Samsung | GT-N8000 | Samsung GT-N8000 User Manual (KK)

GT-N8000
Ръководство на
потребителя
www.samsung.com
Използване на това
ръководство
Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки
високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално,
за да обясни функциите и характеристиките на устройството.
• Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да
осигурите безопасна и правилна употреба.
• Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
• Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
• Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен
от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без
предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung
www.samsung.com.
• Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо
количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството.
Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от
спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
• Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от
устройството, софтуера или мобилния оператор.
• Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района
или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните
характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
• Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени
от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система.
Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране
на устройството или негови приложения.
• Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание,
предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и
използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на
законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване
на мултимедийни файлове.
• Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със
съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за
местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за
данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
2
Използване на това ръководство
• Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на
актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за
приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung.
За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
• Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер
от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на
данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и
може да направят гаранцията ви невалидна.
Икони с инструкции
Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други
Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго
оборудване
Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.
Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана
или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или
механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за
информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung
Electronics.
3
Използване на това ръководство
Търговски марки
• SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
®
™
™
™ и логото на Wi-Fi са
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им
притежатели.
4
Съдържание
Начално ръководство
38 Заключване на екрана
38 Екран с приложения
39 Използване на приложения
40Помощ
40 Въвеждане на текст
42 Свързване към Wi-Fi мрежа
43 Настройка на акаунти
8
Оформление на устройството
9Бутони
9
S Pen
10 Съдържание на пакета
11 Инсталиране на SIM или USIM карта
12 Зареждане на батерията
15 Поставяне на картата с памет
17 Смяна на писеца на S Pen
18 Включване и изключване на
устройството
18 Държане на устройството
19 Отключване и заключване на
устройството
19 Настройка на силата на звука
19 Превключване към тих режим
43
44
45
46
Създаване на потребителски профили
Прехвърляне на файлове
Защита на устройството
Надстройка на устройството
Комуникация
47Телефон
52Указател
55Съобщения
56Email
59 Google Mail
60Hangouts
Основни функции
20 Индикаторни икони
21 Използване на сензорния екран
24 Движения за контрол
26 Използване на Multi Window
29 Използване на S Pen
33 Въздушен изглед на S Pen
34 Бърза команда
35Известяване
36 Начален екран
61Google+
61Снимки
Уеб и мрежа
62Интернет
63Chrome
64Bluetooth
5
Съдържание
65
66
67
68
Screen Mirroring
93Диск
93Dropbox
94Облак
95Аларма
96 Световен часовник
96Калкулатор
96 S Voice
97Google
98 Гласово търсене
98 Моите файлове
99 Изтеглени файлове
Samsung Link
Group Play
Smart Remote
Медия
69Музика
71Камера
77Галерия
80 Paper Artist
81 PS Touch
81Видео
82 Видео редактор
На път и локално
83YouTube
100Карти
Магазин за приложения и
мултимедия
Настройки
84
85
85
85
86
86
86
86
101 Относно настройките
101Wi-Fi
102Bluetooth
102 Ползване на данни
103 Още настройки
104 Режим на блокиране
104 Режим свободни ръце
105Повикване
Google Play Maгaзин
Samsung Apps
S Suggest
Google Play Книги
Play Movies
Google Play Музика
Play Игри
Google Play Павилион
107Звук
108Дисплей
109Памет
109 Режим на пестене на енергия
109Батерия
109 Диспечер на приложения
Помощни програми
87
91
93
S Note
S Planner
POLARIS Office 5
6
Съдържание
109 Приложения по подразбир.
110Потребители
110Място
110 Заключен екран
111Защита
113 Език и въвеждане
115Облак
115 Архивиране и нулиране
115 Добавяне на акаунт
116Движение
116 Управление с глас
117 S Pen
117Аксесоари
117 Дата и час
118Достъпност
119 За устройството
119 Настройки за Google
Разрешаване на проблеми
7
Начално ръководство
Оформление на устройството
Бутон за сила на звука
Жак за слушалка
Бутон за включване
Слот за SIM карта
Високоговорители
Светлинен индикатор
Високоговорители
Предна камера
Сензорен екран
Многофункционален
жак
Микрофон
IrLED
Слот за карта с памет
Вградена антена
Задна камера
Светкавица
S Pen
• Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да
предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
• Не използвайте екранни предпазители. Това може да доведе до неизправност на
сензора.
• Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния
екран при влажни условия или при излагане на вода.
8
Начално ръководство
Бутони
Бутон
Функция
• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите
устройството.
• Натиснете и задръжте 8-10 секунди, за да нулирате устройството
ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва.
Бутон за
включване
• Натиснете, за да заключите или отключите устройството.
Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран
се изключи.
Скорошни
приложения
• Докоснете, за да отворите списъка с последните приложения.
Начален
екран
• Докоснете, за да се върнете към началния екран.
Назад
• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
Сила звук
• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
• Докоснете двукратно, за да стартирате S Voice.
S Pen
Бутон за S Pen
Писец за S Pen
Име
Функция
Писец за S Pen
• Извършване на основни действия с S Pen. (стр. 21)
Бутон за S Pen
• Извършване на разширени действия с S Pen. (стр. 29)
9
Начално ръководство
Съдържание на пакета
Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:
• Устройство
• Кратко ръководство
• Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се
различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
• Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са
съвместими с други устройства.
• Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
• Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на
Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
• Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
• Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от
използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
• Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло
от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте
уебсайта на Samsung.
10
Начално ръководство
Инсталиране на SIM или USIM карта
Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони.
1 Отворете капака на слота за SIM карта.
2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.
3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.
• Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет
заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център
на Samsung, за да извадят картата с памет.
• Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или
USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от
изгубени или откраднати карти.
4 Затворете капака на слота за SIM карта.
11
Начално ръководство
Изваждане на SIM или USIM картата
1 Отворете капака на слота за SIM карта.
2 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я
извадете.
3 Затворете капака на слота за SIM карта.
Зареждане на батерията
Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.
Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung.
Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на
батерията или повреда на устройството.
• Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
• Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага
щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди
за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
• Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или
приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа
бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по
време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно
зареждане на батерията.
12
Начално ръководство
Зареждане със зарядното устройство
Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в
мултифункционалния жак.
Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на
устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от
гаранцията.
• Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се
зареди по-бавно.
• Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният
екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
• По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би
трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето
устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може
да спре да зарежда.
• Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в
сервизен център на Samsung.
След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от
устройството, след което и от електрическия контакт.
За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато
не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да
го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате
енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно
достъпно, докато зарежда.
13
Начално ръководство
Проверка на заряда на батерията
Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат
текущия заряд на батерията:
Зарежда се
Напълно заредена
Намаляване на консумацията на батерията
Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез
персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие
можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:
• Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за
включване.
• Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
• Деактивирайте функцията Bluetooth.
• Деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
• Намалете времетраенето на задното осветяване.
• Намалете яркостта на дисплея.
14
Начално ръководство
Поставяне на картата с памет
Устройството ви работи с карти памети с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на
картата памет и вида й някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.
• Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването
на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата
с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
• Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.
• Устройството поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите
карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате
картата с памет наново.
• Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
• При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се
появява в папка SD memory card.
1 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.
2 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
15
Начално ръководство
Премахване на картата с памет
Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния
екран чукнете → Настройки → Памет → Изключване на SD картата.
Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни.
Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или
устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно
използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.
Форматиране на картата с памет
Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте
картата с памет с устройството.
На началния екран чукнете → Настройки → Памет → Форматиране на SD карта →
Форматиране на SD карта → Изтрий всички.
Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на
всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива
загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.
16
Начално ръководство
Смяна на писеца на S Pen
Когато използвате S Pen, писецът на S Pen може да се затъпи. Ако писецът е тъп, сменете го с нов.
1 Хванете писеца добре с пинцети и след това го издърпайте навън.
2 Вкарайте новия писец в S Pen, докато чуете щракване.
Внимавайте да не прещипете пръста си между пинцетите и писеца.
• Не използвайте повторно стари писци. Това може да доведе до неправилна работа на
S Pen.
• Не натискайте прекалено писеца при поставянето му в S Pen.
• Не вкарвайте заобления връх на писеца в S Pen. Това може да повреди S Pen или вашето
устройство.
17
Начално ръководство
Включване и изключване на устройството
Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.
Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.
• Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони,
където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и
болници.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Режим полет, за да изключите
всички безжични функции.
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете Изкл.
захранване.
Държане на устройството
Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика
проблеми с връзката или да изтощи батерията.
18
Начално ръководство
Отключване и заключване на устройството
Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия.
Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на
заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от
време.
За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутон за начален екран и бързо
плъзнете пръста си в рамките на заключения екран в долната част на екрана.
Настройка на силата на звука
Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука на мелодията
на звънене или да настроите силата на звука, когато слушате музика или гледате видеоклип.
Превключване към тих режим
Използвайте един от следните методи:
• Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
• Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете Заглуш. или Вибрация.
• Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете Звук или
Вибрация.
19
Основни функции
Индикаторни икони
Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на
устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.
Икона
Значение
Няма сигнал
Сила на сигнала
Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
Свързана GPRS мрежа
Свързана EDGE мрежа
Свързана UMTS мрежа
Свързана HSDPA мрежа
Свързано към Wi-Fi
Функцията Bluetooth е активирана
Активиран GPS
Текущ разговор
Пропуснат разговор
Активирана функция Интелигентен екран
Синхронизиран с мрежата
Свързан към компютър
Няма SIM или USIM карта
Ново текстово или мултимедийно съобщение
Алармата е активирана
S Pen е отстранен
Активиран безшумен режим
Активиран режим вибрация
20
Основни функции
Икона
Значение
Активиран режим Полет
Появила се е грешка или е необходимо внимание
Ниво на заряд на батерията
Използване на сензорния екран
Използвайте само пръстите си или S Pen, за да работите със сензорния екран.
• Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди.
Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
• За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не
прилагайте прекален натиск с пръстите си.
• Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата
на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
• Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до
остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана.
Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
Жестове с пръстите
Чукване
За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или
да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.
21
Основни функции
Чукване и задържане
Чукнете и задръжте елемента за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.
Плъзгане
За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задръжте и след това е
плъзнете до желаната позиция.
Двукратно почукване
Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част.
Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.
22
Основни функции
Бързо плъзгане
Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да
видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък,
като този на записите.
Събиране на пръстите
Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба й.
Съберете два пръста, за да намалите мащаба.
23
Основни функции
Движения за контрол
Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.
Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния
екран чукнете → Настройки → Движение, и плъзнете превключвателя на Движение на дясно.
Завъртане на екрана
Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация.
Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата
екранна ориентация.
За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и
премахнете отметката на Въртене на екр.
• Някой приложения не позволяват завъртане на екрана.
• Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.
Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.
24
Основни функции
Преместване с цел преглед
Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което
преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.
Преместване с цел придвижване
Чукнете и задръжте елемент на екрана, след което преместете устройството наляво или надясно,
за да преместите елемента на друг панел от началния екран или в екрана с приложения.
25
Основни функции
Накланяне
Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да
увеличите или намалите мащаба.
Използване на Multi Window
Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.
• Само приложения в папката Multi Window могат да бъдат стартирани.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
За да използвате Multi Window, в началния екран докоснете
поставете отметка до Множ. прозорец.
→ Настройки → Дисплей и
Използване на Multi Window с разделен екран
Използвайте тази функция за стартиране на приложения в разделен екран.
26
Основни функции
Стартиране на приложения в Multi window
1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана.
Папката Multi Window се появява в дясната страна на екрана.
Системни икони на
Множ. прозорец
2 Докоснете и задръжте икона на приложение в папката Multi Window и след това я плъзнете до
екрана.
Пуснете иконата на приложението, когато екранът стане син.
27
Основни функции
3 Докоснете и задръжте друга икона на приложение в папката Multi Window и след това я
плъзнете до ново място.
• Докоснете кръга между прозорците на приложението, за да получите достъп до
следните опции:
– –
: отворете списък на последно използваните приложения в избрания
прозорец.
– –
: Променете разположението на приложенията на Multi Window.
– –
: увеличаване на прозореца.
– –
: Затворете приложението.
• Можете да стартирате едно и също приложение в разделен екран едновременно. Тази
функция се поддържа само от приложения с до иконата им.
Създаване на комбинация от Множ. прозорци
Използвайте тази функция, за да запазвате работещи в момента приложения на Multi Window като
комбинация.
1 Стартирайте няколко приложения в Multi Window с разделен екран.
2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете → Създай.
3 Въведете име и чукнете ОК.
Текущо изпълняващата се комбинация на Множ. прозорец се добавя към системните икони на
Множ. прозорец.
За да стартирате приложения, като използвате запазена комбинация, изберете комбинацията от
папката Multi Window.
28
Основни функции
Използване на S Pen
Включеният S Pen може да се използва за лесен избор на елементи и извършване на функции.
Действията с S Pen с натиснат бутон предоставят допълнителни удобства, като например
заснемане на екрана.
Извадете S Pen от слота, за да го използвате.
Когато извадите S Pen от слота, устройството го забелязва и извършва следното:
• Включва сензорния екран (ако е изключен).
• Писецът на S Pen е сменяем. Ако писецът на писалката се затъпи, сменете го с нов.
• Ако S Pen не работи правилно, занесете го в сервизен център на Samsung. Вижте
уебсайта на Samsung за повече информация относно S Pen.
• За оптимални резултати дръжте S Pen възможно най-успоредно на сензорния екран и
избягвайте използването под резки ъгли.
29
Основни функции
Отваряне на меню
С натиснат бутон на S Pen начертайте
, за да отворите списък с наличните опции за екрана.
Анулиране на последното действие
С натиснат бутон на S Pen начертайте
, за да анулирате последното действие.
30
Основни функции
Заснемане на изображения от екрана
С натиснат бутон на S Pen докоснете екрана докато не чуете щракване. Заснетото изображение от
екрана се запазва в папката Галерия → Screenshots.
Възможно е да рисувате, пишете или изрязвате заснетото изображение от екрана. Редактираното
изображение се запазва в папка Галерия → IMG_edited.
Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои
приложения.
Стартиране на Popup Note
С натиснат бутон на S Pen докоснете двукратно екрана, за да стартирате Popup Note.
31
Основни функции
Избор на текст
С натиснат бутон на S Pen плъзнете наляво или надясно по текста, за да го изберете. Ако плъзнете
между линиите, може да изберете нежелан текст. За да изберете само текста, който желаете,
плъзнете през средата на текста или плъзнете иконите за избор на текст.
Samsung UserManual
Стартиране на бърза команда
С натиснат бутон на S Pen плъзнете S Pen нагоре по екрана, за да стартирате бързата команда.
На екрана на бързата команда начертайте команда с жест, за да стартирате приписаното
приложение или функция.
32
Основни функции
Избор и заснемане на изображение
С натиснат бутон на S Pen начертайте линия около област, за да я изберете. Избраната област се
запазва в папка Галерия → Screenshots. Изберете приложение, което да използвате с избраната
област от иконите, които се появяват в долната част на екрана.
Въздушен изглед на S Pen
Когато задържите S Pen близо до екрана, се появява курсор. Преместете курсора до файлове,
обекти или опции, за да видите съдържанието или информацията в изскачащи прозорци. Можете
да преминавате през панели или списъци, премествайки курсора към ъгъл (долу/горе/вляво/
вдясно) на екрана.
33
Основни функции
Бърза команда
Използвайте тази функция, за да осъществите повикване, изпратите съобщение или да търсите
съдържане чрез изрисуване на жестови команди върху екрана. С натиснат бутон на S Pen плъзнете
S Pen нагоре по екрана, за да стартирате Бърза команда.
Добавяне на жестови команди
Докоснете → → Изберете приложение или Изберете функции/настр. Изберете
приложение или характеристика → опция. Нарисувайте новата жестова команда и чукнете Готв.
Използване на жестови команди
Нарисувайте жестова команда,за да стартирате приложение или характеристиката.
За по-специфични задачи, нарисувайте ключова дума, като име или телефонен номер след
жестовата команда. Например, когато рисувате @, имейл приложението ще се стартира. Когато
добавите име на получателя след @, ще се отвори екран за писане на имейл, така че да можете да
изпратите имейл на получателя.
34
Основни функции
Известяване
Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят
за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството
и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия.
Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за
известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.
От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от
лентата за състояние, след това докоснете , за да използвате следните опции:
• Wi-Fi: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
• Място: Активиране или дезактивиране на GPS функцията.
• Звук: Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на
вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
• Въртене на екр.: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате
устройството.
• Bluetooth: Активиране или дезактивиране на Bluetooth функцията.
• Мобилни данни: Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
• Много прозорци: Настройте устройството да използва Множ. прозорец.
• Mobile hotspot: Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
• Screen Mirroring: Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално
отражение на екрана.
• Синхр.: Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията.
• Умно оставане: Активирайте или деактивирайте функцията умно оставане.
• Пест. на енерг.: Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
• Режим на блокир.: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на
блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се
блокират, докоснете Настройки → Режим на блокиране.
• Режим полет: Активирайте или деактивирайте режима Полет.
• Режим своб. ръце: Активиране или деактивиране на режим Свободни ръце.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, докоснете
задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.
35
→
, докоснете и
Основни функции
Начален екран
Началния екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва
индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много
други.
По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво
или надясно.
Пренареждане на елементи
Добавяне на икона на приложение
На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я
плъзнете в панела за преглед.
Добавяне на елемент
Можете да персонализирате началния екран, като добавяте визуални елементи, папки или панели.
Чукнете и задръжте празното пространство на началния екран и изберете една от следните
категории:
• Приложения и визуални елементи: Добавяте визуални елементи или приложения в началния
екран.
• Папка: Създайте нова папка.
• Страница: Добавете нов панел към началния екран.
Преместване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран,
плъзнете го към края на екрана.
Премахване на елемент
Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на
началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.
36
Основни функции
Пренареждане на панели
Добавяне на нов панел
Съберете пръстите си на началния екран и докоснете
.
Преместване на панел
Съберете пръстите си на началния екран, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го
плъзнете към новото място.
Премахване на панел
Съберете пръстите си на началния екран, докоснете и задръжте панел за преглед и след това го
плъзнете към кошчето в горната част на екрана.
Задаване на тапет
Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.
Докоснете и задръжте празното пространство на началния екран, докоснете Задаване на тапет →
Начален екран и изберете едно от следните:
• Галерия: Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от
Интернет.
• Динамични тапети: Вижте анимираните изображения.
• Снимки: Вижте изображения в Снимки.
• Тапети: Вижте тапетни изображения.
Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо, и след това го задайте като
тапет.
37
Основни функции
Използване на визуални елементи
Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и
информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за
визуални елементи на началния екран.
• Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран
визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
• Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или
мобилен оператор.
На началния екран чукнете → Виз.елементи. Превъртете наляво или надясно панела с
визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на
началния екран. Поставете го на желаното местоположение, преоразмерете чрез плъзгане
на рамката, ако е необходимо, и след това докоснете където и да е по екрана, за да запазите
местоположението на елемента.
Заключване на екрана
Заключеният екран предотвратява неволното задействане на устройството, когато то не се
използва, и ви дава възможност да добавяте удобни визуални елементи.
Екран с приложения
Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички
новоинсталирани приложения.
На началния екран чукнете
за да отворите екрана с приложения.
За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.
Пренареждане на приложенията
Чукнете → Редактиране, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За
да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.
Организиране чрез папки
Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.
Чукнете → Редактиране, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в Създаване
на папка. Въведете име на папката и чукнете OK. Сложете приложенията в новата папка чрез
плъзгане и след това чукнете Запази, за да запазите подредбата.
38
Основни функции
Пренареждане на панели
Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете
към новото място.
Инсталиране на приложения
Използвайте магазини за приложения, като например Samsung Apps, за да изтеглите и
инсталирате приложения.
Деинсталиране на приложения
→ Деинсталиране и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.
Чукнете
Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да
бъдат деинсталирани.
Използване на приложения
Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до
Интернет приложения.
Отваряне на приложение
На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.
Отваряне от наскоро използвани приложения
Докоснете
, за да отворите списъка с последно използваните приложения.
Изберете икона на приложение, за да го отворите.
Затваряне на приложение
Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да
подобрите ефективността на устройството.
→ Дисп. на зад. и след това Край до приложение, за да го затворите. За да
Докоснете
затворите всички текущи приложения чукнете Прекрати всички. Алтернативно можете да
→ Затвори всички.
докоснете
39
Основни функции
Помощ
Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията
или как да конфигурирате важните настройки.
Чукнете Помощ на екрана с приложения. Изберете елемент с който да прегледате съветите.
Въвеждане на текст
Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.
Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените
езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.
Смяна на типа клавиатура
Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете Избор на метод на
въвеждане и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.
Използване на Samsung клавиатурата
Превключете към режим на
ръкопис.
Изтрийте предходен знак.
Прескочете до следващия
ред.
Въведете главна буква.
Въведете главна буква.
Въведете препинателни
знаци.
Добавете елемент от
клипборда.
Въведете интервал.
Въвеждане на главна буква
Чукнете
преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.
40
Основни функции
Смяна на типа клавиатура
Чукнете и задръжте
, след което чукнете
, за да промените типа на клавиатурата.
На подвижната клавиатура докоснете и задръжте
друго място.
, и преместете подвижната клавиатура на
Смяна на езиковите клавиатури
Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно,
за да сменяте клавиатурите на езиците.
Ръкопис
Чукнете
и след това напишете дума с пръст или S Pen. Появяват се предложения за думи,
докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.
Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на
знаци и вмъкване на интервали.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Въвеждане на текст чрез глас
Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще
покаже това, което говорите.
Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете
алтернативна дума или фраза от падащия списък.
За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.
41
Основни функции
Копиране и поставяне
Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете или , за да изберете по-голяма или по-малка част от
текста, след което чукнете Копиране, за да копирате или Отрежи, за да изрежете. Избраният текст
се копира в клипборда.
За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го
поставите и след това чукнете Поставяне.
Свързване към Wi-Fi мрежа
Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с
други устройства. (стр. 101)
Включване и изключване на Wi-Fi
Отворете панела за известия и след това чукнете Wi-Fi, за го включите и изключите.
• Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване
във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на
закрито, но не може да се използва на открито.
• Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.
Присъединяване към Wi-Fi мрежи
На екрана с приложения чукнете Настройки → Wi-Fi и след това плъзнете Wi-Fi превключвателя
надясно.
Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това
чукнете Свързване. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар. След като
устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки
път, когато тя е налична.
Добавяне на Wi-Fi мрежи
Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете Добавяне на Wi-Fi мрежа в долната
част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в SSID мрежа, изберете типа на защитата
и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете
Свързване.
42
Основни функции
Забравяне на Wi-Fi мрежи
Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде
забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от
списъка с мрежи и след това чукнете Забравяне.
Настройка на акаунти
Приложенията на Google, като Google Play Maгaзин, изискват акаунт в Google, а Samsung Apps
изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от
устройството.
Добавяне на акаунти
Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google
приложение, без да сте влезли в акаунта си.
За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете
Настройки → Добавяне на акаунт → Google. След това докоснете Нов, за да създадете нов,
или докоснете Съществуващ и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.
