Samsung | EB48D | Samsung EB48D Navodila za uporabo

Uporabniški priročnik
EB40D EB48D
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
6
Varnostni ukrepi
7
Simboli7
Čiščenje7
Shranjevanje8
Elektrika in varnost
8
Namestitev9
Delovanje11
Priprave
Pregled komponent
Feritni obroč
15
16
Deli18
Nadzorna plošča
18
Zadnja stran
20
Ključavnica proti kraji
21
Daljinski upravljalnik
22
Pred namestitvijo izdelka
(Navodila za namestitev)
24
Kot nagiba in sukanje
24
Prezračevanje24
Mere25
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 26
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
26
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno 27
Daljinski upravljalnik (RS232C)
28
Povezava kablov
28
Povezava29
Kode nadzora
30
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
36
36
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
36
36
37
37
Povezava z video napravo
Povezava s kablom AV
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
38
38
39
39
Povezava antene
40
Povezava z režo za TV-kartico
41
Za povezavo KARTICE CI sledite tem korakom: 41
Začetna nastavitev
42
Sprememba vira signala
42
Source List42
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC 43
Namestitev43
Odstranitev43
Povezovanje z MDC
44
Uporaba programa MDC prek povezav RS232C in
omrežja Wi-Fi
44
Screen Adjustment
Picture Mode45
Če je vir signala PC ali HDMI
(če je priključen računalnik)
45
Če je vir signala TV, HDMI ali AV45
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)46
Picture Size47
Picture Size47
Position49
Zoom/Position49
4:3 Screen Size50
Resolution Select50
Auto Adjustment51
PC Screen Adjustment52
PIP53
Nastavitve za PIP53
Advanced Settings54
2
Kazalo
Dynamic Contrast55
Black Tone55
Flesh Tone55
RGB Only Mode55
Colour Space55
White Balance56
Gamma56
Motion Lighting56
Picture Options57
Colour Tone58
Colour Temp.58
Digital Clean View58
MPEG Noise Filter58
HDMI Black Level59
Film Mode59
Dynamic Backlight59
Picture Off60
Reset Picture60
Prilagoditev zvoka
Sound Mode61
Sound Effect62
Speaker Settings63
Additional Settings64
DTV Audio Level64
Dolby Digital Comp64
Reset Sound65
Broadcasting
Auto Tuning66
Auto Tuning66
Cable Search Option67
Aerial68
Channel List69
Sorting69
Mode69
Guide71
Programme Rating Lock82
Teletext Language83
Teletext Language83
Primary Teletext83
Secondary Teletext83
Common Interface84
CI Menu84
CAM video transcoding84
Application Info84
Channel Lock85
Schedule Manager72
Edit Channel73
Edit Favourites75
Channel Settings78
Country (Area)78
Manual Tuning78
Fine Tune79
Transfer Channel List79
Delete CAM Operator Profile79
Subtitle80
Subtitle80
Primary Subtitle80
Secondary Subtitle80
Network
Network Status86
Network Settings86
Network Settings (brezžično)
87
WPS(PBC)89
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)90
Wi-Fi Direct91
AllShare Settings92
Device Name92
Audio Options81
Audio Language81
Audio Format81
Audio Description81
3
Kazalo
Applications
Source List93
MagicInfo94
Predvajanje vsebine iz notranjega pomnilnika ali
naprave USB
94
Predvajanje vsebine iz računalnika ali mobilne
naprave94
Schedule95
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem videa
103
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem glasbe
104
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in
predvajanje medijev
105
Podnapisi105
Podprte oblike zapisa slik
105
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
106
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
106
MagicInfo Express Content Creator
Uporaba programa MagicInfo Express Content
Creator97
Upravljanje predlog
97
Upravljanje razporedov
97
System
Setup109
Začetne nastavitve (Setup)109
Menu Language111
Multi Control112
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control112
Predvajanje fotografij, videov in
glasbe (predvajanje medijev)
Pred uporabo funkcije predvajanja
predstavnostne vsebine z napravo USB preberite
naslednje98
Uporaba naprave USB
100
Menijske možnosti na strani seznama medijske
vsebine101
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med
predvajanjem fotografij
102
Time113
Clock113
Sleep Timer114
On Timer114
Off Timer115
Holiday Management115
MagicInfo On/Off Timer116
Eco Solution117
Energy Saving117
Eco Sensor117
No Signal Power Off118
Auto Power Off118
Auto Protection Time119
Screen Burn Protection120
Pixel Shift120
Timer121
Immediate display123
Side Grey123
Ticker124
Ticker124
Source AutoSwitch Settings125
Source AutoSwitch125
General126
Game Mode126
Auto Power126
Safety Lock126
Button Lock127
USB Auto Play Lock127
Standby Control127
Lamp Schedule128
OSD Display128
Change PIN129
Clone Product130
Reset System130
Reset All131
DivX® Video On Demand131
4
Kazalo
Support
Dodatek
Software Update132
Update now132
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
147
Ni napaka na izdelku
147
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 147
Drugo147
Contact Samsung132
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
133
Preskušanje izdelka
133
Preverjanje ločljivosti in frekvence
133
Preverite naslednje.
134
Vprašanja in odgovori
140
WEEE148
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
148
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 148
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
149
Optimalna kakovost slike
149
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
149
Licenca151
Terminologija152
Specifikacije
Splošno142
Poraba toka
144
Prednastavljeni časovni načini
145
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2014 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
6
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
7
Shranjevanje
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Elektrika in varnost
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave
tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
!
8
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
9
Del kabla zunanje TV-antene upognite navzdol (tisti del v notranjem
prostoru), da v izdelek ne pride voda.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• Če v izdelek pride voda, lahko povzroči požar ali električni udar.
!
Če uporabljate zunanjo anteno, jo namestite stran od bližnjih virov
napajanja, da se antena v primeru močnega vetra ne zruši nanje.
•• Če se antena prevrne, lahko povzroči električni udar ali poškodbe.
!
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
10
Delovanje
Pozor
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte monitorja.
!
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi
napajalni kabel.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
!
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Izdelek previdno odložite.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
!
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
11
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
!
Med bliskanjem ali grmenjem izključite napajalni kabel in se ne dotikajte
antenskega kabla.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
12
Pozor
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
!
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
-_-
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
13
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
14
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
-- Videz komponent in elementov, ki so
na prodaj posebej, se lahko razlikuje od
prikazane slike.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
-- Feritni obroč je izdelan samo za model
EB48D.
Garancijska kartica
Pravna navodila
Baterije
(ni na voljo povsod)
(skladnost)
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
Napajalni kabel
Stereo kabel RS232C
Podstavek stojala
Držalo stojala
Feritni obroč (1EA) (izbirno)
Navodila za hitro namestitev
15
Feritni obroč
――Ko priključujete kabel HDMI, morate konec kabla naviti na feritni obroč. Feritni obroč zmanjšuje elektromagnetne motnje.
――Uporabno samo pri modelu EB48D.
A
A: (Razdalja med feritnim obročem in koncem kabla HDMI, ki je priključen v vrata HDMI na televizorju): manj kot 20 mm
16
Predmeti, ki so naprodaj posebej
-- Naslednje elemente lahko kupite pri
najbližjem trgovcu.
Kabel HDMI
Kabel HDMI-DVI
Video kabel
Kabel avdio
Stereo kabel RCA
Stereo kabel
17
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Deli
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Tipka na plošči
Nadzorna plošča
Gumbi
Opis
Vklopi izdelek.
Če pritisnete gumb , ko se izdelek vklopi, se bo prikazal nadzorni meni.
――Za izhod iz menija na zaslonu pritisnite in držite tipko na plošči vsaj eno sekundo.
POWER
L AUDIO R
AV IN
VIDEO
RS232C IN
HDMI IN
(DVI)
RGB / DVI
AUDIO IN
RGB IN
Odpre nadrejeni ali podrejeni meni. Prilagodite lahko tudi vrednost možnosti.
Menjava kanala v načinu TV.
Odpre levi ali desni meni.
――Glasnost prilagodite tako, da pomaknete tipko na plošči v levo ali desno, ko
Zvočnik
nadzorni meni ni prikazan.
Daljinski senzor
Tipka na plošči
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski senzor
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
18
――Če pritisnete gumb
nadzorni meni.
na tipki na plošči ko se izdelek vklopi, se bo prikazal
Gumbi
Opis
Izbere priključeni vir signala.
Nadzorni meni
Source
Pomaknite tipko na plošči v desno in izberite Source
v nadzornem meniju.
Ko se prikaže seznam virov signala, pomaknite tipko na plošči navzgor ali navzdol, da
izberete želeni vir signala. Nato pritisnite tipko na plošči.
Odpre meni na zaslonu.
Menu
MagicInfo
Pomaknite tipko na plošči v levo in izberite Menu
v nadzornem meniju. Prikaže
se nadzorni zaslon menija na zaslonu. Pomaknite tipko na plošči v desno, da izberete
želeni meni.
Podmeni lahko izberete tako, da pomaknete tipko na plošči navzgor, navzdol ali v
levo ali desno.
Če želite spremeniti nastavitve, izberite želeni meni in pritisnite tipko na plošči.
Odpre način MagicInfo.
Pomaknite tipko na plošči navzgor in izberite MagicInfo
v nadzornem meniju.
Izklopi izdelek.
Power off
Pomaknite tipko na plošči navzdol in izberite Power off
Nato pritisnite tipko na plošči.
Return
Zapre trenutni meni.
Return
v nadzornem meniju.
19
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
USB
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave kakovosti.
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
(5V 0.5A) / CLONING
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
COMMON INTERFACE
Povežite s kartico CI.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
AV IN VIDEO / L-AUDIO-R
Povežite z zunanjo napravo s kablom video ali avdio.
RGB / DVI AUDIO IN
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
HDMI IN(DVI)
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
ANT IN
Povezava z antenskim kablom.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
L AUDIO R
AV IN
VIDEO
Opis
RS232C IN
HDMI IN
(DVI)
COMMON
INTERFACE
RGB IN
VIDEO
L AUDIO R
AV IN
COMMON
INTERFACE
RGB / DVI
AUDIO IN
RS232C IN
HDMI IN
(DVI)
ANT IN
RGB / DVI
AUDIO IN
RGB IN
20
Ključavnica proti kraji
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
1
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4
Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
21
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
Prikažite in izberite razpoložljive video vire.
Vklopi ali izklopi izdelek.
Neposredno dostopajte do kanalov.
Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika
se lahko za različne proizvode razlikujejo.
Izmenično izbere teletekst, dvojni ali
mešani način.
GUIDE
TTX/MIX
Prikaz elektronskega programskega vodnika
(EPG).
Začasno prekinite zvok.
Prilagodite glasnost.
Zamenjajte kanale.
Prikažite seznam kanalov na zaslonu.
CH LIST
Preklopite na zaslon MagicInfo.
Odprite glavni zaslonski meni.
