Samsung | C49HG90DMU | Samsung C49HG90DME Használati utasítás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Játszómonitor
C49HG90DM*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Alkatrészek9
Vezérlőpanel
9
Funkciógomb útmutató
10
Játékbeállítási Gomb
11
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások
módosítása
12
A Hangerő beállítás módosítása
12
Hátoldal
13
A szoftver frissítése USB-kapcsolaton keresztül 14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása 16
Lopás elleni zár
17
Telepítés18
Az állvány felszerelése (Első típus)
18
Az állvány felszerelése (Második típus)
19
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)20
A FALI KONZOL rögzítése
21
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Játék
Képmód28
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
22
PC csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
Csatlakoztatás DP-kábellel
Csatlakoztatás MINI DP-kábellel
Fejhallgató csatlakoztatása
Mikrofon csatlakoztatása
Csatlakoztatás audio kábellel
22
22
22
23
23
23
23
A készülék csatlakoztatása számítógéphez USB HUB
módban24
Csatlakoztatás számítógéphez
24
A készülék használata USB HUB módban
24
Áramellátás
25
A csatlakozókábelek elrendezése
26
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás27
Illesztőprogram telepítése
27
Optimális felbontás beállítása
27
Frissítési időköz29
Feketekiegyenlítő29
Válaszidő30
FreeSync30
Bem. késl. csökk.32
Képernyő mérete32
Beállítások ment.33
Kép
Képmód34
Fényerő35
Kontraszt35
Élesség35
Szín36
HDMI feketeszint36
Szemkímélő mód36
Képer. beállítása37
Kalibrációs Jelentés
37
PBP37
2
Tartalom
PBP üzemmód
Oldalarány
Képernyő1
Képernyő2
Forrásválasztás
37
38
38
38
38
Alképernyő
Nyelv39
Megjelenítési idő39
Rendszer
Világítás40
Helyi sötétítés40
Hangerő40
Eco-takarék. plusz41
Kikapcsolásidőzítő41
Műk.jelző LED be42
Összes visszaáll.42
Információ43
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
Műszaki adatok
Általános49
Normál üzemmód táblázat
50
Függelék
45
45
45
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)
Nem hibás készülék
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
Egyebek
52
52
52
52
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
46
A készülék tesztelése
46
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
46
Ellenőrizze az alábbiakat.
46
Kérdések & és válaszok
48
PC/AV mód41
USB-szupertöltés41
DisplayPort Ver.42
HDMI mód42
Forrásészlelés42
Ismétl. sebesség42
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági óvintézkedések
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
10 cm
10 cm
10 cm
Életveszély
10 cm
10 cm
Biztonsági intézkedések tárolás során
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos párásító
berendezést használnak.
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a szolgáltatásért
díjat számítunk fel.)
4
Tisztítás
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
2
Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3
Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor
felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4
Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a készülék
külső burkolatát.
5
A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6
Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet állhat
fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület, stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz, stb.),
olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl. kályha)
közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por, vegyszerek,
szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb
időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok, mint például a szójaolaj a készülék károsodását vagy deformációját okozhatják.
Ne helyezze a készüléket konyhába vagy konyhapult közelébe.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni, javítani
vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a hálózati
kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a hálózati
aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
8
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Alkatrészek
Leírás
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
――A JOG gomb a képernyő közepének alsó részén található, és az alábbi 5
iránnyal rendelkezik: FEL, LE, BALRA, JOBBRA és MEGNYOM (ENTER).
Vezérlőpanel
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
Működésjelző LED
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható.
(Rendszer → Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a
funkciók eltérései következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
Működésjelző LED
Játékbeállítási Gomb
Vissza
Funkciógomb útmutató
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
Funkciógomb útmutató
LE (ELÜLSŐ OLDAL)
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető
el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Használja a gyorsgombokat a korábban elmentett testreszabott
játékmódok eléréséhez.
BALRA
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Játékbeállítási Gomb
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
――A Játékbeállítási Gombok a monitor előlapjának jobb alsó részén vannak.
Egy testreszabott játékmód szerkesztéséhez és mentéséhez lépjen a
Játék → Beállítások ment. lehetőségre.
FEL (HÁTOLDAL)
JOG Gomb
9
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a
Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden
elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
Ikonok
Leírás
Menü
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
Forrás
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
PBP
Kikapcs.
Vissza
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb
útmutató képernyőn.
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb
mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső
sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a bemeneti jel módosítva lett.
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb
útmutató képernyőn.
Nyomja meg a gombot, ha a beállítások konfigurálása szükséges a PBP
funkcióhoz.
Kiválasztja az
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb
mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
10
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
Játékbeállítási Gomb
JOG Gomb
Gyorsan megtekintheti a beállítást az alul levő gyorsbillentyűvel, a képernyőmenü használata nélkül.
Közvetlenül megtekintheti a három különböző mód beállításait.
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
3 játékbeállítás
2 játékbeállítás
Művelet
FEL/LE
1 játékbeállítás
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
120
12
Feketekiegyenlítő
1 játékbeállítás
Válaszidő
Hz
Ki
Be
Frissítési időköz
FreeSync
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Beállítás mentése és az allista bezárása.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――A megjelenített képek az adott funkciókhoz tartozó képernyőmenük beállításának helyzetét tükrözik, és nem
a valósidejű értékeket.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
11
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások módosítása
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Élesség beállítást a JOG
gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
Élesség
Fényerő
Kontraszt
Hangerő
50
Némítás
100
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
fókuszt lefelé.
Élesség
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd növelje vagy
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
csökkentse a Hangerő értékét.
12
Hátoldal
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
POWER IN
Csatlakozó
Leírás
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Csatlakozó
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
HDMI IN 1
DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
USB-eszköz csatlakoztatása.
――Nagy sebességű töltés csak a
1
2
2 porton keresztül lehetséges. Ez a
port a megszokott USB-portnál nagyobb sebességgel tölti az eszközöket. A
sebesség a csatlakoztatott eszközöktől függ.
Csatlakozás egy PC-hez egy USB kábellel. Kompatibilis 3.0 vagy
alacsonyabb verziójú USB kábellel.
HDMI IN 2
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
MINI DP IN
Leírás
Csatlakoztassa a monitor hálózati kábelét a monitor hátoldalán lévő
POWER IN csatlakozóhoz.
POWER IN
DP IN
(PC IN)
――Ez a port csak egy PC-hez csatlakoztatható.
Csatlakoztatás számítógéphez MINI DP-kábellel.
MINI DP IN
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
/SERVICE
A szervíz munkatársai számára fenntartva.
Csatlakoztasson mikrofont.
MIC IN
Csatlakoztatás számítógéphez.
MIC OUT
13
A szoftver frissítése USB-kapcsolaton keresztül
1
2
Amikor a képernyőn a következő ábrán látható üzenet jelenik meg, válassza a Yes opciót a szoftver
frissítéséhez.
3
Amikor a következő ábrán látható képernyő jelenik meg, válassza a Yes opciót.
4
A szoftverfrissítés megkezdődik.
Csatlakoztassa az USB-memóriaegységet az USB 1 aljzathoz. Az USB-aljzaton keresztüli frissítés
csak akkor hajtható végre, ha a monitor normál üzemmódban működik, vagy a jelkábel ellenőrzésére
figyelmeztető üzenet látható rajta.
USB 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
MINI DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Ellenőrizze a jelkábelt!
DisplayPort
Amikor a képernyőn az alábbi ábra látható, nyomja le és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a
lefelé mutató nyílgombot.
Kikapcs.
14
Megjegyzés
1
A támogatott USB-memóriaegység formátumok: FAT, FAT32 és NTFS.
2
A CHG90 modell esetén győződjön meg arról, hogy valamennyi frissítési fájl BIN formátumú fájl,
követi a CHG90 modell névadási szabályát (m-HG949CCAA-****.*[4 számjegy].bin, ahol a ****.*
jelenti a verziószámot és 4 számjegy pedig ellenőrző szám. Például a “m-HG949CCAA-1000.0[6E80].
bin” megfelel a CHG90 modell névadási szabályának.), és a gyökérkönyvtárba kell bemásolni.
3
Győződjön meg arról, hogy az USB lemez minden modellhez csak egy frissítési fájlt tartalmaz, majd
kövesse a jelen útmutató utasításait.
4
Ha szeretné visszavonni a frissítést vagy egy korábbi verzióra váltani, módosítsa a fájlnevet
m-HG949CCAA-0000.0[4 számjegy] formátumra, majd a fentebb leírtak szerint járjon el.
5
Ha a No valid update files found. Please check your USB device and try again. üzenet jelenik meg, az
alábbi okok valamelyike fordulhatott elő.
‒‒ Nincs csatlakoztatva USB-memóriaegység az USB 1 aljzathoz.
‒‒ Az USB-memóriaegység formátuma nem támogatott.
‒‒ Az USB-memóriaegység nem tartalmaz érvényes frissítőfájlokat. (Frissítőfájl nem található, vagy
a fájlnevek érvénytelenek.)
6
Ne kapcsolja ki a monitort. Ezenkívül amennyire csak lehetséges, ügyeljen arra, hogy a frissítés ne
szakadjon meg. Ha a frissítés megszakad, akkor a monitor a gyári verzióra áll vissza.
――Vegye figyelembe, hogy a gyári verzió lehet, hogy nem ugyanaz, mint a jelen frissítés előtti verzió,
amennyiben korábban történt már frissítés.
※ Mivel a HDR VESA-tanúsítást alkalmaztuk a termékre, megváltoztak a képminőségi jellemzők. Ha szeretné,
hogy a képminőség a frissítés előtti (2018. június előtti) legyen, a menü segítségévelProfesszionális módra
válthat.
15
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
Figyelmeztetés
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) Balra ~ 15,0° (±2,0°) Jobbra
•• Fogja meg a monitor bal és jobb szélét, és módosítsa a dőlésszöget.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Ha a képernyő nincsen szintben a termék dőlésszögének és magasságának beállítását követően, akkor
végezze el az alábbi lépéseket.
-4˚
+4˚
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• Amikor a dőlésszöget vagy a magasságot állítja, fogja meg mindkét oldalt, és ne alkalmazzon túl
nagy erőt, hogy a készülék ne károsodhasson.
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő
golyó csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás
működését.
•• A kétoldali széleknél fogja meg a horonyt és forgassa el a monitor szögét, amíg a képernyő szintben
nem lesz. (Ügyeljen arra, hogy ne fogja meg közvetlenül az LCD kijelzőt.)
•• A monitor szögét -4° és +4° között lehet állítani.
16
Lopás elleni zár
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
1
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4
Zárja le a lopás elleni zárat.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
17
Telepítés
Az állvány felszerelése (Első típus)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Figyelmeztetés
Ne csak egy kézzel, hanem mindkét kezével tartsa
az állvány nyakát, nehogy leessen, és ezzel sérülést
okozzon.
14
Húzza meg az állvány nyakának tetején található
csavarokat.
Távolítsa el a Felső Védőpárnát és az Elülső Védőpárnát,
majd helyezze az Elülső Védőpárnát az asztalra.
15
Helyezze a talpat az állvány nyakába az ábrán látható
irányban.
12
Húzza ki a monitort a csomagolásból (ehhez
a feladathoz két emberre van szükség), majd
helyezze a monitort az Elülső Védőpárnára.
16
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
13
Helyezze az állvány nyakát a monitorra, a képen
látható módon.
17
Szerelje fel a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
állvány nyakára, az ábrán látható módon.
18
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
óramutató irányában.
18
Az állvány felszerelése (Második típus)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Figyelmeztetés
Ne csak egy kézzel, hanem mindkét
kezével tartsa az állvány nyakát, nehogy
leessen, és ezzel sérülést okozzon.
15
Szerelje fel a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet az állvány nyakára, az ábrán
látható módon.
Helyezze az állvány nyakát a monitorra,
a képen látható módon.
6
1
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet az óramutató irányában.
12
Húzza meg az állvány nyakának tetején
található csavarokat.
71
Állítsa fel a monitort a képen látható
módon.
13
Helyezze a talpat az állvány nyakába az
ábrán látható irányban.
14
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ
elemet.
8
1
Távolítsa el a csomagolást.
19
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Forgassa el a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet az
óramutatóval ellentétes irányban.
5
Lazítsa meg az állvány nyakának tetején található 4
csavart.
2
Emelje meg a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
3
Szerelje szét a FEDÉL-HÁTSÓ FELSŐ elemet.
4
Távolítsa el a talpat az állvány nyakáról.
6
Emelje meg és távolítsa el az állványt.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
20
A FALI KONZOL rögzítése
•• Megjegyzések
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
1
2
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve az asztali
állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék megrongálódhat,
és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő csavarok
használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott erőkifejtéssel történő
csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi sérülésekért,
amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve a falikonzol
nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
3
4
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
Típusnév
C49HG90DM*
A Rögzítse ide a FALI KONZOLT
VESA csavarlyuk jellemzők Szabványos csavar
milliméterekben
100,0 x 100,0
Mennyiség
4,0 mm Φ, 0,7 dőlés * 10,0 mm hosszú 4 db
――Ne rögzítse a FALI KONZOLT, ha a monitor be van kapcsolva. Ez áramütést okozhat, és sérüléssel járhat.
B FALI KONZOL
Igazítsa a B elemet a monitoron levő A elemhez, majd az állványból eltávolított csavarokat húzza
meg szorosan (20. old.).
21
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
PC csatlakoztatása és használata
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Csatlakoztatás DP-kábellel
DP IN
22
Csatlakoztatás MINI DP-kábellel
MINI DP IN
Fejhallgató csatlakoztatása
/SERVICE
Mikrofon csatlakoztatása
MIC IN
Csatlakoztatás audio kábellel
MIC OUT
――Használjon fejhallgatót, ha HDMI-HDMI, DP vagy MINI DP kábellel aktiválja a hangot.
23
A készülék csatlakoztatása számítógéphez
USB HUB módban
Csatlakoztatás számítógéphez
――A készülék HUB-ként is képes működni, ha egy USB-kábellel a számítógéphez csatlakoztatja. Közvetlenül
A készülék használata USB HUB módban
Ha a készüléket hub-ként használja, akkor egyszerre számos különféle jelforrás készülék is
csatlakoztatható és használható általa.
Egy PC nem csatlakoztatható egyszerre nagy számú jelforrás készülékhez, mivel korlátozott számú
kimeneti és bemeneti porttal rendelkezik. A készülék HUB funkciójával javítható a hatékonyság: a
felhasználó egyszerre nagyobb számú jelforrás készüléket csatlakoztathat a készülék USB portjaihoz
anélkül, hogy a PC-hez csatlakoztatná őket.
csatlakoztathat egy forráseszközt a készülékhez, és az eszközt a készülékkel vezérelheti, anélkül, hogy az
eszközt a számítógéphez kellene csatlakoztatnia.
A készülék USB hub-ként történő használához csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez az USBkábellel.
(PC IN)
Csatlakoztassa az USB kábelt
(PC IN)
a készülék hátoldalán a PC-n levő
USB portra.
――A készüléknek a számítógéphez való csatlakoztatásához egy USB 2.0 kábelt használhat. Az USB 3.0 szabvány
kihasználásához csatlakoztasson egy USB 3.0 kábelt a számítógép és a készülék közé. Győződjön meg arról,
hogy a számítógép támogatja az USB 3.0 szabványt.
Ha a PC-hez nagyobb számú jelforrás készülék csatlakozik, akkor a PC környezetében található sok kábel
rendetlennek tűnhet. Ezt a kényelmetlenséget megoldhatja, ha a jelforrás készülékeket közvetlenül a
monitorhoz csatlakoztatja.
Ha a készülék számítógéphez csatlakozik, akkor mobileszközt, pl. MP3-lejátszót vagy okostelefont
is csatlakoztathat hozzá. Ezáltal az eszközt számítógépről vezérelheti, vagy töltheti az eszköz
akkumulátorát.
24
――Az USB eszköz gyorsabb észlelése és indítása érdekében az eszközt a termék hátoldalán található USB 3.0
csatlakozóhoz csatlakoztassa. Az olvasás/írás arányt az USB eszköz és a számítógép befolyásolja.
Áramellátás
――A készülék nem támogatja a médialejátszást. Ha szeretne lejátszani egy fájlt az USB eszközön, akkor
csatlakoztassa a készüléket Hub-ként a számítógépéhez, és játssza le a fájlt a számítógépen.
――Az operációs rendszer, az illesztőprogramok vagy szoftverek által okozott, USB-vel kapcsolatos problémák
esetén vegye fel a kapcsolatot az illetékes beszállítókkal.
――Mivel számos USB eszköz kapható a piacon, ezért nem tudjuk garantálni, hogy a termékeink megfelelnek az
POWER IN
összes USB eszköznek.
――Ha olyan nagy kapacitású külső merevlemez-meghajtót használ, amely külső tápellátást igényel, akkor
csatlakoztassa ezt egy tápforráshoz.
――A nagy sebességű töltés csak a
2 porton keresztül érhető el. Az USB 3.0 akkumulátor töltési jellemzői
2 csak 1,5A maximális áramerősséget támogat. A tényleges áramerősség a tölteni kívánt
eszköztől függ.
A készülék használatához csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a fali aljzathoz, a másikat pedig a
készülék POWER IN csatlakozójához.
Ha az áramerősség túl magas, vagy kivétel történik, akkor a túláramvédelem bekapcsol. Ez a készülék normál
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
alapján a
beállítása.
――A nagy áramerősséget igénylő USB eszközök lehet, hogy nincsenek támogatva. A
áramerősséget támogat, és a
1 csak 1,0A maximális
2 csak 1,5A maximális áramerősséget támogat.
――Az akkumulátor töltése energiatakarékos módban is működhet, de nem tölthető akkor, ha a készülék ki van
kapcsolva.
――Ha a hálózati kábel ki van húzva a csatlakozóaljzatból, akkor az USB eszköz töltése nem működik.
――Az USB eszközt külön kell megvásárolni.
25
A csatlakozókábelek elrendezése
: Fejhallgató felfüggesztő
: Lefelé
: Felfelé
1
Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket.
6
2
Rendezze el a kábeleket a kábelek
hajlási irányának megfelelően, és húzza
ki a kábeleket a FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ
mélyedésekból.
7
Erősítse fel a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
Mozgassa lefelé a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
HÁTSÓ elemet az ábrán látható irányban, HÁTSÓ elemet, amíg az teljesen el nem
oly módon, hogy a kapcsok ne legyenek
fedi az állvány nyakát.
láthatóak.
10
11
Rendezze el a kábeleket a meghajlási
Lefelé nyomással nyissa ki a fejhallgató
irányukkal szemben, majd húzza őket át felfüggesztőt.
a TARTÓ-KÁBEL felfüggesztőin keresztül.
Ha a megadott magasság módosul,
akkor rendezze el a kábeleket, és ismét
húzza őket kereszül a TARTÓ-KÁBEL
felfüggesztőin.
3
Nyomja a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST HÁTSÓ
elemet az ábrán látható irányban.
4
Távolítsa el a FEDÉL ÁLLVÁNY TEST
HÁTSÓ elemet oly módon, hogy az ábrán
látható irány felé húzza.
8
Függessze fel a fejhallgatót.
Helyezze a megfelelő kábeleket az
állvány-nyak tartóba. Ne feszítse meg
a kábelt. Három kábel használatát
javasoljuk egy tartóban.
9
Állítsa be a megadott magasságot, ha
szükséges.
12
5
Akassza fel a TARTÓ-KÁBELT az ábrán
látható irányban.
13
Forgassa el, majd nyomja felfelé a
fejhallgató felfüggesztőt, az ábrán
látható irányokban.
Figyelmeztetés
Nyissa ki a FEDÉL-HÁTSÓ ALSÓ elemet az
ábrán látható irányban.
26
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
――A frissítési gyakoriság módosításához, a pillanatnyi felbontás megtartása mellett, válassza a Játék →
Frissítési időköz lehetőséget a képernyőmenüben.
•• Egyenesítse ki a hátát.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a sarka
érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
27
4. fejezet
Játék
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
PC módban
Professzionális
Egyedi
Képmód
FPS
Képmód
RTS
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
•• Professzionális: A képminőség optimalizálása színkalibrációval. (HDR alkalmazott kalibrációval)
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket. (HDR VESA tanúsítvány alkalmazva)
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
12
Feketekiegyenlítő
120
Ki
Hz
Válaszidő
Frissítési időköz
•• FPS: A fényerő növelése az FPS játék képernyőjének sötétebb területein. Ez a mód növeli
ellenségeinek láthatóságát egy FPS-játék során.
Be
FreeSync
•• RTS: A színhőmérséklet és kontrasztarány növelése, az RTS képernyő és minitérkép láthatóságának
javítása érdekében.
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Játék
Képmód
Egyedi
Kép
Frissítési időköz
120 Hz
Alképernyő
Feketekiegyenlítő
Rendszer
Válaszidő
Normál
Információ
FreeSync
Ki
12
Bem. késl. csökk.
Be
Képernyő mérete
Széles
Beállítások ment.
1 játékbeállítás
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség beállítása.
•• RPG: Ez a mód 3D grafikákhoz, valamint az RPG játék képernyőjén zajló azonnali üzenetekhez van
optimalizálva.
•• AOS: A kontrasztarány növelése, hogy az AOS játék képernyőjére optimalizált képminőséget
érhessen el.
•• sRGB: A színrendszer beállítása az sRGB módhoz. Ez a monitor alapértelmezett üzemmódja.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
28
AV módban
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP/MINI DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV
mód az AV üzemmódra van beállítva, akkor a Képmód menüelem négy gyárilag beállított automatikus
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja.
Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan elohívja személyre
szabott képbeállításait.
Frissítési időköz
A képernyőfrissítési arány módosítása. A nagyobb frissítési gyakoriságnak köszönhetően szeme kevésbé
fárad el.
•• DisplayPort, MiniDP : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync Normál motor vagy Legjobb motor módban van.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
――Amikor a Frissítési időköz értéket módosítja, akkor a képernyő villoghat, a számítógép videokártyájától
függően.
――Ez a funkció olyan videokártyával felszerelt számítógépen érhető el, amely módosítani tudja a frissítési
arányt.
Nem elérhető rögzített frissítési aránnyal rendelkező eszközök (pl. AV eszközök) esetén. Ha a funkció
alkalmazva van, akkor a képernyő lehet, hogy nem fog megfelelően működni.
――HDMI forrás esetén csak a 60 Hz értéket, illetve az aktuális Frissítési időköz beállítási értéket választhatja, ha
módosítja a képernyőfrissítési arányt a számítógépen, vagy a videokártya vezérlőpanelén.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
Feketekiegyenlítő
Állítsa be a képernyő sötét területeinek fényerejét.
Ha az érték 1-hoz közelít, akkor a képernyő sötétebb részei világosabbak lesznek, és így könnyebb lesz
megtalálni az ellenségeket egy játék során. Használjon alacsonyabb értéket, hogy könnyebb legyen
megtalálni az ellenségeket egy játék során.
Ha az érték 20-hoz közelít, akkor a képernyő sötétebb részei sötétebbek lesznek, és a kontraszt
növekszik.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
29
Válaszidő
FreeSync
A videó- vagy játékképernyő válaszarányának növelése.
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos késlekedés
és fáziskésés nélkül.
A Gyorsabb és a Leggyorsabb módok elmosódásmentes, élesebb képeket jelenítenek meg, gyorsabb
mozgásokkal, a panelben levő folyadékkristályok mozgásának elemzésével, és a LED viselkedés
szabályozásával.
――Használja a Normál módot, ha nem játszik videót vagy játékot.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és a késést játékok használata során. Növelheti a játék élményét.
A monitoron megjelenített FreeSync menüelemek eltérhetnek, a monitor modelljétől és az AMD
videokártyával való kompatibilitástól függően.
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync Normál motor vagy Legjobb motor módban van.
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
――Ha a Válaszidő beállítása Gyorsabb vagy Leggyorsabb, akkor a képernyő fényereje csökken. A jelenség
•• Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
normális, és nem jelenti a termék hibás működését.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Frissítési időköz beállítása 60 Hz.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
•• Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
Alkalmazza az optimális felbontást, amikor a FreeSync opciót használja.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok→Hogyan módosítható a
frekvencia? részt
――A FreeSync funkció csak a HDMI1, HDMI2, DisplayPort vagy a MiniDP módban van engedélyezve.
A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DP/MINI DP kábelt.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
Ha a FreeSync funkciót használja egy játék játszása során, akkor az alábbi jelenségek merülhetnek fel:
•• A képernyő a videokártya típusától, a játékopciók beállításaitól, illetve a lejátszott videótól függően
villoghat. Próbálja meg az alábbi műveleteket: csökkentse a játék beállítási értékeit, módosítsa a
pillanatnyi FreeSync módot Normál motor értékre, vagy látogasson el az AMD weboldalára, hogy
ellenőrizhesse az Ön videokártyája illesztőprogramának verzióját, és frissíthesse azt a legújabb
verzióra.
•• A FreeSync funkció használata során előfordulhat, hogy a képernyő villog, a videokártya kimeneti
frekvenciájának változásai következtében.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában csökkenti
a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal.
――Ha a felbontás módosul, mialatt a FreeSync beállítása Normál motor vagy Legjobb motor lesz, akkor
időközönként képszétválás léphet fel. Állítsa a FreeSync opciót Ki állásba, és módosítsa a felbontást.
――A funkció nem érhető el AMD videokártyával nem rendelkező eszközök (pl. AV eszközök) esetén. Ha a funkció
alkalmazva van, akkor a képernyő lehet, hogy nem fog megfelelően működni.
――Az optimális képernyőképek érdekében a Fényerő beállítható FreeSync módban, a bevitel tartalmától
függően.
30
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
A Videokártya listában levő modellek támogatják a FreeSync funkciót
1
Állítsa a FreeSync opciót Normál motor vagy Legjobb motor értékre a képernyőmenüben.
2
Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
A FreeSync csak bizonyos AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a támogatott
videokártyákhoz:
Kattintás a jobb egérgombbal → AMD Radeon Settings → Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen engedélyezve.
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos videokártya illesztőprogramjai vannak telepítve,
amelyek támogatják a FreeSync funkciót.
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
weboldalra.
――Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
――A FreeSync funkció HDMI interfészen keresztül történő alkalmazása során előfordulhat, hogy a funkció nem
működik, az egyes AMD videokártyák korlátozásai miatt.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Kivéve a 370 /
370X típust)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
31
Bem. késl. csökk.
A bemeneti késedelem minimalizálása a gyors reakciók érdekében, a videó feldolgozási idejének csökkentésével.
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok
lejátszására.
――Javasoljuk, hogy a videokártya frissítési arányát állítsa 100 Hz, 120 Hz, vagy 144 Hz értékre. 60 Hz esetén a
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
funkció nem érhető el.
――Ez a funkció nem érhető el, ha a számítógép szkennelési sebessége eltér a Frissítési időköz menüben szereplő
•• 21:9: A képet 21:9 képméretarányban jeleníti meg.
beállításoktól.
•• 32:9: A képet 32:9 képméretarányban jeleníti meg.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
Képernyő mérete
•• 19" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
Válassza ki a legjobb képernyőméretet és -arányt.
•• 19" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
PC módban
•• 17" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 17 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
•• 21,5" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 21,5 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
•• 22" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 22 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
•• 23" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 23 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 17" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 17 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
•• 27" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 27 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 19" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
•• 19" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
――A HDMI/DP/MINI DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
•• 21,5" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 21,5 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP/MINI DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és
•• 22" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 22 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
a PC/AV mód AV állapotú.
(DisplayPort/MiniDP/HDMI1/HDMI2: Ez az opció akkor elérhető, ha a FreeSync funkció le van tiltva)
•• 23" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 23 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 27" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 27 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
32
Beállítások ment.
Maximum három testreszabott játékmódot menthet el, az Ön preferenciái szerint. Nyomjon meg
egy játékmód gyorsgombot a monitor alsó részén, a kedvenc testreszabott játékmódjának közvetlen
eléréséhez.
――Egy testreszabott játékmód szerkesztése és mentése esetén a korábbi beállítások törlődnek. Legyen óvatos,
amikor egy játékmódot szerkeszt.
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
Játékbeállítási Gomb
Gyorsan megtekintheti a beállítást az alul levő gyorsbillentyűvel, a képernyőmenü használata nélkül.
Közvetlenül megtekintheti a három különböző mód beállításait.
33
5. fejezet
Kép
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
PC módban
Professzionális
Egyedi
Képmód
FPS
Képmód
RTS
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
•• Professzionális: A képminőség optimalizálása színkalibrációval. (HDR alkalmazott kalibrációval)
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Egyedi: Állítsa be a kívánt egyéni kontraszt és fényerő értéket. (HDR VESA tanúsítvány alkalmazva)
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
12
120
Hz
Válaszidő
Frissítési időköz
Ki
FreeSync
•• FPS: A fényerő növelése az FPS játék képernyőjének sötétebb területein. Ez a mód növeli
ellenségeinek láthatóságát egy FPS-játék során.
