Samsung | EK-GC100 | Samsung EK-GC100 User Manual

EK-GC100
Navodila za uporabo
www.samsung.com
Več o teh navodilih
Ta naprava ponuja visoko kakovostno mobilno komunikacijo in zabavo s pomočjo visokih
standardov in tehnološkega znanja družbe Samsung. Ta navodila za uporabo so posebej
zasnovana za predstavitev funkcij in značilnosti naprave.
• Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno
uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Izdelek na slikah in posnetkih se lahko razlikuje od dejanskega izdelka.
• Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka oz. od programske opreme, ki jo ponujajo
ponudniki storitev ali operaterji, in je predmet spremembe brez predhodnega obvestila. Za
najnovejšo različico teh navodil, obiščite spletno mesto Samsung na www.samsung.com.
• Razpoložljive funkcije in dodatne storitve se lahko razlikujejo glede na napravo, programsko
opremo in ponudnika storitev.
• Aplikacije in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali specifikacije
strojne opreme. Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij,
katere ni ponudil Samsung, ampak tretje osebe.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in druga medijska vsebina, ki je dodana
napravi, je namenjena za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne
ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti
odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški. Preprečite dodatne
stroške z izbiro ustreznega pogovornega paketa. Če želite podrobne informacije, se obrnite
na svojega ponudnika storitev.
• Naprava podpira večino omrežij, razen omrežij 2G.
• Privzete aplikacije, ki dostavljene z napravo, so predmet posodobitev in morda ne bodo več
podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je priložena
napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika,
se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme z neuradnih
virov, lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
2
Več o teh navodilih
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2012 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki družbe Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
in Google Talk™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation.
• HDMI, logotip HDMI in izraz »High Definition Multimedia
Interface« so blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke družbe HDMI Licensing LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so
registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
3
Vsebina
Uvod
59Pomoč
60 Vnos besedila
61 Vzpostavitev povezave z omrežjem
Wi-Fi
62 Nastavitev računov
63 Prenašanje datotek
65 Zaščita naprave
66 Nadgradnja naprave
6 Postavitev naprave
7Gumbi
8 Vsebina paketa
9 Namestitev kartice SIM ali USIM ter
baterije
12 Polnjenje baterije
14 Vstavljanje pomnilniške kartice
16 Vklop ali izklop naprave
16 Prilagoditev glasnosti
16 Preklop v tihi način
Mediji
67Galerija
70 Paper Artist
71 Urejevalnik fotografij
73 Video predvajalnik
74 Video urejevalnik
76 Predvajalnik glasbe
77YouTube
78Vreme
78Instagram
Fotoaparat
17
26
37
45
47
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije
Možnosti zajema
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Čiščenje naprave
Osnove
Komunikacija
48 Indikatorske ikone
49 Uporaba zaslona na dotik
52 Nadzorni gibi
55Obvestila
56 Domači zaslon
58 Uporaba aplikacij
58 Zaslon z aplikacijami
79Stiki
82Sporočanje
83E-pošta
85 Google Mail
86Talk
87ChatON
4
Vsebina
Potovanja in lokalno
88Google+
88Messenger
109Zemljevid
110Lokalno
111Navigacija
Splet in omrežje
89Internet
90Chrome
92Bluetooth
93 AllShare Play
94 Skupinski Cast
Nastavitve
112 Več o nastavitvah
112Wi-Fi
113Bluetooth
113 Poraba podatkov
114 Več nastavitev
116 Način blokiranja
116Zvok
116Zaslon
117Shramba
117Moč
118Baterija
118 Upravitelj aplikacij
118 Lokacijske storitve
118 Zaklepanje zaslona
119Varnost
121 Jezik in vnos
123Cloud
123 Varnostno kopiranje in ponastavitev
124 Dodaj račun
124Gibanje
125Dodatek
125 Datum in čas
126Dostopnost
127 Možnosti za razvijalce
128 O napravi
Aplikacije in medijske
trgovine
95
96
96
97
97
97
Trgovina Play
Samsung Apps
S Suggest
Game Hub
Play Books
Play Movies
Pripomočki
98 S Memo
100 S Planner
102Dropbox
102Ura
104Kalkulator
105 S Voice
106Google
107 Glasovno iskanje
107Upravit.opravil
108 Moje datoteke
108Prenosi
Odpravljanje težav
5
Uvod
Postavitev naprave
Gumb za
vklop/izklop
Lučka za pomoč
pri samodejni
izostritvi
Bliskavica
Gumb sprožilca
Gumb za
povečavo
GPS antena
Zaklep
bliskavice
Objektiv
Notranja antena
Zvočnik
Vrata HDMI
Odprtina za
stojalo
Pokrovček
Mikrofon
Vhod za slušalke
Večnamenski
priključek
Zaslon na dotik
6
Uvod
Mikrofon na vrhu naprave se vključi samo za glasovno iskanje ali snemanje videoposnetkov.
• Ne uporabljajte zaščite za zaslon. To povzroča okvaro senzorja.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite in zadržite za vklop ali izklop naprave.
Tipka za
vklop/izklop
Sprožilec
• Pritisnite in držite 6-8 sekund za ponastavitev naprave v
primeru usodnih napak, neodzivanja oz. zamrznitev.
• Pritisnite, če želite odkleniti ali zakleniti napravo. Ko se zaslon na
dotik izklopi je naprava zaklenjena.
• V programu fotoaparata pritisnite do polovice, da izostrite
motiv. Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno.
Pritisnite za zajem fotografije.
• Na domačem zaslonu ga pritisnite in pridržite, da vklopite
fotoaparat.
Povečava
• V programu fotoaparata ga obračajte levo ali desno za
povečavo ali pomanjšavo.
• Obračajte za prilagoditev glasnosti naprave.
7
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
Uporabljajte samo programsko opremo, ki jo je odobril Samsung. Piratska ali nezakonita
programska oprema lahko povzroči poškodbe ali okvare, ki jih garancija ne zajema.
• Izdelki, ki so priloženi napravi, in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije
oz. ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Drugi dodatki morda ne bodo združljivi z vašo napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Okvare, ki so posledica
uporabe neodobrenih dodatkov, niso krite z garancijo.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
• Zaradi različnih specifikacij HDMI nekateri televizorji morda ne podpirajo te naprave.
8
Uvod
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja, in priloženo baterijo.
Naprava podpira samo kartice microSIM.
1 Potisnite zapah in odprite pokrovček.
2 Vstavite kartico SIM ali USIM tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni naprej.
• V režo za kartico SIM ne vstavljajte pomnilniške kartice. Če se pomnilniška kartica
zatakne v reži za kartico SIM, odnesite napravo v servisni center Samsung, kjer vam
bodo odstranili pomnilniško kartico.
• Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung
ni odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali
ukradenih kartic.
9
Uvod
3 Potisnite kartico SIM ali USIM v režo, dokler ne sede na mesto.
4 Vstavite baterijo.
Ko vstavljate baterijo, morajo biti pozlačeni kontakti baterije pravilno obrnjeni.
5 Zaprite pokrovček in potisnite zapah.
10
Uvod
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Potisnite zapah in odprite pokrovček.
2 Izvlecite baterijo.
3 Potiskajte kartico SIM ali USIM dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
11
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo napolnite baterijo. Uporabite polnilnik za polnjenje naprave. Za polnjenje
naprave lahko prav tako uporabite računalnik, če ju povežete prek USB kabla.
Uporabljajte samo polnilce, baterije in kable, odobrene s strani Samsung. Neodobreni
polnilci ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira, oz. poškodujejo napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, vas naprava na to opozori z opozorilnim zvokom in
prikazom sporočila o skoraj prazni bateriji.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
polnilnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti
napravo.
Polnjenje s polnilnikom
Manjši konec polnilca vstavite v večnamenski vhod v napravi, večji del polnilca pa v električno
vtičnico.
Nepravilna priključitev polnilca lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije katerekoli škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite polnilnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
polnilnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s polnilnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
12
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo s polnilca. Najprej odklopite polnilec z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite polnilca. To lahko poškoduje napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Med polnjenjem napravo pustite v bližini
električne vtičnice.
Kako preveriti stanje polnjenja baterije
Ko polnite baterijo pri izklopljeni napravi, bosta naslednji ikoni prikazovali stanje polnjenja
baterije:
Polnjenje
V celoti napolnjena
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom gumba za vklop/izklop.
• Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte svetlost zaslona.
• Izklopite funkcijo hitrega zagona.
• Omogočite samodejni izklop. (str. 117)
• Omogočite funkcijo pametnega omrežja. (str. 114)
13
Uvod
Vstavljanje pomnilniške kartice
Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 64 GB. Odvisno od
proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z
vašo napravo.
• Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba
nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in
podatke, shranjene na kartici.
• Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.
• Naprava podpira le strukturo datotek FAT za pomnilniške kartice. Če vstavite
pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali
želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
• Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
• Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo imenik datotek na pomnilniški
kartici prikazal v mapi extSdCard pod notranjim pomnilnikom.
1 Potisnite zapah in odprite pokrovček.
2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzgor.
3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.
4 Zaprite pokrovček in potisnite zapah.
14
Uvod
Odstranjevanje pomnilniške kartice
Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Shramba → Sprosti kartico SD → V redu.
1 Potisnite zapah in odprite pokrovček.
2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.
3 Zaprite pokrovček in potisnite zapah.
Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem
lahko povzročite izgubo podatkov, podatke poškodujete oz. poškodujete pomnilniško
kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe
poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.
Formatiranje pomnilniške kartice
Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo.
Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog. → Nastavitve → Shramba → Formatiraj kartico SD →
Formatiraj kartico SD → Izbriši vse.
Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih
podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do
katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.
15
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Ob prvem vklopu naprave sledite navodilom na zaslonu za nastavitev vaše naprave.
Pritisnite in nekaj sekund pridržite gumb za vklop/izklop, da napravo vklopite.
• Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih,
v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
• Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop ter pritisnite Način letenja za izključitev
brezžičnih funkcij.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop →
V redu.
Prilagoditev glasnosti
Gumb za povečavo obrnite levo ali desno, da prilagodite glasnost zvonjenja ali zvoka predvajane
glasbe ali videoposnetka.
Preklop v tihi način
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• Pritisnite in zadržite tipko za vklop, ter nato pritisnite
.
• Odprite obvestilno ploščo na vrhu zaslona in pritisnite Zvok.
16
Fotoaparat
Osnovne funkcije
Uporabite to aplikacijo za snemanje fotografij in video posnetkov.
Uporabite Galerija za ogled fotografij in videov, ki ste jo posneli z napravo. (str. 67)
Pritisnite Kamera na zaslonu z aplikacijami.
Naprava se samodejno izklopi, ko je ne uporabljate.
Uporaba fotoaparata
• Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte na krajih kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.
Fotografiranje
Gumb sprožilca pritisnite do polovice, da izostrite motiv. Ko je del izostren se okvir za ostrenje
obarva zeleno. Fotografijo zajamete tako, da pritisnete gumb sprožilca.
Ali pa pritisnite tisti del zaslona s predogledom predogleda, na katerem naj fotoaparat izostri
sliko. Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno. Če želite fotografirati pritisnite .
Pritisnite in povlecije okvir
za izostritev.
Prikaže trenutni način.
Spremenite nastavitve
kamere.
Nazaj na domači zaslon.
Fotografirajte.
Preklopi med načini.
Začetek snemanja
videoposnetkov.
Odpre Galerijo za ogled
fotografij in
videoposnetkov.
Odpre podokno učinkov.
17
Fotoaparat
Snemanje videoposnetkov
Če želite posneti videoposnetek, pritisnite
. Za pričetek snemanje, pritisnite
.
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
• Če uporabljate pomnilniško kartico z nizko hitrostjo zapisovanja, videoposnetka
morda ne bo možno pravilno shraniti v napravo. Snemanje se lahko ustavi ali pa se
posnete videoslike okvarijo.
• Pomnilniške kartice z nizko hitrostjo zapisovanja ne podpirajo videoposnetkov visoke
ločljivosti. Če želite posneti videoposnetek visoke ločljivosti, uporabite pomnilniške
kartice z višjo hitrostjo zapisovanja (micro SDHC, razred 10 ali višji).
• Videosličice so lahko videti manjše – odvisno od ločljivosti videoposnetka in hitrosti
sličic.
• Posamezni videoposnetki so lahko dolgi največ 20–25 minut.
• Če med snemanjem videoposnetkov vklopite povečavo, lahko naprava posname
šum, ki nastane pri povečavi. Šum zaradi povečave zmanjšate tako, da vklopite tiho
povečavo. (str. 46)
Fotografiranje med snemanjem videoposnetkov
Če med snemanjem videoposnetka pritisnete gumb sprožilca, zajamete fotografijo.
• Velikost fotografij, ki jih zajamete med snemanjem videoposnetka, se samodejno
prilagodi ločljivosti posnetega videoposnetka.
• Kakovost fotografij, posnetih med snemanjem videoposnetka, je morda nižje od
običajne.
• Fotografije, ki jih zamajete med snemanjem videoposnetka, bodo morda videti
drugače od gibljivih slik.
Gledanje fotografij in videoposnetkov
Za ogled fotografij ali videoposnetkov pritisnite pregledovalnik slik. (str. 67)
18
Fotoaparat
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečavo ali pomanjšavo slike obrnite gumb za povečavo v levo ali desno.
Pomanjšava
Povečava
• Funkcija za povečavo morda ni na voljo, kadar snemate pri najvišji ločljivosti.
• Pri snemanju videoposnetka je v funkciji povečave na voljo učinek povečave/
pomanjšave.
Fotografiranje z izostritvijo na dotik
Z izostritvijo na dotik lahko izostrite različna območja na isti kompoziciji.
Pritisnite ali pritisnite in povlecite okvir za izostritev na motiv, do polovice pritisnite gumb
sprožilca, da izostrite izbrano območje, nato pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo.
19
Fotoaparat
Zmanjšanje tresenja naprave
Z optičnim stabilizatorjem slike (OIS) lahko zmanjšate ali odpravite sence na sliki, ki nastanejo
zaradi tresenja naprave.
Pritisnite → Strokovnjak → A / S / M / P, nato pa na zaslonu za predogled pritisnite →
Kamera → OIS (odpravljanje tresenja), ki vam pomaga izostriti motiv, če se naprava premika.
Če želite to funkcijo uporabiti v načinu kamere, pritisnite → Strokovnjak → , nato pa na
zaslonu za predogled pritisnite → Videorekorder → OIS (odpravljanje tresenja).
Pred popravkom
Po popravku
• Stabilizator slike v naslednjih primerih ne bo deloval pravilno:
– – Če premikate napravo, ko sledite gibljivemu motivu.
– – Če se naprava preveč trese.
– – Pri nizki hitrosti zaklopa (npr. pri fotografiranju v slabih svetlobnih pogojih).
– – Če je baterija skoraj prazna.
– – Pri fotografiranju od blizu.
• Če to funkcijo uporabljate s stojalom, bodo fotografije zaradi tresenja, ki ga povzroča
tipalo OIS, morda zamegljene. Če uporabljate stojalo, to funkcijo izklopite.
• Če z napravo udarite ali jo spustite na tla, se lahko slika na zaslonu zamegli. V tem
primeru znova zaženite napravo.
20
Fotoaparat
Razumevanje ikon
Ikone, prikazane na vrhu zaslona za snemanje, prikazujejo informacije o stanju naprave. V spodnji
tabeli navedene ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Občutljivost ISO
Vrednost osvetlitve
Zaslonka
Hitrost zaklopa
Časovnik
Bliskavica
Makro
Merjenje
Ravnovesje beline
Neprekinjeno zajemanje fotografij
Način uokvirjanja
Glasovno upravljanje
Geolokacijsko označevanje
Souporaba posnetka
Deljenje slik s prijatelji
Deljenje slik ChatON
Oddaljeno iskalnikom pogleda
21
Fotoaparat
Nasveti za ostrejše fotografije
Pravilno držanje naprave
Poskrbite, da zaslon, objektiv, bliskavica ali mikrofon ne bodo ovirani.
Poskrbite, da objektiv ne bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi. To lahko povzroči
razbarvanje ali okvaro slikovnega tipala.
22
Fotoaparat
Polovični pritisk gumba sprožilca
Ko gumb sprožilca pritisnete do polovice, prilagodite ostrino. Naprava samodejno prilagodi
ostrino in okvir za ostrenje se obarva zeleno. Če izostritve ni možno prilagoditi, se okvir za
ostrenje obarva rdeče.
Zmanjšanje tresenja naprave
Izberite optični stabilizator slike, da optično zmanjšate tresenje naprave. (str. 20)
23
Fotoaparat
Držanje motiva v središču
V naslednjih pogojih je včasih težko obdržati motiv v središču:
• Če je kontrast med motivom in ozadjem premajhen. Če na primer motiv nosi oblačila, ki so
podobne barve kot ozadje.
• Če je svetloba za motivom premočna.
• Če se motiv sveti ali se od njega odbija svetloba.
• Če motiv vsebuje vodoravne vzorce, kot so žaluzije.
• Če motiv ni postavljen na sredino okvirja.
Uporaba zaklepa izostritve
Gumb sprožilca pritisnite do polovice, da motiv izostrite. Ko je motiv izostren, lahko spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite gumb sprožilca do konca, da zajamete fotografijo.
24
Fotoaparat
Fotografiranje pri šibki svetlobi
• Za fotografiranje pri šibki svetlobi vklopite bliskavico. (str. 38)
• Nastavite možnosti občutljivosti ISO. (str. 39)
Hitro premikajoči se motivi
Za fotografiranje premikajočih se motivov uporabite možnost neprekinjenega fotografiranja.
(str. 27)
Če želite posneti več zaporednih fotografij, uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo
zapisovanja (micro SDHC, razred 10 ali višji).
25
Fotoaparat
Dodatne funkcije
Spreminjanje nastavitev Camera
Pritisnite , če želite hitro spremeniti nastavitve fotoaparata. Razpoložljive možnosti so odvisne
od načina.
• : konfigurirajte nastavitve fotoaparata.
• : vklopi ali izklopi glasovno upravljanje fotografiranja.
• : vključite ali izključite bliskavico.
• : uporabite ga za nastavitev časovnega zamika posnetkov.
• • : izberite ločljivost videoposnetkov.
: vklopi ali izklopi možnosti skupne rabe.
Samodejno
S tem načinom fotografirate z načini prizorišč, ki jih naprava samodejno izbere. Naprava določi
najboljši način za fotografijo.
Če želite uporabiti ta način, pritisnite → Samodejno.
• Naprava morda ne bo izbrala načina portreta – odvisno od položaja motiva ali
osvetlitve.
• Naprava morda ne bo izbrala najustreznejšega načina za pogoje fotografiranja, na
primer tresenje naprave, osvetlitev ali razdalja od motiva.
• V tem načinu naprava porabi več energije baterije, saj za izbiranje ustreznega načina
ves čas spreminja nastavitve.
26
Fotoaparat
Pameten
Uporabite za fotografiranje z vnaprej določenimi nastavitvami za različne prizore.
Lepotna izboljšava obraza
S tem načinom fotografirate osvetljene obraze in ustvarite nežnejše slike.
Pritisnite → Pameten → Lepotna izboljšava obraza.
Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo, nato pa naprava samodejno prilagodi
fotografijo in jo shrani.
Najboljša fotografija
S tem načinom zajamete več fotografij v kratkem času, nato pa med njimi izberete najboljše.
Pritisnite → Pameten → Najboljša fotografija.
Za zajem več fotografij pritisnite gumb sprožilca. Ko se odpre Galerija, pritisnite in pridržite
sličice fotografij, ki jih želite shraniti, nato pritisnite Shrani.
Rafalni posnetek
S tem načinom zajamete niz fotografij premikajočih se motivov.
Pritisnite → Pameten → Rafalni posnetek.
Napravo držite pri miru ter pritisnite in zadržite gumb sprožilca, da neprekinjeno zajamete več
fotografij.
Če želite posneti več zaporednih fotografij, uporabite pomnilniške kartice z višjo hitrostjo
zapisovanja (micro SDHC, razred 10 ali višji).
27
Fotoaparat
Najboljši obraz
Uporabite to za več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko.
Pritisnite → Pameten → Najboljši obraz.
Za zajem več fotografij pritisnite gumb sprožilca. Za najboljši posnetek držite napravo pri miru
in se med snemanjem ne premikajte. Ko se odpre Galerija, pritisnite rumeni okvir na vsakem
obrazu in izberite najprimernejšo pozo posameznika. Po izbiri poze za vsakega posameznika,
pritisnite Končano, da združite slike v eno fotografijo in jo shranite.
Pokrajina
S tem načinom fotografirate modro nebo in pokrajine z bogatimi barvami.
Pritisnite → Pameten → Pokrajina.
Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo, nato pa naprava samodejno prilagodi
fotografijo in jo shrani.
Zora
S tem načinom fotografirajte jutro v nežnih barvah.
Pritisnite → Pameten → Zora.
28
Fotoaparat
Sneg
S tem načinom fotografirajte svetle snežne motive.
Pritisnite → Pameten → Sneg.
Makro
S tem načinom fotografirate motive, ki so zelo blizu.
Pritisnite → Pameten → Makro.
Fotografijo od blizu zajamete tako, da pritisnete gumb sprožilca.
• Napravo držite pri miru, da bodo fotografije ostre.
• Če ste preblizu motiva, izklopite bliskavico.
29
Fotoaparat
Hrana
S tem načinom fotografirajte hrano v bogatih barvah.
Pritisnite → Pameten → Hrana.
Zabava/znotraj
S tem načinom zajemate ostre fotografije v zaprtih prostorih.
Pritisnite → Pameten → Zabava/znotraj.
Zamrznitev dogajanja
S tem načinom fotografirate motiv, ki se premika zelo hitro.
Pritisnite → Pameten → Zamrznitev dogajanja.
Fotografijo premikajočega se motiva zajamete tako, da pritisnete gumb sprožilca.
Priporočena je uporaba pri močni dnevni svetlobi.
30
Fotoaparat
Izboljšava tona
S tem načinom fotografirate brez izgube podrobnosti v svetlih in temnih območjih. Naprava
samodejno zajame več fotografij z različnimi vrednostmi osvetlitve, nato pa jih združi v eno
fotografijo.
Pritisnite → Pameten → Izboljšava tona.
Napravo držite pri miru ter pritisnite gumb sprožilca, da zajamete več fotografij.
Brez učinka
Z učinkom
• Na to funkcijo lahko vplivajo tresenje naprave, osvetlitev, gibanje motiva in okolje
fotografiranja.
• Pri tej funkciji je bliskavica onemogočena.
• Ko fotografirate premikajoče se motive, se lahko pojavi senca.
• Priporočamo uporabo stojala.
31
Fotoaparat
Panorama
S tem načinom zajemate široke panoramske fotografije.
Pritisnite → Pameten → Panorama.
Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo, nato napravo pomikajte v želeno smer. Ko se
modri okvir poravna z zaslonom predogleda, naprava samodejno zajame naslednji posnetek
v panoramskem zaporedju. Ko želite končati fotografiranje, znova pritisnite gumb sprožilca.
Fotografije se samodejno združijo v eno panoramsko sliko.
• Za najboljše rezultate se izognite naslednjemu:
– – Prehitro ali prepočasno premikanje naprave.
– – Premikanje naprave premalo, da ti ta zajela naslednjo fotografijo.
– – Premikanje naprave z različnimi hitrostmi.
– – Tresenje naprave.
– – Spreminjanje smeri naprave med zajemanjem.
– – Fotografiranje pri šibki svetlobi.
– – Fotografiranje premikajočih se motivov.
– – Fotografiranje v pogojih, kjer se svetlost ali barva svetlobe spreminja.
• V naslednjih pogojih se fotografije samodejno shranijo in snemanje se ustavi:
– – Če med zajemanjem spremenite razdaljo od motiva.
– – Prehitro premikanje naprave.
– – Držanje naprave pri miru.
32
Fotoaparat
• V panoramskem načinu povečava ni možna. Če v tem načinu uporabite povečavo, bo
naprava samodejno povrnila nastavitev v privzeto.
• V panoramskem načinu nekatere možnosti naprave morda ne bodo na voljo.
• Naprava lahko neha zajemati fotografije zaradi kompozicije ali gibanja na prizorišču.
• V panoramskem načinu naprava morda ne bo v celoti zajela zadnjega prizora, če jo
ustavite točno na tistem položaju, kjer se mora prizor končati. Če želite zajeti celoten
prizor, napravo pomaknite malo dlje od položaja, na katerem naj se prizor konča.
Slap
S tem načinom fotografirate slapove.
Pritisnite → Pameten → Slap.
Ko fotoaparat zajame fotografije, bodo te zaradi nizke hitrosti zaklopa morda videti
zabrisane. Uporabite stojalo.
Obris
S tem načinom fotografirate temne oblike na svetlem ozadju.
Pritisnite → Pameten → Obris.
Za povečanje učinka obrisa fotografirajte na svetli lokaciji.
Sončni zahod
S tem načinom fotografirate sončni zahod.
Pritisnite → Pameten → Sončni zahod.
Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo, nato pa naprava samodejno prilagodi
fotografijo in jo shrani.
33
Fotoaparat
Noč
S tem načinom fotografirate brez bliskavice pri šibki svetlobi.
Pritisnite → Pameten → Noč.
Napravo držite pri miru ter pritisnite gumb sprožilca, da zajamete več fotografij. Fotografije se
samodejno združijo v eno.
Ko fotoaparat zajame fotografije, bodo te zaradi nizke hitrosti zaklopa morda videti
zabrisane. Uporabite stojalo.
Fireworks
S tem načinom fotografirate ognjemet.
Pritisnite → Pameten → Fireworks.
Napravo držite pri miru ter pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo.
Ko fotoaparat zajame fotografije, bodo te zaradi nizke hitrosti zaklopa morda videti
zabrisane. Uporabite stojalo.
Svetlobne sledi
S tem načinom fotografirate snop svetlobe pri šibki svetlobi.
Pritisnite → Pameten → Svetlobne sledi.
Ko fotoaparat zajame fotografije, bodo te zaradi nizke hitrosti zaklopa morda videti
zabrisane. Uporabite stojalo.
34
Fotoaparat
Strokovnjak
S tem načinom fotografirate in snemate videoposnetke z ročno prilagoditvijo občutljivosti ISO,
vrednosti osvetlitve, zaslonke in hitrosti zaklopa.
Spremeni zaslonko.
Spremeni hitrost zaklopa.
Preklop na ročni način
kamere.
Nazaj na prejšnji zaslon.
Prikaže opise načinov in
funkcij.
Preklop na ročni način.
Preklop na programski
način.
Preklop na način prioritete
zaslonke.
Spremeni vrednost
osvetlitve.
Uporabite način prednosti
hitrosti zaklopa.
Spremeni občutljivost ISO.
Uporaba ročnega načina kamere
Ročno prilagodite nastavitev kamere, npr. vrednost osvetlitve.
Pritisnite → Strokovnjak →
in izberite vrednost osvetlitve.
Posamezni videoposnetki so lahko dolgi največ 20–25 minut.
Uporaba ročnega načina
S tem načinom ročno prilagodite nastavitve naprave, npr. zaslonko ali hitrost zaklopa.
Pritisnite → Strokovnjak → M in določite zaslonko, hitrost zaklopa in občutljivost ISO.
Uporaba programiranega načina
S tem načinom ročno nastavite občutljivost ISO ali vrednost osvetlitve pri fotografiranju. Hitrost
zaklopa in zaslonka se nastavita samodejno.
Pritisnite → Strokovnjak → P, in določite občutljivost ISO in vrednost osvetlitve.
35
Fotoaparat
Uporaba načina prednosti zaslonke
S tem načinom ročno nastavite vrednost osvetlitve pri fotografiranju. Hitrost zaklopa se nastavi
samodejno.
Pritisnite → Strokovnjak → A in določite zaslonko, občutljivost ISO in vrednost osvetlitve.
Uporaba načina s prednostjo hitrosti zaklopa
S tem načinom ročno nastavite hitrost zaklopa pri fotografiranju. Zaslonka se nastavi samodejno.
Pritisnite → Strokovnjak → S in določite hitrost zaklopa, občutljivost ISO in vrednost
osvetlitve.
Zaslonka
Zaslonka je odprtina, skozi katero v napravo pride svetloba, s širjenjem ali oženjem zaslonke pa
določamo količino svetlobe. Če je vrednost zaslonke nizka, je fotografija svetlejša, višja vrednost
zaslonke pa povzroči temnejšo fotografijo.
Nizka vrednost
zaslonke
Visoka vrednost
zaslonke
Hitrost zaklopa
Hitrost zaklopa predstavlja čas, ki ga sprožilec porabi, da se odpre in zapre. Nizka hitrost zaklopa
zajame več svetlobe, vendar lahko dobijo premikajoči se motivi senco. Višja hitrost zaklopa
zajame manj svetlobe, vendar so premikajoči se motivi ostrejši.
Nizka hitrost zaklopa
Visoka hitrost zaklopa
36
Fotoaparat
Možnosti zajema
Prilagodite napravo za edinstvene fotografije ali videoposnetke. Razpoložljive možnosti so
odvisne od načina.
Izbiranje ločljivosti
Izberite višjo ločljivost, da povečate število slikovnih pik na fotografiji ali videoposnetku. Če
izberete višjo ločljivost, se poveča tudi velikost datoteke.
Nastavitev ločljivosti fotografije
V načinu fotoaparata pritisnite
fotografije.
→ Kamera → Velikost fotografije in izberite ločljivost
Nastavitev ločljivosti videoposnetka
V načinu kamere pritisnite
videoposnetka.
→ Videorekorder → Velikost filma in izberite ločljivost
Nastavitev kakovosti fotografije
Za lepše fotografije izberite višjo kakovost fotografije. Če izberete višjo kakovost, se poveča tudi
velikost datoteke.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Kakovost in izberite kakovost.
Uporaba časovnika
To nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
V načinu fotoaparata pritisnite → Kamera → Časovnik in izberite čas, nato pritisnite gumb
sprožilca, da zaženete časovnik.
