Samsung | NX1100 | Samsung NX1000 راهنمای کاربری

‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫این دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح استفاده از دوربین است‪.‬‬
‫لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید‪.‬‬
‫‪PER‬‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫•‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Microsoft Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫•™‪ microSDHC™ ،microSD‬و ™‪ microSDXC‬عاليم تجاری‬
‫موسسه ‪ SD‬هستند‪.‬‬
‫•‪ ،HDMI‬آرم ‪ HDMI‬و اصطالح "‪High Definition‬‬
‫‪ ،"Multimedia Interface‬عالئم تجاری یا عالئم تجاری‬
‫ثبت شده ‪ HDMI Licensing LLC‬هستند‪.‬‬
‫•®‪ ،Wi-Fi‬آرم ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و آرم ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری‬
‫ثبت شده ‪ Wi-Fi Alliance‬هستند‪.‬‬
‫•عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این کتابچه راهنمای‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫•مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء عملکردهای‬
‫دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫•بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی ازاین دفترچه راهنما را ندارید‪.‬‬
‫•توصيه می شود که دوربين خود را در همان کشوری که آن را خريداری کرده ايد‪،‬‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫•از این دوربین همراه با مسئولیت پذیری استفاده کنید و از همه مالحظات قانونی و‬
‫مقررات هنگام استفاده پیروی کنید‪.‬‬
‫•برای کسب اطالعات مربوط به ‪ ،Open Source License‬به‬
‫"‪ "OpenSourceInfo.pdf‬موجود در سی دی عرضه شده مراجعه نمایید‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬نشان دهنده تعهد ‪ Samsung Electronics‬نسبت به توسعه‬
‫پایدار و مسئولیت اجتماعی از طریق کسب و کار مبتنی بر محیط زیست و فعالیت‬
‫های مدیریتی است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری به‬
‫وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫  هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر‬
‫افراد شود‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر‪ ۳/‬فوت) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از‬
‫فالش در فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی بینایی‬
‫آنها شود‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید‪.‬‬
‫قطعات کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند‪.‬‬
‫قطعات متحرک و لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫این کار ممکن است باعث برق گرفتگی یا صدمه رسیدن به دوربین شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی‬
‫دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت طوالنی‪ ،‬می‬
‫تواند موجب آسیب دائمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش سوزی‬
‫شود‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم برق دست نزنید یا نزدیک شارژ نروید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث شوک برقی شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند‬
‫باتری یا شارژر را قطع کنید و سپس با مرکز خدمات ‪ Samsung‬تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانينی که استفاده از دوربين را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪،‬‬
‫پيروی کنيد‪.‬‬
‫•از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫•دوربين را در هواپيما خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات هواپيما تداخل ايجاد‬
‫کند‪ .‬از همه قوانين شرکت هواپيمايی پيروی کنيد و هنگامی که کارکنان شرکت هواپيمايی از‬
‫شما خواستند‪ ،‬دوربين خود را خاموش کنيد‪.‬‬
‫•دوربين را در نزديکی تجهيزات پزشکی خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات‬
‫پزشکی موجود در بيمارستان ها يا تأسيسات درمانی تداخل ايجاد کند‪ .‬از همه قوانين‪،‬‬
‫هشدارهای نصب شده و دستورالعمل های کارکنان درمانی پيروی کنيد‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظيم كننده ضربان قلب جلوگيری نماييد‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازندگان و گروه های تحقيقاتی مستقل تکنولوژی بی سيم‪ ،‬توصيه شده است‬
‫فاصله ای حداقل ‪ ١۵‬سانتی متری (‪ ۶‬اينچ) بين دوربين و دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را‬
‫حفظ کنيد تا از تداخل احتمالی جلوگيری شود‪ .‬اگر به هر دليلی به دوربين تان مشکوک هستيد‬
‫که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا ساير تجهيزات پزشکی تداخل می کند‪ ،‬بالفاصله دوربين‬
‫را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا دستگاه پزشکی برای گرفتن‬
‫راهنمايی تماس بگيريد‪.‬‬
‫  احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما‬
‫یا سایر وسایل شود‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا خوردگی ایجاد کنند و باعث‬
‫وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫باتری را حرارت نداده و به آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید ‪Samsung‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیر مجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪،‬‬
‫خراب شدن دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا‬
‫لوازم جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫از باتری ها فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق‬
‫شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫دوربین یا قطعات آن را فشار ندهید‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا نقص‬
‫عملکرد دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫باید کابل ‪ USB‬را از سر کوچک آن به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫اینکار می تواند باعث خرابی عملکرد دوربین شود‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این‬
‫وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های‬
‫حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫از لنز دوربین خود محافظت کنید‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و کارت‬
‫های حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب تغییر‬
‫رنگ حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫اگر دوربین بیش از حد گرم شد‪ ،‬باتری را در آورده و صبر کنید تا خنک‬
‫شود‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫•استفاده طوالنی مدت از دوربین ممکن است باعث گرم شدن باتری شده و دمای داخلی‬
‫دوربین را باال ببرد‪ .‬اگر دوربین از کار افتاد‪ ،‬باتری را بیرون بیاورید و بگذارید خنک شود‪.‬‬
‫•دماهای داخلی باال ممکن است باعث ایجاد نویز در عکس‌های شما شود‪ .‬این مسئله عادی‬
‫است و تاثیری بر عملکرد کلی دوربین شما نخواهد داشت‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫دوربين شما فرکانس های راديويی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهيزات الکترونيکی‬
‫محافظت نشده يا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه‬
‫های پزشکی و ديگر دستگاه های الکترونيکی در منازل يا خودروها تداخل ايجاد کند‪ .‬برای رفع‬
‫هرگونه مشکل تداخل ايجاد شده با توليد کننده دستگاه های الکترونيکی خود تماس بگيريد‪ .‬برای‬
‫جلوگيری از تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهيزات يا لوازم جانبی مورد تاييد ‪ Samsung‬استفاده‬
‫کنيد‪.‬‬
‫از دوربين خود در حالت عادی استفاده کنيد‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربين خود خودداری کنيد‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئوليت های ان‬
‫•اطالعات انتقال داده شده از طريق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراين از انتقال‬
‫اطالعات مهم در مكان های عمومی يا شبكه های باز اجتناب كنيد‪.‬‬
‫•توليد كننده دوربين مسئول هيچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانين حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم‬
‫تجاری‪ ،‬مالكيت معنوی يا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عالئم استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫عالئم حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫عملکرد‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫عالمت‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫اتوماتیک هوشمند‬
‫‪t‬‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫برنامه‬
‫‪P‬‬
‫[‬
‫]‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬برای مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫اولویت دیافراگم‬
‫‪A‬‬
‫(‬
‫)‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫اولویت شاتر‬
‫‪S‬‬
‫ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ برای‬
‫مثال‪ ← J :‬کیفیت را انتخاب کنید (نشان دهنده این است که ‪ J‬و‬
‫سپس کیفیت را انتخاب کنید)‪.‬‬
‫عدد کنار نماد‪ ،‬ممکن است بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشد‪ .‬یعنی‪،‬‬
‫بعضی گزینه ها‪ ،‬ممکن است زیر ‪ K‬یا ‪ L‬باشد‪.‬‬
‫این دفترچه راهنما براساس حالت برنامه قرار دارد‪.‬‬
‫تنظیمات دستی‬
‫‪M‬‬
‫اولویت لنز‬
‫‪i‬‬
‫حالت جادویی‬
‫‪g‬‬
‫صحنه‬
‫‪s‬‬
‫توضیح‬
‫فیلم‬
‫‪v‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪B‬‬
‫نماد‬
‫←‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫توصیه ها‬
‫فصل ‪1‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫دوربین من‬
‫حالت های عکسبرداری‪13 .........................................................................‬‬
‫شروع کار‪27 ........................................................................................‬‬
‫نگه داشتن دوربین ‪13.....................................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده ‪13........................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده ‪14......................................................................‬‬
‫دیافراگم ‪14 ...........................................................................................‬‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان ‪15.........................................................................‬‬
‫سرعت شاتر ‪16 .....................................................................................‬‬
‫حساسیت ‪17 .................................................................................. ISO‬‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪18 ......... ISO‬‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما ‪19 ...............................................‬‬
‫عمق میدان ‪20 .......................................................................................‬‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟ ‪20.........................................‬‬
‫پیش نمایش عمق میدان ‪22................................................................................‬‬
‫ترکیب بندی ‪22 ......................................................................................‬‬
‫قانون یک سوم ها‪22......................................................................................‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه ‪23...............................................................................‬‬
‫فالش‪24 ..............................................................................................‬‬
‫شماره راهنمای فالش‪24..................................................................................‬‬
‫عکاسی برگشتی‪25........................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪27 . ...................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین‪28 ............................................................................‬‬
‫استفاده ازدکمه ‪30 . ............................................................... SMART LINK‬‬
‫نمادهای صفحه نمایش‪31 ..........................................................................‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪31 . .................................................................‬‬
‫عکسبرداری‪31 . .........................................................................................‬‬
‫فيلمبرداری ‪32 . ..........................................................................................‬‬
‫درباره سنجش سطح ‪32 . ................................................................................‬‬
‫در حالت پخش‪33 . ..........................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها‪33 . ....................................................................................‬‬
‫پخش فیلم‪33 . .............................................................................................‬‬
‫لنزها ‪34 ..............................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری لنز‪34 . .......................................................................................‬‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز ‪35 . .......................................................................‬‬
‫نشانه گذاری لنز‪37 . ........................................................................................‬‬
‫لوازم جانبی ‪38 ......................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‪38 . ...........................................................................‬‬
‫متصل کردن فالش‪39 . .....................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری قطعه ‪( GPS‬اختياری) ‪41 . ...............................................................‬‬
‫متصل کردن ماژول ‪41 . ...........................................................................GPS‬‬
‫‪7‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫حالت های عکسبرداری و فیلمبرداری‪43 ........................................................‬‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند ‪43 ..................................................................‬‬
‫‪ P‬حالت برنامه ‪44 ..........................................................................................‬‬
‫جابجايی برنامه ‪44 .......................................................................................‬‬
‫‪ A‬حالت اولويت ديافراگم ‪45 ..............................................................................‬‬
‫‪ S‬حالت اولویت شاتر‪45 ...................................................................................‬‬
‫‪ M‬حالت دستی ‪46 ..........................................................................................‬‬
‫حالت انتخاب کادر‪46 ....................................................................................‬‬
‫استفاده از المپ‪46 .......................................................................................‬‬
‫‪ i‬حالت اولویت لنز ‪47 ...................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت ‪47 ........................................................................ E‬‬
‫استفاده از ‪ i-Function‬در حالت های ‪48 .............................................. MSAP‬‬
‫استفاده از ‪49 .................................................................................Z‬‬
‫‪ g‬حالت جادویی ‪50 ......................................................................................‬‬
‫‪ s‬حالت صحنه ‪51 .....................................................................................‬‬
‫‪ v‬حالت فیلم‪54 ...........................................................................................‬‬
‫عملکردهای موجود در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪55 ...........................................‬‬
‫حساسیت ‪60 . ................................................................................ ISO‬‬
‫توازن سفیدی (منبع نور)‪61 . .....................................................................‬‬
‫گزینه های توازن سفیدی ‪61 ...............................................................................‬‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شده ‪62 .....................................................‬‬
‫راهنمای عکس (سبکهای عکس)‪64 . ...........................................................‬‬
‫حالت ‪65 . ...................................................................................... AF‬‬
‫‪ AF‬تکی ‪65 .................................................................................................‬‬
‫‪ AF‬مداوم‪66 ................................................................................................‬‬
‫فوکوس دستی ‪66 ............................................................................................‬‬
‫ناحیه ‪67 . ...................................................................................... AF‬‬
‫انتخاب ‪67 .............................................................................................. AF‬‬
‫‪ AF‬چندگانه ‪68 .............................................................................................‬‬
‫‪ AF‬تشخیص چهره ‪68 .....................................................................................‬‬
‫‪ A‬عکاسی از خود ‪69 ....................................................................................‬‬
‫‪F‬‏‬
‫دستیار ‪70 . .................................................................................... MF‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪71 . ............................................................. )OIS‬‬
‫گزینه های ‪71 ........................................................................................ OIS‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫اندازه ‪57 .............................................................................................‬‬
‫گزینه های اندازه عکس‪57 .................................................................................‬‬
‫گزینه های اندازه فیلم‪58 ....................................................................................‬‬
‫کیفیت‪59 .............................................................................................‬‬
‫گزینه های کیفیت عکس ‪59 ................................................................................‬‬
‫گزینه های کیفیت فیلم ‪59 ...................................................................................‬‬
‫توالی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری) ‪72 . ..................................................‬‬
‫تکی‪72 .......................................................................................................‬‬
‫مداوم ‪72 .....................................................................................................‬‬
‫توالی ‪73 .....................................................................................................‬‬
‫تایمر‪73 ......................................................................................................‬‬
‫کروشه نوردهی خودکار (کروشه ‪74 ...............................................................)AE‬‬
‫براکت توازن سفيدی (کروشه ‪74 ..................................................................)WB‬‬
‫براکت راهنمای عکس (کروشه ‪75 ............................................................ )P Wiz‬‬
‫تنظيم براکت ‪75 .............................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فالش ‪76 .............................................................................................‬‬
‫گزینه های فالش ‪76 ........................................................................................‬‬
‫تصحیح اثر قرمزی چشم ‪77 ...............................................................................‬‬
‫تنظیم شدت فالش‪77 ........................................................................................‬‬
‫نورسنجی ‪79 ........................................................................................‬‬
‫چندگانه ‪79 ...................................................................................................‬‬
‫وزن دهی مرکز ‪80 .........................................................................................‬‬
‫نقطه ای ‪80 ..................................................................................................‬‬
‫اندازه گیری مقدار نوردهی فوکوس ‪81 ..............................................................‬‬
‫برد هوشمند ‪82 .....................................................................................‬‬
‫رنگ انتخابی ‪83 ....................................................................................‬‬
‫فضای رنگ‪84 ......................................................................................‬‬
‫قفل‪/‬جبران نوردهی ‪85 .............................................................................‬‬
‫جبران نوردهی ‪85 ..........................................................................................‬‬
‫قفل نوردهی‪86 ..............................................................................................‬‬
‫عملکردهای فیلم ‪87 ................................................................................‬‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‪87 ...........................................................................................‬‬
‫حرکت چندگانه ‪87 ..........................................................................................‬‬
‫محو کننده ‪88 ................................................................................................‬‬
‫صدا ‪88 ......................................................................................................‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‪90 ......................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪90 ........................................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها ‪90 .....................................................................‬‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‪91 .........................................................................‬‬
‫مشاهده فايل ها به صورت پوشه‪91 .......................................................................‬‬
‫حفاظت از فایل ها‪92 .......................................................................................‬‬
‫حذف فایل ها‪92 .............................................................................................‬‬
‫حذف یک فایل تکی‪92 ..................................................................................‬‬
‫حذف چند فایل‪93 ........................................................................................‬‬
‫حذف تمام فایل ها ‪93 ....................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪94 ...............................................................................‬‬
‫بزرگ کردن عکس ‪94 .....................................................................................‬‬
‫مشاهده نمایش اسالید‪94 ....................................................................................‬‬
‫چرخش خودکار ‪95 .........................................................................................‬‬
‫تنظيم حالت تصوير کوچک ‪95 ...........................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪96 ........................................................................................‬‬
‫برش فیلم در حین پخش‪96 .................................................................................‬‬
‫گرفتن عکس در حین پخش ‪97 ............................................................................‬‬
‫ویرایش عکس ها‪98 ...............................................................................‬‬
‫گزینه ها‪98 ..................................................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‪101 ......................................‬‬
‫اتصال به یک ‪101 . ............................................................................. WLAN‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه ‪102 . ...........................................................................‬‬
‫تنظيم دستی آدرس ‪102 . ............................................................................ IP‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود‪103 . ............................................................................‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪104 . .....................................................................‬‬
‫وارد کردن متن‪105 . .......................................................................................‬‬
‫استفاده از پشتیبان گیری خودکار برای ارسال عکس يا ويدئو‪117 . .........................‬‬
‫نصب برنامه “پشتیبان گیری خودکار” بر روی رايانه‪117 .............................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک رايانه شخصی‪117 ..........................................................‬‬
‫مشاهده عکسها يا فيلمها بر روی يک تلويزيون دارای‬
‫قابليت ‪( TV Link‬لینک تلویزیون) ‪119 . .....................................................‬‬
‫ارسال عکس با استفاده از ‪ Wi-Fi‬مستقيم‪121 . ...............................................‬‬
‫درباره ويژگی )‪122.............................................. Wake on LAN (WOL‬‬
‫تنظيم رايانه برای بيدار شدن از حالت خواب ‪122.....................................................‬‬
‫تنظيم رايانه برای روشن شدن ‪123......................................................................‬‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند ‪106 .......................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند ‪107 ..................................................‬‬
‫استفاده از يک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر‪109 ..........................‬‬
‫استفاده از سایت های اشتراك فیلم یا عكس ‪111 ................................................‬‬
‫دسترسی به یك سایت ‪111 . ................................................................................‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪112 . .............................................................................‬‬
‫ارسال عکس يا ويدئو با ایمیل‪113 ...............................................................‬‬
‫تغيير تنظيمات ايميل ‪113 . .................................................................................‬‬
‫ذخیره اطالعات ‪113 . ...................................................................................‬‬
‫تنظيم يک رمز ايميل ‪114 . .............................................................................‬‬
‫تغییر رمز عبور ايميل‪114 . ............................................................................‬‬
‫ارسال عکس يا ويدئو با ایمیل ‪115 . ......................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪5‬‬
‫فصل ‪6‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫تنظیمات کاربر‪125 .................................................................................‬‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی ‪135 ........................‬‬
‫سفارشی کردن ‪125 .................................................................................. ISO‬‬
‫گام ‪125 ............................................................................................ ISO‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار ‪125 .............................................................................‬‬
‫کاهش نویز ‪125 .............................................................................................‬‬
‫(‪125 ..............................................................DMF (Direct Manual Focus‬‬
‫اولویت ‪126 ............................................................................................ AF‬‬
‫تصحیح اعوجاج ‪126 .......................................................................................‬‬
‫سفارشی کردن ‪126 ................................................................................... iFn‬‬
‫صفحه نمایش کاربر ‪127 ...................................................................................‬‬
‫نگاشت کلید‪128 .............................................................................................‬‬
‫خطوط مشبک‪128 ..........................................................................................‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک ‪128 ...............................................................................‬‬
‫تنظیمات ‪129 ..................................................................................... 1‬‬
‫تنظیمات ‪131 ..................................................................................... 2‬‬
‫تنظیمات ‪132 ..................................................................................... 3‬‬
‫‪133 .......................................................................................... GPS‬‬
‫مشاهده فایل ها در تلویزیون ‪135 . ..............................................................HDTV‬‬
‫مشاهده فایل ها بر روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی ‪136 . ........................................................‬‬
‫چاپ عکس ها‪137 .................................................................................‬‬
‫چاپ عکس ها با چاپگر عکس ‪137 . .................................................... PictBridge‬‬
‫پیکربندی تنظیمات چاپ‪138 . ..........................................................................‬‬
‫ایجاد سفارش چاپ (‪138 . ......................................................................)DPOF‬‬
‫گزینه های ‪139 . .............................................................................. DPOF‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‪140 .......................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ويندوز ‪140 . ...............................................‬‬
‫اتصال دوربين به عنوان يک ديسک قابل جداسازی‪140 . ...........................................‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪141 . .................................................. )Windows XP‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل مکينتاش‪141 . ..............................................‬‬
‫استفاده از برنامه ها روی ‪142 ............................................................. PC‬‬
‫نصب نرم افزار ‪142 . ......................................................................................‬‬
‫برنامه های موجود روی سی دی‪142 . ................................................................‬‬
‫استفاده از ‪143 . ......................................................................... Intelli-studio‬‬
‫نیازمندی ها‪143 . ........................................................................................‬‬
‫استفاده از رابط ‪144 . ................................................................Intelli-studio‬‬
‫انتقال فایل ها با استفاده از ‪145 . ................................................... Intelli-studio‬‬
‫نصب ‪146 . ................................................... Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫استفاده از ‪146 . ...............................................Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫‪11‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪7‬‬
‫پیوست‬
‫پیام های خطا ‪148 ..................................................................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪149 ..........................................................................‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪149 ....................................................................................‬‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین ‪149 .......................................................................‬‬
‫حسگر تصویر ‪149 ......................................................................................‬‬
‫بدنه دوربين ‪149 .........................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین‪150 ........................................................................‬‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‪150 .............................................‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا ‪150 .....................................................................‬‬
‫نگهداری برای زمانی طوالنی ‪150 ....................................................................‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب ‪151 ............................................‬‬
‫سایر احتیاطها‪151 .......................................................................................‬‬
‫درباره کارت حافظه‪152 ...................................................................................‬‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‪152 ...................................................................‬‬
‫ظرفیت کارت حافظه‪152 ...............................................................................‬‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه ‪154 ..................................................‬‬
‫درباره باتری‪155 ...........................................................................................‬‬
‫مشخصات باتری ‪155 ...................................................................................‬‬
‫عمر باتری ‪156 ..........................................................................................‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‪156 ...........................................................................‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری ‪156 ....................................................................‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری ‪156 .................................................................‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‪157 ...............................................................‬‬
‫مشخصات دوربین‪160 .............................................................................‬‬
‫فهرست اصطالحات ‪165 ...........................................................................‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪171 .........................................................................‬‬
‫فهرست‪173 .........................................................................................‬‬
‫جمله اعالميه به زبانهای رسمی ‪177 ............................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫حالت های عکسبرداری‬
‫جهت گرفتن یک عکس خوب‪ ،‬یک حالت صحیح برای ثابت نگه داشتن دوربین ضروری است‪.‬‬
‫حتی اگر دوربین را درست در دست نگه داشته باشید‪ ،‬حالت نادرست می تواند باعث لرزش‬
‫دوربین شود‪ .‬صاف بایستید و حرکت نکنید تا یک پایه ثابت برای دوربین حفظ کنید‪ .‬هنگام‬
‫عکسبرداری با سرعت کم شاتر‪ ،‬نفس خود را حبس کنید تا لرزش بدن را به حداقل برسانید‪.‬‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید؛ صاف بایستید طوری که پاهایتان به اندازه طول شانه باز باشند‪،‬‬
‫و آرنج های خود را رو به طرف پایین نگه دارید‪.‬‬
‫نگه داشتن دوربین‬
‫دوربین را با دست راست خود نگه دارید و انگشت اشاره راست خود را روی دکمه شاتر قرار‬
‫دهید‪ .‬دست چپ خود را برای کمک در زیر لنز قرار دهید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید‪ ،‬دوال شويد طوری که يک زانويتان زمین را لمس کند‪ ،‬و يک‬
‫حالت صاف بگیريد‪.‬‬
‫دیافراگم‬
‫ديافراگم‪ ،‬روزنۀ کنترل کننده مقدار نوری که وارد دوربین می شود‪ ،‬يکی از سه عاملی است که‬
‫نوردهی را تعیین می کند‪ .‬محفظه ديافراگم شامل صفحه های فلزی باريکی است که برای اجازه‬
‫ورود نور به داخل ديافراگم و دوربین‪ ،‬باز و بسته می شوند‪ .‬اندازه ديافراگم دقیقاً به روشنايی‬
‫عکس مربوط می شود‪ :‬هر چه ديافراگم بزرگتر باشد‪ ،‬عکس روشن تر خواهد بود؛ هر چه‬
‫ديافراگم کوچکتر باشد‪ ،‬عکس تاريکتر خواهد بود‪.‬‬
‫اندازه های دیافراگم‬
‫ديافراگم کوچک‬
‫عکس تاريکتر‬
‫(ديافراگم کمی باز شده است)‬
‫ديافراگم متوسط‬
‫ديافراگم بزرگ‬
‫عکس روشن تر‬
‫ال باز شده است)‬
‫(ديافراگم کام ً‬
‫‪14‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫اندازه ديافراگم با میزانی موسوم به شماره‪ F-‬نشان داده می شود‪" .‬شماره‪ "F-‬نشان دهندۀ فاصله‬
‫کانونی تقسیم بر قطر لنز است‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عدد ‪ f‬لنزی با فاصله کانونی ‪ ۵0‬میلی متر‪ F2 ،‬باشد‪،‬‬
‫قطر ديافراگم ‪ 2۵‬میلی متر است (‪ ۵0/2۵‬میلی متر=‪ .)F2‬هرچه عدد ‪ f‬کمتر باشد‪ ،‬اندازه‬
‫ديافراگم بزرگتر خواهد بود‪.‬‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان‬
‫می توانید با کنترل کردن ديافراگم‪ ،‬پس زمینه عکس را تار يا واضح کنید‪ .‬اين دقیقاً به عمق میدان‬
‫(‪ )DOF‬مربوط می شود‪ ،‬که می تواند به صورت کم يا زياد نشان داده شود‪.‬‬
‫دهانه ديافراگم به عنوان میزان نوردهی (‪ )EV‬تعريف می شود‪ .‬افزايش میزان نوردهی‬
‫(‪ )+۱ EV‬بدين معناست که مقدار نور دو برابر می شود‪ .‬کاهش میزان نوردهی (‪ )-۱ EV‬بدين‬
‫معناست که مقدار نور نصف می شود‪ .‬همچنین می توانید با تقسیم کردن میزان های نوردهی به‬
‫قسمت های کوچکتر ‪ ۱/۳ EV ،۱/2 EV‬و به همین ترتیب‪ ،‬از ويژگی جبران نوردهی برای تنظیم‬
‫دقیق مقدار نور استفاده کنید‪.‬‬
‫‪EV ۱+‬‬
‫‪EV ۱-‬‬
‫عکسی با عمق میدان زياد‬
‫‪F8‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫گام های میزان نوردهی‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1.4‬‬
‫عکسی با عمق میدان کم‬
‫محفظه ديافراگم شامل چندين پره است‪ .‬اين پره ها با يکديگر حرکت می کنند و مقدار نوری که از‬
‫مرکز ديافراگم عبور می کند را کنترل می نمايند‪ .‬هنگام عکسبرداری از صحنه های شب‪ ،‬تعداد‬
‫پره ها بر روی شکل نور نیز تأثیر می گذارد‪ .‬اگر تعداد پره های ديافراگم زوج باشد‪ ،‬نور به قسمت‬
‫هايی برابر با تعداد پره ها تقسیم می شود‪ .‬اگر تعداد پره ها فرد باشد‪ ،‬تعداد قسمت های نور تقسیم‬
‫شده دو برابر تعداد پره ها است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬ديافراگمی با ‪ 8‬پره نور را به ‪ 8‬قسمت و ديافراگمی با ‪ 7‬پره نور را به ‪ ۱4‬قسمت‬
‫تقسیم می کند‪.‬‬
‫‪ 7‬پره‬
‫‪ 8‬پره‬
‫‪15‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫سرعت شاتر‬
‫به همین دلیل هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد‪ ،‬نور کمتری وارد می شود و به همین ترتیب هرچه‬
‫سرعت شاتر کمتر باشد‪ ،‬نور بیشتری وارد می شود‪.‬‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون‬
‫پیش از رسیدن نور به حسگر تصوير‪ ،‬مقدار نوری که از ديافراگم عبور می کند را کنترل می‬
‫نمايد‪ ،‬سرعت شاتر عامل مهمی در روشنايی عکس است‪.‬‬
‫ال سرعت شاتر به صورت دستی قابل تنظیم است‪ .‬واحد اندازه گیری سرعت شاتر موسوم به‬
‫معمو ً‬
‫"میزان نوردهی" (‪ )EV‬است‪ ،‬که در فواصل زمانی ‪ ۱‬ثانیه‪ ۱/2 ،‬ثانیه‪ ۱/4 ،‬ثانیه‪ ۱/8 ،‬ثانیه‪،‬‬
‫‪ ۱/۱۵‬ثانیه‪ ۱/۱,000 ،‬ثانیه‪ ۱/2,000 ،‬ثانیه و به همین ترتیب مشخص شده است‪.‬‬
‫همان طور که عکس های زير نشان می دهند‪ ،‬سرعت کم شاتر زمان بیشتری را برای ورود نور‬
‫به داخل دوربین فراهم می کند‪ ،‬بنابراين عکس روشن تر می شود‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬سرعت زياد‬
‫شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاريک تر می شود‬
‫و آسان تر سوژه های در حال حرکت را بی حرکت می کند‪.‬‬
‫‪EV ۱+‬‬
‫نوردهی‬
‫‪EV ۱-‬‬
‫‪ 0/8‬ثانیه‬
‫‪ ۱/۳0‬ثانیه‬
‫‪ ۱/۱۵‬ثانیه‬
‫‪ ۱/8‬ثانیه‬
‫‪ ۱/4‬ثانیه‬
‫‪ ۱/2‬ثانیه‬
‫‪ 0/004‬ثانیه‬
‫‪ ۱‬ثانیه‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪16‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫نوردهی يک عکس به وسیله حساسیت دوربین تعیین می شود‪ .‬اين حساسیت بر اساس‬
‫استانداردهای بین المللی فیلم‪ ،‬موسوم به استانداردهای ‪ ISO‬است‪ .‬در دوربین های ديجیتال‪ ،‬اين‬
‫درجه بندی حساسیت برای نشان دادن حساسیت مکانیسم ديجیتالی که عکس می گیرد‪ ،‬استفاده می‬
‫شود‪.‬‬
‫چون حساسیت کم ‪ ISO‬بدين معناست که دوربین حساسیت کمتری به نور خواهد داشت‪ ،‬به‬
‫نور بیشتری برای داشتن يک نوردهی مطلوب نیاز داريد‪ .‬هنگام استفاده از حساسیت کم ‪،ISO‬‬
‫ديافراگم را بیشتر باز کنید يا سرعت شاتر را کم کنید تا امکان ورود نور بیشتری به داخل دوربین‬
‫فراهم شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در يک روز آفتابی وقتی نور بسیاری وجود دارد‪ ،‬حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫به سرعت کم شاتر نیاز ندارد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬در يک مکان تاريک يا در شب‪ ،‬حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫و سرعت زياد شاتر منجر به تار شدن عکس خواهد شد‪.‬‬
‫با دو برابر شدن اين عدد‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬نیز دو برابر می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تنظیمات‬
‫‪ ISO 200‬می تواند با سرعت دو برابر تنظیمات ‪ ISO 100‬عکس بگیرد‪ .‬با اين وجود‪ ،‬ممکن‬
‫است تنظیمات باالتر ‪ ISO‬منجر به "پارازيت" شود ‪ -‬لکه های کوچک‪ ،‬نقطه ها و پديده های‬
‫ديگری در عکس که باعث می شوند عکس کثیف يا پر از َخش به نظر برسد‪ .‬به عنوان يک‬
‫قانون کلی‪ ،‬بهتر است که از تنظیمات پايین ‪ ISO‬استفاده کنید تا در عکس های خود از پارازيت‬
‫جلوگیری کنید‪ ،‬مگر اينکه در محیط های تاريک يا در شب عکسبرداری کنید‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با سه پايه و حساسیت ‪ ISO‬باال‬
‫عکس تار گرفته شده با حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫تغییرات در کیفیت و روشنايی بر اساس حساسیت ‪ISO‬‬
‫‪17‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر و حساسیت ‪ISO‬‬
‫تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪ ISO‬در عکسبرداری ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند‪.‬‬
‫تنظیم دیافراگم دهانه ای را کنترل می کند که تنظیم کنندۀ نوری است که وارد دوربین می شود‪،‬‬
‫در حالی که سرعت شاتر مدت زمانی را تعیین می کند که امکان ورود نور به داخل دوربین‬
‫فراهم می شود‪ .‬حساسیت ‪ ،‌ ISO‬سرعت واکنش فیلم نسبت به نور را تعیین می کند‪ .‬این سه جنبه‬
‫با یکدیگر مثلث نوردهی نامیده می شوند‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت باال‬
‫= نور کمتر‬
‫سرعت پایین‬
‫= نور بیشتر‬
‫زیاد = ثابت‬
‫کم = تار‬
‫تغییر در سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم یا حساسیت ‪ ISO‬می تواند با انجام تنظیمات دیگر جبران‬
‫شود تا مقدار نور ثابت نگه داشته شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬نتایج بر اساس تنظیمات تغییر می کند‪ .‬برای‬
‫مثال‪ ،‬سرعت شاتر برای نشان دادن حرکت مفید است‪ ،‬دیافراگم می تواند عمق میدان را کنترل‬
‫کند‪ ،‬و حساسیت ‪ ISO‬می تواند دانه دانه بودن عکس را کنترل کند‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫نتایج‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫دیافراگم گشاد‬
‫= نور بیشتر‬
‫دیافراگم باریک‬
‫= نور کمتر‬
‫نتایج‬
‫حساسیت باال‬
‫= حساسیت بیشتر به نور‬
‫حساسیت پایین‬
‫= حساسیت کمتر به نور‬
‫زیاد = بیشتر دانه دانه ای‬
‫کم = کمتر دانه دانه ای‬
‫باز = عمق میدان کم‬
‫تنگ = عمق میدان زیاد‬
‫‪18‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما‬
‫فاصله کانونی زیاد‬
‫فاصله کانونی‪ ،‬که بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود‪ ،‬فاصله بین وسط لنز تا فاصله كانونی‬
‫آن است‪ .‬فاصله کانونی بر روی زاويه و دورنمای عکس های گرفته شده تأثیر می گذارد‪ .‬فاصله‬
‫کانونی کم به صورت يک زاويه باز تبديل می شود‪ ،‬که به شما امکان می دهد تا يک عکس‬
‫عريض بگیريد‪ .‬فاصله کانونی زياد به صورت يک زاويه بسته تبديل می شود‪ ،‬که به شما امکان‬
‫می دهد تا عکس های تِله بگیريد‪.‬‬
‫لنز تِله‬
‫عکس تِله‬
‫فاصله کانونی کم‬
‫زاويه تنگ‬
‫لنز زاويه باز‬
‫عکس های زير را بررسی کنید و تغییرات را مقايسه نمايید‪.‬‬
‫عکس عريض‬
‫زاويه باز‬
‫زاويه ‪ 20‬میلی متری‬
‫زاويه ‪ ۵0‬میلی متری‬
‫زاويه ‪ 200‬میلی متری‬
‫ال يک لنز با زاويه باز برای عکسبرداری از مناظر مناسب است و يک لنز با زاويه تنگ‬
‫معمو ً‬
‫برای عکسبرداری از رويدادهای ورزشی يا چهره توصیه می شود‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫عمق میدان‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟‬
‫عکس هايی از چهره يا طبیعت بی جان که توسط مردم بیشتر مورد تحسین قرار می گیرند‪ ،‬عکس‬
‫هايی هستند که در آنها پس زمینه خارج از فوکوس است بنابراين سوژه آنها آشکار و برجسته به‬
‫نظر می رسد‪ .‬بسته به محیط های فوکوس شده‪ ،‬يک عکس می تواند تار يا واضح باشد‪ .‬اين امر‬
‫"يک عمق میدان کم" يا "يک عمق میدان زياد" نامیده می شود‪.‬‬
‫عمق میدان‪ ،‬محیط فوکوس شده پیرامون سوژه است‪ .‬بنابراين‪ ،‬يک عمق میدان کم نشان می دهد‬
‫که محیط فوکوس شده بسته است و يک عمق میدان زياد به معنی محیط فوکوس شده باز است‪.‬‬
‫عمق میدان بستگی به میزان دیافراگم دارد‬
‫هر چه ديافراگم بازتر باشد (به عبارت ديگر هر چه میزان ديافراگم کمتر باشد)‪ ،‬عمق میدان کمتر‬
‫خواهد شد‪ .‬تحت شرايطی که میزان های ديگر از جمله سرعت شاتر و حساسیت ‪ ISO‬برابر‬
‫باشند‪ ،‬يک میزان ديافراگم کم منجر به عکسی با عمق میدان کم می شود‪.‬‬
‫يک عکس با عمق میدان کم‪ ،‬که بر روی سوژه تأکید می کند و مابقی آن را تار می کند‪ ،‬می تواند‬
‫با استفاده از لنز تلسكوپی يا با انتخاب میزان ديافراگم کم گرفته شود‪ .‬برعکس‪ ،‬يک عکس با عمق‬
‫میدان زياد که تمام اجزاء موجود در عکس را با فوکوس واضح نشان می دهد‪ ،‬می تواند با استفاده‬
‫از لنز زاويه باز يا با انتخاب میزان ديافراگم زياد گرفته شود‪.‬‬
‫‪ 20‬میلی متر ‪F5.7‬‬
‫عمق میدان کم‬
‫‪ ۵0‬میلی متر ‪F22‬‬
‫عمق میدان زياد‬
‫‪20‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله کانونی دارد‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله بین سوژه و دوربین دارد‬
‫هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬برای گرفتن يک عکس با عمق‬
‫میدان کم‪ ،‬يک لنز تلسكوپی با فاصله کانونی زياد بهتر از يک لنز تلسكوپی با فاصله کانونی کم‬
‫است‪.‬‬
‫هر چه فاصله بین سوژه و دوربین کمتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬بنابراين‪ ،‬گرفتن عکس‬
‫در فاصله نزديک به سوژه می تواند منجر به عکسی با عمق میدان کم شود‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با لنز تلسکوپی ‪ ۱00‬میلی متری‬
‫عکس گرفته شده با لنز تلسکوپی ‪ 20‬میلی متری‬
‫عکس گرفته شده با لنز تلسکوپی ‪ ۱00‬میلی متری‬
‫عکس گرفته شده در نزديکی سوژه‬
‫‪21‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫پیش نمایش عمق میدان‬
‫برای اینکه قبل از عکسبرداری ببینید که عکس خودتان چگونه به نظر می رسد‪ ،‬می توانید از‬
‫دکمه سفارشی استفاده کنید‪ .‬وقتی این دکمه را فشار دهید‪ ،‬دوربین دیافراگم را روی تنظیمات از‬
‫پیش تعریف شده تنظیم می کند و نتایج را روی صفحه نشان می دهد‪ .‬عملکرد دکمه سفارشی را‬
‫بر روی ‪( Optical Preview‬پيش نمايش نوری) تنظيم کنيد‪( .‬صفحه ‪)128‬‬
‫ترکیب بندی‬
‫گرفتن عکس از زیبایی دنیا با دوربین یک تفریح است‪ .‬هر چقدر دنیا زیبا باشد هم یک ترکیب‬
‫بندی ضعیف نمی تواند زیبایی آن را به تصویر بکشد‪.‬‬
‫هنگام ترکیب بندی‪ ،‬اولویت بندی کردن سوژه ها بسیار مهم است‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون‬
‫یک سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫قانون یک سوم ها‬
‫جهت استفاده از قانون یک سوم ها‪ ،‬عکس را به یک الگوی ‪ ۳×۳‬از مستطیل های برابر تقسیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫جهت ترکیب بندی عکس هایی که بهترین تأکید را بر روی سوژه داشته باشند‪ ،‬مطمئن شوید که‬
‫سوژه در یکی از گوشه های مستطیل مرکزی قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫استفاده از قانون يک سوم ها‪ ،‬عکس هايی با ترکیب بندی های متعادل و جذاب را ايجاد می کند‪.‬‬
‫در زير چند نمونه آورده شده است‪.‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه‬
‫در صورتی که سوژه شما در يک گوشه عکس باشد‪ ،‬اين امر يک ترکیب بندی نامتعادل را ايجاد‬
‫می کند‪ .‬می توانید با گرفتن عکس از يک سوژه دوم در گوشه مخالف‪ ،‬عکس را به حال تعادل‬
‫درآوريد تا وزن عکس متعادل شود‪.‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫متعادل‬
‫هنگام عکسبرداری از مناظر‪ ،‬در مرکز قرار دادن افق يک جلوه نامتعادل ايجاد خواهد کرد‪.‬‬
‫با انتقال افق به باال يا پايین‪ ،‬وزن بیشتری به عکس دهید‪.‬‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪۱‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫متعادل‬
‫‪23‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫فالش‬
‫شماره راهنمای فالش‬
‫نور يکی از مهمترين عناصر در عکاسی است‪ .‬اما داشتن مقدار کافی نور در هر زمان و هر جا‬
‫کار آسانی نیست‪ .‬استفاده از فالش به شما امکان می دهد تنظیمات نور را بهینه کنید و جلوه های‬
‫مختلفی ايجاد کنید‪.‬‬
‫شماره مدل فالش‪ ،‬قدرت فالش را نشان می دهد‪ ،‬و حداکثر میزان نور ايجاد شده با مقداری‬
‫موسوم به "شماره راهنما" نشان داده می شود‪ .‬هر چه شماره راهنما بزرگتر باشد‪ ،‬نور بیشتری از‬
‫فالش ساطع می شود‪ .‬شماره راهنما با ضرب کردن فاصله فالش تا سوژه در میزان ديافراگم‪ ،‬در‬
‫هنگامی که حساسیت ‪ ISO‬روی ‪ ۱00‬تنظیم شده است‪ ،‬به دست می آيد‪.‬‬
‫فالش‪ ،‬که فلش يا نور سريع نیز نامیده می شود‪ ،‬کمک می کند تا در شرايط نور کم نوردهی کافی‬
‫ايجاد شود‪ .‬فالش در موقعیت های پرنور نیز مفید است‪ .‬مثالً‪ ،‬می توان از فالش برای جبران‬
‫نوردهی سايه يک سوژه يا ضبط واضح سوژه و پس زمینه در شرايط نور زمینه استفاده نمود‪.‬‬
‫شماره راهنما = فاصله فالش تا سوژه × میزان دیافراگم‬
‫میزان دیافراگم = فاصله فالش تا سوژه ‪ /‬شماره راهنما‬
‫فاصله فالش تا سوژه = میزان دیافراگم ‪ /‬شماره راهنما‬
‫بنابراين‪ ،‬اگر شماره راهنمای يک فالش را بدانید‪ ،‬می توانید فاصله بهینه فالش تا سوژه را هنگام‬
‫تنظیم دستی فالش تخمین بزنید‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر يک فالش دارای شماره راهنمای ‪ GN 20‬باشد و‬
‫‪ 4‬متر تا سوژه فاصله داشته باشد‪ ،‬میزان ديافراگم مطلوب ‪ F5.0‬است‪.‬‬
‫پیش از تصحیح‬
‫پس از تصحیح‬
‫‪24‬‬
‫بروهیبا ع ممهعفم‬
‫عکاسی برگشتی‬
‫عکاسی برگشتی به روش بازتاب دادن نور سقف و ديوارها برای پخش شدن يکنواخت نور بر‬
‫روی سوژه اطالق می شود‪ .‬معموالً‪ ،‬عکسهای گرفته شده با فالش ممکن است غیرطبیعی به نظر‬
‫برسند و دارای سايه باشند‪ .‬سوژه ها در عکاسی برگشتی هیچ سايه ای ندارند و به خاطر پخش‬
‫شدن يکنواخت نور صاف به نظر می رسند‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫فصل ‪1‬‬
‫دوربین من‬
‫با شکل ظاهری‪ ،‬نمادهای صفحه نمایش‪ ،‬عملکردهای اولیه‪ ،‬لنز عرضه شده‪،‬‬
‫و لوازم جانبی اختیاری دوربین خود آشنا شوید‪.‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫شروع کار‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫جعبه محصول را بازبینی نمايید و مطمئن شويد اقالم زير در آن موجود است‪.‬‬
‫دوربین‬
‫(شامل درپوش بدنه‪ ،‬و پوشش کفشک)‬
‫كابل برق مستقیم‪/‬پايه باتری‬
‫فالش خارجی‬
‫سی دی نرم افزار‬
‫(شامل دفترچه راهنما)‬
‫کابل ‪USB‬‬
‫ید یو ید‬
‫‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر عملکردهای اصلی‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بند‬
‫ تصاوير ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫ لوازم جانبی اختیاری را می توانید از فروشگاهها يا مرکز خدمات سامسونگ خريداری کنید‪ .‬سامسونگ مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده‬
‫از لوازم جانبی غیرمجاز ندارد‪ .‬برای کسب اطالعات مربوط به لوازم جانبی‪ ،‬به صفحه ‪ ۱7۱‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫‪۳‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۱‬‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫کلید چرخشی حالت‬
‫ ‪ :t‬حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫(صفحه ‪)4۳‬‬
‫ ‪ :P‬حالت برنامه (صفحه ‪)44‬‬
‫ ‪ :A‬حالت اولويت ديافراگم (صفحه ‪)4۵‬‬
‫ ‪ :S‬حالت اولويت شاتر (صفحه ‪)4۵‬‬
‫ ‪ :M‬حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)4۶‬‬
‫ ‪ :i‬حالت اولويت لنز (صفحه ‪)47‬‬
‫ ‪ :g‬حالت جادويی (صفحه ‪)۵0‬‬
‫ ‪ :s‬حالت صحنه (صفحه ‪)۵۱‬‬
‫ ‪ :v‬حالت فیلم (صفحه ‪)۵4‬‬
‫ ‪( Wi-Fi :B‬صفحه ‪)۱00‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه ‪SMART LINK‬‬
‫از کارکرد دلخواه ‪ Wi-Fi‬استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)۳0‬‬
‫‪۳‬‬
‫میکروفن‬
‫‪4‬‬
‫حلقۀ بند دوربین‬
‫‪۵‬‬
‫بلندگو‬
‫‪۶‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫‪۱2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫‪۱0‬‬
‫‪9‬‬
‫نام‬
‫شماره‬
‫نام‬
‫‪7‬‬
‫دکمه آزاد کننده لنز‬
‫‪8‬‬
‫محل نصب لنز‬
‫‪9‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪۱0‬‬
‫چراغ دستیار‪/AF‬چراغ تایمر‬
‫‪۱۱‬‬
‫کلید روشن‪-‬خاموش‬
‫‪۱2‬‬
‫دکمه شاتر‬
‫‪28‬‬
‫هتفهیدابد > نعلاووهمماهتفهید‬
‫‪۳‬‬
‫‪۱ 2‬‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫درپوش کفشک‬
‫‪2‬‬
‫کفشک‬
‫‪۳‬‬
‫‪4‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱۱ ۱0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪۱2‬‬
‫نام‬
‫‪۵‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪7‬‬
‫شماره‬
‫‪8‬‬
‫آنتن داخلی‬
‫* در هنگام استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬از تماس با آنتن‬
‫داخلی جلوگیری کنید‪.‬‬
‫دکمه ضبط صدا‬
‫شروع به ضبط يک فیلم کنید‪.‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫وضعیت دوربین را نمايش دهید‪.‬‬
‫ چشمک زن‪ :‬هنگام ذخیره کردن عکس‪،‬‬
‫فیلمبرداری‪ ،‬ارسال داده به کامپیوتر يا چاپگر يا‬
‫اتصال به ‪ WLAN‬يا ارسال يک عکس‪.‬‬
‫ ثابت‪ :‬هنگامی که هیچ اطالعاتی منتقل نمی شود‬
‫يا وقتی که انتقال اطالعات به رايانه يا چاپگر‬
‫تمام شده است‪.‬‬
‫دکمه ‪Fn‬‬
‫به عملكردهای اصلی دسترسی پیدا كنید و برخی‬
‫تنظیمات را میزان كنید‪.‬‬
‫دکمه ‪o‬‬
‫ در صفحه منو‪ :‬گزينه های انتخاب شده را ذخیره‬
‫کنید‪.‬‬
‫ در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬به شما‬
‫اجازه می دهد تا محیط فوکوس را در برخی‬
‫حالت های تصويربرداری به صورت دستی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫نام‬
‫دکمه حذف‪/‬سفارشی‬
‫ در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ :‬عملکرد‬
‫مشخص شده را اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)۱28‬‬
‫ در حالت پخش‪ :‬فايلها را حذف کنید‪.‬‬
‫دکمه هدایت (شماره گیر هوشمند)‬
‫ در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ ‪ :D‬تنظیمات دوربین را مشاهده کنید و‬‫گزينه ها را تغییر دهید‬
‫ ‪ :I‬تنظیم میزان نوردهی‪/‬در حالت‬‫‪ ،M‬انتخاب میزان ديافراگم يا سرعت شاتر‬
‫ ‪ :C‬يک گزينه عکاسی پیاپی انتخاب کنید‬‫ ‪ :F‬يک حالت ‪ AF‬انتخاب کنید‬‫ در سایر وضعیت ها‬
‫متعاقبا به باال‪ ،‬پايین‪ ،‬چپ يا راست حرکت کنید‪.‬‬
‫(برای جابجا شدن بین صفحات يا پیمايش فايلها‬
‫میتوانید از دکمه هدايت نیز استفاده کنید‪).‬‬
‫‪۱0‬‬
‫دکمه پخش‬
‫به حالت پخش وارد شويد‪.‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫دکمه ‪MENU‬‬
‫به گزينه ها يا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪۱2‬‬
‫صفحه نمایش‬
‫‪29‬‬
‫هتفهیدابد > نعلاووهمماهتفهید‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫نام‬
‫‪۱‬‬
‫پورت رها کننده شاتر و ‪USB‬‬
‫دوربین را به رايانه يا رهاکننده شاتر وصل کنید‪ .‬برای به حداقل رساندن حرکت دوربین‪ ،‬از يک کابل رهاکننده شاتر به همراه‬
‫يک سه پايه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پورت ‪HDMI‬‬
‫‪۳‬‬
‫محفظه باتری‪/‬درپوش کارت حافظه‬
‫کارت حافظه و باتری وارد کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫محل سوار شدن روی سه پایه‬
‫‪۳‬‬
‫استفاده ازدکمه ‪SMART LINK‬‬
‫شما می توانید به راحتی قابلیت ‪ Wi-Fi‬را با دکمه ‪ SMART LINK‬روشن کنید‪.‬‬
‫برای فعال کردن قابلیت ‪ Wi-Fi‬دکمه ‪ SMART LINK‬که طراحی کرده ايد را فشار دهید‪ ..‬حلقه اطراف‬
‫دکمه روشن خواهد شد و دوربین عملکرد طراحی شده را فعال خواهد کرد‪.‬‬
‫تنظیم یک گزینه ‪SMART LINK‬‬
‫می توانید يک عملکرد ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید تا هنگامیکه دکمه ‪ SMART LINK‬را فشار می دهید اين عملکرد اجرا شود‪.‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫‪،SMART LINK‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری [‪← X ← ]m‬‬
‫نگاشت کلید ← ‪ ← SMART LINK‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫نمادهای صفحه نمایش‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫عکسبرداری‬
‫گزينه فالش‬
‫ناحیه نورسنجی نقطه ای‬
‫شدت فالش‬
‫‪۱‬‬
‫مقیاس فاصله (صفحه ‪)۱27‬‬
‫نورسنجی (صفحه ‪)79‬‬
‫سنجش سطح (صفحه ‪)۳2‬‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)۶۱‬‬
‫لرزش دوربین‬
‫تنظیم دقیق توازن سفیدی‬
‫هیستوگرام (صفحه ‪)۱27‬‬
‫‪London‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪ .1‬گزینه های عکسبرداری (سمت چپ)‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫اندازه عکس‬
‫کیفیت عکس‬
‫محیط فوکوس‬
‫تشخیص چهره‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)۶۵‬‬
‫رنگ صورت‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫رتوش صورت‬
‫فوکوس‬
‫راهنمای عکس (صفحه ‪)۶4‬‬
‫نشانگر فالش‬
‫فیلتر هوشمند (صفحه ‪)۵0‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫فريم جادويی (صفحه ‪)۵0‬‬
‫میزان ديافراگم‬
‫رنگ انتخابی (صفحه ‪)8۳‬‬
‫میزان نوردهی‬
‫حساسیت ‪( ISO‬صفحه ‪)۶0‬‬
‫‪ .3‬اطالعات تصویربرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫کارت حافظه وارد نشده است***‬
‫‪ Z‬روشن‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫‪ Z‬نسبت‬
‫ال شارژ است‬
‫‪ :‬کام ً‬
‫‬
‫‪ :‬تا قسمتی شارژ است‬
‫‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است‬
‫‬
‫(باتری را شارژ کنید)‬
‫‪ AutoShare‬روشن‬
‫‪ GPS‬فعال شد*‬
‫فضای رنگ‬
‫تاريخ‬
‫محدوده دينامیک (صفحه ‪)82‬‬
‫زمان‬
‫لرزشگیر نوری تصوير (‪( )OIS‬صفحه ‪)7۱‬‬
‫اطالعات مکان*‬
‫نوار کمکی فوکوس (صفحه ‪**)70‬‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری (سمت راست)‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت توالی‬
‫قفل نوردهی خودکار (صفحه ‪)8۶‬‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫* اين نمادها هنگام اتصال يک قطعه ‪ GPS‬اختیاری ظاهر می شوند‪.‬‬
‫** اگر گزينه ‪ FA‬را از عملکرد فوکوس دستی کمکی انتخاب کنید‪ ،‬اين نماد‬
‫ظاهر میشود‪.‬‬
‫*** عکسهايی را که بدون درج کارت حافظه گرفته می شوند نمی توان چاپ‪،‬‬
‫يا به يک کارت حافظه يا رايانه منتقل کرد‪.‬‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید يا‬
‫گزينه هايی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫هتفهیدابد > دوههوماصریبادوان‬
‫فیلمبرداری‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری (سمت راست)‬
‫‪۱‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫زمان ضبط موجود‬
‫تايمر‬
‫ال شارژ است‬
‫‪ :‬کام ً‬
‫‬
‫‪ :‬تا قسمتی شارژ است‬
‫‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است‬
‫‬
‫(باتری را شارژ کنید)‬
‫نورسنجی (صفحه ‪)79‬‬
‫‪2‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)۶۱‬‬
‫راهنمای عکس (صفحه ‪)۶4‬‬
‫رنگ انتخابی (صفحه ‪)8۳‬‬
‫‪۳‬‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید يا‬
‫گزينه هايی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫‪ .3‬اطالعات تصویربرداری‬
‫‪ .1‬گزینه های عکسبرداری (سمت چپ)‬
‫نماد‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫شرح‬
‫تاريخ‬
‫فوکوس خودکار فعال شد‬
‫زمان‬
‫اندازه فیلم‬
‫هیستوگرام (صفحه ‪)۱27‬‬
‫کیفیت فیلم‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‬
‫حرکت چندگانه‬
‫سرعت شاتر‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)۶۵‬‬
‫میزان ديافراگم‬
‫محو کننده (صفحه ‪)88‬‬
‫میزان نوردهی‬
‫ضبط صدا روشن است (صفحه ‪)88‬‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫لرزشگیر نوری تصوير (‪( )OIS‬صفحه ‪)7۱‬‬
‫قفل نوردهی خودکار (صفحه ‪)8۶‬‬
‫درباره سنجش سطح‬
‫سنجش سطح‪ ،‬به شما کمک می کند تا دوربین را با خطوط افقی‬
‫و عمودی روی نمايشگر تراز کنید‪ .‬اگر سنجش سطح در سطح‬
‫نیست‪ ،‬سنجش سطح را با استفاده از عملکرد کالیبراسیون افقی‬
‫کالیبره کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۳۱‬‬
‫عمودی‬
‫کارت حافظه وارد نشده است‬
‫افقی‬
‫▲ تراز‬
‫▲ غیر تراز‬
‫‪32‬‬
‫هتفهیدابد > دوههوماصریبادوان‬
‫در حالت پخش‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫پخش فیلم‬
‫‪۱‬‬
‫‪London‬‬
‫حالت‬
‫اندازه گیری‬
‫فالش‬
‫فاصله کانونی‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪EV‬‬
‫راهنمای عکس‬
‫اندازه‬
‫تاريخ‬
‫اطالعات‬
‫‪2‬‬
‫اندازه فیلم‬
‫تاريخ‬
‫‪۳‬‬
‫‪4‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫توقف‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫مکث‬
‫شرح‬
‫میزان صدا‬
‫‪۱‬‬
‫عکس گرفته شده‬
‫سرعت پخش‬
‫فايل ضبط شده بصورت پیوسته‬
‫‪2‬‬
‫هیستوگرام ‪( RGB‬صفحه ‪)۱27‬‬
‫میزان صدا‬
‫‪۳‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬نورسنجی‪،‬‬
‫فالش‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬راهنمای عکس‪،‬‬
‫محدوده فوکوس‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬اندازه عکس‪،‬‬
‫تاريخ‬
‫شماره پوشه ‪ -‬شماره فايل‬
‫‪4‬‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬میزان ديافراگم‪ ،‬میزان ‪،ISO‬‬
‫فايل فعلی‪/‬تعداد کل فايل ها‬
‫اطالعات مکان‬
‫فايل ‪RAW‬‬
‫فايل ‪ ۳‬بعدی‬
‫اطالعات اضافه شده به فايل را چاپ کنید‬
‫(صفحه ‪)۱۳8‬‬
‫فايل حفاظت شده‬
‫حرکت چندگانه‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫مدت فیلم‬
‫شماره پوشه ‪ -‬شماره فايل‬
‫اطالعات مکان‬
‫سرعت شاتر‬
‫میزان ديافراگم‬
‫میزان ‪ISO‬‬
‫فايل فعلی‪/‬تعداد کل فايل ها‬
‫‪33‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫لنزها‬
‫می توانید لنزهای اختیاری خريداری کنید که منحصراً برای دوربین سری ‪ NX‬شما ساخته شده‬
‫اند‪ .‬با عملکردهای هر لنز آشنا شويد و لنزی را که مطابق نیازها و ترجیحات شما است‪ ،‬انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫شکل ظاهری لنز‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II‬مثال)‬
‫‪7‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪2‬‬
‫سوئیچ قفل زوم‬
‫‪۳‬‬
‫لنز‬
‫‪4‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)۶۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫دکمه ‪( i-Function‬صفحه ‪)48‬‬
‫‪۶‬‬
‫حلقه زوم‬
‫‪7‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫در صورت استفاده نکردن از لنز‪ ،‬درپوش لنز و درپوش محل نصب لنز را وصل کنید تا از لنز در‬
‫برابر گرد و غبار و خراشیدگی محافظت شود‪.‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪4‬‬
‫‪34‬‬
‫هتفهیدابد > هطزهو‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز‬
‫برای قفل کردن لنز‪ ،‬سوئیچ قفل زوم را از بدنه دوربین به بیرون بکشید و نگه داريد و حلقه زوم‬
‫را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫برای باز کردن قفل لنز‪ ،‬حلقه زوم را بر خالف حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای تق‬
‫بشنويد‪.‬‬
‫در صورت قفل بودن لنز‪ ،‬امکان عکسبرداری وجود ندارد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫هتفهیدابد > هطزهو‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 16 mm F2.4‬مثال)‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III‬مثال)‬
‫‪8‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪7‬‬
‫‪۶‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫دکمه ‪( i-Function‬صفحه ‪)48‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪2‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪۱‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪۳‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)۶۶‬‬
‫‪2‬‬
‫حلقه زوم‬
‫‪4‬‬
‫لنز‬
‫‪۳‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)۶۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪4‬‬
‫شاخص محل نصب کالهک لنز‬
‫‪۵‬‬
‫لنز‬
‫‪۶‬‬
‫دکمه ‪( i-Function‬صفحه ‪)48‬‬
‫‪7‬‬
‫سوئیچ ‪( AF/MF‬صفحه ‪)۶۵‬‬
‫‪8‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪36‬‬
‫هتفهیدابد > هطزهو‬
‫نشانه گذاری لنز‬
‫شماره‬
‫ياد بگیريد که اعداد روی لنز نشان دهنده چه چیزی هستند‪.‬‬
‫‪۱‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫محدوده مقادير ديافراگم پشتیبانی شده‪ .‬به عنوان مثال‪ 1:3.5-6.3 ،‬بدين معناست که‬
‫حداکثر محدوده میزان ديافراگم از ‪ ۳/۵‬تا ‪ ۶/۳‬است‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫اين فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬اين عدد به صورت‬
‫يک محدوده نشان داده می شود‪ :‬از حداقل فاصله کانونی تا حداکثر فاصله کانونی لنز‪.‬‬
‫فاصله های کانونی بیشتر منجر به زوايای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمايی می‬
‫شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به زوايای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪( ED‬پراکنش بسیار پايین) به معنای پراکنش بسیار پايین است‪ .‬شیشه دارای پراکنش بسیار‬
‫پايین‪ ،‬در به حداقل رساندن انحراف رنگی موثر است (اين انحراف زمانی پديد می آيد که‬
‫لنز نتواند تمام رنگ ها را در يک نقطه همگرايی واحد متمرکز کند)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪( OIS‬صفحه ‪)71‬‬
‫لرزشگیر نوری تصوير‪ .‬لنزهای دارای اين ويژگی می توانند لرزش دوربین را تشخیص‬
‫دهند و به طور مؤثری لرزش داخل دوربین را خنثی می کنند‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪Ø‬‬
‫قطر لنز‪ .‬هنگام اتصال يک فیلتر به لنز‪ ،‬مطمئن شويد که قطرهای لنز و فیلتر يکسان‬
‫هستند‪.‬‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS‬مثال)‬
‫‪۳ 4 ۵‬‬
‫‪2‬‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫‪37‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫لوازم جانبی‬
‫امکان استفاده از لوازم جانبی از جمله فالش خارجی و ماژول ‪ GPS‬که می توانند کیفیت و‬
‫راحتی عکسبرداری را افزايش دهند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر در مورد لوازم جانبی اختیاری به دفترچه راهنمای آنها مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪( SEF220A‬مثال) (اختیاری)‬
‫‪7‬‬
‫ تصاوير ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫ لوازم جانبی مورد تايید سامسونگ را می توانید از فروشگاه يا مرکز خدمات سامسونگ‬
‫خريداری کنید‪ .‬سامسونگ در قبال آسیب ناشی از استفاده از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان‬
‫ديگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫‪9‬‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫نمادهای صفحه نمايش‬
‫‪2‬‬
‫چراغ ‪/READY‬دکمه تست‬
‫‪۳‬‬
‫دکمه ‪MODE‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه آزاد کننده فالش‬
‫‪۵‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪۶‬‬
‫درپوش باتری‬
‫‪7‬‬
‫المپ‬
‫‪8‬‬
‫کلید حالت تله‪/‬وايد‬
‫‪9‬‬
‫اتصال کفشک‬
‫‪38‬‬
‫هتفهیدابد > هلعاجامواما‬
‫‪( SEF8A‬مثال)‬
‫متصل کردن فالش‬
‫‪1‬‬
‫‪۱‬‬
‫درپوش کفشک را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۳‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫المپ‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی بستن کفشک‬
‫‪۳‬‬
‫اتصال کفشک‬
‫‪2‬‬
‫فالش را با لغزاندن درون کفشک متصل کنید‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫هتفهیدابد > هلعاجامواما‬
‫‪3‬‬
‫فالش را با چرخاندن کلید چرخشی بستن کفشک در جهت حرکت عقربه‬
‫های ساعت‪ ،‬در محل خود قفل کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫فالش را برای استفاده باال ببريد‪.‬‬
‫ می توانید با فالشی که کامال شارژ نشده عکس بگیريد‪ ،‬اما توصیه می شود که از فالش کامال‬
‫شارژ استفاده کنید‪.‬‬
‫ برای فالش های خارجی موجود‪ ،‬به صفحه لوازم جانبی اختیاری مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱7۱‬‬
‫ ممکن است گزينه های موجود بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ بین دو بار فالش زدن‪ ،‬يک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخوريد تا فالش برای بار دوم‬
‫بزند‪.‬‬
‫ ‪ SEF8A‬ممکن است با ديگر دوربین های سری ‪ NX‬سازگار نباشد‪.‬‬
‫ برای آگاهی از جزيیات بیشتر درباره فالشهای اختیاری‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر فالش‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫فقط از فالشهای مورد تأيید سامسونگ استفاده نمايید‪ .‬استفاده از فالشهای ناسازگار ممکن است به‬
‫دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫هتفهیدابد > هلعاجامواما‬
‫شکل ظاهری قطعه ‪( GPS‬اختیاری)‬
‫متصل کردن ماژول ‪GPS‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪1‬‬
‫درپوش کفشک را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪4‬‬
‫‪۵‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫‪2‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪۳‬‬
‫کلید چرخشی بستن کفشک‬
‫‪4‬‬
‫اتصال کفشک‬
‫‪۵‬‬
‫درپوش باتری‬
‫‪2‬‬
‫ماژول ‪ GPS‬را با لغزاندن آن درون کفشک‪ ،‬سوار کنید‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫‪3‬‬
‫ماژول ‪ GPS‬را با چرخاندن کلید چرخشی بستن کفشک به صورت‬
‫ساعتگر به طرف ‪ ،LOCK‬قفل کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش ماژول ‪ GPS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫حالت های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫دو حالت ساده عکسبرداری ‪ -‬حالت اتوماتیک هوشمند و صحنه ‪ -‬به شما کمک می کند تا با‬
‫تنظیمات خودکار متعددی عکس بگیريد‪ .‬حالت های ديگر امکان بیشتر سفارشی کردن تنظیمات را‬
‫فراهم می کنند‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪t‬‬
‫حالت اتوماتیک هوشمند (صفحه ‪)4۳‬‬
‫‪P‬‬
‫حالت برنامه (صفحه ‪)44‬‬
‫‪A‬‬
‫حالت اولويت ديافراگم (صفحه ‪)4۵‬‬
‫‪S‬‬
‫حالت اولويت شاتر (صفحه ‪)4۵‬‬
‫‪M‬‬
‫حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)4۶‬‬
‫‪i‬‬
‫حالت اولويت لنز (صفحه ‪)47‬‬
‫‪g‬‬
‫حالت جادويی (صفحه ‪)۵0‬‬
‫‪s‬‬
‫حالت صحنه (صفحه ‪)۵۱‬‬
‫‪v‬‬
‫حالت فیلم (صفحه ‪)۵4‬‬
‫‪B‬‬
‫‪( Wi-Fi‬صفحه ‪)۱00‬‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫در حالت اتوماتیک هوشمند‪ ،‬دوربین شرايط پیرامون را تشخیص می دهد و به طور خودکار‬
‫عواملی را تنظیم می نمايد که به نوردهی‪ ،‬از جمله سرعت شاتر‪ ،‬میزان ديافراگم‪ ،‬نورسنجی‪،‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬و جبران نوردهی‪ ،‬کمک می کنند‪ .‬برخی از عملکردهای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری محدود می شوند زيرا دوربین بیشتر عملکردها را کنترل می کند‪ .‬اين حالت برای‬
‫گرفتن عکس های فوری با حداقل تنظیمات‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫ممکن است دوربین بسته به عوامل خارجی‪ ،‬مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنايی و فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬حتی برای سوژه های يکسان‪ ،‬صحنه های مختلفی را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪ P‬حالت برنامه‬
‫دوربین به طور خودکار سرعت شاتر و میزان ديافراگم را تنظیم می کند تا يک میزان نوردهی‬
‫مطلوب به دست آيد‪.‬‬
‫اين حالت وقتی مناسب است که بخواهید در حالی که امکان انجام تنظیمات ديگر وجود دارد‪ ،‬با‬
‫نوردهی ثابت عکس بگیريد‪.‬‬
‫جابجایی برنامه‬
‫تغییر برنامه به شما اجازه می دهد در حالی كه دوربین همان نوردهی را حفظ می كند سرعت‬
‫شاتر و میزان ديافراگم را تنظیم كنید‪ .‬با چرخاندن پاد‪-‬ساعتگرد دکمه هدايت‪ ،‬سرعت شاتر کاهش‬
‫يافته و میزان ديافراگم افزايش میيابد‪ .‬با چرخاندن ساعتگرد دکمه هدايت‪ ،‬سرعت شاتر افزايش‬
‫يافته و میزان ديافراگم کاهش میيابد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫تسان دکود > یمادکبمحکف وه تلاحکسکع یاه تلاح‬
‫‪ A‬حالت اولويت ديافراگم‬
‫‪ S‬حالت اولويت شاتر‬
‫در حالت اولویت دیافراگم‪ ،‬بر اساس میزان دیافراگمی که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور‬
‫خودکار سرعت شاتر را محاسبه می نماید‪ .‬می توانید با تغییر میزان دیافراگم‪ ،‬عمق میدان‬
‫(‪ )DOF‬را تنظیم کنید‪ .‬این حالت برای عکسبرداری از چهره‪ ،‬گل و منظره مناسب است‪.‬‬
‫در حالت اولویت شاتر‪ ،‬بر اساس سرعت شاتری که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار‬
‫میزان دیافراگم را تنظیم می نماید‪ .‬این حالت برای عکس گرفتن از سوژه هایی که به سرعت‬
‫حرکت می کنند یا برای ایجاد جلوه های ردیاب در عکس‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬سرعت شاتر را روی بیشتر از ‪ 1/500‬ثانیه تنظیم نمایید تا سوژه را بی حرکت‬
‫کنید‪ .‬جهت تار کردن سوژه‪ ،‬سرعت شاتر را روی کمتر از ‪ 1/30‬ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫عمق میدان زیاد‬
‫عمق میدان کم‬
‫در محیط های کم نور‪ ،‬باید حساسیت ‪ ISO‬را افزایش دهید تا از تار شدن عکس ها جلوگیری کنید‪.‬‬
‫سرعت کم شاتر‬
‫سرعت زیاد شاتر‬
‫برای جبران مقدار کاهش یافته نوری که توسط سرعت زیاد شاتر فراهم می شود‪ ،‬دیافراگم را باز‬
‫کنید و اجازه دهید نور بیشتری وارد دوربین شود‪ .‬اگر باز هم عکس ها خیلی تاریک هستند‪ ،‬میزان‬
‫‪ ISO‬را افزایش دهید‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪ M‬حالت دستی‬
‫استفاده از المپ‬
‫حالت تنظیمات دستی به شما اجازه می دهد تا سرعت شاتر و میزان ديافراگم را به صورت دستی‬
‫تنظیم کنید‪ .‬در اين حالت‪ ،‬می توانید نوردهی عکس های خود را به طور کامل کنترل کنید‪.‬‬
‫اين حالت در محیط های عکسبرداری و فیلمبرداری کنترل شده‪ ،‬مانند يک استوديو‪ ،‬يا‬
‫هنگام ضروری بودن انجام دقیق تنظیمات دوربین‪ ،‬مناسب است‪ .‬حالت تنظیمات دستی برای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری از صحنه های شب يا آتش بازی نیز توصیه می شود‪.‬‬
‫حالت انتخاب کادر‬
‫وقتی میزان ديافراگم يا سرعت شاتر را تنظیم می كنید‪ ،‬نوردهی مطابق با تنظیمات تغییر می كند‪،‬‬
‫بنابراين ممكن است صفحه تاريك شود‪ .‬وقتی اين عملكرد روشن باشد‪ ،‬روشنايی صفحه نمايش‬
‫بدون توجه به تنظیمات ثابت است‪ ،‬بنابراين می توانید عكس خود را بهتر كادربندی كنید‪.‬‬
‫برای استفاده از حالت‬
‫انتخاب کادر‪،‬‬
‫از المپ برای تصويربرداری از صحنه های شب يا آسمان شب استفاده كنید‪ .‬هنگامی که [شاتر]‬
‫را فشار می دهید‪ ،‬شاتر باز می ماند تا بتوانید جلوه های نور متحرک را ايجاد کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از یك‬
‫المپ‪،‬‬
‫برای افزايش سرعت شاتر‪ ]I[ ،‬را فشار دهید و سپس دکمه هدايت را پاد‪-‬‬
‫ساعتگرد به سمت ‪( Bulb‬المپ) بچرخانید ← برای يک زمان دلخواه‪،‬‬
‫[شاتر] را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫ اگر مقدار ‪ ISO‬تنظیم شده باال باشد يا شاتر به مدت طوالنی باز نگه داشته شود‪ ،‬ممکن است‬
‫نويز تصوير افزايش يابد‪.‬‬
‫ از عملکرد عکسبرداری مداوم نمی توان به همراه عملکرد ‪( Bulb‬المپ) استفاده کرد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← K ← ]m[ ،‬‬
‫حالت انتخاب کادر ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪ i‬حالت اولویت لنز‬
‫‪3‬‬
‫استفاده از حالت ‪E‬‬
‫حلقه فوکوس را برای انتخاب يک صحنه يا جلوه فیلتر تنظیم کنید‪.‬‬
‫ اگر [‪ ]f‬را برای انتخاب ‪ E‬فشار دادهايد‪ ]o[ ،‬را فشار داده و‬
‫سپس برای انتخاب يک گزينه دکمه هدايت را بچرخانید يا [‪ ]F/C‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫شما می توانید يک صحنه مناسب (‪ )i-Scene‬يا يک جلوه فیلتر برای لنز نصب شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫ممکن است صحنه ها و جلوه های فیلتر بسته به لنز وصل شده متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ i‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]i-Function‬را روی لنز فشار دهید تا ‪ E‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نور پس زمینه‬
‫ با فشار دادن [‪ ]f‬نیز می توانید از اين عملكرد استفاده كنید‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫‪4‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را کامال فشار دهید‪.‬‬
‫حالت های صحنه و جلوه های فیلتر موجود (برای لنز ‪SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6‬‬
‫‪:)ED II‬تصوير زيبا‪ ،‬عکسبرداری از چهره‪ ،‬عکسبرداری از کودکان‪ ،‬نور پس زمینه‪ ،‬منظره‪،‬‬
‫غروب آفتاب‪ ،‬طلوع آفتاب‪ ،‬ساحل و برف‪ ،‬شب‪ ،‬تزيین تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬طرح‪،‬‬
‫ضد مه‪ ،‬نقاط ‪( Halftone‬سايه های نقطه ای)‬
‫‪47‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪3‬‬
‫استفاده از ‪ i-Function‬در حالت های ‪MSAP‬‬
‫حلقه فوکوس را برای انتخاب يک گزينه تنظیم کنید‪.‬‬
‫وقتی از دكمه ‪ i-Function‬روی يك لنز ‪ i-Function‬استفاده می كنید‪ ،‬می توانید سرعت شاتر‪،‬‬
‫میزان ديافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ،ISO‬و توازن سفیدی را روی لنز به صورت دستی‬
‫انتخاب و تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ S ،A ،P‬يا ‪ M‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای انتخاب يک تنظیم‪ ]i-Function[ ،‬را روی لنز فشار دهید‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫ برای انتخاب يک تنظیم همچنین می توانید دکمه هدايت را بچرخانید يا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را کامال فشار دهید‪.‬‬
‫‪AUTO‬‬
‫‪48‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪3‬‬
‫گزینه های موجود‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪M‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫میزان نوردهی‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫برای انتخاب مواردی که هنگام فشار دادن [‪ ]i-Function‬در حالت تصويربرداری روی لنز‬
‫ظاهر می شوند‪ ← X ← ]m[ ،‬سفارشی سازی ‪ ← iFn‬يک گزينه ← [‪]m‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ Z‬اين امکان را می دهد تا روی سوژه زوم کنید با اين قابلیت که کیفیت تصوير از زوم‬
‫ديجیتال کمتر افت کند‪ .‬با اينحال تفکیک عکس شما ممکن است متفاوت از زمانی باشد که بوسیله‬
‫چرخاندن حلقه بزرگنمايی‪ ،‬بزرگنمايی را انجام میدهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ M ،S ،A ،P‬يا ‪ i‬قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]i-Function‬را روی لنز فشار دهید تا ‪ Z‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای انتخاب يک تنظیم همچنین می توانید دکمه هدايت را بچرخانید يا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ در صورت استفاده از ‪ ،Z‬تفکیک عکس بر حسب میزان زوم متغیر‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪3:2‬‬
‫‪16:9‬‬
‫‪1:1‬‬
‫‪x1.2‬‬
‫‪4560X3040‬‬
‫(‪)13.9M‬‬
‫‪4560X2568‬‬
‫(‪)11.7M‬‬
‫‪3040X3040‬‬
‫(‪)9.2M‬‬
‫‪x1.4‬‬
‫‪3888X2592‬‬
‫(‪)10.1M‬‬
‫‪3888X2184‬‬
‫(‪)8.5M‬‬
‫‪2592X2592‬‬
‫(‪)6.7M‬‬
‫‪x1.7‬‬
‫‪3264X2176‬‬
‫(‪)7.1M‬‬
‫‪3264X1840‬‬
‫(‪)6.0M‬‬
‫‪2176X2176‬‬
‫(‪)4.7M‬‬
‫‪x2‬‬
‫‪2736X1824‬‬
‫(‪)5.0M‬‬
‫‪2736X1536‬‬
‫(‪)4.2M‬‬
‫‪1824X1824‬‬
‫(‪)3.3M‬‬
‫اين اعداد بر اساس حداکثر وضوح هر نسبت تصويری به دست آمده اند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫استفاده از ‪Z‬‬
‫حلقه فوکوس را برای انتخاب يک گزينه تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را کامال فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪ Z‬در هنگام گرفتن عکس های متوالی در دسترس نیست‪.‬‬
‫ ‪ Z‬هنگام گرفتن عکس با فرمت فايل ‪ RAW‬در دسترس نیست‪.‬‬
‫ هنگام ضبط فیلم با فشردن دکمه ضبط فیلم‪ Z ،‬غیر فعال می شود‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫هتفهیدابد‬
‫‪ g‬حالت جادویی‬
‫برای خلق تصاوير منحصر به فرد‪ ،‬می توانید جلوه های فیلتر و قاب مختلف به عکس ها و فیلم‬
‫های خود اضافه کنید‪ .‬ظاهر و نمای عکسها يا ويديوها‪ ،‬بسته به قاب انتخابی شما تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫برای تنظیم یک جلوه‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬حالت جادویی ←‬
‫فریم جادویی يا فیلتر هوشمند ← يک جلوه دلخواه را فشار دهید‪.‬‬
‫ اگر در جلوه های فیلتر‪ ،‬طرح را انتخاب کنید‪ ،‬اندازه تصوير به طور خودکار به ‪ 5.9M‬يا‬
‫پايینتر تغییر می کند‪.‬‬
‫ اگر يک جلوه قاب تنظیم کنید‪ ،‬اندازه عکس به طور خودکار به ‪ 2M‬يا کمتر تبديل‬
‫می شود‪.‬‬
‫ نمی توانید با جلوه قاب‪ ،‬ويديو ضبط کنید‪.‬‬
‫ اگر جلوه فیلتر را تنظیم کنید‪ ،‬اندازه ويديو ‪ 640X480‬يا پايین تر خواهد شد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪ s‬حالت صحنه‬
‫در حالت صحنه‪ ،‬دوربین بهترين تنظیمات را برای هر نوع صحنه انتخاب می کند‪.‬‬
‫می توانید با فشار دادن [‪ ]f‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬صحنه دلخواه خود را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫پانوراما‪ :‬يک عکس پانورامای دو بعدی يا سه بعدی‬
‫بگیريد‪ .‬عکسهای پانورامای سه بعدی گرفته شده‬
‫را فقط می توان بر روی يک تلويزيون سه بعدی‬
‫مشاهده کرد‪.‬‬
‫ حداکثر اندازه يک تصوير پانورامای ‪ 2‬بعدی ‪( 8000 X 1152‬افقی) و‬
‫‪( 1728 X 4752‬عمودی) است‪.‬‬
‫ حداکثر اندازه يک عکس پانورامای ‪ ۳‬بعدی‪( 3300 X 768 ،‬افقی) است‪.‬‬
‫ در حالت پانوراما‪ ،‬بعضی از گزينه های عکسبرداری در دسترس نیست‪.‬‬
‫ دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری يا حرکت سوژه‪،‬‬
‫عکسبرداری را متوقف کند‪.‬‬
‫ در حالت پانوراما‪ ،‬اگر دوربین را برای بهبود کیفیت تصوير حرکت ندهید‪،‬‬
‫ممکن است دوربین آخرين تصوير از صحنه را نگیرد‪ .‬برای گرفتن تصوير‬
‫از تمام منظره‪ ،‬دوربین را اندکی فراتر از نقطه ای که می خواهید صحنه پايان‬
‫بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫ در حالت پانورامای ‪ ۳‬بعدی‪ ،‬ممکن است بدلیل ماهیت جلوه ‪ ۳‬بعدی‪ ،‬دوربین‬
‫شما ابتدا يا انتهای صحنه را عکس نگیرد‪ .‬برای ثبت تمام صحنه‪ ،‬دوربین را‬
‫اندکی بیشتر از نقاط شروع و پايان مورد نظر برای ثبت‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫ در حالت پانورامای ‪ ۳‬بعدی‪ ،‬تصاوير به دو فرمت ‪ JPEG‬و ‪ MPO‬گرفته‬
‫می شوند‪.‬‬
‫ فايل ‪ MPO‬را که از جلوه ‪ ۳‬بعدی پشتیبانی می کند‪ ،‬تنها بر روی نمايشگر‬
‫سازگار با ‪ MPO‬مانند تلويزيون ‪ ۳‬بعدی يا مانیتور ‪ ۳‬بعدی می توانید مشاهده‬
‫کنید‪ .‬بر روی نمايشگر دوربین تان‪ ،‬تنها می توانید فايلهای ‪ JPEG‬را مشاهده‬
‫کنید‪.‬‬
‫ هنگام مشاهده فايلهای ‪ MPO‬بر روی تلويزيون ‪ ۳‬بعدی يا مانیتور ‪ ۳‬بعدی از‬
‫عینک های ‪ ۳‬بعدی مناسب استفاده کنید‪.‬‬
‫تصویر زیبا‪ :‬عیب و ايرادهای چهره را پنهان کنید‪.‬‬
‫شب‪ :‬از صحنه های شب يا دارای روشنايی کم‬
‫عکس بگیريد‪ .‬برای جلوگیری از لرزش دوربین بر‬
‫اثر سرعت پايین شاتر‪ ،‬از يک سه پايه استفاده کنید‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫منظره‪ :‬از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان‬
‫عکس بگیريد‪.‬‬
‫کلوزآپ (نمای نزدیک)‪ :‬از قسمت های جزئی يک‬
‫سوژه يا سوژه های کوچک‪ ،‬مانند گل ها يا حشره ها‬
‫عکس بگیريد‪.‬‬
‫عکسبرداری از چهره‪ :‬به طور خودکار چهره انسان‬
‫ها را تشخیص داده و روی آنها فوکوس کنید‪ ،‬تا‬
‫عکس های واضح و ماليم از چهره ها بگیريد‪.‬‬
‫عکسبرداری از متن‪ :‬از متن اسناد چاپ شده يا‬
‫الکترونیکی‪ ،‬عکس واضحی بگیريد‪.‬‬
‫عکسبرداری از کودکان‪ :‬با گرفتن عکس های‬
‫واضحی از لباس های کودکان و پس زمینه‪ ،‬باعث‬
‫شويد کودکان چشمگیرتر به نظر برسند‪.‬‬
‫غروب آفتاب‪ :‬از صحنه های غروب آفتاب با‬
‫رنگهای قرمز و زرد طبیعی عکس بگیريد‪.‬‬
‫ورزشها‪ :‬از سوژه های دارای حركت سريع تصوير‬
‫بگیريد‪.‬‬
‫طلوع آفتاب‪ :‬از صحنه های طلوع آفتاب عکس‬
‫بگیريد‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نور پس زمینه‪ :‬از سوژه هايی که از پشت به آنها‬
‫نور تابیده عکس بگیريد‪.‬‬
‫آتش بازی‪ :‬از آتش بازی رنگارنگ در شب عکس‬
‫بگیريد‪ .‬برای جلوگیری از لرزيدن دوربین خود‪ ،‬از‬
‫سه پايه استفاده کنید‪.‬‬
‫ساحل و برف‪ :‬به دلیل نور خورشید منعکس شده‬
‫از شن يا برف‪ ،‬عکس های دارای نوردهی کم را‬
‫کاهش دهید‪.‬‬
‫عکس ‪ :3D‬عکسهای سه بعدی گرفته شده که می‬
‫توان آنها را بر روی يک تلويزيون سه بعدی مشاهده‬
‫کرد‪( .‬صفحه ‪)۱۳۶‬‬
‫‪53‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫‪ v‬حالت فیلم‬
‫در حالت فیلم‪ ،‬می توانید فیلم هايی با وضوح باال (‪ )1920X1080‬بگیريد و صدا را به وسیله‬
‫میکروفن دوربین ضبط کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم میزان نوردهی‪ ،‬می توانید برنامه را در منوی گزينه های‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‪ ،‬انتخاب کنید تا میزان ديافراگم و سرعت شاتر به طور خودکار تنظیم شود يا‬
‫اولویت روزنه لنز را انتخاب کنید تا میزان ديافراگم را به صورت دستی تنظیم نمايید‪ .‬برای تنظیم‬
‫دستی سرعت شاتر می توانید‬
‫اولویت شاتر را انتخاب کرده يا دستی را برای تنظیم دستی میزان ديافراگم و سرعت شاتر انتخاب‬
‫کنید‪ .‬در هنگام فیلمبرداری‪ ]F[ ،‬را برای فعال يا غیرفعال کردن عملکرد ‪ AF‬فشار دهید‪.‬‬
‫برای محو يا ظاهر کردن تدريجی يک صحنه‪ ،‬محو کننده را انتخاب کنید‪ .‬برای قطع يا وصل‬
‫صدا می توانید صدا را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دوربین به شما اجازه می دهد که فايل های فیلم با طول حداکثر ‪ 2۵‬دقیقه و با سرعت ‪ ۳0‬يا‬
‫‪ 24‬فريم در ثانیه ضبط کرده و فايل ها را با فرمت (‪ MP4 )H.264‬ذخیره کنید‪ 24 .‬فريم در‬
‫ثانیه فقط با وضوح ‪ 1920X810‬قابل ضبط است‪.‬‬
‫ (‪ H.264 )MPEG-4 part10/AVC‬جديدترين قالب فشردهسازی ويدئويی است که در‬
‫سال ‪ 200۳‬با همکاری ‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬به وجود آمد‪ .‬از آنجايی که اين قالب از نرخ‬
‫فشرده سازی بااليی استفاده می کند‪ ،‬اطالعات بیشتری را می توان در فضای حافظه کمتر‬
‫ذخیره کرد‪.‬‬
‫ اگر در هنگام فیلمبرداری گزينه لرزشگیر تصوير را روشن کرده باشید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫صدای لرزشگیر تصوير را ضبط کند‪.‬‬
‫ در صورتیکه هنگام فیلمبرداری لنزها را تنظیم کنید‪ ،‬صدای بزرگنمايی يا ساير صداهای لنز‬
‫ممکن ضبط شود‪.‬‬
‫ هنگام استفاده از لنزهای ويدئويی اختیاری‪ ،‬صدای فوکوس اتوماتیک ضبط نمیشود‪.‬‬
‫ اگر هنگام فیلمبرداری لنز را جدا کنید‪ ،‬ضبط متوقف می شود‪ .‬هنگام فیلمبرداری‪ ،‬لنز را‬
‫عوض نکنید‪.‬‬
‫ اگر در حین فیلمبرداری میکروفونی به دوربین متصل کنید‪ ،‬صدا از طريق آن ضبط نخواهد‬
‫شد‪( .‬در واقع تنظیمات قبلی حفظ می شوند) اگر هنگام فیلمبرداری میکروفن را جدا کنید‪،‬‬
‫ديگر صدايی ضبط نخواهد شد‪ .‬قبل از اتصال يا جدا کردن میکروفون دوربین را خاموش‬
‫کنید‪.‬‬
‫ اگر در حین فیلمبرداری‪ ،‬زاويه فیلمبرداری دوربین را ناگهان تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫نتواند تصاوير را درست ضبط کند‪ .‬برای به حداقل رساندن لرزش دوربین‪ ،‬از سه پايه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫ در حالت فیلم‪ ،‬دوربین فقط از عملکرد ‪ AF‬چندگانه پشتیبانی می کند‪ .‬نمی توانید از‬
‫عملکردهای ديگر تنظیمات ناحیه فوکوس‪ ،‬مانند ‪ AF‬تشخیص چهره استفاده کنید‪.‬‬
‫ وقتی اندازه يک فايل فیلم از ‪ 4‬گیگابايت فراتر رود‪ ،‬دوربین به طور خودکار ضبط را متوقف‬
‫می کند‪ .‬اگر اين امر اتفاق افتاد‪ ،‬فیلمبرداری را با شروع يک فايل جديد فیلم ادامه دهید‪.‬‬
‫ اگر از يک کارت حافظه با سرعت نوشتن پايین استفاده کنید‪ ،‬چون کارت نمی تواند با سرعت‬
‫فیلم در حال ضبط اطالعات را پردازش کند‪ ،‬ممکن است ضبط فیلم شما قطع شود‪ .‬اگر اين‬
‫امر اتفاق افتاد‪ ،‬کارت خود را با يک کارت حافظۀ دارای سرعت باالتر تعويض کنید يا اندازه‬
‫تصوير را کاهش دهید (به عنوان مثال‪ ،‬از ‪ 1280X720‬تا ‪.)640X480‬‬
‫ هنگام فرمت کردن کارت حافظه‪ ،‬همیشه با استفاده از دوربین فرمت کنید‪ .‬اگر کارت حافظه‬
‫را در دوربین ديگری يا رايانه فرمت کنید‪ ،‬ممکن است فايل های موجود در کارت را از‬
‫دست بدهید يا باعث تغییر در ظرفیت کارت شويد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫هتفهیدابد > یوهماهوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫عملکردهای موجود در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به فصل ‪ 2‬مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫موجود در‬
‫اندازه (صفحه ‪)57‬‬
‫‪/*s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫‪t/v‬‬
‫کیفیت (صفحه ‪)59‬‬
‫‪v/*s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫‪( ISO‬صفحه ‪)60‬‬
‫‪*v/*M/S/A/P‬‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)61‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫راهنمای عکس (صفحه ‪)64‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫رنگ انتخابی (صفحه ‪)83‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)65‬‬
‫‪*v/*s/*g/*i/M/S/A/P‬‬
‫ناحیه ‪( AF‬صفحه ‪)67‬‬
‫‪*s/*i/M/S/A/P‬‬
‫فوکوس دستی کمکی (صفحه ‪)70‬‬
‫‪/v/s/*g/i/M/S/A/P‬‬
‫‪t‬‬
‫‪( OIS‬صفحه ‪)71‬‬
‫‪/v/s/g/i/M/S/A/P‬‬
‫‪t‬‬
‫عکاسی پیاپی (مداوم‪/‬توالی‪/‬تایمر‪ /‬براکتینگ)‬
‫(صفحه ‪)72‬‬
‫‪/*v/*s/*g/*i/M/S/A/P‬‬
‫‪*t‬‬
‫عملکرد‬
‫موجود در‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)79‬‬
‫‪v/M/S/A/P‬‬
‫برد هوشمند (صفحه ‪)82‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫فضای رنگ (صفحه ‪)84‬‬
‫‪t/s/g/i/M/S/A/P‬‬
‫فالش (صفحه ‪)76‬‬
‫‪*t/*s/*g/*M/*S/*A/*P‬‬
‫جبران نوردهی (صفحه ‪)85‬‬
‫‪v/s/g/i/S/A/P‬‬
‫قفل نوردهی (صفحه ‪)86‬‬
‫‪*v/S/A/P‬‬
‫کاهش نویز (صفحه ‪)125‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫* برخی از عملکردها در اين حالت ها محدود هستند‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫با عملکردهای قابل تنظیم در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫با استفاده از عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری می توانید از عکسها و فیلم بیشتر سفارشی شده لذت ببرید‪.‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫اندازه‬
‫با افزايش تفکیک‪ ،‬عکس يا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراين می توان آن را‬
‫روی کاغذی بزرگتر چاپ کرد يا روی صفحه ای بزرگتر نمايش داد‪ .‬وقتی از تفکیک باال استفاده‬
‫می کنید‪ ،‬اندازه فايل نیز افزايش می يابد‪ .‬برای عکسهايی که در قاب ديجیتال نشان داده می شوند‬
‫يا به اينترنت آپلود می شوند از تفکیک پايین ترين استفاده کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم اندازه‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬اندازه عکس يا اندازه فیلم‬
‫← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه های اندازه عکس‬
‫نماد‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫(‪)۳:2( 20.0M )5472X3648‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A1‬‬
‫(‪)۳:2( 10.1M )3888X2592‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A2‬‬
‫(‪)۳:2( 5.9M )2976X1984‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A3‬‬
‫(‪)۳:2( 2.0M )1728X1152‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A5‬‬
‫(‪)۱۶:9( 16.9M )5472X3080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A1‬يا پخش با تلويزيون‬
‫‪.HDTV‬‬
‫(‪)۱۶:9( 7.8M )3712X2088‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A3‬يا پخش با تلويزيون‬
‫‪.HDTV‬‬
‫(‪)۱۶:9( 4.9M )2944X1656‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A4‬يا پخش با تلويزيون‬
‫‪.HDTV‬‬
‫(‪)۱۶:9( 2.1M )1920X1080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A5‬يا پخش با تلويزيون‬
‫‪.HDTV‬‬
‫(‪)۱:۱( 13.3M )3648X3648‬‬
‫چاپ يك عكس مربع روی كاغذ ‪.A1‬‬
‫(‪)۱:۱( 7.0M )2640X2640‬‬
‫چاپ يك عكس مربع روی كاغذ ‪.A3‬‬
‫(‪)۱:۱( 4.0M )2000X2000‬‬
‫چاپ يك عكس مربع روی كاغذ ‪.A4‬‬
‫(‪)۱:۱( 1.1M )1024X1024‬‬
‫در حال پیوست به ايمیل‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > عااعاا‬
‫گزینه های اندازه فیلم‬
‫نماد‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫‪ ۳0( 1920X1080‬فريم در ثانیه)‬
‫(‪)۱۶:9‬‬
‫مشاهده بر روی يک تلويزيون ‪.Full HD‬‬
‫‪ 24( 1920X810‬فريم در ثانیه)‬
‫(تقريبا ‪)2/۳۵:۱‬‬
‫مشاهده با تلويزيون ‪.HDTV‬‬
‫‪ ۳0( 1280X720‬فريم در ثانیه)‬
‫(‪)۱۶:9‬‬
‫مشاهده با تلويزيون ‪.HDTV‬‬
‫‪ ۳0( 640X480‬فريم در ثانیه)‬
‫(‪)4:۳‬‬
‫مشاهده با تلويزيون‪.‬‬
‫‪ ۳0( 320X240‬فريم در ثانیه)‬
‫(‪)4:۳‬‬
‫با استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬بر روی يک وب سايت‬
‫ارسال کنید (حداکثر ‪ ۳0‬ثانیه)‪.‬‬
‫اگر گزينه خروجی ويدئو را روی ‪ PAL‬تنظیم کنید‪ ،‬سرعت فريم از ‪ ۳0‬فريم در ثانیه به ‪ 2۵‬فريم‬
‫در ثانیه کاهش خواهد يافت‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫کیفیت‬
‫دوربین عکسها را با فرمت ‪ JPEG‬يا ‪ RAW‬ذخیره می کند‪.‬‬
‫فرمت‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫‪JPEG‬‬
‫عادی‪:‬‬
‫ برای کیفیت عادی فشرده شده است‪.‬‬
‫ برای چاپ با اندازه کوچک يا آپلود به اينترنت توصیه می شود‪.‬‬
‫فايل های ‪ RAW‬دارای پسوند فايل "‪ "SRW‬هستند‪ .‬برای تنظیم و کالیبره کردن نوردهی‪ ،‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬رنگ مايه‪ ،‬کنتراست‪ ،‬و رنگ های فايل های ‪ ،RAW‬يا برای تبديل آنها به قالب ‪JPEG‬‬
‫يا ‪ ،TIFF‬از برنامه ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬که در دی وی دی رام عرضه شده‬
‫يافت می شود استفاده کنید‪.‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪:RAW‬‬
‫ بدون از دست دادن اطالعات يک عکس را ذخیره کنید‪.‬‬
‫ برای ويرايش پس از عکسبرداری توصیه می شود‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‪ :‬يک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت خیلی‬
‫خوب) و ‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره عکسها با فرمت ‪ RAW‬مطمئن شويد که حافظه کافی موجود است‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خوب‪ :‬يک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت خوب) و‬
‫‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬نرمال‪ :‬يک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت نرمال) و‬
‫‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبديل می شوند و بر اساس تنظیمات‬
‫دوربین در زمان تصويربرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فايل های ‪ RAW‬به فرمت ‪JPEG‬‬
‫تبديل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪.‬‬
‫برای تنظیم کیفیت‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬کیفیت ← يک گزينه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫گزینه های کیفیت عکس‬
‫نماد‬
‫فرمت‬
‫شرح‬
‫‪JPEG‬‬
‫خیلی خوب‪:‬‬
‫ برای بهترين کیفیت فشرده شده است‪.‬‬
‫ برای چاپ با اندازه بزرگ توصیه می شود‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫خوب‪:‬‬
‫ برای کیفیت بهتر فشرده شده است‪.‬‬
‫ برای چاپ با اندازه عادی توصیه می شود‪.‬‬
‫گزینه های کیفیت فیلم‬
‫نماد‬
‫پسوند‬
‫شرح‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫عادی‪ :‬فیلمهايی با کیفیت عادی ضبط می کند‪.‬‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫‪ :HQ‬فیلمهايی با کیفیت باال ضبط می کند‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫مقدار حساسیت ‪ ISO‬حساسیت دوربین به نور را نشان می دهد‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫هر چه مقدار ‪ ISO‬باالتر باشد‪ ،‬دوربین به نور حساس تر است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با انتخاب يک مقدار‬
‫حساسیت ‪ ISO‬باالتر‪ ،‬می توانید با سرعتهای شاتر بیشتر در مکانهای تاريک يا کم نور عکس‬
‫بگیريد‪ .‬اما‪ ،‬اين کار ممکن است پارازيت الکترونیکی را افزايش دهد و باعث ايجاد عکسهای دانه‬
‫دانه شود‪.‬‬
‫برای تنظیم حساسیت‬
‫‪،ISO‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ISO ← ]f[ ،‬يک گزينه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ISO 100‬‬
‫‪ISO 400‬‬
‫‪ISO 800‬‬
‫‪ISO 3200‬‬
‫ در مکانهايی که استفاده از فالش ممنوع است مقدار ‪ ISO‬را افزايش دهید‪ .‬شما می توانید بدون‬
‫نیاز به دريافت نور بیشتر با تنظیم يک مقدار ‪ ISO‬باالتر يک عکس واضح بگیريد‪.‬‬
‫ از عملکرد ‪( High ISO NR‬کاهش پارازيت ‪ ISO‬باال) برای کاهش پارازيت تصويری‬
‫موجود در عکسهای دارای مقدار ‪ ISO‬باال‪ ،‬استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)۱2۵‬‬
‫‪60‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫توازن سفیدی (منبع نور)‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی باشد‪،‬‬
‫شرايط روشنايی مناسب برای درجه بندی توازن سفیدی‪ ،‬مثل تنظیم خودکار توازن سفیدی (تنظیم‬
‫خودکار توازن سفیدی) تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری يا تنگستن را انتخاب کنید‪ ،‬يا‬
‫دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنید‪ .‬می توانید رنگ را برای منابع نور از پیش تنظیم شده‬
‫نیز تنظیم کنید تا در شرايط روشنايی مختلط‪ ،‬رنگهای عکستان با صحنه واقعی مطابقت داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم توازن‬
‫سفیدی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬توازن سفیدی ← يک گزينه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ NW‬فلوئوروسنت*‪ :‬هنگام عکسبرداری زير چراغ فلورسنت با نور روز اين گزينه را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬مخصوص چراغ فلورسنت با نور سفید دارای فامهای خیلی سفید با دمای‬
‫حدود ‪.K۵,000‬‬
‫نور فلوئوروسنت روز*‪ :‬هنگام عکسبرداری زير چراغ فلورسنت با نور روز اين گزينه‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬مخصوص چراغ فلورسنت با نور سفید دارای فام مايل به آبی با دمای‬
‫حدود ‪.K۶,۵00‬‬
‫تنگستن (تنگستن)*‪ :‬هنگام عکس گرفتن در داخل ساختمان و زير نور المپ های پرنور‬
‫يا هالوژن‪ ،‬اين نماد را انتخاب کنید‪ .‬المپهای تنگستن سیمابی دارای ته رنگ قرمز هستند‪.‬‬
‫اين گزينه آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫‪ WB‬فالش*‪ :‬در هنگام استفاده از فالش انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه های توازن سفیدی‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی*‪ :‬از تنظیمات اتوماتیک بسته به شرايط روشنايی استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬از تنظیمات از پیش تعیین شده خود استفاده کنید‪.‬‬
‫می توانید با عکسبرداری از يک صفحه کاغذ سفید توازن سفیدی را به صورت دستی‬
‫تنظیم کنید‪ .‬دايره نورسنجی نقطه ای را با يک کاغذ پر کنید و توازن سفیدی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫* اين گزينه ها را می توان سفارشی کرد‪.‬‬
‫روز*‪ :‬هنگام عکس گرفتن در يک روز آفتابی در خارج از ساختمان‪ ،‬اين نماد را انتخاب‬
‫کنید‪ .‬اين گزينه منجر به عکسهايی می شود که به رنگهای طبیعی صحنه نزديکتر هستند‪.‬‬
‫ابری*‪ :‬هنگام عکس گرفتن در يک روز ابری در خارج از ساختمان يا در سايه‪ ،‬اين نماد‬
‫ال آبی تر از روزهای آفتابی‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬عکسهای گرفته شده در روزهای ابری معمو ً‬
‫هستند‪ .‬اين گزينه آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫سفید فلوئوروسنت*‪ :‬هنگام عکسبرداری زير چراغ فلورسنت با نور روز اين گزينه را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬مخصوصاً برای چراغ فلورسنت با نور سفید با دمای رنگ حدود ‪.K4,200‬‬
‫‪61‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫گزینه‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > تلعافاطریاماتبطمناالفت‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شده‬
‫شرح‬
‫دمای رنگ‪:‬‬
‫دمای رنگ منبع نور را به صورت تنظیم کنید‪ .‬دمای رنگ يک درجه بندی در مقیاس‬
‫کلوين است که نوع منبع نور خاص را نشان می دهد‪ .‬با افزايش دمای رنگ‪ ،‬توزيع رنگ‬
‫سردتر می شود‪ .‬از سوی ديگر‪ ،‬با کاهش دمای رنگ‪ ،‬توزيع رنگ گرمتر می شود‪.‬‬
‫آسمان صاف‬
‫می توانید گزينه های توازن سفیدی از پیش تنظیم شده را نیز سفارشی کنید‪.‬‬
‫برای سفارشی سازی‬
‫گزینه های از پیش تنظیم‬
‫شده‪،‬‬
‫نور فلورسنت‪H-‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ← ]f‬توازن سفیدی ←‬
‫يک گزينه را فشار دهید ← [‪ ← ]D‬دکمه هدايت را بچرخانید يا‬
‫[‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫توازن سفیدی ‪ :‬روز‬
‫ابری‬
‫روز‬
‫روز‬
‫نور فلورسنت‪L-‬‬
‫المپ هالوژن‬
‫تنگستن‬
‫حذف‬
‫بازگشت‬
‫نور شمع‬
‫‪62‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > تلعافاطریاماتبطمناالفت‬
‫نمونه ها‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫روز‬
‫نور فلوئوروسنت روز‬
‫تنگستن‬
‫‪63‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫راهنمای عکس (سبکهای عکس)‬
‫راهنمای عکس اجازه می دهد سبکهای عکس مختلفی روی عکس خود اعمال کنید تا نماهای‬
‫مختلف و حالتهای احساسی ايجاد کنید‪ .‬می توانید سبکهای عکس خود را نیز با تنظیم رنگ‪،‬‬
‫اشباع‪ ،‬وضوح‪ ،‬و کنتراست برای هر سبک ايجاد و ذخیره کنید‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫وقتی يک گزينه را انتخاب میکنید‪ ،‬دوربین عکس را به طور خودکار بر اساس آن گزينه تنظیم‬
‫میکند‪ .‬سبکهای مختلف را تجربه کنید و تنظیمات خود را پیدا کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم یک سبک‬
‫عکسبرداری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬راهنمای عکس ← يک‬
‫گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫واضح‬
‫عکسبرداری از چهره‬
‫منظره‬
‫طبیعی و روشن‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫سرد‬
‫آرام‬
‫کالسیک‬
‫می توانید مقدار تنظیمات سبک پیش فرض را نیز تغییر دهید‪ .‬پس از انتخاب يک گزينه‬
‫راهنمای عکس‪ ]D[ ،‬را فشار داده و سپس رنگ‪ ،‬اشباع‪ ،‬وضوح‪ ،‬يا کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫حالت ‪AF‬‬
‫با نحوه تنظیم فوکوس دوربین بر اساس سوژه ها آشنا شويد‪.‬‬
‫‪ AF‬تکی‬
‫می توانید متناسب با سوژه از میان فوکوس خودکار تکی‪ ،‬فوکوس خودکار متوالی‪ ،‬و فوکوس‬
‫دستی‪ ،‬يک حالت فوکوس را انتخاب کنید‪ .‬عملکرد ‪( AF‬فوکوس خودکار) وقتی [شاتر] را تا نیمه‬
‫فشار دهید فعال می شود‪ .‬در حالت ‪( MF‬فوکوس دستی)‪ ،‬بايد برای فوکوس دستی حلقه فوکوس‬
‫روی لنز را بچرخانید‪.‬‬
‫‪ AF‬تکی برای عکسبرداری و فیلمبرداری از يک سوژه ثابت مناسب است‪ .‬وقتی [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار می دهید‪ ،‬فوکوس در ناحیه فوکوس ثابت می شود‪ .‬وقتی فوکوس انجام شود‪ ،‬آن ناحیه به‬
‫رنگ سبز در می آيد‪.‬‬
‫در بیشتر موارد‪ ،‬می توانید با انتخاب تکی ‪ AF‬فوکوس کنید‪ .‬فوکوس روی سوژه های دارای‬
‫حرکت سريع يا دارای رنگ مشابه پس زمینه مشکل است‪ .‬برای اين موارد حالت فوکوس متناسب‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سويیچ ‪ AF/MF‬باشد‪ ،‬برای انتخاب حالت فوکوس بايد اين سويیچ را تنظیم‬
‫کنید‪ .‬برای انتخاب ‪ AF‬تکی يا ‪ AF‬مداوم ‪ ،‬سويیچ را بر روی ‪ AF‬تنظیم کنید‪ .‬برای تنظیم دستی‬
‫فوکوس‪ ،‬سويیچ را بر روی ‪ MF‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫وقتی لنز شما سوئیچ ‪( AF/MF‬فوکوس دستی‪/‬فوکوس خودکار) ندارد‪ ]F[ ،‬را برای انتخاب‬
‫حالت دلخواه ‪( AF‬فوکوس خودکار) فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم حالت‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]F[ ،‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > یوهمااح‬
‫‪ AF‬مداوم‬
‫فوکوس دستی‬
‫وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار داده ايد‪ ،‬دوربین همچنان به فوکوس خودکار ادامه می دهد‪ .‬وقتی‬
‫ناحیه فوکوس روی سوژه ثابت شد‪ ،‬سوژه همیشه در فوکوس است حتی وقتی حرکت کند‪ .‬اين‬
‫حالت برای عکسبرداری و فیلمبرداری يک شخص روی دوچرخه‪ ،‬يک سگ در حال دويدن‪ ،‬يا‬
‫يک صحنه اتومبیلرانی توصیه می شود‪.‬‬
‫می توانید با چرخاندن حلقه فوکوس روی لنز به صورت دستی روی يک سوژه فوکوس کنید‪.‬‬
‫عملکرد فوکوس دستی کمکی به شما کمک می کند تا به راحتی به يک فوکوس برسید‪ .‬در حین‬
‫چرخاندن حلقه فوکوس‪ ،‬بزرگ شدن محیط فوکوس يا ظاهر شدن نوار کمکی‪ ،‬شما را در دستیابی‬
‫به يک فوکوس واضح کمک می کند‪ .‬اين حالت برای عکسبرداری و فیلمبرداری از يک شیء‬
‫دارای رنگ مشابه با پس زمینه‪ ،‬يک صحنه شب‪ ،‬يا آتش بازی توصیه می شود‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫ناحیه ‪AF‬‬
‫عملکرد ناحیه ‪ AF‬وضعیتهای ناحیه فوکوس را تغییر می دهد‪.‬‬
‫انتخاب ‪AF‬‬
‫به طور کلی‪ ،‬دوربین ها روی نزديکترين سوژه فوکوس می کنند‪ .‬هرچند‪ ،‬اگر تعداد سوژه ها‬
‫زياد باشد‪ ،‬سوژه های نامطلوب ممکن است در فوکوس قرار بگیرند‪ .‬به منظور جلوگیری از‬
‫قرار گرفتن سوژه های ناخواسته در فوکوس‪ ،‬ناحیه فوکوس را تغییر دهید تا سوژه مورد نظر در‬
‫فوکوس قرار گیرد‪ .‬با انتخاب ناحیه فوکوس مناسب می توانید يک تصوير واضح تر و مشخص تر‬
‫بگیريد‪.‬‬
‫می توانید فوکوس را در ناحیه مورد نظر تنظیم کنید‪ .‬يک جلوه خارج از فوکوس اعمال کنید تا‬
‫سوژه بیشتر قابل تشخیص باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم ناحیه‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫فوکوس در عکس زير تغییر وضعیت و اندازه داده طوری که متناسب چهره سوژه باشد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬ناحیه ‪ ← AF‬يک گزينه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫جابجايی‬
‫زوم ‪AF‬‬
‫برای تغییر اندازه يا جابجايی ناحیه فوکوس‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]o[ ،‬را فشار‬
‫دهید‪ .‬برای تنظیم مکان ناحیه فوکوس‪ ،‬دکمه [‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫اندازه ناحیه فوکوس‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > اوییبااح‬
‫‪ AF‬چندگانه‬
‫‪ AF‬تشخیص چهره‬
‫دوربین يک مستطیل سبز را در قسمتهايی که فوکوس درست تنظیم شده نشان می دهد‪.‬‬
‫عکس به چند قسمت تقسیم میشود و دوربین نقاط فوکوس هر قسمت را به دست می آورد‪ .‬برای‬
‫عکاسی از صحنه ها توصیه می شود‪.‬‬
‫دوربین ترجیحاً روی چهره انسانها فوکوس می کند‪ .‬تا ‪ ۱0‬چهره انسان قابل شناسايی است‪ .‬اين‬
‫تنظیم برای عکسبرداری و فیلمبرداری از يک گروه از افراد توصیه می شود‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زير نشان داده شده ناحیه‬
‫های فوکوس را به رنگ سبز نشان می دهد‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زير نشان داده شده روی‬
‫چهره ها فوکوس می کند‪ .‬هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری از گروهی از افراد‪ ،‬دوربین فوکوس‬
‫روی چهره نزديکترين فرد را به رنگ سفید نشان می دهد و فوکوس روی چهره بقیه افراد را به‬
‫رنگ خاکستری‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > اوییبااح‬
‫‪ AF‬عکاسی از خود‬
‫هنگام گرفتن عکس از خود تشخیص اينکه آيا چهره شما در فوکوس است ممکن است دشوار باشد‪.‬‬
‫در مدت فعال بودن اين عملکرد‪ ،‬صدای بوق دوربین در هنگام قرار گرفتن صورت شما در مرکز‬
‫تصوير‪ ،‬سريعتر می شود‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫دستیار ‪MF‬‬
‫در حالت فوکوس دستی (‪ ،)MF‬بايد برای فوکوس دستی حلقه فوکوس روی لنز را بچرخانید‪.‬‬
‫وقتی عملكرد دستیار فوكوس دستی را تنظیم كنید‪ ،‬می توانید فوكوس واضحتری به دست بیاوريد‪.‬‬
‫اين عملکرد فقط روی لنزهايی موجود است که از فوکوس دستی پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ K ← ]m[ ،‬يا ‪← k‬‬
‫فوکوس دستی کمکی ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم دستیار‬
‫فوکوس دستی‪،‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫با چرخاندن حلقه فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس تا ‪ 8‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫بزرگ کردن ‪x8‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫از عملكرد دستیار ‪ MF‬استفاده نكنید‪.‬‬
‫با چرخاندن حلقه فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس تا ‪ ۵‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫بزرگ کردن ‪*x5‬‬
‫هنگامی كه حلقه فوكوس را می چرخانید‪،‬هر چه فوكوس بهتر شود نوار كمكی‬
‫فوكوس بلندتر می شود‪.‬‬
‫‪FA‬‬
‫‪70‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫از عملکرد لرزشگیر نوری تصوير (‪ )OIS‬برای کاهش لرزش دوربین استفاده کنید‪ .‬ممکن است‬
‫‪ OIS‬در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫ال در مکانهای تاريک يا هنگام تصويربرداری در داخل ساختمان روی می‬
‫لرزش دوربین معمو ً‬
‫دهد‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬دوربین از سرعتهای شاتر کمتری استفاده می کند تا مقدار نور وارد شده‬
‫را افزايش دهد‪ ،‬که می تواند منجر به يک عکس تار شود‪ .‬با استفاده از عملکرد ‪ ،OIS‬می توانید‬
‫از بروز اين وضعیت جلوگیری کنید‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سويیچ ‪ OIS‬باشد‪ ،‬برای استفاده از عملکرد ‪ OIS‬بايد اين سويیچ را در‬
‫وضعیت ‪ ON‬قرار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫‪،OIS‬‬
‫گزینه های ‪OIS‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت ‪ :*1‬عملکرد ‪ OIS‬فقط زمانی اعمال می شود که [شاتر] را تا نیمه يا به طور کامل‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫حالت ‪ :2‬عملکرد ‪ OIS‬فعال است‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬عملکرد ‪ OIS‬خاموش است‪( .‬اين گزينه ممکن است در برخی لنزها موجود‬
‫نباشد‪).‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ K ← ]m[ ،‬يا ‪k‬‬
‫← ‪ ← OIS‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫بدون اصالح ‪OIS‬‬
‫با اصالح ‪OIS‬‬
‫‪71‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫توالی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫می توانید روش عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬مانند مداوم‪ ،‬توالی‪ ،‬تايمر و مانند آن را تنظیم کنید‪.‬‬
‫مداوم‬
‫برای گرفتن يک عکس در هر بار تکی را انتخاب کنید‪ .‬برای تصويربرداری از سوژه های دارای‬
‫حرکت سريع مداوم يا توالی را انتخاب کنید‪ .‬کروشه ‪ ،AE‬کروشه ‪ WB‬يا کروشه ‪P Wiz‬‬
‫را برای تنظیم نوردهی‪ ،‬توازن سفیدی انتخاب کنید يا جلوه های راهنمای عکس را اعمال کنید‪.‬‬
‫همچنین می توانید برای گرفتن عکس از خود تایمر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را نگه داشته ايد به طور مداوم عکس بگیريد‪ .‬شما می توانید تا ‪ ۳‬عکس‬
‫(متوالی سرعت پایین (‪ 3‬فریم در ثانیه)) يا ‪ 8‬عکس‬
‫(متوالی سرعت باال (‪ 8‬فریم در ثانیه)) در ثانیه بگیريد‪.‬‬
‫برای تنظیم روش عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬يک گزينه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫تکی‬
‫هر بار که [شاتر] را فشار می دهید يک عکس بگیريد‪ .‬برای شرايط کلی توصیه می شود‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > تلعهااتفتفا ع ممهعفماتافییلممهعفمت‬
‫توالی‬
‫تایمر‬
‫با يک بار فشردن [شاتر]‪ ،‬به طور پیاپی تا ‪ ۱0‬عکس در ثانیه (‪ ۳‬ثانیه)‪ ۱۵ ،‬عکس در ثانیه‬
‫(‪ 2‬ثانیه)‪ ،‬يا ‪ ۳0‬عکس در ثانیه (‪ ۱‬ثانیه) بگیريد‪ .‬برای عکسبرداری از حرکت سريع سوژه های‬
‫متحرک پرسرعت مانند اتومبیلهای مسابقه ای توصیه می شود‪.‬‬
‫با تأخیر ‪ 2‬تا ‪ ۳0‬ثانیه ای يک عکس بگیريد‪ .‬اين تأخیر با افزايش های ‪ ۱‬ثانیه ای قابل تنظیم است‪.‬‬
‫برای تنظیم شماره عکس ها‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬توالی‪ ،‬و سپس‬
‫[‪ ]D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم شماره عکس ها‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬تایمر‪ ،‬و سپس‬
‫[‪ ]D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > تلعهااتفتفا ع ممهعفماتافییلممهعفمت‬
‫کروشه نوردهی خودکار (کروشه ‪)AE‬‬
‫براکت توازن سفیدی (کروشه ‪)WB‬‬
‫وقتی [شاتر] را فشار دهید‪ ،‬دوربین ‪ ۳‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬عکس اصلی‪ ،‬يک مرحله‬
‫تاريکتر‪ ،‬و يک مرحله روشن تر‪ .‬برای جلوگیری از تار شدن عکسها هنگامی که دوربین سه‬
‫عکس پی در پی می گیرد از سه پايه استفاده کنید‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی‬
‫تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را فشار دهید‪ ،‬دوربین ‪ ۳‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬عکس اصلی و دو عکس ديگر‬
‫با تنظیمات توازن سفیدی مختلف‪ .‬عکس اصلی وقتی [شاتر] را فشار می دهید گرفته می شود‪ .‬دو‬
‫عکس ديگر به طور خودکار مطابق با توازن سفیدی که تنظیم کرده ايد تنظیم می شوند‪ .‬می توانید‬
‫تنظیمات را در منوی تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫نوردهی ‪+2‬‬
‫نوردهی ‪-2‬‬
‫اصلی‬
‫‪+2WB‬‬
‫‪-2WB‬‬
‫اصلی‬
‫‪74‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > تلعهااتفتفا ع ممهعفماتافییلممهعفمت‬
‫براکت راهنمای عکس (کروشه ‪)P Wiz‬‬
‫تنظیم براکت‬
‫وقتی [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین سه عکس پی در پی‪ ،‬هر کدام با يک تنظیم متفاوت‬
‫راهنمای عکس‪ ،‬می گیرد‪ .‬دوربین يک عکس می گیرد و سه گزينه راهنمای عکس را که تنظیم‬
‫کرده ايد روی عکس گرفته شده اعمال می کند‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی تنظیم کروشه‬
‫تغییر دهید‪.‬‬
‫می توانید گزينه هايی را برای کروشه ‪،AE‬‬
‫کروشه ‪ ،WB‬کروشه ‪ P Wiz‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫قديمی‬
‫واضح‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫براکتینگ‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← L ← ]m[ ،‬‬
‫تنظیم کروشه (تنظیم ‪ ← )BKT‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تنظیم براکت ‪AE‬‬
‫ترتیب و ناحیه براکت را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ ترتیب براکت‪ :‬ترتیبی را که طبق آن دوربین عکس اصلی‪ ،‬عکس‬
‫روشن تر‪ ،‬و عکس تاريک تر را می گیرد (با ‪ ،+ ،0‬و ‪ -‬نشان‬
‫داده می شود) تعیین کنید‪.‬‬
‫ ناحیه براکت‪ :‬محدوده نوردهی ‪ ۳‬عکس دارای کروشه را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیم براکت ‪WB‬‬
‫فاصله توازن سفیدی ‪ ۳‬عکس دارای کروشه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫مثالً‪ AB-/+۳ ،‬مقدار رنگ کهربايی را منفی سه گام يا مثبت سه گام‬
‫تنظیم می کند‪ MG-/+۳ .‬مقدار رنگ سرخ را به همان مقدار تنظیم‬
‫می کند‪.‬‬
‫تنظیم براکت ‪P Wiz‬‬
‫تنظیمات راهنمای ‪ ۳‬عکسی را که دوربین برای گرفتن ‪ ۳‬عکس دارای‬
‫کروشه به کار می برد‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫استاندارد‬
‫‪75‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫فالش‬
‫برای گرفتن عکس واقعی از يک سوژه‪ ،‬بايستی مقدار نور ثابت باشد‪ .‬وقتی منبع نور تغییر می‬
‫کند‪ ،‬می توانید از يک فالش استفاده کنید و مقدار ثابتی از نور فراهم کنید‪ .‬تنظیمات مناسب را‬
‫طبق منبع نور و سوژه انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های فالش‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬فالش ← گزينه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه های فالش‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬از فالش استفاده نكنید‪.‬‬
‫فالش هوشمند‪ :‬دوربین به طور خودکار روشنايی فالش را مطابق با مقدار نور محیط‬
‫اطراف تنظیم می کند‪.‬‬
‫اتوماتیک‪ :‬در مکان های تاريک‪ ،‬فالش به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫راکدوخ مشچ یزمرق‪ :‬فالش به طور خودکار روشن شده و از قرمزی چشم ها جلوگیری‬
‫می کند‪.‬‬
‫فالش اصالح‪ :‬هر وقت عکس بگیريد دوربین فالش می زند‪.‬‬
‫فالش اصالح قرمزی‪ :‬هر وقت عکس بگیريد دوربین فالش می زند و از قرمزی چشم‬
‫جلوگیری می کند‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫پرده اول‪ :‬فالش بالفاصله پس از باز شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین يک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در ابتدای يک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫پرده دوم‪ :‬فالش درست قبل از بسته شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین يک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در انتهای يک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫ ممکن است گزينه های موجود بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ بین دو بار فالش زدن‪ ،‬يک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخوريد تا فالش برای بار دوم بزند‪.‬‬
‫ گزينه های فالش و تنظیمات شدت فالش‪ ،‬تنها در هنگام استفاده از فالش خارجی مخصوص‬
‫‪ NX‬قابل استفاده است‪.‬‬
‫ می توانید با فالشی که کامال شارژ نشده عکس بگیريد‪ ،‬اما توصیه می شود که از فالش کامال‬
‫شارژ استفاده کنید‪.‬‬
‫فقط از فالشهای مورد تأيید ‪ Samsung‬استفاده نمايید‪ .‬استفاده از فالشهای ناسازگار ممکن است به‬
‫دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > فوف‬
‫تصحیح اثر قرمزی چشم‬
‫تنظیم شدت فالش‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از فرد در تاريکی فالش بزنید‪ ،‬نور قرمزی در چشم ها ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای اصالح کردن اثر قرمزی چشم‪ ،‬قرمزی چشم خودکار يا فالش اصالح قرمزی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫شدت فالش را تنظیم کنید تا از نوردهی بسیار زياد يا بسیار کم جلوگیری شود‪ .‬می توانید آن را تا‬
‫‪ ±2‬سطح تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم شدت فالش‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری [‪ ← ]f‬فالش ←‬
‫يک گزينه ← [‪ ← ]D‬دکمه هدايت را بچرخانید يا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فالش ‪ :‬فالش اصالح‬
‫بدون اصالح قرمزی چشم‬
‫گزينه فالش‬
‫با اصالح قرمزی چشم‬
‫اگر سوژه از دوربین خیلی دور باشد يا در هنگام روشن شدن اولین فالش حرکت کند‪ ،‬ممکن است‬
‫قرمزی چشم ها کاهش نیابد‪.‬‬
‫حذف‬
‫بازگشت‬
‫‪77‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > فوف‬
‫ تنظیم شدت فالش ممکن است در حاالت زير مؤثر نباشد‪:‬‬
‫ وقتی سوژه به دوربین خیلی نزديک است‬‫ وقتی حساسیت ‪ ISO‬بااليی تنظیم کرده باشید‬‫ وقتی میزان نوردهی بسیار زياد يا بسیار کم است‬‫ در برخی از حالت های عکسبرداری‪ ،‬نمی توانید از اين عملکرد استفاده کنید‪.‬‬
‫ اگر يک فالش خارجی با قابلیت تنظیم شدت نور به دوربین متصل کرده باشید‪ ،‬تنظیمات شدت‬
‫نور فالش اعمال می شود‪.‬‬
‫ استفاده از فالش برای سوژه های خیلی نزديک‪ ،‬ممکن است به بازتاب بخشی از نور و در‬
‫نتیجه تاريک شدن عکس بیانجامد‪ .‬اطمینان حاصل کنید که سوژه در محدوده برد پیشنهادی‬
‫است؛ اين برد بسته به لنز متغیر است‪.‬‬
‫ وقتی کالهک لنز وصل شده باشد‪ ،‬ممکن است کالهک جلوی نور فالش را بگیرد‪ .‬برای‬
‫استفاده از فالش‪ ،‬کالهک را برداريد‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫نورسنجی‬
‫حالت نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪.‬‬
‫چندگانه‬
‫دوربین مقدار نور را در يک صحنه اندازه گیری می کند‪ ،‬و در بسیاری از حالتها‪ ،‬از اين اندازه‬
‫گیری برای تغییر تنظیمات مختلف استفاده می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر يک سوژه تاريکتر از رنگ‬
‫واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین يک عکس با نوردهی بیشتر از آن می گیرد‪ .‬اگر يک سوژه‬
‫روشنتر از رنگ واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین يک عکس با نوردهی کمتر از آن می گیرد‪.‬‬
‫حالت چندگانه مقدار نور موجود در مناطق چندگانه را محاسبه می کند‪ .‬وقتی نور کافی يا ناکافی‬
‫است‪ ،‬دوربین با میانگین گرفتن از روشنايی کل صحنه نوردهی را تنظیم می کند‪ .‬اين حالت برای‬
‫عکسهای معمولی مناسب است‪.‬‬
‫روشنايی و حالت کلی عکس می تواند تحت تأثیر طرز اندازه گیری مقدار نور توسط دوربین نیز‬
‫باشد‪ .‬يک تنظیم مناسب برای شرايط تصويربرداری انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه نورسنجی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← ]f[ ،‬‬
‫اندازه گیری ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > الفططوا‬
‫وزن دهی مرکز‬
‫نقطه ای‬
‫حالت مرکزی در مقايسه با حالت نقطه ای‪ ،‬ناحیه وسیع تری را محاسبه می کند‪ .‬اين حالت مقدار‬
‫نور در قسمت مرکزی تصوير (‪ ۶0‬تا ‪ 80‬درصد) و مقدار نور بقیه تصوير (‪ 20‬تا ‪ 40‬درصد)‬
‫را محاسبه می کند‪ .‬اين حالت برای موقعیت هايی توصیه می شود که تفاوت اندکی در روشنايی‬
‫بین سوژه و پس زمینه وجود دارد يا قسمتی از سوژه نسبت به ترکیب کلی عکس بزرگ است‪.‬‬
‫حالت نقطه ای مقدار نور موجود در مرکز را محاسبه می کند‪ .‬وقتی در شرايطی عکس می‬
‫گیريد که نور پس زمینه شديدی پشت سوژه وجود دارد‪ ،‬دوربین نوردهی را تنظیم می کند تا‬
‫تصويربرداری از سوژه درست انجام شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی حالت چندگانه را در يک شرايط با‬
‫نور پس زمینه شديد انتخاب کنید‪ ،‬دوربین محاسبه می کند که مقدار کلی نور زياد است‪ ،‬که منجر‬
‫به يک عکس تاريکتر می شود‪ .‬حالت نقطه ای می تواند از اين وضعیت جلوگیری کند زيرا مقدار‬
‫نور را در ناحیه تعیین شده محاسبه می کند‪.‬‬
‫سوژه‪ ،‬دارای رنگ روشن است در حالی که پس زمینه تاريک است‪ .‬حالت نقطه ای برای‬
‫وضعیتی مانند اين توصیه می شود که تفاوت زيادی در نوردهی بین سوژه و پس زمینه وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > الفططوا‬
‫اندازه گیری مقدار نوردهی فوکوس‬
‫وقتی اين عملکرد روشن باشد‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی مناسب را با محاسبه روشنايی‬
‫ناحیه فوکوس تنظیم می کند‪ .‬اين عملکرد تنها در صورتی قابل استفاده است که شما يکی از موارد‬
‫نقطه ای نورسنجی يا چندگانه نورسنجی‪ ،‬و انتخاب فوکوس اتوماتیک را انتخاب کرده باشید‪.‬‬
‫برای تنظیم این عملکرد‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← K ← ]m[ ،‬‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪ ← AF‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫برد هوشمند‬
‫اين عملکرد از دست رفتن جزيیات روشن را که ممکن است به دلیل اختالف های سايه در عکس‬
‫روی دهد‪ ،‬تصحیح می کند‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫برد هوشمند‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬برد هوشمند ← يک گزينه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫بدون جلوه برد هوشمند‬
‫با جلوه برد هوشمند‬
‫‪82‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫رنگ انتخابی‬
‫اين عملکرد به شما امکان می دهد رنگ مورد نظر برای تاکید را انتخاب کنید تا اشباع ساير رنگ‬
‫ها کم شود‪ .‬از منو می توانید رنگ های قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی يا زرد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫رنگ انتخابی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬رنگ انتخابی ← يک گزينه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫اصلی‬
‫اگر قرمز انتخاب شود‬
‫‪83‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫فضای رنگ‬
‫دستگاههای تصويری ديجیتال مانند دوربینهای ديجیتال‪ ،‬نمايشگرها‪ ،‬و چاپگرها روشهای خود را‬
‫برای نشان دادن رنگ دارند‪ ،‬که فضاهای رنگ نامیده می شوند‪.‬‬
‫دوربین شما اجازه می دهد دو فضای رنگ را انتخاب کنید‪ sRGB :‬يا ‪.Adobe RGB‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪ sRGB‬عموماً برای ايجاد رنگ در نمايشگرهای رايانه به کار می رود و يک فضای رنگ‬
‫استاندارد برای ‪ Exif‬است‪ sRGB .‬برای تصاوير عادی و تصاويری به کار می رود که قصد‬
‫داريد در اينترنت منتشر نمايید‪.‬‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی بزرگتری نسبت به ‪sRGB‬‬
‫دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما کمک می کند به آسانی عکسها را در يک رايانه ويرايش‬
‫ال با تعداد محدودی از فضاهای رنگ سازگار هستند‪.‬‬
‫کنید‪ .‬توجه کنید که برنامه های خاص معمو ً‬
‫اگر تصويری را در يک برنامه که با فضای رنگ آن تصوير سازگار نیست باز کنید‪ ،‬رنگها‬
‫روشن تر به نظر می رسند‪.‬‬
‫برای تنظیم فضای رنگ‪،‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← L ← ]m[ ،‬‬
‫فضای رنگ ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫قفل‪/‬جبران نوردهی‬
‫جبران نوردهی‬
‫دوربین به طور خودکار نوردهی را با اندازه گیری سطوح نور از ترکیب بندی عکس و موقعیت‬
‫سوژه تنظیم می کند‪ .‬اگر نوردهی تنظیم شده با دوربین بیشتر يا کمتر از مقدار مورد انتظار‬
‫شماست‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را به صورت دستی تنظیم کنید‪ .‬مقدار نوردهی با افزايش های‬
‫‪ ±۳‬قابل تنظیم است‪ .‬دوربین برای هر گام بیش از محدوده ‪ ±۳‬هشدار نوردهی را به رنگ قرمز‬
‫نشان می دهد‪.‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫برای تنظیم مقدار نوردهی‪ ]I[ ،‬را فشار داده و سپس دکمه هدايت را بچرخانید‪.‬‬
‫همچنین می توانید میزان نوردهی را با فشار دادن [‪ ]f‬و سپس انتخاب‬
‫‪( EV‬جبران مقدار نوردهی) تنظیم کنید‪.‬‬
‫اصلی‬
‫با موقعیت نشانگر میزان نوردهی‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را بررسی کنید‪.‬‬
‫نمايه نوردهی استاندارد‬
‫هشدار نوردهی‬
‫نشانگر میزان نوردهی‬
‫نوردهی افزايش يافته‬
‫(روشنتر)‬
‫نوردهی کاهش يافته‬
‫(تاريکتر)‬
‫‪85‬‬
‫لیعمههوما ع‬
‫ممهعفماتافییلممهعفم > لرلقمممعفاالفهها‬
‫قفل نوردهی‬
‫هنگامیکه به خاطر کنتراست رنگ باال نمی توانید به يک نوردهی مناسب دست پیدا کنید‪ ،‬نوردهی‬
‫را قفل کنید و سپس عکس بگیريد‪.‬‬
‫پس از قفل کردن نوردهی‪ ،‬لنز را به سمت مورد نظر بگیريد‪ ،‬و [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫برای قفل کردن نوردهی‪ ،‬ترکیب بندی عکس را روی نوردهی که در نظر گرفته ايد‪ ،‬تنظیم کنید‪،‬‬
‫و سپس دکمه سفارشی را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)۱28‬‬
‫‪86‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم‬
‫عملکردهای فیلم‬
‫حرکت چندگانه‬
‫عملکردهای موجود برای فیلم در قسمت زير توضیح داده شده اند‪.‬‬
‫سرعت پخش يک فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫سرعت ضبط‪،‬‬
‫حالت نورسنجی را برای ضبط فیلم تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫‪ AE‬فیلم‪،‬‬
‫در حالت فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬حالت ‪ AE‬فیلم ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫برنامه*‪ :‬میزان ديافراگم و سرعت شاتر به طور خودکار تنظیم می شوند‪.‬‬
‫نماد‬
‫در حالت فیلمبرداری‪ ← l ← ]m[ ،‬حرکت چندگانه ← يک‬
‫گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪ :x0.25‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ ۱/4‬سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :x0.5‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ ۱/2‬سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :x1‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :x5‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ ۵‬برابر سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫اولویت روزنه لنز‪ :‬میزان ديافراگم را به صورت دستی قبل از ضبط فیلم تنظیم کنید‪ .‬دکمه‬
‫هدايت را بچرخانید تا میزان ديافراگم تنظیم شود‪.‬‬
‫‪ :x10‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ ۱0‬برابر سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫اولویت شاتر‪ :‬سرعت شاتر را به صورت دستی قبل از ضبط فیلم تنظیم کنید‪ .‬دکمه هدايت‬
‫را بچرخانید تا سرعت شاتر تنظیم شود‪.‬‬
‫‪ :x20‬يک فیلم ضبط کرده و آن را با ‪ 20‬برابر سرعت معمولی پخش کنید‪.‬‬
‫دستی‪ :‬میزان ديافراگم و سرعت شاتر را به صورت دستی قبل از ضبط فیلم تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب يک میزان ديافراگم يا سرعت شاتر‪ ]I[ ،‬را فشار داده و سپس دکمه‬
‫هدايت را برای انتخاب مقدار دلخواهد بچرخانید‪.‬‬
‫ اگر گزينه ای غیر از ‪ x1‬را انتخاب کرده باشید‪ ،‬صدا ضبط نخواهد شد‪.‬‬
‫ گزينه های موجود بسته به اندازه فیلم ممکن است متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫لیعمههوما ع ممهعفماتافییلممهعفم >‬
‫لیعمههومافییب‬
‫محو کننده‬
‫صدا‬
‫می توانید با استفاده از عملکرد محو کننده روی دوربین بدون نیاز به انجام اين کار در رايانه‬
‫صحنه را کم کم ظاهر يا محو کنید‪ .‬از اين عملکرد به درستی استفاده کنید و جلوه های نمايشی به‬
‫فیلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫برخی اوقات‪ ،‬يک فیلم بدون صدا از فیلم با صدا مطلوب تر است‪ .‬برای ضبط يک فیلم بدون صدا‪،‬‬
‫صدا را خاموش کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫محو کننده‪،‬‬
‫نماد‬
‫در حالت فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬محو کننده ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫صدا‪،‬‬
‫در حالت فیلمبرداری‪ ← ]f[ ،‬صدا ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬عملکرد محو کننده استفاده نمی شود‪.‬‬
‫داخل‪ :‬صحنه به تدريج محو می شود‪.‬‬
‫خارج‪ :‬صحنه به تدريج واضح می شود‪.‬‬
‫داخل‪-‬خارج‪ :‬عملکرد محو کننده در ابتدا و انتهای صحنه اعمال می شود‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش و ویرایش عکس ها و فیلم ها‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫جهت ویرایش فایل ها در رایانه‪ ،‬به فصل ‪ 6‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫شخنپتامعان‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫با نحوه جستجوی سريع عکس ها و فیلم ها در نمای تصاوير کوچک و نحوه محافظت از فايل ها‬
‫و حذف آنها‪ ،‬آشنا شويد‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫برای جستجوی عکس ها و فیلم های مورد نظر‪ ،‬به نمای تصاوير کوچک برويد‪ .‬نمای تصاوير‬
‫کوچک‪ ،‬چندين عکس را در يک زمان نمايش می دهد تا بتوانید مواردی را که می خواهید پیدا‬
‫کنید به آسانی بررسی نمايید‪ .‬همچنین می توانید فايل ها را بر اساس نوع آنها‪ ،‬روزی که ضبط‬
‫شده اند و هفته ای که ضبط شده اند‪ ،‬دسته بندی کنید و نمايش دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫[‪ ]y‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ آخرين فايلی که گرفته ايد‪ ،‬نمايش داده می شود‪.‬‬
‫منو‬
‫برای مشاهده فايلها در قالب تصاوير کوچک‪ ]I[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ برای مشاهده ‪ ۳‬تصوير کوچک‪ ،‬يک بار فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫برای حرکت بین فايل ها‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید يا [‪ ]F/C‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ممکن است اندازه يا کدک های مربوط به فايل هايی که توسط دوربین های ديگر ايجاد شده اند توسط‬
‫اين دوربین پشتیبانی نشوند و نتوانید آنها را ويرايش يا اجرا کنید‪ .‬برای ويرايش يا اجرای اين فايل‬
‫ها از رايانه يا دستگاه ديگری استفاده کنید‪.‬‬
‫ برای مشاهده ‪ ۱۵‬يا ‪ 40‬تصوير کوچک‪ ،‬دو بار فشار دهید‪.‬‬
‫(در حالت نمای تکی‪ ،‬برای انتخاب تعداد فايلها برای نمايش‪← x ← ]m[ ،‬‬
‫حالت تصویر کوچک را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪))9۵‬‬
‫همچنین در نمای تکی‪ ← x ← ]m[ ،‬نمایش ← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫شخنپتامعان > م رولاتاباامامافوالاهو‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‬
‫‪1‬‬
‫در نمای تصاوير کوچک‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫گزينه فیلتر ← يک دسته بندی را انتخاب کرده و سپس‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مشاهده فایل ها به صورت پوشه‬
‫فايل ها را بر اساس روزی از هفته که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪ .‬با حذف پوشه‪ ،‬همه تصاوير‬
‫آن پوشه حذف می شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نوع‬
‫فايل ها را بر حسب نوع‪ ،‬مثل عکس يا فیلم‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫تاریخ*‬
‫فايل ها را بر اساس تاريخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫هفته‬
‫فايل ها را بر اساس روزی از هفته که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫محل‬
‫فايل ها را بر اساس محلی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫(فقط عکسهای گرفته شده با قطعه ‪ GPS‬دارای اطالعات مکان هستند‪).‬‬
‫نمای تکی ‪: :‬‬
‫اگر در نمای پوشه [‪ ]I‬را فشار دهید‪ ،‬فايل های پوشه فعلی به صورت تصاوير کوچک ظاهر‬
‫خواهند شد‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫شخنپتامعان > م رولاتاباامامافوالاهو‬
‫حفاظت از فایل ها‬
‫حذف فایل ها‬
‫از فايل های خود در برابر حذف تصادفی محافظت کنید‪.‬‬
‫فايل ها را در حالت پخش حذف کنید و فضای بیشتری روی کارت حافظه خود فراهم نمايید‪ .‬فايل‬
‫های حفاظت شده حذف نمی شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش [‪ ← z ← ]m‬محافظت ← يک گزينه را‬
‫فشار دهید‪( .‬تکی‪ ،‬انتخاب‪ ،‬همه)‬
‫‪2‬‬
‫برای انتخاب يک فايل‪ ،‬دکمه هدايت را چرخانده يا [‪ ]F/C‬را فشار‬
‫دهید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫می توانید يک فايل تکی انتخاب کنید و آن را حذف نمايید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬يک فايل انتخاب کنید و [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫ همچنین در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬حذف ← تکی را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫وقتی پنجره جهشی ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫شخپپفویشوپ > اه لیتفتتیویومتوجوجتسج‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫حذف چند فایل‬
‫می توانید چند فایل انتخاب کنید و آنها را حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫در حالت پخش‪[ ،‬‬
‫] ← حذف چندگانه را فشار دهید‪.‬‬
‫ همچنین‪ ،‬در حالت پخش‪ ← ]m[ ← z ،‬حذف ← انتخاب را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫فایلهایی را که باید حذف شوند با چرخاندن کلید هدایت یا فشردن‬
‫[‪ ]F/C‬انتخاب کرده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫می توانید همه فایل های موجود در کارت حافظه را به یکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ← z‬حذف ← همه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫وقتی پنجره جهشی ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای لغو انتخاب خود‪ ]o[ ،‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‬
‫‪4‬‬
‫وقتی پنجره جهشی ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫شخپپیخ‪/‬شخپ‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫بزرگ کردن عکس‬
‫مشاهده نمایش اسالید‬
‫هنگام مشاهده عکس ها در حالت پخش‪ ،‬می توانید آنها را بزرگ کنید‪ .‬همچنین می توانید از‬
‫عملکرد بریدن استفاده کنید تا قسمت مورد نظر از عکس نمایش داده شده روی صفحه را انتخاب‬
‫کنید و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره نمایید‪.‬‬
‫می توانید عکس ها را در نمایش اسالید مشاهده کنید‪ ،‬جلوه های مختلف به نمایش اسالید اضافه‬
‫کنید و موسیقی پس زمینه پخش نمایید‪.‬‬
‫قسمت بزرگ شده‬
‫‪1‬‬
‫در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫بزرگ نمایی (ممکن است حداکثر بزرگ‬
‫نمایی بسته به تفکیک تفاوت داشته باشد)‬
‫آراسته کردن‬
‫‪3‬‬
‫تصویر را کامل‬
‫برای بزرگ کردن عکس‪ ]o[ ،‬را فشار داده و سپس دکمه هدایت را ساعتگرد‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫(برای کوچک کردن عکس‪ ،‬دکمه هدایت را پاد‪-‬ساعتگرد بچرخانید‪).‬‬
‫برای‬
‫این کار را انجام دهید‬
‫جابجا کردن قسمت بزرگ شده‬
‫[‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بریدن عکس بزرگ شده‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫(به عنوان یک فایل جدید ذخیره شد)‬
‫بازگشت به عکس اصلی‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یکی از گزینه های جلوه نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ ۴‬بروید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تصاویر‬
‫عکس هایی که می خواهید به صورت نمایش اسالید مشاهده کنید را تعیین‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ همه‪ :‬همه عکس ها را در نمایش اسالید مشاهده کنید‪.‬‬
‫ تاریخ‪ :‬عکس های گرفته شده در یک تاریخ معین را در نمایش اسالید‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫ انتخاب‪ :‬عکس های انتخاب شده را در نمایش اسالید مشاهده کنید‪.‬‬
‫افکت‬
‫یک جلوه تغییر تصویر انتخاب کنید‪ .‬خاموش را برای اینکه جلوه ای‬
‫نداشته باشید‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫فواصل‬
‫مقدار زمانی که هر عکس نمایش داده می شود‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫موسیقی‬
‫موسیقی پس زمینه پخش نمایید‪.‬‬
‫اسالیدشو ← پخش یا تکرار پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ نمایش اسالید بالفاصله آغاز می شود‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫شخنپتامعان > بهوهااا عهاهو‬
‫چرخش خودکار‬
‫وقتی چرخاندن خودکار روشن است‪ ،‬دوربین عکس های گرفته شده به صورت عمودی را به‬
‫طور خودکار می چرخاند تا به طور افقی در صفحه جا بگیرند‪.‬‬
‫جهت تنظیم گزینه های‬
‫چرخاندن خودکار‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ← x ← ]m[ ،‬چرخش خودکار ← يک گزينه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم حالت تصویر کوچک‬
‫امکان انتخاب تعداد فايلهايی که بايد در حالت تصوير کوچک نمايش داده شوند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینههای‬
‫حالت تصویر کوچک‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ← x ← ]m[ ،‬حالت تصویر کوچک ← يک‬
‫گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫شخنپتامعان‬
‫پخش فیلم‬
‫می توانید فیلم پخش کنید‪ ،‬از فیلم عکس بگیريد يا فیلم را برش دهید و آن را در قالب فايلی جديد‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫توقف‬
‫مکث‬
‫کنترل کننده های مشاهده فیلم‬
‫برای‬
‫این کار را انجام دهید‬
‫حرکت به عقب‬
‫[‪ ]C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫هر بار که [‪ ]C‬را فشار می دهید‪ ،‬جستجو به عقب را ‪ X4 ،X2‬و ‪X8‬‬
‫افزايش دهید‪.‬‬
‫مکث‪/‬پخش‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت سریع به جلو‬
‫[‪ ]F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫با هر بار فشار [‪ ،]F‬جستجو به جلو را ‪ X4 ،X2‬و ‪ X8‬افزايش دهید‪.‬‬
‫کنترل میزان صدا‬
‫دکمه هدايت را به چپ يا راست بچرخانید‪.‬‬
‫توقف‬
‫[‪ ]D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برش فیلم در حین پخش‬
‫‪1‬‬
‫در جايی که می خواهید فیلم جديد آغاز شود‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫وقتی مکث شده است‪[ ،‬‬
‫‪3‬‬
‫در جايی که می خواهید فیلم جديد تمام شود‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫وقتی مکث شده است‪[ ،‬‬
‫‪5‬‬
‫وقتی پنجره جهشی ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫فايل برش داده شده به عنوان يک فايل جداگانه با يک نام جديد ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫شخنپتامعان > شخنافییب‬
‫گرفتن عکس در حین پخش‬
‫‪1‬‬
‫در جايی که می خواهید تصوير ثابت را ذخیره کنید‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫[‪ ]I‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ تفکیک عکس گرفته شده با تفکیک فیلم يکسان است‪.‬‬
‫ فايل گرفته شده به عنوان يک فايل جداگانه با يک نام جديد ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫شخنپتامعان‬
‫ویرایش عکس ها‬
‫انجام کارهای ويرايش عکس مانند تغییر اندازه‪ ،‬چرخاندن يا جلوه های حذف قرمزی چشم‪.‬‬
‫عكسهای ويرايش شده با نامهای فايل مختلفی به عنوان فايلهای جديد ذخیره می شوند‪ .‬عکس های‬
‫‪ ۳‬بعدی‪ ،‬عکس های پانوراما و عکس های پانورامای ‪ ۳‬بعدی را نمی توان با عملمرد ويرايش‬
‫تصوير‪ ،‬ويرايش کرد‪.‬‬
‫جهت تنظیم گزینه های ویرایش عکس‪،‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نور پس زمینه‪ :‬روشنايی عکس دارای نوردهی کم را تصحیح کنید‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫در حالت پخش‪ ← ]f[ ،‬يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫پیش از تصحیح‬
‫گزینه ها‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫* پیش فرض‬
‫شرح‬
‫فیلتر هوشمند‪ :‬جلوه های فیلتر مختلف به عکس ها اضافه کنید و تصاوير منحصر به‬
‫فرد ايجاد نمايید‪( .‬خاموش*‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬فوکوس نرم‪ ،‬فیلم قدیمی‪ ،1‬فیلم قدیمی‪،2‬‬
‫نقاط ‪ ،Halftone‬طرح‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬ضد مه‪ ،‬نگاتیو)‬
‫پس از تصحیح‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫تنظیم دوباره اندازه‪ :‬اندازه عکس را تغییر دهید‪.‬‬
‫ممکن است بسته به اندازه عکس انتخاب شده‪ ،‬تفکیک های موجود متفاوت باشند‪.‬‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم‪ :‬قرمزی چشم موجود در عکس را حذف کنید‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫چرخش‪ :‬عکس را بچرخانید‪( .‬خاموش*‪ ،‬راست ‪ ،˚90‬چپ ‪ ،˚180 ،˚90‬افقی‪،‬‬
‫عمودی)‬
‫نمی توانید فايل های رمزگذاری شده يا ‪ RAW‬را بچرخانید‪.‬‬
‫رتوش صورت‪ :‬عیب و ايرادهای چهره را پنهان کنید‪.‬‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫شخنپتامعان > تامعانا عهاهو‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫روشنایی‪ :‬روشنايی عکس را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫کنتراست‪ :‬وضوح عکس را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫تزیین تصویر‪ :‬رنگ هايی قديمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيینی قوی دوربین های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫ممکن است فايل جديد از فايل اصلی کوچکتر باشد‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها را ياد بگيريد‪.‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫ياد بگیريد وقتی در محدوده يک ‪ WLAN‬قرار داريد از طريق يک نقطه دسترسی (‪ )AP‬وصل‬
‫شويد‪ .‬شما می توانید تنظیمات شبکه را نیز پیکربندی کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫نماد‪/‬گزینه‬
‫تازه سازی‬
‫تجديد ‪ AP‬های قابل اتصال‪.‬‬
‫‪ AP‬ويژه‬
‫‪ AP‬ايمن‬
‫اتصال به یک ‪WLAN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪WPS AP‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪،‬‬
‫‪،‬‬
‫يا‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار داده و سپس تنظیم ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ در برخی حالتها‪ ]m[ ،‬را فشار داده يا از دستورالعملهای روی صفحه‬
‫پیروی کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬ظاهر شود‪.‬‬
‫ دوربین به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫توان سیگنال‬
‫اتصال دکمه ‪WPS‬‬
‫به يک نقطه دسترسی ‪ WPS‬متصل شويد‪.‬‬
‫افزودن شبکه بی سیم‬
‫يک ‪ AP‬را به صورت دستی اضافه کنید‪.‬‬
‫ برای باز کردن گزينه های تنظیم شبکه‪ ]f[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ با انتخاب يک ‪ AP‬ايمن‪ ،‬يک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم‬
‫برای اتصال به ‪ WLAN‬را وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد‬
‫کردن متن‪ ،‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۵‬‬
‫ پس از ظاهر شدن صفحه ورود‪ ،‬به “استفاده از مرورگر ورود” مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱0۳‬‬
‫ در صورت انتخاب يک ‪ AP‬غیر ايمن‪ ،‬دوربین به ‪ WLAN‬متصل می شود‪.‬‬
‫يک ‪ AP‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung 1‬‬
‫ در صورت انتخاب يک ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفايل ‪ ،WPS‬بايد ابتدا‬
‫اتصال پین ‪ WPS‬را لمس کرده و سپس پین را روی دستگاه ‪ AP‬وارد کنید‪.‬‬
‫با انتخاب کردن اتصال دکمه ‪ WPS‬روی دوربین‪ ،‬و سپس فشردن دکمه‬
‫‪ WPS‬روی دستگاه ‪ AP‬نیز می توانید به يک ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط‬
‫پروفايل ‪ ،WPS‬متصل شويد‪.‬‬
‫‪Samsung 2‬‬
‫‪Samsung 3‬‬
‫‪Samsung 4‬‬
‫دستی‬
‫خروج‬
‫‪101‬‬
‫نمعباهااطیب > عتصوهاهبااتااحتا تاشیعمهطاماتطییلو انمعب‬
‫تنظیم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1‬‬
‫در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]f‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]f‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫پس از انتخاب هر يک از گزينه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیمات ‪ ← IP‬دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫پس از انتخاب هر يک از گزينه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫احراز هویت‬
‫يک نوع احراز هويت شبکه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫رمزنگاری داده ها‬
‫يک نوع رمز نگاری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫کلید شبکه‬
‫رمز عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫ماسک زير شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫دروازه را وارد کنید‪.‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫نمعباهااطیب > عتصوهاهبااتااحتا تاشیعمهطاماتطییلو انمعب‬
‫استفاده از مرورگر ورود‬
‫در هنگام اتصال به برخی ‪ AP‬ها‪ ،‬سايتهای اشتراک گذاری يا سرورهای ابری‪ ،‬می توانید‬
‫اطالعات ورود را از طريق مرورگر ورود وارد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫دکمه‬
‫[‪]F/C/I/D‬‬
‫يک آيتم را انتخاب‪ ،‬يا صفحه را پیمايش کنید‪.‬‬
‫[‪]o‬‬
‫يک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪]m‬‬
‫به گزينه های زير دسترسی پیدا کنید‪:‬‬
‫ صفحه قبلی‪ :‬به صفحه قبلی برويد‪.‬‬
‫ صفحه بعدی‪ :‬به صفحه بعدی برويد‪.‬‬
‫ بارگذاری مجدد‪ :‬صفحه را دوباره بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ توقف‪ :‬بارگذاری صفحه را متوقف کنید‪.‬‬
‫ خروج‪ :‬مرورگر ورود را ببنديد‪.‬‬
‫[‬
‫]‬
‫مرورگر ورود را ببنديد‪.‬‬
‫ بسته به صفحه ای که به آن متصل شده ايد‪ ،‬امکان انتخاب برخی آيتمها وجود ندارد‪ .‬اين‬
‫وضعیت باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫ پس از ورود به برخی از صفحه ها‪ ،‬ممکن است مرورگر ورود به صورت خودکار بسته‬
‫نشود‪ .‬در اين صورت‪ ،‬با فشردن [ ]‪ ،‬مرورگر ورود را ببنديد و سپس به عملیات مورد‬
‫نظر بپردازيد‪.‬‬
‫ با توجه به اندازه صفحه يا سرعت شبکه ممکن است بارگذاری صفحه ورود زمان بیشتری‬
‫طول بکشد‪ .‬در اين صورت‪ ،‬تا ظاهر شدن پنجره ورودی اطالعات جهت ورود صبر کنید‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫نمعباهااطیب > عتصوهاهبااتااحتا تاشیعمهطاماتطییلو انمعب‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫ برای استفاده از قابلیت های ‪ Wi-Fi‬بايد کارت حافظه وارد کنید‪.‬‬
‫ کیفیت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تعیین می شود‪.‬‬
‫ هرچه فاصله بین دوربین شما و ‪ AP‬بیشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بیشتری خواهد برد‪.‬‬
‫ اگر دستگاه مجاور و دوربین شما از سیگنال فرکانس راديويی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن است‬
‫در اتصال شما اختالل ايجاد شود‪.‬‬
‫ اگر نام ‪ AP‬شما انگلیسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند دستگاه را پیدا کند يا ممکن است‬
‫نام دستگاه به درستی نمايش داده نشود‪.‬‬
‫ برای اطالع از تنظیمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه يا ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیريد‪.‬‬
‫ اگر يک ‪ WLAN‬به احراز هويت از ارائه دهنده خدمات نیاز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما‬
‫به آن وجود نخواهد داشت‪ .‬برای اتصال به ‪ ،WLAN‬با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس‬
‫بگیريد‪.‬‬
‫ بسته به نوع احراز هويت‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫ برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محیط ها ممکن نیست‪.‬‬
‫ اتصال به شبکه ممکن است مستلزم پرداخت هزينه های اضافی باشد‪ .‬اين هزينه ها بسته به‬
‫شرايط قرارداد شما فرق می کند‪.‬‬
‫ اگر نتوانستید به ‪ WLAN‬متصل شويد‪ ،‬يک ‪ AP‬ديگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنید‪.‬‬
‫ در برخی کشورهای خارجی می توانید به ‪ WLAN‬های آزاد نیز متصل شويد‪.‬‬
‫ در صورت انتخاب ‪ WLAN‬های آزاد ارائه شده توسط برخی ارائه دهندگان سرويس شبکه‪،‬‬
‫ممکن است يک صفحه ورود ظاهر شود‪ .‬شناسه و رمز عبور خود را برای اتصال به‬
‫‪ WLAN‬وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات درباره ثبت يا سرويس‪ ،‬با ارائه دهندگان سرويس‬
‫شبکه تماس بگیريد‪.‬‬
‫ در هنگام وارد کردن اطالعات شخصی ويژه اتصال ‪ ،AP‬احتیاط کنید‪ .‬از وارد کردن‬
‫اطالعات پرداخت يا کارت اعتباری بر روی دوربین بپرهیزيد‪ .‬سازنده در قبال مشکالت‬
‫ناشی از ورود اين گونه اطالعات‪ ،‬مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫ اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫ قابلیت ‪ WLAN‬دوربین شما بايد قوانین ارتباطات راديويی منطقه شما را رعايت کند‪.‬‬
‫برای حصول اطمینان از سازگاری‪ ،‬از ويژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنید‬
‫که دوربین را از آنجا خريداری کرده ايد‪.‬‬
‫ فرآيند انجام تنظیمات شبکه ممکن است بسته به شرايط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫ به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نیستید وارد نشويد‪.‬‬
‫ دوربین ممکن است يک چاپگر دارای قابلیت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمايش دهد‪.‬‬
‫امکان اتصال به شبکه از طريق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫ پیش از اتصال به يک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شويد‪.‬‬
‫ شما نمی توانید دوربین خود را همزمان به يک شبکه و يک تلويزيون متصل کنید‪.‬‬
‫همچنین‪ ،‬مشاهده عکس و فیلم از تلويزيون در هنگام اتصال به شبکه‪ ،‬ممکن نیست‪.‬‬
‫ اگر سرور ‪ DHCP‬موجود نباشد‪ ،‬بايد يک فايل ‪ autoip.txt‬ايجاد کرده و آن را در کارت‬
‫حافظه وارد شده کپی کنید تا بتوانید با استفاده از ‪ IP‬خودکار به شبکه متصل شويد‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫نمعباهااطیب > عتصوهاهبااتااحتا تاشیعمهطاماتطییلو انمعب‬
‫وارد کردن متن‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حذف حرف آخر‪.‬‬
‫نحوه وارد کردن متن را ياد بگیريد‪ .‬نمادهای جدول زير به شما امکان می دهند مکان نما را‬
‫حرکت داده‪ ،‬بزرگی و کوچکی حروف را تغییر دهید و غیره‪ .‬برای وارد کردن کلید‪ ،‬از دکمه‬
‫هدايت برای انتخاب کلید دلخواه استفاده کرده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت دادن مکان نما‪.‬‬
‫در حالت ‪ ،ABC‬بزرگی يا کوچکی حروف را تغییر دهید‪.‬‬
‫“‪ ”.com‬را وارد کنید‪.‬‬
‫بین حالت های نماد و ‪ ABC‬جابجا شويد‪.‬‬
‫وارد کردن يک فاصله‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫متن نمايش داده شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫راهنمای وارد کردن متن را مشاهده کنید‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫‪Backspace‬‬
‫بازگشت‬
‫ صرف نظر از زبان صفحه نمايش‪ ،‬فقط می توانید حروف الفبای انگلیسی را وارد کنید‪.‬‬
‫ برای رفتن مستقیم به انجام شد‪ ]y[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ امکان وارد کردن حداکثر ‪ ۶4‬نويسه وجود دارد‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند دارای قابلیت پشتیبانی از ويژگی ‪AutoShare‬‬
‫متصل می شود‪ .‬وقتی عکس را با دوربین می گیريد‪ ،‬عکس بطور خودکار در تلفن هوشمند ذخیره‬
‫می شود‪.‬‬
‫ ويژگی ‪ AutoShare‬توسط تلفن های هوشمند سری ‪ Galaxy‬يا مدلهای ‪ Galaxy Tab‬با‬
‫سیستم عامل ‪ Android 2.2 OS‬يا باالتر يا دستگاه های ‪ iOS‬با سیستم عامل ‪ iOS 4.3‬يا‬
‫باالتر پشتیبانی می شود‪ .‬پیش از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را بررسی‬
‫کنید و در صورت لزوم‪ ،‬به روزرسانی کنید‪.‬‬
‫ قبل از استفاده از اين قابلیت بايد برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی يا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬يا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫روی دوربین‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫روی دوربین‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫ تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بر روی دوربین‪ ،‬اجازه دهید تا تلفن هوشمند به دوربین متصل شود‪.‬‬
‫ اگر تلفن هوشمند از قبل به دوربین شما وصل شده باشد‪ ،‬بطور خودکار وصل‬
‫می شود‪.‬‬
‫ يک نماد که وضعیت اتصال (‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫) را نشان می دهد‪ ،‬در صفحه دوربین ظاهر‬
‫روی دوربین‪ ،‬يک عکس بگیريد‪.‬‬
‫ عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می ود و سپس به تلفن هوشمند منتقل می‬
‫شود‪.‬‬
‫ تا وقتیکه قابلیت ‪ AutoShare‬روشن است نمی توانید فیلمی ضبط کنید‪.‬‬
‫ پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪Next ،‬‬
‫(بعدی) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنید‪.‬‬
‫ برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ويژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫میس هب هکبش‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند‬
‫دوربين از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند دارای قابليت پشتيبانی از ويژگی ‪MobileLink‬‬
‫متصل می شود‪ .‬شما می توانيد عکسها يا فيلمها را به آسانی به تلفن هوشمند خود منتقل کنيد‪.‬‬
‫ ويژگی ‪ MobileLink‬توسط تلفن های هوشمند سری ‪ Galaxy‬يا مدلهای ‪ Galaxy Tab‬با‬
‫سيستم عامل ‪ Android 2.2 OS‬يا باالتر يا دستگاه های ‪ iOS‬با سيستم عامل ‪ iOS 4.3‬يا‬
‫باالتر پشتيبانی می شود‪ .‬پيش از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را بررسی‬
‫کنيد و در صورت لزوم‪ ،‬به روزرسانی کنيد‪.‬‬
‫ قبل از استفاده از اين قابليت بايد برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬يا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنيد‪.‬‬
‫ وقتی هيچ فايلی در حافظه دوربين نباشد نمی توانيد از اين ويژگی استفاده كنيد‪.‬‬
‫ اگر فايل های تلفن هوشمند را انتخاب کنيد‪ ،‬می توانيد تا ‪ 1000‬فايل جديد را مشاهده کنيد و‬
‫در يک زمان تا ‪ 150‬فايل را ارسال کنيد‪ .‬اگر فايل های دوربين را انتخاب می کنيد‪ ،‬می توانيد‬
‫فايل هايی را مشاهده کنيد که دوربين انتخاب شده اند‪ .‬حداکثر تعداد فايل هايی که می تواند‬
‫ارسال کند به فضای حاقظه ذخيره تلفن هوشمند بستگی دارد‪.‬‬
‫ ارسال فايلهای ‪ RAW‬ممکن نيست‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫روی دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار‬
‫گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در روی دوربين‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪،‬‬
‫بعدی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫روی دوربين‪ ،‬يک گزينه ارسال انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ اگر فايل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنيد را انتخاب کرده باشيد‪ ،‬می‬
‫توانيد از تلفن هوشمند خود را برای مشاهده و اشتراک گذاری فايل های‬
‫دوربين استفاده کنيد‪.‬‬
‫ اگر فايل ها را از از دوربين انتخاب کنيد را انتخاب کرده باشيد‪ ،‬می توانيد‬
‫فايلها را برای ارسال از دوربين‪ ،‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنيد‪.‬‬
‫ برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ويژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫میس هب‬
‫‪5‬‬
‫هکبش > دنکشوه سفهتهکي شهب هيفهو سکه لمسرا‬
‫دوربين را از فهرست انتخاب کنيد و تلفن هوشمند را به دوربين وصل‬
‫کنيد‪.‬‬
‫ تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫بر روی دوربين‪ ،‬اجازه دهيد تا تلفن هوشمند به دوربين متصل شود‪.‬‬
‫ اگر تلفن هوشمند از قبل به دوربين شما وصل شده باشد‪ ،‬بطور خودکار وصل‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫روی تلفن هوشمند يا دوربين‪ ،‬فايل ها را برای انتقال از دوربين انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫روی تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنيد يا روی دوربين ‪Share‬‬
‫(اشتراک گذاری) را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ دوربين فايل ها را ارسال می کند‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫میس هب هکبش‬
‫استفاده از يک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر‬
‫دوربين از طريق يک ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند متصل می شود‪ .‬با بهره گيری از ويژگی‬
‫منظره ياب راه دور‪ ،‬از يک تلفن هوشمند به عنوان رها کننده راه دور شاتر استفاده کنيد‪ .‬عکس‬
‫گرفته شده بر روی تلفن هوشمند نمايش داده می شود‪.‬‬
‫ ويژگی ‪ Remote Viewfinder‬توسط تلفن های هوشمند سری ‪ Galaxy‬يا مدلهای‬
‫‪ Galaxy Tab‬با سيستم عامل ‪ Android 2.2 OS‬يا باالتر يا دستگاه های ‪ iOS‬با سيستم‬
‫عامل ‪ iOS 4.3‬يا باالتر پشتيبانی می شود‪ .‬پيش از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی‬
‫دستگاه را بررسی کنيد و در صورت لزوم‪ ،‬به روزرسانی کنيد‪.‬‬
‫ قبل از استفاده از اين قابليت بايد برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد از ‪Samsung Apps، Google Play‬‬
‫‪ Store‬يا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫روی دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار‬
‫گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در روی دوربين‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن‬
‫هوشمند خود روشن کنيد‪.‬‬
‫ برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ويژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربين را از فهرست انتخاب کنيد و تلفن هوشمند را به دوربين وصل‬
‫کنيد‪.‬‬
‫ تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بر روی دوربين‪ ،‬اجازه دهيد تا تلفن هوشمند به دوربين متصل شود‪.‬‬
‫ اگر تلفن هوشمند از قبل به دوربين شما وصل شده باشد‪ ،‬بطور خودکار وصل‬
‫می شود‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بلی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫میس هب‬
‫‪6‬‬
‫هکبش > دکاسش زهدههيفهو سکه لمسراهب ه رلدمهن شنررازهندزه تنهمشوا‬
‫بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزينه های تصويربرداری زير را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫گزينه فالش‬
‫‪8‬‬
‫گزينه تايمر‬
‫اندازه عکس‬
‫ذخيره مكان‬
‫ در هنگام استفاده از اين ويژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربين کارآيی نخواهند‬
‫داشت‪.‬‬
‫ دکمه زوم و دکمه شاتر روی تلفن هوشمند در هنگام استفاده از اين ويژگی‬
‫کارآيی نخواهند داشت‪.‬‬
‫ حالت منظره ياب راه دور فقط از عکسهايی با اندازه‬
‫کند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫و‬
‫پشتيبانی می‬
‫از روی تلفن هوشمند‪،‬‬
‫را برای فوکوس لمس کرده و نگه داريد‪.‬‬
‫ فوکوس به طور خودکار بر روی فوکوس اتوماتيک چندگانه تنظيم می شود‪.‬‬
‫برای گرفتن عکس‪،‬‬
‫را رها کنيد‪.‬‬
‫عکسبرداری شده باشند‬
‫ عکس های ذخيره شده روی تلفن هوشمند وقتی در‬
‫به ‪ 640X424‬تغيير اندازه داده می شود و وقتی در وضوح‬
‫گرفته شوند‬
‫به ‪ 640X360‬تغيير اندازه می دهند‪.‬‬
‫ در هنگام استفاده از اين قابليت‪ ،‬فاصله مطلوب بين دوربين و تلفن هوشمند بسته به محيط‬
‫اطراف شما ممکن است متغير باشد‪.‬‬
‫ برای استفاده از اين ويژگی‪ ،‬تلفن هوشمند بايد در محدوده ‪7‬متری دوربين باشد‪.‬‬
‫از روی تلفن هوشمند‪ ،‬گرفتن عکس مدتی زمان می برد‪.‬‬
‫ پس از رها کردن‬
‫ عملکرد منظره ياب راه دور در موارد زير غيرفعال می شود‪:‬‬
‫ تلفن هوشمند در حال دريافت يک تماس باشد‬‫ دوربين يا تلفن هوشمند خاموش باشد‬‫ پر بودن حافظه‬‫ قطع اتصال دوربين يا تلفن همراه با ‪WLAN‬‬‫‪ -‬ضعيف يا ناپايدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬
‫‪110‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫استفاده از سایت های اشتراك فیلم یا عكس‬
‫عکس ها يا فیلمهای خود را بر روی سايت های اشتراک گذاری فايل بارگذاری کنید‪ .‬وب سايت‬
‫های موجود بر روی دوربین شما نمايش داده می شود‪ .‬برای بارگذاری فايلها در بعضی وب سايت‬
‫ها‪ ،‬بايد پیش از وصل کردن دوربین خود‪ ،‬از وب سايت بازديد کرده و در آنجا ثبت نام کنید‪.‬‬
‫دسترسی به یك سایت‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫يك سايت را انتخاب كنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫شناسه و رمز عبور خود را وارد کرده و ورود به سیستم را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به “وارد کردن متن” مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۵‬‬
‫ اگر به ‪ SkyDrive‬متصل شده ايد‪ ،‬به "استفاده از مرورگر ورود" مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۳‬‬
‫ برای انتخاب يک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫← يک شناسه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ال وارد اين وب سايت شده باشید‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور‬
‫ اگر قب ً‬
‫خودکار انجام شود‪.‬‬
‫برای استفاده از اين ويژگی بايد در وب سايت اشتراک گذاری فايل يک اشتراک فعال داشته باشید‪.‬‬
‫ پس از ظاهر شدن پنجره ای که ايجاد حساب را نشان می دهد‪ OK ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ دستگاه سعی می کند تا از طريق آخرين دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به يک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫ گر دوربین قب ً‬
‫ال به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫‪111‬‬
‫نمعباهااطیب > عطرروهااعااطواماهوماعنرمعاافییبااوا سه‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم‬
‫‪1‬‬
‫با دوربین خود به وب سايت دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فايلی را که می خواهید آپلود کنید‪ ،‬انتخاب کرده و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فايل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فايلها نبايد از‬
‫‪ ۱0‬مگابايت بیشتر باشد‪( .‬در بعضی وب سايتها‪ ،‬اندازه کل يا تعداد فايلها‬
‫ممکن است متفاوت باشد‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ Upload‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ اگر به ‪ Facebook‬متصل شديد‪ ← Upload ،‬بارگذاری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ در صورت اتصال به ‪ ،Facebook‬می توانید نظرات خود را با انتخاب‬
‫کادر توضیح‪ ،‬وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به‬
‫“وارد کردن متن” مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۵‬‬
‫ بارگذاری فايلهای ‪ RAW‬ممکن نیست‪.‬‬
‫ شما می توانید همزمان حداکثر ‪ 20‬فايل را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ فايلهايی که اندازه آنها بیش از حد مجاز باشند قابل آپلود نیستند‪ .‬حداکثر وضوح عکسی که می‬
‫توانید آپلود کنید ‪ 2M‬می باشد‪ ،‬و طوالنی ترين فیلمی که می توانید آپلود کنید فیلمی است که‬
‫ضبط شده باشد‪ .‬اگر تفکیک عکس انتخاب شده بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬تفکیک‬
‫با استفاده از‬
‫عکس به طور خودکار کاهش می يابد‪ .‬اگر به ‪ Facebook‬متصل شويد‪ ،‬وضوح عکس به‬
‫‪ 1M‬می رسد‪.‬‬
‫ بسته به سايت انتخاب شده ممكن است روش آپلود كردن عكس ها يا فیلم ها متفاوت باشد‪.‬‬
‫ اگر به دلیل وجود يك فايروال يا تنظیمات تأيید كاربر نمی توانید به يك سايت دسترسی داشته‬
‫باشید‪ ،‬با مدير شبكه يا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیريد‪.‬‬
‫ ممکن است تاريخ گرفتن عکس يا ضبط فیلم بارگذاری شده‪ ،‬بر روی آنها درج شود‪.‬‬
‫ سرعت اتصال اينترنت شما می تواند بر روی سرعت بارگذاری عکس ها يا باز شدن صفحات‬
‫وب تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫ وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از اين ويژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ در حالت پخش نیز می توانید با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪← z‬‬
‫اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬يک وب سايت دلخواه‪ ،‬عکسها يا فیلمهای خود را در وب‬
‫سايتهای اشتراک گذاری فايل‪ ،‬آپلود کنید‪.‬‬
‫ وقتی عکس ها را در ‪ SkyDrive‬بارگذاری می کنید‪ ،‬با حفظ نسبت ابعادشان‪ ،‬تفکیک آنها به‬
‫‪ 2M‬تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫ارسال عکس یا ویدئو با ایمیل‬
‫شما می توانید تنظیمات منوی ايمیل را تغییر داده و عکس ها يا فیلمهای موجود در دوربین را از‬
‫طريق ايمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫کادر نام را انتخاب کنید و پس از وارد کردن نام خود‪ ،‬انجام شد را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم فرستنده‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل‬
‫نام‬
‫در منوی ايمیل‪ ،‬شما می توانید تنظیمات مربوط به ذخیره اطالعات را تغییر دهید‪ .‬همچنین می‬
‫توانید رمز عبور ايمیل را تعیین کرده يا تغییر دهید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن‬
‫متن‪ ،‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۵‬‬
‫ايمیل‬
‫حذف‬
‫ذخیره اطالعات‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ذخیره‬
‫بازگشت‬
‫‪6‬‬
‫کادر ایمیل را انتخاب کنید و پس از وارد کردن آدرس ايمیل خود‪،‬‬
‫انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫برای ذخیره کردن تغییرات خود‪ ،‬ذخیره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای حذف اطالعات خود‪ ،‬حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫← تنظیم فرستنده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫نمعباهااطیب > عفطوها عهايواتيايلاهواعالیل‬
‫تنظیم یک رمز ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫تغییر رمز عبور ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫← تنظیم رمز عبور ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای غیرفعال کردن گذرواژه‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫← تغییر رمز عبور را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫رمز عبور فعلی ‪ 4‬رقمی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫ حتی اگر [‪ ]o‬را فشار ندهید‪ ،‬پنجره بازشو به طور خودکار ناپديد می شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫يک رمز عبور جديد ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫يک گذرواژه ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دوباره رمز عبور جديد را وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دوباره رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ حتی اگر [‪ ]o‬را فشار ندهید‪ ،‬پنجره بازشو به طور خودکار ناپديد می شود‪.‬‬
‫ حتی اگر [‪ ]o‬را فشار ندهید‪ ،‬پنجره بازشو به طور خودکار ناپديد می شود‪.‬‬
‫اگر رمز عبور خود را گم کرديد‪ ،‬با انتخاب حذف در صفحه تنظیم رمز عبور می توانید آن را‬
‫مجدداً تنظیم کنید‪ .‬پس از تنظیم مجدد اطالعات‪ ،‬اطالعات مربوط به تنظیمات کاربر قبلی ذخیره‬
‫شده‪ ،‬آدرس ايمیل و لیست ايمیل های ارسال شده اخیر حذف می شوند‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫نمعباهااطیب > عفطوها عهايواتيايلاهواعالیل‬
‫‪6‬‬
‫ارسال عکس یا ویدئو با ایمیل‬
‫شما می توانید عکس ها يا فیلمهای موجود در دوربین را از طريق ايمیل ارسال کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به “وارد کردن متن” مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱0۵‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کادر فرستنده را انتخاب کنید و پس از وارد کردن آدرس ايمیل خود‪،‬‬
‫انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ال اطالعات خود را ذخیره کرده ايد‪ ،‬اين اطالعات به طور خودکار درج‬
‫ اگر قب ً‬
‫می شود‪( .‬صفحه ‪)۱۱۳‬‬
‫ برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست گیرندگان قبلی‪،‬‬
‫يک آدرس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فايل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فايلها نبايد از‬
‫‪ 7‬مگابايت بیشتر باشد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ Send‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫کادر توضیح را انتخاب کنید و پس از وارد کردن توضیحات خود‪،‬‬
‫انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ دستگاه سعی می کند تا از طريق آخرين دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به يک ‪ WLAN‬متصل شده و ايمیل را ارسال کند‪.‬‬
‫ گر دوربین قب ً‬
‫ال به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫کادر گیرنده را انتخاب کنید و پس از وارد کردن يک آدرس ايمیل‪،‬‬
‫انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست گیرندگان قبلی‪،‬‬
‫يک آدرس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ برای افزودن ساير گیرندگان‪،‬‬
‫‪ ۳0‬گیرنده را وارد کنید‪.‬‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬شما می توانید حداکثر‬
‫ برای حذف يک آدرس از فهرست‪،‬‬
‫‪5‬‬
‫←‬
‫فايل های مورد نظر برای ارسال را انتخاب کرده و [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫نمعباهااطیب > عفطوها عهايواتيايلاهواعالیل‬
‫ ارسال فايلهای ‪ RAW‬ممکن نیست‪.‬‬
‫ شما می توانید همزمان حداکثر ‪ 20‬فايل را ارسال کنید‪.‬‬
‫ حتی در صورتی که ارسال عکس موفقیت آمیز به نظر برسد‪ ،‬خطاهای مربوط به حساب‬
‫ايمیل گیرنده ممکن است باعث شود که عکس برگشت بخورد يا به عنوان هرزنامه در نظر‬
‫گرفته شود‪.‬‬
‫ اگر هیچ شبکه ای موجود نباشد يا اگر تنظیمات اشتراک ايمیل به درستی انجام نشده باشد‪،‬‬
‫امکان ارسال ايمیل وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫ ايمیلی که اندازه آن بیش از حد مجاز باشد قابل ارسال نیست‪ .‬حداکثر وضوح عکسی که می‬
‫توانید ارسال کنید ‪ 2M‬می باشد‪ ،‬و طوالنی ترين فیلمی که می توانید ارسال کنید فیلمی است‬
‫ضبط شده باشد‪ .‬اگر تفکیک عکس انتخاب شده بیش از ‪ 2M‬باشد‪،‬‬
‫که با استفاده از‬
‫تفکیک عکس به طور خودکار کاهش می يابد‪.‬‬
‫ اگر به دلیل وجود يك فايروال يا تنظیمات تأيید كاربر نمی توانید به يك ايمیل دسترسی داشته‬
‫باشید‪ ،‬با مدير شبكه يا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیريد‪.‬‬
‫ وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از اين ويژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ همچنین با فشاردادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪ ← z‬اشتراک گذاری (‪← )Wi-Fi‬‬
‫ایمیل‪ ،‬میتوانید يک ايمیل را در حالت پخش ارسال کنید‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫استفاده از پشتیبان گیری خودکار برای ارسال عکس یا ویدئو‬
‫می توانید عکس ها يا فیلمهای گرفته شده با دوربین خود را به روش بی سیم به يک رايانه‬
‫شخصی منتقل کنید‪ .‬ويژگی پشتیبان گیری خودکار فقط در سیستم عامل ‪ Windows‬کارآيی دارد‪.‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک رایانه شخصی‬
‫‪1‬‬
‫نصب برنامه “پشتیبان گیری خودکار” بر روی رایانه‬
‫‪1‬‬
‫برنامه ‪ Intelli-studio‬را بر روی رايانه نصب کنید‪( .‬صفحه ‪)۱42‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رايانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در پنجره ای که باز می شود‪ ،‬بر روی ‪ OK‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ برنامه ‪ Auto Backup‬بر روی رايانه نصب می شود‪ .‬برای تکمیل نصب‪،‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوباره دوربین را به رايانه وصل کنید‪.‬‬
‫ دوربین اطالعات مربوط به رايانه را ذخیره می کند تا دوربین بتواند فايلها را‬
‫به رايانه منتقل کند‪.‬‬
‫قبل از نصب برنامه‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمینان حاصل کنید‪ .‬در صورت فراهم نبودن‬
‫اتصال اينترنت‪ ،‬بايد برنامه را از روی سی‪-‬دی ارائه شده نصب کنید‪.‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ شما بايد اطالعات پشتیبان گیر رايانه را برای استفاده از ويژگی های‬
‫‪( Auto Backup‬پشتیبان گیری خودکار) پیکربندی کنید‪ .‬برای آگاهی از‬
‫جزئیات‪ ،‬به “نصب برنامه “پشتیبان گیری خودکار” بر روی رايانه” مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۱7‬‬
‫[‪ ]m‬را برای تنظیم گزينه ها فشار دهید‪.‬‬
‫ برای خاموش شدن خودکار رايانه پس از پايان يافتن کار انتقال‪،‬‬
‫خاموش کردن رایانه پس از پشتیبان گیری ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫ برای مشاهده راهنمای عملکرد ‪( Auto Backup‬پشتیبان گیری خودکار)‬
‫← راهنما را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫جهت شروع کار پشتیبان گیری‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ برای لغو کار ارسال‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ شما نمی توانید فايلهای تکی را برای پشتیبان گیری انتخاب کنید‪ .‬اين ويژگی‬
‫فقط از فايلهای جديد روی دوربین پشتیبان می گیرد‪.‬‬
‫ پیشرفت کار پشتیبان گیری بر روی نمايشگر رايانه نشان داده می شود‪.‬‬
‫ پس از کامل شدن روند انتقال‪ ،‬دوربین ظرف مدت حداکثر ‪ ۳0‬ثانیه به طور‬
‫خودکار خاموش می شود‪ .‬برای بازگشت به صفحه قبلی و پیشگیری از‬
‫خاموش شدن خودکار دوربین‪ ،‬لغو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫نمعباهااطیب > عطرروهااعااشهریموفاییممارلهنوفاهمعماعفطوها عهايواتيايل‬
‫ اگر رايانه از عملکرد (‪ Wake on LAN )WOL‬پشتیبانی کند‪ ،‬شما می توانید با جستجوی‬
‫رايانه از دوربین خود‪ ،‬آن را روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)۱22‬‬
‫ پس از متصل کردن دوربین به ‪ WLAN ،AP‬متصل به رايانه شخصی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ حتی اگر به يک نقطه دسترسی تکراری متصل شده باشید‪ ،‬دوربین نقاط دسترسی موجود را‬
‫مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫ در صورت خاموش شدن دوربین يا خارج شدن باتری در حین ارسال فايلها‪ ،‬در عمل انتقال‬
‫فايل اختالل ايجاد می شود‪.‬‬
‫ در مدت استفاده از اين ويژگی‪ ،‬تنها [روشن‪-‬خاموش] دوربین کارآيی خواهد داشت‪.‬‬
‫ در هر بار‪ ،‬فقط می توانید يک دوربین را برای ارسال فايل به رايانه متصل کنید‪.‬‬
‫ کار پشتیبانی گیری ممکن است به دلیل شرايط شبکه لغو شود‪.‬‬
‫ عکسها و فیلمها را فقط می توان يک بار به رايانه منتقل کرد‪ .‬حتی اگر دوربین را به رايانه‬
‫ديگری متصل کنید‪ ،‬امکان ارسال دوباره فايلها وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫ وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از اين ويژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ شما بايد فايروال ‪ Windows‬و هر يا هر فايروال ديگری را قبل از استفاده از اين قابلیت‬
‫خاموش کنید‪.‬‬
‫ شما می توانید حداکثر ‪ ۱,000‬فايل را ارسال کنید‪.‬‬
‫ در نرم افزار کامپیوتر‪ ،‬نام سرور بايد با حروف انگلیسی وارد شود و نبايد بیش از‬
‫‪ 48‬کاراکتر باشد‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫مشاهده عکسها یا فیلمها بر روی یک تلویزیون دارای قابلیت ‪( TV Link‬لینک تلویزیون)‬
‫‪( TV Link‬لینک تلويزيون) يک فناوری ويژه اشتراک گذاری فايلهای رسانه ای بین يک دوربین‬
‫و تلويزيون متصل به يک دستگاه ‪ AP‬است‪ .‬با اين فناوری‪ ،‬می توانید عکس ها يا فیلم های خود‬
‫را روی يک تلويزيون صفحه عريض مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ B‬قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ پس از ظاهر شدن پیام راهنما‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ دستگاه سعی می کند تا از طريق آخرين دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور‬
‫خودکار به يک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫روی تلويزيون‪ ،‬دوربین را جستجو کنید و عکس ها يا فیلم های به‬
‫اشتراک گذاشته شده را مرور کنید‪.‬‬
‫ برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربین و مرور عکس ها يا فیلم ها‬
‫روی تلويزيون‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر تلويزيون مراجعه نمايید‪.‬‬
‫ بسته به نوع تلويزيون يا وضعیت شبکه‪ ،‬ممکن است فیلمها به طور روان‬
‫پخش نشوند‪ .‬در صورت بروز اين وضعیت‪ ،‬ويدئو را دوباره با کیفیت‬
‫يا‬
‫ضبط کرده و بار ديگر پخش کنید‪ .‬اگر فیلم ها از طريق اتصال بی‬
‫سیم در تلويزيون شما روان پخش نمی شوند‪ ،‬دوربین را با کابل ‪ HDTV‬به‬
‫تلويزيون وصل کنید‪.‬‬
‫ گر دوربین قب ً‬
‫ال به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های‬
‫‪ AP‬موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)۱0۱‬‬
‫‪3‬‬
‫تلويزيون خود را از طريق يک دستگاه ‪ AP‬به يک شبکه بی سیم متصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫ برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر تلويزيون خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫‪119‬‬
‫نمعباهااطیب > بهوهااا ع لوايوافيیللواهمافتمايتاتیليزيلفاهعفعمالوهیيما هدت شم تهیطتاتیلازالفت‬
‫ اشتراک گذاری فايلهای ‪ RAW‬ممکن نیست‪.‬‬
‫ می توانید تا ‪ ۱,000‬عکس يا فیلم را به اشتراک بگذاريد‪.‬‬
‫ روی صفحه تلويزيون فقط می توانید عكس ها يا فیلم هايی را كه با دوربین خود گرفته ايد‬
‫مشاهده كنید‪.‬‬
‫ برد اتصال بی سیم بین دوربین و تلويزيون‪ ،‬بسته به مشخصات ‪ AP‬فرق می کند‪.‬‬
‫ اگر دوربین به دو تلويزيون متصل باشد سرعت پخش ممكن است كاهش يابد‪.‬‬
‫ از اين ويژگی فقط در تلويزيونهای دارای قابلیت ‪( TV Link‬لینک تلويزيون) می توانید‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫ عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫ بافر کردن بعضی از فیلم ها ممکن است از بعضی فیلم های ديگر کندتر صورت گیرد‪.‬‬
‫ عکس ها يا فیلم های به اشتراک گذاشته شده روی تلويزيون ذخیره نخواهند شد‪ ،‬بلکه می‬
‫توانند طبق مشخصات تلويزيون‪ ،‬در دوربین ذخیره شوند‪.‬‬
‫ بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فايل هايی که قرار است به اشتراک گذاشته شود يا حجم کل فايلها‪،‬‬
‫انتقال عکس يا فیلم به تلويزيون ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫ اگر هنگام مشاهده عکس ها يا فیلم ها بر روی تلويزيون‪ ،‬به طور غیرعادی دوربین را‬
‫ال با در آوردن باتری)‪ ،‬تلويزيون دوربین را همچنان متصل فرض می کند‪.‬‬
‫خاموش کنید (مث ً‬
‫ ترتیب عکس ها و فیلم ها بر روی دوربین ممکن است با ترتیب پخش آنها بر روی تلويزيون‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫ ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرايند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس‬
‫ها يا فیلم هايی که می خواهید به اشتراک بگذاريد قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫ هنگام مشاهده عكس ها يا فیلم ها بر روی تلويزيون‪ ،‬استفاده مرتب از كنترل از راه دور‬
‫تلويزيون يا انجام عملیات جانبی روی تلويزيون ممكن است از درست كار كردن اين ويژگی‬
‫جلوگیری كند‪.‬‬
‫ اگر هنگام مشاهده فايل ها روی تلويزيون‪ ،‬ترتیب آنها را عوض كنید‪ ،‬بايد برای تجديد فهرست‬
‫فايل ها روی تلويزيون‪ ،‬فرايند نصب مقدماتی را تكرار كنید‪.‬‬
‫ وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از اين ويژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ توصیه می کنیم برای وصل کردن تلويزيون به ‪ AP‬خود از يک کابل شبکه استفاده کنید‪ .‬اين‬
‫کار موجب می شود که هرگونه "پرش" تصوير در حین پخش جاری به حداقل ممکن کاهش‬
‫داده شود‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫نمعباهااطیب‬
‫ارسال عکس با استفاده از ‪ Wi-Fi‬مستقیم‬
‫وقتی دوربین از طريق يک ‪ WLAN‬به دستگاه دارای قابلیت پشتیبانی از عملکرد ‪ Wi-Fi‬مستقیم‬
‫(‪ Wi-Fi‬مستقیم) متصل شود‪ ،‬امکان ارسال عکس به آن دستگاه وجود خواهد داشت‪ .‬اين ويژگی‬
‫ممکن است در برخی دستگاهها پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫بر روی دستگاه‪ ،‬گزينه ‪ Wi-Fi‬مستقیم را فعال کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫بر روی دوربین‪ ،‬در حالت پخش‪ ،‬يک عکس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار داده و سپس ‪ ← z‬اشتراک گذاری (‪)Wi-Fi‬‬
‫← اشتراک گذاری ‪ Wi-Fi‬مستقیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ هنگامی که در نمای تک تصوير هستید‪ ،‬فقط يک عکس در يک زمان می‬
‫توانید ارسال کنید‪.‬‬
‫ در نمای تصاوير کوچک‪ ،‬می توانید با پیمايش تصاوير کوچک و سپس‬
‫فشردن [‪ ،]o‬چندين عکس را به طور همزمان انتخاب کنید‪ .‬پس از انتخاب‬
‫عکسها‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫اين دستگاه را از فهرست دستگاههای ‪ Wi-Fi‬مستقیم دوربین انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ مطمئن شود که گزينه ‪ Wi-Fi‬مستقیم دستگاه روشن است‪.‬‬
‫ همچنین می توانید دوربین خود را از فهرست دستگاههای ‪ Wi-Fi‬مستقیم‬
‫گوشی خود انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫بر روی دستگاه‪ ،‬اجازه دهید تا دوربین به دستگاه متصل شود‪.‬‬
‫ اين عکس به دستگاه ارسال می شود‪.‬‬
‫ شما می توانید همزمان حداکثر ‪ 20‬فايل را ارسال کنید‪.‬‬
‫ وقتی هیچ عكسی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از اين ويژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ اگر قبل از کامل شدن تالش برای اتصال‪ ،‬آن را لغو کنید‪ ،‬دوربین ممکن است که قادر به‬
‫اتصال مجدد به دستگاه نباشد‪ .‬در اين صورت دستگاه خود را با آخرين نسخه نرم افزار داخلی‬
‫به روز کنید‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫درباره ويژگی )‪Wake on LAN (WOL‬‬
‫با استفاده از ويژگی ‪ ،WOL‬شما می توانيد رايانه خود را به طور خودکار با دوربين خود روشن يا بيدار کنيد‪ .‬اين ويژگی طی ‪ 5‬سال اخير برای رايانه های روميزی ‪ Samsung‬قابل استفاده بوده است‬
‫(برای رايانه های ‪ All-in-One‬قابل استفاده نيست)‪.‬‬
‫اعمال هرگونه تغيير در تنظيمات ‪ BIOS‬رايانه غير از مواردی که در اينجا آمده است‪ ،‬ممکن است به رايانه شما آسيب برساند‪ .‬سازنده در قبال آسيبهای ناشی از تغيير دادن تنظيمات ‪ BIOS‬رايانه مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫تنظيم رايانه برای بيدار شدن از حالت خواب‬
‫‪1 1‬بر روی ‪( Start‬شروع) کليک کرده و سپس ‪Control Panel‬‬
‫(پانل کنترل) را باز کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬بر روی ‪( Local Area‬محدوده محلی) راست کليک کرده و سپس‬
‫‪( Properties‬ترجيحات) را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬اتصال شبکه را پيکربندی کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬پس از کليک بر روی ‪( Configure‬پيکربندی کردن)‬
‫زبانه ‪( Power manage‬مديريبت برق) گزينه ←‬
‫‪Allow this device to wake the computer‬‬
‫(اجازه به اين دستگاه برای بيدار کردن رايانه) را عالمت بزنيد‪.‬‬
‫ •‪:Windows 7‬‬
‫بر روی ‪( Network and Internet‬شبکه و اينترنت) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬شبکه و مرکز به اشتراک گذاری)‬
‫← ‪( Change adapter settings‬تغيير تنظيمات آداپتور) کلیک کنید‪.‬‬
‫ •‪:Windows Vista‬‬
‫بر روی ‪( Network and Internet‬شبکه و اينترنت) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬شبکه و مرکز به اشتراک گذاری)‬
‫← ‪( Manage network connections‬مديريت اتصاالت شبکه) کليک کنيد‪.‬‬
‫←‬
‫‪5 5‬بر روی ‪ OK‬کليک کنيد‪.‬‬
‫‪6 6‬رايانه را خاموش‪ ،‬و دوباره روشن کنيد‪.‬‬
‫ •‪:Windows XP‬‬
‫بر روی ‪( Network and Internet Connection‬اتصال شبکه و اينترنت)‬
‫← ‪( Network Connection‬اتصال شبکه) کليک کنيد‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫میس یب هکبش > درباره ويژگی (‪Wake on LAN (WOL‬‬
‫تنظيم رايانه برای روشن شدن‬
‫‪1 1‬پس از روشن شدن رايانه و در حالی که در حال باال آمدن است‪ ،‬کليد ‪F2‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •منوی تنظيم ‪ BIOS‬ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪2 2‬از زبانه ‪( Advanced‬پيشرفته) گزينه‬
‫‪( Power management Setup‬تنظيم مديريت برق) را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫←‬
‫‪( Resume on PME3 3‬از سرگيری ‪)PME‬‬
‫‪( Enabled‬فعال شد) را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫←‬
‫‪4 4‬برای ذخيره شدن تغييرات و ادامه باال آمدن‪ ،‬کليد ‪ F10‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5 5‬بر روی ‪( Start‬شروع) کليک کرده و سپس ‪Control Panel‬‬
‫(پانل کنترل) را باز کنيد‪.‬‬
‫‪7 7‬درايورهای مربوط به آداپتور شبکه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪8 8‬بر روی زبانه ‪( Advanced‬پيشرفته) کليک کرده و سپس منوهای‬
‫‪ WOL‬را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•استفاده از اين ويژگی با وجود فعال بودن يک ديواره آتش (‪ )Firewall‬يا يک برنامه امنيتی‬
‫ممکن نيست‪.‬‬
‫•برای روشن کردن رايانه با قابليت ‪ ،WOL‬رايانه بايد دارای يک اتصال فعال با ‪ LAN‬باشد‪.‬‬
‫از روشن بودن چراغ نشانگر روی پورت ‪ LAN‬رايانه‪-‬که نشان دهنده فعال بودن اتصال‬
‫‪ LAN‬است‪ -‬اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫•بسته به مدل رايانه شما‪ ،‬دوربين ممکن است فقط رايانه را بيدار کند‪.‬‬
‫•بسته به سيستم عامل يا درايورهای رايانه شما‪ ،‬ممکن است نامهای منوی تنظيم ‪WOL‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫ ‪-‬نمونه نامهای منوی تنظيم‪ Enable PME ،Wake on LAN :‬و غيره‪.‬‬‫‪- -‬نمونه مقادير منوی تنظيم‪ Enable ،Magic packet :‬و غيره‪.‬‬
‫‪6 6‬اتصال شبکه را پيکربندی کنيد‪.‬‬
‫ •‪:Windows 7‬‬
‫بر روی ‪( Networsk and Internet‬شبکه و اينترنت) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬شبکه و مرکز به اشتراک گذاری)‬
‫← ‪( Change adapter settings‬تغيير تنظيمات آداپتور) کلیک کنید‪.‬‬
‫ •‪:Windows Vista‬‬
‫بر روی ‪( Network and Internet‬شبکه و اينترنت) ←‬
‫‪( Network and Sharing Center‬شبکه و مرکز به اشتراک گذاری)‬
‫← ‪( Manage network connections‬مديريت اتصاالت شبکه) کليک کنيد‪.‬‬
‫ •‪:Windows XP‬‬
‫بر روی ‪( Network and Internet Connection‬اتصال شبکه و اينترنت)‬
‫← ‪( Network Connection‬اتصال شبکه) کليک کنيد‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫فصل ‪5‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫با تنظیمات کاربر و منوی تنظیمات معمولی آشنا شوید‪.‬‬
‫می توانید تنظیمات را برای تناسب بیشتر با نیازها و ترجیحات خود تغییر دهید‪.‬‬
‫بطلماتطییلو اهتفهید‬
‫تنظیمات کاربر‬
‫کاهش نویز‬
‫می توانید محیط کاربر را با اين تنظیمات تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫کاربر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ u ← ]m[ ،‬يا ‪← X‬‬
‫از کاهش پارازيت برای کاهش پارازيت تصوير در عکس ها استفاده کنید‪.‬‬
‫يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫موارد در دسترس و ترتیب آنها بسته به حالت عکسبرداری ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪ ISO NR‬باال‬
‫اين عملکرد‪ ،‬نويزی را که ممکن است در صورت تنظیم يک مقدار‬
‫باال برای ‪ ISO‬ايجاد شود‪ ،‬کاهش دهید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫کاهش پارازیت بلند مدت‬
‫اين عملکرد زمانی که دوربین را برای يک نوردهی طوالنی تنظیم می‬
‫کنید‪ ،‬پارازيت را کاهش می دهد‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫سفارشی کردن ‪ISO‬‬
‫(‪DMF )Direct Manual Focus‬‬
‫گام ‪ISO‬‬
‫پس از رسیدن به فوکوس با نیمه فشردن [شاتر]‪ ،‬با چرخاندن حلقه فوکوس می توانید فوکوس را به‬
‫طور دستی تنظیم کنید‪ .‬اين ويژگی ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫شما می توانید اندازه حساسیت ‪ ISO‬را با ‪ ۱/۳‬گام يا ‪ ۱‬گام تنظیم کنید‪.‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار‬
‫زمانیکه ‪ ISO‬خودکار را تنظیم می کنید می توانید حداکثر میزان ‪ ISO‬را که تحت آن هر گام‬
‫‪ EV‬انتخاب می شود تنظیم کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫میزان‬
‫مرحله ‪1‬‬
‫‪ISO 3200 ،ISO 1600 ،*ISO 800 ،ISO 400 ،ISO 200‬‬
‫مرحله ‪1/3‬‬
‫‪،ISO 320 ،ISO 250 ،ISO 200 ،ISO 160 ،ISO 125‬‬
‫‪،ISO 1000 ،*ISO 800 ،ISO 640 ،ISO 500 ،ISO 400‬‬
‫‪ISO 3200 ،ISO 2500 ،ISO 2000 ،ISO 1600 ،ISO 1250‬‬
‫‪125‬‬
‫بطلماتطییلو‬
‫اهتفهید > تطییلو انوفهم‬
‫اولویت ‪AF‬‬
‫سفارشی کردن ‪iFn‬‬
‫می توانید دوربین را طوری تنظیم کنید تا فقط زمانی که سوژه در فوکوس قرار دارد عکس‬
‫بگیرد‪.‬‬
‫می توانید گزينه هايی را انتخاب کنید که وقتی [‪ ]i-Function‬را روی لنزهای ‪i-Function‬‬
‫فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شوند‪.‬‬
‫وقتی عکسهای پیوسته يا متوالی می گیريد‪ ،‬حتی اگر قابلیت اولويت فوکوس خودکار فعال باشد و‬
‫سوژه در فوکوس نباشد‪ ،‬دوربین عکس می گیرد‪.‬‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫می توانید اعوجاج لنز را که ممکن است از لنزها ايجاد شود‪ ،‬اصالح کنید‪ .‬اين ويژگی ممکن است‬
‫در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫میزان ديافراگم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪WB‬‬
‫توازن سفیدی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Z‬‬
‫نسبت زوم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫بطلماتطییلو‬
‫اهتفهید > تطییلو انوفهم‬
‫صفحه نمایش کاربر‬
‫شماره‬
‫هیستوگرام‬
‫هیستوگرام را روی صفحه نمايش روشن يا خاموش کنید‪.‬‬
‫می توانید اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری را از صفحه نمايش حذف يا اضافه کنید‪.‬‬
‫‪۳‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫‪۱‬‬
‫‪2‬‬
‫آیکون های چپ‬
‫نمايش نمادها در سمت چپ در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪۳‬‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫تنظیم کنید تا تاريخ و زمان نمايش داده شوند‪.‬‬
‫درباره هیستوگرام‬
‫هیستوگرام نموداری است که توزيع روشنايی را در عکس نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام متمايل‬
‫به چپ‪ ،‬عکس تاريک را نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام متمايل به راست‪ ،‬عکس روشن را نشان‬
‫می دهد‪ .‬ارتفاع نمودار به اطالعات رنگ بستگی دارد‪ .‬اگر يک رنگ خاص بیشتر باشد‬
‫نمودار باالتر می رود‪.‬‬
‫نوردهی ناکافی‬
‫شرح‬
‫آیکون های راست‬
‫نمايش نمادها در سمت راست در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪۵‬‬
‫نوردهی متعادل‬
‫نوردهی بیش از حد‬
‫مقیاس فاصله‬
‫در صورت نصب لنزی که از عملکرد مقیاس فاصله پشتیبانی می کند می توانید تنظیمات را‬
‫به گونه ای انجام دهید تا فاصله بین سوژه و دوربین به نمايش درآيد‪.‬‬
‫(خاموش‪)*Meter ،ft ،‬‬
‫اين قابلیت تنها در صورت نصب لنزی که از عملکرد مقیاس فاصله پشتیبانی می کند‬
‫در دسترس است‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫نببراربراکیتات ظنام > ربراکیتامیظنت‬
‫نگاشت کلید‬
‫خطوط مشبک‬
‫شما میتوانيد عملکرد تعيين شده برای دکمه ‪( Custom‬سفارشی) يا ‪ SMART LINK‬را تغيير‬
‫دهيد‪.‬‬
‫يک راهنما انتخاب کنيد تا در ترکيب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،2 X 2 ،3 X 3 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫* پيش فرض‬
‫دکمه‬
‫عملکرد‬
‫سفارشی‬
‫يک عملکرد به دکمه سفارشی اختصاص بدهيد‪.‬‬
‫ پیش نمايش نوری (پيش نمايش اپتيکال)*‪ ،‬که عملکرد پيش نمايش‬
‫عمق ميدان را برای ميزان ديافراگم فعلی اجرا می کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)22‬‬
‫ ‪ WB‬تک لمسی (توازن سفيدی)‪ ،‬که عملکرد‬
‫توازن سفيدی سفارشی را اجرا می کند‪.‬‬
‫ ‪ RAW+‬تک لمسی‪ ،‬كه ويژگی‬
‫‪ RAW+JPEG‬را فعال يا غيرفعال می كند‪.‬‬
‫ حذف‪ ،‬که برخی تنظيمات را بازنشانی می کند‪.‬‬
‫ ‪ ،AEL‬که به طور خودکار عملکرد قفل نوردهی را اجرا می کند‪.‬‬
‫‪SMART LINK‬‬
‫عملکردی برای دکمه ‪ SMART LINK‬تعيين کنيد‪.‬‬
‫(‪ ،MobileLink ،*AutoShare‬منظره ياب راه دور‪،‬‬
‫‪ ،SNS & Cloud‬ايمیل‪TV Link ،Auto Backup ،‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫هنگام عکسبرداری در مکان های تاريک‪ ،‬چراغ ‪ AF‬را برای داشتن فوکوس خودکار بهتر‪،‬‬
‫روشن کنيد‪ .‬زمانی که چراغ ‪ AF‬روشن است‪ ،‬فوکوس خودکار در مکان های تاريک دقيق تر‬
‫عمل می کند‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫بطلماتطییلو اهتفهید‬
‫تنظیمات ‪1‬‬
‫* پیش فرض‬
‫با موارد منوی تنظیم ‪ ۱‬آشنا شويد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری يا پخش مجدد [‪q ← ]m‬‬
‫← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انجام تنظیم گزینه‬
‫های ‪،1‬‬
‫روش شماره گذاری فايلها و پوشه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ حذف‪ :‬بعد از استفاده از عملکرد بازنشانی‪ ،‬نام فايل بعدی از ‪ 0001‬شروع‬
‫می شود‪.‬‬
‫ سری*‪ :‬شماره فايل جديد به ترتیب شماره موجود ادامه پیدا می کند‪ ،‬حتی‬
‫اگر يک کارت حافظه جديد نصب شود‪ ،‬کارت فرمت شود‪ ،‬يا تمام عکسها‬
‫پاک شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪Language‬‬
‫زبانی که دوربین روی صفحه نمايش نشان می دهد را تنظیم کنید‪.‬‬
‫نام فایل‬
‫روش ايجاد نام های فايل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ استاندارد*‪/SAM_XXXX.JPG )sRGB( :‬‬
‫(‪_SAMXXXX.JPG )Adobe RGB‬‬
‫ تاریخ‪:‬‬
‫ ‪ sRGB‬فايل های ‪ .MMDDxxxx.JPG -‬برای مثال‪ :‬نام فايل‬‫عکسی که در ‪ ۱‬ژانويه گرفته شده است‪ 0101xxxx.jpg ،‬خواهد بود‪.‬‬
‫ ‪ Adobe RGB‬فايل های ‪ _MDDxxxx.JPG -‬برای ماه های‬‫ژانويه تا سپتامبر‪ .‬برای ماه های اکتبر تا دسامبر‪ ،‬شماره ماه با حروف‬
‫‪( A‬اکتبر)‪( B ،‬نوامبر) و ‪( C‬دسامبر) جايگزين می شود‪.‬‬
‫برای مثال‪ ،‬عکسی که در ‪ 0۳‬فوريه گرفته شده است‪ ،‬نام فايل‬
‫‪ _203xxxx.jpg‬را خواهد داشت‪ .‬برای عکس گرفته شده در ‪0۵‬‬
‫اکتبر‪ ،‬نام فايل ‪ _A05xxxx.jpg‬خواهد بود‪.‬‬
‫شرح‬
‫شماره فایل‬
‫ نام اولین پوشه ‪ 100PHOTO‬است‪ ،‬اگر فضای رنگ ‪sRGB‬‬
‫و نامگذاری استاندارد فايل را انتخاب کرده باشید‪ ،‬اولین نام فايل‪،‬‬
‫‪ SAM_0001‬خواهد بود‪.‬‬
‫ شماره نام فايل يکی يکی از ‪ SAM_0001‬تا ‪SAM_9999‬‬
‫افزايش پیدا می کند‪.‬‬
‫ شماره پوشه يکی يکی از ‪ 100PHOTO‬تا ‪999PHOTO‬‬
‫افزايش پیدا می کند‪.‬‬
‫ حداکثر تعداد فايل هايی که می توان در يک پوشه ذخیره کرد‪،‬‬
‫‪ 9,999‬فايل است‪.‬‬
‫ شماره های فايل بر طبق مشخصات ‪( DCF‬قانون طراحی برای‬
‫سیستم فايل دوربین) اختصاص داده می شود‪.‬‬
‫ اگر نام يک فايل را تغییر دهید (برای مثال‪ ،‬روی رايانه)‪ ،‬دوربین‬
‫نمی تواند فايل را پخش کند‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫بطلماتطییلو‬
‫اهتفهید > تطییلو ا‪1‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نوع پوشه‬
‫نوع پوشه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ استاندارد*‪XXXPHOTO :‬‬
‫ تاریخ‪XXX_MMDD :‬‬
‫کارت حافظه را فرمت کنید‪ .‬فرمت کردن يک کارت حافظه را برای استفاده در‬
‫دوربین آماده می کند و همه فايل های موجود شامل فايل های محافظت شده را‬
‫حذف می کند‪( .‬بلی‪ ،‬خیر)‬
‫تخلیه کارت‬
‫حذف‬
‫اگر از يک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک ديگر‪،‬‬
‫کارت خوان‪ ،‬يا رايانه استفاده کنید ممکن است خطاهايی پیش بیايد‪ .‬لطفاً‬
‫قبل از استفاده از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫منوی نصب و گزينه های عکسبرداری و فیلمبرداری را به مقادير پیش فرض‬
‫کارخانه بازنشانی کنید‪( .‬تاريخ‪ ،‬ساعت‪ ،‬زبان‪ ،‬و تنظیمات خروجی تصوير تغییر‬
‫نمی کنند‪( ).‬بلی‪ ،‬خیر)‬
‫‪130‬‬
‫بطلماتطییلو اهتفهید‬
‫تنظیمات ‪2‬‬
‫* پیش فرض‬
‫با موارد منوی تنظیم ‪ 2‬آشنا شويد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری يا پخش مجدد [‪w ← ]m‬‬
‫← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انجام تنظیم گزینه‬
‫های ‪،2‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫زمان خاموش شدن صفحه نمايش را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی که‬
‫تنظیم کرده ايد استفاده نکنید صفحه نمايش خاموش می شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 30 ،‬ثانیه*‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫نمای سریع‬
‫مدت زمان نمای سريع را تنظیم کنید ‪ -‬مقدار زمانی که دوربین عکس را‬
‫بالفاصله بعد از گرفتن آن نمايش می دهد‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ ،‬نگه داشتن)‬
‫تنظیم صفحه‬
‫نمایش‬
‫روشنايی صفحه نمايش‪ ،‬تنظیم روشنايی خودکار‪ ،‬رنگ صفحه نمايش با سنجش‬
‫سطح را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ روشنی نمایشگر‪ :‬می توانید روشنايی نمايشگر را به طور دستی تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫ روشنایی خودکار‪ :‬روشنايی خودکار را روشن يا خاموش کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫ رنگ صفحه نمایش‪ :‬می توانید رنگ نمايشگر را به طور دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫ کالیبراسیون افقی‪ :‬کالیبره کردن سنجش سطح اگر سنجش سطح در سطح‬
‫نیست‪ ،‬دوربین را روی يک سطح قرار دهید و سپس دستورات روی صفحه‬
‫را دنبال کنید‪.‬‬
‫زمان خاموش شدن دوربین را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی که تنظیم‬
‫کرده ايد استفاده نکنید دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 30 ،‬ثانیه*‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه‪ 30 ،‬دقیقه)‬
‫صرفه جویی در‬
‫انرژی‬
‫ دوربین تنظیم زمان خاموش شدن را نگه می دارد حتی اگر باتری‬
‫عوض شود‪.‬‬
‫ اگر دوربین در حال پخش نمايش اساليد يا فیلم به رايانه‪ ،‬تلويزيون‪،‬‬
‫يا چاپگر وصل باشد صرفه جويی نیرو ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫تاريخ‪ ،‬زمان‪ ،‬قالب تاريخ‪ ،‬منطقه زمانی و اينکه آيا تاريخ روی عکس ها حک‬
‫شود يا نه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(منطقه زمانی‪ ،‬تاریخ‪ ،‬زمان‪ ،‬نوع‪ ،‬نوشتن)‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫ تاريخ در قسمت پايین سمت راست عکس ظاهر می شود‪.‬‬
‫ زمانیکه عکسی چاپ می کنید‪ ،‬برخی چاپگرها ممکن است تاريخ‬
‫را درست چاپ نکنند‪.‬‬
‫تنظیم کنید تا متن راهنمايی درباره منوها و عملکردها نشان داده شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫ در حالت پخش به گزينه کالیبراسیون افقی دسترسی نداريد‪.‬‬
‫ نمی توانید سطح سنحش در جهت عمودی را کالیبره کنید‪.‬‬
‫نمایش راهنما‬
‫برای پنهان کردن متن راهنمايی [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫بطلماتطییلو اهتفهید‬
‫تنظیمات ‪3‬‬
‫* پیش فرض‬
‫با موارد منوی تنظیم ‪ ۳‬آشنا شويد‪.‬‬
‫برای انجام تنظیم گزینه‬
‫های ‪،3‬‬
‫گزینه‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری يا پخش مجدد [‪e ← ]m‬‬
‫← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫صدا‬
‫شرح‬
‫ میزان صداری سیستم‪ :‬میزان صدا را تنظیم کنید يا همه صداها را به طور‬
‫کامل خاموش کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪ ،‬باال)‬
‫ صدای‪ : AF‬صدايی که دوربین در حالت ‪ AF‬ايجاد می کند را خاموش يا‬
‫روشن کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫ صدای دکمه‪ :‬صدايی که دوربین زمان فشار دادن دکمه ها ايجاد می کند را‬
‫خاموش يا روشن کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫‪Anynet+‬‬
‫(‪)HDMI-CEC‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪Output‬‬
‫پاک کردن حسگر‬
‫خروجی ویدیو‬
‫زمانی که دوربین را به يک دستگاه تصويری خارجی از قبیل نمايشگر يا تلويزيون‬
‫وصل می کنید خروجی سیگنال تصويری مناسب کشور خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ ‪ :*NTSC‬اياالت متحده آمريکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تايوان‪ ،‬مکزيک‪ ،‬غیره‬
‫ ‪( PAL‬فقط ‪ H ،G ،D ،PAL B‬يا ‪ I‬را پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪ ،‬اتريش‪،‬‬
‫بلژيک‪ ،‬چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ايتالیا‪ ،‬کويت‪ ،‬مالزی‪،‬‬
‫نیوزيلند‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تايلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬غیره‬
‫زمانیکه دوربین را به ‪ HDTV‬وصل می کنید که از‬
‫(‪ Anynet+ )HDMI-CEC‬پشتیبانی می کند‪ ،‬می توانید عملکرد پخش را با‬
‫کنترل از راه دور تلويزيون کنترل کنید‪.‬‬
‫ خاموش‪ :‬نمی توانید با کنترل از راه دور تلويزيون عملکرد پخش دوربین را‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫ روشن*‪ :‬می توانید با کنترل از راه دور تلويزيون عملکرد پخش دوربین را‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫زمانیکه دوربین را با يک کابل ‪ HDMI‬به ‪ HDTV‬وصل می کنید‪ ،‬می توانید‬
‫تفکیک عکس را تغییر دهید‪.‬‬
‫ ‪ :NTSC‬اتوماتیک*‪( 576p ،480p ،720p ،1080i ،‬فقط زمانی که‬
‫‪ PAL‬انتخاب شود فعال می شود)‬
‫اگر ‪ HDTV‬وصل شده نتواند تفکیک انتخاب شده را پشتیبانی کند‪ ،‬دوربین‬
‫تفکیک را يک سطح پايین تر تنظیم می کند‪.‬‬
‫ پاک کردن حسگر‪ :‬گرد و غبار را از حسگر پاک کنید‪.‬‬
‫ اقدام راه اندازی‪ :‬هنگام روشن بودن اين گزينه‪ ،‬هر بار دوربین را روشن کنید‬
‫حسگر را پاک می کند‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫از آنجا که اين محصول از لنزهای قابل تعويض استفاده می کند‪ ،‬ممکن‬
‫است وقتی لنزها را تعويض می کنید روی حسگر گرد و غبار بنشیند‪ .‬اين‬
‫موضوع می تواند منجر به ظاهر شدن ذرات گرد و غبار بر روی عکس‬
‫هايی که می گیريد شود‪ .‬توصیه می شود زمانیکه در يک منطقه پر گرد و‬
‫غبار هستید لنزها را عوض نکنید‪ .‬همچنین‪ ،‬حتماً زمانیکه از لنز استفاده‬
‫نمی کنید درپوش آن را بگذاريد‪.‬‬
‫شرح‬
‫نسخه نرم افزار بدنه و لنز‪ ،‬نشانی ‪ ،Wi-Fi MAC‬و شماره گواهی شبکه را‬
‫مشاهده کرده يا نرم افزار را به روز کنید‪.‬‬
‫ به روز رسانی نرم افزار ثابت‪ :‬نرم افزار داخلی بدنه يا لنز دوربین را به روز‬
‫کنید‪( .‬نرم افزار داخلی بدنه‪ ،‬نرم افزار داخلی لنز)‬
‫اطالعات دستگاه‬
‫ می توانید به روزرسانی های نرم افزار ثابت را از‬
‫‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫ال شارژ شده به روزرسانی های نرم‬
‫ نمی توانید بدون يک باتری کام ً‬
‫افزار داخلی را انجام دهید‪ .‬قبل از اجرای ارتقا نرم افزار داخلی باتری‬
‫را کامال شارژ کنید‪.‬‬
‫ اگر نرم افزار داخلی را به روزرسانی کنید‪ ،‬مقادير تنظیمات کاربر‬
‫بازنشانی خواهد شد‪( .‬تاريخ‪ ،‬زمان‪ ،‬زبان‪ ،‬خروجی فیلم تغییر نخواهد‬
‫کرد‪).‬‬
‫ هنگامی که به روزرسانی در حال انجام است‪ ،‬دوربین را خاموش‬
‫نکنید‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫بطلماتطییلو اهتفهید‬
‫‪GPS‬‬
‫با موارد منوی تنظیم ‪ GPS‬آشنا شويد‪ .‬برای استفاده از عملکرد ‪ ،GPS‬بايد وسیله جانبی‬
‫اختیاری ‪ GPS‬را خريداری کرده باشید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫‪،GPS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری يا پخش مجدد [‪U ← ]m‬‬
‫← يک گزينه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫افزودن اطالعات‬
‫جغرافیایی‬
‫برای گرفتن عکس هايی با اطالعات مکان با استفاده از سیستم موقعیت ياب‬
‫جهانی (‪ )GPS‬اين گزينه را تنظیم کنید‪ .‬اطالعات مکان به اطالعات ‪Exif‬‬
‫همراه با عکس اضافه می شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تنظیمات معتبر زمان‬
‫‪GPS‬‬
‫وقتی دوربین نمی تواند عالئم ‪ GPS‬را دريافت کند‪ ،‬زمان را تنظیم کنید تا از‬
‫اطالعات آخرين مکان استفاده شود‪ .‬اگر پس از زمان مشخصی دوربین نتواند‬
‫سیگنال های ‪ GPS‬را دريافت کند‪ ،‬اطالعات مکان روی عکس ها ضبط‬
‫نخواهد شد‪ 15( .‬ثانیه*‪ 30 ،‬ثانیه‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه‪ 30 ،‬دقیقه)‬
‫نمایشگر مکان‬
‫برای نمايش اطالعات محل در قسمت باالی سمت راست صفحه حالت‬
‫عكسبرداری اين گزينه را تنظیم كنید‪ .‬فقط در صورتی که در کشور کره باشید‪،‬‬
‫اطالعات مکان به زبان کره ای نمايش داده می شود و زبان نمايشگر بر روی‬
‫کره ای تنظیم می شود‪ .‬اگر زبان ديگری تنظیم شده باشد‪ ،‬اطالعات مکان به‬
‫زبان انگلیسی نمايش داده می شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تنظیم مجدد ‪GPS‬‬
‫برای جستجوی نزديک ترين ماهواره های ‪ GPS‬در موقعیت فعلی‪ ،‬اين گزينه‬
‫را تنظیم كنید‪( .‬بلی‪ ،‬خیر)‬
‫‪133‬‬
‫فصل ‪6‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫با اتصال دوربین به دستگاههای خارجی مانند رایانه‪ ،‬تلویزیون ‪ HDTV‬یا چاپگر عکس از دوربین به طور کامل استفاده کنید‪.‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪ HDTV‬یا تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫‪ HDMI‬را روی ‪ HDTV‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫عکس ها يا فیلم های خود را با اتصال دوربین با استفاده از کابل ‪ HDMI‬اختیاری به يک‬
‫تلويزيون ‪( HDTV‬تلويزيون ‪ ۳‬بعدی) پخش کنید‪.‬‬
‫ صفحه ‪ HDTV‬صفحه نمايش دوربین را منعکس می کند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مشاهده فایل ها در تلویزیون ‪HDTV‬‬
‫‪1‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری يا پخش‪e ← ]m[ ،‬‬
‫خروجی ‪ ← HDMI‬يک گزينه را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)۱۳2‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین و ‪ HDTV‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلويزيون ‪HDTV‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫از روشن بودن ‪ HDTV‬و دوربین اطمینان حاصل کرده و سپس حالت‬
‫←‬
‫با استفاده از دکمه های روی دوربین فیلمها و عکسها را مشاهده کنید‪.‬‬
‫ هنگام استفاده از کابل ‪ ،HDMI‬نمی توانید دوربین را به يک ‪ HDTV‬با استفاده از روش‬
‫(‪ Anynet+)CEC‬وصل کنید‪.‬‬
‫ عملکردهای (‪ Anynet+)CEC‬اجازه می دهد با استفاده از کنترل از راه دور تلويزيون‬
‫دستگاههای متصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫ اگر ‪ HDTV‬از (‪ Anynet+)CEC‬پشتیبانی کند‪ ،‬وقتی تلويزيون همراه با دوربین به کار‬
‫رود به طور خودکار روشن می شود‪ .‬اين ويژگی ممکن است در برخی ‪ HDTV‬ها موجود‬
‫نباشد‪.‬‬
‫ وقتی دوربین به يک ‪ HDTV‬با کابل ‪ HDMI‬وصل باشد‪ ،‬نمی تواند فیلم يا عکس بگیرد‪.‬‬
‫ وقتی دوربین به يک ‪ HDTV‬وصل باشد‪ ،‬برخی عملکردهای پخش دوربین ممکن است‬
‫موجود نباشد‪.‬‬
‫ مدت زمانی که اين دوربین يا يک ‪ HDTV‬متصل می شوند بسته به کار ت حافظه مورد‬
‫استفاده‪ ،‬متفاوتند‪.‬‬
‫ به عنوان قابیلت اصلی يک کارت حافظه برای افزايش سرعت انتقال‪ ،‬گفتن اينکه يک کارت‬
‫حافظه با سرعت انتقال سريعتر همچنین باعث سرعت در استفاده از عملکرد ‪ HDMI‬می‬
‫شود‪ ،‬صحیح نیست‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫یارلخمهام اگتل‬
‫لممللاتا >‬
‫نل شیمللهکم لم امهلمافاهدهاشمهاشم هلمافاهدهاشم‪ 3‬هاشم‬
‫‪5‬‬
‫مشاهده فایل ها بر روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫تصاویر گرفته شده در حالت ‪ 3‬بعدی یا حالت پانورامای ‪ 3‬بعدی را می توانید بر روی تلویزیون‬
‫‪ 3‬بعدی مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مدر حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪e ← ]m[ ،‬‬
‫خروجی ‪ ← HDMI‬یک گزینه را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)132‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین و تلویزیون ‪ 3‬بعدی را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلویزیون ‪ 3‬بعدی‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ اگر ‪ Anynet+‬سازگار با تلویزیون ‪ 3‬بعدی سامسونگ دارید و عملکرد‬
‫‪ Anynet+‬دوربین را فعال کرده باشید‪ ،‬تلویزیون ‪ 3‬بعدی بطور خودکار‬
‫روشن می شود و صفحه دوربین را نشان می دهد و دوربین بطور خودکار‬
‫وارد حالت پخش می شود‪.‬‬
‫ اگر ‪ Anynet+‬دوربین را خاموش کنید‪ ،‬تلویزیون ‪ 3‬بعدی به طور خودکار‬
‫روشن نخواهد شد‪.‬‬
‫←‬
‫برای جابجایی به حالت ‪ ]I[ ،3D‬روی دوربین یا دکمه جابجایی‬
‫حالت روی تلویزیون را فشار دهید‪.‬‬
‫ برای جابجایی به حالت ‪ ]I[ ،2D‬یا دکمه جابجایی را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫عملکرد ‪ 3‬بعدی تلویزیون را روشن کنید‪.‬‬
‫ برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر تلویزیون خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫تصاویر ‪ 3‬بعدی را با استفاده از دکمه های روی کنترل از راه دور‬
‫تلویزیون مشاهده کنید‪.‬‬
‫ فایل ‪ MPO‬دارای جلوه ‪ 3‬بعدی را نمی توانید در تلویزیونی که از این نوع فایل‬
‫پشتیبانی نمی کند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫ هنگام مشاهده فایلهای ‪ MPO‬بر روی تلویزیون ‪ 3‬بعدی از عینک های ‪ 3‬بعدی مناسب‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫از نگاه کردن طوالنی مدت به تلویزیون ‪ 3‬بعدی یا نمایشگر ‪ 3‬بعدی برای مشاهده عکسهای‬
‫‪ 3‬بعدی گرفته شده توسط دوربین خود‪ ،‬بپرهیزید‪ .‬نگاه کردن طوالنی مدت به نمایشگرهای‬
‫‪ 3‬بعدی عوارض نامطلوبی نظیر خستگی چشم‪ ،‬خستگی جسمی‪ ،‬حالت تهوع و غیره را به‬
‫همراه دارد‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما‬
‫چاپ عکس ها‬
‫با اتصال مستقیم چاپگر يا ذخیره اطالعات فرمت سفارش چاپ ديجیتال (‪ )DPOF‬روی يک‬
‫کارت حافظه عکس های روی دوربین خود را چاپ کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫چاپ عکس ها با چاپگر عکس ‪PictBridge‬‬
‫‪3‬‬
‫می توانید به وسیله چاپگر سازگار با ‪ ،PictBridge‬با اتصال مستقیم دوربین به چاپگر‪ ،‬عکس‬
‫های خود را چاپ کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫وقتی که چاپگر روشن است‪ ،‬دوربین را با کابل ‪ USB‬به چاپگر وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ وقتی پنجره جهشی روی نمايشگر دوربین ظاهر می شود‪ ،‬چاپگر را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب عکس‪ ]F/C[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ [‪ ]m‬را برای تنظیم گزينه های چاپ فشار دهید‪.‬‬
‫[‪ ]o‬را جهت چاپ فشار دهید‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > او ا عهاهو‬
‫ایجاد سفارش چاپ (‪)DPOF‬‬
‫پیکربندی تنظیمات چاپ‬
‫تصاوير‬
‫يک تصوير‬
‫اندازه‬
‫صفحه بندی‬
‫‪( DPOF‬فرمت سفارش چاپ ديجیتال) اجازه می دهد اندازه چاپ يک عکس و تعداد نسخه های‬
‫چاپ را تنظیم کنید‪ .‬دوربین اطالعات ‪ DPOF‬را در پوشه ‪ MISC‬کارت حافظه شما نگهداری‬
‫می کند‪ .‬وقتی دوربین تصويری با اطالعات ‪ DPOF‬نمايش می دهد يک نشانگر ‪ DPOF‬هم‬
‫نمايش می دهد‪ .‬اگر برای تصاوير خود اطالعات ‪ DPOF‬را تنظیم کرده ايد‪ ،‬می توانید کارت‬
‫حافظه را برای چاپ به يک فروشگاه چاپ ديجیتال ببريد‪.‬‬
‫نوع‬
‫کیفیت‬
‫تاريخ‬
‫چاپ‬
‫برای تغییر تنظیمات‬
‫‪،DPOF‬‬
‫در حالت پخش‪ ← DPOF ← x ← ]m[ ،‬را فشار داده و‬
‫يک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫خروج‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تصاویر‬
‫انتخاب کنید آيا عکس فعلی يا همه عکس ها را چاپ می کنید‪.‬‬
‫اندازه‬
‫اندازه چاپ را مشخص کنید‪.‬‬
‫صفحه بندی‬
‫تعداد عکس های هر صفحه را تعیین کنید‪.‬‬
‫نوع‬
‫نوع کاغذ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫کیفیت چاپ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫تاریخ‬
‫چاپ تاريخ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫نام فایل‬
‫چاپ نام فايل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حذف‬
‫تنظیمات را به مقادير پیش فرض آنها بازنشانی کنید‪.‬‬
‫ممکن است بعضی از چاپگرها‪ ،‬برخی از گزينه ها را پشتیبانی نکنند‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > او ا عهاهو‬
‫گزینه های ‪DPOF‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫استاندارد‬
‫می توانید عکسها را برای چاپ و تعداد نسخه های عکس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ انتخاب‪ :‬تعداد نسخه های عکسهايی که انتخاب می کنید را تعیین کنید‪.‬‬
‫(عکس مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید ← تعداد نسخههای چاپ را با‬
‫چرخاندن دکمه هدايت انتخاب کرده و سپس [‪ ]f‬را فشار دهید‪).‬‬
‫ همه‪ :‬تعداد نسخه ها را برای همه عکسها انتخاب کنید‪( .‬با فشار دادن‬
‫[‪ ]I/D‬و سپس فشار دادن [‪ ]o‬تعداد نسخه ها را انتخاب کنید‪).‬‬
‫ حذف‪ :‬لغو همه انتخابهای تعداد چاپ ‪.DPOF‬‬
‫فهرست‬
‫اين گزينه اجازه می دهد همه عکسها را در يک کاغذ به صورت تصاوير‬
‫کوچک چاپ کنید‪ .‬اندازه چاپ که توسط شما تنظیم شده است‪ ،‬فقط با چاپگرهای‬
‫سازگار با ‪ DPOF 1.1‬قابل استفاده است‪.‬‬
‫اندازه‬
‫می توانید اندازه چاپ را مشخص کنید‪.‬‬
‫ انتخاب‪ :‬اندازه چاپ را برای عکسهای مورد نظر خود انتخاب کنید‪( .‬عکس‬
‫مورد نظر برای چاپ را انتخاب کنید ← اندازه چاپ را با چرخاندن دکمه‬
‫هدايت انتخاب کرده و سپس [‪ ]f‬را فشار دهید‪).‬‬
‫ همه‪ :‬اندازه چاپ همه عکسهای ذخیره شده در کارت حافظه را انتخاب‬
‫کنید‪( .‬با فشار دادن [‪ ]I/D‬و سپس فشار دادن [‪ ]o‬اندازه چاپ‬
‫را انتخاب کنید‪).‬‬
‫ حذف‪ :‬اندازه ‪ DPOF‬چاپ را برای همه عکس ها لغو کنید‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫با اتصال دوربین به رايانه فايلهای روی کارت حافظه را به رايانه خود منتقل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ویندوز‬
‫‪4‬‬
‫روی رايانه خود‪( My Computer ،‬رايانه من) ←‬
‫‪( Removable Disk‬ديسک جداشدنی) ← ‪← DCIM‬‬
‫‪ XXXPHOTO‬يا ‪ XXX_MMDD‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فايل های مورد نظر را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس آنها را بکشید يا در رايانه‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫اتصال دوربین به عنوان یک دیسک قابل جداسازی‬
‫می توانید دوربین را به عنوان يک ديسک جدا شدنی به رايانه خود وصل کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رايانه وصل کنید‪.‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ وقتی پنجره جهشی روی نمايشگر دوربین ظاهر می شود‪ ،‬رایانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر نوع پوشه روی تاریخ تنظیم شده باشد‪ ،‬نام پوشه به صورت “‪ ”XXX_MMDD‬نشان داده می‬
‫شود‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عکسی را در ‪ ۱‬ژانويه بگیريد‪ ،‬نام پوشه "‪ "101_0101‬خواهد بود‪.‬‬
‫ بايد انتهای کابل ‪ USB‬را به دوربین خود وصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل برعکس‬
‫وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده اين وسیله در قبال از دست‬
‫رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫ اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪ .‬در اين صورت‪ ،‬بايد دوربین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > عاریوهافوالاهواهبافعاواب‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل مکینتاش‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows XP‬‬
‫روشهای قطع اتصال دوربین در ‪ Windows Vista‬و ‪ Windows 7‬يکسان است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫مطمئن شويد که هیچ اطالعاتی بین دوربین و رايانه رد و بدل نمی شود‪.‬‬
‫ اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬بدين معناست که انتقال‬
‫اطالعات در حال انجام است‪ .‬لطفاً صبر کنید تا چشمک زدن چراغ وضعیت‬
‫قطع شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫در نوار ابزار واقع در پايین سمت راست صفحه رايانه‪ ،‬روی‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫روی کادر پیام نشان دهنده جدا شدن ايمن‪ ،‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رايانه ‪ Macintosh‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪ Mac OS 10.4‬يا جديدتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫کلیک‬
‫ بايد انتهای کابل ‪ USB‬را به دوربین خود وصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل برعکس‬
‫وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده اين وسیله در قبال از دست‬
‫رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫ اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪ .‬در اين صورت‪ ،‬بايد دوربین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ وقتی پنجره جهشی روی نمايشگر دوربین ظاهر می شود‪ ،‬رایانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ديسک جداشدنی را باز کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫عکس ها يا فیلم ها را به رايانه منتقل کنید‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما‬
‫استفاده از برنامه ها روی ‪PC‬‬
‫می توانید با استفاده از برنامه های عرضه شده‪ ،‬فايل ها را ويرايش کنید‪ .‬می توانید بی سیم فايل ها را‬
‫به روی رايانه ارسال کنید‪.‬‬
‫نصب نرم افزار‬
‫برنامه های موجود روی سی دی‬
‫برنامه‬
‫هدف‬
‫‪Intelli-studio‬‬
‫ويرايش عکس ها و فیلم ها‪.‬‬
‫‪PC Auto Backup‬‬
‫از طريق ‪ ،Wi-Fi‬فايل های ضبط شده را به رايانه‬
‫شخصی متصل ارسال کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫سی دی را در رايانه قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫هنگامی که راهنمای تنظیم ظاهر شد‪ ،‬روی‬
‫‪( Samsung Digital Camera Installer‬نصب کننده دوربین‬
‫ديجیتال ‪ )Samsung‬کلیک کنید‪.‬‬
‫ اگر رايانه شما نیازمندی ها را برآورده نمی کند‪ ،‬ممكن است فیلم ها درست پخش نشوند يا‬
‫ويرايش آنها بیشتر طول بكشد‪.‬‬
‫ ‪ DirectX 9.0c‬يا باالتر را قبل از استفاده از برنامه نصب كنید‪.‬‬
‫ برای اتصال دوربین به عنوان ديسك جداشدنی بايد از ‪ Windows XP/Vista/7‬يا‬
‫‪ Mac OS 10.4‬يا باالتر استفاده كنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫برنامه های مورد نظر برای نصب را انتخاب کرده و روی ‪( Install‬نصب)‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫استفاده از رايانه ای که خودتان مونتاژ کرده ايد يا رايانه و سیستم عاملی که پشتیبانی نمی شود‪،‬‬
‫ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط می کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫وقتی نصب انجام شد‪ ،‬روی ‪( Exit‬خروج) کلیک کنید‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > عطرروهااعااهماوبباهوافتماسا‬
‫استفاده از ‪Intelli-studio‬‬
‫‪ Intelli-studio‬يک برنامه تعبیه شده است که به شما امکان می دهد فايل ها را پخش کرده و‬
‫ويرايش نمايید‪ .‬می توانید فايلهايی را نیز به سايتهای دلخواه خود آپلود کنید‪ .‬برای جزئیات بیشتر‬
‫‪( Help‬راهنما) ← ‪( Help‬راهنما) را در برنامه انتخاب كنید‪.‬‬
‫نیازمندی ها‬
‫گزینه‬
‫نیازمندی ها‬
‫سیستم عامل*‬
‫‪ Windows Vista ،Windows XP SP2‬يا ‪Windows 7‬‬
‫(نسخه های ‪ ۳2‬بیتی)‬
‫سی پی یو‬
‫‪ ۱/۶۶ ،Intel® Core 2 Duo‬گیگاهرتز يا باالتر‪/‬‬
‫‪ 2/2 ،AMD Athlon™ X2 Dual-Core‬گیگاهرتز يا باالتر‬
‫رم‬
‫حداقل ‪ ۵۱2‬مگابايت ‪ ۱( RAM‬گیگابايت و باالتر توصیه می شود)‬
‫ظرفیت هارد دیسک‬
‫‪ 2۵0‬مگابايت يا بیشتر (‪ ۱‬گیگابايت يا بیشتر توصیه می شود)‬
‫موارد دیگر‬
‫ درايو سی دی‬
‫ نمايشگر ‪ 1024x768‬پیکسل سازگار با نمايش رنگی ‪ ۱۶‬بیتی‬
‫(صفحه نمايش رنگی ‪ 1280x1024‬پیکسل‪ ۳2 ،‬بیتی توصیه می‬
‫شود)‬
‫ پورت ‪USB 2.0‬‬
‫ سری ‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬يا باالتر‪/‬‬
‫سری ‪ ATI X1600‬يا باالتر‬
‫ ‪ Microsoft DirectX 9.0c‬يا جديدتر‬
‫ اين نیازمندی ها صرفاً پیشنهادی است‪ .‬بسته به وضعیت رايانه شما‪ ،‬حتی با برآورده شدن اين‬
‫نیازمندی ها‪ ،‬ممکن است عملکرد برنامه ها با اختالل روبرو شود‪.‬‬
‫ ‪ Intelli-studio‬فقط با ويندوز سازگار است‪.‬‬
‫ ‪ Intelli-studio‬از قالب های زير پشتیبانی می كند‪:‬‬
‫ فیلم‪( MP4 :‬ويدئو‪ ،H.264 :‬صدا‪،)WMV 7/8/9( WMV ،)AAC :‬‬‫‪)MJPEG( AVI‬‬
‫ عکس‪TIFF ،PNG ،BMP ،GIF ،JPG :‬‬‫ نمی توانید فايلهای دارای فرمت ‪ RAW‬را با برنامه ‪ Intelli-studio‬باز کنید‪.‬‬
‫ نمی توانید مستقیماً در دوربین فايل ها را ويرايش كنید‪ .‬قبل از ويرايش فايل ها را به يك پوشه‬
‫در رايانه انتقال دهید‪.‬‬
‫* يک نسخه ‪ 2۳‬بیتی ‪ Intelli-studio‬نصب خواهد شد‪ .‬حتی بر روی نسخه های ‪ ٤٦‬بیتی‬
‫‪ Windows Vista ،Windows XP‬و ‪.Windows 7‬‬
‫‪143‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > عطرروهااعااهماوبباهوافتماسا‬
‫استفاده از رابط ‪Intelli-studio‬‬
‫‪7‬‬
‫‪۶‬‬
‫‪۵‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫‪۳‬‬
‫‪2‬‬
‫‪۱‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫‪۱4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪۱۳‬‬
‫‪9‬‬
‫شرح‬
‫‪8‬‬
‫فايل های پوشه انتخاب شده را در رايانه مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫فايل های دوربین متصل شده را پنهان کنید يا نشان دهید‪.‬‬
‫‪۱0‬‬
‫فايل های پوشه انتخاب شده را در دوربین مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫فايل ها را به صورت تصاوير کوچک يا بر روی يک نقشه مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪۱2‬‬
‫پوشه ها را در دستگاه متصل شده مرور کنید‪.‬‬
‫‪۱۳‬‬
‫پوشه ها را در رايانه مرور کنید‪.‬‬
‫‪۱4‬‬
‫به پوشه قبلی يا بعدی برويد‪.‬‬
‫‪۱۵‬‬
‫فايل ها را چاپ کنید‪ ،‬فايل ها را روی يک نقشه مشاهده کنید‪ ،‬فايل ها را در پوشه من ذخیره‬
‫کنید‪ ،‬يا چهره ها را ثبت کنید‪.‬‬
‫‪۱2‬‬
‫‪۱0‬‬
‫‪۱۱‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪۱‬‬
‫منوها را باز کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫فايل ها را در پوشه انتخاب شده نمايش دهید‪.‬‬
‫‪۳‬‬
‫به حالت ويرايش عکس تغییر دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫به حالت ويرايش فیلم تغییر دهید‪.‬‬
‫‪۵‬‬
‫به حالت اشتراک گذاری تغییر دهید‪( .‬می توانید فايل ها را با ايمیل بفرستید يا آنها را در‬
‫پايگاه های اينترنتی‪ ،‬مانند ‪ Flickr‬يا ‪ YouTube‬آپلود کنید‪).‬‬
‫‪۶‬‬
‫تصاوير کوچک موجود در فهرست را بزرگ يا کوچک کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫يک نوع فايل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > عطرروهااعااهماوبباهوافتماسا‬
‫انتقال فایل ها با استفاده از ‪Intelli-studio‬‬
‫شما به راحتی می توانید فايلهای روی دوربین خود را با استفاده از ‪ Intelli-studio‬به رايانه‬
‫منتقل کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رايانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ Intelli-studio‬را بر روی رايانه خود اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ وقتی پنجره جهشی روی نمايشگر دوربین ظاهر می شود‪،‬‬
‫رایانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره فايل های جديد‪ ،‬يک پوشه را در رايانه انتخاب کنید و‬
‫بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ فايل های جديد به رايانه منتقل می شوند‪.‬‬
‫ اگر دوربین شما فايل جديدی نداشته باشد‪ ،‬پنجره بازشو برای ذخیره فايل های‬
‫جديد ظاهر نخواهد شد‪.‬‬
‫ بايد سر کابل را از محل اتصال صحیح به دوربین وصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده اين وسیله در قبال‬
‫از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫ اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنید‪ ،‬دوربین ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪ .‬در اين صورت‪ ،‬بايد دوربین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫عتصوهاهباهطرتوهلوماروفما > عطرروهااعااهماوبباهوافتماسا‬
‫نصب ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫‪1‬‬
‫دی وی دی رام ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬را در رايانه‬
‫خود قرار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫يک زبان انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫استفاده از ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبديل می شوند و بر اساس‬
‫تنظیمات دوربین در زمان تصويربرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فايل های ‪ RAW‬به فرمت‬
‫‪ JPEG‬تبديل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬با استفاده از ‪Adobe‬‬
‫‪ Photoshop Lightroom‬می توانید نوردهی ها‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬رنگ مايه ها‪ ،‬کنتراست ها‬
‫و رنگ های عکس ها را تنظیم کنید‪ .‬می توانید فايل های ‪ TIFF‬يا ‪ JPEG‬را همانند فايل های‬
‫‪ RAW‬ويرايش کنید‪ .‬برای اطالع بیشتر‪ ،‬به راهنمای برنامه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫فصل ‪7‬‬
‫پیوست‬
‫درباره پیام های خطا‪ ،‬تعمیر و نگهداری دوربین‪،‬‬
‫نکات رفع اشکال‪ ،‬مشخصات و لوازم جانبی اختیاری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫شیلطم‬
‫پیام های خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زير ظاهر می شود‪ ،‬اين راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫لنز قفل است‬
‫لنز قفل است‪ .‬لنز را برخالف حرکت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید تا صدای تق بشنويد‪( .‬صفحه ‪)۳۵‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫ دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه را بیرون بیاوريد و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫يک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید يا باتری را شارژ‬
‫کنید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود نیست‬
‫عکس بگیريد يا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای عکس‬
‫باشد‪.‬‬
‫خطای فایل‬
‫فايل آسیب ديده را حذف کنید يا با يک مرکز خدمات تماس‬
‫بگیريد‪.‬‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فايل های غیرضروری را حذف کنید يا يک کارت حافظه جديد‬
‫داخل دوربین بگذاريد‪.‬‬
‫کارت حافظه قفل شده است‬
‫می توانید کارت ‪ SDHC ،SD‬يا ‪ SDXC‬را قفل کنید تا از‬
‫حذف شدن فايلها جلوگیری کنید‪ .‬هنگام عکسبرداری‪ ،‬قفل کارت‬
‫را باز کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۵2‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫تعداد پوشه ها و فایلها به حداکثر‬
‫تعداد مجاز رسیده است‪ .‬کارت را‬
‫عوض کنید‬
‫نام فايل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬فايل های روی‬
‫کارت حافظه را به رايانه منتقل کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۳0‬‬
‫‪Error 00‬‬
‫دوربین را خاموش کنید و لنز را دوباره نصب نمايید‪ .‬اگر باز‬
‫هم اين پیام ظاهر شد‪ ،‬با يک مرکز خدمات تماس بگیريد‪.‬‬
‫‪Error 01/02‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪ ،‬باتری را بیرون بیاوريد و دوباره‬
‫داخل دوربین قرار دهید‪ .‬اگر باز هم اين پیام ظاهر شد‪ ،‬با يک‬
‫مرکز خدمات تماس بگیريد‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫شیلطم‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از يک بُرس استفاده کنید و لنز را به آرامی با يک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مايع تمیزکننده لنز را به يک تکه کاغذ تمیزکننده زده و به‬
‫آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫بسته به شرايط مختلف عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به خاطر اينکه حسگر تصوير در معرض‬
‫محیط خارج است‪ ،‬ممکن است گرد و غبار روی عکس ها ظاهر شود‪ .‬اين مشکل عادی است‬
‫و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار‪ ،‬در استفاده روزانه از دوربین اتفاق می افتد‪ .‬با به کار‬
‫انداختن عملکرد پاک کردن حسگر‪ ،‬می توانید گرد و غبار را از روی حسگر پاک کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪ )۱۳2‬اگر پس از تمیز کردن حسگر‪ ،‬باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬با يک مرکز خدمات‬
‫تماس بگیريد‪ .‬بُرس دمنده را داخل دهانه پايه لنز نکنید‪.‬‬
‫بدنه دوربین‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با يک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫هرگز از بنزين‪ ،‬تینر يا الکل برای تمیز کردن اين وسیله استفاده نکنید‪ .‬اين محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند يا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫ دوربین را در معرض هوای بسیار سرد يا دمای بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید‪.‬‬
‫ از دوربین در محلهايی با رطوبت بسیار شديد‪ ،‬يا جايی که تغییر رطوبت بسیار شديد دارد‪،‬‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫ از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری ان در محیط های گرم‪ ،‬با‬
‫تهويه ناکافی مانند ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫ از دوربین و نمايشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات خشن‪ ،‬و لرزش های بیش از حد محافظت‬
‫نمايید تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫ از به کار بردن يا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬يا دارای‬
‫تهويه نامناسب خودداری نمايید تا از آسیب ديدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین‬
‫جلوگیری شود‪.‬‬
‫ از دوربین خود در نزديکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬يا مواد شیمیايی قابل اشتعال‬
‫استفاده نکنید‪ .‬گازها و مايعات قابل اشتعال‪ ،‬يا مواد منفجره را در همان محفظه ای که دوربین‬
‫يا لوازم جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری يا حمل نکنید‪.‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا‬
‫ زمانی که از دوربین در ساحل يا مناطق مشابه ديگر استفاده می کنید از دوربین در برابر شن‬
‫و گرد و غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫ دوربین شما ضد آب نیست‪ .‬باتری يا کارت حافظه را با دست خیس لمس نکنید‪ .‬استفاده از‬
‫دوربین با دستهای خیس ممکن است به دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫نگهداری برای زمانی طوالنی‬
‫ وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته شده يا همراه با‬
‫مواد جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫ در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام ذخیره دوربین‪ ،‬باتری‬
‫ها را از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند يا‬
‫بپوسند و باعث وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫ باتری هايی که استفاده نمی شوند‪ ،‬در طول زمان شارژ خالی می کنند و بايد قبل از استفاده‪،‬‬
‫مجدداً شارژ شوند‪.‬‬
‫ دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از يک مکان سرد به مکانی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است بر روی لنز يا‬
‫قطعات داخلی دوربین رطوبت تشکیل شود‪ .‬در اين شرايط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و حداقل‬
‫‪ ۱‬ساعت صبر کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را از دوربین‬
‫خارج کرده قبل از داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه ذرات صبر کنید‪.‬‬
‫سایر احتیاطها‬
‫ هرگز دوريین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژ يا لوازم جانبی را در نزديکی‪ ،‬داخل يا روی وسايل گرمازا‪،‬‬
‫مانند اجاق مايکروويو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬يا رادياتور قرار ندهید‪ .‬اين وسايل ممکن است باعث تغییر‬
‫شکل دوربین شود و همچنین می تواند باعث گرمای بیش از حد و در پی آن آتش سوزی يا‬
‫انفجار شود‪.‬‬
‫ لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که اين کار ممکن است موجب تغییر‬
‫رنگ حسگر تصوير يا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫ از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمايید‪ .‬لنز را با يک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و‬
‫بدون پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫ دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬اين کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود يا ديگران يا‬
‫آسیب به دوربین شود‪.‬‬
‫ اگر ضربه بیرونی به دوربین بخورد‪ ،‬ممکن است خاموش شود‪ .‬اينکار برای محافظت کارت‬
‫حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زيرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از‬
‫کارکرد صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫ هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬اين وضعیت عادی است و نبايد‬
‫تأثیری بر طول عمر يا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫ وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫ وقتی از دوربین در دماهای پايین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول‬
‫بکشد‪ ،‬رنگ صفحه نمايش ممکن است موقتا تغییر کند يا پس ديد ظاهر شود‪ .‬اين وضعیت‪ ،‬به‬
‫معنای خرابی نیست و وقتی دوربین به دمای معمولی بازگردانده شود‪ ،‬خودبخود اصالح می‬
‫شوند‪.‬‬
‫ دوربین شما از قطعات ظريفی تشکیل شده است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫ وقتی دوربین در حال استفاده نیست‪ ،‬صفحه نمايش را در قاب نگه داريد تا نیروی بیرونی به‬
‫آن صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از ماسه‪ ،‬قطعات تیز يا اشیای شل‪ ،‬از افتادن خط و‬
‫خش روی دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫ در صورت ترک خوردگی يا شکستن صفحه نمايش از دوربین استفاده نکنید‪ .‬شیشه شکسته‬
‫يا اکريلیک ممکن است موجب آسیب رسیدن به دست يا صورت شما شود‪ .‬دوربین را برای‬
‫تعمیر به يکی از مراکز خدمات سامسونگ ببريد‪.‬‬
‫ رنگ يا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند‬
‫موجب حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما يا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر يک از اين عالئم را‬
‫مشاهده نموديد‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با يک پزشک مشورت نمايید‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫درباره کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها يا شرايط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت‬
‫باشد‪ .‬اين ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2 SD‬گیگابايتی هستند‪.‬‬
‫اين محصول از کارتهای حافظه (‪،SD )Secure Digital‬‬
‫(‪،SDHC )Secure Digital High Capacity‬‬
‫(‪،microSDHC ،microSD ،SDXC )Secure Digital eXtended Capacity‬‬
‫يا ‪ microSDXC‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫اندازه‬
‫‪1920X1080‬‬
‫(‪ ۳0‬فريم در ثانیه)‬
‫پايانه‬
‫‪1920X810‬‬
‫(‪ 24‬فريم در ثانیه)‬
‫کلید حفاظت در برابر نوشتن‬
‫کیفیت‬
‫‪HQ‬‬
‫ادی‬
‫تقريبا "‪۱7' ۳۵‬‬
‫تقريبا "‪2۱' ۵۶‬‬
‫تقريبا "‪۱9' 00‬‬
‫تقريبا "‪2۳' 4۳‬‬
‫برچسب (جلو)‬
‫فیلم*‬
‫با استفاده از سويیچ محافظت در برابر نوشتن کارت ‪ SDHC ،SD‬يا ‪ SDXC‬می توانید از‬
‫حذف فايلها جلوگیری کنید‪ .‬سويیچ را به پايین بکشید تا قفل شده و يا باال بکشید تا قفل باز شود‪.‬‬
‫هنگام گرفتن عکس و فیلم‪ ،‬قفل کارت را باز کنید‪.‬‬
‫مبدل کارت حافظه‬
‫‪1280X720‬‬
‫(‪ ۳0‬فريم در ثانیه)‬
‫تقريبا "‪29' ۱0‬‬
‫تقريبا "‪۳۶' 20‬‬
‫‪640X480‬‬
‫(‪ ۳0‬فريم در ثانیه)‬
‫تقريبا "‪7۳' 2۶‬‬
‫تقريبا "‪9۱' 00‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫(‪ ۳0‬فريم در ثانیه)‬
‫تقريبا "‪2۳۶' ۱۶‬‬
‫تقريبا "‪287' ۱2‬‬
‫* هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است تغییر کند‪ .‬چندين فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان‬
‫ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو با اين محصول‪ ،‬يک رايانه يا يک کارت خوان حافظه‪،‬‬
‫کارت را داخل يک مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫کیفیت‬
‫اندازه‬
‫عکس‬
‫خیلی خوب‬
‫خوب‬
‫عادی‬
‫‪RAW‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‬
‫‪ + RAW‬خوب‬
‫‪ + RAW‬عادی‬
‫(‪20.0M )5472X3648‬‬
‫‪۱8۶‬‬
‫‪۳۶4‬‬
‫‪۵۳۵‬‬
‫‪۵۳‬‬
‫‪۳7‬‬
‫‪4۶‬‬
‫‪۵۱‬‬
‫(‪10.1M )3888X2592‬‬
‫‪۳78‬‬
‫‪724‬‬
‫‪۱,04۳‬‬
‫‪-‬‬
‫‪47‬‬
‫‪۵۳‬‬
‫‪۵۶‬‬
‫(‪5.9M )2976X1984‬‬
‫‪۶2۶‬‬
‫‪۱,۱۶8‬‬
‫‪۱,۶42‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵2‬‬
‫‪۵7‬‬
‫‪۵8‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫‪۱,۶27‬‬
‫‪2,742‬‬
‫‪۳,۵۵۳‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵8‬‬
‫‪۶0‬‬
‫‪۶۱‬‬
‫یلاوت‬
‫‪7۳۱‬‬
‫‪۱,۳49‬‬
‫‪۱,878‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫(‪16.9M )5472X3080‬‬
‫‪2۳0‬‬
‫‪448‬‬
‫‪۶۵۵‬‬
‫‪-‬‬
‫‪40‬‬
‫‪49‬‬
‫‪۵۳‬‬
‫(‪7.8M )3712X2088‬‬
‫‪48۵‬‬
‫‪9۱9‬‬
‫‪۱,۳۱0‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵0‬‬
‫‪۵۵‬‬
‫‪۵7‬‬
‫(‪4.9M )2944X1656‬‬
‫‪747‬‬
‫‪۱,۳7۶‬‬
‫‪۱,9۱2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵4‬‬
‫‪۵7‬‬
‫‪۵9‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫‪۱,۵7۳‬‬
‫‪2,۶۶۶‬‬
‫‪۳,4۶8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵8‬‬
‫‪۶0‬‬
‫‪۶۱‬‬
‫(‪13.3M )3648X3648‬‬
‫‪289‬‬
‫‪۵۶0‬‬
‫‪8۱4‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪۵۱‬‬
‫‪۵4‬‬
‫(‪7.0M )2640X2640‬‬
‫‪۵۳۶‬‬
‫‪۱,0۱0‬‬
‫‪۱,4۳2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵۱‬‬
‫‪۵۶‬‬
‫‪۵8‬‬
‫(‪4.0M )2000X2000‬‬
‫‪89۳‬‬
‫‪۱,۶2۱‬‬
‫‪2,224‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۵۵‬‬
‫‪۵8‬‬
‫‪۵9‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫‪2,۶4۵‬‬
‫‪4,0۵7‬‬
‫‪4,9۳۶‬‬
‫‪-‬‬
‫‪۶0‬‬
‫‪۶۱‬‬
‫‪۶۱‬‬
‫‪153‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‬
‫ از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مايعات‪ ،‬آلودگی يا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪ .‬اگر‬
‫کارت حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫ از قرار دادن کارت های حافظه در دماهای بسیار پايین يا بسیار باال (زير ‪ F °۳2/C °0‬يا‬
‫باالی ‪ )F °۱04/C °40‬بپرهیزيد‪ .‬دماهای شديد باعث خرابی عملکرد کارت های حافظه می‬
‫شوند‪.‬‬
‫ اجازه ندهید مايعات‪ ،‬آلودگی يا اجسام خارجی با کارت حافظه يا شکاف کارت حافظه تماس‬
‫پیدا کنند‪ .‬انجام اين کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه يا دوربین شود‪.‬‬
‫ کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست‬
‫ممکن است به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتريسیتۀ ساکن‬
‫محافظت نمايید‪.‬‬
‫ از کارت های حافظه ای که با دوربین های ديگر يا رايانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫کارت حافظه را مجددا با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫ اطالعات مهم را به رسانه ديگری‪ ،‬مانند هارد ديسک يا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫ هنگام قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫ هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاوريد يا دوربین را خاموش نکنید‪ ،‬زيرا‬
‫اين کار می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ اگر طول عمر کارت حافظه به پايان رسیده باشد‪ ،‬ديگر نمی توانید عکسی روی کارت ذخیره‬
‫کنید‪ .‬از کارت حافظه جديدی استفاده کنید‪.‬‬
‫ هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬اين وضعیت عادی‬
‫است و باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫ از يک کارت حافظه که دارای شرايط استاندارد است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫سازنده اين وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫ کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازيد و آنها را در معرض فشار يا ضربه های سنگین قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫ از استفاده يا نگه داری کارتهای حافظه نزديک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫ از استفاده يا نگهداری کارتهای حافظه در نزديکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال يا مواد‬
‫خورنده‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫درباره باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأيید ‪ Samsung‬استفاده نمايید‪.‬‬
‫مشخصات باتری‬
‫شرح‬
‫گزینه‬
‫مدل‬
‫‪BP1030‬‬
‫نوع‬
‫باتری لیتیوم‪-‬يون‬
‫ظرفیت سلول‬
‫‪ ۱,0۳0‬میلی آمپر ساعت‬
‫ولتاژ‬
‫‪ 7/4‬ولت‬
‫زمان شارژ کردن‬
‫(هنگامیکه باتری کامال خالی است)‬
‫تقريبا ‪ ۱40‬دقیقه‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب جراحت یا‬
‫مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح از باتری پیروی‬
‫کنید‪:‬‬
‫ اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد يا منفجر شود‪ .‬اگر متوجه هرگونه‬
‫تغییر شکل‪ ،‬شکاف‪ ،‬يا موارد غیرعادی ديگر در باتری شديد‪ ،‬بالفاصله استفاده از باتری را‬
‫متوقف کنید و با سازنده تماس بگیريد‪.‬‬
‫ فقط از شارژرهای مجاز و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری را فقط به روش‬
‫مشروح در اين دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫ باتری را نزديک دستگاه های گرم کننده نگذاريد يا در معرض محیطهای بسیار گرم‪ ،‬مانند‬
‫داخل اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫ باتری را در اجاق مايکروويو قرار ندهید‪.‬‬
‫ از نگهداری يا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫ دستگاه را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬يا پتوهای برقی‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫ وقتی دستگاه روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫ اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید يا ساعت تماس پیدا کند‪.‬‬
‫ فقط از باتری لیتیوم‪-‬يون جايگزين اصلی مورد تايید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫ هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ يا باز نکنید‪.‬‬
‫ از قرار دادن باتری در معرض فشار زياد يا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫ از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شديد‪ ،‬از قبیل انداختن آن از جاهای بلند خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫ باتری را در دمای ‪ )F °۱40( C °۶0‬يا باالتر قرار ندهید‪.‬‬
‫ باتری را در تماس با رطوبت يا مايعات قرار ندهید‪.‬‬
‫ باتری نبايد در معرض گرمای شديد مثل نور خورشید‪ ،‬آتش يا مانند آن قرار بگیرد‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫ با دقت باتری را دور بیندازيد‪.‬‬
‫ باتری را در آتش نیندازيد‪.‬‬
‫ مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور يا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با مقررات‬
‫محلی و فدرال خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در اين دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪ .‬اگر باتری درست‬
‫شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد يا منفجر شود‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫شیلطم > اتلاعفماعااهتفهید‬
‫عمر باتری‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫زمان متوسط ‪ /‬تعداد عکس ها‬
‫عکس ها‬
‫تقريبا ‪ ۱۶0‬دقیقه‪/‬تقريبا ‪ ۳20‬عکس‬
‫فیلم ها‬
‫تقريبا ‪ ۱۱0‬دقیقه (فیلم هايی با تفکیک ‪ 1920X1080‬و‬
‫‪ 30‬فريم در ثانیه ضبط کنید‪).‬‬
‫ اعداد باال بر اساس استانداردهای آزمايشی ‪ CIPA‬است‪ .‬نتايج شما بسته به میزان استفاده‬
‫واقعی ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫ بسته به پس زمینه‪ ،‬فاصله عکسبرداری و فیلمبرداری و شرايط استفاده‪ ،‬زمان عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری موجود متفاوت است‪.‬‬
‫ چندين فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‬
‫وقتی شارژ باتری کامال تمام شود‪ ،‬آيکون باتری‪ ،‬قرمز رنگ می شود و پیغام‬
‫“باتری ضعیف است” (باتری ضعیف است) ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ در دماهای زير ‪ ،F °۳2/C °0‬ظرفیت باتری و عمر باتری ممکن است کاهش يابد‪.‬‬
‫ ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پايین کاهش يابد اما در دمای معتدل به حالت عادی باز‬
‫می گردد‪.‬‬
‫ هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬اين کار بر‬
‫عملکرد عادی دوربین تاثیری ندارد‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫ در صورتی که چراغ نشانگر خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شويد که باتری درست در داخل دوربین‬
‫گذاشته شده است‪.‬‬
‫ برای جدا کردن دو شاخه از پريز برق‪ ،‬سیم برق را نکشید‪ .‬اين کار ممکن است موجب آتش‬
‫سوزی يا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫ال خالی شد‪ ،‬آن را حداقل ‪ ۱0‬دقیقه قبل ازاستفاده در دوربین شارژ كنید‪.‬‬
‫ وقتی باتری كام ً‬
‫ اگر چراغ نشانگر به رنگ نارنجی چشمک می زند يا روشن نمی شود‪ ،‬کابل را جدا کرده و‬
‫دوباره وصل کنید يا باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ اگر وقتی كابل داغ شده است يا دما بسیار باال است باتری را شارژ كنید‪ ،‬چراغ نشانگر ممكن‬
‫است به رنگ نارنجی در بیايد‪ .‬شارژ زمانی آغاز می شود که باتری خنک شود‪.‬‬
‫ کابل برق متناوب را خم نکنید يا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام اين کار می تواند به‬
‫کابل آسیب برساند‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫شیلطم‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫اگر دستگاه شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با متخصص مرکز خدمات‪ ،‬راه حل های عیب يابی‬
‫زير را امتحان کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫ کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فايل های غیرضروری را‬
‫حذف کنید يا يک کارت حافظه جديد داخل دوربین بگذاريد‪.‬‬
‫ وقتی عملکرد اولویت ‪( AF‬اولويت ‪ )AF‬روشن است‪ ،‬نمی‬
‫توانید عکس بگیريد‪ ،‬مگر اينکه فوکوس درست تنظیم شود‪.‬‬
‫اولویت ‪( AF‬اولويت ‪ )AF‬را روی خاموش (خاموش) تنظیم‬
‫کنید يا روی سوژه درست فوکوس کنید‪( .‬صفحه ‪)۱2۶‬‬
‫ کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جديدی تهیه کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه قفل است‪ .‬قفل کارت حافظه را باز کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)۱۵2‬‬
‫ مطمئن شويد که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که باتری بدرستی در داخل دوربین قرار داده‬
‫شده است‪.‬‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده و‬
‫عملی انجام نمی دهد‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬اين‬
‫وضعیت عادی است و نبايد تأثیری بر طول عمر يا کارکرد دوربین‬
‫شما داشته باشد‪.‬‬
‫فالش به طور غیرمنتظره‬
‫روشن می شود‬
‫فالش ممکن است به علت الکتريسیته ساکن روشن شود‪ .‬دوربین بد‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫ ممکن است گزينه فالش روی خاموش (خاموش) تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)7۶‬‬
‫ در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین خود را در مرکز سرويس می گذاريد‪ ،‬حتماً ساير اجزايی که موجب کارکرد‬
‫نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم در مرکز سرويس بگذاريد‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫ مطمئن شويد که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که باتری بدرستی در داخل دوربین قرار داده‬
‫شده است‪.‬‬
‫ باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫دوربین ناگهان خاموش می‬
‫شود‬
‫ باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ دوربین تان ممکن است در حالت صرفه جويی نیرو يا خاموش‬
‫شدن خودکار صفحه قرار داشته باشد‪( .‬صفحه ‪)۱۳۱‬‬
‫ ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب ديدن کارت‬
‫حافظه در اثر گرمای بیش از حد‪ ،‬به طور خودکار خاموش‬
‫شود‪ .‬دوربین را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫دوربین خیلی سریع باتری‬
‫خالی می کند‬
‫ ممکن است باتری در دمای پايین (زير ‪ )F °۳2/C °0‬سريع‬
‫تر خالی شود‪ .‬با گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه‬
‫داريد‪.‬‬
‫ استفاده از فالش يا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سريع خالی می کند‪.‬‬
‫در صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫ باتری ها قطعات مصرفی هستند و بايد با گذشت زمان تعويض‬
‫شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬يک باتری جديد تهیه‬
‫کنید‪.‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫‪157‬‬
‫شیلطم > شیناعاارو اهوابمنزارابو‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫تاریخ و زمان درست نیست‬
‫در منوی ‪ ،w‬تاريخ و زمان را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۳۱‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها کار‬
‫نمی کنند‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫خطایی در کارت حافظه وجود‬
‫دارد‬
‫ دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه را بیرون بیاوريد‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫ کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫برای اطالعات بیشتر‪ ،‬به بخش “احتیاط های مربوط به استفاده از‬
‫کارت حافظه” مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)۱۵4‬‬
‫امکان نمایش عکسها یا‬
‫فیلمهای ذخیره شده بر روی‬
‫کارت حافظه ‪ SDXC‬برای‬
‫تلویزیون یا رایانه وجود ندارد‪.‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سیستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫پیش از متصل کردن دوربین به دستگاه‪ ،‬مطمئن شويد که دستگاه‬
‫خارجی با سیستم فايل ‪ exFAT‬سازگار است‪.‬‬
‫رایانه شما کارت حافظه‬
‫‪ SDXC‬را شناسایی نمی کند‪.‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سیستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫برای استفاده از يک کارت حافظه ‪ SDXC‬بر روی رايانه دارای‬
‫سیستم عامل ‪ ،Widows XP‬درايور سیستم فايل ‪ exFAT‬را از‬
‫وب سايت ‪ Microsoft‬دانلود و به روز کنید‪.‬‬
‫فایل ها را نشان نمی دهد‬
‫اگر نام فايلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش نکند‬
‫(نام فايل بايد با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪ .‬اگر با چنین‬
‫وضعیتی روبرو شديد‪ ،‬فايل ها را روی رايانه نمايش دهید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫عکس تار است‬
‫ مطمئن شويد گزينه فوکوسی که تنظیم کرده ايد برای نوع‬
‫عکسی که می گیريد مناسب است‪.‬‬
‫ برای جلوگیری از لرزيدن دوربین خود‪ ،‬از سه پايه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر تمیز نیست‪ ،‬آن را‬
‫تمیز کنید‪( .‬صفحه ‪)۱49‬‬
‫رنگ های عکس با صحنه‬
‫واقعی مطابقت ندارند‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ايجاد رنگ غیرواقعی شود‪.‬‬
‫گزينه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)۶۱‬‬
‫عکس خیلی روشن است‬
‫عکس خیلی تاریک است‬
‫نوردهی عکس زياد است‪.‬‬
‫ میزان ديافراگم يا سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)۶0‬‬
‫ فالش را خاموش کنید‪( .‬صفحه ‪)7۶‬‬
‫ مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)8۵‬‬
‫نوردهی عکس کم است‪.‬‬
‫ میزان ديافراگم يا سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)۶0‬‬
‫ فالش را روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)7۶‬‬
‫ مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)8۵‬‬
‫‪158‬‬
‫شیلطم > شیناعاارو اهوابمنزارابو‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫عکس ها اعوجاج دارند‬
‫ممکن است هنگام استفاده از لنز زاويه باز (وايد) که عکسبرداری‬
‫با نمای زاويه باز را فراهم می کند‪ ،‬دوربین اعوجاج جزئی داشته‬
‫باشد‪ .‬اين وضعیت عادی است و باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫صفحه پخش در دستگاه‬
‫خارجی وصل شده ظاهر نمی‬
‫شود‬
‫ مطمئن شويد که کابل ‪ HDMI‬درست به نمايشگر خارجی‬
‫وصل شده است‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که کارت حافظه درست ضبط شده است‪.‬‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی‬
‫نمی کند‬
‫ مطمئن شويد که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ مطمئن شويد که سیستم عاملی که استفاده می کنید‪ ،‬پشتیبانی‬
‫می شود‪.‬‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط‬
‫دوربین با رایانه قطع می شود‬
‫ممکن است الکتريسیته ساکن‪ ،‬انتقال فايل را مختل کند‪.‬‬
‫کابل ‪ USB‬را جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫رایانه شما فیلم ها را پخش‬
‫نمی کند‬
‫بسته به نرم افزار مورد استفاده شما‪ ،‬ممکن است فايل های فیلم‬
‫پخش نشوند‪ .‬برای پخش فايلهای فیلم ضبط شده با دوربین خود‪،‬‬
‫برنامه ‪ Intelli-studio‬را روی کامپیوتر خود نصب و از آن‬
‫استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)۱42‬‬
‫‪ Intelli-studio‬درست كار‬
‫نمی كند‬
‫ برنامه ‪ Intelli-studio‬را ببنديد و دوباره اجرا كنید‪.‬‬
‫ امکان استفاده از ‪ Intelli-studio‬در کامپیوترهای‬
‫‪ Macintosh‬وجود ندارد‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫‪ DPOF‬برای فایل های‬
‫‪ RAW‬تنظیم نمی شود‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫شما نمی توانید ‪ DPOF‬را برای فايل های ‪ RAW‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫فوکوس خودکار کار نمی کند‬
‫ سوژه خارج از فوکوس است‪ .‬وقتی سوژه خارج از محیط‬
‫‪ AF‬است‪ ،‬با آوردن سوژه به داخل محیط ‪ AF‬و فشار دادن‬
‫[شاتر] تا نیمه‪ ،‬عکس بگیريد‪.‬‬
‫ سوژه خیلی نزديک است‪ .‬چند قدم از سوژه دور شويد و‬
‫عکس بگیريد‪.‬‬
‫ حالت فوکوس روی ‪ MF‬تنظیم شده است‪ .‬حالت فوکوس‬
‫اتوماتیک (‪ )AF‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویژگی ‪( AEL‬قفل نوردهی‬
‫خودکار) کار نمی کند‬
‫ويژگی ‪( AEL‬قفل نوردهی خودکار) در حالت های ‪،t‬‬
‫‪ g ،i ،M‬و ‪ s‬کار نمی کند‪ .‬برای استفاده از اين ويژگی‪،‬‬
‫يک حالت ديگر انتخاب کنید‪.‬‬
‫لنز کار نمی کند‬
‫ مطمئن شويد که لنز درست نصب شده است‪.‬‬
‫ لنز را از دوربین جدا کنید و آن را دوباره نصب نمايید‪.‬‬
‫فالش خارجی یا ‪ GPS‬کار‬
‫نمی کند‬
‫مطمئن شويد که دستگاه خارجی درست نصب شده و روشن است‪.‬‬
‫صفحه تنظیمات تاریخ &‬
‫ساعت پس از روشن کردن‬
‫دوربین نمایش داده می شود‬
‫ تاريخ و ساعت را دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫ اگر منبع برق داخلی دوربین کامال تخلیه شده باشد‪ ،‬اين صفحه‬
‫ال پر را وارد کرده و‬
‫نمايش داده می شود‪ .‬يک باتری کام ً‬
‫دوربین را حداقل ‪ 72‬ساعت در وضعیت خاموش قرار دهید تا‬
‫منبع برق داخلی دوباره شارژ شود‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫شیلطم‬
‫مشخصات دوربین‬
‫صفحه نمایش‬
‫حسگر تصویر‬
‫نوع‬
‫‪CMOS‬‬
‫نوع‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫اندازه حسگر‬
‫‪ 2۳/۵ X ۱۵/7‬میلی متر‬
‫اندازه‬
‫‪( ”۳/0‬تقريبا ‪ 7/۶‬سانتی متر)‬
‫پیکسل های مؤثر‬
‫تقريبا ‪ 20/۳‬مگاپیکسل‬
‫وضوح‬
‫‪ )۶40X480( VGA‬تقريبا ‪ 92۱‬کیلو نقطه‬
‫کل پیکسل ها‬
‫تقريبا ‪ 2۱/۶‬مگاپیکسل‬
‫میدان دید‬
‫تقريبا ‪% ۱00‬‬
‫فیلتر رنگ‬
‫فیلتر رنگ اصلی ‪RGB‬‬
‫صفحه نمایش کاربر‬
‫خطوط مشبک‪ ،‬نمادها‪ ،‬هیستوگرام‪ ،‬مقیاس فاصله‪ ،‬سنجش سطح‬
‫فوکوس‬
‫محل نصب لنز‬
‫نوع‬
‫لنز موجود‬
‫محل نصب ‪Samsung NX‬‬
‫لنزهای ‪Samsung‬‬
‫ثابت سازی تصویر‬
‫نوع‬
‫حالت‬
‫تغییر لنز (بسته به لنز)‬
‫حالت ‪( 1‬حالت ‪/)۱‬حالت ‪( 2‬حالت ‪/)2‬خاموش (خاموش)‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫تصحیح اعوجاج لنز روشن‪/‬خاموش (بسته به لنز)‬
‫‪i-Function‬‬
‫‪( E‬بستگی به لنز دارد)‪)X1.2, 1.4, 1.7, 2.0( Z ،‬‬
‫كاهش گرد و غبار‬
‫نوع‬
‫رانشگر فراصوتی‬
‫نوع‬
‫‪ AF‬کنتراست‬
‫نقطه فوكوس‬
‫ انتخابی‪ ۱ :‬نقطه (انتخاب آزاد)‬
‫ چندگانه‪ :‬نرمال ‪ ۱۵‬نقطه‪ ،‬کلوزآپ ‪ ۳۵‬نقطه‬
‫ تشخیص چهره‪ :‬حداکثر ‪ ۱0‬چهره‬
‫حالت‬
‫تکی ‪ AF، AF‬مداوم‪ ،‬فوکوس دستی‬
‫چراغ دستیار ‪AF‬‬
‫عرضه شده (‪ LED‬سبز)‬
‫شاتر‬
‫نوع‬
‫شاتر صفحه کانونی عمودی با کنترل الکترونیکی‬
‫سرعت‬
‫ خودکار‪ ۱/4,000 :‬تا ‪ ۳0‬ثانیه‬
‫ دستی‪ ۱/4,000 :‬تا ‪ ۳0‬ثانیه (گام ‪)۱/۳ EV‬‬
‫ ‪( Bulb‬المپ) (محدوده زمانی‪ 4 :‬دقیقه)‬
‫‪160‬‬
‫شیلطم > بهخصو اهتفهید‬
‫نوردهی‬
‫‪ )۱7 X ۱۳( TTL 221‬بخش بلوکی‬
‫سیستم نورسنجی‬
‫نورسنجی‪ :‬چندگانه‪ ،‬مرکزی‪ ،‬نقطه ای‬
‫برد نورسنجی‪EV 0 – 18 )ISO100 · 30 mm, F2( :‬‬
‫جبران‬
‫‪( ±۳ EV‬گام ‪)۱/۳ EV‬‬
‫قفل ‪AE‬‬
‫دکمه سفارشی‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫ ‪ 1‬مرحله‪ :‬اتوماتیک‪،ISO 400 ،ISO 200 ،ISO 100 ،‬‬
‫‪،ISO 6400 ،ISO 3200 ،ISO 1600 ،ISO 800‬‬
‫‪ISO 12800‬‬
‫ ‪ 1/3‬مرحله‪ :‬اتوماتیک‪،ISO 125 ،ISO 100 ،‬‬
‫‪،ISO 320 ،ISO 250 ،ISO 200 ،ISO 160‬‬
‫‪،ISO 800 ،ISO 640 ،ISO 500 ،ISO 400‬‬
‫‪،ISO 2000 ،ISO 1600 ،ISO 1250 ،ISO 1000‬‬
‫‪،ISO 5000 ،ISO 4000 ،ISO 3200 ،ISO 2500‬‬
‫‪،ISO 10000 ،ISO 8000 ISO 6400‬‬
‫‪ISO 12800‬‬
‫حالت توالی‬
‫حالت‬
‫عکسبرداری مداوم‬
‫تکی‪ ،‬مداوم‪ ،‬توالی (فقط ‪ ،)5M‬تايمر‪ ،‬براکت‬
‫(نوردهی خودکار‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬راهنمای عکس)‬
‫ ‪JPEG‬‬
‫ باال (‪ 8‬فريم بر ثانیه)‪ :‬تا ‪ ۱۱‬عکس ممکن است‬‫ پايین (‪ ۳‬فريم بر ثانیه)‪ :‬تا ‪ ۱۵‬عکس ممکن است‬‫ ‪RAW‬‬
‫ باال (‪ 8‬فريم بر ثانیه)‪ ،‬پايین (‪ ۳‬فريم بر ثانیه)‪:‬‬‫تا ‪ 8‬عکس ممکن است‬
‫عكسبرداری متوالی‬
‫ ‪ ،۱۵ ،۱0‬يا ‪ ۳0‬فريم در ثانیه‬
‫ تا ‪ ۳0‬عكس با هر بار فشردن شاتر‬
‫عکسبرداری براکت‬
‫کروشه نوردهی خودکار (‪ ،)±۳ EV‬براکت توازن سفیدی‪،‬‬
‫براکت راهنمای عکس‬
‫تایمر خودکار‬
‫‪ 2‬تا ‪ 0۳‬ثانیه (‪ ۱‬ثانیه فاصله زمانی)‬
‫رهاکننده شاتر‬
‫‪( SR2NX02‬از طريق پورت ‪( )Micro USB‬اختیاری)‬
‫فالش‬
‫نوع‬
‫تنها فالش بیرونی (همراه با ‪)SEF8A‬‬
‫حالت‬
‫فالش هوشمند‪ ،‬اتوماتیک‪ ،‬قرمزی چشم خودکار‪ ،‬فالش اصالح‪،‬‬
‫فالش اصالح قرمزی‪ ،‬پرده اول‪ ،‬پرده دوم‪ ،‬خاموش‬
‫شماره راهنما‬
‫‪( 8‬بر مبنای ‪)ISO 100‬‬
‫زاویه دید‬
‫‪ 28‬میلی متر (معادل فیلم ‪ ۳۵‬میلی متری)‬
‫سرعت همگام سازی‬
‫کمتر از ‪ ۱/۱80‬ثانیه‬
‫کنترل نور فالش‬
‫‪ -2‬تا ‪( EV+2‬گام ‪)0/۵ EV‬‬
‫فالش خارجی‬
‫فالش های خارجی و اختیاری سامسونگ‪:‬‬
‫‪SEF220A ،SEF42A‬‬
‫پایانه همزمانی‬
‫کفشک‬
‫توازن سفیدی‬
‫حالت‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬سفید فلوئوروسنت‪،‬‬
‫‪ NW‬فلوئوروسنت‪ ،‬نور فلوئوروسنت روز‪ ،‬تنگستن‪،‬‬
‫‪ WB‬فالش‪ ،‬تنظیم دلخواه‪ ،‬دمای رنگ (دستی)‬
‫ریز تنظیم‬
‫کهربايی‪/‬آبی‪/‬سبز‪/‬قرمز به ترتیب ‪ 7‬مرحله‬
‫‪161‬‬
‫شیلطم > بهخصو اهتفهید‬
‫برد هوشمند‬
‫اندازه‬
‫ ‪،20.0M )5472X3648( :)۳:2( JPEG‬‬
‫(‪،5.9M )2976X1984( ،10.1M )3888X2592‬‬
‫(‪( 5.0M )2736X1824‬فقط حالت توالی)‪،‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152‬‬
‫ ‪،16.9M )5472X3080( :)۱۶:9( JPEG‬‬
‫(‪،4.9M )2944X1656( ،7.8M )3712X2088‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080‬‬
‫ ‪،13.3M )3648X3648( :)۱:۱( JPEG‬‬
‫(‪،4.0M )2000X2000( ،7.0M )2640X2640‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024‬‬
‫ ‪20.0M )5472X3648( :RAW‬‬
‫کیفیت‬
‫خیلی خوب‪ ،‬خوب‪ ،‬عادی‬
‫استاندارد ‪RAW‬‬
‫‪SRW‬‬
‫فضای رنگ‬
‫‪Adobe RGB ،sRGB‬‬
‫نوع‬
‫(‪MP4 )H.264‬‬
‫تخلیه کارت‬
‫فیلم‪ ،H.264 :‬صدا‪AAC :‬‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‬
‫برنامه‪ ،‬اولويت روزنه لنز‪ ،‬اولويت شاتر‪ ،‬دستی‬
‫برد هوشمند روشن‪/‬خاموش‬
‫راهنمای عکس‬
‫حالت‬
‫استاندارد‪ ،‬واضح‪ ،‬عکسبرداری از چهره‪ ،‬منظره‪،‬‬
‫طبیعی و روشن‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬سرد‪ ،‬آرام‪ ،‬کالسیک‪،‬‬
‫سفارشی ‪ ،1‬سفارشی ‪ ،2‬سفارشی ‪3‬‬
‫پارامتر‬
‫کنتراست‪ ،‬وضوح‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،‬رنگ‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫حالت‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ ،‬برنامه‪ ،‬اولويت روزنه لنز‪ ،‬اولويت شاتر‪،‬‬
‫دستی‪ ،‬اولويت لنز‪ ،‬جادويی‪ ،‬صحنه‪ ،‬فیلم‪Wi-Fi ،‬‬
‫حالت صحنه‬
‫پانوراما (پانورامای زنده‪ ،)3D ،‬تصوير زيبا‪ ،‬شب‪ ،‬منظره‪،‬‬
‫عکسبرداری از چهره‪ ،‬عکسبرداری از کودکان‪ ،‬ورزشها‪،‬‬
‫کلوزآپ (نمای نزديک)‪ ،‬عکسبرداری از متن‪،‬‬
‫غروب آفتاب‪ ،‬طلوع آفتاب‪ ،‬نور پس زمینه‪ ،‬آتش بازی‪،‬‬
‫ساحل و برف‪ ،‬عکس ‪3D‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزيین تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬طرح‪ ،‬ضد مه‪،‬‬
‫نقاط ‪ ،Halftone‬فوکوس نرم‪ ،‬فیلم قديمی‪ ،1‬فیلم قديمی‪ ،2‬نگاتیو‬
‫فریم جادویی‬
‫آلبوم قديمی‪ ،‬فیلم قديمی‪ ،‬موج‪ ،‬ماه کامل‪ ،‬ضبط قديمی‪ ،‬مجله‪،‬‬
‫روزنامه‪ ،‬روز آفتابی‪ ،‬تلويزيون کالسیک‪ ،‬نقاشی ديواری‪،‬‬
‫روز تعطیل‪ ،‬بیل بورد ‪ ،1‬بیل بورد ‪2‬‬
‫رنگ انتخابی‬
‫قرمز‪ ،‬سبز‪ ،‬آبی‪ ،‬زرد‬
‫فیلم‬
‫‪162‬‬
‫شیلطم > بهخصو اهتفهید‬
‫کلیپ فیلم‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫صدا روشن‪/‬خاموش (زمان فیلمبرداری‪ :‬تا ‪ 2۵‬دقیقه)‬
‫تزيین تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬طرح‪ ،‬ضد مه‪،‬‬
‫نقاط ‪ ،Halftone‬فوکوس نرم ‪ ،‬فیلم قديمی‪ ،1‬فیلم قديمی‪ ،2‬نگاتیو‬
‫اندازه‬
‫‪،1280X720 ،1920X810 ،1920X1080‬‬
‫‪( 320X240 ،640X480‬نتشاذگ کارتشا هب یارب)‬
‫سرعت قالب‬
‫‪ 24‬يا ‪ ۳0‬فريم بر ثانیه (‪ 24‬فريم در ثانیه فقط با وضوح‬
‫‪ 1920X810‬قابل ضبط است‪).‬‬
‫حرکت چندگانه‬
‫‪( x0.25‬فقط ‪،)320X240 ،640X480‬‬
‫‪( x0.5‬فقط ‪،)320X240 ،640X480 ،1280X720‬‬
‫‪x20 ،x10 ،x5 ،x1‬‬
‫کیفیت‬
‫‪ ،HQ‬یداع (لامرن)‬
‫صدا‬
‫استريو‬
‫ویرایش‬
‫عکس گرفتن‪ ،‬برش زمانی‬
‫پخش‬
‫نوع‬
‫تک تصوي‪ ،‬تصاوير کوچک (‪ ،)40/۱۵/۳‬اساليدشو‪ ،‬فیلم‬
‫ویرایش‬
‫فیلتر هوشمند‪ ،‬تصحیح قرمزی چشم‪ ،‬نور پس زمینه‪،‬‬
‫تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬چرخش‪ ،‬رتوش صورت‪ ،‬روشنی نمايشگر‪،‬‬
‫کنتراست‪ ،‬تزيین تصوير‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫مینیاتور‪ ،‬فوکوس نرم‪ ،‬فیلم قديمی‪ ،1‬فیلم قديمی‪،2‬‬
‫نقاط ‪ ،Halftone‬طرح‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬ضد مه‪ ،‬نگاتیو‬
‫اندازه فیلتر هوشمند‬
‫ ‪،5.9M )2976X1984( :)۳:2( JPEG‬‬
‫(‪2.0M )1728X1152( ،5.0M )2736X1824‬‬
‫ ‪،6.2M )3328X1872( :)۱۶:9( JPEG‬‬
‫(‪2.1M )1920X1080( ،4.9M )2944X1656‬‬
‫ ‪،6.0M )2448X2448( :)۱:۱( JPEG‬‬
‫(‪1.1M )1024X1024( ،4.0M )2000X2000‬‬
‫ذخیره سازی‬
‫رسانه‬
‫حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫‪( SD‬تا ‪ ۱‬تا ‪ 2‬گیگابايت تضمینی)‪،‬‬
‫‪( SDHC‬تا ‪ ۳2‬گیگابايت تضمینی)‪،‬‬
‫‪( SDXC‬تا ‪ ۱28‬گیگابايت تضمینی)‬
‫فرمت فایل‬
‫(‪،DCF ،JPEG )EXIF 2.21( ،RAW )SRW‬‬
‫‪PictBridge 1.0 ،DPOF 1.1‬‬
‫چاپ مستقیم‬
‫‪PictBridge‬‬
‫‪GPS‬‬
‫نوع‬
‫افزودن اطالعات جغرافیايی با ماژول اختیاری ‪GPS‬‬
‫(‪)WGS 84‬‬
‫ویژگی‬
‫ نام مكان (فقط انگلیسی و كرهای)‬
‫ پیوند ‪( Google Map‬با ‪)Intelli-studio‬‬
‫‪163‬‬
‫شیلطم > بهخصو اهتفهید‬
‫ابعاد (عمق ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عرض)‬
‫شبکه بی سیم‬
‫نوع‬
‫‪ IEEE 802.11n‬پشتیبانی شده‬
‫عملکرد‬
‫‪ ،SNS & Cloud‬ايمیال‪ ،MobileLink ،‬منظره ياب راه دور‪،‬‬
‫‪AutoShare ،Wi-Fi Direct ،TV Link ،Auto Backup‬‬
‫واسط‬
‫وزن‬
‫‪ 222‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫دمای کارکرد‬
‫خروجی دیجیتال‬
‫‪( USB 2.0‬پر سرعت) (پايه میکرو ‪)USB‬‬
‫خروجی تصویر‬
‫‪( PAL ،NTSC‬قابل انتخاب)‬
‫‪)480p/576p ،720p ،1080i( :HDMI 1.4b‬‬
‫رهاکننده شاتر‬
‫بلی (‪)micro USB‬‬
‫میکروفون بیرونی‬
‫بلی‬
‫منبع برق‬
‫نوع‬
‫‪ ۱۱4 X ۶2/۵ X ۳7/۵‬میلی متر (بدون احتساب برآمدگی ها)‬
‫ باتری قابل شارژ‪ ۱,0۳0( BP1030 :‬میلی آمپرساعت)‬
‫ شارژر‪BC1030 :‬‬
‫* ممکن است بسته به منطقه شما‪ ،‬منبع برق متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ 0‬تا ‪C °40‬‬
‫رطوبت کارکرد‬
‫‪ ۵‬تا ‪% 8۵‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪PC Auto Backup ،Adobe Photoshop Lightroom ،Intelli-studio‬‬
‫* اين مشخصات ممکن است برای ارتقای يک عملکرد بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫* آرم ها يا اسامی محصوالت ديگر عالئم تجازی مالکان مربوط به آنها هستند‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫شیلطم‬
‫فهرست اصطالحات‬
‫‪( AP‬نقطه دسترسی)‬
‫‪( AEL‬قفل نوردهی خودکارر)‬
‫نقطه دسترسی‪ ،‬وسیله ای است که به دستگاه های بی سیم امکان متصل شدن به يک شبکه با سیم‬
‫را می دهد‪.‬‬
‫اين ويژگی کمک می کند تا بتوانید نوردهی را روی میزان نوردهی که در نظر داريد‪ ،‬قفل کنید‪.‬‬
‫شبکه ویژه‬
‫شبکه ويژه‪ ،‬يک اتصال موقتی برای اشتراک گذاری فايل ها يا يک اتصال اينترت و بین رايانه ها‬
‫و دستگاه ها است‪.‬‬
‫‪( AF‬فوکوس خودکار)‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربین شما برای‬
‫فوکوس خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫‪AdobeRGB‬‬
‫‪( AMOLED‬دیود آلی نوری ماتریس فعال) ‪/‬‬
‫‪( LCD‬نمایشگر کریستال مایع)‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی بزرگتری نسبت به ‪sRGB‬‬
‫دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما کمک می کند به آسانی عکسها را در يک رايانه ويرايش‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ AMOLED‬نمايشگری است که به دلیل نداشتن نیاز به نور پس زمینه‪ ،‬بسیار باريک و سبک‬
‫است‪ LCD .‬نمايشگری است که به طور گسترده در لوازم الکترونیکی مصرفی کاربرد دارد‪ .‬اين‬
‫صفحه نمايش برای باز تولید رنگها به يک نور زمینه مجزا مانند ‪ CCFL‬يا ‪ LED‬نیاز دارد‪.‬‬
‫‪( AEB‬براکت نوردهی خودکار)‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫اين قابلیت به طور خودکار چندين تصوير را با نوردهی های متفاوت می گیرد تا گرفتن عکسی با‬
‫نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط ديافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫شیلطم > فلمطماعصسویو‬
‫لرزش دوربین (تاری)‬
‫ترکیب بندی‬
‫اگر دوربین در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصوير تار شود‪ .‬اين مشکل‬
‫بیشتر زمانی پیش می آيد که سرعت شاتر پايین باشد‪ .‬با افزايش حساسیت‪ ،‬استفاده از فالش يا باال‬
‫بردن سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربین جلوگیری کنید‪ .‬همچنین‪ ،‬می توانید از سه پايه يا عملکرد‬
‫‪ OIS‬برای ثابت کردن دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون‬
‫يک سوم ها منجر به يک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫رایانش ابری‬
‫رايانش ابری‪ ،‬فن آوری ای است که به شما امکان می دهد اطالعات را در سرورهای راه دور‬
‫ذخیره کرده و از آنها در يک دستگاه با دسترسی به اينترنت استفاده کنید‪.‬‬
‫فضای رنگ‬
‫طیف نورهايی که دوربین می تواند ببیند‪.‬‬
‫دمای رنگ‬
‫دمای رنگ يک درجه بندی در مقیاس کلوين (‪ )K‬است که فام يک منبع نور خاص را نشان می‬
‫دهد‪ .‬با افزايش دمای رنگ‪ ،‬کیفیت آبی رنگ منبع نور بیشتر می شود‪ .‬با کاهش دمای رنگ‪،‬‬
‫کیفیت قرمز رنگ منبع نور بیشتر می شود‪ .‬در دمای ‪ ۵,۵00‬درجه کلوين‪ ،‬منبع نور همرنگ‬
‫خورشید نیمروز خواهد بود‪.‬‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سیستم فایل دوربین)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین يک قالب فايل و سیستم فايل برای دوربین های ديجیتال‪ ،‬توسط‬
‫اتحاديه صنايع الکترونیک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫عمق میدان‬
‫فاصله بین نزديکترين و دورترين نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها‬
‫فوکوس کرد‪ .‬عمق میدان بر حسب ديافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربین تا سوژه‪ ،‬متغیر‬
‫است‪ .‬مثال‪ ،‬انتخاب يک ديافراگم کوچکتر‪ ،‬عمق میدان را افزايش داده و پس زمینه ترکیب بندی را‬
‫تار می کند‪.‬‬
‫‪( DPOF‬فرمت سفارش چاپ دیجیتال)‬
‫قالبی برای نوشتن اطالعات چاپ‪ ،‬نظیر تصاوير انتخاب شده و تعداد چاپ‪ ،‬بر روی کارت‬
‫حافظه‪ .‬چاپگرهای سازگار با ‪ ،DPOF‬که در برخی عکاسی ها نیز وجود دارد‪ ،‬برای تسهیل در‬
‫کار چاپ می توانند اطالعات را از روی کارت بخوانند‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫شیلطم > فلمطماعصسویو‬
‫‪( EV‬مقدار نوردهی)‬
‫فالش‬
‫تمام ترکیبات سرعت شاتر دوربین و ديافراگم لنز که به نوردهی يکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫يک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرايط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫اين قابلیت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬مقدار نوردهی‬
‫اندازه گیری شده توسط دوربین را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظیم کنید‪.‬‬
‫اين فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی بیشتر‬
‫منجر به زوايای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمايی می شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر‬
‫منجر به زوايای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬قالب فایل تصویری قابل مبادله)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین قالب فايل تصويری ويژه دوربین های ديجیتال توسط اتحاديه‬
‫توسعه صنايع الکترونیک ژاپن (‪ )JEIDA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫نوردهی‬
‫هیستوگرام‬
‫نمايش گرافیکی روشنايی يک تصوير‪ .‬محور افقی نماينده روشنايی و محور عمودی نماينده تعداد‬
‫پیکسل ها است‪ .‬نقاط باال در سمت چپ (خیلی تاريک) و سمت راست (خیلی روشن) هیستوگرام‪،‬‬
‫نشان دهنده عکسی است که به طور مناسب نوردهی نشده است‪.‬‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربین برسد‪ .‬نوردهی با ترکیبی از سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫ديافراگم و حساسیت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫شیلطم > فلمطماعصسویو‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫يک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی ‪ ISO-IEC‬و‬
‫‪ ITU-T‬عرضه شده است‪ .‬اين کدک قادر است يک فیلم با کیفیت خوب و با نرخ بیت پايین ارائه‬
‫دهد که توسط گروه فیلم مشترک (‪ )JVT‬تولید شده است‪.‬‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاوير ديجیتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاوير ‪ JPEG‬برای‬
‫کاهش حجم کلی فايل با حداقل افت تفکیک تصوير‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫بخش فیزيکی دوربین ديجیتال که حاوی فتوسايت برای هر پیکسل روی تصوير است‪.‬‬
‫هر فتوسايت‪ ،‬روشنايی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪.‬‬
‫انواع متداول حسگر عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نیمه رسانای مکمل‬
‫اکسید فلزی)‪.‬‬
‫نشانی ‪( IP‬پروتکل اینترنت)‬
‫نشانی ‪ ،IP‬يک شماره منحصر به فرد است که به هر وسیله ای که به اينترنت متصل می شود‪،‬‬
‫اختصاص می يابد‪.‬‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫حساسیت دوربین به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فیلم معادل مورد استفاده در يک دوربین معمولی‬
‫(غیر ديجیتال)‪ .‬در تنظیمات باالتر حساسیت ‪ ،ISO‬دوربین از سرعت شاتر باالتری استفاده کرده‬
‫و می تواند تاری ناشی از لرزش دوربین و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ايجاد پارازيت‬
‫در تصاوير دارای حساسیت باال‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬
‫نورسنجی‬
‫نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظیم نوردهی اندازه می گیرد‪.‬‬
‫‪( MF‬فوکوس دستی)‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور دستی بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬برای فوکوس روی يک‬
‫سوژه‪ ،‬می توانید از حلقه فوکوس استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( MJPEG‬متحرک ‪)JPEG‬‬
‫يک قالب ويدئويی که به صورت تصوير ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫‪( MPO‬شی چند تصویری)‬
‫يک قالب فايل تصويری که شامل چندين تصوير در يک فايل است‪ .‬يک فايل ‪ ،MPO‬جلوه ‪۳‬‬
‫بعدی را در نمايشگرهای سازگار با ‪ ،MPO‬نظیر تلويزيون ها يا نمايشگرهای ‪ ۳‬بعدی‪ ،‬ارائه می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫شیلطم > فلمطماعصسویو‬
‫پارازیت‬
‫کیفیت‬
‫پیکسل های زايد بر روی يک تصوير ديجیتال که ممکن است به صورت پیکسل های جابجا شده‬
‫يا تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمايان شوند‪ .‬پارازيت معموال زمانی بروز می کند که عکس ها با‬
‫حساسیت باال گرفته شوند يا حساسیت در يک مکان تاريک به طور خودکار تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫عبارتی برای بیان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در يک تصوير ديجیتال‪ .‬تصاويری با کیفیت‬
‫باال‪ ،‬نرخ فشرده سازی کمتری دارند و معموال اندازه فايل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫‪( NTSC‬کمیته ملی سیستم تلویزیون)‬
‫‪( RAW‬داده خام حسگر)‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی ويدئو که استفاده از آن بیشتر در ژاپن‪ ،‬آمريکای شمالی‪ ،‬فیلیپین‪،‬‬
‫آمريکای جنوبی‪ ،‬کره جنوبی و تايوان متداول است‪.‬‬
‫داده های اولیه و پردازش نشده که مستقیماً از حسگر تصوير دوربین دريافت می شود‪ .‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع‪ ،‬وضوح‪ ،‬و ساير داده ها را می توان قبل از تبديل تصوير به يکی از‬
‫قالبهای فايلی استاندارد‪ ،‬توسط نرم افزار ويرايش دستکاری کرد‪.‬‬
‫زوم نوری‬
‫وضوح‬
‫اين يک زوم عمومی است که می تواند تصاوير را با يک لنز بزرگ کرده و در عین حال کیفیت‬
‫تصاوير را حفظ کند‪.‬‬
‫تعداد پیکسل های موجود در يک تصوير ديجیتال‪ .‬تصاويری با کیفیت باال دارای پیکسلهای‬
‫بیشتری بوده و معموال در مقايسه با تصاويری با تفکیک پايین تر‪ ،‬جزيیات بیشتری را نمايش می‬
‫دهند‪.‬‬
‫‪( PAL‬خط متناوب فاز)‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی ويدئو که در کشورهای زيادی از آفريقا‪ ،‬اروپا و خاورمیانه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫شیلطم > فلمطماعصسویو‬
‫سرعت شاتر‬
‫توازن سفیدی (توازن رنگی)‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون پیش‬
‫از رسیدن نور به حسگر تصوير‪ ،‬مقدار نوری که از ديافراگم عبور می کند را کنترل می نمايد‪،‬‬
‫سرعت شاتر عامل مهمی در روشنايی عکس است‪ .‬سرعت زياد شاتر زمان کمتری را برای ورود‬
‫نور به داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاريک تر می شود و آسان تر سوژه های در حال‬
‫حرکت را بی حرکت می کند‪.‬‬
‫تنظیم شدت رنگهای تصوير (معموال رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظیم توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬يا توازن رنگی‪ ،‬انتقال مناسب رنگهای موجود در تصوير است‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ RGB( sRGB‬استاندارد)‬
‫‪ Wi-Fi‬يک فن آوری است که به دستگاه های الکترونیکی امکان می دهد به صورت بی سیم و از‬
‫طريق يک شبکه‪ ،‬تبادل اطالعات نمايند‪.‬‬
‫استاندارد بین المللی فضای رنگ که توسط ‪( IEC‬کمیسیون بین المللی الکترونیک) ايجاد شده‬
‫است‪ .‬اين استاندارد از فضای رنگ نمايشگرهای رايانه تعريف شده و به عنوان فضای رنگ‬
‫استاندارد بردی ‪ Exif‬مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫‪( WPS‬نصب حفاظت شده ‪)Wi-Fi‬‬
‫‪ WPS‬يک فن آوری است که شبکه های خانگی بی سیم را ايمن می کند‪.‬‬
‫تزیین تصویر‬
‫کاهش روشنايی يا اشباع يک تصوير در حاشیه های (لبه های خارجی) آن در مقايسه با مرکز‬
‫تصوير‪ .‬چشمگیر‪ ،‬می تواند توجه بیننده را به سوژه های واقع در مرکز تصوير جلب کند‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫شیلطم‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫لنز‬
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
‫لنز‬
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 16 mm F2.4
SEF42A
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
‫فالش خارجی‬
SEF220A
GPS
GPS10
171
‫شیلطم > هلعاجاموامااعرریوفم‬
‫سایر لوازم جانبی‬
‫سایر لوازم جانبی‬
‫کیف دوربین‬
‫می توانید کیف دوربین را به طور جداگانه خريداری کنید‪.‬‬
‫آزاد کننده شاتر (نوع میکرو ‪)USB‬‬
‫آزادکننده شاتر‪ ،‬لرزش دوربین را هنگامی که از سه پايه استفاده می‬
‫کنید‪ ،‬کاهش می دهد‪.‬‬
‫قاب دوربین‬
‫می توانید قاب دوربین را به طور جداگانه خريداری کنید‬
‫میکروفن‬
‫هنگامی که با استفاده از عملکرد زوم‪ ،‬فیلمبرداری می کنید‪،‬‬
‫میکروفن صدای سوژه را واضح تر می گیرد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫اين محصول از کارتهای حافظه (‪،SD )Secure Digital‬‬
‫(‪،SDHC )Secure Digital High Capacity‬‬
‫(‪،SDXC )Secure Digital eXtended Capacity‬‬
‫‪ ،microSDHC ،microSD‬يا ‪ microSDXC‬پشتیبانی می‬
‫کند‪.‬‬
‫فیلتر‬
‫با وصل کردن فیلتر روی لنز می توانید جلوه های رنگی مختلفی‬
‫ايجاد کنید‪.‬‬
‫کابل ‪USB‬‬
‫امکان خريد کابلهای ‪ USB‬اضافی وجود دارد‪.‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫با متصل کردن دوربین به يک نمايشگر سازگار با ‪ HDMI‬از‬
‫طريق يک کابل ‪ HDMI( HDMI‬نوع ‪ ،)D‬می توانید عکس ها و‬
‫فیلم ها را با کیفیت باال مشاهده کنید‪.‬‬
‫بند‬
‫می توانید بندها را نیز خريداری کنید‪.‬‬
‫بسته باتری‬
‫می توانید بسته های باتری ديگری خريداری کنید‪.‬‬
‫شارژر سریع باتری‬
‫شما می توانید يک شارژر سريع باتری اختیاری بخريد‪.‬‬
‫ اين تصاوير ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪ .‬برای اطالع از جزئیات‪ ،‬به دفترچه‬
‫های راهنمای کاربر اين لوازم جانبی اختیاری مراجعه کنید‪.‬‬
‫ فقط از لوازم جانبی مورد تأيید ‪ Samsung‬استفاده نمايید‪ Samsung .‬در قبال آسیب ناشی‬
‫از استفاده از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان ديگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫تسویپ‬
‫فهرست‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ایمیل ‪111‬‬
‫حالت ‪13‬‬
‫راهنمای عکس ‪64‬‬
‫عکس ها‬
‫حالت های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫روزنه دیافراگم ‪18 ،14‬‬
‫اتوماتيک هوشمند ‪43‬‬
‫اولويت ديافراگم ‪45‬‬
‫اولويت شاتر ‪45‬‬
‫اولويت لنز ‪47‬‬
‫برنامه ‪44‬‬
‫دستی ‪46‬‬
‫صحنه ‪51‬‬
‫فيلم ‪54‬‬
‫سرعت شاتر ‪18 ،16‬‬
‫ب‬
‫باتری‬
‫عمر ‪156‬‬
‫مشخصات ‪155‬‬
‫برد هوشمند ‪82‬‬
‫ت‬
‫حساسیت ‪60 ،18 ،17 ISO‬‬
‫تایمر ‪73‬‬
‫توالی (به روش عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫مراجعه کنید) ‪72‬‬
‫د‬
‫دستیار ‪70 MF‬‬
‫ج‬
‫جلوه قرمزی چشم ‪77‬‬
‫دکمه ‪30 SMART LINK‬‬
‫دکمه سفارشی ‪128‬‬
‫دوربین‬
‫اتصال به رايانه ‪140‬‬
‫اتصال به عنوان ديسک جدا شدنی ‪140‬‬
‫جدا کردن (‪141 )Windows‬‬
‫شکل ظاهری ‪28‬‬
‫روش عکسبرداری و فیلمبرداری ‪72‬‬
‫ز‬
‫زوم‪49 i-‬‬
‫بزرگ کردن ‪94‬‬
‫گزينه های عکسبرداری و فيلمبرداری ‪57‬‬
‫مشاهده در تلويزيون ‪136 3D‬‬
‫مشاهده در تلويزيون ‪135 HDTV‬‬
‫مشاهده در دوربين ‪90‬‬
‫ويرايش ‪98‬‬
‫عکسبرداری ‪53 3D‬‬
‫عمق میدان (‪20 ،15 )DOF‬‬
‫س‬
‫سبک های عکسبرداری ‪64‬‬
‫ش‬
‫شبکه بی سیم ‪101‬‬
‫شماره‪15 F-‬‬
‫عملکرد‪48 i-‬‬
‫ف‬
‫فاصله کانونی ‪19‬‬
‫فایلها‬
‫انتقال به ‪141 Mac‬‬
‫انتقال به رايانه ‪140‬‬
‫حذف ‪92‬‬
‫حفاظت ‪92‬‬
‫قالب عکس ‪59‬‬
‫قالب فيلم ‪59‬‬
‫‪173‬‬
‫تسوهف > تسرهف‬
‫فرمت سفارش چاپ دیجیتال (‪138 )DPOF‬‬
‫فضای رنگ ‪84‬‬
‫فالش‬
‫شدت ‪77‬‬
‫شماره راهنما ‪24‬‬
‫عکاسی در حال حرکت ‪25‬‬
‫گزینه های فالش ‪76‬‬
‫فوکوس خودکار ‪65‬‬
‫فیلم ها‬
‫ل‬
‫‪A‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪71 )OIS‬‬
‫‪146 Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫لغتنامه ‪165‬‬
‫‪116 Auto Backup‬‬
‫لنزها‬
‫‪106 AutoShare‬‬
‫باز کردن قفل ‪35‬‬
‫عالمتگذاری ها ‪37‬‬
‫قفل کردن ‪35‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫شکل ظاهری فالش ‪38‬‬
‫شکل ظاهری قطعه ‪41 GPS‬‬
‫متصل کردن ماژول ‪41 GPS‬‬
‫گزینه ها ‪87‬‬
‫مشاهده ‪96‬‬
‫ق‬
‫قانون یک سوم ها ‪22‬‬
‫ک‬
‫م‬
‫محو کننده ‪88‬‬
‫منظره یاب راه دور ‪109‬‬
‫میزان نوردهی (‪85 ،15 )EV‬‬
‫‪I‬‬
‫‪143 Intelli-Studio‬‬
‫‪P‬‬
‫‪137 PictBridge‬‬
‫‪T‬‬
‫‪119 TV Link‬‬
‫کارت حافظه ‪152‬‬
‫کروشه گذاری ‪74 ،72‬‬
‫ن‬
‫نگهداری ‪149‬‬
‫نمایش اسالید ‪94‬‬
‫نورسنجی ‪79‬‬
‫‪174‬‬
‫شیلطم‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به اتحاديه اروپا و ساير کشورهای اروپايی دارنده سیستم های جمع آوری‬
‫مجزای زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال در روی محصول يا اسناد آن بدين معناست که اين محصول نبايد در‬
‫پايان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با ساير زباله های خانگی دور انداخته شود‪ .‬لطفاً به منظور جلوگیری‬
‫از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زيست و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪،‬‬
‫اين محصول را از انواع ديگر زباله جدا کرده و آن را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار‬
‫منابع طبیعی‪ ،‬متعهدانه بازيافت کنید‪ .‬کاربران خانگی بايد با فروشنده محصول خود‪ ،‬يا اداره دولتی‬
‫محلی تماس بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحويل اين محصول جهت بازيافت ايمن‬
‫برای محیط زيست‪ ،‬کسب اطالع نمايند‪ .‬کاربران تجاری بايد با عرضه کننده خود تماس گرفته‬
‫و مفاد و شرايط قرارداد خريد را بررسی کنند‪ .‬اين محصول نبايد در هنگام دورانداختن با ديگر‬
‫زباله های تجاری مخلوط شود‪.‬‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬
‫(مربوط به اتحاديه اروپا و ساير کشورهای اروپايی دارنده سیستم های مجزای جمع‬
‫آوری باتری)‬
‫وجود اين عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما يا بسته بندی‪ ،‬بدين معناست که باتری های‬
‫موجود در اين محصول نبايد در پايان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با ساير زباله های خانگی دور‬
‫انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شیمیايی ‪ Hg ،Cd‬يا ‪ Pb‬نشان می‬
‫دهند که باتری حاوی جیوه‪ ،‬کادمیم يا سرب به میزان بیشتری از مقادير مرجع مشخص شده در‬
‫دستورالعمل ‪ 2006/66‬کمیسیون اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به شکل صحیح دور انداخته‬
‫نشوند‪ ،‬اين مواد شیمیايی می توانند موجب آسیب رساندن به سالمت انسان يا محیط زيست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترويج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از ساير انواع‬
‫زباله جدا کرده و آنها را از طريق سیستم محلی و رايگان جمع آوری باتری بازيافت نمايید‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترويج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از ساير انواع‬
‫زباله جدا کرده و آنها را از طريق سیستم محلی و رايگان جمع آوری باتری بازيافت نمايید‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫‪ELECTRONICS‬‬
‫‬
‫اعالمیه انطباق‬
‫و دستورالعمل (‪ )EU/65/2011‬در محدودیت استفاده از مواد خطرناک خاص در‬
‫تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و دستورالعل بوم آرایی‬
‫(‪ )EC/125/2009‬اجرا شده توسط قوانین (‪ )EC‬شماره ‪ 2009/278‬برای منابع تغذیه‬
‫بیرونی مطابقت دارد‪.‬‬
‫ جزئیات محصول‬
‫برای موارد زیر‬
‫محصول ‪ :‬دوربین دیجیتال‬
‫مدل(ها) ‪NX1100 :‬‬
‫ منایندگی در احتادیه اروپا‬
‫ اعالمیه و استانداردهای مربوطه‬
‫بدینوسیله اعالم می کنیم که محصول فوق با الزامات ضروری دستورالعمل با به‬
‫کارگیری‪R&TTE (1999/5/EC) :‬‬
‫‪EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011‬‬
‫‪EN 55022:2006+A1 :2007‬‬
‫‪EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009‬‬
‫‪EN 61000-3-3:2008‬‬
‫‪EN 300 328 v1.7.1‬‬
‫‪EN 301 489-1 v1.8.1‬‬
‫‪EN 301 489-17 V2.1.1‬‬
‫‪EN62311 :2008‬‬
‫‪Samsung Electronics Euro QA Lab.‬‬
‫‪Blackbushe Business Park‬‬
‫‪Saxony Way, Yateley, Hampshire‬‬
‫‪6GG, UK GU46‬‬
‫(سال ‪ CE 2013‬زمان شروع چسباندن عالمت)‬
‫‪ 8‬فوریه ‪2013‬‬
‫‪ / Joong-Hoon Choi‬مدیر آزمایشگاه‬
‫(محل و تاریخ صدور)‬
‫(نام و امضای شخص مجاز)‬
‫*این آدرس مرکز خدمات سامسونگ نیست‪ .‬برای مشاهده آدرس یا شماره تلفن مرکز‬
‫خدمات سامسونگ‪ ،‬به کارت ضمانت مراجعه کرده یا با فروشنده تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫شیلطم‬
‫جمله اعالمیه به زبانهای رسمی‬
‫اعالمیه‬
177
‫کشور‬
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
.ES/۵/۱999 ustanoveními směrnice
Cesky
/۵/۱999 Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv
.EF
Dansk
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
.EG befindet/۵/۱999 übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
Deutsch
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist/۵/۱999 Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi
.tulenevatele teistele asjakohastele sätetele
Eesti
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
.EC/۵/۱999 provisions of Directive
English
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
.CE/۵/۱999 otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva
Español
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
.ΕΚ/۵/۱999 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Ελληνική
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
.CE/۵/۱999 dispositions pertinentes de la directive
Français
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
.CE/۵/۱999 disposizioni stabilite dalla Direttiva
Italiano
EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem/۵/۱999 Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas
.noteikumiem
Latviski
EB Direktyvos/۵/۱999 Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas
.nuostatas
Lietuvių
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
.EG/۵/۱999 bepalingen van richtlijn
Nederlands
‫شیلطم > ملیباع وبيباهبااهوالومافطلا‬
‫اعالمیه‬
178
‫کشور‬
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
.KE/۵/۱999 oħrajn ta' Direttiva
Malti
EK irányelv alapvetõ követelményeinek és/۵/۱999 A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az
.egyéb vonatkozó elõírásainak
Magyar
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
.WE/۵/۱999 stosownymi postanowieniami Dyrektywy
Polski
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
.CE/۵/۱999
Português
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
.ES/۵/۱999
Slovensko
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
.ES/۵/۱999 Smernice
Slovensky
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien/۵/۱999 Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin
.direktiivin muiden ehtojen mukainen
Suomi
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
.EG/۵/۱999 relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
Svenska
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
.ЕК/۵/۱999 другите приложими разпоредби на Директива
Български
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
.CE/۵/۱999 prevederi relevante ale Directivei
Română
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
.EF/۵/۱999 direktiv
Norsk
EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun/۵/۱999 Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın
.olduğunu beyan eder
Türkiye
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
.EB/۵/۱999
Íslenska
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش یا یافتن پاسخ پرسش های خود در این زمینه‪،‬‬
‫لطفا به ضمانت نامه ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نمایید یا‬
‫به پایگاه اینترنتی ‪ www.samsung.com‬بروید‪.‬‬
Download PDF