Samsung | GT-I8160 | Samsung GT-I8160 Korisnički priručnik

GT-I8160
Korisnički priručnik
Upotreba ovog priručnika
Hvala na odabiru mobilnog uređaja tvrtke Samsung. Ovaj će
vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju
i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim
standardima tvrtke Samsung.
Namjena ovog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke
vašeg uređaja.
Najprije ovo pročitajte
Prije korištenja uređaja pročitajte cijeli priručnik i sve
sigurnosne upute kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
●● Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama
uređaja.
●● Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom priručniku mogu
se razlikovati od stvarnog proizvoda.
●● Sadržaj priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera
dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan
je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju
verziju priručnika posjetite Samsung Internet stranicu
(www.samsung.com).
●● Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu
uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse
uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u
kojem se koristi.
●● Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru
ili ponudi vašeg davatelja usluga.
●● Formatiranje i isporuka priručnika temelje se na operacijskim
sustavima Android i mogu se razlikovati ovisno o
operacijskom sustavu korisnika.
●●
Upotreba ovog priručnika
2
Aplikacije na ovom uređaju mogu se ponašati drugačije od
usporedivih računalnih aplikacija i ne moraju uključivati ​​sve
funkcije dostupne u verziji računala.
●● Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po područjima ili
specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za
probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
●● Samsung nije odgovoran za probleme sa performansama
ili nekompatibilnosti prouzrokovane uređivanjem postavki
registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji
prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan
rad vašeg uređaja ili aplikacija.
●● Softver vašeg uređaja možete nadograditi pristupanjem
Samsung Internet stranici (www.samsung.com).
●● Softver, zvuk, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju
licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung
i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u
komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih
prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja
autorskih prava od strane korisnika.
●● Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje
i skidanje, automatska sinkronizacija ili korištenje usluga
lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste
izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni
plan. Za više detalja, kontaktirate vašeg operatera.
●● Zadržite priručnik za daljnju uporabu.
●●
Upotreba ovog priručnika
3
Ikone uputa
Prije nego počnete, saznajte više o ikonama koje se pojavljaju u
ovom priručniku:
Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede
vama ili drugima
Oprez—situacije u kojima su moguća oštećenja
uređaja i ostale opreme
Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili
dodatne informacije
►
Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer:
► str. 12 (znači “pogledajte stranicu 12”)
→
Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate
odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Na popisu
aplikacija odaberite Postavke → Zvuk → Ton zvona
uređaja (znači Postavke, nakon toga Zvuk, a zatim Ton
zvona uređaja)
Autorska prava
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o
autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos
dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i
bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za
pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Upotreba ovog priručnika
4
Zaštitni znaci
SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Samsung Electronics.
●● Logotip Android, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Google Play ™ Store, Google Latitude™, i Google
Talk™ su zaštitni znaci tvrtke Google, Inc.
●● Bluetooth registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG,
®
Inc. u cijelom svijetu.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi
®
™
™
CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci
tvrtke Wi-Fi Alliance.
●● Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih
vlasnika.
●●
Upotreba ovog priručnika
5
Sadržaj
Sastavljanje......................................................... 10
Sadržaj kutije ...................................................................................... 10
Izgled uređaja . ................................................................................... 11
Tipke ....................................................................................................... 13
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije .................................. 14
Punjenje baterije ............................................................................... 16
Umetanje memorijske kartice (izborno) . ............................... 20
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobvezno) .................. 22
Početak rada....................................................... 23
Uključivanje ili isključivanje uređaja ......................................... 23
Upotreba dodirnog zaslona . ....................................................... 24
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i
tipki ......................................................................................................... 27
Upoznajte početni zaslon ............................................................. 27
Pristup aplikaciji ................................................................................ 32
Pokretanje više aplikacija .............................................................. 34
Prilagođavanje uređaja .................................................................. 34
Unošenje teksta . ............................................................................... 39
Komunikacija...................................................... 42
Pozivanje .............................................................................................. 42
Poruke . .................................................................................................. 53
Google Mail ......................................................................................... 55
Email . ..................................................................................................... 56
Razgovor .............................................................................................. 59
ChatON . ................................................................................................ 60
Messenger ........................................................................................... 61
Google+ ................................................................................................ 61
Sadržaj
6
Zabava................................................................. 62
Kamera .................................................................................................. 62
Video Player ........................................................................................ 71
Galerija .................................................................................................. 74
Music Player ........................................................................................ 77
FM Radio . ............................................................................................. 81
Music Hub ............................................................................................ 83
Game Hub . .......................................................................................... 84
Osobni podaci..................................................... 85
Kontakti . ............................................................................................... 85
S planer ................................................................................................. 88
Zapis ....................................................................................................... 90
Diktafon ................................................................................................ 91
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u....... 93
Internet ................................................................................................. 93
Karte ....................................................................................................... 97
Navigacija . ........................................................................................... 98
Lokalno . ................................................................................................ 99
Play Books ............................................................................................ 99
Play Magazines .................................................................................. 99
Play Movies . ...................................................................................... 100
Glazba usluge Google Play . ....................................................... 100
Trgovina Play .................................................................................... 100
Samsung Apps . ............................................................................... 101
YouTube .............................................................................................. 102
Glasovno pretraživanje ................................................................ 103
Vijesti & vrijeme ............................................................................... 104
Sadržaj
7
Povezivanje....................................................... 105
USB veze ............................................................................................. 105
Wi-Fi ...................................................................................................... 107
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 109
Dijeljenje mobilne mreže ............................................................ 110
Bluetooth ........................................................................................... 113
GPS . ...................................................................................................... 115
VPN veze . ........................................................................................... 116
Alati................................................................... 118
Kalkulator ........................................................................................... 118
Sat . ........................................................................................................ 118
Skidanja .............................................................................................. 121
Moje Datoteke ................................................................................. 121
Google ................................................................................................. 122
SIM alati . ............................................................................................. 123
Glasovne naredbe .......................................................................... 123
Glasovni razgovor . ......................................................................... 123
Mini Dnevnik .................................................................................... 124
Polaris Office 4.0 .............................................................................. 125
Postavke............................................................ 127
Pristupanje opcijama postavki ................................................. 127
Wi-Fi ...................................................................................................... 127
Bluetooth ........................................................................................... 127
Korištenje podataka ...................................................................... 127
Dodatno . ............................................................................................ 128
Zvuk ...................................................................................................... 130
Zaslon .................................................................................................. 130
Spremanje . ........................................................................................ 131
Sadržaj
8
Štednja baterije ............................................................................... 132
Baterija . ............................................................................................... 132
Upravljanje aplikacijama ............................................................. 132
Usluge lokacije . ............................................................................... 132
Zaslon zaključavanja ..................................................................... 133
Sigurnost ............................................................................................ 133
Jezik i unos . ....................................................................................... 135
Sigurnosno kopiranje i poništavanje ..................................... 138
Dodaj račun . ..................................................................................... 139
Datum i vrijeme ............................................................................... 139
Pristupačnost . .................................................................................. 139
Opcije razvoja . ................................................................................. 141
O uređaju . .......................................................................................... 142
Rješavanje problema........................................ 143
Indeks................................................................ 148
Sadržaj
9
Sastavljanje
Sadržaj kutije
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
●● Mobilni uređaj
●● Baterija
●● Kratke upute
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung.
Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili
kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu,
ovisno o regiji ili mobilnome operateru, biti različiti.
●● Dodatni pribor možete kupiti od lokalnog prodavača
Samsungove opreme.
●● Isporučene stavke dizajnirane su samo za vaš uređaj i ne
moraju biti kompatibilne s drugim uređajima.
●● Ostali pribor ne mora biti kompatibilan s vašim
uređajem.
●● Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung.
Neodobreni pribor može uzrokovati kvar uređaja.
●●
Sastavljanje
10
Izgled uređaja
››Pogled sprijeda
1
6
7
2
8
9
3
4
10
5
Broj
Funkcija
1
Slušalica
2
Tipke glasnoće
3
Utor za memorijsku karticu
4
Tipka za opcije
5
Mikrofon
6
Objektiv prednje kamere
7
Senzor blizine
8
Dodirni zaslon
9
Tipka za početni zaslon
10 Tipka za povratak
Sastavljanje
11
››Pogled straga
15
11
16
12
17
18
13
14
Broj
19
Funkcija
11 GPS antena1
12 Tipka Uključivanje/Resetiranje/Zaključavanje
13 Bljeskalica
14 Unutarnja antena
15 Utičnica za vanjske slušalice
16 Zvučnik
17 Leća stražnjeg fotoaparata
18 Stražnji pokrov
19 Višenamjenska utičnica
1. Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama
ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.
Sastavljanje
12
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje uređaja (pritisnite
i držite); Pristupanje opcijama
Uključivanje/ uređaja (pritisnite i držite);
Resetiranje1/ Resetirajte uređaj (pritisnite i držite
Zaključavanje dulje od 10 sekundi); Isključivanje i
zaključivanje zaslona osjetljivog na
dodir ili njegovo uključivanje.
Opcija
Otvaranje popisa dostupnih opcija
na trenutnom zaslonu; Otvaranje
aplikacije za pretragu na početnom
zaslonu (pritisnite i zadržite);
Otvaranje prozora za unos stavki
za pretragu tijekom korištenja
aplikacija (pritisnite i zadržite).
Početna
Povratak u zaslon u čekanju;
otvorite popis nedavno korištenih
aplikacija (pritisnite i držite);
pokrenite aplikaciju voice talk
(dvaput pritisnite).
Nazad
Vratite se na prethodni zaslon.
Glasnoća
Prilagodba glasnoće uređaja.
1. Ako vaš uređaj ima kritične pogreške, prekida ili zamrzava
zaslon, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratio
funkcionalnost.
Sastavljanje
13
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije
Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu
s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima
pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne
usluge. Za upotrebu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM
(Universal Subscriber Identity Module) karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg
poklopca.
Nemojte pretjerano savijati ni uvijati stražnji poklopac.
Time možete oštetiti poklopac.
Sastavljanje
14
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima
okrenutima prema dolje.
Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu.
Ako se u utoru za SIM karticu zaglavi memorijska kartica,
uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar radi
njenog uklanjanja.
3 Umetnite bateriju.
4 Vratite stražnji poklopac.
Sastavljanje
15
Punjenje baterije
Prije prvog korištenja uređaja ili kada baterija nije korištena u
duljem razdoblju, bateriju morate napuniti. Bateriju možete
puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s
računalom pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka
Samsung. Punjači ili kabeli koji nisu odobreni mogu
prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.
Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja
i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ponovo napunite
bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
●● Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, nećete
moći uključiti uređaj, čak i kada je punjač priključen.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko
minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.
●● Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije
ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem,
baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje
sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka,
te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije
potpuno napuni.
●●
Sastavljanje
16
››Punjenje pomoću prijenosnog punjača
1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u
višenamjensku utičnicu telefona.
Neispravno spajanje prijenosnog punjača može
uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane
pogrešnom upotrebom nisu obuhvaćene jamstvom.
2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu
utičnicu.
●● Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom
punjenja, dodirni zaslon možda neće funkcionirati. Ako
do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
●● Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je
uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti
na njegovu izvedbu.
●● Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja,
odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni
centar.
Sastavljanje
17
3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte
prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju dok je uređaj spojen na prijenosni
punjač. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač
kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako
da ga morate iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi kako
biste spriječili potrošnju baterije. Uređaj bi trebao ostati u
blizini električne utičnice tijekom punjenja.
O ikonama za punjenje baterije
Kad bateriju punite dok je uređaj isključen, sljedeće ikone
prikazat će trenutno stanje napunjenosti baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
Sastavljanje
18
››Punjenje pomoću USB kabela
Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.
1 Uključite manji kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku
utičnicu.
2 Veći kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.
Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB
kabela koji koristite.
3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB
kabel iz uređaja, a zatim iz računala.
››Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju
baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u
pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
●● Uključite način Štednja baterije.
●● Kada ne koristite uređaj, prebacite u način mirovanja
pritiskom na tipku za isključivanje.
●● Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja
zadacima.
●● Isključite Bluetooth značajku.
●● Isključite značajku Wi-Fi.
●● Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
●● Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
●● Smanjite osvjetljenje zaslona.
Sastavljanje
19
Umetanje memorijske kartice (izborno)
Uređaj prihvaća memorijske kartice s maksimalnim kapacitetom
od 32 GB. Ovisno o vrsti i proizvođaču memorijskih kartica, neke
kartice možda nisu kompatibilne s uređajem.
Samsung koristi odobrene industrijske standarde
za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu
u potpunosti kompatibilne s uređajem. Korištenje
neodgovarajuće memorijske kartice može oštetiti vaš
uređaj ili memorijsku karticu. To također može oštetiti
podatke spremljene na memorijskoj kartici.
Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za
memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu
formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj
će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
●● Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja
memorijskih kartica.
●● Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij
datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi
extSdCard.
●●
1 Otvorite poklopac utora memorijske kartice na bočnoj strani
uređaja.
2 Umetnite memorijsku karticu s kontaktima zlatne boje
okrenutima prema gore.
Sastavljanje
20
3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se
čvrsto ne umetne.
4 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.
››Uklanjanje memorijske kartice
Provjerite da uređaj trenutačno ne pristupa memorijskoj kartici.
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Spremanje →
Odspoji SD karticu → OK.
2 Otvorite poklopac utora memorijske kartice na bočnoj strani
uređaja.
3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od
uređaja.
4 Izvucite memorijsku karticu iz utora.
5 Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.
Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili
prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka
i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
››Formatiranje memorijske kartice
Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati
nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte
samo na uređaju.
U popisu aplikacija odaberite Postavke → Spremanje →
Format SD kartice → Format SD kartice → Obriši sve.
Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice
napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka
pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne
obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima
korisnika.
Sastavljanje
21
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobvezno)
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu
izbočinu.
3 Vratite stražnji poklopac.
Sastavljanje
22
Početak rada
Uključivanje ili isključivanje uređaja
1 Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje.
2 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite
OK (ako je potrebno).
Ako uređaj uključujete po prvi put slijedite upute na
zaslonu za postavljanje uređaja. Morate se prijaviti na
Google ili napraviti Google račun za korištenje aplikacija
koje međudjeluju sa Google poslužiteljem.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje a
zatim odaberite Isključivanje → OK.
●● Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog
osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su
zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili
bolnici.
●● U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge,
prebacite uređaj na profil Bez mreže. ► str. 128
Početak rada
23
Upotreba dodirnog zaslona
Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki
ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe
dodirnog zaslona.
●● Nemojte pritiskati dodirni zaslon vrhovima prstiju
niti koristiti oštre alate na njemu. Tako možete oštetiti
dodirni zaslon ili uzrokovati njegov kvar.
●● Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim
električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta
može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
●● Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s tekućinama.
U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s tekućinama
može doći do kvara dodirnog zaslona.
●● Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme
to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike)
ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne
koristite uređaj.
Radi optimalne upotrebe dodirnog zaslona, prije
korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
●● Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje
malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo.
Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama
prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim
alatima, primjerice olovkom.
●●
Početak rada
24
Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:
Dotaknite
Jednom dotaknite zaslon prstom za
odabir ili pokretanje menija, opcije ili
aplikacije.
Dotaknite i držite
Dodirnite stavku i držite je dulje od 2
sekunde.
Vucite
Dodirnite stavku i pomaknite je na
novu lokaciju.
Dvostruki dodir
Brzo dodirnite stavku dva puta.
Početak rada
25
Prevlačenje
Žustro pomičite prstom gore, dolje,
lijevo ili desno za kretanje kroz popise
ili zaslone.
Štipanje
Postavite dva prsta razmaknuto, a
zatim ih međusobno spojite.
Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne
koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju.
Za uključivanje zaslona, pritisnite tipku za uključivanje ili
tipku za početni zaslon.
●● Možete podesiti vremensko razdoblje koje uređaj čeka
prije isključivanja zaslona. U popisu aplikacija odaberite
Postavke → Zaslon → Istek zaslona.
●●
Početak rada
26
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog
zaslona i tipki
Kada ne koristite uređaj u određenom razdoblju, uređaj
automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon i tipke kako bi
se spriječile neželjene operacije. Da biste ručno zaključali dodirni
zaslon i tipke, pritisnite tipku za uključivanje.
Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje
ili tipke za početni zaslon, a zatim brzo prevucite prstom u bilo
kojem smjeru.
Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi
spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim
podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju.
► str. 36
Upoznajte početni zaslon
Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati
aplikacijama.
Početni zaslon ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno
da biste prikazali panele početnog zaslona. Također, možete
odabrati točke u dnu zaslona za izravno pomicanje na
odgovarajući panel.
››Ikone indikatora
Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o
području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.
Ikona
Definicija
Nema signala
Jačina signala
Početak rada
27
Ikona
Definicija
Spojen s GPRS mrežom
Spojen s EDGE mrežom
Spojen s HSDPA mrežom
Wi-Fi pristupna točka je spojena
Bluetooth značajka je aktivirana
GPS usluge u uporabi
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova poruka
Alarm uključen
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
Aktiviran bešumni način (vibracija)
Aktiviran bešumni način (bez zvuka)
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Početak rada
28
››Korištenje panela s obavijestima
Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje
kako biste otvorili panel s obavijestima. Da biste sakrili panel,
povucite dno panela prema gore.
Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg
uređaja i koristiti sljedeće opcije:
●● Wi-Fi: Uključite ili isključite značajku Wi-Fi. ► str. 107
●● GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ► str. 115
●● Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
U Bešumnom načinu rada možete isključiti zvuk uređaja ili
postaviti vibraciju.
●● Rotacija zaslona: Dopustite ili spriječite okretanje sučelja
kada rotirate uređaj.
●● Bluetooth: Aktivirajte i deaktivirajte značajku Bluetooth.
► str. 113
●● Mobilni podaci: Aktivirajte i deaktivirajte podatkovnu vezu.
●● Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje štedljivog načina
rada.
●● Pokreni: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije
aplikacija.
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
››Premještanje stavke na početni zaslon
Dodirnite i zadržite stavku a zatim
je pomaknite na novu lokaciju.
Početak rada
29
››Uklanjanje stavke sa početnog zaslona
Dodirnite i zadržite stavku a zatim je prevucite u kantu za smeće.
››Prilagodba panela za brzi pristup
Možete prilagoditi panel za brzi pristup u dnu početnog zaslona
dodavanjem ili uklanjanjem prečaca aplikacija.
●● Da biste uklonili ikonu aplikacije, dodirnite i držite ikonu, a
zatim je povucite u kantu za smeće.
●● Da biste dodali prečac aplikacija, dodirnite i držite novi prečac
aplikacije na početnom zaslonu, a zatim ga povucite na
prazno mjesto.
››Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog
zaslona
Možete dodati ili ukloniti panele početnog zaslona kako bi
organizirali widgete.
1 Na početnom zaslonu postavite dva prsta na zaslon i spojite
ih kako biste prešli u način za uređivanje.
2 Dodajte, uklonite ili reorganizirajte panele:
Da biste uklonili panel, pritisnite i držite umanjenu sliku
panela, a zatim je povucite u kantu.
●● Da biste dodali novi panel odaberite
.
●●
Početak rada
30
Da biste postavili glavni panel početnog zaslona odaberite
.
●● Da biste promijenili redoslijed panela, dodirnite i
umanjenu sliku panela, a zatim je povucite na novo
mjesto.
●●
3 Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon.
››Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i
informacije na početnom zaslonu.
●● Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama.
Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može
napraviti dodatne troškove.
●● Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
Dodavanje widgeta na početni zaslon
1 U popisu aplikacija odaberite Widgeti da biste otvorili panel
s widgetima.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na panelu s widgetima da biste
pronašli widget.
3 Dodirnite i držite widget da biste ga dodali na početni
zaslon.
Dodavanje prečaca Postavke na početni zaslon
Možete stvoriti prečace do najčešće korištenih mogućnosti na
početnom zaslonu.
1 U popisu aplikacija odaberite Widgeti da biste otvorili panel
s widgetima.
2 Dodirnite i držite Prečac postavki i otpustite ga na
početnom zaslonu.
3 Odaberite mogućnost postavljanja, primjerice Bluetooth ili
Wi-Fi.
Početak rada
31
Pristup aplikaciji
Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite značajke na uređaju.
Možete reorganizirati popis aplikacija prema svojim željama ili
skinuti aplikacije s Interneta kako bi poboljšali funkcionalnost
vašeg uređaja.
1 U početnom zaslonu odaberite Aplikacije da biste pristupili
popisu aplikacija.
2 Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona menija.
Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno
pomicanje na odgovarajući zaslon.
3 Odaberite aplikaciju.
4 Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon.
Pritisnite tipku za početni zaslon za povratak na početni
zaslon.
●● Možete dodati prečac do aplikacije na početnom
zaslonu dodirivanjem i držanjem ikone u popisu
aplikacija.
●● U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene
značajke, sučelje se također okreće. Da biste spriječili
rotiranje sučelja odaberite Postavke → Zaslon →
Auto. rotacija zaslona.
●● Tijekom korištenja uređaja, možete napraviti snimku
zaslona istodobnim pritiskanjem i držanjem tipke za
početni zaslon i tipke za uključivanje. Slika se sprema u
dijelu Moje Datoteke → Sve datoteke → sdcard0 →
Pictures → Screenshots.
Početak rada
32
››Organiziranje aplikacija
Možete promijeniti redoslijed aplikacija na popisu aplikacija ili ih
grupirati u kategorije.
1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite
Uredi.
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije.
3 Organizirajte aplikacije:
Prevucite aplikaciju na novu lokaciju da biste ju premjestili.
●● Da biste aplikaciju dodali u novu mapu, vucite je do Nova
mapa.
●● Da biste instalirali aplikaciju, vucite je do Deinst.
Kada ikonu aplikacije vučete u Info o aplikacijama,
možete pregledati informacije o aplikaciji.
●●
4 Odaberite Spremi.
››Skidanje aplikacije
1 U popisu aplikacija odaberite Trg. Play ili Samsung Apps.
2 Potražite aplikaciju i skinite je na uređaj.
Za instaliranje aplikacija koje ste skinuli iz drugih izvora,
morate odabrati Postavke → Sigurnost → Nepoznati
izvori.
››Deinstaliranje aplikacije
1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite
Deinst.
2 Odaberite
na ikoni aplikacije a zatim odaberite OK.
Možete deinstalirati samo aplikacije koje ste skinuli.
Početak rada
33
››Pristupanje nedavno korištenim aplikacijama
1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali
aplikacije kojima ste nedavno pristupili.
2 Odaberite aplikaciju.
Pokretanje više aplikacija
Uređaj vam omogućuje obavljanje više zadataka pomoću
istovremenog pokretanja više aplikacija. Za pokretanje više
aplikacija, pritisnite tipku za početni zaslon dok koristite
aplikaciju. Zatim odaberite drugu aplikaciju za pokretanje sa
početnog zaslona.
››Upravljanje aplikacijama
Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravitelja zadataka.
1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon a zatim odaberite
→ Aktivne aplikacije.
Upravljanje se pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.
2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:
Za promjenu aplikacija, odaberite neku s popisa.
Za zatvaranje aplikacije odaberite Kraj.
●● Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite Kraj svih.
●●
●●
Prilagođavanje uređaja
Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim
potrebama.
Početak rada
34
››Promjena jezika zaslona
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Jezik i unos →
Jezik.
2 Odaberite jezik.
››Uključivanje ili isključivanje tonova dodira
U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zvuk → Zvukovi
dodira.
››Prilagodba glasnoće uređaja
1 Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
2 Odaberite i vucite kliznik da biste prilagodili glasnoću
svakog zvuka.
››Promjena tona poziva
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zvuk → Ton
zvona uređaja.
2 Odaberite ton zvona → OK.
››Prebacivanje na bešumni način
Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, odaberite sljedeće:
●● Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje
kako biste otvorili panel s obavijestima, a zatim odaberite
Zvuk.
●● Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje pa
odaberite Bešumno ili Vibracija.
●● Na popisu aplikacija odaberite Telefon → Tipkovnica, a zatim
dotaknite i držite
.
Početak rada
35
››Odabir pozadine za početni zaslon
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon →
2
Pozadina → Početni zaslon.
Odaberite mapu sa slikama → sliku.
››Promjena vrste slova zaslona
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon → Vrsta
slova.
2 Odaberite vrstu slova → Da.
››Podešavanje osvjetljenja zaslona
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon →
Svjetlina.
2 Vucite kliznik ulijevo ili udesno.
3 Odaberite OK.
››Zaključavanje uređaja
Možete zaključati uređaj aktiviranjem značajke za zaključavanje
zaslona.
●● U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj koji treba
otključati u Samsungov servisni centar.
●● Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih
podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim
softverom.
Postavljanje otključavanja putem otkrivanja lica
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon
2
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Otključavanje
lica.
Odaberite Dalje → Postavi → Nastavi.
Početak rada
36
3 Prilagodite uređaj tako da vaše lice pristaje u sliku.
4 Kada uređaj ispravno snimi lice, odaberite Nastavi.
5 Dovršite postavljanje sekundarnog PIN-a ili znaka za
otključavanje.
Postavljanje uzorka za otključavanje
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Znak.
2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znaka a zatim
odaberite Dalje.
3 Nacrtajte znak prstom spajajući najmanje 4 točke te
odaberite Nastavak.
4 Ponovno nacrtajte znak za potvrdu i odaberite Potvrdi.
5 Dovršite postavljanje pričuvnog PIN-a.
Ako zaboravite uzorak za otključavanje, pomoću
pričuvnog PIN-a možete deaktivirati značajku
zaključavanja zaslona.
Postavljanje PIN-a za otključavanje
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → PIN.
2 Unesite novi PIN i odaberite Nastavak.
3 Ponovno unesite PIN i odaberite OK.
Postavi šifru za otključavanje
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Zaslon
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Šifra.
2 Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite Nastavak.
3 Ponovno unesite šifru i odaberite OK.
Početak rada
37
››Zaključavanje SIM ili USIM kartice
Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa
SIM ili USIM karticom. Nakon što je SIM ili USIM zaključavanje
omogućeno, morate unijeti PIN svaki put kada uključite uređaj ili
pristupate aplikacijama koje zahtijevaju PIN.
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Sigurnost →
Postavite SIM zaključavanje → Zaključaj SIM.
2 Unesite PIN i odaberite OK.
U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša
će se SIM ili USIM kartica zaključati. Za deblokiranje SIM
ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje
(PUK).
●● U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem
neispravnog PUK-a, donesite SIM ili USIM karticu koju
treba otključati vašem davatelju usluga.
●●
››Aktiviranje značajke “Pronađi moj mobil.
uređaj”
Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš izgubljen ili
ukraden uređaj, značajka “Pronađi moj mobil. uređaj” automatski
šalje kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam
se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja. Da biste koristili ovu
značajku morate napraviti Samsung račun za daljinsku kontrolu
uređaja putem Interneta.
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Sigurnost →
Upozorenje o SIM promjeni.
2 Odaberite Prijava.
Da biste napravili Samsung račun odaberite Novi račun.
3 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim
odaberite Prijava.
4 Povucite prekidač Upozorenje o SIM promjeni udesno.
Početak rada
38
5 Odaberite Poruka upozorenja.
6 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima te
odaberite OK.
7 Dodajte primatelje:
Odaberite Novo i unesite brojeve telefona ručno,
uključujući pozivni broj države i znak +.
●● Odaberite brojeve telefona sa popisa kontakata odabirom
opcije Imenik.
●●
8 Odaberite Spremi.
Unošenje teksta
Možete unijeti tekst izgovaranjem riječi u mikrofon, odabirom
znakova na virtualnoj tipkovnici ili pisanjem na zaslonu.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta
trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih
jezika.
››Promjena načina unosa teksta
1 Unutar tekstnog polja dodirnite područje ikona indikatora
2
i povucite ga prema dolje da biste otvorili ploču s
obavijestima.
Odaberite Οdaberite način unosa → način unosa teksta.
››Unos teksta pomoću Googleove značajke
glasovnog unosa
1 Izgovorite tekst u mikrofon.
2 Nakon što ste završili, odaberite
.
Da biste dodali jezike unosa za prepoznavanje govora,
odaberite jezik → Dodajte više jezika.
Početak rada
39
››Unos teksta uporabom Samsung tipkovnice
1 Unutar tekstnog polja dodirnite područje ikona indikatora
2
i povucite ga prema dolje da biste otvorili ploču s
obavijestima.
Odaberite Οdaberite način unosa → Postavi način unosa,
a zatim odaberite pored Samsung tipkovnica → Vrsta
okomite tipkovnice → vrsta tipkovnice.
3 Unesite tekst odabirom slovno-brojčanih tipki.
Kod unosa teksta, okrenite uređaj za prikaz QWERTZ
tipkovnice u izgledu širokog zaslona. Odaberite virtualne
tipke koje su neophodne za unos teksta.
Možete koristiti i sljedeće tipke:
7
Broj
Funkcija
1
Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
2
Promjena načina unosa teksta.
3
Pristupanje postavkama tipkovnice, Dodirnite
i držite za prebacivanje u način tipkovnice,
unesite tekst glasom ili pristupite internoj
memoriji.
4
Brisanje unosa.
5
Započinjanje novog retka.
6
Unesite točku; Otvaranje panela s obavijestima
(dodrnite i držite).
7
Umetanje razmaka.
Početak rada
40
Kada je uključen način rada prediktivnog teksta (XT9),
možete koristiti neprekidni upis, koji omogućuje unošenje
teksta povlačenjem preko tipkovnice. ► str. 136
Kada tekste unosite pomoću 3x4 tipkovnice, možete koristiti
sljedeće načine rada:
Način
Funkcija
ABC
1. Odaberite da biste se prebacili u način
rada ABC.
2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku
dok se ne pojavi odgovarajuće slovo.
Broj
1. Odaberite da biste se prebacili u način
brojeva.
2. Odaberite broj.
Možete unijeti brojeve pritiskom i
držanjem virtualne tipke u načinu rada
ABC.
Simbol
1. Odaberite da biste se prebacili u način
simbola.
2. Odaberite ◄ ili ► za pomicanje do
skupa simbola.
3. Odaberite simbol.
››Kopiranje i lijepljenje teksta
Iz polja za unos teksta možete kopirati i lijepiti tekst u drugu
aplikaciju.
1 Dodirnite i držite odlomak teksta.
2 Povucite ili da biste odabrali tekst za kopiranje.
3 Odaberite ili da biste dodali tekst u međuspremnik.
4 U drugoj aplikaciji, postavite pokazivač na mjesto gdje će
5
tekst biti umetnut.
Odaberite → Zalijepi za umetanje teksta iz
međuspremnika u polje za unos teksta.
Početak rada
41
Komunikacija
Pozivanje
Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje
poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom
poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.
●● Da biste spriječili nehotičan unos, uključite senzor
blizine kako biste zaključali dodirni zaslon kada držite
uređaj u blizini vašega lica. ► str. 51
●● Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće
može ometati senzor blizine tijekom poziva.
››Upućivanje poziva
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon → Tipkovnica, te
upišite pozivni broj i broj telefona.
2 Odaberite
da biste obavili glasovni poziv.
Za upućivanje video poziva odaberite .
3 Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za pozivanje (ako je
potrebno).
4 Odaberite Prekid da biste prekinuli poziv.
Možete spremiti brojeve koje često pozivate u popis
kontakata. ► str. 85
●● Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno birali
nedavno birane brojeve, odaberite Telefon → Zapisi.
●●
Komunikacija
42
››Odgovaranje na poziv
1 Tijekom dolaznog poziva odaberite
izvan velikog kruga.
a zatim vucite prstom
Da biste isključili ton zvona, pritisnite tipku za glasnoću.
2 Odaberite Prekid da biste prekinuli poziv.
››Odbijanje poziva
Tijekom dolaznog poziva odaberite a zatim vucite prstom
izvan velikog kruga.
Da biste poslali poruku pozivatelju pri odbijenom pozivu, vucite
traku odbijene poruke u donjem dijelu zaslona prema gore.
Možete odabrati jednu od nekoliko unaprijed postavljenih
poruka ili stvoriti vlastite poruke. ► str. 50
››Pozivanje međunarodnoga broja
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon → Tipkovnica, a
zatim dodirnite i držite
kako biste umetnuli znak +.
2 Unesite cijeli broj (broj zemlje, pozivni broj, te broj telefona).
3 Odaberite da biste birali broj.
››Uporaba slušalica
Spojite slušalice s uređajem kako biste odgovorili na pozive te
njima lako upravljali.
●● Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
●● Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.
●● Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju,
pritisnite i držite gumb slušalice.
●● Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
Komunikacija
43
››Upotreba opcija tijekom glasovnog poziva
Možete koristiti sljedeće opcije tijekom glasovnog poziva:
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću
prema gore ili dolje.
●● Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za
preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
●● Kako biste uputili drugi poziv, odaberite opciju Dodaj poziv, a
zatim birajte novi broj.
●● Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite Zamijeni.
●● Da biste odgovorili na drugi poziv, odaberite , a potom
povucite prstom izvan velikog kruga kada začujete zvuk
poziva na čekanju. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje.
Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste
mogli koristiti ovu značajku.
●● Da biste otvorili tipkovnicu, odaberite Tipkovnica.
●● Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite Zvučnik.
U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju
poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju
audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.
●●
Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula
odaberite Bešumno.
●● Za razgovor sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica,
odaberite Slušalica.
●●
Komunikacija
44
Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv),
uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite Spoji
kad se spojite s drugom stranom. Ponovite za dodavanje
više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više
sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
●● Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Kontakti.
●● Da biste poslali poruku, pritisnite tipku za opcije i odaberite
Poruka.
●● Za izradu zapisa, pritisnite tipku za opcije te odaberite Zapis.
●●
››Uporaba opcija tijekom video poziva
Tijekom video poziva možete koristiti sljedeće opcije:
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere odaberite
Promijeni kameru.
●● Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula
odaberite Bešumno.
●● Za skrivanje svoje slike od druge strane pritisnite tipku za
opcije te odaberite Sakrij me.
●● Za odabir slike koja se prikazuje drugoj strani pritisnite tipku
za opcije te odaberite Izlazna slika.
●● Da biste otvorili tipkovnicu, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Tipkovnica.
●●
Komunikacija
45
Za razgovor s drugom stranom preko Bluetooth slušalice,
pritisnite tipku za opcije te odaberite Prebaci na slušalicu.
●● Za deaktiviranje značajke zvučnika pritisnite tipku za opcije i
odaberite Isključen zvučnik.
●● Da biste na vašu sliku primijenili emotivne ikone, pritisnite
tipku s opcijama te odaberite Animirani emotikoni.
●● Da biste na vašu sliku primijenili dekoracijske ikone, pritisnite
tipku s opcijama te odaberite Prikaz teme.
●● Da biste promijenili način prikaza na prikaz crtića, pritisnite
tipku za opcije te odaberite Uklj. prikaz stripa.
●● Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili
sljedećim mogućnostima:
-- Za snimanje slike druge strane odaberite Spremi sliku.
-- Za snimanje videozapisa slike druge strane odaberite Snimi
video.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez
dopuštenja. Prije snimanja poziva uvijek od druge strane
zatražite dopuštenje.
●●
››Pregled i biranje propuštenih poziva
Vaš će uređaj prikazati propuštene pozive. Da biste uzvratili
poziv, pritisnite područje ikona indikatora i povucite ga prema
dolje za otvaranje panela s obavijestima, a zatim odaberite
obavijest za propuštene pozive.
Komunikacija
46
››Postavljanje automatskog odbijanja
Automatsko odbijanje koristite za automatsko odbijanje poziva
s određenih brojeva.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva →
Odbijanje poziva.
3 Povucite prekidač Auto. odbijanje poziva udesno.
4 Odaberite Auto. odbijanje poziva → opciju.
Opcija
Funkcija
Svi brojevi
Odbijanje svih poziva.
Auto. odbij
brojeve
Odbijanje poziva s brojeva telefona na
popisu za automatsko odbijanje.
5 Odaberite Popis automatskih odbijanja.
6 Odaberite Novi.
7 Unesite broj i odaberite Spremi.
Možete postaviti kriterij za broj.
8 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 6-7.
››Aktiviranje FDN načina (Fixed Dialling Number)
U FDN načinu, uređaj će spriječiti odlazne pozive do bilo kojeg
broja koji nije spremljen u FDN popisu na SIM ili USIM karticu.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva →
Dodatne postavke → FDN brojevi.
3 Odaberite Uključi FDN.
4 Upišite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i
odaberite OK.
5 Odaberite FDN popis te dodajte kontakte.
Komunikacija
47
››Postavljanje preusmjeravanja poziva
Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih
poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete
postaviti zasebno za nekoliko uvjeta.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva →
Prosljeđivanje poziva → vrstu poziva.
3 Odaberite uvjet.
4 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite Uključeno.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
››Postavljanje zabrane poziva
Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određene
vrste poziva ili spriječavanje drugih strana da upućuju pozive s
vašim uređajem.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva →
Dodatne postavke → Zabrana poziva → vrstu poziva.
3 Odaberite opciju zabrane poziva.
4 Upišite šifru za zabranu poziva i odaberite OK.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
Komunikacija
48
››Postavljanje poziva na čekanje
Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje
na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ova značajka je
dostupna samo za glasovne pozive.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva →
Dodatne postavke → Poziv na čekanju.
Vaša će postavka biti poslana mreži.
››Pregled popisa poziva ili poruka
Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema
vrstama.
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon → Zapisi.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Prikaz po → opciju.
Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu
pomicanjem lijevo ili desno po stavki popisa.
3 Odaberite stavku popisa za pregled pojedinosti.
Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku
na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.
››Prilagodba postavki poziva
1 U popisu aplikacija odaberite Telefon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke poziva.
3 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Odbijanje poziva
Postavite za automatsko odbijanje
poziva od navedenih brojeva
telefona. Možete dodati telefonske
brojeve na popis za automatsko
odbijanje.
Komunikacija
49
Opcija
Funkcija
Postavi poruke
odbijanja
Dodavanje ili uređivanje poruke
koja će biti poslana kada odbijete
poziv.
Tonovi zvona i
tipkovnice → Ton
zvona uređaja
Odaberite ton zvona koji će vas
obavijestiti o dolaznim pozivima.
Tonovi zvona i
tipkovnice →
Vibracija uređaja
Dodajte ili odaberite uzorak
vibracije.
Postavite uređaj da vas o dolaznom
Tonovi zvona i
→
tipkovnice Vibrira pozivu obavještava vibriranjem i
dok zvoni
zvonjavom.
Tonovi zvona i
Postavite uređaj da se oglasi kad
tipkovnice → Tonovi
unosite brojeve na zaslonu biranja.
tipki
Ton poziva →
Vibracije za pozive
Postavite uređaj na vibraciju kada
druga strana odgovori na poziv ili
prekine poziv.
Ton poziva →
Tonovi statusa
poziva
Ton poziva →
Obavijesti tijekom
poziva
Postavite kako bi uređaj
upozoravao na status poziva
tijekom poziva.
Ova značajka je dostupna samo za
engleski i korejski jezik.
Preuzimanje/
Postavite uređaj da odgovara
prekidanje poziva
→ Pomoću početne na pozive pritiskom na tipku za
tipke odgovarate na početni zaslon.
poziv
Komunikacija
50
Opcija
Funkcija
Preuzimanje/
prekidanje poziva
→ Tipka za
uključenje prekida
pozive
Postavite uređaj da prekida
poziv kada pritisnete tipku za
uključivanje.
Isključi zaslon pri
pozivu
Postavite za uključivanje senzora
blizine tijekom poziva.
Dodaci poziva →
Auto. odgovor
Postavite da li uređaj automatski
odgovara na pozive nakon
određenog perioda (dostupno
samo ako su priključene slušalice).
Dodaci poziva
→ Brojač auto.
odgovora
Odaberite vrijeme koje uređaj čeka
prije odgovaranja na pozive.
Dodaci poziva →
Uvjeti odlaznog
poziva
Postavite kako biste dopustili
odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kad je uređaj
zaključan.
Dodaci poziva → Tip Odaberite vrstu odlaznih poziva sa
odlaznog poziva
kojima koristite Bluetooth slušalicu.
Prosljeđivanje
poziva
Postavite za slanje dolaznih poziva
na zadani broj.
Dodatne postavke
→ ID pozivatelja
Prikazuje ID pozivatelja drugim
osobama za izlazne pozive.
Dodatne postavke
→ Zabrana poziva
Postavite za zabranu poziva prema
vrsti poziva.
Dodatne postavke
→ Poziv na čekanju
Postavite kako bi uređaj
upozoravao na dolazne pozive
tijekom poziva.
Komunikacija
51
Opcija
Funkcija
Dodatne postavke
→ Auto. ponovno
biranje
Postavite za automatsko
ponovno pozivanje kad poziv nije
uspostavljen ili je prekinut.
Dodatne postavke
→ FDN brojevi
Aktivirajte FDN način rada kako
biste spriječili pozive ka brojevima
telefona koji se ne nalaze na FDN
popisu na SIM ili USIM kartici.
Postavite za automatsko umetanje
Dodatne postavke
→ Auto. pozivni broj prefiksa (pozivni broj ili broj zemlje)
prije telefonskog broja.
Slika za video poziv
Odaberite drugu sliku koja će se
prikazivati drugoj
​​
strani.
Koristi opcije
prekida poziva
Postavite kako biste pokušali
glasovni poziv kada video poziv ne
uspije.
Govorna pošta
Odaberite davatelja usluge govorne
pošte.
Postavke glasovne
pošte
Upišite broj poslužitelja govorne
pošte. Ovaj telefonski broj možete
doznati od mobilnog operatera.
Ton zvona
Odaberite ton zvona koji će vas
obavještavati o novim porukama
govorne pošte.
Vibracija
Postavite uređaj na vibriranje kod
prijema govorne pošte.
Računi
Postavite za prihvaćanje IP poziva
i postavljanje računa za usluge IP
poziva.
Koristi internet
pozive
Postavite želite li koristiti usluge
IP poziva za sve pozive ili samo IP
pozive.
Komunikacija
52
Poruke
Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske
(MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili
primljenim porukama.
Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog
područja može biti dodatno naplaćeno. Za više detalja,
kontaktirate vašeg operatera.
››Slanje SMS poruka
1 U popisu aplikacija odaberite Poruke →
2 Dodajte primatelje:
.
Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točkazarezom ili zarezom.
●● Odaberite telefonske brojeve iz popisa poziva, poruka ili
kontakata odabirom opcije .
●●
3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije i odaberite
Umetni smajlića.
4 Za slanje poruke odaberite
.
››Slanje MMS poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Poruke →
2 Dodajte primatelje:
.
Unesite brojeve telefona ili email adrese ručno, odvajajući
ih točka-zarezom ili zarezom.
●● Odaberite telefonske brojeve ili email adrese iz popisa
poziva, poruka ili kontakata odabirom opcije .
Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u
MMS poruku.
●●
Komunikacija
53
3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije i odaberite
Umetni smajlića.
4 Odaberite i priložite datoteku.
5 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Dodaj naslov, a zatim
unesite naslov.
6 Za slanje poruke odaberite
.
››Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Poruke.
Vaše su poruke grupirane po kontaktima kao nit poruka.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite MMS poruku da biste vidjeli više pojedinosti.
››Slušanje poruke govorne pošte
Ako ste postavili uređaj za preusmjeravanje propuštenih
poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati
govorne poruke kada propustite pozive.
1 Na popisu aplikacija odaberite Telefon → Tipkovnica, a
zatim dotaknite i držite
.
2 Pratite upute poslužitelja govorne pošte.
Prije pristupa poslužitelju govorne pošte morate spremiti
broj poslužitelja. Za ovaj se broj obratite svojem davatelju
usluga.
Komunikacija
54
Google Mail
Saznajte kako slati i vidjeti email poruke putem webmail usluge
Google Mail™.
●● Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
●● Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova
značajka može biti drugačije označena.
››Slanje email poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Google Mail → .
2 Odaberite polje primatelja i unesite email adresu.
3 Odaberite polje predmeta da biste unijeli predmet.
4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
5 Pritisnite tipku Opcije i odaberite Priloži sliku ili Priloži
videozapis, a zatim priložite datoteku.
6 Za slanje poruke odaberite
.
Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja
na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na
popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne
dođete na područje na kojem je usluga dostupna.
››Pregled email poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Google Mail.
2 Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
3 Odaberite email poruku.
Komunikacija
55
U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:
●● Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku,
pomaknite se desno ili lijevo.
●● Da biste dodali poruku na popis favorita, odaberite
.
●● Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju
.
●● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primatelje,
odaberite → Odgov. svima.
●● Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite → Proslijedi.
●● Za arhiviranje poruke odaberite
.
●● Za brisanje poruke odaberite .
●● Kako biste poruci dodali oznaku odaberite opciju .
●● Da biste označili poruku kao nepročitanu, odaberite
.
●● Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Označi važnim.
●● Da biste sakrili poruku, pritisnite tipku za opcije te odaberite
Isključi zvuk. Za prikaz skrivenih poruka odaberite → Svа
pošta u popisu oznaka.
●● Da biste poruku dodali na popis spam poruka, pritisnite tipku
Opcije i odaberite Prijavi neželjenu poštu ili Prijavite krađu
identiteta.
●● Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Postavke.
●● Da biste vidjeli privitak, odaberite ga. Da biste ga spremili
na uređaj, pritisnite tipku Opcije i odaberite Spremi. Način
spremanja privitka na uređaj može se razlikovati ovisno o vrsti
datoteke.
Email
Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog
email računa ili email računa tvrtke.
››Postavljanje email računa
1 U popisu aplikacija odaberite Email.
2 Unesite email adresu i šifru.
Komunikacija
56
3 Odaberite Dalje. Da biste ručno unijeli pojedinosti o računu,
odaberite Ručno postavljanje.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se
skinuti na uređaj. Ako ste napravili dva ili više računa, možete
prelaziti iz jednog u drugi i obrnuto. Odaberite ime računa na
vrhu zaslona, a zatim odaberite račun s kojeg želite preuzeti
poruke.
››Slanje email poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Email →
2 Dodajte primatelje:
.
Unesite email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili
zarezom.
●● Odaberite email adrese iz popisa poruka ili kontakata
odabirom opcije .
●●
3 Odaberite polje predmeta da biste unijeli predmet.
4 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
5 Odaberite i priložite datoteku.
6 Za slanje poruke odaberite .
Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja
na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na
popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne
dođete na područje na kojem je usluga dostupna.
››Pregled email poruke
1 U popisu aplikacija odaberite Email.
2 Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
3 Odaberite email poruku.
Komunikacija
57
U pregledu poruka upotrijebite sljedeće opcije:
●● Da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu poruku,
pomaknite se desno ili lijevo.
●● Kako biste odgovorili na poruku odaberite opciju
.
●● Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primatelje,
odaberite .
●● Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite
.
●● Za brisanje poruke odaberite
.
●● Da biste označili poruku kao važnu, odaberite
.
●● Da biste poruku označili kao nepročitanu, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Označi kao nepročitano.
●● Da biste poruku premjestili u drugu mapu, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Premjesti.
●● Da biste poruku spremili na uređaj, pritisnite tipku za opcije
te odaberite Spremi email. Slika se sprema u dijelu Moje
Datoteke → Sve datoteke → sdcard0 → Saved Email.
●● Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Ispis. Vaš je uređaj kompatibilan samo s
nekim Samsung pisačima.
●● Za izradu nove poruke, pritisnite tipku za opcije te odaberite
Novo.
●● Da biste promijenili veličinu fonta, pritisnite tipku Opcije i
odaberite Veličina slova.
●● Da biste filtrirali poruke pošiljatelja, pritisnite tipku Opcije i
odaberite Postavi kao prioritetni. Poruke tog pošiljatelja
možete čitati u navedenoj mapi s dolaznim porukama.
●● Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Postavke.
Komunikacija
58
Da biste privitak spremili na uređaj, odaberite karticu privitka
→ .
●● Da biste spremili adrese e-pošte primatelja u imenik kao
skupinu kontakata, odaberite , a zatim u polju primatelja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email
računu.
●●
Razgovor
Saznajte kako slati i primati brze poruke s prijateljima i obitelji s
Google Talk™ uslugom za IM poruke.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Postavljanje statusa
1 U popisu aplikacija odaberite Razgovor.
2 Odaberite Google račun.
3 Odaberite svoje ime na vrhu vašeg popisa prijatelja.
4 Prilagodite svoj ​​status, sliku i poruku.
››Dodavanje kontakta na popis prijatelja
1 U popisu aplikacija odaberite Razgovor → .
2 Unesite email adresu prijatelja a zatim odaberite GOTOVO.
Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodan na popis
prijatelja.
Komunikacija
59
››Pokretanje razgovora
1 U popisu aplikacija odaberite Razgovor.
2 Odaberite kontakt s popisa prijatelja.
Otvara se zaslon za razgovor.
3 Upišite poruku i pošaljite je.
Da biste u razgovor uključili više kontakata, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Dodaj u chat.
●● Za prebacivanje između aktivnih razgovora, pomaknite se
lijevo ili desno.
●● Za korištenje video razgovora odaberite
.
●● Za korištenje video razgovora odaberite .
●●
4 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Završi chat da biste
završili razgovor.
ChatON
Saznajte kako koristiti ChatON za slanje i prijem izravnih poruka
s bilo kojeg uređaja koji ima broj mobitela.
1 U popisu aplikacija odaberite ChatON.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na
zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.
2 Upišite poruku i pošaljite je.
Komunikacija
60
Messenger
Naučite kako slati izravne poruke prijateljima i obitelji i primati ih
pomoću komunikacijskog servisa Google+ za razmjenu izravnih
poruka.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Messenger.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na
zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.
2 Upišite poruku i pošaljite je.
Google+
Saznajte kako pristupiti Googleovoj društvenoj mreži. Stvarajte
grupe za slanje i primanje izravnih poruka i slanje fotografija.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Google+.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju, slijedite upute na
zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.
2 Odaberite značajku društvene mreže.
Komunikacija
61
Zabava
Kamera
Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.
●● Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite
određeno vrijeme.
●● Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni
ili uvjetima snimanja.
››Snimanje fotografije
1 U popisu aplikacija odaberite Kamera.
2 Usmjerite leće kamere prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
Zabava
62
Broj
Funkcija
1
Promjena postavki kamere.
2
Pregled snimljenih fotografija.
3
Snimite fotografiju.
4
Uporaba prečaca kamere.
●●
: Promjena efekta.
●●
: Promjena načina fotografiranja.
► str. 65
●●
: Promjena postavke bljeskalice:
Bljeskalicu možete ručno uključiti ili
isključiti ili postaviti kameru tako da
automatski koristi bljeskalicu prema
potrebi.
●●
: Prebacivanje na prednju kameru radi
snimanja autoportreta.
Možete dodati ili ukloniti prečace do često
korištenih opcija. ► str. 71
5
Pregled lokacije za pohranu.
6
Prebacivanje na videokameru.
Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim
ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste.
Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za
glasnoću. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna
kada se snima u najvišoj rezoluciji.
3 Dotaknite gdje želite usmjeriti na prethodnom zaslonu.
Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja
boju u zelenu kad je objekt u fokusu.
4 Odaberite
da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
Zabava
63
Nakon snimanja fotografije odaberite preglednik slika da biste
ju pogledali.
●● Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
●● Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na
zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu
veličinu, dva puta dotaknite zaslon.
●● Da biste fotografiju poslali drugima ili je dijelili, odaberite .
●● Za pokretanje prezentacije odaberite
→ Pokreni
prezentaciju. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili
prezentaciju.
●● Da biste promijenili postavke dijaprojekcije, odaberite
→
Postavke prezentacije.
●● Da biste izbrisali fotografiju, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Obriši.
●● Da biste registrirali lica na fotografiji kao oznake lica, pritisnite
tipku za opcije te odaberite Oznaka lica. ► str. 76
●● Da biste fotografiju dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Kopiraj u međuspremnik.
●● Da biste fotografiju rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Rotiraj ulijevo.
●● Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Rotiraj udesno.
●● Da biste podrezali dio fotografije, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Izreži.
●● Da biste uredili fotografiju pomoću programa, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Uredi.
●● Za postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili slike
kontakta pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavi za.
●● Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na
fotografiji, pritisnite tipku za opcije te odaberite Dijeljenje
foto. s prijateljem.
●● Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Ispis. Vaš je uređaj kompatibilan samo s
nekim Samsung pisačima.
Zabava
64
Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Preimenuj.
●● Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje
medija, pritisnite tipku Option i odaberite Traži uređaje u
blizini.
●● Za prikaz detalja o fotografiji, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Detalji.
●●
››Promjena načina fotografiranja
Možete snimati fotografije u različitim načinima snimanja. Za
→ opciju.
promjenu načina snimanja odaberite
Opcija
Funkcija
Panorama
Snimanje panoramskih fotografija.
Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe
koju ste označili na fotografiji i pošaljite
Dijeljenje foto. s je toj osobi. Prepoznavanje lica ne mora
prijateljem
uspjeti, ovisno o kutu lica, veličini lica, boji
kože, izrazu lica, svjetlosnim uvjetima ili
predmetima koje subjekt nosi.
Osmijeh
Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i
pomogne vam slikati ih kada se smiješe.
Strip
Snimite fotografije s efektima stripa.
››Prilagodba postavki kamere
Prije snimanja fotografije, odaberite
sljedećim mogućnostima:
da biste pristupili
Opcija
Funkcija
Uredi prečace
Uredite prečace za često korištene opcije.
Zabava
65
Opcija
Funkcija
GPS oznaka
Postavljanje kamere na uključivanje
informacije o lokaciji fotografija.
●● Za poboljšanje GPS signala
izbjegavajte snimanje na mjestima
gdje dolazi do ometanja signala,
kao što su mjesta između zgrada
ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
●● Vaša lokacija može se pojaviti
na fotografijama kada ih
pošaljete na Internet. Da biste to
izbjegli, isključite postavku GPS
označavanja.
Autoportret
Prebacivanje na prednju kameru radi
snimanja autoportreta.
Bljeskalica
Promjena postavki bljeskalice: Bljeskalicu
možete ručno uključiti ili isključiti ili
postaviti kameru tako da automatski koristi
bljeskalicu prema potrebi.
Način
fotografiranja
Promjena načina snimanja. ► str. 65
Efekti
Primijenite specijalni efekt.
Scene način
Promjena načina scene.
Vrijednost
ekspozicije
Prilagodba vrijednosti eskpozicije za
promjenu osvjetljenja.
Način fokus.
Odaberite način fokusiranja. Možete
napraviti fotografije izbliza ili automatski
postaviti fokus kamere na predmet ili
ljudska lica.
Zabava
66
Opcija
Funkcija
Odbrojavanje
Odaberite vrijeme odgode prije snimanja
fotografije.
Rezolucija
Odaberite opciju razlučivosti.
Kor. bijele boje
Prilagodite ravnotežu boje u skladu s
uvjetima osvjetljenja.
ISO
Prilagodite osjetljivost senzora slike.
Mjerenje
Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije.
Auto. kontrast
Postavite automatsku prilagodbu omjera
kontrasta između svijetlih i tamnih područja
na fotografiji.
Smjernice
Postavite za prikaz linija na zaslonu za
pregled.
Kvaliteta slike
Postavite razinu kvalitete fotografija.
Spremanje
Odaberite memorijsko mjesto za spremanje
snimljenih fotografija.
Poništavanje
Ponovno postavljanje postavki kamere.
››Snimanje videozapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Kamera.
2 Vucite kliznik da biste prebacili na videokameru.
Zabava
67
3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite
sliku.
Broj
Funkcija
1
Promjena postavki videokamere.
2
Prikaz snimljenih videozapisa.
3
Snimanje videozapisa.
4
Uporaba prečaca kamere.
●●
: Promjena efekta.
●●
: Promjena načina snimanja (za
prilaganje multimedijskoj poruci ili
normalno spremanje).
●●
: Promjena postavke bljeskalice.
●●
: Prebacivanje na prednju kameru radi
snimanja videozapisa samoga sebe.
Možete dodati ili ukloniti prečace do često
korištenih opcija. ► str. 71
5
Pregled lokacije za pohranu.
6
Prebacivanje na kameru.
Zabava
68
Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim
ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste.
Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke
za glasnoću. Funkcija zumiranja može biti nedostupna
tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
4 Odaberite
kako biste započeli snimanje.
Za izradu slike iz videozapisa tijekom snimanja odaberite
5 Odaberite
.
da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Moguće je da videokamera ne bude u stanju snimati
videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici
pri maloj brzini prijenosa.
Nakon snimanja videozapisa odaberite preglednik slika da biste
ga pogledali.
●● Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
●● Kako biste reproducirali video odaberite
.
●● Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite .
●● Za pokretanje prezentacije odaberite
→ Pokreni
prezentaciju. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili
prezentaciju.
●● Da biste promijenili postavke dijaprojekcije, odaberite
→
Postavke prezentacije.
●● Da biste izbrisali videozapis, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Obriši.
●● Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Preimenuj.
●● Za prikaz detalja o videozapisu, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Detalji.
Zabava
69
››Prilagodba postavki videokamere
Prije snimanja videozapisa odaberite
sljedećim opcijama:
kako biste pristupili
Opcija
Funkcija
Uredi prečace
Uredite prečace za često korištene opcije.
Samo-snimanje
Prebacivanje na prednju kameru radi
snimanja videozapisa samoga sebe.
Bljeskalica
Promjena postavke bljeskalice.
Način snimanja
Promjena načina snimanja (za prilaganje
multimedijskoj poruci ili normalno
spremanje).
Efekti
Primijenite specijalni efekt.
Vrijednost
ekspozicije
Prilagodba vrijednosti eskpozicije za
promjenu osvjetljenja.
Odbrojavanje
Odaberite vrijeme odgode prije početka
snimanja videozapisa.
Rezolucija
Odaberite opciju razlučivosti.
Kor. bijele boje
Prilagodite ravnotežu boje u skladu s
uvjetima osvjetljenja.
Smjernice
Postavite za prikaz linija na zaslonu za
pregled.
Video kvaliteta
Postavite razinu kvalitete videozapisa.
Spremanje
Odaberite memorijsko mjesto za spremanje
snimljenih videozapisa.
Poništavanje
Ponovno postavite postavke videokamere.
Zabava
70
››Uređivanje ikona prečaca
Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija.
1 U zaslonu za pregled dodirnite i držite područje s prečacima
ili odaberite
→ Uredi prečace.
2 Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u
područje s prečacima.
Za uklanjanje prečaca dodirnite i držite ikonu i vucite je u
popis opcija.
3 Dodirnite zaslon za povratak u zaslon pregleda.
Video Player
Saznajte kako koristiti video player.
●● Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru
uređaja.
●● Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
●● Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti
sadržaja.
●● Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno,
ovisno o tome kako su kodirane.
Zabava
71
››Reprodukcija videozapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Video Player.
2 Odaberite video.
3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
Broj
Funkcija
1
Skeniranje prema naprijed ili natrag u
datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake.
2
Promjena omjera zaslona video uređaja.
3
Ponovno pokretanje reprodukcije;
Preskakanje do prethodne datoteke
(dodirnite unutar 3 sekunde); Skeniranje
prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
4
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
5
Pauziranje reprodukcije; Odaberite
nastavak reprodukcije.
Zabava
72
za
Broj
Funkcija
6
Promjena veličine video zaslona. Da biste
vratili izvornu veličinu, dvaput dodirnite
zaslon videozapisa.
7
Preskakanje do sljedeće datoteke;
Preskakanje prema naprijed u datoteci
(dodirnite i držite).
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje
sljedećim opcijama:
●● Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje
medija, odaberite Traži uređaje u blizini.
●● Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite
Dijeljenje preko.
●● Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite
Putem Bluetooth veze. Ovu opciju ne možete koristiti ako
spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
●● Da biste postavili video player da se automatski isključuje
nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite Auto.
isklj. videa.
●● Da biste promijenili postavke reproduktora videozapisa,
odaberite Postavke.
●● Za pregled detalja videozapisa odaberite Detalji.
››Prilagodba postavki video playera
1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za opcije te odaberite
Postavke.
2 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Foto.
Postavite da biste napravili snimku
zaslona videozapisa.
Auto. rep. idući
Postavite za automatsku reprodukciju
sljedeće datoteke na video playeru.
Zabava
73
Opcija
Funkcija
SoundAlive
Odaberite zvučni efekt.
Titlovi
Prilagodba postavki za datoteku s
titlovima.
Galerija
Saznajte kako prikazati slike i reproducirati videozapise
spremljene na uređaju.
●● Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru
uređaja.
●● Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
●● Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti
sadržaja.
●● Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno,
ovisno o tome kako su kodirane.
››Prikaz slike
1 U popisu aplikacija odaberite Galerija.
2 Odaberite mapu → sliku.
Tijekom prikaza slike koristite sljedeće mogućnosti:
●● Za prikaz više slika, pomaknite se lijevo ili desno.
●● Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na
zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu
veličinu, dva puta dotaknite zaslon.
●● Da biste sliku poslali drugima ili je dijelili, odaberite .
●● Za pokretanje prezentacije odaberite
→ Pokreni
prezentaciju. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili
prezentaciju.
Zabava
74
Da biste promijenili postavke dijaprojekcije, odaberite →
Postavke prezentacije.
●● Da biste izbrisali sliku, pritisnite tipku za opcije te odaberite
Obriši.
●● Da biste registrirali lica na slici kao oznake lica, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Oznaka lica.
●● Da biste sliku dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Kopiraj u međuspremnik.
●● Da biste fotografiju rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Rotiraj ulijevo.
●● Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Rotiraj udesno.
●● Da biste podrezali dio slike, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Izreži.
●● Da biste uredili fotografiju pomoću programa, pritisnite tipku
za opcije te odaberite Uredi.
●● Za postavljanje slike kao pozadinske slike ili slike kontakta
pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavi za.
●● Da biste sliku poslali osobi čije je lice označeno na slici,
pritisnite tipku za opcije te odaberite Dijeljenje foto. s
prijateljem.
●● Za ispisivanje slike putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Ispis. Vaš je uređaj kompatibilan samo s
nekim Samsung pisačima.
●● Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Preimenuj.
●● Da biste potražili uređaje za koje je aktivirano dijeljenje
medija, pritisnite tipku Option i odaberite Traži uređaje u
blizini.
●● Za prikaz detalja o slici, pritisnite tipku za opcije te odaberite
Detalji.
Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o
odabranoj mapi.
●●
Zabava
75
››Označavanje lica na slici
Saznajte kako označiti lica na slikama kako biste obavljali pozive,
slali poruke te slali poruke na društvene mreže s prečacima
oznaka lica.
Prepoznavanje lica ne mora uspjeti, ovisno o kutu lica,
veličini lica, boji kože, izrazu lica, svjetlosnim uvjetima ili
predmetima koje subjekt nosi.
1 U popisu aplikacija odaberite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Oznaka lica →
Uključeno.
Prepoznata lica pojavljuju se u okviru. Ako se lica automatski
ne prepoznaju, dodirnite i držite područje lica da biste ručno
dodali okvir.
Odaberite prepoznato lice → Ime.
4
5 Na popisu kontakata odaberite ime osobe.
Kontakt je povezan s licem na slici.
Kad se oznaka lica pojavi s imenom, odaberite oznaku lica i
koristite dostupne mogućnosti.
››Reprodukcija videozapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Galerija.
2 Odaberite mapu → video (označen ikonom ).
3 Odaberite za pokretanje reprodukcije.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki. ► str. 71
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje
sljedećim opcijama:
●● Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje
medija, odaberite Traži uređaje u blizini.
●● Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite
Dijeljenje preko.
Zabava
76
Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite
Putem Bluetooth veze. Ovu opciju ne možete koristiti ako
spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
●● Da biste postavili video player da se automatski isključuje
nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite Auto.
isklj. videa.
●● Da biste promijenili postavke reproduktora videozapisa,
odaberite Postavke.
●● Za pregled detalja videozapisa odaberite Detalji.
●●
Music Player
Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu.
●● Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru
uređaja.
●● Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
●● Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti
sadržaja.
●● Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno,
ovisno o tome kako su kodirane.
››Dodavanje glazbene datoteke u uređaj
Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:
●● Skidanje s Interneta. ► str. 93
●● Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 105
●● Skidanje s računala putem programa Windows Media Player.
► str. 106
●● Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 114
●● Prijem putem Wi-Fi. ► str. 109
●● Kopirajte na memorijsku karticu.
Zabava
77
››Reproduciranje glazbe
1 U popisu aplikacija odaberite Music Player.
2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
Broj
Funkcija
1
Aktiviranje nasumičnog načina.
2
Skeniranje prema naprijed ili natrag u
datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake.
3
Odaberite zvučni efekt.
4
Ponovno pokretanje reprodukcije;
Preskakanje do prethodne datoteke
(dodirnite unutar 3 sekunde); Skeniranje
prema natrag u datoteci (dodirnite i držite).
5
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6
Promjena načina ponavljanja.
7
Sortiranje glazbenih datoteka po
raspoloženju ili godini.
Zabava
78
Broj
Funkcija
8
Pauziranje reprodukcije; Odaberite
nastavak reprodukcije.
za
9
Otvaranje popisa za reprodukciju.
10 Preskakanje do sljedeće datoteke;
Preskakanje prema naprijed u datoteci
(dodirnite i držite).
Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalice.
Na početnom zaslonu, pritisnite i držite tipku na
slušalicama kako bi pokretanuli glazbeni player. Zatim,
pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili pauziranje
reprodukcije.
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje
sljedećim opcijama:
●● Za dodavanja glazbene datoteke na brzi popis (za spremanje
kao popis pjesama), odaberite Dodaj na popis.
●● Da biste slušali glazbu putem Bluetooth slušalice, odaberite
Putem Bluetooth veze. Ovu opciju ne možete koristiti ako
spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
●● Da biste poslali ili s drugim dijelili glazbenu datoteku,
odaberite Dijeljenje preko.
●● Za dodavanje glazbene datoteke na popis pjesama, odaberite
Dodaj na popis za reprodukciju.
●● Da biste postavili glazbenu datoteku kao ton zvona poziva,
odaberite Postavi za.
●● Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje
medija, odaberite Traži uređaje u blizini.
●● Da biste promijenili postavke glazbenog playera odaberite
Postavke.
●● Za pregled detalja o glazbi odaberite Detalji.
●● Da biste zaustavili i zatvorili glazbeni player, odaberite Kraj.
Zabava
79
››Stvaranje popisa za reprodukciju
1 U popisu aplikacija odaberite Music Player → Popisi
pjesama.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Novi popis pjesama.
3 Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite OK.
4 Odaberite Dodaj glazbu.
5 Odaberite datoteke koje ćete uključiti te odaberite Kraj.
››Prilagodba postavki MP3 playera
1 U popisu aplikacija odaberite Music Player.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke.
3 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
SoundAlive
Odaberite zvučni efekt.
Brzina
reprodukcije
Promijenite brzinu reprodukcije.
Glazbeni meni
Odaberite glazbene kategorije za prikaz
na zaslonu fonoteke.
Tekstovi
Postavite za prikaz tekstova tijekom
reprodukcije.
Auto.
isključivanje
glazbe
Postavite glazbeni reproduktor tako da
se automatski isključi nakon određenog
vremenskog razdoblja.
Zabava
80
FM Radio
Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste
slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu
radio antene.
››Slušanje FM radija
1 Spojite slušalice na uređaj.
2 U popisu aplikacija odaberite FM Radio.
3 Odaberite kako biste uključili FM radio.
4 Odaberite radiopostaju.
5 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:
Broj
Funkcija
1
Snimanje pjesme s FM radija.
2
Uključite ili isključite FM radio.
3
Tražite dostupnu radiopostaju.
4
Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu
omiljenih postaja.
Zabava
81
Broj
Funkcija
5
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
6
Unesite frekvenciju FM radijske postaje.
7
Pristupite uslugama za trenutnu postaju,
poput preuzimanja glazbenih datoteka ili
pozivanja postaje. Ovisno o vašem području
ova opcija možda neće biti dostupna.
››Automatsko spremanje radiopostaja
1 Spojite slušalice na uređaj.
2 U popisu aplikacija odaberite FM Radio.
3 Odaberite kako biste uključili FM radio.
4 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Skeniraj → opciju.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
››Dodavanje aktualne radiopostaje popisu
omiljenih postaja
1 Spojite slušalice na uređaj.
2 U popisu aplikacija odaberite FM Radio.
3 Odaberite kako biste uključili FM radio.
4 Pomaknite se do radiopostaje.
5 Odaberite za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.
››Prilagodba postavki FM radija
1 U popisu aplikacija odaberite FM Radio.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke.
Zabava
82
3 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Spremanje
Odaberite memorijsko mjesto za
spremanje FM radio isječaka.
Radio tekst
Postavite za prikazivanje ID postaje na
zaslonu FM radija. Imena postaja su
dostupna samo za radiopostaje koje
pružaju ove informacije.
Alternativna
frekvencija
Postavite na automatsko ponovno
namještanje frekvencija postaja ako je
trenutačni signal slab.
FM auto.
isključivanje
Postavite FM radio na automatsko
isključivanje nakon određenog
vremenskog razdoblja.
Music Hub
Omogućuje vam pristup internetskim glazbenim trgovinama te
pretraživanje i kupovanje omiljenih pjesama. Možete i dodavati
glazbene datoteke na popis želja i reproducirati ih.
●● Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
●● Da biste koristili ovu značajku, možda ćete morati
preuzeti aplikaciju s Interneta.
1 U popisu aplikacija odaberite Music Hub.
2 Pretražujte, pregledavajte ili kupujte svoje omiljene pjesme.
Zabava
83
Game Hub
Saznajte kako preuzeti društvene i premium igre.
1 U popisu aplikacija odaberite Game Hub.
2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put, potvrdite okvir pored
mogućnosti Ne prikazuj 90 dana te odaberite Potvrdi.
3 Odaberite i instalirajte igricu.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Dostupne igre mogu se razlikovati ovisno o regiji ili
pružatelju usluga.
Zabava
84
Osobni podaci
Kontakti
Saznajte kako napraviti i upravljati popisom vaših osobnih ili
poslovnih kontakata. Možete spremiti imena, telefonske brojeve,
email adrese i još mnogo toga za vaše kontakte.
››Stvaranje kontakta
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti →
2 Odaberite memorijsko mjesto.
3 Unesite podatke o kontaktu.
4 Odaberite Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.
Možete stvoriti kontakte iz zaslona za biranje odabirom
opcije Dodaj u Imenik.
››Traženje kontakta
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.
Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu
pomicanjem lijevo ili desno po imenu kontakta.
3 Odaberite ime kontakta.
U pregledu kontakata upotrijebite sljedeće mogućnosti:
●● Za upućivanje govornog poziva odaberite .
●● Za upućivanje video poziva odaberite
.
●● Da biste poslali SMS ili MMS poruku, odaberite
.
●● Za slanje email poruke odaberite
.
●● Za postavljanje omiljenog broja, odaberite
.
●● Da biste uredili podatke za kontakt, odaberite
.
Osobni podaci
85
.
››Postavljanje broja za brzo biranje
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke brzog
biranja.
3 Odaberite broj mjesta → kontakt.
Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja
lokacije na zaslonu za biranje.
››Napravite posjetnicu
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Odaberite svoje ime na vrhu popisa kontakata.
3 Odaberite .
4 Unesite osobne podatke i odaberite Spremi.
Možete poslati svoju posjetnicu ili je podijeliti s
drugima ako pritisnete tipku za opcije i odaberete Dijeli
posjetnicu putem.
››Izrada grupe kontakata
Stvaranjem grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i
slati poruke cijeloj grupi.
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Grupe.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Novi.
3 Unesite ime i prilagodite postavke za grupu.
4 Dodajte članove u grupu.
5 Odaberite Spremi.
Osobni podaci
86
››Kopiranje kontakta
Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice na vaš
uređaj
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite Uvoz/izvoz → Uvezi sa
SIM kartice.
3 Odaberite memorijsko mjesto.
4 Odaberite kontakte za kopiranje a zatim odaberite Kraj.
Kopiranje kontakata sa uređaja na SIM ili USIM karticu
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite Uvoz/izvoz → Izvoz na
SIM karticu.
3 Odaberite kontakte za kopiranje a zatim odaberite Kraj →
OK.
››Uvoz ili izvoz kontakta
Datoteke (u vcf formatu) možete izvesti ili uvesti u USB pohranu
uređaja ili na memorijsku karticu.
Uvoz datoteka kontakata
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite Uvoz/izvoz → Uvezi iz
SD kartice ili Uvoz s USB memorije.
3 Odaberite memorijsko mjesto.
4 Odaberite opciju za uvoz jedne datoteke kontakta, više
datoteka kontakta ili svih datoteka kontakta i odaberite OK.
5 Odaberite datoteke kontakta za uvoz a zatim odaberite OK.
Osobni podaci
87
Izvoz kontakata
1 Na popisu aplikacija odaberite Kontakti → Kontakti.
2 Pritisnite tipku za opcije i odaberite Uvoz/izvoz → Izvezi na
SD karticu ili Izvoz na USB memoriju.
3 Odaberite OK da biste potvrdili.
S planer
Uređaj sadrži moćan planer koji će vam pomoći jednostavnije
i učinkovitije organizirati vaš raspored. Saznajte kako stvoriti
događaje i obaveze i upravljati njima te kako postaviti alarme
kao podsjetnik na važne događaje.
››Stvaranje događaja ili zadatka
1 Na popisu aplikacija odaberite S planer.
2 Odaberite .
3 Odaberite vrstu događaja u gornjem dijelu zaslona.
Da biste stvorili događaj ili zapis, odaberite Quick add.
Ova značajka je dostupna samo za engleski i korejski jezik.
4 Unesite pojedinosti događaja i odaberite Spremi.
Osobni podaci
88
››Promjena načina prikaza
1 Na popisu aplikacija odaberite S planer.
2 Odaberite .
3 Odaberite način prikaza.
Godina: Svi mjeseci u godini
Mjesec: Cijeli mjesec u jednom prikazu
●● Tjedan: Dijelovi dana po satima u jednom cijelom tjednu
●● Dan: Dijelovi dana po satima u jednom cijelom danu
●● Popis: Popis svih događaja i obveza zakazanih za
određeno razdoblje
●● Obaveza: Popis obaveza
Možete i promijeniti način prikaza ako postavite dva prsta
na zaslon i približite ih ili razdvojite.
●●
●●
››Prikaz događaja ili obaveze
1 Na popisu aplikacija odaberite S planer.
2 Odaberite datum na kalendaru.
Za pomicanje na određeni dan pritisnite tipku za opcije i
odaberite Idi na i unesite datum.
●● Kako biste se prebacili na današnji datum, odaberite
Danas.
●●
3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.
Možete poslati događaj drugima ili ga dijeliti ako
pritisnete tipku za opcije i odaberete Dijeljenje preko.
Osobni podaci
89
››Zaustavljanje alarma za događaj ili obavezu
Ako postavite podsjetnik za kalendarski događaj ili obavezu,
alarm će se oglasiti na određeno vrijeme.
1 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema
dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
2 Odaberite obavijest o događaju.
3 Odaberite događaj da biste pogledali dodatne detalje.
Za odgodu alarma događaja, odaberite Odgodi.
Zapis
Saznajte kako snimiti važne podatke kako biste ih kasnije
pregledali.
››Stvaranje zapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Zapis.
2 Odaberite .
3 Unesite tekst zapisa i odaberite Spremi.
››Prikaz zapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Zapis.
2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
Tijekom prikaza zapisa pritisnite tipku za opcije da biste
pristupili sljedećim opcijama:
●● Za brisanje zapisa odaberite Obriši.
●● Da biste promijenili boju pozadine, odaberite Boja.
●● Da biste memorandum zaštitili od slučajnog brisanja,
odaberite Zaštita.
●● Da biste ispisali zapis putem Wi-Fija ili USB-a, odaberite Ispis.
Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
●● Da biste poslali zapis drugim osobama, odaberite Dijeljenje
preko.
Osobni podaci
90
Diktafon
Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.
››Snimanje glasovnog zapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Diktafon.
2 Odaberite kako biste započeli snimanje.
Za pauzimanje snimanja odaberite .
3 Govorite u mikrofon.
4 Nakon što ste završili, odaberite
.
Vaš se zapis automatski sprema.
››Reprodukcija glasovnog zapisa
1 U popisu aplikacija odaberite Diktafon.
2 Odaberite da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.
3 Odaberite glasovni zapis.
Za pauziranje reprodukcije odaberite .
4 Odaberite
za zaustavljanje reprodukcije.
Možete poslati glasovni zapis ili ga podijeliti s drugima ako
pritisnete tipku za opcije i odaberete Dijeljenje preko.
Osobni podaci
91
››Prilagodba postavki diktafona
1 U popisu aplikacija odaberite Diktafon.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke.
3 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Spremanje
Odaberite memorijsko mjesto za
spremanje glasovnih zapisa.
Kvaliteta zapisa
Postavite razinu kvalitete glasovnih
zapisa.
Ograničenje za
MMS
Postavite ograničavanje snimke na
maksimalnu duljinu koja se može dodati
MMS poruci.
Kontekstualni
naziv datoteke
Postavite da bi nazivi datoteka sadržavali
mjesto i datum.
Zadani naziv
Unesite prefiks za imenovanje glasovne
zapise.
Osobni podaci
92
Internet i usluge koje se
temelje na GPS-u
Pristup Internetu i skidanje medijskih datoteka mogu biti
dodatno naplaćeni. Za više detalja, kontaktirate vašeg
operatera.
Internet
Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.
●● Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova
značajka može biti drugačije označena.
●● Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području
ili davatelju usluga.
››Pretraživanje Internet stranica
1 U popisu aplikacija odaberite Internet.
2 Da biste pristupili određenoj stranici, odaberite URL polje,
unesite internetsku adresu, a zatim odaberite Idi.
3 Krećite se Internet stranicama pomoću sljedećih tipki:
Broj
Funkcija
1
Kretanje natrag i naprijed do Internet stranica
u povijesti.
2
Unesite internetsku adresu ili ključnu riječ.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
93
Broj
Funkcija
3
Ponovno učitajte trenutnu Internet stranicu.
Dok uređaj učitava Internet stranice, ta ikona
promijeni izgled u .
4
Prikažite oznake, spremljene stranice i
nedavne povijesti pretraživanja interneta.
5
Prikažite minijature aktivnih prozora
preglednika.
Tijekom pretraživanja Internet stranice pristupite sljedećim
mogućnostima:
●● Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na
zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Da biste vratili izvornu
veličinu, dva puta dotaknite zaslon. Ova značajka može biti
nedostupna na nekim Internet stranicama.
●● Za otvaranje novog prozora, pritisnite tipku za opcije i
odaberite Novi prozor.
●● Da biste trenutnu stranicu dodali u favorite, pritisnite tipku za
opcije te odaberite Dodaj u favorite.
●● Da biste na početnom zaslonu dodali prečac za trenutnu
Internet stranicu, pritisnite tipku s opcijama i odaberite Dodaj
prečac.
●● Za slanje ili dijeljenje internetske adrese s drugima pritisnite
tipku za opcije i odaberite Dijeli stranicu.
●● Za traženje teksta na internetskoj stranici pritisnite tipku za
opcije i odaberite Traži na stranici.
●● Da biste se prebacili na prikaz radne površine, pritisnite tipku
za opcije i odaberite Prikaz radne površine.
●● Da biste spremili trenutačnu internetsku stranicu za čitanje
izvan mreže, pritisnite tipku za opcije i odaberite Spremi za
izvanmrežno čitanje. Spremljene stranice možete pregledati
tako da odaberete → Spremljene stranice.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
94
Da biste promijenili postavku svjetline, pritisnite tipku za
opcije i odaberite Svjetlina.
●● Za prikaz povijesti skidanja pritisnite tipku za opcije i
odaberite Skidanja.
●● Za ispis internetske stranice pomoću Wi-Fi-a ili USB uređaja,
pritisnite tipku za opcije i odaberite Ispis. Vaš je uređaj
kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
●● Za promjenu postavki preglednika pritisnite tipku za opcije i
odaberite Postavke.
●●
››Pretraga informacija glasom
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Internet.
2 Odaberite okvir za unos Internet adrese.
3 Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
Uređaj traži Internet stranice koje se odnose na ključnu riječ.
4 Odaberite rezultat pretraživanja.
››Dodavanje omiljene Internet stranice u favorite
1 U popisu aplikacija odaberite Internet.
2 Unesite Internet adresu ili pronađite Internet stranicu.
3 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Dodaj u favorite.
4 Unesite naziv favorita, a zatim odaberite Spremi.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
95
Za prikaz favorita odaberite → Favoriti. Na popisu favorita,
dodirnite i držite favorita da biste pristupili sljedećim opcijama:
●● Da biste otvorili Internet stranicu u aktualnom prozoru
odaberite Otvori.
●● Da biste otvorili novi prozor odaberite Otvori u novom
prozoru.
●● Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite Uredi
favorita.
●● Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite
Dodaj prečac.
●● Da biste adresu trenutne Internet stranice poslali drugima
odaberite Pošalji vezu.
●● Da biste kopirali adresu trenutne Internet stranice odaberite
Kopiraj adresu.
●● Za brisanje favorita odaberite Obriši favorita.
●● Da biste Internet stranicu koristili kao početnu stranicu
preglednika odaberite Postavi kao početnu stranicu.
››Skidanje datoteke s Interneta
Kada skidate datoteke ili aplikacije s Interneta, uređaj ih
pohranjuje u unutarnju memoriju.
Datoteke koje skinete s Interneta mogu sadržavati viruse
koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili opasnost,
skinite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.
Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim
pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može
spriječiti preuzimanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih
datoteka.
1 U popisu aplikacija odaberite Internet.
2 Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je na uređaj.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
96
››Prikaz nedavne povijesti
1 Na popisu aplikacija odaberite Internet → → Povijest.
2 Odaberite Internet stranicu kojoj ćete pristupiti.
Karte
Saznajte kako koristiti usluge Google Maps™ za nalaženje vaše
lokacije, pretraživanje mjesta te dobivanje uputa.
●● Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
●● Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli
svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 115
››Pretraživanje lokacije
1 U popisu aplikacija odaberite Karte.
Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.
2 Odaberite .
3 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite
.
Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .
4 Odaberite lokaciju za pregled pojedinosti.
Tijekom prikaza karte koristite sljedeće mogućnosti:
●● Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na
zaslon i polako ih razdvojite ili približite.
●● Za prikaz rezultata pretraživanja odaberite POPIS REZULTATA.
●● Za prikaz trenutne lokacije odaberite
. Da biste se prebacili
na prikaz kompasa na karti kojim se mijenja orijentacija u
skladu s kretnjama uređaja, odaberite .
●● Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon sa imenom
lokacije → .
●● Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na kartu ili
promijenili način prikaza, pritisnite tipku za opcije i odaberite
Slojevi.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
97
››Dobivanje uputa do određenog odredišta
1 U popisu aplikacija odaberite Karte.
2 Odaberite .
3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta s
zvjezdama, ili odabrali točku na karti, odaberite → opciju.
4 Odaberite način putovanja te UPUTE.
Trasa je pokazana na karti. Ovisno o odabranom načinu
putovanja, možete pogledati više ruta.
5 Kada završite, pritisnite tipku za opcije te odaberite Isprazni
kartu.
Navigacija
Saznajte kako dobiti govorne upute do vašeg odredišta.
●● Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali
navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih
podataka o lokaciji. Uvijek bi trebali obratiti pozornost
na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike
koji mogu utjecati na vašu vožnju i slijediti sva
sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
●● Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Navigacija.
2 Unesite odredište na sljedeće načine:
Glasom unesite odredište.
Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
●● Odaberite odredište iz adresa kontakata.
●● Odaberite odredište iz mjesta s zvjezdama.
●●
●●
3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite navigacijske
značajke.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
98
Lokalno
Saznajte kako tražiti tvrtke i atrakcije.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Lokalno.
2 Ako želite pretraživati ​​tvrtke i atrakcije u blizini određenog
mjesta, odaberite lokaciju → Unesite adresu.
3 Odaberite kategoriju.
Uređaj traži obližnja mjesta koja se odnose na kategoriju.
4 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.
Možete dodati više kategorija pritiskom tipke za opcije i
odabirom opcije Dodavanje pretraživanja.
Play Books
Pretražite i preuzmite datoteke knjiga pomoću Google Play
Books. Možete čitati datoteke knjiga na vašem uređaju. Na
popisu aplikacija odaberite Play Books.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Play Magazines
Pregledajte i preuzmite časopise pomoću servisa Google Play
Magazines. Na svom uređaju možete čitati časopise. Na popisu
aplikacija odaberite Play Magazines.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
99
Play Movies
Pretražite i iznajmite filmove pomoću Google Play Movies.
Možete gledati filmove na vašem uređaju. Na popisu aplikacija
odaberite Play Movies.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Glazba usluge Google Play
Pretražite glazbene datoteke na servisu Google Play Music i
preuzmite ih. Na svom uređaju možete reproducirati glazbene
datoteke. U popisu aplikacija odaberite Glazba usluge Google
Play.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
Trgovina Play
Funkcionalnost vašeg uređaja može se poboljšati instaliranjem
dodatnih aplikacija. Play Store omogućuje brz i jednostavan
način kupnje mobilnih aplikacija.
●● Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
●● Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz skinutih
aplikacija na unutarnju memoriju.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
100
››Skidanje aplikacije
1 Na popisu aplikacija odaberite Trg. Play.
2 Potražite aplikaciju i skinite je na uređaj.
Kada se skidanje završi, uređaj će se automatski instalirati
aplikaciju.
››Deinstaliranje aplikacije
1 Na popisu aplikacija odaberite Trg. Play.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Moje aplikacije.
3 Odaberite stavku.
4 Odaberite Deinstaliraj → U redu.
Samsung Apps
Samsung Apps omogućuje vam da lako preuzmete širok
asortiman aplikacija i nadogradnji za vaš uređaj. Uz potpuno
optimizirane aplikacije sa usluge Samsung Apps, uređaj postaje
još pametniji. Istražite korisne aplikacije iz ponude i unaprijedite
svoj ​​mobilni život.
1 U popisu aplikacija odaberite Samsung Apps.
2 Potražite i skinite aplikacije na uređaj.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
●● Za pojedinosti posjetite www.samsungapps.com ili
pogledajte Samsung Apps letak.
●●
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
101
YouTube
Saznajte kako pogledati i poslati videozapise putem YouTube™
usluge za dijeljenje videozapisa.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Reprodukcija videozapisa
1 U popisu aplikacija odaberite YouTube.
2 Odaberite video.
3 Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u
pejsažni prikaz.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
Broj
Funkcija
1
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
2
Skeniranje prema naprijed ili natrag u
datoteci povlačenjem trake.
3
Pregled kvalitete videozapisa. Ova značajka
može biti nedostupna za neke videozapise.
4
Dodajte videozapis na popis za reprodukciju.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
102
Broj
Funkcija
5
Pošaljite URL-ove drugima.
6
Potražite videozapise.
››Slanje videozapisa
1 U popisu aplikacija odaberite YouTube.
2 Odaberite vaš Google račun ako je spojen na YouTube.
3 Odaberite → videozapis.
Ako prvi put prenosite videozapis, odaberite vrstu mreže
da biste prenijeli videozapis.
4 Unesite pojedinosti poslate stavke i odaberite
.
Glasovno pretraživanje
Saznajte kako glasovno pretraživati Internet.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 U popisu aplikacija odaberite Glas. pretraživanje.
2 Recite ključne riječi u mikrofon.
Uređaj traži Internet stranice koje se odnose na ključnu riječ.
3 Odaberite rezultat pretraživanja.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
103
Vijesti & vrijeme
Saznajte kako prikazati vremensku prognozu i pročitati
najnovije vijesti i ostale vijesti.
››Prikaz informacija o vremenu
1 U popisu aplikacija odaberite Vijesti & vrijeme.
2 Odaberite PROGNOZA u gornjem dijelu zaslona.
Vaš uređaj traži vašu trenutnu lokaciju i prikazuje vremensku
prognoze.
Možete promijeniti lokaciju za prikaz vremenske prognoze
u drugoj regiji. Pritisnite tipku za opcije i odaberite
Postavke → Postavke prognoze pa potvrdite okvir uz
opciju Upotrijebi Moju lokaciju. Zatim odaberite lokaciju
u Postavi lokaciju.
››Čitanje novinskih članaka
1 U popisu aplikacija odaberite Vijesti & vrijeme.
2 Pomaknite se lijevo do teme vijesti u gornjem dijelu zaslona.
3 Odaberite članak koji ćete otvoriti.
Da biste dodali teme vijesti, pritisnite tipku za opcije i
odaberite Postavke → Postavke vijesti → Odaberite
teme vijesti.
Internet i usluge koje se temelje na GPS-u
104
Povezivanje
USB veze
Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.
Nemojte odspajati USB kabel s računala dok uređaj
prenosi ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak
podataka ili oštećenje uređaja.
Za najbolje rezultate, spojite USB kabel izravno na USB
priključak na računalu. Prijenos podataka možda neće
uspijeti kada koristite USB čvorište.
››Povezivanje s programom Samsung Kies
Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete
skinuti program s Internet stranice tvrtke Samsung.
Samsung Kies funkcionira na računalima s operacijskim
sustavom Windows i na računalima Macintosh.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se
program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput
kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste
saznali više informacija.
Povezivanje
105
››Spajanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene
datoteke.
››Spajanje kao medijski uređaj
Možete spojiti uređaj s računalom te pristupiti medijskim
datotekama spremljenim na uređaju.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema
3
dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
Odaberite Spojen kao medijski uređaj → Medijski uređaj
(MTP).
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
››Spajanje kao kamera
Možete spojiti uređaj s računalom kao kameru i pristupiti
datotekama na vašem uređaju.
Koristite ovaj način USB veze kada vaše računalo ne
podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema
instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema
3
dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
Odaberite Spojen kao medijski uređaj → Fotoaparat
(PTP).
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Povezivanje
106
Wi-Fi
Saznajte kako na vašem telefonu koristiti mogućnosti bežičnog
umrežavanja za aktiviranje i spajanje na bilo koju lokalnu
bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE
802.11.
Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima
bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno
mjesto.
››Uključivanje Wi-Fi značajke
Na popisu aplikacija odaberite Postavke a zatim vucite Wi-Fi
sklopku desno.
Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju
baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku
uključujte samo kad je trebate.
››Traženje i spajanje Wi-Fi pristupne točke
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi.
Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
2 Odaberite pristupnu točku.
3 Unesite šifru za pristupnu točku (ako je potrebno).
4 Odaberite Spoji.
››Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi → Dodaj
Wi-Fi mrežu.
2 Unesite SSID pristupne točke i odaberite vrstu sigurnosti.
3 Postavite sigurnosne postavke prema vrsti zaštite koju ste
odabrali, a zatim odaberite Spremi.
Povezivanje
107
››Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom s
zaštićenom postavkom
Možete se spojiti s sigurnom pristupnom točkom pomoću
WPS tipke ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj način, bežična
pristupna točka mora imati WPS tipku.
Spajanje pomoću WPS tipke
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite WPS unos tipkom.
3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.
Spajanje pomoću WPS PIN-a
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite WPS PIN unos.
3 Na pristupnoj točki unesite PIN uređaja.
››Postavljanje statičnih IP postavki
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi.
2 Odaberite pristupnu točku → Prikaži napredne opcije.
3 Odaberite padajući izbornik IP postavke.
4 Odaberite Statički.
5 Promijenite IP postavke.
6 Odaberite Spoji.
››Prilagodba Wi-Fi postavki
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi.
2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Napredno.
Povezivanje
108
3 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Obavijest o
mreži
Postavite uređaj da vas obavještava kad
je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna
točka.
Neka Wi-Fi
ostane uključen Postavite želite li držati Wi-Fi značajku
u stanju
aktivnom u stanju mirovanja.
mirovanja
Traži internet
usluge
Postavite za provjeru pristupa Internet
uslugama tijekom korištenja trenutne
pristupne točke.
MAC adresa
Pogledajte MAC adresu.
IP adresa
Pogledajte IP adresu.
Wi-Fi Direct
Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva
uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.
››Spajanje uređaja s drugim uređajem
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Wi-Fi → Wi-Fi
Direct.
2 Odaberite Skeniraj.
3 Odaberite uređaj.
Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su
spojeni.
Možete spojiti uređaj s više uređaja te slati podatke
odabirom opcije Višestruko spajanje.
Povezivanje
109
››Slanje podataka putem značajke Wi-Fi Direct
1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi Direct.
Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti
podataka.
3 Potražite i odaberite drugi uređaj.
››Primanje podataka putem značajke Wi-Fi Direct
Kada primite podatke, oni se automatski spremaju na vaš uređaj.
Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWiFi.
Dijeljenje mobilne mreže
Saznajte kako s drugim uređajima dijeliti mobilnu mrežnu vezu
uređaja.
››Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem
Wi-Fi
Saznajte kako koristiti uređaj kao bežičnu pristupnu točku za
druge uređaje.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 Na popisu aplikacija odaberite Postavke → Dodatno
→ Dijeljenje i mobilna pristupna točka → Mobilna
pristupna točka.
2 Vucite Mobilna pristupna točka sklopku desno za
aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Wi-Fi.
Povezivanje
110
3 Odaberite Konfiguriraj za konfiguriranje postavki mreže
radi korištenja uređaja kao pristupne točke.
Opcija
Funkcija
SSID mreže
Uredite naziv uređaja koji će biti
prikazan ostalim uređajima.
Sakrij moj
uređaj
Postavite kako bi drugim uređajima
spriječili da pronalaze vaš uređaj.
Sigurnost
Odaberite vrstu sigurnosti.
Šifra
Unesite šifru kako bi se spriječio
neodobreni pristup mobilnoj mreži. Ova
je opcija dostupna samo kada postavite
sigurnosnu opciju.
Prikaži šifru
Postavite za prikazivanje šifri kada ih
unosite.
Prikaži
Odaberite kanal za emitiranje.
napredne opcije
4 Odaberite Spremi.
5 Na drugom uređaju, pronađite ime svojeg uređaja i spojite
ga na svoju mobilnu mrežu.
Možete ograničiti dijeljenje mobilne mreže na zadane
uređaje. Odaberite Dopušt. uređaji, stvorite popis
uređaja, a zatim odaberite naziv pristupne točke da biste
promijenili način dijeljenja u Samo dopušteni uređaji.
Povezivanje
111
››Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem
USB-a
Saznajte kako koristiti uređaj kao bežični modem putem USB
spajanja s računalom.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Dodatno →
Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
3 Odaberite USB dijeljenje za aktiviranje dijeljenja mobilne
mreže putem USB-a.
Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni
okvir pored opcije USB dijeljenje.
Način dijeljenja može se razlikovati ovisno o operacijskom
sustavu računala.
››Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem
Bluetootha
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Dodatno →
Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
2 Odaberite Bluetooth dijeljenje za aktiviranje dijeljenja
mobilne mreže putem Bluetootha.
3 Na drugom uređaju pronađite svoj uređaj i izvršite
uparivanje.
Provjerite jeste li aktivirali značajku Bluetooth i postavku
vidljivosti.
Povezivanje
112
Bluetooth
Saznajte kako razmijeniti datoteke s podacima ili multimedijske
datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
●● Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak,
presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili
primljeni putem bežične Bluetooth veze.
●● Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke
pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako
postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost
može se smanjiti.
●● Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga
Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim
uređajem.
●● Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe
(primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito
prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite
uporabe Bluetooth značajke.
››Uključivanje Bluetooth značajke
Na popisu aplikacija odaberite Postavke a zatim vucite
Bluetooth sklopku desno.
››Pronalaženje i združivanje s drugim uređajem
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Bluetooth →
Skeniraj.
2 Odaberite uređaj.
Povezivanje
113
3 Odaberite OK kako bi združili Bluetooth PIN između dva
uređaja. Umjesto toga, unesite Bluetooth PIN i odaberite OK.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati
spajanje, združivanje je dovršeno. Ako je postupak
združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti
dostupne usluge.
Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za
korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao
što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.
››Slanje podataka putem Bluetootha
1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.
Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti
podataka.
3 Pretražite i združite s Bluetooth uređajem.
››Prijem podataka putem Bluetootha
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Bluetooth a
zatim odaberite potvrdni okvir pokraj uređaja.
Da biste odabrali vrijeme vidljivosti uređaja, pritisnite
tipku za opcije te odaberite Istek vidljivosti.
2 Kada se prikaže poruka, odaberite OK kako biste združili
Bluetooth PIN ili uneli Bluetooth PIN te odabrali OK (ako je
potrebno).
3 Odaberite Prihvati kako bi potvrdili vezu između dva
uređaja.
Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako primite
kontakt, on se automatski sprema u imenik.
Povezivanje
114
GPS
Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja)
prijemnikom. Saznajte kako aktivirati usluge lokacije te koristiti
dodatne GPS funkcije.
Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u
sljedećim uvjetima:
●● Između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar
zgrada
●● Pri lošim vremenskim uvjetima
●● U blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
●● U vozilu s zaštitnom folijom od sunca
Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje
rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS
funkcija.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Aktiviranje usluga lokacije
Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o
lokaciji i pretražili kartu.
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke → Usluge lokacije.
2 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Koristi bežične
mreže
Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih
mreža za pronalaženje lokacije.
Za korištenje mobilnih mreža
se mogu obračunavati dodatni
troškovi.
Povezivanje
115
Opcija
Funkcija
Koristi GPS
satelite
Postavite za korištenje GPS satelita za
pronalaženje vaše lokacije.
Lokacija
i Google
pretraga
Postavite uređaj tako da koristi
vašu trenutnu lokaciju za Google
pretraživanje i ostale Google servise.
VPN veze
Saznajte kako napraviti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno
se spojiti s njima putem interneta.
●● Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom
internetu. Ako imate problema s pristupom internetu,
trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje podatke
upisati, obratite se vašem VPN administratoru.
●● Da biste koristili ovu značajku, morate aktivirati značajku
zaključavanja zaslona.
››Postavljanje profila VPN
1 Na popisu aplikacija odaberite Postavke → Dodatno →
VPN → Dodaj VPN mrežu.
2 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Naziv
Unesite ime VPN poslužitelja.
Vrsta
Odaberite vrstu VPN veze.
Adresa
poslužitelja
Unesite adresu VPN poslužitelja.
L2TP tajna
Upišite L2TP tajnu šifru.
IPSec
identifikator
Upišite korisničko ime.
Povezivanje
116
Opcija
Funkcija
IPsec zajednički
Unesite zajednički sigurnosni ključ.
ključ
Odaberite certifikat korisnika koji
IPSec korisnička VPN poslužitelj koristi kako bi vas
potvrda
identificirao. Certifikate možete skinuti
sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
IPSec CA
potvrda
Odaberite CA certifikat koji VPN
poslužitelj koristi kako bi vas
identificirao. Certifikate možete skinuti
sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
IPSec potvrda
poslužitelja
Odaberite poslužiteljski certifikat koji
će VPN poslužitelj koristiti da bi vas
identificirao. Certifikate možete skinuti
sa VPN poslužitelja ili sa interneta.
PPP šifriranje
(MPPE)
Postavite šifriranje podataka prije slanja
na VPN poslužitelj.
Prikaži
napredne
opcije
Postavite promjenu naprednih postavki
mreže.
Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti
VPN veze.
3 Kad završite, odaberite Spremi.
››Spajanje na privatnu mrežu
1 Na popisu aplikacija odaberite Postavke → Dodatno →
VPN.
2 Odaberite privatnu mrežu.
3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite Spoji.
Povezivanje
117
Alati
Kalkulator
Saznajte kako obavljati izračune s uređajem.
››Izvođenje izračuna
1 U popisu aplikacija odaberite Kalkulator.
2 Koristite tipke na zaslonu za obavljanje osnovnih izračuna.
Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili
znanstveni kalkulator. Ako ste postavili da se zaslon ne
okreće prilikom okretanja uređaja, pritisnite tipku za
opcije i odaberite Znanstveni kalkulator.
››Prikaz povijesti izračuna
1 U popisu aplikacija odaberite Kalkulator.
2 Izvedite izračun.
3 Odaberite da biste sakrili tipkovnicu kalkulatora.
Pojavljuje se povijest izračuna.
Sat
Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim
vremenom. Možete upotrijebiti i štopericu, brojač vremena i
stolni sat.
››Postavljanje alarma
1 Na popisu aplikacija odaberite Sat → Alarm.
2 Odaberite Novi alarm.
Alati
118
3 Postavite pojedinosti alarma.
Vucite Pametni alarm sklopku desno da biste aktivirali
simulirane prirodne zvukove prije glavnog alarma.
4 Kad završite, odaberite Spremi.
Da biste isključili alarm, odaberite ikonu sata pored
alarma. Da biste izbrisali alarm, pritisnite tipku za opcije te
odaberite Obriši.
››Zaustavljanje alarma
Kada se alarm oglasi,
●● Da biste zaustavili alarm, odaberite
, a zatim povucite
prstom izvan velikog kruga.
●● Da biste utišali alarm za odgodu, odaberite
, a zatim
prevucite prstom izvan velikog kruga.
››Stvorite svjetsko vrijeme
1 Na popisu aplikacija odaberite Sat → Svjetsko vrijeme →
Dodaj grad.
2 Upišite naziv grada ili odaberite grad sa popisa.
●●
●●
Za odabir trenutačnog grada odaberite .
Da biste odabrali grad u prikazu svjetske karte, odaberite
.
Da biste primijenili ljetno vrijeme za sat, dodirnite i držite
sat te odaberite Postavke ljetnog vremena.
››Upotreba štoperice
1 Na popisu aplikacija odaberite Sat → Štoperica.
2 Odaberite Početak kako biste pokrenuli štopericu.
3 Odaberite Krug kako biste snimili vremena krugova.
4 Nakon što ste završili, odaberite Zaustavi.
Alati
119
››Upotreba brojača vremena
1 Na popisu aplikacija odaberite Sat → Odbrojavanje.
2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3 Pritisnite Početak kako biste pokrenuli odbrojavanje.
4 Kada mjerač vremena istekne, odaberite , a zatim povucite
prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.
››Uporaba stolnog sata
Stolni sat prikazuje trenutačno vrijeme, datum i vremensku
prognozu.
1 Na popisu aplikacija odaberite Sat → Stolni sat.
2 Odaberite da biste prikazali stolni sat preko cijelog
zaslona.
3 Pritisnite tipku za opcije te odaberite Postavke.
4 Promijenite sljedeće opcije:
Opcija
Funkcija
Sakrij traku
statusa
Postavite da biste sakrili ili prikazali
statusnu traku.
Pozadina
Odaberite sliku pozadine za stolni sat.
Kalendar
Postavite da bi se prikazivao kalendar.
Vrijeme
Postavite za prikaz vremena na svojoj
trenutačnoj lokaciji. Možete i odabrati
temperaturne jedinice i postaviti stolni
sat da automatski ažurira informacije o
vremenskoj prognozi.
Alati
120
Skidanja
Saznajte kako upravljati zapisima datoteka koje ste skinuli s
Interneta ili emaila.
1 U popisu aplikacija odaberite Skidanja.
2 Odaberite kategoriju skidanja.
3 Odaberite popis da biste otvorili skinutu datoteku.
Za brisanje zapisa, odaberite potvrdni okvir te odaberite
.
Moje Datoteke
Saznajte kako pristupiti različitim vrstama datoteka koje su
spremljene u uređaju.
››Podržani formati datoteka
Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:
Vrsta
Formatirajte
Slika
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Glazba
mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk
wav, imy, midi, amr
Ostalo
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru
uređaja.
●● Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
●●
Alati
121
››Pregledavanje datoteke
1 U popisu aplikacija odaberite Moje Datoteke.
2 Odaberite mapu.
Za pomicanje za jednu razinu iznad u direktoriju datoteka
odaberite .
●● Za povratak na početni direktorij odaberite
.
●●
3 Odaberite datoteku.
U popisu mapa pritisnite tipku za opcije kako biste pristupili
sljedećim opcijama:
●● Da biste odabrali sve datoteke i na njih odjedanput primijenili
istu opciju, odaberite Odaberi sve.
●● Za izradu mapa za upravljanje datotekama, odaberite Nova
mapa.
●● Kako biste potražili datoteke spremljene u svom uređaju,
odaberite Traži.
●● Za promjenu načina prikaza odaberite Prikaz po.
●● Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite Sortiraj po.
●● Da biste promijenili postavke upravitelja datotekama,
odaberite Postavke.
Google
Saznajte kako tražiti podatke na uređaju ili informacije na
Internetu.
1 U popisu aplikacija odaberite Google.
2 Unesite ključnu riječ i odaberite .
Za glasovno pretraživanje podataka odaberite
ključnu riječ u mikrofon uređaja.
3 Odaberite rezultat pretraživanja.
Alati
122
i recite
SIM alati
Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga.
Ovisno o SIM ili USIM kartici, ova aplikacija može biti drugačije
označena. U popisu aplikacija odaberite SIM alati.
Glasovne naredbe
Vaš uređaj pruža značajku inteligentne glasovne naredbe koja
prevodi vaše glasovne naredbe u akciju. Možete birati broj,
poslati poruku, tražiti lokacije ili informacije ili završiti druge
zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj.
1 U popisu aplikacija odaberite Glasovne naredbe.
2 Ako aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte informacije o
odricanju od odgovornosti i informacije o pomoći prateći
zaslone.
3 Odaberite Tap & Speak.
4 Recite naredbu u mikrofon.
Glasovni razgovor
Saznajte kako koristiti glasovne naredbe koje pruža Voice talk.
Možete birati broj, poslati poruku, bilježiti zapis ili završiti druge
zadatke jednostavno govoreći u vaš uređaj dok ste u pokretu.
1 U popisu aplikacija odaberite Glasovni razgovor.
2 Ako aplikaciju pokrećete po prvi put pročitajte upute.
3 Odaberite Tap & Speak.
4 Recite naredbu u mikrofon.
5 Odaberite ime stavke.
Alati
123
Mini Dnevnik
Saznajte kako voditi foto dnevnik.
››Stvaranje Mini dnevnika
1 U popisu aplikacija odaberite Mini Dnevnik.
2 Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put odaberite Da.
3 Ako postoji spremljen dnevnik odaberite da biste stvorili
novi unos.
4 Promijenite današnji datum i postavite vrijeme (ako je
potrebno).
5 Odaberite Dodajte foto i dodajte sliku ili snimite fotografiju.
6 Odaberite Dotaknite za dodavanje teksta, unesite tekst i
odaberite Kraj.
7 Odaberite Kraj.
››Pregledanje Mini dnevnika
1 U popisu aplikacija odaberite Mini Dnevnik.
2 Odaberite dnevnik.
Da biste dnevnik poslali ostalima, pritisnite tipku za opcije
i odaberite Dijeljenje preko.
Alati
124
Polaris Office 4.0
Saznajte kako stvarati ili prikazivati dokumente pomoću uređaja.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
››Stvaranje dokumenta
1 U popisu aplikacija odaberite Polaris Office 4.0.
Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, registrirajte se kao
internetski korisnik ili preskočite registraciju.
2 Odaberite → vrstu dokumenta.
3 Napravite dokument.
4 Nakon što ste završili, odaberite .
5 Upišite naziv za dokument i odaberite memorijsku lokaciju
za spremanje dokumenta, a zatim odaberite Spremi.
››Otvaranje dokumenta
1 U popisu aplikacija odaberite Polaris Office 4.0.
2 Odaberite Browser → dokument.
Za otvaranje nedavno korištene datoteke, odaberite
datoteku pod Posljednji dokumenti.
3 Pogledajte dokument.
Alati
125
U pregledu dokumenata pristupite sljedećim mogućnostima:
●● Da biste dokument snimili pod drugim nazivom, odaberite
→ Spremi kao.
●● Da biste dokument izvezli u obliku PDF-a, odaberite
→
Izvezi u PDF.
●● Da biste pretraživali ili zamijenili tekst, odaberite
→
Traži&Zamijeni.
●● Da biste promijenili raspored stranice, odaberite
→ Izgled
stranice.
●● Da bi se dokument prikazao na cijelom zaslonu, odaberite
→ Prikaz pune širine.
●● Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na
zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Možete odabrati i
→ Zumiranje.
●● Za prilagodbu dokumenta na veličinu cijelog zaslona,
odaberite → Tijek teksta.
●● Da biste pročitali dokument pomoću značajke pretvaranja
teksta u govor, odaberite → Tekst govora.
●● Da biste dokument ispisali putem Wi-Fija ili USB-a, odaberite
→ Ispis. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung
pisačima.
Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti
dokumenta.
››Uređivanje dokumenata na Internetu
1 U popisu aplikacija odaberite Polaris Office 4.0.
2 Odaberite Clouds → cloud usluga.
3 Unesite email adresu i šifru za pristup računu, a zatim
odaberite Gotovo.
4 Pregledajte i upravljajte dokumentima na poslužitelju.
Alati
126
Postavke
Pristupanje opcijama postavki
1 U popisu aplikacija odaberite Postavke.
2 Odaberite kategoriju postavki, a zatim i opciju.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za povezivanje s Wi-Fi pristupnom
točkom i pristupite internetu ili drugim mrežnim uređajima.
Da biste koristili opcije, pritisnite tipku Opcije.
●● Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
●● WPS unos tipkom: Povezivanje sa sigurnom Wi-Fi
pristupnom točkom putem WPS tipke.
●● WPS PIN unos: Povezivanje sa sigurnom Wi-Fi pristupnom
točkom putem WPS PIN-a.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim
udaljenostima.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za
ograničenje.
●● Mobilni podaci: Postavite korištenje podatkovnih veza na
bilo kojoj mobilnoj mreži.
●● Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za korištenje
mobilnih podataka.
●● Ciklus korištenja podat.: Da biste nadzirali korištenje
podatkovne veze, unesite datum u mjesecu za vraćanje na
prvotne postavke.
Postavke
127
Da biste upotrijebili više opcija, pritisnite tipku za opcije.
●● Podatkovni roaming: Postavite za korištenje podatkovnih
veza u roamingu.
●● Ograniči pozad. podatke: Postavite za onemogućavanje
sinkronizacije u pozadini za vrijeme upotrebe mobilne mreže.
●● Automatska sinkronizacija podataka: Postavite uređaj za
automatsku sinkronizaciju podataka o kontaktima, kalendaru,
e-pošti, favoritima i slikama na društvenim mrežama.
●● Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite da biste prikazali
podatkovni promet putem Wi-Fi veze.
●● Mobilne pristupne točke: Traženje i korištenje mobilne
mreže na drugom uređaju.
Dodatno
Promijenite postavke da biste upravljali vezama s drugim
uređajima ili mrežama.
››Profil Bez mreže
Aktivirajte profil Bez mreže kako biste onemogućili sve bežične
funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne
značajke.
››USB pomoćni programi
Spojite uređaj s računalom kao uređajem za masovnu pohranu.
››Mobilne mreže
Mobilni podaci: Postavite korištenje podatkovnih veza na
bilo kojoj mobilnoj mreži.
●● Podatkovni roaming: Postavite za korištenje podatkovnih
veza u roamingu.
●● Pristupne točke (APN): Odaberite naziv za pristupnu točku
(APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati APN. Za
vraćanje postavki APN na tvorničke vrijednosti, pritisnite tipku
za opcije i odaberite Vrati na zadano.
●●
Postavke
128
●●
●●
Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
Mrežni operatori:
-- Pretraživanje mreža: Potražite i odaberite mrežu.
-- Odaberi automatski: Postavite uređaj na odabir prve
dostupne mreže.
››Dijeljenje i mobilna pristupna točka
Mobilna pristupna točka: Postavite da biste uređaj koristili
kao bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.
●● USB dijeljenje: Postavite da biste uređaj koristili kao bežični
modem uspostavom USB veze s računalom.
●● Bluetooth dijeljenje: Aktivirajte značajku Bluetooth dijeljenja
da biste dijelili mobilnu mrežu s drugim uređajima pomoću
Bluetootha.
●● Upute: Pogledajte podatke o korištenju značajki dijeljenja
veze.
●●
››VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
››Uređaji u blizini
Dijeljenje datoteka: Aktivirajte dijeljenje medija kako biste
dopustili drugim uređajima s DLNA certifikatom pristup
medijskim datotekama na uređaju.
●● Dijeljeni sadržaj: Postavite da biste dijelili sadržaje s drugim
uređajima.
●● Naziv uređaja: Unesite naziv medijskog poslužitelja za uređaj.
●● Popis dopuštenih uređaja: Prikažite popis uređaja koji mogu
pristupiti uređaju.
●● Popis zabranjenih uređaja: Prikažite popis uređaja kojima je
blokiran pristup uređaju.
●● Mjesto spremanja: Postavite lokaciju memorije za spremanje
preuzetih medijskih datoteka.
●● Slanje iz drugih uređaja: Postavite za prihvaćanje prijenosa s
drugog uređaja.
●●
Postavke
129
››Kies preko Wi-Fi
Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
Zvuk
Promjenite postavke za različite zvukove na uređaju.
●● Glasnoća: Prilagodite glasnoću za razne zvukove na uređaju.
●● Ton zvona uređaja: Odaberite ton zvona koji će vas
obavijestiti o dolaznim pozivima.
●● Vibracija uređaja: Dodajte ili odaberite uzorak vibracije.
●● Zadane obavijesti: Odaberite melodiju zvona za upozorenja
o događajima, primjerice novim porukama i propuštenim
pozivima.
●● Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira
ton zvona za dolazne pozive.
●● Tonovi tipki: Postavite uređaj da se oglasi kad unosite brojeve
na zaslonu biranja.
●● Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglašava kada
odaberete aplikaciju ili opciju.
●● Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi
kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
Zaslon
Promijenite postavke za upravljanje zaslonom i pozadinskim
osvjetljenjem uređaja.
●● Pozadina
-- Početni zaslon: Odaberite pozadinsku sliku za početni
zaslon.
-- Zaslon zaključavanja: Odaberite pozadinsku sliku za
zaključani zaslon.
-- Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite pozadinsku sliku
za početni zaslon i zaključani zaslon.
Postavke
130
Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
Auto. rotacija zaslona: Postavite automatsko rotiranje sučelja
kada zakrenete uređaj.
●● Istek zaslona: Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj
isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
●● Vrsta slova: Odabir vrste slova za tekst na zaslonu.
●● Veličina slova: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili
prikazivanje stavki u aplikacijama.
●● Trajanje svjetla tipki: Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj
isključuje pozadinsko osvjetljenje dodirnih tipki.
●● Prikaz postotka baterije: Postavite da biste pogledali
preostali vijek trajanja baterije.
●●
●●
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj
kartici. Također možete formatirati memorijsku karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi
odabrani podaci s memorijskog mjesta.
Stvaran dostupni kapacitet interne memorije manji je
od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane
aplikacije zauzimaju dio memorije.
Postavke
131
Štednja baterije
Aktivirajte način Štednje baterije i promijenite postavke načina
Štednje baterije.
●● Štednja energije procesora: Ograničite korištenje nekih
sistemskih resursa uređaja.
●● Štednja energije zaslona: Postavite uređaj da smanjuje
osvjetljenje zaslona.
●● Informirajte se o načinu štednje baterije: Pogledajte
informacije o uštedi napajanja baterije.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite aplikacije na uređaju i upravljajte njima.
Usluge lokacije
Promijenite postavke usluga lokacije.
●● Koristi bežične mreže: Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili
mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.
●● Koristi GPS satelite: Postavite da biste koristili GPS satelite za
pronalazak lokacije.
●● Lokacija i Google pretraga: Postavite uređaj tako da koristi
vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i ostale Google
servise.
Postavke
132
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke za zaštitu vašeg uređaja.
●● Zaključavanje zaslona: Aktivirajte značajku zaključavanja
zaslona.
●● Opcije zaključavanja zaslona:
Postavke su primijenjene samo kada je postavljena opcija
zaključavanja prevlačenja.
-- Prečaci: Postavite za prikazivanje i uređivanje prečaca
aplikacija na zaključanom zaslonu.
-- Traka s informacijama: Postavite za prikaz vijesti ili
informacija o dionicama na zaključanom zaslonu.
-- Sat: Postavite prikaz sata na zaključanom zaslonu.
-- Dvostruki sat: Postavite prikaz dvostrukog sata na
zaključanom zaslonu.
-- Prognoza: Postavite za prikaz informacija o vremenu i
promjenu postavki prikaza vremenske prognoze.
-- Upute: Postavite prikaz teksta pomoći na zaključanom
zaslonu.
●● Info. o vlasniku: Unesite podatke o sebi koji se prikazuju na
zaključanom zaslonu.
Sigurnost
●●
Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka
spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada
uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku
jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.
●●
Šifriraj vanjsku SD karticu:
-- Šifriraj: Postavite kako biste šifrirali datoteke kada ih
spremite na memorijsku karticu.
-- Puno šifriranje: Postavite šifriranje svih datoteka na
memorijskoj kartici.
Postavke
133
-- Isključi multimedijske datoteke: Postavite kako biste
šifrirali sve datoteke na memorijskoj kartici, osim medijskih
datoteka.
Ako uređaj vratite na zadane tvorničke postavke dok je
ova postavka omogućena, uređaj neće moći čitati šifrirane
datoteke. Onemogućite ovu postavku prije nego što
vratite postavke na uređaju.
Daljinske kontrole: Postavite kako bi omogućili daljinsku
kontrolu nad svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem
preko interneta. Da biste koristili tu značajku, morate se
prijaviti na svoj Samsung račun.
-- Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
-- Koristi bežične mreže: Postavite kako biste dopustiti
prikupljanje podataka o lokaciji i odredili lokaciju svog
izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi te mobilnih
mreža.
●● Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje značajke “Pronađi
moj mobil. uređaj”.
●● Pronađi moju mob. stranicu: Pristupite SamsungDive
Internet stranici (www.samsungdive.com). Možete pratiti i
kontrolirati vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive
Internet stranici.
●● Postavite SIM zaključavanje:
-- Zaključaj SIM: Postavite zaključavanje SIM ili USIM kartice.
Da biste uređaj koristili sa SIM ili USIM karticom, morate
unijeti PIN.
-- Promijeni SIM PIN: Promijenite PIN koji ste dobili uz SIM ili
USIM karticu.
●● Učini šifre vidljivima: Postavite za prikazivanje šifri kada ih
unosite.
●● Administratori uređaja: Prikažite administratore odobrene
za vaš uređaj. Možete omogućiti administratore uređaja za
primjenu novih pravila na uređaju.
●● Nepoznati izvori: Postavite uređaj za instaliranje aplikacija
preuzetih iz bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu opciju,
možete instalirati samo aplikacije preuzete iz usluge Play
Store.
●●
Postavke
134
Pouzdani podaci: Postavite za upotrebu certifikata i
vjerodajnica radi sigurne upotrebe aplikacija.
●● Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate
koji su pohranjeni u USB memoriji uređaja.
●● Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa
uređaja i poništite šifru.
●●
Jezik i unos
Promijenite postavke za jezike i unos teksta.
››Jezik
Odaberite jezik zaslona.
››Zadano
Odaberite način unosa teksta.
››Google unos teksta govorom
Aktivirajte Googleovu značajku glasovnog unosa da biste tekst
unosili glasom. Da biste promijenili postavke glasovnog unosa,
odaberite .
●● Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike unosa za
Googleovu značajku prepoznavanja glasa.
●● Blokiraj uvredljiv govor: Postavite sprječavanje
prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnim unosima.
››Samsung tipkovnica
Da biste promijenili postavke Samsungove tipkovnice, odaberite
.
●● Vrsta okomite tipkovnice: Odaberite vrstu tipkovnice.
●● Unesite jezike: Odaberite jezike unosa za korištenje s
tipkovnicom.
Postavke
135
Predviđanje teksta: Aktivirajte način rada XT9 za predviđanje
riječi na temelju unosa i prikaz prijedloga riječi. Možete i
prilagoditi postavke predviđanja riječi.
●● Uzastopni unos: Postavite za unos teksta povlačenjem preko
tipkovnice.
●● Klizanje tipkovnice: Postavite za promjenu načina unosa
teksta povlačenjem prsta lijevo ili desno preko tipkovnice.
●● Rukopis: Aktivirajte rukopisni način rada. Možete također
promijeniti postavke način rukopisa, na primjer, vrijeme
prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.
●● Glas. ulaz: Aktivirajte značajku glasovnog unosa da biste
glasom unosili tekst.
●● Auto. veliko početno slovo: Postavite na automatsko
stavljanje velikog početnog slova u rečenici.
●● Automatski razmak: Postavite na automatsko umetanje
proreda između riječi.
●● Auto. interpunkcija: Postavite za automatsko umetanje
interpunkcijskih znakova prema potrebi.
●● Prikaz znakova: Postavite prikaz pretpregleda svakog slova
tijekom unosa.
●● Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj da se oglasi kada
pritisnete tipku.
●● Upute: Pogledajte upute za korištenje Samsung tipkovnice.
●● Poništi postavke: Vratite postavke Samsungove tipkovnice
na tvornički zadane postavke.
●●
››Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Postavke
136
››Glas. pretraživanje
Sljedeće su opcije dostupne za Google glasovno prepoznavanje:
●● Jezik: Odaberite jezik za Googleovu uslugu glasovnog
prepoznavanja.
●● Govorni izlaz: Postavite uređaj tako da vas glasovnim
povratnim informacijama upozorava o trenutnoj akciji.
●● Blokiraj uvredljiv govor: Postavite da biste sakrili uvredljive
riječi u rezultatima glasovnog pretraživanja.
●● Bluetooth headset: Podesite uređaj da dozvoli glasovno
traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.
Sljedeće su opcije dostupne za Samsung glasovno
prepoznavanje:
●● Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
●● Web search engine: Odaberite internetsku tražilicu.
●● Auto-dial: Postavite za automatsko biranje broja kada uređaj
prepozna unos.
●● Use location: Postavite za korištenje informacija o lokaciji za
rezultate glasovnog pretraživanja.
●● Hide offensive words: Postavite da biste sakrili uvredljive
riječi u rezultatima glasovnog pretraživanja.
●● Auto-punctuation: Postavite za automatsko umetanje
interpunkcijskih znakova prema potrebi.
●● Listen over Bluetooth: Postavite za prepoznavanje glasovnih
naredbi tijekom korištenja povezane Bluetooth slušalice.
●● Voice Talk unique ID: Prikaz jedinstvenog ID-a uređaja za
korištenje servisa kada imate problema s aplikacijom za
glasovni razgovor.
●● About: Pregledajte infromacije o verziji.
●● Auto-start listening: Postavite da biste pokrenuli
prepoznavanje govora kad pokrenete aplikaciju za
prepoznavanje glasovnih naredbi.
Postavke
137
Voice Command help: Prikaz informacija o korištenju
aplikacije za prepoznavanje glasovnih naredbi.
●● Social settings: Promijenite postavke za pristup društvenim
mrežama.
●● Voice Talk settings: Promjena postavki za korištenje aplikacije
za glasovni razgovor.
●● Voice Talk help: Pogledajte informacije o korištenju aplikacije
voice talk.
●●
››Izlaz pretvorbe teksta u govor
Preferirani TTS sustav: Odaberite mehanizam sinteze govora.
Da biste promijenili postavke sustava za sintezu govora,
odaberite .
●● Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku TTS.
●● Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
●● U vožnji: Aktivirajte način rada U vožnji kako biste dobili
zvučne obavijesti o dolaznim pozivima, porukama ili
pojedinostima o događaju.
●●
››Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirne plohe povezane
s uređajem.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
●● Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite za spremanje
sigurnosne kopije postavki i podataka o aplikacijama na
Google poslužitelju.
●● Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite Google
račun za sigurnosno kopiranje.
●● Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite da biste vratili
postavke i podatke o aplikacijama kada morate ponovno
instalirati program.
●● Vraćanje tvorničkih postavki: Vratite postavke na tvorničke
zadane vrijednosti i izbrišite sve svoje podatke.
Postavke
138
Dodaj račun
Dodavanje računa za e-poštu ili servis SNS.
Datum i vrijeme
Promijenite postavke za kontrolu načina pojavljivanja datuma i
vremena na vašem uređaju.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz
uređaja, vrijeme i datum se resetiraju.
Auto. datum i vrijeme: Postavite na automatski prijem
vremenske prognoze s mreže i ažuriranje vremena i datuma.
●● Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
●● Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
●● Auto. vremenska zona: Postavite na primanje informacija o
zoni s mreže kada se krećete kroz vremenske zone.
●● Odabir vremenske zone: Odaberite vremensku zonu.
●● Upotreba formata 24 sata: Postavite da bi se vrijeme
prikazivao u 24-satnom ili u 12-satnom obliku.
●● Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
●●
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s
određenim tjelesnim invaliditetom. Promijenite postavke za
poboljšanje pristupačnosti sučelju i značajkama uređaja.
●● Auto. rotacija zaslona: Postavite automatsko rotiranje sučelja
kada zakrenete uređaj.
●● Istek zaslona: Odaberite vrijeme nakon kojeg uređaj
isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
Postavke
139
Izgovaranje šifri: Postavite da uređaj glasno čita šifre koje
unosite pomoću aplikacije TalkBack.
●● Preuzimanje/prekidanje poziva:
-- Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Postavite
uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku za početni
zaslon.
-- Tipka za uključenje prekida pozive: Postavite uređaj da
prekida poziv kada pritisnete tipku za uključivanje.
●● Prečac pristupačnosti: Dodajte prečac za postavke
dostupnosti koji se prikazuje kada pritisnete i držite tipku za
uključivanje.
●● TalkBack: Aktivirajte aplikaciju TalkBack koja omogućuje
glasovne povratne informacije.
●● Veličina slova: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili
prikazivanje stavki u aplikacijama.
●● Izlaz pretvorbe teksta u govor
-- Preferirani TTS sustav: Odaberite mehanizam sinteze
govora. Da biste promijenili postavke sustava za sintezu
govora, odaberite .
-- Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku TTS.
-- Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
-- U vožnji: Aktivirajte način rada u vožnji kako biste dobili
zvučne obavijesti o dolaznim pozivima, porukama ili
pojedinostima o događaju.
●● Poboljšaj pristupačnost interneta: Postavite aplikacije tako
da instaliraju Internet skripte koje će Internet sadržaj učiniti
pristupačnijim.
●● Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na
jednoj slušalici.
●● Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
●● Dodir i držanje: Postavite vrijeme prepoznavanja geste
dodira i držanja zaslona.
●●
Postavke
140
Opcije razvoja
Aktivirajte i promijenite postavke za razvoj aplikacija.
●● Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine: Postavite
šifru za zaštitu podataka iz sigurnosnih kopija.
●● Zaslon uključen: Postavite zaslon da ostane uključen dok se
baterija puni.
●● Zaštiti SD karticu: Postavite da bi se pri čitanju podataka s
memorijske kartice tražila potvrda.
●● USB ispravljanje grešaka: Aktivirajte način za USB
ispravljanje grešaka za spajanje uređaja s računalom pomoću
USB kabela.
●● Uključi lažne lokacije: Omogući slanje lažnih lokacija i
servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja.
●● Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka: Odabir
aplikacija za ispravljanje i sprječavanje pogrešaka prilikom
pauziranja ispravljanja pogrešaka.
●● Pričekajte ispravljanje grešaka: Sprječavanje pokretanja
određene aplikacije dok komponenta za ispravljanje
pogrešaka ne bude spremna.
●● Prikaži dodire: Postavite prikaz pokazivača kada dodirnete
zaslon.
●● Prikaži lokac. pokazivača: Postavite prikaz koordinata i
tragova pokazivača kada dodirnete zaslon.
●● Pokaži granice izgleda: Postavljanje prikaza ograničenja.
●● Pokaži aktualizacije GPU pregleda: Postavljanje bljeskanja
dijelova zaslona nakon ažuriranja grafičkog procesora.
●● Prikaži aktualizacije zaslona: Postavite bljeskanje dijelova
zaslona nakon ažuriranja.
Postavke
141
Brzina animacije prozora: Odaberite brzinu otvaranja i
zatvaranja skočnih prozora.
●● Brzina prijelazne animacije: Odaberite brzinu prebacivanja
između zaslona.
●● Ljestvica trajanja animatora: Odabir trajanja prikaza skočnih
prozora.
●● Onemogući preklapanja hardvera: Postavka za sakrivanje
hardverskog prekrivanja.
●● Prisilna GPU obrada: Postavite korištenje 2D hardverskog
ubrzanja za poboljšanje performansi grafike.
●● Strogi način: Postavite bljeskanje zaslona uređaja kada
aplikacije izvršavaju dugotrajne operacije.
●● Prikaži CPU korištenje: Postavite popis svih aktivnih procesa.
●● GPU prikazni profil: Postavka za provjeru vremena
renderiranja grafičkog procesora.
●● Omogući tragove: Postavka za snimanje tragova aplikacije i
performansi sustava.
●● Ne održavaj aktivnosti: Postavite prekid aktivne aplikacije
kada pokrenete novu.
●● Ograniči pozadinske procese: Postavite ograničenje broja
procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini.
●● Prikaži sve ANR poruke: Postavite upozorenja ako su u
pozadini pokrenute aplikacije koje ne reagiraju.
●●
O uređaju
Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i
verzija.
Možete skinuti i instalirati dopune tvorničkog softvera
pomoću FOTA (firmware over-the-air) usluge. Da biste
provjerili nove verzije tvorničkog softvera odaberite
Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
Postavke
142
Rješavanje problema
Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se
zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:
Kod
Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće:
Šifra
Kada je značajka zaključavanja uređaja
omogućena, morate unijeti šifru koju ste
postavili za uređaj.
PIN
Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je
omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti
PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom.
Tu značajku možete onemogućiti pomoću
mogućnosti Zaključaj SIM.
PUK
Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično
kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa
neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji
ste dobili od davatelja usluga.
PIN2
Kada pristupite meniju za koji je potreban
PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili
USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg
operatera.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili
usluge
Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete
izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte
ponovo.
●● Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
●●
Rješavanje problema
143
Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno
Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno,
pokušajte sljedeće:
●● Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni
pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne
preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
●● Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete
dodirni zaslon.
●● Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene
softverske pogreške.
●● Provjerite je li softver uređaja nadograđen najnovijom
verzijom.
●● Ako je dodirni zaslon ogreban ili oštećen, odnesite uređaj u
Samsungov servisni centar.
Uređaj blokira ili javlja fatalne greške
Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti
programe ili ponovno postaviti uređaj da biste ga osposobili.
Ako uređaj i dalje reagira, a aplikacija je smrznuta, zatvorite je
pomoću upravitelja zadataka. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne
reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi.
Ako se problem nastavi pojavljivati, vratite tvorničke postavke.
Na popisu aplikacija odaberite Postavke → Sigurnosno
kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve.
Pozivi se prekidaju
Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete
izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
Rješavanje problema
144
Odlazni pozivi se ne spajaju
Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
●● Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
●● Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj
koji pozivate.
●●
Dolazni pozivi se ne spajaju
Provjerite je li uređaj uključen.
Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
●● Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.
●●
●●
Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva
Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
●● Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno
spojene.
●●
●●
Kvaliteta zvuka je slaba
●●
●●
Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete
izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte
ponovo.
Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz
kontakata
Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
●● Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.
●●
●●
Rješavanje problema
145
Uređaj se oglašava kratkim zvučnim signalom, a ikona
prikazuje praznu bateriju
Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako
biste nastavili s upotrebom uređaja.
Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad
isključuje za vrijeme punjenja
Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite pozlaćene kontakte
čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti
bateriju.
●● Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno bacite
staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom
(upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u lokalnim
propisima).
●●
Uređaj je vruć na dodir
Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage ili ih
koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je uobičajeno
i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke
greške
Vaš uređaj mora imati dovoljno dostupne memorije i
dovoljno napunjenu bateriju da biste mogli koristiti aplikaciju
fotoaparata. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite
poruku greške, pokušajte sljedeće:
●● Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom
baterijom.
●● Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na
računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
●● Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s
aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete,
obratite se Samsungovom servisnom centru.
Rješavanje problema
146
Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se
poruke greške
Neke se glazbene datoteke možda neće pravilno reproducirati
na vašem uređaju iz nekoliko razloga. Ako prilikom otvaranja
glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće
radnje:
●● Oslobodite dio memorije prebacivanjem datoteka na
računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
●● Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom
upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights
Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom
upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li
odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
●● Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.
Nije lociran drugi Bluetooth uređaj
Provjerite je li značajka Bluetooth aktivirana na uređaju.
Po potrebi provjerite je li značajka Bluetooth aktivirana na
uređaju s kojim se želite povezati.
●● Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar
maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).
●●
●●
Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema,
obratite se Samsungovom servisnom centru.
Kada uređaj povežete s računalom, veza se ne
uspostavlja.
Provjerite da li je USB kabel koji koristite kompatibilan s
uređajem.
●● Provjerite jesu li na vašem računalu instalirani ispravni
upravljački programi te jesu li ažurirani.
●● Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na računalu
servisni paket Windows XP Service Pack 3 ili noviji.
●● Provjerite imate li na računalu Samsung Kies 2,0 ili Windows
Media Player 10 ili noviji.
●●
Rješavanje problema
147
Indeks
alarmi 118
album 74
aplikacije
Google Karte 97
Google Mail 55
Google Talk 59
ikone indikatora 27
Internet 93
Internet preglednik 93
kalkulator 118
kamera
deinstaliranje 33
organiziranje 33
pokretanje 32
skidanje 33
više zadataka 34
zatvaranje 34
automatsko odbijanje 47
baterija
promjena postavki
kamere 65
promjena postavki
videokamere 70
snimanje fotografija 62
snimanje videozapisa 67
punjenje 16
umetanje 14
bešumni način 35
Bluetooth 113
dijeljenje veze
karte
dobivanje uputa 98
korištenje navigacije 98
traženje lokacija 97
traženje mjesta u blizini 99
putem Bluetootha 112
putem USB-a 112
putem Wi-Fi 110
dodirni zaslon
kontakti
korištenje 24
zaključavanje/
otključavanje 27
kopiranje/premještanje 87
postavljanje brzog
biranja 86
pronalaženje 85
stvaranje 85
stvaranje grupa 86
uvoz/izvoz 87
FDN način 47
FM Radio 81
fotografije
prikaz 74
snimanje 62
memorijska kartica
formatiranje 21
uklanjanje 21
umetanje 20
funkcije tipki 13
glazbeni player 77
Indeks
148
mini dnevnik 124
odbrojavanje 120
Play Store 100
početni zaslon
pozivi
brzo biranje 86
na čekanju 49
odbijanje 43
pozivanje međunarodnih
brojeva 43
pozivanje više sudionika
(konferencijski pozivi) 45
pregled popisa 49
prosljeđivanje 48
uporaba opcija tijekom
poziva 44, 45
upućivanje 42
zabrana 48
dodavanje panela 30
korištenje panela s
obavijestima 29
premještanje stavki 29
uklanjanje panela 30
uklanjanje stavki 30
uporaba widgeta 31
Polaris Office 4.0 125
poruke
pozivi s više sudionika
(konferencijski pozivi) 45
profil Bez mreže 23
pronađi moj mobil.
uređaj 38
sadržaj kutije 10
Samsung Apps 101
SIM/USIM kartica
pregled email poruka 57
pregled Google pošte 55
pregled multimedije 54
pregled popisa 49
pregled teksta 54
pristup govornoj pošti 54
slanje emaila 57
slanje Google pošte 55
slanje multimedijskih
poruka 53
slanje tekstualnih
poruka 53
umetanje 14
zaključavanje 38
štednja energije 19, 132
štoperica 119
svjetsko vrijeme 119
ton dodira 35
unos teksta
postavke 127
povezivanje
Bluetooth 113
dijeljenje mobilne
mreže 110
GPS veze 115
USB veze 105
VPN veze 116
Wi-Fi 107
kopiranje i lijepljenje 41
pomoću Googleovog
glasovnog unosa 39
pomoću Samsung
tipkovnice 40
Indeks
149
upravljanje
datotekama 121
USB veze
kao bežični modem 112
kao fotoaparat 106
kao medijski uređaj 106
s programom Samsung
Kies 105
s programom Windows
Media Player 106
video player 71
videozapisi
reprodukcija 71, 76
slanje na YouTube 103
snimanje 67
VPN veze 116
Wi-Fi 107
YouTube 102
zaključavanje uređaja 36
zaslon
jezik 35
osvjetljenje 36
postavke 130
pozadina 36
vrsta slova 36
zvuk
glasnoća uređaja 35
postavke 130
ton dodira 35
ton poziva 35
Indeks
150
Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu
na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih
usluga.
Instaliranje programa Samsung Kies
(sinkronizacija s računalom)
1. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung
Kies na Internet mjestu tvrtke Samsung (www.
samsung.com/kies) te ga instalirajte na svoje
računalo.
2. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako
biste saznali više informacija.
www.samsung.com
Croatian. 07/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising