Samsung | SM-G850F | Samsung SM-G850F User Manual (Kitkat)

SM-G850F
Navodila za uporabo
Slovenian. 10/2014. Rev.1.1
www.samsung.com
Vsebina
Preberi najprej
Omrežna povezljivost
39 Mobilni podatki
39Wi-Fi
41 Ojačev. prenosov
41 Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot
43Internet
Uvod
7
8
10
15
16
Vsebina paketa
Postavitev naprave
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Vklop ali izklop naprave
Zaklep in odklep zaslona
Gibi in uporabne funkcije
46
50
50
55
56
Osnove
17 Uporaba zaslona na dotik
20 Postavitev domačega zaslona
25 Plošča z obvestili in plošča za hitro
nastavitev
28 Odpiranje aplikacij
29 Namestitev ali odstranitev aplikacij
31 Vnos besedila
33 Zajem zaslona
34 Moje datoteke
36 Način za varčevanje z energijo
38 Ogled informacij o pomoči
Gibanja in poteze
Pogled iz zraka
Več oken
Komplet orodij
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Prilagoditev po meri
57 Upravljanje domačega zaslona in
zaslona aplikacij
60 Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
61 Sprememba metode za zaklep zaslona
62 Bralnik prstnih odtisov
66 Zasebni način
67 Preprosti način
68 Prenos podatkov s prejšnje naprave
69 Nastavitev računov
2
Vsebina
Telefon
Večpredstavnostna vsebina
70Klicanje
73 Prejeti klici
74 Možnosti med klicem
105Glasba
108Video
S Health
Stiki
110
111
112
114
116
123
125
127
128
76 Dodajanje stikov
77 Upravljanje stikov
Sporočila in elektronska
pošta
80Sporočila
83E-pošta
Varnostne funkcije
Fotoaparat
130 Način v sili
131 Sporočilo za pomoč
132 Obvestila o izrednih vremenskih
razmerah (Geo novice)
86 Osnovno fotografiranje
90 Načini fotografiranja
94 Nastavitve fotoaparata
Galerija
Uporabne aplikacije in
funkcije
97 Ogled fotografij in videoposnetkov
99 Nastavitve galerije
134 S Finder
135 S Planner
138 S Voice
140Ura
142Kalkulator
142Beležka
144 Snemalnik zvoka
146Dropbox
Studio
100
101
102
103
104
O S Health
Namestitev uporabniškega profila
Glavni zaslon S Health
Pripomoček za hojo
Pripomoček za telovadbo
Beleženje zaužite hrane
Upravljanje teže
Nameščanje dodatnih apliakcij S Health
Nastavitve S Health
Fotografski studio
Umetniški kolaž
Slika in več
Studio za video izrezke
Video obrezovalnik
3
Vsebina
181 UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE
182SISTEM
189APLIKACIJE
147Flipboard
148Svetilka
148Lupa
149 Aplikacije Google
Dostopnost
Povezava z drugimi
napravami
197 O dostopnosti
198 Uporaba tipke za domov za odpiranje
menijev dostopnosti
198 Glasovne povratne informacije
(TalkBack)
209 Spreminjanje velikosti pisave
209 Povečava zaslona
209 Nastavitev opomnikov za obvestila
210 Negativen prikaz barv
210 Prilagoditev barv
211 Nastavitev obveščanja z bliskavico
211 Izključi vse zvoke
211 Nastavitev napisov
212 Prilagoditev ravnovesja zvoka
212 Mono zvok
212 Samodejno haptično
213 Pomožni meni
215 Pametno drsenje
215 Nastavitev možnosti zamika pritiska in
držanja
215 Interaktivno upravljanje
216 Sprejemanje in prekinjanje klicev
216 Uporaba načina enega pritiska
217 Konfiguracija nastavitev dostopnosti
218 Uporaba drugih uporabnih funkcij
151Bluetooth
153 Wi-Fi Direct
155NFC
157 S Beam
158 Hitra povezava
161 Screen Mirroring
163 Mobilno tiskanje
Upravitelj naprave in
podatkov
164 Nadgradnja naprave
165 Prenos datotek med napravo in
računalnikom
166 Varnostno kopiranje in obnavljanje
podatkov
167 Kako napraviti ponastavitev podatkov
Nastavitve
168 Več o nastavitvah
168 HITRE NASTAVITVE
168 OMREŽNE POVEZAVE
173 POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA
174 ZVOK IN PRIKAZ
178PRILAGAJANJE
180GIBANJE
Odpravljanje težav
4
Preberi najprej
Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.
• Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
• Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali
programske opreme naprave.
• Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika
RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda
ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je
uporabljena.
• Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili
tretji ponudniki in ne Samsung.
• Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica
urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja
operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo
pravilno.
• Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi,
je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge
namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za
nezakonito uporabo medijske vsebine.
• Za podatkovne storitve, kot so sporočanje, nalaganje in prenos, samodejna sinhronizacija
oz. uporaba lokacijskih storitev, se vam lahko zaračunajo dodatni stroški glede na vašo
naročnino. Za prenose večjih količin podatkov vam priporočamo uporabo funkcije Wi-Fi.
• Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne
bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je
prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s
strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
• Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih
virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve
vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.
5
Preberi najprej
Ikone z navodili
Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih
Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo
Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije
6
Uvod
Vsebina paketa
Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:
• Napravo
• Baterija
• Navodila
• Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz.
ponudnika storitev.
• Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z
drugimi napravami.
• Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
• Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred
nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
• Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung. Uporaba
neodobrenega pripomočka lahko povzroči okvare ali napake v delovanju, ki jih
garancija ne krije.
• Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za
več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.
7
Uvod
Postavitev naprave
Senzor za bližino/
svetlobo
Lučka za obvestila
Slušalka
Fotoaparat na sprednji
strani
Tipka za vklop/izklop
Zaslon na dotik
Tipka za domov
Tipka za nazaj
Tipka nedavno
uporabljenih aplikacij
Mikrofon
Zvočnik
Večnamenski priključek
Mikrofon
GPS antena
Vhod za slušalke
Bliskavica
Tipka za glasnost
Fotoaparat na zadnji
strani
Antena NFC (na bateriji)
Zadnji pokrov
Notranja antena
8
Uvod
• Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite
težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
• Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung.
Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
• Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z
vlago ali vodo deluje nepravilno.
Tipke
Tipka
Funkcija
Tipka za vklop/
izklop
Nedavno
uporabljene
aplikacije
Domov
• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave.
• Pritisnite za zasuk ali zaklep zaslona.
• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih
aplikacij.
• Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti
za trenutni zaslon.
• Pritisnite za zasuk zaslona, ko je zaslon zaklenjen.
• Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
• Pritisnite dvakrat za zagon S Voice.
• Pritisnite in držite za zagon storitve Google.
Nazaj
• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Glasnost
• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.
9
Uvod
Uporaba kartice SIM ali USIM in baterije
Namestitev kartice SIM ali USIM ter baterije
Vstavite kartico SIM ali USIM, ki ste jo prejeli od mobilnega operaterja in priloženo baterijo.
• Naprava podpira samo kartice nano-SIM.
• Nekatere storitve LTE morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od operaterja. Za več
informacij se obrnite na svojega operaterja.
1 Odstranite zadnji pokrov.
Pazite, da si pri odstranjevanju zadnjega pokrova ne poškodujete nohtov.
Zadnjega pokrova ne upogibajte ali zvijajte s prekomerno silo. To lahko poškoduje
napravo.
10
Uvod
2 Vstavite kartico SIM ali USIM v pozlačene kontakte, obrnjeno navzdol.
Pazite, da ne izgubite oz. dovolite drugim uporabljati kartice SIM ali USIM. Samsung ni
odgovoren za kakršnokoli škodo ali nevšečnosti, ki so posledica izgubljenih ali ukradenih
kartic.
3 Vstavite baterijo.
2
1
11
Uvod
4 Ponovno namestite zadnji pokrov.
Odstranjevanje kartice SIM ali USIM in baterije
1 Odstranite zadnji pokrov.
2 Izvlecite baterijo.
3 Pritisnite kartico SIM ali USIM s prstom in jo izvlecite.
12
Uvod
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo. Za polnjenje baterije lahko prav
tako uporabite računalnik, če ju priključite prek USB kabla.
Uporabljajte samo napajalnike, baterije in kable, odobrene s strani podjetja Samsung.
Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo
napravo.
• Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
• Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi
napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate
vklopiti napravo.
• Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo
povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube
povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov te aplikacije vedno
uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.
USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.
Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne
krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.
• Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje,
da se baterija napolni.
• Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik
morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
• Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko
napajalnik preneha s polnjenjem.
• Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov
servisni center.
13
Uvod
Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z
naprave in nato še iz električne vtičnice.
Ne odstranite baterije preden ne odklopite napajalnika. S tem lahko poškodujete
napravo.
Če želite privarčevati z energijo, odklopite napajalnik, ko ta ni v uporabi. Napajalnik nima
stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi,
da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne
vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.
Zmanjševanje porabe energije
Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije. S prilagoditvijo teh možnosti in
izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:
• Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
• Z uporabo upravitelja opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
• Izključite funkcijo Bluetooth.
• Izključite funkcijo Wi-Fi.
• Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
• Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
• Zmanjšajte osvetlitev zaslona.
14
Uvod
Vklop ali izklop naprave
Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za
nastavitev vaše naprave.
Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Izklop.
Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v
bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.
15
Uvod
Zaklep in odklep zaslona
Pritisk tipke za vklop/izklop izklopi zaslon in ga zaklene. Prav tako se zaslon izklopi in samodejno
zaklene, če napravo ne uporabljate določen čas.
Zaslon odklenete s pritiskom tipke za vklop/izklop oz. tipke za domov in drsenjem prsta po
površini za odklep zaslona.
Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Glejte Sprememba
metode za zaklep zaslona za več informacij.
16
Osnove
Uporaba zaslona na dotik
• Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami.
Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval
nepravilno.
• Za preprečitev poškodb zaslona na dotik nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne
uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.
• Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za
vnos z dotikom.
• Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon)
ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
• Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.
Pritiskanje
S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti
tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.
17
Osnove
Pritiskanje in držanje
Za dostop do možnosti, ki so na razpolago, pritisnite in držite element ali zaslon več kot
2 sekundi.
Vlečenje
Za premik elementa, le-tega pritisnite in pridržite, ter ga povlecite na želen položaj.
Dvojni dotik
Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno
dvakrat pritisnite.
18
Osnove
Podrsanje
Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za
premik po seznamu elementov, kot so stiki ali spletne strani, podrsajte gor ali dol.
Primikanje in razmikanje prstov
Na spletni strani, zemljevidu ali sliki dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu
povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.
19
Osnove
Postavitev domačega zaslona
Domači zaslon
Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Prikazuje pripomočke,
bližnjice do aplikacij in več. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij,
da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.
Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali pritisnite enega od
indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev domačega zaslona glejte Upravljanje
domačega zaslona.
Pripomoček
Mapa
Aplikacija
Indikatorji na zaslonu
Priljubljene aplikacije
20
Osnove
Možnosti domačega zaslona
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje oz. uščipnete prsta skupaj za dostop
do razpoložljivih možnosti.
21
Osnove
Uporaba Moja revija
Moja revija prikazuje žive posodobitve družabnih omrežij in novic, ki vas zanimajo.
Za vključitev Moja revija pritisnite in zadržite prazno področje domačega zaslona. Nato pritisnite
Nastavitve domač. zaslona in obkljukajte Moja revija.
Na domačem zaslonu pritisnite
ali podrsajte v desno, da odprete Moja revija.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Za izbiro vsebine, ki jo želite prikazati, pritisnite → Nastavitve ter nato izberite kategorije, ki vas
zanimajo.
Za samodejno posodobitev vsebine ob odprtju Moja revija, pritisnite → Nastavitve, nato pa
obkljukajte Samodejno osveževanje ob odpiranju.
Za izključitev Moja revija, pritisnite in zadržite prazno območje na domačem zaslonu. Nato
pritisnite Nastavitve domač. zaslona in prekličite izbiro Moja revija.
22
Osnove
Zaslon aplikacij
Zaslon aplikacij prikazuje ikone za vse aplikacije, vključujoč novo nameščene aplikacije.
Na domačem zaslonu pritisnite Prog., da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge
plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Za prilagoditev
zaslona aplikacij glejte Upravljanje zaslona aplikacij.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Aplikacija
Indikatorji na
zaslonu
23
Osnove
Indikatorske ikone
Indikatorske ikone so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so
najpogostejše.
Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja
povlecite od vrha proti dnu zaslona.
Ikona
Pomen
Ni signala
Moč signala
Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)
Povezava z omrežjem GPRS
Povezava z omrežjem EDGE
Povezava z omrežjem UMTS
Povezava z omrežjem HSDPA
Povezava z omrežjem HSPA+
/
Povezava z omrežjem LTE
Povezava z omrežjem Wi-Fi
Funkcija Bluetooth je aktivirana
GPS je vključen
Klic je vzpostavljen
Neodgovorjeni klic
Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
Sinhronizirano s spletom
Povezava z računalnikom
Ni vstavljene kartice SIM ali USIM
Novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo
Opozorilo je vključeno
Nemi način je vključen
24
Osnove
Ikona
Pomen
Način vibriranja je vključen
Način letenja je vključen
Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
Stanje baterije
Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
Uporaba plošče z obvestili
Ko prejmete obvestilo, kot so sporočila o zamujenih klicih, se v vrstici stanja prikažejo
indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.
Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol. Če želite ploščo za obvestila
zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
25
Osnove
Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.
Zaženite Nastavitve.
Vključite ali izključite možnosti.
Pritisnite in zadržite tipko za ogled
podrobnih nastavitev.
Ogled vseh tipk za hitro
nastavitev.
Zaženite S Finder.
Zaženite Hitra povezava.
Počistite vsa obvestila.
Prilagoditev svetlosti.
Pritisnite obvestilo in izvršite
različna dejanja.
Razvrstitev tipk za hitro nastavitev
Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite
pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.
26
→
,
Osnove
Uporaba plošče za hitro nastavitev
Na plošči z obvestili lahko vključite ali izključite nekatere funkcije. Za vključitev ali izključitev več
možnosti, odprite plošči za hitro nastavitev.
Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Prav
tako lahko na plošči z obvestili pritisnite . Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite
vrstico stanja z dna zaslona navzgor.
Pritisnite naslednje možnosti, da jih vključite ali izključite. S pritiskom in držanjem tipke si lahko
ogledate bolj podrobne nastavitve.
• Wi-Fi: za več informacij glejte Wi-Fi.
• Lokacija: za več informacij glejte Lokacija.
• Zvok / Vibriranje / Utišaj: izberite zvočni način.
• Vrtenje zaslona: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.
Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.
• Bluetooth: za več informacij glejte Bluetooth.
• Mobilni podatki: za več informacij glejte Poraba podatkov ali Mobilna omrežja.
• Ojačev. prenosov: za več informacij glejte Ojačev. prenosov.
• Izr. var. z ener.: za več informacij glejte Način izrednega varčevanja z energijo.
• Več oken: za več informacij glejte Več oken.
• Komplet orodij: za več informacij glejte Komplet orodij.
27
Osnove
• Mobile hotspot: za več informacij glejte Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Screen mirroring: za več informacij glejte Screen Mirroring.
• NFC: za več informacij glejte NFC.
• Sinhron.: ko vključite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar
ali e-pošta.
• Smart stay: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen, vse dokler ne pogledate vstran.
• Pametni premor: ko vključite to funkcijo, lahko zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled
od zaslona.
• Varč. z energ.: za več informacij glejte Način za varčevanje z energijo.
• Način blokir.: za več informacij glejte Način blokiranja.
• Način letenja: za več informacij glejte Način letenja.
• Zasebni način: za več informacij glejte Zasebni način.
• Občutlj. na dotik: za več informacij glejte Povečanje občutljivosti zaslona na dotik.
Odpiranje aplikacij
Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.
Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite
aplikacije, da jo odprete.
in izberite ikono
Zapiranje aplikacije
→ ter nato pritisnite Končaj zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse
Pritisnite
→ .
aktivne aplikacije, pritisnite Zapri vse. Prav tako lahko pritisnite
28
Osnove
Namestitev ali odstranitev aplikacij
Samsung GALAXY Apps
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite GALAXY Apps na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
Brezplač. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena
aplikacije.
Za spremembo nastavitev samodejne posodobitve pritisnite → Nastavitve →
Samodejna posodobitev aplikacij, nato pa izberite eno od možnosti.
Trgovina Play
To aplikacijo uporabite za nakup in prenos aplikacij.
Pritisnite Trgovina Play na zaslonu aplikacij.
Nameščanje aplikacij
Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite
za iskanje po ključni besedi.
Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite
NAMESTI. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na
zaslonu.
Če želite spremeniti nastavitve za samodejno posodobitev, pritisnite
→ Samodejno posodabljanje aplikacij, ter nato izberite možnost.
29
→ NASTAVITVE
Osnove
Prenos priporočenih aplikacij
Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → GALAXY Essentials. Oziroma na domačem zaslonu pritisnite
pripomoček GALAXY Essentials, nato pa pritisnite ob aplikaciji.
Upravljanje aplikacij
Odstranitev ali onemogočenje aplikacij
Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon aplikacij, pritisnite → Odstranitev/
onemogočanje aplikacij. Na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite, se prikaže . Izberite
aplikacijo in pritisnite Onemogoči.
Za odstranitev prenesenih aplikacij, odprite zaslon aplikacij in pritisnite → Prenesene aplikacije
→ → Odstrani. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj
aplikacij, izberite aplikacije in nato pritisnite Odstrani.
Omogočanje aplikacij
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Pokaži onemogočene aplikacije, izberite aplikacije in nato
pritisnite Končano. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Upravitelj
aplikacij, se pomaknete do ONEMOGOČENO., izberete aplikacijo in nato pritisnite Omogoči.
• Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko
uporabljate še naprej.
• Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče
odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
• Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.
30
Osnove
Vnos besedila
Postavitev tipkovnice
Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.
Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti
jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.
Spremenite nastavitve tipkovnice.
Izbrišite predhodni znak.
Vnesite veliko črko. Dvakrat
pritisnite za prikaz vseh črk.
Prelom na naslednjo vrstico.
Vstavite ločila.
Vstavite presledek.
Sprememba jezika vnosa
Pritisnite → Izberite jezike vnosa ter nato izberite jezike za uporabo. Če želite izbrati dva ali
več jezikov, lahko med jezika vnosa preklopite s premikanjem tipke za presledek levo ali desno.
Spreminjanje postavitve tipkovnice
Pritisnite , izberite jezik pod JEZIKI VNOSA, ter nato izberite postavitev tipkovnice, ki jo želite
uporabiti.
Na Tipkovnica 3x4 ima tipka tri ali štiri znake. Za vnos znaka pritiskajte ustrezno tipko
dokler se ne prikaže želen znak.
31
Osnove
Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice
Pritisnite in zadržite za uporabo različnih funkcij. Namesto
odvisno od zadnje uporabljene funkcije.
, se lahko prikažejo druge ikone,
• : vnesite besedilo s pomočjo glasu.
Spremenite jezik.
Odprite tipkovnico.
Zagon ali premor vnašanja
besedila z glasom.
• : preklop v način rokopisa.
Preklopite na običajno tipkovnico.
Preklopite med načinom za
številko in načinom za znak.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• : dodajte element iz odložišča.
• : spremenite nastavitve tipkovnice.
• : vstavi emotikone.
32
Osnove
• : preklopite na plavajočo tipkovnico. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako
da povlečete .
Preklopite na običajno tipkovnico.
Kopiranje in lepljenje
1 Pritisnite in držite nad besedilom.
2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite Izberi vse, da izberete vse besedilo.
3 Pritisnite Kopiraj ali Izreži. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → Prilepi. Če želite prilepiti
besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite
→ Odložišče in izberite besedilo.
Zajem zaslona
Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.
Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za vklop/izklop med uporabo aplikacije.
Posnetek je shranjen v Galerija → → Album → mapa Screenshots. Ko zajamete posnetek
zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.
Posnetke zaslona lahko prav tako zajamete z uporabo drugih metod. Glejte Podrsaj s spodnjim
delom dlani za zajem za več informacij.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
33
Osnove
Moje datoteke
O mojih datotekah
Uporabite to aplikacijo za dostop do različnih datotek, ki so shranjene v napravi ali drugih mestih,
kot na primer shrambe v oblaku.
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Poišče datoteke ali mape.
Oglejte si informacije o shrambi.
Dostop do dodatnih možnosti.
Oglejte si datoteke po kategorijah.
Oglejte si zgodovino prenosov.
Oglejte si datoteke, shranjene v
napravi.
Oglejte si datoteke, ki so
shranjene v storitvah za
shranjevanje v oblaku.
Pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Dodaj bližnjico: dodajte bližnjico mapi na glavnem zaslonu Moje datoteke.
• Dodaj strežnik FTP: dodajte bližnjico za strežnik FTP na glavni zaslon Moje datoteke.
• Iskanje naprav v bližini: išči naprave, ki imajo vklopljeno funkcijo deljenje medijev.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
34
Osnove
Ogled datotek
Pritisnite Moje datoteke na zaslonu aplikacij.
Izberite mapo, če jo želite odpreti. Za pomik na višji nivo v mapi pritisnite . Če se želite vrniti na
glavni zaslon Moje datoteke, pritisnite .
Izberite mapo, pritisnite in uporabite sledeče možnosti:
• Izberi: izberite datoteke ali mape za uporabo možnosti.
• Izbriši: izbrišite datoteke ali mape.
• Ustvari mapo: ustvari mapo.
• Prik. kot: spremeni način pogleda.
• Uredi po: razporedi datoteke ali mape.
• Dodaj bližnjico: dodajte bližnjico mapi na glavnem zaslonu Moje datoteke ali domačem
zaslonu.
• Nastavitve: spremeni nastavitve urejevalnika datotek.
Pritisnite in zadržite datoteko ali mapo ter nato uporabite naslednje možnosti:
• : skupna raba datotek z drugimi.
• : izbrišite datoteke ali mape.
• → Premakni: premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Kopiraj: kopirajte datoteke ali mape v drugo mapo.
• → Premaknite v mapo Zasebno: premaknite datoteke v zasebno mapo. Ta možnost se
prikaže, ko vključite Zasebni način. Glejte Zasebni način za več informacij.
• → Preimenuj: preimenujte datoteko ali mapo.
• → Dodaj bližnjico: dodajte bližnjico mapi na glavnem zaslonu Moje datoteke ali domačem
zaslonu.
• → Zip: stisnite datoteke ali mape in ustvarite datoteko Zip.
• → Podrobnosti: oglejte si podrobnosti datoteke ali mape.
35
Osnove
Način za varčevanje z energijo
Način za varčevanje z energijo
Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način za varčevanje
z energijo, ter nato pritisnite Način za varčevanje z energijo, da ga vključite. Prav tako lahko
odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Varč. z energ. za njegovo vključitev.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
• Omeji podatke v ozadju: preprečite aplikacijam, ki so zagnane v ozadju, uporabo mobilne
podatkovne povezave.
• Omejitev delovanja: omejite določene možnosti, kot sta izklop osvetljevanja tipke za
nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
• Črno-beli način: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.
Način izrednega varčevanja z energijo
Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z
energijo naprava stori naslednje:
• Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
• Izključi mobilno podatkovno povezavo, ko je zaslon izklopljen.
• Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.
36
Osnove
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varčevanje z energijo → Način izrednega
varčevanja z energijo ter pritisnite drsnik Način izrednega varčevanja z energijo, da ga
vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnete Izr. var. z ener. za njegovo
vključitev.
Dostop do dodatnih možnosti.
Bistvene aplikacije
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala moč baterije
Ocenjen maksimalni čas
mirovanja
Če želite dodati aplikacijo domačemu zaslonu, pritisnite
in izberite aplikacijo.
Za odstranitev aplikacije z domačega zaslona pritisnite → Odstrani, izberite aplikacijo z
nato pritisnite V redu.
ter
Če želite spremeniti nastavitve za izredno varčevanje z energijo, kot na primer omrežna
povezljivost ali zvok, pritisnite → Nastavitve.
Za izključitev načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite → On. način izr. varč. z energijo.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
37
Osnove
Ogled informacij o pomoči
Za ogled informacij za pomoč pri uporabi naprave in aplikacij odprite zaslon aplikacij in pritisnite
Nastavitve → Pomoč.
Za ogled pomoči za aplikacijo, medtem ko jo uporabljate, pritisnite → Pomoč.
Nekatere aplikacije morda ne vključujejo informacij o pomoči.
38
Omrežna povezljivost
Mobilni podatki
Napravo povežite z mobilnim omrežjem za uporabo spleta ali souporabo medijskih datotek z
drugimi napravami. Glejte Poraba podatkov za dodatne možnosti.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Poraba podatkov, nato pa se dotaknite Mobilni
podatki. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Mobilni podatki za
njegovo vključitev.
Wi-Fi
Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi
napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.
• Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh
evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
• Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Omrežje izberite s seznama omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se
pojavijo kot ikone s ključavnico.
3 Pritisnite Poveži.
Ko se naprava poveže z omrežjem Wi-Fi, ob ponovni povezavi naprave z omrežjem vnos
gesla ni potreben.
Če želite preprečiti samodejno povezavo naprave z omrežjem, jo izberite s seznama
omrežij in pritisnite Pozabi.
39
Omrežna povezljivost
Dodajanje omrežij Wi-Fi
Če se želeno omrežje ne pojavi na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite Dodaj omrežje Wi-Fi, ki se
nahaja na dnu seznama. Vnesite ime omrežja v SSID omrežja, izberite vrsto varnosti in kadar to ni
odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite Poveži.
Aktivacija vstopna točka Wi-Fi
Wi-Fi Vstopna točka omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi.
Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo
avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in
se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.
Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.
Pritisnite → Napredno ter nato obkljukajte Passpoint.
Uporaba drsnika pametnega omrežja
To funkcijo uporabite, da ohranite stabilno omrežno povezavo pri brskanju po straneh,
prenašanju vsebine in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, nato pa se dotaknite Preklop pametnega
omrežja. Naprava se samodejno preklopi iz omrežja Wi-Fi na mobilno omrežje, če je trenutno
omrežje Wi-Fi šibko ali nestabilno. Če postane omrežni signal Wi-Fi močan, naprava preklopi z
mobilnega omrežja nazaj na omrežje Wi-Fi.
40
Omrežna povezljivost
Ojačev. prenosov
Uporabite to funkcijo za hitrejši prenos večjih datotek prek Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati.
Močnejši signal Wi-Fi zagotavlja večjo hitrost prenosa.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Ojačev. prenosov ter nato pritisnite drsnik Ojačev.
prenosov, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Ojačev.
prenosov za njegovo vključitev.
• Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Pri prenosu večjih datotek se lahko naprava segreje. Če naprava preseže nastavljeno
temperaturo, se bo funkcija izklopila.
• Če omrežni signali niso stabilni, lahko to vpliva na hitrost in delovanje te funkcije.
• Če imata povezava Wi-Fi in povezava prek mobilnega omrežja znatno različne hitrosti
prenosa, naprava uporabi samo najhitrejšo povezavo.
• Ta funkcija podpira samo HTTP (Hypertext Transmission Protocol) 1.1. Te funkcije ne
morete uporabiti z drugimi protokoli, kot je FTP.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
O uporabi telefona kot modema in mobilnih dostopnih točkah
Uporabite to funkcijo za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki in
drugimi napravami, če internetna povezava ni na voljo. Povezave lahko vzpostavite prek Wi-Fi,
USB ali Bluetooth.
Pri uporabi te funkcije vam lahko operater zaračuna dodatne stroške.
41
Omrežna povezljivost
Uporaba mobilne dostopne točke
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot → Mobile hotspot.
2 Pritisnite drsnik Mobile hotspot, da ga vključite.
• V vrstici stanja se prikaže
Wi-Fi.
. Druge naprave lahko najdejo vašo naprav v seznamu omrežij
• Za nastavitev gesla za mobilno dostopno točko, pritisnite → Konfiguracija dostopne
točke in izberite stopnjo varnosti. Nato vnesite geslo in pritisnite Shrani.
3 Na zaslonu druge naprave poiščite in izberite vašo napravo s seznama omrežij Wi-Fi.
4 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Uporaba telefona kot modema prek USB
Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek USB kabla.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka Mobile
hotspot.
2 Svojo napravo priključite v računalnik prek kabla USB.
3 Obkljukajte Uporaba telefona kot modema po USB-ju.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
4 Na računalniku uporabite mobilno podatkovno povezavo naprave.
42
Omrežna povezljivost
Uporaba telefona kot modema prek Bluetooth
Souporabljajte mobilno podatkovno povezavo naprave z drugimi napravami prek Bluetooth.
Zagotovite, da računalnik, s katerim boste povezali napravo, podpira funkcijo Bluetooth.
1 Seznanite napravo z drugo napravp prek Bluetooth. Glejte Seznanjanje z drugimi napravami
Bluetooth za več informacij.
2 Na zaslonu aplikacij vaše naprave pritisnite Nastavitve → Privezovanje in dostopna točka
Mobile hotspot.
3 Obkljukajte Internet prek vmesnika Bluetooth.
4 Na povezani napravi odprite zaslon nastavitev Bluetooth, pritisnite
→ Internetni dostop.
se prikaže na vrstici stanja, ko povežete obe napravi.
5 Na povezani napravi uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta.
Metode povezave so lahko odvisne od povezanih naprav.
Internet
Brskanje po spletnih straneh
1 Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega
mehanizma zraven polja spletnega naslova.
3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite Pojdi. Za iskanje po spletu z
govorom pritisnite .
43
Omrežna povezljivost
Za ogled orodij rahlo povlecite prst navzdol po zaslonu.
Zaznamujte trenutno spletno
stran.
Odprite upravitelja okna spletne
strani.
Preberite članek v načinu za
branje.
Dostop do dodatnih možnosti.
Osvežite trenutno spletno stran.
Odprite domačo stran.
Oglejte si shranjene strani.
Oglejte si zaznamovane spletne
strani.
Premaknite se na prejšnjo
obiskano stran.
Nastavitev domače strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Nastavitve → Nastavite domačo stran, ter nato izberite eno od naslednjih
možnosti:
• Trenutna stran: nastavite trenutno spletno stran za domačo stran.
• Hitri dostop: nastavite seznam za hitri dostop za domačo stran.
• Največkrat obiskane strani: nastavite seznam najbolj obiskanih strani za domačo stran.
• Drugo: nastavite prednastavljeno spletno stran za domačo stran.
Med ogledom spletne strani pritisnite
, da odprete spletno stran.
44
Omrežna povezljivost
Upravljanje s seznamom za hitri dostop
Hitri dostop do pogosto obiskanih spletnih strani lahko omogočite tako, da jih dodate na seznam
za hitri dostop.
Če želite dodati spletno mesto na seznam za hiter dostop, odprite spletno stran, ki jo želite
dodati. Nato pritisnite → Dodaj za hitri dostop.
Če želite izbrisati spletno stran s seznama za hitri dostop, pritisnite in zadržite ikono spletne
strani, ki jo želite izbrisati. Nato jo povlecite na Izbriši na vrhu zaslona.
Upravljanje zgodovine spletnih strani
Pritisnite Internet na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
strani.
→ Zgodovina, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih
Za izbris spletnih strani pritisnite → Izbriši ali Počisti zgodovino.
45
Gibi in uporabne funkcije
Gibanja in poteze
Prekomerni tresljaji ali udarjanje po naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno
kontrolirajte gibe.
Neposredni klic
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Neposredni klic, ter nato
pritisnite drsnik Neposredni klic za njegovo vključitev.
Ob ogledu klica, sporočila ali podrobnosti o stiku, napravo prislonite na uho in opravite klic.
46
Gibi in uporabne funkcije
Pametno opozorilo
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Pametno opozorilo ter nato
pritisnite drsnik Pametno opozorilo za njegovo vključitev.
Če ste zamudili klice ali nova sporočila, bo naprava ob dvigu zavibrirala.
Ta funkcija morda ne bo delovala, če je zaslon vključen ali naprava ni postavljena na
ravno površino.
Tiho/začasno ustavi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Tiho/začasno ustavi ter nato
pritisnite drsnik Tiho/začasno ustavi za njegovo vključitev.
Pokrivanje zasl. z dlanjo
Prekrijte zaslon z vašo dlanjo, če želite utišati dohodne klice ali alarme oz. začasno zaustavite
predvajanja medijev.
47
Gibi in uporabne funkcije
Obračanje naprave
Obrnite napravo za utišanje dohodnih klicev ali alarmov oz. začasno zaustavitev predvajanja
medijev.
Pametni premor
Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se
nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.
48
Gibi in uporabne funkcije
Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Gibanja in poteze → Podrsaj s spodnjim delom
dlani za zajem ter nato pritisnite drsnik Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem za njegovo
vključitev.
Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za
zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v Galerija → → Album → mapa Screenshots.
Ko zajamete posnetek zaslona, lahko sliko uredite in jo daste v skupno rabo z drugimi.
Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.
49
Gibi in uporabne funkcije
Pogled iz zraka
Prst zadržite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate informacije v
pojavnih oknih.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Pogled iz zraka ter nato pritisnite stikalo Pogled iz
zraka za njegovo vključitev.
Več oken
O funkciji Več oken
Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za
hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.
Zagon več oken
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več oken, ter nato pritisnite drsnik Več oken,
da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več oken za
njegovo vključitev.
50
Gibi in uporabne funkcije
2 Pritisnite
na levi strani zaslona, da odprete pladenj Več oken.
Ročica pladnja Več oken
3 Pritisnite ter pridržite ikono aplikacije za zagon pladnja Več oken. Nato jo povlecite na enega
izmed dveh oken.
Ikone aplikacij, ki so označene z
, lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.
51
Gibi in uporabne funkcije
Ustvarjanje kombinacij več oken
Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.
1 Zaženite dve aplikacije v ločenem prikazu več oken.
2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → Ustvari.
Kombinacija več oken je dodana na vrh pladnja Več oken.
Če želite izbrisati kombinacije Več oken, odprite pladenj Več oken, pritisnite
izberite kombinacijo Več oken in nato pritisnite V redu.
Prilagoditev velikosti okna
Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.
52
→ Uredi,
Gibi in uporabne funkcije
Uporaba možnosti več oken
Pri uporabi več okenskih aplikacij izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal bel okvir.
Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do sledečih možnosti:
• : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
53
Gibi in uporabne funkcije
• : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in
zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
• : zaprite aplikacijo.
Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken
Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Več oken, ter nato pritisnite drsnik Več oken,
da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Več oken za
njegovo vključitev.
2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite
→ Uredi.
Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.
54
Gibi in uporabne funkcije
3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.
4 Pritisnite Konč.
Komplet orodij
Pri uporabi drugih aplikacij lahko enostavno zaženete različne aplikacije s pomočjo orodij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Komplet orodij, ter nato pritisnite drsnik Komplet
orodij, da ga vključite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Komplet
orodij za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .
Za zagon aplikacije pritisnite
in izberite aplikacijo.
Če želite premakniti orodja, pritisnite
ter jo nato povlecite na drugo lokacijo.
Za spremembo aplikacij v kompletu orodji, pritisnite in pridržite
Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in zadržite
55
, nato pa jo povlecite v Uredi.
ter jo nato povlecite na Odstrani.
Gibi in uporabne funkcije
Povečanje občutljivosti zaslona na dotik
Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaslon, nato pa se dotaknite Povečaj občutlj.
dotika. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite Občutlj. na dotik za njegovo
vključitev.
• Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice.
Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
• Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.
• Pri uporabi S view ta funkcija morda ne bo delovala pravilno.
56
Prilagoditev po meri
Upravljanje domačega zaslona in zaslona
aplikacij
Upravljanje domačega zaslona
Dodajanje elementov
Pritisnite in zadržite aplikacijo ali mapo na zaslonu aplikacij ter jo povlecite na domači zaslon.
Če želite dodati pripomočke, odprite domači zaslon, pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na domači zaslon.
Premikanje in odstranitev elementa
Pritisnite in zadržite element na domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Pogosto uporabljane aplikacije lahko poleg tega premaknete v območje bližnjic na dnu
domačega zaslona.
Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje Odstrani, ki se
pojavi na vrhu zaslona.
Ustvarjanje mape
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite aplikacijo in jo nato povlecite na Ustvari mapo na
vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
57
Prilagoditev po meri
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo, ter nato pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo
ime mape in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo povlecite v
mapo.
Če želite premakniti aplikacijo iz mape, izberite mapo, pritisnite in zadržite aplikacijo, nato pa jo
povlecite na drugo lokacijo.
Upravljanje plošč
Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali
odstranitev plošče.
Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite
Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na
novo lokacijo.
Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v
Odstrani, ki se nahaja na vrhu zaslona.
Če želite ploščo nastaviti kot domači zaslon, pritisnite
.
Upravljanje zaslona aplikacij
Sprememba metode razvrščanja
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Prikaži kot in izberite metodo razvrščanja.
Skrivanje aplikacij
Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Skrij aplikacije, izberite aplikacije in nato pritisnite Končano.
Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite → Pokaži skrite aplikacije, izberite aplikacije in
nato pritisnite Končano.
58
.
Prilagoditev po meri
Premikanje elementov
Na zaslonu aplikacij pritisnite → Uredi. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo
lokacijo.
Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.
Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na Ustvari stran, ki se pojavi na vrhu
zaslona.
Mape lahko premikate samo po plošči z mapami.
Ustvarjanje map
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite
→ Ustvari mapo. Prav tako lahko pritisnite → Uredi,
pritisnite in zadržite aplikacijo ter nato povlecite Ustvari mapo, ki se prikaže na vrhu zaslona.
2 Vnesite ime mape.
3 Pritisnite , izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite Končano.
Nova mapa je dodana na ploščo z mapami, ki se nahaja na zaslonu aplikacij.
Upravljanje map
Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite obstoječe ime mape. Vnesite novo ime
mape in pritisnite Kon.
Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite , ter nato izberite barvo.
Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite → Uredi, pritisnite in zadržite aplikacijo, ter
jo nato povlecite v mapo.
Če želite premakniti aplikacijo iz mape, pritisnite → Uredi, izberite mapo, pritisnite in zadržite
aplikacijo, nato pa jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če premaknete aplikacijo iz mape na
ploščo z mapami, se s tem ustvari nova mapa.
59
Prilagoditev po meri
Nastavitev ozadja in melodij zvonjenja
Postavitev ozadja
Sliko ali fotografijo, shranjeno na napravi, nastavite za ozadje na domačem zaslonu ali na
zaklenjenem zaslonu.
1 Na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje, ter nato pritisnite Ozadja. Prav
tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Ozadje.
2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.
3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.
Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite Več slik.
4 Pritisnite Nastavi ozadje ali Končano.
Sprememba melodije zvonjenja
Spremenite melodije zvonjenja za dohodne klice in obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvok.
Da nastavite melodijo zvonjenja za dohodne klice, pritisnite Zvonjenja, izberite melodijo
zvonjenja in nato pritisnite V redu. Če želite uporabiti zvok, ki je shranjen v napravi ali v vašem
računu kot melodija zvonjenja, pritisnite Dodaj.
Da nastavite melodijo zvonjenja za obvestila, pritisnite Obvestila, izberite melodijo zvonjenja in
nato pritisnite V redu.
60
Prilagoditev po meri
Sprememba metode za zaklep zaslona
Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih
informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon → Zaklepanje zaslona, nato
pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje, kadar jo želite
odkleniti.
Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo
ponastavijo.
Vzorec
Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite.
Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.
PIN
Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da
ga potrdite.
Geslo
Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno
vnesite, da ga potrdite.
Prstni odtis
Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več informacij.
61
Prilagoditev po meri
Bralnik prstnih odtisov
Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa
Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi bodite pozorni na naslednje pogoje, ki
lahko vplivajo na delovanje funkcije:
• Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za
domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali
ogrlice.
• Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih
odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost
prstnega odtisa.
• Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
• Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
• Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
• Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo
najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
• Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite
napravi, da ga prepozna.
• V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te
funkcije v suhih okoljih ali pa se pred uporabo funkcije razelektrite z dotikom kovinskega
predmeta.
Registracija prstnih odtisov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj prstn.
odtisov
2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje
prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite
62
.
Prilagoditev po meri
3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.
4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa ter nato povlecite vaš prst navzdol
preko tipke za domov.
Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta, dokler prstni odtis ni registriran.
Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala
vaših prstnih odtisov.
5 Pritisnite Končano, da končate z optičnim branjem vašega prstnega odtisa. Oziroma
pritisnite Se registriram? za registracijo odtisa vašega palca, ko držite napravo v eni roki.
6 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite
Nadaljuj, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite V redu. Namesto
optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.
7 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite V redu. Za odklepanje
zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.
Upravljanje registriranih prstnih odtisov
Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Upravitelj prstn.
odtisov.
Za izbris prstnih odtisov, pritisnite → Odjava, izberite prstne odtise in nato pritisnite Končano
→ V redu.
Za preimenovanje prstnega odtisa, pritisnite in zadržite prstni odtis, pritisnite
ime in pritisnite V redu.
63
, vnesite novo
Prilagoditev po meri
Sprememba alternativnega gesla
Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Spremeni
nadomestno geslo.
2 Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite Vnesite nadomestno geslo.
3 Vpišite novo geslo in pritisnite Nadaljuj.
4 Ponovno vpišite geslo in pritisnite V redu.
Odklep zaslona s prstnimi odtisi
Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Zaklepanje zaslona →
Prstni odtis. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon →
Zaklepanje zaslona → Prstni odtis.
Potrjevanje gesla za račun Samsung
Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla
lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s GALAXY Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Preverjanje Samsung
računa ter nato pritisnite drsnik Preverjanje Samsung računa, da ga vključite. Vnesite geslo
vašega Samsungovega računa in pritisnite Potrdi.
64
Prilagoditev po meri
Uporaba prstnih odtisov za vpis v račune
Z uporabo prstnih odtisov se lahko prijavite v spletne strani, ki podpirajo shranjevanje gesla.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Spletna prijava in
nato pritisnite drsnik Spletna prijava, da ga vključite.
2 Odprite spletno stran v katero se želite prijaviti s prstnim odtisom.
3 Vnesite vaše uporabniško ime in geslo, ter nato pritisnite gumb za prijavo na spletni strani.
4 Obkljukajte Prijavite se z uporabo prstnih odtisov in pritisnite Zapomni si.
Uporaba prstnih odtisov za nakupe prek storitve PayPal
Z optičnim branjem vaših prstnih odtisov lahko kupujete.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bralnik prstnih odtisov → Pay with PayPal.
2 Pritisnite Install pod FIDO Ready™ support.
3 Pritisnite Link pod PayPal account.
4 Sledite navodilom na zaslonu za vpis v spletno mesto PayPal in registracijo vaših prstnih
odtisov.
65
Prilagoditev po meri
Zasebni način
O zasebnem načinu
Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in
dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni
način, da varno skrijete elemente.
Skrivanje vsebine
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebni način, ter nato pritisnite drsnik Zasebni
način, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .
3 Za izbor elementov, ki jih želite skriti, pritisnite in zadržite element na seznamu, obkljukajte
in izberite elemente, ter nato pritisnite → Premaknite v mapo Zasebno.
Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način, so označeni z .
4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Zasebni način, ter nato pritisnite drsnik Zasebni način, da ga izključite. Prav tako lahko
odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način za njegovo izključitev.
Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.
66
Prilagoditev po meri
Ogled skrite vsebine
Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zasebni način, ter nato pritisnite drsnik Zasebni
način, da ga vključite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite Zasebni način
za njegovo vključitev.
2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Moje datoteke → Zasebno.
Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.
Preprosti način
Enostavni način ponuja enostavno uporabniško izkušnjo z uporabo enostavne postavitve in
večjih ikon na domačem zaslonu. Dostopate lahko do priljubljenih aplikacij, pogosto rabljenih
nastavitev in dodate bližnjice do vaših priljubljenih stikov.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Preprosti način → Preprosti način, izberite
aplikacije, ki jih želite uporabljati, in nato pritisnite Končano.
Za vrnitev v običajni način, odprite domači zaslon in pritisnite Preproste nastavitve → Preprosti
način → Standardni način → Končano.
Upravljanje bližnjic
Če želite dodati bližnjico aplikaciji na domačem zaslonu, podrsajte v levo, pritisnite
izberite aplikacijo.
ter nato
Za dodajanje bližnjice stiku na domačem zaslonu se pomaknite v desno in pritisnite
.
Za izbris bližnjice z domačega zaslona pritisnite → Uredi, izberite aplikacijo ali stik z
67
.
Prilagoditev po meri
Prenos podatkov s prejšnje naprave
Uporaba varnostnih kopij računov
Z uporabo računa Google ali Samsung lahko prenesete varnostno kopijo podatkov z vaše
prejšnje naprave na novo napravo. Glejte Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov za več
informacij.
Uporaba Samsung Smart Switch
Prek funkcije Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike) lahko prenesete podatke s
prejšnje naprave na novo napravo. Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.
Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.
Uporaba Smart Switch Mobile
Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov s prejšnje naprave iPhone ali Android na vašo novo
napravo. Aplikacijo lahko prenesete s GALAXY Apps ali Trgovina Play.
1 Na vaši napravi pritisnite Smart Switch Mobile.
2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom
na zaslonu.
Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch
Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.
Uporaba Smart Switch z računalniki
Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije vaših podatkov (z mobilnih naprav
izbranega proizvajalca) z računalnika na napravo. Aplikacijo lahko prenesete s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov s prejšnje mobilne naprave na računalnik. Za več
informacij, se obrnite na proizvajalca naprave.
2 Na računalniku zaženite Smart Switch.
68
Prilagoditev po meri
3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.
4 Na računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za
prenos podatkov na svojo napravo.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvozite varnostno kopijo vaših podatkov z računalnika prek Samsung Kies, da obnovite podatke
na vaši napravi. Prav tako lahko prek Samsung Kies ustvarite varnostno kopijo podatkov na
računalniku. Glejte Povezovanje s programom Samsung Kies za več informacij.
Nastavitev računov
Dodajanje računov
Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite
račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun in izberite storitev računa.
Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.
Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.
Odstranjevanje računov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi, izberite račun ter nato pritisnite →
Odstrani račun.
69
Telefon
Klicanje
Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Tipkovnica, vnesite telefonsko številko, nato pa pritisnite za glasovni klic ali pritisnite
za video klic. Kličete lahko tudi telefonske številke, ki so navedene v Dnevniki, Priljubljene in
Stiki.
Oglejte si dnevnike klicev in
sporočil.
Oglejte si priljubljene stike.
Vnesite številko z uporabo
tipkovnice.
Oglejte si seznam stikov.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte številko v seznam stikov.
Predogled telefonske številke.
Izbrišite predhodni znak.
70
Telefon
Izvajanje klicev iz dnevnikov klicev ali seznamov stikov
Pritisnite Dnevniki ali Stiki, nato pa stik ali telefonsko številko povlecite na desno, da izvedete
klic.
Za deaktiviranje funkcije klicanja z vlečenjem ikone v desno pritisnite → Nastavitve → Stiki,
nato pa prekličite izbiro Pod. za klic ali poš. sp.
Klicanje z uporabo seznama priljubljenih
Stike, s katerimi ste pogosto v stiku, lahko enostavno pokličete, tako da jih dodate v seznam
priljubljenih stikov.
Če želite dodati stike v seznam priljubljenih, pritisnite Stiki, izberite stik, nato pa pritisnite
Če želite izvesti klic priljubljenega stika, pritisnite Priljubljene, nato pa izberite stik.
71
.
Telefon
Predvidevanje številk
Pritisnite Tipkovnica.
Ko vnesete številko v tipkovnico, se bo pojavila funkcija samodejnega predvidevanja. Izberite eno
izmed teh, da opravite klic.
Številke za hitro klicanje
Pritisnite Tipkovnica.
Za številke za hitro klicanje pritisnite in držite ustrezno številko.
Če želite dodati stiku številko za hitro klicanje, pritisnite in zadržite razpoložljivo številko za hitro
klicanje na številčnici, pritisnite V redu ter nato izberite stik. Prav tako lahko pritisnite → Hitro
izbiranje, izberite številko in nato izberite stik.
Klici v tujino
Pritisnite Tipkovnica.
Pritisnite in pridržite 0 dokler se ne pojavi znak +. Vnesite klicno številko države, območja in
telefonsko številko, in pritisnite .
Če želite blokirati izhodne mednarodne klice, pritisnite → Nastavitve → Klic → Dodatne
nastavitve → Zapore klicev. Nato izberite vrsto klica in obkljukajte Mednarodni klici.
72
Telefon
Prejeti klici
Sprejemanje klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite Odgovori v
pojavnem oknu.
Če je storitev čakajoči klic vključena, lahko odgovorite na drugi klic. Ko sprejmete drugi klic, je
prvi klic na čakanju.
Zavrnitev klica
Ob dohodnem klicu povlecite
izven velikega kroga.
Če se med uporabo aplikacije prikaže pojavno okno z obvestilom o klicu, pritisnite Zavrni v
pojavnem oknu.
Če želite poslati sporočilo, ko zavrnete dohodni klic, povlecite drsnik za zavrnitev klica navzgor.
Če želite ustvariti različna sporočila ob zavrnitvi, odprite zaslon aplikacij in pritisniti Telefon →
→ Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Nastavitev sporočil za zavrnitev klica → .
Samodejno zavračanje klicev neželenih številk
1 Pritisnite Telefon na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve → Klic → Zavrnitev klica → Način samodejne zavrnitve →
Samodejno zavrni številke.
3 Pritisnite Seznam za samodejno zavrnitev →
, vnesite številko in nato dodelite
kategorijo.
4 Pritisnite Shrani.
Zgrešeni klici
Če imate zgrešen klic, se ta pojavi na vrstici stanja. Odprite obvestilno ploščo za ogled
zgrešenih klicev. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnete Telefon → Dnevniki za ogled
zgrešenih klicev.
73
Telefon
Možnosti med klicem
Med opravljanjem glasovnega klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• : povečajte glasnost.
• Dodaj klic: pokličite drugi klic
• Tipkovn.: odprite številčno tipkovnico.
• Kon.klic: končajte trenutni klic.
• Zvočnik: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo zvočnika govorite v mikrofon na vrhu
naprave in držite napravo proč od ušes.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Bluetooth: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Zadrži: zadržite klic. Pritisnite Nadaljuj klic, da prevzamete zadržani klic.
• → Stiki: odprite seznam stikov.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočila: pošljite sporočilo.
• → Prilagoditev zvoka za klic: izberite ali po meri prilagodite kakovost zvoka med klici, ko
priključite slušalko.
• → Nastavitve: spremenite nastavitve klica.
Ko zaženete aplikacije med klicem, se prikaže pojavno okno klicnega zaslona ( ). Med uporabo
aplikacij lahko nadaljujete z vašim telefonskim pogovorom.
Če želite premakniti pojavno okno, ga povlecite na drugo lokacijo.
Če želite izbrisati pojavno okno, ga pritisnite in pridržite ter pritisnite V redu.
Če se želite vrniti na zaslon klica, pritisnite pojavno okno.
74
Telefon
Med opravljanjem video klica
Na voljo so sledeče možnosti:
• → Skrij me: svojo sliko skrijte pred drugim udeležencem.
• → Odhodna slika: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• → Posnemi sliko: posnemite sliko drugega udeleženca.
• → Posnemi video: posnemite video slike drugega udeleženca.
• → Beležka: ustvarite beležko.
• → Sporočilo: pošljite sporočilo.
• → Številčnica: odprite številčno tipkovnico.
• → Zvočnik izklopljen / Zvočnik vklopljen: vključite ali izključite zvočnik. Med uporabo
zvočnika govorite v mikrofon na vrhu naprave in držite napravo proč od ušes.
• → Preklopi na slušalke: preklopite na Bluetooth slušalke, če so te povezane z napravo.
• → Omogoči dvojno kamero / Onemogoči dvojno kamero: omogočite ali onemogočite
funkcijo dvojne kamere. Uporabite fotoaparat na sprednji strani ali zadnji strani, tako da
lahko druga oseba vidi vas in vašo okolico.
Video klic v načinu dvojne kamere je na voljo do 3 minute. Po 3 minutah naprava izklopi
fotoaparat na zadnji strani za izboljšano delovanje.
Pritisnite zaslon za uporabo naslednjih možnosti:
• : emotikone dodajte vaši sliki.
• Preklopi: preklopite med fotoaparatoma na sprednji in zadnji strani.
• Utišaj: izklopite mikrofon tako, da vas sogovornik ne sliši.
• Končaj klic: končajte trenutni klic.
75
Stiki
Dodajanje stikov
Premik stikov z drugih naprav
Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Glejte Prenos podatkov s prejšnje
naprave za več informacij.
Ročno ustvarjanje stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite in vnesite informacije o stiku.
• : dodaj sliko.
• /
: dodaj ali izbriši stik.
3 Pritisnite Shrani.
Da s številčnice na seznam stikov dodate telefonsko številko, pritisnite Tipkovnica vnesite
številko in pritisnite Dodaj v stike.
Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk
Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvlecite kontaktne informacije iz nje.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Pritisnite → Vizitke → .
Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite → Ciljni jezik.
76
Stiki
3 Poslovno vizitko namestite na plosko površino, nato pa napravo zavrtite v ležeči položaj.
4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo
zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne
informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.
• Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite
.
• Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite → Samodejni zajem → Izključeno.
• Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite → Naloži sliko.
5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite Shrani.
Upravljanje stikov
Urejanje stika
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .
3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite Dodaj drugo polje, če želite dodati več
kontaktnih informacij.
4 Pritisnite Shrani.
Brisanje stika
Izberite stik, ki ga želite izbrisati, ter pritisnite → Izbriši.
Skupna raba stika
Izberite stik za skupno rabo in pritisnite → Deli vizitko z drugimi ter izberite metodo za skupno
rabo.
77
Stiki
Urejanje skupin
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite
.
Ustvarjanje nove skupine
Pritisnite
, vnesite ime skupine in nato pritisnite Shrani.
Dodajanje stika v skupino
Izberite skupino in pritisnite
. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Končano.
Brisanje skupine
Pritisnite → Zbriši skupino: izberite skupine dodane s strani uporabnika in pritisnite Končano.
Pošiljanje sporočila ali elektronskega sporočila članom skupine
Izberite skupino, pritisnite → Pošlji sporočilo ali e-pošto → Sporočilo ali E-pošta, izberite
člane, pritisnite Končano, vnesite sporočilo ter nato pritisnite tipko za pošiljanje.
Združevanje stikov z računi
Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Združi račune → Google ali Račun Samsung account.
Uvoz in izvoz stikov
Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve
za shranjevanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Pritisnite → Nastavitve → Stiki → Uvoz/izvoz in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.
78
Stiki
Iskanje stikov
Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:
• Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
• Povlecite prst vzdolž kazala na desni strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
• Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.
Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:
• : dodajte k priljubljenim stikom.
• /
: opravite glasovni ali video klic.
• : sestavite sporočilo.
• : sestavite e-sporočilo.
Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon
Dodajajte bližnjice stikom, s katerimi ste pogosto v stiku na domači zaslon.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Stiki → Stiki.
2 Izberite stik.
3 Pritisnite → Dodajte bližnjico na domači zaslon.
79
Sporočila in elektronska pošta
Sporočila
Pošiljanje sporočil
Pošljite tekstovna sporočila (SMS) ali večpredstavnostna sporočila (MMS).
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške.
1 Pritisnite Sporočila na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite .
3 Dodajte prejemnike in vnesite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vnesite prejemnike.
Izberite stike s seznama stikov.
Pripni datoteke.
Pošljite sporočilo.
Vstavi emotikone.
Vnesite sporočilo.
4 Pritisnite
za pošiljanje sporočila.
80
Sporočila in elektronska pošta
Med sestavljanjem sporočila pritisnite in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• Hitri odzivi: izberite predlogo sporočila in vnesite sporočilo.
• Vstavi smeška: vstavite čustvene simbole.
• Dodaj zadevo: vnesite zadevo.
• Dodaj diapozitiv: dodaj diapozitive za sporočanje.
• Načrtovanje sporočila: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
• Zavrzi.: prekličite sestavljanje sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
Pošiljanje načrtovanih sporočil
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite → Načrtovanje sporočila. Nastavite uro in datum ter
pritisnite Končano.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočilo je lahko
poslano ob nepravem času, če potujete preko različnih časovnih območij oz. omrežje
teh informacij ne uspe posodobiti.
Dodajanje stikov na prednostni seznam
Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike. Pošiljajte jim sporočila,
tako da izberete ikono stika iznad seznama sporočil.
Pritisnite Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje. → Prejeto ali Imenik, Izberite stike, ki jih
želite dodati ter nato pritisnite Končano. Če želite dodati več stikov, pritisnite .
Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite in držite kontakt, pritisnite Urejanje
seznama prednostnih pošiljateljev, pritisnite na vsakem stiku, nato pa pritisnite Končano.
81
Sporočila in elektronska pošta
Ogled prihajajočih sporočil
Prejeta sporočila so združena v niti sporočil po stiku. Izberite stik za ogled sporočil s strani te
osebe.
Za pošiljanje ali prejemanje sporočil v času gostovanja vam lahko operater zaračuna
dodatne stroške.
Med ogledovanjem sporočila pritisnite in uporabite eno izmed naslednjih možnosti:
• Video klic: izvedite video klic stika.
• Prikaži vizitko: oglejte si informacije stika.
• Dodaj nov stik: dodajte stik na seznam stikov.
• Hitri odzivi: vnesite sporočilo, tako da ga izberete izmed predlog sporočil.
• Dodaj prejemnika: dodajte prejemnike, katerim naj se pošlje sporočilo.
• Vstavi smeška: vstavite čustvene simbole.
• Dodaj zadevo: vnesite zadevo.
• Dodaj diapozitiv: dodaj diapozitive za sporočanje.
• Načrtovanje sporočila: nastavite določen čas in datum za pošiljanje sporočila.
• Dod. med prednostne pošiljatelje / Odstrani iz predn. pošilj.: dodaj ali odstrani stike v
oziroma iz seznama prednostnih pošiljateljev.
• Dodaj med neželene številke / Odstrani s seznama neželenih številk: identificirajte
telefonsko številko kot nezaželeno ali odstranite telefonsko številko s seznama nezaželenih.
• Zavrzi.: prekličite sestavljanje sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
82
Sporočila in elektronska pošta
Upravljanje sporočil
Med ogledom seznama sporočil pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite sporočilo za uporabo možnosti.
• Izbriši: izbrišite vsa ali izbrana sporočila.
• Osnutki sporočil: oglejte si sporočila, ki ste jih shranili za kasnejšo pošiljanje.
• Zaklenjena sporočila: oglejte si zaklenjena sporočila.
• Načrtovana sporočila: oglejte si načrtovana sporočila.
• Neželena sporočila: oglejte si nezaželena sporočila.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave besedila v tekstovnem polju.
• Nastavitve: spremenite nastavitve sporočil.
• Pomoč: oglejte si informacije o pomoči glede nastavljanja in upravljanja sporočil.
E-pošta
Nastavitev E-poštnih računov
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Nastavite e-poštni račun, ko prvič odprete E-pošta.
Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite Naprej za zasebni e-poštni račun ali pritisnite Ročna
nastavitev za e-poštni račun podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z
nastavitvami.
Da nastavite drug e-poštni račun, pritisnite
→ Uredi račune →
.
Če imate več kot en elektronski račun, lahko enega nastavite za privzet račun. Pritisnite
Uredi račune → → Nastavi za privzeti račun.
83
→
Sporočila in elektronska pošta
Pošiljanje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
na dnu zaslona, da sestavite sporočilo.
Shranite sporočilo za kasnejše
pošiljanje.
Zavrzite sporočilo.
Priložite slike, videe in drugo.
Pošljite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte prejemnike.
Dodajte Kp ali Skp.
Vnesite zadevo.
Vstavite datoteke v sporočilo oz.
uporabite možnosti urejanja.
Vnesite sporočilo.
Dodajte prejemnike s seznama
stikov.
Dostop do dodatnih možnosti
Med sestavljanjem sporočila, pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
• Pošlji e-pošto sebi: pošljite sporočilu samemu sebi.
• Načrtovanje e-pošte: pošljite sporočilo v načrtovanem času.
• Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni
stabilno, sporočilo ne bo poslano.
• Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočilo je lahko
poslano ob nepravem času, če potujete preko različnih časovnih območij oz. omrežje
teh informacij ne uspe posodobiti.
• Pomembnost: izberite prednostni nivo sporočila.
• Varnostne možnosti: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.
84
Sporočila in elektronska pošta
Branje sporočil
Pritisnite E-pošta na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , izberite e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih
sporočil pritisnite .
Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.
Izbrišite sporočilo.
Dostop do dodatnih možnosti.
Dodajte e-poštni naslov v seznam
stikov ali si oglejte druge
možnosti.
Odprite datoteke.
Označite sporočilo kot opomnik.
Posredujte sporočilo.
Odgovorite vsem prejemnikom.
Pojdite na prejšnje ali naslednje
sporočilo.
Odgovorite na sporočilo.
Dodajanje stikov na prednostni seznam
Stike, s katerimi pogosto komunicirate, nastavite kot prednostne stike.
Pritisnite → Prednostni pošiljatelji → Pritisnite, da dodate prednostne pošiljatelje. →
Vn. e-pošto ali Imenik, vnesite naslove ali stike, ki jih želite dodati ter nato pritisnite V redu ali
Končano.
Za dodatek več stikov v prednostni seznam pritisnite
.
Če želite stike odstraniti s prednostnega seznama, pritisnite in držite stik, pritisnite
stiku, nato pa pritisnite Končano.
85
na vsakem
Fotoaparat
Osnovno fotografiranje
Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.
3 Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
• Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
• Da posnamete sliko, med tem ko snemate video posnetek, pritisnite
.
• Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite mesto, kjer želite, da se slika izostri. Da
izostrite center zaslona, pritisnite .
Prikažite trenuten
način.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Začnite s snemanjem
videoposnetka.
Bližnjice fotoaparata
Fotografiranje.
Spremenite način
fotografiranja.
Spremenite
nastavitve
fotoaparata.
Oglejte si posnete
fotografije in
videoposnetke.
86
Fotoaparat
• Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
• Preverite, ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v
nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
• Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri
širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z
delovanjem naprave.
Zagon fotoaparata na zaklenjenem zaslonu
Za hitro fotografiranje posebnih momentov aktivirajte Fotoaparat na zaklenjenem zaslonu.
Z zaklenjenega zaslona povlečete
ven iz velikega kroga. Če
ni prikazana, odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Zaklenjen zaslon in nato obkljukajte Bližnjice kamere.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Reorganizacija bližnjic fotoaparata
Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda.
Pritisnite na zaslonu predogleda. Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na
mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.
87
Fotoaparat
Bonton fotografiranja
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke ljudi brez njihovega dovoljenja.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke, kjer je to z zakonom prepovedano.
• Ne fotografirajte ali snemajte videoposnetke na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih
ljudi.
Izbirno žarišče
Učinek neizostrene slike uporabite za zameglitev ozadja, tako da bo predmet izstopal.
Brez učinka
Z učinkom
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Izbirno žarišče, da ga vključite.
3 Pritisnite na podobo na zaslonu, kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.
4 Pritisnite za fotografiranje.
5 Pritisnite sličico predogleda na spodnji desni strani zaslona za urejanje fotografije.
88
Fotoaparat
6 Pritisnite
in izberite eno izmed sledečih:
• Bližnje žarišče: izostrite motiv in zameglite ozadje okoli motiva.
• Oddalj. žarišče: zameglite motiv in izostrite ozadje okoli motiva.
• Panor. žarišče: izostrite motiv in ozadje okoli njega.
7 Pritisnite
.
• Priporočamo, da se motivi nahajajo med 10–50 cm od naprave. Motive, katere želite
izostriti, postavite v bližino naprave.
• Pri fotografiranju poskrbite, da bo razdalja med motivom in ozadjem zadostna.
Razdalja mora biti najmanj dvakrat večja od razdalje med napravo in motivom.
• Na kakovost fotografij, posnetih z napravo, lahko vplivajo naslednji dejavniki:
– – Naprava ali motiv je v gibanju.
– – Prisotnost močne svetlobe v ozadju, nizke stopnje svetlobe ali pa fotografirate v
notranjosti.
– – Motiv ali ozadje je brez vzorca ali vsebuje enostavne barve.
89
Fotoaparat
Načini fotografiranja
Samodejno
Uporabite ta način, da omogočite fotoaparatu, da oceni okolico in ugotovi idealni način za
fotografiranje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Samodejno.
Lepotna izboljšava obraza
Uporabite ta način za fotografiranje osvetljenih obrazov in ustvarite nežnejše slike.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Lepotna izboljšava obraza.
Slika in več
Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v
načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z
v Galerija.
Funkcija povečave ni na voljo med zajemom fotografij v tem načinu.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Slika in več.
3 Pritisnite .
Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.
90
Fotoaparat
4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.
• Najboljša fotografija: naredite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih
fotografij iz serije se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in
jih identificira z .
• Najboljši obraz: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno
sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za
vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Naprava priporoča najboljšo
fotografijo in jih identificira z .
• Dram. posnetek: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi
gibanja. Razširite svetlobno sled v sliki z izbiro več fotografij na dnu zaslona. Za urejanje
svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite in izberite fotografijo. Pritisnite
za
prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite
za izbris svetlobnih sledi. Po želji uredite
fotografijo in pritisnite Končano.
• Radirka: izbrišite nezaželene objekte v gibanju. Pritisnite za izbris nezaželenih
objektov v gibanju. Pritisnite za obnovitev izvorne fotografije.
• Panoramski posnetek: uporabite učinek na ozadju motiva, s katerim se zdi, da se motiv
hitro premika. Pritisnite Predmeti za izbiro motiva. Pritisnite Zameg.gib. za spremembo
kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite in s prstom okoli velikega
kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi raven zameglitve
ozadja, povlecite zaslon v levo ali desno.
5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite
.
Panorama
Uporabite ta način, da posnemite fotografijo, sestavljeno iz več fotografij, ki so združene skupaj.
Naprava identificira fotografijo z
v Galerija.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Panorama.
Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:
• Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
• Zadržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
• Ne fotografirajte nerazločnih ozadij, kot sta prazno nebo ali ravna stena.
91
Fotoaparat
Navid. pred.
Uporabite način za fotografiranje za zajem fotografij v prostoru s pomikanjem naprej in vrtenjem
v levo in desno. Fotografije prostora so posnete pod različnimi koti. Fotografije si lahko ogledate
v obliki diaprojekcije ter simulirate dejansko premikanje skozi prostor. Naprava identificira
fotografijo z v Galerija.
1 Pritisnite Fotoaparat na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Način → Navid. pred.
3 Premaknite z napravo, da usmerite piko znotraj velikega krogca na sredini zaslona za
predogled.
Ko se robovi kroga obarvajo modro, naprava prične zajemati fotografije.
4 Med zajemom fotografij se počasi premikajte naprej oz. obračajte v levo ali desno.
Kadar koli je pika znotraj večjega krogca, naprava samodejno posname fotografijo.
92
Fotoaparat
5 Ponovite to dejanje za zajem več fotografij.
Za predogled fotografij pritisnite na dnu levo od zaslona. Smer posnetih slik je prikazana za
vsako sličico predogleda.
Če želite zadnjo fotografirano sliko izbrisati, pritisnite Razveljavi.
6 Za zaključek pritisnite
.
Dv. kamera
Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz.
obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani.
Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Dv. kamera, da preklopite na način dvojne
kamere. Pritisnite , da posnamete fotografijo ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.
Preklopite med
fotoaparatoma na
sprednji in zadnji
strani.
Pritisnite za
prilagoditev velikosti
ali premik na drugo
lokacijo.
Izbirajte med
različnimi slogi, ki so
na voljo.
• V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki
ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
• Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo notranji mikrofon posnel zvok.
93
Fotoaparat
Upravljanje načinov za fotografiranje
Izberite, da se načini fotografiranja prikažejo na zaslonu za izbiro načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Upr. načinov.
Prenos načinov za fotografiranje
Prenesite več načinov fotografiranja s GALAXY Apps.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat → Način → Prenos.
Nastavitve fotoaparata
Na zaslonu aplikacij pritisnite Fotoaparat →
fotografiranja in načinu snemanja.
. Vse možnosti niso na voljo v načinu
• Velikost slike / Velikost videa: izberite ločljivost. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To
porabi več spomina.
• Rafalni posnetki: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
• Stabilizac. slike: nastavite napravo, da samodejno zazna slabe svetlobne pogoje in prilagodi
svetlost fotografije brez bliskavice.
Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.
• Zaznavanje obraza: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti
fotografijo, ko se te nasmehnejo.
• ISO: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je
enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni.
Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
• Načini merjenja: izberite način merjenja. To določa, kako bodo izračunane svetlobne
vrednosti. Sredinsko uteženo meri svetlobo ozadja v centru scene. Točkovno izmeri
vrednost svetlobe na določeni lokaciji. Matrika poenoti celotno sceno.
94
Fotoaparat
• Pritisnite za slikanje: pritisnite sliko na zaslonu predogleda za zajem fotografij.
• Izbirno žarišče: uporabite jo za slikanje fotografij z učinkom neizostrenosti. Glejte Izbirno
žarišče za več informacij.
• Način snemanja: spremenite način snemanja.
• Stabilizac. videa: vključite ali izključite stabilizacijo slike. Odpravljanje tresenja pomaga
izostriti lečo kameri kadar se premika.
• Zvočna povečava: med snemanjem zvišajte glasnost zvoka povečanega motiva.
• Učinki: izberite učinek filtra, ki ga želite uporabiti med fotografiranjem ali snemanjem
videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite Prenos. Da spremenite vrstni red učinkov
ali skrijete učinke s seznama, pritisnite Upr. učinkov.
• Bliskavica: vključite ali izključite bliskavico.
• Časovnik: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
• HDR (izb. tona): uporabite ta način za fotografiranje z živahnimi barvami in podrobnostmi,
celo v prostorih, kjer se blešči ali je temno.
Brez učinka
Z učinkom
• Lokacijske oznake: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.
• Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko
oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih
vremenskih razmerah.
• Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite
to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.
95
Fotoaparat
• Pregled slik/videov: nastavite napravo za prikaz fotografij in videoposnetkov zatem, ko jih
posnamete.
• Oddaljeno iskalo: vašo napravo lahko upravljate na daljavo in posnamete fotografije ali
videoposnetke z razdalje.
Ta funkcija morda ni na voljo, odvisno od naprave s katero se želite povezati.
• Ravnovesje beline: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat
barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve
so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih
kamerah.
• Vrednost osvetlitve: spremenite vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel
senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
• Mrežne črte: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji, kadar izbirate motive.
• Tipka za glasnost: nastavite napravo za uporabo tipke za glasnost kot nadzor sprožilca ali
funkcije povečave.
• Glasovno upravljanje: napravo nastavite na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
• Pomoč: omogoča ogled informacij pomoči za uporabo fotoaparata.
• Ponastav. nastavitev: ponastavite nastavitve fotoaparata.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.
96
Galerija
Ogled fotografij in videoposnetkov
Ogled vsebine na napravi
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija in izberite sliko ali video.
Video datoteke v predogledu prikazujejo ikono
na sličici predogleda.
Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite zaslon.
Pošljite sliko drugim.
Modificirajte sliko.
Pojdite na prejšnjo stran.
Dostop do dodatnih možnosti.
Poiščite druge naprave za ogled
slike.
Izbrišite sliko.
Sličice predogleda slike in videa
97
Galerija
Ogled vsebine shranjene na drugih napravah
Poiščite fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni na drugih napravah in si jih oglejte na vaši
napravi.
Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
Vse naprave morajo podpirati Wi-Fi Direct ali biti povezane z isto dostopno točko.
Dostop do vsebine na napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprave v bližini ter nato
pritisnite drsnik Naprave v bližini za njegovo vključitev. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Pritisnite in izberite napravo v NAPRAVE V BLIŽINI za dostop do vsebine. Fotografije in
videoposnetek si lahko ogledate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo
vsebine.
Sprememba metode razvrščanja
Slike ali videoposnetke na vaši napravi lahko razvrstite po času ali albumu. Slike in videoposnetke
lahko prav tako filtrirate po kategoriji, kot sta ljudje ali kulise.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija →
ter nato izberite metodo razvrščanja.
Dostop do dodatnih možnosti
Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija in izberite sliko ali video. Pritisnite in uporabite naslednje
možnosti.
• Več informacij: oglejte si več informacije o datoteki.
• Kopiraj v odložišče: kopirajte datoteko v odložišče.
• Studio: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio. Glejte Studio za več informacij.
• Zavrti v levo: zavrtite v nasprotno smer urinega kazalca.
• Zavrti v desno: zavrtite v smeri urinega kazalca.
• Obreži: obreže sliko.
• Preimenuj: preimenuj datoteko.
98
Galerija
• Diaprojekcija: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
• Nastavi kot: nastavi sliko kot ozadje zaslona ali sliko stika.
• Tiskanje: natisnite sliko s povezavo naprave s tiskalnikom. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
• Premaknite v mapo Zasebno: premaknite datoteke v zasebno mapo. Ta možnost se prikaže,
ko vključite Zasebni način. Glejte Zasebni način za več informacij.
• Nastavitve: spremenite nastavitve galerije.
Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.
Če želite izbrati več datotek s seznama datotek, pritisnite in zadržite datoteko, ter nato pritisnite
druge datoteke. Ko so datoteke izbrane, jih lahko hkrati daste v skupno rabo ali izbrišete oz.
pritisnite za dostop do dodatnih možnosti.
Nastavitve galerije
1 Pritisnite Galerija na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite → Nastavitve.
3 Uporabite naslednje možnosti:
• Sinhron. samo prek Wi-Fi: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite
povezavo z omrežjem Wi-Fi.
• Označi prijatelja: označite fotografije z informacijami, kot sta datum in lokacija. Če želite
urediti oznake, pritisnite informacije na sliki, nato pritisnite , uredite podrobnosti in
nato pritisnite Končano.
• Oznaka obraza: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli obraza
prikaže beli okvir. Izberite obraz, pritisnite Dodaj ime, ter nato izberite stik s katerim želite
povezati oznako obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, pritisnite na njo in odprite
različne možnosti, kot je na primer klicanje ali pošiljanje sporočila osebi.
Pri uporabi Oznaka obraza prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od
obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba
nosi.
99
Studio
Fotografski studio
Uredite slike z uporabo več učinkov.
1 Pritisnite Studio na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Fotografski studio.
3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Uporabite učinke na sliki.
Uporabite učinke na sliki osebe.
Prilagodi nasičenost ali svetlost
slike.
Okrasite sliko z dodajanjem
nalepk, vstavljanjem okvirja ali
risanjem po sliki.
Obrežite, zavrtite, spremenite
velikost slike.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite Končano →
100
.
Studio
6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete Shrani.
Urejena fotografija je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
→ Album → Studio.
Umetniški kolaž
Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.
1 Pritisnite Studio na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Umetniški kolaž.
3 Izberite slike, ki jih želite združiti, ter pritisnite Končano.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Prilagodite razmike ali zaobljenost
robov.
Naključno razporedite slike in
uporabite naključno izbrano
postavitev in ozadje.
Izberite postavitev.
Spremenite razmerje velikosti
slike.
5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite
Izberite ozadje.
.
Urejena slika je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
101
→
Studio
Slika in več
Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.
Izeberete lahko samo fotografije, ki ste jih posneli v načinu Shot & more.
1 Pritisnite Studio na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Slika in več.
3 Izberite sliko, ki jo želite urediti.
4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.
Ustvarite sliko, ki prikazuje sledi
gibanja.
Ustvarite najboljšo možno sliko.
Izbrišite predmete v gibanju iz
ozadja.
Shranite najboljšo sliko.
5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite
Motiv prikažite kot da se premika
hitro.
.
Urejena slika je shranjena v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
102
→
Studio
Studio za video izrezke
Uredite ali ustvarite videoposnetke iz več slik ali videoposnetkov.
Za uporabo te funkcije morate prenesti in namestiti potrebno aplikacijo.
1 Pritisnite Studio na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Studio za video izrezke.
3 Izberite video posnetke, ki jih želite urediti, ter pritisnite Končano.
Izberete lahko slike in ustvarite video.
4 Uredite video z uporabo več učinkov.
Izberite glasbo ozadja.
Zavrzite video izrezek.
Shranite video izrezek.
Spremenite vrstni red
videoposnetkov ali slik v video
izrezku oz. dodajte več datotek.
Predogled video izrezka.
Predvajajte video izrezek.
Prilagodite dolžino video izrezka.
Uporabite učinke na video izrezku.
103
Studio
5 Ko končate z urejanjem videa, pritisnite .
6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete Končano.
Urejen video je shranjen v mapo Studio. Če želite odpreti mapo, pritisnite Galerija →
Album → Studio.
→
Video obrezovalnik
Obrežite odseke videoposnetka.
1 Pritisnite Studio na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Video obrezovalnik.
3 Izberite videoposnetek, ki ga želite urediti.
4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na
želeno končno točko, ter pritisnite Končano.
Trenutni položaj
Začetni okvirček
Končni okvirček
5 Vnesite ime datoteke in nato pritisnite Shrani, da shranite videoposnetek.
104
Večpredstavnostna vsebina
Glasba
Predvajanje glasbe
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.
Poiščite druge naprave za
predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prilagoditev glasnosti.
Nastavite datoteko kot
priljubljeno pesem.
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam
predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem.
Pritisnite in zadržite za hitri pomik
naprej.
Premor in nadaljevanje
predvajanja.
105
Večpredstavnostna vsebina
Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti pritisnite → Nastavitve in nato obkljukajte
Pametna glasnost.
Pri vključeni funkciji Pametna glasnost je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave.
Izogibajte se dolgotrajni izpostavljenosti glasnim zvokom, da preprečite poškodbe sluha.
Pametna glasnost morda ni aktivirana za vse datoteke.
Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite → Nastavitve →
Adapt Sound → Vključeno.
Ko prvič vključite to možnost, pritisnite Začetek za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo
preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite Da, če lahko slišite pisk
oz. Ne, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato
obkljukajte Zvok glasbe, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.
Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi
za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno
uporabi.
Nastavitev pesmi za melodijo zvonjenja ali alarma
Če želite uporabiti trenutno predvajano pesem kot melodijo zvonjenja ali alarma, pritisnite →
Nastavi kot → Od začetka ali Samodejna priporočila, izberite možnost in nato pritisnite Kon.
Ustvarjanje seznamov predvajanja
Naredite si lastno zbirko pesmi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite Sezn. predv. → → Ustvari seznam predvajanja. Vnesite naslov in pritisnite V redu.
Pritisnite , izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite Kon.
Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite
seznam predvajanja.
106
in izberite
Večpredstavnostna vsebina
Predvajanje glasbe glede na razpoloženje
Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Pritisnite → Glasbeni kotiček. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje
občutka ali povlecite več polj za poslušanje glasbe v polju.
Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni
moč razvrstiti v polja počutja.
Predvajanje glasbe, shranjene na drugih napravah
Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah, in jo predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Glasba na zaslonu aplikacij.
Vse naprave morajo podpirati Wi-Fi Direct ali biti povezane z isto dostopno točko.
Dostop do glasbe na napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprave v bližini ter nato
pritisnite drsnik Naprave v bližini za njegovo vključitev. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Pritisnite Naprave in izberite napravo v NAPRAVE V BLIŽINI za dostop in predvajanje glasbe.
Glasbo lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.
107
Večpredstavnostna vsebina
Video
Predvajanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.
Prilagoditev glasnosti.
Poiščite druge
naprave za
predvajanje datoteke.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Premik naprej ali
nazaj z vlečenjem
drsnika.
Premor in
nadaljevanje
predvajanja.
Spremenite razmerje
slike.
Preklopite na pojavni
video predvajalnik.
Preskočite na prejšnji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik nazaj.
Preskoči na naslednji
videoposnetek.
Pritisnite in zadržite
za hitri pomik naprej.
Za prilagoditev lokacije nadzorne plošče, med predvajanjem pritisnite → Nastavitve,
obkljukajte Mini upravljalnik ter nato pritisnite Zapri. Nato pritisnite ali premaknite
nadzorno ploščo na eno od strani zaslona.
Ta funkcija je na voljo samo v ležečem položaju.
Uporaba pojavnega video predvajalnika
Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med
ogledom videoposnetkov pritisnite
za uporabo pojavnega video predvajalnika.
Za povečevanje predvajalnika potegnite narazen dva prsta na zaslonu, za pomanjševanje pa ju
približajte skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.
108
Večpredstavnostna vsebina
Zajem slik
Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → Nastavitve, obkljukajte Zajemi ter nato
pritisnite Zapri.
Pritisnite
za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.
Skupna raba ali izbris videoposnetka
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Pritisnite in zadržite video, pritisnite
, ter nato izberite metodo za skupno rabo.
Pritisnite → Izbriši, izberite videoposnetke in nato pritisnite Kon.
Urejanje videoposnetkov
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Izberite videoposnetek, pritisnite → Uredi → Studio → Video obrezovalnik. Pomaknite
začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno
točko, pritisnite Končano, vnesite ime datoteke in nato pritisnite Shrani, da shranite video.
Za urejanje videoposnetkov z uporabo aplikacije za urejanje videa, izberite videoposnetek in
pritisnite → Uredi → Video urejevalnik.
Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah
Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah in jih predvajajte na vaši napravi.
Pritisnite Video na zaslonu aplikacij.
Vse naprave morajo podpirati Wi-Fi Direct ali biti povezane z isto dostopno točko.
Dostop do videoposnetka na napravi v bližini
Za uporabo te funkcije odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Naprave v bližini ter nato
pritisnite drsnik Naprave v bližini za njegovo vključitev. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.
Pritisnite Naprave in izberite napravo v NAPRAVE V BLIŽINI za dostop in predvajanje videa.
Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključe no funkcijo za skupno rabo
vsebine.
109
S Health
O S Health
Uporabite to aplikacijo za nastavitev števila zaužitih kalorij in nivoja porabljenih kalorij na
osnovi vaših telesnih podatkov. Aplikacijo lahko uporabljate za beleženje dejanskih kalorij, ki jih
zaužijete in porabite. Aplikacija prav tako priporoča vadbe in ponudi nasvete za zdravje, ki vam
bodo pomagali ohraniti uravnotežen življenjski slog.
Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
Funkcije S Health
Med uporabo S Health lahko dostopate do naslednjih funkcij:
• Pedometer: štetje korakov, ki jih naredite.
• Vadba: nastavite in upravljajte z vašimi cilji vadbe. Zapišete in preverite lahko informacije o
vadbi, kot so količina, hitrost in porabljene kalorije. Ko telovadite na prostem lahko uporabite
funkcijo telovadbe za zajem fotografij, poslušanje glasbe ali preverjanje vaše lokacije.
• Hrana: skrbite za zaužite kalorije.
• Teža: zabeležite in upravljajte spremembe v teži.
110
S Health
Namestitev uporabniškega profila
Ob prvem zagonu te aplikacije preberite in sprejmite pogoje in določila, ter nastavite uporabniški
profil.
1 Pritisnite S Health na zaslonu aplikacij.
2 Preberite informacije o aplikaciji na zaslonu in pritisnite Naprej.
3 Preberite in sprejmite pogoje in določila ter nato pritisnite Naprej.
4 Vpišite se v Samsungov račun. Oziroma pritisnite Preskoči, da preskočite ta postopek.
5 Vnesite uporabniško ime in vaš rojstni datum, ter izberite spol in nato pritisnite Naprej.
Da preprečite ogled vašega profila s strani drugih uporabnikov S Health, obkljukajte Skrij
moje profilne podatke drugim uporabnikom aplikacije S Health.
6 Vnesite vaše telesne lastnosti in pritisnite Naprej.
7 Izberite nivo aktivnosti in pritisnite Naprej.
Ko končate z nastavitvijo profila, se prikažejo vnesene informacije o profilu.
Glede na vaše fizične lastnosti, naprava izračuna osnovno stopnjo metabolizma (BMR)
in priporoča dnevno zaužitje kalorij. Priporočilo morda ne bo dovolj natančno za vse
starosti, sestave teles ali prehrambene potrebe.
8 Preverite informacije vašega profila in pritisnite Začetek.
Prikaže se glavni zaslon S Health.
111
S Health
Glavni zaslon S Health
Oglejte si povzetek, ki prikazuje vaše trenutno število korakov in porabljenih oz. zaužitih kalorij.
Prav tako lahko prilagodite bližnjice za enostaven dostop do menijev S Health in spremenite sliko
ozadja na glavnem zaslonu S Health.
Na glavnem zaslonu S Health pritisnite → Uredi priljubljene, ter nato pritisnite
bližnjice na glavni zaslon S Health.
Za izbris bližnjic, pritisnite
, da dodate
.
Pojdite na menijsko vrstico
S Health.
Dostop do dodatnih možnosti.
Povzetek števila korakov, ciljnega
števila kalorij in zaužitih kalorij
Poiščite in prenesite aplikacije.
Bližnjice do menijev S Health
Pritisnite in uporabite naslednje funkcije:
• Uredi priljubljene: dodajte ali uredite bližnjice menija S Health.
• Nastavi ozadje: izberite sliko ozadja.
• Varnostno kopiranje in obnavljanje: varnostno kopiranje ali obnovitev vaših podatkov S
Health.
• Nastavitve: konfigurirajte nastavitve za S Health.
• Pomoč: oglejte si pomoč za uporabo S Health.
112
S Health
Uporaba menijev S Health
Pritisnite
za dostop do različnih menijev.
Moj profil
Dostop do glavnega zaslona
S Health.
Izberite za uporabo menijev.
• Pedometer: izmerite število korakov in preverite porabljene kalorije. Glejte Pripomoček za
hojo za več informacij.
• Vadba: zabeležite trajanje vadbe in preverite porabljene kalorije. Glejte Pripomoček za
telovadbo za več informacij.
• Hrana: zabeležite in nadzirajte vnos kalorij. Glejte Beleženje zaužite hrane za več informacij.
• Teža: zabeležite in upravljajte spremembe v teži. Glejte Upravljanje teže za več informacij.
• Več aplikacij: poiščite in prenesite aplikacije, ki jih lahko sinhronizirate z aplikacijo S Health.
Na voljo je več informacij o funkcijah S Health ali aplikacijah, ki se jih prenese preko Več
aplikacij. Za dostop do več informacij o funkciji ali aplikaciji jo odprite. Nato pritisnite
→ Pomoč ter izberite temo in nato pritisnite Uporabniški priročnik.
113
S Health
Pripomoček za hojo
Naprava šteje število opravljenih korakov in izmeri prepotovano razdaljo. Prav tako z uporabo
senzorja izmeri porabljene kalorije.
1 Pritisnite → Pedometer.
2 Pritisnite Začetek in začnite hoditi.
Naprava izmeri število korakov, prepotovano razdaljo in porabljene kalorije ter jih prikaže v
realnem času.
Oglejte si dnevnike števila
korakov na dan.
Dostop do dodatnih možnosti.
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Premaknite na določen datum v
zgodovini števila korakov.
Štetje korakov
Ciljno število korakov
Prehojena razdalja
Kalorije, ki ste jih porabili
Oglejte si število korakov v
grafikonu.
Začnite z merjenjem.
Preverite razvrstitev v skupnosti.
3 Da zaustavite štetje, pritisnite Premor → V redu.
Meritve se shranijo.
114
S Health
Pritisnite in uporabite naslednje funkcije:
• Dnevni cilj za korake: spremenite ciljno število korakov.
• Ponast. dnevnih podatkov: ponastavite dnevno število korakov.
• Podatki naprave za prikaz: izberite napravo za ogled informacij, ki jih je zabeležil
pedometer.
• Souporaba preko: pošljite trenutno stran drugim.
• Obvestilo: oglejte si informacije o obvestilu.
• Nastavitve: konfigurirajte nastavitve za S Health.
• Uporabniški priročnik: oglejte si več informacij o uporabi določene funkcije.
• Med štetjem korakov in prikazom le-teh na zaslonu pedometra lahko izkusite kratko
zakasnitev.
• Če uporabljate pedometer med potovanjem z avtomobilom ali vlakom, lahko tresljaji
vplivajo na štetje vaših korakov.
Ogled števila korakov v grafikonu
Oglejte si število korakov za določeno obdobje v grafikonu.
Na glavnem zaslonu pedometra pritisnite
.
Pojdite na menijsko vrstico
S Health.
Oglejte si dnevnike števila
korakov na dan.
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Oglejte si urne, dnevne in
mesečne zapise v grafikonu.
Skupno število korakov
Oglejte si število korakov v
grafikonu.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
115
S Health
Ponastavitev zapisov dnevnega števila korakov
Naprava zbira zapise dnevnega števila korakov.
Za ponastavitev dnevnega števila korakov, pritisnite → Ponast. dnevnih podatkov → V redu.
Pripomoček za telovadbo
Zabeležite informacije o vaši vadbi in porabljenih kalorijah z uporabo funkcije telovadbe v
aplikaciji S Health. Informacije o vadbi in porabljenih kalorijah si lahko ogledate v grafikonu,
podatke pa lahko souporabljate z drugimi.
Pritisnite
→ Vadba.
• Pred uporabo te funkcije, se nosečnicam, starejšim, mlajšim otrokom, uporabnikom, ki
trpijo za kroničnimi boleznimi srca ali visokim krvnim tlakom, priporoča posvetovanje
z zdravstvenim osebjem z licenco.
• Če ste omotični, čutite bolečine ali težko dihate med vadbo, prenehajte z uporabo te
funkcije in poiščite nasvet zdravstvenega osebja z licenco.
Začetek telovadbe
1 Nastavite tip vadbe, vključite ali izključite uporabo glasovnega vodiča, izberite glasbo za
ozadje in nato pritisnite Začetek.
Naprava zabeleži čas telovadbe in prikaže potek doseganja ciljev vadbe.
116
S Health
2 Pričnite s telovadbo in uporabite različne funkcije na zaslonu.
Pritisnite , da zaklenete zaslon in prikažete samo informacije o vadbi. Za odklep zaslona
pritisnite in zadržite .
Posnemite fotografijo lokacije
vadbe.
Oglejte si zemljevid krajev, kjer ste
telovadili.
Tip vadbe
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Informacije, ki so prikazane med
vadbo, na primer hitrost, čas in
več. Pritisnite za prikaz več
elementov.
Aktivirajte ali deaktivirajte zvočni
vodnik.
Upravljajte z glasbenim
predvajanjem.
3 Ob koncu telovadbe, pritisnite Premor → Ustavi.
Na zaslonu so prikazane informacije o vadbi, razdalja in posnete fotografije.
4 Vnesite dodatne informacije in pritisnite Končano.
Naprava shrani informacije o telovadbi.
117
S Health
Pritisnite in uporabite naslednje funkcije:
• Nastavite najvišji srčni utrip: nastavite napravo, da samodejno posodobi maksimalni srčni
utrip na osnovi vašega profila in prejšnjih meritev srčnega utripa. Oziroma, nastavite ročno
posodobite srčnega utripa in ga vnesite sami.
• Ponast. dnevnih podatkov: ponastavite podatke o dnevni vadbi.
• Obvestilo: oglejte si informacije o obvestilu.
• Nastavitve: konfigurirajte nastavitve za S Health.
• Uporabniški priročnik: oglejte si več informacij o uporabi določene funkcije.
Uporaba funkcije individualnega treninga med telovadbo v načinu teka
Uporabite funkcijo individualnega treninga po meri za varno in učinkovito telovadbo. Prejeli
boste trenerske nasvete v realnem času, ki vas vodijo skozi varno in učinkovito telovadbo, s
katero boste ostali zdravi.
Za uporabo funkcije individualnega treninga povežite napravo z napravo za merjenje srčnega
utripa.
Za ogled razpoložljivih naprav za nadzor srčnega utripa pritisnite → Nastavitve →
Združljivi pripomočki → Vadba.
O funkciji za individualni trening
Funkcija za individualni trening vključuje tehnologijo Firstbeat, ki ponuja prilagojeno vodenje
skozi telovadbo. Firstbeat uporablja analizo učinka vadbe (TE), ki izmeri skupno fizično
obremenitev med telovadbo in vpliv na vašo telesno pripravljenost. Nivoji učinka vadbe so
osnovani na vašem telesnem profilu in informacijah o srčnem utripu, ki so bile zabeležene med
telovadbo. Vaš nivo učinka vadbe se poveča, ko opravite učinkovito telovadbo, hkrati pa funkcija
individualnega treninga uporablja učinek vadbe za posredovanje povratnih informacij.
Povratne informacije ponuja funkcija prek pozivov, kot so »hitreje«, »drži tempo« in »počasneje«.
Ko pričnete uporabljati funkcijo individualni trening, bo ta ocenil približen nivo učinka vadbe
na osnovi vašega profila. Ko telovadite, bo ta analizirala vašo zgodovino treniranja in ponudila
napotke po meri. Običajna telovadbo lahko začnete pri nižji intenziteti, ki se ob koncu drastično
poveča.
Obiščite www.firstbeat.fi/te za več informacij.
Med telovadbo, nadzor srčnega utripa morda ne bo deloval pravilno, če napravo
izpostavite prekomerni količini znoja oz. spremenite njen položaj.
118
S Health
1 Nosite napravo za nadzor srčnega utripa.
2 Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite
→ Preišči.
3 S seznama zaznanih naprav izberite vašo napravo za nadzor srčnega utripa.
4 Sledite navodilom na zaslonu za povezavo naprav za nadzor srčnega utripa z vašo napravo.
119
S Health
5 Ko je povezava vzpostavljena, pritisnite Tek na glavnem zaslonu telovadbe.
Oglejte si stanje povezave.
6 Pritisnite Nastavite cilj vadbe → Ciljni učinek vadbe.
7 Pritisnite Samod. v pojavnem oknu, da samodejno nastavite maksimalni srčni utrip.
Maksimalni srčni utrip je najvišji srčni utrip, ki ga lahko posameznik doseže med
telovadbo. Če poznate vaš maksimalni srčni utrip, ga vnesite ročno. Če nastavite, da se
maksimalni srčni utrip izmeri samodejno, ga bo naprava izračunala z uporabo enačbe
»210–0,65 x starost«.
120
S Health
8 Nastavite intenzivnost telovadbe in pritisnite Naprej.
Nastavite intenzivnost treninga na
enega izmed treh razpoložljivih
nivojev.
9 Nastavite trajanje telovadbe in pritisnite Končano.
Če je nastavljeno trajanje krajše od priporočenega trajanja, se bo intenzivnost telovadbe
povečala v skladu s funkcijo Treniranja in Učinka vadbe.
10Na glavnem zaslonu telovadbe, vključite ali izključite uporabo glasovnega vodiča, izberite
glasbo za ozadje in nato pritisnite Začetek.
11Začnite telovaditi.
Če med telovadbo občutite bolečino ali nelagodje, nemudoma prenehajte in se
posvetujte z zdravnikom.
12Ob koncu telovadbe, pritisnite Premor → Ustavi.
13Preverite trajanje telovadbe, razdaljo in porabljene kalorije ter pritisnite Končano, da
shranite informacije o telovadbi v napravo.
121
S Health
Ogledovanje dnevnika porabljenih kalorij
Svoje zapise porabljenih kalorij za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v
grafikonu.
Na glavnem zaslonu telovadbe pritisnite
.
Oglejte si dnevnike vaše dnevne
telovadbe.
Pojdite na menijsko vrstico
S Health.
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Oglejte si urne, dnevne in
mesečne zapise v grafikonu.
Skupno število porabljenih kalorij
Oglejte si število porabljenih
kalorij v grafikonu.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
122
S Health
Beleženje zaužite hrane
Zabeležite dnevni vnos hrane in nadzirajte porabo kalorij.
1 Pritisnite → Hrana.
2 Pritisnite zraven obroka.
3 Vnesite podatke o obroku in pritisnite Končano.
• Za iskanje hrane pritisnite Iskanje in jo izberite iz rezultatov iskanja.
• Za izbiro s seznama hrane, ki je razvrščen po kategorijah, pritisnite Kategorija.
• Za izbiro pogosto zaužite hrane pritisnite Pogosto.
• Za izbiro s seznama Moja hrana pritisnite Moja hrana.
4 Vnesite dodatne informacije o hrani in nato pritisnite Shrani.
Informacije o hrani so zabeležene kot zaužite kalorije za obrok.
Oglejte si dnevnike vašega
dnevnega vnosa kalorij.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premaknite se na določen datum
za ogled zapisov zaužitih kalorij.
Skupno število zaužitih kalorij
Ciljno število kalorij
Oglejte si ali uredite informacije o
obroku.
Dodajte informacije o obroku.
Posnemite fotografijo hrane in
dodajte informacije o obroku.
Izberite s seznama Moja hrana.
Oglejte si vaš vnos kalorij v
grafikonu.
123
S Health
Pritisnite in uporabite naslednje funkcije:
• Dnevni cilj za kalorije: spremenite vaš cilj dnevnega vnosa kalorij.
• Moja hrana: vnesite pogosto zaužito hrano.
• Ponast. dnevnih podatkov: ponastavite podatke o vnosu kalorij.
• Souporaba preko: pošljite trenutno stran drugim.
• Nastavitve: konfigurirajte nastavitve za S Health.
• Uporabniški priročnik: oglejte si več informacij o uporabi določene funkcije.
Informacije v Hrana uporabite samo za osebne reference. Posredovani podatki morda
ne bodo vedno točni in so predmet sprememb. Nekatere informacije o hrani se lahko
razlikujejo od dejanskih kalorijskih vrednosti.
Ogledovanje vnosa kalorij v grafikonu
Svoje zapise vnesenih kalorij za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v grafikonu.
Na glavnem zaslonu hrane pritisnite
.
Pojdite na menijsko vrstico
S Health.
Oglejte si dnevnike vašega
dnevnega vnosa kalorij.
Oglejte si urne, dnevne in
mesečne zapise v grafikonu.
Skupno število zaužitih kalorij
Oglejte si vaš vnos kalorij v
grafikonu.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
124
S Health
Vnos podatkov o pogosto zaužiti hrani
Shranite informacije o pogosto zaužiti hrani. Vnos kalorij lahko hitro posodobite z dodajanjem
shranjenih podatkov o hrani, namesto vnosa podatkov po vsakem obroku.
1 Pritisnite → Moja hrana.
2 Pritisnite Dodaj element hrane, vnesite ime hrane in podatke o kalorijah ter nato pritisnite
Shrani.
3 Vnesite količino zaužite hrane in pritisnite V redu.
Podatki o hrani so dodani na seznam Moja hrana.
4 Za beleženje podatkov o zaužiti hrani s seznama pogosto zaužite hrane, pritisnite Moja
hrana, izberite dodano hrano in pritisnite Končano.
5 Pritisnite Shrani.
Upravljanje teže
Zabeležite informacije o vaši teži in nadzirajte spremembe v teži.
1 Pritisnite → Teža.
2 Pritisnite Posodobi.
125
S Health
3 Vnesite vašo težo in pritisnite Shrani.
Kadarkoli se vaša teža spremeni, naprava shrani podatke v vaš profil.
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Oglejte si dnevnike vaše dnevne
teže.
Dostop do dodatnih možnosti.
Premaknite se na določen datum
za ogled zapisov o teži.
Informacije o teži
Informacije o višini
Posodobite informacije o vaši teži.
Oglejte si zgodovino vaše teže v
grafikonu.
Pritisnite in uporabite naslednje funkcije:
• Ponast. dnevnih podatkov: ponastavite podatke o dnevni teži.
• Souporaba preko: pošljite trenutno stran drugim.
• Nastavitve: konfigurirajte nastavitve za S Health.
• Uporabniški priročnik: oglejte si več informacij o uporabi določene funkcije.
Vnos podatkov z uporabo dodatnih naprav
Uvozite informacije o teži s povezane naprave.
→ Preišči, izberite napravo s seznama zaznanih naprav. Sledite navodilom na
Pritisnite
zaslonu za povezavo naprave z vašo napravo.
Ponastavitev zapisa vaše teže
Za ponastavitev dnevnega zapisa vaše teže, pritisnite → Ponast. dnevnih podatkov → V redu.
126
S Health
Ogled zabeležene teže v grafikonu
Zapise vaše teže za določeno obdobje primerjajte, tako da si jih ogledate v grafikonu.
Pritisnite
na glavnem zaslonu teže.
Oglejte si dnevnike vaše dnevne
teže.
Pojdite na menijsko vrstico
S Health.
Oglejte si in upravljajte s
povezavami dodatne naprave.
Oglejte si urne, dnevne in
mesečne zapise v grafikonu.
Informacije o teži
Oglejte si zgodovino vaše teže v
grafikonu.
Vrnite se na prejšnji zaslon.
Nameščanje dodatnih apliakcij S Health
Prenesete in namestite lahko različne aplikacije, ki so združljive s to aplikacijo.
1 Pritisnite → Več aplikacij.
2 Pritisnite Več in izberite aplikacijo.
3 Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo.
127
S Health
Nastavitve S Health
Na glavnem zaslonu S Health pritisnite → Nastavitve in izberite eno od sledečih funkcij:
• Profil: uredite vašo statistiko telesnih lastnosti.
• Računi: vpišite se v Samsungov račun za upravljanje podatkov S Health preko spleta.
• Geslo: nastavite kodo PIN za odklep in zaklep aplikacije S Health.
• Nastavitve enot: nastavite možnosti enot.
• Obvestilo: nastavite napravo, da prikaže nove dogodke in dosežke.
• Moji pripomočki: oglejte si in upravljajte s povezavami dodatne naprave.
• Združljivi pripomočki: oglejte si dodatke, ki so združljivi z napravo oz. upravljajte povezane
dodatke.
• Ponastavi podatke: ponastavite podatke S Health.
• Preveri posodobitve: preverite trenutno različico aplikacije S Health.
• Določila in pogoji: oglejte si pogoje in določila, ki vključujejo pravila za hranjenje osebnih in
ostalih podatkov.
• O aplikaciji S Health: oglejte si informacije o S Health.
128
S Health
• Osebni podatki, ki jih zbira aplikacija S Health, so lahko shranjeni v napravi samo za
informativne namene. Samsung ne prejema, hrani, niti ne prenaša osebnih podatkov.
(Če pa se vpišete v svoj račun Samsung prek S Health, lahko vaše podatke shranjujete
na strežniku za varnostno kopiranje podatkov.) Osebni podatki so lahko shranjeni,
dokler takšni procesi niso končani. Osebne podatke, ki so shranjeni v aplikaciji S
Health, lahko zbrišete z možnostjo Ponastavi podatke v meniju Nastavitve oz. z
odstranitvijo aplikacije. S ponastavitvijo podatkov izbrišete vse informacije, ki so
shranjene v strežniku. Za brisanje kakršnih koli podatkov, ki ste jih shranili v družabnih
omrežjih ali prenesli na pomnilniške naprave, jih morate izbrisati ločeno.
• Sami v celoti odgovarjate za neprimerno uporabo podatkov v skupni rabi na
družabnih omrežjih ali poslanih drugim. Pri souporabi osebnih podatkov z drugimi
bodite pazljivi.
• Če želite svoje osebne informacije zaščititi, odprite glavni zaslon S Health, pritisnite
→ Nastavitve → Geslo, obkljukajte Nastavi geslo, nato pa nastavite geslo.
• Če je naprava povezana z merilnimi napravami, preverite protokol komunikacije,
da potrdite pravilno delovanje. Če uporabljajte brezžično povezavo, npr. Bluetooth
ali ANT+, lahko na napravo vplivajo elektronske motnje drugih naprav. Naprave ne
uporabljajte v bližini drugih naprav, ki oddajajo radijske valove.
• Vsebina, ki se uporablja v aplikaciji S Health, je lahko odvisna od različice programske
opreme aplikacije. Storitve, ki so ponujene z aplikacijo, so predmet sprememb ali
preklica podpore brez predhodnega obvestila.
129
Varnostne funkcije
Način v sili
O načinu v sili
Uporabite ta način za razširitev časa mirovanja naprave, ko ste v izrednih razmerah. Ko je ta način
aktiviran, se svetlost zaslona in poraba baterije zmanjšata z omejevanjem nekaterih funkcij. Prav
tako lahko vklopite bliskavico, sprožite alarm in drugim v sporočilu pošljete informacije o vaši
lokaciji.
Vključitev načina v sili
Pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite Način v sili. Prav tako lahko na
zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Način v sili ter nato pritisnite
drsnik Način v sili, da ga vključite.
Dostop do dodatnih možnosti.
Vklopite bliskavico.
Sprožite alarme.
Pošljite informacije o trenutni
lokaciji v sporočilu.
Opravite klic.
Brskajte po internetu.
Dodajte več aplikacij za uporabo.
Preostala zmogljivost baterije in
ocenjen čas delovanja baterije v
mirovanju
Opravite klic v sili.
130
Varnostne funkcije
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
Izključitev načina v sili
Za deaktivacijo načina v sili pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, ter nato pritisnite Način v
sili. Prav tako lahko pritisnete → Onemogočite način v sili. Način v sili je izključen.
Sporočilo za pomoč
O sporočilu za pomoč
Za pošiljanje sporočila v sili lahko prednastavite stike. Pošljite sporočila vašim primarnim stikom s
hitrim trikratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
Dodajanje primarnih stikov
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca.
2 Pritisnite Upravljanje prednostnih stikov → Ustvarite prednostni stik.
3 Pritisnite Ustvari stik in vnesite kontaktne informacije ali pritisnite Izberi iz stikov, da dodate
obstoječi stik kot primarni stik.
Nastavitev sporočil v sili
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Pošlji sporočilo pomoči, ter
nato pritisnite drsnik Pošlji sporočilo pomoči, da ga vključite. Izberite vsebino, ki jo želite vključiti
v sporočo za pomoč.
131
Varnostne funkcije
Pošiljanje sporočil za pomoč
V primeru sile, trikrat hitro pritisnite tipko za vklop/izklop. Naprava pošlje sporočilo primarnim
stikom. Sporočila vključujejo informacije o vaši lokaciji.
Obvestila o izrednih vremenskih razmerah (Geo
novice)
O obvestilih o izrednih vremenskih razmerah (Geo novice)
Uporabite to funkcijo za prejemanje obvestil o izrednih vremenskih razmerah v bližini vaše
trenutne lokacije.
• Funkcija prepozna vašo lokacijo in ponudi informacije o izrednih vremenskih
razmerah v vaši bližini. Informacije so odvisne od ponudnika storitev za vašo trenutno
lokacijo.
Za ogled informacij o izrednih vremenskih razmerah in regijah ter jezikih, v katerih so
na voljo informacije, obiščite www.samsung.com/geonews.
• Da prejmete obvestila o izrednih vremenskih rzamerah, povežite napravo z Wi-Fi ali
mobilnim omrežjem.
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Prejemanje obvestil
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostna asistenca → Geo novice ter pritisnite
drsnik Geo novice, da ga vključite.
Obvestila v pojavnih oknih
Obkljukajte Poj. okna za obvest. Geo novic.
Naprava prikaže obvestila o izrednih vremenskih razmerah v pojavnem oknu. S pojavnega okna
lahko opravite klic v sili ali pošljete sporočila pomoči prednastavljenim stikom.
132
Varnostne funkcije
Uporaba pripomočka geo novice
V pripomočku Geo novice si lahko ogledate vašo trenutno lokacijo in informacije o izrednih
vremenskih razmerah v vaši regiji.
Na domačem zaslonu se pomaknite v levo in pritisnite pripomoček Geo novice.
Dostop do dodatnih
možnosti.
Trenutna lokacija
Informacije o izrednih
vremenskih razmerah za
vašo trenutno lokacijo
133
Uporabne aplikacije in funkcije
S Finder
Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine na napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate
zgodovino iskanja.
Odprite ploščo z obvestili in pritisnite S Finder.
Iskanje vsebine
Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite
Za bolj natančne rezultate pritisnite
in izgovorite ključno besedo.
in uporabite filtre pod poljem za iskanje.
Za posodobitev seznama rezultatov iskanja pritisnite → Osveži.
Nastavite lahko parametre iskanja z uporabo razpoložljivih filtrov ali izberete kategorije iskanja.
Pritisnite → Nastavitve → Izberite filtre ali Izber. kategorijo iskanja.
Upravljanje zgodovine sikanja
Predhodna iskanja si lahko ogledate ali izbrišete. Izberite predhodno iskano postavko za
ponovno iskanje.
Za izbris zgodovine iskanja pritisnite → Nastavitve → Izbriši zgodovino, izberite ključne
besede iskanja, ter nato pritisnite Kon.
Za nastavitev naprave, da shrani zgodovino iskanja, pritisnite → Nastavitve in počistite izbiro
Shrani zgodovino iskanja.
134
Uporabne aplikacije in funkcije
S Planner
Zagon S Planner
Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Spremeni način pogleda.
Dostop do dodatnih možnosti.
Pojdite na današnji datum.
Ustvarite dogodke ali opravila.
Pritisnite in uporabite naslednje:
• Pojdi na: premaknite se na določen datum.
• Izbriši: izbrišite dogodke ali naloge.
• Poišči: poiščite dogodke ali opravila.
• Koledarji: izberite koledarje za prikaz.
• Sinhroniziraj: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
• Nastavitve: spremenite nastavitve za S Planner.
135
Uporabne aplikacije in funkcije
Ustvarjanje dogodkov ali opravil
1 Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite . Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite
datum.
3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.
• Dodaj dogodek: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko
nastavitev za ponovitev.
• Dodaj opravilo: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko
opcijsko nastavitev prednosti.
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz.
sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo
dogodka.
Nastavite začetni in končni datum
dogodka.
Dodajte več podrobnosti.
4 Pritisnite Shrani, da shranite dogodek ali opravilo.
136
Uporabne aplikacije in funkcije
Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite → Sinhroniziraj.
Za dodajanje računov za sinhronizacijo pritisnite → Koledarji → Dodaj račun. Nato izberite
račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni
krogec.
Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve
→ Računi ter nato izberite storitev računa.
Izbris dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite → Izbriši, izberite dogodke ali opravila ter nato
pritisnite Končano → V redu.
Za izbris dogodka ali opravila med ogledom pritisnite
→ V redu.
Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.
Skupna raba dogodkov ali opravil
Pritisnite S Planner na zaslonu aplikacij.
Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite → Souporaba preko ter nato
izberite metodo za skupno rabo.
137
Uporabne aplikacije in funkcije
S Voice
O S Voice
Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.
Pritisnite S Voice na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.
Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite → Settings, nato pa prekličite izbiro
Open via the home key.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Nastavljanje jezika
Pritisnite → Settings → Language in izberite jezik.
Izbran jezik je uporabljen samo za S Voice in ne za prikazan jezik na napravi.
Uporaba S Voice
Ko zaženete S Voice, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z
rdečo.
Izgovorite glasovni ukaz.
Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno.
Nato naprava izvrši ukaz.
Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:
• Govorite jasno.
• Govorite na tihih krajih.
• Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
• Izognite se govoru z naglasom.
Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja
v katerem ste in kako govorite.
138
Uporabne aplikacije in funkcije
Prebujanje S Voice v načinu mirovanja
Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.
Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem
govora.
Sprememba ukaza prebujanja
Ukaz prebujanja lahko spremenite z »Hi Galaxy«. Ukaz prebujanja se uporablja za zagon S Voice,
kadar je naprava v načinu pripravljenosti.
Pritisnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Onemogočenje glasovne povratne informacije
Pritisnite → Disable Voice feedback. Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije,
ko izgovarjate ukaze.
Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov
Če naprava ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.
Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno
besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.
139
Uporabne aplikacije in funkcije
Ura
Budilka
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Budilka.
Nastavljanje alarmov
Pritisnite na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se
alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite Shrani. Za vključitev ali
izključitev alarmov pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.
• Dremež: nastavite interval in število zvonjenj po nastavljenem alarmu.
• Pametno opozorilo: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej
sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost
pametnega alarma se postopoma povečuje, dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži
prednastavljen alarm.
Izključitev alarmov
Povlecite
povlecite
obdobju.
zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste že omogočili možnost dremeža,
izven velikega kroga, da ponovno vključite alarm po določenem časovnem
Brisanje alarmov
Pritisnite → Izbriši, izberite alarme nato pritisnite Končano.
140
Uporabne aplikacije in funkcije
Svetovna ura
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Svetovna ura.
Ustvarjanje ur
Pritisnite
nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.
Za namestitev poletnega časa na uri pritisnite in zadržite uro in pritisnite
.
Brisanje ur
Pritisnite → Izbriši, izberite ure in nato pritisnite Končano.
Štoparica
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Štoparica.
Pritisnite Začni, da merite dogodek. Pritisnite Krog, da zabeležite čas krogov.
Pritisnite Ustavi za prenehanje merjenje časa. Da počistite čas krogov, pritisnite Ponastavi.
Če želite, da naprava zatemni zaslon med korgi, pritisnite → Nastavitve → Ohrani zaslon
zatemnjen.
Časovnik
Na zaslonu aplikacij pritisnite Ura → Časovnik.
Nastavite trajanje in pritisnite Začni.
Povlecite
izven velikega kroga, ko se sproži časovnik.
Da spremenite nastavitve melodije zvonjenja za alarm, pritisnite → Nastavitve.
141
Uporabne aplikacije in funkcije
Kalkulator
Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.
Pritisnite Kalkulator na zaslonu aplikacij.
Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je Vrtenje zaslona
onemogočeno, pritisnite → Znanstveni kalkulator.
Za ogled zgodovine računanja pritisnite
Če želite počistiti zgodovino, pritisnite
, da skrijete tipkovnico.
→ Počisti zgodovino.
Beležka
Uporabite to aplikacijo in ustvarite beležke in jih organizirajte po kategorijah.
Pritisnite Beležka na zaslonu aplikacij.
Sestavljanje beležk
Pritisnite na seznamu beležk in vnesite beležko. Med sestavljanjem beležke uporabite
naslednje možnosti:
• : ustvarite ali nastavite kategorijo.
• : vstavite slike.
• : ustvarite posnetek glasu za vstavljanje.
Če želite shraniti beležko, pritisnite Shrani.
Za urejanje beležke pritisnite beležko, ter nato pritisnite vsebino beležke.
Iskanje beležke
Pritisnite
besedo.
na seznamu beležk in vnesite ključno besedo za iskanje beležk, ki vsebujejo ključno
142
Uporabne aplikacije in funkcije
Dodajanje in upravljanje kategorij
Ustvarjanje kategorij za razvrstitev in upravljanje vaših beležk.
Na seznamu beležk, pritisnite
→ Upravljanje kategorij.
Za dodajanje kategorij, pritisnite
Za izbris kategorije pritisnite
, vnesite ime kategorije ter nato pritisnite V redu.
zraven kategorije.
Da preimenujete kategorijo, pritisnite in zadržite ime kategorije, vnesite novo ime za kategorijo
ter nato pritisnite Preimenuj.
Za spremembo vrstnega reda kategorij pritisnite
navzdol na drug položaj.
zraven kategorije in jo povlecite navzgor ali
Dostop do dodatnih možnosti
Na seznamu beležk in med ogledovanjem beležk lahko dostopate do dodatnih možnosti.
Na seznamu beležk pritisnite in nato uporabite naslednje možnosti:
• Izberi: izberite beležke za uporabo možnosti.
• Izbriši: izbrišite beležke.
• Račun: sinhronizirajte beležke z vašim Samsungovim računom.
Med ogledovanjem beležke pritisnite in uporabite naslednje možnosti:
• Izbriši: izbrišite beležko.
• Deljenje prek: skupna raba opombe z drugimi.
• Tiskanje: natisnite beležko s priključitvijo naprave na tiskalnik. Glejte Mobilno tiskanje za več
informacij.
143
Uporabne aplikacije in funkcije
Snemalnik zvoka
Snemanje govornih beležk
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite , da pričnete s snemanjem. Govorite v mikrofon. Pritisnite , da zaustavite snemanje.
Za preklic snemanja pritisnite . Pritisnite , da končate s snemanjem.
Med snemanjem glasovnega sporočila pritisnite , da vnesete zaznamek.
Dostop do dodatnih možnosti.
Potekli čas snemanja
Začnite snemati.
Spremenite način snemanja.
Prikažite seznam govornih beležk.
Če želite, da naprava odstrani šum v ozadju, pritisnite → Nastavitve, nato pa kliknite
Zmanjšanje šuma.
Shranjevanje datotek s kontekstnimi oznakami
Dodajte kontekstne oznake, kot so lokacije in datum, imenom datotek pri shranjevanju glasovnih
beležk.
Pritisnite → Nastavitve, ter nato obkljukajte Kontekstno ime datoteke. Naprava doda datum
snemanja imenu datoteke. Za dodajanje lokacije, kjer je posneta glasovna beležka, pritisnite →
Nastavitve ter nato obkljukajte Lokacijske oznake.
144
Uporabne aplikacije in funkcije
Predvajanje govorne beležke
Pritisnite Snemalnik zvoka na zaslonu aplikacij.
Pritisnite
in izberite glasovno beležko, ki jo želite predvajati.
• : obreži glasovno beležko.
• : nastavite del glasovne beležke za predvajanje v zanki.
• : prilagodite hitrost predvajanja.
• : preskoči tihi del v govorni beležki.
• : v govorno beležko vnesite zaznamke.
• /
: premor ali nadaljevanje predvajanja.
• /
: preskočite na prejšnjo ali naslednjo glasovno beležko.
Uporaba seznama zaznamkov
Točno določene točke v glasovni pošti lahko označite z zaznamki. Vsak zaznamek je označen z
ikono zaznamka na glasovni beležki.
Za ogled podrobnosti zaznamka, medtem ko se glasovna beležka predvaja, pritisnite →
Zaznamki. Iz seznama zaznamkov izberite zaznamek, da predvajate glasovno beležko od tega
mesta naprej.
Urejanje govornih beležk
Na zaslonu aplikacij pritisnite Snemalnik zvoka →
Pritisnite
za iskanje glasovnih beležk.
Pritisnite
za izbris glasovnih beležk.
.
Pritisnite in izberite eno izmed sledečih:
• Izberi: izberite glasovne beležke za uporabo možnosti.
• Razvrsti po: spremenite metodo razvrščanja.
• Filtriranje po kategoriji: oglejte si beležke filtrirane po kategoriji.
• Urejanje kategorij: dodajte, izbrišite ali preimenujte kategorije.
• Nastavitve: spremenite nastavitve glasovnega snemanja.
145
Uporabne aplikacije in funkcije
Preimenovanje govornih beležk
Pritisnite in zadržite glasovno beležko, pritisnite → Preimenuj, vnesite novo ime glasovne
beležke ter nato pritisnite V redu.
Urejanje kategorij
Pritisnite → Urejanje kategorij →
Končano.
, vnesite ime kategorije, izberite barvo in nato pritisnite
Za spremembo ali dodelitev kategorij glasovnih beležk, v seznamu glasovnih beležk pritisnite in
pridržite glasovno beležko. Nato pritisnite → Spremeni kategorijo, nato pa izberite kategorijo.
Za filtriranje glasovnih beležk po kategoriji pritisnite → Filtriranje po kategoriji, nato pa
izberite kategorijo.
Dropbox
Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za
shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno
sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Pritisnite Dropbox na zaslonu aplikacij.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Uporabite naslednje funkcije:
• : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → Upload here za prenos datotek.
• : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite
datotek oz. ustvarjanje albumov.
• : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
• : oglejte si obvestila.
146
za skupno rabo ali izbris
Uporabne aplikacije in funkcije
Flipboard
Uporabite to aplikacijo za ogled posodobitev družabnega omrežja v živo in novic v obliki po meri
prilagojene revije.
Pritisnite Flipboard na zaslonu aplikacij.
Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
Ob prvem zagonu te aplikacije ali ponovnem zagonu po ponastavitvi podatkov, sledite
navodilom na zaslonu, da dokončate namestitev.
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke in naročnine.
Urejanje naročnin
Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard pritisnite
→ My Flipboard za ogled vaših naročnin.
Če želite izbrisati naročnine ali spremeniti njihovo lokacijo, pritisnite in zadržite postavko. Nato
povlecite postavko v koš ali na novo lokacijo.
Če želite dodati več naročnin, pritisnite
pritisnite .
, izberite naročnino po DISCOVER MORE, ter nato
Ustvarjanje revij po meri
Shranite raznoliko vsebino z ustvarjanjem lastne revije, ki jo lahko preberete kasneje ali delite z
drugimi.
Med branjem vsebine pritisnite , da ustvarite revijo. Ustvarite lahko novo revijo ali shranite
izbrano vsebino v obstoječo revijo.
Za ogled vaših revij pritisnite
→ My Flipboard.
→ My Flipboard →
Za ogled informacij o pomoči, pritisnite
Za več informacij lahko obiščete spletno mesto Flipboard.
147
→ Help & Feedback.
Uporabne aplikacije in funkcije
Svetilka
Uporabite ta pripomoček za vklop ali izklop bliskavice in izboljšanje vidljivosti.
Za dodajanje na domači zaslon odprite domači zaslon, pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Svetilka, ter ga nato povlecite na domači
zaslon.
Pritisnite pripomoček Svetilka na domačem zaslonu za vklop ali izklop.
Lupa
Uporabite ta pripomoček za povečavo besedila ali predmetov s fotoaparatom na zadnji strani.
Za dodajanje na domači zaslon, na domačem zaslonu pritisnite in zadržite prazno območje,
pritisnite Pripomočki, pritisnite in zadržite pripomoček Lupa, ter ga nato povlecite na domači
zaslon.
Pritisnite pripomoček Lupa na domačem zaslonu.
Pritisnite
ali
za prilagoditev povečave.
Da izostrite center zaslona, pritisnite
mesta, ki ga želite izostriti.
. Prav tako lahko izostritev prilagodite ročno s pritiskom
Za vklop bliskavice za ogled besedila ali predmetov v slabih svetlobnih pogojih, pritisnite
Za fotografiranje besedila ali predmetov, pritisnite
148
.
.
Uporabne aplikacije in funkcije
Aplikacije Google
Google ponuja zabavne, družabne in poslovne aplikacije. Za dostop do določenih aplikacij je
morda potreben račun Google. Glejte Nastavitev računov za več informacij.
Za ogled več informacij o aplikaciji odprite glavni zaslon posamezne aplikacije in pritisnite →
Pomoč.
Nekatere aplikacije morda niso na voljo ali pa so lahko drugače označene, odvisno od
vaše regije oz. ponudnika storitev.
Chrome
Poiščite informacije in brskajte po spletnih straneh.
Google Mail
Pošljite in prejmite elektronska sporočila prek storitve Google Mail.
Google+
Skupna raba novic in sledenje posodobitvam, ki jih objavijo vaša družina, prijatelji in drugi. Prav
tako lahko varnostno kopirate vaše slike, videoposnetke in še več.
Zemljevid
Najdite vašo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte lokacijske podatke za različne
kraje.
Glasba Play
Odkrijte, poslušajte in souporabljajte glasbo na vaši napravi.
Filmi Play
Glejte videoposnetke, ki so shranjeni v vaši napravi, ter prenesite različno vsebino za gledanje s
Trgovina Play.
Knjige Play
Prenesite raznolike knjige s Trgovina Play in jih berite.
149
Uporabne aplikacije in funkcije
Kiosk Play
Berite novice in revije, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.
Igre Play
Prenesite igre s Trgovina Play in jih igrajte z drugimi.
Drive
Shranite vašo vsebino v oblaku, imejte dostop do nje od koder koli, ter jo dajte v skupno rabo z
drugimi.
YouTube
Glejte ali ustvarite videoposnetke in jih dajte v skupno rabo z drugimi.
Fotografije
Upravljajte s fotografijami, albumi in videoposnetki, ki ste jih shranili na napravi in prenesli na
Google+.
Hangouts
Klepetajte s prijatelji, posamično ali v skupinah, ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone
in video klice.
Google
Hitro poiščite vsebino na internetu ali vaši napravi.
Glasovno iskanje
Hitro poiščite vsebino z izgovorjavo ključne besede ali fraze.
Nastavitve za Google
Konfigurirajte nastavitve za nekatere funkcije, ki jih ponuja Google.
150
Povezava z drugimi napravami
Bluetooth
O Bluetooth
Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah.
Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.
• Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov,
poslanih ali prejetih prek Bluetooth.
• Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so
ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko
zmanjša.
• Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja
Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
• Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije
datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).
Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.
151
Povezava z drugimi napravami
Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth, povlecite drsnik Bluetooth, da ga
vključite in nato pritisnite Iskanje.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
Za nastavitev naprave kot vidne drugim napravam, pritisnite ime naprave.
2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.
Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja
samodejno generiranega ključa.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost.
3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth
lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer
pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Bluetooth, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi
možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.
152
Povezava z drugimi napravami
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Pozabljanje naprav Bluetooth
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Bluetooth.
Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.
2 Pritisnite zraven imena naprave za preklic seznanitve.
3 Pritisnite Prekliči seznanitev.
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.
Povezava z drugimi napravami
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi, ter nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga
vključite.
2 Pritisnite
→ Wi-Fi Direct.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
3 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Za povezavo z več napravami, pritisnite → Več povezav.
Če želite napravi spremeniti ime, pritisnite → Preimenujte napravo.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct na drugi napravi, da s tem potrdite zahtevo.
153
Povezava z drugimi napravami
Pošiljanje in sprejemanje podatkov
Z drugimi napravami lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja
dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.
Pošiljanje slike
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Galerija.
2 Izberite sliko.
3 Pritisnite → Wi-Fi Direct, ter nato izberite napravo na katero želite prenesti sliko.
4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi na drugi napravi.
Prejemanje slike
Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Wi-Fi Direct. Prejeta slika je
shranjena v Galerija → v mapo Download.
Prekinitev povezave z napravo
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Wi-Fi.
2 Pritisnite → Wi-Fi Direct.
Naprava prikaže seznam povezanih naprav.
3 Pritisnite Prekini povezavo → V redu, da prekinite povezavo z napravami.
154
Povezava z drugimi napravami
NFC
O NFC
Vaša naprava vam omogoča branje oznak NFC, ki vsebujejo podatke o izdelkih. Po prenosu
potrebnih aplikacij lahko to funkcijo uporabljate tudi za plačilo in nakup vozovnic za potniški
promet ali dogodke.
Baterija vključuje vgrajeno anteno NFC. Z baterijo ravnajte previdno, če želite preprečiti
poškodbe antene NFC.
Uporaba funkcije NFC
Uporabite funkcijo NFC za pošiljanje slik ali stikov drugim napravam ter branje informacij o
izdelku z oznako NFC. Če vstavite kartico SIM ali USIM, ki vsebuje funkcijo za plačila, lahko
napravo uporabljate za enostavna plačila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo vključitev.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino oznake NFC. Prikazale se
bodo informacije z oznake.
Zagotovite, da je zaslon naprave odklenjen. Drugače naprava ne bo prebrala oznak NFC
ali prejemala podatkov.
155
Povezava z drugimi napravami
Nakupovanje s funkcijo NFC
Preden lahko funkcijo NFC uporabljate za plačila, se morate registrirati za mobilno plačilno
storitev. Za registracijo ali več informacij o storitvi se obrnite na ponudnika storitev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo vključitev.
Postavite območje antene NFC, na zadnji strani vaše naprave, v bližino bralnika kartic NFC.
Za nastavitev privzete aplikacije za plačilo, pritisnite Pritisni in plačaj in izberite aplikacijo.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Pošiljanje podatkov
Uporabite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani in stiki, na naprave,
ki omogočajo NFC.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga
vključite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo
vključitev.
2 Pritisnite Android Beam in nato pritisnite drsnik Android Beam, da ga vključite.
3 Izberite element in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
4 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprave za pošiljanje
elementa.
156
Povezava z drugimi napravami
S Beam
Uporabite to funkcijo za pošiljanje podatkov, kot so video posnetki, slike in dokumenti.
1 Vklopite funkcijo S Beam na prejemni napravi.
2 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → NFC, ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga
vključite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite NFC za njegovo
vključitev.
3 Pritisnite S Beam in prtisnite drsnik S Beam, da ga vključite.
4 Izberite datoteko in približajte anteno NFC vaše naprave anteni NFC druge naprave.
5 Ko se na zaslonu prikaže Dotaknite se za prenos., pritisnite zaslon naprava za pošiljanje
datoteke.
• Prek storitve S Beam ne pošiljajte avtorsko zaščitenih podatkov. V nasprotnem primeru
lahko kršite zakone o avtorskih pravicah. Samsung ni odgovoren za morebitne pravne
probleme, ki bi nastali zaradi nezakonite uporabe avtorsko zaščitenih podatkov.
• Če obe napravi skušata poslati podatke hkrati, morda prenos datoteke ne bo uspešen.
157
Povezava z drugimi napravami
Hitra povezava
O hitri povezavi
Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Prav tako lahko z
računalnikom preprosto souporabljate vsebino, ki je shranjena v napravi.
• Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
• Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime
naprave je lahko BT MAC.
Pred uporabo te funkcije
• Pri povezovanju z napravo, ki podpira funkcijo hitre povezave, vklopite zaslon naprave, da jo
je možno zaznati.
• Pri povezovanju z napravo, ki ne podpira funkcije hitre povezave, vključite funkciji Wi-Fi
Direct ali Bluetooth.
Povezava z drugimi napravami
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
Ko se plošča odpre, se funkciji Wi-Fi in Bluetooth samodejno vključita in naprava poišče
naprave v bližini.
2 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za
končanje povezave med napravama.
Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite → Vedno
pripravljen za povezavo in nato pritisnite drsnik Vedno pripravljen za povezavo, da ga
vključite.
158
Povezava z drugimi napravami
Ponovno iskanje naprav
Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.
Pritisnite
in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Odklopljene naprave
Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite
.
na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite
Skupna raba vsebine
Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
3 Izberite kategorijo medija.
4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite Končano.
Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.
Prijava v storitev Group Play
Souporabljajte vsebino z drugimi napravami z uporabo funkcije Group Play. Namestite aplikacijo
Group Play na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s GALAXY Apps ali Trgovina Play.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.
Na seznamu so prikazane samo naprave, ki gostijo seje Group Play.
3 Izberite sejo Group Play, kateri se želite pridružiti.
4 Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.
159
Povezava z drugimi napravami
Raziskovanje računalnikov
Zaženite aplikacijo Samsung Link za uporabo vsebine, ki je shranjena na daljavo povezanih
računalnikih. Za uporabo te funkcije, se prijavite v račun Samsung. Namestite aplikacijo Samsung
Link na obe napravi. Aplikacijo lahko prenesete s GALAXY Apps ali Trgovina Play.
1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite Hitra povezava.
2 Izberite računalnik s seznama zaznanih naprav.
V seznamu so prikazani samo razpoložljivi računalniki.
3 Izberite medijsko kategorijo in izberite vsebino do katere želite dostopati.
160
Povezava z drugimi napravami
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast
ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino.
Naprave, ki omogočajo
zrcaljenje zaslona
(vmesnik AllShare Cast,
HomeSync)
• Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od
omrežne povezave.
• Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
• Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare
Cast ali HomeSync morda ne bo možna.
• Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo
izkušnjo.
161
Povezava z drugimi napravami
Ogled vsebine na TV sprejemniku
Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča
zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja
so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.
1 Priključite napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, na TV sprejemnik z uporabo kabla HDMI.
2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo
napravo.
3 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Screen Mirroring.
Na seznamu so prikazane zaznane naprave.
4 Izberite napravo, s katero se želite povezati.
Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.
Če napravo povežete prvič, pritisnite in zadržite ime vmesnika na seznamu in vnesite kodo
PIN, ki je prikazana na TV sprejemniku.
5 Odprite ali predvajajte datoteko ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.
Zaustavitev gledanja vsebine
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Screen Mirroring, ter nato pritisnite drsnik Screen
Mirroring, da ga vključite.
162
Povezava z drugimi napravami
Mobilno tiskanje
Povežite napravo s tiskalnikom prek Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite slike ali dokumente.
Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.
Dodajanje vtičnikov za tiskalnik
Dodajte vtičnike za tiskalnike, ki jih želite priključiti na napravo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Tiskanje → Prenos vtičnika in poiščite vtičnik
tiskalnika v Trgovina Play. Izberite vtičnik tiskalnika in ga namestite.
Povezava s tiskalnikom
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Tiskanje, izberite vrsto tiskalnika, nato pa pritisnite
stikalo na zgornji desni strani zaslona, da ga vključite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani
z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti
tiskalnik.
Če želite dodati tiskalnik ročno, izberite vtičnik tiskalnika, pritisnite → Dodaj tiskalnik →
vnesite podrobnosti ter nato pritisnite OK.
,
Če želite spremeniti nastavitve tiskanja, izberite vtičnik tiskalnika in pritisnite → Nastavitve.
Tiskanje vsebine
Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite → Tiskanje ter izberite tiskalnik.
163
Upravitelj naprave in podatkov
Nadgradnja naprave
Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.
Nadgradnja preko zraka
Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko
podatkovne povezave (FOTA).
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → O napravi → Programska posodobitev →
Posodobi zdaj.
Nadgradnja s programom Samsung Kies
Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung. Poženite program
Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo
in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja
v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij pri nadgradnji se obrnite na
pomoč v programu Samsung Kies.
• Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
• Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem
lahko zmotite proces nadgradnje.
164
Upravitelj naprave in podatkov
Prenos datotek med napravo in računalnikom
Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge
vrste datotek.
Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite
izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
• Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v
napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke odklopite
napravo z računalnika.
• Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB.
Napravo neposredno povežite na priključek USB.
Povezovanje kot predstavnostna naprava
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite Povezano kot predstavnostna naprava →
Predstavnostna naprava (MTP).
Pritisnite Kamera (PTP), če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem
prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.
3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
165
Upravitelj naprave in podatkov
Povezovanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na
napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.
1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.
Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat
kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.
2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.
Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.
Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive
podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.
Uporaba računa Google
1 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
2 Pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev in obkljukajte Varn. kop. moje podatke.
3 Pritisnite Varnostna kopija računa in izberite račun kot nadomestni račun.
Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika
za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite
ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google
prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.
166
Upravitelj naprave in podatkov
Uporaba Samsungovega računa
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Računi → Dodaj račun → Račun Samsung
account ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.
2 Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
3 Pritisnite Cloud → Varnostno kopiranje, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato
pritisnite Varnostno kopiraj zdaj → Varnostno kopiranje.
Za obnovitev podatkov odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Cloud →
Obnovi, izberite elemente in nato pritisnite Obnovi zdaj.
Kako napraviti ponastavitev podatkov
Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Glejte Varnostno kopiranje in
obnavljanje podatkov za več informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev →
Ponastavitev na tovarniške podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Naprava se
samodejno ponastavi.
167
Nastavitve
Več o nastavitvah
Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje
računov.
Pritisnite Nastavitve na zaslonu aplikacij.
Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite
.
Spremenite lahko način pogleda v postavitev mreže, ločene zavihke ali seznam. Pritisnite →
Prikaži kot in izberite način pogleda.
HITRE NASTAVITVE
Oglejte si seznam možnosti priljubljene nastavitve.
Za urejanje seznama možnosti priljubljene nastavitve pritisnite → Urejanje hitrih nastavitev,
izberite možnost nastavitve ter nato pritisnite Končano.
OMREŽNE POVEZAVE
Wi-Fi
Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop
do interneta ali drugih omrežnih naprav.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Wi-Fi in nato pritisnite drsnik Wi-Fi, da ga vključite.
Naprava lahko ohranja stabilno omrežno povezavo s samodejno izbiro bodisi omrežja Wi-Fi
bodisi mobilnega omrežja in uporabo najmočnejšega signala. Za samodejni preklop med omrežji
obkljukajte Preklop pametnega omrežja.
168
Nastavitve
Za uporabo možnosti pritisnite .
• Preišči: poiščite razpoložljiva omrežja.
• Wi-Fi Direct: vključite Wi-Fi Direct in povežite naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi za
skupno rabo datotek.
• Napredno: po meri prilagodite nastavitve omrežja Wi-Fi.
• Potisni gumb WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s tipko WPS.
• Vstopna koda PIN za WPS: povežite se z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
• Pomoč: oglejte si pomoč za Wi-Fi.
Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi
Pritisnite → Napredno → Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja.
Ko je zaslon izklopljen, naprava samodejno izklopi povezavo z omrežjem Wi-Fi. V tem
primeru, naprava samodejno dostopa do mobilnih omrežij, če ste jo tako nastavili. S tem
vam lahko zaračunajo stroške prenosa podatkov. Če želite preprečiti dodatne stroške,
nastavite možnost na Vedno.
Nastavitev obveščanja o omrežju
Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o
razpoložljivosti le-teh.
Pritisnite → Napredno in obkljukajte Obvestilo o omrežju, da vključite funkcijo.
169
Nastavitve
Ojačev. prenosov
Nastavite napravo za prenos datoteke prek omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja hkrati.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ojačev. prenosov ter nato povlecite drsnik Ojačev. prenosov, da
ga vključite.
Pri prenosu datotek prek mobilnega omrežja vam lahko zaračunajo dodatne stroške.
• Ne pokaži pod. o hitrosti: nastavite napravo, da ne prikaže hitrosti za prenos podatkov v
pojavnem oknu med uporabo načina ojačevalnika prenosa.
Bluetooth
Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Bluetooth in nato pritisnite Bluetooth, da ga vključite.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Časovna omejitev vidnosti: nastavite čas vidljivosti naprave.
• Prejete datoteke: oglejte si prejete datoteke prek Bluetooth.
• Preimenujte napravo: spremenite ime naprave.
• Pomoč: oglejte si pomoč za Bluetooth.
Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot
Uporabite napravo kot mobilno dostopno točko za skupno rabo mobilne podatkovne povezave
med napravo in drugimi napravami. Glejte Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot za več
informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privezovanje in dostopna točka Mobile hotspot.
• Mobile hotspot: uporabite mobilno dostopno točko za souporabo povezave z mobilnim
omrežjem naprave z računalniki ali drugimi napravami prek omrežja Wi-Fi. To funkcijo lahko
uporabljate, ko omrežna povezava ni na voljo.
170
Nastavitve
• Uporaba telefona kot modema po USB-ju: uporabite funkcijo uporabe telefona kot
modema po USB-ju za souporabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalnikom
prek USB-ja. Ko je povezana z osebnim računalnikom, se vaša naprava uporablja kot
brezžični modem za računalnik.
• Internet prek vmesnika Bluetooth: uporabite funkcijo interneta prek vmesnika Bluetooth
za skupno rabo mobilne podatkovne povezave naprave z računalniki ali drugimi napravami
prek Bluetooth.
Način letenja
Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne
storitve.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način letenja.
Poraba podatkov
Sledite porabi podatkov in prilagodite nastavitve za omejitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Poraba podatkov.
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Nastavite omejitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja: nastavite omejitev
porabe mobilnih podatkov.
• Cikel porabe podatkov: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe
podatkov med obdobji.
Za uporabo več možnosti pritisnite .
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Omeji podatke v ozadju: onemogočite sinhronizacijo v ozadju med uporabo mobilnega
omrežja.
• Samodejna sinhronizacija podatkov: vključite ali izključite samodejno sinhronizacijo
aplikacij, kot so koledarji oz. e-pošta. Za posamezni račun lahko izberete katere informacije
želite sinhronizirati v Nastavitve → Računi.
• Pokaži uporabo Wi-Fi: nastavite prikaz porabe podatkov prek omrežja Wi-Fi.
• Mobilne dostopne točke: izberite mobilne dostopne točke in preprečite aplikacijam, ki so
zagnane v ozadju, njihovo uporabo.
171
Nastavitve
Lokacija
Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Lokacija, ter nato pritisnite drsnik Lokacija, da ga vključite.
• Način: izberite metodo zbiranja vaših lokacijskih podatkov.
• NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJI: oglejte si, katere aplikacije so zahtevale
informacije o nedavni lokaciji in njihovo porabo baterije.
• LOKACIJSKE STORITVE: oglejte si lokacijske storitve, ki jih uporablja vaša naprava.
• Moji kraji: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije pri uporabi funkcije
GPS, Wi-Fi ali Bluetooth, za iskanje vaše trenutne lokacije.
Več omrežij
Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Več omrežij.
Privzeta aplikacija za sporočanje
Izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
Mobilna omrežja
• Mobilni podatki: nastavite uporabo podatkovnih povezav na kateremkoli mobilnem
omrežju.
• Podatkovno gostovanje: nastavite uporabo podatkovnih povezav v času gostovanja.
• Imena dostopnih točk: omogoča določitev imen dostopnih točk (APN).
• Omrežni način: izberite vrsto omrežja.
• Omrežni operaterji: omogoča iskanje razpoložljivih omrežij in ročno registracijo omrežja.
VPN
Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).
172
Nastavitve
POVEZOVANJE IN SKUPNA RABA
NFC
Vključite funkcijo NFC in preberite oz. zapišite oznake NFC, ki vsebujejo informacije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite NFC ter nato pritisnite drsnik NFC, da ga vključite.
• Android Beam: vklopite funkcijo Android Beam za pošiljanje podatkov, kot so spletne strani
in stiki, napravam, ki podpirajo NFC.
• S Beam: vključite funkcijo S Beam za pošiljanje podatkov, kot so videoposnetki, slike in
dokumenti na napravo, ki podpira NFC in Wi-Fi Direct.
• Pritisni in plačaj: nastavite privzeto aplikacijo za mobilna plačila.
Seznam plačilnih storitev morda ne vsebuje vseh možnih aplikacij za plačila.
Naprave v bližini
Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Naprave v bližini ter nato pritisnite drsnik Naprave v bližini, da
ga vključite.
• IME NAPRAVE: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
• Vsebina za deljenje: izberite vsebino za skupno rabo z drugimi napravami.
• Naprave z dovoljenjem: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše
naprave.
• Naprave brez dovoljenja: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše
naprave.
• Prejem. datotek iz drugih naprav: nastavite sprejemanje prenosov z drugih naprav.
Tiskanje
Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike
lahko poiščete oz. jih dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Tiskanje.
173
Nastavitve
Screen Mirroring
Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Screen Mirroring.
ZVOK IN PRIKAZ
Zvok
Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zvok.
• Način zvoka: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
• Glasnost: nastavite stopnjo glasnosti za klicna zvonjenja, glasbo in video posnetke, sistemski
zvok telefona ter zvonjenja za obveščanje.
• Moč tresenja: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
• Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
• Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
• Obvestila: izberite melodijo zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila in
neodgovorjeni klici.
• Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
• Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo tako, da vas bo opozorila, ko pritisnete tipke na
tipkovnici.
• Zvoki ob dotiku: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na
dotik.
• Zvok za zaklepanja zaslona: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na
dotik.
• Haptične pov. informacije: nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
174
Nastavitve
• Zvok ob pritisku: nastavi napravo, da z zvokom opozori na pritisk tipke.
• Vibriranje ob pritisku: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• APLIKACIJE SAMSUNG: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
• Glasbeni učinki: izberite glasbene učinke, ki jih želite uporabiti med prilagoditvijo glasbe.
Zaslon
Spremenite nastavitve prikaza.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaslon.
• Svetlost: nastavite svetlost zaslona.
• Pisava:
– – Slog pisave: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
– – Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Vrtenje zaslona: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
– – Pametno vrtenje: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
• Pametna ustavitev: preprečite izklop osvetlitve zaslona med gledanjem zaslona.
• Zakasnitev zaslona: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljiv zaslon: z vključitvijo te funkcije, se zaslon samodejno prilagodi za različne
aplikacije.
– – Kino AMOLED: uporabite ta način za temne prostore, kot je temnica.
– – Fotografija AMOLED: uporabite ta način, če želite približati odtenek prikaza resničnim
barvam.
– – Osnovno: uporabite ta način za normalno kakovost.
• Samod. pril. svetlost zaslona: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije
tako, da prilagodite svetlost zaslona.
175
Nastavitve
• Sanjarjenje: nastavite napravo, da zažene ohranjevalnik zaslona, ko se naprava polni oz. je
priključena na namizno odložišče.
• Indikator LED:
– – Polnjenje: nastavite vklop lučke za obvestila, ko se baterija polni.
– – Prazna baterija: nastavite vklop lučke za obvestila, ko je baterija skoraj prazna.
– – Obvestila: nastavite vklop lučke za obvestila, ko imate zgrešene klice, sporočila ali
obvestila.
– – Zvočni posnetek: nastavite vklop lučke za obvestila, ko snemate glasovne beležke.
• Trajanje osvetlitve tipk: nastavite trajanje osvetljevanja tipke za nazaj in tipke za nedavno
uporabljene aplikacije.
• Povečaj občutlj. dotika: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju
rokavic.
Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med
dotikanjem naprave.
Ozadje
Spremenite nastavitve ozadja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Ozadje.
• Domači zaslon: izberite ozadje za domači zaslon.
• Zaklenjen zaslon: izberite ozadje za zaklenjen zaslon.
• Domači in zaklenjen zaslon: izberite ozadje za domači in zaklenjen zaslon.
Zaklenjen zaslon
Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Zaklenjen zaslon.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona. Naslednje možnosti so odvisne
od izbrane metode za zaklep zaslona.
• Dvojna ura: nastavite prikaz dvojne ure.
176
Nastavitve
• Velikost ure: spremenite velikost ure.
• Prikaži datum: nastavite prikaz datuma skupaj z uro.
• Bližnjice kamere: nastavite napravo, da prikaže bližnjico fotoaparata na zaklenjenem
zaslonu.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Podatki o lastniku: vpišite informacije, ki so prikazane skupaj z uro.
• Učinek odklepanja: izberite učinek, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
• Dodatne informacije: nastavite napravo, da prikaže informacije na zaklenjenem zaslonu za
prikaz vremena ali števila korakov, ko uporabljate pripomoček za hojo v S Health.
• Besedilo s pomočjo: nastavite prikaz besedila s pomočjo na zaklenjenem zaslonu.
Več oken
Nastavite napravo za uporabo več oken.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Več oken ter nato pritisnite drsnik Več oken, da ga vključite.
• Odp. v pogledu z več okni: nastavite napravo, da aktivira funkcijo več oken, ko odprete
datoteke v Moje datoteke ali Video. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si ogledujete
priloge v sporočilih.
Obvestilna plošča
Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Obvestilna plošča.
• Prilagoditev svetlosti: nastavite napravo, da prikaže prilagoditveno vrstico za svetlost na
plošči z obvestili.
• Priporočene aplikacije: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na
plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
• Nas. gumbe za hitre nast.: razporedite tipke za hitro nastavitev, ki so prikazani na plošči z
obvestili.
177
Nastavitve
Komplet orodij
Nastavite napravo za uporabo orodij.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Komplet orodij in nato pritisnite drsnik Komplet orodij, da ga
vključite.
Oglejte si seznam aplikacij za prikaz kompleta orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite
Uredi.
PRILAGAJANJE
Preprosti način
Napravo nastavite na preprosti način.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Preprosti način.
• Standardni način: nastavite napravo na običajni način.
• Preprosti način: napravo nastavite na preprosti način.
• PREPROSTE APLIKACIJE: izberite aplikacije za uporabo enostavnejše postavitve.
Dostopnost
Uporabite to funkcijo za izboljšanje dostopnosti do vaše naprave. Glejte O dostopnosti za več
informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Dostopnost.
178
Nastavitve
Način blokiranja
Izberite, katera obvestila boste blokirali ali nastavite dovoljenja za obvestila dohodnih klicev
določenih stikov v načinu blokiranja.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Način blokiranja in nato pritisnite drsnik Način blokiranja, da ga
vključite.
Zasebni način
Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Zasebni način in nato pritisnite drsnik Zasebni način, da ga
vključite.
• Način odklepanja: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.
• Samodejno onemogoči: napravo nastavite, tako da bo samodejno zaključila z zasebnim
načinom, ko se zaslon izklopi.
Bralnik prstnih odtisov
Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun
Samsung.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Bralnik prstnih odtisov.
• Upravitelj prstn. odtisov: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
• Spremeni nadomestno geslo: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava
ne prepozna vašega prstnega odtisa.
• Zaklepanje zaslona: spremenite metodo za zaklep zaslona.
• Spletna prijava: nastavite napravo, da se vpiše v spletne strani.
• Preverjanje Samsung računa: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi
odtisi.
• Pay with PayPal: nastavite napravo, da potrdi vaš račun PayPal in odobri nakupe z uporabo
prstnih odtisov.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
179
Nastavitve
GIBANJE
Gibanja in poteze
Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje
gibanja na vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Gibanja in poteze.
• Neposredni klic: nastavite, če želite opraviti glasovni klic z dvigom in držanjem naprave v
bližini ušesa, med ogledom klica, sporočila ali podrobnosti o stiku.
• Pametno opozorilo: nastavite napravo, da vas opozori na zgrešene klice ali nova sporočila,
ko dvignete napravo.
• Tiho/začasno ustavi: nastavite napravo, da začasno utiša dohodne klice ali alarme ali
začasno zaustavi predvajanje medijev z uporabo gibov dlani oz. ko pogledate proč od
zaslona.
– – Pokrivanje zasl. z dlanjo: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz.
začasno prekine predvajanje medijev, ko z dlanjo prekrijete zaslon.
– – Obračanje naprave: nastavite napravo, da utiša dohodne klice ali alarme oz. začasno
prekine predvajanje medijev, ko napravo obrnete navzdol.
– – Pametni premor: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate
stran od zaslona.
• Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem: nastavi zajem slike zaslona, ko z dlanjo, od leve
proti desni, podrsate po zaslonu.
Pogled iz zraka
Prst zadržite nad elementom ali zaslonom, da si predogledate vsebino ali ogledate informacije v
pojavnih oknih.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pogled iz zraka in nato povlecite drsnik Pogled iz zraka, da ga
vključite.
180
Nastavitve
UPORABNIK IN VARNOSTNO KOPIRANJE
Računi
Dodaj e-pošto ali račune SNS.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Računi.
Cloud
Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali
storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Cloud.
Varnostno kopiranje in ponastavitev
Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostno kopiranje in ponastavitev.
• Varn. kop. moje podatke: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov
aplikacij na strežnik Google.
• Varnostna kopija računa: nastavite ali uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
• Samodejno obnavljanje: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar
ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
• Ponastavitev na tovarniške podatke: omogoča ponastavitev nastavitev na tovarniško
privzete vrednosti in brisanje vseh podatkov.
181
Nastavitve
SISTEM
Jezik in vnos
Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je
odvisno od izbranega jezika.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Jezik in vnos.
Jezik
Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.
Privzeto
Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.
Tipkovnica Samsung
Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite
.
Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.
• English(UK) / Slovenščina: izberite privzeto postavitev tipkovnice.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Predvidevanje besedila: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi
besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite
napovedovanje besed.
• Samodejno zamenjaj: nastavite napravo, da popravi napačno črkovane in nepopolne
besede s pritiskom preslednice ali ločila.
• Moje bližnjične tipke: nastavite število bližnjic za pogosto rabljeno besedilo. Za vnos
prednastavljenega besedila lahko pritisnete in zadržite tipko s številko.
• Samodejna vel. začetnica: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za
ločilom, kot je pika, vprašaj ali klicaj.
• Samodejni razmik vrstic: nastavi napravo, da samodejno vstavi presledek med besedami.
182
Nastavitve
• Samodejno dodajanje ločil: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke
presledek.
• Drsanje tipkovnice:
– – Brez: nastavite napravo, da deaktivira funkcijo drsenja po tipkovnici.
– – Neprekinjen vnos: nastavite za vnos besedila z drsenjem po tipkovnici.
– – Upravljanje kazalca: omogočite funkcijo pametne navigacije po tipkovnici za premikanje
kazalca s premiki po tipkovnici.
– – Vnos z vlečenjem: omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos številk in simbolov, ko
pritisnite in zadržite tipko ter nato frcnite s prstom navzgor.
• Zvok: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
• Vibriranje: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
• Predogled znakov: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
• Zakasnitev za pritisk in pridržanje: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje
zaslona.
• Ponastavi nastavitve: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.
Googlova stor. za glasov. vnos
Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite
.
• Izberite jezike vnosa: izberite jezike za vnos besedila.
• Blokiraj žaljive besede: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem
vnosu.
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
Glasovno iskanje
• Jezik: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Govorni izhod: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
• Zaznavanje »OK Google«: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz
za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
183
Nastavitve
• Prepoznavanje govora brez povezave: prenesite in namestite jezikovne podatke za
glasovni vnos brez povezave.
• Blokiraj žaljive besede: blokira žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• Slušalka z mikr. Bluetooth: nastavite napravo, da dovoli glasovni vnos za iskanje ključnih
besed prek mikrofona slušalk Bluetooth, ko so slušalke Bluetooth priključene.
Možn. za Besedilo v govor
• PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS: izberite mehanizem sinteze govora. Če želite spremeniti
nastavitve za mehanizme za sintezo govora, pritisnite .
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje privzetega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.
Branje obvestil
Nastavite napravo, da na glas prebere obvestila, ko prejmete dohodne klice, sporočila ali
dogodke.
Hitrost kazalca
Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.
Datum in čas
Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in
datum.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Datum in čas.
Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas
ponastavila.
• Datum in ura samodejno: samodejno posodobi uro in datum pri prehodu v drug časovni
pas.
• Nastavi datum: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
184
Nastavitve
• Nastavitev časa: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
• Samodejni časovni pas: nastavite, če želite prejemati informacije o časovnem pasu z
omrežja pri prehodu v drug časovni pas.
• Izberi časovni pas: nastavi domači časovni pas.
• Uporabi 24-urni zapis: prikaže uro v 24-urnem zapisu.
• Izberite zapis datuma: izberite zapis datuma.
Varnostna asistenca
Vključite način v sili in nastavite primarne stike in sporočila. Glejte Način v sili za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnostna asistenca.
• Način v sili: nastavite napravo, da vključi način v sili in zmanjša porabo baterije z uporabo
osnovnih funkcij, kot je klicanje.
• Geo novice: nastavite napravo, da prejmete obvestila o izrednih vremenskih pogojih.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
• Pošlji sporočilo pomoči: nastavite napravo, da pošlje sporočila za pomoč s trikratnim
pritiskom tipke za vkop/izklop.
– – Pošlji slike: nastavite napravo, da pošlje fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom na
sprednji ali zadnji strani skupaj s sporočilom za pomoč.
Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
– – Pošlji zvočni posnetek: nastavite napravo, da posname zvok in ga pošlje skupaj s
sporočilom.
• Upravljanje prednostnih stikov: izberite ali uredite prejemnike sporočil za pomoč.
185
Nastavitve
Baterija
Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Baterija.
• Prikaz odstotka baterije: nastavite prikaz preostale življenjske dobe baterije.
Varčevanje z energijo
Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
Glejte Način za varčevanje z energijo za več informacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varčevanje z energijo.
• Način za varčevanje z energijo: vključite način varčevanja z energijo in spremenite
nastavitve za način varčevanja z energijo.
– – Omeji podatke v ozadju: nastavite napravo, da prepreči aplikacijam, ki so zagnane v
ozadju, uporabo mobilne podatkovne povezave.
– – Omejitev delovanja: nastavite napravo, da omeji določene možnosti, kot je izklop
osvetljevanja tipke za nedavno uporabljene aplikacije in tipke za nazaj.
– – Črno-beli način: nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
• Način izrednega varčevanja z energijo: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo
baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.
Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni,
če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in
pogojev delovanja.
186
Nastavitve
Shramba
Oglejte si informacije pomnilnika vaše naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Shramba.
Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene
kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije.
Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.
Varnost
Spremenite nastavitve za zaščito naprave in kartice SIM ali USIM.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Varnost.
• Skrbniki naprave: oglejte si skrbnike naprave, nameščene na vaši napravi. Skrbnikom
naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
• Neznani viri: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
• Preveri aplikacije: nastavite napravo, da pred namestitvijo preveri aplikacije, ki vsebujejo
škodljivo vsebino.
• Šifriraj napravo: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem
vklopu naprave morate vpisati geslo.
Preden omogočite to nastavitev, napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več
kot uro.
• Oddaljeno upravljanje: nastavite upravljanje vaše izgubljene ali ukradene naprave na
daljavo prek interneta. Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v račun Samsung.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: dodajte ali si oglejte račun Samsung.
– – Google location service: dovolite zbiranje podatkov o lokaciji in določitev lokacije vaše
izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.
• Opoz. za zamen. kar. SIM: vključite ali izključite funkcijo Najdi moj mobilni telefon, ki
pomaga poiskati vašo napravo v primeru izgube ali kraje.
187
Nastavitve
• Pojdi na spletno mesto: odprite spletno mesto za iskanje mojega mobilnega telefona
(findmymobile.samsung.com). Na spletnem mestu Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite
in upravljajte z vašo izgubljeno ali ukradeno napravo.
• Zaklepan. vn. aktiviranja: nastavite napravo, da zahteva Samsungov račun po ponastavitvi
naprave, da s tem preprečite drugim ponovno aktivacijo.
• Nastavite zaklepanje kartice SIM:
– – Zakleni kartico SIM: vključite ali izključite funkcijo zaklepanja kode PIN, ki pred uporabo
telefona zahteva vnos kode PIN.
– – Spremeni SIM PIN: omogoča spremembo kode PIN, ki jo uporabljate za dostop do
podatkov kartice SIM ali USIM.
• Gesla naredite vidna: nastavite prikaz gesel med vnosom.
• Posod. za varn. pravilnik: nastavite napravo, da poišče in prenese varnostne posodobitve.
• Pošlji varnostna poročila: nastavite napravo, da samodejno pošlje varnostna poročila
podjetju Samsung.
• Vrsta shrambe: nastavite tip shrambe za datoteke s poverilnico.
• Zaupanja vredne poverilnice: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje
varne uporabe različnih aplikacij.
• Namesti iz pomnilnika naprave: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB
shrambi.
• Počisti poverilnice: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.
Pomoč
Oglejte si pomoč da se naučite kako uporabljati napravo, aplikacije ali konfiguracijo pomembnih
nastavitev.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Pomoč.
O napravi
Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo
naprave.
Na zaslonu nastavitev pritisnite O napravi.
188
Nastavitve
APLIKACIJE
Upravitelj aplikacij
Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Upravitelj aplikacij.
Privzete aplikacije
Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Privzete aplikacije.
Klic
Po meri prilagodite nastavitve za klicne funkcije.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Klic.
• Zavrnitev klica: samodejno zavrnite klice določenih telefonskih številk. Dodajte telefonske
številke na seznam zavrnitev.
• Sprejemanje in prekinjanje klicev:
– – Pritisk tipke za domov: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za
domov.
– – Glasovno upravljanje: nastavite sprejem ali zavrnitev klica z glasovnimi ukazi.
– – Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da končna klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.
189
Nastavitve
• Pojavna okna o klicu:
– – Obv. o klicih v pojavnih oknih: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno od
dohodnem klicu med uporabo aplikacij.
– – Poj. ok. za st. med klic.: nastavite napravo, da prikaže pojavno okno stanja klica uporabo
aplikacij.
• Pokaži podatke klicatelja: nastavite napravo, da ob dohodnem klicu za klicatelja prikaže
nedavno aktivnost na družabnih omrežjih.
• Opozorila za klice:
– – Vibriranje pri sprejemu: nastavite vibriranje, ko druga oseba sprejme klic.
– – Vibriranje ob koncu klica: nastavite vibriranje, ko druga oseba konča klic.
– – Ton ob vzpostavitvi klica: vključite ali izključite ton ob vzpostavljanju povezave.
– – Minutni opomnik: vključite ali izključite minutni opomnik.
– – Ton ob končanju klica: vključite ali izključite ton ob prekinitvi povezave.
– – Obvestila med klici: nastavite opozorila na dogodke med klicem.
• Pripomočki za klic:
– – Samodejni sprejem klicev: nastavite samodejno sprejemanje klicev, ko priključite
slušalko.
– – Časov. za sam. sp. klicev: nastavite dolžino čakanja, preden naprava sprejme klic.
– – Okoliščine odhodn. klica: dovolite dohodne klice s slušalko Bluetooth, če je naprava
zaklenjena.
– – Vrsta odhodnega klica: izberite tip odhodnih klicev pri uporabi slušalke Bluetooth.
190
Nastavitve
• Dodatne nastavitve:
– – ID klicatelja: prikaže vaš ID sogovornikom pri odhodnih klicih.
– – Posredovanje klicev: preusmerite dohodne klice na drugo številko.
– – Samodejno dodajanje območ. kode: nastavite samodejno vstavljanje predpone
(področne ali državne kode) pred telefonsko številko.
– – Zapore klicev: blokirajte dohodne ali odhodne klice.
– – Čakajoči klic: dovolite opozorila na dohodne klice, ko je klic v teku.
– – Samodejno ponovno izbiranje: vključite samodejno ponovno klicanje za klice pri katerih
ni bila vzpostavljena povezava oz. so bili prekinjeni.
– – Predpisane številke: vključite ali izključite način FDN, da s tem omejite klice na številke iz
seznama FDN. Vnesite kodo PIN2 svoje kartice SIM ali USIM.
• Zvonj. in toni tipkovnice:
– – Zvonjenja: dodajte ali izberite melodije zvonjenja za dohodne klice.
– – Vibracije: dodajte ali izberite vzorec tresenja.
– – Vibriranje ob zvonjenju: nastavite napravo, da vibrira in predvaja melodijo zvonjenja za
dohodne klice.
– – Ton tipkovnice za klic: nastavite napravo, da vas opozori, ko pritisnete tipke na
tipkovnici.
• Prilagodi zvok za klic: izberite ali po meri prilagodite kakovost zvoka med klici, ko priključite
slušalko.
• Zmanjšanje šuma: vključite funkcijo za zmanjšanje šuma, ki iz ozadja odstrani moteč zvok
tako, da vas lahko sogovornik bolj jasno sliši.
• Skrij moj video: izberite sliko, ki se bo prikazala drugemu udeležencu.
• Storitev za telefonski predal: izberite operaterja vaše glasovne pošte.
• Nastavitve odzivnika: vpišite številko za storitve glasovne pošte. Številko pridobite pri
vašem operaterju.
• Zvok: izberite melodijo zvonjenja za novo glasovno pošto.
• Vibriranje: nastavite vibriranje ob prejetju glasovne pošte.
• Računi: nastavite sprejemanje IP klicev in nastavite vaše račune za storitve IP klicev.
• Uporabi internetno klicanje: nastavite uporabo IP klicanja za vse klice ali samo za IP klice.
191
Nastavitve
Stiki
Spremenite nastavitve za uporabo stikov.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Stiki.
• Uvoz/izvoz: uvozi ali izvozi stike.
• Stiki za prikaz: izberite, katere stike želite prikazati.
• Pod. za klic ali poš. sp.: nastavite napravo, da kliče ali pošlje sporočilo, ko povlecite stik v levo
ali desno na seznamu stikov.
• Samo stiki s tel. št.: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
• Razvrsti po: izberite možnost za razvrščanje stikov.
• Prikaži stike po: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
• Pošlji informacije o stiku: izberite metodo za skupno rabo stikov.
• Računi: dodaj ali uredi račune s katerim želite sinhronizirati stike.
E-pošta
Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.
Na zaslonu nastavitev pritisnite E-pošta.
• Uredi račune: upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.
• Zaslon: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
• Privzeti prikaz: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
• Nastavitve prednostnih pošiljateljev: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
• Naslovi neželene pošte: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.
• Zakasnitev pošiljanja e-pošte: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob
pritisku tipka za pošiljanje.
192
Nastavitve
Galerija
Spremenite nastavitve za uporabo Galerija.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Galerija.
• Sinhron. samo prek Wi-Fi: nastavite napravo, da sinhronizira vsebino samo, ko vključite
povezavo z omrežjem Wi-Fi.
• Označi prijatelja: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
• Oznaka obraza: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.
Internet
Spremenite nastavitve za uporabo interneta.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Internet.
• Račun: vpišite se v Samsungov račun.
• Nastavite domačo stran: nastavite privzeto domačo stran.
• Samodejno izpolnjevanje obrazcev: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške
podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
• Zasebnost: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
• Zaslon in besedilo: spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med
ogledovanjem spletnih strani.
• Nastavitve vsebine: spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani
ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
• Upravljanje pasovne širine: spremenite nastavitve pasovne širine.
193
Nastavitve
Sporočila
Spremenite nastavitve za uporabo sporočil.
Na zaslonu nastavitev pritisnite Sporočila.
• Privzeta aplikacija za sporočanje: izberite privzeto aplikacijo za uporabo sporočanja.
• Zaslon: spremenite nastavitve za okno sporočanja, kot so velikost pisave, barva ozadja in
več.
• Hitri odzivi: dodajte ali uredite predlogo sporočila.
• Besedilna sporočila: spremenite nastavitve za tekstovna sporočila.
• Multimedijska sporočila: spremenite nastavitve za večpredstavnostna sporočila.
• Izbriši stara sporočila: nastavite napravo, da izbriše stara sporočila, ko presežete največje
število sporočil.
• Prednostni pošiljatelji: nastavite napravo, da prikaže seznam prednostnih pošiljateljev.
• Potisna sporočila: nastavite interval pojavnih obvestil, ki vas opozarjajo na nova sporočila.
• Obvestilo v celici: nastavite napravo za prejemanje sporočil prek mobilnega oddajanja.
• Obvestila: nastavite napravo, da vas opozori na nova sporočila.
• Podpis: nastavite napravo, da prikaže vaš podpis v sporočilih.
• Filter za neželeno pošto: nastavite napravo, da blokira sporočila z določenih številk ali
sporočila z določenimi besedami.
• Zakasn. pošil. sporočila: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje sporočilo ob pritisku
tipke za pošiljanje.
• Varen način:
– – Om. dost. do vseh povezav: nastavite napravo, da dovoli odpiranje povezav v sporočilu
ob pritisku povezave.
– – Opoz. o morebitni grožnji: nastavite napravo, da vas opozori, ko nameščate aplikacije, ki
podpirajo funkcijo sporočanja in s tem preprečite lažno predstavljanje.
194
Nastavitve
S Planner
Spremenite nastavitve za uporabo S Planner.
Na zaslonu nastavitev pritisnite S Planner.
• Prvi dan v tednu: izberite prvi dan v tednu.
• Pokaži številke tedna: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
• Skrij zavrnjene dogodke: nastavite napravo, da skrije dogodke za katere ste zavrnili
povabila.
• Skrij končana opravila: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
• Vreme: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
• Zakleni časovni pas: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev
časovnega pasa na prvotni vrednosti.
• Izberi časovni pas: izberite časovni pas.
• Prikaz za danes glede na: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali
izbrano časovno območje.
• Izberite vrsto opozorila: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
• Zvok za obvestilo: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
• Vibriranje: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
• Hitri odzivi: ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.
S Voice
Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.
Na zaslonu nastavitev pritisnite S Voice.
• Language: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
• Hide offensive words: skrijte žaljive besede iz rezultatov glasovnega iskanja.
• About S Voice: omogoča prikaz informacij o različici.
• Open via the home key: nastavite zagon S Voice ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
• Voice wake-up: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za prebujanje, pri
uporabi S Voice.
195
Nastavitve
• Auto start speakerphone: nastavite, če želite, da se zvočnik samodejno vklopi pri klicu z
uporabo S Voice.
• Show body of message: nastavite za ogled besedila novega sporočila.
• Check missed events: nastavite napravo, da zažene S Voice in vas opozori na zamujena
obvestila, ko priključite slušalke in pritisnite tipko slušalk.
• Personal briefing: nastavite napravo, da prikaže dogodke shranjene v S Planner med
uporabo S Voice.
• Erase S Voice data: izbrišite podatke, ki jih uporablja funkcija S Voice, s strežnika S Voice.
• Home address: vpišite domači naslov za uporabo lokacijskih informacij s funkcijo
glasovnega ukazovanja.
• Log in to Facebook: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s
S Voice.
• Sign in to Twitter: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s S
Voice.
196
Dostopnost
O dostopnosti
Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta
na primer slabovidnost ali okvara sluha.
Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
Glasovne povratne informacije (TalkBack)
Spreminjanje velikosti pisave
Povečava zaslona
Nastavitev opomnikov za obvestila
Negativen prikaz barv
Prilagoditev barv
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Izključi vse zvoke
Nastavitev napisov
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Mono zvok
Samodejno haptično
Pomožni meni
Pametno drsenje
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Interaktivno upravljanje
Sprejemanje in prekinjanje klicev
Uporaba načina enega pritiska
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Uporaba drugih uporabnih funkcij
Za uporabo menijev dostopnosti, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost.
197
Dostopnost
Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev
dostopnosti
S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.
• Dostopnost
• TalkBack
• Negativne barve
• Interaktivno upravljanje
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Neposredni dostop, ter nato
pritisnite drsnik Neposredni dostop, da ga vključite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite
odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.
Če izberete več kot en meni, naprava prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša, kateri meni želite
uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje Interaktivno
upravljanje na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve
→ Dostopnost → Spretnost in interakcija → Interaktivno upravljanje, ter nato pritisnite
drsnik Interaktivno upravljanje, da ga vključite.
Glasovne povratne informacije (TalkBack)
Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack
Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija
je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack.
2 Pritisnite drsnik TalkBack, da ga vključite.
Če želite izključiti TalkBack, pritisnite drsnik TalkBack in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na
zaslonu.
3 Pritisnite V redu.
Če želite izključiti TalkBack, pritisnite V redu in dvakrat hitro pritisnite kjer koli na zaslonu.
198
Dostopnost
Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane
funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen,
prejmete nova obvestila in več.
Ko vključite Raziskovanje z dotikom med uporabo TalkBack, naprava na glas prebere izbrane
elemente. Naprava najprej na glas prebere elemente na zaslonu, katere pritisnete. Naprava nato
izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je Raziskovanje z
dotikom izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.
Za vključitev funkcije Raziskovanje z dotikom, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → Nastavitve ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.
Upravljanje zaslona s kretnjami prstov
Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je
Raziskovanje z dotikom izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje
s prstom.
Za vključitev funkcije Raziskovanje z dotikom, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve →
Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → Nastavitve ter nato obkljukajte Raziskovanje z
dotikom.
• Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona.
Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst,
bo izbran element pod vašim prstom.
• Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med
raziskovanjem zaslona ter nato spustite prst.
• Odpiranje izbranega elementa: ko med branjem izbranih elementov na glas zaslišite želen
element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
• Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.
199
Dostopnost
• Izbira naslednjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim
prstom.
• Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
• Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
• Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
• Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega
zaslona z dvema prstoma.
• Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
• Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v Upravljanje potez. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti
Pri uporabi TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko
dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo
konfigurirajte kretnje s prsti.
Konfiguracija nastavitev za navpične kretnje
Dvodelne navpične kretnje lahko uporabljate, če povlečete prst navzgor in navzdol z dna zaslona
ali obratno.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
Nastavitve → Upravljanje potez → Dvodelne navpične poteze. Nato izberite eno izmed
sledečih funkcij:
• Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu: ko hitro povlečete vaš prst navzgor in
nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom
navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
• Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih: ko podrsate s prstom navzgor in nato
navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani,
odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor
po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.
200
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice
Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot
so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje
za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
Nastavitve → Upravljanje potez. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.
Na voljo so sledeče funkcije:
• Gumb »Nazaj«: vrnitev na prejšnji zaslon.
• Gumb za domačo stran: odprite domači zaslon.
• Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
• Odpri obvestila: odprite ploščo z obvestili.
• Odpri globalni priročni meni: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite
zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so Hitro
krmarjenje, Branje od vrha, Črkuj zadnjo izjavo in Branje od naslednjega elementa. Nato
raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite
prst z zaslona za njegovo izbiro.
Pritisnite Prekini povratne podatke na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev
glasovnih povratnih informacij.
Pritisnite Nastavitve funkcije TalkBack na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do
nastavitev TalkBack. Glejte Konfiguracija nastavitev za TalkBack za več informacij.
• Odpri lokalni kontekstni meni: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto
za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo
kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da
odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi
dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
• Branje od vrha: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
• Branje od naslednjega elementa: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa
zraven izbranega elementa.
201
Dostopnost
Sprememba enot za branje
Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega
prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem
območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali
odseki.
Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija
1 Izberite nekaj besedila za branje.
2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni
kontekstualni meni.
3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite
prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost.
4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev.
Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev
za kretnje za bližnjice.
Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje
Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni
red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom
navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
Nastavitve → Upravljanje potez → Dvodelne navpične poteze → Krožno se pomikaj po
bralnih razdrobljenostih.
Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega
besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila, povlecite prst navzdol oz. v desno po
zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno
izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo
po zaslonu.
202
Dostopnost
Začasna zaustavitev funkcije TalkBack
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Ko izberete Prekini povratne podatke na zgornjem levem delu zaslona, se
funkcija TalkBack začasno zaustavi.
Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona
ali drugimi metodami. Za spremembo metode nadaljevanja funkcije TalkBack, odprite zaslon
aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack → Nastavitve →
Vnovično omogočanje. Nato izberite možnost.
Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija
nastavitev za kretnje za bližnjice.
Uporaba funkcije za hitro navigacijo
S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez
drsenja gor ali dol za izbiro elementa.
Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite Hitro krmarjenje. Ponovno pritisnite zaslon
in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen
meni.
Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak
Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike.
Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.
Za ogled oznak, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida
→ TalkBack → Nastavitve → Upravljanje oznak po meri.
203
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev za TalkBack
Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → TalkBack →
Nastavitve. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor
in nato v desno, brez da bo ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona
in ga spustite, ko zaslišite Nastavitve funkcije TalkBack.
• Glasnost govora: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.
Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev
glasnosti medija pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne
povratne informacije. Oziroma na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Zvok →
Glasnost, ter nato povlecite vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali
desno.
• Uporabi spremembe višine glasu: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki
višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
• Odmev tipkovnice: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo
tipkovnice, ob pritisku preslednice.
• Govori, ko je zaslon izklopljen: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno
informacijo, ko je zaslon izklopljen.
• Uporabi tipalo bližine: nastavite napravo, da začasno zaustavi glasovno povratno
informacijo, ko položite roko preko senzorja na vrhu naprave. Za nadaljevanje glasovne
povratne informacije, pritisnite zaslon.
• Stresite za začetek neprekinjenega branja: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo
na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
• Izgovori ID klicatelja: nastavite napravo, da izgovori na glas ime klicatelja tekom dohodnega
klica.
• Povratne inf. z vibrir.: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
• Zvočne povratne inform.: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je
drsenje po zaslonu in več.
204
Dostopnost
• Poudarek na zvoku govorjenja: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na
glas prebere element.
• Glasnost zvoka: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov
nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete Zvočne povratne inform.
• Raziskovanje z dotikom: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom.
Ko zaslišite želen element, spustite prst z zaslona in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na
zaslonu, da ga odprete. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali
desno z dvema prstoma. Za več informacij o upravljanju zaslona z uporabo funkcije na dotik,
glejte Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
• Samodejno pomikanje seznamov: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki
niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
• Izbira z enim dotikom: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
• Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom: oglejte si vodič o uporabi funkcije
razišči z dotikom.
• Upravljanje potez: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Glejte
Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti za več informacij.
• Upravljanje oznak po meri: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
• Vnovično omogočanje: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
• Nastavitve za razvijalce: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.
Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen
Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob
pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Temen zaslon. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/
izklop.
205
Dostopnost
Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke
Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko
uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida ter nato obkljukajte
Hitri vnos s tipkami.
Branje gesla na glas
Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack.
Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida ter nato obkljukajte
Izgovorjava gesel.
Nastavitev funkcij besedilo-v-govor
Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji
TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Možn. za Besedilo v
govor, ter nato uporabite naslednje funkcije:
• Mehanizem Samsung besedilo v govor / Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v
govor: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stopnja govora: izberite hitrost funkcije zapisa besedila v govor.
• Poslušaj primer: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati
primerov na glas, pritisnite → Namesti glasovne podatke za prenos in namestitev
glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
• Stanje privzetega jezika: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilov-govor.
206
Dostopnost
Vnos besedila z uporabo tipkovnice
Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na
zaslonu.
Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko
zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere
besedilo na glas.
Če možnost Hitri vnos s tipkami ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat
pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije za hiter zaporedni vnos tipke odprite zaslon
aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida in nato obkljukajte Hitri vnos s
tipkami.
Vnos dodatnih znakov
Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad
tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu dokler ne
zaslišite želen znak, ter ga nato spustite.
Sprememba jezika vnosa
Če želite dodatne jezike vnosa, odprite zaslon aplikacij in pritisnite Nastavitve → Jezik in vnos.
Nato pritisnite zraven Tipkovnica Samsung → Izberite jezike vnosa in nato izberite jezike, ki
jih želite uporabiti.
Za spreminjanje nastavitev jezika vnosa, pritisnite
.
Urejanje besedila
Uporabite lokalni kontekstualni meni, da premaknete kazalec oz.kopirate in prilepite besedilo.
Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi
ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za
raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite Spremeni razdrobljenost. Ponovno pritisnite
zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno
enoto za branje.
Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo bodisi na znak. V
izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.
207
Dostopnost
Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite
urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:
• Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
• Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje
besedila. Za vključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor
kazalca → Začni izbirni način. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za
trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina odprite lokalni kontekstualni
meni in izberite Nadzor kazalca → Končaj izbirni način.
• Izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca →
Izberi vse. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
• Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega
menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite Nadzor kazalca. Izberite Kopiraj,
da kopirate izbrano besedilo ali izberite Izreži, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo
je kopirano v odložišče.
• Prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni
kontekstualni meni in nato izberite Nadzor kazalca → Prilepi.
Vnos besedila s pomočjo glasu
Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice pritisnite polje za vnos besedila, ter
nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.
Ko pritisnite in zadržite , naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice.
Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri spustite prst. Nato izgovorite besede,
ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in
naprava jih prebere na glas.
Za dodajanje dodatnega besedila izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.
Sprememba jezika vnosa
Med vnosom besedila z glasom izberite English (Generic) in izberite jezik za spremembo jezika
vnosa.
Za dodajanje jezikov na seznam izberite English (Generic) → Dodajanje več jezikov, počistite
izbiro Samodejno, ter nato izberite jezike, ki jih boste uporabljali.
208
Dostopnost
Spreminjanje velikosti pisave
Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave,
ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na
Ogromna morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Velikost pisave.
Povečava zaslona
Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Poteze za
povečevanje ter nato pritisnite drsnik Poteze za povečevanje, da ga vključite.
• Povečava in pomanjšava: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja.
Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
• Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
• Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu.
Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.
• Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
• Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta
Telefon in Kalkulator.
Nastavitev opomnikov za obvestila
Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Opomnik za
obvestila ter nato pritisnite drsnik Opomnik za obvestila, da ga vključite.
Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite Interval opomnika.
209
Dostopnost
Negativen prikaz barv
Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem
prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno
sliko z inverznimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida, ter nato obkljukajte
Negativne barve.
Prilagoditev barv
Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave z razločevanjem
barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara vida → Prilagajanje
barv.
2 Pritisnite drsnik Prilagajanje barv, da ga vključite.
3 Pritisnite Začetek.
4 Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
5 Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite Kon.
Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
6 Če barv ne prepoznate, pritisnite Kamera ali Slika.
7 Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite Presk.
Za ponovno prilagoditev barve pritisnite → Vnovično prilagajanje barv.
210
Dostopnost
Nastavitev obveščanja z bliskavico
Nastavite utripanje bliskavice za dohodne klice, nova sporočila ali obvestila.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato obkljukajte
Utripajoče obvestilo.
Izključi vse zvoke
Nastavite napravo, da utiša vse zvoke naprave, kot so zvoki medijev, vključno z glasom klicatelja
med klicem.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha, ter nato obkljukajte
Izključi vse zvoke.
Nastavitev napisov
Napisi Samsung
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi
Samsung (CC) ter nato pritisnite drsnik Podnapisi (CC), da ga vključite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Poravnava besedila: spremenite položaj napisov.
• Pisava: spremenite vrsto pisave.
• Velikost pisave: spremenite velikost pisave.
• Rob: spremenite rob besedila podnapisa.
• Pisava: spremenite barvo in transparentnost besedila.
• Barva ozadja: spremenite barvo in transparentnost ozadja okna napisov.
• Okno za napis: spremenite barvo in transparentnost okna napisov.
211
Dostopnost
Napisi Google
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Podnapisi Google
(CC) ter nato pritisnite drsnik Podnapisi Google (CC), da ga vključite.
Uporabite naslednje možnosti:
• Jezik: izberite prikazan jezik za napise.
• Velikost besedila: spremenite velikost pisave.
• Slog napisov: spremenite stil napisov.
Prilagoditev ravnovesja zvoka
Nastavite napravo za prilagoditev ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.
Za prilagoditev ravnovesja zvoka na napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite
Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha → Ravnovesje zvoka. Povlecite vrstico za
prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka ter nato pritisnite Nastavi.
Mono zvok
Nastavite napravo, da preklopi zvočni izhod na stereo ali mono, ko priključite slušalke. Mono
vhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek obeh zvočnikov slušalk. Uporabite to
funkcijo, če imate okvaro sluha oz. če uporaba ene slušalke priročnejša.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha ter nato obkljukajte
Mono zvok.
Samodejno haptično
Nastavite, da naprava vibrira pri predvajanju zvoka v prenesenih aplikacijah, kot so igre.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Okvara sluha ter nato obkljukajte
Samodejno haptično.
Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.
212
Dostopnost
Pomožni meni
Prikaz ikone pomožne bližnjice
Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop
do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s
pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se
vključi Način enega pritiska.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni.
2 Pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite.
Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.
3 Pritisnite Glavna roka za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.
Dostop do pomožnih menijev
Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča enostaven dostop do
pomožnih menijev s katerega koli zaslona.
Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni.
Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali
navzdol za izbiro drugih menijev.
213
Dostopnost
Uporaba kazalca
Na pomožnem meniju pritisnite Kazalec. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika,
kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate
zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za
izbiro elementov pod kazalcem.
Uporabite naslednje možnosti:
• /
: izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
• /
: pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
• : premaknite območje dotika na drugo mesto.
• : zaprite območje dotika.
Da spremenite nastavitve kazalnika, odprite zaslon aplikacij, pritisnite Nastavitve → Dostopnost
→ Spretnost in interakcija → Pomožni meni, pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite.
Nato uporabite možnosti pod NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA.
Uporaba izboljšanih podpornih menijev
Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko
zaženete Sporočila, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni → Pomočnik plus, pritisnite drsnik Pomočnik plus, da ga vključite in nato
izberite aplikacije.
Urejanje menijev pomožne bližnjice
S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pomožni meni, pritisnite drsnik Pomožni meni, da ga vključite in nato pritisnite Uredi. Da
dodate ali izbrišete menije, pritisnite ali .
214
Dostopnost
Pametno drsenje
Nastavite napravo za drsenje po zaslonu gor in dol z nagibom glave ali naprave. To funkcijo lahko
uporabite med ogledom e-pošte ali spletnih strani.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Pametno drsenje ter nato za aktiviranje pritisnite stikalo Pametno drsenje.
Uporabite naslednje možnosti:
• Nagibanje glave: nastavite napravo, da drsi po zaslonu gor in dol, ko nagnete glavo navzgor
ali navzdol.
• Nagibanje naprave: nastavite napravo, da drsi po zaslonu gor in dol, ko nagnete napravo
naprej in nazaj.
• Hitrost: prilagodite hitrost za premikanje po zaslonu.
• Prikaz vidnih povratnih informacij: nastavite napravo, da prikaže vizualno povratno
informacijo, ko naprava prepozna vaše dejanje.
Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Zakasnitev za pritisk in pridržanje ter nato izberite možnost.
Interaktivno upravljanje
Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo
aplikacij. Uporabite ta način, želite drugim omejiti dostop do ali nadzor vaših medijev oz.
podatkov.
1 Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Spretnost in interakcija →
Interaktivno upravljanje.
2 Pritisnite drsnik Interaktivno upravljanje, da ga vključite.
215
Dostopnost
3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.
4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.
5 Pritisnite V redu.
Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za
domov, te ne bodo delovale v tem območju.
Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko
za glasnost.
Sprejemanje in prekinjanje klicev
Spremenite metode sprejema ali končanja klicev.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Sprejemanje in prekinjanje klicev.
Uporabite naslednje možnosti:
• Pritisk tipke za domov: nastavite napravo, da odgovori na klic ob pritisku tipke za domov.
• Glasovno upravljanje: nastavite sprejem klica z glasovnimi ukazi.
• Pritisk tipke za vklop: nastavi napravo, da konča klic, ko pritisnite tipko za vklop/izklop.
Uporaba načina enega pritiska
Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z
vlečenjem. Ko se sproži alarm ali ob dohodnem klicu, pritisnite tipko za zaustavitev alarma ali
sprejem klica namesto, da povlečete tipko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost ter nato obkljukajte Način enega
pritiska.
216
Dostopnost
Konfiguracija nastavitev dostopnosti
Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko
Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz, izberite možnost izvoza in nato pritisnite V redu. Na izbrano mesto za shranjevanje se
shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.
Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti
Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti → Uvoz/
izvoz ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite Končano → V
redu. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu z uvoženo datoteko.
Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti
Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetooth in več.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost → Urejanje dostopnosti →
Souporaba preko. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite Končano. Izberite metodo
skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.
Ogled storitev dostopa
Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.
Na zaslonu aplikacij pritisnite Nastavitve → Dostopnost, ter si oglejte seznam razpoložljivih
storitev dostopa v STORITVE.
217
Dostopnost
Uporaba drugih uporabnih funkcij
• Uporaba S Voice: funkcijo S Voice lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo
glasovnih ukazov. Zaženite S Voice in kličite, pošiljajte sporočila ali si oglejte opravila. Glejte S
Voice za več informacij.
• Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to
funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila.
• Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja
navzdol. Ogledate si lahko zgrešene klice, nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in več.
Glejte Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev za več informacij.
• Preklop na enostaven način: enostaven način uporablja enostavnejšo postavitev in večje
ikone in s tem ponuja enostavnejšo uporabniško izkušnjo. Za enostaven dostop lahko na
domači zaslon dodate pogosto rabljene aplikacije ali bližnjice. Glejte Preprosti način za več
informacij.
• Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Glejte Gibanja in
poteze za več informacij.
• Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep
zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Glejte Bralnik prstnih odtisov za več
informacij.
• Uporaba bližnjic do stikov: dodajte bližnjice do stikov na domačem zaslonu za enostavnejše
klice ali pošiljanje sporočil. Glejte Dodajanje bližnjic za stike na domači zaslon za več
informacij.
• Uporaba snemalnika zvoka: posnamete ali predvajate govorne beležke. Glejte Snemalnik
zvoka za več informacij.
218
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine
morda niso namenjene za vašo napravo.
Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da
morate vnesti eno od teh kod:
• Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili
za napravo.
• PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti
kodo PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z
uporabo menija za zaklep kartice SIM.
• PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo
PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
• PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste
jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij, se obrnite na svojega ponudnika
storitev.
Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno
pojavljajo sporočila o napaki.
• Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij, se obrnite na
svojega ponudnika storitev.
Vaša naprava se ne vklopi
• Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Pred vklopom naprave v celoti
napolnite baterijo.
• Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
• Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.
219
Odpravljanje težav
Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi
• Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
• Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona
na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
• Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
• Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
• Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
• Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.
Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak
Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo
ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva,
hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za
ponovni zagon.
Če s tem niste odpravili težave, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij
pritisnite Nastavitve → Varnostno kopiranje in ponastavitev → Ponastavitev na tovarniške
podatke → Ponastavi napravo → Izbriši vse. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte
varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.
Klici se ne povežejo
• Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
• Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
• Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.
Sogovornik vas ne sliši
• Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
• Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
• Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.
220
Odpravljanje težav
Med klicem slišite odmev
Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.
Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom
oz. kakovost zvoka je slaba
• Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
• Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal.
Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja.
Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
• Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene
zaradi težav z omrežjem operaterja.
Ikona baterije je prazna
Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.
Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani
Samsunga)
• Zagotovite, da je napajalnik pravilno priključen.
• Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava
se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
• Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije
obiščite Samsungov servisni center.
Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu
• Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
• Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger
oz. interneta.
• Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.
221
Odpravljanje težav
Naprava je vroča na dotik
Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je
naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje
naprave.
Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah
Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika,
poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko
vključite fotoaparat, naredite naslednje:
• Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na
Samsungov servisni center.
Kakovost fotografije je slabša od predogleda
• Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
• Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum
oz. slike niso izostrene.
Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o
napakah
Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih
odprete na vaši napravi, naredite naslednje:
• Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
• Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights
Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ
za predvajanje datoteke.
• Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX
ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša
naprava, obiščite www.samsung.com.
222
Odpravljanje težav
• Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in
videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
• Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih
storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot
so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.
Naprava ne najde druge naprave Bluetooth
• Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
• Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero
želite vzpostaviti povezavo.
• Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).
Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.
Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča
• Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
• Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
• Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem
Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
• Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player
10 ali novejši.
Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije
Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da
uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.
223
Odpravljanje težav
Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni
Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V
nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung
ni odgovoren za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.
Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina
• Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje
oz. vibriranje delov.
• Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.
224
Avtorske pravice
Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics
Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.
Noben del tega vodnika se ne smete reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli
obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem,
snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov,
brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.
Blagovne znamke
• SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung
Electronics.
• Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke Združenja Wi-Fi.
• Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.
Download PDF

advertising