Samsung | SM-G850F | Samsung SM-G850F User Manual (Lollipop)

SM-G850F
Bruksanvisning
Swedish. 05/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Innehållsförteckning
Läs detta först
39 Download booster
40Internetdelning
42Internet
Komma igång
7 Förpackningens innehåll
8Enhetslayout
10 Använda SIM- eller USIM-kort och
batteri
15 Slå på och av enheten
16 Låsa och låsa upp skärmen
Rörelser och
användningsfunktioner
44 Rörelser och gester
48Luftvy
48 Flera fönster
53Verktygslåda
54 Öka pekskärmens känslighet
Grunder
17 Använda pekskärmen
20Hemskärmslayout
25 Paneler för aviseringar och
snabbinställningar
28 Öppna program
29 Installera eller avinstallera program
31 Ange text
33Skärmbild
34 Mina filer
36Energisparfunktion
37 Visa hjälpinformation
Personanpassning
55 Hantera hem- och programskärmarna
58 Ställa in bakgrunder och ringsignaler
59 Ändra skärmlåsningsmetod
60Fingerläsare
63Sekretessläge
64 Enkelt läge
65 Överföra data från din gamla enhet
66 Ställa in konton
Telefon
Nätverksanslutning
67 Ringa samtal
70 Ta emot samtal
71 Alternativ under samtal
38Mobildata
38Wi-Fi
2
Innehållsförteckning
Kontakter
S Health
73 Lägga till kontakter
74 Hantera kontakter
107 Om S Health
108 Konfigurera en användarprofil
109 Huvudskärmen för S Health
111Promenadkompis
113Träningskompis
120 Registrera matintag
122 Hantera vikten
124 Installera ytterligare S Health-program
125 Inställningar för S Health
Meddelanden och e-post
77Meddelanden
80E-post
Kamera
83 Grundläggande fotografering
87Fotograferingslägen
91Kamerainställningar
Säkerhetsfunktioner
127Nödläge
128Hjälpmeddelande
129 Aviseringar om svåra väderförhållanden
(Geo-nyheter)
Galleri
94 Visa foton eller videoklipp
96Galleriinställningar
Användbara program och
funktioner
Studio
131 S Finder
132 S Kalender
135 S Voice
136Klocka
138Kalkylator
138Memo
140Röstinspelning
142Dropbox
143Flipboard
144Ficklampa
144Förstoring
145 Google apps
97Fotostudio
98Collagestudio
99 Foto och mer
100Videoklippsstudio
101Videobeskärare
Multimedia
102Musik
105Video
3
Innehållsförteckning
Ansluta till andra enheter
Tillgänglighet
147Bluetooth
149 Wi-Fi Direct
151NFC
153 S Beam
154Snabbanslut
156 Screen Mirroring
158 Mobil utskrift
189 Om tillgänglighet
190 Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
190 Röstfeedback (TalkBack)
201 Ändra teckenstorlek
201 Förstora skärmen
201 Ställa in aviseringspåminnelser
202 Kasta om bildskärmsfärgerna
202Färgjustering
203 Ställa in blixtavisering
203 Stänga av alla ljud
203Textningsinställningar
204 Justera ljudbalansen
204Monoljud
204 Automatisk haptisk
205Assistentmeny
207 Ställa in alternativ för fördröjning för
tryck och håll nedtryckt
207Interaktionskontroll
208 Svara på och avsluta samtal
208 Använda enkel tryckning
209 Hantera inställningar för tillgänglighet
210 Använda andra användbara funktioner
Enhets- och datahantering
159 Uppgradera enheten
160 Överföra filer mellan din enhet och en
dator
161 Säkerhetskopiera och återställa data
162 Göra en dataåterställning
Inställningar
163 Om Inställningar
163Snabbinställningar
163Nätverksanslutningar
167 Anslut och dela
168 Ljud & display
172Personifiering
173Rörelse
174 Användare och säkerhetskopiering
175System
182Program
Felsökning
4
Läs detta först
Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och
riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och
enhetens programvara.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av
andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av
att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du
försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller
att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och
användning av platstjänster, beroende på ditt dataabonnemang. För stora dataöverföringar
rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
• Standardprogram som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas.
Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsungservicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
• Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor
kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa
åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
5
Läs detta först
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
6
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Batteri.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke
godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av
garantin.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer
information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.
7
Komma igång
Enhetslayout
Närhets-/ljussensor
Aviseringslampa
Öronhögtalare
Främre kamera
Strömknapp
Pekskärm
Hemknapp
Bakåtknapp
Knapp för senaste
programmen
Mikrofon
Högtalare
Flerfunktionsuttag
Mikrofon
GPS-antenn
Uttag för headset
Fotolampa
Volymknapp
Bakre kamera
NFC-antenn
(på batteriet)
Bakstycke
Huvudantenn
8
Komma igång
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke
godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
Ström
Senast
använda
program
Hem
• Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
• Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
• Tryck här för att öppna listan över de senast använda
programmen.
• Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare
alternativ för den aktuella skärmen.
• Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
• Tryck två gånger för att starta S Voice.
• Tryck och håll nedtryckt för att starta Google.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
9
Komma igång
Använda SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande
batteriet.
• Endast nano-SIM-kort fungerar med enheten.
• Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta
din tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.
1 Ta bort bakstycket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.
Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.
10
Komma igång
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
3 Sätt i batteriet.
2
1
11
Komma igång
4 Sätt tillbaka bakstycket.
Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet
1 Ta bort bakstycket.
2 Ta ut batteriet.
3 Tryck på SIM- eller USIM-kortet med fingret och dra sedan ut det.
12
Komma igång
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda batteriet om de ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända kan batterierna explodera eller så
kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
• Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver
en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika frånkoppling
från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa
program när batteriet har laddats helt.
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
13
Komma igång
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt kan laddaren sluta
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från
enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget och lätt att komma åt
under laddningen.
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batteriströmmen. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng onödiga program med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
14
Komma igång
Slå på och av enheten
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa
instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
15
Komma igång
Låsa och låsa upp skärmen
Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också
av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.
Lås upp skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.
Du kan ändra upplåsningskoden för att låsa upp skärmen. Se Ändra skärmlåsningsmetod för mer
information.
16
Grunder
Använda pekskärmen
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom
de är utanför området för tryckinmatning.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder
eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder
enheten.
• Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
17
Grunder
Tryck lätt och håll nedtryckt
Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna
tillgängliga alternativ.
Dra
Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad
plats.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.
18
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex.
kontakter.
Föra ifrån och nypa ihop
För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem
närmare varandra för att zooma ut.
19
Grunder
Hemskärmslayout
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas
widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika
programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.
Visa andra paneler genom att bläddra åt vänster eller höger eller tryck lätt på en av
skärmindikatorerna längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i
Hantera hemskärmen.
En widget
En mapp
Ett program
Skärmindikatorer
Favoritprogram
20
Grunder
Hemskärmsalternativ
Öppna tillgängliga alternativ genom att tyrcka på ett tomt område på hemskärmen och hålla det
nedtryckt eller nypa ihop fingrarna på skärmen.
21
Grunder
Använda Min tidskrift
Min tidskrift visar uppdateringar av sociala nätverk och nyheter som du är intresserad av live.
För att aktivera Min tidskrift trycker du och håller in ett tomt område på hemskärmen. Tryck
sedan lätt på Inst. för hemskärmen och markera Min tidskrift.
På hemskärmen trycker du lätt på
eller rullar till höger för att öppna Min tidskrift.
Öppna ytterligare
alternativ.
Välj vilket innehåll som ska visas genom att trycka lätt på → Inställningar och sedan välja de
kategorier som intresserar dig.
Uppdatera innehållet automatiskt när Min tidskrift öppnas genom att trycka lätt på →
Inställningar, och markera sedan Uppdatera automatiskt vid start.
För att inaktivera Min tidskrift trycker du och håller in ett tomt område på hemskärmen. Tryck
sedan lätt på Inst. för hemskärmen och avmarkera Min tidskrift.
22
Grunder
Programskärmen
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. för att öppna programskärmen. Visa andra paneler
genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen.
Information om hur du anpassar programskärmen finns i Hantera programskärmen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Ett program
Skärmindikatorer
23
Grunder
Indikatorikoner
Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan
är de vanligast förekommande.
Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet
genom att dra nedåt från skärmens övre del.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nät anslutet
EDGE-nät anslutet
UMTS-nät anslutet
HSDPA-nät anslutet
HSPA-nät anslutet
/
LTE-nätverk anslutet
Wi-Fi ansluten
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
Synkroniserad med webben
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
24
Grunder
Ikon
Betydelse
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Paneler för aviseringar och snabbinställningar
Använda aviseringspanelen
När du tar emot nya aviseringar för meddelanden eller missade samtal, visas en indikatorikon
i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se
detaljerna.
Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att
dra fältet uppåt från skärmens nedre del.
25
Grunder
Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.
Starta Inställningar.
Aktivera eller inaktivera alternativ.
Tryck lätt på en knapp och håll
nedtryckt om du vill visa mer
detaljerade inställningar.
Visa alla
snabbinställningsknappar.
Starta S Finder.
Starta Snabbanslut.
Tryck lätt på en avisering och utför
olika åtgärder.
Ställ in ljusstyrkan.
Ta bort alla aviseringar.
Ordna om snabbinställningsknappar
Ordna om snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka lätt på
trycka lätt på ett objekt, hålla det nedtryckt och sedan dra objektet till en annan plats.
26
→
,
Grunder
Använda snabbinställninspanelen
Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på aviseringspanelen. Aktivera eller inaktivera fler
alternativ på snabbinställningspanelen.
Öppna snabbinställningspanelen genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar. Alternativt
kan du trycka lätt på på aviseringspanelen. Stäng snabbinställningspanelen genom att dra
upp fältet från skärmens nedre del.
Tryck lätt på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa fler detaljerade
inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.
• Wi-Fi: Se Wi-Fi för mer information.
• Plats: Se Plats för mer information.
• Ljud / Vibrera / Ljud av: Välj ett ljudläge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
Vissa program tillåter inte skärmrotation.
• Bluetooth: Se Bluetooth för mer information.
• Mobildata: Mer information finns i Dataanvändning eller Mobilnätverk.
• Download booster: Mer information finns i Download booster.
• U-energispar.: Se Ultraenergisparläge för mer information.
• Flera fönster: Se Flera fönster för mer information.
• Verktygslåda: Se Verktygslåda för mer information.
27
Grunder
• Mobil hotspot: Mer information finns i Internetdelning.
• Screen Mirroring: Se Screen Mirroring för mer information.
• NFC: Se NFC för mer information.
• Synka: När du aktiverar den här funktionen synkroniserar enheten program automatiskt,
t.ex. kalendrar eller e-post.
• Smart viloläge: När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge som du
tittar på den.
• Smart paus: När du aktiverar den här funktionen pausas uppspelningen när du tittar bort
från skärmen.
• Energisparläge: Se Energisparläge för mer information.
• Flygläge: Se Flygläge för mer information.
• Sekretessläge: Se Sekretessläge för mer information.
• Tryckkänslighet: Se Öka pekskärmens känslighet för mer information.
Öppna program
På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.
Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på
programikonen som du vill öppna.
och välja
Stänga ett program
→ och tryck sedan lätt på AVSLUTA bredvid ett program för att stänga det.
Tryck lätt på
Stäng alla program som körs genom att trycka lätt på AVSLUTA ALLA. Alternativt trycker du lätt
→ .
på
28
Grunder
Installera eller avinstallera program
Samsung Galaxy Apps
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Galaxy Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på Installera. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar
programmets pris.
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på →
Inställningar → Uppdatera program automatiskt och välj sedan ett alternativ.
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt
på INSTALLERA. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa
instruktionerna på skärmen.
→
Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på
Inställningar → Uppdatera appar automatiskt och välj sedan ett alternativ.
29
Grunder
Hämta föreslagna program
Du kan visa och hämta speciella program för Galaxy-enheter.
Tryck lätt på → GALAXY Essentials på programskärmen. Du kan även trycka lätt på widgeten
GALAXY Essentials på hemskärmen och sedan trycka lätt på bredvid ett program.
Hantera program
Avinstallera eller inaktivera program
Inaktivera standardprogram genom att öppna programskärmen och trycka lätt på →
Avinstallera/inaktivera program. visas på program som du kan inaktivera. Välj ett program
och tryck sedan lätt på INAKTIVERA.
Avinstallera hämtade program genom att öppna programskärmen och trycka lätt på →
Hämtade program → → Avinstallera. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på
Inställningar → Programhanterare, väljer ett program och trycker sedan lätt på AVINSTALLERA.
Aktivera program
På programskärmen trycker du lätt på → Visa inaktiverade program, väljer program och
trycker sedan lätt på KLAR. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar
→ Programhanterare, bläddrar till INAKTIVERAT, väljer ett program och trycker sedan lätt på
AKTIVERA.
• Dölja program: Dölj bara program på programskärmen. Du kan fortsätta att använda
dolda program.
• Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från
enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
• Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.
30
Grunder
Ange text
Tangentbordslayout
Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon
och annat.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra
tangentbordsinställningarna.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal. Om du vill ha versaler
för alla tecken tryck lätt två
gånger.
Hoppa till nästa rad.
Ange skiljetecken.
Infoga ett blanksteg.
Ändra inmatningsspråket
Tryck lätt på → Välj inmatningsspråk och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer
två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att skjuta blankstegsknappen åt
vänster eller höger.
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på , välj ett språk under Inmatningsspråk och välj sedan den tangentbordslayout
som ska användas.
På 3x4 tangentbord har en tangent tre eller fyra tecken. Ange ett tecken genom att
trycka lätt på motsvarande knapp upprepade gånger tills önskat tecken visas.
31
Grunder
Använda ytterligare tangentbordsfunktioner
Tryck lätt på och håll nedtryckt för att använda olika funktioner. Andra ikoner kan visas istället
för beroende på den senaste funktionen som användes.
• : Ange text med rösten.
Ändra språk.
Öppna tangentbordet.
Starta och pausa röstinmatning av
text.
• : Växla till handskriftsläge.
Byt till standardtangentbord.
Växla mellan nummer- och
teckenläge.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• : Lägg till ett objekt från urklipp.
• : Ändra tangenbordsinställningarna.
• : Ange känsloikoner.
32
Grunder
• : Byt till flytande tangentbord. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att
dra fliken.
Byt till standardtangentbord.
Kopiera och klistra in
1 Håll ner texten.
2 Dra eller för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på Välj alla för att markera
all text.
3 Tryck lätt på Kopiera eller Klipp ut. Den markerade texten kopieras till urklipp.
4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på → Klistra in. Klistra in text som
du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på
→ Urklipp och välja texten.
Skärmbild
Ta en skärmbild medan du använder enheten.
Håll hemknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Bilden sparas i mappen Galleri →
→ Album → Screenshots. Efter att du tar en skärmbild kan du redigera bilden och dela den
med andra.
Du kan även ta skärmbilder med andra metoder. Se Dra handflatan för skärmbild för mer
information.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
33
Grunder
Mina filer
Om Mina filer
Använd detta program för att öppna flera filer som är lagrade i enheten eller på andra platser,
t.ex. molnlagringsenheter.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Sök efter filer eller mappar.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa filer efter kategorier.
Visa hämtningshistoriken.
Visa filer som sparats på enheten.
Visa filer som sparats i
molnlagringstjänster.
Tryck lätt på och använd följande alternativ:
• Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på Mina filer-huvudskärmen.
• Lägg till FTP-server: Lägg till en genväg till en FTP-server på huvudskärmen för Mina filer.
• Sök efter enheter i närheten: Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
34
Grunder
Visa filer
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Välj en mapp som ska öppnas. Om du vill gå upp en nivå i katalogen trycker du lätt på
vill gå tillbaka till huvudskärmen för Mina filer trycker du lätt på .
. Om du
Välj en mapp, tryck lätt på och använd följande alternativ:
• Välj: Välj filer eller mappar för att använda alternativ.
• Ta bort: Radera filer eller mappar.
• Skapa mapp: Skapa en mapp.
• Visa som: Ändra visningsläget.
• Sortera efter: Sortera filer eller mappar.
• Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på Mina filer-huvudskärmen eller på
hemskärmen.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
Tryck lätt på en fil eller mapp, håll nedtryckt och använd sedan ett av följande alternativ:
• : Dela filer med andra.
• : Radera filer eller mappar.
• → Flytta: Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
• → Kopiera: Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
• → Flytta till Privat: Flytta filer till den privata mappen. Det här alternativet visas när du
aktiverar Sekretessläge. Se Sekretessläge för mer information.
• → Byt namn: Byt namn på en fil eller en mapp.
• → Lägg till genväg: Lägg till en genväg till en mapp på Mina filer-huvudskärmen eller på
hemskärmen.
• → Zip: Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
• → Detaljer: Visa detaljer för en fil eller en mapp.
35
Grunder
Energisparfunktion
Energisparläge
Spara batteriström genom att begränsa enhetens funktioner.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Energisparläge → Energisparläge
och drar sedan i reglaget för Energisparläge för att aktivera det. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Energisparläge för att aktivera det.
Välj bland följande alternativ:
• Begränsa bakgrundsdata: Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en
mobil dataanslutning.
• Begränsa prestanda: Begränsa olika alternativ, exempelvis att stänga av
bakgrundsbelysningen på knappen för senaste programmen och bakåtknappen.
• Läge för gråskala: Visa färger på skärmen i gråskalor.
Ultraenergisparläge
Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten
följande:
• Visar färger på skärmen i gråskalor.
• Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
• Inaktiverar den mobila dataanslutningen när skärmen stängs av.
• Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.
36
Grunder
Tryck lätt på Inställningar → Energisparläge → Ultraenergisparläge på programskärmen och
tryck lätt på reglaget för Ultraenergisparläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på U-energispar. för att aktivera det.
Lägg till ett program på hemskärmen genom att trycka lätt på
och välja ett program.
Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på → Ta bort, välja ett program
med och sedan trycka lätt på OK.
För att ändra inställningar för ultraenergisparläge, t.ex. nätverksanslutning eller ljud, tryck lätt på
→ Inställningar.
Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på → Inaktivera Ultraenergisparläge.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Visa hjälpinformation
Om du vill visa hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och program
trycker du lätt på Inställningar → Hjälp på programskärmen.
Tryck lätt på → Hjälp för att visa hjälpinformation för ett program medan du använder det.
Vissa program har eventuellt ingen hjälpinformation.
37
Nätverksanslutning
Mobildata
Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Dataanvändning för fler alternativ.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Dataanvändning, och markerar sedan
Mobildata. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på Mobildata för att
aktivera funktionen.
Wi-Fi
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. Se Wi-Fi för fler alternativ.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi och trycker sedan lätt på Wi-Fireglaget för att aktivera funktionen.
2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en
låsikon.
3 Tryck lätt på ANSLUT.
När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är
tillgängligt utan att kräva ett lösenord.
För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i
nätverkslistan och trycker på GLÖM.
38
Nätverksanslutning
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i listan med Wi-Fi-nätverk trycker du lätt på Lägg till Wi-Finätverk längst ned i listan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange
lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck sedan lätt på ANSLUT.
Använda Smart nätverksbyte
Använd den här funktionen för att bibehålla en stabil nätverksanslutning när du bläddrar på
webbsidor, hämtar innehåll och annat.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi, och sedan markerar du Smart
nätverksbyte. Enheten byter automatiskt från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilnätverk när det
aktuella Wi-Fi-nätverket är svagt eller instabilt. När Wi-Fi-nätverkets signal blir stark, byter
enheten tillbaka från mobilnätverket till Wi-Fi-nätverket.
Download booster
Använd den här funktionen för att snabba upp hämtning av stora filer genom att använda Wi-Fi
och mobilnätverk samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Download booster, och
sedan på reglaget för Download booster för att aktivera det. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Download booster för att aktivera funktionen.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via ett mobilnätverk.
• När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd
övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
• Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila
nätverkssignaler.
• Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika
dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste
anslutningen.
• Den här funktionen stöder endast HTTP 1.1 (Hypertext Transmission Protocol). Den
här funktionen kan inte användas med andra protokoll såsom FTP.
39
Nätverksanslutning
Internetdelning
Om Internetdelning och mobila hotspots
Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra
enheter om det inte finns någon internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller
Bluetooth.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.
Använda mobil hotspot
Använd enheten som en mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Internetdelning → Mobil hotspot.
2 Tryck lätt på reglaget för Mobil hotspot för att aktivera funktionen.
• visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
• Om du vill ställa in ett lösenord för mobil hotspot trycker du lätt på → Konfigurera
hotspot och väljer säkerhetsnivå. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på SPARA.
3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Finätverk.
4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
40
Nätverksanslutning
Använda USB-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via en USB-kabel.
1 Tryck lätt på Inställningar → Internetdelning på programskärmen.
2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
3 Markera USB-internetdelning.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.
Använda Bluetooth-internetdelning
Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du
ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.
1 Para ihop din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Se Para ihop med andra
Bluetooth-enheter för mer information.
2 På enhetens programskärm trycker du lätt på Inställningar → Internetdelning.
3 Markera Bluetooth-internetdelning.
4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på
→
Internetåtkomst.
visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt
Internet.
Anslutningsmetoden kan variera beroende på de sammankopplade enheterna.
41
Nätverksanslutning
Internet
Webbsökning på webbsidor
1 Tryck lätt på Internet på programskärmen.
2 Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen
bredvid webbadressfältet.
3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på Gå. Sök på webben med
rösten genom att trycka lätt på .
Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.
Bokmärk aktuell webbplats.
Öppna webbfönsterhanteraren.
Öppna ytterligare alternativ.
Läs en artikel i läsläge.
Uppdatera aktuell webbsida.
Öppna hemsidan.
Visa sparade sidor.
Visa bokmärkta webbsidor.
Gå till den tidigare besökta sidan.
42
Nätverksanslutning
Ställa in hemsidan
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Tryck lätt på → Inställningar → Ställ in hemsida och välj sedan en av följande åtgärder:
• Snabbåtkomst: Ställ in snabbåtkomstlistan som din hemsida.
• Denna sida: Ange den aktuella webbsidan som din hemsida.
• Mest besökta webbplatser: Ange listan med mest besökta webbsidor som din hemsida.
• Annat: Ange en förinställd webbsida som din hemsida.
Medan du visar en webbsida trycker du lätt på
för att öppna hemsidan.
Hantera snabbåtkomstlistan
Du kan snabbt öppna webbplatserna du går in på ofta genom att lägga till dem på
snabbåtkomstlistan.
För att lägga till en webbsida till snabbåtkomstlistan öppnar du webbplatsen som du vill lägga
till. Tryck sedan på → Lägg till i snabbåtkomst.
För att radera en webbplats från snabbåtkomstlistan trycker du lätt på webbplatsikonen som du
vill radera. Dra den sedan till Ta bort högst upp på skärmen.
Hantera webbsidehistoriken
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Tryck lätt på
→ Historik för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.
Radera webbsidor genom att trycka lätt på → Rensa historik.
43
Rörelser och
användningsfunktioner
Rörelser och gester
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Direktsamtal
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Direktsamtal,
och sedan trycker du lätt på reglaget för Direktsamtal för att aktivera funktionen.
Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller
den mot örat för att ringa ett samtal.
44
Rörelser och användningsfunktioner
Smart varning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Smart varning,
och sedan trycker du lätt på reglaget för Smart varning för att aktivera funktionen.
Om du har missade samtal eller nya meddelanden kommer enheten att vibrera när du lyfter den.
Den här funktionen kanske inte fungerar om skärmen är på eller om enheten inte ligger
på en plan yta.
Tysta/pausa
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Tysta/pausa, och
sedan trycker du lätt på reglaget för Tysta/pausa för att aktivera funktionen.
Håll handflatan på skärmen
Täck skärmen med din handflata för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
45
Rörelser och användningsfunktioner
Vända enheten
Vänd på enheten för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa
medieuppspelning.
Smart paus
Uppspelning pausas automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta
uppspelningen tittar du på skärmen igen.
46
Rörelser och användningsfunktioner
Dra handflatan för skärmbild
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Rörelser och gester → Dra handflatan
för skärmbild, och sedan trycker du lätt på reglaget för Dra handflatan för skärmbild för att
aktivera funktionen.
Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom
för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen Galleri → → Album → Screenshots. Efter att
du tar en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.
47
Rörelser och användningsfunktioner
Luftvy
Dra över ett objekt eller skärmen med fingret för att förhandsgranska innehållet eller visa
informationen i ett popup-fönster.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Luftvy och trycker lätt på reglaget för
Luftvy för att aktivera funktionen.
Flera fönster
Om Flera fönster
Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen. Du kan använda
funktionen om du vill läsa e-post eller surfa på internet samtidigt som du spelar upp en video.
Starta Flera fönster
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Flera fönster och trycker sedan
lätt på reglaget för Flera fönster för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Flera fönster för att aktivera funktionen.
48
Rörelser och användningsfunktioner
2 Håll lätt nedtryckt för att öppna facket för Flera fönster.
3 Håll en programikon lätt nedtryckt och dra den från facket till skärmen. Dra sedan en annan
programikon till en ny plats på skärmen.
Programikoner som är markerade med
skärmen.
kan startas samtidigt i separata fönster på
49
Rörelser och användningsfunktioner
Skapa en Flera fönster-kombination
Använd den här funktionen om du vill spara kombinationen av program som körs samtidigt med
funktionen Flera fönster.
1 Starta två program i Flera fönster med delad skärm.
2 Öppna fältet för Flera fönster och tryck lätt på → Skapa.
Flera fönster-kombinationer läggs till högst upp i fältet för Flera fönster.
Om du vill ta bort Flera fönster-kombinationer ska du öppna facket för Flera fönster, trycka lätt på
→ Redigera, välja en Flera fönster-kombination och sedan trycka lätt på TA BORT.
Justera fönsterstorlek
Dra cirkeln mellan programfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.
50
Rörelser och användningsfunktioner
Använda alternativ för Flera fönster
När du använder program för Flera fönster kan du markera programfönstret. Då visas en blå ram
runt det. Tryck lätt på cirkeln mellan programfönstren för att öppna följande alternativ:
• : Byt plats på program i Flera fönster.
51
Rörelser och användningsfunktioner
• : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt
nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
• : Stäng programmet.
Sortera om program i facket för Flera fönster
Du kan sortera om programmen i facket för Flera fönster.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Flera fönster och trycker sedan
lätt på reglaget för Flera fönster för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Flera fönster för att aktivera funktionen.
2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på
→ Redigera.
Enheten visar programmen som är tillgängliga för användning i facket för Flera fönster.
52
Rörelser och användningsfunktioner
3 Tryck lätt på ett program och håll det nedtryckt och dra det till facket för Flera fönster.
4 Tryck lätt på Klar.
Verktygslåda
Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från verktygslådans ikon medan du använder
andra program.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Verktygslåda och trycker sedan
lätt på reglaget för Verktygslåda för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna
snabbinställningspanelen och trycka lätt på Verktygslåda för att aktivera den. visas på
skärmen.
Om du vill starta ett program trycker du lätt på
och väljer ett program.
Om du vill flytta verktygslådan, trycker du lätt på
och drar den till en ny plats.
Ändra programmen i verktygslådan genom att trycka lätt på
sedan dra det till Red.
Om du vill dölja verktygslådan trycker du lätt på
till Ta bort.
53
och hålla det nedtryckt och
och håller det nedtryckt och drar det sedan
Rörelser och användningsfunktioner
Öka pekskärmens känslighet
Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Display, och sedan markerar du Öka
tryckkänsligheten. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på Tryckkänslighet för att aktivera funktionen.
• Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer
av material kanske inte identifieras.
• För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.
• Funktionen kanske inte fungerar ordentligt när du använder S View.
54
Personanpassning
Hantera hem- och programskärmarna
Hantera hemskärmen
Lägga till objekt
Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet
eller mappen till hemskärmen.
Lägg till widgetar genom att öppna hemskärmen och trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt
område och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt och hålla nedtryckt på en widget och
sedan dra den till hemskärmen.
Flytta och ta bort ett objekt
Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.
Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till Ta bort som visas
högst upp på skärmen.
Skapa en mapp
1 Håll ett program på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp som visas
högst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj de program som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
55
Personanpassning
Hantera mappar
Om du vill ändra namn på en mapp markerar du en mapp och trycker sedan lätt på den
befintliga mappens namn. Ange ett nytt namn för mappen och tryck lätt på Klar.
Om du vill ändra färgen på en mapp markerar du en mapp, trycker lätt på och väljer sedan en
färg.
Om du vill flytta fler program till en mapp ska du trycka lätt på ett program och hålla det
nedtryckt och sedan dra det till mappen.
Om du vill flytta ett program från en mapp väljer du en mapp, trycker lätt på programmet och
håller det nedtryckt och drar det sedan till en ny plats.
Hantera paneler
Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område
på hemskärmen.
Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista panelen och tryck
sedan lätt på .
Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till
en ny plats.
Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den
till Ta bort högst upp på skärmen.
Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på
.
Hantera programskärmen
Ändra sorteringsmetod
På programskärmen trycker du lätt på → Visa som och väljer sorteringsmetod.
Dölja program
Dölj program som du inte vill se på programskärmen.
På programskärmen trycker du lätt på → Dölj program, väljer program och trycker sedan lätt
på KLAR.
Visa dolda program genom att trycka lätt på → Visa dolda program, välja program och sedan
trycka lätt på KLAR.
56
Personanpassning
Flytta objekt
På programskärmen trycker du lätt på → Redigera. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till
en ny plats.
Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till Skapa sida som visas högst upp på
skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skapa mappar
1 På programskärmen trycker du lätt på
→ Skapa mapp. Alternativt trycker du lätt på →
Redigera, trycker lätt på ett program och håller det nedtryckt och drar det sedan till Skapa
mapp som visas längst upp på skärmen.
2 Ange ett mappnamn.
3 Tryck lätt på , välj de program som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på KLAR.
Hantera mappar
Om du vill ändra namn på en mapp markerar du en mapp och trycker sedan lätt på den
befintliga mappens namn. Ange ett nytt namn för mappen och tryck lätt på Klar.
Om du vill ändra färgen på en mapp markerar du en mapp, trycker lätt på och väljer sedan en
färg.
Om du vill flytta fler program till en mapp trycker du lätt på → Redigera, trycker lätt på ett
program, håller det nedtryckt och drar det sedan till mappen.
Om du vill flytta ett program från en mapp trycker du lätt på → Redigera, väljer en mapp,
trycker lätt på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till en ny plats.
57
Personanpassning
Ställa in bakgrunder och ringsignaler
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen eller låsskärmen.
1 Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen, håll det nedtryckt och tryck sedan lätt på
Bakgrunder. Alternativt kan du på programskärmen tryck du lätt på Inställningar →
Bakgrundsbild.
2 Välj skärmen, vars bakgrund du vill ändra eller tillämpa.
3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen.
Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på
Från Galleri.
4 Tryck lätt på ANVÄND SOM BAKGRUNDSBILD eller SPARA.
Byta ringsignal
Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Ljud och aviseringar.
Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på Ringsignaler, väljer en
ringsignal och trycker på OK. Använd en låt som finns sparad på enheten eller på ditt konto som
ringsignal genom att trycka lätt på LÄGG TILL.
Om du vill ställa in en ringsignal för aviseringar trycker du lätt på Aviseringssignal, väljer en
ringsignal och trycker sedan lätt på OK.
58
Personanpassning
Ändra skärmlåsningsmetod
Du kan ändra sättet som du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din
personliga information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås, och sedan väljer
du en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Mönster
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
PIN
En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att
bekräfta det.
Lösenord
Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler,
och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Fingeravtryck
Registrera dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen. Se Fingerläsare för mer information.
59
Personanpassning
Fingerläsare
För bästa igenkänning av fingeravtryck
När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka
funktionens prestanda:
• Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att
hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och
halsband.
• Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för igenkänning av fingeravtryck att
fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
• Se till att avkänningsområdet och dina fingrar är rena och torra.
• Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
• Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
• Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast
använder när du gör något på enheten.
• Dra inte för fort eller överdrivet långsamt med fingret. Dra fingret i lagom hastighet så att
enheten hinner identifiera det.
• I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen
i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du
använder funktionen.
Registrera fingeravtryck
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
2 Läs meddelandet på skärmen och tryck lätt på OK.
60
Personanpassning
3 Placera fingret på avkänningsområdet längst ner på skärmen.
4 Håll skärmen nedtryckt i avkänningsområdet och dra sedan fingret nedåt över hemknappen.
Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.
Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att
känna igen fingeravtrycken.
5 Tryck lätt på KLAR för att avsluta skanningen av ditt fingeravtryck. Eller trycker du lätt på
REGISTRERA för att registrera ditt tumavtryck för när du håller enheten med en hand.
6 När en skärm som ber dig registrera ett reservlösenord visas anger du reservlösenordet och
trycker sedan lätt på FORTSÄTT.
7 Ange reservlösenordet igen för att bekräfta och tryck sedan lätt på OK.
Du kan använda reservlösenordet i stället för att skanna dina fingeravtryck.
8 När ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på OK. Du kan använda dina
fingeravtryck för att låsa upp skärmen.
Hantera registrerade fingeravtryck
Du kan ta bort eller byta namn på dina registrerade fingeravtryck.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare →
Fingeravtryckshanterare.
Om du vill ta bort fingeravtryck trycker du lätt på → Avregistrera, väljer fingeravtryck och
trycker sedan lätt på KLAR → OK.
Om du vill byta namn på ett fingeravtryck trycker du lätt på ett fingeravtryck, håller det
nedtryckt, trycker lätt på , anger ett nytt namn och trycker lätt på OK.
61
Personanpassning
Ändra reservlösenordet
Du kan ändra lösenordet som du använder i stället för att skanna dina fingeravtryck.
1 På programskärmen, trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Ändra alt. lösenord.
2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på .
3 Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på FORTSÄTT.
4 Ange lösenordet igen och tryck lätt på OK.
Låsa upp skärmen med fingeravtryck
Du kan låsa upp skärmen med det registrerade fingeravtrycket.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Skärmlås →
Fingeravtryck. Alternativt trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlås →
Fingeravtryck på programskärmen.
Verifiera lösenordet till Samsung account
Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung account. Du kan använda
fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från Galaxy
Apps.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Fingerläsare → Verifiera Samsung
account och trycker sedan lätt på reglaget för Verifiera Samsung account för att aktivera
funktionen.
Använda fingeravtryck för att göra köp via PayPal
Du kan göra köp genom att skanna dina fingeravtryck.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
1 Tryck lätt på Inställningar → Fingerläsare → Betala med PayPal på programskärmen.
2 Markera Stöd för FIDO Ready™ och PayPal och tryck sedan lätt på INSTALLERA.
62
Personanpassning
3 När installationen är slutförd trycker du lätt på LÄNKA PAYPAL-KONTO.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på webbsidan för PayPal och registrera dina
fingeravtryck.
Sekretessläge
Om sekretessläge
Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll,
såsom bilder och dokument, som är lagrade på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik
plats och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.
Dölja innehåll
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Sekretessläge och trycker sedan
lätt på reglaget för Sekretessläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Sekretessläge för att aktivera det.
När du aktiverar sekretessläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en
reserv-PIN-kod.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
När det här läget är aktiverat, visas
längst upp på skärmen.
3 Välj vilka objekt som ska döljas genom att trycka lätt på ett objekt i listan, hålla det nedtryckt,
markera de objekt som ska väljas och sedan trycka lätt på → Flytta till Privat.
Objekt som flyttas till sekretessläge visas med
på sig.
4 När du har valt de objekt som du vill dölja öppnar du programskärmen, trycker lätt på
Inställningar → Sekretessläge och trycker sedan lätt på reglaget för Sekretessläge för att
inaktivera det. Eller så öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på Sekretessläge
för att inaktivera det.
De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.
63
Personanpassning
Visa dolt innehåll
Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Sekretessläge och trycker sedan
lätt på reglaget för Sekretessläge för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du
snabbinställningspanelen och trycker lätt på Sekretessläge för att aktivera det.
2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
3 På programskärmen trycker du lätt på Mina filer → Privat.
Alla objekt som har flyttats i sekretessläge visas på skärmen.
Enkelt läge
I enkelt läge förenklas användarens upplevelse med enklare layout och större ikoner på
hemskärmen. Du kan fortfarande komma åt de mest populära programmen och de mest
använda inställningarna och även lägga till genvägar till dina favoritkontakter.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Enkelt läge → Enkelt läge, väljer de
program du vill använda med enklare layout och trycker sedan lätt på KLAR.
Om du vill gå tillbaka till standardläget går du till hemskärmen och trycker lätt på Enkla
inställningar → Enkelt läge → Standardläge → KLAR.
Hantera genvägar
Lägg till en genväg till ett program på hemskärmen genom att bläddra åt höger och trycka lätt
på och sedan välja ett program.
Lägg till en genväg till en kontakt på hemskärmen genom att bläddra åt vänster och trycka lätt
på .
Om du vill ta bort en genväg från hemskärmen trycker du lätt på → Redig. Välj sedan ett
program med eller en kontakt med .
64
Personanpassning
Överföra data från din gamla enhet
Använda säkerhetskopieringskonton
Du kan överföra säkerhetskopieringsdata från din gamla enhet med hjälp av ditt Google-konto
eller Samsung account. Se Säkerhetskopiera och återställa data för mer information.
Använda Samsung Smart Switch
Du kan överföra data från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch (för mobiler och
datorer). Gå till www.samsung.com/smartswitch för mer information.
Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.
Använda Smart Switch Mobile
Använd det här programmet för att överföra data från din gamla iPhone eller Android-enhet till
din nya enhet. Det här programmet kan hämtas från Galaxy Apps eller Play Butik.
1 På din enhet ska du trycka lätt på Smart Switch.
2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den gamla enhetstypen och följer
instruktionerna på skärmen.
Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch
Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.
Använda Smart Switch för PC
Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopiering av dina data (från valda
tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från
www.samsung.com/smartswitch.
1 Säkerhetskopiera data från en gammal enhet till datorn. Kontakta enhetens tillverkare för
mer information.
2 Starta Smart Switch på datorn.
65
Personanpassning
3 Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
4 På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på
skärmen för att överföra data till din enhet.
Använda Samsung Kies
Om du vill återställa data på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från
datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung
Kies. Se Ansluta med Samsung Kies för mer information.
Ställa in konton
Lägga till konton
Vissa program på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal
upplevelse med enheten.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto och väljer en
kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.
Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska
synkroniseras.
Ta bort konton
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton, väljer ett konto och trycker på
→ Ta bort konto.
66
Telefon
Ringa samtal
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Tryck lätt på Knappsats, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på för att ringa ett
röstsamtal, eller på
för att ringa ett videosamtal. Du kan också ringa samtal till telefonnummer
som anges i Loggar, Favoriter och Kontakter.
Visa samtals- och
meddelandeloggar.
Visa favoritkontakter.
Ange numret med knappsatsen.
Visa kontaktlistan.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till numret i kontaktlistan.
Förhandsgranska telefonnumret.
Radera ett föregående tecken.
67
Telefon
Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor
Tryck lätt på Loggar eller Kontakter, och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger
för att ringa ett samtal.
Om du vill inaktivera samtalet genom att dra en ikon till rätt funktion, trycker du lätt på →
Inställningar → Kontakter, och avmarkerar Dra f. ringa/skicka medde.
Ringa samtal från favoritlistan
Du kan enkelt ringa upp kontakter som du ofta kommunicerar med genom att lägga till dem i
listan med favoritkontakter.
Lägg till kontakter i favoritlistan genom att trycka lätt på Kontakter, välja en kontakt och sedan
trycka lätt på .
Ring en favoritkontakt genom att trycka lätt på Favoriter och välja en kontakt.
68
Telefon
Nummerförutsägelse
Tryck lätt på Knappsats.
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
Kortnummer
Tryck lätt på Knappsats.
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Om du vill tilldela en kontakt till ett kortnummer trycker du lätt på ett tillgängligt kortnummer
på knappsatsen och håller det nedtryckt och trycker sedan lätt på OK och väljer en kontakt.
Alternativt trycker du lätt på → Kortnummer, väljer ett nummer och sedan en kontakt.
Ringa ett utrikessamtal
Tryck lätt på Knappsats.
Tryck lätt på 0 och håll nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och
telefonnummer och tryck sedan lätt på .
Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på → Inställningar → Samtal
→ Fler inställningar → Samtalsspärrar. Välj sedan en samtalstyp och markera Internationella
samtal.
69
Telefon
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med en samtalsavisering visas när du använder ett program trycker du lätt
på SVAR i popup-fönstret.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiverad, kan ett annat samtal tas emot. När det andra samtalet
besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
Vid ett inkommande samtal drar du
utanför den stora cirkeln.
Om ett popup-fönster med en samtalsavisering visas när du använder ett program trycker du lätt
på AVVISA i popup-fönstret.
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
avvisningsmeddelande uppåt.
Skapa olika avvisningsmeddelanden genom att trycka lätt på Telefon → → Inställningar →
Samtal → Samtalsavvisning → Avvisningsmeddelanden → .
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
1 Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar → Samtal → Samtalsavvisning → Läge för automatisk
avvisning → Avvisa nummer.
3 Tryck lätt på Lista för automatisk avvisning →
, ange ett nummer och tilldela sedan en
kategori.
4 Tryck lätt på SPARA.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över
missade samtal. Alternativt trycker du lätt på Telefon → Loggar på programskärmen för att visa
missade samtal.
70
Telefon
Alternativ under samtal
Under ett röstsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Öka volymen.
• L t samtal: Ring ett andra samtal.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
• Högtalare: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När högtalartelefonen används ska
du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Bluetooth: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till enheten.
• → Parkera: Parkera ett samtal. Tryck lätt på Återuppta samtalet för att återuppta det
parkerade samtalet.
• → Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelande: Skicka ett meddelande.
• → Eget samtalsljud: Välj eller personanpassa ljudkvaliteten för samtal när ett headset har
anslutits.
• → Inställningar: Ändra samtalsinställningarna.
När du startar program under ett samtal visas ett popup-fönster för samtalsskärmen ( ). Du kan
fortsätta prata i telefon samtidigt som du använder program.
Om du vill flytta popup-fönstret drar du det till en annan plats.
Om du vill ta bort popup-fönstret trycker du lätt på det och håller det nedtryckt och trycker
sedan lätt på OK.
Om du vill gå tillbaka till samtalsskärmen trycker du lätt på popup-fönstret.
71
Telefon
Under ett videosamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• → Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.
• → Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• → Ta bild: Ta en bild av den andra partens bild.
• → Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelande: Skicka ett meddelande.
• → Knappsats: Öppna knappsatsen.
• → Högtalare av/Högtalare på: Aktivera eller inaktivera högtalartelefonen. När
högtalartelefonen används ska du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla
enheten borta från öronen.
• → Växla till headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant har anslutits till
enheten.
• → Aktivera dubbel kamera/Inaktivera dubbel kamera: Aktivera eller inaktivera
funktionen dubbel kamera. Använd den främre och bakre kameran så att den andra parten
kan se dig och din omgivning.
Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår
enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.
Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:
• : Använd känsloikoner för bilden.
• Växla: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Avsl. samt.: Avsluta det aktuella samtalet.
72
Kontakter
Lägga till kontakter
Flytta kontakter från andra enheter
Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se Överföra data från din gamla enhet
för mer information.
Skapa kontakter manuellt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Tryck lätt på och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
3 Tryck lätt på SPARA.
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på
Knappsats, anger numret och trycker sedan lätt på Lägg till kontakter.
Skapa kontakter från visitkort
Du kan ta ett foto av ett visitkort och extrahera kontaktinformationen från det.
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Tryck lätt på → Visitkort → .
För att välja eller lägga till språk som ska kännas igen, trycker du lätt på → Målspråk.
73
Kontakter
3 Placera ett visitkort på en slät yta och rotera enheten till liggande orientering.
4 Justera enheten tills visitkortet ryms innanför enhetens skärm. När ramen blir grön tar
enheten automatiskt ett foto. Enheten läser in kontaktinformationen från visitkortet och
konverterar detta till en kontakt.
• Om enheten inte tar något foto automatiskt trycker du lätt på
.
• Om du vill ta foton av visitkort manuellt trycker du lätt på → Ta automatiskt → Av.
• Om du vill extrahera text från ett lagrat foto trycker du lätt på → Läs in bild.
5 Redigera eller lägg till mer information och tryck lätt på SPARA.
Hantera kontakter
Redigera en kontakt
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .
3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på LÄGG TILL ANNAT FÄLT för att lägga till
ytterligare kontaktinformation.
4 Tryck lätt på SPARA.
Radera en kontakt
Välj en kontakt som du vill radera och tryck lätt på → Ta bort.
Dela en kontakt
Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på → Dela namnkort och välj en delningsmetod.
74
Kontakter
Hantera grupper
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck lätt på
.
Skapa en ny grupp
Tryck lätt på
, ange ett gruppnamn och tryck sedan lätt på SPARA.
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan lätt på
KLAR.
. Välj de kontakter du vill lägga till och tryck sedan lätt på
Ta bort en grupp
Tryck lätt på → Ta bort grupp, välj grupper som lagts till av användaren och tryck sedan lätt på
KLAR.
Slå ihop kontakter med konton
Slå samman kontakter som finns sparade på enheten med dina konton.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck lätt på → Flytta enhetskontakter till → Google eller Samsung account.
Importera och exportera kontakter
Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till
lagringstjänster.
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Tryck lätt på → Inställningar → Kontakter → Importera/exportera kontakter och välj sedan
ett alternativ för import eller export.
75
Kontakter
Söka efter kontakter
På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den
snabbt.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen
Lägg till genvägar till kontakter som du ofta kommunicerar med på hemskärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Kontakter → Kontakter.
2 Välj en kontakt.
3 Tryck lätt på → Lägg till genväg på hemskärmen.
76
Meddelanden och e-post
Meddelanden
Skicka meddelanden
Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden (MMS).
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
1 Tryck lätt på Meddelanden på programskärmen.
2 Tryck lätt på .
3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.
Öppna ytterligare alternativ.
Ange mottagare.
Välj kontakter från kontaktlistan.
Bifoga filer.
Skicka meddelandet.
Ange känsloikoner.
Skriv ett meddelande.
4 Tryck lätt på
för att skicka meddelandet.
77
Meddelanden och e-post
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på för att använda ett av följande alternativ:
• Snabbsvar: Välj en meddelandemall och skriv ett meddelande.
• Infoga smiley: Lägg till känsloikoner.
• Lägg till rubrik: Lägg till en ämnesrad.
• Lägg till bild: Lägg till bildspel för meddelanden.
• Schemalägg meddelande: Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
• Avvisa: Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på → Schemalägg meddelande. Ställ in tid och
datum och tryck lätt på KLAR.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över
tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.
Lägga till kontakter i prioritetslistan
Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter. Skicka
meddelanden till dem genom att välja en kontaktikon ovanför meddelandelistan.
Tryck lätt på Tryck för att lägga till prioriterade avsändare. → INKORG eller KONTAKTER, välj
kontakter att lägga till och tryck sedan lätt på KLAR. För att lägga till fler kontakter trycker du lätt
på .
Ta bort kontakter från prioritetslistan genom att hålla en kontakt nedtryckt och trycka lätt på
på varje kontakt och sedan trycka lätt på KLAR.
78
Meddelanden och e-post
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa
personens meddelanden.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden vid roaming.
När du tittar på ett meddelande trycker du lätt på för att använda ett av följande alternativ:
• Videosamtal: Ring ett videosamtal till kontakten.
• Visa kontakter: Visa kontaktens information.
• Lägg till i Kontakter: Lägg till kontakten i kontaktlistan.
• Snabbsvar: Skriv ett meddelande genom att välja en av meddelandemallarna.
• Lägg till mottagare: Lägg till mottagare som meddelandet ska skickas till.
• Infoga smiley: Lägg till känsloikoner.
• Lägg till rubrik: Lägg till en ämnesrad.
• Lägg till bild: Lägg till bildspel för meddelanden.
• Schemalägg meddelande: Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
• Lägg till priorit. avsändare/Ta bort från Priorit. avs.: Lägg till eller ta bort kontakter från
listan med prioriterade avsändare.
• Lägg till i skräppostnummer/Ta bort från skräppostnummer: Identifiera ett
telefonnummer som skräppost eller ta bort ett telefonnummer från skräppostlistan.
• Avvisa: Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
79
Meddelanden och e-post
Hantera meddelanden
När listan med meddelanden visas trycker du lätt på och använder följande alternativ:
• Välj: Välj meddelanden för att använda alternativ.
• Utkast: Visa meddelanden som sparats för att skickas vid ett senare tillfälle.
• Låsta meddelanden: Visa låsta meddelanden.
• Schemalagda meddelanden: Visa schemalagda meddelanden.
• Skräppostmeddelanden: Visa meddelanden som klassats som skräppost.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
• Inställningar: Ändra meddelandeinställningarna.
• Hjälp: Visa hjälpinformation om att skicka och hantera meddelanden.
E-post
Konfigurera in e-postkonton
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på NÄSTA för ett privat e-postkonto eller tryck lätt på
MANUELL INSTÄLLNING för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
→ HANTERA KONTON →
Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på
HANTERA KONTON → → Ställa in standardkonto.
80
→
.
Meddelanden och e-post
Skicka meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck lätt på
längst ned på skärmen för att skriva ett meddelande.
Spara meddelandet för senare
leverans.
Ta bort meddelandet.
Bifoga bilder, videoklipp och
annat.
Skicka meddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till mottagare.
Lägg till en Kopia eller Hemlig
kopia.
Ange ett ämne.
Infoga filer i meddelandet eller
använd redigeringsalternativen.
Lägg till mottagare från
kontaktlistan.
Skriv ett meddelande.
Visa ytterligare alternativ
Medan du skriver ett meddelande trycker du lätt på för att få tillgång till ytterligare alternativ.
• Skicka e-post till mig: Skicka meddelandet till mig själv.
• Schemalägg e-post: Skicka meddelandet på en schemalagd tid.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över
tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.
• Prioritet: Välj ett meddelandes prioritetsnivå.
• Säkerhetsalternativ: Ange säkerhetsalternativ för meddelandet.
81
Meddelanden och e-post
Läsa meddelanden
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Tryck lätt på och välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För
att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Radera meddelandet.
Öppna ytterligare alternativ.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan eller visa andra
alternativ.
Öppna bilagorna.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Vidarebefordra meddelandet.
Svara till alla mottagare.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Svara på meddelandet.
Lägga till kontakter i prioritetslistan
Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter.
Tryck lätt på → Prioriterade avsändare → Tryck för att lägga till prioriterade avsändare. →
ANGE E-POST eller KONTAKTER, ange e-postadresser eller välj kontakter som ska läggas till och
tryck sedan lätt på OK eller KLAR.
Lägg till fler kontakter i prioritetslistan genom att trycka lätt på
.
Ta bort kontakter från prioritetslistan genom att hålla en kontakt nedtryckt och trycka lätt på
på varje kontakt och sedan trycka lätt på KLAR.
82
Kamera
Grundläggande fotografering
Ta foton eller spela in videoklipp
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
3 Tryck lätt på för att ta ett foto eller på för att spela in en video.
• För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra
för att zooma ut.
• Om du vill ta en bild av videoklippet under inspelning trycker du lätt på
.
• Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Fokusera på
mitten av skärmen genom att trycka lätt på .
Visa aktuellt läge.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Börja spela in ett
videoklipp.
Kameragenvägar
Ta en bild.
Ändra fotoläge.
Ändra
kamerainställningar.
Visa foton som du
tagit och videoklipp
som du har spelat in.
83
Kamera
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen
som kräver hög upplösning.
• Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar
kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.
• Den maximala inspelningstiden kan minska när du spelar in videoklipp med hög
upplösning.
Starta kameran från låsskärmen
Ta bilder snabbt vid speciella ögonblick genom att starta Kamera på den låsta skärmen.
Dra
utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen. Om inte
visas ska du öppna
programskärmen, trycka lätt på Inställningar → Låsskärm och sedan markera Kameragenväg.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ordna om kameragenvägar
Ordna om kameragenvägarna för att få snabb och enkel åtkomst till
förhandsgranskningsskärmen. Tryck lätt på på förhandsgranskningsskärmen. Håll ett objekt
nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen.
84
Kamera
Kameraetik
• Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Selektiv fokus
Använd utanför-fokus-effekten för att göra bakgrunden suddig och få ditt objekt att sticka ut.
Utan effekt
Med effekt
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Selektiv fokus för att aktivera funktionen.
3 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
4 Tryck lätt på för att ta en bild.
5 Tryck lätt på förhandsgranskningsbilden längst ned till höger på skärmen för att redigera
bilden.
85
Kamera
6 Tryck lätt på
och välj ett av följande:
• Nära fokus: Få motivet att utmärka sig genom att göra bakgrunden runt motivet suddig.
• Långt fokus: Gör motivet suddigt och gör så att bakgrunden utmärker sig runt motivet.
• Fokusera allt: Få motivet och dess bakgrund att framträda tydligt.
7 Tryck lätt på
.
• Vi rekommenderar att du placerar motiven 10–50 cm från enheten. Placera motivet
som du vill fokusera på nära enheten.
• Se till att ha ett tillräckligt avstånd mellan objektet och bakgrunden när du tar bilder.
Avståndet bör vara mer än dubbelt så stort som avståndet mellan enheten och
motivet.
• Kvaliteten på bilderna som tas med enheten kan påverkas under följande
förhållanden:
– – Enheten eller motivet rör sig.
– – Det är starkt bakgrundsljus, svagt ljus, eller så sker fotograferingen inomhus.
– – Motivet eller bakgrunden har inget mönster eller består av en enfärgad färg.
86
Kamera
Fotograferingslägen
Auto
Använd det här läget för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och
avgöra det optimala läget för bilden.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Auto.
Vackert ansikte
Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med ljusare ansikten.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Vackert ansikte.
Foto och mer
Använd det här läget för att ta en serie bilder och redigera dem genom att lägga till olika effekter
med hjälp av fotolägena. Enheten identifierar bilderna med
i Galleri.
Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du tar foton i det här läget.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Foto och mer.
3 Tryck lätt på .
Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.
87
Kamera
4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.
• Bästa foto: Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för
att visa de övriga fotona i serien. Enheten rekommenderar den bästa bilden och markerar
den med .
• Bästa ansikte: Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa
möjliga bild. Tryck lätt på den gula ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella
posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Enheten
rekommenderar den bästa bilden och markerar den med .
• Dramabild: Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar
rörelsesvängningar. Utöka rörelsesvängningarna i bilden genom att välja fler foton längst
ned på skärmen. Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda bilderna genom att trycka
lätt på och välja en bild. Tryck lätt på
för att visa objektets rörelsesvängningar eller
tryck lätt på
för att ta bort rörelsesvängningarna. Redigera fotot efter önskan och
tryck lätt på KLAR.
• Radera: Ta bort objekt i rörelse som du inte vill ha. Tryck lätt på
rörelse. Tryck lätt på för att återställa det ursprungliga fotot.
för att ta bort objekt i
• Panoreringsbild: Lägg till en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att
personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på Objekt för att välja ett motiv. Tryck lätt på
Rörelseoskärpa för att justera vinkeln för oskärpan som används på bakgrunden. Tryck
lätt på och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan.
Justera oskärpan på bakgrunden genom att dra skärmen åt höger eller vänster.
5 När du är klar med att redigera fotona trycker du lätt på
.
Panorama
Använd det här läget för att ta en bild som består av många bilder som sammanfogats. Enheten
identifierar bilden med
i Galleri.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Panorama.
Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:
• Flytta kameran långsamt i en riktning.
• Håll bilden inom ramen på kamerans sökare.
• Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.
88
Kamera
Virtuell tur
Med det här fotoläget kan du ta bilder av ett rum genom att röra kameran framåt och rotera åt
vänster eller höger. Ta foton av rummet ur olika vinklar. Du kan visa bilderna i ett bildspel och
simulera att du verkligen rör dig genom utrymmet. Enheten identifierar bilden med i Galleri.
1 Tryck lätt på Kamera på programskärmen.
2 Tryck lätt på Läge → Virtuell tur.
3 Rör enheten så att den lilla cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln mitt på
förhandsgranskningsskärmen.
När cirkelns kant blir blå börjar enheten att fotografera.
4 Rör enheten sakta framåt eller rotera åt höger eller vänster medan enheten tar bilder.
Så fort cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln tar enheten en bild automatiskt.
89
Kamera
5 Upprepa åtgärden för att ta fler foton.
Om du vill se en förhandsgranskning trycker du lätt på längst ner till vänster på skärmen.
De olika förhandsgranskningsbilderna visar med vilken vinkel fotona tagits.
Ta bort den sist tagna bilden genom att trycka lätt på Ångra.
6 Slutför genom att trycka lätt på
.
Dubbel kamera
När du tar en landskapsbild med den bakre kameran visas bilden som tagits eller videon
som spelats in med den främre kameran i ett infogat fönster, eller vice versa. Använd den här
funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Dubbel kam. för att byta till läget
Dubbel kamera. Tryck lätt på för att ta ett foto eller på för att spela in en video.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Tryck lätt för att
ändra storlek eller
byta plats.
Välj bland de olika
stilar som finns
tillgängliga.
• Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp
till 10 minuter i HD eller VGA.
• När du spelar in videoklipp i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda
mikrofonen.
90
Kamera
Hantera fotograferingslägen
Välj vilka fotograferingslägen som ska visas på skärmen för lägesval.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Hant. lägen.
Hämta fotolägen
Hämta fler fotograferingslägen från Galaxy Apps.
På programskärmen trycker du lätt på Kamera → Läge → Hämta.
Kamerainställningar
På programskärmen trycker du lätt på Kamera →
tillgängliga för både kameraläge och videoläge.
. Alla de följande alternativen är inte
• Bildstorlek / Videostorlek: Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det
kräver dock mer minne.
• Serietagningar: Ta en serie bilder på rörliga motiv.
• Autoidentifiering av natt: Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare
förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan fotolampa.
Det här alternativet är inte tillgängligt vid videoinspelning.
• Ansiktsigenkänning: Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för
dig att ta bilder av dem.
• ISO: Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i
filmkameramotsvarigheter. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark
belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
• Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Centrerad mäter
bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris
tillämpar ett genomsnitt för hela scenen.
91
Kamera
• Tryck för att ta bild: Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
• Selektiv fokus: Använd detta för att ta en bild med utanför-fokus-effekten. Se Selektiv fokus
för mer information.
• Inspelningsläge: Ändra inspelningsläge.
• Videostabilisering: Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när
kameran rör sig.
• Effekter: Välj en filtereffekt som ska användas när du tar foton eller spelar in video. Tryck lätt
på Hämta för att hämta fler effekter. Ändra ordningen på effekter eller dölj effekter från listan
genom att trycka lätt på Hant. effekt.
• Blixt: Aktivera eller inaktivera fotolampan.
• Timer: Använd det här läget för fototagning med fördröjning.
• HDR (fyll. ton): Använd detta läge för att ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler
detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.
Utan effekt
Med effekt
• Platstaggar: Lägg till en GPS-platstagg på bilden.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
92
Kamera
• Förh.gr. bild/video: Ställ in enheten på att visa bilder eller videor när de har tagits eller
spelats in.
• Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa
inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om
värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
• Exponeringsvärde: Ändra exponeringsvärdet. Detta avgör hur mycket ljus kamerans sensor
tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
• Rutnät: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
• Volymknappen: Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra
slutaren eller zoomfunktionen.
• Röststyrning: Ställ in enheten på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
• Hjälp: Visa hjälpinformationen för användning av kameran.
• Återställ inställn.: Återställ kamerainställningarna.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.
93
Galleri
Visa foton eller videoklipp
Visa innehåll på enheten
På programskärmen trycker du lätt på Galleri och markerar en bild eller ett videoklipp.
Videofiler visas med ikonen
på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.
För att dölja eller visa menyfältet och miniatyrbilderna för förhandsgranskning ska du trycka lätt
på skärmen.
Skicka bilden till andra.
Modifiera bilden.
Gå till föregående skärm.
Öppna ytterligare alternativ.
Sök efter andra enheter som kan
visa bilden.
Radera bilden.
Miniatyrbilder för
förhandsgranskning av bild och
video
94
Galleri
Visa innehåll som finns lagrat på andra enheter
Sök efter innehåll som finns lagrat på andra enheter och visa det på din enhet.
Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
Alla enheter måste stödja Wi-Fi Direct eller vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
Komma åt innehåll på en enhet i närheten
För att använda funktionen, öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Enheter i närheten, och trycker sedan lätt på reglaget för Enheter i närheten för att aktivera
funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.
Tryck lätt på och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt innehåll. Du kan visa
innehåll på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.
Ändra sorteringsmetod
Bilderna eller videoklippen på enheten kan sorteras efter tid eller album. Du kan även filtrera
bilder och videoklipp efter kategori, t.ex. personer eller landskap.
På programskärmen trycker du lätt på Galleri →
och väljer sedan en sorteringsmetod.
Visa ytterligare alternativ
På programskärmen trycker du lätt på Galleri och markerar en bild eller ett videoklipp. Tryck lätt
på och använd följande alternativ.
• Mer information: Visa mer information om filen.
• Studio: Redigera bilder eller videor i studioläget. Se Studio för mer information.
• Rotera moturs: Rotera moturs.
• Rotera medurs: Rotera medurs.
• Beskär: Beskär bilden.
• Byt namn: Döp om filen.
95
Galleri
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
• Ange som: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Skriv ut: Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobil utskrift för mer
information.
• Flytta till Privat: Flytta filer till den privata mappen. Det här alternativet visas när du aktiverar
Sekretessläge. Se Sekretessläge för mer information.
• Inställningar: Ändra galleriinställningarna.
Tillgängliga alternativ kan variera beroende på den markerade filen.
Om du vill markera flera filer i fillistan ska du trycka på en fil och hålla den nedtryckt och sedan
trycka på de andra filerna. När filerna har markerats kan du dela eller ta bort dem samtidigt eller
trycka på för att öppna ytterligare alternativ.
Galleriinställningar
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Tryck lätt på → Inställningar.
3 Använd följande alternativ:
• Synka endast via Wi-Fi: Ställ in enheten på att endast synkronisera innehåll när Wi-Fianslutningen är aktiverad.
• Relaterad sida: Tagga foton med information, t.ex. datum och plats. För att redigera
taggar trycker du lätt på informationen i en bild, trycker lätt på , redigerar
informationen och trycker sedan lätt på KLAR.
• Ansiktstagg.: Tilldela taggar till ansikten på en bild. En gul ram visas runt ett ansikte när
det identifieras. Markera ansiktet, tryck lätt på Lägg till namn och markera sedan en
kontakt för att identifiera ansiktstaggen. När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt
på den och öppnar flera alternativ, t.ex. att ringa samtal eller skicka ett meddelande till
personen.
När du använder Ansiktstagg. kanske ansiktsidentifieringen inte fungerar beroende på
ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer
som motivet har på sig.
96
Studio
Fotostudio
Redigera bilder genom att använda olika effekter.
1 Tryck lätt på Studio på programskärmen.
2 Tryck lätt på Fotostudio.
3 Välj en bild att redigera.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Använd effekter för bilden.
Använd effekterna för en bild på
en person.
Justera mättnaden eller
ljusstyrkan för bilden.
Dekorera bilden med etiketter, en
ram eller genom att rita på den.
Beskär, rotera eller ändra storlek
på bilden.
5 När du är klar med att redigera bilden trycker du lätt på KLAR →
97
.
Studio
6 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på SPARA.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
Galleri → → Album → Studio.
Collagestudio
Kombinera flera bilder för att skapa ett collage.
1 Tryck lätt på Studio på programskärmen.
2 Tryck lätt på Collagestudio.
3 Välj bilder som du vill kombinera och tryck lätt på KLAR.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Justera marginalerna eller
rundheten på hörnen.
Blanda dina bilder och använd en
slumpmässigt vald layout och
bakgrund.
Välj en layout.
Ändra bildförhållandet.
Välj en bakgrund.
5 När du är klar med att redigera bilderna trycker du lätt på
.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
Galleri → → Album → Studio.
98
Studio
Foto och mer
Lägg till olika effekter på tagna foton.
Endast foton tagna i läget foto och mer kan väljas.
1 Tryck lätt på Studio på programskärmen.
2 Tryck lätt på Foto och mer.
3 Välj en bild att redigera.
4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.
Skapa en bild som visar
rörelsesvängningar.
Skapa bästa möjliga bild.
Radera motiv i rörelse från
bakgrunden.
Skapa intrycket av att motivet rör
sig snabbt.
Spara den bästa bilden.
5 När du är klar med att redigera bilden trycker du lätt på
.
Den redigerade bilden sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
Galleri → → Album → Studio.
99
Studio
Videoklippsstudio
Redigera eller skapa videoklipp med flera olika bilder och videoklipp.
För att använda denna funktion måste du hämta och installera det program som krävs.
1 Tryck lätt på Studio på programskärmen.
2 Tryck lätt på Videoklippsstudio.
3 Välj videor som du vill redigera och tryck lätt på KLAR.
Du kan även välja bilder som du vill skapa en video av.
4 Redigera videon genom att använda olika effekter.
Välj bakgrundsmusik.
Radera videoklippet.
Spara videoklippet.
Ändra ordningen på videor eller
bilder som förekommer i
videoklippet, eller lägg till fler filer.
Förhandsgranska videoklippet.
Spela upp videoklippet.
Justera videoklippets längd.
Lägg till effekter i videoklippet.
100
Studio
5 När du är klar med att redigera filmklippet trycker du lätt på
6 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på SPARA.
.
Den redigerade videon sparas i mappen Studio. Öppna mappen genom att trycka lätt på
Galleri → → Album → Studio.
Videobeskärare
Beskär videosegment.
1 Tryck lätt på Studio på programskärmen.
2 Tryck lätt på Videobeskärare.
3 Markera ett videoklipp som du vill redigera.
4 Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och
tryck lätt på KLAR.
Nuvarande position
Startparentes
Slutparentes
5 Ange ett filnamn och tryck sedan lätt på OK för att spara videon.
101
Multimedia
Musik
Spela upp musik
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Sök efter andra enheter som kan
spela upp filen.
Öppna ytterligare alternativ.
Ställ in volymen.
Ange filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Öppna spellistan.
Lägg till låten i en spellista.
Hoppa till den föregående låten.
Tryck lätt och håll nedtryckt för att
gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
102
Multimedia
För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på → Inställningar och markerar
sedan Smart volym.
När Smart volym har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik
att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
Smart volym aktiveras eventuellt inte för vissa filer.
Om du vill ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset trycker du lätt på →
Inställningar → Adapt Sound → På.
När du aktiverar det här alternativet för första gången trycker du lätt på STARTA för att justera
ljudet. Enheten påbörjar en serie ljudtester för att justera ljudnivån och den börjar pipa. Tryck lätt
på JA om du kan höra pipet och NEJ om du inte hör det. Upprepa det här steget för varje test tills
ljudjusteringen är klar. Markera därefter Musikljud för att tillämpa alternativet när du lyssnar på
musik.
När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade
ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre
tillämpas alternativet igen.
Ställa in en låt som ringsignal eller alarmsignal
Om du vill använda den låt som spelas upp just nu som ringsignal eller alarmsignal trycker du lätt
på → Använd som → Från början eller Automatiska rekommendationer, väljer ett alternativ
och trycker sedan lätt på KLAR.
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Tryck lätt på SPELLISTOR → → Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på SKAPA. Tryck lätt
på , välj de låtar som du vill lägga till och tryck sedan lätt på KLAR.
Lägg till den låt som spelas just nu i en spellista genom att trycka lätt på
103
och välja spellista.
Multimedia
Spela upp musik efter humör
Den här funktionen kan du använda för att spela upp musik som passar in med ditt humör.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Tryck lätt på → Musikväljare. Låtar kategoriseras automatiskt efter humör. Tryck lätt på en
humörcell eller dra fingret över flera celler för att lyssna på musiken i cellerna.
Låtkategorier baseras på tillgänglig information om låten. Vissa låtar kanske inte kan
kategoriseras i humörceller.
Spela upp musik som lagrats på andra enheter
Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
Alla enheter måste stödja Wi-Fi Direct eller vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
Komma åt musik på en enhet i närheten
För att använda funktionen, öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Enheter i närheten, och trycker sedan lätt på reglaget för Enheter i närheten för att aktivera
funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
musik. Du kan spela upp låten på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.
104
Multimedia
Video
Spela upp videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Sök efter andra
enheter som kan
spela upp filen.
Ställ in volymen.
Öppna ytterligare
alternativ.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
reglaget.
Pausa och återuppta
uppspelningen.
Ändra
skärmförhållande.
Växla till
popup-videospelaren.
Hoppa till den
föregående videon.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa
video. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt framåt.
Anpassa kontrollpanelens placering under uppspelning genom att trycka lätt på →
Inställningar, markera Minikontrollpanel och sedan trycka lätt på STÄNG. Tryck lätt på
för att flytta kontrollpanelen till någon sida av skärmen.
eller
Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.
Använda popup-videospelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor trycker du lätt på
för att använda popup-videospelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.
105
Multimedia
Ta bilder
Om du vill använda den här funktionen trycker du lätt på → Inställningar under uppspelning,
markerar Ta bild och trycker sedan lätt på STÄNG.
Tryck lätt på
för att ta en bild från videon under uppspelning.
Dela eller radera videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Tryck lätt på och håll ett videoklipp nedtryckt, tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Tryck lätt på → Ta bort, välj videor och tryck sedan lätt på KLAR.
Redigera videor
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Välj en video och tryck lätt på → Redigera → Studio → Videobeskärare. Flytta startparentesen
till önskad startpunkt och flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck lätt på KLAR, ange
ett filnamn och tryck sedan lätt på OK för att spara videon.
Om du vill redigera videor med ett videoredigeringsprogram ska du välja en video och trycka lätt
på → Redigera → Videoredigerare.
Spela upp videor som lagrats på andra enheter
Sök efter videoklipp som lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
Alla enheter måste stödja Wi-Fi Direct eller vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
Komma åt en video på en enhet i närheten
För att använda funktionen, öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Enheter i närheten, och trycker sedan lätt på reglaget för Enheter i närheten för att aktivera
funktionen. Se Enheter i närheten för fler inställningar.
Tryck lätt på ENHETER och välj en enhet i Enheter i närheten för att komma åt och spela upp
videon. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelning aktiverad.
106
S Health
Om S Health
Använd det här programmet för att ställa in kaloriintag och kaloriförbränning baserat på
uppgifterna om din fysik. Du kan använda det för att registrera de faktiska kalorierna du äter och
förbränner. Programmet ger motionsrekommendationer och hälsotips som kan hjälpa dig att
skaffa en hälsosammare livsstil.
Tryck lätt på S Health på programskärmen.
Funktioner i S Health
Du kan använda följande funktioner i S Health:
• Stegräknare: Räkna hur många steg du har gått.
• Motion: Ställ in och hantera dina motionsmål. Du kan registrera och visa motionsinformation
såsom längd, hastighet och kaloriförbränning. När du motionerar utomhus kan du dessutom
använda motionsfunktionen för att ta foton, lyssna på musik och se var du befinner sig.
• Mat: Hantera ditt kaloriintag.
• Vikt: Registrera och hantera viktändringar.
107
S Health
Konfigurera en användarprofil
Första gången du använder funktionen måste du läsa och godkänna reglerna och villkoren för
tjänsten och sedan skapa en användarprofil.
1 Tryck lätt på S Health på programskärmen.
2 Läs informationen om programmet som visas på skärmen och tryck lätt på NÄSTA.
3 Läs reglerna och villkoren och tryck sedan lätt på NÄSTA.
4 Logga in på ditt Samsung account. Alternativt kan du trycka lätt på NÄSTA för att hoppa
över proceduren.
5 Ange användarnamn, födelsedatum och kön och tryck sedan lätt på NÄSTA.
Om du vill hindra andra S Health-användare från att se din profil, markerar du alternativet
Dölj min profilinformation för andra S Health-användare.
6 Ange uppgifter om din fysik och tryck sedan lätt på NÄSTA.
7 Välj en aktivitetsnivå och tryck lätt på NÄSTA.
När du är klar med konfigurationen av profilen visas de uppgifter som du har angett.
Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din BMR (basal metabolic rate) och
rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är exakta för
alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.
8 Kontrollera profilinformationen och tryck lätt på STARTA.
Huvudskärmen för S Health öppnas.
108
S Health
Huvudskärmen för S Health
Visa en sammanfattning av stegräkning, kaloriintag och kaloriförbränning. Du kan även
ordna om genvägarna för att få enkel tillgång till S Health-menyerna och byta bakgrund på
huvudskärmen för S Health.
På huvudskärmen för S Health trycker du lätt på → Redigera favoriter och trycker sedan lätt på
för att lägga till genvägar på huvudskärmen för S Health.
Radera genvägar genom att trycka lätt på
.
Visa S Health-menyskärmen.
Öppna ytterligare alternativ.
Genvägar till S Health-menyerna
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Redigera favoriter: Lägg till eller redigera genvägar till S Health-menyn.
• Ange bakgrund: Välj en bakgrundsbild.
• Säkerhetskopiera och återställ: Säkerhetskopiera eller återställ dina S Health-data.
• Inställningar: Konfigurera inställningarna för S Health.
• Hjälp: Visa hjälpinformation om S Health.
109
S Health
Använda menyerna i S Health
Tryck lätt på
för att öppna de olika menyerna.
Min profil
Öppna huvudskärmen för
S Health.
Välj för att använda menyerna.
• Stegräknare: Mät hur många steg du tar och se hur många kalorier du förbränner. Se
Promenadkompis för mer information.
• Motion: Registrera hur länge du tränar och se hur många kalorier du förbränner. Se
Träningskompis för mer information.
• Mat: Registrera och hantera ditt kaloriintag. Se Registrera matintag för mer information.
• Vikt: Registrera och hantera viktändringar. Se Hantera vikten för mer information.
• Partnerprogram: Sök efter och hämta program som kan synkroniseras med S Health.
Mer information om funktioner eller program för S Health som hämtas via
Partnerprogram finns tillgänglig. Mer information om en funktion eller ett program
finns om du öppnar funktionen eller programmet. Tryck sedan lätt på → Hjälp.
110
S Health
Promenadkompis
Enheten räknar antalet steg du har tagit och mäter sträckan du har gått. Den mäter också
kaloriförbränningen med hjälp av en sensor.
Tryck lätt på
→ Stegräknare.
Enheten mäter antal steg, sträcka och kaloriförbränning och visar dessa data i realtid.
Räkningen sparas.
Visa loggar över din dagliga
stegräkning.
Öppna ytterligare alternativ.
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Gå till ett visst datum och visa
stegräkningen.
Stegräkning
Målsättning för stegräkningen
Så långt har du gått
Kaloriförbränning
Se din rankning på vårt forum.
Visa stegräkningen i en graf.
111
S Health
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Mål för dagliga steg: Ändra målet för antal steg.
• Dela via: Skicka sidan till andra.
• Inställningar: Konfigurera inställningarna för S Health.
• Hjälp: Visa mer information om att använda den här funktionen.
• Du kan uppleva en kort fördröjning medan stegräknaren övervakar dina steg och
sedan visar stegräkningen.
• Om du använder stegräknaren när du åker bil eller tåg, kan vibrationerna påverka
stegräkningen.
Visa stegräkningen i en graf
Visa stegräkningen över en längre tidsperiod i en graf.
På Stegräknarens huvudskärm trycker du lätt på
.
Visa loggar över din dagliga
stegräkning.
Visa S Health-menyskärmen.
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Visa tim-, dags- eller
månadsuppgifter i en graf.
Total stegräkning
Visa stegräkningen i en graf.
Gå till föregående skärm.
112
S Health
Nollställa den dagliga stegräkningen
Enheten summerar normalt alla steg som räknats under dagen.
Återställ den dagliga stegräkningen genom att trycka lätt på → Inställningar → Återställ data
och sedan markera Stegräknare.
Träningskompis
Du kan registrera och hålla ordning på motion och kaloriförbränning med hjälp av
motionsfunktionen i S Health. Du kan visa motion och kaloriförbränning i en graf och dela detta
med andra.
Tryck lätt på
→ Motion.
• Före användning av den här funktionen rekommenderas det att gravida kvinnor, äldre
personer, små barn och personer med sjukdomar som till exempel kronisk hjärtsvikt
eller högt blodtryck, söker råd hos någon som är behörig och utbildad inom medicin.
• Om du känner dig yr, känner smärta eller har svårt att andas under träningspasset
ska du sluta använda den här funktionen och söka råd hos någon som är behörig och
utbildad inom medicin.
Börja motionera
1 Ställ in motionstyp, aktivera eller inaktivera röstguidning, välj bakgrundsmusik och tryck
sedan lätt på STARTA.
Enheten registrerar motionstiden och visar dina framsteg i förhållande till motionsmålen.
113
S Health
2 Börja träna och använd olika funktioner på skärmen.
Tryck lätt på för att låsa skärmen och endast visa motionsinformation. Lås upp skärmen
genom att trycka på och hålla ner .
Ta ett foto av platsen där du
tränar.
Visa en karta över de platser där
du har motionerat.
Motionstyp
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Information som visas när du
motionerar, t.ex. hastighet, hur
lång tid det tar med mera. Tryck
lätt för att visa fler alternativ.
Aktivera eller inaktivera
ljudguiden.
Styr musikuppspelningen.
3 Om du vill avsluta träningen trycker du lätt på PAUS → STOPP.
Motionsinformation, längd och foton som du har tagit visas på skärmen.
4 Ange ytterligare information och tryck lätt på SPARA.
Enheten sparar motionsinformationen.
114
S Health
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Ställ in högsta puls: Ställ in enheten på att automatiskt uppdatera din maxpuls utifrån din
profil och tidigare pulsmätningar. Du kan även välja att uppdatera pulsen manuellt och ange
den själv.
• Inställningar: Konfigurera inställningarna för S Health.
• Hjälp: Visa mer information om att använda den här funktionen.
Användning av coachingfunktionen under löpträning
Använd den personanpassade coachingfunktionen för att träna säkert och effektivt. Du kommer
att få coachningstips i realtid som leder dig genom ett säkert och effektivt träningspass som
håller dig i form.
Anslut enheten till pulsmätaren om du vill använda coachningsfunktionen.
Visa tillgängliga pulsmätare genom att trycka lätt på → Inställningar → Kompatibla
tillbehör → Motion.
Om coachingfunktionen
Coachingfunktionen innehåller Firstbeat-teknik vilket innebär att en anpassad
träningsvägledning tillhandahålls. Firstbeat använder analys av träningseffekt (TE) som mäter
den sammantagna fysiska belastningen under ett träningspass och utvärderar hur det påverkar
din kondition. Träningseffektnivåerna baseras på din fysiska profil och den pulsinformation som
registrerades under träningspasset. Träningseffektnivån ökar när du utför effektiv träning och
coachningsfunktionen använder Träningseffekt för att ge dig återkoppling.
Återkopplingen tillhandahålls av funktionen via uppmaningar som exempelvis ”snabbare”, ”håll
den här takten” och ”långsammare”. När du börjar använda coachningsfunktionen kommer den
att uppskatta en lämplig nivå för Träningseffekt baserat på din profil. När du tränar kommer den
att analysera din träningshistorik och ge dig mer anpassad vägledning. Ett typiskt träningspass
kan starta med en lägre intensitet och öka snabbt i intensitet mot slutet.
Gå till www.firstbeat.fi/te för mer information.
När du motionerar fungerar eventuellt inte pulsmätaren korrekt om enheten utsätts för
alltför mycket svett eller om dess plats ändras.
115
S Health
1 Bär pulsmätaren på kroppen.
2 På huvudskärmen för Motion trycker du lätt på
→ SKANNA.
3 Välj pulsmätare i listan över upptäckta enheter.
4 Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta pulsmätaren till din enhet.
116
S Health
5 När anslutningen är upprättad trycker du lätt på Springa på huvudskärmen för Motion.
Visa anslutningsstatus.
6 Tryck lätt på ANGE TRÄNINGSMÅL → Träningsmål.
7 Tryck lätt på AUTO i popup-fönstret om du vill att maxpulsen ställs in automatiskt.
Den maximala pulsen är den högsta pulsen en person kan komma upp i genom träning.
Om du känner till din maximala puls, kan du ange den manuellt. Om du ställer in att
maxpulsen ska mätas automatiskt kommer enheten att beräkna den som ”210−0,65 x
ålder”.
117
S Health
8 Ställ in träningsintensitet och tryck lätt på NÄSTA.
Ställ in träningsintensiteten till en
av de tre tillgängliga nivåerna.
9 Ställ in träningstid och tryck lätt på Klar → KLAR.
Om du ställer in träningstiden på kortare tid än rekommenderad tid ökar
träningsintensiteten så att träningseffekten uppnås.
10På huvudskärmen för Motion aktiverar eller inaktiverar du röstguidning, väljer
bakgrundsmusik och trycker sedan lätt på STARTA.
11Börja träna.
Om du upplever smärta eller obehag när du tränar ska du sluta omedelbart och uppsöka
läkare.
12Om du vill avsluta träningen trycker du lätt på PAUS → STOPP.
13Kontrollera träningstiden, sträckan och antal förbrända kalorier och tryck lätt på SPARA om
du vill spara motionsinformationen på enheten.
118
S Health
Visa en logg över förbrända kalorier
Jämför dina förbrända kalorier över en period genom att visa dem i en graf.
På huvudskärmen för Motion trycker du lätt på
.
Visa loggar över din dagliga
träning.
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Visa S Health-menyskärmen.
Visa tim-, dags- eller
månadsuppgifter i en graf.
Totalt antal förbrända kalorier
Visa förbrända kalorier i en graf.
Gå till föregående skärm.
119
S Health
Registrera matintag
Registrera vad du äter under en dag och håll koll på kaloriintaget.
1 Tryck lätt på → Mat.
2 Tryck lätt på bredvid måltiden.
3 Ange information om måltiden och tryck lätt på KLAR.
• Om du vill söka efter mat trycker du lätt på Sök och väljer ett alternativ från sökresultaten.
• Om du vill välja något från en matlista som är uppdelad i kategorier trycker du lätt på
KATEGORI.
• Om du vill välja något från den mat som du ofta äter trycker du lätt på VANLIG.
• Om du vill välja något från listan Min mat trycker du lätt på MIN MAT.
4 Ange ytterligare information om maten och tryck lätt på SPARA.
Matinformationen registreras som kaloriintag för den aktuella måltiden.
Visa loggar över ditt dagliga
kaloriintag.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till ett visst datum för att visa
kaloriintag.
Totalt kaloriintag
Kalorimål
Visa eller redigera
måltidsuppgifter.
Lägg till måltidsinformation.
Välj från listan Min mat.
Visa ditt kaloriintag i en graf.
120
S Health
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Mål för dagliga kalorier: Ändra målsättningen för ditt dagliga kaloriintag.
• Min mat: Lägg till maträtter som du ofta äter.
• Dela via: Skicka sidan till andra.
• Inställningar: Konfigurera inställningarna för S Health.
• Hjälp: Visa mer information om att använda den här funktionen.
Använd bara kaloriinformationen i Mat som personlig referensram. Data som anges
kanske inte är korrekt varje gång och kan förändras. En del information kan skilja sig från
faktiska kalorinivåer.
Visa kaloriintag i en graf
Jämför ditt kaloriintag över en period genom att visa det i en graf.
På huvudskärmen för Mat trycker du lätt på
.
Visa loggar över ditt dagliga
kaloriintag.
Visa S Health-menyskärmen.
Visa tim-, dags- eller
månadsuppgifter i en graf.
Totalt kaloriintag
Visa ditt kaloriintag i en graf.
Gå till föregående skärm.
121
S Health
Lägga till information om mat som du ofta äter
Spara information om mat som du ofta äter. Det går snabbare att uppdatera ditt kaloriintag om
du lägger till och sparar matinformation i stället för att lägga till den varje gång du ska äta just
den maten.
1 Tryck lätt på → MIN MAT.
2 Tryck lätt på Lägg till livsmedel, ange ett namn och kaloriinnehåll och tryck sedan lätt på
SPARA.
3 Ange den mängd du äter och tryck lätt på KLAR.
Matinformationen läggs till i listan Min mat.
4 Om du vill registrera mat som du har ätit från listan över mat som du ofta äter trycker du lätt
på MIN MAT, väljer mat och trycker sedan lätt på KLAR.
5 Tryck lätt på SPARA.
Hantera vikten
Registrera din viktinformation och övervaka viktändringar.
1 Tryck lätt på → Vikt.
2 Tryck lätt på UPPDATERA.
122
S Health
3 Ange din aktuella vikt tryck lätt på SPARA.
När du ändrar vikten kommer enheten automatiskt att lägga till uppgifterna i profilen.
Visa loggar över din dagliga vikt.
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till ett visst datum för att visa
viktuppgifter.
Din vikt
Din längd
Uppdatera din vikt.
Visa viktuppgifter i en graf.
Tryck lätt på och använd följande funktioner:
• Dela via: Skicka sidan till andra.
• Inställningar: Konfigurera inställningarna för S Health.
• Hjälp: Visa mer information om att använda den här funktionen.
Mata in data med tillbehör
Importera viktuppgifter från en ansluten enhet.
Tryck lätt på → SKANNA och välj en enhet i listan över identifierade enheter. Följ
anvisningarna på skärmen för att ansluta tillbehöret till din enhet.
Återställa vikt
Återställ den dagliga vikten genom att trycka lätt på → Inställningar → Återställ data och
sedan markera Vikt.
123
S Health
Visa vikten i en graf
Jämför vikten över en längre tidsperiod genom att visa uppgifterna i en graf.
Tryck lätt på
på huvudskärmen för vikt.
Visa loggar över din dagliga vikt.
Visa och hantera
tillbehörsenhetsanslutningar.
Visa S Health-menyskärmen.
Visa tim-, dags- eller
månadsuppgifter i en graf.
Din vikt
Visa viktuppgifter i en graf.
Gå till föregående skärm.
Installera ytterligare S Health-program
Du kan hämta och installera olika program som är kompatibla med det här programmet.
1 Tryck lätt på → Partnerprogram.
2 Välj ett program.
3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera programmet.
124
S Health
Inställningar för S Health
Tryck lätt på → Inställningar på huvudskärmen för S Health och välj sedan ett av följande
alternativ:
• Redigera profil: Redigera din fysiska statistik.
• Konton: Logga in med ditt Samsung account för att hantera S Health-data online.
• Lösenord: Ange en PIN-kod för att låsa eller låsa upp S Health.
• Enhetsinställningar: Ange enhetsalternativ.
• Avisering: Ställ in enheten på att visa nya händelser och prestationer.
• Mina tillbehör: Visa och hantera tillbehörsenhetsanslutningar.
• Kompatibla tillbehör: Visa tillbehör som är kompatibla med enheten eller hantera anslutna
enheter.
• Återställ data: Återställ S Health-data.
• Sök efter uppdateringar: Kontrollera den aktuella versionen av S Health.
• Villkor: Visa reglerna och villkoren, inklusive regler avseende lagring av personlig
information och data.
• Om S Health: Visa information om S Health.
125
S Health
• Den personliga information som samlas in av S Health får endast lagras på enheten
i informationssyfte. Samsung tar inte emot, lagrar eller sänder ut din personliga
information. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från S Health kan data
sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana
syften har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av S Healthprogrammet med alternativet för att återställa data på inställningsmenyn eller genom
att avinstallera programmet. Återställning av data kommer att radera all information
som lagrats på servern. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller
överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
• Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk
eller överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
• Skydda din personliga information genom att trycka lätt på → Inställningar →
Lösenord, markera Ange lösenord på huvudskärmen för S Health, och sedan ange ett
lösenord.
• Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera
kommunikationsprotokollet för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du
använder en trådlös anslutning, såsom Bluetooth eller ANT+, kan enheten påverkas
av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra
enheter som sänder ut radiovågor.
• Innehållet som används i S Health-programmet kan variera beroende på
programvaruversion. Tjänsterna som tillhandahålls med programmet kan ändras eller
upphöra utan föregående meddelande.
126
Säkerhetsfunktioner
Nödläge
Om nödläge
Med det här läget kan du förlänga enhetens viloläge om du skulle råka hamna i en nödsituation.
När läget är aktiverat minskas ljusstyrkan på skärmen och batteriförbrukningen minskas genom
att några av funktionerna stängs av. Du kan slå på fotolampan, låta alarmet ljuda och skicka din
platsinformation till andra i form av ett meddelande.
Aktivera nödläge
Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Nödläge. Alternativt trycker du lätt på
Inställningar → Säkerhetshjälp → Nödläge på programskärmen och trycker sedan lätt på
reglaget för Nödläge för att aktivera funktionen.
Öppna ytterligare alternativ.
Aktivera fotolampan.
Aktivera ljudalarm.
Skicka din platsinformation till
någon i ett meddelande.
Ring ett samtal.
Surfa på internet.
Lägg till fler program som du vill
använda.
Återstående batteristyrka och
beräknad standby-tid för batteriet
Ring ett nödsamtal.
127
Säkerhetsfunktioner
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Inaktivera nödläge
Inaktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på Nödläge.
Alternativt trycker du lätt på → Inaktivera Nödläge. Nödläge inaktiveras.
Hjälpmeddelande
Om hjälpmeddelanden
Du kan förinställa kontakter som du kan skicka ett meddelande till i en nödsituation. Skicka
meddelanden till dina huvudkontakter genom att snabbt trycka tre gånger på strömknappen.
Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
Lägga till primära kontakter
1 Tryck lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp på programskärmen.
2 Tryck lätt på Hantera primära kontakter → Skapa primär nödkontakt.
3 Tryck lätt på Skapa kontakt och ange kontaktinformationen eller tryck lätt på Välj från
kontakter för att lägga till en befintlig kontakt som primär kontakt.
Ställa in hjälpmeddelanden
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp → Skicka
hjälpmeddelanden och trycker lätt på reglaget för Skicka hjälpmeddelanden för att aktivera
funktionen. Välj vilket innehåll som ska skickas med i hjälpmeddelandena.
128
Säkerhetsfunktioner
Skicka hjälpmeddelanden
Om du hamnar i en nödsituation trycker du snabbt tre gånger på strömknappen. Enheten skickar
då meddelanden till dina primära kontakter. Meddelandena innehåller även information om var
du befinner dig.
Aviseringar om svåra väderförhållanden (Geonyheter)
Om aviseringar om svåra väderförhållanden (Geo-nyheter)
Använd den här funktionen för att få aviseringar om svåra väderförhållanden som råder nära din
aktuella plats.
• Funktionen identifierar din plats och ger dig information om allvarliga
väderförhållanden om de inträffar i ditt område. Informationen som tillhandahålls kan
skilja sig beroende på tjänsteleverantöreren på din plats.
Om du vill se information om svåra väderförhållanden och de regioner som
information är tillgänglig i och språk som informationen är tillgänglig på går du till
www.samsung.com/geonews.
• För att få aviseringar om svåra väderförhållanden ansluter du enheten till ett Wi-Fieller mobilt nätverk.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ta emot aviseringar
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetshjälp → Geo-nyheter och
trycker lätt på reglaget för Geo-nyheter för att aktivera funktionen.
Popup-aviseringar
Markera Popup-avis. från Geo-nyheter.
Enheten visar aviseringar om svåra väderförhållanden i ett popup-fönster. Du kan ringa ett
nödsamtal eller skicka hjälpmeddelanden till förinställda kontakter från popup-fönstret.
129
Säkerhetsfunktioner
Använda widgeten Geo-nyheter
Du kan se din aktuella plats och information om allvarliga väderförhållanden i ditt område i
widgeten Geo-nyheter.
På hemskärmen bläddrar du åt vänster och trycker lätt på widgeten Geo-nyheter.
Öppna ytterligare
alternativ.
Aktuell plats
Information om allvarliga
väderförhållanden för
din aktuella plats
130
Användbara program och
funktioner
S Finder
Använd det här programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter
och visa sökhistoriken.
Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på S Finder.
Söka efter innehåll
Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på
och säg ett nyckelord.
Om du vill förbättra sökresultaten trycker du lätt på filtren under sökfältet.
Du kan ställa in sökparametrarna med de tillgängliga filtren eller välja sökkategorier. Tryck lätt på
→ Inställningar → Välj sökkategori.
Hantera sökhistoriken
Du kan visa eller ta bort tidigare sökningar. Välj en tidigare sökning för att utföra sökningen igen.
Ta bort sökhistoriken genom att trycka lätt på
bredvid ett objekt.
Ställ in enheten på att inte spara sökhistoriken genom att trycka lätt på → Inställningar och
avmarkera Använd sökhistorik.
131
Användbara program och funktioner
S Kalender
Starta S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ändra visningsläget.
Öppna ytterligare alternativ.
Gå till dagens datum.
Skapa händelser eller uppgifter.
Tryck lätt på och använd följande:
• Välj datum att visa: Gå till ett specifikt datum.
• Ta bort: Radera händelser eller uppgifter.
• Sök: Sök efter händelser eller uppgifter.
• Kalendrar: Välj kalendrarna som ska visas.
• Synkronisera nu: Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton.
• Inställningar: Ändra inställningarna för S Kalender.
132
Användbara program och funktioner
Skapa händelser eller uppgifter
1 Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
2 Tryck lätt på . Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt
på datumet igen.
3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.
• Lägg till händelse: Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri
repetitionsinställning.
• Lägg till uppgift: Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri
prioritetsinställning.
Välj ett objekt.
Välj en kalender som du vill
använda eller synkronisera med.
Ange en titel.
Bifoga en karta som visar platsen
för händelsen.
Ställ in start- och slutdatum för
händelsen.
Lägg till fler detaljer.
4 Tryck lätt på SPARA för att spara händelsen eller uppgiften.
133
Användbara program och funktioner
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på →
Synkronisera nu.
Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på → Kalendrar → Lägg till konto.
Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel
bredvid kontonamnet.
Ändra ett kontos synkroniseringsalternativ genom att trycka lätt på Inställningar → Konton på
programskärmen och sedan välja en kontotjänst.
Radera händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på → Ta bort, välj händelserna eller
uppgifterna och tryck sedan lätt på KLAR → TA BORT.
Ta bort en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på
→ TA BORT.
För att markera att uppgifter är slutförda, trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar
slutförda uppgifter.
Dela händelser eller uppgifter
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Dela en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på
delningsmetod.
134
och sedan välja en
Användbara program och funktioner
S Voice
Om S Voice
Använd det här programmet för att med röststyrning låta enheten utföra olika funktioner.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på → Settings,
och sedan avmarkera Open via the home key.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ställa in språk
Tryck lätt på → Settings → Language, och välj sedan ett språk.
Det valda språket används enbart för S Voice, inte för språket som visas på enheten.
Använda S Voice
När du startar S Voice startar enheten röstigenkänningen och mikrofonikonen blir blå.
Säg ett röstkommando.
Om du säger ett röstkommando som enheten känner igen, blinkar mikrofonikonen längst ner på
skärmen med grön färg. Sedan utförs kommandot av enheten.
Tips för bättre röstidentifiering:
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
135
Användbara program och funktioner
Väcka S Voice i standbyläge
Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.
Tryck lätt på mikrofonikonen eller säg ”Hi Galaxy” till enheten om du vill fortsätta använda
röstigenkänningen.
Ändra uppvakningskommando
Du kan byta ut uppvakningskommandot ”Hi Galaxy”. Uppvakningskommandot används för att
starta S Voice när enheten är i standbyläge.
Tryck lätt på → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Inaktivera röståterkoppling
Tryck lätt på → Disable Voice feedback. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett
kommando.
Korrigera oönskade röstkommandon
Om inte enheten känner igen dina kommandon så kan du redigera dem.
Korrigera ett röstkommando genom att trycka på den sista pratbubblan som innehåller din
talade text och redigera texten med tangentbordet.
Klocka
Alarm
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Alarm.
Ställa in alarm
Tryck lätt på i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in
olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på KLAR. Aktivera eller inaktivera alarm genom att
trycka lätt på bredvid alarmet i alarmlistan.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda
tiden.
136
Användbara program och funktioner
• Smart larm: Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med
låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta
alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller tills det förinställda alarmet börjar låta.
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du har aktiverat snooze-alternativet
innan ska du dra utanför den stora cirkeln för att upprepa larmet efter en angiven tid.
Radera alarm
Tryck lätt på → Ta bort, välj alarm och tryck sedan lätt på KLAR.
Världsklocka
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Världsklocka.
Skapa klockor
Tryck lätt på
och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.
Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och
sedan trycka lätt på .
Radera klockor
Tryck lätt på → Ta bort, välj klockor och tryck sedan lätt på KLAR.
Stoppur
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Stoppur.
Tryck lätt på BÖRJA för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på VARV för att registrera varvtider.
Tryck lätt på STOPP för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på
ÅTERSTÄLL.
Timer
På programskärmen trycker du lätt på Klocka → Timer.
Ställ in längden och tryck sedan lätt på BÖRJA.
Dra
utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.
Om du vill ändra inställningarna för alarmringsignalen trycker du lätt på → Inställningar.
137
Användbara program och funktioner
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Skärmrotation är
inaktiverat trycker du lätt på → Vetenskaplig kalkylator.
Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på
Radera historiken genom att trycka lätt på
för att dölja knappsatsen.
→ Rensa historik.
Memo
Använd det här programmet för att skapa memon och organisera dem efter kategori.
Tryck lätt på Memo på programskärmen.
Skriva memon
Tryck lätt på
ett memo:
i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver
• : Skapa eller ställ in en kategori.
• : Infoga bilder.
• : Gör en röstinspelning som ska infogas.
Spara memot genom att trycka lätt på SPARA.
Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot och sedan på memots innehåll.
Söka efter memon
Tryck lätt på
nyckelordet.
i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller
138
Användbara program och funktioner
Lägga till och hantera kategorier
Skapa kategorier för att sortera och hantera dina memon.
I memolistan trycker du lätt på
→ HANTERA KATEGORIER.
Lägg till en ny kategori genom att trycka lätt på
på OK.
Ta bort en kategori genom att trycka lätt på
, ange ett kategorinamn och sedan trycka lätt
vid kategorin.
Byt namn på en kategori genom att hålla ett kategorinamn lätt nedtryckt, ange ett nytt namn för
kategorin och sedan trycka lätt på BYT NAMN.
Ändra kategoriordningen genom att trycka lätt på
nedåt till en annan plats.
vid en kategori och dra den uppåt eller
Visa ytterligare alternativ
Du kan öppna ytterligare alternativ i memolistan samt under tiden som du visar memon.
I memolistan trycker du lätt på och använder följande alternativ:
• Välj: Välj memon för att använda alternativ.
• Ta bort: Ta bort memon.
• Konto: Synkronisera memon med ditt Samsung account.
När du visar ett memo trycker du lätt på och använder följande alternativ:
• Ta bort: Ta bort memot.
• Dela via: Dela memot med andra.
• Skriv ut: Skriv ut memot genom att ansluta enheten till en skrivare. Se Mobil utskrift för mer
information.
139
Användbara program och funktioner
Röstinspelning
Spela in röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen. Tryck lätt på för att pausa
inspelningen. Tryck lätt på för att avbryta inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra
inspelningen.
Under tiden som du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på
för att infoga ett bokmärke.
Öppna ytterligare alternativ.
Inspelningstid
Starta inspelning.
Ändra inspelningsläge.
Visa listan över röstmemon.
För att ställa in enheten på att ta bort bakgrundsljud trycker du lätt på → Inställningar och
markerar sedan Brusreducering.
Spara filer med sammanhangsberoende taggar
Lägg till sammanhangsberoende taggar, till exempel platser och datum, till filnamn när du sparar
röstmemon.
Tryck lätt på → Inställningar och markera sedan Kontextuellt filnamn. Enheten lägger till
inspelningsdatumet till filnamnen. Om du vill lägga till platsen där ett röstmemo spelas in trycker
du lätt på → Inställningar och väljer sedan Platstaggar.
140
Användbara program och funktioner
Spela upp röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Tryck lätt på
och välj ett röstmemo som ska spelas upp.
• : Beskär röstmemot.
• : Ställ in en del av röstmemot på upprepad uppspelning.
• : Justera uppspelningshastigheten.
• : Hoppa över en tyst del av röstmemot.
• : Infoga bokmärken i röstmemot.
• /
• : Pausa eller återuppta uppspelningen.
/
: Gå till föregående eller nästa röstmemo.
Använda bokmärkeslistan
Du kan märka särskilda punkter i ett röstmemo med bokmärken. Varje bokmärke är märkt med
en bokmärkesikon på röstmemot.
Visa bokmärkesdetaljerna när ett röstmemo spelas upp genom att trycka lätt på →
Bokmärken. Välj ett bokmärke från bokmärkeslistan för att spela upp röstmemot från den
positionen.
Hantera röstmemon
Tryck lätt på Röstinspelning →
på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter röstmemon.
Tryck lätt på
för att radera röstmemon.
Tryck lätt på och välj ett av följande:
• Välj: Välj röstmemon för att använda alternativ.
• Sortera efter: Ändra sorteringsmetod.
• Filtrera efter kategori: Visa memon filtrerade efter en kategori.
• Redigera kategorier: Lägg till, radera eller byt namn på kategorier.
• Inställningar: Ändra inställningarna för röstinspelaren.
141
Användbara program och funktioner
Byta namn på röstmemon
Tryck lätt på ett röstmemo och håll det nedtryckt och tryck lätt på → Byt namn, ange ett nytt
namn på röstmemot och tryck sedan lätt på BYT NAMN.
Hantera kategorier
Tryck lätt på → Redigera kategorier →
lätt på OK.
, ange ett kategorinamn, välj en färg och tryck sedan
Ändra eller tilldela röstmemokategorier genom att trycka lätt på röstmemot i listan över
röstmemon och hålla det nedtryckt. Tryck sedan lätt på → Byt kategori, och välj sedan
kategorin.
Filtrera röstmemon efter kategori genom att trycka lätt på → Filtrera efter kategori, och välj
sedan kategorin.
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
enheter som har Dropbox.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
När du startar det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har
återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
Använd följande funktioner:
• : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på → Upload here för att överföra filer.
• : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på
skapa album.
• : Öppna filer från favoritlistan.
• : Visa aviseringar.
142
om du vill dela filer, ta bort filer eller
Användbara program och funktioner
Flipboard
Använd det här programmet för att visa sociala nätverksuppdateringar live och nyheter i
anpassade tidskriftsformat.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du startar det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har
återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.
På Flipboards huvudskärm, välj från olika nyhetsartiklar och prenumerationer.
Redigera prenumerationer
På Flipboards huvudskärm trycker du lätt på
för att visa dina prenumerationer.
För att ta bort prenumerationer eller för att ändra deras plats trycker du lätt på ett objekt och
håller det nedtryckt. Dra sedan objektet till papperskorgen eller till en ny plats.
Om du vill lägga till fler prenumerationer trycker du lätt på
trycker sedan lätt på Follow.
, väljer en prenumeration och
Skapa anpassade tidskrifter
Spara olika innehåll genom att skapa din egen tidskrift för att läsa senare eller för att dela med
andra. Om du vill använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Flipboard- eller
SNS-konto.
Medan du läser innehåll ska du trycka lätt på för att skapa en tidskrift. Du kan skapa en ny
tidskrift eller spara det valda innehållet i en befintlig tidskrift.
Visa dina tidskrifter genom att trycka lätt på
.
Visa hjälpinformation genom att trycka lätt på →
besöka Flipboards webbsida för mer information.
143
→ Help & Feedback. Du kan
Användbara program och funktioner
Ficklampa
Använd den här widgeten för att slå på eller av fotolampan för bättre synlighet.
Lägg till den på hemskärmen genom att trycka lätt på ett tomt område på hemskärmen och
hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt på widgeten Ficklampa och hålla
nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.
Tryck lätt på widgeten Ficklampa på hemskärmen för att slå på eller av den.
Förstoring
Använd den här widgeten för att förstora text eller objekt med den bakre kameran.
Lägg till den på hemskärmen genom att trycka lätt på ett tomt område på hemskärmen och
hålla nedtryckt och sedan trycka lätt på Widgetar, trycka lätt på widgeten Förstoring och hålla
nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.
Tryck lätt på widgeten Förstoring på hemskärmen.
Tryck lätt på
eller
för att justera förstoringen.
Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på
genom att trycka lätt där du vill ha fokus.
. Du kan också justera fokus manuellt
Slå på fotolampan för att se text eller objekt i mörka miljöer genom att trycka på
Ta en bild av text eller objekt genom att trycka lätt på
144
.
.
Användbara program och funktioner
Google apps
Google erbjuder underhållnings- sociala nätverks- och affärsprogram. Du kan behöva ett
Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se Ställa in konton för mer information.
Om du vill visa mer programinformation ska du öppna varje programs hjälpmeny.
Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller
tjänsteleverantör.
Chrome
Sök efter information och läs webbsidor.
Gmail
Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.
Google+
Dela dina nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan
även säkerhetskopiera dina foton och videoklipp med mera.
Maps
Hitta din plats på kartan, sök efter platser och visa platsinformation för olika platser.
Play Musik
Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.
Play Filmer
Titta på videoklipp som lagrats på enheten och hämta olika innehåll att titta på från Play Butik.
Play Böcker
Hämta olika böcker från Play Butik och läs dem.
145
Användbara program och funktioner
Play Tidningskiosk
Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig på ett lämpligt ställe.
Play Spel
Hämta spel från Play Butik och spela dem med andra.
Google Drive
Lagra innehåll på molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.
YouTube
Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.
Foton
Hantera bilder, album och videoklipp som du har sparat på enheten och överfört till Google+.
Hangouts
Chatta med dina vänner individuellt eller i grupper och använd bilder, känsloikoner och
videosamtal medan du chattar.
Google
Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.
Röstsökning
Sök snabbt efter objekt genom att säga ett nyckelord eller en fras.
Google Inställningar
Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.
146
Ansluta till andra enheter
Bluetooth
Om Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
147
Ansluta till andra enheter
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth, trycker lätt på reglaget för
Bluetooth för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på SÖK.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.
2 Välj en enhet för ihopparning.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på
enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna för att bekräfta.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller
mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att
skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck lätt på → Bluetooth och välj en enhet för att överföra bilden till den.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att
synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Alternativt kan du ställa in din enhet
på att vara synlig för andra enheter.
4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.
148
Ansluta till andra enheter
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågningen. Den
mottagna bilden sparas i mappen Galleri → Download.
Koppla från Bluetooth-enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
2 Tryck lätt på bredvid enhetens namn för att koppla från.
3 Tryck lätt på Avbryt sammankoppling.
Wi-Fi Direct
Om Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
Ansluta till andra enheter
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi och trycker sedan lätt på Wi-Fireglaget för att aktivera funktionen.
2 Tryck lätt på
→ Wi-Fi Direct.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
3 Välj en enhet att ansluta till.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du på → Byt namn på enhet.
4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågningen om autentisering på den andra enheten för att bekräfta.
149
Ansluta till andra enheter
Skicka och ta emot data
Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett
exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.
Skicka en bild
1 Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
2 Välj en bild.
3 Tryck lätt på → Wi-Fi Direct och välj en enhet för att överföra bilden till den.
4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågningen om autentisering på den andra enheten.
Ta emot en bild
När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna förfrågan om Wi-Fi Directautentisering. Den mottagna bilden sparas i mappen Galleri → Download.
Avsluta enhetens anslutning
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi.
2 Tryck lätt på → Wi-Fi Direct.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
3 Tryck lätt på AVSLUTA ANSLUTNING → OK för att koppla bort enheterna.
150
Ansluta till andra enheter
NFC
Om NFC
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar
och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som
behövs.
I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar
NFC-antennen.
Använda NFC-funktionen
Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt för
att läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar. Om du har ett SIM- eller USIM-kort med
betalningsfunktion kan du använda enheten för att göra smidiga betalningar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och trycker sedan lätt på reglaget för
NFC för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka
lätt på NFC för att aktivera den.
Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen
visas.
Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar
eller ta emot data.
151
Ansluta till andra enheter
Göra ett köp med NFC-funktionen
Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den
mobila betaltjänsten. Om du vill registrera dig eller få detaljerad information om tjänsten ska du
kontakta din tjänsteleverantör.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och trycker sedan lätt på reglaget för
NFC för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka
lätt på NFC för att aktivera den.
Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.
Ställ in standardprogram för betalning genom att trycka lätt på Tryck och betala och välja ett
program.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
Skicka data
Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till
NFC-aktiverade enheter.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och trycker sedan
lätt på reglaget för NFC för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna
snabbinställningspanelen och trycka lätt på NFC för att aktivera den.
2 Tryck lätt på Android Beam och tryck lätt på reglaget för Android Beam för att aktivera
funktionen.
3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
4 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
objektet.
152
Ansluta till andra enheter
S Beam
Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.
1 Aktivera S Beam-funktionen på den mottagande enheten.
2 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → NFC och trycker sedan
lätt på reglaget för NFC för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna
snabbinställningspanelen och trycka lätt på NFC för att aktivera den.
3 Tryck lätt på S Beam och tryck lätt på reglaget för S Beam för att aktivera funktionen.
4 Markera en fil och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
5 När Tryck för att skicka. visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka
filen.
• Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en
överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder
till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.
• Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
153
Ansluta till andra enheter
Snabbanslut
Om snabbanslutning
Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten. Du
kan även dela innehåll på enheten med datorer.
• Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade
innehållet.
• Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop.
Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.
Innan du använder den här funktionen
• När du ansluter till en enhet som stöder snabbanslutningsfunktionen ska du slå på enhetens
skärm för att det ska gå att upptäcka den.
• När du ansluter till en enhet som inte stöder snabbanslutningsfunktionen ska du se till att
Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktionen är aktiverad.
Ansluta till andra enheter
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna automatiskt och enheten
söker efter enheter i närheten.
2 Välj en enhet att ansluta till.
De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ
instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
Om du vill tillåta att enheter i närheten söker efter din enhet och ansluter till den trycker
du lätt på → Ställ in enhetens synlighet → Gör enheten synlig och väljer sedan ett
alternativ.
154
Ansluta till andra enheter
Söka efter samma enheter igen
Om önskad enhet inte visas på listan kan du söka efter den.
Tryck lätt på
och välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
Koppla från enheter
Inaktivera funktionen Snabbanslutning genom att trycka på
Alternativt trycker du lätt på .
längst upp på skärmen.
Dela innehåll
Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
3 Välj en mediekategori.
4 Välj det innehåll du vill dela och tryck lätt på KLAR.
Enheten skickar innehållet till den anslutna enheten.
Ansluta till Group Play
Med funktionen Group Play kan du dela innehåll med andra enheter. Installera Group Playprogrammet på båda enheterna. Det här programmet kan hämtas från Galaxy Apps eller Play
Butik.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
Endast enheter som är värdar för Group Play-sessioner visas i listan.
3 Välj en Group Play-session att ansluta till.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.
155
Ansluta till andra enheter
Utforska datorer
Starta Samsung Link-programmet om du vill använda innehåll som sparats på fjärranslutna
datorer. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
Installera Samsung Link-programmet på båda enheterna. Det här programmet kan hämtas från
Galaxy Apps eller Play Butik.
1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på Snabbanslut.
2 Välj en dator i listan med upptäckta enheter.
Endast tillgängliga datorer visas i listan.
3 Välj en mediekategori och välj innehållet du vill komma åt.
Screen Mirroring
Om Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll.
Screen Mirroring-aktiverade
enheter (AllShare
Cast-hårdvarunyckel,
HomeSync)
156
Ansluta till andra enheter
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
Visa innehåll på en TV
Innan du ansluter TV:n till din enhet kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen
Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående
åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Casthårdvarunyckel.
1 Anslut den Screen Mirroring-aktiverade enheten till TV:n med en HDMI-kabel.
2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
3 Tryck lätt på Inställningar → Screen Mirroring på programskärmen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
4 Välj en enhet att ansluta till.
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.
Om det är första gången du ansluter den här enheten håller du hårdvarunyckelns namn
nedtryckt i listan och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.
5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.
Stoppa visning av innehåll
Tryck lätt på Inställningar → Screen Mirroring på programskärmen.
157
Ansluta till andra enheter
Mobil utskrift
Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriv ut bilder eller dokument.
Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.
Lägga till plugin-program för skrivare
Lägg till plugin-program för skrivare för de skrivare som du vill ansluta enheten till.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Skriva ut → Hämta insticksprogram
och sök efter ett plugin-program för skrivare i Play Butik. Välj ett plugin-program för skrivare och
installera det.
Ansluta till en skrivare
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Skriva ut, väljer ett plugin-program
för skrivare och trycker sedan lätt på reglaget högst upp till höger på skärmen för att aktivera
funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet.
Välj en skrivare som du vill använda som standardskrivare.
Lägg till skrivare manuellt genom att välja ett plugin-program för skrivare, trycka lätt på →
Lägg till skrivare → ADD PRINTER, ange informationen och sedan trycka lätt på OK.
Ändra utskriftsinställningar genom att välja ett plugin-program för skrivare och trycka lätt på →
Inställningar.
Skriva ut innehåll
När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på → Skriv ut, och väljer
sedan en skrivare.
158
Enhets- och datahantering
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware overthe-air).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Om enheten →
Programvaruuppdateringar → Uppdatera nu.
Uppgradera med Samsung Kies
Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats. Starta Samsung
Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar
tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i
dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpavsnittet för Samsung Kies för mer information om
hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
159
Enhets- och datahantering
Överföra filer mellan din enhet och en dator
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.
Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan
data förloras eller så kan enheten skadas.
• Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på
enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten
från datorn.
• Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut
enheten direkt till datorns USB-port.
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder medieöverföringsprotokoll (MTP) eller inte
har någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
160
Enhets- och datahantering
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med
Samsung-enheter. Hämta senaste Samsung Kies från Samsungs webbplats.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Säkerhetskopiera och återställa data
Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten.
Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du
kan komma åt den senare.
Använda ett Google-konto
1 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
2 Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ och markera Säkerhetskopiera data.
3 Tryck lätt på Säkerhetskopieringskonto och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.
Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto via installationsguiden.
Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning
på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du
inte återställa säkerhetskopierade data.
161
Enhets- och datahantering
Använda ett Samsung account
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto →
Samsung account och loggar därefter in på ditt Samsung account.
2 Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
3 Tryck lätt på Moln → Säkerhetskopiering, markera de objekt som ska säkerhetskopieras
och tryck sedan lätt på SÄKERHETSKOPIERA NU → SÄKERHETSKOP.
Om du vill återställa data öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar →
Moln → Återställ, markerar objekten och trycker sedan lätt på ÅTERSTÄLL NU.
Göra en dataåterställning
Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på
enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se Säkerhetskopiera och återställa data för
mer information.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ →
Återställning till fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA. Enheten startas om
automatiskt.
162
Inställningar
Om Inställningar
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Tryck lätt på
för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.
Du kan ändra det här visningsläget till ett rutnät, separata flikar eller en lista. Tryck lätt på →
Visa som och välj ett visningsläge.
Snabbinställningar
Du kan visa en lista med dina favoritinställningar.
Om du vill redigera listan med favoritinställningar trycker du lätt på → Redigera
snabbinställningarna, väljer ett inställningsalternativ och trycker sedan lätt på KLAR.
Nätverksanslutningar
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi och trycker sedan lätt på Wi-Fi-reglaget för att
aktivera funktionen.
Enheten kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Finätverket eller mobilnätverket efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk
genom att markera Smart nätverksbyte.
163
Inställningar
Använd alternativen genom att trycka lätt på .
• Sök: Sök efter tillgängliga nätverk.
• Wi-Fi Direct: Aktivera Wi-Fi Direct och direktanslut enheter via Wi-Fi om du vill dela filer.
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN.
• Hjälp: Visa hjälpinformationen för Wi-Fi.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på → Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem.
Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på Alltid för att
undvika ytterligare kostnader.
Ställa in nätverksaviseringar
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
Tryck lätt på → Avancerat och markera Nätverksaviseringar för att aktivera den här
funktionen.
Download booster
Ställ in enheten på hämtning via både Wi-Fi och mobilnätet samtidigt.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Download booster och sedan på reglaget för
Download booster för att aktivera funktionen.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
164
Inställningar
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Bluetooth och trycker sedan lätt på Bluetooth-reglaget
för att aktivera funktionen.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .
• Timeout för synlighet: Ställ in hur länge enheten ska synas.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth.
• Byt namn på enhet: Ändra enhetens namn.
• Hjälp: Visa hjälpinformationen för Bluetooth.
Internetdelning
Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra
enheter. Se Internetdelning för mer information.
Tryck lätt på Internetdelning på inställningsskärmen.
• Mobil hotspot: Använd mobil hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med
datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det
inte finns någon nätverksanslutning.
• USB-internetdelning: Använd USB-internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens
mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
Tryck lätt på Flygläge på inställningsskärmen.
165
Inställningar
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
Tryck lätt på Dataanvändning på inställningsskärmen.
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på alla mobilnätverk.
• Ange gräns för mobildata: Ange en gräns för mobildataanvändning.
Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobila hotspots: Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden
använder dem.
Plats
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Plats och trycker sedan lätt på Plats-reglaget för att
aktivera funktionen.
• Läge: Välj en metod för att samla in dina platsdata.
• Nyligen begärda platsuppgifter: Visa vilka program som frågar efter din aktuella
platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
• Platstjänster: Visa vilka platstjänster som enheten använder.
• Mina platser: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-,
Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.
Fler nätverk
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Tryck lätt på Fler nätverk på inställningsskärmen.
Standardprogram för meddelande
Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.
166
Inställningar
Mobilnätverk
• Mobildata: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på alla mobilnätverk.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.
VPN
Ställa in och ansluta till virtuella privata nätverk (VPN).
Anslut och dela
NFC
Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
På inställningsskärmen trycker du lätt på NFC och trycker sedan lätt på NFC-reglaget för att
aktivera funktionen.
• Android Beam: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor
och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
• S Beam: Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor, bilder och dokument, till
enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.
• Tryck och betala: Ställ in standardprogram för mobila betalningar.
Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga
betalningsprogram.
167
Inställningar
Enheter i närheten
Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten.
På Inställningsskärmen trycker du lätt på Enheter i närheten och trycker sedan lätt på reglaget
för Enheter i närheten för att aktivera funktionen.
• Enhetsnamn: Visa medieservernamnet för din enhet.
• Innehåll som ska delas: Välj innehåll att dela med andra enheter.
• Tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Nekade enheter: Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
• Ta emot filer från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Skriva ut
Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du
kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi.
Tryck lätt på Skriva ut på inställningsskärmen.
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.
Tryck lätt på Screen Mirroring på inställningsskärmen.
Ljud & display
Ljud och aviseringar
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
Tryck lätt på Ljud och aviseringar på inställningsskärmen.
• Ljudläge: Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
168
Inställningar
• Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Aviseringssignal: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och
missade samtal.
Display
Ändra skärminställningarna.
Tryck lätt på Display på inställningsskärmen.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
• Tecken:
– – Teckenstil: Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
– – Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
• Skärmrotation: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
– – Smart rotation: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på
skärmen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Skärmläge:
– – Anpassande bildskärm: När du aktiverar denna funktion optimeras skärmen automatiskt
för flera program.
– – AMOLED-filmer: Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt
rum.
– – AMOLED-foton: Använd det här läget för att få skärmen att visa en verklighetstrogen
färgton.
– – Grundläggande: Använd det här läget för normal kvalitet.
• Autojustera skärmton: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen.
• Dagdröm: Ställ in enheten på att starta en skärmsläckare när enheten laddas eller är
ansluten till en skrivbordsdocka.
169
Inställningar
• LED-indikator:
– – Laddar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batteriet laddas.
– – Låg batterinivå: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batterinivån är låg.
– – Aviseringar: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du har missade samtal,
meddelanden eller aviseringar.
– – Röstinspelning: Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du spelar in
röstmemon.
• Belysningstid för touchknappar: Ställ in hur länge bakgrundsljuset på knappen för senaste
programmen och bakåtknappen ska vara på.
• Öka tryckkänsligheten: Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med
handskarna på.
Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa
kommandon inte känns igen.
Bakgrundsbild
Ändra inställningarna för bakgrundsbild.
Tryck lätt på Bakgrundsbild på inställningsskärmen.
• Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
• Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
• Hem- och låsskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
Tryck lätt på Låsskärm på inställningsskärmen.
• Skärmlås: Ändra skärmlåsmetoden. Följande alternativ kan variera beroende på vald
skärmlåsmetod.
• Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
170
Inställningar
• Klockstorlek: Ändra klockans storlek.
• Visa datum: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
• Kameragenväg: Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
• Ytterligare information: Ställ in enheten på att visa information såsom väder eller
stegräkning på låsskärmen när du använder Promenadkompis i S Health.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
Flera fönster
Ställ in enheten på att använda Flera fönster.
På Inställningsskärmen trycker du lätt på Flera fönster och trycker sedan lätt på reglaget för
Flera fönster för att aktivera funktionen.
• Öppna i vyn Flera fönster: Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du
öppnar filer från Mina filer eller Video. Enheten aktiverar också den här funktionen när du
visar bilagor i meddelanden.
Aviseringspanel
Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.
Tryck lätt på Aviseringspanel på inställningsskärmen.
• Justering av ljusstyrka: Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och
volym på aviseringspanelen.
• Rekommenderade program: Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade
program på aviseringspanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till
enheten.
• Ange snabbinst.knappar: Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på
aviseringspanelen.
171
Inställningar
Verktygslåda
Ställ in enheten på att använda verktygslådan.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Verktygslåda och trycker sedan lätt på reglaget för
Verktygslåda för att aktivera funktionen.
Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan. Redigera programlistan genom att trycka lätt
på REDIG.
Personifiering
Enkelt läge
Ställ in enheten på enkelt läge.
Tryck lätt på Enkelt läge på inställningsskärmen.
• Standardläge: Ställ in enheten på att använda standardläget.
• Enkelt läge: Ställ in enheten på att använda enkelt läge.
• Enkla program: Välj program för att tillämpa enklare layouter.
Tillgänglighet
Använd den här funktionen för att förbättra åtkomsten till enheten. Se Om tillgänglighet för mer
information.
Tryck lätt på Tillgänglighet på inställningsskärmen.
Sekretessläge
Ställ in enheten på att hindra att andra kommer åt ditt personliga innehåll genom att aktivera
sekretessläge.
På Inställningsskärmen trycker du lätt på Sekretessläge och trycker sedan lätt på reglaget för
Sekretessläge för att aktivera funktionen.
• Åtkomsttyp f. Privat läge: Ställ in eller ändra upplåsningsmetoden för att aktivera
sekretessläge.
• Automatisk inaktivering: Ställ in enheten på att gå ur sekretessläge automatiskt när
skärmen stängs av.
172
Inställningar
Fingerläsare
Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung
account på ett smidigt sätt.
Tryck lätt på Fingerläsare på inställningsskärmen.
• Fingeravtryckshanterare: Registrera eller ta bort fingeravtrycksinformation.
• Ändra alt. lösenord: Byt det alternativa lösenord som används om enheten inte känner igen
dina fingeravtryck.
• Skärmlås: Ändra skärmlåsmetoden.
• Webbinloggning: Ställ in enheten på att logga in på webbsidor.
• Verifiera Samsung account: Ställ in enheten på att verifiera ditt Samsung account med
fingeravtryck.
• Betala med PayPal: Ställ in enheten på att verifiera ditt PayPal-konto och godkänna köp
med dina fingeravtryck.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Rörelse
Rörelser och gester
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
Tryck lätt på Rörelser och gester på inställningsskärmen.
• Direktsamtal: Ställ in enheten på att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten
och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
• Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
173
Inställningar
• Tysta/pausa: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att pausa
medieuppspelning när du använder handflaterörelser eller när du tittar bort från skärmen.
– – Håll handflatan på skärmen: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller
alarm, eller på att pausa medieuppspelning när du täcker skärmen med handflatan.
– – Vända enheten: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att
pausa medieuppspelning genom att du placerar enheten med framsidan nedåt.
– – Smart paus: Ställ in enheten på att pausa videouppspelning när du tittar bort från
skärmen.
• Dra handflatan för skärmbild: Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du sveper med
handen åt vänster eller höger över skärmen.
Luftvy
Dra över ett objekt eller skärmen med fingret för att förhandsgranska innehållet eller visa
informationen i ett popup-fönster.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Luftvy och trycker lätt på reglaget för Luftvy för att
aktivera funktionen.
Användare och säkerhetskopiering
Konton
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Tryck lätt på Konton på inställningsskärmen.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din
molnlagring för Dropbox.
Tryck lätt på Moln på inställningsskärmen.
174
Inställningar
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
Tryck lätt på Säkerhetskopiera och återställ på inställningsskärmen.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programdata till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla
data.
System
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Tryck lätt på Språk och inmatning på inställningsskärmen.
Språk
Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
175
Inställningar
Samsung-tangentbord
Ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• English(UK): Välj en standardtangentbordslayout.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Autoersätt: Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att
du trycker på blanksteg eller punkt.
• Mina snabbknappar: Ställ in nummergenvägar för ofta använd text. Du kan hålla en
nummertangent nedtryckt för att infoga den förinställda texten.
• Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken
som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
• Automatiska mellanrum: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan
orden.
• Automatisk interpunktion: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger
på blanksteget.
• Tangentbordssvep:
– – Ingen: Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
– – Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över
tangentbordet.
– – Markörkontroll: Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta
markören genom att bläddra med tangentbordet.
• Ljud: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Vibration: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
• Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av varje
bokstav du trycker på.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.
176
Inställningar
Googles röstinmatning
Ändra röstinmatningsinställningarna.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Taligenkänning offline: Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
Alt. för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka lätt på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Status för standardspråk: Visa status för standardspråket för text-till-tal-funktionen.
Aviseringsuppläsning
Ställ in enheten på att läsa upp aviseringar om inkommande samtal, meddelanden eller
händelser.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
177
Inställningar
Datum och tid
Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Tryck lätt på Datum och tid på inställningsskärmen.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt datum och tid när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
Säkerhetshjälp
Aktivera nödläget och ställ in huvudkontakter och meddelanden. Se Nödläge för mer
information.
Tryck lätt på Säkerhetshjälp på inställningsskärmen.
• Nödläge: Ställ in enheten på att aktivera nödläget och minska batteriförbrukningen genom
att stänga av allt utom grundfunktionerna (t.ex. samtal).
• Geo-nyheter: Ställ in enheten på att ta emot aviseringar om extrema väderförhållanden.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
178
Inställningar
• Skicka hjälpmeddelanden: Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden när du trycker
på stromknappen tre gånger.
– – Skicka bilder: Ställ in enheten på att skicka bilder som tagits med den främre och bakre
kameran med hjälpmeddelandet.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
– – Skicka ljudinspelning: Ställ in enheten på att spela in ljud och skicka det tillsammans
med meddelandet till mottagarna.
• Hantera primära kontakter: Markera eller redigera mottagare för hjälpmeddelanden.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
Tryck lätt på Batteri på inställningsskärmen.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se Energisparfunktion för
mer information.
Tryck lätt på Energisparläge på inställningsskärmen.
• Energisparläge: Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
– – Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att hindra program som körs i bakgrunden
från att använda en mobildataanslutning.
– – Begränsa prestanda: Ställ in enheten på att begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av
belysningen på knappen för senaste programmen och bakåtknappen.
– – Läge för gråskala: Ställ in enheten på att visa färger på skärmen i gråskalor.
179
Inställningar
• Ultraenergisparläge: Förläng standbytiden och minska batteriförbrukningen genom att
använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.
Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteritiden innan
batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på
enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten.
Tryck lätt på Lagring på inställningsskärmen.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på Säkerhet på inställningsskärmen.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer
än en timme att kryptera enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung account.
– – Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung account.
– – Googles platstjänst: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller mobilnät.
180
Inställningar
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som
hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
• Gå till webbplatsen: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
från webbplatsen Hitta min mobila enhet.
• Återaktiveringslås: Ställ in enheten på att kräva verifiering via ditt Samsung account när
tjänsten har återställts för att hindra att obehöriga personer återaktiverar enheten.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
PIN-koden innan enheten kan användas.
– – Byt PIN-kod: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Uppd. av säkerhetspolicy: Ställ in enheten på att söka efter och hämta
säkerhetsuppdateringar.
• Skicka säkerhetsrapporter: Ställ in enheten på att automatiskt skicka de senaste
säkerhetsrapporterna till Samsung.
• Lagringstyp: Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USBlagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på inställningsskärmen.
Om enheten
Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera
enhetsprogramvaran.
Tryck lätt på Om enheten på inställningsskärmen.
181
Inställningar
Program
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Tryck lätt på Programhanterare på inställningsskärmen.
Standardprogram
Välj standardinställning för att använda program.
Tryck lätt på Standardprogram på inställningsskärmen.
Samtal
Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
Tryck lätt på Samtal på inställningsskärmen.
• Samtalsavvisning: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till
telefonnummer i avvisningslistan.
• Svara på och avsluta samtal:
– – Trycka på hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal när du trycker på
hemknappen.
– – Använda röstkommandon: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa samtal
med röstkommandon.
– – Trycka på strömknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal när du trycker på
strömknappen.
182
Inställningar
• Samtalsrelaterade popup-fönster:
– – Popup-avisering för samtal: Ställ in enheten på att visa ett popup-fönster när du får ett
samtal när du använder program.
– – Popup för samtalsstatus: Ställ in enheten på att visa ett popup-fönster som visar
statusen på ett samtal när du använder program.
• Visa info om uppringare: Ställ in enheten på att visa den uppringande partens senaste
aktiviteter på sociala nätverk vid inkommande samtal.
• Samtalsaviseringar:
– – Vibrera vid svar: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
– – Vibrera när samt. avsl.: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett
samtal.
– – Kopplingston: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
– – Minutpåminnelse: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
– – Avslutningston för samtal: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
– – Avisera under samtal: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på händelser under
ett samtal.
• Samtalstillbehör:
– – Automatiskt svar: Ställ in enheten på att besvara samtal automatiskt när ett headset är
anslutet.
– – Tid för automatiskt svar: Välj tidsperioden som enheten ska vänta innan samtal besvaras.
– – Villkor för utg. samtal: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetoothheadset när enheten är låst.
– – Utgående samtalstyper: Välj vilken typ av utgående samtal du ringer vid användning av
ett Bluetooth-headset.
183
Inställningar
• Fler inställningar:
– – Visa mitt uppringar-ID: Visa ditt ID för andra parter vid utgående samtal.
– – Vidarekoppling av samtal: Vidarekoppla inkommande samtal till annat nummer.
– – Automatiskt riktnummer: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett prefix
(riktnummer eller landskod) före ett telefonnummer.
– – Samtalsspärrar: Blockera inkommande eller utgående samtal.
– – Samtal väntar: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
– – Återuppringning: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats
fram eller som har brutits.
– – Förprogrammerade nummer: Aktivera eller inaktivera FDN-läge (Fixed Dialling
Numbers) för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2-kod som
medföljer SIM- eller USIM-kortet.
• Ringsignaler och knappljud:
– – Ringsignaler: Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
– – Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
– – Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för
inkommande samtal.
– – Knappljud: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Eget samtalsljud: Välj eller personanpassa ljudkvaliteten för samtal när ett headset har
anslutits.
• Brusreducering: Ställ in enheten på att ta bort bakgrundsljud så att den andra parten kan
höra dig tydligare.
• Dölj min video: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• Tjänsteleverantör: Välj tjänsteleverantör för röstmeddelande.
• Inst. för röstbrevlåda: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer
får du från tjänsteleverantören.
• Alarmljud: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
• Vibrera: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
184
Inställningar
Kontakter
Ändra inställningarna för användning av kontakter.
Tryck lätt på Kontakter på inställningsskärmen.
• Importera/exportera kontakter: Importera eller exportera kontakter.
• Kontakter som ska visas: Välj vilka kontakter som ska visas.
• Dra f. ringa/skicka medde: Ställ in enheten på att ringa ett samtal eller skicka ett
meddelande när du drar en kontakt åt höger eller vänster i kontaktlistan.
• End. kontakter m. telef.: Ställ in enheten på att visa kontakter som bara har ett
telefonnummer.
• Sortera efter: Välj ett alternativ för att sortera kontakter.
• Visa kontakter efter: Välj ett visningsalternativ för kontaktnamnen.
• Skicka flera namnkort: Välj en metod för att dela kontakter.
• Konton: Lägg till eller redigera konton som enheten ska synkronisera kontakter med.
E-post
Ändra inställningarna för hantering och sändning av e-post.
Tryck lätt på E-post på inställningsskärmen.
• Hantera konton: Hantera befintliga e-postkonton eller lägg till nya konton.
• Visa: Ändra inställningarna för visning av e-post.
• Standardvisning: Ställ in enheten på att öppna en viss skärm när du har raderat e-post.
• Inställningar för prioriterad avsändare: Ändra inställningar för prioriterade avsändare.
• Skräppostadresser: Lägg till e-postadresser som du vill blockera.
• Fördröj e-postsändning: Ställ in hur länge enheten ska vänta innan den skickar iväg
e-postmeddelanden när du har tryckt på Skicka-knappen.
185
Inställningar
Galleri
Ändra inställningarna för Galleri.
Tryck lätt på Galleri på inställningsskärmen.
• Synka endast via Wi-Fi: Ställ in enheten på att endast synkronisera innehåll när Wi-Fianslutningen är aktiverad.
• Relaterad sida: Ställ in enheten på att visa sammanhangsberoende taggar.
• Ansiktstagg.: Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.
Internet
Ändra inställningarna för användning av internet.
Tryck lätt på Internet på inställningsskärmen.
• Ställ in hemsida: Ange en standardhemsida.
• Integritet: Hantering av personlig information när du besöker olika webbsidor.
Meddelanden
Ändra inställningarna för användning av meddelanden.
Tryck lätt på Meddelanden på inställningsskärmen.
• Standardprogram för meddelande: Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot
meddelanden.
• Display: Ändra inställningarna för meddelandefönstret, som t.ex. teckenstorlek,
bakgrundsfärg med mera.
• Snabbsvar: Lägg till eller redigera meddelandemall.
• SMS: Ändra inställningarna för textmeddelanden.
• MMS: Ändra inställningarna för multimediemeddelanden.
• Radera gamla meddelanden: Ställ in enheten på att radera gamla meddelanden när det
högsta tillåtna antalet meddelanden överskrids.
• Prioriterade avsändare: Ställ in enheten på att visa listan med prioriterade avsändare.
• Push-meddelanden: Ställ in ett intervall för visning av popup-aviseringar om nya
meddelanden.
• Cellsändning: Ställ in enheten på att ta emot cell broadcast-meddelanden.
186
Inställningar
• Aviseringar: Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på nya aviseringar.
• Signatur: Ställ in enheten på att visa din signatur i meddelandet.
• Skräppostfilter: Ställ in enheten på att blockera meddelanden från vissa nummer eller om
de innehåller vissa ord.
• Fördröj meddelandesändn.: Ställ in den tidsrymd som enheten ska vänta innan den skickar
iväg meddelanden när du har tryckt lätt på Skicka-knappen.
S Kalender
Ändra inställningarna för S Kalender.
Tryck lätt på S Kalender på inställningsskärmen.
• Första dagen i veckan: Ange första veckodagen.
• Visa veckonummer: Ställ in enheten på att visa veckonummer under året.
• Dölj avböjda händelser: Ställ in enheten på att dölja händelser om du har avvisat
inbjudningar till dem.
• Dölj slutförda uppgifter: Ställ in enheten på att dölja slutförda uppgifter.
• 7-dagarsväderprognos: Ställ in enheten på att visa väderprognosen.
• Lås tidszon: Ställ in för att tidzonsinställningen inte ska ändras när du förflyttar dig över
tidszoner.
• Välj tidszon: Ange tidszon.
• Visa idag enligt: Ställ in kalendern på att använda din tidszon eller en vald tidszon.
• Välj varningstyp: Välj inställningar för aviseringar om olika händelser.
• Aviseringsljud: Välj en ringsignal för händelser eller uppgifter.
• Vibration: Ställ in enheten på att vibrera för att göra dig uppmärksam på en händelse eller
en uppgift.
• Snabbsvar: Skapa meddelandemallar för utskick till deltagare i en händelse.
187
Inställningar
S Voice
Ändra inställningarna för röstigenkänningen.
Tryck lätt på S Voice på inställningsskärmen.
• Language: Välj ett språk för röstigenkänning.
• Hide offensive words: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
• About S Voice: Visa versionsinformation.
• Open via the home key: Ställ in enheten på att starta S Voice när du trycker på hemknappen
två gånger.
• Voice wake-up: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att säga ett
uppväckningskommando under användning av S Voice.
• Auto start speakerphone: Ställ in enheten på att automatiskt slå på högtalartelefonen när
du ringer ett samtal med S Voice.
• Show body of message: Ställ in enheten på att visa texten i ett nytt meddelande.
• Check missed events: Ställ in enheten på att starta S Voice och varna dig om du missar
aviseringar när ett headset är anslutet och du trycker på headset-knappen.
• Personal briefing: Ställ in enheten på att visa händelser som sparats i S Kalender medan du
använder S Voice.
• Erase S Voice data: Radera data som används av S Voice från S Voice-servern.
• Home address: Ange din hemadress för att använda platsinformation med
röstkommandofunktionen.
• Log in to Facebook: Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook
med S Voice.
• Sign in to Twitter: Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med
S Voice.
188
Tillgänglighet
Om tillgänglighet
Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis
nedsatt syn eller hörsel.
Använda hemknappen för att öppna tillgänglighetsmenyer
Röstfeedback (TalkBack)
Ändra teckenstorlek
Förstora skärmen
Ställa in aviseringspåminnelser
Kasta om bildskärmsfärgerna
Färgjustering
Ställa in blixtavisering
Stänga av alla ljud
Textningsinställningar
Justera ljudbalansen
Monoljud
Automatisk haptisk
Assistentmeny
Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
Interaktionskontroll
Svara på och avsluta samtal
Använda enkel tryckning
Hantera inställningar för tillgänglighet
Använda andra användbara funktioner
Om du vill använda tillgänglighetsmenyer öppnar du programskärmen och trycker du lätt på
Inställningar → Tillgänglighet.
189
Tillgänglighet
Använda hemknappen för att öppna
tillgänglighetsmenyer
Du kan komma åt följande tillgänglighetsmenyer genom att snabbt trycka tre gånger på
hemknappen.
• Tillgänglighet
• TalkBack
• Negativa färger
• Interaktionskontroll
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Direktåtkomst och
trycker sedan lätt på reglaget för Direktåtkomst för att aktivera funktionen. Välj därefter en
tillgänglighetsmeny som ska öppnas när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.
Om du väljer fler än en meny, visar enheten ett popup-fönster som frågar vilken meny
som ska användas varje gång du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd. Aktivera
Interaktionskontroll på tillgänglighetsmenyerna genom att aktivera funktionen. På
programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Interaktionskontroll och trycker lätt på reglaget för Interaktionskontroll för att
aktivera funktionen.
Röstfeedback (TalkBack)
Aktivera eller inaktivera TalkBack
När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda
funktionerna högt. Den här funktionen är användbar om du har svårt att se skärmen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack.
2 Tryck lätt på reglaget för TalkBack för att aktivera funktionen.
Aktivera TalkBack genom att trycka lätt på reglaget för TalkBack och tryck sedan snabbt två
gånger var som helst på skärmen.
3 Tryck lätt på OK.
För att inaktivera TalkBack, Tryck lätt på OK och tryck sedan snabbt två gånger var som helst
på skärmen.
190
Tillgänglighet
När du aktiverar TalkBack ger enheten röståterkoppling och läser upp namnen på funktionerna
som du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya
aviseringar med mera.
När du aktiverar Explore by touch när du använder TalkBack, läser enheten upp namnen på
valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt när du trycker
på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om du trycker lätt
någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om Explore by touch är inaktiverat kan enheten inte
utföra olika funktioner som kräver fingergester.
Aktivera Explore by touch genom att öppna programskärmen, trycka lätt på Inställningar →
Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR och sedan markera Explore by touch.
Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.
Styra skärmen med fingergester
Du kan använda olika fingergester för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om Explore
by touch är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver fingergester.
Aktivera Explore by touch genom att öppna programskärmen, trycka lätt på Inställningar →
Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR och sedan markera Explore by touch.
• Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du
väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper
fingret väljs objektet under ditt finger.
• Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt
medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
• Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du
hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb
följd.
• Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.
191
Tillgänglighet
• Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
• Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
• Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
• Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
• Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför
låsskärmsområdet.
• Öppna aviseringspanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.
Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i Hantera rörelser. Se Konfigurera
fingergestinställningar för mer information.
Konfigurera fingergestinställningar
När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra
åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskärmen med mera.
Konfigurera fingergester innan du använder dem.
Konfigurera inställningar för vertikala rörelser
Du kan använda vertikala rörelser i två delar genom att dra fingret uppåt och nedåt från
skärmens nederkant och vice versa.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser → Vertikala rörelser i två delar. Välj sedan någon av
följande funktioner:
• Flytta till det första och det sista objektet på skärmen: När du drar fingret uppåt och sedan
nedåt på skärmen väljs det första objektet längst upp på skärmen. När du drar fingret nedåt
och sedan uppåt på skärmen väljs det sista objektet längst ned på skärmen.
• Bläddra mellan nivåer för lässkärpa: När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen
ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och standard. När du
drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.
192
Tillgänglighet
Konfigurera inställningar för genvägsgester
Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsgester. Du kan konfigurera gester
som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra
genvägsgester eller tilldela funktioner till tomma genvägar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.
Följande funktioner är tillgängliga:
• Knappen Tillbaka: Gå tillbaka till föregående skärm.
• Knappen Startsida: Öppna hemskärmen.
• Knappen Senaste apparna: Öppna listan med senast använda program.
• Öppna meddelanden: Öppna aviseringspanelen.
• Öppna den globala snabbmenyn: Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll
ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny.
Du kan använda funktioner såsom Snabbnavigering, Läs uppifrån, Stava senaste yttrande
och Läs från nästa objekt. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret
utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
Tryck lätt på Pausa feedback längst upp till vänster på skärmen för att pausa
röståterkoppling.
Tryck lätt på Inställningar för TalkBack längst upp till höger på skärmen för att komma åt
inställningarna för TalkBack. Se Konfigurera inställningar för TalkBack för mer information.
• Öppna lokal snabbmeny: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja
en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du
anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn.
Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny.
Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar
önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
• Läs uppifrån: Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
• Läs från nästa objekt: Läs upp objekten högt i ordning med början på objektet bredvid det
valda objektet.
193
Tillgänglighet
Ändra läsenheter
När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt,
åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det
markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter
såsom rader eller stycken.
Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny
1 Markera text som ska läsas upp.
2 Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala
sammanhangsberoende menyn.
3 Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att utforska
menyer. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
4 Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att utforska
menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Ändra läsenheter med hjälp av tvådelade lodräta gester
När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till
sida, stycke, rad, ord, tecken och sedan standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på
skärmen kastas läsenheterna om.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR → Hantera rörelser → Vertikala rörelser i två delar → Bläddra mellan nivåer
för lässkärpa.
Du kan lyssna på texten bredvid den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell
läsenhet. Om du vill lyssna på nästa avsnitt i texten drar du fingret nedåt eller åt höger på
skärmen. Du kan även lyssna på texten före den text som för närvarande är vald med hjälp av
aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på föregående avsnitt i texten drar du fingret uppåt eller åt
vänster på skärmen.
194
Tillgänglighet
Pausa TalkBack
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer Pausa feedback längst upp till vänster på
skärmen så pausas TalkBack.
När TalkBack har pausats kan du återuppta funktionen genom att vrida på skärmen eller på
något annat sätt. Ändra metod för att återuppta TalkBack genom att öppna programskärmen
och trycka lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR →
Återuppta från avstängning. Välj sedan ett alternativ.
Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala
sammanhangsberoende menyn finns i Konfigurera inställningar för genvägsgester.
Använda snabbnavigeringsfunktionen
Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen
utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.
Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan
åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita
sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör
Snabbnavigering. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att
utforska menyerna. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.
Lägga till och hantera bildetiketter
Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när
bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala
sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan
en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. När du hör menyn lägga till etikett
lyfter du fingret för att lägga till etiketter.
Visa etiketterna genom att öppna programskärmen och trycka lätt på Inställningar →
Tillgänglighet → Syn → TalkBack → INSTÄLLNINGAR → Hantera anpassade etiketter.
195
Tillgänglighet
Konfigurera inställningar för TalkBack
Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → TalkBack →
INSTÄLLNINGAR. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att
dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det
övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör Inställningar för TalkBack.
• Talvolym: Justera volymen för röståterkoppling.
Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck volymknappen
uppåt eller nedåt när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen.
Alternativt går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Ljud och
aviseringar och drar sedan volymreglaget för medieinnehåll åt höger eller vänster.
• Använd ändringar i tonhöjd: Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst
när den anges med ett tangentbord.
• Tangentbordseko: Ställ in enheten så att den läser upp text som du anger med hjälp av
tangentbordet när du trycker lätt på blankstegstangenten.
• Tala med skärmen avstängd: Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen
är avstängd.
• Använd rörelsesensor: Ställ in enheten på att pausa röståterkoppling när du placerar
handen över sensorn på enhetens överkant. Tryck lätt på skärmen för att aktivera
röståterkopplingen igen.
• Starta löpande läsning genom att skaka mobilen: Ställ in enheten så att text som visas på
skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
• Läs upp inkommande nummer: Ställ in enheten så att namnet på den person som ringer
läses upp högt vid inkommande samtal.
• Vibrationssignal: Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
• Ljudsignal: Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel bläddrar
eller dylikt.
196
Tillgänglighet
• Prioritera tal: Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt
högt.
• Ljudvolym: Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den.
Den här funktionen är tillgänglig när Ljudsignal har markerats.
• Explore by touch: Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt. När
du hör det alternativ som du vill ha ska du ta bort fingret och trycka lätt någonstans på
skärmen två gånger snabbt för att öppna det. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra
åt vänster eller höger på skärmen med två fingrar. Om du vill veta mer om hur skärmen
styrs med funktionen för utforska med beröring, se Styra skärmen med fingergester för mer
information.
• Rulla i listor automatiskt: Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen
rullas fram och innehållet läses upp högt.
• Välj genom att trycka en gång: Ställ in enheten så att det valda objektet öppnas med en lätt
tryckning.
• Starta självstudier för funktionen Explore by touch: Visa instruktionen om hur funktionen
”Utforska med tryck” används.
• Hantera rörelser: Gör så att åtgärder utförs med fingergester. Se Konfigurera
fingergestinställningar för mer information.
• Hantera anpassade etiketter: Visa etiketterna som du har lagt till.
• Återuppta från avstängning: Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
• Inställningar för utvecklare: Ställ in alternativ för programutveckling.
Använda enheten med skärmen avstängd
Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat.
Skärmen slås inte på när du trycker på externa knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner
som är igång stängs inte heller av.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Mörk skärm. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du två gånger på
strömknappen.
197
Tillgänglighet
Använda funktionen för snabb knappinmatning
Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du
kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka
på skärmen.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Snabb knappinmatning.
Läsa upp lösenord högt
Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har
aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Säg lösenord.
Ställa in text-till-tal-funktioner
Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex.
språk, hastighet med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Alt. för text-tilltal och använder sedan följande funktioner:
• Samsung text-till-tal-motor / Googles text-till-tal-motor: Välj en motor för text-till-talfunktionen.
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte
kan läsa upp exemplen högt trycker du lätt på → Installera röstdata för att hämta och
installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
• Status för standardspråk: Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.
198
Tillgänglighet
Ange text med tangentbordet
Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du
snabbt två gånger var som helst på skärmen.
När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret
från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet anges och enheten läser upp texten högt.
Om Snabb knappinmatning inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och
trycker därefter var som helst på skärmen två gånger. Om du vill aktivera funktionen för
snabbinmatning, går du till programskärmen och trycker lätt på Inställningar → Tillgänglighet
→ Syn och markerar alternativet Snabb knappinmatning.
Ange ytterligare tecken
Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga
via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Välj ett tecken genom
att dra fingret på skärmen tills du hör det tecken som du vill ha och släpp sedan.
Ändra inmatningsspråket
Om du vill lägga till inmatningsspråk öppnar du programskärmen och trycker lätt på
Inställningar → Språk och inmatning. Tryck sedan lätt på Samsung-tangentbord → Välj
inmatningsspråk och välj de språk som du vill använda.
För att ändra inmatningsspråk trycker du lätt på
.
Redigera text
Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt
höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel
runt menyn med fingret för att utforska menyn. Släpp sedan fingret när du hör Ändra detaljnivå.
Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att utforska menyerna. Släpp sedan
fingret när du hör den läsenhet du vill ha.
När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget
markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.
199
Tillgänglighet
Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill
redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:
• Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
• Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten.
Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och
välja Markörstyrning → Starta textvalsläget. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på
texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget
genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja Markörstyrning →
Avsluta textvalsläget.
• Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj
Markörstyrning → Markera allt. All text i dokumentet markeras.
• Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn.
Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj Markörstyrning.
Välj Kopiera för att kopiera den markerade texten eller välj Klipp ut för att klippa ut den
markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
• Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala
sammanhangsberoende menyn och välj sedan Markörstyrning → Klistra in.
Ange text med rösten
Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på
textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.
Om du trycker lätt på och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med
tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När har valts lyfter du fingret.
Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och
enheten läser upp dem högt.
Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.
Ändra inmatningsspråket
När du anger text med rösten väljer du Svenska (Sverige) och väljer ett språk för att ändra
inmatningsspråket.
Lägg till språk i listan genom att välja Svenska (Sverige) → Lägg till fler språk, avmarkera
Automatiskt och sedan välja önskade språk.
200
Tillgänglighet
Ändra teckenstorlek
Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika
teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare.
Teckenstorleken Mycket stor kanske inte kan användas i en del program.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn → Teckenstorlek.
Förstora skärmen
Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Förstoringsgester och trycker sedan på reglaget för Förstoringsgester för att aktivera
funktionen.
• Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område.
Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att gå tillbaka.
• Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
• Justera zoomnivå: Tryck lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två fingrar ifrån
varandra eller nyp ihop dem för att justera nivån.
• Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
• När den här funktionen är aktiverad kan vissa program, såsom Telefon och Kalkylator,
fungera på annat sätt.
Ställa in aviseringspåminnelser
Använd den här funktionen för att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom
under intervallet.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Aviseringspåminnelse och trycker sedan lätt på reglaget för Aviseringspåminnelse för att
aktivera funktionen.
Ange ett intervall mellan meddelanden genom att trycka lätt på Påminnelseintervall.
201
Tillgänglighet
Kasta om bildskärmsfärgerna
Använd den här funktionen för att öka skärmens läsbarhet och hjälpa användarna att känna
igen text. När den här funktionen har aktiverats visar enheten en negativ bild, där färgerna är
omkastade. När färgerna kastas om ökar kontrasten mellan svart och vitt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn och väljer
alternativet Negativa färger.
Färgjustering
Använd den här funktionen för att justera hur färger visas på skärmen, om du har svårt att
särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Syn →
Färgjustering.
2 Tryck lätt på reglaget för Färgjustering för att aktivera funktionen.
3 Tryck lätt på STARTA.
4 Ordna färgrutorna i likhetsordning. Börja med basfärgen.
5 När du är klar med färgjusteringen trycker du lätt på KLAR.
Om du kan särskilja färgerna så behövs ingen ytterligare justering.
6 Om färgerna inte kan särskiljas trycker du lätt på Kamera eller Bild.
7 Dra reglaget för färgjustering åt höger eller vänster och tryck lätt på KLAR.
Justera färgen igen genom att trycka lätt på → Justera färg igen.
202
Tillgänglighet
Ställa in blixtavisering
Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal, nya meddelanden eller
aviseringar.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Blixtavisering.
Stänga av alla ljud
Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medieljud och samtalspartnerns röst under
ett samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Stäng av alla ljud.
Textningsinställningar
Samsung-textning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Samsungtextning (CC) och trycker lätt på reglaget för Samsung-textning (CC) för att aktivera funktionen.
Använd följande alternativ:
• Textplacering: Ändra textens position.
• Tecken: Ändra teckensnittet.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Kant: Ändra kanten på undertextningen.
• Tecken: Ändra färgen och genomskinligheten på texten.
• Bakgrund: Ändra färgen och genomskinligheten på textrutans bakgrund.
• Bildtextsfönster: Ändra färgen och genomskinligheten på textfönstret.
203
Tillgänglighet
Google-textning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Googletextning (CC) och trycker lätt på reglaget för Google-textning (CC) för att aktivera funktionen.
Använd följande alternativ:
• Språk: Välj ett visningsspråk för texten.
• Textstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Bildtextssil: Ändra bildtextsstil.
Justera ljudbalansen
Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.
Om du vill justera ljudbalansen ansluter du ett headset till enheten. På programskärmen trycker
du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel → Ljudbalans. Dra reglaget åt höger eller
vänster och justera ljudbalansen och tryck sedan lätt på OK.
Monoljud
Ställ in enheten på att växla ljudutgången från stereo till mono när ett headset är anslutet.
Monoutgång kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla headsethögtalarna.
Använd detta om du har hörselproblem eller om en hörlur passar dig bättre.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Monoljud.
Automatisk haptisk
Ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ljud i hämtade program, exempelvis spel.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hörsel och väljer
alternativet Automatisk haptisk.
Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.
204
Tillgänglighet
Assistentmeny
Visa ikonen för assistentgenväg
Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg. Du kan använda ikonen för att öppna
program, funktioner och inställningar genom att trycka lätt på assistentmenyer i ikonen. Styr
enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen utan att utforska skärmen. När den
här funktionen startas, aktiveras Läget Enkel tryckning.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Assistentmeny.
2 Tryck lätt på reglaget för Assistentmeny för att aktivera det.
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
3 Tryck lätt på Dominerande hand för att flytta assistentgenvägsikonen till en bekväm plats.
Öppna assistentmenyer
Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt
assistentmenyer från vilken skärm som helst.
När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och
assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på upp- eller nedpilen för att flytta till andra paneler
eller bläddra uppåt eller nedåt på skärmen för att välja andra menyer.
205
Tillgänglighet
Använda markören
Tryck lätt på Markör på assistentmenyn. En markör och ett tryckområde där markören kan styras
visas på skärmen. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret
på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt
under markören.
Använd följande alternativ:
• /
: Välj ett objekt eller bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
• /
: Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
• : Flytta tryckområdet till en annan plats.
• : Stäng tryckområdet.
För att ändra markörinställningarna öppnar du programskärmen, trycker lätt på Inställningar
→ Tillgänglighet → Fingerfärdighet och interaktion → Assistentmeny och trycker lätt på
reglaget för Assistentmeny för att aktivera funktionen. Använd sedan alternativen under Inst. för
pekskärm och markör.
Använda utökade assistentmenyer
Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda program. När du till exempel
startar Meddelanden visas funktioner för att söka och skapa meddelanden i assistentmenyn.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Assistentmeny → Assistent plus, trycker lätt på reglaget Assistent plus för att
aktivera funktionen och väljer sedan program.
Redigera assistentmenyer
Med den här funktionen kan du redigera menyerna i ikonen för assistentgenvägen.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Assistentmeny, trycker lätt på reglaget för Assistentmeny för att aktivera
funktionen och trycker sedan på Redigera. Lägg till eller radera menyer genom att trycka lätt på
eller .
206
Tillgänglighet
Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och
håll nedtryckt
Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet och
interaktion → Fördröjning för tryck och håll ned. och väljer sedan ett alternativ.
Interaktionskontroll
Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion på inmatningar när
program används. Använd det här läget när du vill att andra endast får begränsad åtkomst till
och kontroll över dina medie- och datafiler.
1 På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Fingerfärdighet
och interaktion → Interaktionskontroll.
2 Tryck lätt på reglaget för Interaktionskontroll för att aktivera funktionen.
3 Tryck på volymknappen och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du
använder ett program.
4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
5 Tryck lätt på KLAR.
Enheten visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar,
t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.
Inaktivera interaktionskontrolläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen
samtidigt och hålla dem nedtryckta.
207
Tillgänglighet
Svara på och avsluta samtal
Ändra den metod som ska användas för att besvara eller avsluta samtal.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Svara på och avsluta
samtal.
Använd följande alternativ:
• Trycka på hemknappen: Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på
hemknappen.
• Använda röstskommandon: Ställ in enheten på att besvara samtal med röstkommandon.
• Trycka på strömknappen: Ställ in enheten så att samtal besvaras när du trycker på
strömknappen.
Använda enkel tryckning
Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller aviseringar genom att trycka på knappar
istället för att dra i dem. När ett alarm ljuder eller samtal kommer in kan du stoppa larmet eller
besvara samtalet genom att trycka lätt på knappen istället för att dra den.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet och markerar sedan Läget
Enkel tryckning.
208
Tillgänglighet
Hantera inställningar för tillgänglighet
Spara tillgänglighetsinställningar i en fil
Exportera de aktuella tillgänglighetsinställningarna i en fil.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Importera/Exportera och väljer ett exportalternativ. Filen med tillgänglighetsinställningar
sparas på vald lagringsplats.
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar
Importera en fil med tillgänglighetsinställningar och uppdatera de aktuella inställningarna.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Importera/Exportera och väljer ett importalternativ. Välj en fil som ska importeras och tryck
lätt på KLAR → OK. Tillgänglighetsinställningarna uppdateras enligt informationen i filen som
importeras.
Dela filer med tillgänglighetsinställningar
Dela tillgänglighetsinställningsfiler med andra via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth med mera.
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Tillgänglighet → Hantera tillgänglighet
→ Dela via. Välj sedan tillgänglighetsfiler och tryck lätt på KLAR. Välj en delningsmetod och följ
anvisningarna på skärmen för att dela filerna.
Visa tillgänglighetstjänster
Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.
Tryck lätt på Inställningar → Tillgänglighet på programskärmen och visa listan över
tillgänglighetstjänster som finns tillgängliga i Tjänster.
209
Tillgänglighet
Använda andra användbara funktioner
• Använda S Voice: Du kan använda S Voice för att utföra olika funktioner med
röstkommandon. Starta S Voice och ring samtal, skicka meddelanden och visa uppgifter. Se
S Voice för mer information.
• Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd
den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna.
• Använda aviseringspanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna aviseringspanelen. Du kan
se missade samtal, nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Se Paneler för
aviseringar och snabbinställningar för mer information.
• Byta till enkelt läge: I Enkelt läge används en enklare layout och stora ikoner för att ge
en enkel användarupplevelse. Du kan lägga till ofta använda program eller genvägar på
hemskärmen för enklare åtkomst. Se Enkelt läge för mer information.
• Använda kontrollrörelser: Styr enheten med handflaterörelser eller gester. Se Rörelser och
gester för mer information.
• Använda fingerläsaren: Registrera dina fingeravtryck på enheten för att låsa upp skärmen
eller verifiera lösenordet för Samsung account. Se Fingerläsare för mer information.
• Använda genvägar till kontakter: Lägg till genvägar till kontakter på hemskärmen för att på
ett enklare sätt ringa samtal eller skicka meddelanden. Se Lägga till genvägar till kontakter
på hemskärmen för mer information.
• Använda röstinspelning: Spela in eller spela upp röstmemon. Se Röstinspelning för mer
information.
210
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa
situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda menyn Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas
upprepade gånger.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Enheten slås inte på
• Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på
enheten.
• Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
• Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.
211
Felsökning
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
• Om du sätter ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar
som den ska.
• Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker
på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar
som den ska.
• Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.
Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel
Om enheten slutar svara eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i
batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten slutar svara ska du hålla
strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.
Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen
trycker du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till
fabriksdata → ÅTERSTÄLL ENHET → TA BORT ALLA. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data
på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.
Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Samtal kopplas inte fram
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
212
Felsökning
Ljudet ekar under ett samtal
Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.
Ett mobilt nätverk eller internet kopplas ofta ifrån eller så är
ljudkvaliteten dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens
basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
• När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av
problem med tjänsteleverantörens nätverk.
Batteriikonen är tom
Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.
Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)
• Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
• Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs
kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet
igen.
• Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska
du besöka ett Samsung-servicecenter.
Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes
• När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara
laddningen minskas.
• Batteriförbrukning ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom
spel eller internet.
• Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med
tiden.
213
Felsökning
Enheten är mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du
ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att ha
provat dessa tips, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.
Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen
• Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de
fotograferingstekniker du använder.
• Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan
bilderna bli oskarpa.
Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler
Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på
enheten ska du pröva följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du
installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att
besöka www.samsung.com.
214
Felsökning
• Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och
videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
• Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer
av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor
eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Enheten hittar inte din nuvarande plats
GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller
ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.
215
Felsökning
Data som lagrats på enheten har förlorats
Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som finns lagrade på enheten. Annars går det inte att
återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data
som finns lagrade på enheten.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
216
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
Upphovsrätt
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i
någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning
och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt
samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
Download PDF

advertising