Samsung | EK-GC100 | Samsung EK-GC100 Stručná príručka spustenia

Automaticky
Zariadenie automaticky zisťuje okolité podmienky a ovláda rôzne
nastavenia ovplyvňujúce výslednú fotografiu, vďaka čomu môžete
v danom prostredí odfotiť čo najlepšie snímky. Tento režim je
vhodný pre bežných používateľov, pretože väčšinu nastavení
ovláda samotné zariadenie.
Režimy
Popis
Inteligentný
Svoje nezabudnuteľné momenty môžete zachytiť vďaka rôznym
režimom fotenia. Tento režim vám umožňuje fotenie optimálnych
snímok v akomkoľvek prostredí. Ďalšie informácie o postupoch
pri fotení nájdete v tejto používateľskej príručke.
Expert
Prispôsobte si nastavenia ovplyvňujúce výslednú fotografiu podľa
prostredia, v ktorom fotíte. Tento režim je vhodný pre pokročilých
používateľov, keďže sú potrebné manuálne úpravy nastavení.
• Program(P): zariadenie zistí podmienky foteného prostredia
a automaticky upraví rýchlosť uzávierky a clonu. Tento režim
je vhodný pri snímaní všeobecných fotografií.
• Priorita clony(A): zariadenie automaticky upraví rýchlosť
uzávierky podľa prispôsobeného nastavenia clony. Tento režim
je vhodný, ak chceme fotený objekt zvýrazniť a dodať mu živší
vzhľad vzhľadom na pozadie, ktoré je rozmazané.
• Priorita uzávierky(S): zariadenie automaticky upraví clonu
podľa prispôsobeného nastavenia rýchlosti uzávierky.
Tento režim je vhodný napríklad pri fotení vody striekajúcej
z fontány alebo pri fotení rýchlo sa pohybujúcich objektov.
• Ručne(M): manuálna úprava všetkých nastavení potrebných
pri fotení.
Zastavenie pohybu
Okamžité nafotenie rýchlo sa
pohybujúceho objektu.
Tento režim je vhodný pri fotení
pohybujúcich sa detí alebo
športových scén.
Sýte farby
Nafotenie objektu v jemnejších
a bohatších farbách.
Tento režim je vhodný pri fotení
počas zachmúreného dňa
s dosiahnutím živých farieb.
Vodopád
Noc
Fireworks
Svetelná stopa
Sériové snímanie
Fotenie dynamického pohybu
s tečúcou vodou.
Tento režim je vhodný pri snímaní
fotografií vodopádov alebo
fontán.
Nočné fotenie krásne osvetlených
krajiniek.
Tento režim je vhodný pri fotení
tmavých scén alebo nočných
krajiniek.
Fotenie ohňostrojov.
Tento režim je vhodný pri snímaní
fotografií ohňostroja.
Môžete nasnímať fotografie so
svetelnými stopami, ktoré budú
pôsobiť dramatickejšie.
Tento režim je vhodný pri fotení
svetiel pohybujúcich sa áut alebo
nočných osvetlených priestorov.
Fotenie objektov pomocou sérií
po sebe nasledujúcich fotografií.
Tento režim je vhodný pri fotení
rýchlo sa pohybujúceho objektu
alebo meniaceho sa výrazu tváre.
F5,6, 8 s, ISO100
F8.0, 10 s, ISO100
Západ slnka
Fotenie červeného západu slnka
s dosiahnutím živých farieb.
Tento režim je vhodný pri fotení
západu slnka alebo večerného
prostredia.
Príklady fotografií
Skutočná fotografia sa
môže líšiť v závislosti
od intenzity okolitého
osvetlenia a prostredia
snímania.
F2,8, 1/1600 s, ISO100
Nepoužité
Použité
F8.0, 6 s, ISO100
F4,0, 1/1250 s, ISO100
F5,0, 1/800 s, ISO100
Rozsah ovládania
Rozsah sa môže líšiť v
závislosti od intenzity
okolitého osvetlenia,
prispôsobených nastavení
a prostredia snímania.
• A: F2.8
• S: 1/500–1/2000 s
• ISO: 100
Poznámky
A: Clona / S: Rýchlosť uzávierky / ISO: Citlivosť ISO
• A: F2,8–F8,0
• S: 1/8–1/2000 s
• ISO: 100–400
• A: F8,0
• S: 2–10 s
• ISO: 100
• A: F2.8
• S: 1/8–4 s
• ISO: 100–400
• A: F5.6–F8.0
• S: 2–8 s
• ISO: 100
• A: F8,0
• S: 5–16 s
• ISO: 100
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
Zariadenie nasníma viacero
záberov na vytvorenie obrázkov
s jemnejšími a bohatšími farbami.
Nepohybujte s fotoaparátom,
kým sa fotografia nenasníma.
• Počas snímania fotografií
môže obrázok vyzerať
rozmazaný v dôsledku nízkej
rýchlosti uzávierky. Používajte
statív.
• Pri snímaní fotografií s dlhou
expozíciou v režime Ručne(M)
môžu mať fotografie vysokú
sýtosť. Použite filter ND na
zníženie úrovne svetla.
Počas snímania fotografií môže
obrázok vyzerať rozmazaný
v dôsledku nízkej rýchlosti
uzávierky. Používajte statív.
Počas snímania fotografií môže
obrázok vyzerať rozmazaný
v dôsledku nízkej rýchlosti
uzávierky. Používajte statív.
Počas snímania fotografií môže
obrázok vyzerať rozmazaný
v dôsledku nízkej rýchlosti
uzávierky. Používajte statív.
V prípade podržania tlačidla
spúšte je možné nasnímať najviac
20 záberov.
• A: F4,0–F8.0
• S: 1/500–1/2000 s
• ISO: 100
Režimy
Popis
Silueta
Krásna tvár
Zvýraznenie obrysov objektu
pomocou podsvietenia.
Tento režim je vhodný pri snímaní
umeleckých fotografií pomocou
kontrastu medzi objektom
a pozadím.
Zjasnenie tónu pokožky osoby,
aby sa skryli nedokonalosti tváre.
Tento režim je vhodný pri fotení
portrétov.
Makro
Fotenie objektov zblízka
dosiahnutím intenzívnych
fotografií.
Tento režim je vhodný pri fotení
malých objektov ako napríklad
kvety a hmyz.
Najlepšia fotografia
Snímanie sérií po sebe
nasledujúcich fotografií
s možnosťou výberu najlepšej
snímky.
Tento režim je vhodný napríklad
pri fotení prirodzeného výrazu
tváre.
Panoráma
Nafotenie panoramatického
výhľadu na širokú krajinu v jednej
fotografii.
Tento režim je vhodný napríklad
pri fotení prírodných scenérií.
Najlepšia tvár
Snímanie sérií po sebe
nasledujúcich fotografií osôb
s možnosťou výberu najlepšej
snímky fotenej osoby, z ktorej je
možné vytvoriť jednu fotografiu.
Tento režim je vhodný pri
vytváraní skupinových fotografií.
Na šírku
Fotenie prírody s dosiahnutím
živých farieb.
Tento režim je vhodný pri
snímaní exteriérových scenérií.
Stručná referenčná
príručka
Príklady fotografií
Skutočná fotografia sa
môže líšiť v závislosti
od intenzity okolitého
osvetlenia a prostredia
snímania.
F5.6, 1/1250 s, ISO100
Rozsah ovládania
Rozsah sa môže líšiť v
závislosti od intenzity
okolitého osvetlenia,
prispôsobených nastavení
a prostredia snímania.
Poznámky
Printed in Korea
AD68-07606T
Slovak. 11/2012. Rev. 1.0
EK-GC100
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
Na dosiahnutie maximálneho
efektu siluety snímajte fotografie
pri dobrom osvetlení.
A: Clona / S: Rýchlosť uzávierky / ISO: Citlivosť ISO
F2,8, 1/1000 s, ISO100
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
• A: F2.8
• S: 1/500–1/2000 s
• ISO: 100–400
F4,0, 1/200 s, ISO100
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
Zariadenie automaticky upraví
nastavenia fotoaparátu vrátane
clony, času expozície a citlivosti
ISO v závislosti od prostredia
snímania.
• A: F4.0–F5.6
• S: 1/500–1/2000 s
• ISO: 100
Fotoaparátom pohybujte stále
rovnakým smerom.
www.samsung.com
Download PDF