Samsung | GT-P6800 | Samsung GT-P6800 User Manual

GT-P6800
คู่มือการใช้งาน
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของอุปกรณ์มือถือของซัมซุง
อุปกรณ์เปี่ยมสมรรถนะที่สามารถ “ใช้ได้ทุกที่” นี้ให้คุณสามารถใช้การทำงานบน
เว็บและแบบเคลื่อนที่ได้ด้วยปลายนิ้วสัมผัส มีน้ำหนักเบาและแพลตฟอร์มเอนก
ประสงค์ที่เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ปราดเปรียวของคุณได้อย่างลงตัว
ถูกสร้างมาสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Google Android อุปกรณ์มือถือของ
ซัมซุงนี้ให้คุณสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์และให้ความบันเทิงได้
นับพันรายการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ท่องเว็บบนมือถือของคุณ
ด้วยการรวมตัวของการใช้งานแบบไร้สายและหน้าจอสัมผัสโต้ตอบ คุณสามารถ
อ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์ได้เมื่ออยู่นอกสถานที่ ติดตามข่าว กีฬา
และสภาพอากาศล่าสุดได้เสมอ จัดการไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์งานของคุณและ
ค้นหาแผนที่ ที่ตั้งทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายได้จากเว็บ
อ่านตรงนี้ก่อน
โปรดอ่านข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนใช้
อุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
●● คำอธิบายในคู่มือนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
●● รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏ
บนผลิตภัณฑ์จริง
●● เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้
มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดดูคู่มือการใช้งานเวอร์ชั่นล่าสุดที่ www.samsung.com
●● คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตาม
อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
2
รูปแบบและการส่งคู่มือการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Google
Android และจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของผู้ใช้
●● แอพพลิเคชั่นและฟังก์ชั่นต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค
หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งเกิด
จากแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
●● Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความไม่เข้ากันที่
เกิดจากการตั้งค่ารีจิสทรีที่แก้ไขหรือซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการที่แก้ไข
ความพยายามที่จะกำหนดระบบปฏิบัติการเองอาจทำให้อุปกรณ์หรือ
แอพพลิเคชั่นของคุณทำงานไม่เหมาะสม
●● คุณสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่
www.samsung.com
●● ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้ใน
โทรศัพท์นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในขอบเขตจำกัดระหว่าง Samsung และผู้เป็น
เจ้าของโทรศัพท์เท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่ขอรับผิดต่อการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
●● โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
●●
ไอคอนเพื่อการแนะนำ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความคุ้นเคยกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือ
ดังต่อไปนี้
คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือ
เครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย
หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม
อื่นๆ
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
3
►
→
อ้างถึง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ► หน้า 12
(หมายถึง “ดูหน้าที่ 12”)
ตามด้วย—ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนิน
การขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย (หมายถึง การตั้งค่า
ตามด้วย การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย)
ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2012 บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
คู่มือการใช้งานนี้ได้รับการคุ้มครองภายในกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ
ห้ามทำการทำซ้ำ, เผยแพร่, แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม, ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก
รวมถึงการทำสำเนา, การบันทึก หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และ
ระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung
Electronics ก่อน
เครื่องหมายการค้า
SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Samsung Electronics
●● โลโก้ Android, Google Search , Google Maps , Google Mail ,
™
™
™
YouTube™, Android Market™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมาย
การค้าของ Google, Inc.
●● Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.
®
ทั่วโลก
●● Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือ
บริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของนั้นๆ
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
4
Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
®
™
™
™
และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
●● DivX , DivX Certified และโลโก้ที่
®
®
เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ
Rovi Corporation หรือบริษัทสาขา
และใช้งานภายใต้การอนุญาต
●● เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ
●●
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
5
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO
DivX® เป็นรูปแบบวีิดีโอดิจิตอลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขาของ
Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวีิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรอง
อย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® ไปที่ www.divx.com เพื่อดูข้อมูลเพิ่ม
เติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการแปลงไฟล์ของคุณเป็นวีดีโอ DivX
DivX Certified® เพื่อเล่นวีิดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p รวมทั้งคอนเทนท์
ระดับพรีเมียม
เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
อุปกรณ์ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบ
วีิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อมาได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียน
ของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่
vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
วิธีใช้คู่มือเล่มนี้
6
สารบัญ
การประกอบชิ้นส่วน ................................................................... 11
อุปกรณ์ในกล่อง ................................................................................
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด .................................................................
การชาร์จแบตเตอรี่ ............................................................................
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้) ...........................................................
11
12
12
14
การเริ่มต้นใช้งาน ....................................................................... 17
การเปิดและปิดอุปกรณ์ ......................................................................
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ..................................................
การใช้หน้าจอสัมผัส ..........................................................................
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก .......................................................
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น .......................................................................
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง ......................................................
การใส่ข้อความ ..................................................................................
17
18
23
25
29
29
35
เว็บ ........................................................................................... 41
อินเตอร์เน็ต ......................................................................................
Pulse ...............................................................................................
Market .............................................................................................
YouTube ..........................................................................................
Maps ...............................................................................................
Latitude ...........................................................................................
Places .............................................................................................
การนำทาง ........................................................................................
สารบัญ
7
41
45
46
47
47
49
50
50
Readers Hub ................................................................................... 51
Samsung Apps ................................................................................ 52
การสื่อสาร ................................................................................ 53
การโทร ............................................................................................
ข้อความ ...........................................................................................
Google Mail .....................................................................................
อีเมล์ ................................................................................................
การสนทนา .......................................................................................
Social Hub ......................................................................................
53
59
61
63
66
67
บันเทิง ...................................................................................... 68
เครื่องเล่นเพลง .................................................................................
Music Hub .......................................................................................
กล้องถ่ายรูป .....................................................................................
เครื่องเล่นวีดีโอ .................................................................................
แกลเลอรี่ ..........................................................................................
การแก้ไขรูปภาพ ...............................................................................
การสร้างวีดีโอ ...................................................................................
Game Hub .......................................................................................
68
71
71
81
82
84
86
87
ข้อมูลส่วนตัว ............................................................................. 88
รายชื่อ .............................................................................................. 88
ปฏิทิน .............................................................................................. 92
สมุดบันทึก ........................................................................................ 93
สารบัญ
8
การเชื่อมต่อ .............................................................................. 95
การเชื่อมต่อ PC ................................................................................ 95
Wi-Fi ............................................................................................... 97
Wi-Fi Direct ..................................................................................... 99
บลูทูธ ............................................................................................. 100
AllShare ......................................................................................... 102
การแชร์ในเครือข่ายมือถือ ............................................................... 105
GPS .............................................................................................. 107
การเชื่อมต่อ VPN ........................................................................... 108
เครื่องมือ ................................................................................. 110
เตือน ..............................................................................................
เครื่องคิดเลข ...................................................................................
ดาวน์โหลด .....................................................................................
หนังสือ ...........................................................................................
Google Search ..............................................................................
ไฟล์ส่วนตัว .....................................................................................
บันทึกด้วยปากกา ............................................................................
Polaris Office .................................................................................
SIM Toolkit ....................................................................................
Voice Search .................................................................................
เวลาโลก .........................................................................................
สารบัญ
9
110
111
111
111
113
113
116
116
118
119
119
การตั้งค่า ................................................................................ 120
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า ...................................................................
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย ......................................................
โทร ................................................................................................
เสียง ...............................................................................................
หน้าจอ ...........................................................................................
โหมดประหยัดพลังงาน ....................................................................
ตำแหน่งและระบบป้องกัน ................................................................
แอพพลิเคชั่น ..................................................................................
แอคเคาท์​และ​การ​ซิงค์ .....................................................................
การเคลื่อนไหว ................................................................................
รายการส่วนตัว ................................................................................
ที่เก็บ ..............................................................................................
ภาษาและการใส่ข้อมูล .....................................................................
การเข้าใช้งาน .................................................................................
วันที่และเวลา ..................................................................................
เกี่ยวกับอุปกรณ์ ..............................................................................
120
120
122
124
125
126
126
129
130
130
130
131
131
135
136
137
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น .......................................................... 138
ข้อควรระวังเพื่อความ​ปลอดภัย ................................................. 143
สารบัญ
10
การประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในกล่อง
โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ
●● อุปกรณ์มือถือ
●● คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน
ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิด
ลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
และไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต
รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อาจ
แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
●● คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
●● อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์จะทำงานได้ดีที่สุดกับอุปกรณ์ของคุณ
●● อุปกรณ์เสริมบางอย่างที่ไม่ได้ให้มาพร้อมกับเครื่องอาจไม่สามารถใช้
งานกับอุปกรณ์ของคุณได้
●●
การประกอบชิ้นส่วน
11
ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด
(Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN)
และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA
คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด
เมื่อต้องการใส่ SIM หรือ USIM การ์ด
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด
2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด
การชาร์จแบตเตอรี่
อุปกรณ์ของคุณจะมีแบตเตอรี่ในตัว ก่อนการใช้อุปกรณ์ครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จ
แบตเตอรี่ก่อน
●● ให้ใช้ชาร์จเจอร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่ได้
รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
●● ฝาด้านหลังของอุปกรณ์ทำด้วยโลหะ เพื่อป้องกันไฟดูด
ให้ใช้ชาร์จเจอร์ ETA-P12X / ETA-P11JBE
ซีรีส์กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
การประกอบชิ้นส่วน
12
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยชาร์จเจอร์เท่านั้น ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่กับ
สายเชื่อมข้อมูล USB
●● เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับ
ข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่ จะหายไป
ด้วย หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าอุปกรณ์จะทำงานได้
อุปกรณ์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อ
ให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
●● หากแบตเตอรี่คายประจุหมดสนิท คุณจะเปิดอุปกรณ์ ไม่ได้ แม้ว่าจะ
เชื่อมต่อด้วยอะแดปเตอร์แบบพกพาก็ตาม ก็ตาม ควรชาร์จแบตเตอรี่
ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง
●●
1 เสียบปลายด้านเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าที่ช่องเสียบที่ใช้งานได้
หลายฟังก์ชั่น
รูปทรงของอะแดปเตอร์แบบพกพาอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
ของคุณ
การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหาย
อย่างรุนแรงกับอุปกรณ์ได้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธี
การประกอบชิ้นส่วน
13
2 เสียบปลายด้านใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าที่เต้าเสียบไฟฟ้า
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ในขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานกว่าใน
การชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
●● ขณะชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเนื่องจาก
พลังงานไฟฟ้าไม่เสถียร หากเกิดเหตุการณ์นี้ ให้ถอดอะแดปเตอร์
แบบพกพาออกจากอุปกรณ์
●● ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุ
การใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
●● หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ ไป
ที่ศูนย์บริการซัมซุง
●●
3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา
ออกจากอุปกรณ์ก่อน แล้วจึงถอดออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
ถ้าต้องการประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก
เมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แบบพกพาไม่มีสวิตช์เปิดปิด ดังนั้น คุณจึง
ต้องถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้า เสียบปลั๊กไฟเพื่อให้หยุด
การจ่ายไฟ แต่ควรวางอะแดปเตอร แบบพกพานี้ไว้ใกล้ๆ กับเต้าเสียบ
ปลั๊กไฟสำหรับการใช้งาน
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)
คุณต้องใส่การ์ดความจำ หากต้องการจัดเก็บไฟล์เพิ่มเติม อุปกรณ์ของคุณจะ
ยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง
32 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)
การประกอบชิ้นส่วน
14
ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ด
ความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่สมบูรณ์
การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้อุปกรณ์หรือการ์ดความจำ
เสียหาย และทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหายได้
อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการ์ด
ความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบ
อื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
●● การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งาน
สั้นลง
●● เมื่อคุณใส่การ์ดความจำในอุปกรณ์ของคุณ ไฟล์ ไดเรกทอรีของการ์ด
ความจำจะปรากฏขึ้นในแฟ้ม extStorages ภายใต้ความจำภายใน
●●
1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ
2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง
3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่
เหมาะสม
4 ปิดฝาปิดการ์ดความจำ
การประกอบชิ้นส่วน
15
››การถอดการ์ดความจำ
ก่อนถอดการ์ดความจำให้หยุดใช้งานการ์ดความจำก่อนเพื่อให้ถอดการ์ดได้
อย่างปลอดภัย
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD
การ์ด
2 เปิดฝาปิดการ์ดความจำ
3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์
4 ถอดการ์ดความจำ
5 ปิดฝาปิดการ์ดความจำ
ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งาน
ข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์
››การฟอร์แมตการ์ดความจำ
การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ฟอร์แมต SD
การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด
ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญ
ทั้งหมดที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตไม่
ครอบคลุมการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้
การประกอบชิ้นส่วน
16
การเริ่มต้นใช้งาน
การเปิดและปิดอุปกรณ์
เมื่อต้องการเปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้ ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก
ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ
เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก ปิดเครื่อง →
ตกลง
●● ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจ
สั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือใน
โรงพยาบาล
●● หากต้องการใช้การบริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายจากอุปกรณ์ของคุณ
ให้เปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน
››การสลับเป็นโหมดบนเครื่องบิน
ในโหมดบนเครื่องบิน คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมดและใช้บริการ
ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายในพื้นที่ที่ห้ามใช้งานอุปกรณ์ไร้สายได้ เช่น บนเครื่องบิน
และในโรงพยาบาล
เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดบนเครื่องบิน ให้ไปที่ การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → โหมดการบิน
เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดการบิน และใช้งานการเชื่อมต่อไร้สาย ให้ไปที่
การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย และล้างกล่องทำเครื่องหมายที่
อยู่ติดกับ โหมดการบิน
การเริ่มต้นใช้งาน
17
การเรียนรู้เพื่อใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
››ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์
1
2
6
3
7
8
4
5
4
9
การเริ่มต้นใช้งาน
18
10
14
11
15
12
16
17
13
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ฟังก์ชั่น
ลำโพง (เสียงสนทนา)
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
เซ็นเซอร์แสง
ลำโพง (ขยายเสียง)
ไมโครโฟน
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้า
ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
ปุ่มระดับเสียง
ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่น
การเริ่มต้นใช้งาน
19
ตัวเลข
10
ฟังก์ชั่น
ไมโครโฟน
เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
ไฟแฟลช
เสาอากาศหลัก
ช่องเสียบหูฟัง
เสาอากาศ GPS
ช่องเสียบ SIM การ์ด
ช่องเสียบการ์ดความจำ
1
11
12
13
14
2
15
3
16
17
››ปุ่มต่างๆ
ปุ่ม
เปิด-ปิด/
รีเซ็ต4่ /ล็อก
ระดับเสียง
ฟังก์ชั่น
เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้) เข้าสู่เมนูด่วน
(กดค้างไว้) ตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่
(กดค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาที)
ล็อกหน้าจอสัมผัส
ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
1.ทำงานก็ต่อเมื่อคุณใช้คุณสมบัติลำโพงหรือบันทึกวีดีโอ
2.การเสียบเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ช่องเสียบเฮดเซ็ทหรือ
เฮดเซ็ทเกิดความเสียหายได้
3.อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชั่น GPS
4.หากอุปกรณ์เกิดข้อผิดพลายร้ายแรงหรือค้างหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องตั้งค่า
อุปกรณ์ใหม่เพื่อให้สามารถทำงานได้อีก
การเริ่มต้นใช้งาน
20
››ไอ​คอน​ตัว​บ่ง​ชี้
ไอคอนที่แสดงบนด้านล่างของหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ
ภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
สัญลักษณ์
คำจำกัดความ
ไม่มีสัญญาณ
ความแรงของสัญญาณ
เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS
เปิด Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้
เชื่อมต่อ Wi-Fi AP
เปิดใช้งานบลูทูธ
กำลังรับข้อมูล GPS
กำลังใช้สาย
พักสายสนทนา
เปิดใช้งานลำโพงโทรศัพท์
เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
การซิงโครไนซ์กับเว็บ
กำลังอัพโหลดข้อมูล
กำลังดาวน์โหลดข้อมูล
การเริ่มต้นใช้งาน
21
สัญลักษณ์
1
คำจำกัดความ
เปิดใช้งานการโอนสาย
เชื่อมต่อกับ PC
เปิดโหมดประหยัดพลังงานแล้ว
เปิดใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
เปิดใช้งานการผูกล่าม Wi-Fi
ข้อความใหม่หรือข้อความมัลติมีเดีย
ข้อความอีเมล์ใหม่
มี Google Mail ใหม่
ข้อความเสียงใหม่
ตั้งเวลาเตือนไว้
การแจ้งเตือนเหตุการณ์
โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
เปิดใช้งานโหมดการบิน
กำลังเล่นเพลง
เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
แสดงระดับแบตเตอรี่
ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้
เวลาปัจจุบัน
1.หากคุณใช้ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Samsung สัญญาณนี้จะไม่
ปรากฏขึ้น
การเริ่มต้นใช้งาน
22
การใช้หน้าจอสัมผัส
หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชั่นได้อย่าง
ง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส
●● เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือ
ปลายแหลม
●● ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำ
ให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
●● ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติใน
สภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์ม
ป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
●● หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจาก
ตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอ
สัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วย
เครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา
●●
คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยดำเนินการต่อไปนี้
●● สัมผัส: ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนู ทางเลือก หรือ
แอ​พพลิเ​ค​ชั่น
●● ลาก: ใช้นิ้วสัมผัสและลากขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาเพื่อเลื่อนไปยังรายการต่างๆ
●● สัมผัสและกดค้างไว้: สัมผัสรายการแล้วกดค้างไว้นานกว่า 2 วินาทีเพื่อเปิด
รายการตัวเลือกแบบป๊อบอัพ
การเริ่มต้นใช้งาน
23
ลากแล้วปล่อย: ใช้นิ้วสัมผัสและกดค้างไว้บนรายการที่ต้องการ แล้วเลื่อนนิ้ว
เพื่อเลื่อนดูรายการ
●● สัมผัสสองครั้ง: ใช้นิ้วสัมผัสสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่
ดูรูปถ่าย
●●
››การหมุนหน้าจอ
อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับทิศทางของอุปกรณ์ ได้
หากคุณหมุนอุปกรณ์ของคุณ อินเทอร์เฟซจะหมุนตามทิศทางนั้นๆ โดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการตั้งค่าอินเทอร์เฟซให้คงทิศทางไว้ ให้เลือกที่ด้านขวาของแถบของ
ระบบ แล้วเลือก หมุนอัตโนมัติ บนแผงการแจ้งเตือน
››การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
เมื่อคุณไม่ใช้เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัส
และล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือ
จากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
เมื่อต้องการปลดล็อค ให้เปิดหน้าจอด้วยการกดปุ่มเปิดปิด
สัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าจอ แล้วลาก ออกไปทางวงกลมใหญ่
คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือ
เข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 32
การเริ่มต้นใช้งาน
24
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก
เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดปกติ คุณจะเห็นหน้าจอหลัก จากหน้าจอหลัก
คุณจะเห็นไอคอนตัวบ่งชี้ Widget ทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น และรายการอื่นๆ
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก
1
2
3
4
5
หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของ
คุณ
ตัวเลข
1
2
3
ฟังก์ชั่น
ค้นหาแอพพลิเคชั่นและไฟล์ในอุปกรณ์และข้อมูลที่ระบุ
บนเว็บด้วย Widget ของ Google Search
เลือกจุดจากด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อไปยังหน้าจอที่เกี่ยว
ข้องโดยตรง
กำหนดค่าหน้าจอหลักเอง
การเริ่มต้นใช้งาน
25
ตัวเลข
4
5
ฟังก์ชั่น
เข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น
แถบระบบ (ดูที่ส่วนต่อไปนี้)
แถบระบบ
จากแถบระบบ คุณสามารถนาวิเกตหน้าจอ เข้าถึงแอพพลิเคชั่น ดูข้อมูลระบบ
และอื่นๆ
1
5
2
3
4
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
6
ฟังก์ชั่น
จับภาพหน้าจอปัจจุบันและเปิดกระดานวาด
จับภาพหน้าจอปัจจุบัน (สัมผัสและกดค้างไว้)
กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
กลับไปยังหน้าจอหลัก; เข้าสู่ตัวจัดการงาน
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เปิดรายการแอพพลิเคชั่นล่าสุด;
เข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น (สัมผัสและกดค้างไว้)
แสดงไอคอนตัวบ่งชี้และสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์
เปิดแผงการแจ้งเตือน
เปิดแผงมินิแอพ
การเริ่มต้นใช้งาน
26
››การเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก
คุณสามารถกำหนดค่าหน้าจอหลักเองได้โดยการเพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น
หรือรายการในแอพพลิเคชั่น Widget หรือโฟลเดอร์
เมื่อต้องการเพิ่มรายการไปยังหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
2 เลือกหมวดหมู่รายการ
●● Widgets: เพิ่ม Widget Widget เป็นแอพพลิเคชั่นเล็กๆ ที่ให้ฟังก์ชั่น
และข้อมูลที่ใช้งานสะดวก
●● ทางลัดแอพ: เพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น
●● วอลเปเปอร์: กำหนดรูปภาพพื้นหลัง
●● เพิ่มเติม: เพิ่มทางลัดไปยังรายการต่างๆ เช่น บุ๊คมาร์ค รายชื่อ
และแผนที่
●● โฟลเดอร์: สร้างแฟ้มใหม่หรือเพิ่มแฟ้มสำหรับรายชื่อของคุณ
3 เลือกรายการที่ต้องการเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
››การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก
1 สัมผัสและกดรายการที่จะย้ายค้างไว้จนกว่าตารางของหน้าจอหลักจะ
ปรากฏขึ้น
2 ลากรายการไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ
››การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก
1 สัมผัสและกดรายการค้างไว้เพื่อลบ
ถังขยะจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอหลัก
2 ลากรายการไปยังถังขยะ
3 เมื่อรายการเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น
การเริ่มต้นใช้งาน
27
››การเพิ่มทางลัดไปยังแอพพลิเคชั่น
1 จากรายการแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดไอคอนแอพพลิเคชั่นค้างไว้
แล้วลากไปยังแผงของหน้าจอหลักที่ด้านล่างของหน้าจอ
ไอคอนทางลัดของแอพพลิเคชั่นจะถูกเพิ่มเข้าไปในหน้าจอหลัก
2 ย้ายไอคอนไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ หรือย้ายไปยังแผงอื่นของหน้าจอ
หลัก
››การใช้แผงการแจ้งเตือน
จากหน้าจอหลักหรือขณะใช้งานแอพพลิเคชั่น
ให้เลือกด้านขวาของแถบของระบบ แล้วเลือกทางเลือกบนแผงการแจ้งเตือน
คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้
●● Wi-Fi: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
●● การแจ้งเตือน: ตั้งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนในเหตุการณ์ต่างๆ
●● GPS: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
●● เสียง/ระบบสั่น: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการสั่น
●● หมุนอัตโนมัต:ิ เปิดหรือปิดใช้งานการหมุนอัตโนมัติ
●● บลูทูธ: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมต่อไร้สายของบลูทูธ
●● โหมดการบิน: เปิดหรือปิดใช้งานโหมดการบิน
คุณยังสามารถปรับความสว่างจอภาพหรือเข้าถึงเมนูการตั้งค่าได้
ทางเลือกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือภูมิภาคของคุณ
การเริ่มต้นใช้งาน
28
การเข้าสู่แอพพลิเคชั่น
1 จากหน้าจอหลัก เลือก แอพส์ เพื่อเข้าสู่รายการแอพพลิเคชั่น
2 เลือก ทัง้ หมด → แอพพลิเคชั่น
เมื่อต้องการดูแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลด ให้เลือก แอพส์ส่วนตัว
●● ในการดูแอพพลิเคชั่นที่ใช้บ่อย ให้เลือก บ่อย
เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
3 เลือก เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เลือก
●●
››การเข้าสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานล่าสุด
1 เลือก เพื่อดูแอพพลิเคชั่นที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด
2 เลือกแอพพลิเคชั่น
››การใช้ตัวจัดการงาน
อุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานหลายงานได้ ซึ่งสามารถเปิด
แอพพลิเคชั่นได้มากกว่าหนึ่งแอพพลิเคชั่นในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ดี
การทำงานหลายงานอาจทำให้เกิดการวางสาย เครื่องค้าง ปัญหาการ์ดความจำ
หรือการใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ให้ใช้ตัวจัด
การงานจบการทำงานของโปรแกรมที่ไม่จำเป็น
ค้างไว้
1 สัมผัสและกด
2 หากต้องการปิดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ออก
เมื่อต้องการปิดแอพพลิเคชั่นที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ปิดทั้งหมด
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง
คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ ในอุปกรณ์ได้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ
มากขึ้นดังนี้
การเริ่มต้นใช้งาน
29
››การเปลี่ยนภาษาของหน้าจอ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล
เลือกภาษา
2 เลือกภาษาที่คุณต้องการ
→
››การตั้งเวลาและวันที่ปัจจุบัน
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → วันที่และเวลา
2 เลือกไทม์โซนของคุณ ตั้งเวลาและวันที่ และเปลี่ยนทางเลือกอื่นๆ
››การเปิดหรือปิดทัชโทน
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → เสียง →
การเลือกแบบมีเสียง
››การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
1 กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลง
2 เลือก และลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า
เสียงของมีเดีย เสียงการแจ้งเตือนและเสียงเตือน
››การสลับเป็นโหมดปิดเสียง
เมื่อต้องการปิดเสียงหรือเปิดเสียงเครื่องของคุณ, ทำตามหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้:
●● เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก และสัมผัส
ค้างไว้
●● เปิดแผงการแจ้งเตือนทางด้านขวาของแถบระบบและเลือก เสียง
การเริ่มต้นใช้งาน
30
●●
กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้และเลือก โหมดปิดเสียง
คุณสามารถตั้งอุปกรณ์ให้ทำการเตือนในเหตุการณ์ต่างๆ ในโหมดเงียบ
ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → เสียง → สั่น →
ทุกครั้ง หรือ เฉพาะในโหมดปิดเสียง เมื่อคุณสลับไปที่โหมดปิดเสียง
ระบบสั่น จะปรากฏขึ้นใน ปิดเสียง บนแผงการแจ้งเตือน
››การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก
1 จากหน้าจอหลัก ให้เลือก
2 เลือกแฟ้มรูปภาพ
→ วอลเปเปอร์
หากคุณเลือก วอลเปเปอร์ ให้เลือก วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก
3 เลือกรูปภาพ
4 หากคุณเลือกวอลเปเปอร์แบบอินเตอร์แอคทีฟ ให้เลือก ตั้งวอลเปเปอร์
หากคุณเลือกรูปภาพจาก แกลเลอรี่ ให้ย้ายหรือปรับขนาดสี่เหลี่ยมเพื่อ
เลือกสัดส่วนของภาพ แล้วเลือก ตกลง
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการใช้งานรูปภาพหรือวอลเปเปอร์พื้นฐานที่
มาพร้อมอุปกรณ์
››การเปิดใช้งานภาพเคลื่อนไหวสำหรับการสลับหน้าต่าง
คุณสามารถใช้เอฟเฟ็คส์การเปลี่ยนระหว่างหน้าต่างได้ขณะใช้อุปกรณ์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → หน้าจอ →
ภาพเคลื่อนไหว
2 เลือกทางเลือกภาพเคลื่อนไหว
››การปรับความสว่างของหน้าจอ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → หน้าจอ → ความสว่าง
2 ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
การเริ่มต้นใช้งาน
31
3 ลากแถบเลื่อน เพื่อปรับระดับความสว่าง
4 เลือก ตกลง
ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงาน
แบตเตอรี่ของอุปกรณ์
››การตั้งค่าการล็อกหน้าจอ
คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสได้ด้วยลายเขียนการปลดล็อกหรือรหัสผ่านเพื่อ
ป้องกันการเข้าใช้งานอุปกรณ์ของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
●● เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกหน้าจอ อุปกรณ์ของคุณต้องใช้รหัสปลดล็อก
ทุกครั้งที่เปิดเครื่องหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
●● ถ้าคุณลืมรหัส PIN หรือรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ ไปที่ศูนย์บริการ
ซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
●● ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูล
ส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
การตั้งค่าลายเขียนการปลดล็อก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → รูปแบบ
2 ดูคำแนะนำและลายเขียนตัวอย่างได้จากบนหน้าจอ แล้วเลือก ถัดไป
3 วาดลายเขียนด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่ออย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก
ดำเนินการ
4 วาดลายเขียนอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก ยืนยัน
การเริ่มต้นใช้งาน
32
การตั้งรหัส PIN ปลดล็อก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → PIN
2 ใส่ PIN (ตัวเลข) ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
ตำแหน่งและระบบป้องกัน → กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง
››การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
คุณสามารถล็อกอุปกรณ์โดยการเปิดใช้รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM
การ์ดของคุณ
1 ให้เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
ตำแหน่งและระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด → ล็อก SIM ​
การ์ด
2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก ตกลง
เมื่อเปิดใช้งานการล็อก PIN แล้ว คุณจะต้องใส่ PIN ในแต่ละครั้งที่เปิดเครื่อง
●● ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ด
ของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK)
เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
●● ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้อง
ให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ
การเริ่มต้นใช้งาน
33
››การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉันจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้
โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน
หากต้องการเปิดการใช้งานนี้ คุณจะต้องมีแอคเคาท์ของซัมซุงเพื่อใช้ในการ
ควบคุมอุปกรณ์จากเว็ปได้จากทางไกล
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
ตำแหน่งและระบบป้องกัน → การเตือนการเปลี่ยน SIM
2 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ
ฉันยอมรับข้อตกลงข้างต้น แล้วเลือก ยอมรับ
3 เลือก ลงชื่อเข้าใช้
หากต้องการสร้างแอคเคาท์ซัมซุง ให้เลือก สมัคร
4 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ซัมซุงของคุณและเลือก
ลงชื่อเข้าใช้
5 เลือก การเตือนการเปลี่ยน SIM
6 ใส่รหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ซัมซุงของคุณและเลือก ตกลง
7 เลือก ผู้รับข้อความแจ้งเตือน
8 ใส่รหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ซัมซุงของคุณอีกครั้งและเลือก ตกลง
9 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งรหัสระหว่างประเทศ (เติม + ข้างหน้า)
10กรอกข้อความที่ต้องการส่งไปยังผู้ส่ง
11 เลือก ปฏิบัติ
การเริ่มต้นใช้งาน
34
การใส่ข้อความ
คุณสามารถใส่ข้อความได้โดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเวอร์ชวล, การใส่
ข้อมูลด้วยลายมือเขียนในหน้าจอ หรือพูดคำศัพท์ลงในไมโครโฟน
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควร
เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ ► หน้า 131
››การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์
คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ เลือก ในแถบระบบ และเลือกชนิด
แป้นพิมพ์ (แป้นพิมพ์ Android, ปุ่มกดของ Samsung, Swype หรือ DioPen
Chinese IME)
คุณยังสามารถใส่ข้อความด้วยเสียงของคุณ เลือก และทางเลือกการใส่
ข้อความด้วยเสียง ตามภาษาที่คุณต้องการใช้
››การเขียนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Android
เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ
ต่อไปนี้
1
2
3
4
5
ตัวเลข
1
2
3
6
7
3
8
9
ฟังก์ชั่น
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
สลับระหว่างโหมดตัวเลข/
โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
การเริ่มต้นใช้งาน
35
ตัวเลข
4
5
6
7
8
9
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนภาษาเขียน; เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด;
เปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ หรือเปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่
ข้อมูลด้วยเสียง (สัมผัสและกดค้างไว้)
แทรกอีโมทิคอน เปิดรายการอีโมทิคอน
(สัมผัสและกดค้างไว้)
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดหรือฟิลด์ใหม่
การใส่ข้อความด้วยเสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่
ใช้ที่เลือกไว้
แทรกเว้นวรรค ใส่จุด (สัมผัสสองครั้ง)
››การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung
เขียนข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลข และคุณยังสามารถใช้ปุ่มต่างๆ
ต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
ตัวเลข
1
2
3
7
8
3
9
10
ฟังก์ชั่น
ย่อขนาดปุ่มกดเวอร์ชวล
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
การเริ่มต้นใช้งาน
36
ตัวเลข
4
5
6
7
8
9
10
ฟังก์ชั่น
สลับระหว่างโหมดตัวเลข/
โหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
แทรกอีโมทิคอน เปิดรายการอีโมทิคอน
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เว้นวรรค
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดใหม่
แนบรายการ
สลับเป็นปุ่มกดลายมือ
คุณสามารถใช้ท่าทางต่างๆ ในโหมดการเขียนด้วยมือเพื่อแก้ไขข้อความ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าทางต่างๆ ให้เลือก → การ​ตั้ง​ค่า​
การเขียนด้วยมือ → คำแนะนำท่าทาง
››การเขียนข้อความด้วยปุ่มกด Swype
1 เลือกตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้ว
จากหน้าจอ
2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ
การเริ่มต้นใช้งาน
37
3 ปล่อยนิ้วเมื่อเลือกตัวอักษรสุดท้ายเสร็จ
4 เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก
เพื่อเว้นวรรค
หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์
●● นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสตัวอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
●● คุณสามารถสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่อยู่ครึ่งด้านบน
ของปุ่มได้ เมื่อคุณสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษร
ปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ และสัญลักษณ์ ได้
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
2
3
4
5
6
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7
8
3
9
10
11
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนภาษาเขียน
เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
ป้อนคำที่แนะนำหรือเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม
เข้าถึงการตั้งค่าปุ่มกด (สัมผัสและกดค้างไว้)
สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์และโหมดตัวอักษร
สลับระหว่างโหมดตัวเลขและโหมดแก้ไข
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดใหม่
ย่อขนาดปุ่มกดเวอร์ชวล
การเริ่มต้นใช้งาน
38
ตัวเลข
10
11
ฟังก์ชั่น
การใส่ข้อความด้วยเสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้
ที่เลือกไว้
เว้นวรรค
››ใส่ข้อความด้วยปุ่มกด IME ภาษาจีนแบบ DioPen
1 เลือก
และเลือกวิธีเขียนข้อความ
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ปุ่มกดแบบ Qwerty เลือกตัวอักษรในแป้นพิมพ์ QWERTY
เลือกตัวอักษรบนปุ่มกด 3x4
ทางเลือกนี้จะปรากฏในมุมมองแนวตั้ง
ปุ่มกดแบบ 3x4
เท่านั้น
กล่องการเขียน
ด้วยมือ
เขียนในกล่องใส่ข้อมูล
2 ใส่ข้อความด้วยการเลือกปุ่มตัวเลขและอักษร หรือเขียนในหน้าจอ
คุณสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้
1
2
3
4
ตัวเลข
1
5
6
7
ฟังก์ชั่น
เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
การเริ่มต้นใช้งาน
39
ตัวเลข
2
3
4
5
6
7
ฟังก์ชั่น
ซ่อนปุ่มกดเวอร์ชวล; เปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ (สัมผัสค้างไว้)
เปลี่ยนวิธีเขียนข้อความ; เข้าสู่การตั้งค่าปุ่มกด
(สัมผัสและกดค้างไว้)
เว้นวรรค
ลบข้อความ
เริ่มบรรทัดใหม่
เปลี่ยนเป็นพินอิน, ภาษาอังกฤษ หรือโหมดตัวเลข/
สัญลักษณ์ โหมดการใส่ข้อมูลที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับวิธีเขียน
ข้อความที่เลือกไว้
ในโหมดเขียนด้วยมือ คุณสามารถใช้ท่าทางต่อไปนี้:
ฟังก์ชั่น
Space
Enter
Backspace
ท่าทาง
››การคัดลอกและวางข้อความ
ขณะที่คุณกำลังใส่ข้อความ คุณสามารถใช้คุณสมบัติคัดลอกและวางเพื่อใช้
ข้อความในแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้
1 สัมผัสและกดคำศัพท์ค้างไว้
2 ลาก ( ) หรือ เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ
3 เลือก คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ตัด เพื่อตัดข้อความไปวางบนคลิปบอร์ด
4 ในอีกแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัสและกดฟิลด์ใส่ข้อความค้างไว้
5 เลือก วาง เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ใส่ข้อความ
การเริ่มต้นใช้งาน
40
เว็บ
อินเตอร์เน็ต
รู้จักการเข้าถึงและตั้งเว็บเพจที่คุณชอบ
●● คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์ โหลด
ข้อมูล หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
●● เมนูเว็บบราวเซอร์อาจมีชื่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ภูมิภาคกับผู้ให้บริการ
ของคุณ
●● ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››การเข้าสู่เว็บเพจ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจ
เมื่อต้องการเข้าสู่เว็บเพจที่ระบุ ให้เลือกฟิลด์ใส่ URL ใส่ที่อยู่เว็บ (URL)
ของเว็บเพจแล้วเลือก
2 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้
5
6
7
8
1
2
3
4
หน้าจอข้างต้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของ
คุณ
เว็บ
41
ตัวเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
ฟังก์ชั่น
ปิดแท็บปัจจุบัน
เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจในประวัติ
โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ ระหว่างที่อุปกรณ์กำลัง
โหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น
เปิดแท็บใหม่
ค้นหาข้อมูล
เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์
เปิดรายการบุ๊คมาร์คที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้
อินเตอร์เน็ตล่าสุด
บุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอ
สองครั้งก็ได้
●● เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่ ให้เลือก
→ แท็บใหม่
●● เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่โดยไม่บันทึกคุกกี้ ให้เลือก
→
แท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน
●● เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้เลือก
→ ค้นหาในเพจ
●● เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก
→ แชร์เพจ
●● เมื่อต้องการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันและอ่านแบบออฟไลน์ ในภายหลัง ให้เลือก
→ บันทึกหน้า
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพจ ให้เลือก
→ ข้อมูลเพจ
เว็บ
42
เมื่อต้องการดูรายการที่ดาวน์โหลดจากเว็บ ให้เลือก → ดาวน์โหลด
●● เมื่อต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้เลือก
→ Colour
●● เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจด้วย Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก
พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าบราวเซอร์เอง ให้เลือก
→ การตั้งค่า
●●
››การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง
→
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือก
3 เลือก แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาข้อมูลและเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น
››การเปิดหลายเพจ
คุณสามารถเปิดเพจได้หลายเพจและสลับไปมาระหว่างเพจเหล่านั้น
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือก เพื่อเปิดแท็บใหม่
3 เข้าสู่เว็บเพจอื่นบนแท็บใหม่นั้น
4 เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่างแท็บที่เปิดอยู่ ให้เลือกชื่อแท็บ
เว็บ
43
››การบุ๊คมาร์คเว็บเพจที่คุณชอบ
หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบุ๊คมาร์คด้วยตนเองได้
เพิ่มบุ๊คมาร์ค
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือก →
คุณยังสามารถเลือก เพื่อบุ๊คมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน
3 ใส่ชื่อเพจและที่อยู่เว็บ
4 เลือกเมนูแบบดึงลง บุ๊คมาร์ค และเลือกตำแหน่งบุ๊คมาร์คเพื่อเพิ่ม
(หากจำเป็น)
5 เลือก ตกลง
เมื่อต้องการใช้ทางเลือกบุ๊คมาร์ค ให้เลือก สัมผัสและกดบุ๊คมาร์คค้างไว้
●● เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บปัจจุบัน ให้เลือก เปิด
●● เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในแท็บใหม่ ให้เลือก เปิดในแท็บใหม่
●● เมื่อต้องการแก้ไขบุ๊คมาร์ค ให้เลือก แก้ไขบุ๊คมาร์ค
●● เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก
เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
●● เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจให้ผู้อื่น ให้เลือก แชร์ลิงค์
●● เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจ ให้เลือก คัดลอกลิงค์ URL
●● เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก ลบบุ๊คมาร์ค
●● เมื่อต้องการใช้เว็บเพจเป็นโฮมเพจของบราวเซอร์คุณ ให้เลือก
ตั้งเป็นหน้าหลัก
เว็บ
44
การสร้างโฟลเดอร์บุ๊คมาร์ค
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือก → → แฟ้มใหม่
3 ใส่ชื่อแฟ้มบุ๊คมาร์ค แล้วเลือก ปฏิบัติ
››การเข้าถึงประวัติล่าสุด
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อินเตอร์เน็ต
2 เลือก → ประวัติ
3 เลือกเว็บเพจที่จะเข้าถึง
Pulse
คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่าน Pulse เพื่อเพิ่มบริการข้อมูลสำหรับหัวข้อข่าวที่
คุณชื่นชอบ และอ่านข่าวได้บนอุปกรณ์ของคุณ
››การอ่านบริการข้อมูล
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Pulse
2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก OK
3
4
5
6
และสัมผัสหน้าจอเพื่อลบข้อแนะนำ
เลือก เพื่ออัพเดทบริการข้อมูล
ในการอ่านบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มในรายการที่ชอบของคุณ ให้เลือก
เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งบริการข้อมูล
เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกบริการข้อมูล
ขณะอ่านบริการข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้
●● ในการเพิ่มบริการข้อมูลในรายการที่ชอบของคุณ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการอัพโหลดบริการข้อมูลในเว็บไซต์คอมมิวนิตี้ ให้เลือก
หรือ
เว็บ
45
เมื่อต้องการส่งบริการข้อมูลไปยังผู้อื่น ให้เลือก
●● เมื่อต้องการกลับไปยังรายการบริการข้อมูล ให้เลือก
●●
››การจัดการแหล่งบริการข้อมูล
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Pulse
2 เลือก เพื่อดูรายการแหล่งบริการข้อมูล
3 เลือก หรือ เพื่อเพิ่มหรือลบบริการข้อมูล
Market
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม Android Android Market ให้
คุณสามารถซื้อเกมส์และโมบายล์แอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Market
คุณยังสามารถเลือก Market ที่ด้านบนขวาของรายการแอพพลิเคชั่น
2 หากคุณเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้เลือก ยอมรับ
3 เลือกไฟล์หรือแอพพลิเคชั่นและดาวน์โหลด
››การถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Market
เลือก
เลือกรายการที่คุณต้องการลบ
เลือก ถอนการติดตั้ง
เว็บ
46
YouTube
รู้จักการดูและอัพโหลดวีดีโอผ่าน YouTube
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››การดูวีดีโอ
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก YouTube
เลือกวีดีโอจากรายการ
สัมผัสหน้าจอวีดีโอ แล้วเลือก เพื่อแสดงเต็มหน้าจอ
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้
››การอัพโหลดวีดีโอ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก YouTube
2 เลือก Your Channel
3 เลือกแอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับ YouTube
คุณยังสามารถเลือก Add account และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ
YouTube
4 เลือก Upload แล้วเลือกวีดีโอ
5 ใส่รายละเอียดของการอัพโหลด แล้วเลือก Upload
Maps
รู้จักการใช้ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ค้นหาแผนที่เพื่อ
หาถนน เมือง หรือประเทศต่างๆ และหาทิศทาง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
เว็บ
47
››การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งใดๆ โดยเฉพาะ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Maps
2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก OK
แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
3 เลือก Search Maps
4 ใส่คำสำคัญสำหรับตำแหน่งแล้วเลือก
เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งด้วยเสียง ให้เลือก
5 เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการดูรายละเอียด
●● เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นการแสดงเข็มทิศของแผนที่ซึ่งเปลี่ยนทิศทาง
เมื่อคุณย้ายอุปกรณ์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้เลือก
●● เมื่อต้องการสร้างเลเยอร์ ในแผนที่ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเข้าถึงรายการทางเลือกอื่นๆ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน
●● เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูนชื่อตำแหน่ง →
››การค้นหาทิศทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Maps
2 เลือก
เว็บ
48
3 ใส่ที่ตั้งของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง
เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากรายชื่อผู้ติดต่อหรือสถานที่ที่ใส่ดาว
หรือชี้ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ ให้เลือก → Contacts, Point on map
หรือ My Places
4 เลือกวิธีการเดินทาง (รถยนต์ รถประจำทาง หรือเดิน) แล้วเลือก Go
เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทาง
คุณอาจเห็นเส้นทางหลายเส้นทางได้
5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก → Clear Map
Latitude
รู้จักการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและดูตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อน
คุณผ่าน Google Latitude™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Latitude
2
3
4
5
อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ
เลือก → Add friends → Select from Contacts หรือ Add via email
address
เลือกเพื่อนที่ต้องการเพิ่มหรือใส่ที่อยู่อีเมล์ แล้วเลือก Add friends
เลือก Yes
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณจะสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้
เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน
ตำแหน่งของเพื่อนของคุณจะถูกระบุด้วยภาพพวกเขาในแผนที่
เว็บ
49
Places
รู้จักวิธีการค้นหาสถานที่รอบตัวคุณ
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Places
2 เลือกหมวดหมู่
อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่รอบๆ ตำแหน่งปัจจุบันของคุณที่เกี่ยวข้องกับ
หมวดหมู่ต่างๆ
3 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด
4 ในขณะดูข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการดูสถานที่บนแผนที่ ให้เลือก Map
●● เมื่อต้องการดูเส้นทางไปยังสถานที่ ให้เลือก Directions
●● เมื่อต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ ให้เลือก Call
การนำทาง
รู้จักวิธีการใช้ระบบการนำทาง GPS เพื่อค้นหาและแสดงปลายทางของคุณด้วย
เสียงแนะนำ
●● แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทาง
อื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งที่เป็นจริง คุณควรให้ความสนใจ
กับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ขับรถของคุณ และปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัยและกฏ
ข้อบังคับในขณะขับรถ
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การนำทาง
เว็บ
50
2 หากคุณเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้เลือก ยอมรับ
3 ใส่ปลายทางของคุณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
ปลายทางการสนทนา: พูดชื่อปลายทาง เช่น “นำทางไปปลายทาง”
●● ประเภทของปลายทาง: ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดเวอร์ชวล
●● ที่อยู่ติดต่อ: เลือกปลายทางของคุณจากที่อยู่รายชื่อ
●● สถานที่ติดดาว: เลือกปลายทางของคุณจากรายการสถานที่ที่คุณใส่ดาว
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อใช้บริการการนำทาง
●●
Readers Hub
เรียนรู้การเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลการอ่านที่หลากหลาย
คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Readers Hub
2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านรายละเอียดข้อความ
การปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วเลือก ยืนยัน
3 เลือกรูปของเอกสารอ่าน
4 ค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารอ่านจากร้านค้าออนไลน์
เว็บ
51
Samsung Apps
Samsung Apps ให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมากมายสู่โทรศัพท์
ของคุณได้โดยตรงอย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเกมส์
ข่าว การอ้างอิง เครือข่ายทางสังคม การนำทาง สุขภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย
Samsung Apps จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงประสบการณ์โมบายล์มากมายได้
ทันที
อุปกรณ์ของคุณจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อนำแอพพลิเคชั่นจาก Samsung
Apps มาใช้อย่างครบครัน ค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ยอดเยี่ยมและทำให้โมบายล์
ไลฟ์ของคุณใช้งานได้ดีขึ้น
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.samsungapps.com
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Samsung Apps
2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรกให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขใน
การใช้งานแล้วเลือก ยอมรับ
3 ค้นหาและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตามต้องการ
เว็บ
52
การสื่อสาร
การโทร
รู้จักวิธีใช้ฟังก์ชั่นการโทร เช่น การโทรออกและรับสายโดยใช้ทางเลือกที่ใช้ได้
ระหว่างการโทร หรือการกำหนดและใช้คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทร
››การโทรออกหรือรับสาย
คุณสามารถใช้ปุ่มโทรศัพท์หรือหน้าจอสัมผัสเมื่อโทรออก รับสาย วางสาย
หรือปฏิเสธการรับสาย
●● เมื่อคุณเปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ อุปกรณ์ของคุณจะปิดและล็อก
หน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการป้อนข้อมูลโดยบังเอิญ
ขณะถืออุปกรณ์ ไว้ใกล้กับใบหน้า ► หน้า 123
●● ไฟฟ้าสถิตย์ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายหรือเสื้อผ้าของคุณอาจไป
รบกวนเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุในระหว่างการโทร
การโทรออก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก แล้วใส่รหัสพื้
นที่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์
2 เลือก โทร เพื่อทำการโทรปกติ
เมื่อต้องการโทรวีดีโอ ให้เลือก การโทรวีดีโอ
3 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย
●● ใช้สมุดโทรศัพท์บันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อย ► หน้า 88
●● เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้อย่างรวดเร็วเพื่อโทรซ้ำไปยัง
หมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
การสื่อสาร
53
การรับสาย
1 เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ลาก
แล้วลาก ไปในทิศทางใดก็ได้จนถึงขอบของ
วงกลม
เมื่ออุปกรณ์กำลังดังอยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงเพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
2 เมื่อต้องการวางสาย ให้เลือก วางสาย
การปฏิเสธการรับสาย
เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ลาก แล้วลาก ไปในทิศทางใดก็ได้จนถึงขอบของ
วงกลม
เมื่อต้องการส่งข้อความตอนที่คุณปฏิเสธการรับสาย ให้เลือก
ปฏิเสธด้วยข้อความ
ก่อนอื่น ให้ตั้งค่าข้อความที่จะส่งไปยังผู้โทร เปิดรายการแอพพลิเคชั่น
แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธ
การโทรแบบ IP
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก และใส่รหัส
พื้นที่และเบอร์โทรศัพท์
2 เลือก โทร
●● คุณสามารถกำหนดแอคเคาท์สำหรับการโทร IP
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร → แอคเคาท์
→ เพิ่มแอคเคาท์
●● คุณสามารถกำหนดแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์การโทร IP พื้นฐาน
ของคุณ เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร →
แอคเคาท์ → แอคเคาท์ → ตั้งเป็นบัญชีผู้ใช้หลัก
การสื่อสาร
54
การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก
แล้วสัมผัสและกด 0 ค้างไว้เพื่อแทรกตัวอักขระ +
2 ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่
และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้เลือก โทร เพื่อโทรออก
››การใช้งานเฮดเซ็ท
เมื่อมีการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ คุณจะสามารถรับสายและควบคุม
การโทรแบบแฮนด์ฟรีได้ดังนี้
●● เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
●● เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
●● เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพักในระหว่างการโทร
ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
●● เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
››การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรปกติ
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทร
●● เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
●● เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก
เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพัก
ให้เลือก
●● เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก เพิ่มเบอร์ แล้วกดหมายเลขใหม่
●● เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้ลาก
ไปในทิศทางใดก็ได้จนถึงขอบ
ของวงกลม เมื่อได้ยินเสียงการรับสายซ้อนดังขึ้น อุปกรณ์จะถามว่าคุณ
ต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรอสาย
จึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
การสื่อสาร
55
เมื่อต้องการเปิดหน้าจอการโทร ให้เลือก ปุ่มกด
●● เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก ลำโพง
ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัด
ขณะใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้โหมด
โทรศัพท์ในโหมดปกติ
●●
หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
ปิดเสียง
●● เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก หูฟัง
●● เมื่อต้องการเปิดสมุดโทรศัพท์ ให้เลือก
→ รายชื่อ
●● เมื่อต้องการสลับการสนทนาระหว่างสองสาย ให้เลือก สลับ
●● เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)
โทรออกหรือรับสายที่สอง และเลือก รวม เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง
ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์
เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
●●
››การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวีดีโอ
คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวีดีโอ
●● เมื่อต้องการสลับใช้งานระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง
ให้เลือก สลับกล้องถ่ายรูป
●● หากต้องการเปิดหน้าจอการโทร ให้เลือก แป้นกด
●● เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก เปิด/ปิดลำโพง
●● หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก
ปิดเสียง
●● เมื่อต้องการฟังและพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก
เปลี่ยนไปยังเฮดเซ็ท
●● เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพจากอีกฝ่ายหนึ่ง ให้เลือก
→ ซ่อนตัวเอง
การสื่อสาร
56
เมื่อต้องการเลือกรูปหรือวีดีโอเพื่อแสดงไปยังผู้อื่น, ให้เลือก → รูปภาพ
หรือ วีดีโอ
●● เมื่อต้องการใช้รูปภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง ให้สัมผัสและกดรูปภาพของอีกฝ่าย
หนึ่งค้างไว้ คุณสามารถจับภาพของหน้าจอหรือบันทึกการโทรวีดีโอ
โดยการเลือ จับภาพ หรือ บันทึกวีดีโอ
●●
››การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย
โทรศัพท์ของคุณจะแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณไม่ได้รับสายบนหน้าจอ
เมื่อต้องการโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย ให้เปิดแผงการแจ้งเตือน
แล้วเลือกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
››การใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสามารถคุณสมบัติการใช้งานที่สัมพันธ์กับการโทรได้หลากหลาย,
เช่น การปฏิเสธการรับสายอัตโนมัติ, กำหนดเบอร์โทร (FDN), หรือ
การส่งต่อการโทร
การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ
ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากบางหมายเลขโดยอัตโนมัติ
เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติและสร้างรายการปฏิเสธอัตโนมัติ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร →
การปฏิเสธการรับสาย
2 เลือก เปิดใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ เพื่อใช้งานการปฏิเสธอัตโนมัติ
3 เลือก รายการปฏิเสธอัตโนมัติ
4 เลือก เพิ่ม
5 ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก บันทึก
6 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5
การสื่อสาร
57
การใช้โหมดกำหนดการโทรออก (FDN)
ในโหมด FDN โทรศัพท์ของคุณจะจำกัดการโทรออก
ยกเว้นหมายเลขที่เก็บไว้ในรายการ FDN เมื่อต้องการใช้งานโหมด FDN
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร →
กำหนดเบอร์โทรออก → เปิดใช้ FDN
2 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก ตกลง
3 เลือก รายการ FDN แล้วเพิ่มรายชื่อที่จะใช้ในโหมด
การกำหนดการโอนสาย
การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่
คุณระบุ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้แยกกันได้สำหรับหลายๆ สถานการณ์
เมื่อคุณไม่สามารถรับสายได้ เช่น เมื่อคุณใช้สายโทรศัพท์อยู่แล้ว หรือเมื่อคุณ
อยู่นอกพื้นที่บริการ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร →
การส่งต่อการโทร
2 เลือกเงื่อนไข
3 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก เปิดใช้งาน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
การกำหนดการรอสาย
การรอสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลัง
สนทนาอยู่กับสายก่อนหน้า คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้ได้กับการโทรปกติเท่านั้น
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → โทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม
→ การรับสายซ้อน การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย
การสื่อสาร
58
››การดูบันทึกข้อมูลการใช้
คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและกรองข้อมูลเหล่านั้นโดยจำแนกตาม
ประเภทได้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด
2 ให้เลือก → แสดงตาม → ทางเลือกในการเรียงลำดับบันทึกการโทร
3 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด
จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลข
หรือเพิ่มหมายเลขไว้ในสมุดโทรศัพท์หรือรายการปฏิเสธได้
ข้อความ
รู้จักวิธีการเขียนและส่งข้อความ (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
รวมถึงดูหรือจัดการข้อความต่างๆ ที่คุณส่งหรือได้รับ
คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความ เมื่ออยู่นอก
พื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ
››การส่งข้อความ SMS
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ข้อความ
2 เลือก
3 เพิ่มชือ่ ผู้รับข้อความ
ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมาย
อัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
●● เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายการโดยการเลือก
4 เลือก ใส่ข้อความที่นี่ แล้วใส่ข้อความ
5 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
●●
การสื่อสาร
59
››การส่งข้อความ MMS
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ข้อความ
2 เลือก
3 เพิ่มชือ่ ผู้รับข้อความ
ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์ด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละรายการ
ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
●● เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล์จากรายการ โดยเลือก
เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล์ อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความมัลติมีเดีย
●●
4 ให้เลือก → เพิ่มเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่องสำหรับข้อความ
5 เลือก ใส่ข้อความที่นี่ แล้วใส่ข้อความ
6 เลือก แล้วเพิ่มรายการ
คุณสามารถเลือกไฟล์ได้จากรายการไฟล์หรือสร้างภาพถ่าย หรือวีดีโอ
ใหม่ได้
7 เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
››การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ข้อความ
ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มเป็นข้อความต่อเนื่องตามชื่อผู้ติดต่อ
เหมือนโปรแกรมสนทนา
2 เลือกรายชื่อ
3 สำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือกข้อความเพื่อดูรายละเอียด
การสื่อสาร
60
››การฟังข้อความเสียง
หากคุณกำหนดให้โอนเบอร์ที่ไม่ได้รับสายไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะ
ฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสายเรียกเข้า เมื่อต้องการเข้าไปที่กล่อง
ข้อความเสียงเข้าและฟังข้อความของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก
แล้วสัมผัสและกด 1 ค้างไว้
2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง
คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์
ดังกล่าว ติดต่อขอหมายเลขจากผู้ให้บริการของคุณ
Google Mail
คุณสามารถรับข้อความอีเมล์จาก Google Mail™ มายังกล่องข้อความเข้าของ
คุณได้ เมื่อคุณเข้าสู่แอพพลิเคชั่นนี้ หน้าจอข้อความเข้าจะปรากฏ จำนวนรวม
ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงเป็นตัวหนา
●● คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้
บริการของคุณ
●● เมนู Google Mail นี้อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคและ
ผู้ให้บริการของคุณ
››การส่งข้อความอีเมล์
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Gmail
เลือก
ใส่ชื่อหรือที่อยู่ในฟิลด์ผู้รับ
ใส่ชื่อเรื่องและข้อความ
การสื่อสาร
61
5 เลือก → ไฟล์ที่จะแนบไฟล์รูปภาพ
6 เลือก Send เพื่อส่งข้อความ
››การดูข้อความอีเมล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Gmail
2 เลือกข้อความอีเมล์
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก Older หรือ Newer
●● เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเก็บข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก
→ Mark unread
●● เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อความสำคัญ ให้เลือก
→ Mark
important
●● เมื่อต้องการเพิ่มป้ายให้กับข้อความ ให้เลือก
→ Change labels
●● เมื่อต้องการลงทะเบียนข้อความในรายการขยะ ให้เลือก
→ Report
spam
●● เมื่อต้องการซ่อนข้อความ ให้เลือก
→ Mute เมื่อต้องการย้ายข้อความ
ไปยังโฟลเดอร์กล่องข้อความ ให้เลือก All Mail และลากข้อความไปยัง Inbox
●● เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก
→ Refresh
●● เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล์ ให้เลือก
→ Settings
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
การสื่อสาร
62
เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก View เมื่อต้องการบันทึกรายการนั้นลงใน
อุปกรณ์ ให้เลือก Save
ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอคเคาท์
●●
อีเมล์
รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมล์โดยใช้อีเมล์แอคเคาท์ส่วนตัวของคุณหรือของ
บริษัท
››การตั้งค่าอี​เมล์แ​ อ​คเคาท์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์
2 ใส่ท่อี ยู่อีเมล์และรหัสผ่านของคุณ
3 เลือก ถัดไป (สำหรับอีเมล์แอคเคาท์ทั่วไป) หรือ การตั้งค่าเอง
(สำหรับอีเมล์แอคเคาท์อื่นๆ ของบริษัท)
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
5 เมื่อต้องการเพิ่มอีเมล์แอคเคาท์ ให้เลือก
เพิ่มแอคเคาท์ และทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4
→
การตั้งค่า →
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมล์แอคเคาท์แล้ว ข้อความอีเมล์จะถูกดาวน์โหลด
ไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณได้สร้างอีเมล์แอคเคาท์ไว้มากกว่าสองบัญชี
คุณสามารถสลับใช้งานระหว่างอีเมล์แอคเคาท์เหล่านี้ได้ โดยให้เลือกชื่อ
แอคเคาท์ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอแล้วเลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพื่อ
ใช้ดึงข้อมูลข้อความ
››การส่งข้อความอีเมล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์ → อีเมล์แอคเคาท์
การสื่อสาร
63
2 เลือก
3 เพิม่ ชื่อผู้รับข้อความ
ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค
(;)
●● เลือกที่อยู่อีเมล์จากรายการโดยการเลือก
เลือก +สำเนาถึง/สำเนาซ่อนถึง และเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม
คุณยังสามารถเพิ่มตัวคุณเองในรายการผู้รับได้ด้วยการเลือก +ฉัน
เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความอีเมล์ของคุณ
เลือก → ไฟล์ที่จะแนบ
เลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ
ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ใน
กล่องข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ
●●
4
5
6
7
8
››การดูข้อความอีเมล์
เมื่อคุณเปิดอีเมล์แอคเคาท์ คุณสามารถดูอีเมล์ที่ได้รับก่อนหน้านี้แบบออฟไลน์
ได้ หรือให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล์เพื่อดูข้อความใหม่ หลังจากรับข้อความ
อีเมล์แล้ว คุณจะสามารถดูข้อความอีเมล์เหล่านั้นแบบออฟไลน์ ได้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก อีเมล์ → อีเมล์แอคเคาท์
2 เลือก เพื่ออัพเดทรายการข้อความ
3 เลือกข้อความอีเมล์
การสื่อสาร
64
จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก
หรือ
●● เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการโหลดข้อความใหม่ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
●● เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก
→
ระบุเป็นยังไม่อ่าน
●● เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก
→ ย้าย
●● เมื่อต้องการดูข้อความตามหมวดหมู่ ให้เลือก
→ เรียงตาม
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดแสดง ให้เลือก
→ โหมดการแสดง
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้เลือก
→ สีพื้นหลัง
●● เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความโดยใช้ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก
→ พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เมื่อต้องการกำหนดการตั้งค่าอีเมล์ ให้เลือก
→ การตั้งค่า
●● เมื่อต้องการเพิ่มดาวไปยังข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกแท็บไฟล์แนบ →
ทางเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในมุมมองแนวนอนและแนวตั้ง
การสื่อสาร
65
การสนทนา
รู้จักการแชทกับเพื่อนฝูงและครอบครัวด้วย Google Talk™
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››ตั้งค่าสถานะของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Talk
2 ใส่แอคเคาท์ Google และรหัสผ่านของคุณแล้วเลือก Sign in (หากจำเป็น)
3 กำหนดค่าสถานะ, รูปภาพ และข้อความที่จะแสดง
››การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Talk
รายชื่อเพื่อนจะแสดงรายชื่อ Google Talk ทั้งหมดของคุณในคราวเดียว
2 เลือก
3 ใส่ที่อยู่อีเมล์ของเพื่อน แล้วเลือก Send invitation
เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน
››การเริ่มแชท
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Talk
2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
3 ใส่ข้อความของคุณ แล้วเลือก
เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนที่จะแชทด้วย ให้เลือก
4 เมื่อต้องการจบการแชท ให้เลือก
การสื่อสาร
66
→
Add to chat
Social Hub
รู้จักวิธีการเข้าถึง Social Hub™ หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการสื่อสารที่
รวม SNS, อีเมล์ ข้อความ รายชื่อ หรือข้อมูลปฏิทินไว้ด้วยกัน คลิกที่
socialhub.samsungapps.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Social Hub
2 หากคุณกำลังเปิดแอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้เพิ่มแอคเคาท์หรือข้ามไป
เพื่อการตั้งค่าในภายหลัง
3 เลือกหมวดหมู่ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ
4 ตรวจสอบและใช้คอนเทนท์ที่ส่งมาจาก Social Hub
การสื่อสาร
67
บันเทิง
เครื่องเล่นเพลง
รู้วิธีการฟังเพลงโปรดของคุณขณะเดินทางไปกับเครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นเพลง
รองรับรูปแบบไฟล์ดังต่อไปนี้: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a
●● คุณสามารถเล่นไฟล์เพลงในรูปแบบต่อไปนี้ หากคุณเปิดจาก
ไฟล์ส่วนตัว หรือเว็บบราวเซอร์: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr,
wav, mxmf
●● รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
ขณะเปิดไฟล์
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
››การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ
ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้
●● ดาวน์ โหลดจากเว็บไร้สาย ► หน้า 41
●● ดาวน์ โหลดจาก PC โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 95
●● รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 102
●● คัดลอกไปยังการ์ดความจำของคุณ ► หน้า 96
●● ซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player 11 ► หน้า 96
บันเทิง
68
››การเล่นเพลง
หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังอุปกรณ์หรือการ์ดความจำของคุณแล้ว
ให้ทำดังนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
3 สัมผัสฟิลด์เครื่องเล่นเพลง
4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้
ขณะเล่นเพลง ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก
→ เพิ่มในรายการ
●● เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก
→ ผ่านบลูทูธ
คุณไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ
●● เมื่อต้องการส่งไฟล์เพลงไปยังผู้อื่น ให้เลือก
→ แชร์ผ่าน
●● เมื่อต้องการตั้งค่าไฟล์เพลงเป็นเสียงต่างๆ ให้เลือก
→ ตั้งเป็น
●● เมื่อต้องการกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก
→ การตั้งค่า
●● คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงด้วยเฮดเซ็ท ในโหมดปกติ
ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง กดปุ่มเฮดเซ็ท
เพื่อเริ่มหรือพักการเล่น
●● คุณจะได้รับประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง 5.1 แบบสมจริง
เมื่อรับฟังคอนเทนท์แบบหลายแชนแนล เช่น ภาพยนตร์ DVD
บันเทิง
69
››การสร้างรายการเพลง
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
เลือก → รายการเพลงใหม่
ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ตกลง
เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงในรายการเพลง ให้เลือก ที่อยู่ติดกับไฟล์
เพลงที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ปฏิบัติ
››การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เครื่องเล่นเพลง
2 เลือก → การตั้งค่า
3 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง
ทางเลือก
อีควอไลเซอร์
เอฟเฟ็คส์เสียง
เนื้อเพลง
ปิดเพลงอัตโนมัติ
เมนูเพลง
ฟังก์ชั่น
เลือกชนิดอีควอไลเซอร์พื้นฐาน
เลือกเอฟเฟ็คส์เสียง
ตั้งค่าให้แสดงเนื้อเพลงระหว่างการเล่น
ตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงเพื่อปิดโดยอัตโนมัติ
หลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในหน้าจอที่เก็บเพลง
บันเทิง
70
Music Hub
คุณสามารถเข้าสู่ร้านค้าเพลงออนไลน์เพื่อค้นหาและซื้อเพลงที่คุณชื่นชอบได้
คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์เพลงที่คุณต้องการและเล่นไฟล์เพลงที่ดาวน์โหลดได้
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Music Hub
2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก ยืนยัน
3 ค้นหาเพลงและฟังตัวอย่างหรือซื้อเพลงที่คุณชื่นชอบ
กล้องถ่ายรูป
รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวีดีโอ คุณสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียด
ถึง 2048 x 1536 พิกเซล (3.2 เมกะพิกเซล) และวีดีโอที่ความละเอียดถึง
1280 x 720 พิกเซล
●● กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
●● ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับซีนหรือเงื่อนไขการถ่าย
ภาพ
บันเทิง
71
››การถ่ายรูป
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
3
4
1
5
6
2
ตัวเลข
1
2
3
ฟังก์ชั่น
ใช้ทางลัดกล้องถ่ายรูป
●●
: เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช
●●
: สลับระหว่างเลนส์กล้องหน้าและหลัง
●●
: เปลี่ยนโหมดถ่ายรูป
●●
: เลือกความยาวในการหน่วงเวลาก่อนถ่ายรูป
●●
: ปรับค่าชดเชยแสง
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดทางเลือกที่ใช้บ่อยๆ
► หน้า 81
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บพื้นฐาน
บันเทิง
72
ตัวเลข
4
5
6
ฟังก์ชั่น
สลับเป็นกล้องวีดีโอ
ถ่ายรูป
เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปและวีดีโอที่คุณถ่าย
หรือบันทึก
3 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อ
วัตถุอยู่ในโฟกัส
4 เลือก เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากถ่ายภาพแล้วให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปที่ถ่าย
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและเลื่อน
ดูรูปภาพแบบทัมเนลได้จนสุดหน้าจอ
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอ
สองครั้งก็ได้
●● เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้กับผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
●● หากต้องการตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง ให้เลือก ตั้งเป็น
●● เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก ลบ
●● เมื่อต้องการเข้าถึงแกลเลอรี ให้เลือก ไปที่แกลเลอรี่
บันเทิง
73
››การจับภาพถ่ายโดยใช้ทางเลือกที่ตั้งไว้สำหรับซีนต่างๆ
กล้องของคุณจะมีการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับซีนต่างๆ คุณสามารถ
เลือกโหมดที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการถ่ายภาพและวัตถุต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถ่ายภาพตอนกลางคืน ให้เลือกโหมดกลางคืนที่ใช้การรับ
แสงเป็นเวลานาน
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 เลือก → โหมดซีน → ซีน
3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
4 เลือก เพื่อถ่ายรูป
››การจับภาพถ่ายในโหมดถ่ายตัวเอง
คุณสามารถถ่ายภาพตัวเองได้สะดวกโดยใช้เลนส์กล้องด้านหน้า
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 เลือก → การถ่ายหน้าตัวเอง
3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
4 เลือก เพื่อถ่ายรูป
››การจับภาพถ่ายในโหมดสไมล์​ชอท
กล้องของคุณสามารถจดจำใบหน้าของบุคคลและช่วยให้คุณถ่ายภาพรอยยิ้ม
ของบุคคลเหล่านั้นได้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 เลือก → โหมดถ่ายรูป → สไมล์ชอท
บันเทิง
74
3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่าย แล้วเลือก
อุปกรณ์ของคุณจะจดจำบุคคลในภาพแล้วตรวจจับรอยยิ้ม
เมื่อบุคคลดังกล่าวยิ้ม อุปกรณ์จะถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ
››การจับภาพแบบพานอราม่า
คุณสามารถถ่ายภาพแบบพานอราม่าในมุมกว้างโดยใช้โหมดถ่ายรูปแบบ
พานอราม่า โหมดนี้จะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 เลือก → โหมดถ่ายรูป → พานอราม่า
3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
4 เลือก เพื่อถ่ายรูปแรก
5 ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ในทิศทางใดๆ แล้วจัดเฟรมให้ตรงกับช่องมองภาพ
เมื่อคุณจัดเฟรมสีเขียวให้ตรงกับช่องมองภาพแล้ว กล้องจะถ่ายภาพถัดไป
โดยอัตโนมัติ
6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5 เพื่อถ่ายรูปแบบพานอราม่าให้สมบูรณ์
››การจับภาพแอคชั่น
คุณสามารถจับภาพวัตถุเคลื่อนที่แล้วรวมเข้าเป็นภาพเดียวเพื่อแสดงเป็นภาพแ
อคชั่นได้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 เลือก → โหมดถ่ายรูป → ถ่ายภาพแอคชั่น
บันเทิง
75
3 ปรับแต่งตามที่จำเป็น
4 เลือก เพื่อถ่ายรูปแรก
5 เลื่อนอุปกรณ์ไปตามวัตถุที่เคลื่อนที่
อุปกรณ์จะถ่ายภาพต่อไปโดยอัตโนมัติ
6 ตามวัตถุต่อไปจนกว่าอุปกรณ์จะจับภาพทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับภาพแอคชั่น
››การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง
ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก
ทางเลือก
แก้ไขทางลัด
การถ่ายหน้าตัวเอง
แฟลช
โหมดถ่ายรูป
โหมดซีน
ค่าการชดเชยแสง
โหมดโฟกัส
การตั้งเวลา
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้
ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
สลับการใช้เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิด
แฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลช
อัตโนมัติเมื่อต้องการ
เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
เปลี่ยนโหมดซีน
ปรับค่าการรับแสง
ถ่ายภาพระยะใกล้หรือตั้งกล้องให้โฟกัสที่สิ่งที่ถ่าย
เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
บันเทิง
76
ทางเลือก
เอฟเฟ็คส์
ความละเอียด
สมดุลสีขาว
เครื่องวัด
ฟังก์ชั่น
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
ดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้ง เพื่อเลือกสภาพ
การมองเห็นกลางแจ้ง เปิ
แสงที่เหมาะสม
ไกด์ไลน์
แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ใน
ภาพของคุณ
●● เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยง
การถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรค
ขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่าง
อาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือ
แท็ก GPS
สภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
●● ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่าย
เมื่อคุณอัพโหลดขึ้นเว็บ เมื่อต้องการ
หลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่า
แท็ก GPS
ที่เก็บ
ตั้งใหม่
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการถ่ายภาพใหม่
บันเทิง
77
››การบันทึกวีดีโอ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก กล้องถ่ายรูป เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2 ลากแถบเลื่อนเพื่อสลับเป็นกล้องวีดีโอ
3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ
3
4
1
5
6
2
ตัวเลข
1
2
ฟังก์ชั่น
ใช้ทางลัดกล้องวิดีโอ
●●
: เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช
●●
: สลับเลนส์กล้องหน้าและบันทึกวีดีโอตัวคุณเอง
●●
: เปลี่ยนโหมดการบันทึก (เพื่อการแนบข้อความ
หรือเพื่อบันทึกแบบปกติ)
●●
: เลือกความยาวในช่วงหน่วงเวลาก่อนบันทึก
วีดีโอ
●●
: ปรับค่าชดเชยแสง
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดทางเลือกที่ใช้บ่อยๆ
► หน้า 81
เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวีดีโอ
บันเทิง
78
ตัวเลข
3
4
5
6
ฟังก์ชั่น
ตรวจสอบสถานะของกล้องวีดีโอ
●●
: ความยาวของวีดีโอที่สามารถบันทึก
ได้ (ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่)
●●
: ตำแหน่งที่เก็บพื้นฐาน
สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
การบันทึกวีดีโอ
เปิดโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูปและวีดีโอที่คุณถ่าย
หรือบันทึก
4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุ
อยู่ในโฟกัส
5 เลือก เพื่อเริ่มการบันทึก
6 เลือก เพื่อหยุดการบันทึก
วีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือกไอคอนโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดวีดีโอที่
บันทึก
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวีดีโออื่นๆ คุณสามารถสัมผัสที่หน้าจอและ
เลื่อนดูวีดีโอแบบทัมเนลได้จนสุดหน้าจอ
●● เมื่อต้องการเล่นวีดีโอ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งวีดีโอให้กับผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
●● เมื่อต้องการลบวีดีโอ ให้เลือก ลบ
●● เมื่อต้องการเข้าถึงแกลเลอรี ให้เลือก ไปที่แกลเลอรี่
บันเทิง
79
››การกำหนดการตั้งค่ากล้องวีดีโอเอง
ก่อนที่จะบันทึกวีดีโอ ให้เลือก
เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้
ทางเลือก
แก้ไขทางลัด
การบันทึกตัวเอง
ฟังก์ชั่น
แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
สลับการใช้เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง
เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิด
แฟลช
แฟลชได้ด้วยตนเอง
โหมดบันทึกเสียง
เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ค่าการชดเชยแสง
ปรับค่าการรับแสง
เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึก
การตั้งเวลา
วีดีโอ
เอฟเฟ็คส์
ใช้เอฟเฟ็คส์พิเศษ เช่น โทนซีเปียหรือโทนขาวดำ
ความละเอียด
เปลี่ยนทางเลือกของความละเอียด
สมดุลสีขาว
ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้ง เพื่อเลือกสภาพ
การมองเห็นกลางแจ้ง เปิ
แสงที่เหมาะสม
ไกด์ไลน์
แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวีดีโอที่
ที่เก็บ
บันทึกไว้
ตั้งใหม่
ตั้งค่าเมนูและทางเลือกการบันทึกใหม่
บันเทิง
80
››การแก้ไขไอคอนทางลัด
คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย
1 จากหน้าจอตัวอย่าง ให้เลือก → แก้ไขทางลัด
2 สัมผัสและกดไอคอนจากรายการทางเลือกค้างไว้ และลากไปยังบริเวณ
ทางลัด
เมื่อต้องการลบทางลัด ให้สัมผัสและกดไอคอนค้างไว้ แล้วลากไปยัง
รายการทางเลือก
3 สัมผัสหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้
เครื่องเล่นวีดีโอ
รู้จักการใช้เครื่องเล่นวีดีโอในการเล่นวีดีโอประเภทต่างๆ เครื่องเล่นวีดีโอรองรับ
รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm
●● หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอ
ออนดีมานด์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอ
ออนดีมานด์ของ DivX การนับการเช่าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เครื่องเล่นวีดีโอ
เลือกโหมดแสดงที่ด้านบนของหน้าจอ
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้
ในขณะเล่นวีดีโอ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการส่งวีดีโอไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก
→ แชร์ผ่าน
●● ในการตัดขอบส่วนของวีดีโอ ให้เลือก
→ ตัดแต่ง
บันเทิง
81
ในการดูรายการบุ๊คมาร์ค ให้เลือก → บุ๊คมาร์ค ทางเลือกนี้ปรากฏขึ้น
ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำบุ๊คมาร์คระหว่างการเล่นเท่านั้น โดยการเลือก
●● เมื่อต้องการแสดงคำบรรยาย ให้เลือก
→ คำบรรยาย ทางเลือกนี้จะ
ปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อวีดีโอรองรับไฟล์คำบรรยาย
●● เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็คส์เสียง ให้เลือก
→ โทนสี
●● เมื่อต้องการเปิดใช้งานการมองเห็นกลางแจ้งเพื่อเลือกสภาพแสงที่เหมาะสม
ให้เลือก → การมองเห็นกลางแจ้ง
●● ในการตั้งค่าเครื่องเล่นวีดีโอให้เล่นไฟล์ต่อไปโดยอัตโนมัติ ให้เลือก
→
เล่นถัดไปอัตโนมัติ
●● ในการส่งออกวีดีโอปัจจุบันไปยังตัวทำวีดีโอ ให้เลือก
→ การสร้างวีดีโอ
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดวีดีโอ ให้เลือก
→ รายละเอียด
●●
แกลเลอรี่
รู้จักการดูรูปถ่ายและเล่นวีดีโอที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ของคุณ
››รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
ชนิด
รูปภาพ
วีดีโอ
รูปแบบ
jpeg, png, gif, wbmp, bmp, agif
●● รูปแบบ: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm
●● Codec: mpeg4, H.264, H.263, DivX , vc-1,
®
wmv7/8, vp8
●● นามสกุล (ชนิดไฟล์): avi, divx, mpeg, mp4, m4v,
3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, mkv, wmv, asf, flv
บันเทิง
82
หลีกเลี่ยงการล็อกหน้าจอของอุปกรณ์ระหว่างการเล่นวีดีโอ
ออนดีมานด์ของ DivX ทุกครั้งที่คุณล็อกหน้าจอขณะเล่นวีดีโอ
ออนดีมานด์ของ DivX การนับการเช่าที่ใช้ได้ของคุณจะลดลง
●● รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะ
เปิดไฟล์
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
●●
››การดูรูปถ่าย
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก แกลเลอรี่
2 เลือกแฟ้ม
3 เลือกรูปถ่ายที่จะดู
ขณะดูรูปถ่าย ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
●● เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ และกางนิ้วออกจากกัน
เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน คุณยังสามารถสัมผัสหน้าจอ
สองครั้งก็ได้
●● เมื่อต้องการเริ่มต้นสไลด์ โชว์ของรูปภาพ ให้เลือก
สัมผัสหน้าจอเพื่อ
หยุดสไลด์โชว์
●● เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก
●● เมื่อต้องการลบรูปถ่าย ให้เลือก
●● เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก
→ ข้อมูล
บันเทิง
83
เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก → หมุนซ้าย
●● เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก
→ หมุนขวา
●● หากต้องการตั้งค่าภาพถ่ายเป็นภาพพื้นหลัง ให้เลือก
→
กำหนดรูปภาพเป็น
●● เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปถ่าย ให้เลือก
→ ตัด
●● เมื่อต้องการพิมพ์รูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก
→ พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น
●● เมื่อต้องการคัดลอกรูปภาพ ให้เลือก
→ คัดลอก
●● เมื่อต้องการใช้การรับรู้การเคลื่อนไหว ให้เลือก
→ การเคลื่อนไหว
●●
››การเล่นวีดีโอ
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก แกลเลอรี่
เลือกแฟ้ม
เลือกวีดีโอที่จะเล่น
ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มเวอร์ชวลต่อไปนี้
การแก้ไขรูปภาพ
คุณสามารถแก้ไขรูปถ่ายและใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การแก้ไขรูปภาพ
2 เลือก เลือกรูปภาพ → แฟ้ม → รูปภาพ
คุณสามารถสร้างรูปภาพใหม่ได้โดยเลือก ถ่ายรูป
บันเทิง
84
3 เลือก
ตกลง แล้วลากนิ้วไปบนพื้นที่ที่ต้องการเลือก
●● เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเครื่องมือการเลือก ให้เลือก
●● เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบออกจากขอบการเลือก ให้เลือก
, หรือ
ถ้าคุณเลือก เลือก คุณสามารถปรับขนาดการเลือกโดยการเลือก
ได้
●● เมื่อต้องการย้อนกลับการเลือก ให้เลือก
4 เลือก ปฏิบัติ
5 ใช้ตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อแก้ไขรูปภาพ
→
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
หมุนหรือฟลิปรูปภาพ
เปลี่ยน​ขนาด​รูป​ภาพ​โดยการลากรูปสี่เหลี่ยมหรือเลือก
100% → ตัวเลือก
ตัดบางส่วนของภาพโดยการย้ายหรือลากรูปสี่เหลี่ยม
ปรับเอฟเฟ็คส์สี
ใช้เอฟเฟ็คส์กรองรูปภาพ
ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
เลือก เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด
●● เลือก
เพื่อทำการกระทำล่าสุดซ้ำ
6 ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ และเลือก ปฏิบัติ
7 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก
8 ใส่ชื่อให้กับรูปถ่ายแล้วเลือก ตกลง
●●
บันเทิง
85
การสร้างวีดีโอ
คุณสามารถแก้ไขวีดีโอและใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ ตัวแก้ไขวีดีโอรองรับความละเอียด
วีดีโอ และ codec ต่อไปนี้
ชนิด
ความละเอียด
Codecs
รูปแบบ
320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720,
1920 x 1080
H.264, H.263, mpeg4
ไฟล์วีดีโอบางไฟล์ในแกลเลอรีอาจแสดงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับความละเอียด
ของวีดีโอและ codec
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
●●
››สร้างวีดีโอ
1
2
3
4
5
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การสร้าง วีดีโอ
หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
เลือก โปรเจ็กต์ใหม่
เลือกหมวดหมู่มีเดีย
สัมผัสและกดไฟล์ค้างไว้ แล้วลากไปยังแผงล่างของหน้าจอ
●● ในการเลือกระยะเวลาที่จะแสดงรูปภาพ ให้สัมผัสรูปภาพ
แล้วเลือกไอคอนระยะเวลา
●● ในการลบรูปภาพหรือวีดีโอ สัมผัสและกดรายการค้างไว้
แล้วลากมายังถังขยะ
●● ในการจัดวางรูปภาพหรือวีดีโอ สัมผัสและกดรายการค้างไว้
แล้วลากมายังตำแหน่งใหม่
●● ในการตัดภาพรูปภาพหรือวีดีโอ สัมผัสหน้าจอ แล้วเลือก
บันเทิง
86
6 ในการเพิ่มไฟล์เพิ่มเติม ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-5
7 เลือก การเปลี่ยนแปลง หรือ แล้วเพิ่มเอฟเฟ็คส์การเปลี่ยนระหว่าง
รูปภาพหรือวีดีโอ
8 เลือก เอฟเฟ็กต์ → ทางเลือกเอฟเฟ็คส์
9 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก → นำออกหนัง
10เลือกความละเอียด แล้วใส่ชื่อสำหรับวีดีโอ
Game Hub
รู้จักการเล่นเกมจากเครือข่ายทางสังคมและเกมชั้นนำ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Game Hub
2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้เลือก ยืนยัน
3 เลือกเกม แล้วทำการติดตั้ง
4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
●● เกมที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
●● การควบคุมและตัวเลือกของเกมอาจแตกต่างกันไป
บันเทิง
87
ข้อมูลส่วนตัว
รายชื่อ
รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการสำหรับรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของ
คุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน
ที่อยู่อีเมล์ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ของรายชื่อของคุณได้
››การสร้างรายชื่อ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก
3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5 เลือก เรียบร้อย เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทรได้อีกด้วย
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก โทรศัพท์ → ผู้โทรออก
2 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และเลือก
3 เลือก ใหม่
4 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
5 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
6 เลือก เรียบร้อย เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ
ข้อมูลส่วนตัว
88
››การเรียกข้อมูลรายชื่อจากแอคเคาท์ของคุณ
คุณสามารถเรียกข้อมูลรายชื่อด้วยการซิงโครไนซ์กับแอคเคาท์ที่กำหนด
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก → ดูเพื่อนใน SNS
3 เลือกแอคเคาท์
4 เลือกรายชื่อ → เรียบร้อย
รายชื่อผู้ติดต่อที่อัพเดทจะถูกเรียกข้อมูลและบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณ
โดยอัตโนมัติ
››การค้นหารายชื่อ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก ค้นหารายชื่อ และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
3 เลือกชือ่ ของรายชื่อ
เมื่อพบรายชื่อแล้ว คุณสามารถใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้
●● เมื่อต้องการโทรไปยังรายชื่อ ให้เลือก
หรือ
●● เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก
→ แก้ไข
●● เมื่อต้องการลบรายชื่อ ให้เลือก
→ ตกลง
●● เมื่อต้องการตั้งค่ารายชื่อเป็นรายการที่ชอบ ให้เลือก
ข้อมูลส่วนตัว
89
››นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ
เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์รายชื่อ (ในรูปแบบ vcf) จากการ์ดความจำมายังอุปกรณ์
ของคุณ ให้ทำดังนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SD การ์ด
3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4 เลือกตัวเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์
หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก ตกลง
5 เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้าแล้วเลือก ตกลง
การส่งออกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณไปยังการ์ดความจำ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SD การ์ด
3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน
››คัดลอกหรือย้ายรายชื่อ
เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดมายังอุปกรณ์
ของคุณ ให้ทำดังนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด
3 เลือกตำแหน่งความจำ
ถ้าคุณมีแอคเคาท์มากกว่าหนึ่ง เลือกแอคเคาท์ที่คุณต้องการเพิ่ม
4 เลือกรายชื่อแล้วเลือก คัดลอก หรือ ย้าย
ข้อมูลส่วนตัว
90
เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณมายัง SIM หรือ USIM
การ์ด ให้ทำดังนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
2 เลือก → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด
3 เลือกรายชื่อแล้วเลือก คัดลอก หรือ ย้าย → ตกลง
››สร้างนามบัตรของคุณ
1
2
3
4
5
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
เลือก → ข้อมูลส่วนตัว
เลือก แก้ไข
ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ
เลือก เรียบร้อย
คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปกับข้อความ หรืออีเมล์
หรือโดยการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
››การสร้างกลุ่มรายชื่อ
1
2
3
4
5
6
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก รายชื่อ
เลือก กลุ่ม →
ใส่ชื่อและเลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม
เลือก แก้ไขสมาชิก
เลือกสมาชิกจากรายชื่อผู้ติดต่อ และเลือก เรียบร้อย
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย
ข้อมูลส่วนตัว
91
ปฏิทิน
รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และ
ตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญๆ
››การเปลี่ยนการแสดงปฏิทิน
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
2 เลือกโหมดแสดงจากด้านบนของปฏิทิน
วัน: แสดงช่องรายชั่วโมงสำหรับทั้งวัน
●● สัปดาห์: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการในวันต่างๆ
ในหนึ่งสัปดาห์เต็ม
●● เดือน: แสดงช่องรายวันสำหรับเดือนปัจจุบัน
●● รายการ: รายการของการนัดหมายที่จัดกำหนดการไว้
●●
››การสร้างเหตุการณ์
1
2
3
4
5
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
เลือก
ถ้ามีข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการซิงค์ปฏิทินเกิดขึ้น ให้เลือก ปฏิบัติ
ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ
เลือก ปฏิบัติ
››การดูเหตุการณ์
เมื่อต้องการดูกำหนดการของวันนี้ ให้ทำดังนี้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
2 เลือก วันนี้
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
ข้อมูลส่วนตัว
92
หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ปฏิทิน
2 เลือกวันในปฏิทิน
เมื่อต้องการเลื่อนไปที่วันที่ระบุโดยการใส่วันที่ด้วยตนเอง ให้เลือก
ไปยัง ใส่วันที่โดยการเลือก หรือ และเลือก กำหนด
3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด
››การหยุดการเตือนเหตุการณ์
ถ้าคุณตั้งการเตือนสำหรับเหตุการณ์ตามปฏิทิน ไอคอนการเตือนจะปรากฏ
เมื่อถึงเวลาที่ระบุ
1 เลือก ที่แถบระบบ
2 เลือกการเตือนเพื่อดูรายละเอียดของเหตุการณ์
3 เมื่อต้องการเลื่อนหรือบอกเลิกการเตือน ให้เลือก ข้าม หรือ ปฏิเสธ
สมุดบันทึก
รู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อบันทึกและเรียกดูในภายหลัง
››การสร้างสมุดบันทึก
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก สมุดบันทึก
เลือก
ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
เลือก ปฏิบัติ
ข้อมูลส่วนตัว
93
→
››การดูสมุดบันทึก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก สมุดบันทึก
2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับสมุดบันทึก ให้เลือก
เครื่องมือ
ฟังก์ชั่น
ลบสมุดบันทึก
เปลี่ยนสีพื้นหลังของสมุดบันทึก
ล็อกสมุดบันทึก
พิมพ์สมุดบันทึกโดยใช้ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ USB อุ
ปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของ
ซัมซุงเท่านั้น
อัพโหลดสมุดบันทึกบนเว็บไซต์คอมมิวนิตี้
ส่งสมุดบันทึกไปยังผู้อื่น
ข้อมูลส่วนตัว
94
การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ PC
เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครื่องพีซีโดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล
USB ที่มีให้ในโหมดการเชื่อมต่อ USB ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC
คุณสามารถซิงโครไนซ์ ไฟล์กับ Windows Media Player ถ่ายโอนข้อมูลไปยัง
หรือจากอุปกรณ์ของคุณโดยตรง และใช้โปรแกรม Samsung Kies
เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อ PC คุณต้องปิดโหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → แอพพลิเคชั่น → การพัฒนา
แล้วล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ การแก้ไขจุดบกพร่อง USB
››การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PC ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่ คุณสามารถ
ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ Samsung (www.samsung.com/kies)
Samsung Kies จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ Windows และ
Macintosh
1 ใช้สาย USB เชื่อมต่อช่องเสียบอเนกประสงค์บนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับ
เครื่อง PC Samsung Kies จะเริ่มโดยอัตโนมัติ
หาก Samsung Kies ไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Samsung
Kies บนเครื่อง PC ของคุณ
2 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในอุปกรณ์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
การเชื่อมต่อ
95
››การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่
1 ใช้สาย USB ต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชั่นบนอุปกรณ์เข้ากับเครื่อง
พีซีที่มี Windows Media Player ติดตั้งไว้
ในขณะเชื่อมต่อ หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้นบน PC
2 เปิด Windows Media Player เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง
3 แก้ไขหรือใส่ชื่อของอุปกรณ์ในหน้าต่างป็อปอัพ (ถ้าจำเป็น)
4 เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้องการไปยังรายการซิงค์
5 เริ่มการซิงโครไนซ์
››การเชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC เป็นดิสก์แบบถอดได้
รวมทั้งเข้าถึงไดเรกทอรีไฟล์ได้ ถ้าคุณใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์ คุณจะ
สามารถเรียกใช้ไดเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำได้ โดยใช้อุปกรณ์เป็นเครื่อง
อ่านการ์ดความจำได้ด้วย
1 ใช้สาย USB ต่อช่องเสียบอเนกประสงค์บนอุปกรณ์เข้ากับเครื่องพีซี
2 เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์
3 คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงในอุปกรณ์ของคุณ
หากต้องการหยุดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC ให้คลิกที่ไอคอนอุปกรณ์ USB
บนแถบงานของ Windows และคลิกทางเลือกเพื่อถอดอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัย จากนั้น ให้ถอดสาย USB ออกจาก PC
มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือทำความ
เสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ
การเชื่อมต่อ
96
Wi-Fi
รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้
งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้กับ
มาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n
คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มี
แอคเซสพอท์ยหรือฮอตสปอตแบบไร้สาย
อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ใน
ประเทศแถบยุโรปทั้งหมด Wi-Fi สามารถใช้ได้ในสหภาพยุโรปโดยไม่
มีข้อจำกัดสำหรับการใช้งานภายในอาคาร แต่ในฝรั่งเศสจะไม่สามารถ
ใช้งานนอกอาคารได้
››การเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
2 เลือก Wi-Fi เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
คุณลักษณะWi-Fi ที่ทำงานในพื้นหลังจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้เปิดใช้คุณลักษณะนี้เมื่อ
จำเป็นเท่านั้น
››การค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi AP
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
อุปกรณ์จะค้นหา Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
2 เลือกเครือข่ายใน เครือข่าย Wi-Fi
3 ใส่รหัสผ่านของเครือข่าย (หากจำเป็น)
4 เลือก ตกลง
การเชื่อมต่อ
97
››การเพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI → เพิ่มเครือข่าย
Wi-Fi
2 ใส่ SSID สำหรับเครือข่ายแล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน
3 กำหนดการตั้งค่าระบบป้องกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดระบบป้องกันที่เลือก
4 เลือก บันทึก
››การเชื่อมต่อ Wi-Fi AP โดยใช้ WPS (Wi-Fi Protected
Setup)
ด้วยการใช้ WPS คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีการป้องกันได้
การเชื่อมต่อ Wi-Fi AP ด้วยปุ่ม WPS
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็น WPS ที่ใช้งานได้ แล้วเลือกเมนูแบบดึงลงที่อยู่
ติดกับ การตั้งค่าเครือข่าย
3 เลือก ปุ่มกด WPS → ตกลง
4 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที
การเชื่อมต่อ Wi-Fi AP ด้วย WPS PIN
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
2 เลือกเครือข่ายที่แสดงเป็น WPS ที่ใช้งานได้ แล้วเลือกเมนูแบบดึงลงที่อยู่
ติดกับ การตั้งค่าเครือข่าย
3 เลือก WPS PIN จากแอคเซสพอยท์ หรือ WPS PIN จากอุปกรณ์นี้ →
ตกลง
4 บนแอคเซสพอยท์ ให้ใส่รหัส PIN และกดปุ่มเริ่ม
การเชื่อมต่อ
98
››ตั้งค่าสแตติก IP
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
2
3
4
5
6
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า WIFI
เลือกแอคเซสพอยท์ในรายการเครือข่าย
เลือกเมนูแบบดึงลงที่อยู่ติดกับ การตั้งค่า IP
เลือก คงที่
เปลี่ยนการตั้งค่า IP สำหรับแอคเซสพอยท์ เช่น IP ​แอด​เด​รส
ความยาวรหัสนำหน้าเครือข่าย เกทเวย์ DNS
เลือก ตกลง
Wi-Fi Direct
รู้จักการใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวผ่าน Wi-Fi
โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยท์
››การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่น
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า Wi-Fi Direct → ตกลง →
Wi-Fi Direct
2 เลือก → ค้นหา
3 เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก เชื่อมต่อ
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
99
››การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น สมุดบันทึก มีเดียไฟล์ หรือที่อยู่เว็บ
จากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม หรือ ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi
วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล
3 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์อื่น
››การรับข้อมูลผ่าน Wi-Fi
เมื่อได้รับการแจ้ง ให้เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล
ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้ม ShareViaWifi
บลูทูธ
บลูทูธคือเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายระยะใกล้ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้ภายในระยะประมาณ 10 เมตร โดยไม่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อทางกายภาพ
และคุณไม่จำเป็นต้องต่อสายอุปกรณ์เพื่อรับส่งสัญญาณบลูทูธ ถ้าอุปกรณ์อยู่
ภายในช่วงสัญญาณเดียวกัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะอยู่คนละห้องก็ตาม
●● ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่
ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
●● หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่
เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่าง
อุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
●● อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่าน
การอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้
การเชื่อมต่อ
100
››การเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
2 เลือก บลูทูธ เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
››การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธ
แล้ว
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ →
ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง
2 เลือกอุปกรณ์
3 ใส่รหัส PIN สำหรับคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธหรือรหัส PIN
สำหรับบลูทูธของอุปกรณ์อื่น ถ้ามี แล้วเลือก ตกลง หรือเลือก ยอมรับ
เพื่อจับคู่รหัส PIN ระหว่างโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ
จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการ
ที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิตอาจ
มีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN
คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว
การเชื่อมต่อ
101
››การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 เลือกไฟล์หรือรายการ เช่น รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน สมุดบันทึก หรือ
มีเดียไฟล์จากแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสม
2 เลือกทาง เลือกในการส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ
วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล
3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ
››การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่าบลูทูธ → แสดงให้เห็น
2 เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ใส่ PIN สำหรับใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
และเลือก ตกลง (หากจำเป็น)
3 เลือก บนแถบของระบบ แล้วเลือก ยอมรับ เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการ
รับข้อมูลจากอุปกรณ์
ข้อมูลที่รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ หากคุณได้รับไฟล์รายชื่อ ให้เลือก
ไฟล์ส่วนตัว → bluetooth → ไฟล์รายชื่อจะนำเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
AllShare
รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถ
ใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง
Wi-Fi
การเชื่อมต่อ
102
รูปแบบไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์
ของอุปกรณ์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นในอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์
●●
››การกำหนดการตั้งค่า DLNA ด้วยตนเอง สำหรับการ
แบ่งปันมีเดียไฟล์
เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อืนที่เปิดใช้งาน DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บน
อุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
2 เลือก
3 ปรับการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกำหนดคุณสมบัติ DLNA ด้วยตนเองดังนี้
ทางเลือก
ฟังก์ชั่น
ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็น
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
เซิร์ฟเวอร์มีเดีย
เปิดใช้งานการแชร์วีดีโอดีโอ รูปภาพ
แชร์มีเดีย
หรือเพลง กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน
DLNA
อกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการ
เครือข่ายแอคเซสพอยท์ เลื
เชื่อมต่อ DLNA
าจะยอมรับการอัพโหลดจาก
อัพโหลดจากอุปกรณ์อื่น กำหนดว่
อุปกรณ์อื่นหรือไม่
เลือกตำแหน่งความจำเพื่อใช้บันทึกมีเดีย
ความจำพื้นฐาน
ไฟล์ที่ดาวน์โหลด
การเชื่อมต่อ
103
››การเล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่นที่เปิดใช้ DLNA
1
2
3
4
5
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
เลือก อุปกรณ์ส่วนตัว
เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
เลือกเครื่องเล่นที่จะเล่นไฟล์มีเดีย การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
การเล่นอาจถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่ายและ
เซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อ
››การเล่นไฟล์ของผู้อื่นบนอุปกรณ์ของคุณ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องที่มีไฟล์มีเดีย
3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
4 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
››การเล่นไฟล์ของเครื่องหนึ่งบนเครื่องอื่น
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก AllShare
2 เลือกอุปกรณ์ที่จะเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ เครื่องที่มีไฟล์มีเดีย
3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
การเชื่อมต่อ
104
4 เลือก
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA โดยอัตโนมัติ
5 เลือกเครื่องเล่นที่จะเล่นไฟล์มีเดีย
6 ควบคุมการเล่นของคุณโดยใช้ไอคอนในอุปกรณ์ของคุณ
การแชร์ในเครือข่ายมือถือ
เรียนรู้วิธีการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้เป็นโมเด็มไร้สายหรือแอคเซสพอยท์มือถือ
สำหรับคอมพิวเตอร์พีซีหรืออุปกรณ์อื่นๆ และแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ
อุปกรณ์ของคุณ
››แชร์เครือข่ายมือถืออุปกรณ์ของคุณผ่าน Wi-Fi
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สาย
และเครือข่าย → การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
2 เลือก ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา เคลื่อนที่เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการ
ผูกล่าม Wi-Fi
3 เลือก ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา เพื่อกำหนดการตั้งค่าเพื่อใช้
อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์
ทางเลือก
SSID เครือข่าย
ระบบป้องกัน
รหัสผ่าน
ฟังก์ชั่น
ดูและแก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงบนอุปกรณ์
ภายนอก
เลือกประเภทของการป้องกัน
ดูหรือแก้ไขรหัสเครือข่ายเพื่อป้องกันการเข้าถึง
เครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
การเชื่อมต่อ
105
4 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก
5 ในอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณจากรายการการเชื่อมต่อที่ใช้ได้
แล้วเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
อุปกรณ์ของคุณจะแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของคุณผ่าน USB
››แชร์เครือข่ายมือถืออุปกรณ์ของคุณผ่าน USB
1 ใช้สาย USB เชื่อมต่อช่องเสียบอเนกประสงค์บนอุปกรณ์ของคุณเข้ากับ
เครื่อง PC
2 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สาย
และเครือข่าย → การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
3 เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการผูกล่าม
USB
อุปกรณ์ของคุณจะแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือบน PC ของคุณ
เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย
ที่ติดกับ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB
วิธีการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับระบบ
ปฏิบัติการของ PC
››การแชร์เครือข่ายมือถืออุปกรณ์ของคุณผ่านคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อไร้สาย
และเครือข่าย → การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
2 เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ เพื่อเปิดใช้คุณสมบัติการผูกล่าม
บลูทูธ
การเชื่อมต่อ
106
GPS
อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธี
การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง
เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้
●● ระหว่างอาคาร, ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
●● ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
●● ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
●● ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มกันแดด
ห้ามสัมผัสหรือปิดบังพื้นที่สายอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆขณะ
ใช้งาน GPS
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
››การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง
คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → ตำแหน่งและระบบ
ป้องกัน
2 ปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง
ทางเลือก
ใช้เครือข่ายไร้สาย
ใช้ดาวเทียม GPS
ฟังก์ชั่น
กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่าย
มือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหา
ตำแหน่งของคุณ
การเชื่อมต่อ
107
ทางเลือก
ใช้ข้อมูลตำแหน่งของ
การค้นหา Google
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของ
คุณสำหรับการค้นหาโดย Google และ
บริการอื่นๆ ของ Google
การเชื่อมต่อ VPN
คุณสามารถสร้างเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) และเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยของคุณผ่านเครือข่ายสาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตได้
อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากคุณ
ประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อเสียก่อน
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะต้องใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อใด กรุณาถามผู้ให้บริการ
ของคุณ
››ตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า VPN → เพิ่ม VPN
2 เลือกประเภทของ VPN
3 กำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ
ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN
ทางเลือก
ชื่อ VPN
ตั้งเซิร์ฟเวอร์ VPN
เปิดใช้งานการเข้ารหัส
ฟังก์ชั่น
ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ใส่ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ตั้งค่ารหัสเซิร์ฟเวอร์ VPN
การเชื่อมต่อ
108
ทางเลือก
ตั้งค่าคีย์ที่ใช้ร่วมกัน
ล่วงหน้าของ IPsec
เปิดใช้งานความลับ
L2TP
ตั้งความปลอดภัย
L2TP
ฟังก์ชั่น
ใส่คีย์ก่อนการแชร์
ตั้งค่าเพื่อใช้รหัสผ่าน L2TP ที่เป็นความลับ
ใส่รหัสผ่าน L2TP ที่เป็นความลับ
เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN
ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถ
ตั้งใบรับรองผู้ใช้
นำเข้าใบรับรองผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN
หรือดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์
เลือกอำนาจในการออกใบรับรอง (CA)
เป็นใบรับรองที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อตรวจ
ตั้งค่าใบรับรอง CA สอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรอง
ผู้ใช้จากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้
จากเว็ปไซต์
โดเมนการค้นหา DNS ใส่ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ชื่อโดเมน (DNS)
4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก
→ บันทึก
››เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า →
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย → การตั้งค่า VPN
2 เลือกเครือข่ายส่วนตัวเพื่อเชื่อมต่อ
3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและเลือก เชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อ
109
เครื่องมือ
เตือน
รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ
››การตั้งค่าการเตือนใหม่
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เตือน
เลือก
กำหนดรายละเอียดของการเตือน
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก ปฏิบัติ
››การหยุดการเตือน
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
●● ในการหยุดการเตือน ให้ลาก
ไปในทิศทางใดก็ได้จนถึงขอบของวงกลม
●● เมื่อต้องการเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ให้ลาก
ไปในทิศทางใดก็
ได้จนถึงขอบของวงกลม
››การลบการเตือน
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เตือน
2 เลือกการเตือนที่จะลบ
3 เลือก ลบ → ตกลง
คุณสามารถลบหรือปิดการเตือนได้โดยการสัมผัสและกดการเตือนค้างไว้
แล้วเลือก ลบการเตือน หรือ เลิกใช้งานการเตือน
เครื่องมือ
110
เครื่องคิดเลข
รู้จักวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์โดยตรงบนอุปกรณ์ของคุณเหมือนกับการใช้
เครื่องคิดเลขแบบพกพาหรือตั้งโต๊ะทั่วไป
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เครื่องคิดเลข
2 ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
รู้จักวิธีจัดการบันทึกการใช้ของไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บและอีเมล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ดาวน์โหลด
2 เลือกแฟ้มดาวน์โหลด
3 เมื่อต้องกาเรปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด ให้เลือกบันทึกการใช้
เมื่อต้องการลบบันทึกการใช้ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก
หนังสือ
รู้จักวิธีเปิดและอ่านหนังสือและไฟล์ PDF
››อ่านหนังสือ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก หนังสือ
2 ถ้าคุณเปิดใช้แอพพลิเคชั่นนี้เป็นครั้งแรก ให้อ่านรายละเอียดคำชี้แจงการใช้
งานแล้วเลือก ยืนยัน
3 เลือกหนังสือจากชั้นหนังสือ
4 เมื่อต้องการข้ามหน้า ให้ลากนิ้วมือไปทางซ้ายหรือขวา หรือสัมผัสใกล้กับ
ขอบของหน้าด้านซ้ายหรือขวา
เครื่องมือ
111
5 สัมผัสหน้าจอแล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้
เมื่อต้องการดูสารบัญ บุ๊คมาร์ค หรือไฮไลต์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าแบบอักษรและธีม ให้เลือก
●● เมื่อต้องการปรับความสว่างของหน้าจอ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการอ่านหนังสือผ่านคุณสมบัติตัวอักษรเป็นคำพูด ให้เลือก
→ อ่าน
●● เมื่อต้องการค้นหาข้อความในหนังสือ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก
●● เมื่อต้องการคัดลอกคำศัพท์ ให้สัมผัสคำศัพท์ค้างไว้ แล้วเลือก คัดลอก
จากหน้าต่างป็อปอัพ
●● เมื่อต้องการไฮไลต์ข้อความ ให้สัมผัสและกดคำนั้นแล้วเลือก ไฮไลต์
จากหน้าจอป๊อปอัพ
●● เมื่อต้องการเพิ่มสมุดบันทึก ให้สัมผัสและกดคำค้างไว้ แล้วเลือก
สมุดบันทึก จากหน้าต่างป็อปอัพ
●● เมื่อต้องการค้นหาคำจากเว็บ ให้สัมผัสคำศัพท์ค้างไว้ แล้วเลือก ค้นหา
จากหน้าต่างป๊อปอัพ
6 สร้างสมุดบันทึกการวาดด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
เครื่องมือ ฟังก์ชั่น
ไฮไลต์ข้อความ
วาดบนหนังสือ
ลบการวาดหรือไฮไลต์
กำหนดการตั้งค่าปากกาและไฮไลต์
●●
เครื่องมือ
112
››การนำเข้าไฟล์หนังสือ
คุณสามารถนำเข้าไฟล์หนังสือ (ในรูปแบบ epub และ pdf) จากหน่วยความจำ
ภายในได้
●● ไม่รองรับไฟล์หนังสือที่มีการป้องกัน DRM บางไฟล์
●● คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านร้านหนังสือออนไลน์ ได้โดยการเลือก
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก หนังสือ
2 เลือก → นำเข้า
3 ให้เลือกไฟล์หนังสือที่จะนำเข้าแล้วเลือก ปฏิบัติ
Google Search
คุณสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นและข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลบนเว็บ
ได้
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Google Search
2 ใส่ตัวอักษรหรือคำของข้อมูลที่จะค้นหา
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้เลือก
3 เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง
ไฟล์ส่วนตัว
รู้จักการเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอ เพลง คลิปเสียง และไฟล์ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดที่เก็บ
ไว้ในอุปกรณ์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
เครื่องมือ
113
››รูปแบบไฟล์ที่รองรับ
ชนิด
รูปภาพ
วีดีโอ
เพลง
รูปแบบ
jpeg, png, gif, wbmp, bmp, agif
●● รูปแบบ: 3gp (mp4), wmv (asf), avi, mkv, flv, webm
●● Codec: mpeg4, H.264, H.263, DivX , vc-1, wmv7/8,
®
VP8
●● นามสกุล (ชนิดไฟล์): avi, divx, mpeg, mp4, m4v, 3gp,
3gpp, 3g2, 3gpp2, mkv, wmv, asf, flv
●● Codec: mp3, vorbis, wma, aac, aac+, eaac+, amr
(nb, wb), midi, wav, ac-3 (เล่นวีดีโอเท่านั้น), flac
●● นามสกุล (ชนิดไฟล์): mp3, mp4, mpga, m4a, 3ga,
3gp, 3gpp, 3g2, 3gpp2, asf, wav, amr, awb, wma,
ogg, oga, aac, mka, mid, midi, xmf, mxmf, ota, rtttl,
smf, imy, rtx, ota, flac
รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
●● หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะ
เปิดไฟล์
●● คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
●● ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์
●●
››เปิดไฟล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกเมนูแบบดึงลงที่ด้านขวาบนของหน้าจอ แล้วเลือกทางเลือกเพื่อเรียง
ลำดับรายการไฟล์
เครื่องมือ
114
3 เลือกแฟ้ม
เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก
●● เมื่อต้องการกลับสู่ระดับบนสุดในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก
4 เลือกไฟล์ที่จะเปิด
●●
››การสร้างแฟ้ม
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือก
3 เลือกชือ่ แล้วเลือก ปฏิบัติ
››การคัดลอกหรือย้ายไฟล์
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว
เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแฟ้มหรือไฟล์ที่จะคัดลอกหรือตัด
เลือก หรือ
ค้นหาแฟ้มแล้วเลือก
››การส่งไฟล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับไฟล์ที่จะส่ง
3 เลือก → ทางเลือก
››การลบไฟล์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก ไฟล์ส่วนตัว
2 เลือกกล่องเครื่องหมายที่อยู่ติดกับแฟ้มหรือไฟล์ที่จะลบ
3 เลือก → ใช่
เครื่องมือ
115
บันทึกด้วยปากกา
รู้จักวิธีสร้างสมุดบันทึกลายเส้นด้วยเครื่องมือต่างๆ
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก บันทึกด้วยปากกา
2 เลือก
3 สร้างสมุดบันทึกการวาดด้วยเครื่องมือต่อไปนี้
เครื่องมือ
ฟังก์ชั่น
ใส่ข้อความของคุณ
เขียนหรือวาดลงบนหน้าจอ
ลบลายเส้น
กำหนดการตั้งค่าเครื่องมือ
คุณยังสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้
●● ในการแทรกรูปภาพ สมุดบันทึกหรือแผนที่ ให้เลือก
●● เลือก
เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุด
●● เลือก
เพื่อทำการกระทำล่าสุดซ้ำ
4 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย
→ ใส่
Polaris Office
รู้จักวิธีสร้างหรือแสดงไฟล์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Adobe
PDF บนอุปกรณ์ของคุณ แอพพลิเคชั่นนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้ doc, docx,
xls, xlsx, csv3, ppt, pptx, pps4, txt, hwp, rtf, pdf
››การสร้างเอกสารใหม่
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Polaris Office
2 หากคุณเริ่มใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้แบบออนไลน์
หรือข้ามการลงทะเบียน
เครื่องมือ
116
3
4
5
6
7
เลือก ไฟล์ใหม่ → ชนิดเอกสาร
ใส่เนื้อหาในเอกสาร
เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก
ใส่ชื่อสำหรับเอกสารและเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสาร
เลือก บันทึก
››การเปิดเอกสาร
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Polaris Office
2 เลือก Local Storage → ชนิดเอกสาร
เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่คุณเปิดแล้ว ให้เลือกไฟล์ใน ไฟล์ล่าสุด
3 ดูเอกสารตามที่ต้องการ
ทางเลือกที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของเอกสาร
เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือเพื่อแก้ไขเอกสาร (ไฟล์ Word,
การนำเสนอหรือ Excel) ให้เลือก
●● เมื่อต้องการซูมเข้า ให้วางนิ้วมือสองนิ้วบนหน้าจอ
และกางนิ้วออกจากกัน เมื่อต้องการย่อภาพ ให้เลื่อนนิ้วมือเข้าหากัน
คุณยังสามารถเลือก → ทางเลือก
●● เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเอกสาร ให้เลือก
●● เมื่อต้องการบุ๊คมาร์คหน้าปัจจุบัน ให้เลือก
→ ที่คั่นหนังสือ
●● เมื่อต้องการปรับเอกสารให้พอดีกับหน้าจอ ให้เลือก
→
จัดเรียงข้อความใหม่
●●
เครื่องมือ
117
เมื่อต้องการส่งไฟล์ไปยังผู้อื่น ให้เลือก → ส่ง
●● เมื่อต้องการอ่านเอกสารผ่านคุณสมบัติตัวอักษรเป็นคำพูด ให้เลือก
→ ข้อความเป็นคำพูด
●● เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความด้วย Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ USB ให้เลือก
→ พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของ
ซัมซุงเท่านั้น
●●
››การจัดการเอกสารออนไลน์
เมื่อต้องการเพิ่มแอคเคาท์
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Polaris Office
2 เลือก เพิ่มแอคเคาท์
3 ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก ตกลง
เมื่อต้องการจัดการเอกสาร
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Polaris Office
2 เลือก Web Storage → แอคเคาท์
3 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามต้องการ
SIM Toolkit
ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ เมนูนี้อาจพร้อม
ใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก SIM Toolkit
เครื่องมือ
118
Voice Search
รู้จักวิธีใช้การค้นหาด้วยเสียงในการค้นหาตำแหน่งและข้อมูลโดยใช้เสียง
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
1
2
3
4
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก Voice Search
เลือก พูดเลย (หากจำเป็น)
พูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟน
เลือกชื่อรายการที่คุณต้องการเข้าถึง
เวลาโลก
รู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่น
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก เวลาโลก
2 เลือก
3 ใส่ชื่อเมืองแล้วเลือกเมืองจากรายการ
คุณสามารถเลือกเมืองในมุมมองแผนที่โลกได้
4 เลือก
5 หากต้องการเพิ่มเวลาโลกอื่นๆ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2-4
เมื่อต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้สัมผัสและกดนาฬิกาค้างไว้
แล้วเลือก การตั้งค่า DST
เครื่องมือ
119
การตั้งค่า
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า
1 เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า
2 เลือกหมวดการตั้งค่า และเลือกทางเลือก
การเชื่อมต่อไร้สายและเครือข่าย
เปลี่ยนการตั้งค่าของการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
››โหมดการบิน
ปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการ
ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายได้เท่านั้น
››Wi-Fi
เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi
››การตั้งค่า WIFI
Wi-Fi: เปิดหรือปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 97
●● การแจ้งเตือนเครือข่าย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อเครือข่ายเปิดใช้งานได้
●● หลักการพักการทำงานของ Wi-Fi: ตั้งเวลาให้อุปกรณ์ปิดคุณสมบัติ Wi-Fi
●● เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi: เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง
●●
››การตั้งค่า Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สอง
อุปกรณ์ผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้แอคเซสพอยท์ ► หน้า 99
●● ชื่ออุปกรณ์: ดูหรือแก้ไขชื่ออุปกรณ์
●●
การตั้งค่า
120
สถานะ: ดูสถานะการเชื่อมต่อ
●● หยุดเชื่อมต่อWi-Fi Direct: ปิดการใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct
●●
››Kies ผ่าน Wi-Fi
เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Samsung Kies ผ่าน Wi-Fi
››บลูทูธ
เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ
››การตั้งค่าบลูทูธ
บลูทูธ: เปิดหรือปิดคุณสมบัติเครือข่ายไร้สายของบลูทูธ ► หน้า 101
●● ชื่ออุปกรณ์: ตั้งค่าชื่ออุปกรณ์ของอุปกรณ์ของคุณ
●● แสดงให้เห็น: ตั้งค่าให้แสดงอุปกรณ์ ให้เห็นในอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
●● หมดเวลาแสดงให้เห็น: ตั้งระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์ของคุณให้เห็น
●● แสดงไฟล์ที่ได้รับ: ดูไฟล์ที่ได้รับจากอุปกรณ์อื่นผ่านคุณสมบัติเครือข่ายไร้
สายของบลูทูธ
●● ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง: ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้งานได้
●●
››การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: เปิดใช้งานคุณสมบัติการผูกล่าม USB
เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC ผ่าน
USB เมื่อเชื่อมต่อกับ PC อุปกรณ์ของคุณจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับ PC
► หน้า 106
●● ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา: เปิดใช้งานคุณสมบัติการผูกล่าม Wi-Fi เพื่อ
แชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ผ่านคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 105
●●
การตั้งค่า
121
ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา: กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อใช้
อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์
●● การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: เปิดใช้งานคุณสมบัติการผูกล่ามบลูทูธ
เพื่อแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับ PC ผ่าน
คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ ► หน้า 106
●● วิธีใช้: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB บลูทูธ และ
Wi-Fi
●●
››การตั้งค่า VPN
ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับ Virtual Private Networks (VPN) ► หน้า 108
››เครือข่ายมือถือ
ใช้แพ็กเกจดาต้า: ตั้งค่าเพื่อให้ใช้แพ็กเกจเครือข่ายสลับกลุ่มข้อมูลสำหรับ
บริการเครือข่าย
●● โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอื่นเมื่อคุณกำลังโรมมิ่งหรือ
เครือข่ายหลักใช้งานไม่ได้
●● ชื่อแอคเซสพอยท์: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
●● โหมดเครือข่าย: เลือกชนิดเครือข่าย
●● ผู้ให้บริการเครือข่าย: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับ
การโรมมิ่ง
●●
โทร
กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทรเอง
●● การปฏิเสธการรับสาย: ตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขโทรศัพท์
ที่ระบุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในรายการปฏิเสธได้
●● ตั้งค่าข้อความปฏิเสธ: เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่ถูกส่งเมื่อคุณปฏิเสธการโทร
การตั้งค่า
122
การรับสาย/การวางสาย:
--ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
--การตอบรับอัตโนมัต:ิ กำหนดว่าให้อุปกรณ์รับสายโดยอัตโนมัติหลังเลย
ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
--การตอบรับอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้รับสายอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
(ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเฮดเซ็ทไว้)
●● เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับ: ตั้งค่าให้เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุขณะโทร
●● การส่งต่อการโทร: โอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขอื่น
●● กำหนดเบอร์โทรออก: เปิดหรือปิดใช้งานโหมด FDN ให้จำกัดการโทรไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ในรายการ FDN คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM
หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วรีบูทอุปกรณ์
●● ข้อความเสียง:
--บริการข้อความเสียง: เลือกหรือตั้งค่าผู้ให้บริการของคุณ
--หมายเลขข้อความเสียง: ป้อนหมายเลขเพื่อเข้าใช้บริการข้อความเสียง
คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ
●● การตั้งค่าเพิ่มเติม:
--ID ผู้โทร: แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับการโทรออก
--การรับสายซ้อน: อนุญาตให้มีการเตือนสายเรียกเข้าเมื่อกำลังใช้สายอยู่
●● รูปภาพการโทรวีดีโอ: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
●● วีดีโอส่วนตัวในเบอร์ที่รับสาย: ตั้งค่าให้แสดงรูปภาพสดของคุณหรือรูปภาพที่
ตั้งล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น
●●
การตั้งค่า
123
ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด: เลือกว่าจะพยายามโทรปกติซ้ำเมื่อเชื่อมต่อ
การโทรวีดีโอไม่ได้หรือไม่
●● แอคเคาท์: ตั้งค่าแอคเคาท์สำหรับบริการการโทร IP
●● ใช้การโทรอินเตอร์เน็ต: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้บริการการโทร IP บริการการ
โทร IP จะให้บริการผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น
●●
เสียง
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ
●● โหมดปิดเสียง: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อปิดเสียงทั้งหมดยกเว้นเสียงมีเดีย
และเสียงเตือน
●● สั่น: ตั้งค่าเมื่ออุปกรณ์สั่นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ
●● ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า การแจ้งเตือน เสียงมีเดีย
เสียงเตือน และเสียงของระบบ
●● ระดับการสั่น: ปรับระดับการสั่นของการแจ้งสายเข้า, และตอบสนองการสัมผัส
●● เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
●● เสียงเตือน​: เลือกเสียงเรียกเข้าที่จะเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์
●● ทัชโทนแบบมีเสียง: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มบนหน้าจอการ
โทร
●● การเลือกแบบมีเสียง: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพพลิเคชั่นหรือ
ทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
●● เสียงล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอ
สัมผัส
●● การตอบสนองระบบสัมผัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ให้สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
การตั้งค่า
124
หน้าจอ
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ
●● ความสว่าง: เปิดใช้งานความสว่างอัตโนมัติหรือตั้งค่าความสว่างของจอภาพ
●● การแสดงผลหน้าจอ:
--รูป​แบบ​อักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง คุณสาม
ารถดาวน์โหลดรูปแบบอักษรจาก Android Market ได้โดยการเลือก
รับแบบอักษรแบบออนไลน์
--หน้าจอหลัก:
วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับการพักหน้าจอ
--ล็อกหน้าจอ:
วอลเปเปอร์: เลือกรูปภาพที่จะแสดงเมื่อล็อกหน้าจอ
●● โหมด: เลือกโหมดแสดงผล
●● หมุนหน้าจออัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้หมุนเนื้อหาโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อมีการ
หมุนอุปกรณ์
●● ภาพเคลื่อนไหว: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณสลับหน้าต่าง
●● หมดเวลา: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
●● เริ่มด่วน: เลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการสร้างทางลัด คุณสามารถเปิดใช้
แอพพลิเคชั่นได้โดยการเลือก
●● ปรับไฟหน้าจออัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่าง
ของจอภาพ
●● การปรับเทียบแนวนอน: ปรับเทียบเครื่องตรวจจับการเคลื่อนที่เพื่อปรับแกน
แนวนอนของอุปกรณ์เพื่อการรับรู้การเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้น
การตั้งค่า
125
โหมดประหยัดพลังงาน
ใช้การประหยัดพลังงานที่กำหนด: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดย
อัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
●● การตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่กำหนดเอง:
--เปิดโหมดประหยัดพลังงาน: เลือกระดับพลังงานสำหรับโหมดประหยัด
พลังงาน
--ปิด Wi-Fi: ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่อไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi
AP
--ปิดบลูทูธ: ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
--ปิด GPS: ปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS เมื่อไม่ได้ใช้งาน
--ปิดการซิงค์: ปิดการซิงค์เมื่อไม่ได้ซิงโครไนซ์อุปกรณ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
--ความสว่าง: เปิดใช้งานการตั้งค่าความสว่างสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
--ความสว่าง: ตั้งค่าระดับความสว่างสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
--หมดเวลา: ตั้งระยะเวลาเพื่อให้อุปกรณ์รอก่อนปิดแสงพื้นหลังของหน้าจอ
●● เรียนรู้การประหยัดพลังงาน: รู้จักวิธีลดการใช้กำลังไฟแบตเตอรี่
●●
ตำแหน่งและระบบป้องกัน
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และการทำงาน GPS
●● ใช้เครือข่ายไร้สาย: กำหนดให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือใน
การค้นหาตำแหน่งของคุณ
●● ใช้ดาวเทียม GPS: กำหนดให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
การตั้งค่า
126
ใช้ข้อมูลตำแหน่งของการค้นหา Google: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบัน
ของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google
●● กำหนดค่าการล็อกหน้าจอ: ตั้งค่าวิธีปลดล็อกหน้าจอ
--ปิด: ปิดการใช้งานการล็อกหน้าจอ
--ไม่ปลอดภัย: ตั้งค่าให้ใช้การล็อกหน้าจอโดยไม่ใช้ PIN, รหัสผ่าน
หรือรูปแบบ
--รูปแบบ: ตั้งรูปแบบการปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอ
--PIN: ตั้งรหัส PIN (ตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
--รหัสผ่าน: ตั้งรหัสผ่าน (ตัวอักษรและตัวเลข) เพื่อปลดล็อกหน้าจอ
●● ข้อมูลเจ้าของ: แก้ไขข้อความที่คุณต้องการแสดงบนหน้าจอในโหมดการ
ล็อกหน้าจอ
●● เข้ารหัสอุปกรณ์: ตั้งรหัส PIN หรือรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสอุปกรณ์ เพื่อป้องกัน
ข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ เมื่อเข้ารหัสอุปกรณ์ไว้ คุณต้องใส่รหัส
ผ่านทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์ คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน เนื่องจากอาจใช้เวลา
ในการเข้ารหัสอุปกรณ์นานกว่าหนึ่งชั่วโมง
●● เข้ารหัส SD การ์ด:
--เข้ารหัส SD การ์ด: ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการเข้ารหัสข้อมูล
บนการ์ดความจำของคุณ
--การเข้ารหัสเต็ม: ตั้งค่าให้เข้ารหัสทุกไฟล์บนการ์ดความจำของคุณ
--ไม่รวมไฟล์มัลติมีเดีย: ตั้งค่าให้เข้ารหัสทุกไฟล์บนการ์ดความจำของคุณ
ยกเว้นไฟล์มัลติมีเดีย
คุณไม่อาจเข้าถึงการ์ดความจำที่เข้ารหัสได้หลังจากการรีเซ็ทข้อมูลจาก
โรงงาน ให้ถอดรหัสการ์ดความจำก่อนที่จะรีเซ็ทข้อมูลจากโรงงาน
●●
การตั้งค่า
127
การเตือนการเปลี่ยน SIM: เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของ
ฉันที่ช่วยคุณค้นหาอุปกรณ์เมื่อสูญหายหรือถูกขโมย ► หน้า 34
●● ผู้รับข้อความแจ้งเตือน: กำหนดผู้รับที่จะรับข้อความในการติดตามจาก
อุปกรณ์ที่สูญหายของคุณ
●● รีโมทคอนโทรล: ตั้งค่าให้ควบคุมอุปกรณ์ที่สูญหายจากระยะไกลผ่านเว็บ
●● ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:
--ล็อก SIM การ์ด: เปิดหรือปิดใช้งานล็อก PIN ที่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN
ก่อนใช้อุปกรณ์
--เปลี่ยน PIN ของ SIM: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM
●● แสดงรหัสผ่านให้เห็น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงรหัสผ่านตามที่คุณป้อน
●● ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์: ดูผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสามารถเปิดใช้งานผู้ดูแลระบบอุปกรณ์เพื่อนำนโยบายใหม่ไปใช้กับ
อุปกรณ์ของคุณ
●● ใช้การรับรองความปลอดภัย: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจ
ถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นต่างๆ
●● ติดตั้งจากพื้นที่เก็บ USB: ติดตั้งหนังสือรับรองที่เข้ารหัสที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่
จัดเก็บภายในโทรศัพท์
●● ตั้งค่ารหัสผ่าน: สร้างและยืนยันรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้หนังสือรับรอง
●● ลบที่​จัด​เก็บ: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่
●●
การตั้งค่า
128
แอพพลิเคชั่น
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้
●● จัดการแอพพลิเคชั่น: เข้าถึงรายการแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์และตรวจสอบ
ข้อมูลแอพพลิเคชั่น
●● บริการที่ทำงาน: ดูบริการที่คุณกำลังใช้และเข้าถึงบริการเพื่อจัดการ
●● การใช้ความจำ: ดูพื้นที่หน่วยความจำที่มีอยู่และพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้ไป
แล้วจากแอพพลิเคชั่น
●● ใช้แบตเตอรี:่ ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป
●● แหล่งที่ไม่รู้จัก: เลือกเพื่อดาวน์ โหลดแอพพลิเคชั่นจากแหล่งต่างๆ
หากคุณไม่ได้เลือกทางเลือกนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก
Android Market เท่านั้น
●● การพัฒนา:
--การแก้ไขจุดบกพร่อง USB: เลือกเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ PC
โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น
--เปิดเครื่องเสมอ: ตั้งค่าหน้าจอของอุปกรณ์ที่จะเปิดขณะชาร์จแบตเตอรี่
--อนุญาตตำแหน่งจำลอง: อนุญาตตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการที่ส่ง
ไปยังบริการการจัดการตำแหน่งสำหรับการทดสอบ ตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือก
สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
●● Samsung Apps: เลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย (Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูล
สลับแพ็คเกต) เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ จาก
Samsung Apps
คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ
ของคุณ
การตั้งค่า
129
แอคเคาท์​และ​การ​ซิงค์
เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อ
การซิงโครไนซ์
●● ข้อมูลพื้นหลัง: เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้คุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติ ซิงค์อัตโนมัติ
จะทำงานในพื้นหลังโดยไม่มีการเปิดแอพพลิเคชั่นและซิงโครไนซ์ข้อมูล
●● ซิงค์อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อซิงโครไนซ์รายชื่อ, ปฏิทิน และข้อมูลอีเมล์
โดยอัตโนมัติ
การเคลื่อนไหว
เปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ของคุณ
●● การเปิดใช้งานการเคลื่อนไหว: ตั้งค่าให้ใช้การรับรู้การเคลื่อนไหว
●● เอียงเพื่อซูม: ตั้งค่าให้ซูมเข้าหรือออกขณะดูรูปภาพในแกลเลอรี่ หรือเรียกดู
เว็บเพจเมื่อใช้นิ้วมือสัมผัสและกดจุดสองจุดค้างไว้ แล้วเอียงอุปกรณ์ ไปมา
●● แพนเพื่อแก้ไข: ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น เมื่อคุณสัมผัสและกดราย
การค้างไว้ แล้วแพนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
รายการส่วนตัว
เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อการจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ
●● แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าในการสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพ
พลิเคชั่นไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
●● แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้: เพิ่มและดูแอคเคาท์ Google ของคุณที่จะแบ็กอัพข้อมูล
การตั้งค่า
130
คืนค่าอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพพลิเคชั่นเมื่อมี
การติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่อุปกรณ์อีกครั้ง
●● ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบ
ข้อมูลของคุณทั้งหมด
●●
ที่เก็บ
ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการ์ดความจำ คุณยังสามารถฟอร์แมต
การ์ดความจำได้
การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดความจำ
ภาษาและการใส่ข้อมูล
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใส่ข้อความ คุณสมบัติการรู้จำเสียงและตัวอักษรเป็น
คำพูด
››เลือกภาษา
เลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอสำหรับเมนูและแอพพลิเคชั่นทั้งหมด
››การตั้งค่าการจำแนกเสียง
ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียงของ Google
●● ค้นหาปลอดภัย: ตั้งค่าให้อุปกรณ์กรองคำหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมจาก
ผลลัพธ์การค้นหาเสียง
●● ปิดกั้นคำไม่สุภาพ: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมที่อุปกรณ์พบจากผลลัพธ์การค้นหา
เสียง
●●
การตั้งค่า
131
››การตั้งค่าจากตัวอักษรเป็นคำพูด
ฟังตัวอย่าง: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด
●● ใช้การตั้งค่าของฉันทุกครั้ง: ตั้งค่าเพื่อใช้อัตราสุนทรพจน์และการตั้งค่าภาษา
ที่คุณระบุในการตั้งค่าที่บันทึกไว้ในแอพพลิเคชั่น
●● เครื่องมือพื้นฐาน: กำหนดให้ใช้เครื่องมือการสร้างคำพูดสำหรับข้อความที่พูด
●● ติดตั้งข้อมูลเสียง: ดาวน์ โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติตัวอักษร
เป็นคำพูด
●● อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติตัวอักษรเป็นคำพูด
●● ภาษา: เลือกภาษาสำหรับคุณสมบัติตัวอักษรเป็นคำพูด
●● เครื่องมือ: แสดงเครื่องมือข้อความเป็นคำพูดในเครื่องของคุณ
●●
››วิธีเขียนปัจจุบัน
ดูชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการใส่ข้อความ
››ตัวเลือกวิธีเขียน
ตั้งค่าให้อุปกรณ์ซ่อนหรือแสดงไอคอนการตั้งค่าการใส่ข้อความ ( )
หากคุณลือก อัตโนมัติ อุปกรณ์ของคุณจะซ่อนหรือแสดงไอคอนโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแป้นพิมพ์
››กำหนดค่าวิธีเขียน
●●
Swype
--Swype: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ Swype
--การตั้งค่า:
เลือกโหมดการกรอกข้อมูล: เลือกประเภทแป้นพิมพ์สำหรับการใส่ตัวอักษร
การตั้งค่า
132
การกวาดนิ้วเลือกคำ: เรียนรู้วิธีใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype
พจนานุกรมส่วนบุคคล: ตั้งค่าพจนานุกรมของตัวคุณเอง คำศัพท์ใน
พจนานุกรมจะปรากฏขึ้นเป็นการคาดเดาคำศัพท์สำหรับการใส่ข้อความ
ของคุณ
ค่าปรับตั้ง:
▪▪ เสียงตอบรับ: ตั้งค่าให้ทำการแจ้งเตือนเมื่อไม่มีคำให้เลือกสำหรับการใส่
ข้อความถ้าคุณสัมผัสสองครั้งที่คำนั้น
▪▪ สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
▪▪ แสดงเคล็ดลับ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงเคล็บลับสำหรับการดำเนินการของ
คุณโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี)
▪▪ เว้นวรรคอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
▪▪ พิมพ์ใหญ่อัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้อุปกรณ์ ใช้ตัวพิมพ์ ใหญ่เป็นอักษรตัวแรก
หลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.),
เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
▪▪ แสดงระยะเลือก: ตั้งให้แสดงลายเส้นในการลากบนคีย์บอร์ด
▪▪ แนะนำคำศัพท์: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่ข้อความ
▪▪ ความเร็วกับความแม่นยำ: ตั้งค่าความสมดุลระหว่างความเร็วและความ
ถูกต้อง
▪▪ รีเซ็ตพจนานุกรม Swype: ลบคำที่คุณป้อนลงในพจนานุกรม
▪▪ เวอร์ชั่น: แสดงข้อมูลเวอร์ชั่น
ตัวเลือกภาษา: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ
คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
การตั้งค่า
133
แป้นพิมพ์ Android
--แป้นพิมพ์ Android: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ให้แป้นพิมพ์ Android
--วิธีเขียนที่ใช้งาน: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ
--การตั้งค่า:
ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็น
อักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.),
เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
สั่นเมื่อกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
ส่งเสียงเมื่อกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
การแก้ไขอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ
แสดงคำแนะนำการแก้ไข: ตั้งค่าให้อุปกรณ์คาดเดาคำตามการใส่ข้อความ
ของคุณ และแสดงการแนะนำคำ
●● DioPen Chinese IME
--DioPen Chinese IME: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ DioPen
--การตั้งค่า:
สั่นขณะกดรหัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
มิีเสียงขณะกดรหัส: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
แสดงการแนะนำ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงคำแนะนำขณะที่คุณใส่ข้อความ
การตั้งค่ารายละเอียด: กำหนดการตั้งค่าปุ่มกด DioPen Chinese IME
ด้วยตนเองเช่น การคาดเดาคำศัพท์ การตรวจสอบตัวสะกดและ
การเว้นวรรคอัตโนมัติ เมื่อเลือก แสดงการแนะนำ
จัดการการหน่วงเวลา: เลือกการรับรู้เวลาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
ความหนาปากกา: เลือกความหนักของปากกาสำหรับโหมดการเขียน
ด้วยมือ
สีปากกา: เลือกสีของปากกาสำหรับโหมดการเขียนด้วยมือ
ใช้ Fuzzy: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้การตั้งค่า Fuzzy
การตั้งค่า Fuzzy: กำหนดการตั้งค่า Fuzzy เอง
เกี่ยวกับ: ดูข้อมูล DioPen Chinese IME
●●
การตั้งค่า
134
●●
ปุ่มกดของ Samsung
--ปุ่มกดของ Samsung: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้แป้นพิมพ์ Samsung
--การตั้งค่า:
ภาษาเขียน: เลือกภาษาของการใส่ข้อความ
คุณไม่สามารถใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควร
เปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
XT9: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อใส่ข้อความโดยใช้โหมดใส่ข้อความการ
คาดเดา
การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9: เปิดใช้งานคุณสมบัติแอดวานซด์ของโหมด XT9
เช่น การใส่ค่าอัตโนมัติ การแก้ไขอัตโนมัติ หรือการแทนที่อัตโนมัติ และตั้ง
ค่ารายการคำศัพท์ของคุณเอง
ใส่จุดอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
มีเสียงขณะกดปุ่ม: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่ม
ตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรก
หลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม
(?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
เสียงที่เข้ามา: เปิดใช้งานคุณสมบัติใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดย
ใช้เสียงบนปุ่มกดของ Samsung
การ​ตั้งค​ ่า​การเขียนด้วยมือ: กำหนดการตั้งค่าสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ
เช่น เวลาการรับรู้, ความหนาของปากกา หรือสีของปากกา
การฝึกใช้งาน: รู้จักวิธีใส่ข้อความด้วยปุ่มกดของ Samsung
การเข้าใช้งาน
เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติในการเข้าใช้งาน
●● การเข้าใช้งาน: เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่คุณดาวน์ โหลดไว้
เช่น Talkback หรือ Kickback ที่มีการตอบสนองแบบเสียง เสียงดนตรี หรือ
การสั่น
การตั้งค่า
135
แอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งาน: เลือกแอพพลิเคชั่นการเข้าใช้งานที่จะใช้
●● ดาวน์โหลดสคริปต์การเข้าใช้งาน: ตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ดาวน์ โหลดสคริปต์
การเข้าใช้งานจาก Google
●● ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าอุปกรณ์ ให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
●● เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสและกด
หน้าจอค้างไว้
●● แสงไฟ: เปิดหรือปิดไฟฉาย
●● โมโนดิจิตอล: เปิดใช้งานเสียงลำโพงเดียว เมื่อคุณฟังเสียงด้วยหูฟังแบบ
อุดหูเพียงข้างเดียว
●● การรับสาย/การวางสาย:
--ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
--การตอบรับอัตโนมัต:ิ กำหนดว่าให้อุปกรณ์รับสายโดยอัตโนมัติหลังเลย
ระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่
--การตอบรับอัตโนมัต:ิ ตั้งค่าให้รับสายอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
(ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเฮดเซ็ทไว้)
●● ทางลัดการเข้าใช้งาน: เพิ่มทางลัดไปที่การตั้งค่าการเข้าใช้งานบนเมนูด่วนที่
ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
●●
วันที่และเวลา
เข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีการแสดงเวลาและวันที่บน
อุปกรณ์ของคุณ:
หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์
เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต
วันที่และเวลาอัตโนมัติ: อัพเดทวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณข้ามไป
โซนเวลาอื่น
●● ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
●● ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
●●
การตั้งค่า
136
เลือกไทม์โซน: ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ
●● ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: ตั้งค่าเวลาให้แสดงผลในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
●● เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่
●●
เกี่ยวกับอุปกรณ์
เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ และอัพเดทระบบ
ของอุปกรณ์
การตั้งค่า
137
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้
รหัส
ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัส
รหัสผ่าน เมื
ผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะต้องใส่รหัส PIN
ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM
PIN
การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก
SIM การ์ด
SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติ
PUK
แล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง
คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส
PIN2
PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด
หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
อุปกรณ์ของคุณจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเครือข่าย
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์
ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
●● คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
●●
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
138
หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม
หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่
เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
●● ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ ไม่
สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
●● ตรวจสอบว่ามือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
●● เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟท์แวร์ชั่วคราว
●● ตรวจสอบว่าซอฟท์แวร์ ในอุปกรณ์ของคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่น
ล่าสุดแล้ว
●● หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขูดขีดหรือชำรุด ให้นำไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
ในพื้นที่ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง
หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรม
หรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้าง
และไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 10-15 วินาที อุปกรณ์จะรีบูทโดย
อัตโนมัติ
หากวิธีนี้แก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงาน
เปิดรายการแอพพลิเคชั่น แล้วเลือก การตั้งค่า → รายการส่วนตัว →
ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ทอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด
สายหลุด
เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อ
เครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
139
คุณต่อสายโทรออกไม่ได้
ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
●● ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
●●
ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
●● ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
●●
ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของ
โทรศัพท์
●● ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
●● หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยดี
●●
คุณภาพของเสียงไม่ดี
ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์
●● เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์
ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
●●
โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
●● ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
●●
อุปกรณ์นี้ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า
กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน โปรดชาร์จไฟแบตเตอรี่เพื่อใช้งานอุปกรณ์นี้ต่อ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
140
แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง
หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ได้อีก คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่
อุปกรณ์ของคุณร้อน
เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้กำลังไฟเพิ่มขึ้น หรือใช้
แอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ของคุณเป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณจะร้อน ซึ่งเป็น
เรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง
โทรศัพท์ซัมซุงของคุณต้องมีหน่วยความจำที่เพียงพอและระดับแบตเตอรี่ที่
เพียงพอจะใช้งานกล้อง หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้
กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:
●● ชาร์จแบตเตอรี่
●● เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจาก
อุปกรณ์ของคุณ
●● เริ่มอุปกรณ์ ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นกล้องถ่ายรูป
หลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง
ไฟล์เพลงบางไฟล์ ไม่สามารถเล่นได้ในโทรศัพท์มือถือของซัมซุงด้วยเหตุผล
บางประการ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงใน
อุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้
●● เพิ่มความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ ไปยัง PC หรือลบไฟล์ออกจาก
อุปกรณ์ของคุณ
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
141
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอล
(DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาต
หรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
●● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์
●●
ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธในอุปกรณ์ของ
คุณแล้ว
●● ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อได้เปิดใช้งานคุณสมบัติ
ไร้สายของบลูทูธแล้ว (หากจำเป็น)
●● ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุด
ของบลูทูธ (10 เมตร)
●●
หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
สร้างการเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ PC
ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
●● ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่เหมาะสมและอัพเดทใน PC ของคุณแล้ว
●●
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
142
ข้อควรระวังเพื่อความ​ปลอดภัย
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของ
อุปกรณ์ของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานอุปกรณ์
คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด
ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม
ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จออกด้วยการดึง
ที่สายไฟ
อย่างอสายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ขณะชาร์จหรือสัมผัสอุปกรณ์ขณะมือเปียก
ห้ามทำให้ชาร์จเจอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ามทำตกหรือกระแทกชาร์จเจอร์หรืออุปกรณ์
ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น
ควรจัดการและกำจัดอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ด้วยความระมัดระวัง
ควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ได้รับการอนุมัติจาก Samsung
ซึ่งได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่
ไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือทำให้
อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
• ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในกองไฟ ควรปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่นเมื่อกำจัด
อุปกรณ์ใช้แล้ว
•
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
143
ห้ามวางอุปกรณ์ ไว้ข้างบนหรือไว้ในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตา
หรือเครื่องนำความร้อน แบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
• ไม่ควรบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางอุปกรณ์ ให้อยู่ภายใต้แรง
กดดันภายนอกที่สูง เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและเกิดภาวะความร้อน
เกิน
•
ควรปกป้องอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก
• อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้อุปกรณ์ผิดรูปและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลง
และอุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
• ไม่ควรนำชาร์จเจอร์ที่เสียแล้วมาใช้งาน
•
ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้อุปกรณ์ในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน
ปิดอุปกรณ์ในที่ห้ามใช้
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือในบางพื้นที่
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งอุปกรณ์ของ
คุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่อง
กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
• คุณต้องใช้อุปกรณ์ของคุณให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย
15 ซม.
• เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
ให้ใช้อุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
•
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
144
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ที่
อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ใดๆ เป็นการส่วนตัว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์
เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากคลื่นความถี่วิทยุ
หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุ
รบกวน
เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุของอุปกรณ์ของ
คุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟังของคุณ
การปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อ
การระเบิดได้ง่ายเสมอ
• ห้ามใช้อุปกรณ์ ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน)
หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
• ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่าย
ไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม
•
ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน
การใช้งานอุปกรณ์ขณะอยู่บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อุปกรณ์ของคุณ
อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่
วิทยุของอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของ
อุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
145
ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ
ขณะขับรถ การขับรถอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ
ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัย
ของตัวคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:
• ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
• ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น
การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการ
โทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
• วางอุปกรณ์ของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ ไร้สาย
ของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วง
เวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ
• ให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาอยู่ด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ พักสายในช่วงการ
จราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกเห็บ, หิมะ,
น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
• อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ”
หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจคุณจากความรับผิดชอบหลักใน
การขับขี่อย่างปลอดภัย
• การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่
หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่
กับที่ หากจำเป็นต้องโทรออก ให้กดหมายเลขสองสามเลขเท่านั้น ตรวจสอบ
สภาพถนนและกระจกของคุณ จากนั้น ให้กดหมายเลขต่อ
• อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีก
ฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความ
สนใจของคุณออกจากท้องถนน
• การใช้อุปกรณ์เพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ท้องถิ่น
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา ฉุกเฉินทางการแพทย์
• ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุ
ทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆที่ก่อให้เกิด อันตรายถึง
ชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
146
•
โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือ
พิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง,
ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามี
การโจรกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือ
หมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ
การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ
ควรให้อุปกรณ์ของคุณแห้ง
ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เสียหาย
• ห้ามเปิดอุปกรณ์เมื่ออุปกรณ์เปียก หากอุปกรณ์เปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่
ออกทันที (หากปิดอุปกรณ์ไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพ
นั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและนำเข้าศูนย์บริการ
• ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในอุปกรณ์
ความเสียหายจากน้ำของอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้สิทธิ์ในการรับประกันสินค้าจาก
ผู้ผลิตเป็นโมฆะ
•
ห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ในบริเวณที่มีฝุ่นและสกปรก
ฝุ่นอาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณบนที่ลาดเอียง
หากอุปกรณ์ตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้
อย่าเก็บอุปกรณ์ในที่ร้อนหรือเย็นจัด ให้ใช้อุปกรณ์ที่
อุณหภูมิ -20° C ถึง 45° C
อุปกรณ์ของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ภายในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจาก
อุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
• อย่าวางอุปกรณ์ถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
• ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ -20° C ถึง 45° C
•
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
147
อย่าเก็บอุปกรณ์ไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ
อุปกรณ์ของคุณอาจผิดรูปหรือทำงานผิดปกติ
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก
อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการ
สัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
• การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และ
บัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
• ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ
•
อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตตอร์, ไมโครเวฟ,
อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง
แบตเตอรี่อาจรั่วได้
• อุปกรณ์คุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้
•
อย่าทำอุปกรณ์ตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก
หน้าจอของอุปกรณ์อาจเสียหาย
• หากงอหรือผิดรูป อุปกรณ์ของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ
•
อย่าใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากอุปกรณ์ร้อนเกินไป
การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจ
ทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ
หากอุปกรณ์ของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง
ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง
การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็น
ชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
148
ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ
ขณะใช้งานอุปกรณ์ให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของ
คุณมากเกินไป
• อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวีดีโอหรือเล่น
เกมส์ที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้
อุปกรณ์ทันที
•
ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอ
สัมผัสหรือเล่นเกมส์ คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆของ
ร่างกาย เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้ถืออุปกรณ์ด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้
น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้า
อย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์
การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด
ไม่ควรชารจ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จ
กำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
• แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมา
ชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
• ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
•
ใช้แบตเตอรี่, เครื่องชาร์จ, อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต
การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ลดลงหรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
• ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริม
หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง
•
ห้ามใช้ปากกัดหรือดูดอุปกรณ์
การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
• หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
•
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
149
เมื่อใช้อุปกรณ์:
ถืออุปกรณ์ตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
• พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสที่
เสาอากาศอาจทำให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุมากเกินจำเป็นได้
•
ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง
การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยิน
ของคุณ
• การรับฟังเสียงดังขณะขับขี่อาจรบกวนสมาธิของคุณและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
• ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่ง
ที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นใน
การรับฟังการสนทนาหรือเพลง
• ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีก
เลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่
เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้า
กับอุปกรณ์
•
การใช้ความระมัดระวังขณะใช้อุปกรณ์ระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่ี
ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
ไม่ควรใส่อุปกรณ์ของคุณไว้ที่กระเป๋าหลังหรือรอบเอว
คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณล้มลง
อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ
การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับอุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกัน
สินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการ ให้นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการ
ของซัมซุง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
150
ไม่ควรทาสีอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้
ทำงานผิดปกติ หากคุณมีอาการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของอุปกรณ์
ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์และปรึกษาแพทย์
ในการทำความสะอาดอุปกรณ์:
เช็ดอุปกรณ์และเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
• อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก
•
อย่าใช้งานอุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก
กระจกหรืออะครีลิคที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้
นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
อย่าใช้อุปกรณ์เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ
ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น ไม่ควรอนุญาตให้เด็กๆ ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ
เนื่องจาก อาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่น รวมทั้งทำให้อุปกรณ์เสียหายได้
การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณ
ได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
• ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิด
การบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
•
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มี
คุณภาพเท่านั้น
การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ
อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิต
เป็นโมฆะได้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
151
การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่
ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายใน
เครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับ
การ์ดหรืออุปกรณ์
• ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้า
จากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
• ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้ง
สองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
•
การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินโดยใช้อุปกรณ์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่
ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน
เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย
ขณะใช้งานอุปกรณ์ ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว
Samsung ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
• เมื่อต้องการขายหรือกำจัดอุปกรณ์ของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่า
อุปกรณ์ของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
•
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์
ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่คุณบันทึกไว้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของเนื้อหา การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดต่อประเด็นทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์
โดยมิชอบของผู้ใช้
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
152
เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตาม
ข้อกำหนดของกทช
อุปกรณ์นี้ตรงกับคำแนะนำสากลสำหรับการสัมผัสกับคลื่นสัญญาณวิทยุ
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (SpecificAbsorption Rate
–SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.079 W/kg
ซึ่งสอดคล้องตามมาตราฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด
อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ของคุณคือตัวรับและตัวส่งคลื่นสัญญาณวิทยุ ซึ่งถูกออก
แบบมาเพื่อไม่ให้เกินค่าที่จำกัดสำหรับการสัมผัสกับคลื่นสัญญาณวิทยุ (ความถี่
คลื่นสัญญาณวิทยุของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า) ซึ่งแนะนำไว้โดยคำแนะนำสากล
คำแนะนำได้รับการพัฒนาโดยองค์กรทางวิทยาศาสตร์อิสระ (ICNIRP) และ
มีขอบเขตของความปลอดภัยที่สำคัญซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจถึงความ
ปลอดภัยของบุคคลต่างๆ โดยไม่พิจารณาถึงอายุและสุขภาพ
คำแนะนำในการสัมผัสกับคลื่นสัญญาณวิทยุใช้หน่วยการวัดที่เรียกว่า Specific
Absorption Rate หรือ SAR ข้อจำกัดของ SAR สำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่
ได้คือ 2.0 W/kg
การทดสอบสำหรับ SAR ดำเนินการโดยใช้มาตรฐานตำแหน่งการทำงานกับ
การส่งสัญญาณอุปกรณ์ที่ระดับพลังงานสูงสุดในทุกคลื่นความถี่ของการทดสอบ
ทั้งหมด ค่า SAR สูงสุดภายใต้คำแนะนำของ ICNIRP สำหรับโมเดลอุปกรณ์
นี้คือ:
ค่าสูงสุดของ SAR สำหรับโมเดลนี้และเงื่อนไขภายใต้ข้อมูลที่บันทึกไว้
SAR ระดับศีรษะ
0.079 W/kg
SAR ระดับร่างกาย
0.715 W/kg
ในระหว่างการใช้งานค่า SAR ที่แท้จริงสำหรับอุปกรณ์นี้มักจะต่ำกว่าค่าที่กล่าว
ไว้ข้างต้น ทั้งนี้เนื่องจากสำหรับจุดประสงค์ของประสิทธิภาพของระบบและ
เพื่อลดการรบกวนบนเน็ตเวิร์ก พลังงานในการทำงานของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้
ของคุณจะลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อพลังงานทั้งหมดไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับการโทร
พลังงานเอาต์พุตของอุปกรณ์ที่ต่ำกว่าจะมีค่า SAR ที่ต่ำกว่า
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
153
การทดสอบ SAR ในเรื่องการพกพาไว้กับร่างกาย ได้นำมาใช้กับอุปกรณ์นี้
โดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการอนุมัติ หรือดำเนินการโดยมีระยะแยกห่าง 0.5 ซม.
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับคลื่น RF ในระหว่างการพกพาไว้
กับร่างกาย อุปกรณ์จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่ได้รับอนุมัติ หรือถูกจัด
ตำแหน่งให้อยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 0.5 ซม. หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับ
การอนุมัติ ควรตรวจสอบว่า อุปกรณ์เสริมนั้นไม่มีส่วนประกอบของโลหะและสามารถ
ทำให้ตัวเครื่องอยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 0.5 ซม.
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่า ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้
ระบุว่า จำเป็นที่จะต้องมีข้อควรระวังพิเศษเมื่อใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ WHO
แนะนำว่า คุณยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับคลื่นได้มากขึ้นโดยการจำกัดการใช้
งานโทรศัพท์มือถือ หรือใช้ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรี เพื่อให้ตัวเครื่องอยู่ห่างจากศีรษะและ
ร่างกาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.samsung.com/sar และค้นหา
อุปกรณ์ของคุณโดยใช้หมายเลขรุ่น
การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ขยะประเภทอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บ
และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และ
อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB)
รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม
โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่
ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
154
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่
กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริม
อิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง
การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
และประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่ง
คืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)
เครื่องหมายบนแบตเตอรี่, คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์ได้แสดงไว้ว่า ไม่
ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะมูลฝอยจากครัวเรือน
อื่นๆ ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วย
สารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66
แบตเตอรี่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูลใน
การเปลี่ยนนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือ
ทิ้งแบตเตอรี่ในเปลวไฟ ห้ามถอดประกอบ, บดขยี้ หรือเจาะแบตเตอรี่
หากคุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์ หน่วยงานเก็บขยะจะใช้มาตรการอย่างเหมาะสม
ในการรีไซเคิลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งแบตเตอรี่
ข้อปฏิเสธความรับผิด
เนื้อหาและบริการบางอย่างที่อุปกรณ์นี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและ
ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/
หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านั้นจัดให้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่การใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณต้อง
ไม่ใช้เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือ
ผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านี้หากไม่ได้รับ
อนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม
คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด ประกาศ ถ่ายทอด แปล
จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือ
บริการที่แสดงผ่านอุปกรณ์นี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
155
“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่” เป็น ซัมซุงไม่ขอรับประกัน
เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยและไม่ว่าด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดการ
รับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกัน
ความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ซัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือ
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านอุปกรณ์นี้และไม่ว่ากรณีใดๆ
รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ซัมซุงจะไม่รับผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลตาม
มาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก
หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการ
ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิด
ความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”
บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และซัมซุงไม่
ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ
เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่าย
และระบบส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือ
การระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียง
หลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดนี้
ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
และบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
156
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ
การติดตั้ง Kies (PC ซิงค์)
1. คุณสามารถดาวน์โหลด Kies เวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก เว็บไซต์ซัมซุง
(www.samsung.com/kies) และติดตั้งลงใน PC ของคุณ
2. ใช้สาย USB เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องพีซีของคุณ
Samsung Kies จะเปิดโดยอัตโนมัติ
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
www.samsung.com
Thai. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF

advertising