Be
•• RTS: A színhőmérséklet és kontrasztarány növelése, az RTS képernyő és minitérkép láthatóságának
javítása érdekében.
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Játék
Képmód
Egyedi
Kép
Fényerő
100
Alképernyő
Kontraszt
75
Rendszer
Élesség
60
Információ
Szín
HDMI feketeszint
Alacsony
Szemkímélő mód
Ki
A munkakörnyezetnek
megfelelő optimális
képminőség beállítása.
•• RPG: Ez a mód 3D grafikákhoz, valamint az RPG játék képernyőjén zajló azonnali üzenetekhez van
optimalizálva.
•• AOS: A kontrasztarány növelése, hogy az AOS játék képernyőjére optimalizált képminőséget
érhessen el.
•• sRGB: A színrendszer beállítása az sRGB módhoz. Ez a monitor alapértelmezett üzemmódja.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
Képer. beállítása
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
34
AV módban
Amikor a külső bemeneti eszköz HDMI/DP/MINI DP-csatlakozón keresztül csatlakozik, és a PC/AV
mód az AV üzemmódra van beállítva, akkor a Képmód menüelem négy gyárilag beállított automatikus
képbeállítással rendelkezik (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek közül csak az egyiket aktiválhatja.
Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása automatikusan elohívja személyre
szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
Fényerő
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0–100)
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0–100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
Élesség
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0–100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
35
Szín
HDMI feketeszint
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását
jelentik.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását
jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak a HDMI1, HDMI2 módban érhető el.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720p és 1080p esetén aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP/MINI DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a
Színtónus pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
Szemkímélő mód
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400 nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
36
Képer. beállítása
PBP
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a PC/AV mód beállítása AV.
A PBP beállítások konfigurálása.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képernyő mérete opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV
módban.
Ha a bemeneti jel 480p vagy 576p vagy 720p vagy 1080p az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0–6
szintek között.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
A Vízsz. pozíció és a Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
PBP üzemmód
A PBP üzemmód funkció engedélyezése vagy letiltása.
A PBP (Képről képre) funkció két részre osztja a képernyőt, és két különböző forrást egyidejűleg jelenít
meg a képernyő bal és jobb oldalán.
――A PBP mód kompatibilis a Windows 7, Windows 8, és Windows 10 rendszerekkel.
――Győződjön meg arról, hogy a videokártya támogatja a PBP funkciót. Látogassa meg a videokártya gyártójának
weboldalát, hogy ellenőrizhesse és a legújabb verzióra frissíthesse az illesztőprogram verzióját.
――Előfordulhat, hogy a képernyő rövid ideig villog, vagy késve jelenik meg, amikor engedélyezi vagy letiltja a
PBP funkciót, vagy amikor a PBP funkció bekapcsolt állapota mellett módosítja a képernyőméretet.
Ez általában olyankor történik, amikor egy számítógép és egy monitor kettő vagy több bemeneti jelforráshoz
Kalibrációs Jelentés
van csatlakoztatva. Ennek nincsen köze a monitor teljesítményéhez.
A jelenséget elsősorban az okozza, hogy a videokártya teljesítményétől függően a videó jelek monitorra
történő átvitele késik.
A jelentésben szereplő adatok mérése a szállításkor történt, Professzionális módban.
•• A mérések a mérőberendezéstől, a mérés helyszínétől, a rendszerkörnyezettől (pl. számítógép,
videokártya, stb.) és további változóktól függően eltérhetnek.
•• Bemeneti jel: HDMI
――Ha a PBP funkció engedélyezve van, akkor a felbontás nem tud automatikusan az optimális felbontásra
kapcsolni, a videokártya és a Windows rendszer közötti kompatibilitási probléma miatt.
Állítsa a PBP üzemmód opciót a Ki lehetőségre. Vagy pedig indítsa újra a monitort, majd állítsa a felbontást
az optimális beállításra, a Windows kezelőfelület alkalmazásával.
•• A jelentésben szereplő összes mérés a szállításkor történt és az Professzionális üzemmódon alapszik.
•• Egyes termékek menüjében ez a jelentés nem található meg, ez esetben különálló, papíralapú
jelentést mellékeltünk.
37
Oldalarány
Forrásválasztás
Válassza ki az egyes képernyők képméretét.
Adja meg, melyik képernyő hangját kívánja hallani.
•• 16:9(16:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal és jobb
oldalának optimális felbontása 1920 × 1080 (szélesség × magasság).
•• 21:9(11:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal oldalának
optimális felbontása 2560 × 1080 (szélesség × magasság), és a képernyő jobb oldalának optimális
felbontása 1280 × 1080 (szélesség × magasság).
•• 11:9(21:9): Válassza ezt az opciót, ha a PBP módot kívánja használni, amikor a képernyő bal oldalának
optimális felbontása 1280 × 1080 (szélesség × magasság), és a képernyő jobb oldalának optimális
felbontása 2560 × 1080 (szélesség × magasság).
Képernyő1
Itt választhatja ki az 1. képernyőn megtekinteni kívánt bemeneti jelforrást.
Képernyő2
Itt választhatja ki a 2. képernyőn megtekinteni kívánt bemeneti jelforrást.
38
6. fejezet
Alképernyő
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
Nyelv
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
12
Feketekiegyenlítő
120
Hz
Válaszidő
Frissítési időköz
Ki
FreeSync
Be
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Játék
Nyelv
Magyar
Kép
Megjelenítési idő
20 mp.
A menü nyelvének
beállítása.
Alképernyő
Rendszer
Információ
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
39
7. fejezet
Rendszer
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Helyi sötétítés
Automatikusan a maximális kontrasztot állítja be a képernyő egyes területeinek fényerejénél.
Világítás
•• Ki: Az Helyi sötétítés funkció kikapcsolása.
Annak konfigurálása, hogy a képernyő hátoldalán elhelyezett LED világítás hogyan működjön.
•• Ki: Az Világítás funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: A Helyi sötétítés automatikusan be- vagy ki lesz kapcsolva, attól függően, hogy a
tartalom HDR típusú-e.
――Ha a monitor azt észleli, hogy a bejövő videó HDR információt tartalmaz, akkor az Információ menü és a
Forrás menü megjeleníti a HDR-t. Ebben az esetben válassza az Automatikus funkciót. (lásd az Információ
részt)
•• Be: Aktiválja a Világítás funkciót.
•• Be: Aktiválja a Helyi sötétítés funkciót.
12
Feketekiegyenlítő
120
Ki
Hz
Válaszidő
Frissítési időköz
FreeSync
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Be
――Ez a menü nem elérhető, ha a Válaszidő Gyorsabb vagy Leggyorsabb módban van.
――Használja a Ki vagy Automatikus módot, ha nem játszik videót vagy játékot. Ellenkező esetben előfordulhat,
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Játék
Világítás
Ki
Kép
Ki
Alképernyő
Helyi sötétítés
Hangerő
50
Rendszer
Eco-takarék. plusz
Ki
Információ
Kikapcsolásidőzítő
PC/AV mód
USB-szupertöltés
DisplayPort Ver.
Beállíthatja a képernyő
alatti LED-es világítás
működését.
hogy a képernyő villog.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
Hangerő
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
Ki
1.2
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
40
Eco-takarék. plusz
PC/AV mód
Az Eco-takarék. plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Helyi sötétítés funkció aktív.
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
――Csak a széles képernyős, például 16:9, 16:10, 21:9 vagy 32:9 szélességű modellekre vonatkozik.
•• Ki: Az Eco-takarék. plusz funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
――Ha a monitor HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a
jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb
képernyő megjelenítéséhez, majd válassza az
ikont. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
•• Kicsi: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
USB-szupertöltés
Kikapcsolásidőzítő
A készüléken található
akkumulátorát.
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
•• Ki: Kapcsolja ki az USB-szupertöltés funkciót.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám
elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
•• Be: A funkció bekapcsolásával gyorsan feltöltheti a
――A szupertöltés funkció elérhető a
2 portra csatlakoztatott forráseszközt.
2 porton keresztül. A töltés sebessége a csatlakoztatott eszköztől
függően változó lehet.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
2 porton keresztül gyorsan feltöltheti egy csatlakoztatott készülék
→ Rendszer
――Az akkumulátor gyors töltése lehet, hogy nincs támogatva, és/vagy a töltés lehet, hogy hosszabb időt vesz
igénybe egyes mobileszközökön.
――Ha a szupertöltés funkció a
2 portnál ki van kapcsolva, akkor használja ezt a portot hagyományos
sebességű töltésre és adatátvitelre.
――Ha USB 2.0 vagy alacsonyabb eszköz van csatlakoztatva a
2 porthoz, és a szupertöltés funkció be van
kapcsolva, akkor az adatátvitel nem lehetséges, erre csak akkor van lehetőség, ha USB 3.0 van csatlakoztatva.
※ Előfordulhat, hogy ezek a portok nem lesznek kompatibilisek a későbbiekben megjelenő, új USB-eszközökkel.
――Ha egy eszköz, például egér, billentyűzet vagy memóriaeszköz van csatlakoztatva a
2 porthoz, és az
eszköz USB 2.0 vagy alacsonyabb USB-eszköz, akkor kapcsolja ki a szupertöltés funkciót.
――Ha a szupertöltést a képernyőmenü használatával bekapcsolja, akkor a monitor USB 1-2 portjaihoz
csatlakoztatott valamennyi eszköz újra felismerésre kerül. Ez biztosítja az optimális feltöltést.
※ A szupertöltés funkció bekapcsolása előtt zárjon be minden fájlt az USB-portokhoz csatlakozó
tárolóeszközökön.
41
DisplayPort Ver.
Ismétl. sebesség
Válassza ki az Ön DisplayPort verzióját.
A megnyomott nyomógombok válaszidejét állítja be.
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor (amennyiben HDMI1, HDMI2, DisplayPort vagy MiniDP állásban van) energiatakarékos
üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód
aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a
gombot a képernyőmenü megjelenítéséhez. A 1.1, 1.2 vagy a 1.2↑ lehetőség közül választhat.
――Ha a DisplayPort Ver. elemet 1.1 opcióra állítja, akkor a DisplayPort 1.1 protokoll sávszélességi korlátozása
miatt a tényleges maximális kimeneti frissítési arány nem képes elérni a 120 Hz/144 Hz szintet.
――Ha az 1.2↑ lehetőséget választja, a monitor maximum 3840 x 1080 @ 144 Hz és 10-bites szín értékkel
rendelkező bemeneti jeleket támogat.
Műk.jelző LED be
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
HDMI mód
Összes visszaáll.
Válassza ki a használni kívánt HDMI módot.
――A támogatott eszköz és a felbontás a verziótól függően eltérhet.
――Ha a verzió módosul, akkor előfordulhat, hogy a képernyő villogni kezd.
――Ha a HDMI mód opciót 1.4 értékre állítja, akkor előfordulhat, hogy egyes nagy felbontások nincsenek
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
――A 1 játékbeállítás, 2 játékbeállítás, valamint a 3 játékbeállítás, amely a Beállítások ment. alatt lett elmentve,
nem változik.
támogatva a HDMI 1.4 protokoll sávszélességi korlátozása miatt.
――Ha a beállítás nem megfelelő, akkor üres képernyő jelenhet meg. Ebben az esetben ellenőrizze az eszköz
specifikációit.
――Állítsa a HDMI mód opciót 1.4 értékre, ha a termékünkhöz csatlakoztatott DVD nem bocsát ki hangot.
――Ez a menü nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
Forrásészlelés
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
42
Információ
HDR
Automatikusan a videoforrásnak megfelelő optimális HDR-hatást biztosítja.
Ha egy HDR jelet egyes eszközök (videokártya/lejátszó, stb.) feldolgoztak, akkor a jel nem bocsát ki HDR
metaadatokat, és ezért nem lesz felismerhető HDR jelként. Ebben az esetben manuálisan engedélyezze
a Helyi sötétítés opciót, hogy biztosíthassa az optimális HDR effektusokat.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
12
120
Ki
Hz
Feketekiegyenlítő
Válaszidő
Frissítési időköz
A HDR (High Dynamic Range – magas dinamikatartomány) technológia a jelforrás kontrasztjának finom
módosításával az emberi szemmel láthatóhoz hasonló videoképet állít elő.
Be
FreeSync
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
12
Információ
Játék
LC********/**
Kép
120
Ki
Hz
Feketekiegyenlítő
Válaszidő
Frissítési időköz
Be
FreeSync
Bem. késl. csökk.
S/N:**************
Alképernyő
Képmód: Egyedi
Rendszer
Információ
Játék
Információ
Kép
HDMI1
Kilépés
****x****
** kHz ** Hz
HDR
LC********/**
S/N:**************
Alképernyő
Rendszer
Információ
HDMI1
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Kilépés
****x****
** kHz ** Hz
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
43
A HDR használatának előfeltétele:
1
Ha HDR-t támogató videokártyát használ egy HDR-t támogató játékkal együtt, és a készülék HDMI/
DP/MINI DP portjához végzi a csatlakoztatást, akkor ez lehetővé teszi a HDR effektust.
――Látogasson el a gyártók weboldalaira, hogy ellenőrizhesse, hogy a videokártya és a játék támogatja-e
a HDR-t. Bizonyos esetekben a videokártya illesztőprogramnak, illetve a játékfrissítéseknek a legújabb
verzióit kell telepíteni a HDR effektus engedélyezéséhez.
2
Ha a HDMI 2.0a-t támogató Blu-Ray DVD lejátszik egy UHDA (vagy HDR) logóval ellátott UHD BluRay lemezt, akkor a HDR effektust engedélyezni lehet.
3
Ha az Xbox One S lejátszik egy Microsoft Xbox HDR játékot vagy egy UHDA (vagy HDR) logóval
ellátott UHD Blu-Ray lemezt, akkor a HDR effektust engedélyezni lehet.
4
Ha a PS4/PS4 Pro lejátszik egy Sony PS HDR játékot, akkor a HDR effektust engedélyezni lehet.
――Azon Xbox One S/PS4 (Pro) játékokkal kapcsolatos információkért, amelyek támogatják a HDR-t,
látogasson el a hivatalos Xbox/PS4 weboldalakra.
* Ha a HDR automatikusan engedélyezve van, akkor egyes funkciók, mint például a Szín/Szemkímélő mód,
automatikusan letiltásra kerülnek.
* Ha engedélyezni kívánja a HDR effektust a HDMI porthoz, akkor állítsa a HDMI mód opciót 2.0 értékre a
képernyőmenüben.
* Ha engedélyezni kívánja a HDR effektust a DP porthoz, akkor állítsa a DisplayPort Ver. opciót 1.2↑ értékre
a képernyőmenüben és engedélyezze a 10 bites színkimenetet a videokártya beállításaiban.
* Ez a funkció nem elérhető, ha a PBP funkció aktív.
44
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics honlapjáról
a http://www.samsung.com címen.
Hardver
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting Box
ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
45
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket. Ha a
probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2
Húzza ki a kábelt a készülékből.
3
Kapcsolja be a készüléket.
4
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
Képernyővel kapcsolatos probléma
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
46
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
A videó lejátszása akadozik.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (50. old.) alapján.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (50. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Hanggal kapcsolatos probléma
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
A képernyő színei nem valósághűek.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI kábel, DP kábel vagy MINI DP kábel használatával.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
El van mosódva a kép.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
esetén: Lépjen a Vezérlőpult → Betűtípusok → ClearType szöveg módosítása lehetőségre és módosítsa
a ClearType engedélyezése opciót.
47
Kérdések & és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság elemet.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 10(Korai verzió): Nyissa meg a Beállítások → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a
Képernyő-frissítési gyakoriság elemet.
•• Windows 10(1703 és későbbi verzió): Nyissa meg a Beállítások → Rendszer → Képernyő → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyő-frissítési
gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8(Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10(Korai verzió): Nyissa meg a Beállítások → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10(1703 és későbbi verzió): Nyissa meg a Beállítások → Rendszer → Képernyő elemre, és módosítsa a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8(Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai →
Energiagazdálkodási lehetőségek elemre, vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 10(Korai verzió): Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Beállítások → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás elemre, vagy
lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 10(1703 és későbbi verzió): Nyissa meg a Beállítások → Energiagazdálkodás lehetőségre, és adja meg a beállításokat.
48
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
C49HG90DM*
Méret
49 hüvelykes (48,9 hüvelyk / 124,2 cm)
Kijelzőterület
1195,8 mm (V) x 336,3 mm (F)
Képponttávolság
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Maximális képpontfrissítés
660 MHz
Tápellátás
AC100-240V~ 50/60Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a
készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
HDMI, DisplayPort, MINI DisplayPort
Környezeti feltételek
Üzemi
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
49
Normál üzemmód táblázat
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30–170 kHz
Sorfrekvencia
24–144 Hz
Optimális felbontás
3840 x 1080 120 Hz-en (HDMI)
3840 x 1080 144 Hz-en (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Maximális felbontás
3840 x 1080 120 Hz-en (HDMI)
3840 x 1080 144 Hz-en (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem felel meg,
előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati útmutatójában
közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
50
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
51
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék szétszerelése
nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
52
Download PDF