Samsung | SM-T110 | Samsung SM-T110 Korisnički priručnik

SM-T110
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
Komunikacija
7 Prikaz uređaja
8Tipke
9 Sadržaj pakiranja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
14 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Prilagodba glasnoće
15 Prebacivanje na bešumni način rada
34Imenik
37Email
39 Google Mail
40Hangouts
40Google+
41Fotografije
Mreža i internet
42Internet
43Chrome
44Bluetooth
45 Samsung Link
Osnovne funkcije
16 Ikone za indikaciju
17 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
20 Rotiranje zaslona
21Obavijesti
22 Početni zaslon
24 Korištenje aplikacija
25 Zaslon aplikacija
26Upute
26 Unos teksta
28 Spajanje na Wi-Fi mrežu
29 Postavljanje računa
30 Prijenos datoteka
31 Zaštita uređaja
33 Nadogradnja uređaja
Mediji
47Glazba
49Kamera
55Galerija
58Video
59YouTube
60Flipboard
5
Sadržaj
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
61
62
63
63
63
64
64
Postavke
80 Informacije o postavkama
80Bluetooth
80Wi-Fi
81 Korištenje podataka
81Dodatno
82 Način Blokiranja
82Zvuk
83Zaslon
83Spremanje
84 Štednja baterije
84Baterija
84 Upravljanje aplikacijama
84 Usluge lokacije
85 Zaslon zaključavanja
86Sigurnost
87 Jezik i unos
89Oblak
90 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
90 Dodaj račun
90 Datum i vrijeme
91Pristupačnost
92 O uređaju
92 Postavke usluge Google
Trgovina Play
Samsung Apps
Knjige Play
Glazba za Play
Igre Play
Kiosk za Play
Video Hub
Pomoćni programi
65Zapis
66 S Planer
69 POLARIS Office 5
71Disk
72Dropbox
72Alarm
73 Svjetsko vrijeme
74Kalkulator
74 S Voice
75Google
76 Glasovno pretraživanje
76 Moje datoteke
77Skidanja
Otklanjanje poteškoća
Putovanja i lokalni sadržaji
78Karte
79Lokalno
79Navigacija
6
Početak
Prikaz uređaja
Višenamjenski priključak
Tipka za uključivanje
Tipke glasnoće
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
Tipka za povratak
Tipka za izbornik
Mikrofon
Utičnica za slušalice
Stražnja kamera
GPS antena
Zvučnik
Utor za memorijsku
karticu
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipke
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite duže od 8 sekundi da biste ponovno pokrenuli
uređaj u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google
pretraživanja.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može
izazvati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
9
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj
bateriji.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
10
Početak
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
11
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 32 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti
preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice
pojaviti će se u mapi Moje datoteke → SD memory card.
1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
12
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Spremanje → Format SD kartice →
Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
13
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
14
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite tipku za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite
bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom
smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite tipku glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje, a zatim dodirnite Bez zvuka.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk.
15
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
Aktiviran bešumni način
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
16
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj ne može prepoznati dodirni unos uz rubove zaslona koji su izvan područja
dodirnog unosa.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
17
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruko dodirivanje
Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno
dodirnite dva puta za vraćanje natrag.
18
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
19
Osnovne funkcije
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
20
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i obavijestiti vas o novim
porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada.
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke
→ Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• Više prozora: Podesite za uporabu višestrukog prozora.
• Pokreni: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste promijenili raspored mogućnosti u oknu s obavijestima, otvorite to okno, dodirnite
→ , a zatim dodirnite i odvucite stavku na drugo mjesto.
21
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite
u prikaz okvira.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili stranica.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Stvorite novu mapu.
• Stranica: Stvorite novu stranicu.
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
22
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
Zatim, odaberite sliku i dodirnite Postavi pozadinu. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu
povlačenjem okvira te dodirnite OK.
23
Osnovne funkcije
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodavanje widgeta na početni zaslon
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s
widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Ili, pritisnite i
držite tipku za početni zaslon, a zatim dodirnite .
24
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
25
Osnovne funkcije
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite
→ Deinstaliraj, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Dijeljenje aplikacija
Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.
→ Dijeli aplikacije, odaberite aplikaciju, dodirnite OK, a zatim odaberite način
Dodirnite
dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite stavku za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
26
Osnovne funkcije
Uporaba Samsung tipkovnice
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Unesite brojeve i interpunkcijske
znakove.
Unos razmaka.
Dodavanje stavke iz
međuspremnika.
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
27
Osnovne funkcije
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 80)
Prije korištenja internetskih aplikacija provjerite je li aktivna veza s Wi-Fijem.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a potom u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
28
Osnovne funkcije
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu na Google račun, na zalonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodaj račun → Google.
Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja
slijedite upute na zaslonu. Na računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke, odaberite naziv računa pod Računi, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
29
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
• Glazba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb i flac
• Slike: bmp, gif, jpg, i png
• Videozapis: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv i webm
• Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx,
pdf, hwp, txt, asc i rtf
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i
kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies
putem internetskih stranica tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
30
Osnovne funkcije
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
31
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
32
Osnovne funkcije
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo
​​
ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
33
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
34
Komunikacija
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• : Sastavite e-poštu.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Sinkroniziranje s Google kontaktima
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti sinkronizirani s Google kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Google kontakata
i obrnuto.
Sinkroniziranje sa Samsung kontaktima
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti sinkronizirani sa Samsung kontaktima pojavit će se
na popisu kontakata.
Ako je kontakt dodan ili izbrisan na uređaju, istovremeno je dodan ili izbrisan s Samsung
kontakata i obrnuto.
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz → Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB memorije.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz → Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB memoriju.
Dijeljenje kontakata
→ Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
Dodirnite
potom dodirnite način dijeljenja.
35
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Dodaj u Favorite: Dodaje kontakte u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Uredi: Promjena grupnih postavki.
• Novi: Izradite novu grupu.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji email: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Brisanje grupa
Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik pa dodirnite Obriši. Zadane grupe ne mogu
se izbrisati.
Slanje poruke e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
→ Pošalji email, odaberite članove, a zatim dodirnite OK.
36
Komunikacija
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku pod JA, a za uređenje dodirnite .
Dodirntie
→ Dijeli posjetnicu putem, a potom odaberite način dijeljenja.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite
→ Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja da biste sebe dodali u primatelje.
Dodirnite
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
→
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
37
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
→ Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Odgovaranje na poruku.
Sastavite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite OK za spremanje.
38
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite + KOPIJA/SKRIV. KOP. za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
da biste priložili slike.
Dodirnite
→ Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Priloži sliku za dodavanje slike.
Dodirnite
→ Priloži datoteku (Priloži datoteku) kako biste priložili datoteke.
Dodirnite
→ Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Čitanje poruka
Briše ovu poruku.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Premjestite poruku u neki drugi
pretinac.
Proslijedite poruku drugima.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovori svim primateljima.
Označava poruku kao podsjetnik.
Odgovaranje na ovu poruku.
Prikaz privitka.
39
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
→ Promjena oznaka, a zatim
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja ili unesite podatke da biste potražili i odabrali prijatelja u
dobivenim rezultatima te da biste pokrenuli razgovor.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg
kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
40
Komunikacija
Fotografije
Aplikaciju koristite za dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Fotografije na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• FOTOAPARAT: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Pregledajte slike ili videozapise grupirane po datumu ili albumu.
Dodirnite da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.
Zatim odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:
• : Izmjena slike.
• : Dijeljenje slika ili videozapisa.
• : Brisanje slika ili videozapisa.
41
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova i
dodirnite stranicu da biste je odabrali.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
42
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Dodirnite → Povijest → Najposjećenije za otvaranje internetskih stranica s popisa
najposjećenijih internetskih stranica.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Da biste prikazali spremljene veze, dodirnite
→ Skidanja.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeli.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova i
dodirnite stranicu da biste je odabrali.
43
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Da biste prikazali oznake, dodirnite → Oznake.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranjue Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, a
potom u desno povucite gumb Bluetooth.
44
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti popis
otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski
generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Prebačena datoteka spremljena je u mapu Bluetooth. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je
pridodan na popis kontakata.
Samsung Link
Koristite ovu uslugu za reproduciranje sadržaja spremljenog na različitim uređajima putem
interneta. Možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na drugi uređaj ili
internet poslužitelj za pohranu.
Da biste koristili ovu aplikaciju, morate se prijaviti na svoj Samsung račun te registrirati dva ili više
uređaja kao datotečne poslužitelje. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
→ Upute.
Za više informacija dodirnite
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Slanje datoteka
Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane. Odaberite uređaj,
dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite Gotovo, a zatim odaberite uređaj ili mjesto za webpohranu.
45
Mreža i internet
Dijeljenje datoteka
Odaberite uređaj ili internetsku pohranu, dodirnite
zatim odaberite način dijeljenja.
, odaberite datoteke, dodirnite Gotovo a
Upravljanje sadržajima na internet poslužitelju za pohranu
Odaberite internetski poslužitelj za pohranu, te potom pregledavajte i upravljajte vašim
datotekama.
Za preuzimanje datoteka s usluge online pohrane, dodirnite , odaberite datoteke, a zatim
dodirnite Gotovo.
Za registriranje usluga web-pohrane na uređaju dodirnite
dodirnite Prijava pokraj uređaja za web-pohranu.
46
→ Registriraj spremište, a zatim
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma da biste otvorili zaslon uređaja za reproduciranje glazbe.
Pregled detalja datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pretražite druge uređaje za
reprodukciju datoteke.
Postavljanje datoteke kao
omiljenog zapisa.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Skrivanje zaslona glazbenog
playera.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
47
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite
Pametna glasnoća.
→ Postavke → Napredno →
Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
→ Ton
Da biste kao zvuk alarma koristili pjesmu koja se trenutačno reproducira dodirnite
alarma i odaberite odgovarajuću opciju.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite , unesite naslov, a zatim dodirnite OK. Odaberite pjesme koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Kad je dodana nova pjesma, dodirnite Glazbeni kutak → .
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
48
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 55)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Pokazuje koja pohrana
se koristi.
Promjena načina
fotografiranja.
Prebacivanje između
statičnog i video
moda.
Koristite za odgođeno
snimanje.
Promijenite postavku
korekcije bijele boje.
Otvaranje preglednika
slika za pregled
fotografija.
Promjena postavki
kamere.
Određivanje količine
svjetla koju prihvaća
senzor fotoaparata.
49
Mediji
Način scene
Predefinirane postavke olakšavaju snimanje fotografija na način usmjeri i slikaj.
Dodirnite
→ Scene način.
• Pejzaž: Ovu postavku koristite da biste fotografirali plavo nebo i krajolike s izraženijim
bojama.
• Zabava/Interijer: Ovu postavku koristite za snimanje dobro osvijetljenih prizora u
zatvorenom prostoru.
• Zalazak sunca: Ovu postavku koriste za jače boje ili oštrije kontraste.
• Zora: Ovu postavku koristite za nježne boje.
• Jesenja boja: Ovu postavku koristite crvenkasti pozadinski prikaz.
• Svijeća: Ovu postavku koristite za slike jakog svijetla ispred tamne pozadine.
• Pozadinsko svjetlo: Ovu postavku koristite kada je iza objekata jaka svjetlost.
• Noćno: Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite
→ Način fotografiranja.
• Jedna: Snimanje samo jedne fotografije.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica,
veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
• Osmijeh: Snimanje fotografije kada se osoba koju snimate nasmiješi.
50
Mediji
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite
→ Način fotografiranja → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u bilo kojem smjeru. Kad su dva okvira vodiča za panoramsku
fotografiju poravnata, kamera će automatski kreirati još jedan snimak u panoramskom nizu. Za
zaustavljanje snimanja ponovo dodirnite
.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite gumb statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite
videozapisa. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
za snimanje
Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
51
Mediji
Način snimanja
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Pokazuje koja pohrana
se koristi.
Promjena načina
snimanja.
Prebacivanje između
statičnog i video
moda.
Koristite za odgođeno
snimanje.
Određivanje količine
svjetla koju prihvaća
senzor fotoaparata.
Za reprodukciju
videozapisa otvorite
video player.
Promjena postavki
kamere.
Promijenite postavku
korekcije bijele boje.
Dodirnite
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• Ograniči za email: Taj način koristite da biste smanjili kvalitetu radi slanja putem
elektroničke pošte.
Povećanje i smanjenje zuma
52
Mediji
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.
• Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma
tijekom snimanja videozapisa.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Uredi prečace: Reorganizirajte prečace za često korištene opcije.
• GPS oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Način fotografiranja: Promjena načina fotografiranja.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Efekti: Odabir između brojnih dostupnih efekata.
• Scene način: Promjena načina scene.
• Svjetlina: Promjena svjetline.
• Odbrojavanje: Koristite za odgođeno snimanje.
53
Mediji
• Rezolucija: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi
više memorije.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Mjerenje: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na zadanom
mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Kamera.
• Kvaliteta slike: Postavite razinu kvalitete fotografija. Slike visoke kvalitete zahtijevaju više
memorijskog prostora.
• Video kvaliteta: Postavljanje razine kvalitete videozapisa.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništi: Poništavanje postavki kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi prečace.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona. Ostale ikone mogu se
premjestiti unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
54
Mediji
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
55
Mediji
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u
mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite
uređenje bilješke.
za
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
.
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
56
Mediji
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
→ Odaberite stavku, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite
kako bi je poslali drugima.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
Označavanje lica
→ Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se na slici pojavi oznaka lica, dodirnite je i upotrijebite dostupne opcije, primjerice slanje
poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
→ Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim povucite gumb Označi
Dodirnite
prijatelja desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija,
datum i ime osobe).
Stvaranje novih albuma
Dodirnite , unesite naslov albuma, a zatim dodirnite OK. Na lijevom panelu odaberite mapu,
a zatim na desnom panelu odaberite slike. Dodirnite i držite odabrane slike, povucite ih u novi
album, a zatim dodirnite OK → Premjesti ili Kopiraj.
57
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Pretražite druge
uređaje za
reprodukciju
datoteke.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Prebacite se u način
rada s plutajućim
zaslonom.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Izmjena omjera
zaslona.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili
se prebacuje na
prethodni
videozapis. Dodirnite
i držite za brže
premotavanje
unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, odaberite videozapise i zatim dodirnite Obriši.
58
Mediji
Dijeljenje videozapisa
→ Dijeljenje preko, odaberite način slanja, odaberite videozapise, a zatim
Dodirnite
dodirnite OK.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite
da biste prikazali na cijelom zaslonu.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
→ Prijenosi →
Dodirnite
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim
59
Mediji
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, povucite prstom ulijevo na pozdravnoj stranici, odaberite
teme novosti, a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
60
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
61
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun. Za
dovršetak postupka pretplate, pročitajte uvjete i odredbe, a zatim dodirnite Prihvati kako biste ih
prihvatili.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
62
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
63
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Kiosk za Play
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.
Dodirnite Kiosk za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Video Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristup i kupnju videozapisa.
Dodirnite Video Hub na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite videozapis.
64
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite da biste zabilježili važne informacije koje ćete spremiti i kasnije pogledati.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
, unesite zapis, a zatim dodirnite Spremi.
→ Boja. Svaka kategorija ima drugačiju boju
Da biste promijenili boju pozadine, dodirnite
pozadine.
Da biste zaključali zapis tako da ga drugi ne mogu vidjeti, dodirnite
→ Zaštita.
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Da biste potražili zapis, dodirnite
.
Da biste promijenili način prikaza, dodirnite
Da biste izbrisali zapise, dodirnite
.
.
→ Sortiraj po.
Da biste bilješke sortirali prema datumu, dodirnite
Da biste tekst iz zapisa poslali drugima, dodirnite
Da biste drugima poslali bilješke, dodirnite
→ Dijeljenje teksta preko.
→ Dijeljenje preko.
Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite
možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Da biste uvezli zapise iz Google dokumenata, dodirnite
Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite
→ Uvoz.
→ Eksport.
→ Postavke.
Da biste promijenili postavke zapisa, dodirnite
65
→ Ispis. Neki pisači
Pomoćni programi
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se lijevo ili desno da biste vidjeli više zapisa.
Da biste uredili bilješku, dodirnite je.
Da biste izbrisali zapis, dodirnite
→ Obriši.
Da biste promijenili boju pozadine, dodirnite
→ Boja.
→ Zaštita.
Da biste postavili PIN radi zaključavanja i otključavanja zapisa, dodirnite
Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite
možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Da biste tekst poslali drugima, dodirnite
→ Ispis. Neki pisači
→ Dijeljenje teksta preko.
Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite
→ Dijeljenje preko.
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Dodaj događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Dodaj zadatak: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
66
Pomoćni programi
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Dodavanje slike. Dodirnite Slike, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih
slika.
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Google u opciji Računi → Google račun →
Sinkronizacija Kalendar → Sinkr. sada. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija
→ Sinkronizacija.
dodirnite S Planer →
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite
na usluzi Google, a zatim označite kalendare za prikaz.
67
→ Postavke, odaberite račun
Pomoćni programi
Promjena vrste kalendara
Dodirnite gornji lijevi kut zaslona, a zatim odaberite odgovarajuću vrstu kalendara, primjerice
mjesečni, tjedni itd. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste
kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite
prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.
Traženje događaja
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.
Za pregled današnjih događaja dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja
Odaberite događaj, a zatim dodirnite
→ Obriši.
Dijeljenje događaja
Dodirnite
→ Dijeljenje preko, a potom odaberite način dijeljenja.
68
Pomoćni programi
POLARIS Office 5
Ovu aplikaciju koristite da biste uređivali dokumente u različitim oblicima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite POLARIS Office 5.
Ovisno o vrsti datoteke neke funkcije možda neće biti dostupne.
Stvaranje dokumenta.
Pomicanje lijevo ili desno radi
pregleda nedavnih dokumenata.
Pretraživanje prema obliku
dokumenta.
Prikaz omiljenih dokumenata.
Pregledavanje mapa.
Dijelite dokumente s drugima.
Stvaranje dokumenata
Dodirnite
, a zatim odaberite vrstu dokumenta.
Da biste uredili dokument koristite alatnu traku za uređivanje na vrhu zaslona.
Da biste završili, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu zaslona, dodirnite Spremi,
unesite naziv datoteke, odaberite mapu u koju će ona biti spremljena pa dodirnite Spremi.
Da biste spremili dokument kao PDF datoteku, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom
dijelu zaslona, dodirnite Izvoz u PDF, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite Izvezi.
69
Pomoćni programi
Tijekom uređivanja dokumenata dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Prebaci na Način prikaza.: Pretpregled dokumenta.
• Traži / Zamijeni: Pretraživanje ili zamjena teksta.
• Izgled stranice: Promjena izgleda stranica.
• Svojstva: Promjena postavki načina prikaza.
• Čitaj sve.: Čitanje dokumenta pomoću značajke pretvaranja teksta u govor.
• Snimanje zaslona: Snimanje odabranog područja.
• Pregled informacija: Pregled pojedinosti dokumenta.
• Pomoć: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.
• Bilješka stranice: Uređivanje bilješki na slajdovima.
• Pretvorba zaslona: Primjena animacije ili efekta prijelaza na slajdovima.
• Filtar: Prikaz ćelija filtriranih prema određenim kriterijima.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
• Zaključavanje tablice: Zaključavanje tablice da je drugi ne bi mogli uređivati.
• Zamrznuti: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
• Ponovno izračunaj: Ponovno izračunavanje funkcija u tablici.
Čitanje dokumenata
Dodirnite datoteku na zaslonu nedavnih dokumenata. Možete dodirnuti i Preglednik datoteka,
Vrsta obrasca, Favoriti ili Gledajte Zajedno, a zatim odabrati datoteku koju želite otvoriti.
Da biste crtali po dokumentu, dodirnite
.
Da biste tražili niz teksta u dokumentu, dodirnite
70
.
Pomoćni programi
Dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Prebaci na Način uređivanja.: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Oznake: Otvorite okvir Bookmark. Odaberite oznaku da biste otvorili knjižnu oznaku.
• Svojstva: Promjena postavki načina prikaza.
• Snimanje zaslona: Snimanje odabranog područja.
• Pregled informacija: Pregled pojedinosti dokumenta.
• Pomoć: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.
• Prikaz jednog dijapozitiva: Prikaz pojedinačnih slajdova.
• Bilješka stranice: Uređivanje bilješki na slajdovima.
• Zamrznuti: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem
spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive,
vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s
instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
71
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski
se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite .
→ Upload here → Photos or
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite →
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite
datoteke.
→
, a zatim odaberite
Alarm
Pomoću te aplikacije postavite pozive za buđenje i alarme prije važnih događaja.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
72
Pomoćni programi
Postavljanje alarma
Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati,
a zatim dodirnite Spremi.
• Lokacijski alarm: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite
.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite
, odaberite satove pa dodirnite Obriši.
73
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Da biste vidjeli povijest izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
da biste sakrili tipkovnicu.
→ Brisanje povijesti.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
74
Pomoćni programi
Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama
za aktiviranje.
→ Settings, a zatim označite Wake up in lock
Da biste aktivirali tu značajku, dodirnite
screen. Dodirnite Set wake-up command, a zatim postavite funkcije i glasovne naredbe.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Ili, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a
zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Opseg pretraživanja
→ Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
označite stavke koje treba tražiti.
Googleova služba informacija
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki
→ Postavke → Googleova sl. info.
aplikacije Google Now, dodirnite
75
Pomoćni programi
Glasovno pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu. Odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Moje datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite
vršnu mapu, dodirnite .
. Za povratak u
Unutar mape koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Traženje datoteka.
• : Promjena načina prikaza.
• : Kreiranje mape.
• Vrijeme: Sortiranje datoteka ili mapa.
Označite datoteku ili mapu kvačicom, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Slanje datoteka.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
76
Pomoćni programi
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite Internet skidanja, ili dodirnite Ostala
skidanja za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput Email.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite Sortiraj po datumu.
77
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Potražite mjesta tako da unesete adresu ili ključnu riječ. Kada se mjesto pronađe, odaberite ga da
biste vidjeli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite da biste postavili početno i završno mjesto, a zatim odaberite način putovanja.
Uređaj će prikazati rute za dolaženje na odredište.
78
Putovanja i lokalni sadržaji
Lokalno
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.
Dodirnite Lokalno na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage. Nakon što je
lokacija pronađena, pregledajte informacije o mjestu poput lokacije na karti ili komentara drugih
osoba. Također možete ocijeniti mjesto, objaviti komentar i podijeliti informacije s drugima.
Navigacija
Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.
Dodirnite Nav. na zaslonu aplikacija.
• Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se
razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na
cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite
sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odredište možete navesti na razne načine, primjerice izgovaranjem ili unosom odredišne adrese.
Kada se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu da biste došli na odredište.
79
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Upute: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Potražite pomoć za Wi-Fi.
80
Postavke
Postavljanje politike Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
stanju mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži za
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Korištenje podataka
Pratite svoj mrežni podatkovni promet.
Dodatno
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
81
Postavke
Uređaji u blizini
• Dijeljenje datoteka: Da biste drugim uređajima dopustili pristup medijskim datotekama na
uređaju, aktivirajte dijeljenje medija.
• Dijeljeni sadržaj: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
• Popis dopuštenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Popis zabranjenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Slanje iz drugih uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
Kies preko Wi-Fi
Spojite uređaj s uslugom Samsung Kies putem Wi-Fi mreže.
Način Blokiranja
Odaberite koje ćete obavijesti blokirati i koliko dugo.
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i
obavijesti.
• Zadani ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima kao što su
dolazne poruke i alarmi.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
82
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadina:
– – Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
– – Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
– – Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
• Ploča obavijesti: Prilagodba stavki koje se pojavljuju u oknu s obavijestima.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Sanjarenje: Postavite uređaj tako da se tijekom punjenja pokrene zaštita zaslona.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Povećaj čitkost: Izoštravanje teksta da bi bio čitkiji.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Dostupni se kapacitet
može promijeniti kada nadogradite uređaj.
83
Postavke
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Informirajte se o načinu štednje baterije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Usluge lokacije
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Pristup mojoj lokaciji: Postavljanje uređaja da dopusti aplikacijama korištenje trenutnih
podataka o lokaciji.
• Koristi GPS satelite: Postavljanje uređaja da koristi GPS satelit za traženje trenutne lokacije.
• Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da koristi Wi-Fi za traženje trenutne lokacije.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
84
Postavke
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona.
• Višestruki widgeti: Postavke koje omogućavaju korištenje aplikacija widget na zaključanom
zaslonu.
• Widgeti na zaslonu zaklj.: Postavke se primjenjuju samo kada je postavljena opcija
zaključavanja prelaskom ruke preko zaslona.
– – Sat ili osobna poruka: Postavljanje uređaja da prikazuje sat ili osobnu poruku na
zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.
Za sat:
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
– – Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
Za osobnu poruku:
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Prečaci: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i
omogućuje njihovo uređivanje.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Postavite naredbu buđenja: Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice ili izvršavanje
zadanih funkcija.
85
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopušta prikupljanje podataka o lokaciji i
putem Wi-Fi-ja određuje gdje se nalazi izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Idi na stranicu za traženje mobitela: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni
uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i
kontrolirati putem internetske stranice Pronađi moj mobilni uređaj.
• Učini šifre vidljivima: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga.
Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
86
Postavke
• Provjeri aplikacije: Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti
aplikacija prije instalacije.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
87
Postavke
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Unesite jezike: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete gumbe.
• Rukopis: Prilagodite postavke načina rukopisa kao što su vrijeme prepoznavanja, debljina ili
boja olovke.
• Napredno:
– – Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
– – Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
– – Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
– – Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Upute: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
88
Postavke
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth
slušalice kada je spojena na uređaj.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
89
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Dodaj račun
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
90
Postavke
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Prikaži prečac: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti Pristupačnost u brzom meniju
koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Aktualiziraj: Uvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Dijeljenje preko: Datoteku s postavkama dostupnosti omogućite za zajedničko
korištenje s drugima.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Povećanje: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
• Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite gumb za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
91
Postavke
• Poboljšaj pristupačnost interneta: Postavite aplikacije koje će instalirati internetske skripte i
učiniti njihov internetski sadržaj dostupnijim.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije
putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjski gumbi ili značajke u oknu s
obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku radi jednostavnog korištenja izbornika
pomoćnika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na izborniku pomoćnika.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktivirajte način kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja
na unos podataka u aplikaciji.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
92
Otklanjanje poteškoća
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
93
Otklanjanje poteškoća
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za
uključivanje duže od 8 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
94
Otklanjanje poteškoća
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
95
Otklanjanje poteškoća
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
96
Otklanjanje poteškoća
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
97
Otklanjanje poteškoća
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
98
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 01/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising