Samsung | SM-T805 | Samsung SM-T805 User Manual (Lollipop)

SM-T805
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 06/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Διαβάστε πρώτα
Συνδεσιμότητα δικτύου
Πρώτα βήματα
35 Δεδομένα κινητής συσκευής
35Wi-Fi
36 Ενίσχυση λήψεων
37 Tethering και Mobile hotspot
39Internet
7
8
10
13
15
16
Περιεχόμενα συσκευασίας
Διάταξη συσκευής
Χρήση κάρτας SIM ή USIM
Χρήση κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
40Κινήσεις
42 Πολλαπλά Παράθυρα
47Εργαλειοθήκη
47 Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής
Βασικές λειτουργίες
17
20
23
26
26
28
31
31
33
34
Χρήση της οθόνης αφής
Διάταξη αρχικής οθόνης
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης
ρύθμισης
Άνοιγμα εφαρμογών
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
Εισαγωγή κειμένου
Καταγραφή οθόνης
Τα Αρχεία Μου
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Προβολή πληροφοριών βοήθειας
Εξατομίκευση
48
53
54
55
58
59
60
61
2
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της
οθόνης εφαρμογών
Ορισμός φόντου και ήχων
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Σάρωση δαχτύλου
Απόρρητη λειτουργία
Πολλαπλοί χρήστες
Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
Δημιουργία λογαριασμών
Περιεχόμενα
Τηλ/νο
62
64
65
Χρήσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες
Πραγματοποίηση κλήσεων
Λήψη κλήσεων
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
99 Λειτουργία για παιδιά
102 S Finder
103 S Planner
106 S Voice
108Αριθ/χανή
108Ρολόι
109WebEx
118Businessweek+
119Dropbox
120Evernote
121Flipboard
122 Hancom Office Viewer
125NYTimes
126 Εφαρμογές Google
Επαφές
68
69
Προσθήκη επαφών
Διαχείριση επαφών
Μηνύματα & email
72Μηνύματα
75Email
Κάμερα
77
79
82
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Βασικός τρόπος λήψης
Λειτουργίες λήψης
128Bluetooth
130 Wi-Fi Direct
132 Γρήγορη σύνδεση
134 SideSync 3.0
139 Remote PC
144 Screen Mirroring
Ρυθμίσεις κάμερας
Συλλογή
85
87
92
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο
Επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο
Ρυθμίσεις συλλογής
146Εκτύπωση
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Πολυμέσα
93Μουσική
96Βίντεο
147 Αναβάθμιση της συσκευής
148 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής
και υπολογιστή
149 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
δεδομένων
150 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
3
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
151 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
151ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
156ΣΥΣΚΕΥΗ
161ΓΕΝΙΚΑ
167ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προσβ/τητα
168 Σχετικά με την προσβασιμότητα
169 Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για
άνοιγμα μενού προσβασιμότητας
169 Φωνητική ανταπόκριση (TalkBack)
180 Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
180 Μεγέθυνση της οθόνης
180 Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
181 Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
181 Χρωματική προσαρμογή
182 Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας
182 Απενεργοποίηση όλων των ήχων
182 Ρυθμίσεις λεζάντας
183 Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
183 Μονοφωνικός ήχος
184 Βοηθητικό μενού
186 Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης
παρατεταμένου πατήματος
186 Έλεγχος αλληλεπίδρασης
187 Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
187 Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
188 Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών
Παράρτημα
189 Αντιμετώπιση προβλημάτων
195 Αφαίρεση της μπαταρίας
4
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
5
Διαβάστε πρώτα
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
6
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προιόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
7
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Πλήκτρο έντασης
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Υπέρυθρη λυχνία LED
Ηχείο
Αισθητήρας φωτός
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Οθόνη αφής
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Υποδοχή κάρτας SIM
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Κάμερα
Κύρια κεραία
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Φλας
Ηχείο
Κεραία GPS
Κλιπ ώθησης
Κλιπ ώθησης
Μικρόφωνο
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
8
Πρώτα βήματα
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Aρχικής σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για να ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για
την τρέχουσα οθόνη.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
• Διπλό πάτημα για εκκίνηση του S Voice.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
9
Πρώτα βήματα
Χρήση κάρτας SIM ή USIM
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
10
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
2 Πιέστε την κάρτα SIM ή USIM με το δάχτυλό σας και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
11
Πρώτα βήματα
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
12
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Χρήση κάρτας μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
13
Πρώτα βήματα
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας
SD.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
14
Πρώτα βήματα
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
15
Πρώτα βήματα
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
16
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
ένα δάχτυλο.
17
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
18
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για
να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα
στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
19
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη αρχικής οθόνης
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Η αρχική οθόνη
έχει δύο διαφορετικά είδη πλαισίων. Το πλαίσιο της κλασσικής αρχικής οθόνης εμφανίζει widget,
συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα και το πλαίσιο της αρχικής οθόνης περιεχομένου εμφανίζει
widget Περιεχόμενα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες
εφαρμογών ώστε να παράσχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας.
Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μια από τις ενδείξεις οθόνης στο
κάτω μέρος της οθόνης. Για να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της
κλασσικής αρχικής οθόνης ή Διαχείριση της αρχικής οθόνης περιεχομένου.
<Κλασσική αρχική οθόνη>
<Αρχική οθόνη περιεχομένου>
20
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων πλαισίων,
κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της
οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μια εφαρμογή
Ενδείξεις οθόνης
21
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Η λειτουργία έξυπνης παραμονής ή έξυπνης παύσης έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
22
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.
23
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
επιλογών.
Παρατεταμένο πάτημα
σε επιλογές για
προβολή
λεπτομερέστερων
ρυθμίσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Προβολή όλων των
πλήκτρων γρήγορης
ρύθμισης.
Εκκίνηση S Finder.
Εκκίνηση Γρήγορη
σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση
και εκτέλεση διαφόρων
ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των
ειδοποιήσεων.
Ρύθμιση της
φωτεινότητας.
Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
→
,
Χρήση του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο
δάχτυλα. Εναλλακτικά, πατήστε στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να κλείσετε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.
24
Βασικές λειτουργίες
Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
• Wi-Fi: Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Τοποθεσία: Ανατρέξτε στην ενότητα Θέση για περισσότερες πληροφορίες.
• Ήχος / Δόνηση / Σίγαση: επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Bluetooth: Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
• Pύθμιση οθόνης: όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη βελτιστοποιείται αυτόματα για
διάφορες εφαρμογές.
• Δεδομ. κινητού: Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ενίσχυση λήψεων: Ανατρέξτε στην ενότητα Ενίσχυση λήψεων για περισσότερες πληροφορίες.
• Εξ.ενέργ. Ultra: Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες
πληροφορίες.
• Πολλά παράθυρα: Ανατρέξτε στην ενότητα Πολλαπλά Παράθυρα για περισσότερες πληροφορίες.
• Εργαλ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Εργαλειοθήκη για περισσότερες πληροφορίες.
• Mobile hotspot: Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες
πληροφορίες.
• Screen Mirroring: Ανατρέξτε στην ενότητα Screen Mirroring για περισσότερες πληροφορίες.
• Συγχρον.: όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα εφαρμογές
όπως ημερολόγιο ή email.
• Λειτ. ανάγν.: Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια
σας όταν διαβάζετε τη νύχτα.
• Έξυπνη διαμονή: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η οθόνη παραμένει ενεργή όση ώρα την
κοιτάτε.
• Έξυπνη παύση: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η αναπαραγωγή σταματά όταν
απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη.
• Εξοικ. ενέργ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες
πληροφορίες.
• Λειτ. πτήσης: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.
• Απόρρητη λειτ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
• Ευαισθ. αφής: Ανατρέξτε στην ενότητα Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής για περισσότερες
πληροφορίες.
25
Βασικές λειτουργίες
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.
και επιλέξτε το
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
→ Διαχ. εργασ. και κατόπιν πατήστε ΛΗΞΗ δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε.
Πατήστε
→ Κλ.
Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ. Εναλλακτικά, πατήστε
Όλων.
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε Εγκατάσταση. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το
πλήκτρο που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
26
Βασικές λειτουργίες
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Λήψη προτεινόμενων εφαρμογών
Μπορείτε να προβάλλετε και να κάωετε λήψη αποκλειστικών εφαρμογών για τη συσκευή Galaxy.
Στην Κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε το widget GALAXY Essentials ή το widget GALAXY Gifts και
κατόπιν πατήστε δίπλα σε μια εφαρμογή.
Για λήψη όλων των εφαρμογών στη λίστα, πατήστε Λήψη όλων.
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε →
Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών. Το εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.
Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Ληφθείσες
εφαρμογές → Κατάργηση εγκατάστασης. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ → Διαχειριστής εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
27
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ., επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ →
Διαχειριστής εφαρμογών, κυλήστε στο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν
πατήστε ΕΝΕΡΓΟ.
• Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
• Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που
δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απενεργοποιημένες εφαρμογές.
• Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Μετάβαση στην
επόμενη σειρά.
Εισαγωγή σημείων
στίξης.
Διαγραφή
προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Για εισαγωγή μόνο
κεφαλαίων, πατήστε το
δύο φορές.
Μετακίνηση του
δρομέα.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
28
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε
δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το
πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή της γλώσσας.
Έναρξη ή παύση
εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
Άνοιγμα του
πληκτρολογίου.
• : μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Εναλλαγή μεταξύ
λειτουργίας αριθμού
και λειτουργίας
χαρακτήρα.
Μετάβαση στο τυπικό
πληκτρολόγιο.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
29
Βασικές λειτουργίες
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
• : αλλαγή τύπου πληκτρολογίου. Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σε άλλη θέση
σύροντας την προεξοχή.
Μετάβαση στο τυπικό
πληκτρολόγιο.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε
επιλέξτε το κείμενο.
30
→
→ Πρόχειρο και
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα
→ Άλμπουμ → φάκελος Screenshots. Αφού καταγράψετε ένα
αποθηκεύεται στο Συλλογή →
στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Ανατρέξτε στην
ενότητα Κίνηση παλάμης για λήψη για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Τα Αρχεία Μου
Σχετικά με Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για πρόσβαση σε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή
σε άλλες τοποθεσίες όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης cloud.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε
οθόνη.
στην κλασσική αρχική
Προβολή
συντομεύσεων προς
φακέλους.
Προβολή αρχείων που
ομαδοποιούνται
σύμφωνα με την
ημερομηνία.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για αρχεία ή
φακέλους.
Προβολή αρχείων
αποθηκευμένων στη
συσκευή.
Προβολή
πληροφοριών
αποθήκευσης.
Προβολή αρχείων ανά
κατηγορία.
Αλλαγή της λειτουργίας
προβολής.
Προβολή του
ιστορικού λήψεων.
31
Βασικές λειτουργίες
Πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: επιλογή αρχείων ή φακέλων για την εφαρμογή επιλογών.
• Διαγραφή: Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη FTP: Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα Φάκελοι.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.
Προβολή αρχείων
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: επιλογή αρχείων ή φακέλων για την εφαρμογή επιλογών.
• Διαγραφή: Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: προσθήκη συντόμευσης προς ένα φάκελο στο
Αγαπημένοι φάκελοι.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην κλασσική αρχική
οθόνη.
• Προσθήκη FTP: Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην ενότητα Φάκελοι.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: Αλλαγή επιλογών εμφάνισης αρχείων.
Πατήστε παρατεταμένα σε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• : κοινή χρήση αρχείων με άλλους.
• : Διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• : Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• → Μετον/σία: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: προσθήκη συντόμευσης προς ένα φάκελο στο
Αγαπημένοι φάκελοι.
• → Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην κλασσική αρχική
οθόνη.
• → Συμπίεση: Συμπίεση αρχείων ή φακέλων για τη δημιουργία ενός αρχείου zip.
• → Λεπτομέρειες: Προβολή λεπτομερειών αρχείων ή φακέλων.
32
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Εξοικονόμ. ενέργειας και κατόπιν πατήστε
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε Εξοικ. ενέργ. για να την ενεργοποιήσετε.
Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να
χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Περιορισμός απόδοσης: περιορισμός διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού για το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής.
• Λειτουργία κλίμακας του γκρι: εμφάνιση χρωμάτων στην οθόνη σε τόνους του γκρίζου.
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Εξοικονόμ. ενέργειας και πατήστε το
διακόπτη Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε Εξ.ενέργ. Ultra για να την ενεργοποιήσετε.
Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε → Κατάργηση, επιλέξτε μια
εφαρμογή με το και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος,
πατήστε → Ρυθμίσεις.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε → Απεν. λειτ. εξοικ.
ενέργ. Ultra.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
33
Βασικές λειτουργίες
Προβολή πληροφοριών βοήθειας
Για να προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των
εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Βοήθεια.
Για να προβάλλετε πληροφορίες βοήθειας για μια εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε
→ Βοήθεια.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες βοήθειας.
34
Συνδεσιμότητα δικτύου
Δεδομένα κινητής συσκευής
Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση
αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων για πρόσθετες
επιλογές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Χρήση δεδομένων, και κατόπιν
σημειώστε το Δεδομ. κινητής συσκ. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε
Δεδομ. κινητού για να τα ενεργοποιήσετε.
Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Wi-Fi για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης
εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε
φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης.
Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων
και πατήστε το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
35
Συνδεσιμότητα δικτύου
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων Wi-Fi, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας
και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διατηρείτε μια σταθερή σύνδεση δικτύου όταν περιηγείστε
σε ιστοσελίδες, μεταφορτώνετε περιεχόμενο και άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi και κατόπιν σημειώστε το Έξυπνη
εναλλαγή δικτύου. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα από ένα δίκτυο Wi-Fi σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
όταν το τρέχον δίκτυο Wi-Fi είναι αδύναμο ή ασταθές. Όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi γίνει ισχυρό, η
συσκευή μεταβαίνει από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πίσω στο δίκτυο Wi-Fi.
Ενίσχυση λήψεων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για μεταφόρτωση μεγάλων αρχείων ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi
και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Ενίσχυση λήψεων, και μετά πατήστε το
διακόπτη Ενίσχυση λήψεων για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και
πατήστε Ενίσχυση λήψεων για να την ενεργοποιήσετε.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για μεταφόρτωση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Αν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Αν τα σήματα δικτύου είναι αδύναμα, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Αν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
36
Συνδεσιμότητα δικτύου
Tethering και Mobile hotspot
Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής
τηλεφωνίας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις
μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Tethering και Mobile hotspot →
Φορητό σημείο πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη Φορητό σημείο πρόσβασης για ενεργοποίηση.
• Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας
στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
• Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε και επιλέξτε
επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
37
Συνδεσιμότητα δικτύου
Χρήση Tethering μέσω USB
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω
καλωδίου USB.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Tethering και Mobile hotspot.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
3 Σημειώστε Tethering μέσω USB.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.
Χρήση Tethering μέσω Bluetooth
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω
Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.
1 Δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας και με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην
ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
2 Στην οθόνη εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Tethering και
Mobile hotspot.
3 Σημειώστε Tethering μέσω Bluetooth.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε
→ Πρόσβαση
στο Internet.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
5 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
38
Συνδεσιμότητα δικτύου
Internet
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση. Για να κάνετε
αναζήτηση στον ιστό φωνητικά, πατήστε
.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Ανανέωση της
τρέχουσας ιστοσελίδας.
Μετακίνηση στη σελίδα
που επισκεφθήκατε
προηγουμένως.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Ανάγνωση άρθρου σε
λειτουργία ανάγνωσης.
Προβολή των
σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων
σελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού
διαδικτύου.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα της
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.
39
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
Κινήσεις
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει λανθασμένη εισαγωγή.
Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Σίγαση/παύση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κινήσεις, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Σίγαση/παύση για ενεργοποίηση.
Τοποθέτηση παλάμης στην οθόνη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή
παύση της αναπαραγωγής των πολυμέσων.
Πατήστε Σίγαση/παύση → Τοποθέτηση παλάμης στην οθόνη.
40
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Έξυπνη παύση
Η αναπαραγωγή κάνει αυτόματα παύση όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη. Η αναπαραγωγή
συνεχίζεται όταν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.
Πατήστε Σίγαση/παύση → Έξυπνη παύση.
Κίνηση παλάμης για λήψη
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κινήσεις, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Κίνηση παλάμης για λήψη για ενεργοποίηση.
Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά
προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο
→ Άλμπουμ → φάκελος Screenshots. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε
Συλλογή →
να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
41
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Πολλαπλά Παράθυρα
Σχετικά με τα Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για προβολή email ή χρήση του διαδικτύου ενώ
αναπαράγετε ταυτόχρονα ένα βίντεο.
Εκκίνηση των Πολλαπλών Παραθύρων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Πολλαπλά Παράθυρα, και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο
γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Πολλά παράθυρα για να τα ενεργοποιήσετε.
2 Σύρετε το δάκτυλό σας από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το μέσον της οθόνης για να ανοίξετε το
πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα
.
Πλαίσιο
πολλαπλών
παραθύρων
42
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
3 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και
κατόπιν σύρετέ το στην οθόνη.
Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.
4 Πατήστε το εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής στο πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν
σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Εικονίδια εφαρμογών σημειωμένα με
οθόνη ταυτόχρονα.
μπορούν να ξεκινήσουν σε ξεχωριστά παράθυρα στην
Δημιουργία συνδυασμού πολλαπλών παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποθήκευση του συνδυασμού των εφαρμογών Πολλαπλών
Παραθύρων που εκτελούνται τη στιγμή αυτή.
1 Κάντε εκκίνηση δύο εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Multi window και πατήστε → Δημ/ργία.
Ο συνδυασμός πολλαπλών παραθύρων προστίθεται στο επάνω μέρος του δίσκου πολλαπλών
παραθύρων.
Για να διαγράψετε τους συνδυασμούς πολλαπλών παραθύρων, ανοίξτε το δίσκο πολλαπλών παραθύρων,
→ Επεξ., επιλέξτε έναν συνδυασμό πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν πατήστε OK.
πατήστε
43
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα αριστερά ή δεξιά για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Χρήση των επιλογών Πολλαπλών Παραθύρων
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Πολλαπλών Παραθύρων, επιλέξτε το παράθυρο της εφαρμογής και
εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο γύρω του. Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
44
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
45
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Αναδιάταξη εφαρμογών στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων
Μπορείτε να αναδιατάξετε τις εφαρμογές στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Πολλαπλά Παράθυρα, και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο
γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Πολλά παράθυρα για να τα ενεργοποιήσετε.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και πατήστε
→ Επεξ.
Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο
Πολλαπλών Παραθύρων.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
4 Πατήστε Ok.
46
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Εργαλειοθήκη
Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από την εργαλειοθήκη ενώ χρησιμοποιείτε άλλες
εφαρμογές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Εργαλειοθήκη και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Εργαλειοθήκη για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και
πατήστε Εργαλ. για να την ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το στην οθόνη.
Για εκκίνηση μιας εφαρμογής, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για να μετακινήσετε την εργαλειοθήκη, πατήστε
και κατόπιν σύρετέ την σε άλλη θέση.
Για αλλαγή των εφαρμογών στην εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα
Επεξ.
Για να αποκρύψετε την εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν σύρετέ το στο
και κατόπιν σύρετέ το στο Κατάργηση.
Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λειτουργία της οθόνης ενώ φοράτε γάντια.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Εμφάνιση και κατόπιν σημειώστε το
Αύξηση ευαισθησίας αφής. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Ευαισθ.
αφής για να την ενεργοποιήσετε.
• Χρησιμοποιήστε δερμάτινα γάντια για καλύτερη αναγνώριση ενώ αγγίζετε την οθόνη. Άλλοι
τύποι υλικών ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, πατήστε στην οθόνη σταθερά ενώ φοράτε γάντια.
47
Εξατομίκευση
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης
εφαρμογών
Διαχείριση της κλασσικής αρχικής οθόνης
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ στην
κλασσική αρχική οθόνη.
Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή
περιοχή, πατήστε Widget, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην κλασσική
αρχική οθόνη.
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην κλασσική αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα
θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο Κατάργηση
που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλου
1 Στην κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο
Δημ/ργία φακέλου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2 Εισάγετε όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
48
Εξατομίκευση
Διαχείριση των φακέλων
Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε στο υπάρχον όνομα
φακέλου. Καταχωρήστε έναν νέο όνομα για το φάκελο και πατήστε Τέλ.
Για να αλλάξετε το χρώμα ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα
χρώμα.
Για να μετακινήσετε περισσότερες εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στον φάκελο.
Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή από έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε
μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στη νέα τοποθεσία.
Διαχείριση πλαισίων
Στην κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή
αφαίρεση ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε
.
Διαχείριση της αρχικής οθόνης περιεχομένου
Η αρχική οθόνη περιεχομένου εμφανίζει widget Περιεχόμενα. Μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση
σε μια εφαρμογή επιλέγοντας ένα widget Περιεχόμενο στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
49
Εξατομίκευση
Προσθήκη widget ή πλαισίου
1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
2 Στην οθόνη Widget, επιλέξτε ένα πλαίσιο για επεξεργασία ή πατήστε για δημιουργία νέου
πλαισίου ( 1 ). Επιλέξτε widget για προσθήκη στο πλαίσιο από το κάτω παράθυρο της οθόνης ( 2 ).
Κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο κάτω παράθυρο της οθόνης για προβολή περισσότερων widget.
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Προσαρμογή μεγέθους widget
1 Στην αρχική οθόνη περιεχομένου, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget του οποίου θέλετε να
αλλάξετε το μέγεθος.
2 Προσαρμόστε το μέγεθος του widget σύροντας το πλαίσιο γύρω από αυτό.
3 Πατήστε
για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.
50
Εξατομίκευση
Μετακίνηση widget
1 Στην αρχική οθόνη περιεχομένου, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και σύρετέ το σε νέα θέση.
Για να τακτοποιήσετε τα widgets στο τρέχον πλαίσιο σε τυχαίες θέσεις, πατήστε Αλλαγή διάταξης.
Αφαίρεση πλαισίου
1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
2 Στην οθόνη Widget, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο προς αφαίρεση.
3 Σύρετέ το πλαίσιο στο Κατάργηση που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Τουλάχιστον ένα πλαίσιο πρέπει να παραμείνει στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Προβολή ως και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.
Απόκρυψη εφαρμογών
Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Απόκρυψη εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε
ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε → Προβολή κρυφών εφαρμογών, επιλέξτε
εφαρμογές και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
51
Εξατομίκευση
Μετακίνηση στοιχείων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργ. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε
νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο Δημιουργία σελίδας που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Μπορείτε να μετακινήσετε φακέλους μόνο στο πλαίσιο φακέλων.
Δημιουργία φακέλων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Δημ/ργία φακέλου.
2 Εισάγετε όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Ο νέος φάκελος προστίθεται στο πλαίσιο φακέλων της οθόνης εφαρμογών.
Διαχείριση των φακέλων
Για να μετονομάσετε έναν φάκελο, επιλέξτε έναν φάκελο και πατήστε στο υπάρχον όνομα φακέλου.
Καταχωρήστε έναν νέο όνομα για το φάκελο και πατήστε Τέλ.
Για να αλλάξετε το χρώμα ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα
χρώμα.
Για να μετακινήσετε περισσότερες εφαρμογές, πατήστε → Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα μια
εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την στο φάκελο.
Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή από ένα φάκελο, πατήστε → Επεξεργ., επιλέξτε έναν φάκελο,
πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή και κατόπιν σύρετε την στο πλαίσιο εφαρμογών. Εάν μετακινήσετε
την εφαρμογή από το φάκελο στο πλαίσιο φακέλων, δημιουργείται ένας νέος φάκελος.
52
Εξατομίκευση
Ορισμός φόντου και ήχων
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την κλασσική αρχική
οθόνη ή την κλειδωμένη οθόνη.
1 Στην κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε
Θέματα φόντου. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Φόντο.
2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.
3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες,
πατήστε Από τη Συλλογή.
4 Πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΟΝΤΟ ή OK.
Αλλαγή ήχων
Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Ήχοι και ειδοποιήσεις.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε Ήχοι κλήσης, επιλέξτε ήχο κλήσης
και κατόπιν πατήστε OK. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο
λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων, επιλέξτε ήχο κλήσης
και κατόπιν πατήστε OK.
53
Εξατομίκευση
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την
πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε
φορά που την ξεκλειδώνετε.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Αποτύπωμα
Καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Σάρωση δαχτύλου για περισσότερες πληροφορίες.
54
Εξατομίκευση
Σάρωση δαχτύλου
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
• Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για
βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Μην σέρνετε το δάχτυλό σας πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Σέρνετε το δάχτυλό σας με μέτρια
ταχύτητα ώστε να επιτρέψετε στη συσκευή να το αναγνωρίσει.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
τον στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
55
Εξατομίκευση
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου → Διαχείριση
δαχτ. αποτυπ.
2 Αν καταχωρείτε περισσότερα δαχτυλικά αποτυπώματα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο
αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα στη
συσκευή και πατήστε .
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω στο κέντρο της
οθόνης.
4 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και κατόπιν σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα κάτω, πάνω από το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιώντας το ίδιο δάχτυλο μέχρι να καταχωρηθεί το
δαχτυλικό αποτύπωμα.
Αν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή
ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
5 Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο που ζητά κωδικό πρόσβασης, εισάγετε τον εναλλακτικό
κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;, εισάγετε και πάλι τον εναλλακτικό κωδικό πρόσβασης
για να τον επαληθεύσετε και κατόπιν πατήστε OK. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό
κωδικό πρόσβασης στη θέση της σάρωσης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
6 Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος δαχτυλικού αποτυπώματος, πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
56
Εξατομίκευση
Διαχείριση καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου → Διαχείριση δαχτ.
αποτυπ.
Για να διαγράψετε δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε → Κατάργηση εγγραφής, επιλέξτε δαχτυλικά
αποτυπώματα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να μετονομάσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, πατήστε παρατεταμένα ένα δαχτυλικό αποτύπωμα,
πατήστε και κατόπιν εισάγετε ένα νέο όνομα και κατόπιν πατήστε OK.
Αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ως εναλλακτικό της σάρωσης των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου → Αλλαγή εφεδρ.
κωδ. πρόσβ.
2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα ή πατήστε
και καταχωρήστε τον εφεδρικό
κωδικό πρόσβασης.
3 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και πατήστε OK.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου → Κλείδωμα οθόνης
→ Αποτύπωμα. Εναλλακτικά στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα
Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης → Αποτύπωμα.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου → Επαλήθευση
Samsung account και κατόπιν πατήστε το διακόπτη επάνω δεξιά στην οθόνη για ενεργοποίηση.
57
Εξατομίκευση
Απόρρητη λειτουργία
Σχετικά με την ιδιωτική λειτουργία
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση
σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως εικόνες και έγγραφα, αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε συγκεκριμένη τοποθεσία και να απενεργοποιήσετε την απόρρητη
λειτουργία για να κρύψετε στοιχεία με ασφάλεια.
Απόκρυψη περιεχομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Απόρρητη λειτουργία, και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Απόρρητη λειτουργία για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο
γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την ενεργοποιήσετε.
Όταν ενεργοποιήσετε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ρυθμίστε έναν κωδικό
ξεκλειδώματος και ένα εφεδρικό PIN.
2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, εμφανίζεται το
στο πάνω μέρος της οθόνης.
3 Για να επιλέξετε στοιχεία για απόκρυψη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στη λίστα,
σημειώστε στοιχεία για επιλογή και κατόπιν πατήστε → Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό».
Τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται με το
πάνω τους.
4 Όταν έχετε επιλέξει τα στοιχεία για απόκρυψη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις
→ ΣΥΣΚΕΥΗ → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Απόρρητη λειτουργία
για να την απενεργοποιήσετε. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε
Απόρρητη λειτ. για να την απενεργοποιήσετε.
Τα επιλεγμένα στοιχεία εξαφανίζονται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί ή μετακινηθεί σωστά πριν απενεργοποιήσετε
την ιδιωτική λειτουργία.
58
Εξατομίκευση
Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου
Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Απόρρητη λειτουργία, και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Απόρρητη λειτουργία για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο
γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την ενεργοποιήσετε.
2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Προσωπικό.
Όλα τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται στην οθόνη.
Πολλαπλοί χρήστες
Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με
εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Είναι διαθέσιμοι
οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών.
• Κάτοχος: ο λογαριασμός κατόχου δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής και
δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός έχει πλήρη έλεγχο
της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.
• Χρήστης: ο λογαριασμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δικές τους
εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους
τους λογαριασμούς.
Προσθήκη χρηστών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Χρήστες.
2 Πατήστε Προσθήκη χρήστη → OK → ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Εναλλαγή χρηστών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Χρήστες.
2 Επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα γίνει εναλλαγή και κατόπιν ξεκλειδώστε τη συσκευή.
59
Εξατομίκευση
Διαχείριση χρηστών
Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις λογαριασμού.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Χρήστες.
2 Πατήστε που βρίσκεται δίπλα σε ένα λογαριασμό για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του
λογαριασμού.
Για να διαγράψετε το λογαριασμό, πατήστε
→ Διαγραφή → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Χρήση λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας
Μπορείτε να μεταφέρετε αντίγραφα ασφαλείας από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα συσκευή
σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google ή Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας
και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση Smart Switch Samsung
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σε νέα συσκευή μέσω του Smart
Switch (για κινητά και υπολογιστές). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
περισσότερες πληροφορίες.
To Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
Χρήση του Smart Switch Mobile
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή στην
καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
1 Στη συσκευή σας, πατήστε Smart Switch.
2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Αν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Smart Switch
Mobile έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.
60
Εξατομίκευση
Χρήση Smart Switch με υπολογιστές
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας (από
κινητές συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να
κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση Samsung Kies
Εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για
επαναφορά των δεδομένων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
δεδομένων στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για
περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία λογαριασμών
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού
και επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη δημιουργία λογαριασμών.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και σημειώστε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί, επιλέξτε έναν λογαριασμό και
πατήστε → Αφαίρ. λογαριασμού.
61
Τηλ/νο
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πατήστε Τηλ/νο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε
φωνητική κλήση ή πατήστε
για βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε
τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα ΟΜΑΔΕΣ, ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ, και ΕΠΑΦΕΣ.
Προβολή ομάδων
επαφών.
Προεπισκόπηση του
τηλεφωνικού αριθμού.
Εισαγωγή του αριθμού
χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Προβολή αγαπημένων
επαφών.
Προσθήκη του αριθμού
στη λίστα επαφών.
Προβολή λίστας
επαφών.
Διαγραφή
προηγούμενου
χαρακτήρα.
62
Τηλ/νο
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για
να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα αγαπημένων
Μπορείτε εύκολα να καλέσετε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά προσθέτοντάς τις στη λίστα
αγαπημένων επαφών.
Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων, πατήστε ΕΠΑΦΕΣ, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν
πατήστε .
Για να πραγματοποιήσετε κλήση σε αγαπημένη επαφή, πατήστε ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ και επιλέξτε μια επαφή.
Πρόβλεψη αριθμού
Πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ.
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
63
Τηλ/νο
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ.
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Για αντιστοίχιση μιας επαφής σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα σε έναν διαθέσιμο
αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο, πατήστε OK και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή. Ή πατήστε →
Ρύθμ. ταχείας κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό και έπειτα επιλέξτε μια επαφή.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ.
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής
και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις
Κλήσεων → Περισσότερες ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων. Κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και
ακυρώστε την επιλογή Διεθνείς κλήσεις.
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να απαντηθεί άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί
η δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για δημιουργία διάφορων μηνυμάτων απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλ/νο →
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης → Μηνύματα απόρριψης → .
64
Τηλ/νο
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
1 Πατήστε Τηλ/νο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης → Λειτουργία
αυτόματης απόρριψης → Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης.
3 Πατήστε Λίστα αυτόματης απόρριψης →
, εισάγετε έναν αριθμό και κατόπιν αντιστοιχήστε μια
κατηγορία.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Τηλ/νο → ΤΗΛ/ΝΟ για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Πρ. κλήσ.: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτρολ.: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Λήξη κλήσης: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Επ. ένταση: Αύξηση της έντασης ήχου.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• : ενεργοποιήστε τη λειτουργία συρσίματος και εναπόθεσης για κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων
με τον άλλο συνομιλητή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κοινή χρήση
περιεχομένου στη λειτουργία συρσίματος και εναπόθεσης.
• : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• → Aναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Συνέχιση κλήσης για ανάκτηση της κλήσης
που βρίσκεται σε αναμονή.
65
Τηλ/νο
• → Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• → Μήνυμα: Αποστολή μηνύματος.
• → Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων κλήσης.
Κοινή χρήση περιεχομένου στη λειτουργία συρσίματος και εναπόθεσης
Μπορείτε να μοιραστείτε κείμενο ή εικόνα με τον άλλο συνομιλητή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης,
σύροντας ένα στοιχείο και εναποθέτοντας το στην οθόνη κλήσης.
Πατήστε
στην οθόνη κλήσης. Πατήστε παρατεταμένα το κείμενο ή την εικόνα που θέλετε να
μοιραστείτε και σύρετε το στην οθόνη κλήσης.
Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογές πολλαπλών παραθύρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε το
παράθυρο εφαρμογής, πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογής και κατόπιν πατήστε
Πατήστε παρατεταμένα το κείμενο ή την εικόνα που θέλετε να μοιραστείτε και σύρετε το στην οθόνη
κλήσης.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
66
.
Τηλ/νο
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Λήξη κλήσης: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• : μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• → Πληκτ/γιο: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• → Ενεργοποίηση διπλής κάμερας / Απενεργοποίηση διπλής κάμερας: ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας διπλής κάμερας. Χρησιμοποιήστε την μπροστινή και την πίσω
κάμερα έτσι ώστε να μπορεί ο συνομιλητής σας να δει εσάς και το περιβάλλον σας.
Παρέχεται βιντεοκλήση σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά η
συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.
• ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
• ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
• : εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΥ: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
• ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
67
Επαφές
Προσθήκη επαφών
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές
Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
2 Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε ΤΗΛ/ΝΟ,
εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Δημιουργία επαφών από επαγγελματικές κάρτες
Τραβήξτε μια φωτογραφία μιας επαγγελματικής κάρτας και εξάγετε τις πληροφορίες επαφής από αυτήν.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
2 Πατήστε → Επαγγελματικές κάρτες → .
Για να επιλέξετε ή να προσθέσετε γλώσσες προς αναγνώριση, πατήστε → Γλώσσα προορισμού.
68
Επαφές
3 Τοποθετήστε μια επαγγελματική κάρτα σε επίπεδη επιφάνεια.
4 Προσαρμόστε τη συσκευή ώστε να χωράει η κάρτα μέσα στα πλαίσια της οθόνης. Όταν τα πλαίσια
γίνουν πράσινα, η συσκευή τραβά αυτόματα μια φωτογραφία. Η συσκευή επίσης διαβάζει τις
πληροφορίες από την επαγγελματική κάρτα και τις μετατρέπει σε καταχώρηση επαφής.
• Αν η συσκευή δεν τραβήξει αυτόματα τη φωτογραφία, πατήστε
.
• Για λήψη φωτογραφιών επαγγελματικών καρτών μη αυτόματα, πατήστε → Αυτόματη
καταγραφή → Ανενεργό.
• Για εξαγωγή κειμένου από αποθηκευμένη εικόνα, πατήστε → Φόρτωση εικόνας.
5 Επεξεργαστείτε ή προσθέστε περισσότερες πληροφορίες και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Διαχείριση επαφών
Επεξεργασία επαφής
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
2 Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και πατήστε .
3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής ή πατήστε ΠΡΟΣΘ. ΑΛΛΟΥ ΠΕΔΙΟΥ για να προσθέσετε και
άλλες πληροφορίες επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Διαγραφή επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για διαγραφή και πατήστε
.
Κοινή χρήση επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για κοινή χρήση, πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν
επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
69
Επαφές
Διαχείριση ομάδων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΟΜΑΔΕΣ.
Δημιουργία νέας ομάδας
Πατήστε
, εισάγετε όνομα ομάδας και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε → Προσθήκη μέλους. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και
κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Διαγραφή ομάδας
Πατήστε → Διαγραφή ομάδων, επιλέξτε ομάδες που προστέθηκαν από το χρήστη και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε → Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email, επιλέξτε μέλη, πατήστε
ΤΕΛΟΣ, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο αποστολής.
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε
υπηρεσίες αποθήκευσης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή
εισαγωγής ή εξαγωγής.
70
Επαφές
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για
γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• • /
: προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην κλασσική αρχική οθόνη
Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην κλασσική αρχική οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΕΠΑΦΕΣ.
2 Επιλέξτε μια επαφή.
3 Πατήστε → Προσθ. συντ. στην αρχ. οθ.
71
Μηνύματα & email
Μηνύματα
Αποστολή μηνυμάτων
Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε ένα μήνυμα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
Εισαγωγή μηνύματος.
4 Πατήστε
για να στείλετε το μήνυμα.
72
Μηνύματα & email
Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Προσθήκη στις Επαφές: προσθήκη της επαφής στη λίστα επαφών.
• Προβολή επαφών: προβολή των στοιχείων της επαφής.
• Προσθήκη κειμένου: εισάγετε στο μήνυμα πληροφορίες επικοινωνίας, πρότυπο μηνύματος και
άλλα.
• Εισαγωγή smiley: Εισαγωγή emoticon.
• Προσθήκη θέματος: Εισαγωγή ενός θέματος.
• Προσθήκη διαφάνειας: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
• Προγραμματισμός μηνύματος: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός
μηνύματος.
• Απόρριψη: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
• Μέγεθος γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο
κειμένου.
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Προγραμματισμός μηνύματος. Ρυθμίστε ώρα και
ημερομηνία και πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή.
Μηνύματα μπορούν να αποσταλούν σε λάθος χρόνο, εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας
ή το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας
Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας. Στείλτε τους μηνύματα
επιλέγοντας ένα εικονίδιο επαφής πάνω από τη λίστα μηνυμάτων.
Πατήστε Προσβ/τητα → ΕΙΣΕΡΧ. ή ΕΠΑΦΕΣ, επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε
ΤΕΛΟΣ. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές, πατήστε .
Για να αφαιρέσετε επαφές από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή και
κατόπιν πατήστε → ΑΠΟΘΗΚ.
73
Μηνύματα & email
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια
επαφή για να προβάλλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κλήση βίντεο: πραγματοποίηση βιντεοκλήσης προς την επαφή.
• Προβολή επαφών: προβολή των στοιχείων της επαφής.
• Προσθήκη στις Επαφές: προσθήκη της επαφής στη λίστα επαφών.
• Προσθήκη κειμένου: εισάγετε στο μήνυμα πληροφορίες επικοινωνίας, πρότυπο μηνύματος και
άλλα.
• Προσθ.παραλ.: προσθήκη παραληπτών για αποστολή του μηνύματος.
• Εισαγωγή smiley: Εισαγωγή emoticon.
• Προσθήκη θέματος: Εισαγωγή ενός θέματος.
• Προσθήκη διαφάνειας: προσθήκη διαφανειών μηνύματος.
• Προγραμματισμός μηνύματος: ρύθμιση συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας για αποστολή ενός
μηνύματος.
• Προσθήκη στους αποστ. με προτερ. / Κατάργ. από αποστ. προτερ.: προσθήκη επαφών στη λίστα
αποστολέων προτεραιότητας ή αφαίρεσή τους από αυτήν.
• Προσθήκη σε ανεπιθύμητους αριθμούς / Κατάρ. από ανεπιθ. αριθ.: ταυτοποίηση ενός
τηλεφωνικού αριθμού ως ανεπιθύμητου ή αφαίρεση ενός τηλεφωνικού αριθμού από τη λίστα
ανεπιθύμητων.
• Απόρριψη: ακύρωση της σύνταξης του μηνύματος.
• Πρόχειρα μηνύματα: προβολή μηνυμάτων αποθηκευμένων για παράδοση αργότερα.
• Κλειδωμένα μηνύματα: προβολή κλειδωμένων μηνυμάτων.
• Προγραμ. μηνύματα: προβολή προγραμματισμένων μηνυμάτων.
• Ανεπιθύμητα μηνύματα: προβολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
• Μέγεθος γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του κειμένου στο πεδίο
κειμένου.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων μηνυμάτων.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών βοήθειας σχετικά με την αποστολή και διαχείριση μηνυμάτων.
74
Μηνύματα & email
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από δύο λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → Ρυθμίσεις, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν πατήστε
Προεπ. λογαριασμός.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
στο πάνω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα μήνυμα.
Απορρίψτε το μήνυμα.
Αποστολή του
μηνύματος.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη
παραληπτών.
Προσθήκη
κοινοποίησης ή
κρυφής κοινοποίησης.
Εισαγωγή ενός
θέματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
Εισαγωγή αρχείων στο
μήνυμα ή χρήση των
επιλογών
επεξεργασίας.
Επισυνάψετε εικόνες,
βίντεο και άλλα.
Προσθήκη
παραληπτών από τη
λίστα επαφών.
Αποθηκεύστε το
μήνυμα για μετέπειτα
αποστολή.
75
Μηνύματα & email
Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών
Κατά την σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Αποστολή προγράμματος: αποστολή του μηνύματος σε προγραμματισμένο χρόνο.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή.
Μηνύματα μπορούν να αποσταλούν σε λάθος χρόνο, εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας
ή το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
• Προτεραιότητα: επιλογή επιπέδου προτεραιότητας ενός μηνύματος.
• Επιλογές ασφαλείας: ρύθμιση επιλογών ασφάλειας για το μήνυμα.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Σύνταξη μηνύματος.
Απάντηση στο μήνυμα.
Αλλαγή της διάταξης
οθόνης.
Προώθηση του
μηνύματος.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη
λίστα επαφών ή
προβολή άλλων
επιλογών.
Διαγραφή του
μηνύματος.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Σημείωση του
μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
76
Κάμερα
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου
λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας και της
πίσω κάμερας.
Έναρξη εγγραφής ενός
βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
φωτογραφικής μηχανής.
Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο που καταγράψατε.
77
Κάμερα
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Ο μπροστινός φακός κάμερας είναι κατάλληλος για λήψη ευρυγώνιων φωτογραφιών.
Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν
υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
Αναδιάταξη των συντομεύσεων κάμερας
Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις συντομεύσεις της κάμερας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στην
οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε στην οθόνη προεπισκόπησης. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο και σύρετέ το σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
78
Κάμερα
Λειτουργίες λήψης
Auto
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το
περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Auto.
Διόρθ. ατελειών
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Διόρθ. ατελειών.
Έξυπνη λήψη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και τροποποίησή τους με εφαρμογή
διαφόρων εφέ και χρήση των λειτουργιών λήψης. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το
στο
Συλλογή.
Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Λειτ. → Έξυπνη λήψη.
3 Πατήστε .
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες
λήψης.
4 Επιλέξτε λειτουργία λήψης και εφαρμόστε ένα εφέ στις φωτογραφίες.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και αποθήκευση της καλύτερης. Για να
προβάλλετε και άλλες φωτογραφίες στη σειρά, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή
προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
79
Κάμερα
• Καλύτερο πρόσωπο: λήψη πολλαπλών ομαδικών λήψεων ταυτόχρονα και συνδυασμός τους
ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πατήστε στο κίτρινο πλαίσιο σε κάθε
πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη ατομική πόζα για κάθε θέμα από τις πόζες που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, συγχωνεύστε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία. Η
συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την σημειώνει με .
• Δραματική λήψη: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους για να δημιουργήσετε
μια εικόνα που δείχνει ίχνη της κίνησης. Επεκτείνετε τα ίχνη κίνησης στην εικόνα επιλέγοντας
περισσότερες φωτογραφίες από το κάτω μέρος της οθόνης. Για επεξεργασία των ιχνών κίνησης
των επιλεγμένων φωτογραφιών, πατήστε και επιλέξτε μια φωτογραφία. Πατήστε Επαναφορά
για εμφάνιση των ιχνών κίνησης του θέματος ή πατήστε Κατάργηση για σβήσιμο των ιχνών
κίνησης. Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία όπως επιθυμείτε και πατήστε .
• Λειτουργία αφαίρεσης: σβήσιμο ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για
σβήσιμο ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για επαναφορά της αρχικής
φωτογραφίας.
• Εφέ κίνησης: εφαρμογή εφέ στο φόντο του θέματος για να μοιάζει το θέμα ότι κινείται
γρήγορα. Πατήστε Αντικείμ. για να επιλέξετε ένα θέμα. Πατήστε Θάμπ. κίν. για αλλαγή της
γωνίας θολώματος προς εφαρμογή στο φόντο. Πατήστε Γωνία → και σχεδιάστε έναν κύκλο
με το δάχτυλό σας γύρω από το μεγάλο κύκλο για προσαρμογή της γωνίας θολώματος. Για
προσαρμογή του επιπέδου θολώματος του φόντου, πατήστε Θάμπ. κίν. και σύρετε τη γραμμή
προσαρμογής.
5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία φωτογραφιών, πατήστε
.
Πανόραμα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές
φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το
στο Συλλογή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Πανόραμα.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρήστε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
80
Κάμερα
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις
λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Διπλή κάμ.
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που
καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα
πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Διπλή κάμ. για μετάβαση στη λειτουργία διπλής
κάμερας. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Πατήστε για αλλαγή
μεγέθους ή μετακίνηση
της θέσης.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων στυλ που
είναι διαθέσιμα.
81
Κάμερα
• Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD
και έως 10 λεπτά σε HD ή VGA.
• Κατά την εγγραφή βίντεο με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό
μικρόφωνο.
Διαχείριση λειτουργιών λήψης
Επιλέξτε τις λειτουργίες λήψης προς εμφάνιση στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Διαχ. λειτ.
Λήψη επιπλέον λειτουργιών λήψης
Λήψη επιπλέον λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Λήψη.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → . Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη
λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη
ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Συνεχείς λήψεις: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• Εντοπ. χαμηλού φωτισμ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων
συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη στην εγγραφή βίντεο.
82
Κάμερα
• Εντοπισμός προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να
σας βοηθά να κάνετε λήψη φωτογραφιών τους.
• ISO: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Λειτουργίες μέτρησης: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού
των τιμών φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο
μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• Πατήστε για λήψη φωτ.: Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης για να τραβήξετε
φωτογραφίες.
• Αποθήκευση ως: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποθηκεύει τη φωτογραφία έντονων χρωματικών
τόνων και την αρχική φωτογραφία ή μόνο τη φωτογραφία έντονων χρωματικών τόνων.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη
ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτουργία εγγραφής: Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
• Σταθεροπ. βίντεο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κατά του κουνήματος. Η
αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
• Εφέ: επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο. Για
λήψη και άλλων εφέ, πατήστε Λήψη. Για αλλαγή της σειράς των εφέ ή απόκρυψη των εφέ από τη
λίστα, πατήστε Διαχείρ. εφέ.
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Χρονόμετρο: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Λειτουργία προβολής: αλλαγή του λόγου διαστάσεων της οθόνης προεπισκόπησης.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
83
Κάμερα
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Προεπ. εικ/βίντεο: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά την
καταγραφή τους.
• Απομακρυσμ. σκόπευτρο: Μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή σας από μακριά για να
πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από απόσταση.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη συσκευή στην οποία θέλετε να
συνδεθείτε.
• Εξισορρόπ. λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Τιμή έκθεσης: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της
κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Το πλήκτρο έντασης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του
κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Βοήθεια: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για χρήση της κάμερας.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
84
Συλλογή
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο
Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη μικρογραφία προεπισκόπησης.
Για την απόκρυψη ή προβολή της γραμμής μενού και των μικρογραφιών προεπισκόπησης, πατήστε στην
οθόνη.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για προβολή
της εικόνας.
Τροποποίηση της
εικόνας.
Μετακίνηση στην
προηγούμενη οθόνη.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Διαγραφή της εικόνας.
Αποστολή της εικόνας
σε άλλα άτομα.
Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε φωτογραφίες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και προβάλλετέ τα στη
συσκευή σας.
Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
85
Συλλογή
Πρόσβαση σε περιεχόμενο σε κοντινή συσκευή
Πατήστε
και επιλέξτε μια συσκευή στις Κοντινές συσκευές για να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο.
Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία
κοινής χρήσης περιεχομένου.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Κοντινές συσκευές, και μετά πατήστε
το διακόπτη Κοντινές συσκευές για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για
περισσότερες ρυθμίσεις.
Πραγματοποίηση επιλογής ταξινόμησης
Οι εικόνες ή τα βίντεο στη συσκευή σας μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με χρόνο και άλμπουμ.
Μπορείτε επίσης να φιλτράρετε εικόνες και βίντεο σύμφωνα με κατηγορία, όπως άνθρωποι.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή →
ταξινόμησης.
και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή
Πρόσβαση πρόσθετων επιλογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο. Πατήστε και
χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.
• Περισσότερες πληροφορίες: προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το αρχείο.
• Studio: επεξεργασία εικόνων ή βίντεο σε λειτουργία στούντιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία
φωτογραφιών ή βίντεο για περισσότερες πληροφορίες.
• Περ. προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περ. προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: Περικοπή της εικόνας.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Ορισμός ως: Ορισμός της εικόνας ως φόντο ή εικόνας επαφής.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο αρχείο.
Για να επιλέξετε πολλά αρχεία από τη λίστα αρχείων, πατήστε παρατεταμένα ένα αρχείο και κατόπιν
πατήστε τα άλλα αρχεία. Όταν επιλεγούν τα αρχεία, μπορείτε να τα μοιραστείτε ή να τα διαγράψετε
ταυτόχρονα ή πατήστε για πρόσβαση στις επιπρόσθετες επιλογές.
86
Συλλογή
Επεξεργασία φωτογραφιών ή βίντεο
Στούντιο φωτογραφίας
Επεξεργαστείτε εικόνες με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Στούντιο φωτογραφίας.
3 Επιλέξτε μια εικόνα για επεξεργασία.
4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Διακόσμηση της
εικόνας προσθέτοντας
αυτοκόλλητα.
Περικοπή της εικόνας.
Σχεδίαση πάνω στην
εικόνα.
Περιστροφή της
εικόνας.
Εισαγωγή ενός
πλαισίου στην εικόνα.
Ρύθμιση του κορεσμού
ή της φωτεινότητας της
φωτογραφίας.
Εφαρμογή εφέ στην
εικόνα.
5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία της εικόνας, πατήστε
6 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε OK.
→ Αποθήκευση ως.
Η επεξεργασμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Studio. Για να ανοίξετε το φάκελο,
→ Άλμπουμ → Studio.
πατήστε Συλλογή →
87
Συλλογή
Στούντιο κολάζ
Συνδυάστε πολλές εικόνες μαζί για δημιουργία κολάζ.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Στούντιο κολάζ.
3 Επιλέξτε εικόνες για συνδυασμό και πατήστε OK.
4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Προσθήκη εικόνων.
Διαγραφή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Απόκρυψη του
πλαισίου εικόνας.
Αλλαγή της
διαχωρισμένης
διάταξης.
Αλλαγή του στυλ
κολάζ.
5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία των εικόνων, πατήστε
.
Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Studio. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε
→ Άλμπουμ → Studio.
Συλλογή →
88
Συλλογή
Έξυπνη λήψη
Εφαρμόστε διάφορα εφέ στις εικόνες που τραβήξατε.
Μπορούν να επιλεγούν μόνο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε λειτουργία έξυπνης λήψης.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Έξυπνη λήψη.
3 Επιλέξτε μια εικόνα για επεξεργασία.
4 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Δημιουργία εικόνας
που δείχνει ίχνη
κίνησης.
Σβήσιμο κινούμενων
αντικειμένων στο
φόντο.
Δημιουργία της
καλύτερης δυνατής
εικόνας.
Αποθήκευση της
καλύτερης εικόνας.
Εμφάνιση του θέματος
σαν να κινείται
γρήγορα.
5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία της εικόνας, πατήστε
.
Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Studio. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε
→ Άλμπουμ → Studio.
Συλλογή →
89
Συλλογή
Πρόγραμμα επεξ. βίντεο
Επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε βίντεο με πολλαπλές εικόνες και βίντεο.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της
απαιτούμενης εφαρμογής.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Πρόγραμμα επεξ. βίντεο.
3 Επιλέξτε βίντεο για επεξεργασία και πατήστε OK.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εικόνες για να δημιουργήσετε βίντεο.
4 Επεξεργαστείτε το βίντεο με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Προσθήκη μουσικής
φόντου ή εφαρμογή
ηχητικών εφέ στο
βίντεο κλιπ.
Αναίρεση ή ακύρωση
της αναίρεσης της
τελευταίας ενέργειας.
Αυτόματη επεξεργασία
του βίντεο κλιπ.
Προσθήκη
περισσότερων εικόνων.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη
περισσότερων βίντεο.
Αποθήκευση του
βιντεοκλίπ.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Αναπαραγωγή του
βιντεοκλίπ.
Διαχωρισμός ή
περικοπή των βίντεο ή
αλλαγή της σειράς των
βίντεο.
5 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία του βίντεο, πατήστε ΕΞΑΓΩΓΗ.
6 Πραγματοποιήστε επιλογή αποθήκευσης και πατήστε OK.
Το επεξεργασμένο βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο Export. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε
→ Άλμπουμ → Export.
Συλλογή →
90
Συλλογή
Εργαλείο περικοπής βίντεο
Περικόψτε τμήματα βίντεο.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Εργαλείο περικοπής βίντεο.
3 Επιλέξτε ένα βίντεο για επεξεργασία.
4 Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης
στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και πατήστε OK.
Τρέχουσα θέση
Αγκύλη έναρξης
Αγκύλη λήξης
5 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε OK για αποθήκευση του βίντεο.
91
Συλλογή
Ρυθμίσεις συλλογής
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις.
3 Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Διαχείριση δεδομένων SNS → Συγχρ. μόνο μέσω Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να
συγχρονίζει περιεχόμενο μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σύνδεση Wi-Fi.
• Ετικέτες → Βοηθός Ετικετών: τοποθέτηση ετικετών πληροφοριών σε φωτογραφίες, όπως
ημερομηνία και τοποθεσία. Για να επεξεργαστείτε τις ετικέτες, πατήστε στην πληροφορία στην
εικόνα, πατήστε , επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε OK.
• Ετικέτες → Ετικέτα προσώπου: εκχώρηση ετικετών σε πρόσωπα σε μια εικόνα. Προβάλλεται
ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από ένα πρόσωπο όταν γίνεται ανίχνευση. Επιλέξτε το πρόσωπο,
πατήστε Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή για την αναγνώριση της ετικέτας
προσώπου. Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε την και θα έχετε
πρόσβαση σε διάφορες επιλογές όπως κλήση ή αποστολή ενός μηνύματος στο άτομο αυτό.
Όταν χρησιμοποιείτε Ετικέτα προσώπου, η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει
ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την
έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
92
Πολυμέσα
Μουσική
Αναπαραγωγή μουσικής
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση του αρχείου
ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Προβολή μιας λίστας
συνιστώμενων
τραγουδιών με βάση το
τραγούδι που
αναπαράγεται αυτή τη
στιγμή.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο
προηγούμενο
τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
93
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → Ρυθμίσεις → Για προχωρ., και
κατόπιν πατήστε Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → Ρυθμίσεις →
Για προχωρ. → Adapt Sound → Ενεργό.
Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή για πρώτη φορά, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να προσαρμόσετε τον
ήχο. Η συσκευή ξεκινά μια σειρά ηχητικών δοκιμών για προσαρμογή του επιπέδου ήχου και ξεκινά να
εκπέμπει μπιπ. Πατήστε NAI αν μπορείτε να ακούσετε το μπιπ ή OXI αν δεν μπορείτε. Επαναλάβετε το
βήμα αυτό για κάθε δοκιμή μέχρι να τελειώσει η προσαρμογή του ήχου. Κατόπιν σημειώστε το Ήχος
μουσικής και πατήστε το ΤΕΛ. για εφαρμογή της επιλογής όταν ακούτε μουσική.
Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η
επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και
πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού
Για χρήση του τραγουδιού που παίζει τη στιγμή αυτή ως ήχο ειδοποίησης ή ξυπνητηριού, πατήστε
→ Ορισμός ως → Από την αρχή ή Αυτόματες προτάσεις, πραγματοποιήστε μια επιλογή και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛ.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠ. → → Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε
OK. Πατήστε , επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε ΤΕΛ.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε →
Πρ. σε λίσ. αναπ. και επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής.
94
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αναπαραγωγή μουσικής που ταιριάζει με τη διάθεσή σας.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ. Τα τραγούδια ταξινομούνται αυτόματα ανά διάθεση. Πατήστε σε ένα κελί
διάθεσης ή σύρετε πολλά κελιά για να ακούσετε τη μουσική στα κελιά.
Οι κατηγορίες τραγουδιών βασίζονται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σχετικά με το
τραγούδι. Ορισμένα τραγούδια ενδέχεται να μην ταξινομούνται σε κελιά διάθεσης.
Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ την στη συσκευή σας.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε μουσική σε κοντινή συσκευή
Πατήστε ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή για πρόσβαση και αναπαραγωγή μουσικής.
Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης
περιεχομένου.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Κοντινές συσκευές, και μετά πατήστε
το διακόπτη Κοντινές συσκευές για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για
περισσότερες ρυθμίσεις.
95
Πολυμέσα
Βίντεο
Αναπαραγωγή βίντεο
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
αριστερά.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
δεξιά.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
96
Πολυμέσα
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
Καταγραφή εικόνων
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κατά την αναπαραγωγή, πατήστε → Ρυθμίσεις, σημειώστε
Λήψη και κατόπιν πατήστε ΚΛΕΙΣΙΜΟ.
Πατήστε
για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την αναπαραγωγή.
Κοινή χρήση ή διαγραφή βίντεο
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε παρατεταμένα στο βίντεο, πατήστε
, και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε ΤΕΛ.
Επεξεργασία βίντεο
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο, πατήστε → Επεξεργασία → Studio → Εργαλείο περικοπής βίντεο. Μετακινήστε
την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό
σημείο τερματισμού, πατήστε OK, εισάγετε όνομα αρχείου και κατόπιν πατήστε OK για να αποθηκεύσετε
το βίντεο.
Για την επεξεργασία των βίντεο με τη χρήση της εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο, επιλέξτε ένα βίντεο και
πατήστε → Επεξεργασία → Επεξεργασία βίντεο.
97
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ τα στη συσκευή σας.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε βίντεο σε κοντινή συσκευή
Πατήστε ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή για πρόσβαση και αναπαραγωγή βίντεο.
Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης
περιεχομένου.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Κοντινές συσκευές, και μετά πατήστε
το διακόπτη Κοντινές συσκευές για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για
περισσότερες ρυθμίσεις.
98
Χρήσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες
Λειτουργία για παιδιά
Έναρξη της παιδικής λειτουργίας
Χρησιμοποιήστε το widget αυτό για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά
περιορίζοντας την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το widget, πρέπει να το μεταφορτώσετε και να το εγκαταστήσετε. Στην
κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε Λειτουργία για παιδιά → ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Για να ξεκινήσει η λειτουργία για παιδιά, πατήστε Λειτουργία για παιδιά στην κλασσική αρχική οθόνη
ή στην οθόνη εφαρμογών. Όταν εγκατασταθεί, εμφανίζεται το widget στην κλασσική αρχική οθόνη και
στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν ξεκινάτε το widget αυτό για πρώτη φορά, πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ ΡΙΝ στο κάτω μέρος της οθόνης.
Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Αν το widget Λειτουργία για παιδιά απεγκατασταθεί τυχαία, μπορείτε να το εγκαταστήσετε
πάλι. Στην κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε
Widget, πατήστε παρατεταμένα στο widget Λειτουργία για παιδιά. Σύρετε το widget στην
κλασσική αρχική οθόνη και πατήστε Λειτουργία για παιδιά για να το εγκαταστήσετε πάλι.
Αρχική οθόνη λειτουργίας για παιδιά
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές της παιδικής λειτουργίας.
Παιδική συλλογή
Παιδικά πολυμέσα
Παιδική κάμερα
Παιδικό σχέδιο
Έξοδος από παιδική
λειτουργία.
Παιδική εγγραφή
φωνής
Πρόσβαση σε γονικούς
ελέγχους.
99
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή αποθηκευμένων εικόνων, σχεδίων, φωνητικών
εγγραφών και αρχείων πολυμέσων στα οποία επιτρέπετε στο παιδί σας να έχει πρόσβαση.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή βίντεο. Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
αυτή, προσθέστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή στην εφαρμογή. Ανατρέξτε στην ενότητα
Γονικός έλεγχος για περισσότερες πληροφορίες.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία ενός σχεδίου με στυλό, πινέλο και άλλα.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών ηχογραφήσεων.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο.
100
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Περιοχή αναπαραγωγής λειτουργίας για παιδιά
Κυλήστε προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη για να ανοίξετε την περιοχή αναπαραγωγής παιδικής
λειτουργίας.
Μπορείτε να αλληλεπιδράτε με χαρακτήρες, αντικείμενα φόντου και άλλα.
Γονικός έλεγχος
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για ρύθμιση περιορισμών για την παιδική λειτουργία ώστε να
ελέγχεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της παιδικής
λειτουργίας, τα χρονικά όρια χρήσης και άλλα.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
και εισάγετε το PIN.
Για έξοδο από το γονικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Όνομα παιδιών: προβολή και επεξεργασία του προφίλ των παιδιών.
• Ημερήσιο όριο παιχνιδιού: ρύθμιση χρονικού ορίου για διαχείριση της χρήσης από τα παιδιά σας.
• Εφαρμογές: προβολή και προσθήκη εφαρμογών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην
παιδική λειτουργία.
• Πολυμέσα: επιτρέψτε στα παιδιά σας να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες εικόνες και βίντεο
αποθηκευμένα στη συσκευή.
• Κατάστημα για παιδιά: μεταφόρτωση εφαρμογών για παιδιά από το Galaxy Apps.
101
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
S Finder
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή. Μπορείτε να
εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλλετε το ιστορικό αναζήτησης.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε S Finder.
Αναζήτηση για περιεχόμενο
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε φίλτρα στο πεδίο αναζήτησης.
Για να επιλέξετε κατηγορίες αναζήτησης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Επιλ. κατηγ. αναζήτησης.
Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης
Μπορείτε να προβάλλετε ή να διαγράψετε τις προηγούμενες αναζητήσεις σας. Επιλέξτε ένα
προηγούμενο στοιχείο αναζήτησης, ώστε να διεξάγετε εκ νέου την αναζήτηση.
Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε
που βρίσκεται δίπλα σε κάποιο στοιχείο.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να μην αποθηκεύει το ιστορικό αναζήτησης, πατήστε → Ρυθμίσεις, και
αποεπιλέξτε Χρήση ιστορικού αναζήτ.
102
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
S Planner
Έναρξη του S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Μετάβαση στη
σημερινή ημερομηνία.
Αλλαγή της λειτουργίας
προβολής.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για
συμβάντα ή εργασίες.
Δημιουργία συμβάντων
ή εργασιών.
Πατήστε και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω:
• Επιλογή ημερομηνίας για προβολή: μετακίνηση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
• Διαγραφή: διαγραφή συμβάντων ή εργασιών.
• Συγχρονισμός τώρα: συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας.
• Ημερολόγια: επιλογή των ημερολογίων προς εμφάνιση.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή ρυθμίσεων για S Planner.
103
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε
και πάλι την ημερομηνία.
Αν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισάγετε λεπτομέρειες.
• ΣΥΜΒΑΝ: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε να ρυθμίσετε
προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• ΕΡΓΑΣΙΑ: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Μπορείτε να
ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Επιλογή στοιχείου.
Επιλογή ημερολογίου
για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Εισαγωγή τίτλου.
Επισυνάψτε χάρτη που
δείχνει την τοποθεσία
του συμβάντος.
Ρύθμιση μιας
ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το
συμβάν.
Προσθήκη
περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.
104
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε → Συγχρονισμός
τώρα.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε → Ημερολόγια → Προσθήκη λογαριασμού.
Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας
λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για να διαγράψετε συμβάντα ή εργασίες, πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε τα συμβάντα ή τις εργασίες
και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Για να διαγράψετε ένα συμβάν ή εργασία ενώ τα προβάλλετε, πατήστε → Διαγραφή → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Για να σημειώσετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, πατήστε σε μια ημερομηνία που διαθέτει εργασίες και
σημειώστε τις ολοκληρωμένες εργασίες.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για κοινή χρήση ενός συμβάντος ή εργασίας ενώ την προβάλλετε, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω και
κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
105
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
S Voice
Σχετικά με το S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής
οθόνης.
Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε → Settings
→ Open S Voice και κατόπιν αποεπιλέξτε το Open via the home key.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρύθμιση της γλώσσας
Πατήστε → Settings → General → Language και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη
συσκευή.
Χρήση S Voice
Όταν εκκινείτε το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση και το εικονίδιο μικροφώνου
γίνεται μπλε.
Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Εάν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, θα εκτελέσει την αντίστοιχη ενέργεια.
106
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση:
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Αφύπνιση S Voice σε λειτουργία αναμονής
Αν το S Voice δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη περίοδο, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία
αναμονής.
Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου ή πείτε "Hi Galaxy" στη συσκευή για να συνεχιστεί η φωνητική
αναγνώριση.
Αλλαγή της εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης από το "Γεια σου Galaxy". Η εντολή αφύπνισης
χρησιμοποιείται για εκκίνηση του S Voice όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
Πατήστε → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Απενεργοποίηση φωνητικής ανταπόκρισης
Πατήστε → Disable Voice feedback. Η συσκευή σταματά να παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν λέτε
τις εντολές.
Διόρθωση ανεπιθύμητων φωνητικών εντολών
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές αν η συσκευή δεν τις αναγνωρίσει σωστά.
Για διόρθωση μιας φωνητικής εντολής, πατήστε το τελευταίο πλαίσιο ομιλίας που περιέχει το
προφερόμενο κείμενο και επεξεργαστείτε το κείμενο με το πληκτρολόγιο.
107
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αριθ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό υπολογισμών στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Ρολόι
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και
κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά
με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η
ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το
προγραμματισμένο ξυπνητήρι.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Εάν προηγουμένως έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, σύρετε το
εκτός του μεγάλου κύκλου για να επαναλάβετε την
ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ειδοποιήσεις και στη συνέχεια πατήστε
108
.
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
WebEx
Σχετικά με το WebEx
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φιλοξενήσετε και να παρευρεθείτε σε τηλεδιασκέψεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες όπως κοινή χρήση περιεχομένου και
βιντεοσυναντήσεις HD.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό WebEx.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το τείχος προστασίας και
την κατάσταση δικτύου.
109
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Εγγραφή για λογαριασμό
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Create an account στην οθόνη σύνδεσης.
3 Η ιστοσελίδα για σύνδεση με το WebEx εμφανίζεται στην οθόνη.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
παράθυρο στην οθόνη που ενημερώνει για μη διαθεσιμότητα του WebEx στην περιοχή.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε το λογαριασμό.
Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Μεταβείτε σε
λογαριασμό επί πληρωμεί για χρήση όλων των λειτουργιών WebEx. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
WebEx για περισσότερες πληροφορίες.
110
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών και πατήστε Sign in.
2 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Sign in.
3 Η οθόνη WebEx εμφανίζεται στη συσκευή.
Δημιουργία συνεδρίας
συνάντησης.
Ανανέωση της λίστας
συναντήσεων.
Σύνδεση με συνεδρία
συνάντησης με
εισαγωγή αριθμού
συνεδρίας.
4 Πατήστε για δημιουργία μιας συνεδρίας συνάντησης.
5 Εισάγετε θέμα για τη συνάντηση, ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε Start now.
111
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
6 Πατήστε → Connect using Internet.
7 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Έναρξη ή λήξη μιας
βιντεοσυνάντησης.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
μικροφώνου.
Έναρξη ή λήξη μιας
ηχητικής συνάντησης.
Κοινή χρήση της
οθόνης.
Λήξη της συνεδρίας
συνάντησης.
Έλεγχος των
πληροφοριών
συνάντησης.
Πρόσκληση ανθρώπων
ή υπενθύμιση
προσκεκλημένων
σχετικά με τη
συνάντηση.
Προβολή του αριθμού
συνεδρίας.
Προβολή των
συμμετεχόντων και
συνομιλία μαζί τους.
Πρόσκληση ανθρώπων σε μια συνάντηση
Προσκαλέστε άλλα άτομα σε μια συνάντηση στέλνοντας πρόσκληση με email. Μπορείτε επίσης να
μοιραστείτε τον αριθμό μιας συνεδρίας ή τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας με άλλα άτομα για να τα
προσκαλέσετε σε μια συνάντηση.
Πρόσκληση ανθρώπων με email
1 Πατήστε → Invite by email.
2 Εισάγετε μια διεύθυνση email και πατήστε Send invitation.
Πρόσκληση ατόμων με αποστολή τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας
Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε μια συνάντηση αν μοιραστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό
της συνεδρίας. Ένας τηλεφωνικός αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν δημιουργείτε μια συνεδρία
συνάντησης. Αυτός παρέχεται στο email της πρόσκλησης μαζί με άλλες πληροφορίες για τη συνάντηση.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
112
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Σύνδεση με συνεδρία συνάντησης
Για να συνδεθείτε με μια συνάντηση, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
Σύνδεση με συνάντηση με αριθμό συνεδρίας
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
3 Πατήστε → Join by number.
4 Εισάγετε έναν αριθμό συνεδρίας για σύνδεση και πατήστε Join.
Ένας αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν ο οικοδεσπότης δημιουργεί μια συνεδρία συνάντησης.
Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό, επικοινωνήστε με τον οικοδεσπότη.
113
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
5 Πατήστε → Connect using Internet.
6 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Σύνδεση με συνάντηση επιλέγοντας μία στο My Meetings
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
3 Επιλέξτε μια συνάντηση στο My Meetings και πατήστε Join.
4 Πατήστε → Connect using Internet.
5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να συνδεθείτε
με την ηχητική συνάντηση.
Σύνδεση με συνάντηση από πρόσκληση με email
Όταν σάς προσκαλέσει κάποιος σε μια συνάντηση, λαμβάνετε μια πρόσκληση με email.
1 Ανοίξτε το email πρόσκλησης και πατήστε στο σύνδεσμο στο email.
2 Γίνεται εκκίνηση του WebEx και εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
114
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
3 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
Αν έχετε ήδη συνδεθεί με τον λογαριασμό σας, εμφανίζεται μια οθόνη συνάντησης.
4 Πατήστε → Connect using Internet.
5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Σύνδεση με συνάντηση με κλήση τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας
Μπορείτε να συνδεθείτε με συνάντηση με κλήση του τηλεφωνικού αριθμού της συνεδρίας σε ένα έξυπνο
τηλέφωνο. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας στο email της πρόσκλησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Διεξαγωγή συνάντησης
Διεξαγωγή βιντεοσυνάντησης
1 Πατήστε → Start my video.
2 Η εικόνας σας εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.
Για να διακόψετε τη βιντεοδιάσκεψη, πατήστε
→ Stop my video.
Διεξαγωγή ηχητικής συνάντησης
1 Πατήστε → Connect using Internet.
2 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη.
Για να σιγάσετε τον ήχο σας, πατήστε . Το εικονίδιο αλλάζει σε
Για διακοπή της ηχητικής συνάντησης, πατήστε
115
.
→ Leave audio conference.
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Συνομιλία με συμμετέχοντες
1 Πατήστε για να προβάλλετε τη λίστα συμμετεχόντων.
2 Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού και πατήστε Chat.
3 Το παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη.
Για συνομιλία με όλους τους συμμετέχοντες, πατήστε Chat with everyone.
Κοινή χρήση της οθόνης
Μοιραστείτε την τρέχουσα οθόνη στη συσκευή σας με συμμετέχοντες. Μόνο το άτομο που έχει
καθοριστεί ως παρουσιαστής μπορεί να μοιραστεί την οθόνη του. Το άτομο που δημιουργεί μια
συνάντηση καθορίζεται ως παρουσιαστής στην αρχή μιας συνάντησης.
1 Πατήστε Share screen στο πάνω μέρος της οθόνης αν είστε ο παρουσιαστής.
2 Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
3 Πατήστε Share screen στο αναδυόμενο παράθυρο.
4 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, εμφανίζεται το πάνω δεξιά στην οθόνη.
Το περιεχόμενο της οθόνης της συσκευής του παρουσιαστή εμφανίζεται στις οθόνες των συσκευών
των συμμετεχόντων.
Διακοπή της λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης
→ Stop sharing. Η συσκευή σταματά την κοινή χρήση της οθόνης και εμφανίζει την οθόνη
Πατήστε
συνάντησης.
116
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αλλαγή παρουσιαστή
Ο οικοδεσπότης της συνάντησης και ο τρέχων παρουσιαστής μπορούν να αλλάξουν τον παρουσιαστή.
1 Πατήστε και επιλέξτε έναν συμμετέχοντα για να τον ορίσετε ως παρουσιαστή.
2 Πατήστε Make presenter.
3 Θα εμφανιστεί το εικονίδιο
δίπλα στο όνομα λογαριασμού του παρουσιαστή.
Κλείσιμο ή έξοδος από τη συνάντηση
Πατήστε
→ End meeting ή Leave meeting.
Όταν η σύνδεση δικτύου πέφτει κατά τη διάρκεια συνάντησης
Αν η συνάντηση τρέχει ακόμα, επανασυνδεθείτε με τη συνάντηση.
Αν η συνάντηση έχει τελειώσει, επανεκκινήστε τη συνάντηση.
117
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Businessweek+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να έχετε τα τελευταία νέα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τα
επιχειρηματικά, τα δεδομένα της αγοράς και άλλα.
Πατήστε το Businessweek+ στην οθόνη εφαρμογών.
Κατά το άνοιγμα της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Λήψη ενός άρθρου
1 Μετακινηθείτε μέσα από τα θέματα κατά ημερομηνία και κάντε προεπισκόπηση των εικόνων
εξώφυλλων.
Στην κύρια οθόνη του Businessweek+, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια από τις ακόλουθες
επιλογές:
• : αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• : πρόσβαση στη λίστα ληφθέντων θεμάτων.
• : πρόσβαση στα αποθηκευμένα άρθρα κατά κατηγορία.
• : προβολή των λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή ή αλλαγή των
ρυθμίσεων.
2 Πατήστε Download. Εμφανίζεται μια εικόνα και προβάλλει την κατάσταση λήψης.
Μετακινηθείτε στα εξώφυλλα για να κατεβάσετε περισσότερα άρθρα.
Άνοιγμα και προβολή άρθρων
Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε το εξώφυλλο του θέματος και μετακινηθείτε μέσα από τις σελίδες.
Κατά την προβολή ενός άρθρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : πρόσβαση στη λίστα ληφθέντων θεμάτων.
• : αναπαραγωγή του διαθέσιμου βίντεο ή βίντεο κλιπ.
• : πρόσβαση στα αποθηκευμένα άρθρα κατά κατηγορία.
• : προβολή και αναζήτηση για το ευρετήριο διαφόρων εταιρειών.
118
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
• : προβολή των επικεφαλίδων ή άρθρων κατά κατηγορία.
• : αποθήκευση του άρθρου στη λίστα αποσπασμάτων.
• : αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• : αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το άρθρο που προβάλλετε.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλες συσκευές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• : μεταφόρτωση ή άνοιγμα αρχείων. Πατήστε → Upload here για μεταφόρτωση αρχείων.
• : προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώθηκαν. Πατήστε
διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ.
• : άνοιγμα αρχείων στη λίστα αγαπημένων.
• : προβολή ειδοποιήσεων.
119
για κοινή χρήση ή
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Evernote
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία, συγχρονισμό και κοινή χρήση σημειώσεων
πολυμέσων. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στις σημειώσεις ή να ταξινομήσετε τις σημειώσεις σε ένα
σημειωματάριο έτσι ώστε να μπορέσετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις ιδέες σας.
Πατήστε Evernote στην οθόνη εφαρμογών.
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Evernote. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Evernote.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή των
πληροφοριών
αποθήκευσης και
λογαριασμού.
Αναζήτηση για
σημειώσεις.
Συγχρονισμός
σημειώσεων με το
λογαριασμό σας ή
αλλαγή των ρυθμίσεων.
Σύνταξη σημειώσεων
με διάφορες επιλογές.
Προβολή των
ενημερωμένων
ανακοινώσεων για
συμβουλές με τη
χρήση της εφαρμογής
και άλλων λειτουργιών.
Προβολή σημειώσεων
σε διάφορες
λειτουργίες.
120
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Σύνταξη σημειώσεων
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σημείωση χρησιμοποιώντας εικόνας, φωνητικές εγγραφές και άλλα
συνημμένα. Πραγματοποιήστε μια επιλογή για τη σύνταξη μιας σημείωσης.
Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : ορισμός μιας υπενθύμισης στη σημείωση.
• : επισύναψη αρχείων ή χρήση επιπρόσθετων επιλογών.
• : λήψη μιας φωτογραφίας και επισύναψη της στη σημείωση.
• → Save: Αποθήκευση της σημείωσης.
• → Notebook: επιλογή μιας ασφαλούς θέσης.
• → Tags: προσθήκη ετικετών στη σημείωση.
• → Set location: προσθήκη θέσης στη σημείωση.
• → Settings: Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Διαγραφή σημειώσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε Delete.
Flipboard
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να προβάλλετε ζωντανές ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και
νέα σε μια εξατομικευμένη μορφή περιοδικού.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.
Στην κύρια οθόνη Flipboard, επιλέξτε από διάφορα άρθρα νέων και συνδρομές.
121
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Hancom Office Viewer
Σχετικά με το Hancom Office Viewer
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων
φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση εγγράφων
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε Άνοιγμα για περιήγηση σε έγγραφο.
Ταξινόμηση εγγράφων
και φακέλων.
Δημιουργία φακέλου.
Επιλογή εγγράφων και
φακέλων.
Ανάκτηση νέων
εγγράφων και
φακέλων.
Αλλαγή της λειτουργίας
προβολής.
Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε Πρόσφατα έγγραφα.
122
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Ανάγνωση εγγράφων
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε σε ένα έγγραφο στο Πρόσφατα έγγραφα ή σε έναν φάκελο.
Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
Επεξεργαστής λόγου
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίων: Απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
Παρουσίαση
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Προβολή παρουσίασης: Έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
• Από την τρέχουσα διαφάνεια: Έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
• Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή: Εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι
συνδεδεμένη σε εξωτερική οθόνη.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
123
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Λογιστικό φύλλο
• Εύρεση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Πληροφορίες εγγράφου: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Ταξινόμηση: Ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Εμφάνιση τύπων: Προβολή των τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.
• Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου: Διατήρηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Γραμμές πλέγματος: Απόκρυψη ή εμφάνιση πλεγμάτων.
• Εμφάνιση όλων των σχολίων: Απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
• Περιοχή εκτύπωσης: Επιλογή περιοχής για εκτύπωση.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Βοήθεια: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Office Viewer.
PDF
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για κείμενο.
• Αποστολή: Αποστολή του εγγράφου σε άλλους ή κοινοποίησή του.
• Ιδιότητες: Προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
• Ζουμ: Αλλαγή μεγέθους του εγγράφου.
• Απόκρυψη σχολίων / Εμφάνιση σχολίων: Απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
• Κατακόρυφη κύλιση σελίδας / Συνεχόμενη προβολή / Οριζόντια κύλιση σελίδας: Αλλαγή της
λειτουργίας προβολής.
• Επανάληψη φόρτωσης προβολής: Προβολή μόνο των περιεχομένων του εγγράφου, χωρίς
περιθώρια.
• Μετάβαση στη σελίδα: Μετάβαση σε μια καθορισμένη σελίδα.
• Σελιδοδείκτες: Προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση του εγγράφου συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο αρχείο.
124
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Διαχείριση εγγράφων
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
Ενώ κάνετε περιήγηση σε ένα έγγραφο, πατήστε
χρησιμοποιήστε μια από τις εξής επιλογές.
, επιλέξτε έγγραφα ή φακέλους και κατόπιν
• : μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• : αντιγραφή εγγράφων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : μετακίνηση εγγράφων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : διαγραφή των εγγράφων ή φακέλων.
• : αποστολή εγγράφων σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση μαζί τους.
NYTimes
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση και πλοήγηση σε άρθρα και άλλα.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Πατήστε NYTimes στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
3 Πατήστε σε ένα άρθρο για ανάγνωση.
Κατά την προβολή ενός άρθρου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : προβολή σχολίων άλλων χρηστών σχετικά με το άρθρο.
• : αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• : αποθήκευση του άρθρου στη λίστα σας.
• : προσθήκη των δικών σας σχολίων στο άρθρο.
• : πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές ή αλλαγή των ρυθμίσεων.
125
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε
εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Google+
Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και
άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, ανατηζήστε τοποθεσίες και προβάλλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
Ταινίες Play
Προβάλλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το
παρακολουθήσετε από το Play Store.
126
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Βιβλία Play
Κατεβάστε διάφορα βιβλία από το Play Store και διαβάστε τα.
Περίπτερο Play
Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.
Παιχνίδια Play
Κατεβάστε παιχνίδια από το Play Store και παίξτε μαζί με άλλους.
Google Drive
Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο Cloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε
το με άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει
στο Google+.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticons και
βίντεο κλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Φωνητική αναζήτηση
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδή ή φράση.
Ρυθμίσεις Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
127
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Bluetooth
Σχετικά με το Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
128
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Bluetooth, πατήστε τον διακόπτη
Bluetooth για ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε ΣΑΡΩΣΗ.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
Αποστολή μιας εικόνας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες
συσκευές.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
129
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Λήψη μιας εικόνας
Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η
→ Άλμπουμ → Download.
ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο Συλλογή →
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Wi-Fi Direct
Σχετικά με το Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Wi-Fi για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε
→ Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε → Μετονομασία συσκευής.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.
130
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
Αποστολή μιας εικόνας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Wi-Fi Direct, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Λήψη μιας εικόνας
Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi
→ Άλμπουμ → Download.
Direct. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο Συλλογή →
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi.
2 Πατήστε → Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε ΛΗΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ → OK για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
131
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Γρήγορη σύνδεση
Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
• Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της
δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT
MAC.
Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Όταν συνδέετε μια συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, ενεργοποιήστε την
οθόνη της συσκευής ώστε να γίνει ανιχνεύσιμη.
• Όταν συνδέετε σε μια συσκευή, η οποία δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
εξασφαλίστε ότι το Wi-Fi Direct ή η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένα.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Όταν ανοίξει το πλαίσιο, ενεργοποιούνται αυτόματα οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth και η
συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για κοντινές συσκευές.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.
Για να επιτρέψετε στις κοντινές συσκευές να αναζητούν τη συσκευή σας και να συνδέονται με
αυτήν, πατήστε → Ορισμός ορατότητας συσκευής → Να γίνει ορατή η συσκευή και κατόπιν
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
132
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Νέα αναζήτηση για συσκευές
Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.
Πατήστε
και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, πατήστε
Εναλλακτικά, πατήστε
.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε OK.
Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.
133
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
SideSync 3.0
Σχετικά με το SideSync 3.0
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για έλεγχο της οθόνης ενός smartphone με μια εικονική οθόνη
smartphone στο tablet σας.
• Στο tablet σας, προβάλλετε μηνύματα ή χρησιμοποιήστε το δωμάτιο συνομιλίας του smartphone.
• Στο tablet σας, παρακολουθήστε ένα βίντεο που αναπαράγεται στο smartphone σε μια μεγαλύτερη
οθόνη.
• Μεταφέρετε εύκολα αρχεία μεταξύ του tablet και του smartphone σύροντας και εναποθέτοντας τα
αρχεία.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Το tablet και το smartphone πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct.
• Το SideSync 3.0 πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στο tablet και στο smartphone.
Αν δεν είναι εγκατεστημένο σε κάποια συσκευή, μεταφορτώστε και εγκαταστήστε το από το
Galaxy Apps ή το Play Store.
• Το SideSync 3.0 λειτουργεί μόνο σε συσκευές με Android έκδοσης 4.4 ή νεώτερο.
Σύνδεσης του tablet σας και ενός smartphone
1 Στο tablet, πατήστε SideSync 3.0 στην οθόνη εφαρμογών.
2 Κάντε εκκίνηση του SideSync 3.0 στο smartphone.
134
Σύνδεση με άλλες συσκευές
3 To tablet αναζητά αυτόματα διαθέσιμα smartphones.
Επιλέξτε ένα από τα εντοπισμένα smartphones.
4 Πατήστε OK στην οθόνη του smartphone.
5 Η εικονική οθόνη του smartphone εμφανίζεται στο tablet σας και η οθόνη του smartphone
απενεργοποιείται.
135
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Χρήση της εικονικής οθόνης smartphone
Περιηγηθείτε στην οθόνη και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στην εικονική οθόνη smartphone. Μπορείτε
να στείλετε ή να δεχτείτε μηνύματα ή να συνομιλήσετε με άλλους.
• Ορισμένες λειτουργίες, όπως Screen Mirroring, ενδέχεται να μην λειτουργούν στην εικονική
οθόνη smartphone.
• Η εικονική οθόνη του smartphone μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το smartphone.
Ελαχιστοποίηση της οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μεγιστοποίηση της οθόνης για
ταίριασμα στην οθόνη της
ταμπλέτας σας.
Περιστροφή οθόνης
Κλείσιμο του SideSync 3.0.
Καταγραφή οθόνης
Άνοιγμα της ίδιας ιστοσελίδας στο
πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό
το tablet.
Εικονική οθόνη smartphone
Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Μετακίνηση της εικονικής οθόνης smartphone
Πατήστε και σύρετε την πάνω άκρη της εικονικής οθόνης του smartphone για να την μετακινήσετε σε
άλλη θέση.
136
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Προσαρμογή του μεγέθους της εικονικής οθόνης του smartphone
1 Πατήστε παρατεταμένα κάτω δεξιά στην εικονική οθόνη του smartphone.
2 Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο, σύρετε το πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθος.
Εισαγωγή κειμένου
Όταν εισάγετε κείμενο στην εικονική οθόνη του smartphone, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο του tablet.
Εισάγετε κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου.
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του
smartphone
Δεν είναι εφικτή η χρήση της οθόνης του smartphone και της εικονικής οθόνης του smartphone
ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη του smartphone στο tablet, απενεργοποιείται η οθόνη του
smartphone.
Χρήση της οθόνης smartphone
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης στο smartphone για να ενεργοποιήσετε την οθόνη smartphone και
απενεργοποιήστε την εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.
Χρήση της εικονικής οθόνης smartphone
Πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΑΒLET στην οθόνη του tablet για να ενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του
smartphone και να απενεργοποιήσετε την οθόνη του smartphone.
137
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στο tablet
Αναπαράγετε μουσική ή βίντεο αποθηκευμένων στο smartphone μέσω της οθόνης και του ηχείου του
tablet.
1 Ανοίξτε ένα αρχείο μουσικής ή βίντεο στην εικονική οθόνη του smartphone στο tablet.
2 Το επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται με χρήση της οθόνης και του ηχείου του tablet.
Προσαρμόστε την ένταση ήχου στην εικονική οθόνη του smartphone ή του tablet κατά την
αναπαραγωγή.
Αντιγραφή αρχείων από το smartphone στο tablet
1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην εικονική οθόνη του smartphone.
2 Επιλέξτε τα αρχεία προς αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένα αρχεία και κατόπιν
σύρετέ το στην οθόνη του tablet.
3 Τα Αρχεία Μου εκκινούνται στην οθόνη του tablet. Επιλέξτε έναν φάκελο για αποθήκευση του
αρχείου και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Χρήση λειτουργιών κλήσης με το tablet
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες κλήσης του smartphone σας με το ηχείο και το μικρόφωνο
του tablet. Λάβετε μια εισερχόμενη κλήση ή κάντε μια κλήση χρησιμοποιώντας την εικονική οθόνη
smartphone.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες κλήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του smartphone.
138
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Remote PC
Εκκίνηση του Remote PC
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή και έλεγχο της οθόνης του υπολογιστή σας στη
συσκευή σας συνδέοντας τη συσκευή σας και τον υπολογιστή μέσω Wi-Fi ή δικτύου τοπικής περιοχής.
Μπορείτε επίσης εύκολα να δείτε και να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του
υπολογιστή.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρημένο λογαριασμό Samsung.
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
• Βεβαιωθείτε ότι το Agent είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, εκτελέστε τα παρακάτω με αριθμητική σειρά:
1. Καταχωρήστε τη συσκευή στο λογαριασμό Samsung.
2. Καταχωρήστε τον υπολογιστή στο λογαριασμό Samsung.
3. Συνδέστε από μακριά τη συσκευή και τον υπολογιστή.
Καταχώρηση της συσκευής
1 Στη συσκευή σας, πατήστε Remote PC στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Επόμενο στη σελίδα χαιρετισμού.
Έναρξη της
εφαρμογής.
139
Σύνδεση με άλλες συσκευές
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ, εισάγετε το λογαριασμό Samsung και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν
πατήστε πάλι ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν δεν έχει γίνει εγγραφή λογαριασμού Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung.
Καταχώρηση υπολογιστή
1 Στον υπολογιστή σας, εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και επισκεφθείτε τη
διεύθυνση remotepc.rview.com.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Πρέπει να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.
3 Εγκαταστήστε το Agent αν δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε όνομα οθόνης για τον υπολογιστή,
ρυθμίσεις proxy και κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του
διακομιστή proxy, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας.
Εμφανίζεται το
στη γραμμή εργασιών όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
4 Πατήστε Έλεγχος σύνδεσης (Refresh).
140
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Απομακρυσμένη σύνδεση της συσκευής και ενός υπολογιστή
1 Πατήστε Remote PC στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Ανανέωση.
Προβολή του ονόματος
του υπολογιστή.
Σύνδεση από μακριά
της συσκευής και του
υπολογιστή.
3 Πατήστε ON.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση και πατήστε OK.
Πατήστε Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής; αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης.
5 Πραγματοποιείται η σύνδεση και μπορείτε να ελέγχετε τον υπολογιστή από μακριά στη συσκευή.
141
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Έλεγχος του υπολογιστή στη συσκευή
Μετά τη σύνδεση των συσκευών, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε την οθόνη του υπολογιστή
σας στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανοίγετε ή να επεξεργάζεστε αρχεία στον υπολογιστή και να τα
μεταφέρετε στη συσκευή.
Κύλιση στην οθόνη.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Πατήστε στην οθόνη και πατήστε
παρακάτω:
Κατάσταση σύνδεσης
στο κάτω μέρος της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα
• Ποντίκι: Εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη της συσκευής.
• Πληκτρολόγιο: Άνοιγμα του πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο κειμένου.
• Απομακρυσμένη εξερεύνηση: Άνοιγμα του προγράμματος διαχείρισης αρχείων για αναζήτηση και
μεταφορά αρχείων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.
• Εναλλαγή παραθύρου: Εναλλαγή μεταξύ δύο οθονών όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε
δύο οθόνες.
• Κλείσιμο: κλείσιμο της τρέχουσας εν λειτουργία εφαρμογής.
• Συνέχεια:
– – Σταθερή οθόνη: Κλείδωμα της οθόνης της συσκευής για απενεργοποίηση των λειτουργιών ζουμ
και κύλισης.
– – Ρυθμίσεις σύνδεσης: Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.
– – Ctrl + Alt + Delete: άνοιγμα της διαχείρισης εργασιών στον υπολογιστή σας.
– – Αποσύνδεση: Κλείσιμο της σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή.
142
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή
1 Πατήστε → Απομακρυσμένη εξερεύνηση.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή. Κατόπιν
σύρετέ το στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα
αρχείο αντίστροφα.
Η διαχείριση αρχείων
του υπολογιστή
Η διαχείριση αρχείων
της συσκευής
Αποσύνδεση της συσκευής και ενός υπολογιστή
Στη συσκευή σας, πατήστε
→ OK.
Στον υπολογιστή σας κάντε δεξί κλικ
στη γραμμή εργασιών και βγείτε από το πρόγραμμα Agent.
143
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Screen Mirroring
Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.
Συσκευές με δυνατότητα
κατοπτρισμού οθόνης
(συσκευή AllShare Cast,
HomeSync)
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην ανιχνεύονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
144
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση
Πριν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη συσκευή σας, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή με
δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της
συσκευής. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που
συνδέεται με μια συσκευή AllShare Cast.
1 Συνδέστε τη συσκευή με δυνατότητα Screen Mirroring στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI.
2 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με
εξωτερική συσκευή.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Screen Mirroring.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
4 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Αν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδιού στη λίστα
και εισάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
5 Ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.
145
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Εκτύπωση
Συνδέστε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Σύνδεση με εκτυπωτή
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Εκτύπωση, επιλέξτε έναν τύπο εκτυπωτή
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη επάνω δεξιά στην οθόνη για ενεργοποίηση. Η συσκευή αναζητά
εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για
χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER, εισάγετε
λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε OK.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε → Εκτύπωση →
εκτυπωτές και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.
146
→ Όλοι οι
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Πληροφορίες συσκευής → Ενημερώσεις
λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση
του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα
τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ
στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια
Samsung Kies για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
147
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και
υπολογιστή
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων
αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την
αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
• Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
148
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.
Χρήση λογαριασμού Google
1 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και σημειώστε Δημ.
αντιγρ. ασφ. δεδ. μου.
3 Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό
αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού
διαμόρφωσης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας
μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Αν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό
Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα
ασφαλείας δεδομένων.
149
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Χρήση λογαριασμού Samsung
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Προσθήκη
λογαριασμού → Λογαριασμός Samsung account, και κατόπιν συνδεθείτε με το λογαριασμό
Samsung.
2 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
3 Πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Cloud → Αντίγραφο ασφαλείας, σημειώστε τα στοιχεία των οποίων θα
δημιουργηθούν εφεδρικά αντίγραφα και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ →
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
Για επαναφορά δεδομένων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ →
Cloud → Επαν/φορά, επιλέξτε τα στοιχεία και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά → Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΟΛΩΝ. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
150
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Wi-Fi για
ενεργοποίηση.
Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi
είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ
δικτύων, σημειώστε το Έξυπνη εναλλαγή δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .
• Για προχωρ.: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
• Βοήθεια: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Wi-Fi.
151
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Πατήστε → Για προχωρ. → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις
Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις
μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε
Πάντα.
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
Πατήστε → Για προχωρ. και σημειώστε το Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργίας.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Bluetooth
για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
• Βοήθεια: προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Bluetooth.
152
Ρυθμίσεις
Tethering και Mobile hotspot
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile
hotspot για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Tethering και Mobile hotspot.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε
να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες
συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι
διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Λειτουργία πτήσης.
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για μεταφόρτωση αρχείων μέσω δικτύων και Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας
ταυτόχρονα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Ενίσχυση λήψεων, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Ενίσχυση λήψεων για ενεργοποίηση.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
153
Ρυθμίσεις
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: επιλογή σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για να αποτρέπεται η
χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Θέση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Θέση για
ενεργοποίηση.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Περισσότερα δίκτυα.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.
154
Ρυθμίσεις
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για
περιαγωγή.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Ethernet
Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε
τις ρυθμίσεις δικτύου.
Κοντινές συσκευές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση περιεχομένου όταν συνδέετε τη συσκευή με κοντινές συσκευές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Κοντινές συσκευές, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Κοντινές συσκευές για ενεργοποίηση.
• Όνομα συσκευής: προβολή του ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου
από άλλες συσκευές.
155
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Εκτύπωση.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Screen Mirroring.
ΣΥΣΚΕΥΗ
Ήχοι και ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Ήχοι και ειδοποιήσεις.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ήχοι κλήσης: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
• Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι
αναπάντητες κλήσεις.
Εμφάνιση
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Εμφάνιση.
• Γραμματοσειρά:
– – Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
– – Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
156
Ρυθμίσεις
• Περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η
συσκευή.
– – Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με
τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμόσιμη οθόνη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της οθόνης
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Κινηματογράφος AMOLED: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους
χρωματικούς τόνους της οθόνης πιο ζωντανούς.
– – Φωτογραφία AMOLED: χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της οθόνης
να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
– – Βασικός: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα σκοτεινό
δωμάτιο.
• Λειτουργία ανάγνωσης: επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία ανάγνωσης.
Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη
νύχτα.
• Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με
προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή
φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων
εφαρμογών και επιστροφής.
• Αύξηση ευαισθησίας αφής: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει χρήση της οθόνης αφής ενώ
φοράτε γάντια.
Ανάλογα με το είδος του υλικού που φοράτε ενώ αγγίζετε τη συσκευή, ορισμένες εντολές
ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
157
Ρυθμίσεις
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Φόντο.
• Αρχική οθόνη: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την κλασσική αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την κλασσική αρχική
οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης.
• Κλείδωμα οθόνης: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Επιλογές widget ρολογιού: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
– – Διπλό ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
– – Μέγεθος ρολογιού: αλλαγή του μεγέθους ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
• Συντομεύσεις: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Πολλαπλά Παράθυρα
Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Πολλαπλά Παράθυρα για ενεργοποίηση.
• Άνοιγ. σε προβ. Πολ. παρ.: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi
Window όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες Τα Αρχεία Μου ή Βίντεο. Επίσης, η συσκευή
ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτή όταν προβάλλετε συνημμένα σε μηνύματα.
158
Ρυθμίσεις
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Πίνακας ειδοποιήσεων.
• Προσαρμογή φωτεινότητας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τη γραμμή προσαρμογής
φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προτεινόμενες εφαρμογές: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εργαλειοθήκη
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Εργαλειοθήκη, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Εργαλειοθήκη για ενεργοποίηση.
Προβολή της λίστας εφαρμογών για εμφάνιση στην εργαλειοθήκη. Για να επεξεργαστείτε τη λίστα
εφαρμογών, πατήστε .
Κινήσεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Κινήσεις.
• Σίγαση/παύση:
– – Τοποθέτηση παλάμης στην οθόνη: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων, ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη
σας.
– – Έξυπνη παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν
απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
159
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή. Ανατρέξτε
στην ενότητα Σχετικά με την προσβασιμότητα για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα.
Χρήστες
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Πολλαπλοί χρήστες για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Χρήστες.
Απόρρητη λειτουργία
Ρυθμίστε τη συσκευή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό
σας ενεργοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Απόρρητη λειτουργία για ενεργοποίηση.
• Τύπος πρόσβ. απόρ. λειτ.: ρύθμιση ή αλλαγή της μεθόδου ξεκλειδώματος για ενεργοποίηση της
ιδιωτικής λειτουργίας.
Σάρωση δαχτύλου
Καταχωρήστε το δακτυλικό αποτύπωμά σας στη συσκευή για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να
συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΣΚΕΥΗ → Σάρωση δαχτύλου.
• Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.: καταχώρηση ή διαγραφή των πληροφοριών δακτυλικών
αποτυπωμάτων.
• Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.: αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης προς χρήση αν η
συσκευή δεν αναγνωρίζει το δακτυλικό αποτύπωμα.
• Κλείδωμα οθόνης: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Επαλήθευση Samsung account: ρύθμιση της συσκευής για επαλήθευση του λογαριασμού
Samsung με δακτυλικά αποτυπώματα.
160
Ρυθμίσεις
ΓΕΝΙΚΑ
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Cloud.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Γλώσσα και εισαγωγή.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
161
Ρυθμίσεις
Πληκτρολόγιο Samsung
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών
λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη στίξη: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Κύλιση πληκτρολογίου:
– – Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του
πληκτρολογίου.
– – Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το
πληκτρολόγιο.
– – Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
• Επιλογή γλωσσών εισαγ.: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
162
Ρυθμίσεις
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Ημερομηνία & ώρα.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
163
Ρυθμίσεις
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Αξεσουάρ.
• 'Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Μπαταρία.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Εξοικονόμ. ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για
περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Εξοικονόμ. ενέργειας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και
αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
– – Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: ρύθμιση της συσκευής να αποτρέπει εφαρμογές που τρέχουν
στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
– – Περιορισμός απόδοσης: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό διάφορων επιλογών, όπως
απενεργοποίηση του φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων εφαρμογών και επιστροφής.
– – Λειτουργία κλίμακας του γκρι: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως
τόνους του γκρίζου.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
164
Ρυθμίσεις
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Ασφάλεια.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
165
Ρυθμίσεις
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής"
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής
μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει για ενημερώσεις ασφάλειας και
να πραγματοποιεί λήψη τους.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
ενημερωμένων αναφορών ασφαλείας στη Samsung.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΓΕΝΙΚΑ → Πληροφορίες συσκευής.
166
Ρυθμίσεις
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ → Διαχειριστής εφαρμογών.
Προεπ/νες εφαρμογές
Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ → Προεπ/νες εφαρμογές.
167
Προσβ/τητα
Σχετικά με την προσβασιμότητα
Τα μενού προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με ορισμένες σωματικές αναπηρίες, όπως
κακή όραση ή δυσκολίες στην ακοή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
• TalkBack
• Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
• Μεγέθυνση της οθόνης
• Υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων
• Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
• Χρωματική προσαρμογή
• Απενεργοποίηση όλων των ήχων
• Ειδοποίηση φλας
• Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
• Λειτουργία μονοφωνικού ήχου
• Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
• Βοηθητικά μενού
• Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος
• Λειτουργία ελέγχου διάδρασης
• Λειτουργία μονού πατήματος
• Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Για χρήση των μενού προσβασιμότητας, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα.
168
Προσβ/τητα
Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα
μενού προσβασιμότητας
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας με πάτημα τρεις φορές γρήγορα
στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Προσβ/τητα
• TalkBack
• Αρνητικά χρώματα
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Άμεση πρόσβαση για ενεργοποίηση. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για
άνοιγμα όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
Αν επιλέξετε περισσότερα από ένα μενού, η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ρωτά
ποιο μενού πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές
γρήγορα. Για ενεργοποίηση του Έλεγχος αλληλεπίδρασης στα μενού προσβασιμότητας, ενεργοποιήστε
τη λειτουργία. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές
δυνατότητες και αλληλεπίδραση και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Έλεγχος αλληλεπίδρασης για
ενεργοποίηση.
Φωνητική ανταπόκριση (TalkBack)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση TalkBack
Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη ή επιλεγμένες
λειτουργίες. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν έχετε δυσκολία να δείτε την οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack.
2 Πατήστε το διακόπτη στο πάνω μέρος της οθόνης, για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε το TalkBack, πατήστε το διακόπτη στο πάνω μέρος της οθόνης και πατήστε
οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές γρήγορα.
3 Πατήστε OK.
Για να απενεργοποιήσετε το TalkBack, πατήστε το OK και οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές,
γρήγορα.
169
Προσβ/τητα
Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση και διαβάζει δυνατά τις
λειτουργίες που επιλέγετε. Επίσης, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν απενεργοποιείται η
οθόνη, όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις, και άλλα.
Όταν ενεργοποιείτε Εξερεύνηση μέσω αφής κατά τη χρήση του TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά
επιλεγμένα στοιχεία. Καταρχάς, η συσκευή διαβάζει δυνατά στοιχεία στην οθόνη όταν τα πατάτε.
Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί τη λειτουργία ή ανοίγει την εφαρμογή αν πατήσετε οπουδήποτε στην οθόνη
δυο φορές γρήγορα. Αν είναι απενεργοποιημένο το Εξερεύνηση μέσω αφής, η συσκευή δεν μπορεί να
εκτελέσει διάφορες λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Εξερεύνηση μέσω αφής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και κατόπιν σημειώστε
το Εξερεύνηση μέσω αφής.
Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του TalkBack.
Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε
το TalkBack. Αν είναι απενεργοποιημένο το Εξερεύνηση μέσω αφής, η συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει
ορισμένες από τις λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.
Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Εξερεύνηση μέσω αφής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και κατόπιν σημειώστε
το Εξερεύνηση μέσω αφής.
• Εξερεύνηση της οθόνης: τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το δάχτυλό σας
για να εξερευνήσετε την οθόνη. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και η συσκευή
διαβάζει το στοιχείο δυνατά. Όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας, επιλέγεται το στοιχείο κάτω
από το δάχτυλό σας.
• Επιλογή στοιχείων: πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε. Ή επιλέξτε και πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ενώ εξερευνάτε την οθόνη και κατόπιν απελευθερώστε το δάχτυλό
σας.
• Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία, όταν ακούσετε
το στοιχείο που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε
οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
• Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα
αριστερά με ένα δάχτυλο.
170
Προσβ/τητα
• Επιλογή του επόμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα κάτω ή προς τα δεξιά με ένα
δάχτυλο.
• Κύλιση στις λίστες: κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
• Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα δεξιά με δυο δάχτυλα.
• Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα αριστερά με δυο δάχτυλα.
• Ξεκλείδωμα της οθόνης: κυλήστε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής
κλειδωμένης οθόνης με δύο δάχτυλα.
• Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με δύο
δάχτυλα.
• Άνοιγμα του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με τρία
δάχτυλα.
Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις κινήσεων δαχτύλων για το TalkBack στο Διαχείριση κινήσεων.
ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων
Όταν χρησιμοποιείτε TalkBack, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες χρησιμοποιώντας κινήσεις δαχτύλων.
Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, όπως η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, το άνοιγμα της αρχικής
οθόνης, και άλλα. Διαμορφώστε κινήσεις δαχτύλων πριν τις χρησιμοποιήσετε.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάθετες κινήσεις
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθετες κινήσεις με δύο μέρη σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και
προς τα κάτω από το κάτω μέρος της οθόνης, ή αντίστροφα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack →
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχείριση κινήσεων → Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη. Κατόπιν, επιλέξτε μία από
τις παρακάτω λειτουργίες:
• Μετακίνηση στο πρώτο και στο τελευταίο στοιχείο της οθόνης: όταν σύρετε το δάχτυλό σας
προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, επιλέγεται το πρώτο στοιχείο στο πάνω μέρος
της οθόνης. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη,
επιλέγεται το τελευταίο στοιχείο στο κάτω μέρος της οθόνης.
• Εναλλαγή ευαισθησίας ανάγνωσης: Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς
τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα,
παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας
προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.
171
Προσβ/τητα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για διαμόρφωση οκτώ κινήσεων συντόμευσης. Μπορείτε να
διαμορφώσετε κινήσεις όπως σύρσιμο του δάχτυλού σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς
να το απελευθερώνετε, και άλλες. Μπορείτε να αλλάξετε κινήσεις συντόμευσης ή να αντιστοιχήσετε
λειτουργίες σε κενές συντομεύσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack →
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχείριση κινήσεων. Επιλέξτε μια κίνηση και κατόπιν αντιστοιχήστε μια λειτουργία σε
αυτήν.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:
• Κουμπί "Πίσω": Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
• Κουμπί "Αρχική σελίδα": άνοιγμα της αρχικής οθόνης.
• Κουμπί "Πρόσφατες εφαρμογές": άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Άνοιγμα ειδοποιήσεων: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
• Άνοιγμα καθολικού μενού περιβάλλοντος: άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών. Πατήστε
παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού γενικών συσχετισμών. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως Γρήγορη πλοήγηση, Ανάγνωση από την αρχή, Συλλαβισμός
τελευταίας εκφώνησης και Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού
σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν βρείτε το μενού
που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.
Πατήστε Παύση σχολίων πάνω αριστερά στην οθόνη για να κάνετε παύση της φωνητικής
ανταπόκρισης.
Πατήστε Ρυθμίσεις TalkBack πάνω δεξιά στην οθόνη για πρόσβαση στις ρυθμίσεις TalkBack.
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack για περισσότερες πληροφορίες.
• Άνοιγμα τοπικού μενού περιβάλλοντος: άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών. Μπορείτε να
επιλέξετε μια μονάδα για ανάγνωση κειμένου στην οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή
κατά την εισαγωγή κειμένου, είναι διαθέσιμα μενού συσχετισμών, όπως το μενού ελέγχου δρομέα.
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού συσχετισμών. Κατόπιν,
εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απελευθερώσετε.
Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.
• Ανάγνωση από την αρχή: ανάγνωση στοιχείων δυνατά από το πρώτο στοιχείο έως το τελευταίο
στοιχείο με τη σειρά.
• Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο: ανάγνωση στοιχείων δυνατά ξεκινώντας από το στοιχείο
δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο με τη σειρά.
172
Προσβ/τητα
Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης
Όταν χρησιμοποιείτε το TalkBack, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε. Κατά
προεπιλογή, η συσκευή διαβάζει δυνατά κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή. Ή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή να διαβάζει κείμενο σε άλλες μονάδες ανάγνωσης, όπως γραμμές ή παραγράφους.
Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης χρησιμοποιώντας τα μενού τοπικών συσχετισμών
1 Επιλέξτε κάποιο κείμενο να διαβάσετε.
2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απελευθερώσετε για να
ανοίξετε το μενού τοπικών συσχετισμών.
3 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση
των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε Αλλαγή ευαισθησίας.
4 Πατήστε παρατεταμένα και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για
εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα
ανάγνωσης που θέλετε.
Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.
Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης με χρήση των κάθετων κινήσεων με δύο μέρη
Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα κάτω στην οθόνη, αλλάζει η μονάδα
ανάγνωσης. Η μονάδα ανάγνωσης αλλάζει σε σελίδα, παράγραφο, γραμμή, λέξη, χαρακτήρα και κατόπιν
προεπιλεγμένη. Όταν σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα πάνω στην οθόνη, οι
μονάδες ανάγνωσης αντιστρέφονται.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack
→ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχείριση κινήσεων → Δύο κατακόρυφες κινήσεις σε μέρη → Εναλλαγή
ευαισθησίας ανάγνωσης.
Μπορείτε να ακούσετε το κείμενο δίπλα στο κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την
τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε το κείμενο της επόμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό
σας προς τα κάτω ή προς τα δεξιά στην οθόνη. Επίσης, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο πριν από το
κείμενο που είναι τώρα επιλεγμένο χρησιμοποιώντας την τρέχουσα μονάδα ανάγνωσης. Για να ακούσετε
το κείμενο της προηγούμενης ενότητας, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα αριστερά στην
οθόνη.
173
Προσβ/τητα
Παύση TalkBack
Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν επιλέξετε Παύση σχολίων πάνω αριστερά στην
οθόνη, γίνεται παύση του TalkBack.
Όταν έχει γίνει παύση του TalkBack, μπορείτε να το συνεχίσετε ενεργοποιώντας την οθόνη, ή με άλλες
μεθόδους. Για να αλλάξετε τη μέθοδο για να συνεχίσετε το TalkBack, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Συνέχιση
από την κατάσταση αναστολής. Κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης πλοήγησης
Με τη λειτουργία γρήγορης πλοήγησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο
στην οθόνη χωρίς κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε
έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε
το δάχτυλό σας όταν ακούσετε Γρήγορη πλοήγηση. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το
δάχτυλό σας όταν ακούσετε το μενού που θέλετε.
Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες
όταν επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα χρησιμοποιώντας το μενού
τοπικών συσχετισμών.
Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε
έναν κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Όταν ακούσετε το μενού
προσθήκης ετικέτας, απελευθερώστε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε ετικέτες.
Για προβολή των ετικετών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/
τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών.
174
Προσβ/τητα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το TalkBack για δική σας ευκολία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack →
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Εναλλακτικά, ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα
κάτω και κατόπιν προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Κατόπιν σύρετε το δάχτυλό
σας πάνω δεξιά στην οθόνη και απελευθερώστε το όταν ακούσετε Ρυθμίσεις TalkBack.
• Ένταση ομιλίας: προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.
Η ένταση ήχου της φωνητικής ανταπόκρισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου
των πολυμέσων. Για προσαρμογή της έντασης ήχου των πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο έντασης
ήχου προς τα αριστερά ή δεξιά ενώ ακούτε τη φωνητική ανταπόκριση. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Ήχοι και ειδοποιήσεις, και κατόπιν σύρετε τη
γραμμή προσαρμογής έντασης ήχου για το περιεχόμενο πολυμέσων προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά.
• Χρήση αλλαγών τόνου φωνής: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει κείμενο με χαμηλό τόνο όταν
εισάγεται με χρήση πληκτρολογίου.
• Ηχώ πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά κείμενο ή σύμβολα που εισάγονται
με χρήση του πληκτρολογίου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τύπο πληκτρολογίου όπου θα
εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία.
• Μιλήστε όταν η οθόνη είναι απενεργοπ.: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική
ανταπόκριση όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
• Ανακίνηση για συνεχή ανάγνωση: ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου
που εμφανίζεται στην οθόνη όταν ανακινείτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες
ταχύτητες ανακίνησης.
• Εκφώνηση αναγνώρισης καλούντος: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει το όνομα του καλούντα
δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
• Σχόλια με δόνηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν εξερευνάτε την οθόνη.
• Ηχητικά σχόλια: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν
κάνετε κύλιση της οθόνης, και άλλα.
175
Προσβ/τητα
• Εστίαση στον ήχο ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων
όταν η συσκευή διαβάζει δυνατά κάποιο στοιχείο.
• Ένταση ήχου: προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη για να την
ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν επιλέγεται η Ηχητικά σχόλια.
• Εξερεύνηση μέσω αφής: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά τα στοιχεία κάτω από το
δάχτυλό σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας οπουδήποτε στην οθόνη για να βρείτε το στοιχείο
που θέλετε. Όταν ακούσετε το στοιχείο που επιθυμείτε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από
αυτό και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δύο φορές, γρήγορα για να το ανοίξετε. Μπορείτε
να μετακινηθείτε στη σελίδα που θέλετε κυλώντας την οθόνη αριστερά ή δεξιά με δυο δάχτυλα.
Για να μάθετε σχετικά με τον έλεγχο της οθόνης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξερεύνησης με
αφή, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων για περισσότερες
πληροφορίες.
• Αυτόματη κύλιση στις λίστες: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη κύλιση στην υπόλοιπη λίστα
που δεν εμφανίζεται στην οθόνη και ανάγνωση των στοιχείων δυνατά.
• Επιλογή με ένα πάτημα: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου με ένα
πάτημα.
• Ξεκινήστε τον οδηγό ''Εξερεύνηση μέσω αφής'': προβολή του μαθήματος σχετικά με τη χρήση της
λειτουργίας εξερεύνησης με αφή.
• Διαχείριση κινήσεων: εκχώρηση ενεργειών για εκτέλεση με κινήσεις δαχτύλων. ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για περισσότερες πληροφορίες.
• Διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών: προβολή των ετικετών που προσθέσατε.
• Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής: επιλογή μιας μεθόδου για συνέχιση της φωνητικής
ανταπόκρισης.
• Ρυθμίσεις προγραμματιστή: ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.
Χρήση της συσκευής με την οθόνη απενεργοποιημένη
Ρυθμίστε τη συσκευή για απενεργοποίηση της οθόνης διαρκώς ώστε να διατηρείται το απόρρητο του
περιεχομένου της οθόνης σας. Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε εξωτερικά πλήκτρα ή πατάτε
στην οθόνη. Επίσης δεν απενεργοποιούνται λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες αυτή τη στιγμή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν
σημειώστε την Σβηστή οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή
πατώντας δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
176
Προσβ/τητα
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής πλήκτρων
Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από
τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή
χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν
σημειώστε τη Γρήγορη είσοδος πλήκτρων.
Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά
Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βεβαιωθείτε ότι
εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν
σημειώστε την Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης.
Ρύθμιση λειτουργιών κειμένου σε ομιλία
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το
TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → Επιλογές κειμ.
σε ομιλία και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις εξής λειτουργίες:
• Μηχανισμός μετατροπής κειμένου σε ομιλία της Samsung: επιλογή μιας μηχανής για τη
λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα. Αν η συσκευή δεν
μπορεί να διαβάσει δυνατά παραδείγματα, πατήστε → Εγκατάσταση δεδομένων φωνής για
μεταφόρτωση και εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων για τη λειτουργία κειμένου σε ομιλία.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της τρέχουσας γλώσσας που έχει ρυθμιστεί
για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
177
Προσβ/τητα
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου
Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε
οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των
χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απελευθερώστε το
δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά
το κείμενο.
Αν δεν είναι ενεργοποιημένο το Γρήγορη είσοδος πλήκτρων, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από
τον χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Για
ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις
→ ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το Γρήγορη είσοδος πλήκτρων.
Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Αν είναι διαθέσιμοι πρόσθετοι χαρακτήρες
με το πλήκτρο, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πληκτρολόγιο που δείχνει τους
χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε το
χαρακτήρα που θέλετε, και κατόπιν απελευθερώστε το.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Για προσθήκη γλωσσών εισαγωγής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Γλώσσα
και εισαγωγή. Κατόπιν πατήστε Πληκτρολόγιο Samsung → Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και επιλέξτε
τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής, πατήστε
.
Επεξεργασία κειμένου
Χρησιμοποιήστε το μενού τοπικών συσχετισμών για να μετακινήσετε το δρομέα ή να αντιγράψετε και να
επικολλήσετε κείμενο.
Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το
δάχτυλό σας όταν ακούσετε Αλλαγή ευαισθησίας. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απελευθερώστε το δάχτυλό σας όταν
ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.
Όταν επεξεργάζεστε κείμενο, ρυθμίστε τη μονάδα ανάγνωσης είτε σε λέξη είτε σε χαρακτήρα για
ευκολία σας. Στη λειτουργία επιλογής, η συσκευή επιλέγει κείμενο σύμφωνα με τη μονάδα ανάγνωσης
που επιλέξατε.
178
Προσβ/τητα
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ακρόαση
του κειμένου. Όταν το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε διαβάζεται δυνατά, χρησιμοποιήστε τις
παρακάτω ενέργειες:
• Διαγραφή κειμένου: πατήστε το πλήκτρο διαγραφής στο πληκτρολόγιο.
• Επιλογή κειμένου με χρήση λειτουργίας επιλογής: ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής για να
επιλέξετε και να ακούσετε το κείμενο. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού
τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού → Έναρξη λειτουργίας επιλογής.
Κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ακούσετε το κείμενο πριν ή μετά από το κείμενο
που είναι επιλεγμένο τη στιγμή αυτή. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε
το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού → Λήξη λειτουργίας
επιλογής.
• Επιλογή ολόκληρου κειμένου: ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη
ποντικιού → Επιλογή όλων. Επιλέγεται όλο το κείμενο στο έγγραφο.
• Αντιγραφή ή περικοπή κειμένου: επιλέξτε κείμενο με χρήση του μενού τοπικών συσχετισμών.
Κατόπιν, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού. Επιλέξτε
Αντιγραφή για αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή επιλέξτε Αποκοπή για αποκοπή του
επιλεγμένου κειμένου. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
• Επικόλληση κειμένου: τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί το κείμενο,
ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και κατόπιν επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού →
Επικόλληση.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Μπορείτε να εισάγετε κείμενο φωνητικά. Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε το πεδίο εισαγωγής
κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Όταν πατάτε παρατεταμένα , η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει τις
επιλογές πληκτρολογίου. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη χωρίς να το απελευθερώσετε. Όταν επιλεγεί
, απελευθερώστε το δάχτυλό σας. Κατόπιν, προφέρετε τις λέξεις που θέλετε να εισάγετε στο πεδίο
κειμένου. Οι λέξεις που προφέρονται εμφανίζονται ως κείμενο στην οθόνη και η συσκευή τις διαβάζει
δυνατά.
Για να εισάγετε πρόσθετο κείμενο, επιλέξτε το πλήκτρο μικροφώνου και πείτε τις λέξεις.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Ενώ εισάγετε κείμενο φωνητικά, επιλέξτε Ελληνικά (Ελλάδα) και επιλέξτε μια γλώσσα για να αλλάξετε τη
γλώσσα εισαγωγής.
Για να προσθέσετε γλώσσες στη λίστα, επιλέξτε Ελληνικά (Ελλάδα) → Προσθήκη περισσότερων
γλωσσών πατήστε Αυτόματη για απενεργοποίηση και επιλέξτε τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν.
179
Προσβ/τητα
Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η συσκευή
παρέχει διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς ώστε να γίνει ευκολότερη η χρήση της συσκευής για χρήστες
με προβλήματα όρασης. Η ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς σε Τεράστιο ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → Μέγ.
γραμματοσειράς.
Μεγέθυνση της οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μεγεθύνετε την οθόνη και για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη
περιοχή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → Χειρονομίες
μεγέθυνσης και κατόπιν πατήστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.
• Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε στην οθόνη τρεις φορές γρήγορα για να ζουμάρετε σε
συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε στην οθόνη και πάλι τρεις φορές γρήγορα για να επιστρέψετε.
• Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να κυλήσετε στη μεγεθυμένη
οθόνη.
• Προσαρμογή αναλογίας ζουμ: πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα στη μεγεθυμένη οθόνη.
Κατόπιν, απομακρύνετε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους ή πλησιάστε τα για να προσαρμόσετε την
αναλογία.
• Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως η
Αριθ/χανή ενδέχεται να επηρεάζεται.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ειδοποιείστε για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο
παρελθόν χρονικό διάστημα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση → Υπενθύμιση
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.
Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ συναγερμών, πατήστε Διάστημα υπενθύμισης.
180
Προσβ/τητα
Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης και να βοηθήσετε τους
χρήστες να αναγνωρίζουν κείμενο στην οθόνη ευκολότερα. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η
συσκευή εμφανίζει μια αρνητική εικόνα που αντιστρέφει τα χρώματα στην οθόνη. Η αντιστροφή των
χρωμάτων αυξάνει την αντίθεση μεταξύ λευκού και μαύρου.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν
σημειώστε το Αρνητικά χρώματα.
Χρωματική προσαρμογή
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων
στην οθόνη, αν έχετε δυσκολία να διακρίνετε τα χρώματα. Η συσκευή αλλάζει τα χρώματα σε πιο
αναγνωρίσιμα χρώματα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Όραση.
2 Πατήστε το διακόπτη Προσαρμογή χρωμάτων για ενεργοποίηση.
3 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
4 Διευθετήστε τα χρωματικά πλακίδια κατά σειρά ομοιότητας, αρχίζοντας από το χρώμα βάσης.
5 Όταν τελειώσετε με την προσαρμογή των χρωμάτων, πατήστε ΤΕΛ.
Αν μπορείτε να διακρίνετε τα χρώματα, δεν απαιτείται μεγαλύτερη προσαρμογή.
6 Αν δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα χρώματα, πατήστε Κάμερα ή Εικόνα.
7 Σύρετε τη γραμμή χρωματικής προσαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά και πατήστε ΤΕΛ.
Για να αναπροσαρμόσετε το χρώμα, πατήστε → Εκ νέου προσαρμογή χρωμάτων.
181
Προσβ/τητα
Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας
Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν
σημειώστε το Ειδοποίηση φλας.
Απενεργοποίηση όλων των ήχων
Ρυθμίστε τη συσκευή να απενεργοποιήσει όλους τους ήχους συσκευής, όπως είναι οι ήχοι μέσων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν
σημειώστε το Απενεργ. όλων των ήχων.
Ρυθμίσεις λεζάντας
Υπότιτλοι Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή → Υπότιτλοι
Samsung (CC) και κατόπιν πατήστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της οθόνης για ενεργοποίηση.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Στοίχιση: αλλαγή της θέσης της λεζάντας.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς.
• Μέγεθος γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Άκρη: αλλαγή της άκρης του κειμένου υποτίτλων.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας κειμένου.
• Φόντο: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας φόντου πλαισίου λεζάντας.
• Παράθυρο λεζάντας: αλλαγή του χρώματος και της διαφάνειας παράθυρου λεζάντας.
182
Προσβ/τητα
Υπότιτλοι Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή → Υπότιτλοι
Google (CC) και κατόπιν πατήστε το διακόπτη στο επάνω μέρος της οθόνης για ενεργοποίηση.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας οθόνης για τη λεζάντα.
• Μέγεθος κειμένου: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Στυλ λεζάντας: αλλαγή του στυλ λεζάντας.
Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικών.
Για να προσαρμόσετε την ηχητική ισορροπία, συνδέστε ακουστικά στη συσκευή. Στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή → Εξισορρόπηση ήχου. Σύρετε
τη γραμμή προσαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία και
κατόπιν πατήστε OK.
Μονοφωνικός ήχος
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί
ακουστικά. Η μονοφωνική έξοδος συνδυάζει ήχο στέρεο σε ένα σήμα, το οποίο αναπαράγεται μέσα από
όλα τα ηχεία ακουστικών. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία εάν έχετε δυσκολίες στην ακοή ή εάν είναι
πιο άνετο ένα ακουστικό.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν
σημειώστε το Μονοφωνικός ήχος.
183
Προσβ/τητα
Βοηθητικό μενού
Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης
Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το εικονίδιο για πρόσβαση σε εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις πατώντας στα βοηθητικά μενού
στο εικονίδιο. Ελέγχετε τη συσκευή πατώντας τα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο χωρίς εξερεύνηση της
οθόνης. Όταν εκκινείται η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται η Λειτουργία ενός πατήματος.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές
δυνατότητες και αλληλεπίδραση.
2 Πατήστε το διακόπτη Βοηθητικό μενού για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται δεξιά στην οθόνη.
3 Πατήστε Βοηθητικό μενού → Προτιμώμενο χέρι για μετακίνηση του εικονιδίου βοηθητικής
συντόμευσης σε βολική θέση.
Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη
πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.
Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά
μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο πάνω ή κάτω βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή
κύλιση της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για επιλογή άλλων μενού.
184
Προσβ/τητα
Χρήση του δρομέα
Στο βοηθητικό μενού, πατήστε Δρομέας. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας δρομέας και μια περιοχή αφής
όπου μπορεί να ελέγχεται ο δρομέας. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις
του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για μετακίνηση του
δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• /
: επιλογή ενός στοιχείου ή κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
• /
: κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
• : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
• : κλείσιμο της περιοχής αφής.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δρομέα, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ
→ Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση, πατήστε το διακόπτη Βοηθητικό μενού
για ενεργοποίηση, πατήστε το Βοηθητικό μενού και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο Touchpad
και ρυθμίσεις δρομέα.
Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού
Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές. Για
παράδειγμα, όταν εκκινείτε τα Συλλογή, εμφανίζονται οι λειτουργίες αναζήτησης και σύνταξης στο
βοηθητικό μενού.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες
και αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού → Προηγμένη βοήθεια, πατήστε το διακόπτη στο επάνω
μέρος της οθόνης για ενεργοποίηση και κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.
Επεξεργασία των βοηθητικών μενού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για επεξεργασία μενού στο εικονίδιο βοηθητικής
συντόμευσης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες
και αλληλεπίδραση, πατήστε το διακόπτη Βοηθητικό μενού για ενεργοποίηση, πατήστε Βοηθητικό
μενού και κατόπιν πατήστε Επεξ. Για προσθήκη ή διαγραφή μενού, πατήστε ή .
185
Προσβ/τητα
Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου
πατήματος
Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες
και αλληλεπίδραση → Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος και κατόπιν
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Έλεγχος αλληλεπίδρασης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής
σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν θέλετε να
επιτρέπετε σε άλλα άτομα μόνο περιορισμένη πρόσβαση και έλεγχο των πολυμέσων ή δεδομένων σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Κινητικές
δυνατότητες και αλληλεπίδραση → Έλεγχος αλληλεπίδρασης.
2 Πατήστε το διακόπτη στο πάνω μέρος της οθόνης, για ενεργοποίηση.
3 Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης του ήχου
αριστερά ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.
4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε
να περιορίσετε.
5 Πατήστε ΤΕΛ.
Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Αν πατάτε στην οθόνη ή πατάτε πλήκτρα, όπως το
πλήκτρο αρχικής οθόνης, δεν λειτουργούν στην περιοχή αυτή.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής
οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου αριστερά ταυτόχρονα.
186
Προσβ/τητα
Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί
για σύρσιμό του. Όταν ηχήσει ένα ξυπνητήρι, πατήστε το πλήκτρο για να σταματήσετε το ξυπνητήρι αντί
για σύρσιμο του πλήκτρου.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα και κατόπιν σημειώστε το
Λειτουργία ενός πατήματος.
Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο
Εξάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ.
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής. Το αρχείο ρυθμίσεων
προσβασιμότητας αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης.
Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Εισάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ.
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής. Επιλέξτε ένα αρχείο για
εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ → OK. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το
εισηγμένο αρχείο.
Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, και
άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ.
→ Κοινή χρήση μέσω. Κατόπιν επιλέξτε αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε ΤΕΛΟΣ. Επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.
187
Προσβ/τητα
Προβολή υπηρεσιών προσβασιμότητας
Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Προσβ/τητα και προβάλλετε τη λίστα
υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο Υπηρεσίες.
Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών
• Χρήση S Voice: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το S Voice για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών με
χρήση φωνητικών εντολών. Εκκινήστε το S Voice και πραγματοποιήστε κλήσεις, στείλτε μηνύματα
και προβάλλετε εργασίες. Ανατρέξτε στην ενότητα S Voice για περισσότερες πληροφορίες.
• Φωνητική αναζήτηση: χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για αναζήτηση για περιεχόμενο
στον ιστό. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν είστε σε κίνηση και δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για να εισάγετε κείμενο.
• Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να προβάλλετε αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, να
προσαρμόσετε τη φωτεινότητα οθόνης, και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλαίσια ειδοποιήσεων
και γρήγορης ρύθμισης για περισσότερες πληροφορίες.
• Χρήση κινήσεων ελέγχου: ελέγχετε τη συσκευή με κινήσεις παλάμης ή χειρονομίες. Ανατρέξτε στην
ενότητα Κινήσεις για περισσότερες πληροφορίες.
• Χρήση του σαρωτή δαχτύλου: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή για να
ξεκλειδώνετε την οθόνη ή να επαληθεύετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση δαχτύλου για περισσότερες πληροφορίες.
• Χρήση συντομεύσεων προς επαφές: προσθήκη συντομεύσεων προς επαφές στην κλασσική αρχική
οθόνη για αποστολή μηνυμάτων πιο εύκολα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη συντομεύσεων για
επαφές στην κλασσική αρχική οθόνη για περισσότερες πληροφορίες.
188
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
189
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο έντασης ήχου αριστερά ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
190
Παράρτημα
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
191
Παράρτημα
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
192
Παράρτημα
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
193
Παράρτημα
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
194
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
εξυπηρέτησης προσκομίζοντας τις παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία δεν
αφαιρεθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και στη συσκευή, τραυματισμός
και/ή να καταστεί μη ασφαλής η χρήση της συσκευής.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες (ενδοσυμβατικές ή
αδικοπρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψουν από τη
μη τήρηση των συγκεκριμένων προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση το θάνατο ή τον
τραυματισμό που έχει προκληθεί από αμέλεια της Samsung.
1 Τοποθετήστε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης και του πίσω
καλύμματος της συσκευής.
Στη συνέχεια, ξεχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το ειδικό εργαλείο για
αυτό το σκοπό.
2 Συνεχίστε να τοποθετείτε το εργαλείο και να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα σε
διαδοχικές αποστάσεις περιμετρικά της συσκευής.
3 Όταν η οθόνη απεμπλακεί, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα στην άκρη και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα
κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.
4 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες.
5 Αποσυνδέστε τη διάταξη σύνδεσης της μπαταρίας.
6 Αφαιρέστε τη μπαταρία.
195
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising