Samsung | GT-I8160 | Samsung GT-I8160 Vodič za brzi početak

GT-I8160
Kratko uputstvo za
upotrebu
Pregled elektronske verzije korisničkog uputstva
Za više informacija, možete proveriti korisničko uputstvo na
www.samsung.com.
Uputstvo je dostupno kao Adobe Acrobat datoteka (.pdf).
Ukoliko nemate program Adobe Reader, besplatan program
možete preuzeti na www.adobe.com.
www.sar-tick.com
Ovaj uređaj ispunjava primenljive
SAR granične vrednosti od 2,0 W/kg.
Specifične maksimalne SAR vrednosti
možete pronaći u odeljku Potvrda
obaveštenja o stepenu specifične
absorpcije (SAR - Specific Absorption
Rate) ovog uputstva.
Kada proizvod nosite ili ga koristite
tokom nošenja na telu, koristite
odobrenu dodatnu opremu kao što je
futrola ili proizvod držite na rastojanju
od 1,5 cm od tela kako bi se obezbedila
usklađenost sa zahtevima o izloženosti
RF zračenju. Vodite računa da proizvod
može emitovati zračenje čak i kada ne
obavljate telefonski poziv.
Hvala vam što ste kupili ovaj Samsung mobilni uređaj.
Ovaj uređaj će vam omogućiti visok kvalitet mobilne
komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung
tehnologiji i visokim standardima.
• Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike
može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju
provajderi ili operateri i podložan je promenama bez
prethodnog obaveštenja.
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu
da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera.
• Dodatni pribor možete da nabavite kod lokalnog
distributera Samsung proizvoda.
2
• Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
• Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti
nekompatibilan sa uređajem.
Ikone sa uputstvima
Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete
videti u ovom uputstvu:
Upozorenje–situacije koje mogu da izazovu vašu
povredu ili povredu drugih osoba
Oprez–situacije koje mogu da prouzrokuju
oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena–napomene, saveti za korišćenje ili
dodatne informacije
[ ]
Pravougaone zagrade–tasteri uređaja
3
Autorska prava
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim
zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme
reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u
jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti
mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i
skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema
za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung
Electronics u pisanom obliku.
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane
žigove kompanije Samsung Electronics.
• Android logotip, Google™, Google Maps™, Google
™
™
™
™
Mail , YouTube , Android Market i Google Talk
predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG,
Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,
™
Wi-Fi CERTIFIED , i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi
kompanije Wi-Fi Alliance.
Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim
zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim
zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez
ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se
koristi na otvorenom u Francuskoj.
4
• Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća
Microsoft Corporation.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo
odgovarajućih vlasnika.
5
Sklapanje
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije
1. Ukoliko je uređaj uključen, pritisnite i zadržite dugme
taster za uključivanje, a zatim izaberite Isključivanje →
OK da biste ga isključili.
2. Skinite zadnji poklopac.
Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da
ne oštetite nokte.
6
3. Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje
budu okrenute nadole.
4. Stavite bateriju.
5. Vratite zadnji poklopac.
7
Punjenje baterije
Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.
Koristite samo punjače i kablove koje je odobrila
kompanija Samsung. Neodobreni punjači i kablovi
mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.
Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete da
uključite uređaj, čak ni ako je priključen putni ispravljač.
Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre
nego što pokušate da uključire uređaj.
1. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu
utičnicu.
Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da
prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala
usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.
8
2. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
Dok se uređaj puni, može doći do nefunkcionisanja
osetljivosti ekrana na dodir usled nestabilnog napajanja
strujom. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravljač
iz uređaja.
3. Kada je baterija potpuno napunjena, otkačite putni
ispravljač sa uređaja, a zatim iz električne utičnice.
Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite
putni ispravljač. Takav postupak može prouzrokovati
oštećenje uređaja.
Da biste sačuvali energiju, isključite putni ispravljač
kada ga ne koristite. Putni ispravljač nema prekidač
za isključivanje, tako da ga morate izvaditi iz utičnice
da biste prekinuli napajanje električnom energijom.
Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada
se koristi.
9
Prvi koraci
Uključivanje i isključivanje uređaja
Da biste uključili uređaj, pritisnite i držite taster za
uključivanje. Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurišite
ga prema uputstvima datim na ekranu.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za
uključivanje a zatim izaberite Isključivanje → OK.
•Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog
osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je
zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su
avioni i bolnice.
•Da biste na uređaju koristili samo usluge van mreže,
pređite na režim letenja.
10
Upoznavanje sa uređajem
Slušalica
Objektiv kamere sa
prednje strane
Senzor za udaljenost
Taster za jačinu
zvuka
Otvor za
memorijsku karticu
Taster Meni
Ekran osetljiv na
dodir
Taster Početak
Taster Nazad
Mikrofon
GPS antena1
Taster za uključivanje/
resetovanje/
zaključavanje
Sijalica blica
Glavna antena
Utičnica za slušalice
Zvučnik
Objektiv kamere sa
zadnje strane
Zadnji poklopac
Višefunkcionalna
utičnica
1. Ne dodirujte površinu antene i ne pokrivajte ovo područje
rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkcije.
11
Tasteri
Taster
Funkcija
Uključivanje uređaja (pritisnite i držite);
pristup brzim menijima (pritisnite i držite);
Uključivanje/ resetujte uređaj (pritisnite i držite
Resetovanje1/ 10 sekundi); zaključavanje ekrana
Zaključavanje osetljivog na dodir.
Meni
Početna
strana
Nazad
Otvorite listu opcija dostupnih na
trenutnom ekranu. U pasivnom režimu
rada otvorite Google aplikaciju za
pretragu (pritisnite i zadržite). Otvorite
prozor za unos pretrage dok koristite neke
aplikacije (pritisnite i zadržite).
Vraćanje na ekran u pasivnom režimu
rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija
(pritisnite i držite); pokretanje voice talk
aplikacije (dvaput pritisnite).
Vraćanje na prethodni ekran.
Podešavanje jačine zvuka uređaja.
Jačina zvuka
1. Ako se uredaj zamrzne ili zablokira, mozda cete morati da
zatvorite sve programe ili resetujete uredaj kako bi ponovo
funkcionisao.
12
Ekran osetljiv na dodir
Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako
birate stavke ili obavljate funkcije. Upravljajte ekranom
osetljivim na dodir putem dodirivanja, dodirivanja i držanja
ili prevlačenja.
Ekran u pasivnom režimu
Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite
ekran u pasivnom režimu rada. U pasivnom režimu rada
možete da vidite ikone indikatora, widget-e, prečice do
aplikacija i druge stavke.
Ekran u pasivnom režimu rada ima višestruke panele. Idite
levo ili desno do panela ekrana u pasivnom režimu rada.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se direktno
prebacite na odgovarajući ekran.
Indikator ikona
Ikone indikatora prikazuju jačinu signala, status uređaja,
trenutno vreme i druge informacije u vrhu ekrana.
Widget-i
Mozete koristiti razlicite widget-e sa odgovarajucim
funkcijama i informacijama sa vaseg ekrana. Dodajte widget
na vas ekran ili uklonite widget u korpu za otpatke.
13
Panel za obaveštenja
Sa panela za obavestenja mozete koristiti precice i pristupiti
listi obavestenja, kao sto su nove poruke, dolazeci dogadaji
i trenutni statusi. Kliknite na indikator ikona na vrhu
ekrana i prevucite prstom nadole kako biste otvorili panel
za obavestenja. Da biste sakrili panel, prevucite dno liste
nagore.
Pristupanje aplikacijama
1. U pasivnom režimu rada, izaberite
listi aplikacija.
da biste pristupili
2. Predite levo ili desno na sledeci ekran.
Takođe, možete izabrati tačku na dnu ekrana da se
direktno prebacite na odgovarajući ekran.
3. Izaberite aplikaciju.
4. Pritisnite [ ] da biste se vratili na prethodni ekran;
pritisnite taster Home da biste se vratili na ekran u
pasivnom režimu rada.
Pristupanje nedavnim aplikacijama
Pritisnite i držite taster Home da biste pregledali aplikacije
kojima ste nedavno pristupali.
14
Pokretanje više aplikacija
Uređaj vam omogućava da istovremeno pokrenete više
aplikacija.
Da biste pokrenuli više aplikacija pritisnite taster Home dok
koristite aplikaciju da biste se vratili u pasivni režim, a zatim
izaberite aplikaciju za pokretanje.
Unos teksta
Možete da unosite tekst pomoću virtualnih tastatura ili u
režimu rukopisa. Možete i da koristite opcije uređivanja za
kopiranje i umetanje teksta.
Samsung tastatura
Samsung tastatura omogućava različite tipove tastatura (kao
što su QWERTY i 3x4 tastatura) i režim rukopisa.
Ko vnašate besedilo s tipkovnico QWERTY ali 3x4, uporabite
funkcijo predlaganja naslednje besede. Ova funkcija će
predvideti reč koju unosite i prikazati predloge.
Pri unošenju teksta, rotirajte uređaj da biste prikazali
QWERTY tastaturu na širokom ekranu.
15
Swype tastatura
Pomoću Swype tastature možete da unosite tekst
prevlačenjem prsta preko karaktera na tastaturi. Dodirnite
prvo slovo reči, prevucite do sledećih karaktera i otpustite
prst na poslednjem karakteru.
Pozivanje ili odgovaranje na poziv
Možete da pozivate tako što ćete uneti broj telefona ili
izabrati broj na listi kontakata. Možete i da pristupite
dnevniku poziva da biste ponovo birali prethodno birane
brojeve.
Pozivanje
Otvorite ekran za biranje, unesite broj telefona, a zatim
izaberite
. Da biste obavili video poziv izaberite .
Odgovor na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
16
izvan velikog kruga.
Slanje i primanje poruke
Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS),
multimedijalne (MMS) ili e-poruke, kao i kako da pregledate
poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.
Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka
kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže.
Za informacije se obratite svom provajderu.
Tekstualna i multimedijalna poruka
Možete da kreirate i šaljete jednostavnu tekstualnu poruku
ili multimedijalnu poruku koje mogu da sadrže tekst, slike,
video i zvučne datoteka.
E-poruka
Možete da koristite aplikaciju za e-poštu za slanje e-poruka
na uređaju. Pre slanja i primanja e-poruka, morate da dodate
nalog e-pošte.
17
Povezivanje na Internet
Možete da se povežete na bežičnu mrežu putem Wi-Fi
funkcije ili mobilnih mrežnih veza. Otvorite web aplikaciju i
pregledajte web stranice. Možete da obeležite omiljene web
stranice ili koristite različite web opcije.
Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se
možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite
svom provajderu.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
Uputstvo za upotrebu obezbeđuje kompletne informacije o
korišćenju uređaja. Da biste prikazali uputstvo za upotrebu,
pristupite lokaciji www.samsung.com i potražite uputstvo za
upotrebu po imenu modela uređaja.
18
Bezbednosne mere
predostrožnosti
Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte
dolenavedene informacije pre korišćenja uređaja.
Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i
eksplozije
Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti
neučvršćene električne utičnice
Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući
prilikom isključivanja punjača
Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje
Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim
rukama
Ne izlažite bateriju kratkom spoju
Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju
Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio
proizvođač
Ne koristite uređaj tokom grmljavine
Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.
Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije
Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od
najbližeg ovlašćenog servisnog centra.
Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i
prilikom njihovog odlaganja
• Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su
namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da
dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
19
• Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom
odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim
lokalnim propisima.
• Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti uređaje na ili u grejne
uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju,
baterije mogu da eksplodiraju.
• Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da
ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do
unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.
Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja
• Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim
temperaturama.
• Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da
umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
• Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da to može da
proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog
ili trajnog oštećenja.
• Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.
Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih
upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na
zabranjenim mestima
Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju
Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje
mobilnog uređaja u određenoj oblasti.
Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja
Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da
izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.
Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera
• Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera
ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.
• Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
• Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum,
koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.
20
Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske
opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa
Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te
opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.
Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača
i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju
radio signali
Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata.
Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog
aparata.
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima
• U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego
isključite uređaj.
• Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava
i znakova.
• Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim
pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
• Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni
eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili
priključcima.
Isključite uređaj kada ste u avionu
Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da
izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.
Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad
elektronskih uređaja u vozilu
Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih
uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte
proizvođača uređaja.
21
Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i
propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja
tokom vožnje
Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje
vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to
zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi,
razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:
• Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju
rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da
uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog
uređaja.
• Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu
pristupite ne odvraćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite
poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
• Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih
vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da
predstavljaju opasnost.
• Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste
obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne
vožnje koja ima prioritet.
• Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive
dok niste u pokretu ili pre uključenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate
razgovore kada ste parkirani.
• Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu
odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite
razgovore koji mogu da vam odvrate pažnju sa puta.
• Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne
slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za
hitnom medicinskom pomoći.
• Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima.
Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja
kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
• Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć
u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne
predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu
nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno,
pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve
koji nisu hitni.
22
Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja
Nemojte kvasiti uređaj
• Vlaga i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
• Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite
ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne isključuje ili ne možete da
izvadite bateriju, ostavite ga kao što jeste). Zatim, osušite uređaj peškirom i
odnesite ga u servisni centar.
• Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti
uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih
vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od
proizvođača.
Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti
prljavim mestima
Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.
Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama
Usled pada može doći do oštećenja uređaja.
Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom
temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C
do 50° C
• Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto
temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
• Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom
periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
• Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0° C do 40° C.
Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput
novčića, ključeva ili ogrlica
• Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
• Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći
do požara.
Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja
• Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija
može da se isprazni.
• Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući
kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
• Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži
kontakt uređaja sa magnetnim poljima.
23
Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni,
vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom,
odnosno u njima
• Može se desiti da baterija procuri.
• Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.
Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati
• Ekran uređaja se može oštetiti.
• Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke
njegove delove.
Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrejao
Produženo izlaganje kože pregrejanom uređaju može uzrokovati simptome
opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene tačke i pigmentacija.
Ako vaš uređaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu
očiju ljudi i kućnih ljubimaca
Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida
ili oštećenje očiju.
Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima
• Dok koristite uređaj, ostavite svetlo u sobi i ne držite ekran suviše blizu očiju.
• Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u flešu u dužem
periodu, izloženi treperavim svetlima može doći do napada ili nesvestica.
Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korišćenjem uređaja.
Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji
Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao što su pritiskanje tastera, crtanje
znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad
možete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima
tela. Kada uređaj koristite u dužem periodu, uređaj ne stežite, lagano pritiskajte
tastere i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodnost za vreme ili nakon
korišćenja, prestanite da koristite uređaj i obratite se lekaru.
Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača
• Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno
punjenje može da skrati njen životni vek.
• Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju
ponovo napuniti.
• Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
• Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.
24
Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava
proizvođač
• Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skrati životni vek uređaja i
prouzrokuje kvar na njemu.
• Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost
korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung
ne odobrava.
Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta
• Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
• Ukoliko uređaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan način.
Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta
Ako to činite može doći do gušenja ili ozbiljnih povreda.
Tokom razgovora:
• Držite uređaj u uspravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
• Govorite direktno u mikrofon.
• Ne dodirujte unutrašnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja
kvaliteta poziva ili uzrokovati emitovanje neželjenih nivoa radio-frekventne
(RF) energije.
Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice
• Prekomerna izloženost jakim zvucima može da
prouzrokuje oštećenje sluha.
• Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam
odvrati pažnju i dovede do nesreće.
• Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite
slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka
koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.
• U suvim okruženjima može doći do stvaranja statičkog
elektriciteta u slušalicama. Izbegavajte da slušalice
koristite u suvim okruženjima ili dodirnite metalni
predmet da biste ispraznili statički elektricitet pre nego
što povežete slušalice sa uređajem.
Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u
pokretu
U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili
sebe ni druge.
25
Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.
Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj
• U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije
koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite
uređaj u Samsungov servisni centar.
• Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati
eksploziju ili požar.
Ne bojite niti stavljajte nalepnice na uređaj
Boja i nalepnice mogu da prepreče pokretne delove i onemoguće ispravan rad.
Ako ste alergični na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti
svrabež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite sa korišćenjem
proizvoda i posavetujte se sa lekarom.
Prilikom čišćenja uređaja:
• Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
• Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
• Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.
Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen
Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice.
Odnesite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.
Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je
namenjen
Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne
smetate drugim ljudima
Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj
Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da
povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati
vaše troškove.
Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme
• Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u
vašem vozilu bezbedno montirani.
• Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za
aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična
oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja
vazdušnih jastuka.
26
Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj
Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može
doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od
proizvođača.
Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa,
budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice
ili uređaja.
• Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i električnih
smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.
• Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim
predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.
Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve
U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne
slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene
ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za
hitne slučajeve.
Čuvajte svoje lične i važne podatke na sigurnom
• Dok koristite uređaj, obavezno pravite rezervnu kopiju važnih podataka.
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
• Prilikom odlaganja uređaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim
resetujte uređaj da biste sprečili zloupotrebu vaših ličnih podataka.
• Pažljivo pročitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite
posebno oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili
velikom broju vaših ličnih podataka.
• Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlašćene ili sumnjive
upotrebe. Ako pronađete bilo koji znak zloupotrebe vaših ličnih podataka,
obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka
o nalogu.
• U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promenite šifre na vašim
nalozima da biste zaštitili svoje lične podatke.
• Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj
šablonom, šifrom ili PIN kodom.
Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal
Nemojte distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal koji ste snimili
drugima bez dozvole vlasnika sadržaja. Na taj način može doći do povrede
zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo
kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korišćenjem zaštićenog
materijala od strane korisnika.
27
Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije
(SAR - Specific Absorption Rate)
OVAJ MOBILNI UREĐAJ ZADOVOLJAVA SMERNICE KOJE SE
ODNOSE NA IZLAGANJE RADIOFREKVENTNIM TALASIMA
Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako
da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima
(elektromаgnetnim poljima na rаdio frekvenciji) koje preporučuju
međunаrodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna
organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju
zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.
Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva
stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična
vrednost naznačena za mobilne uređaje iznosi 2,0 W/kg.
Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje
sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim
frekventnim opsezima. Nаjviše SAR vrednost po ICNIRP smernicаmа zа ovаj
model uređаjа su:
Mаksimаlna SAR vrednost zа ovаj model i uslove pod kojimа je
zаbeležena
SAR vrednost za korišćenje
pored glave
0,498 W/kg
SAR vrednost za korišćenje
pored tela
0,427 W/kg
Stvarne SAR vrednosti uređaja u radu su obično znatno ispod gorenavedenih
vrednosti. Razlog za to je što se, u cilju efikаsnosti sistemа i umаnjenja smetnji
nа mreži, energija koju mobilni uređaj koristi аutomаtski smаnjuje kаdа se
celokupna energija ne koristi zа poziv. Što je izlazna snaga uređaja niža, to je
nižа SAR vrednost.
Testiranje SAR na telu je obavljeno na ovom uređaju koristeći odobrenu
dodatnu opremu ili na rastojanju od 1,5 cm. Da bi ispunio smernice o izlaganju
RF zračenju tokom nošenja na telu, uređaj bi trebalo da bude u odobrenoj
dodatnoj opremi ili postavljen na rastojanju od tela koje nije manje od 1,5 cm.
Ako koristite neodobrenu dodatnu opremu, uverite se da oprema ne sadrži
metalne komponente i da uređaj držite u položaju udaljenom najmanje 1,5 cm
od tela.
28
Organizacije kao što su Svetska zdravstvena organizacija i američka
Administracija za hranu i lekove saopštile su da bi ljudi, ako su zabrinuti i žele
da smanje svoju izloženost, mogli da koriste hendsfri uređaj kako bi držali
bežični uređaj podalje od glave i tela za vreme upotrebe, ili da smanje količinu
vremena provedenog u korišćenju uređaja.
Za više informacija, posetite www.samsung.com/sar i potražite svoj uređaj sa
brojem modela.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama
koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju
to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice,
USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom
iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili
moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja
usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada
i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod
ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu
na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po
čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom
odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju
poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da
baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde
postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.
Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne
po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih
pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
29
Odricanje odgovornosti
Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih
proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim
zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene
isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete
koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez
ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane
važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji
način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje,
slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda
izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih
u uređaju.
„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“.
SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO
IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO
ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU
OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU
ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST,
PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI
USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA,
UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI
PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI
POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO
KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH
OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO
KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO
BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.
Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo
kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog
sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose
nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima
Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja
odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav
prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnih putem ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i
usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti
direktno provajderima tih sadržaja i usluga.
30
Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)
Mi,
Samsung Electronics
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod
GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilni telefon : GT-I8160
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim
dokumentima.
Bezbednost
EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod
u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno
izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168
Tehnički dokument se čuva u:
Samsung Electronics QA Lab.
i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.03.16
(mesto i datum izdavanja)
Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije
(ime i potpis ovlašćene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog
centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.
Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš uređaj što zavisi od
instaliranog softvera ili vašeg provajdera.
Instaliranje Kies-a (PC Sync)
1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung
internet prezentacije (www.samsung.com/kies)
instalirajte u vaš PC.
2. Koristeci USB kabl, povezite vas uredaj na PC.
3. Kliknite dvaput na ikonu Samsung Kies na računaru
da biste pokrenuli Samsung Kies.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-36749Y
Serbian. 08/2012. Rev. 1.1
Download PDF

advertising