Samsung | SM-T705 | Samsung SM-T705 User Manual (Marshmallow)

SM-T705
SM-T805
Korisnički priručnik
Croatian. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo
Mrežno spajanje
Početak
39 Mobilni podaci
39Wi-Fi
40 Ubrzivač skidanja
41 Dijeljenje i mobilna pristupna točka
43Internet
7
8
11
16
19
21
Sadržaj pakiranja
Prikaz uređaja
Uporaba SIM ili USIM kartice
Upotreba memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pokreti i korisne funkcije
44Pokreti
45 Više prozora
50 Alatni okvir
50 Povećavanje osjetljivosti zaslona
osjetljivog na dodir
Osnovne funkcije
22
25
28
30
30
32
35
35
37
38
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Prikaz početnog zaslona
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Otvaranje aplikacija
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Unos teksta
Snimka zaslona
Moje Datoteke
Funkcija štednje energije
Prikaz pomoći za uređaj
Personaliziranje
51 Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija
56 Postavljanje slike pozadine i zvukova
zvona
57 Promjena načina zaključavanja zaslona
58 Skener otiska prsta
61 Privatni način
62 Višestruki korisnici
63 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
65 Podešavanje računa
2
Sadržaj
Telefon
Multimedija
66 Upućivanje poziva
68 Primanje poziva
69 Opcije tijekom poziva
96Glazba
99Video
Korisne aplikacije i funkcije
Imenik
102 Način rada za djecu
104 S Finder
105 S Planer
108 S Voice
110Kalkulator
110Sat
111Dropbox
112Evernote
113Flipboard
114 Hancom Office Viewer
115NYTimes
116 Google aplikacije
72 Dodavanje kontakata
73 Upravljanje kontaktima
Poruke i e-pošta
76Poruke
79Email
Kamera
81 Osnovno snimanje
83 Načini fotografiranja
87 Postavke kamere
Spajanje s drugim uređajima
118Bluetooth
120 Wi-Fi Direct
122 Brzo spajanje
124SideSync
131 Screen Mirroring
133 Mobilni ispis
Galerija
89 Prikazivanje fotografija ili videozapisa
91 Uređivanje fotografija ili videozapisa
95 Postavke galerije
3
Sadržaj
Uređaj i upravljanje
podacima
134 Nadogradnja uređaja
135 Prebacivanje datoteka između uređaja i
računala
136 Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka
137 Vraćanje na zadane vrijednosti
Postavke
138 Informacije o postavkama
138VEZE
143UREĐAJ
150OPĆENITO
156APLIKACIJE
Dodatak
157 Rješavanje problema
163 Uklanjanje baterije
4
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
5
Prvo pročitajte ovo
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Početak
Prikaz uređaja
– – Tip 1 (SM-T805):
Gumb glasnoće
Prednja kamera
Gumb za uključivanje
Infracrveno LED
svjetlo
Zvučnik
Senzor osvjetljenja
Utor za memorijsku
karticu
Zaslon osjetljiv na
dodir
Višenamjenski
priključak
Gumb nedavnih
aplikacija
Utor za SIM karticu
Gumb za početni
zaslon
Gumb za povratak
Stražnja kamera
Glavna antena
Utičnica za slušalice
Bljeskalica
Zvučnik
GPS antena
Gumb na pritisak
Gumb na pritisak
Mikrofon
8
Početak
– – Tip 2 (SM-T705):
Senzor blizine/svjetlosti
Zvučnik
Mikrofon
Slušalica
Prednja kamera
Gumb za uključivanje
Gumb glasnoće
Zaslon osjetljiv na dodir
IrLED
Utor za memorijsku
karticu
Utor za SIM karticu
Gumb nedavnih
aplikacija
Gumb za početni zaslon
Gumb za povratak
Višenamjenski priključak
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Gumb na pritisak
Bljeskalica
Glavna antena
Gumb na pritisak
Utičnica za slušalice
Zvučnik
9
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aplikacije
Početna
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite dva puta za pokretanje S Voice aplikacije.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
10
Početak
Uporaba SIM ili USIM kartice
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
– – Tip 1 (SM-T805):
11
Početak
– – Tip 2 (SM-T705):
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
12
Početak
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.
– – Tip 1 (SM-T805):
– – Tip 2 (SM-T705):
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
13
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
– – Tip 1 (SM-T805):
14
Početak
– – Tip 2 (SM-T705):
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
15
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija
i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravitelja zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Upotreba memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
16
Početak
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
– – Tip 1 (SM-T805):
– – Tip 2 (SM-T705):
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
17
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → OPĆENITO → Pohrana → SD kartica → Odspoji.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može
izazvati gubitak ili oštećenje podataka, ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
Formatiraj → FORMATIRAJ.
→ Postavke → OPĆENITO → Pohrana → SD kartica →
Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja
memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan
postupcima korisnika.
18
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
– – Tip 1 (SM-T805):
– – Tip 2 (SM-T705):
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
19
Početak
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za napajanje te
tipku za smanjenje glasnoće dulje od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
– – Tip 1 (SM-T805):
Gumb za uključivanje
Gumb za smanjivanje
glasnoće
– – Tip 2 (SM-T705):
Gumb za uključivanje
Gumb za smanjivanje
glasnoće
20
Početak
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i
automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite
prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.
Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u
Promjena načina zaključavanja zaslona.
21
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili
upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.
22
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
23
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput
kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Prikaz početnog zaslona
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. Početni zaslon ima dvije
različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje widgete, prečace za aplikacije
i više, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Widgeti su male aplikacije
koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem
početnom zaslonu.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona. Da biste prilagodili početni zaslon, pogledajte Upotreba klasičnog početnog
zaslona ili Upravljanje početnim zaslonom sadržaja.
<Klasični početni zaslon>
<Početni zaslon sadržaja>
Početni zaslon može se prikazivati drugačije ovisno o uređajima.
25
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira,
pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija
o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.
Pristup dodatnim
opcijama.
Aplikacija
Indikatori zaslona
26
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Funkcija pametnog mirovanja je uključena
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
27
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.
28
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Aktiviranje ili
deaktiviranje opcija.
Dodirnite i držite
opcije za detaljniji
prikaz postavki.
Pokrenite Postavke.
Prikaz gumba svih
brzih postavki.
Pokrenite S Finder.
Pokrenite Brzo
spajanje.
Dodirnite obavijest i
izvršite različite
postupke.
Prilagođavanje
osvjetljenja.
Brisanje svih
obavijesti.
Reorganiziranje gumba brzih postavki
Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite
stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.
→
, dodirnite i držite
Uporaba okvira brzih postavki
Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki
radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.
Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Ili dodirnite
na okviru obavijesti. Za zatvaranje okvira brzih postavki povucite traku od dna zaslona prema
gore.
29
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
želite otvoriti.
i odaberite ikonu aplikacije koju
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i povucite ikonu aplikacije ulijevo ili udesno da biste je zatvorili. Za zatvaranje svih
→
pokrenutih aplikacija, dodirnite
.
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
30
Osnovne funkcije
Trgovina Play
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Trgovina Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Preuzimanje preporučenih aplikacija
Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.
Ili na klasičnom početnom zaslonu dodirnite widget GALAXY Essentials ili widget GALAXY Gifts,
a zatim dodirnite pored aplikacije.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Za deaktiviranje zadanih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → Deinstaliraj/isključi
aplikacije. se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i
dodirnite ISKLJUČI.
Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → Skinute aplikacije
→ Deinstaliraj. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → APLIKACIJE → Upravljanje
aplikacijama, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
31
Osnovne funkcije
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Prikaz isključenih aplikacija, odaberite aplikacije, a zatim
dodirnite SPREMI. U protivnom dodirnite na zaslonu aplikacija Postavke → APLIKACIJE →
→ Isključeno i odaberite aplikaciju i zatim dodirnite UKLJUČI.
Upravljanje aplikacijama →
• Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s
korištenjem skrivenih aplikacija.
• Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu
deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Prebacivanje u
sljedeći redak.
Unos znakova
interpunkcije.
Brisanje prethodnog
znaka.
Unos velikog slova.
Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Premjesti pokazivač.
Promjena postavki
tipkovnice.
Unos razmaka.
32
Osnovne funkcije
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Odaberite jezike unosa, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete prebacivati jezike unosa pomicanjem tipke za razmak ulijevo ili udesno.
Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj upotrijebljenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Pokretanje ili
prekidanje
glasovnog unosa
teksta.
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacujte se između
načina rada s
brojkama i slovima.
Prebacivanje na
standardnu
tipkovnicu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
33
Osnovne funkcije
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Promjena postavki tipkovnice.
• : Unos emotikona.
• : Promjena vrste tipkovnice. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem
kartice.
Prebacivanje na
standardnu
tipkovnicu.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Reži. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → Zalijepi. Za
lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite
tekst.
34
→ Međuspremnik i odaberite
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u
→ Album → Screenshots. Nakon snimanja snimke zaslona, možete
mapu Galerija →
urediti sliku i podijeliti je s ostalima.
Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacija pogledajte u
Snimanje zaslona dlanom.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Moje Datoteke
O mojim datotekama
Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim
lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija. Ili, dodirnite
na klasičnom početnom zaslonu.
Pregledajte prečace
za mape.
Prikaz datoteka
grupiranih po
datumu.
Pristup dodatnim
opcijama.
Traženje datoteka ili
mapa.
Prikaz datoteka
pohranjenih u
uređaju.
Prikaz informacija o
pohrani.
Prikaz datoteka po
kategorijama.
Promjena načina
prikaza.
35
Osnovne funkcije
Dodirnite i koristite sljedeće opcije:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Dodaj FTP: Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Opcije zaslona: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.
Pregledavanje datoteka
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu, dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Sortiraj: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom
zaslonu.
• Dodaj FTP: Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Opcije zaslona: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.
Dodirnite i držite datoteku ili mapu, a zatim se koristite sljedećim opcijama:
• : Dijeljenje datoteka s drugima.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• → Idi u mapu: Otvorite mapu u kojoj se nalazi odabrana datoteka.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom
zaslonu.
• → Zip: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
36
Osnovne funkcije
Funkcija štednje energije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Štednja baterije, a zatim dodirnite
prekidač Štednja baterije radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Štednja
baterije i aktivirajte ga.
Odaberite između sljedećih opcija:
• Započ. štednje energije: Automatski uključite način štednje energije kada preostala razina
napunjenosti baterije dosegne unaprijed određenu razinu.
• Ogranič. svih pozad. podataka: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste
mobilnu podatkovnu vezu.
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Štednja baterije, a zatim dodirnite
prekidač Maksimalna štednja baterije kako biste aktivirali. Ili otvorite okvir brzih postavki i
dodirnite Maks. št. bater. i aktivirajte je.
Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite → Ukloni, odaberite aplikaciju s
zatim dodirnite OK.
,a
Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk,
dodirnite → Postavke.
Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite → Isključi maks. štednju baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
37
Osnovne funkcije
Prikaz pomoći za uređaj
Za prikaz informacija koje će vam pomoći da naučite kako se koristiti uređajem i aplikacijama, na
zaslonu aplikacija dodirnite Upute.
Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite → Upute.
Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.
38
Mrežno spajanje
Mobilni podaci
Uređaj spojite na mobilnu mrežu za upotrebu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s
drugim uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Korištenje podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Korištenje podataka, a zatim označite
Mobilni podaci. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Mobilni podaci i aktivirajte ga.
Wi-Fi
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Wi-Fi, a zatim u dodirnite prekidač
Wi-Fi radi aktiviranja.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s
ikonom lokota.
3 Dodirnite SPOJI.
Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom
svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.
Radi sprječavanja automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i
dodirnite ZABORAVI.
39
Mrežno spajanje
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža Wi-Fi, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o
zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže
Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja interentskih
stranica, preuzimanja sadržaja i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Wi-Fi, a zatim označite Pametna promjena
mreže. Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi
mreža slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže
natrag na Wi-Fi mrežu.
Ubrzivač skidanja
Ovu funkciju koristite za brzo preuzimanje velikih datoteka istovremeno preko Wi-Fi i mobilnih
mreža. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Ubrzivač skidanja, a zatim dodirnite
prekidač Ubrzivač skidanja radi aktivacije. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Ubrzivač
skid. i aktivirajte ga.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
40
Mrežno spajanje
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
O povezivanju i mobilnoj pristupnoj točci
Ovu funkciju koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze uređaja s računalima i drugim
uređajima ako je internetska veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja, USB-a ili
Bluetootha.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Dijeljenje i mobilna pristupna točka
→ Mobilna pristupna točka.
2 Dodirnite prekidač Mobilna pristupna točka radi aktivacije.
• pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu Wi-Fi
mreža.
• Za podešavanje šifre mobilnog hotspota dodirnite
unesite šifru i dodirnite SPREMI.
i odaberite razinu sigurnosti. Zatim
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
41
Mrežno spajanje
Uporaba USB povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem USB kabela.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
2 Spojite vaš uređaj s računalom pomoću USB kabela.
3 Označite USB dijeljenje.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
4 Na računalu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Uporaba Bluetooth povezivanja
Podijelite mobilnu podatkovnu vezu uređaja s ostalim uređajima putem Bluetootha. Vodite
računa da računalo na koje se spajate podržava Bluetooth funkciju.
1 Uparite svoj uređaj s drugim uređajem putem Bluetootha. Više informacija pogledajte u
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima.
2 Na vašem uređaju, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Dijeljenje i mobilna
pristupna točka.
3 Označite Bluetooth dijeljenje.
4 Na spojenom uređaju otvorite zaslon Bluetooth postavki, dodirnite
→ Pristup Internetu.
pojavljuje se na statusnoj traci kada su dva uređaja spojena.
5 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Načini povezivanja mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima.
42
Mrežno spajanje
Internet
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi. Za pretraživanje interneta
glasom dodirnite .
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Osvježavanje
trenutne internetske
stranice.
Prebacivanje na prije
posjećenu stranicu.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prikaz oznaka,
spremljenih stranica i
povijesti posljednjih
pretraživanja
Interneta.
Zatvaranje kartice.
Otvaranje početne
stranice.
Otvaranje nove
kartice.
43
Pokreti i korisne funkcije
Pokreti
Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Bešumno
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Pokreti, a zatim dodirnite prekidač
Bešumno radi aktiviranja.
Stavljanje dlana na zaslon
Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje
reprodukcije medija.
Dodirnite Bešumno → Stavljanje dlana na zaslon.
44
Pokreti i korisne funkcije
Snimanje zaslona dlanom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Pokreti, a zatim dodirnite prekidač
Snimanje zaslona dlanom radi aktiviranja.
Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijeđite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za
→ Album → Screenshots. Nakon
snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu Galerija →
snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Više prozora
O višenamjenskom prozoru
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za
istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.
Pokretanje višenamjenskog prozora
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Više prozora, a zatim dodirnite
prekidač Više prozora radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora
i aktivirajte ga.
45
Pokreti i korisne funkcije
2 Povucite prst od desnog ruba zaslona u smjeru prema sredini zaslona za otvaranje trake
višenamjenskog prozora. Ili, dodirnite i držite
.
Traka
višenamjensk
og prozora
3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije za pokretanje u traci višestrukog prozora, a zatim je
povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
4 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
Ikone aplikacija označene s
zaslona.
mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima
46
Pokreti i korisne funkcije
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute
u višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.
2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite → Novi.
Kombinacija višestrukog prozora je dodana na vrh trake višestrukog prozora.
Kako biste obrisali kombinacije višestrukog prozora, otvorite traku višestrukog prozora, dodirnite
→ Uredi, odaberite kombinaciju višestrukog prozora i zatim dodirnite OK.
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije lijevo ili desno radi podešavanja veličine prozora.
47
Pokreti i korisne funkcije
Uporaba opcija višenamjenskog prozora
Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir
pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristup sljedećim opcijama:
• : Promjena lokacije između aplikacija višestrukog prozora.
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
48
Pokreti i korisne funkcije
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
Reorganiziranje aplikacija na traci višenamjenskog prozora
Možete reorganizirati aplikacije na traci višenamjenskog prozora.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Više prozora, a zatim dodirnite
prekidač Više prozora radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora
i aktivirajte ga.
2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite
→ Uredi.
Uređaj prikazuje dostupne aplikaciju koje možete upotrebljavati u traci višenamjenskog
prozora.
49
Pokreti i korisne funkcije
3 Dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na traku višenamjenskog prozora.
4 Dodirnite OK.
Alatni okvir
Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije pomoću ikone alatnog okvira dok
upotrebljavate druge aplikacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Alatni okvir, a zatim dodirnite prekidač
Alatni okvir radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Alatni okvir i aktivirajte ga.
će se pojaviti na zaslonu.
Za pokretanja aplikacije dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za pomicanje alatnog okvira, dodirnite
, i povucite ga na drugu lokaciju.
Kako biste promijenili aplikacije u alatnom okviru, dodirnite i držite
Za skrivanje alatnog okvira, dodirnite i držite
, a zatim povucite na Uredi.
, a zatim povucite na Ukloni.
Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na
dodir
Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon, a zatim označite Povećaj osjet.
na dodir. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Osjetlji. dodira radi aktiviranja.
• Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi
tipovi materijala možda se neće prepoznati.
• Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
50
Personaliziranje
Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom
aplikacija
Upotreba klasičnog početnog zaslona
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na klasični početni
zaslon.
Za dodavanje widgeta, otvorite klasični početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje,
dodirnite Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na klasični početni zaslon.
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na klasičnom početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni što se pojavljuje na
vrhu zaslona.
Kreiranje mape
1 Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova
mapa koje se pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite SPREMI.
51
Personaliziranje
Upravljanje mapama
Za preimenovanje mape, odaberite mapu i zatim dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi
naziv mape i dodirnite OK.
Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite i zatim odaberite boju.
Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite aplikaciju te je povucite u mapu.
Za premještanje aplikacije iz mape, odaberite mapu, dodirnite i držite mapu i zatim je povucite
na drugu lokaciju.
Upravljanje okvirima
Na klasičnom početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili
uklanjanje okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog klasičnog početnog zaslona dodirnite
.
Upravljanje početnim zaslonom sadržaja
Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete izravno pristupiti odabirom
widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.
52
Personaliziranje
Dodavanje widgeta ili okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite
za kreiranje novog
okvira ( 1 ). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna okvira zaslona ( 2 ).
Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.
3 Dodirnite OK.
Podešavanje veličine widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.
2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.
3 Dodirnite
za spremanje promjena.
53
Personaliziranje
Pomicanje widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget.
2 Dodirnite i zadržite widget, a zatim ga pomaknite u novu lokaciju.
Za razvrstavanje widgeta na trenutačnom okviru na nasumičnim lokacijama dodirnite
Promijeni izgled.
Uklanjanje okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.
3 Povucite okvir na Ukloni što se pojavljuje na vrhu zaslona.
Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.
Upravljanje zaslonom aplikacija
Promjena načina prikaza
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Prikaži kao i odaberite način sortiranja.
Skrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Sakrij aplikacije, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite
SPREMI.
Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite → Prikaži skrivene aplikacije, odaberite aplikacije, a
zatim dodirnite SPREMI.
54
Personaliziranje
Premještanje stavki
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na
novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na Nova stranica što se pojavljuje na vrhu
zaslona.
Mape možete premještati samo u okviru mape.
Kreiranje mapa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite → Nova mapa.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite SPREMI.
Nova mapa dodaje se okviru mape zaslona aplikacija.
Upravljanje mapama
Za preimenovanje mape, odaberite mapu i dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv
mape i dodirnite OK.
Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite i zatim odaberite boju.
Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim
je povucite u mapu.
Za premještanje aplikacije iz mape dodirnite → Uredi, odaberite mapu, dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite u okvir aplikacije. Ako premjestite aplikaciju iz mape u okvir mape,
stvorit će se nova mapa.
55
Personaliziranje
Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
Podešavanje pozadina
Kao sliku pozadine klasičnog početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili
fotografiju pohranjenu na uređaju.
1 Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Pozadine. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Pozadina.
2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku
pozadine.
3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Iz Galerije.
4 Dodirnite POSTAVI ZA POZADINU ili OBAVLJENO.
Promjena zvukova zvona
Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zvukovi i obavijesti.
Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite Tonovi zvona, odaberite zvuk zvona,
a zatim dodirnite U REDU. Za korištenje pjesmom pohranjenom na uređaju ili na vašem računu
kao zvuk zvona dodirnite DODAJ.
Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite Ton obavijesti, odaberite zvuk zvona i
zatim dodirnite U REDU.
56
Personaliziranje
Promjena načina zaključavanja zaslona
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim
podatcima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje
svaki put kad ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Lozinka
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Otisak prsta
Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte u Skener otiska
prsta.
57
Personaliziranje
Skener otiska prsta
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih
uređaj mogao prepoznati.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Skener otiska prsta → Upravljanje
otis. prstiju.
2 Ako registrirate više otisaka prstiju, pojavit će se skočni prozor prepoznavanja otiska prsta.
Na uređaju skenirajte registrirani otisak prsta i dodirnite
.
3 Postavite prst na područje za otisak prsta na donjem dijelu središta zaslona.
58
Personaliziranje
4 Dodirnite i držite područje za otisak prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko
gumba za početni zaslon.
Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.
Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
– – Tip 1 (SM-T805):
– – Tip 2 (SM-T705):
5 Ako se pojavi skočni prozor koji zahtjeva lozinku, unesite zamjensku lozinku i dodirnite
NASTAVAK, ponovo unesite zamjensku lozinku za potvrdu, a zatim dodirnite U REDU.
Alternativnu šifru možete koristiti umjesto skeniranja vaših otisaka prstiju.
6 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta dodirnite U REDU. Za otključavanje
zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.
59
Personaliziranje
Upravljanje registriranim otiscima prstiju
Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Skener otiska prsta → Upravljanje otis.
prstiju.
Za brisanje otiska prsta dodirnite → Deregistracija, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite
OK.
Za preimenovanje otiska prsta, dodirnite i držite otisak prsta, dodirnite
naziv te dodirnite U REDU.
, a zatim unesite novi
Promjena alternativne lozinke
Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Skener otiska prsta → Promij.
rezervnu lozinku.
2 Skenirajte registrirani otisak prsta ili dodirnite
3 Unesite novu lozinku i dodirnite NASTAVAK.
4 Ponovo unesite lozinku i dodirnite U REDU.
i unesite rezervnu lozinku.
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Skener otiska prsta → Zaključavanje
zaslona → Otisak prsta. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Zaslon
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Otisak prsta.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini Galaxy Apps.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Skener otiska prsta → Provjeri
Samsung račun, a zatim dodirnite prekidač u desnom gornjem dijelu zaslona radi aktivacije.
60
Personaliziranje
Privatni način
O privatnom načinu rada
Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju,
poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu
lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Privatni način, a zatim u dodirnite
prekidač Privatni način radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni
način i aktivirajte ga.
Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
Kada je način rada aktiviran,
pojavit će se na vrhu zaslona.
3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite stavke za
odabir, a zatim dodirnite → Premjesti u Privatno.
Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s
na njima.
4 Kada odaberete stavke koje želite sakriti, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite Postavke →
UREĐAJ → Privatni način, a zatim dodirnite prekidač Privatni način radi deaktiviranja. Ili
otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni način i deaktivirajte ga.
Odabrane stavke nestat će sa zaslona.
Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja
privatnog načina rada.
61
Personaliziranje
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Privatni način, a zatim u dodirnite
prekidač Privatni način radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni
način i aktivirajte ga.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.
Višestruki korisnici
Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s
personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.
Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa.
• Vlasnik: Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više
od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim
računima.
• Korisnik: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da
prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
Dodavanje korisnika
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Korisnici.
2 Dodirnite Dodaj korisnika ili profil → U REDU → POSTAVI SADA.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
62
Personaliziranje
Prebacivanje među korisnicima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Korisnici.
2 Odaberite račun na koji se želite prebaciti i zatim otključajte uređaj.
Upravljanje korisnicima
Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → UREĐAJ → Korisnici.
2 Dodirnite pokraj računa da biste promijenili postavke računa.
Da biste izbrisali račun, dodirnite
→ Obriši → OBRIŠI.
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Upotreba računa za sigurnosnu pohranu
Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj
koristeći se Google ili Samsung računom. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje
i obnova podataka.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj pomoću aplikacije Smart Switch
(za mobilne uređaje i računala). Posjetite www.samsung.com/smartswitch za više informacija.
Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
63
Personaliziranje
Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije
Ovu aplikaciju upotrijebite za prebacivanje podataka sa svojeg prethodnog uređaja na novi
uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz Galaxy Apps ili Trgovina Play.
1 Na vašem uređaju dodirnite Smart Switch.
2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na
zaslonu.
Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile
instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.
Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima
Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih
uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja
radi više informacija.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za
prebacivanje podataka na vaš uređaj.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi
obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti
na računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte u Povezivanje s
programom Samsung Kies.
64
Personaliziranje
Podešavanje računa
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Računi → Dodaj račun i odaberite
račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Računi, odaberite račun, a zatim
dodirnite → Ukloni račun.
65
Telefon
Upućivanje poziva
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Telefon, unesite telefonski broj, a zatim dodirnite za uspostavu glasovnog poziva
ili dodirnite za uspostavu video poziva. Također, pozive možete uspostaviti i s telefonskim
brojevima navedenim u Grupe, Favoriti, i Imenik.
Prikaži skupine
kontakata.
Predprikaz
telefonskog broja.
Unos broja pomoću
tipkovnice.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prikaz omiljenih
kontakata.
Dodavanje broja
popisu kontakata.
Prikaz popisa
kontakata.
Brisanje prethodnog
znaka.
66
Telefon
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite Telefon ili Imenik, a zatim povucite kontakt ili telefonski broj na desno za uspostavu
poziva.
Upućivanje poziva iz popisa favorita
Kontakte s kojima često komunicirate možete jednostavno pozivati ako ih dodate na popis
omiljenih kontakata.
Za dodavanje kontakata na popis favorita dodirnite Imenik, odaberite kontakt, a zatim dodirnite
.
Za upućivanje poziva omiljenom kontaktu dodirnite Favoriti i odaberite kontakt.
Predviđanje brojeva
Dodirnite Telefon.
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
67
Telefon
Brzo biranje brojeva
Dodirnite Telefon.
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Za dodjeljivanje kontakta brzom biranju brojeva, odaberite i držite dostupan broj za brzo
biranje na numeričkoj tipkovnici, dodirnite U REDU, a zatim odaberite kontakt. Ili dodirnite →
Postavke brzog biranja, odaberite broj, a zatim odaberite kontakt.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite Telefon.
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Za blokiranje odlaznih međunarodnih poziva dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva
→ Više postavki → Zabrana poziva. Zatim odaberite tip poziva i skinite oznaku s Međunarodni
pozivi.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete odgovoriti na drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za stvaranje različitih poruka odbijanja odgovora na poziv, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite
Telefon → → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Poruke odbijanja
→ .
68
Telefon
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto.
odbijanje poziva → Auto. odbij brojeve.
3 Dodirnite Popis automatskih odbijanja →
4 Dodirnite SPREMI.
, unesite broj, a zatim dodijelite kategoriju.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → Telefon za
prikaz propuštenih poziva.
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Ova značajka može se razlikovati ovisno o uređaju.
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekini poziv: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Dodatna glasnoća: Pojačava glasnoću zvuka.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• : Aktivirajte način rada povuci i pusti za dijeljenje teksta ili slika s drugom osobom. Više
informacija potražite u poglavlju Dijeljenje sadržaja u načinu rada povuci i pusti.
• : Prilagodba glasnoće zvuka.
• → Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na
čekanju.
69
Telefon
• → Imenik: Otvara popis kontakata.
• → Poruke: Šalje poruku.
• → Postavke: Promjena postavki poziva.
Dijeljenje sadržaja u načinu rada povuci i pusti
Povlačenjem i otpuštanjem stavke na zaslon poziva možete dijeliti tekst ili slike s drugom
osobom tijekom trajanja poziva.
Dodirnite
na zaslonu poziva. Dodirnite i držite tekst ili sliku koju želite podijeliti te ih povucite
na zaslon poziva.
Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora tijekom poziva, odaberite prozor
aplikacije, dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite . Dodirnite i držite tekst ili
sliku koju želite podijeliti te ih povucite na zaslon poziva.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
70
Telefon
Tijekom video poziva
Ova značajka može se razlikovati ovisno o uređaju.
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• : Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• : Prilagodba glasnoće zvuka.
• → Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• → Uključivanje dvostrukog fotoaparata / Isključivanje dvostrukog fotoaparata:
Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije dvostruke kamere. Koristi prednju i stražnju kameru, tako
da sugovornik vidi i vas i vaše okruženje.
Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
• Spremi sliku: Snimanje slike sugovornika.
• Snimi videozapis: Stvaranje videozapisa uz upotrebu slika druge osobe.
• : Prebacite s prednje na stražnju kameru.
• Sakrij moj identitet: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
• Odlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
​​
71
Imenik
Dodavanje kontakata
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u Prijenos
podataka sa prethodnog uređaja.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
3 Dodirnite SPREMI.
Kako biste dodali tipkovnicom broj telefona u imenik, dodirnite Telefon, upišite broj telefona i
zatim dodirnite Dodaj u Imenik ili .
Kreiranje kontakata iz posjetnica
Snimite fotografiju posjetnice i s nje izvucite kontaktne podatke.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite → Posjetnice → .
Za odabir ili dodavanje jezika prepoznavanja, dodirnite → Ciljni jezik.
72
Imenik
3 Postavite poslovnu posjetnicu na ravnu površinu.
4 Podesite uređaj tako da posjetnica stane unutar okvira na zaslonu. Kada okviri poprime
zelenu boju uređaj će automatski snimiti fotografiju. Također, uređaj očitava kontaktne
podatke s posjetnice i pretvara ih u unos kontakta.
• Ako uređaj automatski ne snimi fotografiju dodirnite
.
• Za ručno snimanje fotografije posjetnice dodirnite → Auto. snimanje → Isključeno.
• Za izvlačenje teksta s pohranjene slike dodirnite → Učitaj sliku.
5 Uredite ili dodajte više informacija i dodirnite SPREMI.
Upravljanje kontaktima
Uređivanje kontakta
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .
3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite DODAJ NOVO POLJE za dodavanje više
kontaktnih podataka.
4 Dodirnite SPREMI.
Brisanje kontakta
Odaberite kontakt za brisanje i dodirnite → Obriši kontakte.
Dijeljenje kontakta
Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite → Dijeli posjetnicu putem, a zatim odaberite
način dijeljenja.
73
Imenik
Upravljanje grupama
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Grupe.
Kreiranje nove grupe
Dodirnite
, unesite naziv grupe, a zatim dodirnite SPREMI.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Dodaj člana. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a
zatim dodirnite OK.
Brisanje grupe
Dodirnite → Obriši grupu, odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite OK.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite OK,
unesite poruku i zatim dodirnite gumb za slanje.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz imenika, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.
74
Imenik
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
Dodavanje prečaca kontaktima na klasičnom početnom zaslonu
Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate u klasičnom početnom zaslonu.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Dodirnite → Dodaj prečac na poč. zaslon.
75
Poruke i e-pošta
Poruke
Slanje poruka
Slanje tekstualnih (SMS) i multimedijskih poruka (MMS).
Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u
roamingu.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Unos primatelja.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos emotikona.
Unos poruke.
4 Dodirnite
za slanje poruke.
76
Poruke i e-pošta
Prilikom sastavljanja poruke dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Dodaj tekst: Unesite kontaktne informacije, predloške poruka i slično u poruke.
• Umetni smajlića: Unos emotikona.
• Dodaj naslov: Unesite predmet.
• Dodaj stranicu: Dodavanje slika poruke.
• Zakaži poruku: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
• Odbaci: Poništavanje sastavljanja poruke.
• Veličina slova: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Zakaži poruku. Podesite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
POSTAVI.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu
biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira
informacije.
Dodavanje kontakata na prioritetni popis
Podesite kontakte s kojima često komunicirate kao prioritetne kontakte. Slanje poruka odabirom
ikone kontakta s gornjeg popisa poruka.
Dodirnite Dodirnite radi dodavanja prioritetnih kontakata. → DOLAZNE ili IMENIK, odaberite
kontakte koje želite dodati, a zatim dodirnite OK. Za dodavanje dodatnih kontakata dodirnite .
Za uklanjanje kontakata s prioritetnog popisa dodirnite i držite kontakt, a zatim dodirnite
SPREMI.
77
→
Poruke i e-pošta
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu. Odaberite kontakt za pregled
poruka od te osobe.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati pri slanju ili primanju poruka kada se nalazite u
roamingu.
Prilikom prikazivanja poruke dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Video poziv: Upućivanje video poziva kontaktu.
• Dodaj u Imenik: Dodavanje kontakta na popis kontakata.
• Dodaj tekst: Unesite kontaktne informacije, predloške poruka i slično u poruke.
• Dodaj primatelje: Dodavanje primatelja kojima će se poslati poruka.
• Umetni smajlića: Unos emotikona.
• Dodaj naslov: Unesite predmet.
• Dodaj stranicu: Dodavanje slika poruke.
• Zakaži poruku: Podesite određeno vrijeme i datum kada će se poruka poslati.
• Dodaj prioritet. pošiljateljima / Ukloni iz Prioritetnih: Dodavanje ili uklanjanje kontakata s
popisa prioritetnih pošiljatelja.
• Dodaj u brojeve neželjene pošte / Ukloni iz neželjenih br.: Identificiranje telefonskog broja
kao neželjenog ili uklanjanje telefonskog broja s popisa neželjenih telefonskih brojeva.
• Odbaci: Poništavanje sastavljanja poruke.
• Odaberi: Odaberite poruke s popisa poruka.
• Poruke u pripremi: Pregledajte nedovršene poruke.
• Zaključane poruke: Prikaz zaključanih poruka.
• Zakazane poruke: Prikaz poruka koje će se naknado poslati.
• Neželjene poruke: Prikaz neželjenih poruka.
• Veličina slova: Promjena veličine slova za tekst u tekstualnom polju.
• Postavke: Promjena postavki poruka.
• Pomoć: Pregledajte informacije za pomoć pri slanju i upravljanju porukama.
78
Poruke i e-pošta
Email
Postavljanje računa e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite DALJE za osobni račun e-pošte, poput Google Maila
ili dodirnite RUČNO POSTAVLJ. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Ako imate više od dva računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite →
Postavke, odaberite račun, a zatim dodirnite Postavljeni račun.
Slanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
u vrhu zaslona za kreiranje poruke.
Odbacite poruku.
Slanje poruke.
Pristup dodatnim
opcijama.
Dodajte primatelje.
Dodajte CC ili BCC.
Unesite predmet.
Umetnite datoteke u
poruku ili se koristite
opcijama uređivanja.
Unos poruke.
Priložite slike,
videozapise i drugo.
Spremite poruku za
naknadno slanje.
Dodajte primatelje s
popisa kontakata.
79
Poruke i e-pošta
Pristupanje dodatnim opcijama
Tijekom kreiranja poruke, dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
• Slanje rasporeda: Pošaljite poruku u zakazano vrijeme.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu
biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira
informacije.
• Prioritet: Odaberite razinu prioriteta poruke.
• Sigurnosne opcije: Postavite sigurnosne opcije za poruku.
Čitanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Sastavite poruku.
Odgovaranje na
poruku.
Promijenite prikaza
zaslona.
Prosljeđivanje
poruke.
Dodajte ovu adresu
e-pošte na popis
kontakata ili
pregledajte druge
opcije.
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim
opcijama.
Označava poruku
kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
80
Kamera
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Prikaz trenutnog načina.
Prebacite s prednje na
stražnju kameru.
Pokrenite snimanje
videozapisa.
Snimite fotografiju.
Promjena načina
fotografiranja.
Promjena postavki
kamere.
Pregledajte fotografije i
videozapise koje ste
snimili.
81
Kamera
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod
širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to
ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
Reorganiziranje prečaca kamere
Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza. Dodirnite
na zaslonu prikaza. Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
82
Kamera
Načini fotografiranja
Auto
Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog
načina fotografiranja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Auto.
Lijepo lice
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Lijepo lice.
Panorama
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih
zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću
u Galerija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Panorama.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
83
Kamera
HDR (Bogati ton)
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na
svijetlim i tamnim područjima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → HDR (Bogati ton).
Bez efekta
S efektom
Snim. i više
Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih
efekata prilikom korištenja načina snimanja. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću
u
Galerija.
Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Način → Snim. i više.
3 Dodirnite .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.
84
Kamera
4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.
• Najbolja fotografija: Snimite nekoliko fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih
fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i
povezuje je s .
• Najbolje lice: Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranje za
stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite žuti okvir na svakom licu i odaberite najbolju
pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Zatim
spojite slike u jedinstvenu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje
je s .
• Drama foto.: Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja
pokazuje tragove kretanja. Proširite trag kretanja na slici odabiranjem više fotografija u
dnu zaslona. Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite i
odaberite fotografiju. Dodirnite Vrati za prikaz traga kretanja subjekta ili dodirnite Ukloni
za brisanje tragova kretanja. Uredite fotografiju po želji i dodirnite .
• Gumica: Izbrišite neželjene objekte u pokretu. Dodirnite za brisanje neželjenih
objekata u pokretu. Dodirnite za obnovu izvorne fotografije.
• Snimka pomicanja: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog
kretanja subjekta. Dodirnite Objekti za odabir subjekta. Dodirnite Mutnost za promjenu
ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite Kut → i prstom
nacrtajte krug oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje
razine zamućenosti pozadine dodirnite Mutnost i povucite traku ulijevo ili udesno.
5 Kad završite s uređivanjem fotografija, dodirnite
.
Dvost. kam.
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
85
Kamera
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Dvost. kam. za prebacivanje u način
dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
Dodirnite za
promjenu veličine ili
za pomicanje
lokacije.
Odabir između
brojnih dostupnih
stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
Upravljanje načinima snimanja
Dodirnite načine snimanja koji će se prikazati na zaslonu odabira načina snimanja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Upr. način.
Preuzimanje načina snimanja
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Skidanje.
86
Kamera
Postavke kamere
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere.
• Veličina fotografije: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali
ona koristi više memorije.
• Uzastopne fotografije: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Prepoz. slabog svjetla: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te
na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
Ova opcija nije dostupna kada snimate videozapise.
• Prepoznav. lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Načini mjerenja: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla.
Centar mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na
zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Dotaknite za foto.: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
• Spremi kao: Postavite uređaj tako da sprema fotografije s bogatim tonom i originalne
fotografije ili samo fotografije s bogatim tonom.
• Veličina videozapisa: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali
ona koristi više memorije.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Stabiliz. videozapisa: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže
pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Efekti: Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa. Za
preuzimanje dodatnih efekata dodirnite Skidanje. Za promjenu redoslijeda efekata ili za
skrivanje efekata s popisa dodirnite Upr. efekt.
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Brojač: Koristite za odgođeno snimanje.
87
Kamera
• Način prikaza: Promijenite omjer slike na zaslonu prikaza.
• Lokacijske oznake: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Mjesto pohrane: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Pregled sl./video.: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Udaljeno tražilo: Svojim uređajem možete upravljati na daljinu i snimati fotografije ili
videozapise iz daljine.
Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o uređaju na koji se želite spojiti.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Vrijednost ekspozicije: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru
objekti snimanja.
• Tipka za glasnoću: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja
koristi tipku za glasnoću.
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija pomoću glasovnih naredbi.
• Pomoć: Pogledajte informacije pomoći za upotrebu kamere.
• Poništi postavke: Poništavanje postavki kamere.
Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.
88
Galerija
Prikazivanje fotografija ili videozapisa
Prikazivanje sadržaja na uređaju
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija i odaberite sliku ili videozapis.
Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu minijatura.
Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.
Pretraživanje drugih
uređaja za prikaz
slike.
Uređivanje slike.
Prebacivanje na
prethodni zaslon.
Pristup dodatnim
opcijama.
Brisanje slike.
Pošaljite sliku
drugima.
Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima
Pretražite fotografije i videozapise koji su pohranjeni na drugim uređajima i pogledajte ih na
svojem uređaju.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
89
Galerija
Pristupanje sadržaju na obližnjem uređaju
Dodirnite
i odaberite uređaj u Uređaji u blizini za pristup sadržaju. Možete pogledati
fotografije i videozapise na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
Odabir opcije razlučivosti
Slike ili videozapisi u vašem uređaju mogu se posložiti po vremenu ili albumu. Možete i filtrirati
slike i videozapise po kategoriji, kao što su ljudi.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija →
i zatim odaberite opciju sortiranja.
Pristupanje dodatnim opcijama
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija i odaberite sliku ili videozapis. Dodirnite i upotrijebite
sljedeće opcije:
• Više informacija: Prikaz više informacija o datoteci.
• Studio: Uređivanje slika ili videozapisa u studijskom načinu rada. Više informacija pogledajte
u Uređivanje fotografija ili videozapisa.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Odreži sliku.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Postavljanje za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni ispis.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.
Za odabir višestrukih datoteka s popisa datoteka, odaberite i držite datoteku, a zatim dodirnite
druge datoteke. Kada su datoteke odabrane, možete ih istodobno podijeliti ili obrisati ili
dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
90
Galerija
Uređivanje fotografija ili videozapisa
Foto studio
Uredite sliku primjenom različitih efekata.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Foto studio.
3 Odaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Ukrasite sliku
dodavanjem
naljepnica.
Odreži sliku.
Crtanje po slici.
Okreni sliku.
Umetnite okvir na
sliku.
Podešavanje
zasićenosti ili
osvjetljenja slike.
Primjena efekata na
sliku.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite → Spremi kao.
6 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite OK.
Uređena fotografija spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
→ Album → Studio.
91
Galerija
Kolaž studio
Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Kolaž studio.
3 Odaberite slike koje želite kombinirati i dodirnite OBAVLJENO.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Dodajte slike.
Brisanje slike.
Brisanje slike.
Sakrijte ploču slike.
Promijenite
podijeljeni prikaz.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite
Promijenite stil
kolaža.
.
Uređena slika spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
Album → Studio.
92
→
Galerija
Snim. i više
Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.
Mogu biti odabrane samo fotografije snimljene načinom snimke i dodatni efekti.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Snim. i više.
3 Odaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Stvorite sliku koja
prikazuje tragove
pokreta.
Obrišite objekte u
pokretu koji se nalaze
u pozadini.
Stvorite najbolju
moguću sliku.
Pohranite najbolju
fotografiju.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite
Stvorite efekt brzog
kretanja subjekta.
.
Uređena slika spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
Album → Studio.
93
→
Galerija
Rezač videozapisa
Dodirnite segment videozapisa.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Rezač videozapisa.
3 Odaberite video za uređivanje.
4 Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke
završetka, dodirnite OK.
Trenutačni položaj
Početna zagrada
Završna zagrada
5 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite U REDU za spremanje videozapisa.
94
Galerija
Postavke galerije
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke.
3 Koristite sljedeće mogućnosti:
• SNS upravljanje podacima → Sinkron. samo preko Wi-Fi: Podesite uređaj da
sinkronizira sadržaj samo kada je Wi-Fi veza aktivirana.
• Oznake → Označi prijatelja: Označite fotografije informacijama, kao što je datum i
lokacija. Za uređivanje oznaka, dodirnite informaciju na slici, dodirnite , uredite detalje,
a zatim dodirnite OBAVLJENO.
• Oznake → Oznaka lica: Dodijelite oznake licima na slici. Žuti okvir pojavljuje se oko
lica kada je otkriveno. Odaberite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite kontakt za
identifikaciju oznake lica. Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite je i pristupite raznim
opcijama, poput pozivanja ili slanja poruke osobi.
Kada se koristite funkcijom Oznaka lica, prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o
kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
95
Multimedija
Glazba
Reproduciranje glazbe
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Pristup dodatnim
opcijama.
Podesite datoteku
kao omiljenu pjesmu.
Promjena načina
ponavljanja.
Uključivanje
nasumične
reprodukcije.
Otvaranje popisa
pjesama.
Pogledajte popis
preporučenih
pjesama na temelju
pjesme koja se
trenutačno
reproducira.
Prebacivanje na
prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
96
Multimedija
Za preslušavanje pjesama uz jednaku razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Napredno, a
zatim označite Pametna glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Mogućnost Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Napredno → Adapt Sound → Uključeno.
Kad prvi put aktivirate ovu opciju dodirnite POKRENI za podešavanje zvuka. Uređaj započinje
niz zvučnih testova za podešavanje razine zvuka i počinje emitirati zvuk biip. Dodirnite DA
ako čujete zvuk biip ili NE ako ga ne čujete. Ovaj korak ponovite za svaki test dok se ne završi
podešavanje zvuka. Zatim, označite Zvuk glazbe i dodirnite OK za primjenu opcije tijekom
slušanja glazbe.
Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne
primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija
se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma
Za korištenje pjesme, koja se trenutno reproducira, kao zvuka zvona ili alarma dodirnite →
Postavi za → Od početka ili Automatske preporuke, odaberite opciju, ka zatim dodirnite OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Dodirnite POPISI PJESAMA → → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim dodirnite
U REDU. Dodirnite , odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis za reprodukciju i odaberite popis pjesama.
97
Multimedija
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Koristite ovu funkciju za reproduciranje glazbe koja odgovara vašem raspoloženju.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Dodirnite GLAZBENI KUTAK. Pjesme se automatski kategoriziraju prema raspoloženju. Dodirnite
okvir raspoloženja ili povucite višestruke okvire za slušanje glazbe u okviru.
Kategorije pjesama temelje se na uređaju dostupnim informacijama o pjesmi. Neke
pjesme možda neće biti kategorizirane u ćelije raspoloženja.
Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima
Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju
Dodirnite UREĐAJI U BLIZINI i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje glazbe. Možete
reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
98
Multimedija
Video
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prebacivanje na
video player u
skočnom prozoru.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Pomicanje
upravljačke ploče na
lijevo.
Pomicanje
upravljačke ploče na
desno.
Otvaranje popisa
pjesama.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
99
Multimedija
Uporaba skočnog video playera
Ova funkcija omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
za korištenje skočnog player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
Snimanje slika
Za korištenje ove funkcije tijekom reprodukcije dodirnite → Postavke, označite Snimi, a zatim
dodirnite ZATVORI.
Dodirnite
za snimanje slike iz videozapisa tijekom njegove reprodukcije.
Dijeljenje ili brisanje videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Dodirnite i držite videozapis, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise i zatim dodirnite OK.
Uređivanje videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite videozapis, dodirnite → Uredi → Studio → Rezač videozapisa. Povucite početni
okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, a zatim
dodirnite OK, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite U REDU za spremanje videozapisa.
100
Multimedija
Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima
Pretražite videozapise koji su pohranjeni u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju
Dodirnite UREĐAJI U BLIZINI i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete
reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
101
Korisne aplikacije i funkcije
Način rada za djecu
Pokretanje načina rada za djecu
Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci
ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.
Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na klasičnom početnom zaslonu
dodirnite Način rada za djecu → INSTALIRATI.
Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite Način rada za djecu na klasičnom početnom
zaslonu ili zaslonu aplikacija. Kada je widget instaliran pojavit će se na klasičnom početnom
zaslonu i zaslonu aplikacija.
Kada pokrenete ovu miniaplikaciju prvi put, namjestite broj PIN. Nakon toga slijedite upute na
zaslonu.
102
Korisne aplikacije i funkcije
Početni zaslon načina rada za djecu
Početni zaslon je početna točka za pristupanje svim aplikacijama u dječjem načinu rada.
Dječja kamera
Dječja galerija
Pristup roditeljskim
kontrolama.
Izlaz iz dječjeg načina
rada.
Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima
vaše dijete ima pristup.
Koristite se ovom aplikacijom za snimanje fotografija ili videozapisa.
103
Korisne aplikacije i funkcije
Roditeljska kontrola
Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja
pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada,
ograničenja vremena korištenja i sl.
Na početnom zaslonu dodirnite
i unesite PIN.
Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
• Dnevno ogranič. igranja: Podesite vremensko ograničenja i ograničite djeci vrijeme
korištenja uređaja.
• Imenik: Dopustite djeci pristupanje određenim kontaktima.
• Aplikacije: Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
• Mediji: Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na
uređaju.
• Trgovina za djecu: Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine Galaxy Apps.
S Finder
Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtre i
prikazati povijest pretraživanja.
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite S Finder.
Traženje sadržaja
Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Kako biste dobili bolje rezultate, dodirnite Filtar unutar polja za pretraživanje.
Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite → Odabir lokacija pretrage.
Upravljanje poviješću pretraživanja
Svoje prošle pretrage možete pregledati ili obrisati. Odaberite stavku prethodnog pretraživanja
za provođenje ponovnog pretraživanja.
Da biste izbrisali povijest, dodirnite
pokraj stavke.
104
Korisne aplikacije i funkcije
S Planer
Pokretanje S planer aplikacije
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Idite na današnji
datum.
Promjena načina
prikaza.
Pristup dodatnim
opcijama.
Pretraživanje
događaja ili zadataka.
Kreiranje događanja
ili zadataka.
Dodirnite i koristite sljedeće:
• Odabir datuma za prikaz: Prebacivanje na određeni datum.
• Obriši: Brisanja događaja ili zadatka.
• Kalendari: Odabir kalendara koji će se prikazati.
• Postavke: Promjena postavki za S Planer.
105
Korisne aplikacije i funkcije
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite . Ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.
• DOGAĐAJ: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku
postavku ponavljanja.
• OBAVEZA: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku
prioriteta.
Odaberite stavku.
Odabir kalendara koji
će se koristiti ili s
kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Unos naslova.
Dodajte kartu koja
pokazuje lokaciju
događaja.
Postavite početni i
završni datum
događaja.
Dodavanje više
detalja.
4 Dodirnite OK za spremanje događaja ili zadatka.
106
Korisne aplikacije i funkcije
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite → Kalendari → Dodaj račun. Zatim, odaberite
račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored
naziva računa.
Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite Postavke →
OPĆENITO → Računi, a zatim odaberite račun usluge.
Brisanje događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite → Obriši, odaberite događaje ili zadatke, a zatim
dodirnite OK → OBRIŠI.
Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite → Obriši → OBRIŠI.
Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite → Dijeljenje preko, a zatim
odaberite način dijeljenja.
107
Korisne aplikacije i funkcije
S Voice
O aplikaciji S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite → Settings → Open
S Voice, a zatim odznačite Open via the home key.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Podešavanje jezika
Dodirnite → Settings → General → Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Uporaba aplikacije S Voice
Kada pokrenete aplikaciju S Voice, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona
postaje plava.
Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju.
108
Korisne aplikacije i funkcije
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti
Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod
pripravnosti.
Dodirnite ikonu mikrofona i kažite “Hi Galaxy” kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem
glasa.
Promjena naredbe aktivacije
Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane “Hi Galaxy”. Naredba aktivacije se koristi
za pokretanje S Voice aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.
Dodirnite → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktiviranje glasovnih informacija
Dodirnite → Disable Voice feedback. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada
izgovorite naredbu.
Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi
Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznaje ispravno.
Za ispravljanje glavne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i
uredite tekst pomoću tipkovnice.
109
Korisne aplikacije i funkcije
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Povijest računanja možete vidjeti na lijevoj strani zaslona.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
Sat
ALARM
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI. Za aktiviranje ili
deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira
se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka
memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne
isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili
opciju odgađanja, povucite
izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog
vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite → Obriši, odaberite alarme, a zatim dodirnite
110
.
Korisne aplikacije i funkcije
SVJETSKO VRIJEME
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Koristite sljedeće funkcije:
• Files: Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite
za učitavanje datoteka.
• Photos: Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite
datoteka ili za kreiranje albuma.
• Notifications: Prikaz obavijesti.
111
za dijeljenje ili brisanje
Korisne aplikacije i funkcije
Evernote
Ovom se aplikacijom koristite za kreiranje, sinkroniziranje i dijeljenje multimedijskih bilješki.
Možete dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete
upravljati svojim idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu aplikacija.
Prijavite se na svoj Evernote račun. Ako ga nemate, kreirajte Evernote račun. Slijedite upute na
zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pogledajte pohranu
ili informacije o
računu.
Pretražite bilješke.
Sinkronizirajte
bilješke sa svojim
računom ili
promijenite
postavke.
Pogledajte bilješke u
raznim načinima.
Sastavite bilješke s
raznim opcijama.
112
Korisne aplikacije i funkcije
Sastavljanje bilješki
Možete kreirati bilješku koristeći se slikama, glasovnim snimkama i drugim privitcima. Odaberite
opciju za sastavljanje bilješke.
Prilikom sastavljanja bilješke, koristite se sljedećim opcijama:
• : Postavite podsjetnik uz bilješku.
• : Priložite datoteke ili upotrijebite dodatne opcije.
• : Snimite fotografiju i priložite je uz bilješku.
• → Spremi: Spremite bilješku.
• → Postavke: Pristup dodatnim opcijama.
Brisanje bilješki
Dodirnite i držite bilješku, a zatim dodirnite Obriši.
Flipboard
Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u
personaliziranom formatu časopisa.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite razne članke s novostima i pretplate.
113
Korisne aplikacije i funkcije
Hancom Office Viewer
O pregledniku programa Hancom Office
Koristite se ovom aplikacijom za pregled dokumenata u raznim formatima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Sortirajte dokumente
i mape.
Kreiranje mape.
Odaberite
dokumente ili mape.
Primite nove
dokumente i mape.
Promjena načina
prikaza.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
114
Korisne aplikacije i funkcije
Čitanje dokumenata
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Upravljanje dokumentima
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Tijekom pregledavanja dokumenta dodirnite
upotrijebite jednu od sljedećih opcija.
• , odaberite dokumente ili mape, a zatim
: Preimenovanje dokumenta ili mape.
• : Kopiranje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
• : Premještanje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
• : Brisanje dokumenata ili mapa.
• : Slanje dokumenata drugima ili dijeljenje.
• : Traženje dokumenata.
NYTimes
Koristite se ovom aplikacijom za pregledavanje i navigaciju člancima i drugim stvarima.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Dodirnite NYTimes na zaslonu aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
3 Dodirnite članak koji želite pročitati.
Tijekom pregledavanja članka možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:
• : Prikaz komentara ostalih korisnika u članku.
• : Slanje trenutačne stranice drugima.
• : Spremanje članka u svoj popis.
• : Dodavanje svojih primjedbi na članak.
• : Pristup dodatnim opcijama ili promjena postavki.
115
Korisne aplikacije i funkcije
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Podešavanje računa.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Google+
Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i
sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.
Play filmovi i TV
Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u
Trgovina Play.
116
Korisne aplikacije i funkcije
Play knjige
Preuzmite razne knjige u Trgovina Play i pročitajte ih.
Play kiosk
Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.
Play igre
Preuzmite igre s Trgovina Play i igrajte ih s drugima.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na
Google+.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
117
Spajanje s drugim uređajima
Bluetooth
O Bluetooth funkciji
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
118
Spajanje s drugim uređajima
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Bluetooth, dodirnite prekidač
Bluetooth radi aktivacije, a zatim dodirnite SKENIRAJ.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.
4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
119
Spajanje s drugim uređajima
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema u
→ Album → mapa Download.
Galerija →
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Directu
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
Spajanje s drugim uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Wi-Fi, a zatim u dodirnite prekidač
Wi-Fi radi aktiviranja.
2 Dodirnite
→ Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Za promjenu naziva uređaja dodirnite → Preimenuj uređaj.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.
120
Spajanje s drugim uređajima
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Wi-Fi Direct, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema
→ Album → mapa Download.
u Galerija →
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Wi-Fi.
2 Dodirnite → Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite PREKINI VEZU → U REDU za odspajanje uređaja.
121
Spajanje s drugim uređajima
Brzo spajanje
O brzom spajanju
Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
• Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na
primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.
Prije uporabe ove funkcije
• Pri spajanju s uređajem koji podržava funkciju Quick Connect, uključite zaslon uređaja kako
bi se mogao otkriti.
• Pri spajanju s uređajem koji ne podržava funkciju Quick Connect, osigurajte da je aktivirana
funkcija Wi-Fi Direct ili Bluetooth.
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Kada se okvir otvori, značajka Wi-Fi automatski se aktivira i uređaj traži obližnje uređaje.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje postupka spajanja između uređaja.
Kako biste dopustili uređajima u blizini traženje vašeg uređaja i spajanje na njega, dotaknite
VIŠE → Postavi vidljivost uređaja → Vidljivost uređaja, a zatim odaberite mogućnost.
122
Spajanje s drugim uređajima
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite AKTUALIZIRAJ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Dodirnite Dijeli sadržaj i odaberite kategoriju medija.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite OBAVLJENO.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
123
Spajanje s drugim uređajima
SideSync
Uvod
SideSync vam omogućuje da jednostavno dijelite svoj zaslon i podatke sa Samsungovim
pametnim telefonima i tabletima s operacijskim sustavom Android te svim računalima. Obavijesti
možete pregledati putem upravljačke ploče ili u skočnim prozorima.
Prije početka
• Aplikaciju SideSync treba instalirati na oba uređaja koje želite spojiti. Ako SideSync nije
instaliran, preuzmite ga na jedan od sljedećih načina i instalirajte:
– – Ako želite preuzeti SideSync i instalirati ga na svoj Samsungov tablet ili pametni telefon s
operacijskim sustavom Android, potražite SideSync u Galaxy Apps ili Trgovina Play. Ako
vaš uređaj ne podržava SideSync, može se dogoditi da nećete moći naći aplikaciju.
– – Kako biste preuzeli SideSync i instalirali ga na računalo, posjetite
www.samsung.com/sidesync. Na mrežnoj stranici možete također naći informacije o
sistemskim preduvjetima za SideSync.
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct kako biste ih mogli spojiti.
• Kako biste bežično spojili tablet i računalo, treba ih prethodno povezati s istom bežičnom
pristupnom točkom.
124
Spajanje s drugim uređajima
Spajanje s računalima ili pametnim telefonima
Spajanje s računalom
1 Spojite svoj tablet s računalom pomoću USB kabela.
Osim toga uređaje možete spojiti i preko iste pristupne točke.
2 Pokrenite aplikaciju SideSync na obama uređajima.
3 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se. Zatim će se na vašem računalu prikazati
upravljačka ploča.
Spajanje s pametnim telefonom preko Wi-Fi Directa
1 Pokrenite SideSync na tabletu i pametnom telefonu.
2 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se.
3 Na tabletu odaberite pametni telefon s popisa pronađenih uređaja.
4 Na pametnom telefonu prihvatite zahtjev za spajanje.
Zatim će se na vašem tabletu prikazati upravljačka ploča.
125
Spajanje s drugim uređajima
Automatsko spajanje uređaja
Ako su dva uređaja već bila spojena, možete ih postaviti tako da se automatski ponovno spoje.
Na tabletu dodirnite SideSync → VIŠE → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Automatsko
povezivanje uređaja radi aktiviranja funkcije automatskog spajanja. U protivnom dodirnite VIŠE
→ Postavke → Veze u upravljačkoj ploči i uključite značajku automatskog povezivanja.
Upotreba upravljačke ploče
Pokrenite sa svojeg tableta aplikacije koje često upotrebljavate ili pregledajte pomoću njega
obavijesti.
Kada dodirnite obavijest, pokrenut će se odgovarajuća aplikacija, odnosno program. U nastavku
je prikazana upravljačka ploča tableta na računalu.
Pristup dodatnim opcijama.
Minimiziranje upravljačke ploče.
Zatvaranje upravljačke ploče.
Uključenje virtualnog zaslona
tableta.
Dodavanje aplikacija.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Aplikacije možete desnim klikom na ikonu aplikacije premjestiti ili ih izbrisati.
Nastavak reprodukcije medija
Reprodukciju glazbe ili videozapisa na svojem tabletu možete prekinuti i nastaviti na drugom
uređaju.
Na upravljačkoj ploči odaberite na upravljaču glazbe tipku za reprodukciju ili obavijest o
videozapisu. Reprodukcija na tabletu prekinut će se i nastaviti na drugom uređaju.
Upravljač glazbe i obavijest o videozapisu na spojenom uređaju prikazat će se samo
prilikom reprodukcije medijskih datoteka preko zadane aplikacije za glazbu, odnosno
videozapise.
126
Spajanje s drugim uređajima
Dijeljenje mrežne stranice
Mrežnu stranicu možete otvoriti na tabletu i prikazati je u mrežnom pregledniku spojenog
uređaja.
Prilikom pregleda mrežnih stranica na tabletu na upravljačkoj će se ploči prikazati obavijest
o mrežnom pristupu. Odaberite obavijest na upravljačkoj ploči. Nakon toga ista će se mrežna
stranica prikazati na spojenom uređaju.
Upotreba značajki poziva i slanja/primanja poruka u skočnim
prozorima
Kada na svojem tabletu primite poziv ili poruku, na spojenom će se uređaju prikazati skočni
prozor.
Ako primite poziv, možete se u skočnom prozoru javiti, a možete ga i odbaciti. Tijekom poziva
aktivirat će se mikrofon i zvučnik na spojenom uređaju.
Ako primite poruku, možete na nju izravno odgovoriti.
Upotreba virtualnog zaslona
SideSync omogućuje zrcaljenje zaslona jednog uređaja na drugom uređaju. Funkcije uređaja
možete upotrebljavati putem virtualnog zaslona. U nastavku je prikazan virtualni zaslon tableta
na računalu.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Tablet screen.
• Pojedine funkcije možda neće raditi putem virtualnog zaslona.
• Izgled i funkcije virtualnog zaslona mogu se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Minimiziranje
virtualnog zaslona.
Zatvaranje virtualnog
zaslona.
Maksimiziranje
virtualnog zaslona.
127
Spajanje s drugim uređajima
Dodirnite
i koristite sljedeće opcije:
• Uvijek na vrhu: Postavite virtualni zaslon tako da uvijek bude na vrhu.
• Zakreni: Rotiranje zaslona.
• Prozirnost prozora: Namjestite razinu prozirnosti virtualnoga zaslona.
• Snimi: Snimite sadržaj zaslona.
• Uključi Način prezentacije: Uključite zaslon tableta kako biste njime upravljali s računala i
tableta. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom uređaju.
• Dodaj u Favorite: Dodajte trenutačnu aplikaciju u upravljačku ploču.
Kako biste premjestili virtualni zaslon, kliknite na vrh virtualnog zaslona i povucite ga na novo
mjesto.
Kako biste promijenili veličinu virtualnog zaslona, postavite pokazivač miša na rub virtualnog
zaslona te kliknite i povucite ga.
Prebacivanje s jednog na drugi zaslon
Kako biste upotrebljavali stvarni zaslon tableta, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje ili
gumb za početni zaslon na tabletu. Virtualni će se zaslon isključiti, a zaslon će se tableta uključiti.
Kako biste se vratili na virtualni zaslon, kliknite virtualni zaslon tableta na računalu. Stvarni će se
zaslon isključiti, a virtualni će se zaslon uključiti.
Virtualni zaslon i zaslon spojenog uređaja možete istodobno pregledati i njima upravljati.
→ Uključi Način prezentacije radi uključivanja
Na virtualnom zaslonu dodirnite
zaslona spojenog uređaja. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom
uređaju.
128
Spajanje s drugim uređajima
Dijeljenje datoteka i međuspremnik
Kopiranje datoteka na računalo
1 Dodirnite i držite datoteku kako biste uključili način uređivanja na virtualnom zaslonu
tableta.
2 Označite više datoteka kako biste ih kopirali.
3 Dodirnite i držite odabrane datoteke, a zatim ih povucite i ispustite izvan virtualnog zaslona.
Datoteke će se kopirati na željenu lokaciju.
Na primjer, kada pomaknete sliku s vašeg tableta u otvoreni dokument programa Word na
svojem računalu, slika će se umetnuti u dokument programa Word.
Kopiranje datoteka na tablet
Odaberite datoteke na računalu i povucite ih u upravljačku ploču ili na virtualni zaslon tableta.
Datoteke će se pohraniti u mapu Moje Datoteke → Memorija uređaja → SideSync.
Tijekom sastavljanja poruke ili elektroničke poruke na virtualnom zaslonu kopirane datoteke bit
će priložene sastavljanoj poruci, odnosno elektroničkoj poruci.
Nakon uključenja virtualnog i stvarnog zaslona tableta nećete moći dijeliti datoteke.
Dijeljenje međuspremnika
Tekst možete jednostavno kopirati i prenijeti ga na drugi spojeni uređaj putem funkcije dijeljenja
međuspremnika. Kopirajte ili izrežite tekst s virtualnog zaslona i zalijepite ga u polje za tekst izvan
virtualnog zaslona i obrnuto.
129
Spajanje s drugim uređajima
Dijeljenje tipkovnice i miša računala
Upotrijebite zaslon tableta kao dupli monitor kojim upravljajte tipkovnicom i mišem računala.
1 U upravljačkoj ploči dodirnite VIŠE → Omogući Dijeljenje tipkovnice i miša.
Ako je virtualni zaslon otvoren, on će nestati sa zaslona računala.
2 Pomaknite pokazivač miša prema lijevom ili desnom rubu zaslona računala kako biste prešli
na zaslon tableta.
Pokazivač miša pokazuje se na zaslonu vašeg tableta.
3 Na svojem tabletu upotrebljavajte tipkovnicu i miš računala kako biste izvodili radnje poput
upisivanja teksta, kopiranja, lijepljenja i odabiranja stavki.
Kako biste ponovno upravljali računalom mišem, vratite pokazivač na zaslon računala.
130
Spajanje s drugim uređajima
Screen Mirroring
O Screen mirroring funkciji
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.
Uređaji koji podržavaju
značajku zrcaljenja zaslona
(hardverski ključ AllShare
Cast, HomeSync)
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
131
Spajanje s drugim uređajima
Prikaz sadržaja na televizoru
Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom
zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci
su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem
(tzv. dongle).
1 Spojite uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona na televizor s pomoću HDMI
kabela.
2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Screen Mirroring.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na
popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.
132
Spajanje s drugim uređajima
Mobilni ispis
Spojite uređaj s printerom putem Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite sliku ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Spajanje na pisač
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → VEZE → Ispis, odaberite vrstu pisača, a zatim
dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su
spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač → ADD PRINTER, unesite detalje, a zatim
dodirnite OK.
Za promjenu postavki pisača dodirnite → Postavke.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite → Ispis →
zatim odaberite pisač.
133
→ Svi pisači, a
Uređaj i upravljanje podacima
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → O uređaju → Ručno preuzimanje
aktualizacija.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite
program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru
kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više
informacija o načinu nadograđivanja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
134
Uređaj i upravljanje podacima
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
• Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na
uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija
datoteke.
• Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Prijenos medijskih dat. putem USB-a →
Prijenos medijskih datoteka.
Dodirnite Prijenos slika ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili
nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
135
Uređaj i upravljanje podacima
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Uporaba Google računa
1 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite OPĆENITO → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni sigurnosnu
kopiju i zatim dodirnite klizač kako biste uključili značajku.
3 Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne
pohrane.
Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za
podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti
vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem
pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.
136
Uređaj i upravljanje podacima
Uporaba Samsung računa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Računi → Dodaj račun →
Samsung account, a zatim se prijavite u svoj Samsung račun.
2 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
3 Dodirnite OPĆENITO → Oblak → Sigurnosna kopija, i odaberite stavke koje želite
sigurnosno kopirati, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Za vraćanje podataka, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → OPĆENITO →
Oblak → Vrati, odaberite stavke i zatim dodirnite VRATI SADA.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Sigurnosno kopiranje i poništavanje
→ Vraćanje tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se
automatski ponovo pokrenuti.
137
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
VEZE
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač Wi-Fi radi aktivacije.
Uređaj može održati stabilnu mrežnu vezu automatskim odabirom Wi-Fi ili mobilne mreže i
koristiti se najjačim signalom. Za automatsko prebacivanje između mreža označite Pametna
promjena mreže.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Traženje: Traženje dostupnih mreža.
• Wi-Fi Direct: Aktiviranje Wi-Fi Direct i spajanje uređaja putem Wi-Fi veze radi dijeljenja
datoteka.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Dijelite Wi-Fi profil: Podijelite dostupne profile za Wi-Fi.
• Upute: Prikaz pomoćnih informacija za Wi-Fi.
138
Postavke
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad se ovo dogodi,
uređaj automatski pristupa mobilnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može
povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja dodatnih troškova,
podesite ovu opciju na Uvijek.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Dodirnite → Napredno i označite Obavijest o mreži za aktivaciju ove funkcije.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač Bluetooth radi
aktivacije.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.
• Preimenuj uređaj: Promjena naziva uređaja.
• Upute: Pregledajte informacije pomoći za Bluetootha.
139
Postavke
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima. Više informacija pogledajte u Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
• Mobilna pristupna točka: Mobilnu pristupnu točku koristite za dijeljenje mobilne
podatkovne veze uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže. Ovu funkciju
možete koristiti kada mrežna veza nije dostupna.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Profil Bez mreže.
Ubrzivač skidanja
Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Ubrzivač skidanja, a zatim dodirnite prekidač Ubrzivač
skidanja radi aktivacije.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
140
Postavke
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Ograniči pozadinske podatke: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini
prilikom korištenja mobilne mreže.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite mobilnu pristupnu točku i spriječite aplikacije koje se
izvode u pozadini da ih koriste.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Lokacija, a zatim dodirnite prekidač Lokacija radi
aktivacije.
• Način: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
• Poboljšaj točnost: Namjestite uređaj da obavlja automatsko pretraživanje Wi-Fi-ja i
Bluetootha kako bi se poboljšala točnost određivanja lokacije.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
• Usluge lokacije: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Više mreža.
141
Postavke
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Uređaji u blizini
Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač Uređaji u
blizini radi aktivacije.
• Naziv uređaja: Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Sadržaj za dijeljenje: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim
uređajima.
• Dopušteni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Primiti datoteke od dr. uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih
uređaja.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Ispis.
142
Postavke
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Na zaslonu postavki dodirnite VEZE → Screen Mirroring.
UREĐAJ
Zvukovi i obavijesti
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Zvukovi i obavijesti.
• Ton zvona: Namještanje razine glasnoće za melodije zvona poziva.
• Mediji: Namještanje razine glasnoće za glazbu i videozapise.
• Obavijesti: Namještanje razine glasnoće za obavijesti.
• Sistem: Namještanje razine glasnoće za zvukove sustava.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Vibracija dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne
pozive.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni
pozivi.
• Ostali zvukovi: Promijenite postavke zvuka sustava.
• Ne ometaj: Postavite uređaj na bešumne dolazne pozive i zvukove obavijesti, osim
dopuštenih iznimaka.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu
prikazivati sadržaj obavijesti ili ne.
• Obavijesti aplikacije: Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
• Pristup obavijestima: Odaberite aplikacije kako biste prikazali sve njihove obavijesti u
okviru obavijesti.
• Adapt Sound: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
143
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Zaslon.
• Slova:
– – Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
– – Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Rotacija zaslona: Postavite sadržaj koji će se automatski rotirati kad se uređaj uključi.
– – Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljivi prikaz: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s
njegovim postavkama.
– – AMOLED kino: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
– – AMOLED fotografija: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao
stvarne boje.
– – Osnovno: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
• Način čitanja: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u načinu za čitanje. U modu čitanja
uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Auto prilag. tona zaslona: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na
radnu stanicu.
• Trajanje svjetla tipki: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumbe nedavnih
aplikacija ili gumb za povratak.
• Povećaj osjet. na dodir: Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na
dodir kada nosite rukavice.
Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke
naredbe možda neće biti prepoznate.
144
Postavke
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Pozadina.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon i
zaključani zaslon.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Zaslon zaključavanja.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite način zaključavanja zaslona. Sljedeće se opcije mogu
razlikovati ovisno o odabranom načinu zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
– – Dvostruki sat: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Otključavanje: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
Više prozora
Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Više prozora, a zatim dodirnite prekidač Više prozora
radi aktiviranja.
• Otv. u prikazu Više proz.: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora
prilikom otvaranja datoteke iz Moje Datoteke ili Video. Također, uređaj aktivira ovu funkciju
kada prikazujete privitke poruka.
145
Postavke
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Ploča obavijesti.
• Podešavanje svjetline: Postavite uređaj za prikaz trake prilagodbe osvjetljenja na panelu
obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavi tipke brzih post.: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s
obavijestima.
Alatni okvir
Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Alatni okvir, a zatim dodirnite prekidač Alatni okvir
radi aktivacije.
Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru. Za uređivanje popisa aplikacija
dodirnite .
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Pokreti.
Neki uređaji možda neće podržavati neke značajke.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste
propustili pozive ili ako imate nove poruke.
• Bešumno:
– – Stavljanje dlana na zaslon: Podesite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili
alarma ili za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom prekrijete zaslon.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.
146
Postavke
Pristupačnost
Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
– – Promjena pristupa: Postavite uređaj da možete upravljati zaslonskim izbornicima
pritiskom gumba na uređaju.
– – TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju. Da biste
pregledali informacije pomoći ili naučili koristiti ovu funkciju, dodirnite POSTAVKE →
Pokreni vodič "Istraži dodirom".
– – Tamni zaslon: Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi
održavanja privatnosti zaslona.
– – Brzi unos tipke: Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici.
Ovu funkciju možete koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog
dodira po zaslonu.
– – Izgovaranje šifri: Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je
aktivirana opcije TalkBack.
– – Veličina slova: Promjena veličine fonta.
– – Fontovi jakog kontrasta: Prilagodite boju i strukturu fonta za povećanje kontrasta
između teksta i pozadine.
– – Pokreti za povećanje: Postavite uređaj za povećanje zaslona ili određenog područja.
– – Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste
provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
– – Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
– – Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
– – Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
– – Opc. pret. teksta u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se
koriste kada je aktivirana opcija TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
147
Postavke
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
– – Bljeskajuća obavijest: Namjestite bljeskalicu da treperi prilikom primanja obavijesti ili
reprodukcije zvuka alarma.
– – Isključi sve zvukove: Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova
medija uključujući i glas pozivatelja tijekom poziva.
– – Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja
koji podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
– – Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
– – Korekcija zvuka: Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate
slušalice.
– – Mono zvuk: Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su
spojene slušalice.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
– – Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne
funkcije putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u
oknu s obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
– – Kontrola interakcije: Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje
uređaja na unose kad koristite aplikacije.
• Izravan pristup: Postavite uređaj za otvaranje odabranih izbornika za pristupačnost kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• Usluge: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
148
Postavke
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke. Više informacija
pogledajte u Višestruki korisnici.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Korisnici.
Privatni način
Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem
privatnog načina rada.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Privatni način, a zatim dodirnite prekidač Privatni
način radi aktiviranja.
• Vrsta prist. Priv. načinu: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje
privatnog načina rada.
• Automatsko isključivanje: Namjestite uređaj da automatski izađe iz privatnog načina rada
kada se zaslon isključi.
Skener otiska prsta
Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.
Na zaslonu postavki dodirnite UREĐAJ → Skener otiska prsta.
• Upravljanje otis. prstiju: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
• Promij. rezervnu lozinku: Promjena alternativne šifre koja će se koristiti ako uređaj ne
prepozna otiske prstiju.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite način zaključavanja zaslona.
• Prijava preko Interneta: Namjestite uređaj da se prijavljuje u mrežne stranice.
• Provjeri Samsung račun: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka
prstiju.
149
Postavke
OPĆENITO
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Na zaslonu aplikacija dodirnite OPĆENITO → Računi.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
oblak pohrani.
Na zaslonu aplikacija dodirnite OPĆENITO → Oblak.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke
aplikacija na Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija
kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Ponovno postavljanje postavki mreže: Vratite postavke mrežne veze na tvornički zadane
postavke.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Jezik i unos.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
150
Postavke
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Automatski zamijeni: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi dodirivanjem tipke za razmak.
• Auto. veliko poč. slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• Klizanje tipkovnice:
– – Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
– – Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
– – Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice
za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
151
Postavke
Google unos teksta govorom
• Jezici: Odaberite jezike za unos teksta.
• Slušaj "Ok Google": Namjestite uređaj da prepozna glas kada izgovorite naredbu „U redu
Google” prilikom korištenja aplikacije za pretraživanje.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Bez ruku: Namjestite uređaj kako biste mogli upotrebljavati uređaje na zaključanom zaslonu,
a da ih pritom ne trebate dodirivati rukama.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Bluetooth slušalice: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za
pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.
Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
152
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže
prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Dodaci.
• Način audio izlaza: Odaberite izlazni format zvuka koji želite koristiti prilikom povezivanja
uređaja s vanjskim uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
153
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Baterija.
• Postotak na traci statusa: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
Štednja baterije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
Više informacija pogledajte u Funkcija štednje energije.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Štednja baterije.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada
za uštedu-energije.
– – Započ. štednje energije: Automatski uključite način štednje energije kada preostala
razina napunjenosti baterije dosegne unaprijed određenu razinu.
– – Ogranič. svih pozad. podataka: Podesite uređaj na sprječavanje aplikacija koje rade u
pozadini da koriste mobilnu podatkovnu vezu.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Pohrana
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Pohrana.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
154
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → Sigurnost.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriranje SD kartice: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona
koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
• Idi na Internet stranicu: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
mrežnim stranicama Find my mobile.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio
unos PIN-a prije korištenja.
– – Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Aktual. sigurn. pravila: Postavite uređaj tako da provjerava i preuzima sigurnosna ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju
sigurnosti tvrtki Samsung.
155
Postavke
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
• Povjerljivi agenti: Pregledajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
• Prikvači prozore: Postavite uređaj da zakači odabrane aplikacije na zaslon.
• Pristup pod. o korištenju: Pregledajte koje aplikacije mogu pristupiti povijesti korištenja
uređaja.
• Smart Lock: Postavite uređaj da zaobiđe zaključavanje zaslona kada se otkriju pouzdani
uređaji ili lokacije.
• Dopuštenje za Ne ometajte: Pregledajte popis funkcija i aplikacija koje imaju dozvolu za
korištenje. Možete i urediti postavke neometanja.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite OPĆENITO → O uređaju.
APLIKACIJE
Upravljanje aplikacijama
Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite APLIKACIJE → Upravljanje aplikacijama.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite APLIKACIJE → Zadane aplikacije.
156
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na
potrebu unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
157
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir stavite zaštitu za zaslon ili neki dodatak, zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za napajanje te
tipku za smanjenje glasnoće dulje od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → OPĆENITO → Sigurnosno kopiranje i poništavanje
→ Vraćanje tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije
vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih
na uređaju.
158
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
159
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu. Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Promijenite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
160
Dodatak
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
161
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
162
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije morate posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
Tip 1 (SM-T805):
1 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim pomoću alata za razdvajanje odvojite zaslon od stražnjeg poklopca.
2 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
3 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
4 Odvijte i uklonite vijke.
5 Skinite priključak baterije.
6 Uklonite bateriju.
163
Dodatak
Tip 2 (SM-T705):
1 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim pomoću alata za razdvajanje odvojite zaslon od stražnjeg poklopca.
2 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
3 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
4 Odspojite konektor baterije i uklonite vrpcu.
5 Uklonite bateriju.
164
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF