Samsung | EK-GC100 | Samsung EK-GC100 Pikaopas

Automaattinen
Laite tunnistaa ympäristön automaattisesti ja säätää kuvaan
mahdollisesti vaikuttavia asetuksia niin, että voit ottaa
nykyisessä ympäristössä parhaan mahdollisen kuvan. Tämä tila
sopii tavallisille käyttäjille, koska laite ohjaa useimpia asetuksia.
Tilat
Kuvaus
Älykäs
Tallenna ikimuistoiset hetket erilaisten kuvaustilojen
avulla. Tässä tilassa voit ottaa kuvausympäristön mukaan
optimoituja kuvia. Lisätietoja valokuvien ottamisesta saat tästä
käyttöoppaasta.
Asiantuntija
Mukauta valokuvaan vaikuttavia tekijöitä kuvausympäristön
mukaan. Tämä tila sopii harjaantuneille käyttäjille, sillä käyttäjien
on säädettävä asetuksia manuaalisesti.
• Ohjelma(P): Laite tunnistaa kuvausympäristön sekä säätää
automaattisesti suljinnopeutta ja aukkoa. Tämä tila sopii
yleiskuvien ottamiseen.
• Aukon prioriteetti(A): Laite säätää suljinnopeutta
automaattisesti mukautetun aukkoasetuksen mukaan.
Tämä tila sopii kohteen korostamiseen ja sen eloisuuden
lisäämiseen taustan sumentamisen avulla.
• Suljinajan prioriteetti(S): Laite säätää aukkoa
automaattisesti mukautetun suljinnopeuden mukaan. Tämä
tila sopii suihkulähteestä purskahtelevan veden tai nopeasti
liikkuvien kohteiden valokuvaukseen.
• Manuaalinen(M): Säädä kaikkia valokuvan ottamiseen
tarvittavia asetuksia manuaalisesti.
Toiminnan pysäytys
Ota välittömästi valokuvia
nopeasti liikkuvasta kohteesta.
Tämä tila sopii liikkuvien lasten
tai nopeiden pelihetkien
valokuvaukseen.
Täyteläinen sävy
Vesiputous
Ota kohteesta tavallista
pehmeämpiä ja väreiltään
täyteläisempiä valokuvia.
Tämä tila sopii eloisien
valokuvien ottamiseen pilvisenä
päivänä.
Ota valokuvia virtaavan veden
dynaamisesta liikkeestä.
Tämä tila sopii vesiputousten tai
suihkulähteiden valokuvaukseen.
Yö
Ota valokuvia kauniisti
valaistuista maisemista yöllä.
Tämä tila sopii vähävaloisten
paikkojen tai yömaisemien
valokuvaukseen.
Ilotulitus
Ota valokuvia ilotulituksista.
Tämä tila sopii ilotulituksen
valokuvaukseen.
Valojälki
Ota valojäljistä tavallista
vaikuttavampia valokuvia.
Tämä tila sopii liikkuvien autojen
valojen tai valaistujen alueiden
valokuvaukseen yöllä.
Sarjakuvaus
Ota kohteesta sarja peräkkäisiä
valokuvia.
Tämä tila sopii liikkuvien
kohteiden tai kasvonilmeiden
muutosten valokuvaukseen.
Auringonlasku
Ota väreiltään täyteläisiä
valokuvia punaisesta
auringonlaskusta.
Tämä tila sopii auringonlaskun
tai iltahehkun valokuvaukseen.
Esimerkkivalokuvat
Ympäristön valon
voimakkuus ja
kuvausympäristö
voivat aiheuttaa
sen, että todellinen
valokuva poikkeaa
esimerkkivalokuvasta.
Säätöalue
Ympäristön valon
voimakkuus, mukautettu
asetus ja kuvausympäristö
voivat aiheuttaa sen, että
säätöalue vaihtelee.
F2,8, 1/1600 s, ISO100
Ei käytössä
Käytössä
F8.0, 6 s, ISO100
F5,6, 8 s, ISO100
F8.0, 10 s, ISO100
F4,0, 1/1 250 s, ISO100
F5,0, 1/800 s, ISO100
• A: F2,8
• S: 1/500–1/2 000 s
• ISO: 100
Huomautuksia
A: Aukko / S: Suljinnopeus / ISO: ISO-herkkyys
• A: F2,8–F8,0
• S: 1/8–1/2 000 s
• ISO: 100–400
• A: F8,0
• S: 2–10 s
• ISO: 100
• A: F2,8
• S: 1/8–4 s
• ISO: 100–400
• A: F5,6–F8,0
• S: 2–8 s
• ISO: 100
• A: F8,0
• S: 5–16 s
• ISO: 100
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Laite ottaa useita valokuvia ja
tuottaa kuvia, joissa on tavallista
pehmeämmät ja täyteläisemmät
värit. Älä siirrä kameraa, ennen
kuin valokuva on otettu.
• Kuva voi olla epäterävä,
koska suljinnopeus on hidas
kameran ottaessa valokuvat.
Käytä jalustaa.
• Valokuvien ottaminen pitkällä
valotuksella Manuaalinen(M)tilassa voi tehdä kuvista
ylivalottuneita. Vähennä
valon määrää käyttämällä
ND-suodatinta.
Kuva voi olla epäterävä, koska
suljinnopeus on hidas kameran
ottaessa valokuvat. Käytä
jalustaa.
Kuva voi olla epäterävä, koska
suljinnopeus on hidas kameran
ottaessa valokuvat. Käytä
jalustaa.
Kuva voi olla epäterävä, koska
suljinnopeus on hidas kameran
ottaessa valokuvat. Käytä
jalustaa.
Voit ottaa enintään 20 kuvaa
painamalla suljinpainiketta.
• A: F4,0–F8,0
• S: 1/500–1/2 000 s
• ISO: 100
Tilat
Kuvaus
Siluetti
Korosta kohteen ääriviivoja
taustavalaistuksella.
Tämä tila sopii taustan ja kohteen
välistä kontrastia korostavien
taiteellisten valokuvien
ottamiseen.
Kauniit kasvot
Piilota kohteen kasvojen
kauneusvirheitä kirkastamalla
ihonväriä.
Tämä tila sopii muotokuvien
ottamiseen.
Makro
Ota eloisia valokuvia lähellä
olevista kohteista.
Tämä tila sopii pienten
kohteiden, kuten kukkien ja
hyönteisten, valokuvaukseen.
Paras valokuva
Ota kohteesta useita peräkkäisiä
valokuvia ja valitse niistä paras.
Tämä tila sopii luonnollisten
ilmeiden valokuvaukseen.
Panoraama
Ota valokuvia laajasta
panoraamamaisemasta yhteen
valokuvaan.
Tämä tila sopii
luonnonmaisemien
valokuvaukseen.
Parhaat kasvot
Ota kohteesta useita peräkkäisiä
valokuvia ja valitse niistä
suosikkisi aiheen mukaan yhden
valokuvan luontia varten.
Tämä tila sopii
ryhmäkuvaukseen.
Maisema
Ota eloisia luontokuvia.
Tämä tila sopii ulkomaisemien
valokuvaukseen.
EK-GC100
Esimerkkivalokuvat
Ympäristön valon
voimakkuus ja
kuvausympäristö
voivat aiheuttaa
sen, että todellinen
valokuva poikkeaa
esimerkkivalokuvasta.
Säätöalue
Ympäristön valon
voimakkuus, mukautettu
asetus ja kuvausympäristö
voivat aiheuttaa sen, että
säätöalue vaihtelee.
Huomautuksia
Printed in Korea
AD68-07606J
Finnish. 10/2012. Rev. 1.0
Pikaopas
F5.6, 1/1 250 s, ISO100
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Voit maksimoida
siluettitehosteen ottamalla
valokuvia kirkkaasti valaistussa
paikassa.
A: Aukko / S: Suljinnopeus / ISO: ISO-herkkyys
F2,8, 1/1000 s, ISO100
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
• A: F2,8
• S: 1/500–1/2 000 s
• ISO: 100–400
F4,0, 1/200 s, ISO100
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
Laite säätää kameran
asetuksia, muun muassa
aukkoa, valotusaikaa ja ISOherkkyyttä, automaattisesti
kuvausolosuhteiden mukaan.
• A: F4,0–F5,6
• S: 1/500–1/2 000 s
• ISO: 100
Liikuta kameraa samaan
suuntaan.
www.samsung.com
Download PDF

advertising