Също така задайте и Samsung акаунт.
Премахване на акаунти
На екрана с приложения чукнете Настройки, изберете името на акаунта под АКАУНТИ, изберете
акаунта, който искате да премахнете и след това чукнете Премахни акаунта.
Създаване на потребителски профили
Създайте потребителски профили и след това изберете един, когато отключвате устройството, за
да използвате персонализирани настройки. Чрез създаване на няколко потребителски профила,
няколко потребители могат да споделят устройството, без това да засяга личните настройки на
другите, като например имейл акаунти, предпочитания за тапети и т.н.
На екрана с приложения докоснете Настройки → Потребители → → Потребител → OK →
Настройв. сега, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов потребителски
профил. За достъп до устройството с потребителски профил изберете профил в горния десен ъгъл
на заключения екран.
43
Основни функции
Прехвърляне на файлове
Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или
обратно.
Свързване със Samsung Kies
Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична
информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на
Samsung.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира,
щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.
Свързване с Windows Media Player
Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.
Свързване като медийно устройство
1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
2 Отворете панела за известия и след това чукнете Свързан като мултимедийно устройство →
Медийно устройство (MTP).
Чукнете Камера (PTP), ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма
инсталиран подходящ драйвер.
3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
44
Основни функции
Защита на устройството
Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството
като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път
когато се отключва.
Задаване на шаблон
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Шаблон.
Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисувайте шаблона
отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите
шаблона.
Задаване на PIN
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана → PIN.
Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.
Задаване на парола
На екрана с приложения чукнете Настройки → Заключен екран → Заключване на екрана →
Парола.
Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново,
за да потвърдите.
45
Основни функции
Отключване на устройството
Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете
кода за отключване.
Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на
Samsung, където да го нулират.
Надстройка на устройството
Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Надстройка със Samsung Kies
Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично
ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако
има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за
да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно
обяснение как да надстроите.
• Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се
актуализира.
• Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към
компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.
Надстройка по въздух
Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).
На екрана с приложения чукнете Настройки → За устройството → Актуализация на софтуера →
Актуализиране сега.
46
Комуникация
Телефон
Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.
Чукнете Телефон на екрана с приложения.
Осъществяване на повиквания
Осъществяване на повикване
Използвайте един от следните методи:
• Клавиатура: Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
• Регистри: Осъществете повикване от хронологията на входящите или изходящите повиквания
или съобщения.
• Предпочитани: Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
• Указател: Осъществете повикване от списъка със записи.
Номера за бързо набиране
За номерата за бързо напиране, чукнете и задръжте съответната цифра.
Предвиждане на номера
Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете
един от тях, за да осъществите повикване.
47
Комуникация
Намиране на записи
Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи.
Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да
осъществите повикване.
Осъществяване на международен разговор
Чукнете и задръжте 0, докато се появи +. Въведете кода на страната, кода на населеното място и
телефонния номер, и чукнете .
По време на повикване
Може да извършите следните действия:
• : Задържане на повикване. Докоснете
, за да се върнете към задържаното повикване.
• Указател: Отваря списъка със записи.
• Доп.с. зв.: Увеличете силата на звука.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Слуш.: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
• Доб. разг.: Набира второ повикване.
• Клавиат.: Отваряне на клавиатурата.
• Край рзг: Приключване на текущото повикване.
• → S Note: Създайте бележка.
• → Съобщение: Изпратете съобщение.
Изпращане на съобщение
Докоснете
, за да изпратите съобщение на показания номер.
Добавяне на записи
За да добавите телефонен номер към списъка с контакти чрез клавиатурата, въведете номера и
докоснете
.
48
Комуникация
Преглед на регистрите с повиквания
Чукнете Регистри, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.
За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете
→ Преглед и изберете опция.
Номер за фиксирано набиране
Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера
със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.
Чукнете → Настройки повиквания → Настройки повиквания → Допълнителни настройки
→ Номера за фиксирано набиране → Активиране на FDN и след това въведете PIN2, който ви е
предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете FDN списък и добавете цифри.
Забрана на разговори
Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени
повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.
Чукнете → Настройки повиквания → Настройки повиквания → Допълнителни настройки
→ Забрана на разговорите, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на
разговорите и след това въведете парола.
Получаване на повиквания
Отговор на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване.
Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.
Отхвърляне на повикване
При получаване на повикване плъзнете
извън големия кръг.
За да изпратите съобщение, когато отхвърляте повикване, чукнете Отказване на разговора с
изпращане на съобщение. За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете → Настройки
повиквания → Настройки повиквания → Настройване на съобщения за отхвърляне на
повиквания.
Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера
Чукнете → Настройки повиквания → Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване
→ Режим на автоматично отхвърляне → Номера за авт. отхвърляне. Докоснете Списък за авто
отхвърляне → Добави, въведете номер и докоснете Запази.
49
Комуникация
Пропуснати повиквания
Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи
известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.
. Отворете панела за
Изчакване на повикване
Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да
използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази
услуга не е налична за видео разговори.
За да използвате тази услуга, чукнете → Настройки повиквания → Настройки повиквания →
Допълнителни настройки → Изчакващ разговор.
Пренасочване на обаждане
Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.
Чукнете → Настройки повиквания → Настройки повиквания → Препращане на повикване,
след това изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете Разрешаване.
Видео разговори
Осъществяване на видео разговор
Въведете номера, след което докоснете
това докоснете .
. Или изберете контакт от списъка с контакти и след
По време на видео разговор
Може да извършите следните действия:
• Заснемане: Заснема изображението на другия участник.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Запис: Запишете видеоклип на изображението на другите участници.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия
участник.
50
Комуникация
• Скрий ме: Скрива вашето изображение от другия участник.
• Изкл. микрофон: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
• Слуш.: Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
• Превкл.камерата: Превключете между предния и задния обектив на камерата.
• Клавиатура: Отваряне на клавиатурата.
• Край рзг: Приключване на текущото повикване.
• → Изходящо изображение: Изберете изображение, което да бъде показано на другия
участник.
• → Анимирани емоции: Поставете емоционални икони към изображението си.
• → Преглед на тема: Поставете декоративно икони към изображение си.
• → Разр. изг. карикат.: Променете нормалния режима на изображението на карикатурно
изображение.
Разменяне на изображения
Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги
размените.
Прослушване на съобщение от гласовата поща
Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на
услуги.
51
Комуникация
Указател
Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера,
имейл адресите и други.
Чукнете Указател на екрана с приложения.
Работа със записи
Докоснете Указател.
Създаване на запис
Чукнете
и въведете информацията за записа.
• : Добавете изображение.
• /
: Добавете или изтрийте полето на записа.
Редактиране на запис
Изберете запис, който да редактирате, и чукнете
.
Изтриване на запис
Чукнете
.
Задаване на номер за бързо набиране
Чукнете → Настройка на бързо набиране, изберете номер за бързо набиране и след това
изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете
и го задръжте и след това чукнете Маxни.
Търсене на записи
Докоснете Указател.
Използвайте един от следните методи за търсене:
• Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
• Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като
плъзгате пръста си по него.
• Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за
търсене.
52
Комуникация
Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:
• : Добавете към предпочитани записи.
• /
: Осъществете гласово или видео повикване.
• : Съставете съобщение.
• : Изпратете имейл.
Показване на записи
Докоснете Указател.
По подразбиране устройството показва всички запаметени контакти.
Докоснете
контактите.
→ Записи за показване, и след това изберете място, където да се запаметят
Преместване на записи
Докоснете Указател.
Преместване на записи в Google
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване с Google.
Преместените в Google записи се появяват с
в списъка със записи.
Преместване на записи в Samsung
Чукнете
→ Обединяване на акаунти → Обединяване със Samsung account.
Преместените в Samsung записи се появяват с
в списъка със записи.
Импортиране и експортиране на записи
Докоснете Указател.
Импортиране на записи
Докоснете
→ Импортиране/ експортиране и след това изберете опция за импортиране.
Експортиране на записи
Докоснете
→ Импортиране/ експортиране и след това изберете опция за експортиране.
53
Комуникация
Споделяне на записи
Чукнете → Сподели визитна картичка чрез → Множество контакти, изберете запис, чукнете
Готово, и след това изберете метод за споделяне.
Любими записи
Докоснете Предпочитани.
Чукнете
и след това предприемете едно от следните действия:
• Търси: Търсете записи.
• Добави към Предпочитани: Добавете записите към списъка с предпочитани.
• Премахване от Любими: Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
• Преглед в матрица / Преглед на списък: Преглед на списъка със записи в решетка или
списък.
Групи на записите
Чукнете Групи.
Създаване на група
Докоснете
Запази.
→ Създай, задайте детайли за групата, добавете контакти и след това докоснете
Добавяне на запис към група
Изберете група и след това чукнете
. Изберете записи за добавяне и след това чукнете Готово.
Управление на групи
Изберете група, докоснете
и след това извършете едно от следните действия:
• Търсене: Търсете записи.
• Редакт. група: Променете настройките на групата.
• Създай: Създаване на нова група.
• Премахване от група: Отстранете членове от групата.
• Изпращане на съобщение: Изпратете съобщение до членове на група.
54
Комуникация
• Изпращане на еmail: Изпратете на имейл до членове на група.
• Смени реда: Чукнете и задръжте в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или
надолу към друго място и след това чукнете Готово.
Изтриване на групи
Докоснете , изберете групи, добавени от потребител, и след това докоснете Изтрий. Групите по
подразбира не могат да бъдат изтрити.
Изпращане не съобщение или имейл на членовете от група
Изберете група, чукнете → Изпращане на съобщение или Изпращане на еmail, изберете
членове и след това чукнете Готово.
Визитка
Докоснете Указател.
Създайте визитка и я изпратете на другите.
Чукнете Настройване на профил, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес,
пощенски код и след това чукнете Запази. Ако информацията на потребителя е запаметена, когато
настройвате устройството, изберете визитката и след това докоснете , за да редактирате.
Чукнете → Сподели визитна картичка чрез → Избран контакт, и след това изберете метод за
споделяне.
Съобщения
Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни
съобщения (MMS).
Чукнете Съобщения на екрана с приложения.
Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения,
докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Изпращане на съобщения
Чукнете
, добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете
Използвайте следните методи, за да добавите получатели:
• Въведете телефонен номер.
• Чукнете
, изберете записи и след това чукнете Готово.
55
.
Комуникация
Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:
• Чукнете
и прикачете изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.
• Чукнете
→ Добави тема, за да добавите тема.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, чукнете → Графици. Задайте час и дата и чукнете OK.
Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
Преглеждане на входящи съобщения
Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис.
Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.
Email
Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.
Чукнете Email на екрана с приложения.
Настройка на имейл акаунти
Настройте имейл акаунт, когато отваряте Email за първи път.
Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете за частен имейл акаунт, като Google Mail или
чукнете Ръчна настройка за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за
да завършите настройката.
За да зададете друг имейл акаунт чукнете → Настройки → Добавяне на акаунт.
56
Комуникация
Изпращане на съобщения
Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете
екрана. Въведете получател, тема и съобщени и след това чукнете .
Чукнете
в горния край на
, за да добавите получател от списъка със записи.
Докоснете + Мен, за да добавите себе си като получател.
Чукнете
, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.
Чукнете → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението
и други, в съобщението.
Изпращане на съобщения по разписание
Докато съставяте съобщение, чукнете → Планиране на изпращане. Поставете отметка на
Планиране на изпращане, задайте час и дата и след това чукнете Готово. Устройството ще изпрати
съобщението в специално зададения час и дата.
• Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или
мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
• Тази функция е базирана на час и датата, зададени на устройството. Часът и датата може
да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира
информацията.
57
Комуникация
Прочитане на съобщения
Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да
възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .
Чукнете съобщение, за да го прочете.
Получете нови съобщения.
Препратете съобщението.
Съставете съобщение.
Изтрийте съобщението.
Идете до допълнителни
опции.
Добавете този имейл адрес
към списъка със записи.
Маркирайте съобщението
като напомняне.
Отворете прикачени
файлове.
Отговорете на съобщението.
Търсете съобщение.
Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете
Запиши, за да запазите файла.
58
Комуникация
Google Mail
Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.
Чукнете Google Mail на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или
доставчика на услуги.
Изпращане на съобщения
Във всяка пощенска кутия чукнете
ИЗПРАЩАНЕ.
, въведете получател, съобщението и след това чукнете
Чукнете + ЯК/СК, за да добавите още получатели.
Чукнете → Запазване на черновата, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.
Докоснете → Прикачване на файл, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и
други.
Чукнете → Отхвърляне, за да започнете отначало.
Докоснете → Настройки, за да промените настройките за Google Mail.
Докоснете → Изпращане на отзиви, за да дадете своето мнение за разработката на приложение.
Докоснете → Помощ за достъп до помощна информация за Google Mail.
59
Комуникация
Прочитане на съобщения
Запазете съобщението за
дълготрайно съхранение.
Търсете съобщение.
Изтрийте съобщението.
Съставете съобщение.
Идете до допълнителни
опции.
Добавете този имейл адрес
към списъка със записи.
Отговор до всички
получатели или отпечатване
на съобщението.
Визуализирайте прикачен
файл.
Препращане на
съобщението до други хора.
Отговорете на съобщението.
Маркирайте съобщението
като напомняне.
Етикети
Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то
ще покаже съобщенията с етикет Входящи.
Докоснете ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ, за да прегледате съобщенията в други етикети.
За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете → Управление на
етикетите и след това изберете етикета, който искате да назначите.
Hangouts
Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.
Чукнете Hangouts на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от
резултатите и да започнете чат.
60
Комуникация
Google+
Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа
на Google.
Чукнете Google+ на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Чукнете Всичко, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да
видите публикации от вашите кръгове.
Чукнете
, за да използвате други функции за социални мрежи.
Снимки
Използвайте това приложение, за да разглеждате и споделяте изображения или видеоклипове,
използвайки социалната мрежа на Google.
Чукнете Снимки на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Изберете една от следните категории:
• ВСИЧКИ: Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени
в устройството.
• АКЦЕНТИ: Прегледайте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум.
Докоснете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.
След това изберете изображение или видеоклип.
Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:
• : Променете изображението.
• : Споделете изображението или видеоклипа с други.
• : Изтрийте изображението или видеоклипа.
61
Уеб и мрежа
Интернет
Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.
Чукнете Интернет на екрана с приложения.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете Давай.
Докоснете
за достъп до допълнителни опции, докато разглеждате дадена уеб страница.
Отваряне на нова страница
Чукнете
.
За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и
докоснете заглавието, за да го изберете.
Гласово търсене в мрежата
Чукнете адресното поле, чукнете , кажете ключова дума и изберете една от предложените
ключови думи, които се появяват.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете
62
и изберете някоя.
Уеб и мрежа
Хронология
Чукнете → История, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб
страници. За да изчистите хронологията, чукнете → Изтриване хронология.
Чукнете → История → Най-често посещавани, за да отворите уеб страница от списъка с найчесто посещаваните уеб страници.
Записани страници
За да видите запазените уеб страници, чукнете
→ Записани страници.
Препратки
Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите,
споделите или копирате.
За да видите запаметени препратки, докоснете
→ Изтеглени файлове.
Споделяне на уеб страници
За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете
→ Споделяне чрез.
За да споделите част от уеб страница, докоснете и задръжте желания текст.
Chrome
Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.
Чукнете Chrome на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Разглеждане на уеб страници
Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.
Отваряне на нова страница
Чукнете → Нов раздел.
За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и
докоснете заглавието, за да го изберете.
63
Уеб и мрежа
Показалци
За да маркирате текущата страница, чукнете
→ Запазване.
За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете → Отметки, и изберете някоя.
Гласово търсене в мрежата
Докоснете
, произнесете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи.
Синхронизиране с други устройства
Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго
устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.
За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете → Други устройства.
Изберете уеб страница, която да отворите.
Bluetooth
Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте
Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.
• Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване
на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
• Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на
които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има
препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
• Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG,
може да се окажат несъвместими с вашето.
• Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на
файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на
Bluetooth функцията.
За да активирате Bluetooth, на екрана с приложенията, чукнете Настройки → Bluetooth и плъзнете
Bluetooth плъзгача надясно.
64
Уеб и мрежа
Сдвояване с други Bluetooth устройства
На екрана с приложенията, чукнете Настройки → Bluetooth → Сканиране, при което се появява
списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приемете
автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.
Изпращане и получаване на данни
Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е Галерия.
Отворете Галерия, изберете изображение, докоснете → Bluetooth и изберете едно от Bluetooth
устройствата.
След това приемете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство,
за да получите изображението. Когато друго устройство ви изпраща данни, приемете заявката
за оторизация на Bluetooth, отправена от него. Получените файлове се запаметяват в папката
Download. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.
Screen Mirroring
Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ
за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други
устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.
• Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната,
в която се намирате.
• Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за
защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
• За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
• Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AlllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да
не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
• Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ
телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Още настройки → Screen Mirroring и плъзнете
превключвателя Screen Mirroring надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете
файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство,
използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.
65
Уеб и мрежа
Samsung Link
Използвайте това приложение, за да възпроизведете съдържание, запаметено в отдалечени
устройства или услуги за уеб съхранение по интернет. Можете да възпроизвеждате и да изпращате
мултимедийни файлове на вашето устройство към друго устройство или услуга за уеб съхранение.
За да използвате това приложение, трябва да влезете в своя Samsung акаунт и да регистрирате две
или повече устройства. Методите за регистрация може да бъдат различни в зависимост от типа на
устройството. За повече информация чукнете → Помощ.
Чукнете Samsung Link на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
При отваряне на това приложение ще се покаже цялото съдържание от регистрираните
устройства и услуги за съхранение. Можете да го разглеждате и възпроизвеждате.
Изпращане на файлове
Изпращайте файлове към други устройства или ги качвайте в услуги за уеб съхранение. Докоснете
, за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или надясно, за да
изберете медийна категория. След това докоснете , изберете файлове и докоснете
.
Споделяне на файлове
Докоснете , за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или
надясно, за да изберете медийна категория. След това докоснете , изберете файлове, докоснете
и след това изберете метод на споделяне.
Възпроизвеждане на файлове на отдалечено устройство
Докоснете , за да изберете устройство или уеб място за съхранение и превъртете наляво или
надясно, за да изберете медийна категория. След това докоснете , изберете файлове, докоснете
и след това изберете устройство.
• Поддържаните файлови формати може да са различни в зависимост от свързаните
устройства като медиен плейър.
• Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост
от мрежовата връзка.
66
Уеб и мрежа
Управление на съдържанието на услуга за уеб съхранение
Изберете услуга за уеб съхранение и разглеждайте или управлявайте своите файлове.
За прехвърляне на файлове между вашето устройство и уеб услуга за съхранение, докоснете
изберете файлове и след това докоснете
.
За да регистрирате услуги за уеб съхранение към устройството, чукнете
хранилище и изберете услуга за уеб съхранение.
,
→ Добавяне на
Group Play
Използвайте това приложение, за да се насладите на моменти с вашите приятели чрез споделяне
и възпроизвеждане на съдържание. Създайте или се присъединете към Group Play сесия и
споделяйте съдържание като изображения или музика.
Чукнете Group Play на екрана с приложения.
За да стартирате Group Play, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инсталиране и следвайте инструкциите на екрана.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Докато използвате това приложение, не може да влизате в интернет чрез Wi-Fi мрежа.
• Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени
допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя
доставчик на услуги.
67
Уеб и мрежа
Smart Remote
Използвайте това приложение, за да се свържете към персонален телевизор и да гледате
любимите си предавания и филми.
Докоснете Smart Remote на екрана с приложенията.
Най-напред трябва да свържете устройството към Wi-Fi мрежа и да се уверите, че инфрачервеният
порт на устройството е насочен към телевизора.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Настройване на устройството като дистанционно управление за
телевизор
Докоснете Choose Your Country or Region, изберете държава или регион и следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите процеса на конфигуриране.
За да отворите панела на дистанционното управление, докоснете дръжката на панела в долния
десен край на екрана.
За да добавите друго помещение, докоснете
→ Add New Room.
Персонализиране на настройките на дистанционното
управление
Чукнете
и използвайте следните опции:
• Rooms & Devices: Променете настройките за връзка.
• Edit Channels: Редактирайте канали, показани на екрана на устройството.
• Profile: Въведете профил на потребител, така че Peel да може да ви помогне да намерите найдобрите за вас предавания.
• Favorite Programs: Преглеждайте любими програми.
• Cut Programs: Възстановете скрити програми.
• Genres: Скрийте или променете реда на жанровете.
• Sports: Скрийте или променете реда на спортовете.
• Send Feedback: Съобщете своите мнения за разработване на приложение.
• Notifications: Настройте устройството да ви напомня за различни предстоящи телевизионни
програми.
• Reset Peel: Нулирайте настройките за свързване.
68
Медия
Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика.
Чукнете Музика на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на музика
Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.
Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния
плейър.
Преглеждате подробната
информация за файла.
Идете до допълнителни
опции.
Търсете други устройства
или възпроизведете файла.
Настройте на силата на
звука.
Задайте файла като своя
любима песен.
Включете разбъркването.
Промяна на режима на
повторение.
Скрийте екрана на
музикалния плейър.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Рестартирайте текущо
възпроизвежданата песен
или прескочете до предната
песен. Чукнете и задръжте,
за да се придвижите бързо
назад.
Прескочете до следващата
песен. Чукнете и задръжте,
за да се придвижите бързо
напред.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
69
Медия
За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете
→ Настройки → Умна аларма.
Когато функцията Умна аларма се активира, силата на звука може да стане по-голяма от
силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да
не увредите слуха си.
Умна аларма може да не се активира за някои файлове.
Задаване на песен като тон за звънене или аларма
За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене или мелодия на
аларма, докоснете → Задаване като, и изберете опция.
Създаване на плейлисти
Създайте своя собствена селекция от песни.
Докоснете , въведете заглавие и след това докоснете OK. Изберете песни за добавяне и след
това докоснете Готово.
За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете
възпроизвеждане.
→ Добавяне в списък за
Възпроизвеждане на музика според настроение
Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от
устройството. Когато добавите нова песен, чукнете Музикална пиаца → .
Чукнете Музикална пиаца и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като
плъзнете пръста си.
70
Медия
Камера
Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.
Използвайте Галерия, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на
устройството. (стр. 77)
Чукнете Камера на екрана с приложения.
• Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
• Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както
трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
Етикет на камерата
• Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
• Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното
пространство на други хора.
Заснемане на снимки
Заснемане на снимка
Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира
камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете
, за да направите
снимката.
Променете режима на
заснемане.
Указва кое място за
съхранение се използва.
Превключете между
предния и задния обектив на
камерата.
Превключете между режим
на снимки и режим на
видеоклипове.
Променете настройките на
светкавицата.
Определете колко светлина
да получава сензорът на
камерата.
Вижте снимки и
видеоклипове, които сте
заснели.
Промяна на настройките на
камерата.
Изберете от разнообразните
налични ефекти.
71
Медия
Режим Сцени
Предварително зададените настройки улесняват бързото снимане.
Чукнете
→ Режим Сцени.
• Портрет: Използвайте тази настройка за заснемане на човек.
• Пейзажно: Използвайте тази настройка за заснемане на синьо небе и пейзажи с по-богати
цветове.
• Спорт: Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
• Парти/На закрито: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на закрито.
• Плаж/Сняг: Използвайте тази настройка за добре осветени сцени на открито.
• Залез: Използвайте тази настройка за по-ярки цветове и по-рязък контраст.
• Зазоряване: Използвайте тази настройка за едва доловими цветове.
• Есенен цвят: Използвайте тази настройка за сцени с червеникав фон.
• Текст: Използвайте тази настройка за заснемане на книги или плакати.
• На свещи: Използвайте тази настройка за заснемане на ярка светлина на тъмен фон.
• Фоново осветление: Използвайте тази настройка за обекти, зад които има ярко осветление.
• Нощ: Използвайте тази настройка за изображения, заснети на тъмно.
Режим на заснемане
Налични са няколко ефекта за снимки.
Чукнете
→ Режим на снимане.
• Една поза: Заснемане на една поза.
• Панорама: Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
– – Преместете камерата бавно в една посока.
– – Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
– – Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или
голи стени.
72
Медия
• Споделяне на снимка: Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
• Спод. сним. с пр.: Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има
таг в снимката, и да я изпраща на този човек. Разпознаването на лице може да не сработи
в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или
аксесоарите, които носи обектът.
• Усмивка: Направете снимка, когато човекът се усмихне.
• Карикатура: Направете снимка, която изглежда като рисунка.
Панорамни снимки
Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество
снимки.
Чукнете
→ Режим на снимане → Панорама.
Чукнете
и преместете камерата в една посока. Когато синята рамка се подравни с екрана за
визуализация, камерата автоматично заснема поредната поза в панорамен режим. За да спрете да
снимате, чукнете
.
Заснемане на видеоклипове
Заснемане на видеоклип
Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете
видеоклип. За да преустановите записването, чукнете .
, за да заснемете
Функцията за мащабиране може да не е налична, когато записвате с най-високата
разделителна способност.
73
Медия
Режим на запис
Променете режима на запис.
Указва кое място за
съхранение се използва.
Превключете между
предния и задния обектив на
камерата.
Превключете между режим
на снимки и режим на
видеоклипове.
Променете настройките на
светкавицата.
Определете колко светлина
да получава сензорът на
камерата.
Вижте снимки и
видеоклипове, които сте
заснели.
Промяна на настройките на
камерата.
Изберете от разнообразните
налични ефекти.
Докоснете
, за да промените режима на запис.
• Нормално: Използвайте този режим за нормално качество.
• Огран. MMS: Използвайте този режим, за да намалите качеството на запис с цел изпращане
чрез съобщения.
• Лимит за email: Използвайте този режим, за да намалите качеството на запис с цел изпращане
чрез имейл.
74
Медия
Мащабиране
Използвайте един от следните методи:
• Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
• Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите,
изображението.
• Функцията за мащабиране може да не е налична, когато снимате с най-високата
разделителна способност.
• Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията
мащабиране по време на заснемане на видеоклип.
Конфигуриране на настройките на камерата
Чукнете , за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са
налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с
камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.
• Редакт. бързи клавиши: Редактирайте бързите клавиши като често използвани опции.
• GPS таг: Прикрепете към снимката таг с GPS координати.
• За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има
препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши
метеорологични условия.
• Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в интернет. За
да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
75
Медия
• Автопортрет: Направете си автопортрет.
• Самозаснемане: Заснемете видеоклип със себе си.
• Светкавица: Активирайте или деактивирайте светкавицата.
• Режим на снимане: Променете режима на заснемане.
• Режим на запис: Променете режима на запис.
• Ефекти: Изберете от разнообразните налични ефекти.
• Режим Сцени: Променя режима на сцена.
• Стойност на експонацията: Променете стойността на експонацията. Това определя колко
светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока
експонация.
• Режим фокусиране: Задайте режим на фокусиране. Автофокус се контролира от камерата.
Макрос е за заснемане на много близки обекти.
• Таймер: Използвайте тази функция за отложено заснемане.
• Разделителна способност: Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока
разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече
памет.
• Баланс на бялото: Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат
по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези
настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните
камери.
• ISO: Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към
светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за
неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо
осветени обекти.
• Измерване: Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите
на осветеност. Центр.-претегл измерва фоновата светлина в центъра на сцената. Зона
измерва стойността на светлината на определено място. Матрица фокусира върху цялостната
сцена.
• Направляващи линии: Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор
на обекти, за да укаже изходната композиция.
• Контекстно име на файл: Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте
за използване на отбелязване на приятел с таг в Камера.
• Управление с глас: Активирайте или деактивирайте гласовия контрол за заснемане на
снимки.
• Запиши като обърнато: Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на
оригиналната сцена.
• Качество на изображ.: Настройте нивото на качество на снимките. Изображения с по-високо
качество заемат повече място за съхранение.
76
Медия
• Видео качество: Настройте нивото на качество на видеоклиповете.
• Съхраняване: Изберете място за съхраняване на данните.
• Нyлиране: Възстановяване на заводските настройки на камерата.
Бутони за бърз достъп
Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.
Чукнете
→ Редакт. бързи клавиши.
Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в лявата част на екрана.
Останалите икони могат да бъдат преместени в списъка чрез почукване и плъзване.
Галерия
Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.
Чукнете Галерия на екрана с приложения.
Разглеждане на изображения
Стартирането на Галерия извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например
Email, запазва изображение, автоматично се създава папка Download, в която се съхранява
изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка
Screenshots. Изберете папка, за да я отворите.
В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за
да го визуализирате на цял екран.
Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.
Мащабиране
Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:
• Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
• Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си,
за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.
Разглеждане на изображения чрез функцията за движение
Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.
На екрана Приложения докоснете Настройки → Движение, плъзнете бутона на Движение
надясно и след това включете бутона за всяка функция.
За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.
77
Медия
Възпроизвеждане на видеоклипове
Видео файловете са обозначени с икона
да гледате, и чукнете .
на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който
Изрязване на сегменти от видеоклип
Изберете видеоклип и докоснете . Преместете началната скоба до желаната начална точка,
преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.
Редактиране на изображения
Докато разглеждате изображения, чукнете
и използвайте следните функции:
• Любими: Добавете към списък с предпочитани.
• Слайдшоу: Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
• Фото рамка: Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение.
Редактираното изображение се запазва в папка Photo frame.
• Бележка със снимка: Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете
, за да редактирате бележката.
• Копирай в клипборда: Копирайте в клипборда.
• Отпечатване: Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер.
Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
• Преименуване: Преименувайте файла.
• Споделяне на снимки с приятели: Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на
снимката.
• Завъртане наляво: Завъртете срещу часовниковата стрелка.
• Завъртане надясно: Завъртете по часовниковата стрелка.
• Изрязване: Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запаметите изображението в нея.
• Задаване като: Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
• Детайли: Прегледайте подробната информация за изображението.
• Настройки: Променете на настройките на Галерията.
Предпочитани изображения
Когато гледате изображение, чукнете
предпочитания.
→ Любими, за да добавите изображението в списъка с
78
Медия
Изтриване на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папката чукнете
→ Изберете елемент, сложете отметка на изображенията и чукнете
• Докато разглеждате изображение, чукнете
.
.
Споделяне на изображения
Използвайте един от следните методи:
• В папката докоснете → Изберете елемент, изберете изображения и след това докоснете
, за да ги изпратите до други потребители или да ги споделите в социалните мрежи.
• Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го
споделите чрез услугите на социална мрежа.
Задаване като тапет
Докато разглеждате изображение, чукнете → Задаване като, за да зададете изображението
като тапет или да го присъедините към запис.
Отбелязване на лица
Когато разглеждате изображение докоснете → Настройки → Тагове и след това поставете
отметка за Таг за лице. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето,
чукнете Добавяне на име и изберете или добавете запис.
Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции,
като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.
Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на
лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.
Използване на помощник
Чукнете → Настройки → Тагове → Отбелязване на приятел с таг и плъзнете превключвателя
Отбелязване на приятел с таг надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време,
местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.
79
Медия
Организиране чрез папки
Създайте папка за подреждане на снимки или видеоклипове, съхранени в устройството. Можете
да копирате или премествате файлове от една папка в друга.
За да създадете нова папка, докоснете . Въведете име на папката и докоснете OK, след това
поставете отметка за изображения и видеоклипове. Докоснете и задръжте което и да е избрано
изображение или видеоклип, плъзнете го в новата папка и докоснете Готово. Докоснете Копирай,
за да копирате, или Премести, за да преместите.
Paper Artist
Използвайте това приложение, за да преработите изображенията да изглеждат като илюстрации
със забавни ефекти или рамки.
Чукнете Paper Artist на екрана с приложенията.
Използвайте артистични инструменти, за да редактирате изображение. Редактираното
изображение се запаметява в папката Галерия → Paper Pictures.
Изтрийте нарисуваното.
Докоснете, за да промените
размера на гумата за
изтриване.
Рисувайте с четка.
Докоснете, за да промените
дебелината на четката.
Изберете съществуващо
изображение.
Заснемане на снимката.
Чертайте с писалка.
Докоснете, за да промените
дебелината на писалката.
Отменете и повторете
последното действие.
Приложете ефекти към
изображението.
Вижте информация за
версията.
Вижте имената на
инструменти и опции.
Споделете изображението.
Запазете изображението.
Приложете рамки към
изображението.
80
Медия
PS Touch
Използвайте това приложение, за да подобрите снимки с основните функции на Adobe Photoshop,
като слоеве, инструменти за избор, корекции, филтри и др.
Чукнете PS Touch на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Видео
Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.
Чукнете Видео на екрана с приложения.
Възпроизвеждане на видеоклипове
Изберете видеоклип за възпроизвеждане.
Превключете на режим на
плуващ екран.
Търсете други устройства
или възпроизведете файла.
Идете до допълнителни
опции.
Настройте на силата на
звука.
Придвижете се напред или
назад, като плъзгате лентата.
Преместете контролния
панел наляво.
Преместете контролния
панел надясно.
Отваряне на списъка за
възпроизвеждане.
Променете съотношението
на екрана.
Рестартирайте текущия
видеоклип или прескочете
до предния видеоклип.
Чукнете и задръжте, за да се
придвижите бързо назад.
Прескочете до следващия
видеоклип. Чукнете и
задръжте, за да се
придвижите бързо напред.
Направете пауза и
възобновете
възпроизвеждането.
81
Медия
Изтриване на видеоклипове
Чукнете → Изтриване, сложете отметка на желаните видеоклипове и чукнете Изтриване.
Споделяне на видеоклипове
Докоснете → Споделяне чрез, изберете видеоклипове, докоснете OK и след това изберете
метод за споделяне.
Използване на изскачащ видео плейър
Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра.
Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.
Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си,
за да го намалите. За да преместите плейъра, го плъзнете към друго място.
Видео редактор
Използвайте приложението, за да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.
Чукнете Видео редактор на екрана с приложенията.
За да стартирате Видео редактор, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
Инстал. и следвайте инструкциите на екрана.
• Някои видеофайлове в Галерия може да не могат да бъдат визуализирани в зависимост
от видео резолюцията и кодека.
• Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени
допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя
доставчик на услуги.
82
Медия
YouTube
Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.
Чукнете YouTube на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Гледане на видеоклипове
Чукнете и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате
видеоклипа.
Докоснете екрана, докоснете
се изведе цял екран.
и след това завъртете устройството в пейзажна ориентация, за да
Споделяне на видеоклипове
Изберете видеоклипа, чукнете
и изберете метод за споделяне.
Качване на видеоклипове
Докоснете Качени →
КАЧВАНЕ.
, изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и докоснете
83
Магазин за приложения и
мултимедия
Google Play Maгaзин
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се
изпълняват на вашето устройство.
Чукнете Google Play Maгaзин на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Прегледайте приложенията по категория или чукнете
за търсене по ключова дума.
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете
ИНСТАЛИРАНЕ. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите покупката.
• Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
• За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с
приложения чукнете Настройки → Защита → Неизвестни източници.
Деинсталиране на приложения
Деинсталирайте приложенията, закупени от Google Play Maгaзин.
Чукнете → Моите приложения, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да
изтриете и чукнете ДЕИНСТАЛИРАНЕ.
84
Магазин за приложения и мултимедия
Samsung Apps
Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung.
За повече информация посетете apps.samsung.com.
Чукнете Samsung Apps на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Инсталиране на приложения
Разгледайте приложенията по категории. Чукнете КАТЕГОРИЯ, за да изберете категория.
За да потърсите приложение, чукнете
търсене.
най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за
Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете
Свободни. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за
да извършите покупката.
Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на
екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и
чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
S Suggest
Използвайте това приложение, за да разгледате и свалите най-новите предложени от Samsung
приложения.
Чукнете S Suggest на екрана с приложенията.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Книги
Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.
Чукнете Google Play Книги на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
85
Магазин за приложения и мултимедия
Play Movies
Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.
Чукнете Play Movies на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Музика
Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне
на музика от облаковата услуга на Google.
Чукнете Google Play Музика на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Play Игри
Използвайте това приложение, за да изтеглите и да играете игри.
Чукнете Play Игри на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Google Play Павилион
Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.
Чукнете Google Play Павилион на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
86
Помощни програми
S Note
Използвайте това приложение, за да създадете бележка с изображения и записан глас.
Чукнете S Note на екрана с приложенията.
Избор на шаблон за бележка
Чукнете
и изберете един от следните шаблони:
• Бележка / Свободна бележка / Записка: Създайте обикновена бележка от празна страница.
• Бележка за среща: Създайте запис за срещи, конференции или лекции.
• Списание: Създайте мултимедийна бележка чрез вмъкване на мултимедийни файлове.
• Дневник: Създайте фото дневник.
• Рецепта: Създайте своя собствена рецепта.
• Пътуване: Създайте есе за пътуване.
• Пейзажна бележка: Създайте бележка в пейзажна ориентация.
• Рожден ден: Създайте картичка за рожден ден.
87
Помощни програми
Съставяне на бележки
Изтрийте бележката.
Изтрийте бележката.
Съхранете бележката.
Съставете нова бележка.
Разгледайте опциите за
бележка.
Въведете бележка.
Превключете към режим на
преглед.
Добавете бележката към
списък с предпочитани.
Направете запис на глас,
който да вмъкнете.
Вмъкнете мултимедиен
файл.
Отменете и повторете
последното действие.
Скицирайте или начертайте
бележка.
Използвайте инструменти за
производителност.
Чертайте само с S Pen.
Прикачете друга страница
към текущата бележка.
Докато пишете бележка, чукнете , за да промените типа писец, дебелината на линията или цвета
на писеца. Когато изтривате написаната на ръка бележка, чукнете
, за да промените размера на
гумичката или за да изчистите изцяло бележката.
88
Помощни програми
Отворете малък прозорец, за да
начертаете предварително
настройката на писалката.
Запазете текущите настройки като
профил на перо.
Изтрийте предварително
зададения профил на писалка.
Добавете нов цвят на базата на
избора от цветове.
За да промените фона на листа, чукнете
За да добавите таг, чукнете
→ Промяна на фона.
→ Доб. таг.
Вмъкване на мултимедийни файлове или запис на глас
Чукнете
, за да вмъкнете мултимедийни файлове. Чукнете , за да вмъкнете запис на глас.
Използване на инструменти за производителност
Чукнете двукратно
и изберете един от следните инструменти:
• Съвпадение на формула: Конвертиране на ръчно написана формула в добре подредена.
Чукнете Търсене, за да получите подробна информация за формулата.
• Съвпадение на фигура: Конвертиране на нарисувана от вас фигура.
• Ръкопис към текст: Конвертиране на ръкописна бележка.
89
Помощни програми
Разглеждане на бележки
Разгледайте миниатюрите на бележките чрез превъртане надолу или нагоре.
→ Опресняване.
За да синхронизирате бележки с своя Samsung акаунт, чукнете
За да подредите бележките по ден, заглавие или друг критерий, чукнете
За да промените изгледа, чукнете
→ Сортиране по.
→ Преглед на списък/Екран миниатюри.
За да създадете бележка чрез вмъкване на PDF, изображение или друга бележка, чукнете
Внасяне.
→ Синх.
За да синхронизирате бележки с онлайн услуга, докоснете
За да създадете папка, чукнете
→ Създаване на папка.
За да промените реда на бележките, чукнете
За да копирате бележки, чукнете
→
→ Смени реда.
→ Копиране.
За да преместите бележки в друга папка, чукнете
→ Премести.
За да промените настройките на S Note, чукнете
→ Настройки.
За да прегледате самоучителя за S Note, чукнете
→ Самоучител.
Преглеждане на бележка
Чукнете миниатюрата на бележката, за да я отворите.
За да преминете към други страници на бележката, докоснете
За да изпратите бележката на други потребители, чукнете
или
→ Споделяне с.
За да запазите бележката като изображение или PDF файл, чукнете
За да промените фона на листа, чукнете
За да добавите таг, чукнете
→ Експорт.
→ Промяна на фона.
→ Редактиране на страници.
За да добавите или изтриете страници, докоснете
За да изтриете бележката, чукнете
.
→ Изтрий.
→ Доб. таг.
→ Създаване на събитие.
За да запазите бележката като събитие, чукнете
За да добавите пряк път към бележката на началния екран, чукнете
→ Задай бърз достъп.
За да отпечатате бележката, като свържете устройството към принтер, докоснете
Отпечатване. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
За да запазите страницата под друго име, докоснете
→ Запамети като.
За да зададете бележката като тапет или да я присъедините към запис, чукнете
като.
90
→
→ Задаване
Помощни програми
S Planner
Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.
Чукнете S Planner на екрана с приложения.
Създаване на събития или задачи
Чукнете
и изберете един от следните методи:
• Добавяне на събитие: Въведете събитие с опция за повтаряемост.
• Добавяне на задача: Въведете задача с опция за повтаряемост.
За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това
чукнете отново.
Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете
Редакт. на данни за събитие или Редактиране данни за задача, за да добавите още детайли,
напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да
се случи.
Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле Позиция, чукнете
до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.
Прикачете бележка от S Note. Докоснете Бележки и съставете нова бележка или изберете една от
съществуващите бележки.
Прикачете изображение. Чукнете Изображения и направете снимка или изберете една от
съществуващите.
91
Помощни програми
Синхронизиране с календара на Google
На екрана с приложения докоснете Настройки → Google, изберете Google акаунт и след това
сложете отметка на Синхронизиране на Kалендар. За да синхронизирате ръчно обновяванията,
→ Синхр.
на екрана с приложенията чукнете S Planner →
→ Настройки →
За да визуализирате синхронизирано събитие или задача, докоснете
Настройки за показване → Календари → Дисплей, изберете Google акаунта и докоснете OK.
Ръкопис в месечен изглед
В екрана за преглед на месец докоснете
преглед на месец и в портретен режим.
, за да активирате тази функция. Това е налично само в
Промяна на типа на календара
Изберете един от различните типове календари, включително месец, седмица и др. Може да
използвате събиране на пръстите за смяна на календара. Например съберете пръстите си, за
да промените от месечен на годишен календар и ги раздалечете, за да върнете пак годишния
календар към месечен.
Търсене на събития или задачи
Чукнете
и въведете ключова дума.
За да визуализирате днешните събития или задачи, докоснете Днес в горния край на екрана.
Изтриване на събития или задачи
Изберете събитие или задача и докоснете
→ Изтрий.
Споделяне на събития или задачи
Изберете събитие или задача, докоснете
→ Споделяне чрез и изберете метод на споделяне.
92
Помощни програми
POLARIS Office 5
Използвайте това приложение, за да редактирате документи в различни формати, включително
електронни таблици и презентации.
Докоснете POLARIS Office 5 на екрана с приложения.
За да стартирате POLARIS Office 5, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете
OK и следвайте инструкциите на екрана.
Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени
допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик
на услуги.
Диск
Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с
други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате
файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и
всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без
прехвърляне или изтегляне.
Чукнете Диск на екрана с приложенията.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Dropbox
Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез
услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка,
вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат
инсталиран Dropbox с вашия акаунт.
Чукнете Dropbox на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
93
Помощни програми
При използване на Dropbox за първи път, превъртете надясно до последната страница, докоснете
Sign up, за да се регистрирате, или Sign in!, за да влезете. Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите настройката.
След като Dropbox се активира, докоснете Turn on Camera Upload, за да качите автоматично в
Dropbox снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. За да видите качените
снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете
албуми, чукнете
и изберете файлове.
→ → Upload here → Photos or videos или Other
За да качите файлове в Dropbox, чукнете
files. За да отворите Dropbox, изберете файл.
Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете
любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете
, за да ги добавите в списък с
.
Облак
Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения
със своя Samsung акаунт или Dropbox.
На екрана с приложения чукнете Настройки → Облак.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
Синхронизиране с акаунт в Samsung
Чукнете върху акаунта си в Samsung или Настройки синхр., за да синхронизирате файлове.
Архивиране или възстановяване на данни
Докоснете Резервно копие или Възстановяване, за да архивирате или възстановите данни от
акаунта си в Samsung.
Синхронизиране с Dropbox
Чукнете Свързв. на акаунта за Dropbox и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на
екрана, за да завършите настройката.
След като веднъж се впишете, чукнете Allow и устройството автоматично синхронизира файлове с
Dropbox при настъпила промяна в тях.
94
Помощни програми
Аларма
Използвайте това приложение, за да настройвате аларми за важни събития.
Чукнете Аларма на екрана с приложенията.
Включете или изключете
тази аларма.
Настройка на аларми
Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря
изпълнението и чукнете Запази.
• Дрямка: Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
• Умна аларма: Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.
Спиране на аларми
Плъзнете извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете
повтори алармата след зададен период от време.
Изтриване на аларми
Чукнете и задръжте алармата и после чукнете Изтриване.
95
извън големия кръг, за да се
Помощни програми
Световен часовник
Използвайте това приложение, за да проверявате часа в множество големи градове в света.
Чукнете Световен часовник на екрана с приложенията.
Създаване на часовници
Докоснете
, въведете име на град или изберете град от глобуса и докоснете
.
За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете
Настройки за лятно часово време.
Изтриване на часовници
Чукнете
, изберете часовници и чукнете Изтрий.
Калкулатор
Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.
Чукнете Калкулатор на екрана с приложения.
За изчистите хронологията, чукнете
.
S Voice
Използвайте това приложение за управление на устройството чрез глас, за да изпълнява различни
функции.
Чукнете S Voice на екрана с приложения.
• Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Това приложение не се поддържа за някои езици.
Следват няколко примера на устни команди:
• Отвори музика
• Стартирай калкулатор
• Набери мобилния номер на Лулу
• Набери служебния номер на Лулу
• Провери програмата със задачи
96
Помощни програми
Съвети за по-добро разпознаване на гласа
• Говорете отчетливо.
• Говорете на тихи места.
• Не използвайте обидни или жаргонни думи.
• Избягвайте да говорите с диалектен акцент.
Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в
зависимост от околната среда или начина ви на говорене.
Използване на команди за събуждане на заключения екран
При заключен екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди
за събуждане.
За да активирате тази функция, на екрана с приложения докоснете Настройки → Заключен екран
и поставете отметка за Събуждане в заключен екран. Докоснете Задай команда за събужд. и
след това настройте функциите и гласовите команди.
Google
Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на
устройството и тяхното съдържание.
Чукнете Google на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене в устройството
Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете
и изговорете ключова дума.
Обхват на търсене
За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете → Настройки → Търсене в таблета и
отметнете какво желаете да търсите.
97
Помощни програми
Google Now
Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите
метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много
други неща, когато най-вероятно ви са необходими.
Присъединете се към Google Now, когато отваряте търсене с Google за пръв път. За да промените
настройките на Google Now, докоснете → Настройки, след това плъзнете бутона Google Now
наляво или надясно.
Гласово търсене
Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.
Чукнете Гласово търсене на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Когато на екрана се появи Говорете сега, произнесете ключова дума или фраза.
Моите файлове
Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството,
включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.
Чукнете Моите файлове на екрана с приложения.
Изберете папка, за да я отворите. За да се върнете в родителската папка, чукнете
върнете в основната директория, чукнете .
В дадена папка използвайте една от следните функции:
• Търсене: Потърсете файлове.
• Миниатюра: Променете режима на изглед.
• Начало: Върнете се в главната директория.
• Създаване на папка: Създайте папка.
98
. За да се
Помощни програми
Изберете файл или папка чрез поставяне на отметка и използвайте една от следните функции:
• Копиране: Копирайте файлове или папки в друга папка.
• Премести: Премествайте файлове или папки в друга папка.
• Изтрий: Изтривайте файлове или папки.
• Споделяне чрез: Изпращайте файлове на други потребители.
• → Преименуване: Преименувате файл или папка.
• → Детайли: Преглеждайте подробната информация за файла или папката.
Изтеглени файлове
Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.
Чукнете Изтеглени файлове на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
За да видите свалените от интернет файлове, чукнете Изтегляне - Интернет, в противен случай
чукнете Друго изтегляне, за да видите файловете свалени от други приложения, напр. Email.
Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.
За да сортирате файловете по размер, чукнете Сортиране по размер.
За да сортирате файловете по дата, чукнете Сортиране по дата.
За да изчистите хронологията, чукнете Изтриване на списък.
99
На път и локално
Карти
Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да
търсите различни места или да се ориентирате.
Чукнете Карти на екрана с приложения.
Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
Търсене на местоположение
Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на
местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте
помощта за повече информация.
Получаване на напътствия за стигане до местоположение
Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на
пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.
100
Настройки
Относно настройките
Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за
приложенията и да добавите акаунти.
Чукнете Настройки на екрана с приложения.
Wi-Fi
Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет
или други мрежови устройства.
За да използвате опциите, чукнете
.
• Допълнителни: Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
• Бутон на WPS: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
• Въвеждане на WPS PIN: Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
Настройване на спящ режим на Wi-Fi
На екрана с настройки чукнете Wi-Fi →
на сън.
→ Допълнителни → Остави Wi-Fi включено по време
При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките.
Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни,
ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по
прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни,
настройте тази опция на Винаги.
Настройка на мрежово уведомяване
Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в
лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.
На екрана с настройките чукнете Wi-Fi → → Допълнителни и поставете отметка на Мрежово
уведомяване, за да активирате тази функция.
101
Настройки
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за
достъп.
В екрана с настройки докоснете Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Период на изчакване: Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
• Получени файлове: Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
• Преименуване на устройството: Задайте Bluetooth име за устройството.
Ползване на данни
Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на
ползването.
• Мобилни данни: Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е
мобилна мрежа.
• Зад. огранич. за моб. данни: Задайте лимит за използването на мобилни данни.
• Цикъл на използ. на данни: Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването
на вашите данни.
За да използвате допълнителни настройки, чукнете
.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Огр. на данни във фонов режим: Настройте устройството да деактивира фоновото
синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
• Автоматично синхронизиране на данни: Активирате или деактивирате автоматичното
синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате
за всеки един от акаунтите в Настройки → АКАУНТИ.
• Покажи използването на Wi-Fi: Настойте устройството да показва вашия трафик на данни
през Wi-Fi.
• Мобилни точки за достъп: Изберете мобилни точки за безжичен интернет достъп, за
предотвратите използването им от работещи фонови приложения.
102
Настройки
Още настройки
Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.
Режим полет
Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови
услуги.
Приложение за съобщения по подразбиране
Изберете приложението по подразбиране, което да се използва за изпращане на съобщения.
Отпечатване
Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете
да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi
или облакови услуги.
Мобилни мрежи
• Мобилни данни: Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите
услуги.
• Данни в роуминг: Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
• Имена на точки за достъп: Настройте имена на точки за достъп (APNs).
• Мрежов режим: Избор на тип мрежа.
• Мрежови оператори: Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.
Привързване и Mobile hotspot
• Mobile hotspot: Използвайте преносимата мобилна точка за достъп, за да споделите
мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
• USB привързване: Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната мрежова връзка
на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то
се използва като безжичен модем за компютъра.
• Bluetooth привързване: Използвайте Bluetooth тетеринг, за да споделите мобилната мрежова
връзка на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.
• Помощ: Научете повече за USB, Wi-Fi, и Bluetooth привързване.
103
Настройки
VPN
Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).
Устройства наблизо
• ИМЕ УСТРОЙСТВО: Преглед на името на устройството.
• Съдържание за споделяне: Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други
устройства.
• Разрешени устройства: Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до
вашето устройство.
• Отказани устройства: Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат
достъп до вашето устройство.
• Изтегляне в: Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
• Изтегл. от други устройства: Настройте устройството да приема подаване на данни от други
устройства.
Screen Mirroring
Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.
Режим на блокиране
Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за
повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.
Режим свободни ръце
Настройте устройството да чете съдържанието на глас и определете приложенията, които да се
използват в режим Свободни ръце.
104
Настройки
Повикване
Персонализирайте настройките за функцията на повикване.
Настройки повиквания
• Отхвърляне на повикване: Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни
номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
• Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания: Добавете или редактирайте
съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
• Отговор/край на разговори:
– – Управление с глас: Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с
гласови команди.
– – Бутон Вкл. прекъсва разг.: Настройте устройството да прекратява повикване, когато
натиснете бутона за включване.
• Известия за повикване:
– – Вибриране при отговор: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна
отговори на повикване.
– – Предупр. за кр. пов.: Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи
повикване.
– – Тон за свързано повикване: Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
– – Минутно напомняне: Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка
минута.
– – Тон за край на повикване: Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
– – Сигнали по време на повикване: Настройте устройството да ви сигнализира за събития
по време на разговор.
• Аксесоари за повиквания:
– – Автоматичен отговор: Настройва устройството да отговаря на обаждане автоматично
след определен период (налично е само при свързани слушалки).
– – Таймер за автом. отговор: Настройте продължителността на времето, в което
устройството изчаква, преди да отговори на повикване.
– – Условия за изх. повикване: Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с
Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
– – Тип изходящо повикване: Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да
осъществите с Bluetooth слушалка.
105
Настройки
• Допълнителни настройки:
– – Идентификация на повикването: Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при
изходящи повиквания.
– – Препращане на повикване: Отклонете входящите повиквания до друг номер.
– – Авто код на област: Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за
страна или град) преди телефонен номер.
– – Забрана на разговорите: Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
– – Изчакващ разговор: Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате
разговор.
– – Авто преизбиране: Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте
били свързани или разговорът е бил прекъснат.
– – Номера за фиксирано набиране: Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да
ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен
със SIM или USIM картата.
Настройки за тон на звънене и звук
• Тон на звън. и тон на клавиат.:
– – Тонове на звънене: Изберете мелодия, която да Ви сигнализира за входящи обаждания.
– – Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
– – Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
– – Тон на клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните
на клавиатурата.
• Увелич. сила звук в джоба: Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато
устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.
Настр. видео повиквания
• Скриване на моето видео: Задайте изображение, което да се показва на отсрещната страна,
когато скриете своето изображение от нея.
106
Настройки
Гласова поща
• Услуга за гласова поща: Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
• Настройки за гласова поща: Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този
номер от своя доставчик на услуги.
• Звук: Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Настройки за разговор през Интернет
• Акаунти: Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги
за IP разговори.
• Ползване разг. по Интернет: Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички
ваши разговори или само за IP разговори.
Звук
Променете на настройките за различните звуци на устройството.
• Сила звук: Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни
звуци и известявания.
• Сила на вибриране: Регулирайте силата на вибриране за известие.
• Мелодии: Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
• Вибрации: Добавете или изберете схема на вибриране.
• Уведомления: Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например
входящи съобщения и пропуснати обаждания.
• Вибриране при звънене: Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на
звънене при входящи обаждания.
• Тон на клав. за набиране: Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на
клавиатурата.
• Звуци при докосване: Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или
опция на сензорния екран.
• Звук за заключване екран: Настройте устройството да издава звук при заключване или
отключване на сензорния екран.
• Сензорна обратна връзка: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
• ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG: Променете настройките за уведомление за всяко приложение.
• Звук при чукване: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
107
Настройки
• Вибриране при чукване: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Аудио изход: Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате
устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за
съраунд звук.
Дисплей
Променете настройките на дисплея.
• Тапет:
– – Начален екран: Изберете фоново изображение за началния екран.
– – Заключен екран: Изберете фоново изображение за заключения екран.
– – Начален и заключен екран: Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.
• Панел за известяване: Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за
известия.
• Множ. прозорец: Настройте устройството да използва Множ. прозорец.
• Режим на екрана: Задайте режим на показване.
– – Динамично: Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.
– – Стандартно: Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
– – Кино: Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
• Яркост: Задайте яркостта на дисплея.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Мечта: Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е
свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
• Умен екран:
– – Умно оставане: Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото
осветление, докато гледате дисплея.
• Стил на шрифт: Променете вида шрифта за текста на дисплея.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Показвай процента батерия: Настройте устройството да показва оставащия живот на
батерията.
108
Настройки
Памет
Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте
картата с памет.
Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.
Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет,
тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.
Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.
Режим на пестене на енергия
Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на
енергия.
• Производит. на процесора: Настройте устройството да ограничава използването на някои
системни ресурси.
• Изход на екрана: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
• Деактивиране на сензорната обратна връзка: Настройте устройството да изключва
вибрацията, когато докосвате клавишите.
• Научете за пестенето на енергия: Разберете как да намалите консумацията на батерията.
Батерия
Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.
Диспечер на приложения
Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.
Приложения по подразбир.
Изберете настройка по подразбиране за използване на приложения.
109
Настройки
Потребители
Задайте и управлявайте потребителски профили за персонализирани настройки.
Място
Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.
• Режим: Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
• СКОРШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Виждате кои приложения изискват информация
за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
• УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Преглеждате услугите за местоположение, които
устройството използва.
• Моите места: Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато
използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.
Заключен екран
Променете настройките за заключения екран.
• Заключване на екрана: Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции
може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
• Виз. ел. за заключ. екран: Тези настройки се прилагат, само когато зададете опция за
заключване с плъзгане.
– – Часовник или лично съобщ.: Настройте устройството да показва часовник или
персонално съобщение на заключения екран. Следните опции може да са различни в
зависимост от вашия избор.
За часовник:
– – Двоен часовник: Настройте устройството да показва двойния часовник на заключения
екран.
– – Размер на часовник: Променете размера на часовника.
– – Показване на датата: Настройте устройството да показва датата с часовника.
– – Данни притежател: Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
110
Настройки
За лично съобщение:
– – Редактиране на лично съобщение: Редактирайте персоналното съобщение.
• Ефект на отключване: Изберете ефект, когато отключвате екрана.
• Ефект на мастило: Променете цвета на мастиления ефект. Мастиленият ефект е наличен само
с S Pen.
• Помощен текст: Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.
• Събуждане в заключен екран: Настройте устройството да разпознава командата ви за
събуждане, когато екранът е заключен.
• Задай команда за събужд.: Настройте команда за събуждане, за да стартирате S Voice или да
извършите конкретна операция.
• Изскачаща бележка на заключения екран: Настройте устройството да стартира Popup
бележка при двукратно докосване на заключения екран с натиснат бутон S Pen.
Защита
Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.
• Шифроване на устройство: Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на
устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.
Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните
може да отнеме повече от час.
• Шифроване на външна SD карта: Настройте устройството да шифрова файлове на картата с
памет.
Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е
активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте
настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.
• Дистанционно управление: Настройте устройството да позволява контрол през Интернет
върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да
влезете в своя Samsung акаунт.
– – РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ: Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
– – Използване на безжични мрежи: Настройте устройството да позволява събиране на
данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или
откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
111
Настройки
• Предупр. за смяна на SIM: Активирайте или деактивирайте функцията за откриване
на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или
откраднато.
• Към уебсайта: Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile)
(findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или
откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
• Настройване на заключване на SIM картата:
– – Заключи SIM картата: Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код,
с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
– – Промяна на PIN на SIM картата: Променете PIN кода, който се използва за достъп до
данните в SIM или USIM картата.
• Направи паролата видима: По подразбиране устройството скрива паролите поради защита
мерки. Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
• Администратори на устройство: Вижте администраторите, инсталирани на устройството.
Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към
устройството.
• Неизвестни източници: Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това
не е зададено, теглете приложения само от Google Play Maгaзин.
• Проверка на приложения: Настройте устройството да разреши Google да проверява
приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
• Тип съхранение: Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
• Доверени данни: Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно
използване на различни приложения.
• Инст. от памет на устройството: Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в
USB устройството за съхранение.
• Изтр. на данните за удостовер.: Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството
и нулирайте паролата.
112
Настройки
Език и въвеждане
Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост
от избрания език.
Език
Изберете език за показване на всички менюта и приложения.
По подразбиране
Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.
Клавиатура Samsung
За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете
.
Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на
услуги.
• Изберете езици на въвеждане: Изберете езици за въвеждане на текст.
• Текст с предвиждане: Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи
на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да
персонализирате настройките за предвиждане на думи.
• Автоматична смяна: Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като
натиснете интервал или препинателен знак.
• Автоматично преобразуване в главни: Настройте устройството автоматично да изписва
главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или
удивителен знак.
• Автоматични интервали: Настройвате устройството автоматично да вмъква интервал между
думите.
• Автоматична пунктуация: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно
на клавиша за интервали.
• ПЛЪЗГАНЕ НА КЛАВИАТУРА:
– – Няма: Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
– – Непрекъснато въвеждане: Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане
по клавиатурата.
– – Контрол на курсора: Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да
мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
113
Настройки
• Звук: Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
• Вибрация: Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
• Визуализация на символа: Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка
буква, която чукнете.
• Разпознаване на перо: Настройте устройството да отваря панел за ръкопис, когато чукнете
полето с S Pen.
• Самоучител: Научете се как да въвеждате текст със Samsung клавиатура.
• Нyлиране на настройките: Нулиране на настройките на Samsung клаиватурата.
Гласово въвеждане с Google
За да промените настройките на гласов вход, чукнете
.
• Езици за въвеждане: Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
• Блокиране на обидни думи: Настройте устройството за забрана за разпознаване на
неприлични думи при гласово въвеждане.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
Гласово търсене
• Език: Изберете език за гласовото разпознаване.
• “OK Google” hotword detection: Настройте устройството да стартира гласово разпознаване,
когато произнесете командата за събуждане при използване на приложението за търсене.
Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в
която се намирате.
• Синтезиране на говор: Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви
предупреждава за текущото действие.
• Блокиране на обидни думи: Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
• Офлайн разпознаване на говор: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово
въвеждане.
• Персонализирано разпозн.: Настройте устройството да използва информация от таблото за
управление на Google, за да се подобри точността на разпознаване на реч.
• Слушалки с Bluetooth: Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth
слушалка, когато тя е свързана към устройството.
114
Настройки
Опции за синтез на реч
• ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
• Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
• Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
• Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
Скорост на показалеца
Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.
Облак
Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или
облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.
Архивиране и нулиране
Променете настройките за управление на настройките и данните.
• Архивиране на моите данни: Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за
приложенията в Google сървър.
• Акаунт за архивиране: Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
• Автомат. възстановяване: Настройте възстановяване на настройките и данните за
приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
• Нулиране с фабричните данни: Възстановете настройките до фабричните им стойности по
подразбиране и изтрийте всички данни.
Добавяне на акаунт
Добавете имейл или SNS акаунти.
115
Настройки
Движение
Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които
контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.
• Умно известяване: Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати
повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
• Наклонете за варио: Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате
изображения в Галерия или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки
с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
• Преместете, за да прeместите иконата: Настройва устройството да премества даден елемент
на друга страница при докосване и задържане на елемента, и след това преместване на
устройството наляво или надясно.
• Преместете за преглед на изображения: Настройте устройството да превърта през
изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението
е приближено.
• Настройки за чувствителност: Регулирайте скоростна на реакция за всяко движение.
• Научете за движенията: Преглед на въвеждащия курс за движенията за контрол.
Управление с глас
Настройте устройството да разпознава гласови команди, за да го управлявате. Можете да изберете
функциите, които да управлявате с гласови команди.
Ако Вибриране при звънене е активирана, устройството няма да бъде в състояние да
разпознава гласови команди при входящо повикване.
116
Настройки
S Pen
Промяна на настройките за използване на S Pen.
• Звук за закачане/откачане на перо: Настройте устройството да издава звук, когато S Pen е
поставен или изваден от слота.
• Въздушен изглед: Настройте устройството да показва показалеца на S Pen при движение на
S Pen над екрана.
• Звукова и сензорна обратна връзка: Настройте устройството да издава звук и вибрира,
когато посочвате файлове, обекти или опции.
• Настройки за Бърза команда: Конфигурирайте настройките на бърза команда.
• Помощ за S Pen: Идете на помощната информация за използване на S Pen.
Аксесоари
Променете настройките за аксесоари.
• Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или
свалено от настолен докинг.
• Аудио изход: Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията,
когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.
Дата и час
Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва
часа и датата.
Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще
бъдат нулирани.
• Автоматично дата и час: Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови
зони.
• Настройка на дата: Ръчна настройка на настоящата дата.
• Задаване на час: Ръчна настройка на настоящия час.
117
Настройки
• Авто часова зона: Настройте устройството да получава информация за часовата зона от
мрежата, когато сменяте часови зони.
• Избор на часови пояс: Настройте домашния си часови пояс.
• Използване на 24-часов формат: Показва часа в 24-часов формат.
• Избор на формат на датата: Изберете формат на дата.
Достъпност
Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци.
Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.
• Автоматично завъртане екран: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато
завъртате устройството.
• Време на изчакване на екрана: Задайте продължителността от време, преди да се изключи
подсветката на дисплея на устройството.
• Изговорете паролите: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които
въвеждате с TalkBack.
• Отговор/край на разговори:
– – Отг. на повик. с чукване: Настройте устройството да отговаря на повикване, когато
докоснете двукратно бутона за приемане на повикване.
– – Управление с глас: Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с
гласови команди.
– – Бутон Вкл. прекъсва разг.: Настройте устройството да прекратява повикване, когато
натиснете бутона за включване.
• Покажи бърза команда: Добавете пряк път до Достъпност или TalkBack в бързото меню,
което се появява, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
• TalkBack: Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
• Р-р шрифт: Променете размера на шрифта.
• Жестове за увеличаване: Настройте устройството за мащабиране с движения на пръстите.
• Цветове в негатив: Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
118
Настройки
• Бърз клавиш за достъпност: Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете
и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
• Опции за синтез на реч:
– – ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО: Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете
настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
– – Скорост на речта: Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
– – Слушане на пример: Прослушайте примерен прочетен текст.
– – Съст. на език по подразб.: Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията
Синтез на реч.
• Баланс на звука: Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
• Моно звук: Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
• Изключ. на всички звуци: Заглушете всички звуци на устройството.
• Присветващо уведомяване: Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи
повиквания, нови съобщения или известия.
• Субтитри на Google (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание,
поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
• Субтитри на Samsung (CC): Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание,
поддържано от Samsung, и да променя настройките на затворения текст.
• Продължителност за натискане и задържане: Настройте времето за разпознаване, когато
чуквате и задържате екрана.
За устройството
Достъп до информация за устройството и актуализиране на софтуера на устройството.
Настройки за Google
Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от
Google.
Чукнете Настройки за Google на екрана с приложенията.
119
Разрешаване на проблеми
Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения.
Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.
Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви
подканва да въведете един от следните кодове:
• Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете
паролата, която сте настроили.
• PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN,
трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да
изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
• PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни
опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на
услуги.
• PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM
или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.
Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и
услугата
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка
могат да се появят няколко пъти.
• Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на
услуги за повече информация.
Устройството не се включва
• Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията
напълно, преди да включите устройството.
• Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
• Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.
120
Разрешаване на проблеми
Сензорният екран реагира бавно или некоректно
• Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към
сензорния екран, той може да не работи както трябва.
• Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате
по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не
функционира правилно.
• Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на
вода.
• Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
• Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
• Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.
Вашето устройство замръзва или има фатални грешки
Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои
приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите
функционалността му. Ако устройството ви блокира и спре да реагира, натиснете и задръжте
бутона за включване за 8-10 секунди, за да рестартирате.
Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с
приложения чукнете Настройки → Архивиране и нулиране → Нулиране с фабричните данни
→ Нулиране на устройството → Изтрий всички. Преди да извършите нулиране на устройството
до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни,
съхранени в устройството.
Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.
Не се осъществяват повиквания
• Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
• Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.
Отсрещната страна не чува говора ви при разговор
• Не покривайте вградения микрофон.
• Микрофонът трябва е близо до устата ви.
• Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.
121
Разрешаване на проблеми
Звукът отеква по време на разговор
Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга
област.
Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или
качеството на звука е лошо
• Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
• Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие.
Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на
доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
• Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да
бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.
Иконата на батерията е празна
Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.
Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от
Samsung)
• Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
• Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или
устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да
заредите батерията отново.
• Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен
център на Samsung, където ще подменят батерията.
Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната
покупка
• Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд
може да намалее.
• Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или
някои приложения като игри или Интернет.
• Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.
122
Разрешаване на проблеми
Вашето устройство е горещо на допир
Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на
устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на
продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.
При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка
Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да
задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на
камерата, опитайте следното:
• Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата,
след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.
Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната
визуализация
• Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и
фотографските техники, които използвате.
• Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се
появи зърненост или изображенията да са извън фокус.
При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за
грешка
Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат
възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:
• Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от
устройството.
• Уверете се, че музикалния файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът
е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете
файла.
• Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако форматът на файла
не се поддържа, например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа.
За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете
www.samsung.com.
123
Разрешаване на проблеми
• Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и
видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
• Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия
доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието,
налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не
функционира правилно.
Не можете да откриете друго Bluetooth устройство
• Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
• Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете
да се свържете.
• Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от
максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).
Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.
Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър
• Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
• Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
• Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър
Service Pack 3 или по-висок.
• Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player
10, или по-нови.
Устройството не може да намери текущото ви местоположение
GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте
устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в
такива ситуации.
124
Разрешаване на проблеми
Данните, запазени на устройството, са се изгубили
Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай
не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи
отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.
Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на
устройството
• Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и
вибриране на някои части.
• С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на
пролуката.
125
Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от
региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.
www.samsung.com
Bulgarian. 07/2014. Rev.1.0
Download PDF