можуть не відтворюватися. Якщо виникне така проблема, дізнайтесь у виробника пристрою про
версію HDMI і, якщо вона застаріла, попросіть її оновити.
●● Купуйте тільки сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення на екрані може не відображатись, або
можуть виникати помилки зв’язку.
●● Рекомендовано використовувати базовий високошвидкісний кабель HDMI або кабель HDMI із
підтримкою Ethernet. Зауважте, що цей виріб не підтримує функції Ethernet через HDMI.
Українська - 21
Підключення
Відображення вмісту екранів мобільних пристроїв на дисплеї
На цьому виробі можна відтворювати зображення з екранів мобільних пристроїв. Для відтворення фотографій,
відеофайлів і музики з мобільного пристрою безпосередньо на екрані цього виробу можна скористатися
зазначеними нижче функціями.
Щоб передати вміст екрана мобільного пристрою на дисплей, скористайтеся кабелем MHL.
●● MHL
Цей виріб підтримує функцію MHL (Mobile High-definition Link) через кабель MHL. За допомогою кабелю
MHL з’єднайте мобільний пристрій із дисплеєм. Проте слід врахувати, що інтерфейс MHL доступний лише
через роз’єм HDMI IN 2 (MHL) та за умови використання мобільного пристрою із підтримкою MHL. Ця функція
доступна лише з мобільними пристроями із сертифікатом MHL. Щоб дізнатися, чи сертифіковано ваш
мобільний пристрій, зверніться на веб-сайт виробника. Переглянути список MHL-сертифікованих пристроїв
можна також на офіційному веб-сайті MHL (http://www.mhlconsortium.org).
●● ВИКОРИСТАННЯ MHL
За допомогою кабелю MHL з’єднайте мобільний пристрій із дисплеєм. Щоб відобразити на цьому виробі
екран мобільного пристрою, натисніть кнопку SOURCEs і виберіть роз’єм MHL. Будуть також доступні такі
функції пульта дистанційного керування:
●● † (прокручування назад), … (прокручування вперед), ∂ (відтворення), ∑ (пауза), ∫ (зупинка), R (попереднє
меню).
●● Обмеження
Особливості використання MHL:
—— Якщо використовується адаптер HDMI, дисплей розпізнає сигнал як сигнал HDMI і відповідно може
реагувати інакше, аніж у випадку з’єднання за допомогою кабелю MHL-HDMI.
—— Програмне забезпечення має бути оновлене до найновішої версії.
—— Цей виріб офіційно сертифікований MHL. Якщо під час використання функції MHL у вас виникнуть
проблеми, зверніться до виробника пристрою.
—— Технічні характеристики або функціональність деяких мобільних пристроїв можуть бути недостатні для
використання MHL.
—— Оскільки екран дисплею ширший, ніж екрани більшості мобільних пристроїв, якість зображення на
дисплеї може бути нижчою.
Українська - 22
Підключення
Використання компонентного кабелю (сигнали високої чіткості до 1080p)
або аудіовідеокабелю (лише аналогові сигнали 480i)
Використовуйте з програвачами DVD, Blu-ray, декодерами каналів кабельного мовлення, приймачами каналів
супутникового мовлення, відеомагнітофонами.
Відеокабель
Аудіокабель
Компонентний кабель (не
додається в комплекті)
Аудіокабель
(не додається в
комплекті)
Червоний Білий
Пристрій
Пристрій
Червоний Синій
Зелений
""
Для кращої якості зображення рекомендовано використовувати компонентне з’єднання через
аудіовідеоз’єднання.
""
У разі під’єднання відеокабелю до роз’єму COMPONENT / AV IN колір роз’єму COMPONENT / AV IN [VIDEO]
(зелений) не відповідатиме кольору відеокабелю (жовтий).
Українська - 23
Підключення
Підключення аудіопристроїв
Під’єднання до роз’єму для навушників
Кабель навушників
""
Навушники H: навушники можна під’єднати до вихідного роз’єму для навушників на виробі. Якщо
під’єднано навушники, звук із вбудованих гучномовців вимикається.
—— Якщо до виробу підключено навушники, функції звуку може бути обмежено.
—— Рівень гучності навушників і рівень гучності виробу налаштовуються окремо.
—— Роз’єм для навушників підтримує лише 3-контактний роз’єм TRS (наконечник-кільце-гільза).
Українська - 24
Підключення
Під’єднання до комп’ютера
Використання кабелю HDMI, HDMI-DVI або D-sub
""
Ваш комп’ютер може не підтримувати з’єднання HDMI.
""
Використовуйте гучномовці комп’ютера для виведення звуку.
Кабель D-sub
Стереокабель
Кабель HDMI
Кабель HDMI-DVI
Стереокабель
""
ПРИМІТКА
—— Для з’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI слід використовувати роз’єм HDMI IN 1(DVI).
—— Для комп’ютерів з вихідними відеороз’ємами DVI використовуйте кабель HDMI-DVI, щоб з’єднати вихід
DVI на комп’ютері з роз’ємом HDMI IN 1 (DVI) на виробі. Для виведення звуку використовуйте гучномовці
комп’ютера.
Українська - 25
Підключення
Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE (гніздо
для картки для перегляду телепрограм)
Використання картки CI або СI+
Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або
CI+.
●● Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на
екрані з’являтиметься повідомлення «Кодований сигнал».
●● За 2-3 хвилини на екрані відображатиметься така
інформація: номер телефону, ідентифікатор картки CI або
CI+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо з’явиться
повідомлення про помилку, зверніться до постачальника
послуг.
●● Після завершення налаштування інформації каналу
з’явиться повідомлення про те, що оновлення завершено.
Це означає, що список каналів оновлено.
""
ПРИМІТКА
—— Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного мовлення.
—— Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
—— Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
—— Розташування гнізда COMMON INTERFACE може бути дещо іншим залежно від моделі.
—— Картки CI або CI+ не підтримуються в деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в
місцевого уповноваженого дилера.
—— У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
—— Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточним налаштуванням сигналу з антени. Інакше зображення
на екрані може бути спотворене чи не відображатися взагалі.
Українська - 26
Підключення
Режими відображення (вхідний сигнал D-Sub і HDMI/DVI)
Оптимальна роздільна здатність екрана комп’ютера для цього виробу становить 1920 x 1080 із частотою 60
Гц. Ми настійливо рекомендуємо встановити для вихідного відеосигналу комп’ютера оптимальну роздільну
здатність. Можна також вибрати одне зі стандартних значень роздільної здатності, вказаних у таблиці
нижче, і виріб автоматично налаштується відповідно до вибраної роздільної здатності. Якщо для вихідного
відеосигналу комп’ютера встановити роздільну здатність, не вказану в таблиці, на екрані виробу може нічого
не відображатися, і увімкнеться лише індикатор живлення. Щоб вирішити цю проблему, налаштуйте роздільну
здатність відповідно до таблиці нижче і даних у довіднику користувача графічної карти.
●● Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів
Режим відображення
Режим
Роздільна здатність
Горизонтальна
частота (кГц)
Вертикальна
частота (Гц)
Полярність
Частота піксельної
синхронізації (Г/
синхронізації (МГц)
В)
IBM
720 x 400
70 Гц
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60 Гц
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67 Гц
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72 Гц
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75 Гц
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60 Гц
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72 Гц
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75 Гц
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75 Гц
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60 Гц
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70 Гц
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75 Гц
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75 Гц
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75 Гц
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 Х 720
60 Гц
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60 Гц
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60 Гц
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75 Гц
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60 Гц
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60 Гц
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1600 x 900RB
60 Гц
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60 Гц
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60 Гц
67,500
60,000
148,500
+/+
""
Для з’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI слід використовувати роз’єм HDMI IN 1 (DVI).
""
Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
""
Виріб може не працювати належним чином, якщо вибрано нестандартний формат відео.
""
Підтримуються роздільний і композитний режими. Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.
""
Функція DPM (керування живленням екрана) не працюватиме, якщо використовується з’єднання HDMI.
""
У разі під’єднання кабелю HDMI-DVI до входу HDMI IN 1 (DVI) звук не відтворюється.
Українська - 27
Підключення
Зміна джерела вхідного сигналу
Джерело
Якщо під час перегляду зображення з виробу ви бажаєте подивитися фільм на програвачі дисків DVD або Blu-ray
чи перемкнутися на декодер або приймач каналів супутникового телебачення, слід змінити джерело вхідного
сигналу.
ТВ / ПК / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Компонентний
1. Натисніть кнопку SOURCEs на пульті дистанційного керування. З’явиться екран Джерело.
2. Виберіть потрібне зовнішнє джерело вхідного сигналу.
""
Використовується для вибору телевізора або інших зовнішніх джерел сигналу, наприклад
програвача дисків DVD, Blu-ray / декодера каналів кабельного мовлення / приймача
каналів супутникового мовлення, підключених до телевізора.
""
Вибрати можна лише ті зовнішні пристрої, які під’єднано до виробу. У списку Джерело
під’єднані джерела вхідного сигналу буде виділено.
""
У списку Джерело значення TV та ПК завжди активні.
Правила користування Змін. назву
Функція Змін. назву дає змогу присвоїти джерелу вхідного сигналу назву. Щоб отримати доступ до пункту Змін.
назву, відкрийте меню Сервіс, коли відображається список Джерело. Під пунктом Змін. назву з’являться описані
нижче параметри:
VCR / DVD / Дек. каб ТБ / Дек. суп ТБ / PVR дек. / AV-ресивер / Гра / Відеокамера / ПК / DVI PC / Пристрої DVI / ТВ
/ IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: виберіть вхідний роз’єм, тоді виберіть назву пристрою, підключеного до роз’єму,
зі списку, що з’явиться.
"" Якщо комп’ютер підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю HDMI, встановіть для пункту ПК
сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
""
Якщо комп’ютер підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю DVI, встановіть для пункту DVI
PC сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
""
Якщо аудіовідеопристрій підключено до роз’єму HDMI IN 1 (DVI) за допомогою кабелю HDMI-DVI, встановіть
для пункту Пристрої DVI сигнал HDMI1/DVI у режимі Змін. назву.
Інформація
Можна переглянути докладні відомості про канал на телевізорі чи вибраний зовнішній пристрій.
Оновити
Якщо у вікні Джерело не відображаються зовнішні пристрої, відкрийте меню Сервіс, виберіть пункт Оновити,
тоді виконайте пошук підключених пристроїв.
Українська - 28
Основні функції
Правильне положення під час користування
виробом
Використовуючи виріб, підтримуйте правильне
положення тіла.
●● Випрямте спину.
●● Встановіть кут нахилу виробу так, щоб світло не
відбивалось від екрана.
●● Кут згину ліктів має становити 90 градусів; кисті рук
мають рівно продовжувати лінію передпліччя.
●● Кут згину ліктів має становити 90 градусів.
●● Відрегулюйте висоту виробу таким чином: коліна
мають бути під кутом понад 90 градусів, а п’ятки
міцно притиснуті до підлоги; руки мають бути нижче
рівня серця.
Українська - 29
Основні функції
Зміна попередньо встановленого режиму
зображення
Режим зображення
MENU → Зображ. → Режим зображення
До зображення буде застосовано попередньо встановлені налаштування режимів зображення.
●● Динамічн.
Підходить для яскраво освітленого приміщення.
●● Стандарт.
Підходить для звичайного освітлення.
●● Фільм
підходить для перегляду фільмів у темному приміщенні.
●● Розважити
Налаштування чіткості зображення. Підходить для ігор.
""
Цей параметр доступний лише в режимі ПК.
Українська - 30
Основні функції
Налаштування параметрів зображення
Підсвічування
MENU → Зображ. → Підсвічування
Налаштування яскравості зображення шляхом налаштування яскравості окремих пікселів.
Контраст.
MENU → Зображ. → Контраст.
Збільшення або зменшення контрастності між темними і світлими ділянками зображення.
Яскравість
MENU → Зображ. → Яскравість
Регулювання яскравості зображення. Ця функція не настільки ефективна, як функція Підсвічування.
Різкість
MENU → Зображ. → Різкість
Робить контури об’єктів чіткішими або, навпаки, більш розмитими.
Колір
MENU → Зображ. → Колір
Налаштування рівнів насиченості кольору.
Тон (з/ч)
MENU → Зображ. → Тон (з/ч)
Налаштування рівнів тону зеленого та червоного кольорів.
Щоб налаштувати якість зображення, виконайте описані нижче дії.
1. Виберіть параметр, який потрібно налаштувати. Після вибору параметра з’явиться екран із повзунком.
2. За допомогою пульта дистанційного керування встановіть потрібне значення параметра.
""
Якщо змінити значення параметра, зображення на екрані буде змінено відповідно.
""
Параметри можна налаштовувати та зберігати для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до виробу.
""
Зменшення яскравості зображення дозволить зменшити споживання електроенергії.
Час відгуку (Норм. / Швидше / Найшвидший)
Пришвидшення відповіді панелі для забезпечення яскравішого та природнішого відео.
Українська - 31
Основні функції
Зміна розміру зображення
Формат зображ.
MENU → Зображ. → Формат зображ.
За допомогою цієї функції можна змінювати розмір і формат зображення.
Формат зображ.
Декодер каналів кабельного телебачення чи приймач каналів супутникового телебачення можуть мати власні
налаштування розміру зображення. Проте, ми наполегливо радимо частіше використовувати режим 16:9.
●● Автоширина: автоматичне налаштування розміру зображення до співвідношення 16:9.
●● 16:9: встановлення широкого формату зображення 16:9.
●● Шир. збільш.: збільшення зображення до формату, що перевищує 4:3.
""
Параметр Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d.
●● Масшт: збільшення широкого зображення формату 16:9 у вертикальному напрямку до розміру екрана.
""
Параметри Масшт або Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d.
●● 4:3: встановлення базового формату зображення 4:3.
""
Не встановлюйте для виробу формат 4:3 на тривалий час. Сліди меж цього формату ліворуч, праворуч,
вгорі і внизу екрана можуть призвести до появи залишкових зображень (вигоряння екрана), на що не
поширюється дія гарантії.
●● За розм. екр.: користуйтеся цією функцією, щоб переглядати зображення у повний розмір без обтинання в
разі отримання вхідного сигналу HDMI (720p / 1080i / 1080p) або компонентного вхідного сигналу (1080i /
1080p).
""
Параметр Положення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d / l / r.
●● Корист.: Збільшення або зменшення зображень 16:9 по вертикалі та/або по горизонталі. Збільшене або
зменшене зображення можна переміщати ліворуч, праворуч, вгору і вниз.
""
Можливості вибору розміру зображення можуть різнитися залежно від джерела вхідного сигналу.
""
Доступні параметри можуть різнитися залежно від вибраного режиму.
""
Якщо підключено комп’ютер, можна налаштувати лише параметри 16:9 і 4:3.
""
Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до виробу.
""
Якщо використовувати режим За розм. екр. із вхідним сигналом HDMI 720p, 1 рядок буде обрізано вгорі,
внизу, ліворуч і праворуч, як у режимі розгортки за межі екрана.
●● Масштаб і положення: розмір і положення зображення можна налаштувати за допомогою кнопок u / d / l
/ r.
""
Цей пункт доступний лише, якщо для розміру зображення вибрано значення Масшт, Шир. збільш., За
розм. екр. і Корист..
""
У режимі Шир. збільш. і За розм. екр. можна налаштувати лише положення зображення.
""
Скинути: скидання налаштувань Масшт і Положення до заводських значень.
Українська - 32
Основні функції
Щоб використовувати функцію налаштування положення, виберіть пункт Шир. збільш., Масшт або За розм.
екр. і виконайте описані нижче дії.
1. Виберіть пункт Положення.
2. На екрані Положення виберіть пункт Положення, тоді перемістіть зображення у потрібне положення за
допомогою пульта дистанційного керування.
3. Після цього виберіть пункт Положення ще раз, тоді натисніть Закрити.
4. Щоб скинути налаштування положення зображення, натисніть Скинути.
Доступні розміри зображення відповідно до джерела вхідного сигналу:
●● ATV, AV: Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
●● цифрове мовлення (576i/p, 720p): Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
●● цифрове мовлення (1080i, 1080p): Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Корист.
●● компонентний сигнал (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
●● компонентний сигнал (1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Корист.
●● HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Корист.
●● HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Корист.
""
Можливості вибору розміру зображення можуть різнитися залежно від джерела вхідного сигналу.
""
Доступні параметри можуть різнитися залежно від вибраного режиму.
""
HD (висока чіткість): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
""
Налаштування можна регулювати і зберігати окремо для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до
виробу.
●● Розмір екрана 4:3 (16:9 / Шир. збільш. / Масшт / 4:3)
Функція доступна лише, коли для формату зображення встановлено значення Автоширина. Можна
встановити розмір зображення для перегляду – широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service ‒
WSS) або залишити оригінальний розмір. Для кожної країни Європи є свій розмір зображення.
""
Не підтримується в режимах HDMI, Компонентний і HDMI/DVI.
Українська - 33
Основні функції
Налаштування зображення на екрані
Автоналаштування
MENU → Зображ. → Автоналаштування
Автоматичне налаштування частоти, положення зображення і точне налаштування параметрів у режимі ПК.
"" Ця функція підтримується лише, коли комп’ютер під’єднано до виробу за допомогою кабелю D-Sub.
Налаштування екрана ПК
MENU → Зображ. → Налаштування екрана ПК
"" Підтримується лише у режимі ПК.
●● Необроб. / Тонке: зменшення або усунення шумів зображення. Якщо шумів не вдається позбутися за
допомогою функції точного налаштування, відрегулюйте частоту якомога краще в режимі Необроб. і
повторіть точне налаштування (Необроб.). Знизивши рівень шумів, ще раз відрегулюйте положення
зображення за центром екрана.
●● Положення: за допомогою пульта дистанційного керування відрегулюйте положення екрана ПК, якщо воно
розташовано не по центру чи не відповідає екрану виробу.
●● Скид. зображ.: скидання налаштувань зображення до заводських значень.
Використання виробу як монітора для комп’ютера
Введення параметрів відео (на основі Windows 7, 8, 10)
Щоб забезпечити належну роботу виробу як монітора комп’ютера, слід ввести правильні параметри відео.
"" Залежно від версії Windows та відеокарти процес налаштування на вашому ПК, мабуть, дещо
відрізнятиметься від описаного нижче.
""
Проте, у більшості випадків застосовуватиметься та сама базова інформація (в іншому разі зверніться до
виробника комп’ютера або торгового представника компанії Samsung).
1. Виберіть пункт «Панель керування» у меню пуску Windows.
2. Натисніть «Оформлення й теми» на панелі керування. З’явиться діалогове вікно.
3. Натисніть «Дисплей». З’явиться інше діалогове вікно.
4. Перейдіть до вкладки «Параметри» у діалоговому вікні.
—— У вкладці «Параметри» встановіть правильну роздільну здатність (розмір зображення). Оптимальна
роздільна здатність для цього виробу – 1920 x 1080.
—— Якщо є змога налаштувати вертикальну частоту у діалоговому вікні, правильне значення буде «60» або
«60 Гц». В іншому випадку, просто натисніть «OK» і закрийте діалогове вікно.
Українська - 34
Основні функції
Зображення в зображенні (Picture In Picture (PIP)
‒ ЗВЗ)
PIP
MENU → Зображ. → PIP
Переглядайте зображення на телевізорі одночасно з двох пристроїв.
●● PIP
Увімкнення чи вимкнення функції PIP.
●● Джерело
Зміна джерела сигналу.
●● Антена
вибирайте значення Ант. чи Кабель.
●● Канал
Вибір каналу для екрана периферійного зображення.
●● Розм. (õ / ä / ã)
Розмір периферійного зображення можна встановити за допомогою трьох режимів.
●● Положення (ã / – / — / œ)
Вибір положення екрана периферійного зображення.
●● Вибір звуку
Можна вибрати відтворення звуку з основного або периферійного зображення.
""
У разі вимкнення виробу під час перегляду в режимі PIP налаштування функції PIP скидається до значення
Вимк. Для перегляду в режимі PIP після увімкнення виробу необхідно знову ввімкнути функцію PIP.
""
Під час використання основного екрана для відеоігор або караоке зображення на екрані PIP може виглядати
дещо неприродно.
""
Параметри функції PIP
—— Основне зображення: TV, ПК, AV, Компонентний, HDMI1/DVI, HDMI2
—— Периферійне зображення: TV, ПК, AV, Компонентний, HDMI1/DVI, HDMI2
головний екран
периферійне
зображення
""
TV
AV
Компонентний
ПК
HDMI1/DVI
HDMI2
TV
X
X
O
O
O
O
AV
X
X
X
O
O
O
Компонентний
O
X
X
X
O
O
ПК
O
O
X
X
O
O
HDMI1/DVI
O
O
O
O
X
X
HDMI2
O
O
O
O
X
X
O: Доступно / X: Недоступно
Українська - 35
Основні функції
Зміна параметрів зображення
Додаткові параметри
MENU → Зображ. → Додаткові параметри
За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення для створення потрібного
ефекту.
"" Налаштування доступні, коли для режиму Режим зображення встановлено значення Стандарт. або Фільм.
""
Якщо підключено комп’ютер, змінити можна лише параметри Баланс білого та Гамма.
Додаткові параметри
Динам. контрастність
Висок
Рівень чорн.
Вимк
Тілесний
Режим «Лише RGB»
Колірний простір
0
Вимк
Місцевий
Баланс білого
Гамма
0
●● Динам. контрастність (Вимк / Низ. / Середній / Висок): налаштування контрастності зображення.
●● Рівень чорн. (Вимк / Темн. / Темніший / Найтемніш): налаштування рівня чорного / глибини зображення.
●● Тілесний: дозволяє підсилити рожевий тон (Тілесний).
●● Режим «Лише RGB» (Вимк / Черв / Зелений / Синій): відображення окремих кольорів (Черв, Зелений та
Синій) для точного налаштування відтінків і насиченості.
●● Колірний простір (Авто / Місцевий): налаштування діапазону доступних кольорів для створення зображення.
●● Баланс білого: Налаштування температури кольору так, що білі об’єкти виглядають білими (а не, наприклад,
злегка рожевими чи жовтими), а загальний колір зображення – природним.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: роблять кольори (червоний, зелений, синій) темнішими.
R-Gain / G-Gain / B-Gain: роблять кольори (червоний, зелений, синій) світлішими.
Скинути: скидання налаштувань Баланс білого до заводських значень.
●● Гамма: налаштування насиченості основних кольорів.
●● Motion Lighting (Вимк / Вмк): зменшення рівня споживання електроенергії завдяки регулюванню яскравості.
Українська - 36
Основні функції
Параметри зображення
MENU → Зображ. → Параметри зображення
За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення відповідно до вибраного
ефекту.
"" Якщо підключено комп’ютер, змінити можна лише параметр Відтінок.
Параметри зображення
Відтінок
Стандарт.
Цифрове чітке бачення
Авто
Фільтр шумів MPEG
Авто
Рівень чорного HDMI
Низ.
Режим фільму
Вимк
Чітке зображ. аналог. ТВ
Вимк
Чіткий рух LED
Вимк
●● Відтінок (Холод / Стандарт. / Тепл. 1 / Тепл. 2)
""
Пункти Тепл. 1 та Тепл. 2 недоступні, коли вибрано режим зображення Динамічн..
""
Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього пристрою, під’єднаного до виробу.
●● Цифрове чітке бачення (Вимк / Низ. / Середній / Висок / Авто / Автовізуалізація): Якщо виріб приймає надто
слабкий сигнал, можна увімкнути функцію Цифрове чітке бачення, щоб знизити рівень шумів і фантомних
зображень на екрані.
""
Якщо сигнал слабкий, спробуйте інші можливості, щоб отримати оптимальну якість зображення.
Автовізуалізація: під час зміни аналогових каналів відображає силу сигналу.
""
Ця функція доступна лише для аналогових каналів.
""
Якщо шкала зелена, отримується найбільш потужний сигнал.
●● Фільтр шумів MPEG (Вимк / Низ. / Середній / Висок / Авто): зниження рівня шумів для забезпечення кращої
якості зображення MPEG.
●● Рівень чорного HDMI (Низ. / Норм.): вибір рівня чорного для налаштування глибини зображення.
""
Підтримується лише у режимі HDMI (сигнали RGB).
●● Режим фільму (Вимк / Авто 1 / Авто 2): Виріб можна налаштувати таким чином, що він автоматично
розпізнаватиме відеосигнал із різних джерел і автоматично регулюватиме зображення для отримання
оптимальної якості.
""
Підтримується тільки в режимах ТВ, HDMI (1080i).
""
Якщо зображення видається неприродним, встановіть значення Вимк / Авто 1 / Авто 2 у пункті Режим
фільму.
●● Чітке зображ. аналог. ТВ: Зменшення шумів у вигляді діагональних ліній, які виникають через перешкоди
між сигналами.
""
Ця функція доступна лише для аналогових каналів.
●● Чіткий рух LED: усунення шумів із динамічних епізодів із великою кількістю рухів для забезпечення чіткішого
зображення.
""
У разі відтворення у режимі Чіткий рух LED зображення може відображатися дещо темнішим.
Українська - 37
Основні функції
Вимк. зображ.
MENU → Зображ. → Вимк. зображ.
Вимкнення екрана та відтворення лише аудіо. Щоб увімкнути зображення, натисніть будь-яку кнопку (крім
кнопки живлення і кнопок регулювання гучності) на пульті дистанційного керування.
Скидання зображ.
MENU → Зображ. → Скидання зображ.
Скидання поточного режиму зображення до заводських налаштувань.
Зміна попередньо налаштованого режиму звуку
Режим звуку
MENU → Звук → Режим звуку
До звуку буде застосовано попередньо встановлені налаштування.
●● Стандарт.
Вибір нормального режиму звуку.
●● Музика
Виділення музики над голосом.
●● Фільм
Забезпечення оптимального звуку для перегляду фільмів.
●● Видалити голос
Виділення голосу над музикою.
●● Підсил.
дозволяє підвищити інтенсивність високочастотного звуку для кращого сприйняття звуку людьми з вадами
слуху.
Українська - 38
Основні функції
Налаштування параметрів звуку
Звуковий ефект
MENU → Звук → Звуковий ефект
"" Підтримується лише якщо для пункту Режим звуку вибрано Стандарт..
●● Еквалайзер
У режимі Еквалайзер відображається лінійка повзунків. Виберіть повзунок за допомогою кнопок зі
стрілками, тоді змініть значення повзунка. Щоб скинути налаштування параметра Еквалайзер за допомогою
функції Скинути, виберіть пункт Скинути. З’явиться спливне повідомлення із проханням підтвердити
скидання налаштувань, виберіть Так; інакше виберіть Ні. Щоб вийти, виберіть пункт Закрити.
Баланс Л/Ч: регулювання балансу правого та лівого гучномовців.
100 Гц / 300 Гц / 1 кГц / 3 кГц / 10 кГц (регулювання частотного діапазону): налаштування гучності певного
частотного діапазону.
Скинути: скидання налаштувань еквалайзера до заводських значень.
Українська - 39
Основні функції
Параметри динаміків
MENU → Звук → Параметри динаміків
●● Автогучність
Оскільки кожна станція має свої умови мовлення, гучність може різнитися щоразу, коли ви змінюєте канал.
Ця функція автоматично налаштовує гучність каналу, зменшуючи рівень звуку, коли модуляційний сигнал
високий, або підвищуючи рівень звуку, коли модуляційний сигнал низький.
""
Щоб використовувати елементи регулювання гучності підключеного пристрою, встановіть для пункту
Автогучність значення Вимк. Зміни регулювання гучності може не бути застосовано для підключеного
пристрою, якщо для пункту Автогучність встановлено значення Норм. або Ніч.
●● Тип установки ТВ
Визначення типу встановлення телевізора. Вибирайте з-поміж параметрів Наст. кріплення і Підставка, щоб
автоматично оптимізувати звук телевізора.
Додаткові параметри
(лише для цифрових каналів)
●● Рівень звуку DTV (MPEG / HE-AAC): зниження невідповідності голосу (один із сигналів, який отримується під
час трансляції цифрового мовлення) до відповідного рівня.
""
Відповідно до типу сигналу мовлення пункт MPEG / HE-AAC можна налаштувати від -10 дБ до 0 дБ.
""
Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, налаштуйте значення у діапазоні від 0 до -10.
●● Аудіоформат HDMI (PCM / Бітовий потік): Встановлення формату вхідного аудіосигналу відповідно до
зовнішнього пристрою, підключеного до роз’єму HDMI.
●● Компанія Dolby Digital (Line / RF): зменшення невідповідності між сигналом Dolby Digital і голосом (тобто
MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
""
Вибирайте параметр Line, щоб отримати динамічний звук, або параметр RF, щоб зменшити різницю між
гучними й тихими звуками вночі.
Line: налаштування рівня вихідної гучності для сигналів із потужністю більше або менше -31 дБ (вихідне
значення) на -20 дБ чи -31 дБ.
RF: налаштування рівня вихідної гучності для сигналів потужністю більше або менше -20 дБ (вихідне
значення) на -10 дБ чи -20 дБ.
Скидання звуку
MENU → Звук → Скидання звуку
Скидання усіх налаштувань звуку до заводських значень.
Вибір налаштування Режим звукуt
Якщо встановити пункт Подв. fg, на екрані відобразиться поточний режим звуку.
A2 стерео
NICAM стерео
Тип звуку
Подв. f-g
Моно
Моно
Стерео
Стерео  Моно
Подвійний
Подв. f  Подв. g
Моно
Моно
Стерео
Моно  Стерео
Подвійний
Моно  Подв f
 Подв g 
За замовчуванням
Автоматична зміна
Подв. f
Автоматична зміна
Подв. f
""
Якщо стереосигнал слабкий, але цей режим все одно вмикається автоматично, перейдіть у режим Моно.
""
Вмикається лише у режимі стереозвуку.
""
Підтримується лише якщо за джерело вхідного сигналу вибрано ТВ.
Українська - 40
Основні функції
Програмування каналів
Антена
MENU → Трансляція → Антена
Перш ніж виріб запам’ятає доступні канали, слід вибрати джерело сигналу виробу, Ант. (антена) чи Кабель.
вибір налаштування Ант. або Кабель. Коли виберете джерело сигналу, перейдіть до функції Автоматична
настройка.
"" Вибір джерела сигналу за допомогою функції Антена також визначає джерело сигналу, на яке налаштовано
виріб. Наприклад, якщо сигнал виробу надходить повітрям, і вибрано пункт Кабель, відображатимуться
лише шуми. Щоб дивитися зображення, слід вибрати пункт Ант..
Автоматична настройка
MENU → Трансляція → Автоматична настройка
Автоматичний пошук і реєстрація усіх каналів, сигнали яких надходять через вхідний роз’єм антени телевізора.
Для початку перейдіть до меню Трансляція та виберіть пункт Автоматична настройка.
Коли з’явиться повідомлення із відповідним запитом, виберіть Пуск. Увімкнеться функція Автоматична
настройка. Процес може тривати до 30 хвилин. Якщо функцію Автоматична настройка увімкнути, коли наявний
поточний список каналів, його буде переписано новим списком.
●● Автоматична настройка
Автоматичний пошук і збереження каналів у пам’яті виробу.
●● Опції пошуку каб. каналів (коли вибрано режим кабельного мовлення) (залежно від країни)
Встановлення додаткових параметрів пошуку, наприклад частоти і швидкості передачі символів, для пошуку
в кабельній мережі.
●● Автонастроювання в режимі очікування
Автоматичне налаштування каналів, поки телевізор перебуває в режимі очікування.
""
Ця функція недоступна на окремих моделях та в окремих регіонах.
●● Таймер прокидання
Налаштуйте таймер на автоматичне увімкнення телевізора і пошук каналів.
Країна (область)
MENU → Трансляція → Параметри каналів → Країна (область)
Виберіть країну перебування, щоб виріб міг належним чином автоматично налаштувати канали мовлення.
"" З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код.
●● Цифровий канал: дає змогу змінити країну для прийому цифрових каналів.
●● Аналоговий канал: дає змогу змінити країну для прийому аналогових каналів.
Українська - 41
Основні функції
Ручна настройка
MENU → Трансляція → Параметри каналів → Ручна настройка
Пошук каналу вручну і збереження його в пам’яті виробу.
"" Якщо канал заблоковано за допомогою функції Блокування каналу, відкриється вікно для введення PINкоду.
""
Ця функція доступна лише в окремих регіонах.
●● Настроювання цифрових каналів
Пошук цифрових каналів.
1. Виберіть пункт Нові.
""
У разі вибору пункту Антена → Ант.
""
Канал, Частота, Діап. частот
У разі вибору пункту Антена → Кабель
Частота, Модуляція, Швидк. перед.
2. Виберіть пункт Шукати. Після завершення пошуку список каналів буде оновлено.
●● Настроювання аналогових каналів
Пошук аналогових каналів.
1. Виберіть пункт Нові.
2. Встановіть пункти Програма, Колірна система, Звукова система, Канал і Шукати.
3. Виберіть пункт Зберег.. Після завершення пошуку список каналів буде оновлено.
Режим каналів
●● P (режим програмування)
Після завершення налаштування кожній знайденій телевізійній станції призначається порядковий номер
від P0 до P99. У цьому режимі для вибору каналу достатньо ввести номер його позиції.
●● C(режим ефірних каналів) / S (режим кабельних каналів)
Ці два режими дозволяють вибрати канал, ввівши номер, присвоєний телестанції чи кабельному каналу.
Українська - 42
Основні функції
Використання кнопки INFO (довідник «Зараз &
пізніше»)
На дисплеї вказується інформація про поточний канал і стан певних аудіовідеоналаштувань.
Довідник «Зараз і пізніше» відображає щоденну програму телепередач для кожного каналу відповідно до часу
мовлення.
●● За допомогою кнопок l, r можна переглянути інформацію про потрібну телепрограму поточного каналу.
●● За допомогою кнопок u, d можна переглянути інформацію для інших каналів. Щоб перейти до вибраного
каналу, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт E.
Використання меню Канал
Список каналів
MENU → Трансляція → Список каналів
Для відображення списку каналів під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку CH LIST. Список
також містить інформацію про програму, вибрані канали та програми, перегляд і запис яких заплановано.
Піктограми на екрані Список каналів позначають таке:
●●
: аналоговий канал
●●
– вибраний канал;
●●
: заблокований канал
Перемикання каналів
Виберіть канал, щоб перейти до нього. Для швидкого перегляду списку використовуйте кнопки зі стрілками
вгору/вниз каналу. Можна пересуватися вгору та вниз на одній сторінці списку.
Сортування
(лише для цифрових каналів)
На екрані списку каналів натисніть кнопку l; можна використовувати функцію сортування.
Зміна впорядкування списку за назвою чи номером.
Українська - 43
Основні функції
Зміна сигналу мовлення
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку r та виберіть сигнал мовлення. Джерело сигналу буде
одразу змінено.
Зміна списку каналів
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку r і перейдіть до списку вибраного. Проте вибрати список
вибраного можна лише за умови, що він містить принаймні один вибраний канал. За відсутності вибраних
каналів виберіть Редаг. улюблені і додайте канали з екрана Редаг. улюблені.
Можна також змінити налаштування антени на Ант. чи Кабель.
Можна вибрати джерело каналу з-поміж Усі, TV чи Аналоговий.
Гід
MENU → Трансляція → Гід
Перегляд програми телепередач, зокрема часу їх трансляції, для кожного цифрового каналу. Можна
переглянути розклад програмування і налаштувати параметри пунктів Запланувати перегляд. Щоб відкрити
довідник, натисніть Гід.
Перевірте, чи правильно встановлено дату й час у меню Система → Час → Годинн..
Використання режиму подання каналу
●●
a (Швидкий перехід): натисніть кнопку a. Відкриється спливне вікно. Кожне натиснення кнопки зі
стрілкою l чи r дозволяє перенести фокус на 24 години назад чи вперед, що забезпечує швидший перегляд
програми телепередач. Однак перейти до часу, який передує поточному, неможливо.
●●
b (Категорія каналу): Поділ списку каналів телевізора за різними категоріями, наприклад Уподобання 1~5,
Показати все і ТВ. Виберіть категорію.
●●
{ (Диспетчер розкладу): натисніть кнопку { та перейдіть до екрана Диспетчер розкладу, щоб переглянути
список запланованих програм.
Українська - 44
Основні функції
Диспетчер розкладу
MENU → Трансляція → Диспетчер розкладу
Налаштування телевізора на відображення певного каналу чи програми у визначений час і дату. Перш ніж
планувати телеперегляд, перевірте, чи правильно встановлено дату й час у меню Система → Час → Годинн..
Поруч із програмою, для якої налаштовано режим
, відобразиться піктограма Запланувати перегляд.
Канал, запланований до перегляду, можна переглядати, змінювати чи видаляти.
Використання функції планування перегляду
Канал можна налаштувати на автоматичне увімкнення у певний час. Щоб використовувати цю функцію, спершу
слід встановити поточний час.
1. Натисніть кнопку E, щоб вибрати + Розклад.
2. За допомогою кнопок u / d / l / r встановіть пункти Антена, Канал, Повтор, Дата чи Час початку.
●● Антена: вибір потрібного джерела сигналу антени.
●● Канал: вибір каналу.
●● Повтор: виберіть налаштування Один, Вручну, Суб~Нед, Пн~Пт або Щодня. Пункт Вручну дає змогу
встановити потрібний день.
""
Позначка √ вказує на те, що дату вибрано.
●● Дата: встановлення потрібної дати.
""
Цей параметр доступний, якщо у пункті Повтор вибрано значення Один.
●● Час початку: встановлення часу запуску.
""
Змінити або скасувати збережену інформацію можна на екрані «Інформація».
●● Видалити: видалення програми, запрограмованої для перегляду.
●● Редаг: зміна програми, запланованої до перегляду.
Українська - 45
Основні функції
Планування перегляду програм цифрових каналів
Запланувати перегляд програм на цифрових каналах можна за допомогою одного з двох варіантів, які описано
нижче.
●● Гід
У меню Гід виберіть програму, яку хочете подивитися.
●● Інформація про програму
Натисніть кнопку INFO` і виберіть програму для перегляду.
Планування перегляду програм аналогових каналів
Режим Запланувати перегляд для програм аналогових каналів можна налаштувати, вказавши час і дату.
Запустіть Диспетчер розкладу і виберіть пункт Розклад. З’явиться спливне меню. Для продовження виберіть
Запланувати перегляд.
Вкажіть параметри Канал, Повтор та Час початку для програми й виберіть ОК для завершення.
Скасування запланованого перегляду
Щоб скасувати запланований перегляд певної програми, виберіть цю програму на екрані Диспетчер розкладу.
З’явиться спливне меню. Виберіть Видалити для скасування.
Редагування списку за таймером
Виберіть потрібний пункт на екрані Диспетчер розкладу, після чого виберіть Редаг у спливному меню.
Відредагуйте налаштування вибраного пункту.
Українська - 46
Основні функції
Змінити канал
MENU → Трансляція → Змінити канал
Можна додавати, Ÿ (Перейти), змінювати або видаляти канали.
●●
a (Змінити номер): зміна номера натисненням відповідних кнопок із цифрами.
""
Ця функція підтримується не у всіх регіонах.
●●
b (Видалити): можна видалити канал, щоб відобразити потрібні канали.
●●
{ (Блок./розблок.): блокування каналу від вибору чи перегляду. Розблокування каналу. PIN-код за
замовчуванням: 0-0-0-0.
●●
} (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір усіх каналів чи скасування вибору всіх вибраних каналів.
●● Ÿ (Перейти) : введення номеру каналу за допомогою пульта дистанційного керування.
●● kСтор.: перехід до наступної або попередньої сторінки.
●● TOOLST: відображення списку інструментів.
Видалення каналів
MENU → Трансляція → Змінити канал
Видаляйте зареєстровані канали з індексу. Видалення каналів зі списку каналів передбачає видалення каналів
лише зі списку, а не з індексу.
1. На екрані виберіть канали, які потрібно видалити. Щоб скасувати вибір каналу, виберіть його ще раз.
2. Н
атисніть кнопку b. У спливному вікні Видалити вибрані канали? виберіть Так. Вибрані канали буде
видалено.
Перейменування аналогових каналів
На екрані Змінити канал виберіть канал, який потрібно перейменувати, натисніть кнопку TOOLST, тоді у списку
виберіть Перейм. канали. (стосується лише аналогових каналів).
Тепер вибраний канал можна перейменувати. Нова назва може містити до 5 символів.
Редаг. улюблені t
MENU → Трансляція → Редаг. улюблені
Канали, які ви часто дивитеся, можна позначити як вибрані. На екрані Змінити канал та екрані списку каналів
вибрані канали позначаються символом
. Можна створити до 5 списків вибраних каналів. Списки вибраних
каналів можна також перейменовувати та редагувати.
●●
a (Категорія): відображення списку каналів за такими категоріями, як Усі, TV, Аналоговий, Недавно
переглядал., Найчастіше перегл..
●●
b (Змін. впод.): відображення списку вибраного.
●●
{ (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір чи скасування вибору всіх каналів.
●●
} (Дод. / Видалити): додавання каналу до списку вибраного чи видалення його з цього списку.
●● Ÿ (Перейти) : введення номеру каналу за допомогою пульта дистанційного керування.
●● kСтор.: перехід до наступної або попередньої сторінки.
●● TOOLST: відображення списку інструментів.
Українська - 47
Основні функції
Додавання каналів
Додавайте канали до списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку a, щоб відкрити список каналів, в якому містяться канали, які потрібно додати, тоді
виберіть канали.
2. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, тоді натисніть кнопку }, щоб додати вибрані
канали.
Видалення каналів
Видаляйте канали зі списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, тоді виберіть канали, які потрібно видалити.
2. Натисніть кнопку }, щоб видалити канали зі списку.
Перейменування списку вибраних каналів
Перейменовуйте поточний список вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку TOOLST і виберіть у списку пункт Переймен. вподобання.
2. У спливному вікні перейменуйте список. Нова назва може містити до 20 символів.
Зміна порядку каналів у списку вибраних каналів
Змінюйте послідовність розташування каналів у списку вибраних каналів.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, і виберіть канал, який потрібно перемістити.
2. Натисніть кнопку a, щоб змінити розташування вибраного каналу. Натисніть кнопку E.
Копіювання списку вибраних каналів
Копіюйте канали з одного списку вибраних каналів в інший.
1. Натисніть кнопку b, щоб відкрити список вибраних каналів, і виберіть канали, які потрібно копіювати.
2. Натисніть кнопку TOOLST, у списку виберіть Копіювати в уподоб., тоді виберіть список(-ки) вибраних
каналів, куди потрібно копіювати канали. Канали буде скопійовано у вибраний список чи списки вибраних
каналів.
Українська - 48
Основні функції
Інші функції
Тонке настр.
MENU → Трансляція → Параметри каналів → Тонке настр.
(стосується лише аналогових каналів).
Якщо зображення є чітким, точне налаштування каналу не потрібне, оскільки воно здійснюється автоматично
під час пошуку та збереження. Якщо сигнал слабкий або спотворений, можна виконати точне налаштування
каналу вручну. Прокрутіть вліво або вправо, допоки зображення не стане чітким.
"" Виберіть канал, тоді виберіть пункт Тонке настр..
""
Збережені після додаткового точного налаштування канали позначено зірочкою «*» праворуч від номера
каналу на панелі каналів.
""
Щоб скинути результати точного налаштування, виберіть канал, виберіть пункт Тонке настр., тоді виберіть
пункт Скинути на екрані Тонке настр..
Передав. сп. каналів
MENU → Трансляція → Параметри каналів → Передав. сп. каналів
Імпортування чи експортування списку каналів. Щоб користуватися цією функцією, слід під’єднати
запам’ятовуючий пристрій USB.
"" З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код за допомогою пульта дистанційного керування.
●● Імпорт. з USB: імпортування списку каналів із пристрою USB.
●● Експорт. на USB: експортування списку каналів на пристрій USB. Ця функція доступна, якщо підключено
пристрій USB.
""
Використовуйте USB-диск формату FAT32 або NTFS.
Видалити профіль оператора CAM
MENU → Трансляція → Параметри каналів → Видалити профіль оператора CAM
вибір оператора CAM для видалення.
Субтитри t
MENU → Трансляція → Субтитри
Це меню використовується для налаштування режиму Субтитри.
●● Субтитри (Вимк / Вмк): увімкнення або вимкнення субтитрів.
—— Режим субтитрів (Норм. / З вадами слуху): встановлення режиму субтитрів.
—— Мова субтитрів: вибір мови субтитрів.
●● Основна для субтитрів: вибір основної мови субтитрів.
●● Додатк. для субтитрів: вибір додаткової мови субтитрів.
""
Якщо програма, яку ви переглядаєте, не підтримує функції З вадами слуху, автоматично увімкнеться режим
Бажано, навіть якщо ви вибрали режим З вадами слуху.
""
Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.
Українська - 49
Основні функції
Параметри звуку
MENU → Трансляція → Параметри звуку
●● Мова звуку
(лише для цифрових каналів)
Зміна мови звукового супроводу, встановленої за замовчуванням.
""
Доступність мов залежить від телестанції.
—— Основна для звуку: вибір основної мови аудіо.
—— Додаткова для звуку: вибір додаткової мови аудіо.
●● Аудіоформат
(лише для цифрових каналів)
Якщо звук лунає і через головний гучномовець, і через аудіоприймач, у зв’язку з різницею у швидкості
декодування між головним гучномовцем та аудіоприймачем може виникати ефект луни. У такому разі
рекомендовано увімкнути звук гучномовців виробу.
""
Параметри Аудіоформат можуть різнитися залежно від телестанції.
●● Аудіоопис
(лише для цифрових каналів)
Ця функція забезпечує звуковий опис того, що відбувається на екрані, паралельно з основним звуковим
сигналом трансляції.
""
Аудіоопис (Вимк / Вмк): увімкнення або вимкнення функції звукового опису.
""
Гучність: налаштування гучності звукового опису.
""
Ця функція недоступна на окремих моделях та в окремих регіонах.
Мова телетексту
MENU → Трансляція → Мова телетексту
встановлення потрібної мови телетексту.
"" Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.
Цифровий текст (передбачено лише для Великобританії)
MENU → Трансляція → Цифровий текст
Ця функція вмикається, якщо програма транслюється із цифровим текстом.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): міжнародний стандарт для систем
кодування даних, який використовується у сфері мультимедіа та гіпермедіа. Це вищий рівень кодування
у порівнянні з тим, що використовується системою MPEG, який включає гіпермедійні файли, такі як
фотографії, файли з символами, анімацію, графіку та відео, а також мультимедійні дані. MHEG – це
інтерактивна технологія, яка використовується у різних областях, серед яких: VOD (відео на вимогу), ITV
(інтерактивне телебачення), EC (електронна комерція), телеосвіта, телеконференції, цифрові бібліотеки та
мережеві ігри.
Українська - 50
Основні функції
CI
MENU → Трансляція → CI
●● Меню CI: дає змогу користувачу вибирати потрібний пункт меню САМ. Виберіть меню стандартного
інтерфейсу (CI) на основі меню карти CI.
●● Перекодування відео CAM: можна налаштувати автоматичне перекодування відеокодеку з модуля CAM.
Якщо ця функція не потрібна, вимкніть її.
""
Необхідно використовувати модуль CAM з підтримкою перекодування відеокодеку.
●● Інфо про програму: дозволяє переглянути інформацію про модуль CAM, вставлений у гніздо модуля
стандартного інтерфейсу, і про картку CI чи CI+, яка вставлена у модуль CAM. Модуль CAM можна вставити
будь-коли, незалежно від того, увімкнено телевізор чи вимкнено.
1. Придбати модуль стандартного інтерфейсу CAM можна в найближчого торгового представника або по
телефону.
2. До кінця вставте картку CI або CI+ у модуль CAM у напрямку стрілки.
3. Вставте модуль CAM із карткою CI чи CI+ у гніздо стандартного інтерфейсу у напрямку стрілки так, щоб він
був розташований паралельно до гнізда.
4. Перевірте наявність зображення на каналі з кодованим сигналом.
Українська - 51
Уподобання
Налаштування часу
Час
MENU → Система → Час
"" Налаштований час відображатиметься, якщо натиснути кнопку INFO`.
●● Годинн.
Встановлення годинника для використання різноманітних часових функцій виробу.
""
Після від’єднання кабелю живлення годинник потрібно буде налаштовувати знову.
Реж.годинника: встановлення поточного часу вручну або автоматично.
—— Авто: автоматичне встановлення поточного часу виробу на основі часу цифрового мовлення.
""
Щоб встановити час автоматично, до виробу має бути під’єднано кабель чи антену.
""
Інколи після автоматичного встановлення час може відображатися неправильно – це залежить від
отримуваного сигналу. У такому разі налаштуйте час вручну.
—— Вручну: встановлення поточного часу вручну.
Настр.годин.: встановлення пунктів Дата і Час вручну. За допомогою пульта дистанційного керування можна
встановити поточні дату і час.
""
Підтримується лише якщо для пункту Реж.годинника вибрано Вручну.
Часовий пояс: вибір часового поясу.
""
Ця функція доступна, лише якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Авто.
GMT: вибір часового поясу.
""
Цю функцію можна використовувати, якщо для пункту Країна встановлено значення Інші.
ЛЧ: увімкнення і вимкнення функції переходу на літній/зимовий час.
""
Ця функція доступна, лише якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Авто.
●● Таймер сну
Автоматичне вимкнення виробу після того, як мине встановлений період часу (30, 60, 90, 120, 150 або 180
хвилин).
""
Виберіть тривалість за допомогою пульта дистанційного керування. Щоб скасувати функцію Таймер сну,
виберіть пункт Вимк.
Українська - 52
Уподобання
●● Таймер увімкнення
Встановіть параметр Таймер увімкнення так, щоб виріб автоматично вмикався у вибраний день і час. У пункті
Таймер увімкнення можна налаштувати три різні конфігурації (Таймер увімкнення 1, Таймер увімкнення 2,
Таймер увімкнення 3) та вибрати джерело вмісту, який відтворюватиме виріб після ввімкнення: ефірний чи
кабельний канал, пристрій USB або декодер супутникових каналів, під’єднаний до одного із входів виробу
(HDMI1, AV тощо).
""
Перш ніж використовувати функцію Таймер увімкнення, слід встановити годинник.
Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед, Вручну. Пункт Вручну дає
змогу вибрати дні, коли виріб вмикатиметься за допомогою функції Таймер увімкнення.
""
Позначка c вказує на вибрані дні.
Час: встановлення часу автоматичного увімкнення виробу.
Гучність: налаштування рівня гучності. Змінюйте рівень гучності за допомогою пульта дистанційного
керування.
Джерело: вибір джерела, який увімкнеться після активації таймера. Можна встановити виріб на увімкнення
певного каналу чи відтворення вмісту, наприклад файлів категорій Фото,Відео чи Музика, із зовнішнього
пристрою, підключеного до виробу.
""
Перш ніж вибрати пункт USB, слід підключити пристрій USB.
Антена (якщо для пункту Джерело встановлено значення ТВ): вибір налаштування АТБ або DTV.
Канал (якщо для пункту Джерело встановлено значення ТВ): вибір каналу.
Музика / Фото (якщо для пункту Джерело встановлено значення USB): вибір папки на пристрої USB, в якій
містяться музичні файли чи фотографії, які слід відтворити, коли виріб вмикається автоматично.
""
Якщо на пристрої USB немає музичних файлів або якщо не вибрано папку, в якій містяться музичні
файли, функція таймера не працюватиме належним чином.
""
Якщо на пристрої USB є тільки одна фотографія, показ слайдів не виконуватиметься.
""
Якщо назва папки занадто довга, папку неможливо буде вибрати.
""
Кожному пристрою USB, який використовується, присвоєно власну папку. У разі використання кількох
однотипних пристроїв USB упевніться, що папки, присвоєні кожному пристрою USB, мають різні назви.
""
З функцією Таймер увімкнення рекомендовано використовувати карту пам’яті USB і універсальний
пристрій читання карт пам’яті. Функція Таймер увімкнення може не працювати із пристроями USB
із вбудованою батареєю, MP3-програвачами або портативними музичними програвачами певних
виробників, оскільки виробу може знадобитися багато часу, щоб розпізнати ці пристрої.
""
Якщо налаштувати Таймер увімкнення для відтворення файлів, збережених на USB-пристроях, після
увімкнення пристрою може минути понад 40 секунд до початку відтворення файлу.
●● Таймер вимкнення
Встановіть параметр Таймер вимкнення так, щоб виріб автоматично вимикався у вибраний день і час.
У пункті Таймер вимкнення можна налаштувати три різні конфігурації (Таймер вимкнення 1, Таймер
вимкнення 2, Таймер вимкнення 3)
""
Перш ніж використовувати функцію Таймер вимкнення, слід встановити годинник.
Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед, Вручну. Пункт Вручну дає
змогу вибрати дні, коли виріб вимикатиметься за допомогою функції Таймер вимкнення.
""
Позначка c вказує на вибрані дні.
Час: встановлення часу автоматичного вимкнення виробу.
Українська - 53
Уподобання
Економічні рішення
Еколог. рішення
MENU → Система → Еколог. рішення
●● Енергозбереження
За допомогою цієї функції можна налаштувати яскравість зображення з метою зменшення споживання
електроенергії.
●● Вимк. за відсутн. сигналу
Щоб уникнути непотрібного споживання електроенергії, встановіть проміжок часу, впродовж якого виріб
має залишатися увімкненим, якщо сигнал не отримується.
●● Автовимк. жив.
Якщо упродовж 4 годин не натиснути жодної кнопки на пульті дистанційного керування чи контролері, для
уникнення перегрівання виріб вимкнеться автоматично.
Час увімкнення автозахисту
MENU → Система → Час увімкнення автозахисту
Якщо протягом визначеного в цьому пункті періоду часу на екрані виробу відображатиметься нерухоме
зображення, автоматично ввімкнеться екранна заставка, яка запобігатиме появі фантомних зображень
внаслідок вигоряння екрана.
Українська - 54
Уподобання
Блокування каналів
Блок. прогр. за рей.
MENU → Трансляція → Блок. прогр. за рей.
(Залежно від країни)
Якщо функцію Блок. прогр. за рей. увімкнено, можна автоматично блокувати програми, які на вашу думку є
неприйнятними для дітей. Перш ніж встановити чи змінити обмеження у пункті Блок. прогр. за рей., слід ввести
PIN-код (особистий ідентифікаційний номер).
"" Налаштування функції Блок. прогр. за рей. різняться залежно від країни.
Перегляд заблокованих програм чи фільмів
Якщо перемкнути на канал із заблокованими програмою чи фільмом, функція Блок. прогр. за рей. заблокує
перегляд. Екран стане порожнім, і з’явиться повідомлення. Щоб розблокувати програму чи фільм, введіть PINкод за допомогою пульта дистанційного керування.
Змінити PIN
MENU → Система → Змінити PIN
З’явиться екран Змінити PIN. Виберіть будь-які 4 цифри для PIN-коду і введіть їх у полі Ввести новий PIN. Ще раз
введіть 4 цифри у полі Підтвердіть нов. PIN. Коли екран підтвердження зникне, виберіть пункт Закрити. Виріб
запам’ятає ваш новий PIN-код.
Блокування каналу
MENU → Трансляція → Блокування каналу
З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код; код за замовчуванням – «0-0-0-0».
Блокування каналів у меню Канал для запобігання перегляду небажаних телепрограм певною категорією
користувачів, наприклад дітьми.
"" Підтримується лише якщо для пункту Джерело вибрано ТВ.
Українська - 55
Уподобання
Інші функції
Мова меню
MENU → Система → Мова меню
Вибір мови меню.
Загальні
MENU → Система → Загальні
●● Макс. енергозбереження
Заощадження електроенергії шляхом вимкнення виробу, якщо виріб підключено до комп’ютера, і комп’ютер
не використовується протягом визначеного часу.
""
Підтримується лише якщо для пункту Джерело вибрано ПК.
●● Ігровий реж.
Коли до виробу під’єднано ігрову приставку, наприклад PlayStation™ або Xbox™, відчуття від гри можуть
бути більш реалістичними, якщо увімкнути режим Ігровий реж..
Застереження і обмеження щодо режиму Ігровий реж.
—— Перш ніж від’єднувати ігрову консоль і під’єднувати інший зовнішній пристрій, встановіть для пункту
Ігровий реж. значення Вимк.
—— Якщо викликати меню виробу в режимі Ігровий реж., може спостерігатися легке тремтіння зображення.
""
Режим Ігровий реж. доступний, якщо для джерела вхідного сигналу встановлено налаштування ТВ або
ПК.
""
Встановіть для пункту Ігровий реж. значення Вмк, лише попередньо під’єднавши ігрову консоль. Якщо
увімкнути пункт Ігровий реж., перш ніж ви під’єднаєте ігрову консоль, може спостерігатися зниження
якості зображення.
""
Якщо для пункту Ігровий реж. встановлено значення Вмк, для пункту Режим зображення буде
автоматично встановлено значення Гра, а для пункту Режим звуку – значення Гра.
●● Захист панелі
Блокування або розблокування усіх кнопок на контролері виробу. Коли функцію Захист панелі увімкнено,
контролер не працюватиме.
●● Логотип увімк.
Відображення логотипа Samsung після увімкнення виробу.
Українська - 56
Уподобання
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)
Дозволяє керувати усіма підключеними пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+, за допомогою
пульта дистанційного керування виробу Samsung. Детальніше про налаштування параметрів читайте у розділі
«Anynet+ (HDMI-CEC)». (стор. 69).
Відео DivX® за вимогою
MENU → Система → Відео DivX® за вимогою
Відображення коду реєстрації, присвоєного для цього виробу. Якщо підключитися до веб-сайту DivX і
зареєструватися на ньому за допомогою 10-значного реєстраційного коду, можна буде завантажити файл
реєстрації відео на вимогу. Після відтворення файлу за допомогою функції «Media Play» реєстрацію буде
завершено.
"" Детальніше про відео на вимогу DivX(R) читайте на сторінці http://vod.divx.com.
Українська - 57
Уподобання
Меню підтримки
Самодіагностика
MENU → Підтримка → Самодіагностика
●● Перевірка зобр.
Перевірка зображення на наявність проблем. Функція Перевірка зобр. дає змогу відобразити зображення
високої чіткості, яке можна перевірити на наявність помилок.
Так: виберіть пункт Так, якщо тестове зображення не з’явиться або якщо на зображенні є шуми чи
зображення спотворено. Можливо, виріб несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування Samsung.
Ні: виберіть пункт Ні, якщо тестове зображення відображається належним чином. Можливо, проблема
пов’язана із зовнішнім обладнанням. Перевірте підключення. Якщо проблема не зникає, читайте посібник
користувача зовнішнього пристрою, що спричиняє проблему.
●● Перев. звуку
Використання вбудованої мелодії для перевірки наявності проблем зі звуком.
Так: виберіть Так, якщо під час перевірки звук лунає лише з одного гучномовця чи не лунає взагалі.
Можливо, виріб несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування Samsung.
Ні: виберіть Ні, якщо звук із гучномовців лунає. Можливо, проблема пов’язана із зовнішнім обладнанням.
Перевірте підключення. Якщо проблема не зникає, читайте посібник користувача зовнішнього пристрою, що
спричиняє проблему.
●● Сигнальна інформація
(лише для цифрових каналів)
Якість прийому телевізійних каналів високої чіткості досконала або канали недоступні. У вікні з інформацією
про сигнал відображаються відомості щодо сили сигналу високої чіткості, тож можна відрегулювати антену,
щоб збільшити силу сигналу і отримувати канали високої чіткості.
●● Скинути
Скидання усіх налаштувань до заводських значень.
Щоб скинути параметри виробу до заводських значень, виконайте описані нижче дії.
1. Перейдіть до меню Скинути (Підтримка → Самодіагностика → Скинути)
2. З’явиться вікно для введення PIN-коду. За допомогою пульта дистанційного керування введіть
чотиризначний PIN-код.
3. Після цього екран PIN-коду зникне автоматично. З’явиться повідомлення «Усі параметри буде повернено
до заводських значень.».
4. Виберіть Так. Усі налаштування буде скинуто. Виріб вимкнеться і увімкнеться автоматично. З’явиться
екран Настр.. Докладніше про параметри Настр. читайте у друкованому посібнику.
Українська - 58
Уподобання
Оновлення ПЗ
MENU → Підтримка → Оновлення ПЗ
Меню Оновлення ПЗ дозволяє оновити програмне забезпечення виробу до нової версії.
Поточна версія: це версія програмного забезпечення, уже встановленого на виробі.
Оновлення до нової версії
Перевірте версію програмного забезпечення телевізора та за необхідності оновіть його.
"" Телевізор вимкнеться та увімкнеться автоматично, завершивши оновлення програмного забезпечення.
Після оновлення програмного забезпечення усі налаштування відео та звуку скидаються до заводських
значень.
●● Оновити зараз
Завантажте найновіший файл оновлення із веб-сайту Samsung. Розархівуйте файл і скопіюйте його у
кореневу папку на флеш-пам’яті. Вставте флеш-пам’ять у роз’єм USB і встановіть оновлення.
●● Автооновлення
Телевізор буде оновлено автоматично в час, який настроїв користувач, або після вимкнення.
Режим викор.
MENU → Підтримка → Режим викор.
Виберіть Режим викор., який підходить для вашого місця перебування. Ми наполегливо радимо вибрати режим
Для дому.
●● Для дому: режим «Для дому» є налаштуванням за замовчуванням.
●● Демо збереж.: режим Демо збереж. призначено лише для використання у магазинах. Якщо вибрати пункт
Демо збереж., окремі функції не працюватимуть, і налаштування зображення скидатимуться кожні 5 хвилин.
Звернутися в Samsung
MENU → Підтримка → Звернутися в Samsung
Перегляньте цю інформацію, якщо виріб не працює належним чином або якщо потрібно оновити програмне
забезпечення. Тут ви знайдете відомості про наші центри телефонного обслуговування і про те, як завантажити
продукти і програмне забезпечення.
Українська - 59
Додаткові функції
Програма
Меню програм
MENU → Програми
Список джерел
MENU → Програми → Список джерел
"" З натисненням кнопки SOURCEs відразу з’явиться екран Джерело.
""
Можна вибрати лише ті зовнішні пристрої, які під’єднано до телевізора. На екрані Джерело під’єднані
джерела вхідного сигналу буде виділено.
""
Детальну інформацію читайте в розділі «Зміна джерела вхідного сигналу» в посібнику користувача.
Підключення пристрою USB
1. Увімкніть телевізор.
2. Під’єднайте пристрій USB, на якому містяться фотографії, музика і фільми, до роз’єму USB на задній панелі
телевізора.
3. Після підключення пристрою USB до дисплея на екрані відобразиться спливне вікно. Вибрати вміст Фото,
Відео чи Музика можна безпосередньо.
""
Використання неліцензійних мультимедійних файлів може призвести до неналежної роботи.
""
Важливі відомості щодо використання функції відтворення мультимедійного вмісту.
●● Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
●● Підтримуються такі файлові системи: NTFS (лише для читання), FAT16 та FAT32.
●● Певні цифрові фотоапарати та аудіопристрої з підтримкою з’єднання USB можуть бути несумісні з цим
дисплеєм.
●● Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише формат jpeg із послідовним представленням
даних.
●● Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише зовнішні запам’ятовуючі пристрої USB
(Mass Storage Class – MSC). MSC – це зовнішній запам’ятовуючий пристрій класу Mass Storage Bulk-Only
Transport. Приклади зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв MSC: флеш-пам’ять, пристрої читання флеш-карт
(концентратори USB не підтримуються). Пристрої слід під’єднувати безпосередньо до роз’єму USB телевізора.
●● Перед тим, як під’єднувати пристрій до дисплея, створіть резервні копії файлів, щоб уникнути їх
пошкодження чи втрати. Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи втрату
даних.
●● Жорсткий диск, під’єднаний до роз’єму USB, не підтримується.
●● Не від’єднуйте пристрій USB під час його завантаження.
●● Що вища роздільна здатність зображення, то більше часу потрібно для його відображення на екрані.
●● Максимальна підтримувана роздільна здатність JPEG – 15360 x 8640 пікселів.
●● Якщо файли не підтримуються або пошкоджені, з’явиться повідомлення «Непідтримуваний формат файлу».
●● Функції пошуку сцени та ескізів не підтримуються у режимі Відео.
●● MP3-файли з технологією DRM, завантажені з платного веб-сайту, неможливо відтворити. Digital Rights
Management (DRM) – це технологія, яка підтримує створення, розповсюдження і комплексне керування
вмістом, зокрема захист прав та інтересів постачальників вмісту, запобігання незаконному копіюванню та
керування оплатами і угодами.
Українська - 60
Додаткові функції
●● Пристрої USB, які вимагають більшої потужності живлення (понад 500 мА або 5 В), можуть не
підтримуватись.
●● Якщо не виконувати жодних дій із телевізором упродовж періоду часу, встановленого у пункті Час
увімкнення автозахисту, увімкнеться екранна заставка.
●● Якщо використовується кабель-подовжувач USB, пристрій USB може не розпізнаватися або може не вдатися
зчитати з нього інформацію.
●● Якщо пристрій USB, під’єднаний до телевізора, не розпізнається, список файлів на пристрої пошкоджено
або файл зі списку не відображається, під’єднайте пристрій USB до комп’ютера, відформатуйте пристрій і
перевірте з’єднання.
●● Якщо файл, видалений із комп’ютера, все ще відображається під час роботи функції відтворення
мультимедійного вмісту, очистіть кошик на комп’ютері, щоб назавжди видалити цей файл.
●● Якщо кількість файлів і папок, збережених на запам’ятовуючому пристрої USB, перевищує приблизно 4000,
файли та папки можуть не відображатися, а деякі папки можуть не відкриватися.
Відключення пристрою USB
1. Натисніть кнопку SOURCEs.
2. Виберіть потрібний пристрій USB, тоді натисніть кнопку TOOLST. З’явиться меню «Сервіс».
3. Виберіть пункт Видалити USB-пристрій і дочекайтеся відключення вибраного пристрою USB. Пристрій USB
можна від’єднати від телевізора.
""
Рекомендовано завжди використовувати функцію Видалити USB-пристрій для від’єднання пристроїв USB
від телевізора.
Media Play
MENU → Програми → Media Play
Відтворюйте фотографії, музичні файли та відеофайли, збережені на зовнішніх запам’ятовуючих пристроях USB
(MSC).
1. Натисніть кнопку MEDIA.P.
2. Натисніть кнопку l/r, щоб вибрати потрібне меню, після чого натисніть кнопку E.
3. Натисніть кнопку l/r, щоб вибрати потрібний пристрій, після чого знову натисніть кнопку E.
4. Натисніть кнопку u/d/l/r, щоб вибрати зі списку потрібний файл, після чого натисніть кнопку E чи ∂
(відтворення).
Відтворення вибраних файлів
1. Натисніть кнопку u, щоб вибрати Параметри вгорі кожного головного екрана, та виберіть Відтв. вибране.
2. Виберіть потрібні файли.
""
Ліворуч від вибраних файлів з’явиться позначка.
""
Щоб скасувати вибір файлу, знову натисніть кнопку E.
3. За допомогою кнопки u виберіть Відтв.
""
Можна вибрати або скасувати вибір усіх файлів натисненням кнопки Вибрати все / Скас. вибір усіх.
Українська - 61
Додаткові функції
Відтворення відео
MEDIA.P → Відео
Відтворення відеофайлів, збережених на пристрої USB та/або комп’ютері.
"" Для отримання докладнішої інформації про формат субтитрів та кодеків див. «Підтримувані формати файлів
із субтитрами та файлів Media Play» в розділі «Інша інформація».
Відтворення відео
Для відтворення відео виберіть зі списку відеофайл чи натисніть кнопку ∂. Керуйте відтворенням відео за
допомогою пульта дистанційного керування чи екранних кнопок. За допомогою кнопок E або TOOLST
виведіть на екран кнопки, або натисніть RETURNR, щоб приховати їх. Щоб припинити відтворення файлу,
натисніть кнопку ∫ або RETURNR.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі відеофайли, які потрібно відтворити, а
потім виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання папок»
можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть режим
перегляду.
Відкривання іншого файлу
●● Натисніть екранну кнопку €/‚.
●● натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук заголовків.
Пошук потрібного фрагмента відео
●● Натисніть кнопку l / r. Пошук у файлі виконуватиметься із кроком 10 секунд.
●● Натисніть кнопку † / …. Швидкість відтворення зміниться до 300%. Щоб відновити звичайну швидкість
відтворення, натисніть кнопку ∂. Або призупиніть відтворення відео та натисніть кнопку …, щоб зменшити
швидкість відтворення (1/8 звичайної, 1/4 звичайної, 1/2 звичайної швидкості). Функція повільного
відтворення не підтримує відтворення аудіо та доступна лише в напрямку вперед.
●● Натисніть кнопку ∑, щоб призупинити відтворення вмісту на екрані, після чого натисніть кнопку ∑, що
виконати пошук у призупиненому відео з кроком 1 кадр. У режимі паузи відео відтворення аудіо не
підтримується.
●● натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук заголовків. Буде виконано перехід до потрібної сцени
відео.
●● натисніть екранну кнопку Шукати та виберіть Пошук панелі часу. Буде виконано перехід до потрібного
періоду часу відео.
●● Натисніть екранну кнопку €. Відео почне відтворюватися із початку.
Відображення субтитрів
Якщо зовнішній запам’ятовуючий пристрій містить файл із субтитрами з тою самою назвою, що й відеофайл,
який відтворюється, на екрані можна відобразити субтитри. Для відображення субтитрів натисніть екранну
кнопку Параметри та виберіть Настройки субтитрів.
Якщо літери пошкоджено, змініть налаштування кодування. Якщо субтитри не відповідають відео, налаштуйте
синхронізацію. Якщо субтитри надто малі, збільште розміру шрифту.
Українська - 62
Додаткові функції
Додаткові параметри відтворення відео
●● Режим повтору
Натисніть екранну кнопку Режим повтору. Буде змінено режим повтору. Параметр Повтор. 1 забезпечує
повтор лише поточного файлу, а параметр Повтор. всі – повтор усіх файлів, що в папці.
●● Формат зображ.
Натисніть кнопку Формат зображ. та виберіть розмір зображення.
●● Режим зображення
натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим зображення. Виберіть режим зображення.
●● Режим звуку
натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим звуку. Виберіть режим звуку.
●● Інформація
Для перегляду детальної інформації про поточне відео натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть
Інформація.
●● Настройки субтитрів
Виберіть екранну кнопку Параметри, тоді виберіть пункт Настройки субтитрів, щоб відтворити відео з
субтитрами. Ця функція працює, лише якщо файл із субтитрами має таку саму назву, що й відеофайл.
●● Мова звуку
Виберіть екранну кнопку Параметри, тоді виберіть пункт Мова звуку, щоб змінити мову аудіо, якщо відео
підтримує кілька мов.
Українська - 63
Додаткові функції
Відтворення фотографій
MEDIA.P → Фото
Виберіть зі списку фотографію, щоб відобразити її на екрані. За допомогою кнопок E або TOOLST виведіть на
екран кнопки, або натисніть RETURNR, щоб приховати їх. Щоб припинити відтворення файлу, натисніть кнопку
∫ або RETURNR.
Показ слайдів
●● Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Показ слайдів. Можна переглянути всі фотографії у списку в
режимі показу слайдів.
●● Натисніть кнопку ∂ зі списку.
●● Щоб почати показ слайдів, натисніть кнопку ∂ чи екранну кнопку Запуск показу слайдів.
Параметри режиму показу слайдів
●● Швидкість показу слайдів: натисніть кнопку † / … чи екранну кнопку Параметри показу слайдів та виберіть
Швидкість.
●● Ефект показу слайдів: натисніть екранну кнопку Параметри показу слайдів та виберіть Ефекти.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі фотографії, які потрібно відтворити,
та виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання папок»
можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть режим
перегляду.
Відкривання іншого файлу
●● Натисніть кнопку l / r.
●● Натисніть екранну кнопку Попередн./наст..
Фонова музика
Відтворюйте музику під час показу слайдів. Однак усі музичні файли повинні знаходитися на тому самому
запам’ятовуючому пристрої.
Під час відображення на екрані фотографії чи показу слайдів натисніть екранну кнопку Фонова музика. Виберіть
музичні файли, які хочете послухати, після чого виберіть Відтв. Для відтворення файлів у довільному порядку
виберіть Тасувати.
Українська - 64
Додаткові функції
Міні-програвач
Переглядаючи фотографії з фоновою музикою, можна керувати відтворенням музики. З-поміж екранних кнопок
керування виберіть Фонова музика, після чого виберіть Міні-програвач. Можна призупинити відтворення або
перейти до попередньої чи наступної пісні.
Додаткові параметри відтворення фотографій
●● Масшт: натисніть екранну кнопку Масшт. Збільшуйте зображення максимум у 4 рази.
●● Обертати: натисніть екранну кнопку Обертати. Фотографію буде повернуто.
●● Режим зображення: натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим зображення. Виберіть режим
зображення.
●● Режим звуку: натисніть екранну кнопку Параметри та виберіть Режим звуку. Виберіть режим звуку.
●● Інформація: для перегляду детальної інформації про поточне відео натисніть екранну кнопку Параметри та
виберіть Інформація.
Українська - 65
Додаткові функції
Відтворення музики
MEDIA.P → Музика
Виберіть аудіофайл зі списку або натисніть ∂, щоб відтворити файл. Керуйте відтворенням відео за допомогою
пульта дистанційного керування чи екранних кнопок. Щоб припинити відтворення файлу, натисніть кнопку ∫
або RETURNR.
Створення списку відтворення
Зі списку Параметри вгорі на екрані виберіть Відтв. вибране, вкажіть усі музичні файли, які потрібно відтворити,
а потім виберіть Відтв. Буде створено список відтворення. У разі відображення списку в режимі «Подання
папок» можна вибрати лише файли, які містяться у поточній папці. Щоб вибрати файли з інших папок, змініть
режим перегляду.
Пошук потрібного фрагмента музики
●● Натисніть кнопку † / …. Пошук у файлі виконуватиметься із кроком 10 секунд.
●● Натисніть кнопку ∑. Відтворення поточного музичного файлу буде призупинено.
Відкривання іншого файлу
●● Натисніть екранну кнопку €/‚.
●● Виберіть зі списку відтворення потрібний файл.
Додаткові параметри відтворення музики
●● Тасувати
Натисніть екранну кнопку Вмк. Можна вибрати звичайне та довільне відтворення.
●● Повтор
Натисніть екранну кнопку Повтор. Буде змінено режим повтору. Параметр Одна пісня забезпечує повтор
лише поточного файлу, а параметр Усі – повтор усіх файлів у списку відтворення.
●● Режим звуку
Натисніть екранну кнопку Режим звуку. Виберіть режим звуку.
●● Інформація
Натисніть INFO` на екрані списку відтворення, щоб переглянути детальну інформацію про вибраний файл.
Режим "Спорт" t
MENU → Програми → Режим "Спорт"
Цей режим забезпечує оптимальне відтворення для перегляду спортивних матчів.
●●
a (Масшт): призупинення відтворення та розділення зображення на 9 частин. Виберіть частину зображення
для збільшення. Натисніть кнопку ще раз, щоб продовжити перегляд.
""
Якщо для параметра Режим "Спорт" встановлено значення Вмк, для режимів зображення і звуку
автоматично встановлюється значення Стадіон.
""
Якщо вимкнути телевізор під час перегляду в режимі Режим "Спорт", Режим "Спорт" буде вимкнено.
""
Функція Масшт не працює у таких режимах:
—— коли ввімкнено режим «зображення в зображенні»;
—— у разі відтворення відео;
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
—— Цифровий текст (передбачено лише для Великобританії)
Українська - 66
Додаткові функції
FreeSync
""
Ця функція недоступна на деяких моделях.
MENU → Програми → FreeSync
Технологія FreeSync — це рішення, що усуває розрив зображення на екрані без появи звичних запізнень та
затримок картинки.
Ця функція запобігає розриву зображення на екрані та його запізненню під час гри. Отримайте нові відчуття від
гри.
"" Функція FreeSync доступна лише в режимі HDMI.
●● Вимк.: вимкнути FreeSync.
●● Стандартна система: увімкнути основні функції FreeSync графічної карти AMD.
●● Основна система: увімкнути функцію FreeSync з більшою частотою оновлення кадрів на екрані. У цьому
режимі зменшується розрив зображення на екрані (відхилення синхронізації між екраном та вмістом).
Зверніть увагу, що під час гри екран може мерехтіти.
Коли ввімкнено функцію FreeSync, рекомендуємо використовувати максимальну частоту оновлення екрана для
досягнення оптимальних ефектів FreeSync.
"" Спосіб налаштування частоти оновлення
—— Windows XP: перейдіть на Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей → Параметри →
Додатково → Монітор та налаштуйте параметр Частота оновлення в розділі Настройки монітора.
—— Windows ME/2000: перейдіть на Панель керування → Дисплей → Параметри → Додатково → Монітор та
налаштуйте параметр Частота оновлення в розділі Настройки монітора.
—— Windows Vista: перейдіть на Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація →
Параметри дисплея → Додаткові параметри → Монітор та налаштуйте параметр Частота оновлення в
розділі Настройки монітора.
—— Windows 7: перейдіть на Панель керування → Оформлення та персоналізація → Дисплей → Роздільна
здатність екрана → Додаткові параметри → Монітор та налаштуйте параметр Частота оновлення в розділі
Настройки монітора.
—— Windows 8 (Windows 8.1): перейдіть до розділу Настройки → Панель керування → Оформлення
та персоналізація → Дисплей → Роздільна здатність екрана → Додаткові параметри → Монітор та
налаштуйте параметр Частота оновлення в розділі Настройки монітора.
—— Windows 10: перейдіть до розділу Настройки → Система → Дисплей → Додаткові настройки відображення
→ Показати властивості адаптера → Монітор та налаштуйте параметр Частота оновлення екрана в розділі
Настройки монітора.
""
При використанні функції FreeSync застосовуйте кабель HDMI, який надав виробник телевізійного монітора.
Якщо увімкнено функцію FreeSync, можуть виникати такі явища:
●● Екран може мерехтіти під час гри залежно від налаштувань параметрів гри. Для усунення мерехтіння
можна спробувати зменшити значення ігрових параметрів. Окрім того, проблема може зникнути після
встановлення останніх версій драйверів з веб-сайту AMD.
●● Час спрацьовування під час гри може коливатися в залежності від роздільної здатності. Чим більша
роздільна здатність, тим зазвичай нижче час спрацьовування.
●● Якість звуку, що відтворюється через монітор, може знизитися.
""
Якщо при використанні цієї функції виникли будь-які проблеми, зверніться до центру обслуговування
Samsung.
Українська - 67
Додаткові функції
Список моделей графічних карт, що підтримують FreeSync
Функція FreeSync доступна лише для конкретних моделей графічних карт AMD. У списку нижче перелічено
графічні карти, що підтримуються.
Обов'язково встановіть останню офіційну версію графічних драйверів AMD, що підтримують FreeSync.
"" Щоб ознайомитися з додатковими моделями графічних карт AMD, які підтримують функцію FreeSync,
завітайте на офіційний веб-сайт AMD.
""
Виберіть FreeSync Вимк., якщо ви користуєтеся графічною картою від іншого виробника.
—— AMD Radeon R9 серії 300
—— AMD Radeon R9 Fury X
—— AMD Radeon R7 360
—— AMD Radeon R9 295X2
—— AMD Radeon R9 290X
—— AMD Radeon R9 290
—— AMD Radeon R9 285
—— AMD Radeon R7 260X
—— AMD Radeon R7 260
Як увімкнути FreeSync?
""
Викладені нижче матеріали є лише прикладом для довідки.
1. Задайте для функції FreeSync значення Стандартна система або Основна система в екранному меню.
2. Увімкніть FreeSync в AMD Radeon Settings:
Клацніть правою кнопкою миші → AMD Radeon Settings → Display
Для функції AMD FreeSync слід вибрати значення «Увімкнено». Виберіть значення «Увімкнено», якщо
функцію до того було вимкнено.
→
yy
Українська - 68
Додаткові функції
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ ‒ це функція, яка дає змогу керувати усіма під’єднаними до телевізора пристроями Samsung із
підтримкою Anynet+ за допомогою пульта дистанційного керування Samsung. Система Anynet+ працює лише
з пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+. Щоб довідатись, чи пристрій Samsung має таку
функцію, перевірте, чи є на ньому логотип Anynet+.
"" Пристроями Anynet+ можна керувати за допомогою телевізійного пульта дистанційного керування. За
допомогою кнопок на виробі це зробити неможливо.
""
Пульт дистанційного керування виробу за певних умов може не працювати. У такому разі слід повторно
вибрати пристрій Anynet+.
""
Функції Anynet+ не працюють із виробами інших виробників.
""
Вказівки щодо під’єднання пристроїв Anynet+ читайте у посібнику користувача такого пристрою. Пристрій
Anynet+ слід під’єднати за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції
Anynet+.
""
Anynet+ працює, коли аудіовідеопристрій, який підтримує Anynet+, увімкнений або перебуває в режимі
очікування.
""
Anynet+ може підтримувати загалом до 12 аудіовідеопристроїв. Зауважте, що можна під’єднати до 3-х
пристроїв одного типу.
Українська - 69
Додаткові функції
Меню Anynet+ (HDMI-CEC)
Меню Anynet+ може змінюватися залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, під’єднаних до виробу.
●● Перегляд
Перемикання режиму Anynet+ на режим перегляду програм.
●● (назва_пристрою) МЕНЮ
Використовується для відображення меню відтворення під’єднаного пристрою. Наприклад, якщо під’єднано
DVD-програвач, буде відображатися меню відтворення, передбачене цим пристроєм.
●● (назва_пристрою) Сервіс
Використовується для відображення меню Сервіс під’єднаного пристрою. Наприклад, якщо під’єднано DVDпрогравач, буде відображатися меню Сервіс, передбачене цим пристроєм.
""
Залежно від пристрою це меню може бути недоступним.
●● (назва_пристрою) Меню назв
Відображення меню заголовка диска у під’єднаному пристрої. Наприклад, якщо під’єднано DVD-програвач,
буде відображатися меню заголовка фільму, збереженого на цьому пристрої.
""
Залежно від пристрою це меню може бути недоступним.
Налаштування функції Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Щоб використовувати функцію Anynet+, для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) слід встановити значення Вмк.
""
Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнути, усі пов’язані з Anynet+ операції стануть неактивними.
●● Автовимкнення
Налаштування пристрою Anynet+ на автоматичне вимкнення після вимикання виробу.
""
Якщо для параметра Автовимкнення встановлено значення Так, увімкнені зовнішні пристрої
вимикатимуться одночасно з вимкненням живлення виробу.
""
Цей параметр може не бути увімкненим для деяких пристроїв.
Українська - 70
Додаткові функції
Перемикання між пристроями Anynet+
1. За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Anynet+ (HDMICEC).
2. Виберіть пристрій, тоді зачекайте, поки екран перемкнетеся на вибраний пристрій.
""
Меню з’являється лише, коли для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк у меню Система.
""
Перехід до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Поки триває перемикання, скасувати операцію
перемикання неможливо.
""
Якщо пристрій Anynet+ вибрано за допомогою функції Джерело, функція Anynet+ недоступна. Перемкніться
на пристрій Anynet+.
Українська - 71
Інша інформація
Усунення несправностей
Якщо, на вашу думку, виріб несправний, спершу перегляньте цей список можливих проблем і їх вирішень. Якщо
жодна з порад не допомагає, відвідайте сторінку www.samsung.com.
Неполадка
Вирішення і пояснення
Зображення миготить і
тьмяніє
Якщо зображення на виробі Samsung часом миготить або тьмяніє, вам може
знадобитися вимкнути деякі функції енергозаощадження, наприклад функцію
Енергозбереження. Дотримуйтесь вказівок нижче, щоб вимкнути чи увімкнути
ці функції за допомогою пульта ДК.
●● Енергозбереження: MENU → Система → Еколог. рішення → Енергозбереження
Компонентні з’єднання /
колір зображення
Якщо кольори зображення на екрані виробу Samsung неправильні або чорнобілі, спершу виконайте функцію Самодіагностика на виробі, щоб упевнитися, що
проблема не у виробі.
●● Самодіагностика: MENU → Підтримка → Самодіагностика → Перевірка зобр.
Якщо перевірка зображення не дала позитивного результату, упевніться, що
●● усі з’єднання виконано належним чином; наприклад, якщо на виробі
використовується вхідний аудіовідеороз’єм, упевніться, що на джерелі
відеосигналу використовується вихідний відеороз’єм;
●● ви підключили пристрої до правильних роз’ємів; наприклад, якщо для
підключення виробу і джерела відеосигналу використовуються компонентні
роз’єми із позначками Pb, Pr і Y, упевніться, що синій роз’єм Pb на джерелі
відеосигналу підключено до синього роз’єму Pb на виробі, а червоний роз’єм
Pr на джерелі – до червоного роз’єму Pr на виробі.
Яскравість зображення
Якщо, на вашу думку, кольори на екрані виробу Samsung є правильними, але
надто темними чи світлими, спробуйте налаштувати описані нижче параметри у
пункті «Зображ.» головного меню:
●● Підсвічування, Контраст., Яскравість, Різкість, Колір, Тон (з/ч) тощо.
Перейдіть до пункту «Зображ.» у меню користувача, тоді спробуйте
налаштувати згадані вище пункти.
Небажане вимкнення
живлення
Якщо виріб Samsung вимикається, коли йому заманеться, можливо, причина у
налаштуваннях таймера або еко-функції Вимк. за відсутн. сигналу.
Спершу упевніться, що випадково не встановлено функцію Таймер сну. Таймер
сну вимикає виріб автоматично через певний проміжок часу.
●● Таймер сну: MENU → Система → Час → Таймер сну
Якщо таймер сну не активовано, можливо, ви активували функції Вимк. за
відсутн. сигналу чи Автовимк. жив..
●● Вимк. за відсутн. сигналу: MENU → Система → Еколог. рішення → Вимк. за
відсутн. сигналу
●● Автовимк. жив.: MENU → Система → Еколог. рішення → Автовимк. жив.
Українська - 72
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Проблеми з увімкненням
живлення
Перш ніж вмикати виріб, упевніться, що справа внизу на виробі світиться синій
індикатор. Натисніть кнопку живлення на виробі чи пульті ДК; індикатор має
блимнути близько 5 разів, перш ніж виріб увімкнеться.
Якщо у вас проблеми з увімкненням живлення виробу Samsung, перш ніж
телефонувати у центр обслуговування, перевірте описане нижче.
●● Якщо ви використовуєте виріб як монітор, та індикатор режиму очікування
миготить лише кілька секунд, коли ви натискаєте кнопку живлення, це
означає, що комп’ютер перебуває в режимі сну. Щоб вивести комп’ютер із
режиму сну, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі чи порухайте мишею.
Тоді спробуйте увімкнути виріб.
Якщо ви упевнені, що ваш кабель живлення, пульт ДК і комп’ютер працюють
належним чином, можливо, проблема з кабельною мережею. Якщо у вас
декодер каналів кабельного чи супутникового мовлення, може здаватися, що
ваш виріб вимкнено, оскільки декодер не надсилає сигналу. Щоб перевірити
сигнал декодера, натисніть кнопку довідника чи інформації на пульті ДК
декодера. Якщо на екрані з’являться відомості, проблема спричинена декодером.
Неможливо знайти канал
Ще раз виконайте функцію Настр. (перейдіть до пункту MENU → Система →
Настр.) або виконайте Автоматична настройка. (Перейдіть до пункту MENU →
Трансляція → Автоматична настройка).
Неполадка
Вирішення і пояснення
Під’єднання до комп’ютера
З’явиться повідомлення
«Режим не підтримується».
Налаштуйте вихідну роздільну здатність ПК так, щоб вона відповідала роздільній
здатності, яка підтримується виробом.
Індикація «ПК»
Це є нормальним явищем. Індикація «ПК» завжди відображається у списку
відображається у списку
джерел сигналу, незалежно від того, чи комп’ютер під’єднано.
джерел сигналу, навіть якщо
комп’ютер не під’єднано.
Зображення якісне, але звук Якщо використовується з’єднання HDMI, перевірте налаштування вихідного
не відтворюється.
аудіосигналу комп’ютера.
Зображ.
Спершу виконайте функцію Перевірка зобр. і перевірте, чи телевізор належним
чином відображає тестове зображення (перейдіть до пункту MENU → Підтримка
→ Самодіагностика → Перевірка зобр.).
Якщо тестове зображення відображається належним чином, погана якість може
бути спричинена джерелом сигналу або самим сигналом.
Зображення на екрані
виробу не настільки якісне,
як було у магазині.
Зображення у магазині завжди налаштовано на цифрові канали і канали високої
чіткості.
Якщо ви користуєтесь декодером аналогового кабельного/супутникового
мовлення, замініть його декодером цифрових каналів. Щоб отримати
зображення високої чіткості, використовуйте кабель HDMI або компонентний
кабель.
"" Багато каналів високої чіткості працюють на основі вдосконалення вмісту
стандартної чіткості. Пошукайте канал, який транслює справжній вміст
високої чіткості.
—— Для абонентів кабельного чи супутникового телебачення: увімкніть
канали високої чіткості серед налаштованих каналів.
—— Для ефірного телебачення чи телебачення з антени: увімкніть канали
високої чіткості, виконавши Автоматична настройка.
Налаштуйте роздільну здатність вихідного відеосигналу декодера каналів
кабельного чи супутникового телебачення на 1080i або 720p.
Українська - 73
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Зображення спотворюється: Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це
макроблоки, малі блоки,
актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.
точки, пікселізація
Спотворення зображення можуть викликати слабкий сигнал або його погана
якість. Це не є несправністю виробу.
Використання мобільних телефонів поблизу виробу (у межах прибл. 1 м) може
спричиняти появу шумів на зображенні на аналогових і цифрових каналах.
Колір не відображається
належним чином або
відсутній.
Якщо використовується компонентне з’єднання, перевірте, чи компонентні
кабелі під’єднано до відповідних роз’ємів. Неналежне або ненадійне під’єднання
може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана.
Неякісні кольори чи
недостатньо яскраве
зображення.
Налаштуйте параметри Зображ. у меню виробу (перейдіть до режиму Режим
зображення / Колір / Яскравість / Різкість)
Налаштуйте параметр Енергозбереження у меню виробу (перейдіть до пункту
MENU → Система → Еколог. рішення → Енергозбереження)
Спробуйте скинути параметри зображення до заводських значень (перейдіть до
пункту MENU → Зображ. → Скидання зображ.)
З краю екрана
відображається пунктирна
лінія.
Якщо для пункту Формат зображ. встановлено значення За розм. екр., змініть
його на 16:9.
Змініть роздільну здатність декодера каналів кабельного чи супутникового
телебачення.
Зображення чорно-біле.
Якщо використовується композитний аудіовідеовхід, під’єднайте відеокабель
(жовтий) до зеленого компонентного входу на виробі.
Під час зміни каналів
зображення застигає,
спотворюється або
відображається із
затримкою.
Якщо виріб під’єднано до декодера каналів кабельного телебачення, спробуйте
його перезавантажити. Від’єднайте та знову під’єднайте кабель змінного струму
і зачекайте, поки перезавантажиться декодер каналів кабельного телебачення.
Це може тривати до 20 хвилин.
Встановіть роздільну здатність вихідного сигналу декодера каналів кабельного
телебачення на 1080i або 720p.
Українська - 74
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Звук
Спершу виконайте функцію Перев. звуку, щоб дізнатися, чи належним чином
працює звук виробу (Перейдіть до пункту MENU → Підтримка → Самодіагностика
→ Перев. звуку).
Якщо звук нормальний, проблеми зі звуком можуть бути спричинені джерелом
сигналу або самим сигналом.
Звук не відтворюється або
за максимального рівня
гучності відтворюється
надто тихо.
Перевірте рівень гучності пристрою (декодера каналів кабельного чи
супутникового телебачення, DVD-програвача, Blu-ray-програвача та ін.),
під’єднаного до виробу.
Зображення якісне, але звук Якщо використовується зовнішній пристрій, перевірте налаштування виведення
не відтворюється.
звуку такого пристрою (наприклад, можливо, знадобиться змінити налаштування
звуку декодера кабельного мовлення на HDMI, якщо декодер підключено до
виробу за допомогою кабелю HDMI).
Якщо виріб підключено за допомогою кабелю DVI-HDMI, потрібен окремий
аудіокабель.
Якщо на виробі є роз’єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не
під’єднано.
Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель
живлення.
Гучномовці видають зайві
шуми.
Перевірте з’єднання кабелів. Перевірте, чи відеокабель не під’єднано до
аудіовходу.
Якщо під’єднано антену або кабельну мережу, перевірте інформацію сигналу.
Слабкий рівень сигналу може спричинити спотворення звуку.
Виконайте функцію Перев. звуку. (MENU → Підтримка → Самодіагностика →
Перев. звуку)
РЧ (кабельне/антенне) з’єднання
Виріб приймає не всі
канали.
Перевірте, чи коаксіальний кабель під’єднано належним чином.
Спробуйте за допомогою функції Настр. додати вільні канали до списку каналів.
Перейдіть до пункту MENU → Система → Настр. і зачекайте, поки буде збережено
усі доступні канали.
Перевірте, чи антену розташовано належним чином.
Зображення спотворюється: Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це
макроблоки, малі блоки,
актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.
точки, пікселізація.
Низький рівень сигналу може спричинити спотворення зображення. Це не є
несправністю виробу.
Інше
Коли підключено
Від’єднайте лівий і правий аудіокабелі від декодера. Якщо гудіння припиниться,
компонентний кабель, на
це означає, що проблеми із заземленням декодера. Замініть компонентні
екрані відображаються
відеокабелі на кабелі HDMI.
пурпурові чи зелені
горизонтальні смуги, а з
гучномовців виробу чується
гудіння.
Зображення не
відображається у
повноекранному режимі.
Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали
високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.
Чорні смуги вгорі і внизу відображаються й під час відтворення відео, формат
якого не підтримується виробом.
Налаштуйте зображення зовнішнього пристрою або самого виробу на
відображення на весь екран.
Українська - 75
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
З’явиться повідомлення
«Режим не підтримується».
Перевірте підтримувану роздільну здатність виробу і відповідно налаштуйте
роздільну здатність для вихідного сигналу зовнішнього пристрою. Дивіться
інформацію про налаштування роздільної здатності у цьому посібнику.
З виробу чути запах
пластмаси.
Цей запах – нормальне явище, з часом він зникне.
Пункт Сигнальна інформація Ця функція доступна тільки для цифрових каналів, які виріб отримує через
недоступний у меню
антенне/РЧ/коаксіальне з’єднання.
Самодіагностика виробу.
Виріб нахилений у бік.
Зніміть виріб з основи підставки і встановіть його ще раз.
Меню каналу сіре
(недоступне).
Меню Канал доступне лише, коли як джерело сигналу вибрано виріб.
Встановлені налаштування
втрачаються через 5 хвилин
або кожного разу після
вимкнення виробу.
Якщо виріб перебуває в режимі Демо збереж., він буде скидати налаштування
аудіо та відео кожні 5 хвилин. Змініть налаштування з режиму Демо збереж.
на режим Для дому у меню Настр.. Виберіть пункт ТВ у меню Джерело за
допомогою пульта дистанційного керування і перейдіть до пункту MENU →
Система → Настр..
Переривчастий аудіо- або
відеосигнал.
Перевірте з’єднання кабелів і в разі потреби під’єднайте їх ще раз.
Втрата якості аудіо- або відеосигналу може бути спричинена використанням
надто жорстких або грубих кабелів. Перевірте, чи кабелі достатньо гнучкі
для тривалого використання. У разі монтажу виробу на стіну рекомендовано
використовувати кабелі з роз’ємами, зігнутими під кутом 90 градусів.
Якщо впритул подивитись
на край рамки виробу,
можна побачити дрібні
часточки.
Це передбачено дизайном виробу і не є несправністю.
Меню PIP недоступне.
Функція PIP доступна лише у разі використання джерел сигналу TV, ПК, AV,
Компонентний, HDMI1/DVI або HDMI2.
На екрані відображається
рекламний банер виробу.
Виберіть пункт Для дому у режимі Настр.. Детальнішу інформацію читайте у
розділі Настр..
"" Відео щодо усунення несправностей дивіться на сторінці www.samsung.com
Виріб не вмикається.
""
Окремі функції і зображення у цьому посібнику доступні лише для певних
моделей.
""
Щоб підтримувати виріб у найкращому стані, оновіть вбудоване програмне
забезпечення виробу до найновішої версії з веб-сайту Samsung через носій
USB (samsung.com → Підтримка → Центр завантажень).
Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до
настінної розетки і виробу.
Перевірте, чи працює настінна розетка.
Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування,
скористайтеся кнопкою P на виробі. Якщо виріб увімкнеться, дивіться нижче
пункт «Пульт дистанційного керування не працює».
Українська - 76
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Зображення/відео відсутнє.
Перевірте з’єднання кабелів. Вийміть і від’єднайте усі кабелі, під’єднані до
виробу і зовнішніх пристроїв.
Встановіть вихідні відеосигнали зовнішніх пристроїв (декодера кабельного чи
супутникового мовлення, програвача дисків DVD, Blu-ray тощо) відповідно до
вхідних роз’ємів виробу. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передає вихідний
сигнал HDMI, його слід під’єднати до входу HDMI на виробі.
Перевірте, чи під’єднані пристрої увімкнено.
Перевірте, чи вибрано відповідне джерело вхідного сигналу.
Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель
живлення.
Пульт дистанційного
керування не працює.
Замініть батареї у пульті ДК. Вставляйте батареї, правильно розташовуючи
полюси (+/–).
Почистьте вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування.
Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на виріб на відстані 1,5 - 1,8 м від
нього.
Пульт дистанційного
керування декодера
кабельних чи супутникових
каналів не спрацьовує для
увімкнення або вимкнення
виробу та регулювання
гучності.
Запрограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного/
супутникового телебачення для роботи з виробом. Код для виробу SAMSUNG
дивіться в посібнику користувача декодера кабельного чи супутникового
телебачення.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Функція Anynet+ не працює. Перевірте, чи пристрій підтримує функцію Anynet+. Система Anynet+ підтримує
лише ті пристрої, які підтримують функцію Anynet+.
Можна під’єднати тільки один приймач (домашній кінотеатр).
Перевірте, чи кабель живлення пристрою Anynet+ під’єднано належним чином.
Перевірте під’єднання кабелів відео/аудіо/HDMI пристрою Anynet+.
Упевніться, що для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк у
меню налаштування Anynet+.
Перевірте, чи пульт дистанційного керування виробу налаштовано на режим
перегляду програм.
Перевірте, чи пульт дистанційного керування сумісний із функцією Anynet+.
За певних умов функція Anynet+ не працює (пошук каналів, використання
режиму Настр. тощо).
У разі під’єднання чи від’єднання кабелю HDMI обов’язково ще раз виконайте
пошук пристроїв або вимкніть і знов увімкніть виріб.
Я хочу увімкнути функцію
Anynet+.
Перевірте, чи пристрій Anynet+ під’єднано до виробу належним чином, а також
чи в меню Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк (Система → Anynet+
(HDMI-CEC))
За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді
виберіть пункт Anynet+ (HDMI-CEC). Виберіть потрібне меню.
Я хочу вийти з режиму
Anynet+.
Виберіть у меню Anynet+ пункт Перегляд.
Перейдіть до екрана Джерело за допомогою пульта дистанційного керування і
виберіть пристрій, який не підтримує Anynet+.
На екрані з’явиться
повідомлення Підключення
до пристрою Anynet+....
Під час налаштування функції Anynet+ або перемикання у режим перегляду
пульт дистанційного керування не працює.
Використовуйте пульт дистанційного керування після того, як виріб виконає
налаштування Anynet+ або завершить перемикання на режим Anynet+.
Українська - 77
Інша інформація
Неполадка
Вирішення і пояснення
Вміст пристрою Anynet+ не
відтворюється.
Режим відтворення недоступний, коли виконується функція Настр..
Під’єднаний пристрій не
відображається.
Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+.
Перевірте, чи кабель HDMI під’єднано належним чином.
Перевірте, чи для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк
(Система → Anynet+ (HDMI-CEC))
Виконайте пошук пристроїв Anynet+ ще раз.
Функція Anynet+ вимагає з’єднання HDMI. Упевніться, що пристрій під’єднано до
виробу за допомогою кабелю HDMI.
Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+.
Якщо з’єднання перервано через збій в електропостачанні або від’єднання
кабелю HDMI, виконайте повторний пошук пристроїв.
""
Окремі функції і зображення у цьому посібнику доступні лише для певних моделей.
""
Щоб підтримувати виріб у найкращому стані, оновіть вбудоване програмне забезпечення виробу до
найновішої версії з веб-сайту Samsung через носій USB (samsung.com → Підтримка → Центр завантажень).
Українська - 78
Інша інформація
Підтримувані формати файлів із субтитрами та
файлів Media Play
Субтитри
Зовнішні
●● MPEG-4 (текст із часовим критерієм) (.ttxt)
●● SAMI (.smi)
●● SubRip (.srt)
●● SubViewer (.sub)
●● Micro DVD (.sub або .txt)
●● SubStation Alpha (.ssa)
●● Advanced SubStation Alpha (.ass)
●● Powerdivx (.psb)
Внутрішні
●● Xsub
Контейнер: AVI
●● SubStation Alpha
Контейнер: MKV
●● Advanced SubStation Alpha
Контейнер: MKV
●● SubRip
Контейнер: MKV
●● MPEG-4 Timed text
Контейнер: MP4
Підтримувана роздільна здатність зображення
""
Розширення файлу
Тип
Роздільна здатність
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Файли JPEG у кольоропросторі CMYK, YCCK не підтримуються.
Українська - 79
Інша інформація
Підтримувані формати музичних файлів
Розширення файлу
Тип
Кодек
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Коментарі
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Підтримується максим. 2-канальний звук
*.ogg
OGG
Vorbis
Підтримується максим. 2-канальний звук
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
*.mid
*.midi
WMA 10 Pro підтримує максимально
5.1-канальний режим і профіль M2.
(Кодек WMA без втрати даних не
підтримується).
Функція пропускання не підтримується.
Тип 0 і 1
Відеокодек
Файл
Розширення
Контейнер
*.avi
*.asf
(кадрів/с)
Швидкість
передачі даних
Аудіокодек
(Мбіт/с)
MPEG4 SP/ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.mov
TS
1920 x 1080
30
Dolby Digital
LPCM
H.264 BP/MP/HP
ADPCM(IMA, MS)
HEVC (H.265 - Main, Main10 L4, L4.1)(для Італії)
HE-AAC
Motion JPEG
AAC
6~30
640 x 480
WMA
8
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
Window Media Video v9
MPEG2
*.vob
*.svi
Частота кадрів
Divx 3.11/4/5/6
*.mkv
*.flv
Роздільна
здатність
Відеокодек
1920 x 1080
MPEG1
*.divx
Українська - 80
30
G.711(A-Law,
μ-Law)
Інша інформація
Інші обмеження
""
Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься належним чином.
""
Звук і відео можуть не відтворюватись, якщо стандартна швидкість передачі даних чи частота кадрів є
вищою за вказану в таблиці вище.
""
Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не підтримуватиметься.
""
Якщо швидкість передачі даних відео перевищує 10 Мбіт/с, для відкривання меню може знадобитися
більше часу.
""
Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з програвачем.
""
Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS. (для Італії)
Відеодекодери
●● Підтримка до стандарту H.264, рівень 4.1 (FMO/ASO/RS не підтримується).
●● Підтримка форматів до H.265 - Main, Main10 - L4, L4.1 (для Італії)
●● VC1 AP L4 не підтримується.
●● GMC 2 не підтримується.
●● Швидкість передачі кадрів:
менше 1280x720: макс. 60 кадрів
більше1280x720: макс. 30 кадрів
Аудіодекодери
●● WMA 10 Pro підтримує максимально 5.1-канальний звук. Підтримуються профілі до M2
●● Кодек WMA Lossless (без втрати якості) не підтримується.
●● Vorbis підтримує максимально 2-канальний звук.
●● Dolby Digital Plus підтримує максимально 5.1-канальний звук.
Українська - 81
Інша інформація
Функція телетексту аналогових каналів
На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила користування послугою. Для правильного
відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому разі
інформація може бути відсутня, або деякі сторінки можуть не відображатися.
"" Сторінки телетексту можна змінювати за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.
1 / (увімк./зміш./вимк.
режиму телетексту): увімкнення
режиму телетексту для
поточного каналу. Щоб накласти
телетекст на зображення на
екрані, натисніть кнопку два
рази. Натисніть ще раз, щоб
вийти з режиму телетексту.
2 8 (збереження): збереження
сторінок телетексту.
3 6 (зміст): відображення
головної сторінки (змісту) у
будь-яку мить під час перегляду
телетексту.
4 4 (розмір): збільшення шрифту
телетексту у верхній половині
екрана у два рази. Для нижньої
половини екрана натисніть
кнопку ще раз. Щоб повернутись
до звичайного екрана, натисніть
кнопку ще раз.
5 9 (утримання): утримання
відображення поточної сторінки
за наявності кількох підсторінок,
які з’являються автоматично.
Щоб скасувати цю дію, натисніть
кнопку ще раз.
6 Кольорові кнопки (червона,
зелена, жовта, синя): Якщо
телевізійна компанія підтримує
використання системи FASTEXT,
різноманітні тематичні розділи,
які відображаються на сторінці
телетексту, матимуть свій
кодовий колір; розділи можна
вибирати за допомогою
кольорових кнопок. Натисніть
на колір відповідно до вибраної
теми. Відобразиться нова
сторінка відповідного кольору.
Пункти можна вибирати у такий
самий спосіб. Щоб відобразити
попередню або наступну
сторінку, натисніть відповідну
кольорову кнопку.
7 0 (режим): вибір режиму
телетексту (LIST/FLOF). Якщо
натиснути цю кнопку у режимі
«LIST», буде вибрано режим
зберігання до списку. У режимі
додавання до списку сторінку
телетексту можна зберегти у
списку сторінок за допомогою
кнопки 8 (зберегти).
8 1 (допоміжна сторінка):
відображення додаткової
сторінки (за наявності).
9 2 (наступна сторінка):
відображення наступної
сторінки телетексту.
0 3 (попередня сторінка):
відображення попередньої
сторінки телетексту.
! 5 (відображення):
відображення прихованого
тексту (наприклад, відповідей
на питання вікторин). Щоб
повернутись до звичайного
екрана, натисніть кнопку ще
раз.
@ 7 (скасувати): зменшення
відображення телетексту з
метою накладання його на
поточне зображення.
Типова сторінка телетексту
Частина
Вміст
A
Номер вибраної сторінки.
B
Назва каналу мовлення.
C
Номер поточної сторінки або
результати пошуку.
D
Дата і час.
E
Текст.
F
Інформація про стан.
Інформація FASTEXT.
Українська - 82
Інша інформація
Прикріплення настінного кріплення/підставки
Підготовка перед встановленням настінного кріплення/підставки
1. Вимкніть живлення виробу та від’єднайте кабель живлення від мережі.
2. Покладіть м’яку тканину або подушку на пласку поверхню для захисту панелі, покладіть виріб на тканину чи
подушку екраном донизу.
3. Притримуйте корпус виробу рукою. Для від’єднання підставки потягніть її у напрямку, вказаному стрілкою,
як показано на малюнку.
Прикріплення настінного кріплення/підставки
A
B
B
Кріплення настінного кріплення/підставки
Комплект настінного кріплення/підставка (не додається)
Українська - 83
Інша інформація
[[ Увага
Важлива
інформація
Не використовуйте для встановлення настінного кріплення гвинти довжиною понад 10 мм.
1. Вирівняйте стінне кріплення / настільну підставку з виробом і міцно закріпіть, закрутивши гвинт.
2. Вирівняйте паз частини виробу, яку потрібно під’єднати до підставки, з пазом на підставці (підставці на стіл,
підставці для кріплення на стіну або іншій підставці) і надійно закріпіть підставку, закрутивши гвинт.
Українська - 84
Інша інформація
Встановлення на стіні
Монтаж комплекту настінного кріплення
Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу встановити телевізор на стіні.
Щоб отримати детальну інформацію про монтаж настінного кріплення, дивіться посібник, який додається до
настінного кріплення. З питаннями щодо монтажу настінного кронштейна звертайтеся до спеціаліста технічної
служби. Не рекомендується робити це самостійно.
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу або травми, отримані
користувачами у разі самостійного встановлення телевізора.
Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)
""
Комплект настінного кріплення не додається до пристрою, а продається окремо.
Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити
кріплення на інший матеріал, проконсультуйтеся з місцевим торговим представником. У разі встановлення на
стелі або похилій стіні телевізор може впасти і завдати серйозних травм.
"" ПРИМІТКА
●● У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
●● До комплекту настінного кріплення входить детальний посібник зі встановлення і всі необхідні складові.
●● Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA.
●● Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним
характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
●● Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір
гвинтів може відрізнятися залежно від характеристик настінного кріплення.
●● Не закручуйте гвинти надто сильно, оскільки це може пошкодити пристрій або спричинити його падіння,
яке може призвести до травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі
випадки.
●● Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем
у разі використання кріплення, іншого аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у
випадку недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
●● Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
Тип пристрою
Розмір
Технічні
діагоналі, характеристики VESA
дюйми
(A х B)
Стандартний
гвинт
Кількість
M4
4
27
VF390
75,0 x 75,0
31,5
Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може призвести
до травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.
Українська - 85
Інша інформація
Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок
Замок «Кенсінгтон» – це пристрій, який використовується для захисту системи, яка використовується у
громадському місці.
Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого нерухомого предмета і прикріпіть замок до гнізда
«Кенсінгтон» на задній панелі виробу.
Залежно від виробника вигляд замка та спосіб фіксації можуть відрізнятися від зображеного на малюнку нижче.
Докладну інформацію щодо належного використання замка «Кенсінгтон» дивіться у посібнику, який додається.
Замок «Кенсінгтон» не надається компанією Samsung.
<Додатково>
""
Знайдіть значок «K» на тильній стороні виробу. Гніздо для замка «Кенсінгтон» знаходиться поруч зі значком
«K».
Щоб заблокувати пристрій, виконайте подані далі вказівки.
1. Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого стаціонарного предмета, наприклад столу чи
крісла.
2. Протягніть кінець кабелю із замком крізь петлю з іншого кінця кабелю замка «Кенсінгтон».
3. Вставте пристрій блокування у гніздо для замка «Кенсінгтон» на виробі.
4. Заблокуйте замок.
""
Це загальні вказівки. Детальніші вказівки читайте у посібнику користувача, який додається до пристрою
блокування.
""
Цей пристрій продається окремо.
""
Розташування гнізда для замка «Кенсінгтон» може різнитися залежно від моделі.
Українська - 86
Інша інформація
Зберігання та обслуговування
Якщо на екрані виробу є наклейки і якщо їх видалити, екран буде брудним. Перш ніж використовувати виріб,
усуньте залишки клею.
Чистячи виріб, будьте обережні, щоб не подряпати корпус та екран. Щоб уникнути подряпин, обережно
витирайте корпус та екран м’якою ганчіркою.
Не розпилюйте воду безпосередньо на виріб. Будьяка рідина, потрапивши всередину виробу, може
спричинити несправність, пожежу або ураження
електричним струмом.
Витирайте виріб м’якою ганчіркою, злегка змоченою у
воді. Не використовуйте займисту рідину (наприклад,
бензин, розчинники) чи засіб для чищення.
Українська - 87
Інша інформація
Ліцензія
Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories.
Dolby та логотип із подвійною літерою D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS
Express are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks
or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code
in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Правила утилізації виробу (відходи електричного та електронного обладнання)
(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему роздільного збору відходів)
Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації
виріб і його електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на
навколишнє середовище або здоров’я людей внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого
використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від інших відходів та здайте його на утилізацію
у встановленому порядку. Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для
екологічно безпечної переробки індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника,
у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади. Компаніям слід звертатися до постачальників для
уточнення умов договору придбання. Цей виріб і його електронне приладдя не можна утилізувати разом з
іншими комерційними відходами.
Правила утилізації батарей виробу
(чинні у країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему збору використаних батарей)
Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації
батареї її не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів
Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень,
визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним чином не утилізувати, ці речовини можуть
завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу. Для захисту природних ресурсів і для
повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх через місцевий пункт
безкоштовного прийому використаних батарей.
Докладніше про зобов’язання щодо довкілля та нормативні зобов’язання щодо конкретного виробу Samsung,
наприклад щодо REACH, використаного електричного та електронного обладнання (WEEE), батарей, читайте на
сторінці http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАЙМАННЮ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА
ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
Українська - 88
Інша інформація
Характеристики
Характеристики
середовища
Експлуатація
Температура: 10–40°C
Вологість: 10 % – 80 % без конденсації
Температура: -20–45°C
Зберігання
Вологість: 5 % – 95 % без конденсації
Нахил
VF390: -1,0° (±1,0°) ~22,0° (±2,0°)
Модель
V27F390FE*
Розмір екрана (по діагоналі)
27,0 дюймів (68,6 см)
Роздільна здатність екрана
1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Звук (вихідний)
5 Вт x 2
Розміри
Корпус
622,9 x 367,6 x 29,5 мм
(Ш x В x Г)
З підставкою
622,9 x 462,6 x 247,7 мм
Вага
Корпус
3,9 кг
З підставкою
4,7 кг
Модель
V32F390FE*
Розмір екрана (по діагоналі)
31,5 дюймів (80,1 см)
Роздільна здатність екрана
1920 x 1080 за частоти 60 Гц
Звук (вихідний)
5 Вт x 2
Розміри
Корпус
724,3 x 428,0 x 30,4 мм
(Ш x В x Г)
З підставкою
724,3 x 519,1 x 247,7 мм
Вага
Корпус
5,5 кг
З підставкою
6,3 кг
""
Конструкцію та технічні характеристики може бути змінено без попередження.
""
Номінальні параметри живлення та відомості про енергоспоживання для цього виробу вказано на наклейці.
""
Окремі моделі можуть бути недоступними залежно від регіону.
""
Якщо вимикач живлення відсутній, електроенергія не споживатиметься лише, якщо від’єднано кабель
живлення.
""
Функція DPM (керування живленням екрана) не працюватиме, якщо для з’єднання виробу використовується
роз’єм HDMI IN 1 (DVI).
""
Типове споживання електроенергії вимірюється відповідно до стандарту IEC 62087.
""
Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.
Українська - 89
Інша інформація
Покажчик
Ігровий реж.
56
A
Anynet+ (HDMI-CEC)
69
F
FreeSync
67
M
Media Play
61
Motion Lighting
36
P
PIP
35
Р
Еквалайзер
39
Режим звуку
38
Еколог. рішення
54
Режим зображення
30
Енергозбереження
54
Режим «Лише RGB»
36
Режим фільму
37
Рівень чорн.
36
Рівень чорного HDMI
37
Різкість
31
Розважити
30
З
Загальні
56
Замок «Кенсінгтон»
для захисту від крадіжок
86
Захист панелі
56
Звернутися в Samsung
59
С
Звуковий ефект
39
Змінити PIN
55
Самодіагностика
58
Сигнальна інформація
58
Скидання звуку
40
Скидання зображ.
38
Список каналів
43
К
А
Автовимк. жив.
54
Автогучність
40
Автоматична настройка
41
Антена
41
Аудіоформат
50
Б
Баланс білого
36
Блок. прогр. за рей.
55
Колір
31
Колірний простір
36
Контраст.
31
54
Ліцензія
88
М
Мова меню
Налаштування функції
Anynet+ (HDMI-CEC)
Відео DivX® за вимогою
57
Відеокодек
80
О
Відтворення відео
62
Оновлення ПЗ
Відтворення музики
66
Відтворення фотографій
64
Відтінок
37
Г
Гамма
36
Д
Динам. контрастність
36
Диспетчер розкладу
45
Додаткові параметри
36
Т
Таймер вимкнення
Л
56
Н
В
Вимк. за відсутн. сигналу
Е
53
Таймер сну
52
Таймер увімкнення
53
Тілесний
36
Тон (з/ч)
31
Тонке настр.
49
У
70
Усунення несправностей
72
Ф
59
П
Параметри динаміків
40
Параметри зображення
37
Перев. звуку
58
Перевірка зобр.
58
Підсвічування
31
Підтримувані формати
музичних файлів
80
Підтримувані формати
файлів із субтитрами та
файлів Media Play
Українська - 90
Фільтр шумів MPEG
37
Формат зображ.
32
Ц
Цифрове чітке бачення
Ч
Час
52
Чіткий рух LED
37
Я
Яскравість
79
37
31
Adaptor information
Щоб уникнути небезпеки, використовуйте зазначений нижче адаптер
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : SOLUM
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN ; A4514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу
У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії
SAMSUNG.
Країна
Центр обслуговування клієнтів
Веб-сайт
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© Samsung Electronics Co., Ltd., 2016 Усі права захищено.
BN46-00553A-02
Download PDF

advertising