Če želite to funkcijo uporabljati v načinu kamere, pritisnite
Pritisnite gumb sprožilca, da prekličete časovnik.
37
→ Videorekorder → Časovnik.
Fotoaparat
Fotografiranje pri šibki svetlobi
Preprečevanje rdečih oči na portretih
Če za fotografiranje portretov pri šibki svetlobi uporabite bliskavico, se lahko v očeh motiva
pojavi rdeči odsev.
To preprečite tako, da v načinu fotoaparata tapnete
Rdeče oči ali Odp. rd. oči.
Pred popravkom
→ Kamera → Bliskavica in izberete
Po popravku
Uporaba bliskavice
Bliskavico uporabite za fotografiranje pri šibki svetlobi ali če želite na fotografiji več svetlobe.
Z gumbom za bliskavico jo odprite, nato pritisnite → Kamera → Bliskavica, da izberete
možnost bliskavice. Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
• Izključeno: izklopite bliskavico.
• Samodejno: vklopite samodejno bliskavico. Bliskavica se sproži, če je motiv ali ozadje temno.
• Rdeče oči: S tem preprečite rdeči odsev v očeh motiva.
• Izpolnite: bliskavica je vedno vklopljena.
• Počasna sin.: S tem ohranite podrobnosti v ozadju.
• Odp. rd. oči: S tem popravite rdeči odsev v očeh motiva.
• Ko bliskavice ne uporabljate, jo zložite, da preprečite okvaro.
• Če bliskavico odprete na silo, lahko poškodujete napravo.
• Možnosti bliskavice v nekaterih načinih niso na voljo.
• Če svetloba od bliskavice odseva ali če je v zraku precej prahu, so lahko na fotografiji
vidni majhni madeži.
38
Fotoaparat
Prilagoditev občutljivosti ISO
Občutljivost ISO je enota občutljivosti filma na svetlobo, kot jo določa mednarodna organizacija
za standardizacijo (ISO). Izberite višjo občutljivost, če želite lepše slike brez senčenja, kadar
fotografirate pri šibki svetlobi brez bliskavice.
Pritisnite → Strokovnjak → A / S / M / P in izberite občutljivost ISO.
Če izberete višjo ločljivost ISO, bo na sliki morda več šuma.
Uporaba zaznavanja obrazov
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Zaz.obraza in izberite nekaj od tega:
• Normalno: izmeri osvetlitev človeškega obraza. (str. 40)
• Posn. nasmeška: prepozna in pomaga fotografirati nasmejane obraze. (str. 40)
• Zazn. mežik.: zazna zaprte oči in samodejno posname dodatne fotografije. (str. 41)
• Ko naprava zazna obraz, mu samodejno začne slediti.
• Ta funkcija morda ne bo delovala v naslednjih pogojih:
– – Če je motiv preveč oddaljen od naprave.
– – Če je presvetlo ali pretemno.
– – Če motiv ne gleda v napravo.
– – Če motiv nosi sončna očala ali masko.
– – Če se izraz na obrazu motiva preveč spremeni.
– – Če je motiv osvetljen od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo.
• Ta funkcija v nekaterih načinih in nastavitvah morda ne bo na voljo.
• Od izbrane možnosti je odvisno, ali bodo nastavitve na voljo.
39
Fotoaparat
Zaznavanje obrazov
Naprava samodejno zazna več človeških obrazov.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Zaz.obraza → Normalno.
Napravo usmerite proti človeškemu motivu. Ko naprava zazna človeški obraz, se okoli njega
prikaže bel okvir. Pritisnite gumb sprožilca, da zajamete fotografijo.
Bližje kot ste motivom, hitreje naprava zazna obraze.
Fotografiranje nasmeškov
Naprava samodejno zazna nasmeh na obrazu in sproži sprožilec.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Zaz.obraza → Posn. nasmeška.
Napravo usmerite proti človeškemu motivu in pritisnite gumb sprožilca. Ko naprava zazna
nasmejani obraz, samodejno zajame fotografijo.
Zaznan obraz
Zaznan nasmeh
40
Fotoaparat
Zaznano mežikanje
Če naprava zazna zaprte oči, samodejno naredi več zaporednih fotografij.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Zaz.obraza → Zazn. mežik.
Napravo usmerite proti človeškemu motivu. Ko naprava zazna človeški obraz, se okoli njega
prikaže bel okvir. Če motiv zapre oči ravno v trenutku, ko je pritisnjen gumb sprožilca, bo naprava
samodejno zajela več zaporednih fotografij.
Ročna prilagoditev vrednosti osvetlitve (EV)
Fotografije ali videoposnetki bodo morda presvetli ali pretemni, odvisno od intenzivnosti
svetlobnega vira. Prilagodite vrednost osvetlitve za lepše fotografije ali videoposnetke.
Pritisnite → Strokovnjak → A / S / P /
Temneje (-)
in prilagodite vrednost osvetlitve.
Nevtralno (0)
Svetleje (+)
• Če se med fotografiranjem ne morete odločiti o ustrezni vrednosti osvetlitev,
uporabite možnost uokvirjene fotografije in zajemite več fotografij z različnimi
vrednostmi osvetlitve.
• Fotografiranje z višjo vrednostjo osvetlitve lahko zaradi daljše hitrosti zaklopa povzroči
zabrisane fotografije.
41
Fotoaparat
Spreminjanje načinov merjenja
Način merjenja določa, kako naprava izmeri količino svetlobe. Svetlost in osvetlitev na
fotografijah sta odvisni od izbranega načina merjenja.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Merjenje in izberite kakovost.
Če želite to funkcijo uporabljati v načinu kamere, pritisnite
→ Videorekorder → Merjenje.
• Več: naprava razdeli okvir v več območij in nato izmeri vrednost svetlobe v posameznem
območju.
• Točkovno: naprava izmeri vrednost svetlobe v sredini okvirja.
• Sredin. utež.: naprava izmeri vrednost svetlobe ozadja na sredini prizora.
Izbiranje nastavitev ravnovesja beline
Barve na fotografiji ali videoposnetkih so odvisne od vrste ali kakovosti svetlobnega vira. Izberite
nastavitve ravnovesja beline za realistične barve fotografij ali videoposnetkov.
V načinu fotoaparata pritisnite
ravnovesja beline.
→ Kamera → WB (vir svetlobe) in izberite nastavitev
Če želite to funkcijo uporabljati v načinu kamere, pritisnite
svetlobe).
→ Videorekorder → WB (vir
• Sam. belina: ravnovesje beline se nastavi samodejno.
• Dnev. svet.: za sončne dni.
• Oblačno: za oblačne dni in sence.
• Neonsko H: za dnevne fluorescentne ali trismerne fluorescentne luči.
• Neonsko L: za bele fluorescentne luči.
• Volfram: za običajne ali halogenske žarnice.
• Po meri: nastavite ravnovesje beline po meri.
• K: S tem načinom ročno prilagodite temperaturo barve.
Nastavitev ravnovesja beline po meri
Nastavite lahko ravnovesje beline po meri, na primer če fotografirate belo površino, kot je list
papirja, v svetlobnem viru motiva.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → WB (vir svetlobe) → Po meri.
Če želite to funkcijo uporabljati v načinu kamere, pritisnite
svetlobe) → Po meri.
→ Videorekorder → WB (vir
Usmerite objektiv na belo površino in pritisnite gumb sprožilca, da nastavite ravnovesje beline
po meri.
42
Fotoaparat
Neprekinjeno fotografiranje
Z možnostjo neprekinjenega fotografiranja zajemate fotografije premičnih motivov, kot so
avtomobili med vožnjo ali gibi oseb.
V načinu fotoaparata pritisnite
→ Kamera → Vožnja in izberite možnost.
• Enkraten posnetek: S tem načinom zajamete eno fotografijo.
• Rafalni posnetek: S tem načinom zajamete niz fotografij premikajočih se motivov.
• Ko fotografirate v načinu neprekinjenega fotografiranja, so bliskavica, učinki filtra in
zaznavanje obrazov onemogočeni.
• Shranjevanje fotografij lahko traja dlje, saj je odvisno od zmogljivosti in hitrosti
pomnilniške kartice.
Zajemanje uokvirjenih fotografij
Z možnostjo uokvirjenih fotografij zajamete več fotografij istega motiva z različnimi vrednostmi
osvetlitve.
V načinu fotoaparata pritisnite → Kamera → Vožnja → AE BKT, da zajamete več fotografij z
različnimi vrednostmi osvetlitve.
• Ko zajemate uokvirjene fotografije, so bliskavica, učinki filtra in zaznavanje obrazov
onemogočeni.
• Shranjevanje fotografij lahko traja dlje, saj je odvisno od zmogljivosti in hitrosti
pomnilniške kartice.
• Priporočamo uporabo stojala.
43
Fotoaparat
Snemanje fotografij ali videoposnetkov z učinki filtrov
Z učinki filtrov ustvarite edinstvene fotografije ali videoposnetke.
pritisnite
in izberite učinek filtra. Nekatere nastavitve niso na voljo v obeh načinih
(fotoaparata in kamere). Razpoložljive možnosti so odvisne od načina.
• Ni učinka: brez učinka.
• Sepija: ta učinek izniči rdečo na ozadju.
• Črno-belo: ta učinek naredi sliko črno-belo.
• Negativ: zaradi tega učinka je slika videti kot negativ.
• Stara fotografija: zaradi tega učinka je slika videti starinska.
• Sonce: zaradi tega učinka je slika videti, kot da je posneta pod močno sončno svetlobo.
• Stara slika: zaradi tega učinka je slika videti obrabljena in napokana.
• Retro: ta učinek da sliki rdečerjavi ton.
• Pojemajoče barve: ta učinek pobledi barve na sliki.
• Nostalgično: ta učinek da sliki topel in vesel značaj.
• Strip: zaradi tega učinka je slika videti kot risba iz stripa.
• Pastelna skica: zaradi tega učinka je slika videti kot pastelna risba.
• Gotsko noir: zaradi tega učinka je slika videti kot črno-bela risba iz stripa.
• Impresionistično: zaradi tega učinka je slika videti kot impresionistična slika.
Ko uveljavite učinke filtra, se ločljivost fotografij spremeni v 1920 x 1080, ločljivost
videoposnetkov pa v 1280 x 720.
44
Fotoaparat
Konfiguracijske nastavitve za kamero
Pritisnite
načina.
→
za konfiguracijo nastavitev kamere. Razpoložljive možnosti so odvisne od
• Velikost fotografije: izberite ločljivost fotografij. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto.
Fotografije z višjo ločljivostjo zasedejo več pomnilnika.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• Prikaz zaznavanja: v samodejnem načinu prikaže prizore, ki so zaznani samodejno, ko
pritisnete gumb sprožilca do polovice.
• Posnemi in deli: fotografijo neposredno pošljite na drugo napravo, preko Wi-Fi Neposredno.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi. Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
• Sk. raba fotog. ChatON: S funkcijo ChatON pošljete fotografijo neposredno v drugo
napravo.
• Oddaljeno iskalo: nastavite nadzor fotoaparat tako, z vašo napravo.
• Zvok za AF/sprožilec: prilagodite zvoke sprožilca in samodejne izostritve.
• Pisk: vklopite ali izklopite piske.
• Opis: prikaže opise načinov.
• Smernice: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
• Svetlost zaslona: nastavi svetlost zaslona.
• Sam. izk. zasl.: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Pregled: na kratko prikaže posnete fotografije.
• Podatki o datumu/uri: na fotografijah bo zabeležen datum in/ali čas zajema.
• Oznaka GPS: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
45
Fotoaparat
• Nadzor glasu: vklopi ali izklopi glasovno upravljanje fotografiranja.
• Luč AF: vklopi osvetlitev za pomoč pri samodejni izostritvi v pogojih šibke svetlobe.
• Način za vklop: izbere privzeti način fotoaparata, ki se bo zagnal, ko vklopite napravo.
• Shramba: izberite lokacijo za shranjevanje.
• Ponastavi: ponastavi nastavitve kamere.
• WB (vir svetlobe): izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni
obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so
podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Žarišče: izbere način ostrenja. Samodejno ostrenje (normalno) upravlja naprava. Makro
način se uporablja za snemanje predmetov od blizu.
• Vožnja: S tem načinom nastavite hitrost sličic ali uokvirjanja.
• Območje ostritve: izbere območje ostrenja.
• Zaz.obraza: izbere način zaznavanja obrazov. Normalno izmeri osvetlitev človeškega obraza.
Posn. nasmeška prepozna in pomaga fotografirati nasmejane obraze. Zazn. mežik. zazna
zaprte oči in samodejno posname dodatne fotografije.
• Kakovost: nastavi raven kakovosti fotografij. Fotografije višje kakovosti zasedejo več
pomnilniškega prostora.
• Samodejni kontrast: uporabite za samodejni kontrast. Samodejni kontrast določi stopnjo
kontrasta brez, da bi vam jo bilo potrebno vnesti ročno.
• Merjenje: izberite način merjenja. To dola kako bodo izračunane svetlobne vrednosti.
Sredin. utež. meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri vrednost svetlobe na
določeni lokaciji. Več poenoti celotno sceno.
• Ostrina: S tem izostrite ali omehčate robove fotografij.
• Kontrast: S tem povečate ali zmanjšate svetlost.
• Nasičenje: S tem povečate ali zmanjšate barve.
• OIS (odpravljanje tresenja): vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja.
Odpravljanje tresenja pomaga izostriti objektiv naprave, kadar se premika.
• Velikost filma: izbere ločljivost videoposnetkov. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto.
Videoposnetki z višjo ločljivostjo zasedejo več pomnilnika.
• Pametno priz.: S tem načinom snemate videoposnetke z načini prizorišč, ki jih naprava
samodejno izbere.
• Zvok: S tem zmanjšate šum na povečavi pri fotografiranju.
46
Fotoaparat
Čiščenje naprave
S čopičem za izpihovanje odstranite prah in objektiv narahlo obrišite z mehko krpo. Če na njem
ostane prah, na čistilni papir nanesite čistilno tekočino in ga narahlo obrišite.
Ne pritiskajte na pokrov objektiva in ga ne čistite s čopičem za izpihovanje.
47
Osnove
Indikatorske ikone
Ikone prikazane na vrhu zaslona prikazujejo informacije o statusu naprave. Spodaj navedene
ikone so najpogostejše.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezano z Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Sinhronizirano s spletom
Povezan z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Tihi način je vključen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
48
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
Zaslona na dotik se dotikajte samo s prsti.
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Zaslon na dotik ne sme priti v stik z vodo. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali
vodo deluje nepravilno.
• Zaslona na dotik se ne dotikajte z ostrimi predmeti in nanj ne pritiskajte premočno s
prsti, da ga ne poškodujete.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
Poteze s prsti
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, pritisniti tipko na
zaslonu, ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
49
Osnove
Vlečenje
Za premik ikone, sličice, ali predogled nove lokacije, le-to pritisnite in pridržite in jo povlecite na
želen položaj.
Dvakratno pritiskanje
Dvakrat pritisnite na spletno stran, zemljevid ali sliko, da jo povečate v določenem delu. Za
vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.
50
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona z aplikacijami, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Stisk
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate . Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
51
Osnove
Nadzorni gibi
Preprosti gibi omogočajo lahek nadzor nad napravo.
Pred uporabo gibov poskrbite, da je gibalna funkcija vključena. Na domačen zaslonu pritisnite
Prog. → Nastavitve → Gibanje, in nato desno povlecite gumb Gibanje.
Vrtenje telefona
Mnoge aplikacije omogočajo prikaz v načinu portreta ali pokrajine. Vmesnik se ob vrtenju
naprave samodejno prilagaja novemu položaju zaslona.
Če želite preprečiti samodejno vrtenje vmesnika, odprite obvestilno ploščo in prekličite izbiro
Vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenje zaslona.
• Nekatere aplikacije glede na orientacijo prikažejo različen zaslon. Računalo se ob
pokrajinskem pogledu spremeni v znanstveni kalkulator.
52
Osnove
Poteg
Z dlanjo povlecite čez zaslon, da naredite posnetek zaslona. Posnetek se shrani v Galerija →
Screenshots. Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
Pokrivanje
Z dlanjo pokrijte zaslon, da zaustavite predvajanje medija. Za nadaljevanje predvajanja
odmaknite roko z zaslona.
53
Osnove
Premikanje
Pritisnite in pridržite element na zaslonu in nato napravo zasukajte v levo ali v desno, če želite
premakniti element na drugo ploščo v domačem zaslonu ali na zaslonu aplikacij.
Iskanje s pomočjo premikanja
Ob povečavi slike, pritisnite in pridržite točko na zaslonu, nato za iskanje med slikami napravo
premaknite v katerokoli smer.
54
Osnove
Obvestila
Ikone obvestil se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona in opozarjajo na nova sporočila,
koledarske dogodke, stanje naprave in drugo. Povlecite navzdol iz vrstice stanja, če želite odpreti
okno z obvestili. Preletite seznam, da vidite tudi druga opozorila. Okno z obvestili zaprete tako,
da povlečete vrstico na dnu zaslona navzgor.
Iz obvestilne plošče si lahko ogledate trenutno stanje naprave in uporabite te možnosti:
• Wi-Fi: vklopite ali izklopite Wi-Fi.
• GPS: vklopite ali izklopite funkcijo GPS.
• Zvok: vklopite ali izklopite tihi način. V tihem načinu lahko vašo napravo nastavite na
vibriranje ali jo popolnoma utišate.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
• Bluetooth: vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth.
• Mobilni podatki: vključite ali izključite podatkovno povezavo.
• Način blokir.: vključite ali izključite način blokiranja. V načinu blokiranja vaša naprava blokira
vsa obvestila.
• Varč. z energ.: vključite ali izključite način varčevanja z energijo.
• AllShare Cast: vključite ali izključite funkcijo AllShare Cast.
• Sinhron.: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
55
Osnove
Domači zaslon
Domači zaslon je točka iz katere dostopate do vseh funkcij naprave. Prikazuje ikone, pripomočke,
bližnjice do aplikacij, in drugo.
Domači zaslon lahko ima več plošč. Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje predmetov
Dodajanje ikone aplikacije
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., pritisnite in pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na
predogled plošče.
Dodajanje predmeta
Z dodajanjem bližnjic, pripomočkov ali map lahko domači zaslon prilagodite svojim željam.
Na domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter izberite eno od naslednjih
kategorij:
• Programi in pripomočki: na domači zaslon doda pripomočke.
• Mapa: ustvari mapo.
• Stran: ustvari novo stran.
Nato izberite element in ga povlecite na domači zaslon.
56
Osnove
Premikanje predmeta
Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo. Da ga premaknete na drugo
ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Odstranjevanje predmeta
Pritisnite in pridržite element ter ga povlecite v koš, ki se pojavi na dnu domačega zaslona. Ko se
koš obarva rdeče, element spustite.
Razporejanje plošč
Dodajanje nove plošče
Pritisnite
→ Uredi stran, in nato
.
Premikanje plošče
Pritisnite
lokacijo.
→ Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo
Odstranjevanje plošče
Pritisnite → Uredi stran, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite v koš, ki se
nahaja na dnu zaslona.
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, hranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu.
Na domačem zaslonu pritisnite
naslednjih možnosti:
→ Nastavi ozadje → Domači zaslon, ter nato izberite eno od
• Galerija: ogled fotografij posnetih z napravo ali prenesene s spleta.
• Ozadja: oglejte si slike za ozadje.
• Živa ozadja: oglejte si žive slike.
Nato izberite in pritisnite Nastavi ozadje. Ali izberite fotografijo, jo pomanjšajte tako, da
povlečete okvir in pritisnite Končano.
57
Osnove
Uporaba aplikacij
Ta naprava lahko predvaja več različnih aplikacij, od medija do spletnih aplikacij.
Odpiranje aplikacije
Na domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Odpiranje nedavno odprtih aplikacij
Pritisnite in pridržite tipko Domov, da se odpre seznam nedavnih aplikacij.
Izberite aplikacijo, do katere želite dostopati.
Zapiranje aplikacije
Zaprite aplikacije in s tem varčujte z energijo in vzdržujte življenjsko dobo naprave.
Pritisnite in pridržite tipko Domov, pritisnite Upravit. opravil, in nato pritisnite Končaj zraven
aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Konec.
Zaslon z aplikacijami
Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč vse na novo nameščene
aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon z aplikacijami.
Če si želite ogledati več plošč, se pomaknite levo ali desno.
Razporejanje aplikacij
Pritisnite → Uredi, in pridržite aplikacijo, ter jo nato povlecite na novo lokacijo. Da ga
premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
58
Osnove
Organiziranje map
Pomembne aplikacije vstavite v skupno mapo, tako bo bolj priročno.
Pritisnite → Uredi, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite v Ustvari mapo, in vnesite ime
mape. Aplikacije povlečete v novo mapo, nato izberete Shrani, da shranite novo postavitev.
Razporejanje plošč
Pritisnite na zaslon, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato jo povlecite na novo lokacijo.
Nameščanje aplikacij
Uporabite trgovine z aplikacijami, kot je Samsung Apps, za prenos in namestitev aplikacij.
Odstranjevanje aplikacij
• Pritisnite
→ Odstrani, in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
• Pritisnite
→ Uredi, pritisnite in pridržite aplikacijo, nato jo povlecite v koš na dnu zaslona.
Privzete aplikacije, ki so že nameščene na napravi, ne morete odstraniti.
Deljenje aplikacij
Naložene aplikacije lahko z drugimi uporabniki delite preko e-pošte, Bluetooth funkcije ali na
druge načine.
Pritisnite → Skupna raba programov, izberite aplikacije in nato izberite način skupne rabe.
Naslednji koraki se razlikujejo glede na izbran način.
Pomoč
Dostopajte do Pomoči, da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo
pomembnih nastavitev.
Pritisnite Pomoč na zaslonu z aplikacijami. Za ogled nasveta izberite predmet.
59
Osnove
Vnos besedila
S tipkovnico Samsung ali glasovnim vnosom Google vnesite besedilo.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spreminjanje vrste tipkovnice
Pritisnite katero koli besedilno polje, odprite ploščo z obvestili na vrhu zaslona, pritisnite Izberite
način vnosa, ter izberite želeno vrsto tipkovnice.
Uporaba tipkovnice Samsung
Spreminjanje odložišča tipkovnice
Pritisnite
→ Pokončne vrste tipkovnice in nato Tipkovnica qwerty ali Tipkovnica 3x4.
Na tipkovnici 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka, večkrat pritisnite na tipko, ki
ustreza želenemu znaku.
Izbrišite predhodni znak.
Vpišite veliko črko.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vnos številk in ločil.
Vstavite presledek.
Nastavitev možnosti
tipkovnice Samsung.
Vnos velikih črk
Pred vnosom znaka pritisnite
. Dvakrat pritisnite za prikaz vseh črk.
Spreminjanje jezika tipkovnic
Na tipkovnici tipko za prostor premaknite levo ali desno, in spremenite jezik na tipkovnici.
60
Osnove
Vnos besedila s pomočjo glasu
Če je vklopljen Googlova stor. za glasov. vnos, se prikaže zaslon za prepoznavanje glasu.
Besedilo povejte v mikrofon. Ko končate, pritisnite , da se vrnete na besedilo.
Če želite spremeniti besedilo, pritisnite podčrtano in izberite besedo ali besedno zvezo na
spustnem seznamu.
Kopiranje in lepljenje
Pritisnite in pridržite nad besedilom, povlecite ali , da izberete več ali manj besedila, nato
pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
Če ga želite prilepiti v besedilno polje, postavite kazalec na točko vstavljanja in pritisnite
Prilepi.
→
Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. (str. 112)
Vklop in izklop omrežja Wi-Fi
Odprite obvestilno ploščo in za vklop ali izklop pritisnite Wi-Fi.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko v EU uporablja znotraj objektov brez
omejitev, medtem pa ga na prostem ni mogoče uporabljati.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
Združevanje omrežij Wi-Fi
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Wi-Fi in povlecite drsnik Wi-Fi v desno.
Izberite omrežje s seznama zaznanih omrežij Wi-Fi, če potrebno vnesite geslo, in pritisnite Poveži.
Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico. Ko se naprava
poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo ta z njim povezala kadarkoli bo to omrežje dosegljivo.
61
Osnove
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se nahaja
na dnu seznama omrežij. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to
ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Shrani.
Pozabljanje omrežij Wi-Fi
Vsako omrežje, ki ste ga kadarkoli uporabljali, vključujoč s trenutnim omrežje, je lahko
pozabljeno tako, da se naprava z njim ne bo samodejno povezala. Izberite omrežje iz seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
Nastavitev računov
Aplikacije Google, kot je Trgovina Play, potrebujejo račun Google in aplikacije s Samsung
Apps potrebujejo račun Samsung. Ustvarite računa Google in Samsung, da najbolje izkoristite
delovanje naprave.
Dodajanje računov
Sledite navodilom, ki se pojavijo kadar odpirate aplikacijo Google brez prijave, da ustvarite
Google račun.
Da se vpišete ali prijavite v Google račun, na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Dodaj
račun → Google. Nato pritisnite Nov, da se vpišete ali pritisnite Obstoječ, in sledite navodilom
na zaslonu, da zaključite nastavitev računa. Na napravi lahko uporabite več kot samo en Google
račun.
Nastavite tudi Samsung račun.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve, izberite ime računa pod možnostjo Računi,
izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite Odstr. račun.
62
Osnove
Prenašanje datotek
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Sledeče oblike zapisa datotek podpirajo nekatere aplikacije. Nekatere vrste datotek niso
podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Glasba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf,
imy, rtttl, rtx, in ota
• Fotografije: bmp, gif, jpg in png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv in mkv
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, in rtf
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja delovanje medijskih knjižnic, stikov ter
koledarjev in jih sinhronizira z napravami Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies
iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Povezovanje s programom Windows Media Player
Preverite, ali je program Windows Media Player nameščen v računalniku.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite Windows Media Player in sinhronizirajte glasbene datoteke.
63
Osnove
Povezovanje kot predstavnostna naprava
Napravo lahko povežete z računalnikom in dostopate do predstavnostnih datotek, shranjenih v
njej.
1 Napravo povežite z računalnikom s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Povezovanje kot fotoaparat
Napravo lahko povežete z računalnikom kot fotoaparat in dostopate do datotek v njej.
Če računalnik ne podpira protokola za prenos predstavnostnih datotek (MTP) ali če nima
nameščenega gonilnika USB za napravo, uporabite ta način povezave USB.
1 Napravo povežite z računalnikom s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava → Kamera
(PTP).
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
64
Osnove
Zaščita naprave
Drugim preprečite uporabo ali dostop do osebnih podatkov in na napravi hranjenih informacij,
z uporabo zaščitnih funkcij. Pri vsakem odklepanju naprave boste morali vnesti vnaprej določeni
vzorec, PIN ali geslo.
Nastavljanje vzorca
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklepanje zaslona → Zaklepanje zaslona →
Vzorec.
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite drugo kodo PIN za oklepanje.
Nastavljanje kode PIN
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklepanje zaslona → Zaklepanje zaslona →
PIN.
Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
Nastavljanje gesla
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → Zaklepanje zaslona → Zaklepanje zaslona →
Geslo.
Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.
65
Osnove
Odklepanje naprave
Zaslon vklopite tako, da pritisnete gumb za vklop/izklop ter vnesete vzorec, PIN ali geslo.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite glede na najnovejšo različico programske opreme.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno
prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če katere, ki so na voljo. Kliknite
tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za pomoč pri
nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme tako
imenovanih nad-zračnih storitev (FOTA).
Na zaslonu z aplikacijami pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobitev.
66
Mediji
Galerija
Uporabite to aplikacijo za ogled slik in video posnetkov.
Pritisnite Galerija na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ogled slik
Zagon Galerija prikaže razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, kot je E-pošta, shrani sliko, se
samodejno ustvari mapa s prenesenimi datotekami, ki vsebuje preneseno sliko. Prav tako se ob
posnetku zaslona ustvari mapa Screenshots. Izberite mapo, če jo želite odpreti.
V mapi so slike prikazane po datumu nastanka. Izberite sliko, da si jo ogledate v celozaslonskem
načinu.
Pomaknite se v levo ali v desno za ogled naslednje ali prejšnje slike.
Povečevanje in zmanjševanje
Za povečevanje ali zmanjševanje uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Za povečevanje dvakrat pritisnite na zaslon.
• Dva prsta povlecite narazen, da približate del slike. Prav tako dva prsta približajte ali dvakrat
pritisnite na zaslon, da sliko pomanjšate.
Predvajanje videoposnetkov
Video datoteke v predogledu prikazujejo
se bo Video predvajal.
ikono. Izberite video, ki si ga želite ogledati, in zagnal
67
Mediji
Urejanje slik
Ko si ogledujete sliko, pritisnite
in uporabite sledeče funkcije:
• Uredi: uredite sliko.
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Priljubljene: dodajte na seznam priljubljenih.
• Oznaka obraza: registrira obraze na fotografijah kot oznake.
• Kopiraj v odložišče: kopira v odložišče.
• Zavrti v levo: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrti v smeri urinega kazalca.
• Obreži: S spreminjanjem velikosti modrega okvirja obreže sliko in jo shrani vanj.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje ali sliko stika.
• Skupna raba prijateljeve fotografije: napravo nastavite na prepoznavanje obraza, ki ste jo
označili na sliki in poslali tisti osebi. Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali nakita, ki jih oseba nosi.
• Tiskanje: natisni preko USB Wi-Fi povezave. Vaša naprava je združljiva le z nekaterimi
Samsungovimi tiskalniki.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
• Iskanje naprav v bližini: poišče naprave, v katerih je omogočeno skupno rabo medijev.
• Podrobnosti: ogled podrobnosti fotografije.
68
Mediji
Brisanje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite
→ Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
• Ko si ogledujete sliko pritisnite
.
.
Deljenje fotografij
Uporabite eno izmed sledečih metod:
• V mapi pritisnite → Izberite element, s klikom izberite fotografije in pritisnite
pošljete drugim osebam.
• Ko je odprta slika, pritisnite
, da jih
, da jo pošljete drugim.
Nastavitev ozadja
Ko si ogledujete sliko pritisnite
stika.
→ Nastavi kot, da sliko nastavite kot ozadje ali kot podobo
Označevanje obrazov
Pri ogledu slike, pritisnite → Oznaka obraza → Vključeno. Okoli prepoznanega obraza se
pojavi rumen okvir. Dotaknite se obraza in pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite ali dodajte stik.
Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite in nato izberite možnosti, ki so na voljo, na primer
pošiljanje SMS-ov ali e-pošte.
Prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti
obraza, barve kože, izraza, svetlobe, ali dodatkov, ki jih oseba nosi.
69
Mediji
Paper Artist
Uporabite to aplikacijo, če želite, da so slike podobne risbam, z zabavnimi učinki in okvirji.
Pritisnite Paper Artist na zaslonu z aplikacijami.
Uporabite orodje za ustvarjanje, da urejate sliko. Urejena slika se shrani v mapo Galerija → Paper
Pictures.
Izberite obstoječo sliko.
Dajte sliko v skupno rabo.
Snemanje fotografije.
Shranite sliko.
Uporabite okvirje na sliki.
Spremenite debelino čopiča.
Spremenite velikost radirke.
Spremenite debelino pisala.
Uporabite učinke na sliki.
70
Mediji
Urejevalnik fotografij
S tem programom polepšate slike, tako da jim dodate različne učinke, na primer učinek pop
umetnosti.
Pritisnite Urejevalnik fotografij na zaslonu z aplikacijami.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Shrani spremembe.
Spremeni velikost, zasuka
ali obreže sliko.
Iz več slik oblikuje eno.
Sliko uokviri, ji pripne
nalepke ali riše po njej.
Prilagodi nasičenost ali
svetlost slike.
Pritisnite
Uporabite učinke na sliki.
Odpravi rdeče oči, prilagodi
in retušira obraz ali zamegli
ozadje.
, da dokončate.
Spreminjanje velikosti slik
Pritisnite Pretvorba → Spremeni velikost.
Za spreminjanje velikosti na dnu zaslona izberite odstotek ali povlecite okvir, nato pritisnite
Končano.
Vrtenje slik
Pritisnite Pretvorba → Zavrti.
Za vrtenje slik na dnu zaslona izberite možnost ali povlecite po zaslonu, nato pritisnite Končano.
Obrezovanje fotografij
Pritisnite Pretvorba → Obreži, nato izberite želeno možnost:
• Kvadrat: okvir zavrtite ali mu spremenite velikost tako, da ga povlečete, ali pa pritisnite
Kvadrat in izberite možnost, nato pa pritisnite Končano.
• Laso: narišite območje, nato pritisnite Končano.
71
Mediji
Spreminjanje barv
Pritisnite Barva, izberite želene barvne učinke na dnu zaslona, pri tem po potrebi povlecite drsnik
v levo ali desno, nato pritisnite Končano.
Prilagoditev portreta
Pritisnite Portret, izberite želene učinke portreta na dnu zaslona, pri tem po potrebi povlecite
drsnik v levo ali desno, nato pritisnite Končano.
Uveljavitev učinkov filtra
Pritisnite Učinek, izberite želene učinke filtrov na dnu zaslona, pri tem po potrebi povlecite drsnik
v levo ali desno, nato pritisnite Končano.
Okrasitev slik
Slike lahko okrasite z okvirji, nalepkami, risbami ali pa več slik spnete v eno.
Uokvirjanje slik
Pritisnite Okras → Okvirji, na dnu zaslona izberite želeni okvir in pritisnite Končano.
Lepljenje nalepk na slike
Pritisnite Okras → Nalepka, na dnu zaslona izberite želeno nalepko in pritisnite Končano.
Slike v večdelni mreži
Pritisnite Okras → Več mrež, na dnu zaslona izberite želeno postavitev mreže, dodajte slike in
pritisnite Končano.
Risanje na slike
Pritisnite Okras → Risanje, rišite po sliki, nato pritisnite Končano.
72
Mediji
Video predvajalnik
Uporabite to aplikacijo za predvajanje video datotek.
Pritisnite Video predvajal. na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje videoposnetkov
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Za prilagoditev glasnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Preklop na način
plavajočega zaslona.
Spremenite razmerje slike.
Ponastavite trenutni
videoposnetek ali
preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Brisanje videoposnetkov
Pritisnite Izbriši, izberite video posnetke s kljukico, ter nato pritisnite Izbriši.
Souporaba videoposnetkov
Pritisnite → Souporaba preko, izberite način skupne rabe, obkljukajte videoposnetke, nato
pritisnite Končano.
73
Mediji
Video urejevalnik
S tem programom uredite videoposnetke in uporabite različne učinke.
Pritisnite Video urejevalnik na zaslonu aplikacij.
• Nekaterih videoposnetkov v Galerija morda ne bo možno predvajati, kar je odvisno
od ločljivosti in kodeka.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Ustvarjanje videoposnetkov
Izberite temo okvirja, nato znova pritisnite okvir, da jo potrdite. Če želite dodati predstavnostne
datoteke, pritisnite Dodaj medij in v levem podoknu pritisnite ikono, ki ustreza želeni vrsti
predstavnostne datoteke. Pritisnite in pridržite datoteko ter jo povlecite v zgornje podokno. Po
potrebi ponovite vstavljanje datotek, na koncu pa pritisnite Končano.
Če želite okvir izbrisati, ga pritisnite in pridržite, nato ga povlecite v koš.
Če želite okvirje prerazporediti, ga pritisnite in pridržite, nato ga povlecite na drugo mesto.
Pritisnite
in med okvirje dodajte učinek prehoda.
Shranite ga tako, da tapnete
→ Shrani.
Če želite izvoziti videoposnetek kot datoteko, pritisnite
→ Izvoz.
Izbere drugo temo
okvirja.
Samodejno ustvarite
videoposnetek.
Na časovnico doda
videoposnetke, slike ali
zvoke.
74
Mediji
Obrezovanje segmentov videoposnetka
Izberite okvir, pomaknite začetni oglati oklepaj na želeno začetno točko, končnega pa na želeno
končno točko in ga shranite.
Delitev videoposnetkov
Izberite in povlecite okvir na oranžno črto, pritisnite
in ga shranite.
Uporaba učinkov v videoposnetku
Izberite okvir, pritisnite Preklići, izberite možnost učinka in videoposnetek shranite.
Samodejno urejanje videoposnetka
Samodejno ustvarite videoposnetek.
Ko so v spodnjem podoknu vstavljeni predstavnostni materiali, npr. videoposnetki, slike
ali zvočni posnetki, pritisnite Samod. urej. → V redu in vnesite skupni čas predvajanja
videoposnetka.
Za uporabo funkcije Samod. urej. mora biti skupni čas predvajanja predstavnostnega
materiala najmanj 30 sekund.
75
Mediji
Predvajalnik glasbe
Uporabite to aplikacijo za poslušanje glasbe.
Pritisnite Predvajalnik glasbe na zaslonu z aplikacijami.
• Nekatere vrste datotek niso podprte, odvisno od programske opreme na napravi.
• Nekatere datoteke morda ne bodo ustrezno predvajane, kar je odvisno od načina
kodiranja.
Predvajanje glasbe
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Za prilagoditev glasnosti.
Spreminjanje načina
ponavljanja.
Odprite Music square.
Vključite mešanje.
Izberite zvočni učinek.
Nazaj v knjižnico.
Ponastavite trenutno
predvajano pesem ali
preskočite na prejšnjo
pesem.
Pritisnite in zadržite za
hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo
pesem. Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite spustni seznam Seznami predvajanja in nato → Ustvari seznam predvajanja.
Vnesite naslov in pritisnite V redu. Pritisnite Dodaj glasbo, izberite pesmi, ki jih želite vključiti, ter
nato pritisnite Končano.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
→ Dodaj na
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje. Naprava samodejno ustvari seznam predvajanja
glasbe. Ko dodate novo skladbo, pritisnite spustni seznam Glasbeni kotiček in nato →
Posodobitev knjižnice.
Pritisnite Glasbeni kotiček in izberite celico razpoloženja.
76
Mediji
YouTube
Uporabite to aplikacijo za ogled video posnetkov s spletnega mesta YouTube.
Pritisnite YouTube na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled videoposnetkov
Pritisnite in nato vnesite ključno besedo. Za ogled videoposnetka izberite enega izmed
iskalnih rezultatov.
Dodajte videoposnetke na
seznam predvajanja.
Pošljite URL drugim.
Poišči videoposnetke.
Premor ali nadaljevanje
predvajanja.
Zavrtite zaslon pokončno.
Spremenite kakovost
zaslona.
Premik naprej ali nazaj z
vlečenjem drsnika.
Souporaba videoposnetkov
Izberite videoposnetek in pritisnite
, ter izberite način deljenja.
Nalaganje videoposnetkov
Izberite račun Google, če je povezan z YouTubom. Pritisnite
podatke o njem, nato pritisnite Pošlji.
77
→ videoposnetek, vnesite
Mediji
Vreme
S to aplikacijo poiščite najnovejšo vremensko napoved za trenutno lokacijo ali drugo območje.
Pritisnite Vreme na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Dodajanje lokacij
Lokacijo dodate tako, da v iskalno polje vnesete ime mesta ali tapnete Poišči trenutno lokacijo.
Brisanje lokacij
Tapnite Seznam mojih mest, nato
Končano.
→ Izbris, potrdite lokacije, da jih izberete, nato tapnite
Če želite izbrisati trenutno lokacijo, tapnite Seznam mojih mest →
mesto in povlecite stikalo Trenutno mesto v levo.
→ Pokaži trenut.
Preklapljanje med lokacijami
Pomaknite se v levo ali v desno.
Instagram
S tem programom si lahko fotografije ogledujete in jih delite z drugimi.
Pritisnite Instagram na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Register, da odprete račun, ali Sign in, da se prijavite, in po navodilih na zaslonu
dokončajte nastavitev računa.
78
Komunikacija
Stiki
Uporabite to aplikacijo za upravljanje stikov, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi
naslovi in drugimi elementi.
Pritisnite Stiki na zaslonu z aplikacijami.
Upravljanje stikov
Ustvarjanje stika
Pritisnite
in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
Urejanje stika
Pritisnite
.
Brisanje stika
Pritisnite
→ Izbriši.
Iskanje stikov
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Po kazalu na desni strani seznama stikov hitro drsite tako, da s prstom vlečete po njem.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
79
Komunikacija
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega.
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Uvoz in izvoz stikov
Sinhronizacija z računom Samsung
Pritisnite
→ Združi z računom Samsung account.
Ko v napravi dodate ali izbrišete stik, se ta doda ali izbriše tudi v računu Samsung in obratno.
Sinhronizacija z imenikom Google
Pritisnite
→ Združi z Računom Google.
Stiki združeni z imenikom Google se bodo pojavili z
na seznamu stikov.
Če je stik na napravi dodan ali izbrisan, je prva tako dodan ali izbrisan na imeniku Google, in
obratno.
Uvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Uvozi iz kartice SIM ali Uvozi iz kartice SD.
Izvoz stikov
Pritisnite
→ Uvoz/izvoz → Izvozi na kartico SIM ali Izvozi na kartico SD.
Deljenje stikov
Pritisnite → Uvoz/izvoz → Deli vizitko prek, izberite stike, pritisnite Končano, in izberite
način deljenja.
80
Komunikacija
Priljubljeni stiki
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Iskanje: iskanje stikov.
• Dodaj med priljubljene: doda stike med priljubljene.
• Odstrani iz priljubljenih: odstrani stike izmed priljubljenih.
• Pogled mreže / Pogled seznama: prikaže stike v obliki mreže ali seznama.
Skupine stikov
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Urejanje skupin
Pritisnite
, ter nato naredite eno izmed sledečega:
• Ustvari: naredite novo skupino.
• Iskanje: iskanje stikov.
• Spremeni vrstni red: pritisnite in pridržite
drug položaj, in pritisnite Končano.
zraven imena skupine, povlecite gor ali dol na
• Izbriši skupine: izberite skupine, ki jih je dodal uporabnik, in pritisnite Izbriši. Prevzete
skupine ne mrejo biti izbrisane.
Pošiljanje sporočila ali e-sporočila članom skupine
Izberite skupine, pritisnite
Končano.
→ Pošlji sporočilo ali Pošlji e-pošto, izberite člane in pritisnite
Vizitka
Ustvarite vizitko in jo pošljite drugim.
Pritisnite Nastavi profil, vnesite podrobnosti, kot so telefonska številka, e-poštni naslov, in poštni
naslov, in pritisnite Shrani. Če so bile informacije o uporabniku shranjene ob namestitvi naprave,
v JAZ izberite vizitko in za urejanje pritisnite .
Pritisnite
→ Deli vizitko prek, in izberite način deljenja.
81
Komunikacija
Sporočanje
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje tekstovnih sporočil (SMS) ali večpredstavnostnih sporočil
(MMS).
Pritisnite Sporočanje na zaslonu z aplikacijami.
Za dostop do interneta in prenos medijskih datotek, vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Pošiljanje sporočil
Pritisnite Sestavi, dodajte prejemnike, vnesite sporočilo, in pritisnite
.
Za dodajanje prejemnikov uporabite sledeče načine:
• Vnesite telefonsko številko.
• Pritisnite
, izberite stike in pritisnite Končano.
Če želite ustvariti večpredstavnostno sporočilo uporabite sledeče načine:
• Pritisnite
in pripnite slike, videe, stike, zapiske, dogodke, in drugo.
• Pritisnite
→ Vstavi smeška, da vstavite emotikone.
• Pritisnite
→ Dodaj zadevo za vnos osebe.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Načrtovano sporočilo. Nastavite uro in datum, ter
nato pritisnite V redu. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
82
Komunikacija
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku.
Izberite nit sporočil, da odprete sporočilo te osebe.
E-pošta
Uporabite to aplikacijo za pošiljanje ali ogled e-pošte.
Pritisnite E-pošta na zaslonu z aplikacijami.
Nastavitev E-poštnih računov
Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej (za navadne e-poštne račune, kot je Google
Mail) ali pritisnite Ročna namest. za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na
zaslonu, da zaključite z nastavitvami.
Da nastavite e-poštni račun pritisnite
→ Nastavitve → Dodaj račun.
Pošiljanje sporočil
Izberite e-poštni račun za uporabo in na vrhu zaslona pritisnite Sestavi. Vnesite prejemnike,
osebe, in sporočila, nato pritisnite Pošlji.
Pritisnite
, da dodate prejemnike iz seznama stikov.
Pritisnite
→ Dodaj Kp/Skp, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite Priloži, da pripnete slike, videoposnetke, stike, dogodke in drugo.
Tapnite
, da v sporočilo vstavite slike, dogodke, stike in informacije glede lokacije.
83
Komunikacija
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Pritisnite → Pošiljanje urnika. Obkljukajte Pošiljanje urnika, nastavite uro in datum, ter nato
pritisnite Končano. Naprava bo sporočilo poslala ob določeni uri in datumu.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Čas in datum sta lahko
nepravilna, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij
ne uspe posodobiti.
Branje sporočil
Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil
pritisnite Osveži.
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Odgovorite na sporočilo.
Posredujte sporočilo.
Izbrišete sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Odprite datoteke.
Pritisnite na priponko, da jo odprete in pritisnite
shranite.
84
, ki se nahaja zraven priponke, da le-to
Komunikacija
Google Mail
Uporabite to aplikacijo za hitri in neposredni dostop do storitve Google Mail.
Pritisnite Google Mail na zaslonu z aplikacijami.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Ta aplikacija je lahko drugače označena in je lahko odvisna od vaše regije oz.
ponudnika storitev.
Pošiljanje sporočil
V katerem koli nabiralniku pritisnite
POŠLJI.
, vnesite prejemnike, osebo in sporočilo, in pritisnite
Pritisnite
→ Priloži datoteko, da dodate slike.
Pritisnite
→ Dodaj »Kp«/»Skp«, da dodate več prejemnikov.
Pritisnite
→ Shrani osnutek, da shranite sporočilo, ki ga želite poslati kasneje.
Pritisnite
→ Zavrzi, da začnete znova.
Branje sporočil
Izbrišete to sporočilo.
Označite sporočilo kot
opomnik.
Dodajte oznako temu
sporočilu.
Označite sporočilo kot
neprebrano.
Posreduje to sporočilo
drugim.
Shranite to sporočilo
za dlje časa.
Dodajte e-poštni naslov
v seznam stikov.
Ogled podrobnosti,
vključno z datumom
pošiljanja.
Odgovori vsem
prejemnikom.
Odgovorite na to
sporočilo.
Predogled priloge.
Prenesite prilogo.
85
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne uporablja map ampak oznake. Ko zaženete Google Mail, le-ta prikaže sporočila z
oznakami Prejeto.
Pritisnite
, da nova sporočila prenesete ročno.
Pritisnite
za ogled sporočil pod drugimi oznakami.
Da dodate oznako sporočilu, izberite sporočilo in pritisnite
dodeliti.
, nato izberite oznako, ki jo želite
Talk
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek Google Talk.
Pritisnite Talk na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Javni profil
Izberite ID račun, ki se nahaja na vrhu seznama prijateljev, da spremenite status dosegljivosti,
slike, ali sporočilo.
Dodajanje prijateljev
Pritisnite
, vnesite e-poštni naslov prijatelja, ki ga želite dodati in pritisnite Končano.
Pogovor s prijatelji
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
Da dodate prijatelja s katerim želite klepetati pritisnite
Če želite končati pogovor, pritisnite pritisnite
→ Dodaj v klepet.
→ Končaj pomenek.
86
Komunikacija
Preklop med pogovori
Za preklapljanje med klepeti se pomaknite levo ali desno.
Brisanje zgodovine pogovorov
Pogovori so samodejno shranjeni. Za izbris zgodovine pogovorov pritisnite
zgodovino klepetov.
→ Počisti
ChatON
Uporabite to aplikacijo za pogovor s katerokoli napravo, ki ima mobilno telefonsko številko.
Pritisnite ChatON na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ustvarite seznam prijateljev tako, da vnesete telefonsko številko ali e-poštne naslove iz računov
Samsung, ali izberete prijatelje iz seznama predlogov.
Izberite prijatelja, da pričnete s pogovorom.
Da sinhronizirate prijatelje na napravi s funkcijo ChatON, pritisnite Nastavitve → Sinhroniziraj
imenik.
87
Komunikacija
Google+
Uporabite to aplikacijo za povezovanje z osebami prek družabnega omrežja Google.
Pritisnite Google+ na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Vsi krogi za spremembo kategorije in pomik po objavah iz vaših krogov.
Messenger
Uporabite to aplikacijo za pogovor z drugimi prek storitve Google+ za neposredno sporočanje.
Pritisnite Messenger na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
S seznama prijateljev izberite prijatelja, vnesite sporočilo v pogovorno polje na dnu zaslona, in
pritisnite .
88
Splet in omrežje
Internet
Uporabite to aplikacijo za brskanje po internetu.
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Pritisnite
, da delite, shranite ali natisnete trenutno spletno stran, ko je ta odprta.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Novo okno.
Če želite odpreti drugo spletno mesto, pritisnite
pritisnite stran, da jo izberete.
, pomaknite se levo ali desno, ter nato
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
89
→ Dodaj Zaznamek.
in jo izberite.
Splet in omrežje
Zgodovina
Pritisnite → Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
strani. Če želite zgodovino počistiti, pritisnite → Počisti zgodovino.
Pritisnite → Zgodovina → Največkrat obiskano, da odprete spletno stran iz seznama
največkrat obiskanih spletnih strani.
Saved pages
Za ogled shranjenih spletnih strani pritisnite
→ Shr. strani.
Povezave
Pritisnite in pridržite povezavo na spletni strani, da jo odprete v novem oknu, shranite ali kopirate.
Za ogled shranjenih povezav pritisnite
→ Prenosi.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli stran z drugimi.
Za skupno rabo dela spletne strani, pritisnite in držite želeno besedilo, ter nato pritisnite Deli.
Chrome
S tem programom poiščete informacije in brskate po spletnih straneh.
Pritisnite Chrome na zaslonu z aplikacijami.
Ogled spletnih strani
Pritisnite polje naslova, vpišite spletni naslov in nato pritisnite Pojdi.
Odpiranje nove strani
Pritisnite
→ Nov zavih.
Če želite odpreti drugo spletno stran, pritisnite
in med sličicami pritisnite stran.
90
Splet in omrežje
Iskanje po spletu z govorom
Pritisnite polje naslova, nato , izgovorite ključno besedo, ter nato izberite eno od priporočenih
ključnih besed, ki se prikažejo.
Zaznamki
Če želite dodati trenutno spletno stran med zaznamke, pritisnite
kot sta ime in spletni naslov, nato pritisnite Shrani.
Če želite odpreti spletno stran med zaznamki, pritisnite
→
, vnesite podrobnosti,
→ Zaznamki in jo izberite.
Skupna raba spletnih strani
Za skupno rabo spletne strani z drugimi, pritisnite
→ Deli...
Za skupno rabo dela spletne strani pritisnite in pridržite želeno besedilo, nato pritisnite DELI.
Sinhronizacija z drugimi napravami
Sinhronizirajte odprte zavihke in zaznamke, da jih boste lahko uporabljali v Chromu v drugi
napravi, ko ste prijavljeni z istim računom Google.
Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, pritisnite
spletno stran, ki jo želite odpreti.
Za ogled zaznamkov pritisnite
.
91
→ Druge naprave. Izberite
Splet in omrežje
Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek brezžične funkcije Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
Za vključitev funkcije Bluetooth, na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, ter nato
povlecite drsnik Bluetooth v desno.
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth → Iskanje in navedene so najdene
naprave. Izberite napravo s katero se želite seznaniti, ter nato sprejmite samodejno ustvarjeno
geslo na obeh napravah za potrditev.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Primer je Galerija. Odprite
Galerija, izberite sliko, pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite eno od seznanjenih naprav
Bluetooth. Zatem sprejmite zahtevo za avtorizacijo povezave Bluetooth na drugi napravi, za
sprejete slike. Prenesena datoteka je shranjena v mapi Bluetooth.
92
Splet in omrežje
AllShare Play
Uporabite to aplikacijo za predvajanje vsebine, ki ste jo shranili na različnih napravah prek
interneta. Predvajate in pošljete lahko katerokoli datoteko na katerikoli napravi med drugo
napravo ali spletnim strežnikom za shranjevanje.
Za uporabo te aplikacije, se morate prijaviti v računa Google in Samsung, ter registrirati dve ali
več naprav kot datotečne strežnike. Registracijske metode se lahko razlikujejo glede na vrsto
naprave. Za več podrobnosti pritisnite → FAQ.
Pritisnite AllShare Play zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pošiljanje datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, nato pritisnite
.
Skupna raba datotek
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, pritisnite
naslednje možnosti:
ter uporabite
• Group Cast: delite zaslone z drugimi napravami, ki so povezane v isto omrežje Wi-Fi.
• Send to Nearby Users: delite datoteke z bližnjimi napravami, ki imajo omogočeno funkcijo
AllShare Play.
• Facebook/Twitter/Flickr/Picasa: prenesite v družabno omrežje.
Predvajanje datotek na oddaljeni napravi
Izberite napravo ali spletno mesto za shranjevanje, izberite datoteko, nato pritisnite
.
Upravljanje vsebine na spletnem strežniku za shranjevanje
Izberite spletni strežnik za shranjevanje ter odpirajte in upravljajte datoteke.
93
Splet in omrežje
Skupinski Cast
S tem programom delite slike, dokumente in glasbo z drugimi napravami, ki so povezani v isto
omrežje Wi-Fi.
Pritisnite Skupinski Cast na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Skupna raba datotek
1 Pritisnite Dostop do slik, Skupna raba dokumenta ali Souporaba glasbe, izberite datoteke
za skupno rabo in pritisnite
.
2 Vnesite kodo PIN in pritisnite Kon.
Včlanitev v drugo skupino Skupinski Cast
V razdelku Konferenčni klic pritisnite drugo napravo, vnesite kodo PIN in pritisnite V redu.
94
Aplikacije in medijske trgovine
Trgovina Play
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij in iger, ki jih lahko poganjate na napravi.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji, ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Namesti. Če je za aplikacijo
potrebno plačati, pritisnite ceno in sledite navodilom na zaslonu za končanje plačila.
• Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo
in pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
• Za namestitev aplikacij, ki ste jih prenesli iz drugih virov, na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Varnost → Neznani viri.
Odstranjevanje aplikacij
Odstranite aplikacije, ki ste jih kupili v Trgovina Play.
Pritisnite → Moja Apps, iz seznama nameščenih aplikacij izberite aplikacijo, ki jo želite
izbrisati, ter pritisnite Odstrani.
95
Aplikacije in medijske trgovine
Samsung Apps
Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos namenskih aplikacij Samsung. Za več informacij
obiščite www.samsungapps.com.
Pritisnite Samsung Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Če račun Samsung ni registriran, ga ustvarite po navodilih na zaslonu. Za končanje procesa
naročila preberite pogoje in določila, te nato pritisnite Sprejmi za njihovo sprejetje.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategorijah. Pritisnite
Za iskanje aplikacije, pritisnite
iskanje.
za izbiro kategorije.
na vrhu zaslona in nato vpišite ključno besedo v polje za
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati podatke. Za prenos pritisnite Prikliči.
Ko je za katerokoli nameščeno aplikacijo na voljo nova različica, se na vrhu zaslona
prikaže ikona za posodobitev, ki opozarja na posodobitev. Odprite obvestilno ploščo in
pritisnite ikono za posodobitev aplikacije.
S Suggest
S tem programom poiščete in prenesete najnovejše programe, ki jih priporoča Samsung.
Pritisnite S Suggest na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
96
Aplikacije in medijske trgovine
Game Hub
Uporabite to aplikacijo za dostop do iger.
Pritisnite Game Hub na zaslonu aplikacij.
Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika storitev.
Izberite storitev z igrami, nato poiščite igro in jo odprite.
Play Books
Uporabite to aplikacijo za branje in prenos knjižnih datotek.
Pritisnite Play Books na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite knjižno datoteko s pomikom v levo ali desno. Med branjem knjižne datoteke, pritisnite
za dodatne možnosti.
Za nakup knjižnih datotek, pritisnite
.
Play Movies
Uporabite to aplikacijo za ogled, prenos in izposojo filmov ali televizijskih oddaj.
Pritisnite Play Movies na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo na vrhu zaslona, ter nato izberite film, televizijski program ali videoposnetek,
ki ga želite predvajati ali si izposoditi.
97
Pripomočki
S Memo
Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje opombe s slikami ali glasovnimi posnetki.
Pritisnite S Memo na zaslonu z aplikacijami.
Sestavljanje opomb
Opombe ustvarite z obogateno vsebino, na primer z risanjem skic s prstom ali dodajanjem slik ali
glasovnih beležk.
Tapnite
in pišite ali rišite po zaslonu ali pa tapnite
in vnašajte besedilo s tipkovnico.
Zapišite ali narišite opombo.
Preklop v način ogleda.
Označite opombo kot
pomembno.
Vstavite opombo.
Izbrišite ročno napisano
opombo.
Ustvarite posnetek glasu za
vstavljanje.
Razveljavi in uveljavi zadnji
ukaz.
Vstavite večpredstavnostno
datoteko.
Trenutni opombi pripnite
še eno stran.
Ko sestavljate opombo, znova tapnite
in spremenite vrsto pisala, debelino pisala in barvo.
Ko brišete ročno sestavljeno opombo, znova tapnite
počistite celotno stran.
Spremenite vrsto pisala.
Spremenite debelino črte.
Ogled več barv.
98
in spremenite velikost radirke ali
Pripomočki
→ Dodaj ozn.
Če želite dodati oznako pritisnite
→ Spremeni ozadje.
Če želite spremeniti ozadje pritisnite
Brskanje po opombah
Če želite poiskati opombo, tapnite
Če želite brisati opombe, tapnite
→ Poišči.
→ Izbriši.
→ Uredi po.
Če želite razvrstiti opombe po datumu, naslovu, besedilu ali drugače, tapnite
Da spremenite način prikaza, pritisnite
→ Pregled po seznamu.
Če želite uvoziti opombe iz spletne storitve, tapnite
→ Uvoz beležk S Memo.
Če želite sinhronizirati opombe s spletno storitvijo, tapnite
Da ustvarite mapo pritisnite
→ Sinhroniziraj.
→ Ustvari mapo.
Če želite premakniti opombe v drugo mapo, tapnite
Če želite kopirati opombe, tapnite
→ Premakni.
→ Kopiraj.
Če želite spremeniti nastavitve, tapnite
→ Nastavitve.
Če si želite ogledati vadnico za to aplikacijo, tapnite
→ Vodnik.
Ogled opombe
Tapnite sličico opombe, da jo odprete.
Če želite opombo poslati drugim, tapnite
→ Souporaba preko.
Če želite shraniti opombo kot slikovno datoteko ali datoteko PDF, tapnite
→ Izvozi.
Če želite nastaviti opombo kot pripomoček ali ozadje domačega zaslona, tapnite
kot.
Za tiskanje opombe prek USB ali povezave z omrežjem Wi-Fi, pritisnite
naprava je združljiva le z nekaterimi Samsungovimi tiskalniki.
99
→ Nastavi
→ Tiskanje. Vaša
Pripomočki
S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu z aplikacijami.
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
Pritisnite
, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:
• Quick add: z nekaj ključnimi besedami ustvarite dogodek ali opravilo. Ta funkcija je na voljo
v angleščini in korejščini.
• Dodaj dogodek: vnesite dogodek z možnostjo nastavitve ponovitve.
• Dodaj opravilo: vnesite opravilo z možnostjo nastavitve pomembnosti.
Da hitro dodate dogodek ali opravilo pritisnite na datum, da ga označite, nato pritisnite ponovno.
Vnesite naslov in navedite kateri koledar uporabiti ali se z njim uskladiti. Nato pritisnite Uredi
podrobnosti dogodka ali Uredi podrobn. opravila, da dodate več podrobnosti kot so kolikokrat
se naj dogodek ponovi, kdaj ima v naprej nastavljeno opozorilo, ali kdaj se zgodi.
Pritrdite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka. Vnesite lokacijo v polje Položaj in zraven polja
pritisnite , nato označite natančen kraj dogodka tako, da pritisnete in pridržite zemljevid, ki se
pojavi.
Pripnite sliko. Pritisnite Slike, nato fotografirajte ali izberite že obstoječo fotografijo.
100
Pripomočki
Sinhronizacija z Google koledarjem
Za ročno sinhronizacijo posodobitev pritisnite
→ Sinhroniziraj.
Spreminjanje vrste koledarja
Izberite želeno vrsto koledarja, vključno z letnim, mesečnim, tedenskim in drugimi. Vrsto
koledarja lahko spremenite tudi z gibom, tako imenovanim uščipom. Na primer, z uščipom
spremenite mesečni koledar na letni koledar, ravno obraten gib pa bo letni koledar spremenil
nazaj v mesečni koledar.
Iskanje dogodkov
Pritisnite
→ Pojdi na in vnesite ključno iskalno besedo.
Za ogled današnjih dogodkov na vrhu zaslona pritisnite Danes.
Brisanje dogodkov
Izberite datum ali dogodek in nato pritisnite
→ Izbriši.
Deljenje dogodkov
Izberite dogodek in pritisnite
→ Souporaba preko, ter nato izberite način deljenja.
101
Pripomočki
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox
za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke v mapo Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi računalniki, ki imajo nameščeno aplikacijo
Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Dropbox vklopite tako, da na zaslonu s programi tapnete Dropbox. Za dokončanje nastavitve
sledite navodilom na zaslonu.
Datoteke prenesete v mapo Dropbox tako, da tapnete
Za ogled datoteke pritisnite
→ Photos or videos ali Other files.
in izberite datoteko.
Ura
Uporabite to aplikacijo za nastavitev budilke, pregled ure v katerikoli lokaciji na svetu, merjenje
trajanja dogodka, nastavitev časovnika ali uporabe kot namizne ure.
Pritisnite aplikacijo Ura na zaslonu z aplikacijami.
Vklopite ali izklopite to
budilko.
102
Pripomočki
Opozorilo
Nastavljanje opozoril
Pritisnite Ustvari alarm, nastavite čas kdaj naj alarm zvoni, izberite dneve kdaj naj se alarm
ponovi in nato pritisnite Shrani.
• Dremež: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
• Pametno opozorilo: nastavite čas vklopa opozorila pred vnaprej določenim časom.
Izključitev alarmov
Povlecite iz velikega kroga, da ustavite opozorilo. Povlecite
ponovitev opozorila čez določen čas.
iz velikega kroga, da vklopite
Brisanje alarmov
Pritisnite
→ Izbriši, izberite opozorila in pritisnite Izbriši.
Svetovna ura
Ustvarjanje ur
Pritisnite Dodaj mesto, nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite Nastavitve DST.
Brisanje ur
Pritisnite
→ Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Izbriši.
103
Pripomočki
Štoparica
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ponastavi, da počistite čase zabeleženih krogov.
Časovnik
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Namizna ura
Pritisnite
za celozaslonski način.
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu z aplikacijami.
Za ogled zgodovine računala pritisnite
Da počistite zgodovino pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Da spremenite velikost znakov pritisnite
→ Velikost besedila.
104
Pripomočki
S Voice
S tem programom z glasom upravljate napravo za pošiljanje sporočil in drugih opravil.
Pritisnite S Voice na zaslonu z aplikacijami.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih ponudnikih storitve morda ni na voljo.
Tukaj je več primerov govornih ukazov:
• Odpri glasbo
• Zaženi računalo
• Preveri urnik
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
105
Pripomočki
Google
Uporabite to aplikacijo tako za iskanje po internetu, kot iskanje aplikacij in njihove vsebine na
napravi.
Pritisnite Google na zaslonu z aplikacijami.
Deljenje naprave
Pritisnite iskalno polje in vnesite ključno besedo. Lahko tudi tapnete , izgovorite ključno
besedo in izberete eno izmed predlaganih izpisanih besed.
Če od aplikacij ni prikazanih rezultatov, se prikaže spletni brskalnik, ki prikaže rezultate iskanja.
Obseg iskanja
Da izberete katere aplikacije želite poiskati, pritisnite
odkljukajte predmete, ki jih želite poiskati.
→ Nastavitve → Iskanje v telefonu, ter
Asistent Google
Zaženite iskalnik Google za ogled kartic Google Now, ki prikazujejo trenutno vreme, informacije
o javnem potniškem prometu, vašem naslednjem sestanku in drugo, ko to najbolj potrebujete.
Pridružite se Google Now, ko prvič odprete iskalnik Google. Če želite spremeniti nastavitve za
storitev Google Now, pritisnite → Nastavitve → Asistent Google.
106
Pripomočki
Glasovno iskanje
Uporabite to aplikacijo za iskanje spletnih strani z govorom.
Pritisnite Glasovno iskanje na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izgovorite ključno besedo ali frazo, ko se na zaslonu prikaže pojavno okno Zač. govor. Izberite
eno izmed prikazanih ključnih besed.
Upravit.opravil
S tem programom preverite stanje sistema.
Pritisnite in pridržite
na katerem koli zaslonu, nato pritisnite Upravit.opravil.
Aktivne aplikacije
Pritisnite Aktivne aplikacije in preverite, katere aplikacije se trenutno izvajajo.
Če želite aplikacijo zapreti, pritisnite Končaj zraven nje.
Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite Konec.
Preneseno
Pritisnite Preneseno, da preverite, katere aplikacije so nameščene.
Če želite aplikacijo odstraniti, pritisnite Odstrani zraven nje.
RAM
Pritisnite RAM, da preverite, koliko pomnilniškega prostora se uporablja.
Če želite zapreti vse aplikacije, tudi tiste v ozadju, pritisnite Počisti pomn.
107
Pripomočki
Shramba
Pritisnite Shramba, da preverite, koliko bliskovnega pomnilnika in pomnilniške kartice je
zasedene.
Pomoč
Pritisnite Pomoč, da si ogledate nasvete o podaljšanju življenjske dobe baterije.
Moje datoteke
Uporabite to datoteko za dostop do vseh vrst datotek, ki so shranjene v napravi, vključno s
slikami, videi, glasbo in zvočnimi posnetki.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu z aplikacijami.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Da se vrnete v nadrejeno mapo pritisnite Gor. Če se želite
vrniti v korenski imenik pritisnite Domača stran.
V mapi pritisnite
in uporabite eno izmed sledečih možnosti:
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Poišči: poišče datoteke ali mape.
• Prikaži po: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
• Izberi vse: izbere vse datoteke v mapi.
Prenosi
Uporabite to aplikacijo za ogled datotek, ki so bile prenesene z uporabo aplikacij.
Pritisnite Prenosi na zaslonu z aplikacijami.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Da si ogledate prenose datotek s spleta pritisnite Internetni prenosi, ali pritisnite Drugi prenosi,
da si ogledate datoteke prenesene iz drugih aplikacij, kot so E-pošta.
Izberite datoteko, ki jo želite odpreti z ustrezno aplikacijo.
108
Potovanja in lokalno
Zemljevid
S to aplikacijo določite lokacijo vaše naprave, iščite kraje ali prejmite navodila za pot.
Pritisnite Zemljevid na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ogled zemljevidov
Pomaknite pogled v katerokoli smer za ogled lokacije ali iskanje poti.
Za povečavo ali pomanjšanje zemljevida, razširite prsta na zaslonu za povečavo, ter ju približajte
za pomanjšavo.
Za prekrivanje več slojev, vključno s satelitsko sliko, prometnimi informacijami, ter drugo,
pritisnite .
Iskanje lokacij
Pritisnite , vpišite naslov in nato pritisnite . Izberite lokacijo za ogled podrobnih lokacijskih
informacij. Če želite poiskati bližnje lokacije, pritisnite .
Ko najdete lokacijo, pritisnite
in uporabite eno od naslednjih funkcij:
• Počisti zemljevid: počisti zemljevid.
• Omogoči dostop brez pov.: shranite zemljevid določenega območja za ogled brez
povezave.
• Nastavitve: spremenite nastavitve zemljevida.
• Pomoč: oglejte si informacije o uporabi zemljevida.
Za ogled trenutne lokacije pritisnite
.
109
Potovanja in lokalno
Iskanje navodil za pot do kraja
1 Pritisnite
2 Pritisnite
.
ter nato izberite metodo za vnos začetnega in ciljnega kraja:
• Moja trenutna lokacija: uporabite trenutno lokacijo za začetni kraj.
• Stiki: izberite iz seznama stikov.
• Prikaži na zemljevidu: točno določite lokacijo s tapom na zemljevid.
• Moja mesta: izberite s seznama priljubljenih krajev.
3 Izberite način potovanja, kot na primer vožnja z avtomobilom, javni prevoz ali pešačenje, ter
tano pritisnite PRIDOBI NAVODILA.
4 Izberite eno od prikazanih poti in nato pritisnite POGLED ZEMLJEVIDA za ogled
podrobnosti.
Lokalno
S to aplikacijo poiščite bližnje restavracije, banke, avtobusna postajališča in drugo.
Pritisnite Lokalno na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Izberite kategorijo krajev, ter nato kraj s seznama rezultatov iskanja.
• Zemljevid: natančno določite kraj na zemljevidu.
• Navodila: poiščite pot do kraja.
Kategorijo kraja dodate tako, da tapnete → Dodajanje iskalnika na seznamu kategorij,
vnesete ključno besedo v besedilno polje in nato tapnete Končano.
110
Potovanja in lokalno
Navigacija
Uporabite to aplikacijo za iskanje poti do kraja.
Pritisnite Navigacija na zaslonu aplikacij.
• Navigacijski zemljevidi, vaša trenutna lokacija in ostali navigacijski podatki se lahko
razlikujejo od dejanskih podatkov o lokaciji. Bodite pozorni na cestne razmere, promet
in ostale dejavnike, ki lahko vplivajo na vašo vožnjo. Med vožnjo upoštevajte vsa
varnostna opozorila in predpise.
• Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Vnesite cilj z uporabo ene od naslednjih metod:
• Izgovorite ciljni naslov.
• Vpišite ciljni naslov.
• Nastavite navigacijo do doma.
• Izberite cilj na zemljevidu.
Ko je pot najdena, sledite navodilom na zaslonu za navigacijo do cilja.
111
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Napredno: spremenite nastavitve uporabe za funkcijo Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
spanjem.
→ Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen med
V načinu varčevanja energije naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi.
V tem primeru, naprava samodejno dostopa do podatkovnih omrežij, če ste jo tako
nastavili. S tem vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti
dodatne stroške, nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Wi-Fi →
vključite funkcijo.
→ Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da
112
Nastavitve
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct dve napravi neposredno poveže prek omrežja Wi-Fi brez vmesne dostopne točke.
Na zaslonu z nastavitvami pritisnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Poraba podatkov
Sledite vaši porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitve.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavi omejitev mobil. podatkov: nastavi omejitev porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: spremeni nastavitve ciklusa omejitve.
Za uporabo možnosti pritisnite
.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: nastavite napravo, da samodejno sinhronizira stike,
koledar, e-pošto, zaznamke in slikovne podatke za družabna omrežja.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: najdite in uporabite mobilno omrežje druge naprave.
113
Nastavitve
Več nastavitev
Po meri nastavite upravljanje povezav z drugimi napravami ali omrežji.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Pametno omrežje
Onemogoči vse funkcije podatkovnega omrežja v napravi, ko se zaslon izklopi, in prekine vse
aplikacije, kot sta SNS ali E-pošta. Ko je zaslon izklopljen, bodo prikazana vsa nova obvestila, ki
ste jih prejeli med časom, ko je bil zaslon izklopljen.
Če to funkcijo izklopite, prihranite energijo baterije.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite, če želite dovoliti uporabo paketnih podatkovnih omrežij za
omrežne storitve.
• Podatkovno gostovanje: omogoča nastavitev vzpostavljanja povezave z drugim omrežjem,
kadar gostujete ali ko domače omrežje ni na voljo.
• Imena dostopnih točk: nastavi imena dostopnih točk (APN).
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in izbiro omrežja za gostovanje.
Upor.tel. kot modem in mob.DT
• Prenosna dostopna točka za Wi-Fi: uporabite prenosno dostopno točko za Wi-Fi za
souporabo povezave z mobilnim omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek
omrežja Wi-Fi.
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilnega omrežja naprave z računalnikom prek USB-ja.
Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot brezžični modem za
računalnik.
• Pomoč: več informacij o internetu prek USB in Wi-Fi.
114
Nastavitve
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
Naprave v bližini
• Skupna raba datotek: vključite skupno rabo medijskih datotek in s tem dovolite naprava, s
poverilnico DNLA, dostop do medijskih datotek na vaši napravi.
• Vsebine v souporabi: nastavite souporabo vaše vsebine z drugimi napravami.
• Ime naprave: vpišite ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Seznam dovoljenih naprav: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Seznam naprav brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop
do vaše naprave.
• Prenesi v: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
• Prenesi iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
AllShare Cast
Vključite funkcijo AllShare Cast in rabite vaše zaslone skupaj z drugimi.
• Kadar ne uporabljate funkcije AllShare Cast, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenčni pas omrežja Wi-Fi, morda ne bo možno odkriti ali povezati
zunanjih naprav AllShare Cast.
• Če na televizijskem sprejemniku predvajate videoposnetke ali igrate igre, izberite
ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo uporabe AllShare Cast.
Kies preko Wi-Fi
Povežite vašo napravo na Samsung Kies prek omrežja Wi-Fi.
115
Nastavitve
Način blokiranja
Izberite funkcije in nastavite napravo, da skrije ali pokaže njihove ikone obvestil za določeno
obdobje.
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter
obvestila.
• Privzeta obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
opozorila.
• Toni tipkovnice: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk na
tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: omogoča nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na
zaslonu za klicanje.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
Zaslon
Spremenite nastavitve zaslona.
• Ozadje:
– – Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
– – Zaklepanje zaslona: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
– – Domači in zaklenjen zaslon: izberite sliko ozadja za domači zaslon in zaklenjeni zaslon.
• Način zaslona: izberite način prikaza.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
116
Nastavitve
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale zmogljivosti baterije.
Shramba
Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilnika
USB in pomnilniške kartice.
Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Moč
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
• Samodejni izklop: nastavite čas, po katerem se naprava izklopi.
• Naprava se samodejno izklopi, če se določen čas ne dotaknete zaslona ali ne pritisnete
gumbov. Za daljšo uporabo izberite daljši čas.
• Ta funkcija je onemogočena, ko predvajate videoposnetke ali poslušate glasbo.
• Če to funkcijo izklopite, prihranite energijo baterije.
• Način za varč. z energijo:
– – Varčevanje z energijo procesorja: nastavite, da naprava omeji porabo nekaterih
sistemskih virov.
– – Varčevanje z energijo zaslona: nastavite, da naprava zmanjša svetlost zaslona.
– – Več o varčevanju z energijo: odkrijte, kako zmanjšati porabo baterije.
• Hitri vklop: S to možnostjo se naprava naslednjih 24 ur zažene hitro.
117
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Lokacijske storitve
• Uporabi brezžična omrežja: če želite poiskati vašo lokacijo, uporabite omrežje Wi-Fi in/ali
mobilna omrežja.
• Uporabi satelite GPS: nastavite uporabo satelitov GPS za iskanje vaše trenutne lokacije.
• Lokacija in iskanje Google: nastavite napravo za uporabo trenutnega položaja za iskanje in
druge storitve Google.
Zaklepanje zaslona
Spremenite nastavitve za zaščito naprave.
• Zaklepanje zaslona: vključite funkcijo za zaklep zaslona.
• Možnosti zaklenjenega zaslona:
Te nastavitve se uveljavijo samo, če je omogočeno zaklepanje s potegom.
– – Ura: nastavite za prikaz ure na zaklenjenem zaslonu.
– – Dvojna ura: nastavite za prikaz dvojen ure na zaklenjenem zaslonu.
118
Nastavitve
– – Vreme: nastavite prikaz vremenskih informacij na zaklenjenem zaslonu.
– – Učinek valovanja: nastavite za prikaz učinka valovanja na zaklenjenem zaslonu.
– – Besedilo s pomočjo: nastavite za prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
– – Bujenje na zaklenjenem zaslonu: nastavi napravo, da prepozna vaš ukaz za bujenje, ko
je zaslon zaklenjen.
– – Nastavite ukaz za bujenje: nastavite ukaz za zbujanje, s katerim zaženete aplikacijo
S Voice ali izvedete želeno funkcijo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacij, ki so prikazane na zaklenjenem zaslonu.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Šifriraj zunanjo kartico SD:
– – Šifriraj: nastavite šifriranje datotek, pri shranjevanju v pomnilniško kartico.
– – Popolno šifriranje: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški kartici.
– – Izloči večpredstavnostne datoteke: nastavite šifriranje vseh datotek na pomnilniški
kartici, razen medijskih datotek.
Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava
ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to
nastavitev.
119
Nastavitve
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – Dodaj račun: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
– – Uporabi brezžična omrežja: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije
vaše izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: omogočite funkcijo Find my mobile.
• Poišči mojo mob. sp. str.: odpre spletno mesto SamsungDive (www.samsungdive.com). Prek
spletnega mesta SamsungDive lahko izsledite in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno
napravo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: spremeni kodo PIN za dostop do podatkov na kartici SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: zaradi varnosti naprava privzeto skrije gesla. Nastavite prikaz gesel
med vnosom.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: izberite za namestitev aplikacij iz katerega koli vira. Č to ni izbrano, lahko
prenašate samo aplikacije iz Trgovina Play.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
120
Nastavitve
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa izberite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite vhodne jezike za Googlovo prepoznavanje glasu.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung izberite
.
• Pokončne vrste tipkovnice: izberite privzeti vnosni način, kot je tipkovnica QWERTY ali
običajna tipkovnica.
• Jezik vnosa: izbira jezika za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vklopite predvidevanje besed glede na vnos in prikazovanje
predlogov besed.
• Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
• Drsanje tipkovnice: omogočite ali onemogočite funkcijo vlečenja po tipkovnici za način
vnosa besedila. S pomikanjem levo ali desno na tipkovnici preklapljate med načini vnosa.
121
Nastavitve
• Ročna pisava: prilagodite nastavitve načina ročne pisave, kot so čas prepoznavanja, debelina
pisala ali barva pisala.
• Glasovni vhod: vklopite funkcijo glasovnega vnosa, da vnašate besedilo prek tipkovnice
Samsung z glasom.
• Sam. pisanje z vel. zač.: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom,
kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejna ločila: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zvok ob pritisku tipke: nastavite telefon tako, da vas bo opozoril, ko se boste dotaknili tipk
na tipkovnici.
• Vodnik: omogoča prikaz informacij o vnosu besedila s tipkovnico Samsung.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Glasovno iskanje
Za Googlovo prepoznavanje glasu uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prenos prepoz. govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
122
Nastavitve
Zapis besedila v govor
• Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve
za mehanizme za sintezo govora s tapom .
• Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Cloud
Spremenite nastavitve sinhronizacije podatkov ali upravljanje računov za oblak Samsung in
Dropbox.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše
vse podatke.
123
Nastavitve
Dodaj račun
Dodajte e-poštne račune ali račune SNS.
Gibanje
Spremenite nastavitve prepoznavanje gibanja v napravi.
• Pomaknite za premik ikone: nastavite, če želite premakniti element na drugo stran, ko
tapnete in držite element ter nato pomaknite napravo v levo ali v desno.
• Pomaknite za brskanje po slikah: nastavite, da se med slikami, ko so te povečane, pomikate
tako, da napravo premikate v različne smeri.
• Nastavitve občutljivosti: nastavi občutljivost prepoznavanja posameznih gibov.
• Več o gibih: odkrijte več o prepoznavanju posameznih gibov.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike na zaslonu, ko z roko, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
• Pokrij z dlanjo za utišanje/premor: nastavite, da v napravi utišate opozorila, glasbo in radio
FM, ko se zaslona dotaknete z dlanjo.
• Več o gibih roke: ogled vodnika za upravljanje gibov z rokami.
124
Nastavitve
Dodatek
Spremenite nastavitve za dodatno opremo.
• Izhod - zvok: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava
priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski
zvok.
Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu pri
prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domač časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
125
Nastavitve
Dostopnost
Storitve dostopnosti so posebne možnosti za osebe z določenimi posebnimi potrebami. Odprite
in spreminjajte naslednje nastavitve za izboljšanje uporabe naprave.
• Samodejno zasukaj zaslon: nastavite, da se pri sukanju naprave tudi vmesnik samodejno
zasuka.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Izgovorjava gesel: nastavi napravo, da na glas prebere gesla, ki ste jih vnesli s Talkback.
• Bližnjica za dostopnost: dodajte bližnjico v Dostopnost na hitrem meniju, ki se prikaže, če
pritisnite in zadržite gumb za vklop.
• TalkBack: vključite Talkback, ki ponuja glasovne povratne informacije.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Negativne barve: spremenite prikazane barve za boljšo vidljivost.
• Zapis besedila v govor:
– – Prednostni mehanizem TTS: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite
nastavitve za mehanizme za sintezo govora s tapom .
– – Stopnja govora: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
– – Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
– – Način vožnje: vključite način vožnje, da naprava na glas prebere vsebino in za določanje
aplikacij, ki jih boste uporabljali v načinu vožnje.
• Izboljšava spletne dostopnosti: nastavite aplikacije, da namestijo spletne skripte, ki bodo
izboljšale dostopnost do njihove spletne vsebine.
• Mono zvok: omogočite mono zvok, ko zvok poslušate z le eno slušalko.
• Izključi vse zvoke: izključi vse zvoke naprave.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za tapkanje in držanje
zaslona.
126
Nastavitve
Možnosti za razvijalce
Spremenite nastavitve za razvoj aplikacije.
• Geslo za varnostno kopiranje namizja: nastavite geslo za zaščito varnostne kopije vaših
podatkov.
• Ostani buden: nastavite zaslon, da ostane vključen med polnjenjem baterije.
• Zaščiti kartico SD: nastavite, če želite prejeti zahtevo za potrditev branja podatkov s
pomnilniške kartice.
• Razhroščevanje USB: aktivirajte način razhroščevanja USB za povezavo naprave z
računalnikom preko kabla USB.
• Dovoli izmišljene lokacije: omogoča pošiljanje izmišljenih lokacij in informacij o storitvah v
storitev Location Manager za preizkušanje.
• Izberite program za odpravljanje napak: izberite aplikacije za razhroščevanje in preprečite
napake med zaustavitvijo razhroščevnaja.
• Počakajte na iskalnik napak: nastavite blokado nalaganja želene aplikacije, dokler
razhroščevalnik ni pripravljen.
• Pokaži dotike: nastavite prikaz kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži lokacijo kazalca: nastavite prikaz koordinat in sledi kazalca ob dotiku zaslona.
• Pokaži meje postavitve: nastavite prikaz meja.
• Pokaži posodobitve pogleda GPU: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta
posodobljena s strani GPU.
• Pokaži posodobitve zaslona: nastavite utripanje območij zaslona, kot so ta posodobljena.
• Merilo animacije okna: izberite hitrost odpiranja in zapiranje pojavnih oken.
• Merilo animacije prehoda: izberite hitrost preklopa med zasloni.
127
Nastavitve
• Merilo trajanja animatorja: izberite čas prikazovanja pojavnih oken.
• Onemogoči prekrivanja strojne opreme: nastavite skrivanje prekrivanj strojne opreme.
• Vsili upodabljanje GPU: nastavite uporabo strojnega pospeševanja 2D grafike za izboljšanje
grafičnih zmogljivosti.
• Strogi način: nastavite, da zaslon naprave prične utripati ob dolgotrajnih operacijah.
• Pokaži uporabo procesorja: nastavite prikaz seznama vseh dejavnih procesov.
• Profil za upodabljanje GPU: nastavite pregled časa za čas upodabljanja GPU.
• Omogoči sledi: nastavite zajem sledi aplikacij in delovanja sistema.
• Ne ohrani dejavnosti: nastavite izhod iz zagnane aplikacije ob zagonu nove aplikacije.
• Omeji procese v ozadju: nastavite omejitev števila procesov, ki tečejo v ozadju.
• Pokaži vse ANR-je: nastavite napravo, da vas opozori na ne odzivanje aplikacij, ki tečejo v
ozadju.
O napravi
Dostop do podatkov o napravi in posodobitev programske opreme naprave.
128
Odpravljanje težav
Oči motiva so videti rdeče
Do pojava rdečih oči pride, ko v očeh motiva odseva svetloba bliskavice.
Če ste fotografijo že zajeli, pritisnite Odp. rd. oči v Urejevalnik fotografij.
Na fotografijah so madeži prahu
Če so v zraku delci prahu, jih lahko z bliskavico zajamete tudi na fotografije.
• Izklopite bliskavico ali fotografije zajemajte v prostoru, kjer ni toliko prahu.
• Nastavite možnosti občutljivosti ISO. (str. 39)
Fotografije niso ostre
Do tega pride, če fotografirate pri šibki svetlobi ali če naprave ne držite pravilno.
• Pritisnite gumb za sprožilec do polovice, da se motiv izostri.
• Vklopite stabilizator slike.
129
Odpravljanje težav
Nočne fotografije niso ostre
Fotoaparat poskuša zajeti več svetlobe, zato se hitrost zaklopa zmanjša. Ker je težko dovolj dolgo
držati napravo pri miru, da naredite ostro sliko, se ta pogosto zatrese.
• V pametnem načinu izberite Noč.
• Uporabite bliskavico.
• Nastavite možnosti občutljivosti ISO.
• Uporabite stojalo, da preprečite tresenje naprave.
Motivi so zaradi osvetlitve ozadja pretemni
Če je za motivom svetlobni vir ali če je velik kontrast med svetlimi in temnimi območji, so lahko
motivi videti pretemni.
• Ne fotografirajte proti soncu.
• Za bliskavico izberite Izpolnite.
• Prilagodite osvetlitev.
• Za merjenje izberite Točkovno, če je motiv na sredini okvira.
130
Odpravljanje težav
Če naprave ni mogoče vklopiti
• Poskrbite, da je baterija vstavljena. (str. 9)
• Napolnite baterijo.
Če ni mogoče fotografirati ali snemati
• Morda je pomnilnik poln. Izbrišite nepotrebne datoteke ali vstavite novo pomnilniško
kartico.
• Formatirajte pomnilniško kartico.
• Morda je pomnilniška kartica okvarjena. Kupite novo kartico.
• Poskrbite, da je naprava vklopljena.
• Napolnite baterijo.
• Poskrbite, da je baterija vstavljena.
Če bliskavica ne deluje
• Pritisnite gumb za bliskavico, da se ta odpre.
• Morda je za možnost bliskavice izbrano Izključeno. (str. 38)
• V nekaterih načinih je bliskavica onemogočena.
Če se bliskavica samodejno sproži
Bliskavica se lahko nepričakovano sproži zaradi statične elektrike. Naprava ni okvarjena.
Če se barve na fotografiji ne ujemajo z dejanskim prizorom
Izberite ustrezno ravnovesje beline, ki ustreza svetlobnemu viru. (str. 42)
131
Odpravljanje težav
Če je fotografija presvetla
• Izklopite bliskavico. (str. 38)
• Prilagodite občutljivost ISO. (str. 39)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 41)
Če je fotografija pretemna
• Uporabite bliskavico. (str. 38)
• Prilagodite občutljivost ISO. (str. 39)
• Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 41)
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Če želite podrobne informacije, se obrnite na svojega
ponudnika storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite sprejem.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Cev objektiva se ne skrije niti, ko se naprava izklopi
Če napravo izklopite, ko držite za cev objektiva, se ta ne more skriti v ohišje. V tem primeru cevi
objektiva ne potiskajte v ohišje. Napravo odnesite v najbližji servisni center Samsung.
132
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
Če imate napravo z zaslonom na dotik, ki pa se ne odziva pravilno, naredite to:
• Z zaslona na dotik odstranite vse zaščitne pokrove. Zaradi zaščitnega pokrova naprava
morda ne more prepoznati vaših vnosov, zato taki pokrovi niso primerni za naprave z
zaslonom na dotik.
• Preverite, ali so vaše roke čiste in suhe, preden se dotaknete zaslona na dotik.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, ga odnesite v najbližji servisni center
Samsung.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova zagnati napravo,
da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, pritisnite in držite tipko
za vklop/izklop za 6–8 sekund. Naprava se samodejno izklopi in znova vklopi.
Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu
aplikacije pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na
tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse.
Naprava piska in ikona baterije utripa
Baterija je skoraj prazna. Za nadaljnjo uporabo naprave napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne polni pravilo ali pa se naprava izklopi
• Priključki baterije so morda umazani. Oba pozlačena priključka obrišite s čisto, mehko krpo in
poskusite znova napolniti baterijo.
• Če baterije ni več mogoče napolniti do konca, jo zavrzite v skladu s predpisi in vstavite novo
baterijo (za ustrezna navodila glede odlaganja odpadkov si oglejte lokalne odloke).
133
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite napravo, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi Samsung dovolj razpoložljivega
pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o
napakah, ko vključite fotoaparat, naredite to:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če težav s temi koraki niste odpravili, se obrnite na servisni center
Samsung.
Ko odprete glasbene datoteke, se prikažejo sporočila o napakah
Nekaterih glasbenih datotek v napravi Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati.
Če se sporočila o napakah prikažejo, ko v napravi odprete glasbene datoteke, naredite to:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). V tem primeru preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje
datoteke.
• Preverite, ali naprava podpira vrsto datoteke.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Po potrebi preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s
katero želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na servisni center Samsung.
134
Odpravljanje težav
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies 2.0, Windows Media Player
10 ali novejši.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Če čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
135
Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije oz. ponudnika storitev.
www.samsung.com
Slovenian. 05/2013. Rev. 1.2
Download PDF

advertising