Samsung | GT-N8000 | Samsung GT-N8000 User Manual (KK)

GT-N8000
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
38 Zaslon aplikacija
39 Korištenje aplikacija
40Upute
40 Unos teksta
42 Spajanje na Wi-Fi mrežu
43 Podešavanje računa
43 Postavljanje korisničkih profila
44 Prijenos datoteka
45 Zaštita uređaja
46 Nadogradnja uređaja
8 Prikaz uređaja
9Gumbi
9 S olovka
10 Sadržaj pakiranja
11 Umetanje SIM ili USIM kartice
12 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Zamjena vrha S olovke
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
19 Prilagodba glasnoće
19 Prebacivanje na bešumni način rada
Komunikacija
47Telefon
52Imenik
55Poruke
56Email
59 Google Mail
60Hangouts
61Google+
61Photos
Osnovne funkcije
20 Ikone za indikaciju
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
26 Korištenje višestrukog prozora
29 Uporaba S olovke
33 S olovka zračni prikaz
34 Brza naredba
35Obavijesti
36 Početni zaslon
38 Zaslon zaključavanja
Mreža i internet
62Internet
63Chrome
64Bluetooth
5
Sadržaj
65
66
67
68
Pomoćni programi
Screen Mirroring
Samsung Link
Group Play
Smart Remote
87 S bilješka
91 S Planer
93 POLARIS Office 5
93Disk
93Dropbox
94Oblak
95Alarm
96 Svjetsko vrijeme
96Kalkulator
96 S Voice
97Google
98 Glasovno pretraživanje
98 Moje Datoteke
99Skidanja
Mediji
69Glazba
71Kamera
77Galerija
80 Paper Artist
81 PS Touch
81Video
82 Video uređivanje
83YouTube
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
84
85
85
85
86
86
86
86
Putovanja i lokalni sadržaji
100Karte
Trgovina Play
Samsung Apps
S Suggest
Knjige Play
Play Movies
Play glazba
Igre Play
Play kiosk
Postavke
101 Informacije o postavkama
101Wi-Fi
102Bluetooth
102 Korištenje podataka
103Dodatno
104 Način Blokiranja
6
Sadržaj
104 Način handsfree
105Poziv
107Zvuk
108Zaslon
109Spremanje
109 Štednja baterije
109Baterija
109 Upravljanje aplikacijama
109 Zadane aplikacije
110Korisnici
110Lokacija
110 Zaslon zaključavanja
111Sigurnost
113 Jezik i unos
115Oblak
115 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
115 Dodaj račun
116Pokreti
116 Kontrola glasom
117 S Olovka
117Dodaci
117 Datum i vrijeme
118Pristupačnost
119 O uređaju
119 Postavke usluge Google
Rješavanje problema
7
Početak
Prikaz uređaja
Gumb glasnoće
Utičnica za slušalice
Gumb za uključivanje
Utor za SIM karticu
Zvučnik
Senzor osvjetljenja
Zvučnik
Prednja kamera
Zaslon osjetljiv na dodir
Višenamjenski
priključak
Mikrofon
IrLED
Utor za memorijsku
karticu
Unutarnja antena
Stražnja kamera
Bljeskalica
S olovka
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
8
Početak
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u
slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavne
aplikacije
• Dodirnite da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
Početna
• Dodirnite dva puta za pokretanje aplikacije S Voice.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
S olovka
Tipka S olovke
S olovka
Naziv
Funkcija
S olovka
• Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 21)
Tipka S olovke
• Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 29)
9
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
10
Početak
Umetanje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od mobilnog operatera.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM
karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
11
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterija potpuno napuni.
12
Početak
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
13
Početak
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
14
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti
ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi SD memory card pri
umetanju memorijske kartice u uređaj.
1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
15
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Spremanje → Format SD kartice →
Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
16
Početak
Zamjena vrha S olovke
Kada koristite S olovku, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamijenite ga novim.
1 Pincetom čvrsto uhvatite vrh, a zatim ga izvucite.
2 Novi vrh gurajte u S olovku dok ne sjedne na svoje mjesto.
Pripazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha.
• Nemojte ponovno koristiti stare vrhove. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku.
• Vrh nemojte pretjerano pritiskati prilikom umetanja u S olovku.
• Zaobljeni vrh nemojte umetati u S olovku. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku ili
uređaj.
17
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
18
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon, zatim za
otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
19
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
S olovka je uklonjena
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
20
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S olovku.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
21
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput
dodirnite za vraćanje natrag.
22
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
23
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
24
Osnovne funkcije
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
Pomaknite za premještanje
Dodirnite i držite stavku, a zatim pomaknite uređaj na lijevo ili desno kako bi se stavka premjestila
u novi okvir na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija.
25
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Korištenje višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za uporabu višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite
zatim označite mogućnost Više prozora.
→ Postavke → Zaslon, a
Korištenje podijeljenog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.
26
Osnovne funkcije
Pokretanje aplikacija u višestrukom prozoru
1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu.
Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.
27
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je
povucite na novu lokaciju.
• Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim
mogućnostima:
– –
: Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
– –
: Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
– –
: Povećajte veličinu prozora.
– –
: Zatvaranje aplikacije.
• Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podijeljenom prozoru. Samo aplikacije
uz čiju ikonu stoji znak podržavaju ovu funkciju.
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za pohranjivanje kombinacije trenutno aktivnih aplikacija unutar
višestrukog prozora.
1 Pokrenite nekoliko aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Trenutno pokrenuta kombinacija višestrukog prozora dodana je na traku višestrukog
prozora.
Odaberite kombinaciju na traci višestrukog prozora kako biste pokrenuli aplikacije unutar
pohranjene kombinacije.
28
Osnovne funkcije
Uporaba S olovke
S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje
funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava
izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.
Za uporabu, izvucite S olovku iz njenog utora.
Kad izvučete S olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:
• Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
• Vrh S olovke moguće je zamijeniti. Ako vrh postane tup, zamijenite ga novim.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o
S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
• Za najbolje rezultate, držite S olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i
izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
29
Osnovne funkcije
Otvaranje menija
Kad je gumb S olovke pritisnut, nacrtajte
za otvaranje popisa dostupnih opcija na zaslonu.
Poništavanje zadnje aktivnosti
Kad je gumb S olovke pritisnut, nacrtajte
za poništenje zadnje aktivnosti.
30
Osnovne funkcije
Snimanje zaslona
Kad je gumb S olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Snimka zaslona
spremljena je u mapi Galerija → Screenshots.
Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti. Uređena slika spremljena je u mapi
Galerija → IMG_edited.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Otvaranje skočne bilješke
Kada je tipka S olovke pritisnuta, dva puta dodirnite zaslon za pokretanje skočne bilješke.
31
Osnovne funkcije
Odabir teksta
Kad je tipka S olovke pritisnuta, povucite tekst lijevo ili desno za odabir. Povlačenjem između crta,
možete odabrati neželjeni tekst. Za odabir samo željenog teksta, povucite preko sredine teksta ili
povucite ikone odabira teksta.
Samsung UserManual
Pokretanje brzih naredbi
Kad je tipka S olovke pritisnuta, za pokretanje brzih naredbi povucite S olovku prema gore na
zaslonu.
Na zaslonu brzih naredbi, nacrtajte pokretnu naredbu za pokretanje povezane aplikacije ili
funkcije.
32
Osnovne funkcije
Odabir i snimanje slike
Kad je tipka S olovke pritisnuta, nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati. Odabrano
područje je spremljeno u mapi Galerija → Screenshots. Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti
za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na dnu zaslona.
S olovka zračni prikaz
Kad držite S olovku u blizini zaslona, na zaslonu će se pojaviti pokazivač. Pokazivač pomaknite
na datoteke, predmete ili opcije za prikaz njihova sadržaja te za pregled informacija u skočnim
okvirima. Možete se kretati kroz popise ili prikaze pomicanjem pokazivača na rub (gore/dolje/
lijevo/desno) po zaslonu.
33
Osnovne funkcije
Brza naredba
Ovu značajku koristite za upućivanje poziva, slanje poruka ili pretraživanje sadržaja crtanjem
pokretne naredbe na zaslonu. Kad je gumb S olovke pritisnut, za pokretanje Brza naredba
povucite S olovku na zaslonu.
Dodavanje pokretnih naredbi
Dodirnite → → Odaberite aplikaciju ili Odabir funkcija/postavki. Odaberite aplikaciju ili
značajku → opcije. Napišite novu pokretnu naredbu, a zatim dodirnite OK.
Uporaba pokretnih naredbi
Za pokretanje aplikacije ili značajke napišite pokretnu naredbu.
Za specifične zadatke, napišite ključnu riječ, poput imena ili telefonskog broja, nakon pokretne
naredbe. Na primjer, kad napišete @, pokrenut će se aplikacija e-pošte. Ako nakon @ dodate ime
primatelja, otvorit će se zaslon za pisanje e-pošte pa možete e-poštu poslati primatelju.
34
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
• Mobil. pr. točka: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke dijeljenja internetske veze putem Wi-Fi
mreže.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke
→ Način Blokiranja.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
• Način handsfree: Aktivirajte ili deaktivirate način rada hands-free.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.
35
→
,
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite
okvira.
, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Stvorite novu mapu.
• Stranica: Dodajte novi panel na početni zaslon.
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
36
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Skupite prste na početnom zaslonu i dodirnite
.
Premještanje okvira
Skupite prste na početnom zaslonu, dodirnite i držite prikaz u oknu, a zatim ga povucite na novu
lokaciju.
Uklanjanje okvira
Skupite prste na početnom zaslonu, dodirnite i zadržite prikaz u oknu, a zatim ga povucite u
kantu za smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim dodirnite Postavi pozadinu
→ Početni zaslon te odaberite nešto od sljedećeg:
• Fotografije: Pregledajte slike u mapi Fotografije.
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.
37
Osnovne funkcije
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Na početnom zaslonu dodirnite → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a
zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto,
promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na
zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.
Zaslon zaključavanja
Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam
omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
38
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite
→ Deinstaliraj, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim dodirnite Kraj pokraj aplikacije da biste je zatvorili. Za
Dodirnite
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Umjesto toga možete dodirnuti i
→ Zatvori sve.
39
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Prebacivanje na način rada
rukopisa.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Dodavanje stavke iz
međuspremnika.
Unos znakova interpunkcije.
Unos razmaka.
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
40
Osnovne funkcije
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
za izmjenu tipa tipkovnice.
Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite
lokaciju.
te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, a zatim povucite razmaknicu ulijevo ili udesno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S olovke. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te
umetanja razmaka.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
41
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 101)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a potom u desno povucite tipku Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
42
Osnovne funkcije
Podešavanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu na Google račun, na zalonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodaj račun → Google.
Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili dodirnite Postojeći, a zatim za završetak postavljanja
računa slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke, odaberite naziv računa pod RAČUNI, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
Postavljanje korisničkih profila
Postavite korisničke profile i zatim odaberite jedan od njih kada otključate uređaj radi primjene
personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila nekoliko korisnika može dijeliti
isti uređaj bez utjecaja na osobne postavke ostalih korisnika poput računa za e-poštu, preferenci
pozadine i još mnogo toga.
Na zaslonu Aplikacije dodirnite Postavke → Korisnici → → Korisnik → OK → Postavi sada,
a zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje novog korisničkog profila. Odaberite profil na
desnoj strani na vrhu zaključanog zaslona da biste pristupili uređaju putem korisničkog profila.
43
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
44
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
45
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
46
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Tipkovnica: Pomoću tipkovnice unesite broj, a zatim dodirnite .
• Zapisi: Uputite poziv iz prethodno primljenih ili upućenih poziva i poruka.
• Favoriti: Uputite poziv s popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv s popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
47
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi zna +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Poziv na čekanju. Dodirnite
da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Imenik: Otvara popis kontakata.
• Dod. glas.: Povećavanje glasnoće.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Završite trenutni poziv.
• → S Bilješka: Unos bilješke.
• → Poruka: Šalje poruku.
Slanje poruke
Dodirnite
da biste poslali poruku na broj prikazan na zaslonu.
Dodavanje kontakata
Da biste dodali telefonski broj na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
.
48
Komunikacija
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Zapisi za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite
→ Prikaz, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi →
Uključi FDN, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis i
dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva,
odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, dodirnite Odbaci poziv porukom. Za
kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Postavi
poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje
poziva → Auto. odbij brojeve. Dodirnite Popis automatskih odbijanja → Dodaj, unesite broj, a
zatim dodirnite Spremi.
49
Komunikacija
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite
postavke → Poziv na čekanju.
→ Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Prosljeđivanje poziva, a zatim
odaberite vrstu poziva i uvjete. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj, a zatim dodirnite
, ili odaberite kontakt s popisa kontakata, a zatim dodirnite
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Snimanje: Snimanje slike sugovornika.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Snimi: Snimanje videozapisa sugovornika.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
50
.
Komunikacija
• Sakrij moj identitet: Skriva vašu sliku od ostalih sugovornika.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Promijeni kameru: Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Završite trenutni poziv.
• → Odlazna slika: Odabire sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
​​
• → Animirani emotikoni: Dodaje ikone emotikona na vašu sliku.
• → Prikaz teme: Dodaje dekorativne ikone na vašu sliku.
• → Uklj. prikaz stripa: Mijenja način prikaza u prikaz stripa.
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
51
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
Postavljanje brzog biranja broja
Dodirnite → Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov
kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Ukloni.
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
52
Komunikacija
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
: Uputite glasovni ili video poziv.
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite
→ Kontakti za prikaz, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju izvoza.
53
Komunikacija
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
potom dodirnite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Spremi u Favorite: Dodaje kontakte u favorite.
• Ukloni iz Favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Stvaranje grupe
Dodirnite
→ Novi, postavite podatke za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Odaberite grupu, dodirnite
, a zatim učinite nešto do sljedećeg:
• Traži: Traženje kontakata.
• Uredi grupu: Promjena grupnih postavki.
• Novi: Izradite novu grupu.
• Ukloni iz grupe: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji poruku: Slanje poruke članovima grupe.
• Pošalji email: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
54
Komunikacija
Brisanje grupa
Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik pa dodirnite Obriši. Zadane grupe ne mogu
se izbrisati.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
OK.
→ Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Ako su korisnički podaci spremljeni prilikom podešavanja
uređaja, odaberite vizitku i zatim za uređivanje dodirnite .
Dodirntie
dijeljenja.
→ Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a potom odaberite način
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
55
.
Komunikacija
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
• Dodirnite
→ Dodaj naslov za unos naslova.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Raspored. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
56
Komunikacija
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja da biste sebe dodali u primatelje.
Dodirnite
i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
57
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Dohvaćanje novih poruka.
Prosljeđivanje poruke.
Sastavite poruku.
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese e-pošte
na popis kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na poruku.
Traženje poruke.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
58
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite + KOPIJA/SKRIV. KOP. za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite → Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke da biste promijenili postavke usluge Google Mail.
Dodirnite → Pošaljite povratne informacije da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj
aplikacije.
Dodirnite → Pomoć da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.
59
Komunikacija
Čitanje poruka
Čuvanje poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Traženje poruke.
Brisanje poruke.
Sastavite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese e-pošte
na popis kontakata.
Odgovorite svim primateljima
ili ispišite poruku.
Prikaz privitka.
Proslijedite poruku drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite SVE OZNAKE za pregled poruka u drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite → Upravljanje oznakama, a
zatim odaberite poruku koju želite dodijeliti.
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
60
Komunikacija
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
Photos
Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene
mreže.
Dodirnite Photos na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• SVE: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu.
Dodirnite da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.
Zatim odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:
• : Izmjena slike.
• : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
• : Brisanje slika ili videozapisa.
61
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
da biste pristupili dodatnim mogućnostima tijekom pregleda Internet stranice.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
.
Da biste otvorili neku drugu mrežnu stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite
62
.
, a zatim odaberite jednu.
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite → Obriši povijest.
Dodirnite → Povijest → Najposjećenije za otvaranje internetskih stranica s popisa
najposjećenijih internetskih stranica.
Spremljene stranice
Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite
→ Spremljene stranice.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Da biste prikazali spremljene veze, dodirnite
→ Skidanja.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Da biste dijelili dio web-stranice, dodirnite i držite željeni tekst.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
63
Mreža i internet
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
će se pojaviti.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Za aktiviranjue Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, a
potom u desno povucite tipku Bluetooth.
64
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti popis
otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski
generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja
putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu
Download. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodatno → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite
naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
65
Mreža i internet
Samsung Link
Koristite ovu aplikaciju kako biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili
servisima za pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg
uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.
Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više
uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Za više informacija
dodirnite → Upute.
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prilikom otvaranja ove aplikacije pojavi će se sadržaj s vaših registriranih uređaja i servisa za
pohranu. Možete ih pretražiti i reproducirati.
Slanje datoteka
Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane. Dodirnite da biste
odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste odabrali kategoriju
medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .
Dijeljenje datoteka
Dodirnite da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste
odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite te odaberite
način zajedničkog korištenja.
Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima
Dodirnite da biste odabrali uređaj ili Internet pohranu i pomaknite se ulijevo ili udesno da biste
odabrali kategoriju medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite
te odaberite
uređaj.
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao
medija player.
• Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.
66
Mreža i internet
Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane
Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.
Da biste prenosili datoteke između uređaja i servisa za Internet pohranu, dodirnite
datoteke te dodirnite .
Za registriranje usluga online pohrane na uređaju dodirnite
odaberite željenu uslugu online pohrane.
, odaberite
→ Dodaj spremište, a zatim
Group Play
Koristite tu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima zajednički koristeći i
reproducirajući sadržaj. Stvorite sesiju aplikacije Group Play ili joj se pridružite, a zatim dijelite
sadržaj, kao što su slike ili glazba.
Dodirnite Group Play na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Group Play, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati i
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Pri korištenju ove aplikacije nećete moći pristupiti Internetu putem bežične mreže.
• Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
67
Mreža i internet
Smart Remote
Ovu aplikaciju koristite za povezivanje s televizorom i gledanje omiljenih emisija i filmova.
Dodirnite Smart Remote na zaslonu aplikacija.
Prvo morate povezati uređaj s Wi-Fi mrežom i pripaziti da je infracrveni priključak uređaja okrenut
prema televizoru.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Postavljanje uređaja kao daljinskog upravljača za televizijski
prijamnik
Dodirnite Choose Your Country or Region, odaberite zemlju ili regiju, a zatim slijedite upute na
zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.
Da biste otvorili okno daljinskog upravljača, dodirnite ručicu okna na donjem desnom rubu
zaslona.
Da biste dodali još jednu prostoriju, dodirnite
→ Add New Room.
Prilagodba postavki za daljinsko upravljanje
Dodirnite
i koristite sljedeće opcije:
• Rooms & Devices: Promjena postavki povezivanja.
• Edit Channels: Uređivanje kanala prikazanih na zaslonu uređaja.
• Profile: Unesite korisnički profil kako bi vam aplikacija Peel mogla pomoći pronaći odabire u
kojima možete uživati.
• Favorite Programs: Prikaz omiljenih programa.
• Cut Programs: Vraćanje prethodno skrivenih programa.
• Genres: Skrivanje ili promjena redoslijeda žanrova.
• Sports: Skrivanje ili promjena redoslijeda sportova.
• Send Feedback: Slanje mišljenja korisnika u svrhu razvoja aplikacije.
• Notifications: Postavite uređaj tako da vas upozori na različite skorašnje TV programe.
• Reset Peel: Ponovno postavljanje postavki povezivanja.
68
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pregled detalja datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao
omiljenu pjesmu.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Skrivanje zaslona glazbenog
playera.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu koja
se trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
69
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite
glasnoća.
→ Postavke → Pametna
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Postavljanje pjesme kao zvuka zvona ili alarma
Da biste pjesmu koja se trenutno reproducira koristili kao zvuk zvona ili alarma, dodirnite
Postavi za, i odaberite odgovarajuću opciju.
→
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite , unesite naslov, a zatim dodirnite OK. Odaberite pjesme koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Kad je dodana nova pjesma, dodirnite Glazbeni kutak → .
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja, ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
70
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 77)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Promjena načina
fotografiranja.
Pokazuje koja pohrana se
koristi.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Prebacivanje između statičnog
i video moda.
Promjena postavke bljeskalice.
Određivanje količine svjetla
koju prihvaća senzor
fotoaparata.
Pregled snimljenih fotografija i
videozapisa.
Promjena postavki kamere.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
71
Mediji
Način scene
Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.
Dodirnite
→ Scene način.
• Portret: Ovu postavku koristite za snimanje ljudi.
• Pejzaž: Ovu postavku koristite da biste fotografirali plavo nebo i krajolike s izraženijim
bojama.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
• Zabava/Interijer: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u
zatvorenom prostoru.
• Plaža/snijeg: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih ili sunčanih prizora na
otvorenom.
• Zalazak sunca: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
• Zora: Ovu postavku koristite za nježne boje.
• Jesenja boja: Ovu postavku koristite za crvenkasti pozadinski prikaz.
• Tekst: Ovu postavku koristite za knjige ili postere.
• Svjetlost svijeće: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
• Pozadinsko svjetlo: Ovu postavku koristite kada je iza objekata jaka svjetlost.
• Noćno: Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite
→ Način fotografiranja.
• Jedna: Snimanje samo jedne fotografije.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
72
Mediji
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dij. foto s prij.: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i
pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica,
boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
• Osmijeh: Snimanje fotografije kada se osoba koju snimate nasmiješi.
• Strip: Snimite fotografiju koja izgleda kao crtež.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite
→ Način fotografiranja → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite tipku statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite
videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
za snimanje
Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
73
Mediji
Način snimanja
Promjena načina snimanja.
Pokazuje koja pohrana se
koristi.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Prebacivanje između statičnog
i video moda.
Promjena postavke bljeskalice.
Određivanje količine svjetla
koju prihvaća senzor
fotoaparata.
Pregled snimljenih fotografija i
videozapisa.
Promjena postavki kamere.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Dodirnite
da biste promijenili način snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja
snimke putem poruke.
• Ograniči za email: Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja
snimke putem e-pošte.
74
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
• Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma
tijekom snimanja videozapisa.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Uredi prečace: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
• GPS oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
75
Mediji
• Autoportret: Snimanje sebe.
• Samo-snimanje: Snimanje videozapisa sebe.
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Način fotografiranja: Promjena načina fotografiranja.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Efekti: Odabir između brojnih dostupnih efekata.
• Scene način: Promjena načina scene.
• Vrijednost ekspozicije: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Način fokus.: Odaberite način fokusiranja. Autofokus kontrolira kamera. Makro je za objekte
u neposrednoj blizini.
• Odbrojavanje: Koristite za odgođeno snimanje.
• Rezolucija: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi
više memorije.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na zadanom
mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Kamera.
• Kontrola glasom: Aktivirajte ili deaktivirajte glasovno upravljanje fotografiranjem.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Kvaliteta slike: Postavite razinu kvalitete fotografija. Slike visoke kvalitete zahtijevaju više
memorijskog prostora.
• Video kvaliteta: Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništi: Poništavanje postavki kamere.
76
Mediji
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi prečace.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se
premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Pokreti, tipku Pokreti povucite udesno, a zatim
uključite tipku svake značajke.
Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite tipku funkcije.
77
Mediji
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite
završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u
mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite
uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
→ Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
78
za
Mediji
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
.
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, odaberite slike i zatim dodirnite
poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
da biste ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
Označavanje lica
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim povucite tipku Označi
prijatelja desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija,
datum i ime osobe).
79
Mediji
Organiziranje pomoću mapa
Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete
kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.
Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite OK, a zatim označite
slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu
mapu, a zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj da biste kopirali ili Premjesti da biste premjestili
stavku.
Paper Artist
Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.
Dodirnite Paper Artist na zaslonu aplikacija.
Koristite umjetnički alat za uređenje slike. Uređena slika spremljena je u mapi Galerija → Paper
Pictures.
Brisanje crteža. Dodirnite da
biste promijenili veličinu
gumice.
Crtanje kistom. Dodirnite da
biste promijenili debljinu kista.
Odaberite sliku.
Snimite fotografiju.
Crtanje olovkom. Dodirnite da
biste promijenili debljinu
olovke.
Poništavanje i vraćanje zadnje
aktivnosti.
Primjena efekata na sliku.
Prikažite podatke o verziji.
Prikaz naziva alata i
mogućnosti.
Dijeljenje slike.
Spremanje slike.
Primjena okvira na sliku.
80
Mediji
PS Touch
Ovu aplikaciju koristite za uljepšavanje fotografija pomoću osnovnih značajki programa Adobe
Photoshop poput slojeva, alata za odabir, podešavanja, filtara i još mnogo toga.
Dodirnite PS Touch na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prebacite se u način rada s
plutajućim zaslonom.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pomicanje upravljačke ploče
na lijevo.
Pomicanje upravljačke ploče
na desno.
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i držite
za brže premotavanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
81
Mediji
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodinite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko, odaberite videozapise, dodirnite OK, a zatim odaberite način
dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
Video uređivanje
Pomoću ove aplikacije možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.
Dodirnite Video uređivanje na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Video uređivanje, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i
slijedite upute na zaslonu.
• Neke datoteke s videozapisima u mapi Galerija možda nećete moći prikazati, ovisno o
razlučivosti i kodeku videozapisa.
• Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
82
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, zatim dodirnite
cijelom zaslonu.
, a potom zakrenite uređaj u vodoravan položaj za prikaz na
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite Prijenosi →
PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite
83
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
84
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
S Suggest
Koristite ovu aplikaciju za pregled i preuzimanje najnovijih aplikacija predloženih od tvrtke
Samsung.
Dodirnite S Suggest na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
85
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play kiosk
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
86
Pomoćni programi
S bilješka
Koristite ovu aplikaciju za kreiranje bilješke pomoću slika ili glasovnih snimki.
Dodirnite S bilješka na zaslonu aplikacija.
Odabir obrazaca bilješki
Dodirnite
, a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:
• Bilješka / Slobodna bilješka / Zapis: Kreiranje jednostavne bilješke na praznoj stranici.
• Bilješka o sastanku: Kreiranje bilješki sa sastanka, konferencija ili predavanja.
• Časopis: Kreiranje multimedijske bilješke umetanjem multimedijske datoteke.
• Dnevnik: Kreiranje dnevnika s fotografijama.
• Recept: Kreirajte vlastiti recept.
• Putovanje: Kreirajte bilješku s putovanja.
• Vodoravna bilješka: Stvorite bilješku u pejzažnom usmjerenju.
• Rođendan: Kreirajte rođendansku čestitku.
87
Pomoćni programi
Sastavljanje bilješki
Izbrišite bilješku.
Izbrišite bilješku.
Spremite bilješku.
Sastavite novu bilješku.
Unos bilješke.
Pregledajte mogućnosti
bilješke.
Prebacivanje na način
pregleda.
Dodajte bilješku na popis
favorita.
Snimanje glasa za umetanje.
Bilježenje ili pisanje bilješke.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Uporaba alata za
produktivnost.
Poništavanje i vraćanje zadnje
aktivnosti.
Pisanje samo sa S olovkom.
Dodavanje druge stranice
trenutnoj bilješki.
Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.
Prilikom brisanja rukom pisane bilješke, dodirnite
za promjenu veličine gumice ili za brisanje
bilješke.
88
Pomoćni programi
Otvorite mali prozor da biste napravili
probni potez radi podešavanja
postavke olovke.
Pohrana trenutnih postavki kao
profila olovke.
Izbrišite prethodno postavljen profil
olovke.
Dodajte novu boju na temelju birača
boja.
Za izmjenu pozadine lista, dodirnite
Za dodavanje oznaka dodirnite
→ Promijeni pozadinu.
→ Označi.
Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki
Dodirnite
za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite
za umetanje glasovnih snimki.
Uporaba alata za produktivnost
Dodirnite dva puta
, a zatim odaberite jedan od sljedećih obrazaca:
• Prepoznavanje formule: Pretvara formulu pisanu rukom u dobro organiziranu formulu.
Dodirnite Traži za dobivanje detaljnih informacija o formuli.
• Prepoznavanje oblika: Pretvara oblik koji ste nacrtali.
• Rukopis u tekst: Pretvara rukom pisanu bilješku.
89
Pomoćni programi
Pregledavanje bilješki
Pregledavanje minijatura bilješki pomicanjem gore ili dolje.
Za sinkronizaciju bilješki sa Samsung računom, dodirnite
→ Aktualiziraj.
Za sortiranje bilješki po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite
→ Sortiraj po.
→ Prikaz popisa/Sličice.
Za izmjenu načina pregleda, dodirnite
Za kreiranje bilješke uvozom PDF-a, slikovne datoteke ili bilješke, dodirnite
→ Sinkronizacija.
Da biste sinkronizirali bilješke s Internet uslugom, dodirnite
Za kreiranje mape, dodirnite
→ Nova mapa.
→ Promijeni redoslijed.
Za izmjenu redoslijeda bilješki dodirnite
Za kopiranje bilješki dodirnite
→ Uvoz.
→ Kopiraj.
→ Premjesti.
Za premještanje bilješke u drugu mapu, dodirnite
→ Postavke.
Za promjenu S Note postavki, dodirnite
Za prikaz uputa za S Note, dodirnite
→ Upute.
Pregled bilješke
Za otvaranje dodirnite minijaturu bilješke.
Za prelazak na druge stranice bilješke dodirnite
Za slanje bilješke drugima, dodirnite
ili .
→ Dijeli putem.
Za spremanje bilješke kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite
Za izmjenu pozadine lista, dodirnite
→ Promijeni pozadinu.
Da biste dodali ili izbrisali stranice, dodirnite
Za brisanje bilješke, dodirnite
Za dodavanje oznaka dodirnite
→ Izvoz.
→ Uredi stranice.
→ Obriši.
→ Označi.
Za spremanje bilješke kao događaja, dodirnite
→ Novi događaj.
Za dodavanje prečaca bilješke na početnom zaslonu, dodirnite
Da biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite
neće biti kompatibilni s uređajem.
Da biste spremili stranicu pod drugim nazivom, dodirnite
→ Postavi kao prečac.
→ Ispis. Neki pisači možda
→ Spremi kao.
Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite
90
→ Postavi za.
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Dodaj događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Dodaj zadatak: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Priložite bilješku iz aplikacije S bilješka. Dodirnite Bilješke, a zatim sastavite novu bilješku ili
odaberite neku postojeću.
Dodavanje slike. Dodirnite Slike, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih
slika.
91
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Google, odaberite račun u usluzi Google, a zatim
označite Sinkronizacija Kalendar. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija
→ Sinkronizacija.
dodirnite S Planer →
→ Postavke → Postavke
Da biste prikazali sinkronizirani događaj ili zadatak, dodirnite
prikaza → Kalendari → Zaslon, odaberite Google račun, a zatim dodirnite OK.
Pisanje rukom u prikazu mjeseca
Na zaslonu s prikazom mjeseca dodirnite
u prikazu mjeseca u portretnom načinu.
kako biste aktivirali ovu značajku. Dostupna je samo
Promjena vrste kalendara
Odaberite jedan od različitih vrsta kalendara, uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret
skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite
prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg
natrag na mjesečni kalendar.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.
Za pregled današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanja događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite
→ Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite
dijeljenja.
→ Dijeljenje preko, a potom odaberite način
92
Pomoćni programi
POLARIS Office 5
Ovu aplikaciju koristite da biste uređivali dokumente u različitim oblicima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite POLARIS Office 5.
Da biste pokrenuli POLARIS Office 5, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite OK i
slijedite upute na zaslonu.
Mogući su dodatni troškovi prilikom preuzimanja aplikacije putem mobilne mreže. Da
biste izbjegli dodatne troškove, obratite se davatelju usluga.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem
spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive,
vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s
instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
93
Pomoćni programi
Pri prvom pokretanju usluge Dropbox idite izravno na posljednju stranicu, dodirnite Sign Up da
biste se upisali ili Sign in! da biste se prijavili. Zatim za dovršenje postupka podešavanja računa
slijedite upute na zaslonu.
Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite Turn on Camera Upload za automatski prijenos
fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija
ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a
zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem računa Samsung ili aplikacije Dropbox.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću
računa Samsung.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
94
Pomoćni programi
Alarm
Ovu aplikaciju koristite da biste postavili alarm za važne događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Postavljanje alarma
Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati,
a zatim dodirnite Spremi.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
95
Pomoćni programi
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite
.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite
, odaberite satove pa dodirnite Obriši.
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
96
Pomoćni programi
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama
za aktiviranje.
Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu s aplikacijama dodirnite Postavke → Zaslon
zaključavanja, a zatim označite Otključavanje buđenjem. Dodirnite Postavite naredbu
buđenja, a zatim postavite funkcije i glasovne naredbe.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
označite stavke koje treba tražiti.
97
Pomoćni programi
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
Google Now dodirnite → Postavke, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku Google Now.
Glasovno pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite
vršnu mapu, dodirnite .
Unutar mape koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Traži: Traženje datoteka.
• Sličica: Promjena načina prikaza.
• Početni: Vratite se u korijenski direktorij.
• Nova mapa: Kreiranje mape.
98
. Za povratak u
Pomoćni programi
Označite datoteku ili mapu kvačicom, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Kopiraj: Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• Premjesti: Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Dijeljenje preko: Slanje datoteka.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite Internet skidanja, ili dodirnite Ostala
skidanja za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput Email.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite Sortiraj po datumu.
Za brisanje povijesti, dodirnite Obriši popis.
99
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
100
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži za
101
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Preimenuj uređaj: Postavljanje naziva uređaja prilikom korištenja Bluetootha.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Postavite ograničenje za mobilni podatkovni
promet.
• Ciklus korištenja podat.: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u
mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavljanje uređaja da onemogući sinkronizaciju u pozadini
prilikom korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije
aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije
Postavke → RAČUNI.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavljanje uređaja da prikazuje podatkovni promet putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite mobilni hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode
u pozadini da ih koriste.
102
Postavke
Dodatno
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Zadana aplikac. za poruke
Odaberite zadanu aplikaciju za izmjenu poruka.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Postavite za omogućavanje prebacivanje paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu vezu mobile hotspot za dijeljenje mobilnih
mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem bežične mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Dijeljenje internetske veze putem Bluetooth tehnologije omogućuje
dijeljenje mobilne mreže uređaja s drugim uređajima putem Bluetooth veze.
• Upute: Saznajte više o USB, Wi-Fi, i Bluetooth povezivanju.
103
Postavke
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Uređaji u blizini
• NAZIV UREĐAJA: Pregledajte naziv uređaja.
• Sadržaj za dijeljenje: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim
uređajima.
• Dopušteni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Preuzim. iz drugih uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
Način handsfree
Postavite uređaj neka čita sadržaj naglas i navedite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada bez
uporabe ruku.
104
Postavke
Poziv
Prilagodite postavke funkcija poziva.
Postavke poziva
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte
telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
• Postavi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Kontrola glasom: Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih
naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada
pritisnete tipku za uključivanje.
• Dojave poziva:
– – Vibracija odgovora: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
– – Vibracija kraja poziva: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
– – Ton uspostave: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
– – Podsjetnik svake minute: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
– – Ton završetka: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
– – Obavijesti tijekom poziva: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom
poziva.
• Dodaci poziva:
– – Auto. odgovor: Postavite uređaj tako da automatski odgovara na poziv nakon zadanog
razdoblja (dostupno samo ako su spojene slušalice).
– – Brojač auto. odgovora: Postavite vrijeme čekanja prije odgovora na poziv.
– – Uvjeti odlaznog poziva: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth
slušalice.
105
Postavke
• Dodatne postavke:
– – ID pozivatelja: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
– – Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Auto. pozivni broj: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj
države) pre telefonskog broja.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
– – Auto. ponovno biranje: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu
uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – FDN brojevi: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na
brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
Postavke melodije i zvuka
• Tonovi zvona i tipkovnice:
– – Tonovi zvona: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o dolaznim pozivima.
– – Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
– – Vibrira dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne
pozive.
– – Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na
tipkovnici.
• Povećanje glasn. u džepu: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se
uređaj nalazi u torbi ili džepu.
Postavke video poziva
• Sakrij moj videozapis: Postavite sliku tako da se prikaže drugoj strani kada sakrijete svoju
sliku.
106
Postavke
Govorna pošta
• Govorna pošta: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
• Postavke glasovne pošte: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj
možete dobiti od pružatelja usluge.
• Zvuk: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
• Vibracija: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
Postavke internet poziva
• Računi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
• Koristi internet pozive: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
IP pozive.
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite vibraciju.
• Obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje kao što su dolazne poruke i propušteni pozivi.
• Vibrira dok zvoni: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj da se oglasi kad dodirujete tipke na tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
• SAMSUNG APLIKACIJE: Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
107
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadina:
– – Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
– – Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
– – Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
• Ploča obavijesti: Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
• Način zaslona: Odaberite način prikaza.
– – Dinamično: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
– – Standardno: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
– – Kino: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Sanjarenje: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom ili kad se puni.
• Pametni zaslon:
– – Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
108
Postavke
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
• CPU performanse: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Slika zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.
109
Postavke
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o
vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Widgeti na zaslonu zaklj.: Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija
zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
– – Sat ili osobna poruka: Postavljanje uređaja da prikazuje sat ili osobnu poruku na
zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.
Za sat:
– – Dvostruki sat: Postavljanje uređaja da prikazuje dvostruki sat na zaključanom zaslonu.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
– – Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
110
Postavke
Za osobnu poruku:
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
• Efekt tinte: Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S olovku.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Postavite naredbu buđenja: Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice ili izvršavanje
zadanih funkcija.
• Skočna bilješka na zaključanom zaslonu: Postavite uređaj tako da pokreće skočnu bilješku
kada dva puta dodirnete zaključani zaslon S olovkom s pritisnutom tipkom.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji ili
da utvrdi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
111
Postavke
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku traženja mobilnog telefona
koja vam pomaže da pronađete uređaj ako ga izgubite ili ako vam ga netko ukrade.
• Idi na Internet stranicu: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio
unos PIN-a prije korištenja.
– – Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup podacima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga.
Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti
aplikacija prije instalacije.
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
112
Postavke
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi
dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• KLIZANJE TIPKOVNICE:
– – Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
– – Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
– – Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice
za pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
113
Postavke
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Prepoznavanje olovke: Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite
sa S olovkom.
• Upute: Saznajte kako unijeti tekst pomoću Swype tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• “OK Google” hotword detection: Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada
izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Prilagođ. prepoznavanje: Podesite uređaj da koristi informacije dostupne na Googleovoj
nadzornoj ploči kako bi se poboljšala točnost prepoznavanja govora.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth
slušalice kada je spojena na uređaj.
114
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• PREFERIRANI TTS SUSTAV: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Dodaj račun
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
115
Postavke
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj na upozorenje kad uzmete uređaj u ruku, ako ste
propustili pozive ili ako imate nove poruke.
• Nagnite za zumiranje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda
slika u aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke
prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pomaknite za premještanje ikone: Podesite uređaj tako da se ikona premjesti na drugu
stranicu kada dodirnete i zadržite stavku, a zatim nagnete uređaj ulijevo ili udesno.
• Pomaknite za pretraživanje slika: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u
bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
• Postavke osjetljivosti: Podesite brzinu reagiranja na svaki pokret.
• Info o pokretima: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.
Kontrola glasom
Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati
značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.
Ako je postavka Vibrira dok zvoni aktivirana, uređaj neće moći prepoznati glasovne
naredbe kada primite poziv.
116
Postavke
S Olovka
Promijenite postavke korištenja S olovke.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Zračni prikaz: Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka drži iznad
zaslona.
• Zvučne i vibrirajuće povratne informacije: Postavite uređaj na zvuk i vibraciju pri držanju
uređaja preko datoteka, subjekata ili opcija.
• Postavke Brzih naredbi: Konfigurirajte postavke brzih naredbi.
• Pomoć za S olovku: Pristupite informacijama kako koristiti S olovku.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne
površine ili ukloni s njega.
• Audio izlaz: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je spojen na
priključnu stanicu radne površine.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum kada se krećete kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
117
Postavke
• Auto. vremenska zona: Postavljanje uređaja da prima podatke o vremenskoj zoni iz mreže
prilikom prelaska iz jedne vremenske zone u drugu.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Preuzmi poziv dodirom: Postavite uređaj tako da prihvati dolazni poziv kada dvaput
dodirnete tipku za prihvaćanje poziva.
– – Kontrola glasom: Postavite uređaj za odgovaranje ili odbijanje poziva pomoću glasovnih
naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj za prekidanje poziva kada
pritisnete tipku za uključivanje.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac do postavki Pristupačnost ili TalkBack na brzom izborniku
koji se pojavljuje kada pritisnete i zadržite gumb napajanja.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Pokreti za povećanje: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i
smanjivati prikaz.
• Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
118
Postavke
• Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – PREFERIRANI TTS SUSTAV: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu
postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Bljeskajuća obavijest: Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke
ili obavijesti.
• Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
• Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
119
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
120
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako je uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i zadržite tipku za uključivanje 8-10 sekundi da
biste ga ponovno pokrenuli.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
121
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
122
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako neki formati datoteka, kao što
su DivX ili AC3, nisu podržani, instalirajte aplikaciju koja ih podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
123
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
124
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
125
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 07/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising