Samsung | GT-N7000 | Samsung GT-N7000 User Manual (JellyBean)

GT-N7000
Käyttöopas
Tämän oppaan käyttäminen
Kiitos, että hankit Samsung-laitteen. Tämä Samsungin
poikkeukselliseen tekniikkaan ja laadukkaisiin standardeihin
perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja
viihdeominaisuudet.
Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen
ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.
Lue tämä ensin
Lue varotoimet ja opas huolella ennen laitteen käyttöä, jotta
osaat käyttää sitä turvallisesti ja asianmukaisesti.
●● Tämän oppaan kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
●● Tämän käyttöoppaan kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa
todellisesta tuotteesta.
●● Tämän käyttöoppaan sisältö voi poiketa tuotteesta
ja palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta
ohjelmasta, ja saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Voit ladata käyttöoppaan uusimman version sivustosta
www.samsung.com.
●● Ominaisuudet ja lisäpalvelut voivat vaihdella laitteen,
ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Tämän käyttöoppaan muotoilu ja toimitus perustuu Google
Android -käyttöjärjestelmiin ja saattaa vaihdella käyttäjän
laitteen käyttöjärjestelmän mukaan.
●●
Tämän oppaan käyttäminen
2
Sovellukset ja niiden toiminnot voivat vaihdella maan, alueen
ja laitteiston mukaan. Samsung ei ole vastuussa kolmansien
osapuolten aiheuttamista suorituskykyongelmista.
●● Samsung ei ole vastuussa toimintaongelmista
tai yhteensopimattomuuksista, jotka aiheutuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta
käyttöjärjestelmäohjelmistosta. Käyttöjärjestelmän
mukauttaminen voi johtaa laitteen tai sovellusten
virheelliseen toimintaan.
●● Voit päivittää mobiililaitteen ohjelmiston sivustosta
www.samsung.com.
●● Laitteen mukana tulleet ohjelmistot, äänilähteet, kuvat ja
muu sisältö on lisensoitu rajoitettuun käyttöön Samsungin
ja sisältöjen omistajien välillä. Näiden materiaalien käyttö
kaupallisiin ja muihin tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien
vastaista. Samsung ei ole vastuussa käyttäjän aiheuttamista
tekijänoikeusrikkomuksista.
●● Säilytä tämä opas tulevaa käyttöä varten.
●●
Tämän oppaan käyttäminen
3
Ohjekuvakkeet
Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin,
ennen kuin aloitat:
Vaara—tilanne, josta voi aiheutua vammoja sinulle tai
muille
Varoitus—tilanne, josta voi seurata vaurioita tähän
laitteeseen tai muihin laitteisiin
Huomautus—huomautuksia, käyttövinkkejä tai
lisätietoja
►
Katso – sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi:
► s. 12 (tarkoittaa ”katso sivua 12”)
→
Seuraavaksi – valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden
järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valitse
sovellusluettelossa Asetukset → Tietoja laitteesta
(tarkoittaa ensin Asetukset ja sitten Tietoja laitteesta)
[ ]
Hakasulkeet – puhelimen painikkeet, esimerkiksi: [
(tarkoittaa valikkopainiketta)
]
Tekijänoikeus
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Tämä käyttöopas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien
suojaama.
Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa kopioida, jakaa, kääntää
tai lähettää missään muodossa tai millään keinolla, sähköisesti
tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi, nauhoitus
ja tallennus tiedontallennus- ja noutojärjestelmään, ilman
Samsung Electronicsin ennalta antamaa kirjallista lupaa.
Tämän oppaan käyttäminen
4
Tavaramerkit
SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ ovat Google
Inc:n tavaramerkkejä.
●●
●●
Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n kautta maailman
omistama rekisteröity tavaramerkki.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™,
Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
●● DivX , DivX Certified ja
®
®
niihin liittyvät logot ovat
Rovi Corporationin tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
joita käytetään yritysten luvalla.
●●
●●
Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet kuuluvat
omistajilleen.
Tämän oppaan käyttäminen
5
TIETOJA DIVX-VIDEOISTA
DivX® on DivX, LLC:n, Rovi Corporationin tytäryhtiön, kehittämä
digitaalinen videomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified®
-laite, joka toistaa DivX-videoita. Sivustossa www.divx.com on
tästä lisätietoja sekä ohjelmia, joilla tiedostoja voidaan muuntaa
DivX-videoiksi.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Tämä DivX Certified® -sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä
voidaan toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -elokuvia. Kun
haluat hankkia rekisteröintikoodin, etsi laitteen asetusvalikosta
DivX VOD -osa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa
vod.divx.com.
DivX Certified® -sertifioitu DivX®-videoiden toistoon kokoon
HD 720p saakka; koskee myös maksullista sisältöä.
Tämän oppaan käyttäminen
6
Sisältö
Kokoaminen........................................................ 12
Pakkauksen avaaminen ................................................................. 12
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen ............................ 12
Akun lataaminen .............................................................................. 15
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen . ................................. 18
Aloittaminen....................................................... 21
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä ............................. 21
Laitteeseen tutustuminen ............................................................ 22
S Pen -kynän ja kosketusnäytön käyttäminen ..................... 27
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen ja
avaaminen ........................................................................................... 29
Alkunäyttöön tutustuminen . ...................................................... 29
Sovellusten käyttäminen .............................................................. 34
Laitteen mukauttaminen .............................................................. 37
Tekstin kirjoittaminen ..................................................................... 44
Tietojen synkronointi ...................................................................... 49
Erikoisominaisuuksien käyttäminen................ 50
S Pen -kynän perustoiminnot . .................................................... 50
S Pen -kynän lisätoiminnot . ......................................................... 51
Liikkeiden oppiminen . ................................................................... 52
Käsinkirjoitustilan käyttäminen . ................................................ 58
S Note -toiminnon käyttäminen ................................................ 62
Pikamuistikirjan käyttäminen ..................................................... 67
Kalenteritoiminnon käyttäminen .............................................. 68
Äänipuhe-toiminnon käyttäminen .......................................... 70
Näytön alueen kaappaaminen ................................................... 72
Sisältö
7
Yhteydenpito...................................................... 73
Soittaminen ........................................................................................ 73
Viestit ..................................................................................................... 83
Google Mail ......................................................................................... 85
Sähköposti ........................................................................................... 87
Talk .......................................................................................................... 91
ChatON . ................................................................................................ 92
Messenger ........................................................................................... 92
Google+ ................................................................................................ 93
Viihde.................................................................. 94
Kamera .................................................................................................. 94
Videosoitin . ....................................................................................... 106
Galleria ................................................................................................ 109
Paper Artist ........................................................................................ 112
Musiikki ............................................................................................... 112
Music Hub .......................................................................................... 116
FM-radio ............................................................................................. 116
Henkilökohtaiset tiedot................................... 120
Yhteystiedot . .................................................................................... 120
Kalenteri . ............................................................................................ 123
S Note .................................................................................................. 126
Ääninauhuri ...................................................................................... 130
Internet-toiminnot........................................... 132
Internet ............................................................................................... 132
Flipboard ............................................................................................ 135
Maps ..................................................................................................... 136
Paikalliset . .......................................................................................... 137
Sisältö
8
Navigointi . ......................................................................................... 138
YouTube .............................................................................................. 138
Samsung Apps . ............................................................................... 140
S Choice .............................................................................................. 141
Play-kirjat . .......................................................................................... 141
Play Movies . ...................................................................................... 141
Puhehaku ........................................................................................... 141
Play-kauppa ...................................................................................... 142
Readers Hub ..................................................................................... 142
Video Hub .......................................................................................... 143
Learning Hub . .................................................................................. 143
Liitettävyys....................................................... 144
USB-yhteydet . .................................................................................. 144
Wi-Fi ...................................................................................................... 146
Wi-Fi Direct ........................................................................................ 148
AllShare Play ..................................................................................... 149
Ryhmälähetys . ................................................................................. 152
Matkapuhelinverkon jakaminen ............................................. 152
Bluetooth ........................................................................................... 155
GPS . ...................................................................................................... 157
VPN-yhteydet ................................................................................... 158
Työkalut............................................................. 160
Kello ...................................................................................................... 160
Laskin ................................................................................................... 162
Lataukset ............................................................................................ 163
Dropbox . ............................................................................................ 163
Ohje ...................................................................................................... 164
Sisältö
9
Omat tiedostot ................................................................................ 165
Google ................................................................................................. 166
SIM-työkalut . .................................................................................... 167
Voice talk ............................................................................................ 167
Pienoispäiväkirja ............................................................................. 168
Asetukset.......................................................... 169
Asetusvalikon käyttäminen . ...................................................... 169
Wi-Fi ...................................................................................................... 169
Bluetooth ........................................................................................... 169
Datan käyttö ..................................................................................... 169
Lisää asetuksia . ................................................................................ 170
Alkunäyttötila ................................................................................... 172
Estotila ................................................................................................. 172
Ääni . ..................................................................................................... 172
Näyttö .................................................................................................. 173
Tallennustila ...................................................................................... 174
Virransäästötila ................................................................................ 175
Akku . .................................................................................................... 175
Sovellusten hallinta ....................................................................... 175
Sijaintipalvelut ................................................................................. 175
Lukitusnäyttö ................................................................................... 176
Turvallisuus . ...................................................................................... 177
Yksikätinen käyttö .......................................................................... 178
Kieli ja syöttö . ................................................................................... 178
Pilvi . ...................................................................................................... 183
Varmuuskopioi ja palauta ........................................................... 184
Lisää tili . .............................................................................................. 184
Liike . ..................................................................................................... 184
Sisältö
10
S Pen ..................................................................................................... 185
Lisävaruste ......................................................................................... 186
Päivämäärä ja aika .......................................................................... 186
Helppokäyttöisyys . ........................................................................ 187
Sovelluskehittäjien asetukset .................................................... 188
Tietoja laitteesta .............................................................................. 190
Vianmääritys..................................................... 191
Hakemisto......................................................... 197
Sisältö
11
Kokoaminen
Pakkauksen avaaminen
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:
●● Matkapuhelin
●● Akku
●● Pikaopas
Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja.
Piraattiohjelmistot tai laittomat ohjelmistot saattavat
aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, joita valmistajan
takuu ei kata.
Laitteen mukana toimitettavat tarvikkeet ja erikseen
hankittavat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja
palveluntarjoajan mukaan.
●● Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.
●● Laitteen mukana tulleet lisälaitteet sopivat siihen
parhaiten.
●● Muut kuin laitteen mukana tulleet varusteet eivät
välttämättä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
●●
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber
Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten
henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat
valinnaiset palvelut. Voit hankkia USIM (Universal Subscriber
Identity Module) -kortin UMTS- tai HSDPA-palveluja varten.
Kokoaminen
12
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen,
1 Jos laitteen virta on kytkettynä, katkaise se painamalla jonkin
aikaa virtanäppäintä ja valitsemalla Katkaise virta → OK.
2 Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Kansi voi
vahingoittua.
3 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet
ovat alaspäin.
Kokoaminen
13
Antenni on laitteen yläosassa takapuolella. Älä poista
antennin päällä olevaa suojateippiä, sillä se voi
vahingoittaa antennia.
●● Älä aseta SIM-korttipaikkaan muistikorttia. Jos
muistikortti juuttuu SIM-korttipaikkaan, sinun on
toimitettava laite Samsungin huoltokeskukseen
muistikortin poistamista varten.
●● Laitteessa oleva SIM-korttipaikka on tarkoitettu
vain tavallisille SIM-korteille. micro SIM -kortin tai
sopimattomalla pidikkeellä varustetun micro SIM
-kortin käyttäminen voi johtaa laitteen SIM-korttipaikan
vahingoittumiseen.
●●
4 Aseta akku paikalleen.
5 Aseta takakansi takaisin.
Kokoaminen
14
Akun lataaminen
Akku täytyy ladata, ennen kuin laitetta käytetään ensimmäistä
kertaa, tai jos akku on ollut käyttämättömänä pitkän aikaa.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita. Muut kuin
hyväksytyt laturit voivat saada akun räjähtämään ja
vioittaa laitetta.
Toimitukseen kuuluvalla pikalaturilla voit ladata akun
nopeammin.
●● Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu
merkkiääni ja näyttöön tulee akun tyhjenemisilmoitus.
Myös akkukuvake tyhjenee. Jos akun varaus laskee
liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.
Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.
●● Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi kytkeä päälle,
vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna tyhjän akun
latautua muutama minuutti, ennen kuin yrität kytkeä
laitteen päälle.
●● Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti,
verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka tarvitsevat
yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu
nopeasti. Lataa akku täyteen aina ennen tällaisten
sovellusten käyttämistä, jotta vältät verkkoyhteyden
katkeamisen tai virran loppumisen datasiirron aikana.
●●
Kokoaminen
15
1 Kytke laturin pieni pää monitoimiliittimeen.
Laturin virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta
vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön
aiheuttamia vaurioita.
2 Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
Voit käyttää laitetta latauksen aikana, mutta akun
lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
●● Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen
aikana, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Jos näin käy, irrota
laturi laitteesta.
●● Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia,
eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen elinikään tai
suorituskykyyn.
●● Jos laitteen akku ei lataudu asianmukaisesti, vie laite
sekä laturi Samsung-huoltoon.
●●
Kokoaminen
16
3 Kun akku on täysin ladattu, irrota laturi ensin laitteesta ja
sitten pistorasiasta.
Älä irrota akkua laitteesta, kun laite on kytkettynä laturiin.
Muutoin laite voi vioittua.
Voit säästää virtaa irrottamalla laturin, kun se ei ole
käytössä. Laturissa ei ole virtakytkintä. Irrota siksi sähkön
säästämiseksi laturi pistorasiasta, kun et käytä laturia.
Laitteen tulisi latauksen aikana olla lähellä pistorasiaa.
Tietoa akun lataamiseen liittyvistä kuvakkeista
Kun lataat akkua laitteen ollessa kytkettynä pois päältä,
seuraavat kuvakkeet osoittavat akun latauksen tilan:
Lataus käynnissä
Lataus suoritettu
Kokoaminen
17
››Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
Voit pidentää latausten välistä käyttöaikaa mukauttamalla näitä
asetuksia ja poistamalla taustatoimintoja käytöstä:
●● Ota virransäästötila käyttöön.
●● Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla
virtapainiketta.
●● Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
●● Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
●● Poista Wi-Fi-ominaisuus käytöstä.
●● Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
●● Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
●● Vähennä näytön kirkkautta.
Muistikortin (lisävaruste) asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden muistikapasiteetti
on enintään 32 Gt. Muistikortin valmistaja tai tyyppi voi
aiheuttaa sen, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia
laitteen kanssa.
Samsung soveltaa muistikortteihin hyväksyttyjä
teollisuusalan standardeja, mutta jotkin merkit eivät
välttämättä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vioittaa
laitetta tai muistikorttia ja turmella kortille tallennetut
tiedot.
Kokoaminen
18
Laite tukee muistikorteissa ainoastaan FATtiedostomuotoa. Jos laitteeseen asetetaan muuhun
muotoon alustettu kortti, puhelin kehottaa alustamaan
muistikortin uudelleen.
●● Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti
lyhentää muistikorttien käyttöikää.
●● Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin
tiedostohakemisto näkyy sisäisen muistin extSdCardkansiossa.
●●
1 Irrota takakansi ja akku.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat
alaspäin.
3 Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes kortti
lukittuu paikalleen.
4 Aseta akku ja takakansi takaisin.
››Muistikortin poistaminen
Poista muistikortti ensin käytöstä, jotta sen poistaminen
korttipaikasta on turvallista.
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Tallennustila →
Poista SD-kortti käytöstä → OK.
2 Irrota takakansi ja akku.
Kokoaminen
19
3 Paina muistikorttia varoen, kunnes se irtoaa laitteesta.
4 Poista muistikortti.
5 Aseta akku ja takakansi takaisin.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai käyttää tietoja,
sillä muuten tietoja voi hävitä ja muistikortti tai laite voi
vahingoittua.
››Muistikortin alustaminen
Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi
laitteessa. Alusta muistikortti vain laitteessa.
Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Tallennustila →
Alusta SD-kortti → Alusta SD-kortti → Poista kaikki.
Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen muistikortin alustamista. Valmistajan
takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
Kokoaminen
20
Aloittaminen
Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä
Kytke laitteeseen virta painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, asenna se
noudattamalla näytön ohjeita.
Katkaise laitteen virta painamalla jonkin aikaa virtanäppäintä ja
valitsemalla Katkaise virta → OK.
●● Noudata kaikkia viranomaisten julkaisemia varoituksia
ja ohjeita, kun olet paikassa, jossa langattomien
laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
●● Jos haluat käyttää ainoastaan niitä laitteen toimintoja,
jotka eivät vaadi verkkoa, siirry lentotilaan. Paina
virtanäppäintä jonkin aikaa ja valitse Lentotila. ► s. 170
Aloittaminen
21
Laitteeseen tutustuminen
››Laitteen osat
Valontunnistin
Mikrofoni1
Läheisyystunnistin
Kuuloke
Etukameran objektiivi
Virta-/Nollaus-/
Lukitusnäppäin
Kosketusnäyttö
Kotinäppäin
Valikkonäppäin
Paluunäppäin
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
1. Aktiivinen vain käytettäessä kaiutinpuheluominaisuutta tai
kuvattaessa videoita.
Aloittaminen
22
Kuulokemikrofonin
liitäntä
GPS-antenni 2
Salama
Takakameran
objektiivi
Äänenvoimakkuusnäppäin
Takakansi
Kaiutin
Pääantenni
S Pen -kynän kolo
››Painikkeet
Näppäin
Toiminto
Virta/
Nollaus3/
Lukitus
Kytke laite päälle (paina jonkin
aikaa); Siirry laitteen asetuksiin (paina
jonkin aikaa); Nollaa laite (paina
10-15 sekuntia); Sammuta ja lukitse
kosketusnäyttö tai käynnistä se.
Valikko
Avaa nykyisessä näytössä
käytettävissä olevien vaihtoehtojen
luettelo; Käynnistä hakusovellus
alkunäytössä (pidä painettuna);
Avaa haun syöttöikkuna joidenkin
sovellusten käytön aikana (paina
jonkin aikaa).
2. Älä kosketa antennin sijaintikohtaa tai peitä sitä kädelläsi tai muulla
esineellä langattomien toimintojen käytön aikana.
3. Jos laitteessa ilmenee vakavia virheitä tai se jumiutuu tai lukkiutuu,
toimintojen palauttaminen saattaa edellyttää laitteen nollaamista.
Aloittaminen
23
Näppäin
Toiminto
Koti
Palaa alkunäyttöön; Avaa äskettäisten
sovellusten luettelo (paina jonkin
aikaa); Käynnistä äänipuhesovellus
(paina kaksi kertaa).
Paluu
Palaa edelliseen näyttöön; Avaa tai
sulje Moni-ikkuna-paneeli (pidä
painettuna).
ÄänenSäädä laitteen äänenvoimakkuutta.
voimakkuus
››Ilmoituskuvakkeet
Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja
operaattorin mukaan.
Kuvake
Selitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
Avoimia Wi-Fi-yhteyspisteitä käytettävissä
Wi-Fi-yhteyspiste yhdistetty
Aloittaminen
24
Kuvake
Selitys
Wi-Fi Direct -yhteys on muodostettu
Bluetooth-toiminto käytössä
Bluetooth-kuulokemikrofoni kytketty
GPS-pohjaisia palveluja käytössä
Puhelu kesken
Puhelu pidossa
Kaiutinpuhelu käytössä
Vastaamatta jäänyt puhelu
Tietoa ladataan laitteesta
Tietoa ladataan laitteeseen
Soitonsiirto käytössä
Yhdistetty tietokoneeseen
USB-yhteys käytössä
Wi-Fi-tukiasema käytössä
Ei SIM- eikä USIM-korttia
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Uusi sähköpostiviesti
Uusi vastaajaviesti
Hälytys käytössä
Aloittaminen
25
Kuvake
Selitys
Tapahtumailmoitus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen
ulkopuolella)
Äänetön tila käytössä (mykistys)
Äänetön tila käytössä (värinä)
Lentotila käytössä
Musiikin toisto käynnissä
Musiikin toisto keskeytetty
FM-radion toisto taustalla
Virhe tai varoitus
Akun varaustaso
Kellonaika
Aloittaminen
26
S Pen -kynän ja kosketusnäytön
käyttäminen
Laitteen kosketusnäytöstä on helppo valita valintoja ja suorittaa
toimintoja. Tässä osassa kuvataan kosketusnäytön käytön
perustoiminnot.
●● Älä paina kosketusnäyttöä sormenpäillä, äläkä
käytä kosketusnäyttöä terävillä esineillä. Muutoin
kosketusnäyttö voi vahingoittua tai siinä voi ilmetä
toimintahäiriö.
●● Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden
sähkölaitteiden kanssa. Staattisen sähkön purkaukset
voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
●● Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin nesteiden
kanssa. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa tai altistuessaan nesteille.
●● Näytön jättäminen pitkäksi ajaksi joutotilaan voi johtaa
jälkikuviin (näytön palamiseen) tai haamukuviin.
Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei ole käytössä.
●● Älä taivuta S Pen -kynää.
●● S Pen -kynän kärkeä ei voi vaihtaa.
●● Älä käytä S Pen -kynää magneettisia häiriöitä
aiheuttavien lähteiden läheisyydessä. Muutoin S Pen
-kynä saattaa toimia virheellisesti tai jumiutua.
Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella
tavalla, irrota sen suojakalvo ennen laitteen käyttöä.
●● Voit ostaa korvaavan S Pen -kynän Samsungjälleenmyyjältä.
●● Jos S Pen -kynä ei toimi oikein, vie se Samsunghuoltoon.
●● Saat parhaan tuloksen pitämällä S Pen -kynää
pääasiassa kohtisuorassa kosketusnäyttöön nähden ja
välttämällä jyrkkiä kulmia.
●●
Aloittaminen
27
Voit ohjata kosketusnäyttöä seuraavilla toimilla:
●● Napauta: Voit valita tai käynnistää valikoita, vaihtoehtoja ja
sovelluksia koskettamalla niitä kerran sormella tai laitteen
mukana toimitetulla S Pen -kynällä.
●● Kosketa jonkin aikaa: Napauta kohdetta ja kosketa sitä
vähintään kaksi sekuntia, kunnes näyttöön avautuu
vaihtoehtojen luettelo.
●● Vedä: Voit siirtyä luettelon kohtiin painamalla ja vetämällä
sormea ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.
●● Vedä ja pudota: Voit siirtää kohdetta painamalla kohdetta ja
vetämällä samalla sormea.
●● Kaksoisnapauta: Voit lähentää tai loitontaa katselemiasi
valokuvia ja Internet-sivuja napauttamalla kaksi kertaa
nopeasti sormella.
●● Voit suorittaa lisää toimintoja laitteen mukana
toimitetulla S Pen -kynällä. ► s. 50
●● Laite sammuttaa kosketusnäytön, kun laitetta ei käytetä
tietyn ajan kuluessa. Voit käynnistää näytön painamalla
virtanäppäintä tai kotinäppäintä.
●● Voit myös säätää taustavalon keston. Valitse
sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö → Näytön
aikakatkaisu.
Aloittaminen
28
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitseminen
ja avaaminen
Jos et käytä laitetta määritettyyn aikaan, laite katkaisee virran
kosketusnäytöstä ja lukitsee kosketusnäytön ja näppäimet
automaattisesti tahattomien toimintojen välttämiseksi.
Voit lukita kosketusnäytön ja näppäimet manuaalisesti
painamalla virtanäppäintä.
Avaa lukitus käynnistämällä näyttö painamalla virtanäppäintä
tai kotinäppäintä ja vetäisemällä sormella johonkin suuntaan.
Voit estää muita pääsemästä laitteeseen tallennettuihin
henkilökohtaisiin tietoihisi ja käyttämästä niitä
lukitsemalla näytön. ► s. 40
Alkunäyttöön tutustuminen
Alkunäytössä näkyvät ilmoituskuvakkeet, pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet.
Alkunäytössä on useita paneeleja. Voit siirtyä alkunäytössä
paneelista toiseen selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit
myös siirtyä suoraan vastaavaan paneeliin valitsemalla näytön
alaosassa olevan pisteen.
››Ilmoituspaneelin käyttö
Voit avata ilmoituspaneelin napauttamalla
ilmaisinkuvakealuetta ja vetämällä sitä alaspäin. Voit piilottaa
paneelin vetämällä paneelin alareunaa ylöspäin.
Voit nähdä laitteen nykyisen tilan ja käyttää seuraavia toimintoja
ilmoituspaneelista:
●● Wi-Fi: Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
► s. 146
●● GPS: Ota GPS-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.
► s. 157
●● Ääni: Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä.
Aloittaminen
29
Näytön kierto: Ota automaattinen kiertotoiminto käyttöön
tai poista se käytöstä.
●● Bluetooth: Ota Bluetooth-toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä. ► s. 155
●● Mobiilidata: Ota datayhteys käyttöön tai poista se käytöstä.
●● Estotila: Estotilan ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Estotilassa laite estää kaikki ilmoitukset.
●● Virransäästö: Ota virransäästötila käyttöön tai poista se
käytöstä.
●● Moniikkuna: Ota Moni-ikkuna-toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä.
●● Synkronoi: Poista sovellusten automaattinen synkronointi
käytöstä.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella alueen
tai palveluntarjoajan mukaan.
●●
››Alkunäytön tilan vaihtaminen
Alkunäytössä voit valita perus- ja helppokäyttötilan.
Helppokäyttötilassa voit helposti käyttää suosikkiyhteystietoja,
-sovelluksia ja -asetuksia alkunäyttöön lisättyjen
pikakuvakkeiden avulla.
Jos haluat vaihtaa alkunäytön tilan, valitse sovellusluettelossa
Asetukset → Alkunäyttötila → tila.
››Alkunäytön kohteiden siirtäminen
1 Kosketa kohdetta jonkin aikaa.
2 Vedä kohde uuteen paikkaan.
››Alkunäytön kohteiden poistaminen
1 Kosketa kohdetta jonkin aikaa.
Roskakorikuvake ilmestyy alkunäytön yläosaan.
2 Vedä kohde roskakoriin.
Aloittaminen
30
››Pikakäyttöpaneelin mukauttaminen
Voit mukauttaa alkunäytön alaosassa olevaa pikakäyttöpaneelia
lisäämällä siihen tai poistamalla siitä sovellusten pikavalintoja.
●● Voit poistaa sovelluskuvakkeen koskettamalla kuvaketta
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten roskakoriin.
●● Voit lisätä sovelluskuvakkeen koskettamalla alkunäytössä
olevaa uutta sovelluksen pikavalintaa jonkin aikaa ja
vetämällä sen sitten tyhjään paikkaan.
››Paneelin lisääminen alkunäyttöön tai
poistaminen alkunäytöstä
Voit järjestellä pienoisohjelmia lisäämällä tai poistamalla
alkunäytön paneeleja.
1 Paina alkunäytössä [
] → Muokkaa sivua.
Voit siirtyä muokkaustilaan myös asettamalla näytölle kaksi
sormea ja puristamalla niitä yhteen.
2 Lisää, poista tai järjestele paneeleja.
Voit poistaa paneelin koskettamalla paneelin pienoiskuvaa
jonkin aikaa ja vetämällä sen näytön alareunassa olevaan
roskakoriin.
●● Voit lisätä uuden paneelin valitsemalla
-kuvakkeen.
●● Voit määrittää alkunäytön pääpaneelin valitsemalla
.
●● Voit muuttaa paneelien järjestystä koskettamalla paneelin
pienoiskuvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
●●
3 Paina lopuksi [
].
Aloittaminen
31
››Pienoisohjelmien käyttäminen
Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka lisäävät
alkunäyttöön käteviä toimintoja sekä tietoja.
●● Jotkin pienoisohjelmat ottavat yhteyden
verkkopalveluihin. Internet-pohjaisen pienoisohjelman
käyttö saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
●● Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella
alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
Pienoisohjelman lisääminen alkunäyttöön
1 Avaa pienoisohjelmapaneeli valitsemalla sovellusluettelossa
Pienoisohjelmat.
2 Etsi haluamasi pienoisohjelma selaamalla
pienoisohjelmapaneelissa vasemmalle tai oikealle.
3 Lisää pienoisohjelma alkunäyttöön koskettamalla sitä jonkin
aikaa.
Lisää Asetukset-pikavalinta alkunäyttöön
Voit luoda alkunäytössä pikavalintoja usein käytettyihin
asetuksiin.
1 Avaa pienoisohjelmapaneeli valitsemalla sovellusluettelossa
Pienoisohjelmat.
2 Paina alkunäytössä Asetusten pikanäppäin -painiketta
jonkin aikaa ja vapauta se.
3 Valitse asetus, kuten Bluetooth tai Wi-Fi.
Aloittaminen
32
››Moni-ikkunasovellusten käynnistäminen
Voit suorittaa näytössä kaksi sovellusta samaan aikaan.
●● Voit suorittaa vain Moni-ikkuna-paneelissa olevat
sovellukset.
●● Kun käynnistät multimediatiedostoja, kuten musiikkia
tai ääntä, sisältäviä sovelluksia, ääni toistetaan
molemmista tiedostoista.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö ja ota sitten
Moni-ikkuna-toiminto käyttöön valitsemalla Moni-ikkuna
-kohdan vieressä oleva valintaruutu.
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön myös valitsemalla
ilmoituspaneelista Moniikkuna.
2 Avaa Moni-ikkuna-paneeli painamalla jonkin aikaa [
].
Voit piilottaa tai näyttää paneelin napauttamalla paneelin
kahvaa.
●● Kun paneeli on auki, voit siirtää paneelia koskettamalla
kahvaa jonkin aikaa ja vetämällä sen näytön reunaan.
●● Kun paneeli on piilossa, voit siirtää kahvaa koskettamalla
kahvaa jonkin aikaa ja vetämällä sitä ylöspäin, alaspäin,
vasemmalle tai oikealle.
●●
3 Valitse käynnistettävä sovellus.
4 Kosketa toista sovellusta jonkin aikaa, jos haluat käynnistää
sen ja vetää sen uuteen paikkaan.
5 Voit säätää paneeleiden kokoa vetämällä sovelluspaneelien
välissä olevaa palkkia ylös- tai alaspäin.
●● Voit vaihtaa paneelien paikkaa valitsemalla
.
●● Suurenna ikkuna näytön kokoiseksi valitsemalla
●● Voit sulkea sovelluksen painamalla [
].
Aloittaminen
33
.
Moni-ikkunasovellusten määrittäminen
1 Avaa Moni-ikkuna-paneeli painamalla jonkin aikaa [
2 Valitse Muokkaa.
].
Voit mukauttaa Moni-ikkuna-paneelia lisäämällä tai
poistamalla sovelluksia.
3 Kun olet valmis, valitse Valm.
Sovellusten käyttäminen
Laitteen sovellusten käyttäminen:
1 Avaa sovellusluettelo valitsemalla alkunäytössä Sovell.
2 Selaa vasemmalle tai oikealle toiseen sovellusnäyttöön.
Voit myös siirtyä suoraan vastaavaan näyttöön valitsemalla
näytön alaosassa olevan pisteen.
3 Valitse haluamasi sovellus.
Sinulla on oltava Google-tili, jotta voit käyttää Googlesovelluksia.
●● Voit lisätä sovelluksen pikanäppäimen koskettamalla
asianomaista kuvaketta jonkin aikaa sovellusluettelossa.
Voit siirtää sovellusten kuvakkeet mihin tahansa
alkunäytön kohtaan.
●●
Aloittaminen
34
4 Palaa edelliseen näyttöön painamalla [
]-painiketta tai
palaa alkunäyttöön painamalla kotinäppäintä.
●● Jos kierrät laitetta joidenkin toimintojen käytön aikana,
myös näyttö kiertyy automaattisesti. Jos haluat estää
näytön kiertymisen, avaa ilmoituspaneeli ja valitse
Näytön kierto.
●● Laitteen käytön aikana voit ottaa kuvakaappauksen
painamalla jonkin aikaa samanaikaisesti koti- ja
virtanäppäintä. Kuva tallennetaan kansioon Omat
tiedostot → Kaikki tiedostot → sdcard0 → Pictures
→ Screenshots.
››Sovellusten järjesteleminen
Voit järjestellä sovellusluettelon sovelluksia muuttamalla niiden
järjestystä tai ryhmittelemällä ne luokkiin.
1 Paina sovellusluettelossa [ ] → Muokkaa.
2 Kosketa sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa.
3 Sovellusten järjesteleminen:
Voit siirtää sovellusta vetämällä sen uuteen paikkaan.
●● Voit lisätä sovelluksen uuteen kansioon vetämällä sen Luo
kansio-kuvakkeeseen.
●● Voit siirtää sovelluksen uuteen paneeliin vetämällä sen
Luo sivu-kuvakkeeseen.
●● Voit poistaa sovelluksen asennuksen vetämällä sen Poista
asennus-kuvakkeeseen.
Voit näyttää sovelluksen tiedot vetämällä sovelluksen
kuvakkeen kohtaan Sovelluksen tiedot.
●●
4 Valitse Tall.
Aloittaminen
35
››Sovelluksen lataaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Play-kauppa tai Samsung Apps.
2 Etsi sovellus ja lataa se laitteeseen.
Voit asentaa muista lähteistä lataamasi sovellukset
valitsemalla Asetukset → Turvallisuus →
Tuntemattomat lähteet.
››Sovelluksen asennuksen poistaminen
1 Paina sovellusluettelossa [ ] → Poista asennus.
2 Valitse sovelluksen kuvakkeen kohdalla ja valitse sitten
OK.
Voit poistaa vain käyttäjän lataamien sovellusten
asennuksen.
››Viimeiseksi käytettyjen sovellusten
käyttäminen
1 Voit avata viimeiseksi käytettyjen sovellusten luettelon
painamalla kotinäppäintä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi sovellus.
››Tehtävienhallinnan käyttö
Laite pystyy moniajoon, joten voit käyttää useita sovelluksia
samaan aikaan. Useiden sovellusten samanaikainen
käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa laitteen jumiutumisen
tai hidastumisen tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset
ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat Tehtävienhallintavalikossa.
1 Paina kotinäppäintä jonkin aikaa ja valitse sitten
→
Aktiiviset sovellukset.
Tehtävienhallinta käynnistyy ja näyttää aktiiviset sovellukset.
Aloittaminen
36
2 Hallitse aktiivisia sovelluksia:
Voit siirtyä toiseen sovellukseen valitsemalla haluamasi
sovelluksen luettelosta.
●● Sulje sovellus valitsemalla Sulje.
●● Jos haluat sulkea kaikki aktiiviset sovellukset, valitse Lop. k.
●●
Laitteen mukauttaminen
Voit hyödyntää puhelintasi tavallista paremmin mukauttamalla
sitä omien tarpeidesi mukaisesti.
››Kellonajan ja päivämäärän määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Päivämäärä ja
aika.
2 Määritä aika ja päivämäärä ja muuta muita asetuksia.
››Näytön kielen vaihtaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Kieli ja syöttö →
Kieli.
2 Valitse kieli.
››Kosketusäänen kytkeminen päälle ja pois
Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Ääni →
Kosketusäänet.
››Laitteen äänenvoimakkuuden säätäminen
1 Paina äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
2 Valitse ja säädä kunkin äänen äänenvoimakkuutta
vetämällä liukusäätimiä.
Aloittaminen
37
››Siirtyminen äänettömään tilaan
Voit mykistää laitteen tai palauttaa äänen seuraavasti:
●● Valitse sovellusluettelossa Puhelin → Nronäpp. ja kosketa
.
sitten jonkin aikaa
●● Paina virtapainiketta jonkin aikaa ja valitse Mykistä tai Värinä.
●● Avaa näytön ylälaidasta ilmoituspaneeli ja valitse Ääni.
››Soittoäänen vaihtaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Ääni → Laitteen
soittoääni.
2 Valitse soittoääni luettelosta ja valitse OK.
››Alkunäytön taustakuvan valitseminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö →
2
Taustakuva → Alkunäyttö.
Valitse kuvakansio → kuva.
Samsung ei ole vastuussa laitteen mukana tulleiden
oletuskuvien ja taustakuvien väärinkäytöstä.
››Näytön kirjasimen muuttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö →
2
Kirjasimen tyyli.
Valitse kirjasin → Kyllä.
Aloittaminen
38
››Näytön kirkkauden säätäminen
Laitteessa on valontunnistin, joka havaitsee ympäristön valon ja
säätää näytön kirkkautta automaattisesti. Voit määrittää näytön
kirkkauden myös manuaalisesti.
Näytön kirkkaus vaikuttaa siihen, miten nopeasti laite
kuluttaa akun virtaa.
Laitteen asettaminen säätämään kirkkautta
automaattisesti
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö →
Kirkkaus.
2 Valitse kohdan Automaattinen kirkkaus vieressä oleva
valintaruutu.
3 Valitse OK.
Laite lisää automaattisesti kirkkautta kirkkaassa ympäristössä
ja vähentää kirkkautta hämärässä ympäristössä.
Kirkkauden säätäminen manuaalisesti
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Näyttö →
Kirkkaus.
2 Tyhjennä kohdan Automaattinen kirkkaus vieressä oleva
valintaruutu.
3 Vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle.
4 Valitse OK.
Aloittaminen
39
››Näytön lukituksen määrittäminen
Voit lukita kosketusnäytön aktivoimalla näyttölukitustoiminnon.
Laite pyytää lukituksen avauskoodia aina, kun laite kytketään
päälle tai kosketusnäytön lukitus avataan.
●● Jos unohdat lukituksen avauskoodin, vie laite
nollattavaksi Samsung-huoltoon.
●● Samsung ei vastaa laittomien ohjelmien aiheuttamasta
suojauskoodien tai henkilökohtaisten tietojen
katoamisesta tai muista vahingoista.
Näytön lukituksen avausliikkeen määrittäminen
Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → Liike → OK. Voit avata näytön lukituksen
avausliikkeen avulla koskettamalla jotakin kohtaa näytössä
jonkin aikaa ja kallistamalla laitetta eteenpäin.
Kasvontunnistuksen lukituksen poistamisen
määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → Kasvolukitus.
Valitse Seuraava → Ota käyttöön → Jatka.
2
3 Säädä laitetta niin, että kasvosi mahtuvat kuvan sisälle.
4 Kun kasvoistasi on otettu kuva oikein, valitse Jatka.
5 Määritä toinen lukituksen avauksen PIN-koodi tai kuvio.
Aloittaminen
40
Lukituksen avauksen allekirjoituksen määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → Allekirjoitus.
2 Valitse Määritä se.
3 Piirrä allekirjoitus ja valitse Jatka.
Määritä lukituksen avauksen allekirjoitus toistamalla tämä
vaihe kolme kertaa.
4 Määritä toinen lukituksen avauksen PIN-koodi tai kuvio.
Avauskuvion määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → Kuvio.
2 Katso näytön ohjeet ja esimerkkikuviot ja valitse sitten
Seuraava.
3 Piirrä sormea vetämällä vähintään neljä pistettä yhdistävä
kuvio ja valitse sitten Jatka.
4 Vahvista kuvio piirtämällä se uudelleen ja valitsemalla
Vahvista.
5 Määritä vara-PIN-koodi.
Jos unohdat lukituksen avauskuvion, voit poistaa näytön
lukitustoiminnon käytöstä käyttämällä määritettyä PINkoodia.
Aloittaminen
41
Lukituksen avauksen PIN-koodin määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → PIN.
2 Anna uusi PIN-koodi (numeerinen) ja valitse Jatka.
3 Anna PIN-koodi uudelleen ja valitse OK.
Lukituksen avauksen salasanan määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lukitusnäyttö →
Näyttölukko → Salasana.
2 Anna uusi salasana (aakkosnumeerinen) ja valitse Jatka.
3 Anna salasana uudelleen ja valitse OK.
››SIM- tai USIM-kortin lukitseminen
Voit lukita laitteen SIM- tai USIM-kortin mukana tulleen PINkoodin avulla. Kun SIM- tai USIM-lukitus on käytössä, PIN-koodi
on kirjoitettava aina, kun laite käynnistetään tai käytetään PINkoodia vaativia sovelluksia.
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Turvallisuus →
Määritä SIM-kortin lukitus → Lukitse SIM-kortti.
2 Anna PIN-koodi ja valitse OK.
Jos syötät PIN-koodin usean kerran väärin, SIM- tai
USIM-kortti lukkiutuu. SIM- tai USIM-kortti voidaan
vapauttaa antamalla PUK-koodi.
●● Jos lukitse SIM- tai USIM-korttisi antamalla väärän PUKkoodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
●●
Aloittaminen
42
››Etsi matkapuhelimeni -toiminnon ottaminen
käyttöön
Kun laitteeseen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, Etsi
matkapuhelimeni -toiminto lähettää automaattisesti uuden
puhelinnumeron määritetyille vastaanottajille, jotta laite
voidaan jäljittää ja palauttaa.
Voidaksesi käyttää tätä ominaisuutta sinulla on oltava Samsungtili, jonka avulla voit etäohjata laitetta Internetin kautta.
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Turvallisuus →
SIM-kortin vaihtohälytys.
2 Valitse Sisäänkirjaus.
Voit luoda Samsung-tilin valitsemalla Luo uusi tili.
3 Anna Samsung-tiliäsi vastaava sähköpostiosoite ja salasana
ja valitse Sisäänkirjaus.
4 Vedä SIM-kortin vaihtohälytys -vipu oikealle.
5 Valitse Hälytysviesti.
6 Kirjoita vastaanottajille lähetettävä tekstiviesti ja valitse OK.
7 Lisää vastaanottajat:
Valitse Luo ja kirjoita puhelinnumerot manuaalisesti,
mukaan lukien maan suuntanumero ja merkki +.
●● Valitse puhelinnumerot yhteysluettelosta valitsemalla Yht.
tiedot.
●●
8 Valitse Tallenna.
Aloittaminen
43
Tekstin kirjoittaminen
Voit kirjoittaa tekstiä sanomalla sanoja mikrofoniin, valitsemalla
merkkejä virtuaalinäppäimistöltä tai kirjoittamalla näyttöön.
Tekstiä ei voi syöttää joillain kielillä. Vaihda kirjoituskieli
joksikin tuetuksi kieleksi tekstin kirjoittamista varten.
››Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
1 Napauta tekstikentässä ilmaisinkuvakkeiden aluetta ja vedä
2
sitä alaspäin, jotta ilmoituspaneeli avautuu.
Valitse Valitse syöttötapa → tekstinsyöttötapa.
››Tekstin syöttäminen Googlen
puhesyöttöominaisuudella
1 Puhu teksti mikrofoniin.
2 Kosketa lopuksi .
Voit lisätä syöttökieliä puheentunnistusta varten
valitsemalla kieli → Lisää muita kieliä.
››Tekstin syöttäminen Swype-näppäimistöllä
1 Kosketa sanan ensimmäistä kirjainta ja vedä sitten sormella
toisen kirjaimen kohdalle nostamatta sormea näytöstä.
Aloittaminen
44
2 Jatka tätä, kunnes sana on kirjoitettu.
3 Nosta sormesi näytöstä.
4 Kun laite tunnistaa oikean sanan, lisää välilyönti
koskettamalla välilyöntinäppäintä. Jos laite ei tunnista sanaa,
valitse vaihtoehtoinen sana näytössä näkyvästä luettelosta.
5 Kirjoita koko teksti toistamalla vaiheita 1–4.
Voit myös syöttää tekstiä napauttamalla näppäimiä.
●● Voit syöttää painikkeen ylälaidassa olevan merkin
koskettamalla painiketta jonkin aikaa. Kun kosketat
painiketta, kunnes näyttöön ilmestyy merkkiluettelo,
voit syöttää erikoismerkkejä ja symboleja.
●●
Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:
1
2
3
Numero
4
5
6
7
Toiminto
1
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2
Swype-vinkkinäyttö; avaa Swype-ohje (kosketa
jonkin aikaa).
Aloittaminen
45
Numero
Toiminto
3
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen.
4
Syötteen tyhjentäminen.
5
Siirtyminen uudelle riville.
6
Tekstin syöttäminen puhumalla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus
määräytyy valitun syöttökielen mukaan.
7
Välilyönnin lisääminen.
››Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä
1 Napauta tekstikentässä ilmaisinkuvakkeiden aluetta ja vedä
2
sitä alaspäin, jotta ilmoituspaneeli avautuu.
Valitse Valitse syöttötapa → Määritä syöttötavat ja
valitse sitten kohdan Samsung-näppäimistö →
Pystynäppäimistön tyypit → näppäimistötyyppi.
3 Syötä teksti valitsemalla aakkosnumeerisia näppäimiä.
Kun syötät tekstiä, käännä laitetta niin, että QWERTYnäppäimistö näkyy laajakuvaisena. Syötä teksti
valitsemalla asianmukaiset virtuaalinäppäimet.
●● Voit määrittää näppäimistön näkymään kummalla
puolella näyttöä tahansa, mikä helpottaa tekstin
syöttämistä yhdellä kädellä. Kun haluat käyttää tätä
ja valitse →
toimintoa, kosketa jonkin aikaa
Yksikätinen käyttö.
●●
Aloittaminen
46
Voit lisäksi käyttää seuraavia näppäimiä:
4
5
6
7
1
2
3
Numero
Toiminto
1
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä.
2
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen.
3
Siirry käsinkirjoitustilaan; Tekstinsyöttötavan
vaihtaminen, leikepöydän tai
näppäimistöasetusten käyttäminen (kosketa
jonkin aikaa).
4
Syötteen tyhjentäminen.
5
Siirtyminen uudelle riville.
6
lisää piste; avaa ilmoituspaneeli (paina jonkin
aikaa).
7
Välilyönnin lisääminen.
Kun ennakoiva tekstitila (XT9) on käytössä, voit käyttää
jatkuvaa syöttötapaa, jossa syötät tekstiä liikuttamalla
sormea näppäimistöä pitkin. ► s. 179
Aloittaminen
47
Kun syötät tekstiä 3x4-näppäimistöllä, voit käyttää seuraavia
tiloja:
Tila
Toiminto
ABC
1. Siirry ABC-tilaan valitsemalla .
2. Valitse asianmukainen virtuaalinäppäin,
kunnes haluamasi merkki on näkyvissä.
Numero
1. Siirry numerotilaan valitsemalla .
2. Valitse numero.
Voit kirjoittaa numeroita koskettamalla
virtuaalinäppäintä jonkin aikaa ABCtilassa.
Erikoismerkki
1. Siirry erikoismerkkitilaan valitsemalla .
2. Selaa haluamasi erikoismerkistön kohdalle
◄ tai ►.
3. Valitse erikoismerkki.
››Tekstin kopiointi ja liittäminen
Voit kopioida tekstikentästä tekstiä ja liittää sen toiseen
sovellukseen.
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse kopioitava teksti vetämällä - tai -kuvaketta.
3 Lisää teksti leikepöydälle valitsemalla tai .
4 Kosketa toisessa sovelluksessa kohtaa, johon haluat lisätä
tekstin.
5 Liitä teksti leikepöydältä tekstinsyöttökenttään valitsemalla
Liitä.
Aloittaminen
48
Tietojen synkronointi
Voit synkronoida tiedot eri Internet-palvelinten kanssa ja
varmuuskopioida ja palauttaa dataa.
Laitteen ja Internetin välistä yhteyttä ei katkaista, kun
synkronointi on valmis. Jos tietoja muutetaan, päivitetyt tiedot
synkronoidaan automaattisesti laitteen ja Internet-palvelimen
välillä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Palvelintilin määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää tili → tilin
tyyppi.
2 Anna tilin tiedot noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
››Automaattisen synkronoinnin aktivoiminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → tilin tyyppi.
2 Valitse synkronoitava tili.
3 Valitse synkronoitavat sovellukset.
Jos et halua synkronoida jotakin sovellusta automaattisesti,
tyhjennä sen nimen vieressä oleva valintaruutu.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy tilin
tyypin mukaan.
››Tietojen synkronointi manuaalisesti
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → tilin tyyppi.
2 Valitse synkronoitava tili.
3 Valitse Synkr. nyt. Laite aloittaa synkronoitavaksi valitun
tiedon synkronoinnin.
Aloittaminen
49
Erikoisominaisuuksien
käyttäminen
Laitteen toimintojen avulla voit syöttää tekstiä, siepata piirroksia
ja käyttää liikeohjausta tai puhekomentoja, joten voit käyttää
laitetta tehokkaana muistikirjana.
S Pen -kynän perustoiminnot
Laitteen mukana toimitetaan erityinen S Pen -kynä. Ennen
seuraavien toimintojen suorittamista irrota S Pen -kynä laitteen
alaosassa olevasta kolosta.
Kosketuspainikkeita ei voi painaa S Pen -kynällä.
Napauta: Valitse kohde, avaa valikko tai käynnistä sovellus
napauttamalla kohdetta tai näytön aluetta.
●● Kosketa jonkin aikaa: Kosketa S Pen -kynällä kohdetta yli kaksi
sekuntia.
●● Kaksoisnapauta: Napauta kohdetta tai aluetta kaksi kertaa
nopeasti.
●● Vetäise: Siirry luetteloissa tai näytöissä napauttamalla näytön
aluetta ja vetämällä sitten hitaasti S Pen -kynällä ylös, alas,
vasemmalle tai oikealle.
●● Piirrä: Piirrä viiva tai kuvio piirtoalustalla.
●● Kirjoita: Kirjoita tekstiä käsinkirjoituspaneelissa.
●●
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
50
S Pen -kynän lisätoiminnot
Pitämällä S Pen -kynän sivussa olevaa painiketta painettuna voit
suorittaa seuraavat toiminnot:
Paluu
Palaa edelliseen näyttöön piirtämällä .
Valikko
Avaa nykyisessä näytössä käytettävissä
olevien vaihtoehtojen luettelo
piirtämällä .
Ruudunkaappaus
Tee ruudunkaappaus koskettamalla
näyttöä jonkin aikaa.
Ruudunkaappauksen jälkeen voit
piirtää tai kirjoittaa siihen tai rajata sitä.
Muokattu kuva tallennetaan kansioon
Omat tiedostot → Kaikki tiedostot →
sdcard0 → Pictures → Screenshots →
IMG_edited.
Ruudunkaappausta ei voi tehdä
tiettyjä toimintoja käytettäessä.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
51
Pikamuistiinpano
Käynnistä Pikamuistiinpano-toiminto
kaksoisnapauttamalla näyttöä.
Tekstin valinta
Valitse vetämällä S Pen -kynällä tekstin
päällä vasemmalle tai oikealle.
Samsung UserManual
Liikkeiden oppiminen
Laitteen sisäinen liikkeentunnistus tarjoaa lisää ohjaustapoja.
Voit suorittaa toimintoja liikuttamalla laitetta tai tekemällä eleitä
käsilläsi.
Joidenkin näiden toimintojen käyttäminen edellyttää, että
liikkeentunnistustoiminto otetaan ensin käyttöön. Valitse
sovellusluettelossa Asetukset → Liike.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
52
Piteleminen korvalla
Puhelutietojen, viestitietojen tai yhteystietojen katselun aikana
voit soittaa äänipuhelun nostamalla laitteen korvallesi ja
pitämällä laitetta siinä.
Ravistaminen
Ravista laitetta, kun haluat etsiä muut Bluetooth- tai Kies air
-laitteet.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
53
Kallistaminen
Pitele laitetta kaksin käsin, kosketa näytössä kahta kohtaa jonkin
aikaa ja lähennä tai loitonna kuvaa kallistamalla laitetta puolelta
toiselle.
Pyyhkäiseminen kädellä
Tee ruudunkaappaus pyyhkäisemällä kädellä näytön yli. Kuva
tallennetaan leikepöydälle ja sijaintiin Omat tiedostot →
Kaikki tiedostot → sdcard0 → Pictures → Screenshots.
Ruudunkaappausta ei voi tehdä tiettyjä toimintoja
käytettäessä.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
54
Kämmenkosketus
Voit siirtää mediatiedoston toiston taukotilaan tai mykistää
radion koskettamalla näyttöä kämmenellä.
Siirtäminen panoroimalla
Voit siirtää kohteen siirtyy toiselle sivulle alkunäytössä tai
sovellusluettelossa koskettamalla näytössä olevaa kohdetta
jonkin aikaa ja siirtämällä sitten laitetta vasemmalle tai oikealle.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
55
Vierittäminen panoroimalla
Kun kuva näkyy lähennettynä, voit vierittää kuvaa koskettamalla
jotain näytön kohtaa jonkin aikaa ja siirtämällä sitten laitetta
haluamaasi suuntaan.
Kääntäminen ympäri
Aseta laite ylösalaisin, jos haluat mykistää soittoäänet,
keskeyttää mediatiedostojen toiston tai sammuttaa FM-radion
(kaiutinta käytettäessä).
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
56
Kiertäminen
Kun näyttö on lukittu, voit käynnistää kameran koskettamalla
näyttöä jonkin aikaa ja kiertämällä laitteen vaakanäkymään (kun
kameran pikakuvake on aktivoitu). ► s. 176
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
57
Käsinkirjoitustilan käyttäminen
Samsung-näppäimistöstä voit siirtyä käsinkirjoitustilaan ja
kirjoittaa tekstiä tavallista helpommin. Siirry käsinkirjoitustilaan
valitsemalla .
Kirjoita tekstiä käsinkirjoituspaneeliin. Kun laite tunnistaa
oikean sanan, syötä se tekstinsyöttökenttään valitsemalla
Muutoin valitse sana vaihtoehtoisten sanojen luettelosta.
Käsinkirjoitustilassa tekstiä voi muokata eri eleiden avulla.
ja
Lisätietoja eleistä saat koskettamalla jonkin aikaa
valitsemalla → Käsinkirjoitus → Eleopas.
Vaihda Samsung-näppäimistöön valitsemalla .
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
58
.
››Kynän tunnistus
Laite tunnistaa S Pen -kynästä tulevat syötteet. Kun napautat
kenttää S Pen -kynällä, laite avaa käsinkirjoituspaneelin. Kun
ja valitse
haluat käyttää tätä toimintoa, kosketa jonkin aikaa
→ Kynän tunnistus.
››Käsinkirjoitusohjeet
●●
Kun olet kirjoittanut yhden merkin, kirjoita seuraava. Kirjoita
jokainen kirjain edellisen merkin oikealle puolelle. Jos piirrät
viivan edellisen merkin päälle, se voidaan tunnistaa uutena
merkkinä.
-- Esim. Ei tunnistettu
●●
Kirjoita merkit pystyyn (älä kallista niitä).
-- Esim. Tunnistettu
-- Esim. Ei tunnistettu
●●
Älä kirjoita merkkejä päällekkäin.
-- Esim. Tunnistettu
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
59
-- Esim. Ei tunnistettu
●●
Useimmissa kielissä ei tunnisteta ainoastaan yksittäisiä
merkkejä, vaan myös yhteen kirjoitetut merkit, jotka
muodostavat sanoja. (Tätä kutsutaan sanojen ja ilmausten
tueksi.) Sanoja ja ilmauksia tukevat ja tukemattomat kielet
on lueteltu tässä oppaassa. (Kaikkien käsinkirjoituksen
ohjelmistopohjaista syöttöpaneelia tukevien kielten pitäisi
tukea sanoja ja ilmauksia.)
-- Sanoja ja ilmauksia tukevat kielet: English UK, English US,
Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español,
Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano,
Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski,
Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina,
Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
-- Yksittäisten merkkien tunnistuksen tuki
-- Sanojen ja ilmausten tunnistuksen tuki
●●
Joissakin kielissä tuetaan kursiivikirjoitusta.
(Kursiivikirjoituksen tunnistus)
-- Kursiivikirjoitusta tukevien kielten pitäisi tukea myös
yhdistettyjen merkkien kirjoitusta.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
60
-- Kielissä, joissa kursiivikirjoitusta ei tunnisteta, merkit on
kirjoitettava erikseen.
-- Kursiivikirjoitusta tukevat ja tukemattomat kielet on lueteltu
tässä oppaassa.
-- Kursiivikirjoitusta tukevat kielet: English UK, English US,
Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
-- Kursiivikirjoitusta tukemattomat kielet: Čeština, Български,
Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어,
Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina,
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi,
Norsk, Svenska
-- Esimerkki kursiivikirjoitusta tukevasta kielestä: englanti
-- Esimerkki kursiivikirjoitusta tukemattomasta kielestä: 한국어
●●
Kun kirjoitat useammalle kuin yhdelle riville, jätä niiden väliin
tarpeeksi tilaa.
-- Esim. Tunnistettu
-- Esim. Ei tunnistettu
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
61
S Note -toiminnon käyttäminen
With S Note, you can create notes by inserting various
multimedia contents into notes and add a note shortcut to the
Home screen.
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse → malli.
3 Kirjoita tekstiä tai piirrä piirros.
Tee edellinen toiminto uudelleen.
Kumoa edellinen toiminto.
Poista teksti tai piirros; muuta poiston
leveyttä tai tyhjennä syöte
(kaksoisnapauta).
Kirjoita tekstiä näppäimistöllä;
Muuta tekstin asetuksia (kaksoisnapauta).
Käytä tuottamistyökaluja.
Piirrä piirros; muuta kynän asetuksia (kaksoisnapauta).
Siirry näyttötilasta muokkaustilaan tai päinvastoin.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
62
4 Lisää valokuva tai äänileike.
Lisää äänitallenne äänittämällä puhetta
tai muita ääniä.
Lisää multimediatiedosto, kuten teksti-,
valokuva- tai äänitiedosto.
Jos haluat tallentaa suorittamasi toiminnot muistilapun
piirtämisen aikana, valitse .
●● Lisää sivu valitsemalla .
●● Jos haluat piirtää vain S Pen -kynällä, valitse .
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan. Kun kuvaa on lähennetty, voit
selata näyttöä vetämällä kahdella sormella.
●●
5 Valitse lopuksi Tallenna.
Lisätietoja muistilappujen näyttämisestä ja muokkaamisesta
sekä muiden muistilapputoimintojen käyttämisestä on
sivulla 126.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
63
››Kynän tai tekstin määritteiden muuttaminen
Muistilappua luodessasi voit muuttaa seuraavia määritteitä:
●● Voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan paksuutta tai kynän väriä
kaksoisnapauttamalla .
5
1
2
3
6
4
Numero
Toiminto
1
Muuta kynän tyyppiä.
2
Muuta viivan paksuutta.
3
Muuta kynän väriä.
4
Avaamalla tämän voit tarkastella muita
värivaihtoehtoja tai muuttaa värisävyä. Värisävyn
muuttaminen on käytettävissä, kun valitset
korostuksen.
5
Tallenna nykyinen asetus kynäprofiiliksi.
6
Lisää uusi väri Värinvalitsimella.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
64
●●
Voit muuttaa tekstin määritteitä kaksoisnapauttamalla
.
1
2
3
Numero
4
Toiminto
1
Valitse vaihtoehto.
2
Näytä nykyiset määritteet tai muuta niitä.
3
Muuta tekstin väriä.
4
Lisää uusi väri Värinvalitsimella.
››Ohjeita käsinkirjoitettujen kaavojen ja lukujen
luontiin
●●
Kirjoita kaava yhdelle riville. Jos kirjoitat pitkän kaavan tai yli
yhdelle riville jatkuvan kaavan, laite muuntaa kaavan väärin.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
65
●●
Puuttuva loppusulje tai neliöjuuresta puuttuva luku aiheuttaa
tilapäisen virheen kaavan muunnossa. Kaava muunnetaan
valmiiksi, kun olet kirjoittanut kaavan.
●●
Kun piirrät nuolen, piirrä nuolen runko ensin.
●●
Kun piirrät nuolen pään, piirrä se yhdellä vedolla.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
66
Pikamuistikirjan käyttäminen
Voit luoda tekstiä ja piirroksia sisältävän pikamuistilapun missä
tahansa näytössä.
1 Avaa pikamuistikirja painamalla S Pen -kynän painiketta ja
kaksoisnapauttamalla näyttöä.
2 Kirjoita tekstiä tai piirrä piirros.
Näytä pikamuistikirja laajakuvanäytössä.
Tee edellinen toiminto uudelleen.
Kumoa edellinen toiminto.
Poista teksti tai piirros; muuta poiston
leveyttä tai tyhjennä syöte (kaksoisnapauta).
Kirjoita tekstiä näppäimistöllä.
Piirrä piirros; muuta kynän asetuksia, kuten kynän tyyppiä,
viivan leveyttä tai kynän väriä (kaksoisnapauta).
3 Kosketa lopuksi
.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
67
Kalenteritoiminnon käyttäminen
Laitteessa on tehokas ajanhallintatoiminto, jolla voit
hallita aikataulujasi ja tehtäviäsi tavallista kätevämmin ja
tehokkaammin. Voit luoda ja katsella tapahtumia, lisätä
merkintöjä ja vaihtaa näyttötilaa.
Käynnistä Kalenteritoiminto avaamalla sovellusluettelo ja
valitsemalla Kalenteri.
Siirry käsinkirjoitustilaan.
Aseta nykyinen päivämäärä.
Määritä näytettävät kalenterit.
Lisää kalenteritapahtuma tai tehtävä.
Piilota tai näytä näyttötilan välilehdet.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
68
››Tapahtuman tai tehtävän luominen
Luotavia tehtäviä ja muistiinpanoja ei voida synkronoida
Google Calendar™ -toiminnon kanssa.
Tapahtuman luominen:
1 Valitse sovellusluettelossa Kalenteri → .
2 Jos näyttöön tuleen kalenterin synkronointiin liittyviä
virhesanomia, valitse Valmis.
3 Valitse Lisää tapahtuma ja kirjoita tiedot.
Voit etsiä ja lisätä sijaintinäkymän valitsemalla .
●● Lisää huomautus valitsemalla Merkinnät → vaihtoehto.
●● Lisää kuva valitsemalla Kuvat → vaihtoehto.
●●
4 Valitse lopuksi Tallenna.
Tehtävän luominen:
1 Valitse sovellusluettelossa Kalenteri →
2 Valitse Lisää tehtävä ja kirjoita tiedot.
.
Lisää huomautus valitsemalla Merkinnät → vaihtoehto.
●● Lisää kuva valitsemalla Kuvat → vaihtoehto.
●●
3 Valitse lopuksi Tallenna.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
69
Tapahtuman tai tehtävän luominen muistiosta:
Tätä ominaisuutta voi käyttää vain englannin ja korean
kielellä.
1 Valitse sovellusluettelossa Kalenteri →
2 Valitse Quick add ja kirjoita tiedot.
3 Valitse lopuksi Tallenna.
.
Laite luokittelee automaattisesti tekstissä olevat tiedot ja
syöttää ne vastaaviin kenttiin.
Lisätietoja näyttötilan vaihtamisesta ja tapahtumien tai
tehtävien tarkastelemisesta on sivulla 123.
Äänipuhe-toiminnon käyttäminen
Laitteen sisäisen puheentunnistuksen avulla voit käynnistää
sovellukset ja toiminnot nopeasti ja helposti. Jos teet käsilläsi
muuta tai et voi katsoa laitteen näyttöä esimerkiksi autoa
ajaessasi, voit suorittaa toiminnon sanomalla puhekomennon.
Ota puhekomentotoiminto käyttöön painamalla kotinäppäintä
kaksi kertaa nopeasti. Jos käynnistät sovelluksen ensimmäistä
kertaa, näyttöön tulee opetusohjelma ja ohjetietoja.
Myöhemmillä käynnistyskerroilla näyttöön tulee Äänipuhepäänäyttö.
●● Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
70
Avaa ohje.
Ota puhekomentotoiminto käyttöön tai
poista se käytöstä.
Valitse puhekomentoluokka.
Käynnistä puhekomentotoiminto.
››Puhekomentojen oppiminen
Saat käytettävissä olevat puhekomennot näkyviin valitsemalla
ja luokan kohdasta What can I say?.
››Puhekomentojen käyttäminen
1 Toimi Äänipuhe-näytössä jommallakummalla seuraavista
tavoista:
●● Valitse luokka, jonka käytettävissä olevat komennot haluat
nähdä.
●● Käynnistä puhekomentotoiminto valitsemalla Tap
& Speak. Voit sanoa minkä tahansa toimintotyypin
puhekomennon.
2 Sano komento mikrofoniin ja valitse sitten Done.
3 Vastaa valitsemasi toiminnon puheopastukseen sanomalla
lisäkomentoja.
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
71
Näytön alueen kaappaaminen
1 Pidä S Pen -painike alhaalla ja valitse alue piirtämällä.
2 Liitä sovellus valittuun alueeseen valitsemalla sovellus
näytön alareunassa näkyvästä sovellusluettelosta.
Valittu alue tallennetaan Galleria → Screenshotskansioon.
●● Yllä esitetty näyttö voi vaihdella alueen ja
palveluntarjoajan mukaan.
●●
Erikoisominaisuuksien käyttäminen
72
Yhteydenpito
Soittaminen
Tässä luvussa kuvataan puheluihin liittyvät toimet, kuten
soittaminen ja puheluihin vastaaminen, puhelun aikana
käytettävät toiminnot, sekä puheluihin liittyvien ominaisuuksien
mukauttaminen ja käyttö.
››Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen
Voit soittaa, hyväksyä puhelun, lopettaa puhelun ja hylätä
puhelun sekä näppäimillä että kosketusnäytöllä.
●● Kun läheisyystunnistin on käytössä ja pitelet
laitetta lähellä kasvojasi, se sammuttaa ja lukitsee
kosketusnäytön automaattisesti, jotta vältyt
tahattomilta valinnoilta. ► s. 81
●● Vartalosta tai vaatteista purkautuva staattinen sähkö voi
häiritä läheisyystunnistinta puhelun aikana.
Puhelun soittaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin → Nronäpp. ja anna
sitten suunta- ja puhelinnumero.
2 Voit soittaa äänipuhelun valitsemalla
.
Jos haluat soittaa videopuhelun, valitse
3 Lopeta puhelu valitsemalla Lop. puh.
.
Tallenna puhelinmuistioon numerot, joihin soitat usein.
► s. 120
●● Voit siirtyä puhelulokiin ja soittaa äskettäin soittamiisi
numeroihin valitsemalla Puhelin → Lokit.
●●
Yhteydenpito
73
Puheluun vastaaminen
1 Kun puhelu saapuu, valitse
ja vedä sormesi suuren
ympyrän ulkopuolelle.
Voit mykistää soittoäänen painamalla
äänenvoimakkuuspainiketta laitteen soidessa.
2 Lopeta puhelu valitsemalla Lop. puh.
Puhelun hylkääminen
Kun puhelu saapuu, valitse ja vedä sormesi suuren ympyrän
ulkopuolelle.
Voit lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun valitsemalla
Hylkää puhelu viestillä.
Voit valita jonkin valmiista viesteistä tai luoda omat
viestisi. ► s. 80
Ulkomaille soittaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin → Nronäpp. ja lisää
sitten merkki + koskettamalla jonkin aikaa
.
2 Valitse koko numero (maan numero, suuntanumero ja
puhelinnumero) ja soita numeroon valitsemalla .
››Kuulokemikrofonin avulla
Kun liität kuulokemikrofonin laitteeseen, voit vastata puheluihin
ja ohjata laitetta kätevästi:
●● Voit vastata puheluun painamalla kuulokemikrofonin
painiketta.
●● Voit hylätä puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta
jonkin aikaa.
●● Voit asettaa puhelun pitoon tai noutaa pidossa olevan
puhelun painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin
aikaa.
●● Voit lopettaa puhelun kuulokemikrofonin painiketta
painamalla.
Yhteydenpito
74
››Valintojen käyttäminen puhelun aikana
Voit käyttää seuraavia toimintoja äänipuhelun aikana:
●● Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
äänenvoimakkuuspainiketta ylös tai alas.
●● Voit asettaa puhelun pitoon valitsemalla . Voit noutaa
pidossa olevan puhelun valitsemalla .
●● Voit soittaa toiseen numeroon valitsemalla Lisää puh. ja
valitsemalla sitten toisen numeron.
●● Voit vastata toiseen puheluun valitsemalla
ja vetämällä
sormesi suuren ympyrän ulkopuolelle koputusäänen
kuuluessa. Laite kysyy, lopetetaanko ensimmäinen puhelu,
vai asetetaanko se pitoon. Tämän ominaisuuden käyttö
edellyttää, että sinulla on käytössäsi koputuspalvelu.
●● Voit avata numeronvalintanäytön valitsemalla Nronäpp.
●● Voit aktivoida kaiutinpuheluominaisuuden valitsemalla
Kaiutin.
Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla
kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia
puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.
Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla Mykistä,
minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
●● Voit keskustella toisen osapuolen kanssa Bluetoothkuulokemikrofonin kautta valitsemalla Kuuloke.
●● Voit avata puhelinmuistion valitsemalla [
] → Yhteystiedot.
●● Voit lisätä muistion valitsemalla [
] → Muistio.
●● Voit vaihtaa kahden puhelun välillä valitsemalla Vaihda.
●● Voit soittaa neuvottelupuhelun soittamalla toisen puhelun
tai vastaamalla toiseen puheluun ja valitsemalla Yhdistä, kun
yhteys toiseen osapuoleen on luotu. Voit lisätä osallistujia
toistamalla tämän. Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää,
että sinulla on käytössäsi neuvottelupuhelupalvelu.
●●
Yhteydenpito
75
››Valintojen käyttäminen videopuhelun aikana
Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja videopuhelun ollessa
kesken:
●● Voit vaihtaa etu- ja takakameran välillä valitsemalla Vaihda
kameraa.
●● Voit kytkeä mikrofonin pois päältä valitsemalla Mykistä,
minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
●● Jos haluat kätkeä kuvasi toiselta osapuolelta, paina [
]→
Piilota.
●● Jos haluat esittää toiselle osapuolelle vaihtoehtoisen kuvan,
paina [ ] → Lähtevä kuva.
●● Voit avata numeronvalintanäytön painamalla [
]→
Nronäpp.
●● Voit keskustella toisen osapuolen kanssa Bluetoothkuulokemikrofonin kautta painamalla [ ] → Vaihda
kuulokemikrofoniin.
●● Voit aktivoida kaiutinpuheluominaisuuden painamalla [
]
→ Kaiutin päälle.
●● Voit käyttää kuvassa tunnekuvakkeita painamalla [
]→
Animoidut hymiöt.
●● Voit käyttää kuvassa koristekuvakkeita painamalla [
]→
Teemanäkymä.
●● Voit vaihtaa näkymätilan sarjakuvanäkymäksi painamalla [
]
→ Ota sarjakuvanäk. k.
●● Voit käyttää toisen osapuolen kuvaa koskettamalla sitä jonkin
aikaa. Voit kaapata ruudun kuvan ja kuvata videopuhelun.
Puhelun tallentaminen ilman lupaa on lainvastaista
monilla alueilla. Pyydä aina toisen osapuolen suostumusta
ennen puhelun tallentamista.
››Vastaamatta jääneiden puhelujen näyttäminen
ja vastaaviin numeroihin soittaminen
Laite näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Voit soittaa
puhelua vastaavaan numeroon avaamalla ilmoituspaneelin ja
valitsemalla vastaamattoman puhelun.
Yhteydenpito
76
››Automaattisen hylkäyksen määrittäminen
Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti,
käytä automaattista hylkäystä.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Valitse [ ] → Puheluasetukset → Puhelun hylkäys.
3 Vedä Automaattinen hylkäystila -vipu oikealle.
4 Valitse Automaattinen hylkäystila → vaihtoehto.
Asetus
Toiminto
Kaikki numerot
Hylkää kaikki puhelut.
Autom.
hylkäysnumerot
Hylkää automaattisen hylkäyksen
luettelossa olevista puhelinnumeroista
tulevat puhelut.
5 Valitse Automaattisen hylkäyksen luettelo.
6 Valitse Luo.
7 Anna numero ja valitse Tallenna.
Voit määrittää ehdot numeroa varten.
8 Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheita 6-7.
››Sallitut numerot (FDN) -tilan käyttäminen
Sallitut numerot -tilassa laite estää soittamasta muihin kuin
sallittujen numeroiden luetteloon tallennettuihin numeroihin.
Sallitut numerot -tilan aktivoiminen:
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Paina [ ] → Puheluasetukset → Muut asetukset →
Sallitut numerot.
3 Valitse Ota sallitut num. k.
4 Anna SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2 ja valitse OK.
5 Valitse Sallittujen numeroiden luettelo ja lisää
yhteystiedot.
Yhteydenpito
77
››Puhelunsiirron määrittäminen
Puhelunsiirto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla saapuva
puhelu lähetetään valitsemaasi toiseen numeroon. Voit
määrittää tämän ominaisuuden erikseen eri olosuhteille, joissa
et pysty vastaamaan puhelimeen, kuten kun jo olet puhelimessa
tai kun olet palvelualueen ulkopuolella.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Paina [ ] → Puheluasetukset → Puhelunsiirto →
puhelun tyyppi.
3 Valitse ehto.
4 Valitse, mihin numeroon haluat siirtää puhelut, ja valitse
Päälle.
Asetukset lähetetään verkkoon.
››Puheluneston määrittäminen
Puhelunesto on verkkopohjainen ominaisuus, jolla voidaan
rajoittaa tietyn tyyppisiä soittoja ja estää muita soittamasta
laitteeseesi.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Paina [ ] → Puheluasetukset → Muut asetukset →
Puhelunesto → puhelun tyyppi.
3 Valitse puhelunestoasetus.
4 Anna puheluneston salasana ja valitse OK.
Asetukset lähetetään verkkoon.
Yhteydenpito
78
››Koputuksen määrittäminen
Koputuspalvelu on verkkopohjainen palvelu, joka ilmoittaa
saapuvista puheluista, kun puhut toista puhelua. Tämä
ominaisuus toimii ainoastaan äänipuheluissa.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Paina [ ] → Puheluasetukset → Muut asetukset →
Koputus.
Asetukset lähetetään verkkoon.
››Puhelulokien lukeminen
Voit lukea puhelulokeja suodatettuina puhelutyypeittäin.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin → Lokit.
2 Valitse [ ] → Näyttöperuste → puhelulokien
lajitteluperuste.
Voit soittaa ja lähettää viestejä puhelulokeista suoraan
yhteystiedoille vetäisemällä kontaktia nopeasti
vasemmalle tai oikealle.
3 Valitse loki, jonka tiedot haluat lukea.
Yksityiskohtanäkymästä voit soittaa numeroon,
lähettää siihen viestin ja lisätä sen puhelinmuistioon tai
automaattisen hylkäyksen luetteloon.
››Puheluasetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin.
2 Valitse [ ] → Puheluasetukset.
Yhteydenpito
79
3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Puhelun hylkäys
Määritä tietyistä puhelinnumeroista
tulevat puhelut hylättäviksi
automaattisesti. Voit lisätä
puhelinnumeroita automaattisen
hylkäyksen luetteloon.
Määritä
hylkäysviestit
Lisää viesti tai muokkaa viestiä, joka
lähetetään hylätessäsi puhelun.
Soitto- ja
näppäinäänet →
Laitteen soittoääni
Valitse puhelimen soittoääni.
Soitto- ja
näppäinäänet →
Laitteen värinä
Lisää tai valitse värinäkuvio.
Soitto- ja
näppäinäänet →
Värinä soidessa
Aseta puhelin värisemään ja
soimaan puheluiden saapuessa.
Soitto- ja
näppäinäänet →
Näppäinäänet
Aseta laite soittamaan ääni, kun
numeronvalintanäytön näppäimillä
syötetään numeroita.
Puheluhälytys →
Puhelun värinät
Määritä laite värisemään, kun
toinen osapuoli vastaa puheluun tai
lopettaa sen.
Puheluhälytys →
Puhelun tila -äänet
Aseta laite hälyttämään puhelun
tilasta puhelun aikana.
Puheluhälytys
→ Hälytykset
puheluiden aikana
Aseta laite hälyttämään
tapahtumista puhelun aikana.
Yhteydenpito
80
Asetus
Toiminto
Puh. vastaaminen/
lopettaminen →
Kotinäppäimellä
vastataan
puheluihin
Määritä laite vastaamaan puheluun,
kun kotinäppäintä painetaan.
Puh. vastaaminen/
lopettaminen →
Virtanäppäin lop.
puhelut
Aseta laite lopettamaan puhelu, kun
virtanäppäintä painetaan.
Sammuta näyttö
puheluiden ajaksi
Määritä läheisyystunnistin käyttöön
puhelun ajaksi.
Puheluiden
lisävarusteet →
Automaattinen
vastaus
Määritä, vastaako laite puheluihin
määritetyn ajan kuluttua
automaattisesti (käytettävissä vain,
kun kuulokemikrofoni on liitetty).
Puheluiden
lisävarusteet
→ Autom.
vastausajastin
Valitse aika, jonka laite odottaa
ennen puheluihin vastaamista.
Puheluiden
lisävarusteet →
Lähtevän puhelun
ehdot
Aseta laite sallimaan
lähtevät puhelut Bluetoothkuulokemikrofonin avulla, vaikka
laite olisi lukittu.
Puheluiden
lisävarusteet →
Lähtevän puhelun
tyyppi
Valitse niiden lähtevien puhelujen
tyyppi, joissa käytetään Bluetoothkuulokemikrofonia.
Puheluiden
lisävoimakkuus
Määritä tämä näyttämällä
äänenvoimakkuuden säädin
puhelun aikana.
Lisää voimakk.
taskussa
Määritä laite lisäämään soittoäänen
voimakkuutta sen ollessa suljetussa
paikassa, esim. laukussa tai taskussa.
Yhteydenpito
81
Asetus
Toiminto
Puhelunsiirto
Aseta saapuvat puhelut
lähetettäviksi määritettyyn
numeroon.
Muut asetukset →
Numeron näyttö
Muut asetukset →
Puhelunesto
Näytä soittajatunnuksesi
soittamillesi henkilöille.
Muut asetukset →
Koputus
Aseta laite hälyttämään saapuvista
puheluista meneillään olevan
puhelun aikana.
Määritä puhelut rajoitettaviksi
puhelutyypin mukaan.
Määritä, soitetaanko automaattisesti
Muut asetukset → uudelleen numeroon, johon ei saatu
Autom. soitontoisto yhteyttä tai johon soitettu puhelu
katkesi.
Muut asetukset →
Kohinanvaimennus
Aseta laite poistamaan taustaääniä
niin, että toinen osapuoli kuulee
sinut paremmin.
Muut asetukset →
Sallitut numerot
Ota käyttöön Sallitut numerot
-tila estääksesi lähtevät puhelut
numeroihin, joita ei SIM- tai USIMkortin sallittujen numeroiden
luettelossa.
Muut asetukset
→ Autom.
suuntanumero
Määritä etuliite (suuntanumero
tai maan numero) lisättäväksi
automaattisesti ennen
puhelinnumeroa.
Videopuhelun kuva
Valitse toiselle osapuolelle
näytettävä vaihtoehtoinen kuva.
Käytä puhelun
epäonnistumisen
valintoja
Valitse, yritetäänkö äänipuhelua
videopuhelun yhdistämisen
epäonnistuttua.
Vastaajapalvelu
Valitse vastaajapalvelun tarjoaja.
Yhteydenpito
82
Asetus
Toiminto
Anna vastaajapalvelimen
Vastaajan asetukset numero. Saat tämän numeron
palveluntarjoajalta.
Soittoääni
Valitse uusien vastaajaviestien
soittoääni.
Värinä
Aseta laite värisemään
vastaajaviestin saapuessa.
Tilit
Aseta laite vastaanottamaan
IP-puhelut ja määritä tilit IPpuhelupalveluja varten.
Käytä Internetpuhelua
Määritä, käytetäänkö IPpuhelupalveluita kaikissa puheluissa
vai ainoastaan IP-puheluissa.
Viestit
Tässä osassa kuvataan, miten tekstiviestejä (SMS) ja
multimediaviestejä (MMS) luodaan ja lähetetään sekä miten
lähetetyt ja vastaanotetut viestit luetaan ja miten niitä hallitaan.
Viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta voidaan
veloittaa lisämaksu, kun olet oman palvelualueesi
ulkopuolella. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
››Tekstiviestin lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Viestit →
2 Lisää vastaanottajat:
.
Kirjoita puhelinnumerot manuaalisesti ja erota ne
puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse puhelinnumerot puhelu- ja yhteystietoluetteloista
valitsemalla .
●●
Yhteydenpito
83
3 Valitse tekstikenttä ja kirjoita viestin teksti.
Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [
hymiö.
4 Lähetä viesti valitsemalla
] → Lisää
.
››Multimediaviestin lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Viestit →
2 Lisää vastaanottajat:
.
Anna puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet ja erota ne
puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse puhelinnumerot tai sähköpostiosoitteet puhelu-,
viesti- tai yhteystietoluettelosta valitsemalla .
Jos kirjoitat sähköpostiosoitteen, laite muuntaa viestin
multimediaviestiksi.
●●
3 Paina [ ] → Lisää aihe ja kirjoita viestin aihe.
4 Valitse tekstikenttä ja kirjoita viestin teksti.
Jos haluat liittää viestiin hymiöitä, paina [
hymiö.
] → Lisää
5 Valitse
ja lisää liite.
Voit valita tiedoston, piirrosmuistio, tapahtuman, sijainnin tai
yhteystiedot tiedostoluettelosta tai luoda uuden valokuvan,
videon, äänitallenteen tai piirrosmuistion.
6 Lähetä viesti valitsemalla
.
››Teksti- tai multimediaviestin lukeminen
1 Valitse sovellusluettelossa Viestit.
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
2 Valitse viestiketju.
3 Valitse viesti, jonka lisätietoja haluat tarkastella.
Yhteydenpito
84
››Vastaajaviestien kuunteleminen
Jos olet määrittänyt vastaamatta jääneet puhelut ohjattavaksi
vastaajapalvelimeen, soittajat voivat jättää puheviestin, jos et
vastaa saapuvaan puheluun. Vastaajan käyttäminen ja viestien
kuunteleminen:
1 Valitse sovellusluettelossa Puhelin → Nronäpp. ja kosketa
sitten jonkin aikaa
.
2 Noudata vastaajapalvelimen ohjeita.
Sinun on tallennettava vastaajapalvelimen numero ennen
palvelimen käyttöä. Pyydä numero palveluntarjoajaltasi.
Google Mail
Voit noutaa uusia sähköpostiviestejä Google Mail™
-palvelusta Saapuneet-kansioosi. Kun muodostat yhteyden
tähän sovellukseen, näyttöön tulee Saapuneet-kansionäyttö.
Lukemattomien viestien määrä näkyy otsikkorivillä, ja
lukemattomat viestit näkyvät lihavoituina.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Tämän valikon täsmällinen nimi määräytyy alueen ja
palveluntarjoajan mukaan.
››Sähköpostiviestin lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Google Mail → .
2 Kirjoita vastaanottajakenttään nimi tai osoite.
Voit lisätä muita vastaanottajia painamalla [
(piilo)kopio.
3 Kirjoita aihe ja viesti.
Yhteydenpito
85
] → Lisää
4 Voit liittää kuvatiedoston painamalla [
→ tiedosto.
] → Liitä tiedosto
5 Lähetä viesti valitsemalla
.
Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viesti
säilytetään viestiketjussa, kunnes olet online-tilassa ja
palvelualueella.
››Sähköpostiviestin lukeminen
1 Valitse sovellusluettelossa Google Mail.
2 Valitse sähköpostiviesti.
Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:
Valittavissa olevat vaihtoehdot voivat vaihdella tilin
mukaan.
Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin vierittämällä
oikealle tai vasemmalle.
●● Voit merkitä viestin tärkeäksi valitsemalla
.
●● Voit vastata viestiin valitsemalla
.
●● Voit lähettää vastauksen kaikille vastaanottajille valitsemalla
→ Vastaa kaikille.
●● Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla →
Seuraava.
●● Voit lukea liitteen valitsemalla NÄYTÄ. Voit tallentaa sen
laitteeseen valitsemalla TALLENNA.
●● Voit arkistoida viestin valitsemalla .
●● Voit poistaa viestin valitsemalla .
●● Voit lisätä viestiin nimikkeen valitsemalla .
●● Voit merkitä viestin lukemattomaksi valitsemalla
.
●● Voit merkitä viestin tärkeäksi painamalla [
] → Merkitse
tärkeäksi.
●● Voit piilottaa viestin painamalla [
] → Ohita. Voit näyttää
piilotetut viestit valitsemalla nimikeluettelosta → Kaikki
viestit.
●●
Yhteydenpito
86
Voit lisätä viestin roskapostiluetteloon painamalla [ ] →
Ilmoita roskapostista.
●● Voit muuttaa sähköpostiasetuksia painamalla [
]→
Asetukset.
●●
››Sähköpostiviestien järjesteleminen
nimikkeiden avulla
Voit järjestellä sähköpostiviestit merkitsemällä ne nimikkeellä.
Voit järjestää viestit nimikesuodattimen avulla.
Nimikkeen lisääminen viestiin
1 Valitse Saapuneet-näytöstä viesti.
2 Valitse .
3 Valitse nimike ja valitse OK.
Viestien suodattaminen
1 Valitse Saapuneet-näytöstä .
2 Valitse niiden viestien nimike, jotka haluat nähdä.
Sähköposti
Tässä osassa kuvataan, miten sähköposteja lähetetään tai
luetaan omalta tai yrityksen tililtä.
››Sähköpostitilin määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Sähköposti.
2 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi.
3 Valitse Seur. Jos haluat antaa tilin tiedot manuaalisesti,
valitse Manuaal. asennus.
Yhteydenpito
87
4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Kun olet määrittänyt sähköpostitilin tiedot, sähköpostiviestit
ladataan laitteeseen. Jos olet luonut vähintään kaksi tiliä, voit
vaihtaa tilistä toiseen. Valitse tilin nimi näytön yläosasta ja valitse
tili, jolta haluat noutaa viestit.
››Sähköpostiviestin lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Sähköposti →
2 Lisää vastaanottajat:
.
Kirjoita sähköpostiosoitteet manuaalisesti ja erota ne
puolipisteellä tai pilkulla.
●● Valitse sähköpostiosoitteet puhelu-, viesti- tai
yhteystietoluettelosta valitsemalla .
●● Voit lisätä vastaanottajia painamalla [
] → Lisää kopio/
piilokopio.
●●
3 Valitse aihekenttä ja syötä aihe.
4 Valitse tekstinsyöttökenttä ja syötä sähköpostiviestin teksti.
5 Valitse ja liitä tiedosto.
Voit valita tiedoston, piirrosmuistion tai tapahtuman
tiedostoluettelosta tai luoda uuden valokuvan, videon,
äänitallenteen tai piirrosmuistion.
Digital Rights Management (DRM) -tekniikan avulla
suojattuja tiedostoja ei voi liittää.
6 Lähetä viesti valitsemalla
.
Jos olet offline-tilassa tai palvelualueen ulkopuolella, viesti
säilytetään viestiketjussa, kunnes olet online-tilassa ja
palvelualueella.
Yhteydenpito
88
››Ajoitetun sähköpostiviestin lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Sähköposti → .
2 Paina viestin luonnin aikana [ ] → Ajoita lähetys.
3 Valitse kohdan Ajoita lähetys vieressä oleva valintaruutu.
4 Aseta kellonaika ja päivämäärä ja valitse sitten Valmis.
5 Lähetä viesti valitsemalla . Laite lähettää viestin
määrättynä kellonaikana ja päivämääränä.
●● Jos laite on sammutettuna määrättynä aikana, se ei ole
yhteydessä verkkoon tai verkkoyhteys on epävakaa,
viestiä ei lähetetä.
●● Tämä toiminto perustuu laitteessa asetettuun
kellonaikaan ja päivämäärään. Kellonaika ja päivämäärä
voivat olla virheellisiä, jos vaihdat aikavyöhykettä eikä
verkko päivitä tietoja.
››Sähköpostiviestin lukeminen
Kun avaat sähköpostitilin, voit lukea aiemmin hakemasi
sähköpostiviestit offline-tilassa tai muodostaa yhteyden
sähköpostipalvelimeen ja lukea uudet viestit. Kun olet hakenut
sähköpostiviestit, voit lukea ne offline-tilassa.
1 Valitse sovellusluettelossa Sähköposti → sähköpostitili.
2 Päivitä viestiluettelo valitsemalla .
3 Valitse sähköpostiviesti.
Yhteydenpito
89
Käytä viestinäkymässä seuraavia vaihtoehtoja:
●● Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin vierittämällä
oikealle tai vasemmalle.
●● Voit vastata viestiin valitsemalla
.
●● Voit välittää viestin muille henkilöille valitsemalla
.
●● Voit poistaa viestin valitsemalla
.
●● Voit merkitä viestin tärkeäksi valitsemalla
.
●● Voit tallentaa liitteen laitteeseen valitsemalla liitevälilehden →
.
●● Voit merkitä viestin lukemattomaksi painamalla [
]→
Merkitse lukemattomaksi.
●● Voit siirtää viestin toiseen kansioon valitsemalla [
] → Siirrä.
●● Voit tallentaa viestin laitteeseen painamalla [
] → Tallenna
sähköposti. Viesti tallennetaan kansioon Omat tiedostot →
Kaikki tiedostot → sdcard0 → Saved Email.
●● Voit tulostaa viestin Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta painamalla
[ ] → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan joidenkin
Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit luoda uuden viestin painamalla [
] → Luo.
●● Voit muuttaa fonttikokoa painamalla [
] → Kirjasinkoko.
●● Voit suodattaa lähettäjältä tulleita viestejä painamalla
[ ] → Aseta ensij. lähettäjäksi. Voit lukea lähettäjän viestit
määrätyssä Saapuneet-kansiossa.
●● Voit muuttaa sähköpostiasetuksia painamalla [
]→
Asetukset.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella
sähköpostitilin tai laitteen suunnan mukaan.
Yhteydenpito
90
Talk
Tässä osassa kuvataan, miten voit keskustella ystävien ja
sukulaisten kanssa Google Talk™ -pikaviestipalvelun avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Tilan määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Talk.
2 Valitse Google-tili.
3 Valitse nimesi ystäväluettelosi alusta.
4 Mukauta tilaasi, kuvaasi ja viestiäsi.
››Ystävien lisääminen ystäväluetteloon
1 Valitse sovellusluettelossa Talk → .
2 Kirjoita ystävän sähköpostiosoite ja valitse VALMIS.
Kun ystäväsi hyväksyy kutsun, hänet lisätään
ystäväluetteloon.
››Keskustelun aloittaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Talk.
2 Valitse ystävä ystäväluettelosta.
Keskustelunäyttö avautuu.
3 Kirjoita ja lähetä viestisi.
4 Kun haluat päättää keskustelun, paina [
keskustelu.
Yhteydenpito
91
] → Lopeta
ChatON
Tässä osassa kuvataan, miten voit lähettää ja vastaanottaa
pikaviestejä ChatON-sovelluksen avulla millä tahansa laitteella
matkapuhelin- tai Wi-Fi-verkon kautta.
1 Valitse sovellusluettelossa ChatON.
Jos olet käynnistämässä tätä sovellusta ensimmäisen
kerran, suorita tilin määritys näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
2 Kirjoita ja lähetä viestisi.
Messenger
Opi lähettämään pikaviestejä ystäville ja perheenjäsenille sekä
vastaanottamaan niitä Google+-pikaviestipalvelun avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelosta Messenger.
Jos olet käynnistämässä tätä sovellusta ensimmäisen
kerran, suorita tilin määritys näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
2 Kirjoita ja lähetä viestisi.
Yhteydenpito
92
Google+
Opi käyttämään Googlen sosiaalista verkkopalvelua. Voit
luoda ryhmiä kuulumisten ja ajatusten jakamista, pikaviestien
lähettämistä ja vastaanottamista sekä valokuvien lataamista
varten.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Google+.
Jos olet käynnistämässä tätä sovellusta ensimmäisen
kerran, suorita tilin määritys näyttöön tulevien ohjeiden
mukaan.
2 Valitse sosiaalinen verkkotoiminto.
Yhteydenpito
93
Viihde
Kamera
Tässä osassa kuvataan, miten valokuvia ja videoita kuvataan.
●● Kamera sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä
määritetyn ajan kuluessa.
●● Muistikapasiteetti vaihtelee kuvattavan näkymän ja
kuvausolosuhteiden mukaan.
››Valokuvan ottaminen
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat
säädöt.
1
4
5
2
3
6
Viihde
94
Numero
Toiminto
1
Muuta kameran asetuksia.
2
Avaa kuvankatseluohjelma ja katsele
ottamiasi kuvia.
3
Ota valokuva.
4
Käytä kameran pikavalintoja.
●●
: Vaihda tehostetilaa.
●●
: Vaihda kuvaustilaa.
●●
: Salamavaloasetuksen muuttaminen:
Voit kytkeä salaman päälle tai pois
manuaalisesti tai määrittää kameran
käyttämään salamaa tarvittaessa.
●●
: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien
asetusten pikavalintoja. ► s. 106
5
Näytä tallennussijainti.
6
Siirry videokameraan.
3 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä.
Voit lähentää myös napauttamalla näyttöä kahdella
sormella ja levittämällä niitä (voit loitontaa siirtämällä sormia
lähemmäs toisiaan).
Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei
zoomaustoimintoa voi käyttää.
4 Napauta esikatselunäytössä kohtaa, johon haluat tarkentaa.
Tarkennuskehys siirtyy paikkaan, jota napautit, ja muuttuu
vihreäksi, kun kohteeseen on tarkennettu.
5 Ota valokuva valitsemalla
.
Valokuva tallentuu automaattisesti.
Viihde
95
Kun olet ottanut valokuvia, voit katsella niitä valitsemalla
kuvankatseluohjelman kuvakkeen.
●● Voit katsella lisää valokuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen
kokoon kaksoisnapauttamalla näyttöä.
●● Voit lisätä valokuvan suosikkiluetteloon valitsemalla
.
●● Voit lähettää valokuvan muille tai jakaa sen valitsemalla .
●● Voit poistaa valokuvan valitsemalla
.
●● Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla [
] → Kuvaesitys.
Voit lopettaa kuvaesityksen napauttamalla näyttöä.
●● Voit tallentaa valokuvassa olevat kasvot kasvotunnisteiksi
painamalla [ ] → Kasvotunniste. ► s. 111
●● Voit asettaa tilannekohtaiset tunnisteet näkymään
valokuvassa painamalla [ ] → Merkitse kaveri.
●● Voit lisätä säätunnisteen painamalla [
] → Lisää
säätunniste.
●● Voit kehystää valokuvan ja lisätä siihen muistilapun
painamalla [ ] → Valokuvakehys.
●● Voit lisätä valokuvaan muistilapun painamalla [
]→
Valokuvamuistiinpano. Voit muokata muistilappua
napauttamalla valokuvassa .
●● Voit lisätä valokuvan leikepöydälle painamalla [
] → Kopioi
leikepöydälle.
●● Voit kiertää valokuvaa vastapäivään painamalla [
] → Kierrä
vastapäivään.
●● Voit kiertää valokuvaa myötäpäivään painamalla [
]→
Kierrä myötäpäivään.
●● Voit rajata valokuvasta osan painamalla [
] → Rajaa.
●● Voit muokata valokuvaa kuvaeditorilla painamalla [
]→
Muokkaa.
●● Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi
painamalla [ ] → Aseta.
Viihde
96
Voit lähettää valokuvan sille henkilölle, jonka kasvot
on merkitty valokuvaan, painamalla [ ] → Kaverien
valokuvien jakaminen.
●● Voit tulostaa valokuvan Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta
painamalla [ ] → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit vaihtaa tiedoston nimen painamalla [
] → Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, painamalla
[ ] → Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit tarkastella valokuvan tietoja painamalla [
]→
Yksityiskohdat.
●●
››Valokuvan ottaminen esimääritetyin asetuksin
Kamerassa on esimääritetyt asetukset erilaisille näkymille. Voit
helposti valita kuvausolosuhteille ja kohteelle sopivan tilan.
Valitse esimerkiksi yöllä kuvatessasi yötila, jossa on pitkä valotus.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Ohjelmatila → aihe → [
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Ota valokuva valitsemalla .
].
››Kuvien ottaminen omakuvaustilassa
Voit ottaa itsestäsi valokuvia helposti etukameralla.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Muotokuva.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Ota valokuva valitsemalla
.
Viihde
97
››Valokuvan ottaminen kasvontunnistustilassa
Kamera tunnistaa hymyilevät ihmiskasvot ja auttaa ottamaan
valokuvia niistä.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Kuvaustila → Kasvontunnistus.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Kohdista kameran objektiivi kuvattavaan ihmiseen. Kun
kamera tunnistaa ihmisen kasvot, kasvojen ympärille
ilmestyy tarkennuskehys.
5 Ota valokuva valitsemalla
.
››Panoraamakuvan ottaminen
Voit ottaa panoraamavalokuvia käyttämällä
panoraamakuvaustilaa. Tämä tila sopii maisemakuvaukseen.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Kuvaustila → Panoraama.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Ota ensimmäinen valokuva valitsemalla .
5 Käännä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan ja kohdista
sininen kehys etsimen kanssa.
Kun olet kohdistanut sinisen kehyksen ja etsimen, kamera
ottaa seuraavan kuvan automaattisesti.
6 Viimeistele panoraamavalokuva valitsemalla
››Valokuvan ottaminen kuvanjakotilassa
uudelleen.
Kuvanjako-tilan avulla voit ottaa valokuvan ja lähettää sen
samalla ystävillesi. Tämä tila on käytettävissä vain silloin, kun
laite on yhdistetty toiseen laitteeseen Wi-Fi Direct -yhteyden
välityksellä.
Viihde
98
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Kuvaustila → Kuvanjako.
3 Luo tarvittaessa Wi-Fi Direct -yhteys toiseen laitteeseen
valitsemalla OK.
4 Ota valokuva valitsemalla
.
Valokuva lähetetään käyttäjille, joihin sinulla on yhteys.
››Kauneuskuvan ottaminen
Kauneustilassa voit kätkeä kasvojen kauneusvirheet.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Kuvaustila → Kauneus.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Ota valokuva valitsemalla .
››Kuvien ottaminen hymykuvaustilassa
Kamera tunnistaa ihmisten hymyilevät kasvot ja auttaa
ottamaan valokuvia niistä.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Valitse → Kuvaustila → Hymykuvaus.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Kohdista kameran objektiivi kohteeseen ja valitse
.
Laite tunnistaa näytössä olevat ihmisten kasvot ja havaitsee
heidän hymynsä. Kun kamera tunnistaa hymyilevät kasvot,
se ottaa automaattisesti valokuvan.
››Valokuvien ottaminen sarjakuvatilassa
Voit ottaa kuvia, joissa on sarjakuvatehosteet.
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
Viihde
99
2 Valitse → Kuvaustila → Sarjakuva.
3 Tee haluamasi säädöt.
4 Ota valokuva valitsemalla .
››Kameran asetusten mukauttaminen
Ennen kuin otat valokuvan, voit käyttää seuraavia asetuksia
valitsemalla :
Asetus
Toiminto
Muokkaa
pikavalintoja
Muokkaa usein käytettävien asetusten
pikavalintoja.
Muotokuva
Vaihda etu- ja takakameran välillä.
Salama
Salamavaloasetuksen muuttaminen.
voit kytkeä salaman päälle ja pois
manuaalisesti tai määrittää kameran
käyttämään salamaa tarvittaessa
automaattisesti.
Kuvaustila
Vaihda kuvaustilaa.
Tehosteet
Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa ja
mustavalkoisia sävyjä.
Ohjelmatila
Vaihda aihetilaa.
Valotusarvo
Säädä valotusarvoa.
Tarkennustila
Ota lähikuvia tai aseta kamera
tarkentamaan kohteeseen tai
ihmiskasvoihin automaattisesti.
Ajastin
Määritä viive, jonka mukaan kamera
odottaa ennen kuvan ottamista.
Tarkkuus
Muuta tarkkuusasetusta.
Valkotasapaino
Säädä väritasapainoa valaistuksen
mukaan.
Viihde
100
Asetus
Toiminto
ISO
Säädä kameran kuvakennon herkkyyttä.
Mittaus
Valitse valotusmittauksen tyyppi.
Näkyvyys ulkona
Valitse sopiva valaistus ottamalla
Näkyvyys ulkona -asetus käyttöön.
Autom. kontrasti
Säädä kohteen ja taustan välinen
kontrasti automaattisesti.
Suuntaviivat
Näytä ristikkoviivat esikatselunäytössä.
Tärinänesto
Vähennä laitteen tärinän ja liikkeen
aiheuttamaa epätarkkuutta.
GPS-tunniste
Aseta kamera lisäämään kuviin
sijaintitiedot.
●● Voit parantaa GPS-signaalia
olemalla kuvaamatta paikoissa,
joissa signaali voi olla estetty, kuten
rakennusten välissä ja matalilla
alueilla tai huonolla säällä.
●● Sijaintisi voi näkyä valokuvissa,
kun lataat ne Internetiin. Voit
estää tämän poistamalla GPStunnisteasetuksen käytöstä.
Toimintokohtainen
tiedostonimi
Aseta kamera näyttämään
tilannekohtaiset tunnisteet.
Tallenna
käännettynä
Määritä kamera kääntämään kuva
automaattisesti, kun otat valokuvan
etukameralla.
Kuvanlaatu
Määritä kuvien laatutaso.
Tallennustila
Valitse kuvien tallennusmuisti.
Nollaa
Nollaa valikot ja kuvausasetukset.
Viihde
101
››Videon kuvaaminen
1 Ota kamera käyttöön valitsemalla sovellusluettelossa
Kamera.
2 Vaihda videokameraan vetämällä liukusäädin videokameran
kohdalle.
3 Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat
säädöt.
Numero
1
4
5
2
3
6
Toiminto
1
Muuta videokameran asetuksia.
2
Avaa kuvankatseluohjelma ja katsele
ottamiasi videoita.
3
Kuvaa video.
Viihde
102
Numero
Toiminto
4
Käytä videokameran pikavalintoja.
●●
: Vaihda tehostetilaa.
●●
: Vaihda tallennustilaa
(multimediaviestin liite tai normaali
tallennus).
●●
: Salamavaloasetuksen muuttaminen.
●●
: Vaihda etu- ja takakameran välillä.
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien
asetusten pikavalintoja. ► s. 106
5
Näytä tallennussijainti.
6
Siirry kameraan.
4 Lähennä tai loitonna kuvaa painamalla
äänenvoimakkuusnäppäintä.
Voit lähentää myös napauttamalla näyttöä kahdella
sormella ja levittämällä niitä (voit loitontaa siirtämällä sormia
lähemmäs toisiaan).
Suurimmalla tarkkuudella kuvattaessa voi olla, ettei
zoomaustoimintoa voi käyttää.
5 Aloita tallennus valitsemalla
6 Lopeta tallennus valitsemalla
.
.
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
Videokamera ei välttämättä pysty tallentamaan videoita
asianmukaisesti muistikorteille, joiden siirtonopeus on
hidas.
Voit katsella kuvattuja videoita valitsemalla kuvaamisen jälkeen
kuvankatseluohjelman kuvakkeen.
●● Voit katsella lisää videoita selaamalla vasemmalle tai oikealle.
●● Voit toistaa videon valitsemalla
.
Viihde
103
Voit lisätä videon suosikkiluetteloon valitsemalla .
Voit lähettää videon muille tai jakaa sen valitsemalla .
●● Voit poistaa videon valitsemalla
.
●● Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla [
] → Kuvaesitys.
Voit lopettaa kuvaesityksen napauttamalla näyttöä.
●● Voit asettaa tilannekohtaiset tunnisteet näkymään videossa
painamalla [ ] → Merkitse kaveri.
●● Voit vaihtaa tiedoston nimen painamalla [
] → Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, painamalla
[ ] → Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit tarkastella videon tietoja painamalla [
]→
Yksityiskohdat.
●●
●●
››Videokameran asetusten mukauttaminen
Ennen kuin kuvaat videon, voit käyttää seuraavia asetuksia
valitsemalla :
Asetus
Toiminto
Muokkaa
pikavalintoja
Muokkaa usein käytettyjen asetusten
pikavalintoja.
Itsetallennus
Vaihda etukameraan ja kuvaa video
itsestäsi.
Salama
Salamavaloasetuksen muuttaminen.
Voit ottaa salaman manuaalisesti
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Tallennustila
Vaihda tallennustilaa.
Tehosteet
Käytä erikoistehosteita, kuten seepiaa
ja mustavalkoisia sävyjä.
Valotusarvo
Säädä valotusarvoa.
Ajastin
Valitse, miten pitkän viiveen jälkeen
kamera alkaa tallentaa videota.
Tarkkuus
Muuta tarkkuusasetusta.
Viihde
104
Asetus
Toiminto
Valkotasapaino
Säädä väritasapainoa valaistuksen
mukaan.
Näkyvyys ulkona
Määritä sopiva valaistustila.
Suuntaviivat
Näytä ristikkoviivat esikatselunäytössä.
GPS-tunniste
Aseta videokamera lisäämään videoihin
sijaintitiedot.
●● Voit parantaa GPS-signaalia
olemalla kuvaamatta paikoissa,
joissa signaali voi olla estetty,
kuten rakennusten välissä ja
matalilla alueilla tai huonolla
säällä.
●● Sijaintisi voi näkyä videoissa,
kun lataat ne Internetiin. Voit
estää tämän poistamalla GPStunnisteasetuksen käytöstä.
Toimintokohtainen
tiedostonimi
Aseta videokamera näyttämään
tilannekohtaiset tunnisteet.
Tallenna
käännettynä
Aseta videokamera kääntämään kuva
automaattisesti, kun tallennat videon
etukameralla.
Videokuvan laatu
Määritä videoiden laatutaso.
Tallennustila
Valitse videoiden tallennusmuisti.
Nollaa
Nollaa valikot ja kuvausasetukset.
Viihde
105
››Pikavalintakuvakkeiden muokkaaminen
Voit lisätä tai poistaa usein käytettävien asetusten pikavalintoja.
1 Valitse esikatselunäytössä
paina [
→ Muokkaa pikavalintoja tai
→
] Muokkaa pikavalintoja.
2 Kosketa jonkin aikaa kuvaketta vaihtoehtojen luettelossa ja
vedä kuvake pikavalinta-alueelle.
Voit poistaa pikavalinnan koskettamalla jonkin aikaa
kuvaketta ja vetämällä kuvakkeen vaihtoehtojen luetteloon.
3 Palaa esikatselunäyttöön painamalla [
]-painiketta.
Videosoitin
Tässä osassa kuvataan, miten videosoittimella esitetään erilaisia
videoita.
●● Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoa toistettaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
››Videon toistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Videosoitin.
2 Valitse video.
Viihde
106
3 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:
1
5
2
6
7
8
3
4
Numero
Toiminto
1
Ruudunkaappaus.
2
Selaa tiedostossa eteen- tai taaksepäin
vetämällä tai napauttamalla palkkia.
3
Vaihda videonäytön suhdetta.
4
Aloita toisto uudelleen; Siirry edelliseen
tiedostoon (kaksoisnapauta kolmen sekunnin
kuluessa); Selaa tiedostoa taaksepäin
(kosketa jonkin aikaa).
5
Säädä äänenvoimakkuutta.
6
Keskeytä toisto; Jatka toistoa valitsemalla .
7
Pienennä videonäytön kokoa. Voit
palauttaa kuvan alkuperäiseen kokoon
kaksoisnapauttamalla videonäyttöä.
8
Siirry seuraavaan tiedostoon; Selaa tiedostoa
eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
Viihde
107
Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla [ ]:
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit lähettää videon muille tai jakaa sen valitsemalla
Jakotapa.
●● Voit leikata osan videosta valitsemalla Rajaa.
●● Voit asettaa tilannekohtaiset tunnisteet näkymään videossa
valitsemalla Merkitse kaveri.
●● Voit lisätä säätunnisteen valitsemalla Lisää säätunniste.
●● Voit kuunnella ääntä Bluetooth-kuulokemikrofonin
kautta valitsemalla Bluetoothin kautta. Tätä toimintoa
ei voi käyttää, jos kuulokemikrofoni on liitetty laitteen
kuulokemikrofoniliitäntään.
●● Voit asettaa videosoittimen lopettamaan toiston määritetyn
ajan kuluttua automaattisesti valitsemalla Videon autom.
samm.
●● Voit muuttaa videosoittimen asetuksia valitsemalla
Asetukset.
●● Voit näyttää videon tiedot valitsemalla Yksityiskohdat.
››Videosoittimen asetusten mukauttaminen
1 Paina toiston aikana [ ] → Asetukset.
2 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Toista seur. aut.
Aseta videosoitin toistamaan seuraava
tiedosto automaattisesti.
SoundAlive
Valitse äänitehoste.
Tekstitys
Mukauta tekstitystiedoston asetuksia.
Värisävy
Valitse värisävy.
Näkyvyys
ulkona
Aseta laite lisäämään näytön kontrastia
kirkkaassa auringonvalossa.
Viihde
108
Galleria
Tässä osassa kuvataan, miten laitteen muistiin tai muistikortille
tallennettuja valokuvia ja videoita katsellaan.
●● Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoa toistettaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
››Kuvan näyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Galleria.
2 Valitse kansio → kuva.
Kuvaa katsellessasi voit käyttää seuraavia toimintoja:
●● Voit katsella lisää kuvia selaamalla vasemmalle tai oikealle.
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan. Voit palauttaa kuvan alkuperäiseen
kokoon kaksoisnapauttamalla näyttöä.
Jos otat kallistusliikkeet käyttöön, voit lähentää tai
loitontaa kuvaa koskettamalla kahta kohtaa sormilla
jonkin aikaa ja kallistamalla laitetta puolelta toiselle. Jos
loitonnat viimeiseen loitonnustasoon yli yhden sekunnin
ajan, näyttö palaa automaattisesti luetteloon.
Voit lisätä kuvan suosikkiluetteloon valitsemalla .
Voit lähettää kuvan muille tai jakaa sen valitsemalla .
●● Voit poistaa kuvan valitsemalla
.
●● Voit käynnistää kuvaesityksen painamalla [
] → Kuvaesitys.
Voit lopettaa kuvaesityksen napauttamalla näyttöä.
●● Voit tallentaa kuvassa olevat kasvot kasvotunnisteiksi
painamalla [ ] → Kasvotunniste.
●●
●●
Viihde
109
Voit asettaa tilannekohtaiset tunnisteet näkymään kuvassa
painamalla [ ] → Merkitse kaveri.
●● Voit lisätä säätunnisteen painamalla [
] → Lisää
säätunniste.
●● Voit kehystää kuvan ja lisätä siihen muistilapun painamalla
[ ] → Valokuvakehys.
●● Voit lisätä kuvaan muistilapun painamalla [
]→
Valokuvamuistiinpano. Voit muokata muistilappua
napauttamalla kuvassa .
●● Voit lisätä kuvan leikepöydälle painamalla [
] → Kopioi
leikepöydälle.
●● Voit kiertää kuvaa vastapäivään painamalla [
] → Kierrä
vastapäivään.
●● Voit kiertää kuvaa myötäpäivään painamalla [
] → Kierrä
myötäpäivään.
●● Voit rajata kuvasta osan painamalla [
] → Rajaa.
●● Voit muokata kuvaa kuvaeditorilla painamalla [
]→
Muokkaa.
●● Voit asettaa kuvan taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi
painamalla [ ] → Aseta.
●● Voit lähettää kuvan sille henkilölle, jonka kasvot on merkitty
kuvaan, painamalla [ ] → Kaverien valokuvien jakaminen.
●● Voit tulostaa kuvan Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta painamalla
[ ] → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan joidenkin
Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit vaihtaa tiedoston nimen painamalla [
] → Nimeä
uudelleen.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, painamalla
[ ] → Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit tarkastella kuvan tietoja painamalla [
]→
Yksityiskohdat.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun
kansion mukaan.
●●
Viihde
110
››Kasvojen merkitseminen kuvaan
Tässä osassa kuvataan, miten voit merkitä kuviin kasvoja niin,
että voit soittaa puheluja, lähettää viestejä ja ladata viestejä
yhteisösivustoihin kasvotunnistepikavalintojen avulla.
Kasvontunnistus voi epäonnistua kasvojen kulman,
kasvojen koon, ihonvärin, ilmeen, valaistusolosuhteiden
tai kuvattavan henkilön vaatteiden mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Paina [ ] → Kasvotunniste → Päällä.
Tunnistetut kasvot näkyvät kehyksessä. Jos kasvoja ei
tunnisteta automaattisesti, lisää kuva manuaalisesti
napauttamalla ja pitämällä kasvojen aluetta.
Valitse tunnistetut kasvot → Lisää nimi.
4
5 Valitse henkilön nimi yhteystietoluettelosta.
Yhteystieto linkitetään kuvassa oleviin kasvoihin.
Kun kasvotunniste näkyy nimen kanssa, valitse kasvotunniste ja
käytä valittavissa olevia toimintoja.
››Videon toistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Galleria.
2 Valitse kansio → video (osoitettu -kuvakkeella).
3 Ohjaa toistoa näppäimillä. ► s. 106
Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla [ ]:
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
Hae lähellä olevia laitteita.
●● Voit lähettää videon muille tai jakaa sen valitsemalla
Jakotapa.
Viihde
111
Voit leikata osan videosta valitsemalla Rajaa.
Voit kuunnella ääntä Bluetooth-kuulokemikrofonin
kautta valitsemalla Bluetoothin kautta. Tätä toimintoa
ei voi käyttää, jos kuulokemikrofoni on liitetty laitteen
kuulokemikrofoniliitäntään.
●● Voit asettaa videosoittimen lopettamaan toiston määritetyn
ajan kuluttua automaattisesti valitsemalla Videon autom.
samm.
●● Voit muuttaa videosoittimen asetuksia valitsemalla
Asetukset.
●● Voit näyttää videon tiedot valitsemalla Yksityiskohdat.
●●
●●
Paper Artist
Katso, miten kuvat saa näyttämään piirroksilta, joissa on
hauskoja tehosteita tai kehyksiä.
Valitse sovellusluettelossa Paper Artist.
●● Muokattu kuva tallennetaan kansioon Galleria →
Paper Pictures.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Musiikki
Tässä osassa kuvataan, miten voit kuunnella musiikkisoittimella
suosikkimusiikkia liikkuessasi.
●● Laitteen ohjelmistoversio voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoa toistettaessa voi ilmetä virhe.
●● Toiston laatu voi vaihdella sisällön tyypin mukaan.
●● Joidenkin tiedostojen pakkaus voi aiheuttaa sen,
etteivät ne toistu oikein.
Viihde
112
››Musiikkitiedostojen lisääminen laitteeseen
Aloita siirtämällä tiedostot laitteeseen tai muistikortille:
●● Lataa Internetistä. ► s. 132
●● Lataa tietokoneesta Samsung Kies -ohjelmiston avulla.
► s. 144
●● Lataa tietokoneesta Windows Media Player -ohjelmiston
avulla. ► s. 145
●● Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 155
●● Vastaanota Wi-Fi-verkon kautta. ► s. 146
●● Kopioi muistikortille.
››Musiikin toistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Musiikki.
2 Valitse haluamasi musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Numero
Toiminto
1
Aktivoi sekoitustila.
2
Selaa tiedostossa eteen- tai taaksepäin
vetämällä tai napauttamalla palkkia.
3
Valitse äänitehoste.
Viihde
113
Numero
Toiminto
4
Aloita toisto uudelleen; siirry edelliseen
tiedostoon (kaksoisnapauta kolmen sekunnin
kuluessa); Selaa tiedostoa taaksepäin
(kosketa jonkin aikaa).
5
Säädä äänenvoimakkuutta.
6
Vaihda jatkuvan toiston tilaa.
7
Järjestä musiikkitiedostot tyylin tai vuoden
mukaan.
8
Keskeytä toisto; Jatka toistoa valitsemalla
9
Avaa soittolista.
10
Siirry seuraavaan tiedostoon; Selaa tiedostoa
eteenpäin (kosketa jonkin aikaa).
.
Voit ohjata musiikkisoitinta kuulokemikrofonilla.
Käynnistä musiikkisoitin koskettamalla alkunäytössä
kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa. Aloita tai
keskeytä toisto painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja painamalla [ ]:
●● Voit lisätä musiikkitiedostoja pikaluetteloon (soittolistaan
tallennusta varten) valitsemalla Lisää pikaluetteloon.
●● Voit kuunnella musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonin
kautta valitsemalla Bluetoothin kautta. Tätä toimintoa
ei voi käyttää, jos kuulokemikrofoni on liitetty laitteen
kuulokemikrofoniliitäntään.
●● Voit lähettää musiikkitiedoston muille tai jakaa sen
valitsemalla Jakotapa.
●● Voit lisätä soittolistaan musiikkitiedoston valitsemalla Lisää
toistoluetteloon.
●● Voit määrittää musiikkitiedoston soittoääneksi valitsemalla
Aseta.
●● Voit etsiä laitteet, joissa median jako on käytössä, valitsemalla
Hae lähellä olevia laitteita.
Viihde
114
Voit muuttaa musiikkisoittimen asetuksia valitsemalla
Asetukset.
●● Voit näyttää musiikkitiedoston tiedot valitsemalla
Yksityiskohdat.
●● Voit lopettaa toiston ja sulkea musiikkisoittimen valitsemalla
Sulje.
●●
››Soittolistan luominen
1 Valitse sovellusluettelossa Musiikki.
2 Valitse Soittolistat.
3 Paina [ ] → Luo soittolista.
4 Kirjoita uuden soittolistan nimi ja valitse OK.
5 Valitse Lisää musiikkia.
6 Valitse haluamasi tiedostot ja valitse Valmis.
Voit lisätä tiedostoja soittolistaan toiston aikana valitsemalla [
→ Lisää toistoluetteloon.
››Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Musiikki.
2 Valitse [ ] → Asetukset.
3 Mukauta musiikkisoitinta seuraavilla asetuksilla:
Asetus
Toiminto
SoundAlive
Valitse äänitehoste.
Toistonopeus
Muuta toistonopeutta.
Musiikkivalikko
Valitse musiikkikirjastoruudussa
näytettävät musiikkiluokat.
Sanoitus
Näytä sanoitus toiston aikana.
Automaattinen
musiikin
lopetus
Aseta musiikkisoitin sammumaan
määrittämäsi ajan kuluttua
automaattisesti.
Viihde
115
]
Music Hub
Voit käyttää online-musiikkikauppaa ja etsiä ja ostaa
suosikkikappaleitasi.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Music Hub.
2 Etsiä kappaleita ja esikuuntele haluamiasi kappaleita tai osta
ne.
FM-radio
Tässä osassa kerrotaan, miten musiikkia ja uutisia voidaan
kuunnella FM-radiolla. FM-radion kuunteleminen edellyttää,
että laitteeseen on kytketty kuulokemikrofoni, sillä se toimii
samalla antennina.
››FM-radion kuunteleminen
1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.
2 Valitse sovellusluettelossa FM-radio.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat
automaattisesti.
Kun käynnistät FM-radion ensimmäistä kertaa, se aloittaa
automaattisen virityksen.
3 Valitse radioasema.
Viihde
116
4 FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:
1
5
6
2
3
3
7
4
Numero
Toiminto
1
Tallenna kappale FM-radiosta.
2
Kytke FM-radio päälle tai pois päältä.
3
Etsi vastaanotettavissa oleva radioasema.
4
Lisää parhaillaan kuunneltava radioasema
suosikkiluetteloon.
5
Säädä äänenvoimakkuutta.
6
Käytä nykyisen aseman palveluja, kuten
musiikkitiedostojen latausta tai puhelua
asemalle. Tämä toiminto ei välttämättä ole
käytettävissä kaikilla alueilla.
7
Kytke FM-radio päälle tai pois päältä.
Viihde
117
››Kappaleen äänittäminen FM-radiosta
1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.
2 Valitse sovellusluettelossa FM-radio.
3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla .
4 Selaa radioaseman kohdalle.
5 Aloita tallennus valitsemalla .
6 Kosketa lopuksi .
Äänitetty tiedosto tallennetaan kansioon Omat tiedostot →
Kaikki tiedostot → sdcard0 → Sounds.
››Radioaseman tallentaminen automaattisesti
1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.
2 Valitse sovellusluettelossa FM-radio.
3 Valitse [ ] → Hae → hakuvaihtoehto.
FM-radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat
automaattisesti.
››Radioaseman lisääminen suosikkiluetteloon
1 Kytke kuulokemikrofoni laitteeseen.
2 Valitse sovellusluettelossa FM-radio.
3 Kytke FM-radio päälle valitsemalla .
4 Selaa radioaseman kohdalle.
5 Lisää asema suosikkiluetteloon valitsemalla
Viihde
118
.
››FM-radioasetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa FM-radio.
2 Valitse [ ] → Asetukset.
3 Mukauta FM-radiota seuraavilla asetuksilla:
Asetus
Toiminto
Tallennustila
Valitse tallennusmuisti äänitettävien FMradioleikkeiden tallennusta varten.
Radioteksti
Aseta aseman tunnus näytettäväksi FMradionäytössä. asematunnus voidaan
näyttää ainoastaan asemille, jotka
lähettävät kyseisen tiedon.
Määritä, yrittääkö FM-radio virittää
Vaihtoehtoinen
kanavan uudelleen, jos signaali on
taajuus
heikko.
Aseta FM-radio sammumaan
Sulje FM-radio
automaattisesti määrittämäsi ajan
automaattisesti
kuluttua.
Viihde
119
Henkilökohtaiset tiedot
Yhteystiedot
Tässä luvussa kuvataan, miten henkilökohtaisten tietojen ja
liikeyhteystietojen luettelo luodaan ja miten sitä hallitaan.
Yhteystietoihin voi tallentaa nimiä, puhelinnumeroita,
kotipuhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita, syntymäpäiviä ja
muita tietoja.
››Yhteystietojen luominen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot →
2 Valitse tallennuspaikka.
3 Kirjoita yhteystiedot.
4 Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla Tallenna.
Voit luoda yhteystietoja myös numeronvalintanäytöstä
valitsemalla Lisää yhteystietoihin.
››Yhteystietojen etsiminen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Selaa yhteystietoluettelossa ylös tai alas.
Voit selata luetteloa nopeasti vetämällä sormella oikealla
näkyvässä hakemistossa.
3 Valitse yhteystiedon nimi.
Kun yhteystiedot löytyvät, voit käyttää seuraavia toimintoja:
●● Soita valittuun numeroon valitsemalla
tai .
●● Voit lähettää teksti- tai multimediaviestin valitsemalla
.
●● Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla
.
●● Muokkaa yhteystietoja valitsemalla
.
●● Jos haluat asettaa yhteystiedon suosikiksi, valitse
.
Henkilökohtaiset tiedot
120
.
››Pikavalintanumeron määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse [ ] → Pikavalinta-asetus.
3 Valitse paikan numero → yhteystieto.
4 Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
Voit soittaa tähän numeroon nopeasti koskettamalla
numeronvalintanäytössä paikkanumeroa jonkin aikaa.
››Käyntikortin luominen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse nimesi yhteystietoluettelon yläosasta.
3 Valitse .
4 Kirjoita henkilötietosi.
5 Valitse Tallenna.
Voit lähettää käyntikorttisi muille tai jakaa sen painamalla
[ ] → Käyntikortin jakotapa:.
››Yhteystietoryhmien luominen
Luomalla yhteystietoryhmiä voit hallita useita yhteystietoja ja
lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita
luomalla ryhmä.
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Ryhmät.
2 Paina [ ] → Luo.
3 Anna ryhmälle nimi ja mukauta ryhmän asetuksia.
4 Lisää ryhmään jäseniä.
5 Valitse Tallenna.
Henkilökohtaiset tiedot
121
››Yhteystietojen kopioiminen
Yhteystietojen kopioiminen SIM- tai USIM-kortilta
laitteeseen:
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse [ ] → Tuo/Vie → Tuo SIM-kortilta.
3 Valitse tallennuspaikka.
4 Valitse kopioitavat yhteystiedot ja valitse sitten Valmis.
Yhteystietojen kopioiminen laitteesta SIM- tai USIMkortille:
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse [ ] → Tuo/Vie → Vie SIM-kortille.
3 Valitse kopioitavat yhteystiedot ja valitse sitten Valmis →
OK.
››Yhteystietojen tuominen tai vieminen
Voit tuoda tai viedä tiedostoja (vcf-muodossa) laitteen USBmuistista tai muistikortilta.
Yhteystietotiedostojen tuominen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse [ ] → Tuo/Vie → Tuo SD-kortilta tai Tuo USBmuistista.
3 Valitse tallennuspaikka.
Henkilökohtaiset tiedot
122
4 Valitse, haluatko tuoda yksittäisen yhteystietotiedoston,
useita yhteystietotiedostoja vai kaikki yhteystietotiedostot,
ja valitse sitten OK.
5 Valitse tuotavat yhteystietotiedostot ja valitse OK.
Yhteystietojen vieminen
1 Valitse sovellusluettelossa Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Valitse [ ] → Tuo/Vie → Vie SD-kortille tai Vie USBmuistiin.
3 Vahvista valitsemalla OK.
Kalenteri
Tässä osassa kuvataan, miten voit hallita aikataulujasi
ja tehtäviäsi tavallista kätevämmin ja tehokkaammin
Kalenteritoiminnolla.
››Tapahtuman tai tehtävän luominen
1 Valitse sovellusluettelossa Kalenteri → .
2 Jos näyttöön tuleen kalenterin synkronointiin liittyviä
virhesanomia, valitse Valmis.
3 Valitse vaihtoehto.
4 Kirjoita tiedot ja valitse Tallenna.
Lisätietoja tapahtumien ja tehtävien luomisesta
on sivulla 68.
Henkilökohtaiset tiedot
123
››Vaihda näyttötilaa.
Voit vaihtaa kalenterin näyttötilaa valitsemalla → näyttötilan
välilehti. Voit vaihtaa näyttötilaa myös napauttamalla näyttöä
kahdella sormella ja puristamalla niitä yhteen tai levittämällä
niitä.
Vuosinäkymä
Voit näyttää muut vuodet valitsemalla ◄ tai ►. Voit myös
vetäistä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
●● Voit siirtyä kuukausinäkymään valitsemalla kuukauden.
●●
Kuukausinäkymä
Voit näyttää muut kuukaudet valitsemalla kuukausikuvakkeet
näytön vasemmassa ja oikeassa yläkulmassa.
Viikkonäkymä
Voit näyttää muut viikot valitsemalla ◄ tai ►. Voit myös vetäistä
näyttöä vasemmalle tai oikealle.
Päivänäkymä
Voit näyttää muut päivät valitsemalla ◄ tai ►. Voit myös
vetäistä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
●● Voit siirtyä tapahtumaan tai tehtävään koskettamalla
kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen paikkaan.
Tapahtuman tai tehtävän kellonaikaa ja päivämäärää
säädetään automaattisesti.
●●
Luettelonäkymä
Voit näyttää ajoitetut tapahtumat ja tehtävät tietystä päivästä
eteenpäin tai tiettyyn päivään saakka.
●● Voit merkitä tehtävän suoritetuksi valitsemalla tehtävän
vieressä olevan valintaruudun.
●●
Tehtävänäkymä
Voit merkitä tehtävän suoritetuksi valitsemalla tehtävän vieressä
olevan valintaruudun.
Henkilökohtaiset tiedot
124
››Tapahtumien tai tehtävien näyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Kalenteri.
2 Valitse kalenterista päivä.
Voit valita nykyisen päivän painamalla Tänään.
Voit siirtyä tietyn päivän kohdalle syöttämällä päivän
manuaalisesti valitsemalla [ ] → Siirry ja syöttämällä
päivän.
●● Voit hakea tehtävän tai tapahtuman painamalla [
]→
→
vaihtoehto.
Hae. Voit rajoittaa etsintää valitsemalla
●●
●●
3 Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.
Voit muokata tietoja painamalla [ ] → Muokkaa.
Voit kopioida tapahtuman painamalla [ ] → Kopioi.
●● Voit poistaa tapahtuman painamalla [
] → Poista.
●● Voit lähettää tapahtuman muille painamalla [
]→
Jakotapa → vaihtoehto.
●● Voit lisätä muistilapun tai valokuvan painamalla [
]→
Linkitä muistiot tai Link. kuvat → vaihtoehto.
●●
●●
››Tapahtuman hälytyksen sammuttaminen
Jos määrität kalenteritapahtumalle hälytyksen, määritettynä
ajankohtana näyttöön tulee tapahtumahälytys.
1 Avaa näytön ylälaidasta ilmoituspaneeli.
2 Valitse tapahtumailmoitus.
3 Valitse tapahtuma, jos haluat tarkastella sen lisätietoja.
Jos haluat viivästyttää tapahtumahälytystä torkkuajan verran
tai poistaa sen, valitse Torkku tai Hylkää.
Henkilökohtaiset tiedot
125
S Note
Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda ja näyttää
erikoistehosteita sisältäviä muistioita. Voit täydentää
muistilappua erilaisilla multimediasisällöillä ja lisätä
muistilappuun viittaavan pikavalinnan alkunäyttöön.
S Note sisältää erilaisia malleja, joiden avulla voit luoda
muistilappuja helposti.
●● Muistilappu/Ideamuistio: Voit luoda yksinkertaisen
muistilapun aloittamalla tyhjästä sivusta.
●● Kokousmuistio: Voit tehdä muistilappuja kokouksista,
konferensseista tai luennoista.
●● Aikakauslehti: Voit luoda multimediamuistilapun lisäämällä
multimediatiedostoja.
●● Päiväkirja: Voit luoda valokuvapäiväkirjan.
●● Resepti: Voit luoda omia reseptejäsi.
●● Matka: Voit luoda matkakertomuksia.
●● Muistio: Voit luoda muistioita.
●● Syntymäpäivä: Voit luoda syntymäpäiväkortin.
››Muistion luominen
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse → malli.
3 Kirjoita tekstiä, piirrä piirros tai lisää valokuva tai äänitallenne.
Lisätietoja muistilapun luomisesta on sivulla 62.
Lisää sivu valitsemalla → sivun tyyppi.
4
5 Valitse lopuksi Tallenna.
Voit luoda muistilapun tuomalla PDF- tai kuvatiedoston
seuraavasti:
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Paina [ ] → Tuo → tiedostomuoto → tiedosto.
Henkilökohtaiset tiedot
126
3 Jos valitsit kuvatiedoston, muuta kuvan kokoa ja valitse
sitten Valmis → malli.
4 Siirry muokkaustilaan valitsemalla
näyttöä.
tai napauttamalla
5 Luo muistilappu näytön kuvakkeiden avulla. ► s. 62
6 Valitse lopuksi Tallenna.
››Tuottavuustyökalujen käyttö
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse → malli.
3 Kaksoisnapauta ja valitse työkalu.
Muodon vastaavuus: Muunna piirtämäsi muodot.
●● Kaavan vastaavuus: Muunna käsin kirjoitettu kaava
hyvin järjestetyksi kaavaksi. Valitsemalla Etsi saat
yksityiskohtaisia tietoja kaavasta.
●● Käsinkirj. tekstiksi: Muunna käsin kirjoitettu muistilappu.
●● Kun kosketat
jonkin aikaa, näkyviin tulee
työkalupaneeli, jonka avulla voit vaihtaa työkalua
helposti.
●● Valitsemalla
voit etsiä tietoja käsin kirjoitetusta
avainsanasta esimääritetyllä Internet-sivulla.
●●
››Muistioiden näyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Voit hakea muistiota valitsemalla kohdan
3 Valitse muistilappu.
(tarvittaessa).
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä muistion katselun
aikana:
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan.
Henkilökohtaiset tiedot
127
Voit siirtyä muistilapun sivulta toiselle valitsemalla nuolen
näytön alareunasta, selaamalla vasemmalle tai oikealle ja
valitsemalla sivun.
●● Voit siirtyä muokkaustilaan valitsemalla
tai napauttamalla
näyttöä.
●● Voit luoda muistilapun painamalla [
] → Luo muistilappu.
●● Voit lähettää muistion muille painamalla [
] → Jakotapa.
●● Voit viedä muistion painamalla [
] → Vie. Muistio viedään
kuva- tai PDF-tiedostona sijaintiin Omat tiedostot → Kaikki
tiedostot → sdcard0 → S Note Export.
●● Voit hallita monisivuista muistilappua painamalla [
]→
Muokkaa sivuja.
●● Voit tallentaa muistilapun tapahtumaksi painamalla [
]→
Luo tapahtuma. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus
määräytyy valitun mallin mukaan.
●● Voit tallentaa muistilapun toisella nimellä painamalla [
]→
Tallenna nimellä.
●● Voit lisätä alkunäyttöön pikavalinnan muistilapulle painamalla
[ ] → Aseta pikanäppäimeksi.
●● Voit asettaa muistilapun taustakuvaksi tai yhteystiedon
kuvaksi painamalla [ ] → Aseta.
●● Voit tulostaa muistion Wi-Fi- tai USB-yhteyden kautta
painamalla [ ] → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
joidenkin Samsung-tulostimien kanssa.
●●
››Muistilappujen muokkaus
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse muistilappu.
Voit lisätä muistilappuun kannen tai muuttaa kantta
koskettamalla muistilappua jonkin aikaa ja valitsemalla
Muokkaa kantta.
3 Siirry muokkaustilaan valitsemalla
näyttöä.
Henkilökohtaiset tiedot
128
tai napauttamalla
4 Muokkaa muistilappua näytön kuvakkeiden avulla. ► s. 62
Voit vaihtaa muistilapun taustakuvaa painamalla [ ] →
Vaihda taustaa.
●● Voit poistaa muistilapun painamalla [
] → Poista.
●● Voit lisätä tunnisteen painamalla [
] → Lis. tunn.
●●
5 Valitse Tallenna.
››Muistilappujen synkronointi
Voit synkronoida muistilappusi palvelimen kanssa.
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse [ ] → Synkronoi → vaihtoehto.
3 Valitse synkronoitavat muistilaput ja valitse sitten
Synkronoi.
Voit synkronoida kaikki muistilaput valitsemalla Valitse
kaikki.
4 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja valitse sitten K. sisään.
5 Valitse Synkronoi nyt.
››Muistilappujen hallinta kansioiden avulla
Luo kansio
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Paina [ ] → Luo kansio.
3 Kirjoita nimi ja valitse OK.
4 Valitse uusi kansio.
Voit luoda muistilapun valitsemalla
●● Voit luoda alikansioita painamalla [
●●
Henkilökohtaiset tiedot
129
→ malli.
] → Luo kansio.
Muistiinpanojen kopiointi tai siirtäminen
1 Valitse sovellusluettelossa S Note.
2 Valitse tarvittaessa kansio.
3 Paina [ ] → Kopioi tai Siirrä.
4 Valitse muistiinpanot → Kopioi tai Siirrä.
5 Siirry uuteen paikkaan.
6 Valitse Kopioi tänne tai Siirrä tänne.
Ääninauhuri
Tässä osassa kuvataan laitteen puhemuistion käyttö.
››Puhemuistion äänittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Ääninauhuri.
2 Aloita tallennus valitsemalla .
Siirrä kuvaus taukotilaan valitsemalla .
3 Puhu mikrofoniin.
4 Kosketa lopuksi .
Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
››Puhemuistion toistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Ääninauhuri.
2 Avaa puhemuistioluettelo valitsemalla
3 Valitse puhemuistio.
.
Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
4 Lopeta toisto valitsemalla
.
Voit lähettää puhemuistion muille painamalla [
Jakotapa.
Henkilökohtaiset tiedot
130
]→
››Puhemuistion asetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Ääninauhuri.
2 Valitse [ ] → Asetukset.
3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Tallennustila
Valitse tallennusmuisti
puhemuistioiden tallennusta varten.
Tallennuslaatu
Valitse puhemuistioiden laatutaso.
Rajoita MMS:lle
Määritä tallenteen
enimmäispituudeksi
multimediaviestiin liitettävän
tallenteen enimmäispituus.
Toimintokohtainen
tiedostonimi
Aseta laite tallentamaan tiedostot
tilannekohtaisilla tunnisteilla.
Oletusnimi
Anna etuliite puhemuistioiden
nimeämistä varten.
Henkilökohtaiset tiedot
131
Internet-toiminnot
Internet-yhteyden muodostamisesta ja mediatiedostojen
lataamisesta saattaa aiheutua lisäkustannuksia. Lisätietoja
saat palveluntarjoajalta.
Internet
Tässä osassa kuvataan Internet-sivustojen käyttö ja niiden
merkitseminen kirjanmerkeillä.
●● Tämän ominaisuuden täsmällinen nimi määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella
palveluntarjoajan ja alueen mukaan.
››Internet-sivujen selaaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Internet.
Siirry haluamallesi Internet-sivulle valitsemalla URL-kenttä,
antamalla osoite ja valitsemalla Siirry.
2 Voit siirtyä Internet-sivulta toiselle seuraavien painikkeiden
avulla:
3
4
5
1
2
Numero
1
2
3
4
Toiminto
Siirry taakse- tai eteenpäin Internetsivuhistoriassa.
Anna Internet-osoite tai hakusana.
Ladda om aktuell den aktuella webbsidan.
Laitteen ladatessa verkkosivuja tämä kuvake
näkyy muodossa .
Näytä kirjanmerkit, tallennetut sivut ja viime
Internet-historia.
Internet-toiminnot
132
Numero
5
Toiminto
Näytä aktiivisten selainikkunoiden
pienoiskuvat.
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä Internet-sivun katselun
aikana:
●● Voit lähentää kuvaa asettamalla näytölle kaksi sormea ja
levittämällä niitä erilleen. Voit loitontaa kuvaa siirtämällä
sormia lähemmäs toisiaan. Voit myös kaksoisnapauttaa
näyttöä.
Jos otat kallistusliikkeet käyttöön, voit lähentää tai
loitontaa kuvaa koskettamalla kahta kohtaa sormilla
jonkin aikaa ja kallistamalla laitetta puolelta toiselle.
●● Voit avata uuden ikkunan valitsemalla [
] → Uusi ikkuna.
●● Voit merkitä nykyisen sivun kirjanmerkillä painamalla [
]→
Lisää suosikki.
●● Voit lisätä nykyisen Internet-sivun pikavalinnan alkunäyttöön
painamalla [ ] → Lisää pikanäppäin.
●● Voit lähettää sivun Internet-osoitteen (URL) muille painamalla
[ ] → Jaa sivu.
●● Voit etsiä tekstiä Internet-sivulta painamalla [
] → Etsi
sivulta.
●● Siirry työpöytänäkymään painamalla [
]→
Työpöytänäkymä.
●● Voit tallentaa nykyisen verkkosivun ja lukea sen offline-tilassa
myöhemmin painamalla [ ] → Tallenna luettavaksi
offline-tilassa. Voit tarkastella tallennettuja sivuja valitsemalla
→ Tallennetut sivut.
●● Voit säätää näytön kirkkautta painamalla [
] → Kirkkaus.
●● Voit näyttää lataushistorian valitsemalla [
] → Lataukset.
●● Voit tulostaa Internet-sivun laitteeseen kytketyllä tulostimella
painamalla [ ] → Tulosta. Laite on yhteensopiva ainoastaan
Samsung-tulostimien kanssa.
●● Voit mukauttaa selainasetuksia valitsemalla [
]→
Asetukset.
Internet-toiminnot
133
››Tietojen etsiminen ääniohjauksella
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Internet.
2 Valitse URL-syöttökenttä.
3 Valitse ja sano hakusana laitteen mikrofoniin.
Laite etsii hakusanaan liittyvät tiedot ja Internet-sivut.
4 Valitse hakutulos.
››Suosikkisivujen merkitseminen kirjanmerkillä
1 Valitse sovellusluettelossa Internet.
2 Kirjoita osoite tai siirry haluamallesi Internet-sivulle.
3 Paina [ ] → Lisää suosikki.
4 Kirjoita kirjanmerkille nimi ja valitse Tallenna.
Voit tuoda kirjanmerkkisi näkyviin valitsemalla →
Kirjanmerkit. Koskettamalla kirjanmerkkiluettelon
kirjanmerkkiä jonkin aikaa voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja:
●● Voit avata Internet-sivun nykyiseen ikkunaan valitsemalla
Avoin.
●● Voit avata Internet-sivun uuteen ikkunaan valitsemalla Avaa
uudessa ikkunassa.
●● Voit muokata kirjanmerkin tietoja valitsemalla Muokkaa
kirjanmerkkiä.
●● Voit lisätä kirjanmerkkipikavalinnan alkunäyttöön valitsemalla
Lisää pikanäppäin.
●● Voit lähettää Internet-osoitteen (URL) muille valitsemalla Jaa
linkki.
●● Voit kopioida Internet-osoitteen (URL) valitsemalla Kopioi
linkin URL.
●● Voit poistaa kirjanmerkin valitsemalla Poista kirjanmerkki.
●● Voit asettaa Internet-sivun selaimen kotisivuksi valitsemalla
Aseta kotisivuksi.
Internet-toiminnot
134
››Tiedoston lataaminen Internetistä
Kun lataat tiedostoja tai sovelluksia Internetistä, laite tallentaa
ne sisäiseen muistiin.
Internetistä ladatuissa tiedostoissa voi olla viruksia, jotka
voivat vahingoittaa laitetta. Voit vähentää tätä riskiä
lataamalla tiedostoja vain luottamistasi lähteistä.
Joidenkin mediatiedostojen tekijänoikeudet on suojattu
Digital Right Management -tekniikan avulla. Tämä suojaus
estää joidenkin tiedostojen lataamisen, kopioinnin,
muokkaamisen tai siirtämisen.
1 Valitse sovellusluettelossa Internet.
2 Etsi tiedosto tai sovellus ja lataa se laitteeseen.
››Lähihistorian katselu
1 Valitse sovellusluettelossa Internet →
2 Valitse Internet-sivu, jolle haluat siirtyä.
→ Historia.
Flipboard
Perehdy yksilöllisen uutisaikakauslehden käyttöön.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Flipboard.
2 Vedä näytön alareunaa ylöspäin.
3 Valitse Get Started.
Kirjautumalla Flipboard-tiliin voit saada uutisia
yhteisösivustoistasi.
4 Valitse ensin uudet aiheet ja sitten Done.
5 Käy lävitse uutisartikkelit.
Internet-toiminnot
135
Maps
Tässä osassa kuvataan, miten voit selvittää sijaintisi, etsiä
paikkoja ja saada reittiohjeita Google Maps™ -karttapalvelun
avulla.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijainti voidaan
paikantaa ja etsiä kartalta. ► s. 157
››Sijaintipaikan etsiminen
1 Valitse sovellusluettelossa Maps.
Nykyinen sijaintisi näkyy kartalla.
2 Valitse .
3 Anna sijainnin hakusana ja valitse
.
Voit ohjata sijainnin etsimistä puheella valitsemalla .
4 Valitse sijainti, jonka tietoja haluat tarkastella.
Voit lähentää tai loitontaa kuvaa asettamalla kaksi sormea
näytölle ja levittämällä sormia toisistaan tai puristamalla
niitä yhteen hitaasti.
●● Saat näkyviin etsinnän kaikkien tulosten luettelon
valitsemalla TULOSLISTA.
●● Voit näyttää nykyisen sijaintisi valitsemalla
. Jos haluat
vaihtaa kompassinäkymään kartalla, joka muuttaa suuntaa
laitetta liikutettaessa, valitse .
●● Voit lisätä sijaintiin tähden valitsemalla sijainnin nimen
vihjeen → .
●● Voit lisätä ylimääräisiä tietotasoja karttaan tai vaihtaa
näyttötilaa painamalla [ ] → Tasot.
●●
››Ohjeiden hakeminen tiettyyn määränpäähän
1 Valitse sovellusluettelossa Maps.
2 Valitse .
Internet-toiminnot
136
3 Kirjoita aloituspaikan ja määränpään osoite.
Voit antaa osoitteen yhteystietoluettelosta tai osoittaa
pisteen kartalta valitsemalla → vaihtoehto.
4 Valitse kulkutapa (auto, bussi, käveleminen) ja valitse sitten
HAE REITTIOHJEET.
Valitusta matkustustavasta riippuen voit nähdä useita
reittejä.
5 Valitse reitti matkan tietojen tarkastelemiseksi ja sitten
KARTTANÄKYMÄ reitin näyttämiseksi kartalla.
6 Jos haluat nähdä vain yhden osan reitistä, valitse
7 Kun olet valmis, valitse [ ] → Tyhjennä kartta.
tai .
Paikalliset
Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä paikan ympäristöstä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Paikalliset.
2 Jos haluat valita etsiä yrityksiä tai nähtävyyksiä tietyn paikan
läheltä, valitse sijaintisi → Anna osoite.
3 Valitse luokka.
Laite etsii valittuun luokkaan liittyviä lähellä olevia paikkoja.
4 Lue paikan tiedot valitsemalla sen nimi.
Voit lisätä muita luokkia painamalla [
Internet-toiminnot
137
] → Lisää haku.
Navigointi
Seuraavassa kuvataan, miten GPS-navigointijärjestelmällä
paikannetaan ja näytetään määränpää puheopastuksella.
●● Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut
navigointitiedot voivat poiketa todellisista
sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin,
liikenteeseen ja muihin seikkoihin, jotka voivat
vaikuttaa ajamiseen, ja noudata ajaessasi kaikkia
turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Navigointi.
2 Anna määränpää seuraavilla tavoilla.
Anna määränpää puhumalla.
Kirjoita määränpää virtuaalinäppäimistöllä.
●● Valitse määränpää yhteystietojen osoitteista.
●● Valitse määränpää tähdellä merkityistä paikoista.
●●
●●
3 Asenna tarvittava ohjelmisto ja käytä navigointitoimintoja.
YouTube
Tässä osassa kuvataan, miten voit katsella ja ladata videoita
YouTube™ -videonjakopalvelun avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Internet-toiminnot
138
››Videon toistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa YouTube.
2 Valitse video.
3 Käännä laitetta vastapäivään vaakanäkymään.
4 Voit ohjata toistoa seuraavilla näppäimillä:
4
5
6
1
2
3
Numero
7
Toiminto
1
Aseta toisto taukotilaan tai jatka toistoa.
2
Selaa tiedostossa eteen- tai taaksepäin
vetämällä palkkia.
3
Näytä videon laatu. Toiminto ei ole
käytettävissä kaikissa videoissa.
4
Lisää video soittolistaan​​.
5
Lähetä URL muille.
6
Videoiden etsiminen.
7
Käännä näyttö pystyasentoon.
Internet-toiminnot
139
››Videon lataaminen
1 Valitse sovellusluettelossa YouTube.
2 Valitse Google-tilisi, jos se on liitetty YouTubeen.
3 Valitse → video.
Jos lataat videon palvelimelle ensimmäistä kertaa, valitse
verkon tyyppi videon lähettämistä varten.
4 Anna ladattavan tiedoston tiedot ja valitse
.
Samsung Apps
Samsung Apps -sovelluksella voit ladata helposti lukuisia
sovelluksia suoraan laitteeseesi. Samsung Apps tarjoaa laajan
valikoiman esimerkiksi pelejä, uutisia, viitetietoja, sosiaalisia
verkostoja, navigointia ja terveyteen liittyviä sovelluksia.
Laitteen älykkyys lisääntyy, kun asennat siihen täysin
optimoituja sovelluksia Samsung Apps -sovelluksella. Tutki
loistavia sovelluksia ja paranna matkapuhelinkokemusta
entisestään.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Lisätietoja on sivustossa www.samsungapps.com.
1 Valitse sovellusluettelossa Samsung Apps.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, lue
käyttöehdot ja valitse Hyväksy.
3 Etsi ja lataa haluamasi sovellukset.
Internet-toiminnot
140
S Choice
Voit avata Samsung Appsin muistiosovellusten luettelon. Valitse
sovellusluettelossa S Choice.
Play-kirjat
Tässä osassa kuvataan, miten voit selailla ja ladata kirjoja Google
Play Books -sovelluksella. Voit lukea kirjatiedostoja laitteessasi.
Valitse sovellusluettelossa Play-kirjat.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Play Movies
Tässä osassa kuvataan, miten voit selailla ja vuokarata elokuvia
Google Play Movies -sovelluksella. Voit katsella elokuvia
laitteessasi. Valitse sovellusluettelossa Play Movies.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Puhehaku
Tässä osassa kuvataan, miten voit etsiä Internetistä tietoja
puheen avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Puhehaku.
2 Sano hakusana mikrofoniin.
Laite etsii hakusanaan liittyvät Internet-sivut.
3 Valitse hakutulos.
Internet-toiminnot
141
Play-kauppa
Laitteen toimintaa voidaan laajentaa asentamalla siihen lisää
sovelluksia. Sovellusten ostaminen ja lataaminen Play Storesta
on nopeaa ja helppoa.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Laite tallentaa ladattujen sovellusten käyttäjätiedostot
sisäiseen muistiin.
››Sovelluksen lataaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Play-kauppa.
2 Etsi sovellus ja lataa se laitteeseen.
Kun lataus on valmis, laite asentaa sovelluksen
automaattisesti.
››Sovelluksen asennuksen poistaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Play-kauppa.
2 Paina [ ] → Omat sovellukset.
3 Valitse kohde.
4 Valitse Poista → OK.
Readers Hub
Perehdy erilaisiin lukuaineistoihin.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelosta Readers Hub.
Internet-toiminnot
142
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse
kohdan Älä näytä 90 päivään vieressä oleva valintaruutu ja
valitse sitten Vahvista.
3 Valitse lukuaineiston tyyppi.
4 Etsi ja lataa haluamasi lukumateriaalit verkkomyymälästä.
Video Hub
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää videoita.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Video Hub.
2 Valitse luokka.
3 Videoiden etsiminen ja käyttäminen.
Learning Hub
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää oppimateriaaleja.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
1 Valitse sovellusluettelossa Learning Hub.
2 Valitse luokka.
3 Hae ja käytä videoluentoja tai kirjoja.
Internet-toiminnot
143
Liitettävyys
USB-yhteydet
Tässä osassa kuvataan, miten laite yhdistetään tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
Älä irrota USB-kaapelia tietokoneesta, kun laite siirtää
tai käyttää tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai laite
vahingoittua.
Saat parhaan tuloksen kytkemällä USB-kaapelin suoraan
tietokoneen USB-porttiin. Tiedonsiirto voi epäonnistua
USB-keskitintä käytettäessä.
››Yhteyden muodostaminen Samsung Kies
-ohjelmalla
Varmista, että Samsung Kies on asennettu tietokoneeseen. Voit
ladata ohjelman Samsungin sivustosta.
Samsung Kies toimii sekä Windows- että Macintoshtietokoneissa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy tietokoneessa automaattisesti. Jos
Samsung Kies ei käynnisty, kaksoisnapsauta Samsung Kies
-kuvaketta tietokoneessa.
2 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
Liitettävyys
144
››Yhteyden muodostaminen Windows Media
Player -ohjelmalla
Tarkista, että Windows Media Player on asennettu
tietokoneeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa Windows Media Player ja synkronoi musiikkitiedostot.
››Liittäminen medialaitteena
Voit liittää laitteen tietokoneeseen ja käyttää sille tallennettuja
mediatiedostoja.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla ilmaisinkuvakealuetta ja
vetämällä sitä alaspäin.
3 Valitse Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
4 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
››Liittäminen kameralaitteena
Voit liittää laitteesi tietokoneeseen kamerana ja käyttää laitteesi
tiedostoja.
Käytä tätä USB-yhteystilaa, jos tietokone ei tue
mediatiedostojen siirtoprotokollaa (MTP) tai siihen ei ole
asennettu laitteen tarvitsemaa USB-ohjainta.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli napauttamalla ilmaisinkuvakealuetta ja
vetämällä sitä alaspäin.
3 Valitse Yhdistetty medialaitteena → Kamera (PTP).
4 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Liitettävyys
145
Wi-Fi
Tässä osassa kuvataan, miten laitteen langattomalla
ominaisuudella muodostetaan yhteys mihin tahansa
langattomaan lähiverkkoon (WLAN), joka noudattaa 802.11
a/b/g/n -standardia.
Voit muodostaa yhteyden Internetiin tai toiseen
verkkolaitteeseen missä tahansa paikassa, jossa on yhteyspiste
tai langaton tukiasema.
Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu
käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. WLAN-toimintoa
voi käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei
saa käyttää ulkotiloissa.
››Wi-Fi-toiminnon ottaminen käyttöön
Valitse sovellusluettelosta Asetukset ja vedä sitten Wi-Fi-kytkin
oikealle.
Taustalla toimiva WLAN kuluttaa akun varausta. Voit
säästää akkua ottamalla toiminnon käyttöön vain
tarvittaessa.
››Wi-Fi-verkon yhteyspisteen etsiminen ja
yhteyden muodostaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi.
Laite etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-yhteyspisteet
automaattisesti.
2 Valitse yhteyspiste.
3 Anna tarvittaessa yhteyspisteen salasana.
4 Valitse Yhdistä.
Liitettävyys
146
››Wi-Fi-yhteyspisteen lisääminen manuaalisesti
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi → Lisää
Wi-Fi-verkko.
2 Anna yhteyspisteen SSID-tunnus ja valitse suojaustyyppi.
3 Valitse suojausasetukset valitsemasi suojaustyypin
mukaisesti ja valitse sitten Tallenna.
››Yhteyden luominen Wi-Fi-yhteyspisteeseen
WPS-määrityksellä
Voit luoda yhteyden suojattuun yhteyspisteeseen WPSpainikkeella tai WPS PIN -koodilla. Tämän menetelmän
käyttäminen edellyttää, että langattomassa yhteyspisteessä on
WPS-painike.
Yhteyden luominen WPS-painikkeella
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi.
2 Paina [ ] → WPS-painike.
3 Paina yhteyspisteen WPS-painiketta kahden minuutin
kuluessa.
Yhteyden luominen WPS PIN -koodilla
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi.
2 Paina [ ] → WPS PIN -merkintä.
3 Kirjoita laitteen PIN-koodi tukiasemaan.
››Kiinteiden IP-asetusten määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi.
2 Valitse yhteyspiste → Näytä lisäasetukset.
3 Valitse avattava IP-asetukset -luettelo.
4 Valitse Staattinen.
Liitettävyys
147
5 Muuta IP-asetuksia.
6 Valitse Yhdistä.
››Wi-Fi-asetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi.
2 Paina [ ] → Lisäasetukset-painiketta.
3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Verkkoilmoitus
Aseta laite ilmoittamaan, kun
käytettävissä on avoin Wi-Fiyhteyspiste.
Pidä Wi-Fi
lepotilassa
käytössä
Määritä, pidetäänkö Wi-Fi-ominaisuus
käytössä lepotilassa.
Hae Internetpalvelua
Tarkista, voitko käyttää Internetpalveluja nykyisen yhteyspisteen
käytön aikana.
Wi-Fi-ajastin
Aseta aika Wi-Fi-ominaisuuden
ottamiseksi käyttöön tai sen
poistamiseksi käytöstä.
MAC-osoite
Näytä MAC-osoite.
IP-osoite
Näytä IP-osoite.
Wi-Fi Direct
Tässä osassa kerrotaan, miten voit yhdistää kaksi laitetta Wi-Fi
Direct -toiminnolla Wi-Fi-verkon kautta ilman yhteyspistettä.
››Laitteen yhdistäminen toiseen laitteeseen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Wi-Fi → Wi-Fi
Direct.
2 Valitse Hae.
Liitettävyys
148
3 Valitse laite.
Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden, laitteet
yhdistetään.
Voit yhdistää laitteen useaan laitteeseen ja lähettää tietoja
valitsemalla Moniyhteys.
››Tietojen lähettäminen Wi-Fi-verkon kautta
1 Valitse tiedosto tai kohde asianomaisessa sovelluksessa.
2 Valitse vaihtoehto tietojen Wi-Fi-lähetystä varten.
Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin
mukaan.
3 Etsi toinen laite ja valitse se.
››Tietojen vastaanottaminen Wi-Fi-verkon kautta
Kun tietoja vastaanotetaan, ne tallennetaan laitteeseen
automaattisesti. Vastaanotetut tiedot tallennetaan ShareViaWifikansioon.
AllShare Play
Tässä osassa kuvataan, miten voit AllShare Play -palvelun avulla
toistaa eri laitteisiin Internetissä tallennettua sisältöä. Voit
toistaa minkä tahansa tiedoston ja lähettää tiedoston toiseen
laitteeseen tai web-säilöön AllShare Play -palvelun kautta.
AllShare Play -palvelun käyttäminen edellyttää, että kirjaudut
Google- ja Samsung-tileillesi ja rekisteröit vähintään kaksi
laitetta tiedostopalvelimiksi. Rekisteröintitavat voivat vaihdella
laitetyypin mukaan. Jos tarvitset lisätietoja AllShare Playn
käytöstä, paina [ ] → Asetukset → Asiakastuki.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Liitettävyys
149
››Tiedoston lähettäminen
1 Valitse sovellusluettelossa AllShare Play.
2 Valitse laite tai web-säilö, jossa mediatiedostot ovat.
3 Valitse haluamasi medialuokka ja napsauta tiedoston
valintaruutua.
4 Valitse .
5 Valitse laite tai web-säilö, johon tiedosto tallennetaan.
››Tiedoston jakaminen
1 Valitse sovellusluettelossa AllShare Play.
2 Valitse laite tai web-säilö, jossa mediatiedostot ovat.
3 Valitse haluamasi medialuokka ja napsauta tiedoston
valintaruutua.
4 Valitse
ja sitten sosiaalinen verkkosivusto.
››Tiedoston toistaminen etälaitteessa
Yhdistettyjen laitteiden käyttö mediasoittimina voi
aiheuttaa sen, että tuetut tiedostomuodot poikkeavat
tässä esitetystä.
●● Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja
puskuroidaan.
●●
1 Valitse sovellusluettelossa AllShare Play.
2 Valitse laite tai web-säilö, jossa mediatiedostot ovat.
3 Valitse haluamasi medialuokka ja napsauta tiedoston
valintaruutua.
4 Valitse .
5 Valitse mediasoittimena käytettävä laite.
6 Ohjaa toistoa laitteesi näppäimillä.
Liitettävyys
150
››Web-tallennuspalvelimen sisällön hallinta
1 Valitse sovellusluettelossa AllShare Play.
2 Valitse web-tallennuspalvelin.
3 Tuo tiedostosi näkyviin ja hallitse niitä.
››AllShare Play -asetusten mukauttaminen
1 Valitse sovellusluettelossa AllShare Play.
2 Valitse [ ] → Asetukset.
3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Rekisteröity
tallennuspalvelu
Näytä AllShare Play -palveluun lisätyt
Internet-tallennuspalvelimet.
Rekisteröidyt
laitteet
Näytä AllShare Play -palveluun lisätyt
laitteet tai muokkaa niitä.
Verkkopalveluiden
käyttöönotto
Kirjaudu yhteisösivustoihin
tiedostojen lähettämistä varten.
Automaattinen
lähetys
Määritä valokuvat lähetettäviksi
web-säilöön automaattisesti, kun
kirjaudut sisään.
Videon laatuun
liittyvät asetukset
Optimoi laitteen videon laatu
määrittämällä tämä, kun toistat
tietokoneeseen tallennettuja
videoita.
Lukitse AllShare
Play
Aseta AllShare Play -palvelu
lukittavaksi Samsung-tilisi
salasanalla.
Kieli
Valitse näytön kieli.
Tietoja
Näytä AllShare Play -palvelun tiedot.
Asiakastuki
Avaa asiakastukitiedot.
Liitettävyys
151
Ryhmälähetys
Voit jakaa kuvia, asiakirjoja ja musiikkia muiden samaan Wi-Fiyhteyspisteeseen yhdistettyjen laitteiden kesken.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Tiedoston jakaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Ryhmälähetys.
2 Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön
tyyppi Käynnistä-kohdasta.
Jos laitteesta ei ole muodostettu yhteyttä Wi-Fiyhteyspisteeseen, muodosta verkkoyhteys valitsemalla Ei
yhdistetty.
3 Valitse jaettavat tiedostot ja valitse sitten Valmis.
4 Anna PIN-koodi ja käynnistä sitten Ryhmälähetys.
››Liittyminen toiseen Ryhmälähetykseen
1 Valitse sovellusluettelossa Ryhmälähetys.
2 Valitse jaettu mediasisältö Liity-kohdasta, anna PIN-koodi ja
valitse sitten OK.
Matkapuhelinverkon jakaminen
Tässä osassa kuvataan, miten voit jakaa laitteen
matkapuhelinverkkoyhteyden muiden laitteiden kanssa.
››Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen Wi-Fi-yhteyden kautta
Tässä osassa kuvataan, miten voit käyttää laitetta langattomana
tukiasemana muita laitteita varten.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Liitettävyys
152
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää asetuksia →
Internet-yhteyden jakaminen.
2 Ota käyttöön matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen
Wi-Fi-verkon kautta vetämällä Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema
-kytkintä oikealle.
3 Vahvista valitsemalla OK.
4 Määritä verkkoasetukset, kun laitetta käytetään
tukiasemana, valitsemalla Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema →
Määritä.
Asetus
Toiminto
Verkon nimi
(SSID)
Näytä ulkoisille laitteille esitettävä
laitenimi ja muuta sitä.
Piilota oma laite
Estä muita laitteita löytämästä omaa
laitettasi.
Turvallisuus
Valitse suojaustyyppi.
Salasana
Anna salasana
matkapuhelinverkkoyhteyden
luvattoman käytön estämistä varten.
Tämä asetus on käytettävissä vain, kun
suojausasetus on määritetty.
Näytä salasana
Aseta salasanat näkymään niitä
syötettäessä.
Näytä
lisäasetukset
Valitse lähetyskanava.
5 Valitse lopuksi Tallenna.
6 Paikanna laitteesi nimi toisessa laitteessa ja luo
matkapuhelinverkkoyhteys.
Voit rajoittaa mobiiliverkon jaon tiettyihin laitteisiin.
Valitse Sall. laitteet ja muuta jakotilaksi Vain sallitut
laitteet luomalla ensin laiteluettelo ja valitsemalla sitten
laitteen nimi.
Liitettävyys
153
››Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen USB-yhteyden kautta
Tässä osassa kuvataan, miten USB-yhteydellä tietokoneeseen
liitettyä laitetta käytetään langattomana modeemina.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää asetuksia →
Internet-yhteyden jakaminen.
3 Ota käyttöön matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen USByhteyden kautta valitsemalla USB-yhteys.
Voit lopettaa verkkoyhteyden jakamisen tyhjentämällä
kohdan USB-yhteys vieressä olevan valintaruudun.
Jakamismenetelmä voi vaihdella tietokoneen
käyttöjärjestelmän mukaan.
››Laitteen matkapuhelinverkkoyhteyden
jakaminen Bluetooth-yhteyden kautta
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää asetuksia →
Internet-yhteyden jakaminen.
2 Ota käyttöön matkapuhelinverkkoyhteyden jakaminen
Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla Bluetooth-liitos.
3 Etsi laitteesi toisella laitteella ja muodosta laitteiden välille
pariliitos.
Varmista, että olet ottanut Bluetooth-toiminnon ja
näkyvyysasetuksen käyttöön.
Liitettävyys
154
Bluetooth
Tässä osassa kuvataan, miten voit vaihtaa tietoja tai
mediatiedostoja muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
●● Samsung ei vastaa langattomalla Bluetoothominaisuudella lähetetyn tai vastaanotetun tiedon
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä
väärinkäytöstä.
●● Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain
sellaisilta laitteilta, joihin luotat ja jotka on suojattu
asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat
lyhentää toimintaetäisyyttä.
●● Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia
laitteesi kanssa. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin
laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai
hyväksymiä.
●● Älä käytä Bluetooth-toimintoa laittomiin tarkoituksiin
(esimerkiksi tiedostojen luvattomaan kopiointiin tai
tietoliikenteen laittomaan salakuunteluun kaupallisiin
tarkoituksiin). Samsung ei vastaa Bluetooth-toiminnon
laittoman käytön seurauksista.
››Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön
Valitse sovellusluettelosta Asetukset ja vedä sitten Bluetoothkytkin oikealle.
››Toisen laitteen etsiminen ja laiteparin
muodostaminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Bluetooth → Hae.
2 Valitse laite.
Liitettävyys
155
3 Valitse OK, jos haluat sovittaa Bluetooth-PIN-koodin kahden
laitteen välillä. Voit myös antaa Bluetooth-PIN-koodin ja
valita OK. Kun toisen laitteen omistaja hyväksyy yhteyden
tai antaa saman PIN-koodin, laitepari muodostetaan.
Jos laiteparin muodostaminen onnistuu, laite etsii
automaattisesti käytettävissä olevat palvelut.
Joissakin laitteissa, erityisesti kuulokemikrofoneissa ja
hands free -autosarjoissa, voi olla kiinteä Bluetooth-PINkoodi, kuten 0000. Jos toisessa laitteessa on PIN-koodi,
sinun on syötettävä se.
››Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden
kautta
1 Valitse tiedosto tai kohde asianomaisessa sovelluksessa.
2 Valitse vaihtoehto tietojen Bluetooth-lähetystä varten.
Vaihtoehdon valitsemistapa voi vaihdella tietojen tyypin
mukaan.
3 Etsi Bluetooth-laite ja muodosta sen kanssa laitepari.
››Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden
kautta
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Bluetooth ja valitse
sitten laitteesi vieressä oleva valintaruutu.
Jos haluat valita ajan, jonka laitteesi on näkyvissä, paina
[ ] → Näkyvyyden aikakatkaisu.
2 Kun näytössä näkyy kehote, sovita Bluetooth-PIN-koodi
valitsemalla OK tai anna Bluetooth-PIN-koodi ja valitse OK
(tarvittaessa).
3 Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta,
valitsemalla Hyväksy.
Vastaanotetut tiedot tallennetaan Bluetooth-kansioon. Jos
vastaanotat yhteystiedon, se tallennetaan puhelinmuistioon
automaattisesti.
Liitettävyys
156
GPS
Laitteessasi on GPS-vastaanotin. Seuraavassa kuvataan, miten
paikannuspalvelut otetaan käyttöön ja miten GPS-lisäpalveluja
käytetään.
Jotta saisit hyvän GPS-signaalin, älä käytä laitetta seuraavissa
olosuhteissa:
●● Rakennusten välissä, tunnelissa, maan alla tai rakennuksen
sisällä
●● Huonolla säällä
●● Korkeajännitelinjojen tai sähkömagneettisten kenttien lähellä
●● Ajoneuvossa, jonka ikkunoissa on aurinkosuojakalvot.
Älä kosketa antennin sijaintikohtaa tai peitä sitä kädelläsi
tai millään esineellä GPS-toimintojen käytön aikana.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
››Paikannuspalvelujen aktivoiminen
Paikannuspalvelut on aktivoitava, jotta sijaintitiedot voidaan
vastaanottaa tai etsiä sijainti kartalta.
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Sijaintipalvelut.
2 Aktivoi paikannuspalvelut muuttamalla seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Käytä
langattomia
verkkoja
Aseta laite etsimään sijaintisi Wi-Fi- ja/tai
matkapuhelinverkon kautta.
Matkapuhelinverkkojen käyttö
saattaa aiheuttaa ylimääräisiä
kuluja.
Liitettävyys
157
Asetus
Toiminto
Käytä GPSsatelliitteja
Määritä laite etsimään sijaintisi GPSsatelliittien avulla.
Sijainti ja
Google-haku
Määritä laite käyttämään nykyistä
sijaintiasi Google-haun ja muiden
Google-palveluiden kanssa.
VPN-yhteydet
Tässä osassa kuvataan, miten voit luoda virtuaalisia
yksityisverkkoja (VPN) ja muodostaa niihin suojatun yhteyden
Internetin kautta.
●● Laitteesi Internet-yhteysasetukset on todennäköisesti
jo määritetty. Jos et voi muodostaa Internet-yhteyttä,
muokkaa yhteysasetuksia. Jos et ole varma syötettävistä
tiedoista, pyydä apua VPN-järjestelmänvalvojaltasi.
●● Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että näytön
lukitustoiminto on otettu käyttöön.
››VPN-yhteyksien määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää asetuksia →
VPN → Lisää VPN-verkko.
2 Mukauta yhteystietoja.
Asetus
Toiminto
Nimi
Anna VPN-palvelimen nimi.
Tyyppi
Valitse VPN-tyyppi.
Palvelimen osoite
Anna VPN-palvelimen IP-osoite.
L2TP-vihje
Määritä käyttämään salaista L2TPsalasanaa.
IPSec-tunniste
Anna käyttäjänimi.
Liitettävyys
158
Asetus
Toiminto
Esijaettu IPsec-avain Anna esijaettu avain.
IPSeckäyttäjävarmenne
Valitse käyttäjävarmenne, jolla
VPN-palvelin voi tunnistaa
sinut. Voit tuoda varmenteita
VPN-palvelimesta tai ladata ne
Internetistä.
IPSecmyöntäjävarmenne
Valitse sertifikaattien myöntäjän
(CA) sertifikaatti, jolla VPN-palvelin
voi tunnistaa sinut. Voit tuoda
varmenteita VPN-palvelimesta tai
ladata ne Internetistä.
IPSecpalvelinvarmenne
Valitse palvelinvarmenne, jolla
VPN-palvelin voi tunnistaa
sinut. Voit tuoda varmenteita
VPN-palvelimesta tai ladata ne
Internetistä.
PPP-salaus (MPPE)
Salaa tiedot ennen niiden
lähettämistä VPN-palvelimeen.
Näytä lisäasetukset
Muuta verkon lisäasetuksia.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella VPN-tyypin
mukaan.
3 Valitse lopuksi Tallenna.
››Yhteyden muodostaminen yksityisverkkoon
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset → Lisää asetuksia →
VPN.
2 Valitse yksityisverkko, johon yhteys muodostetaan.
3 Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana ja valitse Yhdistä.
Liitettävyys
159
Työkalut
Kello
Tässä osassa kerrotaan hälytysten ja maailmankellojen
asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa,
ajastusta ja pöytäkelloa.
››Uuden hälytyksen määrittäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Kello → Hälytys.
2 Valitse Luo hälytys.
3 Määritä hälytyksen tiedot.
Voit ottaa ennen varsinaista hälytystä kuuluvat simuloidut
luonnonäänet käyttöön valitsemalla Lisää ja vetämällä
Älykäs herätys -kytkintä oikealle.
4 Valitse lopuksi Tallenna.
Voit poistaa hälytyksen käytöstä valitsemalla hälytyksen
vieressä olevan kellokuvakkeen. Voit poistaa hälytyksen
painamalla [ ] → Poista.
››Hälytyksen sammuttaminen
Kun hälytys kuuluu:
●● Voit sammuttaa hälytyksen valitsemalla
ja vetämällä
sormesi suuren ympyrän ulkopuolelle.
●● Voit mykistää torkkutilan hälytyksen valitsemalla
ja
vetämällä sormen suuren ympyrän ulkopuolelle.
››Maailmankellon luominen
1 Valitse sovellusluettelossa Kello → Maailmankello → Lisää
kaupunki.
Työkalut
160
2 Kirjoita kaupungin nimi tai valitse se kaupunkiluettelosta.
●●
●●
Voit valita nykyisen kaupungin valitsemalla .
Valitse kaupunki maailmankartasta valitsemalla .
Voit käyttää kellossa kesäaikaa koskettamalla kelloa jonkin
aikaa ja valitsemalla Kesäaika-asetukset.
››Sekuntikellon käyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Kello → Sekuntik.
2 Käynnistä sekuntikello valitsemalla Käynnistä.
3 Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla Kierros.
4 Kosketa lopuksi Lopeta.
5 Tyhjennä tallennetut ajat valitsemalla Nollaa.
››Ajastimen käyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Kello → Ajastin.
2 Määritä ajastuksen aika.
3 Käynnistä ajastus valitsemalla Käynnistä.
4 Kun aika on kulunut, voit sammuttaa hälytyksen valitsemalla
ja vetämällä sormesi suuren ympyrän ulkopuolelle.
››Pöytäkellon käyttäminen
Pöytäkello näyttää kellonajan, päivämäärän ja sään.
1 Valitse sovellusluettelossa Kello → Pöytäkello.
2 Aseta kello näkyviin työpöydän kokonäytössä valitsemalle
.
Työkalut
161
3 Valitse [ ] → Asetukset.
4 Voit muuttaa seuraavia asetuksia:
Asetus
Toiminto
Piilota tilapalkki Piilota tilarivillä tai aseta näkyviin.
Taustakuva
Valitse pöytäkellon taustakuva.
Kalenteri
Aseta laite näyttämään kalenteri.
Sää
Määritä nykyisen sijaintisi sää
näytettäväksi. Voit myös määrittää
lämpötilan yksikön ja asettaa
pöytäkellon päivittymään lämpötilan
automaattisesti.
Telakka
Muuta laitteen telakan käytön asetuksia.
Laskin
Tässä osassa kuvataan, miten laitteella suoritetaan
laskutoimituksia samalla tavalla kuin tavallisella taskulaskimella.
››Laskutoimitukset
1 Valitse sovellusluettelossa Laskin.
2 Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen
näyttöä vastaavilla näppäimillä.
Käännä laite vaakanäkymään, jos haluat käyttää
tieteellistä laskinta. Jos kytket automaattisen kierron pois
päältä, paina [ ] → Tieteellinen laskin.
Työkalut
162
››Laskuhistorian katselu
1 Valitse sovellusluettelossa Laskin.
2 Suorita laskutoimitus.
3 Voit sulkea laskinnäppäimistön valitsemalla
.
4 Voit tyhjentää historialuettelon valitsemalla [
]→
Näyttöön ilmestyy laskuhistoria.
Tyhjennä historia.
Lataukset
Opettele hallitsemaan verkosta tai sähköpostista ladattujen
tiedostojen lokeja.
1 Valitse sovellusluettelossa Lataukset.
2 Valitse latausluokka.
3 Avaa ladattu tiedosto valitsemalla loki.
Voit poistaa lokin valitsemalla valintaruudun ja valitsemalla
sitten .
Dropbox
Tässä osassa kuvataan, miten voit tallentaa ja jakaa tiedostoja
muiden kanssa Dropbox -pilvivarastointipalvelun avulla.
Kun tallennat tiedostot Dropbox -kansioon, synkronoi laite
automaattisesti tiedostot palvelimen ja muiden tietokoneiden
kanssa, joissa on Dropbox asennettu.
››Activate Dropbox
1 Valitse sovellusluettelossa Dropbox → Start.
2 Valitse I’m already a Dropbox user.
Jos olet uusi käyttäjä, luo tili valitsemalla I’m new to
Dropbox.
Työkalut
163
3 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja valitse sitten Log in.
4 Valitse Next.
5 Valitse Turn on, jos haluat lähettää laitteen kameralla otetut
valokuvat ja videot automaattisesti.
››Lataa tiedostoja Dropbox -kansioon
1 Valitse sovellusluettelossa Dropbox.
2 Valitse → kansio.
3 Paina [ ] → Upload here → Photos or videos tai Other
files.
4 Valitse tiedostot.
5 Valitse Upload.
Kansion tiedostot lisätään palvelimelle ja kotitietokoneelle.
››Tiedoston näyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Dropbox →
2 Valitse tiedosto.
.
Ohje
Avaa ohje, jos haluat perehtyä laitteen ja sovellusten käyttöön
sekä määrittää tärkeät asetukset.
1 Valitse sovellusluettelossa Ohje.
2 Valitse kohde, jonka vihjeet haluat näyttää.
Jos olet piilottanut ohjeita sisältävät ponnahdusikkunat ja haluat
palauttaa ne, valitse Näytä ohjevihjeiden ponnahdusikkunat
ja sitten kohteet.
Työkalut
164
Omat tiedostot
Tässä osassa kuvataan, miten laitteeseen ja muistikortille
tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja, äänileikkeitä ja
muita tiedostoja käytetään nopeasti ja helposti.
››Tuetut tiedostomuodot
Laite tukee seuraavia tiedostomuotoja:
Tyyppi
Muoto
Kuva
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musiikki
mp3, 3ga, aac, m4a, wma, ogg, flac
Ääni
wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Muut
doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html,
vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der
Laitteen ohjelmisto voi aiheuttaa sen, ettei joitakin
tiedostomuotoja tueta.
●● Jos tiedoston koko ylittää vapaan muistin määrän,
tiedostoa avattaessa voi ilmetä virhe.
●●
››Tiedoston näyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Omat tiedostot.
2 Valitse kansio.
Voit siirtyä yhden tason ylöspäin tiedostohakemistossa
valitsemalla .
●● Voit palata kotihakemistoon valitsemalla
.
●●
3 Valitse avattava tiedosto.
Työkalut
165
Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla kansiossa [ ]:
●● Jos haluat suorittaa kaikille tiedostoille saman toiminnon,
valitse Valitse kaikki.
●● Voit luoda uuden kansion valitsemalla Luo kansio.
●● Voit etsiä tekstiä asiakirjasta valitsemalla Hae.
●● Voit vaihtaa näkymätilaa valitsemalla Näyttöperuste.
●● Voit järjestää tiedostot tai kansiot valitsemalla
Lajitteluperuste.
●● Voit vaihtaa tiedostonhallinnan asetuksia kohdassa
Asetukset.
Google
Voit etsiä sovelluksia ja tietoja laitteesta ja haluamiasi tietoja
Internetistä.
››Avainsanan etsiminen
1 Valitse sovellusluettelossa Google.
2 Syötä kirjain tai sana etsittävästä tiedosta.
Voit etsiä tietoja puheen avulla valitsemalla
hakusanan laitteen mikrofoniin.
ja sanomalla
3 Valitse sen kohteen nimi, jota haluat käyttää.
››Käytä Google Now -järjestelmää
Käynnistä Google-haku tarkastellaksesi Google Now -kortteja,
jotka sisältävät tarvitsemasi tiedot.
Valitse sovellusluettelossa Google.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Sijainnin määrittämiseksi on paikannuspalvelut otettava
käyttöön.
●● Käytä toimintoa kirjautumalla Google-tiliin.
Työkalut
166
SIM-työkalut
Käytä palveluntarjoajan tarjoamia lisäpalveluita. Tämän
sovelluksen nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien
mukaan. Valitse sovellusluettelossa SIM-työkalut.
Voice talk
Tässä osassa kuvataan Äänipuhe-toiminnon puhekomentojen
käyttö. Voit liikkeellä ollessasi valita numeron, lähettää viestin,
kirjoittaa muistion tai suorittaa muita tehtäviä puhumalla
laitteeseen.
●● Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy
alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
●● Äännettäessä epäselvästi, puhuttaessa meluisissa
paikoissa tai käytettäessä loukkaavaa kieltä, slangisanoja
tai murteellisia ilmaisuja laite voi olla tunnistamatta
komentoja tai toimia tavalla, jota käyttäjä ei ole
tarkoittanut.
1 Valitse sovellusluettelossa Voice talk.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, käy
opetusohjelma läpi.
3 Valitse Tap & Speak.
Kun liikkeentunnistustoiminto on käytössä, voit aloittaa
puheentunnistuksen myös napauttamalla laitetta nopeasti
kaksi kertaa. ► s. 183
4 Sano komento mikrofoniin.
Työkalut
167
Pienoispäiväkirja
Tässä osassa kuvataan, miten valokuvapäiväkirjaa pidetään.
››Pienoispäiväkirjan luominen
1 Valitse sovellusluettelossa P.päiväk.
2 Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäistä kertaa, valitse
Kyllä.
3 Jos laitteessa on päiväkirja, voit kirjoittaa siihen valitsemalla .
4 Vaihda päivämäärä ja määritä sää (tarvittaessa).
5 Valitse Lisää valok. nap. ja lisää kuva tai ota uusi kuva.
6 Valitse Lisää tekstiä napauttamalla, kirjoita teksti ja valitse
Valmis.
7 Valitse Valmis.
››Pienoispäiväkirjan lukeminen
1 Valitse sovellusluettelossa P.päiväk.
2 Valitse päiväkirja.
3 Voit näyttää lisää päiväkirjoja selaamalla vasemmalle tai
oikealle.
Voit lähettää päiväkirjan muille painamalla [
Jakotapa.
Työkalut
168
]→
Asetukset
Asetusvalikon käyttäminen
1 Valitse sovellusluettelossa Asetukset.
2 Valitse asetusluokka ja vaihtoehto.
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden
Wi-Fi-yhteyspisteeseen ja käyttää Internetiä tai muita
verkkolaitteita.
Voit käyttää asetuksia painamalla [ ].
Lisäasetukset: Wi-Fi-asetusten mukauttaminen.
●● WPS-painike: Luo yhteys suojattuun Wi-Fi-tukiasemaan WPSpainikkeella.
●● WPS PIN -merkintä: Luo yhteys suojattuun Wi-Fitukiasemaan WPS PIN -koodilla.
●●
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja
lyhyillä etäisyyksillä.
Datan käyttö
Seuraa datayhteyden käyttöä ja mukauta tiedonsiirtorajoituksen
asetuksia.
●● Mobiilidata: Käytä datayhteyksiä missä tahansa
matkapuhelinverkossa.
●● Aseta mobiilidatan rajoitus: Määritä matkapuhelimen
datayhteyden käyttörajoitus.
●● Datan käyttöjakso: Mukauta rajoitusjakson asetuksia.
Asetukset
169
Voit käyttää muita asetuksia painamalla [ ].
●● Dataverkkovierailu: Aseta laite käyttämään datayhteyttä
verkkovierailun aikana.
●● Rajoita taustadataa: Poista käytöstä tietojen
taustasynkronointi matkapuhelinverkon käytön aikana.
●● Synkronoi tiedot automaattisesti: Aseta laite
synkronoimaan yhteys-, kalenteri-, sähköposti-, kirjanmerkkija sosiaalisten verkkojen kuvatiedot automaattisesti.
●● Näytä Wi-Fi-käyttö: Aseta näyttämään Wi-Fi-yhteyden
datakäyttö.
●● Mobiilitukiasemat: Etsi ja käytä toisen laitteen
matkapuhelinverkkoa.
Lisää asetuksia
Muuta muiden laitteiden tai verkkojen kanssa muodostettavien
yhteyksien hallintaan liittyviä asetuksia.
››Lentotila
Kytke kaikki laitteen langattomat toiminnot pois käytöstä.
Voit käyttää ainoastaan niitä toimintoja, jotka eivät käytä
verkkopalveluita.
››USB-apuohjelmat
Yhdistä laite tietokoneeseen massamuistilaitteena.
››Matkapuhelinverkot
Mobiilidata: Käytä datayhteyksiä missä tahansa
matkapuhelinverkossa.
●● Dataverkkovierailu: Aseta laite muodostamaan yhteys
toiseen verkkoon verkkovierailun aikana.
●●
Asetukset
170
Yhteyspisteiden nimet: Valitse yhteyspisteen nimi
matkapuhelinverkkoja varten. Voit lisätä tai muokata
yhteyspisteiden nimiä. Voit palauttaa yhteyspisteiden
asetukset tehdasasetusten mukaisiksi painamalla [ ] →
Palauta oletukset.
●● Verkkotila: Valitse verkon tyyppi.
●● Verkko-operaattorit: Etsi käytettävissä olevia verkkoja ja
valitse verkkovierailun verkko.
-- Hae verkoista: Etsi ja valitse verkko.
-- Valitse automaattisesti: Aseta laite valitsemaan
ensimmäinen käytettävissä oleva verkko.
●●
››Internet-yhteyden jakaminen
Siirrettävä Wi-Fi-tukiasema: Aseta laite toimimaan
langattomana tukiasemana muita laitteita varten.
●● USB-yhteys: Aseta laite toimimaan USB-yhteydellä
tietokoneeseen liitettävänä langattomana modeemina.
●● Bluetooth-liitos: Voit jakaa laitteen
matkapuhelinverkkoyhteyden tietokoneiden kanssa
Bluetooth-liitoksen kautta aktivoimalla Bluetooth-liitoksen.
●● Ohje: Näytä yhteystoimintojen käyttöön liittyvät tiedot.
●●
››VPN
Määritä virtuaalisia yksityisverkkoja (VPN) ja muodosta niihin
yhteys.
››Lähellä olevat laitteet
Tiedostonjako: Voit ottaa käyttöön tiedostonjako-toiminnon
ja sallia muiden DLNA-laitteiden käyttävän laitteesi
mediatiedostoja.
●● Jaettu sisältö: Aseta jakamaan sisältösi muiden laitteiden
kanssa.
●●
Asetukset
171
Laitteen nimi: Anna mediapalvelimen nimi laitettasi varten.
Sallittujen laitteiden luettelo: Näytä luettelo laitteista, jotka
saavat käyttää laitettasi.
●● Ei-sallittujen laitteiden luettelo: Näytä luettelo laitteista,
jotka eivät saa käyttää laitettasi.
●● Lataa kohteeseen: Valitse muistipaikka ladattavien
mediatiedostojen tallennusta varten.
●● Tiedostot muista laitteista: Määritä, hyväksytäänkö
lähetykset muista laitteista.
●●
●●
››Kies Wi-Fin kautta
Yhdistä laite Samsung Kies -ohjelmaan Wi-Fi-yhteyden kautta.
Alkunäyttötila
Valitse alkunäytön tila (perus- tai helppokäyttötila).
Estotila
Valitse estettävät ilmoitukset tai aseta sallimaan määrätyiltä
yhteyshenkilöiltä saapuvien puheluiden ilmoitukset estotilassa.
Ääni
Muuta laitteen ääniasetuksia.
●● Voimakkuus: Säädä soittoäänien, musiikin, videoiden,
järjestelmä-äänien ja ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
●● Värinän voimakkuus: Säädä värinän voimakkuutta.
●● Laitteen soittoääni: Valitse puhelimen soittoääni.
Asetukset
172
Laitteen värinä: Lisää tai valitse värinäkuvio.
Oletusilmoitukset: Valitse soittoääni, joka ilmoittaa
tapahtumista, kuten saapuneista viesteistä ja vastaamatta
jääneistä puheluista.
●● Värinä soidessa: Aseta laite ilmoittamaan saapuvista
puheluista tai ilmoituksista värinällä ja soittoäänellä.
●● Näppäinäänet: Aseta puhelin soittamaan ääni, kun
numeronvalintanäytön näppäimiä kosketetaan.
●● Kosketusäänet: Säädä puhelin soittamaan ääni, kun valitset
kosketusnäytöstä sovelluksen tai vaihtoehdon.
●● Näytön lukitusääni: Määritä laite soittamaan ääni
kosketusnäyttöä lukittaessa tai vapautettaessa.
●● Haptinen palaute: Aseta laite värisemään, kun painat [
] tai
[ ] tai pidät kotinäppäintä tai virtanäppäintä painettuna.
●●
●●
Näyttö
Voit muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen näytön ja
taustavalon käyttöä.
●● Taustakuva
-- Alkunäyttö: Valitse alkunäytön taustakuva.
-- Lukitusnäyttö: Valitse lukitun näytön taustakuva.
-- Alku- ja lukitusnäytöt: Valitse alkunäytön ja lukitun näytön
taustakuva.
●● Ilmoituspaneeli
-- Kirkkauden säätö: Aseta laite säätämään näytön kirkkautta
ohjauspaneelissa.
-- Määritä pika-asetuspainikkeet: Järjestele
ilmoituspaneelissa näkyvät pika-asetuskuvakkeet.
Asetukset
173
Moni-ikkuna: Aseta laite ottamaan Moni-ikkuna-toiminto
käyttöön.
●● Sivukaveri: Aseta laite avaamaan tilannekohtaiset sivut
toimintojen perusteella.
●● Näyttötila: Valitse näyttötila.
●● Kirkkaus: Säädä näytön kirkkautta.
●● Näytön automaattinen kierto: Määritä, kierretäänkö sisältö
automaattisesti laitetta kierrettäessä.
●● Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen
näytön taustavalon sammuttamista.
●● Älykäs aikakatkaisu: Estä näytön taustavalo sammutus
näytön katsomisen ajaksi.
●● Kirjasimen tyyli: Vaihda näyttötekstien kirjasintyyppiä.
Kirjasimia voi ladata Play-kaupasta valitsemalla Hae fontit
verkosta.
●● Fonttikoko: Muuta ajanhallinta-, sähköposti-, puhelinmuistioja viestisovellusten kirjasimen kokoa.
●● Näppäimen valon kesto: Määritä kosketusnäppäinten
taustavalon kestoaika.
●● Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun
jäljellä oleva varaus.
●● Säädä näytön sävyä autom.: Ota virransäästö käyttöön
näytön kirkkauden säädön avulla.
●●
Tallennustila
Näytä laitteen ja muistikortin muistitiedot. Voit myös alustaa
USB-muistin ja muistikortin.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot
muistikortilta.
Sisäisen muistin todellinen käytettävissä oleva
kapasiteetti on pienempi kuin määritetty kapasiteetti,
sillä käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset vievät osan
muistista.
Asetukset
174
Virransäästötila
Ota virransäästötila käyttöön ja muuta virransäästötilan
asetuksia.
●● Suorittimen virransäästö: Aseta laite rajoittamaan joidenkin
järjestelmäresurssien käyttöä.
●● Näytön virransäästö: Määritä laite säästämään virtaa
vähentämällä näytön kirkkautta.
●● Taustaväri: Määritä laite vähentää sähköpostien ja Internetin
taustavalon kirkkautta.
●● Poista haptinen palaute käytöstä: Estä laitetta värisemästä,
kun painat [ ] or [ ] tai pidät virtanäppäintä tai
kotinäppäintä painettuna.
●● Perehdy virransäästötilaan: Näytä tietoja akkuvirran
säästämisestä.
Akku
Näytä laitteen käyttämän akkuvirran määrä.
Sovellusten hallinta
Tarkastele ja hallitse laitteessa olevia sovelluksia.
Sijaintipalvelut
Muuta sijaintipalvelujen asetuksia.
●● Käytä langattomia verkkoja: Määritä laite etsimään sijaintisi
Wi-Fi- ja/tai matkapuhelinverkon kautta.
●● Käytä GPS-satelliitteja: Aseta laite etsimään sijaintisi GPSsatelliittien avulla.
●● Sijainti ja Google-haku: Määritä laite käyttämään nykyistä
sijaintiasi Google-haun ja muiden Google-palveluiden kanssa.
Asetukset
175
Lukitusnäyttö
Muuta laitteen suojausasetuksia.
●● Näyttölukko: Ota käyttöön näytön lukitustoiminto.
●● Lukitusnäytön asetukset:
Asetukset ovat käytössä vain, kun
pyyhkäisylukitusvaihtoehto on määritetty.
-- Pikanäppäimet: Aseta sovellusten pikanäppäimet
näytettäväksi ja muokattavaksi lukitussa näytössä.
-- Tietosyöte: Aseta uutiset tai osaketiedot näytettäväksi
lukitussa näytössä.
-- Kello: Näytä kello lukitusnäytössä.
-- Kaksoiskello: Aseta kaksoiskello näytettäväksi lukitussa
näytössä.
-- Sää: Aseta säätiedot näytettäviksi ja muuta säänäytön
asetuksia.
-- Aaltoliiketehoste: Aseta aallokkotehoste näytettäväksi
lukitussa näytössä.
-- Ohjeteksti: Aseta ohjeteksti näytettäväksi lukitussa
näytössä.
-- Kameran pikakäyttö: Aseta laite käynnistämään kameran,
kun näyttöä kosketetaan jokin aikaa ja laitetta kierretään,
kun näyttö on lukittu.
●● Ponn.muistiinp. luk.näyt.: Aseta laite käynnistämään S
Note näyttöä kaksoisnapautettaessa, kun kosketusnäyttö on
sammutettu.
●● Omistajan tiedot: Anna lukitusnäytössä näytettävä teksti.
Asetukset
176
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
●● Salaa laite: Määritä laitteen salaamiseen käytettävä PIN-koodi
tai salasana laitteeseen tallennettujen tietojen suojaamiseksi.
Kun laite on salattu, salasana on annettava aina, kun laite
käynnistetään. Akku on ensin ladattava, sillä laitteen
salaaminen voi kestää yli tunnin.
●● Salaa ulkoinen SD-kortti:
-- Salaa: Suojaa henkilökohtaiset tietosi salaamalla
muistikortilla olevat tiedot.
-- Täydellinen salaus: Salaa kaikki muistikortilla olevat
tiedostot.
-- Ohita multimediatiedostot: Salaa multimediatiedostoja
lukuun ottamatta kaikki muistikortilla olevat tiedostot.
Salattua muistikorttia ei voi käyttää tehdasasetusten
palauttamisen jälkeen. Poista muistikortin salaus ennen
tehdasasetusten palauttamista.
Kaukosäätimet: Määritä kadonnut laite etäohjattavaksi
Internetin kautta. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön
automaattisesti, kun kirjaudut sisään Samsung-tilillesi.
●● SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön tai poista käytöstä
Etsi matkapuhelimeni -toiminto, joka auttaa paikantamaan
kadotetun tai varastetun laitteen.
●● Etsi matkapuhelimeni -sivusto: Siirry SamsungDiveverkkosivulle. SamsungDiven avulla voit jäljittää laitteesi ja
hallita sitä etäältä, jos se katoaa tai se varastetaan. Tarvitset
tämän toiminnon käyttöä varten Samsung-tilin.
●●
Asetukset
177
Määritä SIM-kortin lukitus:
-- Lukitse SIM-kortti: Ota käyttöön tai poista käytöstä PINlukitusominaisuus, joka vaatii PIN-koodin, jotta laitetta
voidaan käyttää.
-- Muuta SIM-kortin PIN-koodi: Vaihda SIM- tai USIM-kortin
tietojen käytön PIN-koodi.
●● Muuta salasanat näkyviksi: Voit asettaa laitteen näyttämään
salasanan sitä syötettäessä.
●● Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut
laitteen valvojat. Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä
laitteeseen uusia käytäntöjä.
●● Tuntemattomat lähteet: Valitse tämä, jos haluat ladata
sovelluksia mistä tahansa lähteestä. Jos et valitse tätä
vaihtoehtoa, voit ladata sovelluksia ainoastaan Play-kaupasta.
●● Luotetut valtuustiedot: Suojaa sovellusten käyttöä
valitsemalla varmenteet ja valtuudet.
●● Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet,
jotka on tallennettu USB-muistiin.
●● Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut
varmenteet ja nollaa salasana.
●●
Yksikätinen käyttö
Aseta laite siirtämään syöttönäytöt näytön sivulle tai
muuttamaan ne pienemmiksi, mikä helpottaa tietojen
syöttämistä yhdellä kädellä.
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia.
››Kieli
Määritä näytön kieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
Asetukset
178
››Oletus
Valitse oletusnäppäimistötyyppi tekstin syötölle.
››Google Voice -kirjoitus
Aktivoi Googlen puhesyöttöominaisuus, jotta voit syöttää
tekstiä puhumalla. Jos haluat muuttaa puhesyötön asetuksia,
valitse .
●● Valitse syöttökielet: Valitse Google-puheentunnistuksen
syöttökielet.
●● Estä loukkaavat sanat: Estä laitetta tunnistamasta loukkaavia
sanoja syötetystä puheesta.
●● Lataa offline-puheentunn.: Lataa ja asenna offlinepuhesyötteen kielitiedot.
››Samsung-näppäimistö
Jos haluat muuttaa Samsung-näppäimistön asetuksia, valitse .
●● Pystynäppäimistön tyypit: Valitse oletussyöttötapa, kuten
QWERTY-näppäimistö tai perinteinen näppäimistö.
●● Syöttökielet: Valitse tekstinsyöttökieli.
●● Ennakoiva teksti: Ota XT9-tila käyttöön, jolloin laite ennakoi
sanoja syötteestä ja näyttää sanaehdotuksia. Voit myös
mukauttaa ennakoivan syötön asetuksia.
●● Jatkuva syöttö: Aseta tekstinsyöttö mahdolliseksi
näppäimistöä pyyhkäisemällä.
●● Näppäimistön pyyhkäisy: Aseta laite vaihtamaan
tekstinsyöttötilaa, kun näppäimistöä pyyhkäistään sormella
vasemmalle tai oikealle.
●● Kynän tunnistus: Aseta laite avaamaan käsinkirjoituspaneeli,
kun napautat kenttää S Pen -kynällä.
●● Yksikätinen käyttö: Aseta näppäimistö näkymään kummalla
puolella näyttöä tahansa, mikä helpottaa tekstin syöttämistä
yhdellä kädellä.
Asetukset
179
Käsinkirjoitus: Aktivoi käsinkirjoitustila. Voit myös mukauttaa
käsinkirjoitustilan asetuksia, kuten tunnistusaikaa, kynän
leveyttä tai kynän väriä.
●● Äänitulo: Aktivoi puhesyöttöominaisuus, jotta voit syöttää
Samsung-näppäimistössä tekstiä puhumalla.
●● Autom. isot kirjaimet: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta
automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja
huutomerkin, jälkeen.
●● Automaattiset välimerkit: Määritä laite lisäämään piste, kun
kaksoisnapautat välilyöntiä.
●● Merkin esikatselu: Aseta laite näyttämään suuri kuva
jokaisesta kosketettavasta kirjaimesta.
●● Värinä näpp. napautett.: Aseta laite värisemään näppäintä
napautettaessa.
●● Ääni näpp. napautett.: Aseta laite toistamaan ääni näppäintä
napautettaessa.
●● Opetusohjelma: Opi kirjoittamaan Samsung-näppäimistöllä.
●● Palauta asetukset: Valitse, mitkä asetukset palautetaan
tehdasasetuksiksi.
●●
››Swype
Jos haluat muuttaa Swype-näppäimistön asetuksia, valitse .
●● Swype-ohje: Opi kirjoittamaan Swype-näppäimistöllä.
●● Liikkeet: Opettele Swype-eleet nopeasti, niin voit suorittaa
haluamasi toiminnot näppäimistön pikavalinnoilla.
●● Määritykset:
-- Näppäinvärinä: Määritä laite värisemään näppäintä
kosketettaessa.
-- Näppäinääni: Aseta laite toistamaan ääni näppäintä
napautettaessa.
Asetukset
180
-- Näytä hyödylliset vinkit: Määritä laite näyttämään
automaattisesti toimintoihin liittyviä vihjeitä, kun se on
mahdollista.
-- Autom. välilyönnit: Aseta laite lisäämään välilyönti sanojen
väliin automaattisesti.
-- Autom. isot kirj.: Aseta laite käyttämään isoa kirjainta
automaattisesti välimerkin, kuten pisteen, kysymysmerkin ja
huutomerkin, jälkeen.
-- Näytä koko jälki: Aseta puhelin näyttämään jälki piirretystä
kuviosta.
-- Ponnahdus näppäintä painettaessa: Aseta laite
näyttämään merkki näppäintä kosketettaessa.
-- Seuraavan sanan ennakointi: Määritä laite esittämään
ehdotuksia tekstiä kirjoitettaessa.
-- Palauta Swypen sanakirja: Poista sanakirjaan lisätyt sanat.
-- Versio: Näytä versiotiedot.
●● Kieliasetukset: Valitse tekstinsyöttökieli.
●● Swype Connect: Aseta laite keräämään tiettyjä tietoja
suorituskyvyn parantamiseksi.
●● Mukauttaminen: Luo oma sanakirja. Sanakirjassasi olevat
sanat näkyvät tekstisyötteissäsi ehdotuksina.
●● Päivitykset: Päivitä Swype uusimpaan versioon.
››Puheentunnistus
Valitse puheentunnistusohjelma.
››Puhehaku
Käytä Google-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
Kieli: Valitse Google-puheentunnistuksen kieli.
●● Puhe: Aseta laite antamaan äänipalaute ja ilmoittamaan
sinulle nykyisestä toiminnosta.
●●
Asetukset
181
Estä loukkaavat sanat: Aseta laite piilottamaan loukkaavat
sanat puhehaun tuloksista.
●● Lataa offline-puheentunn.: Lataa ja asenna offlinepuhesyötteen kielitiedot.
●●
Käytä Samsung-puheentunnistuksessa seuraavia asetuksia:
●● Language: Valitse puheentunnistuksen kieli.
●● Web search engine: Valitse Internet-hakuohjelma.
●● Launch Voice talk: Määritä Voice talk -sovellus
käynnistymään, kun kotinäppäintä painetaan kaksi kertaa.
●● Launch on Bluetooth: Aseta laite ottamaan Äänipuhetoiminto käyttöön, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni
kytketään.
●● Listen via Bluetooth: Aseta laite tunnistamaan
puhekomennot, kun Bluetooth-kuulokemikrofoni on
käytössä.
●● Use location data: Aseta laite käyttämään sijaintitietojasi
puhehaun tuloksissa.
●● Hide offensive words: Aseta laite piilottamaan loukkaavat
sanat puhehaun tuloksista.
●● Social settings: Muuta sosiaalisten verkkosivustojen käyttöön
liittyviä asetuksia.
●● Help: Voit katsoa tietoja äänipuhesovelluksen käytöstä.
●● Voice talk unique ID: Näytä laitteen palveluihin liittyvä
yksilöllinen tunnus, kun Äänipuhe-toiminnossa ilmenee
ongelmia.
●● About: Näytä versiotiedot.
●● Auto-dial: Määritä laite valitsemaan numero automaattisesti,
kun laite on tunnistanut syötteen.
●● Auto-start speaker: Aseta laite ottamaan
kaiutinpuhelutoiminto automaattisesti käyttöön, kun soitat
puhelun Äänipuhe-toiminnon avulla.
●● Show body of message: Aseta laite näyttämään uuden
viestin teksti Ajotilassa.
Asetukset
182
Wake up command: Aseta laite aloittamaan
puheentunnistus, kun sanot herätyskomennon Äänipuhetoiminnon käytön aikana.
●● Only on while charging: Aseta laite ottamaan
herätyskomentotoiminto käyttöön vain, kun laturi on kytketty.
●● Wake-up motion: Aseta laite aloittamaan puheentunnistus,
kun napautat laitetta kaksi kertaa nopeasti Äänipuhetoiminnon käytön aikana.
●● Check missed events: Aseta laite tarkistamaan
vastaamattomat puhelut ja viestit sekä menneet
tapahtumat, kun käynnistät Äänipuhe-toiminnon painamalla
kuulokemikrofonin painiketta.
●● Customize main prompt: Muuta kehoteviestiä.
●● Home address: Anna kotiosoite, jota käytetään
puhekomentotoiminnon sijaintitiedoissa.
●●
››Teksti puheeksi -tuotos
Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse puheentunnistusohjelma.
Muuta puhesynteesiohjelmien asetuksia valitsemalla .
●● Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
●● Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
●● Ajotila: Aktivoi ajotila, jotta laite lukee sisällön ääneen.
●●
››Osoittimen nopeus
Säädä laitteeseen liitetyn hiiren tai ohjausalustan osoittimen
nopeutta.
Pilvi
Muuta tietojen tai tiedostojen synkronointiasetuksia Samsungtilin tai Dropbox-pilvivarastoinnin suhteen.
Asetukset
183
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
●● Varmuuskopioi omat tiedot: Määritä asetukset ja
sovellustiedot varmuuskopioitaviksi Google-palvelimeen.
●● Varmuuskopioinnin tili: Lisää Google-tilisi ja tarkastele sitä
tietojen varmuuskopiointia varten.
●● Automaattinen palautus: Määritä asetukset ja sovellustiedot
palautettaviksi, kun sovellukset asennetaan uudelleen
laitteeseen.
●● Alkuperäisten tietojen palautus: Nollaa asetukset
tehdasasetusarvoiksi ja poista kaikki tietosi.
Lisää tili
Lisää oma sähköpostiosoite tai SNS-tilejä.
Liike
Ota liiketoiminto käyttöön ja muuta laitteen
liikkeentunnistustoiminnon hallintaan käytettäviä asetuksia.
●● Suorasoitto: Aseta laite soittamaan äänipuhelun nostamalla
laitteen korvallesi ja pitämällä laitetta siinä puhelutietojen,
viestitietojen tai yhteystietojen katselun aikana.
●● Zoomaa kallistamalla: Aseta käyttämään kallistustoimintoa
lähentämisessä ja loitontamisessa, kun katsot kuvia tai selaat
verkkosivuja.
●● Siirrä kuvaketta panoroimalla: Aseta laite siirtymään toiselle
sivulle, kun kohdetta kosketetaan jonkin aikaa ja laitetta sitten
liu’utetaan vasemmalle tai oikealle.
Asetukset
184
Selaa kuvia panoroimalla: Kun kuva näkyy lähennettynä,
voit vierittää kuvaa siirtämällä laitetta haluamaasi suuntaan.
●● Päivitä ravistamalla: Ravista laitetta, kun haluat etsiä
Bluetooth- tai Kies air -laitteita.
●● Mykistä/keskeytä kääntämällä ympäri: Voit mykistää
soittoäänet, keskeyttää mediatiedostojen toiston tai mykistää
FM-radion asettamalla laitteen etupuoli alaspäin.
●● Herkkyysasetukset: Säädä liikkeiden reaktionopeutta.
●● Perehdy liikkeisiin: Näytä liikkeenhallinnan opetusohjelma.
●● Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite
sieppaamaan näyttökuvan, kun pyyhkäiset kädellä näytön yli
vasemmalta oikealle.
●● Mykistä tai keskeytä koskettamalla kämmenellä: Aseta
laite keskeyttämään mediasisällön toisto tai mykistämään FMradio, kun kosketat näyttöä kämmenelläsi.
●● Perehdy käden liikkeisiin: Näytä kädenliikkeisiin perustuvan
hallinnan opetusohjelma.
●●
S Pen
Dominoiva käsi: Valitse S Pen -kynän syötteiden parantamista
varten käsi, jolla kirjoitat.
●● Leijuva kynäkuvake: Aseta laite näyttämään kynäkuvake
näytössä, kun S pen on lähellä näyttöä.
●● S Pen -kynän ohje: Avaa S Pen -kynän käyttöohjeet.
●●
Asetukset
185
Lisävaruste
Muuta lisävarusteiden asetuksia.
●● Telakointiääni: Aseta laite soittamaan ääntä, kun se liitetään
pöytätelakkaan tai poistetaan telakasta.
●● Äänilähtötila: Aseta laite käyttämään liitetyn telakan
kaiutinta, kun laite on liitetty pöytätelakkaan.
●● Alkunäytön näyttö: Aseta laite näyttämään pöytäkello, kun
laite on liitetty pöytätelakkaan.
●● Äänilähtö: Valitse käytettävän äänimerkin muoto, kun laite
kytketään HDMI-laitteisiin.
Kaikki laitteet eivät tue tilaääniasetuksia.
Päivämäärä ja aika
Määritä seuraavilla asetuksilla, miten aika ja päivämäärä
esitetään laitteessa:
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan
laitteesta, kellonaika ja päivämäärä nollautuvat.
Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä
aikavyöhykkeen asetusaika automaattisesti.
●● Aseta päivämäärä: Määritä nykyinen päivämäärä
manuaalisesti.
●● Aseta aika: Määritä nykyinen aika manuaalisesti.
●● Automaattinen aikavyöhyke: Päivitä aika automaattisesti,
kun siirryt aikavyöhykkeeltä toiseen.
●● Valitse aikavyöhyke: Aseta oma aikavyöhykkeesi.
●● Käytä 24 tunnin muotoa: Aseta aika näytettäväksi
24-tuntisena.
●● Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän
esitysmuoto.
●●
Asetukset
186
Helppokäyttöisyys
Helppokäyttöisyyspalvelut on tarkoitettu käyttäjille, joilla on
fyysisiä rajoitteita. Voit parantaa laitteen helppokäyttöisyyttä
käyttämällä ja muuttamalla seuraavia asetuksia.
●● Näytön automaattinen kierto: Määritä, kierretäänkö sisältö
automaattisesti laitetta kierrettäessä.
●● Näytön aikakatkaisu: Määritä, kauanko laite odottaa ennen
näytön taustavalon sammuttamista.
●● Sano salasanat ääneen: Aseta laite lukemaan TalkBacktoimintoa tukevissa sivustoissa annettavat salasanat ääneen.
●● Puh. vastaaminen/lopettaminen:
-- Kotinäppäimellä vastataan puheluihin: Aseta laite
vastaamaan saapuvaan puheluun, kun kotinäppäintä
painetaan.
-- Virtanäppäin lop. puhelut: Aseta laite lopettamaan
puhelu, kun virtanäppäintä painetaan.
●● Helppok. pikakuvake: Lisää helppokäyttöisyysasetusten
pikakuvake pikavalikkoon, joka tulee näyttöön painettaessa
virtanäppäintä jonkin aikaa.
●● TalkBack: Aktivoi Talkback, joka antaa äänipalautetta.
●● Fonttikoko: Vaihda kirjasinkokoa kohtien luontia ja näyttöä
varten sovelluksissa.
●● Negatiivivärit: Parantaa näytön näkyvyyttä käänteisten
värien avulla.
Asetukset
187
Teksti puheeksi -tuotos:
-- Ensisijainen TTS-moduuli: Valitse
puheentunnistusohjelma. Muuta puhesynteesiohjelmien
asetuksia valitsemalla .
-- Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden
nopeus.
-- Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä.
-- Ajotila: Aktivoi ajotila, jotta laite lukee sisällön ääneen.
●● Paranna verkon käytettävyyttä: Määritä sovellukset
asentamaan verkkokomentosarjoja verkkosisällön
käytettävyyden parantamiseksi.
●● Äänitasapaino: Säädä balanssia kaksoiskuulokemikrofonia
käytettäessä.
●● Monoääni: Ota monoääni käyttöön, jos kuuntelet ääntä
yhdellä nappikuulokkeella.
●● Poista äänet käytöstä: Mykistä kaikki laitteen äänet.
●● Viive jonkin aikaa -painalluksella: Määritä näytön
napautuksen ja pidon tunnistusaika.
●●
Sovelluskehittäjien asetukset
Ota sovelluskehityksen asetukset käyttöön ja muuta niitä.
●● Työpöydän varmuuskopioinnin salasana: Määritä salasana
varmuuskopiotietojen suojaamiseksi.
●● Pysy hereillä: Aseta laitteen näyttö pysymään käytössä akkua
ladattaessa.
●● Suojaa SD-kortti: Aseta esittämään vahvistuspyyntö
muistikortin tietojen lukemisen yhteydessä.
Asetukset
188
USB-virheenkorjaus: Ota käyttöön USB-virheenkorjaustila
laitteen yhdistämiseksi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
●● Salli keksityt paikat: Salli valesijaintien ja -huoltotietojen
lähettäminen sijainninhallintapalveluun testitarkoituksissa.
●● Valitse korjattava sovellus: Valitse sovellukset, joiden virheet
korjataan, ja estä virheet, kun keskeytät virheenkorjauksen.
●● Odota virheenkorjausta: Aseta estämään valitun sovelluksen
latautuminen, kunnes virheenkorjain on valmis.
●● Näytä kosketukset: Näytä osoitin näyttöä kosketettaessa.
●● Näytä osoittimen sijainti: Näytä osoittimen koordinaatit ja
jäljitykset näyttöä kosketettaessa.
●● Näytä asettelun rajat: Aseta näyttämään rajat.
●● Näytä näytönohjainnäkymän päivitykset: Aseta näytön
alueet vilkkumaan, kun niiden GPU-tiedot päivittyvät.
●● Näytä näytön päivitykset: Vilkuta näytön alueita niitä
päivitettäessä.
●● Ikkuna-anim. mittakaava: Valitse ponnahdusikkunoiden
avaus- ja sulkemisnopeus.
●● Siirtymäanimaation mittakaava: Valitse näyttöjen välinen
vaihtamisaika.
●● Animaattorin kestoasteikko: Valitse kuinka kauan
ponnahdusikkunoita näytetään.
●● Poista laitteistokerrokset käytöstä: Aseta piilottamaan
laitteiston peittokuvat.
●● Pakota GPU-piirtotila: Käytä 2D-laitteistokiihdytystä
graafisen suorituskyvyn parantamiseksi.
●● Rajoitettu tila: Määritä laite väläyttämään näyttöä, kun
sovellukset suorittavat runsaasti aikaa vieviä toimintoja.
●●
Asetukset
189
Näytä suorittimen käyttö: Luettele kaikki aktiiviset prosessit.
Näytönohjaimen hahmonnusprofiili: Aseta tarkistamaan
GPU-renderointiajan aika.
●● Ota jäljet käyttöön: Aseta kaappaamaan käytön ja
järjestelmän suorituskyvyn tiedot.
●● Älä säilytä toimintoja: Lopeta käynnissä oleva sovellus uutta
sovellusta käynnistettäessä.
●● Rajoita taustaprosesseja: Rajoita taustalla suoritettavissa
olevien prosessien määrää.
●● Näytä kaikki ANR:t: Määritä laite hälyttämään taustalla
käynnissä olevista sovelluksista, jotka eivät vastaa.
●●
●●
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, kuten mallinumero ja versio.
Voit ladata ja asentaa laiteohjelmistopäivityksen firmware
over-the-air (FOTA) -palvelun avulla. Voit tarkistaa
laiteohjelmistopäivitysten olemassaolon valitsemalla
Ohjelmistopäivitys → Päivitä.
Asetukset
190
Vianmääritys
Kun kytket laitteen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää
syöttämään yhden seuraavista koodeista:
Koodi
Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana
Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on
annettava laitteelle määritetty salasana.
PIN
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai
kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun
on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana
toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
ominaisuuden käytöstä Lukitse SIM-korttivalikossa.
PUK
Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty,
syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu
useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta
saamasi PUK-koodi.
PIN2
Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia,
syötä SIM- tai USIM-kortin mukana tullut PIN2koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.
Laite näyttää verkon ja palveluiden virheilmoitukset
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono
vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry
toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
●● Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys
palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.
●●
Vianmääritys
191
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
Jos laitteessa on kosketusnäyttö, ja se ei reagoi asianmukaisesti,
kokeile seuraavaa:
●● Poista kosketusnäytöstä suojakalvo. Suojakalvo voi estää
laitetta tunnistamasta syötteitä, eikä sellaista suositella
kosketusnäyttölaitteelle.
●● Pidä huoli, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, kun napautat
kosketusnäyttöä.
●● Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet
poistuvat.
●● Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty tuoreimpaan
versioon.
●● Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut, vie se
paikalliseen Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai tapahtuu vakava virhe
Jos laite jumittuu tai lakkaa toimimasta, se voidaan saada taas
toimimaan sulkemalla sovelluksia tai nollaamalla laite. Jos laite
jumiutuu eikä reagoi, paina virtanäppäintä 10-15 sekuntia. Laite
käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin.
Valitse sovellusluettelosta Asetukset → Varmuuskopioi ja
palauta → Alkuperäisten tietojen palautus → Palauta laite
→ Poista kaikki.
Puhelut keskeytyvät
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto,
yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä
uudelleen.
Vianmääritys
192
Lähteviä puheluita ei yhdistetä
Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
●● Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu
puhelunestoa.
●●
●●
Saapuvia puheluita ei yhdistetä
Varmista, että laitteen virta on kytkettynä.
●● Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
●● Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu
puhelunestoa.
●●
Muut eivät kuule puhettasi
Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
●● Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty
oikein.
●●
●●
Äänen laatu on heikko
●●
●●
Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono
vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry
toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista
Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
●● Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu
puhelunestoa.
●●
●●
Vianmääritys
193
Laite piippaa ja akun kuvake vilkkuu
Akun varaus on vähissä. Laitteen käyttöä voi jatkaa, kun akku on
ladattu tai vaihdettu.
Akku ei lataudu kunnolla tai laite sammuu
Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin
kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä
ladata akku uudelleen.
●● Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku
asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata
paikallisia hävityssäädöksiä).
●●
Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa
Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun
käytät sovelluksia pitkän aikaa, laite saattaa tuntua kuumalta
kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa
laitteen elinikään tai suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus
Samsung-laitteessa on oltava riittävästi muistia ja
akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat
virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:
●● Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
●● Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai
poistamalla tiedostoja laitteesta.
●● Käynnistä laite uudelleen. Jos kameran kanssa on yhä
ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Vianmääritys
194
FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus
Samsung-laitteen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa
antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio
ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota,
varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi
ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.
Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile
haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman
toisella radiolla, laitteesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys
Samsung-huoltoon.
Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy
virheilmoitus
Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsunglaitteessa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi
musiikkitiedostoa, kokeile seuraavaa:
●● Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai
poistamalla tiedostoja laitteesta.
●● Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights
Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu,
tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
●● Tarkista, että laite tukee tiedostotyyppiä.
Vianmääritys
195
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
Tarkista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on
käytössä.
●● Tarkista tarvittaessa, että langaton Bluetooth-ominaisuus on
käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
●● Tarkista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetoothkantaman sisällä (10 metriä).
●●
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsunghuoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen
tietokoneeseen
Tarkista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii yhteen laitteen
kanssa.
●● Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikeat ohjaimet
ja päivittänyt ne.
●● Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista,
että tietokoneeseen on asennettu Windows XP Service Pack 3
tai uudempi.
●● Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies 2.0
tai Windows Media Player 10 tai uudempi.
●●
Vianmääritys
196
Hakemisto
akku
varmuuskopioi ja
palauta 184
virransäästö 175
Wi-Fi 169
asentaminen 12
lataaminen 15
alkunäyttö
automaattinen hylkäys 77
Bluetooth
ilmoituspaneelin
käyttäminen 29
kohteiden poistaminen 30
kohteiden siirtäminen 30
paneelien lisääminen 31
paneelien poistaminen 31
pienoisohjelmien
käyttäminen 32
aktivoiminen 155
laitteiden etsiminen
ja laiteparin
muodostaminen 155
tietojen lähettäminen 156
tietojen
vastaanottaminen 156
AllShare Play 149
asetukset
etsi matkapuhelimeni 43
FM-radio
ääni 172
akku 175
Bluetooth 169
datan käyttö 169
helppokäyttöisyys 187
käyttö yhdellä kädellä 178
kieli ja syöttö 178
kynän asetukset 185
liike 184
lisää asetuksia 170
näyttö 173
päivämäärä ja aika 186
sijaintipalvelut 175
sovellukset 175
sovelluskehittäjien
asetukset 188
tallennustila 174
tietoja laitteesta 190
tilit ja synkronointi 184
turvallisuus 177
asemien tallentaminen 118
kuunteleminen 116
galleria
valokuvien
katseleminen 109
videoiden toistaminen 111
Google Mail 85
Google Maps 136
Google Talk 91
hälytykset
luominen 160
sammuttaminen 160
kalenteri
katseleminen 125
luominen 69, 123
näyttötilan vaihtaminen 68
Hakemisto
197
lentotila 21
liitettävyys
kamera
kameran
mukauttaminen 100
valokuvien ottaminen 94
videoiden kuvaaminen 102
videokameran
mukauttaminen 104
AllShare Play 149
Bluetooth 155
GPS-yhteydet 157
Group Cast 152
matkapuhelinverkko
yhteyden jakaminen 152
USB-yhteydet 144
VPN-yhteydet 158
Wi-Fi 146
kartta
navigoinnin käyttö 138
paikan etsiminen
ympäristöstä 137
reittiohjeiden haku 136
tietyn sijaintipaikan
etsiminen 136
maailmankello 160
muistikortti
alustaminen 20
asentaminen 18
poistaminen 19
käyttökoodit 191
kirkkaus, näyttö 39
koputus 79
kosketusnäyttö
multimediaviestit
katseleminen 84
lähettäminen 84
käyttäminen 27
lukitseminen 29
music hub 116
musiikkisoitin
laite
asetukset 169
ilmoituskuvakkeet 24
ilmoituspaneeli 29
kytkeminen päälle tai pois
päältä 21
mukauttaminen 37
osat 22
painikkeet 23
musiikin toistaminen 113
soittolistan luominen 115
tiedostojen lisääminen 113
navigointi 138
näytön kieli 178
päivämäärä ja aika,
määrittäminen 37
pakkauksen avaaminen 12
pienoispäiväkirja 168
PIN-lukitus 42
Play-kirjat 141
Play Movies 141
laskin 162
lataukset
hallinta 163
sovellukset 36
tiedostot 135
Hakemisto
198
puhelinmuistio
sekuntikello 161
SIM-kortti
käyntikortin luominen 121
ryhmien luominen 121
yhteystietojen
etsiminen 120
yhteystietojen
luominen 120
asentaminen 12
lukitseminen 42
S Note
katseleminen 127
luominen 62, 126
muokkaaminen 128
synchronising 129
puheluloki 79
puhelunesto 78
puhelunsiirto 78
puhelut
S Pen -kynä 50
synkronointi
esto 78
hylkääminen 74
koputus 79
kuulokemikrofonilla 74
puhelunsiirto 78
soittaminen ulkomaille 74
useita osallistujia 75
valintojen käyttäminen
äänipuhelun aikana 75
vastaamatta jääneiden
puhelujen näyttäminen 76
vastaaminen 74
Internet-tilien kanssa 49
Windows Media Playerin
kanssa 145
tekstin kirjoittaminen 44
tekstiviestit
katseleminen 84
lähettäminen 83
tiedostonhallinta 165
USB-yhteydet
kameralaitteena 145
langattomana
modeemina 152
medialaitteena 145
Samsung Kies
-ohjelmalla 144
Windows Media Playerin
kanssa 145
puhemuistiot
tallentaminen 130
toistaminen 130
readers hub 142
ryhmälähetys 152
sähköposti
USIM-kortti
katseleminen 89
lähettäminen 88
tilien määrittäminen 87
asentaminen 12
lukitseminen 42
valokuvat
sallitut numerot -tila 77
Samsung Apps 140
Samsung Kies 144
aiheiden kuvaaminen 97
capturing in face detection
mode 98
Hakemisto
199
sähköpostitilien
määrittäminen 87
sending scheduled
email 89
tekstiviestin
lähettäminen 83
vastaajan käyttö 85
hymykuvan ottaminen 99
katseleminen 109
kauneuskuvan
ottaminen 99
kuvaaminen 94
kuvaaminen
kuvanjakotilassa 98
kuvaaminen
sarjakuvatilassa 99
omakuvan ottaminen 97
panoraamakuvien
ottaminen 98
VPN-yhteydet 158
Wi-Fi
aktivoiminen 146
verkkojen etsiminen
ja yhteyden
muodostaminen 146
WPS:llä 147
vastaajapalvelu 85
verkkoselain
Internet-sivujen
selaaminen 132
suosikkien lisääminen 134
Windows Media Player 145
yhteystiedot
etsiminen 120
kopioiminen tai
siirtäminen 122
luominen 120
pikavalintanumeron
määrittäminen 121
ryhmien luominen 121
tuominen ja vieminen 122
videopuhelut
soittaminen 73
toimintojen
käyttäminen 75, 76
vastaaminen 74
YouTube
videosoitin 106, 111
videot
videoiden
katseleminen 139
videoiden
lähettäminen 140
kuvaaminen 102
lataaminen YouTubepalveluun 140
toistaminen 106, 111
äänetön tila 38
viestit
multimediaviestien
lähettäminen 84
sähköpostin
lähettäminen 88
Hakemisto
200
Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi
ominaisuuksista laitteeseen asennetun ohjelmiston tai
käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
Kies-ohjelman asennus (PC Sync)
1. Lataa Kiesin viimeisin versio Samsungin sivuilta
(www.samsung.com/kies) ja asenna se
tietokoneellesi.
2. Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Samsung Kies käynnistyy automaattisesti.
Lisätietoja ohjelmasta saat Kiesin omasta oppaasta.
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa "TUKI" => "Ongelmanratkaisu"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
www.samsung.com
Finnish. 02/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising