Samsung | SM-G850F | Samsung SM-G850F User Manual (Lollipop)

SM-G850F
Brugervejledning
Danish. 06/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
39 Download booster
40 Internetdeling og Mobilt hotspot
42Internet
Læs dette først
Kom godt i gang
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
7 Pakkens indhold
8 Enhedens udseende
10 Bruge SIM- eller USIM-kortet og
batteriet
15 Tænde og slukke for enheden
16 Låse og oplåse skærmen
44 Bevægelser og gestik
48Luft-visning
48Multi-vindue
53Værktøjskasse
54 Øge touchskærmens følsomhed
Grundlæggende brug
17 Bruge touchskærmen
20Startskærmlayout
25 Paneler til informationer og
hurtigindstillinger
28 Åbne apps
29 Installere eller afinstallere apps
31 Angive tekst
33Skærmbillede
34 Mine filer
36 Energibesparende funktion
37 Se hjælpeoplysninger
55 Administrere Startskærm og skærmen
Apps
58 Angive baggrund og ringetoner
59 Skifte skærmlåsemetode
60Fingerscanner
63 Privat tilstand
64 Nem tilstand
65 Overføre data fra din forrige enhed
66 Oprette konti
Netværksforbindelse
Telefon
38 Mobile data
38Wi-Fi
67 Foretage opkald
70 Modtage opkald
71 Valgmuligheder under samtaler
Tilpasning
2
Indhold
Kontakter
S Health
73 Tilføje kontakter
74 Administrere kontakter
107 Om S Health
108 Oprette en brugerprofil
109 S Health-hovedskærmen
111Gangmakker
113Træningsmakker
120 Registrere madindtag
122 Administrere vægt
124 Installation af yderligere S Health-apps
125 S Health-indstillinger
Beskeder og e-mail
77Beskeder
80E-mail
Kamera
83 Grundlæggende optagelse
87Optagelsestilstande
91Kameraindstillinger
Sikkerhedsfunktioner
127Nødsituation
128Hjælpebesked
129 Meddelelser om alvorlige vejrforhold
(Geo News)
Galleri
94 Se fotos eller videoer
96Galleriindstillinger
Nyttige apps og funktioner
131 S Finder
132 S Planner
135 S Voice
136Ur
138Lommereg.
138Notat
140Diktafon
142Dropbox
143Flipboard
144Lommelygte
144Forstørrelsesglas
145Google-apps
Studio
97Fotostudio
98Collage-studio
99 Foto & mere
100Videoklip-studio
101Videobeskærer
Multimedier
102Musik
105Video
3
Indhold
Forbinde til andre enheder
Tilgængelighed
147Bluetooth
149 Wi-Fi Direct
151NFC
153 S Beam
154 Hurtig tilsl.
156 Screen Mirroring
158Mobiludskrivning
189 Om Tilgængelighed
190 Bruge Startknappen til at åbne
tilgængelighedsmenuer
190 Stemmetilbagemelding (TalkBack)
201 Tilpasse skriftstørrelsen
201 Forstørre skærmen
201 Indstille meddelelsespåmindelser
202 Vise skærmfarver negativt
202Farvejustering
203 Indstille kameralys ved meddelelse
203 Deaktivere alle lyde
203 Indstillinger for billedtekster
204 Justere lydbalancen
204Monolyd
204 Autovibrér ved lyd
205Assistentmenu
207 Indstillinger for forsinkelse af tryk og
hold
207Interaktionskontrol
208 Besvare og afslutte opkald
208 Bruge enkelt tryk-tilstand
209Administrere
tilgængelighedsindstillinger
210 Bruge andre nyttige funktioner
Enheds- og
dataadministrator
159 Opgradere enheden
160 Overføre filer mellem enheden og en
computer
161 Sikkerhedskopiere og gendanne data
162 Foretage nulstilling af data
Indstillinger
163 Om Indstillinger
163Hurtigindstillinger
163Netværksforbindelser
167 Opret forbindelse og del
168 Lyd og billede
172Tilpasning
173Bevægelse
174 Bruger og sikkerhedskopi
175System
182Applikationer
Fejlsøgning
4
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskeder, upload og download,
automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til
store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
5
Læs dette først
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger
6
Kom godt i gang
Pakkens indhold
Kontroller, at følgende dele er i æsken:
• Enhed
• Batteri
• Hurtigstart
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
7
Kom godt i gang
Enhedens udseende
Nærheds-/lyssensor
Meddelelseslys
Ørehøjttaler
Forreste kamera
Tænd/sluk-knap
Touchskærm
Startknap
Tilbageknap
Knap for seneste apps
Mikrofon
Højttaler
Multifunktionsstik
Mikrofon
GPS-antenne
Indgang til headset
Kameralys
Lydstyrkeknap
Bageste kamera
NFC-antenne
(på batteriet)
Bagdæksel
Hovedantenne
8
Kom godt i gang
• Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan
medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Knapper
Knap
Funktion
Tænd/sluk
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Seneste apps
Startskærm
• Tryk og hold for at få adgang til yderligere indstillinger for
den aktuelle skærm.
• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.
• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.
• Tryk to gange for at starte S Voice.
• Tryk og hold for at starte Google.
Tilbage
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
9
Kom godt i gang
Bruge SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende
batteri.
• Der kan kun bruges nano-SIM-kort i denne enhed.
• Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige.
Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
1 Fjern bagdækslet.
Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige
dækslet.
10
Kom godt i gang
2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.
Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er
ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
3 Isæt batteriet.
2
1
11
Kom godt i gang
4 Sæt bagdækslet på plads igen.
Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet
1 Fjern bagdækslet.
2 Træk batteriet ud.
3 Tryk på SIM- eller USIM-kortet med din finger, og træk det derefter ud.
12
Kom godt i gang
Oplade batteriet
Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade batteriet
ved hjælp af en computer ved tilslutning med USB-kablet.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er
tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværks-apps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet
helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes,
eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.
Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
13
Kom godt i gang
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade
batteriet helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer
touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke
enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af
Samsungs servicecentre.
Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og
derefter ud af stikkontakten.
Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige
enheden.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en
tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er
i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være
lettilgængelig under opladning.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse
disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem
længere tid mellem opladninger:
• Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/slukknappen.
• Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
14
Kom godt i gang
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og herefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
15
Kom godt i gang
Låse og oplåse skærmen
Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
For at låse skærmen op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med
fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.
Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Se Skifte skærmlåsemetode for flere
oplysninger.
16
Grundlæggende brug
Bruge touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen.
Trykke
Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn
på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.
17
Grundlæggende brug
Trykke og holde
Tryk og hold på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de
tilgængelige valg.
Trække
Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position.
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende
tilbage.
18
Grundlæggende brug
Svirpe
Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp
op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene
sammen for at zoome ud.
19
Grundlæggende brug
Startskærmlayout
Startskærm
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.
Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.
Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator
nederst på skærmen. Se Administrere Startskærmen for at tilpasse Startskærmen.
En widget
En mappe
En app
Skærmindikatorer
Favorit-apps
20
Grundlæggende brug
Indstillinger for Startskærm
Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, eller knib fingrene sammen på skærmen for at
få adgang til de tilgængelige indstillinger.
21
Grundlæggende brug
Bruge Mit tidsskrift
Mit tidsskrift viser liveopdateringer af sociale netværk og nyheder, som du er interesseret i.
For at aktivere Mit tidsskrift skal du trykke og holde fingeren på et tomt område på
Startskærmen. Tryk derefter på Indst. for startskærm, og marker Mit tidsskrift.
På Startskærmen skal du trykke på
eller rulle til højre for at åbne Mit tidsskrift.
Få adgang til
yderligere valg.
For at vælge indhold, der skal vises, skal du trykke på → Indstillinger, og derefter vælge de
kategorier, der interesserer dig.
Hvis du vil opdatere indholdet automatisk, når Mit tidsskrift åbnes, skal du trykke på →
Indstillinger, og derefter markere Automatisk opdatering ved åbning.
For at deaktivere Mit tidsskrift skal du trykke og holde fingeren på et tomt område på
Startskærmen. Tryk derefter på Indst. for startskærm, og fravælg Mit tidsskrift.
22
Grundlæggende brug
Skærmen Apps
Skærmen Apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
Tryk på Apps på Startskærmen for at åbne skærmen Apps. Hvis du vil se andre paneler, skal du
rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se Administrere
skærmen Apps for at tilpasse skærmen Apps.
Få adgang til
yderligere valg.
En app
Skærmindikatorer
23
Grundlæggende brug
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra
skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Intet signal
Signalstyrke
Roaming (uden for eget dækningsområde)
Forbundet til GPRS-netværk
Forbundet til EDGE-netværk
Forbundet til UMTS-netværk
Forbundet til HSDPA-netværk
Forbundet til HSPA+-netværk
/
Forbundet til LTE-netværk
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
GPS aktiveret
Igangværende opkald
Ubesvaret opkald
Smart standby- eller smart pause-funktionen aktiveret
Synkroniseret med internettet
Ny sms eller mms
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibration aktiveret
Flytilstand aktiveret
24
Grundlæggende brug
Ikon
Betydning
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriniveau
Paneler til informationer og hurtigindstillinger
Bruge informationspanelet
Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises
indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne
informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen
opad for at lukke informationspanelet.
25
Grundlæggende brug
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Aktiver eller deaktiver
valgmuligheder. Tryk og hold på
en knap for at se mere detaljerede
indstillinger.
Se alle hurtigindstillingsknapper.
Start S Finder.
Start Hurtig tilsl.
Tryk på en meddelelse, og udfør
forskellige handlinger.
Juster lysstyrken.
Slet alle meddelelser.
Omarrangering af hurtigindstillingsknapper
Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på
→ , trykke og holde på et element og derefter trække elementet til en anden placering.
26
Grundlæggende brug
Bruge panelet for hurtigindstillinger
Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. For at aktivere eller
deaktivere flere funktioner, skal du åbne hurtigindstillingspanelet.
Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Du kan også
trykke på i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke
panelet for hurtigindstillinger.
Tryk på følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist flere detaljerede
indstillinger, hvis du trykker og holder på en knap.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi for at få flere oplysninger.
• Placer.: Se Placering for at få flere oplysninger.
• Lyd/Vibration/Lydløs: Vælg en lydtilstand.
• Skærmrotation: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.
• Bluetooth: Se Bluetooth for at få flere oplysninger.
• Mobile data: Se Databrug eller Mobile netværk for flere oplysninger.
• Download booster: Se Download booster for flere oplysninger.
• U.strømbespar.: Se Ultrastrømbesparende tilstand for at få flere oplysninger.
• Multi-vindue: Se Multi-vindue for at få flere oplysninger.
• Værktøjskasse: Se Værktøjskasse for at få flere oplysninger.
27
Grundlæggende brug
• Mobilt hotspot: Se Internetdeling og Mobilt hotspot for flere oplysninger.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring for at få flere oplysninger.
• NFC: Se NFC for at få flere oplysninger.
• Synk: Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk apps, f.eks.
kalender eller e-mail.
• Smart sk.st.by: Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser
på den.
• Smart-pause: Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på
den.
• Strømbespar.: Se Strømsparetilstand for at få flere oplysninger.
• Flytilstand: Se Flytilstand for at få flere oplysninger.
• Privat tilstand: Se Privat tilstand for at få flere oplysninger.
• Berør.følsomhed: Se Øge touchskærmens følsomhed for at få flere oplysninger.
Åbne apps
Åbn en app ved at vælge et app-ikon på Startskærmen eller skærmen Apps.
Tryk på
, og vælg et app-ikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.
Lukke en app
→ , og tryk derefter på AFSLUT ud for en app for at lukke den. Tryk på AFSLUT
Tryk på
→ .
ALLE for at lukke alle åbne apps. Alternativt kan du trykke på
28
Grundlæggende brug
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Brug denne app til at købe og downloade apps.
Tryk på Galaxy Apps på skærmen Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på Installér for at downloade gratis apps. Hvis du
vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens
pris.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
→
Play Butik
Brug denne app til at købe og downloade apps.
Tryk på Play Butik på skærmen Apps.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på
for at søge ved hjælp af et søgeord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på
Indstillinger → Opdater apps automatisk og derefter vælge en indstilling.
29
→
Grundlæggende brug
Downloade foreslåede apps
Du kan se og downloade dedikerede apps til Galaxy-enheder.
Tryk på → GALAXY Essentials på skærmen Apps. Du kan også trykke på widgetten GALAXY
Essentials på Startskærmen og derefter trykke på ud for en app.
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Hvis du vil deaktivere standard-apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på → Afinstaller/
deaktiver apps. vises på de apps, som kan deaktiveres. Vælg en app, og tryk på DEAKTIVÉR.
Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne skærmen Apps og trykke på
→ Downloadede apps → → Afinstallér. Alternativt kan du trykke på Indstillinger →
Applikationsmanager på skærmen Apps, vælge en app og derefter trykke på AFINSTALLÉR.
Aktivere apps
Tryk på → Vis deaktiverede apps på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på UDFØRT.
Tryk på Indstillinger → Applikationsmanager, rul til DEAKTIVERET, vælg en app, og tryk
derefter på AKTIVÉR på skærmen Apps.
• Skjule apps: Skjul kun apps på skærmen Apps. Du kan fortsætte med at bruge skjulte
apps.
• Deaktivere apps: Deaktiver valgte standard-apps, der ikke kan afinstalleres på
enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
• Afinstallation af apps: Afinstaller downloadede apps.
30
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.
Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Skift tastaturindstillinger.
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Skift til ny linje.
Indsæt tegnsætningstegn.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Vælg inputsprog, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller
flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at skyde mellemrumstasten til venstre
eller højre.
Skifte tastaturlayoutet
Tryk på
, vælg et sprog under Indtastningssprog, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.
På 3x4-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på
den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.
31
Grundlæggende brug
Brug af yderligere tastaturfunktioner
Tryk og hold på for at anvende forskellige funktioner. Der vises muligvis andre ikoner i stedet
for , alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.
• : Angiv tekst via tale.
Skift sproget.
Åbn tastaturet.
Start eller hold pause i angivelse
af tekst via tale.
• : Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
Skift mellem tal- og tegntilstand.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• : Tilføj et element fra udklipsholderen.
• : Skift tastaturindstillinger.
• : Indsæt humørikoner.
32
Grundlæggende brug
• : Skift til det flydende tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at
trække i fanen.
Skift til standardtastaturet.
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopiér eller Klip. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på → Indsæt. Hvis du vil
indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på
vælge teksten.
→ Udklipsholder og
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden.
Tryk og hold på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidigt. Billedet gemmes i mappen
Galleri → → Album → Screenshots. Når du har taget et skærmbillede, kan du redigere det
og dele det med andre.
Du kan også tage skærmbilleder på andre måder. Se Stryge med hånden for skærmbillede for
flere oplysninger.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
33
Grundlæggende brug
Mine filer
Om Mine filer
Brug denne app til at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder,
f.eks. på skylagringsenheder.
Tryk på Mine filer på skærmen Apps.
Søg efter filer eller mapper.
Få adgang til yderligere valg.
Se filer efter kategori.
Se downloadhistorik.
Se filer, der er gemt på enheden.
Se filer gemt i skylagringstjenester.
Tryk på , og brug følgende valgmuligheder:
• Tilføj genvej: Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer.
• Tilføj FTP-server: Føj en genvej til en FTP-server på hovedskærmbilledet for Mine filer.
• Scan efter enheder i nærheden: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
• Indstillinger: Skift indstillinger for filhåndtering.
34
Grundlæggende brug
Se filer
Tryk på Mine filer på skærmen Apps.
Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på for at gå et niveau op i mappehierarkiet. Tryk på
at vende tilbage til hovedskærmen for Mine filer.
for
Vælg en mappe, tryk på , og vælg derefter følgende muligheder:
• Vælg: Vælg filer eller mapper for at anvende indstillinger.
• Slet: Slet filer eller mapper.
• Opret mappe: Opret en mappe.
• Vis som: Skift visningstilstand.
• Sortér efter: Sorter filer eller mapper.
• Tilføj genvej: Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til
Startskærmen.
• Indstillinger: Skift indstillinger for filhåndtering.
Tryk og hold på en fil eller en mappe, og brug derefter følgende indstillinger:
• : Del filer med andre.
• : Slet filer eller mapper.
• → Flyt: Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
• → Kopiér: Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
• → Flyt til Privat: Flyt filer til den private mappe. Denne mulighed fremkommer, når du
aktiverer Privat tilstand. Se Privat tilstand for flere oplysninger.
• → Omdøb: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
• → Tilføj genvej: Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til
Startskærmen.
• → Pak: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
• → Detaljer: Se detaljer om filen eller mappen.
35
Grundlæggende brug
Energibesparende funktion
Strømsparetilstand
Spar på batteriet ved at begrænse enhedens funktioner.
Tryk på Indstillinger → Strømbesparelse → Strømsparetilstand på skærmen Apps, og tryk
derefter på kontakten Strømsparetilstand for at aktivere dette. Du kan også åbne panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Strømbespar. for at aktivere den.
Vælg mellem følgende indstillinger:
• Begræns baggrundsdata: Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil
dataforbindelse.
• Begræns ydeevne: Begræns diverse funktioner, f.eks. slukning af baggrundslyset for
Knappen for seneste apps og Tilbageknappen.
• Gråtonetilstand: Viser farver på skærmen som gråtoner.
Ultrastrømbesparende tilstand
Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand
udfører enheden følgende:
• Viser farver på skærmen som gråtoner.
• Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
• Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
• Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.
36
Grundlæggende brug
Tryk på Indstillinger → Strømbesparelse → Ultrastrømbesparende tilstand på skærmen Apps,
og tryk derefter på kontakten Ultrastrømbesparende tilstand for at aktivere dette. Du kan også
åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på U.strømbespar. for at aktivere den.
Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på
og vælge en app.
Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på → Fjern, vælge en app med
derefter trykke på OK.
og
Hvis du vil ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse
eller lyd, skal du trykke på → Indstillinger.
Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på → Deaktivér Ultrastrømbes.
tilst.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Se hjælpeoplysninger
For at få adgang til Hjælp og lære, hvordan du skal bruge enheden og apps, skal du åbne
skærmen Apps og trykke på Indstillinger → Hjælp.
For at se hjælpefunktionen til en app, mens du bruger den, skal du trykke på → Hjælp.
Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.
37
Netværksforbindelse
Mobile data
Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Databrug for yderligere indstillinger.
Tryk på Indstillinger → Databrug på skærmen Apps, og marker derefter Mobile data. Du kan
også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på Mobile data for
at aktivere den.
Wi-Fi
Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med
andre enheder. Se Wi-Fi for yderligere indstillinger.
• Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle
europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU,
men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
• Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for at
aktivere den.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for
netværk, der kræver adgangskode.
3 Tryk på TILSLUT.
Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette
forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode.
For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge
det på listen over netværk og trykke på GLEM.
38
Netværksforbindelse
Tilføje et Wi-Fi-netværk
Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten Wi-Fi, skal du trykke på Tilføj Wi-Finetværk nederst på listen. Indtast netværksnavnet i Netværks-SSID, vælg sikkerhedstypen,
indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på TILSLUT.
Bruge smart-netværksskift
Brug denne funktion til at opretholde en stabil netværksforbindelse, når du gennemser websider,
downloader indhold osv.
Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps, og marker derefter Skift til smart-netværk.
Enheden skifter automatisk fra et Wi-Fi-netværk til et mobilt netværk, når det aktuelle Wi-Finetværk er svagt eller ustabilt. Når Wi-Fi-netværkets signal bliver stærkt, skifter enheden tilbage
fra det mobile netværk til Wi-Fi-netværket.
Download booster
Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt.
Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.
På skærmen Apps skal du trykke på Indstillinger → Download booster og derefter trykke på
kontakten Download booster for at aktivere dette. Du kan også åbne informationspanelet eller
panelet for hurtigindstillinger og trykke på Download booster for at aktivere den.
• Der kan blive pålagt yderligere gebyrer ved download af filer via et mobilt netværk.
• Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en
bestemt temperatur, slukker den.
• Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan det påvirke hastigheden og ydelsen af denne
funktion.
• Hvis Wi-Fi- og den mobile netværksforbindelse har meget forskellige
dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
• Denne funktion understøtter kun Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Denne
funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom FTP.
39
Netværksforbindelse
Internetdeling og Mobilt hotspot
Om internetdeling og mobile hotspots
Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre
enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan oprettes via
Wi-Fi, USB eller Bluetooth.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.
Bruge det mobile hotspot
Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder.
1 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobilt hotspot → Mobilt hotspot på skærmen
Apps.
2 Tryk herefter på kontakten Mobilt hotspot for at aktivere det.
• vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Finetværk.
• For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på → Konfigurér
hotspot og vælge sikkerhedsniveau. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på GEM.
3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Finetværk.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
40
Netværksforbindelse
Bruge USB-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.
1 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobilt hotspot på skærmen Apps.
2 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
3 Marker USB-internetdeling.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.
Bruge Bluetooth-internetdeling
Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via Bluetooth. Sørg for, at den
computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.
1 Par din enhed med den anden enhed via Bluetooth. Se Parre med andre Bluetooth-enheder
for flere oplysninger.
2 Tryk på Indstillinger → Internetdeling og Mobilt hotspot på skærmen Apps for din enhed.
3 Marker Bluetooth-internetdeling.
4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på →
Internetadgang.
vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
5 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til
internettet.
Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.
41
Netværksforbindelse
Internet
Visning af websider
1 Tryk på Internet på skærmen Apps.
2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for
søgemaskinen ved siden af webadressen.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå. Tryk på
for at søge på
internettet ved brug af stemmen.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Føj bogmærke til den aktuelle
webside.
Åbn
wedsidevinduesadministratoren.
Få adgang til yderligere valg.
Læs en artikel i læsetilstand.
Opdater den aktuelle webside.
Åbn startsiden.
Se gemte sider.
Se websider med bogmærker.
Gå til den tidligere besøgte side.
42
Netværksforbindelse
Angive startsiden
Tryk på Internet på skærmen Apps.
Tryk på → Indstillinger → Angiv hjemmeside, og vælg derefter en af følgende:
• Hurtig adgang: Angiv listen med hurtig adgang som din startside.
• Aktuel side: Angiv enhedens aktuelle webside som din startside.
• Mest besøgte steder: Angiv listen over mest besøgte websider som din startside.
• Anden: Angiv en foruddefineret webside som din startside.
Når du får vist en webside, skal du trykke på
for at åbne hjemmesiden.
Administration af listen med hurtig adgang
Du får hurtig adgang til dine ofte besøgte websider ved at føje dem til listen med hurtig adgang.
Du kan føje en webside til listen med hurtig adgang ved at åbne websiden, som du vil tilføje. Tryk
derefter på → Føj til Hurtig adgang.
Du kan slette en webside fra listen med hurtig adgang ved at trykke og holde fingeren på
websideikonet, som du vil slette. Træk det derefter til Slet øverst på skærmen.
Administrere websidehistorikken
Tryk på Internet på skærmen Apps.
Tryk på
→ Oversigt for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider.
Tryk på → Ryd historik for at slette websider.
43
Bevægelses- og
brugbarhedsfunktioner
Bevægelser og gestik
Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input.
Styr bevægelser korrekt.
Direkte opkald
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Direkte opkald på skærmen Apps, og tryk
derefter på kontakten Direkte opkald for at aktivere dette.
Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den
op til øret for at foretage et opkald.
44
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Smart-varsel
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Smart-varsel på skærmen Apps, og tryk
derefter på kontakten Smart-varsel for at aktivere dette.
Hvis du har ubesvarede opkald eller nye beskeder, vibrerer enheden, når du tager den op.
Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke
ligger på en plan overflade.
Lydløs/pause
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Lydløs/pause på skærmen Apps, og tryk
derefter på kontakten Lydløs/pause for at aktivere dette.
Placere håndfladen på skærmen
Dæk skærmen med håndfladen for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte
medieafspilning på pause.
45
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Vende enheden om
Vend enheden for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning
på pause.
Smart-pause
Afspilning sættes automatisk på pause, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du
kigger på skærmen igen.
46
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Stryge med hånden for skærmbillede
Tryk på Indstillinger → Bevægelser og gestik → Stryg med hånden for skærmbillede på
skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at
aktivere dette.
Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller
omvendt for at optage et skærmbillede. Billedet gemmes i mappen Galleri → → Album →
Screenshots. Når du har taget et skærmbillede, kan du redigere det og dele det med andre.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
47
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Luft-visning
Bevæg din finger over et element for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop opvindue.
Tryk på Indstillinger → Luft-visning på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Luftvisning for at aktivere dette.
Multi-vindue
Om Multi-vindue
Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion
til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.
Starte Multi-vindue
1 Tryk på Indstillinger → Multi-vindue, på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten
Multi-vindue for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere den.
48
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
2 Tryk og hold på for at åbne bakken Multi-vindue.
3 Tryk og hold på et app-ikon, og træk det fra bakken til skærmen. Træk derefter et andet appikon til en ny placering på skærmen.
App-ikoner, der er markeret med
, kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.
49
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Oprette en Multi-vindueskombination
Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindues-apps.
1 Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → Opret.
Multi-vindueskombinationen tilføjes øverst i bakken Multi-vindue.
For at slette Multi-vindueskombinationer skal du åbne bakken Multi-vindue, trykke på
Redigér, vælge en Multi-vindueskombination og derefter trykke på SLET.
Justere vinduesstørrelsen
Træk cirklen mellem app-vinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
50
→
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Bruge indstillinger for Multi-vindue
Når du bruger Multi-vindues-apps, skal du vælge app-vinduet for at få vist en blå ramme omkring
det. Tryk på cirklen mellem app-vinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:
• : Skift placering mellem Multi-vindues-apps.
51
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
• : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold på et
element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
• : Luk appen.
Omarrangere apps i bakken Multi-vindue
Du kan omarrangere apps i bakken Multi-vindue.
1 Tryk på Indstillinger → Multi-vindue, på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten
Multi-vindue for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Multi-vindue for at aktivere den.
2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på
→ Redigér.
Enheden viser de tilgængelige apps, du kan anvende på bakken Multi-vindue.
52
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
3 Tryk og hold på en app, og træk den til bakken Multi-vindue.
4 Tryk på Klar.
Værktøjskasse
Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.
Tryk på Indstillinger → Værktøjskasse på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten
Værktøjskasse for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på
Værktøjskasse for at aktivere den. vises på skærmen.
For at starte en app skal du trykke på
og vælge en app.
Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på
og derefter trække den til en anden placering.
Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde på
trække den til Red.
Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde på
53
og derefter
og derefter trække den til Fjern.
Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner
Øge touchskærmens følsomhed
Brug denne funktion til at betjene skærmen med handsker på.
Tryk på Indstillinger → Skærm på skærmen Apps, og marker derefter Forøg
berøringsfølsomhed. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger
og trykke på Berøringsfølsomhed for at aktivere den.
• Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med
andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
• For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke korrekt, når du anvender S View.
54
Tilpasning
Administrere Startskærm og skærmen Apps
Administrere Startskærmen
Tilføje elementer
Tryk og hold på en app eller en mappe på skærmen Apps, og træk den derefter til Startskærmen.
Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt område, trykke
på Widgets, trykke og holde på en widget og derefter trække den til Startskærmen.
Flytte og fjerne et element
Tryk og hold på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.
Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde på elementet. Træk det derefter til Fjern,
som vises øverst på skærmen.
Oprette en mappe
1 Tryk og hold på en app på Startskærmen, og træk den derefter til Opret mappe, der vises
øverst på skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på UDFØRT.
55
Tilpasning
Administrere mapper
Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende
mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på Klar.
Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på og derefter vælge en
farve.
Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde på en app og derefter trække
den til mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde på appen og
derefter trække den til en ny placering.
Administrere paneler
Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.
Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på
.
Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
en ny placering.
Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på et paneleksempel og derefter trække det til
Fjern øverst på skærmen.
Hvis du vil angive et panel som Hovedstartskærm, skal du trykke på
.
Administrere skærmen Apps
Ændre sorteringsmetoden
Tryk på → Vis som på skærmen Apps, og vælg en sorteringsmetode.
Skjule apps
Skjul apps, som du ikke vil have vist på skærmen Apps.
Tryk på → Skjul apps på skærmen Apps, vælg apps, og tryk derefter på UDFØRT.
Du kan få vist skjulte apps ved at trykke på → Vis skjulte apps, vælge apps, og derefter trykke
på UDFØRT.
56
Tilpasning
Flytte elementer
Tryk på → Redigér på skærmen Apps. Tryk og hold på et element, og træk det til en ny
placering.
Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.
Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til Opret side, som vises øverst på
skærmen.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Oprette mapper
1 Tryk på
→ Opret mappe på skærmen Apps. Du kan også vælge at trykke på → Redigér,
holde på en app og derefter trække den til Opret mappe, som vises øverst på skærmen.
2 Angiv et mappenavn.
3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på UDFØRT.
Administrere mapper
Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende
mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på Klar.
Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på og derefter vælge en
farve.
Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke på → Redigér, trykke og holde på en
app og derefter trække den til mappen.
Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du trykke på → Redigér, vælge en mappe, trykke og
holde på en app og derefter trække den til en ny placering.
57
Tilpasning
Angive baggrund og ringetoner
Angive en baggrund
Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den
låste skærm.
1 Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, og tryk derefter på Baggrunde. Du kan
også trykke på Indstillinger → Baggrund på skærmen Apps.
2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på
Fra Galleri.
4 Tryk på VÆLG SOM BAGGRUND eller GEM.
Ændre ringetoner
Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.
Tryk på Indstillinger → Lyde og meddelelser på skærmen Apps.
For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på Ringetoner, vælge en
ringetone og derefter trykke på OK. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt i enheden eller på din
konto, som ringetone, skal du trykke på TILFØJ.
For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på Ringetone for meddelelser, vælge
en ringetone og derefter trykke på OK.
58
Tilpasning
Skifte skærmlåsemetode
Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige
oplysninger.
Tryk på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås på skærmen Apps, og vælg derefter en
skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.
Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs
servicecentre.
Mønster
Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at
bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.
PIN-kode
En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at
bekræfte.
Adgangskode
En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler,
og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.
Fingeraftryk
Registrer dine fingeraftryk for at låse skærmen op. Se Fingerscanner for flere oplysninger.
59
Tilpasning
Fingerscanner
For bedre genkendelse af fingeraftryk
Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold
kan påvirke funktionens effektivitet:
• Startknappen indeholder en sensor til genkendelse af fingeraftryk. Sørg for, at Startknappen
ikke er ridset eller beskadiget af metalgenstande, såsom mønter, nøgler og halskæder.
• Den skærmbeskytter, der fulgte med enheden, kan få sensoren til genkendelse af
fingeraftryk til at fungere forkert. Fjern skærmbeskytteren for at forbedre følsomheden for
fingeraftryk.
• Sørg for, at området for genkendelse af fingeraftryk og dine fingre er rene og tørre.
• Enheden kan muligvis ikke genkende fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
• Enheden genkender eventuelt ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
• Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene på den
hånd, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.
• Træk ikke fingeren for hurtigt eller for langsomt. Træk fingeren ved en moderat hastighed,
således at enheden kan genkende den.
• I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i enheden. Undgå at bruge
denne funktion i tørre omgivelser, sørg for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en
metalgenstand, før du benytter funktionen.
Registrering af fingeraftryk
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Fingeraftryksmanager på skærmen Apps.
2 Læs oplysningerne på skærmen, og tryk på OK.
60
Tilpasning
3 Placer fingeren på fingeraftryksområdet nederst i midten af skærmen.
4 Tryk og hold på skærmen i fingeraftryksområdet, og træk derefter fingeren nedad over
Startknappen.
Gentag denne handling med den samme finger, indtil dit fingeraftryk er blevet registreret.
Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke
dine fingeraftryk.
5 Tryk på UDFØRT for at fuldføre scanning af dine fingeraftryk. Du kan også trykke på
REGISTRÉR for at registrere dit fingeraftryk, når du holder enheden i én hånd.
6 Når du får vist et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at registrere en backupadgangskode,
skal du angive backupadgangskoden og derefter trykke på FORTSÆT.
7 Indtast backupadgangskoden igen for at bekræfte den, og tryk derefter på OK.
Du kan bruge backupadgangskoden i stedet for at scanne dine fingeraftryk.
8 Hvis du får vist et pop op-vindue for fingeraftrykslås, skal du trykke på OK. Du kan bruge
dine fingeraftryk til at låse skærmen op.
Administration af registrerede fingeraftryk
Du kan slette eller omdøbe dine registrerede fingeraftryk.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Fingeraftryksmanager på skærmen Apps.
Slet fingeraftryk ved at trykke på → Ophæv registrering, vælge fingeraftryk og derefter trykke
på UDFØRT → OK.
Hvis du vil omdøbe et fingeraftryk, skal du trykke og holde på et fingeraftryk, trykke på
indtaste et nyt navn og trykke på OK.
61
og
Tilpasning
Ændring af den alternative adgangskode
Du kan ændre den adgangskode, du bruger som alternativ til scanning af dine fingeraftryk.
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Skift sik.kop.adgangskode på skærmen Apps.
2 Scan et registreret fingeraftryk, eller tryk på .
3 Indtast en ny adgangskode, og tryk på FORTSÆT.
4 Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på OK.
Oplåsning af skærmen med fingeraftryk
Du kan låse skærmen op med de registrerede fingeraftryk.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Skærmlås → Fingeraftryk på skærmen Apps. Du kan
også trykke på Indstillinger → Låseskærm → Skærmlås → Fingeraftryk på skærmen Apps.
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug fingeraftryk til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge et
fingeraftryk i stedet for at indtaste en adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy Apps.
Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Verificer Samsung account på skærmen Apps, og
tryk derefter på kontakten Verificer Samsung account for at aktivere dette.
Bruge fingeraftryk til køb via PayPal
Du kan foretage køb ved at scanne dine fingeraftryk.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
1 Tryk på Indstillinger → Fingerscanner → Betal med PayPal på skærmen Apps.
2 Vælg FIDO Ready™-understøttelse og PayPal, og tryk derefter på INSTALLÉR.
62
Tilpasning
3 Tryk på LINK TIL PAYPAL-KONTO, når installationen er fuldført.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på PayPal-webstedet og registrere dine
fingeraftryk.
Privat tilstand
Om privat tilstand
Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som
f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt
placering og derefter deaktivere privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.
Skjule indhold
1 Tryk på Indstillinger → Privat tilstand på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten
Privat tilstand for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Privat tilstand for at aktivere den.
Når du aktiverer privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reservePIN-kode.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
Når denne tilstand er aktiveret, vises
øverst på skærmen.
3 Hvis du vil vælge elementer, der skal skjules, skal du trykke og holde på et element på listen,
markere de elementer, der skal vælges, og derefter trykke på → Flyt til Privat.
Elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises med
på dem.
4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne skærmen Apps, trykke på
Indstillinger → Privat tilstand og derefter trykke på kontakten Privat tilstand for at
deaktivere dette. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger
og trykke på Privat tilstand for at deaktivere den.
De valgte elementer fjernes fra skærmen.
63
Tilpasning
Se skjult indhold
Du kan kun se skjult indhold, når privat tilstand er aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → Privat tilstand på skærmen Apps og tryk derefter på kontakten
Privat tilstand for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for
hurtigindstillinger og trykke på Privat tilstand for at aktivere den.
2 Indtast oplåsningskoden for privat tilstand.
3 Tryk på Mine filer → Privat på skærmen Apps.
Alle elementer, der er flyttet til privat tilstand, vises på skærmen.
Nem tilstand
Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større
ikoner på Startskærmen. Du har adgang til de mest populære apps, ofte anvendte indstillinger,
ligesom du kan tilføje genveje til dine favoritkontakter.
Tryk på Indstillinger → Nem tilstand → Nem tilstand på skærmen Apps, vælg de apps, der skal
have et enklere layout, og tryk derefter på UDFØRT.
For at vende tilbage til standardtilstand skal du åbne Startskærmen, trykke på Nemme
indstillinger → Nem tilstand → Standardtilstand → UDFØRT.
Administrere genveje
Du kan føje en genvej til en app til Startskærmen ved at rulle til højre, trykke på
vælge en app.
og derefter
Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at rulle til venstre og trykke på
.
For at slette en genvej fra Startskærmen skal du trykke på → Redigér. Vælg derefter en app
med eller en kontakt med .
64
Tilpasning
Overføre data fra din forrige enhed
Brug af backupkonti
Du kan overføre backupdata fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Googlekonto eller din Samsung account. Se Sikkerhedskopiere og gendanne data for flere oplysninger.
Brug af Samsung Smart Switch
Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch (på mobilenheder
og computere). Besøg www.samsung.com/smartswitch for at få flere oplysninger.
Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.
Brug af Smart Switch Mobile
Brug denne app til at overføre data fra din forrige iPhone- eller Android-enhed til din nye enhed.
Du kan downloade appen fra Galaxy Apps eller Play Butik.
1 Tryk på Smart Switch på din enhed.
2 Vælg en indstilling afhængigt af den forrige enhedstype på din enhed, og følg vejledningen
på skærmen.
Hvis den forrige enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch
Mobile er installeret på enheden. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.
Brug af Smart Switch med computere
Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte
producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra
www.samsung.com/smartswitch.
1 Sikkerhedskopier data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere
oplysninger hos producenten af enheden.
2 Start Smart Switch på computeren.
65
Tilpasning
3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på
skærmen for at overføre data til enheden.
Bruge Samsung Kies
Importer en backupkopi af dine data fra din computer via Samsung Kies for at gendanne data
på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computere via Samsung Kies. Se Forbinde
med Samsung Kies for flere oplysninger.
Oprette konti
Tilføje konti
Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.
Tryk på Indstillinger → Konti → Tilføj konto på skærmen Apps, og vælg en kontotjeneste. Følg
derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de
elementer, du vil synkronisere.
Fjerne konti
Tryk på Indstillinger → Konti på skærmen Apps, vælg en konto og tryk derefter på → Fjern
konto.
66
Telefon
Foretage opkald
Tryk på Telefon på skærmen Apps.
Tryk på Tastatur, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på for at foretage et opkald, eller
tryk på
for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er
anført i Logger, Favoritter og Kontakter.
Se favoritkontakter.
Se alle opkalds- og beskedlogger.
Indtast nummeret ved brug af
tastaturet.
Se kontaktlisten.
Få adgang til yderligere valg.
Føj nummeret til kontaktlisten.
Se eksempel på telefonnummeret.
Slet tegnet til venstre.
67
Telefon
Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste
Tryk på Logger eller Kontakter, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at
foretage et opkald.
Hvis du vil deaktivere opkaldet ved at trække et ikon til funktionen til højre, skal du trykke på →
Indstillinger → Kontakter og derefter fjerne markeringen af Stryg for opkald/medd.
Foretage opkald fra favoritlisten
Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over
favoritkontakter.
Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på Kontakter, vælge en kontakt og
derefter trykke på .
Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på Favoritter og vælge en
kontakt.
68
Telefon
Nummerforslag
Tryk på Tastatur.
Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at
foretage et opkald.
Hurtigopkaldsnumre
Tryk på Tastatur.
For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde på det tilsvarende ciffer.
Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde på
et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet, trykke på OK og derefter vælge en
kontaktperson. Du kan også trykke på → Hurtigopkald, vælge et nummer og derefter vælge
en kontakt.
Foretage et internationalt opkald
Tryk på Tastatur.
Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og
tryk på .
Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på → Indstillinger →
Opkald → Flere indstillinger → Opkaldsspærring. Vælg derefter en opkaldstype, og marker
Internationale opkald.
69
Telefon
Modtage opkald
Besvare et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du
trykke på BESVAR i pop op-vinduet.
Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald
besvares, sættes det første opkald på hold.
Afvise et opkald
Træk
uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Hvis der vises et pop op-vindue med en opkaldsmeddelelse, mens du bruger en app, skal du
trykke på AFVIS i pop op-vinduet.
For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække
beskedafvisningslinjen opad.
Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du åbne skærmen Apps, trykke på Telefon
→ → Indstillinger → Opkald → Opkaldsafvisning → Afvisningsbeskeder → .
Afvise opkald automatisk fra uønskede numre
1 Tryk på Telefon på skærmen Apps.
2 Tryk på → Indstillinger → Opkald → Opkaldsafvisning → Afvis automatisk →
Autoafvis numre.
3 Tryk på Liste over automatisk afviste →
, indtast et nummer, og tildel derefter en
kategori.
4 Tryk på GEM.
Ubesvarede opkald
Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over
ubesvarede opkald. Du kan også trykke på Telefon → Logger på skærmen Apps for at få vist
mistede opkald.
70
Telefon
Valgmuligheder under samtaler
Under et stemmeopkald
Du kan gøre følgende:
• : Skru op for lyden.
• Tilf. opk.: Foretag et andet opkald.
• Tastatur: Åbn tastaturet.
• Afslut: Afbryd samtalen.
• Højttaler: Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal
du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
• → Sæt på hold: Sætter et opkald på hold. Tryk på Genoptag samtale for at hente et
opkald på hold.
• → Kontakter: Åbn kontaktlisten.
• → Notat: Opret et notat.
• → Besked: Send en besked.
• → Tilpas opkaldslyd: Vælg eller tilpas lydkvaliteten ved opkald, når et headset er tilsluttet.
• → Indstillinger: Skifter opkaldsindstillinger.
Når du kører apps under et opkald, vises der et pop op-vindue for opkaldsskærmen ( ). Du kan
fortsætte din telefonsamtale, mens du bruger apps.
Skal pop op-vinduet flyttes, skal du trække det til en anden placering.
Du kan slette pop op-vinduet ved at trykke og holde på det og derefter trykke på OK.
Tryk på genvejen for at vende tilbage til pop op-vinduet.
71
Telefon
Under et videoopkald
Du kan gøre følgende:
• → Skjul mig: Skjul dit billede for den anden person.
• → Udgående billede: Vælg det billede, der vises for den anden person.
• → Tag billede: Tag et billede af den anden person.
• → Optag video: Optag en video af billederne fra den anden person.
• → Notat: Opret et notat.
• → Meddelelse: Send en besked.
• → Tastatur: Åbn tastaturet.
• → Højttaler fra/Højttaler til: Slå højttalertelefonen til eller fra. Når du bruger
højttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk
fra dine ører.
• → Skift til headset: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er sluttet til enheden.
• → Aktivere dobbelt kamera/Deaktivere dobbelt kamera: Aktiver eller deaktiverer den
dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere
kan se dig og dine omgivelser.
Videoopkald med dobbelt kameratilstand er mulig i op til 3 minutter. Efter 3 minutter
slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.
Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:
• : Føj animerede humørikoner til dit billede.
• Skift: Skift mellem forreste og bageste kamera.
• Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
• Afslut: Afbryd samtalen.
72
Kontakter
Tilføje kontakter
Flytte kontakter fra andre enheder
Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se Overføre data fra din forrige enhed for
flere oplysninger.
Oprette kontakter manuelt
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.
• : Tilføj et billede.
• /
: Tilføj eller slet et kontaktfelt.
3 Tryk på GEM.
Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på Tastatur,
indtaste nummeret og derefter trykke på Føj til kontakter.
Opret kontakter fra visitkort
Tag et foto af et visitkort, og kopier kontaktoplysningerne fra det.
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Tryk på → Visitkort → .
Tryk på → Målsprog for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.
73
Kontakter
3 Placer et visitkort på den plane flade, og drej enheden til liggende retning.
4 Juster enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver
grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra
visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
• Tryk på
, hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
• For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på → Hent automatisk → Fra.
• For at aflæse tekst fra et lagret billede, skal du trykke på → Indlæs billede.
5 Rediger eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på GEM.
Administrere kontakter
Redigere en kontakt
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på TILFØJ ENDNU ET FELT for at tilføje yderligere
kontaktoplysninger.
4 Tryk på GEM.
Slette en kontakt
Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på → Slet.
Dele en kontakt
Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på → Del visitkort, og vælg derefter en delingsmetode.
74
Kontakter
Administrere grupper
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Tryk på
.
Oprette en ny gruppe
Tryk på
, indtast et gruppenavn, og tryk derefter på GEM.
Føje kontakter til en gruppe
Vælg en gruppe, og tryk på
. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på UDFØRT.
Slette en gruppe
Tryk på → Slet gruppe, vælg grupper, der er tilføjet af brugere, og tryk derefter på UDFØRT.
Flet kontaktpersoner sammen med konti
Flettede kontaktpersoner gemmes i enheden sammen med dine konti.
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Tryk på → Flyt enhedskontakter til → Google eller Samsung account.
Importere og eksportere kontakter
Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til
lagertjenester.
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Tryk på → Indstillinger → Kontakter → Importer/eksporter kontakter, og vælg derefter en
indstilling for import eller eksport.
75
Kontakter
Søge efter kontakter
Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• /
: Foretag et stemme- eller videoopkald.
• : Skriv en besked.
• : Skriv en e-mail.
Føje genveje for kontakter til Startskærmen
Føj genveje til kontakter, som du ofte kommunikerer med, på Startskærmen.
1 Tryk på Kontakter → Kontakter på skærmen Apps.
2 Vælg en kontakt.
3 Tryk på → Føj genvej til startskærm.
76
Beskeder og e-mail
Beskeder
Sende beskeder
Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du
roamer.
1 Tryk på Beskeder på skærmen Apps.
2 Tryk på .
3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.
Få adgang til yderligere valg.
Angiv modtagere.
Vælg kontakter fra kontaktlisten.
Vedhæft filer.
Send beskeden.
Indsæt humørikoner.
Indtast en besked.
4 Tryk på
for at sende beskeden.
77
Beskeder og e-mail
Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:
• Hurtige svar: Vælg en beskedskabelon, og indtast en besked.
• Indsæt humørikon: Indsæt humørikoner.
• Tilføj emne: Angiv et emne.
• Tilføj dias: Tilføj beskeddias.
• Planlæg besked: Indstil et specificeret tidspunkt og en dato for afsendelse af en besked.
• Slet: Annuller beskeden.
• Skriftstørrelse: Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
Sende planlagte beskeder
Mens du skriver en besked, skal du trykke på → Planlæg besked. Angiv et klokkeslæt og en
dato, og tryk derefter på UDFØRT.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til
en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
Føje kontakter til prioritetslisten
Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter. Send beskeder
ved at vælge et kontaktikon over beskedlisten.
Tryk på Tryk for at tilføje prioritetsafsendere. → INDBAKKE eller KONTAKTER, vælg de
kontakter, du vil tilføje, og tryk derefter på UDFØRT. Tryk på for at tilføje flere kontakter.
Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, skal du trykke og holde på en kontakt, trykke på
på hver enkelt kontakt, og derefter trykke på UDFØRT.
78
Beskeder og e-mail
Få vist indgående beskeder
Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist
personens beskeder.
Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du
roamer.
Tryk på , mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:
• Videoopkald: Foretag et videoopkald til kontakten.
• Vis kontakter: Se kontaktens oplysninger.
• Føj til kontakter: Føj kontakten til kontaktlisten.
• Hurtige svar: Indtast en besked ved at vælge en fra beskedskabelonerne.
• Tilføj modtager: Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
• Indsæt humørikon: Indsæt humørikoner.
• Tilføj emne: Angiv et emne.
• Tilføj dias: Tilføj beskeddias.
• Planlæg besked: Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
• Føj til prioritetsafsendere/Fjern fra Prior.afsendere: Føj kontakter til eller fjern dem fra
prioritetsafsenderlisten.
• Føj til spamnumre/Fjern fra spamnumre: Identificer et telefonnummer som spam, eller
fjern et telefonnummer fra spamlisten.
• Slet: Annuller beskeden.
• Skriftstørrelse: Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
79
Beskeder og e-mail
Administrere beskeder
Tryk på , mens du ser listen over beskeder, og brug derefter en af følgende indstillinger:
• Vælg: Vælg beskeder for at anvende indstillinger.
• Kladdebeskeder: Se beskeder, der er gemt til senere levering.
• Låste beskeder: Se låste beskeder.
• Planlagte beskeder: Se planlagte beskeder.
• Spambeskeder: Se spambeskeder.
• Skriftstørrelse: Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
• Indstillinger: Skift beskedindstillinger.
• Hjælp: Få vist hjælpeoplysninger om afsendelse og administration af beskeder.
E-mail
Oprette e-mailkonti
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på NÆSTE for en privat e-mailkonto, eller tryk på
MANUEL OPSÆTNING. for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for
at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→ ADMINISTRERE KONTI →
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
ADMINISTRER KONTI → → Angiv standardkonto.
80
.
→
Beskeder og e-mail
Sende beskeder
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Tryk på
nederst på skærmen for at skrive en besked.
Gem beskeden til senere levering.
Kasser beskeden.
Send beskeden.
Vedhæft billeder, videoer og
andet.
Få adgang til yderligere valg.
Tilføj modtagere.
Tilføj CC eller BCC.
Angiv et emne.
Indsæt filer i beskeden, eller brug
redigeringsindstillinger.
Indtast en besked.
Vælg modtagere fra kontaktlisten.
Få adgang til yderligere indstillinger
Under skrivning af en besked, skal du trykke på for at få adgang til flere indstillinger.
• Send e-mail til mig: Send beskeden til dig selv.
• Planlæg e-mail: Send beskeden på et planlagt tidspunkt.
• Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller
hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
• Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden.
Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til
en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
• Prioritet: Vælg prioritetsniveau for en besked.
• Sikkerhedsindstillinger: Angiv sikkerhedsindstillinger for beskeden.
81
Beskeder og e-mail
Læse beskeder
Tryk på E-mail på skærmen Apps.
Tryk på , vælg en e-mailkonto, der skal bruges, og herefter hentes der nye beskeder. Tryk på
hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.
,
Tryk på en besked for at læse den.
Slet beskeden.
Få adgang til yderligere valg.
Føj denne e-mailadresse til
kontaktlisten, eller se andre
indstillinger.
Åbn vedhæftede filer.
Marker beskeden som en
påmindelse.
Videresend beskeden.
Svar alle modtagere.
Gå til forrige eller næste besked.
Besvar beskeden.
Føje kontakter til prioritetslisten
Angiv kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, som prioritetskontakter.
Tryk på → Prioritetsafsendere → Tryk for at tilføje prioritetsafsendere. → INDT. E-MAIL eller
KONTAKTER, vælg e-mailadresser eller kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på OK eller
UDFØRT.
Hvis du vil tilføje flere kontakter til prioritetslisten, skal du trykke på
.
Hvis du vil fjerne kontakter fra prioritetslisten, skal du trykke og holde på en kontakt, trykke på
på hver enkelt kontakt, og derefter trykke på UDFØRT.
82
Kamera
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på Kamera på skærmen Apps.
2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
3 Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
Vis aktuel tilstand.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Begynd at optage en
video.
Kameragenveje
Tag et billede.
Skift
fotograferingstilstand.
Skift
kameraindstillinger.
Se billeder og videoer,
du har optaget.
83
Kamera
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse
tilstande, der kræver høj opløsning.
• Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme
mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager video med høj
opløsning.
Starte kameraet på den låste skærm
Hvis du hurtigt vil tage fotos af særlige øjeblikke, skal du starte Kamera på den låste skærm.
Træk
uden for den store cirkel på den låste skærm. Hvis
ikke vises, skal du åbne skærmen
Apps, trykke på Indstillinger → Låseskærm og derefter markere Kameragenvej.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Omorganisere kameragenveje
Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk
på på eksempelskærmen. Tryk og hold på et element, og træk det til en plads til venstre på
skærmen.
84
Kamera
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Selektiv fokus
Brug effekten til flytning af fokus for at sløre baggrunden og få motivet til at træde frem.
Uden effekt
Med effekt
1 Tryk på Kamera på skærmen Apps.
2 Tryk på → Selektiv fokus for at aktivere dette.
3 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
4 Tryk på for at tage et billede.
5 Tryk på miniaturevisningen nederst til højre på skærmen for at redigere billedet.
85
Kamera
6 Tryk på
, og vælg et af følgende:
• Nær fokus: Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
• Fjern fokus: Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
• Panoreringsfokus: Fremhæv motivet og baggrunden.
7 Tryk på
.
• Det anbefales, at du placerer motiver mellem 10 og 50 cm fra enheden. Sørg for, at
motivet, som du vil fokusere på, er tæt på enheden.
• Når du tager fotos, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og
baggrunden. Afstanden skal være mere end to gange afstanden mellem enheden og
motivet.
• Kvaliteten af de billeder, der tages med enheden, kan blive påvirket af følgende
forhold:
– – Enheden eller motivet bevæger sig.
– – Der er kraftig baggrundsbelysning, utilstrækkelig belysning eller du tager billeder
indendørs.
– – Motivet eller baggrunden har intet mønster, eller består af ren farve.
86
Kamera
Optagelsestilstande
Auto
Med denne tilstand kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste fototilstand.
Tryk på Kamera → Tilstand → Auto på skærmen Apps.
Smukt ansigt
Brug denne tilstand til at tage blidere fotos med belyste ansigter.
Tryk på Kamera → Tilstand → Smukt ansigt på skærmen Apps.
Foto & mere
Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige
effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer billederne med
i Galleri.
Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages fotos i denne tilstand.
1 Tryk på Kamera på skærmen Apps.
2 Tryk på Tilstand → Foto & mere.
3 Tryk på .
Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.
87
Kamera
4 Vælg en optagelsestilstand, og anvend en effekt på billederne.
• Bedste foto: Tager en serie af billeder og gemmer det bedste. Rul til højre eller venstre for
at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med
.
• Bedste ansigt: Tager flere gruppebilleder på samme tid og kombinerer dem for at skabe
det bedst mulige billede. Tryk på den gule ramme omkring hvert ansigt, og vælg det
billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen.
Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med .
• Dramabillede: Tager en række fotos og kombinerer dem for at skabe et billede, der
viser bevægelsessporene. Udvid bevægelsessporet i billedet ved at vælge flere billeder
nederst på skærmen. For at redigere bevægelsessporene på valgte billeder skal du trykke
på og vælge et billede. Tryk på
for at få vist motivets bevægelsesspor, eller tryk på
for at slette bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på UDFØRT.
• Viskelæder: Sletter uønskede motiver i bevægelse. Tryk på for at udviske uønskede
motiver, der bevæger sig. Tryk på for at gendanne det originale foto.
• Panorering i optagelse: Anvender en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at
se ud som om, det bevæger sig hurtigt. Tryk på Objekter for at vælge et motiv. Tryk på
Bev.slør for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på , og
træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen.
Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du trække skærmen til venstre eller
højre.
5 Når du er færdig med at redigere billeder, skal du trykke på
.
Panorama
Brug denne tilstand til at tage et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
Enheden identificerer billedet med
i Galleri.
Tryk på Kamera → Tilstand → Panorama på skærmen Apps.
Benyt disse tip for at få det bedste billede:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
• Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller
vægge uden farvenuancer.
88
Kamera
Virt. rundv.
Brug denne optagelsestilstand til at tage fotos i et rum ved at gå fremad eller dreje til højre eller
venstre. Fotos af rummet tages fra forskellige vinkler. Du kan få vist billeder i et diasshow og
simulere faktisk bevægelse gennem stedet. Enheden identificerer billedet med i Galleri.
1 Tryk på Kamera på skærmen Apps.
2 Tryk på Tilstand → Virt. rundv.
3 Bevæg enheden for at placere den lille cirkel i den store cirkel i midten af eksempelskærmen.
Når cirklens omkreds bliver blå, begynder enheden at tage billeder.
4 Gå langsomt fremad, eller drej til højre eller venstre, mens der tages billeder.
Når den lille cirkel er inde i den store prik, tager enheden automatisk et billede.
89
Kamera
5 Gentag denne handling for at tage flere fotos.
For at se et eksempel på fotoet skal du trykke på nederst til venstre på skærmen.
Retningen, hvor billederne er taget, vises på hver enkelt miniaturevisning.
Hvis du vil slette det sidste foto, der blev taget, skal du trykke på Fortryd.
6 Hvis du vil afslutte, skal du trykke på
.
Dob. kamera
Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er
optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at
tage et smukt landskabsbillede samtidigt med, at du tager et selvportræt.
Tryk på Kamera → Tilstand → Dob. kamera på skærmen Apps for at skifte til dobbelt
kameratilstand. Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.
Skift mellem forreste
og bageste kamera.
Tryk for at ændre
størrelse eller
placering.
Vælg mellem
forskellige
tilgængelige stilarter.
• Du kan optage video i dobbelt kameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til
10 minutter i HD eller VGA.
• Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.
90
Kamera
Administration af optagelsestilstande
Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen til valg af tilstand.
Tryk på Kamera → Tilstand → Adm. tilst. på skærmen Apps.
Hent optagelsestilstande
Download flere optagelsestilstande fra Galaxy Apps.
Tryk på Kamera → Tilstand → Download på skærmen Apps.
Kameraindstillinger
Tryk på Kamera → på skærmen Apps. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kameraog videokameratilstand.
• Fotostørrelse/Videostørrelse: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet.
Dette bruger dog også mere hukommelse.
• Burstoptagelse: Tager en serie af billeder af motiver i bevægelse.
• Auto-registrering af nat: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og
justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.
Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du optager videoer.
• Ansigtsregistr.: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at
tage billeder af dem.
• ISO: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i filmkamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere
værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
• Måletilstand: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes.
Centervægtet måler baggrundslyset i midten af billedet. Punkt måler lysværdier på et
bestemt punkt. Matrix beregner gennemsnittet af hele motivet.
91
Kamera
• Tryk for at tage bill.: Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
• Selektiv fokus: Brug denne funktion til at tage et foto med en effekt med flyttet fokus. Se
Selektiv fokus for flere oplysninger.
• Optagelsestilstand: Skift optagelsestilstand.
• Videostabilisering: Aktiverer eller deaktiverer antiryst. Billedstabilisator hjælper med at
fokusere, når kameraet er i bevægelse.
• Effekter: Vælger en filtereffekt til optagelse af billeder eller videoer. Tryk på Download for at
downloade flere effekter. Du kan ændre rækkefølgen af effekter eller slette effekter fra listen
ved at trykke på Adm. effekt.
• Kameralys: Aktiverer eller deaktiverer kameralyset.
• Timer: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
• HDR (Rig tone): Brug denne tilstand til at tage billeder med flotte farver og gengive detaljer
selv i lyse og mørke omgivelser.
Uden effekt
Med effekt
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til billedet.
• Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor
signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder
samt under dårlige vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
92
Kamera
• Gennemse bill./vid.: Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/
optaget.
• Hvidbalance: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på
billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til
varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
• Eksp.værdi: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• Gitterlinier: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Lydstyrketasten: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller
zoomfunktionen.
• Stemmekontrol: Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
• Hjælp: Få hjælp til, hvordan du bruger kameraet.
• Nulstil indstill.: Nulstil kameraindstillingerne.
De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.
93
Galleri
Se fotos eller videoer
Se indhold på enheden
Tryk på Galleri på skærmen Apps og vælg derefter et billede eller en video.
Videofiler vises med ikonet
i eksempelvisning.
Tryk på skærmen for at få vist eller skjule menulinjen og eksempelminiaturerne.
Send billedet til andre.
Rediger billedet.
Gå til den forrige skærm.
Få adgang til yderligere valg.
Søg efter andre enheder for at se
billedet.
Slet billedet.
Eksempelminiaturer for billeder
og videoer
94
Galleri
Visning af indhold, der er gemt på andre enheder
Søg efter indhold, der er gemt på andre enheder, og se det på din enhed.
Tryk på Galleri på skærmen Apps.
Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.
Få adgang til indhold på en enhed i nærheden
For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger → Enheder
i nærheden og derefter trykke på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere dette. Se
Enheder i nærheden angående flere indstillinger.
Tryk på , og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til indhold. Du kan se
indhold på enhederne, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
Ændre sorteringsmetoden
Billederne og videoerne på din enhed kan sorteres efter tid eller i album. Du kan også filtrere
billeder og videoer efter kategori, f.eks. personer eller omgivelser.
Tryk på Galleri →
på skærmen Apps og vælg derefter en sorteringsmetode.
Få adgang til yderligere indstillinger
Tryk på Galleri på skærmen Apps og vælg derefter et billede eller en video. Tryk på , og brug
følgende indstillinger.
• Flere oplysninger: Se flere oplysninger om filen.
• Studio: Rediger billeder eller videoer i studiotilstand. Se Studio for flere oplysninger.
• Rotér mod venstre: Drej mod uret.
• Rotér mod højre: Drej med uret.
• Beskær: Beskær billedet.
• Omdøb: Giv filen et andet navn.
95
Galleri
• Diasshow: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
• Vælg som: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
• Udskriv: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Se Mobiludskrivning for flere
oplysninger.
• Flyt til Privat: Flyt filer til den private mappe. Denne mulighed fremkommer, når du aktiverer
Privat tilstand. Se Privat tilstand for flere oplysninger.
• Indstillinger: Skift indstillingerne for Galleri.
De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte fil.
Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde på en fil og derefter trykke på de
andre filer. Når du har valgt filerne, kan du dele eller slette dem samtidigt, eller du kan trykke på
for at få adgang til flere indstillinger.
Galleriindstillinger
1 Tryk på Galleri på skærmen Apps.
2 Tryk på → Indstillinger.
3 Brug følgende funktioner:
• Synkronisér Kun via Wi-Fi: Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fiforbindelsen er aktiveret.
• Tagge ven: Tag billeder med oplysninger, f.eks. dato og sted. Hvis du vil redigere tags,
skal du trykke på oplysningerne på billedet, trykke på , redigere detaljerne og derefter
trykke på UDFØRT.
• Ansigtstag: Tildel tags til ansigter på et billede. Der vises en gul ramme omkring et ansigt,
når det registreres. Vælg ansigtet, tryk på Tilføj navn, og vælg derefter en kontaktperson
til at identificere ansigtstagget. Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på
det for at få adgang til forskellige indstillinger, f.eks. at ringe til eller sende en besked til
personen.
Når du bruger Ansigtstag, kan ansigtsgenkendelse svigte afhængigt af ansigtets vinkel
og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende
har på.
96
Studio
Fotostudio
Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.
1 Tryk på Studio på skærmen Apps.
2 Tryk på Fotostudio.
3 Vælg et billede, du vil redigere.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Anvend effekter på billedet.
Anvend effekter på et billede af en
person.
Juster billedets farvemætning
eller lysstyrke.
Dekorer billedet ved at tilføje
mærkater, indsætte en ramme
eller tegne på billedet.
Beskær, roter eller tilpas størrelsen
på billedet.
5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på UDFØRT →
97
.
Studio
6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på GEM.
Det redigerede foto gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
Galleri → → Album → Studio.
Collage-studio
Kombiner forskellige billeder for at lave en collage.
1 Tryk på Studio på skærmen Apps.
2 Tryk på Collage-studio.
3 Vælg billeder, der skal kombineres, og tryk på UDFØRT.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Juster margen eller afrunding af
hjørner.
Bland dine billeder, og brug
vilkårligt valgt layout og
baggrund.
Vælg et layout.
Vælg en baggrund.
Skift størrelsesforhold.
5 Når du er færdig med at redigere billederne, skal du trykke på
.
Det redigerede foto gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
Galleri → → Album → Studio.
98
Studio
Foto & mere
Anvend forskellige effekter på de billeder, du har taget.
Det er kun muligt at vælge billeder, der er optaget med tilstanden Foto & mere.
1 Tryk på Studio på skærmen Apps.
2 Tryk på Foto & mere.
3 Vælg et billede, du vil redigere.
4 Rediger billedet ved at anvende forskellige effekter.
Opret et billede, der viser
bevægelsesspor.
Opnå det bedst mulige billede.
Udvisk motiver, der bevæger sig i
baggrunden.
Få et motiv til at se ud, som om
det bevæger sig hurtigt.
Gem det bedste billede.
5 Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på
.
Det redigerede foto gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
Galleri → → Album → Studio.
99
Studio
Videoklip-studio
Rediger eller opret videoer med flere billeder og videoer.
For at bruge denne funktion skal du downloade og installere den påkrævede app.
1 Tryk på Studio på skærmen Apps.
2 Tryk på Videoklip-studio.
3 Vælg videoer, der skal redigeres, og tryk på UDFØRT.
Du kan også vælge billeder for at oprette en video.
4 Rediger videoen ved at anvende forskellige effekter.
Vælg baggrundsmusik.
Kasser videoklippet.
Gem videoklippet.
Tilpas rækkefølgen af videoer eller
billeder i videoklippet eller tilføj
flere filer.
Få vist eksempel på videoklippet.
Afspil videoklippet.
Juster længden på videoklippet.
Anvend effekter på videoklippet.
100
Studio
5 Når du er færdig med at redigere videoen, skal du trykke på
6 Vælg en lagringsmulighed, og tryk på GEM.
.
Den redigerede video gemmes i mappen Studio. Du kan åbne mappen ved at trykke på
Galleri → → Album → Studio.
Videobeskærer
Beskær videosegmenter.
1 Tryk på Studio på skærmen Apps.
2 Tryk på Videobeskærer.
3 Vælg en video, du vil redigere.
4 Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk
derefter på UDFØRT.
Aktuel placering
Slutparentes
Startparentes
5 Angiv et filnavn, og tryk derefter på OK for at gemme videoen.
101
Multimedier
Musik
Afspilning af musik
Tryk på Musik på skærmen Apps.
Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.
Søg efter andre enheder for at
afspille filen.
Få adgang til yderligere valg.
Juster lydstyrken.
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktiver blanding.
Skift gentagelsestilstand.
Åbn afspilningslisten.
Føj sangen til en afspilningsliste.
Spring til forrige sang. Tryk og
hold for at spole tilbage.
Spring til næste sang. Tryk og hold
for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag
afspilningen.
102
Multimedier
For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på → Indstillinger og derefter
markere Smart-lydstyrke.
Når Smart-lydstyrke aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens
lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå
høreskader.
Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.
Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på → Indstillinger
→ Adapt Sound → Til.
Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på START for at justere lyden.
Enheden udsender en række lydtests for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på JA,
hvis du kan høre bippet, eller NEJ hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil
justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter Musiklyd for at aktivere indstillingen, når du
lytter til musik.
Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for
lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau
13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.
Angive en sang som ringetone eller alarmtone
Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone eller alarmtone, skal du
trykke på → Vælg som → Fra begyndelsen eller Automatiske anbefalinger, vælge en
indstilling og derefter trykke på KLAR.
Oprette afspilningslister
Lav dit eget udvalg af sange.
Tryk på Musik på skærmen Apps.
Tryk på AFSP. LISTER → → Opret afspilningsliste. Indtast en titel, og tryk på OPRET. Tryk på
vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på KLAR.
Du kan føje den sang, du afspiller i øjeblikket, til en afspilningsliste, ved at trykke på
afspilningslisten.
103
og vælge
,
Multimedier
Afspille musik efter humør
Brug denne funktion til at afspille musik, der passer til dit humør.
Tryk på Musik på skærmen Apps.
Tryk på → Musikterning. Sange kategoriseres automatisk efter humør. Tryk på en humørcelle,
eller træk flere celler for at lytte til musik i cellerne.
Sangkategorier er baseret på de oplysninger om sangen, der er tilgængelige. Nogle
sange er muligvis ikke kategoriseret i humørceller.
Afspil musik, der er gemt på andre enheder
Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.
Tryk på Musik på skærmen Apps.
Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.
Få adgang til en sang på en enhed i nærheden
For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger → Enheder
i nærheden og derefter trykke på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere dette. Se
Enheder i nærheden angående flere indstillinger.
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til og afspille musik.
Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
104
Multimedier
Video
Afspille videoklip
Tryk på Video på skærmen Apps.
Vælg det videoklip, du vil afspille.
Søg efter andre
enheder for at afspille
filen.
Juster lydstyrken.
Spring frem eller
tilbage ved at trække
i bjælken.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Få adgang til
yderligere valg.
Skift skærmforhold.
Skift til afspiller i pop
op-vindue.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole frem.
Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på →
Indstillinger, markere Mini-controller og derefter trykke på LUK. Tryk derefter på eller
flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.
for at
Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.
Brug pop op-videoafspilleren
Brug denne funktion til at benytte andre apps uden at lukke videoafspilleren. Tryk på
du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.
, mens
Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at
formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.
105
Multimedier
Tag billeder
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du under afspilningen trykke på → Indstillinger, markere
Tag billede og derefter trykke på LUK.
Tryk på
for at tage et billede fra videoen under afspilning.
Dele eller slette videoer
Tryk på Video på skærmen Apps.
Tryk og hold på en video, tryk på
, og vælg derefter en delingsmetode.
Tryk på → Slet, vælg videoer, og tryk derefter på KLAR.
Redigering af videoer
Tryk på Video på skærmen Apps.
Vælg en video, tryk på → Redigér → Studio → Videobeskærer. Flyt startpunktet til det
ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og tryk derefter på UDFØRT, indtast
et filnavn, og tryk derefter på OK for at gemme videoen.
Vælg en video, og tryk på → Redigér → Video Editor for at redigere videoer ved hjælp af en
videoredigerings-app.
Afspil videoer, der er gemt på andre enheder
Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.
Tryk på Video på skærmen Apps.
Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være tilsluttet samme adgangspunkt.
Få adgang til en video på en enhed i nærheden
For at anvende funktionen skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger → Enheder
i nærheden og derefter trykke på kontakten Enheder i nærheden for at aktivere dette. Se
Enheder i nærheden angående flere indstillinger.
Tryk på ENHEDER, og vælg en enhed i Enheder i nærheden for at få adgang til og afspille
videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.
106
S Health
Om S Health
Brug denne app til at angive niveauer for dit kalorieindtag og din kalorieforbrænding baseret
på din fysiske statistik. Du kan bruge den til at registrere de faktiske kalorier, du indtager og
forbrænder. Appen anbefaler ligeledes øvelser og giver sundhedstips, der hjælper dig med at
bevare en afbalanceret livsstil.
Tryk på S Health på skærmen Apps.
S Health-funktioner
Når du bruger S Health, har du adgang til følgende funktioner:
• Skridttæller: Tæller de skridt, du tager.
• Træning: Indstil og administrer dine træningsmål. Du kan registrere og kontrollere
træningsoplysninger, såsom mængde, hastighed og forbrændte kalorier. Ligeledes kan du
anvende træningsfunktionen, hvis du træner udendørs, til at tage fotos, lytte til musik og
kontrollere din placering.
• Mad: Administrer dit kalorieindtag.
• Vægt: Registrer og administrer vægtændringer.
107
S Health
Oprette en brugerprofil
Når appen kører første gang, skal du læse og acceptere vilkår og betingelser og derefter oprette
en brugerprofil.
1 Tryk på S Health på skærmen Apps.
2 Læs information vedrørende appen på skærmen, og tryk på NÆSTE.
3 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk derefter på NÆSTE.
4 Log på din Samsung account. Du kan også trykke på NÆSTE for at springe denne procedure
over.
5 Indtast et brugernavn og din fødselsdato, vælg dit køn, og tryk derefter på NÆSTE.
For at forhindre, at din profil ses af andre S Health-brugere, skal du markere Skjul mine
profiloplysninger for S Health-brugere.
6 Indtast dine fysiske data, og tryk derefter på NÆSTE.
7 Vælg et aktivitetsniveau, og tryk på NÆSTE.
Når du er færdig med at oprette profilen, vises de angivne profiloplysninger.
Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit hvilestofskifte og anbefaler, hvor
mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle
aldersgrupper, kropsstørrelser eller ernæringsbehov.
8 Tjek dine profiloplysninger, og tryk på START.
S Health-hovedskærmen vises.
108
S Health
S Health-hovedskærmen
Se en opsummering, der viser din aktuelle skridttælling og de kalorier, du har forbrændt eller
indtaget. Du kan også omorganisere genveje for nem adgang til S Health-menuer og ændre
baggrundsbilledet på S Health-hovedskærmen.
På S Health-hovedskærmen skal du trykke på → Redigér favoritter og derefter trykke på
at føje genveje til S Health-hovedskærmen.
Tryk på
for at slette genveje.
Åbn S Health-menuskærmen.
Få adgang til yderligere valg.
Genveje til S Health-menuer
Tryk på , og brug følgende funktioner:
• Redigér favoritter: Tilføj eller rediger S Health-menugenveje.
• Angiv baggrund: Vælg et baggrundsbillede.
• Sikkerhedskopiér og gendan: Sikkerhedskopier eller gendan dine S Health-data.
• Indstillinger: Konfigurer indstillinger for S Health.
• Hjælp: Få vist hjælpeoplysninger om brugen af S Health.
109
for
S Health
Bruge S Health-menuer
Tryk på
for at få adgang til de forskellige menuer.
Min profil
Åbn S Health-hovedskærmen.
Vælg for at bruge menuer.
• Skridttæller: Tæl dine skridt og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se Gangmakker for
flere oplysninger.
• Træning: Registrer træningsvarighed og se hvor mange kalorier, du forbrænder. Se
Træningsmakker for flere oplysninger.
• Mad: Registrer og administrer kalorieindtaget. Se Registrere madindtag for flere oplysninger.
• Vægt: Registrer og administrer vægtændringer. Se Administrere vægt for flere oplysninger.
• Partner-apps: Søg efter og download de apps, der kan synkroniseres med S Health.
Du kan få yderligere oplysninger om S Health-funktioner eller -apps, som er downloadet
via Partner-apps. Du kan få adgang til flere oplysninger om en app eller funktion ved at
åbne den. Tryk derefter på → Hjælp.
110
S Health
Gangmakker
Enheden tæller de skridt, du har taget, og måler afstanden, du har gået. Den måler også de
kalorier, du har forbrændt, ved hjælp af en sensor.
Tryk på
→ Skridttæller.
Enheden tæller dine skridt, afstanden, du har gået, og forbrændte kalorier, og viser dem i realtid.
Målingerne lagres.
Se logfiler over dine daglige
skridt.
Få adgang til yderligere valg.
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Flyt til en bestemt dato med
optegnelser af antal skridt.
Antal skridt
Mål for antal skridt.
Tilbagelagt afstand
Forbrændte kalorier
Kontroller din plads i gruppen.
Se dit skridtantal i et diagram.
111
S Health
Tryk på , og brug følgende funktioner:
• Dagligt skridtmål: Skift antal skridt som mål.
• Del via: Send den aktuelle side til andre.
• Indstillinger: Konfigurer indstillinger for S Health.
• Hjælp: Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.
• Du oplever muligvis en kortvarig forsinkelse, mens skridttælleren overvåger dine
skridt, hvorefter skridttællingen vises.
• Hvis du benytter skridttælleren på rejser i bil eller tog, kan vibrationer påvirke
skridttællingen.
Se antal skridt i et diagram
Få vist antal skridt for en periode i et diagram.
Tryk på
på Skridttællerhovedskærmen.
Se logfiler over dine daglige
skridt.
Åbn S Health-menuskærmen.
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Se registreringer pr. time, dag eller
måned i et diagram.
Skridtantal i alt
Se dit skridtantal i et diagram.
Vend tilbage til den forrige skærm.
112
S Health
Nulstille antal skridt pr. dag
Enheden akkumulerer skridttællingen for hver dag.
For at nulstille det daglige skridtantal skal du trykke på → Indstillinger → Nulstil data og
derefter markere Skridttæller.
Træningsmakker
Registrer dine træningsoplysninger og forbrændte kalorier med S Healths træningsfunktion.
Du kan se dine registrerede øvelser og forbrændte kalorier i et diagram og dele dine data med
andre.
Tryk på
→ Træning.
• Før denne funktion anvendes, tilrådes det gravide kvinder, ældre personer og mindre
børn eller brugere, der lider af f.eks. kroniske hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk,
at rådføre sig med en praktiserende læge.
• Hvis du føler dig svimmel, får smerter eller åndedrætsbesvær under øvelserne, skal du
stoppe med at bruge funktionen og konsultere din praktiserende læge.
Start træning
1 Angiv træningstypen, aktiver eller deaktiver stemmevejledningen, vælg baggrundsmusik,
og tryk derefter på START.
Enheden registrerer træningstiden og viser fremskridtet mod opfyldelsen af
træningsmålene.
113
S Health
2 Start træningen, og anvend forskellige funktioner på skærmen.
Tryk på for at låse skærmen og udelukkende få vist træningsinformation. Tryk og hold på
for at oplåse skærmen.
Tag et foto af træningsstedet.
Se et kort over de steder, du har
trænet.
Træningstype
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Oplysninger, der vises under
træning, som f.eks. hastighed, tid
osv. Tryk for at vise flere
elementer.
Aktiver eller deaktiver lydguiden.
Styr afspilning af musik.
3 Tryk på PAUSE → STOP for at afslutte træningen.
Træningsoplysningerne, afstand og fotos, du har taget, vises på skærmen.
4 Angiv yderligere oplysninger, og tryk på GEM.
Enheden gemmer træningsoplysningerne.
114
S Health
Tryk på , og brug følgende funktioner:
• Angiv maksimalpuls: Indstil enheden til automatisk at opdatere din maksimale puls på
baggrund af din profil og tidligere pulsmålinger. Alternativt kan du indstille din puls til
manuel opdatering og indtaste den selv.
• Indstillinger: Konfigurer indstillinger for S Health.
• Hjælp: Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.
Brug af coachingfunktionen under træning i løbetilstand
Brug den personligt tilpassede coachingfunktion til at træne sikkert og effektivt. Du vil modtage
coachingråd i realtid, der leder dig gennem en sikker og effektiv træning, der holder dig i form.
Forbind enheden til pulsmåleren for at anvende coachingfunktionen.
For at se tilgængelige pulsmålere skal du trykke på → Indstillinger → Kompatibelt
tilbehør → Træning.
Om coachingfunktionen
Coachingfunktionen indeholder Firstbeat-teknologi, der giver personlig træningshjælp. Firstbeat
anvender træningseffektanalyse (TE), der måler den akkumulerede fysiske belastning under
et træningsforløb og vurderer effekten på din kondition. Træningseffektniveau er baseret på
din fysiske profil og de oplysninger, der registreres om din puls under træningsforløbet. Dit
træningseffektniveau øges, når du træner effektivt, og når coachingfunktionen anvender
træningseffektanalysen til at give dig feedback.
Funktionen giver dig feedback via talemeddelelser, såsom “sæt farten op”, “hold tempoet” og
“sæt farten ned”. Første gang du anvender coachingfunktionen, vil den anslå et passende
træningseffektniveau ud fra din profil. I takt med at du træner, analyserer funktionen din
træningshistorik og giver dig en mere personlig hjælp. Et typisk træningsforløb starter måske ved
lav intensitet og øges kraftigt hen imod slutningen.
Besøg www.firstbeat.fi/te for at få flere oplysninger.
Mens du træner, kan pulsmåleren risikere ikke at virke korrekt, hvis enheden udsættes for
meget sved, eller hvis den ændrer placering.
115
S Health
1 Tag pulsmåleren på.
2 Tryk på → SCANNING på Træningshovedskærmen.
3 Vælg din pulsmåler på listen over fundne enheder.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde pulsmåleren til din enhed.
116
S Health
5 Når forbindelsen er oprettet, skal du trykke på Løb på Træningshovedskærmen.
Se din forbindelsesstatus.
6 Tryk på INDSTIL TRÆNINGSMÅL → Træningsmål.
7 Tryk på AUTOM. i pop op-vinduet for automatisk indstilling af maksimal puls.
Den maksimale puls er den hurtigste puls, en person kan opnå under træning. Hvis
du kender din maksimale puls, kan du indtaste den manuelt. Hvis du indstiller den
maksimale puls til automatisk måling, beregner enheden den ved brug af “210-0,65
x alder”.
117
S Health
8 Indstil træningsintensitet, og tryk på NÆSTE.
Indstil træningsintensiteten til et
af de tre tilgængelige niveauer.
9 Indstil træningstid, og tryk på Klar → UDFØRT.
Hvis du indstiller træningstiden til at være kortere end den anbefalede tid, øges
træningsintensiteten for at opnå træningseffekten.
10På Træningshovedskærmen skal du aktivere eller deaktivere stemmevejledningen, vælge
baggrundsmusik og derefter trykke på START.
11Start træning.
Hvis du oplever smerter eller ubehag under træningen, skal du stoppe straks og
konsultere din læge.
12Tryk på PAUSE → STOP for at afslutte træningen.
13Tjek træningstiden, distancen og brændte kalorier, og tryk på GEM for at gemme
træningsoplysningerne på enheden.
118
S Health
Se en log over forbrændte kalorier
Sammenlign de registrerede forbrændte kalorier for en periode ved at få dem vist i et diagram.
Tryk på
på Træningshovedskærmen.
Se logfiler over din daglige
træning.
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Åbn S Health-menuskærmen.
Se registreringer pr. time, dag eller
måned i et diagram.
Antal forbrændte kalorier i alt
Se forbrændte kalorier i et
diagram.
Vend tilbage til den forrige skærm.
119
S Health
Registrere madindtag
Registrer dit daglige madindtag, og administrer kalorieforbruget.
1 Tryk på → Mad.
2 Tryk på ud for måltidet.
3 Indtast oplysninger om måltidet, og tryk på UDFØRT.
• For at søge efter mad skal du trykke på Søg og vælge maden fra søgeresultaterne.
• For at vælge fra mad, der er sorteret i kategorier, skal du trykke på KATEGORI.
• For at vælge madvarer, der ofte spises, skal du trykke på HYPPIG.
• Du kan vælge fra listen Min mad ved at trykke på MIN MAD.
4 Angiv yderligere oplysninger om mad, og tryk på GEM.
Madoplysningerne registreres som dit kalorieindtag for måltidet.
Se logfiler over dit daglige
kalorieindtag.
Få adgang til yderligere valg.
Flyt til en bestemt dato for at se
registrerede kalorieindtag.
Kalorieindtag i alt
Se eller rediger
måltidsoplysninger.
Kaloriemålsætning
Tilføj måltidsoplysninger.
Vælg på listen Min mad.
Se dit kalorieindtag i et diagram.
120
S Health
Tryk på , og brug følgende funktioner:
• Daglige kaloriemål: Tilpas målet for dit daglige kalorieindtag.
• Min mad: Angiv de madvarer, du ofte spiser.
• Del via: Send den aktuelle side til andre.
• Indstillinger: Konfigurer indstillinger for S Health.
• Hjælp: Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.
Brug kalorieoplysningerne i Mad udelukkende til personlig orientering. De leverede
data er muligvis ikke nøjagtige på alle tidspunkter, og kan ændre sig. Nogle
fødevareoplysninger kan variere i forhold til faktiske kalorieniveauer.
Se dit kalorieindtag i et diagram
Sammenlign det registrerede kalorieindtag for en periode ved at få dem vist i et diagram.
Tryk på
på Madhovedskærmen.
Se logfiler over dit daglige
kalorieindtag.
Åbn S Health-menuskærmen.
Se registreringer pr. time, dag eller
måned i et diagram.
Kalorieindtag i alt
Se dit kalorieindtag i et diagram.
Vend tilbage til den forrige skærm.
121
S Health
Angive oplysninger om madvarer, du ofte spiser
Gem information om mad, du ofte spiser. Du kan hurtigt opdatere dit kalorieindtag ved at tilføje
lagrede madoplysninger i stedet for at registrere oplysningerne, hver gang du spiser maden.
1 Tryk på → MIN MAD.
2 Tryk på Tilføj fødevareelem., angiv navnet på maden og dens kalorieoplysninger, og tryk
derefter på GEM.
3 Angiv den mængde, du har indtaget, og tryk på UDFØRT.
Madoplysningerne føjes til listen Min mad.
4 For at registrere madoplysninger fra listen over madvarer, der ofte spises, skal du trykke på
MIN MAD, vælge de tilføjede madvarer og derefter trykke på UDFØRT.
5 Tryk på GEM.
Administrere vægt
Registrer dine vægtoplysninger, og overvåg vægtændringer.
1 Tryk på → Vægt.
2 Tryk på OPDATÉR.
122
S Health
3 Indtast din vægt, og tryk på GEM.
Når du ændrer din vægt, anvender enheden dataene på din profil.
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Se logfiler over din daglige vægt.
Få adgang til yderligere valg.
Flyt til en bestemt dato for at se
vægtregistreringer.
Vægtoplysninger
Højdeoplysninger
Opdater dine vægtoplysninger.
Se vægtregistreringer i et
diagram.
Tryk på , og brug følgende funktioner:
• Del via: Send den aktuelle side til andre.
• Indstillinger: Konfigurer indstillinger for S Health.
• Hjælp: Vis flere hjælpeoplysninger om brug af denne funktion.
Angive data ved hjælp af ekstra enheder
Importer vægtoplysninger fra den tilsluttede enhed.
Tryk på → SCANNING, og vælg en enhed fra listen over registrerede enheder. Følg
instruktionerne på skærmen for at forbinde enheden til din enhed.
Nulstilling af vægtregistrering
For at nulstille den daglige vægtregistrering skal du trykke på → Indstillinger → Nulstil data
og derefter klikke på Vægt.
123
S Health
Se din registrerede vægt i et diagram
Sammenlign dine vægtregistreringer for en periode ved at se dem i et diagram.
Tryk på
på Vægthovedskærmen.
Se logfiler over din daglige vægt.
Se og administrer tilsluttede
tilbehørsenheder.
Åbn S Health-menuskærmen.
Se registreringer pr. time, dag eller
måned i et diagram.
Vægtoplysninger
Se dine vægtregistreringer i et
diagram.
Vend tilbage til den forrige skærm.
Installation af yderligere S Health-apps
Du kan downloade og installere forskellige apps, der er kompatible med denne app.
1 Tryk på → Partner-apps.
2 Vælg en app.
3 Følg anvisningerne på skærmen, og installer appen.
124
S Health
S Health-indstillinger
På S Health-hovedskærmen trykkes på → Indstillinger, og vælg derefter en af følgende:
• Redigér profil: Rediger dine fysiske data.
• Konti: Log på din Samsung account for at administrere S Health-data online.
• Adgangskode: Angiv en PIN-kode til at låse eller oplåse S Health.
• Enhedsindstillinger: Angiv valgmuligheder for enheden.
• Besked: Indstil enheden til at vise nye begivenheder og resultater.
• Mit tilbehør: Se og administrer tilsluttede tilbehørsenheder.
• Kompatibelt tilbehør: Få vist tilbehør, der er kompatibelt med enheden, eller administrer
tilsluttet tilbehør.
• Nulstil data: Nulstil S Health-data.
• Kontrollér for opdateringer: Se den nyeste version af S Health.
• Vilkår og betingelser: Få vist vilkår og betingelser, herunder opbevaringspolitik for
personlige oplysninger og data.
• Om S Health: Se oplysninger om brug af S Health.
125
S Health
• De personlige oplysninger, der indsamles af S Health, gemmes måske på enheden
(kun til information). Samsung modtager, gemmer eller sender ikke dine personlige
oplysninger. (Men hvis du logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine
data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering.) Personlige oplysninger
gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er
gemt i S Health, ved hjælp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger eller ved
at afinstallere appen. Nulstilling af dataene sletter alle oplysninger, der er gemt på
serveren. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til
lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
• Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale
netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige
oplysninger med andre.
• Hvis du vil beskytte dine personlige oplysninger, skal du trykke på → Indstillinger
→ Adgangskode på S Health-hovedskærmen, markere Indstil adgangskode og
derefter angive en adgangskode.
• Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks.
Bluetooth eller ANT+, kan enheden blive påvirket af elektronisk interferens fra andre
enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre enheder, der udsender
radiobølger.
• Det indhold, der anvendes i S Health-appen, kan variere afhængigt af appens
softwareversion. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller
understøttelsen af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.
126
Sikkerhedsfunktioner
Nødsituation
Om nødsituation
Brug denne tilstand til at forlænge enhedens standbytid, når du er i en nødsituation. Når
denne tilstand er aktiveret, reduceres skærmens lysstyrke, og batteriforbruget reduceres ved
at begrænse nogle funktioner. Du kan også aktivere kameralyset, lydalarmer og sende dine
placeringsoplysninger til andre i en besked.
Aktivere nødsituation
Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på Nødsituation. Du kan også trykke på
Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Nødsituation på skærmen Apps og derefter trykke på
kontakten Nødsituation for at aktivere dette.
Få adgang til yderligere valg.
Tænd for kameralyset.
Afspil alarmer.
Send dine aktuelle
placeringsoplysninger i en
besked.
Foretag et opkald.
Surf på internettet.
Tilføj flere apps, du vil bruge.
Resterende batteristrøm og
anslået standbytid for batteri
Foretag et nødopkald.
127
Sikkerhedsfunktioner
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Deaktivere nødsituation
Du kan deaktivere nødsituation ved at trykke og holde på Tænd/sluk-knappen, og derefter
trykke på Nødsituation. Du kan også trykke på → Deaktiver Nødsituation. Nødsituation er
deaktiveret.
Hjælpebesked
Om hjælpebeskeder
Du kan forudindstille kontakter, der skal sendes en besked til i nødsituationer. Send beskeder til
dine primære kontakter ved at trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange.
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance på skærmen Apps.
Tilføje primære kontakter
1 Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance på skærmen Apps.
2 Tryk på Administrér primære kontakter → Opret primær kontakt.
3 Tryk på Opret kontakt, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på Vælg fra Kontakter for
at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.
Angive hjælpebeskeder
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Send hjælpebeskeder på skærmen Apps,
og tryk derefter på kontakten Send hjælpebeskeder for at aktivere dette. Vælg indhold, der skal
inkluderes i hjælpebeskederne.
128
Sikkerhedsfunktioner
Sende hjælpebeskeder
I en nødsituation skal du trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange. Enheden sender
beskeder til dine primære kontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.
Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)
Om Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo News)
Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når der forekommer alvorlige vejrforhold i
nærheden af din aktuelle placering.
• Funktionen identificerer din placering og giver dig oplysninger om alvorlige
vejrforhold, hvis de forekommer i dit område. De leverede oplysninger kan variere,
afhængigt af tjenesteudbyderen på din aktuelle placering.
Du kan få vist oplysninger om alvorlige vejrforhold og områder samt de sprog,
oplysningerne er tilgængelige på, ved at besøge www.samsung.com/geonews.
• For at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold skal du oprette forbindelse
mellem enheden og et Wi-Fi- eller mobilnetværk.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Modtage meddelelser
Tryk på Indstillinger → Sikkerhedsassistance → Geo News på skærmen Apps, og tryk derefter
kontakten Geo News for at aktivere dette.
Pop op-meddelelser
Marker Pop op-meddelelser for Geo News.
Enheden afspiller alvorlige vejrforhold i et pop op-vindue. Du kan foretage nødopkald og sende
hjælpebeskeder til forudindstillede kontakter fra pop op-vinduet.
129
Sikkerhedsfunktioner
Bruge Geo News-widgetten
Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om alvorlige vejrforhold i dit område i Geo
News-widgetten.
Rul til venstre, og tryk på Geo News-widgetten på Startskærmen.
Få adgang til yderligere
valg.
Aktuel placering
Oplysninger om alvorlige
vejrforhold i dit område
130
Nyttige apps og funktioner
S Finder
Brug denne app til at søge efter indhold på enheden. Du kan anvende forskellige filtre og få vist
søgehistorikken.
Åbn informationspanelet, og tryk på S Finder.
Søge efter indhold
Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.
Tryk på filtre under søgefeltet for mere indskrænkede resultater.
Du kan indstille søgeparametrene ved hjælp af de tilgængelige filtre eller vælge søgekategorier.
Tryk på → Indstillinger → Vælg søgekategori.
Administration af søgehistorikken
Du kan få vist eller slette dine tidligere søgninger. Vælg et tidligere søgeelement for at udføre
søgningen igen.
For at slette søgehistorikken skal du trykke på
ved siden af et element.
Hvis du vil indstille enheden til ikke at gemme søgehistorikken, skal du trykke på →
Indstillinger og fjerne markeringen af Brug søgeoversigt.
131
Nyttige apps og funktioner
S Planner
Starte S Planner
Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.
Tryk på S Planner på skærmen Apps.
Skift visningstilstand.
Få adgang til yderligere valg.
Gå til dags dato.
Opret begivenheder eller opgaver.
Tryk på , og brug følgende:
• Vælg, hvilken dato du vil se: Gå til en angivet dato.
• Slet: Slet begivenheder eller opgaver.
• Søg: Søg efter begivenheder eller opgaver.
• Kalendere: Vælg de kalendere, der skal vises.
• Synkronisér nu: Synkroniser begivenheder og opgaver med dine konti.
• Indstillinger: Rediger indstillinger for S Planner.
132
Nyttige apps og funktioner
Oprette begivenheder eller opgaver
1 Tryk på S Planner på skærmen Apps.
2 Tryk på . Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver og trykke på
datoen igen.
3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
• Tilføj begivenhed: Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en
valgfri indstilling for gentagelse.
• Tilføj opgave: Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en
valgfri indstilling for prioritering.
Vælg et element.
Vælg en kalender, du vil bruge
eller synkronisere med.
Indtast en titel.
Vedhæft et kort, der viser, hvor
begivenheden finder sted.
Angiv en start- og slutdato for
begivenheden.
Tilføj flere detaljer.
4 Tryk på GEM for at gemme begivenheden eller opgaven.
133
Nyttige apps og funktioner
Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti
Tryk på S Planner på skærmen Apps.
Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på → Synkronisér
nu.
Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på → Kalendere → Tilføj konto. Vælg
derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med
en grøn cirkel ud for kontonavnet.
Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at åbne skærmen Apps, trykke på
Indstillinger → Konti og derefter vælge en kontotjeneste.
Slette begivenheder eller opgaver
Tryk på S Planner på skærmen Apps.
Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på → Slet, vælge begivenheder
eller opgaver og derefter trykke på UDFØRT → SLET.
Hvis du vil slette en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på
SLET.
→
Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver og markere de
fuldførte opgaver.
Dele begivenheder eller opgaver
Tryk på S Planner på skærmen Apps.
Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, mens du får den vist, skal du trykke på
derefter vælge en delingsmetode.
134
og
Nyttige apps og funktioner
S Voice
Om S Voice
Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.
Tryk på S Voice på skærmen Apps. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.
Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på → Settings og fjerne
markeringen fra Open via the home key.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Angive sproget
Tryk på → Settings → Language, og vælg derefter et sprog.
Det valgte sprog gælder kun for S Voice, ikke enhedens visningssprog.
Bruge S Voice
Når du starter S Voice, starter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser blåt.
Sig en kommando.
Hvis du siger en kommando, og enheden genkender den, blinker mikrofonikonet nederst på
skærmen grønt. Enheden udfører derefter kommandoen.
Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:
• Tal tydeligt.
• Sørg for, at der er ro omkring dig.
• Brug ikke stødende sprog eller slangord.
• Undgå at tale med dialekt.
Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede
kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.
135
Nyttige apps og funktioner
Start af S Voice i standbytilstand
Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skiftes der automatisk til standbytilstand.
Tryk på mikrofonikonet, eller sig “Hi Galaxy” til enheden for at genoptage stemmegenkendelse.
Ændring af vækningskommandoen
Du kan ændre vækningskommandoen fra “Hi Galaxy”. Vækningskommandoen anvendes til at
starte S Voice, når enheden er i standbytilstand.
Tryk på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktivering af stemmetilbagemelding
Tryk på → Disable Voice feedback. Enheden holder op med at give stemmetilbagemeldinger,
når du siger kommandoer.
Redigering af uønskede stemmekommandoer
Du kan redigere stemmekommandoerne, hvis enheden ikke genkender dem korrekt.
For at redigere en stemmekommando skal du trykke på den sidste taleboble, der indeholder din
udtalte tekst, og redigere teksten ved brug af tastaturet.
Ur
Alarm
Tryk på Ur → Alarm på skærmen Apps.
Indstille alarmer
Tryk på på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på UDFØRT. Du kan aktivere eller deaktivere
alarmer ved at trykke på ud for alarmen på alarmlisten.
• Slumre: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det
forudindstillede klokkeslæt.
136
Nyttige apps og funktioner
• Smart alarm: Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav
lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at gå i gang. Lydstyrken
for smart alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede
alarmlyde.
Stoppe alarmer
Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en
slumrefunktion, skal du trække uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et
bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk på → Slet, vælg alarmer, og tryk derefter på UDFØRT.
Verdensur
Tryk på Ur → Verdensur på skærmen Apps.
Oprette ure
Tryk på
, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.
Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på
for at anvende sommertid.
Slette ure
Tryk på → Slet, vælg ure, og tryk derefter på UDFØRT.
Stopur
Tryk på Ur → Stopur på skærmen Apps.
Tryk på START for at tage tid på en begivenhed. Tryk på OMGANG for at tage mellemtider.
Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på
NULSTIL.
Timer
Tryk på Ur → Timer på skærmen Apps.
Angiv varighed, og tryk på START.
Træk
uden for den store cirkel, når timeren lyder.
Tryk på → Indstillinger for at ændre indstillinger for alarmringetone.
137
Nyttige apps og funktioner
Lommereg.
Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.
Tryk på Lommereg. på skærmen Apps.
Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis Skærmrotation er deaktiveret, skal du trykke på → Videnskabelig lommeregner.
Tryk på
for at skjule tastaturet og se beregningshistorikken.
Tryk på
→ Ryd historik for at rydde historikken.
Notat
Brug denne app til at oprette notater og arrangere dem efter kategori.
Tryk på Notat på skærmen Apps.
Oprettelse af notater
Tryk på
notat:
på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et
• : Opret eller angiv en kategori.
• : Indsæt billeder.
• : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.
Tryk på GEM for at gemme notatet.
Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.
Søge efter notater
Tryk på på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder
nøgleordet.
138
Nyttige apps og funktioner
Tilføje og administrere kategorier
Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.
Tryk på
→ ADMINISTRÉR KATEGORIER på notatlisten.
Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på
på OK.
Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på
, indtaste et kategorinavn og derefter trykke
ved siden af kategorien.
Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke og holde på et kategorinavn, indtaste et nyt navn
til kategorien og derefter trykke på OMDØB.
Hvis du vil ændre rækkefølgen af kategorien, skal du trykke på
trække den op eller ned til en anden position.
ved siden af en kategori og
Få adgang til yderligere indstillinger
Du kan få adgang til yderligere indstillinger på notatlisten samt under visning af notater.
Tryk på på notatlisten, og brug derefter følgende indstillinger:
• Vælg: Vælg notater for at anvende indstillinger.
• Slet: Slet notater.
• Konto: Synkroniser notater med din Samsung account.
Under visning af et notat skal du trykke på og bruge følgende indstillinger:
• Slet: Slet notatet.
• Del via: Del notatet med andre.
• Udskriv: Udskriv notatet ved at slutte enheden til en printer. Se Mobiludskrivning for flere
oplysninger.
139
Nyttige apps og funktioner
Diktafon
Optage stemmenotater
Tryk på Diktafon på skærmen Apps.
Tryk på for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på for at sætte optagelsen på
pause. Tryk på for at annullere optagelsen. Tryk på for at afslutte optagelsen.
Mens du hører et stemmenotat, skal du trykke på
for at indsætte et bogmærke.
Få adgang til yderligere valg.
Forløbet optagelsestid
Start optagelse.
Skift optagelsestilstand.
Vis listen over stemmenotater.
Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på → Indstillinger og
derefter markere Støjreducering.
Gemme filer med kontekstuelle tags
Føj kontekstuelle tags, såsom placeringer og data, til filnavne, når der lagres stemmenotater.
Tryk på → Indstillinger, og marker derefter Kontekstuelt filnavn. Enheden føjer
optagelsesdatoen til et filnavn. Hvis du vil tilføje en placering, hvor stemmenotatet skal optages,
skal du trykke på → Indstillinger og derefter markere Placeringstags.
140
Nyttige apps og funktioner
Afspille stemmenotater
Tryk på Diktafon på skærmen Apps.
Tryk på
, og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.
• : Beskær stemmenotatet.
• : Indstil en del af stemmenotatet til afspilning i løkke.
• : Juster afspilningshastigheden.
• : Spring over en lydløs del af stemmenotatet.
• : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
• /
• /
: Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptag afspilning.
: Spring til forrige eller næste stemmenotat.
Bruge liste over bogmærker
Du kan markere bestemte punkter i et stemmenotat med bogmærker. Hvert bogmærke
markeres med et bogmærkeikon på stemmenotatet.
Hvis du vil se bogmærkeoplysningerne, mens et stemmenotat afspilles, skal du trykke på →
Bogmærker. Vælg et bogmærke fra listen over bogmærker for at afspille stemmenotatet fra den
pågældende placering.
Administrere stemmenotater
Tryk på Diktafon →
på skærmen Apps.
Tryk på
for at søge efter stemmenotater.
Tryk på
for at slette stemmenotater.
Tryk på , og vælg et af følgende:
• Vælg: Vælg stemmenotater for at anvende indstillinger.
• Sortér efter: Ændre sorteringsmetoden.
• Filtrér efter kategori: Se notater filtreret efter en kategori.
• Redigér kategorier: Tilføj, slet eller omdøb kategorier.
• Indstillinger: Skift indstillinger for diktafon.
141
Nyttige apps og funktioner
Omdøbe stemmenotater
Tryk og hold på stemmenotatet, tryk på → Omdøb, indtast navnet på stemmenotatet, og tryk
derefter på OMDØB.
Administrere kategorier
Tryk på → Redigér kategorier →
OK.
, indtast et kategorinavn, vælg en farve, og tryk derefter på
Hvis du vil ændre eller tildele stemmenotatkategorier, skal du på listen over stemmenotater
trykke og holde på stemmenotatet. Tryk derefter på → Skift kategori, og vælg derefter
kategorien.
Hvis du vil filtrere stemmenotater efter kategori, skal du trykke på → Filtrér efter kategori,
og vælg derefter kategorien.
Dropbox
Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer
filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har
Dropbox installeret.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Tryk på Dropbox på skærmen Apps.
Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
Brug følgende funktioner:
• : Overfør eller åbn filer. Tryk på → Upload here for at overføre filer.
• : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på
albummer.
• : Åbn filer i favoritlisten.
• : Se meddelelser.
142
for at dele eller slette filer eller oprette
Nyttige apps og funktioner
Flipboard
Brug denne app til at få vist liveopdateringer fra sociale netværk og nyheder i et personligt
tidsskriftformat.
Tryk på Flipboard på skærmen Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Første gang, du starter denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge
vejledningen på skærmen for at fuldføre konfigurationen.
På hovedskærmen i Flipboard kan du vælge forskellige nyhedsartikler og abonnementer.
Redigering af abonnementer
På hovedskærmen i Flipboard skal du trykke på
for at få vist dine abonnementer.
Hvis du vil slette abonnementer eller ændre deres placeringer, skal du trykke og holde på dem.
Træk dem derefter til affaldskurven eller til en ny placering.
Hvis du vil tilføje flere abonnementer, skal du trykke på
trykke på Follow.
, vælge et abonnement og derefter
Opret tilpassede tidsskrifter
Gem forskelligt indhold ved at oprette dit eget tidsskrift, som du kan læse senere eller dele med
andre. Du skal logge på din Flipboard- eller SNS-konto for at kunne bruge denne funktion.
Når du læser indhold, skal du trykke på for at oprette et tidsskrift. Du kan oprette et nyt
tidsskrift eller gemme det valgte indhold i et eksisterende tidsskrift.
Tryk på
for at få vist dine tidsskrifter.
Tryk på → → Help & Feedback. for at få vist hjælpeoplysninger. Du kan gå til
Flipboard-webstedet for at få flere oplysninger.
143
Nyttige apps og funktioner
Lommelygte
Brug denne widget til at slå kameralyset til eller fra for at forbedre synligheden.
Hvis du vil føje den til Startskærmen, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt
område, trykke på Widgets, trykke og holde på widgetten Lommelygte og derefter trække den
til Startskærmen.
Tryk på widgetten Lommelygte på Startskærmen for at tænde eller slukke for funktionen.
Forstørrelsesglas
Brug denne widget til at forstørre tekst eller objekter med det bageste kamera.
Hvis du vil føje den til Startskærmen, skal du åbne Startskærmen, trykke og holde på et tomt
område, trykke på Widgets, trykke og holde på widgetten Forstørrelsesglas og derefter trække
den til Startskærmen.
Tryk på Forstørrelsesglas-widgetten på Startskærmen.
Tryk på
eller
for at justere forstørrelsen.
Tryk på for at fokusere på midten af skærmen. Du kan også justere fokus manuelt ved at
trykke på det sted, hvor du vil have fokus.
Hvis du vil slå kameralyset til for at se tekst eller objekter på mørke steder, skal du trykke på
Hvis du vil tage et foto af tekst eller objekter, skal du trykke på
144
.
.
Nyttige apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se Oprette konti for flere oplysninger.
For at se flere app-informationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Google+
Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også
sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.
Maps
Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed.
Play Film
Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra Play
Butik.
Play Bøger
Download forskellige bøger fra Play Butik.
145
Nyttige apps og funktioner
Play Bladkiosk
Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.
Play Spil
Download spil fra Play Butik, og spil dem sammen med andre.
Drev
Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Administrer billeder, albummer og videoer, du har gemt på enheden og overført til Google+.
Hangouts
Chat med dine venner enkeltvis eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald,
mens du chatter.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
Stemmesøgning
Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.
Google Indstillinger
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
146
Forbinde til andre enheder
Bluetooth
Om Bluetooth
Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande.
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
147
Forbinde til andre enheder
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på skærmen Apps, tryk på kontakten Bluetooth, og tryk
derefter på SØG.
De registrerede enheder angives.
Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller
mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 Tryk på Galleri på skærmen Apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.
4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.
148
Forbinde til andre enheder
Modtage et billede
Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen.
Det modtagne billede gemmes i mappen Galleri → Download.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 Tryk på Indstillinger → Bluetooth på skærmen Apps.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.
Slutte til andre enheder
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for at
aktivere den.
2 Tryk på
→ Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Tryk på → Omdøb enhed for at ændre enhedens navn.
4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed for at bekræfte.
149
Forbinde til andre enheder
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
Sende et billede
1 Tryk på Galleri på skærmen Apps.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på → Wi-Fi Direct, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.
4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed.
Modtage et billede
Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Wi-Fi Direct-godkendelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen Galleri → Download.
Afslutte enhedsforbindelse
1 Tryk på Indstillinger → Wi-Fi på skærmen Apps.
2 Tryk på → Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på AFSLUT FORBINDELSE → OK for at afbryde forbindelsen mellem enhederne.
150
Forbinde til andre enheder
NFC
Om NFC
Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger
om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til
transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.
Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå
at beskadige NFC-antennen.
Brug af NFC-funktionen
Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse
produktoplysninger fra NFC-tags. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en
betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.
Tryk på Indstillinger → NFC på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten NFC for at aktivere
den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på NFC for at aktivere funktionen.
Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne
fra tagget vises.
Kontroller, at enhedens skærm er ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller
modtage data.
151
Forbinde til andre enheder
Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen
Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.
Tryk på Indstillinger → NFC på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten NFC for at aktivere
den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på NFC for at aktivere funktionen.
Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.
Hvis du vil indstille standard-appen for betaling, skal du trykke på Tryk og betal og vælge en
app.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.
Sende data
Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har
NFC aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → NFC på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten NFC for
at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på NFC for at
aktivere funktionen.
2 Tryk på Android Beam, og tryk på kontakten Android Beam for at aktivere den.
3 Vælg et element, og lad den anden enheds NFC-antenne berøre din enheds NFC-antenne.
4 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
elementet.
152
Forbinde til andre enheder
S Beam
Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.
1 Aktiver funktionen S Beam på den modtagende enhed.
2 Tryk på Indstillinger → NFC på skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten NFC for
at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på NFC for at
aktivere funktionen.
3 Tryk på S Beam, og tryk på kontakten S Beam for at aktivere den.
4 Vælg en fil, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
5 Når Berør for at overføre vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende
filen.
• Send ikke ophavsretsligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde
ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af
ophavsretsligt beskyttet materiale.
• Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.
153
Forbinde til andre enheder
Hurtig tilsl.
Om Hurtig tilslutning
Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem vis.
Du kan også dele indhold, der er lagret på enheden, med computere.
• Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det
delte indhold.
• Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med.
Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.
Inden du bruger denne funktion
• Når du opretter forbindelse til en enhed, der understøtter funktionen Hurtig tilslutning, skal
du tænde for enhedens skærm, så den kan registreres.
• Hvis du opretter forbindelse til en enhed, der ikke understøtter funktionen Hurtig tilslutning,
skal du sørge for, at Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen er aktiveret.
Slutte til andre enheder
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden
søger efter enheder i nærheden.
2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på
skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
For at tillade enheder i nærheden at søge efter din enhed og oprette forbindelse til den skal
du trykke på → Angiv synlighed for enheden → Gør din enhed synlig og derefter vælge
en mulighed.
154
Forbinde til andre enheder
Ny søgning efter enheder
Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.
Tryk på
, og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.
Afbryde forbindelsen til enheder
Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på
Alternativt kan du trykke på .
øverst på skærmen.
Deling af indhold
Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
3 Vælg en mediekategori.
4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på UDFØRT.
Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.
Deltage i Group Play
Del indhold med andre enheder ved hjælp af gruppeafspilningsfunktionen. Installer appen
Group Play på begge enheder. Du kan downloade appen fra Galaxy Apps eller Play Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
Kun enheder, der er vært for gruppeafspilningssessioner, vises på listen.
3 Vælg en gruppeafspilningssession, du vil deltage i.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.
155
Forbinde til andre enheder
Udforske computere
Start appen Samsung Link for at anvende indhold, der er lagret på eksternt tilsluttede
computere. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. Installer
appen Samsung Link på begge enheder. Du kan downloade appen fra Galaxy Apps eller Play
Butik.
1 Åbn informationspanelet, og tryk på Hurtig tilsl.
2 Vælg en computer fra listen over registrerede enheder.
Kun tilgængelige computere vises på listen.
3 Vælg en mediekategori, og vælg det indhold, du vil have adgang til.
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync og derefter dele dit indhold.
Screen
Mirroring-aktiverede
enheder (AllShare Cast
dongle, HomeSync)
156
Forbinde til andre enheder
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.
• Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
• Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller
HomeSync muligvis ikke.
• Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få
den optimale oplevelse.
Se indhold på et tv
Før du slutter et tv til enheden, skal du tilslutte tv’et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen for
enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via
en AllShare Cast-dongle.
1 Slut enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret, til tv’et ved hjælp af et HDMIkabel.
2 Vælg en forbindelsestilstand på tv’et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
3 Tryk på Indstillinger → Screen Mirroring på skærmen Apps.
De registrerede enheder angives.
4 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke og holde på donglens navn på
listen og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
5 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med tasterne på enheden.
Stop visning af indholdet
Tryk på Indstillinger → Screen Mirroring på skærmen Apps.
157
Forbinde til andre enheder
Mobiludskrivning
Slut enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og udskriv billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Tilføj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
Tryk på Indstillinger → Udskrivning → Download plug-in på skærmen Apps, og søg
efterfølgende efter et printer-plug-in i Play Butik. Vælg et printer-plug-in, og installer det.
Oprette forbindelse til en printer
Tryk på Indstillinger → Udskrivning på skærmen Apps, vælg en printertype, og tryk derefter på
kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er
tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.
Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du vælge et printer-plug-in, trykke på → Tilføj printer
→ ADD PRINTER, indtaste detaljer, og tryk derefter på OK.
Du kan ændre udskrivningsindstillinger ved at vælge et printer-plug-in og trykke på →
Indstillinger.
Udskrive indhold
Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på → Udskriv
og derefter vælge en printer.
158
Enheds- og dataadministrator
Opgradere enheden
Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.
Trådløs opgradering
Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware
over-the-air).
Tryk på Indstillinger → Om enheden → Softwareopdateringer → Opdatér nu på skærmen
Apps.
Opgradere med Samsung Kies
Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og
slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle
tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte
opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.
• Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
• Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til
computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.
159
Enheds- og dataadministrator
Overføre filer mellem enheden og en computer
Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.
Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du
miste data eller beskadige enheden.
• Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på
den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden
fra computeren.
• Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut
enheden direkte til computerens USB-port.
Forbinde som en medieenhed
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
2 Åbn informationspanelet, og tryk på Forbundet som en medieenhed → Medieenhed
(MTP).
Tryk på Kamera (PTP), hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol),
eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
3 Overfør filer mellem enheden og computeren.
160
Enheds- og dataadministrator
Forbinde med Samsung Kies
Samsung Kies er en computer-app til administration af medieindhold og personlige oplysninger
på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.
1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du
dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2 Overfør filer mellem enheden og computeren.
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.
Sikkerhedskopiere og gendanne data
Beskyt dine personlige oplysninger, app-data og indstillinger på din enhed. Du kan
sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem
senere.
Bruge en Google-konto
1 Tryk på Indstillinger på skærmen Apps.
2 Tryk på Backup og nulstil, og marker Sikkerhedskopi af data.
3 Tryk på Sikkerhedskopi af konto, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.
Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto via konfigurationsguiden.
Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til
fabriksstandarder på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via
konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.
161
Enheds- og dataadministrator
Bruge en Samsung account
1 Tryk på Indstillinger → Konti → Tilføj konto → Samsung account på skærmen Apps,
og log derefter på din Samsung account.
2 Tryk på Indstillinger på skærmen Apps.
3 Tryk på Sky-tjeneste → Sikkerhedskopi, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere,
og tryk derefter på SIKKERHEDSKOPIÉR NU → SIK.HEDSKOPI.
Hvis du vil gendanne data, skal du åbne skærmen Apps og trykke på Indstillinger →
Sky-tjeneste → Gendan, vælge elementerne og derefter trykke på GENDAN NU.
Foretage nulstilling af data
Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard,
skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se
Sikkerhedskopiere og gendanne data for flere oplysninger.
Tryk på Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → NULSTIL ENHED →
SLET ALT på skærmen Apps. Enheden genstarter automatisk.
162
Indstillinger
Om Indstillinger
Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille app-funktioner og tilføje konti.
Tryk på Indstillinger på skærmen Apps.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.
Du kan ændre visningstilstand til et gitterlayout, separate faner eller en liste. Tryk på → Vis som,
og vælg en visningstilstand.
Hurtigindstillinger
Se listen over dine favoritindstillinger.
For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på → Redigér hurtigindstillinger,
vælge en indstilling og derefter trykke på UDFØRT.
Netværksforbindelser
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Tryk på Wi-Fi på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Wi-Fi for aktivere funktionen.
Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge Wi-Fi eller det
mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk,
skal du markere Skift til smart-netværk.
163
Indstillinger
Tryk på for at bruge valgmuligheder.
• Søg: Søg efter tilgængelige netværk.
• Wi-Fi Direct: Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
• Avanceret: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
• WPS-trykknap: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
• WPS PIN-indtastning: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
• Hjælp: Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.
Indstille politik for Wi-Fi-dvale
Tryk på → Avanceret → Bevar Wi-Fi aktiv under dvale.
Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter
opretter enheden automatisk forbindelse til et mobilt netværk, hvis den er indstillet til at
bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling
til Altid for at undgå yderligere gebyrer.
Indstille netværksmeddelelse
Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet
netværk.
Tryk på → Avanceret, og marker Netværksmeddelelse for at aktivere denne funktion.
Download booster
Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidigt.
Tryk på Download booster på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Download
booster for at aktivere den.
Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
164
Indstillinger
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.
Tryk på Bluetooth på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Bluetooth for aktivere
funktionen.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Timeout for synlighed: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
• Modtagne filer: Se filer modtaget via Bluetooth.
• Omdøb enhed: Rediger enhedens navn.
• Hjælp: Se hjælpeoplysninger til Bluetooth.
Internetdeling og Mobilt hotspot
Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre
enheder. Se Internetdeling og Mobilt hotspot for flere oplysninger.
Tryk på Internetdeling og Mobilt hotspot på Indstillingsskærmen.
• Mobilt hotspot: Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med
computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis
netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
• USB-internetdeling: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse
med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et
trådløst modem for computeren.
• Bluetooth-internetdeling: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile
dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.
Flytilstand
Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge
ikke-netværksbaserede tjenester.
Tryk på Flytilstand på Indstillingsskærmen.
165
Indstillinger
Databrug
Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.
Tryk på Databrug på Indstillingsskærmen.
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Indstil grænse for mobile data: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
Tryk på for at bruge flere funktioner.
• Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden,
når der bruges et mobilt netværk.
• Vis Wi-Fi-brug: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden,
bruger dem.
Placering
Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
Tryk på Placering på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Placering for aktivere
funktionen.
• Tilstand: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
• Seneste placeringsanmodninger: Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din
aktuelle placering og deres batteriforbrug.
• Placeringstjenester: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
• Mine steder: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-,
Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
Flere netværk
Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.
Tryk på Flere netværk på Indstillingsskærmen.
Standardbeskedapp
Vælg standard-appen, som du vil bruge til beskeder.
166
Indstillinger
Mobile netværk
• Mobile data: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
• Dataroaming: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
• Adgangspunktnavne: Opret navne på adgangspunkter (APN).
• Netværkstilstand: Vælg en netværkstype.
• Netværksoperatører: Søg efter tilgængelige netværk, og registrer et netværk manuelt.
VPN
Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).
Opret forbindelse og del
NFC
Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
Tryk på NFC på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten NFC for aktivere funktionen.
• Android Beam: Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og
kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
• S Beam: Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller
dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
• Tryk og betal: Indstil standardbetalingsmetoden for mobilbetalinger.
Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.
167
Indstillinger
Enheder i nærheden
Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden.
Tryk på Enheder i nærheden på Indstillingsskærmen og tryk derefter på kontakten Enheder i
nærheden for at aktivere den.
• Enhedsnavn: Se medieservernavnet for din enhed.
• Indhold, der skal deles: Vælg indhold at dele med andre enheder.
• Tilladte enheder: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
• Afviste enheder: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
• Modtag filer fra andre enheder: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre
enheder.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter
tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi.
Tryk på Udskrivning på Indstillingsskærmen.
Screen Mirroring
Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.
Tryk på Screen Mirroring på Indstillingsskærmen.
Lyd og billede
Lyde og meddelelser
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
Tryk på Lyde og meddelelser på Indstillingsskærmen.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at være i lydtilstand eller lydløs tilstand.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Vibrer ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
168
Indstillinger
• Ringetoner: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
• Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
• Ringetone for meddelelser: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående
beskeder og ubesvarede opkald.
Skærm
Skift skærmindstillinger.
Tryk på Skærm på Indstillingsskærmen.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Skrifttype:
– – Typografi: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
– – Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Skærmrotation: Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
– – Smart-rotation: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du
ser på skærmen.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Skærmtilstand:
– – Tilpasset skærm: Når du aktiverer denne funktion, optimeres skærmen automatisk til
forskellige apps.
– – AMOLED-biograf: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder
dig i et mørkt lokale.
– – AMOLED-foto: Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
– – Grundlæggende: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
• Juster skærmtone auto.: Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på
skærmen.
• Dagdrøm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er tilsluttet
en desktop-dock.
169
Indstillinger
• LED-indikator:
– – Oplader: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
– – Lavt batteriniveau: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er
lavt.
– – Meddelelser: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede
opkald, beskeder eller meddelelser.
– – Stemmenotat: Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager
stemmenotater.
• Varighed for lys i berøringstast: Indstil varigheden for baggrundsbelysning af knappen for
Seneste apps og Tilbageknappen.
• Forøg berøringsfølsomhed: Indstil enheden til at tillade brug af touchskærmen med
handsker.
Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse
kommandoer muligvis ikke registreret.
Baggrund
Skift indstillinger for baggrund.
Tryk på Baggrund på Indstillingsskærmen.
• Startskærm: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
• Låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
• Start- og låseskærm: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.
Låseskærm
Rediger indstillingerne for den låste skærm.
Tryk på Låseskærm på Indstillingsskærmen.
• Skærmlås: Ændring af metode til låsning af skærm. De følgende funktioner afhænger
muligvis af den valgte metode til låsning af skærm.
• Dobbelt ur: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
170
Indstillinger
• Urstørrelse: Skift urstørrelsen.
• Vis dato: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
• Kameragenvej: Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Ejeroplysninger: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
• Oplåsningseffekt: Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
• Yderligere oplysninger: Indstil enheden til at vise oplysninger på den låste skærm for at vise
vejr eller skridttæller, når du anvender gangmakkeren i S Health.
• Hjælpetekst: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
Multi-vindue
Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.
Tryk på Multi-vindue på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Multi-vindue for at
aktivere funktionen.
• Åbn i Multi-vinduesvisning: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduesfunktionen, når du
åbner filer fra Mine filer eller Video. Enheden aktiverer også denne funktion, når du får vist
vedhæftede filer i beskeder.
Informationspanel
Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.
Tryk på Informationspanel på Indstillingsskærmen.
• Justering af lysstyrke: Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på
informationspanelet.
• Anbefalede apps: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i
informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til
enheden.
• Indst. hurtigindst.kn.: Omarranger hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.
171
Indstillinger
Værktøjskasse
Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.
Tryk på Værktøjskasse på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Værktøjskasse for
aktivere funktionen.
Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på REDIGÉR for at redigere listen over apps.
Tilpasning
Nem tilstand
Indstil enheden til nem tilstand.
Tryk på Nem tilstand på Indstillingsskærmen.
• Standardtilstand: Indstil enheden til standardtilstand.
• Nem tilstand: Indstil enheden til nem tilstand.
• Nemme applikationer: Vælg apps for at anvende enklere layout.
Tilgængelighed
Brug denne funktion til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se Om Tilgængelighed for
flere oplysninger.
Tryk på Tilgængelighed på Indstillingsskærmen.
Privat tilstand
Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere privat
tilstand.
Tryk på Privat tilstand på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Privat tilstand for
at aktivere funktionen.
• Adg.typen Privat tilstand: Angiv eller skift adgangsmetode for at aktivere privat tilstand.
• Automatisk deaktivering: Indstil enheden til at forlade privat tilstand automatisk, når
skærmen er slukket.
172
Indstillinger
Fingerscanner
Registrer dit fingeraftryk på enheden for at sikre enheden eller til at logge på din Samsung
account.
Tryk på Fingerscanner på Indstillingsskærmen.
• Fingeraftryksmanager: Registrer eller slet oplysninger om fingeraftryk.
• Skift sik.kop.adgangskode: Skift den alternative adgangskode, du vil bruge, hvis enheden
ikke genkender fingeraftrykket.
• Skærmlås: Ændring af metode til låsning af skærm.
• Log på internettet: Indstil enheden til at logge ind på websider.
• Verificer Samsung account: Indstil enheden til at verificere din Samsung account med
fingeraftryk.
• Betal med PayPal: Indstil enheden til at kontrollere din PayPal-konto og autorisere indkøb
ved hjælp af dine fingeraftryk.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Bevægelse
Bevægelser og gestik
Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på
enheden.
Tryk på Bevægelser og gestik på Indstillingsskærmen.
• Direkte opkald: Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op
og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
• Smart-varsel: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har
modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
173
Indstillinger
• Lydløs/pause: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte
afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser eller ved at se væk fra
skærmen.
– – Placere håndfladen på skærmen: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller
alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause, når du berører skærmen med
håndfladen.
– – Vende enheden om: Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse
eller sætte afspilning af medier på pause, når du placerer enheden med forsiden nedad.
– – Smart-pause: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra
skærmen.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
Luft-visning
Bevæg din finger over et element for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop opvindue.
Tryk på Luft-visning på Indstillingsskærmen, og tryk derefter på kontakten Luft-visning for at
aktivere dette.
Bruger og sikkerhedskopi
Konti
Tilføj e-mail- eller SNS-konti.
Tryk på Konti på Indstillingsskærmen.
Sky-tjeneste
Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox
sky-lageret.
Tryk på Sky-tjeneste på Indstillingsskærmen.
174
Indstillinger
Backup og nulstil
Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.
Tryk på Backup og nulstil på Indstillingsskærmen.
• Sikkerhedskopi af data: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og app-data
til Google-serveren.
• Sikkerhedskopi af konto: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
• Gendan automatisk: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og app-data, når apps
geninstalleres på enheden.
• Nulstil til fabriksstandard: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.
System
Sprog og input
Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger
muligvis ikke tilgængelige.
Tryk på Sprog og input på Indstillingsskærmen.
Sprog
Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.
Standard
Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.
175
Indstillinger
Samsung-tastatur
Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.
De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• English(UK): Vælg et standardlayout for tastaturet.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Ordbog: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til
ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
• Automatisk udskiftning: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige
ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
• Mine hurtigtaster: Indstil antal genveje til hyppigt anvendt tekst. Du kan trykke og holde på
en taltast for at indsætte den forudindstillede tekst.
• Auto. store bogstaver: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort,
når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller
udråbstegn.
• Automatisk mellemrum: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem
ord.
• Automatisk tegnsætning: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på
mellemrumstasten.
• Tastaturstrygning:
– – Ingen: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
– – Kontinuerligt input: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på
tastaturet.
– – Markørkontrol: Aktiver funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren
ved at rulle på tastaturet.
• Lyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
• Tegneksempel: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
• Nulstil indstillinger: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.
176
Indstillinger
Google-stemmeindtastning
Skift indstillinger for stemmeinput.
• Vælg inputsprog: Vælg sprog for angivelse af tekst.
• Bloker krænkende ord: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
• Offline talegenkendelse: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
Tekst-til-tale-muligheder
• Foretrukken TTS-enhed: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for
talesynteseprogrammer ved at trykke på .
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
• Status for standardsprog: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
Læs meddelelse højt
Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, beskeder eller
begivenheder.
Markørhastighed
Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.
177
Indstillinger
Dato og tid
Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og
dato.
Tryk på Dato og tid på Indstillingsskærmen.
Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Automatisk dato og klokkeslæt: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser
mellem tidszoner.
• Indstil dato: Angiv dato manuelt.
• Indstil tid: Angiv klokkeslæt manuelt.
• Automatisk tidszone: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket,
når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg din egen tidszone.
• Brug 24-timersformat: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
• Vælg datoformat: Vælg et datoformat.
Sikkerhedsassistance
Aktiver nødsituationstilstanden, og indstil primære kontakter og beskeder. Se Nødsituation for
flere oplysninger.
Tryk på Sikkerhedsassistance på Indstillingsskærmen.
• Nødsituation: Indstil enheden til at aktivere nødsituation og reducere batteriforbruget ved
at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
• Geo News: Indstil enheden til at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
178
Indstillinger
• Send hjælpebeskeder: Indstil enheden til at sende hjælpebeskeder ved at trykke tre gange
på Tænd/sluk-knappen.
– – Send billeder: Indstil enheden til at sende fotos, der er taget af det forreste og det
bageste kamera med hjælpebeskeden.
Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
– – Send lydoptagelse: Indstil enheden til at optage lyd og sende den til modtagerne
sammen med beskeden.
• Administrér primære kontakter: Vælg eller rediger modtagerne af hjælpebeskeder.
Batteri
Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.
Tryk på Batteri på Indstillingsskærmen.
• Vis batteriprocent: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
Strømbesparelse
Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne. Se Energibesparende funktion for flere
oplysninger.
Tryk på Strømbesparelse på Indstillingsskærmen.
• Strømsparetilstand: Aktiver strømsparetilstand, og skift indstillingerne for
strømsparetilstand.
– – Begræns baggrundsdata: Indstil enheden til at forhindre apps, der kører baggrunden,
i at bruge en mobil dataforbindelse.
– – Begræns ydeevne: Indstil enheden til at begrænse diverse funktioner såsom slukning af
baggrundslyset for Knappen seneste apps og Tilbageknappen.
– – Gråtonetilstand: Indstil enheden til at vise alle farver på skærmen som gråtoner.
179
Indstillinger
• Ultrastrømbesparende tilstand: Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at
vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til apps.
Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber
tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og
driftsforholdene.
Lagring
Få vist hukommelsesoplysninger for enheden.
Tryk på Lagring på Indstillingsskærmen.
Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standard-apps optager en del af hukommelsen.
Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.
Sikkerhed
Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.
Tryk på Sikkerhed på Indstillingsskærmen.
• Enhedsadministratorer: Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan
tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
• Ukendte kilder: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Kryptér enhed: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal
indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.
Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time
at kryptere data.
• Kontrollér på afstand: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via
internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din
Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
– – Kontoregistrering: Tilføj eller få vist din Samsung account.
– – Google placeringstjeneste: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata
eller til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi eller mobile
netværk.
180
Indstillinger
• Tyverisporing: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at
lokalisere enheden, hvis du mister den, eller den bliver stjålet.
• Gå til websted: Gå til webstedet Find min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og kontrollere din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
• Genaktiveringslås: Indstil enheden til at kræve din Samsung account, når enheden er blevet
nulstillet, for at forhindre andre i at genaktivere enheden.
• Konfigurér SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så enheden anmoder om PINkode, før den kan bruges.
– – Skift SIM PIN-kode: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
• Gør adgangskoder synlige: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster
dem.
• Opdat. af sik.politik: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade
sikkerhedsopdateringer.
• Send sikkerhedsrapporter: Indstil enheden til at sende de opdaterede sikkerhedsrapporter
til Samsung automatisk.
• Lagringstype: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
• Pålidelige legitimationer: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker
brug af forskellige apps.
• Installér fra enhedslager: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
• Slet legitimationsoplysninger: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden,
og nulstil adgangskoden.
Hjælp
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
Tryk på Hjælp på Indstillingsskærmen.
Om enheden
Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.
Tryk på Om enheden på Indstillingsskærmen.
181
Indstillinger
Applikationer
Applikationsmanager
Se og administrer dine apps på enheden.
Tryk på Applikationsmanager på Indstillingsskærmen.
Standardapplikationer
Vælg en standardindstilling til brug af apps.
Tryk på Standardapplikationer på Indstillingsskærmen.
Opkald
Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.
Tryk på Opkald på Indstillingsskærmen.
• Opkaldsafvisning: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til
listen med afviste.
• Besvare og afslutte opkald:
– – Tryk på Starttasten: Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på
Startknappen.
– – Bruge stemmekommandoer: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående
opkald ved brug af stemmekommandoer.
– – Tryk på tænd/sluk-tast: Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/
sluk-knappen.
182
Indstillinger
• Opkaldsrelaterede pop op-medd.:
– – Pop op-meddelelse om opkald: Indstil enheden til at vise et pop op-vindue, når du
modtager et indgående opkald under brug af apps.
– – Opkaldsstatus-pop op’er: Indstil enheden til at vise et pop op-vindue med status for et
opkald under brug af apps.
• Vis opkaldsoplysninger: Indstil enheden til at vise den opkaldende persons seneste sociale
netværksaktivitet, når der modtages et opkald.
• Ringesignaler:
– – Vibrér når besvaret: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
– – Vibrér når opkald slutter: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et
opkald.
– – Forbindelsestone: Aktiver eller deaktiver klartonen.
– – Minutsignal: Aktiver eller deaktiver minutsignaltonen.
– – Tone ved afslutning af opkald: Aktiver eller deaktiver tonen ved afbrydelse af opkald.
– – Meddelelse under samtaler: Indstil enheden til at underrette om begivenheder under et
opkald.
• Opkaldstilbehør:
– – Automatisk svar: Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk, når der er tilsluttet
et headset.
– – Automatisk svartimer: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
– – Bet. for udgående opkald: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med et
Bluetooth-headset, når enheden er låst.
– – Udgående opkaldstyper: Vælg den type udgående opkald, du vil foretage, når du
bruger et Bluetooth-headset.
183
Indstillinger
• Flere indstillinger:
– – Vis mit opkalds-id: Vis dit opkalds-id til andre for udgående opkald.
– – Viderestilling: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
– – Automatisk områdekode: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (områdeeller landekode) før et telefonnummer.
– – Opkaldsspærring: Bloker indgående eller udgående opkald.
– – Banke på: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
– – Automatisk genopkald: Aktiver automatisk genopkald for opkald, der ikke fik
forbindelse, eller som blev afbrudt.
– – FDN: Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på
FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
• Ringetoner og tastaturtoner:
– – Ringetoner: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
– – Vibrationer: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
– – Vibrér ved opkald: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående
opkald.
– – Tastetoner: Indstil enheden til at afgive lyd, når der trykkes på knapperne på tastaturet.
• Tilpas opkaldslyd: Vælg eller tilpas lydkvaliteten ved opkald, når et headset er tilsluttet.
• Støjreducering: Indstil enheden til at fjerne baggrundsstøj, så den, du taler med, bedre kan
høre dig.
• Skjul min video: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
• Tjenesteudbyder: Vælg din telefonsvarertjeneste.
• Indstil. for tlf.svarer: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer
hos tjenesteudbyderen.
• Varselslyd: Vælg en ringetone for nye talebeskeder.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.
184
Indstillinger
Kontakter
Skift indstillinger for brug af kontakter.
Tryk på Kontakter på Indstillingsskærmen.
• Importer/eksporter kontakter: Importer eller eksporter kontakter.
• Kontakter, der skal vises: Vælg de kontakter, du vil have vist.
• Stryg for opkald/medd.: Indstil enheden til at foretage et opkald eller sende en besked, når
du trækker en kontakt til venstre eller højre på listen over kontakter.
• Kun kontakter med telef.: Indstil enheden til at vise kontakter, der kun har et
telefonnummer.
• Sortér efter: Vælg en indstilling til sortering af kontakter.
• Vis kontakter efter: Vælg en indstilling til visning af kontaktnavne.
• Send flere navnekort: Vælg en metode til at dele kontakter.
• Konti: Tilføj eller rediger konti, kontakter skal synkroniseres med.
E-mail
Skift indstillinger for administration og afsendelse af e-mails.
Tryk på E-mail på Indstillingsskærmen.
• Administrere konti: Administrer eksisterende e-mailkonti eller tilføj nye konti.
• Visning: Skift indstillingerne for visning af e-mails.
• Standardvisning: Indstil enheden til at åbne en specifik skærm, når du sletter e-mails.
• Indstillinger for prioritetsafsender: Skift indstillinger for prioritetsafsendere.
• Spamadresser: Tilføj e-mailadresser, der skal blokeres.
• Forsink afsendelse af e-mail: Indstil den tid, enheden venter, før den sender e-mails,
efter du har trykket på send-knappen.
185
Indstillinger
Galleri
Skift indstillinger for brug af Galleri.
Tryk på Galleri på Indstillingsskærmen.
• Synkronisér Kun via Wi-Fi: Indstil enheden til kun at synkronisere indhold, når Wi-Fiforbindelsen er aktiveret.
• Tagge ven: Indstil enheden til at vise kontekstuelle tags.
• Ansigtstag: Registrer ansigterne på billedet som ansigtstags.
Internet
Skift indstillinger for brug af internettet.
Tryk på Internet på Indstillingsskærmen.
• Angiv hjemmeside: Angiv en standardhjemmeside.
• Fortrolighed: Administrer personlige oplysninger, når du besøger websider.
Beskeder
Skift indstillinger for brug af beskeder.
Tryk på Beskeder på Indstillingsskærmen.
• Standardbeskedapp: Vælg standard-appen for sms.
• Skærm: Skift indstillinger for beskedvinduet, såsom skriftstørrelse, baggrundsfarve m.m.
• Hurtige svar: Tilføj eller rediger beskedskabelonen.
• Sms-beskeder: Skift indstillinger for sms.
• Mms-beskeder: Skift indstillinger for mms.
• Slet gamle beskeder: Indstil enheden til at slette gamle beskeder, når det maksimale antal
beskeder er overskredet.
• Prioritetsafsendere: Indstil enheden til at vise en prioriteret liste over afsendere.
• Push-beskeder: Indstil et interval for pop op-meddelelser, der informerer om nye beskeder.
• Cell Broadcast: Indstil enheden til at modtage beskeder fra mobiltjenester.
186
Indstillinger
• Meddelelser: Indstil enheden til at informere dig om nye beskeder.
• Signatur: Indstil enheden til at vise din signatur på beskeden.
• Spamfilter: Indstil enheden til at blokere beskeder fra specifikke numre eller beskeder, der
indeholder bestemte ord.
• Forsinket afsendelse: Indstil den tid, enheden venter, før den sender beskeder, efter du har
trykket på send-knappen.
S Planner
Skift indstillinger for brug af S Planner.
Tryk på S Planner på Indstillingsskærmen.
• Første dag i ugen: Vælg den første dag i ugen.
• Vis ugenumre: Indstil enheden til at vise ugenumrene i et år.
• Skjul afviste begivenheder: Indstil enheden til at skjule begivenheder, hvis du har afvist
invitationerne dertil.
• Skjul udførte opgaver: Indstil enheden til at skjule fuldendte opgaver.
• Vejrudsigt for syv dage: Indstil enheden til at vise vejrudsigten.
• Lås tidszone: Indstil enheden til at lade indstillingen af tidszonen være uændret, når du
rejser igennem tidszoner.
• Vælg tidszone: Vælg tidszone.
• Se i dag i henhold til: Angiv den kalender, du vil bruge til din hjemmetidszone eller en valgt
tidszone.
• Vælg varselsstype: Vælg meddelelsesindstillingerne for begivenheder.
• Meddelelseslyd: Vælg en ringetone for begivenheder eller opgaver.
• Vibration: Indstil enheden til at vibrere for at informere dig om begivenheder eller opgaver.
• Hurtige svar: Opret skabeloner til afsendelse af beskeder til begivenhedsdeltagere.
187
Indstillinger
S Voice
Skift indstillinger for stemmegenkendelse.
Tryk på S Voice på Indstillingsskærmen.
• Language: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
• Hide offensive words: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
• About S Voice: Se oplysninger om version.
• Open via the home key: Indstil enheden til at starte S Voice, når du trykker to gange på
Startknappen.
• Voice wake-up: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en
vækkekommando, mens du anvender S Voice.
• Auto start speakerphone: Indstil enheden til at tænde højttalertelefonen automatisk, når
der foretages opkald ved hjælp af S Voice.
• Show body of message: Indstil enheden til at vise teksten i en ny besked.
• Check missed events: Indstil enheden til at starte S Voice og advare dig om mistede
meddelelser, når et headset er tilsluttet, og du trykker på headsetknappen.
• Personal briefing: Indstil enheden til at vise begivenheder, der er lagret i S Planner, mens du
anvender S Voice.
• Erase S Voice data: Slet de data, der bruges af S Voice, fra S Voice-serveren.
• Home address: Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med
stemmekommandofunktionen.
• Log in to Facebook: Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook
med S Voice.
• Sign in to Twitter: Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med
S Voice.
188
Tilgængelighed
Om Tilgængelighed
Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom
dårligt syn eller nedsat hørelse.
Bruge Startknappen til at åbne tilgængelighedsmenuer
Stemmetilbagemelding (TalkBack)
Tilpasse skriftstørrelsen
Forstørre skærmen
Indstille meddelelsespåmindelser
Vise skærmfarver negativt
Farvejustering
Indstille kameralys ved meddelelse
Deaktivere alle lyde
Indstillinger for billedtekster
Justere lydbalancen
Monolyd
Autovibrér ved lyd
Assistentmenu
Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
Interaktionskontrol
Besvare og afslutte opkald
Bruge enkelt tryk-tilstand
Administrere tilgængelighedsindstillinger
Bruge andre nyttige funktioner
Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du åbne skærmen Apps og trykke på
Indstillinger → Tilgængelighed.
189
Tilgængelighed
Bruge Startknappen til at åbne
tilgængelighedsmenuer
Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.
• Tilgængelighed
• TalkBack
• Negative farver
• Interaktionskontrol
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Direkte adgang på skærmen Apps, og tryk derefter
på kontakten Direkte adgang for at aktivere den. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der
skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.
Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt,
hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du
vil aktivere Interaktionskontrol på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk
på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Interaktionskontrol på
skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Interaktionskontrol for at aktivere det.
Stemmetilbagemelding (TalkBack)
Aktivere eller deaktivere TalkBack
Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt.
Denne funktion er nyttig, hvis du har problemer med at se skærmen.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack på skærmen Apps.
2 Tryk herefter på kontakten TalkBack for at aktivere funktionen.
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på kontakten TalkBack og derefter trykke to gange
hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.
3 Tryk på OK.
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på OK og trykke to gange hurtigt efter hinanden et
vilkårligt sted på skærmen.
190
Tilgængelighed
Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbagemelding og oplæser de funktioner, du
vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbagemelding, når der slukkes for skærmen, når du har
nye meddelelser m.m.
Når du aktiverer Udforsk ved berøring under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte
elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem.
Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et
vilkårligt sted på skærmen. Hvis Udforsk ved berøring er deaktiveret, kan enheden ikke udføre
forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.
Hvis du vil aktivere Udforsk ved berøring, skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger
→ Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER og derefter markere Udforsk ved
berøring.
Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.
Kontrollere skærmen med fingerbevægelser
Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis
Udforsk ved berøring er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver
fingerbevægelser.
Hvis du vil aktivere Udforsk ved berøring, skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger
→ Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER og derefter markere Udforsk ved
berøring.
• Udforskning af skærmen: Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen.
Vælg et element og hold på det, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du
slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
• Valg af elementer: Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens
du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
• Åbn det valgte element: Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med din finger,
når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.
• Vælg det forrige element: Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.
191
Tilgængelighed
• Vælg det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
• Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
• Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
• Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
• Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for
den låste skærm med to fingre.
• Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.
Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i Administration af
bevægelser. Se Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for flere oplysninger.
Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser
Når du bruger TalkBack, kan du bruge fingerbevægelser til at udføre handlinger. Du kan udføre
handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer
fingerbevægelser, før du bruger dem.
Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser
Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra
bunden af skærmen, eller omvendt.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER →
Administration af bevægelser → Todelte lodrette bevægelser på skærmen Apps. Vælg
derefter en af følgende funktioner:
• Gå til første og sidste element på skærmen: Når du trækker din finger opad og derefter
hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker
din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på
skærmen.
• Gennemgå læsegranulariteter: Når du trækker din finger opad og derefter nedad på
skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og
derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes
rækkefølgen på læseenhederne.
192
Tilgængelighed
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser
Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser
såsom at trække fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre
genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER →
Administration af bevægelser på skærmen Apps. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en
funktion.
Følgende funktioner er tilgængelige:
• Knappen Tilbage: Retur til den forrige skærm.
• Knappen Startskærm: Åbner Startskærmen.
• Knappen Seneste apps: Åbner listen over de seneste apps.
• Åbn underretninger: Åbner informationspanelet.
• Åbn global genvejsmenu: Åbner den globale kontekstuelle menu. Tryk og hold på skærmen
for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks.
Hurtig navigation, Læs fra toppen, Stav sidste udsagn og Læs fra det næste element.
Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du
finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
Tryk på Sæt feedback på pause øverst til venstre på skærmen for at standse
stemmetilbagemelding midlertidigt.
Tryk på Indstillinger for TalkBack øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBackindstillingerne. Se Konfigurere indstillinger for TalkBack for flere oplysninger.
• Åbn lokal genvejsmenu: Åbner den lokale kontekstuelle menu. Du kan vælge en enhed
til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst,
er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold på
skærmen for at åbne den runde, lokale kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at
tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal
du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
• Læs fra toppen: Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
• Læs fra det næste element: Oplæs elementer ved at starte fra elementet ved siden af det
valgte element i rækkefølge.
193
Tilgængelighed
Ændre læseenheder
Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad,
nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens
tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks.
som linjer eller sætninger.
Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu
1 Vælg den tekst, der skal læses.
2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstuelle
menu.
3 Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip
derefter med fingeren, når du hører Skift granularitet.
4 Tryk og hold på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne.
Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.
For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser.
Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele
Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden.
Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din
finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER
→ Administration af bevægelser → Todelte lodrette bevægelser → Gennemgå
læsegranulariteter på skærmen Apps.
Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed.
Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del
af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle
læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller til
venstre del af skærmen.
194
Tilgængelighed
Stoppe TalkBack midlertidigt
Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe. Når du vælger Sæt feedback på pause øverst til venstre på skærmen,
stoppes TalkBack midlertidigt.
Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen
eller øvrige metoder. Hvis du vil genoptage TalkBack, skal du åbne skærmen Apps, trykke
på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER → Fortsæt fra
suspension. Vælg derefter en mulighed.
For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til
Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser.
Bruge hurtignavigationsfunktionen
Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på
skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.
Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger
for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører Hurtig navigation. Tryk på
skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip
derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.
Tilføje og administrere billedetiketter
Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er
valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.
Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din
finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen Tilføjelse af etiketter, skal du slippe
med fingeren for at tilføje etiketter.
Hvis du vil se etiketterne, skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger →
Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER → Administrer tilpassede etiketter.
195
Tilgængelighed
Konfigurere indstillinger for TalkBack
Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → TalkBack → INDSTILLINGER på skærmen
Apps. Du kan også åbne den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og
derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne
af skærmen, og slip, når du hører Indstillinger for TalkBack.
• Talelydstyrke: Juster lydstyrken for stemmetilbagemelding.
Lydstyrken for stemmetilbagemelding afhænger muligvis af medielydstyrken. For
at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen op eller ned, mens du lytter til
stemmetilbagemelding. Du kan også på skærmen Apps trykke på Indstillinger → Lyde
og meddelelser og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til
venstre eller højre.
• Brug ændringer i tonehøjde: Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når
den indtastes ved brug af et tastatur.
• Tastaturekko: Indstil enheden til at læse den tekst, som du taster med tastaturet, højt, når du
trykker på mellemrumstasten.
• Oplæs ved slukket skærm: Indstil enheden til at give stemmetilbagemelding, når skærmen
er slukket.
• Brug nærhedssensor: Indstil enheden til at stoppe stemmetilbagemelding midlertidigt, hvis
du placerer din hånd over sensoren øverst på enheden. Tryk på skærmen for at genoptage
stemmetilbagemelding.
• Ryst for at starte kontinuerlig læsning: Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst
på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for
vibrationshastighed.
• Oplæs opkalds-id: Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du
modtager et opkald.
• Vibrationsfeedback: Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
• Lydfeedback: Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du
ruller med skærmen m.m.
196
Tilgængelighed
• Fokuser på talt lyd: Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden
oplæser et element.
• Lydstyrke: Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre
den. Denne funktion er tilgængelig, hvis Lydfeedback er valgt.
• Udforsk ved berøring: Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Når du
hører det element, du ønsker, skal du fjerne fingeren og trykke et sted på skærmen to gange
hurtigt for at åbne det. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller
højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk
ved berøring henvises der til Kontrollere skærmen med fingerbevægelser for yderligere
oplysninger.
• Rul lister automatisk: Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke
ses på skærmen, og oplæse elementerne.
• Valg med ét tryk: Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én
gang.
• Start selvstudiet “Udforsk ved berøring”: Se selvstudiet vedrørende brug af funktionen
Udforsk ved berøring.
• Administration af bevægelser: Tildel funktioner, der skal udføres med fingerbevægelser. Se
Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for flere oplysninger.
• Administrer tilpassede etiketter: Se de etiketter, du har tilføjet.
• Fortsæt fra suspension: Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage
stemmetilbagemelding.
• Indstillinger for udviklere: Indstil valgmuligheder for appudvikling.
Bruge enheden med skærmen slukket
Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver
privat. Skærmen tænder ikke, når du trykker på udvendige knapper eller trykker på skærmen.
Funktioner, der er aktuelt er aktiveret, bliver heller ikke deaktiveret.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på skærmen Apps, og marker derefter Mørk
skærm. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion ved at trykke to gange på Tænd/slukknappen.
197
Tilgængelighed
Brug funktionen til hurtig indtastning
Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper med fingeren fra tegnet på tastaturet. Du
kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke
på skærmen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på skærmen Apps, og marker derefter Hurtigt
tastinput.
Oplæse adgangskoder
Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er
aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på skærmen Apps, og marker derefter Sig
adgangskoder.
Indstille tekst-til-tale-funktioner
Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom
sprog, hastighed m.m.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Tekst-til-tale-muligheder på skærmen Apps,
og anvend følgende funktioner:
• Samsung tekst-til-tale-program/Google Tekst til tale-indstillinger: Vælg en maskine til
tekst-til-tale-funktionen.
• Talehastighed: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
• Lyt til et eksempel: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan
oplæse eksempler, skal du trykke på → Installér stemmedata for at downloade og
installere stemmedata til tekst-til-tale-funktionen.
• Status for standardsprog: Se status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.
198
Tilgængelighed
Indtaste tekst ved brug af tastaturet
For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to
gange et vilkårligt sted på skærmen.
Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegnknapperne under din finger.
Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes,
og enheden oplæser teksten.
Hvis Hurtigt tastinput ikke er aktiveret, skal du slippe det ønskede tegn med fingeren og
derefter trykke to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis du vil aktivere den hurtige
indtastningsfunktion, skal du åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger → Tilgængelighed →
Syn og derefter markere Hurtigt tastinput.
Indtastning af yderligere tegn
Tryk og hold på en knap på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises
et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen og slip
skærmen, når du hører det ønskede tegn.
Skifte inputsprog
Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du åbne skærmen Apps og trykke på Indstillinger →
Sprog og input. Tryk derefter på Samsung-tastatur → Vælg inputsprog, og vælg derefter
sproget, der skal anvendes.
Skift indtastningssprog ved at trykke på
.
Redigere tekst
Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.
Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på
skærmen uden at slippe den. Tryk og hold på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din
finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører Skift granularitet. Tryk på
skærmen igen, og tegn en cirkel omkring menuen for at udforske menuerne. Slip derefter med
fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.
Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.
199
Tilgængelighed
Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil
redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:
• Slet tekst: Tryk på slet-knappen på tastaturet.
• Vælg tekst med valgtilstand: Aktiver valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten.
For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge
Markørkontrol → Start markeringstilstanden. Rul til venstre eller højre for at lytte til
teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden, skal du åbne
den lokale kontekstuelle menu og vælge Markørkontrol → Afslut markertilstanden.
• Vælg hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg Markørkontrol → Markér
alle. Al tekst i dokumentet vælges.
• Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu.
Åbn derefter den lokale kontekstuelle menu, og vælg Markørkontrol. Vælg Kopiér for at
kopiere den valgte tekst, eller tryk på Klip for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst
kopieres til udklipsholderen.
• Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale
kontekstuelle menu, og vælg derefter Markørkontrol → Indsæt.
Angive tekst via tale
Du kan angive tekst via tale. For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og
derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.
Når du trykker og holder på , viser enheden et pop op-vindue med tastaturindstillingerne.
Træk med fingeren på skærmen uden at slippe den. Når er valgt, skal du slippe med fingeren.
Sig derefter de ord, du vil indtaste i tekstfeltet. De talte ord vises som tekst på skærmen, og
enheden læser dem højt.
Hvis du vil angive yderligere tekst, skal du vælge mikrofonknappen og sige ordene.
Skifte inputsprog
Når du angiver tekst via tale, skal du vælge Dansk (Danmark) og vælge et sprog for at ændre
inputsproget.
Hvis du vil føje sprog til listen, skal du vælge Dansk (Danmark) → Tilføj flere sprog, fjerne
markeringen af Automatisk og derefter vælge de ønskede sprog.
200
Tilgængelighed
Tilpasse skriftstørrelsen
Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der
kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at
indstille skriftstørrelsen til Meget stor i visse apps.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Skriftstørrelse på skærmen Apps.
Forstørre skærmen
Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Bevægelser til forstørrelse på skærmen
Apps, og tryk derefter på kontakten Bevægelser til forstørrelse for at aktivere funktionen.
• Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område.
Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
• Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
• Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm.
Spred derefter de to fingre fra hinanden, eller knib dem sammen for at justere forholdet.
• Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
• Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. Telefon og
Lommereg. blive påvirket.
Indstille meddelelsespåmindelser
Brug denne funktion til at varsle dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et
givet interval.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Informationspåmindelse på skærmen Apps,
og tryk derefter på kontakten Informationspåmindelse for at aktivere dette.
For at indstille et interval mellem påmindelser, skal du trykke på Påmindelsesinterval.
201
Tilgængelighed
Vise skærmfarver negativt
Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere til nemmere at
genkende tekst på skærmen. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede,
der viser farverne modsat på skærmen. Visning af farver omvendt øger kontrasten mellem sort
og hvid.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn på skærmen Apps, og marker derefter Negative
farver.
Farvejustering
Brug denne funktion til at justere, hvordan farver vises på skærmen, hvis du har svært ved at
skelne farver fra hinanden. Enheden ændrer farverne til mere genkendelige farver.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Syn → Farvejustering på skærmen Apps.
2 Tryk derefter på kontakten Farvejustering for at aktivere den.
3 Tryk på START.
4 Arranger farvefelterne efter lighed ved at starte fra basefarven.
5 Tryk på KLAR, når du er færdig med at justere farverne.
Hvis du kan skelne farverne fra hinanden, behøver du ikke foretage yderligere justeringer.
6 Hvis farverne stadig er svære at skelne fra hinanden, kan du trykke på Kamera eller Billede.
7 Træk farvejusteringsbjælken til venstre eller højre, og tryk på KLAR.
Hvis du vil justere farven igen, skal du trykke på → Justér farve.
202
Tilgængelighed
Indstille kameralys ved meddelelse
Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på skærmen Apps, og marker derefter
Kameralys ved meddelelse.
Deaktivere alle lyde
Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons
stemme under et opkald.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på skærmen Apps, og marker derefter
Deaktivér alle lyde.
Indstillinger for billedtekster
Samsung-billedtekst
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Samsung-undertekster (CC) på
skærmen Apps, og tryk derefter på kontakten Samsung-undertekster (CC) for at aktivere dette.
Brug følgende funktioner:
• Tekstjustering: Skift positionen for billedteksten.
• Skrifttype: Skift skrifttypen.
• Skriftstørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Kant: Skift kanten på underteksten.
• Skrifttype: Skift farve og gennemsigtighed for teksten.
• Baggrund: Skift farve og gennemsigtighed for baggrunden for billedtekstfeltet.
• Vindue med undertekster: Skift farve og gennemsigtighed for billedtekstvinduet.
203
Tilgængelighed
Google-undertekster
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse → Google-undertekster (CC) på skærmen
Apps, og tryk derefter på kontakten Google-undertekster (CC) for at aktivere dette.
Brug følgende funktioner:
• Sprog: Vælg et sprog til billedteksterne.
• Tekststørrelse: Skift skriftstørrelsen.
• Billedtekststil: Rediger billedteksternes skrifttype.
Justere lydbalancen
Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
For at justere lydbalancen, skal du slutte et headset til enheden. Tryk på Indstillinger →
Tilgængelighed → Hørelse → Lydbalance på skærmen Apps. Træk justeringsbjælken til venstre
eller højre, juster lydbalancen, og tryk derefter på OK.
Monolyd
Indstil enheden til at skifte lydoutput fra stereo til mono, når der er tilsluttet et headset.
Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle headsethøjttalere. Brug denne
funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke fra
headsettet.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på skærmen Apps, og marker derefter
Monolyd.
Autovibrér ved lyd
Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede apps såsom spil.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Hørelse på skærmen Apps, og marker derefter
Autovibrér ved lyd.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
204
Tilgængelighed
Assistentmenu
Vise hjælpegenvejsikonet
Indstil enheden til at vise genvejsikonet for hjælp. Du kan bruge ikonet til at få adgang til apps,
funktioner og indstillinger ved at trykke på hjælpemenuerne i ikonet. Betjen enheden ved at
trykke på hjælpemenuer i ikonet uden at udforske skærmen. Når denne funktion er startet, er
Tilstanden Enkelt tryk aktiveret.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu
på skærmen Apps.
2 Tryk derefter på kontakten Assistentmenu for at aktivere den.
Hjælpegenvejsikonet vises nederst til højre på skærmen.
3 Tryk på Styrende hånd for at flytte hjælpegenvejsikonet til en bekvem placering.
Åbne hjælpemenuer
Hjælpegenvejsikonet vises som et flydende ikon, der giver nem adgang hjælpemenuerne fra en
hvilken som helst skærm.
Når du trykker på hjælpegenvejsikonet, forstørres ikonet en smule og viser de tilgængelige
menuer. Tryk på pil op eller ned for at gå til andre paneler eller rulle skærmen op eller ned for at
vælge andre menuer.
205
Tilgængelighed
Bruge markøren
Tryk på Markør på hjælpemenuen. En markør og et berøringsområde, hvor markøren kan styres,
vises på skærmen. Du kan betjene skærmen med små fingerbevægelser på berøringsområdet.
Træk derefter fingeren over det berøringsfølsomme område for at bevæge markøren. Du kan
også trykke på skærmen for at vælge elementer under markøren.
Brug følgende funktioner:
• /
: Vælg et element, eller rul til venstre eller højre på skærmen.
• /
: Rul op eller ned på skærmen.
• : Flyt berøringsområdet til en anden placering.
• : Luk berøringsområdet.
Rediger markørindstillinger ved at åbne skærmen Apps, trykke på Indstillinger →
Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu og trykke på kontakten
Assistentmenu for at aktivere dette. Anvend derefter valgene under Indst. for touchpad og
markør.
Bruge udvidede hjælpemenuer
Indstil enheden til at vise udvidede hjælpemenuer for udvalgte apps. Når du f.eks. starter
Beskeder, vises der søge- og skrivefunktioner på hjælpemenuen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu →
Assistant plus på skærmen Apps, tryk på kontakten Assistant plus for at aktivere dette, og vælg
derefter apps.
Rediger hjælpemenuer
Du kan bruge denne funktion til at redigere menuer på genvejsikonet for hjælp.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Assistentmenu
på skærmen Apps, tryk på kontakten Assistentmenu for at aktivere dette, og tryk derefter på
Redigér. Tryk på eller for at tilføje eller slette menuer.
206
Tilgængelighed
Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion → Tryk og holdforsinkelse på skærmen Apps, og vælg en indstilling.
Interaktionskontrol
Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger,
mens der anvendes apps. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og
kontrol over dine medier eller data.
1 Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Færdighed og interaktion →
Interaktionskontrol på skærmen Apps.
2 Tryk herefter på kontakten Interaktionskontrol for at aktivere funktionen.
3 Tryk og hold på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der anvendes en app.
4 Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.
5 Tryk på KLAR.
Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom
Startknappen, vil de ikke virke i dette område.
For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke og holde på Startknappen og
Lydstyrkeknappen samtidigt.
207
Tilgængelighed
Besvare og afslutte opkald
Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Besvare og afslutte opkald på skærmen Apps.
Brug følgende funktioner:
• Tryk på Starttasten: Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
• Bruge stemmekommandoer: Indstil enheden til at besvare et indgående opkald ved brug
af stemmekommandoer.
• Tryk på tænd/sluk-tast: Indstil enheden til at afslutte opkald, når du trykker på Tænd/slukknappen.
Bruge enkelt tryk-tilstand
Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i
stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på
knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed på skærmen Apps, og marker derefter Tilstanden
Enkelt tryk.
208
Tilgængelighed
Administrere tilgængelighedsindstillinger
Gemme tilgængelighedsindstillinger i en fil
Eksporter de aktuelle tilgængelighedsindstillinger i en fil.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Importér/Eksportér på
skærmen Apps, og vælg derefter en eksportindstilling. Tilgængelighedsindstillingsfilen lagres på
det valgte sted på enheden.
Importere en tilgængelighedsindstillingsfil
Importer en tilgængelighedsindstillingsfil, og opdater de aktuelle indstillinger.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Importér/Eksportér på
skærmen Apps, og vælg derefter en importindstilling. Vælg en fil, der skal importeres, og tryk på
UDFØRT → OK. Tilgængelighedsindstillingerne overføres i henhold til den importerede fil.
Dele tilgængelighedsindstillingsfiler
Del tilgængelighedsindstillingsfiler med andre via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth og andet.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed → Adm. tilgængelighed → Del via på skærmen
Apps. Vælg derefter tilgængelighedsfiler, og tryk på UDFØRT. Vælg en delingsmetode, og følg
vejledningen på skærmen for at dele filerne.
Se tilgængelighedstjenester
Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
Tryk på Indstillinger → Tilgængelighed på skærmen Apps, og få vist listen over mulige
tilgængelighedstjenester i Tjenester.
209
Tilgængelighed
Bruge andre nyttige funktioner
• Bruge S Voice: Du kan bruge S Voice til at udføre forskellige funktioner ved hjælp af
stemmekommandoer. Start S Voice og foretag opkald, send beskeder og se opgaver.
Se S Voice for flere oplysninger.
• Søge via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne
funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst.
• Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du
kan se ubesvarede opkald og nye beskeder og justere skærmens lysstyrke m.v. Se Paneler til
informationer og hurtigindstillinger for flere oplysninger.
• Skifte til Nem tilstand: Nem tilstand bruger et enklere layout og større ikoner, så funktionerne
er lettere at bruge. Du kan tilføje hyppigt anvendte apps eller genveje til Startskærmen for at
få lettere adgang. Se Nem tilstand for flere oplysninger.
• Bruge kontrolbevægelser: Styr enheden med håndfladebevægelser eller bevægelser. Se
Bevægelser og gestik for flere oplysninger.
• Bruge fingerscanneren: Registrer dine fingeraftryk med henblik på at låse enheden op eller
bekræfte adgangskoden til Samsung account. Se Fingerscanner for flere oplysninger.
• Bruge genveje til kontakter: Tilføj genveje til kontakter på Startskærmen for at foretage
opkald eller sende beskeder nemmere. Se Føje genveje for kontakter til Startskærmen for
flere oplysninger.
• Bruge diktafonen: Optag eller afspil stemmenotater. Se Diktafon for flere oplysninger.
210
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode,
som du har valgt for enheden.
• PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået
til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere
denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
• Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
• Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
• Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.
211
Fejlsøgning
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl
Hvis enheden fryser eller er gået i baglås, kan det være nødvendigt at lukke apps eller sætte
batteriet i igen og tænde enheden for at få den til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i
baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen
samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.
Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på
Indstillinger → Backup og nulstil → Nulstil til fabriksstandard → NULSTIL ENHED → SLET
ALT på skærmen Apps. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave
sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Opkald får ikke forbindelse
• Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
• Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.
Andre kan ikke høre dig under et opkald
• Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
• Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
• Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.
212
Fejlsøgning
Der er ekko på lyden under et opkald
Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.
Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten
er dårlig
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller
enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
• Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs
servicecentre for at få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning
blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil
eller internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
213
Fejlsøgning
Enheden føles varm
Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad
gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller
ydelse.
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-appen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamera-appen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
214
Fejlsøgning
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer,
der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
En anden Bluetooth-enhed registreres ikke
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
• Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette
forbindelse til.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
• Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på
computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
215
Fejlsøgning
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data,
der gemmes på enheden.
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse
eller vibration af delene.
• Med tiden, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
216
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2015 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising