Samsung | NP730U3E | Samsung NP740U3E User Manual (Windows 8)

Посібник користувача
Зміст
3
6
24
27
32
35
36
38
40
43
44
52
56
60
62
65
69
71
72
76
78
Розділ 1. Приступаючи до роботи
Перш ніж розпочати роботу
Правила техніки безпеки
Правильне положення під час використання комп’ютера
Загальний огляд
Увімкнення і вимкнення комп’ютера
Розділ 2. Користування системою Windows 8
Що означає Microsoft Windows 8?
Огляд екрана
Використання ключових кнопок
Використання програм
Функції клавіш швидкого доступу Windows
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Розділ 3. Користування комп’ютером
Клавіатура
Сенсорна панель
Зовнішній пристрій читання компакт-дисків (пристрій
читання оптичних дисків, слід придбати окремо)
Універсальне гніздо для карт (додатково)
Підключення зовнішнього пристрою відображення
(додатково)
Регулювання гучності
Регулювання яскравості РК екрана
Дротова мережа
Бездротова мережа (додатково)
Використання устаткування безпеки модуля довіреної
платформи (TPM) (додатково)
Розділ 1
Приступаючи до роботи
88
92
93
94
96
98
101
102
105
110
117
120
125
127
129
142
143
144
146
151
1
Використання мультимедійної програми (додатково)
Оновлення програмного забезпечення Samsung
Діагностування стану комп’ютера і усунення
несправностей
Як користуватися тонким гніздом безпеки
Розділ 4. Налаштування і оновлення
Налаштування BIOS
Встановлення пароля завантаження
Зміна пріоритету завантаження
Оновлення пам’яті (додатково)
Батарея
Розділ 5. Усунення несправностей
Відновлення/створення резервної копії системи
комп’ютера (додатково)
Перевстановлення Windows (додатково)
Запитання і відповіді
Розділ 6. Додаток
Важлива інформація з техніки безпеки
Запасні частини та аксесуари
Заяви про дотримання нормативних вимог
Інформація про символ WEEE (Директива щодо відходів
електричного і електронного обладнання)
Сертифіковано TCO
Технічні характеристики виробу
Словник
Покажчик
Розділ 1.
Приступаючи до роботи
Перш ніж розпочати роботу
3
Правила техніки безпеки
6
Правильне положення під час використання
комп’ютера
24
Загальний огляд
27
Увімкнення і вимкнення комп’ютера
32
Перш ніж розпочати роботу
Перш ніж читати посібник користувача, перевірте таку
інформацію.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
3
Користування програмним забезпеченням
•• На початковому екрані клацніть правою кнопкою у
•• Елементи додаткової комплектації, деякі пристрої
і програмне забезпечення, згадані в посібнику
користувача, можуть не надаватись і/або можуть бути
замінені на оновлені.
Зверніть увагу, що середовище комп’ютера, згадане
в посібнику користувача, може бути не таким, як
середовище на вашому комп’ютері.
•• З ображення, які використовуються для обкладинки
й основної частини посібника користувача, є
зображеннями для типової моделі кожної серії і можуть
відрізнятися від дійсного зовнішнього вигляду виробу.
•• У цьому посібнику описано як процедуру використання
миші, так і процедуру використання сенсорної панелі.
•• Цей посібник написано для операційної системи
Windows 8. Описи і малюнки можуть бути дещо іншими
залежно від встановленої операційної системи.
•• Посібник користувача, що додається до цього
комп’ютера може бути дещо іншим залежно від моделі
комп’ютера.
будь-якому місці екрана і виберіть Усі застосунки
нижньому правому кутку екрана.
Тоді клацніть потрібну програму.
Або ж можна просто запустити Quick Starter.
•• Програму Quick Starter можна встановити за
допомогою SW Update.
у
Перш ніж розпочати роботу
Правила техніки безпеки
Розділ 1
Приступаючи до роботи
4
Авторські права
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Значок
Примітка
Опис
Попередження
Недотримання інструкцій,
позначених цим символом, може
призвести до травмування і/або
смерті користувача.
Недотримання інструкцій,
позначених цим символом, може
призвести до легкого травмування
користувача або пошкодження
майна.
Увага
Текстові примітки
Значок
Примітка
Увага
Примітка
Компанія Samsung Electronics Co., Ltd. є власником авторських
прав на цей посібник.
Жодну частину цього посібника не можна відтворювати
чи передавати в будь-якій формі та будь-якими засобами,
електронними або механічними, без згоди компанії Samsung
Electronics Co., Ltd.
Інформація, що міститься в цьому документі, може бути
змінена без повідомлення про це у зв’язку з підвищенням
продуктивності виробу.
Samsung Electronics не несе відповідальності за втрату будьяких даних. Слідкуйте, щоб не втратити жодних важливих
даних, і робіть резервні копії таких даних.
ОС і підтримка програмного забезпечення
Опис
Включений у цей розділ вміст містить
необхідну інформацію про функцію.
Включений у цей розділ вміст
містить корисну інформацію щодо
використання функції.
Якщо ви зміните встановлену виробником ОС (операційну
систему) на іншу ОС або якщо встановите програмне
забезпечення, яке не підтримується встановленою
виробником ОС, ви не зможете отримати жодної технічної
підтримки або відшкодувань чи замінити виріб. І за надані
послуги з обслуговування буде стягнуто оплату.
Використовуйте комп’ютер зі встановленою виробником ОС.
Якщо встановити іншу ОС, ніж заводська, це може призвести
до втрати даних, або комп’ютер може не запускатись.
Перш ніж розпочати роботу
Стандарт відображення ємності виробу
Відображення ємності накопичувача
Ємність накопичувача (жорсткого диска, твердотілого диска)
виробника розраховується як 1 Кб =1000 байт.
Однак операційна система (Windows) розраховує ємність
накопичувача як 1 Кб = 1024 байт, тому через різницю у способі
обчислення значення ємності жорсткого диска у Windows є
меншим, ніж дійсна ємність.
(Наприклад, ємність жорсткого диска на 80 Гб у Windows
буде відображатись як 74,5 Гб, 80x1000x1000x1000 байт/
(1024x1024x1024) байт = 74,505 Гб)
Крім того, значення ємності у Windows може бути меншим і
через те, що у прихованій області жорсткого диска можуть
міститися окремі програми, наприклад програма Recovery.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
5
Відображення ємності пам’яті
Ємність пам’яті, що відображається у Windows, є меншою, ніж
дійсна ємність пам’яті.
Це зумовлено тим, що BIOS або відеоадаптер використовують
частину пам’яті або резервують її для подальшого
використання (наприклад, 1 Гб(=1024 Мб) встановленої пам’яті
у Windows може відображатись як 1022 Мб або менше).
Правила техніки безпеки
З міркувань безпеки і для запобігання пошкодженню майна
уважно прочитайте наведені нижче правила.
Оскільки ця інформація застосовується до комп’ютерів
Samsung загалом, деякі зображення можуть
відрізнятись від реального вигляду виробу.
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Застереження, пов’язані зі встановленням
Не встановлюйте виріб у вологих місцях,
наприклад у ванній кімнаті.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
6
Забезпечте щонайменше 15 см вільного
простору між комп’ютером і стіною; не
ставте жодних предметів між ними.
Нехтування цією вимогою може призвести
до підвищення внутрішньої температури
комп’ютера і травмування користувача.
Не встановлюйте комп’ютер на похилій
поверхні або в місці, що піддається
вібрації, і не користуйтесь комп’ютером у
таких місцях протягом тривалого часу.
Це підвищує ризик виникнення несправності
або пошкодження виробу.
Існує небезпека ураження електричним
струмом. Використовуйте виріб за робочих
умов, визначених у посібнику користувача
виробника.
Стежте за тим, щоб жодна особа не
знаходилася поблизу вентиляційних
отворів, адаптера тощо комп’ютера,
оскільки у разі тривалого використання
вони генерують тепло.
Зберігайте поліетиленові пакети у місцях,
недоступних для дітей.
Якщо відкриті частини тіла перебувають
близько до вентиляційних отворів або
адаптера протягом тривалого часу, це може
спричинити опіки.
Існує ризик задушення.
Ver 3.3
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Не блокуйте вентиляційні отвори
внизу чи збоку комп’ютера, коли
використовуєте його на ліжку або
подушці.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
7
Застереження, пов’язані з живленням
Малюнки, на яких зображено штепселі і розетки,
можуть бути дещо іншими залежно від специфікацій,
які застосовуються у тій чи іншій країні, і моделі
виробу.
Не торкайтесь вилки чи кабелю живлення
мокрими руками.
Якщо вентиляційні отвори заблоковано,
це може призвести до пошкодження або
перегрівання комп’ютера.
Існує небезпека ураження електричним
струмом.
Не перевищуйте стандартного
допустимого навантаження
(напруга/струм) на розгалужувач
або продовжувач, коли вони
використовуються для виробу.
Існує ризик ураження електричним струмом
або займання.
G
Якщо з кабелю живлення або розетки
чути шум, від’єднайте кабель живлення
від розетки і зверніться до центру
обслуговування.
Існує ризик ураження електричним струмом
або займання.
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Не використовуйте пошкоджену чи
погано закріплену вилку або кабель
живлення, чи розетку.
Існує ризик ураження електричним струмом
або займання.
Надійно під’єднайте кабель живлення до
розетки та адаптера змінного струму.
Недотримання цієї вимоги може призвести
до займання.
Коли від’єднуєте кабель живлення від
розетки, не тягніть лише за кабель.
Якщо кабель пошкоджено, це може призвести
до ураження електричним струмом.
Не перегинайте кабель живлення
надміру і не ставте на нього важкі
предмети. Важливо прокладати кабель
живлення у місцях, недоступних для
дітей і тварин.
Якщо кабель пошкоджено, це може
призвести до ураження електричним
струмом або займання.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
8
Під’єднуйте кабель живлення до
заземленої розетки або розгалужувача
(продовжувача).
Недотримання цієї вимоги може призвести
до ураження електричним струмом.
Якщо розетка не заземлена, може статися
витік струму та ураження електричним
струмом.
Якщо вода або інша рідина потрапить
у вхідний роз’єм живлення, адаптер
змінного струму або комп’ютер,
від’єднайте кабель живлення і зверніться
в центр обслуговування.
Якщо ноутбук обладнано батареєю
зовнішнього типу (яку можна виймати),
також вийміть і її.
Пошкодження внутрішніх частин комп’ютера
може призвести до ураження електричним
струмом або займання.
Слідкуйте, щоб кабель живлення або
розетка були чистими і без пилу.
Недотримання цієї вимоги може призвести
до займання.
Правила техніки безпеки
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.

Запобіжні заходи щодо використання
адаптера змінного струму
Надійно під’єднайте кабель живлення до
адаптера змінного струму.
В іншому випадку існує небезпека займання
через неналежний контакт.
Використовуйте лише адаптер змінного
струму, що додається до виробу.
Використання іншого адаптера може
призвести до мерехтіння екрана.
Не ставте на кабель живлення або
адаптер змінного струму важкі предмети
і не ставайте на них, щоб не пошкодити.
Якщо кабель пошкоджено, це може
призвести до ураження електричним
струмом або займання.
9
Від’єднуйте адаптер змінного струму
настінного типу (адаптер і роз’єм
вбудованого типу) від настінної розетки,
тягнучи за корпус у напрямку, вказаному
стрілкою.
Якщо від’єднувати адаптер, тримаючи і
тягнучи за кабель, це може призвести
до ураження електричним струмом,
пошкодження адаптера, може пролунати
вибух чи з’явитись іскри.
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Застереження, пов’язані з використанням
батареї
Перед тим, як використовувати комп’ютер
уперше, потрібно повністю зарядити батарею.
Зберігайте батарею у місцях,
недоступних для дітей і тварин, оскільки
вони можуть її проковтнути.
Існує небезпека ураження електричним
струмом або задушення.
Використовуйте лише авторизовані
батарею і адаптер змінного струму.
Використовуйте авторизовані батарею і
адаптер змінного струму, що затверджені
компанією Samsung Electronics.
Неавторизовані батареї та адаптери можуть
бути не зовсім безпечними і спричинити
проблеми чи несправності, а також стати
причиною вибуху чи займання.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
10
Не використовуйте комп’ютер у місцях
із поганою вентиляцією, наприклад
на постелі, на подушці тощо, і не
використовуйте його в місцях, таких як
підлога з підігрівом, оскільки це може
призвести до перегріву комп’ютера.
Слідкуйте, щоб вентиляційні отвори
комп’ютера (збоку або знизу) не були
заблоковані, особливо в таких середовищах.
Якщо заблокувати вентиляційні отвори,
комп’ютер може перегрітися, що може
спричинити проблеми і навіть вибух.
Не використовуйте комп’ютер у вологому
приміщенні, наприклад у ванній кімнаті
або сауні.
Використовуйте комп’ютер у межах
рекомендованої температури і вологості
(10–32 ºC, 20–80% відносної вологості).
Не закривайте РК екран і не кладіть
комп’ютер у сумку, щоб перенести його,
якщо він ще увімкнений.
Якщо покласти комп’ютер у сумку, коли він
ще працює, він може перегрітись, і може
статися займання. Перш ніж переносити
комп’ютер, належно вимкніть його.
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Вимкнення живлення вбудованої батареї
(лише для відповідних моделей).
Ніколи не нагрівайте виріб (або батарею)
і не кидайте виріб (або батарею) у вогонь.
Не ставте і не використовуйте виріб (або
батарею) у спекотних місцях, наприклад у
сауні, нагрітому салоні автомобіля тощо.
Існує небезпека вибуху або займання.
Слідкуйте, щоб металеві предмети,
такі як ключі або скріпки, не торкались
контактів батареї (металевих частин).
Якщо металеві предмети торкнуться
контактів батареї, це може викликати
надмірний струм і, як наслідок, пошкодження
батареї або займання.
Якщо з виробу (або батареї) витікає
рідина або з виробу (або батареї) чути
дивний запах, вимкніть комп’ютер
(зніміть батарею) і зверніться в центр
обслуговування.
Існує небезпека вибуху або займання.
Для безпечного використання
комп’ютера замініть розряджену
батарею на нову авторизовану батарею.
•• Якщо батарею вбудовано у виріб, її зняти неможливо.
•• У випадку залиття, закорочення або вибуху відімкнути
батарею можна, вставивши щось на кшталт скріпки в
[аварійний отвір] в нижній частині комп’ютера.
•• Відключіть адаптер змінного струму і вставте в отвір у
нижній частині комп’ютера щось на кшталт скріпки, щоб
відімкнути батарею.
У випадку залиття, закорочення або вибуху
відімкніть живлення батареї, не підключайте
адаптер змінного струму і відразу зверніться до
представника компанії Samsung Electronics, щоб
вжити відповідні запобіжні заходи.
•• Після цього, якщо під’єднати адаптер змінного струму,
живлення батареї відновиться.
11
Правила техніки безпеки
Попередження
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Застереження, пов’язані з використанням
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Перш ніж чистити комп’ютер, від’єднайте
від нього всі кабелі. Якщо ноутбук
обладнано батареєю зовнішнього типу,
яку можна зняти, зніміть таку зовнішню
батарею.
•• За нормальних умов не перекривайте подачу
живлення до батареї.
•• Це може призвести до втрати даних або
несправності виробу.
Розташування аварійного отвору може різнитись
залежно від моделі.
12
Можливе ураження електричним струмом
чи пошкодження виробу.

Не під’єднуйте до модема кабель
телефонної лінії від цифрового телефону.
Можливе ураження електричним струмом,
займання чи пошкодження виробу.

Не ставте на або поблизу комп’ютера
ємності з водою чи хімічними
речовинами.
Якщо в комп’ютер потрапить вода чи хімічна
речовина, це може призвести до займання
або ураження електричним струмом.
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Задля вашої безпеки, якщо комп’ютер
зламався або впав, від’єднайте від нього
кабель живлення і зверніться до центру
обслуговування, щоб перевірити його.
Якщо ноутбук обладнано батареєю
зовнішнього типу (яку можна виймати),
також вийміть і її.
Використання несправного комп’ютера
може призвести до ураження електричним
струмом або займання.

Слідкуйте, щоб під час перебування
комп’ютера в непровітрюваному
середовищі, наприклад в автомобілі,
на нього не потрапляло пряме сонячне
проміння.
Існує ризик займання. Комп’ютер може
перегрітись; окрім того, він може привабити
злодіїв.
Розділ 1
Приступаючи до роботи

Уникайте контакту комп’ютера з
будь-якою частиною вашого тіла
протягом тривалого часу. У ході роботи
температура виробу може підвищитись.
Це може завдати шкоди користувачу або
призвести до опіків.
13
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Застереження, пов’язані з оновленням
Оновлюйте комп’ютер самостійно лише
за наявності відповідних знань і вмінь.
В іншому випадку з питанням оновлення
зверніться до сервісного центру чи
уповноваженого спеціаліста.

Оновлюйте лише частини, вказані в
посібнику користувача, відповідно
до процедур, описаних у посібнику
користувача.
Не розбирайте інші частини чи пристрої
самостійно. Можливе ураження
електричним струмом, виникнення пожежі
чи пошкодження виробу.
Ніколи не розбирайте кабель живлення
або адаптер змінного струму.
Існує небезпека ураження електричним
струмом.
Розділ 1
Приступаючи до роботи

14
Коли знімаєте батарею годинника RTC
(Real Time Clock – годинник реального
часу), зберігайте її в місцях, недоступних
для дітей, оскільки вони можуть взяти
та/або проковтнути її.
Існує небезпека задушення. Якщо дитина
проковтнула батарею, негайно зверніться
до лікаря.
Перед оновленням комп’ютера спочатку
вимкніть його, а потім від’єднайте всі
під’єднані кабелі. Якщо ноутбук має
батарею зовнішнього типу (яку можна
виймати), вийміть її.
Недотримання цієї вимоги може призвести
до ураження електричним струмом.
Правила техніки безпеки
Попередження
Недотримання інструкцій, позначених цим символом, може
призвести до травмування і навіть смерті користувача.
Застереження, пов’язані з безпекою і
перенесенням
Використовуючи пристрій бездротового
зв’язку (бездротову локальну мережу,
Bluetooth тощо), дотримуйтесь
інструкцій для відповідного середовища
(наприклад, літака, лікарні тощо).

Уникайте контакту дисководу з магнітними полями. Магнітні поля використовують пристрої безпеки в аеропортах:
детектори металу і металошукачі.
Пристрої безпеки для перевірки ручної
поклажі в аеропортах, наприклад стрічки
конвеєра, використовують рентгенівські
промені, а не магнітні поля, і не шкодять
дисководу.
Розділ 1
Приступаючи до роботи

15
Якщо ви переносите ноутбук з іншими
речима, такими як адаптер, миша, книги
тощо, слідкуйте, щоб вони не тиснули на
ноутбук.
Якщо важкий предмет натисне на ноутбук,
на РК екрані можуть з’явитись біла цятка
або пляма. Тож не застосовуйте надмірної
сили до ноутбука.
Для цього розмістіть ноутбук в окремому
відділенні, подалі від інших предметів.
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Застереження, пов’язані зі встановленням
Не блокуйте роз’єми (отвори), вентиляційні отвори тощо
виробу і не вставляйте в них жодних предметів.
Пошкодження внутрішніх елементів комп’ютера може
призвести до ураження електричним струмом або займання.
Якщо ви працюєте за комп’ютером, який лежить на
боці, покладіть його так, щоб вентиляційні отвори були
спрямовані вгору.
Нехтування цією вимогою може призвести до підвищення
внутрішньої температури комп’ютера і перебоїв у його роботі
або до його вимкнення.
Не ставте на виріб важкі предмети.
Це може призвести до проблем із комп’ютером. Крім того,
такий предмет може впасти і травмувати користувача або
пошкодити комп’ютер.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
16
Застереження, пов’язані з використанням
батареї
Утилізуйте використані батареї належним чином.
•• Існує небезпека займання або вибуху.
•• Спосіб утилізації батареї може різнитися залежно від країни
і регіону. Утилізуйте використану батарею належним чином.
Не кидайте і не розбирайте батарею і не опускайте її у
воду.
Це може призвести до травмування, займання або вибуху.
Використовуйте лише батарею, авторизовану компанією
Samsung Electronics.
Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху.
Відкладаючи на зберігання чи переносячи батарею,
слідкуйте, щоб вона не контактувала з металевими
предметами, наприклад ключами від автомобіля або
скріпками.
Контактування з металевими предметами може викликати
надмірний струм і високу температуру і може призвести до
пошкодження батареї або займання.
Заряджайте батарею відповідно до інструкцій, поданих у
посібнику.
Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху або
займання через пошкодження виробу.
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Не нагрівайте виріб (або батарею) і не піддавайте
його впливу тепла (наприклад, не залишайте виріб в
автомобілі в літню пору).
Існує небезпека вибуху або займання.
Застереження, пов’язані з використанням
Не ставте свічки, запалені цигарки тощо поблизу або на
виріб.
Існує небезпека займання.
Використовуйте заземлені настінну розетку або
розгалужувач.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження
електричним струмом.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
17
Упевніться, що після ремонту виріб перевірено
інженером служби безпеки.
В авторизованих центрах обслуговування Samsung
вироби після ремонту перевіряються на предмет безпеки.
Використання відремонтованих виробів без перевірки їх на
предмет безпеки може призвести до ураження електричним
струмом або займання.
У випадку грози із блискавкою негайно вимкніть
систему, від’єднайте кабель живлення від розетки і
кабель телефонної лінії від модема. Не використовуйте
модем або телефон.
Існує небезпека ураження електричним струмом або займання.
Не використовуйте комп’ютер і адаптер змінного струму
на колінах або м’якій поверхні.
Якщо підніметься температура комп’ютера, можна обпектися.
Підключайте до роз’ємів і портів комп’ютера лише
авторизовані пристрої.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження
електричним струмом і займання.
Закривайте РК екран лише після того, як перевірите, чи
вимкнено ноутбук.
Температура виробу може піднятися, і це може привести до
його перегрівання і деформації.
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Не натискайте кнопку виймання, допоки працює
пристрій читання компакт-дисків.
Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження
даних; крім того раптове виймання диска може призвести до
травмування користувача.
Не кидайте та не вдаряйте виріб.
Це може спричинити травми чи пошкодити дані.
Уникайте контакту антени з електромережами,
наприклад розеткою.
Існує небезпека ураження електричним струмом.
Користуючись частинами комп’ютера, дотримуйтесь
інструкцій, вказаних у посібнику, що додається до таких
частин.
Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження
виробу.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
18
Якщо з комп’ютера іде дим або чути запах горілого,
від’єднайте кабель живлення від розетки і негайно
зверніться до центру обслуговування. Якщо ноутбук
обладнано батареєю зовнішнього типу, яку можна зняти,
зніміть таку зовнішню батарею.
Існує небезпека займання.
Не використовуйте пошкоджені або видозмінені
компакт-диски.
Існує небезпека пошкодження виробу або травмування
користувача.
Не встромляйте пальці у гніздо для ПК-карт.
Існує небезпека травмування або ураження електричним
струмом.
Для чищення комп’ютера застосовуйте лише
рекомендовані засоби і використовуйте комп’ютер лише
після того, коли він повністю висохне.
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження
електричним струмом або займання.
Коли диск обертається, не слід застосовувати
аварійний спосіб його виймання за допомогою скріпки.
Застосовуйте аварійний спосіб виймання диска лише
тоді, коли пристрій читання оптичних дисків зупиниться.
Існує небезпека травмування.
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Під час роботи пристрою читання оптичних дисків не
нахиляйте обличчя занадто близько до лотка пристрою.
У випадку раптового відкривання лотка існує небезпека
травмування.
Перш ніж використовувати компакт-диск, перевірте, чи
немає на ньому тріщин і пошкоджень.
Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження
диска і неналежної роботи виробу чи травмування
користувача.
Не залишайте виріб у місці, яке зазнає впливу магнітних
полів.
•• Магнітне поле може спричинити збій у роботі виробу чи
розряджання батареї.
•• Електромагнітне поле комп’ютера може пошкодити
інформацію, збережену на магнітній стрічці кредитної
картки, телефонної картки, ощадної книжки, проїзних
квитків тощо.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Застереження, пов’язані з оновленням
Обережно торкайтеся частини чи пристрою виробу.
Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження
виробу чи травми.
Слідкуйте, щоб виріб чи його частини не впали; не
кидайте виріб чи його частини.
Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження
виробу чи травми.
Після розбирання закрийте кришку, а потім підключіть
живлення.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження
електричним струмом від відкритого електричного кола.
Використовуйте лише частини, авторизовані компанією
Samsung Electronics.
Недотримання цієї вимоги може пошкодити виріб чи
спричинити пожежу.
Ніколи не розбирайте і не ремонтуйте виріб самостійно.
У разі зміни, розбирання чи ремонту виробу користувачем
гарантія втратить чинність, стягуватиметься плата за
обслуговування і може статися нещасний випадок.
Звертайтеся до сервісного центру, уповноваженого
компанією Samsung Electronics.
19
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Перш ніж підключати до комп’ютера пристрій, який не
виготовлений або не авторизований компанією Samsung
Electronics, зверніться до центру обслуговування.
Існує небезпека пошкодження виробу.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Застереження, пов’язані з безпекою і
перенесенням
Перш ніж переносити виріб, вимкніть його живлення і
від’єднайте від нього всі під’єднані кабелі.
Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження
виробу; окрім того, користувач може перечепитись через
кабелі.
Якщо ноутбук не використовуватиметься тривалий час,
розрядіть батарею і зберігайте її окремо
(для батареї зовнішнього типу, яка знімається).
Зберігайте батарею у належних умовах.
Не користуйтесь і не дивіться на комп’ютер, керуючи
автомобілем.
Існує небезпека дорожньо-транспортної пригоди.
Зосередьтесь на керуванні автомобілем.
20
Правила техніки безпеки
Увага
Недотримання інструкцій, позначених цим символом,
може призвести до незначних травм користувача або
пошкодження майна.
Застереження щодо запобігання втраті
даних (управління жорстким диском)
Будьте обережні, щоб не пошкодити дані на жорсткому
диску.
•• Жорсткий диск настільки чутливий до зовнішнього впливу,
що зовнішній вплив може призвести до втрати даних на
поверхні диска.
•• Якщо переносити або вдарити увімкнений комп’ютер, це
може призвести до пошкодження даних на жорсткому
диску, тож будьте особливо обережні.
•• Компанія не несе відповідальності за будь-яку втрату даних
на жорсткому диску.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Умови, за яких може бути пошкоджено дані на
жорсткому диску або сам жорсткий диск.
•• Дані можуть бути втрачені в разі зовнішнього впливу на
диск під час розбирання або збирання комп’ютера.
•• Дані можуть бути втрачені у разі вимкнення або
перезавантаження виробу через переривання живлення
під час роботи жорсткого диска.
•• Дані можуть бути непоправно втрачені через зараження
комп’ютера вірусом.
•• Дані можуть бути втрачені, якщо вимкнути живлення під
час роботи програми.
•• Раптове вдаряння або рух комп’ютером під час роботи
жорсткого диска може призвести до пошкодження файлів
або появи збійних секторів на жорсткому диску.
Щоб не втратити дані через пошкодження жорсткого
диска, часто виконуйте резервне копіювання даних.
21
Правила техніки безпеки
Користування живленням у літаку
Оскільки тип розетки різниться залежно від типу літака,
підключайте живлення належним чином.
Оскільки у посібнику наведено малюнки типових
штепселя і автоадаптера, вони можуть відрізнятись від
дійсних виробів.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
У випадку використання вилки змінного струму
Вставляйте контакти вилки перпендикулярно по центру
розетки.
•• Якщо контакти вилки розмістити не по центру отворів,
контакти ввійдуть лише на половину їх довжини. У такому
випадку вийміть і знову вставте вилку.
•• Якщо засвітився зелений світлодіодний індикатор
живлення, підключіть вилку до розетки. Якщо живлення
підключено належним чином, світитиметься зелений
світлодіодний індикатор.
В іншому випадку зелений світлодіодний індикатор не
світитиметься. У такому разі вийміть вилку, перевірте, чи
світиться зелений світлодіодний індикатор, тоді знову
вставте вилку.
Індикатор живлення (світлодіодний)
Отвори
посередині
Роз’єм живлення
220 В
Роз’єм живлення
110 В
Правильний приклад
Неправильний приклад
22
Правила техніки безпеки
У випадку використання автоадаптера
Якщо до виробу додається роз’єм для прикурювача, можна
використовувати автоадаптер (додатково). Вставте роз’єм
для прикурювача автоадаптера у прикурювач і під’єднайте
роз’єм постійного струму автоадаптера до вхідного роз’єму
живлення комп’ютера.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
У випадку використання адаптера заряджання
для літака
Залежно від літака слід використовувати автоадаптер і
адаптер заряджання. Під’єднайте адаптер заряджання для
літака (додатково) до автоадаптера (додатково), тоді вставте
вхідний роз’єм живлення для літака в розетку.
Адаптер
заряджання
цей кінець
1 Під’єднайте
до автоадаптера.
Автоадаптер
Під’єднайте вхідний роз’єм
живлення для літака в
розетку на борту літака.
Роз’єм для постійного струму
Роз’єм для прикурювача Гніздо для прикурювача
на борту літака
2
23
Правильне положення під час використання комп’ютера
Розділ 1
Приступаючи до роботи
24
Підтримання правильного положення під час використання
комп’ютера дуже важливе для запобігання фізичній шкоді.
•• Не використовуйте комп’ютер у положенні лежачи, а лише
сидячи.
Наведені нижче інструкції, розроблені у ході досліджень,
стосуються збереження правильного положення під час
роботи за комп’ютером. Уважно прочитайте і ретельно
дотримуйтесь їх під час використання комп’ютера.
•• Не працюйте за комп’ютером, ставлячи його на коліна. Якщо
підніметься температура комп’ютера, можна обпектися.
В іншому випадку, ймовірність синдрому зап’ясткового каналу
(RSI: Repetitive Strain Injury) від повторних операцій може
підвищитися, і може бути заподіяно серйозної фізичної шкоди
користувачеві.
•• Інструкції в цьому посібнику підготовлено таким чином,
що їх можуть застосовувати звичайні користувачі.
•• Якщо інструкції користувача не стосуються,
рекомендації слід застосовувати відповідно до потреб
користувача.
Правильне положення
Налаштуйте висоту столу і стільців відповідно до вашого
зросту.
Висоту слід скоригувати так, щоб рука утворювала прямий кут,
коли ви кладете долоню на клавіатуру, сидячи на стільці.
Відрегулюйте висоту стільця так, щоб п’яти зручно
розташовувались на підлозі.
•• Під час роботи тримайте спину прямо.
•• Використовуйте стілець зі зручною спинкою.
•• Коли сидите на стільці, переведіть центр ваги ніг на ступні,
а не стілець.
•• Щоб користуватися комп’ютером, розмовляючи по
телефону, використовуйте гарнітуру. Якщо користуватися
комп’ютером із телефоном на плечі, це негативно вплине
на ваше положення.
•• Зберігайте часто використовувані предмети в межах
досяжності (так, щоб їх можна було дістати рукою).
Правильне положення під час використання комп’ютера
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Положення очей
Положення рук
Розташовуйте монітор чи РК екран на відстані
щонайменше 50 см від очей.
Рука має утворювати прямий кут, як показано на
малюнку.
•• Відрегулюйте висоту монітора чи РК екрана так, щоб верхня
частина екрана була на одному рівні чи нижче рівня очей.
•• Лінія руки від ліктя до долоні має бути прямою.
•• Не застосовуйте високий рівень яскравості на моніторі чи
РК екрані.
•• Не тримайте мишу із надмірною силою.
•• Підтримуйте монітор та РК екран у чистоті.
•• Якщо ви носите окуляри, перш ніж користуватися
комп’ютером, почистьте їх.
•• Вводячи друкований текст у комп’ютер, використовуйте
статичний тримач для паперу, щоб висота паперу
відповідала висоті монітора.
•• Друкуючи, не кладіть долоню на клавіатуру.
•• Не тисніть на клавіші, сенсорну панель чи кнопки миші з
надмірною силою.
•• Якщо ви користуєтесь комп’ютером тривалий час,
рекомендовано підключити зовнішню клавіатуру і мишу.
25
Правильне положення під час використання комп’ютера
Регулювання гучності (навушники і гучномовці)
Перш ніж слухати музику, перевірте рівень гучності.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
26
Щоб уникнути пошкодження органів слуху, не слухайте звук із
високим рівнем гучності упродовж тривалого часу.
Тривалість використання (тривалість перерв)
Перевірте рівень
гучності!
•• Якщо ви працюєте більше години, робіть щонайменше 10хвилинні перерви після 50 хвилин роботи.
•• Перш ніж користуватися навушниками, упевніться, що звук
не надто голосний.
Освітлення
•• Не рекомендовано використовувати навушники тривалий
час.
•• Не працюйте за комп’ютером у темних місцях. Освітлення
для роботи за комп’ютером має бути таким самим, що й для
читання.
•• Будь-які відхилення від налаштувань за замовчуванням
еквалайзера можуть спричинити пошкодження слуху.
•• Налаштування за замовчуванням може бути змінено
за допомогою програмного забезпечення і оновлення
драйверів без вашого втручання. Перед першим
використанням перевірте налаштування за замовчуванням
еквалайзера.
•• Рекомендовано використовувати непряме світло. Щоб
уникнути відбивання світла на РК екрані, використовуйте
занавіски.
Умови роботи
•• Не працюйте за комп’ютером у спекотних чи вологих
місцях.
•• Використовуйте комп’ютер за температури та вологості,
визначеними у посібнику користувача виробника.
Загальний огляд
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Вигляд спереду
2
Зображення, які використовуються для обкладинки й
основної частини посібника користувача, є зображеннями
типової моделі кожної серії. Таким чином, кольори та
вигляд зображених виробів можуть відрізнятися від
фактичного їх вигляду залежно від моделі.
1 2 3
4
Цей сенсор визначає рівень підсвітки
комп’ютера.
Якщо яскравість освітлення довкола
зменшиться, РК екран стане тьмянішим, і
Сенсор підсвітки
увімкнеться підсвітка клавіатури.
3
(додатково)
І навпаки, якщо яскравість освітлення
довкола збільшиться, РК екран стане
яскравішим, і підсвітка клавіатури
вимкнеться.
Можна використовувати вбудований
мікрофон.
4 Мікрофон
6
Тут відображаються зображення.
РК екран чи
5 сенсорний екран Він працює як сенсорний екран у моделях,
які підтримують функцію сенсорного
(додатково)
екрана (додатково).
9
Відображення робочого стану комп’ютера.
6 Індикатори стану Коли увімкнено певну функцію, засвічується
відповідний світлодіодний індикатор.
7
Вказує на стан роботи камери.
За допомогою цієї камери можна
фотографувати та знімати відео.
Зробити фотографію чи зняти відео можна
за допомогою меню ключових кнопок >
Пуск > Камера.
5
7
8
Індикатор
1 роботи камери
(додатково)
Камера
(додатково)
27
Кнопка живлення
Увімкнення і вимкнення комп’ютера.
8 Клавіатура
Пристрій для введення даних натисненням
клавіш.
9 Сенсорна панель
Робота сенсорної панелі схожа на роботу
миші.
Загальний огляд
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Індикатори стану
1 Живлення
► Для моделей 13,3 дюйма
Стан
2 заряджання
1
1
2
3
4
Вказує на стан роботи комп’ютера.
Світиться: комп’ютер працює.
Блимає: комп’ютер у режимі сну.
Показує стан джерела живлення і ресурсу
батареї.
Зелений: батарея заряджена повністю
або не встановлена.
/ Червоний або оранжевий: батарея
заряджається.
Н
е світиться: комп’ютер працює від
батареї без підключення адаптера
змінного струму.
3 Caps Lock
Засвічується, якщо натиснути клавішу Caps
Lock для введення літер верхнього регістру
без утримування клавіші Shift.
Світиться: введення буквених символів
верхнього регістру
Не світиться: введення буквених символів
нижнього регістру
4 Fn Lock
Цей індикатор показує стан увімкнення/
вимкнення функції Fn Lock.
Світиться: можна користуватися
сполученнями клавіш без утримування
клавіші Fn.
Не світиться: для виконання потрібної
функції потрібно використовувати відповідне
сполучення клавіш з утриманням клавіші Fn.
2
► Для моделей з діагоналлю екрана 14 дюймів
28
Загальний огляд
Розділ 1
Приступаючи до роботи
29
Вигляд справа
► Для моделей 13,3 дюйма
Універсальне
1 гніздо для карт
3
4
Гніздо для карт
2 USIM
(додатково)
Це гніздо призначене для карт USIM.
3 Роз’єм USB 2.0
До роз’єму USB можна під’єднати USBпристрої, такі як клавіатура чи миша,
цифрова камера тощо.
1
► Для моделей з діагоналлю екрана 14 дюймів
3
1
2
Тонким гніздом
4 безпеки
4
Гніздо підтримує багато типів карт.
Тонке гніздо безпеки у цьому виробі
призначене спеціального для цього
пристрою, тому іншими замками
безпеки користуватися не можна.
Із цим виробом можна
використовувати тонкий замок
безпеки Samsung (продається
окремо).
Загальний огляд
Вигляд зліва
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Роз’єм для під’єднання адаптера
Роз’єм для постійного
змінного струму, який забезпечує
1
струму
живлення комп’ютера.
2
1
2
3
30
4
5
6
Що таке роз’єм USB з можливістю заряджання?
•• Підтримуються функції доступу до USB-пристрою і його
заряджання.
•• Функція заряджання USB-пристрою підтримується
незалежно від того, чи живлення увімкнено чи ні.
•• Заряджання пристрою через роз’єм USB з можливістю
заряджання може тривати довше, ніж звичайне
заряджання.
•• Використання функції USB з можливістю заряджання
під час роботи комп’ютера від батареї скорочує термін
експлуатації батареї.
•• Оцінити стан заряджання USB-пристрою з комп’ютера
неможливо.
•• Ця функція може не підтримуватися для деяких USBпристроїв.
•• Функцію USB з можливістю заряджання можна
увімкнути або вимкнути, вибравши параметр
Settings > Power Management > USB Charging
(додатково).
Роз’єм для дротової
локальної мережі
До цього роз’єму під’єднуйте кабель
Ethernet.
До цього роз’єму можна під’єднати
Цифровий відеовхід / кабель HDMI. Цей роз’єм дозволяє
3 аудіовхід (вхід HDMI) переглядати цифрове відео та
(додатково)
прослуховувати цифровий звук на
телевізорі.
Роз’єм USB 3.0
чи
роз’єм USB 3.0
4
з можливістю
заряджання
(додатково)
Надаються роз’єми USB, до яких
можна підключити пристрої USB,
а також роз’єм USB з можливістю
заряджання. За допомогою роз’єму
USB з можливістю заряджання можна
отримати доступ до USB-пристрою чи
зарядити його.
Роз’єми мають позначки (
чи
), надруковані на виробі.
Для Windows XP функції USB 3.0
може бути обмежено.
Роз’єм для
5 навушників /
гарнітури
Це роз’єм для підключення навушників
чи гарнітури.
6
Мініроз’єм для
монітора
Роз’єм, який використовується для
підключення монітора, телевізора
чи проектора, що підтримує 15контактний інтерфейс D-SUB.
Можна підключити адаптер
VGA (елемент додаткової
комплектації).
Загальний огляд
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Вигляд знизу
1
► Для моделей 13,3 дюйма
Кришка відсіку для Під кришкою встановлено основну
карти пам’яті
пам’ять.
2 Гучномовець
2
3 Аварійний отвір
3
31
Пристрій, який використовується для
відтворення звуку.
Цей отвір призначено для
перекривання подачі живлення до
батареї. Вставте і потисніть один
кінець нерозгорнутої скріпки в отвір,
щоб перекрити подачу живлення до
батареї.
Докладніше читайте у підрозділі про
функцію перекривання подачі
живлення до внутрішньої батареї
розділу про заходи безпеки.
озташування аварійного отвору
Р
може бути дещо іншим залежно від
моделі.
► Для моделей з діагоналлю екрана 14 дюймів
1
2
3
•• Якщо замінити нижню частину виробу, табличку з
назвою моделі, серійним номером і деякі логотипи у
нижній частині виробу буде усунуто.
Докладнішу інформацію запитуйте в центрі
обслуговування.
•• З питань заміни обладнання, наприклад жорсткого
диска, пам’яті, батарей тощо звертайтеся до центру
обслуговування Samsung.
За обслуговування може стягуватися плата.
Увімкнення і вимкнення комп’ютера
Розділ 1
Приступаючи до роботи
32
Увімкнення комп’ютера
1
2 Підніміть РК панель вгору.
3 Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп’ютер.
Під’єднайте адаптер змінного струму.
Про активацію операційної системи Windows
Після першого увімкнення комп’ютера з’явиться екран
активації операційної системи Windows.
Виконайте процедури активації відповідно до вказівок на
екрані для використання комп’ютера.
Налаштування яскравості зображення
Коли комп’ютер працює від батареї, яскравість РК екрана
автоматично зменшується.
Щоб збільшити яскравість зображення, натисніть клавіші
+

Коли комп’ютер увімкнено, засвічується світлодіодний
4 індикатор
живлення.
áᔪ
.
Ŗᮁ
Щоб відобразити ключові кнопки, розташуйте курсор
1 миші
скраю верхньої чи нижньої області праворуч на
екрані. Меню ключових кнопок можна відкрити, якщо᜽᯲
торкнутися пальцем правого краю сенсорної панелі і
протягнути пальцем до центру.
ᰆ⊹
Підвищте рівень яскравості, натиснувши Настройки
2 Яскравість
.
>
ᖅᱶ
Увімкнення і вимкнення комп’ютера
áᔪ
•• Перш ніж натиснути кнопку Завершити роботу,
збережіть усі дані.
33
Ŗᮁ
Вимкнення комп’ютера
•• Оскільки процедура вимкнення комп’ютера може бути
дещо іншою залежно від встановленої операційної
системи, вимикайте комп’ютер відповідно до процедур
придбаної операційної системи.
Розділ 1
Приступаючи до роботи
Щоб відобразити ключові кнопки, розташуйте курсор
1 миші
скраю верхньої чи нижньої області праворуч на
᜽᯲
екрані.
Клацніть Настройки
2 роботу.
ᰆ⊹
> Живлення
ᖅᱶ
> Завершити
⦽
Щоб вимкнути комп’ютер після виходу з системи,
розблокуйте екран і натисніть Живлення
>
Завершити роботу.
⦽
Розділ 2.
Користування системою Windows 8
Що означає Microsoft Windows 8?
35
Огляд екрана
36
Використання ключових кнопок
38
Використання програм
40
Функції клавіш швидкого доступу Windows
43
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
44
Що означає Microsoft Windows 8?
Розділ 2
Користування системою Windows 8
35
Microsoft Windows 8 (надалі Windows) – це операційна система,
необхідна для роботи комп’ютера.
Для оптимальної роботи комп’ютера вам слід знати, як саме
користуватися цією системою. Дізнайтеся, як користуватися
системою Windows, розглянувши документ Довідка та
підтримка Windows.
Пошук
довідки
•• Залежно від моделі та операційної системи екран може
виглядати дещо по-іншому.
•• Оскільки цей довідник базується на описі системи
Windows 8, окремі вказівки можуть бути дещо іншими
залежно від версії системи. Їх також може бути змінено
без повідомлення.
Відображення довідки
Натисніть клавішу F1 на клавіатурі, щоб відкрити довідку.
Або ж, розташуйте курсор скраю верхньої чи нижньої області
праворуч на екрані, щоб відобразити ключові кнопки.
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки > Довідка.
Якщо встановлено з’єднання з Інтернетом, ви можете
переглянути найновішу онлайн-довідку.
Початок роботи
Можна переглянути базові інструкції
щодо того, як користуватися комп’ютером,
зокрема новими функціями ОС Windows.
Інтернет та мережі Після підключення до мережі перегляньте
довідку щодо користування Інтернетом.
Безпека і
Можна переглянути довідку щодо захисту
конфіденційність комп’ютера та особистої інформації.
Огляд екрана
Розділ 2
Користування системою Windows 8
ОС Windows 8 підтримує як новий режим початкового
екрана, так і режим робочого столу.
1
Початковий
екран
2 Програма
Початковий екран
Відображення
3 ключових
кнопок
Робочий стіл
Початковий екран
Після увімкнення комп’ютера з’явиться початковий екран, що
дозволяє використовувати застосунки/прикладні програми
(надалі програми) у тому самому розташуванні.
1
2
3
4
5
6
7
3
Обліковий
4 запис
користувача
36
Стосується початкового екрана системи
Windows 8.
Стосується встановлених програм.
Ключові кнопки приховано праворуч на
екрані. Щоб відобразити ключові кнопки,
розташуйте курсор скраю верхньої чи
нижньої області праворуч на екрані.
Або торкніться пальцем правого краю
сенсорної панелі і протягніть ним по
екрану до центру.
Стосується використовуваного
облікового запису користувача.
Стосується меню, що дозволяє
5 Ключові кнопки використовувати такі функції, як «Пошук»,
«Поділитися», «Пристрої» та «Настройки».
6 Робочий стіл
Перехід у режим робочого столу.
7 Камера
Дозволяє робити знімки чи записувати
відео.
Огляд екрана
Розділ 2
Користування системою Windows 8
37
Робочий стіл
Відображення документів і файлів
Забезпечує подібні функції до тих, що надаються робочим
столом у попередніх версіях Windows.
1
2
3
2
4
1
2
Робочий стіл
Стосується робочого столу.
Ключові кнопки приховано праворуч на
Відображення
екрані. Щоб відобразити ключові кнопки,
ключових
розташуйте курсор скраю верхньої чи
кнопок
нижньої області праворуч на екрані.
3
Ключові
кнопки
Стосується меню, що дозволяє
використовувати такі функції, як «Пошук»,
«Поділитися», «Пристрої» та «Настройки».
4
Перехід на
початковий
екран
Клацніть у нижньому лівому кутку екрана,
щоб перейти на початковий екран.
Щоб виконати пошук документів і файлів, клацніть провідник
Windows на панелі завдань робочого столу
.
Використання ключових кнопок
Розділ 2
Користування системою Windows 8
Ключові кнопки – це новий тип меню, що об’єднує меню пуску
з панеллю керування поточної системи Windows.
Ключові кнопки дозволяють швидко налаштувати пристрій(ої), підключений(-і) до комп’ютера, виконати пошук програм/
файлів і використовувати функцію обміну вмістом тощо.
Активація ключових кнопок
Якщо перемістити курсор миші у верхній чи нижній правий кут
екрана, з’явиться меню ключових кнопок.
Відображення
меню
ключових
кнопок
Ключові
кнопки
Відображення
меню ключових
кнопок
Search
Пошук
Search
Search
Search
38
Щоб виконати пошук програми чи файлу з-поміж
програм/налаштувань/файлів, просто введіть
ключове слово у полі пошуку і розпочніть пошук.
Пошук можна також виконати у межах програми
чи веб-сторінки.
Це меню дає змогу передавати зображення
чи файл іншому користувачеві. Можна без
Share
Search
зусиль передавати зображення чи файли іншим
Share
користувачам, просто пов’язавши численні
Поділитися
Share
програми з ключовою кнопкою обміну вмістом.
Share
Start
Share
Start
Start
Пуск
Start
Device
Start
Device
Device
Пристрої
Device
Settings
Device
Settings
Settings
Settings
Перехід на початковий екран.
Дозволяє перейти безпосередньо до потрібного
пристрою, таким чином на поточному екрані ви
можете виконувати такі завдання, як імпортування
зображень із цифрової камери, передавання
потоком відео на телевізор чи передавання файлів
на пристрій.
Ця ключова кнопка дозволяє виконувати базові
завдання, як от регулювання гучності, вимкнення
комп’ютера тощо. Якщо вибрати ключову кнопку
«Настройки», поки виконується певна програма,
Settings
Настройки
відобразяться налаштування для поточної
програми.
Використання ключових кнопок
Розділ 2
Користування системою Windows 8
39
Заміна налаштувань
Зібрані часто використовувані параметри меню Windows.
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки.
Піктограма
⦽
⦽
⦽
Назва
Опис функції
Бездротова
мережа
Можна під’єднатися до
бездротової мережі. Виберіть
бездротову мережу для
під’єднання.
Регулювання
гучності
Можна регулювати гучність
чи вимкнути звук.
Яскравість
зображення
Можна регулювати яскравість
зображення.
Примітка
Можна встановити інтервал, із
яким програма надсилатиме
повідомлення.
Живлення
Можна вимкнути комп’ютер
чи вибрати параметри
живлення.
⦽
⦽
ENG
Мова
Можна налаштувати мову.
Змінити настройки ПК
Можна змінити додаткові налаштування.
Використання програм
Термін «програма» позначає застосунок/прикладну програму
(надалі програма). У ширшому сенсі стосується усього
програмного забезпечення, встановленого на операційній
системі.
Windows 8 забезпечує базові програми для часто
використовуваних завдань.
Запуск/закриття програми
Клацніть програму у меню пуску, щоб активувати її.
Як вийти з програми
Перемістіть курсор миші догори екрана.
1 Курсор
миші зміниться на вказівник у формі руки.
і утримуйте кнопку миші та перетягніть курсор
2 доНатисніть
нижнього краю екрана. Програма переміститься униз і
зникне (закриється).
1
Розділ 2
Користування системою Windows 8
Використання програм
Відображення поточних виконуваних програм
Щоб відобразити останню виконувану програму,
1 перемістіть
курсор миші у верхній лівий кут екрана.
Тоді перемістіть курсор миші донизу, щоб відобразити
2 список
поточних виконуваних програм.
Клацніть програму у списку або перетягніть її до центру
3 екрана.
Тепер можна перевірити вибрану програму, що
виконується.
Клацніть правою кнопкою миші програму у списку і
натисніть Закрити, щоб вийти з програми.
1
2
2
40
Використання програм
Виконання двох програм одночасно
1 Виберіть Застосунки на початковому екрані.
Перемістіть курсор миші у верхній кут екрана. Курсор
2 миші
зміниться на вказівник у формі руки.
Якщо натиснути і утримувати кнопку миші і перемістити
3 курсор
праворуч або ліворуч, екран можна розділити,
Розділ 2
Користування системою Windows 8
41
Додавання/видалення програми до/з початкового
екрана
Клацніть початковий екран > клацніть правою кнопкою
миші. Натисніть Усі застосунки
внизу екрана, щоб
відобразити усі встановлені на цю мить програми.
щоб відобразити кілька програм.
Якщо клацнути правою кнопкою програму, яку слід
1 додати,
внизу екрана буде активовано відповідне меню.
Підтримуються такі коефіцієнти розділення: 3:7 чи 7:3.
2
Щоб змінити коефіцієнт розділення екрана, перемістіть
4 панель
розділення екрана.
Програма
Панель
«прогноз розділення
погоди»
екрана
Клацніть Закріпити на початковому екрані
Відкріпити від початкового екрана
.
Програма «інтернет-магазин»
1
2
Приклад. Якщо одночасно виконати програми
«прогноз погоди» та «інтернет-магазин»
Приклад. У разі видалення програми на
початковому екрані
чи
Використання програм
Як користуватися Windows Store
Якщо відкрити App Store на початковому екрані, відобразяться
програми з Windows Store.
Проте для придбання програм на сайті Windows Store потрібен
обліковий запис Microsoft.
Продовжте після реєстрації облікового запису Microsoft у
меню ключових кнопок.
Розділ 2
Користування системою Windows 8
42
Налаштування облікового запису Microsoft
Обліковий запис Microsoft дозволяє синхронізувати ваші
налаштування з налаштуваннями інших пристроїв з ОС
Windows 8 через мережу, що дозволяє обмінюватися файлами
чи налаштуваннями.
Для завантаження чи придбання програм із крамниці потрібен
обліковий запис Microsoft.
Виконайте меню ключових кнопок і натисніть
1 Настройки
> Змінити настройки ПК.
Натисніть Користувачі > Ваш обліковий запис >
2 Використовувати
обліковий запис Microsoft.
Зареєструйте обліковий запис, виконавши описані нижче
3 процедури.
1
Компанія Samsung не вирішує проблем, які стаються з
іншими програмами, встановленими з Windows Store.
Звертайтеся безпосередньо до служби підтримки певної
програми.
2
Функції клавіш швидкого доступу Windows
У системі Windows 8 можна використовувати описані нижче
клавіші швидкого доступу.
Функція
Клавіші
швидкого
доступу
Відображення
початкового
екрана
Клавіша
Windows
Опис функції
Перехід до режиму
пуску.
Відображення Клавіша Windows Перехід у режим
робочого столу
+D
робочого столу.
Запуск меню
ключових
кнопок
Клавіша Windows Активація ключових
+C
кнопок.
Блокування
екрана
Клавіша Windows Дає змогу заблокувати
+L
екран.
Відкрити
Дає змогу відкрити
Клавіша Windows
«Центр легкого
«Центр легкого
+U
доступу»
доступу».
Відкрити
Дає змогу відкрити
Клавіша Windows
налаштування
налаштування
+P
другого екрана
зовнішнього монітора.
Відкрити засіб
розширеного
управління
Дає змогу відкрити
Клавіша Windows
засіб розширеного
+X
управління.
Функція
Вихід із
програми
Розділ 2
Користування системою Windows 8
Клавіші
швидкого
доступу
Alt + F4
Опис функції
Дає змогу вийти з
поточної виконуваної
програми.
43
Використання сенсорного екрана
Розділ 2
Користування системою Windows 8
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Сенсорний екран дозволяє користуватися комп’ютером без клавіатури або миші.
В інструкціях до сенсорного екрана також наведено опис функцій, які можна увімкнути за допомогою сенсорного екрана.
•• Якщо ви користуєтеся комп’ютером протягом тривалого періоду часу, радимо підключати клавіатуру та мишу.
•• До сенсорного екрана слід торкатися лише пальцями. Якщо користуватися сенсорним екраном за допомогою твердого
предмета, він не працюватиме.
•• Якщо на сенсорному екрані є сторонні речовини, наприклад комахи чи вода, він не працюватиме належним чином.
Користування сенсорним екраном
•• Ця функція підтримується моделями із сенсорним екраном та ОС Windows 8 і працюватиме лише в окремих варіантах
застосування.
•• Крім того, слід враховувати, що підтримувані функції залежать від варіанту використання.
Стисло про основні операції із сенсорним екраном
Можна легко навчитися зручно користуватися сенсорним екраном.
Натискання
Перетягування від правого
краю до центру
Опис функції
Доступ до ключових кнопок, прихованих праворуч на екрані.
44
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Натискання
Розділ 2
Користування системою Windows 8
45
Опис функції
Перетягування від лівого краю
до центру
Відображення останнього запущеного застосунку.
Перетягування знизу вгору або
згори донизу
Відображення параметрів поточної програми.
Злегка натисніть пальцем, щоб вибрати елемент.
Легке торкання
(клацання)
Подвійне торкання
(подвійне клацання)
(Якщо ви злегка торкнетеся на екрані певного меню, параметра,
піктограми програми тощо, буде ввімкнено відповідну
можливість).
Злегка двічі натисніть пальцем, щоб вибрати елемент.
Переміщення вибраного об’єкта або перехід на наступну сторінку.
Торкання та перетягування
За допомогою цієї операції можна намалювати малюнок або
написати кілька літер.
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Натискання
Обертання більше ніж 2
пальцями
Розсування або зведення
пальців
Натискання та утримування
протягом короткого часу
(клацання правою кнопкою
миші)
Торкання та перетягування 2
пальцями вгору/вниз, ліворуч/
праворуч
(прокручування)
Розділ 2
Користування системою Windows 8
46
Опис функції
Обертання вибраного об’єкта.
Збільшення або зменшення об’єкта.
Виконує ту саму функцію, що й права кнопка миші.
Відкривання додаткових параметрів, які можна налаштувати для
вибраного об’єкту, чи отримання докладніших відомостей.
Пересування зображення вгору/вниз, ліворуч/праворуч. Виконує
ту саму функцію, що й прокручування мишею.
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Калібрування екрана
áᔪ
Якщо сенсорний екран
використовується вперше або якщо
вказівник на екрані не точно відповідає пунктам, яких ви
торкаєтесь, за допомогою меню Параметри планшетного ПК
Ŗᮁ
відкалібруйте сенсорний
екран.
Розділ 2
Користування системою Windows 8
Виберіть тип екрана для калібрування. Коли відобразиться
2 екран
Калібрувати, торкніться пункту, позначеного
символом «+», тоді заберіть палець з екрана.
Позначка «+» з’являється послідовно, починаючи з
верхнього лівого кута і до правого нижнього кута екрана.
Процес калібрування сенсорного екрана може відрізнятись
залежно від операційної
системи; окремі операційні системи
᜽᯲
не підтримують функції калібрування. Наведені нижче
пояснення стосуються операційної системи Windows 8.
1
47
ᰆ⊹
Клацніть меню ключових кнопок на робочому столі >
Настройки
> Панель керування > Устаткування та
ᖅᱶ
звук > Параметри
планшетного ПК > Калібрувати.
Коли з’явиться вікно Зберегти інформацію про
3 калібрування?,
натисніть Так.
Точки введення сенсорного екрана відкалібровано.
Використання сенсорного екрана
Розділ 2
Користування системою Windows 8
(лише для моделей із сенсорним екраном)
48
На робочому столі натисніть
праворуч від панелі
3 завдань,
щоб відкрити Панель вводу планшетного ПК.
Введення символів
Символи можна вводити за допомогою клавіатури та Панелі
вводу планшетного ПК.
Спосіб введення символів може бути різним залежно від
операційної системи та може не підтримуватися у певних
операційних системах.
Якщо ви користуєтеся комп’ютером протягом тривалого
періоду часу, радимо підключати клавіатуру.
Пояснення щодо вводу символів наведено для блокнота.
Сенсорна клавіатура
(посередині відображається цифрова клавіатура.)
Використання панелі вводу планшетного ПК
Сенсорна клавіатура
Панель вводу планшетного ПК – це екранна клавіатура у
Windows.
Рукописний режим
Дотримуйтеся описів та ілюстрацій щодо користування
сенсорною клавіатурою та режимом рукописного вводу.
На початковому екрані клацніть правою кнопкою у
1 будь-якому
місці екрана і виберіть Усі застосунки
у
нижньому правому кутку екрана.
Потім натисніть Блокнот.
2 Покладіть руку на екран блокнота, щоб з’явився вказівник.
[Режим введення даних]
Використання сенсорного екрана
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Введення символів за допомогою сенсорної
клавіатури
2
Натискайте клавіші для введення символів.
49
Введення символів у режимі рукописного вводу
Сенсорна клавіатура має вигляд звичайної клавіатури, що
дозволяє вводити символи, натискаючи на клавіші.
Натисніть піктограму сенсорної клавіатури
1 панелі
вводу планшетного ПК.
Розділ 2
Користування системою Windows 8
на
Символи можна вводити шляхом написання їх у панелі вводу в
рукописному режимі на сенсорному екрані.
Для окремих мов режим введення рукописного тексту
може бути недоступним.
Натисніть піктограму рукописного режиму
1 вводу
планшетного ПК.
на панелі
Символи можна вводити шляхом написання їх у панелі
2 вводу
в рукописному режимі на сенсорному екрані.
3 Скористайтеся клавішею Insert для вводу символів.
Використання сенсорного екрана
Розділ 2
Користування системою Windows 8
(лише для моделей із сенсорним екраном)
Застереження щодо використання сенсорного
екрана
•• Будьте обережні, щоб не пошкодити краї сенсорного
екрана.
•• Працюючи з сенсорним екраном, слідкуйте, щоб руки
були сухими і чистими. У вологому середовищі перш ніж
користуватися сенсорним екраном, усуньте вологу з екрана
і з рук.
•• Не розпилюйте засіб для чищення просто на сенсорний
екран. З нижнього краю екрана рідина може потрапити
всередину.
У випадку використання рідкого розчину для чищення
змочіть тканину в розчині і протріть екран (розчин для
чищення або тканина, що містить абразивні матеріали,
можуть пошкодити сенсорний екран).
•• Не докладайте до сенсорного екрана надмірної сили та
не тисніть на нього гострими предметами, наприклад
кульковою ручкою.
Це може пошкодити сенсорний екран.
•• Якщо торкнутися сенсорного екрана пальцем надто легко,
доторк може не бути розпізнано.
•• Торкаючись сенсорного екрана, точно натискайте пальцем
потрібний пункт і слідкуйте, щоб не натиснути інші пункти.
•• Сенсори сенсорного екрана знаходяться по його краях.
Встановлюючи захисне покриття і приладдя, слідкуйте, щоб
не накрити краї сенсорного екрана.
50
Якщо краї сенсорного екрана пошкоджено, сенсорний
екран може не працювати належним чином.
•• Якщо сенсорний екран забруднений сторонніми об’єктами,
наприклад комахами або водою, він може не працювати
належним чином. Використовуйте сенсорний екран,
видаливши всі сторонні об’єкти.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Клавіатура
Сенсорна панель
Зовнішній пристрій читання компакт-дисків
(пристрій читання оптичних дисків, слід
придбати окремо)
Універсальне гніздо для карт (додатково)
Підключення зовнішнього пристрою
відображення (додатково)
Регулювання гучності
Регулювання яскравості РК екрана
Дротова мережа
Бездротова мережа (додатково)
Використання устаткування безпеки модуля
довіреної платформи (TPM) (додатково)
Використання мультимедійної програми
(додатково)
Оновлення програмного забезпечення Samsung
Діагностування стану комп’ютера і усунення
несправностей
Як користуватися тонким гніздом безпеки 52
56
60
62
65
69
71
72
76
78
88
92
93
94
Клавіатура
Розділ 3.
Користування комп’ютером
52
Функції сполучення клавіш і процедури описані у подальших розділах.
•• Зображення клавіатури може різнитися від дійсної клавіатури.
•• Клавіатура може бути дещо іншою залежно від країни. Нижче подано опис сполучення клавіш.
Сполучення клавіш
Одночасно натисніть клавішу Fn та клавішу швидкого доступу.
Або, щоб легше було користуватися функціями клавіш швидкого доступу, натисніть клавішу Fn Lock та клавішу швидкого доступу.
► Спосіб 1
+
Сполучення клавіш
► Спосіб 2
1
Fn Lock увімкнено: увімкнення синьої світлодіодної підсвітки (додатково)
2
Сполучення клавіш
Клавіатура
Розділ 3.
Користування комп’ютером
► Модель типу А
+
► Модель типу В
+
Сполучення
клавіш
Назва
Налаштування
Регулювання
яскравості
зображення
чи
Функція
Запуск програми керування програмним забезпеченням Samsung, Settings.
Дає змогу регулювати яскравість зображення.
РК екран/зовнішній
монітор
Перемикання сигналу виведення зображення на РК екран чи зовнішній монітор, коли
зовнішній монітор (чи телевізор) підключено до комп’ютера.
Сенсорна панель
Увімкнення чи вимкнення функції сенсорної панелі.
Якщо використовується лише миша, можна вимкнути сенсорну панель.
Якщо сенсорну панель вимкнено, світлодіодний індикатор на кнопці увімкнено (лише
для наявних моделей, елемент додаткової комплектації).
Вимкнення звуку
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути звук.
53
Клавіатура
Сполучення
клавіш
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Назва
Регулювання
гучності
54
Функція
Дає змогу налаштувати гучність.
Регулювання рівня
Регулювання яскравості підсвітки клавіатури. Ця функція підтримується лише моделями,
яскравості підсвітки
обладнаними функцією підсвітки клавіатури. Якщо в моделі передбачено сенсор
клавіатури
яскравості, ви можете регулювати яскравість підсвітки.
(додатково)
Тихий режим
чи
Режим «у літаку»
Зменшення шуму вентилятора комп’ютера.
Увімкнення чи вимкнення усіх бездротових мережевих пристроїв
(лише для моделей із бездротовим мережевим пристроєм).
Залежно від моделі світлодіодний індикатор кнопки вмикається, якщо ввімкнути
бездротовий мережевий пристрій. (додатково).
Клавіатура
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Інші функціональні клавіші (додатково)
Виконує функції правої кнопки миші (сенсорна панель).
+
Ctrl
чи
Якщо натиснути клавішу Fn Lock, клавіші швидкого доступу
можна використовувати, не натискаючи клавіші Fn.
чи
Якщо клавіші швидкого доступу не працюють належним
чином, слід встановити програму Settings.
55
Сенсорна панель
Сенсорна панель виконує ті самі функції, що й миша, а права і
ліва кнопки на сенсорній панелі виконують ті самі функції, що
й права і ліва кнопки миші.
•• Торкайтесь сенсорної панелі лише пальцями.
Будь-що інше, окрім пальців, як от кулькова ручка, не
розпізнаватиметься сенсорною панеллю.
•• Якщо торкнутись сенсорної панелі чи натиснути
кнопки на сенсорній панелі під час завантаження, час
завантаження Windows може бути довшим.
Базові функції сенсорної панелі
Розділ 3.
Користування комп’ютером
56
Функція клацання
Торкніться пальцем сенсорної панелі і клацніть пункт один раз.
Також можна натиснути та відпустити нижній лівий край
сенсорної панелі.
Торкніться
або
Клацніть
Функція подвійного клацання
Переміщення курсору по екрану
Торкніться пальцем сенсорної панелі і швидко клацніть два
рази потрібний пункт.
Легко торкніться пальцем сенсорної панелі і перемістіть
палець.
Також можна двічі натиснути та відпустити нижній лівий край
сенсорної панелі.
Курсор миші переміститься відповідним чином. Перемістіть
палець у потрібному напрямку.
ТоркнітьсяТоркніться
або
КлацнітьКлацніть
Сенсорна панель
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Функції правої кнопки
57
Функція управління рухами сенсорної панелі
(додатково)
Відповідає клацанню правої кнопки миші.
Натисніть на нижній правий край сенсорної панелі, щоб
відкрити меню швидкого виклику команд.
Функція управління рухами на сенсорній панелі може не
забезпечуватися і версія функції може різнитися залежно
від моделі. Певні процедури можуть різнитися залежно
від версії. áᔪ
Клацніть
НалаштуванняŖᮁ
функції управління рухами
Окремі функції управління рухами неможливо налаштувати.
᜽᯲
У такому разі їх можна
налаштувати, скориставшись вказаним
нижче шляхом.
Функція перетягування
Перетягування означає переміщення вибраного пункту в інше
місце.
Виберіть елемент, після чого натисніть та утримуйте нижній
лівий край сенсорної панелі. Потім перетягніть елемент в інше
місце та відпустіть палець.
Натискання та утримування
нижнього лівого краю
сенсорної панелі

Перемістіть
1
ᰆ⊹
На робочому столі натисніть меню ключових кнопок >
Настройки
> Панель керування > Устаткування та
ᖅᱶ
звук > Touchpad .
Коли з’явиться вікно з налаштуваннями сенсорної панелі,
2 клацніть
відповідний пункт у полі Виберіть пункт, який
слід настроїти, щоб позначити відповідний пункт.
Щоб скасувати функцію управління рухами, зніміть
позначку з відповідного пункту у вікні налаштувань
сенсорної панелі.
Сенсорна панель
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Функція прокручування
Функція активації меню ключових кнопок
Ця функція відповідає області прокручування сенсорної
панелі.
Якщо торкнутися пальцем правого краю сенсорної панелі
і протягнути пальцем до центру, можна відкрити меню
ключових кнопок.
Якщо торкнутись двома пальцями сенсорної панелі і провести
їх угору, внизу, ліворуч чи праворуч, екран відповідним чином
прокрутиться вгору, вниз, ліворуч чи праворуч.
58
або
Відображення додаткових меню поточної програми
Функції масштабування
Якщо звести два пальці на сенсорній панелі докупи чи
розвести у різні сторони, зображення на екрані чи текст
збільшиться або зменшиться відповідно.
Збільшити
Зменшити
або
Торкніться пальцем правого краю верхньої області сенсорної
панелі і протягніть пальцем до центру, щоб вивести на екран
меню поточної програми.
Сенсорна панель
Функція відкривання останнього виконуваного
вікна
Торкніться пальцем лівого краю сенсорної панелі і протягніть
пальцем до центру, щоб увімкнути попередню програму
з-поміж виконуваних програм.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
59
Увімкнення / вимкнення функцій сенсорної панелі
Блокування сполученням клавіш
Щоб користуватися лише мишею без сенсорної панелі, можна
вимкнути сенсорну панель.
Щоб заблокувати сенсорну панель, натисніть клавіші
+
.
Можна налаштувати параметри сенсорної панелі і
кнопок сенсорної панелі у вкладках, які з’являються у разі
вибору меню ключових кнопок на робочому столі
> Настройки > Панель керування > Устаткування та
звук > Touchpad.
Автоматичне блокування у разі підключення миші USB
Якщо у меню ключових кнопок на робочому столі >
Настройки > Панель керування > Устаткування та звук
> Touchpad підключено зовнішній вказівний пристрій USB,
підключаючи мишу USB, позначте пункт «Вимкнути», щоб
вимкнути сенсорну панель.
Функція автоматичного блокування підтримується лише
деякими моделями.
Зовнішній пристрій читання компакт-дисків
Розділ 3.
Користування комп’ютером
(пристрій читання оптичних дисків, слід придбати окремо)
Цей комп’ютер підтримує зовнішній пристрій читання компактдисків USB (можна придбати окремо).
Перевірте, чи тип інтерфейсу зовнішнього пристрою читання
компакт-дисків є USB. Докладніші характеристики шукайте в
каталозі.
Підключення пристрою читання компактдисків
Підключіть пристрій читання компакт-дисків до роз’єму USB.
•• Не вставляйте тріснутий чи подряпаний компакт-диск.
Інакше, коли диск обертатиметься з високою швидкістю,
він може зламатись і пошкодити пристрій читання
оптичних дисків.
•• Чистячи компакт-диск чи DVD, витирайте його м’якою
ганчіркою зсередини назовні.
•• Не виймайте компакт-диск, коли увімкнено
світлодіодний індикатор роботи компакт-диска.
•• Малюнки, які використовуються для опису, надано
лише для довідки. Тому зображення можуть різнитися
від дійсних.
•• Не рекомендовано використовувати компакт-диски не
круглої форми.
60
Роз’єм USB
Зовнішній пристрій читання компакт-дисків
(пристрій читання оптичних дисків, слід придбати окремо)
Встановлення і виймання компакт-диска
Натисніть кнопку виймання на пристрої читання
1 компакт-дисків.
Індикатор стану
Аварійний отвір
Кнопка витягнення
Коли відкриється лоток для компакт-дисків, вставте
2 компакт-диск
чи DVD і потисніть лоток до клацання.
Потисніть лоток для компакт-дисків усередину до
3 клацання.
Увімкнеться індикатор стану пристрою для читання
компакт-дисків.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
61
•• Швидкість зчитування і запису пристрою читання
компакт-дисків може різнитися залежно від стану й типу
носія.
•• Щоб вийняти компакт-диск, коли пристрій читання
компакт-дисків не працює або вимкнено комп’ютер,
вставте кінець скріпки (
) в аварійний отвір так,
щоб вийняти компакт-диск.
Універсальне гніздо для карт (додатково)
Універсальне гніздо для карт дає змогу зчитувати і записувати
дані на різноманітні типи карт пам’яті.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
► Для моделей 13,3 дюйма
Вставляйте карту пам’яті у правильному напрямку. Якщо
потиснути неправильно встановлену карту пам’яті, можна
пошкодити карту або гніздо.
•• Карту можна використовувати як знімний диск для
обміну даними з цифровими пристроями, як от
цифровий фотоапарат тощо.
•• Окремо придбайте карти пам’яті потрібної ємності.
•• Колір універсального гнізда для карт пам’яті може дещо
відрізнятися від зображеного у посібнику.
•• Перш ніж використовувати гніздо, вийміть із гнізда
макет карти (лише для моделей із макетом карти).
•• Вставте карту пам’яті в універсальне гніздо для карт у
напрямку, вказаному на гнізді.
•• Карти пам’яті з позначкою «*» слід вставляти у
відповідний адаптер, тоді адаптер вставляти в
універсальне гніздо.
Встановлюючи такі карти пам’яті безпосередньо в
універсальне гніздо, не використовуючи вказаного
адаптера, можна пошкодити комп’ютер.
•• Залежно від стану вказаного адаптера комп’ютер може
не розпізнати пристрій.
•• Швидкість передачі даних може різнитися залежно від
характеристик карти пам’яті.
приклад) карти SD
62
Універсальне гніздо для карт (додатково)
► Для моделей з діагоналлю екрана 14 дюймів
Розділ 3.
Користування комп’ютером
63
Назва карти пам’яті
У таблиці нижче вказані повні назви карт пам’яті для
кожної абревіатури.
Абревіатура
SD
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
приклад) карти SD
Назва карти пам’яті
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
Вставте карту в універсальне гніздо для карт у вказаному
1 напрямку.
Вгорі праворуч з’явиться вказане нижче повідомлення.
2 Клацніть
Відкрити папку для перегляду файлів, щоб
переглянути файли.
Універсальне гніздо для карт (додатково)
Якщо з’явиться повідомлення на позначення певної
проблеми, клацніть відповідне вікно > Продовжити без
перевірки. Можна виконати вказані нижче дії, описані під
№ 3.
Провідник Windows працює на робочому столі. Можна
3 зберігати,
переміщати і видаляти дані на відповідному
диску.
Як вийняти карту пам’яті
Спосіб виймання карти різниться залежно від моделі.
Потисніть карту, щоб вийняти її. Тоді візьміть карту за краєчок і
потягніть.
Або ж візьміть карту за краєчок і вийміть її.
Як відформатувати карту пам’яті
Використовуючи карту пам’яті вперше, її слід відформатувати.
У разі форматування усі дані, збережені на карті, буде
видалено. Якщо на карті є дані, перш ніж форматувати її,
створіть резервну копію цих даних.
Клацніть піктограму провідника Windows
1 завдань
на робочому столі.
на панелі
Розділ 3.
Користування комп’ютером
64
Клацніть правою кнопкою на сенсорній панелі пристрій
2 читання
карт пам’яті і виберіть Форматувати.
3 Натисніть Пуск, щоб виконати форматування.
•• Щоб використовувати карту пам’яті спільно з цифровим
пристроєм, як от цифровий фотоапарат, перед
використанням рекомендовано відформатувати
карту пам’яті за допомогою цифрового пристрою.
Якщо відформатувати карту пам’яті на комп’ютері і
тоді вставити карту у цифровий пристрій, вам може
знадобитися відформатувати карту пам’яті ще раз на
цифровому пристрої.
•• Якщо карта пам’яті обладнана засобом захисту від
запису і цей засіб встановлено у положення блокування,
відформатувати, записати чи стерти дані з карти буде
неможливо.
•• Повторне вставляння і виймання карти пам’яті може
пошкодити карту пам’яті.
•• SDIO (Secure Digital Input Output) не підтримується.
•• Дані, захищені авторським правом, неможливо
зчитувати чи записувати.
Підключення зовнішнього пристрою відображення
(додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
65
Якщо підключити зовнішній пристрій відображення, як от
монітор, телевізор, проектор тощо, проводячи презентацію чи
переглядаючи відео або художній фільм, зображення можна
вивести на ширший екран зовнішнього пристрою.
Комп’ютер обладнано аналоговим роз’ємом для монітора
(D-SUB), а також цифровим відео- та аудіороз’ємом (HDMI).
Якщо пристрій відображення підключено через роз’єм HDMI,
якість зображення буде кращою, аніж у разі підключення
через аналоговий роз’єм для монітора (D-SUB). Тому, якщо
підтримується кілька роз’ємів, підключайте пристрій
відображення до роз’єму, що забезпечує кращу якість
зображення.
Перш ніж почати, перевірте роз’єм і кабель зовнішнього
пристрою відображення, тоді підключіть пристрій
відображення до комп’ютера.
Про кабель з’єднання
Слід додатково придбати необхідні кабелі.
Кабель аналогового монітора (D-SUB)
Кабель HDMI
Під’єднання до роз’єму для монітора
(додатково)
Якщо підключити комп’ютер до монітора, телевізора чи
проектора із роз’ємом для монітора, зображення можна буде
переглядати на ширшому екрані.
Якщо підключити комп’ютер до проектора, презентація матиме
значно кращий ефект.
Адаптер VGA належить до елементів додаткової
комплектації, який можна придбати окремо.
Підключення зовнішнього пристрою відображення
(додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
66
3&୘ִփ
1
Підключіть адаптер VGA до роз’єму для монітора
комп’ютера. Під’єднайте кабель VGA (15-контактний) до
підключеного адаптера VGA, тоді під’єднайте інший кінець
кабелю VGA до роз’єму D-SUB монітора чи телевізора.
Зовнішній
монітор
3&୘ִփ
3&୘ִփ
Лише
на екран ПК
3&୘ִփ
Вміст
відображатиметься лише на моніторі
комп’ютера (поточний пристрій).
‫ࢿـ‬
‫ࢿـ‬
Дублювати
Телевізор
Проектор
z
‫ࢿـ‬поточного пристрою відображатиметься
Вміст
‫ ࢿـ‬на зовнішньому пристрої.
також
୙ࢠ
Розширити
Адаптер
VGA
୙ࢠ поточного пристрою буде розширено
Екран
на୙ࢠ
зовнішньому пристрої.
x
୙ࢠ
Лише на другий екран
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Вміст
відображатиметься лише на екрані
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
зовнішнього
пристрою.
2
áᔪ
Під’єднайте кабель живлення підключеного монітора,
телевізора чи проектора і увімкніть живлення.
Ŗᮁ
У разі підключення телевізора встановіть на ньому режим
зовнішнього пристрою.
᜽᯲
Виберіть меню ключових кнопок > Пристрої
>
3 Другий
екран. Виберіть потрібний режим монітора.
ᰆ⊹
ᖅᱶ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ режиму перегляду у двох
Інший спосіб налаштування
вікнах
Відкрийте вікно Змінити параметри дисплея на панелі
керування, виберіть Монітор 2, тоді позначте поле
Розгорнути відповідно до монітора, щоб встановити
режим перегляду у двох вікнах. Докладніше про це
читайте в онлайн-довідці Windows.
Підключення зовнішнього пристрою відображення
(додатково)
Ŗᮁ
Розділ 3.
Користування комп’ютером
67
᜽᯲
Під’єднання до роз’єму HDMI (додатково)
Підключивши комп’ютер до телевізора через роз’єм HDMI, ви
отримаєте високу якість зображення і звуку.
Підключивши телевізор через роз’єм HDMI, вам слід
налаштувати зображення і звук.
1 Під’єднайте кабель HDMI до роз’єму HDMI телевізора.
Зовнішній
монітор
Телевізор
Проектор
Виберіть меню ключових кнопок > Пристрої
2 Другий
екран.
>
ᰆ⊹
Виберіть потрібний
режим монітора.
3&୘ִփ
3&୘ִփ
ᖅᱶ
3&୘ִփ
Лише
на екран ПК
3&୘ִփ
Вміст
відображатиметься лише на моніторі
комп’ютера (поточний пристрій).
‫ࢿـ‬
‫ࢿـ‬
Дублювати
‫ࢿـ‬поточного пристрою відображатиметься
Вміст
‫ ࢿـ‬на зовнішньому пристрої.
також
୙ࢠ
Розширити
୙ࢠ поточного пристрою буде розширено
Екран
на୙ࢠ
зовнішньому пристрої.
୙ࢠ
Лише на другий екран
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Вміст
відображатиметься лише на екрані
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
зовнішнього пристрою.
•• Підтримується лише моделями, які підтримують
вихідний роз’єм для телевізора (HDMI).
•• Якщо телевізор обладнано кількома роз’ємами HDMI,
підключіть комп’ютер до роз’єму DVI IN.
•• У разі підключення комп’ютера до телевізора
перемкніть режим зовнішнього вхідного сигналу
телевізора на HDMI.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Зовнішній монітор/телевізор не відображається у вікні
командного рядка DOS.
•• Одночасне виведення на усі 3 монітори (РК кран +
монітор на ЕПТ + HDMI) не підтримується.
Підключення зовнішнього пристрою відображення
(додатково)
Ефективне використання відеокарти AMD
(додатково)
PowerXpress – це технологія перемикання відеокарт, що дає
змогу увімкнути внутрішню чи зовнішню відеокарту залежно
від програми задля продовження терміну служби батареї зі
збереженням високого рівня графіки.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Клацніть правою кнопкою на робочому столі і виберіть
1 Configure
Switchable Graphics (Налаштувати зміну
відеокарт) у спливному меню.
Натисніть кнопку Browse (Огляд), зареєструйте
2 програмне
забезпечення і натисніть кнопку Apply
(Застосувати).
Ця технологія використовує внутрішню відеокарту за
замовчуванням з метою зменшення споживання ресурсу
батареї і перемикає на зовнішню відеокарту, коли користувач
використовує ті функції програми, які вимагають високого
рівня графіки, наприклад коли користувач грає у відеоігри чи
відтворює відеофайл.
Цей опис стосується лише системи Windows 8 і моделей із
технологією AMD PowerXpress.
z
► Додавання програм до технології PowerXpress
Щоб виконувати певні функції програми за допомогою
зовнішньої відеокарти, програму слід зареєструвати.
Окремі програми уже зареєстровано. Щоб зареєструвати
більше програм, виконайте дії, описані у пунктах нижче.
•• Незареєстровані програми працюватимуть на базі
внутрішньої відеокарти.
•• Можна зареєструвати лише виконувані файли (EXE).
x

Відтепер окремі функції зареєстрованої програми, що
3 вимагають
високого рівня графіки, виконуватимуться із
використанням зовнішньої відеокарти без додаткового
налаштування.
68
Регулювання гучності
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Можна регулювати гучність за допомогою клавіатури або
програми регулювання гучності.
Використання пристрою записування
Нижче описані способи запису звуку за допомогою пристрою
записування Windows.
Налаштування гучності за допомогою клавіатури
+
або
Підключіть мікрофон до роз’єму для мікрофона.
1 Можна
також скористатися внутрішнім мікрофоном.
+
áᔪ
Клацніть правою кнопкою піктограму режиму
2 регулювання
гучності на панелі завдань і виберіть
Або, щоб увімкнути або вимкнути звук, натискайте
комбінацію клавіш
+
.
Ŗᮁ
пристрій записування.
Перевірте, чи мікрофон встановлено як пристрій
3 записування
за замовчуванням.
᜽᯲
Налаштування гучності за допомогою
програми налаштування гучності
ᰆ⊹
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки
щоб налаштувати панель керування.
>
Якщо це так, тоді його уже встановлено як пристрій
записування за замовчуванням. Якщо ж ні, клацніть
правою кнопкоюáᔪмікрофон і виберіть Установити як
пристрій за промовчанням.
,
ᖅᱶ
4
Ŗᮁ
Клацніть правою кнопкою меню ключових
кнопок > Пуск
, виберіть Усі застосунки
>
᜽᯲
Звукозаписувач.
Тоді натисніть Почати записування,
щоб здійснити запис.
Вимкнення звуку
⦽
69
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Регулювання гучності
Використання функції SoundAlive (додатково)
Функція SoundAlive дає змогу прослуховувати стереозвук
через стереогучномовці.
•• SoundAlive підтримується лише системою Windows 8.
•• Постачальник програмного забезпечення може
різнитися залежноáᔪвід моделі комп’ютера.
•• Окрім того, певні зображення можуть бути дещо
іншими, аніж для дійсного
виробу, залежно від моделі
Ŗᮁ
комп’ютера та версії програмного забезпечення.
Клацніть правою кнопкою піктограму режиму
1 регулювання
гучності на панелі завдань на робочому
᜽᯲
столі і виберіть Пристрої відтворення.
ᰆ⊹
(Або клацніть меню ключових кнопок на робочому
столі > Настройки
> Панель керування >
ᖅᱶ
Устаткування та звук
> Звук).
Клацніть правою кнопкою Speakers і виберіть
2 Властивості.
3 Виберіть вкладку SoundAlive і виберіть одну з моделей.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
70
Регулювання яскравості РК екрана
Яскравість зображення автоматично встановлюється на
найвищий рівень із підключенням до мережі змінного
струму; коли комп’ютер працює від батареї, рівень áᔪ
яскравості зменшується, щоб продовжити термін служби
батареї.
Ŗᮁ
Регулювання яскравості за допомогою
клавіатури
᜽᯲
ᰆ⊹
1
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки
піктограма «Яскравість»
.
>
ᖅᱶ
Відрегулюйте яскравість зображення за допомогою панелі
2 керування.
⦽
Розділ 3.
Користування комп’ютером
71
•• Заощадження ресурсу батареї
Зменште рівень яскравості РК дисплея, коли комп’ютер
працює від батареї, щоб заощадити споживання
електроенергії.
•• Принцип пошкодженого піксела РК екрана
комп’ютера
Компанія Samsung дотримується технічних
характеристик стосовно високої якості і надійності
РК екранів. Та, незважаючи на це, неминуче наявна
незначна кількість пошкоджених пікселів. Велика
кількість пошкоджених пікселів може спричинити
проблеми із зображенням, але невелика кількість
пошкоджених пікселів не впливає на роботу
комп’ютера.
Тому Samsung дотримується і послуговується
вказаними нижче принципами точок:
- яскраві точки: 2 або менше
- чорні точки: 4 або менше
- поєднання яскравих і чорних точок: 4 або менше
Вказівки щодо чищення РК екрана
Чистьте РК панель м’якою ганчіркою, злегка змоченою у
миючому засобі для комп’ютерів, рухаючи ганчіркою в
одному напрямку.
Не докладайте надмірної сили, чистячи РК екран, інакше
можна його пошкодити.
Дротова мережа
Дротова мережа – це мережеве середовище, яке
використовується для мережі компанії чи широкосмугового
з’єднання вдома.
•• Оскільки ці описи написані на основі останньої
операційної системи Windows 8, окремий вміст і
малюнки до цих описів можуть бути дещо іншими
залежно від операційної системи. Оскільки процедури
для інших операційних систем Windows подібні,
використовуйте комп’ютер відповідно до цих описів.
᜽᯲
2
Розділ 3.
Користування комп’ютером
72
ᰆ⊹
Клацніть меню ключових кнопок на робочому столі
> Настройки
> Панель керування > Мережа й
ᖅᱶ
Інтернет > Центр
мережних підключень і спільного
доступу і клацніть Змінити настройки адаптера в
області меню ліворуч.
•• Малюнки, які використовуються для опису, надано
лише для довідки. Тому зображення можуть різнитися
від дійсних.
Підключення до дротової локальної мережі
Під’єднайте кабель локальної мережі до роз’єму для
1 дротової
локальної мережі.
Виберіть Ethenet, клацніть правою кнопкою сенсорної
3 панелі
та виберіть Властивості.
Назва пристрою локальної мережі може бути дещо іншою
залежно від мережевого пристрою комп’ютера.
Дротова мережа
Виберіть Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) у списку
4 мережевих
компонентів і клацніть Властивості.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
73
параметри IP-адреси.
5 УНалаштуйте
разі використання протоколу DHCP виберіть Отримати
ІР-адресу автоматично. Щоб використовувати статичну
IP-адресу, виберіть Використовувати таку ІР-адресу: і
встановіть ІР-адресу вручну.
•• Назва мережевого компонента може різнитися залежно
від встановленої операційної системи.
•• Щоб додати мережевий компонент, клацніть
«Інсталювати» на екрані, зображеному на малюнку
вище. Можна додати клієнти, послуги і протоколи.
Коли протокол DHCP не використовується, дізнайтеся ІРадресу у свого адміністратора мережі.
Завершивши налаштування, натисніть кнопку OK.
6 Мережу
налаштовано.
Дротова мережа
áᔪ
Використання функції WOL (Wake On LAN)
Ŗᮁ
<Wake On LAN> – це функція, що активує систему з режиму
᜽᯲
сну, коли сигнал (наприклад,
команди ping чи magic packet)
надходить через мережу (дротова локальна мережа).
1
ᰆ⊹
Клацніть меню ключових кнопок на робочому столі
> Настройки
> Панель керування > Мережа й
ᖅᱶ
Інтернет > Центр
мережних підключень і спільного
доступу і клацніть Змінити настройки адаптера в
області меню ліворуч.
2
Клацніть правою кнопкою Дротове Ethernet-з’єднання і
виберіть Властивості.
Клацніть вкладку Настроїти... > Керування живленням.
3 Виберіть
Дозволити цьому пристрою пробуджувати
комп’ютер, тоді клацніть OK. Перезавантажте систему.
- Якщо система вмикається з режиму сну, попри те, що
сигнал не отримується, спершу вимкніть функцію <Wake
On LAN>, а тоді використовуйте систему.
- Індикатор локальної мережі може не вимикатися, якщо
завершити роботу системи, не вимкнувши функції WOL
(Wake on LAN).
Розділ 3.
Користування комп’ютером
74
- З підключенням до дротової локальної мережі, поки
використовується бездротова мережа, функція <Wake On
LAN> може не увімкнутися. Встановіть для бездротової
мережі значення Вимкнути, щоб використовувати
функцію <Wake On LAN>.
- Функція <Wake On LAN> може не працювати у
змішаному режимі заощадження живлення. Змішаний
режим сну можна вимкнути у меню Електроживлення
на Панелі керування.
Для Windows 8 функція <Wake On LAN> не підтримується
функцією ping.
Дротова мережа
У разі підключення до дротової локальної мережі 100 Мбіт/
с/1 Гбіт/с і якщо комп’ютер вийде з режиму сну/глибокого
сну, на підтвердження підключення до дротової локальної
мережі 10 Мбіт/с/100 Мбіт/с з’явиться повідомлення. Таке
стається через те, що коли комп’ютер виходить із режиму
сну/глибокого сну, для відновлення мережі потрібно
близько 3 секунд. Відновлена мережа працює зі швидкістю
100 Мбіт/с/1 Гбіт/с.
Коли система працює від батареї, іноді може знадобитися
кілька секунд після встановлення кабелю локальної
мережі, щоб підключитися до Інтернету. Це стається
в результаті увімкнення функції заощадження
електроенергії, щоб зменшити витрати ресурсу батареї.
Коли система працює від батареї, швидкість дротової
локальної мережі зменшується автоматично з метою
зменшення споживання ресурсу батареї. У такому разі
локальна мережа 1 Гбіт/с/100 Мбіт/с працюватиме зі
швидкістю 100 Мбіт/с/10 Мбіт/с.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
75
Бездротова мережа (додатково)
Бездротова мережа (бездротова локальна мережа) – це
мережеве середовище, що забезпечує зв’язок між кількома
комп’ютерами вдома чи в невеликому офісі через бездротові
пристрої локальної мережі.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
•• Зображення і меню можуть різнитися залежно від
моделі.
•• Залежно від версії програми деякі функції можуть не
підтримуватися або ж можуть підтримуватися інші
функції.
•• Описи, викладені нижче, стосуються моделей
комп’ютерів із картою бездротової локальної мережі.
Пристрій бездротової локальної мережі належить до
елементів додаткової комплектації.
Зображення у цьому посібнику можуть різнитися
від дійсного виробу залежно від моделі пристрою
бездротової локальної мережі.
Що таке точка доступу?
Точка доступу – це мережевий пристрій, що з’єднує
дротові і бездротові локальні мережі і відповідає
бездротовому концентратору у дротовій мережі. До
точки доступу можна підключити кілька комп’ютерів зі
встановленою бездротовою локальною мережею.
76
Бездротова мережа (додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
77
áᔪ
Підключення до бездротової локальної
Ŗᮁ
мережі
Якщо наявна точка доступу, до Інтернету можна підключитися
через᜽᯲точку доступу за допомогою бездротової локальної
мережі Windows.
1
Клацніть Підключитися.
2 Якщо
для точки доступу встановлено мережевий ключ,
введіть його і натисніть OK.
Щодо мережевого ключа звертайтеся до адміністратора
мережі.
ᰆ⊹
Якщо клацнути меню ключових кнопок > Настройки
> піктограма мережевих з’єднань , з’явиться
ᖅᱶ
список доступних точок доступу.
Після вибору точки доступу, до якої слід підключитися,
з’явиться кнопка Підключитися.
Список точок
доступу
Після підключення точки доступу поруч із відповідною
3 точкою
доступу з’явиться індикація «Підключено». Тепер
можна користуватися бездротовою мережею.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Устаткування безпеки модуля довіреної платформи (Trusted
Platform Module – TPM) – це рішення безпеки, що захищає
вашу особисту інформацію, зберігаючи дані автентифікації
користувача на мікросхему модуля TPM, встановлену на
комп’ютері.
Щоб використовувати устаткування безпеки TPM, слід
ініціалізувати мікросхему модуля TPM у режимі налаштування
BIOS, ініціалізувати програму TPM і тоді зареєструвати
користувача.
•• Ця функція підтримується лише моделями з модулем
TPM (мікросхема безпеки).
•• Докладніше про це читайте в онлайн-довідці програми.
•• Версія програми, описана у цьому посібнику, може бути
змінена, і знімки екрана та умови, використані у цьому
посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
78
Налаштування модуля TPM
Щоб використовувати функцію TPM, слід виконати вказані
нижче дії.
мікросхеми модуля TPM
1 Ініціалізація
Ініціалізація даних автентифікації, збережених на
мікросхемі модуля TPM.
програми TPM
2 Встановлення
Встановлення програми TPM.
програми TPM
3 Реєстрація
Реєстрація програми TPM.
Виконавши вказані вище дії, можна використовувати функцію
TPM.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Ініціалізація мікросхеми модуля TPM
Використовуючи функцію TPM уперше або щоб знову
зареєструвати користувача, вам слід ініціалізувати мікросхему
модуля TPM.
TPM Device
Enabled
Disabled
Enabled
•• У разі ініціалізації мікросхеми модуля TPM буде стерто
усі дані автентифікації, збережені на мікросхемі модуля
TPM. Слід уважно приймати рішення щодо ініціалізації.
•• Щоб знову ініціалізувати мікросхему модуля TPM,
поки використовується функція TPM, слід спершу
дешифрувати існуючі файли і папки, зашифровані
за допомогою функції TPM. Інакше після повторної
ініціалізації ви не зможете отримати доступ до файлів і
папок.
1
Перезавантажте комп’ютер.
Коли з’явиться логотип Samsung, кілька разів поспіль
натисніть клавішу F2.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Для пункту TPM Status (Стан TPM) встановіть значення
3 Clear
(Чисто).
TPM Device
Enabled
TPM State
Clear
Security Chip State
No Change
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Коли з’явиться екран налаштування BIOS, виберіть пункт
2 Security
(Безпека) > TPM Configuration (Налаштування
TPM) та виберіть для пункту TPM Device (Пристрій
TPM) значення Enabled (Увімкнено).
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
79
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
4 Щоб зберегти зміни, виберіть пункт Save (Зберегти).
Коли комп’ютер автоматично перезавантажиться, і
5 з’явиться
логотип Samsung, кілька разів поспіль натисніть
Розділ 3.
Користування комп’ютером
80
Встановлення програми TPM
Програму TPM можна встановити описаним нижче чином.
Встановіть програму відповідно до описаних нижче процедур.
клавішу F2.
6
Виберіть пункт Security (Безпека) > TPM Configuration
(Налаштування TPM) та виберіть для пункту TPM
Device (Пристрій TPM) значення Enabled (Увімкнено).
Для пункту TPM State (Стан TPM) виберіть значення
Enable & Activate (Увімкнути й активувати).
TPM Device
Enabled
TPM State
Clear
Security Chip State
Enabled & Activate
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Ця програма підтримується лише моделями з функцією
відновлення і модулем TPM.
Спосіб 1
Виконайте програму Recovery і клацніть Системне
1 програмне
забезпечення.
- Якщо комп’ютер не завантажується чи якщо у програмі
Recovery не відображається пункт Системне
програмне забезпечення, щоб встановити програму
TPM, виконайте спосіб 2.
Клацніть Встановлення системного програмного
2 забезпечення.
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
7 Щоб зберегти зміни, виберіть пункт Save (Зберегти).
Комп’ютер перезавантажиться автоматично. Ініціалізацію
8 мікросхеми
модуля TPM завершено. Тепер встановіть і
зареєструйте програму TPM.
Буде запущено програму SW Update.
3 Виберіть
TPM Host SW і натисніть Встановити зараз.
Якщо до виробу додається носій із системним
програмним забезпеченням, програму можна встановити,
використовуючи цей носій (лише якщо додається).
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Після встановлення, якщо натиснути OK, комп’ютер
4 перезавантажиться.
Спосіб 2
Увімкніть комп’ютер і відразу натисніть клавішу F4 кілька
1 разів.
За мить буде виконано програму Recovery.
2 Клацніть
Системне програмне забезпечення.
3
Коли з’явиться спливне вікно з проханням
перезавантажити систему, натисніть Так.
Система почне перезавантажуватися. За мить буде
автоматично виконано програму SW Update.
4 Підключіться до мережі.
5 Виберіть TPM Host SW і натисніть Install (Встановити).
6 Встановивши програму, натисніть Close (Закрити).
Закрийте вікно SW Update і знову перезавантажте
7 комп’ютер.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
81
Реєстрація програми TPM
початковому екрані клацніть правою кнопкою
1 уНабудь-якому
місці екрана і виберіть Усі застосунки
у нижньому правому кутку екрана. Тоді клацніть
Платформа безпеки Infineon > Управління
платформою безпеки > Налаштування користувача (із
правами адміністратора).
Або клацніть два рази піктограму
на панелі завдань і
виконайте ініціалізацію із правами адміністратора.
Налаштування безпеки автентифікації починаються з
2 майстра
ініціалізації. Коли з’явиться майстер ініціалізації,
клацніть Далі.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Якщо з’явиться повідомлення Status not initialized (Cтан
не ініціалізовано), клацніть Yes (Так).
Якщо на зовнішньому запам’ятовуючому пристрої
створити резервну копію файлу екстреного відновлення
відповідно до інструкцій майстра ініціалізації, це
підвищить безпеку використання устаткування безпеки
модуля TPM.
Виберіть Security Platform Feature (Платформа
3 безпеки)
і встановіть параметр Basic user password
(Базовий пароль користувача).
4 Заверште реєстрацію, дотримуючись інструкцій.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
Реєстрацію користувача для програми TPM завершено.
5 Файли
і папки можна зашифрувати за допомогою
82
файлової системи шифрування і використовувати файли і
папки, які слід зашифрувати, створюючи або копіюючи їх
на віртуальний диск.
Віртуальний диск створено у вказаному далі місці.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Використання програми TPM
Докладніше про використання програми TPM читайте в
онлайн-довідці програми.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
83
Якщо з’явиться вікно Підтвердження змінення
2 атрибутів,
виберіть діапазон застосування функції
шифрування і натисніть OK (це діалогове вікно з’являється
лише, коли зашифровано папку).
Шифрування файлу (папки).
Ця функція дозволяє шифрувати файли і папки. Документи
можна зашифрувати за допомогою технології шифрування
Encrypt File System (EFS).
Функція Encrypt File System(EFS) підтримується описаними
нижче операційними системами.
•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
Клацніть правою кнопкою папку (або файл), яку слід
1 зашифрувати,
і виберіть Зашифрувати у спливному меню.
Якщо використовується ОС Windows 8/7, з’явиться вікно
управління обліковим записом користувача. У такому разі
натисніть Continue (Продовжити).
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
У вікні Автентифікація користувача введіть базовий
3 пароль
користувача, який ви вводили під час реєстрації
користувача, і натисніть OK.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
84
Як відкрити зашифровану папку (файл)
1 Двічі клацніть зашифровану папку (файл).
У вікні автентифікації користувача, що з’явиться, введіть
2 базовий
пароль користувача, який ви вводили під час
реєстрації користувача, і натисніть OK.
3 Відкриється папка (файл).
4
Перевірте, чи колір назви папки (файлу) у зашифрованій
папці змінився на зелений.
Розшифрування зашифрованої папки (файлу)
Клацніть правою кнопкою зашифровану папку (або файл) і
1 виберіть
Розшифрувати у спливному вікні.
У вікні автентифікації користувача, що з’явиться, введіть
2 базовий
пароль користувача, який ви вводили під час
реєстрації користувача, і натисніть OK.
3 Папку (файл) розшифровано.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Використання віртуального диска (персональний
захищений диск (Personal Secure Drive – PSD))
Віртуальний диск (PSD) – це віртуальний простір для
збереження і управління конфіденційними даними. У
віртуальному просторі можна створювати файли і папки, як і
на звичайному диску (наприклад, диску С:) і використовувати
конфіденційні дані, збережені на іншому диску, скопіювавши ці
дані на віртуальний диск.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
85
Якщо віртуальний диск не з’являється
Віртуальний диск можна використовувати лише у тому разі,
якщо під час реєстрації програми вибрано «Персональний
захищений диск».
Якщо цю можливість під час реєстрації не вибрано, виконайте
описані нижче дії.
На початковому екрані клацніть правою кнопкою у
1 будь-якому
місці екрана і виберіть Усі застосунки
у
нижньому правому кутку екрана.
Тоді клацніть Платформа безпеки Infineon > Управління
платформою безпеки > Налаштування користувача >
Налаштувати функції платформи безпеки.
Коли з’явиться майстер ініціалізації, виберіть
2 Персональний
захищений диск і введіть пароль
користувача.
Клацніть Далі кілька разів відповідно до вказівок майстра
3 ініціалізації,
щоб завершити роботу майстра.
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Якщо віртуальний диск не завантажено
Щоб використовувати віртуальний диск, його слід спершу
завантажити. Якщо диск не завантажено, його можна
завантажити відповідно до описаних нижче вказівок.
Клацніть правою кнопкою піктограму платформи
1 безпеки
у системному треї панелі завдань і виберіть
Персональний захищений диск > Завантажити у
спливному меню.
вікні завантаження введіть базовий пароль користувача
2 іУнатисніть
OK.
Якщо натиснути Пуск > ПК, можна перевірити, чи
3 створено
персональний захищений диск.
Зауважте, що у разі копіювання конфіденційних даних
на персональний захищений диск вихідні дані не
шифруються.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
У разі повторної реєстрації (щоб стерти дані
автентифікації на мікросхемі модуля TPM)
Щоб знову зареєструвати користувача, вам слід видалити
існуючі дані автентифікації, збережені на мікросхемі модуля
TPM, і тоді очистити мікросхему модуля.
Порядок реєстрації користувача описано нижче.
1 Видаліть віртуальний диск.
Видаліть дані автентифікації, збережені на мікросхемі
2 модуля
TPM.
86
Використання устаткування безпеки модуля довіреної платформи (TPM)
(додатково)
Видалення віртуального диска
Якщо створено віртуальний диск, перш ніж видаляти існуючі
дані автентифікації, збережені на мікросхемі модуля TPM, слід
видалити віртуальний диск.
1
Клацніть правою кнопкою
>
і натисніть
Персональний захищений диск > Створення/
Управління.
2 Клацніть Далі.
Введіть пароль, який ви вводили під час реєстрації
3 програми
TPM, і натисніть Далі.
4
Виберіть «Видалити вибраний персональний захищений
диск» і натисніть Далі.
Виберіть Я хочу назавжди видалити персональний
5 захищений
диск, не зберігаючи зашифровану копію
його вмісту. і натисніть Далі.
6 Клацніть Далі, тоді Завершити.
7 Тепер віртуальний диск видалено.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
87
Видалення даних автентифікації, збережених на
мікросхемі модуля TPM
робочому столі виберіть меню ключових кнопок
1 >НаНастройки
> Панель керування > Програми >
Видалити програму > Infineon TPM Professional
Package. Тоді натисніть Видалити.
Якщо з’явиться повідомлення, натисніть Так, щоб
2 видалити
програму.
Якщо з’явиться повідомлення Infineon Security Platform,
3 натисніть
Ні.
Клацніть піктограму провідника Windows
4 завдань
на робочому столі.
на панелі
Подання > Параметри > Параметри папки
5 >У пункті
Подання > Приховані файли й папки виберіть
«Відображати приховані файли та папки» і натисніть OK.
Натисніть Пуск > ПК > Локальний диск (C:) > папка
6 ProgramData
і видаліть папку Infineon.
Тепер програму TPM видалено.
7 Щоб
використовувати функцію TPM, повторіть процедуру
ініціалізації мікросхеми модуля TPM.
Використання мультимедійної програми (додатково)
Завдяки програмам S Camera, S Gallery і S Player можна
переглядати фотографії та відео і слухати музику.
S Camera
Програма S Camera дає змогу робити знімки
і записувати відео, а також переглядати їх
безпосередньо у програмі.
S Gallery
У програмі S Camera можна переглядати лише
ті фотографії та відеофайли, які записані за
допомогою програми S Camera.
S Player
Можна переглядати фотографії, відеофайли та
музичні файли, збережені на комп’ютері.
Залежно від версії програми деякі функції можуть не
підтримуватися або ж можуть підтримуватися інші функції.
Пов’язане програмне забезпечення третьої сторони
•• Щодо опису, а також запитів щодо програмного
забезпечення третіх сторін звертайтеся до відповідного
виробника.
•• Залежно від виробника програмного забезпечення
окремі дії з усунення несправностей у відповідь на
запит щодо обслуговування можуть не працювати.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
На початковому екрані можна запустити програму.
88
Використання мультимедійної програми (додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
89
áᔪ
Щоб зробити знімок, посуньте панель режиму камери у
2 положення
фото
.
Використання програми S Camera
Ŗᮁ
1
Торкніться меню ключових кнопок > Пуск
Camera.
Режим камери (фото
Щоб записати відео, посуньте панель режиму камери у
положення відео
.
>S
᜽᯲
, відео
ᰆ⊹
)
ᖅᱶ
3
Торкніться пункту Зробити знімок/Записати відео
4
щоб зробити знімок чи записати відео.
За допомогою функції Перегляд зображення
або
програми S Gallery перегляньте зображення або відео.
Програма S Camera не доступна у режимі робочого столу.
Застереження щодо зйомки фотографій і відео
•• Не робіть знімків і не записуйте відео інших осіб без
їхньої згоди.
•• Не робіть знімків і не записуйте відео у місцях, де це
заборонено.
Збільшення/зменшення Зробити знімок/
записати відео
Параметри фотографій
Перегляд
зображення
•• Не робіть знімків і не знімайте відео у місцях, де
можна порушити приватність інших осіб чи розкрити
конфіденційну інформацію.
,
Використання мультимедійної програми (додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
áᔪ
Редагування знімка
Використання програми S Gallery
Ŗᮁ
1
Торкніться меню ключових кнопок > Пуск
Gallery.
>S
᜽᯲
2
ᰆ⊹за
Можна переглянути зображення та відео, зняті
допомогою програми S Camera.
Крім цього, можна застосувати спеціальні ефекти
до
ᖅᱶ
зображень за допомогою функції редагування зображень.
Можна зняти зображення у програмі S Gallery,
торкнувшись піктограми камери.
Виберіть Перегляд зображення.
1 Повільно
посуньте знизу до середини.
Якщо з’явиться меню параметрів, виберіть Редагувати
.
90
Використання мультимедійної програми (додатково)
Розділ 3.
Користування комп’ютером
91
áᔪ
2 Виберіть ефект, який слід застосувати до знімка.
Наприклад, якщо вибрано режим малюнка
Перегляд лінії
Колір
Скасувати дію
Використання програми S Player
Ŗᮁ
1
Торкніться меню ключових кнопок > Пуск
Player.
Моя музика
Мої відеофайли
Мої фотографії
>S
᜽᯲
ᰆ⊹
ᖅᱶ
Стерти/
Малювати
Товщина лінії
Рамка
Малювати
Штамп
Зберегти
Закрити
Список відтворення Показ слайдів
музичних файлів
Мій список фотографій
Виберіть меню, щоб відтворити знімки, відео та музичні
2 файли.
Деякі файли можуть не відтворюватися залежно від
їхнього формату.
Оновлення програмного забезпечення Samsung
SW Update – це програмне забезпечення, що здійснює пошук
програм і драйверів Samsung, встановлених на придбаному
комп’ютері, і допомагає оновити драйвери і програми.
•• Перш ніж виконати оновлення, коли встановлено
з’єднання з Інтернетом, можна перевірити наявність
оновлюваних файлів.
•• SW Update не забезпечує будь-яких оновлень для
драйверів пристрою чи програм, встановлених окремо
користувачем.
На початковому екрані клацніть правою кнопкою у будь1 якому
місці екрана і виберіть
Усі застосунки
у нижньому правому кутку екрана.
Тоді натисніть SW Update.
Якщо програма виконується вперше, з’явиться угода
2 користувача
для використання особистої інформації.
Клацніть Погоджуюсь.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
92
Буде виконано програму SW Update.
3 Виберіть
елементи, які слід оновити, перш ніж перейти до
процесу оновлення.
Список програм
Оновлення ПЗ
Розділ 3.
Діагностування стану комп’ютера і усунення несправностей Користування комп’ютером
Програма Support Center, що є довідником з усунення
несправностей комп’ютера Samsung, підтримує можливість
діагностування системи і має список частих запитань для
проблем, які часто виникають.
Support Center може не підтримуватися чи бути іншої
версії залежно від моделі.
На початковому екрані клацніть правою кнопкою у
1 будь-якому
місці екрана і виберіть Усі застосунки
нижньому правому кутку екрана.
Тоді натисніть Support Center.
у
93
Активується Support Center і почнеться діагностування
2 комп’ютера.
Після завершення процесу діагностики з’явиться меню
стану системи зі списком поточних проблем, які слід
вирішити.
Діагностування
комп’ютера
і усунення
несправностей
Часті
запитання
щодо основних
проблем із
комп’ютером
Пошук основних
проблем комп’ютера
Проблему можна вирішити, натиснувши кнопку усунення
3 несправностей
для цієї проблеми.
Як користуватися тонким гніздом безпеки
Тонке гніздо безпеки у цьому виробі призначене спеціального
для цього пристрою, тому іншими замками безпеки
користуватися не можна.
Із цим виробом можна використовувати тонкий замок безпеки
Samsung (продається окремо).
Закріпіть кабель замка до надійно зафіксованого предмета і
встановіть замок у гніздо безпеки на комп’ютері.
Розділ 3.
Користування комп’ютером
94
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
Налаштування BIOS
96
Встановлення пароля завантаження
98
Зміна пріоритету завантаження
101
Оновлення пам’яті (додатково)
102
Батарея
105
Налаштування BIOS
Програма налаштування BIOS дає змогу налаштувати
комп’ютер відповідно до потреб.
В BIOS можна працювати за допомогою сенсорної панелі,
мишки або клавіатури.
•• Використовуйте програму налаштування BIOS для
визначення пароля завантаження, зміни пріоритету
завантаження чи додавання нового пристрою.
•• Оскільки неправильні налаштування можуть
призвести до несправності чи пошкодження системи,
налаштовуючи BIOS, будьте уважні.
•• Функцію програми налаштування BIOS може бути
змінено задля покращення роботи виробу.
•• Меню та елементи програми налаштування BIOS
можуть різнитися залежно від моделі комп’ютера.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
96
Вхід у програму налаштування BIOS
Увімкніть комп’ютер.
1 Відразу
натисніть клавішу F2 кілька разів.
За мить з’явиться екран програми налаштування BIOS.
2 Елементи
програми налаштування BIOS можуть різнитися
залежно від виробу.
Налаштування BIOS
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
Екран програми налаштування BIOS
Меню та елементи програми налаштування BIOS можуть
різнитися залежно від моделі комп’ютера.
Меню налаштування
SysInfo
SATA Port 1
SanDisk SSD U100 126GB
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
Core(TM) i5-3317U CPU
1.70 GHz
Supported
Total Memory
4096 MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Довідка
Довідка для вибраного пункту
з’являється автоматично.
Пункти
налаштування
Опис
Опис базових характеристик комп’ютера.
Advanced
За допомогою цього меню можна налаштувати
основний набір мікросхем та додаткові
функції.
Security
Налаштування функцій безпеки, зокрема паролів.
Boot
System Time >
System Date >
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Меню
налаштування
97
Boot to Device
Налаштування периферійного обладнання
та параметрів завантаження, наприклад
пріоритету завантаження.
Дозволяє виконувати завантаження із
периферійного пристрою.
Встановлення пароля завантаження
Якщо встановити пароль, його слід вводити, коли вмикаєте
комп’ютер чи для входу у програму налаштування BIOS.
Налаштувавши пароль, ви маєте змогу обмежити доступ
до системи, дозволивши його лише уповноваженим
користувачам, і захистити дані та файли, збережені на
комп’ютері.
•• Меню налаштування пароля має три підменю (пароль
адміністратора, пароль користувача та пароль для
жорсткого диска).
•• Не загубіть і не забудьте пароль.
•• Не повідомляйте пароль іншим.
•• Якщо ви забудете пароль адміністратора чи пароль для
жорсткого диска, звертайтеся по допомогу до центру
обслуговування. У такому разі з вас стягуватиметься
плата за обслуговування.
•• Якщо ви забудете пароль користувача, вимкніть пароль
адміністратора, і пароль користувача вимкнеться
автоматично.
•• Певні зображення та умови можуть бути дещо
іншими, аніж для дійсного виробу, залежно від моделі
комп’ютера та версії драйвера.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
98
Налаштування пароля адміністратора
Якщо встановлено пароль адміністратора, його слід
вводити, коли вмикаєте комп’ютер чи для входу у програму
налаштування BIOS.
Налаштування паролів адміністратора та користувача не
забезпечує високого рівня безпеки. Щоб підвищити рівень
безпеки, встановіть пароль для жорсткого диска.
Виберіть меню Security (Безпека) у програмі
1 налаштування
BIOS.
Клацніть пункт Set Supervisor Password (Задати пароль
2 адміністратора)
або натисніть <Enter>.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
TPM Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Встановлення пароля завантаження
Введіть пароль, натисніть <Enter>, введіть пароль ще раз
3 для
підтвердження і знову натисніть <Enter>.
Пароль може містити до 8 буквеноцифрових символів.
Спеціальні символи використовувати не можна.
Пароль адміністратора встановлено.
4 Пароль
адміністратора потрібен для увімкнення
комп’ютера та входу у програму налаштування BIOS.
Для певних моделей, якщо у вікні Setup Notice з’явиться
повідомлення про введення пароля, налаштування
завершено не буде, поки не натиснути клавішу <Enter>.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
99
Налаштування пароля користувача
За допомогою пароля користувача ви можете вмикати
комп’ютер, але не можете змінити основні параметри
налаштування BIOS, оскільки не зможете увійти у програму
налаштування BIOS.
Це допомагає уникнути неуповноваженого доступу до
основних параметрів меню налаштування BIOS.
Перш ніж налаштувати пароль користувача, слід налаштувати
параметр Supervisor password. Із вимкненням пароля
адміністратора пароль користувача також вимикається.
Для пункту Set User Password натисніть <Enter> і
виконайте дії кроку 3 розділу про Налаштування пароля
адміністратора.
Встановлення пароля завантаження
Щоб налаштувати пароль завантаження, слід заздалегідь
налаштувати пароль адміністратора (Set Supervisor Password).
Встановіть для пункту Password on boot значення On.
Після встановлення пароля завантаження, щоб завантажити
комп’ютер, вам слід вводити пароль.
Запам’ятайте пароль на майбутнє.
Встановлення пароля завантаження
Налаштування пароля для жорсткого диска
(додатково)
Якщо встановити пароль для жорсткого диска, доступ до нього
з іншого комп’ютера буде закрито.
Клацніть пункт Set User Password (Задати пароль
користувача) або натисніть <Enter> і виконайте дії кроку 3
розділу Налаштування пароля адміністратора.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
100
Вимкнення пароля
Клацніть, щоб відключити пароль, і натисніть <Enter>.
1 Наприклад,
щоб вимкнути пароль адміністратора у пункті
Set Supervisor Password, натисніть <Enter>.
пункті Enter Current Password введіть поточний пароль
2 іУнатисніть
<Enter>.
•• Функція налаштування пароля для жорсткого диска
підтримується не всіма моделями.
Залиште поле Create New Password порожнім і натисніть
3 <Enter>.
•• Зміна пароля для жорсткого диска
Залиште поле Confirm New Password порожнім і
4 натисніть
<Enter>.
Задля безпеки пароль для жорсткого диска можна
змінити лише, попередньо перезавантаживши
комп’ютер за допомогою кнопки живлення.
Якщо пароль для жорсткого диска змінити неможливо
або, коли ви входите у програму налаштування BIOS
і вибираєте Security > HDD Password, з’являється
повідомлення HDD Password Frozen, натисніть кнопку
живлення, щоб знову увімкнути комп’ютер.
Пароль вимкнено.
Для певних моделей пароль можна скасувати лише, якщо
натиснути клавішу <Enter> у вікні Setup Notice.
Зміна пріоритету завантаження
Комп’ютер налаштовано таким чином, що його завантаження
за замовчуванням виконується із жорсткого диска.
У цьому розділі описано, як можна змінити налаштування, щоб
завантаження комп’ютера здійснювалося із USB-пристрою.
Певні зображення та умови можуть бути дещо іншими,
аніж для дійсного виробу, залежно від моделі комп’ютера
та версії драйвера.
1 Підключіть USB-пристрій.
комп’ютер.
2 Увімкніть
Відразу натисніть клавішу F2 кілька разів.
програму налаштування BIOS. Виберіть меню
3 Відкрийте
Boot (Завантаження) у програмі налаштування BIOS.
Boot Device Priority >
Secure Boot
OS Mode Selection
Off
UEFI OS
Smart Battery Calibration >
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
101
Налаштуйте параметр Boot Device Priority (Пріоритет
4 пристроїв
для завантаження) > Boot Option #1 (Варіант
завантаження №1) на екрані праворуч від USB-пристрою.
Boot Option Priorities
Boot Option #1
xxx
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
5 Клацніть Save (Зберегти), тоді Yes (Так).
Комп’ютер перезавантажиться.
6 Тепер
пріоритет завантаження передбачає завантаження
пристрою із USB-пристрою.
Щоб виконати завантаження за допомогою пристрою USB,
у програму налаштування BIOS, виберіть меню Advanced
(Додатково) і встановіть для пункту Fast BIOS Mode
(Швидкий режим BIOS) значення Off (Вимк.).
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Оновлення пам’яті (додатково)
Ці описи надано для моделей із кришкою відсіку для
модуля пам’яті. Із питаннями заміни чи оновлення модуля
пам’яті для моделей, які не мають кришки відсіку для
модуля пам’яті, звертайтеся до центру обслуговування.
Залежно від моделі доступні один або два гнізда для карт
пам’яті.
Заміняйте і встановлюйте новий модуль пам’яті лише,
попередньо завершивши роботу комп’ютера і від’єднавши
адаптер змінного струму від комп’ютера.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
102
Заміна модулів пам’яті
Відключіть адаптер змінного струму, попередньо
1 вимкнувши
комп’ютер.
Вставте щось на кшталт скріпки в аварійний отвір внизу
2 комп’ютера,
щоб перекрити подачу живлення від батареї.
Якщо кнопка живлення не працює, це означає, що подачу
живлення скасовано.
Якщо продовжити, не натискаючи аварійного отвору,
головна плата і модуль пам’яті може бути пошкоджено.
•• Рекомендовано додавати модуль пам’ять із тими
самими технічними характеристиками (той самий
виробник і ємність), що й у встановленого модуля
пам’яті.
•• Зображення у посібнику надано лише для довідки, тому
вони можуть дещо відрізнятися від дійсної моделі.
Аварійний отвір
Розташування аварійного отвору може бути дещо іншим
залежно від моделі.
Оновлення пам’яті (додатково)
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
103
Викрутіть гвинт на кришці відсіку для модуля пам’яті внизу
Потисніть модуль пам’яті донизу так, щоб він зафіксувався
3 комп’ютера
5
за допомогою викрутки.
на місці. Якщо модуль пам’яті не лягає належним чином,
потисніть його донизу, одночасно потягнувши фіксатори
модуля пам’яті назовні.
Фіксуючий гвинт
Кришка відсіку для
модуля пам’яті
4
Вставте новий модуль пам’яті у гніздо під кутом приблизно
30 градусів, вирівнявши його з кутом гнізда для модуля
пам’яті.
Фіксатори модуля пам’яті
Закрийте кришку відсіку для модуля пам’яті і закрутіть
6 гвинт.
Підключіть адаптер змінного струму і натисніть кнопку
7 живлення,
щоб увімкнути комп’ютер.
Якщо адаптер змінного струму не підключено, комп’ютер
не увімкнеться, навіть якщо натиснути кнопку живлення.
Гніздо для модуля пам’яті
Оновлення пам’яті (додатково)
Виймання модуля пам’яті
Потягніть фіксатори модуля пам’яті назовні.
Модуль вивільниться.
Виймайте модуль пам’яті під кутом 30 градусів.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
У деяких моделях модуль пам’яті покритий спеціальною
плівкою, яка сприяє покращенню роботи бездротової
локальної мережі.
Стежте за тим, щоб під час замінити модуля пам’яті ця
плівка не знялася.
Спеціальна
плівка
Це зображення моделі, яка підтримує два гнізда для карт
пам’яті.
104
Батарея
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
105
Якщо комп’ютер працює від батареї, а не мережі змінного
струму, дивіться вказівки нижче.
Цей комп’ютер обладнано внутрішньою батареєю.
Заходи безпеки
•• Користувачам заборонено виймати чи заміняти
внутрішню батарею.
•• Щоб вийняти чи замінити батарею, зверніться
до центру обслуговування, щоб захистити виріб і
користувача. За обслуговування стягуватиметься
плата.
•• Використовуйте лише зарядні пристрої, вказані у
посібнику користувача.
•• Не нагрівайте батарею, не кладіть її поблизу чи у
вогонь і не використовуйте за температури вище 60 °C,
оскільки це може викликати займання.
•• Використовуйте і зберігайте батарею за кімнатної
температури відповідно до вказівок щодо робочого
середовища, викладених у цьому посібнику.
•• Перед першим використанням комп’ютера підключіть
адаптер змінного струму і повністю зарядіть батарею.
•• Зображення у посібнику надано лише для довідки, тому
вони можуть дещо відрізнятися від дійсної моделі.
Розташування
внутрішньої батареї
Заряджання батареї
Внутрішня батарея вбудована. Підключіть адаптер
1 змінного
струму до входу живлення комп’ютера. Батарея
почне заряджатися.
батарея зарядиться, індикатор засвітиться зеленим
2 Коли
світлом.
Стан
Індикатор заряджання
Заряджається
Червоний або
оранжевий
Заряджання
завершено
Зелений
Підключено адаптер
змінного струму
Вимкнено
Батарея
Вимірювання залишкового заряду батареї
Відомості про стан заряду батареї можна переглянути,
виконавши дії нижче.
Перевірка стану заряду на панелі завдань
Відключіть адаптер змінного струму і перемістіть курсор до
піктограми батареї у системному треї панелі завдань, щоб
перевірити стан заряду батареї.
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
106
Інформація про час використання батареї
Батарея – це витратний матеріал, тож у разі тривалого
використання її ємність/термін служби може скоротитися.
Якщо термін служби батареї скоротився наполовину,
рекомендовано придбати нову батарею.
Якщо батарея тривалий час не використовується, зберігайте
її, попередньо зарядивши на 30-40% від загальної ємності. Це
продовжить термін служби батареї.
áᔪ
Батарея
áᔪ
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
107
Ŗᮁ
Продовження терміну служби батареї
Використання Ŗᮁ
програми управління живленням
᜽᯲
Ця програма допомагає використовувати батарею більш
᜽᯲
ефективно і підтримує
режим живлення, оптимізований для
робочих умов.
Зменшення яскравості РК екрана
ᰆ⊹
1
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки
піктограма «Яскравість»
.
>
ᖅᱶ
Відрегулюйте яскравість зображення за допомогою панелі
2 керування.
Таким чином можна збільшити термін служби
батареї.
⦽
1
ᰆ⊹
Клацніть меню ключових кнопок на робочому столі >
Настройки
> Панель керування > Устаткування та
ᖅᱶ
звук > Електроживлення.
Або клацніть павою кнопкою піктограму управління
живленням пристрою
в області сповіщень на панелі
завдань і виберіть Електроживлення.
Якщо з’явиться вказаний нижче екран, виберіть один із
2 режимів.
Батарея
Використання функції калібрування батареї
Розділ 4.
Налаштування і оновлення
108
Перейдіть до пункту Boot > Smart Battery Calibration за
3 допомогою
клавіш вибору напрямку і натисніть <Enter>.
XXXXXXXX
У разі заряджання/розряджання батареї кілька разів поспіль
за короткий проміжок часу, час використання батареї може
скоротитися у зв’язку з різницею між дійсним зарядом батареї
та даними про залишковий заряд.
Якщо повністю розрядити батарею за допомогою функції
калібрування батареї і зарядити її знову, дійсний заряд батареї
і дані про залишковий заряд буде вирівняно.
Певні зображення та умови можуть бути дещо іншими,
аніж для дійсного виробу, залежно від моделі комп’ютера
та версії драйвера.
1
Відключіть адаптер змінного струму, попередньо
вимкнувши комп’ютер.
Увімкніть комп’ютер і натисніть клавішу F2, щоб відкрити
2 екран
налаштування.
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
пункт Yes у вікні Battery Calibration Confirmation
4 іВиділіть
натисніть <Enter>.
Увімкнеться функція калібрування батареї, і батарею
буде заряджено. Щоб зупинити роботу функції, натисніть
клавішу <Esc>.
Ця операція триває 3-5 годин залежно від ємності батареї
та залишкового заряду.
Розділ 5.
Усунення несправностей
Відновлення/створення резервної копії системи
комп’ютера (додатково)
110
Перевстановлення Windows (додатково)
117
Запитання і відповіді
120
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Якщо з комп’ютером виникне проблема, програма
Recovery (програма відновлення) дозволяє легко відновити
налаштування комп’ютера до значень за замовчуванням
(заводських значень). Або можна створити резервну копію
системи комп’ютера, щоб у будь-який час відновити її до
потрібного стану.
Представлення функції відновлення
Відновлення
Створення
резервної копії
Функція
Відновлення
Створення
резервної копії
Розділ 5. Усунення
несправностей
110
Опис
Відновлення всього диска Windows.
Можна створити резервну копію диска
Windows.
•• Програма Recovery може не підтримуватися чи бути
іншої версії залежно від моделі.
•• Деякі функції можуть дещо відрізнятися чи бути
недоступними залежно від версії. Докладніше читайте у
довідці програми.
•• Для моделей із жорстким диском чи твердотілим
диском ємністю менше 64 Гб програма Recovery не
надається.
•• Пристрій читання оптичних дисків (пристрій читання
компакт-дисків/дисків DVD тощо) не підтримується
програмою Recovery.
Довідка
•• Оскільки з відновленням системи буде видало усі дані і
програми, встановлені користувачем після останнього
відновлення, перш ніж відновлювати систему,
рекомендовано зробити резервні копії важливих даних.
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Відновлення
Якщо комп’ютер не завантажується або якщо з комп’ютером
сталася серйозна проблема, можна відновити налаштування
комп’ютера до заводських значень.
1
- Якщо система Windows не запускається
У
вімкніть комп’ютер і натисніть клавішу F4 кілька разів,
щоб вибрати програму Recovery.
Розділ 5. Усунення
несправностей
111
Якщо відобразиться меню початкового екрана, клацніть
3 Відновлення.
Виберіть елемент, який потрібно відновити, і клацніть
Відновлення.
Якщо увімкнено можливість збереження даних
користувача, систему комп’ютера буде відновлено зі
збереженням поточних даних користувача.
- На початковому екрані після завантаження комп’ютера
На початковому екрані клацніть правою кнопкою у
будь-якому місці екрана і виберіть Усі застосунки
у
нижньому правому кутку екрана.
Тоді клацніть Recovery.
Якщо програма виконується вперше, слід прийняти умови
2 Угоди
з користувачем.
Виконуйте відновлення, дотримуючись вказівок на екрані.
4 Виконавши
відновлення, комп’ютер можна
використовувати звичайним чином.
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Відновлення після створення резервної копії
Систему комп’ютера можна відновити, попередньо створивши
резервну копію системи на окремому диску чи зовнішньому
накопичувачі.
Створення резервної копії
Розділ 5. Усунення
несправностей
112
На головному екрані програми Recovery клацніть пункт
2 Резервне
копіювання.
Виберіть диск, на який слід зберегти дані, і клацніть
Резервне копіювання.
Диск DVD вибрати неможливо.
створити резервну копію системи комп’ютера
1 наЩобзовнішньому
накопичувачі, підключіть зовнішній
накопичувач і виберіть відповідний диск.
Виберіть диск,
на який слід
зберегти дані.
процес створення резервної копії відповідно
3 доВиконуйте
вказівок.
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Відновлення
Систему комп’ютера можна відновити, скориставшись
резервною копією системи.
1
Якщо образ системи збережено на зовнішньому
накопичувачі, підключіть такий накопичувач.
2 Запустіть програму Recovery і натисніть Відновлення.
Виберіть Параметри відновлення і натисніть Відновити.
3 Виберіть
елемент для відновлення.
Розділ 5. Усунення
несправностей
113
Виконуйте відновлення, дотримуючись вказівок на екрані.
4 Після
завершення відновлення можна користуватися
комп’ютером.
Копіювання вмісту зовнішнього накопичувача
У разі заміни накопичувача, наприклад жорсткого диска,
твердотілого диска тощо (надалі жорсткий диск), вбудованого
у комп’ютер, поточні дані можна легко і безпечно перенести на
новий накопичувач.
Новий накопичувач має мати достатньо місця для
збереження поточних даних.
Для підключення жорсткого диска до комп’ютера слід
окремо придбати приладдя USB.
Для підключення жорсткого диска до комп’ютера слід
1 окремо
придбати приладдя USB.
Запустіть програму Recovery і клацніть Копіювання
2 диска
.
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Виберіть параметр у пункті Точка відновлення диска і
3 натисніть
Копіювання диска.
Розділ 5. Усунення
несправностей
ваш комп’ютер обладнано новим жорстким диском.
6 НаТепер
новому жорсткому диску містяться усі дані зі старого
диска з тими самими налаштуваннями.

Дату поточного жорсткого диска буде збережено на
4 новому
жорсткому диску.
Повністю зберігши дані, відкрийте кришку жорсткого
5 диска
внизу комп’ютера і замініть поточний жорсткий
диск на новий.
Якщо вам не вдається відкрити кришку внизу комп’ютера,
зверніться до центру обслуговування Samsung по
допомогу.
У такому разі за обслуговування може стягуватися плата.
114
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Функція експортування образу диска
Якщо ви часто відновлюєте систему комп’ютера до
налаштувань за замовчуванням (заводських налаштувань),
ви можете відновити систему комп’ютера, попередньо
експортувавши образ диска за замочуванням (із заводськими
налаштуваннями) на зовнішній накопичувач.
Підключіть зовнішній накопичувач, тоді виберіть диск, на
1 який
слід зберегти дані.
2 Клацніть Виконати.
Виконайте процес, дотримуючись вказівок, щоб повністю
3 зберегти
образ диска за замовчуванням (із заводськими
налаштуваннями) на зовнішній накопичувач.
Тепер відключіть зовнішній накопичувач і зберігайте його
окремо.
Щоб скинути налаштування комп’ютера до
заводських значень,
підключіть зовнішній накопичувач, що містить образ диска
комп’ютера, і повторіть дії кроків розділу «Відновлення».
Розділ 5. Усунення
несправностей
115
Відновлення/створення резервної копії системи комп’ютера
(додатково)
Функція відновлення комп’ютера у системі
Windows 8
Якщо з комп’ютером виникне проблема, програма відновлення
дозволяє легко відновити налаштування комп’ютера до
значень за замовчуванням.
Для моделей, ємність твердотілого диска яких не
перевищує 64 Гб, замість програми Recovery слід
використовувати функцію «Засіб відновлення системи».
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки >
1 Змінити
настройки ПК > Загальні.
Натисніть кнопку Пуск для пункту Скидання... чи
2 Повторна....
Скидання...
Якщо комп’ютер не працює належним
чином, систему комп’ютера можна
відновити, водночас зберігши ваші
мультимедійні файли, наприклад
фотографії, відеозаписи чи музичні файли
тощо, а також особисті документи.
Повторна...
Ви можете видалити всі дані з ПК та
повторно інсталювати Windows.
Розділ 5. Усунення
несправностей
116
Перш ніж виконувати функцію відновлення
комп’ютера, слід зберегти резервні копії файлів
у вказані нижче папки, оскільки ці файли не
зберігаються.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Folder (ex) c:\samsung), \User\<ім’я користувача>\
AppData
Щоб виконати відновлення, дотримуйтесь вказівок на
3 екрані.
Після завершення відновлення можна користуватися
комп’ютером звичайним чином.
Можна відновити потрібні програми Samsung, вибравши
пунктт Усі застосунки
> SW Update.
Перевстановлення Windows (додатково)
Систему Windows можна перевстановити, використовуючи
НОСІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИдля Windows, коли
Windows не працює належним чином (для моделей із НОСІЄМ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ).
Для моделей із програмою Samsung Recovery Solution систему
Windows можна перевстановити, скориставшись програмою
відновлення Samsung.
Ці описи надано для Windows 7/8 і Windows Vista і лише для
підтримуваних моделей.
•• Залежно від моделі НОСІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ може не надаватися.
•• Якщо ви не можете запустити Windows або щоб
видалити усі існуючі дані і перевстановити Windows,
встановіть Windows відповідно до опису у розділі
[Перевстановлення, коли Windows не запускається].
•• Окремі зображення можуть бути дещо іншими, аніж на
дійсному виробі.
•• Ці описи можуть бути дещо іншими залежно від
операційної системи.
•• У разі перевстановлення Windows може бути видалено
дані (файли і програми), збережені на жорсткому диску.
•• Створіть резервні копії важливих даних. Samsung
Electronics не нестиме відповідальності за втрату даних.
Розділ 5. Усунення
несправностей
117
Перевстановлення Windows
Вставте НОСІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДАНИХ у пристрій
1 читання
DVD.
Якщо з’явиться вікно «Вибір можливості встановлення
2 Windows»,
натисніть Інсталювати зараз. Коли з’явиться
вікно оновлення системи, клацніть потрібний пункт.
•• Якщо клацнути Підключитися до Інтернету, щоб
завантажити останні оновлення для інсталяції у
вікні вибору оновлення, будуть встановленні останні
оновлення, і з’явиться екран кроку 4. На цьому етапі
комп’ютер слід підключити до Інтернету.
•• Для Windows 7/8 може з’явитися вікно з проханням
встановити операційну систему. Якщо натиснути кнопку
«Далі», з’явиться екран кроку 3.
Якщо з’явиться екран з угодою, виберіть Я приймаю
3 умови
ліцензії, тоді натисніть Далі.
Для Windows 7/8 цей екран може не з’явитися залежно від
версії.
Перевстановлення Windows (додатково)
Коли з’явиться вказане нижче вікно, виберіть параметри
4 встановлення.
Якщо клацнути Спеціальне встановлення, буде виконано
дії кроку 5.
Якщо клацнути Оновлення, буде виконано дії кроку 6.
•• Для Windows 7/8 цей екран може не з’явитися залежно
від версії.
Розділ 5. Усунення
несправностей
118
Коли з’явиться вікно із проханням вказати розташування
5 для
встановлення операційної системи, виберіть розділ
диска і натисніть кнопку Далі.
Диск D містить ділянку для збереження образу резервної
копії, що використовується програмою Samsung Recovery
Solution. Рекомендовано встановлювати Windows на
диску C.
Якщо у вибраному розділі є попередні інсталяційні файли
Windows, з’явиться повідомлення з інформацією про те,
що ці файли і папки буде переміщено у папку Windows.
old. Натисніть кнопку OK.
•• Спеціальне встановлення
Виберіть цю можливість, щоб перевстановити
Windows. Після спеціального встановлення слід
перевстановити усі драйвери дисків та програми. Окрім
того, після встановлення на жорсткому диску можуть
залишитися непотрібні папки та файли (наприклад, C:\
Windows.old тощо).
Встановлення Windows продовжиться.
6 Під
час встановлення комп’ютер перезавантажується 3
•• Оновлення
Виберіть цю можливість, щоб оновити Windows,
зберігаючи поточні файли, конфігурацію та програми.
Хоча при цьому немає потреби перевстановлювати
драйвери пристроїв та програми, окремі програми
можуть не працювати належним чином після
оновлення.
Зареєструйте користувача відповідно до вказівок на
7 екрані
Windows.
рази.
Якщо після перезавантаження з’явиться повідомлення
Press any key to boot from CD or DVD..., не натискайте
жодної клавіші.
Після завершення реєстрації з’явиться екран робочого
8 столу
Windows.
Для належної роботи рекомендовано встановити
необхідне програмне забезпечення.
Перевстановлення Windows (додатково)
Перевстановлення, якщо система Windows не
запускається
Якщо система Windows не запускається, завантажте систему
із НОСІЄМ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ, звідки можна
встановити Windows.
Розділ 5. Усунення
несправностей
119
Для Windows 7/8 цей екран може не з’явитися залежно від
версії.
Якщо з’явиться вікно із запитом про тип встановлення,
6 натисніть
Спеціальне встановлення.
Для Windows 7/8 цей екран може не з’явитися залежно від
версії.
Вставте НОСІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ у пристрій
1 читання
DVD і перезавантажте комп’ютер.
Коли з’явиться вікно із проханням вказати розташування
Якщо під час перезавантаження з’явиться повідомлення
7
2 Press any key to boot from CD or DVD..., натисніть будьдля встановлення операційної системи, виберіть розділ
яку клавішу на клавіатурі.
За певний час з’явиться вікно налаштування параметрів,
3 наприклад
мови, часу, клавіатури тощо. Підтвердьте
налаштування і натисніть кнопку Далі.
Якщо з’явиться вікно Вибір можливості встановлення
4 Windows,
натисніть Інсталювати зараз.
Для Windows 7/8 може з’явитися вікно з проханням
встановити операційну систему. Якщо натиснути кнопку
Далі, з’явиться екран кроку 5.
Якщо з’явиться екран з угодою, виберіть Я приймаю
5 умови
ліцензії, тоді натисніть Далі.
диска і натисніть кнопку Далі.
Диск D містить ділянку для збереження образу резервної
копії, що використовується програмою Samsung Recovery
Solution. Рекомендовано встановлювати Windows на
диску C.
•• Якщо клацнути Параметри диска (додатково), можна
видаляти, форматувати, створювати чи розширювати
розділ. Клацніть функцію і продовжте відповідно до
вказівок на екрані.
•• Якщо у вибраному розділі є попередні інсталяційні
файли Windows, з’явиться повідомлення з інформацією
про те, що ці файли і папки буде переміщено у папку
Windows.old. Натисніть кнопку OK.
Подальші дії відповідають діями кроку 7 процедури
8 встановлення
Windows.
Запитання і відповіді
Можна переглянути перелік можливих проблем, що можуть
статися із системою, і відповідні рішення. Окрім того,
перегляньте довідковий матеріал операційної системи.
Розділ 5. Усунення
несправностей
аніж дійсна, оскільки окремі програми займають певну
ділянку жорсткого диска поза Windows.
Для моделей із програмою відновлення, ємність
жорсткого диска згідно даних Windows може бути
меншою за дійсну ємність, оскільки програма
відновлення використовує приховану область близько
5-20 Гб жорсткого диска для збереження образу
відновлення, а прихована область не враховується у
загальному розмірі Windows.
Розмір відновлення різниться залежно від моделі через
різний розмір прикладних програм.
Проблеми, пов’язані з функцією відновлення
З1
В
З2
В
Що таке область відновлення?
Комп’ютери Samsung мають додатковий розділ для
відновлення системи комп’ютера чи зберігання
резервних копій файлів (лише для моделей із програмою
відновлення).
Цей розділ має назву область відновлення і містить
образ відновлення, що складається з ОС та прикладних
програм.
120
З3
В
Дані про ємність жорсткого диска у системі
Windows відрізняються від технічних
характеристик виробу.
Що таке образ відновлення?
Це стосується стану комп’ютера (зокрема, операційної
системи, певних драйверів, програмного забезпечення
тощо), що конвертується у образ даних. Він потрібен для
відновлення комп’ютера і вбудований у жорсткий диск
комп’ютера. Проте він не надається для накопичувачів,
ємність яких є меншою 64 Гб.
Ємність накопичувача (жорсткого диска) виробника
розраховується як 1 Кб =1000 байт. А от операційна
система (Windows) вираховує ємність диска як 1 Кб =1024
байт, тому ємність диска згідно даних системи Windows
менша, аніж дійсна.
З4
В
Комп’ютер можна відновити за допомогою функції
відновлення, що надається Windows.
Ємність диска згідно даних Windows може бути меншою,
Докладніше читайте у довідці функції відновлення.
Як відновити комп’ютер, що не має програми
відновлення?
Запитання і відповіді
Проблеми, пов’язані з ОС Windows 8
З1
Не можу знайти кнопку пуску на робочому столі.
В
У системі Windows 8 кнопки пуску немає.
Можна скористатися панеллю керування, меню ПК тощо,
увімкнувши меню ключових кнопок.
З2
Не можу знайти кнопку «закрити».
B
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки >
Живлення, щоб відобразити меню Електроживлення.
Клацніть Завершити роботу.
З3
B
Програма зникла з початкового екрана.
Клацніть меню ключових кнопок > Пошук, щоб
відобразити усі встановлені програми. Клацніть правою
кнопкою відповідну програму. Виберіть «Закріпити на
початковому екрані».
Розділ 5. Усунення
несправностей
З4
В
121
Оскільки я звик(ла) працювати з Windows 7, я б
хотів(ла), щоб з’явився робочий стіл як у Windows 7.
Наразі неможливо встановити можливість відображення
робочого столу за замовчуванням.
Одночасно натисніть клавішу Windows + D, щоб
відобразити робочий стіл, коли з’явиться початковий
екран. Наразі це єдиний вихід.
З5
Як встановити драйвер принтера?
В
Виконайте файл встановлення драйвера, дотримуючись
відповідних вказівок. Його можна встановити у такий
самий спосіб, що й поточну ОС.
Докладніше про кожну модель читайте у посібнику
принтера.
З6
Як видалити драйвер принтера?
В
На робочому столі клацніть меню ключових кнопок
> Настройки > Панель керування > Програми та
засоби.
Клацніть програму. Тоді натисніть Видалити.
Запитання і відповіді
З7
В
Як змінити налаштування екрана, параметри
середовища, тип, розмір, колір тощо?
Клацніть меню ключових кнопок > Настройки >
Змінити настройки ПК > Персоналізація. Можна
встановити параметри ОС, наприклад макет екрана тощо.
Щоб налаштувати детальніші параметри, клацніть меню
ключових кнопок на робочому столі > Настройки >
Панель керування.
Комп’ютер можна налаштувати у такий самий спосіб, що
й поточну ОС Windows.
З8
В
Оскільки Internet Explorer на початковому екрані
відповідає веб-стандартам HTML5, він не підтримує Active
X. Проте Internet Explorer на робочому столі підтримує
Active X.
Active X не працює в Internet Explorer на
початковому екрані.
► Як активувати Active X
Якщо клацнути правою кнопкою Internet Explorer,
з’явиться вказане нижче вікно. Натисніть кнопку
і клацніть Переглянути на робочому столі. Active X
увімкнено.
Розділ 5. Усунення
несправностей
З9
122
Я хочу видалити попередньо встановлену ОС
Windows 8 і встановити іншу операційну систему.
В
Щоб встановити іншу операційну систему на ПК, спершу
вам слід змінити налаштування BIOS.
Докладніше читайте на сторінці http://www.samsung.com,
вибравши Customer Support (Підтримка користувачів)
> Troubleshooting (Усунення несправностей). Знайдіть
систему Windows 8 і прогляньте список із результатами
пошуку щодо відповідної проблеми.
Запитання і відповіді
Проблеми, пов’язані з дисплеєм
З1
В
Перейдіть до панелі керування графікою, щоб
налаштувати параметри екрана.
► Для графічних карт AMD
1. Клацніть правою кнопкою на робочому столі і виберіть
Graphics Properties > Desktop and Display > My
Digital Flat Panel > Expansion Options (Digital Flat
Panel).
2. Налаштуйте панель керування відповідно до кутів
екрана телевізора і натисніть Apply.
123
Проблеми, пов’язані зі звуком
З1
В
► Для графічних карт Intel
Клацніть правою кнопкою робочий стіл Graphics
Properties > Display > General. Налаштуйте пункти
Співвідношення по горизонталі та Співвідношення
по вертикалі відповідно до зображення і натисніть OK.
Робочий стіл, який відображається на телевізорі
після підключення через роз’єм HDMI, не
відповідає екрану.
Розділ 5. Усунення
несправностей
Я не чую звуку з телевізора після підключення
через роз’єм HDMI.
1. Клацніть правою кнопкою миші панель завдань на
робочому столі і клацніть Пристрої відтворення.
2. Змініть параметри на цифровий звук (HDMI), пристрій
HDMI, вихід HDMI чи інший і клацніть Установити як
пристрій за промовчанням. Потім натисніть OK.
Інше
З1
В
Комп’ютер можна налаштувати у такий самий
спосіб, що й поточну ОС Windows.
Щоб запустити комп’ютер у режимі DOS через пристрій
USB, перш ніж використовувати функцію, встановіть для
пункту Fast BIOS Mode у меню Advanced у програмі
налаштування BIOS значення Disabled.
Розділ 6.
Додаток
Важлива інформація з техніки безпеки
125
Запасні частини та аксесуари
127
Заяви про дотримання нормативних вимог
129
Інформація про символ WEEE
(Директива щодо відходів електричного і
електронного обладнання)
142
Сертифіковано TCO
(лише для відповідних моделей)
143
Технічні характеристики виробу
144
Словник
146
Покажчик
151
Важлива інформація з техніки безпеки
Правила техніки безпеки
Вашу систему розроблено та перевірено на предмет
відповідності найновішим стандартам із техніки безпеки
обладнання інформаційних технологій. Проте, щоб
забезпечити безпечне користування цим виробом, важливо
дотримуватися інструкцій із техніки безпеки, зазначених на
виробі та у супроводжувальній документації.
Щоб попередити травмування користувача та
пошкодження системи, слід завжди дотримуватися цих
інструкцій.
Встановлення системи
•• Перш ніж користуватися системою, прочитайте
та виконуйте всі вказівки, зазначені на виробі та у
документації. Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та
експлуатації для подальшого використання.
•• Не користуйтеся цим виробом поблизу води або джерел
тепла, наприклад радіаторів.
Розділ 6
Додаток
125
•• Якщо у комп’ютері передбачено перемикач напруги,
упевніться, що його встановлено в положення, що
відповідає регіону перебування.
•• Отвори у корпусі комп’ютера передбачено для вентиляції.
Не блокуйте та не закривайте їх. Встановлюючи систему,
навколо неї слід залишити щонайменше 15 см простору,
щоб забезпечити належну вентиляцію. Категорично
заборонено вставляти у вентиляційні отвори комп’ютера
будь-які предмети.
•• Завжди перевіряйте вентиляційні отвори на дні корпусу
на наявність забруднення. Не ставте комп’ютер на м’яку
поверхню – це призведе до блокування вентиляційних
отворів.
•• Якщо ви користуєтеся продовжувачем, упевніться, що
загальний рівень потужності підключених до продовжувача
пристроїв не перевищує потужності продовжувача.
•• Ноутбук із глянцевим обрамленням дисплея слід
встановлювати так, щоб в обрамленні не відбивалося світло
від довколишніх освітлювальних пристроїв та яскравих
поверхонь.
•• Встановіть систему на стійку робочу поверхню.
•• Підключайте пристрій тільки до електромережі
відповідного типу (зазначено на маркувальній табличці).
•• Упевніться, що електрична розетка, якою ви користуєтеся
для живлення обладнання, є легкодоступною на випадок
займання чи короткого замикання.
Ver 3.3
Важлива інформація з техніки безпеки
Розділ 6
Додаток
126
Догляд під час користування
Вказівки щодо безпечної роботи ноутбука
•• Не наступайте і не ставте на кабель живлення жодних
предметів.
•• Не розливайте рідину на систему. Щоб уникнути цього,
краще не їсти й не пити біля системи.
•• Деякі вироби обладнано змінною батареєю CMOS на
системній платі. У випадку неправильної заміни батареї
CMOS може статися вибух. Батарею слід заміняти батареєю
такого ж або аналогічного типу, рекомендованого
виробником.
Утилізацію батарей слід проводити згідно з інструкціями
виробників. Заміняти батарею CMOS повинен
кваліфікований технік.
•• Коли комп’ютер вимкнений, незначна кількість
електричного струму продовжує проходити через пристрій.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, перш ніж
чистити систему, завжди відключайте всі кабелі живлення,
виймайте батарею та від’єднуйте кабелі модемів від
настінних розеток.
•• Відключіть систему від настінної розетки та зверніться до
кваліфікованого персоналу щодо обслуговування, якщо:
– пошкоджено кабель живлення або штепсель;
– на систему було розлито рідину;
– система не працює належним чином, незважаючи на
дотримання інструкцій з експлуатації;
– система впала або пошкоджено корпус пристрою;
– ефективність роботи системи змінилась.
1. Під час встановлення та експлуатації пристроїв
дотримуйтесь вимог із техніки безпеки, наведених у цьому
посібнику користувача.
2. Пристрої можна використовувати лише з обладнанням,
вказаним у технічних характеристиках пристроїв.
3. У випадку появи запаху горілого або диму комп’ютер
слід вимкнути та вийняти батарею. Перш ніж знову
користуватися пристроєм, його має оглянути
кваліфікований технік.
4. Обслуговування та ремонт пристроїв слід здійснювати в
уповноважених центрах обслуговування.
5. Не варто тримати портативний комп’ютер на голому тілі
протягом тривалого часу. Під час роботи температура
поверхні основи зростатиме (особливо у випадку
підключення до мережі живлення змінного струму).
Постійний контакт зі шкірою може викликати відчуття
дискомфорту або зрештою призвести до опіку.
Запасні частини та аксесуари
Використовуйте лише запасні частини та аксесуари,
рекомендовані виробником.
Щоб зменшити ризик займання, використовуйте лише
кабель зв’язку AWG № 26 чи більший.
Не користуйтеся цим пристроєм у місцях, які
класифікуються як небезпечні. Такими місцями є
приміщення для догляду за пацієнтами у медичних і
стоматологічних закладах, середовище з високим рівнем
кисню, а також промислові зони.
Розділ 6
Додаток
127
Лазерна безпека
Усі системи, обладнані пристроями читання компакт-дисків
або DVD-дисків, відповідають стандартам техніки безпеки,
зокрема IEC 60825-1. Лазерні пристрої у цих компонентах
класифікуються як «Лазерні пристрої класу 1» за Стандартом
радіаційного випромінювання Міністерства охорони здоров’я
та соціального забезпечення США. Якщо потрібно провести
обслуговування пристрою, звертайтеся до уповноваженого
центру обслуговування.
•• Примітка щодо лазерної безпеки.
Утилізація батареї
Не викидайте акумуляторні батареї або вироби з
незнімними акумуляторними батареями як звичайне
сміття.
Із питаннями щодо утилізації батарей, які більше не можна
використовувати або заряджати, звертайтеся у довідкову
службу Samsung.
Утилізуючи старі батареї, дотримуйтеся всіх місцевих норм.
Використання елементів керування чи регулювання або
здійснення процедур, не визначених у цьому посібнику,
може призвести до небезпечного радіоактивного
випромінювання. Щоб попередити шкідливий вплив
лазерних променів, не намагайтеся відкривати корпус
пристрою читання компакт-дисків або DVD-дисків.
•• Лазерне випромінювання класу 1М під час роботи з
відкритою кришкою.
Не дивіться безпосередньо на промінь за допомогою
оптичних інструментів.
У ВИПАДКУ ЗАМІНИ БАТАРЕЇ БАТАРЕЄЮ НЕВІДПОВІДНОГО
ТИПУ МОЖЕ СТАТИСЯ ВИБУХ.
•• Невидиме лазерне випромінювання класу 3В, коли
кришка відкрита.
УТИЛІЗАЦІЮ ВИКОРИСТАНИХ БАТАРЕЙ СЛІД ПРОВОДИТИ
ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЯМИ.
Уникайте дії променя.
Запасні частини та аксесуари
Під’єднання та від’єднання адаптера змінного
струму
Розетку слід облаштовувати поряд з обладнанням та
забезпечити безперешкодний доступ до неї.
Коли від’єднуєте кабель живлення від розетки, не тягніть
лише за кабель.
Вимоги до кабелю живлення
Комплект кабелю живлення (штепсель, кабель та штепсельперехідник для адаптера змінного струму), отриманий із
комп’ютером, відповідає вимогам щодо використання у країні,
де придбано обладнання.
Комплекти кабелів живлення, які використовуються в інших
країнах, мають відповідати вимогам країни, де ви користуєтеся
комп’ютером. Докладніше про вимоги щодо комплекту кабелю
живлення можна дізнатися у свого уповноваженого дилера,
торгового посередника або постачальника послуг.
Розділ 6
Додаток
128
Загальні вимоги
Наведені нижче вимоги діють у всіх країнах
•• Усі комплекти кабелів живлення підлягають затвердженню
з боку відповідної акредитованої агенції, яка відповідає
за проведення оцінки у країні, де буде використовуватися
комплект кабелю живлення.
•• Комплект кабелю живлення має мати мінімальне допустиме
навантаження 7 А та номінальну напругу 125 або 250 В
змінного струму відповідно до мережі живлення відповідної
країни. (ЛИШЕ ДЛЯ США)
•• Приладний з’єднувач має відповідати механічним
характеристикам з’єднувача за стандартною таблицею
С7 (або С5) EN 60 320/IEC 320, який підходить для вхідного
отвору на комп’ютері.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Вказівки щодо бездротових пристроїв
(якщо передбачено можливість роботи у діапазоні 2,4 ГГц або
5 ГГц)
У ноутбуці можуть бути передбачені (вбудовані) низькопотужні
пристрої для роботи у локальній мережі (радіочастотні (РЧ)
бездротові комунікаційні пристрої), які працюють у діапазоні
2,4 ГГЦ/5 ГГц. У розділі нижче наведено загальний огляд
застережень, пов’язаних із роботою бездротового пристрою.
Додаткові обмеження, попередження та питання, які
стосуються тих чи інших країн, наведено у розділах,
присвячених відповідній країні (або групі країн). Бездротові
пристрої у системі передбачені для використання лише у
країнах, визначених знаком затвердження радіопристрою
на маркувальній табличці системи. Якщо країни, у якій буде
використовуватися бездротовий пристрій, не вказано у списку,
зверніться до місцевої агенції затвердження радіопристроїв
щодо вимог. Бездротові пристрої є об’єктом жорсткого
регулювання, і їх використання може бути забороненим.
Потужність радіочастотного поля бездротового пристрою
чи пристроїв, які можуть бути вбудовані у ноутбук, є
суттєво нижчою за будь-які міжнародні обмеження щодо
дії радіочастоти, відомі на цю мить. Оскільки бездротові
пристрої (які можуть бути вбудовані у ноутбук) випромінюють
менше енергії, ніж дозволено стандартами безпеки та
рекомендаціями щодо радіочастот, виробник вважає ці
пристрої безпечними для використання. Незалежно від рівня
потужності слід вжити всіх заходів, щоб мінімізувати контакт із
Розділ 6
Додаток
129
людиною в нормальних умовах роботи.
Деякі обставини передбачають обмеження щодо користування
бездротовими пристроями. Приклади обмежень загального
характеру наведені на наступній сторінці.
• Радіочастотне бездротове комунікаційне обладнання
може створювати перешкоди у роботі приладів
на борту літаків. Згідно діючих авіаційних правил
бездротові пристрої під час авіаперельотів слід
вимикати. Комунікаційні пристрої 802.11ABGN (також
відомі як бездротові пристрої Ethernet або Wi-Fi) та
Bluetooth належать до пристроїв, які забезпечують
бездротовий зв’язок.
• У місцях, де ризик виникнення перешкод у роботі інших
пристроїв чи служб є шкідливим або сприймається
як такий, можливість використання бездротового
пристрою може бути обмежено або пристрій не можна
використовувати взагалі. Використання бездротових
пристроїв може бути обмежено або заборонено в
аеропортах, лікарнях та середовищі з високим рівнем
кисню чи займистого газу. Якщо ви не впевнені щодо
санкцій за користування бездротовими пристроями
в тому чи іншому місці, перш ніж користуватися або
вмикати бездротовий пристрій, зверніться за дозволом
до відповідного керівництва.
Заяви про дотримання нормативних вимог
• У різних країнах діють різні обмеження щодо
використання бездротових пристроїв. Оскільки вашу
систему обладнано бездротовим пристроєм, перш ніж
вирушати у подорож, уточняйте у місцевих органів
затвердження радіопристроїв питання, пов’язані з будьякими обмеженнями щодо використання бездротових
пристроїв у країні призначення.
• Якщо система обладнана внутрішнім вбудованим
бездротовим пристроєм, не користуйтеся ним, якщо не
встановлено всі кришки та екрани, а система не зібрана
повністю.
• Бездротові пристрої не передбачають обслуговування
користувачем. Не змінюйте їх жодним чином. Внесення
будь-яких змін у бездротовий пристрій призведе до
скасування дозволу на його використання. З усіма
питаннями щодо обслуговування звертайтеся до
виробника.
• Слід використовувати лише драйвери, які затверджено
для країни, де буде використовуватися пристрій.
Скористайтеся комплектом для відновлення системи
від виробника або ж зверніться до служби технічної
підтримки виробника для отримання додаткової
інформації.
Розділ 6
Додаток
130
Сполучені Штати Америки
Вимоги та повідомлення щодо техніки безпеки у
США та Канаді
Не торкайтеся та не змінюйте положення антени під час
передавання або отримання сигналу пристроєм.
Не тримайте жодні компоненти, що передають радіосигнали,
наприклад антену, у безпосередній близькості або впритул до
відкритих частин тіла, зокрема обличчя або очей.
Не намагайтеся користуватися радіо або передавати дані,
якщо не підключено антену. У протилежному випадку радіо
може бути пошкоджено.
Використання в особливих умовах
Використання бездротових пристроїв у небезпечних умовах
обмежується вимогами, які накладають начальники відділів
техніки безпеки відповідних організацій.
Використання бездротових пристроїв у літаках регулюється
правилами Федерального авіаційного управління (Federal
Aviation Administration – FAA).
Використання бездротових пристроїв у медичних закладах
обмежується правилами, які діють у відповідному закладі.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Розділ 6
Додаток
131
Попередження про використання пристрою у
вибухонебезпечних умовах
Джерело ненавмисних перешкод згідно з Частиною
15 FCC
Не користуйтеся портативним передавачем (наприклад,
мережевим бездротовим пристроєм) поблизу
неекранованих детонаторів або у вибухонебезпечному
середовищі, якщо пристрій не було модифіковано з метою
такого використання.
Цей пристрій відповідає правилам FCC, Частина 15.
Передумови для роботи: (1) цей пристрій не має створювати
шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій має приймати всі
перешкоди, які надходять, у тому числі перешкоди, які можуть
спричинити несправності у роботі.
Попередження про використання на борту літака
Правила Федеральної комісії зв’язку США (FCC) та
Федерального авіаційного управління (FAA) забороняють
використання на борту літака бездротових радіочастотних
пристроїв, оскільки їхні сигнали можуть створювати
перешкоди в роботі особливо важливих авіаційних
приладів.
Інші бездротові пристрої
Попередження щодо техніки безпеки інших пристроїв у
бездротовій мережі Дивіться документацію, яка додається
до бездротових адаптерів Ethernet або інших пристроїв у
бездротовій мережі.
Радіопристрій, визначений у Частині 15, працює, не
створюючи перешкод у роботі інших пристроїв, які працюють
з аналогічною частотою. Будь-які зміни або модифікації
згаданого пристрою, які не були однозначно затверджені
компанією Intel, можуть призвести до скасування права
користувача користуватися цим пристроєм.
Це обладнання перевірено та підтверджено його
відповідність обмеженням щодо цифрових пристроїв
класу В згідно з Частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження
призначені захистити в достатній мірі від шкідливих
перешкод у житлових районах. Це обладнання створює,
використовує та може випромінювати радіочастотну
енергію. Якщо воно встановлене та використовується без
дотримання інструкцій, воно може спричиняти шкідливі
перешкоди. Якщо це обладнання дійсно спричиняє
шкідливі перешкоди для прийому радіо- або телевізійних
сигналів, що можна перевірити шляхом вимикання та
вмикання обладнання, користувач повинен спробувати
усунути перешкоди, вживши один чи кілька із наведених
нижче заходів.
•• Змінити орієнтацію та місце встановлення антени.
•• Збільшити відстань між обладнанням та приймачем.
•• Підключити обладнання до іншої розетки, аніж розетка,
до якої підключений приймач.
•• Звернутися по допомогу до дилера або досвідченого
радіо-/телевізійного техніка.
Заяви про дотримання нормативних вимог
У разі потреби користувач повинен звернутися для отримання
додаткових консультацій до дилера або досвідченого радіо-/
телевізійного техніка. Користувачу в пригоді може стати така
брошура: «Дещо про перешкоди».
Її можна отримати у місцевих регіональних офісах FCC. Наша
компанія не несе відповідальності за будь-які перешкоди для
радіо- або телевізійних сигналів, які виникають внаслідок
несанкціонованих модифікацій цього обладнання або заміни
чи встановлення з’єднувальних кабелів та обладнання, окрім
визначених нашою компанією. Відповідальність за усунення
несе користувач. Із цією системою слід використовувати лише
екрановані кабелі передачі даних.
Джерело навмисних перешкод згідно з Частиною 15
FCC
Розділ 6
Додаток
132
Цей пристрій можна використовувати лише у приміщенні
з огляду на робочий частотний діапазон від 5,15 до 5,25 ГГц.
Згідно FCC цей пристрій слід використовувати у приміщенні
у діапазоні частот 5,15-5,25 ГГц, щоб зменшити можливість
виникнення шкідливих перешкод у роботі мобільних
супутникових систем на суміщеному каналі. Високопотужні
радари визначаються як основні користувачі частот у
діапазоні 5,25-5,35 та 5,65-5,85 ГГц. Такі радарні станції можуть
створювати перешкоди у роботі цього пристрою та/або
спричинити його пошкодження.
Передумови для роботи цього пристрою: (1) цей пристрій
не має створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій
має приймати всі перешкоди, які надходять, у тому числі
перешкоди, які можуть спричинити несправності у його
роботі.
(якщо передбачено можливість роботи у діапазоні 2,4 ГГц або
5 ГГц)
Бездротові пристрої не передбачають обслуговування
користувачем. Не змінюйте їх жодним чином.
У ноутбуці можуть бути передбачені (вбудовані) низькопотужні
пристрої для роботи у локальній мережі (радіочастотні
(РЧ) бездротові комунікаційні пристрої), які працюють у
діапазоні 2,4 ГГЦ/5 ГГц. Цей розділ застосовується лише за
умови наявності цих пристроїв. Щоб перевірити наявність
бездротових пристроїв, ознайомтеся із наклейкою на системі.
Внесення будь-яких змін у бездротовий пристрій
призведе до скасування дозволу на його використання.
З усіма питаннями щодо обслуговування звертайтеся до
виробника.
Якщо на наклейці вказаний ідентифікаційний номер FCC,
бездротові пристрої, які можуть бути встановлені у системі,
призначені для використання лише у Сполучених Штатах
Америки.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Інформація про охорону здоров’я та техніку
безпеки
Дія радіочастотних (РЧ) сигналів
Відомості про сертифікацію
(питомий коефіцієнт поглинання (SAR))
Цей пристрій може бути вбудованим радіопередавачем і
приймачем. Його розроблено та виготовлено таким чином,
щоб не перевищувати обмежень щодо дії радіочастотної
(РЧ) енергії, встановлених Федеральною комісією зв’язку
(FCC) уряду США. Ці обмеження FCC щодо дії встановлені на
основі рекомендацій двох експертних організацій, а саме
Національної комісії з радіаційного захисту (NCRP) та Інституту
інженерів з електротехніки та електроніки (ІЕЕЕ). В обох
випадках рекомендації розробляли науковці та експерти в
інженерній галузі, які працюють у промисловості, уряді та
наукових колах, на основі докладного вивчення наукової
літератури на тему біологічного впливу РЧ енергії.
Обмеження впливу, визначене FCC для бездротових пристроїв,
вимірюється в одиницях, відомих як питомий коефіцієнт
поглинання (Specific Absorption Rate – SAR). SAR – це одиниці
вимірювання швидкості поглинання РЧ енергії тілом людини,
виражені у ватах на кілограм (Вт/кг). FCC вимагає, щоб
бездротові пристрої відповідали безпечному обмеженню 1,6
ват на кілограм (1,6 Вт/кг)). Обмеження впливу FCC включає
значний запас надійності, щоб забезпечити додатковий захист
людей та врахувати усі коливання вимірювань.
Розділ 6
Додаток
133
Тести SAR проводяться з використанням стандартних позицій
експлуатації, прийнятих FCC для бездротової передачі
на найвищому сертифікованому рівні потужності в усіх
протестованих діапазонах частот. Незважаючи на те, що SAR
визначається на найвищому сертифікованому рівні потужності,
фактичний рівень SAR пристрою під час роботи може бути
набагато нижчим, ніж максимальне значення. Причиною цього
є те, що пристрій розроблено для роботи із кількома рівнями
потужності, щоб використовувалася лише та потужність, яка
потрібна для підключення до мережі. Загалом, що ближче ви
перебуваєте до антени бездротового зв’язку на базовій станції,
то меншою є вихідна потужність.
Перш ніж нова модель надходить у загальний продаж, її
мають перевірити та сертифікувати за правилами FCC, щоб
пристрій не перевищував обмеження впливу, встановленого
FCC. Тестування кожної моделі проводяться в положеннях та
місцях, визначених вимогами FCC (наприклад, біля нижньої
частини тіла людини).
Для носіння на тілі цю модель перевірено й підтверджено її
відповідність рекомендаціям FCC щодо впливу РЧ енергії за
умови використання приладдя Samsung, розробленого для
цього пристрою. Недотримання вказаних вище обмежень
може стати причиною порушення рекомендацій FCC щодо
впливу РЧ хвиль.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Відомості про SAR цієї та інших моделей можна переглянути на
сайті http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. На цьому сайті вказано
ідентифікаційний номер FCC виробу, зазначений ззовні на
пристрої. Часом, щоб знайти номер, слід вийняти батарею.
Дізнавшись ідентифікаційний номер FCC відповідного виробу,
виконайте вказівки на сайті, в результаті чого ви повинні
отримати типове або максимальне значення SAR для цього
виробу.
Канада
Джерело ненавмисних перешкод згідно з ICES-003
Цей цифровий апарат не перевищує обмежень класу В щодо
поширення радіоперешкод цифровим приладом згідно норм
радіоперешкод, визначених Міністерством промисловості
Канади.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
Розділ 6
Додаток
134
Джерело навмисних перешкод згідно з RSS 210
Цей пристрій відповідає стандарту RSS 210 Міністерства
промисловості Канади. Передумови для роботи: (1) цей
пристрій не має створювати перешкод, і (2) цей пристрій має
приймати всі перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть
спричинити несправності у його роботі.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Позначення «ІС» перед сертифікаційним номером обладнання
лише вказує на те, що дотримано технічних характеристик
Міністерства промисловості Канади. Щоб зменшити можливі
радіоперешкоди для інших користувачів, тип і коефіцієнт
підсилення антени слід обирати таким чином, щоб еквівалентна
потужність ізотропного випромінювання (EIRP) не перевищувала
рівня випромінювання, потрібного для ефективного зв’язку.
Щоб попередити радіоперешкоди для ліцензованих послуг,
цей пристрій призначений для використання у приміщенні
на відстані від вікон із метою забезпечити максимальне
екранування. Обладнання (або антена передавача у ньому),
встановлене у приміщенні, є об’єктом ліцензування.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
Заяви про дотримання нормативних вимог
(якщо передбачено можливість роботи у діапазоні 2,4 ГГц або
5 ГГц)
У ноутбуці можуть бути передбачені (вбудовані) низькопотужні
пристрої для роботи у локальній мережі (радіочастотні
(РЧ) бездротові комунікаційні пристрої), які працюють у
діапазоні 2,4 ГГЦ/5 ГГц. Цей розділ застосовується лише за
умови наявності цих пристроїв. Щоб перевірити наявність
бездротових пристроїв, ознайомтеся із наклейкою на системі.
Якщо на системній наклейці вказаний ідентифікаційний номер
Міністерства промисловості Канади, бездротові пристрої,
які можуть бути встановлені у системі, призначені для
використання лише у Канаді.
У випадку використання бездротової локальної мережі
IEEE 802.11a цей пристрій можна використовувати лише у
приміщенні з огляду на робочий частотний діапазон від 5,15
до 5,25 ГГц. Згідно Міністерства промисловості Канади цей
пристрій слід використовувати у приміщенні у діапазоні
частот 5,15-5,25 ГГц, щоб зменшити можливість виникнення
шкідливих перешкод у роботі мобільних супутникових систем
на суміщеному каналі. Високопотужні радари визначаються
як основні користувачі частот у діапазоні 5,25-5,35 та 5,65-5,85
ГГц. Ці радарні станції можуть створювати перешкоди у роботі
цього пристрою та/або спричинити його пошкодження.
Максимальний коефіцієнт підсилення антени, який можна
використовувати із цим пристроєм, складає 6 дБі і відповідає
обмеженню E.I.R.P для діапазону частоти 5,25-5,35 ГГц та 5,7255,85 ГГц у випадку двоточкового з’єднання.
Розділ 6
Додаток
Вихідна потужність бездротового пристрою (чи пристроїв),
які можуть бути вбудовані у ноутбук, є суттєво нижчою за
обмеження дії радіочастоти, встановлені Міністерством
промисловості Канади.
Передумови для роботи цього пристрою: (1) цей пристрій
не має створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій
має приймати всі перешкоди, які надходять, у тому числі
перешкоди, які можуть спричинити несправності у його
роботі.
Щоб попередити радіоперешкоди для ліцензованих
послуг, цей пристрій призначений для використання у
приміщенні на відстані від вікон із метою забезпечити
максимальне екранування. Обладнання (або антена
передавача у ньому), встановлене у приміщенні, є
об’єктом ліцензування.
Бездротові пристрої не передбачають обслуговування
користувачем. Не змінюйте їх жодним чином. Внесення
будь-яких змін у бездротовий пристрій призведе до
скасування дозволу на його використання. З усіма
питаннями щодо обслуговування звертайтеся до
виробника.
135
Заяви про дотримання нормативних вимог
(Si l’appareil est équipé d’une bande 2,4 G ou 5 G)
Des dispositifs de basse puissance, de type radio LAN
(périphériques de communication sans fil par radiofréquence
RF) fonctionnant sur une bande de 2.4GHz/5GHz sont peutêtre intégrés dans votre appareil. Cette section est applicable
uniquement si ces dispositifs sont présents. Consultez l’étiquette
du système pour vérifiez la présence de dispositifs sans fil.
Les dispositifs sans fil qui peuvent être intégrés dans votre système
sont uniquement aptes pour une utilisation au Canada si l’étiquette
du système présente un nombre d’identification d’Industrie Canada.
En cas d’utilisation d’un LAN sans fil IEEE 802.11a, ce produit ne
peut être utilisé qu’à l’intérieur en raison de son fonctionnement
dans une plage des fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz. Industrie
Canada exige l’utilisation de ce produit à l’intérieur pour une
plage des fréquences allant de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire
les éventuelles interférences nuisibles avec les systèmes mobiles
par satellite du même canal. Le radar de grande puissance est
considéré comme l’utilisateur principal des bandes de 5,25 à 5,35
GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer
des interférences avec ce périphérique et/ou l’endommager.
Le gain d’antenne maximum autorisé avec ce périphérique est
de 6 dBi afin de respecter la limite de P.I.R.E. pour une plage des
fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,725 à 5,85 GHz dans un
fonctionnement point à point.
La sortie de puissance du dispositif sans fil (ou des dispositifs) qui
peut être intégré dans votre système est bien inférieure aux limites
d’exposition de RF établies par Industrie Canada.
Розділ 6
Додаток
136
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) ce
dispositif ne peut pas provoquer d’interférences nuisibles et 2
2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris
les interférences qui peuvent provoquer des anomalies dans le
système.
Afin de prévenir des interférences de radio au service
autorisé, ce dispositif est prévu pour être utilisé à l’intérieur et
éloigné des fenêtres pour fournir une protection maximum.
Un équipement (ou son antenne de transmission) qui est
installé à l’extérieur est sujet à une autorisation.
Les dispositifs sans fil ne peuvent pas être réparés par
l’utilisateur. Ne les modifiez en aucune façon. La modification
d’un dispositif sans fil annulera votre autorisation à son
utilisation. Contactez le fabricant pour la réparation.
Бразилія
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Європейський Союз
Маркування Європейського Союзу СЕ та
повідомлення про відповідність
Вироби, призначені для продажу в країнах Європейського
Союзу, мають маркування Conformité Européene (CE),
яке свідчить про відповідність діючим Директивам та
Європейським стандартам із відповідними поправками,
зазначеним нижче. Це обладнання також має ідентифікаційний
знак Класу 2.
Розділ 6
Додаток
137
Інформація про затвердження радіопристроїв для
Європи (для виробів, обладнаних радіопристроями,
схваленими для країн ЄС)
Цей виріб є ноутбуком; у цьому ноутбуці, призначеному
для домашнього або офісного використання, можуть бути
передбачені (вбудовані) низькопотужні пристрої для роботи у
локальній мережі (радіочастотні (РЧ) бездротові комунікаційні
пристрої), які працюють у діапазоні 2,4 ГГЦ/5 ГГц. Цей розділ
застосовується лише за умови наявності цих пристроїв. Щоб
перевірити наявність бездротових пристроїв, ознайомтеся із
наклейкою на системі.
Наведена нижче інформація стосується лише систем, які мають
наклейку про маркування СЕ .
Європейські Директиви
Це обладнання для інформаційних технологій протестовано
і підтверджено його відповідність таким Європейським
директивам:
•• Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/EC
•• Директива щодо пристроїв із низькою напругою 2006/95/EC
•• Директива про радіо- та телекомунікаційне обладнання
1999/5/EC
Бездротові пристрої, які може бути встановлено у цій системі,
дозволено використовувати у країнах Європейського Союзу
або асоційованих регіонах, якщо на системній наклейці є
маркування СЕ
із реєстраційним номером уповноваженого
органу та попереджувальним символом.
Вихідна потужність бездротового пристрою чи пристроїв,
які можуть бути вбудовані у ноутбук, є суттєво нижчою
за обмеження дії радіочастоти, встановлені Комісією
Європейського Союзу у Директиві про радіо- та
телекомунікаційне обладнання.
Діапазон низьких частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для
використання у приміщенні.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Ознайомтеся із наведеними нижче обмеженнями 802.11b
та 802.11g («Обмеження для Європейського економічного
простору») для окремих країн або регіонів.
Заяви про відповідність Директиві ЄС про радіо- та
телекомунікаційне обладнання
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved,
at følgende udstyr Notebook PC overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Розділ 6
Додаток
138
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Розділ 6
Додаток
139
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Щоб переглянути Заяву про відповідність ЄС для цього виробу
(лише англійською), відкрийте сайт http://www.samsung.com/
uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support і знайдіть номер моделі
пристрою.
Якщо Заяву про відповідність моделі, яка вас цікавить,
не надано на нашому веб-сайті, зверніться до свого
дистриб’ютора або за адресою, поданою нижче.
Розділ 6
Додаток
140
Обмеження для Європейського економічного простору
Місцеве обмеження щодо користування радіо
802.11b/802.11g
[Примітка для субпідрядника. Наведені нижче заяви щодо
місцевих обмежень потрібно публікувати у всіх документах
для кінцевого користувача, які додаються до системи або
виробу, в якому міститься бездротовий пристрій].
doc.eu@samsung.com
Відомості про виробника
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea (Корея)
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China (Китай)
Тел.: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Адресу сайту та номер телефону центру обслуговування
Samsung вказано в гарантійному талоні. Також можна
звернутися до торгового посередника, в якого ви придбали
виріб.
Оскільки частоти, які використовуються пристроями
бездротової локальної мережі 802.11b/802.11g, ще
не узгоджені у всіх країнах, вироби 802.11b/802.11g
призначені для використання лише у тих країнах або
регіонах, для яких вони були розроблені; у інших країнах
чи регіонах використовувати ці пристрої заборонено.
Як користувач цих виробів, ви несете відповідальність
за те, щоб ці вироби використовувалися лише у країнах
чи регіонах, для яких вони призначені, а також за
налаштування цих виробів з урахуванням відповідної
частоти й каналу для країни чи регіону використання.
Будь-яке відхилення від дозволених налаштувань та
обмежень у країні чи регіоні використання може бути
порушенням місцевого законодавства і відповідно
передбачати покарання.
Заяви про дотримання нормативних вимог
Європейський варіант призначено для використання у всіх
країнах Європейського економічного простору. Однак право
на використання передбачає додаткові обмеження у певних
країнах чи регіонах, зокрема такі, як описано нижче.
Розділ 6
Додаток
141
Франція
Діапазон низьких частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для
використання у приміщенні.
Загальні
Європейські стандарти визначають максимальну
випромінювану потужність передачі 100 мВт еквівалентної
потужності ізотропного випромінювання (EIRP) та діапазон
частоти 2400-2483,5 МГц.
Діапазон низьких частот 5,15-5,35 ГГц призначений лише для
використання у приміщенні.
Бельгія
Виріб можна використовувати поза межами приміщення,
проте для передач на відстань понад 300 м необхідно
отримати ліцензію BIPT.
Це обмеження слід навести у посібнику вказаним нижче
чином.
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
Інформація про символ WEEE
(Директива щодо відходів електричного і електронного обладнання)
Належна утилізація цього пристрою
(Директива щодо відходів електричного і
електронного обладнання)
Розділ 6
Додаток
142
Належна утилізація батарей до цього виробу
Pb
(Діє у країнах, де застосовується система роздільного
збирання сміття)
(Діє у країнах, де застосовується система роздільного
збирання сміття)
Це маркування на виробі, аксесуарах або документації вказує на
те, що після закінчення терміну експлуатації виріб та електронні
аксесуари до нього (наприклад, зарядний пристрій, гарнітуру,
USB-кабель) не можна утилізувати разом з іншими побутовими
відходами.
Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те,
що після закінчення терміну експлуатації батарею не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Хімічні
символи, якщо наявні, Hg, Cd або Pb свідчать про те, що батарея
містить ртуть, кадмій або свинець у кількості, що перевищує
контрольний рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. У разі
невідповідної утилізації батареї ці речовини можуть завдати
шкоди здоров’ю людей або довкіллю.
Щоб уникнути потенційно негативного впливу на навколишнє
середовище або здоров’я людей через неконтрольовану
утилізацію, відокремте цей виріб від інших типів відходів для
належної переробки з метою раціонального використання
матеріальних ресурсів.
Для отримання детальної інформації про місце та спосіб
екологічно безпечної переробки виробу індивідуальним
користувачам слід звернутися до торгового представника, у
якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.
Компаніям слід звертатись до постачальників для уточнення
умов договору придбання. Цей виріб та електронні аксесуари
до нього не можна утилізувати разом з іншими комерційними
відходами.
Щоб захистити природні ресурси та сприяти повторному
використанню сировини, слід відділяти батареї від інших видів
сміття та проводити їх утилізацію за допомогою місцевої системи
безкоштовного повернення батарей.
Сертифіковано TCO (лише для відповідних моделей)
Félicitations
Вітаємо!
!
Цей виріб сертифікований TCO щодо експлуатаційної
придатності та охорони довкілля
На виробі, який ви щойно придбали, є
наклейка «TCO Certified». Це означає, що ваш
комп’ютер розроблено, виготовлено та
перевірено згідно із найжорсткішими
критеріями експлуатаційних характеристик і
характеристик захисту довкілля. Це забезпечує високі
експлуатаційні характеристики пристрою, розробленого з
думкою про користувача та з метою зменшити негативний
вплив на клімат та наше довкілля.
«TCO Certified» – це програма перевірки третіми особами,
за якою всі моделі виробів перевіряються акредитованою
неупередженою дослідницькою лабораторією. Усі критерії
розроблено TCO Development у співпраці з науковцями,
спеціалістами із продукції, користувачами, а також
виробниками з усього світу.
Нижче наведено кілька визначальних характеристик цього
виробу.
Експлуатаційна придатність – створено для вас
•• Належна візуальна ергономіка та якість зображення, які
забезпечують найкращі експлуатаційні характеристики та
зменшують ризик надмірного напруження очей. Окремі
вимоги в області яскравості, контрастності, роздільної
здатності та кольору
•• Розроблений з урахуванням можливості підключення
зовнішнього дисплея, клавіатури та миші (рекомендується
під час роботи з ноутбуком чи нетбуком протягом
тривалого часу)
Розділ 6
Додаток
143
•• Ергономічний дизайн клавіатури – для простоти в
користуванні та високої надійності
•• Повністю протестований згідно із жорсткими стандартами
техніки безпеки
•• Незначні випромінювання електричного та магнітного
полів. Низький рівень акустичного шуму.
Довкілля – створено для планети
•• Торгова марка виявляє корпоративну соціальну
відповідальність та володіє сертифікованою системою
екологічного управління (EMAS або ISO 14001)
•• Наднизьке енергоспоживання у неробочому режимі та
режимі очікування, що дозволяє зменшити негативний
вплив на довкілля
•• Обмеження щодо небезпечних матеріалів: хлоровані та
бромовані вогнетривкі додатки, пластифікатори, пластик
і важкі метали, наприклад кадмій, ртуть, свинець та
шестивалентний хром (заборона на використання ртуті та
обмеження щодо використання небезпечних вогнетривких
додатків виходять за межі відповідності Правилам
обмеження вмісту небезпечних речовин (RoHS))
•• І виріб, і упаковка виробу передбачені для утилізації
•• Компанія-власник торгової марки пропонує можливості
повернення упаковки
Докладніше читайте на сайті
www.tcodevelopment.com
TCO Certified – технологія для вас і планети
TCOF1190 TCO вер. 2.0
Технічні характеристики виробу
Технічні характеристики системи можуть бути дещо іншими
залежно від похідних моделей.
Докладні технічні характеристики системи наведені у каталозі
продукції.
Розділ 6
Додаток
Розрахункові
параметри
змінного/
постійного
струму
Вхідні параметри:
100-240 В змінного струму, 50-60 Гц
Розрахункові
параметри ПК
19 В постійного струму, 2,1 A (40 Вт)
144
Вихідні параметри:
19 В постійного струму, 2,1 A/
19 В постійного струму, 3,16 А
Центральний
процесор
(додатково)
Процесор Intel® Core™ i3/i5/i7
Основна
пам’ять
Тип пам’яті: DDR3 SODIMM
Основний
набір
мікросхем
•• Додаткові компоненти можуть не надаватися або ж
можуть надаватися інші компоненти залежно від моделі
комп’ютера.
Intel HM76
•• Технічні характеристики системи можуть бути змінені
без повідомлення.
7mmH SATA HDD
•• Ємність пристрою зберігання на комп’ютері, де
встановлено програму відновлення, є меншою, аніж
вказано в технічних характеристиках виробу.
Пристрій
зберігання
(додатково)
Графіка
(додатково)
Робоче
середовище
SSD
Intel® HD Graphics (внутрішня)
AMD HD 8750M (PowerXpress)
AMD HD 8570M (PowerXpress)
Температура: від -5°C до 40°C для зберігання,
від 10°C до 35°C для експлуатації
Вологість: в ід 5% до 90% для зберігання,
від 20% до 80% для експлуатації
19 В постійного струму, 3,16 А (60 Вт)
•• Об’єм пам’яті, який може використовувати системою
Windows, може бути меншим, аніж фактичний об’єм
доступної пам’яті.
Технічні характеристики виробу
Зареєстровані товарні знаки
Розділ 6
Додаток
Партнер ENERGY STAR®
Як партнер ENERGY STAR® компанія SAMSUNG
встановила, що цей виріб відповідає нормативам
ENERGY STAR® щодо енергоефективності.
Samsung – зареєстрований товарний знак компанії Samsung
Co., Ltd.
Intel, Core є зареєстрованими товарними знаками Intel
Corporation.
Microsoft, MS-DOS та Windows є зареєстрованими товарними
знаками Корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation).
Терміни HDMI та HDMI High-Definition Multimedia
Interface, а також логотип HDMI є товарними знаками або
зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у
Сполучених Штатах та інших країнах.
JBL – це товарний знак Harman International Industries,
Incorporated, зареєстрований у США та/або інших країнах.
Усі інші назви продуктів чи виробів та компаній, які згадуються
у цьому тексті, є зареєстрованими товарними знаками
відповідних компаній.
HDMI
145
Словник
Розділ 6
Додаток
146
У словнику наведено список термінів, які використовуються в цьому посібнику користувача. З іншими термінами можна
ознайомитися у довідці Windows.
Резервне копіювання
Диспетчер пристроїв
Метод зберігання поточних даних із метою їх подальшого
відновлення у разі потреби. Резервне копіювання дозволяє
відновити дані комп’ютера у разі пошкодження даних чи
пристрою.
Адміністративний засіб для керування комп’ютерними
пристроями. За допомогою диспетчера пристроїв ви можете
додавати або усувати апаратне забезпечення чи оновлювати
драйвер пристрою.
USB з можливістю заряджання
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Ця програма забезпечує живлення для певного роз’єму
USB, навіть коли система перебуває у режимі очікування,
бездіяльності чи вимкнена.
Стосується автоматичного призначення ІР-адрес користувачам
у мережі мережевими адміністраторами.
Клієнт
Інтерфейс програми, розробленої для роботи програм
Windows, що отримують доступ до пристроїв апаратного
забезпечення із надвисокою швидкістю. Оскільки робоча
швидкість графічних карток, карток пам’яті та звукових
карток має бути достатньо високою для забезпечення високої
якості відео та звуку для ігор, Direct X забезпечує можливість
швидшого контролю та взаємодії між програмами та
пристроями апаратного забезпечення. Завдяки Direct X можна
суттєво покращити роботу мультимедійних програм Windows.
Стосується комп’ютера, який використовує ресурс спільної
мережі, наданий сервером.
DDR SDRAM
(Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)
DRAM – це тип пам’яті, клітинки якої складаються з
конденсатора та транзистора, виготовлених за низькою ціною.
SDRAM – це тип пам’яті, експлуатаційні характеристики якої
вдосконалено шляхом синхронізації тактів роботи з тактами
роботи центрального процесора із зовнішньою шиною даних.
DDR SDRAM – це тип пам’яті, експлуатаційні характеристики
якої вдосконалено шляхом подвоєння операційної швидкості
SDRAM і яка зараз достатньо поширена. У цьому комп’ютері
використовується DDR SDRAM.
Direct X
Словник
Розділ 6
Додаток
147
Драйвер
Режим глибокого сну
Програмне забезпечення для взаємодії між апаратним
забезпеченням та операційною системою. Операційна система
містить відомості про апаратне забезпечення та здійснює
контроль над ним. Загалом, драйвер входить у комплект
відповідного пристрою.
Режим живлення, який зберігає всі дані у пам’яті на жорсткому
диску та вимикає ЦП і жорсткий диск. У випадку скасування
режиму глибокого сну всі увімкнені програми повертаються у
стан, в якому вони востаннє перебували.
D-sub (D-subminiature)
Невелике зображення, яке представляє файл, що ним можуть
користуватися користувачі.
Це кабель для з’єднання монітора на ЕПТ та комп’ютера. Через
цей кабель виводиться аналогове відео.
DVD (Digital Versatile Disk)
DVD-диск розроблено для заміни компакт-диска. Незважаючи
на однаковість форми та розміру дисків ємність DVD-диска
становить щонайменше 4,7 Гб, тоді як ємність компакт-диска –
600 Мб. Відео у форматі DVD є цифровим на відміну від відео
у форматі VHS (аналоговому) та підтримує стиснення MPEG2
й цифрове аудіо. Для відтворення вмісту DVD-диска потрібен
пристрій читання дисків DVD.
Брандмауер
Система безпеки для захисту внутрішньої мережі або інтранету
від зовнішніх мереж завдяки застосуванню процедури
автентифікації.
HDMI
Це специфікація цифрового інтерфейсу відео/аудіо, що
дозволяє передавати відео- та аудіосигнали одним кабелем.
Піктограма
IEEE802.XX
Це набір технічних характеристик, розроблених комітетом
802 Інституту інженерів з електротехніки та електроніки щодо
методу підключення до локальної мережі ХХ.
Локальна мережа (LAN)
Мережа зв’язку, яка з’єднує комп’ютери, принтери та інші
пристрої в одній області, наприклад у межах будівлі. Локальна
мережа дозволяє всім підключеним пристроям взаємодіяти
з іншими пристроями у мережі. Сучасні локальні мережі
використовують метод контролю доступу до середовища
Ethernet, розроблений на початку 1980-их. Щоб підключитися
до Ethernet, потрібна картка локальної мережі, картка Ethernet
або картка мережевого інтерфейсу. Для обміну даними між
комп’ютерами на додачу до обладнання потрібен протокол. У
Windows за замовчуванням використовується протокол TCP/IP.
Словник
Розділ 6
Додаток
148
РКД (рідкокристалічний дисплей)
Розділення
Існують рідкокристалічні дисплеї на пасивній та активній
матриці. У цьому комп’ютері використовується РКД на активній
матриці, що має назву РКД TFT. Оскільки РКД виконано за
допомогою транзисторів замість катодно-променевої трубки,
він може бути дуже тонким. А оскільки екран не блимає, це
дозволяє зменшити втомлюваність очей.
Так називається процедура розділення простору для зберігання
на жорсткому диску на кілька областей даних, відомих як
розділи. Якщо жорсткий диск ємністю 100 Гб розділено на 2
розділи по 50 Гб, жорстким диском можна користуватися як
двома жорсткими дисками.
Мережа
Картка PCMCIA(Personal Computer Memory Card International
Association)
Група комп’ютерів і пристроїв, наприклад принтерів і сканерів,
з’єднаних лінією зв’язку. Мережа може бути невеликого або
значного розміру, а також може бути підключена на постійній
основі за допомогою кабелів або на тимчасовій основі
за допомогою телефонних ліній чи бездротового зв’язку.
Найбільшою мережею є Інтернет, що охоплює увесь світ.
Це специфікація роз’єму для модулів розширення для
портативних комп’ютерів, наприклад ноутбуків. До цього
карткового роз’єму можна підключати не лише пристрій пам’яті,
але й більшість периферійних пристроїв, зокрема жорсткі
диски, картки локальної мережі тощо.
Мережевий адміністратор
Протокол – це набір правил, які використовуються
комп’ютерами для зв’язку з іншими комп’ютерами у мережі.
Протокол – це порядок дій або стандарт, який контролює
або уможливлює підключення, зв’язок та передачу даних між
кінцевими точками. Він визначає процедури передачі даних та
середовище для передачі з метою забезпечення ефективнішого
функціонування мережі.
Користувач, який планує, налаштовує та керує мережевими
операціями. Часом мережевого адміністратора називають
системним адміністратором.
Область повідомлень
Так називається область праворуч на панелі завдань, яка
включає піктограми програм, зокрема піктограми регулювання
гучності, параметри живлення та налаштування часу.
Протокол
Словник
Розділ 6
Додаток
149
Швидкий запуск
Папка спільного доступу
Так називається панель інструментів, яку можна налаштувати
таким чином, щоб одним клацанням запускати такі програми,
як Internet Explorer, чи відкривати робочий стіл Windows.
Ви можете додавати в область швидкого запуску будь-які
піктограми та запускати часто використовувані програми,
клацаючи відповідні піктограми.
Папка, якою можуть користуватися інші користувачі у мережі.
Картка SDHC (Secure Digital High Capacity)
Це вдосконалений варіант картки SD із ємністю понад 2 Гб.
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDXC забезпечує вищу ємність і швидкість, аніж SDHC. Це нова
специфікація карти SD, що теоретично підтримує пам’ять до 2
Тб.
Для підтримання пам’яті великої ємності застосовується
система exFAT.
Сервер
Загалом сервером називається комп’ютер, який надає
користувачам мережі ресурси для спільного використання.
Спільний доступ
Так називається налаштування ресурсу комп’ютера, зокрема,
папка або принтер, якими можуть користуватися й інші
користувачі.
Режим сну
Режим живлення, який дозволяє комп’ютерам економити
електроенергію, якщо ними не користуються. Коли
комп’ютер перебуває у режимі сну, дані у пам’яті комп’ютера
не зберігаються на жорсткому диску. У випадку вимкнення
живлення дані у пам’яті буде втрачено.
Системний файл
Системними файлами називаються файли, які зчитує та
використовує операційна система Windows. Загалом системні
файли заборонено видаляти або переносити.
TCP/IPv4
Це 4-байтова (32-бітна) адресна система, розділена крапкою
на байти (по 8 біт), де кожен байт відображається як десяткове
число.
Словник
USB (Universal Serial Bus)
Так називається стандарт послідовного інтерфейсу,
призначеного замінити традиційні інтерфейси, зокрема Serial та
PS/2.
Специфікації передачі даних належать до стандартів інтерфейсу,
який використовується для підключення комп’ютера до
периферійних пристроїв. Ці специфікації включають USB 1.0, 1.1,
2.0 та 3.0.
Він підходить для підтримки периферійних пристроїв, для
яких потрібна висока швидкість передачі даних, наприклад
аудіовідеопристроїв, допоміжних жорстких дисків або дисків
CD-RW. Що вищою є версія (наприклад, USB 3.0), то вищою є
швидкість передачі даних.
Медіапрогавач Windows
Мультимедійна програма Windows. За допомогою цієї програми
можна відтворювати мультимедійні файли, створювати
аудіокомпакт-диски, слухати радіопередачі, виконувати пошук,
впорядковувати мультимедійні файли, копіювати файли на
портативні пристрої тощо.
Розділ 6
Додаток
150
Покажчик
Розділ 6
Додаток
Б
Батарея
Бездротова мережа
П
105
76
Д
T
Пароль
98
Технічні характеристики виробу
Пароль адміністратора
98
Точка доступу
Пароль користувача
99
Перетягування
57
У
Універсальне гніздо для карт
Два монітори
66
Під’єднання монітора/виведення
65
Дротова мережа
72
Подвійне клацання
56
Правила техніки безпеки
З
Загальний огляд
Заряджання
Пристрій записування
27
105
28
56
H
Налаштування BIOS
69
101
58
Регулювання гучності
69
96
Сенсорна панель
56
Сполучення клавіш
52
144
76
62
Я
Яскравість РК екрана
71
R
Recovery
С
К
Клацнути
Прокручування
6
Р
І
Індикатори стану
Пріоритет завантаження
151
110
S
Support Center
93
SW Update
92
Download PDF

advertising