Samsung DM75E-BR Korisnički priručnik

Add to my manuals
193 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Korisnički priručnik | Manualzz

Upute za korištenje

DM65E-BR DM75E-BR DM82E-BR DM82E-BM

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava 7

Sigurnosne mjere opreza 8

Simboli 8

Čišćenje 8

Skladištenje 9

Električna energija i sigurnost 9

Instaliranje 10

Rukovanje 12

Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom 15

Pripremne radnje

Provjera komponenti 16

Komponente 16

Dijelovi 18

Upravljaèka ploèa 18

Upravljaèka ploèa

Komplet vanjskog senzora

19

21

Stražnja strana

Stražnja strana

22

23

Koncentrator 24

Postavljanje koncentratora 25

Uporaba dodirne funkcije

Plug In Module (prodaje se zasebno)

Zaključavanje za zaštitu od krađe

26

27

27

Logotip odstojnika

Daljinski upravljač

28

29

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno) 33

Prije instalacije proizvoda

(vodič za instalaciju) 34

Ventilacija 34

Dimenzije 35

Montaža zidnog stalka

Priprema prije montaže zidnog stalka

36

36

Montaža zidnog stalka 36

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

(VESA) 37

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

38

38

Povezivanje 41

Kontrolne šifre 42

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja 51

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 51

51 Povezivanje s računalom

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta)

Povezivanje pomoću DVI kabela

(digitalna vrsta)

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Povezivanje pomoću DP kabela

51

52

52

53

53

Povezivanje s videouređajem

Povezivanje pomoću AV kabela

54

54

Povezivanje pomoću komponentnog kabela 54

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela 55

Povezivanje pomoću HDMI kabela 56

Povezivanje sa zvučnim sustavom

Priključivanje LAN kabela

56

57

Promjena izvora ulaznog signala 58

Source 58

Korištenje aplikacije MDC

Instalacija/deinstalacija programa MDC 59

Instaliranje 59

Deinstaliranje 59

Povezivanje s MDC-om 60

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C

(standardi serijske podatkovne komunikacije) 60

Korištenje MDC-a putem Etherneta 61

Značajka Početni zaslon

Player 63

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja 64

Network Channel 68

Local Channel 68

My Templates 68

2

Sadržaj

Funkcije dostupne na stranici Player 69

Izbornik stranice Player Settings 70

Kada je sadržaj pokrenut 72

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Player 74

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Videowall 79

Schedule 81

Funkcije dostupne na stranici Schedule 81

Template 83

Clone Product 86

ID Settings 87

Device ID 87

PC Connection Cable 87

Device ID Auto Set 87

Video Wall 88

Apply to 88

Video Wall 89

Network Status 90

Picture Mode 91

On/Off Timer 92

On Timer 92

Off Timer 93

Holiday Management 93

Ticker 94

More settings 94

URL Launcher 95

Prilagodba zaslona

Picture Mode 96

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R) 97

Colour Temperature 98

White Balance 99

2 Point 99

10 Point 99

Gamma 100

Calibrated value 100

Advanced Settings 101

Dynamic Contrast 102

Black Tone 102

Flesh Tone 102

RGB Only Mode 102

Colour Space 102

Motion Lighting 102

Picture Options 103

Colour Tone 104

Digital Clean View 104

MPEG Noise Filter 104

HDMI Black Level 105

Film Mode 105

Motion Plus 106

Dynamic Backlight 106

Picture Size 107

Picture Size 107

Position 108

Zoom/Position 108

Resolution 109

Auto Adjustment 110

PC Screen Adjustment 110

Picture Off 111

Reset Picture 111

OnScreen Display

PIP 112

Postavke za PIP 112

Display Orientation 114

Onscreen Menu Orientation 114

Source Content Orientation 114

Aspect Ratio 114

Screen Protection 115

Auto Protection Time 115

Screen Burn Protection 115

Message Display 118

Source Info 118

No Signal Message 118

MDC Message 118

Download Status Message 118

Menu Language 119

Reset OnScreen Display 119

3

Sadržaj

Prilagodba zvuka

Sound Mode 120

Sound Effect 121

Virtual Surround 121

Dialog Clarity 121

Equaliser 121

HDMI Sound 122

Sound on Video Call 122

Dolby Digital Comp 123

Speaker Settings 123

Sound Output 123

Auto Volume 124

Reset Sound 124

Network

Network Status 125

Network Settings 125

Network type 125

Postavke ožičene mreže

Postavljanje bežične mreže

126

128

WPS(PBC) 130

Wi-Fi Direct 131

Multimedia Device Settings 131

Screen Mirroring 132

Screen Mirroring 132

Server Network Settings 132

Connect to server 132

MagicInfo Mode 132

Server Access 132

FTP Mode 132

Device Name 133

System

Accessibility 134

Menu Transparency 134

High Contrast 134

Enlarge 134

Setup 135

Osnovne postavke (System) 135

Touch Control 137

Touch Control Lock 137

Admin Menu Lock 137

Device to Control 137

Time 138

Clock Set 138

DST 138

Sleep Timer 138

Power On Delay 138

Auto Source Switching 139

Auto Source Switching 139

Primary Source Recovery 139

Primary Source 139

Secondary Source 139

Power Control 140

Auto Power On 140

PC module power 140

Max. Power Saving 140

Standby Control 141

Power Button 141

Network Standby 141

Eco Solution 142

Energy Saving 142

Eco Sensor 142

Screen Lamp Schedule 142

No Signal Power Off 143

Auto Power Off 143

Temperature Control 143

Device Manager 144

Keyboard Settings 144

Mouse Settings 145

Pointer Settings 146

Play via 147

Change PIN 147

Security 148

Safety Lock 148

Button Lock 148

USB Auto Play Lock 148

Mobile Connection Lock 148

4

Sadržaj

General 149

Smart Security 149

BD Wise 150

Anynet+ (HDMI-CEC) 151

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+ 153

HDMI Hot Plug 155

DivX

®

Video On Demand 155

Game Mode 155

Reset System 156

Podrška

Software Update 157

Update now 157

Auto update 157

Contact Samsung 157

Go to Home 158

Player 158

Schedule 158

Template 158

Clone Product 158

ID Settings 158

Video Wall 159

Network Status 159

Picture Mode 159

On/Off Timer 159

Ticker 159

More settings 159

Reset All 160

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Korištenje USB uređaja

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/ mobilnog uređaja

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

161

163

164

165

166

167

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

168

169

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja 170

Podnaslov 170

Podržane razlučivosti slika

Podržani oblici glazbenih datoteka

Podržani formati videozapisa

170

171

171

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja

Samsungovu centru za pomoć korisnicima 173

Testiranje proizvoda 173

Provjera rezolucije i frekvencije

Provjerite sljedeće.

173

174

Pitanja i odgovori 181

Specifikacije

Općenito 183

Ušteda električne energije

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

185

186

5

Sadržaj

Dodatak

Troškovi servisa

(snosi ih korisnik)

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Ostali slučajevi

188

188

188

188

WEEE 189

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 189

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 189

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

Sprečavanje zaostalih slika

190

190

190

Licenca 192

Terminologija 193

6

Poglavlje 01

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

©

2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

-

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

-

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

7

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI

STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3

Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.

!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

8

Skladištenje

Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.

Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje

(samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

Moglo bi doći do požara.

9

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Instaliranje

Upozorenje

!

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

Moglo bi doći do požara.

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.

!

10

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Pažljivo položite proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

SAMSUNG

Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

11

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno ne rastavljajte, ne popravljajte niti vršite preinake na proizvodu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

!

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca

(igračke, slatkiše itd.).

Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

12

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

13

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

!

!

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

14

Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom

Podržani su samo modeli DM75E-BR, DM82E-BR, DM82E-BM.

Uređaj nemojte postavljati kako je prikazano na slici. Zaslon je osjetljiv i mogao bi se oštetiti.

Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga kako je prikazano na slici (za to možete koristiti ambalažu).

!

Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze na poleđini.

!

15 mm

Uređaj nemojte držati ili hvatati za površinu koja se nalazi manje od 15 mm od njegove prednje površine.

15

Poglavlje 02

Pripremne radnje

Provjera komponenti

Komponente

Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

-

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

-

Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

-

Uz proizvod se ne isporučuje postolje.

Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.

-

Prilagodnik RS232C može se upotrebljavati za povezivanje s drugim monitorom pomoću kabela RS232C vrste

D-SUB (9-pinski).

Kratki vodič za postavljanje

Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Priručnik s regulatornim podacima

Kabel za napajanje

-

+

+

Suhe ćelije Leclanché

(x 2, za daljinski upravljač)

Alkalne baterije (x 2, za dodirnu olovku)

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač RS232C(IN) adapter Koncentrator Vijak (M4L10, 11 kom.) OCM kabel

16

Komplet vanjskog senzora USB kabel Hvat kabela Držači kabela

Dodirna olovka (1 kom.)

(Podržani su samo modeli

DM65E-BR, DM75E-BR,

DM82E-BR.)

Dvostrana traka (6 kom.)

Prstenasti nosač (4 kom.)

(Podržani su samo modeli

DM65E-BR, DM75E-BR.)

Dodirna olovka

(1 kom. crne boje, 1 kom. crvene boje)

(Samo je podržan model DM82E-BM.)

Vršak olovke (3 kom.)

(Samo je podržan model

DM82E-BM.)

17

Dijelovi

Upravljaèka ploèa

Podržani su samo modeli DM65E-BR i DM75E-BR.

Zvučnik

Upravljačka tipka

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Upravljačka tipka

Gumbi Opis

Uključivanje proizvoda.

Ako pritisnete gumb dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.

Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje jednu sekundu.

Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke mogućnosti.

Premještanje na lijevi ili desni izbornik.

Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje izbornik kontrola možete prilagoditi glasnoću.

18

Upravljaèka ploèa

Podržani su samo modeli DM82E-BR i DM82E-BM.

Upravljačka tipka

Zvučnik

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Upravljačka tipka

Gumbi Opis

Uključivanje proizvoda.

Ako pritisnete gumb dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.

Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje jednu sekundu.

Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke mogućnosti.

Premještanje na lijevi ili desni izbornik.

Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje izbornik kontrola možete prilagoditi glasnoću.

19

Ako pritisnete gumb na upravljačkoj tipki dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.

Izbornik kontrola

Gumbi

Return

Source

Menu

Home

Power off

Return

Opis

Odabir povezanog ulaznog izvora.

Da biste na izborniku kontrola odabrali

Source

, pomaknite upravljačku tipku udesno. Da biste odabrali željeni izvor ulaznog signala kada se prikaže odgovarajući popis, pomičite upravljačku tipku ulijevo ili udesno. Zatim pritisnite na upravljačku tipku.

Prikazuje zaslonski izbornik.

Pomaknite upravljačku tipku ulijevo kako biste u izborniku kontrola odabrali

Menu

. Prikazat će se zaslonski izbornik kontrola. Da biste odabrali željeni izbornik, pomičite upravljačku tipku udesno. Stavku podizbornika možete odabrati tako da pomaknete upravljačku tipku prema gore, dolje, lijevo ili desno. Da biste promijenili postavke, odaberite željeni izbornik i pritisnite upravljačku tipku tipku.

Odaberite način

Go to Home

.

Da biste na izborniku kontrola odabrali

Home

, pomaknite upravljačku tipku prema gore.

Isključivanje proizvoda.

Da biste na izborniku kontrola odabrali

Power off

, pomaknite upravljačku tipku udesno. Zatim pritisnite na upravljačku tipku.

Zatvaranje izbornika kontrola.

20

Komplet vanjskog senzora

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

Vanjski je senzor integriran sa senzorom za daljinsko upravljanje, senzorom svjetlosti i indikatorom napajanja.

Ako zaslon postavljate na zid, KOMPLET vanjskog senzora možete premjestiti na bočnu stranu zaslona.

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Dijelovi Opis

Senzor svjetlosti

Senzor daljinskog upravljanja

Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava svjetlinu zaslona.

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.

Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Indikator napajanja

Indikator napajanja svijetli kada se proizvod uključi. On treperi u načinu štednje energije.

Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i zdesna.

Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.

Ako iskopčate kabel za napajanje dok je proizvod u stanju pripravnosti, proizvod će ostati u stanju pripravnosti dok ne ostane bez energije. Za to će se vrijeme indikator stanja energije uključiti ili početi treperiti. Ako ponovno prikopčate kabel za napajanje, izvor ulaznog signala aktivirat će se i proizvod će nastaviti s uobičajenim radom.

21

Stražnja strana

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Podržani su samo modeli DM65E-BR i DM75E-BR.

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

/ AUDIO IN

USB

USB

(5V 1A) /

TOUCH IN

DVI IN /

MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2 TRAY IN RGB IN

TOUCH

OUT

COMPONENT IN

RJ45

Priključak

RS232C IN

RS232C OUT

IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /

AUDIO IN

AUDIO OUT

USB

USB (5V 1A) / TOUCH IN

Opis

Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

DVI IN / MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1 / HDMI IN 2

TRAY IN

RGB IN

TOUCH OUT

AV IN / COMPONENT IN

RJ45

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

USB (5V 1A): Povezuje se s uređajem za pohranu USB. Provjerite upotrebljava li se Touch.

TOUCH IN: Mora biti povezan na kabel ako se upotrebljava Touch.

DVI IN: Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili

HDMI-DVI kabela.

MAGICINFO IN: Upotrijebite (posebni) kabel DP - DVI kada priključujete mrežnu kutiju (prodaje se zasebno).

Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s koncentratorom, koji se nalazi na prednjem dijelu proizvoda, pomoću kabela OCM.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Povezuje Touch s osobnim računalom.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV/komponentnog prilagodnika.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

22

Stražnja strana

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Podržani su samo modeli DM82E-BR i DM82E-BM.

RS232C IN

RS232C

OUT

IR /

AMBIENT

SENSOR IN

RGB / DVI /

HDMI / AV /

COMPONENT

AUDIO IN

AUDIO

OUT

SD CARD

USB

(5V 1A)

USB

(5V 1A) /

TOUCH IN

DVI /

MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN 1

HDMI IN 2

TRAY IN RGB IN TOUCH OUT

COMPONENT IN

IR

OUT

RJ45

Priključak

RS232C IN

RS232C OUT

IR / AMBIENT SENSOR IN

RGB / DVI / HDMI / AV /

COMPONENT AUDIO IN

AUDIO OUT

SD CARD

USB (5V 1A)

USB (5V 1A) / TOUCH IN

DVI / MAGICINFO IN

DP IN

HDMI IN1 / HDMI IN 2

TRAY IN

RGB IN

TOUCH OUT

AV IN / COMPONENT IN

IR OUT

RJ45

Opis

Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Povezuje se s memorijskom karticom SD.

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

USB priključci na proizvodu podnose maksimalnu stalnu struju od 1A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti, USB priključci možda neće raditi.

USB

Touch.

(5V 1A): Povezuje se s uređajem za pohranu USB. Provjerite upotrebljava li se

TOUCH IN: Mora biti povezan na kabel ako se upotrebljava Touch.

DVI : Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili HDMI-DVI kabela.

MAGICINFO IN: Upotrijebite (posebni) kabel DP - DVI kada priključujete mrežnu kutiju

(prodaje se zasebno).

Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s koncentratorom, koji se nalazi na prednjem dijelu proizvoda, pomoću kabela OCM.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Povezuje Touch s osobnim računalom.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV/komponentnog prilagodnika.

Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal putem značajke LOOP OUT.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

23

Koncentrator

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Gumbi & Priključak

IR TOUCH ON/OFF

Opis

Uključuje ili isključuje Touch.

QUICK MENU

Pregledajte izbornike uređaja za prikaz.

POWER ON/OFF

HDMI IN3

TOUCH OUT

TRAY OUT

CONTROL IN

Uključuje ili isključuje proizvod.

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

Podignite gornji dio poklopca priključka USB.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje Touch s osobnim računalom.

Povežite kabel OCM na koncentrator i priključak

TRAY IN

koji se nalazi na proizvodu.

Povežite spojni kabel IR za upravljanje na koncentrator.

24

Postavljanje koncentratora

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Prilikom postavljanja koncentratora, upotrijebite vijke koji su isporučeni u pakiranju.

Ne zatežite snažno vijke. Proizvod se može oštetiti.

Unos dodirom IR može neispravno raditi ako je uređaj izložen izravnoj ili neizravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugoj jakoj svjetlosti.

Prilikom postavljanja monitora, ne postavljajte ga blizu metalnih halida, halogenih lampi ili lampi sa žarnom niti, niti na mjestima u blizini osunčanih prozora.

25

Uporaba dodirne funkcije

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

1

Povežite spojni kabel IR USB na priključak

USB (5 V 1 A) / TOUCH IN

koji se nalazi na proizvodu.

2

Povežite spojni kabel IR za upravljanje na koncentrator.

3

Povežite kabel OCM na koncentrator i priključak

TRAY IN

koji se nalazi na proizvodu.

4

Kako biste upotrebljavali dodirnu funkciju na mrežnoj kutiji (zasebno se prodaje) ili računalu spojenom na proizvod, upotrijebite spojni kabel PC kojim ćete povezati priključak

TOUCH OUT

na proizvodu s priključkom USB na mrežnoj kutiji ili računalu.

26

Plug In Module (prodaje se zasebno)

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Utor PIM

Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

Da biste koristili

Plug In Module

, svakako priključite Samsung PIM (prodaje se zasebno).

Da biste priključili uređaj drugog proizvođača, provjerite kompatibilnost uređaja s OPS standardima (Open

Pluggable Specification).

Detalje o povezivanju uređaja potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz PIM pri kupovini.

Da biste dobili optimalnu kvalitetu zvuka, konfigurirajte HDMI postavke zvuka putem upravljačke ploče sustava Windows na OPS uređaju. Ako koristite proizvode drugih proizvođača, to se odnosi samo na uređaje kompatibilne s HDMI-jem.

Da biste omogućili izlaz zvuka iz proizvoda putem OPS uređaja koji ne podržava HDMI, konfigurirajte postavke analognog zvuka putem upravljačke ploče sustava Windows, idite na

Plug In Module

>

Edit

Name

i postavite izvor ulaza na

PC

,

DVI PC

ili

DVI

.

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

-

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

-

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem

Interneta.

27

Logotip odstojnika

Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

28

Daljinski upravljač

Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

promijenite izvor ulaznog signala.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Isključivanje proizvoda.

Numerički gumbi

Unesite lozinku u OSD izbornik.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite

MUTE

ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka

(+ VOL -).

Ove tipke prečaca upotrijebite za izravan pristup mogućnosti

MagicInfo

. Ova tipka prečaca dostupna je samo kada je priključena mrežna kutija ili PIM (Modul dodatka).

Gumb za pokretanje značajke

Go to Home

.

-

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

29

Brz odabir korištenih funkcija.

TOOLS INFO

Povratak na prethodni izbornik.

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

Ako se pomoću funkcije

Video Wall

poveže više proizvoda, pritisnite gumb

SET

i unesite ID proizvoda pomoću numeričkih gumba.

Upravljajte proizvodom koristeći daljinski upravljač.

Poništite postavljenu vrijednost pritiskom na gumb

SET

te upravljajte svim povezanim proizvodima koristeći daljinski upravljač.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Potvrđivanje odabira na izborniku.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:

PC

,

DVI

,

HDMI

ili

DisplayPort

.

Koristi se u načinu

Anynet+

i multimedijskom načinu.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

30

Umetanje baterija u dodirnu olovku

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Samo je podržan model DM82E-BM.

1 2 3

4 5

Pazite da upotrijebite alkalne baterije u dodirnoj olovci (očekivani vijek trajanja baterije: približno 30 dana ako se olovka upotrebljava 8 sati dnevno).

Uporaba suhih ćelija Leclanché skraćuje vrijeme rada dodirne olovke.

31

Mijenjanje vrška dodirne olovke

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Samo je podržan model DM82E-BM.

1 2 3

4

5 6 7 8

32

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno)

Modeli DM65E-BR i DM75E-BR ne podržavaju utor

IR OUT

.

Nemojte zaboraviti priključiti vanjski osjetnik temperature okoline kada je proizvod isključen. Zatim, uključite proizvod.

Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem daljinskog upravljača

Pomoću namjenskog stereokabela povežite priključak

IR OUT

na ovom uređaju s priključkom

IR / AMBIENT SENSOR IN

na drugom uređaju za prikaz.

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu

1 primit će oba uređaja sa zaslonom

1

i

2

.

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Upravljanje većim brojem zaslona putem vanjskog osjetnika temperature okoline

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju

1

(s kojim je povezan vanjski osjetnik temperature okoline) primit će oba uređaja sa zaslonom

1

i

2

.

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

IR OUT

1

IR / AMBIENT

SENSOR IN

IR OUT

IR / AMBIENT

SENSOR IN

1

2

IR / AMBIENT

SENSOR IN

2

33

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.

Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.

Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

A

B

Slika 1.1 Prikaz s bočne strane

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.

34

B

A

E

C

Slika 1.2 Prikaz s bočne strane

Slika 1.3 Prikaz s bočne strane

D D

Instalacija na izbočen zid

Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoline: Ispod 35 C

Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

Dimenzije

2

1

3

4

5

Jedinica: mm

Naziv modela

1

1 2

1431,4

2 3

806,6

3 4

910,4

4 5

76,6 DM65E-BR

DM75E-BR

DM82E-BR

1535,3

1756,1

1911,8

1652,2

1831,9

930,2

1041,9

1034,1

1121,7

109,1 (74,1 bez ručke)

178,0 (140 bez ručke)

DM82E-BM

Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.

35

Montaža zidnog stalka

1

Priprema prije montaže zidnog stalka

Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prstenasti nosač (

Podržani su samo modeli DM65E-BR, DM75E-BR.

1

).

Montaža zidnog stalka

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

36

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.

Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm

Naziv modela Specifikacije za VESA otvor vijka

(A * B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

DM65E-BR

400 × 400

DM75E-BR

M8 4

DM82E-BR

600 × 400

DM82E-BM

Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog

šoka.

37

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

RS232C kabel

Sučelje

Pin

Brzina prijenosa podataka

Bitovi podataka

Paritet

Bitovi za prekid

Kontrola protoka

Maksimalna duljina

RS232C (9-pinski)

T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)

9600 b/s

8 bitova

Nema

1 bitova

Nema

15 m (samo vrsta s oklopom)

Dodjela pinova

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

4

5

2

3

6

7

8

9

Pin

1

6 7 8 9

<Muški>

Signal

Prepoznavanje nosača podataka

Primljeni podaci

Preneseni podaci

Priprema podatkovnog terminala

Uzemljenje signala

Priprema paketa podataka

Slanje zahtjeva

Slobodan za slanje

Indikator sa zvonom

9 8 7 6

<Ženski>

38

RS232C kabel

Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz

6 1

9

-P1-

5

-P1-

Muški Rx

Tx

Uzemlj.

-P1-

3

2

5

----------

----------

----------

-P2-

1

2

3

Tx

Rx

Uzemlj.

-P2-

STEREO

PLUG

(3,5 ø)

3

2

1

-P2-

LAN kabel

Dodjela pinova

6

7

8

4

5

2

3

1

Pin br.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardna boja

bijela i narančasta narančasta bijela i zelena plava bijela i plava zelena bijela i smeđa smeđa

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

39

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Priključak: RJ45

Izravni LAN kabel (PC u HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Križni LAN kabel (PC u PC)

RJ45

P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

40

Povezivanje

Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.

Veza 1

Veza 2

RJ45

IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

Veza 3

RJ45

RJ45 RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT IN

RS232C

OUT

41

Kontrolne šifre

Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA Vrsta naredbe 0

4

5

6

1

2

3

Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA Vrsta naredbe 1 Vrijednost

Naredba

Br.

Vrsta naredbe Naredba

7

8

Upravljanje napajanjem

Upravljanje jačinom zvuka

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Upravljanje načinom rada zaslona

Upravljanje veličinom zaslona

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

Komanda za uključivanje/ isključivanje slike u slici

Kontrola automatskog podešavanja

(samo za računalo i BNC)

0x3C

0x3D

Komanda za način rada s videozidom 0x5C

0

0~1

Kontrolni zbroj

Raspon vrijednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

Br.

9

10

11

Vrsta naredbe

Sigurnosno zaključavanje

Uključivanje videozida

Korisnička kontrola videozida

Naredba

0x5D

0x84

0x89

Raspon vrijednosti

-

0~1

0~1

Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod

(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.

Npr. Uključeno & ID=0

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

"

Power

"

Kontrolni zbroj

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

1

12

Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće reagirati.

42

Upravljanje napajanjem

Funkcija

Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 0

Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 1 "

Power

"

"

Power

": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

1: Napajanje UKLJUČENO

0: Napajanje ISKLJUČENO

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x11

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"

Power

"

"

Power

": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N' r-CMD

0x11

Vrijednost 1

"

ERR

"

Kontrolni zbroj

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Upravljanje jačinom zvuka

Funkcija

Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x12 0

Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x12 1

Podaci

"

Volume

"

Kontrolni zbroj

"

Volume

": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

Potvrda

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x12

Vrijednost

1

"

Volume

"

Kontrolni zbroj

"

Volume

": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 "

ERR

"

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

43

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Funkcija

Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x14 0

Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x14 1 "

Input Source

"

"

Input Source

": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Izvor ulaznog signala

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrolni zbroj

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe

"Dohvati".

Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.

Značajka

MagicInfo

dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju

MagicInfo

.

Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 "

Input

Source

"

"

Input Source

": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14 "

ERR

"

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

44

Upravljanje načinom rada zaslona

Funkcija

Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.

Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija

Video Wall

.

Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.

Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x18 0

Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x18 1

Podaci

"

Screen

Mode

"

"

Screen Mode

": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zumiranje

Zumiranje - široko

4 : 3

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x18

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

"

Screen

Mode

"

"

Screen Mode

": šifra koja postavlja status proizvoda

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Upravljanje veličinom zaslona

Funkcija

Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x19 0

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID r-CMD

"

ERR

"

Vrijednost 1

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x18

Poz./neg. potvrda

'A' 0x19

Vrijednost 1

"

Screen

Size

"

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

"

Screen Size

": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Vrijednost 1

"

ERR

"

Kontrolni zbroj

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

45

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

Funkcija

Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.

Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

Načinom nije moguće upravljati ako je

Video Wall

postavljeno na

On

.

Ta funkcija nije dostupna u načinu rada

MagicInfo

.

Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 0

Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 1 "

PIP

"

"

PIP

": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

1: Slika u slici uključena

0: Slika u slici isključena

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "

PIP

"

Kontrolni zbroj

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C "

PIP

"

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

Funkcija

Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)

Nema

Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3D 1 "

Auto

Adjustment

"

"

Auto Adjustment

" : 0 x 00 (uvijek)

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0xFF 3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

"

Auto

Adjustment

"

Kontrolni zbroj

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

3 0xAA 0xFF

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

"

ERR

"

Kontrolni zbroj

46

Kontrola načina rada videozida

Funkcija

Način rada

Video Wall

moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.

Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka

Video Wall

.

Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x5C 0

Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x5C 1

Kontrolni zbroj

"

Video Wall Mode

": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

1:

Full

0:

Natural

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "

Video Wall

Mode

"

"

Video Wall Mode

": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Podaci

"

Video Wall Mode

"

Sigurnosno zaključavanje

Funkcija

Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije

Safety Lock

na proizvodu.

Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 0

Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 1 "

Safety Lock

"

"

Safety Lock

": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

1: Uključeno

0: Isključeno

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D "

Safety Lock

"

Kontrolni zbroj

"

Safety Lock

": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D "

ERR

"

"

ERR

" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

47

Uključivanje videozida

Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x84 0

Uključivanje/isključivanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x84 1

Podaci

V.Wall_On

V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu

1: Videozid je UKLJUČEN

0: Videozid je ISKLJUČEN

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

V.Wall_On : Kao i gore

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

V.Wall_On

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x84

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Korisnička kontrola videozida

Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.

Dohvaćanje statusa videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x89 0

Vrijednost 1

ERR

Postavljanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

2

Vrijednost 1

0xAA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu

Vrijednost2

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

48

Model videozida 10 x 10

Isključeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E

0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E

0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E

0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E

0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E

0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E

0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E

N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A

N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A

N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A

N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

49

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu

Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Šifra proizvoda Podaci

0x01

0x02

...

0x63

0x64

Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

4 0xAA 0xFF

Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x89

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x89

Vrijednost 1 Vrijednost2

Wall_Div

Vrijednost 1

ERR

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

50

Poglavlje 03

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.

Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Povezivanje s računalom

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

RGB IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

51

Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.

Sound

postavite

HDMI Sound

na

PC(DVI)

Picture

postavite način rada svih zaslona na

Text

u postavci

Picture Mode

System

General

→ postavite

HDMI Hot Plug

na

Off

DVI /

MAGICINFO IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

HDMI IN

DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI adaptera.

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

DVI /

MAGICINFO IN

52

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

HDMI IN

Povezivanje pomoću DP kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

DP IN

Upozorenja prilikom korištenja DP-a

Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s uštedom energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.

Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu energije, promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na zaslonu možda neće biti pravilno prikazana.

Kad se pojavi taj problem, postavite

Max. Power Saving

na

Off

prije korištenja proizvoda.

Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.

Ulaz za zaslon (

DP IN

) na proizvodu i isporučeni DP kabel proizvedeni su sukladno standardu

VESA. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa standardima.

Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.

53

Povezivanje s videouređajem

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Pritisnite gumb

SOURCE

na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.

Povezivanje pomoću AV kabela

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

Povezivanje pomoću komponentnog kabela

AV IN / COMPONENT IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

54

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju.

Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem videouređaja.

Sound

postavite

HDMI Sound

na

AV(HDMI)

Picture

postavite način rada svih zaslona na

Videos/Images

u postavci

Picture Mode

System

General

→ postavite

HDMI Hot Plug

na

On

Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

DVI /

MAGICINFO IN

HDMI IN

RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT

AUDIO IN

55

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

-

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite HDMI-

DVI i audiokabele.

Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

Povezivanje sa zvučnim sustavom

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

AUDIO OUT

HDMI IN

56

Priključivanje LAN kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

RJ45

Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).

*Oklopljene upredene parice.

57

Promjena izvora ulaznog signala

Source

SOURCE

Source

Source

MagicInfo S

MagicIWB S PC

HDMI AV

To go to Options, press and hold the Enter button.

Component

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Program

MagicIWB S

omogućava vam igranje brojnim sadržajima na velikom monitoru s dodirnim zaslonom. Upotrijebite program kako biste učinili zanimljivijima sastanke i konferencije.

Pogledajte korisnički priručnik za dodirni okvir kako biste saznali pojedinosti.

Korisnički priručnik za

MagicIWB S

može se preuzeti s adrese http://www.samsung.com/ displaysolutions.

Source

vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba

SOURCE

na daljinskom upravljaču.

Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.

Za prikaz detaljnih informacija o priključenim uređajima koji su izvor signala pritisnite na gumb

TOOLS

na stranici

Source

.

Edit Name

SOURCE

Source

TOOLS

Edit Name

ENTER

E

Prilagodite naziv priključenog vanjskog uređaja.

Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji

Source

na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.

PC

/

Cable STB

/

Satellite STB

/

PVR STB

/

Game

/

Blu-ray

/

DVD

/

VCR

/

AV Receiver

/

Camcorder

/

DVI PC

/

DVI

Devices

/

TV

/

IPTV

/

HD DVD

/

DMA

Information

SOURCE

Source

TOOLS

Information

ENTER

E

Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.

58

Poglavlje 04

Korištenje aplikacije MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

-Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Instaliranje

Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

1

Pritisnite program za instalaciju aplikacije

MDC Unified

.

2

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "

OK

".

3

Kada se pojavi zaslon "

Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified

", kliknite "

Next

".

4

U prikazanom prozoru "

License Agreement

" odaberite

"

I accept the terms in the license agreement

" i kliknite "

Next

".

5

U prikazanom prozoru "

Customer Information

" popunite sva polja za informacije i kliknite

"

Next

".

6

U prikazanom prozoru "

Destination Folder

" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite "

Next

".

Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

7

U prikazanom prozoru "

Ready to Install the Program

" provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite "

Install

".

8

Prikazat će se napredak instalacije.

9

Kliknite "

Finish

" u prikazanom prozoru "

InstallShield Wizard Complete

".

Odaberite"

Launch MDC Unified

" i kliknite "

Finish

" da biste odmah pokrenuli program MDC.

10

Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za

MDC Unified

.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Deinstaliranje

1

Odaberite

Postavke

>

Upravljačka ploča

na izborniku

Start

i dvokliknite

Dodaj/Izbriši program

.

2

Odaberite

MDC Unified

na popisu i pritisnite

Promijeni/ukloni

.

59

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)

Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Monitor 1

Monitor 2

Računalo

60

Korištenje MDC-a putem Etherneta

Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.

Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Pomoću priključka

RJ45

na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.

RJ45

HUB

Računalo

Monitor 1

Monitor 2

61

Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela

Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

Pomoću priključka

RS232C IN / OUT

na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.

Monitor 1

RJ45 RS232C OUT

Monitor 2

Računalo

62

Poglavlje 05

Značajka Početni zaslon

Ova se funkcija nalazi u

Support

Go to Home

.

Dostupno pritiskom na gumb

HOME

na daljinskom upravljaču.

Player

HOME

Player

ENTER

E

Kako biste upotrijebili funkciju

Player

, postavite

Play via

na

MagicInfo

u mogućnosti

System

.

Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili datoteka.

Reproducirajte kanale ili sadržaj na jedan od sljedećih načina.

Network Channel

: Reproducirajte sadržaj pomoću poslužitelja.

Kako biste pokrenuli

Network Channel

, provjerite je li proizvod povezan s poslužiteljem.

Local Channel

: Reproducirajte sadržaj s unutarnje ili vanjske memorije.

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

63

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja

Odobravanje poslužitelja Lite

Postavite

MagicInfo Mode

na

Lite

u mogućnosti

Server Network Settings

.

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj

Lite

.

Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke

Network Settings

poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite

Device

na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite

Lite

iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite

Unapproved

s podizbornika stavke

Lite

.

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb

Approve

za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.

64

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

Device Name

: upišite naziv uređaja.

Device Group

: odaberite da biste naveli grupu.

Location

: upišite trenutnu lokaciju uređaja.

Pritisnite gumb

INFO

na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik

All

da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.

Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo>.

Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice

Device

Time

.

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite

Clock Set

i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u

<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.

65

Odobravanje poslužitelja Premium

Postavite

MagicInfo Mode

na

Premium

u mogućnosti

Server Network Settings

.

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj

Premium

.

Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke

Network Settings

poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite

Device

na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite

Premium

iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite

Unapproved

s podizbornika stavke

Premium

.

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb

Approve

za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.

66

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

Device Name

: upišite naziv uređaja.

Device Group

: odaberite da biste naveli grupu.

Location

: upišite trenutnu lokaciju uređaja.

Pritisnite gumb

INFO

na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik

All

da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.

Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj

MagicInfo Premium>.

Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice

Device

Time

.

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite

Clock Set

i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u

<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.

67

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device : All

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

Content : All Sort by : File Name Options

1 / 4 item(s)

My Templates

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Channel

Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.

Na zaslonu izbornika

Player

možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).

Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je

Network Channel

pokrenuto, pritisnite

INFO

na daljinskom upravljaču.

1

Odaberite

Network Channel

na izborniku

Player

.

Poruka

No channels

prikazuje se ako u stavci

Network Channel

nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se

Network Channel

.

Local Channel

Reprodukcija rasporeda ili kanala koji je konfiguriran u proizvodu.

1

Odaberite

Local Channel

na izborniku

Player

.

Poruka

No channels

prikazuje se ako u stavci

Local Channel

nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se

Local Channel

.

My Templates

Reprodukcija predloška

My Templates

spremljenog u unutarnjoj memoriji proizvoda.

68

Funkcije dostupne na stranici Player

Stranica s popisom

Player

omogućuje sljedeće funkcije.

Device

Odaberite

Internal

ili

USB

kako biste pronašli željeni popis uređaja.

-

All

/

Internal

/

USB

Content

Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.

-

All

/

Video

/

Image

/

PDF

/

Flash

/

Office

/

My Templates

Sort by

Navedite kriterij za sortiranje sadržaja.

-

File Name

/

Recently played

Options

Stavke izbornika na stranici Player

Naziv mogućnosti

Play Selected

Send

Delete

Settings

Operacije

Odaberite i reproducirajte željeni sadržaj.

Kopirajte sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje.

Izbrišite željeni sadržaj.

Konfigurirajte detaljna svojstva sadržaja.

Na sljedećoj stranici potražite pojedinosti o funkciji

Settings

.

69

Izbornik stranice Player Settings

Settings

Settings

Select the storage location that you want to download scheduled channels from the network to.

Default Storage

Picture Size

Display Duration

Transition Effect

Content Orientation

Internal

Random

Landscape

Close

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Default Storage

Odaberite lokaciju pohrane u koju želite preuzeti planirane kanale s mreže.

Internal

/

USB

/

SD Card

(Modeli DM65E-BR i DM75E-BR nisu podržani.)

Picture Size

Podesite veličinu zaslona za sadržaj.

Ako je

Picture Size

postavljen na

Video

ili

Image

Full Screen

/

Original Size

/

Fit to Screen

Ako je

Picture Size

postavljen na

PDF

ili

Office

Full Screen

/

Original Size

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke

Video

,

Image

,

PDF

i

Office

.

Display Duration

Podesite trajanje svake stranice u nizu slajdova.

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke

Image

,

PDF

,

Flash

i

Office

.

Transition Effect

Konfigurirajte prijelazne efekte između stranica ili scena u nizu slajdova ili videodatoteci.

None

/

Fade1

/

Fade2

/

Blind

/

Spiral

/

Checker

/

Linear

/

Stairs

/

Wipe

/

Random

Ova je funkcija dostupna samo za datoteke

Image

.

Content Orientation

Promijenite usmjerenje sadržaja koji se reproducira u način

Landscape

ili

Portrait

.

Landscape

/

Portrait

Ako je mogućnost

Content Orientation

postavljena na prikaz

Portrait

, ona ne podržava videokodek VP8.

Source

nije raspoloživo kad je

Content Orientation

postavljeno na

Portrait

.

70

Default content

Ovaj zadani sadržaj prikazuje se ako pokrenete kanal dok na njemu nema zakazanih programa.

None

/

My Templates

Safely Remove

Sigurno uklanja USB memoriju

Reset

Vratite sve vrijednosti u odjeljku

Settings

na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.

71

Kada je sadržaj pokrenut

Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan

Current time:

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

Information

00:00am

Network Channel

No channels selected

No channels selected

DTP-EP-APP-5402-03-Hijack

OK

No Schedule to download

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pritisnite gumb

INFO

na daljinskom upravljaču.

Current time

Type

: Vrsta kanala koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije

Network Channel

/

Local Channel

.

CH Number

: Broj dodijeljen kanalu koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije

Network Channel

/

Local Channel

.

CH Name

: Naziv kanala koji se trenutačno reproducira

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije

Network Channel

/

Local Channel

.

Software Version

: prikazuje verziju softvera uređaja

MAC ID

: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

Tags

: postavke oznaka koje poslužitelj dodjeljuje uređaju

Primjenjivo samo tijekom reprodukcije

Network Channel

/

Local Channel

.

Server

: prikazuje status veze (

Connected

,

Not connected

ili

Not approved

) poslužitelja

USB

: prikazuje stanje veze USB uređaja

72

Promjena postavki za pokrenut sadržaj

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Ova funkcija nije dostupna kada se sadržaj reproducira na Video Wall .

Pritisnite gumb

TOOLS

na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste konfigurirali postavke poput

Picture

Mode

i

Sound Mode

.

Playlist

Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.

Music

Podesite pozadinsku glazbu za sadržaj koji se trenutačno reproducira.

Picture Mode

Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

-

Shops & Malls

/

Offices & Schools

/

Terminals & Stations

/

Video Wall

/

Calibration

Sound Mode

Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira

-

Standard

/

Music

/

Movie

/

Clear Voice

/

Amplify

Repeat

Postavite način ponavljanja.

-

One

/

All

73

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player

Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.

Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.

Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

Provjerite podržane verzije datoteka.

-

Verzije programa Flash Playera 11.0. i Flash Air 3.0. te njihove starije verzije su podržane.

-

Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007

Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.

Više okvira mrežnog rasporeda

Ograničenja reprodukcije

Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke (

Video

).

U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.

Nije moguće reproducirati više od jedne

Flash

datoteke.

Kada se radi o datotekama sustava

Office

(PPT i Word datotekama) i

PDF

datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.

Ograničenja izlaza zvuka

Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

Prioritet reprodukcije:

Flash

datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb

TOOLS

tijekom reprodukcije u načinu rada

Player

.

Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke

Ograničenja

Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u

Internal

/

USB

memoriji.

Ograničenja reprodukcije

Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (

Video

).

Nije moguće reproducirati više od jedne

Flash

datoteke.

Kada se radi o datotekama sustava

Office

(PPT i Word datotekama) i

PDF

datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa (

Video

).

Ograničenja izlaza zvuka

Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

Prioritet reprodukcije:

Flash

datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

74

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Sadržaj

Datotečni nastavak

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

Spremnik Videokodek

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

1920 x 1080

640 x 480

Razlučivost Broj sličica

(fps)

6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

4

75

Videozapisi

3D videozapisi nisu podržani.

Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i

AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

-

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

-

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

Podržava samo BD MVC Spec.

Samo jedna videodatoteka može se u tom trenutku reproducirati ako videozapisi na monitoru koriste nekompatibilne kodeke ili je razlučivost 1080 x 1920.

Kada se reproducira jedna videodatoteka, način rada

Neprimjetno nije podržan u sljedećim slučajevima:

-

Nekompatibilni kodek (MVC, VP3, MJPEG)

Nekompatibilni kodek

-

Nekompatibilni kodek

Kompatibilni kodek

-

Razlučivost se razlikuje od razlučivosti monitora

-

Frekvencija se razlikuje od frekvencije monitora

Audio

Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.

WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Slike

Kompatibilan oblik datoteka slika: JPEG, PNG,

BMP

-

Datoteke u formatu BMP veličine 32, 24 i 8 bita su podržane.

Podržana maksimalna razlučivost: 4096 x 4096

Podržana najveća veličina datoteke: 20 MB

Podržani efekti na slikama: 9 efekata

(

Fade1

,

Fade2

,

Blind

,

Spiral

,

Checker

,

Linear

,

Stairs

,

Wipe

,

Random

)

76

Flash

Verzije programa Flash Playera 11.0. i Flash Air 3.0. te njihove starije verzije su podržane.

Flash animacija

-

Kompatibilan oblik datoteke: SWF

Preporučena razlučivost: 960 x 540

-

Oprez

Performanse usporedive s programom Flash

Player u operacijskom sustavu Windows ne mogu se jamčiti

Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija

Flash videozapis

-

Kompatibilan oblik datoteke: FLV

-

Videozapisi

Kodek: H.264 BP

Rezolucija: 1920 x 1080

-

Audio

Kodek: H.264 BP

-

Oprez

Oblik datoteke F4V nije podržan

Zaslonski videozapis nije podržan

Power Point

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

-

Nastavak: ppt, pptx

-

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

Funkcije koje nisu podržane

-

Animirani efekti

-

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

-

Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

-

Word Art

-

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

-

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

-

Umetanje objekata

-

Znakovi s pola širine

-

Razmak između slova

-

Grafikoni

-

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

Bilješke na slajdovima i brošure

PDF

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

-

Nastavak: pdf

Funkcije koje nisu podržane

-

Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

-

Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

-

Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

-

Efekti s 3D sjenom nisu podržani.

-

Neki znakovi nisu podržani

(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)

77

WORD

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

-

Nastavak: .doc, .docx

-

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

Funkcije koje nisu podržane

-

Efekt pozadine stranice

-

Neki stilovi odlomaka

-

Word Art

-

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

-

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

-

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

-

Grafikoni

-

Znakovi s pola širine

-

Razmak između slova

-

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

-

Bilješke na slajdovima i brošure

Datoteke predložaka

Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u alatu

Template

.

LFD

Podržano u funkcijama

Network Channel

i

Local Channel

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

-

Nastavak: .lfd

78

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Videowall

Više pojedinosti potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Server>.

Videozapisi

3D videozapisi nisu podržani.

Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

-

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

-

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

Podržava samo BD MVC Spec.

Neki kodeci možda nisu podržani u portretnoj reprodukciji.

Slike

Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png

Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640

Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno više vremena.

79

Ograničenja

Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku (

Video

).

Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.

Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke (

Video

).

Dostupno

Dostupno Nije dostupno

80

Schedule

HOME

Schedule

ENTER

E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

Type : Local

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 [CH3]Channel 3

Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

06:00 am

Device : Internal Options

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Funkcije dostupne na stranici Schedule

Stranica

Schedule

omogućuje sljedeće funkcije.

Type

-

Local

: Dodajte ili brišite rasporede.

-

Network

: Pregledajte mrežni raspored konfiguriran na poslužitelju.

Device

-

Pregledajte naziv povezanog uređaja za pohranjivanje.

Ta se mogućnost aktivira samo ako je mogućnost

Type

postavljena na

Local

u postavci

Device

.

Options

Stavke izbornika na stranici Schedule

Naziv mogućnosti

Send

Delete

Operacije

Pošaljite konfigurirane rasporede na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Izbrišite rasporede.

81

Konfiguriranje rasporeda kanala

Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe u željeno vrijeme.

1

Odaberite kanal za konfiguraciju.

2

Odaberite videozapise, glazbu i fotografske sadržaje koje želite primijeniti na raspored kanala.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. (

Start Time

~

Stop Time

)

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb

Save

.

Primjenjivo samo kada je mogućnost

Type

postavljena na

Local

.

Uređivanje rasporeda kanala.

Promijenite postavku za konfigurirani raspored kanala poput sadržaja, trajanja i naziva rasporeda.

1

Odaberite kanal za uređivanje.

2

Odaberite videozapise, fotografski ili glazbeni sadržaj za uređivanje u rasporedu kanala.

-

Brisanje sadržaja: Postavite pokazivač preko željenog sadržaja i zatim pritisnite gumb E kako biste ga izbrisali.

-

Idite na krajnji desni kraj popisa sadržaja. Kliknite gumb

+

kako biste dodali sadržaj ili promijenili redoslijed reprodukcije stavaka sadržaja.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. (

Start Time

~

Stop Time

)

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb

Save

.

Primjenjivo samo kada je mogućnost

Type

postavljena na

Local

.

82

Template

HOME

Template

ENTER

E

Template

Select a template to customise.

Market : All Orientation : Landscape

1 / 64 item(s)

My Templates

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Funkcije dostupne na stranici Template

Stvorite jedinstven sadržaj pomoću predložaka. Nije teško stvarati sadržaj. Jednostavno promijenite slike i tekst u predlošku.

Sortirajte popis predložaka na temelju sljedećih kriterija.

Market

Orientation

-

Landscape

: Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u vodoravnom položaju.

-

Portrait

: Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u okomitom položaju.

1

Odaberite uzorak iz dostupnih predložaka uzoraka.

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Preview

Cancel

Save

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Screen bg_co...

Background Music

2

Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.

83

Unos teksta

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

A a Press the volume button on the remote to change the font size.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

bg_co...

Background Music

Edit Text

Font options

Edit Text

Odaberite prozor

Edit Text

kako biste unijeli tekst.

Font options

Font Size

: Navedite veličinu teksta poruke.

Font Colour

: Navedite boju teksta poruke.

Background colour

: Navedite pozadinsku boju poruke.

Background opacity

: Navedite pozadinsku prozirnost poruke.

Alignment

: odaberite način poravnanja poruke.

Scroll

: Navedite smjer/brzinu kretanja poruke.

Hide Element

: Prikaz ili skrivanje poruke.

Odabirom

Hide

neće se ponovno postaviti postavke poruke.

Reset

: Vratite sve postavke u mogućnosti

Font options

na zadane.

Preview

Save

Umetanje sadržaja poput videozapisa, fotografija i PDF datoteka

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Hide Element

Default content duration

Show

00:00:05

Aspect Ratio

Mute

Done Cancel

Konfiguriranje pozadinske slike/glazbe

Create Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

Device : All

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Done

bg_common_07.jpg

Cancel

bg_common_11.jpg

bg_commo

84

Preview

Template preview is running. It will stop after 20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1

Pregledajte stvoreni predložak pomoću funkcije

Preview

.

2

Kako biste spremili predložak, pritisnite gumb

Save

.

3

Konfigurirajte

Template Name

i

Storage

.

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template01

Internal

Save Cancel

4

Pritisnite gumb

Save

kako biste dovršili stvaranje sadržaja.

85

Clone Product

HOME

Clone Product

ENTER

E

Clone Product

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvezite postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje. Također možete uvesti postavke s vanjskog uređaja za pohranjivanje.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

Kada dvojna datoteka nije pronađena na vanjskom uređaju za pohranjivanje

1

Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju

Clone Product

.

2

Prikazat će se poruka

No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external storage device?

.

Kada je dvojna datoteka pronađena na vanjskom uređaju za pohranjivanje

1

Povežite vanjski uređaj za pohranjivanje i zatim pokrenite funkciju

Clone Product

.

2

Prikazat će se poruka

Cloning file found. Please select an option.

.

Pokrenite funkciju

Import from External Storage

ili

Export to External Storage

.

-

Import from External Storage

: Kopiraj postavke spremljene na vanjskom uređaju za pohranjivanje na proizvod.

-

Export to External Storage

: Kopiraj postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje.

― po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

86

ID Settings

HOME

ID Settings

ENTER

E

ID Settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dodijelite ID broj uređaju.

Device ID

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon: 0~224)

Pritisnite u

/ d

da biste odabrali broj, a zatim pritisnite

E

.

Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

PC Connection Cable

Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

RS232C cable

komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network

komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

Device ID Auto Set

Ova značajka automatski dodjeljuje identifikacijski broj uređaju koji je priključen putem kabela RS232C.

Kada je više uređaja povezano, omogućite funkciju na prvom ili zadnjem uređaju.

87

Video Wall

HOME

Video Wall

ENTER

E

Video Wall

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Apply to

Current Source

(prikaz na zaslonu s uređaja povezanog na

Source

): konfigurirajte funkcije videozida za prikaz na zaslonu s vanjskog uređaja povezanog s proizvodom.

MagicInfo Player S

: konfigurirajte funkcije videozida za sadržaje spremljene na proizvodu, USB štapiću ili SD kartici.

Ograničenja

Reprodukcija u početku može biti neravnomjerna kada se uzastopno reproduciraju videodatoteke različite razlučivosti (npr. sadržaj razlučivosti 1280x720 reproducira se nakon sadržaja razlučivosti 1920x1080) ili prilikom uzastopne reprodukcije slikovne datoteke i videodatoteke.

Slike Videozapisi

Podržana razlučivost

-

1920 x 1080 @ 24p/30p

-

1280 x 720 @ 24p/30p/60p

• Nisu podržane HEVC i 3D slike.

Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, png, bmp

Podržana maksimalna razlučivost

jpeg : 15360 x 8640

png: 4096 x 4096

bmp: 4096 x 4096

88

Video Wall

Možete aktivirati ili deaktivirati

Video Wall

.

Da biste organizirali videozid odaberite

On

.

Off

/

On

Horizontal x Vertical

Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.

Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.

Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu od 1 do 15.

Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 100 zaslona.

Horizontal x Vertical

je omogućeno ako je

Video Wall

postavljeno na

On

.

Screen Position

Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti

Screen Position

.

Odabirom

Screen Position

prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.

Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im druge brojeve. Pritisnite gumb

E

.

All Displays

: odredite položaj zaslona za sve zaslone. Ne trebate postaviti videozid za pojedinačne zaslone.

Current Displays

: odredite položaj samo prvog zaslona.

Screen Position

omogućava dijeljenje zaslona na najviše 100 prikaza (15 x 15). Najveći broj prikaza koji se može podijeliti kada su proizvodi povezani putem DP Loopout je također 100.

Screen Position

je omogućeno ako je

Video Wall

postavljeno na

On

.

Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka

Horizontal x Vertical

.

Format

Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.

Full

: prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.

Natural

: prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.

Format

je omogućeno ako je

Video Wall

postavljeno na

On

.

89

Network Status

HOME

Network Status

ENTER

E

Network Status

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

90

Picture Mode

HOME

Picture Mode

ENTER

E

Picture Mode

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike (

Picture Mode

) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

Način

Videos/Images

poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način

Text

poboljšava kvalitetu slike računala.

Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Calibration

u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja

Advanced Color Management

.

-

Da biste pravilno primijenili način rada

Calibration

, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja

Advanced Color Management

.

-

Da biste preuzeli program

Advanced Color Management

, posjetite web-mjesto www.samsung.com/ displaysolutions.

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju

BD Wise

. Kada je

BD

Wise

uključeno

On

, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

-

Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za

BD Wise

.

-

Funkcija

BD Wise

omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom

BD Wise

.

91

On/Off Timer

HOME

On/Off Timer

ENTER

E

On/Off Timer

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Morate podesiti

Clock Set

za uporabu ove značajke.

On Timer

Postavite

On Timer

tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

On Timer

: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite trenutno vrijeme.

(

On Timer 1

~

On Timer 7

)

Setup

: odaberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ili

Manual

.

Ako odaberete

Manual

, možete odabrati dane na koje želite da

On Timer

uključi proizvod.

-

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

Time

: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Volume

: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Source

: odaberite željeni izvor ulaznog signala.

Content

(kada je

Source

postavljeno na

Internal/USB

): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom memorijskom uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke mogu sadržavati glazbu, fotografije ili videoisječke.

Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.

Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.

Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka,

Slide Show

se neće reproducirati.

Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati. Do 255 znakova je prepoznatljivo.

Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape dodijeljene svakom USB-u različite nazive.

Preporučujemo da uz

On Timer

koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.

Funkcija

On Timer

možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMPovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.

92

Off Timer

Postavite mjerač vremena za isključivanje (

Off Timer

) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (

Off Timer 1

~

Off

Timer 7

)

Setup

: odaberite

Off

,

Once

,

Everyday

,

Mon~Fri

,

Mon~Sat

,

Sat~Sun

ili

Manual

.

Ako odaberete

Manual

, možete odabrati dane na koje želite da

Off Timer

isključi proizvod.

-

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

Time

: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Holiday Management

Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.

Add Holiday

: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.

Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u

/ d

, a zatim kliknite gumb

Save

.

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.

-

Start

: odredite datum početka praznika.

-

End

: odredite datum završetka praznika.

Delete

: izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.

Edit

: Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.

Set Applied Timer

: postavite

On Timer

i

Off Timer

tako da se ne aktivira na državni praznik.

-

Pritisnite

E

da biste odabrali postavke

On Timer

i

Off Timer

koje ne želite aktivirati.

-

Odabrane mogućnosti

On Timer

i

Off Timer

neće se aktivirati.

93

Ticker

HOME

Ticker

ENTER

E

Ticker

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

More settings

HOME

More settings

ENTER

E

More settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

Off

/

On

Message

: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

Time

: postavite

Start Time

i

End Time

za prikaz poruke

Message

.

Font options

: Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.

Position

: odaberite usmjerenje za prikaz poruke

Message

.

Scroll

: Odredite

Direction

i

Speed

za prikazivanje poruke.

Preview

: Pregledajte konfigurirane postavke opisa.

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

94

URL Launcher

HOME

URL Launcher

ENTER

E pm

12:00

January 1 2015

Change URL

URL Launcher

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Više detalja o korištenju funkcije

URL Launcher

možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.

Kako biste upotrijebili funkciju

URL Launcher

, postavite

Play via

na

URL Launcher

u mogućnosti

System

.

95

Poglavlje 06

Prilagodba zaslona

Konfigurirajte postavke za

Picture

(

Backlight

,

Colour Tone

, itd.).

Izgled izbornika mogućnosti za

Picture

može se razlikovati ovisno o proizvodu.

Picture Mode

MENU

m

Picture

Picture Mode

ENTER

E

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

· Sharpness

·

Colour

· Tint (G/R)

G50

Shops & Malls

80

70

50

R50

45

50

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike (

Picture Mode

) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

Način

Videos/Images

poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način

Text

poboljšava kvalitetu slike računala.

Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

-

Odaberite

Videos/Images

ili

Text

, ovisno o načinu prikaza slike.

Calibration

u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja

Advanced Color Management

.

-

Da biste pravilno primijenili način rada

Calibration

, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja

Advanced Color Management

.

-

Da biste preuzeli program

Advanced Color Management

, posjetite web-mjesto www.samsung.com/ displaysolutions.

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju

BD Wise

. Kada je

BD

Wise

uključeno

On

, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

-

Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za

BD Wise

.

-

Funkcija

BD Wise

omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom

BD Wise

.

96

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU

m

Picture

ENTER

E

Picture

Picture Mode

·

Backlight

·

Contrast

·

Brightness

· Sharpness

·

Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

80

70

45

50

50

R50

Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.

Picture Mode

Shops & Malls

,

Offices & Schools

,

Terminals & Stations

,

Video Wall

Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti

Videos/Images Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Colour

/

Tint (G/R)

Calibration

Text Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

Backlight

BD Wise Backlight

/

Contrast

/

Brightness

/

Sharpness

/

Colour

/

Tint (G/R)

Kada izmijenite

Backlight

,

Contrast

,

Brightness

,

Sharpness

,

Colour

ili

Tint (G/R)

, OSD će se prilagoditi u skladu s tim.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

97

Colour Temperature

MENU

m

Picture

Colour Temperature

ENTER

E

Picture

Colour Temperature 16000K

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)

Omogućeno kada je funkcija

Colour Tone

postavljena na

Off

.

Colour Temperature

je onemogućeno ako je

Picture Mode

postavljeno na

Calibration

ili

BD Wise

.

98

White Balance

MENU

m

Picture

White Balance

ENTER

E

Picture

White Balance

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

2 Point

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

R-Offset

/

G-Offset

/

B-Offset

: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).

R-Gain

/

G-Gain

/

B-Gain

: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

Reset

: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

10 Point

Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.

10 Point

(

Off

/

On

)

Level

,

Red

,

Green

,

Blue

i

Reset

omogućeni su samo kada je

10 Point

postavljeno na

On

.

Level

: odaberite interval za prilagodbu.

Red

: prilagodite razinu crvene.

Green

: prilagodite razinu zelene boje.

Blue

: prilagodite razinu plave boje.

Reset

: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

Omogućeno kada je

Picture Mode

postavljen na

Offices & Schools

(

Videos/Images

).

99

Gamma

MENU

m

Picture

Gamma

ENTER

E

Picture

Gamma 0

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Calibrated value

MENU

m

Picture

Calibrated value

ENTER

E

Picture

Calibrated value Don't apply

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite intenzitet primarne boje.

Ako je

Picture Mode

postavljeno na

Calibration

,

Gamma

je onemogućeno.

Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju boja

Advanced Color Management

na načine rada Information i Advertisement.

Don't apply

/

Apply

Da biste preuzeli program

Advanced Color Management

, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.

Ako je

Picture Mode

postavljeno na

Calibration

,

Calibrated value

je onemogućeno.

100

Advanced Settings

MENU

m

Picture

Advanced Settings

ENTER

E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Off

Off

0

Off

Native

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls

,

Offices & Schools

,

Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Prilagodljive mogućnosti

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only Mode

/

Colour Space

Dynamic Contrast

/

Black Tone

Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only Mode

/

Colour Space

/

Motion

Lighting

Text Dynamic Contrast

/

Black Tone

BD Wise Dynamic Contrast

/

Black Tone

/

Flesh Tone

/

RGB Only Mode

/

Colour Space

Ako je

Picture Mode

postavljeno na

Calibration

,

Advanced Settings

je onemogućeno.

101

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Black Tone

Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

Off

/

Dark

/

Darker

/

Darkest

Flesh Tone

Naglasi ružičasti

Flesh Tone

.

RGB Only Mode

Prikazuje boje

Red

,

Green

i

Blue

za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

Off

/

Red

/

Green

/

Blue

Colour Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

Auto

/

Native

/

Custom

Da biste prilagodili

Colour

,

Red

,

Green

,

Blue

i

Reset

, postavite

Colour Space

na

Custom

.

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

Omogućeno kada je funkcija

Picture Mode

postavljena na

Videos/Images

.

Off

/

On

102

Picture Options

MENU

m

Picture

Picture Options

ENTER

E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls

,

Offices & Schools

,

Terminals & Stations

,

Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Text

Calibration

BD Wise

Prilagodljive mogućnosti

Colour Tone

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

HDMI Black Level

/

Film Mode

/

Motion Plus

/

Dynamic Backlight

Colour Tone

/

HDMI Black Level

/

Dynamic

Backlight

HDMI Black Level

/

Dynamic Backlight

Colour Tone

/

Digital Clean View

/

MPEG

Noise Filter

/

HDMI Black Level

/

Film Mode

/

Dynamic Backlight

103

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

Colour Tone

Ako

Picture Mode

je postavljeno na

Text

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm

Ako

Picture Mode

je postavljeno na

Videos/Images

ili

BD Wise

Off

/

Cool

/

Standard

/

Warm1

/

Warm2

Ako je

Picture Mode

postavljeno na

Calibration

,

Colour Tone

je onemogućeno.

Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.

Digital Clean View

Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku

Digital Clean View

da biste smanjili statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.

Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

/

Auto

104

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Auto

Auto

Normal

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

Low

/

Normal

/

Auto

Dostupno samo u načinima rada

HDMI

,

DVI

i

DisplayPort

(AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.

Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja optimalne kvalitete.

Off

/

Auto1

/

Auto2

Dostupno u načinima rada

AV

,

Component

(480i / 1080i),

HDMI

(1080i).

105

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Motion Plus

Dynamic Backlight

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Off

Motion Plus

Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.

Nazivi izbornika mogu se razlikovati ovisno o državi.

Off

: isključuje mogućnost

Motion Plus

.

Clear

: postavlja mogućnost

Motion Plus

na način rada

Clear

(prikladno za jasan prikaz pokretnih slika).

Standard

: postavlja mogućnost

Motion Plus

na način rada

Standard

.

Smooth

: postavlja mogućnost

Motion Plus

na način rada

Smooth

(prikladno za prirodan prikaz pokretnih slika).

Custom

: služi za smanjenje naknadnih slika i trzaja u željenoj mjeri.

Blur Reduction

: služi za smanjenje naknadnih slika u željenoj mjeri.

-

To je podržano samo ako je mogućnost

Motion Plus

postavljena na

Custom

.

Judder Reduction

: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.

-

To je podržano samo ako je mogućnost

Motion Plus

postavljena na

Custom

.

LED Clear Motion

: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.

-

To je podržano samo ako je mogućnost

Motion Plus

postavljena na

Custom

.

Reset

: vraća postavke mogućnosti

Motion Plus

na zadane vrijednosti.

-

Kada se koristi ta mogućnost, boja na zaslonu može nenamjerno varirati.

-

Onemogućeno kada je mogućnost

PIP

postavljena na

On

.

Dynamic Backlight

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.

Off

/

On

106

Picture Size

MENU

m

Picture

Picture Size

ENTER

E

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

16:9

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.

Picture Size

Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.

16:9

: postavlja sliku u način rada širine

16:9

.

Zoom1

: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

Zoom2

: koristite za veće povećanje.

Smart View 1

: smanjuje sliku

16:9

za 50%.

Smart View 2

: smanjuje sliku

16:9

za 25%.

Wide Fit

: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.

4:3

: postavlja sliku u osnovni način (

4:3

).

Ne postavljajte proizvod u oblik

4:3

tijekom duljeg razdoblja.

Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.

Screen Fit

: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal

HDMI

(720p / 1080i / 1080p) ili

Component

(1080i /

1080p).

Custom

: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

Original ratio

: ako je izvor ulaznog signala

PC

,

DVI

,

HDMI

(povezano računalo),

DisplayPort

, videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.

107

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Custom

Off

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Custom

Off

Prilagođava položaj slike.

Position

je dostupno samo ako je

Picture Size

postavljeno na

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

ili

Custom

.

Da biste koristili funkciju

Position

nakon što odaberete

Zoom1

,

Zoom2

,

Wide Fit

,

Screen Fit

ili

Custom

, slijedite ove korake.

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali

Position

. Pritisnite gumb E .

2

Pritisnite gumb u ili d da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.

3

Pritisnite gumb E .

Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na

HDMI

(1080i/1080p),

Component

(1080i/1080p),

AV

ili

DVI

.

Picture Size

mora biti postavljena na

Custom

kako bi mogućnost bila dostupna.

Custom

pod

Picture Size

omogućeno je samo kada

Picture Mode

je postavljeno na

Videos/Images

dok u načinu

DVI

ili

DisplayPort

.

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali

Zoom/Position

. Pritisnite gumb E .

2

Odaberite

Zoom

ili

Position

. Pritisnite gumb E .

3

Pritisnite gumb u / d / l / r da biste pomaknuli sliku.

4

Pritisnite gumb E .

Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu

Zoom/Position

odaberite

Reset

.

Slika će se postaviti u zadani položaj.

108

Resolution

Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.

Dostupna rješenja:

Off

/

1024x768

/

1280x768

/

1360x768

/

1366x768

109

Auto Adjustment

MENU

m

Picture

Auto Adjustment

ENTER

E

Picture

Auto Adjustment

-

Dostupno samo u načinu rada

PC

.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

PC Screen Adjustment

MENU

m

Picture

PC Screen Adjustment

ENTER

E

Picture

PC Screen Adjustment

-

Dostupno samo u načinu rada

PC

.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

Coarse

/

Fine

uklanja ili smanjuje šum na slici.

Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije

Coarse

prilagodite frekvenciju što je više moguće (

Coarse

) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.

Position

prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.

Pritisnite gumb

ili

da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb

ili

da biste prilagodili vodoravni položaj.

Image Reset

ponovno postavlja zadane postavke slike.

110

Picture Off

MENU

m

Picture

Picture Off

ENTER

E

Picture

Picture Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Picture

MENU

m

Picture

Reset Picture

ENTER

E

Picture

Reset Picture

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odabirom

Picture Off

isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.

Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.

Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.

111

Poglavlje 07

OnScreen Display

PIP

MENU

m

OnScreen Display

PIP

ENTER

E

OnScreen Display

PIP

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Language

Reset OnScreen Display

English

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Informacije o zvuku za

PIP

potražite u uputama za

Sound Select

.

-

Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada

PIP

, kad ga ponovno uključite, način rada

PIP

ostat će uključen.

-

Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog zaslona gledate igru ili karaoke.

Postavke za PIP

Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.

Glavna slika Podslika

PC

/

DVI

/

HDMI

/

DisplayPort AV

/

Component

AV

/

Component PC

/

DVI

/

HDMI

/

DisplayPort

Ako je

Source Content Orientation

postavljeno na

Portrait

,

PIP

je onemogućeno.

Način

Plug In Module

podržan je samo kada je PIM (zasebno se prodaje) povezan na proizvod.

112

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

Close

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

PC

Õ

Ã

Main

PIP

(

Off

/

On

): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.

Source

: možete odabrati izvor podslike.

Size

( , , , , , , ): odaberite veličinu za podsliku.

Position

( , , , , ): odaberite položaj za podsliku.

U podijeljenom načinu rada ( , , , ) ne možete odabrati

Position

.

Sound Select

(

Main

/

Sub

): možete odabrati slušanje zvuka sa slike

Main

ili

Sub

.

113

Display Orientation

MENU

m

OnScreen Display

Display Orientation

ENTER

E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Onscreen Menu Orientation

Podesite usmjerenje zaslona izbornika.

Landscape

: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).

Portrait

: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.

Source Content Orientation

Podesite usmjerenje sadržaja s vanjskih uređaja koji su priključeni na proizvod.

Landscape

: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).

Portrait

: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.

Ako je

PIP

postavljeno na

On

,

Source Content Orientation

je onemogućeno.

Aspect Ratio

Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.

Full Screen

: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.

Original

: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.

Dostupno samo kada je

Source Content Orientation

postavljeno na

Portrait

.

Ako je

PIP

postavljeno na

On

,

Aspect Ratio

je onemogućeno.

114

Screen Protection

MENU

m

OnScreen Display

Screen Protection

ENTER

E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Protection Time

Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.

Off

/

2 hours

/

4 hours

/

8 hours

/

10 hours

Screen Burn Protection

Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike

Screen

Burn Protection

.

Screen Burn Protection

lagano pomiče sliku na zaslonu.

Postavka

Screen Burn Protection Time

omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.

Pixel Shift

Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.

Pixel Shift

(

Off

/

On

)

Horizontal

,

Vertical

i

Time

omogućeni su samo kada je

Pixel Shift

postavljeno na

On

.

Horizontal

: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

Vertical

: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

Time

: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.

Dostupne postavke

Horizontal

(pikseli)

0

~

4

Optimalne postavke

4

Vertical

(pikseli)

0

~

4 4

Time

(minuta)

1 min

~

4 min 4 min

Vrijednost

Pixel Shift

može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda i načinu rada.

Prikazivanje nepomične slike ili izlaza

4:3

tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak proizvoda.

Ako je

Picture Size

postavljeno na

Screen Fit

,

Pixel Shift

je onemogućeno.

115

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Timer

Možete postaviti mjerač vremena za

Screen Burn Protection

.

Značajka

Screen Burn Protection

automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.

Timer

Off

Repeat

: prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku

Mode

pri određenim vremenskim intervalima

(razdoblje).

Interval

: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku

Mode

pri određenim vremenskim intervalima

(od

Start Time

do

End Time

).

Mode

,

Period

,

Time

,

Start Time

i

End Time

omogućeni su samo kada je

Timer

postavljeno na

Repeat

ili

Interval

.

Mode

: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

-

Pixel

: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

-

Rolling bar

: okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.

-

Fading screen

: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.

Uzorci

Rolling bar

i

Fading screen

pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme ponavljanja.

Period

: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije

Screen Burn Protection

.

Mogućnost je omogućena kada je

Repeat

odabrano za

Timer

.

Time

: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije

Screen Burn Protection

.

Omogućeno je

Timer

ako je postavljeno na

Repeat

i

Mode

ako je postavljeno na

Pixel

.

Start Time

: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.

Mogućnost je omogućena kada je

Interval

odabrano za

Timer

.

End Time

: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.

Mogućnost je omogućena kada je

Interval

odabrano za

Timer

.

116

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Immediate display

Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

Off

/

Pixel

/

Rolling bar

/

Fading screen

Side Grey

Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.

Off

/

Light

/

Dark

117

Message Display

MENU

m

OnScreen Display

Message Display

ENTER

E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

Download Status Message

On

On

On

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Source Info

Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.

Off

/

On

No Signal Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.

Off

/

On

MDC Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.

Off

/

On

Download Status Message

Odaberite kako bi se prikazalo stanje prilikom preuzimanja sadržaja s poslužitelja ili drugog uređaja.

Off

/

On

118

Menu Language

MENU

m

OnScreen Display

Menu Language

ENTER

E

OnScreen Display

Menu Language English

Postavite jezik izbornika.

Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset OnScreen Display

MENU

m

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

ENTER

E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku

OnScreen Display

na zadane tvorničke vrijednosti.

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

119

Poglavlje 08

Prilagodba zvuka

Konfigurirajte postavke zvuka (

Sound

) za proizvod.

Sound Mode

MENU

m

Sound

Sound Mode

ENTER

E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Sound on Video Call

Dolby Digital Comp

Speaker Settings

Auto Volume

Standard

AV(HDMI)

Current Source

RF

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.

Standard

: odabire normalni zvuk.

Music

: više naglašava glazbu nego glasove.

Movie

: najbolji zvuk za filmove.

Clear Voice

: više naglašava glasove od drugih zvukova.

Amplify

: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.

Ako je

Speaker Settings

postavljeno na

External

,

Sound Mode

je onemogućeno.

120

Sound Effect

MENU

m

Sound

Sound Effect

ENTER

E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.

Ako je

Speaker Settings

postavljeno na

External

,

Sound Effect

je onemogućeno.

Dostupno samo kada je

Sound Mode

postavljeno na

Standard

.

Virtual Surround

Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer Function).

Off

/

On

Dialog Clarity

Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije čuli dijalog.

Off

/

On

Equaliser

Koristite

Equaliser

za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.

Balance L/R

: prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.

100Hz

/

300Hz

/

1kHz

/

3kHz

/

10kHz

(Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.

Reset

: vraća ekvilizator na zadane postavke.

121

HDMI Sound

MENU

m

Sound

HDMI Sound

ENTER

E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Sound on Video Call

MENU

m

Sound

Sound on Video Call

ENTER

E

Sound

Sound on Video Call Current Source

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite reprodukciju iz

AV(HDMI)

ili

PC(DVI)

.

AV(HDMI)

/

PC(DVI)

Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.

Current Source

/

Video Call

Ako je

Speaker Settings

postavljeno na

External

,

Sound on Video Call

je onemogućeno.

122

Dolby Digital Comp

MENU

m

Sound

Dolby Digital Comp

ENTER

E

Sound

Dolby Digital Comp RF

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Speaker Settings

MENU

m

Sound

Speaker Settings

ENTER

E

Sound

Speaker Settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podesite način Dolby Digital Compression.

Line

/

RF

Sound Output

Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi, postavite proizvod na

External

.

External

/

Internal

/

Receiver

Kada

Speaker Settings

postavite na

External

, zvučnici proizvoda su isključeni.

Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je

Speaker Settings

postavljeno na

Internal

, i zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.

Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.

123

Auto Volume

MENU

m

Sound

Auto Volume

ENTER

E

Sound

Auto Volume Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Sound

MENU

m

Sound

Reset Sound

ENTER

E

Sound

Reset Sound

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.

Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.

Off

/

Normal

/

Night

Normal

omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine glasnoće pri promjeni kanala.

Night

izjednačava razine glasnoće na svakom kanalu i smanjuje ih te time utišava svaki kanal. Značajka

Night

korisna je noću – preporučujemo da tada glasnoću održavate na niskoj razini.

Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite

Auto Volume

na

Off

. Promjena razine glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je

Auto Volume

postavljeno na

Normal

ili

Night

.

Ako je

Speaker Settings

postavljeno na

External

,

Auto Volume

je onemogućeno.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.

124

Poglavlje 09

Network

Network Status

MENU

m

Network

Network Status

ENTER

E

Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

Disconnect IP Settings Retry Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Settings

MENU

m

Network

Network Settings

ENTER

E

Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.

Network Settings

Select your network type.

Network type

Wireless network

Wireless

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Refresh WPS(PBC)

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network type

Wireless

/

Wired

125

Postavke ožičene mreže

Povezivanje s ožičenom mrežom

Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.

Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću

LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.

LAN priklju ak na zidu

LAN

RJ45

Modemski kabel LAN kabel

Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

IP djelitelj

(s DHCP poslužiteljem)

LAN

RJ45

LAN kabel

Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.

Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).

Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.

Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.

ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.

Modemski kabel LAN kabel LAN kabel

126

Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.

Automatske Network Settings (ožičena mreža)

Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.

Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.

Automatsko postavljanje

1

Postavite

Network type

na

Wired

na stranici

Network Settings

.

2

Pritisnite gumb

Connect

kako biste otvorili

Network Settings

.

-

Gumb

Connect

je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "

Wired network and Internet connection completed.

".

Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.

Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.

Ručne Network Settings (ožičena mreža)

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu

Support

.

4

Na kartici

Support

kliknite gumb

Details

. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite

Network type

na

Wired

na stranici

Network Settings

.

2

Pritisnite gumb

Connect

kako biste otvorili

Network Settings

.

-

Gumb

Connect

je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite

Stop

. Proces provjere valjanosti završava.

4

Odaberite

IP Settings

na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon

IP Settings

.

5

Odaberite polje na vrhu pa pritisnite

E

, a zatim postavite

IP Settings

na

Enter manually

.

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku

IP Address

.

Ako

IP Settings

postavite na

Enter manually

,

DNS Setting

će se automatski promijeniti u

Enter manually

.

6

Kada završite, na dnu stranice odaberite

OK

, a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

7

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "

Wired network and Internet connection completed.

".

127

Postavljanje bežične mreže

Povezivanje s bežičnom mrežom

Beži č ni IP djelitelj

(usmjernik s DHCP poslužiteljem)

LAN priklju č ak na zidu

LAN kabel

Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.

Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i otežane komunikacije.

Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.

Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.

Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.

Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.

Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje,

WPS(PBC)

Automatsko postavljanje bežične mreže

Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili

Security Key

.

Security Key

se temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te ako imate

Security Key

za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.

Automatsko postavljanje

1

Postavite

Network type

na

Wireless

na stranici

Network Settings

.

2

Funkcija

Network

traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb

ili

da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite

Refresh

kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop

.

Prikazat će se gumb

Add Network

.

4

Ako se pojavi zaslon za

Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5

Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite

Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

128

6

Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.

Done

, a zatim pritisnite

7

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

Ručno postavljanje bežične mreže

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu

Support

.

4

Na kartici

Support

kliknite gumb

Details

. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite

Network type

na

Wireless

na stranici

Network Settings

.

2

Funkcija

Network

traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite

Refresh

kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop

.

4

Ako se pojavi zaslon za

Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5

Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite

Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

6

Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na

Done

, a zatim pritisnite

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

7

Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite

Stop

. Time ćete prekinuti vezu.

8

Odaberite

IP Settings

na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon

IP Settings

.

9

Odaberite polje na vrhu pa pritisnite

E

, a zatim postavite

IP Settings

na

Enter manually

.

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku

IP Address

.

Ako

IP Settings

postavite na

Enter manually

,

DNS Setting

će se automatski promijeniti u

Enter manually

.

129

10

Kada završite, na dnu stranice odaberite

OK

, a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

11

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

WPS(PBC)

Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)

Ako vaš usmjerivač ima tipku

WPS(PBC)

, slijedite ove korake.

1

Postavite

Network type

na

Wireless

na stranici

Network Settings

.

2

Odaberite

WPS(PBC)

, zatim pritisnite E , a potom ponovno pritisnite E .

3

U roku od 2 minute pritisnite tipku

WPS(PBC)

na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

4

Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.

130

Da biste koristili tu funkciju,

Wi-Fi Direct

mora podržavati mobilni uređaj.

Wi-Fi Direct

MENU

m

Network

Wi-Fi Direct

ENTER

E

Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.

Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:

1

Idite na zaslon

Wi-Fi Direct

. Proizvod počinje tražiti uređaje.

2

Uključite funkciju

Wi-Fi Direct

na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.

PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite tipku

WPS(PBC)

na svom Wi-Fi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

PIN

: na uređaj unesite prikazani

PIN

.

Ako želite prekinuti vezu s uređajem, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite

Disconnected

.

Multimedia Device Settings

MENU

m

Network

Multimedia Device Settings

ENTER

E

Dopustite drugim uređajima kao što su pametni telefoni i tableti koji su priključeni na vašu mrežu da dijele sadržaj s proizvodom.

131

Screen Mirroring

MENU

m

Network

Screen Mirroring

ENTER

E

Povežite televizor i mobilni uređaj koji podržava funkciju zrcaljenja. Sadržaj i zvuk sa zaslona mobilnog uređaja reproducirat će se na televizoru. Zrcaljenje se odnosi na reproduciranje sadržaja i zvuka s mobilnog telefona na zaslonu televizora.

Kako biste mogli koristiti funkciju

Screen Mirroring

, provjerite podržava li mobilni uređaj funkcije zrcaljenja kao što su AllShare Cast, WiDi (verzija 3.5 i novija) i Miracast. Posjetite mrežne stranice proizvođača mobilnog uređaja kako biste provjerili podržava li uređaj funkciju zrcaljenja.

Prikaz sadržaja sa zaslona i reprodukcija zvuka mogu biti isprekidani ako je mreža preopterećena.

Screen Mirroring

Uključite funkciju zrcaljenja na mobilnom uređaju. Mobilni će uređaj automatski pokrenuti pretragu i prikazati pronađeni televizor na popisu.

Ako mobilni uređaj ne pronađe televizor, isključite oba uređaja zatim ih uključite i pokušajte ponovno.

Server Network Settings

MENU

m

Network

Server Network Settings

ENTER

E

Connect to server

Da biste pokrenuli

Player

, povežite se s mrežom.

Server Address

/

SSL

/

Port

Ako se omogući mogućnost

SSL

, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola

https

, a podatkovni se prijenos šifrira.

Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)

MagicInfo Mode

Odaberite odgovarajući

MagicInfo Mode

, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Lite

/

Premium

Server Access

Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.

Allow

/

Deny

FTP Mode

Navedite način rada za FTP.

Active

/

Passive

132

Device Name

MENU

m

Network

Device Name

ENTER

E

Odaberite ili upišite naziv uređaja.

Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.

[Signage]Display 1

~

6

/

User Input

133

Poglavlje 10

System

Accessibility

MENU

m

System

Accessibility

ENTER

E

Accessibility

Menu Transparency

High Contrast

Enlarge

Medium

Off

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Menu Transparency

Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

High

/

Medium

/

Low

High Contrast

Postavite pozadinu i veličinu znakova na visokokontrastne boje u izborniku. Prozirnost izbornika nestaje kada je mogućnost odabrana.

Off

/

On

Enlarge

Postavite hoćete li povećati podcrtanu stavku u izborniku.

Off

/

On

134

Setup

MENU

m

System

Setup

ENTER

E

System

Accessibility

Setup

Touch Control

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Osnovne postavke (System)

Kada prvi put uključite proizvod, podesite osnovne postavke kao što su jezik, kanal i vrijeme.

Pritisnite gumb .

Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju

Change PIN

.

1

Menu Language

Odabir jezika

Pritisnite gumb u

ili gumb d

i zatim pritisnite gumb

E

. Odaberite jezik izbornika OSD.

2

Display Orientation

-

Landscape

/

Portrait

Podesite položaj stranice izbornika.

3

Auto Power Off

Postavite vrijeme tako da se uređaj automatski isključi kada je dulje vrijeme neaktivan.

-

Off (Recommended)

/

4 hours

/

6 hours

/

8 hours

4

Network Settings

Postavite mrežnu vezu. Pritisnite gumb

E

za početak. Ako nemate podatke za postavljanje mreže ili to želite odabrati kasnije, kliknite na

Skip

. Mrežnu vezu možete postaviti kasnije u izborniku

Network

.

5

Clock Set

Namjestite datum i vrijete te odaberite

Next

.

135

6

Play via

-

MagicInfo

/

URL Launcher

Odaberite najprikladniji način reprodukcije ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Korak

Play via

u postupku podešavanja postavke prikazat će se samo kada je uređaj priključen na mrežu.

7

Device Name

-

User Input

/

[Signage]Display 1

~

6

Odaberite ili upišite naziv uređaja.

Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.

8

Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

136

Touch Control

MENU

m

System

Touch Control

ENTER

E

Touch Control

Touch Control Lock

Admin Menu Lock

Off

Off

Device to Control

Samsung SMART Signage

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Podesite značajke upravljača osjetljivog na dodir.

Touch Control Lock

Zaključava način kontrole dodirnog zaslona kako bi se spriječilo upravljanje uređaja dodirom.

Off

/

On

Admin Menu Lock

Odaberite

Admin Menu Lock

kako bi se izbornik s administratorskim postavkama prikazao kada dodirnete i držite prst na zaslonu.

Off

/

On

Da biste upotrijebili funkciju

Touch Control

, komplet maske za dodirni zaslon (prodaje se zasebno).

Device to Control

Odaberite izvor kojim želite upravljati dodirom.

Auto

: Promijenite

Device to Control

sukladno ulaznom izvoru.

Samsung SMART Signage

: Uvedite dodirne signale kako bi se prikazao uređaj.

TOUCH OUT (Front)

: Izvezite dodirne signale putem priključka

TOUCH OUT

koncentratora.

TOUCH OUT (Rear)

: Izvezite dodirne signale putem priključka

TOUCH OUT

koji se nalazi na stražnjem dijelu proizvoda.

Samsung SMART Signage TOUCH OUT (Front) TOUCH OUT (Rear) Device to

Control

Izvor

Magicinfo S

,

Magic IWB S HDMI3 PC

,

Screen Mirroring

,

HDMI1

,

HDMI2

,

AV

,

Component

,

DisplayPort

,

DVI

,

Magicinfo

,

Plug In Module

137

Time

MENU

m

System

Time

ENTER

E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

On

Off

0 sec

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete konfigurirati

Clock Set

ili

Sleep Timer

. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije

Timer

.

Pritisnite gumb

INFO

ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.

Clock Set

Odaberite

Clock Set

. Odaberite

Date

ili

Time

, a zatim pritisnite E .

Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite

E

.

Postavke

Date

i

Time

možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

DST

Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).

Off

/

On

Start Date

: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.

End Date

: odredite završetak ljetnog računanja vremena.

Time Offset

: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.

Sleep Timer

Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.

(

Off

/

30 min

/

60 min

/

90 min

/

120 min

/

150 min

/

180 min

)

Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite

E

. Da biste otkazali

Sleep Timer

, odaberite

Off

.

Power On Delay

Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).

138

Auto Source Switching

MENU

m

System

Auto Source Switching

ENTER

E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

All

PC

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ako se zaslon uključi kada je značajka

Auto Source Switching On

aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.

Auto Source Switching

Kada je funkcija

Auto Source Switching On

, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Aktivirat će se odabir

Primary Source

ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.

Funkcija

Secondary Source

aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.

Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.

Ako je odabir

Primary Source

postavljen na

All

, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.

Primary Source Recovery

Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.

Funkcija

Primary Source Recovery

je onemogućena ako je

Primary Source

postavljeno na

All

.

Primary Source

Navedite

Primary Source

za automatski izvor ulaznog signala.

Secondary Source

Navedite

Secondary Source

za automatski izvor ulaznog signala.

Funkcija

Primary Source Recovery

je onemogućena ako je

Primary Source

postavljeno na

All

.

139

Power Control

MENU

m

System

Power Control

ENTER

E

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Power On

Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.

Off

/

On

PC module power

Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.

Synced power-on

Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite

Off

.

Off

/

On

Synced power-off

Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite

Off

.

Off

/

On

Max. Power Saving

Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.

Off

/

On

Dostupno samo u načinu rada

PC

,

DVI

,

HDMI

,

DisplayPort

.

140

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Standby Control

Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

Auto

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.

Poruka

No Signal

pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.

Off

Poruka

No Signal

pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.

Standby Control

je omogućeno ako je

Source

postavljeno na

PC

,

DVI

,

HDMI

ili

DisplayPort

.

Ako se prikazuje poruka

No Signal

, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.

Ako je mogućnost

No Signal Message

postavljena na

Off

, poruka

No Signal

neće se prikazati.

Ako je to slučaj, postavite mogućnost

No Signal Message

na

On

.

On

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

Power Button

Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.

Power on only

: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.

Power on and off

: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.

Network Standby

Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.

Off

/

On

141

Eco Solution

MENU

m

System

Eco Solution

ENTER

E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

On

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Energy Saving

Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.

Off

/

Low

/

Medium

/

High

Eco Sensor

Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.

Off

/

On

Prilagodbom postavke

High

u odjeljku

Picture

dok je značajka

Eco Sensor

uključena onemogućit ćete

Off

.

Min. Backlight

Kada je

Eco Sensor On

, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona.

Min. Backlight

je način rada s najtamnijim pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka

Min. Backlight

niža od postavke

Backlight

.

Ako je postavka

Eco Sensor On

, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog osvjetljenja.

Screen Lamp Schedule

Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.

Off

/

On

142

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

On

Off

Off

4 hours

Temperature Control

MENU

m

System

Temperature Control

ENTER

E

System

Temperature Control 77

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

No Signal Power Off

Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.

Off

/

15 min

/

30 min

/

60 min

Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.

Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.

Auto Power Off

Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.

Off

/

4 hours

/

6 hours

/

8 hours

Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.

Zadana je temperatura 77 C.

Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).

Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

143

Device Manager

MENU

m

System

Device Manager

ENTER

E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte mogućnosti za vanjske ulazne uređaje priključene na proizvod.

Keyboard Settings

Kada priključite tipkovnicu na proizvod, prikazat će se izbornik

Keyboard Settings

.

Select Keyboard

Odaberite tipkovnicu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tipkovnica.

Možete koristiti samo jednu priključenu tipkovnicu.

Keyboard Options

Ovisno o državi.

Keyboard Language

Odredite jezik unosa podataka putem tipkovnice.

Keyboard type

Odredite vrstu tipkovnice.

Switch Input Language

Konfigurirajte kombinaciju tipki za promjenu jezika unosa podataka.

144

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Mouse Settings

Kada priključite miš na proizvod, prikazat će se izbornik

Mouse Settings

.

Select Mouse

Konfigurirajte postavke priključka miša ili mogućnosti većeg broja priključenih miševa.

Od svih priključenih miševa, može se upotrebljavati samo jedan miš.

Mouse Options

Ovisno o državi.

Primary Button

Odaberite tipku na mišu za osnovne funkcije (klikanje i unos).

Left

(zadano) /

Right

Pointer Speed

Odaberite brzinu kretanja pokazivača miša.

Slow

/

Standard

/

Fast

145

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pointer Settings

Odredite veličinu pokazivača, njegovu brzinu pomicanja i oblik.

Pointer Settings

je dostupan samo kada je povezan Magic Presenter (prodaje se zasebno).

Pointer Size

Odredite veličinu pokazivača.

Small

/

Medium

/

Large

/

Extra Large

Pointer Speed

Odredite brzinu pomicanja pokazivača. Veća brzina pomicanja znači i veću osjetljivost pokazivača.

Slow

/

Standard

/

Fast

Pointer Image

Odredite oblik pokazivača.

Image 1

~

Image 10

146

Play via

MENU

m

System

Play via

ENTER

E

System

Play via MagicInfo

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Change PIN

MENU

m

System

Change PIN

ENTER

E

System

Change PIN

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite odgovarajući način

Play via

, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.

MagicInfo

/

URL Launcher

Pojavit će se zaslon

Change PIN

.

Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak

Enter New PIN

. Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak

Confirm New PIN

.

Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb

Close

. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.

Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0

147

Security

MENU

m

System

Security

ENTER

E

Security

Safety Lock

·

Power On Button

Button Lock

USB Auto Play Lock

Mobile Connection Lock

Off

Off

Off

Off

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Safety Lock

Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju

Change PIN

.

Off

/

On

Funkcija

Safety Lock

zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba

LOCK

.

Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb

LOCK

, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).

Power On Button

Uključite ovu značajku kako biste omogućili uključivanje uređaja pritiskom gumba za uključivanje kada je omogućeno

Safety Lock

.

Off

/

On

Button Lock

Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.

Ako je

Button Lock

postavljeno na

On

, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.

Off

/

On

USB Auto Play Lock

Odaberite želite li automatski reproducirati sadržaj

MagicInfo

koji je spremljen na uređaju USB.

Off

Reproduciraj automatski sadržaj

MagicInfo

koji je spremljen na uređaju USB.

On

Ne reproduciraj automatski sadržaj

MagicInfo

koji je spremljen na uređaju USB.

Nakon priključivanja uređaja USB na kojem je pohranjen sadržaj

MagicInfo

, prikazuje se „

USB Auto Play Lock : On

” u trajanju od pet sekundi.

Mobile Connection Lock

Onemogućite drugim uređajima na vašoj mreži kao što su pametni telefoni i tableti da dijele sadržaj s vašim signageom.

Off

/

On

148

General

MENU

m

System

General

ENTER

E

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode Off

On

On

On

On

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Smart Security

Isporučena sigurnost za zaštitu vašeg televizora i povezanih uređaja za pohranjivanje od virusa uključuje.

Smart Security

Upotrijebite ovu mogućnost kako biste uključili / isključili zaštitu

Smart Security

.

Off

/

On

Scan

Pretražite uređaj za prikazivanje i povezane uređaje za pohranjivanje kako biste pronašli viruse.

Isolated List

Ovo je popis stavki koje su izdvojene jer sadržavaju viruse.

Allowed List

Ovo je popis stavki koje su odobrene jer ne sadržavaju viruse.

Settings

Postavite mogućnosti

Smart Security

.

Auto Scan

Automatski skenira kada je uređaj za prikazivanje uključen.

Off

/

On

Move to Isolated List automatically

Automatski prebacuje viruse na izdvojeni popis.

Off

/

On

149

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju

BD Wise

. Kada je

BD Wise

uključeno

On

, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

Off

/

On

Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za

BD Wise

.

Funkcija

BD Wise

omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom

BD Wise

.

150

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.

Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj

Anynet+.

Anynet+

funkcionira kada je AV uređaj koji podržava

Anynet+

u stanju pripravnosti ili uključen.

Kada ste u načinu rada

PIP

,

Anynet+

funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

Anynet+

podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.

Izbornik Anynet+

Izbornik

Anynet+

mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.

Pritisnite gumb

TOOLS

da biste prikazali izbornik sustava

Anynet+

pa odaberite željeni izbornik.

Izbornik Anynet+

View PC

Select Device

(naziv_uređaja)

MENU

(naziv_uređaja)

Tools

(naziv_uređaja)

Title Menu

Opis

Mijenja način rada

Anynet+

u

PC

.

Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.

Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.

Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.

Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.

Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

151

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

No

Auto Turn Off

Postavljanje uređaja

Anynet+

tako da se automatski isključi (

Off

) kada se proizvod isključi.

No

/

Yes

Ako je funkcija

Auto Turn Off

postavljena na

Yes

, pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.

O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.

Search for Devices

Prebacivanje između uređaja Anynet+

1

Pritisnite gumb

TOOLS

, pa odaberite

Anynet+ (HDMI-CEC)

, a zatim pritisnite E .

2

Odaberite

Select Device

, a zatim pritisnite gumb E .

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite

Refresh

da biste osvježili popis.

3

Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb E . Možete se prebaciti na odabrani uređaj.

Izbornik

Select Device

pojavljuje se samo kada

Anynet+ (HDMI-CEC)

postavite na

On

na izborniku

System

.

Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.

Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb

SOURCE

i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju

Anynet+

.

Svakako se prebacite na uređaj

Anynet+

pomoću

Select Device

.

152

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+

Problem

Anynet+ ne funkcionira.

Moguće rješenje

Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.

Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

Provjerite je li

Anynet+ (HDMI-CEC)

postavljeno na

On

na izborniku

System

.

Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)

Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.

Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

Želim pokrenuti Anynet+.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Poruka

Disconnecting Anynet+ device ...

pojavljuje se na zaslonu.

Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li

Anynet+ (HDMI-CEC)

postavljeno na

On

na izborniku

System

.

Pritisnite gumb

TOOLS

da biste prikazali izbornik sustava

Anynet+

pa odaberite željeni izbornik.

Odaberite

View PC

na izborniku

Anynet+

.

Pritisnite gumb

SOURCE

na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.

Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.

Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.

Uređaj Anynet+ se ne reproducira.

Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.

153

Problem

Povezani se uređaj ne prikazuje.

Moguće rješenje

Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

• Provjerite je li

Anynet+ (HDMI-CEC)

postavljeno na

On

na izborniku

System

.

Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.

154

General

Smart Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.

Off

/

On

DivX

®

Video On Demand

Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.

Ako se povežete s web-mjestom DivX

i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu videozapisa na zahtjev (VOD).

Dodatne informacije o rješenju DivX

VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".

Game Mode

Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

Off

/

On

Mjere opreza i ograničenja za

Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite

Game Mode

na

Off

.

155

Reset System

MENU

m

System

Reset System

ENTER

E

System

Reset System

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.

156

Poglavlje 11

Podrška

-

Current version

: to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Software Update

MENU

m

Support

Software Update

ENTER

E

Izbornik za

Software Update

omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

Update now

Nadogradite softver na najnoviju verziju.

Auto update

Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.

Off

/

On

Contact Samsung

MENU

m

Support

Contact Samsung

ENTER

E

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

Contact Samsung

i pronađite proizvod

Model Code

i

Software Version

.

157

Go to Home

Dostupno pritiskom na gumb

HOME

na daljinskom upravljaču.

MENU

m

Support

Go to Home

ENTER

E

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

-

Pojedinosti o stavkama podizbornika potražite u poglavlju "Značajka Početni zaslon".

Go to Home

kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.

Player

Pretražujte ili gledajte kanale ili sadržaje koji su pohranjeni na uređajima.

Schedule

Rasporedite sadržaje na lokalnim kanalima ili uredite pohranjene kanale.

Template

Odaberite predložak kako biste stvorili sadržaj.

Clone Product

Izvezite postavke s proizvoda na vanjski uređaj za pohranjivanje. Također možete uvesti postavke s vanjskog uređaja za pohranjivanje.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

ID Settings

Dodijelite ID broj uređaju.

Pritisnite u / d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E .

158

Video Wall

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Network Status

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

Picture Mode

Odaberite način rada slike (

Picture Mode

) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

On/Off Timer

Prije korištenja značajke

On/Off Timer

, morate postaviti sat.

Postavite

On Timer

tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

Ticker

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

More settings

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

159

Reset All

MENU

m

Support

Reset All

ENTER

E

Support

Reset All

-

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

160

Poglavlje 12

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu.

Reproducirajte različite sadržaje na sljedeće načine.

Korištenje USB uređaja: Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe s USB uređaja.

Povezivanje uređaja za pohranjivanje: Reproducirajte sadržaj spremljen na uređaju za pohranjivanje poput pametnog telefona, kamere, računala i usluge u oblaku.

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Oprez

Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.

Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.

Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.

Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće pročitati.

Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.

Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.

USB HDD veći od 2TB nije podržan.

161

Uređaji kompatibilni s aplikacijom za reprodukciju medijskih sadržaja

Neki modeli USB digitalnih kamera, pametnih telefona i audio uređaja možda neće biti kompatibilni s proizvodom.

Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja kompatibilna je samo s uređajima USB MSC.

MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.

Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)

Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.

• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.

Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.

Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.

• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci

Auto Protection Time

.

Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.

Datotečni sustav i oblici

Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.

MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).

Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja podržava sekvencijalni JPEG format.

Ne podržava progresivni JPEG oblik.

Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.

Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.

Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka

Not Supported File Format.

.

Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.

Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.

DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.

Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.

162

Preporučuje se da koristite USB HDD s prilagodnikom napajanja.

Preporučujemo da USB uređaj uklonite pomoću funkcije

Disconnect USB Device

.

Korištenje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja

1

Uključite proizvod.

2

Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.

3

Zaslon

Player

automatski se prikazuje čim priključite USB uređaj na proizvod.

Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.

Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.

Uklanjanje USB uređaja

Uklanjanje USB uređaja iz Source

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite

SOURCE

. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku

Source

.

SOURCE

Source

2

Odaberite

USB

u postavci

Source

i zatim pritisnite gumb

TOOLS

na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik

Options

.

3

Odaberite

Disconnect USB Device

i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.

163

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/mobilnog uređaja

Odobravanje povezivanja s računalom/mobilnim uređajem

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na računalu ili mobilnom uređaju.

Kako biste na proizvodu reproducirali sadržaj s računala ili mobilnog uređaja, povezivanje s računalom ili mobilnim uređajem mora biti odobreno.

Funkcija reprodukcije medijskih sadržaja dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogućuje pretraživanje medijskog sadržaja i upravljanje reprodukcijom sadržaja s proizvoda nakon priključivanja računala ili mobilnog uređaja na proizvod.

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite

SOURCE

. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku

Source

.

SOURCE

Source

2

Odaberite

Network

u postavci

Source

. Prikazat će se izbornik

Network Device

.

3

Na zaslonu odaberite

Options

, a zatim

Multimedia Device Settings

. Prikazat će se popis uređaja priključenih na proizvod.

4

Odaberite uređaj i odobrite njegovo povezivanje. Reprodukcija je dostupna samo na uređajima za koje je odobreno povezivanje.

Pri slanju zahtjeva za reprodukciju medijskog sadržaja s računala ili mobilnog uređaja prikazuje se odzivnik s pitanjem je li dozvoljeno povezivanje s proizvodom.

Nakon odgovora na odzivnik povežite uređaje.

Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku

Network Settings

.

Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.

Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.

(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,

111.222.333.***)

164

U slučaju spajanja na kućnu mrežu (DLNA)

Reproducirajte sadržaje na uređaju spojenom na kućnu mrežu.

Reprodukcija medijskih sadržaja pomoću DLNA poslužitelja koji ne proizvodi Samsung može prouzročiti probleme kompatibilnosti.

Reprodukcija nekih medijskih sadržaja dijeljenih s računalom ili mobilnim uređajem možda neće biti moguća, ovisno o vrsti šifriranja ili formatu datoteka sadržaja. Neke funkcije možda neće biti dostupne.

Medijski sadržaji možda se neće pravilno prikazivati ako je mreža zagušena. Ako se to dogodi, upotrijebite USB uređaj.

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite

SOURCE

. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku

Source

.

SOURCE

Source

2

Odaberite

Network

u postavci

Source

. Prikazat će se izbornik

Network Device

.

3

Odaberite uređaj spojen putem kućne mreže (DLNA). Prikazat će se popis datoteka i mapa koje se dijele s odabranim uređajem.

4

Na popisu odaberite medijski sadržaj za reprodukciju. Reproducirajte odabrani medijski sadržaj.

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

SOURCE

Source

USB

Stranica s popisom medijskih sadržaja na uređaju za pohranu omogućuje sljedeće funkcije.

Sort by

Promijenite raspored popisa medijskih sadržaja u odabranom formatu datoteka u željenom načinu pregleda.

-

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Filter

postavljena na

All

.

Filter

Među medijskim sadržajima, primjerice

Photos

,

Videos

i

Music

, koji je spremljen na uređaju za pohranjivanje, pregledajte datoteke samo u željenom formatu.

Options

-

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Filter

postavljena na

All

.

165

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Naziv mogućnosti Operacije

Slide Show

Pokrenite niz slajdova.

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Sort by

postavljena na

Folder

.

Encoding

Odaberite jezik šifriranja ako vam se čini da je naslov medijskog sadržaja oštećen.

Rename Playlist

Delete Playlist

Preimenujte popis za reprodukciju.

Izbrišite popis za reprodukciju.

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Dodajte datoteke na popis za reprodukciju ili stvorite novi popis za reprodukciju.

Odaberite i reproducirajte željene sadržaje s popisa medijskih sadržaja.

Pošaljite medijski sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Odaberite indeks za praktično smještanje medijskih sadržaja ako na uređaju za pohranjivanje ima puno sadržaja.

Dostupni indeksi uključuju datume i brojčano-slovne znakove.

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost

Sort by

postavljena na

Folder

.

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

166

-

Pritiskom na gumb

INFO

dok je naziv uređaja odabran prikazat će se informacije o tom uređaju.

Pritiskom na gumb

INFO

dok je datoteka odabrana prikazat će se informacije o toj datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

Pritiskom gumba E ili

TOOLS

prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb

RETURN

ostali gumbi nestaju.

Pause

/

Play

Pokrenite ili zaustavite niz slajdova. Pomoću niza slajdova moguća reprodukcija svih fotografija u mapi.

Previous

/

Next

Pregledajte sljedeću ili prethodnu sliku.

Settings

Naziv mogućnosti Operacije

Slideshow Settings

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Sound Mode

Select Speakers

Send

Information

Speed

: Promijenite brzinu prikaza niza slajdova.

Effects

: Primijenite prijelazne efekte između fotografija.

Okrećite fotografije.

Zumirajte fotografije do 4x.

Promijenite

Picture Mode

.

Reproducirajte pozadinsku glazbu tijekom pregleda fotografija.

Glazbena datoteka mora biti spremljena na istom uređaju.

Mini Player prikazuje se tijekom reprodukcije pozadinske glazbe (

Background Music

). Pomoću aplikacije Mini Player pauzirajte glazbu koja se trenutačno reproducira ili prebacite na neku drugu glazbu.

Previous BGM track

/

Pause BGM

/

Play BGM

/

Next BGM track

Promijenite

Sound Mode

.

Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe (

Background Music

).

Odaberite zvučnik za reprodukciju pozadinske glazbe (

Background Music

).

Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe (

Background Music

).

Pošaljite otvorene fotografije na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Pregledajte informacije o datoteci.

167

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

Pritiskom gumba E ili

TOOLS

prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb

RETURN

ostali gumbi nestaju.

Pause

/

Play

Pauziranje ili reprodukcija videozapisa.

U načinu pauziranja dostupne su sljedeće funkcije. Napomena: zvuk se ne može čuti u načinu pauziranja.

Rewind

/

Fast Forward

Premotajte videozapis ili ga premotajte brzo prema naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste vratili brzinu reprodukcije na izvornu brzinu, odaberite ∂ .

Previous

/

Next

Kako biste reproducirali prethodni videozapis, dvaput odaberite

. Ako mogućnost

odaberete jednom, trenutačni će se videozapis reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeći videozapis, odaberite

.

Settings

Naziv mogućnosti

Select Scene

Subtitle

Repeat

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Operacije

Thumbnails

: odaberite scenu i reproducirajte videozapis iz scene.

Thumbnails

nije dostupno ako 1) minijatura videozapisa nije još izvedena, 2) videozapis sadrži samo audiosignal ili 3) vrijeme reprodukcije videozapisa kraće je od 60 sekundi.

Chapter Titles

: odaberite i reproducirajte neki drugi videozapis pohranjen u istoj mapi.

Time Bar

: klikom gumba l i r možete skenirati datoteku u vremenskim razmacima u trajanju od

10 sekundi ili unijeti neku vremensku vrijednost za preskakanje na određeni dio videozapisa.

Language

/

Sync

/

Reset Sync

/

Size

/

Encoding

Ako se podnaslov nepravilno prikazuje, promijenite mogućnosti

Encoding

.

Konfigurirajte

Repeat

.

Off

Repeat One

: Reproducirajte trenutačni videozapis nekoliko puta uzastopce.

Repeat All

: Reproducirajte sve videozapise u mapi nekoliko puta uzastopce.

Okrećite sliku.

Promijenite veličinu zaslona (

Picture Size

). Podržane veličine zapisa ovise o slici.

Promijenite

Picture Mode

.

Promijenite

Sound Mode

.

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda.

Reproducirajte videozapis na željenom jeziku. Ova se funkcija aktivira prilikom reprodukcije datoteke koja podržava više audioformata.

Pregledajte informacije o datoteci.

168

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

Pause

/

Play

Pauzirajte ili reproducirajte glazbu.

Rewind

/

Fast Forward

Premotajte glazbene datoteke ili ih premotajte brzo naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite

.

Previous

/

Next

Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite  . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačna će se glazbena datoteka reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeću glazbenu datoteku, odaberite

.

Repeat

Konfigurirajte način

Repeat

. Mogućnost

Repeat One

reproducira trenutačnu glazbenu datoteku više puta uzastopce. Mogućnost

Repeat All

reproducira sve datoteke u mapi više puta uzastopce.

Shuffle

Omogućite ili onemogućite način reprodukcije uz miješanje datoteka.

Select Speakers

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda .

Sound Mode

Promijenite

Sound Mode

.

169

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

Podnaslov

Vanjska

• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)

SAMI (.smi)

SubRip (.srt)

SubViewer (.sub)

Micro DVD (.sub ili .txt)

SubStation Alpha (.ssa)

Advanced SubStation Alpha (.ass)

Powerdivx (.psb)

Interna

• Xsub

Spremnik: AVI

SubStation Alpha

Spremnik: MKV

Advanced SubStation Alpha

Spremnik: MKV

SubRip

Spremnik: MKV

• tekst kodiran na MPEG-4

Spremnik: MP4

Podržane razlučivosti slika

Datotečni nastavak

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Vrsta

JPEG

PNG

BMP

MPO

Razlučivost

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

170

Podržani oblici glazbenih datoteka

Datotečni nastavak

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

Vrsta

MPEG

MPEG4

*.flac

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Komentari

Funkcija Seek (jump) nije podržana.

Podržava do dva kanala

Podržani formati videozapisa

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore navedenoj tablici.

Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.

Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".

Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Dekoder videosignala

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

GMC 2 i više nije podržan.

Podržava samo BD MVC Spec.

Dekoder audiosignala

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.

WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.

171

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Datotečni nastavak

Spremnik

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

WebM

Videokodek

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Razlučivost Broj sličica

(fps)

1920 x 1080 6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

172

Poglavlje 13

Vodič za rješavanje problema

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke

Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka

No Signal

, proizvod funkcionira normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode

će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

173

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Kad računalo nije povezano, u odjeljku

PC .

Source prikazano je

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

PC

je uvijek prikazano u odjeljku

Source

bez obzira je li računalo povezano.

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

No Signal se prikazuje na zaslonu.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Not Optimum Mode

je prikazan.

Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom

174

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do

1 sekunde.

Proizvod će se automatski isključiti.

Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.

Prilagodite

Coarse

i

Fine

.

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Prilagodite

Brightness

i

Contrast

.

Idite na

Picture

i prilagodite postavke za

Colour Space

.

Idite na

Picture

i prilagodite postavke za

White Balance

.

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Otvorite odjeljak

System

i provjerite je li mogućnost

Sleep Timer

postavljena na

Off

.

Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.

Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.

Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.

Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.

175

Problem sa zaslonom

Prikaz na zaslonu nije dobar.

Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.

Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.

Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).

Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.

Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.

Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.

Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je proizvod neispravan.

Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.

Otvorite odjeljak

Picture

i prilagodite postavke zaslona kao što su

Picture Mode

,

Colour

,

Brightness

i

Sharpness

.

Idite na

System

i prilagodite postavke za

Energy Saving

.

Vratite postavke zaslona na zadane.

Ako je mogućnost

Picture Size

postavljena na

Screen Fit

, promijenite je na

16:9

.

Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.

Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.

Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane

HD zaslona.

Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.

Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.

176

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Jačina zvuka je premala.

Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.

Iz zvučnika dopire šum i smetnje.

Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.

Provjerite jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka.

Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.

Otvorite odjeljak

Sound

i promijenite

Speaker Settings

u

Internal

.

Korištenje uređaja koji je izvor signala

Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.

Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala

(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).

Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.

Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.

Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.

Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.

Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.

177

Problem sa zvukom

Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.

Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene postavke

Sound Mode .

Iz zvučnika dopire jeka.

Kad je mogućnost

Speaker Settings

postavljena na

External

, onemogućeni su gumbi za glasnoću i isključivanje zvuka.

Prilagodite glasnoću vanjskih zvučnika.

Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.

Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).

Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.

Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala ne utječu na postavke internog zvučnika proizvoda.

Jeku mogu uzrokovati različite brzine dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i vanjskim zvučnicima.

Ako je to slučaj, postavite mogućnost

Speaker Settings

na

External

.

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

178

Ostali problemi

Proizvod ima miris plastike.

Čini se da je monitor nagnut.

Povremeno nestaje zvuka ili slike.

Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.

Izbornik PIP nije dostupan.

Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje se poruka " The defined resolution is not supported.

".

U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je priključen DVI-HDMI kabel.

HDMI Black Level s izlazom YCbCr.

ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju

U načinu rada HDMI nema zvuka.

Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.

Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.

Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.

Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.

Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.

Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u odjeljku

Source

.

Poruka "

The defined resolution is not supported.

" prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.

Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.

DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.

Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju zvuka.

Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.

Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.

Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.

PC

DVI PC

Izvor zvuka

Automatski

Audioulaz (stereo priključci

)

Način rada

Postavke računala

Postavke računala

179

Ostali problemi

Infracrveni senzor ne funkcionira.

Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala

DisplayPort , nije moguće spremiti postavke prikaza na računalu.

Prilikom uključivanja računala s izvorom signala postavljenim na DisplayPort , neće se prikazati BIOS ni zasloni uključivanja sustava.

Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.

Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim ga ponovno uključite

(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).

Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača napajanja, možda je odspojena interna utičnica.

Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.

Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.

Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.

Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

Kliknite

System

General

te postavite

Max. Power Saving

na

Off

. Možete i ponovno konfigurirati postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.

Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije

DisplayPort

.

180

-

Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Odgovor

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Idite na

Upravljačka ploča

Izgled i teme

Prikaz

Postavke

Napredno

Monitor

i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora

.

Windows ME/2000: Idite na

Upravljačka ploča

Prikaz

Postavke

Napredno

Monitor

i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora

.

• Windows Vista: Idite na

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Personalizacija

Postavke prikaza

Napredne postavke

Monitor

i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora

.

Windows 7: Idite na

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prikaz

Prilagodi razlučivost

Napredne postavke

Monitor

i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora

.

Windows 8: Idite na

Postavke

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prikaz

Prilagodi razlučivost

Napredne postavke

Monitor

i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora

.

Windows XP: Prijeđite u

Upravljačka ploča

Izgled i teme

Zaslon

Postavke

i podesite rezoluciju.

Windows ME/2000: Prijeđite u

Upravljačka ploča

Zaslon

Postavke

i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Prijeđite u

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prilagodi

Postavke prikaza

i podesite rezoluciju.

Windows 7: Prijeđite u

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prikaz

Prilagodba razlučivosti

i podesite rezoluciju.

Windows 8: Idite na

Postavke

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prikaz

Prilagodi razlučivost

i prilagodite razlučivost.

181

Pitanje

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

Windows XP: Čuvar zaslona postavite u

Upravljačka ploča

Izgled i teme

Zaslon

Postavljanje čuvara zaslona

ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u

Upravljačka ploča

Zaslon

Postavljanje čuvara zaslona

ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prilagodi

Postavke čuvara zaslona

ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows 7: Čuvar zaslona postavite u

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Prilagodi

Postavke čuvara zaslona

ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku

Postavke

Upravljačka ploča

Izgled i personalizacija

Personaliziraj

Postavke čuvara zaslona

ili u programu BIOS

SETUP na računalu.

182

Poglavlje 14

Specifikacije

-

Veličina

-

Područje prikaza

V

O

-

Dimenzije (Š x V x D)

D

V

Općenito

Naziv modela

Zaslon Veličina

Područje prikaza

Dimenzije (Š x V x D)

Težina (bez postolja)

Audio izlaz

Napajanje

Atmosferski uvjeti Rad

Skladištenje

DM65E-BR

Klasa 65 (64,5 inča / 163,9 cm)

1428,48 mm (V) x 803,52 mm (O)

DM75E-BR

Klasa 75 (74,5 inča / 189,3 cm)

1650,24 mm (V) x 928,26 mm (O)

DM82E-BR DM82E-BM

Klasa 82 (81,5 inča / 207 cm)

1805,76 mm (V) x 1015,74 mm (O)

1535,3 x 910,4 x 76,6 mm

46,1 kg

1756,1 x 1034,1 x 109,1 mm

(74,1 mm bez ručke)

59 kg

1911,8 x 1121,7 x 178,0 mm

(140 mm bez ručke)

78,2 kg 80,3 kg

10 W + 10 W

Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+ / - 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

Temperatura : 0 C – 40 C (32 F – 104 F), S PIM-om : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)

Vlaga: od 10% – 80%, bez kondenzacije

Temperatura : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)

Vlaga: od 5% – 95%, bez kondenzacije

Š

183

Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.

Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

Ovo je digitalni uređaj klase A.

[ Preporuka ] - samo za EU

Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-mjestu http://www.samsung.com/displaysolutions; idite na Podrška >

Pretraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.

Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.

Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

184

Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije

Indikator napajanja

Uobičajeni način rada

Nazivna snaga

Isključeno

Uobičajeno Maks.

Način rada za uštedu energije

(SOG signal: ne podržava način rada DPM)

Treptanje

Napajanje isključeno

Uključeno

Potrošnja energije

DM65E-BR

DM75E-BR

240 W

280 W

200 W

266 W

264 W

308 W

2 W

0,5 W

0,5 W

DM82E-BR 450 W 323 W 495 W

DM82E-BM 450 W 330 W 495 W

Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.

Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).

185

-

Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

-

Okomita frekvencija

Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Naziv modela

Sinkronizacija

Razlučivost

Vodoravna frekvencija

Okomita frekvencija

Optimalna razlučivost

Maksimalna razlučivost

DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR / DM82E-BM

30 – 81 kHz

48 – 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Razlučivost Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

Polaritet

(V/O)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

186

Razlučivost

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

Polaritet

(V/O)

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

187

Poglavlje 15

Dodatak

Troškovi servisa

(snosi ih korisnik)

Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

188

WEEE

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

189

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

-

Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800

Pokrenite

Auto Adjustment

da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite

Coarse

ili

Fine

.

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

-

Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

Sprečavanje zaostalih slika

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.

Matrica crne boje

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Zajedni č ka elektroda (ITO)

Filtar boja

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

190

Sprječavanje pojava zaostalih slika

Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

-

Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

-

Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

Redovita promjena boja

-

Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

Redovita promjena boje teksta

-

Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

TIME

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

-

Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

:

TIME

:

20:30 OZ348

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)

Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT

:

TIME

OZ348

:

20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

FLIGHT

:

TIME

:

20:30 OZ348

[ Step 3 ]

-

Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

191

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby

Laboratories.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ

2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,

5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,

7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the

Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS

Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ

2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified

to play DivX

video up to HD 1080p, including premium content.

DivX

, DivX Certified

and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX

is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified

device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified

device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi [email protected].

192

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p

____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i

(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku.

Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način rada

____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka

____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija

____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija

____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog

____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Komponentni priključci (zeleni, plavi i crveni)

____ Komponentni priključci, koji prepoznaju, prenose i primaju signale kontrasta, pružaju superiornu kvalitetu slike u odnosu na bilo koji drugi način povezivanja videozapisa.

Plug & Play

____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost

____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.

Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih piksela

(okomita rezolucija).

DVD (Digital Versatile Disc)

____ DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface)

____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC)

____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

193

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Touchscreen 2.08 m (82") Black
  • Working area: 1805.76 x 1015.74 mm
  • 1920 x 1080 pixels
  • 430 cd/m² 5000:1 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W
  • VESA mounting 600 x 400 mm
  • 495 W

Related manuals

Download PDF

advertisement