Samsung DM75E-BR Användarmanual

Add to my manuals
193 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Användarmanual | Manualzz
Bruksanvisning
DM65E-BR DM75E-BR DM82E-BR DM82E-BM
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt7
Säkerhetsföreskrifter8
Symboler8
Rengöring8
Förvaring9
Elektricitet och säkerhet
9
Installation10
Användning12
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen 15
Förberedelser
Kontrollera delarna
16
Komponenter16
Delar18
Panelkontroll18
Panelkontroll19
Extern sensor
21
Baksidan22
Baksidan23
List24
Installera listen
25
Använda pekfunktionen
26
Plug In Module (säljs separat)
27
Antistöldlås27
Logotyp för distansstödet
28
Fjärrkontroll29
Anslutning med en IR-stereokabel (säljs separat)33
Före produktinstallation (installationsguide)34
Ventilation34
Mått35
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet (VESA)
36
36
36
37
Fjärrkontroll (RS232C)
38
Kabelanslutning38
Anslutning41
Kontrollkoder42
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
51
51
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
51
51
52
52
53
53
Ansluta till en video
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med en komponentkabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
54
54
54
55
56
Ansluta till ett ljudsystem
56
Ansluta nätverkskabeln
57
Ändra inmatningskällan
58
Källa58
Använda MDC
Installation/avinstallation av MDC-program 59
Installation59
Avinstallation59
Ansluta till MDC
60
Använda MDC via RS-232C
(seriedatakommunikationsstandard)60
Använda MDC via Ethernet
61
Hemfunktion
Spelare63
Godkänna en ansluten enhet från servern
64
Nationell kanal68
Lokal kanal68
Mina mallar68
Funktioner på Spelare69
Spelare-sidans Inställn.-meny70
När innehåll körs
72
Filformat som är kompatibla med Spelare74
Filformat som är kompatibla med Videowall
79
Schema81
Funktioner på Schema81
2
Innehållsförteckning
Mall83
Klona produkt86
ID-inställningar87
Enhets-ID87
PC-anslutningskabel87
Automat. inst. enhets-ID87
Delad skärmbild88
Applicera på88
Delad skärmbild89
Nätverksstatus90
Bildläge91
Påslagningstid/sluttid92
Påslagningstid92
Sluttid93
Helgdagshantering93
Ticker94
Fler inställningar94
URL-startare95
Skärmjustering
Bildläge96
Vitbalans99
2 poäng99
10 poäng99
Återställ bild111
Gamma100
Skärmdisplay
Kalibrerat värde100
Avancerade inställningar101
Dynamisk kontr.102
Svärta102
Hudfärg102
Läget Endast RGB102
Färgområde102
Rörelsebelysning102
Bildalternativ103
Färgton104
Digital rensad vy104
MPEG-brusfilter104
HDMI svärta105
Filmläge105
Motion Plus106
Dynamisk bakgrundsbelysning106
Bildstorlek107
Bildstorlek107
Position108
Zoom/Position108
Upplösning109
Autojustering110
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)97
Justering av PC-skärm110
Färgtemperatur98
Bild av111
BIB112
BIB-inställningar112
Bildskärmsorientering114
Skärmmenyorientering114
Källinnehållsorientering114
Bilförhållande114
Skärmskydd115
Tid för autoskydd115
Inbränningsskydd115
Meddelandevisning118
Källinformation118
Inget signalmeddelande118
MDC Meddelande118
Hämtningsstatus-meddelande118
Menyspråk119
Återställ skärmdisplay119
Ljudinställning
Ljudläge120
Ljudeffekt121
Virtual Surround121
3
Innehållsförteckning
Dialog Clarity121
Equalizer121
Serveråtkomst132
FTP-läge132
HDMI Ljud122
Enhetsnamn133
Ljud för videosamtal122
Dolby Digital-komp123
Högtalarinställningar123
Ljudutgång123
Autovolym124
Återställ ljud124
System
Tillgänglighet134
Menytransparens134
Hög kontrast134
Förstora134
Inställning135
Ursprungliga inställningar (System)135
Nätverk
Nätverksstatus125
Nätverksinställningar125
Nätverkstyp125
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
126
Nätverksinställningar (trådlöst)
128
WPS(PBC)130
Wi-Fi Direct131
Multimediaenhetsinställningar131
Screen Mirroring132
Screen Mirroring132
Servernätverksinställn.132
Anslut till server132
MagicInfo-läge132
Touch Control137
Touch Control-lås137
Admin meny-lås137
Enhet som ska styras137
Tid138
Ställ klockan138
DST138
Sovtimer138
Fördröjning Ström på138
Byt källa automatiskt139
Byt källa automatiskt139
Primär återställningsk.139
Primär källa139
Sekundär källa139
Strömkontroll140
Autopåslagning140
Ström för PC-modul140
Max. energisparläge140
Vilolägeskontroll141
Strömknapp141
Nätverk standby141
Ekolösning142
Energispar142
Ekosensor142
Skärmlampschema142
Standby, ej sign.143
Autoavst.143
Temperaturkontroll143
Enhetshanterare144
Tangentbordsinst.144
Musinställningar145
Pekarinställningar146
Spela via147
Ändra PIN147
Säkerhet148
Säkerhetslås148
Knapplås148
USB Automatiskt spellås148
Mobilanslutningslås148
Allmänt149
Smart säkerhet149
BD Wise150
Anynet+ (HDMI-CEC)151
Felsökning för Anynet+
153
HDMI Hot Plug155
4
Innehållsförteckning
DivX® Video på begäran155
Spelläge155
Återställ system156
Support
Spela upp foton, videor och musik
(mediespelare)
Läs följande innan du använder
medieuppspelning med en USB-enhet
Använda en USB-enhet
Spela upp medieinnehåll från en
dator/mobil enhet
161
163
164
Programvaruuppdatering157
Uppdatera nu157
Automatisk uppdatering157
Funktioner i listan över medieinnehåll
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
Kontakta Samsung157
Knappar och funktioner vid
fotouppspelning167
Gå till start158
Spelare158
Schema158
Mall158
Klona produkt158
ID-inställningar158
Delad skärmbild159
Nätverksstatus159
Bildläge159
Påslagningstid/sluttid159
Ticker159
Fler inställningar159
165
166
Knappar och funktioner vid
videouppspelning168
Knappar och funktioner vid
musikuppspelning169
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
173
173
173
174
Vanliga frågor
181
Specifikationer
Allmänt183
Energisparfunktion185
Förinställda tidslägen
186
Undertext- och mediespelarformat som
stöds170
Undertext170
Bildupplösningar som stöds
170
Musikfilformat som stöds
171
Videoformat som stöds
171
Återställ alla160
5
Innehållsförteckning
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
188
Inget fel på produkten
188
En skada på produkten som orsakats av kunden188
Annat188
WEEE189
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
189
Korrekt avfallshantering av batterierna i
produkten189
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning190
Optimal bildkvalitet
190
Förhindra inbränning av efterbilder
190
Licens192
Terminologi193
6
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
7
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Akta!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
3
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
8
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag
(endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
Varning!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
9
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
10
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga
fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
11
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden och alla andra anslutna kablar.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
12
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
-_100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
13
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
14
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen
――Enbart DM75E-BR, DM82E-BR, DM82E-BM-modellerna stöds.
Ställ inte produkten så som visas på bilden. Panelen är ömtålig och kan
skadas.
Lägg produkten ned för att hantera den så som på bilden. (förpackningen
kan användas).
!
Se till att använda handtagen på produktens baksida när du flyttar på den.
!
15 mm
Håll inte i eller greppa tag i något området på produkten inom 15 mm från
framsidan.
15
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
Komponenter
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
――Komponenterna kan variera på olika platser.
-- Komponenterna kan se något annorlunda
ut än på bilderna.
-
-
+
-- Något stativ följer inte med produkten.
Om du vill installera ett stativ köper du
det separat.
-- RS232C-adaptern kan användas för att
ansluta en annan skärm med en RS232Ckabel av D-SUB-typ (9-stift).
+
Snabbstartguide
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Föreskrifter
Strömkabel
Leclanché torrcellstyp
(x 2, för fjärrkontrollen)
Alkaliska batterier (x 2, för pekpennan)
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
RS232C(IN) Adapter
List
Skruvar (M4L10, 11 st)
OCM-kabel
16
Pekpenna (1 st)
Extern sensor
USB-kabel
Hållarring (4 st)
Dubbelhäftande tejp (6 st)
(Enbart DM65E-BR, DM75E-BRmodellerna stöds.)
Kabelhållare
Pekpenna (svart 1 st, röd 1 st)
(Endast modell DM82E-BM stöds.)
Kabelhållare
(Enbart DM65E-BR, DM75E-BR,
DM82E-BR-modellerna stöds.)
Pennspets (3 st)
(Endast modell DM82E-BM
stöds.)
17
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
Delar
meddelande för att höja prestandan.
Panelknapp
Panelkontroll
――Enbart modellerna DM65E-BR och DM75E-BR stöds.
Knappar
Beskrivning
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
――Du stänger skärmmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under
minst en sekund.
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
Högtalare
Gå till vänster eller höger meny.
――Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen
när kontrollmenyn inte visas.
Panelknapp
18
Panelkontroll
――Enbart modellerna DM82E-BR och DM82E-BM stöds.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att höja prestandan.
Panelknapp
Knappar
Beskrivning
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
――Du stänger skärmmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under
minst en sekund.
Högtalare
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
Gå till vänster eller höger meny.
――Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen
Panelknapp
när kontrollmenyn inte visas.
19
――Om du trycker på
kontrollmenyn.
på panelknappen när produkten är påslagen visas
Knappar
Beskrivning
Markera den anslutna ingångskällan.
Kontrollmeny
Källa
Gå åt höger med panelknappen och markera Källa
på kontrollmenyn. När listan
över ingångskällor visas går du till vänster eller höger med panelknappen och
markerar önskad ingångskälla. Tryck sedan på panelknappen.
Visa skärmmenyn.
Meny
Startsida
Dra panelknappen åt vänster för att välja Meny
i kontrollmenyn. Skärmmenyn
visas. Gå åt höger med panelknappen och markera önskad meny. Du kan välja ett
alternativ på en undermeny genom att flytta panelknappen uppåt, nedåt, åt höger
eller åt vänster. Du ändrar inställningar genom att markera önskad meny och trycka
på panelknappen.
Gå till läget Gå till start.
Gå uppåt med panelknappen och markera Startsida
på kontrollmenyn.
Slå av produkten.
Tillbaka
Ström av
Gå åt höger med panelknappen och markera Ström av
sedan på panelknappen.
Tillbaka
Avsluta kontrollmenyn.
på kontrollmenyn. Tryck
20
――Den externa sensorn är integrerad med fjärrkontrollssensorn, ljussensorn och strömindikatorn.
Extern sensor
Om du monterar skärmen på väggen kan du flytta den externa sensorn till sidan av skärmen.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att höja prestandan.
Delar
Beskrivning
Ljussensor
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
Fjärrkontrollssensor
Upptäcker automatiskt intensiteten på det omgivande ljuset runt en vald skärm, och
ändrar skärmens ljusstyrka.
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på LCD-skärmen.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den
här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Strömindikator
Strömindikatorn släcks när produkten slås på. I energisparläge blinkar den.
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
――Om du drar ur strömsladden från produkten medan den är i vänteläge, stannar produkten i vänteläge tills den får slut
på ström. Strömindikatorn tänds eller blinkar under tiden. Om du sätter i strömsladden igen aktiveras ingångskällan och
produkten återgår till normal drift.
21
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
RS232C IN
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Beskrivning
RS232C OUT
――Enbart modellerna DM65E-BR och DM75E-BR stöds.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
IR/AMBIENT SENSOR IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
RGB/DVI/HDMI/AV/COMPONENT/AUDIO
IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
USB
För anslutning av ett USB-minne.
USB
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): Ansluter till en USB-enhet. Se till att Touch inte används.
TOUCH IN: Måste anslutas till kabeln om Touch används.
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Använd den (dedikerade) DP-DVI-sladden när du ansluter en
nätverksbox (säljs separat).
USB
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP IN
HDMI IN 2
HDMI IN 1
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
TRAY IN
RGB IN
TOUCH
OUT
COMPONENT IN
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
TRAY IN
Ansluter till listen, som sitter på produktens front, med hjälp av OCM-kabeln.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
TOUCH OUT
Ansluter Touch till en dator.
AV IN/COMPONENT IN
För anslutning av en källenhet via AV-/Komponentadaptern.
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
RJ45
22
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
RS232C IN
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
――Enbart modellerna DM82E-BR och DM82E-BM stöds.
RS232C IN
RS232C
OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
IR/AMBIENT SENSOR IN
Ger ström åt den externa sensorns kretskort eller tar emot ljussensorsignalen.
RGB / DVI / HDMI / AV /
COMPONENT AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
SD CARD
Ansluter till SD-minneskort.
(5V 1A)
För anslutning av ett USB-minne.
――USB-portarna på produkten accepterar en högsta konstant ström på 1A. Om
maxvärdet överskrids kanske inte USB-portarna fungerar.
AUDIO
OUT
USB
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): Ansluter till en USB-enhet. Se till att Touch inte används.
TOUCH IN: Måste anslutas till kabeln om Touch används.
SD CARD
DVI / MAGICINFO IN
USB
(5V 1A)
DVI : Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Använd den (dedikerade) DP-DVI-sladden när du ansluter en
nätverksbox (säljs separat).
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI /
MAGICINFO IN
DP IN
HDMI IN 1
TRAY IN
HDMI IN 2
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
RS232C OUT
USB
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
AUDIO IN
Beskrivning
RGB IN
TOUCH OUT
COMPONENT IN
IR
OUT
RJ45
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
HDMI IN1 / HDMI IN 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
TRAY IN
Ansluter till listen, som sitter på produktens front, med hjälp av OCM-kabeln.
RGB IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
TOUCH OUT
Ansluter Touch till en dator.
AV IN/COMPONENT IN
För anslutning av en källenhet via AV-/Komponentadaptern.
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder signalen via
LOOP OUT.
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
23
List
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
Knappar och portar
Beskrivning
IR TOUCH ON/OFF
Slå på eller av Touch.
QUICK MENU
Visa menyerna för visningsenheten.
POWER ON/OFF
Slår på eller av produkten.
För anslutning av ett USB-minne.
――Skjut upp den övre delen av USB-portlocket.
HDMI IN3
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
TOUCH OUT
Ansluter Touch till en dator.
TRAY OUT
Anslut OCM-kabeln till listen och TRAY IN-porten på produkten.
CONTROL IN
Anslut IR Touch-kontrollkabeln till listen.
24
Installera listen
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Använd skruvarna som följer med paketet när du monterar listen.
Dra inte åt skruvarna för hårt. Produkten kan skadas.
――IR-skärmtryckningar kanske inte fungerar om enheten används i direkt solljus eller annat skarpt ljus.
Undvik placeringar nära metallhalogenlampor, glödlampor, halogenlampor och solbelysta fönster när du installerar skärmen.
25
Använda pekfunktionen
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
1
Anslut IR Touch USB-kabeln USB
2
Anslut IR Touch-kontrollkabeln till listen.
3
Anslut OCM-kabeln till listen och TRAY IN-porten på produkten.
4
Om du vill använda pekfunktionen med en nätverksbox (säljs separat) eller en dator som är ansluten till produkten, använder du PC Touch-kabeln för att ansluta TOUCH OUT-porten på produkten till USB-porten
(5V 1A) / TOUCH IN-porten på produkten.
på nätverksboxen eller datorn.
26
Plug In Module (säljs separat)
Antistöldlås
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga
föregående meddelande för att höja prestandan.
PIM-lucka
platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer
låsenheten för detaljer.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
Om du vill använda en Plug In Module måste du se till att ansluta en Samsung-PIM (säljs separat).
Om du vill ansluta en enhet från en annan tillverkare, måste du se till att enheten är kompatibel med OPSstandarder (Open Pluggable Specification).
――Information om hur du ansluter en enhet finns i bruksanvisningen som följer med när du köper PIMmodulen.
――För bästa ljudkvalitet konfigurerar du HDMI-ljudinställningarna med Kontrollpanelen i Windows på
OPS-enheten. För produkter från andra tillverkare gäller detta endast HDMI-kompatibla enheter.
――Om du vill aktivera utgående ljud från produkten med en OPS-enhet som inte stöder HDMI,
konfigurerar du de analoga ljudinställningarna via Kontrollpanelen i Windows genom att gå till Plug In
Module > Ändra namn och ange ingångskällan till PC, DVI PC eller DVI.
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
27
Logotyp för distansstödet
Dra inte hårt i logotypen för distansstödet. Logotypen kan gå sönder eller gå av.
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att höja prestandan.
28
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CH LIST
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
2
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Använd snabbkommandot för att få direkt
åtkomst till MagicInfo. Detta snabbkommando
är tillgängligt när en nätverksbox eller en PIM
(Plug In Module) är ansluten.
Startknapp för Gå till start.
29
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Aktiverar låsfunktionen.
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett produkt-ID med
sifferknapparna.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med SETknappen, och styr alla anslutna produkter med
fjärrkontrollen.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från PC,
DVI, HDMI eller DisplayPort.
IR control
SET
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Används i Anynet+-läget och multimedia-läget.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
30
Sätta i batterier i pekpennan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Endast modell DM82E-BM stöds.
1
2
3
4
5
――Använd alltid alkaliska batterier med pekpennan (förväntad batteritid: ung. 30 dagar om pennan används 8 timmar om dagen).
Om du använder Leclanché-batterier av torrcellstyp fungerar inte pekpennan lika länge.
31
Byta ut spetsen på pekpennan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Endast modell DM82E-BM stöds.
1
2
3
4
5
6
7
8
32
Anslutning med en IR-stereokabel (säljs
separat)
1
2
――DM65E-BR- och DM75E-BR-modellerna stöder inte IR OUT-porten.
Se till att ansluta den externa omgivningssensorn medan produkten är avstängd.
Slå sedan på produkten.
IR OUT
IR / AMBIENT
SENSOR IN
Styra flera skärmar med fjärrkontrollen
•• Anslut IR OUT-porten på produkten till IR / AMBIENT SENSOR IN-porten på
den andra skärmen med den medföljande stereokabeln.
•• Ett kommando som skickas från fjärrkontrollen till produkt
både skärmprodukt 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1
tas emot av
Styra flera skärmar via en extern omgivningssensor
•• Kommandon som skickas från fjärrkontrollen som riktas mot produkten
1 (som den externa omgivningssensorn är ansluten till) tas emot av båda
skärmarna 1 och 2 .
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
1
IR / AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR / AMBIENT
SENSOR IN
33
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
34
Bild 1.3 Sidovy
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
C
E
Bild 1.2 Sidovy
Mått
Enhet: mm
Modellnamn
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
DM65E-BR
1535,3
1431,4
806,6
910,4
76,6
DM75E-BR
1756,1
1652,2
930,2
1034,1
109,1 (74,1 Utan handtag)
DM82E-BR
1911,8
1831,9
1041,9
1121,7
178,0 (140 Utan handtag)
DM82E-BM
3
――Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.
35
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen (1).
――Enbart DM65E-BR, DM75E-BR-modellerna stöds.
Montera väggstativet
1
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att
montera väggstativet själv.
36
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
VESA-skruvhålspecifikationer (A * B) i Standardskruv
millimeter
Antal
DM65E-BR
400 × 400
DM75E-BR
M8
4
DM82E-BR
600 × 400
DM82E-BM
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
37
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
38
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
6
•• Stifttilldelning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
39
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
40
Anslutning
•• Anslutning 2
――Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
•• Anslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
41
Nej.
Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
Kommandotyp
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
10
Delad skärmbild på
0x84
0~1
11
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Värdeintervall
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
0
ID
Kommando
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll (endast PC
och BNC)
0x3D
0
8
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
42
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
0x12
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
ID
Kontrollsumma
0
Rubrik
1: Ström PÅ
Kommando
Datalängd
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
43
Inmatning av källkontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0x25
Bildskärmsport
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
Kontrollsumma
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
0
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
44
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen
Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Ack/Nak
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xFF
Datalängd
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
45
BIB på-/avkontroll
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
•• Funktion
BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
――Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
――Läget kan inte styras om Delad skärmbild är inställt på On.
――Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
•• Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: BIB PÅ
0: BIB AV
Kontrollsumma
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
46
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslås
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslås på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
1: Full
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
0: Naturlig
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
47
Delad skärmbild på
•• Nak
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Användarkontroll för delad skärmbild
0
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
0: Delad skärmbild AV
Rubrik
•• Hämta status för delad skärmbild
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
V.Wall_On : Samma som ovan
48
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
49
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
50
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
51
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
När du har anslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du inställningarna enligt
anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från datorn.
•• Ljud → ställ in HDMI Ljud på PC(DVI)
•• Bild → ställ in varje skärmläge på Text under Bildläge
•• System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på Av
DVI /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
――Du kan använda DVI-porten på produkten som HDMI-port genom att använda en DVI-HDMI-adapter.
HDMI
DVI /
MAGICINFO IN
52
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
HDMI IN
DP IN
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
――För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när produkten stängs
av eller går över i energisparläge.
Om produkten används i tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är det inte
säkert att ändringar av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att skärmbilden inte
visas korrekt.
Om detta inträffar ställer du in Max. energisparläge på Av innan du använder produkten.
――Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start- eller Biosskärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta på produkten innan
du sätter på datorn.
――Skärmporten (DP IN) på produkten samt den medföljande DP-kabeln är utformade baserat på
VESA-standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESA-standarden kanske inte
produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar inte för eventuella problem som
uppkommer till följd av att du använder en kabel som inte uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
53
Ansluta till en video
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med AV-kabel
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
Anslutning med en komponentkabel
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
54
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten.
――När du har anslutit en bildenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du inställningarna enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från bildenheten.
――Ljud → ställ in HDMI Ljud på AV(HDMI)
――Bild → ställ in varje skärmläge på Video/bild under Bildläge
――System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på På
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
DVI /
MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
55
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta till ett ljudsystem
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
-- Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång använder
du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
AUDIO OUT
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI IN
56
Ansluta nätverkskabeln
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel).
57
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
――Vill du se mer detaljerad information om anslutna källenheter trycker du på TOOLS-knappen på Källa-sidan.
SOURCE → Källa
Ändra namn
Källa
SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
MagicInfo S
MagicIWB S
PC
HDMI
AV
Component
Om du vill gå till Alternativ trycker du på och håller ned Enter.
Anpassa namnet på en ansluten enhet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
PC / Digitalbox / Satellitmottagare / PVR STB / Spel / Blu-ray / DVD / Video / AV-mottagare / Videokamera / DVI PC
/ DVI-enheter / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Källa → TOOLS → Information → ENTER E
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Med MagicIWB S-programvaran kan du spela upp olika typer av innehåll på en stor pekskärm.
Använd programmet när du vill levandegöra möten och konferenser.
Se bruksanvisningen för pekskärmsöverlägget om du vill veta mer.
Bruksanvisningen till MagicIWB S kan hämtas på http://www.samsung.com/displaysolutions.
58
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
-Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Installation/avinstallation av MDC-program
Installation
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
7
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill
installera programmet under och klickar på "Install".
8
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
"Next".
4
Välj
"I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka på
Avinstallation
1
program.
"Next".
5
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
"Next".
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera
programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
59
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
Skärm 1
Skärm 2
Dator
60
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
Dator
RJ45
HUB
Skärm 1
Skärm 2
61
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
Skärm 1
RJ45
RS232C OUT
Skärm 2
Dator
62
Kapitel 05
Hemfunktion
Den här funktionen finns under Support → Gå till start.
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
――Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
Spelare
HOME
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spela upp kanaler eller innehåll med en av följande metoder.
→ Spelare →ENTER E
•• Nationell kanal: Spela upp innehåll via en server.
――Vill du köra Nationell kanal måste du se till att produkten är ansluten till servern.
•• Lokal kanal: Spela upp innehåll på internminnet eller från ett externt minne.
Spelare
Schema
Mall
Spela upp olika innehåll, till exempel
schemalagda kanaler, mallar eller filer.
Klona produkt
ID-inställningar
Delad skärmbild
Nätverksstatus
Bildläge
Påslagningstid/sluttid
Ticker
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
63
Godkänna en ansluten enhet från servern
3
Välj Device i menyraden längst upp.
4
Välj Lite i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Lite.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Lite-enheter som inte godkänts.
Godkänna Lite-servern
•• Ställ in MagicInfo-läge på Lite i Servernätverksinställn..
Godkänn och använd Lite-servern.
――Konfigurera Nätverksinställningar för servern innan du godkänner enheten.
1
2
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
Logga in med ditt ID och lösenord.
64
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner
till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite
Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
65
Godkänna Premium-servern
3
Välj Device i menyraden längst upp.
4
Välj Premium i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Premium.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Premium-enheter som inte godkänts.
•• Ställ in MagicInfo-läge på Premium i Servernätverksinställn..
Godkänn och använd Premium-servern.
――Konfigurera Nätverksinställningar för servern innan du godkänner enheten.
1
2
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
Logga in med ditt ID och lösenord.
66
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner
till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo
Premium Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Premium Server>.
67
Spelare
Enhet : Alla
Innehåll : Alla
Bläddra efter och spela innehåll på den markerade enheten.
Ingen kanal.
Nationell kanal
Sortera efter : Filnamn
Alternativ
1 / 4 objekt
Nationell kanal
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på menyskärmen Spelare.
Om du vill se om servern är ansluten när ett Nationell kanal körs, trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
1
Ingen kanal.
Välj Nationell kanal i Spelare-menyn.
――Ingen kanal.-meddelandet visas om inga kanaler har registrerats i Nationell kanal.
Lokal kanal
2
Nationell kanal körs.
Mina mallar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Lokal kanal
Spela upp ett schema eller en kanal som konfigurerades i produkten.
1
Välj Lokal kanal i Spelare-menyn.
――Ingen kanal.-meddelandet visas om inga kanaler har registrerats i Lokal kanal.
2
Lokal kanal körs.
Mina mallar
Spela upp en mall i Mina mallar som har lagrats i produktens internminne.
68
Funktioner på Spelare
På Spelare-listan finns följande funktioner.
•• Enhet
Välj Intern eller USB för att söka efter en särskild enhetslista.
-- Alla / Intern / USB
•• Innehåll
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild innehållslista.
-- Alla / Video / Bild / PDF / Flash / MS Office / Mina mallar
•• Sortera efter
Ange sorteringskriterium.
-- Filnamn / Senaste spelade
•• Alternativ
Menyalternativ på Spelare
Alternativnamn
Åtgärd
Spela upp vald
Välj och spela upp önskat innehåll.
Skicka
Kopiera medieinnehåll till en annan lagringsenhet.
Ta bort
Ta bort önskat innehåll.
Inställn.
Konfigurera detaljerade egenskaper för innehållet.
――Se följande sida för mer information om Inställn.-funktionen.
69
Spelare-sidans Inställn.-meny
Standardlagring
Välj lagringsplats som du vill hämta schemalagda kanaler från nätverket till.
Inställn.
•• Intern / USB / SD-kort (DM65E-BR- och DM75E-BR-modellerna stöds inte.)
Bildstorlek
Inställn.
Ange skärmstorlek för innehåll.
Välj den lagringsplats där du vill lagra schemalagda kanaler från nätverket.
Standardlagring
Om Bildstorlek är inställd på Video eller Bild
•• Helskärm / Ursprunglig storlek / Anpassa till skärm
Intern
Bildstorlek
Stäng
Visningstid
Övergångseffekt
Slumpvis
Innehållsorientering
Liggande
Om Bildstorlek är inställd på PDF eller MS Office
•• Helskärm / Ursprunglig storlek
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Video-, Bild-, PDF- och MS Office-filer.
Visningstid
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ställ in hur länge varje sida visas i ett bildspel.
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Bild-, PDF-, Flash- och MS Office-filer.
Övergångseffekt
Konfigurera övergångseffekter mellan sidor eller scener i ett bildspel eller en videofil.
•• Ingen / Tona1 / Tona2 / Osynlig / Spiral / Schack / Linjer / Trappor / Torka / Slumpvis
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Bild-filer.
Innehållsorientering
Ändra orienteringen på uppspelningen av innehållet till något av lägena Liggande eller Stående.
•• Liggande / Stående
――Om Innehållsorientering är inställt på Stående-visning, stöds inte videokodeken VP8.
――Källa är inte tillgänglig när Innehållsorientering är inställt på Stående.
70
Standardinnehåll
Detta standardinnehåll visas om du kör en kanal när inga program är schemalagda på kanalen.
•• Ingen / Mina mallar
Ta säkert bort
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Återställ
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
71
När innehåll körs
Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen.
•• Aktuell tid
Visa information om innehåll som körs
•• Kanalnummer: Nummer som tilldelats kanalen som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
Information
Aktuell tid:
Typ:
•• Typ: Typ av kanal som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
00:00am
•• Kanalnamn: Namn på kanalen som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
Nationell kanal
Kanalnummer:
Inga kanaler valda
Kanalnamn:
Inga kanaler valda
•• Programversion: Visar enhetens programversion
DTP-EP-APP-5402-03-Hijack
•• MAC-ID: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer
Programversion:
OK
Inget schema att hämta
•• Märken: Tagginställningar som ges till en enhet av servern
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
•• Server: Visar serverns anslutningsstatus (Ansluten, Inte ansluten eller Ej godkänd)
•• USB: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
72
Ändra inställningarna för innehåll som körs
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera inställningar som Bildläge och Ljudläge.
•• Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
•• Musik
Ställ in bakgrundsmusik för innehållet som spelas upp.
Spellista
Musik
Bildläge
Ljudläge
Upprepa
•• Bildläge
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp
-- Shopping/Shoppingcent. / Kontor/skola / Terminal/station / Delad skärmbild / Kalibrerad
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Den här funktionen är inte tillgänglig när innehållet spelas upp via Delad skärmbild.
•• Ljudläge
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp
-- Standard / Musik / Film / Klar röst / Förstärk
•• Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
-- En / Alla
73
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen
kan inte spelas upp.
Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
-- Flash player 11.0 eller äldre och Flash Air 3.0 eller äldre versioner stöds.
-- PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
Nätverksschema på flera skärmar
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Begränsningar
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Intern/USB -minnet.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
――Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.
――Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du trycker på
knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.
――Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2 när ett
serverschema skapas.
74
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
75
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den
upplösning som anges i tabellen ovan stöds inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet
som är högre än den hastighet som anges i tabellen
ovan kan göra att bilden hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller
containern.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller
ramhastighet som är högre än den
hastighet som anges i tabellen ovan kan
göra att ljudet hackar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller
kan spelas upp felaktigt om det är fel på
innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är
kanske inte kompatibla med spelaren.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP
-- 32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer
stöds.
•• Maximal upplösning som stöds: 4096 x 4096
•• Maximal filstorlek som stöds: 20 MB
•• Bildeffekter som stöds: 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack,
Linjer, Trappor, Torka, Slumpvis)
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD
stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Endast en videofil åt gången kan spelas upp om
videofilerna på skärmen använder inkompatibla codec
eller upplösningen är 1080 × 1920.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte obrutet
läge under följande förhållanden:
-- Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Inkompatibel codec
-- Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
-- Upplösningen skiljer sig från skärmens
-- Frekvensen skiljer sig från skärmens
76
Flash
Power Point
•• Flash player 11.0 eller äldre och Flash Air 3.0 eller
äldre versioner stöds.
•• Flash-animering
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Rekommenderad lösning: 960 x 540
-- Akta!
Prestanda jämförbart med Flash Player på ett
Windows-operativsystem kan inte garanteras
Optimering krävs när innehållet skapas
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Upplösning: 1920 x 1080
-- ljud
Codec: H.264 BP
-- Akta!
Filformatet F4V stöds inte
Screen Video stöds inte.
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Animeringseffekt
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt
stöds inte)
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
------
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
-- Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte
på grund av problem med försämrad
prestanda.
-- Maskerade bilder och bilder sida vid sida
stöds inte.
-- Innehåll med roterad text stöds inte.
-- Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
-- Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
77
WORD
Mallfiler
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara
tillgängligt i Mall.
LFD-skärmar
•• Stöds i Nationell kanal och Lokal kanal
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .lfd
•• Funktioner som inte stöds
-- Bakgrundseffekt på sidor
-- Vissa styckeformat
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
-----
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
78
Filformat som är kompatibla med Videowall
――Mer information finns i <användarhandboken till MagicInfo Server>.
Video
Bild
•• 3D-video stöds inte.
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg, bmp, png
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i
tabellen ovan stöds inte.
•• Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640
――En bild med högre upplösning kan ta längre tid att visa på skärmen.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än
den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid
uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är
fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Vissa codec-enheter kanske inte stöds i stående uppspelningsläge.
79
Begränsningar
•• Bara en videofil (Video) kan spelas upp per klient.
――Man kan spela upp olika innehållsfiler på skärmarna i en delad skärmbild.
Det går inte att spela upp två videofiler (Video) på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Tillgänglig
Tillgänglig
Ej tillgänglig
80
Schema
Funktioner på Schema
På Schema finns följande funktioner.
→ Schema → ENTER E
HOME
Schema
Typ : Lokal
Enhet : Intern
Alternativ
Schemalägg innehållet på en lokal kanal eller redigera befintliga kanaler.
Speltid
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Lägg till innehåll för
att skapa program på
kanalen.
01:30 am
02:00 am
Ställ in visningstiden
för hur länge de objekt
med innehåll ska visas.
02:30 am
03:00 am
04:00 am
+ Lägg till prog.
Schemalägg ditt innehåll
på CH 2.
Schemalägg ditt innehåll
på CH 3.
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Enhet
-- Visa namnet på en ansluten lagringsenhet.
――Det här alternativet aktiveras bara om Typ är inställt på Lokal i Enhet.
•• Alternativ
01:00 am
03:30 am
•• Typ
-- Lokal: Lägg till eller ändra scheman.
-- Nätverk: Visa nätverksscheman som konfigurerats för servern.
Ställ in en starttid och
sluttid för programmet.
Menyalternativ på Schema
Alternativnamn
Åtgärd
06:00 am
Skicka
Skicka konfigurerade scheman till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när
du "kopierar" på en dator.
Ta bort
Ta bort scheman.
81
Konfigurera kanalscheman
Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik vid en särskild tidpunkt.
1
Välj vilken kanal du vill konfigurera.
2
Markera det video-, musik- och fotoinnehåll du vill lägga till i kanalschemat.
3
Ställ in speltiden för schemat. (Starttid ~ Stoppa Tid)
4
Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.
5
Tryck på knappen Spara.
――Endast när Typ är inställt på Lokal.
Ändra ett kanalschema.
Ändra inställningar för ett kanalschema som innehåll, längd och schemats namn.
1
Välj vilken kanal du vill ändra.
2
Markera det video-, foto- eller musikinnehåll du vill ändra i kanalschemat.
-- Ta bort innehåll: Placera markören över det önskade innehållet och tryck på E-knappen för att ta bort det.
-- Gå höger till innehållslistans slut. Klicka på +-knappen för att lägga till innehåll eller för att ändra spelordningen på filerna.
3
Ställ in speltiden för schemat. (Starttid ~ Stoppa Tid)
4
Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.
5
Tryck på knappen Spara.
――Endast när Typ är inställt på Lokal.
82
Mall
HOME
Funktioner på Mall
Skapa unikt innehåll med hjälp av mallar. Det är enkelt att skapa innehåll. Ändra bara text och bilder i en
mall.
→ Mall → ENTER E
Mall
Sortera listan över mallar med följande kriterier.
Marknad : Alla
Välj den mall som du vill anpassa.
Mina mallar
Orientering : Liggande
1 / 64 objekt
•• Marknad
•• Orientering
-- Liggande: Välj detta läge när produkten används i liggande läge.
-- Stående: Välj detta läge när produkten används i stående läge.
1
Välj en mall från de medföljande exempelmallarna.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Förh.granskning
Avbryt
New town
interior design
Spara
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Bakgrundsskärm
2
bg_co...
Bakgrundsmusik
Sätt samman en mall genom att infoga text, video, foton eller PDF-filer efter egna önskemål.
83
Skriva in text
Lägga till innehåll som videor, foton och PDF-filer
Aa
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Tryck på volymknappen på fjärrkontrollen för att
ändra teckenstorlek.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Redig.
Objekt valdes
Välj för att ta bort
Förh.granskning
Avbryt
picture1.jpg
New town
interior design
Redigera text
Teckensnittsalternativ
Spara
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Bakgrundsskärm
bg_co...
Dölj element
Visa
Standardvaraktighet för innehåll
00:00:05
Tyst
Klart
Bakgrundsmusik
Redigera text
Bilförhållande
Avbryt
Konfigurera bakgrundsbild/bakgrundsmusik
Välj fönstret Redigera text för att skriva text.
Teckensnittsalternativ
Teckenstorlek: Ange textstorlek för meddelandet.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Bakgrundsskärm
Enhet : Alla
Teckenfärg: Ange textfärg för meddelandet.
Bakgrundsfärg: Ange bakgrundsfärg för meddelandet.
Opacitet för bakgrund: Ange bakgrundstransparens för meddelandet.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Justering: Välj justeringsläge för meddelande.
Scroll: Ange rullningens riktning/hastighet för meddelandet.
Dölj element: Visa eller dölj ett meddelande.
――Valet av Dölj återställer inte inställningarna för meddelanden.
bg_common_01.jpg
Klart
Avbryt
Återställ: Återställ alla inställningar i Teckensnittsalternativ till standardinställningarna.
84
Förh.granskning
3
Konfigurera Mallnamn och Lagring.
Spara
Varaktighet
23:59:59
Mallnamn
Mallförhandsvisningen körs. Den försvinner om
20 sekunder.
Lagring
1
Förhandsgranska den skapade mallen med Förh.granskning-funktionen.
2
Vill du spara mallen trycker du på Spara-knappen.
Intern
Spara
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Avbryt
Tryck på Spara-knappen för att sluta skapa nytt innehåll.
85
Klona produkt
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
-- Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till produkten.
-- Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
――När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
86
ID-inställningar
HOME
→ ID-inställningar → ENTER E
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
ID-inställningar
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
PC-anslutningskabel
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
Automat. inst. enhets-ID
Med den här funktionen tilldelas ett ID-nummer automatiskt till enheter anslutna via en RS232C-kabel.
När flera enheter är anslutna aktiverar du funktionen på den första eller sista enheten.
87
Delad skärmbild
HOME
→ Delad skärmbild → ENTER E
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad
skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte
stöder funktionen MagicInfo.
Applicera på
•• Aktuell källa (skärmbild från en enhet som är ansluten till Källa): Konfigurera videoväggsfunktionerna för skärmbilden
från en extern enhet som är ansluten till produkten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• MagicInfo Player S: Konfigurera videoväggsfunktionerna för innehåll som sparats i produkten eller innehåll som sparats
på ett USB-minne eller ett SD-kort.
Begränsningar
――Uppspelningen kan till en början vara hackig om videofiler med olika upplösning spelas upp efter varandra (t.ex. innehåll
med 1 280 × 720 spelas upp efter innehåll med 1 920 × 1 080) eller om en bildfil och en videofil spelas upp efter varandra.
Video
•• Upplösningar som stöds
-- 1920 x 1080 @ 24p/30p
-- 1280 x 720 @ 24p/30p/60p
•• HEVC- och 3D-bilder stöds inte.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg, png, bmp
•• Maximal upplösning som stöds
-- jpeg : 15360 x 8640
-- png: 4096 x 4096
-- bmp: 4096 x 4096
88
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 100 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat nummer. Tryck på knappen E.
•• Alla skärmar: Tilldela skärmpositioner till Alla skärmar. Då behöver du inte ställa in en delad skärmbild för enskilda skärmar.
•• Aktuella skärmar: Tilldela bara skärmposition till denna första skärm.
――Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 100 vyer (15 x 15). Det högsta antalet vyer som kan delas när produkterna är anslutna via DP Loopout är också 100.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
89
Nätverksstatus
HOME
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → ENTER E
Nätverksstatus
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
90
Bildläge
HOME
→ Bildläge → ENTER E
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bildläge
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka,
färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in
på På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
-- Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
-- BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
91
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Välj en mapp på USB-enheten eller den interna minnesenheten som
innehåller det material som ska spelas upp när produkten sätts på. Innehållet kan bestå av musik-, foto- och videofiler.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil, fungerar
inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen. Högst 255 tecken känns igen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne måste du se
till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid.
――Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra bärbara
mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa enheter.
92
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
93
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för visning av ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
Ticker
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Fler inställningar
HOME
Menyn för bildinställningar visas.
→ Fler inställningar → ENTER E
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
94
URL-startare
HOME
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startare-funktionen.
――Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
→ URL-startare → ENTER E
Ändra URL
pm
12:00
URL-startare
Januari 1 2015
Klona produkt
ID-inställningar
Delad skärmbild
Nätverksstatus
Bildläge
Påslagningstid/sluttid
Ticker
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
95
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bild
Bildläge
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
Shopping/Shoppingcent.
· Bakgrundsljus
80
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
G50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
R50
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka,
färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in
på På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
-- Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
-- BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
96
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.
· Bakgrundsljus
80
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
G50
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/station,
Delad skärmbild
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa
/ Färg / Ton (G/R)
Text
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa
Kalibrerad
Bakgrundsljus
BD Wise
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa
/ Färg / Ton (G/R)
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
R50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
97
Färgtemperatur
Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–16000K)
――Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
――Färgtemperatur är aktiverad när Bildläge är inställt på Kalibrerad eller BD Wise.
Bild
Färgtemperatur
16000K
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Vitbalans
2 poäng
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Bild
Vitbalans
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
10 poäng
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.
•• 10 poäng (Av / På)
――Nivå, Röd, Grön, Blå och Återställ aktiveras bara när 10 poäng är inställd på På.
•• Nivå: Välj det intervall som ska justeras.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Röd: Justera den röda nivån.
•• Grön: Justera den gröna nivån.
•• Blå: Justera den blå nivån.
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
――En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Kontor/skola (Video/bild).
99
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Bild
Gamma
0
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management till lägena Information och Advertisement.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Bild
Kalibrerat värde
Verkställ ej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
100
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
Avancerade inställningar
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Delad skärmbild
Terminal/station
Dynamisk kontr.
Av
Svärta
Av
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Bildläge
Av
BD Wise
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget
Endast RGB / Färgområde
Text
Dynamisk kontr. / Svärta
Video/bild
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget
Endast RGB / Färgområde / Rörelsebelysning
Text
Dynamisk kontr. / Svärta
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget
Endast RGB / Färgområde
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Avancerade inställningar.
Ursprunglig
Rörelsebelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
101
Dynamisk kontr.
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
Av
Svärta
Av
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Av
Ursprunglig
Rörelsebelysning
Av
Justera skärmkontrasten.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
Läget Endast RGB
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
――Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på Personlig.
Rörelsebelysning
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
――Aktiverad när Bildläge är inställd som Video/bild.
•• Av / På
102
Bildalternativ
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/station,
Delad skärmbild
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Auto
MPEG-brusfilter
Auto
HDMI svärta
Normal
Filmläge
Av
Motion Plus
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter
/ HDMI svärta / Filmläge / / Motion Plus /
Dynamisk bakgrundsbelysning
Text
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Kalibrerad
HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning
BD Wise
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter
/ HDMI svärta / Filmläge / Dynamisk
bakgrundsbelysning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
103
Färgton
Bildalternativ
Färgton
Av
Om Bildläge är inställd på Text
•• Av / Sval / Standard / Varm
Digital rensad vy
Auto
Om Bildläge är inställt på Video/bild eller BD Wise
MPEG-brusfilter
Auto
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
HDMI svärta
Normal
Filmläge
Av
Motion Plus
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Digital rensad vy
Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen Digital rensad vy för att minska brus och
spökbilder som visas på skärmen.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
――Den mottagna signalen är som starkast när stapeln är grön.
――Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.
MPEG-brusfilter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
104
HDMI svärta
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Auto
MPEG-brusfilter
Auto
HDMI svärta
Normal
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Låg / Normal / Auto
――Bara tillgängligt i lägena HDMI, DVI och DisplayPort (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Filmläge
Av
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.
Motion Plus
Av
•• Av / Auto1 / Auto2
――Tillgängligt i AV, Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
105
Motion Plus
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Av
MPEG-brusfilter
Av
HDMI svärta
Låg
Filmläge
Av
Motion Plus
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
Avlägsnar suddighet och hackig bildåtergivning från scener med mycket snabba rörelser för att ge en tydligare bild.
Menynamnen kan variera beroende på land.
Av: Stänger av Motion Plus.
Klar: Ställer in Motion Plus på läget Klar (passar när du vill se rörliga bilder tydligare).
Standard: Ställer in Motion Plus på läget Standard.
Mjuk: Ställer in Motion Plus på läget Mjuk (passar när du vill se rörliga bilder på ett naturligt sätt).
Personlig: Används för att minska efterbilder och hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.
•• Brusreducering: Används för att minska efterbilder så mycket som du önskar.
-- Det här stöds bara när Motion Plus är inställt på Personlig.
•• Skakreducering: Används för att minska hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.
-- Det här stöds bara när Motion Plus är inställt på Personlig.
•• LED Clear Motion: Används för att minska hackig bildåtergivning så mycket som du önskar.
-- Det här stöds bara när Motion Plus är inställt på Personlig.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Återställ: Återställ Motion Plus-inställningarna till standardvärden.
-- Färgen på skärmen kan variera oavsiktligt med det här alternativet.
-- Inaktiverat när BIB är inställt på På.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
106
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
――Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
Bildstorlek
Bildstorlek
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
16:9
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
· Position
Upplösning
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
•• Smart visning 2: Minskar 16:9-bildens storlek med 25%.
Av
•• Anpassa bredd: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket
inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI (720p/1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p)
används som ingångssignal.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• Originalförhållande: Om ingångskällan är PC, DVI, HDMI (PC-anslutning), DisplayPort visas videon i
originalbildformatet.
107
Position
Justerar bildens position. Position är bara tillgängligt om Bildstorlek är inställt på Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd, Anpassa t.
skärm eller Personlig.
――Gör så här om du vill använda funktionen Position när du har valt Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd, Anpassa t. skärm eller
Personlig.
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Position
Upplösning
Av
1
Tryck på knappen d och välj Position. Tryck på knappen E.
2
Tryck på knappen u eller d om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.
3
Tryck på knappen E.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Zoom/Position
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på HDMI (1080i/1080p),
Component (1080i/1080p), AV eller DVI. Bildstorlek måste vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara tillgängligt.
――Personlig under Bildstorlek är bara aktiverat när Bildläge är inställt på Video/bild i DVI- eller DisplayPort-läge.
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
Upplösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av
1
Tryck på knappen d och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.
4
Tryck på knappen E.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position.
Bilden återställs till standardpositionen.
108
Upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att
välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
109
Autojustering
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.
MENU m → Bild → Autojustering → ENTER E
Bild
Autojustering
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justering av PC-skärm
MENU m → Bild → Justering av PC-skärm → ENTER E
Bild
Justering av PC-skärm
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att justera frekvensen till bästa
möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den
justeras efter mitten av skärmen.
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen ◄ eller ► om du vill justera
den horisontella positionen.
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
110
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
111
Kapitel 07
Skärmdisplay
BIB
BIB-inställningar
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
MENU m → Skärmdisplay → BIB → ENTER E
Huvudbild
Underbild
Skärmdisplay
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
AV / Component
BIB
AV / Component
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
Bildskärmsorientering
――Om Källinnehållsorientering ställs in på Stående, inaktiveras BIB.
――Plug In Module-läget stöds bara när en PIM (säljs separat) är ansluten till produkten.
Skärmskydd
Meddelandevisning
Menyspråk
Svenska
Återställ skärmdisplay
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- För BIB-ljud hänvisas till Ljudval-anvisningarna.
-- Om du stänger av produkten medan den är i läget BIB är den kvar i läget BIB när du slår på
den igen.
-- Du kan uppleva att bilden på BIB-skärmen blir något onaturlig om du använder huvudskärmen
för att visa ett spel eller karaoke.
112
•• BIB (Av/På): Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
BIB
•• Källa: Du kan välja en källa för underbilden.
BIB
På
•• Storlek (
Källa
PC
Õ
•• Position (
,
――I dubbelt (
,
Position
Ã
•• Ljudval (Huvudbild/Underbild): Du kan välja att lyssna på ljudet från Huvudbild-bilden eller från Underbild-bilden.
Ljudval
Huvudbild
Storlek
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): Välj en storlek för underbilden.
): Välj en position för underbilden.
) läge går det inte att välja Position.
Stäng
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
113
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Ställ in menyskärmens orientering.
MENU m → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTER E
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Liggande
Källinnehållsorientering
Liggande
Bilförhållande
Helskärm
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Källinnehållsorientering
Ställ in orienteringen av innehåll från externa enheter som ansluts till produkten.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
――Om BIB ställs in på På, inaktiveras Källinnehållsorientering.
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
――Om BIB ställs in på På, inaktiveras Bilförhållande.
114
Skärmskydd
Tid för autoskydd
MENU m → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTER E
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i
skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Inbränningsskydd
Av
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Inbränningsskydd.
Inbränningsskydd flyttar bilden en aning på skärmen.
Med inställningen för Inbränningsskydd Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Pixelskiftning
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte
ett fel hos produkten.
――Om Bildstorlek ställs in på Anpassa t. skärm, inaktiveras Pixelskiftning.
115
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Funktionen Inbränningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Timer
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av
Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i Läge.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
-- Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
-- Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
-- Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Aktiverat när Timer är inställt på Upprepa och Läge är inställt på Pixel.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
116
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Timer
Grå sida
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Ljus / Mörk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
117
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENUm → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTERE
Inget signalmeddelande
Meddelandevisning
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
118
Menyspråk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Menyspråk → ENTER E
Skärmdisplay
Menyspråk
Svenska
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
119
Kapitel 08
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.
•• Standard: Väljer normalljudläget.
•• Musik: Framhäver musik mer än röster.
MENU m → Ljud → Ljudläge → ENTER E
•• Film: Ger det bästa ljudet för filmer.
•• Klar röst: Framhäver röster mer än andra ljud.
Ljud
Ljudläge
Standard
•• Förstärk: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre ljudupplevelse.
――Om Högtalarinställningar ställs in på Extern, inaktiveras Ljudläge.
Ljudeffekt
HDMI Ljud
AV(HDMI)
Ljud för videosamtal
Aktuell källa
Dolby Digital-komp
RF
Högtalarinställningar
Autovolym
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
120
Ljudeffekt
Konfigurera den ljudeffekt du önskar i utgångsljudet.
――Om Högtalarinställningar ställs in på Extern, inaktiveras Ljudeffekt.
――Bara tillgängligt när Ljudläge är inställt på Standard.
MENU m → Ljud → Ljudeffekt → ENTER E
Virtual Surround
Ljudeffekt
Virtual Surround
Av
Dialog Clarity
Av
Equalizer
Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanalig surroundljudsupplevelse genom ett par högtalare med hjälp av HRTF-teknik (Head
Related Transfer Function).
•• Av / På
Dialog Clarity
Med den här funktionen kan du öka intensiteten i en röst över bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs tydligare.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Equalizer
Anpassa ljudinställningarna för varje högtalare för sig med Equalizer.
•• Balans V/H: Justerar balansen mellan höger och vänster högtalare.
•• 100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz(Bandbreddsjustering): Justerar nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.
•• Återställ: Återställer equalizern till standardinställningarna.
121
HDMI Ljud
Välj om du vill höra från AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ljud → HDMI Ljud → ENTER E
Ljud
HDMI Ljud
AV(HDMI)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljud för videosamtal
MENU m → Ljud → Ljud för videosamtal → ENTER E
Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.
•• Aktuell källa / Videosamtal
――Om Högtalarinställningar ställs in på Extern, inaktiveras Ljud för videosamtal.
Ljud
Ljud för videosamtal
Aktuell källa
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
122
Dolby Digital-komp
Ange Dolby Digital Compression-läge.
•• Line / RF
MENU m → Ljud → Dolby Digital-komp → ENTER E
Ljud
Dolby Digital-komp
RF
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Högtalarinställningar
Ljudutgång
MENU m → Ljud → Högtalarinställningar → ENTER E
Om du lyssnar på ljudet för en sändning eller film via en extern mottagare hör du kanske ett eko som orsakas av skillnaden
i avkodningshastighet mellan produktens högtalare och högtalarna som är anslutna till ljudmottagaren. Om detta inträffar
ställer du in produkten på Extern.
Ljud
Högtalarinställningar
•• Extern / Intern / Mottagare
――När du ställer in Högtalarinställningar på Extern, stängs produktens högtalare av.
Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När Högtalarinställningar är inställd på Intern, är produktens och de
externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.
――Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
123
Autovolym
Volymen kan variera beroende på kanal.
Jämna ut volymen automatiskt vid växling till en annan kanal.
•• Av / Normal / Natt
MENU m → Ljud → Autovolym → ENTER E
Normal jämnar ut volymen för varje kanal så att volymen är samma när du byter kanal.
Natt jämnar ut och sänker volymen för varje kanal så att varje kanal blir tystare. Natt är användbart på kvällar och nätter när du
vill ha låg volym.
――Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in Autovolym på Av. Det är inte säkert att det
Ljud
Autovolym
Av
händer något om du ändrar volymen med den anslutna källenhetens volymkontroll om Autovolym är inställd på Normal
eller Natt.
――Om Högtalarinställningar ställs in på Extern, inaktiveras Autovolym.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ ljud
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Ljud
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
124
Kapitel 09
Nätverk
Nätverksstatus
Nätverksinställningar
MENU m → Nätverk → Nätverksstatus → ENTER E
MENU m → Nätverk → Nätverksinställningar → ENTER E
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning på
webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
Nätverksstatus
Konfigurationen av trådlöst nätverk och Internetanslutning är klara.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Trådlös
Trådlöst nätverk
Du är ansluten till Internet. Om du har problem med onlinetjänsterna kontaktar du din
Internetleverantör.
Disconnect
IP-inst.
Försök igen
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Stäng
Uppdatera
WPS(PBC)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Nätverkstyp
•• Trådlös / Kabel
125
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det lokala nätverket
genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett nätverksvägguttag med en
LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
LAN
Nätverksporten på väggen
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på väggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en LAN-kabel när du
ansluter. Se bilden nedan.
LAN
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd för
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP tillhandahåller
automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för att produkten ska få
åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverk är dynamiska
nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du ange
värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens kabelinställningsskärm när
du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS från din
Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
――Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
――ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
LAN-kabel
126
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra programuppgraderingar.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
Automatiskt Nätverksinställningar (kabelanslutet)
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
Manuell inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Nätverksinställningar-sidan.
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Nätverksinställningar.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Nätverksinställningar.
-- Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
――Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
――Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill ställa in
anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
-- Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
Verifikationsprocessen avslutas.
4
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
5
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
Manuellt Nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
6
När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
127
Nätverksinställningar (trådlöst)
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
Nätverksporten på väggen
LAN-kabel
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
――Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den
trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och
kommunikationsfel.
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter
till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller Säkerhetskod.
Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av en
angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om
du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en Säkerhetskod för det
trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
3
E.
――Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd
på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder
Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
――Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
4
(Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt
SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
――Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning
WPS(PBC)
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼, och tryck sedan två gånger på knappen
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
128
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Manuell inställning
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
――En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
över tillgängliga nätverk.
Internetanslutning är klara.”.
3
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d, och tryck sedan två gånger på knappen
E.
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
4
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
Välj Stopp medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar
anslutningsförsöket.
8
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
129
10När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
11När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
WPS(PBC)
Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)
Om routern har en WPS(PBC)-knapp följer du dessa steg.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Välj WPS(PBC), tryck på E och tryck sedan på E igen.
3
Tryck på knappen WPS(PBC)på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
4
Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
130
Wi-Fi Direct
MENU m → Nätverk → Wi-Fi Direct → ENTER E
Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.
Om du vill använda den här funktionen
måste din mobila enhet stödja Wi-Fi
Direct.
Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi Direct:
1
Gå till skärmen Wi-Fi Direct. Produkten söker efter enheter.
2
Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen WPS(PBC) på den trådlösa enheten inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
•• PIN-kod: Ange den visade PIN-kod-koden på enheten.
――Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan Frånkopplad.
Multimediaenhetsinställningar
MENU m → Nätverk → Multimediaenhetsinställningar → ENTER E
Tillåt andra enheter som smartphones och surfplattor på ditt nätverk att dela innehåll med produkten.
131
Screen Mirroring
Servernätverksinställn.
MENU m → Nätverk → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Nätverk → Servernätverksinställn. → ENTER E
Anslut en mobil enhet som stöder spegling till produkten. På detta sätt kan skärmbilden och ljudet från
den mobila enheten spelas på produkten. Spegling hänvisar till att skärmbilden och ljudet från en mobil
enhet spelas upp på en skärmenhet.
――Vill du använda Screen Mirroring måste du se till att den mobila enheten stöder en speglingsfunktion
som AllShare Cast, WiDi (version 3.5 eller senare) och Miracast. Du kan besöka den mobila enhetens
tillverkares webbplats för att se om den stöder spegling.
――Skärmbilden eller ljudet kan vara hackiga om nätverket är överbelastat.
Screen Mirroring
Kör speglingen från den mobila enheten. Den mobila enheten söker efter och visar automatiskt
produkten i en lista.
――Om den mobila enheten inte kan ansluta till produkten kan du stänga av båda enheterna och starta
dem igen för att försöka en gång till.
Anslut till server
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
•• Serveradress / SSL / Port
――Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all dataöverföring
krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till
servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer
och sedan ändra portnumret.)
MagicInfo-läge
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
•• Lite / Premium
Serveråtkomst
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
•• Aktiv / Passiv
132
Enhetsnamn
MENU m → Nätverk → Enhetsnamn → ENTER E
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
133
Kapitel 10
System
Tillgänglighet
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
MENU m → System → Tillgänglighet → ENTER E
Tillgänglighet
Menytransparens
•• Hög / Medium / Låg
Hög kontrast
Medium
Hög kontrast
Av
Förstora
Av
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när alternativet är
aktiverat.
•• Av / På
Förstora
Ange om markerade objekt ska förstoras i menyn.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
134
Inställning
Ursprungliga inställningar (System)
MENU m → System → Inställning → ENTER E
När du har satt på produkten för första gången ställer du in grundläggande inställningar som språk, kanal och tid.
Tryck på -knappen.
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
System
Tillgänglighet
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
1
Välja ett språk
Tryck på u- eller d-knappen och tryck sedan på E-knappen. Ange språk för skärmmenyn.
Inställning
Touch Control
2
3
Strömkontroll
Ekolösning
Bildskärmsorientering
-- Liggande / Stående
Konfigurera menyns orientering.
Tid
Byt källa automatiskt
Menyspråk
Autoavst.
Ange efter hur lång tid produkten ska stängas av automatiskt om den inte används under en längre tid.
-- Av (Rekommenderas) / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
4
Nätverksinställningar
Konfigurera nätverksanslutningen. Tryck på E-knappen för att starta. Om du inte känner till hur nätverket ska
konfigureras eller vill göra det senare, väljer du Skippa. Du kan konfigurera nätverksanslutningen senare med hjälp av
Nätverk-menyn.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
5
Ställ klockan
Ställ in datum och tid och välj sedan Nästa.
135
6
Spela via
-- MagicInfo / URL-startare
Välj spelläge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
――Inställningssteget Spela via visas bara när produkten är ansluten till nätverket.
7
Enhetsnamn
-- Anv.inmatn. / [Signage]-skärm 1 ~ 6
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
8
Fjärrkontrollen klar
Gratulerar! Inställningarna är klara och nu kan du sätta igång.
136
Touch Control
Konfigurera touchkontrollfunktioner.
Touch Control-lås
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Lås läget för styrning med pekskärmen för att förhindra att enheter styrs med skärmtryckningar.
Touch Control
•• Av / På
Touch Control-lås
Av
Admin meny-lås
Admin meny-lås
Av
Ställ in Admin meny-lås för att visa inställningar för administratörsmenyn när du trycker och håller ned fingret på skärmen.
Enhet som ska styras Samsung SMART Signage
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
――Om du vill använda Touch Control-funktionen monterar du pekskärmsöverlägget (säljs separat).
Enhet som ska styras
Ange en källa som ska styras med skärmtryckningar.
• Auto: Ställ in Enhet som ska styras efter ingångskällan.
• Samsung SMART Signage: Sänd inkommande skärmtryckningssignaler till visningsenheten.
• TOUCH OUT (Fram): Sänd utgående skärmtryckningssignaler via TOUCH OUT-porten på listen.
• TOUCH OUT (Bak): Sänd utgående skärmtryckningssignaler via TOUCH OUT-porten på produktens baksida.
Enhet som ska Samsung SMART Signage TOUCH OUT (Fram)
styras
Källa
Magicinfo S, Magic IWB S
HDMI3
TOUCH OUT (Bak)
PC, Screen Mirroring, HDMI1,
HDMI2, AV, Component,
DisplayPort, DVI, Magicinfo,
Plug In Module
137
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss
tid med Timer-funktionen.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Ställ klockan
Tid
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ställ klockan
DST
På
Sovtimer
Av
Fördröjning Ström på
0 sek
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att
flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning (inom 0–50
sekunder).
138
Byt källa automatiskt
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen
automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Av
Av
끄기
Alla
PC
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och
återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
Primär återställningsk.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
139
Strömkontroll
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Ström för PC-modul
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.
Synkad påslagning
Ström för PC-modul
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
Strömknapp
•• Av / På
Auto
Endast ström på
Nätverk standby
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av
Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du Av.
•• Av / På
Synkad avstängning
Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du Av.
•• Av / På
Max. energisparläge
Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.
•• Av / På
――Endast tillgängligt i lägena PC, DVI, HDMI, DisplayPort.
140
Vilolägeskontroll
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Ström för PC-modul
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
Strömknapp
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Auto
Endast ström på
Nätverk standby
Av
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Alternativet Vilolägeskontroll är bara aktiverat när Källa är inställt på PC, DVI, HDMI eller DisplayPort.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
141
Ekolösning
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Ekosensor
Ekolösning
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
Energispar
Av
Ekosensor
På
Skärmlampschema
Av
Min bakgrgrundsbelysning
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
Av
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande
•• Av / På
――Om du ändrar Hög-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
ljusstyrkan.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Skärmlampschema
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• Av / På
142
Standby, ej sign.
Ekolösning
Energispar
Av
Ekosensor
På
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
4 timmar
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 77 C.
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
System
Temperaturkontroll
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 75 till 80 C (baserat på en omgivningstemperatur
på 40 C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om
temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
77
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
143
Enhetshanterare
MENU m → System → Enhetshanterare → ENTER E
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
Pekarinställningar
Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.
Tangentbordsinst.
Om du ansluter ett tangentbord till produkten visas Tangentbordsinst.-menyn.
Välj tangentbord
Välj ett tangentbord du vill använda bland de tillgängliga anslutna tangentborden.
――Det går bara att använda ett anslutet tangentbord.
Tangentbordsalt.
――Beroende på land.
Tangentbordsspråk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ange tangentbordets inmatningsspråk.
Tangentbordstyp
Ange tangentbordets typ.
Växla inmatningsspråk
Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.
144
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
Pekarinställningar
Musinställningar
Om du ansluter en mus till produkten visas Musinställningar-menyn.
Välj mus
Konfigurera anslutningsinställningar för mus eller alternativ för anslutna möss.
――Bara en av de anslutna mössen kan användas.
Musalternativ
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Beroende på land.
Huvudknapp
Välj en musknapp för basfunktionerna (klicka och retur).
•• Vänster (Standard) / Höger
Pekarhastighet
Ställ in muspekarens hastighet.
•• Långsam / Standard / Snabb
145
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
Pekarinställningar
Pekarinställningar
Ange pekarens storlek, hastighet och form.
――Pekarinställningar är bara tillgänglig när en Magic Presenter (säljs separat) är ansluten.
Muspekarstorlek
Ange pekarens storlek.
•• Liten / Medium / Stor / Extra stor
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Pekarhastighet
Ange pekarens hastighet. En hög hastighet gör pekaren mer känslig.
•• Långsam / Standard / Snabb
Pekarbild
Ange pekarens form.
•• Image 1 ~ Image 10
146
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
MENU m → System → Spela via → ENTER E
•• MagicInfo / URL-startare
System
Spela via
MagicInfo
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i Bekräfta ny
PIN.
System
Ändra PIN
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
147
Säkerhet
Säkerhetslås
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Säkerhet → ENTER E
Säkerhet
Säkerhetslås
Av
•• Av / På
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen
Säkerhetslås.
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).
Knappen Ström på
· Knappen Ström på
Knapplås
Av
USB Automatiskt spellås
Av
Mobilanslutningslås
Av
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen på fjärrkontrollen medan
Säkerhetslås är aktverat.
•• Av / På
Knapplås
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
――När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem sekunder.
Mobilanslutningslås
Hindra andra enheter i ditt nätverk, som smartphones och surfplattor, från att dela innehåll med din Signage.
•• Av / På
148
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot virus.
MENU m → System → Allmänt → ENTER E
Smart säkerhet
Allmänt
Använd det här alternativet för att aktivera eller inaktivera Smart säkerhet-skyddet.
•• Av / På
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
DivX® Video på begäran
Spelläge
Sök
Av
Tillåtna
En lista över alla objekt som tillåts för att de inte innehåller virus.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Inställn.
Ange alternativ för Smart säkerhet.
Autosökning
Gör automatiskt en genomsökning när skärmenheten sätts på.
•• Av / På
Flytta automatiskt till listan Isolerade
Flyttar automatiskt virus till isoleringslistan.
•• Av / På
149
BD Wise
Allmänt
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in på
På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
•• Av / På
――Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
――BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
HDMI Hot Plug
På
DivX® Video på begäran
Spelläge
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
150
Anynet+ (HDMI-CEC)
Allmänt
Smart säkerhet
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen
till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan
kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.
――Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
――Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
DivX® Video på begäran
Spelläge
――Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
Av
――I BIB-läget fungerar Anynet+ bara när en AV-enhet är ansluten som primär bildskärm. Det fungerar inte om AV-enheten är
ansluten som sekundär bildskärm.
――Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
Anynet+-menyn
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Anynet+-menyn ändras beroende på typ och status för de Anynet+-enheter som är anslutna till produkten.
――Öppna Anynet+-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.
Anynet+ -menyn
Beskrivning
Visa dator
Ändrar läget Anynet+ till läget PC.
Välj enhet
Visar Anynet+ -enhetslistan.
(enhetsnamn) MENY
Visar menyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten
visas skivmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
(enhetsnamn) Verktyg
Visar verktygsmenyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är
ansluten visas verktygsmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
(enhetsnamn) Titelmeny
Visar titelmenyn för skivan i den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare
är ansluten visas titelmenyn för filmen i den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
151
Autoavstängning
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ställer in en Anynet+-enhet på Av automatiskt när produkten stängs av.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Av
Autoavstängning
Nej
Enhetssökning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Nej / Ja
――Om Autoavstängning är inställt på Ja kommer externa enheter som är igång att stängas av samtidigt som produkten.
――Är kanske inte aktiverat beroende på produkt.
Enhetssökning
Växla mellan Anynet+-enheter
1
Tryck på knappen TOOLS, välj Anynet+ (HDMI-CEC) och tryck sedan på E.
2
Välj Välj enhet och tryck sedan på knappen E.
Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du Uppdatera så att listan uppdateras.
3
Välj en enhet och tryck på knappen E. Du kan växla till den valda enheten.
――Välj enhet-menyn visas bara när du ställer in Anynet+ (HDMI-CEC) på På på System-menyn.
――Det kan ta upp till 2 minuter att växla till den valda enheten. Du kan inte avbryta växlingsoperationen medan den pågår.
――Om du har valt en Anynet+ -enhet genom att trycka på knappen SOURCE och sedan väljer dess inmatningskälla, kan du
inte använda Anynet+ -funktionen.
――Kom ihåg att byta till en Anynet+-enhet med Välj enhet.
152
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på
produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt
på På på System-menyn.
•• Öppna Anynet+-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Välj Visa dator på Anynet+-menyn.
•• Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen och välj en enhet som inte är en Anynet+ -enhet.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas på
skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten spelar inte
upp materialet.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.
153
Problem
Den anslutna enheten visas inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
154
HDMI Hot Plug
Allmänt
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
•• Av / På
DivX® Video på begäran
Visar den registreringskod som beviljats för produkten.
Om du ansluter till DivXⓇ-webbplatsen och registrerar dig med koden, kan du ladda ned VOD-registreringsfilen.
Mer information om DivXⓇ VOD finns på ”http://vod.divx.com”.
DivX® Video på begäran
Spelläge
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
Av
Spelläge
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
välja spelläget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på inställningsmenyn.
155
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
156
Kapitel 11
Support
Programvaruuppdatering
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
-- Aktuell version: Det här är den
programversion som redan är installerad
i produkten.
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du
enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Uppdatera nu
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
Automatisk uppdatering
Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.
•• Av / På
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
157
Gå till start
Kan nås med HOME
Gå till start för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.
Spelare
-knappen på fjärrkontrollen.
Sök efter eller spela upp kanaler eller sparat innehåll på olika enheter.
MENU m → Support → Gå till start → ENTER E
Schema
Skapa innehållsscheman för lokala kanaler eller ändra sparade kanaler.
Spelare
Schema
Mall
Spela upp olika innehåll, till exempel
schemalagda kanaler, mallar eller filer.
Mall
Vill du skapa nytt innehåll väljer du en mall.
Klona produkt
ID-inställningar
Delad skärmbild
Nätverksstatus
Bildläge
Påslagningstid/sluttid
Ticker
Fler inställningar
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Se kapitlet Hemfunktion för information om alternativ på undermenyer.
ID-inställningar
Tilldela ett ID att ställa in.
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
158
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
Nätverksstatus
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Påslagningstid/sluttid
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Påslagningstid/sluttid.
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Ticker
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
Fler inställningar
Menyn för bildinställningar visas.
159
Återställ alla
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Support
Återställ alla
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
160
Kapitel 12
Spela upp foton, videor och musik (mediespelare)
Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.
Spela upp foton, videor eller musik som är sparade på en lagringsenhet.
Spela flera olika typer av innehåll med en av följande metoder.
•• Använda en USB-enhet: Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik från en USB-enhet.
•• Ansluta en lagringsenhet: Spela upp medieinnehåll sparat på en lagringsenhet som en smartphone, kamera, dator eller molntjänst.
Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet
Akta!
•• Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.
Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.
•• Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.
•• Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.
•• Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.
I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.
•• USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.
161
Enheter kompatibla med mediespelaren
•• Vissa digitalkameror med USB samt smartphones och ljudenheter kanske inte är kompatibla med produkten.
•• Mediespelaren är bara kompatibel med USB-lagringsenheter.
•• MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.
Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)
Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.
•• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.
•• Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen. USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.
•• Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den ska.
•• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i Tid för autoskydd.
•• Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.
Filsystem och format
•• Mediespelaren kanske inte fungerar på rätt sätt med olicensierade multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
•• Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).
•• Mediespelaren stöder det sekventiella JPEG-formatet.
Progressivt JPEG-format stöds inte.
•• Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.
•• Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.
•• Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet Filformatet stöds ej..
•• När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1 000 filer i varje mapp.
•• Om en USB-enhet innehåller 8 000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.
•• Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.
DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom att möjliggöra
säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.
162
Använda en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
1
Slå på produkten.
2
Anslut en USB-enhet som innehåller foto-, musik- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.
3
Sidan Spelare visas automatiskt så fort en USB-enhet ansluts till produkten.
――Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.
Använd helst en USB-hårddiskenhet som
har en strömadapter.
――Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.
Ta bort en USB-enhet
Ta bort en USB-enhet från Källa
1
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
SOURCE → Källa
Vi rekommenderar att du tar bort en USBenhet med funktionen Ta bort USB.
2
Välj USB i Källa och tryck sedan på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen. Alternativ-menyn visas.
3
Välj Ta bort USB och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
163
Spela upp medieinnehåll från en dator/mobil enhet
Godkänna en anslutning till en dator/mobil enhet
Spela upp foton, videor eller musik sparade på en dator eller mobil enhet.
Vill du spela upp medieinnehåll från en dator eller mobil enhet på produkten måste du först godkänna anslutningen till datorn eller den mobila enheten.
――Uppspelningsfunktionen finns på alla enheter som stöder DLNA DMC. Tack vare DMC-funktionen från DLNA kan du söka i medieinnehåll och styra uppspelningen från
en produkt efter att du anslutit en dator eller mobil enhet till produkten.
1
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
SOURCE → Källa
2
Välj Nätverk i Källa. Nätverksenhet-menyn visas.
3
Välj Alternativ på skärmen och välj sedan Multimediaenhetsinställningar. En lista över enheter som är anslutna till produkten visas.
4
Markera en enhet och godkänn anslutningen. Uppspelning är bara tillgängligt för enheter med tillåtna anslutningar.
――Om en begäran om medieuppspelning skickas från en dator eller mobil enhet visas ett fönster där du får ange om produkten ska tillåtas. Anslut enheterna på ett
behändigt sätt via fönstret.
――Mer information om att konfigurera ett nätverk finns i avsnittet Nätverksinställningar.
――Se till att produkten och datorn är anslutna till samma nätverksdelnät.
Alla IP-adresser anges i fyra delar med en punkt emellan.
(Till exempel 111.222.333.444). Produkten ska ha samma IP-adress som datorn förutom den fjärde delen av adressen, om de är anslutna till samma delnät. (Till exempel
111.222.333.***)
164
Vid anslutning till ett hemmanätverk (DLNA)
Spela upp innehåll sparat på en enhet ansluten till ett hemmanätverk.
――Spelar du upp medieinnehåll via en DLNA-server som inte kommer från Samsung kan det uppstå kompatibilitetsproblem.
――Uppspelning av visst medieinnehåll som delas med en dator eller mobil enhet kanske inte är möjligt, beroende på hur innehållet är kodat eller vilket filformat det har.
Vissa funktioner kanske inte erbjuds.
――Medieinnehållet kanske inte spelas upp på rätt sätt om nätverket är överbelastat. Om detta är fallet är det bättre att använda en USB-enhet.
1
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
SOURCE → Källa
2
Välj Nätverk i Källa. Nätverksenhet-menyn visas.
3
Välj en enhet ansluten till hemmanätverket (DLNA). En lista över filer och mappar som delas med den valda enheten visas.
4
Markera medieinnehållet du vill spela upp i listan. Spela upp det markerade innehållet.
Funktioner i listan över medieinnehåll
SOURCE → Källa → USB
Listan över medieinnehåll på en lagringsenhet har följande funktioner.
•• Sortera efter
Ordna om listan över medieinnehållet efter filformat för önskad visning.
-- Det här alternativet är inte tillgängligt om Filter är inställt på Alla.
•• Filter
Bland Foton, Videor och Musik sparade på en lagringsenhet kan du se enbart filer med det önskade filformatet.
•• Alternativ
-- Det här alternativet är inte tillgängligt om Filter är inställt på Alla.
165
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
Alternativnamn
Åtgärd
Foton
Videor
Musik
Bildspel
Starta ett bildspel.
――Det här alternativet är inte tillgängligt om Sortera efter är inställt på Folder.
Kodar
Välj en annan kodning om titlarna på medieinnehållet verkar korrupta.
c
Byt namn på spellista
Byt namn på en spellista.
c
Radera spellista
Ta bort en spellista.
c
L. t. i spelli.
Lägg till filer i en spellista eller skapa en ny spellista.
c
Spela upp vald
Markera och spela upp önskat innehåll i listan över medieinnehåll.
c
c
c
Skicka
Skicka medieinnehåll till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när
du "kopierar" på en dator.
c
c
c
Index
Välj index för att lättare hitta medieinnehåll om lagringsenheten innehåller många
filer.
――Bland annat finns index efter datum och alfanumeriska tecken.
c
c
c
c
――Det här alternativet är inte tillgängligt om Sortera efter är inställt på Folder.
166
Knappar och funktioner vid fotouppspelning
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus / Spela
Starta eller stoppa ett bildspel. Med ett bildspel kan du spela upp alla foton i en mapp.
-- Om du trycker på knappen INFO
när ett enhetsnamn är markerat
visas information om den markerade
enheten.
-- Om du trycker på knappen INFO när en
fil är markerad visas information om den
markerade filen.
•• Föreg. / Nästa
Visa föregående eller nästa foto.
•• Inställn.
Alternativnamn
Bildspelsinställningar
Åtgärd
Hastighet: Ändra hastigheten på bildspelet.
Effekter: Lägg till övergångseffekter mellan foton.
Rotera
Rotera foton.
Zoom
Zooma in upp till 4x.
Bildläge
Ändra Bildläge.
Bakgrundsmusik
Spela upp bakgrundsmusik medan foton visas.
――Se till att musikfilen är sparad på samma enhet.
――Minispelaren visas medan bakgrundsmusiken (Bakgrundsmusik) spelas. Med minispelaren kan du pausa musiken som spelas eller byta till
någon annan musik.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Ljudläge
Ändra Ljudläge.
――Det här alternativet finns bara tillgängligt när bakgrundsmusik (Bakgrundsmusik) spelas.
Välj högtalare
Välj en högtalare för bakgrundsmusiken (Bakgrundsmusik).
――Det här alternativet finns bara tillgängligt när bakgrundsmusik (Bakgrundsmusik) spelas.
Skicka
Skicka öppna foton till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när du "kopierar" på en dator.
Information
Visa information om en fil.
167
Knappar och funktioner vid
videouppspelning
Alternativnamn Åtgärd
Välj scen
Miniatyrer: Välj en scen och spela upp videon från scenen.
――Miniatyrer är inte tillgängligt om 1) videons miniatyrbild inte har extraherats än, 2) om videon
bara innehåller ljud eller 3) om videons speltid är kortare än sextio sekunder.
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURNknappen får du dem att försvinna igen.
Kapitelnamn: Välj och spela upp en annan video i samma mapp.
Tidsfält: Med knapparna l och r kan du söka igenom filen i tiosekundersintervall eller ange ett
specifikt tidsvärde för att hoppa till den tidpunkten i videon.
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp en video.
Följande funktioner finns tillgängliga i pausat läge. Observera att inget ljud
kan höras i pausat läge.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola en video fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till
3x, om nödvändigt. Vill du ändra uppspelningens hastighet eller återgå till
originalhastigheten trycker du på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela föregående video trycker du två gånger på . Trycker du på 
en gång kommer den aktuella videon att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa video trycker du på ‚.
•• Inställn.
Undertext
Språk / Synk / Återställ synk / Storlek / Kodar
――Om undertexterna visas felaktigt ändrar du alternativen för Kodar.
Upprepa
Konfigurera Upprepa.
Av
Upprepa en: Repetera den aktuella videon.
Uppr. allt: Repetera alla videor i en mapp.
Rotera
Rotera en bild.
Bildstorlek
Ändra skärmstorlek (Bildstorlek). Vilka skärmstorlekar som stöds beror på bilden.
Bildläge
Ändra Bildläge.
Ljudläge
Ändra Ljudläge.
Välj högtalare
Välj en högtalare där ljudet från produkten ska spelas upp.
Ljudspråk
Spela upp en video med önskat språk. Den här funktionen aktiveras bara för direktuppspelade filer
som stöder flera ljudformat.
Information
Visa information om en fil.
168
Knappar och funktioner vid musikuppspelning
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp musik.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola musik fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till 3x, om nödvändigt. Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på . Trycker du på  en gång kommer den aktuella musikfilen att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa musikfil trycker du på ‚.
•• Upprepa
Konfigurera Upprepa. Upprepa en repeterar den aktuella musikfilen. Uppr. allt repeterar alla musikfiler i en mapp.
•• Blanda
Aktivera eller inaktivera blandad uppspelning.
•• Välj högtalare
Välj en högtalare där ljudet från produkten ska spelas upp.
•• Ljudläge
Ändra Ljudläge.
169
Undertext- och mediespelarformat som stöds
Undertext
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Bildupplösningar som stöds
Filtillägg
Typ
Upplösning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
170
Musikfilformat som stöds
Filtillägg
Typ
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Sökfunktionen (hoppa) stöds inte.
Stöder upp till 2-kanaligt ljud
Videoformat som stöds
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Ljud eller video fungerar inte om innehållet har en standardbithastighet/bildfrekvens som är högre än kompatibel bild/sek som visas i tabellen ovan.
•• Om det är fel på indextabellen fungerar inte sökfunktionen (hoppa).
•• Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar dem via en nätverksanslutning.
•• Det kan ta längre tid för menyn att visas om videons bithastighet är högre än 10 Mb/s.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
Videodekoder
Ljuddekoder
Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
Om Vorbis endast finns i Webm-behållaren finns stöd för upp till 2-kanaligt ljud.
•• Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
GMC 2 och högre stöds inte.
Stöder endast BD MVC Spec.
171
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
172
Kapitel 13
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
173
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.
PC visas alltid i Källa oavsett om en dator är ansluten eller inte.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten
174
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
175
Skärmproblem
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om
signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
176
Ljudfel
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Gå till Ljud och ändra Högtalarinställningar till Intern.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på kabelboxen
behöva ändras till HDMI.)
Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
När Högtalarinställningar är inställt på Extern är volymknappen och ljud av-funktionen inaktiverade.
Justera volymen på de externa högtalarna.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).
Ljudet från bildskärmen ändras inte när Ljudläge ändras.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.
177
Ljudfel
Det hör ett eko från högtalarna.
Olika avkodningshastigheter mellan produkthögtalarna och externa högtalare kan orsaka ett eko.
Ställ i så fall in Högtalarinställningar på Extern.
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
178
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Bildskärmen ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
BIB-menyn är inte tillgänglig.
Menyn är aktiverad eller inaktiverad beroende på Källa-läget.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte.".
Meddelandet "Den angivna upplösningen stöds inte." visas om ingångskällans upplösning
överstiger bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
Ljudingång
Skärmläge
PC
Auto
Datorinställningar
DVI PC
Audio In (Stereoportar)
Datorinställningar
179
Andra problem
IR-sensorn fungerar inte.
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
•• Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av
produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på igen, kan
ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen,
kan IR-sensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box,
är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
I energisparläge går det inte att spara
datorskärmsinställningar när ingångskällan är DisplayPort.
•• Gå till System → Allmänt och ställ in Max. energisparläge på Av. Du kan också konfigurera
utgångsinställningarna för datorskärmen igen. Kontrollera att skärmen är påslagen.
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
•• Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
180
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
→ Avancerat → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
-- Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra
upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
181
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm
→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen →
Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOSINSTÄLLNINGAR på datorn.
182
Kapitel 14
Specifikationer
Allmänt
-- Storlek
Modellnamn
Skärm
-- Visningområde
DM65E-BR
DM82E-BR
DM82E-BM
Storlek
65-klass (64,5 tum / 163,9 cm)
75-klass (74,5 tum / 189,3 cm)
82-klass (81,5 tum / 207 cm)
Visningområde
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
1805,76 mm (H) x 1015,74 mm (V)
1535,3 x 910,4 x 76,6 mm
1756,1 x 1034,1 x 109,1 mm
1911,8 x 1121,7 x 178,0 mm
(74,1 mm Utan handtag)
(140 mm Utan handtag)
59 kg
78,2 kg
Mått (B x H x D)
H
V
DM75E-BR
Vikt (utan stativ)
46,1 kg
Ljudutgång
10 W + 10 W
Nätanslutning
AC 100 till 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
80,3 kg
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
-- Mått (B x H x D)
Miljöaspekter
D
Drift
Temperatur: 0 C–40 C (32 F–104 F), Med PIM : 10 C–40 C (50 F–104 F)
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
H
B
183
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
――Enheten är en digital apparat av Klass A.
[ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga
förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com/displaysolutions.
Gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
•• Den här utrustningen kan bara användas inomhus.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
184
Energisparfunktion
Energisparfunktionen på den här produkten minskar energiförbrukningen genom att slå av skärmen och ändra färgen för strömlampan om produkten inte används under
en viss tid. Strömmen är inte frånslagen i energisparläge. För att slå på skrämen igen trycker du på valfri knapp på tangentbordet eller rör vid musen. Energisparläget
fungerar bara när produkten är ansluten till en dator med energisparfunktion.
Energisparfunktion
Normal drift
Klassificering
Strömindikator
Strömförbrukning
Energisparläge
Standard
Max
Av
Ström av
(SOG-signal: stöder inte DPM-läget)
Blinkar
På
0,5 W
DM65E-BR
240 W
200 W
264 W
2W
DM75E-BR
280 W
266 W
308 W
0,5 W
DM82E-BR
450 W
323 W
495 W
DM82E-BM
450 W
330 W
495 W
――Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
――SOG (Sync On Green) stöds inte.
――För att minska strömförbrukningen till 0 slår du av enheten på baksidan eller kopplar ur strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten
under en längre tid (semester etc.)
185
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen
till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Modellnamn
DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR / DM82E-BM
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30–81 kHz
Vertikal frekvens
48–75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
186
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
187
Kapitel 15
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
188
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig
återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium
eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på
en återvinningsstation.
189
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare
eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Källa
Utgång
•• Kör Autojustering om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus när du
har gjort en autojustering, ställer du in Grov eller Fin.
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten
under en längre tid.
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Förhindra inbränning av efterbilder
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står
för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre
tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
190
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
191
Licens
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Ⓡ
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill veta mer
om licensmeddelandet om öppen källkod.
192
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Komponentportar (grönt, blått
och rött)____ Komponentportarna,
som identifierar, sänder och tar emot
kontrastsignaler, erbjuder överlägsen
bildkvalitet jämfört med övriga
videoanslutningsmetoder.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att skapa
en optimal visningsmiljö. Produkten
använder VESA DDC (internationell
standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
193

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Touchscreen 2.08 m (82") Black
  • Working area: 1805.76 x 1015.74 mm
  • 1920 x 1080 pixels
  • 430 cd/m² 5000:1 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W
  • VESA mounting 600 x 400 mm
  • 495 W

Related manuals

Download PDF

advertisement