Samsung | SONOACE R5 | Samsung SONOACE R5 Посібник користувача

ГАРАНТІЯ
Компанія Samsung Medison надає покупцю цього пристрою наведену нижче гарантію. Гарантія діє
протягом одного року з дати встановлення та поширюється на всі неполадки, викликані браком
виробництва або неякісними матеріалами. Єдиним і виключним способом усунення несправностей
у пристрої з такими дефектами є безкоштовна його заміна після повернення до компанії Samsung
Medison протягом вказаного гарантійного періоду.
Гарантія не поширюється на пошкодження та втрати, викликані зовнішніми факторами, включно
з повінню, цунамі, блискавкою, землетрусом, крадіжкою, екстремальними умовами експлуатації
та навмисним руйнуванням обладнання. Гарантія не поширюється на пошкодження, викликані
переміщенням пристрою.
Гарантія анулюється у випадках, коли обладнання пошкоджено в результаті аварії, неправильного
використання, експлуатації з відхиленням від встановлених режимів, падіння або здійснення спроб
модифікації чи змінення будь-якої частини або вузла обладнання.
Частини з косметичними дефектами або слідами зносу не замінюються. Гарантія не поширюється
на заміну елементів живлення, навчальних і витратних матеріалів.
Компанія Samsung Medison не несе відповідальність за жодні випадкові або непрямі пошкодження,
що можуть виникнути або бути пов’язані з використанням обладнання.
Компанія Samsung Medison не несе відповідальність за жодні втрати, пошкодження або травми, що
можуть виникнути внаслідок затримки в наданні послуг згідно цієї гарантії.
Ця обмежена гарантія замінює всі інші гарантії, прямі та непрямі, у тому числі гарантії комерційної
цінності та придатності до використання з певною метою. Жодні представники або інші особи не
мають права нести або брати на себе жодні гарантійні зобов’язання від імені компанії Samsung
Medison окрім зазначених у цьому документі.
Браковане обладнання, яке ви відправляєте в компанію Samsung Medison, має бути запакованим
у картонні коробки. Витрати на доставку та страхування несе покупець. Щоб повернути браковані
вироби в компанію Samsung Medison зверніться до відділу обслуговування клієнтів компанії
Samsung Medison.
Компанія Samsung Medison або місцевий дистриб’ютор надасть за потребою схеми з’єднань, список
деталей, описи, інструкції з калібрування та іншу інформацію, що допоможе спеціалістам належної
кваліфікації відремонтувати частини обладнання, які позначено компанією Samsung Medison як
такі, що придатні до ремонту.
УВАГА! Згідно з федеральним законодавством США цей пристрій може бути реалізований виключно
лікарями та на їх замовлення.
ВИРОБНИК: SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
42, Teheran-ro 108-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea (КОРЕЯ)
Відділ обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
ТЕЛ.: 82-2-2194-1234 ФАКС: 82-2-2194-1071
Веб-сайт: www.samsungmedison.com
ПРЕДСТАВНИК У ЄС : SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LTD.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
Система ультразвукової діагностики
Посібник з експлуатації
ВЕРСІЯ 1.01.00
Українська
M358-U10100-01
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ЛІЦЕНЗІЯ НА
ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Клієнт не має права розголошувати жодну конфіденційну інформацію, яку йому надала компанія
Samsung Medison, окрім випадків, коли така інформація стає загальновідомою не з вини Клієнта.
Без попередньої письмової згоди компанії Samsung Medison Клієнт може використовувати таку
конфіденційну інформацію тільки для використання, обслуговування та ремонту виробів.
Системи Samsung Medison містять власне програмне забезпечення компанії Samsung Medison у
формі, яку читає машина. Компанія Samsung Medison залишає за собою всі права власності й інші
права та інтереси на таке програмне забезпечення, окрім ліцензії на використання програмного
забезпечення у формі, яку читає машина, що входить до комплекту. Клієнт не має права копіювати,
трасувати, розформовувати або змінювати програмне забезпечення. Передаючи цей пристрій,
Клієнт передає також цю ліцензію, яка не підлягає передаванню в жодному іншому разі. У разі
скасування чи розірвання цього контракту, або ж повернення товару, коли це не пов’язано з
ремонтом або зміною, Клієнт повертає компанії Samsung Medison усю конфіденційну інформацію.
Норми техніки безпеки
■■Класифікація
XX
Тип захисту від ураження електричним струмом: клас I
XX
Ступінь захисту від ураження електричним струмом (при підключенні пацієнта): обладнання
типу BF
XX
Ступінь захисту від згубного потрапляння води: звичайне обладнання
XX
Ступінь безпеки роботи в разі використання легкозаймистих знеболювальних препаратів,
що містять повітря, кисень або закис азоту: дане обладнання непридатне для роботи за
наявності суміші легкозаймистих анестетиків із повітрям, киснем або геміоксидом азоту
XX
Режим роботи: безперервний
■■Відповідає стандартам електромеханічної безпеки
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки та основних
робочих характеристик [IEC 60601-1:2005]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1–2. Загальні вимоги щодо безпеки та основних
робочих характеристик – допоміжний стандарт. Електромагнітна сумісність – вимоги та
випробування. [IEC 60601-1-2:2007]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1–6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних
робочих характеристик – допоміжний стандарт. Придатність для використання [IEC
60601-1-6:2006]
XX
Електрообладнання медичне, частина 2–37. Спеціальні вимоги до безпеки та основних
робочих характеристик ультразвукового медичного обладнання для діагностики та
моніторингу. [IEC60601-2-37:2007]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки [IEC 60601-1:1988
із A1:1991 і A2:1995]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки – допоміжний
стандарт 1. Вимоги до безпеки медичного електрообладнання [IEC 60601-1-1:2000]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки – допоміжний
стандарт 2. Електромагнітна сумісність – вимоги та випробування [IEC 60601-1-2:2001, A1:2004]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки – допоміжний
стандарт 4. Програмоване медичне електрообладнання [IEC 60601-1-4: 1996, A1:1999]
XX
Електрообладнання медичне, частина 2. Окремі вимоги до безпеки – ультразвукове медичне
обладнання для діагностики та моніторингу 37 [IEC60601-2-37: 2001 із A1:2004, A2:2005]
XX
Медичні прилади – застосування керування ризиками до медичних приладів [ISO 14971:2007]
XX
Електрообладнання медичне, частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки [UL60601-1:2003]
XX
Електрообладнання медичне – частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки [CAN/CSA 22.2
No.601.1-M90:1990 з R2003, з R2005]
XX
Біологічне оцінювання медичних приладів [ISO10993 : 2009]
XX
Стандартні засоби звітування про акустичний вихідний сигнал ультразвукового медичного
діагностичного обладнання [IEC61157:2007]
■■Заяви
Символ Канадської асоціації зі стандартизації для Канади та США.
Заява виробника про відповідність пристрою чинним директивам ЄЕС і нормам
європейського вповноваженого органу.
Заява виробника про відповідність пристрою чинним директивам ЄЕС.
Спочатку прочитайте цей розділ
Порядок використання посібника
Цей посібник призначено для читачів, знайомих з ультразвуковими технологіями. Систему можуть
використовувати медичні працівники чи інші особи під їхнім наглядом. Тут не описано методику
ультразвукового дослідження чи клінічні процедури. Цей посібник не призначено для використання
як навчального матеріалу для вивчення основ ультразвукового дослідження, анатомії, методів
сканування чи сфер застосування. Для того, щоб використовувати цей посібник або ультразвукову
систему, ви повинні володіти цією інформацією.
Цей посібник не містить результатів діагностування чи висновків. Перед тим як ставити остаточний
діагноз, порівняйте результат вимірювань з еталонним значенням для кожної сфери застосування.
Не доцільно постійно чи кардинально змінювати налаштування елементів керування обладнанням.
Систему попередньо налаштовано на заводі для отримання оптимального зображення у випадку
більшості пацієнтів. Як правило, користувачеві не потрібно нічого регулювати. За бажання
користувача можна змінити налаштування зображення. Щоб отримати оптимальну якість
зображення, потрібно докласти невеликих зусиль.
Ми не відповідаємо за помилки, які можуть виникнути під час роботи системи на ПК користувача.
Назви продуктів, виробником яких не є компанія Samsung Medison, можуть бути торговельними
марками відповідних власників.
Під час використання системи тримайте посібник з експлуатації поблизу як довідковий матеріал.
Задля безпечної експлуатації цього пристрою перед початком роботи прочитайте «Розділ 1.
Безпека» і «Розділ 8. Технічне обслуговування».
ПРИМІТКА. Певні функції недоступні в окремих країнах. Функції та їхні параметри,
а також технічні характеристики, які містяться в цьому посібнику, можуть змінюватись без
попередження. В окремих країнах застосування обладнання ще не дозволено урядом.
Умовні позначення, які використовуються в посібнику
НЕБЕЗПЕЧНО: опис заходів безпеки щодо запобігання виникненню серйозної небезпеки
для користувача. Ігноруючи це застереження, користувач може зазнати небезпечних для
життя травм.
ОБЕРЕЖНО: вказівка про наявність небезпеки, яка може призвести до серйозної фізичної
травми або значного пошкодження майна.
УВАГА: вказує на наявність небезпеки, яка може призвести до пошкодження обладнання.
ПРИМІТКА: корисна інформація щодо встановлення, використання та обслуговування
системи. Не застерігає про жодну небезпеку.
Якщо вам потрібна допомога
Якщо під час роботи з обладнанням вам знадобиться допомога, наприклад посібник з
обслуговування, негайно зверніться до відділу обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison
або до одного із представників з обслуговування клієнтів, які працюють у всьому світі.
Історія редакцій
ДОКУМЕНТ
ДАТА
ПРИЧИНА ВНЕСЕННЯ ЗМІН
M358-U10100-01
2012-05-15
Початкова редакція
Оновлення системи та набору посібників
Компанія Samsung Medison Ultrasound працює над впровадженням інновацій і постійно
вдосконалюється. Час від часу можуть запроваджуватися оновлені функції апаратного або програмного
забезпечення. Оновлення системи відображатимуться в оновлених посібниках.
Перевірте, чи збігається версія цього посібника з версією системи. Якщо ні, зв’яжіться з відділом
обслуговування клієнтів.
Зміст
Зміст
Розділ 1
Безпека
Призначення.............................................................................................................................. 1-3
Протипоказання................................................................................................................................................................ 1-3
Знаки безпеки............................................................................................................................ 1-4
Умовні позначення з техніки безпеки..................................................................................................................... 1-4
Символи................................................................................................................................................................................. 1-5
Наклейки .............................................................................................................................................................................. 1-6
Електробезпека......................................................................................................................... 1-8
Запобігання ураженню електричним струмом.................................................................................................. 1-8
Електростатичний розряд............................................................................................................................................ 1-9
Електромагнітні перешкоди......................................................................................................................................1-10
Електромагнітна сумісність .......................................................................................................................................1-10
Механічна безпека................................................................................................................. 1-17
Транспортування обладнання..................................................................................................................................1-17
Примітка про безпеку...................................................................................................................................................1-18
Біологічна безпека................................................................................................................. 1-19
Принцип ALARA...............................................................................................................................................................1-19
Захист довкілля....................................................................................................................... 1-34
ідходи електричного й електронного обладнання .......................................................................................1-34
Розділ 2
Вступ
Технічні характеристики......................................................................................................... 2-3
Комплектація............................................................................................................................. 2-5
Монітор ................................................................................................................................................................................. 2-5
Панель керування............................................................................................................................................................. 2-7
Консоль................................................................................................................................................................................2-12
Периферійні пристрої..................................................................................................................................................2-15
Датчик...................................................................................................................................................................................2-17
Приладдя ...........................................................................................................................................................................2-18
Додаткові функції............................................................................................................................................................2-18
13
Посібник з експлуатації
Розділ 3
Початок діагностування
Живлення.................................................................................................................................... 3-3
Вмикання............................................................................................................................................................................... 3-3
Вимикання............................................................................................................................................................................ 3-3
Датчики та сфери застосування........................................................................................... 3-4
Вибір датчика та сфери застосування..................................................................................................................... 3-5
Зміна настройок датчика.............................................................................................................................................. 3-5
Редагування маркера частин тіла ............................................................................................................................ 3-6
Порядок обчислення...................................................................................................................................................... 3-8
Інформація про пацієнтів....................................................................................................... 3-9
Реєстрація нового пацієнта........................................................................................................................................3-10
Пошук інформації про пацієнтів..............................................................................................................................3-13
Зміна інформації про пацієнта..................................................................................................................................3-15
Розділ 4
Режими діагностики
Відомості...................................................................................................................................... 4-3
Типи режимів діагностування..................................................................................................................................... 4-3
Основні правила експлуатації..................................................................................................................................... 4-4
Режими типу Basic (Базовий)................................................................................................. 4-7
Режим 2D (Двовимірний).............................................................................................................................................. 4-7
M Mode (M-режим).........................................................................................................................................................4-13
Режим кольорової доплерографії..........................................................................................................................4-16
Режим Power Doppler (Енергетична доплерографія)....................................................................................4-20
Режим імпульсно-хвильової спектральної доплерографії.........................................................................4-22
Комбіновані режими.............................................................................................................. 4-27
Режим 2D/C/PW................................................................................................................................................................4-27
Режим 2D/PD/PW.............................................................................................................................................................4-27
Режим 2D/C/M...................................................................................................................................................................4-27
Режим Dual (Подвійний)....................................................................................................... 4-29
Режим Dual-2D (Подвійний двовимірний)..........................................................................................................4-29
Режим Dual-2D/C (Подвійний двовимірний/К).................................................................................................4-29
Режим Dual-2D/PD (Подвійний двовимірний/PD)...........................................................................................4-29
Режим 3D (Тривимірний)...................................................................................................... 4-30
3D (Тривимірний)............................................................................................................................................................4-30
Отримання об’ємного зображення........................................................................................................................4-31
Об’ємне зображення.....................................................................................................................................................4-32
14
Зміст
Розділ 5
Вимірювання й обчислення
Точність вимірювань................................................................................................................ 5-3
Причини помилок вимірювань.................................................................................................................................. 5-3
Підвищення точності вимірювань............................................................................................................................ 5-5
Таблиця точності вимірювань..................................................................................................................................... 5-6
Основні вимірювання.............................................................................................................. 5-8
Вимірювання відстані....................................................................................................................................................5-10
Вимірювання окружності та площі ........................................................................................................................5-14
Вимірювання об’єму......................................................................................................................................................5-16
Обчислення за сферами застосування ............................................................................ 5-19
Примітки..............................................................................................................................................................................5-19
Звичайні методи вимірювання.................................................................................................................................5-21
Акушерські обчислення..............................................................................................................................................5-25
Гінекологічні обчислення...........................................................................................................................................5-30
Кардіологічні обчислення..........................................................................................................................................5-32
Судинні обчислення .....................................................................................................................................................5-38
Урологічні обчислення.................................................................................................................................................5-41
Обчислення по ехограмі плода................................................................................................................................5-46
Звіт............................................................................................................................................... 5-50
Перегляд звіту..................................................................................................................................................................5-51
Редагування звіту ...........................................................................................................................................................5-51
Примітки .............................................................................................................................................................................5-51
Друк звіту ...........................................................................................................................................................................5-51
Експорт звіту .....................................................................................................................................................................5-51
Функція побудови графіків.........................................................................................................................................5-52
Розділ 6
Обробка зображень
Режими CINE та LOOP............................................................................................................... 6-3
Додавання коментарів до зображень ................................................................................ 6-6
Text (Текст)............................................................................................................................................................................. 6-6
Маркер частин тіла ......................................................................................................................................................... 6-8
Індикатор............................................................................................................................................................................6-10
Зберігання та передавання зображень..............................................................................................6-12
Зберігання зображень..................................................................................................................................................6-12
Передавання зображень ............................................................................................................................................6-13
15
Посібник з експлуатації
Друк і запис зображень........................................................................................................ 6-14
Друк зображень...............................................................................................................................................................6-14
Запис зображень ............................................................................................................................................................6-14
SONOVIEW................................................................................................................................. 6-15
Exam View (Огляд обстеження).................................................................................................................................6-16
Exam Review (Перегляд обстеження)....................................................................................................................6-22
Розділ 7
Службові програми
Настроювання системи (Setting System)................................................................................................. 7-3
General (Загальні).............................................................................................................................................................. 7-3
Display (Екран) ................................................................................................................................................................... 7-6
Misc. (Різне)........................................................................................................................................................................... 7-8
Налаштування вимірювань ................................................................................................ 7-10
General (Загальні)............................................................................................................................................................7-10
OB (Акушерство)..............................................................................................................................................................7-15
Fetal Echo (Ехографія плода)......................................................................................................................................7-20
Cardiac (Кардіологія)......................................................................................................................................................7-21
Urology (Урологія)...........................................................................................................................................................7-22
Vascular (Дослідження судинної системи)...........................................................................................................7-23
Настроювання мережі DICOM (додатково)..................................................................... 7-24
Настроювання параметрів мережі DICOM.........................................................................................................7-25
Network Setup (Настроювання мережі)................................................................................................................7-25
Додавання або зміна сервера DICOM ..................................................................................................................7-25
Редагування інформації сервера DICOM.............................................................................................................7-31
Видалення сервера DICOM.........................................................................................................................................7-31
Тестування сервера DICOM........................................................................................................................................7-31
Журнал мережі DICOM.................................................................................................................................................7-32
Setting Option (Настроювання опцій)............................................................................... 7-33
Настроювання периферійних пристроїв........................................................................................ 7-34
Information (Відомості).......................................................................................................... 7-36
Utility (Службова програма)................................................................................................ 7-37
Biopsy (Біопсія).................................................................................................................................................................7-37
Monitor Calibration (Калібрування монітора).....................................................................................................7-40
Preset (Задані настройки)............................................................................................................................................7-41
Miscellaneous (Різне)......................................................................................................................................................7-42
16
Зміст
Розділ 8
Технічне обслуговування
Умови використання................................................................................................................ 8-3
Технічне обслуговування системи....................................................................................... 8-4
Очищення та дезінфікування ..................................................................................................................................... 8-4
Заміна запобіжників........................................................................................................................................................ 8-6
Очищення повітряних фільтрів.................................................................................................................................. 8-7
Перевірка точності........................................................................................................................................................... 8-8
Ведення даних........................................................................................................................... 8-9
Резервне копіювання настройок користувача................................................................................................... 8-9
Резервне копіювання відомостей про пацієнтів............................................................................................... 8-9
Програмне забезпечення...........................................................................................................................................8-10
Розділ 9
Датчики
Датчики........................................................................................................................................ 9-3
Гель для ультразвукових досліджень...................................................................................................................... 9-6
Захисні оболонки.............................................................................................................................................................. 9-7
Запобіжні заходи під час роботи з датчиком....................................................................................................... 9-8
Очищення та дезінфікування датчиків................................................................................................................... 9-9
Біопсія........................................................................................................................................ 9-18
Набір приладів для біопсії..........................................................................................................................................9-18
Використання набору для біопсії............................................................................................................................9-19
Очищення та дезінфікування набору для біопсії.............................................................................................9-21
Збирання набору для біопсії.....................................................................................................................................9-23
** Довідник
Компанія Samsung Medison надає додатковий довідник для SONOACE R5. У нього включено таблиці
величин внутрішньоутробного віку плода та довідковий матеріал для кожної сфери застосування.
17
Розділ
1
Безпека
‹‹Призначення.................................................. 1-3
Протипоказання.....................................................................1-3
‹‹Знаки безпеки................................................ 1-4
Умовні позначення з техніки безпеки..........................1-4
Символи......................................................................................1-5
Наклейки....................................................................................1-6
‹‹Електробезпека............................................. 1-8
Запобігання ураженню електричним струмом........1-8
Електростатичний розряд.................................................1-9
Електромагнітні перешкоди............................................1-10
Електромагнітна сумісність.............................................1-10
‹‹Механічна безпека.....................................1-17
Транспортування обладнання.......................................1-17
Примітка про безпеку........................................................1-18
‹‹Біологічна безпека......................................1-19
Принцип ALARA.....................................................................1-19
‹‹Захист довкілля...........................................1-34
Відходи електричного й електронного
обладнання.............................................................................1-34
Розділ 1 Безпека
Призначення
Систему ультразвукової діагностики SONOACE R5 і перетворювачі призначено для ультразвукового
діагностування та аналізу рідин організму людини.
Використання в медичній практиці включає: ультрасонографію плода, черевної порожнини, дрібних
органів, кістково-м’язової системи (традиційне та поверхневе дослідження), ультрасонографія в
педіатрії, ультрасонографія голови новонароджених, трансректальна, трансвагінальна, ехокардіографія
у дорослих, ультрасонографія периферичних судин.
Протипоказання
Систему SONOACE R5 не можна використовувати в офтальмології чи для будь-якого іншого
дослідження, коли акустичний пучок проходить крізь око.
УВАГА!
Згідно з федеральним законодавством, цей пристрій не може продавати сам лікар або інші
XX
особи з його наказу.
Сфери застосування та порядок використання приладу описані в «Розділ 3. Початок
XX
діагностування» і «Розділ 4. Режими діагностування» цього посібника.
1-3
Посібник з експлуатації
Знаки безпеки
Перед тим як використовувати ультразвукову систему Samsung Medison, прочитайте цей розділ.
У ньому йдеться про саму ультразвукову систему, датчики, пристрої записування та додаткове
обладнання.
Систему SONOACE R5 призначено для використання дипломованим лікарем, який має дозвіл
самостійно застосовувати таку медичну апаратуру, або на його замовлення та під його наглядом.
Умовні позначення з техніки безпеки
Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) впровадила низку символів для медичного
електроустаткування, які класифікують підключення або попереджують про можливу небезпеку.
Нижче наведено класифікацію та умовні позначення.
Символи
1-4
Опис
Символи
Опис
Джерело напруги змінного струму
Порт виходу (DVI, RGB, B/W,
S-VHS, SOUND)
Застереження про ризик ураження
електричним струмом
Вихід пульта ДК для друку
Підключення ізольованого пацієнта
(робоча частина типу BF)
Захист від впливу занурення
Кнопка ввімкнення/вимкнення
живлення
Захист від крапель води
Зверніться до посібника користувача
Порт датчика
Попередження про високу напругу
вище 1000 В змінного струму або 1500 В
постійного струму
Попередження про загрозу
електростатичного розряду
Мережевий порт
УВАГА
Розділ 1 Безпека
Символи
Опис
Символи
Опис
Порт USB
Зверніться до посібника з експлуатації
Забороняється сідати на панель
керування
Забороняється штовхати апарат
Забороняється спиратися на апарат
Дотримуйтеся вказівок у посібнику
з експлуатації
Символи
Символи
Опис
Уповноважений представник у
Європейському Співтоваристві
Символи
Опис
Виробник
1-5
Посібник з експлуатації
Наклейки
Для захисту пристрою на його поверхні приліплено наклейки з попередженнями та застереженнями.
[Наклейка 1. Ідентифікаційна наклейка]
[Наклейка 2. Знаходиться під ВИХІДНИМ РОЗ’ЄМОМ]
1-6
Розділ 1 Безпека
[Наклейка 3. Застереження з безпеки щодо ПЕРЕКИДАННЯ]
[Наклейка 4. Заборона сідати на панель керування]
1-7
Посібник з експлуатації
Електробезпека
Цей пристрій віднесено до Класу І з робочими частинами типу BF.
УВАГА! Відповідно до нормативів США, під час підключення пристрою до системи живлення
напругою 240 В у США потрібно вимірювати СТРУМ ВИТОКУ в колі середнього виводу.
Запобігання ураженню електричним струмом
Додаткове обладнання, яке підключають до медичного електроустаткування, має відповідати
визначеним стандартам IEC або ISO (наприклад, стандарту IEC 60950 для пристроїв обробки даних).
Крім того, будь-яка комплектація також має відповідати вимогам до медичного електроустаткування
(див. стандарт IEC 60601-1-1 або п. 16 3-го видання стандарту IEC 60601-1 відповідно). Будь-яка
особа, яка підключає до медичного електроустаткування додаткове обладнання, комплектує
медичну систему, а тому відповідає за дотримання всіх вимог до таких систем. Зверніть увагу,
що місцеве законодавство має перевагу над вимогами, які вказані вище. Якщо виникатимуть
сумніви, зверніться до свого місцевого представника або у відділ технічного обслуговування.
ОБЕРЕЖНО!
Причиною ураження електричним струмом може бути невідповідне заземлення системи,
XX
включаючи всі пристрої записування та моніторингу, які до неї підключені.
Не знімайте кришки пристрою; усередині корпусу небезпечно високі напруги.
XX
Під час використання пристрою панелі всіх відсіків потрібно поставити на місце. Будь-які
внутрішні регулювання та заміни має проводити тільки кваліфікований персонал відділу
обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
Перед використанням перевіряйте поверхню, корпус і кабель. Не використовуйте пристрій
XX
і від’єднайте його від джерела живлення, якщо на поверхні виявлено тріщини, відколи або
порізи, корпус пошкоджено, або кабель має ознаки зношення.
Перш ніж очищати систему, завжди вимикайте її з настінної розетки.
XX
Перед застосуванням дефібриляції високої напруги необхідно забрати всі пристрої, яких
XX
торкається пацієнт, зокрема датчики.
Не слід використовувати займисту газонаркотичну суміш або окислювальні гази (N20).
XX
Не встановлюйте систему в місцях, де ускладнено доступ до вимикача.
XX
1-8
Розділ 1 Безпека
УВАГА!
Систему розраховано на 100–120 В і 200–240 В змінного струму; потрібно вибрати вхідну
XX
напругу принтера та касетного відеомагнітофона. Перед підключенням шнура живлення
комплектного обладнання перевірте, чи збігається клас напруги, який вказано на шнурі,
з напругою такого пристрою.
Від стрибків напруги систему захищає розділовий трансформатор. Коли система переходить
XX
у режим очікування, трансформатор продовжує працювати.
Не занурюйте кабелі в рідини. Кабелі не є водонепроникними.
XX
Допоміжні штепсельні розетки, якими обладнано систему, мають номінальну напругу
XX
100–120 В і 200–240 В із максимальним загальним навантаженням 200 Вт. Використовуйте ці
розетки тільки для постачання живлення до обладнання, яке призначено для використання
у складі ультразвукової системи. Не підключайте до системи додаткові розгалужувачі
або подовжувачі.
Не торкайтеся частин апарату (SIP/SOP) і пацієнта водночас. Є ризик ураження
XX
струмом витікання.
Електростатичний розряд
Елекростатичний розряд (ЕСР), який часто називають ударом статичною електрикою, – це
природне явище. ЕСР найчастіше виникає за низької вологості, коли нагрівають або кондиціонують
повітря. У таких умовах електричні заряди зазвичай накопичуються на тілі людей, створюючи
статичну електрику. Електростатичний розряд відбувається тоді, коли особа з накопиченою на
собі електричною енергією торкається таких провідників, як дверні металеві ручки, картотечні
металеві шафи чи інших осіб. Удар статичною електрикою або ЕСР – це розряд електричної енергії,
накопиченої на наелектризованій особі, на менш наелектризовану або не наелектризовану особу
або предмет.
УВАГА!
Сила електричної енергії, яку користувач системи або пацієнт розряджає на ультразвукову
XX
систему, може бути настільки велика, що пошкодить саму систему або датчики.
Перш ніж використовувати роз’єми, на яких є попереджувальний напис ESD (ЕСР), завжди
XX
проводьте процедури попередження ЕСР.
На килими або лінолеумне покриття наносьте антистатичний аерозоль.
−−
Використовуйте антистатичні килимки.
−−
Заземліть пристрій до столу або ліжка пацієнта.
−−
Настійливо рекомендується ознайомити користувача зі знаками попередження про ЕСР
XX
і запобіжними заходами.
1-9
Посібник з експлуатації
Електромагнітні перешкоди
Хоча виробник системи дотримувався вимог щодо захисту від електромагнітних перешкод,
наявність електромагнітного поля під час використання цієї системи може призвести до
короткочасного погіршення якості ехограми.
Якщо таке повторюється, компанія Samsung Medison радить оглянути середовище, де встановлено
систему, на наявність можливих джерел випромінювання. Це можуть бути інші електричні пристрої
в тому самому або сусідньому приміщенні. Такі випромінювання можуть давати пристрої зв’язку,
такі як мобільні телефони чи пейджери. Заважати також можуть радіоприймачі, телевізори або
мікрохвильові печі поблизу.
УВАГА! У разі виникнення електромагнітних перешкод потрібно перемістити систему.
Електромагнітна сумісність
Цю систему випробувано на електромагнітну сумісність згідно з міжнародним стандартом
електромагнітної сумісності медичних виробів (IEC60601-1-2). Цей стандарт МЕК у Європі прийнято
за європейську норму (EN60601-1-2).
Вказівки та заява виробника про електромагнітне випромінювання
Цей пристрій призначено для використання в електромагнітному середовищі, як зазначено
нижче. Покупець або користувач пристрою має забезпечити такі умови його використання.
Тест на
випромінювання
Відповідність
Вказівки щодо електромагнітного середовища
Радіочастотне
випромінювання
CISPR 11
Група 1
Ультразвукова система використовує РЧ енергію тільки
для внутрішньої роботи. Тому РЧ випромінювання від неї
слабкі, і їх перешкоди електронному устаткуванню,
яке розташоване поблизу, малоймовірні.
Радіочастотне
випромінювання
CISPR 11
Клас B
Гармонійні
випромінювання
IEC 61000-3-2
Клас А
Флікер-шуми
IEC 61000-3-3
Відповідає
1-10
Дану ультразвукову систему можна використовувати в
будь-яких установах, включаючи житлові будівлі та будівлі,
які безпосередньо підключені до комунальної
низьковольтної мережі, яка живить житлові будівлі.
Розділ 1 Безпека
Кабелі, датчики та приладдя, яке пройшло випробування на
електромагнітну сумісність
■■Кабелі, які пройшли випробування на електромагнітну сумісність
Кабелі, підключені до цього пристрою, можуть впливати на випромінення від нього;
використовуйте кабелі тільки тих типів і довжин, які перераховано нижче.
Кабель
Тип
Довжина
DVI
Екранований
Середня
Для паралельного включення
Екранований
Середня
RS232C
Екранований
Середня
USB
Екранований
Середня
LAN (RJ45)
Вита пара
Будь-яка
S-відео
Екранований
Середня
Педальний перемикач
Екранований
2,5 м
Для ч/б принтера
Неекранований коаксіальний
Середня
Для пульта ДК принтера
Неекранований
Будь-яка
Аудіо R.L
Екранований
Середня
Для відеосистеми VHS
Екранований
Середня
■■Перетворювач, який пройшов випробування на електромагнітну сумісність
На випромінювання від пристрою може впливати перетворювач зображення, який
використовують разом із виробом. За результатами випробування на електромагнітну
сумісність перетворювачі, які перелічено в «Розділі 9. Датчики» та які використовуються разом
із цим виробом, віднесено до апаратури групи 1 класу А, згідно з міжнародним стандартом
CISPR 11.
1-11
Посібник з експлуатації
■■Приладдя, яке пройшло випробування на електромагнітну сумісність
На випромінювання від пристрою може впливати приладдя, яке використовується разом
із виробом.
УВАГА! У разі використання власного приладдя користувач сам гарантує електромагнітну
сумісність системи. Використовуйте тільки пристрої, які відповідають стандарту CISPR 11 або
CISPR 22 і належать до Класу В.
ОБЕРЕЖНО! Використовуючи інші кабелі, перетворювачі або приладдя, можна збільшити
випромінювання від ультразвукової системи або знизити її стійкість до перешкод
Тест на стійкість до
перешкод
Тестовий рівень згідно з
IEC 60601
Електростатичний
розряд (ЕСР)
±6 кВ контактний
±6 кВ контактний
IEC 61000-4-2
±8 кВ розряд через
повітря
±8 кВ розряд через
повітря
Наносекундні
імпульсні
перешкоди
±2 кВ
для силових ліній
±2 кВ
для силових ліній
±1 кВ
для каналів входу/виходу
±1 кВ
для каналів входу/виходу
Викид напруги
±1 кВ під час
диференціального вмикання
±1 кВ під час
диференціального вмикання
IEC 61000-4-5
±2 кВ під час загального
вмикання
±2 кВ під час загального
вмикання
<5 % Uт за 0,5 періоду
(>95 % провал Uт)
<5 % Uт за 0,5 періоду
(>95 % провал Uт)
40 % Uт за 5 періодів
(60 % провал Uт)
40 % Uт за 5 періодів
(60 % провал Uт)
70 % Uт за 25 періодів
(30 % провал Uт)
70 % Uт за 25 періодів
(30 % провал Uт)
<5 % Uт за 5 сек.
(95 % провал Uт)
<5 % Uт за 5 сек.
(95 % провал Uт)
3 A/м
3 A/м
IEC 61000-4-4
Провали напруги,
короткочасні
переривання та
зміни напруги на
вхідних лініях
IEC 61000-4-11
Магнітне поле з
частотою мережі
живлення 50/60 Гц
Рівень відповідності
IEC 61000-4-8
ПРИМІТКА. Uт – напруга в мережі змінного струму до випробування.
1-12
Вказівки
щодо електромагнітного
середовища
Підлога повинна бути
дерев’яна, бетонна або
з керамічної плитки.
Якщо підлогу покрито
синтетичними матеріалами,
відносна вологість повітря
має становити не менше,
ніж 30 %.
Якість джерела напруги має
відповідати комерційній або
лікарняній мережі.
Якість джерела напруги має
відповідати комерційній або
лікарняній мережі.
Якість джерела напруги має
відповідати комерційній або
лікарняній мережі. Якщо в
разі потреби безперервного
використання цього
пристрою трапляється збій
постачання електричного
струму, рекомендовано
застосовувати джерела
безперебійного живлення
або акумулятори.
Частоту магнітного поля
мережі задає комерційна або
лікарняна мережа.
Розділ 1 Безпека
Тест на
стійкість до
перешкод
Кондуктивні
перешкоди (РЧ)
IEC 61000-4-6
IEC 60601
Тестовий рівень
Рівень
відповідності
3 В (сер. квадр.)
від 150 кГц
до 80 МГц
0,01 В
Вказівки
щодо електромагнітного середовища
Переносні та рухомі пристрої радіозв’язку не
можна використовувати поблизу будь-яких
частин ультразвукової системи, включаючи кабелі;
рекомендовану відстань віддалення розраховують
залежно від частоти передавача.
Рекомендована відстань віддалення
від 80 МГц до 800 МГц
від 800 МГц до 2,5 ГГц
Випромінювані
перешкоди (РЧ)
IEC 61000-4-3
3 В/м
80 МГц
до 2,5 ГГц
3 В/м
де P – максимальна вихідна потужність передавача
у ватах (Вт) згідно з даними виробника; d –
рекомендована відстань віддалення в метрах (м).
Cилові поля стаціонарних радіопередавачів,
які визначають шляхом електромагнітного
дослідження приміщення, a мають бути нижчі
від рівня відповідності для кожного частотного
діапазону. b
Перешкоди можуть виникати поблизу обладнання,
на якому є знак:
ПРИМІТКА 1. На частотах 80 МГц і 800 МГц застосовують вищий частотний діапазон.
ПРИМІТКА 2. Ці вказівки застосовуються не у всіх випадках. На поширення електромагнітних хвиль впливає
рівень поглинання різними приладами, предметами й людьми та відбивання від них.
Теоретично неможливо точно передбачити інтенсивність поля для таких стаціонарних передавачів,
як базові станції для радіотелефонів (стільникових і бездротових), а також наземних пересувних і
аматорських радіостанцій, станцій АМ- і ЧМ-радіомовлення та телемовлення. Щоб виміряти електромагнітні
випромінювання від стаціонарних РЧ-передавачів, потрібно провести електромагнітне дослідження
приміщення. Якщо інтенсивність поля в місці, де використовують ультразвукову систему, перевищує
допустимі значення, потрібно стежити за роботою системи. У разі збоїв у роботі, слід вжити додаткових
заходів: переорієнтувати чи перемістити ультразвукову систему або поставити її в екранованому приміщенні
з вищим ступенем радіочастотного захисту та умовами загасання фільтра.
b
У частотному діапазоні від 150 кГц до 80 МГц сила поля має бути не менше ніж [В1] В/м.
a
1-13
Посібник з експлуатації
екомендовані відстані віддалення між переносними та рухомими
Р
пристроями радіозв’язку та апаратом SONOACE R5
Цей пристрій призначено для використання в електромагнітному середовищі, де контролюють
випромінювані радіочастотні перешкоди. Покупець або користувач пристрою може запобігти
електромагнітним перешкодам, витримуючи мінімальну відстань між переносними та рухомими
пристроями радіозв’язку (передавачами) і виробом, як рекомендовано нижче, враховуючи
максимальне значення вихідної потужності пристроїв зв’язку.
Відстань віддалення залежно від частоти передавача [м]
Номінальна
максимальна вихідна
потужність передавача
[Вт]
150 кГц – 80 МГц
80 – 800 МГц
800 МГц – 2,5 ГГц
В1 = 0,01 В (сер. квадр.)
E1 = 3 В/м
E1 = 3 В/м
0,01
35,00
0,11
0,23
0,1
110,68
0,36
0,73
1
350,00
1,16
2,33
10
1106,80
3,68
7,37
100
3500,00
11,66
23,33
Якщо номінальне максимальне значення вихідної потужності передавача не вказано в таблиці вище,
рекомендовану відстань віддалення d в метрах (м) можна визначити по тій самій формулі, по якій
розраховують частоту передавача, де p – максимальна вихідна потужність передавача у ватах (Вт), згідно з
даними виробника.
ПРИМІТКА 1. На рівні 80 МГц і 800 МГц приймають відстань віддалення для вищого частотного діапазону.
ПРИМІТКА 2. Ці вказівки застосовуються не у всіх випадках. На поширення електромагнітних хвиль впливає
рівень поглинання різними приладами, предметами й людьми та відбивання від них.
Вказівки щодо електромагнітного середовища
Ультразвукову систему можна використовувати тільки в екранованому приміщенні з мінімальним
радіочастотним захистом; те саме стосується всіх кабелів, які проведені в такому приміщенні.
Інтенсивність полів стаціонарних радіопередавачів поза межами екранованого приміщення,
яку визначають шляхом електромагнітного дослідження приміщення, має бути меншою за 3 В/м.
Слід обов’язково перевіряти відповідність фактичного рівня захисту та загасання фільтра
мінімальним вимогам.
УВАГА! Якщо систему підключено до іншого устаткування клієнта, наприклад до локальної
мережі (LAN) або віддаленого принтера, компанія Samsung Medison не гарантує правильну
роботу такого віддаленого устаткування за наявності електромагнітних явищ.
1-14
Розділ 1 Безпека
Запобігання електромагнітним перешкодам
Як правило, перешкоди в роботі ультразвукових систем залежать від характеру електромагнітних
явищ. Див. таблицю нижче:
Радіочастоти2
Живильна лінія3
Для секторальних
датчиків від середніх ліній
зображення утворюються
білі променясті полоси, які
можуть блимати.
Для лінійних датчиків
по краях зображення
з’являються білі
вертикальні смуги, які
можуть бути виражені
більш інтенсивно.
Білі крапки, штрихові
пунктири або діагональні
лінії посередині
зображення.
M
Підсилення фонового шуму
або утворення білих ліній
М-режиму.
Утворення білих крапок,
штрихових пунктирів або
діагональних ліній або
підсилення фонового шуму.
Кольоровий
Блимання або зміна
кольорів зображення,
утворення променястих
або вертикальних смуг або
підсилення фонового шуму.
Блимання кольорів,
утворення крапок,
штрихових пунктирів
або зміна шуму сигналу
кольоровості.
Doppler
Утворення горизонтальних
ліній по спектру або тонах,
сторонніх шумів
у звуковому спектрі або
те й інше.
Утворення вертикальних
ліній по спектру,
тріскотіння в звуковому
спектрі або те й інше.
Режим
сканування
2D або 3D
Електростатичний
розряд1
Зміна режиму роботи,
зміна або скидання
системних настройок.
Короткочасне мигання
відображеного або
записаного зображення.
1.
ЕСР, який виник внаслідок розряду електричної енергії, що накопичилась на ізольованій
поверхні або на тілі людини.
2.
Радіочастотне випромінювання від РЧ передавальної апаратури, такої як переносні
телефони, радіостанції, бездротові пристрої, комерційні радіо- або телестанції тощо.
3.
Кондуктивні перешкоди по силових лініях або підключених кабелях спричиняє інше
устаткування, наприклад імпульсні джерела живлення, електричні регулятори та такі
природні явища, як блискавка.
Медичний апарат може викликати або вловлювати електромагнітні перешкоди. У стандартах щодо
електромагнітної сумісності описані методи випробування на стійкість як до випромінюваних,
так і до вловлюваних перешкод.
Рівень перешкод від ультразвукової системи Samsung Medison не перевищує вказаних
допустимих значень.
1-15
Посібник з експлуатації
Ультразвукова система вловлює радіочастотні сигнали, а тому вразлива до перешкод від інших
джерел радіочастотної енергії. Прикладами таких джерел може слугувати медична апаратура,
інформаційні мережі, радіо- та телепередавальні вишки. Відстежити джерело перешкод інколи
складно. Щоб виявити джерело, потрібно врахувати наведені нижче чинники.
■■Перешкода короткочасна чи постійна?
■■Перешкода виникає тільки під час використання одного датчика на одній і тій самій частоті чи під
час використання кількох датчиків?
■■Два різні датчики, які працюють на тій самій частоті, стикаються з однаковою проблемою?
■■Перешкода не зникає після переміщення системи?
Відповіді на ці запитання допоможуть визначити, у чому проблема: у самій системі або
середовищі. Відповівши на це запитання, зверніться в місцевий відділ обслуговування клієнтів
компанії Samsung Medison.
1-16
Розділ 1 Безпека
Механічна безпека
Транспортування обладнання
ОБЕРЕЖНО! Будьте надзвичайно обережні під час його перевезення. Необережне
перевезення приладу може спричинити його пошкодження або травмування персоналу.
■■Перед переміщенням пристрою переконайтеся, що гальма на передніх і задніх колесах
розблоковані. Також не забувайте повністю втягувати тримач монітора, щоб він був закріплений у
стаціонарному положенні.
■■Тримайте пристрій за ручки консолі та повільно його переміщуйте.
Цей апарат розроблено як протиударний. Проте сильний удар, наприклад, якщо апарат
перекинеться, може спричинити значні пошкодження.
Якщо після перевезення система працює неправильно, будь ласка, зверніться у відділ
обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
Гальма
Гальма розташовані лише на передніх і задніх колесах консолі. Щоб заблокувати гальма,
натисніть на важіль під замками ногою. Щоб розблокувати гальма, натисніть ногою на важіль
розблокування на замках.
Використовуйте гальма, щоб контролювати переміщення приладу. Ми рекомендуємо
заблокувати гальма при користуванні приладом.
Запобіжні заходи під час переміщення пристрою по пандусах
Панель керування повинна бути постійно повернута в напрямку руху.
ОБЕРЕЖНО! Будьте обережні із шарнірами, особливо в разі переміщення системи. Samsung
Medison рекомендує бути обережним під час переміщення обладнання вгору або вниз по
пандусу.
Під час переміщення по пандусу, а також коли пристрій тимчасово залишений на пандусі, він може перехилитися
навіть при заблокованих гальмах. Це залежить від напрямку, у якому встановлено пристрій. Не залишайте прилад
на пандусі.
1-17
Посібник з експлуатації
Примітка про безпеку
УВАГА!
Не натискайте на панель керування надто сильно.
XX
У жодному разі не намагайтесь видозмінити пристрій.
XX
Після тривалої перерви в роботі перед використанням пристрою перевірте його на
XX
відповідність нормам безпеки.
Не допускайте потрапляння в систему сторонніх предметів, таких як частинки металу.
XX
Не закривайте вентиляційні отвори.
XX
Щоб запобігти ушкодженню електричного кабелю, виймайте його з розетки, тримаючи за
XX
штепсель, а не за сам кабель.
Перегинання або перекручування кабелів від робочих частин, які підключають до пацієнта,
XX
може призвести до виходу системи з ладу або до збоїв у її роботі.
Неправильне чищення або стерилізація робочих частин, які підключають до пацієнта, може
XX
завдати непоправної шкоди.
Для отримання докладніших відомостей про захист, очищення та дезінфікування пристрою див.
«Розділ 8. Технічне обслуговування».
Застереження щодо безпеки для монітора
Під час регулювання висоти або положення монітора будьте обережні із проміжком посередині
шарніра монітора. Ви можете травмуватися через защемлення пальців або інших частин тіла в
цьому проміжку.
[ Рисунок 1.2. Застереження щодо безпеки для монітора]
1-18
Розділ 1 Безпека
Біологічна безпека
Докладніше про безпеку під час використання датчиків і біопсії див. у розділі 9 «Датчики».
ОБЕРЕЖНО!
Ультразвукові хвилі можуть руйнувати клітини, тим самим шкодячи пацієнтові. Якщо немає
XX
жодної медичної користі, зведіть до мінімуму час впливу та знизьте рівень вихідного
ультразвукового сигналу. Див. принципи ALARA.
Не використовуйте систему, якщо на моніторі з’явилось діагностичне повідомлення про
XX
наявність загрози. Запишіть код помилки, вимкніть систему та зателефонуйте в місцевий
відділ обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
Не використовуйте систему, якщо вона відповідно регулярно не оновлюється. Обривання
XX
імпульсних сигналів вказує на збій у роботі апаратного забезпечення, який перед
використанням потрібно усунути.
Максимальна допустима контактна температура системи становить 43 градуси за Цельсієм,
XX
а рівень вихідного ультразвукового сигналу має відповідати нормам Федерального
управління США з контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів.
Принцип ALARA
В ультразвуковій діагностиці дотримуються принципу «ALARA» (підтримання доз опромінення на
обґрунтовано досяжному низькому рівні). Рішення про те, що є розумно досяжним рівнем, приймає
кваліфікований персонал. Немає жодного набору правил, які би вказували, що робити в кожному
окремому випадку. Підтримуючи рівень ультразвукового опромінення на розумно досяжному
низькому рівні, користувачі зводять до мінімуму біологічний вплив ультразвуку.
Зважаючи на те, що порогове значення біологічного впливу ультразвукової діагностики
не визначено, контролювати загальну кількість енергії, яку отримує пацієнт, має спеціаліст
ультразвукової сонографії. Він має узгодити час опромінення для отримання діагностичного
зображення відповідної якості. Для забезпечення якості діагностичного зображення та дотримання
мінімального часу опромінення, у вльтразвуковій системі передбачено засоби контролю, які можна
застосовувати під час обстеження, щоб оптимізувати його результати.
Дуже важливо, щоб користувач дотримувався принципу ALARA. Разом із поступом не лише
технології ультразвукової діагностики, а й сфер застосування такої технології, зростає потреба в
якіснішій і докладнішій інформації, якою міг би озброїтись користувач. Ключовими в такій ситуації
є вихідні показники.
На застосування таких вихідних показників, дотримуючись принципу ALARA, впливає низка змінних:
маса тіла, розмір тіла, розташування певної кістки відносно фокусної точки, загасання сигналу в тілі та
час ультразвукового опромінення. Особливо важлива остання змінна величина, оскільки її контролює
користувач. Принцип ALARA полягає в обмеженні величин заданого впливу в динаміці по часу.
1-19
Посібник з експлуатації
Застосування принципу ALARA
Вибір діагностичного режиму залежить від того, які відомості потрібно отримати. Двовимірний
режим і М-режим дають інформацію про анатомічну будову, а режими доплерографії,
енергетичної та кольорової доплерографії – про параметри кровотоку. У таких режимах
сканування, як 2D-mode, Power чи Color ультразвукова енергія розсіюється по площі, а режими
отримання несканованих знімків, як М-режим чи Doppler, зосереджують ультразвукову енергію.
Розуміння суті методу діагностування дозволяє лікареві-діагносту усвідомлено застосовувати
принцип ALARA. У цьому йому допомогають відомості про частоту датчика, значення системних
настройок, методики сканування та досвід оператора.
Системний оператор приймає остаточне рішення про акустичну потужність, яке грунтується
на таких чинниках: тип пацієнта, його історія хвороби, тип обстеження, простота або складність
отримання діагностично цінної інформації та можливе місцеве нагрівання тіла пацієнта через
високу температуру поверхні датчика. Розумним вважають використання системи, коли дозу
та час опромінення пацієнта підтримують на найнижчому допустимому рівні, враховуючи
прийнятні діагностичні результати, які потрібно при цьому отримати.
Хоча високий показник не обов’язково тягне за собою біологічний вплив, такий показник
потрібно сприймати серйозно. Слід робити все можливе, щоб зменшити можливі наслідки.
Найефективніше цього можна досягти, зменшивши час опромінення.
Є кілька системних засобів контролю, за допомогою яких оператор може регулювати якість
зображення та силу звуку. Такі засоби контролю тісно пов’язані з методиками впровадження принципу
ALARA, їх можна розділити на три категорії: прямі, непрямі засоби та засоби контролю приймача.
Прямі засоби контролю
Сила звуку прямо залежить від сфери застовування та вихідної інтенсивності. Для кожної сфери
застосування є свій допустимий діапазон сили або інтенсивності. Найперше, що потрібно зробити
під час обстеження, – це вибрати правильний діапазон сили звуку для певної сфери застосування.
Наприклад, значення сили, які використовують для дослідження периферійних судин, не
рекомендовано для плода. Деякі системи автоматично вибирають потрібний діапазон для вибраної
процедури, а в інших системах це потрібно робити вручну. Зрештою, за правильне клінічне
застосування відповідає користувач. У системі Samsung Medison є як автоматичні настройки,
так і настройки, які визначає користувач.
Вихідна інтенсивність прямо впливає на силу звуку. Вибравши сферу застосування, можна
використовувати засіб вихідного контролю, щоб збільшити або зменшити вихідну інтенсивність.
Функція вихідного контролю дозволяє вибирати силу звуку, яка менша за максимально
допустиме значення. Задля раціонального використання потрібно вибирати найнижчу вихідну
інтенсивність, при якій отримуємо зображення високої якості.
1-20
Розділ 1 Безпека
Непрямі засоби контролю
Непрямі засоби контролю прямо не впливають на силу звуку. Від них залежить режим
діагностування, частота повторення імпульсів, глибина фокусування, тривалість імпульсів і тип
датчика, який використовується.
Характер ультразвукового променя визначає режим сканування. Двовимірний режим – режим
сканування, а Doppler – стабільний режим або режим ручного сканування. Ультразвуковий
промінь стабільної довжини зосереджує свою енергію в одному місці. Рухомий або сканувальний
ультразвуковий промінь розсіює енергію на ширшу площу та зосереджується в певному місці
тільки на короткий проміжок часу, який необхідний у режимі ручного сканування.
Під частотою або швидкістю повторення імпульсів мають на увазі кількість припливів
ультразвукової енергії за визначений проміжок часу. Чим вища частота, тим більше імпульсів
енергії посилається за певний проміжок часу. На частоту повторення імпульсів впливають різні
параметри: глибина фукусування, глибина відображення, глибина об’єму проби, спектральна
чутливість, кількість фокусних зон і ширина сектора.
Від фокусу ультразвукового променя залежить роздільна здатність зображення. Щоб витримати
або збільшити роздільну здатність при іншому фокусі потрібно змінити вихідне значення по
фокусній зоні. Зміну вихідного значення називають функцією оптимізування системи. Для різних
обстежень потрібні різні глибини фокусування. За умови виставлення правильної глибини
поліпшується роздільна здатність досліджуваної структури.
Тривалість імпульсів – час припливу ультразвукової енергії. Чим довша тривалість імпульсу,
тим вища середня інтенсивність по часу. Чим вища середня інтенсивність по часу, тим більша
ймовірність зростання температури та кавітації. Така тривалість імпульсу або приливу енергії
– це тривалість вихідного імпульсу в режимі імпульсний Doppler. Тривалість імпульсу в режимі
Doppler зростає разом зі збільшенням об’єму проби.
Тип датчика непрямо впливає на інтенсивність. Загасання у тканинах залежить від частоти. Чим
вища робоча частота датчика, тим сильніше загасання ультразвукової енергії. Щоб сканувати на
більшій глибині за вищої робочої частоти датчика, потрібна більша вихідна інтенсивність. Щоб
сканувати глибше за встановленої вихідної інтенсивності, потрібно знизити частоту датчика.
Якщо відбувається більше підсилення, вихідна інтенсивність перевищує допустимі значення, а
якість зображення суттєво не поліпшується, потрібно знизити частоту датчика.
Засоби керування приймачем
Оператор використовує засоби контролю приймача, щоб покращити якість зображення.
Такі засоби контролю жодним чином не впливають на вихідну інтенсивність. Від них залежить
тільки спосіб отримання ехограми. До згаданих засобів контролю належить підсилення, TGC,
регулювання динамічного діапазону та обробка зображення.
1-21
Посібник з експлуатації
Потрібно пам’ятати, що перед тим, як збільшувати вихідну інтенсивність, слід спочатку
оптимізувати засоби контролю приймача. Наприклад, щоб поліпшити якість зображення,
спочатку оптимізуйте підсилення, а потім збільшуйте вихідну інтенсивність.
Додаткові зауваження
Зведіть до мінімуму час сканування та проводьте його тільки тоді, коли це доцільно з медичної
точки зору. Ніколи не проводьте поспіхом обстеження на шкоду якості. Погане обстеження вимагає
додаткового аналізу, що зрештою займає більше часу. Ультразвукова діагностика – важливий
медичний інструмент, який потрібно використовувати ефективно та раціонально.
Параметри відображення вихідної інформації
Процес системного відображенння вихідної інформації включає два параметри: механічний
і тепловий індекс. У свою чергу, тепловий індекс включає такі параметри: м’яка тканина (ТІм) і
кісткова тканина (ТІк). Один із цих трьох теплових індексів відображається завжди. Який саме,
це залежить від заводських або користувацькких настройок, враховуючи сферу застосування.
Механічний індекс відображається неперервно в діапазоні від 0,0 до 1,9 із кроком 0,1.
Тепловий індекс включає в себе три індекси, але одночасно відображається тільки один із них.
Для кожної сфери застосування датчика є настройка за промовчанням, яка відповідає за таке
поєднання. ТІк або ТІм постійно відображається в діапазоні від 0,0 до максимального вихідного
значення, залежно від типу датчика та сфери застосування, з кроком 0,1.
Ще одним важливим чинником поведінки індексу є залежність настройки за промовчанням від
сфери застосування. Настройка за промовчанням – стан керування системою, який наперед
визначає виробник або оператор. У системі є настройки індексів за промовчанням для кожної
сфери застосування датчика. Ці настройки ультразвукова система викликає автоматично під час
вмикання системи, введення відомостей про нового пацієнта в системну базу даних або зміни
сфери застосування.
Рішення про відображення одного з трьох теплових індексів приймається на основі
таких критеріїв:
Індекс, який відповідає сфері застосування: Індекс, який відповідає сфері застосування: тепловий
індекс м’якої тканини ТІм застосовується для діагностування м’яких тканих, а тепловий індекс
кісткової тканини ТІк – для фокусування на кістці або біля неї.
Деякі чинники, як наявність рідини або кістки чи кровотоку, можуть неприродньо завищувати
або занижувати тепловий індекс. Наприклад, при високій схильності тканини до загасання
значення теплового індексу буде вище, ніж ймовірність нагрівання локальної зони.
1-22
Розділ 1 Безпека
Тепловий індекс залежить від вибраного режиму діагностування: режиму сканування або
режиму ручного сканування. У режимах сканування нагріваються приповерхневі зони; для
режимів ручного сканування характерне нагрівання вглиб фокусної зони.
Завжди намагайтесь зменшити час ультразвукового опромінення. Не поспішайте під час
обстеження. Намагайтеся звести до мінімуму індекси та час опромінення, але не на шкоду
діагностичній точності.
■■Відображення механічного індексу (МІ)
Механічні біовпливи – порогові явища, які виникають у разі перевищення вихідної
інтенсивності. На порогові значення, однак, впливає тип тканини. Ймовірність механічних
біовпливів залежить від пікового тиску та частоти ультразвуку. Механічний індекс МІ включає
в себе ці два чинники. Що більше значення механічного індексу МІ, то більша ймовірність
виникнення механічного біовпливу, але немає точного значення MI для виникнення
механічного впливу. Щоб дотримуватись принципу ALARA, слід використовувати МІ.
■■Відображення теплового індексу (TI)
Індекс TI вказує користувачеві на ймовірність підвищення температури на поверхні тіла,
у тканині або в точці фокусування ультразвукового променя на кістці. TI – оцінка зростання
температури у визначених тканинах тіла. Фактичне значення, на яке зросте температура,
залежить від таких чинників, як тип тканини, наявність кровоносних судин, режим роботи
тощо. Щоб дотриматись принципу ALARA, слід використовувати TI.
Кістковий температурний індекс (ТІк) вказує користувачеві на ймовірність нагрівання в точці
фокусування або поблизу після проходження ультразвукового променя через м’яку тканину
або рідину, наприклад, у кістці плода чи біля неї в другому або третьому триместрі.
Тепловий індекс кісткової тканини черепа (ТІч) вказує користувачеві на ймовірність нагрівання
кістки на поверхні або біля поверхні, наприклад, черепної кістки.
Тепловий індекс м’якої тканини (ТІм) вказує користувачеві на ймовірність нагрівання
однорідної м’якої тканини.
У системних настройках Miscellaneous (Різне) можна вибрати ТІм або ТІк. Індекс ТІт
відображається під час транскраніальних досліджень.
■■Точність і правильність відображення механічних і теплових індексів
Точність відображення механічних і теплових індексів у системі становить 0,1 одиниць.
Оцінку правильності відображення МІ і TI в системі наведено в посібнику «Таблиці
акустичного вихідного сигналу». Вона залежить від мінливості діапазону датчиків і систем,
внутрішніх помилок моделювання акустичного вихідного сигналу та мінливості вимірів, як
описано нижче.
1-23
Посібник з експлуатації
Значення надаються операторові системи відносно, щоб він міг дотримуватись принципу ALARA
завдяки раціональному використанню системи. Такі значення не слід вважати фактичними
фізичними значеннями для досліджуваних тканин чи органів. Вхідні дані для відображення
вихідної інформації отримано по результатах лабораторних вимірів, дотримуючись стандарту
вимірювання Американського інституту із застосування ультразвуку в медицині. На основі
результатів таких вимірів далі складають алгоритми обчислення вихідних значень.
Багато припущень, які використовують у процесі вимірювання, по суті застаріли. Вимірювання
та обчислення відбувається по завищених значеннях фактичного опромінення більшості
тканин. Наприклад:
Виміряний рівень води в резервуарі занижують відповідно до застарілого галузевого
стандарту, коефіцієнт загасання становить 0,3 дБ/см-МГц.
У моделях ТІ використано застарілі значення характеристик тканин. Вибрано застарілі
значення інтенсивності поглинання тканинами та кістками, коефіцієнта перфузії кров’ю,
теплотворності тіла та теплопровідності тканин.
У галузевому стандарті для моделей ТІ прийнято температуру в установленому режимі, а також
зроблено припущення, що ультразвуковий датчик тримають в одному положенні достатньо
довго, щоб досягти стабільного стану.
Оцінюючи правильність відображення значень, враховують низку чинників: відхилення
в апаратному забезпеченні, правильність алгоритмів і мінливість вимірювання. Важливою
є також нестійкість серед датчиків і систем. Причиною нестійкості датчиків є неефективність
п’єзоелектрика, відхилення опору, які пов’язані з процесом, а також параметрів фоксування
чутливих лінз. Свій внесок роблять і відхилення від контрольних і вихідних значень системної
імпульсної напруги. Алгоритмам, які використовують для оцінювання можливості виходу
значень акустичної потужності за межі діапазону допустимих умов роботи системи та
імпульсної напруги, притаманні внутрішні неточності. Через неточності лабораторних вимірів
маємо відхилення в параметрах калібрування та робочих характеристиках гідрофона, похибки
розміщення, вирівнювання та перетворення, а також мінливість значень серед операторіввипробувальників.
Під час визначення правильності відображення не враховано застарілі припущення у
вихідних алгоритмах оцінювання лінійного поширення на будь-якій глибині в середовищі
з параметрами 0,3 дБ/см-МГц, у якому відбувається загасання. Ані лінійне поширення,
ані рівномірне загасання на частоті 0,3 дБ/см-МГц не виникають у водному резервуарі, а
також у більшості тканин тіла. В організмі різні тканини та органи мають різні характеристики
загасання. У воді загасання практично не відбувається. У разі збільшення імпульсної напруги в
тілі, а особливо у водному резервуарі, втрачається нелінійне поширення та насичення.
1-24
Розділ 1 Безпека
Оцінюючи правильність відображення, враховують мінливість діапазонів датчиків і систем,
внутрішні помилки моделювання акустичної потужності та мінливість вимірів. Згідно
зі стандартами вимірювання Американського інституту із застосування ультразвуку в медицині
під час такого оцінювання не враховують внутрішні помилки чи помилки вимірювання,
а також вплив на виміряні значення нелінійних втрат.
Засоби контролю, які впливають на індекси
Значення ТІ і МІ можуть змінюватися під час регулювання різноманітних системних засобів
контролю. Найкраще це видно на регулюванні POWER (ЖИВЛЕННЯ); однак, на відображення
вихідного сигналу впливають та інші засоби контролю.
■■Живлення
Функція живлення керує значенням системної акустичної потужності. На екрані
відображаються два значення потужності в режимі реального часу: ТІ і МІ. Вони змінюються
разом із тим, як система реагує на регулювання живлення.
У комбінованих режимах, як Color, 2D та імпульсний Doppler, загальне значення ТІ є сумою
індексів кожного режиму. У цій сумі один із режимів буде головний. МІ береться для режиму з
найвищим піковим тиском.
Засоби контролю в режимі 2D (Двовимірний)
■■Розмір у режимі 2D (Двовимірний)
Частота кадрів може зростати, якщо зменшувати кут сектора. У результаті такої дії збільшиться
значення ТІ. Щоб не допустити перевищення маскимальних системних значень індексу
ТІ, програмні засоби контролю автоматично знизять імпульсну напругу. У разі зменшення
імпульсної напруги зменшиться значення МІ.
■■Масштабування
Частота кадрів може зростати, якщо збільшувати зображення. У результаті такої дії збільшиться
значення ТІ. Щоб поліпшити роздільну здатність, автоматично зросте кількість фокусних зон.
Така дія може змінити значення МІ, оскільки на різній глибині може виникнути максимум
інтенсивності.
■■Тривалість
ТІ зменшується за нижчої тривалості. Автоматично збільшується імпульсна напруга. Зростання
імпульсної напруги призведе до збільшення значення МІ.
1-25
Посібник з експлуатації
■■Кількість фокусних зон
Збільшення кількості фокусних зон може призвести до зміни значень ТІ і МІ через автоматичну
зміну частоти кадрів або глибини фокусування. Значення ТІ зменшуєтся за нижчої частоти
кадрів. МІ, що відображується, відповідає зоні з найбільшим максимумом інтенсивності.
■■Фокусування
Зміна глибини фокусування призведе до зміни значення МІ. Загалом, значення МІ збільшується,
коли глибина фукусування наближається до нормального фокусу перетворювача.
Засоби контролю в режимах Color і Power
■■Спектральна чутливість
Значення ТІ може збільшуватись, якщо зростає спектральна чутливість. Отримання
кольорових зображень потребує більше часу. Головними в цьому режимі є імпульси
розпізнавання кольору.
■■Ширина спектрального сектора
Звуження спектрального сектора призводить до зростання частоти кадрів і збільшення
значення ТІ. Щоб не допустити перевищення системного максимуму, система може
автоматично знизити імпульсну напругу. У разі зменшення імпульсної напруги зменшиться
значення МІ. Якщо паралельно увімкнуто режим імпульсний Doppler, тоді він буде вважатись
головним режимом, а зміна значення ТІ буде незначною.
■■Глибина спектрального сектора
За допомогою глибини спектрального сектора можна автоматично зменшувати частоту
кольорових кадрів або вибирати нову спектральну фокусну зону чи тривалість імпульсу
розпізнавання кольору. Комбінування цих ефектів змінює значення ТІ. Загалом, ТІ
зменшується разом зі збільшенням глибини спектрального сектора. МІ відповідає піковій
інтенсивності головного типу імпульсу або спектрального імпульсу. Однак якщо паралельно
увімкнуто режим імпульсний Doppler, тоді він буде вважатись головним режимом, а зміна
значення ТІ буде незначною.
■■Шкала
Значення ТІ може збільшуватись, якщо за допомогою функції Шкала збільшувати діапазон
спектральних швидкостей. Щоб не допустити перевищення системного максимуму, система
може автоматично зрегулювати імпульсну напругу. У разі зменшення імпульсної напруги
також зменшиться значення МІ.
1-26
Розділ 1 Безпека
■■Ширина сектора
Звуження двовимірного спектрального сектора в режимі Color призводить до зростання
частоти кадрів. Значення ТІ збільшиться. Значення МІ не зміниться. Якщо паралельно
увімкнуто режим імпульсної доплерографії, тоді він буде залишатись головним режимом,
а зміна значення ТІ буде незначною.
Засоби контролю в М-режимі та режимі доплера
■■Швидкість
Регулювання швидкості розгортання в М-режимі та режимі доплера не впливає на значення
МІ. У разі зміни швидкості розгортання в М-режимі змінюється значення ТІ.
Суміщені режими та методи оновлення
Використання комбінованих режимів впливає на значення ТІ та МІ через поєднання різних
типів імпульсів. У суміщеному режимі значення ТІ зростає. Під час автоматичного оновлення
та дуплексного сканування ТІ відображає головний тип імпульсу. МІ береться для режиму з
найвищим піковим тиском.
■■Глибина об’єму проби
У разі збільшення глибини об’єму проби в режимі доплера може автоматично зменшитись
частота повторення імпульсів. Зниження частоти повторення імпульсів призводить до
зменшення значення ТІ. Щоб не допустити перевищення системного максимуму, система
також може автоматично знизити імпульсну напругу. У разі зменшення імпульсної напруги
зменшиться значення МІ.
асоби керування в режимі доплерографії, М-режимі та режимі
З
кольорової доплерографії
Якщо обраний новий режим сканування, значення ТІ та МІ будуть змінені на значення за промовчанням.
Для кожного режиму є своя частота повторення імпульсів і максимальна точка інтенсивності. У
комбінованих або суміщених режимах значення ТІ визначається як сума значень для всіх увімкнутих
режимів, а МП береться для фокусної зони та режиму з найбільш пониженою інтенсивністю. Якщо
режим вимикають, а потім вибирають знову, система повертається до попередніх настройок.
■■Датчик
Для кожної моделі датчика є свої унікальні характеристики контактної площі, форми променя та
середньої частоти. У разі вибору певного датчика встановлюються настройки за промовчанням.
Заводські настройки Samsung Medison залежать від датчика, сфери застосування та
обраного режиму. Вони не перевищують граничних значень для цільового використання,
які встановлені Федеральним управлінням США з контролю якості харчових продуктів, напоїв
і лікарських препаратів.
1-27
Посібник з експлуатації
■■Глибина
У разі збільшення глибини в режимі 2D (Двовимірний) автоматично зменшується частота
кадрів. Як результат такої дії зменшується значення ТІ. Система може автоматично вибрати
більшу фокусну глибину в режимі 2D (Двовимірний). Зміна фокусної глибини може призвести
до зміни значення МІ. Відображується МІ для зони з найвищою піковою інтенсивністю.
■■Сфери застосування
Під час вибору сфери застосування встановлюються значення акустичної потужності
за промовчанням. Заводські настройки Samsung Medison залежать від датчика, сфери
застосування та режиму. Вони не перевищують граничних значень для цільового використання,
які встановлені Федеральним управлінням США з контролю якості харчових продуктів, напоїв
і лікарських препаратів.
Додаткова нормативна документація
Детальнішу інформацію про ультразвукові біовпливи та суміжні питання див. такі документи;
XX
Звіт Американського інституту із застосування ультразвуку в медицині від 28
січня 1993 р., Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound» (Біовпливи та безпека
ультразвукової діагностики).
XX
Bioeffects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound (Біоефекти ультразвуку
та безпека діагностики ультразвуку), J Ultrasound Med., вересень 1998 р.: Vol. 7,
No. 9 Supplement.
XX
Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (Стандарт
вимірювання акустичної потужності діагностичного ультразвукового обладнання).
(Американський інститут із застосування ультразвуку в медицині, Національна асоціація
виробників електротехнічної промисловості. 1998).
XX
Acoustic Output Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (Стандарт маркування
акустичної потужності діагностичного ультразвукового обладнання) (Американський
інститут із застосування ультразвуку в медицині, 1998 р.).
XX
Second Edition of the AIUM Output Display Standard Brochur (Друге видання Стандарту
відображення акустичної потужності Американського інституту із застосування ультразвуку
в медицині) від 10 березня 1994 р. (Копія цього документу входить до комплекту системи.).
XX
Information for Manufacturer Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems
and Transducers (Інформація для виробників, які сертифікують ультразвукові діагностичні
системи та перетворювачі). Федеральне управління США з контролю якості харчових
продуктів, напоїв і лікарських препаратів. Вересень 1997 р.
1-28
Розділ 1 Безпека
XX
Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic
Ultrasound Equipment. (Стандарт відображення теплових і механічних індексів акустичної
потужності ультразвукового діагностичного обладнання). (Редакція 1, Американський
інститут із застосування ультразвуку в медицині, Національна асоціація виробників
електротехнічної промисловості. 1998).
XX
Світова федерація із застосування ультразвуку в медицині та біології. Symposium on Safety
of Ultrasound in Medicine: Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-Thermal
Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound (Симпозіум із питань безпеки використання
ультразвуку в медицині: висновки та рекомендації щодо теплових і нетеплових біологічних
впливів ультразвуку), Ultrasound in Medicine and Biology, 1998 р.: Vol. 24, Supplement1.
Акустична потужність і вимірювання
Вже на початках застосування ультразвукової діагностики різноманітні наукові та медичні
установи вивчали можливий біологічний вплив ультразвукового опромінення на людину. У
жовтні 1987 р. Американський інститут із застосування ультразвуку в медицині ратифікував
звіт, який підготував Комітет із біологічного впливу, що входить у структуру інституту (Bioeffects
Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, No. 9
Supplement), інколи його називають звітом Stowe, у якому розглянуто наявні дані про можливі
наслідки дії ультразвуку на організм. Новішу інформацію наведено у звіті Bioeffects and Safety of
Diagnostic Ultrasound (Біовпливи та безпека ультразвукової діагностики) від 28 січня 1993 р.
Акустичну потужність цієї системи виміряно й обчислено відповідно до документа «510 (K)
Guide for Measuring and Reporting Acoustic Output of Diagnostic Ultrasound Medical Devices»
(Посібник вимірювання та представлення ультразвукової потужності ультразвукової
діагностичної медичної апаратури), грудень 1985 р. Гідрофон відповідає вимогам Acoustic Output
Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment (Стандарт вимірювання акустичної
потужності ультразвукового діагностичного обладнання) (Національна асоціація виробників
електротехнічної промисловості UD 2-1992 р.)
актичні, занижені параметри
Ф
інтенсивності для води
інтенсивності
та
параметри
Усі параметри інтенсивності вимірюють для води. Оскільки вода не поглинає акустичну енергію,
такі виміри дають значення для найнесприятливішого варіанту. Біологічна тканина також
не поглинає акустичну енергію. Точне значення інтенсивності в будь-якій точці залежить від
кількості тканини та її типу, а також частоти ультразвуку, який пропускають через таку тканину.
Значення інтенсивності для тканин In Situ визначають по такій формулі:
In Situ = вода [e - (0,23 alf)]
де: In Situ = значення інтенсивності In Situ
1-29
Посібник з експлуатації
Вода = значення інтенсивності для води
e = 2,7183
a = коефіцієнт згасання
Тканинаa (дБ/см-МГц)
Головний мозок
0,53
Серце0,66
Нирка
0,79
Печінка
0,43
М’яз
0,55
l = глибина підшкірного вимірювання (см)
f = середня частота датчика/системи/комбінованих режимів (МГц)
Оскільки ймовірно, що під час обстеження ультразвуковий промінь проходить у різних типах
тканин різну довжину, визначити фактичне значення інтенсивності In Situ не просто. Для загального
представлення використовують коефіцієнт загасання 0,3. Таким чином, загальне значення In Situ
обчислюють по формулі:
In Situ (занижене) = вода [e - (0,069 lf)]
Оскільки таке значення інтенсивності не фактичне In Situ, використовують термін «занижене».
Максимальне занижене значення та максимальне значення для води не завжди зустрічаються за
тих самих умов роботи. Тому для представленого максимального значення для води та заниженого
значення не можна використовувати формулу для фактичного значення In Situ (заниженого).
Візьмімо для прикладу багатозонний перетворювач, максимальна потужність якого для води
досягається в найглибшій зоні. Найбільше занижене значення інтенсивності для того самого
перетворювача може зустрічатись у котрійсь із його найвужчих зон фокусування.
Акустична потужність і вимірювання
У параграфах нижче наведено терміни та позначення, які використовують у таблицях акустичного
вихідного сигналу.
ISPTA.3
Занижене максимальне середнє значення інтенсивності у просторі по часу
(міліват на квадратний сантиметр).
ISPPA.3
1-30
З
анижене максимальне середнє значення інтенсивності імпульсу в просторі
(ват на квадратний сантиметр). Замість ISPPA.3 може наводитись значення IPA.3 в
положенні загального максимуму МІ (IPA.3@MI).
Розділ 1 Безпека
MI (МІ)Механічний індекс. Значення МІ у положенні ISPPA.3 (MI@ISPA.3) може наводитися
замість MI (загального максимуму), якщо ISPA.3 дорівнює 190 Вт/см2
Pr.3 (Тиск 3)Занижене значення пікового тиску імпульсу розрідження (мегапаскалів)
описує характер передавання, при якому збільшується значення МІ.
WO
Ультразвукова потужність (міліват). В умовах роботи, коли зростає ISPTA.3, WO –
загальна середня потужність по часу. В умовах роботи, коли вимірюють значення
ISPPA.3, WO – ультразвукова потужність, яка описує характер передавання, при
якому збільшується значення ISPPA.3
Fc (Чс)Середня частота (МГц). Для МІ та ISPPA.3 Чс – це середня частота, яка описує
характер передавання, при якому збільшується загальне максимальне значення
відповідного параметра. Для ISPTA.3 в комбінованих режимах, коли посилаються
промені з різною середньою частотою, значення Чс визначають як загальний
діапазон середніх частот відповідних режимів передавання.
ZSP (ОВВ)Відстань по осі, при якій вимірюють певний параметр (у сантиметрах).
x-6,y-6
значення на площині (нахил) і поза площиною (висота підйому) -6 вимірів на
площині x-y, де вимірюють значення ZSP (у сантиметрах).
PD (ТІ)Тривалість імпульсу (мікросекунд), яка описує характер передавання, при якому
збільшується значення відповідного параметра.
PRF (ЧПІ)Частота повторення імпульсів (Гц), яка описує характер передавання, при якому
збільшується значення відповідного параметра.
EBD (РВП)Розміри вхідного променя на азимутній і вертикальній площинах (у сантиметрах).
EDS (РВС)Розміри вхідного сканувального променя на азимутній і вертикальній площині
(у сантиметрах).
Точність і неточність вимірювання акустичної потужності
Нижче наведено точність і неточність вимірювання акустичної потужності.
Кількість
Точність
Загальна неточність
PII.3 (інтегральне занижене значення
інтенсивності імпульсу)
3,2 %
+21 % до -24 %
Wo (акустична потужність)
6,2 %
+/- 19 %
Pr.3 (занижене значення тиску
розрідження)
5,4 %
+/- 15 %
Fc (середня частота)
<1%
+/- 4,5 %
1-31
Посібник з експлуатації
■■Систематичні неточності.
Для аналізу інтегрального значення інтенсивності імпульсу, заниженого значення тиску
розрідження Pr.3, середньої частоти та тривалості імпульсу враховують такі фактори, які
впливають на правильність вимірювання:
Відхилення або помилки калібрування гідрофона.
АЧХ гідрофона.
Просторове усереднення.
Похибки вирівнювання.
Точність вимірювання напруги, у тому числі.
XX
Точність вимірювання вертикальних значень осцилоскопа.
XX
Точність вимірювання значень зміщення осцилоскопа.
XX
Точність вимірювання значень годинника осцилоскопа.
XX
Швидкість перетворення осцилоскопа.
XX
Шум.
Систематичні неточності вимірювання акустичної потужності, враховуючи дозу опромінення,
оцінюють за допомогою каліброваних еталонів акустичної потужності Національного
інституту стандартів і технологій.
Ми також використовуємо результати аналізу, який у вересні 1993 р. провела робоча група
Технічного комітету 87 МЕК під керівництвом К. Байсснера та які становлять Додаток № 1 до
публікації 1161 МЕК.
У документі наведено результати аналізу та опис джерел помилок і похибок вимірювання,
причиною яких є:
Калібрування зрівноважувального механізму.
Ефект поглинання або відбивання для цільових підвісних механізмів.
Лінійність зрівноважувального механізму.
Екстраполювання в момент увімкнення ультразвукового перетворювача (компенсування
низькочастотних перешкод і теплового дрейфу).
Цільові дефекти.
1-32
Розділ 1 Безпека
Ефект поглинання або відбивання для цільових геометричних і кінцевих розмірів.
Відхилення цілі від заданого положення.
Відхилення ультразвукового перетворювача від заданого положення.
Температура води.
Загасання ультразвуку та акустичний вітер.
З’єднувальні або захисні властивості фольги.
Апроксимація пласкими хвилями.
Екологічний вплив.
Вимірювання напруження збудження.
Температура ультразвукового перетворювача.
Вплив через нелінійне поширення та втрату насичення.
По загальних результатах аналізу отримуємо наближене значення правильності
вимірювання ультразвукової потужності +/-10 % для частотного діапазону 1–10 МГц.
1-33
Посібник з експлуатації
Захист довкілля
УВАГА!
Після завершення терміну експлуатації консоль і периферійне обладнання повертають
XX
виробникові для переробки або відповідної утилізації. Відходи утилізують згідно із законодавством відповідної країни.
XX
Іонно-літієву батарею, що використовується у виробі, має заміняти інженер з
XX
обслуговування компанії Samsung Medison або вповноважений дилер.
Відходи електричного й електронного обладнання
Цей символ використовують у країнах Європейського Союзу та інших європейських країнах.
Цей знак на виробі вказує на те, що пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими
відходами. Його потрібно здати у відповідний пункт приймання електричного та електронного
обладнання на переробку. Неправильна утилізація пристрою може негативно вплинути на
довкілля та людське здоров’я. Повторне використання матеріалів допоможе заощадити природні
ресурси. Для отримання детальнішої інформації щодо повторного використання цього пристрою
звертайтесь в органи місцевого самоуправління, службу утилізації відходів електричного та
електронного обладнання або в магазин, де придбано пристрій.
1-34
2
Розділ
Вступ
‹‹Технічні характеристики............................. 2-3
‹‹Комплектація.................................................. 2-5
Монітор ......................................................................................2-5
Панель керування..................................................................2-7
Консоль.....................................................................................2-12
Периферійні пристрої........................................................2-15
Датчик........................................................................................2-17
Приладдя .................................................................................2-18
Додаткові функції.................................................................2-18
Розділ 2 Вступ
Технічні характеристики
Габарити
Висота: 1370 мм (разом із ручкою)
Ширина: 450 мм (разом із тримачем датчика)
Глибина: 700 мм (разом із панеллю керування)
Вага: 61 кг
Режими обробки
зображень
2D (Двовимірний) реального часу
Dual 2D (Подвійний двовимірний) реального часу
2D (Двовимірний)/M-режим
Power Doppler – додатково
Color Doppler – додатково
Pulsed-wave Doppler – додатково
3D (Тривимірний) (FreeHand) – додатково
Simultaneous (Суміщений)
Шкала напівтонів
сірого
256 (8 бітів)
Фокусування
Динамічне фокусування на передавання, максимально 8 точок (одночасно можна
вибирати 4 точки)
Цифрове динамічне фокусування на приймання (постійне)
Датчики
(тип BF/IPX7)
Конвексний датчик
CN2-8, C2-4/20, C2-5, C2-8, CN4-9
Лінійний датчик
L5-12/60, LE5-12, LN5-12, LN5-12/40
Конвексний внутрішньопорожнинний датчик
EC4-9. EVN4-9
Підключення датчиків
Монітор
Вхідні роз’єми на
задній панелі
Збереження
зображень
Сфери застосування
2 роз’єми для датчиків
Роз’єми для трьох датчиків – додатково
15-дюймовий рідкокристалічний монітор
Порти USB
Порт LAN (10/100 BASE-T)
Вихід DVI
Пульт дистанційного керування ч/б принтером
Вихід чорно-білого принтера
Вихід VHS
Вихід S-VHS
Аудіо R/L
Щонайбільше 511 кадрів у пам’яті СINE
Щонайбільше 4096 ліній у пам’яті LOOP
Система збереження файлів зображень
Акушерство, серцебиття плода, дослідження органів черевної порожнини,
гінекологія, нефрологія, урологія, обстеження молочних залоз, судин, дрібних
органів, кістково-м’язової системи, неонатологія, педіатрія, кардіологія
2-3
Посібник з експлуатації
Параметри живлення
500 ВА, 100–120/200–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Автоматичне
обчислення та
кількісне подання
Акушерство
Гінекологія
Кардіологія
Ехографія плода
Дослідження судинної системи
Урологія
* Для отримання докладніших відомостей див. «Розділ 5».
Обробка сигналу
(попередня обробка)
Керування диференційованою компенсацією підсилення.
Керування підсиленням незалежно від режиму.
Регулювання акустичної потужності.
Динамічне регулювання апертури.
Динамічне аподизування.
Регулювання динамічного діапазону.
Регулювання області переглядання зображення.
Регулювання швидкості розгортання в М-режимі.
Масштабування HD.
Обробка сигналу
(подальше
обробляння)
Вимірювання
Додаткові пристрої
Користувацький
інтерфейс
Діапазон тиску
2-4
Настроювання середньої частоти кадрів
Гамма-коректування
Орієнтування зображень (вліво/вправо та вгору/вниз)
Відображення білим по чорному або чорним по білому
Пересування кількох вказівників кульовим маніпулятором.
Режим 2D (Двовимірний): лінійні вимірювання та вимірювання площі на основі
еліптичних наближень або кривих.
М-режим: безперервне зчитування відстані, часу та кутового коефіцієнта
Режим доплера: швидкість і крива.
Магнітооптичний привід USB та Pocket Dyna MO
Флеш-пам’ять USB
Чорно-білий принтер для друку зображення з екрана
Кольоровий принтер для друку зображення з екрана
Монітор для спостереження за станом пацієнта
Педальний перемикач (IPX1)
Касетний відеомагнітофон
Струминний або лазерний принтер
Англійська, німецька, італійська, французька, іспанська, китайська та російська
Під час експлуатації: 700–1060 гПа
Під час зберігання: 700–1060 гПа
Діапазон вологості
Під час експлуатації: від 30 % до 75 %.
Під час зберігання та транспортування: від 20 % до 90 %.
Температурний
діапазон
Під час експлуатації: від 10 °C до 35 °C
Під час зберігання та транспортування: від -25 °C до 60 °C
Розділ 2 Вступ
Комплектація
До комплекту ультразвукового сканера SONOACE R5 входить монітор, панель керування, консоль,
периферійні пристрої та датчики.
Монітор
Цю систему обладнано кольоровим монітором VGA, на якому відображаються ехограми та
додаткові відомості. Монітор підключено до корпусу за допомогою осьового шарніра, який
дозволяє нахиляти монітор під потрібним кутом огляду.
Екран монітора
На моніторі відображаються ехограми, робочі меню та інші численні дані. Екран розділено
на шість частин: ➊Заголовок, ➋Меню, ➌Зображення, ➍Ескіз, ➎Відомості про користувача та
➏Програмне меню.
➊
➋
➌
➍
❺
➏
[Рисунок 2.1. Екран монітора]
2-5
Посібник з експлуатації
■■Поле Заголовок
У цій частині відображається логотип, ПІБ пацієнта, назва лікувальної установи, сфера
застосування, частота кадрів і глибина, відомості про датчики, відомості про акустичний
вихідний сигнал, дата й час.
■■Поле Меню
Меню розділено на 3 підменю: меню регулювання зображення, меню вимірювання та меню
службової програми. За допомогою обертальної кнопки Menu (Меню) виберіть елемент
меню.
■■Поле Зображення
У цій області відображається ехограма, відомості про ехограму, примітки та дані вимірювань.
■■Поле Ескіз
В області ескізів відображаються збережені зображення, які можна відкрити, натиснувши
на панелі керування кнопку Save (Зберегти). Щоб відображати ескізи, виберіть «on» (увімк.)
в меню Setup (Настроювання) > System (Система) > Misc (Різне). Ця область може вмістити
щонайбільше чотири зображення.
ПРИМІТКА. Для отримання докладнішої інформації див. «Розділ 7. Службові програми».
■■Поле Відомості про користувача
Тут містяться різні дані, які потрібні, щоб керувати системою, наприклад, поточний стан
системи та Body Markers (Значки частин тіла).
■■Програмне меню
Доступність певних елементів меню може залежати від поточного стану системи. Елементи
програмного меню змінюють за допомогою відповідної кнопки на панелі керування.
Регулювання яскравості
Використовуйте клавіші зі стрілками вліво або вправо на клавіатурі. Однак змінювати яскравість
у текстовому режимі не можна.
2-6
Розділ 2 Вступ
Панель керування
За допомогою панелі керування можна керувати системою.
[Рисунок 2.2. Панель керування]
Для керування на панелі керування є кнопки, обертальна кнопка, повзунки, перемикачі та кульовий
маніпулятор. Обертальна кнопка працює у двох режимах: як диск і як кнопка.
Схема панелі керування
У цьому розділі описано елементи панелі керування та наведено вказівки щодо їх використання.
Докладніші відомості про багатофункціональні кнопки містяться в розділі 3 та в наступних
розділах цього посібника.
2-7
Посібник з експлуатації
On/Off (Увімк./
Вимк.)
Patient (Пацієнт)
End Exam
(Завершити огляд)
SONOVIEW
Probe (Датчик)
Report (Звіт)
Preset (Задані
настройки)
2D (Двовимірний)
M
Вмикання та вимикання системи.
Відкривання вікна Patient Information (Інформація про пацієнтів) для вибору пацієнта та
введення відомостей про нього.
Завершення огляду вибраного пацієнта та скидання відповідних даних.
Запускання програми SONOVIEW – програми збереження файлів зображень.
Використовується для вибору іншого датчика.
Викликання вікна Report (Звіт), де відображаються результати вимірювань у вибраній сфері
застосування та інші відомості.
Відображення заданих настройок.
Використовуйте цю кнопку, щоб перейти в режим 2D (Двовимірний). Натискання цієї кнопки
в режимі 2D (Двовимірний) не призводить до вимикання такого режиму. Під час натискання
цієї кнопки в режимі Combined (Суміщений) відбудеться перехід у режим 2D (Двовимірний).
Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути М-режим.
Color (Кольоровий)
(Option) (додатково)
Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути режим Color Doppler.
PD (ЕД)
(Option) (додатково)
Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути режим Power Doppler.
PW
(Option) (додатково)
Використовуйте цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути режим PW Spectral Doppler.
Har. (Гар.)
Freq. (Част.)
Використовується для вмикання функції Harmonic Imaging (Гармоніка). Щоб вимкнути
вибраний режим, знову натисніть цю кнопку. Кнопка доступна тільки для окремих датчиків.
Натисніть цю кнопку, щоб змінити частоту датчика.
Виберіть Res (Розд), Pen (Прон) або Gen (Заг). Вибрана частота буде відображатись у полі заголовка.
Zoom
(Масштабування)
Використовується, щоб увімкнути або вимкнути режим Zoom (Масштабування). У полі
відомостей відображається елемент керування Zoom (Масштабування).
Dual (Подвійний)
Використовуйте цю кнопку, щоб перейти в режим Dual (Подвійний).
Focus
(Фокусування)
Використовуйте цей перемикач, щоб регулювати положення фокуса по лінійці.
Depth (Глибина)
Використовуйте цей перемикач, щоб регулювати глибину сканування вибраного зображення.
Зміна глибини при цьому відображається в полі Title (Заголовок).
Calc (Обч)
Початок вимірювання відповідно до сфери застосування системи. Меню вимірювання
відображається на екрані зліва.
Циркуль
Початок вимірювання відстані, окружності, площі й об’єму. Активний параметр вимірювання
відображається на екрані зліва.
Body Marker
(Маркер частин
тіла)
2-8
Використовується, щоб запустити або вимкнути режим Body Marker (Маркер частин тіла).
Розділ 2 Вступ
Indicator
(Вказівник)
Використовується, щоб запустити або вимкнути режим Indicator (Вказівник).
Trackball
(Кульовий
маніпулятор)
Використовується для переміщення курсора по екрану. Його також використовують,
щоб шукати зображення в пам’яті Cine або Loop, якщо активна функція Закріпити.
Change (Змінити)
Set (Установити)
Використовуйте цю кнопку, щоб змінювати функцію кульового маніпулятора.
Використовуйте цей параметр, щоб вибрати елемент або значення. У режимі Spectral Doppler
та 3D (Тривимірний) за допомогою цієї кнопки також оновлюють програму.
Вихід з активної функції та повернення в попередній стан.
Exit (Вихід)
Виконання функції Menu (Меню) або Angle (Кут).
−−Menu (Меню): щоб активувати у вибраному режимі сканування доступний елемент меню,
натисніть обертальну кнопку.
−−Angle (Кут): змінюйте кут, обертаючи кнопку. Таким чином регулюють кут об’єму проби в
режимі PW Spectral Doppler, а також кут вказівника або датчика розмічувача частин тіла.
Menu / Angle
(Меню/Кут)
Clear (Очистити)
Active Mode
(Активний режим)
Save (Зберегти)
Print (Друкувати)
Freeze (Закріпити)
Видалення тексту, індикатора, значка частин тіла, результату вимірювання тощо,
які відображаються на зображенні.
Змінення на екрані меню або програмного меню.
Використовуйте цю кнопку, щоб зберегти в базі даних вибране зображення або звіт.
Використовуйте цю кнопку, щоб роздрукувати на принтері екранне зображення.
Використовуйте цю кнопку, щоб закріпити зображення, яке сканується.
Щоб повернутись у режим сканування, знову натисніть цю кнопку.
Виконання функції Q Scan (Швидке сканування) або Gain (Підсилення).
−−Q Scan (Швидке сканування): щоб увімкнути режим Quick Scan (Швидке сканування),
натисніть обертальну кнопку. Якщо режим Quick Scan (Швидке сканування) увімкнено,
на екрані відображається позначка «Q».
−−Gain (Підсилення): щоб настроїти підсилення в будь-якому режимі, повертайте
обертальну кнопку.
Q Scan / Gain
(Швидке
сканування/
Підсилення)
TGC
(Диференційне
регулювання
підсилення)
Регулювання значень TGC для будь-якої глибини за допомогою 8 повзунків. Абревіатура TGC
розшифровується як Time Gain Control – диференційне регулювання підсилення.
УВАГА! Завелика різниця між настройками значень підсилення сусідніх повзунків TGC може
призвести до появи смуг на зображенні.
2-9
Посібник з експлуатації
Перемикачі
програмного
меню (1–5)
Використовуйте програмне меню, яке відображається у вікні. Доступність певних
елементів меню може залежати від поточного стану системи.
[Рисунок 2.3. Перемикачі програмного меню]
Клавіатура
Цей пристрій обладнано алфавітно-цифровою клавіатурою, на якій можна вводити текст і
викликати різноманітні функції за допомогою функціональних клавіш
[Рисунок 2.4. Клавіатура]
.
F1
F2
F3
2-10
Примітка щодо використання російської мови
Якщо вибрано російську мову, функціональні клавіші будуть недоступні в разі вмикання
режиму Caps Lock.
Text (Текст)
M Cursor
(M-вказівник)
Biopsy (Біопсія)
Використовується, щоб запустити текстовий режим.
Використовується, щоб відобразити або приховати М-лінію.
Використовується, щоб розпочати біопсію.
Розділ 2 Вступ
Data on / off
(Дані увімк./
вимк.)
F4
F5
3D
(Тривимірний)
F7
Storage Manager
(Диспетчер
зберігання)
F8
Setup
(Настроювання)
F9
Utility
(Службова
програма)
App. (Сфера
застосування)
F10
Цю кнопку використовують, щоб відобразити на екрані або приховати
відомості про зображення.
Використовується, щоб запустити або вимкнути режим 3D (Тривимірний).
Ця кнопка використовується для відображення вікна Storage Manager
(Диспетчер зберігання).
За допомогою цієї кнопки викликайте вікно Setup (Настроювання) для
настроювання системних параметрів.
Ця кнопка використовується для виклику меню службових програм.
Цією кнопкою викликайте вікно Application (Сфера застосування),
щоб вибрати або змінити датчики та сфери застосування.
,
Дозволяє регулювати яскравість монітора.
,
Дозволяє регулювати гучність у режимі спектральної доплерографії.
■■Функціональні клавіші вимірювання
Акушерські вимірювання можна проводити за допомогою клавіш Q, W, E, R, T, Y, U або I на
клавіатурі. Докладніші відомості див. у пункті «Настроювання системи» у «Розділі 7. Службові
програми».
Підказка!
Настроювання яскравості клавіатури
Утримуючи натиснутою клавішу Fn, натисніть клавішу 1, щоб збільшити яскравість підсвічення.
Щоб знизити яскравість, таким же чином натисніть клавішу 2.
Регулювання панелі керування
Натисніть важіль на рукоятці панелі керування і обережно підніміть або опустіть її.
УВАГА! Не натискайте на панель керування надто сильно.
2-11
Посібник з експлуатації
Консоль
Усередині консолі розташовані пристрої, які дозволяють отримувати ехограми, а назовні –
різноманітні порти для підключення та ручки.
[Рисунок 2.5. Консоль]
2-12
Розділ 2 Вступ
Задня панель
Через задню панель підключають монітор, принтер, касетний відеомагнітофон та інші пристрої.
Елемент Опис
1
Порт USB: підключення периферійних пристроїв USB.
2
Мережевий порт: підключення мережі. Інформація про пацієнтів
передається на інший сервер мережею DICOM.
3
Порт DVI (вихідний): виводить цифрові сигнали на монітор.
4
Порт для віддаленого принтера (вихідний): до цього порту
підключається принтер для ехограм для віддаленого друку.
5
Порт S-VHS (вихідний): підключення касетного відеомагнітофона в
режимі S-VHS.
6
Звук (вихід): виведення аудіосигналів.
[Рисунок 2.6. Задня панель]
2-13
Посібник з експлуатації
Вузол живлення
Порт для підключення джерела живлення розташований ззаду системи.
1
2
[Рисунок 2.7. Вузол живлення]
Елемент Опис
1
Вхідний порт живлення: служить для підключення кабелю живлення до зовнішнього
джерела живлення.
2
Тримач запобіжника: фіксує запобіжник входу живлення.
ПРИМІТКА. Закрийте роз’єм живлення штепсельним кронштейном і закрутіть гвинти.
2-14
Розділ 2 Вступ
Тримач датчика
Тримач датчика вмонтовано з обох сторін панелі керування.
Периферійні пристрої
За потреби можна підключати різні периферійні пристрої через відповідні порти на задній панелі.
УВАГА! Перш ніж підключати або відключати периферійні пристрої через порт USB,
слід обов’язково вимикати живлення. В іншому разі може вийти з ладу система або
пристрої USB.
ПРИМІТКА. Про використання периферійних пристроїв див. у відповідних посібниках
з експлуатації.
Рекомендовано використовувати такі пристрої:
■■DVD
DVD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD+R, DVD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-ROM
■■Принтер для друку зображення з екрана
−− Чорно-білий: Sony UP-D897 (цифровий принтер), Sony UP-897MD (аналоговий принтер),
Mitsubishi P-91 (аналоговий принтер), Mitsubishi P-93W (аналоговий принтер)
−− Кольоровий: Sony UP-D23MD, UP-D25MD (цифровий принтер), Sony UP-20 (аналоговий
принтер), Sony UP-25D (аналоговий принтер)
■■Струминний принтер
ПРИМІТКА. Про наявність принтерів можна дізнатись у місцевого дилера або представника
компанії Samsung Medison.
Не розташовуйте струминний принтер у просторі пацієнта.
2-15
Посібник з експлуатації
N
N
N
N
[Рисунок 2.8. Простір пацієнта]
УВАГА! Вказівки щодо інсталювання драйвера принтера можна отримати в Центрі
обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
■■USB-привід для магнітооптичних дисків
1 Fujitsu DynaMO 1300U2B або новішої версії
УВАГА! Накопичувач USB на магнітооптичних дисках не можна використовувати одночасно з
іншими пристроями збереження даних USB.
■■Кабельний адаптер з USB на послідовний порт RS-232C
Перетворювач із USB на послідовний порт (RS-232C) із набором мікросхем FTDI (сумісний із
FTDI FT232BM)
ПРИМІТКА. Для отримання докладніших відомостей про передавання відкритою лінією див.
«Розділ 5. Вимірювання й обчислення»’.
■■Педальний перемикач
Настроїти функцію педального перемикача можна в меню Setup (Настроювання) > Peripherals
(Периферійні пристрої) > Foot Switch (Педальний перемикач); Dual (Подвійний), Freeze
(Закріпити), Update (Оновити) або Store (Зберегти).
■■Інше
Карти флеш-пам’яті
ПРИМІТКА.
Система не розпізнає флеш-пам’ять USB 1.1. У такому разі вийміть флеш-накопичувач із
XX
консолі та вставте його знову.
Щоб видалити знімний диск, використовуйте Storage manager (Диспетчер зберігання).
XX
У разі використання формату, який зазвичай не застосовується для збереження даних:
XX
перед тим як зберігати файл на флеш-накопичувачі, переконайтеся, що файл у цьому
форматі можна зберегти на комп’ютері.
2-16
Розділ 2 Вступ
Датчик
Датчики – це пристрої, які генерують ультразвукові коливання та обробляють параметри відбитих
коливань, щоб утворити зображення.
ПРИМІТКА. Для отримання докладніших відомостей див. «Розділ 9. Датчики».
Підключення датчиків
Щоб гарантувати безпеку консолі та датчика, перед тим як підключати або відключати датчик
через порт датчика на консолі, вимкніть консоль.
1. Щоб відключити датчик, натисніть його блокувальний перемикач вправо.
2. Підключіть датчик до порту датчика.
3. Установіть датчик, натиснувши його блокувальний перемикач вліво.
ПРИМІТКА. Якщо не вдається надійно підключити датчик, видаліть усі сторонні предмети та
спробуйте знову.
[Рисунок 2.9. Роз’єм датчика]
2-17
Посібник з експлуатації
Приладдя
У комплект системи входить ящик із приладдям.
УВАГА! У країнах Європейського Союзу, США та Канаді дозволено використовувати тільки
комплект мережевих шнурів, кожен із яких відповідає певним стандартам.
ПРИМІТКА. Набір приладдя залежить від країни.
ВІДЕОКАБЕЛЬ
ПЛАВКИЙ ЗАПОБІЖНИК
ЖИЛА КАБЕЛЮ
ПОСІБНИК
ПЕРЕХІДНИК DVI2RGB
КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕННЯ
ФІКСАТОР ІЗ ЛИПУЧКОЮ
ГЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
[Рисунок 2.10. Приладдя]
Додаткові функції
Система SONOACE R5 має такі додаткові функції:
Image filing-SONOVIEW
(Збереження файлів зображень SONOVIEW)
Pulse wave Doppler
(Імпульсно-хвильова доплерографія)
DICOM
Color Doppler (Кольорова доплерографія)
Freehand 3D (Тривимірний "від руки")
Cardiac S/W Package (Пакет кардіологічного ПЗ)
Для отримання докладніших відомостей про додаткові функції див. відповідні розділи цього посібника.
2-18
3
Розділ
Початок
діагностування
‹‹Живлення........................................................ 3-3
Вмикання....................................................................................3-3
Вимикання.................................................................................3-3
‹‹Датчики та сфери застосування............... 3-4
Вибір датчика та сфери застосування..........................3-5
Зміна настройок датчика....................................................3-5
Редагування маркера частин тіла .................................3-6
Порядок обчислення............................................................3-8
‹‹Інформація про пацієнтів........................... 3-9
Реєстрація нового пацієнта.............................................3-10
Пошук інформації про пацієнтів....................................3-13
Зміна інформації про пацієнта.......................................3-15
Розділ 3 Початок діагностування
Живлення
Завантажте систему для роботи.
УВАГА! Перед увімкненням системи підключіть датчик і периферійні пристрої, які будуть
використовуватися. Якщо ви спробуєте підключити їх під час використання системи, це може
призвести до травмування пацієнта чи незворотного пошкодження консолі.
Вмикання
Якщо живлення вимкнено, натисніть кнопку On/Off (Увімкнути/Вимкнути). Почнеться
завантаження, і на екрані з’явиться логотип пристрою. Після завершення завантаження з’явиться
вікно двовимірного режиму в стані End Exam (Завершити огляд).
УВАГА! Перед початком діагностики необхідно ввести в систему інформацію про пацієнта.
Вимикання
Під час роботи натисніть кнопку On/Off (Увімк./Вимк.).
УВАГА! Якщо ви утримуєте кнопку On/Off (Увімк./Вимк.) натиснутою протягом п’яти секунд
або довше, живлення апарата вимикається примусово. Це може спричинити пошкодження
жорсткого диска.
ПРИМІТКА.
Не натискайте жодних клавіш на клавіатурі під час завантаження системи. Це може вивести
XX
пристрій із ладу.
Пристрій має ввімкнутися приблизно через п’ять секунд після ввімкнення вимикача
XX
живлення на задній панелі пристрою.
3-3
Посібник з експлуатації
Датчики та сфери застосування
Перед початком сканування виберіть датчик і сферу застосування.
УВАГА! Для отримання докладніших відомостей про датчики, які підтримуються цією
системою, див. «Розділі 9. Датчики».
Вікно сфер застосування
Натисніть клавішу App. (Сфера застосування) на клавіатурі. На екрані з’явиться вікно Applications
(Сфери застосування), у якому можна вибрати потрібну сферу застосування або попередню
настройку датчика.
Вікно Applications (Сфери застосування) пропонує такі параметри:
➊
➋
➌
[Рисунок 3.1. Сфери застосування]
Елемент Опис
3-4
1
Поточний датчик, приєднаний до системи.
2
Перелік доступних сфер застосування.
3
Перелік доступних попередніх настройок і настройок користувача.
Розділ 3 Початок діагностування
Вибір датчика та сфери застосування
Виберіть датчик і сферу застосування у вікні Applications (Сфери застосування).
1. Виберіть датчик і сферу застосування за допомогою кульового маніпулятора та кнопки
Set (Установити).
2. Вибравши, натисніть кнопку Ok. Щоб скасувати вибір, натисніть кнопку Cancel (Скасувати).
Підказка!
Вибір датчика за допомогою кнопки Probe (Датчик)
Щоб змінити датчик, не використовуючи вікно Application (Сфера застосування), натисніть кнопку
Probe (Датчик) на панелі керування.
Зміна настройок датчика
Виберіть настройки датчика у вікні Application (Сфера застосування).
Хоча в настройках датчика попередньо встановлено оптимальні значення для кожної сфери
застосування, користувач може змінити ці попередньо встановлені значення, як описано нижче.
1. Після перевірки поточного датчика/сфери застосування змініть настройку датчика за
допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити).
XXДля кожної настройки можна вибрати користувацькі настройки, наприклад User1 (Користувач1)
і User2 (Користувач2). Щоб зберегти змінені значення, натисніть кнопку Save (Зберегти). Змініть
назви настройок, які визначає користувач, крім значень Default (За промовчанням), за допомогою
кнопки Rename (Перейменувати).
2. Натисніть кнопку Ok у вікні Application (Сфера застосування). Щоб скасувати вибір, натисніть
кнопку Cancel (Скасувати).
ПРИМІТКА. Для отримання докладніших відомостей про зміну настройок користувача для
датчика див. «Розділ 7. Службові програми».
3-5
Посібник з експлуатації
Редагування маркера частин тіла
Виберіть які-небудь маркери частин тіла для використання в системі або змініть їх порядок.
Натисніть кнопку Edit Bodymarker (Редагувати маркер частин тіла) у вікні Application (Сфера
застосування), щоб викликати вікно Bodymarker Manager (Диспетчер маркерів частин тіла).
’У розділі Group’ (Група) показано маркери частин тіла, які підтримуються системою з цією сферою
застосування. Скористайтеся кнопками Prev (Попередня) або Next (Наступна), щоб переглянути
маркери частин тіла в інших сферах застосування.
У розділі User defined Bodymarker preset (Попередня настройка маркера частин тіла, що визначається
користувачем) показано вибрані маркери частин тіла.
ПРИМІТКА. У кожному переліку можна зберегти 1–75 маркерів частин тіла.
[Рисунок 3.2. Диспетчер маркерів частин тіла]
3-6
Розділ 3 Початок діагностування
Додавання маркерів частин тіла
Виберіть маркер частин тіла в розділі Group (Група) за допомогою трекбола. Натисніть кнопку Set
(Установити), щоб додати його до розділу User defined Bodymarker preset (Попередня настройка
маркера частин тіла, що визначається користувачем).
Видалення маркерів частин тіла
Виберіть маркер частин тіла в розділі User defined Bodymarker preset (Попередня настройка
маркера частин тіла, що визначається користувачем) за допомогою трекбола. Натисніть кнопку
Set (Установити), щоб видалити його.
Повернення до маркера частин тіла за промовчанням
Натисніть кнопку Default (За промовчанням) у розділі ’User defined Bodymarker preset’(Попередня
настройка маркера частин тіла, що визначається користувачем), щоб повернутись до маркера
частин тіла за промовчанням.
Видалення всіх маркерів частин тіла
Натисніть кнопку Clear (Очистити) у розділі User defined Bodymarker preset (Попередня настройка
маркера частин тіла, що визначається користувачем), щоб видалити всі маркери частин тіла.
Маркери буде видалено тільки в розділі User defined Bodymarker preset (Попередня настройка
маркера частин тіла, що визначається користувачем).
Збереження маркерів частин тіла
Натисніть кнопку Save (Зберегти) у розділі User defined Bodymarker preset (Попередня настройка
маркера частин тіла, що визначається користувачем), щоб зберегти поточну настройку.
Настройка буде відображатися в разі натискання клавіші Bodymarker (Маркер частин тіла) на
клавіатурі під час використання системи.
ПРИМІТКА. Для отримання докладніших відомостей про відображення маркера частин тіла
див. «Розділ 6. Керування зображеннями».
3-7
Посібник з експлуатації
Порядок обчислення
[Рисунок 3.3. Зміна порядку пакетів обчислення]
Щоб змінити порядок і вміст пакета обчислення для кожної сфери застосування, натисніть кнопку
Calc Sequence (Порядок обчислення). Щоб повернутись до початкових настройок, натисніть
кнопку Default (За промовчанням) у цьому вікні.
3-8
Розділ 3 Початок діагностування
Інформація про пацієнтів
Натисніть кнопку Patient (Пацієнт) на панелі керування, після чого з’явиться вікно Patient Information
(Інформація про пацієнтів).
Це вікно дозволяє вводити, шукати чи змінювати інформацію про пацієнтів. Інформація про
пацієнтів включає основні відомості, такі як ідентифікатор пацієнта, ім’я, дату народження та стать, а
також додаткові відомості для сфер застосування.
ПРИМІТКА. ID (Ідентифікатор) і Name (Ім’я) є обов’язковими полями.
[Рисунок 3.4. Інформація про пацієнтів]
3-9
Посібник з експлуатації
Реєстрація нового пацієнта
1. Натиснувши кнопку New (Створити) у вікні Patient Information (Інформація про пацієнтів),
введіть ім’я пацієнта, ідентифікатор та інші відомості за допомогою кульового маніпулятора,
кнопки Set (Установити) і клавіатури.
2. Правильно ввівши інформацію про пацієнта, натисніть кнопку Ok. Або натисніть кнопку
Cancel (Скасувати) або X, щоб скасувати.
■■ID (Ідентифікатор)
Введіть ідентифікатор пацієнта.
XX
Щоб ввести його вручну, введіть ідентифікатор у поле ID (Ідентифікатор).
XX
Щоб ввести його автоматично, виберіть Auto ID Creation (Автоматичне створення
ідентифікатора) і натисніть кнопку New (Створити).
XX
Якщо ви введете ідентифікатор, який уже існує, піктограма навпроти поля ID (Ідентифікатор)
зміниться на .
■■Name (Ім’я)
Введіть повне ім’я пацієнта. Ім’я, яке ви ввели, буде з’являтися в області заголовка та звітах.
■■Accession (Надходження)
При перегляді робочого переліку завдань пацієнта через сервер DICOM ця інформація
заповнюється автоматично.
■■Birth Date (Дата народження)
Введіть дату народження пацієнта у вказаному форматі.
■■Age (Вік)
Введіть вік пацієнта у форматі «рр-мм». Якщо в полі Birth (Дата народження) вказано дату
народження пацієнта, ця інформація обчислюється та відображається автоматично.
■■Gender (Стать)
Виберіть стать пацієнта.
■■LMP (Останній менструальний період)
Введіть дату останньої менструації в пацієнтки. Його можна ввести вручну у вказаному форматі
або його буде обчислено автоматично при введенні даних у поле GA (Внутрішньоутробний
вік плода).
3-10
Розділ 3 Початок діагностування
■■GA (Гестаційний вік плода)
У це поле вводять гестаційний вік плода. Його можна ввести вручну у вказаному форматі або його
буде обчислено автоматично при введенні даних у поле LMP (Останній менструальний період).
■■EDD (Очікувана дата пологів)
При заповненому полі LMP (Останній менструальний період) або GA (Внутрішньоутробний вік
плода), очікувана дата пологів (EDD) обчислюється автоматично.
Підказка!
Обчислення очікуваної дати пологів
Очікувану дату пологів (EDD) можна обчислити, заповнивши поле LMP (Дата останньої менструації)
або GA (Гестаційний вік плода).
Коли введено дату останньої менструації: гестаційний вік плода (GA) і очікувана дата пологів
XX
(EDD) обчислюються автоматично та виводяться на екран.
Коли введено гестаційний вік плода: дата останньої менструації (LMP) і очікувана дата пологів
XX
(EDD) обчислюються автоматично та виводяться на екран.
■■Gestations (Кількість плодів)
Введіть кількість плодів до максимум 4.
■■Gravida (Вагітності)
Введіть кількість вагітностей.
■■Para (Пологи)
Введіть кількість пологів.
■■Aborta (Аборти)
Введіть кількість абортів.
■■Exp. Ovul (Очік. овуляція)
Введіть дату овуляції у вказаному форматі.
■■Day of Cycles (День циклу)
Введіть кількість днів циклу пацієнта у форматі «дд».
■■Height (Зріст)
Введіть зріст пацієнта в дюймах або сантиметрах. Натисніть кнопку одиниць вимірювання,
щоб змінити одиниці вимірювання. Якщо змінюються одиниці вимірювання, введене число
автоматично конвертується та відображається в нових одиницях вимірювання.
3-11
Посібник з експлуатації
■■Weight (Вага)
Введіть вагу пацієнта в унціях, фунтах чи кілограмах. Натисніть кнопку одиниць вимірювання,
щоб змінити одиниці вимірювання.
■■BSA (Площа поверхні тіла)
Якщо введено зріст і вагу, площа поверхні тіла (BSA) обчислюється та відображається
автоматично.
■■HR (Частота серцевих скорочень)
Введіть частоту серцевих скорочень пацієнта (HR).
■■ПСА
Введіть рівень простатоспецифічного антигену (ПСА). Він пов'язаний з рівнем ПСА у світі.
■■Diag. Physician (Лікар-діагност)
Введіть ім’я лікаря, який проводив діагностику пацієнта. Якщо імен більше ніж одне, для
вибору потрібного імені можна використовувати кнопку комбінованого елемента.
■■Ref. Physician (Лікар-консультант)
Введіть ім’я лікаря-консультанта. Якщо імен більше ніж одне, для вибору потрібного імені
можна використовувати кнопку комбінованого елемента.
■■Sonographer (Оператор)
Введіть ім’я оператора, який проводив сканування пацієнта. Якщо імен більше ніж одне,
для вибору потрібного імені можна використовувати кнопку комбінованого елемента.
■■Indication (Симптом)
Зробіть запис про симптоми чи захворювання.
■■Description (Опис)
Зробіть запис про діагноз. Якщо Description (Опис) введено, його можна знайти у програмі
SONOVIEW.
3-12
Розділ 3 Початок діагностування
Пошук інформації про пацієнтів
Шукати інформацію про пацієнтів можна трьома описаними нижче способами.
Пошук інформації про пацієнта за допомогою ідентифікатора
Щоб знайти або змінити інформацію про пацієнта, введіть його чи її ідентифікатор.
Пошук інформації про пацієнта за допомогою функції пошуку
1. Натисніть кнопку Search (Пошук) у вікні Patient Information (Інформація про пацієнтів), після
чого з’явиться наведене нижче вікно пошуку.
[Рисунок 3.5. Пошук]
2. Введіть ідентифікатор або ім’я пацієнта, після чого з’явиться список зареєстрованих пацієнтів.
XX
Якщо немає ідентифікатора або імені, що відповідає умовам пошуку, кнопки Select
(Вибрати) і Ok не будуть активовані.
XX
Щоб відобразити всі зареєстровані ідентифікатори, натисніть кнопку Show All (Показати
всі). Щоб вибрати всі наявні у списку ідентифікатори, натисніть кнопку Select All (Вибрати
всі).
3-13
Посібник з експлуатації
XX
Щоб видалити ідентифікатор і всю пов’язану з ним інформацію, виберіть пацієнта та
натисніть кнопку Delete (Видалити).
3. Вибравши ідентифікатор, натисніть кнопку Select (Вибрати) або Ok, щоб відобразити
інформацію про вибраного пацієнта. Щоб припинити пошук або закрити поточне діалогове
вікно пошуку, натисніть кнопку Cancel (Скасувати) або X.
ОБЕРЕЖНО! Якщо видалити ідентифікатор пацієнта, усі дані та зображення, що зберігаються
у програмі SONOVIEW, буде стерто.
Пошук інформації про пацієнтів за допомогою списку робітдосліджень
Система надсилає запит на список робіт-досліджень, розміщений на сервері DICOM лікарні, і
отримує інформацію. Пошук пацієнта за списком робіт-досліджень дозволяє вводити інформацію
про пацієнта автоматично.
ПРИМІТКА. Щоб вибрати сервер списку робіт-досліджень, використовуйте вкладку
DICOM у вікні Settings (Настройки). Виберіть сервер списку робіт-досліджень у меню Setup
(Настроювання) > DICOM. Докладніші відомості див. у частині «Настройки DICOM» у «Розділі 7.
Службові програми».
1. Натисніть кнопку Worklist (Список робіт-досліджень) у вікні Patient Information (Інформація
про пацієнтів), після чого з’явиться вікно Modality Worklist (Запит на список робіт-досліджень).
(Якщо в меню Setup (Настроювання) > DICOM вибрано Open MWL on Patient Key (Відкрити
управління запитами на список робіт-досліджень через клавішу пацієнта), то при натисканні
кнопки Patient (Пацієнт) спочатку відкриється вікно Modality Worklist (Запит на список
робіт-досліджень)).
2. Виберіть сервер списку робіт-досліджень, введіть один або кілька критеріїв пошуку в
розділі Search Criteria (Критерії пошуку) і натисніть кнопку Search (Пошук). З’явиться список
зареєстрованих пацієнтів, які відповідають введеним критеріям пошуку.
3. Виберіть пацієнта та натисніть OK. З’явиться інформація про пацієнта.
4. Натисніть кнопку X у цьому вікні, щоб припинити пошук пацієнтів, і закрийте вікно Modality
Worklist window (Запит на список робіт-досліджень). Якщо потрібно ввести інформацію про
пацієнта безпосередньо, без використання даних списку робіт-досліджень, натисніть кнопку
Manual Entry (Ручний ввід).
ПРИМІТКА. При введенні інформації про пацієнта за допомогою списку робіт-досліджень не
можна змінити ідентифікатор, номер надходження або вік.
3-14
Розділ 3 Початок діагностування
[Рисунок 3.6. Запит на список робіт-досліджень]
Зміна інформації про пацієнта
Щоб змінити інформацію у вікні Patient Information (Інформація про пацієнтів), виконайте наведені
нижче кроки:
1. Змініть інформацію за допомогою кульового маніпулятора, кнопки Set (Установити) і
клавіатури.
2. Змінивши інформацію про пацієнта, натисніть кнопку Ok. Щоб скасувати редагування,
натисніть кнопку Cancel (Скасувати) або X.
ПРИМІТКА. Докладніше про резервне копіювання інформації про пацієнта див. у частині
«Керування інформацією» у «Розділі 6. Керування зображеннями».
3-15
Розділ
4
Режими
діагностики
‹‹Відомості.......................................................... 4-3
Типи режимів діагностування..........................................4-3
Основні правила експлуатації..........................................4-4
‹‹Режими типу Basic (Базовий)..................... 4-7
Режим 2D (Двовимірний)....................................................4-7
M Mode (M-режим)...............................................................4-13
Режим кольорової доплерографії................................4-16
Режим Power Doppler (Енергетична
доплерографія)......................................................................4-20
Режим імпульсно-хвильової спектральної
доплерографії........................................................................4-22
‹‹Комбіновані режими..................................4-27
Режим 2D/C/PW.....................................................................4-27
Режим 2D/PD/PW..................................................................4-27
Режим 2D/C/M........................................................................4-27
‹‹Режим Dual (Подвійний)............................4-29
Режим Dual-2D (Подвійний двовимірний)...............4-29
Режим Dual-2D/C (Подвійний двовимірний/К).......4-29
Режим Dual-2D/PD
(Подвійний двовимірний/PD).........................................4-29
‹‹Режим 3D (Тривимірний)..........................4-30
3D (Тривимірний)..................................................................4-30
Отримання об’ємного зображення.............................4-31
Об’ємне зображення..........................................................4-32
Розділ 4 Режими діагностики
Відомості
Типи режимів діагностування
Цей пристрій підтримує низку режимів діагностування включно з режимами Basic (Базовий),
Combined (Суміщений), Multi-Image (Багатознімковий) і 3D (Тривимірний).
XX
Режим Basic (Базовий): охоплює різні режими, кожен із яких має певне застосування та
виконує певну функцію. За промовчанням разом із будь-яким іншим режимом запускається
режим 2D (Двовимірний).
XX
Режим Combined (Комбінований): один і той самий знімок обробляється у двох або трьох
базових режимах одночасно. За промовчанням разом із будь-яким іншим режимом
запускається режим 2D (Двовимірний). Зображення виводиться в одному вікні.
XX
Режим Multi-Image (Багатознімковий): екран ділиться на два вікна, у кожному з яких
виводиться по одному зображенню. Оскільки в кожному вікні відтворюється інше
зображення, така функція дає змогу оглянути орган зусебіч.
XX
Режим 3D (Тривимірний): дає змогу отримувати довільні тривимірні зображення.
Нижче наведено типи режимів діагностики, які передбачені для цього пристрою.
Режим
Тип
Режим Basic (Базовий)
Режим 2D (Двовимірний)
Режим кольорової доплерографії
Режим Power Doppler (Енергетична доплерографія)
M Mode (M-режим)
Режим імпульсно-хвильової спектральної доплерографії
Режим Combined
(Комбінований)
Режим 2D/C/PW
Режим 2D/PD/PW
Режим 2D/C/M
Режим Multi-Image
(Багатознімковий)
Режим Dual (Подвійний)
Режим 3D (Тривимірний)
Режим Freehand 3D (Тривимірний «від руки»)
ПРИМІТКА. Набір функцій для кожного режиму залежить від вибраного датчика.
4-3
Посібник з експлуатації
Основні правила експлуатації
Нижче перелічено функції, які зазвичай використовують у кожному режимі діагностики.
■■QuickScan/Gain (Швидке сканування/Підсилення)
XX
QuickScan (Швидке сканування): угорі зображення з’явиться позначка «Q Scan».
Цю функцію використовують у режимі 2D (Двовимірний), щоб оптимізувати контрастність
та яскравість зображення, автоматично регулюючи параметри Gain (Підсилення) і TGC. Цю
функцію використовують у режимі PW Spectral Doppler (Імпульсно-хвильова спектральна
доплерографія), щоб оптимізувати спектр, автоматично регулюючи параметри Scale
(Шкала) і Baseline (Базова лінія). Щоб вийти з режиму Quick Scan (Швидке сканування),
натисніть кнопку Exit (Вихід).
XX
Gain (Підсилення): використовуйте обертальну кнопку QuickScan/Gain (Швидке
сканування/Підсилення) на панелі керування. Вона дає змогу регулювати яскравість
зображення. Значення збільшують шляхом повертання кнопки вибору Gain (Підсилення)
за годинниковою стрілкою.
■■TGC (Диференційне регулювання підсилення)
Використовуйте повзунок TGC на панелі керування.
Загалом проникність ультразвуку з глибиною послаблюється. Функція TGC зрівноважує
такий ефект.
У системі передбачено вісім повзунків TGC для різної глибини, які дають змогу регулювати
параметр Gain (Підсилення) залежно від області сканування. Верхній із цих вісьмох повзунків
відображає найповерхневішу область, а нижні – більш глибокі області.
Щоб збільшити підсилення або зробити зображення яскравішим, пересувайте повзунок
вправо (+).
УВАГА! Завелика різниця між настройками значень підсилення сусідніх повзунків TGC може
призвести до неправильного формування зображення.
■■Focus (Фокусування)
Використовуйте кнопку Focus (Фокусування) на панелі керування. Натисніть верхню кнопку,
щоб сфокусуватися на меншій глибині, або нижню кнопку, щоб сфокусуватися на більшій глибині.
4-4
Розділ 4 Режими діагностики
■■Depth (Глибина)
Використовуйте кнопку Depth (Глибина) на панелі керування. Натисніть верхню кнопку,
щоб піднятися на меншу глибину, або нижню кнопку, щоб опуститися на більшу глибину.
Діапазон регулювання залежить від типу вибраного датчика.
■■Zoom (Масштабування)
Натисніть кнопку Zoom (Масштабування) на панелі керування, щоб запустити режим Read
Zoom (Масштабування зчитування). Ця функція дає змогу збільшити зображення, яке
збережене на жорсткому диску.
У режимі HD Zoom (Масштабування HD) можна натиснути кнопку Zoom (Масштабування) на панелі
керування, щоб запустити режим Read Zoom (Масштабування зчитування). Проте ввійти в режим
HD Zoom (Масштабування HD) з режиму Read Zoom (Масштабування зчитування) не можна.
1. Натисніть на панелі керування кнопку Zoom (Масштабування).
2. Щоб переміщувати елемент керування Zoom (Масштабування), використовуйте трекбол.
Розмістити елемент керування Zoom (Масштабування) на зображенні можна за допомогою
елемента керування Zoom Navigation (Масштабований перехід) на екрані зліва.
Підказка!
Елемент керування Zoom Navigation (Масштабований перехід)
Збільшену область зображення можна побачити на екрані за допомогою елемента керування
Zoom Navigation (Масштабований перехід).
За допомогою кнопки Change (Змінити) можна пересунути елемент керування Zoom
(Масштабування) або змінити його розмір. Під час кожного натискання кнопки Change (Змінити) на
екрані відображається активний стан елемента керування Zoom (Масштабування).
Функція RZ Pos. (Розмір масшт.): дає змогу переміщувати елемент керування Zoom
XX
(Масштабування). Щоб перемістити елемент керування Zoom (Масштабування), використовуйте
трекбол, а потім натисніть кнопку Set (Установити), щоб зафіксувати положення.
Функція RZ Size (Розмір масшт.): дає змогу змінювати розмір елемента керування Zoom
XX
(Масштабування). Щоб змінити розмір елемента керування Zoom (Масштабування), використовуйте
трекбол, а потім натисніть кнопку Set (Установити), щоб застосувати вибраний розмір.
3. Перегляньте збільшене зображення.
4. Щоб вийти з режиму масштабування, знову натисніть кнопку Zoom (Масштабування) або
кнопку Exit (Вихід). Вихід із режиму Zoom (Масштабування) ікож відбувається автоматично
в разі зміни глибини.
4-5
Посібник з експлуатації
■■Частота
Використовуйте кнопку Freq. (Част.) на панелі керування. Натисніть її, щоб змінити частоту
вибраного датчика. Можливі значення Res (Розд), Pen (Прон) і Gen (Заг).
XX
Res (Розд): висока частота
XX
Gen (Заг): звичайна частота
XX
Pen (Прон): низька частота
Вибрана частота відображається в заголовку, щоб користувач міг легко визначити, на якій
частоті працює датчик.
■■Harmonic (Гармоніка)
Натисніть кнопку HAR (ГАР) на панелі керування для вмикання або вимикання. В області
відомостей про зображення відображається позначка HGen (ГЗаг), HRes (ГРозд) або HPen
(ГПрон).
Для покращення якості високочастотних зображень пристрій маж функцію OHI (Оптимальна
гармоніка).
ПРИМІТКА. Функція Harmonic (Гармоніка) доступна тільки для окремих датчиків.
■■M Line (М-лінія)
Натисніть на клавіатурі клавішу M Cursor (М-вказівник). На зображенні буде показано елемент
M Line (М-лінія).
4-6
Розділ 4 Режими діагностики
Режими типу Basic (Базовий)
Режим 2D (Двовимірний)
Це базовий режим, який також називають режимом B (режим Brightness (Яскравість)), і який дає
змогу сканувати поверхні органів. Його використовують, щоб переглядати двовимірні зображення
анатомічних структур у площині сканування в режимі реального часу.
[Рисунок 4.1. Режим 2D (Двовимірний)]
4-7
Посібник з експлуатації
Запуск режиму 2D (Двовимірний)
ПРИМІТКА. Оскільки режим 2D (Двовимірний) використовується з усіма іншими
режимами діагностування, вимкнути його не можна.
Натисніть на панелі керування кнопку 2D (Двовимірний). Під час натискання кнопки 2D
(Двовимірний) у будь-якому іншому режимі відбувається перехід у режим 2D (Двовимірний),
який є базовим режимом діагностування.
Меню режиму 2D (Двовимірний)
Під час натискання в режимі 2D (Двовимірний) кнопки вибору Menu (Меню) відображаються
такі елементи меню. Вибирайте потрібні елементи та змінюйте їх значення за допомогою кнопки
вибору Menu (Меню).
■■FA (СЧК)
FA (СЧК) розшифровується як «середня частота кадрів».
Під час оновлення зображення виводиться середнє між поточним і попереднім зображенням.
Під час постійного сканування однієї й тієї самої зони можуть з’являтися дифракційні плями
зображення. Звести їх до мінімуму можна за допомогою цієї функції. За допомогою кнопки
вибору Menu (Меню) виберіть значення від 0 до 9.
■■DR (ДД)
DR (ДД) розшифровується як «динамічний діапазон».
Регулюйте контрастність, змінюючи співвідношення між мінімальним і максимальним
значенням вхідного сигналу. За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть значення
від «40» до «180». Зі збільшенням співвідношення зображення стає менш контрастним.
■■EE (ПКК)
EE (ПКК) розшифровується як «підвищення контрастності контурів».
Так підкреслюють краї тканин або органів. За допомогою кнопки вибору Menu (Меню)
виберіть значення від 0 до 9. Що більше значення EE (ПКК), то чіткіші краї.
■■Reject (Відхилити)
Функцію Reject (Відхилити) використовують, щоб усунути шуми або ехосигнали низького
рівня, тим самим поліпшуючи якість зображень. Виберіть значення від 1 до 32 за допомогою
кнопки вибору Menu (Меню).
4-8
Розділ 4 Режими діагностики
■■FSI
(ПСВ)
FSI (ПСВ) розшифровується як «повноспектральне візуалізування».
Виберіть значення від 1 до 3 за допомогою кнопки вибору Menu (Меню). Цю функцію
використовують, щоб об’єднати зображення з даними, які отримано на інших частотах. Тому
на меншій глибині оглядання ми отримуємо зображення з більшою роздільною здатністю, а на
більшій глибині зростає проникання.
■■SRF (ФДП)
SRF (ФДП) розшифровується як «фільтр дифракційних плям».
Цю функцію використовують, щоб оптимізувати зображення, зводячи до мінімуму будь-який
шум і автоматично регулюючи яскравість контурів. За допомогою кнопки вибору Menu
(Меню) виберіть значення від 0 до 9.
■■Frame Rate (Частота кадрів)
Це частота оновлення зображення за секунду. За допомогою кнопки вибору Menu (Меню)
виберіть частоту: Fast (Висока), Normal (Середня) або Slow (Низька).
■■Scan Area (Область сканування)
Установіть ширину зображення. На екрані з’явиться панель розміру області сканування та
зміниться програмне меню.
XX
Регулювання положення: скористайтеся кнопкою [1] Pos. (Положення) у програмному меню.
XX
Регулювання розміру: натисніть кнопку [2] Size (Розмір) у програмному меню. Що ширший/
вужчий елемент Scan Area (Область сканування), то менша/більша частота кадрів (FPS).
XX
Exit (Вихід): натисніть кнопку [5] Return (Назад) у програмному меню.
■■Tissue
(Тканина)
Виберіть необхідну швидкість ультразвуку, яка відповідає типу тканини пацієнта. За допомогою
кнопки вибору Menu (Меню) виберіть тип тканини: Cystic (Кистозна), Adipose (Жирова) або
Solid (Тверда).
■■Apex
(Апекс)
щоразу під час натискання кнопки вибору Menu (Меню) зображення обертається догори ногами.
4-9
Посібник з експлуатації
■■Trapezoid (Трапеція)
ПРИМІТКА. Цей елемент доступний у програмному меню тільки для лінійного датчика.
зображення від лінійного датчика, прямокутне за промовчанням, набуває форми трапеції.
Це дає змогу розширити кут огляду. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть
обертальну кнопку Menu (Меню). Регулюючи глибину зображення, майте на увазі, що певні
значення для функції Trapezoid (Трапеція) недоступні.
■■Power (Потужність)
це інтенсивність вихідного акустичного сигналу. Виберіть значення від 10 до 100 за допомогою
кнопки вибору Menu (Меню).
■■2D Post (Подальше обробляння двовимірного зображення)
Відкриває підменю.
[Рисунок 4.2. Подальше обробляння двовимірного зображення]
XX
2D Map (Двовимірна карта): виберіть карту для подальшого обробляння. Виберіть параметри
карти Type 1 - 5 (Тип 1 - 5) або User 1–3 (Користувач 1–3) за допомогою кнопки вибору Menu
(Меню). Коли вибрано параметр User (Користувач), можна скласти власну карту.
XX
2D Chroma (Двовимірна хроматичність): змінювання кольору зображення на екрані.
Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть обертальну кнопку Menu (Меню).
XX
Color (Кольоровий): встановлення кольору зображення. Виберіть значення від 0 до 280 за
допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
XX
Edit (Редагувати): регулювання кривої подальшого обробляння.
4-10
Розділ 4 Режими діагностики
Підказка!
Редагування карти для подальшого обробляння
Редагувати користувацьку карту для подальшого обробляння можна двома способами.
1. Виберіть усі точки на карті за допомогою кнопки Change (Змінити) на панелі керування,
а потім задайте криву за допомогою трекбола та кнопки Set (Установити).
2. Щоб відобразити на екрані користувацьку карту для подальшого обробляння та її програмне
меню, натисніть кнопку Edit (Редагувати) у меню.
[Add] (Додати): додавання нової точки між вибраною та суміжною точками.
XX
[Delete] (Видалити): видалення вибраної точки.
XX
[Save] (Зберегти): збереження карти.
XX
[Cancel] (Скасувати): скасування правок і повернення до вихідної карти.
XX
[Apply] (Застосувати): застосування настройок карти до зображення.
XX
[Рисунок 4.3. Подальше обробляння двовимірного зображення]
XX
Gamma (Гама): Настроювання яскравості та контрастності. Виберіть один із параметрів Off
(Вимкн.), Weak (Низька), Medium (Середня), Hard (Висока) за допомогою кнопки вибору
Menu (Меню).
XX
Return (Назад): повернення до попереднього елемента меню.
4-11
Посібник з експлуатації
Програмне меню режиму 2D (Двовимірний)
У програмному меню режиму 2D (Двовимірний) відображаються такі елементи. Виберіть
елемент і виставте значення за допомогою кнопок керування програмним меню [1] – [5] на
панелі керування.
■■Direction (Напрямок)
Використовуйте кнопку [1] програмного меню. Натисніть кнопку, щоб відобразити зображення
зліва направо.
■■Ext. Res. (Розш. розд.)
Використовуйте кнопку [2] програмного меню. Ext. Res. (Розш. розд.) Розшифровується як
«покращена роздільна здатність».
Покращення роздільної здатності шляхом збільшення кількості каналів. Майте на увазі, що
частота кадрів пристосовується до кількості каналів.
■■Line Density (Лінійна щільність)
Використовуйте кнопку [3] програмного меню. Разом зі збільшенням кількості ліній сканування
зростає роздільна здатність зображення. Проте частота кадрів зменшується.
■■Focus No. (К-сть фокусів)
Використовуйте кнопку [4] програмного меню. Виберіть кількість фокусів.
■■HD Zoom (Масштабування HD)
Натисніть кнопку [5] програмного меню, щоб запустити режим Write Zoom (Масштабування
запису). Ця функція дає змогу збільшити зображення та відсканувати його в режимі реального
часу.
1. Натисніть кнопку [5] програмного меню. На екрані з’явиться елемент керування Write
Zoom (Масштабування запису).
2. За допомогою кнопки Change (Змінити) можна пересунути елемент керування Zoom
(Масштабування) або змінити його розмір. Під час кожного натискання цієї кнопки
в нижньому лівому куті екрана відображається активний стан елемента керування
Zoom (Масштабування).
XX
Zm Pos. (Пол. масшт.): дає змогу переміщувати елемент керування Zoom (Масштабування).
Він відображається суцільною лінією. За допомогою трекбола перемістіть елемент
керування Zoom (Масштабування), а за допомогою кнопки Set (Установити) вкажіть
його положення.
4-12
Розділ 4 Режими діагностики
XX
Zm Size (Розмір масшт.): дає змогу змінювати розмір елемента керування Zoom
(Масштабування). Він відображається пунктирною лінією. Щоб змінити розмір елемента
керування Zoom (Масштабування), використайте трекбол, а потім натисніть кнопку Set
(Установити), щоб застосувати вибраний розмір.
3. Щоб увімкнути функцію Write Zoom (Масштабування запису), натисніть кнопку Set
(Установити). Збільште зображення та відскануйте його.
4. Щоб вийти з режиму Zoom (Масштабування), натисніть кнопку Exit (Вихід). Вихід із режиму
Zoom (Масштабування) ікож відбувається автоматично в разі зміни глибини.
M Mode (M-режим)
Побачити зміни за часом можна, провівши в режимі 2D (Двовимірний) через потрібну область
М-лінію.
Ця функція дає змогу оглядати такі органи, які багато рухаються, як наприклад, серцевий клапан.
Також виводиться пласке зображення, яке можна переглянути, або можна змінити область
переглядання на зображенні.
[Рисунок 4.4. M Mode (M-режим)]
4-13
Посібник з експлуатації
Вмикання та вимикання M-режиму
Натисніть кнопку M на панелі керування. Щоб вийти з режиму M Mode (М-режим) і повернутись
у режим 2D (Двовимірний), знову натисніть цю кнопку.
Екран M-режиму
■■М-лінія
Рухайтесь вліво або вправо за допомогою трекбола на панелі керування. М-лінія вказує на
відносне положення зображення М-режиму в режимі 2D (Двовимірний). Щоб змінити область
огляду, переміщайте М-лінію.
Меню М-режиму
Під час натискання в М-режимі кнопки вибору Menu (Меню) відображаються такі елементи меню.
Вибирайте потрібні елементи та змінюйте їх значення за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■Display Format (Формат відображення)
Задайте вигляд екрана для двовимірних і М-зображень. Виберіть Ver (Верт) або Hor (Гор) за
допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
XX
Ver (Верт): Ver (Верт) означає «вертикальний». Установлює двовимірне та М-зображення
внизу та вгорі екрана відповідно.
XX
Hor (Гор): Hor (Гор) означає «горизонтальний». Установлює двовимірне й М-зображення
справа та зліва відповідно.