HOME
CONTENT
Preklopite na zaslon MagicInfo.
22
CLOCK
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
Izberite elemente zaslonskega menija in
spremenite njihove vrednosti.
Vrnitev v prejšnji meni.
Zaprite meni.
A
Konfigurirajte možnosti za podnapise in
avdio opis.
Ni na voljo.
Pritisnite, da prikažete informacije na zaslonu
televizorja.
CLOCK: Ko v stanju pripravljenosti pritisnete
tipko INFO, zaslon televizorja prikaže uro.
ALARM
B
C
D
Uporabite pomožno funkcijo TTX.
SUBT.
Predvajajte fotografije, videoposnetke ali glasbo.
Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika
se lahko za različne proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na
naslednji način
――Vstavite 2 bateriji AAA. Pazite, da boste pravilno poravnali pozitivne in negativne
polarnosti.
23
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Kot nagiba in sukanje
15 ˚
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 15˚ glede na steno.
•• Če želite izdelek uporabljati navpično (pokončni pogled), ga obrnite v smeri urinega kazalca, tako da je indikator LED
usmerjen navzdol.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
24
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm
Ime modela
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
EB40D
914,2
888,2
500,7
547,9
90,9
EB48D
1083,2
1056,2
595,1
637,8
90,9
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
3
25
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet za pritrditev na steno.
26
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 15-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
Luknje za vijake po
standardu
(A * B) v milimetrih
Običajni vijak
Količina
EB40D
200 × 200
M8 / L14~16
4
EB48D
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
27
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
28
Povezava
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
•• Povezava 1
9
3
2
1
5
-P2-
6
-P1-
1
RS232C IN
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(ø3,5)
29
Kode nadzora
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Npr. vklop in ID = 0.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Glava
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
ID
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Vklop / izklop funkcije PIP
0 x 3C
0~1
7
Nadzor samodejne prilagoditve
0 x 3D
0
8
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
30
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
――Funkciji vklopa/izklopa nista na voljo pri povezavi Wi-Fi.
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
0: IZKLOP napajanja
•• Ack
0 x AA
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0 x 11
Vrednost
1
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'N'
1
"Volume"
Kontrolna
vsota
r-CMD
0 x 11
Vrednost
1
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
"Power"
•• Nak
Ukaz
Podatki
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
•• Ack
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
31
Nadzor vhoda
•• Ack
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0
•• Nak
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
0 x 24
HDMI2_PC
0x60
MagicInfo
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
――Ta model ne podpira vrat HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
32
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
――Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost Picture Size nastavljena na Auto Wide.
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Ukaz
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x 18
0 x FF
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen Mode"
Kontrolna
vsota
Ukaz
0 x AA
0 x FF
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
•• Ack
Glava
Ack / Nak
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Dolžina
podatkov
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
ID
0 x AA
ID
Nadzor velikosti zaslona
Dolžina
podatkov
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Ukaz
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
――Prikazani meniji se lahko razlikujejo, odvisno od regije.
Glava
Glava
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
33
Nadzor vklopa / izklopa funkcije PIP
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
•• Funkcija
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
――Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
――Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
•• Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA / IZKLOPA funkcije PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
•• Vklop / izklop funkcije PIP (VKLOP / IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
Kontrolna
vsota
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
•• Ack
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
1: VKLOP funkcije PIP
0: IZKLOP funkcije PIP
•• Ack
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x FF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0 x 3C
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
"PIP"
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
•• Nak
ID
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
34
Varnostni zaklep
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOP
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
35
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
RGB IN
RGB / DVI AUDIO IN
36
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Ko s kablom HDMI-DVI povezujete računalnik z izdelkom, za Edit Name izberite DVI PC, da boste
lahko dostopali do video in avdio vsebin, shranjenih v računalniku.
HDMI IN (DVI)
HDMI IN (DVI)
RGB / DVI AUDIO IN
37
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom AV
AV IN / VIDEO
AV IN / L-AUDIO-R
38
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite
težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi. Ko s kablom HDMIDVI povezujete video napravo z izdelkom, za Edit Name izberite DVI Devices, da boste lahko dostopali
do video in avdio vsebin, shranjenih v video napravi.
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
Povezava s kablom HDMI
Z uporabo kabla HDMI (do 1080p)
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda
ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave,
povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica
zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
HDMI IN (DVI)
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
RGB / DVI AUDIO IN
HDMI IN (DVI)
39
Povezava antene
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Ob prvem vklopu izdelka so osnovne nastavitve samodejno konfigurirane. Pazite, da žice v
antenskem kablu niso upognjene.
ANT IN
40
Povezava z režo za TV-kartico
Za ogled plačanih kanalov morate vstaviti »KARTICO CI ali CI+«.
――Za priključitev ali izključitev kartice CI izklopite televizor.
•• Če ne vstavite »KARTICE CI ali CI+«, bodo nekateri kanali prikazovali sporočilo »zakodiran signal«.
Za povezavo KARTICE CI sledite tem korakom:
――Razpoložljivost rež za kartico CI je odvisna od modela.
Uporaba »KARTICE CI ali CI+«
•• Informacije o vzpostavljanju povezave s telefonsko številko, identifikacijo »KARTICE CI ali CI+«, identifikacijo
gostitelja in drugimi informacijami bodo prikazane čez približno 2 do 3 minute. Če se prikaže sporočilo o
napaki, se posvetujte s servisno službo.
•• Ko je konfiguracija informacij o kanalu zaključena, se prikaže sporočilo »Updating Completed« (Posodabljanje
zaključeno), ki prikazuje, da je seznam kanalov posodobljen.
――»KARTICO CI ali CI+« dobite pri lokalnem kabelskem ponudniku.
――Pri odstranjevanju »KARTICO CI ali CI+« previdno izvlecite z rokami, saj se lahko, če pade na tla, poškoduje.
――»KARTICO CI ali CI+« vstavite v smeri, označeni na kartici.
――Lokacija reže COMMON INTERFACE je odvisna od modela.
――»KARTICA CI ali CI+« ni podprta v nekaterih državah in regijah; preverite pri svojem pooblaščenem
prodajalcu.
――Če imate kakršne koli težave, se posvetujte s servisno službo.
――Vstavite »KARTICO CI ali CI+«, ki podpira trenutno nastavitev antene. Slika na zaslonu bo popačena ali pa ne
bo vidna.
41
Začetna nastavitev
Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot so jezik, kanal in ura.
Language → Regional Settings → Channel Source → Auto Tuning (Možnost Auto Tuning se ne pojavi, če ste izbrali Set-top box ali No TV(Signage Only).) → Network Settings → Auto Power Off → Setup
Complete!
――Za podrobnosti o meniju Setup glejte stran 109.
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source List
――Za ogled podrobnih podatkov o povezanih vhodnih napravah pritisnite gumb TOOLS na strani Source.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
――Za podrobnosti o meniju Source List glejte stran 93.
Source
TV
HDMI
AV
PC
USB
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
42
Poglavje 04
Uporaba MDC
Programska oprema Multiple Display Control (MDC) vam omogoča preprosto upravljanje prikazovalnih naprav z računalnikom.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC lahko prenesete s spletnega mesta.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Namestitev
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
"Next".
Odstranitev
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
1
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
program, in kliknite "Next".
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
43
Povezovanje z MDC
Uporaba programa MDC prek povezav RS232C in omrežja Wi-Fi
Monitorje povežite prek omrežja Wi-Fi in vrat RS232C IN na monitorjih.
RS232C IN
Display 1
Computer
Display 2
44
Poglavje 05
Screen Adjustment
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
-- Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Če je vir signala PC ali HDMI (če je priključen računalnik)
•• Information: ta način zmanjšuje utrujenost oči in je primeren za prikazovanje javnih informacij.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek
uporabljal.
Prikazane so različne možnosti za Picture Mode, ki so odvisne od trenutnega vira
signala.
Picture
Če je vir signala TV, HDMI ali AV
•• Dynamic: ta način je primeren za svetle prostore.
Picture Mode
Information
· Backlight
55
· Contrast
100
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
•• Advertisement: ta način je primeren za prikazovanje video vsebin in oglasov v zaprtih prostorih/na prostem.
――Te možnosti je mogoče izbrati samo, kadar je Edit Name nastavljeno na PC.
(SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E)
G50
•• Standard: ta način je na splošno primeren za katero koli okolje.
•• Movie: ta način zmanjšuje utrujenost oči.
R50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
45
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Vhodni vir
Picture Mode
PC, HDMI (če je priključen računalnik)
Information, Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
AV, HDMI, TV
Dynamic, Standard, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Standard
· Backlight
55
· Contrast
100
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Nastavljive možnosti
――Če spremenite nastavitev Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ali Tint (G/R), se bo OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
R50
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
46
Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Prikazane so različne možnosti za Screen Adjustment, ki so odvisne od trenutnega vira signala.
•• Auto Wide: Samodejno prilagodi velikost slike na razmerje prikaza 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
16:9
•• Wide Zoom: Povečava slike na razmerje, večje od 4:3. Povečano sliko lahko pomikate navzgor in navzdol.
· Position
•• Zoom: Povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona. Povečano sliko lahko pomikate
navzgor in navzdol.
· 4:3 Screen Size
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI .
Resolution Select
•• Smart View 2: zmanjša sliko 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu 4:3.
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane slike na
zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI(720p / 1080i / 1080p).
•• Original ratio: če je vhodni vir PC ali HDMI (povezava z računalnikom) bo video prikazan v izvirnem razmerju slike.
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
――Ni na voljo na analognih televizorjih.
47
Velikosti slike, ki so na voljo za posamezni vir signala
Vir signala
Picture Size
ATV
Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
DTV (1080i)
16:9, Smart View 2, 4:3, Screen Fit
AV (480i, 480p)
Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Custom
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, 4:3, Screen Fit, Custom
HDMI (480i, 480p)
16:9, Wide Zoom, Zoom, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, HDMI (če je priključen računalnik)
16:9, 4:3, Original ratio
48
Position
Prilagodi položaj slike. Position je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Wide Zoom, Zoom ali Screen Fit.
――Če želite uporabljati funkcijo Position, ko izberete Wide Zoom, Zoom ali Screen Fit, upoštevajte spodnja navodila.
Picture Size
Picture Size
Wide Zoom
· Position
1
S tipko
izberite Position. Pritisnite tipko E.
2
S tipko
ali
3
Pritisnite tipko E.
premaknite sliko navzgor ali navzdol.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Position.
· 4:3 Screen Size
――Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
Resolution Select
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zoom/Position
Prilagodi povečavo in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na HDMI (1080i/1080p) ali AV
(1080i/1080p). Možnost Picture Size mora biti nastavljena na Custom, da bo ta možnost na voljo.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Resolution Select
Custom
1
S tipko
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko
4
Pritisnite tipko E.
izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
/
/
/
premaknite sliko.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
――Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
49
4:3 Screen Size
Na voljo le, če je velikost slike nastavljena na Auto Wide. Želeno velikost slike lahko določite v razmerju WSS 4:3 (Wide Screen
Service) ali v izvirni velikosti. Vsaka evropska država zahteva drugačno velikost slike.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
Resolution Select
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Resolution Select
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike optimirate tako, da v tem
meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
16:9
Resolution Select
Off
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
50
Auto Adjustment
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Na voljo le v načinu PC.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco (Coarse) in znova
zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko, da bo poravnana s sredino zaslona.
Pritisnite tipko
50
0
ali , da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko
ali
, da prilagodite vodoravni položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
Position
Image Reset
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
PIP
Nastavitve za PIP
Slika iz zunanjega videovira bo prikazana na glavnem zaslonu, slika iz izdelka pa na zaslonu s podsliko načina PIP.
MENUm → Picture → PIP → ENTERE
Picture
PIP
Glavna slika
Podslika
AV, TV
PC, HDMI
HDMI
PC, AV, TV
PC
TV, AV, HDMI
•• PIP (Off/On): aktivirajte ali deaktivirajte funkcijo PIP.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Za zvok PIP glejte navodila za Sound Select.
-- Če izdelek izklopite med gledanjem v načinu PIP, način PIP ostane omogočen po vklopu/
izklopu izdelka.
•• Source: izberete lahko vir podslike.
•• Antenna (Air / Cable): kot vhodni vir za podzaslon izberite Air ali Cable.
――Ta možnost je omogočena, če je sekundarni zaslon nastavljen na TV.
•• Channel: izberite kanal za podzaslon.
――Ta možnost je omogočena, če je sekundarni zaslon nastavljen na TV.
•• Size (
,
•• Position (
,
――V dvojnem (
,
,
,
,
,
,
,
,
): izberite velikost podslike.
): izberite položaj podslike.
) načinu ne morete izbrati možnosti Position.
•• Sound Select (Main / Sub): izberete lahko, da se predvaja zvok iz slike Main ali slike Sub.
53
Advanced Settings
Vir signala
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Picture Mode
PC, HDMI (če je priključen
računalnik)
Information,
Advertisement
White Balance / Gamma
TV, HDMI, AV
Dynamic
Ni na voljo.
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Advanced Settings
Off
Native
White Balance
Gamma
0
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
54
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Gamma
0
Prilagajanje kontrasta zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Poudari roza Flesh Tone.
RGB Only Mode
Prikaže barve Red, Green in Blue za natančno prilagoditev odtenka in nasičenosti.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagodi razpon in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
•• Auto / Native
55
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
White Balance
Gamma
Motion Lighting
2 Point
0
Off
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: prilagodi temnost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
•• Reset: ponastavi White Balance na privzete nastavitve.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
56
Picture Options
Možnost izberite s puščičnima tipkama
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Vhodni vir
Colour Temp.
ter pritisnite tipko E.
S puščičnimi tipkami spremenite nastavitev in pritisnite E.
Picture Options
Colour Tone
in
Off
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Mode
Picture Options
PC, HDMI (če je priključen
računalnik)
Information, Advertisement
Colour Tone / Dynamic Backlight
HDMI
Dynamic, Standard, Movie
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
TV, HDMI (1080i), AV
Dynamic, Standard, Movie
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise Filter /
Film Mode / Dynamic Backlight
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
57
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Colour Temp.
Off
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
Če je vir signala PC, HDMI(povezava z računalnikom).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je vir signala AV, HDMI ali TV.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Možnost Warm1 ali Warm2 bo onemogočena, če je za Picture Mode izbrano Dynamic.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Colour Temp.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Prilagodite temperaturo barve (Red / Green / Blue). (Razpon: 3.000K-15.000K)
――Ta možnost je na voljo, če je za Colour Tone izbrano Off.
Digital Clean View
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Digital Clean View, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation
――Auto Visualisation: prikazuje moč signala, ko spreminjate analogne kanale.
――Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
MPEG Noise Filter
Zmanjšajte šum MPEG, da izboljšate kakovost slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
58
HDMI Black Level
Picture Options
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Normal / Low
――Na voljo le v načinih HDMI (povezava z računalnikom) (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek na samodejno zaznavanje in obdelavo signalov filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Na voljo v načinu TV, AV.
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
59
Picture Off
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
60
Poglavje 06
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z okvaro
sluha.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Mode onemogočena.
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
61
Sound Effect
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Sound
Sound Effect
Konfigurirajte želeni zvočni učinek za zvočni izhod.
――Če je za Speaker Select izbrano External, je možnost Sound Effect onemogočena.
――Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
•• DTS TruSurround HD (Off / On)
Ta funkcija zagotavlja navidezni prostorski zvok 5.1 prek dveh zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• DTS TruDialog (Off / On)
Ta funkcija vam omogoča, da povečate intenzivnost glasu in zmanjšate glasnost glasbe v ozadju ali zvočnikov učinkov,
tako da je dialog bolj razumljiv.
•• Equaliser
S funkcijo Equaliser prilagodite nastavitve zvoka za vsak zvočnik.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Balance L/R: prilagodi ravnovesje med desnim in levim zvočnikom.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagoditev pasovne širine): Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne
širine.
-- Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
62
Speaker Settings
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Sound
•• Speaker Select (External / Internal)
Če zvočno skladbo iz oddaje ali filma poslušate prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga
povzroči razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru
v izdelku izberite možnost External.
――Če je za Speaker Select izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Speaker Select izbrano Internal, se vklopijo tako zvočniki na
izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
――Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Speaker Settings
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Glasnost je odvisna od kanala.
Samodejno izenači raven glasnosti pri preklapljanju med kanali.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Normal izenači raven glasnosti v posameznem kanalu, da je pri spreminjanju kanalov raven glasnosti enaka.
-- Night izenači in poveča raven glasnosti na kanalih, da je vsak kanal tišji. Možnost Night je uporabna ponoči, ko
potrebujete nizko raven glasnosti.
――Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off. Spremembe nadzora glasnosti
v priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je za Auto Volume izbrano Normal ali Night.
63
Additional Settings
DTV Audio Level
(samo pri digitalnih kanalih)
MENU m → Sound → Additional Settings → ENTER E
Sound
Additional Settings
TV ne more prosto kontrolirati glasnosti digitalnega avdia, ki ga pošilja sprejemniku AV. Uporabite to možnost, da nastavite
glasnost digitalnega avdia na primerno raven.
――MPEG/HE-AAC je mogoče nastaviti med -10 dB in 0 dB, kar je odvisno od vrste signala oddajanja.
――Če želite zvišati ali znižati glasnost, naj bo nastavitev v razponu med 0 in -10.
Dolby Digital Comp
Nekateri digitalni TV-programi omogočajo 5.1-kanalni avdio Dolby. Ta televizor pretvori avdio Dolby v stereo avdio, kar
omogoča predvajanje zvoka prek zvočnikov televizorja. Izbrati je mogoče med dvema metodama. RF je za boljši zvok pri nižji
glasnosti, Line pa je za višjo glasnost.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Reset Sound
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Poglavje 07
Broadcasting
Konfigurirajte nastavitve Broadcasting za izdelek.
Auto Tuning
Funkcija Auto Tuning si zapomni vse kanale, ki so na voljo prek zraka ali vašega kabelskega sistema, in jih doda na Channel
List.
MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → ENTER E
Auto Tuning
Za zagon Auto Tuning sledite tem korakom:
Broadcasting
1
Auto Tuning.
Auto Tuning
Aerial
Pritisnite MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → ENTER E na vašem daljinskem upravljalniku. Prikaže se okno
Air
2
Channel List
Na zaslonu za Auto Tuning izberite vir signala vašega izdelka.
――Air: če je vaš izdelek povezan z anteno, izberite Air, nato pritisnite ENTER E. Izdelek si bo začel samodejno
Guide
zapomnjevati kanale.
――Cable: če je vaš izdelek povezan s kabelsko vtičnico, izberite Cable, nato pritisnite ENTER E. Pojdite na 3. korak.
Schedule Manager
――Izberite Digital & Analogue, Digital ali Analogue, da poiščete kanale.
Edit Channel
Edit Favourites
3
Nastavite Search Mode s tipkama
/ . Ko zaključite, izberite Scan, nato pritisnite ENTER E. Izdelek si bo začel
zapomnjevati kanale.
――Zapomnjevanje kanalov lahko traja do 45 minut, kar je odvisno od vašega kabelskega sistema.
――Kanali, ki si jih je izdelek zapomnil, so dodani na seznam Added Ch.. To so kanali, ki jih boste videli, ko boste uporabljali
gumbe kanalov na vašem daljinskem upravljalniku.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
66
Preklic Auto Tuning
Cable Search Option
MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → Cable Search Option →
ENTER E
1
Pritisnite tipko Stop.
2
Pojavi se sporočilo Stop Auto Tuning?.
3
Pritisnite tipko Yes.
(ko je antena nastavljena na Cable)
Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot sta frekvenca in simbolna hitrost za iskanje kabelskega omrežja.
――Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.
Auto Tuning
Cable Search Option
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
67
Aerial
Preden si lahko začne vaš televizor zapomnjevati razpoložljive kanale, morate določiti vrsto vira signala, ki je povezan z
zaslonom LED.
•• Air / Cable
MENU m → Broadcasting → Aerial → ENTER E
Broadcasting
Aerial
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
68
Channel List
MENU m → Broadcasting → Channel List → ENTER E
Registrirajte ali izbrišite kanale. Dodajte priljubljene kanale ali preimenujte analogne kanale.
Na seznamu Channel List izberite želeni kanal za takojšni prikaz.
――Za hitrejše pomikanje po seznamu Channel List pritiskajte gumbe kanalov. Seznam kanalov se spreminja po straneh.
Ikone, najdene na strani seznama kanalov
Broadcasting
Channel List
••
A : analogni kanal
••
*: izbrani kanal
\ : Zaklenjeni kanali
••
S pritiskom na levo tipko ( ) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran Sorting.
S pritiskom na desno tipko ( ) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran Mode.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
Sorting
Razvrstite elemente seznama glede na kanal Number ali glede na Name (samo digitalni kanali).
Mode
Aerial
Kot način digitalnega kanala izberite možnost Air ali Cable.
Edit Favourites
V meniju Edit Channel lahko uredite sezname priljubljenih kanalov.
Favourites 1 ~ Favourites 5
Prikaže vse priljubljene kanale v največ petih skupinah. Vsaka skupina ima svoj zaslon.
――Televizor prikazuje priljubljene skupine samo, če ste dodali priljubljene z uporabo Favourites 1 - do - Favourites 5.
69
All
Prikaže vse kanale.
Analogue
Prikaže analogne kanale.
Digital
Prikaže digitalne kanale.
70
Guide
Spored Guide omogoča pregled programa za vsak digitalni kanal. Preverite lahko programsko shemo in nastavite možnost
Schedule Manager.
――Podatki v sporedu Guide veljajo samo za digitalne kanale. Analogni kanali niso podprti.
MENU m → Broadcasting → Guide → ENTER E
Za dostop do izbirnih funkcij pritisnite barvne tipke na daljinskem upravljalniku.
Broadcasting
Guide
Quick Navigation
Hitro iskanje podatkov o kanalu.
Schedule Manager
Dostop do funkcije Schedule Manager.
Ogledate si lahko podatke o funkciji Schedule Manager.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
71
Schedule Manager
MENU m → Broadcasting → Schedule Manager → ENTER E
Broadcasting
Glejte želen program ob določenem času.
•• Aerial: DTV Cable / Cable
•• Channel: Izberite želeni program.
•• Repeat: Once / Manual / Sat~Sun / Mon~Fri / Everyday
――Če želite konfigurirati nastavitve glede na dan v tednu, izberite Manual.
•• Date: Izberite želeni datum.
•• Start Time: Nastavite čas za ogled želenega programa.
Schedule Manager
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
72
Edit Channel
Upravljajte kanale, shranjene v televizorju. Izbrišite kanale, znova registrirajte izbrisane kanale ali preimenujte analogne kanale.
――Priročno konfigurirajte nastavitve z uporabo gumbov daljinskega upravljalnika, ki so prikazani v spodnjem delu zaslona.
MENU m → Broadcasting → Edit Channel → ENTER E
Ikone, najdene na strani za urejanje kanalov
Broadcasting
••
A : analogni kanal
••
*: izbrani kanal
\ : Zaklenjeni kanali
••
Edit Channel
Brisanje/registracija kanalov
Brisanje kanalov
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Po potrebi izbrišite kanale. Če kanale izbrišete iz kategorije Recently Viewed ali Most Viewed, kanali ne bodo trajno
odstranjeni. Odstranjeni bodo samo iz kategorij.
-- Na voljo le v načinu TV.
1
Izberite kanale, da jih izbrišete z zaslona. Za preklic jih izberite še enkrat.
2
Ko izberete kanale, na zaslonu izberite možnost Delete, da jih izbrišete.
Vnovična registracija izbrisanih kanalov
Po potrebi znova registrirajte izbrisane kanale. Izbrisani kanali so označeni sivo in so vidni samo na seznamu vseh kanalov.
Funkcija registriranja je omogočena samo za izbrisane kanale.
1
Pritisnite TOOLS na zaslonu, da se prikaže stran Tools. Med možnostmi podmenija izberite Category, nato pa All.
2
Na seznamu vseh kanalov izberite izbrisane kanale, ki jih želite znova registrirati.
3
Ko izberete kanale, na zaslonu izberite možnost Add, da jih znova registrirate.
73
Urejanje registriranih kanalov
Zaklepanje/odklepanje kanalov z geslom
Če pritisnete TOOLS na strani Edit Channel, se prikažejo naslednji elementi menija. Razpoložljive funkcije
se lahko razlikujejo glede na signal oddajanja.
Določene kanale lahko zaklenete, da otrokom preprečite dostop do neprimerne vsebine.
――Če želite nastaviti geslo, mora biti možnost Programme Rating Lock nastavljena na On.
Ime možnosti
Operacije
Aerial
Kot način digitalnega kanala izberite možnost Air ali Cable.
Category
Kanali, shranjeni v televizorju, so razvrščeni v kategorije All, Added Ch.,
Recently Viewed in Most Viewed. Izberite želeno kategorijo.
Edit Favourites
Pogosto gledane kanale nastavite kot priljubljene.
Rename Channel
Spremenite imena analognih kanalov, da bodo ustrezala vašim željam. Ime
kanala lahko ima največ pet znakov.
Channel Info
Preverite informacije o kanalu.
Information
Prikaz informacij o trenutno oddajanem programu v živo.
Zaklepanje kanalov
1
Na strani Edit Channel izberite kanal, nato pa na zaslonu izberite možnost Programme Rating
Lock. Pojavi se okno za vnos gesla.
2
Vnesite geslo. Izbrani kanal je zaklenjen.
Odklepanje kanalov
1
Na strani Edit Channel izberite zaklenjen kanal, nato pa na zaslonu izberite možnost Programme
Rating Lock Off. Pojavi se okno za vnos gesla.
2
Vnesite geslo. Izbrani kanal je odklenjen.
74
Edit Favourites
MENU m → Broadcasting → Edit Favourites → ENTER E
Broadcasting
Edit Favourites
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov
Pogosto gledane kanale nastavite kot priljubljene. Priljubljeni kanali so na strani Edit Channel ali Channel List označeni
s simbolom. Dovoljenih je največ pet seznamov s priljubljenimi kanali. Ustvarite različne sezname priljubljenih kanalov za
vsakega družinskega člana.
――Priročno konfigurirajte nastavitve z uporabo gumbov daljinskega upravljalnika, ki so prikazani v spodnjem delu zaslona.
Dodajanje trenutnega kanala na seznam priljubljenih
Kanal, ki ga trenutno gledate, lahko dodate na seznam priljubljenih.
1
Ko gledate televizijo, pritisnite TOOLS, da se prikaže stran Tools. Med možnostmi podmenija izberite Edit Favourites.
2
V prikazanem pojavnem polju izberite seznam priljubljenih kanalov, da nanj dodate trenutni kanal. Izberite OK.
3
Trenutni kanal je dodan na izbrani seznam priljubljenih kanalov. Izberite OK.
Dodajanje več kanalov na seznam priljubljenih
Po potrebi lahko na seznam priljubljenih dodate več kanalov.
1
Na zaslonu izberite Category, da seznam kanalov na sredini zaslona zamenjate s seznamom, na katerem so kanali za
dodajanje. Vsakič, ko izberete možnost Category, se kategorije preklapljajo v zaporedju Recently Viewed, Most Viewed
in Added Ch..
――Kategoriji Recently Viewed in Most Viewed sta omogočeni samo, če vsebujeta shranjene kanale.
2
Na seznamu kanalov na sredini zaslona izberite želene kanale.
3
Na zaslonu izberite Change Fav., da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom
priljubljenih kanalov.
4
Na zaslonu izberite Add. Ustvaril se bo nov seznam priljubljenih kanalov z izbranimi kanali.
75
Ogled kanalov, shranjenih na seznamu priljubljenih kanalov
Brisanje kanalov s seznama priljubljenih
――Seznami priljubljenih kanalov so prikazani samo, če ste jih prej ustvarili.
Po potrebi izbrišite kanale s seznama priljubljenih.
Če kanale menjujete z gumbom za menjavo kanalov, lahko dostopate samo do kanalov, shranjenih na
seznamih priljubljenih.
1
1
Izberite Channel List v meniju Broadcasting. Prikaže se seznam kanalov.
2
S pritiskom na desno tipko ( ) na daljinskem upravljalniku se prikaže stran Mode.
3
Med ponujenimi možnostmi Favourites 1–Favourites 5 izberite seznam priljubljenih kanalov.
4
Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale.
――Če med gledanjem priljubljenega kanala pritisnete Channel List, se bo prikazal posodobljen
seznam priljubljenih kanalov.
Na zaslonu izberite Change Fav., da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim
želenim seznamom priljubljenih kanalov.
2
Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale, ki jih želite izbrisati.
3
Na zaslonu izberite Delete. Izbrani kanali so izbrisani s seznama priljubljenih.
Spreminjanje vrstnega reda kanalov na seznamu priljubljenih
Po potrebi lahko spremenite vrstni red kanalov na seznamu priljubljenih.
1
Na zaslonu izberite Change Fav., da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim
želenim seznamom priljubljenih kanalov.
Urejanje seznama priljubljenih kanalov
Če pritisnete TOOLS na eni izmed strani Favourites 1 - do - Favourites 5, se prikažejo naslednji elementi
menija.
Ime možnosti
Operacije
Copy to
Favourites
Kopiranje kanalov s seznama priljubljenih na drug seznam priljubljenih.
――Ta možnost je na voljo samo, če izberete kanale na seznamu priljubljenih.
Rename
Favourites
Spremenite ime seznama priljubljenih kanalov.
――Ta možnost je na voljo samo, če izberete kanale na seznamu priljubljenih.
Aerial
Izberite možnost signala Air ali Cable.
Edit Channel
Upravljanje shranjenih kanalov.
Information
Prikaz informacij o trenutno oddajanem programu v živo.
2
Na izbranem seznamu priljubljenih izberite kanale, ki jih želite prerazporediti.
3
Na zaslonu izberite Change order, nato pa spremenite vrstni red izbranih kanalov. Pritisnite gumb
E, da uveljavite nov vrstni red kanalov.
76
Preimenovanje seznama priljubljenih kanalov
Po potrebi spremenite ime seznama priljubljenih kanalov.
1
Na zaslonu izberite Change Fav., da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom priljubljenih kanalov.
2
Pritisnite TOOLS na zaslonu. Prikažejo se možnosti podmenija.
3
Med možnostmi podmenija izberite Rename Favourites. Pojavi se pozivno polje.
4
S pomočjo pozivnega polja zamenjajte seznam priljubljenih kanalov. Ime seznama priljubljenih kanalov lahko ima največ 20 znakov.
Kopiranje kanalov med seznami priljubljenih
Po potrebi lahko kopirate kanale z enega seznama priljubljenih na drugega.
1
Na zaslonu izberite Change Fav., da seznam priljubljenih kanalov na desni zamenjate z drugim želenim seznamom priljubljenih kanalov.
2
Na seznamu priljubljenih na desni izberite kanale, ki jih želite kopirati.
3
Pritisnite TOOLS na zaslonu. Prikažejo se možnosti podmenija.
4
Med možnostmi podmenija izberite Copy to Favourites. Pojavi se pozivno polje.
5
Izberite sezname priljubljenih kanalov, da kopirate kanale za uporabo pozivnega polja. Kanali so shranjeni na izbrane sezname priljubljenih kanalov.
――Če želite uporabiti možnost Copy to Favourites, morajo biti vsi kanali shranjeni na seznamu priljubljenih.
77
Channel Settings
Country (Area)
Izberite svojo državo, tako da lahko TV pravilno samodejno nastavi oddajane kanale. To je odvisno od države ali regije.
MENU m → Broadcasting → Channel Settings → ENTER E
Ko se pojavi zaslon za vnos kode PIN, vnesite svojo 4-mestno številko PIN.
•• Digital Channel: spremenite državo za digitalne kanale.
Channel Settings
•• Analogue Channel: spremenite državo za analogne signale.
Country (Area)
Manual Tuning
Manual Tuning
Ročno poišče kanale in jih shrani v TV.
Fine Tune
Transfer Channel List
Delete CAM Operator Profile
Če je kanal zaklenjen z uporabo funkcije Channel Lock, se pojavi okno za vnos kode PIN.
Ta funkcija je odvisna od države in regije.
Ko je vir Aerial nastavljen na Air ali Cable
•• Digital Channel Tuning: poišče digitalne kanale.
1
――Če izberete Aerial → Air 4: Channel, Frequency, Bandwidth
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
Izberite New.
――Če izberete Aerial → Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate
2
Izberite Search. Ko je iskanje končano, je kanal dodan na seznam kanalov.
•• Analogue Channel Tuning: poišče analogne kanale.
1
Izberite New.
2
Nastavite Programme, Colour System, Sound System, Channel in Search.
――Channel
C (način antenskega kanala) / S (način kabelskega kanala): Ta dva načina vam omogočata, da izberete kanal tako, da
vnesete dodeljeno številko za vsako antensko oddajalno postajo ali kabelski kanal.
3
Izberite Store. Ko je iskanje končano, je kanal dodan na seznam kanalov.
78
Fine Tune
(samo analogni kanali)
Če je sprejem čist, natančno prilagajanje kanala ni potrebno, saj se izvede samodejno med postopkom iskanja in shranjevanja.
Če je signal šibek ali popačen, natančno prilagoditev kanala izvedite ročno. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ni čista.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Cable.
――Nastavitve se uporabijo za kanal, ki ga trenutno gledate.
――Natančno prilagojeni programi, ki so bili shranjeni, so označeni z zvezdico »*« na desni strani ob številki kanala na prikazni
sliki kanala.
――Če želite ponastaviti natančno prilagoditev, izberite Reset.
Transfer Channel List
Uvozi in izvozi zemljevid kanalov. Ko se pojavi zaslon za vnos kode PIN, vnesite PIN.
Za uporabo te funkcije priključite pomnilniško napravo USB.
•• Import from USB: uvozite seznam kanalov z USB-ja.
•• Export to USB: izvozite seznam kanalov na USB. Ta funkcija je na voljo, ko je USB povezan.
Delete CAM Operator Profile
Izberite operatorja CAM za izbris.
――Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.
79
Subtitle
Konfigurira možnosti podnapisov.
MENU m → Broadcasting → Subtitle → ENTER E
· Subtitle Mode
Prikaže podnapise.
•• Subtitle Mode: nastavite način podnapisov.
Subtitle
Subtitle
Subtitle
•• Subtitle Language: nastavite jezik podnapisov.
Off
Normal
· Subtitle Language
Primary Subtitle
English
Secondary Subtitle
English
Primary Subtitle
Nastavite glavni jezik podnapisov.
Secondary Subtitle
Nastavite sekundarni jezik podnapisov.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
80
Audio Options
Audio Language
(za digitalno oddajanje)
MENU m → Broadcasting → Audio Options → ENTER E
Spremenite privzeto vrednost za jezike avdio.
•• Primary Audio: nastavite glavni jezik avdio.
•• Secondary Audio: nastavite sekundarni jezik avdio.
――Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje, kar je odvisno od oddajanja.
Audio Options
Audio Language
English
Audio Format
Audio Description
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
Stereo
Off
Audio Format
(za digitalno oddajanje)
Spremenite želeni format avdio. Podprt format avdio se lahko razlikuje, kar je odvisno od oddajanega programa.
Audio Description
(Ni na voljo povsod) (za digitalna oddajanja)
Ta funkcija upravlja predvajanje zvoka za AD (Audio Description), ki se pošlje skupaj z glavnim avdiem naprave za oddajanje.
•• Audio Description: vklopite ali izklopite funkcijo avdio opisa.
•• Volume: prilagodite glasnost avdio opisa.
81
Programme Rating Lock
Funkcija Programme Rating Lock blokira programe z ocenami, ki so nižje od želenih. Uporabna je za nadzor nad tem, kaj na
televizorju gledajo otroci. Ne deluje za programe iz zunanjih virov, kot so na primer predvajalniki DVD ali datoteke USB.
MENU m → Broadcasting → Programme Rating Lock → ENTER E
Za ogled blokiranega programa je zahtevana koda PIN.
――Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir TV.
――Privzeta številka PIN za nov izdelek je »0–0–0-0«.
Broadcasting
――Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.
Programme Rating Lock
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
82
Teletext Language
Teletext Language
MENU m → Broadcasting → Teletext Language → ENTER E
To možnost uporabite za nastavitev jezika teleteksta.
――Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.
Broadcasting
Primary Teletext
Nastavite glavni jezik teleteksta.
Teletext Language
Secondary Teletext
Nastavite sekundarni jezik teleteksta.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
83
Common Interface
CI Menu
Uporabniku omogoča izbiranje z menija modula CAM. Izberite CI Menu glede na meni kartice PC.
MENU m → Broadcasting → Common Interface → ENTER E
Broadcasting
Common Interface
CAM video transcoding
Nastavitev lahko konfigurirate tako, da samodejno prekodira video kodek iz modula CAM. Če te možnosti ne želite uporabljati,
jo izklopite.
Application Info
Oglejte si informacije o modulu CAM, vstavljenem v režo CI, in o »KARTICI CI ali CI+«, vstavljeni v modul CAM. Modul CAM lahko
namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali ne.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
1
Modul CI CAM lahko kupite prek telefona ali pri najbližjem prodajalcu.
2
»KARTICO CI ali CI+« trdno vstavite v modul CAM v smeri puščice.
3
Modul CAM s »KARTICO CI ali CI+« vstavite v režo CI (common interface) v smeri puščice tako, da je poravnan vzporedno
z režo.
4
Preverite, ali lahko vidite sliko na kanalu z zakodiranim signalom.
84
Channel Lock
Zaklenite kanale, da otrokom preprečite ogled škodljivih vsebin.
MENU m → Broadcasting → Channel Lock → ENTER E
•• On / Off
――Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir TV.
――Privzeta številka PIN za nov izdelek je »0–0–0-0«.
――Razpoložljivost je odvisna od določenega modela in območja.
Broadcasting
Channel Lock
On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Na voljo le v načinu TV.
85
Poglavje 08
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
Preverite lahko trenutno stanje omrežja.
Povežite se z brezžičnim omrežjem in izdelek skupaj z računalniškim programom MagicInfo Express
Content Creator uporabite kot televizor ali napravo signage.
Network Status
Your wireless network is set up and ready to use.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Network Settings
** : ** : ** : ** : ** : **
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
Your wireless network is set up and ready to use.
AP0000
Ready to play your business content.
-Run the Content Creator on your PC, then create and schedule your content. You can send
it to the Signage TV using the wireless network.
-Refer to the Content Creator manual for more information.
Disconnect
IP Settings
Retry
Close
AP000
Ready to play your business content.
-Run the Content Creator on your PC, then create and schedule your content. You can send
it to the Signage TV using the wireless network.
-Refer to the Content Creator manual for more information.
Refresh
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
86
Network Settings (brezžično)
Povezava z brezžičnim omrežjem
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja, zahteva
šifrirano varnostno kodo, imenovano Connection Information. Koda Connection Information temelji
na geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko ste
nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in če poznate kodo
Connection Information za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim postopkom
nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
1
Odprite MENU m → Network → Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi, se bo slika
morda zaustavljala.
――Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani kanal že
3
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve komunikacije.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
――Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem usmerjevalniku
za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi izdelki v skladu z novimi
specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
――Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v omrežje
z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo v obeh načinih
samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
――Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri načine.
Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa pritisnite tipko E.
Pojavi se gumb Add Network.
Izberite možnost Add Network, da dodate brezžični usmerjevalnik, s katerim se želite povezati.
4
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, WPS(PBC)
87
6
Ko končate, s tipko za pomik navzdol premaknite kazalec na možnost Done in pritisnite E. Prikaže
Ročna nastavitev
se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
V izdelku pojdite v meni MENU m → Network → Device Name in spremenite ime naprave.
――Če uporabljate več izdelkov, morate spremeniti imena vseh naprav.
――Tega izdelka ni mogoče povezati z internetom prek funkcije Soft AP (Wi-Fi Hotspot) ali Wi-Fi
Direct.
7
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network is set up and ready to
use.«.
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
1
Odprite MENU m → Network → Network Settings.
2
Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
3
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
――Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja in prehod. Te
vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave ogledate
tako.
1
Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2
V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3
V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4
Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Na seznamu omrežij pritisnite tipko u ali d, da izberete omrežje, nato pa pritisnite tipko E.
――Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
Izberite možnost Add Network, da dodate brezžični usmerjevalnik, s katerim se želite povezati.
4
Če se prikaže zaslon Enter password., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik
brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5
Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter password. (varnostni ključ ali koda PIN).
6
Ko končate, s tipko za pomik navzdol premaknite kazalec na možnost Done in pritisnite E. Prikaže
se zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
7
Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Stop. Tako boste prekinili povezavo.
8
Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9
Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP Settings izberite Enter manually. Ponovite postopek
vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
88
10Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in
začne se postopek preverjanja.
11Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Your wireless network is set up and ready to
use.«.
WPS(PBC)
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je na usmerjevalniku tipka WPS(PBC), upoštevajte spodnja navodila.
1
Odprite MENU m → Network → Network Settings.
2
Izberite WPS(PBC), pritisnite E in nato znova pritisnite E.
3
V dveh minutah pritisnite tipko WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi vse
vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
4
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
89
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
MENUm → Network → Soft AP (Wi-Fi Hotspot) → ENTERE
S to funkcijo lahko povežete izdelek z mobilnimi napravami, če te ne podpirajo funkcije Wi-Fi Direct.
Nastavite možnosti za povezavo naprave Wi-Fi.
•• Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
Vklopi ali izklopi možnost Soft AP (Wi-Fi Hotspot). Če je za Soft AP (Wi-Fi Hotspot) izbrano On, lahko mobilne naprave ime izdelka najdejo na seznamu brezžičnih
povezav.
•• Connection Information
prikaže varnostno kodo.
•• Connection Information Reset
Z vklopom zaslona se ustvari nov varnostni ključ in prekine obstoječo povezavo Soft AP (Wi-Fi Hotspot).
-- Off / On
• Advanced Settings
Spreminjanje podrobnih nastavitev za Wi-Fi.
- Channel (CH.1 ~ CH.11)
Spreminjanje nastavitev kanala za Wi-Fi.
- Signal Level (Level 1 ~ Level 5)
Spreminjanje nastavitev ravni signala za Wi-Fi.
90
Wi-Fi Direct
Če želite uporabiti to funkcijo, mora
mobilna naprava podpirati Wi-Fi Direct.
MENUm → Network → Wi-Fi Direct → ENTERE
Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave neposredno povežete s svojim izdelkom brez
usmerjevalnika.
Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte spodnja navodila:
1
Odprite okno Wi-Fi Direct. Izdelek začne iskati naprave.
2
V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
•• PBC (Push Button Configuration): V dveh minutah na napravi Wi-Fi pritisnite gumb WPS(PBC). Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih
potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
•• PIN: vnesite PIN, ki je prikazan v napravi.
――Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato Disconnected.
91
AllShare Settings
MENUm → Network → AllShare Settings → ENTERE
Prikaže seznam mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so bile nastavljene tako, da s tem izdelkom uporabljajo funkcijo AllShare Play.
•• Content Sharing
Uporaba funkcije AllShare Play
Prikaže se okno s opozorilom, da bo v izdelku prikazana predstavnostna vsebina (videoposnetki, fotografije ali glasba), poslana iz mobilnega telefona. Vsebina je samodejno
predvajana 3 sekunde po tem, ko se prikaže okno z opozorilom. Če pritisnete tipko RETURN ali EXIT, ko se prikaže okno z opozorilom, predstavnostna vsebina ni
predvajana.
――Ko naprava prvič dostopi do vašega izdelka prek funkcije »Media«, se prikaže pojavno okno z opozorilom. S tipko E izberite Allow. S tem telefonu dovolite prost dostop
do izdelka in predvajanje vsebine s funkcijo AllShare Play.
――Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, omogočite Deny v funkciji AllShare Settings.
――Vsebina morda ne bo predvajana v izdelku, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
――Tipke E in ◄ / ► morda ne bodo delovale, saj so odvisne od vrste predstavnostne vsebine.
――Z mobilno napravo lahko upravljate funkcijo AllShare Play. Več informacij najdete v uporabniškem priročniku posameznega mobilnega telefona.
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je mogoče prikazati v omrežnih daljinskih upravljalnikih prek omrežja.
92
Poglavje 09
Applications
Source List
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Za ogled podrobnih podatkov o povezanih vhodnih napravah pritisnite gumb TOOLS na strani Source.
Source
Edit Name
TV
HDMI
AV
PC
USB
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
93
MagicInfo
MENU m → Applications → MagicInfo → ENTER E
Applications
MagicInfo
MagicInfo je poslovna rešitev, ki omogoča uporabo izdelka za reklamne napise (kot oglaševalski medij). Ob uporabi te rešitve
lahko predvajate slikovne in videodatoteke iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB. Predvajate lahko
tudi urnike, ustvarjene s programom MagicInfo Express Content Creator v računalniku.
Predvajanje vsebine iz notranjega pomnilnika ali naprave USB
Predvajajte vsebino iz notranjega pomnilnika ali priključene pomnilniške naprave USB.
Predvajanje vsebine iz računalnika ali mobilne naprave
Vsebino pošiljajte v izdelek za predvajanje prek programa MagicInfo Express Content Creator ali mobilne aplikacije. Če
v notranjem pomnilniku ni dovolj prostora, priključite napravo USB in odprite Options → Settings → Default Storage v
zgornjem desnem kotu brskalnika MagicInfo. Spremenite možnost na USB.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
94
Device : All
Content : All
Sort by : File Name
Options
Schedule
Predvajajte konfigurirane razporede.
Schedule
Funkcije, ki so na voljo na strani MagicInfo
Stran seznama MagicInfo zagotavlja naslednje funkcije.
•• Device
-- Izberite Internal ali USB za iskanje seznama želenih naprav.
All / Internal / USB
-- Za hitrejši dostop do aplikacije pritisnite HOME ali MagicInfo Player I na daljinskem
upravljalniku.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Content
-- Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
All / My Templates / Video / Image
•• Sort by
Določite vrsto vsebine.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menijski elementi Options na zaslonu MagicInfo
Ime možnosti
Operacije
Play Seleted
Izberite in predvajajte želeno vsebino.
Send
Kopirajte vsebino v drugo pomnilniško napravo.
Delete
Izbrišite želeno vsebino.
Settings
Konfigurirajte podrobne lastnosti vsebine.
――Za podrobnosti o funkciji Settings si oglejte naslednjo stran.
95
Settings
Default Storage
Izberite mesto za shranjevanje, kamor želite prenesti nastavljene kanale z omrežja.
Settings
•• Internal / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels from
the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Repeat Mode
Internal Memory
One
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Nastavite način za ponavljanje tako, da se predvajanje vsebin ponovi ali ne.
Close
•• One / All
Picture Size
Možnost Picture Size nastavite na Original Size ali Full Screen.
•• Original Size / Full Screen
――Na voljo samo za vsebino Video in Image.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Display Duration
Nastavite trajanje za vsako stran v diaprojekciji.
――Na voljo samo za vsebino Template in Image.
Safely Remove USB Device
Varno odstrani pomnilnik USB
Reset Settings
Obnovi vse vrednosti v Settings na privzete tovarniške.
96
Poglavje 10
MagicInfo Express Content Creator
Za več informacij si na spletnem mestu oglejte uporabniški priročnik za orodje MagicInfo Express Content Creator.
Zahteve za namestitev
-- Trdi disk: najmanj 500 MB nezasedenega
prostora
-- Operacijski sistem: OS Windows XP ali
novejši
-- Ločljivost: Ločljivost 1024 x 768 ali višja
Uporaba programa MagicInfo Express Content Creator
MagicInfo Express Content Creator je program, ki z različnimi predlogami omogoča priročno ustvarjanje vsebine za izdelek. S programom MagicInfo Express Content
Creator lahko ustvarite in upravljate urnike za predvajanje vsebine v izdelku ob določeni uri.
――Če želite uporabljati orodje MagicInfo Express Content Creator, ga prenesite z naslova http://www.samsung.com/displaysolutions.
•• Create Content: ustvarite in upravljajte predloge, ki jih boste predvajali v Samsungovih prikazovalnih napravah.
•• Schedule Content: ustvarite in upravljajte razporede predvajanja vsebine ob nastavljenih urah.
Upravljanje predlog
S predlogami, ki so na voljo v programu, organizirajte različno vsebino na podlagi vnaprej določenih razporeditev, da preprosto ustvarite nove predloge. Uvozite in uredite
že ustvarjene predloge.
Upravljanje razporedov
Konfigurirajte in upravljajte razporede predvajanja vsebine v Samsungovih prikazovalnih napravah ob nastavljenih urah. Nastavite enak razpored predvajanja za določene
dneve v tednu ali pa različne razporede za različne dneve v tednu.
97
Poglavje 11
Predvajanje fotografij, videov in glasbe (predvajanje medijev)
Uživajte v videoposnetkih, fotografijah in glasbi, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class).
Predvajajte fotografije, videe ali glasbo iz pomnilniške naprave.
Različno vsebino lahko predvajate na naslednje načine.
•• Uporaba naprave USB: Predvajajte medijsko vsebino, kot so videi, fotografije in glasba, iz naprave USB.
•• Povezovanje pomnilniške naprave: Predvajajte medijsko vsebino iz pomnilniških naprav, kot so pametni telefon, fotoaparat, računalnik ali storitve v oblaku.
Pred uporabo funkcije predvajanja predstavnostne vsebine z napravo
USB preberite naslednje
Pozor
•• Preden povežete napravo USB z izdelkom, naredite varnostno kopijo datotek, da preprečite poškodovanje ali izgubo podatkov.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za kakršno koli škodo ali izgubo podatkov.
•• Med nalaganjem naprave USB ne odstranjujte.
•• Če je naprava USB priključena s podaljškom USB, naprava USB morda ne bo prepoznana, ali pa branje datotek, shranjenih v napravi, ne bo mogoče.
•• Če izdelek ne prepozna priključene naprave USB, so datoteke v napravi USB morda poškodovane ali jih ni mogoče prebrati.
Če pride do tega, priključite napravo USB na računalnik, da jo formatirate, nato jo pravilno priključite.
•• Trdi disk s standardom USB z več kot 2 TB pomnilnika ni podprt.
98
Naprave, združljive s predvajanjem medijev
•• Nekateri digitalni fotoaparati USB, pametni telefoni in zvočne naprave morda ne bodo združljivi z izdelkom.
•• Predvajanje medijev je združljivo samo z napravami USB MSC.
•• MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo za množični prenos.
Primeri naprav MSC so pogoni USB, bralniki bliskovnih pomnilniških kartic in trdi diski USB. (Zvezdišča USB niso podprta.)
Naprave MSC morajo biti priključene neposredno v vrata USB izdelka.
•• Če je priključenih več naprav PTP (Picture Transfer Protocol), bo delovala samo ena.
•• Če je priključenih več naprav MSC, nekatere naprave morda ne bodo prepoznane. Naprave USB, ki zahtevajo močnejše napajanje (višje od 500 mA ali 5 V) morda ne
bodo podprte.
•• Če se prikaže opozorilo o pregretju, medtem ko je naprava USB priključena ali se uporablja, naprava USB morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.
•• Ohranjevalnik zaslona se aktivira, če je izdelek nedejaven toliko časa, kot je določeno v možnosti Auto Protection Time.
•• Način varčevanja z energijo v nekaterih zunanjih trdih diskih se bo morda samodejno deaktiviral, ko jih priključite na izdelek.
Datotečni sistem in oblike zapisa
•• Če uporabljate večpredstavnostne datoteke brez licence, predvajanje medijev morda ne bo delovalo pravilno.
•• Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
•• Podprti datotečni sistemu so FAT16, FAT32 in NTFS (samo za branje).
•• Predvajanje medijev podpira obliko zapisa zaporednega JPEG.
Ne podpira progresivne oblike zapisa JPEG.
•• Prikaz slik z višjo ločljivostjo traja dlje.
•• Najvišja podprta ločljivost JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
•• Če datoteka ni podprta ali je okvarjena, se prikaže sporočilo Not Supported File Format..
•• Pri razvrščanju datotek v načinu prikaza mape je v vsaki mapi mogoče prikazati največ 1000 datotek.
•• Če naprava USB vsebuje 8000 datotek in map ali več, se nekatere datoteke in mape morda ne bodo odprle.
•• Predvajanje plačljivih datotek DRM MP3, prenesenih s spletnih mest, ni mogoče.
――DRM (Digital Rights Management) se nanaša na sistem za zaščito avtorsko zaščitenih podatkov, ki so v obtoku v internetu, ali drugih digitalnih medijev, tako da
omogoča varno distribucijo in/ali onemogoča nezakonito distribucijo podatkov.
99
Uporaba naprave USB
Priporočena je uporaba trdega diska USB,
ki ima napajalnik.
Priključitev naprave USB
1
Vklop izdelka
2
Napravo USB, v kateri so shranjene fotografije, glasba in/ali filmi, priključite na vrata USB na zadnji strani ali ob strani izdelka.
3
Stran USB device connected. se pojavi samodejno, takoj ko napravo USB povežete z izdelkom.
――Če je priključena samo ena naprava USB, se datoteke, shranjene v napravi USB, prikažejo samodejno.
――Za ogled vsebine, shranjene v napravi USB, priključite napravo USB v vrata USB na izdelku.
――Aplikacija MagicInfo se zažene samodejno, ko priključite napravo USB. Za začetek predvajanja medijev priključite napravo USB, zaprite aplikacijo MagicInfo, nato pa na
seznamu Source List izberite možnost USB.
Priporočamo, da napravo USB odstranite s
pomočjo funkcije Remove USB.
Odstranjevanje naprave USB
Odstranjevanje naprave USB s seznama Source
1
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE. Ali pa odprite meni Source v meniju OSD.
SOURCE → Source
2
Izberite USB v meniju Source, nato pa pritisnite gumb TOOLS na daljinskem upravljalniku. Prikažejo se elementi opcijskega menija.
3
Izberite Remove USB in počakajte, da se povezava z napravo USB prekine. Naprava USB je izključena.
100
Menijske možnosti na strani seznama medijske vsebine
Ime možnosti
Operacije
Slide Show
Zaženite diaprojekcijo.
――Ta menijska možnost ni na voljo, če je možnost Sort by nastavljena na Folder.
Encoding
Izberite jezik kodiranja, če se naslov medijske vsebine ne prikaže pravilno.
Play Selected
Izberite in predvajajte želeno vsebino s seznama medijske vsebine.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
101
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem fotografij
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
Če ste izbrali ime datoteke in pritisnete
tipko INFO, se prikažejo podatki o izbrani
datoteki.
•• Previous / Next
Ogled prejšnje ali naslednje fotografije.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Zaženite ali ustavite diaprojekcijo. Z diaprojekcijo lahko predvajate vse fotografije v mapi.
•• Slideshow Settings
-- Speed: Spremenite hitrost diaprojekcije.
-- Effects: Uporabite učinke prehoda med fotografijami.
•• Zoom
Do 4-kratna povečava fotografij.
•• Rotate
Zavrtite fotografije.
•• Background Music
Predvajanje glasbe v ozadju med gledanjem slik.
-- Background Music / Mini Player
――Preverite, ali je glasbena datoteka shranjena v isti napravi.
――Začasno zaustavite trenutno predvajano glasbo ali preklopite na drugo glasbeno datoteko z uporabo Mini Player.
•• Settings
Ime možnosti
Operacije
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
――Ta menijska možnost je na voljo samo med predvajanjem Background Music.
Information
Ogled informacij o datoteki.
102
Gumbi in funkcije, ki so na voljo
med predvajanjem videa
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete
gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte video.
V načinu začasne ustavitve so na voljo naslednje funkcije. Opomba: V načinu
začasne ustavitve zvoka ni mogoče slišati.
Ime možnosti
Operacije
Picture Mode
Spremenite način Picture Mode.
Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
Audio Language
Predvajajte video v želenem jeziku. Ta funkcija se vklopi samo, če predvajana pretočna datoteka
podpira več oblik zapisa zvoka.
Information
Ogled informacij o datoteki.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje videa nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost
predvajanja. Če želite nastaviti običajno hitrost predvajanja, izberite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnji video, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo
enkrat, se bo trenutni video predvajal od začetka.
Če želite predvajati naslednji video, pritisnite ‚.
•• Search
Izberite in predvajajte drug video iz iste mape. (Search Titles)
•• Repeat Mode
Konfigurirajte način Repeat Mode. (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
Spremenite velikost zaslona (Picture Size). Podprte velikosti zaslona se
razlikujejo glede na sliko. (Original / Mode1 / Mode2 / Smart View 1 /
Smart View 2)
•• Settings
103
Gumbi in funkcije, ki so na voljo med predvajanjem glasbe
Če pritisnete gumb E ali TOOLS, se prikažejo naslednji gumbi. Če pritisnete gumb RETURN, gumbi izginejo.
•• Pause / Play
Začasno ustavite ali predvajajte glasbo.
•• Rewind / Fast Forward
Previjanje glasbe nazaj ali naprej. Po potrebi do 3-krat povečajte hitrost predvajanja. Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite ∂.
•• Previous / Next
Če želite predvajati prejšnjo glasbeno datoteko, dvakrat pritisnite . Če  pritisnete samo enkrat, se bo trenutna glasba predvajala od začetka.
Če želite predvajati naslednjo glasbeno datoteko, pritisnite ‚.
•• Repeat
Konfigurirajte način Repeat. Možnost One Song ponavljajoče predvaja trenutno glasbeno datoteko. Možnost All ponavljajoče predvaja vse datoteke v mapi.
•• Shuffle
Omogočite ali onemogočite način naključnega predvajanja.
•• Sound Mode
Spremenite način Sound Mode.
104
Podprte oblike zapisa datotek za podnapise in predvajanje medijev
Podnapisi
Zunanja
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub ali .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Notranja
•• Xsub
Vsebnik: AVI
•• SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Vsebnik: MKV
•• SubRip
Vsebnik: MKV
•• MPEG-4 timed text
Vsebnik: MP4
Podprte oblike zapisa slik
Type (Vrsta)
JPEG
MPO
BMP
105
Podprte oblike zapisov glasbenih datotek
Datotečna pripona
*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,
*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma
Podprte oblike zapisa videoposnetkov
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je ne bo mogoče predvajati pravilno.
•• Zvok ali video morda ne bo deloval, če je bitna hitrost/hitrost sličic v sekundi vsebine nad združljivimi hitrostmi sličic v sekundi, ki so navedene v zgornji tabeli.
•• Če pri možnosti »Index Table« pride do napake, funkcija »Seek« (Jump) ni podprta.
•• Pri predvajanju videoposnetka prek omrežne povezave lahko pride do jecljanja datoteke.
•• Če bitna hitrost videoposnetka presega 10 Mb/s, prikaz menja lahko traja dalj časa.
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
Videodekoder
Zvočni dekoder
Podpira do H.264, raven 4.1
Podpira do 5.1 kanalov WMA 10 Pro.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
Zvok WMA brez izgub ni podprt.
Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
•• Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2 kanala.
•• Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
GMC 2 ni podprt.
Podpira samo BD MVC Spec.
106
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
Bitna hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
vro
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ts
vob
ADPCM
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
107
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost sličic
(sličic/s)
Bitna hitrost
(Mb/s)
Zvočni kodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP/MP/HP
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ps
ts
vob
MP3
MPEG2
WMA
MPEG1
vro
H.263
DivX5
DivX6
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
108
Poglavje 12
System
Setup
Začetne nastavitve (Setup)
Ko prvič vklopite izdelek, konfigurirajte osnovne nastavitve, kot so jezik, kanal in ura.
MENU m → System → Setup → ENTER E
Pritisnite gumb
1
System
2
English
Regional Settings
Izberite svojo regijo, da optimizirate sistem.
3
Time
Channel Source
Nastavitev vhodnega vira za televizor.
Eco Solution
Screen Burn Protection
ali , nato pritisnite gumb E. Določite jezik menija na zaslonu.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Multi Control
Auto Protection Time
Izbiranje jezika
Pritisnite gumb
Setup
Menu Language
. Setup je na voljo samo, kadar je Source nastavljen na TV.
Nastavite Channel Source na Set-top box, da prikažete možnosti za Source.
Off
-- Aerial / Set-top box / No TV(Signage Only)
4
Auto Tuning
Ta funkcija samodejno poišče in konfigurira signale oddajanja naprav, povezanih z izdelkom.
Če želite nastavitve konfigurirati pozneje, pritisnite gumb Stop.
――Možnost Auto Tuning se ne pojavi, če ste izbrali Set-top box ali No TV(Signage Only).
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
109
5
Network Settings
S seznama najdenih brezžičnih usmerjevalnikov izberite usmerjevalnik in pritisnite tipko E.
Če brezžičnega usmerjevalnika, s katerim se želite povezati, ni mogoče najti, izberite puščico na desni in pritisnite gumb
Skip.
6
Clock
Nastavite trenutni datum in uro, nato pa izberite Next.
7
Auto Power Off
Nastavite možnost Auto Power Off. Če izberete možnost On, se bo zaslon izklopil, če se uporabnik 4 ure ne dotakne
naprave.
8
Setup Complete!
Če želite zdaj z izdelkom gledati televizijo, izberite OK.
110
Menu Language
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge funkcije
računalnika.
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
System
Menu Language
English
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
111
Multi Control
Konfiguriranje nastavitev za Multi Control
•• ID Setup
Monitorju dodelite ID. (Razpon: 0~99)
MENU m → System → Multi Control → ENTER E
Pritisnite ▲/▼, da izberete številko, nato pritisnite E.
•• ID Input
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala.
Multi Control
ID Setup
00
ID Input
--
PC Connection
RS232C cable
Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
•• PC Connection
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
-- RS232C cable
Komunicira s programom MDC prek kabla RS232C.
-- Wi-Fi
Komunicira s programom MDC prek povezave Wi-Fi.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
112
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da se ob določenem času samodejno vklopi
ali izklopi.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock
Clock Mode
Time
Ročno ali samodejno nastavite trenutni čas.
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
MagicInfo On/Off Timer
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off
Auto: Izdelek samodejno nastavi trenutni čas skladno s časom v digitalnem kanalu.
――Za samodejno nastavitev časa mora biti v izdelek priključen kabel ali antena.
Manual: Ročno nastavite trenutni čas.
Clock Set
Če želite uporabljati različne funkcije časomera, ki jih omogoča izdelek, nastavite uro.
Nastavite Date in Time.
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Na voljo le, če je za Clock Mode izbrano Manual.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Time Zone
Izberite časovni pas.
――Ta funkcija je na voljo samo, ko je možnost Clock Mode nastavljena na Auto.
113
Sleep Timer
Time
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
Clock
Sleep Timer
Off
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer, izberite Off.
On Timer
On Timer
Off Timer
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Holiday Management
MagicInfo On/Off Timer
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Za uporabo funkcije On Timer morate nastaviti uro.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol.
Med poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Aerial (če je za Source izbrano TV): Izberite Air ali Cable.
•• Channel (če je za Source izbrano TV): Izberite želeni program.
•• Music / Photo (če je za Source izbrano USB): Izberite mapo v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke, ki jih
želite predvajati ob samodejnem vklopu izdelka.
――Ta funkcija je na voljo le, če je priključena naprava USB.
――Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija »Timer« ne deluje pravilno.
――Če je v napravi USB le ena datoteka z eno fotografijo, ne bo mogoče predvajati diaprojekcije.
――Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.
――Vsaka uporabljena naprava USB je dodeljena drugi mapi. Če uporabljate več enakih vrst naprav USB, naj imajo mape, ki so
dodeljene posamezni napravi USB, različna imena.
――Priporočamo, da pri uporabi funkcije On Timer uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik kartic. Funkcija On Timer morda
ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih izdelovalcev, saj lahko
izdelek porabi preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
114
Off Timer
Time
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Za uporabo funkcije Off Timer morate nastaviti uro.
Clock
On Timer
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete dni,
ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
――Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
Off Timer
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Sleep Timer
Holiday Management
MagicInfo On/Off Timer
Off
Holiday Management
Timer se bo ob dnevih, ki jih določite kot praznike, onemogočil.
•• Add: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama / izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
-- Delete: izbriše vse elemente na seznamu praznikov.
Izberite Delete. Prikaže se sporočilo »Delete all holidays?«.
Izberite Yes. Izbrisani bodo vsi prazniki.
•• Apply: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
115
MagicInfo On/Off Timer
Time
Prikaz nastavitev za vklop/izklop časovnika v orodju MagicInfo Express Content Creator.
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
•• On Timer
-- Setup: Prikaz dni v tednu, določenih za časovnik za vklop izdelka v orodju MagicInfo Express Content Creator.
-- Time: Prikaz ure, določene za časovnik za vklop izdelka v orodju MagicInfo Express Content Creator.
-- Source: Prikaz vira za vnos vsebine v orodju MagicInfo Express Content Creator.
•• Off Timer
-- Setup: Prikaz dni v tednu, določenih za časovnik za izklop izdelka v orodju MagicInfo Express Content Creator.
-- Time: Prikaz ure, določene za časovnik za izklop izdelka v orodju MagicInfo Express Content Creator.
MagicInfo On/Off Timer
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
116
Eco Solution
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 min
Off
Eco Sensor
Eco Sensor
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev Backlight v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost Off izklopila.
Min. Backlight
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je najtemnejši način
osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
svetlobe v prostoru.
117
No Signal Power Off
Eco Solution
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 min
Off
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
――Izdelek je privzeto nastavljen na 15 min.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Za preprečevanje pregrevanja se izdelek samodejno izklopi, če v roku štirih ur ne pritisnete tipke na daljinskem upravljalniku
oziroma se ne dotaknete tipke sprednji strani.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
――Časovnik za izklop je mogoče nastaviti znotraj razpona od 1 do 23 ur. Ta izdelek se bo samodejno izklopil po nastavljenem
številu ur.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Auto Power Off nastavljen na On.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Auto Power Off nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu izdelka. To
se zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če nočete, da se časovnik aktivira, pojdite v
MENU m → System → Eco Solution in nastavite Auto Power Off na Off.
118
Auto Protection Time
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil nastanek učinka
vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
――Več kot štiriurno prikazovanje nepremične slike lahko povzroči vžgano sliko.
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
System
Auto Protection Time
Off
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
119
Screen Burn Protection
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
Nastavitev Pixel Shift Time vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off / On)
-- Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
-- Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
-- Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni napaka v izdelku.
――Ta funkcija ni na voljo v načinu Screen Fit.
120
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Off
Funkcija Timer se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Off
Timer
Immediate display
Off
•• Off
Side Grey
Off
•• Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(obdobje).
•• Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
――Možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
Mode
izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
•• Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
•• Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
•• Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
――Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
Period
določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
Time
določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
――Možnost je na voljo le, če je za Pixel izbrano Mode.
121
Start Time
nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
End Time
nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
122
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
123
Ticker
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
MENU m → System → Ticker → ENTER E
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion in Font options so na voljo le, če je za Ticker izbrano On.
Ticker
Ticker
Message
Off
Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
·
Message
Time
·
Time
Nastavite Start Time in End Time, da prikažete Message.
·
Position
·
Motion
·
Font Style
•• Start Time
•• End Time
Off
Position
za usmerjenost prikaza možnosti Message izberite Horizontal ali Vertical.
•• Horizontal (Left / Centre / Right)
•• Vertical (Up / Middle / Down)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Funkcija Ticker je na voljo samo, ko je možnost Menu Language nastavljena na English.
Motion
Določite Direction in Speed, da prikažete Message.
•• Motion (Off / On)
•• Direction (Left / Right / Up / Down)
•• Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction in Speed sta na voljo le, če je za Motion izbrano On.
Font Style
Konfigurirajte možnosti pisave za sporočila.
124
Source AutoSwitch Settings
Če zaslon vklopite, ko je za Source AutoSwitch izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon samodejno iskal
aktiven video signal v drugih virih video signala.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Če je za Source AutoSwitch izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Source AutoSwitch Settings
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Source AutoSwitch
Off
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
HDMI
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril prvi
in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo,
da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video
viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
125
General
Game Mode
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si tako
zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Previdnostni ukrepi in omejitve za Game Mode
General
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju za Game Mode izberite Off.
――Game Mode ni na voljo, če je za vir signala izbrano TV. Po priključitvi igralne konzole nastavite Game Mode na On. Žal
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Auto Power
USB Auto Play Lock
Off
Če boste omogočili to možnost, se bo izdelek samodejno vklopil ob priključitvi napajalnega kabla.
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
boste morda opazili zmanjšano kakovost slike.
――Če je za Game Mode izbrano On
Za Picture Mode je izbrano Standard, za Sound Mode pa je izbrano Movie.
•• Off / On
Safety Lock
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
•• Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba LOCK na daljinskem
upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
126
Button Lock
General
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
•• Off / On
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
USB Auto Play Lock
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
――Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis »USB Auto Play Lock : On«.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
Standby Control
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil način
varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
――Možnost Standby Control je na voljo le, če je za Source izbrano HDMI.
――Če se pri povezavi vhodne naprave prikaže sporočilo No Signal, preverite povezave kablov.
127
Lamp Schedule
General
Nastavi svetilnost na uporabniško določeno vrednost ob določenem času.
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
•• Off / On
OSD Display
Prikaže ali skrije menijski element na zaslonu.
•• Source OSD: Off / On
•• No Signal OSD: Off / On
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
128
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter New PIN. Iste štiri znake vnesite še v Confirm New PIN.
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
129
Clone Product
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
Clone to USB
Clone From USB
Izvozite nastavitve izdelka v napravo USB ali naložite nastavitve iz naprave USB.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
•• Clone to USB: kopira nastavitve izdelka v napravo USB.
•• Clone From USB: izdelku dodeli nastavitve, shranjene v napravi USB.
-- Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
――Možnost morda ne bo pravilno delovala, če naprava USB poleg datoteke z nastavitvami vsebuje še druge datoteke.
――Preden zaženete ta postopek, preverite, ali naprava USB deluje pravilno.
――Ta možnost je na voljo za izdelke z enakimi vrednostmi Model Code in Software Version.
Odprite Support → Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version. za izdelek.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
130
Reset All
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
MENU m → System → Reset All → ENTER E
System
Reset All
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
DivX® Video On Demand
MENU m → System → DivX® Video On Demand → ENTER E
Prikaže kodo registracije, ki je bila odobrena za izdelek.
Če vzpostavite povezavo s spletnim mestom DivXⓇ in se registrirate s to kodo, lahko prenesete registracijsko datoteko VOD.
Dodatne informacije o vsebini DivXⓇ VOD najdete na spletnem mestu "http://vod.divx.com".
System
DivX® Video On Demand
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
131
Poglavje 13
Support
Software Update
Current Version: to je različica programske
opreme, ki je že nameščena v izdelku.
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova
vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve,
tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update now
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
――Ob posodabljanju programske opreme prek USB se bo prikazalo zadevno okno za posodobitev po največ dveh minutah.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
132
Poglavje 14
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode (glejte Podprte ločljivosti).
133
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Cable Connected (oglejte
si razdelek "Povezava z računalnikom").
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
134
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
135
Težave v zvezi z zaslonom
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Eco Solution.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je v izdelku prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC. Za pomoč se obrnite na
servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja
višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
136
Težave z zvokom
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Speaker Select spremenite na Internal.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(Če je kabel HDMI npr. priključen na izdelek, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je Speaker Select nastavljen na External, sta tipka za glasnost in izklop zvoka onemogočeni.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Zvok, ki ga predvajajo zvočniki izdelka, se ne spremeni, tudi
če spremenite nastavitev Sound Mode.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.
V tem primeru nastavitev Speaker Select na External.
137
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Izdelek je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni PIP ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na izbrani Source.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: The defined resolution is not supported..
Sporočilo The defined resolution is not supported. se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega
največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
138
Druge težave
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je
v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI. Če naletite na te
težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Osebni računalnik
Zvočni vhod
Način zaslona
Auto
Nastavitve računalnika
139
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v
uporabniškem priročniku za računalnik ali
grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno
→ Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno →
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
140
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi→ Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve →
Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika
zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
141
Poglavje 15
Specifikacije
-
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
-
Območje prikaza
Mere
(Š x V x G / Teža)
V
EB48D
Velikost
Razred 40 (40,0 palcev / 101 cm)
Razred 48 (47,6 palcev / 120 cm)
Območje prikaza
886,168 mm (V) x 497,664 mm (N)
1053,186 mm (V) x 592,128 mm (N)
Brez stojala
914,2 x 547,9 x 90,9 mm / 7,0 kg
1083,2 x 637,8 x 90,9 mm / 9,1 kg
S stojalom
914,2 x 586,4 x 196,4 mm / 8,0 kg
1083,2 x 677,0 x 203,9 mm / 10,2 kg
Napajanje
N
Izmenično napajanje 100 do 240 V (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
-
EB40D
Mere (Š x V x G)
G
Delovanje
Temperatura : 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Vlaga : 10-80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Vlaga : 5-95 %, brez kondenzacije
V
Š
142
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
[Priporočilo] – samo EU
•• Samsung Electronics izjavlja, da ta Monitor izpolnjuje bistvene zahteve in druga ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
•• Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com/displaysolutions. Pomaknite se na Support
(Podpora) > Search Product Support (Iskanje po podpori za izdelke) in vnesite ime modela.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati samo v zaprtih prostorih.
•• To opremo je dovoljeno uporabljati v državah EU.
143
Poraba toka
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško.
Način varčevanja z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Normalno delovanje
Ocena
Poraba toka
Izklop
običajno
Najv
EB40D
70 W
47,2 W
77 W
EB48D
84 W
56,3 W
93 W
0,5 W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Če želite porabo energije zmanjšati na 0, izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite napajalni kabel.
144
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
EB40D
EB48D
Vodoravna frekvenca
30 - 61 kHz
Navpična frekvenca
60 - 75 Hz
Optimalna ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Največja ločljivost
1366 x 768 pri 60 Hz
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
――Računalniški način ne podpira prepletenega signala.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
145
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V / N)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
146
Poglavje 16
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala.
(baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve.
Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
147
WEEE
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo
materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
148
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Črna matrika
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
Optimalna kakovost slike
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša.
To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
Vir
Odvod
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
TFT
Vrata
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur)
prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem
razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
149
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili
za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
Type 2
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
150
Licenca
Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby in simbol z dvojno črko D sta blagovni znamki podjetja Dolby
Laboratories.
Ⓡ
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung ali
pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
151
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug
& Play omogoča samodejno
izmenjavo informacij med izdelkom
in računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Za prenos podatkov med
računalnikom in monitorjem uporabite
kabel RS232C (serijski podatkovni
komunikacijski standard) in omrežje WiFi.
152
Download PDF

advertising