Samsung DM75E-BR Handleiding

Add to my manuals
193 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Handleiding | Manualzz
Gebruikershandleiding
DM65E-BR DM75E-BR DM82E-BR DM82E-BM
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Inhoudsopgave
Voordat u het product in gebruik
neemt
Afstandsbediening29
Een IR-stereokabel aansluiten
(apart verkrijgbaar)
33
Auteursrecht7
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)34
Ventilatie34
Veiligheidsvoorzorgen8
Symbolen8
Reiniging8
Opslag9
Elektriciteit en veiligheid
9
Installatie10
Bediening12
Veiligheidsinstructies bij het
omgaan met het scherm
15
Voorbereidingen
Aansluiten op een videoapparaat
Aansluiten met de AV-kabel
Aansluiten met de componentkabel
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Aansluiten met een HDMI-kabel
54
54
54
55
56
Een audiosysteem aansluiten
56
Afmetingen35
De LAN-kabel aansluiten
57
Installeren van de wandmontage
36
Voorbereiding voorafgaand aan installeren
wandmontage36
Installeren van de wandmontage
36
Specificaties wandmontageset (VESA)
37
De invoerbron wijzigen
58
Source58
Afstandsbediening (RS232C)
38
Kabelaansluitingen38
Aansluiting41
Controlecodes42
De componenten controleren
16
Componenten16
Onderdelen18
Configuratiescherm18
Configuratiescherm19
Externe sensor
21
Achterkant22
Achterkant23
Bedieningsbalk24
De bedieningsbalk installeren
25
De aanraakfunctie gebruiken
26
Plug In Module (apart verkrijgbaar)
27
Antidiefstalslot27
Logo28
Een bronapparaat aansluiten en
gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
51
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit51
Aansluiten op een computer
51
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 51
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type) 52
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
52
Aansluiten met een HDMI-kabel
53
Aansluiten met een DP-kabel
53
MDC gebruiken
Installatie/verwijdering MDC-programma 59
Installatie59
Verwijderen59
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via RS-232C
(een norm voor seriële datacommunicatie)
MDC gebruiken via Ethernet
60
60
61
Startfunctie
Player63
Een aangesloten apparaat
goedkeuren op de server
64
Network Channel68
Local Channel68
2
Inhoudsopgave
My Templates68
Beschikbare functies op de pagina Player69
Pagina Player, menu Settings70
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
72
Bestandsindelingen die compatibel zijn met
Player74
Bestandsindelingen die compatibel zijn met
Videowall79
Schedule81
Beschikbare functies op de pagina Schedule81
Template83
Clone Product86
ID Settings87
Device ID87
PC Connection Cable87
Device ID Auto Set87
Video Wall88
Apply to88
Video Wall89
Network Status90
Picture Mode91
On/Off Timer92
On Timer92
Off Timer93
Holiday Management93
Ticker94
More settings94
URL Launcher95
Dynamic Backlight106
Schermaanpassing
Picture Size107
Picture Size107
Position108
Zoom/Position108
Resolution109
Picture Mode96
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)97
Colour Temperature98
White Balance99
2 Point99
10 Point99
Gamma100
Calibrated value100
Advanced Settings101
Dynamic Contrast102
Black Tone102
Flesh Tone102
RGB Only Mode102
Colour Space102
Motion Lighting102
Picture Options103
Colour Tone104
Digital Clean View104
MPEG Noise Filter104
HDMI Black Level105
Film Mode105
Motion Plus106
Auto Adjustment110
PC Screen Adjustment110
Picture Off111
Reset Picture111
OnScreen Display
PIP112
PIP-instellingen112
Display Orientation114
Onscreen Menu Orientation114
Source Content Orientation114
Aspect Ratio114
Screen Protection115
Auto Protection Time115
Screen Burn Protection115
Message Display118
Source Info118
No Signal Message118
MDC Message118
Download Status Message118
3
Inhoudsopgave
Menu Language119
Reset OnScreen Display119
Netwerk instellen (draadloos)
128
WPS(PBC)130
Wi-Fi Direct131
Multimedia Device Settings131
Het geluid aanpassen
Sound Mode120
Sound Effect121
Virtual Surround121
Dialog Clarity121
Equaliser121
HDMI Sound122
Screen Mirroring132
Screen Mirroring132
Server Network Settings132
Connect to server132
MagicInfo Mode132
Server Access132
FTP Mode132
Device Name133
Sound on Video Call122
Dolby Digital Comp123
Speaker Settings123
Sound Output123
Auto Volume124
Reset Sound124
Network
Network Status125
Network Settings125
Network type125
Netwerkinstellingen (bedraad)
126
System
Accessibility134
Menu Transparency134
High Contrast134
Enlarge134
Setup135
Eerste instellingen (System)135
Touch Control137
Touch Control Lock137
Admin Menu Lock137
Device to Control137
Time138
Clock Set138
DST138
Sleep Timer138
Power On Delay138
Auto Source Switching139
Auto Source Switching139
Primary Source Recovery139
Primary Source139
Secondary Source139
Power Control140
Auto Power On140
PC module power140
Max. Power Saving140
Standby Control141
Power Button141
Network Standby141
Eco Solution142
Energy Saving142
Eco Sensor142
Screen Lamp Schedule142
No Signal Power Off143
Auto Power Off143
Temperature Control143
Device Manager144
Keyboard Settings144
Mouse Settings145
Pointer Settings146
Play via147
Change PIN147
4
Inhoudsopgave
Security148
Safety Lock148
Button Lock148
USB Auto Play Lock148
Mobile Connection Lock148
General149
Smart Security149
BD Wise150
Anynet+ (HDMI-CEC)151
Foutoplossing voor Anynet+
153
HDMI Hot Plug155
DivX® Video On Demand155
Game Mode155
Reset System156
Ondersteuning
Software Update157
Update now157
Auto update157
Contact Samsung157
Go to Home158
Player158
Schedule158
Template158
Clone Product158
ID Settings158
Video Wall159
Network Status159
Picture Mode159
On/Off Timer159
Ticker159
More settings159
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek 171
Ondersteunde video-indelingen
171
Reset All160
Problemen oplossen
Foto's, video's en muziek afspelen
(media afspelen)
Lees het volgende voordat u de
functie voor het afspelen van media
gebruikt met een USB-apparaat
161
Een USB-apparaat gebruiken
163
Media afspelen vanaf een computer/mobiel
apparaat164
Voordat u contact opneemt met een
Samsung-servicecentrum173
Het product testen
173
De resolutie en frequentie controleren
173
Controleer het volgende
174
Vragen en antwoorden
181
Specifications
Functies op de pagina met de lijst met media 165
Menu-items op de pagina met de lijst
met media
166
General183
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van foto's
Preset Timing Modes
167
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van video
168
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van muziek
169
PowerSaver185
186
Ondersteunde bestandsindelingen voor
ondertiteling en het afspelen van media
170
Ondertiteling170
Ondersteunde afbeeldingresoluties
170
5
Inhoudsopgave
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
188
Geen productdefect
188
Productschade als gevolg van een
fout van de klant
188
Overig188
WEEE189
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) 189
Correcte behandeling van een gebruikte
accu uit dit product
189
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Optimale beeldkwaliteit
Het voorkomen van scherminbranding
190
190
190
Licentie192
Terminologie193
6
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
© 2015 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.
•• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
-- (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
-- (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
7
Veiligheidsvoorzorgen
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn
Let op
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET
VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
gevoelig voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
1
Zet het product en de computer uit.
2
Trek het netsnoer uit het product.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
3
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit
product bestaat.
Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.
•• Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen
bevatten.
!
Symbolen
•• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
product.
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
4
Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed
uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot
gevolg hebben.
5
Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met
reinigen.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
6
Zet het product en de computer aan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
8
Opslag
Steek de stekker in een geaard stopcontact
(alleen voor apparaten met isolatie van type 1).
•• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
!
――Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop
dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
gratis).
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Elektriciteit en veiligheid
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
de afbeeldingen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een
droge doek.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Er kan brand ontstaan.
Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
!
•• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische
schok worden veroorzaakt.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
!
9
Installatie
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Er kan brand ontstaan.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft
meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.
!
•• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.
!
•• Gebruik alleen geschikte kasten.
!
•• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact
kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te
schakelen.
Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)
kast.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
•• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product
niet volledig uitgeschakeld.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan
voor ventilatie.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
!
!
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
•• Kinderen kunnen stikken.
!
10
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht
staat).
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel
trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.
!
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat
aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
Leg het product niet op de voorkant.
•• U zou het scherm kunnen beschadigen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme
voorwerpen, zoals een kachel.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
•• De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand
ontstaan.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste
formaat.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
Zet het product voorzichtig neer.
•• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en
stabiele ondergrond.
!
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het
product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken
of in de buurt van een aanrecht.
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel
fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of
een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan
dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
•• Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product
op een dergelijke plek wilt plaatsen.
11
Bediening
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van
kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.
•• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen
dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig
letsel tot gevolg.
Waarschuwing
In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en
repareer of wijzig het product niet zelf.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
!
Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aanuitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het
product.
•• Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische
schok tot gevolg.
!
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet
u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met een Samsung-servicecentrum.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
•• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
!
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u
het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact
op met een Samsung-servicecentrum.
•• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
GAS
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
12
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de
buurt van het product.
Let op
•• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt
weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels
beschadigd raken.
!
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.
•• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met
een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet
gebruikt.
!
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
-_100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld
bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in
het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
•• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische
schok of een stroomlek veroorzaken.
!
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet
te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
•• Uw ogen kunnen vermoeid raken.
!
Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet
alleen.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of
fles, boven op het product.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
!
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
13
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt
gebruikt.
Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de
afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van
kinderen.
•• Zo geeft u uw ogen rust.
•• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn
mond heeft gestopt.
!
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan
wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit
tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.
!
•• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of
schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.
!
Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.
Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en
dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant
verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of
oplaadbare batterijen.
•• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
•• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
!
!
Zet geen zware voorwerpen op het product.
•• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van
batterijvloeistof.
•• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het
dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die
eenzelfde type batterijen verkoopt.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
•• Dit kan uw gehoor beschadigen.
14
Veiligheidsinstructies bij het omgaan met het scherm
――Alleen de DM75E-BR, DM82E-BR, DM82E-BM modellen worden ondersteund.
Stel het product niet op zoals in de afbeelding wordt weergegeven. Het
scherm is kwetsbaar en kan beschadigd raken.
Leg het product plat zoals in de afbeelding wordt weergegeven. (de
verpakking kan worden gebruikt).
!
Zorg ervoor dat u de handgrepen aan de achterkant gebruikt bij het
verplaatsen van het product.
!
Pak het product niet beet binnen 15 mm vanaf de voorzijde.
15 mm
15
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
De componenten controleren
Componenten
-- Indien er componenten ontbreken,
neemt u contact op met de leverancier
waar u het product hebt gekocht.
――De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
-- Het uiterlijk van de componenten kan
enigszins afwijken van de getoonde
afbeelding.
-
-
+
+
-- Het product wordt geleverd zonder voet.
Als u een voet wilt monteren, kunt u deze
apart aanschaffen.
-- De RS232C-adapter kan gebruikt worden
om verbinding te maken met een andere
monitor met gebruik van de RS232Ckabel van het type D-SUB (9 pennen).
Beknopte
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Leclanché-cellen
(x 2, voor de afstandsbediening)
Voorschriften
Netsnoer
Alkalinebatterijen
(x 2, voor de aanraakpen)
(Niet overal beschikbaar)
Afstandsbediening
RS232C(IN)-adapter
Bedieningsbalk
Schroef (M4L10, 11x)
OCM-kabel
16
Aanraakpen (1x)
Externe sensor
Dubbelzijdig plakband (6x)
USB-kabel
Kabelhouder
Kabelhouders
Houderring (4x)
Aanraakpen
(zwart 1 stuks, rood 1 stuks)
Penpunt (3x)
(Alleen de DM65E-BR,
DM75E-BR-modellen worden
ondersteund.)
(Alleen ondersteund op het
model DM82E-BM.)
(Alleen de DM65E-BR,
DM75E-BR, DM82E-BR-modellen
worden ondersteund.)
(Alleen ondersteund op het
model DM82E-BM.)
17
Onderdelen
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Paneeltoets
Configuratiescherm
――Alleen de modellen DM65E-BR en DM75E-BR worden ondersteund.
Knoppen
Omschrijving
Product inschakelen.
Als u op de knop drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het
bedieningsmenu weergegeven.
――U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde ingedrukt te
houden.
Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van
een optie wijzigen.
Luidspreker
Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.
――U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te
bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.
Paneeltoets
18
Configuratiescherm
――Alleen de modellen DM82E-BR en DM82E-BM worden ondersteund.
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Paneeltoets
Knoppen
Omschrijving
Product inschakelen.
Als u op de knop drukt wanneer het product is ingeschakeld, wordt het
bedieningsmenu weergegeven.
――U sluit het schermmenu door de paneeltoets minstens één seconde ingedrukt te
houden.
Luidspreker
Paneeltoets
Hiermee gaat u naar een hoger of lager menu. U kunt hiermee ook de waarde van
een optie wijzigen.
Hiermee gaat u naar het menu links of rechts.
――U kunt het volume aanpassen door de paneeltoets naar links of rechts te
bewegen wanneer het bedieningsmenu niet wordt weergegeven.
19
――Als u op de knop
op de paneeltoets drukt wanneer het product is
ingeschakeld, wordt het bedieningsmenu weergegeven.
Knoppen
Omschrijving
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
Bedieningsmenu
Source
Beweeg de paneeltoets naar rechts om Source
te selecteren in het
bedieningsmenu. Wanneer de lijst met bronnen wordt weergegeven, beweegt u de
paneeltoets naar links of rechts om de gewenste bron te selecteren. Druk vervolgens
op de paneeltoets.
Hiermee opent u het schermmenu.
Menu
Beweeg de paneeltoets naar links om Menu
te selecteren in het bedieningsmenu.
Het bedieningsscherm wordt weergegeven. Beweeg de paneeltoets naar rechts om
het gewenste menu te selecteren. U kunt een item in een submenu selecteren door
de paneeltoets naar boven, onder, links of rechts te bewegen. Als u instellingen wilt
wijzigen, selecteert u het gewenste menu en drukt u op de paneeltoets.
De modus Go to Home activeren.
Home
Return
Beweeg de paneeltoets naar boven om Home
bedieningsmenu.
te selecteren in het
Het product uitschakelen.
Power off
Beweeg de paneeltoets naar onder om Power off
te selecteren in het
bedieningsmenu. Druk vervolgens op de paneeltoets.
Return
Hiermee verlaat u het bedieningsmenu.
20
――De externe sensor is geïntegreerd met de afstandsbedieningssensor, de lichtsensor en het aan/uit-lampje.
Externe sensor
Als u het scherm aan de wand bevestigt, kunt u de externe sensor verplaatsen naar de zijkant van het scherm.
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Onderdelen
Lichtsensor
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
Sensor van
afstandsbediening
Aan/uit-lampje
Omschrijving
Detecteert automatisch de intensiteit van het omgevingslicht rond een geselecteerd
beeldscherm en past de helderheid van het scherm aan.
Richt de afstandsbediening op deze plek op het LCD-scherm.
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar
deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere
weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
Het aan-uitlampje dooft wanneer het product wordt ingeschakeld. Het knippert in
de energiebesparende modus.
Gebruik de afstandsbediening binnen 7 tot 10 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30 links en rechts
van de sensor.
――Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
――Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
――Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.
――Als u het netsnoer losmaakt van het product wanneer het in stand-by staat, blijft het product in stand-by tot het geen
stroom meer heeft. Tot die tijd brandt of knippert het aan/uit-lampje. Als u het netsnoer weer aansluit, wordt de bron
geactiveerd en werkt het product normaal verder.
21
Achterkant
Poort
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
RS232C IN
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
――Alleen de modellen DM65E-BR en DM75E-BR worden ondersteund.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
Omschrijving
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
RS232C OUT
IR / AMBIENT SENSOR IN
Hiermee kan stroom naar de externe sensorkaart worden geleverd of het
lichtsignaal van de sensor worden ontvangen.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
USB
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
USB
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): hierop kunt u een USB-apparaat aansluiten. Zorg ervoor dat
de Touch niet in gebruik is.
TOUCH IN: moet worden aangesloten op de kabel wanneer de Touch in
gebruik is.
USB
DVI IN / MAGICINFO IN
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI IN: Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI- of
HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Gebruik de (speciale) DP-DVI-kabel wanneer u een netwerkbox
(apart verkrijgbaar) wilt aansluiten.
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP IN
Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
TRAY IN
Hierop sluit u de op de voorzijde van het product aangesloten bedieningsbalk
aan met de OCM-kabel.
RGB IN
Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUB-kabel.
TOUCH OUT
hiermee sluit u de Touch aan op een pc.
AV IN / COMPONENT IN
Hiermee kunt u het apparaat op een bronapparaat aansluiten met de AV/
componentadapter.
RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
DP IN
HDMI IN 2
TRAY IN
RGB IN
TOUCH
OUT
COMPONENT IN
RJ45
HDMI IN 1
22
Poort
Achterkant
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
――Alleen de modellen DM82E-BR en DM82E-BM worden ondersteund.
RS232C IN
RS232C
OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
AUDIO IN
Omschrijving
RS232C IN
RS232C OUT
IR / AMBIENT SENSOR IN
Hiermee kan stroom naar de externe sensorkaart worden geleverd of het lichtsignaal van de
sensor worden ontvangen.
RGB / DVI / HDMI / AV /
COMPONENT AUDIO IN
Hiermee kan via een audiokabel geluid van een PC worden ontvangen.
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
SD CARD
Hierin kunt u een SD-geheugenkaart plaatsen.
USB
(5V 1A)
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
――De USB-poorten op het product kunnen een maximale constante stroom van 1A aan.
Als deze maximumwaarde wordt overschreden, kunnen de USB-poorten mogelijk niet
werken.
AUDIO
OUT
USB
SD CARD
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): hierop kunt u een USB-apparaat aansluiten. Zorg ervoor dat de Touch
niet in gebruik is.
TOUCH IN: moet worden aangesloten op de kabel wanneer de Touch in gebruik is.
USB
(5V 1A)
DVI / MAGICINFO IN
DVI : Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een DVI- of HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Gebruik de (speciale) DP-DVI-kabel wanneer u een netwerkbox (apart
verkrijgbaar) wilt aansluiten.
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI /
MAGICINFO IN
DP IN
HDMI IN 1
TRAY IN
HDMI IN 2
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adapter.
RGB IN
TOUCH OUT
COMPONENT IN
IR
OUT
DP IN
Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
HDMI IN1 / HDMI IN 2
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
TRAY IN
Hierop sluit u de op de voorzijde van het product aangesloten bedieningsbalk aan met de
OCM-kabel.
RGB IN
Hiermee kunt het apparaat op een bronapparaat aansluiten met een D-SUB-kabel.
TOUCH OUT
hiermee sluit u de Touch aan op een pc.
AV IN / COMPONENT IN
Hiermee kunt u het apparaat op een bronapparaat aansluiten met de AV/componentadapter.
IR OUT
Hiermee kan via de externe sensorkaart een signaal van de afstandsbediening worden
ontvangen en worden uitgevoerd via LOOP OUT.
RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
RJ45
23
Bedieningsbalk
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Knoppen en poort
Omschrijving
IR TOUCH ON/OFF
De Touch in-/uitschakelen.
QUICK MENU
Hiermee geeft u de menu's van het beeldscherm weer.
POWER ON/OFF
Hiermee schakelt u het product in of uit.
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
――Druk het bovenste gedeelte van het klepje van de USB-poort naar boven.
HDMI IN3
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
TOUCH OUT
hiermee sluit u de Touch aan op een pc.
TRAY OUT
Sluit de OCM-kabel aan op de bedieningsbalk en de TRAY IN-poort van het product.
CONTROL IN
Sluit de IR Touch-bedieningskabel aan op de bedieningsbalk.
24
De bedieningsbalk installeren
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Gebruik voor het monteren van de bedieningsbalk de schroeven die in de doos zijn meegeleverd.
Draai de schroeven niet te hard vast. U zou het product kunnen beschadigen.
――IR Touch-invoer kan last hebben van storing als het apparaat wordt blootgesteld aan direct invallend of weerkaatst zonlicht of ander fel licht.
Installeer de monitor bij voorkeur niet in de buurt van metaalhalide-, gloei- of halogeenlampen of ramen waar veel zonlicht door naar binnen komt.
25
De aanraakfunctie gebruiken
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
1
Sluit de IR Touch-USB-kabel aan op de USB
2
Sluit de IR Touch-bedieningskabel aan op de bedieningsbalk.
3
Sluit de OCM-kabel aan op de bedieningsbalk en de TRAY IN-poort van het product.
4
Als u de aanraakfunctie wilt gebruiken met een netwerkbox (apart verkrijgbaar) of computer aangesloten op het product, sluit dan de PC Touch-kabel aan tussen de TOUCH OUT-poort van het product en de
(5V 1A) / TOUCH IN-poort van het product.
USB-poort van de netwerkbox of computer.
26
Plug In Module (apart verkrijgbaar)
Antidiefstalslot
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
PIM-sleuf
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
Als u de Plug In Module wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u een Samsung PIM aansluit (apart
verkrijgbaar).
Als u een apparaat van een andere fabrikant wilt aansluiten, zorg er dan voor dat het apparaat compatibel
is met de OPS-normen (Open Pluggable Specification).
――Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de PIM hebt gekregen voor meer informatie over het
aansluiten van een apparaat.
――Configureer voor een optimale geluidskwaliteit de HDMI-audio-instellingen via het Configuratiescherm
van Windows op het OPS-apparaat. Voor producten van andere fabrikanten geldt dit alleen voor
apparaten die compatibel zijn met HDMI.
――Als u geluid van een OPS-apparaat zonder HDMI-ondersteuning wilt weergeven via het product, moet
u de instellingen voor analoge audio configureren via het Configuratiescherm van Windows. Ga naar
Plug In Module > Edit Name en stel de bron in op PC, DVI PC of DVI.
1
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4
Sluit het slot.
-- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
-- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
-- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
27
Logo
Trek niet met veel kracht aan het logo. Het logo kan scheuren of afbreken.
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
28
Afstandsbediening
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
――Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.
POWER
OFF
Product inschakelen.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Het schermmenu weergeven of verbergen of
terugkeren naar het vorige menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Cijfertoetsen
Voer in het schermmenu het wachtwoord in.
9
CH LIST
Het geluid dempen.
Het geluid weergeven: druk nogmaals op MUTE
of druk op de volumetoets (+ VOL -).
MUTE
Pas het volume aan.
Hiermee wijzigt u de bron.
2
Het product uitschakelen.
CH
MagicInfo
Player I
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
Gebruik deze sneltoets voor rechtstreekse
toegang tot MagicInfo. Deze sneltoets kan
worden gebruikt wanneer een netwerkbox of
PIM (Plug In Module) wordt aangesloten.
Startknop Go to Home.
29
Snel veelgebruikte functies selecteren.
Terug naar het vorige menu.
Vergrendeling activeren.
Als meerdere producten via de functie Video
Wall zijn verbonden, drukt u op de knop SET
en voert u een product-ID-code in met de
cijferknoppen.
Bedien het product met de afstandsbediening.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Informatie weergeven over de huidige
invoerbron.
Naar het menu boven, onder, rechts of links van
het huidige menu of een de instellingen voor
een optie aanpassen.
Een menuselectie bevestigen.
Het huidige menu verlaten.
Handmatig een aangesloten invoerbron
selecteren. U kunt kiezen uit PC, DVI, HDMI en
DisplayPort.
IR control
SET
Hiermee annuleert u een waarde die is ingesteld
met de knop SET. Bedien alle verbonden
producten met de afstandsbediening.
Gebruikt in de modus Anynet+ en in de
multimediamodus.
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
30
Batterijen in de aanraakpen plaatsen
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Alleen ondersteund op het model DM82E-BM.
1
2
3
4
5
――Zorg ervoor dat er alkalinebatterijen worden gebruikt voor de aanraakpen (verwachte levensduur: ca. 30 dagen als de pen 8 uur per dag wordt gebruikt).
Als Leclanché-cellen worden gebruikt, zal dit de werkingsduur van de aanraakpen verkorten.
31
De punt van de aanraakpen vervangen
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Alleen ondersteund op het model DM82E-BM.
1
2
3
4
5
6
7
8
32
Een IR-stereokabel aansluiten (apart
verkrijgbaar)
1
2
――De modellen DM65E-BR en DM75E-BR ondersteunen de IR OUT-poort niet.
Sluit de externe omgevingssensor aan met het product uitgeschakeld. Schakel het
product vervolgens in.
IR OUT
IR / AMBIENT
SENSOR IN
Meer dan één scherm bedienen met de
afstandsbediening
•• Sluit de aparte stereokabel aan op de IR OUT-poort van het ene product en
de IR / AMBIENT SENSOR IN-poort van het andere product.
•• Wanneer u met de afstandsbediening naar product 1 wijst en een knop
indrukt, wordt die opdracht ontvangen door beide schermen ( 1 en 2 ).
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Meer dan één scherm bedienen met een externe
omgevingssensor
•• Wanneer u met de afstandsbediening naar product 1 (waarop de externe
omgevingssensor is aangesloten) wijst en een knop indrukt, wordt die
opdracht ontvangen door beide schermen ( 1 en 2 ).
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
1
IR / AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR / AMBIENT
SENSOR IN
33
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)
Om letsel te voorkomen moet dit apparaat, overeenkomstig de installatie-instructies, stevig aan de vloer/wand zijn
bevestigd.
•• Zorg dat een bevoegd installatiebedrijf de wandmontage installeert.
•• Het kan anders vallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
•• Zorg dat de aangegeven wandmontage wordt geïnstalleerd.
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
Ventilatie
Installatie aan een rechte muur
A Minimaal 40 mm
B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
A
•• Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde
minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
B
Afbeelding 1.1 Zijaanzicht
34
Afbeelding 1.3 Zijaanzicht
Installatie in een nis in de muur
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
B
D
D
Bovenaanzicht
A Minimaal 40 mm
B Minimaal 70 mm
A
C Minimaal 50 mm
D Minimaal 50 mm
E Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
――Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de
achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
C
E
Afbeelding 1.2 Zijaanzicht
Afmetingen
Eenheid: mm
Modelnaam
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
DM65E-BR
1535,3
1431,4
806,6
910,4
76,6
DM75E-BR
1756,1
1652,2
930,2
1034,1
109,1 (74,1 Zonder handvat)
DM82E-BR
1911,8
1831,9
1041,9
1121,7
178,0 (140 Zonder handvat)
DM82E-BM
3
――Alle tekeningen zijn niet noodzakelijkerwijs op schaal. Sommige afmetingen kunnen zonder melding vooraf gewijzigd
worden.
Zie de afmetingen voordat u uw product installeert. Niet verantwoordelijk voor typografische of drukfouten.
35
Installeren van de wandmontage
Voorbereiding voorafgaand aan installeren wandmontage
Voor het installeren van een wandmontage van een andere fabrikant gebruikt u de houderring (1).
――Alleen de DM65E-BR, DM75E-BR-modellen worden ondersteund.
Installeren van de wandmontage
1
De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd
worden met de wandmontage.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u
ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
36
Specificaties wandmontageset (VESA)
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.
Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient
u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende
informatie.
Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
•• Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor
montage worden meegeleverd.
•• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard
VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
•• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven
variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
•• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot
persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet
opvolgt.
•• Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.
•• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Eenheid: mm
Modelnaam
VESA-specificaties schroefgat (A * B) in Standaardschroef
millimeter
Aantal
DM65E-BR
400 × 400
DM75E-BR
M8
4
DM82E-BR
600 × 400
DM82E-BM
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg
van een elektrische schok.
37
Afstandsbediening (RS232C)
• Pintoewijzingen
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabelaansluitingen
RS232C-kabel
Interface
RS232C (9-pins)
Pin
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bitsnelheid
9600 bps
Pin
Databits
8-bits
1
Gegevensdrager detecteren
Pariteit
Geen
2
Ontvangen gegevens
Stopbit
1-bits
3
Verzonden gegevens
Datatransportbesturing
Geen
4
Gegevensterminal voorbereiden
Maximale lengte
15 m (alleen afgeschermd type)
5
Signaalaarde
6
Gegevensset voorbereiden
7
Verzendaanvraag
8
Klaar voor verzenden
9
Ringindicator
<Mannelijk type>
<Vrouwelijk type>
Signaal
38
LAN-kabel
• RS232C-kabel
Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel
6
•• Pintoewijzingen
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Mannelijk
type
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
CONN.
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø 3,5 mm)
Pinnr.
Standaardkleur
Signaal
1
Wit en oranje
TX+
2
Oranje
TX-
3
Wit en groen
RX+
4
Blauw
NC
5
Wit en blauw
NC
6
Groen
RX-
7
Wit en bruin
NC
8
Bruin
NC
39
Crossover-LAN-kabel (PC naar PC)
•• Aansluiting: RJ45
Directe LAN-kabel (PC naar HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
40
Aansluiting
•• Aanslutiing 2
――Zorg ervoor dat u elk van de adapters aansluit op de juiste RS232C IN- of OUT-poort op het product.
•• Aanslutiing 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Aanslutiing 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
41
Nr.
Controlecodes
Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
Opdrachttype
Datalengte
Data
1
Waarde
Opdracht
10
Videomuur aan
0x84
0~1
11
Gebruikersbediening Videomuur
0x89
-
Bijvoorbeeld Power On & ID=0
Checksum
Opdracht
Nr.
Waardebereik
•• Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door alle
waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van de checksum
uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het eerste cijfer
verwijderd.
0
ID
Opdracht
Checksum
Bediening (Opdracht bediening instellen)
Koptekst
Opdrachttype
Waardebereik
1
Aan/uit-regeling
0x11
0~1
2
Volumeregeling
0x12
0~100
3
Ingangsbronbediening
0x14
-
4
Schermmodusregeling
0x18
-
5
Schermgrootteregeling
0x19
0~255
6
PIP aan/uit
0x3C
0~1
7
Automatische afstellingsregeling
(alleen voor computer en BNC)
0x3D
0
8
Regeling modus videomuur
0x5C
0~1
9
Kinderslot
0x5D
0~1
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengte
Data 1
1
"Power"
Datalengte
Data 1
1
1
Checksum
12
•• Als u alle apparaten die met een seriële kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht de ID's,
stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden door elk apparaat
uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.
42
Aan/uit-regeling
Volumeregeling
•• Functie
Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.
•• Functie
Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.
•• Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)
•• Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Datalengte
Checksum
0
•• De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
Datalengte
Data
1
"Power"
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
•• Ack
0: Uitschakelen
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x11
"Power"
Checksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalengte
Data
1
"Volume"
Checksum
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x12
"Volume"
Checksum
•• Nak
•• Nak
Opdracht
0
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
Checksum
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
1: Inschakelen
Opdracht
Datalengte
•• Het volume instellen (Volume instellen)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
ID
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x12
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
43
Ingangsbronbediening
0x24
HDMI2_PC
•• Functie
De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC en HDMI2_PC kunnen niet worden gebruikt met de opdracht Instellen. Deze
•• Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
Datalengte
reageren alleen op de opdrachten met 'Ophalen'.
――Dit model ondersteunt geen HDMI1-, HDMI1_PC-, HDMI2- en HDMI2_PC-poorten.
Checksum
――MagicInfo is alleen beschikbaar op modellen met de MagicInfo-functie.
0
――RF(TV) en DTV zijn alleen beschikbaar voor modellen met een tv.
•• De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalengte
Data
1
"Input Source"
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingangsbron
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Checksum
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x14
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
44
Schermmodusregeling
•• Nak
•• Functie
De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
De schermmodus kan niet worden geregeld wanneer de functie Video Wall is ingeschakeld.
――Deze bediening kan alle worden uitgevoerd voor modellen met een tv.
Opdracht
0xAA
0x18
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Breedbeeldzoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x18
"ERR"
Checksum
•• De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)
Datalengte
Data
Checksum
1
"Screen
Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x19
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Ack
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
0x01
0xFF
Datalengte
•• Functie
De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.
0
ID
0xAA
ID
Schermgrootteregeling
Checksum
•• De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)
Koptekst
Opdracht
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
•• De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)
Koptekst
Koptekst
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Checksum
"Screen Size": schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x19
"ERR"
Checksum
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
45
PIP aan/uit
Automatische afstellingsregeling (alleen voor computer en BNC)
•• Functie
De PIP-modus van een product kan worden in- of uitgeschakeld via een computer.
•• Functie
Het scherm van het computersysteem automatisch aanpassen via de computer.
――Alleen beschikbaar op de modellen die een PIP-functie hebben.
――De modus kan niet worden bediend als Video Wall is ingesteld op On.
•• De status voor de automatisch afstelling weergeven (Auto Adjustment-status ophalen)
Geen
――Deze functie is niet beschikbaar in MagicInfo.
•• De automatische afstelling instellen (Set Auto Adjustment)
•• De PIP-status aan/uit weergeven (Status PIP AAN/UIT ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x3C
ID
Datalengte
Checksum
Opdracht
0xAA
0x3C
Opdracht
0xAA
0x3D
ID
Datalengte
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Checksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (te allen tijde)
•• PIP aan/uit instellen (PIP IN-/UITSCHAKELEN)
Koptekst
Koptekst
Datalengte
Data
1
"PIP"
Checksum
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/
Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP AAN
0: PIP UIT
Checksum
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Checksum
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
46
Regeling modus Video Wall
Kinderslot
•• Functie
De modus Video Wall kan voor een product worden geactiveerd via een computer.
•• Functie
De pc kan worden gebruikt om de functie Safety Lock op een product in of uit te schakelen.
Deze bediening is alleen beschikbaar voor een product waarvoor de functie Video Wall is
ingeschakeld.
•• De videomuurmodus weergeven (Get Video Wall Mode)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5C
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x5C
•• De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Checksum
Checksum
0
0
•• Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)
•• De videomuur instellen (Videommuurmodus instellen)
Koptekst
Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.
ID
Datalengte
Data
1
"Video Wall Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Data
1
"Safety Lock"
Checksum
Checksum
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
1: Full
1: AAN
0: Natural
0: UIT
•• Ack
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Checksum
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Checksum
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/
Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
47
Videomuur aan
•• Nak
•• Functie
PC schakelt Videomuur van product AAN/UIT.
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x84
ERR
Checksum
•• Haal aan/uit-status van Videomuur op
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
Gebruikersbediening Videomuur
0
•• Functie
PC schakelt functie Videomuur van product aan/uit.
•• Zet Videomuur aan/uit
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
Data
Checksum
1
V.Wall_On
•• Haal status Videomuur op
•• V.Wall_On : Videomuurcode in te stellen op product
1: Videomuur AAN
•• Ack
Opdracht
0xAA
0xFF
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Videomuur instellen
0: Videomuur UIT
Koptekst
Koptekst
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Value1
Value2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
Wall_Div: Videomuur-scheidingscode instellen op product
V.Wall_On : Zie hierboven
48
10x10 Videomuurmodel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uit
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
49
Wall_SNo : Productnummercode instellen op product
10x10 Videomuurmodel: ( 1 ~ 100)
Nummer instellen
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
Value2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x89
ERR
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
50
Hoofdstuk 03
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
――Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
Aansluiten op een computer
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――Sluit de geluidspoorten correct aan: links = wit en rechts = rood.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
51
Aansluiten met een DVI-kabel (digitaal type)
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Nadat u een computer met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de instellingen
als volgt te configureren om de video en de audio van de computer in te schakelen.
•• Sound → stel HDMI Sound in op PC(DVI)
•• Picture → stel elke schermmodus in op Text onder Picture Mode
•• System → General → stel HDMI Hot Plug in op Off
DVI /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
――Door een DVI-HDMI-adapter te gebruiken kunt u de DVI-poort op het product gebruiken als HDMIpoort.
HDMI
DVI /
MAGICINFO IN
52
Aansluiten met een HDMI-kabel
Aansluiten met een DP-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
HDMI IN
DP IN
•• Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van DP
――Om de stand-by-energiecapaciteit te verhogen, stopt het product de DP-communicatie wanneer
het product wordt uitgeschakeld of in de energiebesparingsmodus wordt gezet.
Wanneer het product in de tweemonitormodus wordt uitgeschakeld of wanneer de
energiebesparingsmodus wordt geactiveerd, worden wijzigingen in de monitorinstellingen
mogelijk niet bijgewerkt. Hierdoor kan de schermweergave onjuist zijn.
Zet als dit gebeurt Max. Power Saving op Off voor gebruik van het product.
――Sommige grafische kaarten die niet compatibel zijn met de DP-standaard kunnen verhinderen
dat het Windows Booting/Bios-scherm wordt weergegeven wanneer het product zich in de
energiebesparingsmodus bevindt. Schakel in dit geval het product eerst in en vervolgens de
computer.
――De DisplayPort-aansluiting (DP IN) op het product en de meegeleverde DP-kabel zijn ontworpen
volgens de VESA-normen. Gebruik van een DP-kabel die niet aan de VESA-normen voldoet
kan een storing van het product veroorzaken. Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor
problemen die voortvloeien uit het gebruik van een kabel die niet aan de normen voldoet.
Gebruik een DP-kabel die aan de VESA-normen voldoet.
53
Aansluiten op een videoapparaat
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――Druk op de afstandsbediening op de toets SOURCE om de bron te wijzigen.
Aansluiten met de AV-kabel
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
Aansluiten met de componentkabel
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
54
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Er wordt geen geluid weergegeven als er een videoapparaat op het product wordt aangesloten middels een HDMI-DVI-kabel. Om dit probleem op te lossen, kunt u een audiokabel op de audiopoorten op het
product en het videoapparaat aansluiten.
――Nadat u een videoapparaat met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de instellingen als volgt te configureren om de video en de audio van het videoapparaat in te schakelen.
――Sound → stel HDMI Sound in op AV(HDMI)
――Picture → stel elke schermmodus in op Videos/Images onder Picture Mode
――System → General → stel HDMI Hot Plug in op On
――Ondersteunde resoluties zijn onder andere 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p en 576p.
DVI /
MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
55
Aansluiten met een HDMI-kabel
Een audiosysteem aansluiten
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Gebruik een HDMI-kabel of HDMI-naar-DVI-kabel (tot 1080p)
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
•• Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en
audiokwaliteit te krijgen.
•• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.
-- Gebruik een HDMI-DVI-kabel en audiokabel om het product op een digitaal apparaat aan te
sluiten dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt.
•• Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk
niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is
aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en
vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.
AUDIO OUT
•• Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.
•• Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet
weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.
•• Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.
Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.
HDMI IN
56
De LAN-kabel aansluiten
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
RJ45
•• Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
*Shielded Twisted Pair.
57
De invoerbron wijzigen
Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.
Source
――Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar
U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron
om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.
――Door de knop SOURCE op de afstandsbediening te gebruiken, kan ook de invoerbron worden gewijzigd.
u wilt converteren.
――Als u gedetailleerde informatie over de aangesloten bronapparaten wilt weergeven, drukt u op de knop TOOLS op de
SOURCE → Source
pagina Source.
Source
Edit Name
MagicInfo S
MagicIWB S
PC
HDMI
AV
Component
To go to Options, press and hold the Enter button.
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
De naam van een aangesloten extern apparaat aanpassen.
――De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij Source worden vermeld, hangt af van de
geselecteerde bron.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- De software MagicIWB S maakt het mogelijk om diverse inhoud af te spelen op een groot
touchscreen. Gebruik de software om uw vergaderingen en conferenties tot leven te brengen.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de aanraak-overlay.
De gebruikershandleiding van MagicIWB S kunt u downloaden van http://www.samsung.
com/displaysolutions.
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
U kunt gedetailleerde informatie over het geselecteerde externe apparaat zien.
58
Hoofdstuk 04
MDC gebruiken
MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u eenvoudig meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer.
-Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
Installatie/verwijdering MDC-programma
Installatie
――De installatie van MDC kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en de
7
Controleer in het venster 'Ready to Install the Program' het directorypad voor de
installatielocatie en klik op 'Install'.
8
De voortgang van de installatie wordt weergegeven.
9
Klik op 'Finish' in het venster 'InstallShield Wizard Complete' dat wordt weergegeven.
netwerkomstandigheden.
――Selecteer 'Launch MDC Unified' en klik op 'Finish' om het MDC-programma meteen uit te
1
Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified.
2
Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op 'OK'.
3
Wanneer het scherm 'Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified' wordt
――Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van het
weergegeven, klik dan op 'Next'.
computersysteem of de productspecificaties.
――Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.
4
voeren.
10Nadat het programma is geïnstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified op het
bureaublad gemaakt.
Selecteer in het venster 'License Agreement' dat wordt weergegeven de optie
'I accept the terms in the license agreement' en klik op 'Next'.
Verwijderen
5
Vul in het venster 'Customer Information' alle informatievelden in en klik op 'Next'.
1
6
Selecteer in het venster 'Destination Folder' het directorypad voor de installatielocatie en klik op
Selecteer Instellingen > Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op Programma
toevoegen/verwijderen.
'Next'.
2
Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen.
――Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma geïnstalleerd op de standaard
locatie.
59
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via RS-232C (een norm voor seriële datacommunicatie)
Sluit een seriële RS-232C-kabel aan op de seriële poort op de computer en de monitor.
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
Monitor 1
Monitor 2
Computer
60
MDC gebruiken via Ethernet
Geef het IP-adres van het primaire weergaveapparaat op en sluit het apparaat aan op de computer. Weergaveapparaten kunnen met een LAN-kabel op elkaar worden
aangesloten.
Verbinding met een gewone LAN-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Met de RJ45-poort op het product en de LAN-poorten op de HUB kunnen meerdere producten worden aangesloten.
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
61
Verbinding met een crossover-LAN-kabel
――Hoe dit onderdeel er precies uitziet, kan per product verschillen.
――Met de RS232C IN / OUT-poort op het product kunnen meerdere producten worden aangesloten.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
62
Hoofdstuk 05
Startfunctie
Deze functie is aanwezig in Support → Go to Home.
Toegankelijk met de knop HOME op de afstandsbediening.
――Als u de functie Player wilt gebruiken, stelt u Play via in op MagicInfo in System.
Player
HOME
U kunt allerlei soorten inhoud afspelen, zoals kanalen met toegewezen roosters, sjablonen of bestanden.
U kunt kanalen of inhoud afspelen op de volgende manieren.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Inhoud afspelen met de server.
――Als u Network Channel wilt gebruiken, moet het product verbinding hebben met de server.
•• Local Channel: Inhoud afspelen die zich in het in- of externe geheugen bevindt.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
63
Een aangesloten apparaat goedkeuren op de server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Lite in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Lite.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Lite-apparaten.
Toestemming verlenen aan de Lite-server
•• Stel MagicInfo Mode in op Lite in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Lite-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
64
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de geselecteerde
groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt toegepast nadat het is
gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het
configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de server,
wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd hebben.
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
•• Device Group: selecteer
om de groep op te geven.
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema actief is,
worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de apparaat-ID (in de
details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het product
ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet naar de
laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het
omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
65
Toestemming verlenen aan de Premium-server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Premium in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Premium.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Premium-
•• Stel MagicInfo Mode in op Premium in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Premium-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
apparaten.
66
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de geselecteerde
groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt toegepast nadat het is
gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer informatie over
het configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de server,
wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd hebben.
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
•• Device Group: selecteer
om de groep op te geven.
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema actief is,
worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de apparaat-ID (in de
details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het product
ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet naar de
laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer informatie over
het omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
67
Player
Device : All
Content : All
Sort by : File Name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
U kunt inhoud, sjablonen en schema's afspelen die op de server zijn geconfigureerd.
•• In het menuscherm van Player kunt u zien of de server is aangesloten (goedkeuring).
Druk op INFO op de afstandsbediening als u wilt zien of de server is verbonden terwijl er een Network Channel actief is.
1
No channels
Selecteer Network Channel in het menu Player.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Network Channel.
Local Channel
2
Network Channel wordt gestart.
My Templates
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Local Channel
Speel een schema of kanaal af die in het product is geconfigureerd.
1
Selecteer Local Channel in het menu Player.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Local Channel.
2
Local Channel wordt gestart.
My Templates
Speel een sjabloon af dat in My Templates het interne geheugen van het product is opgeslagen.
68
Beschikbare functies op de pagina Player
De pagina met de lijst Player biedt de volgende functies.
•• Device
Selecteer Internal of USB om een apparaatlijst te zoeken.
-- All / Internal / USB
•• Content
Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menu-items op de pagina Player
Naam optie
Handelingen
Play Selected
De gewenste inhoud selecteren en afspelen.
Send
Inhoud kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Delete
De gewenste inhoud verwijderen.
Settings
Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren.
――Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie Settings.
69
Pagina Player, menu Settings
Default Storage
Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.
Settings
•• Internal / USB / SD Card (De modellen DM65E-BR en DM75E-BR worden niet ondersteund.)
Picture Size
Settings
De schermgrootte voor inhoud wijzigen.
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Als Picture Size is ingesteld op Video of Image
•• Full Screen / Original Size / Fit to Screen
Internal
Picture Size
Close
Display Duration
Transition Effect
Content Orientation
Random
Als Picture Size is ingesteld op PDF of Office
•• Full Screen / Original Size
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Video-, Image-, PDF- en Office-bestanden.
Landscape
Display Duration
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-, PDF-, Flash- en Office-bestanden.
Transition Effect
Overgangseffecten tussen pagina's of scènes configureren in een diavoorstelling of videobestand.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-bestanden.
Content Orientation
Hiermee kunt u schakelen tussen het afspelen van inhoud in de modus Landscape of Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Als Content Orientation in de weergave Portrait staat, wordt VP8 video codec niet ondersteund.
――Source is niet beschikbaar als Content Orientation is ingesteld op Portrait.
70
Default content
Deze standaardinhoud wordt weergegeven als u een kanaal start waarvoor geen programma's zijn gepland.
•• None / My Templates
Safely Remove
Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen
Reset
Hiermee kunt u alle waarden onder Settings terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).
71
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
De details weergeven van inhoud die wordt
uitgevoerd
Information
Current time:
Type:
Network Channel
No channels selected
CH Name:
No channels selected
Software Version:
•• Current time
•• Type: het type kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: het nummer dat is toegewezen aan het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: de naam van het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
00:00am
CH Number:
Druk op de knop INFO op de afstandsbediening.
•• Software Version: geeft de softwareversie van een apparaat weer.
•• MAC ID: geeft het originele identificatienummer van een apparaat weer.
DTP-EP-APP-5402-03-Hijack
OK
No Schedule to download
•• Tags: de taginstellingen die vanaf de server zijn toegewezen aan een apparaat.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• Server: geeft de verbindingsstatus (Connected, Not connected of Not approved) van de server weer.
•• USB: geeft de verbindingsstatus van een USB-apparaat weer.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
72
De instellingen wijzigen van inhoud die wordt
uitgevoerd
Druk tijdens het afspelen van inhoud op de knop TOOLS op de afstandsbediening om instellingen te configureren als Picture
Mode en Sound Mode.
•• Playlist
Een lijst weergeven met de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
•• Music
De achtergrondmuziek instellen voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Hiermee past u de scherminstellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Deze functie is niet beschikbaar wanneer inhoud wordt afgespeeld via Video Wall.
•• Sound Mode
Hiermee past u de audio-instellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Herhaalmodus instellen.
-- One / All
73
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Player
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn onder andere FAT32 en NTFS.
•• Een bestand met een verticale en horizontale resolutie die hoger is dan de maximumresolutie,
kan niet worden afgespeeld.
Controleer de verticale en horizontale resolutie van het bestand.
•• Controleer de ondersteunde video- en audiocodecs en de versie daarvan.
•• Controleer de ondersteunde bestandsversie.
-- Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en ouder worden ondersteund.
-- PowerPoint versie 97 – 2007 wordt ondersteund
•• Alleen het laatst aangesloten USB-apparaat wordt herkend.
Netwerkschema voor meerdere frames
Afspeelbeperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) tegelijkertijd afspelen.
•• In de staande afspeelmodus kunt u kunt slechts een video tegelijk afspelen.
Sjabloonbestanden en LFD-bestanden (.lfd)
Beperkingen
•• Zorg dat Internal of het USB -geheugen een gedistribueerde map (inhoud/schema's) bevat.
Afspeelbeperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) afspelen.
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar één
bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
•• Het is niet mogelijk om meerdere video's (Video) tegelijk af te spelen op één scherm van een
videomuur
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal >
videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar één
bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
•• LFD-bestanden(.lfd) worden niet ondersteund.
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal >
videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
――Achtergrondmuziek netwerk: instellingen kunnen in stap 1 worden geconfigureerd bij het
maken van een serverschema.
――Achtergrondmuziek lokaal: instellingen voor de achtergrondmuziek kunnen worden
geconfigureerd met de functies die worden weergegeven nadat u op de knop TOOLS hebt
gedrukt tijdens het afspelen met Player.
――Door de gebruiker geselecteerd hoofdscherm: instellingen voor het hoofdbeeld kunnen in stap
2 worden geconfigureerd bij het maken van een serverschema.
74
Inhoud
Bestandsextensie Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
Audio Codec
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
75
Video
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan de resolutie
die in de bovenstaande tabel is opgegeven, wordt niet
ondersteund.
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger
is dan de snelheid die in de bovenstaande tabel is
opgegeven, kan een schokkerige videoweergave
opleveren.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist
afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de
container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet
compatibel zijn met de speler.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD
worden niet ondersteund.
Audio
•• Audio-inhoud met een bit- of
framesnelheid die hoger is dan de
snelheid die in de bovenstaande tabel
is opgegeven, kan een schokkerige
audioweergave opleveren.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of
niet juist afgespeeld, in het geval van een
fout in de inhoud of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale
camera's kunnen niet compatibel zijn
met de speler.
•• Ondersteunt maximaal WMA 10
Pro 5.1-kanaals. WMA-audio zonder
kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
Afbeeldingen
•• Compatibele bestandsindeling voor
afbeeldingen: JPEG, PNG, BMP
-- 32-, 24- en 8-bits BMP-bestanden
worden ondersteund.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 4096 x
4096
•• Ondersteunde maximumbestandsgroote:
20 MB
•• Ondersteunde afbeeldingseffecten: 9
effecten
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
-- onder 1280 x 720: max. 60 frames
-- boven 1280 x 720: max. 30 frames
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Er kan maar één videobestand tegelijk worden afgespeeld
als voor de videobestanden op de monitor een
incompatibele codec wordt gebruikt of als de resolutie
1080 x 1920 is.
•• Bij het afspelen van één videobestand wordt de naadloze
modus niet ondersteund in de volgende omstandigheden:
-- Incompatibele codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Incompatibele codec
-- Incompatibele codec ↔ Compatibele codec
-- De resolutie is anders dan die van de monitor
-- De frequentie is anders dan die van de monitor
76
Flash
Power Point
•• Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en
ouder worden ondersteund.
•• Flash-animatie
-- Compatibele bestandsindeling: SWF
•• Aanbevolen oplossing: 960 x 540
-- Let op
Prestaties vergelijkbaar met Flash Player
onder Windows kunnen niet worden
gegarandeerd
Optimalisatie vereist tijdens het maken van
de inhoud
•• Flash Video
-- Compatibele bestandsindeling: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Resolutie: 1920 x 1080
-- Audio
Codec: H.264 BP
-- Let op
Bestandsindeling F4V wordt niet
ondersteund
Screen Video wordt niet ondersteund
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: ppt, pptx
-- Versie: Office 97 ~ Office 2007
•• Niet-ondersteunde functies
-- Animatie-effect
-- 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)
-- Kop- en voetteksten (sommige subitems
worden niet ondersteund)
-- Word Art
-- Uitlijnen
Er kan een groepuitlijningsfout optreden
-- Office 2007
SmartArt wordt niet volledig ondersteund.
97 van de 115 subitems worden
ondersteund.
------
PDF
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: pdf
•• Niet-ondersteunde functies
-- Inhoud met minder dan 1 pixel wordt
niet ondersteund vanwege verminderde
prestaties.
-- Gemaskeerde beelden en beeldinhoud in
tegelpatroon worden niet ondersteund.
-- Inhoud met gedraaide tekst wordt niet
ondersteund.
-- 3D-schaduweffecten worden niet
ondersteund.
-- Sommige tekens worden niet ondersteund.
(Speciale tekens worden mogelijk
beschadigd.)
Object invoegen
Tekens over de halve breedte
Letterafstand
Grafieken
Verticale tekst
sommige subitems worden niet
ondersteund
-- Dianotities en hand-outs
77
WORD
Sjabloonbestanden
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: .doc, .docx
-- Versie: Office 97 ~ Office 2007
•• Niet-ondersteunde functies
-- Pagina-achtergrondeffect
-- Sommige alineastijlen
-- Word Art
-- Uitlijnen
Er kan een groepuitlijningsfout optreden
•• Maken/bewerken/afspelen alleen beschikbaar
in Template.
LFD
•• Ondersteund in Network Channel en Local
Channel
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: .lfd
-- 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)
-- Office 2007
SmartArt wordt niet volledig ondersteund.
97 van de 115 subitems worden
ondersteund.
-----
Grafieken
Tekens over de halve breedte
Letterafstand
Verticale tekst
sommige subitems worden niet
ondersteund
-- Dianotities en hand-outs
78
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Videowall
――Zie de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Server> voor details.
Video
Afbeeldingen
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen: Jpeg, bmp, png
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan de resolutie die in de
bovenstaande tabel is opgegeven, wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 15.360 x 8.640
――Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger is dan de snelheid die
in de bovenstaande tabel is opgegeven, kan een schokkerige videoweergave
opleveren.
voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van
een fout in de inhoud of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met
de speler.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet
ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
-- onder 1280 x 720: max. 60 frames
-- boven 1280 x 720: max. 30 frames
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Sommige codecs worden mogelijk niet ondersteund in staande
afspeelmodus.
79
Beperkingen
•• Er kan maar één videobestand (Video) per client worden afgespeeld.
――Op de schermen van een videomuur kunnen verschillende bestanden met inhoud worden afgespeeld.
Het is niet mogelijk om twee videobestanden (Video) af te spelen op één scherm van een videomuur.
Beschikbaar
Beschikbaar
Niet beschikbaar
80
Schedule
Beschikbare functies op de pagina Schedule
De pagina Schedule biedt de volgende functies.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Device
-- De naam van een aangesloten opslagapparaat weergeven.
――Deze optie is alleen beschikbaar als Type is ingesteld op Local in Device.
•• Options
01:00 am
03:30 am
•• Type
-- Local: Schema's toevoegen of bewerken.
-- Network: Het netwerkschema weergeven dat op de server is geconfigureerd.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menu-items op de pagina Schedule
Naam optie
Handelingen
06:00 am
Send
Geconfigureerde schema's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt
op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
Delete
Schema's verwijderen.
81
Schema's voor kanalen configureren
U kunt media, zoals video's, foto's en muziek, op een gewenste tijd afspelen.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt configureren.
2
Selecteer de video-, muziek- of foto-inhoud die u wilt gebruiken voor het schema.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
Een kanaalschema bewerken
U kunt de instellingen van een geconfigureerd kanaalschema aanpassen, zoals de inhoud, de duur en de naam van het schema.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken.
2
Selecteer de video-, foto- of muziekinhoud die u wilt bewerken.
-- Inhoud verwijderen: plaats de aanwijzer op de gewenste inhoud en druk vervolgens op de knop E om de inhoud te verwijderen.
-- Ga in de lijst met inhoud naar het deel uiterst rechts. Klik op de knop + om inhoud toe te voegen of wijzig de afspeelvolgorde van de inhoud.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
82
Template
HOME
Beschikbare functies op de pagina Template
Met sjablonen kunt u unieke inhoud maken. Inhoud maken is gemakkelijk. In een sjabloon kunt u heel
gemakkelijk afbeeldingen en tekst aanpassen.
→ Template → ENTER E
Template
Sorteer de lijst met sjablonen met de volgende criteria.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Selecteer deze modus wanneer u het product in liggende stand gebruikt.
-- Portrait: Selecteer deze modus wanneer u het product in staande stand gebruikt.
1
Selecteer een sjabloon uit de aangeboden voorbeeldsjablonen.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Deel een sjabloon in door tekst-, video-, foto- of PDF-bestanden toe te voegen.
83
Tekst invoeren
Inhoud invoegen, zoals video's, foto's en PDF-bestanden
Aa
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Aspect Ratio
Cancel
Achtergrondafbeelding/achtergrondmuziek configureren
Het venster Edit Text selecteren als u tekst wilt invoeren.
Font options
Font Size: Tekstgrootte van het bericht opgeven.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Colour: Tekstkleur van het bericht opgeven.
Background colour: Achtergrondkleur van het bericht opgeven.
Background opacity: Transparantie van de achtergrond van het bericht opgeven.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Alignment: selecteer een uitlijningsmodus voor het bericht.
Scroll: Richting opgeven waarin het bericht beweegt en met welke snelheid dit gebeurt.
Hide Element: Geef een bericht weer of verberg het.
――Selectie van Hide stelt de berichtinstellingen niet opnieuw in.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Reset: Alle instellingen in Font options terugzetten op de standaardinstellingen.
84
3
Preview
Configureer Template Name en Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
Bekijk de gemaakte sjabloon met de functie Preview.
2
Druk op de knop Save als u de sjabloon wilt opslaan.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Druk op de knop Save om het maken van inhoud te voltooien.
85
Clone Product
U kunt de instellingen van het product exporteren naar een extern opslagapparaat. Ook kunt u instellingen importeren van
een extern opslagapparaat.
Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Wanneer geen bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? wordt weergegeven.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wanneer een bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht Cloning file found. Please select an option. wordt weergegeven.
Start de functie Import from External Storage of Export to External Storage.
-- Import from External Storage: hiermee kopieert u de instellingen die op het externe opslagapparaat zijn
opgeslagen naar het product.
-- Export to External Storage: hiermee kopieert u de instellingen van het product naar het externe opslagapparaat.
――Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
86
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wijs een ID aan een set toe.
Device ID
Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de ontvangst van een
ingangssignaal. (Bereik: 0~224)
――Druk op u/d om een getal te selecteren en druk op E.
――Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt gebruiken.
PC Connection Cable
Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.
•• RS232C cable
communiceer via de RS232C-stereokabel met MDC.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
communiceer via de RJ45-kabel met MDC.
Device ID Auto Set
Deze functie wijst automatisch een ID toe aan een apparaat dat via een RS232C-kabel is aangesloten.
Wanneer meerdere apparaten zijn aangesloten, schakelt u de functie in op het eerste of op het laatste apparaat.
87
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.
Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.
Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij MagicInfo. Bepaalde
apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.
Apply to
•• Current Source (het beeld van een apparaat dat is aangesloten op Source): videomuurfuncties configureren voor het
beeld van een extern apparaat dat op het product is aangesloten.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• MagicInfo Player S: videomuurfuncties configureren voor inhoud die op het product is opgeslagen of inhoud die is
opgeslagen in USB-geheugen of op een SD-kaart.
Beperkingen
――De weergave kan in het begin schokkerig zijn als videobestanden met verschillende resoluties achtereenvolgens
worden afgespeeld (bijvoorbeeld wanneer inhoud van 1280x720 wordt afgespeeld na inhoud van 1920x1080) of als een
afbeeldingsbestand en een videobestand na elkaar worden afgespeeld.
Video
•• Ondersteunde resolutie
-- 1920 x 1080 bij 24p/30p
-- 1280 x 720 bij 24p/30p/60p
•• HEVC en 3D-beelden worden niet ondersteund.
Afbeeldingen
•• Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen:
Jpeg, png, bmp
•• Ondersteunde maximumresolutie
-- jpeg : 15360 x 8640
-- png: 4096 x 4096
-- bmp: 4096 x 4096
88
Video Wall
U kunt Video Wall in- en uitschakelen.
Als u een videomuur wilt weergeven, selecteert u On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Deze functie deelt een videomuur automatisch op volgens de daarvoor geconfigureerde matrix.
Voer de matrix voor de videomuur in.
De videomuur wordt opgedeeld op basis van de geconfigureerde matrix. Het aantal verticale en horizontale weergaveapparaten kan worden ingesteld tussen 1 en 15.
――Een videomuur kan uit maximaal 100 schermen bestaan.
――De optie Horizontal x Vertical kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
Screen Position
Als u de verdeling wilt aanpassen, past u het nummer van elk product in de matrix aan met de functie Screen Position.
Wanneer u Screen Position selecteert, wordt de matrix van de videomuur weergegeven met het nummer dat de producten in de videomuur hebben gekregen.
Als u de producten anders wilt indelen, gebruikt u de richtingsknoppen op de afstandsbediening om een product te verplaatsen naar een ander nummer. Druk op de knop
E.
•• All Displays: wijs een schermpositie toe aan alle schermen. U hoeft dan geen videomuur in te stellen voor afzonderlijke schermen.
•• Current Displays: wijs alleen voor dit eerste scherm een schermpositie toe.
――Screen Position maakt het mogelijk om het scherm op te delen in maximaal 100 kleinere schermen (15x15). Wanneer producten worden aangesloten via DP Loopout,
bedraagt het maximumaantal schermen waarin kan worden opgedeeld ook 100.
――De optie Screen Position kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
――Als u deze functie wilt gebruiken, moet u Horizontal x Vertical hebben geconfigureerd.
Format
Selecteer hoe het beeld wordt weergegeven op de videomuur.
•• Full: hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven zonder marge.
•• Natural: hiermee wordt het beeld weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding zonder vergroting of verkleining.
――De optie Format kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
89
Network Status
HOME
Controleer de huidige netwerk- en internetverbinding.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
90
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de beeldkwaliteit van
de computer.
•• Shops & Malls
Geschikt voor winkelcentra.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
Picture Mode
•• Offices & Schools
Geschikt voor kantoren en scholen.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Terminals & Stations
Geschikt voor bus- en treinstations.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Video Wall
Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Calibration
in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
-- Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid,
kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management.
-- U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale resolutie.
-- Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMIkabel.
-- De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
91
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――U moet Clock Set instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.
On Timer
Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.
De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.
On/Off Timer
On Timer: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual.
Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat On Timer uw product inschakelt.
-- Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
•• Volume: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te wijzigen.
•• Source: selecteer de invoerbron van uw keuze.
•• Content (wanneer Source is ingesteld op Internal/USB): Selecteer op het USB-apparaat of het interne
geheugenapparaat een map met inhoud die u wilt afspelen wanneer het product wordt ingeschakeld. Deze inhoud kan
bestaan uit muziek-, foto-, of videobestanden.
――Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
――Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand bevat, werkt de
timerfunctie mogelijk niet juist.
――Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt Slide Show mogelijk niet.
――Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd. Er worden maximaal 255 tekens herkend.
――Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type USB gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen hebben.
――Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u On Timer gebruikt.
――De functie On Timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's die door
bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te kunnen herkennen.
92
Off Timer
Stel de uit-timer (Off Timer) in door een van de zeven opties te selecteren. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual.
Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat Off Timer uw product uitschakelt.
-- Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
Holiday Management
De timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.
•• Add Holiday: hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.
Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen u/d en klik op de
knop Save.
De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.
-- Start: stel de begindatum van de vakantie in.
-- End: stel de einddatum van de vakantie in.
――Delete: geselecteerde items uit de lijst met vakanties verwijderen.
――Edit: hier selecteert u een vakantie-item en wijzigt u de datum.
•• Set Applied Timer: stel de On Timer en Off Timer zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.
-- Druk op E en selecteer de ingestelde On Timer en Off Timer die niet moeten worden geactiveerd.
-- De geselecteerde On Timer en Off Timer zullen niet worden geactiveerd.
93
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.
•• Off / On
•• Message: hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.
•• Time: stel Start Time en End Time in voor de weergave van een Message.
•• Font options: hier geeft u het lettertype en de kleur van het bericht op.
Ticker
•• Position: een richting selecteren voor de weergave van een Message.
•• Scroll: hier bepaalt u de Direction voor het scrollen en de Speed van het bericht.
•• Preview: Bekijk de geconfigureerde bijschriftinstellingen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
More settings
HOME
Het menu met beeldinstellingen wordt weergegeven.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
94
URL Launcher
HOME
Voor meer informatie over het gebruik van de functie URL Launcher neemt u contact op met de leverancier bij wie u het
product hebt aangeschaft.
――Als u de functie URL Launcher wilt gebruiken, stelt u Play via in op URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2015
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
95
Hoofdstuk 06
Schermaanpassing
Configureer de Picture-instellingen (Backlight, Colour Tone enzovoort).
De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product.
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de beeldkwaliteit van
de computer.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Malls
Geschikt voor winkelcentra.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
Picture
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
80
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Offices & Schools
Geschikt voor kantoren en scholen.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Terminals & Stations
Geschikt voor bus- en treinstations.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Video Wall
Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Calibration
in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
-- Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid,
kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management.
-- U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale resolutie.
-- Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMIkabel.
-- De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
96
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls
Picture Mode-instellingen Opties die kunnen worden
gewijzigd
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
· Backlight
80
· Contrast
70
――Wanneer u iets verandert aan Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour of Tint (G/R), wordt het schermmenu
· Brightness
45
dienovereenkomstig aangepast.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
· Sharpness
50
――Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
97
Colour Temperature
Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (rood / groen / blauw). (Bereik: 2800K-16000K)
――Wordt ingeschakeld als Colour Tone is ingesteld op Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Colour Temperature is uitgeschakeld als Picture Mode is ingesteld op Calibration of BD Wise.
Picture
Colour Temperature
16000K
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
98
White Balance
2 Point
hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Picture
White Balance
•• Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
10 Point
Regelt de witbalans met een 10 punteninterval door de helderheid van rood, groen en blauw aan te passen.
•• 10 Point (Off / On)
――Level, Red, Green, Blue en Reset kunnen alleen worden gebruikt wanneer 10 Point is ingesteld op On.
•• Level: hiermee kunt u een interval selecteren om aan te passen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Red: hiermee kunt u het roodniveau aanpassen.
•• Green: hiermee kunt u het groenniveau aanpassen.
•• Blue: hiermee kunt u het blauwniveau aanpassen.
•• Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
――Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige externe apparatuur.
――Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Offices & Schools (Videos/Images).
99
Gamma
Stel de primaire kleurenintensiteit bij.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Gamma uitgeschakeld.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Calibrated value
Hiermee geeft u aan of de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit die met het kleurkalibratieprogramma
Advanced Color Management zijn gewijzigd, moeten worden toegepast in de informatie- en advertentiemodi.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Calibrated value uitgeschakeld.
Picture
Calibrated value
Don't apply
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
100
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Terminals & Stations
BD Wise
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden gewijzigd
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone
/ RGB Only Mode / Colour Space / Motion
Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Advanced Settings uitgeschakeld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
101
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Pas het contrast van het scherm aan.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Hiermee wordt de roze Flesh Tone benadrukt.
RGB Only Mode
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Hiermee geeft u de kleuren Red, Green en Blue weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.
•• Auto / Native / Custom
――Als u Colour, Red, Green, Blue of Reset wilt aanpassen, moet u Colour Space op Custom zetten.
Motion Lighting
Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging
is.
――Wordt ingeschakeld als Picture Mode is ingesteld op Videos/Images.
•• Off / On
102
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden
gewijzigd
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /
Motion Plus / Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Digital Clean View
Auto
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
MPEG Noise Filter
Auto
BD Wise
HDMI Black Level
Normal
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /
Dynamic Backlight
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
103
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Off
Als Picture Mode is ingesteld op Text
•• Off / Cool / Standard / Warm
Digital Clean View
Auto
Als Picture Mode is ingesteld op Videos/Images of BD Wise
MPEG Noise Filter
Auto
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Colour Tone uitgeschakeld.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
Digital Clean View
Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie Digital Clean View activeren om eventuele
statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Het ontvangen signaal is het sterkst wanneer de balk groen is.
――Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.
MPEG Noise Filter
Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
104
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
MPEG Noise Filter
Auto
HDMI Black Level
Normal
selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
•• Low / Normal / Auto
――Alleen beschikbaar in de modi HDMI, DVI en DisplayPort (AV-timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.
Film Mode
Off
Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en stelt het beeld voor
optimale kwaliteit af.
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Beschikbaar in AV, Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
105
Motion Plus
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Verwijdert de wazigheid en trillingen van scènes met grote hoeveelheden snelle bewegingen om een duidelijker beeld te
geven.
Afhankelijk van het land kunnen de menunamen verschillen.
Off: hiermee schakelt u Motion Plus uit.
Clear: hiermee zet u Motion Plus op Clear (voor een duidelijke weergave van bewegende beelden).
Standard: hiermee zet u Motion Plus op Standard.
Smooth: hiermee zet u Motion Plus op Smooth (voor een natuurlijke weergave van bewegende beelden).
Custom: gebruik dit om de scherminbranding en trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
•• Blur Reduction: gebruik dit om de scherminbranding te reduceren zoveel als u wilt.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• Judder Reduction: gebruik dit om de trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
•• LED Clear Motion: gebruik dit om de trillingen te reduceren zoveel als u wilt.
-- Dit wordt alleen ondersteund als Motion Plus is ingesteld op Custom.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Reset: hiermee herstelt u de Motion Plus-instellingen naar de standaardwaarden.
-- De kleur op het scherm kan onbedoeld variëren met deze optie.
-- Uitgeschakeld wanneer PIP is ingesteld op On.
Dynamic Backlight
Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de
huidige omstandigheden.
•• Off / On
106
Picture Size
Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Welke opties er voor aanpassing worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.
•• 16:9: hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: gebruik dit voor gematigde vergroting. snijdt de boven- en zijkanten af.
16:9
•• Smart View 1: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 50%.
· Position
Resolution
•• Zoom2: gebruik dit voor een krachtigere vergroting.
•• Smart View 2: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 25%.
Off
•• Wide Fit: vergroot de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld zodat het gehele scherm wordt gevuld.
•• 4:3: hiermee stelt u het beeld in op 4:3, de standaardmodus.
――Stel uw product niet voor langere tijd in op 4:3.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie
(schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
•• Screen Fit: geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als HDMI- (720p/1080i/1080p) of Component-signalen
(1080i/1080p) worden ingevoerd.
•• Custom: hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
•• Original ratio: als de invoerbron PC, DVI, HDMI(computeraansluiting), DisplayPort is, wordt de video in de
oorspronkelijke beeldverhouding afgespeeld.
107
Position
Hiermee past u de beeldpositie aan. Position is alleen beschikbaar als Picture Size is ingesteld op Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit of Custom.
――Om de functie Position te gebruiken na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit of Custom te hebben geselecteerd, volgt u
deze stappen.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
Druk op de knop d en selecteer Position. Druk op de knop E.
2
Druk op de knop u of d om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.
3
Druk op de knop E.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Zoom/Position
Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op HDMI
(1080i/1080p), Component (1080i/1080p), AV of DVI. Picture Size moet zijn ingesteld op Custom om de optie beschikbaar te
maken.
――Custom onder Picture Size kan alleen worden gebruikt wanneer Picture Mode is ingesteld op Videos/Images in de DVI-
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Off
of DisplayPort-modus.
1
Druk op de knop d en selecteer Zoom/Position. Druk op de knop E.
2
Selecteer Zoom of Position. Druk op de knop E.
3
Druk op de knop u/d/l/r om het beeld te verplaatsen.
4
Druk op de knop E.
――Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u Reset in het scherm Zoom/Position.
Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.
108
Resolution
Als het beeld niet normaal is, zelfs als de resolutie van de grafische kaart een van de volgende is, kunt u de beeldkwaliteit
optimaliseren door dezelfde resolutie voor het product te selecteren als voor de pc met dit menu.
Beschikbare resoluties: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
109
Auto Adjustment
Stel de frequentiewaarden/posities af en stem de instellingen automatisch af.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Alleen beschikbaar in de modus PC.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Verwijdert of vermindert de beeldruis.
Als de ruis niet alleen met fijnafstemming wordt verwijderd, gebruikt u de functie Coarse om de frequentie zo goed
mogelijk af te stellen (Coarse) en voert u opnieuw een fijnafstemming uit. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld
opnieuw in zodat het met het midden van het scherm wordt uitgelijnd.
•• Position
Om de schermpositie van de computer af te stellen als het niet is gecentreerd of niet op het scherm van het product
past.
Druk op de knop ▲ of ▼ om de verticale positie af te stellen. Druk op de knop ◄ of ► om de horizontale positie af te
stellen.
•• Image Reset
stelt het beeld opnieuw in op de standaardinstellingen.
-- Alleen beschikbaar in de modus PC.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
110
Picture Off
Wanneer u Picture Off selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.
Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Picture
Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
111
Hoofdstuk 07
OnScreen Display
PIP
PIP-instellingen
MENUm → OnScreen Display → PIP → ENTERE
Het beeld van de externe videobron staat in het hoofdscherm en het beeld van het product staat in het PIP-scherm voor
subbeelden.
Hoofdafbeelding
OnScreen Display
PIP
Display Orientation
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
AV / Component
AV / Component
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
――Als Source Content Orientation op Portrait staat, is PIP uitgeschakeld.
Screen Protection
――De Plug In Module-modus wordt alleen ondersteund wanneer een (apart verkrijgbare) PIM wordt aangesloten op het
product.
Message Display
Menu Language
Subafbeelding
English
Reset OnScreen Display
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Voor het geluid bij PIP raadpleegt u de aanwijzingen bij Sound Select.
-- Als u het product uitschakelt tijdens het kijken in de modus PIP, is de modus PIP ook actief
nadat u het product weer inschakelt.
-- U merkt wellicht dat de afbeelding in het PIP-scherm enigszins onnatuurlijk wordt wanneer u
het hoofdscherm gebruikt voor het bekijken van een spel of karaoke.
112
•• PIP (Off/On): hiermee schakelt u de PIP-functie in of uit.
PIP
•• Source: hiermee selecteert u de bron voor het subbeeld.
PIP
On
•• Size (
Source
PC
Õ
•• Position (
,
,
――In dubbele modus (
Ã
•• Sound Select (Main/Sub): hiermee bepaalt u of u het geluid van het Main-beeld of het geluid van het Sub-beeld hoort.
Size
Position
Sound Select
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): hiermee selecteert u de grootte van het subbeeld.
): hiermee selecteert u de positie van het subbeeld.
,
,
) kunt u Position niet selecteren.
Main
Close
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
113
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Stel de richting van het menuscherm in.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: hiermee geeft u het menu weer in liggende modus (standaard).
•• Portrait: hiermee geeft u het menu weer in staande modus aan de rechterkant van het scherm van het product.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Source Content Orientation
Stel de richting in van inhoud van externe apparaten die met het product zijn verbonden.
•• Landscape: hiermee geeft u het scherm weer in liggende modus (standaard).
•• Portrait: hiermee geeft u het scherm weer in staande modus.
――Als PIP op On staat, is Source Content Orientation uitgeschakeld.
Aspect Ratio
Stel in hoe het gedraaide scherm moet worden weergegeven: schermvullend of origineel.
•• Full Screen: hiermee wordt het gedraaide scherm op een volledig scherm weergeven.
•• Original: hiermee wordt het gedraaide scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding weergegeven.
――Alleen beschikbaar wanneer Source Content Orientation is ingesteld op Portrait.
――Als PIP op On staat, is Aspect Ratio uitgeschakeld.
114
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product
de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Screen Burn Protection-technologie voor preventie
van scherminbranding.
Met Screen Burn Protection wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.
De instelling voor Screen Burn Protection Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen
van het beeld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pixel Shift
Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On.
•• Horizontal: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.
•• Vertical: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.
•• Time: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.
Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen
Beschikbare instellingen
Optimale instellingen
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minuten)
1 min ~ 4 min
4 min
――De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte en modus.
――Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.
――Als Picture Size op Screen Fit staat, is Pixel Shift uitgeschakeld.
115
Timer
Screen Burn Protection
U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection.
Pixel Shift
De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met de
opgegeven tussentijd (Period).
Interval: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven gedurende een
bepaalde periode (van Start Time tot End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time en End Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Timer is ingesteld op Repeat of
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Interval.
•• Mode: hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.
-- Pixel: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.
-- Rolling bar: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.
-- Fading screen: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.
――De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of
tijd.
•• Period: hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer.
•• Time: hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.
――Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel.
•• Start Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
•• End Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
116
Immediate display
Screen Burn Protection
Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan de zijkant
om het scherm te beschermen.
•• Off / Light / Dark
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
117
Message Display
Source Info
Geef aan of het schermmenu voor de bron moet worden weergegeven bij het veranderen van bron.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Geef aan of het schermmenu voor geen signaal moet worden weergegeven wanneer geen signaal wordt gedetecteerd.
•• Off / On
MDC Message
Geef aan of het schermmenu voor MDC moet worden weergegeven wanneer het product wordt aangestuurd via MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Geef aan of de status moet worden weergegeven bij het downloaden van inhoud van een server of ander apparaat.
•• Off / On
118
Menu Language
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet
toegepast op andere functies op uw computer.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset OnScreen Display
Met deze optie worden de huidige instellingen onder OnScreen Display hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
119
Hoofdstuk 08
Het geluid aanpassen
Configureer de geluidsinstellingen (Sound) van het product.
Sound Mode
U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.
•• Standard: selecteert de normale geluidsmodus.
•• Music: benadrukt muziek boven stem.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: geeft het beste geluid voor films.
•• Clear Voice: benadrukt stem boven andere geluiden.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: verhoog de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te maken voor
slechthorenden.
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound Mode uitgeschakeld.
Sound Effect
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound on Video Call
Current Source
Dolby Digital Comp
RF
Speaker Settings
Auto Volume
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
120
Sound Effect
Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound Effect uitgeschakeld.
――Alleen beschikbaar wanneer Sound Mode is ingesteld op Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Virtual Surround
Sound Effect
Virtual Surround
Off
Dialog Clarity
Off
Equaliser
Deze functie voorziet in een virtuele stereofonie-ervaring met 5.1 kanalen via een luidsprekerset met gebruik van HRTF (Head
Related Transfer Function)-technologie.
•• Off / On
Dialog Clarity
Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of geluidseffecten zodat de
dialoog duidelijker gehoord kan worden.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
Equaliser
Gebruik Equaliser om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.
•• Balance L/R: hiermee stelt u de balans af tussen de rechter- en linkerluidspreker.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de specifieke
frequentie van de bandbreedte af.
•• Reset: hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.
121
HDMI Sound
Selecteer of u het geluid wilt horen van AV(HDMI) of van PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Selecteer het geluid dat u wilt horen tijdens een video-oproep.
•• Current Source / Video Call
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound on Video Call uitgeschakeld.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
122
Dolby Digital Comp
Dolby Digital-compressie instellen.
•• Line / RF
MENU m → Sound → Dolby Digital Comp → ENTER E
Sound
Dolby Digital Comp
RF
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Speaker Settings
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho horen die
wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de luidsprekers die zijn
aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op External.
Sound
Speaker Settings
•• External / Internal / Receiver
――Wanneer u Speaker Settings op External zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.
U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer Speaker Settings op Internal staat, zijn zowel de luidsprekers
van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.
――Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
123
Auto Volume
Het volume kan per kanaal variëren.
Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal wisselt.
Night maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal wisselt.
Night is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.
――Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u Auto Volume op Off. Een wijziging van
Sound
Auto Volume
Off
het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als Auto Volume is ingesteld op Normal of
Night.
――Als Speaker Settings op External staat, is Auto Volume uitgeschakeld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Sound
De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model. Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
124
Hoofdstuk 09
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.
Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken, bijvoorbeeld
om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies bij te werken.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Network type
•• Wireless / Wired
125
Netwerkinstellingen (bedraad)
•• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door
de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het
netwerk met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router
elders in uw huis.
Aansluiten op een bedraad netwerk
Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product
met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema.
LAN
De LAN-poort aan de muur
RJ45
LAN
Extern modem
(ADSL / VDSL)
De modempoort aan de muur
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de
achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik
een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.
LAN
De modempoort aan de muur
Extern modem
(ADSL / VDSL)
IP-deler
(in geval van een DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen,
geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor
toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn
dynamische netwerken.
Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het
kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen
van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service
Provider (ISP).
Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.
――U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft.
――ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
126
Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van softwareupgrades.
Network Settings automatisch (bedraad)
Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
weergegeven.
Sluit eerst een netwerkkabel aan.
Hoe u automatisch kunt instellen
Hoe u handmatig kunt instellen
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
――Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.
――Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de
verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het
netwerk.
verificatieprocedure stopt.
4
5
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in Enter
manually.
6
Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
1
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
Network Settings handmatig (bedraad)
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de
gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop. De
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
127
Netwerk instellen (draadloos)
Aansluiten op een draadloos netwerk
Draadloze IP-deler
(router met een DHCP-server)
De LAN-poort aan de muur
Automatische netwerkinstelling (draadloos)
De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten
die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een
toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een toegangszin die
meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt
moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor
het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een Security Key hebt,
moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.
Hoe u automatisch kunt instellen
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
LAN-kabel
Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding,
kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.
――Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal
dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in
de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
netwerken weergegeven.
3
vervolgens twee keer op de knop E.
――Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is
ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen
Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
――Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met
het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS
configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
De knop Add Network wordt weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
――Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.
Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig
instellen, WPS(PBC)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
128
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
Hoe u handmatig kunt instellen
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
――Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
netwerken weergegeven.
connection are setup and ready to use.'.
3
Handmatige netwerkinstelling (draadloos)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop u of d om een netwerk te selecteren en drukt u
vervolgens twee keer op de knop E.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de
gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
1
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
7
Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding
wordt nu gestopt.
8
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
9
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in Enter
manually.
129
10Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
11Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.'.
WPS(PBC)
Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)
Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
Selecteer WPS(PBC), druk op E en druk vervolgens nog een keer op E.
3
Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle
netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
4
Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.
130
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Als u deze functie wilt gebruiken, moet
uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct
ondersteunen.
Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router,
aansluiten op het product.
Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande
stappen:
1
Ga naar het scherm Wi-Fi Direct. Het product begint te zoeken naar apparaten.
2
Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.
•• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt
automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
•• PIN: voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.
――Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Als u het delen van inhoud met uw product mogelijk wilt maken, kunt u andere apparaten, zoals smartphones en tablets, op uw netwerk laten.
131
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Sluit op het product een mobiel apparaat aan dat de spiegelfunctie ondersteunt. Dit maakt het mogelijk
om het beeld en geluid van het mobiele apparaat weer te geven op het product. Spiegelen is het
weergeven van beeld en geluid van een mobiel apparaat op een weergaveapparaat.
――Als u Screen Mirroring wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat de spiegelfunctie wel
ondersteunen (dit is bijvoorbeeld AllShare Cast, WiDi (versie 3.5 of hoger) of Miracast). Raadpleeg de
website van de fabrikant van het mobiele apparaat als u wilt weten of de spiegelfunctie beschikbaar
is.
――Bij overbelasting van het netwerk kan het beeld of geluid haperen.
Screen Mirroring
Start de spiegelfunctie op het mobiele apparaat. Het mobiele apparaat zoekt het product en geeft het
weer in een lijst.
――Als het mobiele apparaat niet in staat is om verbinding met het product te maken, schakelt u ze beide
uit en weer in. Vervolgens probeert u het opnieuw.
Connect to server
Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.
•• Server Address / SSL / Port
――Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https en
wordt de gegevensoverdracht versleuteld.
――Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer. (Wanneer u
met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij uw serverbeheerder
het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te wijzigen.)
MagicInfo Mode
Selecteer de juiste instelling bij MagicInfo Mode volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
•• Lite / Premium
Server Access
Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Geef de FTP-bedrijfsmodus op.
•• Active / Passive
132
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
133
Hoofdstuk 10
System
Accessibility
Menu Transparency
Hiermee wijzigt u de transparantie van het menu.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Medium / Low
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Medium
De achtergrond en het lettertype van het menu instellen op een hoog contrast. Met deze optie geselecteerd zijn de menu's
niet meer transparant.
High Contrast
Off
•• Off / On
Enlarge
Off
Enlarge
Het selecteerde item in het menu al dan niet groter weergeven.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
134
Setup
Eerste instellingen (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal, het kanaal en de
tijd.
Druk op de knop .
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
System
Accessibility
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
1
Een taal selecteren
Setup
Touch Control
Druk op de knop u of d en druk vervolgens op de knop E. Geef de taal voor het schermmenu op.
2
Time
Auto Source Switching
Power Control
Menu Language
Display Orientation
-- Landscape / Portrait
Configureer de richting van de menupagina.
3
Auto Power Off
Stel de tijd in waarna het product automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.
Eco Solution
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Stel uw netwerkverbinding in. Druk op de knop E om te starten. Als u de gegevens die u voor het instellen van het
netwerk nodig hebt niet weet of als u de instellingen later wilt opgeven, selecteert u Skip. U kunt de netwerkverbinding
later instellen via het menu Network.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
5
Clock Set
Stel de huidige datum en tijd in en selecteer vervolgens Next.
135
6
Play via
-- MagicInfo / URL Launcher
Selecteer de juiste afspeelmodus volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
――De stap met betrekking tot Play via wordt alleen weergegeven wanneer er een netwerkverbinding is.
7
Device Name
-- User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
8
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
136
Touch Control
Configureer de functies voor de aanraakbediening.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Touch Control Lock
Vergrendel de modus voor touchscreenbediening als u niet wilt dat apparaten kunnen worden bediend door aanraking.
•• Off / On
Touch Control Lock
Off
Admin Menu Lock
Admin Menu Lock
Off
Stel Admin Menu Lock in om het menu met beheerinstellingen weer te geven wanneer u met uw vinger het scherm blijft
aanraken.
Device to Control Samsung SMART Signage
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
――Als u de functie Touch Control wilt gebruiken, moet u de aanraakscherm-overlaykit (apart verkrijgbaar) aanbrengen.
Device to Control
Geef de bron op die u door aanraking wilt bedienen.
•• Auto: schakel Device to Control in overeenstemming met de ingangsbron.
•• Samsung SMART Signage: voer aanraaksignalen in op het weergaveapparaat.
•• TOUCH OUT (Front): uitvoer van aanraaksignalen via de TOUCH OUT-poort van de bedieningsbalk.
•• TOUCH OUT (Rear): uitvoer van aanraaksignalen via de TOUCH OUT-poort aan de achterzijde van het product.
Device to
Control
Bron
Samsung SMART Signage TOUCH OUT (Front)
Magicinfo S, Magic IWB S
HDMI3
TOUCH OUT (Rear)
PC, Screen Mirroring,
HDMI1, HDMI2, AV,
Component, DisplayPort,
DVI, Magicinfo, Plug In
Module
137
Time
U kunt Clock Set of Sleep Timer configureren. U kunt er met de functie Timer ook voor zorgen dat het product automatisch
wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.
――Druk op de knop INFO als u de tijd wilt zien.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Selecteer Clock Set. Selecteer Date of Time en druk vervolgens op E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen
links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op E.
――U kunt de Date en Time rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.
DST
Schakelt de DST-functie (zomertijdfunctie) in of uit.
Off / On
•• Start Date: stel de begindatum van de zomertijdfunctie in.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• End Date: stel de einddatum van de zomertijdfunctie in.
•• Time Offset: selecteer de juiste waarde voor uw tijdzone.
Sleep Timer
Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op E. Als u Sleep Timer
wilt annuleren, selecteert u Off.
Power On Delay
Bij aansluiting van meerdere producten past u de inschakeltijd van elk product aan om overbelasting te voorkomen (tussen 0
en 50 seconden).
138
Auto Source Switching
Wanneer u het scherm inschakelt met Auto Source Switching On en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het
scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Wanneer Auto Source Switching op On staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij Primary Source gebruikt.
Off
Off
끄기
Primary Source
All
Secondary Source
PC
De selectie bij Secondary Source wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.
Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve
bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren,
gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.
Wanneer voor Primary Source de optie All is geselecteerd, controleert het scherm twee keer op rij alle video-ingangen. Als er
geen actief videosignaal wordt gevonden, keert het scherm terug naar de eerste videobron in de reeks.
Primary Source Recovery
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.
――De functie Primary Source Recovery wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.
Primary Source
Stel Primary Source in voor de automatische invoerbron.
Secondary Source
Stel Secondary Source in voor de automatische invoerbron.
――De functie Primary Source Recovery wordt uitgeschakeld als Primary Source op All staat.
139
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Standby Control
Power Button
Network Standby
•• Off / On
PC module power
Off
PC module power
Max. Power Saving
Deze functie schakelt het product automatisch in zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De aan-uitknop hoeft
niet te worden ingedrukt.
On
Auto
Power on only
Off
De PC-module kan los van de LFD worden in- en uitgeschakeld.
Synced power-on
Selecteer Off om de PC-module aan te zetten zonder de LFD in te schakelen.
•• Off / On
Synced power-off
Selecteer Off om de LFD uit te zetten zonder de PC-module uit te zetten.
•• Off / On
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Max. Power Saving
Zet het product uit om het stroomverbruik te reduceren nadat de PC een gespecificeerde tijdsperiode niet is gebruikt.
•• Off / On
――Alleen beschikbaar in de modi PC, DVI, HDMI, DisplayPort.
140
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC module power
Max. Power Saving
Standby Control
Power Button
Network Standby
On
Auto
Power on only
Off
U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.
•• Auto
De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een
bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.
Het bericht No Signal wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.
•• Off
Het bericht No Signal wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
――De optie Standby Control kan alleen worden gebruikt wanneer Source is ingesteld op PC, DVI, HDMI of DisplayPort.
――Als No Signal wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.
――Als No Signal Message is ingesteld op Off, wordt het bericht No Signal niet weergegeven.
Stel in dit geval No Signal Message in op On.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• On
Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
Power Button
De aan-uitknop kan zo worden ingesteld dat het product daarmee alleen kan worden ingeschakeld of dat het product
daarmee kan worden in- en uitgeschakeld.
•• Power on only: hiermee wordt het product ingeschakeld met de aan-uitknop.
•• Power on and off: hiermee wordt het product in- of uitgeschakeld met de aan-uitknop.
Network Standby
Deze functie houdt de netwerkvoeding ingeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.
•• Off / On
141
Eco Solution
Energy Saving
U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Om energie te besparen, passen de afbeeldinginstellingen zich automatisch aan het licht in de kamer aan.
Energy Saving
Off
Eco Sensor
On
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Wanneer Eco Sensor op On staat, kunt u de minimale helderheid van het scherm handmatig aanpassen. Min. Backlight is de
donkerste stand. Zorg ervoor dat de instelling bij Min. Backlight lager is dan die bij Backlight.
――Als Eco Sensor op On staat, kan de helderheid van het beeldscherm wijzigen (enigszins donkerder of helderder worden),
•• Off / On
――Wanneer u de instelling bij High onder Picture wijzigt wanneer Eco Sensor is ingeschakeld, kan Off niet worden gebruikt.
afhankelijk van de lichtintensiteit van de omgeving.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Screen Lamp Schedule
Pas de helderheid van het paneel aan. Hoe dichter bij 100, hoe lichter het paneel.
•• Off / On
142
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
On
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.
――Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.
Auto Power Off
Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen een bepaald aantal uren op een
knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Temperature Control
Deze functie detecteert de interne temperatuur van het product. U kunt een temperatuurbereik opgeven dat acceptabel is.
De standaardtemperatuur is ingesteld op 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Als de temperatuur blijft stijgen, wordt het product uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
System
Temperature Control
De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor dit product is 75 tot 80 C (op basis van een omgevingstemperatuur van 40 C).
――Het scherm wordt donkerder weergegeven wanneer de huidige temperatuur de opgegeven temperatuurlimiet overschrijdt.
77
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
143
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Opties configureren voor externe ingangsapparaten die met het product zijn verbonden.
Keyboard Settings
Wanneer u een toetsenbord op het product aansluit, wordt het menu Keyboard Settings weergegeven.
Select Keyboard
Selecteer een toetsenbord dat u wilt gebruiken uit de beschikbare verbonden toetsenborden.
――Het is mogelijk om slechts één verbonden toetsenbord te gebruiken.
Keyboard Options
――Afhankelijk van het land.
Keyboard Language
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Geef de invoertaal voor het toetsenbord op.
Keyboard type
Geef het toetsenbordtype op.
Switch Input Language
De toetscombinatie configureren die wordt gebruikt om de invoertaal te wijzigen.
144
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Wanneer u een muis op het product aansluit, wordt het menu Mouse Settings weergegeven.
Select Mouse
Configureer de instellingen voor de verbinding met de muis of de opties voor verbonden muisapparaten.
――Van alle verbonden muisapparaten kan er maar één muis worden gebruikt.
Mouse Options
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Afhankelijk van het land.
Primary Button
Selecteer een knop op de muis voor de basisfuncties (klikken en invoeren).
•• Left (standaard) / Right
Pointer Speed
Stel de snelheid van de muisaanwijzer in.
•• Slow / Standard / Fast
145
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Geef de grootte, snelheid en vorm van de aanwijzer op.
――Pointer Settings is alleen beschikbaar wanneer een (apart verkrijgbare) Magic Presenter wordt aangesloten.
Pointer Size
Geef de grootte van de aanwijzer op.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pointer Speed
Geef de snelheid van de aanwijzer op. Hoe hoger de snelheid, hoe hoger de gevoeligheid van de aanwijzer.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Geef de vorm van de aanwijzer op.
•• Image 1 ~ Image 10
146
Play via
Selecteer de juiste instelling bij Play via volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
Afhankelijk van de instelling kan het startscherm er anders uitzien.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Change PIN
Het scherm Change PIN wordt weergegeven.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop Close. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.
――Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0
Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij Enter New PIN. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij Confirm
New PIN.
System
Change PIN
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
147
Security
Safety Lock
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
•• Off / On
Security
Safety Lock
Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden met de
functie Safety Lock vergrendeld.
Off
· Power On Button
U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren
(standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0).
Power On Button
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Mobile Connection Lock
Off
Schakel deze functie in om de aan/uit-toets op de afstandsbediening te kunnen gebruiken wanneer Safety Lock is ingeschakeld.
•• Off / On
Button Lock
Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Als Button Lock op On staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Selecteer of MagicInfo-inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden afgespeeld.
•• Off
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.
•• On
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.
――Wanneer u een USB-apparaat met daarop MagicInfo-inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang USB Auto Play Lock :
On weergegeven.
Mobile Connection Lock
U kunt ervoor zorgen dat andere apparaten in uw netwerk, zoals smartphones en tablets, geen inhoud kunnen delen met uw Signage.
•• Off / On
148
General
Smart Security
De beveiliging om het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten te beschermen tegen virussen.
MENU m → System → General → ENTER E
Smart Security
General
Met deze optie schakelt u Smart Security in en uit.
•• Off / On
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten controleren op virussen.
Isolated List
De lijst met items die in isolatie zijn geplaatst omdat ze virussen bevatten.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Scan
Off
Allowed List
De lijst met items die zijn toegestaan omdat ze geen virussen bevatten.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Settings
De opties voor Smart Security instellen.
Auto Scan
Automatisch scannen zodra het weergaveapparaat wordt ingeschakeld.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Virussen automatisch in isolatie plaatsen.
•• Off / On
149
BD Wise
General
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise ondersteunen.
Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale resolutie.
Smart Security
On
BD Wise
On
•• Off / On
――Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMI-kabel.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
――De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt aangesloten.
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
150
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Anynet+ is een functie die u in staat stelt om alle verbonden Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen te bedienen met
uw afstandsbediening van Samsung. Het Anynet+-systeem kan alleen gebruikt worden met Samsung-apparaten met een
Anynet+-functie. Om er zeker van te zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kijkt u of er een Anynet+-logo op staat.
――U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van het product, niet met de knoppen op het
product.
――De afstandsbediening van het product werkt wellicht niet onder bepaalde omstandigheden. In dit geval selecteert u
opnieuw het Anynet+-apparaat.
――Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt in stand-by of aan staat.
DivX® Video On DemandD
Game Mode
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――In de PIP-modus werkt Anynet+ alleen wanneer er een AV-apparaat is aangesloten als hoofdscherm. Deze functie werkt
niet als het AV-apparaat is aangesloten als tweede scherm.
――Anynet+ ondersteunt tot 12 AV-apparaten in totaal. N.B.: u kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type verbinden.
Anynet+-menu
Het Anynet+-menu wijzigt afhankelijk van het type en de status van de Anynet+-apparaten die verbonden zijn met het
product.
――Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Anynet+-menu
Omschrijving
View PC
Wijzigt Anynet+-modus naar PC-modus.
Select Device
Toont de lijst met Anynet+-apparaten.
(naam_apparaat) MENU
Toont het menu van de menu's voor verbonden apparaten. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het schijfmenu van de DVD-speler weergegeven.
(naam_apparaat) Tools
Toont het menu tools van het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het menu tools van de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
(naam_apparaat) Title Menu
Toont het titelmenu van de schijf in het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het titelmenu van de film in de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
151
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Instellen van een Anynet+-apparaat om automatisch uit te schakelen (Off) wanneer het product wordt uitgeschakeld.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
•• No / Yes
――Als Auto Turn Off is ingesteld op Yes, gaan actieve externe apparaten uit op het moment dat het product wordt
uitgeschakeld.
――Mogelijk niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Search for Devices
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Schakelen tussen Anynet+-apparaten
1
Druk op de knop TOOLS, selecteer Anynet+ (HDMI-CEC) en druk vervolgens op E.
2
Selecteer Select Device en druk op de knop E.
Als u geen apparaat kunt vinden dat u wilt, selecteert u Refresh voor het vernieuwen van de lijst.
3
Selecteer een apparaat en druk vervolgens op de knop E. U kunt overschakelen naar het geselecteerde apparaat.
――Het menu Select Device wordt alleen weergegeven wanneer u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op On in het menu System.
――Het overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan tot 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet annuleren
tijdens het overschakelen.
――Als u een Anynet+-apparaat geselecteerd hebt door te drukken op de knop SOURCE en vervolgens de invoerbron te
selecteren, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
――Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat met behulp van de Select Device.
152
Foutoplossing voor Anynet+
Probleem
Anynet+ werkt niet.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
•• Controleer of het stroomsnoer van het Anynet+-apparaat goed is aangesloten.
•• Controleer de verbindingen van de Video/Audio/HDMI-kabel van het Anynet+-apparaat.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
•• Anynet+ werkt in bepaalde omstandigheden niet. (eerste installatie)
•• Als u de HDMI-kabel hebt verwijderd en vervolgens opnieuw verbonden hebt, dient u ervoor te zorgen dat u de apparaten
opnieuw zoekt of u zet uw product uit en weer aan.
•• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet-apparaat ingesteld is op On.
Ik wil Anynet+ starten.
•• Controleer of het Anynet+-apparaat goed aangesloten is op het product en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is
ingesteld op On in het System-menu.
•• Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Ik wil Anynet+ afsluiten.
•• Selecteer View PC in het Anynet+-menu.
•• Druk op de knop SOURCE op de afstandsbediening van het product en selecteer een niet- Anynet+-apparaat.
Het bericht 'Disconnecting
Anynet+ device ...' wordt
weergegeven op het scherm.
•• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken tijdens het configureren Anynet+ of het overschakelen naar een
weergavemodus.
Het Anynet+-apparaat speelt niet
af.
•• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer de eerste installatie bezig is.
•• Gebruik de afstandsbediening nadat het product de Anynet+-configuratie heeft afgerond of klaar is met het overschakelen
naar Anynet+.
153
Probleem
Het verbonden apparaat wordt
niet weergegeven.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat wel of niet Anynet+-functies ondersteunt.
•• Controleer of de HDMI-kabel wel of niet goed aangesloten is.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
•• Voor Anynet+ is een HDMI-verbinding nodig. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met uw product via een HDMIkabel.
•• Sommige HDMI-kabels ondersteunen Anynet+-functies wellicht niet.
•• Als de verbinding verbroken wordt als gevolg van een stroomstoring of de HDMI-kabel is losgekoppeld, dient u de
apparaatscan te herhalen.
154
HDMI Hot Plug
General
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
•• Off / On
DivX® Video On Demand
Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.
Als u verbinding maakt met de DivXⓇ-website en registreert met die code, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden.
Voor meer informatie over DivXⓇ VOD gaat u naar 'http://vod.divx.com'.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Deze functie wordt gebruikt om de vertraging te activeren voor het inschakelen van een DVI-/HDMI-bronapparaat.
Off
Game Mode
Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring
door het selecteren van spelmodus.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
――Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor Game Mode
Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u Game Mode in op Off in
het instelmenu.
155
Reset System
Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
156
Hoofdstuk 11
Ondersteuning
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
-- Current version: dit is de softwareversie
die reeds geïnstalleerd is in het product.
Het menu Software Update stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste versie.
――Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit en aan na het afronden van de software-upgrade.
――Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te
schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt resetten na de upgrade.
Update now
Werk de software bij naar de meest recente versie.
Auto update
Deze functie werkt het product automatisch bij wanneer het niet in gebruik is.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.
U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.
――Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
157
Go to Home
Toegankelijk met de knop HOME
Met Go to Home kunt u diverse inhoud afspelen vanaf een geheugenapparaat of via een verbonden netwerk.
Player
op de afstandsbediening.
Hiermee kunt u kanalen of inhoud zoeken of afspelen (opgeslagen op apparaten).
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Hiermee kunt u roosters maken voor lokale kanalen en opgeslagen kanalen bewerken.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Template
Selecteer een sjabloon als u inhoud wilt maken.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Clone Product
U kunt de instellingen van het product exporteren naar een extern opslagapparaat. Ook kunt u instellingen importeren van
een extern opslagapparaat.
Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Raadpleeg het hoofdstuk "Startfunctie" voor meer informatie over submenu-items.
ID Settings
Wijs een ID aan een set toe.
Druk op u/d om een getal te selecteren en druk op E.
158
Video Wall
U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.
Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.
Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij MagicInfo. Bepaalde apparaten ondersteunen de functie MagicInfo
niet.
Network Status
Controleer de huidige netwerk- en internetverbinding.
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
On/Off Timer
――Voordat u On/Off Timer gebruikt, moet u de klok instellen.
Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.
De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.
Ticker
U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.
More settings
Het menu met beeldinstellingen wordt weergegeven.
159
Reset All
Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
160
Hoofdstuk 12
Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)
Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.
•• Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.
•• Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera, computer of
clouddienst.
Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media
gebruikt met een USB-apparaat
Let op
•• Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens kwijtraakt.
Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.
•• Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.
•• Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het apparaat zijn
opgeslagen misschien niet worden gelezen.
•• Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar.
Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.
•• Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.
161
Compatibele apparaten voor het afspelen van media
•• Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.
•• Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.
•• MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.)
Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.
•• Als er meer dan één PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.
•• Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig hebben (meer dan
500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.
•• Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.
•• De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij Auto Protection Time is opgegeven, niet wordt gebruikt.
•• De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.
Bestandssysteem en bestandsindelingen
•• Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.
•• Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
•• Sequentiële JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media.
Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
•• Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.
•• Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht Not Supported File Format. weergegeven.
•• Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
•• Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.
•• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.
Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden verspreid. DRM
maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.
162
Een USB-apparaat gebruiken
Een USB-apparaat verbinden
1
Schakel uw product in.
2
Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.
3
De pagina Player verschijnt automatisch wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het product.
――Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.
U wordt aangeraden om een harde schijf
met USB-aansluiting te gebruiken die over
een eigen voedingsadapter beschikt.
――Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.
Een USB-apparaat verwijderen
Een USB-apparaat verwijderen uit Source
1
Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
SOURCE → Source
U wordt aangeraden om een USB-apparaat
te verwijderen met de functie Disconnect
USB Device.
2
Selecteer USB bij Source en druk vervolgens op de knop TOOLS op de afstandsbediening. Het menu Options wordt weergegeven.
3
Selecteer Disconnect USB Device en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.
163
Media afspelen vanaf een computer/mobiel apparaat
Toestemming geven voor de verbinding met een pc/mobiel apparaat
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een computer of mobiel apparaat zijn opgeslagen.
Als u op het product media wilt afspelen vanaf een computer of mobiel apparaat, moet u de verbinding met de computer of het mobiele apparaat eerst goedkeuren.
――De functie voor het afspelen van media is beschikbaar op alle apparaten die DLNA DMC ondersteunen. Met DLNA DMC kunt u media zoeken en het afspelen daarvan
bedienen via een product nadat u een computer of mobiel apparaat op het product hebt aangesloten.
1
Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
SOURCE → Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer Options op het scherm en selecteer vervolgens Multimedia Device Settings. Er wordt een lijst weergegeven met apparaten die op het product zijn
aangesloten.
4
Selecteer een apparaat en geef toestemming voor de verbinding. Afspelen is alleen beschikbaar op apparaten die verbinding mogen maken.
――Wanneer vanaf een computer of mobiel apparaat een verzoek wordt verzonden om media af te spelen, wordt om toestemming gevraagd voor de verbinding met
het product. U kunt zo gemakkelijk verbinding maken.
――Zie Network Settings voor details over het configureren van een netwerk.
――Zorg ervoor dat het product en de computer zich op hetzelfde subnetwerk bevinden.
Alle IP-adressen zijn samengesteld uit vier delen met een punt ertussen.
(Bijvoorbeeld het IP-adres 111.222.333.444) Als het product en de computer deel uitmaken van hetzelfde subnet, hebben beide apparaten hetzelfde IP-adres op het
vierde deel van het adres na. (Bijvoorbeeld 111.222.333.***)
164
Bij een verbinding met een thuisnetwerk (DLNA)
U kunt inhoud afspelen vanaf een apparaat dat verbinding heeft met een thuisnetwerk.
――Het afspelen van media met een DLNA-server van een ander merk dan Samsung kan een compatibiliteitsprobleem veroorzaken.
――Het afspelen van bepaalde media die zijn gedeeld met een computer of mobiel apparaat is soms niet mogelijk. Dit hangt af van het type codering of de
bestandsindeling van de inhoud. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar.
――Bij overbelasting van het netwerk lukt het afspelen van media mogelijk niet goed. Gebruik in dit geval een USB-apparaat.
1
Druk op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
SOURCE → Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer een apparaat dat is aangesloten op het thuisnetwerk (DLNA). Er wordt een lijst weergegeven met de bestanden en mappen die met het geselecteerde
apparaat worden gedeeld.
4
Selecteer in de lijst de media die u wilt afspelen. Speel de geselecteerde media af.
Functies op de pagina met de lijst met media
SOURCE → Source → USB
De pagina met de lijst met media op een opslagapparaat biedt de volgende functies.
•• Sort by
Bepaal zelf hoe de lijst met media met de geselecteerde bestandsindeling wordt weergegeven.
-- Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
•• Filter
U kunt zelf aangeven welke bestandsindeling u wilt zien van de Photos, Videos en Music die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
•• Options
-- Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
165
Menu-items op de pagina met de lijst met media
Naam optie
Handelingen
Photos
Videos
Music
Slide Show
Een diavoorstelling starten.
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
Encoding
Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt weergegeven.
c
Rename Playlist
De naam van een afspeellijst wijzigen.
c
Delete Playlist
Een afspeellijst verwijderen.
c
Add to Playlist
Bestanden aan een afspeellijst toevoegen of een nieuwe afspeellijst maken.
c
Play Selected
De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.
c
c
c
Send
Media verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op dezelfde
manier als de kopieerfunctie op een computer.
c
c
c
Index
Een index selecteren om media gemakkelijk te kunnen terugvinden als een
opslagapparaat veel media bevat.
――De aangeboden indexen bevatten datums en alfanumerieke tekens.
c
c
c
c
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
166
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
•• Pause / Play
Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.
-- Door op de knop INFO te drukken
terwijl een naam van een apparaat is
geselecteerd, wordt informatie over het
geselecteerde apparaat weergegeven.
-- Door op de knop INFO te drukken
terwijl een bestand is geselecteerd,
wordt informatie over het geselecteerde
bestand weergegeven.
•• Previous / Next
De vorige of volgende foto weergeven.
•• Settings
Naam optie
Slideshow Settings
Handelingen
Speed: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.
Effects: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.
Rotate
Foto's draaien.
Zoom
Maximaal 4x inzoomen op foto's.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Background Music
Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.
――Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.
――Tijdens het afspelen van achtergrondmuziek (Background Music) wordt de minispeler weergegeven. Met de minispeler kunt u de muziek
die wordt afgespeeld op pauze zetten of andere muziek selecteren.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer achtergrondmuziek (Background Music) wordt afgespeeld.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van achtergrondmuziek (Background Music).
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer achtergrondmuziek (Background Music) wordt afgespeeld.
Send
Geopende foto's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
167
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van video
Naam optie
Select Scene
Handelingen
Thumbnails: een scène selecteren en de video afspelen vanaf die scène.
――Thumbnails is niet beschikbaar als 1) de miniatuur van de video nog niet is uitgepakt, 2) de
video alleen audio bevat of 3) de video korter is dan 60 seconden.
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen
weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
Chapter Titles: een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen.
Time Bar: met de knoppen l en r kunt u in sprongen van 10 seconden door het bestand
bewegen. U kunt ook een specifieke waarde invoeren om in één keer naar dat punt in de video te
gaan.
•• Pause / Play
Een video onderbreken of afspelen.
De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzemodus. In de pauzemodus
is geen geluid te horen.
•• Rewind / Fast Forward
Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen
3x zo snel laten verlopen. Selecteer ∂ om als afspeelsnelheid opnieuw de
oorspronkelijke snelheid te krijgen.
Subtitle
Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding
――Als de ondertiteling niet goed wordt weergegeven, wijzig dan de opties bij Encoding.
Repeat
Repeat configureren.
Off
Repeat One: De huidige video steeds herhalen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u eenmaal 
selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer ‚ als u de volgende video wilt afspelen.
•• Settings
Repeat All: Alle video's in een map steeds herhalen.
Rotate
Het beeld draaien.
Picture Size
De schermgrootte (Picture Size) wijzigen. Welke schermgrootten worden ondersteund, hangt af
van het beeld.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van het geluid van het product.
Audio Language
Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het streamen
van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
168
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek
•• Pause / Play
Muziek onderbreken of afspelen.
•• Rewind / Fast Forward
Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal ∂ als u het vorige muziekbestand wilt
afspelen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer ‚ als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.
•• Repeat
De modus Repeat configureren. Met Repeat One wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met Repeat All worden alle bestanden in een map herhaald.
•• Shuffle
Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.
•• Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van het geluid van het product.
•• Sound Mode
De Sound Mode wijzigen.
169
Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen
van media
Ondertiteling
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub of .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Ondersteunde afbeeldingresoluties
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
170
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek
Bestandsextensie
Type
Codec
Opmerkingen
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
De functie Seek (Jump) wordt niet ondersteund.
Ondersteunt maximaal 2-kanaals.
Ondersteunde video-indelingen
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.
•• Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec weergegeven in de
bovenstaande tabel.
•• Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.
•• U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.
•• Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.
Video-decoder
Audio-decoder
Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• onder 1280 x 720: max. 60 frames
Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webm-container.
•• boven 1280 x 720: max. 30 frames
GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
171
Bestandsextensie Container Video Codec
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
Audio Codec
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
172
Hoofdstuk 13
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum
Voordat u met de klantenservice van
Samsung belt, kunt u het product als
volgt testen. Als het probleem zich blijft
voordoen, kunt u contact opnemen met
de dichtstbijzijnde klantenservice van
Samsung.
Als er geen beeld wordt weergegeven,
controleert u het computersysteem, de
videocontroller en de kabel.
Het product testen
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.
1
Schakel zowel de computer als het product uit.
2
Koppel alle kabels los van het product.
3
Product inschakelen.
4
Als No Signal wordt weergegeven, werkt het product normaal.
De resolutie en frequentie controleren
Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt
(zie Ondersteunde resoluties).
173
Controleer het volgende
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels
goed zijn bevestigd.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op
het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van
het scherm een lege ruimte weergegeven.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
PC wordt weergegeven in Source wanneer geen computer
is aangesloten.
PC wordt altijd weergegeven in Source, ongeacht of er een computer is aangesloten.
Probleem met het scherm
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet
ingeschakeld.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.
Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en
frequentie van het product overschrijdt.
Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een
maximale resolutie en frequentie in.
174
Probleem met het scherm
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld
binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de
scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met
standaardsignaalmodi te raadplegen.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.
Het wit lijkt niet echt wit.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het
aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Het product gaat automatisch uit.
Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.
Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het
stopcontact zit.
Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15
minuten automatisch uit.
De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel
Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.
waar het product is aangeschaft.
175
Probleem met het scherm
Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.
Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij
sport of een actiefilm.
Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het
product defect is.
Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale
producten.
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.
Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode, Colour, Brightness en
Sharpness.
Ga naar System en pas de instellingen bij Energy Saving aan.
Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.
Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.
Als Picture Size is ingesteld op Screen Fit, wijzigt u deze instelling in 16:9.
Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.
Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van de
monitor. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.
Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt
gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een
aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.
Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.
Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de
boven- en onderzijde van het scherm.
Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.
176
Problemen met het geluid
Er wordt geen geluid weergegeven.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.
Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.
Ga naar Sound en wijzig Speaker Settings in Internal.
Als een bronapparaat wordt gebruikt
•• Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op de audio-ingang van het product.
•• Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid.
(Bijvoorbeeld, als op de monitor een HDMI-kabel is aangesloten, moeten de audio-instellingen
op de decoder misschien worden gewijzigd in HDMI.)
Als een DVI-HDMI-kabel wordt gebruikt, hebt u een aparte audiokabel nodig.
Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, mag daar niets op aangesloten zijn.
Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens opnieuw.
Ruis uit de luidsprekers.
Controleer de kabelaansluiting. Controleer of er geen videokabel is aangesloten op een audio-ingang.
Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.
Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.
177
Problemen met het geluid
Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.
Wanneer Speaker Settings is ingesteld op External, kan de volumeknop niet worden gebruikt en is
dempen niet mogelijk.
Regel het volume voor de externe luidsprekers bij.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker
(decoder).
Geluid uit de monitor verandert niet na aanpassing van
Sound Mode.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
Echo uit de luidsprekers.
Een echo kan worden veroorzaakt door verschillen in de decodeersnelheid van het product en de
externe luidsprekers.
De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de interne
luidsprekers van het product.
Stel in dit geval Speaker Settings in op External.
Problemen met de afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).
Controleer of de batterijen leeg zijn.
Controleer of er sprake is van een stroomstoring.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn
computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
178
Ander probleem
Het product ruikt naar plastic.
De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De monitor staat scheef.
Verwijder de voet en breng deze vervolgens opnieuw op het product aan.
Beeld of geluid valt af en toe weg.
Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.
Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.
Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient het
aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.
Kleine deeltjes op de randen van het product.
De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.
Het menu PIP is niet beschikbaar.
Het menu is in- of uitgeschakeld afhankelijk van de modus Source.
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen,
krijg ik de melding "The defined resolution is not
supported.".
Het bericht "The defined resolution is not supported." wordt weergegeven als de resolutie van de
invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.
Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er
in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.
DVI-kabels geven geen geluid door.
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat
met YCbCr-uitvoer.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met
een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
Geen geluid in de modus HDMI.
De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit
kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van
de HDMI-norm aankan.
U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.
Om geluid te hebben moet u de audiokabel aansluiten op de juiste ingang.
Als deze problemen zich voordoen, sluit dan niet alleen de HDMI-kabel maar ook een audiokabel aan.
Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch.
In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.
Geluidsingang
Schermmodus
PC
Automatisch
Computerinstellingen
DVI PC
Audio-ingang (stereopoorten)
Computerinstellingen
179
Ander probleem
De IR-sensor doet het niet.
Controleer of het lampje van de sensor gaat branden wanneer u op een knop op de afstandsbediening
drukt.
•• Als het lampje van de sensor niet gaat branden, zet u het product uit en weer aan met de
schakelaar achter op het product.
(Wanneer het scherm wordt uitgezet, gaat het rode aan/uit-lampje branden.)
Als het lampje van de sensor nog steeds niet gaat branden nadat u het product uit en weer aan
hebt gezet, is mogelijk een interne verbinding losgekomen.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.
•• Als het sensorlampje wel brandt maar niet knippert (rood) op het moment dat u op een knop op
de afstandsbediening drukt, is de IR-sensor mogelijk defect.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter om het product te laten repareren.
•• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder,
met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
In de energiebesparingsmodus kunnen de weergaveinstellingen van de computer niet worden opgeslagen
wanneer de invoerbron DisplayPort is.
•• Ga naar System → General en stel Max. Power Saving in op Off. Een andere oplossing is dat u
de weergave-instellingen van de computer opnieuw configureert. Zorg ervoor dat het apparaat
aan is.
Bij het opstarten van de computer met de invoerbron
ingesteld op DisplayPort worden het BIOS en opstartscherm
niet weergegeven.
•• Start de computer op wanneer het apparaat ingeschakeld is of wanneer de invoerbron niet
DisplayPort is.
180
Vragen en antwoorden
Vraag
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
Antwoord
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
•• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm
→ Instellingen → Geavanceerd → Beeldscherm en pas de frequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen →
Geavanceerd → Beeldscherm en pas de frequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
-- Raadpleeg de gebruikershandleiding
van uw computer of grafische kaart
voor meer informatie over instellingen.
•• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen → Geavanceerde
instellingen → Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en
pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen → Geavanceerde instellingen →
Beeldscherm en pas de frequentie aan bij Beeldscherminstellingen.
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
•• Windows XP: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm →
Instellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen en wijzig de
resolutie.
•• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen →
Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 8: Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke
instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
181
Vraag
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
Antwoord
•• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS
SETUP op de computer.
•• Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen→ Instellingen voor
schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm →
Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor
schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 8: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen →
Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke
instellingen → Instellingen voor schermbeveiliging of via BIOS SETUP op de computer.
182
Chapter 14
Specifications
General
-- Size
Model Name
Panel
-- Display area
DM65E-BR
DM82E-BR
DM82E-BM
Size
65 CLASS (64,5 inches / 163,9 cm)
75 CLASS (74,5 inches / 189,3 cm)
82 CLASS (81,5 inches / 207 cm)
Display area
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
1535,3 x 910,4 x 76,6 mm
1756,1 x 1034,1 x 109,1 mm
1911,8 x 1121,7 x 178,0 mm
(74,1 mm Without Handle)
(140 mm Without Handle)
59 kg
78,2 kg
Dimensions (W x H x D)
H
V
DM75E-BR
Weight (without stand)
46,1 kg
Audio Output
10 W + 10 W
Power Supply
AC 100 to 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
80,3 kg
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
-- Dimensions (W x H x D)
Environmental
considerations
D
Operating
Temperature : 0 C – 40 C (32 F – 104 F), With PIM : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Humidity : 10% – 80%, non-condensing
Storage
Temperature : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Humidity : 5% – 95%, non-condensing
H
B
183
――Plug-and-Play
This monitor can be installed and used with any Plug-and-Play compatible systems. Two-way data exchange between the monitor and PC system optimizes the monitor
settings.
Monitor installation takes place automatically. However, you can customize the installation settings if desired.
――Due to the nature of the manufacturing of this product, approximately 1 pixel per million (1ppm) may appear brighter or darker on the panel. This does not affect
product performance.
――This device is a Class A digital apparatus.
[Recommendation] - EU Only
•• Hereby, Samsung Electronics, declares that this Monitor is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
•• The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com/displaysolutions, go to Support >
Search Product Support and enter the model name.
•• This equipment may only be used indoors.
•• This equipment may be operated in all EU countries.
184
PowerSaver
The power-saving function of this product reduces power consumption by switching off the screen and changing the colour of the power LED if the product is not used
for a specified period of time. The power is not turned off in power-saving mode. To switch the screen back on, press any key on the keyboard or move the mouse. Powersavign mode only functions when the product is connected to a PC with a power-saving function.
PowerSaver
Normal Operation
Rating
Power Indicator
Power Consumption
Typical
Power saving mode
Max
Off
Power off
(SOG Signal : Not Support the DPM Mode)
Blinking
On
0,5 W
DM65E-BR
240 W
200 W
264 W
2W
DM75E-BR
280 W
266 W
308 W
0,5 W
DM82E-BR
450 W
323 W
495 W
DM82E-BM
450 W
330 W
495 W
――The displayed power consumption level can vary in different operating conditions or when settings are changed.
――SOG(Sync On Green) is not supported.
――To reduce the power consumption to 0, turn off the switch at the back or disconnect the power cord. Disconnect the power cable if you will not be using the product
for an extended period of time (during vacation, etc.).
185
Preset Timing Modes
――This product can be set to only one resolution for each screen size to obtain the optimum picture quality due to the nature of the panel. Using a resolution other than
the specified resolution may degrade the picture quality. To avoid this, it is recommended that you select the optimum resolution specified for your product.
――Check the frequency when you exchange a CDT product (connected to a PC) for an LCD product. If the LCD product does not support 85Hz, change the vertical
frequency to 60Hz using the CDT product before you exchange it with the LCD product.
Model Name
-- Horizontal Frequency
The time required to scan a single line
from the left to the right side of the
screen is called a horizontal cycle. The
reciprocal number of a horizontal cycle
is called horizontal frequency. Horizontal
frequency is measured in kHz.
-- Vertical Frequency
The product displays a single image
multiple times per second (like a
fluorescent light) to display what the
viewer sees. The rate of a single image
being displayed repeatedly per second is
called vertical frequency or refresh rate.
Vertical frequency is measured in Hz.
Synchronization
Resolution
DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR / DM82E-BM
Horizontal Frequency
30 - 81 kHz
Vertical Frequency
48 - 75 Hz
Optimum resolution
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximum resolution
1920 x 1080 @ 60 Hz
The screen will automatically be adjusted if a signal that belongs to the following standard signal modes is transmitted from your PC. If the signal transmitted from the PC
does not belong to the standard signal modes, the screen may be blank with the power LED on. In such a case, change the settings according to the following table by
referring to the graphics card user manual.
Resolution
Horizontal Frequency
(kHz)
Vertical Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
186
Resolution
Horizontal Frequency
(kHz)
Vertical Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
187
Hoofdstuk 15
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in
rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;
Geen productdefect
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening
worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
188
WEEE
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires
(bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze
wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen.
Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen
met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen
of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte
accu’s en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu’s
en batterijen in uw omgeving.
189
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Zwarte matrix
Gemeenschappelijke
elektrode (ITO)
Kleurenfilter
Optimale beeldkwaliteit
•• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1
ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van
het product.
-- Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800
Source
Afvoer
•• Start Auto Adjustment om de beeldkwaliteit te verbeteren. Als er nog steeds ruis wordt
weergegeven nadat u de Auto Adjustment-functie hebt uitgevoerd, past u de instellingen voor
Coarse of Fine aan.
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het
scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
-- Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het
product enige tijd niet gebruikt.
TFT
Poort
Pixelelektrode
(ITO)
Opslagcondensator
(Cs)
Databus-lijn
Het voorkomen van scherminbranding
Wat is scherminbranding?
Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een
normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast
patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht spanningsverschil
optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.
Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het
vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft
wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil
worden verlaagd.
――Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.
190
Scherminbranding voorkomen
――De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit
te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert
wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de
gebruiksaanwijzing.
•• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus
-- Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.
-- Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product
wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.
-- Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.
U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.
•• Wijzig regelmatig de kleur
-- Gebruik twee kleuren
Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.
(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt
uitgestraald.)
――Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.
――Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Wijzig regelmatig de tekstkleur
-- Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.
Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.
Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.
191
Licentie
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Open Source-licentiekennisgeving
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het
productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het
Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].
192
Terminologie
480i/480p/720p/1080i/1080p____ Elk
van de bovenstaande scanfrequenties
verwijst naar het aantal effectieve
scanlijnen die de resolutie bepalen. De
scanfrequentie kan worden aangeduid
in i (interlaced) of p (progressief ),
afhankelijk van de scanmethode.
- Scannen
Scannen verwijst naar een proces
voor het verzenden van pixels die op
progressieve wijze het beeld vormen.
Hoe groter het aantal pixels, hoe
helderder en levendiger het beeld.
- Progressief
In de progressieve scanmodus worden
alle lijnen met pixels op het scherm één
voor één gescand (progressief ).
- Interlaced
In de interlaced scanmodus, worden
eerst alle oneven lijnen met pixels
van boven naar beneden gescand en
vervolgens worden alle andere lijnen
met pixels (die nog niet zijn gescand)
gescand.
Non-interlace- en
interlacemodus____ De noninterlacemodus (progressieve
scan) geeft een horizontale lijn op
progressieve wijze van de boven- naar
de onderkant van het scherm weer.
In de interlacemodus worden eerst
de oneven lijnen en vervolgens de
even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk
gebruikt voor monitoren omdat het een
helder beeld geeft. De interlacemodus
wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.
Dot Pitch____ Het scherm bestaat uit
rode, groene en blauwe stippen. Hoe
kleiner de afstand tussen deze punten
hoe hoger de resolutie. Dot pitch
verwijst naar de kleinste afstand tussen
twee punten met dezelfde kleur. Dot
pitch wordt gemeten in millimeters.
Verticale frequentie____ Het product
geeft een afbeelding meerdere
keren per seconde weer (zoals
een knipperende tl-lamp) om een
beeld voor de kijker weer te geven.
De frequentie waarmee een beeld
per seconde wordt weergegeven,
wordt de verticale frequentie of
vernieuwingsfrequentie genoemd. De
verticale frequentie wordt gemeten in
Hz.
Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het
feit dat één beeld 60 keer per seconde
wordt weergegeven.
Horizontale frequentie____ De tijd
die nodig is om één lijn van links naar
rechts op het scherm te scannen, wordt
de horizontale cyclus genoemd. Het
omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten
in kHz.
Bron____ Invoerbron verwijst naar een
videobronapparaat dat is aangesloten
op het product, zoals een camcorder of
video- of dvd-speler.
Componentpoorten (groen, blauw
en rood)____ De componentpoorten,
die de contrastsignalen identificeren,
overdragen en ontvangen, bieden een
superieure beeldkwaliteit ten opzichte
van de andere aansluitmethoden.
Plug & Play____ Plug & Play is
een functie waarmee de gegevens
tussen een monitor en een computer
automatisch worden uitgewisseld voor
een optimale weergaveomgeving.
Het product gebruikt VESA DDC
(internationale norm) om Plug & Play uit
te voeren.
Resolutie____ De resolutie is het
aantal horizontale punten (pixels)
en verticale punten (pixels) waaruit
het scherm is opgebouwd. Het geef
aan hoe gedetailleerd een beeld
wordt weergegeven. Bij een hogere
resolutie kunnen er meer gegevens
worden weergegeven op het scherm
en is handig wanneer er tegelijkertijd
meerdere taken moeten worden
uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920 X
1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels
(horizontale resolutie) en 1080 verticale
pixels (verticale resolutie).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD verwijst naar een schijf voor
massaopslag ter grootte van
een cd. U kunt op deze schijf
multimediatoepassingen (audio, video
of games) opslaan met de MPEG-2
videocompressietechnologie.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Dit is een interface
die kan worden aangesloten op
zowel een digitale audiobron als op
een high-definition videobron door
gebruik te maken van één kabel zonder
compressie.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) is een
toepassing waarmee u meerdere
weergaveapparaten tegelijk kunt
besturen via een computer. De
communicatie tussen een computer en
een monitor vindt plaats via RS232Ckabels (seriële gegevensoverdracht) en
RJ45-kabels (LAN).
193

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Touchscreen 2.08 m (82") Black
  • Working area: 1805.76 x 1015.74 mm
  • 1920 x 1080 pixels
  • 430 cd/m² 5000:1 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W
  • VESA mounting 600 x 400 mm
  • 495 W

Related manuals

Download PDF

advertisement