■■M Post (Подальше обробляння М-зображення)
Відкриває підменю.
XX
M Map (M-карта): виберіть карту для подальшого обробляння. Виберіть карту між Type
1 ~ 5 (Тип 1 ~ 5) або User 1 ~ 3 (Користувач 1 ~ 3) за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
Коли вибрано параметр User (Користувач), можна скласти власну карту.
XX
M Chroma (M-колірність): щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, обертайте кнопку Menu
(Меню). Коли ця функція увімкнена, зображення на екрані відображається певним кольором.
XX
Color (Кольоровий): виберіть колір за допомогою кнопки вибору Menu (Меню). Виберіть
елемент від 0 до 280.
4-14
Розділ 4 Режими діагностики
XX
Edit (Редагувати): налаштування карти для подальшого обробляння.
XX
Return (Назад): повернення до попереднього елемента меню.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи меню див. пункт
«Режим 2D (Двовимірний)».
Програмне меню M-режиму
У програмному меню M-режиму відображаються такі елементи. Виберіть елемент і вкажіть його
значення за допомогою кнопок програмного меню [1] – [5] на панелі керування
■■Speed
(Швидкість)
Використовуйте кнопку [2] програмного меню. Відрегулюйте швидкість розгортання
М-зображення.
■■M Size
(М-розмір)
Використовуйте кнопку [4] програмного меню. Відрегулюйте розмір двовимірного
зображення та М-зображення.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи програмного меню
див. пункт «Режим 2D (Двовимірний)».
4-15
Посібник з експлуатації
Режим кольорової доплерографії
У цьому режимі на двовимірній ехограмі кольорами виділяється кровоток у зоні інтересу (ROI –
Region of Interest).
Його використовують для дослідження наявності кровотоку, його середньої швидкості та напрямку.
Також виводиться двовимірне зображення, щоб позначати та регулювати елемент ROI на всьому
зображенні.
[Figure 4.5. Режим кольорової доплерографії]
Вмикання та вимикання C-режиму
Натисніть на панелі керування кнопку Color (Кольоровий). Щоб вийти із С-режиму та повернутись
у двовимірний режим, знову натисніть цю кнопку.
4-16
Розділ 4 Режими діагностики
Екран C-режиму
■■ROI Box (Зона інтересу)
ROI розшифровується як «зона інтересу». За допомогою елемента керування ROI в режимі
кольорової доплерографії окреслюється область, де виводиться колірна інформація
(про кровоток).
Щоб пересувати елемент керування ROI або змінювати його розмір, використовуйте кнопку
Change (Змінити). Під час кожного натискання цієї кнопки в нижньому лівому куті екрана
відображається такий стан елемента керування ROI:
XX
C Pos. (Пол. К): зону інтересу можна пересувати. Для цього використовуйте трекбол, а потім
натисніть кнопку Set (Установити), щоб зафіксувати нове положення.
XX
C Size (Розмір К): розмір зони інтересу можна змінювати. Для цього використовуйте
трекбол, а потім натисніть кнопку Set (Установити), щоб підтвердити новий розмір.
■■Color Bar (Кольорова панель)
У режимі кольорової доплерографії кольорова панель вказує на напрямок і швидкість
кровотоку. Червона панель показує кровоток у напрямку датчика відносно середини базової
лінії. У свою чергу, синя панель показує кровоток у напрямку від датчика та його швидкість.
Меню C-режиму
Під час натискання в С-режимі кнопки вибору Menu (Меню) відображаються такі елементи меню.
Вибирайте потрібні елементи та змінюйте їх значення за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■Balance
(Баланс)
Регулювання діапазону кольорового зображення шляхом порівняння рівня сірого
двовимірного зображення та значення доплерівського сигналу кольорового зображення.
Якщо значенння параметра Balance (Баланс) зростає, кольорові зображення видно навіть
тоді, коли сигнал двовимірного зображення сильний (яскравий). Отже, збільшується діапазон
кольорового зображення.
Виберіть значення від 1 до 16 за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■Sensitivity (Чутливість)
Настроювання чутливості кольорового зображення. У разі збільшення значення поліпшується
якість кольорового зображення, але знижується частота кадрів. Виберіть значення від 8 до 31
за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
4-17
Посібник з експлуатації
■■Invert (Перестановлення)
Повертання кольорової панелі в інший бік. При цьому також інвертуються кольори на ехограмі.
■■Режим Color (Кольоровий)
Настроювання кольорових параметрів. Виберіть параметр Vel. (Шв.), Power (Потужн.), Var. (Вар.)
або VelVar. (ШвВар.) за допомогою кнопки вибору Menu (Меню). Якщо вибрано параметр
Vel. (Шв.) або VelVar. (ШвВар.), значення шкали колірності відображаються над кольоровою
панеллю та під нею. Якщо вибрано параметр Var. (Вар.), відображаються значення +1 і -1. Якщо
вибрано параметр Power (Потужн.), жодні значення не відображаються.
■■Display (Відображення)
Функція Display (Відображення) задає спосіб відображення режиму кольорової доплерографії.
Виберіть параметр BW+C (ЧБ+К), C Only (Тільки К) або BW Only (Тільки ЧБ) за допомогою
кнопки вибору Menu (Меню).
■■Frequency (Частота)
Параметр Frequency (Частота) регулює частоту для елемента керування ROI. Виберіть параметр
Pen (Прон) або Gen (Заг) за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■C Post (Подальше обробляння К-зображення)
Відкриває підменю.
XX
Color Map (Кольорова карта): виберіть карту для подальшого обробляння. Виберіть
значення для карти від 0 до 15 за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
XX
Return (Назад): повернення до попереднього елемента меню.
■■Capture (Записати)
Запис зображень із користувацькими настройками кадру, щоб збільшити якість переглядання.
З’явиться меню Capture (Записати).
XX
Capture (Записати): щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть кнопку вибору Menu (Меню).
XX
Frame (Кадр): параметр доступний, коли ввімкнено функцію Capture (Записати). Виберіть
кількість кадрів за секунду. За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть значення
від 5 до 100.
■■Color Tag (Кольоровий тег)
Вибрана область зображення відображається в певному кольорі. З’явиться меню Color Tag
(Кольоровий тег).
XX
Color Tag (Кольоровий тег): щоб увімкнути або вимкнути функцію, натисніть кнопку вибору
Menu (Меню).
4-18
Розділ 4 Режими діагностики
XX
Tag Pos (Розташування тега): параметр доступний, коли ввімкнено функцію Color Tag
(Кольоровий тег). За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть для положення
тегів значення від 0 до 248. Параметр Tag Pos (Розташування тега) впливає на параметр
Tag Width (Ширина тега).
XX
Tag Width (Ширина тега): параметр доступний, коли ввімкнено функцію Color Tag
(Кольоровий тег). За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть діапазон тегів від 8
до 256. Параметр Tag Width (Ширина тега) впливає на параметр Tag Pos (Розташування тега).
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи меню див. пункт
«Режим 2D (Двовимірний)».
Програмне меню C-режиму
У програмному меню C-режиму відображаються такі елементи. Виберіть елемент і вкажіть
його значення за допомогою кнопок програмного меню [1] – [5] на панелі керування.
■■Scale (Шкала)
Використовуйте кнопку [1] програмного меню. Під час піднімання обертальної кнопки
збільшується PRF (Частота повторення імпульсів) і діапазон швидкостей кровотоку й навпаки.
■■Baseline (Базова лінія)
Використовуйте кнопку [2] програмного меню. Якщо вибрано параметр Vel (Шв.) для режиму
Color (Кольоровий), базову лінію можна регулювати.
■■Filter (Фільтр)
Використовуйте кнопку [3] програмного меню. Під фільтром мають на увазі електричний
фільтр для усування низькочастотних доплерівських сигналів, які спричиняє рух біля стінок
судин. Відрегулюйте параметр Cutoff Frequency (Гранична частота) ік, щоб з екрана видалялися
доплерівські сигнали, частота яких менша за встановлене значення. Підніміть обертальну
кнопку, щоб збільшити граничну частоту, і навпаки.
■■Steer (Нахил)
ПРИМІТКА. Цей елемент доступний у програмному меню тільки для лінійного датчика.
Використовуйте кнопку [5] програмного меню. Відрегулюйте кут ультразвукового променя.
Таким чином можна звести до мінімуму втрати колірної інформації, зумовлені кутом виходу
ультразвукового пучка. Натисніть обертальну кнопку, щоб вибрати значення параметра Left
(Ліворуч), Right (Праворуч) або None (Жодний).
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи програмного меню
див. пункт «Режим 2D (Двовимірний)».
4-19
Посібник з експлуатації
Режим Power Doppler (Енергетична доплерографія)
У цьому режимі кольорами відображається інтенсивність кровотоку в зоні інтересу на
двовимірній ехограмі.
Підходить для дослідження наявності кровотоку та його кількості. Також виводиться двовимірне
зображення, щоб позначати та регулювати елемент ROI на всьому зображенні.
[Рисунок 4.6. Режим Power Doppler (Енергетична доплерографія)]
Вмикання та вимикання режиму
Натисніть на панелі керування кнопку PD. Натисніть кнопку PD знову, щоб вимкнути режим PD та
ввімкнути режим 2D (Двовимірний).
Екран режиму PD
■■Color Bar (Кольорова панель)
Вказує на наявність кровотоку та його об’єму в режимі PD. Найяскравіший верх панелі,
де найбільший об’єм кровотоку.
4-20
Розділ 4 Режими діагностики
■■ROI Box (Зона інтересу)
ROI розшифровується як «зона інтересу». За допомогою елемента керування ROI в режимі
Power Doppler (Енергетична доплерографія) окреслюється область, де виводиться колірна
інформація (про кровоток).
Меню режиму PD
Під час натискання в режимі PD кнопки вибору Menu (Меню) відображаються такі елементи
меню. Вибирайте потрібні елементи та змінюйте їх значення за допомогою кнопки вибору
Menu (Меню).
■■Display (Відображення)
Виберіть спосіб екранного відображення для режиму Power Doppler (Енергетична
доплерографія). Виберіть за допомогою кнопки вибору Menu (Меню) параметр BW+PD
(ЧБ+ЕД), PD Only (Тільки ЕД) або BW Only (Тільки ЧБ).
■■PD Post (Подальше обробляння ЕД-зображення)
Відкриває підменю.
XX
PD Map (карта ЕД): виберіть карту для подальшого обробляння. Виберіть значення для
карти від 0 до 15 за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
XX
Return (Назад): повернення до попереднього елемента меню.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи меню див. пункт
«Режим 2D (Двовимірний)».
Програмне меню режиму PD
Виберіть елемент і вкажіть його значення за допомогою кнопок програмного меню [1] – [5] на
панелі керування.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи програмного меню
див. пункт «Режим кольорової доплерографії».
4-21
Посібник з експлуатації
Режим імпульсно-хвильової спектральної доплерографії
Абревіатура PW розшифровується як Pulse Wave – імпульсно-хвильовий. Режим імпульснохвильової спектральної доплерографії надає інформацію про швидкість кровотоку у визначеному
місці у вигляді зображення спектру та звукового сигналу. Окрім того, шляхом передавання імпульсів
через певні проміжки часу можна отримати інформацію про відстань (глибину).
Цей режим зручний для вимірювання повільного кровотоку, зокрема в черевній порожнині та в
периферійних судинах. Одночасно на екран виводиться двовимірна ехограма, у межах якої можна
позначати та коригувати зону спостереження.
[Рисунок 4.7. Режим імпульсно-хвильової спектральної доплерографії]
микання та вимикання режиму імпульсно-хвильової спектральної
В
доплерографії
Натисніть на панелі керування кнопку PW. Щоб повернутись у режим 2D (Двовимірний), знову
натисніть цю кнопку.
Щоб отримати спектральне доплерівське зображення, натисніть на панелі керування кнопку Set
(Установити).
4-22
Розділ 4 Режими діагностики
Екран режиму імпульсно-хвильової спектральної доплерографії
У режимі спектральна доплерографія по горизонтальній осі відображається час, а по
вертикальній швидкість (або частота).
■■Sample Volume (Об’єм проби)
Коли об’єм проби розміщується над кровотоком на двовимірному зображенні, відображається
спектр доплера. Інформація про розмір і глибину об’єму проби відображається у [мм].
Положення відображається у форматі «xx.x@yy.y мм». Це означає, що об’єм проби розміру
«xx.x мм» розташовано на глибині «yy.y мм». Наприклад, «2,0@16,7мм» означає, що об’єм проби
в розмірі 2,0 мм розташовано на глибині 16,7 мм.
За допомогою кнопки Change (Змінити) відрегулюйте положення об’єму проби. Під час
кожного натискання кнопки Change (Змінити) поточний стан об’єму проби відображатиметься
в нижньому лівому куті екрана.
XX
SV Pos. (Пол. ОП): дає змогу змінювати положення параметра Sample Volume (Об’єм проби).
Щоб перемістити об’єм проби, використовуйте трекбол.
XX
SV Size (Розмір ОП): дає змогу змінювати розмір параметра Sample Volume (Об’єм проби).
За допомогою трекбола змініть розмір об’єму проби та натисніть кнопку Set (Установити).
■■HPRF (ВЧПІ)
Ця функція служить для вимірювання кровотоку, швидкість якого на заданій глибині перевищує
заданий поріг. При цьому шкала розширюється удвічі відносно початкового розміру.
Ця функція доступна тільки в режимі імпульсно-хвильової спектральної доплерографії. HPRF
(ВЧПІ) розшифровується як «висока частота повторення імпульсів».
ПРИМІТКА. Щоб скористатися функцією HPRF (ВЧПІ), виберіть її на вкладці Setup
(Настроювання) > System (Система) > Display (Відображення).
XX
Виконання функції HPRF
Параметр HPRF (ВЧПІ) вмикається під час багаторазового збільшення на визначеній
глибині. На D-лінії над параметром Sample Volume (Об’єм проби) з’явиться Phantom Gate
(Шлюз фантома). Після вмикання параметра HPRF (ВЧПІ) і в разі збільшення масштабування
PRF (ЧПІ) зростати не буде.
XX
Вихід із функції HPRF (ВЧПІ)
Щоб вийти з активної функції HPRF (ВЧПІ), зменште на один порядок масштаб. У цей момент
значення PRF (ЧПІ) буде максимальним для режиму імпульсно-хвильової спектральної
доплерографії.
4-23
Посібник з експлуатації
XX
Переміщення параметра «Об’єм проби»
Під час переміщення параметра Sample Volume (Об’єм проби) в положенні D Only (Тільки
Д) система вирахує значення PRF (ЧПІ) і положення Phantom Gate (Шлюз фантома) і
відповідно оновить інформацію на спектральному доплерівському зображенні. Якщо не
вдається вийти з функції HRPF (ВЧПІ), спочатку вимкніть параметр RPF (ЧПІ).
У разі переміщення параметра Sample Volume (Об’єм проби) у режимі 2D Only (Тільки
двовимірний), значення PRF (ЧПІ) змінюватися не буде.
[Рисунок 4.8. ВЧПІ]
ПРИМІТКА. Функцію HPRF (ВЧПІ) не можна вимикати в режимі Simultaneous (Суміщений).
Також це не вдасться зробити, якщо до активування функції значення PRF (ЧПІ) X 2
становитиме 23 кГц або більше.
УВАГА!
У режимі Zoom (Масштабування) Phantom Gate (Шлюз фантома) може розташовуватися
XX
поза межами двовимірного зображення.
Не поміщайте Sample Volume (Об’єм проби) і Phantom Gate (Шлюз фантома) разом
XX
в область вимірювання. Якщо в судинах знайдено більше, ніж 2 ОП, у спектрі
відображатимуться всі доплерівські складові, створюючи шум.
4-24
Розділ 4 Режими діагностики
Меню режиму імпульсно-хвильової спектральної доплерографії
Під час натискання в режимі імпульсно-хвильової спектральної доплерографії кнопки вибору
Menu (Меню) відображаються такі елементи. Вибирайте потрібні елементи та змінюйте їх
значення за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■Average (Середня)
Підвищення якості спектра. За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть значення
Low (Низька), Middle (Середня) або High (Висока).
■■Spectrum Ehc. (Поліпш. спектра)
Spectrum Ehc. (Поліпш. спектра) розшифровується як «поліпшення спектра». Цю функцію
використовують, щоб зрівноважити слабко підсилений сигнал доплерівського спектру.
За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть значення від 1 до 8.
■■Simultaneous (Суміщений)
Одночасний перегляд у режимі реального часу двовимірного зображення та спектрального
доплерівського зображення. Щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, натисніть обертальну
кнопку Menu (Меню).
Функція Simultaneous (Суміщений) зменшує значення параметра Doppler PRF (Доплерівська
ЧПІ), тим самим звужуючи діапазон вимірюваних швидкостей.
ПРИМІТКА. Елемент доступний у меню PW, тільки якщо значення режиму Setup
(Настроювання) > System (Система) > Display (Відображення) > Simultaneous (Суміщений)
встановлено на Allow (Дозволити).
■■PW Size (Розмір PW)
Встановлення розміру зображення в режимі імпульсно-хвильової спектральної доплерографії.
Для контролю положення такого зображення одночасно виводиться двовимірне зображення.
За допомогою кнопки вибору Menu (Меню) виберіть параметр Large (Великий), Normal
(Середній) або Small (Малий).
■■Speed (Швидкість)
Регулювання швидкості для доплерівського спектру. Виберіть значення 120Hz (120 Гц), 180Hz
(180 Гц), 240Hz (240 Гц) або 300Hz (300 Гц) за допомогою кнопки вибору Menu (Меню).
■■PW Post (Подальше обробляння імпульсного зображення)
Відкриває підменю.
XX
PW Map (карта PW): виберіть карту для подальшого обробляння. Виберіть карту між
Type 1 ~ 5 (Тип 1 ~ 5) або User 1 ~ 3 (Користувач 1 ~ 3) за допомогою кнопки вибору Menu
(Меню). Коли вибрано параметр User (Користувач), можна скласти власну карту.
4-25
Посібник з експлуатації
XX
PW Chroma (Колірність PW): щоб увімкнути або вимкнути цю функцію, обертайте кнопку Menu
(Меню). Коли ця функція увімкнена, зображення на екрані відображається певним кольором.
XX
Color (Кольоровий): виберіть колір за допомогою кнопки вибору Menu (Меню). Виберіть
елемент від 0 до 280.
XX
Edit (Редагувати): налаштування карти для подальшого обробляння.
XX
Return (Назад): повернення до попереднього елемента меню.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи меню див. пункти
«Режим 2D (Двовимірний)» і «Режим кольорової доплерографії».
рограмне меню
П
доплерографії
режиму
імпульсно-хвильової
спектральної
У програмному меню режиму імпульсно-хвильової спектральної доплерографії відображаються
такі елементи. Виберіть елемент і вкажіть його значення за допомогою кнопок програмного
меню [1] – [5] на панелі керування
■■Baseline (Базова лінія)
Використовуйте кнопку [2] програмного меню. Щоб відрегулювати базову лінію для
доплерівського спектру, натисніть цю обертальну кнопку.
■■Invert (Перестановлення)
Використовуйте кнопку [4] програмного меню. Щоб переставити спектрові вказівники + і -,
натисніть обертальну кнопку.
■■Angle
(Кут)
Використовуйте кнопку [5] програмного меню. Натисніть обертальну кнопку, щоб
відрегулювати кут об’єму проби на 10°.
Підказка!
Регулювання кута за допомогою кнопки вибору Angle (Кут)
Регулювати кут можна за допомогою кнопки вибору Angle (Кут) на панелі керування. Повертайте
кнопку вибору за годинниковою стрілкою, щоб збільшувати значення в діапазоні –60 ~ +60°.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про інші елементи програмного меню
див. пункти «Режим 2D (Двовимірний)» і «Режим кольорової доплерографії».
4-26
Розділ 4 Режими діагностики
Комбіновані режими
Режим 2D/C/PW
Одночасно відображаються такі режими: кольорова доплерографія та імпульсно-хвильова
спектральна доплерографія.
У режимі Color Doppler (Кольорова доплерографія) натисніть на панелі керування кнопку PW.
У режимі імпульсно-хвильової спектральної доплерографії натисніть кнопку Color (Кольоровий).
Режим 2D/PD/PW
Режими PD та імпульсно-хвильової спектральної доплерографії відображаються одночасно.
У режимі PD натисніть на панелі керування кнопку PW. У режимі імпульсно-хвильової спектральної
доплерографії натисніть кнопку PD.
Режим 2D/C/M
Одночасно відображаються такі режими: кольорова доплерографія та М-режим.
Натисніть на панелі керування кнопку M у режимі Color Doppler (Кольорова доплерографія) або
натисніть кнопку Color (Кольоровий) на панелі керування в M-режимі. (Таке поєднання режимів
доступне тільки для окремого датчика для кардіологічних досліджень)
Зміна формату в комбінованих режимах
■■Змінення активного зображення
Натисніть кнопку Set (Установити). В екранному меню відображатиметься активний
режим переглядання зображення, наприклад «PW Only» (Тільки PW) або «2D Only» (Тільки
Двовимірний).
У режимі Combined (Комбінований) одночасно використовують два або більше режимів.
Поточний режим переглядання зображення в режимі Combined (Комбінований) називають
Active Image Mode (Активний режим переглядання зображення). Наприклад, якщо за
допомогою трекбола перемістити параметр Sample Volume (Об’єм проби) в режим 2D/C/
PW, активним режимом переглядання зображення буде режим імпульсно-хвильової
спектральної доплерографії.
4-27
Посібник з експлуатації
Для кожного активного режиму переглядання зображення є свій набір елементів меню та
кнопок. Змінити такий режим можна за допомогою кнопки Set (Установити). Зверніть увагу,
що під час натискання кнопки Set (Установити) в положенні Freezе (Зафіксувати) режим
не змінюється.
■■Змінення меню
Натисніть кнопку Active Menu (Активне меню). Або натисніть клавішу «ПРОБІЛ» на клавіатурі.
Як результат такої дії змінюється тільки програмне меню. Активний режим переглядання
зображення залишається той самий. Для керування активним режимом переглядання
зображення використовуйте відповідні кнопки на панелі керування.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про оптимізування зображень у режимі
Combined (Комбінований) див. пункт «Режим Basic (Базовий)».
4-28
Розділ 4 Режими діагностики
Режим Dual (Подвійний)
Функція багатознімкового переглядання доступна тільки за абсолютно однакових зображень і умов
з обох сторін. Поточний активний режим відображення позначається помаранчевим маркером
«M».
Щоб змінити активний режим, натисніть кнопку Set (Установити) або Dual (Подвійний).
Режим Dual-2D (Подвійний двовимірний)
Цей режим дає змогу порівнювати двовимірні зображення, які розташовані одне біля одного.
Натисніть кнопку Dual (Подвійний) на панелі керування в режимі 2D (Двовимірний), М-режимі або
режимі PW Spectral Doppler Mode (Імпульсно-хвильова спектральна доплерографія). Щоб вийти
з режиму Dual-2D (Подвійний двовимірний) і повернутись у базовий режим 2D (Двовимірний),
натисніть на панелі керування кнопку 2D (Двовимірний).
Режим Dual-2D/C (Подвійний двовимірний/К)
Цей режим дає змогу порівнювати в режимі Color Doppler (Кольорова доплерографія) зображення,
які розташовані одне біля одного.
У режимі Color Doppler (Кольорова доплерографія) натисніть на панелі керування кнопку Dual
(Подвійний). У режимі Dual-2D (Подвійний двовимірний) натисніть кнопку Color (Кольоровий).
Режим Dual-2D/PD (Подвійний двовимірний/PD)
Цей режим дає змогу порівнювати в режимі PD зображення, які розташовані одне біля одного.
Натисніть кнопку Dual (Подвійний) на панелі керування в режимі PD. У режимі Dual-2D (Подвійний
двовимірний) натисніть кнопку PD.
4-29
Посібник з експлуатації
Режим 3D (Тривимірний)
3D (Тривимірний)
У режимі 3D (Тривимірний) тканини та структури людського тіла відтворюються як просторові
зображення, а не як двовимірні зображення.
Тривимірний режим використовує об’ємні дані, які датчик отримує у вигляді неперервних
двовимірних зображень, і відображає тривимірну інформацію про об’єкти, щоб поліпшити
діагностику.
Під об’ємним поданням мають на увазі процес обчислення для створення просторових, об’ємних
структур із двовимірних сканованих зображень. Використовуючи на світловому шляху певний
рівень яскравості для кожного пікселя двовимірного зображення або відповідний об’ємний елемент,
вираховують просторове зображення. Спосіб візуалізування тривимірної структури визначає
алгоритм будування. У системі SONOACE R5 використовують оброку поверхні зображень поверхні.
Методи поліпшення якості об’ємного зображення
XX
Враховуйте напрямок, розділення та розмір точки оглядання, а також видимість предмета.
XX
Перед просторовим скануванням відрегулюйте контрастність певних структур у режимі
2D (Двовимірний).
XX
Елемент керування ROI визначає вміст графічного об’єкта для будування. Зображення поза
межами елемента керування ROI, окрім ультразвукових даних, не враховуються у процесі
будування і вирізаються.
XX
Що більший розмір елемента ROI, то повільніше проходить побудова. Тому потрібно
вибирати відповідний розмір такого елемента.
XX
Щоб визначити поверхневий контур, поверхні об’єктів слід відділити гіпоехогенними
структурами, як-от плідний плин, які не видають ехосигнали.
XX
Щоб отримати якісне тривимірне зображення, зменште нижнє порогове значення.
XX
Щоб отримати чіткіше зображення від елемента ROI, установіть межі визначеної поверхні.
Шум можна усунути, якщо рівень яскравості менший за поверхневу величину.
XX
Загалом верхнє порогове значення не має перевищувати 255. Якщо значення алгоритму
обробки зображення поверхні вище за порогове значення, він визначає межі поверхні.
Межу можна регулювати за допомогою повзунка верхнього поверхневого значення.
4-30
Розділ 4 Режими діагностики
Отримання об’ємного зображення
Нижче описано порядок отримання об’ємного зображення.
1. Натисніть на клавіатурі клавішу 3D.
2. З’явиться область ROI. Визначте необхідний розмір за допомогою трекбола та натисніть
кнопку Set (Установити). Положення та розмір вибраної області можна змінити натисканням
кнопки Change (Змінити) перед натисканням кнопки Set (Установити).
3. Щоб розпочати просторове сканування вибраної області, натисніть кнопку Set (Установити).
Одночасно можна сканувати до 200 кадрів. Унизу екрана відображається панель перебігу
сканування.
4. Щоб зісканувати окремий кадр і завершити сканування, знову натисніть кнопку Set
(Установити). Щоб скасувати сканування, натисніть кнопку Exit (Вихід).
5. Після завершення сканування буде ввімкнено режим 3D View (Об’ємне зображення).
ПРИМІТКА.
Щоб побачити об’ємне скановане зображення плода у прямій проекції, голову плода
XX
потрібно розвернути в напрямку елемента Direction Mark (Мітка напрямку), розмістивши її
у фронтальній площині. Після цього проскануйте плід від спини до живота.
Об’ємне зображення плода легше отримати на фронтальній поверхні, ніж на сагітальній.
XX
4-31
Посібник з експлуатації
Об’ємне зображення
Об’ємні зображення можна переглядати через застосунок 3D View (Об’ємне зображення).
[Рисунок 4.9. 3D View (Об’ємне зображення)]
Переглядання об’ємного зображення
XX
За допомогою трекбола виберіть відповідне меню та натисніть кнопку Set (Установити).
XX
Щоб повернутися до попереднього вікна 3D View (Об’ємне зображення), натисніть кнопку
Init 3D (Почат об’ємн).
XX
Функція Preview (Попередній перегляд) дає змогу операторові попередньо перевіряти
зміни таких значень: Rotation (Обертання), Magnification (Збільшення) і Position
(Положення). Щоб отримати на екрані Preview (Попередній перегляд) чіткіше зображення,
натисніть кнопку Set (Установити).
XX
Щоб вийти з режиму 3D View (Об’ємне зображення), натисніть у вікні значок X. Усі
відскановані дані та об’ємні зображення будуть втрачені, якщо вийти з режиму 3D
View (Об’ємне зображення) до зберігання даних. Тому переконайтеся, що всі необхідні
зображення збережені за допомогою кнопки Save (Зберегти) на панелі керування, перш
ніж натискати значок X.
4-32
Розділ 4 Режими діагностики
Оптимізація об’ємного зображення
■■Регулювання нижнього та верхнього порогових значень
Відрегулюйте порогові значення на панелі з повзунком за допомогою трекбола, а потім
натисніть кнопку Set (Установити).
Під час пересування повзунка ліворуч, відображаються кистозні структури – а не кісткові. Під
час пересування повзунка праворуч, відображаються кісткові структури – а не кистозні.
■■Регулювання гамма-розподілу
Відрегулюйте значення параметрів Bias (Зміщення) і Pos (Пол) на панелі з повзунком на екрані
справа за допомогою трекбола, а потім натисніть кнопку Set (Установити).
XX
Pos (Пол) (Position (Положення)): визначає початкову точку перегинання кривої гаммарозподілу.
XX
Bias (Зміщення): задає яскравість і контрастність шляхом регулювання кривої гаммарозподілу.
Змінені значення застосовують до кривої гамма-розподілу та об’ємного зображення.
■■Змінювання розміру області ROI
Відрегулюйте розмір області ROI на панелі з повзунком за допомогою трекбола, а потім
натисніть кнопку Set (Установити). Змінені значення можна перевірити на екрані Preview
(Попередній перегляд).
■■Ініціалізування
Щоб у режимі 3D View (Об’ємне зображення) повернутися до початкового стану, натисніть
кнопку Init 3D (Почат об’ємн) або кнопку [5] INIT 3D (ПОЧАТ ОБ’ЄМН) програмного меню в
режимах Rotation (Обертання), Position (Розміщення) або Magnification (Збільшення).
■■Обертання
Після вмикання режиму Rotation (Обертання) шляхом натискання кнопки Rotation
(Обертання), об’ємне зображення можна обертати за допомогою трекбола.
Направляючи трекбол праворуч або ліворуч об’ємне зображення обертають навколо осі X,
а вгору або вниз – навколо осі Y. Повертаючи трекбол і одночасно натискаючи кнопку Set
(Установити), обертають зображення навколо осі Z.
Обернуте зображення можна переглянути на екрані Preview (Попередній перегляд).
Перевіривши змінені значення, застосуйте їх до всього екрана, натиснувши кнопку [4] Apply
(Застосувати) програмного меню.
4-33
Посібник з експлуатації
Під час натискання кнопки Exit (Вихід) застосовуються зміни до об’ємного зображення та
відбувається вихід із режиму Rotation (Обертання).
Щоб активувати функцію Rotation (Обертання), Magnification (Збільшення) або ROI (ВО),
натисніть кнопку програмного меню для відповідної функції. Щоб повернутися до початкового
зображення, натисніть кнопку [5] INIT 3D (ПОЧАТ ОБ’ЄМН.) програмного меню.
[Рисунок 4.10. Програмне меню – режим Rotation (Обертання)]
Підказка!
Інші способи обертання зображення
1. У початковому вікні 3D View (Об’ємне зображення) панель із повзунком ROT (ОБЕP) можна
регулювати за допомогою трекбола та кнопки Set (Установити).
2. Використовуйте програмне меню в початковому вікні 3D View (Об’ємне зображення).
Використовуйте кнопки керування програмним меню [1] ~ [3], щоб обертати об’ємне
зображення навколо кожної осі на 90°.
[Рисунок 4.11. Програмне меню – режим 3D (Тривимірний)]
■■Position (Положення)
У режимі Position (Положення) за допомогою трекбола можна відрегулювати положення
об’ємного зображення. Перевіривши у вікні Preview (Попередній перегляд) змінені значення,
застосуйте їх до всього екрана, натиснувши кнопку [4] Apply (Застосувати) у програмному меню.
Після натискання кнопки Exit (Вихід) застосовуються зміни до об’ємного зображення та
відбувається вихід із режиму Position (Положення).
Щоб активувати функцію Rotation (Обертання), Magnification (Збільшення) або Cut (Вирізання),
натисніть відповідну кнопку кожної функції. Щоб повернутися до початкового зображення,
натисніть кнопку [5] INIT 3D (ПОЧАТ ОБ’ЄМН.) програмного меню.
[Рисунок 4.12. Програмне меню – режим Position (Положення)]
Підказка!
Інші способи обертання зображення
Використовуйте програмне меню в початковому вікні 3D View (Об’ємне зображення). Щоб
перемістити об’ємне зображення ліворуч або праворуч, використовуйте кнопки керування
програмним меню [4] Shift Left (Зсув вліво) або [5] Shift Right (Зсув вправо).
Рисунок 4.13. Програмне меню – режим 3D (Тривимірний)]
4-34
Розділ 4 Режими діагностики
■■Magnification (Збільшення)
Щоб збільшити або зменшити розмір зображення, увійдіть у режим Magnification (Збільшення),
натиснувши кнопку Magnification (Збільшення), і перемістіть трекбол праворуч або ліворуч.
Перевіривши у вікні Preview (Попередній перегляд) змінені значення, застосуйте їх до всього
екрана, натиснувши кнопку [4] Apply (Застосувати) у програмному меню.
Під час натискання кнопки Exit (Вихід) застосовуються зміни до об’ємного зображення та
відбувається вихід із режиму Magnification (Збільшення).
Щоб активувати функцію Rotation (Обертання), Position (Положення) або Cut (Вирізання),
натисніть відповідну кнопку програмного меню для кожної функції. Щоб повернутися до
початкового зображення, натисніть кнопку [5] INIT 3D (ПОЧАТ ОБ’ЄМН.) програмного меню.
[Рисунок 4.14. Програмне меню – режим Magnification (Збільшення)]
■■Режим Cut (Вирізання)
Натисніть кнопку Cut Mode (Режим вирізання) ліворуч на екрані, щоб увійти в режим Cut
(Вирізання). Визначте за допомогою трекбола область, яку потрібно вирізати, і натисніть
кнопку Set (Установити). З’явиться вказівник «+». Провівши контури області, яку потрібно
вирізати, знову натисніть кнопку Set (Установити) і завершіть вирізання. Щоб скасувати
вирізання, натисніть кнопку Exit (Вихід).
Щоб навести контури області, яку потрібно вирізати, натисніть кнопку [1] Inside Contour
(Внутрішній контур) у програмному меню. Щоб вирізати частину зображення, скористайтеся
функцією [2] Point Eraser (Гумка-вказівник) у програмному меню. Настройка за промовчанням
– Inside Contour (Внутрішній контур).
Щоб скасувати вирізання, натисніть кнопку [3] Undo (Скасувати) у програмному меню. Щоб
повернути скасоване завдання, натисніть кнопку [4] Redo (Повторити дію) у програмному меню.
Щоб скасувати всі вирізання та повернутися до початкового екрана режиму 3D (Тривимірний),
натисніть кнопку [5] Undo All (Скасувати все) у програмному меню.
[Рисунок 4.15. Програмне меню – режим Cut (Вирізання)]
4-35
Посібник з експлуатації
■■Багатоповерхневе візуалізування
Натисніть кнопку Multi planar (Багатоповерхневе), щоб відкрити вікно 3D multiplanar (Об’ємне
багатоповерхневе зображення). У ньому відображаються об’ємні дані поперечних перерізів
Coronal Section (Коронарний переріз), Sagittal Section (Сагітальний переріз) і Axial Section
(Аксіальний переріз).
[Рисунок 4.16. Багатоповерхневе візуалізування]
■■Базова площина
Виберіть базову площину у вікні Multi Planar (Багатоповерхневе візуалізування):
XX
Площина A: Коронарний переріз
XX
Площина B: Сагітальний переріз
XX
Площина C: Аксіальний переріз
У режимі Multi Planar (Багатоповерхневе візуалізування) використовується стандартна
система координат, і обертання та переміщення відбуваються в цій системі. Проте в режимі
Reference Plane (Базова площина) є своя власна система координат, у якій відбувається рух
і обертання. Інші площини рухаються або обертаються у стандартній системі координат.
4-36
Розділ 4 Режими діагностики
Щоб обернути базову площину, використовуйте повзунок «X/Y/Z» на екрані.
A
B
Y
X
Y
Z
Z
C
X
Y
X
Z
[Рисунок 4.17. Стандартна система координат у режимі Multi-planar (Багатоповерхневе візуалізування)]
Referenc
e Plane
Z
X
Y
[Рисунок 4.18. Система координат базової площини]
Щоб задати всі настройки, натисніть на екрані кнопку Init (Ініц.). Щоб вийти з режиму 3D
Multiplanar (Об’ємне багатоповерхневе візуалізування) і повернутися в режим 3D View (Об’ємне
зображення), натисніть значок X.
ПРИМІТКА. Для отримання детальніших відомостей про настройки Gamma Curve (Крива
гамма-розподілу) див. пункт «Оптимізування об’ємного зображення».
4-37
Розділ
5
Вимірювання й
обчислення
‹‹Точність вимірювань.................................... 5-3
Причини помилок вимірювань.......................................5-3
Підвищення точності вимірювань..................................5-5
Таблиця точності вимірювань..........................................5-6
‹‹Основні вимірювання.................................. 5-8
Вимірювання відстані.........................................................5-10
Вимірювання окружності та площі..............................5-14
Вимірювання об’єму............................................................5-16
‹‹Обчислення за сферами застосування.... 5-19
Примітки...................................................................................5-19
Звичайні методи вимірювання......................................5-21
Акушерські обчислення....................................................5-25
Гінекологічні обчислення.................................................5-30
Кардіологічні обчислення................................................5-32
Судинні обчислення............................................................5-38
Урологічні обчислення......................................................5-41
Обчислення по ехограмі плода.....................................5-46
‹‹Звіт...................................................................5-50
Перегляд звіту........................................................................5-51
Редагування звіту.................................................................5-51
Примітки...................................................................................5-51
Друк звіту.................................................................................5-51
Експорт звіту...........................................................................5-51
Функція побудови графіків..............................................5-52
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Точність вимірювань
Результати вимірювань можуть змінюватися залежно від природи ультразвуку, реакції тіла на
ультразвук, інструментів і алгоритмів вимірювання, налаштувань пристрою, типу датчика та дій
користувача.
Перед використанням продукту обов’язково прочитайте та візьміть до уваги наведену нижче
інформацію щодо причин помилок вимірювань і покращення вимірювань.
Причини помилок вимірювань
Роздільна здатність зображення
Роздільна здатність ультразвукового зображення може бути обмежена доступним простором.
XX
Кількість помилок, пов’язаних із поширення сигналу, можна зменшити, регулюючи
налаштування фокусної відстані. Оптимізація налаштувань фокусу збільшує роздільну
здатність області вимірювання.
XX
Як правило, латеральна роздільна здатність менша, ніж аксіальна. Таким чином,
для отримання точного результату вимірювання потрібно проводити по осі
ультразвукового променя.
XX
Підсилення має безпосередній вплив на роздільну здатність. Підсилення можна
регулювати, використовуючи кнопку Gain (підсилення) у будь-якому режимі.
XX
Загалом, підвищення частоти ультразвукових коливань покращує роздільну здатність
зображення.
Розмір пікселя
XX
Ультразвукове зображення у пристрої складається з пікселів.
XX
Оскільки основною одиницею зображення є один піксель, то похибка вимірювання при
відхиленні може становити приблизно ± 1 піксель порівняно з розміром оригінального
зображення.
XX
Однак ця похибка є значною, лише якщо вимірюється невелика ділянка зображення.
5-3
Посібник з експлуатації
Швидкість ультразвуку
XX
Швидкість ультразвуку, яка зазвичай використовується при вимірюваннях, у середньому
складає приблизно 1,540 м/с.
XX
Швидкість ультразвуку може змінюватися залежно від типу клітин.
XX
Імовірний діапазон похибок знаходиться в межах 2–5 %, залежно від структури клітин
(близько 2 % для звичайних клітин і близько 5 % для жирових).
Регулювання доплерівського сигналу
XX
Під час вимірювання швидкості можливі похибки. Це залежить від косинуса кута між
потоком крові й ультразвуковим пучком.
XX
Доплерографічне вимірювання швидкості буде найточнішим, якщо ультразвуковий пучок
спрямований паралельно до потоку крові.
XX
Якщо це неможливо, то кут між ними потрібно відрегулювати за допомогою параметра
Angle (Кут).
Ефект накладання спектрів
XX
У режимі імпульсно-хвильової спектральної доплерографії для обчислення частотного
спектру (чи спектру швидкості) застосовується методика вибіркового сигналу.
XX
Щоб звести ефект накладання спектрів до мінімуму, налаштуйте ізолінію або шкалу
швидкостей. Для зменшення накладання спектрів можна також використовувати
низькочастотний датчик.
Формула обчислень
XX
Деякі формули обчислень, що використовуються для клінічних цілей, ґрунтуються на
гіпотезах і наближеннях.
XX
Усі формули обчислень грунтуються на медичних звітах і статтях.
Людський фактор
XX
Помилки, пов’язані з людським фактором, трапляються через неправильну експлуатацію
системи або нестачу досвіду.
XX
Кількість таких випадків може бути зменшена за умови досконалого розуміння та чіткого
дотримання інструкцій.
5-4
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Підвищення точності вимірювань
Двовимірний режим
XX
Роздільна здатність пропорційна до частоти датчика.
XX
Проникна здатність обернено пропорційна до частоти датчика.
XX
Найвища роздільна здатність досягається при такому фокусі датчика, у якому
ультразвуковий промінь є найвужчим.
XX
Найбільш точні вимірювання досягаються на глибині, яка рівна фокусній відстані. Точність
зменшується при збільшенні фокусної відстані та при розширенні пучка променів.
XX
За допомогою функції масштабування або зменшення глибини відображення можна
досягнути більш точних вимірювань відстані та площі.
М-режим
XX
Точність вимірювань часу може бути збільшена при встановленні високих значень
швидкості розгортки та формату відображення.
XX
Точність вимірювання відстані може бути збільшена при встановленні більших значень
формату відображення.
Доплерографія
XX
Для вимірювання швидких потоків крові рекомендується використовувати ультразвук
нижчої частоти.
XX
Розмір обстежуваної зони обмежений напрямком осі ультразвукового променя.
XX
При нижчій частоті ультразвуку збільшується його проникна здатність.
XX
Точність вимірювань часу може бути збільшена при збільшенні швидкості розгортки.
XX
Точність вимірювання швидкості може бути збільшена при встановленні менших значень
шкали вертикальної осі.
XX
Щоб якнайточніше вимірювати швидкості, найважливіше вибрати для доплерографії
оптимальний кут.
5-5
Посібник з експлуатації
Режим кольорової/енергетичної доплерографії
XX
Протокол для зображень у режимах кольорової та енергетичної доплерографії не
визначений. Тому, щодо точності вимірювань у цих режимах застосовуються ті ж
обмеження, що і при вимірюваннях чорно-білих зображень.
XX
Не рекомендується використовувати зображення в режимах кольорової та енергетичної
доплерографії для вимірювання точної швидкості потоку крові.
XX
Об’єм кровотоку обчислюється на основі середньої, а не максимальної швидкості.
XX
У всіх сферах застосування швидкість потоку крові вимірюється в режимі імпульсно-хвильової
спектральної доплерографії.
Позиція курсора
XX
Вхідні дані впливають на всі вимірювання.
XX
Щоб точно розташовувати курсор:
Відрегулюйте зображення на екрані так, щоб досягнути максимальної деталізації.
Використовуйте передній кінець чи край датчика для того, щоб чіткіше визначити межі
вимірюваного об’єкта.
Постійно слідкуйте за тим, щоб датчик був вирівняний під час проведення вимірювань.
Таблиця точності вимірювань
У таблицях нижче вказано точність вимірювань, яка може бути досягнута при використанні
даного пристрою. Переконайтеся, що результати перевірок точності вимірювань знаходяться в
межах значень, вказаних у таблиці. За винятком деяких сфер застосування чи датчиків, необхідно
дотримуватися вказаних діапазонів точності при вимірюванні прямих відстаней.
ПРИМІТКА. Для забезпечення точності вимірювань перевірку точності необхідно
проводити принаймні один раз на рік. Якщо точність вимірювання виходить за межі
визначеного в таблиці нижче діапазону, зв’яжіться зі Службою обслуговування клієнтів
компанії «Samsung Medison».
5-6
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Двовимірний режим
Система допусків:
(враховується більше
значення)
Вимірювання
Метод
випробування
Точність (1)
на основі
Діапазон (2)
Осьова відстань
< +/- 4 % або 2 мм
Модель
Збір даних
0,01 – 25 см
Поперечна відстань
< +/- 4 % або 2 мм
Модель
Збір даних
0,01 – 35 см
Фронтальна
роздільна здатність
< +/- 4 % або 3 мм
Модель
Збір даних
0,01 – 25 см
Поперечна
роздільна здатність
< +/- 4 % або 3 мм
Модель
Збір даних
0,01 – 35 см
1.
Точність вимірювань може відрізнятися залежно від рівня кваліфікації користувача, а також у
межах значень, зазначених у таблиці вище.
2.
Відстані довжини й окружності вимірюються в сантиметрах із точністю до однієї сотої.
М-режим
Вимірювання
Система допусків:
(враховується більше
значення)
Метод
випробування
Глибина
<+/- 5% або 3 мм
Модель
Модель
1 – 25 см
Час
< +/- 5%.
Генератор
сигналів
Модель
0,01 - 11,3 сек.
Точність (1)
на основі
Діапазон (2)
1.
Точність вимірювань може відрізнятися залежно від рівня кваліфікації користувача, а також у
межах значень, зазначених у таблиці вище.
2.
Відстані довжини й окружності вимірюються в сантиметрах (см). Одиницею виміру швидкості
є сантиметр на секунду (см/с). Результат відображається з точністю до двох знаків після коми.
Режим імпульсно-хвильової спектральної доплерографії
Доплерівське
вимірювання
Допуск системи
(враховується більше
значення)
випробування
Діапазон (2)
Швидкість
< ± 15 %
Модель
0,1 см/с – 8,8 м/с
Час
< +/- 5 %.
Генератор сигналів
0,01 - 11,3 сек.
1.
Точність вимірювань може відрізнятися залежно від рівня кваліфікації користувача, а також у
межах значень, зазначених у таблиці вище.
2.
Відстані довжини й окружності вимірюються в сантиметрах (см). Одиницею виміру швидкості
є сантиметр на секунду (см/с). Результат відображається з точністю до двох знаків після коми.
5-7
Посібник з експлуатації
Основні вимірювання
Натисніть кнопку Caliper (Циркуль) на панелі керування.
ПРИМІТКА. Базові виміри відстаней і площ проводяться незалежно від сфери
застосування. Докладніше про вимірювання для кожної сфери застосування, див. статтю
«Програмні вимірювання» в цьому розділі.
Доступність певних методів вимірювання залежить від поточного методу діагностування.
Див. таблицю нижче.
Вимірювання
Режим
діагностування
Методи вимірювання
2D, M, PW
Двовимірна відстань
Двовимірний лінійний контур
Двовимірне дослідження кульшового суглоба
M-режим
Відстань в М-режимі
PW
Доплерівська швидкість
Доплерівська швидкість (A/В)
Доплерівська крива
Окружність і площа
2D, M, PW
Двовимірний овал
Двовимірна крива
Об’єм
2D, M, PW
3 відстані
1 відстань
Відстань + овал
Відстань
[Таблиця 5.1 Основні вимірювання]
5-8
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Базові операції вимірювання
Нижче пояснено застосування найбільш уживаних кнопок для базових вимірювань.
[Рисунок 5.1. Основні вимірювання – програмне меню]
■■Вибрати/змінити метод вимірювання
Використовуйте кнопку програмного меню на панелі керування. Наявність елементів
програмного меню залежить від методу діагностування. Вибраний метод вимірювання
відображається в інформаційній зоні користувача.
■■Видалення результату вимірювання
Натисніть кнопку Clear (Очистити) на панелі керування.
■■Друк результатів вимірювання
Натисніть кнопку Print (Друк) на панелі керування.
■■Завершити базові вимірювання
Натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування.
ПРИМІТКА. Щоб змінювати різні настройки, такі як одиниці вимірювання, натисніть клавішу
Setup (Настроювання) на клавіатурі та виберіть Measure (Вимірювання) > General (Загальні) >
General (Загальні). Для отримання докладнішої інформації див. «Розділ 7. Службова програма».
5-9
Посібник з експлуатації
Вимірювання відстані
Двовимірна відстань (Лінія)
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Можна вказати дві точки на
двовимірному зображенні та виміряти відстань між ними по прямій.
Можна вимірювати до чотирьох відстаней одночасно. Коли проводиться кілька вимірювань,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Distance (Відстань) виберіть двовимірну
відстань (Лінія). З лівого боку екрана відобразиться «Двовимірна відстань (Лінія)».
2. За допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити) на панелі керування
вкажіть обидві кінцеві точки області вимірювання.
XX
Перемістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
Підказка!
Переміщення точки
Натиснувши кнопку Change (Змінити) перед натисканням кнопки Set (Установити), можна
змінити розташування щойно заданої точки.
3. Якщо ви вказали обидві кінцеві точки, то відстань між ними буде обчислено автоматично.
4. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
Двовимірна відстань (Контур)
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Можна вказати точку на
двовимірному зображенні та провести криву до цієї точки, щоб виміряти її довжину.
Можна вимірювати до чотирьох відстаней одночасно. Коли проводиться кілька вимірювань,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Line Trace (Лінійний контур) виберіть двовимірну
відстань (Контур). «Двовимірна відстань (Контур)» відображається з лівого боку екрана.
2. За допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити) на панелі керування
вкажіть початкову точку для області вимірювання.
XX
Перемістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
5-10
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
3. За допомогою кульового маніпулятора намалюйте необхідну криву та натисніть кнопку Set
(Установити), щоб указати кінцеву точку.
4. Якщо вказати обидві кінцеві точки, довжину кривої буде обчислено автоматично.
5. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
Двовимірне дослідження кульшового суглоба
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Можна виміряти кут із
двох прямих ліній до прямої лінії у двовимірному зображенні. Такі вимірювання зазвичай
використовують в акушерстві.
1. Скористайтеся кнопкою програмного меню [4] 2D Hip Joint (Двовимірне дослідження
кульшового суглоба). «Двовимірне дослідження кульшового суглоба» відобразиться з лівого
боку екрана.
2. За допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити) на панелі керування
вкажіть першу пряму.
XX
Перемістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
3. Таким самим способом задайте інші дві прямі лінії.
4. Кут між ними буде обчислено автоматично.
XX
α: кут між першою та другою прямими лініями.
XX
β: кут між першою та третьою прямими лініями.
5. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані. На екрані
відображаються кути α і β, а також тип кульшового суглоба.
Див. наведену нижче таблицю для отримання додаткових даних про тип кульшового суглоба.
Тип
α
β
1a
60 ≤ α < 90
0 < β < 55
1b
60 ≤ α < 90
55 ≤ β < 90
2a/b
50 ≤ α < 60
0 < β < 90
2c
43 ≤ α < 50
77 ≤ β < 90
5-11
Посібник з експлуатації
Тип
α
β
d
43 ≤ α < 50
0 < β < 77
3/4
0 < α < 43
[Рисунок 5.2. Таблиця типів кульшового суглоба]
Відстань в M-режимі
Це одне з базових вимірювань, що доступне лише в М-режимі. Користувач може вказати на
зображенні в М-режимі дві точки та виміряти відстань, витрачений час і швидкість між ними.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Distance (Відстань) виберіть відстань в M-режимі.
«Відстань в М-режимі» відобразиться з лівого боку екрана.
2. Укажіть дві точки та виміряйте пряму відстань між ними. Спосіб вимірювання лінії ідентичний
способу вимірювання двовимірної відстані (Лінія).
3. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
Доплерівська швидкість
Це – основне вимірювання, доступне лише в режимі спектральної доплерографії. Ця функція
дозволяє визначити дві точки на зображенні в режимі спектральної доплерографії та виміряти
відстань між ними та швидкість у кожній точці, щоб розрахувати зміну швидкості, зміну часу та
прискорення.
ПРИМІТКА. У режимі спектральної доплерографії осі вісі X та Y відображають час і швидкість
відповідно.
Можна виміряти прискорення двох сегментів і розрізнити точки сегментів на Точку 1 та Точку 2.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Distance (Відстань) виберіть доплерівську
швидкість. «Доплерівська швидкість» відобразиться з лівого боку екрана.
2. Укажіть дві точки та виміряйте пряму відстань між ними. Спосіб вимірювання лінії ідентичний
способу вимірювання двовимірної відстані (Лінія).
3. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
5-12
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
XX
V1: швидкість у точці 1
XX
dV: зміна швидкості
XX
V2: швидкість у точці 2
XX
dT: зміна часу
XX
RI: індекс резистентності
XX
Acc: прискорення
XX
V1/V2: відношення швидкостей
Для вимірювання швидкості в режимі доплерографії використовуються такі формули:
Доплерівська швидкість (A/В)
Це – основне вимірювання, доступне лише в режимі спектральної доплерографії. Можна
визначити дві точки на зображенні в режимі спектральної доплерографії та виміряти швидкість
у кожній точці, щоб визначити її співвідношення між ними.
Можна обчислювати до 4 різних співвідношень швидкостей. Точки, що представляють кожен
набір, розрізняються на точку А та точку В.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Distance (Відстань) виберіть доплерівську
швидкість (A/B). «Доплерівська швидкість (A/B)» відобразиться з лівого боку екрана.
2. Визначте дві точки, щоб виміряти швидкість.
XX
Перемістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
3. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
XX
V_A: швидкість у точці А
XX
RI: індекс резистентності
XX
V_B: швидкість у точці Б
XX
A/B: відношення швидкостей
5-13
Посібник з експлуатації
Доплерівська крива
Це – основне вимірювання, доступне лише в режимі спектральної доплерографії. Можна
визначити точку на зображенні в режимі спектральної доплерографії та намалювати криву до
цієї точки, щоб обчислити швидкість, ціле значення та середню швидкість потоку крові.
1. За допомогою кнопки програмного меню [1] Distance (Відстань) виберіть доплерівську
криву. «Доплерівська крива» відображається з лівого боку екрана.
2. Проведіть криву. Метод вимірювання кривої ідентичний методу для двовимірної відстані
(Контур).
3. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
XX
dT: зміна часу
XX
Peak V: максимальна швидкість
XX
VTI: інтеграл швидкості по часу
XX
Mean G: середнє відхилення
XX
Mean V: середня швидкість
Для вимірювання доплерівської кривої використовуються такі формули:
Вимірювання окружності та площі
Двовимірний овал
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. На двовимірному
зображенні можна виміряти окружність і площу круглого (овального) об’єкта.
Можна вимірювати до чотирьох відстаней одночасно. Коли проводиться кілька вимірювань,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [2] Area / Circ (Площа / Круг) виберіть двовимірний
овал. «Двовимірний овал» відображається з лівого боку екрана.
2. За допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити) на панелі керування
вкажіть діаметр (вісь) для області вимірювання.
5-14
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
XXПеремістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
Підказка!
Переміщення точки
Натиснувши кнопку Change (Змінити) перед натисканням кнопки Set (Установити), можна
змінити розташування щойно заданої точки.
3. Укажіть розмір кола (овалу).
XX
Визначте необхідний розмір кульовим маніпулятором і натисніть кнопку Set (Установити).
4. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
XX
Circ.: окружність об’єкта
XX
Avg. (C): середня окружність
XX
Area: площа об’єкта
XX
Avg. (A): середня площа
Для вимірювання овалу використовуються такі формули:
, (A – довга вісь, B – коротка вісь).
Площа =
, (a, b – осі).
Двовимірна крива
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. На двовимірному
зображенні можна виміряти окружність і площу об’єкта довільної форми.
Можна вимірювати до чотирьох відстаней одночасно. Коли проводиться кілька вимірювань,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [2] Area / Circ (Площа / Круг) виберіть двовимірну
криву. «Двовимірна крива» відображається з лівого боку екрана.
2. За допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set (Установити) на панелі керування
вкажіть початкову точку для окреслення контуру навколо області вимірювання.
XX
Перемістіть курсор за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та натисніть
кнопку Set (Установити).
3. Окресліть криву так, щоб курсор повернувся в початкову точку, і натисніть кнопку Set
(Установити).
5-15
Посібник з експлуатації
ПРИМІТКА. Лінії контуру мають бути замкнуті. Якщо натиснути кнопку Set (Установити) до
того, як контур буде завершено, буде побудовано пряму лінію між поточною та початковою
точками. Це може спричинити суттєву помилку.
4. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
XX
Circ.: окружність об’єкта
XX
Avg. (C): середня окружність
XX
Area: площа об’єкта
XX
Avg. (A): середня площа
Для вимірювання контуру використовуються такі формули:
, (N = 1, 2… кінцева точка)
, (N = 1, 2… кінцева точка)
Вимірювання об’єму
3 відстані
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Ця функція дозволяє
вимірювати об’єм на двовимірному зображенні, використовуючи 3 прямі лінії.
1. За допомогою кнопки програмного меню [3] Volume (Об’єм) виберіть тривимірний об’єм:
3 відстані. «Тривимірний об’єм: 3 відстані» відображається з лівого боку екрана.
2. Укажіть дві точки та виміряйте пряму відстань між ними. Спосіб вимірювання лінії ідентичний
способу вимірювання двовимірної відстані (Лінія).
3. Виміряйте довжину двох інших прямих ліній, як вказано вище. Так само виміряйте дві
інші відстані.
4. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані. Об’єм об’єкта
обчислюється відповідно до довжини кожної з прямих.
Для вимірювання 3 відстаней використовуються такі формули:
, (D – відстань)
5-16
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
1 відстань
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Можна виміряти об’єм на
двовимірному зображенні, використовуючи тільки одну пряму лінію.
Можна вимірювати до 4 об’ємів одночасно. Коли вимірюється більше ніж один набір,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [3] Volume (Об’єм) виберіть тривимірний об’єм:
1 відстань. «Тривимірний об’єм: 1 відстань» відображається з лівого боку екрана.
2. Укажіть дві точки та виміряйте пряму відстань між ними. Спосіб вимірювання лінії ідентичний
способу вимірювання двовимірної відстані (Лінія).
3. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані. Об’єм об’єкта
обчислюється разом із довжиною прямої.
Для вимірювання 1 відстані використовуються такі формули:
, (D – відстань)
Відстань + Овал
Це – основне вимірювання, доступне у всіх режимах діагностування. Ця функція дозволяє
виміряти об’єм об’єкта на двовимірному зображенні, використовуючи одну пряму лінію та одне
коло (еліпс).
Можна вимірювати до 2 об’ємів одночасно. Коли вимірюється більше ніж один набір,
використовуйте маркери різної форми, щоб їх відрізняти.
1. За допомогою кнопки програмного меню [3] Volume (Об’єм) виберіть тривимірний об’єм:
Відстань + овал. «Тривимірний об’єм: Відстань + овал» відображається з лівого боку екрана.
2. Укажіть дві точки та виміряйте пряму відстань між ними. Спосіб вимірювання лінії ідентичний
способу вимірювання двовимірної відстані (Лінія).
3. Укажіть розмір кола (овалу). Метод вимірювання кола (овалу) ідентичний методу для
«двовимірного овалу».
4. Коли вимірювання завершено, його результат відображається на екрані.
5-17
Посібник з експлуатації
XX
- D.: довжина прямої лінії
XX
- B: довжина осі В в овалі
XX
- A: довжина осі A в овалі
XX
- V: об’єм кола (овалу)
Для вимірювання об’єму за відстанню та еліпсом використовуються такі формули:
,
ПРИМІТКА. Оскільки у продвійному режимі можна переглядати одночасно два зображення
на одному екрані, немає потреби повертатися до режиму діагностування, щоб виміряти об’єм
у подвійному режимі.
5-18
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Обчислення за сферами застосування
Натисніть кнопку Calc (Обчислити) на панелі керування.
Примітки
Перед проведенням вимірювань
■■Зареєструйте пацієнта
Переконайтеся, що інформація про щойно зареєстрованого пацієнта вірна. Якщо пацієнт не
зареєстрований, натисніть кнопку Patient (Пацієнт) на панелі керування.
Для отримання докладніших відомостей про меню Patient Information (Інформація про
пацієнтів) і метод введення даних дивіться статтю «Інформація про пацієнтів», «Розділ 3.
Початок діагностування».
■■Перевірте датчик, сферу застосування та попередні налаштування
XX
Перевірте назву датчика та сфери застосування, які відображаються в заголовку вікна. Натисніть
клавішу App. (Сфера застосування) на клавіатурі, щоб змінити датчик або сферу застосування.
XX
Перевірте попередні налаштування у вікні Application (Сфера застосування).
■■Налаштування меню вимірювання
Налаштуйте відповідні параметри меню для зручності вимірювання. Можна визначити, яким
чином будуть обчислюватися площа та об’єм. Для отримання докладнішої інформації про інші
параметри меню та налаштування вимірювань див. статтю «Налаштування вимірювань» у
«Розділі 7. Службові програми».
Операції вимірювання
Нижче наведено інформацію про основні операційні кнопки вимірювання.
■■Вибрати/Змінити сферу застосування
Використовуйте кнопку Calc (Обчислити) на панелі керування. Щоразу після натискання
кнопки Calc (Обчислити) відбувається зміна сфери застосування в певному порядку. Порядок,
у якому змінюються сфери застосування, можна вказати у підпункті меню Calc Sequence
(Порядок обчислення) у вікні Application (Сфера застосування).
5-19
Посібник з експлуатації
■■Вибрати елемент вимірювання
Використовуйте кнопку вибору Menu (Меню) на панелі керування.
■■Повернутися до попереднього меню
Після встановлення курсора під елементом Return (Повернутися) в меню Measurement
(Вимірювання) натисніть обертальну кнопку Menu (Меню).
■■Друк результатів вимірювання
Натисніть кнопку Print (Друк) на панелі керування.
■■Вихід із меню вимірювань
Натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування.
■■Завершення діагностування
Натисніть кнопку End Exam (Завершити огляд) на панелі керування. Діагностика цього
пацієнта завершиться, а всі результати вимірювань будуть збережені.
ПРИМІТКА. Для отримання докладніших відомостей про налаштування для кожної сфери
застосування див. «Розділ 7. Службові програми».
Програмне меню
[Рисунок 5.2. Обчислення за сферами застосування – програмне меню]
■■Меню A / Меню B
Коли є багато елементів (параметрів) вимірювання, вони поділяються на дві групи. Вибирайте
їх за допомогою кнопки програмного меню [1] або кнопки Change (Змінити) на панелі
керування.
■■Зміна методу
Якщо поточний елемент вимірювання можна виміряти кількома способами, метод
вимірювання можна змінити. Це меню можна вибрати, натиснувши кнопку програмного меню
[1] Chg Method (Змінити метод) або кнопку Change (Змінити) на панелі керування. Після
початку вимірювання вибраний метод вимірювання не підлягатиме зміні.
5-20
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
У разі вимірювання відстані виберіть метод вимірювання Лінія (Line) або Крива (Trace). У разі
вимірювання окружності та площі виберіть метод вимірювання для Овал (Ellipse) або Крива (Trace).
■■Rm Data (Видалити дані)
Натисніть кнопку програмного меню [2] Rm Data (Видалити дані) або кнопку Clear (Очистити)
на панелі керування. Буде видалено всі дані вимірювання.
ПРИМІТКА. У разі натискання кнопки Clear (Очистити) результати вимірювання видаляються
з екрана, але відображаються у звіті відповідної сфери застосування.
■■Cancel / Undo (Скасувати)
Натисніть кнопку програмного меню [3] Cancel / Undo (Скасувати), щоб скасувати останнє
вимірювання.
■■Rslt Disp Cnt (Лічильник відображуваних результатів)
Перемістіть вгору або вниз кнопку програмного меню [4] Rslt Disp Cnt (Лічильник
відображуваних результатів). Виберіть номер результату вимірювання, який потрібно
відобразити. Інформація, пов’язана з номером елемента, відображається на екрані близько
секунди.
Звичайні методи вимірювання
У цьому розділі міститься інформація про методи вимірювання, які використовуються для різних
сфер застосування системи.
Вимірювання в режимі спектральної доплерографії
Загалом, якщо окреслити контур доплерівського спектру, результати низки вимірювань будуть
розраховані автоматично. Окреслити контур доплерівського спектру можна трьома способами.
Крім того, система SONOACE R5 дозволяє вибрати певний елемент меню Measurement
(Вимірювання) і виконувати окремі вимірювання, не окреслюючи доплерівський спектр.
■■Автоматичне визначення контуру (Автоматичне визначення контуру)
Контур спектру окреслюється автоматично. Ця функція увімкнена в меню Measurement
(вимірювання) режиму спектральної доплерографії.
1. Натисніть Auto Trace (Автоматичне визначення контуру) в меню Measurement (Вимірювання).
5-21
Посібник з експлуатації
2. Система окреслюватиме контур спектру автоматично.
3. Коли окреслення контуру завершено, результат вимірювань відображається на екрані.
■■Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
Якщо визначити діапазон вимірювання, контур спектра визначиться автоматично. Функція
доступна в меню в режимі спектральної доплерографії.
1. Натисніть Limited Trace (Обмежене визначення контуру) в меню Measurement
(Вимірювання). З’явиться прямокутник, за допомогою якого можна визначити область
вимірювання.
2. Задайте діапазон вимірювання.
XX
Помістіть прямокутник за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та
натисніть кнопку Set (Установити).
3. Система автоматично окреслить контур спектру в межах заданого діапазону.
4. Коли окреслення контуру завершено, результат вимірювань відображається на екрані.
■■Manual Trace (Визначення контуру вручну)
Контур спектра визначається вручну. Функція доступна в меню в режимі спектральної
доплерографії.
1. Натисніть Manual Trace (Визначення контуру вручну) в меню Measurement (Вимірювання).
Над спектром з’явиться курсор для вимірювання.
2. Окресліть контур спектра. Метод вимірювання такий самий, як описано в параграфі
«Контур у режимі доплерографії».
3. Коли окреслення контуру завершено, результат вимірювань відображається на екрані.
5-22
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Підказка!
Що необхідно врахувати при автоматичному визначенні контуру доплерівського спектра
Стан доплерівського спектра може впливати на результати вимірювання. Ознайомтеся з
наданою нижче інформацією.
Причини помилок при окресленні контуру
Якщо змінити параметри отримання фіксованої форми доплерівського зображення, функції
XX
Contour Trace (Визначення контуру) та Peak Trace (Максимальної окружності контуру) не
будуть доступними.
Якщо на зображенні поза спектром рівень шумів низький, або їх зовсім немає, функція
XX
Contour Trace (окреслення контуру) не спрацьовуватиме.
Якщо на зображенні високий рівень шумів, функція Contour Trace (Визначення контуру) не
XX
спрацьовуватиме.
Якщо виставлені занадто високі параметри фільтру перешкод, функції Auto Trace (Автоматичне
XX
визначення контуру) та Limited Trace (Обмежене визначення контуру) не працюватимуть.
Причини неточного визначення максимальної окружності контуру
Якщо частота повторення імпульсів (PRF) нижча за швидкість на досліджуваній ділянці, може
XX
виникати ефект накладання спектрів. Якщо вдасться відділити оригінальні сигнали від ефекту
накладання, контур можна буде визначити, але максимальна окружність може бути неточною.
Якщо максимум спектральної хвилі не є чітким або з’являється періодично, контур може
XX
бути визначено, але значення максимальної окружності може бути неточним.
Якщо значення доплерівського сигналу зависоке чи занизьке, важко розрізнити спектри.
XX
Це може призвести до похибки (похибок) вимірів.
Якщо значення фільтру стінок судин надто високе, відобразиться лише частина спектра.
XX
У цьому випадку контур вдасться визначити, але визначення його максимальної окружності
бути неточним.
Якщо з’являються аномальні шуми або спотворення, визначити контур можна, однак
XX
значення його максимальної окружності може бути неточним.
Різне
Обмежене визначення контуру підтримується лише для двох максимальних спектрів,
XX
таких як Вхідний потік мітрального клапана та Вхідний потік трикуспідального клапана
в кардіологічній сфері застосування.
Вимірювання об’єму кровотоку
Виберіть Volume Flow (Об’єм кровотоку) у меню Measurement (Вимірювання).
Функція Volume Flow (Об’єм кровотоку) дозволяє виміряти й обчислити площу або відстань.
Докладніше про вимірювання відстані та площі див. параграф «Базові вимірювання». Показник
TAMV (усереднена по часу середня швидкість) вимірюється автоматично.
5-23
Посібник з експлуатації
■■Vesl. Area (Площа перерізу судини)
Ця функція дозволяє виміряти площу перерізу кровоносної судини та обчислити об’єм
кровотоку та середню швидкість, усереднену по часу.
■■Відстань Dist. (розмір судини)
Ця функція дозволяє виміряти ширину кровоносної судини та обчислити об’єм кровотоку та
середню швидкість, усереднену по часу.
Вимірювання звуження
Можна виміряти звуження кожної системи кровоносних судин шляхом вимірювання й
обчислення площі чи відстані.
■■% StA - Stenosis Area (% площі стенозу)
Виміряйте площу перерізу кровоносної судини по внутрішній та зовнішній стінках.
1. Виберіть меню %StA (% площі стенозу), і у двовимірному режимі з’явиться перший курсор.
2. Виміряйте площу перерізу судини по зовнішній стінці методом вимірювання площі.
3. Після того, як з’явиться другий курсор, виміряйте площу перерізу стенозованої судини по
внутрішній стінці.
Стеноз за площею (%). = (Площа по зовнішній стінці – Площа по внутрішній стінці) /
Площа по зовнішній стінці x 100
■■% StD (% відстані стенозу)
Виміряйте діаметр кровоносної судини.
1. Виберіть меню %StD (% відстані стенозу), і у двовимірному режимі з’явиться перший
курсор.
2. Виміряйте загальний діаметр кровоносної судини за методикою вимірювання відстані.
3. Коли з’явиться другий курсор, виміряйте внутрішній діаметр стенозованої судини.
Стеноз за діаметром (%) = (Зовнішній діаметр – Внутрішній діаметр) / Зовнішній
діаметр x 100
5-24
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Вимірювання частоти серцевих скорочень
■■HR (ЧСС)
Ця функція дозволяє розрахувати частоту серцевих скорочень за певний період.
1. Виберіть елемент HR (Частота серцевих скорочень) у меню Measurement (Вимірювання).
З’явиться прямокутник, за допомогою якого можна визначити область вимірювання.
2. Задайте діапазон вимірювання.
XX
Помістіть прямокутник за допомогою кульового маніпулятора в потрібне місце та
натисніть кнопку Set (Установити).
3. Система автоматично розрахує частоту серцевих скорочень у вибраному відрізку.
Результат вимірювання виводиться на екран.
Акушерські обчислення
Перед проведенням акушерських обчислень
Виберіть формулу внутрішньоутробного віку плода (GA), таблицю GA й акушерські параметри
вимірювання. Користувач може вручну заповнювати, створювати резервні копії та відновлювати
таблицю внутрішньоутробного віку плода (GA). Докладніше про формулу внутрішньоутробного
віку плода (GA) і таблицю див. у додатковому посібнику.
Для отримання докладнішої інформації про інші меню та наcтроювання вимірювань див. статтю
«Настроювання вимірювань» у «Розділі 7. Службові програми».
ПРИМІТКА. Для розрізнення плодів близнюків їх позначають як Плід 1 і Плід 2 в меню
Measurement (Вимірювання). Натисніть кнопку Change (Змінити) на панелі керування,
щоб змінити вимірюваний плід.
5-25
Посібник з експлуатації
Меню вимірювання
Коли вимірювання вибраного показника завершено, результати вимірювань і гестаційний вік
відображаються на екрані.
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Виміряні
показники автоматично записуються у звіт.
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник - Розділ 1».
XX
[Рисунок 5.3. Меню акушерських вимірювань]
5-26
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
Fetal Biometry
(Біометрія плода)
Fetal Long Bones
(Довгі кістки плода)
Fetal Cranium
(череп плода)
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
GS (Діаметр плодової
оболонки)
Усі
Відстань
см, мм
CRL (Відстань від куприкової
кістки до тім’ячка)
Усі
Відстань
см, мм
YS (Жовчний міхур)
Усі
Відстань
см, мм
BPD (Біпарієтальний розмір
голови плода)
Усі
Відстань
см, мм
OFD (Діаметр фронтальної
потиличної кістки)
Усі
Відстань
см, мм
HC (Окружність голови)
Усі
Окружність або
автоматичне обчислення
см, мм
APD (Передньо-задній
діаметр черевної порожнини)
Усі
Відстань
см, мм
TAD (Трансабдомінальна
відстань)
Усі
Відстань
см, мм
AC (Окружність живота)
Усі
Окружність або
автоматичне обчислення
см, мм
FTA (Площа перерізу тіла)
Усі
Площа чи
автоматичне обчислення
см2, мм2
FL (довжина стегнової кістки)
Усі
Відстань
см, мм
SL (Довжина хребта)
Усі
Відстань
см, мм
TTD (Поперечний діаметр
грудної клітки)
Усі
Відстань
см, мм
APTD (Передньо-задній
розмір тулуба)
Усі
Відстань
см, мм
HUM (Плечова кістка)
Усі
Відстань
см, мм
ULNA (Ліктьова кістка)
Усі
Відстань
см, мм
TIB (Велика гомілкова кістка)
Усі
Відстань
см, мм
RAD (Променева кістка)
Усі
Відстань
см, мм
FIB (Мала гомілкова кістка)
Усі
Відстань
см, мм
CLAV (Ключиця)
Усі
Відстань
см, мм
Vertebral (Спинна)
Усі
Відстань
см, мм
CEREB (Мозочок)
Усі
Відстань
см, мм
OOD (Зовнішня очна відстань)
Усі
Відстань
см, мм
IOD (Внутрішня очна відстань)
Усі
Відстань
см, мм
CM (Задня мозко-мозочкова
цистерна)
Усі
Відстань
см, мм
NF (шийна складка)
Усі
Відстань
см, мм
NT (Шийна прозорість)
Усі
Відстань
см, мм
Lat. Vent (Боковий шлуночок)
Усі
Відстань
см, мм
5-27
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
Fetal Others (інші
параметри плода)
AFI (Індекс
амніотичної рідини)
Volume Flow
(Об’єм кровотоку)
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Foot (Стопа)
Усі
Відстань
см, мм
Ear (Вухо)
Усі
Відстань
см, мм
MP
Усі
Відстань
см, мм
Усі
Усі
Безперервний
см, мм
Q1
Усі
Відстань
см, мм
Q2
Усі
Відстань
см, мм
Q3
Усі
Відстань
см, мм
Q4
см, мм
Усі
Відстань
Auto Trace (Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення
контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
PSV (Максимальна систолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцево-діастолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
%StA (% площі звуження
судини)
Усі
Обчислення після
вимірювання площі
%
%StD (Стеноз за діаметром у %)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
%
Vesl. Dist. (Віддаленість судин)
Усі
Відстань
см, мм
Vesl. Area (площа судини)
Усі
Площа
см2, мм2
PW
Частота серцевих
скорочень
уд./хв.
Umb. Artery
(Пуповинна артерія)
Так само, як вище
MCA (Середня
мозкова артерія)
Так само, як вище
Rt. / Lt. Uterine
Artery (Права та ліва
маткові артерії)
Так само, як вище
Plac. Artery
(Пуповинна артерія)
Так само, як вище
Rt. / Lt. Fetal Carotids
(Права та ліва сонні
артерії плода)
Так само, як вище
Fetal Aorta (Аорта
плода)
Так само, як вище
Ductus Venous
(Венозні протоки)
Так само, як вище
Fetal HR (ЧСС плода)
Fetal Heart Rate (Частота
серцевих скорочень плода)
5-28
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Автоматичне обчислення
Деякі елементи в меню вимірювань обчислюються автоматично на основі вимірювань інших
елементів.
■■Окружність голови (HC)
Окружність голови автоматично обчислюється за допомогою зазначеної нижче формули за
умови наявності виміряних значень біпарієтального розміру голови плода (BPD) і діаметру
фронтальної потиличної кістки (OFD).
Виняток: якщо ви використовуєте метод Мерца (Merz)
■■Окружність живота (AC)
Окружність живота автоматично обчислюється за допомогою зазначеної нижче формули за
умови наявності виміряних значень передньо-заднього діаметру черевної порожнини (APD)
та трансабдомінальної відстані (TAD).
Виняток: якщо ви використовуєте метод Мерца (Merz)
■■FTA (Окружність живота)
Окружність живота автоматично обчислюється за допомогою зазначеної нижче формули за
умови наявності виміряних значень передньо-заднього діаметру черевної порожнини (APD)
та трансабдомінальної відстані (TAD).
■■ThC (Окружність грудної клітки)
Окружність грудної клітки автоматично обчислюється за допомогою зазначеної нижче
формули за умови наявності виміряних значень передньо-заднього діаметру (APTD) і
поперечного діаметру грудної клітки (TTD).
AFI (індекс навколоплідних вод)
Показник індексу навколоплідних вод. Вимірювання проводяться шляхом розділення живота
вагітної на чотири частини. Вимірюється відстань між ембріоном і найвіддаленішими точками
кожної з областей. Щоб змінити режим діагностування та отримати окреме зображення кожної
четвертої частини, натисніть кнопку Freeze (Зафіксувати). Після отримання зображення знову
натисніть кнопку Freeze (Зафіксувати), щоб повернутися до режиму вимірювання.
5-29
Посібник з експлуатації
Обчислення очікуваної ваги плода (EFW)
Очікувана вага обчислюється автоматично, якщо виміряно елементи, вказані нижче. Для
отримання докладнішої інформації про обчислення очікуваної ваги плода, див. «Формула
очікуваної ваги плода» в довідковому посібнику - Розділ 1.
XX
Біпарієтальний розмір (BPD) і окружність
живота (AC) плода
XX
Біпарієтальний розмір голови плода
(BPD) і довжина стегна (FL), площа
перерізу тіла (FTA)
XX
Біпарієтальний розмір голови плода
(BPD) і передньо-задній розмір тулуба
(APTD), площа перерізу тіла (TTD)
XX
Окружність живота (AC) і довжина стегна
(FL)
XX
Біпарієтальний розмір голови плода
(BPD) і передньо-задній розмір тулуба
(APTD), поперечний розмір тулуба (TTD),
довжина стегна (FL)
XX
Біпарієтальний розмір (BPD) і окружність
живота (AC), довжина стегна (FL)
XX
Біпарієтальний розмір (BPD), передньозадній розмір тулуба (APTD), поперечний
розмір тулуба (TTD), довжина лопатки (SL)
XX
Біпарієтальний діаметр (BPD) і окружність
голови (HC), окружність живота (AC),
довжина стегна (FL)
XX
Біпарієтальний
розмір
(BPD)
поперечний розмір тулуба (TTD)
XX
Окружність живота (AC)
і
XX
Окружність голови (HC) і окружність
живота (AC), довжина стегна (FL)
ПРИМІТКА. Довідкова інформація: методи Університету Осака й Університету Токіо в основному
використовуються в Азії, метод Мерца – у Європі, а метод Шепарда та Хедлока – в Америці.
Гінекологічні обчислення
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Виміряні показники
автоматично записуються у звіт.
[Рисунок 5.4. Меню гінекологічних вимірювань]
5-30
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник – Розділ 2».
XX
Меню вимірювання
Uterus (Матка)
Rt. / Lt. Ovary (правий/
лівий яєчник)
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Uterus Length
(Довжина матки)
Усі
Відстань
см, мм
Uterus Height
(Висота матки)
Усі
Відстань
см, мм
Uterus Width (Ширина
матки)
Усі
Відстань
см, мм
Endo. Thickness
(товщина ендометрію)
Усі
Відстань
см, мм
Cervix Length (Довжина
шийки матки)
Усі
Відстань
см, мм
Cervix Height (Висота
шийки матки)
Усі
Відстань
см, мм
Cervix Width (Ширина
шийки матки)
Усі
Відстань
см, мм
Length (Довжина)
Усі
Відстань
см, мм
Height (Висота)
Усі
Відстань
см, мм
Width (Ширина)
Усі
Відстань
см, мм
см, мм
Кіста
Так само, як вище
Пухлина
Так само, як вище
Rt. / Lt. Follicle (Правий/
лівий фолікул)
1 ~ 12
Усі
Відстань
Auto Trace
(Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace
(Обмежене
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace
(Визначення контуру
вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
PSV (Максимальна
систолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцеводіастолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Rt. / Lt. Ovarian A
(Права/ліва яєчникова
артерія)
Більшість гінекологічних вимірювань - це вимірювання відстані й об’єму, які ґрунтуються на
результатах вимірювання відстані. Якщо потрібно декілька зображень, наприклад зображення
повздовжньої та поперечної осі, натисніть кнопку Freeze (Зафіксувати), щоб змінити режим
сканування та отримати зображення з різних ракурсів.
5-31
Посібник з експлуатації
Кардіологічні обчислення
ПРИМІТКА.
Кардіотонічні вимірювання є додатковою можливістю сканера SONOACE R5.
XX
Оскільки швидкість серцевого кровотоку висока, вона вимірюється в метрах на секунду (м/с).
XX
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Виміряні показники
автоматично записуються у звіт.
[Рисунок 5.5. Меню кардіологічного вимірювання]
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник – Розділ 2».
XX
Меню
вимірювання
Simpson (Метод
Сімпсона)
Vol. A/L
(Об’єм A/L)
5-32
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
A4C Diastole (A4C Діастола)
Усі
Відстань
см, мм
A4C Systole (A4C Систола)
Усі
Відстань
см, мм
A2C Diastole (A2C Діастола)
Усі
Відстань
см, мм
A2C Systole (A2C Систола)
Усі
Відстань
см, мм
LV Vol. Diastole (Об’єм лівого шлуночка при
діастолі)
Усі
Об’єм
мл
LV Vol. Systole (Об’єм лівого шлуночка при
систолі)
Усі
Об’єм
мл
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
2D Measure
(Вимірювання
передбачуваної
маси тіла плода)
LV Mass
(маса ЛШ)
Lt. Ventricle
(M) (Лівий
шлуночок
(M-режим))
Ao/LA (B)
(Параметри
аорти/Ліве
передсердя (B))
Ao/LA (М)
(Параметри
аорти/Ліве
передсердя
(М-режим))
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Усі
Усі
Безперервний
см, мм
IVSd (Товщина міжшлуночкової перегородки
в кінці діастоли)
Усі
Відстань
см, мм
IVSs (Товщина міжшлуночкової перегородки
в кінці систоли)
Усі
Відстань
см, мм
LVDd (Діастолічний діаметр лівого шлуночка)
Усі
Відстань
см, мм
LVDs (Систолічний діаметр лівого шлуночка)
Усі
Відстань
см, мм
LVPWd (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці діастоли)
Усі
Відстань
см, мм
LVPWs (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці систоли)
Усі
Відстань
см, мм
Epi. Area (Площа епікарда)
Усі
Площа
см2, мм2
Endo. Area (Площа ендометрію)
Усі
Площа
см2, мм2
LV Length (Довжина лівого шлуночка)
Усі
Відстань
см, мм
Усі
M
Безперервний
IVSd (Товщина міжшлуночкової перегородки
в кінці діастоли)
M-режим
Відстань
см, мм
LVDd (Діастолічний діаметр лівого шлуночка)
M-режим
Відстань
см, мм
LVPWd (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці діастоли)
M-режим
Відстань
см, мм
IVSs (Товщина міжшлуночкової перегородки
в кінці систоли)
M-режим
Відстань
см, мм
LVDs (Систолічний діаметр лівого шлуночка)
M-режим
Відстань
см, мм
LVPWs (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці систоли)
M-режим
Відстань
см, мм
RVDd (Діастолічний діаметр правого
шлуночка)
M-режим
Відстань
см, мм
Ao/LA (Параметри аорти-Ліве передсердя)
Усі
Відстань
см, мм
LVOT Dia (Діаметр вивідного тракту лівого
шлуночка)
Усі
Відстань
см, мм
Ao Root Dia (Діаметр кореня аорти)
Усі
Відстань
см, мм
LА Dia (Діаметр лівого передсердя)
Усі
Відстань
см, мм
Усі
M-режим
Безперервний
Ao Root Dia (Діаметр кореня аорти)
M-режим
Відстань
см, мм
AoV Cusp Sep. (Розходження стулки клапана
аорти)
M-режим
Відстань
см, мм
LА Dia (Діаметр лівого передсердя)
M-режим
Відстань
см, мм
LV PET (Час попереднього заповнення лівого
шлуночка)
M-режим
Час
мс
LV ET (Час заповнення лівого шлуночка)
M-режим
Час
мс
5-33
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
MV (M)
(Мітральний
клапан
(М-режим)
MV Inflow
(Приток крові
мітрального
клапана)
MV Regurg
(Регургітація
мітрального
клапана)
LVOT Doppler
(Діаметр
вивідного
тракту лівого
шлуночка
в режимі
Доплера)
5-34
Показник
Режим
Метод
Усі точки
M-режим
Безперервний
Одиниця
вимірювання
D-E
M-режим
Відстань
см, мм
E-F Slope (кутовий коефіцієнт E-F)
M-режим
Швидкість
м/с
A-C Interval (Інтервал A-C)
M-режим
Час
мс
Мітрально-септальна сепарація (EPSS)
M-режим
Відстань
см, мм
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
E-DT-A
PW
Час-швидкість-час
мс і м/с
Peak E (E-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Peak A (А-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Acc Time (Час прискорення)
PW
Час
мс
Dec Time (Час сповільнення)
PW
Час
мс
PHT (Портальна гіпертензія)
PW
Час
мс
IVRT (Час ізоволюметричного розслаблення)
PW
Час
мс
R-R Interval (Інтервал R-R)
PW
Час
уд./хв.
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
PISARadius (Радіус поверхні рівних значень
середньої швидкості)
C
Відстань
см, мм
PISA-Alias Vel. (Швидкість згладжування
поверхні рівних значень середньої
швидкості)
C
Швидкість
м/с
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
Dia (Діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
м/с
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
AoV Systolic
(Клапан аорти в
кінці систоли)
AoV Regurg
(Регургітація
клапана аорти)
TV Inflow
(Приток
крові ТК)
Показник
Режим
Метод
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Одиниця
вимірювання
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
Acc Time (Час прискорення)
PW
Час
мс
Ejection Time (Час випорожнення)
PW
Час
мс
R-R Interval (Інтервал R-R)
PW
Час
уд./хв.
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
PHT (Портальна гіпертензія)
PW
Час
мс
PISARadius (Радіус поверхні рівних значень
середньої швидкості)
C
Відстань
см, мм
PISA-Alias Vel. (Швидкість згладжування
поверхні рівних значень середньої
швидкості)
C
Швидкість
м/с
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
E-DT-A
PW
Час-швидкість-час
мс і м/с
Peak E (E-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Peak A (А-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Acc Time (Час прискорення)
PW
Час
мс
Dec Time (Час сповільнення)
PW
Час
мс
PHT (Портальна гіпертензія)
PW
Час
мс
R-R Interval (Інтервал R-R)
PW
Час
уд./хв.
5-35
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
TV Regurg
(Регургітація ТК)
PV Systolic
(Клапан
легеневої
артерії в кінці
систоли)
PV Regurg
(Регургітація
клапану
легеневої
артерії)
Plum. Veins
(Легеневі вени)
5-36
Показник
Режим
Метод
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Одиниця
вимірювання
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
PISARadius (Радіус поверхні рівних значень
середньої швидкості)
C
Відстань
см, мм
PISA-Alias Vel. (Швидкість згладжування
поверхні рівних значень середньої швидкості)
C
Швидкість
м/с
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Acc Time (Час прискорення)
PW
Час
мс
R-R Interval (Інтервал R-R)
PW
Час
уд./хв.
Auto Trace (Автоматичне визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Peak V (V-максимум)
PW
Швидкість
м/с
VTI (Інтегральна швидкість потоку крові)
PW
Відстань
см, мм
PHT (Портальна гіпертензія)
PW
Час
мс
PISARadius (Радіус поверхні рівних значень
середньої швидкості)
C
Відстань
см, мм
PISA-Alias Vel. (Швидкість згладжування
поверхні рівних значень середньої швидкості)
C
Швидкість
м/с
Dias Vel. (Діастолічна швидкість)
PW
Швидкість
м/с
Sys Vel. (Систолічна швидкість)
PW
Швидкість
м/с
A. Rev Vel. (Швидкість зворотного кровотоку)
PW
Швидкість
м/с
A. Rev Dur. (Тривалість зворотного кровотоку)
PW
Час
мс
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
Hepatic Vein
(Печінкова
вена)
Tissue Doppler
(Тканинна
доплерографія)
Qp:Qs
HR (Частота
серцевих
скорочень)
Одиниця
вимірювання
Показник
Режим
Метод
Усі
PW
Безперервний
Dias Vel. (Діастолічна швидкість)
PW
Швидкість
м/с
Sys Vel. (Систолічна швидкість)
PW
Швидкість
м/с
Rev Vel. (Швидкість зворотного кровотоку)
PW
Швидкість
м/с
E-DT-A
PW
Час-швидкість-час
мс і м/с
Peak E’ (E’ максимум)
PW
Швидкість
м/с
Peak A’ (А’ максимум)
PW
Швидкість
м/с
Peak S (S-максимум)
PW
Швидкість
м/с
Acc Time (Час прискорення)
PW
Час
мс
Dec Time (Час сповільнення)
PW
Час
мс
IVCT (Час ізоволюметричного стиснення)
PW
Час
мс
IVRT (Час ізоволюметричного розслаблення)
PW
Час
мс
Sys. VTI (Сист. інтеграл швидкості по часу)
PW
Відстань
см, мм
Sys. HR (Сист. ЧСС)
PW
Частота серцевих
скорочень
уд./хв.
Sys. Dia (Систолічний діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Pulm. VTI (Пульм. інтеграл швидкості по часу)
PW
Відстань
см, мм
Pulm. HR (Пульм. ЧСС)
PW
Частота серцевих
скорочень
уд./хв.
Pulm. Dia (Пульм. діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
HR (Частота серцевих скорочень)
PW
Частота серцевих
скорочень
уд./хв.
ПРИМІТКА.
У подвійному двовимірному режимі можна переглядати два зображення одночасно.
XX
C-режим в основному використовується для вимірювання зворотного серцевого
XX
кровотоку.
Якщо для вимірювання PISA-Radius або PISA-Alias Vel. потрібні значення швидкості,
XX
потрібно вибрати кольорове відображення в меню Velocity (Швидкість) або Vel + Var
(Швидкість + вар.) в меню C Mode (режим кольорової доплерографії). Докладніші
відомості наведено в параграфі «Режим кольорової доплерографії» в «Розділі 4. Режим
діагностування».
5-37
Посібник з експлуатації
Судинні обчислення
Кожен показник зручно розраховувати за ехограмою в режимі спектральної доплерографії.
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Виміряні показники
автоматично записуються у звіт.
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник – Розділ 2».
XX
[Рисунок 5.6. Меню судинного вимірювання]
5-38
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
Rt./ Lt. Subclavian
(Права/ліва
підключична артерія)
Одиниця
вимірювання
Показник
Режим
Метод
Auto Trace (Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Limited Trace (Обмежене
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Manual Trace (Визначення
контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
PSV (Максимальна
систолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцево-діастолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
%StA (% площі звуження
судини)
Усі
Обчислення після
вимірювання площі
%
%StD (Стеноз за
діаметром у %)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
%
Vesl. Area (Площа судини)
Усі
Площа
см2, мм2
Vesl. Dist. (Віддаленість
судин)
Усі
Відстань
см, мм
Rt./Lt. Prox CCA (Права/
ліва заг. сонна артерія,
прокс. сегмент)
Так само, як вище
Rt./Lt. Mid CCA (Права/
ліва заг. сонна артерія,
середній сегмент)
Так само, як вище
Rt./Lt. Distal CCA
(Права/ліва заг. сонна
артерія, дистальний
сегмент)
Так само, як вище
Rt./Lt. Bulb (Права/ліва
цибулина)
Так само, як вище
Rt./Lt. Prox ICA (Права/
ліва внутр. сонна
артерія, прокс.
сегмент)
Так само, як вище
Rt./Lt. Mid ICA (права/
ліва внутр. сонна
артерія, середній
сегмент)
Так само, як вище
Rt./Lt. Distal ICA (п/л
внутр. сонна артерія,
дист. сегмент)
Так само, як вище
5-39
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
Показник
Rt./Lt. ECA (Права/ліва
зовн. сонна артерія)
Так само, як вище
Rt./Lt. Vertebral (Права/
ліва хребетна)
Так само, як вище
General (Загальне)
Так само, як вище
Volume Flow (Об’єм
кровотоку)
HR (Частота серцевих
скорочень)
5-40
Одиниця
вимірювання
Режим
Метод
Auto Trace (Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
Vesl. Dist. (Віддаленість
судин)
Усі
Відстань
см, мм
HR (Частота серцевих
скорочень)
PW
Частота серцевих скорочень
уд./хв.
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Урологічні обчислення
Метод вимірювання кожного параметра змінюється за допомогою підпункту «Метод визначення
об’єму» в меню Setup (Настроювання) > Measure (Вимірювання) > Urology (Урологія).
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Виміряні показники
автоматично записуються у звіт.
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник – Розділ 2».
XX
[Рисунок 5.7. Меню урологічних вимірювань]
5-41
Посібник з експлуатації
■■3 відстані
Об’єм обчислюється за допомогою результатів вимірювання трьох відстаней.
Меню
вимірювання
Volume Flow (Об’єм
кровотоку)
Prostate Vol. (Об’єм
простати)
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Auto Trace (Автоматичне визначення
контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Limited Trace (Обмежене визначення
контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Manual Trace (Визначення контуру
вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
PSV (Максимальна систолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцево-діастолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
%StA (% площі звуження судини)
Усі
Обчислення після
вимірювання площі
%
%StD (Стеноз за діаметром у %)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
%
Vesl.Dist. (Віддаленість судин)
Усі
Відстань
см, мм
Vesl. Area (Площа судини)
Усі
Площа
см2, мм2
Усі
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
1st Dia. (1-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
2nd Dia. (2-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
3rd Dia. (3-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Усі
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
T-Z Prostate Vol.
(Об’єм простати T-Z)
Так само, як вище
Bladder Vol. (Об’єм
сечового міхура)
Так само, як вище
Rt./Lt. Kidney Vol.
(Об’єм правої/лівої
нирки)
5-42
Показник
1st Dia. (1-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
2nd Dia. (2-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
3rd Dia. (3-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Renal Pelvis (Ниркова миска)
Усі
Відстань
см, мм
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
Residual Vol.
(Залишковий об’єм)
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Pre All (Усі початкові виміри)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Pre 1st Dia. (Попередній 1-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Pre 2nd Dia. (Попередній 2-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Pre 3rd Dia. (попередній 3-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Post All (Усі кінцеві виміри)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Post 1st Dia. (Виміряний 1-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Post 2nd Dia. (Виміряний 2-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Post 3rd Dia. (Виміряний 3-й діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
■■3 відстані * фактор
Так само, як «3 Відстані».
■■Овальний
Об’єм обчислюється за допомогою значень головного та суміжного діаметрів.
Меню
вимірювання
Volume Flow (Об’єм
кровотоку)
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Auto Trace (Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Limited Trace (Обмежене
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Manual Trace (Визначення
контуру вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
PSV (Максимальна систолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцево-діастолічна
швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
%StA (% площі звуження
судини)
Усі
Обчислення після
вимірювання площі
%
%StD (Стеноз за діаметром у %)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
%
Vesl.Dist. (Віддаленість судин)
Усі
Відстань
см, мм
Vesl. Area (Площа судини)
Усі
Площа
см2, мм2
5-43
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
Prostate Vol. (Об’єм
простати)
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Усі
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Main Dia. (Головний діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Beside Dia. (Другорядний
діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Усі
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Main Dia. (Головний діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Beside Dia. (Другорядний
діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Renal Pelvis (Ниркова миска)
Усі
Відстань
см, мм
Post All (Усі кінцеві виміри)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Post Main Dia. (Кінцевий
головний діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Post Beside Dia. (Кінцевий
другорядний діаметр)
Усі
Відстань
см, мм
Pre All (Усі початкові виміри)
Обчислення після
вимірювання відстані
мл
Pre Main Dia. (Початковий
головний діаметр)
Відстань
см, мм
Pre Beside Dia. (Початковий
другорядний діаметр)
Відстань
см, мм
T-Z Prostate Vol. (Об’єм
простати T-Z)
Так само, як вище
Bladder Vol. (Об’єм
сечового міхура)
Так само, як вище
Rt./Lt. Kidney Vol.
(Об’єм правої/лівої
нирки)
Residual Vol.
(Залишковий об’єм)
5-44
Показник
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
■■Сума 20 дисків
Виміряйте окружність простати, а потім за допомогою кульового маніпулятора та кнопки Set
(Установити) виміряйте вісь простати та обчисліть її об’єм.
Меню
вимірювання
Показник
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Auto Trace (Автоматичне
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Limited Trace (Обмежене
визначення контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Manual Trace
(Визначення контуру
вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
PSV (Максимальна
систолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцеводіастолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
%StA (% площі звуження
судини)
Усі
Обчислення після
вимірювання площі
%
%StD (Стеноз за
діаметром у %)
Усі
Обчислення після
вимірювання відстані
%
Vesl.Dist. (Віддаленість
судин)
Усі
Відстань
см, мм
Vesl. Area (площа
судини)
Усі
Площа
см2, мм2
Prostate Vol. (Об’єм
простати)
Vol. (Об’єм)
Усі
Відстань 20
мл
T-Z Prostate Vol (T-Z
Об’єм простати)
Так само, як вище
Bladder Vol. (Об’єм
сечового міхура)
Так само, як вище
Renal Pelvis (Ниркова
миска)
Усі
Відстань
см, мм
Post Vol. (Кінцевий об’єм)
Усі
Відстань 20
мл
Pre Vol. (Початковий
об’єм)
Усі
Відстань 20
мл
Volume Flow
(Об’єм кровотоку)
Rt./Lt. Kidney Vol
(Об’єм правої/лівої
нирки)
Residual Vol.
(Залишковий об’єм)
Rt./Lt. Kidney Vol (Об’єм
правої/лівої нирки)
5-45
Посібник з експлуатації
Обчислення по ехограмі плода
Кожен показник вимірюється в той самий спосіб, що й відповідні базові виміри. Крім цього,
вимірювані елементи схожі до кардіологічних обчислень.
Виміряні показники автоматично записуються у звіт.
[Рисунок 5.8. Меню вимірювання ехограми плода]
ПРИМІТКА.
Для отримання докладної інформації про основні вимірювання див. «Основні вимірювання»
XX
та «Звичайні методи вимірювання» в цьому розділі.
Щоб переглянути додаткову інформацію про вимірювані елементи, див. «Довідник – Розділ 2».
XX
5-46
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Меню
вимірювання
Показник
2D Echo
(Двовимірна
ехоКГ)
Asc. Aorta (Висхідна аорта)
Усі
Відстань
см, мм
MPA (Головна легенева артерія)
Усі
Відстань
см, мм
CTAR
(Співвідношення
площ серця та
грудної клітки)
Fetal M-mode
(ЕхоКГ плода в
М-режимі)
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Duct. Art (Артеріальна протока)
Усі
Відстань
см, мм
Rt. / Lt. Atrium (Праве/ліве передсердя)
Усі
Відстань
см, мм
Rt. Ventricle (Правий шлуночок)
Усі
Відстань
см, мм
IVS (Товщина міжшлуночкової
перегородки)
Усі
Відстань
LVDd (Діастолічний діаметр лівого
шлуночка)
Усі
Відстань
LVDs (Систолічний діаметр лівого
шлуночка)
Усі
Відстань
LVPW (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка)
Усі
Відстань
Heart Circ. (Окружність серця)
Усі
Окружність
см, мм
ThoraCirc. (Окружність грудної клітки)
Усі
Окружність
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
Усі
Усі
Безперервний
см, мм
ThAPD
Усі
Відстань
см, мм
ThTD
Усі
Відстань
см, мм
HAPD
Усі
Відстань
см, мм
HTD
Усі
Відстань
см, мм
см, мм
Усі
M-режим
Безперервний
IVSd (Товщина міжшлуночкової
перегородки в кінці діастоли)
M-режим
Відстань
LVDd (Діастолічний діаметр лівого
шлуночка)
M-режим
Відстань
LVPWd (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці діастоли)
M-режим
Відстань
IVSs (Товщина міжшлуночкової
перегородки в кінці систоли)
M-режим
Відстань
LVDs (Систолічний діаметр лівого
шлуночка)
M-режим
Відстань
LVPWs (Товщина задньої стінки лівого
шлуночка в кінці систоли)
M-режим
Відстань
RVDd (Діастолічний діаметр правого
шлуночка)
M-режим
Відстань
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
см, мм
5-47
Посібник з експлуатації
Меню
вимірювання
MPA (Головна
легенева артерія)
Режим
Метод
Одиниця
вимірювання
Auto Trace (Автоматичне визначення
контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Limited Trace (Обмежене визначення
контуру)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
Manual Trace (Визначення контуру
вручну)
PW
Визначення контуру
доплерівського спектра
см, мм
PSV (Максимальна систолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
EDV (Кінцево-діастолічна швидкість)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Duct. Art.
(Артеріальна
протока)
Так само, як вище
IVC (Нижня
порожниста
вена)
Так само, як вище
Duct. Ven
(Венозна
протока)
Так само, як вище
Asc. Aorta
(Висхідна аорта)
Так само, як вище
Desc. Aorta
(Низхідна аорта)
Так само, як вище
Так само,
як вище
MV Inflow
(Приток крові
мітрального
клапана)
Peak E (E-максимум)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Peak A (А-максимум)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Швидкість
PW
Швидкість
MV Regurg
(Регургітація
мітрального
клапана)
TV Inflow
(Приток крові
ТК)
TV Regurg
(Регургітація ТК)
PLI (Індекс
попереднього
навантаження)
HR (Частота
серцевих
скорочень)
5-48
Показник
см/с, м/с
Peak E (E-максимум)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Peak A (А-максимум)
PW
Швидкість
см/с, м/с
Швидкість
PW
Швидкість
см/с, м/с
SF
PW
Швидкість
см/с, м/с
DF
PW
Швидкість
см/с, м/с
ARF
PW
Швидкість
см/с, м/с
HR (Частота серцевих скорочень)
PW
Частота серцевих
скорочень
уд./хв.
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
■■Співвідношення площ серця та грудної клітини (CTAR)
Це вимірювання призначене для порівняння розмірів грудної клітини та серця плода.
Для порівняння реєструються показники ThD ap, ThD trans, HrtD ap і HrtD.
5-49
Посібник з експлуатації
Звіт
Перевірте результат вимірювань і обчислень у звіті кожної сфери застосування.
XX
Натисніть кнопку Report (Звіт) на клавіатурі, щоб перевірити звіт певної сфери застосування.
XX
Сфери застосування, у яких не проводились вимірювання, не відображаються.
XX
Дані, відхилення яких виходить за межі допустимого діапазону, будуть позначатися як
недійсні (*).
XX
Щоб повернутися в режим діагностування, натисніть X у вікні звіту або кнопку Exit (Вихід)
на панелі керування чи кнопку Report (Звіт).
[Рисунок 5.9. Екран звіту – Зразок]
5-50
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Перегляд звіту
XX
Відображаються виміряні й обчислені елементи та їхні значення.
XX
Якщо звіт відображається на більш ніж двох сторінках, використовуйте кнопки стрілок
вліво/вправо на екрані звіту. Для пошуку та перевірки звітів інших сфер застосування
виберіть Next Package (Наступний пакет), щоб перейти до певного пакету.
Редагування звіту
Натисніть Edit (Редагувати), щоб редагувати певну інформацію. Після завершення редагування
натисніть кнопку Ok у верхній частині екрана, щоб повернутися до початкового вікна звіту.
Відредаговані значення у звіті відображаються у [ ] квадратних дужках.
Примітки
Натисніть Comment (Примітки)
. Натисніть кнопку Ok у верхній частині екрана після введення
примітки, щоб повернутися до початкового екрана звіту.
Друк звіту
Натисніть Print
(Друк) на екрані звіту. Звіт роздрукується після настроювання принтера та
завантаження паперу.
Експорт звіту
XX
Натисніть Export
(Експорт) на екрані, щоб зберегти звіт на магнітнооптичний диск або
флеш-пам’ять. Вікно Export Report (Експорт звіту) з’явиться в новому екрані, щоб можна
було вказати ім’я файлу та його формат, як показано нижче.
XX
Функція Export (Експорт) не доступна, якщо немає підключеного пристрою для збереження
даних.
XX
Ім’я файлу присвоюється автоматично, однак його можна ввести та вручну. Користувач
може вибрати один із таких форматів файлу: Excel або текстовий.
5-51
Посібник з експлуатації
Відкрита лінія передачі
Передавання звіту на інший комп’ютер або принтер. Натисніть елемент Open Line Transfer
(Відкрита лінія передачі) у вікні Export Report (Експорт звіту).
ПРИМІТКА.
Приєднайте кабель USB до кабелю послідовного зв’язку RS-232C та до порту USB на задній
XX
панелі перед тим, як використовувати цю функцію.
Якщо операційною системою комп’ютера, який під’єднаний до цієї системи за допомогою
XX
кабелю USB до кабелю послідовного зв’язку RS-232C, є Windows XP™, можуть виникати
помилки під час передавання звіту.
Налаштуйте комп’ютер або принтер для підключення до системи, як вказано нижче.
XX
9600 бод
XX
8-розрядні дані
XX
Без біту парності
XX
1 стоп-біт
Функція побудови графіків
XX
Ця функція використовується для відображення величин внутрішньоутробного віку
плода (GA), таких як біпарієтальний розмір голови плода (BPD), окружність голови (HC),
окружність живота (AC), довжина стегна (FL) для діагностування росту плода.
XX
Функція може використовуватися лише в акушерських звітах. Натисніть Graph (Графік)
на екрані.
XX
Графік створюється на основі ідентифікаційного номера, дати останньої менструації та
дати вимірювання.
XX
Щоб перейти до вікна звіту, натисніть Report (Звіт) на екрані.
XX
Щоб повернутися в режим діагностування, натисніть X у вікні графіка або натисніть кнопку
Exit (Вихід) на панелі керування.
ПРИМІТКА. Графік і звіт буде автоматично збережено на жорсткий диск лише після введення
імені пацієнта, його ідентифікаційного номера та дати останньої менструації.
5-52
Розділ 5 Вимірювання й обчислення
Перегляд графіка
XX
Графік на основі останніх виміряних значень будується відповідно до періоду вагітності
(в тижнях) і розміру плода (в міліметрах).
XX
Значення внутрішньоутробного віку плода, включаючи вагу плода, відображаються
внизу екрана. Виберіть певний елемент у комбінованому вікні за допомогою кульового
маніпулятора та кнопки Set (Установити), і графік буде побудовано.
Перегляд історії
XX
Щоб переглянути історію, натисніть History (Історія) у вікні OB report (Акушерський звіт).
Щоб повернутися до екрана графіка, натисніть кнопку ще раз.
XX
Виберіть тип відображення плода та дати для вивчення.
5-53
Розділ
6
Обробка зображень
‹‹Режими CINE та LOOP................................... 6-3
‹‹Додавання коментарів до зображень...... 6-6
Text (Текст)..................................................................................6-6
Маркер частин тіла................................................................6-8
Індикатор..................................................................................6-10
‹‹Зберігання та передавання зображень..... 6-12
Зберігання зображень.......................................................6-12
Передавання зображень..................................................6-13
‹‹Друк і запис зображень.............................6-14
Друк зображень....................................................................6-14
Запис зображень..................................................................6-14
‹‹SONOVIEW.....................................................6-15
Exam View (Огляд обстеження)......................................6-16
Exam Review (Перегляд обстеження)..........................6-22
Розділ 6 Обробка зображень
Режими CINE та LOOP
Зображення автоматично зберігаються в пам’яті у процесі сканування. Збережені зображення
можуть бути використані під час огляду та діагностування пацієнта.
Зображення можуть бути збережені в режимі CINE або LOOP, залежно від режиму діагностування.
XX
Режим CINE: зображення, що збережені у всіх режимах, окрім M-режиму та спектрального
режиму.
XX
Режим LOOP: зображення, що збережені в М-режимі та спектральному режимі.
[Рисунок 6.1. Перегляд зображень]
Початок і завершення перегляду зображення
Під час сканування натисніть на панелі керування кнопку Freeze (Зафіксувати). Коли сканування
зупиниться, система перейде в режим перегляду зображення.
Натисніть знову кнопку Freeze (Зафіксувати), щоб повернутися в режим сканування.
6-3
Посібник з експлуатації
Як переглянути зображення
Скористайтеся трекболом на панелі керування. Ви можете провести пошук серед зображень,
збережених у хронологічному порядку, повертаючи кульовий маніпулятор вправо або вліво.
Кількість зображень, збережених дотепер, і номер зображення, яке зараз переглядається,
відображаються в інформаційній зоні користувача.
Під час перегляду зображень програмне меню змінюється. Виберіть елемент і вкажіть його
значення за допомогою кнопок керування програмним меню на панелі керування [1] – [5].
■■Auto Run (Автозапуск)
Використовуйте кнопку [1] програмного меню. Режим CINE або режим LOOP відтворюються та
повторюються автоматично. Щоб скасувати Автозапуск, натисніть цю кнопку знову.
■■Режим CINE/LOOP
Використовуйте кнопку [2] програмного меню. Ця функція з’являється тільки тоді, коли доступні
обидва режими CINE і LOOP, зокрема, у M-режимі та в режимі спектральної доплерографії.
Ви можете вибрати зображення для відтворення в режимі CINE та LOOP, натиснувши на кнопку.
Вибір відображується в лівій частині інформаційної зони користувача.
■■Редагування в режимі Cine (Cine Edit)
Використовуйте обертальну кнопку [3] програмного меню. Встановіть діапазон режиму Cine.
При натисканні цієї кнопки відобразиться Cine Edit Bar (Рядок редагування режиму Cine)
і програмне меню зміниться;
XX
Встановіть точку початку Cine: натисніть кнопку керування програмним меню [3] Frame
Start (Початок запису) і встановіть початкову точку за допомогою кнопки Set (Установити.)
XX
Встановіть кінцеву точку Cine: натисніть кнопку керування програмним меню [4] Frame
End (Кінець запису) і встановіть початкову точку за допомогою кнопки Set (Установити).
XX
Кінцеві налаштування: виберіть підпункт програмного меню [5] Cine Save (Збереження
кіно), щоб зберегти початкову та кінцеву точки.
Підказка!
Встановлення використання Cine Edit Bar (Рядок редагування
режиму Cine)
Встановіть початкову точку за допомогою трекбола та кнопки Set (Установити) і натисніть
кнопку Change (Змінити), щоб встановити кінцеву точку
6-4
Розділ 6 Обробка зображень
■■Cine Save (Збереження кіно)
Використовуйте кнопку [4] програмного меню. Збережіть кіно як сукупність кіно-зображень.
ПРИМІТКА.
Під час збереження зображення в режимі Cine поточний час у правому верхньому
XX
куті екрана перестає відображатися. Коли зображення збережене, поточний час
відображається знову. Зображення, збережене в режимі Cine, містить час початку
збереження.
Ця система оптимізована на максимум 60 Гц при відтворенні в режимі Cine. Частота
XX
до 60 Гц може бути встановлена під час автозапуску, але якщо вона встановлена вище
60 Гц, швидкість відтворення зображення може сповільнюватися. У режимі Cine Save
(Збереження кіно) вони зберігаються за фактичної швидкості зміни кадрів.
■■Speed (Швидкість) (%)
Використовуйте кнопку [5] програмного меню. Змініть швидкість Auto Run (Автозапуск).
Якщо натиснути цю кнопку кілька разів, швидкість зміниться на 10 %, 40 %, 70 % або 100 %.
Перегляд зображень у режимі Multi-Image (Багатознімковий)
Тільки зображення в активному полі можуть бути переглянуті в багатознімковому режимі.
Щоб переглянути зображення в іншому полі, змініть активне поле за допомогою кнопки Set
(Установити) Dual (Подвійний) на панелі керування.
6-5
Посібник з експлуатації
Додавання коментарів до зображень
Text (Текст)
Ви можете записувати коментарі чи текст поверх зображень. Ця функція може бути корисною,
коли диференціюється або відображається зона діагностики.
Запуск режиму Text (Текст)
Натисніть клавішу Text (Текст) на клавіатурі Система перейде в текстовий режим.
Введення тексту
Використовуйте клавіатуру. Ви можете переміщувати курсор, використовуючи трекбол або
кнопки стрілок на клавіатурі.
[Рисунок 6.2. Текстовий режим]
6-6
Розділ 6 Обробка зображень
Autotext (Автотекст)
Ця функція дає змогу додавати текст автоматично за допомогою скорочення. Таким чином,
можна вводити текст легше та швидше. Коли функція Autotext (Автотекст) увімкнена, список
скорочень відображається на екрані.
[Рисунок 6.3. Список функції Autotext (Автотекст)]
ПРИМІТКА. Виберіть Setup (Настроювання) > System (Система) > General (Загальні) >
Autotext Set (Настроювання автотексту)
Видалення тексту
Натисніть кнопку Clear (Очистити) на панелі керування. Увесь текст, введений на екрані, буде
видалено.
Вихід із режиму Text (Текст)
Натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування.
6-7
Посібник з експлуатації
Маркер частин тіла
Ви можете встановити маркер частин тіла поверх зображення. Ця функція може бути корисною,
коли диференціюється або відображається зона діагностики.
[Рисунок 6.4. Режим Body Marker (Маркер частин тіла)]
Запуск режиму Body Marker (Маркер частин тіла)
Натисніть клавішу Body Marker (Маркер частин тіла) на клавіатурі. Система перейде в режим
введення маркерів частин тіла, у інформаційній зоні користувача з’являться маркери частин тіла.
ПРИМІТКА. Якщо Setup (Настроювання) > System (Система) > Display (Дисплей) >
Bodymarker (Маркер частин тіла) після закріплення встановлюється на On (Вкл.) і кнопка
Freeze (Зафіксувати) натиснута, режим відразу перемикається в режим Body Marker (Маркер
частин тіла).
6-8
Розділ 6 Обробка зображень
Вхід у режим Body Marker (Маркер частин тіла)
1. Натисніть клавішу Body Marker (Маркери частин тіла) на панелі керування. Маркери частин
тіла з’являться в полі даних користувача.
XX
Типи маркерів частин тіла, показані у програмному меню, змінюються залежно від режиму
діагностики.
XX
Одночасно на екрані може відображатися до 5 маркерів частин тіла. Якщо є більше
маркерів частин тіла, натисніть клавішу Body Marker (Маркер частин тіла), щоб перейти
до інших сторінок.
2. Натисніть обертальну кнопку програмного меню, щоб вибрати потрібний вам маркер частин
тіла. Маркер частини тіла з’явиться на зображенні.
XX
Розмістіть курсор датчика на маркері частини тіла за допомогою трекбола.
XX
За допомогою кнопки вибору Angle (Кут) на панелі керування відрегулюйте кут
курсора датчика.
3. Натисніть кнопку Set (Установити) для завершення.
Зміна положення маркера частин тіла
1. Натисніть кнопку Change (Змінити) на панелі керування.
2. Перемістіть маркер частин тіла в потрібне положення за допомогою трекбола.
3. Натисніть кнопку Change (Змінити) на панелі керування знову, щоб підтвердити нове
положення.
Видалення маркера частин тіла
Натисніть кнопку Clear (Очистити) на панелі керування.
Вихід із режиму Body Marker (Маркер частин тіла)
Натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування.
6-9
Посібник з експлуатації
Індикатор
Ви можете встановити поверх зображення індикатор. Ця функція може бути корисною, коли
диференціюється або відображається зона діагностики. Ви можете розмістити один або кілька
індикаторів у конкретних положеннях.
[Рисунок 6.5. Режим Indicator (Індикатор)]
Запуск режиму Indicator (Індикатор)
Натисніть кнопку Indicator (Індикатор) на панелі керування. Система перейде в режим Indicator
(Індикатор).
6-10
Розділ 6 Обробка зображень
Вхід у режим Indicator (Індикатор)
1. Натисніть кнопку Indicator (Індикатор) на панелі керування, на екрані з’явиться напис
Indicator (Індикатор).
2. Перемістіть індикатор у необхідне положення за допомогою трекбола.
3. Відрегулюйте напрямок індикатора за допомогою поворотної кнопки Angle (Кут) на панелі
керування.
4. Натисніть кнопку Set (Установити) для завершення. Щоб скасувати введені дані, натисніть
кнопку Exit (Вихід).
Видалення індикатора
Натисніть кнопку Clear (Очистити) на панелі керування, всі відображені на екрані індикатори
будуть видалені.
Вихід із режиму Indicator (Індикатор)
Натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування.
6-11
Посібник з експлуатації
Зберігання та передавання зображень
Зберігання зображень
ОБЕРЕЖНО! Ви повинні ввести ідентифікаційний номер пацієнта, тому що всі зображення
зберігаються відповідно до ідентифікаційного номера. Якщо не ввести ідентифікаційний
номер пацієнта, можливі критичні помилки або втрата збережених раніше ехограм.
Натисніть кнопку Save (Зберегти) на панелі керування. Ви можете редагувати й обробляти
збережені зображення за допомогою програмного забезпечення SONOVIEW.
Підказка!
Thumbnail (Ескіз)
Якщо Setup (Настроювання) > System (Система) > Misc. (Різне) > Thumbnail (Ескіз)
встановлюється на On (Вкл.), збережені зображення відображаються в полі ескізу.
Зберігання зображення з текстом
ПРИМІТКА. Це зручно для збереження зображення з описом для подальшого пошуку.
Для отримання детальнішої інформації про введення тексту див. «Додавання коментарів до
зображень» у цьому розділі.
6-12
Розділ 6 Обробка зображень
Передавання зображень
Надсилання зображень за допомогою формату DICOM. Для отримання детальнішої інформації
про налаштування параметрів сервера DICOM і функціонування DICOM див. главу «Налаштування
DICOM» у «Розділі 7. Службові програми».
ередавання зображень у режимі Real Scan (Сканування в
П
реальному часі)
Є два способи надсилання зображень: передавання відсканованих зображень по одному відразу
після кожного сканування та передавання всіх вибраних зображень разом після завершення
процесу сканування. Для отримання детальнішої інформації про передавання зображень див.
главу «Налаштування DICOM» у «Розділі 7. Службові програми».
Передавання зображень у програмі SONOVIEW
Виберіть файл обстеження у вікні Exam View (Огляд обстеження), щоб передати всі зображення
у файлі обстеження, чи виберіть і передайте зображення одне за одним у вікні Exam Review
(Перегляд обстеження). Для отримання детальнішої інформації див. главу «SONOVIEW» у цьому
розділі.
6-13
Посібник з експлуатації
Друк і запис зображень
Друк зображень
Натисніть кнопку Print (Друк) на панелі керування для виводу на друк відсканованого зображення.
Детальніше про те, як встановити принтер, див. у «Розділі 7. Службові програми».
Запис зображень
ПРИМІТКА. Переконайтеся, що касетний відеомагнітофон підключений до системи
належним чином.
Щоб записати зображення під час сканування за допомогою касетного відеомагнітофона, натисніть
кнопку «Запис» на відповідному приєднаному пристрої.
6-14
Розділ 6 Обробка зображень
SONOVIEW
SONOVIEW – це інтегрована програма обробки зображень у сканері SONOACE R5. Вона дає змогу
зберігати, переглядати та видаляти зображення, а також експортувати дані на стандартний
персональний комп’ютер.
Типи файлів зображення, що використовуються у цьому приладі, ґрунтуються на Стандарті цифрового
зображення та комунікації в медицині (DICOM). У результаті, системи передавання та архівації зображення
(PACS) можуть бути впроваджені без залучення будь-яких додаткових коштів, щоб забезпечити легкий
обмін зображеннями з іншими лікарнями чи обладнанням. Окрім того, для поліпшення сумісності даних,
він підтримує растровий формат файлу, який найбільш часто використовується у стандартних ПК.
Запуск програми SONOVIEW
Натисніть кнопку SONOVIEW на панелі керування. Якщо наявні збережені зображення доступні
для поточного обстеження, інформація та збережені зображення відкриються після запуску
програми SONOVIEW.
ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся в тому, що ви зареєстрували пацієнта, перед збереженням
зображення або використанням програми Sonoview.
Усі діагностичні дані збережені у пристрої і оброблені для ідентифікаційного номера кожного
пацієнта. Таким чином, збереження зображення без ідентифікаційного номера пацієнта може
призвести до втрати та/або критичних помилок у раніше збереженому зображенні.
[Рисунок 6.6. Програма SONOVIEW]
6-15
Посібник з експлуатації
Exam View (Огляд обстеження)
ПРИМІТКА. Якщо вибрати піктограму у вікні Exam View (Огляд обстеження), відобразиться
назва піктограми.
Запуск Exam View (Огляд обстеження)
Натисніть Exam Search (Пошук обстеження) у вікні Review (Перегляд). З’явиться вікно Exam View
(Огляд обстеження).
[Рисунок 6.7. Огляд обстеження]
У центрі екрана Exam View (Огляд обстеження) знаходиться бланк обстеження з інформацією
про ідентифікаційні номери, імена, вік, стать, дати обстежень пацієнтів і кількість збережених
зображень. У верхньому правому куті екрану вказана загальна кількість обстежень, кількість
вибраних обстежень, кількість вибраних зображень і розміри вибраних зображень.
6-16
Розділ 6 Обробка зображень
Вибір обстеження
За допомогою трекбола та кнопки Set (Установити) виберіть обстеження. Щоб скасувати вибір
обстеження натисніть кнопку Set (Установити) ще раз.
Натисніть Select All (Вибрати всі), щоб вибрати всі обстеження одночасно або натисніть Deselect
All (Скасувати вибір усіх), щоб скасувати вибір усіх обстежень.
Для огляду файлів обстежень, збережених на пристроях зберігання даних, виберіть Hard
drive (Жорсткий диск), MO drive (Магнітооптичний диск), FLASH (Картка флеш-пам’яті) чи ODD
(Оптичний диск) у меню Source (Джерело) на екрані. Вибір джерела дає інформацію про
використовуваний і загальний дисковий простір джерела.
Пошук обстеження
Введіть ідентифікаційний номер пацієнта, ім’я й дату обстеження та натисніть Search (Пошук),
щоб викликати список обстежень, які ідентичні або схожі з критеріями пошуку. Ви можете шукати
обстеження, використовуючи всього лише один символ або цифру.
■■Пошук за періодом
Виберіть період із поля зі списком угорі списку обстежень. Підпункти Today (Сьогодні),
1Week (1 тиждень), 1Mon (1 місяць), 3Mon (3 місяці) і 1Year (1 рік) показують обстеження за
відповідний період у минулому відносно поточної дати, а підпункт All Exams (Усі обстеження)
показує всі обстеження.
■■Відображення всіх обстежень
Виберіть Show All (Показати всі) вгорі списку обстежень. Після цього будуть відображені всі
списки обстежень, які збережені на вибраному джерелі.
Огляд обстеження (View Exam)
Скористайтеся трекболом і кнопкою Set (Установити), щоб вибрати обстеження для огляду,
і натисніть Review Exam (Перегляд обстеження) вгорі екрана. Екран переключиться на вікно
Review (Перегляд) і відобразить зображення для вибраного обстеження.
Видалення обстеження
Скористайтеся трекболом і кнопкою Set (Установити), щоб вибрати обстеження, яке необхідно
видалити, і натисніть Delete Exams (Видалити обстеження) вгорі екрана.
6-17
Посібник з експлуатації
Експорт обстеження (Exam Export)
Кілька обстежень можуть бути обрані та експортовані одночасно.
1. Виберіть обстеження та натисніть Export (Експорт), щоб викликати вікно Export (Експорт).
2. Виберіть MO drive (Магнітооптичний привід), Flash Memory (Флеш-пам’ять) або ODD
(Оптичний диск), на який будуть записані експортовані файли. Робочі каталоги та файли на
вибраному пристрої будуть відображені на екрані.
3. Виберіть формат файлу BMP, JPEG, TIFF або DICOM.
4. Вкажіть ім’я файлу. Обстеження та зображення матимуть таке саме ім’я. Якщо в обстеженні є
кілька зображень, кожне ім’я файлу закінчуватиметься порядковим номером.
5. Вкажіть ім’я каталогу. Після введення назви каталогу натисніть Make Directory (Створити
каталог), щоб створити папку на вибраному носії інформації. Нова папка відображатиметься
як каталог на вибраному пристрої. Щоб видалити каталог, натисніть Remove Directory
(Видалити каталог).
ПРИМІТКА. Якщо ви використовуєте оптичний диск, функції Make Directory (Створити
каталог) і Delete Directory (Видалити каталог) є недоступними.
6. Як тільки всі поля будуть заповнені, натисніть Export (Експорт). Для скасування натисніть X у
правому верхньому куті екрана.
6-18
[Рисунок 6.8. Експорт обстеження]
Розділ 6 Обробка зображень
Підказка!
Якщо вибрано режим 2D Cine (Двовимірний відеофрагмент), зображення та відео зберігаються
разом. Збережені файли у форматі AVI (*.avi) можуть бути відтворені програмою відеоперегляду,
яка міститься у Windows Media Player.
Якщо вибрано Hide Patient Information (Приховати інформацію про пацієнтів), функція неактивна.
Exam Backup (Резервне копіювання обстеження)
Для цього можуть бути використані MO (Магнітооптичний привід), ODD (Оптичний диск) і Flash
Memory (Флеш-пам’ять).
1. Встановіть вибраний для резервного копіювання носій.
XX
MO (Магнітооптичний привід) або ODD (Оптичний диск): вставте носій у привід і зачекайте,
доки індикатор не згасне.
XX
Якщо використовується Flash Memory (Флеш-пам’ять), під’єднайте її до USB-порту, який
знаходиться зліва на лівому боці або на задній панелі пристрою.
2. Виберіть обстеження та натисніть Backup Exams (Резервне копіювання обстеження)
3. У вікні вибору носія виберіть MO (Магнітооптичний привід), Flash (Флеш-пам’ять) або ODD
(Оптичний диск) і натисніть OK (Гаразд).
Як тільки процес резервного копіювання закінчиться, Вам буде запропоновано підтвердити
видалення обстеження (нь), збережених на жорсткому диску. Оберіть одну з відповідей: видалити
чи залишити файл (файли) обстеження. Якщо ви виберете delete (видалити), всі скопійовані
обстеження будуть повністю видалені з жорсткого диска.
Відновлення обстеження (Exam Restore)
Для цього можуть бути використані MO (Магнітооптичний привід), ODD (Оптичний диск) і Flash
Memory (Флеш-пам’ять).
1. З’єднайте магнітооптичний привід, оптичний диск або флеш-пам’ять із даними резервного
копіювання обстеження з пристроєм і зачекайте, доки індикатор не згасне.
2. Натисніть кнопку Source (Джерело) в лівому верхньому куті екрана, щоб вибрати під’єднаний носій.
3. Коли з’явиться збережений список обстежень, виберіть відповідне (і) обстеження та виконайте
одну з необхідних функцій: Review (Перегляд), Delete (Видалити), DICOM Send (Надіслати
за допомогою DICOM). Зверніть увагу, що функція видалення не може бути виконана при
використанні оптичних дисків.
6-19
Посібник з експлуатації
Щоб перемістити обстеження на системний жорсткий диск, виберіть обстеження та натисніть
Restore (Відновити).
■■Використання магнітооптичних приводів USB
Магнітооптичні приводи USB можна під’єднати до USB-порту на передній панелі.
Один магнітооптичний привід може бути використаний за раз. Якщо ж під’єднано два або
більше приводів, розпізнаним буде тільки один.
Після закінчення користування приводом ви повинні використати функцію Eject (Вилучити)
в програмі Управління пам’яттю, щоб видалити магнітооптичний диск чи від’єднати привід
після вимкнення приладу.
ОБЕРЕЖНО! Якщо використовується магнітооптичний диск вперше, скористайтеся
функцією MO Format (Форматування магнітооптичного диска) у Диспетчері зберігання,
щоб форматувати диск уперше.
■■Використання флеш-пам’яті USB
Флеш-пам’ять USB можна під’єднати до USB-порту на передній панелі. Тільки одна
флеш-пам’ять може бути використана за один раз.
Нову флеш-пам’ять USB форматувати не потрібно. Якщо Вам необхідно відформатувати USB
флеш-пам’ять, переконайтеся, що використовується файлова система ’FAT’ чи ’FAT32.’
ОБЕРЕЖНО! Для відключення флеш-пам’яті USB від пристрою скористайтеся функцією
Unplug (Відключити) у Диспетчері зберігання, щоб видалити її з пристрою.
■■Використання оптичних дисків
Тільки один оптичний привід може бути використаний за один раз. Після використання
оптичних дисків скористайтесь функцією Eject (Вилучити) в програмі Управління пам’яттю,
щоб вилучити носій.
Якщо використовується оптичний диск із можливістю перезапису, можна витерти всі записані
дані за допомогою функції Format (Форматування) у Диспетчері зберігання.
6-20
Розділ 6 Обробка зображень
Sending Exam (Надсилання обстеження)
Ця функція використовує мережу DICOM. Кнопка DICOM Send (Надіслати за допомогою DICOM)
не працюватиме, якщо не налаштована функція DICOM.
1. Виберіть обстеження та натисніть кнопку Send (Надіслати) внизу екрана.
[Рисунок 6.9. Надсилання за допомогою DICOM]
XX
Якщо ви хочете додати новий сервер після вибору обстеження (нь), виберіть Add (Додати)
у вікні DICOM Send (Надіслати за допомогою DICOM), введіть необхідну інформацію та тоді
натисніть Ok (Гаразд).
XX
Натисніть Modify (Змінити) для перегляду чи редагування даних на сервері після вибору
обстеження.
XX
Виберіть Delete (Видалити), щоб видалити сервер після того, як вибрано обстеження,
чи виберіть Test (Тест) для перевірки з’єднання DICOM із сервером.
2. Коли всі кроки завершені, натисніть Send (Надіслати), щоб надіслати вибране обстеження на
вибраний сервер.
6-21
Посібник з експлуатації
Printing Exam (Друк обстеження)
Ця функція використовує принтер (и) у мережі DICOM. Кнопка DICOM Print (Надрукувати за
допомогою DICOM) не працюватиме, якщо не налаштована функція DICOM.
1. Виберіть обстеження та натисніть кнопку DICOM Print (Надрукувати за допомогою DICOM).
2. Кроки для друку обстеження такі ж, як і для їх надсилання.
Exam Review (Перегляд обстеження)
Збережені зображення можна обробляти за допомогою вимірювання, друку, надсилання та
багатьох інших функцій.
[Рисунок 6.10. Перегляд обстеження]
ПРИМІТКА. Якщо вибрати піктограму у вікні Exam View (Огляд обстеження), відобразиться
назва піктограми.
6-22
Розділ 6 Обробка зображень
Exam Information (Дані обстеження)
Імена пацієнтів, ідентифікаційні номери та дати обстежень відображаються в лівій центральній
частині вікна Exam Review (Перегляд обстеження).
Opened Exams (Відкриті обстеження)
Відображає список активних наразі обстежень або обстежень, вибраних у вікні Exam View (Огляд
обстеження).
Якщо вибрано кілька обстежень у вікні Exam View (Огляд обстеження), можна скористатися
трекболом і кнопкою Set (Установити) для швидкого перегляду обстежень. Наприклад, після
вибору кількох обстежень у вікні Exam View (Перегляд обстеження) натисніть Review Exam
(Огляд обстеження) для переключення на вікно (Перегляд), щоб викликати список обраних
обстежень у вікні Opened Exams (Відкриті обстеження).
Close Exam (Закрити обстеження)
Закриває поточне обстеження.
Exam Search (Пошук обстеження)
З’явиться вікно Exam View (Огляд обстеження). Ви можете переглядати обстеження, щоб вибрати,
змінити, зберегти, надіслати чи зробити їх резервну копію. Для детальнішої інформації, див. Exam
View (Огляд обстеження).
■■Одне обстеження (Single Exam)
Показує всі зображення для вибраних обстежень у порядку їх збереження.
Скористайтеся трекболом над вікном Preview (Попередній перегляд) в нижній частині екрана,
щоб вибрати зображення, які будуть відображені на екрані. Зображення будуть пронумеровані
відповідно до порядку їх розміщення.
■■Compare Exams (Порівняти обстеження)
Ця функція корисна для порівняння декількох зображень.
Виберіть зображення у вікні Preview (Попередній перегляд) в нижній частині екрана.
Межі окремих зображень будуть підсвічені.
Перемістіть курсор поверх вікна відображення зображення та натисніть кнопку Set (Установити).
Максимум 4 зображення можуть бути порівняні одночасно.
6-23
Посібник з експлуатації
Вибір зображень і функція повноекранного перегляду зображення
■■Вибір зображень
Скористайтесь трекболом на панелі керування, щоб перемістити курсор поверх зображення та
натисніть кнопку Set (Установити). Щоб вибрати кілька зображень, скористайтеся трекболом і
кнопкою Set (Установити), утримуючи натиснутою клавішу Ctrl на клавіатурі.
■■Повноекранний перегляд зображення
Ця функція відображає одне вибране зображення в повноекранному режимі.
Помістіть курсор над зображенням і двічі натисніть кнопку Set (Установити) на панелі
керування. Щоб повернутися до вікна Review (Перегляд), натисніть кнопку Exit (Вихід) або
виберіть Close (Закрити) на екрані.
При перегляді зображення в повноекранному режимі використовуйте стрілки на екрані,
щоб перейти до наступних чи попередніх зображень.
Використання попереднього перегляду
Ця функція дозволяє здійснити попередній перегляд вибраних обстежень.
Зображення, виведені на активному екрані, виділені білою облямівкою. Ви можете
використовувати кнопки зі стрілками, які розміщені справа, щоб проглядати зображення, якщо
їх 4 або більше.
Друк
Ця функція дає змогу друкувати зображення чи прості звіти.
1. Натисніть Print (Друк) на екрані Exam Review (Перегляд обстеження).
2. Виберіть налаштування у вікні Print (Друк).
XX
Column (Стовпець): задає кількість стовпців зображень
XX
Row (Рядок): задає кількість рядків зображень
XX
Portrait (Книжкова): горизонтальне розміщення паперу
XX
Landscape (Альбомна) : вертикальне розміщення паперу
XX
Image Only (Лише зображення): друкує лише зображення
6-24
Розділ 6 Обробка зображень
XX
Report Only (Лише звіт): друкує лише звіти
XX
Images and Report (Зображення та звіт): друкує зображення та звіти
XX
Copies: (Копії): задає кількість копій
3. Натисніть Ok (Гаразд), і з’явиться вікно Print (Друк). Виберіть принтер і папір.
4. Натисніть Print (Друк), щоб почати друк. Натисніть Cancel (Скасувати) для скасування.
Report (Звіт)
Ви можете уточнити звіт за вибраним обстеженням або ввести нові дані в ньому.
1. Натисніть Add Comments (Додати коментарі) на екрані Exam Review (Перегляд обстеження).
2. Введіть деталі у вікні Report (Звіт).
3. Натисніть Ok (Гаразд), щоб зберегти інформацію. Натисніть Cancel (Скасувати) для скасування.
DICOM Send (Надіслати за допомогою DICOM) (додатково)
Ця функція використовує мережу DICOM для надсилання вибраних зображень. Ця кнопка
неактивна для пристроїв, що не підтримують функцію DICOM.
1. Виберіть зображення та натисніть DICOM Send (Надіслати за допомогою DICOM) у вікні Exam
Review (Перегляд обстеження).
2. Кількість вибраних зображень буде відображена на екрані. Натисніть Ok (Гаразд), щоб
викликати вікно DICOM.
3. Після підтвердження налаштувань натисніть Send (Надіслати), щоб надіслати зображення.
Натисніть Cancel (Скасувати) для скасування.
Друк за допомогою DICOM (додатково)
Ця функція використовує мережу DICOM для друку вибраних зображень. Ця кнопка неактивна
для пристроїв, що не підтримують функцію DICOM.
1. Виберіть зображення та натисніть DICOM Print (Надрукувати за допомогою DICOM) у вікні
Exam Review (Перегляд зображення).
2. Кількість вибраних зображень буде відображена на екрані. Натисніть Ok (Гаразд), щоб
викликати вікно DICOM.
3. Після підтвердження налаштувань натисніть Print (Друк), щоб надрукувати зображення.
Натисніть Cancel (Скасувати) для скасування.
6-25
Посібник з експлуатації
Для отримання додаткової інформації про принтери DICOM зверніться до посібника користувача
чи положення про відповідність технічним умовам DICOM.
Електронна пошта
Ця функція дає змогу надсилати електронні листи з графічними вкладеннями.
1. Виберіть зображення та натисніть E-mail (Електронна пошта) у вікні Exam Review (Перегляд
обстеження).
2. Введіть ім’я користувача, адресу електронної пошти, адресу електронної пошти одержувача,
тему та текст повідомлення. Зверніть увагу, що імена серверів і адреси електронної пошти
чутливі до регістру.
3. Натисніть Send (Надіслати), щоб надіслати листа електронної пошти. Щоб скасувати введені
команди, натисніть Cancel (Скасувати).
Для використання функції електронної пошти ви повинні вказати сервер електронної пошти
(SMTP), а також володіти обліковим записом електронної пошти на поштовому сервері.
Можна вказати Outgoing Mail Server (Сервер вихідної пошти) у вікні E-mail Setup (Настроювання
електронної пошти).
ПРИМІТКА. Якщо електронна пошта не може бути відправлена, хоча поштовий сервер
працює, переконайтеся, що ICMP (пінг) відкритий для поштового сервера. Якщо ICMP (пінг)
закрито, функції електронної пошти можуть не працювати належним чином.
Збільшення
Ця функція збільшує частину зображення на екрані.
1. Натисніть Magnifier (Збільшувач) у вікні Exam Review (Перегляд обстеження). Курсор прийме
форму лупи.
2. Помістіть лупу над вибраною областю та натисніть кнопку Set (Установити).
6-26
Розділ 6 Обробка зображень
Delete (Видалення)
Виберіть зображення та натисніть Delete Image (Видалити зображення) у вікні Exam Review
(Перегляд обстеження). Щоб видалити кілька зображень одночасно, скористайтеся трекболом
і кнопкою Set (Установити), утримуючи натиснутою клавішу Ctrl на клавіатурі.
ОБЕРЕЖНО! Файл поточного обстеження не може бути видалений. Видалені файли
обстеження не підлягають відновленню.
Export (Експорт)
Ця функція зберігає зображення у форматах BMP, JPEG, TIFF або DICOM.
1. Натисніть Export (Експорт) у вікні Exam Review (Перегляд обстеження). Курсор прийме
форму дискети.
2. Помістіть дискету над вибраною областю та натисніть кнопку Set (Установити). З’явиться
вікно Export (Експорт).
3. Введіть імена каталогу та файлу для файлу (файлів) із зображенням і натисніть Export
(Експорт), щоб зберегти зображення у вибраному форматі.
Підказка!
Якщо вибрано режим 2D Cine (Двовимірний відеофрагмент), зображення та відео
зберігаються разом. Збережені файли у форматі AVI (*.avi) можуть бути відтворені програмою
відеоперегляду, яка міститься у Windows Media Player.
Якщо вибрано Hide Patient Information (Приховати інформацію про пацієнтів), функція неактивна.
ПРИМІТКА. Не використовуйте пробіли в іменах файлів або каталогів. Функція Export
(Експорт) не працюватиме для імен файлів або каталогів, що містять пробіли.
Text (Текст)
Ця функція використовується для вставки тексту в зображення.
1. Натисніть Add Text (Додати текст) у вікні Exam Review (Перегляд обстеження).
2. Помістіть курсор над зображенням і натисніть кнопку Set (Установити). Зображення буде
показане в повноекранному режимі.
3. Перемістіть курсор у потрібне місце та вставте текст. Щоб змінити розмір шрифту або колір,
натисніть Font Style (Стиль шрифту).
6-27
Посібник з експлуатації
Distance (Відстань)
Ця функція вимірює відстань між будь-якими двома точками на двовимірних зображеннях.
1. Натисніть Distance (Відстань) у вікні Exam Review (Перегляд обстеження).
2. Помістіть курсор над зображенням і натисніть кнопку Set (Установити). Зображення буде
показане в повноекранному режимі.
3. Перемістіть курсор у потрібне місце та натисніть кнопку Set (Установити), щоб установити
початкову точку.
4. За допомогою трекбола перемістіть курсор в інше місце та натисніть кнопку Set (Установити),
щоб установити кінцеву точку.
XX
Натисніть кнопку Change (Змінити), щоб змінити положення початкової точки перед
визначенням кінцевої точки. Відстань між двома точками буде відображена на екрані.
XX
Ви можете використовувати такий самий метод, щоб отримати кілька вимірів. Зауважте,
що результати вимірювань не зберігаються із зображеннями.
5. Щоб закінчити вимірювання, натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування чи Close
(Закрити) на екрані.
Ellipse (Еліпс)
Використовуйте цю функцію, щоб намалювати овал на двовимірному зображенні, а потім
виміряти периметр і площу овалу.
1. Натисніть Ellipse (Еліпс) у вікні Exam Review (Перегляд обстеження).
2. Помістіть курсор над зображенням і натисніть кнопку Set (Установити). Зображення буде
показане в повноекранному режимі.
3. Перемістіть курсор у потрібне місце та натисніть кнопку Set (Установити), щоб встановити
початкову точку.
4. За допомогою трекбола перемістіть курсор в інше місце та натисніть кнопку Set (Установити),
щоб встановити кінцеву точку. Натисніть кнопку Change (Змінити), щоб змінити положення
початкової точки перед визначенням кінцевої точки.
6-28
Розділ 6 Обробка зображень
5. Після коректування розміру овалу натисніть кнопку Set (Установити), щоб підтвердити розмір
еліпса. Периметр і площа еліпса будуть відображені на екрані.
XX
Ви можете використовувати такий самий метод, щоб отримати кілька вимірів. Зауважте,
що результати вимірювань не зберігаються із зображеннями.
6. Щоб закінчити вимірювання, натисніть кнопку Exit (Вихід) на панелі керування чи Close
(Закрити) на екрані.
Layout (Розмітка)
Використовуйте цю функцію для налаштування кількості зображень для відображення у вікні
Exam Review (Перегляд обстеження).
На екрані Exam Review (Перегляд обстеження) натисніть Layout (Розмітка) і виберіть елементи
Single (Одне) до 3*3 у вікні Image Layout (Вигляд зображення).
Закриття програми SONOVIEW
Натисніть кнопку SONOVIEW або клацніть X на екрані, щоб закрити програму SONOVIEW.
6-29
Розділ
7
Службові програми
‹‹Настроювання системи (Setting System)........7-3
General (Загальні)....................................................................7-3
Display (Екран)..........................................................................7-6
Misc. (Різне)................................................................................7-8
‹‹Налаштування вимірювань.....................7-10
General (Загальні)..................................................................7-10
OB (Акушерство)...................................................................7-15
Fetal Echo (Ехографія плода)............................................7-20
Cardiac (Кардіологія)...........................................................7-21
Urology (Урологія)................................................................7-22
Vascular (Дослідження судинної системи)................7-23
‹‹Настроювання мережі DICOM
(додатково)...................................................7-24
Настроювання параметрів мережі DICOM...............7-25
Network Setup (Настроювання мережі).....................7-25
Додавання або зміна сервера DICOM.........................7-25
Редагування інформації сервера DICOM..................7-31
Видалення сервера DICOM..............................................7-31
Тестування сервера DICOM.............................................7-31
Журнал мережі DICOM.......................................................7-32
Розділ
7
‹‹Setting Option
(Настроювання опцій)...............................7-33
‹‹Настроювання периферійних
пристроїв.......................................................7-34
‹‹Information (Відомості)..............................7-36
‹‹Utility (Службова програма).....................7-37
Biopsy (Біопсія).......................................................................7-37
Monitor Calibration (Калібрування монітора)..........7-40
Preset (Задані настройки)..................................................7-41
Miscellaneous (Різне)............................................................7-42
Розділ 7 Службові програми
Настроювання системи (Setting System)
Цей режим використовується для настроювання системи. Це не впливає на виведення зображення.
Настройки можна змінювати залежно від конкретних потреб і параметрів.
1. Натисніть клавішу Setup (Настроювання) на клавіатурі. З’явилося вікно Setup (Настроювання).
2. Виберіть підпункт System (Система) у меню Setup (Настроювання).
3. Виберіть конкретні системні значення відповідно до кожного елемента на екрані.
4. Натисніть Ok (Гаразд), щоб закінчити настроювання. Щоб закрити вікно, натисніть Cancel
(Скасувати) або X.
General (Загальні)
Виберіть вкладку General (Загальні) у меню System (Система).
[Рисунок 7.1. Система – Загальні]
7-3
Посібник з експлуатації
■■Institution (Установа)
Введіть назву лікарні/установи.
■■Language (Мова)
Тут вибирається мова для подальшого використання. Доступні мови: англійська, німецька,
французька, італійська, іспанська, російська та китайська (спрощене письмо). Для
відображення вибраної мови, перевантажте систему після закінчення настроювання.
Настроювання введення для клавіші автоматично оновлюється.
■■Date (Дата)
Встановіть дату та її формат.
■■Time (Час)
Встановіть час і його формат.
Підказка!
Як встановити дату та час.
[Рисунок 7.2. Настроювання дати й часу]
1. Натисніть Set (Установити) на вкладці Title (Назва) меню System (Система).
2. Встановіть дату й час за допомогою трекбола та кнопки Set (Установити).
3. Після закінчення правильного настроювання натисніть Ok (Гаразд). Щоб скасувати
настроювання, натисніть Cancel (Скасувати).
7-4
Розділ 7 Службові програми
■■Boot up caps lock status (Статус caps lock після завантаження системи)
У цьому меню налаштовується початковий статус Caps Lock після завантаження системи.
За промовчанням встановлено «Off» (Вимк.). Caps Lock дає змогу вводити літери верхнього
регістру без натискання клавіші Shift.
■■Настроювання автотексту (Autotext Set)
Виберіть Autotext Set (Настроювання автотексту), щоб використовувати функцію Autotext
(Автотекст). За промовчанням встановлено «Off» (Вимк.).
Функція використання автотексту дозволяє швидко та просто вводити текст. Наприклад,
для того, щоб ввести слово Tumor (Пухлина), потрібно лише набрати «Tu» і система вибере
слово зі списку скорочень і автоматично введе слово Tumor (Пухлина).
Підказка!
Як редагувати настроювання автотексту.
Натисніть Edit (Редагувати) на екрані. З’явиться вікно Autotext Table Edit (Редагування
таблиці автотексту). Щоб додати нове скорочення, натисніть New (Нове), а щоб повністю
видалити існуюче скорочення, виберіть запис, який потрібно видалити, і тоді натисніть
Delete (Видалити).
Параметр «Delay (msec)» (Затримка (мсек)) встановлює кількість секунд для введення повного
слова після набраного скорочення. Значення в мсек., а 1000 мсек – це 1 секунда.
[Рисунок 7.3. Редагування настроювання автотексту]
7-5
Посібник з експлуатації
Display (Екран)
Щоб налаштувати інформацію, що стосується зображень і пов’язаних даних, виберіть вкладку
Display (Екран) у меню System (Система).
■■Автоблокування (Auto Freeze)
Після встановленого проміжку часу (хвилина) бездіяльності, автоматично блокується режим
сканування.
■■Заставка (Screen Saver)
Після встановленого проміжку часу (хвилина) бездіяльності, автоматично вмикається заставка.
■■Карта (Post Map)
Відображення карти для подальшого оброблання налаштовується у вкладці Feedback
(Звортоній зв’язок) в нижній частині екрану.
■■TGC Line (Лінія TGC)
Тут налаштовується можливість відображення лінії TGC. Якщо вибрано ’Off’ (Вимкнено), Line
TGC (Лінія TGC) не відображається. Якщо вибрано ’Off after 3 seconds’ (Вимкнено через 3
секунди), значення TGC з’являється під час його корегування, але воно зникає за 3 секунди.
Якщо вибрано ’On’ (Увімкнено), TGC Line (Лінія TGC) відображається завжди.
■■Відображення TI (Тепловий індекс)
Система автоматично налаштовує значення ТІ. Проте це меню дає змогу користувачеві вручну
вибирати за бажанням один із трьох параметрів TI: Default (За промовчанням), TIs (ТІм) або TIb (ТІк)
■■HPRF
Увімкнути або вимкнути високу частоту повторення імпульса (HPRF), що підтримується в
режимі PW Spectral Doppler (Імпульсно-хвильова спектральна доплерографія). Якщо вибрано
On (Увімкнено), то HPRF підтримується за промовчанням.
■■Bodymarker After Freeze (Маркер частин тіла після фіксування)
Визначте, чи система автоматично перейде до режиму Body Marker (Маркер частин тіла), якщо
натиснуто кнопку Freeze (Зафіксувати). Якщо вибрано On (Увімкнено), Body Marker (Маркер
частин тіла) з’являється, коли кнопку Freeze (Зафіксувати) натиснуто під час сканування. Якщо
вибрано Off (Вимкнено), Body Marker (Маркер частин тіла) з’являється тільки тоді, коли кнопку
BodyMarker (Маркер частин тіла) натиснуто під час сканування.
7-6
Розділ 7 Службові програми
■■2D Image Size (Розмір двовимірного зображення)
Розмір зображення може налаштовуватися на 100 %, 95 % або 90 %.
■■Режим Simultaneous (Суміщений)
Це меню визначає, чи ввімкнений суміщений режим у режимі PW Spectral Doppler (Імпульснохвильова спектральна доплерографія).
XX
«Off» (Вимкнено): виберіть цю команду, якщо ви не бажаєте застосовувати одночасний
перегляд.
XX
«Allow 2D/PW» (Дозволити 2D/PW): виберіть цю команду, якщо бажаєте використовувати
суміщений режим у режимі 2D/PW.
XX
«Allow 2D/C/PW» (Дозволити 2D/C/PW): виберіть цю команду, якщо бажаєте використовувати
суміщений режим у режимі 2D/C/PW.
[Рисунок 7.4. Система – Екран]
7-7
Посібник з експлуатації
Misc. (Різне)
Виберіть вкладку Misc. (Різне) у меню System (Система).
[Рисунок 7.5. Система – Різне]
■■OB Measure Shortcut Key (Швидка клавіша акушерських вимірювань)
Виберіть On (Увімкнено), щоб негайно розпочати бажане акушерське вимірювання за
допомогою швидких клавіш на клавіатурі.
■■Shortcut Key Setup (Настроювання швидкої клавіші)
Призначте загальновикористовувані акушерські вимірювальні елементи для цифр на
клавіатурі. Виберіть BPD, FL, APTD, TTD, AC/FTA, GS або CRL.
■■Hibernation (Сплячий режим)
Щоб пришвидшити завантаження, встановіть цей елемент як «On» (Увімкнено).
ПРИМІТКА. Система вимикається зі звичайним завершенням роботи після 30-го
завантаження з ввімкненим сплячим режимом (Hibernation On). Проте в системі буде
ввімкнено сплячий режим (Hibernation On) після наступного завантаження.
7-8
Розділ 7 Службові програми
■■Thumbnail (Ескіз)
Для використання списку ескізів встановіть цей елемент як «On» (Увімкнено). Ескізи
збережених зображень відображаються на правій стороні екрана.
■■Настроювання кнопок Set (Установити)/Exit (Вихід)
Налаштуйте положення кнопок Set (Установити) і Exit (Вихід).
■■Trackball Speed (Швидкість трекбола)
Встановіть швидкість трекбола під час режиму сканування як Slow (Повільна), Normal
(Нормальна) або Fast (Швидка).
7-9
Посібник з експлуатації
Налаштування вимірювань
Виберіть Measure (Вимірювання) у меню Setup (Настроювання), щоб налаштувати функції
вимірювання.
1. Натисніть клавішу Setup (Настроювання) на клавіатурі. З’явилося вікно Setup (Настроювання).
2. Виберіть Measure (Вимірювання) у меню Setup (Настроювання).
3. Виберіть конкретні системні значення відповідно до кожного елемента на екрані.
4. Натисніть Ok (Гаразд), щоб закінчити настроювання. Щоб закрити вікно, натисніть Cancel
(Скасувати) або X.
General (Загальні)
Виберіть вкладку General (Загальні) у меню Measure (Вимірювання), щоб встановити загальні
настройки вимірювання.
[Рисунок 7.6. Вимірювання – Загальні]
7-10
Розділ 7 Службові програми
General (Загальні)
Виберіть вкладку General (Загальні).
■■Measure Item Display Count (Відображення кількості елементів вимірювання)
Виберіть кількість вимірюваних показників від 1 до 4. Якщо виберете ’Hide’ (Приховати),
вимірювальні елементи не відображатимуться.
■■Circ/Area Method (Метод площ/кругів)
Виберіть «Ellipse» (Еліпс) або «Trace» (Окреслюваний) циркуль, який буде вимірювальним
інструментом за промовчанням.
■■Default Volume Method (Метод обсягу за промовчанням)
Виберіть елементи «3 Distance» (3 Відстань), «1 Distance» (1 Відстань) або «Distance + Ellipse»
(Відстань + Еліпс), які будуть інструментом для вимірювання обсягу за промовчанням.
■■Distance Method (Метод відстані)
Встановіть «Line» (Лінія) або «Trace» (Контур) як метод вимірювання відстані.
■■Caliper Display Unit (Одиниця відображення циркуля)
Встановіть або «cm» (см. (сантиметр)) або «mm» (мм (міліметр)) як одиницю відображення
циркуля.
■■Trackball Speed (Швидкість трекбола)
Встановіть швидкість трекбола «Fast» (Швидка), «Medium» (Середня) або «Slow» (Повільна).
■■Result Display (Відображення результатів)
Встановіть вихідний формат результатів вимірювання у звіті. Якщо вибрано «Average Value»
(Середнє значення), у звіті демонструється середнє значення за результатами трьох останніх
вимірів. Якщо вибрано «Last Measured Value» (Останнє виміряне значення), то демонструється
останнє значення вимірювання.
7-11
Посібник з експлуатації
Doppler (Доплер)
Виберіть вкладку Doppler (Доплер) на вкладці General (Загальні).
[Рисунок 7.7. Вимірювання – Доплер]
■■Y-Axis Unit (Одиниця осі Y)
Це ставить одиницю вертикальної осі (Y) у режим Spectral Doppler (Cпектральний доплер).
■■Trace Direction (Напрямок визначення контуру)
Під час використання функцій Auto Trace (Автоматичне визначення контуру) і Limited
Trace (Обмежене визначення контуру) у режимі Spectral Doppler (Спектральний доплер),
тут вибирається ряд значень вимірювання.
■■Control Threshold (Контрольний поріг)
Поріг визначення контуру може коригуватися повертанням кнопки вибору Menu (Меню), якщо
визначення контуру не завершено після автоматичного або обмеженого визначення контуру.
■■Mean Trace (Усереднена крива)
Це меню визначає використання Mean Trace Line (Лінія середнього окреслення) на екрані для
Auto trace (Автоматичне визначення контуру) або Limited trace (Обмежене визначення контуру).
7-12
Розділ 7 Службові програми
Підказка!
Як змінити настройки Доплера під час вимірювання
Натисніть пробіл після натискання кнопки Calc (Обчислення), щоб відкрити вікно Setting
Measure Method (Настройка методу вимірювання), що показано нижче.
[Рисунок 7.8. Настройка методу вимірювання]
7-13
Посібник з експлуатації
Report (Звіт)
Виберіть вкладку Report (Звіт) на вкладці General (Загальні).
Виберіть елементи, щоб позначити заголовок звіту. У заголовку буде показано лише той елемент,
який містить його дані.
[Рисунок 7.9. Вимірювання – Звіт]
7-14
Розділ 7 Службові програми
OB (Акушерство)
Виберіть вкладку OB (Акушерство) в меню Measure (Вимірювання).
[Рисунок 7.10. Вимірювання – Акушерство]
■■Display SD Value (Відобразити значення SD)
У цьому меню встановлюється можливість відображення SD (Стандартне відхилення). Якщо
вибрано «Yes» (Так), то значення SD відображається на екрані та у звіті. Якщо вибрано «No» (Ні),
воно не відображається, а у звіті знаходиться ряд його значень.
■■HC Auto Calc (HC Авто підрахунок)
Це меню використовується для налаштування HC авто підрахунку. Якщо вибрано «Yes» (Так),
то значення HC відображається на екрані та у звіті за результатами підрахунку OFD та BPD.
Якщо вибрано «No» (Ні), то значення HC не відображатиметься на екрані.
■■Fetal Weight (Вага плода)
Це меню використовується, щоб налаштувати вимірювальні елементи, які використовуються
для внутрішньоутробного огляду. Більше вимірювальних елементів можуть додаватися для
ваги плода та приросту внутрішньоутробної ваги.
7-15
Посібник з експлуатації
XX
Unit (Одиниця): тут налаштовується одиниця вимірювання внутрішньоутробної ваги.
Можна вибирати грами [g], унції [oz] та фунти [lb].
XX
Auxiliary Unit (Допоміжна одиниця): тут налаштовується допоміжна одиниця вимірювання
внутрішньоутробної ваги. Одиниця вибирає доступну допоміжну одиницю. Наприклад,
виберіть одиницю Gram (Грам) [g (г)], доступними одиницями є: None (Жодна), oz (Унція),
lb (Фунт) або lb+oz (Фунт+унція). У разі вибору lb+oz (Фунт+унція) як додаткової одиниці
значення відображатиметься як xx lb yy oz (xx фунтів yy унцій).
XX
Display SD (Відображення SD): у цьому меню вибирається інформація про SD, яка
відображається в розділі результатів: No (Ні), SD або Percentile (Процентиль). SD та Percentile
(Процентиль) відображаються у звіті.
■■Preset (Задані настройки)
Вимірювальні елементи, які використовуються під час обстеження, можна настроїти.
Виберіть спеціальні задані установки у полі Name (Назва). Якщо вибрано «General» (Загальні),
то можуть використовуватися всі елементи. Якщо вибрано «Fetal Biometry» (Біометрія плода),
то можуть використовуватися лише ті елементи, що пов’язані з біометрією плода.
XX
User Preset (Задані користувачем налаштування)
Якщо вибрано
настройки.
біля поля Name (Назва), користувач може встановити нові задані
Введіть назву в поле Preset Name (Назва заданих настройок) і пояснення в поле Description
(Опис). Натисніть Ok (Гаразд).
[Рисунок 7.11. Нові задані настройки]
Після того, як створено нові задані настройки, реєстраційні елементи у списку праворуч повинні
використовуватися для акушерських вимірювань. Якщо натиснути
, елементи у списку
праворуч переміщуються у список ліворуч, щоб використовуватися із заданими настройками
користувача. Щоб видалити елементи зі списку ліворуч, виберіть їх і натисніть
.
Щоб видалити задані настройки користувача, виберіть і натисніть
. Неможливо
видалити «General and Fetal Biometry» (Загальна та внутрішньоутробна біометрія), адже
вони є системними заданими настройками.
7-16
Розділ 7 Службові програми
XX
Table and Equation (Таблиця та формула)
GA (Внутрішньоутробний вік плода) і Fetal Growth (Ріст плода) – вимірювальні елементи,
що використовуються в меню заданих настройок. Результати вимірювань внутрішньоутробного
віку плода та росту плода відображаються в таблиці або у формі формули.
Якщо натиснути
, відобразиться вміст таблиці внутрішньоутробного віку плода (GA) або
росту плода та ’вміст формули. Якщо натиснути
, користувач може настроїти певне
значення, а коли натиснути
, таблиця та набір формул стираються. Проте значення за
промовчанням, які надаються системою, не стираються.
Для отримання детальнішої інформації про кожну таблицю та формулу зверніться
до Довідника.
■■Graph (Графік)
Користувач може вибирати графіки, щоб позначити акушерський звіт або роздрукувати.
Натисніть кнопку Graph (Графік) і виберіть елементи. Після вибору/скасування певного
елемента, натисніть Close (Закрити).
[Рисунок. 7.12. Графік]
XX
MCA/UA Graph (Графік MCA/UA)
Виберіть графіки MCA/UA (MCA PI, MCA RI, UA PI та UA RI), щоб включити в акушерський звіт.
7-17
Посібник з експлуатації
XX
HC/AC Graph (HC/AC графік)
Включити коефіцієнт HC/AC у графік.
XX
Report Graph (Звітний графік)
Виберіть графік, який слід включити у звіт. У разі вибору «All» (Усі) відображаються всі
графіки, у разі вибору «Data Exist» (Існують дані) відображається лише графік із даними.
XX
Print Graph (Друк графіка)
Виберіть графік для друку. У разі вибору «All Graph in Report» (Усі графіки у звіті)
роздруковуються всі графіки зі звіту, у разі вибору «Data Exist» (Існують дані) роздруковується
лише графік із даними. У разі вибору «Current Page» (Поточна сторінка) роздруковується
поточна сторінка звіту.
■■Backup/Restore (Резервне копіювання/Відновлення)
XX
Backup (Резервне копіювання)
Якщо хочете скопіювати нові задані настройки користувача на магнітний диск, флешпам’ять, жорсткий диск або компакт-диск, натисніть Backup/Restore (Резервне копіювання/
Відновлення) на екрані. Коли відобразиться вікно настройок, виберіть диск і каталог.
Каталоги можна створювати або видаляти за допомогою команд New Dir. (Новий кат.) або
Remove Dir. (Видалити кат.). Будьте уважні, видаляючи каталоги чи файли. Якщо файл або
каталог видалено, його більше не можна відновити.
Під час резервного копіювання заданих настройок користувача всі довідкові
таблиці/формули користувача копіюються. Отже, окреме копіювання таблиць або
формул не потрібне.
XX
Restore (Відновлення)
Щоб запустити скопійовані задані настройки користувача, натисніть Backup/Restore
(Резервне копіювання/Відновлення). Коли з’явиться вікно Backup/Restore (Резервне
копіювання/Відновлення), виберіть диск і каталог, куди потрібно зберегти задані
настройки користувача.
7-18
Розділ 7 Службові програми
[Рисунок 7.13. Резервне копіювання/Відновлення]
7-19
Посібник з експлуатації
Fetal Echo (Ехографія плода)
Виберіть вкладку Fetal Echo (Ехографія плоду) в меню Measure (Вимірювання).
[Рисунок 7.14. Настроювання параметрів вимірювання – Ехограма плоду]
Під час акушерських вимірювань величина плода може вимірюватися в режимі М. Метод підрахунку
вибирається в меню LV Volume Calculation (Підрахунок величини лівого шлуночка).
7-20
Розділ 7 Службові програми
Cardiac (Кардіологія)
Виберіть вкладку Cardiac (Кардіологія) в меню Measure (Вимірювання).
■■Метод
площі)
2D Circumference and Area (2D довжини замкнутого контуру та його
Виберіть циркуль «Ellipse» (Еліпс) або «Trace» (Контур), який буде вимірювальним інструментом
за промовчанням для вимірювання 2D довжини замкнутого контуру та його площі.
■■LV Volume Calculation (Розрахунок величини лівого шлуночка)
Це меню використовується для налаштування підрахунку величини лівого шлуночка.
[Рисунок 7.15. Вимірювання – Кардіологія]
7-21
Посібник з експлуатації
Urology (Урологія)
Виберіть вкладку Urology (Урологія) в меню Measure (Вимірювання).
[Рисунок 7.16. Вимірювання – Урологія]
■■Volume Method (Метод обсягу)
XX
3 Distance (3 відстані): значення об’єму розраховується через три діаметри у поздовжній і
поперечній площинах. (4/3 x 3,14 x A x B x C/8)
XX
3 Distance x Factor (3 відстані х коефіцієнт): значення обсягу підраховується через три
діаметри у поздовжній та поперечній площинах та значення коефіцієнта (F), що вводиться
користувачем. (A x B x C x F)
XX
Ellipsoid (Еліпсоїд): об’єм розраховується через довжини головної осі та бічної осі. (4/3 x
3,14 x Головна/2 x (Бічна/2)Λ2)
XX
Sum of 20 Disks (Сума 20 дисків): розрахунок об’єму проводиться шляхом додавання площ у
20 паралельних площинах. (d/20 x (A1 + A2 + ... A20), d: сума відстаней між дисками)
7-22
Розділ 7 Службові програми
ПРИМІТКА. 3 Distances (3 відстані): A = 1-ий діаметр. ; B = 2-ий діаметр. ; C = 3-ій діаметр.
Значення коефіцієнта (F) за промовчанням дорівнює «0,5». Якщо його змінено, рекомендується
значення від 0 до 100 (0 < коефіцієнт <= 100).
■■Predicted PSA Correction Factor (Передбачений PSA коефіцієнт корекції)
Передбачений PSA коефіцієнт корекції може змінюватися. Значення за промовчанням – 0,12.
Vascular (Дослідження судинної системи)
Виберіть вкладку Vascular (Судинна система) у меню Measure (Вимірювання). Ви можете вибрати
максимальну швидкість для підрахунку «A/B Ratio» (Коефіцієнт A/B) і «ICA/CCA Ratio» (Коефіцієнт
ICA/CCA).
[Рисунок 7.17. Вимірювання – Судинна система]
7-23
Посібник з експлуатації
Настроювання мережі DICOM
(додатково)
Виберіть вкладку DICOM у меню Setup (Настроювання). Ця функція використовується, щоб
настроїти сервер DICOM та інші функції, пов’язані з мережею DICOM.
ПРИМІТКА. Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача чи
декларації про відповідність DICOM.
[Рисунок 7.18. Настроювання – DICOM]
7-24
Розділ 7 Службові програми
Настроювання параметрів мережі DICOM
Введіть параметри мережі DICOM для продукту, що використовується. Для автоматичного
передавання в мережі DICOM виберіть «Acquisition in Progress» (Виконується збір даних) після
заповнення полів. Для автоматичного друку виберіть параметр «Print After Each image» (Друкувати
після кожного зображення).
■■AE Title (Назва компонента)
Введіть назву прикладного компонента мережі DICOM УЗ системи. Ця назва використовується
для розпізнавання УЗ системи в мережі. (Напр., US1, US2)
■■Station Name (Назва станції)
Введіть назву, щоб розрізнити частини УЗ системи. (Напр., SONOACE1, SONOACE2)
■■Port (Порт)
Введіть номер порту сервера, що використовується.
■■Network Status (Статус мережі)
Відобразити поточний статус мережі.
Network Setup (Настроювання мережі)
Щоб налаштувати мережу, наприклад IP-адресу, натисніть System Network Settings (Настроювання
мережевої системи). Щоб автоматично налаштувати значення IP, натисніть Using Dynamic IP
Configuration (Використовувати динамічну конфігурацію IP). Якщо ввести неправильну IP-адресу,
мережа не працюватиме.
Щоб закінчити настроювання мережі, натисніть Apply (Застосувати). Щоб скасувати настроювання,
натисніть Close (Закрити).
Додавання або зміна сервера DICOM
Натисніть Add (Додати), щоб ввести інформацію, пов’язану із сервером DICOM.
Store Server Information (Інформація про резервний сервер)
Виберіть STORE (ЗБЕРЕГТИ) у розділі Services (Служби). Налаштуйте параметр Image Storage
Service using DICOM (Служба збереження зображень через мережу DICOM).
7-25
Посібник з експлуатації
■■Service (Служба)
Виберіть тип сервера, яким користуватиметеся. Серед серверів, що підтримуються мережею
DICOM, є такі: Store (Збереження), Print (Друк) і Worklist (Робочий список).
■■Alias (Псевдонім)
Введіть назву сервера DICOM, що використовується.
■■AE Title (Назва компонента)
Введіть назву компонента мережі, під якою працює сервер DICOM, що використовується. Цей
параметр потрібно уточнити в адміністратора мережі.
■■Transfer Mode (Режим передачі)
Виберіть один із трьох методів передачі зображення.
XX
Batch (Пакет): надіслати всі зображення натисканням кнопки End Exam (Закінчити
обстеження).
XX
Send As You Go (Поступове надсилання): надсилайте зображення натисканням кнопки
Save (Зберегти).
XX
Manual (Надсилання вручну): надсилайте зображення вручну лише за допомогою програми
SonoView.
■■Connect Timeout (Очікування підключення)
Встановіть кількість секунд, протягом яких система чекатиме отримання відповіді.
■■IP Address (IP-адреса)
Введіть IP-адресу сервера, що використовується. Цей параметр потрібно уточнити в
адміністратора мережі.
■■Port (Порт)
Введіть номер порту сервера, що використовується. Цей параметр потрібно уточнити в
адміністратора мережі.
■■Retry Interval (Інтервал повторної спроби)
Встановіть кількість секунд, протягом яких система чекатиме, якщо передача обірветься.
7-26
Розділ 7 Службові програми
■■Maximum Retries (Максимальна кількість спроб)
Встановіть кількість спроб, які виконає система.
[Рисунок 7.19. Конфігурація DICOM – Збереження]
Print Server Information (Інформація про сервер друку)
Виберіть PRINT (ДРУК) у розділі Services (Служби). Налаштуйте службу друку через DICOM.
ПРИМІТКА.
Можна налаштувати лише принтер, що підключений до мережі DICOM.
XX
Залежно від принтера, деякі з указаних функцій можуть бути недоступними. Перед
XX
налаштуванням принтера зверніться до посібника користувача для принтера чи декларації
про відповідність DICOM.
■■Color (Кольоровий)
Вкажіть, чи використовувати кольори. Виберіть Grayscale (Відтінки сірого) або RGB.
■■Format (Формат)
Вкажіть розмітку паперу. Виберіть один із варіантів: 1x1, 1x2, 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 3x5, 4x4, 4x5 або 4x6.
■■Orientation (Орієнтація)
Вкажіть орієнтацію паперу. Оберіть Landscape (Альбомна) або Portrait (Книжкова) орієнтацію.
■■Magnification (Збільшення)
Змінюючи розмір зображення для друку, виберіть інтерполяцію. Вибирайте серед Replicate
(Складена), Bilinear (Дволінійна), Cubic (Кубічна) і None (Жодна).
7-27
Посібник з експлуатації
■■Border Density (Щільність рамки)
Виберіть щільність рамки зображення для друку. Виберіть Black (Чорний) чи White (Білий).
■■Empty Density (Очистити щільність)
Виберіть фоновий колір зображення для друку. Виберіть Black (Чорний) чи White (Білий).
■■Min Density (Мінімальна щільність)
Виберіть мінімальну яскравість зображення для друку. Якщо цей параметр не вибрано,
застосовується значення за промовчанням.
■■Max Density (Максимальна щільність)
Виберіть максимальну яскравість зображення для друку. Якщо цей параметр не вибрано,
застосовується значення за промовчанням.
■■Medium Type (Тип носія)
Вкажіть тип паперу. Виберіть Paper (Папір), Clear Film (Чиста плівка) чи Blue Film (Синя плівка).
■■Film Size (Розмір плівки)
Вкажіть розмір паперу. Виберіть один із варіантів: 8 дюймів x 10 дюймів, 10 дюймів x 12 дюймів,
10 дюймів x 14 дюймів, 11 дюймів x 14 дюймів, 14 дюймів x 14 дюймів, 14 дюймів x 17 дюймів,
24 см x 24 см, 24 см x 30 см і A4.
■■Destination (Призначення)
Укажіть напрям паперу. Виберіть Magazine (Журнал) або Processor (Програму для обробки).
■■Priority (Пріоритет)
Укажіть пріоритет для команди друку. Виберіть High (Високий), Med (Середній) або Low
(Низький).
■■Copies (Копії)
Введіть число копій від 1 до 99.
■■Configuration Info (Інформація про конфігурацію)
Укажіть унікальне значення для принтера. Див. декларацію про відповідність принтера
стандарту DICOM.
7-28
Розділ 7 Службові програми
[Рисунок 7.20. Конфігурація DICOM – Друк]
Worklist Server Settings (Настройки сервера робочого списку)
Виберіть WORKLIST (РОБОЧИЙ СПИСОК) у розділі Services (Служби). Налаштуйте службу Modality
Worklist (Запит на робочий список) за допомогою DICOM.
■■Open
MWL on Patient key (Відкрити управління запитами на робочий список
через клавішу Patient (Пацієнт))
Налаштування екрана, який з’являється під час натискання кнопки Patient (Пацієнта) на панелі
керування.
Якщо вибрано цю функцію, натискання кнопки Patient (Пацієнт) відкриває вікно Modality
Worklist (Запит на робочий список). Якщо не вибрано, натискання кнопки Patient (Пацієнт)
відкриває екран Patient Information (Інформація про пацієнта).
■■Update Method (Метод оновлення)
Налаштовує метод оновлення робочого списку.
XX
Only on user Request (Тільки на запит користувача): оновлювати, лише коли цього вимагає
користувач.
Підказка!
Щоб оновити робочий список, на вкладці Search (Пошук) вікна Patient Information (Інформація про
пацієнта) потрібно вибрати Worklist for Search Source (Робочий список для пошуку) і натиснути
Search (Пошук).
XX
On Startup and Every (Під час запуску та кожних): Робочий список оновлюється під час
завантаження системи та оновлюється постійно із встановленим інтервалом.
7-29
Посібник з експлуатації
■■Scheduled Station AE Title (Назва компонента запланованої станції)
Тут вибирається назва компонента серед робочого списку лікарні на сервері.
XX
All (Усі): тут можна отримати список пацієнтів, який збережено під усіма назвами
компонентів на сервері.
XX
This System (Ця система): тут можна отримати список пацієнтів за назвами компонентів, які
знаходяться на вкладці DICOM.
XX
Another (Інший): тут можна отримати список пацієнтів за назвами компонентів, які введені
безпосередньо користувачем.
ПРИМІТКА. Ця функція доступна лише тоді, коли налаштований сервер робочого списку.
■■Start Date (Дата початку)
Встановіть діапазон дат для пошуку.
XX
Today (Сьогодні): отримання списку пацієнтів на поточну дату.
XX
Prior_days (Попередні_дні), Next_days (Наступні_дні): тут можна отримати список пацієнтів
за датами між n днів перед поточною датою та n днів після поточної дати.
XX
Period (Період): введіть дату, і система отримає список пацієнтів за певний період.
From Date (Від дати): введіть дату, і система отримає список пацієнтів починаючи від
введеної дати до поточної дати.
To Date (До дати): введіть дату, і система отримає список пацієнтів, починаючи від поточної
дати до наступної введеної дати.
From Date To Date (Від дати до дати): введіть дві окремі дати, і система отримає список
пацієнтів між двома введеними датами.
7-30
Розділ 7 Службові програми
[Рисунок 7.21. Конфігурація DICOM – Робочий список]
Редагування інформації сервера DICOM
Натисніть Edit (Редагувати) у вікні налаштування DICOM, щоб редагувати вже введену інформацію
про сервер.
Видалення сервера DICOM
Натисніть Delete (Видалити) у вікні налаштування DICOM, щоб видалити поточну інформацію про
сервер.
Тестування сервера DICOM
Виберіть службу та натисніть Test (Тест) на екрані. Тестується зв’язок із вибраною службою, і
відображаються результати.
7-31
Посібник з експлуатації
Журнал мережі DICOM
Натисніть Log (Журнал) у вікні налаштування DICOM, і вікно зміниться. Налаштуйте або скопіюйте
файл журналу системи DICOM.
Файл журналу системи DICOM зберігає історію служб, які виконувалися до цього часу для продукту.
Натисніть Close (Закрити), щоб закінчити ведення журналу системи DICOM.
■■Log Settings (Настройки журналу)
Налаштуйте журнал системи DICOM.
XX
Delete archived log file after (Видалити заархівований файл журналу після): вкажіть кількість
днів, які потрібно почекати перед видаленням заархівованої історії. Після цього періоду
файл журналу буде видалено. Проте, якщо існує лише один файл журналу, його не буде
видалено.
XX
Log File Maximum Size (Максимальний розмір файлу журналу): вкажіть максимальний
розмір кожного заархівованого файлу з історією. Встановіть одиницю як кілобайт.
■■Пояснення
Перегляд настройок журналу.
■■DICOM Log (Журнал системи DICOM)
Дає змогу переглянути, скопіювати або видалити файли журналу системи DICOM.
XX
View Selected File (Переглянути вибраний файл): виберіть файл журналу в меню «Select
log files to copy» (Вибрати файли журналу для копіювання) і натисніть View selected file
(Переглянути вибраний файл).
XX
Copy Selected Files (Скопіювати вибрані файли):
1. виберіть файли журналу та встановіть формат зберігання файлу на вкладці «Copy to»
(Скопіювати до).
2. Встановіть «Delete files after copy» (Видалити файли після копіювання), щоб видалити
файли журналу, збережені на жорсткому диску системи.
3. Натисніть Copy selected files (Копіювати вибрані файли).
XX
Delete Selected Files (Видалити вибрані файли): виберіть файл журналу та натисніть Delete
Selected Files (Видалити вибрані файли).
7-32
Розділ 7 Службові програми
Setting Option (Настроювання опцій)
Системна інформація про серійний номер програми відображається у вікні. Можна вибрати/
скасувати програмні опції. Користувач не може змінити опції. Натисніть вкладку Option (Опції) в
меню Setup (Настроювання).
Якщо введено неправильний пароль, опції не активуються. Якщо пароль неправильний, натисніть
Cancel (Скасувати).
[Рисунок 7.22. Настроювання – Опції]
7-33
Посібник з експлуатації
Настроювання периферійних пристроїв
Нижче описано спосіб настроювання типу вихідного відеосигналу, вхідного відеосигналу, принтера,
педального перемикача та мережі. Виберіть вкладку Peripherals (Периферійні пристрої) в меню
Setup (Настроювання).
[Рисунок 7.23. Настроювання – Периферійні пристрої]
■■Video Output Type (Тип вихідного відеосигналу)
Виберіть тип вихідного відеосигнал: NTSC або PAL.
■■Foot Switch (Педальний перемикач)
Призначте функції для лівої та правої педалей педального перемикача. Існує чотири опції:
Dual (Подвійний), Freeze (Зафіксувати), Update (Оновити) і Store (Зберегти).
7-34
Розділ 7 Службові програми
■■Printer 1 (Принтер 1)
Виберіть принтер для використання. Після підключення принтера USB до USB-порту системи
виберіть тип принтера на екрані та натисніть Ok (Гаразд). Принтером можна користуватися відразу.
Принтер USB може використовуватися лише для роздрукування звіту та вікон програми
SonoView.
XX
HP Color LaserJet 3600
XX
HP OfficeJet J5780
XX
HP F2410
XX
HP DeskJet 5940
XX
HP LaserJet 1320
XX
HP P1102
XX
HP DeskJet 6540
XX
HP LaserJetP2015
XX
HP P1566
XX
HP DeskJet 6940
XX
HP OfficeJet ProK550
■■Printer 2 (Принтер 2)
Виберіть принтер для використання, натиснувши кнопку Print (Друк). Доступні такі принтери;
Sony UP-D897, Sony UP-D23MD (UPC-21S), Sony UP-D23MD (UPC-21L), Sony UP-D25MD (UPC-21S),
Sony UP-D25MD (UPC-21L)
7-35
Посібник з експлуатації
Information (Відомості)
Інформаційне меню відображає відомості про версію програми системи. Виберіть вкладку
Information (Відомості) у меню Setup (Настроювання). Натисніть Detail Info. (Детальні відомості),
щоб переглянути детальну інформацію.
[Рисунок 7.24. Відомості]
Версія програмного забезпечення вашої системи може відрізнятися від тієї, що зображена вище
на рисунку.
7-36
Розділ 7 Службові програми
Utility (Службова програма)
Натисніть клавішу Utility (Службова програма) на клавіатурі. Меню Utility (Службова програма)
відображається на екрані ліворуч. Меню можна вибрати, натиснувши кнопку вибору Menu (Меню)
на панелі керування.
[Рисунок 7.25. Меню Utility (Службова програма)]
Biopsy (Біопсія)
Виберіть пункт Biopsy (Біопсія) в меню Utility (Службова програма). Для виконання точного огляду
потрібно налаштувати напрямну лінію біопсії перед проведенням біопсії.
Перед проведенням біопсії переконайтеся, що налаштовано напрямну лінію біопсії.
[Рисунок 7.26. Меню Biopsy (Біопсія)]
7-37
Посібник з експлуатації
Редагування напрямної лінії біопсії
ПРИМІТКА.
Зверніть увагу, що напрямна лінія біопсії не може бути відредагована, коли функція
XX
Trapezoidal (Трапеція) використовується лінійним датчиком.
Якщо система перезавантажується, настройки напрямної лінії біопсії зберігаються за
XX
промовчанням.
1. Виберіть пункт Edit (Редагувати) у меню Biopsy (Біопсія). З’явиться попередження.
2. Якщо натиснути Ok (Гаразд), з’явиться вікно Biopsy Edit (Редагування біопсії). Натисніть
Cancel (Скасувати), щоб вийти з меню Biopsy (Біопсія).
3. Після того, як з’явилося вікно Edit Biopsy (Редагування біопсії), можна налаштувати напрямні
лінії біопсії через програмне меню на клавіатурі.
XX
[1] Start (Початок): рухайте трекболом вгору та вниз, щоб визначити початкову точку
напрямної лінії біопсії.
XX
[2] Angle (Кут): рухайте трекболом вправо та вліво, щоб встановити напрямок руху
напрямної лінії біопсії.
4. Натисніть обертальну кнопку програмного меню [4] Save (Зберегти) для налаштування.
Повідомлення про підтвердження з’явиться перед збереженням настройок.
5. Натисніть OK (Гаразд) на повідомленні, щоб застосувати змінену напрямну лінію біопсії. Натисніть
кнопку керування програмним меню [5] Cancel (Скасувати), щоб скасувати збережене.
7-38
Розділ 7 Службові програми
[Рисунок 7.27. Редагування біопсії]
Початок і закінчення біопсії
ПРИМІТКА. Перед проведенням біопсії переконайтеся, що напрямна лінія біопсії
відрегульована.
1. Виберіть On (Увімкнути) у меню Biopsy (Біопсія). З’явиться вказане нижче повідомлення.
2. Натисніть OK (Гаразд), напрямна лінія біопсії з’явиться на екрані.
3. Вставте голку вздовж напрямної лінії. Після цього проведіть біопсію, як бажаєте.
4. Щоб завершити біопсію, натисніть Off (Вимкнути) у меню Biopsy (Біопсія).
7-39
Посібник з експлуатації
Monitor Calibration (Калібрування монітора)
Виберіть Monitor Calibration (Калібрування монітора) в меню Utility (Службова програма).
Встановіть колір або яскравість зображення.
[Рисунок 7.28. Калібрування монітора]
XX
Gamma (Гама): встановіть контраст і яскравість.
XX
Brightness (Яскравість): встановіть яскравість.
XX
Contrast (Контрастність): встановіть контрастність.
XX
R Gain (Додання червоного): встановіть частку червоного кольору.
XX
G Gain (Додання зеленого): встановіть частку зеленого.
XX
B Gain (Додання синього): встановіть частку синього кольору.
XX
Default (За промовчанням): повернутися до настройок за промовчанням.
XX
Save (Зберегти): збереження настройок.
7-40
Розділ 7 Службові програми
Preset (Задані настройки)
Задані настройки дають змогу користувачеві коригувати настройки зображення та вибирати
настройки, які застосовуватимуться до системи.
Виберіть Preset (Задані настройки) у меню Utility (Службова програма).
[Рисунок 7.29. Задані настройки]
XX
Setting (Настройка): користуйтеся кнопкою вибору Menu (Меню), щоб зробити вибір.
Можна використовувати настройки зображення за промовчанням або вибрати між
слотами User1 (Користувач 1) ~ User5 (Користувач 5). Якщо виберете значення від User1
(Користувач 1) до User5 (Користувач 5), можете вибрати настройки зображення.
XX
Load (Завантажити): виберіть бажане значення настройки та натисніть Load (Завантажити),
щоб застосувати значення до поточного вікна.
XX
Save (Зберегти): після настройки зображення виберіть бажане значення настройки та
натисніть Save (Зберегти).
7-41
Посібник з експлуатації
Miscellaneous (Різне)
Виберіть пункт Miscellaneous (Різне) в меню Utility (Службова програма).
[Рисунок 7.30. Різне]
Histogram (Гістограма)
Показує на гістограмі рівень яскравості у вибраній ділянці.
1. Виберіть пункт Histogram (Гістограма) в меню Miscellaneous (Різне).
2. Укажіть ділянку, яку використовуватиме гістограма. За допомогою трекбола та кнопки Set
(Установити) виберіть ділянку 1, 2 і 3.
XX
Натисніть кнопку Change (Змінити), щоб змінити форму вибраної ділянки на еліпс.
3. Гістограми 1, 2 і 3 з’являться на екрані.
[Рисунок 7.31. Гістограма]
7-42
Розділ
8
Технічне
обслуговування
‹‹Умови використання.................................... 8-3
‹‹Технічне обслуговування системи........... 8-4
Очищення та дезінфікування ...........................................8-4
Заміна запобіжників..............................................................8-6
Очищення повітряних фільтрів.......................................8-7
Перевірка точності................................................................8-8
‹‹Ведення даних............................................... 8-9
Резервне копіювання настройок користувача........8-9
Резервне копіювання відомостей про пацієнтів.....8-9
Програмне забезпечення.................................................8-10
Розділ 8 Технічне обслуговування
Умови використання
Під час встановлення консолі дотримуйтеся наведених нижче вимог.
УВАГА! Завелика різниця між настройками значень підсилення сусідніх повзунків TGC може
призвести до появи смуг на зображенні.
XX
Уникайте вологості.
XX
Уникайте прямого сонячного світла.
XX
Уникайте місць із надмірними перепадами температури.
XX
Оптимальними умовами для системи є температура 10 ~ 35 °C і вологість 30 ~ 75 %.
XX
Уникайте джерел тепла.
XX
Уникайте запилених і погано вентильованих приміщень.
XX
Уникайте приміщень, у яких система може зазнавати вібрації чи ударів.
XX
Уникайте місць, у яких система може зазнавати впливу хімічних речовин або газів.
8-3
Посібник з експлуатації
Технічне обслуговування системи
ПРИМІТКА. Очікуваний експлуатаційний ресурс системи становить 7 років.
Очищення та дезінфікування
Використання неналежного засобу для чищення чи дезінфікування може пошкодити пристрій.
Будь ласка, уважно прочитайте наведені нижче вказівки.
ОБЕРЕЖНО!
Вимкніть систему та вийміть шнур живлення системи з настінної розетки. Інакше може
XX
відбутись ураження електричним струмом чи загорання.
Під час очищення та дезінфікування обладнання завжди користуйтеся захисними
XX
окулярами та рукавицями.
Очищення
УВАГА!
Не використовуйте розпилювач безпосередньо на поверхні пристрою. Це може
XX
спричинити тріщини у приладі або збліднення кольору.
Не використовуйте хімічні речовини, такі як парафін, бензол, спирт, розчинник, захисний
XX
засіб від комарів, дезодорант, мастило чи засіб для очищення.
■■Консоль
Для очищення зовнішніх поверхонь системи використовуйте м’яку тканину, трохи зволожену
мильним розчином або розчином для дезінфікування.
■■Очищення монітора
Протирайте поверхню рідкокристалічного дисплея м’якою сухою тканиною. Якщо на панелі
РК-дисплея є бруд, протріть 2–3 рази чи більше в одному напрямку.
ПРИМІТКА. Для отримання додаткової інформації про очищення та дезінфікування датчика й
набору для біопсії див. «Розділ 9. Датчики».
8-4
Розділ 8 Технічне обслуговування
Дезінфікування
УВАГА! Використовуйте для обробки поверхонь системи лише рекомендовані засоби для
дезінфікування.
Рекомендовано використовувати засіб для дезінфікування, схвалений Федеральним
управлінням США з контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів
відповідно до процесу 510 (k). Наведені нижче засоби для дезінфікування рекомендовано через
їх біологічну ефективність (схвалену Федеральним управлінням США з контролю якості харчових
продуктів, напоїв і лікарських препаратів (FDA) відповідно до процесу 510 (k)) і хімічну сумісність
з ультразвуковими виробами компанії Samsung Medison.
Розчини
Країна
Тип
Діюча речовина
FDA 510 (k)
Cidex
США
Рідина
Глутаральдегід
K934434
Cidex Plus
США
Рідина
Глутаральдегід
K923744
1. Вимкніть систему та вийміть шнур живлення системи з настінної розетки.
2. Розведіть розчин для дезінфікування, сумісний із вашою системою, згідно з інструкціями
щодо концентрації розчину, які наведено на етикетці.
3. Протріть поверхні системи розчином для дезінфікування, дотримуючись інструкцій щодо
тривалості протирання, концентрації розчину та тривалості контакту із засобом для
дезінфікування, наведеними на етикетці цього засобу.
4. Дайте підсохнути або протріть насухо стерильною тканиною згідно з інструкціями,
наведеними на етикетці засобу для дезінфікування.
8-5
Посібник з експлуатації
Заміна запобіжників
Плавкий запобіжник захищає пристрій від надмірного струму в мережі. Якщо реєстратор рівня
потужності електричного кола виявляє перевищення допустимого рівня струму, живлення негайно
вимикається, щоб попередити перегрівання пристрою та обмежити потужність ультразвукового пучка.
Перегорілий запобіжник потрібно замінити, як показано на рисунку нижче.
УВАГА! Щоб уникнути загрози ураження електричним струмом, перед заміною запобіжника
потрібно відключити від системи шнур живлення.
Штепсельна розетка змінного струму
1
2
Плавкий запобіжник
[Рисунок 8.1. Заміна запобіжника]
1. Вимкніть систему. (Див. u)
2. Вийміть запобіжник, натиснувши на його середню частину. (Див. v)
3. Вставте тримач запобіжника у гніздо.
4. Вставивши новий запобіжник, підключіть до системи шнур живлення.
Інформація про запобіжники наведена в таблиці нижче.
8-6
Номінальні параметри
електромережі
Номінальні параметри
запобіжника
Виробник
Номер пристрою
100-120 В, змінний струм
10 А г/250 В
Orisel
55T210000
200-240 В, змінний струм
10 А г/250 В
Orisel
55T210000
Розділ 8 Технічне обслуговування
Очищення повітряних фільтрів
Повітряні фільтри призначені для того, щоб у пристрій потрапляло якнайменше пилу. Повітряні
фільтри потрібно чистити, оскільки через забитий фільтр можливе перегрівання системи,
посилення шуму під час її роботи та зниження її робочих характеристик.
Рекомендовано чистити повітряні фільтри один раз на три місяці.
УВАГА! Перед чищенням повітряних фільтрів обов’язково поставте передні колеса на гальмо,
щоб уникнути травм через несподіваний рух пристрою.
Плавкий
запобіжник
[Рисунок 8.2. Очищення повітряних фільтрів]
1. Вийміть фільтр, що розташований під передньою панеллю консолі.
2. Потрясіть фільтр, щоб видалити з нього пил. Після цього промийте фільтр у слабкому
мильному розчині.
3. Промийте фільтр і висушіть його на повітрі або витріть ганчіркою.
4. Вставте фільтр назад у пристрій.
ПРИМІТКА. Перед встановленням фільтр повинен повністю висохнути. Вологий фільтр може
призвести до порушення роботи пристрою.
8-7
Посібник з експлуатації
Перевірка точності
ПРИМІТКА. Користувач повинен забезпечити проведення оглядів із техніки безпеки кожні
2 роки відповідно до вимог стандарту безпеки EN 60601-1. Такі інспекції з техніки безпеки
можуть проводити лише особи, які мають відповідну підготовку.
Технічний стан пристрою може вплинути на результати вимірювань, отримані під час використання
цього пристрою. Щоб забезпечити надійні показники, пристрій слід утримувати в оптимальному стані.
Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, щороку виконуйте перевірку точності. Рівняння
та таблиця, пов’язані з точністю вимірювань, містяться в «Розділі 5. Вимірювання» цього посібника.
8-8
Розділ 8 Технічне обслуговування
Ведення даних
УВАГА! Файли з інформацією про настройки користувача чи інформацією про пацієнтів
може бути втрачено через ударне навантаження на пристрій або внутрішню помилку.
Тому регулярно створюйте резервні копії.
Резервне копіювання настройок користувача
На випадок втрати даних, завжди зберігайте резервну копію всіх даних, пов’язаних із настройками
користувача. Резервну копію настройок користувача може створювати лише кваліфікований
технік, а не користувач. При потребі створити резервну копію зверніться у відділ обслуговування
клієнтів компанії Samsung Medison. Проте користувач може створити резервну копію настройки
користувача в таблиці внутрішньоутробного віку плода (GA), яка використовується для акушерської
діагностики. За докладнішою інформацією зверніться до пункту «Настроювання акушерських
вимірювань» у розділі 7 «Службові програми».
Резервне копіювання відомостей про пацієнтів
Для резервного копіювання основної інформації про пацієнтів і сканованих зображень можна
використовувати програму SONOVEIW. За промовчанням дані зберігаються в системі автоматично.
Проте користувач також може вибрати їх збереження в ручному режимі. Якщо потрібно перевстановити
систему через відмову пристрою тощо, персонал відділу обслуговування клієнтів компанії Samsung
Medison відновить основну інформацію про пацієнтів і скановані зображення, які були збережені в
системі. За докладнішою інформацією зверніться до пункту «Збереження та передавання зображень»
у розділі 6 «Керування зображеннями».
8-9
Посібник з експлуатації
Програмне забезпечення
У програмне забезпечення пристрою можна вносити зміни, щоб пристосувати його до оточення
конкретного користувача. Проте користувач самостійно не повинен вносити ці зміни. За допомогою
щодо внесення змін у програмне забезпечення зверніться у відділ обслуговування клієнтів
компанії Samsung Medison.
УВАГА! Незначні зміни у програмному забезпеченні можна здійснювати, не повідомляючи
виробника.
Якщо в операційній системі (LINUX) виникне помилка чи система потребуватиме оновлення,
дотримуйтесь інструкцій розробника операційної системи.
Цей пристрій містить програмне забезпечення Mencoder, яке розповсюджується відповідно
до Стандартної суспільної ліцензії (GPL). Mencoder – це безкоштовне програмне забезпечення,
яке можна модифікувати та повторно розповсюджувати відповідно до загальної публічної ліцензії
GNU (GNU GPL) версії 2, опублікованої Фондом вільного ПЗ (FSF).
ПРИМІТКА. Вихідний код програмного забезпечення Mencoder можна знайти за адресою
www.mplayerhq.hu.
8-10
Розділ
9
Датчики
‹‹Датчики............................................................ 9-3
Гель для ультразвукових досліджень...........................9-6
Захисні оболонки...................................................................9-7
Запобіжні заходи під час роботи з датчиком............9-8
Очищення та дезінфікування датчиків........................9-9
‹‹Біопсія.............................................................9-18
Набір приладів для біопсії................................................9-18
Використання набору для біопсії.................................9-19
Очищення та дезінфікування набору для біопсії....9-21
Збирання набору для біопсії...........................................9-23
Розділ 9 Датчики
Датчики
Датчик – це пристрій, який посилає та приймає ультразвукові хвилі для отримання даних
зображень. Його також називають передатчик або сканувальна головка. Ультразвуковий сканер
використовує дані зображень, які отримані за допомогою датчика, для відтворення на екрані
зображення кожного органу. Для найкращої якості зображення вибирайте відповідний датчик для
кожної сфери застосування.
Система обмежує значення температури на контакті датчика з пацієнтом 43 градусами за Цельсієм,
а значення потужності акустичного сигналу до відповідних меж, які встановило Федеральне
управління США з контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів (FDA).
Запобіжник захищає ланцюг електроживлення від надмірних значень струму. Якщо реєстратор
рівня потужності електричного кола виявляє перевищення допустимого рівня струму, подавання
струму на датчик вимикається негайно, запобігаючи перегріванню поверхні датчика й обмежуючи
звукову потужність. Запобіжник ланцюга захисту електроживлення перевіряється за нормальних
умов експлуатації системи. Для інвазивних датчиків передбачено додаткові заходи захисту,
спрямовані на підтримання температури контакту поверхні з пацієнтом не вище за 43 градусів за
Цельсієм у разі одиничної несправності.
Перелік датчиків
Ультразвуковий сканер використовує датчики для отримання зображень людського тіла, а потім
відображає їх на екрані. Завжди використовуйте спеціалізовані датчики, щоб отримати найкращу
якість зображення. Також важливо найкраще настроїти датчик для сканування конкретного органу.
У систем і SONOACE R5 можна використовувати різні датчики з такими функціями та в таких
сферах застосування.
Датчик
Сфери застосування
Біопсія
Гармоніка
Інверсія
імпульсів
Швидке
сканування
C2-4/20
Обстеження органів черевної
порожнини
Ехокардіографія
X
O
O
O
O
O
O
O
АКУШЕРСТВО
C2-5
Гінекологія
Обстеження органів черевної
порожнини
Ехокардіографія плода
Нирки
9-3
Посібник з експлуатації
Датчик
Сфери застосування
Біопсія
Гармоніка
Інверсія
імпульсів
Швидке
сканування
O
O
O
O
O
O
X
O
X
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
X
X
O
O
O
X
O
O
X
X
O
O
O
X
O
АКУШЕРСТВО
C2-8
Гінекологія
Обстеження органів черевної
порожнини
Ехокардіографія плода
Нирки
АКУШЕРСТВО
CN2-8
Гінекологія
Обстеження органів черевної
порожнини
Ехокардіографія плода
Нирки
Неонатологія
CN4-9
Педіатрія
Обстеження судин
Молочні залози
L5-12/60
Обстеження дрібних органів
Обстеження судин
Кістково-м'язова система
Молочні залози
LE5-12
Обстеження дрібних органів
Обстеження судин
Кістково-м'язова система
Молочні залози
LN5-12/40
Обстеження дрібних органів
Обстеження судин
Кістково-м'язова система
Молочні залози
LN5-12
Обстеження дрібних органів
Обстеження судин
Кістково-м'язова система
АКУШЕРСТВО
EC4-9
Гінекологія
Урологія
АКУШЕРСТВО
EVN4-9
Гінекологія
Урологія
9-4
Розділ 9 Датчики
ПРИМІТКА.
Додатково користувач може мати або вибирати власні попередні настройки User
XX
(Користувач) 1-5.
Щодо налаштування датчиків і попередніх налаштувань датчиків див. розділ 3 «Початок
XX
діагностування».
Таблиця теплових показників (ТП)
Тепловий показник (TП) відображається в заголовку вікна та вказує на оцінку підвищення
температури у превних тканинах тіла. Тепловий показник включає такі показники: м’яка тканина
(TIs), кістки (TIb) і кістки черепа (TІc). Цей пристрій показує тепловий показник (ТП) автоматично
залежно від датчика та сфери застосування. Ознайомтеся з такою таблицею.
C2-4/20
TПм
Кістково-м’язова
система
Педіатрія
Неонатологія
Обстеження
дрібних органів
Нефрологія
Урологія
Обстеження
судин
Молочні залози
Кардіологія
Ехокардіографія
плода
Обстеження
органів черевної
порожнини
Гінекологія
Датчики
Акушерство
Сфери застосування
TПм
C2-5
TПк
TПм
TПм
TПк
TПм
C2-8
TПк
TПм
TПм
TПк
TПм
CN2-8
TПк
TПм
TПм
TПк
TПм
CN4-9
TПм
TПч TПм
L5-12/60
TПм
TПм
TПм
TПм
LE5-12
TПм
TПм
TПм
TПм
LN5-12/40
TПм
TПм
TПм
TПм
LN5-12
TПм
TПм
TПм
TПм
EC4-9
TПк
TПм
TПм
EVN4-9
TПк
TПм
TПм
9-5
Посібник з експлуатації
Гель для ультразвукових досліджень
Використання невідповідного гелю для УЗД може пошкодити датчик. Для правильного передавання
звукового пучка використовують тільки гелі для УЗД, які схвалила компанія Samsung Medison. Для
отримання докладнішої інформації див. пункт «Очищення та дезінфікування датчика» в цьому
розділі.
ОБЕРЕЖНО!
Не використовуйте мінеральні олії, рідини на олійній основі або на основі інших
XX
невідповідних речовин, оскільки вони можуть призвести до пошкодження датчика.
Не використовуйте гелі, які містять будь-яку з вказаних речовин:
XX
ацетон;
−−
метиловий спирт;
−−
денатурований етиловий спирт;
−−
мінеральне масло;
−−
йод;
−−
ланолін;
−−
будь-які ароматизовані лосьйони або гелі.
−−
9-6
Розділ 9 Датчики
Захисні оболонки
Захисні оболонки рекомендовано використовувати під час інвазивних обстежень, у тому числі
інтраопераційних, трансректальних, трансвагінальних і процедур біопсії. Компанія Samsung
Medison не постачає захисні оболонки; їх слід купувати самостійно.
ОБЕРЕЖНО!
Захисні оболонки завжди мають бути стерильні.
XX
Захисні оболонки є одноразовими. Не використовуйте їх повторно.
XX
Якщо оболонки рву ться або забруднюються під час викорис тання, мийте та
XX
дезінфікуйте датчик.
При застосуванні в нейрохірургії продезінфікований датчик слід використовувати разом зі
XX
стерильним гелем і стерильною апірогенною захисною оболонкою.
Якщо порушено цілісність стерильної захисної оболонки під час нейрохірургічних
XX
застосувань, включаючи пацієнтів із хворобою Крейтцфельдта-Якоба, датчик не можна
стерилізувати жодним методом дезінфікування.
Деякі захисні оболонки містять натуральний латекс і тальк, який може викликати алергічні
XX
реакції в окремих людей. Ознайомтесь із медичним попередженням Федерального
управління США з контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів від
29 березня 1991 р.
Встановлення захисної оболонки
1. Використовуйте стерильні рукавиці.
2. Розпакуйте захисну оболонку та наповніть її гелем для УЗД.
3. Вставте датчик у захисну оболонку та потягніть латексний наконечник, щоб закрити датчик
повністю. Якщо можливо, закрийте також кабель датчика.
4. Переконайтеся у відсутності повітряних бульбашок в ультразвуковому гелі.
5. Якщо необхідно, закріпіть оболонку на датчику та кабелі датчика.
6. Після використання утилізуйте оболонку.
9-7
Посібник з експлуатації
Запобіжні заходи під час роботи з датчиком
Датчик можна легко пошкодити через неправильне використання або внаслідок контакту з
певними хімічними речовинами. Завжди виконуйте вказівки в посібнику користувача щодо огляду
кабелю датчика, корпусу та лінзи перед кожним обстеженням і після кожного обстеження.
Перевірте на наявність тріщин, деталей, які вийшли з ладу, підтікань і гострих країв. Якщо є
пошкодження, негайно припиніть використовувати датчик і зверніться у відділ обслуговування
клієнтів компанії Samsung Medison. Використання пошкоджених датчиків може призвести до
ураження електричним струмом та інших небезпечних ситуацій для пацієнтів та/або користувачів.
УВАГА!
Не докладайте до датчика механічних зусиль.
XX
Не розміщуйте кабель датчика на підлозі, де він може потрапити під колеса і т. д.
XX
Не докладайте надмірних зусиль, щоб зігнути або витягнути кабель.
Не занурюйте датчик у такі речовини, як спирт, відбілювач, нашатир і перекис водню.
XX
Не піддавайте датчик впливу температури +50 °C або вище.
XX
Експлуатація та інфекційний контроль датчика
ОБЕРЕЖНО!
Забороняється проводити нейрохірургічне лікування та обстеження пацієнтів із хворобою
Крейтцфельдта-Якоба (небезпечне захворювання головного мозку, викликане вірусом). Якщо
датчик використовували для такого пацієнта, його не можна стерилізувати жодним методом.
УВАГА! Для запобігання інфекції слід повноцінно мити та дезінфікувати датчик. За це
відповідає персонал, який виконує процедури дезінфікування обладнання та впроваджує їх.
Завжди використовуйте офіційно схвалені мийні засоби та захисні оболонки.
Ультразвуковий сканер використовує ультразвук і під час роботи відбувається безпосередній
контакт із пацієнтом. Залежно від типу обстежень, такий контакт може проходити в
найрізноманітніших ділянках, включаючи звичайну шкіру або місця переливання крові під час
операції.
Найефективнішим методом профілактики інфекції в пацієнтів є використання кожного датчика
тільки один раз. Проте, можливо, виникне потреба в повторному використанні датчиків, оскільки
вони дорогі та мають складну конструкцію. Тому слід використовувати такі захисні засоби,
як-от захисні оболонки. Слід ретельно дотримуватися інструкцій із техніки безпеки, щоб звести
до мінімуму ризик поширення інфекції серед пацієнтів.
9-8
Розділ 9 Датчики
Ураження електричним струмом
Датчик використовує електричну енергію. Якщо він торкається провідних матеріалів, то існує
ризик ураження електричним струмом пацієнта або користувача.
ОБЕРЕЖНО!
Щоб запобігти короткому замиканню, регулярно проводьте огляди за участю
XX
кваліфікованого персоналу відділу обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
Не занурюйте датчик у рідину.
Не занурюйте датчик у рідину.
XX
Не кидайте датчик і не піддавайте його механічним впливам.
XX
Оглядайте корпус, заземлення, лінзи та ізоляцію на пошкодженння, перевіряйте наявність
XX
технічних проблем перед кожним використанням і після нього.
Не прикладайте надмірну силу до електричного шнура, не тягніть і не згинайте кабель
XX
датчика. Це може призвести до короткого замикання.
Електрозапобіжник захищає датчик і пристрій від надмірного струму в мережі. Якщо
XX
реєстратор рівня потужності електричного кола виявляє перевищення допустимого рівня
струму, подавання струму на датчик вимикається негайно, запобігаючи перегріванню
поверхні датчика й обмежуючи потужність ультразвуку.
Температуру пристрою для встановлення контакту з пацієнтами обмежено до 43 °C.
XX
Потужність вихідного ультразвукового пучка (AP&I) відповідає стандартам Федерального
управління США з контролю якості харчових продуктів, напоїв і лікарських препаратів.
Очищення та дезінфікування датчиків
Використовуючи невідповідний засіб для очищення чи дезінфікування, можна пошкодити датчик.
ОБЕРЕЖНО!
Під час очищення та дезінфікування датчиків завжди використовуйте захисні окуляри
XX
та рукавиці.
Огляньте корпус, компенсатор натягу, лінзу та ізоляцію на предмет пошкоджень і
XX
переконайтеся у відсутності функціональних проблем після чищення та дезінфекції датчика.
Інформація про ультразвуковий гель, мийні та дезінфікувальні засоби
Використовуйте тільки рекомендовані засоби, які наведено в таблицях нижче. Усі датчики
проходять випробування за критеріями IPX 7.
9-9
9-10
Setptiwipes
Серветки Clieanisept
Ster-Bac Blu
Аерозоль Trasneptic
Піна Incidin
Super Sani-Cloth
Sani-Cloth Germicidal
Серветки Asepti
Серветки Asepti ІІ
Серветки Cavi
Серветки Metri
Cidex 2 %
А
А
С
С
С
С
С
P
А
А
С
С
С
С
С
С
P
C2-5
●
●
C2-8
●
●
CN2-8
●
●
CN4-9
●
L5-12/60
●
●
LE5-12
●
●
●
LN5-12/40
●
●
●
LN5-12
●
●
●
EC4-9
●
●
●
EVN4-9
●
●
●
Не містить спирту
Ізопропіловий спирт
Четвертинний амоній
(N-алкіл)
Sani-Cloth Active
C2-4/20
Sani-Cloth Plus
Активна речовина
Sani-Cloth HB
Тип
T-Spray
Назви
T-Spray II
Посібник з експлуатації
Дезінфікувальні засоби
●
●
●
Активна речовина
C2-4/20
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
L5-12/60
●
●
●
●
LE5-12
●
●
●
●
LN5-12/40
●
LN5-12
C2-5
●
C2-8
●
CN2-8
●
CN4-9
●
Гіпохлорит натрію
Нейоногенна
поверхнево-активна
речовина
Глутаральдегід
Metricide 2)
Omnicide (28)
Omnicide 14NS
Omnicide – FG2
Nuclean
Wavicide-01 3)
Sekusept Extra
Salvanios pH 7
Salvanios pH10
Steranios 2 %
Surfaces Hautes
Sekusept Plus
Milton
Відбілювач
5,25 %
Тип
Cidex Plus 2)
Назви
Cidex OPA 2,3)
Розділ 9 Датчики
Дезінфікувальні засоби
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
А
P
P
P
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
EC4-9
●
●
●
●
●
●
EVN4-9
●
●
●
●
●
●
9-11
9-12
Sporox
Sporox II
Gigasept
Тип
P
P
P
P
Активна речовина
LE5-12
C2-4/20
●
●
●
LN5-12/40
●
●
●
LN5-12
●
●
●
EC4-9
●
●
●
EVN4-9
●
●
●
●
PeraSave
Bersteinsaure
Розчин хлоргексидину
глюконату
Пероцтова кислота
Не містить спирту
Alkazyme
Enzol
Hibitane
П
Додецилфенолетоксилат,
сульфонат ксилолу натрію
Gigasept FF
P
●
P
P
P
P
●
●
●
Спирт
Протеолітичні ферменти
Ізопропіловий спирт
(80 %)
●
P
Ізопропіловий спирт
(70 %)
C2-8
P
Klenzyme
●
Gigasept AF 3)
Дезінфікувальні засоби
Cidezyme
C2-5
Сукцинальдегід,
формальдегід
Перекис водню
Virkon
Назви
Не містить спирту
Посібник з експлуатації
Засіб для чищення
●
CN2-8
●
●
●
CN4-9
●
●
●
L5-12/60
●
●
Metrizyme
McKesson
Natural Image
Aquasonics 100 3)
Гель для
ультразвукового
дослідження GE
Clear Image
Kendall
Scan
Wavelength
Sonogel
P
P
P
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Активна речовина
Пропіленгліколь
Парахлорметанксиленол
(PCMX)
(хлорксиленол)
Хлориди амонію
Назви
C2-4/20
●
C2-5
●
C2-8
Не містить спирту
Етиловий спирт
75 %
Тип
Спирт
Розділ 9 Датчики
Засіб для чищення
Гель
●
●
●
●
CN2-8
●
●
●
CN4-9
●
●
●
L5-12/60
●
●
●
LE5-12
●
●
●
LN5-12/40
●
●
●
LN5-12
●
●
●
EC4-9
●
●
●
EVN4-9
●
●
●
9-13
Посібник з експлуатації
Підказка!
Символи
(1)
(2)Обмеження Федерального управління США з контролю якості харчових
продуктів, напоїв і лікарських препаратів № 510 (k).
(3)
Має знак відповідності європейським стандартам якості
(4)
Знятий із продажу
(5)
У процесі розробки
А
Аерозоль
С
Серветка
P
Рідина
П
Порошок
Г
Гель
x
Не сумісний (НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ)
●
Сумісний
★
анесення цих засобів впливає на деталі корпусу, але не впливає на
Н
акустичні характеристики та якість зображення.
■
Використовувати не більше 5 хв.
◐
Використовувати не більше 10 хв.
▲
Використовувати не більше 15 хв.
◆
Використовувати не більше 20 хв.
¯
Використовувати не більше 25 хв.
◎
Використовувати не більше 30 хв.
©
Використовувати не більше 50 хв.
Порожня клітинка
9-14
Сумісні, але не зарєєстровані в Управлінні захисту довкілля (EPA).
Не перевірявся (НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ)
Розділ 9 Датчики
Далі наведено інформацію про виробників (дистриб’юторів) мийних і дезінфікувальних засобів,
а також ультразвукового гелю.
Засіб
Виробник або дистриб’ютор
Номер телефону
Aquasonics
Parker Co.
+1-800-631-8888 (США)
Cidex
CIVCO Co.
+1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (по всьому світу)
Enzol
CIVCO Co.
+1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (по всьому світу)
GIgasept AF
S&M (Schulke&mayr) Co.
+44-114-254-3500 (Великобританія)
Gigasept FF
S&M (Schulke&mayr) Co.
+44-114-254-3500 (Великобританія)
Ізопропіловий спирт
(70 %)
Місцеві аптеки
Немає
Klenzyme
Steris Co.
+1-800-548-4873 (США)
Metricide
CIVCO Co.
+1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (по всьому світу)
Metrizyme
Metrex Research Corp.
+1-800-841-1428 (США)
Milton
Product & Gamble Australia Pty. Ltd.
+61-1800-028-280 (Австралія)
Nuclean
Nation Diagonostics Co.
+1-800-526-3867 (США)
+44 (0)-148-264-6020 (Великобританія)
Omnicide
Cottrell Ltd.
+1-800-843-3343 (США)
Sani-cloth
PDI Nice/Pak Products Co.
+1-914-365-1602 (США)
Sekusept Extra
Henkel Hygiene GmbH.
+49-0211-797-0 (Німеччина)
Sporox II
Sultan Chemist Inc.
+1-800-637-8582 (США)
T-Spray
CIVCO Co.
+1-800-445-6741 (США)
+1-319-656-4447 (по всьому світу)
Virkon
Antec International LTD.
+1-403-286-1771 (США)
Wavicide
Wave Energy System Inc.
+1-800-252-1125 (США)
9-15
Посібник з експлуатації
Очищення
Очищення – це важлива процедура, яку проводять перед тим, як дезінфікувати датчик. Датчик
слід чистити після кожного використання.
УВАГА!
Не використовуйте хірургічні щітки під час очищення датчиків. Застосування навіть м’якої
XX
щітки може пошкодити датчик.
Під час чищення та дезінфікування тримайте частини датчика, які мають залишатися
XX
сухими, вище, ніж ті частини, які замочуються. Це допоможе запобігти потраплянню рідини
через негерметичні частини датчика.
1. Від’єднайте датчик від системи.
2. Вийміть усі адаптери та напрямні голок для біопсії. (Адаптери для біопсії призначені для
багаторазового використання, і їх можна дезінфікувати).
3. Викиньте захисні оболонки. (Захисні оболонки призначені для одноразового використання).
4. За допомогою м’якої тканини, злегка зволоженої у слабкому мильному розчині або сумісному
розчині для чищення, видаліть залишки твердих часток або рідин організму з датчика
або кабелю.
5. Для видалення твердих часток промивайте водою до позначки для занурення.
6. Протріть сухою тканиною.
7. У разі потреби спочатку протріть змоченою у воді тканиною, щоб видалити залишки мила.
Дезінфікування
Дезінфікуйте тільки вагінальні та ректальні датчики. Дезінфекція, виконана згідно з наведеними
в посібнику інструкціями за допомогою рекомендованих компанією Samsung Medison розчинів,
має забезпечити зниження мікробної контамінації у 10-6 разів.
ОБЕРЕЖНО!
Якщо використовуєте наперед підготовані засоби, обов’язково перевірте дату закінчення
XX
терміну зберігання.
Ступінь дезінфікування пристрою зумовлює тип тканини, яка контактуватиме з датчиком.
XX
Переконайтеся, що концентрація розчину та тривалість контакту підходять для
дезінфікування.
9-16
Розділ 9 Датчики
УВАГА!
Використання нерекомендованих дезінфікувальних засобів або ігнорування
XX
рекомендованого методу дезінфікування може призвести до пошкодження та/або
знебарвлення корпусу датчика та втрати гарантії на датчик.
Не занурюйте датчики довше, ніж на одну годину, окрім придатних до стерилізування
XX
датчиків.
Використовуйте для стерилізування датчиків тільки рідкі розчини. Не застосовуйте
XX
автоклавування, стерилізацію газом (етиленоксидом) і інші методи, не рекомендовані
компанією Samsung Medison.
1. Дотримуйтесь інструкцій на етикетці дезінфікувального засобу щодо його зберігання,
використання та утилізації.
2. Розведіть дезінфікувальний засіб, який призначено для датчика, згідно зі вказівками щодо
концентрації розчину.
3. Занурте датчик у дезінфікувальний засіб, як показано на малюнку нижче.
4. Дотримуючись інструкцій до дезінфікувального засобу, промийте датчик після занурення.
5. Просушіть датчик або витріть його насухо чистою ганчіркою.
[Рисунок 9.1. Дезінфекція]
9-17
Посібник з експлуатації
Біопсія
Біопсія – це метод обстеження, який полягає в хірургічному заборі тканини пацієнта для огляду.
Під час проведення біопсії з ультразвуковим контролем датчик використовують разом із набором
для біопсії.
Ультразвукова система відображає голку, яка проникає через поверхню шкіри та через вени,
а також місце дослідження, зводячи до мінімуму ризик для пацієнта.
Набір приладів для біопсії
Комплект для біопсії складається з адаптера, напрямної для голки й самої голки. Складники
змінюються залежно від типу вибраного датчика. Компоненти та приладдя можна придбати в
компанії Samsung Medison.
Напрямна
голки
Голка
Адаптер для
біопсії
[Рисунок 9.2. Набір приладів для біопсії]
XX
Адаптер: жорстко фіксує напрямну для голки до датчика.
XX
Напрямна для голки: задає кут (напрямок) голки так, щоб вона могла точно досягати місця
обстеження. Окрім того, напрямна служить для фіксації голки, щоб остання не хиталася.
XX
Голка: її вводять у тіло пацієнта.
XX
Захисна оболонка: запобігає забрудненню датчика й адаптера небажаними речовинами
(кров’ю та іншими рідинами організму) під час обстеження.
XX
Гель для ультразвукових досліджень: простір між датчиком і оболонкою заповнюють
ультразвуковим гелем, щоб отримати високоякісне зображення.
9-18
Розділ 9 Датчики
Використання набору для біопсії
ОБЕРЕЖНО!
Перевіряйте стан голки для біопсії перед використанням. Не використовуйте для біопсії
XX
зігнуті голки.
Голка для біопсії може зігнутися у процесі проникання через тканини тіла. Точне
XX
місцезнаходження голки має бути підтверджено шляхом спостереження за ехосигналом від неї.
Ніколи не використовуйте набір для біопсії для проведення біопсії простати.
XX
Перед використанням набору для біопсії
Ультразвукове сканування з використанням набору для біопсії має проводити лікар або
досвідчений медичний персонал відповідної кваліфікації. Завжди, у обов’язковому порядку,
проводьте всі захисні процедури запобігання та дезінфікування.
Використовуйте тільки набори для біопсії, які схвалила компанія Samsung Medison. Інші набори
можуть не підходити до датчиків Samsung Medison. Неправильне встановлення може призвести
до незручності пацієнта.
Перевірте всі компоненти. Переконайтеся, що набір для біопсії, який використовується,
підходить до датчика, системи та її програмного забезпечення.
ОБЕРЕЖНО!
Не проводьте біопсію, доки не ознайомитесь з інструкцією щодо встановлення захисної
XX
оболонки та перевірки вирівнювання напрямної для голки.
Завжди перевіряйте, чи датчик і напрямна голки закріплені як зліва, так і справа.
XX
Не використовуйте в процедурах екстракорпорального запліднення, біопсії ворсин
XX
Хоріона чи взяття пуповинної крові.
Процедура біопсії
Система задає напрямну лінію голки, яка відображається в режимі реального часу на ехограмах і
вказує очікуваний шлях голки. Цю напрямну лінію можна використовувати, щоб бути впевненим
у тому, що голка або інструмент йде правильним шляхом.
1. Підготуйте пацієнта за порядком, який відповідає цілям обстеження.
2. Встановіть захисну оболонку та набір для біопсії.
3. Настройте засоби контролювання системи для процедури біопсії. Якщо необхідно, нанесіть
ультразвуковий гель на тіло пацієнта.
9-19
Посібник з експлуатації
4. Почніть сканувати пацієнта. Розмістіть пацієнта так, щоб місце для обстеження співпадало з
напрямною лінією голки на екрані.
5. Вставте голку вздовж напрямної голки. Виконайте прокол, просуваючи голку через канал у
напрямній, доки голка не досягне цілі.
Щоб надійно зафіксувати голку в напрямній, натисніть вказівним пальцем на верхівку
адаптера для біопсії.
6. Коли буде досягнуто місце оглядання, вийміть голку з напрямної.
7. Від’єднайте напрямну для голки, адаптер і захисну оболонку від датчика.
8. Утилізуйте компоненти, які не призначені для повторного використання.
Регулювання напрямної для голки
Система відображає вирівнювання напрямних голок, щоб перевірити, які з голок і напрямних
голок установлено правильно. Це слід зробити до проведення біопсії. Не використовуйте
напрямну для голки, якщо голка не йде за визначеним напрямком. Для сервісного обслуговування
зверніться у відділ обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
Неясне відбиття чи інші спотворення тканини можуть спричинити неправильне відображення
голки, що може призвести до плутанини. Переконайтеся, що голка йде вздовж напрямної лінії,
і що використовується правильне відображення голки для її розміщення.
ОБЕРЕЖНО!
Голки, які використовували для перевірки правильності настройок перед процедурою,
XX
не можна використовувати для самої процедури. Використовуйте для кожної процедури
біопсії нові стерильні голки.
Щоб полегшити точне проектування голки, використовуйте для кожної процедури
XX
вирівнювання нові прямі голки.
1. Приєднайте набір для біопсії.
2. Настройте систему для процедури біопсії та виберіть меню Biopsy (Біопсія).
3. Занурте датчик у водяну баню та вставте голку в напрямну.
4. Переконайтеся, що зображення голки збігається з напрямною лінією. Якщо так, то напрямну
голки розміщено правильно.
5. Якщо зображення голки виходить за межі напрямної лінії голки, перевірте напрямну або
адаптер датчика.
9-20
Розділ 9 Датчики
Очищення та дезінфікування набору для біопсії
Вимийте та продезінфікуйте набір для біопсії, щоб скоротити контамінацію до рівня 10-6. Деякі
компоненти набору для біопсії можуть бути одноразовими. Перед використанням прочитайте
уважно посібник користувача набору для біопсії.
Детальнішу інформацію див. у параграфі «Очищення та дезінфікування датчика» в цьому розділі.
ОБЕРЕЖНО! Під час очищення та дезінфікування набору для біопсії завжди користуйтесь
захисними окулярами та рукавицями.
чищення та дезінфікування деталей набору для біопсії з нержавіючої
О
сталі
■■Очищення
1. Після використання вийміть набір для біопсії з датчика.
2. Якщо це потрібно, розберіть набір для біопсії на складові частини.
3. За допомогою невеликої щітки, яку змочено у воді, потріть кожну частину, щоб видалити з
набору для біопсії захоплений матеріал.
4. Промийте водою, щоб видалити наявні залишки.
■■Дезінфікування
1. Продезінфікуйте адаптер в автоклаві (стерилізація парою) або газом (етиленоксидом).
2. Після дезінфікування дотримуйтесь відповідної післядезінфекційної процедури для
застосованого методу дезінфікування. (Див. посібник із дезінфікування, тощо).
3. Перевірте набір для біопсії на такі пошкодження, як тріщини, іржа або поломки. Якщо є
пошкодження, негайно припиніть використовувати набір для біопсії та зверніться у відділ
обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
9-21
Посібник з експлуатації
чищення та дезінфікування пластмасових деталей набору для
О
біопсії
■■Очищення
1. Після використання вийміть набір для біопсії з датчика.
2. Якщо це потрібно, розберіть набір для біопсії на складові частини. Викиньте одноразові
частини. Їх не можна дезінфікувати.
3. За допомогою невеликої щітки, яку змочено у воді, потріть кожну частину, щоб видалити з
багаторазових деталей захоплений матеріал.
4. Промийте водою, щоб видалити наявні залишки.
■■Дезінфікування
УВАГА!
Пластмасові набори для біопсії можна дезінфікувати тільки хімічно сумісними засобами
холодної дезінфекції. Дезінфікування в автоклавах або газом чи опроміненням спричинить
пошкодження цих деталей.
Вказівки щодо зберігання, використання та утилізації дезінфікувального засобу див. у посібнику
користувача до цього засобу.
1. Контролюйте тривалість дезінфікування (як правило, 10 годин) і температуру дезінфікувального
засобу.
2. Після дезінфікування дотримуйтесь відповідної післядезінфекційної процедури для
застосованого методу дезінфікування.
3. Перевірте компоненти на такі пошкодження, як тріщини, іржа або поломки. Якщо є
пошкодження, негайно припиніть використовувати набір для біопсії та зверніться у відділ
обслуговування клієнтів компанії Samsung Medison.
9-22
Розділ 9 Датчики
Збирання набору для біопсії
Напрямна для біопсії C2-5 (пластикова)
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-045
Скоба для біопсії
Напрямна для голки (16G)
Напрямна для голки (18G)
Напрямна для голки (20G)
Напрямна для голки (22G)
1 EA
6 EA
6 EA
6 EA
6 EA
Ацетатний кополімер
16G, 18G, 20G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-23
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-24
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії C2-5 (металева)
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
BP-KIT-042
Скоба для біопсії
Напрямна для голки (16G)
Напрямна для голки (18G)
Напрямна для голки (20G)
Напрямна для голки (22G)
Матеріал
Нержавіюча сталь
Наявні розміри
16G, 18G, 20G, 22G
1 EA
6 EA
6 EA
6 EA
6 EA
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-25
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-26
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії C2-8
■■Технічні характеристики
Назва моделі
BP-KIT-035
Деталь
Адаптер для біопсії
Напрямна для голки Матеріал
Ацетатний кополімер
Наявні розміри
1 EA
24 EA 16G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-27
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-28
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії CN2-8
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-038
Адаптер
Напрямна для голки (16G)
Напрямна для голки (18G)
Напрямна для голки (22G)
Набір для перевіряння
Посібник користувача
1 EA
8 EA
8 EA
8 EA
1 EA
1 EA
Ацетатний кополімер
16G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-29
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-30
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії L5-12/60
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-039
Адаптер
Напрямна для голки (16G)
Напрямна для голки (18G)
Напрямна для голки (22G)
Набір для перевіряння
Посібник користувача
1 EA
8 EA
8 EA
8 EA
1 EA
1 EA
Ацетатний кополімер
16G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-31
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-32
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії LE5-12
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-040
Адаптер для біопсії
1 EA
Ацетатний кополімер
16G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-33
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-34
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії LN5-12/40
■■Технічні характеристики
Назва моделі
BP-KIT-036
Деталь
Адаптер
Напрямна для голки
Матеріал
Ацетатний кополімер
Наявні розміри
1 EA
4 EA
16G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-35
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-36
Розділ 9 Датчики
Напрямна для біопсії LN5-12
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-040
Адаптер для біопсії
Набір з одноразової напрямної для голки 16Ga та кришки для датчика
Набір з одноразової напрямної для голки 18Ga та кришки для датчика Набір з одноразової напрямної для голки 22Ga та кришки для датчика
1 EA
8 EA
8 EA
8 EA
Ацетатний кополімер
14G, 18G, 22G
■■Встановлення
1. Установіть адаптер на датчик.
2. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
9-37
Посібник з експлуатації
3. Закріпіть затискач напрямної голки.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-38
Розділ 9 Датчики
Напрямні для біопсії EC4-9, EVN4-9
■■Технічні характеристики
Назва моделі
Деталь
Матеріал
Наявні розміри
BP-KIT-024
Адаптер для біопсії
Захисна оболонка
1 EA
2 EA
Нержавіюча сталь
16G
■■Встановлення
1. Заповніть захисну оболонку ультразвуковим гелем і встановіть її впритул до адаптера.
Потім стягніть його гумовою стрічкою.
2. Установіть адаптер на датчик
3. Знову натягніть захисну оболонку та стягніть гумовою стрічкою. Стягніть нижню частину,
як показано в пункті 1.
4. Для використання вставте голку в напрямну.
9-39
Download PDF