Samsung | C24FG73FQU | Samsung C27FG73FQE Használati utasítás

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Játszómonitor
C*FG7*
A termék színe és kialakítása a típustól függően eltérhet, és a termék műszaki jellemzői a teljesítmény javítása céljából
előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A jelen kézikönyv tartalma a minőség javítása érdekében külön értesítés nélkül is módosulhat.
© Samsung Electronics
A jelen kézikönyv szerzői jogának tulajdonosa Samsung Electronics.
Tilos a jelen kézikönyv részeinek vagy egészének felhasználása vagy sokszorosítása a Samsung Electronics engedélye nélkül.
A nem a Samsung Electronics tulajdonában levő védjegyek a megfelelő jogtulajdonosok bejegyzett védjegyei.
••
Előfordulhat, hogy adminisztrációs díjat kell fizetnie, ha
‒‒ (a) szerelőt hív, de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
‒‒ (b) szervizbe viszi a terméket de a termék nem hibás.
(azaz ha Ön elmulasztotta elolvasni a használati útmutatót).
••
Az adminisztrációs díj összegét munkatársaink még a munka megkezdése, illetve a kiszállás előtt közlik Önnel.
Tartalom
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
4
4
Biztonsági óvintézkedések
4
Szimbólumok
4
Tisztítás5
Villamosság és biztonság
5
Telepítés6
Működés
7
Előkészületek
Alkatrészek10
Vezérlőpanel
10
Funkciógomb útmutató
11
Játékbeállítási Gomb
12
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások
módosítása
13
A Hangerő beállítás módosítása
13
Hátoldal
14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása 15
A monitorképernyő forgatása
16
Lopás elleni zár
18
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
18
Telepítés19
Az állvány alapjának összeszerelése (csak a C*FG70*
19
modell esetén)
Az állvány alapjának összeszerelése (csak a C*FG73*
modell esetén)
20
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)
(csak a C*FG70* modell esetén)
21
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez)
(csak a C*FG73* modell esetén)
22
23
A FALI KONZOL rögzítése
Az állvány felszerelése (csak a C*FG70* modell
esetén)
24
Az állvány felszerelése (csak a C*FG73* modell
esetén)
25
Játék
Képmód31
Frissítési időköz32
Feketekiegyenlítő32
Válaszidő32
FreeSync33
Forráseszköz csatlakoztatása
és használata
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
Bem. késl. csökk.34
Képernyő mérete34
26
PC csatlakoztatása és használata
26
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
26
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
26
Csatlakoztatás DP-kábellel
27
Fejhallgató csatlakoztatása
27
Áramellátás (csak C24FG70FQ* / C24FG73FQ* típus
27
esetén)
Áramellátás (csak C27FG70FQ* / C27FG73FQ* típus
28
esetén)
A csatlakozókábelek elrendezése (csak a C*FG70*
28
modell esetén)
A csatlakozókábelek elrendezése (csak a C*FG73*
29
modell esetén)
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás30
Beállítások ment.35
A képernyő beállítása
Képmód
36
Fényerő37
Kontraszt37
Élesség37
Szín37
HDMI feketeszint38
Szemkímélő mód38
Illesztőprogram telepítése
30
Képer. beállítása38
Optimális felbontás beállítása
30
Kalibrációs Jelentés
38
2
Tartalom
Az OSD (Képernyőmenü)
beállításainak módosítása
Nyelv39
Megjelenítési idő39
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
A telepítésre vonatkozó korlátozások és
problémák
Rendszerkövetelmények
Műszaki adatok
43
Általános47
43
43
Normál üzemmód táblázat
Függelék
Beállítás és visszaállítás
Hibaelhárítási útmutató
Arénavilágítás (csak a C*FG70* modell esetén) 40
Követelmények a Samsung Customer Service Center
megkeresése előtt
44
A készülék tesztelése
44
44
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Ellenőrizze az alábbiakat.
44
Hangerő41
Eco-takarék. plusz41
Kikapcsolásidőzítő41
PC/AV mód41
48
Kérdések és válaszok
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az ügyfelek
költsége)
50
Nem hibás készülék
50
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta50
Egyebek
50
46
DisplayPort Ver.41
Forrásészlelés42
Ismétl. sebesség42
Műk.jelző LED be42
Összes visszaáll.42
Információ42
3
1. fejezet
Előkészület a készülék használatához
A biztonságos felszerelés
Biztonsági intézkedések tárolás során
A megfelelő szellőzés érdekében biztosítson szabad teret a készülék körül. Ha a készülék belsejében
megemelkedik a hőmérséklet, az tüzet, illetve a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék
elhelyezésekor biztosítson legalább az ábrán látható mértékű, vagy annál nagyobb szabad teret a
készülék körül.
Az erősen csillogó modellek felületén fehér foltok keletkezhetnek, ha a közelükben ultrahangos párásító
berendezést használnak.
――A termék külseje típustól függően eltérő lehet.
díjat számítunk fel.)
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetés
10 cm
10 cm
10 cm
――Ha a termék belseje tisztítást igényel, forduljon a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálathoz (a szolgáltatásért
ÁRAMÜTÉS LEHETSÉGES, NE NYISSA FEL!
Figyelmeztetés : AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A FEDELET! (VAGY A HÁTOLDALT)
10 cm
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSENEK FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
KEZELENDŐ ALKATRÉSZEK.
10 cm
BÍZZON MINDEN SZERVIZ-TEVÉKENYSÉGET KÉPZETT SZAKEMBERRE!
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék belsejében nagyfeszültség
uralkodik.
A készülék belső alkatrészeinek bármiféle megérintése veszélyes!
10 cm
10 cm
10 cm
Ez a szimbólum arra emlékeztet, hogy a készülékkel együtt a
működése és karbantartása szempontjából fontos dokumentációt is
szállítottunk.
Szimbólumok
10 cm
10 cm
Életveszély
Figyelmeztetés
Ha az útmutatásokat nem követi, súlyos vagy végzetes személyi
sérülés történhet.
Ha az útmutatásokat nem követi, személyi sérülés vagy anyagi kár
következhet be.
4
Tisztítás
――Tisztítás során kövesse az alábbi lépéseket.
1
Kapcsolja ki a készüléket és a számítógépet.
2
Húzza ki a hálózati kábelt a készülékből.
――A hálózati kábelt a dugaszánál fogja meg és ne érjen a kábelhez nedves kézzel. Ellenkező esetben
áramütés következhet be.
3
Törölje le a monitort egy tiszta, puha, száraz kendővel.
‒‒ Ne használjon olyan tisztítószert, amely alkoholt vagy oldószert tartalmaz, vagy karcolja a monitor
felületét.
‒‒ Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert közvetlenül a készülékre.
4
Nedvesítsen meg egy puha, száraz kendőt vízzel, majd gondosan kicsavarva tisztítsa meg a készülék
külső burkolatát.
5
A készülék megtisztítása után csatlakoztassa a hálózati kábelt.
6
Kapcsolja be a készüléket és a számítógépet.
Villamosság és biztonság
Életveszély
•• Ne használjon sérült hálózati kábelt vagy dugaszt, vagy kilazult hálózati aljzatot.
•• Ne csatlakoztasson túl sok készüléket ugyanabba a hálózati aljzatba.
•• Ne érintse meg a hálózati dugaszt nedves kézzel.
•• A hálózati dugaszt teljes egészében helyezze be, hogy ne legyen laza.
•• A hálózati dugaszt földelt hálózati aljzatba csatlakoztassa (csak 1. típusú szigetelt készülékek
esetén).
•• Ne hajlítsa meg vagy húzza a hálózati kábelt túl nagy erővel. Ne vezesse a hálózati kábelt nehéz
tárgy alatt.
•• A hálózati kábelt vagy a készüléket hőforrásoktól távol helyezze el.
•• Száraz törlőkendővel tisztítsa meg a portól a hálózati dugasz és a hálózati aljzat érintkezőinek
környezetét.
Figyelmeztetés
•• Ne húzza ki a hálózati kábelt, miközben a készülék be van kapcsolva.
•• Csak a Samsung által a készülékhez szállított hálózati kábelt használja. Ne használja a hálózati
kábelt más készülékekhez.
•• Az a hálózati aljzat, amelyhez a hálózati kábel csatlakozik, legyen mindig hozzáférhető.
‒‒ A hálózati kábelt ki kell húzni, ezzel megszakítva a készülék tápellátását, ha veszélyhelyzet állhat
fenn.
•• Amikor kihúzza a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, a dugaszánál fogja meg.
5
Telepítés
Életveszély
Figyelmeztetés
•• Ne tegyen a készülék tetejére gyertyát, rovarirtó szert vagy cigarettát. A készüléket hőforrásoktól
távol helyezze el.
•• Ha a készüléket áthelyezi, vigyázzon, hogy ne ejtse el.
•• Ne használja a készüléket rosszul szellőző helyen: könyvespolcon vagy faliszekrényben.
•• A szellőzés biztosítására szerelje a készüléket a faltól legalább 10 cm-re.
•• A műanyag csomagolást tartsa gyermekektől elzárt helyen.
‒‒ A gyermekeket fulladásos baleset érheti.
•• Ne helyezze a készüléket instabil vagy rázkódásnak kitett felületre (instabil polc, ferde felület, stb.).
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ Ha a készüléket túlságosan rázkódó környezetben használja, akkor megsérülhet vagy tüzet is
okozhat.
•• Ne telepítse a készüléket jármű belsejében vagy olyan helyen, ahol por, nedvesség (csepegő víz, stb.),
olaj vagy füst érheti.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, hőhatásnak, ne helyezze forró tárgy (pl. kályha)
közelébe.
•• Ne fordítsa a készüléket előlapjával lefelé.
•• Ha a készüléket kisszekrényre vagy polcra helyezi, győződjön meg arról, hogy előlapjának elülső
széle nem nyúlik túl.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, és/vagy személyi sérülést okozhat.
‒‒ A készüléket csak a megfelelő méretű kisszekrényre vagy polcra szabad helyezni.
•• Óvatosan tegye a helyére a készüléket.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Ha a készüléket szokatlan helyre telepíti (olyan helyre, ahol nagy mennyiségű finom por, vegyszerek,
szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak lehet kitéve vagy ahol a készüléknek hosszabb
időn keresztül folyamatosan kell működnie), az komolyan befolyásolhatja a teljesítményét.
‒‒ Ha a készüléket ilyen helyen kívánja elhelyezni, feltétlenül keresse meg a Samsung Customer
Service Centert.
‒‒ A készülék élettartama rövidülhet vagy tűz keletkezhet.
•• Ne helyezze a készüléket kisgyermekek által elérhető helyre.
‒‒ A készülék leeshet és gyermekek sérülését okozhatja.
•• Az étkezési olajok, mint például a szójaolaj a készülék károsodását vagy deformációját okozhatják.
Ne helyezze a készüléket konyhába vagy konyhapult közelébe.
6
Működés
Életveszély
•• A készülék belsejében nagyfeszültség uralkodik. Tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni, javítani
vagy módosítani.
‒‒ Javítás céljára keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• A készülék áthelyezéséhez először húzza ki a készülékből az összes kábelt, a tápkábelt is beleértve.
•• Ha a készülékből szokatlan zaj hallható, égés szaga érezhető vagy füst látható, azonnal húzza ki a
hálózati kábelt és keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen be fémtárgyat (evőpálcikát, pénzérmét, hajtűt, stb.) vagy gyúlékony tárgyat (papírt,
gyufát, stb.) a készülékbe (a ventillátor-nyílásokba, bementi és kimeneti portokba, stb.).
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázát, csészét, kannát, stb.) vagy fémtárgyakat a
készülék tetejére.
‒‒ Feltétlenül feszültségmentesítse a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt, ha a készülékbe víz
vagy egyéb idegen anyag került. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
•• Ne engedje meg, hogy gyermekek alulról belekapaszkodjanak a készülékbe vagy felmásszanak a
tetejére.
‒‒ A gyermekek megsérülhetnek vagy súlyos fájdalmat szenvedhetnek.
•• Ha a készülék leesik vagy a külső burkolata megsérül, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a hálózati
kábelt. Ezután keresse meg a Samsung Customer Service Centert.
‒‒ Ha tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne hagyjon a készülék tetején nehéz tárgyat, vagy bármit, amit a gyermekek kedvelhetnek (játékot,
édességet, stb.).
‒‒ A készülék vagy a nehéz tárgy leeshet, amikor a gyermekek megpróbálják elérni a játékot vagy
édességet, és súlyos sérülést szenvedhetnek.
•• Villámlás vagy zivatar közben kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati kábelt.
•• Ne ejtsen rá tárgyakat a készülékre és ne tegye ki erős ütésnek.
•• Ne mozgassa a készüléket a hálózati kábel vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ha gézszivárgást észlel, ne érintse meg sem a készüléket, sem a hálózati dugaszát. A helyiséget
azonnal szellőztesse ki.
•• Ne emelje vagy mozgassa a készüléket a hálózati vagy bármelyik másik kábel húzásával.
•• Ne használjon és ne tartson a készülék közelében gyúlékony sprayt vagy éghető anyagot.
•• Biztosítsa, hogy a ventillátorokat ne takarják el asztalkendők vagy függönyök.
‒‒ A magas belső hőmérséklet tüzet okozhat.
7
Figyelmeztetés
•• Ha huzamosabb ideig jeleníti meg ugyanazt az állóképet, az utókép beéghet a képernyőbe, és
meghibásodhatnak a képpontok.
‒‒ Ha hosszabb időn keresztül nem kívánja használni a készüléket, aktiválja az energiatakarékos
módot vagy egy mozgó képernyővédőt.
•• Ha a készüléket tartósan nem tervezi használni (szabadság, stb.), húzza ki a hálózati kábelt a hálózati
aljzatból.
‒‒ A felgyülemlett por, hőhatással kombinálva, tüzet, áramütést vagy villamos szivárgást okozhat.
•• A készüléket a javasolt felbontással és frekvenciával használja.
‒‒ A látása romolhat.
•• Ne helyezzen közvetlenül egymás mellé AC/DC adaptereket.
•• Mielőtt az AC/DC adaptert használni kezdené, távolítsa el róla a műanyag zacskót.
•• Ne hagyja, hogy az AC/DC adapterbe víz kerüljön, vagy az eszköz nedvessé váljon.
‒‒ Fennáll az áramütés vagy tűz keletkezésének veszélye.
‒‒ Ne használja a készüléket szabad téren, ahol eső vagy hó érheti.
‒‒ Legyen óvatos, hogy a padló felmosásakor ne nedvesítse be az AC/DC adaptert.
•• Ne helyezze az AC/DC adaptert fűtőkészülék közelébe.
‒‒ Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
•• Tartsa az AC/DC adaptert jól szellőző térben.
•• Ha úgy helyezi el a hálózati adaptert, hogy az felfelé néző kábelbemenettel lóg, akkor víz vagy más
idegen anyag kerülhet az adapterbe, és annak meghibásodását okozhatja.
•• Helyezze be a hálózati csatlakozót az AC/DC adapterbe, amíg egy kattanó hangot nem hall.
•• A hálózati csatlakozót különállóan ne helyezze be a konnektorba.
•• Csak a mellékelt AC/DC adaptert használja.
‒‒ Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne helyezze az AC/DC adaptert mennyezeten levő konnektorba.
‒‒ Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Forgassa el oly módon a hálózati csatlakozót, hogy a tartományt (0 - 90°) ne lépje túl az AC/DC
adapteren.
‒‒ Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Az összeszerelést követően soha ne szerelje szét a hálózati csatlakozót. (Összeszerelést követően
nem szedhető szét.)
•• Soha ne használja a mellékelt hálózati csatlakozót más eszközökhöz.
•• Amikor eltávolítja az AC/DC adaptert a konnektorból, akkor tartsa a kezével az AC/DC adapter testét
és húzza felfelé.
‒‒ Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne ejtsen tárgyakat az AC/DC adapterre és ne tegye ki azt fizikai behatásnak.
‒‒ Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Használja az AC/DC adaptert, miután eltávolította a műanyag fedelét.
‒‒ Ellenkező esetben tüzet okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati adapter vízszintesen álljon az asztalon vagy a padlón.
8
•• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé és ne mozgassa a talpánál fogva.
‒‒ A készülék leeshet és megsérülhet, vagy személyi sérülést okozhat.
•• Ha hosszú időn keresztül túlságosan közelről nézi a képernyőt, romolhat a látása.
•• Ne használjon a készülék közelében párásítót vagy kályhát.
•• Miközben a készüléket használja, óránként legalább 5 percig pihentesse a szemét, vagy nézzen rá
távolabb levő tárgyakra.
•• Ha a készülék már hosszú időn keresztül be volt kapcsolva, ne érintse meg a képernyőt, mert az
felforrósodik.
•• A kis méretű tartozékokat tartsa gyermekektől elzárt helyen.
•• Óvatosan módosítsa a készülék rálátási szögét vagy a talp magasságát.
‒‒ A keze vagy az ujjai becsípődhetnek és megsérülhetnek.
‒‒ Ne döntse meg túlságosan a készüléket, mert leeshet és személyi sérülést okozhat.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
‒‒ A készülék meghibásodhat vagy sérülés történhet.
•• Fejhallgató vagy fülhallgató használatakor ne állítsa a hangerőt túl magasra.
‒‒ A túl nagy hangerő halláskárosodást okozhat.
9
2. fejezet
Előkészületek
Alkatrészek
Alkatrészek
A navigációban segítséget nyújtó többirányú gomb.
JOG Gomb
Vezérlőpanel
――A JOG gomb a készülék bal oldalán, hátul található. A gombbal felfelé,
lefelé, balra, illetve jobbra mozoghat, illetve a beállított érték bevitelére
használható.
Ez a LED a működés állapotjelzője, és az alábbiak szerint működik
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
•• Bekapcsolás (Bekapcsoló gomb): Ki
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
C*FG70*
Leírás
C*FG73*
•• Energiatakarékos üzemmód: Villog
JOG Gomb
FEL
BALRA
Működésjelző LED
•• Kikapcsolás (Bekapcsoló gomb): Be
――A tápellátást jelző fény működése a menüből ki-, illetve bekapcsolható.
JOBBRA
(Rendszer → Műk.jelző LED be) Előfordulhat, hogy egyes modellek a
funkciók eltérései következtében nem rendelkeznek ezzel a funkcióval.
MEGNYOM(ENTER)
Nyomja meg a JOG gombot, ha a képernyő be van kapcsolva.
LE
Funkciógomb útmutató
Megjelenik a Funkciógomb útmutató. A képernyőmenü az útmutató
megjelenésekor az adott irány-gomb ismételt megnyomásával érhető
el.
――A Funkciógomb útmutató a funkciótól és a készülék típusától függően
eltérő lehet. Kérjük, ellenőrizze a konkrét termék adatait.
Játékbeállítási Gomb
Használja a gyorsgombokat a korábban elmentett testreszabott
játékmódok eléréséhez.
Működésjelző LED
Vissza
Funkciógomb útmutató
Játékbeállítási Gomb
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
――A Játékbeállítási Gombok a monitor előlapjának jobb alsó részén vannak.
Egy testreszabott játékmód szerkesztéséhez és mentéséhez lépjen a
Játék → Beállítások ment. lehetőségre.
10
Funkciógomb útmutató
――A főmenübe való belépéshez vagy a többi elem használatához a JOG gomb megnyomásával nyissa meg a
Funkciógomb útmutatót. A JOG gomb ismételt megnyomásával léphet ki.
FEL/LE/BALRA/JOBBRA: Lépjen a kívánt elemre. Minden
elemhez megjelenik a leírás, ha a fókusz megváltozik.
Ikonok
Leírás
Menü
Kiválasztja az
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb
útmutató képernyőn.
Megjelenik a monitor jellemzőihez tartozó képernyőmenü.
Forrás
MEGNYOM(ENTER): A kijelölt elem alkalmazásra kerül.
Válassza ki az
opciót a bemeneti jel módosításához, a JOG gomb
mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn. A képernyő bal felső
sarkában egy üzenet jelenik meg, ha a bemeneti jel módosítva lett.
opciót a JOG gomb mozgatásával a Funkciógomb
Kiválasztja az
útmutató képernyőn.
Nyomja meg a Szemkímélő mód engedélyezéséhez vagy tiltásához.
Szemkímélő mód
A Szemkímélő mód funkció rendelkezésre állásakor az alábbi elemek
nem érhetők el.
•• Játék → Képmód, Feketekiegyenlítő
•• Kép → Képmód, Fényerő, Szín
Vissza
•• Rendszer → Eco-takarék. plusz
Kikapcs.
opciót a monitor kikapcsolásához, a JOG gomb
Kiválasztja az
mozgatásával a Funkciógomb útmutató képernyőn.
――Előfordulhat, hogy a funkciók eltérései következtében a Funkciógomb útmutató opciói eltérőek lehetnek.
11
Ha a monitoron nem jelenik meg semmi (Energiatakarékos mód vagy Jel nélküli mód esetén), akkor a
jelforrás és a működés szabályozásának 2 gyorsgombja az alábbi módon használható.
Játékbeállítási Gomb
JOG Gomb
Gyorsan megtekintheti a beállítást az alul levő gyorsbillentyűvel, a képernyőmenü használata nélkül.
Közvetlenül megtekintheti a három különböző mód beállításait.
Energiatakarékos mód/Jel nélküli mód
FEL
Jelforrás módosítása
Le
MEGNYOM(ENTER) gomb lenyomása 2
másodpercig
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
C*FG70*
C*FG73*
Kikapcsolás
Amikor a monitor főmenüt jeleníti meg, akkor a JOG gomb az alábbiak szerint használható:
JOG Gomb
Művelet
FEL/LE
Lépés a beállítások között
Kilépés a főmenüből.
BALRA
3 játékbeállítás
2 játékbeállítás
1 játékbeállítás
3 játékbeállítás
2 játékbeállítás
1 játékbeállítás
Kilépés az allistából mentés nélkül.
A csúszka értékének csökkentése.
JOBBRA
MEGNYOM(ENTER)
Következő szintre lépés.
A csúszka értékének növelése.
Következő szintre lépés.
Beállítás mentése és az allista bezárása.
12
A Fényerő, Kontraszt és Élesség beállítások módosítása
A Hangerő beállítás módosítása
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Fényerő, Kontraszt vagy Élesség beállítást a JOG
gomb fel- vagy lefelé mozgatásával módosíthatja.
Ha a képernyőn nem látható a képernyőmenü, akkor a Hangerő a JOG gomb balra, illetve jobbra
mozgatásával állítható.
Élesség
Fényerő
Kontraszt
Hangerő
50
Némítás
100
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
――Ha egy csatlakoztatott bemeneti eszköz hangminősége gyenge, akkor a készülék Auto Mute funkciója
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
Fényerő
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
Kontraszt
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
elnémíthatja a hangot vagy akadozó hangot eredményezhet fejhallgató vagy hangszóró használata esetén.
Állítsa a bemeneti eszköz hangerejét legalább 20% értékre, a hangerő beállításához pedig a készülék
hangerő-szabályozóját (JOG gomb BALRA/JOBBRA) használja.
――Mi az Auto Mute?
Ez a funkció zajos hang vagy a bemeneti eszköz hangerőproblémája miatt jelentkező gyenge jelszint
esetén a hang javítása érdekében elnémítja a hangot.
――A Némítás funkció aktiválásához lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd a JOG gombbal mozgassa a
fókuszt lefelé.
Élesség
A Némítás funkció aktiválásának megszüntetéséhez lépjen a Hangerő vezérlőképernyőre, majd növelje vagy
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
csökkentse a Hangerő értékét.
13
Hátoldal
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Csatlakozó
Leírás
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Az AC/DC adapterhez csatlakozik.
Csatlakoztatás forráseszközhöz HDMI-kábel vagy HDMI–DVI kábellel.
DP IN
Csatlakoztatás számítógéphez DP-kábellel.
SERVICE
A szervíz munkatársai számára fenntartva.
Csatlakozás egy kimeneti hangrendszerhez, például fejhallgatóhoz.
14
Az eszköz dőlésének és magasságának beállítása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
C*FG73*
C*FG70*
-2° (±2°) - 92° (±2°)
15° Balra - 15° Jobbra (Összesen 30°, ±2°)
-2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°)
-15,0°(±2,0°) Balra ~ +15,0°(±2,0°) Jobbra
-2° (±2°) - 17° (±2°)
140 mm (0, +10 mm)
-3,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
135,0 mm (135,0, ± 5,0 mm)
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• A monitor dőlése és magassága beállítható.
•• Amikor a dőlésszöget vagy a magasságot állítja, fogja meg mindkét oldalt, és ne alkalmazzon túl
nagy erőt, hogy a készülék ne károsodhasson.
•• Amikor a dőlésszöget vagy a magasságot állítja, fogja meg mindkét oldalt, és ne alkalmazzon túl
nagy erőt, hogy a készülék ne károsodhasson.
•• Az elforgatás és a magasságbeállítás bizonyos határértékekkel rendelkezik. A készülék forgatása és
magasságbeállítása során maradjon e határértékeken belül.
•• Az elforgatás és a magasságbeállítás bizonyos határértékekkel rendelkezik. A készülék forgatása és
magasságbeállítása során maradjon e határértékeken belül.
•• Az állvány magasságának beállítása során zajt hallhat. A zajt az okozza, hogy az állványban levő
golyó csúszik, amikor az állvány magasságát beállítja. A zaj normális, és nem jelenti a termék hibás
működését.
15
A monitorképernyő forgatása
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
A monitor forgatását az alábbiak szerint végezheti el.
C*FG73*
C*FG70*
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
――Húzza el a képernyőt a nyíl irányába.
――Fordítsa el a képernyőt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg el nem éri a teljesen függőleges
――Húzza el a képernyőt a nyíl irányába.
――Fordítsa el a képernyőt az óramutató járásával megegyező irányban, amíg el nem éri a teljesen függőleges
helyzetet.
――A képernyő óramutatóval szemben történő elfordítása károsíthatja a készüléket. Ha a készülék függőleges
helyzetet.
――A képernyő óramutatóval szemben történő elfordítása károsíthatja a készüléket. Ha a készülék függőleges
helyzetben van, vagy ha a magasság nincs a maximális értéken, akkor a képernyő elforgatása ezekben az
helyzetben van, vagy ha a magasság nincs a maximális értéken, akkor a képernyő elforgatása ezekben az
esetekben is károsíthatja a készüléket.
esetekben is károsíthatja a készüléket.
――A monitor elforgatásakor állítsa az Arénavilágítás opciót Ki állásba. Ha a szem ki van téve a monitor elülső
részének aljáról származó erős fénynek ( A ), akkor ez károsíthatja a látást. (csak a C*FG70* modell esetén)
16
Figyelmeztetés
C*FG70*
C*FG73*
•• Fogja meg a monitor bal és jobb szélét, és módosítsa a dőlésszöget.
•• Fogja meg a monitor bal és jobb szélét, és módosítsa a dőlésszöget.
90˚
90˚
•• A kétoldali széleknél fogja meg a horonyt és forgassa el a monitort. (Ügyeljen arra, hogy ne fogja
meg közvetlenül az LCD kijelzőt.)
•• A kétoldali széleknél fogja meg a horonyt és forgassa el a monitort. (Ügyeljen arra, hogy ne fogja
meg közvetlenül az LCD kijelzőt.)
•• A képernyő maximum óramutató szerint 90°-al fordítható el, ha szemben áll a képernyővel.
•• A képernyő maximum óramutató szerint 90°-al fordítható el, ha szemben áll a képernyővel.
17
Lopás elleni zár
Óvintézkedések a monitor mozgatásához
――A lopás elleni zárnak köszönhetően nyilvános helyen is biztonságosan használhatja a készüléket.
――Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása
――A zár formája és rögzítési elve a gyártótól függ. A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a
zár használati útmutatójában.
érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
C*FG70*
•• A monitor mozgatása során
az alsó részt fogja.
Lezárás a lopás elleni zár segítségével:
C*FG70*
C*FG73*
C*FG73*
•• A monitor mozgatása esetén
forgassa függőleges állásba,
és fogja meg a monitor
tetejét és alját.
1
Rögzítse a lopás elleni zár vezetékét valamilyen súlyos tárgyhoz (például asztalhoz).
2
Vezesse át a vezeték végét a másik végen található hurkon.
3
Illessze a zárat a lopás elleni zár számára fenntartott nyílásba a készülék hátoldalán.
4
Zárja le a lopás elleni zárat.
•• Ne fordítsa fejjel lefelé a
készüléket úgy, hogy csak az
állványt fogja.
‒‒ A lopás elleni zár külön kapható.
‒‒ A lopás elleni zárral kapcsolatos további információkat lásd a zár használati útmutatójában.
‒‒ A lopás elleni zárak elektronikai árucikkeket forgalmazó üzletekben és online vásárolhatók.
C*FG70*
•• Ügyeljen arra, hogy az ujjai
ne szoruljanak be.
18
Telepítés
Az állvány alapjának összeszerelése (csak a C*FG70* modell esetén)
1
2
3
4
5
A
Helyezze a csomagban található védő
polisztirolhab párnát a talajra, és
helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
Rögzítse az állványt a monitor hátához, a
nyíl irányában.
Az állványon levő csavarokat húzza meg
szorosan.
B
Vegye le a FEDÉL HÁTSÓ ALSÓ elemet a
FEDÉL HÁTSÓ FELSŐ elemről az ábrán
látható irányban.
A monitor hátán igazítsa be és nyomja
meg a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a
bemélyedésbe, a nyíl irányában.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol
habot (párnát), amely a monitor
csomagolásával érkezett.
6
Nyomja a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt
a nyilak irányában.
7
A monitor hátán igazítsa be és nyomja
meg a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA részt a
bemélyedésbe, a nyíl irányában.
8
Mialatt egyik kezével lenyomja az alsó
hungarocell réteget, emelje meg az
állvány nyakát a másik kezével.
9
Erősítse az állvány alját a nyakhoz, a
képen látható módon. Győződjön meg
arról, hogy ne legyen rés az állvány
nyaka és alapja között.
10
Erősítse az állvány alapját az állvány
nyakához, majd csavarjon be két csavart
az alapba a szoros rögzítés érdekében.
19
Az állvány alapjának összeszerelése (csak a C*FG73* modell esetén)
1
2
3
4
5
A
Helyezze a csomagban található védő
polisztirolhab párnát a talajra, és
helyezze a készüléket lefelé nézve a
polisztirolhabra, a képen látható módon.
Rögzítse az állványt a monitor hátához, a
nyíl irányában.
Az állványon levő csavarokat húzza meg
szorosan.
B
Vegye le a FEDÉL HÁTSÓ ALSÓ elemet a
FEDÉL HÁTSÓ FELSŐ elemről az ábrán
látható irányban.
A monitor hátán igazítsa be és nyomja
meg a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a
bemélyedésbe, a nyíl irányában.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol
habot (párnát), amely a monitor
csomagolásával érkezett.
6
Nyomja a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt
a nyilak irányában.
7
A monitor hátán igazítsa be és nyomja
meg a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA részt a
bemélyedésbe, a nyíl irányában.
8
Mialatt egyik kezével lenyomja az alsó
hungarocell réteget, emelje meg az
állvány nyakát a másik kezével.
9
Erősítse az állvány alját a nyakhoz, a
képen látható módon. Győződjön meg
arról, hogy ne legyen rés az állvány
nyaka és alapja között.
10
Erősítse az állvány alapját az állvány
nyakához, majd csavarjon be két csavart
az alapba a szoros rögzítés érdekében.
20
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez) (csak a C*FG70* modell esetén)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot
2
Helyezze be az erre a célra kijelölt szétszerelési
csapot a A és a B fülekbe, majd használja a
csapot emelőként, a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA rész
felemeléséhez.
3
Távolítsa el a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA részt a nyilak
irányában.
4
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL TETEJE részt a bemélyedésbe, a nyilak
irányában, az ábrán látható módon.
(párnát), amely a monitor csomagolásával érkezett.
5
Távolítsa el a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a nyíl
irányában.
6
Az állványon levő csavarokat lazítsa meg, az ábrán
látható módon.
――Ezeket a csavarokat kell használni a FALI KONZOL
7
Emelje meg és távolítsa el az állványt.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
rögzítéséhez is. Ügyeljen arra, hogy a csavarok ne
hiányozzanak.
21
A talp eltávolítása (A FALI KONZOL rögzítéséhez) (csak a C*FG73* modell esetén)
――Mielőtt eltávolítja az állványt a monitorról, fektesse a monitort lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot
2
Helyezze be az erre a célra kijelölt szétszerelési
csapot a A és a B fülekbe, majd használja a
csapot emelőként, a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA rész
felemeléséhez.
3
Távolítsa el a FEDÉL HÁTOLDAL ALJA részt a nyilak
irányában.
4
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL TETEJE részt a bemélyedésbe, a nyilak
irányában, az ábrán látható módon.
(párnát), amely a monitor csomagolásával érkezett.
5
Távolítsa el a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a nyíl
irányában.
6
Az állványon levő csavarokat lazítsa meg, az ábrán
látható módon.
――Ezeket a csavarokat kell használni a FALI KONZOL
7
Emelje meg és távolítsa el az állványt.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
rögzítéséhez is. Ügyeljen arra, hogy a csavarok ne
hiányozzanak.
22
A FALI KONZOL rögzítése
•• Megjegyzések
――Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
‒‒ A nem szabványos méretű csavar megrongálgatja a készülék belső alkatrészeit.
‒‒ A VESA csavarszabványnak nem megfelelő falikonzolok használata esetén a csavarok hossza a
specifikációtól függően változhat.
1
2
‒‒ Ne használjon a VESA csavarszabványnak nem megfelelő csavarokat. A falikonzol, illetve az asztali
állvány csatlakoztatásakor ne fejtsen ki túlzott nyomást a készülékre. A készülék megrongálódhat,
és személyi sérülést okozhat. A Samsung nem vállal felelősséget a nem megfelelő csavarok
használatából, illetve a falikonzol vagy az asztali állvány túlzott erőkifejtéssel történő
csatlakoztatásából származó károkért vagy személyi sérülésekért.
‒‒ A Samsung nem vállal felelősséget azokért a terméket ért károkért, illetve személyi sérülésekért,
amelyek a meghatározott műszaki jellemzőktől eltérő konzolok használata, illetve a falikonzol
nem szakember által végzett felszerelése miatt következnek be.
3
4
‒‒ A készülék felszereléséhez szerezzen be olyan falikonzolt, amelyet a faltól legalább 10 cm
távolságra lehet felszerelni.
‒‒ Csak a szabványnak megfelelő falikonzolt használjon.
‒‒ A monitor falra történő rögzítéséhez vegye le a talpat a monitorról.
Mértékegység: mm
Típusnév
C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*
A Rögzítse ide a FALI KONZOLT
B FALI KONZOL
Igazítsa a B elemet a monitoron levő A elemhez, majd az állványból eltávolított csavarokat
húzza meg szorosan (21. old., 22. old.).
C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*
VESA csavarlyuk jellemzők
milliméterekben
75 x 75
Szabványos csavar
4 mm Φ, 0,7 dőlés * 10 mm
hosszú
Mennyiség
4 db
――Ne rögzítse a FALI KONZOLT, ha a monitor be van kapcsolva. Ez áramütést okozhat, és sérüléssel járhat.
23
Az állvány felszerelése (csak a C*FG70* modell esetén)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
2
Rögzítse az állványt a monitor hátához, a nyíl
irányában.
3
Az állványon levő csavarokat húzza meg szorosan.
4
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL TETEJE részt a bemélyedésbe, a nyíl
irányában.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot
(párnát), amely a monitor csomagolásával érkezett.
5
Nyomja a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a nyilak
irányában.
6
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL ALJA részt a bemélyedésbe, a nyíl
irányában.
7
Az állvány felerősítését követően helyezze a
készüléket függőleges pozícióba.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
24
Az állvány felszerelése (csak a C*FG73* modell esetén)
――Összeszerelés előtt fektesse a terméket lapos és stabil felületre, képernyővel lefelé.
: A készülék ívelt alakú. Ha a készülék lapos felületen van, és nyomást helyez rá, akkor ez károsíthatja a készüléket. Ha a készülék felfelé vagy lefelé nézve van a földre helyezve, ne helyezzen rá nyomást.
1
Helyezze a csomagban található védő polisztirolhab
párnát a talajra, és helyezze a készüléket lefelé
nézve a polisztirolhabra, a képen látható módon.
2
Rögzítse az állványt a monitor hátához, a nyíl
irányában.
3
Az állványon levő csavarokat húzza meg szorosan.
4
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL TETEJE részt a bemélyedésbe, a nyíl
irányában.
――Mindenképpen használja fel a polisztirol habot
(párnát), amely a monitor csomagolásával érkezett.
5
Nyomja a FEDÉL HÁTOLDAL TETEJE részt a nyilak
irányában.
6
A monitor hátán igazítsa be és nyomja meg a FEDÉL
HÁTOLDAL ALJA részt a bemélyedésbe, a nyíl
irányában.
7
Az állvány felerősítését követően helyezze a
készüléket függőleges pozícióba.
Figyelmeztetés
Ne nyomja lefelé a monitort. Fennáll a monitor
károsodásának veszélye.
25
3. fejezet
Forráseszköz csatlakoztatása és használata
Csatlakoztatás előtti ellenőrzési pontok
――Forráseszköz csatlakoztatása előtt olvassa el az ahhoz mellékelt használati útmutatót.
A forráseszközökön található csatlakozók száma és elhelyezkedése eszközönként változik.
――Ne csatlakoztassa a hálózati kábelt a többi kábel csatlakoztatása előtt.
PC csatlakoztatása és használata
Válasszon az adott számítógépnek megfelelő csatlakoztatási módot.
――Az összekötő elemek készülékenként eltérhetnek.
――A rendelkezésre álló csatlakozók típustól függően eltérőek lehetnek.
A hálózati kábel csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy először a készülékhez csatlakoztassa a kábelt.
Ha csatlakoztatás közben csatlakoztatja a tápkábelt, a készülék károsodhat.
――Ellenőrizze, hogy milyen típusú csatlakozók vannak a csatlakoztatni kívánt készülék hátoldalán.
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Csatlakoztatás HDMI–DVI kábellel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Az audio funkció nincs támogatva, ha a jelforrás eszköz HDMI-DVI-kábellel van csatlakoztatva.
――A Interaktív funkció a Arénavilágítás lehetőségnél nincs támogatva. Ez a funkció a hangbemenettel
összefüggésben működik. (csak a C*FG70* modell esetén)
26
Csatlakoztatás DP-kábellel
DP IN
Áramellátás (csak C24FG70FQ* / C24FG73FQ* típus
esetén)
C24FG70FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――1,5m-nél rövidebb DP-kábel használatát javasoljuk. 1,5m-nél hosszabb kábel használata befolyásolhatja a
képminőséget.
3
Fejhallgató csatlakoztatása
4
C24FG73FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Használjon fejhallgatót, ha HDMI-HDMI vagy DP kábellel aktiválja a hangot.
――A Interaktív funkció elérhető az Arénavilágítás lehetőségnél. Ez a funkció az audio bemenettel
összefüggésben működik. (csak a C*FG70* modell esetén)
3
4
1
Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az AC/DC adapterhez.
2
Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a monitor hátoldalán található DC 19V csatlakozóba.
3
Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a konnektorhoz.
4
Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
27
Áramellátás (csak C27FG70FQ* / C27FG73FQ* típus
esetén)
C27FG70FQ*
A csatlakozókábelek elrendezése (csak a C*FG70*
modell esetén)
Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő csatlakozókhoz.
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
I IN 1
DC 19V
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
1
2
2
Vezesse a kábeleket a tartón át a nyíl irányában, a tartó alsó
részétől, az ábrán látható módon.
3
C27FG73FQ*
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
3
Húzza le a kábelt, a hosszúság beállítása érdekében.
4
1
Ugyanezzel a módszerrel rendezze el a többi kábelt is.
1
2
3
1
Csatlakoztassa a tápkábelt az AC/DC adapterhez. Csatlakoztassa az AC/DC adaptert a készülék
hátoldalán található DC 19V csatlakozóba.
2
Ezután csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatba.
3
Nyomja meg a monitor hátoldalán levő JOG gombot a bekapcsoláshoz.
――A bemeneti feszültség automatikusan vált.
Figyelmeztetés
Ha a tartóra rögzített kábelt elforgatja, akkor a kábel leválhat, vagy megsérülhet. Ebben az esetben
először vegye le a kábelt a tartóról.
28
A csatlakozókábelek elrendezése (csak a C*FG73* modell esetén)
1
Az állvány összeszerelése befejeződött.
Húzza el a képernyőt a nyíl irányába.
2
3
Forgassa el a készüléket a legmagasabb függőleges Csatlakoztassa a megfelelő kábeleket.
pozícióba.
4
Nyissa fel a FEDÉL-ÁLLVÁNY NYAK BAL elemet, és
forgassa el a lent levő nyitott részt.
――A monitor megrongálódhat, ha megdöntés nélkül,
illetve az óramutató járásával ellentétes irányban
forgatja el a képernyőt.
5
Helyezze a megfelelő kábeleket az állvány-nyak
tartóba. Ne feszítse meg a kábelt. Három kábel
használatát javasoljuk egy tartóban.
6
Fedje le a FEDÉL-ÁLLVÁNY NYAK BAL elemet.
7
Forgassa el a készüléket vízszintes pozícióba.
8
Rendezze el a külső kábeleket.
29
A készülék használatához szükséges helyes
testtartás
Illesztőprogram telepítése
――A készülékhez való illesztőprogramok telepítésével beállíthatja a készülék számára optimális felbontást és
frekvenciát.
――A termék illesztőprogram legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics
honlapjáról a http://www.samsung.com címen.
Optimális felbontás beállítása
Amikor a készüléket a megvásárlást követően először kapcsolja be, egy információ jelenik meg az
optimális felbontás beállításáról.
Válassza ki a készülék nyelvét, majd számítógépén állítsa be az optimális felbontást.
――Ha nem az optimális felbontás van kiválasztva, az üzenet adott időn belül még legfeljebb háromszor
A készülék használata közben az alábbi helyes testtartást vegye fel:
•• Egyenesítse ki a hátát.
•• Hagyjon 45 - 50 cm távolságot a szeme és a képernyő között, kissé lefelé nézzen a képernyőre.
megjelenik akkor is, ha a készüléket ki- majd ismét bekapcsolja.
――Az optimális felbontás beállítható a PC-je Vezérlőpultjának segítségével is.
――A frissítési gyakoriság módosításához, a pillanatnyi felbontás megtartása mellett, válassza a Játék →
Frissítési időköz lehetőséget a képernyőmenüben.
•• Tartsa a szemét közvetlenül a képernyővel szemben.
•• Állítsa be a szöget úgy, hogy a képernyőn ne tükröződjenek külső fények.
•• Tartsa az alkarját a felkarra merőleges szögben, a kézfejével azonos szinten.
•• Tartsa a könyökét derékszöghöz közeli szögben.
•• Állítsa be a készülék magasságát úgy, hogy a térdét legalább 90 fokban behajlítva tarthassa, a sarka
érjen le a padlóra, és az alkarja a szíve magassága alatt legyen.
•• Végezze el a szem-gyakorlatokat vagy pislogjon gyakran, és akkor a szem fáradtsága csökken.
30
4. fejezet
Játék
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
PC módban
•• Egyedi: A képernyő beállításainak testreszabása.
•• Nagyon fényes: A képernyő fényerejének maximalizálása.
Képmód
•• FPS: A fényerő növelése az FPS játék képernyőjének sötétebb területein. Ez a mód növeli az Ön
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
•• RTS: A színhőmérséklet és kontrasztarány növelése, az RTS képernyő és minitérkép láthatóságának
javítása érdekében.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
ellenségeinek láthatóságát egy FPS játék során.
•• Szerepjáték: Ez a mód 3D grafikákhoz, valamint az RPG játék képernyőjén zajló azonnali üzenetekhez
van optimalizálva.
•• AOS: A kontrasztarány növelése, hogy az AOS játék képernyőjére optimalizált képminőséget
érhessen el.
•• sRGB: A színrendszer beállítása az sRGB módhoz. Ez a monitor alapértelmezett üzemmódja.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
AV módban
Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Képmód
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek
közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása
automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
31
Frissítési időköz
Válaszidő
A képernyőfrissítési arány módosítása. A nagyobb frissítési gyakoriságnak köszönhetően szeme kevésbé
fárad el.
――Ha nem filmet néz, akkor a Válaszidő legjobb beállítása Normál vagy Gyorsabb.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync Normál motor vagy Legjobb motor módban van.
Gyorsítsa fel a panel válaszidejét, ezzel a videók életszerűbbé és természetessé tehetők.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync Normál motor vagy Legjobb motor módban van.
――Amikor a Frissítési időköz értéket módosítja, akkor a képernyő villoghat, a számítógép videokártyájától
függően.
――Ez a funkció olyan videokártyával felszerelt számítógépen érhető el, amely módosítani tudja a frissítési
arányt.
Nem elérhető rögzített frissítési aránnyal rendelkező eszközök (pl. AV eszközök) esetén. Ha a funkció
alkalmazva van, akkor a képernyő lehet, hogy nem fog megfelelően működni.
Feketekiegyenlítő
Állítsa be a képernyő sötét területeinek fényerejét.
Ha az érték 1-hoz közelít, akkor a képernyő sötétebb részei világosabbak lesznek, és így könnyebb lesz
megtalálni az ellenségeket egy játék során. Használjon alacsonyabb értéket, hogy könnyebb legyen
megtalálni az ellenségeket egy játék során.
Ha az érték 20-hoz közelít, akkor a képernyő sötétebb részei sötétebbek lesznek, és a kontraszt
növekszik.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
32
FreeSync
A FreeSync technológia egy olyan megoldás, amely megszünteti a képszétválást, a szokásos késlekedés
és fáziskésés nélkül.
Ez a funkció megszünteti a képszétválást és a késést játékok használata során. Növelheti a játék
élményét.
A monitoron megjelenített FreeSync menüelemek eltérhetnek, a monitor modelljétől és az AMD
videokártyával való kompatibilitástól függően.
Menüelem 1
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
•• Be: Kapcsolja be az AMD videokártya FreeSync funkcióját. Egyes játékok játszása során időnként
felvillanásokat észlelhet.
Alkalmazza az optimális felbontást, amikor a FreeSync opciót használja.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok → Hogyan módosítható a
frekvencia? részt
――A FreeSync funkció csak a HDMI1, HDMI2 vagy a DisplayPort módban van engedélyezve.
A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DisplayPort kábelt.
Ha a FreeSync funkciót használja egy játék játszása során, akkor az alábbi jelenségek merülhetnek fel:
•• A képernyő a videokártya típusától, a játékopciók beállításaitól, illetve a lejátszott videótól függően
villoghat. Próbálja meg az alábbi műveleteket: csökkentse a játék beállítási értékeit, módosítsa a
pillanatnyi FreeSync módot Ki értékre, vagy látogasson el az AMD weboldalára, hogy ellenőrizhesse
az Ön videokártyája illesztőprogramának verzióját, és frissíthesse azt a legújabb verzióra.
•• A FreeSync funkció használata során előfordulhat, hogy a képernyő villog, a videokártya kimeneti
frekvenciájának változásai következtében.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában
csökkenti a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal.
――Ha a képernyő felbontási beállításait módosítja, mialatt a funkció Be állásban van, akkor a képernyő
átmenetileg elsötétülhet, a videokártyától függően. Állítsa a FreeSync opciót Ki állásba, és módosítsa a
felbontást.
――A funkció nem érhető el AMD videokártyával nem rendelkező eszközök (pl. AV eszközök) esetén. Ha a funkció
alkalmazva van, akkor a képernyő lehet, hogy nem fog megfelelően működni.
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
1 Állítsa a FreeSync opciót Be értékre a monitor képernyőmenüjében.
2 Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
Menüelem 2
•• Ki: Kapcsolja ki az FreeSync funkciót.
•• Normál motor: Az AMD videokártya alapvető FreeSync funkcióinak engedélyezése.
•• Legjobb motor: A FreeSync funkció engedélyezése magasabb képernyőfrissítési értékkel. Ebben
a módban a képszétválás (nem megfelelő szinkron a képernyő és a tartalom között) csökken.
Előfordulhat, hogy a képernyő a játék során villog.
Alkalmazza az optimális felbontást, amikor a FreeSync opciót használja.
A frissítési gyakoriság beállítási módszerhez lásd a Kérdések és válaszok → Hogyan módosítható a
frekvencia? részt
――A FreeSync funkció csak a HDMI1, HDMI2 vagy a DisplayPort módban van engedélyezve.
A FreeSync funkció használatakor használja a monitor gyártója által biztosított HDMI/DisplayPort kábelt.
Ha a FreeSync funkciót használja egy játék játszása során, akkor az alábbi jelenségek merülhetnek fel:
•• A képernyő a videokártya típusától, a játékopciók beállításaitól, illetve a lejátszott videótól függően
villoghat. Próbálja meg az alábbi műveleteket: csökkentse a játék beállítási értékeit, módosítsa a
pillanatnyi FreeSync módot Normál motor értékre, vagy látogasson el az AMD weboldalára, hogy
ellenőrizhesse az Ön videokártyája illesztőprogramának verzióját, és frissíthesse azt a legújabb
verzióra.
•• A FreeSync funkció használata során előfordulhat, hogy a képernyő villog, a videokártya kimeneti
frekvenciájának változásai következtében.
•• A válaszarány változhat a játék során, a felbontástól függően. A nagyobb felbontás általában
csökkenti a válaszidőt.
•• A monitor hangminősége csökkenhet.
――Ha a funkció használata során problémákat észlel, akkor vegye fel a kapcsolatot a Samsung Szervizközponttal.
――Ha a felbontás módosul, mialatt a FreeSync beállítása Normál motor vagy Legjobb motor lesz, akkor
időközönként képszétválás léphet fel. Állítsa a FreeSync opciót Ki állásba, és módosítsa a felbontást.
――A funkció nem érhető el AMD videokártyával nem rendelkező eszközök (pl. AV eszközök) esetén. Ha a funkció
alkalmazva van, akkor a képernyő lehet, hogy nem fog megfelelően működni.
Hogyan lehet engedélyezni a FreeSync opciót?
1 Állítsa a FreeSync opciót Normál motor vagy Legjobb motor értékre a képernyőmenüben.
2 Engedélyezze a FreeSync opciót a AMD Radeon Settings résznél:
Kattintás a jobb egérgombbal → AMD Radeon Settings → Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen engedélyezve.
Kattintás a jobb egérgombbal → AMD Radeon Settings → Display
Az "AMD FreeSync" funkciót állítsa "Be" állásba. Válassza a "Be" állást, ha még nincsen engedélyezve.
33
Bem. késl. csökk.
A bemeneti késedelem minimalizálása a gyors reakciók érdekében, a videó feldolgozási idejének
csökkentésével.
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Frissítési időköz 60Hz értékre van állítva.
――Ha a számítógép frissítési aránya eltér a monitoron levő Frissítési időköz beállítástól, akkor lehet, hogy a
funkció nincsen támogatva.
Képernyő mérete
Válassza ki a legjobb képernyőméretet és -arányt.
――Ez a menü nem elérhető, ha a FreeSync funkció aktív.
PC módban
•• Automatikus: A képet a bemeneti jelforrás képméretarányának megfelelően állítja be.
A Videokártya listában levő modellek támogatják a FreeSync funkciót
•• Széles: A képet teljes képernyő-szélességben jeleníti meg, függetlenül a bemeneti jelforrás
képméretarányától.
A FreeSync csak bizonyos AMD videokártya modellekkel használható. Lásd az alábbi listát a támogatott
videokártyákhoz:
•• 17" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 17 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
Győződjön meg arról, hogy az AMD legfrissebb hivatalos videokártya illesztőprogramjai vannak telepítve,
amelyek támogatják a FreeSync funkciót.
•• 19" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
weboldalra.
――Ha más gyártótól származó videokártyát használ, akkor a FreeSync opciót állítsa Ki állásba.
•• 19" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
――A FreeSync funkciót támogató további AMD videokártya modellekért látogasson el a hivatalos AMD
――A FreeSync funkció HDMI interfészen keresztül történő alkalmazása során előfordulhat, hogy a funkció nem
működik, az egyes AMD videokártyák korlátozásai miatt.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
jelennek meg.
•• 21,5" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 21,5 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 22" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 22 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 23" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 23 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
34
AV módban
•• 4:3: A képet 4:3 képméretarányban jeleníti meg. Alkalmas videóanyag és normál televíziós műsorok
lejátszására.
•• 16:9: A képet 16:9 képméretarányban jeleníti meg.
•• Igazít. a képe.-höz: A képet az eredeti képméretarányban, levágás nélkül jeleníti meg.
•• 17" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 17 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
•• 19" (4:3): Használjon 4:3 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek nem
jelennek meg.
•• 19" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 19 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 21,5" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 21,5 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
Beállítások ment.
Maximum három testreszabott játékmódot menthet el, az Ön preferenciái szerint. Nyomjon meg
egy játékmód gyorsgombot a monitor alsó részén, a kedvenc testreszabott játékmódjának közvetlen
eléréséhez.
――Egy testreszabott játékmód szerkesztése és mentése esetén a korábbi beállítások törlődnek. Legyen óvatos,
amikor egy játékmódot szerkeszt.
•• 1 játékbeállítás / 2 játékbeállítás / 3 játékbeállítás
Játékbeállítási Gomb
Gyorsan megtekintheti a beállítást az alul levő gyorsbillentyűvel, a képernyőmenü használata nélkül.
Közvetlenül megtekintheti a három különböző mód beállításait.
C*FG70*
C*FG73*
•• 22" széles (16:10): Használjon 16:10 képarányt egy 22 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
•• 23" széles (16:9): Használjon 16:9 képarányt egy 23 hüvelykes képernyőn. Eltérő képarányú képek
nem jelennek meg.
――Előfordulhat, hogy ez a funkció nincsen támogatva, a rendelkezésre álló csatlakozóktól függően.
――A képernyőméret-váltás az alábbi feltételek teljesülése esetén lehetséges.
――A HDMI/DP-kábelen keresztül egy digitális kimeneti eszköz van csatlakoztatva.
――A bemeneti jel 480p, 576p, 720p, vagy 1080p, és a monitor képes a normál megjelenítésre (nem minden
modell támogatja valamennyi fenti jeltípust.).
――Ez csak akkor állítható be, ha a külső bemenet a HDMI/DP-csatlakozáson keresztül csatlakozik, és a PC/AV
mód AV állapotú.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: Ez az opció akkor elérhető, ha a FreeSync funkció le van tiltva)
35
5. fejezet
A képernyő beállítása
Konfigurálja a képernyő beállításait: a fényerőt.
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
PC módban
•• Egyedi: A képernyő beállításainak testreszabása.
•• Nagyon fényes: A képernyő fényerejének maximalizálása.
Képmód
•• FPS: A fényerő növelése az FPS játék képernyőjének sötétebb területein. Ez a mód növeli az Ön
Ez a menü a készülék használati környezetéhez legjobban illeszkedő optimális képminőséget biztosít.
•• RTS: A színhőmérséklet és kontrasztarány növelése, az RTS képernyő és minitérkép láthatóságának
javítása érdekében.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
ellenségeinek láthatóságát egy FPS játék során.
•• Szerepjáték: Ez a mód 3D grafikákhoz, valamint az RPG játék képernyőjén zajló azonnali üzenetekhez
van optimalizálva.
•• AOS: A kontrasztarány növelése, hogy az AOS játék képernyőjére optimalizált képminőséget
érhessen el.
•• sRGB: A színrendszer beállítása az sRGB módhoz. Ez a monitor alapértelmezett üzemmódja.
•• Mozi: Biztosítja a TV-készülékek szokásos fényerejét és képélességét, videó és DVD tartalmak
lejátszásához.
AV módban
Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Képmód
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Dinamikus, Normál, Film és Egyedi). Ezek
közül csak az egyiket aktiválhatja. Dinamikus, Normál, Film vagy Egyedi. A Egyedi opció kiválasztása
automatikusan elohívja személyre szabott képbeállításait.
•• Dinamikus: Ezt a módot akkor válassza, ha az Normál módnál élesebb képet szeretne kapni.
•• Normál: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet világos. Ez szintén éles képet biztosít.
•• Film: Ezt a módot akkor válassza, ha a környezet sötét. Ezzel energiát takarít meg és kevésbé
fárasztja a szemét.
•• Egyedi: Ezt a módot akkor válassza, ha a képet tetszés szerinti beállításokkal kívánja megjeleníteni.
36
Fényerő
Szín
A kép általános fényerejének beállítása. (Tartomány: 0~100)
Állítsa be a képernyő színárnyalatát.
Minél magasabb az érték, annál világosabb a kép.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Eco-takarék. plusz funkció aktív.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
•• Vörös: A vörös telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb
intenzitását jelentik.
Kontraszt
A tárgyak és a háttér közötti kontraszt beállítása. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a kontraszt, így annál élesebbnek tűnnek a tárgyak.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
•• Zöld: A zöld telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását
jelentik.
•• Kék: A kék telítettség szintjének beállítása. A 100-hoz közelebbi értékek a szín nagyobb intenzitását
jelentik.
•• Színtónus: Válasszon egy színtónust, amely a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
‒‒ 2. hideg: A színhőmérsékletet 1. hideg értéknél hidegebbre állítja.
‒‒ 1. hideg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél hidegebbre.
‒‒ Normál: A normál színtónus megjelenítése.
Élesség
‒‒ 1. meleg: Állítsa a színhőmérsékletet Normál értéknél melegebbre.
‒‒ 2. meleg: A színhőmérsékletet 1. meleg értéknél melegebbre állítja.
‒‒ Egyedi: Állítson be egy egyedi színtónust.
A tárgyak kontúrjának élesítése, illetve elmosódottabbá tétele. (Tartomány: 0~100)
Minél magasabb az érték, annál élesebb a tárgyak kontúrja.
――Ez a menü nem elérhető, ha a Képmód Mozi üzemmódban van.
――Ha a külső bemenet HDMI/DP-n keresztül van csatlakoztatva, és a PC/AV mód beállítása AV, a Színtónus
pontban négy színhőmérséklet-beállítás adható meg (Hideg, Normál, Meleg és Egyedi).
•• Gamma: A luminancia közepes szintjének beállítása.
‒‒ 1. mód / 2. mód / 3. mód
37
HDMI feketeszint
Képer. beállítása
Ha a DVD-lejátszó vagy a beltéri egység HDMI-n keresztül csatlakozik a termékhez, a csatlakoztatott
forráseszköztől függően előfordulhat, hogy romlik a kép minősége (kontraszt-/színtorzulás, feketeszint
stb.). Ebben az esetben a HDMI feketeszint segítségével állítható be a képminőség.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a PC/AV mód beállítása AV.
Ebben az esetben a HDMI feketeszint szintjének beállításával korrigálhatja a gyengébb képminőséget.
――Ez a funkció csak a HDMI1, HDMI2 módban érhető el.
•• Normál: Akkor válassza ezt az opciót, ha nem torzul a kontrasztarány.
•• Alacsony: Akkor válassza ezt az opciót, ha a kontrasztarány torzulása miatt csökkenteni szeretné a
feketeszintet és növelni a fehérszintet.
――Előfordulhat, hogy a HDMI feketeszint nem kompatibilis egyes jelforrás készülékekkel.
――A HDMI feketeszint funkció csak bizonyos AV felbontás, például 720P @ 60 Hz és 1080P @ 60 Hz esetén aktív.
Szemkímélő mód
A szem nyugtatásához megfelelő optimális képminőség beállítása.
A TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” egy tanúsítvány olyan termékekhez, amelyek teljesítik az
alacsonyabb kék fényszint követelményeit. Ha az Szemkímélő mód beállítása 'Be', akkor a 400nm
körüli hullámhosszú kék fény csökken és ez biztosítja a szem nyugtatásához megfelelő optimális
képminőséget. Ugyanakkor a kék fény szintje alacsonyabb, mint az alapértelmezett beállítások esetén,
a TÜV Rheinland által tesztelve és tanúsítva, és ezzel teljesíti a TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”
szabványának előírásait.
――Ez a menü csak akkor elérhető, ha az Képernyő mérete opció Igazít. a képe.-höz értékre van állítva az AV
módban.
Ha a bemeneti jel 480P vagy 576P vagy 720P vagy 1080P az AV módban, és a monitor képes a normál
megjelenítésre, akkor válassza a Igazít. a képe.-höz lehetőséget, a vízszintes pozíció beállításához a 0-6
szintek között.
A Vízsz. pozíció & Függ. pozíció konfigurálása
Vízsz. pozíció: Mozdítsa el a képernyőt balra vagy jobbra.
Függ. pozíció: Mozgassa a képernyőt felfelé vagy lefelé.
Kalibrációs Jelentés
A jelentésben szereplő adatok mérése a szállításkor történt.
•• A mérések a mérőberendezéstől, a mérés helyszínétől, a rendszerkörnyezettől (pl. számítógép,
videokártya, stb.) és további változóktól függően eltérhetnek.
•• Bemeneti jel: HDMI
•• A jelentésben szereplő összes mérés a szállításkor történt és az Egyedi üzemmódon alapszik.
•• Egyes termékek menüjében ez a jelentés nem található meg, ez esetben különálló, papíralapú
jelentést mellékeltünk.
38
6. fejezet
Az OSD (Képernyőmenü) beállításainak módosítása
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
Nyelv
Megjelenítési idő
A képernyős megjelenítés (OSD) menüt automatikusan eltűnteti, ha a menüt megadott időn belül nem
használják.
A Megjelenítési idő használható annak az időnek a megadására, amelynek elteltével a felhasználó el
kívánja tűntetni az OSD menüt.
A menü nyelvének beállítása.
――A nyelvbeállítás módosítása csak a képernyőmenüre vonatkozik.
――A számítógép többi funkciójára nincs hatással.
39
7. fejezet
Beállítás és visszaállítás
Minden funkcióhoz részletes leírás tartozik. A részletekért olvassa el a készülékére vonatkozó részt.
――Az elérhető funkciók a készülék típusától függően változnak. Az alkatrészek színe és alakja különbözhet a
képen láthatótól. A műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
•• Ki: Az Arénavilágítás funkció kikapcsolása.
•• Villog: A LED világítás konstans intervallummal működik.
•• Interaktív: A LED fényerő automatikus módosítása, a számítógépből származó hang alapján.
Arénavilágítás (csak a C*FG70* modell
esetén)
――Ez a mód megváltoztatja a megvilágítási szintet, a monitor által vett audio-jel intenzitásának észlelése
által. Ha a számítógép hangereje alacsonyabb, akkor ez csökkenti a megvilágítási szintet. A hangerő
növelésével javíthatja az Arénavilágítás funkció megvilágítási effektusát, egy jobb játékélmény érdekében.
Annak konfigurálása, hogy a képernyő alatt elhelyezett LED világítás hogyan működjön.
40
Hangerő
PC/AV mód
Állítsa be a Hangerő értékét a JOG gomb BALRA/JOBBRA opcióinak használatával.
Állítsa a PC/AV mód lehetőséget AV állásba. A képméret megnő.
Ez az opció filmek megtekintése esetén hasznos.
•• Számítógépes csatlakozás esetén válassza a „PC” beállítást.
Eco-takarék. plusz
•• AV eszközhöz való csatlakozás esetén válassza az „AV” beállítást.
――Csak a szélesképernyős (16:9 vagy 16:10) modellekre vonatkozik.
Az Eco-takarék. plusz funkció a monitor paneljének áramfogyasztását szabályozva csökkenti az
energiafelhasználást.
――Ha a monitor HDMI1, HDMI2, DisplayPort üzemmódban van, és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt!
vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő
megjelenítéséhez, majd válassza az
――Ez a menü nem elérhető, ha a Szemkímélő mód funkció aktív.
ikont. A PC és az AV lehetőség közül választhat.
•• Ki: Az Eco-takarék. plusz funkció kikapcsolása.
•• Automatikus: Az áramfogyasztás automatikusan kb. 10%-kal csökken a jelenlegi beállításhoz képest.
(A képernyő fényerejétől függ, hogy az áramfogyasztás mennyivel csökken.)
•• Kicsi: Az áramfogyasztás 25%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
DisplayPort Ver.
Válassza ki a Displayport szabványt.
•• Nagy: Az áramfogyasztás 50%-al csökken az alapértelmezett beállításhoz képest.
――A nem megfelelő beállítások használata a képernyő elsötétedését okozhatja. Ilyen esetben ellenőrizze az
eszköz műszaki adatait.
――Ha a monitor (amennyiben HDMI1, HDMI2 vagy DisplayPort állásban van) energiatakarékos üzemmódban van,
Kikapcsolásidőzítő
és a képernyő üzenete Ellenőrizze a jelkábelt! vagy az energiatakarékos üzemmód aktiválódik, akkor nyomja
meg a JOG gombot a funkciógomb képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a
megjelenítéséhez. A 1.1 és az 1.2 lehetőség közül választhat.
gombot a képernyőmenü
――Ha a DisplayPort Ver. elemet 1.1 opcióra állítja, akkor a DisplayPort 1.1 protokoll sávszélességi korlátozása
Kikapcsolásidőzítő: Az Kikapcsolásidőzítő mód bekapcsolása.
Ki ennyi idő után: A kikapcsolási időzítő 1 és 23 óra közötti tartományra állítható be. A beállított óraszám
elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
miatt a tényleges maximális kimeneti frissítési arány nem képes elérni a 120 Hz/144 Hz szintet.
――Ez az opció csak akkor érhető el, ha a Kikapcsolásidőzítő beállítása Be.
――Az egyes régiókban piacon levő készülékek esetén az Kikapcsolásidőzítő úgy van beállítva, hogy
automatikusan aktiválódjon 4 órával azt követően, hogy a készülék bekapcsolt. Ez az energiaellátási
szabályozásokkal összhangban történik. Ha nem kívánja, hogy az időzítő aktiválódjon, akkor a
menüpontban állítsa Kikapcsolásidőzítő állásba az Ki opciót.
→ Rendszer
41
Forrásészlelés
Információ
Válassza az Automatikus vagy a Kézi lehetőséget a bejövő jel felismerésének módszereként.
Megjelenik az aktuális bemeneti jelforrás, frekvencia és felbontás.
Ismétl. sebesség
Választási lehetőségek: Gyorsulás, 1 mp, vagy 2 mp. Ha a Nincs ismétlés opciót választja, a gomb
megnyomásakor a megfelelő parancsot csak egyszer hajtja végre.
12
120
Hz
Feketekiegyenlítő
Válaszidő
Be
FreeSync
Játék
Információ
Kép
LS *********
S/N :*************
Rendszer
Információ
A készülék alsó részén található, tápellátást jelző LED engedélyezésének vagy tiltásának beállítása.
•• Működés: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában világít.
•• Készenlét: A tápellátást jelző LED a készülék bekapcsolt állapotában nem világít.
Összes visszaáll.
Bem. késl. csökk.
Képmód: Egyedi
Alképernyő
Műk.jelző LED be
Frissítési időköz
Ki
HDMI1
Kilépés
****x****
** kHz ** Hz
――A megjelenő kép az adott modelltől függően eltérő lehet.
A készülék összes beállítása visszaáll a gyári alapértékekre.
――A 1 játékbeállítás, 2 játékbeállítás, valamint a 3 játékbeállítás, amely a Beállítások ment. alatt lett elmentve,
nem változik.
42
8. fejezet
A szoftver telepítése
Easy Setting Box
Rendszerkövetelmények
Operációs rendszer
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minimum 32 MB memória
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minimum 60 MB szabad tárhely a merevlemezmeghajtón
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
A Easy Setting Box funkció lehetővé teszi a monitor több részre osztva való használatát.
Az Easy Setting Box legfrissebb verziójának telepítéséhez töltse le azt a Samsung Electronics honlapjáról
a http://www.samsung.com címen.
Hardver
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ha a telepítés után elmulasztja újraindítani a számítógépet, előfordulhat, hogy a szoftver nem működik
megfelelően.
――A számítógépes rendszertől és a készülék műszaki jellemzőitől függően előfordulhat, hogy a Easy Setting Box
ikon nem jelenik meg.
――Ha a parancsikon nem jelenik meg, nyomja meg az F5 gombot.
A telepítésre vonatkozó korlátozások és problémák
A Easy Setting Box telepítését befolyásolhatja a grafikus kártya, az alaplap és a hálózati környezet.
43
9. fejezet
Hibaelhárítási útmutató
Követelmények a Samsung Customer Service
Center megkeresése előtt
――Mielőtt a Samsung ügyfélszolgálat segítségét kérné, az alábbiaknak megfelelően tesztelje a készüléket. Ha a
probléma nem szűnik meg, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.
A készülék tesztelése
A készülék tesztelését végző funkcióval győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően működik.
Ha a képernyő ki van kapcsolva és a tápellátás jelzőlámpa villog, noha a készülék az előírt módon
csatlakozik egy PC-hez, végezzen el egy öndiagnosztikai tesztet.
1
Kapcsolja ki a számítógépet és a készüléket.
2
Húzza ki a kábelt a készülékből.
3
Kapcsolja be a készüléket.
4
Ha megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet, a készülék megfelelően működik.
――Ha a képernyő üres marad, ellenőrizze a számítógépes rendszert, a videovezérlőt és a kábelt.
A felbontás és a frekvencia ellenőrzése
Olyan mód esetén, amely meghaladja a támogatott felbontást (lásd: Normál üzemmód táblázat), rövid
ideig a Nem ez az optimális mód üzenet jelenik meg.
――A megjelenített felbontás a számítógép rendszerbeállításaitól és a kábelektől függően eltérhet.
Ellenőrizze az alábbiakat.
Telepítési probléma (PC üzemmód)
A képernyő felváltva be- és kikapcsol.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között, valamint azt,
hogy a csatlakozók megbízhatóan reteszelve vannak-e.
A készülék és a számítógép HDMI- vagy HDMI-DVI-kábellel történő csatlakoztatása esetén üres sáv
látható a képernyő mind a négy oldalán.
A képernyőn látható üres sávok nem a készülék hibájából adódnak.
A képernyőn látható üres sávokat a számítógép vagy a videokártya okozza. A probléma megoldásához
állítsa be a képernyőméretet a grafikus kártyának megfelelően a HDMI vagy a DVI beállításokban.
Amennyiben a grafikus kártya beállítási menüje nem tartalmaz képernyőméret-beállítási opciót,
frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját a legfrissebb verzióra.
(A képernyő-beállítások részleteivel kapcsolatban forduljon a grafikus kártya vagy a számítógép
gyártójához.)
Képernyővel kapcsolatos probléma
A tápellátás jelzőfénye nem világít. A képernyő nem kapcsol be.
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Megjelenik az Ellenőrizze a jelkábelt! üzenet.
Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülékhez.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a kijelzőhöz csatlakoztatott eszköz.
44
Megjelenik a Nem ez az optimális mód üzenet.
A videó lejátszása akadozik.
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a grafikus kártyáról érkező jel maximális felbontása vagy
frekvenciája meghaladja a készülék jellemzőit.
A nagy méretű és nagyfelbontású videofájlok lejátszása akadozhat. Ennek az lehet az oka, hogy a
videolejátszó nincsen optimalizálva a számítógép erőforrásaira.
Módosítsa úgy a maximális felbontást és a frekvenciát, hogy igazodjon a készülék paramétereihez, a
Normál jelmódok táblázata (48. old.) alapján.
Próbálja meg egy másik videolejátszóval lejátszani a fájlt.
A képernyőn látható kép torzul.
Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem éles a kép. El van mosódva a kép.
Válasszon le minden tartozékot (video-hosszabbítókábelt stb.), majd próbálja újra.
Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.
A kép ingatag és reszket. Árnyékok vagy szellemképek maradnak a képernyőn.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a videokártya felbontása és frekvenciája kompatibilis-e
a készülék felbontásával és frekvenciájával. Ezután, ha szükséges, változtassa meg a beállításokat
az útmutatóban található Szabványos jelmód táblázat (48. old.) és a termék Információ menüpontja
alapján.
Hanggal kapcsolatos probléma
Nincs hang.
Ellenőrizze a hangkábel csatlakoztatását vagy módosítsa a hangerőt.
Ellenőrizze a hangerőt.
Túl alacsony a hangerő.
Állítsa be a hangerőt.
Ha a hangerő még a szabályozó maximálisra állítása után is túl alacsony, állítsa be a számítógép
hangkártyájának, illetve a szoftverprogramnak hangerejét.
Túl világos a kép. Túl sötét a kép.
A videó elérhető, de nincsen hang.
Állítsa be a Fényerő és Kontraszt elemeket.
Nem hallható hang, ha HDMI-DVI kábel lett használva a bemeneti eszköz csatlakoztatásához.
A képernyő színei nem valósághűek.
Csatlakoztassa az eszközt HDMI-kábellel vagy DP-kábellel.
Módosítsa a Szín beállításokat.
A képernyőn megjelenő színek árnyékot vetnek, és torzulnak.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Forráseszközzel kapcsolatos probléma
A fehér nem tűnik elég fehérnek.
A számítógép indítása közben sípoló hang hallatszik.
Módosítsa a Szín beállításokat.
Ha a számítógép a rendszer betöltése közben pittyeg, a számítógép javításra szorul.
Nincs kép a képernyőn, és a tápellátás jelzőfénye 0,5–1 másodpercenként villog.
A készülék energiatakarékos módban van.
A képernyőn előzőleg nézett kép újbóli megjelenítéséhez nyomjon le egy billentyűt a billentyűzeten,
vagy mozgassa meg az egeret.
El van mosódva a kép.
Windows operációs rendszer (pl. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10) használata
esetén: Lépjen a Vezérlőpult → Betűtípusok → ClearType szöveg módosítása lehetőségre és módosítsa
a ClearType engedélyezése opciót.
45
Kérdések és válaszok
――A további beállítási tudnivalók a PC vagy a grafikus kártya felhasználói kézikönyvében találhatók.
Hogyan módosítható a frekvencia?
A frekvencia a videokártyán állítható be.
•• Windows 7: Nyissa meg a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Monitor opciót, majd a Képernyő-beállítások alatt állítsa be a Frissítési
gyakoriság elemet.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Nyissa meg a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Képernyő → Képernyőfelbontás → Speciális beállítások → Képernyő opciót, majd a Képernyőbeállítások alatt állítsa be a Frissítési gyakoriság értékét.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások → Adaptertulajdonságok megjelenítése → Képernyő opciót, majd a Beállítások alatt állítsa be a Képernyőfrissítési gyakoriság elemet.
Hogyan módosítható a felbontás?
•• Windows 7: Kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Kattintson a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Megjelenítés → Felbontás beállítása elemre, és módosítsa a felbontást.
•• Windows 10: Nyissa meg a Gépház → Rendszer → Képernyő → Speciális megjelenítési beállítások opciót, majd állítsa be a felbontást.
Hogyan állítható be az energiatakarékos mód?
•• Windows 7: Az energiatakarékos mód beállításához kattintson a Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási lehetőségek elemre,
vagy lépjen be a számítógép BIOS SETUP menüjébe.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Az energiatakarékos mód beállítását a Beállítások → Vezérlőpult → Megjelenés és személyes beállítások → Testreszabás → Képernyőkímélő beállításai → Energiagazdálkodási
lehetőségek opció alatt vagy a számítógép BIOS-beállításánál végezheti el.
•• Windows 10: Az energiatakarékos mód beállítását a Gépház → Személyre szabás → Zárolási képernyő → Képernyő időkorlátjának beállításai → Energiagazdálkodás opció alatt vagy a számítógép BIOSbeállításánál végezheti el.
46
10. fejezet
Műszaki adatok
Általános
Típusnév
C24FG70FQ* / C24FG73FQ*
C27FG70FQ* / C27FG73FQ*
Méret
24 hüvelykes (23,5 hüvelyk / 59,8 cm)
27 hüvelykes (27,0 hüvelyk / 68,6 cm)
Kijelzőterület
521,3952 mm (V) x 293,2848 mm (F)
597,888 mm (V) x 336,312 mm (F)
Képponttávolság
0,27156 mm (V) x 0,27156 mm (F)
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (F)
Maximális
képpontfrissítés
HDMI: 297 MHz
DisplayPort: 346,5 MHz
Tápellátás
100 – 240 V – (+/- 10 %) váltóáram, 50/60 Hz ± 3 Hz
Mivel a szabványos feszültség országról országra eltérő, ellenőrizze a
készülék hátulján található címkét.
Jelcsatlakozók
HDMI, DisplayPort
Környezeti feltételek
Üzemi
――A Plug-and-Play funkció
A monitor bármely Plug-and-Play kompatibilis rendszerben telepíthető és használható. A monitor és a
számítógép közötti kétirányú kommunikáció optimalizálja a monitor beállításait. A rendszer automatikusan
telepíti a monitort. Emellett természetesen személyre is szabhatja a telepítési beállításokat.
――Pontok a panelen (képpontok)
A készülék gyártási jellegéből fakadóan körülbelül egymilliomod képpont (1 ppm) világosabbnak vagy
sötétebbnek tűnhet az LCD-panelen. Ez nem befolyásolja a készülék működését.
――A fenti műszaki jellemzők a teljesítmény javítása érdekében értesítés nélkül megváltozhatnak.
――Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.
――Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung Electronics honlapjára.
Hőmérséklet : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Páratartalom: 10–80 %, nem kondenzáló
Tárolási
Hőmérséklet : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Páratartalom: 5–95 %, nem kondenzáló
47
Normál üzemmód táblázat
Szinkronizálás
Felbontás
Képfrekvencia
30 – 168 kHz
Sorfrekvencia
48 – 144 kHz
Optimális felbontás
1920 x 1080 120 Hz-en (HDMI)
1920 x 1080 144 Hz-en (DisplayPort)
Maximális felbontás
1920 x 1080 120 Hz-en (HDMI)
1920 x 1080 144 Hz-en (DisplayPort)
Ha az Ön PC-je olyan jelet bocsát ki, amely a következő normál üzemmódokhoz tartozik, a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Ha a számítógéptől érkező jel egyik szabványos jelmódnak sem felel meg,
előfordulhat, hogy a képernyő üres marad, holott a tápellátás jelzőfénye világít. Ebben az esetben módosítsa a beállításokat az alábbi táblázatnak megfelelően, miközben a videokártya használati útmutatójában
közölteket is figyelembe veszi.
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 × 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
48
Felbontás
Képfrekvencia (kHz)
Sorfrekvencia (Hz)
Képpontfrissítés (MHz)
Szink. polaritás (V/F)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Képfrekvencia
A képernyő bal és jobb szélét összekötő vonal letapogatásához szükséges időt vízszintes ciklusnak nevezzük. A vízszintes ciklus reciproka pedig a képfrekvencia. A képfrekvencia mértékegysége a kilohertz (kHz).
――Sorfrekvencia
A készülék ugyanazt a képet másodpercenként több tucatszor megismétli, ezáltal természetes kép látható. Az ismétlési frekvencia neve "függőleges frekvencia" vagy "frissítési gyakoriság", és Hz-ben van feltüntetve.
――A készülék esetén a panel jellege miatt minden képernyőméretnél csak egy felbontás mellett érhető el az optimális képminőség. Az előírttól eltérő felbontás használata esetén romolhat a képminőség. Ennek elkerülése
érdekében ajánlott a készülék számára optimálisként meghatározott felbontást választani.
49
11. fejezet
Függelék
Felelősség a fizetős szolgáltatásért (az
ügyfelek költsége)
Ha a készülék hibáját a vásárló mulasztása okozta
――Ha a jótállás megléte esetén szervízt vesz igénybe, akkor felszámíthatjuk a szakember kiszállási díját az
•• Külső behatás vagy leejtés.
alábbi esetekben:
Nem hibás készülék
A készülék tisztítása, beállítása, magyarázat, újratelepítés, stb.
•• Ha a szakember instrukciókat ad a készülék használatáról, vagy egyszerűen, a készülék szétszerelése
nélkül módosítja a beállításokat.
Ha a készülék hibáját a vásárló nem megfelelő kezelése vagy hibás javítása okozta.
Ha a készülék hibáját az alábbiak okozták:
•• A Samsung által nem megadott kiegészítők vagy külön kapható termékek használata.
•• Olyan személy általi javítás, aki nem a Samsung Electronics Co., Ltd. kiszervezett szervízcég vagy
partner szakembere.
•• A készülék vásárló általi átalakítása vagy javítása.
•• Nem megfelelő feszültség, illetve nem engedélyezett villamos csatlakozók melletti használat.
•• A Felhasználói Kézikönyv "óvintézkedéseinek" figyelmen kívül hagyása.
•• Ha a hibát külső környezeti tényezők okozzák (internet, antenna, vezetékes jel, stb.)
•• Ha a készülék újra lett telepítve, vagy további eszközök lettek csatlakoztatva, a vásárolt készülék
első ízben történő telepítését követően.
•• Ha a készülék újra lett telepítve, hogy új helyre, vagy új lakásba szállítsák.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a használatról egy másik cég készülékével kapcsolatban.
•• Ha a vásárló instrukciókat kér a hálózat, illetve egy másik cég programjának használatával
kapcsolatban.
Egyebek
•• Ha a készülék természeti katasztrófa miatt hibásodik meg. (villámlás, tűz, földrengés, árvízkár, stb.)
•• Ha az elhasználódó komponensek elhasználódtak. (Akkumulátor, patron, fénycsövek, fej, oszcillátor,
lámpa, szűrő, szalag, stb.)
――Ha a vásárló szervízt kér olyan esetben, amikor a termék nem hibás, akkor szervízdíj számítható fel. Ezért
kérjük, először olvassa el a Felhasználói Kézikönyvet.
•• Ha a vásárló szoftveres telepítést és beüzemelést kér a készülékhez.
•• Ha a szakember megtisztítja/eltávolítja a port vagy az idegen anyagokat a készülék belsejéből.
•• Ha a vásárló további telepítést kér, a készülék otthonról történő vagy online megvásárlása esetén.
50
Download PDF

advertising