Samsung | SM-T705 | Samsung SM-T705 User Manual (Marshmallow)

SM-T705
SM-T805
Brugervejledning
Danish. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Læs dette først
Netværksforbindelse
Kom godt i gang
39 Mobile data
39Wi-Fi
40 Download booster
41 Internetdeling og Mobilt hotspot
43Internet
7
8
11
16
19
21
Pakkens indhold
Enhedens udseende
Brug af SIM- eller USIM-kortet
Bruge et hukommelseskort
Tænde og slukke for enheden
Låse og oplåse skærmen
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
44Bevægelser
45Multi-vindue
50Værktøjskasse
50 Øge touchskærmens følsomhed
Grundlæggende brug
22 Bruge touchskærmen
25Startskærmlayout
28 Paneler til informationer og
hurtigindstillinger
30 Åbne apps
30 Installere eller afinstallere apps
32 Angive tekst
35Skærmbillede
35 Mine filer
37 Strømbesparende funktion
38 Se oplysninger i Hjælp
Tilpasning
51 Administrere startskærmen og
skærmen apps
56 Angive baggrund og ringetoner
57 Skifte skærmlåsemetode
58Fingerscanner
61 Privat tilstand
62 Flere brugere
63 Overføre data fra din forrige enhed
65 Oprette konti
2
Indhold
Telefon
Multimedier
66 Foretage opkald
68 Modtage opkald
69 Valgmuligheder under opkald
96Musik
99Video
Nyttige apps og funktioner
Kontakter
102Børnetilstand
104 S Finder
105 S Planner
108 S Voice
110Lommereg.
110Ur
111Dropbox
112Evernote
113Flipboard
114 Hancom Office Viewer
115NYTimes
116Google-apps
72 Tilføje kontakter
73 Administrere kontakter
Beskeder og e-mail
76Beskeder
79E-mail
Kamera
81 Grundlæggende optagelse
83Optagelsestilstande
87Kameraindstillinger
Forbinde til andre enheder
118Bluetooth
120 Wi-Fi Direct
122 Hurtig tilsl.
124SideSync
131 Screen Mirroring
133 Udskrive fra mobilenhed
Galleri
89 Se fotos eller videoer
91 Redigere fotos eller videoer
95Galleriindstillinger
3
Indhold
Enheds- og
dataadministrator
134 Opgradere enheden
135 Overføre filer mellem enheden og en
computer
136 Sikkerhedskopiere og gendanne data
137 Foretage nulstilling af data
Indstillinger
138 Om Indstillinger
138FORBINDELSE
143ENHED
150GENERELT
156APPLIKATIONER
Appendiks
157Fejlsøgning
163 Fjerne batteriet
4
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload
og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit
dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
5
Læs dette først
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
6
Kom godt i gang
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
7
Kom godt i gang
Enhedens udseende
– – Type 1 (SM-T805):
Lydstyrkeknap
Forreste kamera
Tænd/sluk-knap
Infrarød LED
Højttaler
Lyssensor
Port til
hukommelseskort
Touchskærm
Multifunktionsstik
Knap for seneste apps
Port til SIM-kort
Startknap
Tilbageknap
Bageste kamera
Hovedantenne
Indgang til headset
Kameralys
Højttaler
GPS-antenne
Trykclips
Trykclips
Mikrofon
8
Kom godt i gang
– – Type 2 (SM-T705):
Nærheds-/lyssensor
Højttaler
Mikrofon
Ørehøjttaler
Forreste kamera
Tænd/sluk-knap
Lydstyrkeknap
Touchskærm
Infrarød LED
Port til
hukommelseskort
Port til SIM-kort
Knap for seneste apps
Startknap
Tilbageknap
Multifunktionsstik
Mikrofon
GPS-antenne
Bageste kamera
Trykclips
Kameralys
Hovedantenne
Trykclips
Indgang til headset
Højttaler
9
Kom godt i gang
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Knapper
Knap
Funktion
Tænd/sluk
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Seneste apps
Startskærm
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
• Tryk for at gå tilbage til startskærmen.
• Tryk to gange for at starte S Voice.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
10
Kom godt i gang
Brug af SIM- eller USIM-kortet
Isætte SIM- eller USIM-kortet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.
• Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
– – Type 1 (SM-T805):
11
Kom godt i gang
– – Type 2 (SM-T705):
3 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.
• Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter
sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre
for at få fjernet hukommelseskortet.
• Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung
er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne
kort.
4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.
12
Kom godt i gang
Fjerne SIM- eller USIM-kortet
1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.
2 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.
– – Type 1 (SM-T805):
– – Type 2 (SM-T705):
3 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.
13
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det første gang.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet
helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes,
eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i indgangen til
multifunktionsstikket.
– – Type 1 (SM-T805):
14
Kom godt i gang
– – Type 2 (SM-T705):
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer
touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
15
Kom godt i gang
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden i længere tid
mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
Bruge et hukommelseskort
Isætte et hukommelseskort
Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer
hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du
isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at
omformatere hukommelseskortet.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
16
Kom godt i gang
1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
– – Type 1 (SM-T805):
– – Type 2 (SM-T705):
3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.
4 Luk dækslet til hukommelseskortets port.
17
Kom godt i gang
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På
startskærmen trykkes på → Indstillinger → GENERELT → Lagring → SD-kort → Deaktiver.
1 Åbn dækslet til hukommelseskortets port.
2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.
3 Luk dækslet til hukommelseskortets port.
Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør
dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung
er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort,
herunder tab af data.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
På startskærmen trykkes på
Formater → FORMATER.
→ Indstillinger → GENERELT → Lagring → SD-kort →
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der
skyldes brugerhandlinger.
18
Kom godt i gang
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på
Sluk.
– – Type 1 (SM-T805):
– – Type 2 (SM-T705):
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
19
Kom godt i gang
Genstarte enheden
Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen
og lydstyrke ned-knappen samtidig i mere end 7 sekunder for at genstarte enheden.
– – Type 1 (SM-T805):
Tænd/sluk-knap
Lydstyrke ned-knap
– – Type 2 (SM-T705):
Tænd/sluk-knap
Lydstyrke ned-knap
20
Kom godt i gang
Låse og oplåse skærmen
Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen og den låses. Skærmen slukkes og låses
også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
For at låse enheden op skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller startknappen og svirpe med
fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.
Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Der henvises til Skifte skærmlåsemetode
for yderligere oplysninger.
21
Grundlæggende brug
Bruge touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
22
Grundlæggende brug
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
23
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på startskærmen eller skærmen apps for at få vist et andet panel. Svirp
op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste med emner, såsom en kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
24
Grundlæggende brug
Startskærmlayout
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Startskærmen har to slags paneler. Panelet for den klassiske startskærm viser widgets, genveje
til apps med mere, og panelet for indholdsstartskærmen viser indholdswidgets. Widgets er små
apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din
startskærm.
Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator
nederst på skærmen. Du finder yderligere oplysninger om tilpasning af startskærmen under
Administrere den klassiske startskærm eller Administrere indholdsstartskærmen.
<Klassisk startskærm>
<Indholdsstartskærm>
Startskærmen kan se forskellig ud afhængigt af enhederne.
25
Grundlæggende brug
Skærmen apps
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
På startskærmen trykkes på for at åbne skærmen apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du
rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se, hvordan du
tilpasser skærmen apps under Administrere skærmen apps.
Få adgang til
yderligere valg
En app
Skærmindikatorer
26
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Funktionen smart skærm-standby aktiveret
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
27
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Paneler til informationer og hurtigindstillinger
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye meddelelser, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen
opad for at lukke informationspanelet.
28
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger
Aktiver eller
deaktiver
valgmuligheder. Tryk
og hold på
indstillinger for at få
vist mere detaljerede
indstillinger
Se alle
hurtigindstillingsknapper
Åbn Hurtig tilsl.
Start S Finder
Tryk på en
meddelelse, og udfør
forskellige
handlinger
Slet alle meddelelser
Juster lysstyrken
Omarrangere hurtigindstillingsknapper
Hvis du vil omarrangere hurtigindstillingsknapperne i informationspanelet skal du trykke på
→ , trykke og holde på et element og derefter trække elementet til en anden placering.
Bruge panelet for hurtigindstillinger
Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. Åbn panelet for
hurtigindstillinger for at aktivere eller deaktivere flere funktioner.
Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Alternativt
kan du trykke på i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at
lukke panelet for hurtigindstillinger.
29
Grundlæggende brug
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et appikon på startskærmen eller skærmen apps.
Tryk på
, og vælg et appikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.
Lukke en app
Tryk på , og træk et appikon til venstre eller højre for at lukke det. Tryk på
lukke alle åbne apps.
→
for at
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.
På skærmen apps trykkes på Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på SØG for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser
appens pris.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
30
Grundlæggende brug
Play Butik
Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.
På skærmen apps trykkes på Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
Downloade foreslåede apps
Du kan se og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.
På den klassiske startskærm trykkes på widgetten GALAXY Essentials eller på widgetten
GALAXY Gifts, og derefter trykkes på ud for en app.
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne skærmen apps og trykke på → Afinstaller/
deaktiver apps. vises på de apps, du kan deaktivere. Vælg en app, og tryk på DEAKTIVER.
Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du trykke på → Downloadede apps →
Afinstaller på skærmen apps. Alternativt kan du trykke på Indstillinger → APPLIKATIONER →
Applikationsmanager på skærmen apps, vælge en app og derefter trykke på AFINSTALLER.
31
Grundlæggende brug
Aktivere apps
På skærmen apps trykkes på → Vis deaktiverede apps, vælg apps og tryk derefter på
GEM. Du kan også gå til skærmen apps og trykke på Indstillinger → APPLIKATIONER →
→ Deaktiveret, vælge en app og derefter trykke på AKTIVER.
Applikationsmanager →
• Skjule apps: Skjul apps på skærmen apps alene. Du kan fortsætte med at bruge skjulte
apps.
• Deaktivere apps: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på
enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
• Afinstallere apps: Afinstaller downloadede apps.
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Indsæt
tegnsætningstegn
Skift til ny linje
Indtast store
bogstaver. Tryk to
gange, hvis du
udelukkende vil
bruge store
bogstaver
Slet tegnet til venstre
Skift
tastaturindstillinger
Indsæt et mellemrum
Flyt markøren
32
Grundlæggende brug
Skifte inputsprog
Tryk på → Vælg inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller
flere sprog, kan du skifte mellem sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller
højre.
Brug af yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for
ikonet , afhængigt af den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Start eller hold pause
i angivelse af tekst
via tale
• : Skift til håndskrifttilstand.
Skift mellem
taltilstand og
bogstavtilstand
Skift til
standardtastaturet
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
33
Grundlæggende brug
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Skift tastaturindstillinger.
• : Indsæt humørikoner.
• : Skift tastaturtype. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække i fanen.
Skift til
standardtastaturet
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på → Indsæt. Hvis du vil
indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på
vælge teksten.
34
→ Udklipsholder og
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på startknappen og tænd/sluk-knappen samtidig. Billedet gemmes i mappen
→ Album → Screenshots. Når du har taget et skærmbillede, kan du redigere
Galleri →
billedet og dele det med andre.
Du kan også tage skærmbilleder ved hjælp af andre metoder. Der henvises til Stryg med hånden
for skærmbillede for yderligere oplysninger.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Mine filer
Om Mine filer
Denne app er nyttig for at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre
steder, f.eks. skytjenester.
På skærmen apps trykkes på Mine filer. Alternativt kan du trykke på
startskærm.
på den klassiske
Se genveje til
mapper
Se filer, som er
grupperet efter dato
Få adgang til
yderligere valg
Søg efter filer eller
mapper
Se filer, der er gemt
på enheden
Se
lagringsoplysninger
Se filer efter
kategorier
Skift visningstilstand
35
Grundlæggende brug
Tryk på , og brug følgende indstillinger:
• Vælg: Vælg filer eller mapper for at aktivere indstillingerne.
• Slet: Slet filer eller mapper.
• Tilføj FTP: Føj en genvej til en FTP-server i Mapper.
• Scan efter enheder i nærheden: Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
• Visningsindstillinger: Skift indstillinger for visning af filer.
Få vist filer
På skærmen apps trykkes på Mine filer.
Vælg en mappe, tryk på , og vælg derefter en af følgende muligheder:
• Vælg: Vælg filer eller mapper for at aktivere indstillingerne.
• Slet: Slet filer eller mapper.
• Sorter efter: Sorter filer eller mapper.
• Føj til Favoritmapper: Føj en genvej til en mappe i Favoritmapper.
• Føj genvej til startskærm: Føj en genvej til en fil eller mappe på den klassiske startskærm.
• Tilføj FTP: Føj en genvej til en FTP-server i Mapper.
• Scan efter enheder i nærheden: Søg efter enheder, hvor mediedeling er aktiveret.
• Visningsindstillinger: Skift indstillinger for visning af filer.
Tryk og hold på en fil eller en mappe, og vælg derefter en af følgende muligheder:
• : Del filer med andre.
• : Slet filer eller mapper.
• : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
• : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
• → Gå til mappe: Find den mappe, hvor den valgte fil er placeret.
• → Omdøb: Omdøb en fil eller en mappe.
• → Føj til Favoritmapper: Føj en genvej til en mappe i Favoritmapper.
• → Føj genvej til startskærm: Føj en genvej til en fil eller mappe på den klassiske
startskærm.
• → Pak: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
• → Detaljer: Se oplysninger om en fil eller mappe.
36
Grundlæggende brug
Strømbesparende funktion
Strømsparetilstand
Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Strømbesparelse, og derefter
trykkes på kontakten Strømsparetilstand for at aktivere det. Du kan også åbne panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Strømbespar. for at aktivere det.
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Start strømbesparelse: Aktiver strømbesparelsestilstand automatisk, når den resterende
batteritid når et forudindstillet niveau.
• Begræns alle baggrundsdata: Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil
dataforbindelse.
Ultrastrømbesparende tilstand
Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand
udfører enheden følgende:
• Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
• Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
• Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Strømbesparelse, og derefter
trykkes på kontakten Ultrastrømbesparende tilstand for at aktivere det. Du kan også åbne
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Strømbespar. for at aktivere det.
Du kan føje en app til startskærmen ved at trykke på
og vælge en app.
Du kan fjerne en app fra startskærmen ved at trykke på → Fjern, vælge en app med
derefter trykke på OK.
og
Du kan ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller
lyd, ved at trykke på → Indstillinger.
Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på → Deaktivér Ultrastrømbes.
tilst.
Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
37
Grundlæggende brug
Se oplysninger i Hjælp
Tryk på Hjælp på skærmen apps for at se oplysninger om, hvordan du bruger enheden og de
forskellige apps.
Tryk på → Hjælp for at se hjælpefunktionen til en app, mens du bruger den.
Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.
38
Netværksforbindelse
Mobile data
Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Databrug for yderligere valgmuligheder.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Databrug, og derefter markeres
Mobile data. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og
trykke på Mobile data for at aktivere det.
Wi-Fi
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Wi-Fi for yderligere valgmuligheder.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan
ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Wi-Fi, og derefter trykkes på
kontakten Wi-Fi for at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for
netværk, der kræver adgangskode.
3 Tryk på TILSLUT.
Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette
forbindelse til netværket hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode.
For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge
det på listen over netværk og trykke på GLEM.
39
Netværksforbindelse
Tilføje Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på Wi-Fi-netværkslisten, skal du trykke på Tilføj Wi-Finetværk i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstype,
indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på TILSLUT.
Bruge Smart skift af netværk
Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider,
downloader indhold osv.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Wi-Fi, og derefter markeres
Smart netværksskift. Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når
det aktuelle Wi-Fi-netværk er svagt eller ustabilt. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter
enheden tilbage fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.
Download booster
Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi- og mobile netværk samtidigt.
Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Download booster, og
derefter trykkes på kontakten Download booster for at aktivere det. Du kan også åbne
informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på Download booster for at
aktivere det.
• Du kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
• Når du downloader store filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværkstilslutning har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 og
Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Denne funktion kan ikke anvendes
med andre protokoller, såsom FTP.
40
Netværksforbindelse
Internetdeling og Mobilt hotspot
Om internetdeling og mobile hotspots
Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre
enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan oprettes via
Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Internetdeling og Mobilt
hotspot → Mobilt hotspot.
2 Tryk på kontakten Mobilt hotspot for at aktivere det.
• vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
• For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på
sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på GEM.
og vælge
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
41
Netværksforbindelse
Bruge USB-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Internetdeling og Mobilt
hotspot.
2 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
3 Marker USB-internetdeling.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.
Bruge Bluetooth-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder ved hjælp af et Bluetooth-kabel. Sørg
for at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.
1 Du kan parre din enhed med den anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Der henvises til Parre
med andre Bluetooth-enheder for yderligere oplysninger.
2 På skærmen apps på din enhed trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Internetdeling
og Mobilt hotspot.
3 Marker Bluetooth-internetdeling.
4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed og tryk på
→
Internetadgang.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
5 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.
42
Netværksforbindelse
Internet
1 På skærmen apps trykkes på Internet.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå. Tryk på
for at søge på
internettet ved hjælp af stemmen.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Opdater den aktuelle
webside
Gå til den tidligere
besøgte side
Få adgang til
yderligere valg
Se dine bogmærker,
gemte sider og
seneste
internethistorik
Åbn startsiden
Luk fanen
Åbn en ny fane
43
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
Bevægelser
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr
bevægelser korrekt.
Lydløs
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Bevægelser, og derefter trykkes på
kontakten Lydløs for at aktivere det.
Placere håndfladen på skærmen
Dæk skærmen med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at standse
medieafspilning midlertidigt.
Tryk på Lydløs → Placere håndfladen på skærmen.
44
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Stryg med hånden for skærmbillede
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Bevægelser, og derefter trykkes på
kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere det.
Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller
→ Album →
omvendt for at tage et skærmbillede. Billedet gemmes i mappen Galleri →
Screenshots. Når du har taget et skærmbillede, kan du redigere billedet og dele det med andre.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
Multi-vindue
Om Multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion
til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.
Starte Multi-vindue
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Multi-vindue, og derefter trykkes
på kontakten Multi-vindue for at aktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere det.
45
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
2 Træk fingeren fra skærmens højre kant og ind imod midten af skærmen for at åbne Multivinduesbakken. Alternativt kan du trykke og holde på
.
Multi-vinduesbakken
3 Tryk og hold på et appikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter over på skærmen.
Slip appikonet, når skærmen bliver blå.
4 Tryk og hold på endnu et appikon i Multi-vinduesbakken, og træk det derefter til en ny
position.
Appikoner, der er markeret med
, kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.
46
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Oprette en Multi-vindueskombination
Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vinduesapps.
1 Start to apps i et Multi-vindue med opdelt skærm.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → Opret.
Multi-vindueskombinationen tilføjes øverst i Multi-vinduesbakken.
Hvis du vil slette Multi-vindueskombinationer, skal du åbne Multi-vinduesbakken og trykke på
→ Redigér. Vælg en Multi-vindueskombination, og tryk derefter på OK.
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem appvinduerne til venstre eller højre for at justere vinduernes størrelse.
47
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Bruge indstillinger for Multi-vindue
Hvis du vil bruge Multi-vinduesapps, skal du vælge appvinduet, hvorefter der vises en blå ramme
omkring det. Tryk på cirklen mellem appvinduerne for at få adgang til følgende funktioner:
• : Skift placering mellem Multi-vinduesapps.
• : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et
element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
48
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
• : Maksimer vinduet.
• : Luk appen.
Omarrangere apps i bakken Multi-vindue
Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Multi-vindue, og derefter trykkes
på kontakten Multi-vindue for at aktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere det.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på
→ Redigér.
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.
49
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
3 Tryk og hold på en app, og træk den til bakken Multi-vindue.
4 Tryk på Klar.
Værktøjskasse
Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Værktøjskasse, og derefter trykkes på
kontakten Værktøjskasse for at aktivere det. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og
trykke på Værktøjskasse for at aktivere det. vises på skærmen.
For at starte en app skal du trykke på
og vælge en app.
Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på
og derefter trække den til en anden placering.
Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på
trække den til Redigér.
Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde på
og derefter
og derefter trække den til Fjern.
Øge touchskærmens følsomhed
Brug denne funktion til at betjene skærmen, når du har handsker på.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Skærm, og derefter markeres Forøg
berøringsfølsomhed. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger
og trykke på Berør.følsomhed for at aktivere det.
• Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med
andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
• For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.
50
Tilpasning
Administrere startskærmen og skærmen apps
Administrere den klassiske startskærm
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen apps, og træk den derefter til den klassiske
startskærm.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne den klassiske startskærm. Tryk og hold på et tomt
område, og tryk på Widgets. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til den klassiske
startskærm.
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold på et element på den klassiske startskærm, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til Fjern,
som vises øverst på skærmen.
Oprette en mappe
1 Tryk og hold på en app på den klassiske startskærm, og træk den derefter til Opret mappe,
som vises øverst på skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på GEM.
51
Tilpasning
Administrere mapper
Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og trykke på det eksisterende mappenavn.
Angiv et nyt navn til mappen, og tryk på Klar.
Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen og trykke på . Vælg derefter en
farve.
Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde på en app og derefter trække
den til mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde på appen og
derefter trække den til den nye placering.
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på den klassiske startskærm for at tilføje, flytte eller fjerne et
panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil angive et panel som den klassiske startskærm, skal du trykke på
.
Administrere indholdsstartskærmen
Indholdsstartskærmen viser indholdswidgets. Du kan få direkte adgang til en app ved at vælge
en indholdswidget på indholdsstartskærmen.
52
Tilpasning
Tilføjelse af en widget eller et panel
1 Knib fingrene sammen på indholdsstartskærmen.
2 Vælg et panel på widgetskærmen, som du vil redigere, eller tryk på
for at oprette et nyt
panel ( 1 ). Vælg de widgets, du vil føje til panelet, fra det nederste vindue på skærmen ( 2 ).
Rul til venstre eller højre i det nederste vindue på skærmen for at få vist flere widgets.
3 Tryk på UDFØRT.
Justering af widgetstørrelse
1 Tryk og hold på en widget, som du vil ændre størrelse på, på indholdsstartskærmen.
2 Juster størrelsen på widgetten ved at trække i rammen omkring den.
3 Tryk på
for at gemme ændringen.
53
Tilpasning
Flytte en widget
1 Tryk og hold på en widget på indholdsstartskærmen.
2 Tryk og hold på en widget, og træk den til en ny placering.
Tryk på Skift layout for at arrangere widgets i det aktuelle panel i vilkårlig rækkefølge.
Fjerne et panel
1 Knib fingrene sammen på indholdsstartskærmen.
2 Tryk og hold på det panel, du vil fjerne, på widgetskærmen.
3 Træk derefter panelet til Fjern, som vises øverst på skærmen.
Der skal være mindst ét panel tilbage på indholdsstartskærmen.
Administrere skærmen apps
Skifte visningstilstand
På skærmen apps trykkes på → Se som, og der vælges en sorteringsmetode.
Skjule apps
Skjul apps, som du ikke vil have vist på skærmen apps.
På skærmen apps trykkes på → Skjul apps, vælg apps, og tryk derefter på GEM.
For at vise skjulte apps trykkes på → Vis skjulte apps på skærmen apps, vælg apps, og tryk
derefter på GEM.
54
Tilpasning
Flytte elementer
På skærmen apps trykkes på → Redigér. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny
placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til Opret side, som vises øverst på
skærmen.
Du kan kun flytte mapper i mappepanelet.
Oprette mapper
1 På skærmen apps trykkes på → Opret mappe.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på GEM.
Den nye mappe tilføjes mappepanelet på skærmen apps.
Administrere mapper
Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge mappen og trykke på det eksisterende mappenavn.
Angiv et nyt navn til mappen, og tryk på Klar.
Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen og trykke på . Vælg derefter en
farve.
Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke på → Redigér. Tryk og hold på en app,
og træk den derefter til mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du trykke på → Redigér. Vælg en mappe, tryk
og hold på appen og træk den derefter til et apppanel. Når du flytter appen fra mappen til
mappepanelet, oprettes der en ny mappe.
55
Tilpasning
Angive baggrund og ringetoner
Angive baggrund
Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for den klassiske startskærm
eller den låste skærm.
1 Tryk og hold på et tomt område på den klassiske startskærm, og tryk derefter på Baggrunde.
Du kan også åbne skærmen apps og trykke på Indstillinger → ENHED → Baggrund.
2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige billeder ved at trykke
på Fra Galleri.
4 Tryk på VÆLG SOM BAGGRUND eller UDFØRT.
Ændre ringetoner
Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Lyde og meddelelser.
For at angive en ringetone for indgående opkald skal du trykke på Ringetoner, vælge en
ringetone og derefter trykke på OK. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt på enheden eller din
konto, som ringetone, skal du trykke på TILFØJ.
For at angive en ringetone for meddelelser skal du trykke på Ringetone for meddelelser, vælge
en ringetone og derefter trykke på OK.
56
Tilpasning
Skifte skærmlåsemetode
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Låseskærm → Skærmlås, og derefter
vælges en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for
at bekræfte det. Angiv en reserve-PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme
mønsteret.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
Adgangskode
En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og
indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Fingeraftryk
Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Der henvises til Fingerscanner for yderligere
oplysninger.
57
Tilpasning
Fingerscanner
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Startknappen indeholder en sensor til fingeraftryksgenkendelse. Sørg for, at startknappen
ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed,
således at enheden kan genkende den.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge denne
funktion i tørre omgivelser, eller sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Fingerscanner →
Fingeraftryksmanager.
2 Hvis du registrerer flere fingeraftryk, vises et pop op-vindue for fingeraftryksgenkendelse.
Scan et registreret fingeraftryk på enheden, og tryk på
.
3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.
58
Tilpasning
4 Tryk og hold på skærmen i fingeraftryksområdet, og træk derefter fingeren nedad over
startknappen.
Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.
Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke
dine fingeraftryk.
– – Type 1 (SM-T805):
– – Type 2 (SM-T705):
5 Hvis der åbnes et pop op-vindue med anmodning om adgangskode, skal du trykke på
FORTSÆT, bekræfte den alternative adgangskode ved at indtaste den igen, og derefter
trykke på OK. Du kan bruge den alternative adgangskode i stedet for at scanne dine
fingeraftryk.
6 Hvis pop op-vinduet for fingeraftrykslås vises, skal du trykke på OK. Du kan bruge dine
fingeraftryk til at låse skærmen op.
59
Tilpasning
Administrere registrerede fingeraftryk
Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Fingerscanner →
Fingeraftryksmanager.
Slet fingeraftryk ved at trykke på → Ophæv registrering, vælg fingeraftryk og tryk derefter på
UDFØRT.
Hvis du vil omdøbe et fingeraftryk, skal du trykke og holde på et fingeraftryk. Tryk på
et nyt navn. Tryk derefter på OK.
, og angiv
Ændre den alternative adgangskode
Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ til scanning af dine fingeraftryk.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Fingerscanner → Skift sik.kop.
adgangskode.
2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på , og indtast adgangskoden.
3 Indtast en ny adgangskode, og tryk på FORTSÆT.
4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på OK.
Oplåsning af skærmen med fingeraftryk
Du kan oplåse skærmen med de registrerede fingeraftryk.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Fingerscanner → Skærmlås →
Fingeraftryk. Du kan også trykke på Indstillinger → ENHED → Låseskærm → Skærmlås →
Fingeraftryk på skærmen apps.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy Apps.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Fingerscanner → Verificer Samsung
account, og derefter trykkes på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere det.
60
Tilpasning
Privat tilstand
Om privat tilstand
Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som
f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt
placering og derefter deaktivere privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.
Skjule indhold
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Privat tilstand, og derefter trykkes
på kontakten Privat tilstand for at aktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Privat tilstand for at aktivere det.
Når du aktiverer privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reservePIN-kode.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
Når denne tilstand er aktiveret, vises
øverst på skærmen.
3 Hvis du vil skjule elementer, skal du trykke og holde på et element på listen. Marker de
ønskede elementer, og tryk derefter på → Flyt til Privat.
Elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises med
på dem.
4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne skærmen apps og trykke på
Indstillinger → ENHED → Privat tilstand. Tryk derefter på kontakten Privat tilstand for at
deaktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og
trykke på Privat tilstand for at deaktivere det.
De valgte elementer fjernes fra skærmen.
Kontroller, at alle filer er gemt eller flyttet korrekt, før du deaktiverer privat tilstand.
61
Tilpasning
Se skjult indhold
Du kan kun se skjult indhold, når privat tilstand er aktiveret.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Privat tilstand, og derefter trykkes
på kontakten Privat tilstand for at aktivere det. Du kan også åbne informationspanelet eller
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Privat tilstand for at aktivere det.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
3 På skærmen apps trykkes på Mine filer → Privat.
Alle elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises på skærmen.
Flere brugere
Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige
indstillinger som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende
typer brugerkonti.
• Ejer: Ejerkontoen oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og den kan kun
oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden, herunder
administration af brugerkonto.
• Bruger: Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at
tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.
Tilføje brugere
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Brugere.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → OK → KONFIGURER NU.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
62
Tilpasning
Skifte bruger
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Brugere.
2 Vælg den konto, der skal skiftes til, og lås derefter enheden op.
Administrere brugere
Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillingerne.
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → ENHED → Brugere.
2 Tryk på ved siden af en konto for at ændre kontoindstillingerne.
Hvis du vil slette en konto, skal du trykke på
→ Slet bruger → SLET.
Overføre data fra din forrige enhed
Bruge sikkerhedskopikonti
Du kan overføre sikkerhedskopierede data fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af
din Google-konto eller din Samsung account. Der henvises til Sikkerhedskopiere og gendanne
data for yderligere oplysninger.
Bruge Samsung Smart Switch
Du kan overføre data fra den forrige enhed til en ny enhed via Smart Switch (for mobilenheder
og computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for flere informationer.
Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
63
Tilpasning
Bruge Smart Switch Mobile
Brug denne app til at overføre data fra din forrige enhed til din nye enhed. Du kan downloade
appen fra Galaxy Apps eller Play Butik.
1 Tryk på Smart Switch på din enhed.
2 Vælg en indstilling, afhængigt af den forrige enhedstype, på din enhed, og følg vejledningen
på skærmen.
Hvis den forrige enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch
Mobile er installeret på enheden. Yderligere oplysninger findes i hjælpefunktionen.
Bruge Smart Switch med computere
Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte
producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra
www.samsung.com/smartswitch.
1 Sikkerhedskopier data fra den forrige enhed til computeren. Du kan få yderligere
oplysninger hos producenten af enheden.
2 Start Smart Switch på computeren.
3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
4 Klik på producenten af den forrige enhed på computeren, og følg vejledningen på skærmen
for at overføre data til enheden.
Bruge Samsung Kies
Importer en sikkerhedskopi af dine data fra din computer via Samsung Kies for at gendanne
dataene på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computeren via Samsung Kies. Der
henvises til Forbinde med Samsung Kies for yderligere oplysninger.
64
Tilpasning
Oprette konti
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Konti → Tilføj konto, og
derefter vælges en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre
kontoopsætningen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de
elementer, du vil synkronisere.
Fjerne konti
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Konti, vælg en konto og tryk derefter
på → Fjern konto.
65
Telefon
Foretage opkald
På skærmen apps trykkes på Telefon.
Tryk på Telefon, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på for at foretage et
stemmeopkald, eller tryk på for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til
telefonnumre, der er anført i Grupper, Favoritter og Kontakter.
Se opkaldsgrupper
Se eksempel på
telefonnummeret
Indtast nummeret
ved brug af tastaturet
Få adgang til
yderligere valg
Se favoritkontakter
Føj nummeret til
kontaktlisten
Se kontaktlisten
Slet tegnet til venstre
66
Telefon
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på Telefon eller Kontakter, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for
at foretage et opkald.
Foretage opkald fra favoritlisten
Du kan nemt ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen
over favoritkontakter.
Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på Kontakter, vælge en kontakt og
derefter trykke på .
Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på Favoritter og vælge en
kontakt.
Nummerforslag
Tryk på Telefon.
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
67
Telefon
Hurtigopkaldsnumre
Tryk på Telefon.
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde på det tilsvarende ciffer.
Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde på
et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet, trykke på OK og derefter vælge en
kontaktperson. Du kan også trykke på → Indstilling for hurtigopkald, og derefter vælge et
nummer og en kontaktperson.
Foretage et internationalt opkald
Tryk på Telefon.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og
tryk på .
Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på → Opkaldsindstillinger
→ Opkaldsindstillinger → Flere indstillinger → Opkaldsspærring. Vælg derefter en
opkaldstype, og marker Internationale opkald.
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække
afvisningsbeskedlinjen opad.
Du kan oprette forskellige afvisningsbeskeder ved at åbne skærmen apps og trykke på
Telefon → → Opkaldsindstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning →
Afvisningsbeskeder → .
68
Telefon
Afvise opkald fra uønskede numre automatisk
1 På skærmen apps trykkes på Telefon.
2 Tryk på → Opkaldsindstillinger → Opkaldsindstillinger → Opkaldsafvisning → Afvis
automatisk → Autoafvis numre.
3 Tryk på Liste over automatisk afviste →
4 Tryk på GEM.
, indtast et nummer, tildel derefter en kategori.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over
ubesvarede opkald. Du kan også trykke på Telefon → Telefon på skærmen apps for at få vist
mistede opkald.
Valgmuligheder under opkald
Under et stemmeopkald
Denne funktion kan variere afhængigt af enheden.
Du kan gøre følgende:
• Tilf. opk.: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut opkald: Afbryd samtalen.
• Ekstra lydstyrke: Skru op for lyden.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
• : Aktiver træk og slip-tilstand for at dele tekst eller billeder med den anden part. Du kan
finde flere oplysninger i afsnittet Deling af indhold i træk og slip-tilstand.
• : Juster lydstyrken.
• → Sæt på hold: Sæt et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et opkald
på hold.
69
Telefon
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → Beskeder: Send en besked.
• → Indstillinger: Skift opkaldsindstillinger.
Deling af indhold i træk og slip-tilstand
Du kan dele tekst eller billeder med den anden part under en samtale ved at trække et element
og slippe det på opkaldsskærmen.
Tryk på
på opkaldsskærmen. Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil dele, og træk
det hen på opkaldsskærmen.
Hvis du vil bruge Multi-vinduesapps under et opkald, skal du vælge appvinduet, trykke på cirklen
mellem appvinduerne og derefter trykke på . Tryk og hold på den tekst eller det billede, du vil
dele, og træk det hen på opkaldsskærmen.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
70
Telefon
Under et videoopkald
Denne funktion kan variere afhængigt af enheden.
Du kan gøre følgende:
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre dig.
• Afslut: Afbryd samtalen.
• : Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.
• : Juster lydstyrken.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Aktivér dobbelt kamera/Deaktivér dobbelt kamera: Aktiver eller deaktiver den
dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere
kan se dig og dine omgivelser.
Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
• TAG BILLEDE: Tag den anden persons billede.
• OPTAG VIDEO: Optag en video af den anden persons billeder.
• : Skift mellem forreste og bageste kamera.
• SKJUL MIG: Skjul dit billede for den anden person.
• UDGÅENDE BILLEDE: Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
71
Kontakter
Tilføje kontakter
Flytte kontakter fra andre enheder
Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Der henvises til Overføre data fra din
forrige enhed for yderligere oplysninger.
Oprette kontakter manuelt
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
2 Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
3 Tryk på GEM.
Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på Telefon,
indtaste nummeret og derefter trykke på Føj til kontakter eller .
Oprette kontakter fra visitkort
Tag et foto af et visitkort og uddrag kontaktinformation fra det.
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
2 Tryk på → Visitkort → .
Tryk på → Målsprog for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.
72
Kontakter
3 Læg et visitkort på en plan overflade.
4 Juster enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver
grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra
visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
• Tryk på
, hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
• For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på → Hent automatisk → Fra.
• For at aflæse tekst fra et lagret billede skal du trykke på → Indlæs billede.
5 Rediger eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på GEM.
Administrere kontakter
Redigere en kontakt
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på TILF ENDNU ET FELT for at tilføje yderligere
kontaktoplysninger.
4 Tryk på GEM.
Slette en kontakt
Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på → Slet kontakter.
Dele en kontakt
Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på → Del visitkort via, og vælg derefter en delingsmetode.
73
Kontakter
Administrere grupper
På skærmen apps trykkes på Kontakter → Grupper.
Oprette en ny gruppe
Tryk på
, indtast et gruppenavn, og tryk derefter på GEM.
Føje kontakter til en gruppe
Vælg en gruppe, og tryk på → Tilføj medlem. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter
på UDFØRT.
Slette en gruppe
Tryk på → Slet grupper, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på UDFØRT.
Sende en besked eller e-mail til gruppemedlemmer
Vælg en gruppe, tryk på → Send besked eller Send e-mail, vælg medlemmer, tryk på UDFØRT,
skriv en besked, og tryk derefter på send-knappen.
Importere og eksportere kontakter
Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til
lagertjenester.
På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
Tryk på → Indstillinger → Importer/eksporter kontakter, og vælg derefter en indstilling for
import eller eksport.
74
Kontakter
Søge efter kontakter
På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt igennem den.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
Føje genveje til kontakter til den klassiske startskærm
Føj genveje til kontakter, som du ofte kommunikerer med, på den klassiske startskærm.
1 På skærmen apps trykkes på Kontakter → Kontakter.
2 Vælg en kontakt.
3 Tryk på → Tilf. genvej til startskærm.
75
Beskeder og e-mail
Beskeder
Sende beskeder
Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger
roaming.
1 På skærmen apps trykkes på Beskeder.
2 Tryk på .
3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.
Få adgang til yderligere
valg
Angiv modtagere
Vælg kontakter fra
kontaktlisten
Vedhæft filer
Send beskeden
Indsæt humørikoner
Indtast en besked
4 Tryk på
for at sende beskeden.
76
Beskeder og e-mail
Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:
• Tilføj tekst: Indsæt en kontaktoplysning, beskedskabelon m.m. i beskeden.
• Indsæt humørikon: Indsæt humørikoner.
• Tilføj emne: Angiv et emne.
• Tilføj dias: Tilføj beskeddias.
• Planlæg besked: Angiv et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
• Kasser: Annuller beskeden.
• Skriftstørrelse: Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg besked. Angiv et klokkeslæt og en
dato, og tryk derefter på ANGIV.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Beskeder kan blive sendt på et forkert tidspunkt, hvis du rejser fra en tidszone til en
anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Føje kontakter til prioritetslisten
Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder til
dem ved at vælge et kontaktikon oven over beskedlisten.
Tryk på Tryk for at tilføje prioritetsafsendere. → INDBAKKE eller KONTAKTER, vælg de
kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på UDFØRT. Tryk på for at tilføje flere kontakter.
Du kan fjerne kontakter fra prioritetslisten ved at trykke og holde på en kontakt og derefter
trykke på → GEM.
77
Beskeder og e-mail
Få vist indgående beskeder
Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist
personens beskeder.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger
roaming.
Tryk på , mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:
• Videoopkald: Foretag et videoopkald til kontakten.
• Føj til kontakter: Føj kontakten til kontaktlisten.
• Tilføj tekst: Indsæt en kontaktoplysning, beskedskabelon m.m. i beskeden.
• Tilføj modtagere: Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
• Indsæt humørikon: Indsæt humørikoner.
• Tilføj emne: Angiv et emne.
• Tilføj dias: Tilføj beskeddias.
• Planlæg besked: Angiv et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
• Føj til prioritetsafsendere/Fjern fra prior.afsendere: Føj kontakter til eller fjern dem fra
prioritetsafsenderlisten.
• Føj til spamnumre/Fjern fra spamnumre: Identificer et telefonnummer som spam, eller
fjern et telefonnummer fra spamlisten.
• Kasser: Annuller beskeden.
• Vælg: Vælg beskeder fra beskedlisten.
• Kladdebeskeder: Se kladdebeskeder.
• Låste beskeder: Se låste beskeder.
• Planlagte beskeder: Se planlagte beskeder.
• Spambeskeder: Se spambeskeder.
• Skriftstørrelse: Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
• Indstillinger: Skift beskedindstillinger.
• Hjælp: Få vist hjælpeoplysninger om afsendelse og administration af beskeder.
78
Beskeder og e-mail
E-mail
Oprette e-mailkonti
På skærmen apps trykkes på E-mail.
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på NÆSTE for en privat e-mailkonto, såsom
Google Mail, eller tryk på MANUEL OPSÆTN. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter
anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på → Indstillinger → Tilføj konto.
Hvis du har flere end to e-mailkonti, kan du indstille den ene som standardkontoen. Tryk på →
Indstillinger. Vælg en konto, og tryk derefter på Standardkonto.
Sende beskeder
På skærmen apps trykkes på E-mail.
Tryk på
øverst på skærmen for at skrive en besked.
Kasser beskeden
Send beskeden
Få adgang til
yderligere valg
Tilføj modtagere
Tilføj en Cc eller Bcc
Angiv et emne
Indsæt filer i
beskeden, eller brug
redigeringsfunktionerne
Indtast en besked
Vedhæft billeder,
videoer med mere
Gem beskeden til
senere levering
Tilføj modtagere fra
kontaktlisten
79
Beskeder og e-mail
Få adgang til yderligere indstillinger
Mens du skriver beskeden, kan du trykke på og få adgang til ekstra funktioner.
• Planlæg afsendelse: Send beskeden på et planlagt tidspunkt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Beskeder kan blive sendt på et forkert tidspunkt, hvis du rejser fra en tidszone til en
anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
• Prioritet: Vælg et prioritetsniveau for beskeden.
• Sikkerhedsindstillinger: Angiv sikkerhedsindstillingerne for beskeden.
Læse beskeder
På skærmen apps trykkes på E-mail.
Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på
beskeder manuelt.
, hvis du vil downloade nye
Tryk på en besked for at læse den.
Skriv en besked
Besvar beskeden
Videresend beskeden
Skift skærmlayout
Slet beskeden
Føj denne
e-mailadresse til
listen med kontakter
eller få vist andre
funktioner
Få adgang til
yderligere valg
Marker beskeden
som en påmindelse
Åbn vedhæftede filer
80
Kamera
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 På skærmen apps trykkes på Kamera.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
3 Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
Vis aktuel tilstand
Skift mellem forreste og
bageste kamera
Start optagelse af en
video
Tag et foto
Skift
fotograferingstilstand
Skift kameraindstillinger
Se fotos og videoer, du
har taget
81
Kamera
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme
mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
Omorganisere kameragenveje
Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk
på på eksempelskærmen. Tryk og hold på et element, og træk det til en plads til venstre på
skærmen.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
82
Kamera
Optagelsestilstande
Auto
Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle
tilstand for fotoet.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Auto.
Smukt ansigt
Tag et foto med belyste ansigter for at få pænere billeder.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Smukt ansigt.
Panorama
Denne tilstand er nyttig, hvis du vil tage et foto, der består af en serie af fotos. Enheden
identificerer fotoet med
i Galleri.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Panorama.
Benyt disse tip for at få det bedste billede:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
83
Kamera
HDR (Rig tone)
Tag fotos med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → HDR (Rig tone).
Uden effekt
Med effekt
Foto og mere
Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige
effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer disse fotos med
i Galleri.
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.
1 På skærmen apps trykkes på Kamera.
2 Tryk på Tilstand → Foto og mere.
3 Tryk på .
Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.
84
Kamera
4 Vælg en optagelsestilstand og anvend en effekt på dine fotos.
• Bedste foto: Tag en serie af fotos, og gem det bedste. Rul til højre eller venstre for at få
vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
• Bedste ansigt: Tag flere gruppebilleder på samme tid, og kombiner dem for at skabe
det bedst mulige billede. Tryk på den gule ramme omkring hvert ansigt, og vælg det
billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Flet
derefter billederne til et enkelt foto. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer
det med .
• Dramabillede: Tag en række fotos, og kombiner dem for at skabe et billede, der viser
bevægelsessporene. Udvid billedets bevægelsesspor ved at vælge flere fotos nederst på
skærmen. For at redigere bevægelsessporene på bestemte fotos skal du trykke på og
vælge et foto. Tryk på Gendan for at få vist motivets bevægelsesspor eller tryk på Fjern
for at slette bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på .
• Viskelæder: Udvisk uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på
der bevæger sig. Tryk på for at gendanne det originale foto.
for at udviske motiver,
• Panorering i optagelse: Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at
se ud, som om det bevæger sig hurtigt. Tryk på Objekter for at vælge et motiv. Tryk på
Bev.slør for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på Vinkel
→ , og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen
for sløringen. Tryk på Bev.slør, og træk i justeringsbjælken for at justere niveauet for
baggrundssløring.
5 Tryk på
, når du er færdig med at redigere dine fotos.
Dob. kamera
Når du tager et landskabsfoto med det bageste kamera, vises fotoet eller videoen, der er optaget
med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et
smukt landskabsfoto samtidig med, at du tager et selvportræt.
85
Kamera
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Dob. kamera for at skifte til dobbelt
kameratilstand. Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video.
Skift mellem forreste
og bageste kamera
Tryk for at ændre
størrelse eller
placering
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige stilarter
• Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD eller VGA.
• Når du optager videoer i denne tilstand, optages lyden af den interne mikrofon.
Administrere optagelsestilstande
Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen for valg af tilstand.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Adm. tilst.
Downloade optagelsestilstande
Download flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps.
På skærmen apps trykkes på Kamera → Tilstand → Download.
86
Kamera
Kameraindstillinger
På skærmen apps trykkes på Kamera →
stillkamera- og videokameratilstand.
. Nedenstående valg er ikke alle tilgængelige i både
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog
også mere hukommelse.
• Burst-optagelse: Tag en serie fotos af motiver i bevægelse.
• Registrering af lavt lysniveau: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold
og justere fotoets lysstyrke uden brug af kameralys.
Denne funktion er ikke tilgængelig, når du optager videoer.
• Ansigtsregistrering: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med
at tage fotos af dem.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Måletilstande: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes.
Centervægtet måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et
bestemt punkt. Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• Tryk for billede: Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage fotos.
• Gem som: Indstil enheden til at gemme både fotoet med kraftige farver og det originale
foto, eller kun fotoet med kraftige farver.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger
dog også mere hukommelse.
• Optagelsestilstand: Skift optagelsestilstand.
• Videostabilisering: Aktiver eller deaktiver billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at
fokusere, når kameraet er i bevægelse.
• Effekter: Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer. Tryk
på Download for at downloade flere effekter. Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller
slette effekter fra listen ved at trykke på Adm. effekt.
• Kameralys: Aktiver eller deaktiver kameralys.
• Timer: Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
87
Kamera
• Visningstilstand: Skift formatforholdet på eksempelskærmen.
• Placeringstags: Føj et GPS-tag til fotoet for at se den geografiske placering.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at undgå
dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
• Gennemse bill./vid.: Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.
• Ekstern søger: Du kan fjernbetjene din anden enhed med henblik på at tage fotos eller
videoer på afstand.
Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den enhed, som du vil oprette
forbindelse til.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Eksp.værdi: Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets
sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Lydstyrketasten: Indstil enheden til at bruge lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller
zoomfunktionen.
• Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
• Hjælp: Se hjælpeinformation vedrørende brug af kameraet.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.
88
Galleri
Se fotos eller videoer
Se indhold på enheden
På skærmen apps trykkes på Galleri, og der vælges et billede eller en video.
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning.
Tryk på skærmen for at skjule eller vise menubjælken og miniaturevisningen.
Søg efter andre
enheder for at se
billedet
Rediger billedet
Gå til den forrige
skærm
Få adgang til
yderligere valg
Slet billedet
Send billedet til
andre
Visning af indhold, der er gemt på andre enheder
Søg efter fotos og videoer, som er gemt på andre enheder og få dem vist på din enhed.
På skærmen apps trykkes på Galleri.
89
Galleri
Få adgang til indhold på en enhed i nærheden
Tryk på
, og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til indholdet. Du kan se
fotos og videoer på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Enheder i nærheden, og
derefter trykkes på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere det. Se Enheder i nærheden
angående flere indstillinger.
Vælge en sorteringsfunktion
Du kan sortere billeder eller videoer på enheden efter tidspunkt eller album. Du kan også filtrere
billeder og videoer efter kategori, f.eks. efter personer.
På skærmen apps trykkes på Galleri →
, og derefter vælges en sorteringsfunktion.
Få adgang til yderligere indstillinger
På skærmen apps trykkes på Galleri, og der vælges et billede eller en video. Tryk på , og brug
følgende indstillinger.
• Flere oplysninger: Se yderligere oplysninger om filen.
• Studio: Rediger billeder eller videoer i studiotilstand. Der henvises til Redigere fotos eller
videoer for yderligere oplysninger.
• Rotér mod venstre: Drej mod uret.
• Rotér mod højre: Drej med uret.
• Beskær: Trim billedet.
• Omdøb: Giv en fil et andet navn.
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Angiv som: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Udskriv: Udskriv billedet ved at forbinde enheden til en printer. Der henvises til Udskrive fra
mobilenhed for yderligere oplysninger.
• Indstillinger: Skift indstillinger for Galleri.
De tilgængelige funktioner kan afhænge af den valgte fil.
Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde på en fil, og derefter trykke på
de andre filer. Når filerne er valgt, kan du dele eller slette dem samtidig eller trykke på for at få
adgang til flere funktioner.
90
Galleri
Redigere fotos eller videoer
Photo studio
Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Tryk på → Studio → Photo studio.
3 Vælg et billede, der skal redigeres.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Dekorer billedet ved
at tilføje mærkater
Trim billedet
Tegn på billedet
Drej billedet
Indsæt en ramme
omkring billedet
Juster billedets
farvemætning eller
lysstyrke
Anvend effekter på
billedet
5 Tryk på → Gem som, når du er færdig med at redigere billedet.
6 Angiv et filnavn, og tryk på OK.
Det redigerede foto gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
→ Album → Studio.
Galleri →
91
Galleri
Collage-studio
Kombiner forskellige billeder for at lave en collage.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Tryk på → Studio → Collage-studio.
3 Vælg de billeder, der skal kombineres, og tryk på UDFØRT.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Tilføj billeder
Slet billedet
Slet billedet
Skjul billedpanelet
Skift opdelingslayout
5 Tryk på
Skift collagetype
, når du er færdig med at redigere billederne.
Det redigerede billede gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
→ Album → Studio.
Galleri →
92
Galleri
Foto & mere
Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.
Du kan kun vælge fotos, der er taget i tilstanden Foto & mere.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Tryk på → Studio → Foto & mere.
3 Vælg et billede, der skal redigeres.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Opret et billede, som
viser bevægelsesspor
Udvisk motiver, der
bevæger sig i
baggrunden
Opret det bedst
mulige billede
Gem det bedste foto
5 Tryk på
Få motivet til at se
ud, som om det
bevæger sig hurtigt
, når du er færdig med at redigere billedet.
Det redigerede billede gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
→ Album → Studio.
Galleri →
93
Galleri
Videobeskærer
Beskær videosegmenter.
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Tryk på → Studio → Videobeskærer.
3 Vælg en video, der skal redigeres.
4 Flyt startpunktet til det ønskede begyndelsessted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted,
og tryk derefter på UDFØRT.
Aktuel position
Startpunkt
Slutpunkt
5 Angiv et filnavn, og tryk derefter på OK for at gemme videoen.
94
Galleri
Galleriindstillinger
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Tryk på → Indstillinger.
3 Brug følgende funktioner:
• Administrering af SNS-data → Synkroniser kun via Wi-Fi: Indstil enheden til kun at
synkronisere indhold, når Wi-Fi-forbindelsen er aktiveret.
• Tags → Tagge ven: Mærk fotos med oplysninger, f.eks. dato og sted. Hvis du vil redigere
dine tags, skal du trykke på oplysningerne på et billede. Tryk på , rediger detaljerne, og
tryk derefter på UDFØRT.
• Tags → Ansigtstag: Tildel tags til ansigter på et billede. Der vises en gul ramme omkring
et ansigt, når det registreres. Vælg ansigtet, tryk på Tilføj navn, og vælg derefter en
kontakt til at identificere ansigtstagget. Når ansigtstagget vises på et billede, kan du
trykke på det og få adgang til forskellige valg, såsom at ringe eller sende en besked til
personen.
Når du bruger Ansigtstag, kan ansigtsgenkendelsen svigte afhængigt af ansigtets vinkel
og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som personen har på.
95
Multimedier
Musik
Afspille musik
På skærmen apps trykkes på Musik.
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen
Juster lydstyrken
Få adgang til
yderligere valg
Angiv filen som din
yndlingssang
Skift
gentagelsestilstand
Aktiver blanding
Åbn afspilningslisten
Se en liste med
anbefalede sange,
baseret på den sang,
som netop afspilles
Spring til forrige
sang. Tryk og hold for
at spole hurtigt
tilbage
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Spring til næste sang.
Tryk og hold for at
spole hurtigt frem
96
Multimedier
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → Indstillinger → Avanceret og
derefter markere Smart-lydstyrke.
Når Smart-lydstyrke aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.
Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på → Indstillinger
→ Avanceret → Adapt Sound → Til.
Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på START for at justere lyden.
Enheden udsender en række lydtests for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på JA,
hvis du kan høre bippet, eller NEJ hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil
justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter Musiklyd, og tryk på KLAR for at aktivere
indstillingen, når du lytter til musik.
Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for
lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau
13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.
Angive en sang som ringetone eller alarmtone
Hvis du vil bruge den sang, der spilles i øjeblikket, som ringetone eller alarmtone, skal du trykke
på → Vælg som → Fra begyndelsen eller Automatiske anbefalinger, vælge en indstilling og
derefter trykke på UDFØRT.
Oprette afspilningslister
Sammensæt din egen afspilningsliste.
På skærmen apps trykkes på Musik.
Tryk på AFSPILNINGSLISTER → → Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og tryk på OK. Tryk
på , vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på UDFØRT.
Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på → Føj til
afspilningsliste og vælge afspilningslisten.
97
Multimedier
Afspille musik efter humør
Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.
På skærmen apps trykkes på Musik.
Tryk på MUSIKTERNING. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle,
eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.
Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle
sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.
Afspille musik, der er gemt på andre enheder
Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.
På skærmen apps trykkes på Musik.
Få adgang til en sang på en enhed i nærheden
Tryk på ENHEDER I NÆRHEDEN, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille musik. Du kan
afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Enheder i nærheden, og
derefter trykkes på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere det. Se Enheder i nærheden
angående flere indstillinger.
98
Multimedier
Video
Afspille videoklip
På skærmen apps trykkes på Video.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen
Skift til afspiller i pop
op-vindue
Få adgang til
yderligere valg
Juster lydstyrken
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen
Flyt kontrolpanelet til
venstre
Flyt kontrolpanelet til
højre
Åbn afspilningslisten
Skift skærmforhold
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
tilbage
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem
99
Multimedier
Bruge pop op-videoafspilleren
Brug denne funktion til at benytte andre apps uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
, mens
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.
Tage billeder
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på → Indstillinger, markere
Tag billede, og derefter trykke på LUK.
Tryk på
for at tage et billede fra videoen under afspilning.
Dele eller slette videoer
På skærmen apps trykkes på Video.
Tryk og hold på en video, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Tryk på → Slet, vælg videoer, og tryk derefter på KLAR.
Redigere videoer
På skærmen apps trykkes på Video.
Vælg en video ved at trykke på → Redigér → Studio → Videobeskærer. Flyt startpunktet
til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på UDFØRT.
Indtast et filnavn, og tryk derefter på OK for at gemme videoen.
100
Multimedier
Afspille videoer, der er gemt på andre enheder
Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.
På skærmen apps trykkes på Video.
Få adgang til en video på en enhed i nærheden
Tryk på ENHEDER I NÆRHEDEN, og vælg en enhed for at få adgang til og afspille en video. Du
kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Enheder i nærheden, og
derefter trykkes på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere det. Se Enheder i nærheden
angående flere indstillinger.
101
Nyttige apps og funktioner
Børnetilstand
Aktivere Børnetilstand
Brug denne widget til at give børn sjove og sikre forhold ved at begrænse børnenes adgang til
bestemte apps eller bestemt indhold.
Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på Børnetilstand →
INSTALLÉR på den klassiske startskærm.
Start børnetilstand ved at trykke på Børnetilstand på den klassiske startskærm eller skærmen
apps. Når widgetten er installeret, vises den på den klassiske startskærm og skærmen apps.
Når denne widget åbnes første gang, skal du angive en PIN-kode. Følg derefter vejledningen på
skærmen.
102
Nyttige apps og funktioner
Børnetilstand på startskærmen
Startskærmen er udgangspunktet for adgang til alle apps i børnetilstand.
Børnekamera
Børnegalleri
Adgang til
forældrekontrol
Afslut børnetilstand
Brug denne app til at få vist gemte billeder, tegninger, stemmeoptagelser og mediefiler, som du
vil lade dit barn have adgang til.
Brug denne app til at tage fotos eller optage videoer.
103
Nyttige apps og funktioner
Forældrekontrol
Brug denne app til at angive begrænsninger for børnetilstand for at kontrollere adgang til
indhold og apps. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.
Tryk på
på startskærmen, og indtast PIN-koden.
Tryk på startknappen for at lukke forældrekontrollen.
• Barnets navn: Se og rediger barnets profil.
• Grænse for dgl. spilletid: Angiv en tidsgrænse for at administrere dine børns brug.
• Kontakter: Lad dine børn få adgang til specifikke kontakter.
• Apps: Se og tilføj apps, der er tilladte i børnetilstand.
• Medie: Lad dine børn få adgang til bestemte billeder og videoer, der er gemt på enheden.
• Butik: Download apps fra Galaxy Apps.
S Finder
Søg efter indhold på enheden ved hjælp af denne app. Du kan anvende forskellige filtre og få vist
søgehistorikken.
Åbn informationspanelet, og tryk på S Finder.
Søge efter indhold
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.
Tryk på Filter under søgefeltet for at få mere detaljerede resultater.
Tryk på → Vælg søgeplaceringer for at vælge søgekategorier.
Administrere søgehistorikken
Du kan få vist eller slette dine tidligere søgeresultater. Vælg et tidligere søgeemne for at udføre
søgningen igen.
Du kan slette historikken ved at trykke på
ved siden af et element.
104
Nyttige apps og funktioner
S Planner
Starte S Planner
Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.
På skærmen apps trykkes på S Planner.
Gå til dags dato
Skift visningstilstand
Få adgang til
yderligere valg
Søg efter
begivenheder eller
opgaver
Opret begivenheder
eller opgaver
Tryk på , og brug følgende:
• Vælg, hvilken dato du vil se: Flyt til en angivet dato.
• Slet: Slet begivenheder eller opgaver.
• Kalendere: Vælg de kalendere, der skal vises.
• Indstillinger: Rediger indstillinger for S Planner.
105
Nyttige apps og funktioner
Oprette begivenheder eller opgaver
1 På skærmen apps trykkes på S Planner.
2 Tryk på . Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver angivet og trykke
på datoen igen.
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og
trykke på .
3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
• BEGIVENHED: Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en valgfri
indstilling for gentagelse.
• OPGAVE: Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en valgfri
indstilling for prioritering.
Vælg et element
Vælg en kalender, du
vil bruge eller
synkronisere med
Indtast en titel
Vedhæft et kort, der
viser, hvor
begivenheden finder
sted
Angiv en start- og
slutdato for
begivenheden
Tilføj flere detaljer
4 Tryk på UDFØRT for at gemme begivenheden eller opgaven.
106
Nyttige apps og funktioner
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
På skærmen apps trykkes på S Planner.
Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på → Kalendere → Tilføj konto. Vælg
derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med
en grøn cirkel ud for kontonavnet.
Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på Indstillinger →
GENERELT → Konti på skærmen apps og derefter vælge en kontotjeneste.
Slette begivenheder eller opgaver
På skærmen apps trykkes på S Planner.
Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på → Slet, vælge begivenheder
eller opgaver og derefter trykke på UDFØRT → SLET.
Hvis du vil slette en begivenhed eller opgave, mens du får vist den, skal du trykke på → Slet →
SLET.
Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato, hvor der er angivet opgaver
og markere de fuldførte opgaver.
Dele begivenheder eller opgaver
På skærmen apps trykkes på S Planner.
Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, skal du trykke på → Del via og derefter vælge
en delingsmetode.
107
Nyttige apps og funktioner
S Voice
Om S Voice
Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.
På skærmen apps trykkes på S Voice. Alternativt kan der trykkes på startknappen to gange.
Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på startknappen, trykke på → Settings → Open
S Voice og fjerne markeringen fra Open via the home key.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Angive sproget
Tryk på → Settings → General → Language, og vælg derefter et sprog.
Det valgte sprog gælder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.
Bruge S Voice
Når du starter S Voice, igangsætter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser blåt.
Sig en stemmekommando.
Hvis enheden genkender kommandoen, udfører den den tilsvarende handling.
108
Nyttige apps og funktioner
Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
Start af S Voice i standbytilstand
Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skifter den automatisk til standbytilstand.
Tryk på mikrofonikonet eller sig "Hi Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.
Ændre vækningskommandoen
Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hi Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at
starte S Voice, når enheden er i standbytilstand.
Tryk på → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktivere stemmetilbagemelding
Tryk på → Disable Voice feedback. Enheden holder op med at give stemmetilbagemeldinger,
når du siger kommandoer.
Redigere uønskede stemmekommandoer
Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.
For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste taleboble, der indeholder din
udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.
109
Nyttige apps og funktioner
Lommereg.
Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.
På skærmen apps trykkes på Lommereg.
Du kan se historikken for udregning i venstre side af skærmen.
Du kan rydde historikken ved at trykke på RYD HISTORIK.
Ur
ALARM
På skærmen apps trykkes på Ur → ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer
ved at trykke på ud for alarmen på alarmlisten.
• Slumre: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
• Smart alarm: Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav
lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den
smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede
alarmlyde.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret
slumrefunktionen, skal du trække
uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et
angivet tidsrum.
Slette alarmer
Tryk på → Slet, vælg alarmer, og tryk derefter på
110
.
Nyttige apps og funktioner
VERDENSUR
På skærmen apps trykkes på Ur → VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på
for at anvende sommertid.
Slette ure
Tryk på → Vælg, vælg ure, og tryk på
.
Dropbox
Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox skylageret. Når du gemmer
filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har
Dropbox installeret.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
På skærmen apps trykkes på Dropbox.
Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du
følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.
Brug følgende funktioner:
• Filer: Overfør eller åbn filer. Tryk på
for at overføre filer.
• Billeder: Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på
album.
• Meddelelser: Se meddelelser.
111
for at dele eller slette filer eller oprette
Nyttige apps og funktioner
Evernote
Brug denne app til at oprette, synkronisere og dele multimedienoter. Du kan føje tags til noterne
eller sortere noterne i en notesbog, så du effektivt kan holde styr på dine idéer.
På skærmen apps trykkes på Evernote.
Log på din Evernote-konto. Hvis du ikke har en Evernote-konto, kan du oprette en. Følg
anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Se lagrings- og
kontooplysninger
Søg efter noter
Synkroniser noter
med din konto, eller
skift indstillinger
Se noter i forskellige
tilstande
Skriv noter med
forskellige
indstillinger
112
Nyttige apps og funktioner
Skrive noter
Du kan oprette en note ved hjælp af billeder, stemmeoptagelser og andre vedhæftede filer. Vælg
en indstilling for at oprette en note.
Brug en af følgende indstillinger, når du opretter en note:
• : Angiv en påmindelse til noten.
• : Vedhæft filer eller brug yderligere indstillinger.
• : Tag et foto og vedhæft det til noten.
• → Gem: Gem noten.
• → Indstillinger: Få adgang til yderligere valg.
Slette noter
Tryk og hold på noten, og tryk derefter på Slet.
Flipboard
Se live opdateringer for sociale netværk og nyheder i et personligt tidsskriftformat ved hjælp af
denne app.
På skærmen apps trykkes på Flipboard.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du
følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.
Vælg mellem forskellige nyhedsartikler og abonnementer på hovedskærmen i Flipboard.
113
Nyttige apps og funktioner
Hancom Office Viewer
Om Hancom Office Viewer
Brug denne app til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.
På skærmen apps trykkes på Hancom Office Viewer.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Søge i dokumenter
På skærmen apps trykkes på Hancom Office Viewer.
Tryk på Åbn for at gennemse et dokument.
Sorter dokumenter
og mapper
Opret en mappe
Vælg dokumenter
eller mapper
Hent nye
dokumenter og
mapper
Skift visningstilstand
Tryk på Seneste dokumenter for at søge i dokumenter, du har anvendt for nylig.
114
Nyttige apps og funktioner
Læse dokumenter
På skærmen apps trykkes på Hancom Office Viewer.
Tryk på et dokument i Seneste dokumenter eller i en mappe.
Administrere dokumenter
På skærmen apps trykkes på Hancom Office Viewer.
Tryk på , mens du gennemser et dokument. Vælg dokumenter eller mapper, og vælg derefter
en af følgende muligheder.
• : Omdøb et dokument eller en mappe.
• : Kopier dokumenter eller mapper til en anden mappe.
• : Flyt dokumenter eller mapper til en anden mappe.
• : Slet dokumenter eller mapper.
• : Send dokumenter til andre eller del dem.
• : Søg efter dokumenter.
NYTimes
Brug denne app til at gennemse og navigere i artikler med mere.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 På skærmen apps trykkes på NYTimes.
2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
3 Tryk på en artikel for at læse.
Mens en artikel vises, kan du vælge en af følgende muligheder:
• : Se andre brugeres kommentarer til artiklen.
• : Sende den aktuelle side til andre.
• : Gemme artiklen til udklipslisten.
• : Føje dine egne anmærkninger til artiklen.
• : Få adgang til yderligere muligheder eller skifte indstillingerne.
115
Nyttige apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Der henvises til Oprette konti for yderligere
oplysninger.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også
sikkerhedskopiere dine fotos og videoer osv.
Maps
Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed.
Play Film
Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra Play
Butik.
116
Nyttige apps og funktioner
Play Bøger
Download forskellige bøger fra Play Butik.
Play Bladkiosk
Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.
Play Spil
Download spil fra Play Butik, og spil dem sammen med andre.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Administrer fotos, album og videoer, du har gemt på enheden og overført til Google+.
Hangouts
Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald,
mens du chatter.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Talesøgning
Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.
117
Forbinde til andre enheder
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via
Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
118
Forbinde til andre enheder
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Bluetooth. Tryk på
kontakten Bluetooth for at aktivere det, og tryk derefter på SØG.
De registrerede enheder angives.
Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.
4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.
119
Forbinde til andre enheder
Modtage et billede
Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen.
→ Album → Download.
Det modtagne billede gemmes i mappen Galleri →
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at foretage ophævelse af parring.
3 Tryk på Ophæv parring.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
Slutte til andre enheder
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Wi-Fi, og derefter trykkes på
kontakten Wi-Fi for at aktivere det.
2 Tryk på
→ Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Tryk på → Omdøb enhed for at ændre enhedens navn.
4 Accepter Wi-Fi Direct-tilladelsesanmodningen på den anden enhed for at bekræfte.
120
Forbinde til andre enheder
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 På skærmen apps trykkes på Galleri.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
4 Accepter Wi-Fi Direct-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.
Modtage et billede
Når en anden enhed sender et billede til dig, skal du acceptere Wi-Fi Direct-tilladelses→ Album →
anmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen Galleri →
Download.
Afslutte enhedsforbindelse
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Wi-Fi.
2 Tryk på → Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på AFSLUT FORBINDELSE → OK for at frakoble enhederne.
121
Forbinde til andre enheder
Hurtig tilsl.
Om Hurtig tilslutning
Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse til enheder i nærheden på nem vis.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
• Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med.
Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.
Inden denne funktion bruges
• Hvis du opretter forbindelse til en enhed, som understøtter funktionen Hurtig tilslutning,
skal du tænde for enhedens skærm, for at den kan registreres.
• Hvis du opretter forbindelse til en enhed, som ikke understøttes af funktionen Hurtig
tilslutning, skal du sikre dig, at funktionerne Wi-Fi Direct eller Bluetooth er aktiveret.
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Når panelet åbnes, aktiveres funktionen Wi-Fi automatisk, og enheden søger efter enheder i
nærheden.
2 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på
skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
Hvis enheder i nærheden skal kunne søge efter din enhed og oprette forbindelse til den, skal
du trykke på MERE → Angiv synlighed for enheden → Synlighed for enheden og derefter
vælge en indstilling.
122
Forbinde til andre enheder
Ny søgning efter enheder
Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.
Tryk på OPDATER, og vælg enheden på listen med registrerede enheder.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
3 Tryk på Del indhold, og vælg en mediekategori.
4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på UDFØRT.
Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.
123
Forbinde til andre enheder
SideSync
Introduktion
Med SideSync kan du nemt dele din skærm og dine data mellem Samsung Androidsmartphones, -tablets og enhver type computer. Du kan tjekke meddelelser fra dashboardet eller
i pop op-vinduer.
Før du starter
• SideSync-appen skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis
SideSync ikke er installeret, skal du bruge en af følgende metoder til at downloade og
installere programmet:
– – Hvis du vil downloade og installere SideSync på din Samsung Android-tablet eller
-smartphone, skal du søge efter SideSync i Galaxy Apps eller Play Butik. Hvis din enhed
ikke understøtter SideSync, kan du måske ikke finde appen.
– – Hvis du vil downloade og installere SideSync på din computer, skal du besøge
www.samsung.com/sidesync. Du finder også oplysninger om SideSync-systemkravene
på websiden.
• Hvis du skal forbinde din smartphone og tablet, skal enhederne understøtte Wi-Fi Direct.
• Hvis du vil forbinde din tablet og din computer trådløst, skal begge enheder være tilsluttet
det samme trådløse adgangspunkt.
124
Forbinde til andre enheder
Tilslutning til computere eller smartphones
Tilslutning til en computer
1 Slut din tablet til din computer ved hjælp af et USB-kabel.
Alternativt kan du forbinde begge enheder til det samme adgangspunkt.
2 Start SideSync på begge enheder.
3 Tryk på START på begge enheder.
Begge enheder vil søge efter hinanden og oprette forbindelse. Derefter vises dashboardet
på din computer.
Tilslutning til en smartphone via Wi-Fi Direct
1 Start SideSync både på din tablet og din smartphone.
2 Tryk på START på begge enheder.
Begge enheder vil søge efter hinanden og oprette forbindelse.
3 Vælg din smartphone på listen med registrerede enheder på din tablet.
4 Accepter forbindelsesanmodningen på din smartphone.
Dashboardet bliver vist på din tablet.
125
Forbinde til andre enheder
Automatisk tilslutning af enheder
Hvis to enheder tidligere har været forbundet, kan du indstille dem til at genoprette forbindelsen
automatisk.
Tryk på SideSync → MERE → Indstillinger på din tablet, og tryk derefter på kontakten Forbind
enheder automatisk for at aktivere funktionen til automatisk oprettelse af forbindelse. Du
kan også åbne dashboardet og trykke på MERE → Indstillinger → Forbindelser og aktivere
funktionen til automatisk oprettelse af forbindelse.
Brug af dashboardet
Start ofte anvendte apps, eller se meddelelser fra din tablet.
Når du trykker på en meddelelse, starter den relaterede app eller det relaterede program.
Nedenfor ser du et billede af tablettens dashboard på computeren.
Få adgang til yderligere valg
Minimer dashboardet
Luk dashboardet
Tænd den virtuelle tabletskærm
Tilføj flere apps
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger
Du kan omarrangere apps, når du højreklikker på et appikon.
Fortsætte afspilning af medier
Du kan sætte afspilning af musik og videoer på pause på din tablet og fortsætte afspilningen på
en anden enhed.
På dashboardet skal du vælge afspilningsknappen på musikcontrolleren eller i
videomeddelelsen. Afspilningen sættes på pause på din tablet og starter på din anden enhed.
Den forbundne enheds musikcontroller og en videomeddelelse bliver kun vist, når du
afspiller mediefiler via standardappen til musik eller video.
126
Forbinde til andre enheder
Deling af en webside
Du kan åbne en webside på din tablet og vise den i webbrowseren på den forbundne enhed.
Mens du browser på websider på din tablet, vises der en webadgangsmeddelelse på
dashboardet. Vælg meddelelsen på dashboardet. Derefter vises den samme webside på den
forbundne enhed.
Brug af opkalds- og beskedfunktioner i pop op-vinduer
Når du modtager et opkald eller en besked på din tablet, vises der et pop op-vindue på den
forbundne enhed.
Hvis du modtager et opkald, kan du besvare eller afvise opkaldet i pop op-vinduet. Den
forbundne enheds mikrofon og højttaler vil blive brugt under opkaldet.
Hvis du modtager en besked, kan du besvare den med det samme.
Brug af den virtuelle skærm
SideSync spejler en enheds skærm på en anden enhed. Du kan bruge en enheds funktioner via
den virtuelle skærm. Nedenfor ser du et billede af den virtuelle tabletskærm på computeren.
På dashboardet trykkes på Tablet screen.
• Nogle funktioner fungerer muligvis ikke via den virtuelle skærm.
• Den virtuelle skærms udseende og funktioner kan variere afhængigt af den
forbundne enhed.
Minimer den virtuelle
skærm
Luk den virtuelle
skærm
Maksimer den
virtuelle skærm
127
Forbinde til andre enheder
Tryk på
for at bruge følgende valgmuligheder:
• Altid øverst: Indstil den virtuelle skærm til altid at være øverst.
• Roter: Roter skærmen.
• Vinduesgennemsigtighed: Juster den virtuelle skærms gennemsigtighedsniveau.
• Tag billede: Optag et skærmbillede.
• Aktiver Præsentationstilstand: Aktiver tablettens skærm, så den kan styres både fra din
computer og din tablet. Om denne funktion er tilgængelig afhænger af den forbundne
enhed.
• Føj til Favoritter: Føj den aktuelle app til dashboardet.
Hvis du vil flytte den virtuelle skærm, skal du klikke på og trække det øverste af den virtuelle
skærm til en ny placering.
Hvis du vil justere den virtuelle skærms størrelse, skal du placere musemarkøren over den
virtuelle skærms kant og derefter klikke på den og trække den.
Skifte mellem skærme
Hvis du vil bruge din tablets faktiske skærm, skal du trykke på tænd/sluk-knappen eller
startknappen. Den virtuelle skærm slukkes, og tablettens skærm tændes.
Hvis du vil vende tilbage til den virtuelle skærm, skal du klikke på den virtuelle tabletskærm på
computeren. Den faktiske skærm slukkes, og den virtuelle skærm tændes.
Du kan få vist og styre den virtuelle skærm og den forbundne enheds skærm på samme
→ Aktiver Præsentationstilstand på den virtuelle skærm for at tænde
tid. Tryk på
den forbundne enheds skærm. Om denne funktion er tilgængelig afhænger af den
forbundne enhed.
128
Forbinde til andre enheder
Deling af filer og udklipsholderen
Kopiering af filer til computeren
1 Tryk og hold på en fil for at skifte til redigeringstilstand på den virtuelle tabletskærm.
2 Marker flere filer, som du vil kopiere.
3 Tryk og hold på de markerede filer, og træk og slip dem uden for den virtuelle skærm.
Filerne kopieres til den tilsigtede placering.
Når du f.eks. flytter et billede fra din tablet til et åbent Word-dokument på din computer,
indsættes billedet i Word-dokumentet.
Kopiering af filer til din tablet
Vælg filer på computeren, og træk dem til dashboardet eller den virtuelle tabletskærm. Filerne
gemmes i mappen Mine filer → Enhedslager → SideSync.
Når du opretter en besked eller en e-mail på den virtuelle skærm, vedhæftes de kopierede filer til
den besked eller e-mail, der er ved at blive oprettet.
Når tablettens virtuelle skærm og den faktiske skærm begge er aktiveret, kan du ikke
dele filer.
Deling af udklipsholderen
Du kan nemt kopiere og indsætte tekst mellem de forbundne enheder via udklipsholderens
delingsfunktion. Kopier eller klip tekst fra den virtuelle skærm, og indsæt den i et tekstfelt uden
for den virtuelle skærm eller omvendt.
129
Forbinde til andre enheder
Deling af computerens tastatur og mus
Brug din tablets skærm som to skærme, og kontroller den med computerens tastatur og mus.
1 Tryk på MERE → Aktiver deling af tastatur og mus på dashboardet.
Hvis den virtuelle skærm er åben, forsvinder den fra computerskærmen.
2 Flyt musemarkøren til venstre eller højre kant på computerskærmen for at gå til
tabletskærmen.
Musemarkøren bliver vist på din tabletskærm.
3 Brug computerens tastatur og mus på din tablet til at foretage handlinger, f.eks. skrive tekst,
kopiere og indsætte samt markere elementer.
Hvis du vil kontrollere computeren med musen igen, skal du flytte markøren tilbage til
computerskærmen.
130
Forbinde til andre enheder
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold.
Enheder, der har
skærmspejlingsfunktionen
aktiveret (AllShare
Cast-dongle, HomeSync)
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
131
Forbinde til andre enheder
Se indhold på et tv
Før du slutter et tv til enheden, skal du forbinde tv’et og enheden, der har
skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til
brugervejledningen til enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et
tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.
1 Slut enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret, til tv’et ved hjælp af et HDMIkabel.
2 Vælg en forbindelsestilstand på tv’et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
3 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Screen Mirroring.
De registrerede enheder angives.
4 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke og holde på donglens navn på
listen og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
5 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med tasterne på enheden.
132
Forbinde til andre enheder
Udskrive fra mobilenhed
Slut enheden til en printer ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct for at udskrive billeder eller
dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Oprette forbindelse til en printer
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → FORBINDELSE → Udskrivning, vælg en
printertype og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere det. Enheden
søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil
bruge som standardprinter.
Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på → Tilføj printer → ADD PRINTER, indtaste
oplysninger og derefter trykke på OK.
Hvis du vil ændre udskrivningsindstillingerne, skal du trykke på → Indstillinger.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du trykke på → Udskriv →
→ Alle printere og derefter vælge en printer.
133
Enheds- og dataadministrator
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Om enheden → Download
opdateringer manuelt.
Opgradere med Samsung Kies
Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og
slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle
tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte
opgraderingen. Du finder yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
134
Enheds- og dataadministrator
Overføre filer mellem enheden og en computer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
• Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på
den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden
fra computeren.
• Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Overførsel af mediefiler via USB → Overførsel af
mediefiler.
Tryk på Overførsel af billeder, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer
Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
135
Enheds- og dataadministrator
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computerapp til administration af medieindhold og personlige oplysninger
på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem
senere.
Bruge en Google-konto
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger.
2 Tryk på GENERELT → Backup og nulstil → Sikkerhedskopi af data, og tryk derefter på
kontakten for at aktivere det.
3 Tryk på Sikkerhedskopikonto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden.
Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på
enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke
gendanne de sikkerhedskopierede data.
136
Enheds- og dataadministrator
Bruge en Samsung account
1 På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Konti → Tilføj konto →
Samsung account, og derefter logges på din Samsung account.
2 På skærmen apps trykkes på Indstillinger.
3 Tryk på GENERELT → Sky-tjeneste → Sikkerhedskopi, vælg de elementer, du vil tage en
sikkerhedskopi af, og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIÉR NU.
Hvis du vil gendanne data, skal du trykke på Indstillinger → GENERELT → Sky-tjeneste
→ Gendan på skærmen apps, vælge elementerne og derefter trykke på GENDAN NU.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du
sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til
Sikkerhedskopiere og gendanne data for yderligere oplysninger.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Backup og nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET ALT. Enheden genstarter automatisk.
137
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille appfunktioner og tilføje konti.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
FORBINDELSE
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten
Wi-Fi for at aktivere det.
Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge enten
Wi-Fi- eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk
mellem netværk, skal du markere Smart netværksskift.
Tryk på for at bruge valgmuligheder.
• Søg: Søg efter tilgængelige netværk.
• Wi-Fi Direct: Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-trykknap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN-indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
• Del Wi-Fi-profil: Del tilgængelige Wi-Fi profiler.
• Hjælp: Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.
138
Indstillinger
Angive politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på → Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til et mobilt netværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling
til Altid for at undgå yderligere gebyrer.
Angive netværksmeddelelse
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
Tryk på → Avanceret, og marker Netværksmeddelelse for at aktivere denne funktion.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Bluetooth, og derefter trykkes på kontakten
Bluetooth for at aktivere det.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
• Modtagne filer: Få vist modtagne filer ved hjælp af Bluetooth.
• Omdøb enhed: Skift navn på enheden.
• Hjælp: Få vist hjælpen til Bluetooth.
139
Indstillinger
Internetdeling og Mobilt hotspot
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder. Der henvises til Internetdeling og Mobilt hotspot for yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Internetdeling og Mobilt hotspot.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis
netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Flytilstand.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi- og mobile netværk samtidig.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Download booster, og derefter trykkes på
kontakten Download booster for at aktivere det.
Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
140
Indstillinger
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Databrug.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Angiv en begrænsning for brug af mobile data.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når
der bruges et mobilt netværk.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden,
bruger dem.
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Placering, og derefter trykkes på kontakten
Placering for at aktivere det.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
• Forøg nøjagtighed: Indstil enheden til at tillade Wi-Fi- og Bluetooth-scanning automatisk for
at forbedre placeringsnøjagtigheden.
• Seneste placeringsanmodninger: Se hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din
aktuelle placering og deres batteriforbrug.
• Placeringstjenester: Se de placeringstjenester, din enhed anvender.
• Mine steder: Angiv profiler, der bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fiog/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Flere netværk.
141
Indstillinger
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Dataroaming: Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Adgangspunktnavne: Opret adgangspunktnavne (APN'er).
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.
VPN
Konfigurer og opret forbindelse til VPN’er (virtuelle private netværk).
Ethernet
Indstillingen Ethernet er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug
denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillinger.
Enheder i nærheden
Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Enheder i nærheden, og derefter trykkes
på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere det.
• Enhedsnavn: Se medieservernavnet for din enhed.
• Indhold, der skal deles: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
• Tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Afviste enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Download til: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
• Modtag filer fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller skytjenester.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Udskrivning.
142
Indstillinger
Screen Mirroring
Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
På indstillingsskærmen trykkes på FORBINDELSE → Screen Mirroring.
ENHED
Lyde og meddelelser
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Lyde og meddelelser.
• Ringetone: Juster lydstyrken for opkaldsringetoner.
• Medie: Juster lydstyrken for musik og videoer.
• Meddelelser: Juster lydstyrken for meddelelser.
• System: Juster lydstyrken for systemlyde.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
• Ringetoner: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Ringetone for meddelelser: Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder
og mistede opkald.
• Andre lyde: Ændr systemindstillingerne for lyd.
• Forstyr ikke: Konfigurer enheden til at dæmpe indgående opkald og meddelelseslyde
undtagen godkendte undtagelser.
• Meddelelser på låseskærm: Angiv, om indholdet af meddelelser skal vises på den låste
skærm eller ej.
• Applikationsmeddelelser: Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
• Meddelelsesadgang: Vælg apps for at få vist alle deres meddelelser i informationspanelet.
• Adapt Sound: Tilpas lyden til det øre, du oftest anvender under opkald eller når du lytter til
musik.
Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
143
Indstillinger
Skærm
Skift skærmindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Skærm.
• Skrifttype:
– – Typografi: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skærmrotation: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
– – Smart-rotation: Indstil grænsefladen til ikke at dreje i forhold til din ansigtsretning.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens
baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Skærmtilstand:
– – Tilpasset skærm: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til
skærmindstillingerne.
– – AMOLED-biograf: Brug denne tilstand til at gøre farvetonerne på skærmen mere
levende.
– – AMOLED-foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Grundlæggende: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder
dig i et mørkt lokale.
• Læsetilstand: Vælg de apps, der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med
at beskytte dine øjne, når du læser om aftenen.
• Juster skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at vise en pauseskærm, når din enhed er ved at oplade eller er
tilsluttet en desktopdock.
• Varighed for lys i berøringstast: Angiv varigheden for baggrundsbelysning af knappen for
seneste apps og tilbageknappen.
• Forøg berøringsfølsomhed: Indstil enheden til at tillade brug af touchskærmen, når du har
handsker på.
Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse
kommandoer muligvis ikke registreret.
144
Indstillinger
Baggrund
Skift indstillingerne for baggrunden.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Baggrund.
• Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for den klassiske startskærm.
• Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
• Start- og låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den klassiske startskærm og den låste
skærm.
Låseskærm
Skift indstillinger for den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Låseskærm.
• Skærmlås: Skift skærmlåsemetoden. De følgende funktioner afhænger muligvis af den
valgte skærmlåsemetode.
• Indstillinger for widget til ur: Angiv indstillinger for urwidgetten.
– – Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
– – Urstørrelse: Skift størrelsen på uret.
– – Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
• Genveje: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til apps på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Multi-vindue
Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Multi-vindue, og derefter trykkes på kontakten
Multi-vindue for at aktivere det.
• Åbn i Multi-vinduesvisning: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du
åbner filer fra Mine filer eller Video. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist
vedhæftede filer i beskeder.
145
Indstillinger
Informationspanel
Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Informationspanel.
• Justering af lysstyrke: Indstil enheden til at vise bjælken til justering af lysstyrken i
informationspanelet.
• Anbefalede apps: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i
informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til
enheden.
• Indst. hurtigindst.kn.: Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.
Værktøjskasse
Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Værktøjskasse, og derefter trykkes på kontakten
Værktøjskasse for at aktivere det.
Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på
for at redigere applikationslisten.
Bevægelser
Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på
enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Bevægelser.
Nogle enheder understøtter ikke visse funktioner.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
• Lydløs:
– – Placere håndfladen på skærmen: Indstil enheden til at slå lyden fra ved opkald eller
alarmer eller til at sætte afspilning af medier på pause, når du berører skærmen med
håndfladen.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du
fører håndfladen til venstre eller højre hen over skærmen.
146
Indstillinger
Tilgængelighed
Brug denne funktion til at forbedre enhedens tilgængelighed.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
– – Kontaktadgang: Konfigurer enheden til at styre skærmmenuerne ved at trykke på de
fysiske knapper på enheden.
– – TalkBack: Aktiver TalkBack, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere om,
hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på INDSTILLINGER → Start
vejledningen "Udforsk ved berøring".
– – Mørk skærm: Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet
på skærmen forbliver privat.
– – Hurtigt tastinput: Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper med fingeren fra
tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe
med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.
– – Sig adgangskoder: Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster
adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
– – Høj-kontrast skrifttyper: Juster farven og omridset af skrifttyper for at øge kontrasten
mellem teksten og baggrunden.
– – Bevægelser til forstørrelse: Indstil enheden til at forstørre skærmen og zoome ind på et
bestemt område.
– – Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke
har kontrolleret i intervallet.
– – Negative farver: Gør skærmens farver modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
– – Farvejustering: Juster farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er
farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
– – Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker og holder
på tænd/sluk-knappen og herefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
– – Tekst-til-tale-muligheder: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes,
når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
147
Indstillinger
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
– – Kameralys ved meddelelse: Indstil kameralyset til at blinke, når du får en meddelelse
eller en alarm.
– – Deaktiver alle lyde: Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde,
herunder den opkaldende persons stemme under et opkald.
– – Samsung-billedtekster (CC): Indstil enheden til at vise billedtekster på indhold, der
understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for billedtekster.
– – Google-billedtekster (CC): Indstil enheden til at vise billedtekster til indhold, der
understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for billedtekster.
– – Lydbalance: Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
– – Monolyd: Indstil enheden til at skifte lydoutputtet fra stereo til mono, når der tilsluttes et
headset.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
– – Assistentmenu: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig
med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på
informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
– – Tryk og hold-forsinkelse: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
– – Interaktionskontrol: Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens
reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker
tre gange hurtigt på startknappen.
• Besvare og afslutte opkald: Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser
ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
• Adm. tilgængelighed: Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele
dem med andre enheder.
• Tjenester: Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
148
Indstillinger
Brugere
Konfigurer og administrer brugerprofiler til personlige indstillinger. Der henvises til Flere brugere
for yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Brugere.
Privat tilstand
Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat
tilstand.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Privat tilstand, og derefter trykkes på kontakten
Privat tilstand for at aktivere det.
• Adg.typen Privat tilstand: Angiv eller skift oplåsningsmetode for at aktivere privat tilstand.
• Automatisk deaktivering: Indstil enheden til at gå ud af privat tilstand automatisk, når
skærmen slukker.
Fingerscanner
Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller logge på din Samsung account.
På indstillingsskærmen trykkes på ENHED → Fingerscanner.
• Fingeraftryksmanager: Registrer eller slet oplysninger om fingeraftryk.
• Skift sik.kop.adgangskode: Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden
ikke genkender fingeraftrykket.
• Skærmlås: Skift skærmlåsemetoden.
• Log på internettet: Indstil enheden til at logge ind på websider.
• Verificer Samsung account: Indstil enheden til at verificere din Samsung account med
fingeraftryk.
149
Indstillinger
GENERELT
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Konti.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox
skylageret.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Sky-tjeneste.
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Backup og nulstil.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til
Google-serveren.
• Sikkerhedskopikonto: Opsæt eller rediger din Google sikkerhedskopikonto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps
geninstalleres på enheden.
• Nulstil netværksindstillinger: Tilbagestil indstillingerne for netværkstilslutningen til
standardfabriksindstillingerne.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Sprog og input.
Sprog
Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.
150
Indstillinger
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstinput.
Samsung-tastatur
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Ordbog: Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag
til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Automatisk udskiftning: Indstil enheden til at rette forkert stavede eller ufuldstændige ord
ved at trykke på mellemrumstasten.
• Auto. store bogstaver: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort,
når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller
udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker
på mellemrumstasten.
• Tastaturstrygning:
– – Ingen: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygningsfunktionen.
– – Kontinuerligt input: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på
tastaturet.
– – Markørkontrol: Aktiver tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren
ved at rulle på tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
151
Indstillinger
Google-indtaling
• Sprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Registrering af "Ok Google": Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du
siger "Ok Google", når søgeapplikationen anvendes.
Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Håndfri: Indstil enheden til at anvende håndfri enheder på låst skærm.
• Oplæsning: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af
stemmetilbagemeldinger.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Bluetooth-headset: Indstil enheden til at tillade stemmeinput af søgeord ved hjælp af
mikrofonen på et tilsluttet Bluetooth-headset.
Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
Tekst-til-tale-muligheder
• Foretrukket TTS-program: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
Markørhastighed
Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.
152
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Dato og tid.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser
på tværs af tidszoner.
• Indstil dato: Angiv den aktuelle dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra
netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Angiv din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
Tilbehør
Skift indstillinger for tilbehør.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Tilbehør.
• Tilstand for lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til eksterne
enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder.
• Lydoutput: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder.
Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
• Lås op automatisk: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
153
Indstillinger
Batteri
Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Batteri.
• Procentdel på statuslinje: Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på
batteriet.
Strømbesparelse
Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne. Der henvises til Strømbesparende funktion for
yderligere oplysninger.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Strømbesparelse.
• Strømsparetilstand: Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.
– – Start strømbesparelse: Aktiver strømbesparelsestilstand automatisk, når den resterende
batteritid når et forudindstillet niveau.
– – Begræns alle baggrundsdata: Indstil enheden til at forhindre apps, der kører i
baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
• Ultrastrømbesparende tilstand: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at
vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et
hukommelseskort.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Lagring.
Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
154
Indstillinger
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Sikkerhed.
• Enhedsadministratorer: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Krypter enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan
enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller
enheden.
• Kontroller på afstand: Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet,
hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account
for at kunne bruge denne funktion.
• Tyverisporing: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at
lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
• Gå til websted: Åbn webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og styre din mistede eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Konfigurer SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-kortlås, så den anmoder om PINkode, før enheden kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIMdata.
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Opdat. af sik.politik: Indstil enheden til at kontrollere og downloade
sikkerhedsopdateringer.
• Send sikkerhedsrapporter: Indstil enheden til automatisk at sende opdaterede
sikkerhedsrapporter til Samsung.
155
Indstillinger
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige apps.
• Installer fra enhedslager: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og
nulstil adgangskoden.
• Tillidsagenter: Få vist tillidsagenter, som er installeret på enheden.
• Fastgør vinduer: Indstil enheden til at fastgøre den markerede app på skærmen.
• Adgang til data om brug: Få vist, hvilke apps, der kan få adgang til enhedens
forbrugshistorik.
• Smart Lock: Konfigurer enheden til at omgå skærmlåsen, når enheder, du har tillid til, eller
placeringer er registrerede.
• Forstyr ikke-tilladelse: Få vist listen over funktioner og apps, der har tilladelse til at bruge
dem. Du kan også redigere forstyr ikke-indstillingerne.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
På indstillingsskærmen trykkes på GENERELT → Om enheden.
APPLIKATIONER
Applikationsmanager
Få vist og administrer apps på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på APPLIKATIONER → Applikationsmanager.
Standardapplikationer
Vælg en standardindstilling til brug af apps.
På indstillingsskærmen trykkes på APPLIKATIONER → Standardapplikationer.
156
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
157
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller valgfrie tilbehør på touchskærmen, fungerer
touchskærmen muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicecentre.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen
og lydstyrke ned-knappen samtidig i mere end 7 sekunder for at genstarte enheden.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
På skærmen apps trykkes på Indstillinger → GENERELT → Backup og nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder,
skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
158
Appendiks
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.
159
Appendiks
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicecentre og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks.
spil eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse. Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må
du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du
kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
160
Appendiks
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
161
Appendiks
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
162
Appendiks
Fjerne batteriet
• Hvis batteriet skal fjernes, skal du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de
medfølgende instruktioner.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
Type 1 (SM-T805):
1 Indsæt åbningsværktøjet til enheden i åbningen mellem enhedens skærm og bagdækslet.
Derefter skal du løsne skærmen fra bagdækslet med værktøjet for at adskille dem.
2 Fortsæt ved hyppige intervaller med at indsætte værktøjet og løsne skærmen fra
bagdækslet rundt om hele enheden.
3 Når skærmen er frigjort, skal du adskille skærmen og bagdækslet.
Derefter skal du lægge bagdækslet til side og lægge skærmen med forsiden nedad på en
plan overflade.
4 Frigør og fjern skruerne.
5 Frakobl batteriets stikforbindelse.
6 Fjern batteriet.
163
Appendiks
Type 2 (SM-T705):
1 Indsæt åbningsværktøjet til enheden i åbningen mellem enhedens skærm og bagdækslet.
Derefter skal du løsne skærmen fra bagdækslet med værktøjet for at adskille dem.
2 Fortsæt ved hyppige intervaller med at indsætte værktøjet og løsne skærmen fra
bagdækslet rundt om hele enheden.
3 Når skærmen er frigjort, skal du adskille skærmen og bagdækslet.
Derefter skal du lægge bagdækslet til side og lægge skærmen med forsiden nedad på en
plan overflade.
4 Frakobl batteriets forbindelsespunkt, og fjern tapen.
5 Fjern batteriet.
164
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2016 Samsung Electronics
Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising