Samsung | NX20 | Samsung NX20 User Manual

Kullanım Kılavuzu
See the world in perfect detail
See the world in perfect detail
Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
TUR
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ SD Association'ın
tescilli ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve “High – Definition
Multimedia Interface” (Yüksek Tanımlı
Multimedya Arayüzü) terimi HDMI Licensing
LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
®
, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın
Wi-Fi
•
tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
• Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği kamera
işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
• Kameranızı satın aldığınız ülkenizde kullanmanızı öneririz.
• Bu kamerayı sorumlu bir şekilde kullanın ve kullanımı ile ilgili tüm
yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin.
• Açık Kaynak Lisansı bilgileri için ürünle birlikte verilen
CD-ROM'daki “OpenSourceInfo.pdf” dosyasına bakın.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı
elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza
neden olabilecek durumlar
Kameranızı demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Bu elektik çarpması veya kameranın zarar görmesi ile sonuçlanabilir.
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların ve sıvıların
yakınında kullanmayın.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten
daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak
kullanırsanız, bu geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun.
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya
ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve aksesuarlar
da fiziksel tehlike arz edebilir.
Bu yangına veya patlamaya neden olabilir.
Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Kameranın için yanıcı maddeler sokmayın veya bu tür
maddeleri kameraya yakın yerlerde saklamayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
kameranızın iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden
olabilir.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kameranızı ıslak elle kullanmayın.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
Kamerayı örtüler veya giysiler ile örtmekten kaçının.
Kamera fazla ısınabilir ve bu kamerayı bozabilir veya bir yangına
neden olabilir.
Gök gürlerken elektrik kablosundan tutmayın veya şarj
aletinin yanına gitmeyin.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Eğer kameranıza sıvı veya yabancı maddeler girerse pil
gibi tüm güç kaynaklarından hemen ayırın ve sonra bir
Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Kameranın belirli alanlarda kullanılmasını kısıtlayan tüm
düzenlemelere uygun hareket edin.
Uyarı—kameranızın veya diğer cihazların zarar
görmesine neden olabilecek durumlar
Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız
içindeki pilleri çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak kameranıza
önemli hasar verebilir.
• Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
• Uçakta iken kamerayı kapatın. Kameranız uçak donanımı ile
etkileşime girebilir. Uçak düzenlemelerine uygun hareket edin ve
uçak personeli tarafından istendiğinde kameranızı kapatın.
• Tıbbi cihazların yanında iken kameranızı kapatın. Kameranız
hastanelerde veya sağlık tesislerinde tıbbi donanım ile etkileşime
girebilir. Tüm düzenlemlere, tıbbi personel tarafından verilen
uyarılara ve yönergelere uygun hareket edin.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Kalp pilleri ile etkileşime girmekten kaçının.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
Bu kamera ile tüm kalp pilleri arasında üretici firma ve bağımsız
araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması tarafından ve
önerildiği üzere en az 15 cm mesafe bırakarak olası etkileşimlerden
kaçının. Eğer kameranızın veya diğer tıbbi cihazların bir kalp pili ile
etkileşime girdiğine dahir şüpheniz varsa, derhal kamerayı kapatın
ve kılavuz bilgi almak için üretici firma veya kalp pili veya tıbbi cihaz
üreticisi ile temas ageçin.
Orijinal olmayan, hasar görmüş veya ısınmış piller yangına veya
kişisel yaralanmaya sebep olabilir.
• Onaylanmamış pillerin, şarj cihazlarının, kabloların veya
aksesuarların kullanılması pillerin patlamasına, kameranızın zarar
görmesine veya yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung sorumlu
değildir.
Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
Pilin yanlış kullanılması yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Asla hasarlı pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
Bu durum elektrik çarpması veya kameranın çalışmaması veya yangın
çıkması ile sonuçlanabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir
fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kameranın parçalarını zorlamayın veya kameraya baskı
uygulamayın.
Bu durum kameranın çalışmamasına neden olabilir.
Kabloları bağladığınızda ve pilleri veya hafıza kartlarını
taktığınızda dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere ve
aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Manyetik şeritli kartları kamera çantasından uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol edin.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takın.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
Kameranızın merceğini koruyun.
Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
Eğer kamera aşırı ısınırsa, pili çıkarın ve soğumasını
bekleyin.
• Kameranın uzun süreli kullanımı pili aşırı ısındırabilir ve kameranın
iç sıcaklığını artırabilir. Eğer kamera çalışmayı durdurursa, pili
çıkarın ve soğumasını bekleyin.
• Cihazın aşırı ısınması fotoğraflarınızn kumlu bir görünüm almasına
neden olabilir. Bu doğaldır ve kameranızın genel başarısını olumsuz
yönde etkilemez.
4
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
Kameranız kalp pilleri, yardımcı duyma cihazları, tıbbi cihazlar
ve evlerde veya araçlarda bulunan diğer elektronik cihazlar gibi
korumasız olan ya da yanlış korunan elektronik donanım ile etkileşime
girebilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri çıkarmaktadır. Karşılaştığınız
herhangi bir etkileşim sorununu çözmek için elektronik cihazları üreten
firmalar ile görüşünüz. İstenmeyen etkileşimi önlemek için, sadece
Samsung onaylı cihazları veya aksesuarları kullanın.
Kameranızı normal konumda kullanın.
Kameranızın dahili anteni ile temas etmekten kaçının.
Verilerin aktarılması ve sorumluluklarınız
• WLAN üzerinden aktarılan veriler istenmeyen kişilere aktarılabilir,
dolayısıyla önemli verilerinizi herkese açık alanlarda ya da açık ağlar
üzerinden aktarmayın.
• Kamera üreticisi telif hakları, ticari markalar, fikir hakları yasaları
veya kamusal ahlak kurallarının ihlallerine sebep olan veri
aktarımlarından sorumlu değildir.
5
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Çekim modu göstergeleri
İşlev
Çekim modu
Gösterge
Ek Bilgi
Akıllı Otomatik
t
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
P
[
]
Kamera düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör] deklanşör
düğmesini gösterir.
Açıklık Önceliği
A
Deklanşör Önceliği
S
(
)
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
Manüel
M
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: 1
→ Çekim kalitesi seçeneğini belirleyin (önce 1
seçeneğini belirlemenizi ve ardından Çekim kalitesi
seçeneğini belirlemenizi temsil eder).
Simgenin yanındaki sayı çekim moduna bağlı olarak
farklılık gösterebilir. Böylece bazı seçenekler 2 veya
3 kısmında bulunabilir.
Bu kılavuz Program moduna bağlıdır.
Özel
T
Mercek Önceliği
i
Sahne
s
Film
v
Wi-Fi
B
→
*
Ek Açıklama
6
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Fotoğrafçılık kavramları
Kameram
Çekim duruşları ............................................................................... 13
Başlarken ......................................................................................... 29
Kamera nasıl tutulur?.............................................................................13
Ayakta fotoğraf çekme ...........................................................................13
Diz çökerek fotoğraf çekme ...................................................................14
Ekranı kullanma .....................................................................................14
Düşük açı çekimi....................................................................................15
Yüksek açı çekimi ..................................................................................15
Paketi açma ............................................................................................. 29
Açıklık ............................................................................................... 16
Açıklığın değeri ve alanın derinliği .........................................................17
Deklanşör hızı .................................................................................. 18
ISO duyarlılığı .................................................................................. 19
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı pozlamayı
nasıl kontrol eder? .......................................................................... 20
Kamera düzeni ................................................................................. 30
Ekran simgeleri................................................................................ 33
Çekim modunda ....................................................................................... 33
Fotoğraf çekme ..................................................................................... 33
Video kaydetme .................................................................................... 34
Seviye göstergesi hakkında .................................................................. 34
Oynatma modunda................................................................................... 35
Fotoğrafları görüntüleme ...................................................................... 35
Videoları oynatma ................................................................................. 35
Mercekler.......................................................................................... 36
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağlantı ................ 21
Mercek düzeni .......................................................................................... 36
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması......................................... 37
Mercek işaretleri ....................................................................................... 39
Alan derinliği.................................................................................... 22
Aksesuarlar ...................................................................................... 40
Odak dışı efektleri ne denetler? .............................................................22
DOF önizleme ........................................................................................24
Kompozisyon ................................................................................... 24
Üçte Bir Kuralı........................................................................................24
İki özneli fotoğraflar................................................................................25
Harici flaş yerleşimi .................................................................................. 40
Flaşı bağlama........................................................................................... 41
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı) ........................................................... 42
GPS modülünü takma .............................................................................. 42
Flaş ................................................................................................... 26
Flaş kılavuz numarası ............................................................................26
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme ...........................................................27
7
İçindekiler
Çekim modları.................................................................................. 44
ISO duyarlılığı .................................................................................. 62
t Akıllı Otomatik modu.................................................................. 44
P Program modu...................................................................................... 45
Program Kaydırma................................................................................ 45
A Açıklık Önceliği Modu .......................................................................... 46
S Deklanşör Önceliği modu ..................................................................... 46
M Manüel mod ........................................................................................ 47
Çerçeve modu ...................................................................................... 47
Ampül kullanımı .................................................................................... 47
T Özelleştir modu .................................................................................... 48
Özelleştirme modlarını kaydetme ......................................................... 48
Özel modları seçme .............................................................................. 49
i Mercek Önceliği modu ........................................................................ 50
E modunu kullanma ................................................................... 50
i-Function'ın PASM modlarında kullanılması ...................................... 51
Z Kullanımı .................................................................................. 52
s Sahne modu .................................................................................... 53
v Film modu .......................................................................................... 56
Çekim modunda kullanılabilen işlevler ..................................................... 57
Beyaz dengesi (ışık kaynağı) ......................................................... 63
Beyaz dengesi seçenekleri ...................................................................... 63
Önceden ayarlanmış seçenekleri özelleştirme ..................................... 64
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri) ................................................... 66
AF modu ........................................................................................... 67
Tekli AF..................................................................................................... 67
Sürekli AF ................................................................................................. 68
Manüel odaklama ..................................................................................... 68
AF alanı ............................................................................................ 69
Seçim AF .................................................................................................. 69
Çoklu AF................................................................................................... 70
Yüz algılama AF ....................................................................................... 70
Kendi Portreniz AF ................................................................................... 71
MF yardımı ....................................................................................... 72
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ...................................................... 73
OIS seçenekleri ........................................................................................ 73
Film İlerletme (çekim yöntemi)....................................................... 74
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ................................................................................................ 59
Fotoğraf boyutu seçenekleri ..................................................................... 59
Video boyutu seçenekleri ......................................................................... 60
Tek............................................................................................................ 74
Sürekli ...................................................................................................... 74
Seri Çekim................................................................................................ 75
Zamanlayıcı.............................................................................................. 75
Oto Poz Taraması (AE Ayracı) ................................................................. 76
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı) ................................................... 76
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı) ......................................... 77
Poz Tarama ayarı ..................................................................................... 77
Kalite................................................................................................. 61
Fotoğraf kalitesi seçenekleri..................................................................... 61
Video kalitesi seçenekleri ......................................................................... 61
8
İçindekiler
Flaş ................................................................................................... 78
Flaş seçenekleri ....................................................................................... 78
Kırmızı göz etkisini düzeltme ................................................................... 79
Dahili flaş kullanma .................................................................................. 79
Flaş yoğunluğunu ayarlama ..................................................................... 80
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme.......................................................... 93
Akıllı Filtre ........................................................................................ 85
Fotoğrafları görüntüleme .......................................................................... 93
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme ................................................... 93
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre görüntüleme............................ 94
Dosyaları bir klasörde görüntüleme ......................................................... 94
Dosyaları koruma ..................................................................................... 95
Dosyaları silme......................................................................................... 95
Tek bir dosyayı silme ............................................................................ 95
Birden çok dosyayı silme ...................................................................... 96
Tüm dosyaları silme.............................................................................. 96
Seçici Renk ...................................................................................... 86
Fotoğrafları görüntüleme ............................................................... 97
Ölçüm ............................................................................................... 81
Çoklu ........................................................................................................ 81
Merkez ağırlıklı ......................................................................................... 82
Nokta ........................................................................................................ 82
Odak alanının poz değerini ölçme ...................................................... 83
Akıllı Aralık ....................................................................................... 84
Poz dengelemesi ............................................................................. 88
Fotoğrafı büyütme .................................................................................... 97
Slayt gösterisi görüntüleme ...................................................................... 97
Oto döndür ............................................................................................... 98
Pozlama/Odak kilidi ........................................................................ 89
Videoları oynatma ........................................................................... 99
Video işlevleri .................................................................................. 90
Oynatma sırasında videoyu kırpma ......................................................... 99
Oynatma sırasında görüntü yakalama ................................................... 100
Renk alanı ........................................................................................ 87
Video Klip AE Modu ................................................................................. 90
Çoklu Hareket .......................................................................................... 90
Karartıcı.................................................................................................... 91
Ses ........................................................................................................... 91
Fotoğrafları düzenleyin................................................................. 101
Seçenekler ............................................................................................. 101
9
İçindekiler
Bölüm 4
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma ...................... 104
WLAN'a bağlanma ................................................................................. 104
Ağ seçeneklerini ayarlama.................................................................. 105
IP adresini manuel olarak ayarlama ................................................... 105
Oturum açma tarayıcısını kullanma ....................................................... 106
Ağ bağlantısı ipuçları.............................................................................. 107
Metin girme ............................................................................................ 108
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme ............... 109
Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme ...................... 114
E-posta ayarlarını değiştirme .................................................................
Bilgilerinizi kaydetme ..........................................................................
E-posta parolasını ayarlama ...............................................................
E-posta parolasını değiştirme .............................................................
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme .........................................
114
114
115
115
116
Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleyin ................................... 118
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme
kullanımı ......................................................................................... 119
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için programı yükleme ................... 119
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme ................................. 119
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma........... 110
TV Link etkin bir TV'de fotoları veya videoları görüntüleme .... 121
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma ............. 112
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme.................................. 123
Web sitesine erişme ............................................................................... 112
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme ............................................. 112
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında ....................................... 124
PC'nin uyku modundan uyandırma moduna ayarlanması ...................124
PC'yi açıka ayarlama ...........................................................................125
10
İçindekiler
Bölüm 5
Bölüm 6
Kamera ayarları menüsü
Harici cihazlara bağlama
Kullanıcı ayarları............................................................................ 127
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme .................................. 138
ISO özelleştirmesi .................................................................................. 127
ISO adımı............................................................................................ 127
Oto. ISO Aralığı................................................................................... 127
Gürültü Azaltma...................................................................................... 127
Tarama Ayarı .......................................................................................... 127
DMF (Direct Manual Focus) ................................................................... 128
AF Önceliği............................................................................................. 128
Özel Mod olarak Kaydet ......................................................................... 128
iFn Özelleştirme ..................................................................................... 128
Tuş Eşleştirme ....................................................................................... 129
Ekran Seç............................................................................................... 129
Kullanıcı Ekranı ...................................................................................... 130
Kılavuz Çizgisi ........................................................................................ 131
Bozukluk Düzeltme ................................................................................ 131
AF Lambası ............................................................................................ 131
E-Deklanşör ........................................................................................... 131
Dosyaları TV'de görüntüleme ................................................................. 138
HDTV'de dosyaları görüntüleme ............................................................ 139
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme ........................................................... 140
Ayar 1.............................................................................................. 132
Ayar 2.............................................................................................. 134
Ayar 3.............................................................................................. 135
GPS ................................................................................................. 136
Fotoğrafları yazdırma.................................................................... 141
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf yazıcısında yazdırma ...................... 141
Yazdırma ayarlarını yapılandırma ....................................................... 142
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ............................................................ 142
DPOF seçenekleri............................................................................... 143
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma ............................................... 144
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma ................................. 144
Kamerayı çıkarılabilir bir disk gibi bağlama ........................................ 144
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) .................................. 145
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma .................................................. 145
Programları bir bilgisayarda kullanma........................................ 146
Yazılımı yükleme .................................................................................... 146
CD'de bulunan programlar .................................................................. 146
Intelli-studio'yu kullanma ........................................................................ 147
Gereksinimler...................................................................................... 147
Intelli-studio Arabirimini Kullanma ....................................................... 148
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma .................................... 149
Samsung RAW Converter'ı Kullanma .................................................... 150
Windows Gereksinimleri ..................................................................... 150
Mac Gereksinimleri ............................................................................. 150
Samsung RAW Converter Arayüzü'nü Kullanma ................................ 151
RAW formatındaki dosyaları düzenleme ............................................ 151
11
İçindekiler
Bölüm 7
Servis merkezine başvurmadan önce ......................................... 163
Ek
Kameranın teknik özellikleri ......................................................... 166
Hata mesajları ................................................................................ 154
Sözlük ............................................................................................. 171
Kameranın bakımı ......................................................................... 155
İsteğe bağlı aksesuarlar ............................................................... 177
Kamerayı temizleme .............................................................................. 155
Kamera merceği ve ekranı.................................................................. 155
Görüntü sensörü ................................................................................. 155
Kameranın gövdesi ............................................................................. 155
Kamerayı kullanma veya saklama ......................................................... 156
Kamerayı kullanmak veya saklamak için uygun olmayan yerler..........156
Plaj ve sahillerde kullanma ................................................................. 156
Uzun süreli saklama ........................................................................... 156
Nemli ortamlarda kamerayı dikkatli kullanma ..................................... 157
Diğer önlemler .................................................................................... 157
Hafıza kartı hakkında ............................................................................. 158
Desteklenen hafıza kartı ..................................................................... 158
Hafıza kartı kapasitesi ........................................................................ 158
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar ............................................ 160
Pil hakkında bilgi .................................................................................... 161
Pil teknik özellikleri.............................................................................. 161
Pil ömrü............................................................................................... 162
Düşük pil uyarısı ................................................................................. 162
Pilin kullanımı ile ilgili notlar ................................................................ 162
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar .......................................................... 162
Dizin ................................................................................................ 179
Resmi dillerdeki beyan cümlesi ................................................... 183
12
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Kamerayı sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf çekmeniz
açısından önemlidir. Kamerayı doğru tutsanız bile, yanlış duruş
kameranın titremesine neden olabilir. Dik durun ve kameranızın
titrememesi için kıpırdamayın. Düşük deklanşör hızlarında çekim
yaparken, vücut hareketini en aza indirmek için nefesinizi tutun.
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Kamera nasıl tutulur?
Kamerayı sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını deklanşör
düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için merceğin
altına yerleştirin.
13
Fotoğrafçılık kavramları
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik
durun.
Ekranı kullanma
Ekranı dışa doğru 180° sallandırın ve yüksek ve düşük açılı fotoğraflar
veya otomatik portre için yukarı veya aşağı doğru döndürün
( ). Ekranı en fazla aşağı doğru 90° veya yukarı doğru 180°
döndürebilirsiniz ( ). Ayrıca ekranı 180° yukarı döndürebilir ve
katlayabilirsiniz ( ).
• Kullanmadığınızda ekranı katlayın.
• Ekranı sadece izin verilen açı kadar döndürün.
ve
'de gösterildiği gibi ayarlandığında
• Ekran resim
Wi-Fi işlevlerini kullanın.
14
Fotoğrafçılık kavramları
Düşük açı çekimi
Düşük açı çekimi göz çizgisinin altına yerleştirilen ve subjeye bakan
bir kameradan çekilen bir çekimdir.
Yüksek açı çekimi
Yüksek açı çekimi göz çizgisinin üstüne yerleştirilen ve subjeye bakan
bir kameradan çekilen bir çekimdir.
15
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklık
Kameraya giren ışık miktarını kontrol eden bir delik olan açıklık
(diyafram), pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Açıklık yuvası,
ışığın açıklıktan geçip kameraya girmesini sağlamak için açılıp
kapanan ince, metal plakalar içerir. Açıklığın boyutu, fotoğrafın
parlaklığı ile yakından ilgilidir: açıklık büyüdükçe fotoğraf da
parlaklaşır; açıklık küçüldükçe fotoğraf kararır.
Açıklık boyutları
Açıklık boyutu “F-numarası” olarak bilinen bir değer tarafından temsil
edilir. f-numarası odak uzunluğunun mercek çapına bölünmesi ile
elde edilir. Örneğin, 50 mm odak uzaklığı olan bir merceğin f-sayısı
F2'yse açıklık çapı 25 mm'dir. (50 mm/25 mm=F2) F-sayısı ne kadar
küçükse açıklık büyüklüğü o kadar büyük olur.
Açıklıktaki ışığın geçeceği genişlik Poz Değeri (EV) olarak tanımlanır
Poz Değerinin (+1 EV) artırılması, ışık miktarının ikiye katlanması
anlamına gelir. Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının
yarıya inmesi anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere
bölerek ışık miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi
özelliğini de kullanabilirsiniz.
+1 EV
Minimum açıklık
Orta düzey açıklık
-1 EV
Maksimum açıklık
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Poz Değeri Adımları
Karanlık fotoğraf
(açıklık az açık)
Parlak fotoğraf
(açıklık çok açık)
16
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklığın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade
edilebilecek alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Açıklık yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat
sayısı, gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir açıklıktaki
kanat sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise,
bölümlerin sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir
diyafram 14 bölüme ayırır.
Büyük DOF'li bir fotoğraf
Küçük DOF'li bir fotoğraf
7 kanat
8 kanat
17
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn,
1/1.000 sn, 1/2.000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Bu nedenle deklanşör hızı ne kadar fazla olursa içeri o kadar az ışık
girer. Aynı şekilde deklanşör hızı ne kadar düşük olursa içeri o kadar
fazla ışık girer.
Aşağıdaki fotoğraflarda da gösterildiği gibi, deklanşör hızının yavaş
olması ışığın içeri girmesine daha fazla zaman tanıyarak fotoğrafın
daha parlak olmasını sağlar. Diğer yandan, yüksek deklanşör hızı
ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu nedenle, fotoğraf daha
karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay dondurulur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör Hızı
18
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, kameranın duyarlılığına göre belirlenir.
Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası film
standartlarına dayanır. Dijital kameralarda bu duyarlılık derecesi,
görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını göstermek için
kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin, bir
ISO 200 ayarı, görüntüleri ISO 100 ayarının iki katı hızda yakalayabilir.
Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları küçük benekler, noktalar ve
fotoğraftaki, çekime gürültülü veya kirli bir görünüm veren diğer
kavramlar olarak nitelenebilecek "gürültü"ye neden olabilir. Genel bir
kural olarak, karanlık ortamlarda veya gece çekim yapmıyorsanız,
fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek için düşük bir ISO ayarı
kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, kameranın ışığa daha az duyarlı olacağı
anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek için daha
fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını kullanırken,
açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek kameraya
daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın bol olduğu güneşli
bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir deklanşör hızını
gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda veya geceleri,
düşük ISO duyarlılığı ve yüksek deklanşör hızı, fotoğraflarınızın
bulanık olmasına neden olur.
Üçayak ve yüksek duyarlılıkta çekilmiş
bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş
bulanık bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
19
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder?
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Açıklık ayarı, kameraya giren ışığı
düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO hassaslığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Ayarlar
Deklanşör hızı
Diyafram
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = hareketsiz
Yavaş = bulanık
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak bir
değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak ayarlarla
dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre değişir.
Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını etkilerken,
açıklık alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO da fotoğrafın grenliliğini
(renklerin parçacıklar halinde görüntüye yansımasını) denetleyebilir.
Ayarlar
Sonuçlar
ISO duyarlılığı
Yüksek hassaslık
= ışığa daha fazla
duyarlılık
Düşük hassaslık
= ışığa daha az
duyarlılık
Yüksek = daha taneli
Düşük = daha az taneli
Geniş diyafram
= daha fazla ışık
Dar diyafram
= daha az ışık
Geniş = küçük alan derinliği
Dar = büyük alan derinliği
20
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif
arasındaki bağlantı
Uzun odak uzunluğu
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı
oluşturur.
teleobjektif mercek
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı mercek
geniş görüntü
geniş açı
18 mm'lik açı
55 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir mercek manzara çekimleri için uygundur.
Dar açılı bir mercek de spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için
önerilir.
21
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları,
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya
'yüksek DOF' denir.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır.
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu,
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
DOF açıklık değerine bağlıdır
Açıklık genişledikçe (diğer bir deyişle, açıklık değeri düştükçe), DOF
düşer. Deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı gibi değerlerin eşit kaldığı
bir koşulda, düşük açıklık değeri bir fotoğrafın düşük DOF'ye sahip
olmasına yol açar.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı
küçük DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak
veya düşük bir açıklık değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık,
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir mercek
kullanılarak veya yüksek bir açıklık değeri seçilerek çekilebilir.
55 mm F5.7
Küçük Alan Derinliği
55 mm F22
Büyük Alan Derinliği
22
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
DOF özne ile kamera arasındaki mesafeye bağlıdır
Odak uzunluğu arttıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip
bir teleskop merceğine göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker.
Özne ile kamera arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür.
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
18 mm teleskop mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf
23
Fotoğrafçılık kavramları
DOF önizleme
Fotoğrafı çekmeden önce nasıl çıkacağı konusunda bir fikir
edinmek için Derinlik önizleme düğmesini kullanabilirsiniz. Düğmeye
bastığınızda, kamera açıklık ayarını önceden tanımlanmış ayarlara
göre yapar ve sonuçları ekranda gösterir. (sf. 129)
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
24
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı
kompozisyonlara sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç
örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 1
Özne 2
Özne 2
Dengesiz
Dengeli
25
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş
Flaş kılavuz numarası
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak
sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık
koşullarında yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın
fazlasıyla olduğu yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini
pozlamasını dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem
de arka planı net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz
numarası flaştan özneye olan uzaklı ile ISO hassasiyeti 100 olarak
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır.
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Açıklık değeri
Açıklık değeri = Kılavuz numarası / Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası / Açıklık değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'yse ve
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum açıklık değeri F5.0'dır.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
26
Fotoğrafçılık kavramları
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Seken fotoğraf ışığın tavandan veya duvarlardan sıçrayarak ışığın
subje üzerinde homojen bir şekilde dağılması anlamına gelir. Bu
şekilde ışık eşit şekilde yayılır. Normalde flaşla çekilen fotoğraflar
doğal görünmez ve gölgeler çıkabilir. Işık yansıtılarak çekilen
fotoğraflardaki öznelerde gölge oluşmaz ve ışık eşit yayıldığından
sorunsuz görünürler.
27
Bölüm 1
Kameram
Kameranızın düzeni, ekran simgeleri, temel işlevler, ürünle sağlanan mercek ve isteğe bağlı
aksesuarlar ile ilgili bilgileri öğrenin.
Kameram
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Kamera
(vücut kemeri, göz yuvası
ve flaş yuvası kapağı dahildir)
USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Askı
Pil şarj yuvası/AC kablosu
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, izinsiz aksesuar
kullanımı sonucu oluşan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Aksesuarlar hakkında bilgi için 177. sayfaya bakın.
29
Kameram
Kamera düzeni
1
2
3
No.
4 5 6
3
7
8
18
17
16
9
10
11
12
13
15
1
14
2
3
İsim
İlerleme düğmesi
• Menü ekranında: İstediğiniz menü
öğesine gidin.
• Çekim modunda: Bazı çekim
modlarında deklanşör hızını veya
diyafram değerini ayarlayın ve odak
alanının büyüklüğünü değiştirin.
• Oynatma modunda: Bir fotoğrafı
büyütün veya küçültün, küçük
resimleri görüntüleyin, ses seviyesini
ayarlayın.
Mod düğmesi
• t: Akıllı Oto modu (sf. 44)
• P: Program modu (sf. 45)
• A: Diyafram Önceliği modu (sf. 46)
• S: Deklanşör Önceliği modu (sf. 46)
• M: Manüel modu (sf. 47)
• T: Özelleştir modu (sf. 48)
• i: Lens Öncelikli Mod (sf. 50)
• s: Sahne modu (sf. 53)
• v: Film modu (sf. 56)
• B: Wi-Fi (sf. 103)
Mikrofon
No.
İsim
4
Flaş yuvası kapağı
5
Flaş yuvası
6
Yerleşik flaş (sf. 79)
7
Flaş açılır düğmesi (sf. 79)
8
9
Dahili anten
* Kablosuz ağda çalışırken dahili antenle teması
önleyin.
Kamera askısı gözü
10
Görüntü sensörü
11
Hoparlör
12
Mercek bırakma düğmesi
13
Mercek montajı
14
Derinlik önizleme düğmesi (sf. 129)
15
Mercek montaj işareti
16
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası
17
Güç düğmesi
18
Deklanşör düğmesi
30
Kameram >
Kamera düzeni
No.
15
1
2
14
13
5
3
4
5
6
7
6
7
12 11
10 9 8
No.
1
2
3
4
İsim
Ölçüm düğmesi (sf. 81)
Yeşil düğme
Program Değiştirme, Resim Sihirbazı,
Beyaz Denge, Renk Sıcaklığı, Ekran
parlaklığı, Ekran Rengi, Zamanlayıcı,
Flaş EV, Seçim AF değerini sıfırlar
(yeniden konumlandırılan odak alanı
merkezi geri taşınır).
Video kaydı düğmesi
Video kaydını başlatır.
EV ayar düğmesi (sf. 88)
Düğmeye uzun basın ve ardından
pozlama değerini ayarlamak için ilerleme
düğmesini kaydırın veya gezinme
düğmesini döndürün.
8
İsim
AEL düğmesi (sf. 129)
• Çekim modunda: Ayarlanan pozlama
değerini veya odağı kilitleyin.
• Oynatma modunda: Görüntülenen
dosyayı koruyun.
Fn düğmesi
Temel işlevlere erişme ve hassas ayar
yapma.
o düğmesi
• Menü ekranında: Seçilen seçenekleri
kaydedin.
• Çekim modunda: Bazı çekim
modlarında manüel bir odak alanı
seçmenizi sağlar.
Sil/Özel düğmesi
• Çekim modunda: Atanan işlevi yerine
getirin. (sf. 129)
• Oynatma modunda: Dosyaları siler.
Gezinme düğmesi
• Çekim modunda
- D: Kamera ayarlarını
9
No.
10
11
12
İsim
Oynatma düğmesi
Oynatma moduna girin.
Durum lambası
Kameranın durumunu gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf
kaydederken, bir video çekerken,
verileri bir bilgisayara veya yazıcıya
gönderirken veya WLAN'a bağlanırken
veya bir fotoğraf gönderirken.
• Sabit: Veri aktarımı olmadığında
veya bilgisayara ya da yazıcıya veri
aktarımı tamamlandığında.
MENU düğmesi
Seçeneklere ve menülere erişin.
13
Vizör
14
Göz kadehi
15
Diyopter ayar düğmesi
Eğer görüntü vizörde net görünmüyorsa,
görüntüyü iyileştirmek için diyopter ayar
düğmesini kaydırın.
görüntülemenizi ve seçenekleri
değiştirmenizi sağlar
- I: Bir ISO değeri seçmenizi sağlar
- C: Bir sürüş seçeneği belirleyin
- F: Bir AF modu seçin
• Diğer durumlarda
Sırasıyla yukarı, aşağı, sola, sağa
hareket ettirin. (Gezinti düğmesini de
döndürebilirsiniz.)
31
Kameram >
Kamera düzeni
No.
1
2
1
Yakın sensörü (sf. 129)
2
USB, A/V ve deklanşör açma bağlantı
noktası
Kamerayı bir bilgisayara, TV'ye veya
deklanşör açıcıya bağlayın. Kamera
hareketini en aza indirgemek için
deklanşör açma kablosunu bir üçayaklı
ile kullanın.
3
HDMI bağlantı noktası
4
Pil bölümü/Hafıza kartı kapağı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
5
Ekran
Ekranı dışa doğru 180° sallandırın
ve yüksek ve düşük açılı fotolar veya
otomatik portre için yukarı veya aşağı
doğru döndürün. (sf. 14)
6
Üçayak bağlantısı
3
6
5
İsim
4
32
Kameram
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Simge
Fotoğraf çekme
1
London
2
3
Açıklama
Simge
Flaş şiddeti
Kamera titremesi
Panorama modu (sf. 53)
Histogram (sf. 130)
Ölçüm (sf. 81)
Çekim modu
Beyaz Dengesi (sf. 63)
Odaklama
Beyaz Dengesi mikro ayarı
Flaş göstergesi
Yüz tonu
Deklanşör hızı
Yüz rötuşu
Açıklık değeri
Resim Sihirbazı (sf. 66)
Poz değeri
Akıllı filtre (sf. 85)
ISO yoğunluğu (sf. 62)
Seçici renk (sf. 86)
Oto Pozlama Kilidi (sf. 89)
1. Çekim seçenekleri (sol)
Simge
Açıklama
Fotoğraf boyutu
Fotoğraf kalitesi
Odak alanı
Yüz algılama
AF modu (sf. 67)
Simge
Hafıza kartı takılı değil**
Açıklama
Z açık
Z oran
GPS etkin*
Tarih
Saat
Konum bilgisi*
Dinamik aralık (sf. 84)
Odaklama yardım çubuğu
(sf. 72)
2. Çekim seçenekleri (sağ)
Simge
Oto Odak Kilidi (sf. 89)
3. Çekim bilgileri
Renk alanı
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 73)
Otomatik odak çerçevesi
Çekilebilir fotoğraf sayısı
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili
tekrar şarj edin)
* Bu simgeler, isteğe bağlı GPS modülü taktığınızda görünür.
** Bir hafıza kartı takmadan çekilen fotoğraflar bastırılamaz
ya da bir hafıza kartına veya bilgisayara aktarılamaz.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda
veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak
değişir.
Nokta ölçüm alanı
Açıklama
Mesafe Ölçüsü (sf. 130)
Sürücü modu
Seviye göstergesi (sf. 34)
Flaş seçeneği
Açıklama
33
Kameram >
Ekran simgeleri
Video kaydetme
1
2. Çekim seçenekleri (sağ)
Simge
Açıklama
Zamanlayıcı
Ölçüm (sf. 81)
2
Simge
Açıklama
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili tekrar şarj
edin)
Beyaz Dengesi (sf. 63)
Resim Sihirbazı (sf. 66)
Seçici renk (sf. 86)
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
3
3. Çekim bilgileri
1. Çekim seçenekleri (sol)
Simge
Simge
Açıklama
Açıklama
Tarih
Oto odak etkin
Saat
Video boyutu
Histogram (sf. 130)
Görüntü kalitesi
Video Klip AE Modu
Çoklu Hareket
Deklanşör hızı
AF modu (sf. 67)
Açıklık değeri
Karartıcı (sf. 91)
Poz değeri
Ses kaydı açık (sf. 91)
ISO duyarlılığı
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 73)
Seviye göstergesi hakkında
Seviye göstergesi kamerayı ekrandaki yatay
ve dikey çizgiler ile hizalamanıza yardım
eder. Eğer seviye göstergesi düz değilse,
Yatay Kalibrasyon işlevini kullanarak seviye
göstergesini ayarlayın. (sf. 134)
Dikey
Oto Pozlama Kilidi (sf. 89)
Oto Odak Kilidi (sf. 89)
Hafıza kartı takılı değil
Kullanılabilir kayıt süresi
Yatay
▲ Düzgün Seviye
▲ Düzgün olmayan seviye
34
Kameram >
Ekran simgeleri
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
1
London
Mod
Ölçüm
Flaş
Odak Uzunluğu
Beyaz dengesi
EV
Resim Sihirbazı
Boyut
Tarih
Simge
2
Bilgilendirme
Açıklama
Ses düzeyi
Sürekli çekilen dosya
Videoları oynatma
4
No.
Korumalı dosya
Simge
Durdur
Açıklama
1
Oynatma hızı
2
RGB histogram (sf. 130)
Ses düzeyi
3
Çekim modu, Ölçüm, Flaş, Beyaz
Dengesi, Resim Sihirbazı, Odak aralığı,
Poz değeri, Fotoğraf boyutu, Tarih
Klasör numarası - Dosya
numarası
Deklanşör hızı, Açıklık değeri, ISO
değeri, Geçerli dosya/Toplam dosya
sayısı
Geçerli oynatma süresi
3D dosyası
Dosyaya eklenen bilgileri yazdırmanızı
sağlar (sf. 142)
Açıklama
Duraklat
Çekilen resim
Konum bilgisi
RAW dosyası
Film Boyutu
Tarih
3
4
Çoklu Hareket
Video uzunluğu
Ses resim dosyası (sf. 55)
Klasör numarası - Dosya numarası
Konum bilgisi
Deklanşör hızı
Açıklık değeri
ISO yoğunluğu değeri
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
35
Kameram
Mercekler
Özel olarak NX serisi kameranız için yapılmış isteğe bağlı mercekler
satın alabilirsiniz. Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi
edinin ve ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
Mercek düzeni
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III mercek (örnek)
8
1
No.
Açıklama
1
Mercek montaj işareti
2
Yakınlaştırma halkası
3
Odaklama halkası (sf. 72)
4
Mercek kapağı montaj işareti
5
Mercek
6
i-Function düğmesi (sf. 51)
7
AF/MF düğmesi (sf. 67)
8
Mercek temas noktaları
2
Kullanmadığınız zamanlarda, merceği toz ve çiziklerden korumak için
mercek kapağını ve montaj kapağını yerine takın.
3
4
5
6
7
36
Kameram >
Mercekler
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II mercek (örnek)
7
1
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
Merceği kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekip tutarak
kameranın gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını saat yönünde
döndürün.
2
6
3
5
4
No.
Açıklama
1
Mercek montaj işareti
2
Odak kilidi anahtarı
3
Mercek
4
Odaklama halkası (sf. 72)
5
i-Function düğmesi (sf. 51)
6
Yakınlaştırma halkası
7
Mercek temas noktaları
37
Kameram >
Mercekler
Merceğin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını
saat yönünün tersine döndürün.
SAMSUNG 16 mm F2.4 mercek (örnek)
5
1
2
3
4
Mercek kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
No.
Açıklama
1
i-Function düğmesi (sf. 51)
2
Mercek montaj işareti
3
Odaklama halkası (sf. 72)
4
Mercek
5
Mercek temas noktaları
38
Kameram >
Mercekler
Mercek işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
Diyafram değeri
Desteklenen açıklık değerleri aralığı. Örneğin, 1:3.5-6.3 maksimum
açıklık değeri aralığı 3,5 - 6,3 demektir.
2
Odak Uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Bu şekil, bir aralık olarak ifade edilir: merceğin minimum odak
uzunluğu ile maksimum odak uzunluğu aralığı.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
3
ED
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık noktasına
odaklayamadığında oluşan bozulma).
4
OIS (sf. 73)
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, kamera
titremesini algılayabilir ve kameranın içindeki hareketi etkili bir
şekilde ortadan kaldırabilir.
5
Ø
Mercek çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS mercek (örnek)
1
2
Açıklama
3 4 5
39
Kameram
Aksesuarlar
Daha iyi ve güvenilir fotğraflar çekmenize yardımcı olabilecek harici
flaş ve GPS modülü dahil aksesuarları kullanabilirsiniz.
Harici flaş yerleşimi
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, her aksesuar
için olan kılavuza bakın.
SEF220A (örnek) (isteğe bağlı)
7
• Çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden Samsung onayladığı
aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları
kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
8
1
2
3
6
5
4
No.
9
Açıklama
1
Ekran simgeleri
2
READY lambası/Test düğmesi
3
MODE düğmesi
4
Flaş açma düğmesi
5
POWER düğmesi
6
Pil kapağı
7
Ampul
8
TELE/WIDE modu anahtarı
9
Flaş yuvası bağlantısı
40
Kameram >
Aksesuarlar
Flaşı bağlama
1
Kameradan flaş yuvası kapağını çıkarın.
3
Flaş üzerindeki güç düğmesine basın.
• Tam şarj edilmeyen bir flaş ile bir fotoğraf çekebilirsiniz, fakat tam şarj
edilmiş bir flaş kullanmanız önerilir.
• Mevcut harici flaşlar için isteğe bağlı aksesuar sayfasına bakın. (sf. 177)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci
kez patlayana kadar hareket etmeyin.
• İsteğe bağlı flaşlar hakkında daha fazla bilgi için, flaş kullanım
kılavuzuna bakın.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, kameranıza zarar verebilir.
2
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak takın.
• Flaşı açmak için, PUSH düğmesine basarken flaşı hafifçe çekin.
41
Kameram >
Aksesuarlar
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı)
1
GPS modülünü takma
1
Kameradan flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
GPS modülünü flaş yuvasının içine doğru kaydırarak takın.
2
3
4
5
No.
Açıklama
1
Durum lambası
2
POWER düğmesi
3
Flaş yuvası bağlama düğmesi
4
Flaş yuvası bağlantısı
5
Pil kapağı
42
Kameram >
Aksesuarlar
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini LOCK konumuna doğru
çevirerek GPS modülünü kilitleyin.
4
GPS modülünün güç düğmesine basın.
43
Kameram
Çekim modları
İki basit çekim modu (Akıllı Otomatik ve Sahne modu), çeşitli otomatik
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Simge
Açıklama
t
Akıllı Oto modu (sf. 44)
P
Program modu (sf. 45)
A
Diyafram Önceliği modu (sf. 46)
S
Deklanşör Önceliği modu (sf. 46)
M
Manüel modu (sf. 47)
T
Özelleştir modu (sf. 48)
i
Lens Öncelikli Mod (sf. 50)
s
Sahne modu (sf. 53)
v
Film modu (sf. 56)
B
t Akıllı Otomatik modu
Akıllı Otomatik modunda, kamera çevre koşullarını tanır ve deklanşör
hızı, açıklık değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz dengelemesi gibi
pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik olarak ayarlar. Kamera
işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden, bazı çekim işlevleri sınırlanır.
Bu mod, en az ayarlamayla hızlı anlık çekimler yapmak için yararlıdır.
Özne aynı bile olsa kamera, titreme, ışık durumu ve öznenin uzaklığı gibi
çekim koşullarına bağlı olarak, farklı sahneler seçebilir.
Wi-Fi (sf. 103)
44
Kameram >
Çekim modları
P Program modu
Kamera, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için deklanşör
hızı ve açıklık değerini otomatik olarak ayarlar.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini
yapmak istediğinizde yararlı olur.
Program Kaydırma
Program Kaydırma işlevi, kamera aynı pozlamayı korurken deklanşör
hızını ve açıklık değerini ayarlamanıza olanak sağlar. Döner düğmeyi
sola çevirin ya da navigasyon düğmesini saat yönünün tersine
döndürün. Deklanşör hızı düşer ve diyafram değeri artar. Döner
düğmeyi sağa çevirdiğinizde veya navigasyon düğmesini saat
yönünde döndürdüğünüzde deklanşör hızı artar ve diyafram değeri
azalır.
45
Kameram >
Çekim modları
A Açıklık Önceliği Modu
S Deklanşör Önceliği modu
Açıklık Önceliği modunda, kamera deklanşör hızını seçtiğiniz açıklık
değerine göre otomatik olarak hesaplar. Alan derinliğini (DOF), açıklık
değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Bu mod, portre ve manzara
çekimleri için yararlıdır.
Deklanşör Önceliği modunda, kamera açıklık değerini seçtiğiniz
deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı hareket
eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta takip
efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
Geniş Alan Derinliği
Dar Alan Derinliği
Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO yoğunluğunu
artırmanız gerekebilir.
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
46
Kameram >
Çekim modları
M Manüel mod
Manüel mod, deklanşör hızını ve açıklık değerini el ile
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya kamerada
hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manüel mod, ayrıca,
gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir ampül kullanın.
[Deklanşör]'e basarken deklanşör açık kalır, böylece hareket eden ışık
efektleri oluşturabilirsiniz.
Ampül kullanmak
için,
Çevirmeli düğmeyi Bulb'a gelene kadar tamamen sola
çevirin. → İstediğiniz zaman [Deklanşör] öğesine uzun
basın.
• Yüksek bir ISO değerine ayarlarsanız veya deklanşörü uzun süre açık
Çerçeve modu
tutarsanız, görüntü gürültüsü artabilir.
Açıklık değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan
bağımsız olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha
iyi kareleyebilirsiniz.
Çerçeve Modu'nu
kullanmak için,
Ampül kullanımı
• Sürekli çekim işlevi Ampul işlevi ile birlikte kullanılamaz.
Çekim modunda, [m] → 3 → Çerçeveleme Modu
→ bir seçeneğe basın.
47
Kameram >
Çekim modları
T Özelleştir modu
5
Özelleştir modu seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek kendi
çekim modlarınızı oluşturmanızı sağlar.
İlerleme çubuğunu veya gezinti düğmesini kullanarak
istediğiniz bir anahtara gidin ve ardından [o] düğmesine
basarak mod için bir ad girin.
Özelleştirme modlarını kaydetme
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S, M, T veya v
seçeneğine getirin.
2
Çekim seçeneklerini ayarlayın.
3
[m] öğesine basın ve ardından 5 →
Özel Mod olarak kaydet seçeneğini belirleyin.
Bitti
Geri
Backspace
• [f] düğmesine basarak bu işlevi de kullanabilirsiniz.
4
Bir konum seçmek için ,
veya
ardından [o] öğesine basın.
öğesine kaydırın ve
• Halihazırdaki ayarlarınızı güncellediğiniz özel modu ile
değiştirebilirsiniz.
48
Kameram >
Çekim modları
Simge
Son harfi silmenizi sağlar.
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
ABC modunda, büyük/küçük harf değiştir.
".com" gir.
Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapın.
Boşluk girmenizi sağlar.
Bitti
Özel modları seçme
Açıklama
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Metin kılavuzuna girmeyi görüntüleyin.
• Görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce karakter
1
Mod düğmesini döndürerek T öğesine getirin.
2
İlerleme düğmesine kaydırın, gezinti düğmesini döndürün
veya [C/F] düğmesine basarak bir mod seçin ve
ardından [o] düğmesine basın.
• Başka bir özel mod seçmek için, [m] öğesine bsın ve
ardından 1 vya 6 → Özel → bir mod seçin.
• Seçtiğiniz özel modda çekim seçeneklerini değiştirebilir ve bunları
yeni özel mod olarak kaydedebilirsiniz.
• Özel bir modu sıfırlamak için, [m] öğesine basın ve ardından
1 veya 6 → Özel Modu Sıfırla → özel modu seçin.
kullanabilirsiniz.
• Doğrudan Bitti kısmına gitmek için, [y] düğmesine basın.
• 64 karaktere kadar giriş yapamazsınız.
6
Bir modu kaydetmek için Bitti seçeneğini belirleyin.
49
Kameram >
Çekim modları
i Mercek Önceliği modu
3
Odak halkasını ayarlayarak sahneyi veya filtre etkisini
seçin.
• Bir sahne veya filtre efekti seçmek için döner düğmeyi de
E modunu kullanma
kaydırabilirsiniz.
Uygun sahneyi (i-Scene) veya eklediğiniz mercekler için bir filtre
efektini seçebilirsiniz. Mevcut sahneler ve filtre efektleri eklenen
merceğe bağlı olarak farklılık gösterebilir.
1
Mod düğmesini döndürerek i seçeneğine getirin.
2
Mercekte [i-Function] üzerine basarak E
seçeneğini belirleyin.
Aydınlatma
E
• Bu işlevi ayrıca [f] düğmesine basarak kullanabilirsiniz.
4
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
Mevcut sahne modları ve filtre efektleri (SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6
OIS III merceği için): Güzellik çekimi, Portre, Çocuk, Aydınlatma, Manzara,
Gün Batımı, Şafak, Kmsl&kar, Gece, Parlaklığı Azaltma, Minyatür,
Balık Gözü, Eskiz, Buğu Giderici, Yarım Ton Noktaları
50
Kameram >
Çekim modları
i-Function'ın PASM modlarında kullanılması
3
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi
i-Function mercekte i-Function düğmesini kullandığınızda, mercek
üzerinde deklanşör hızını, açıklık değerini, pozlama değerini, ISO
hassasiyetini ve Beyaz Dengesini manuel olarak seçip ayarlayabilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S veya M öğesine
döndürün.
2
Bir ayar seçmek için mercekte [i-Function] düğmesine
basın.
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
kaydırabilirsiniz.
Otomatik
• Bir ayar seçmek için navigasyon düğmesini döndürmeniz veya
[C/F] düğmesine basmanız da mümkündür.
4
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
Otomatik
51
Kameram >
Çekim modları
Kullanılabilir seçenekler
3
Çekim modu
P
A
S
M
Diyafram değeri
-
O
-
O
Deklanşör hızı
-
-
O
O
Poz değeri
O
O
O
-
ISO
O
O
O
O
Beyaz Dengesi
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi
kaydırabilirsiniz.
• Z öğesini kullanırsanız fotoğrafın çözünürlüğü
yakınlaştırmaya göre değişir.
Çekim modunda mercekteki [i-Function] öğesine bastığınızda görünecek
olan öğeleri seçmek için, [m] → 5 → iFn Özelleştirme →
bir seçeneğe basın → [m].
3:2
16:9
1:1
x1.2
4560X3040
(13.9M)
4560X2568
(11.7M)
3040X3040
(9.2M)
x1.4
3888X2592
(10.1M)
3888X2184
(8.5M)
2592X2592
(6.7M)
x1.7
3264X2176
(7.1M)
3264X1840
(6.0M)
2176X2176
(4.7M)
x2
2736X1824
(5.0M)
2736X1536
(4.2M)
1824X1824
(3.3M)
Bu rakamlar her görüntü oranındaki maksimum çözünürlüğe bağlıdır.
Z Kullanımı
Z, Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak
subjeye yakınlaştırmanıza olanak sağlar. Ancak, büyütme halkasını
döndürerek yakınlaştırma yaparsanız fotoğraf çözünürlüğü değişebilir.
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S, M veya i
seçeneğine getirin.
2
Mercekte [i-Function] üzerine basarak Z seçeneğini
belirleyin.
• Bir ayar seçmek için navigasyon düğmesini döndürmeniz veya
[C/F] düğmesine basmanız da mümkündür.
4
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
• Seri çekim yaparken Z kullanılamaz.
• Fotoları RAW dosya biçiminde çektiğinizde Z kullanılamamaktadır.
• Video kayıt düğmesine basarak video kaydettiğinizde Z devre dışı
bırakılır.
52
Kameram >
Çekim modları
s Sahne modu
Sahne modunda, kamera her sahne türüne en uygun ayarları seçer.
Çekim modunda [f] düğmesine basarak da istediğiniz sahneyi
seçebilirsiniz.
Simge
Açıklama
Manzara: Bir 2D veya 3D panoramik
fotoğraf yakalayın. Çekilen 3D
panoramik fotolar sadece 3D TV'de
görüntülenebilir.
• Bir 2D panoramik fotonun maksimum boyutu 8000 X 1152
•
•
•
•
(yatay) ve 1728 X 4752 (dikey).
Bir 3D panoramik fotonun maksimum boyutu 3300 X 768
(yatay).
Panorama moduda, bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
Çekim kompozisyonu ya da öznenin hareketi sebebiyle
kamera çekimi durabilir.
Fotoğraf kalitesini iyileştirmek için kamerayı hareket ettirmeyi
durdurursanız panorama modunda, kameranız son sahnenin
tamamını yakalayamayabilir. Tüm sahneyi yakalamak için,
kameranızı sahneyi sonlandırmak istediğiniz noktanın hafif
ilerisine getirin.
Simge
Açıklama
• 3D Panorama modunda iken kameranız 3D etkisi sebebiyle
sahnenin en başını veya en sonunu yakalamayabilir . Tüm
sahneyi yakalamak için, yakalamak istediğiniz başlangıç ve
bitiş noktalarının hafif ilerisine taşıyın.
• 3D Panorama modunda, fotoğraflar hem JPEG hem de MPO
dosya biçimlerinde yakalanır.
• MPO uyumlu bir ekranda sadece 3D efektini destekleyen
MPO dosyasını görüntüleyebilirsiniz, örneğin 3D TV veya 3D
monitör. Kameranızın ekranında, sadece JPEG dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.
• MPO dosyasını bir 3D TV'de veya 3D monitöründe
görüntülemek için doğru bir 3D gözlük kullanın.
Güzellik çekimi: Yüzlerdeki kusurları
gizlemenizi sağlar.
Gece: Gece veya ışığın az olduğu
sahneleri yakalamanızı sağlar. Düşük
deklanşör hızının sebep olduğu
sarsıntıyı önlemek için bir üçayak
kullanın.
53
Kameram >
Simge
Çekim modları
Açıklama
Simge
Açıklama
Manzara: Sabit sahneleri ve
manzaraları çekmenizi sağlar.
Yakın Ç.: Bir öznenin veya küçük
öznelerin (çiçekler veya böcekler gibi)
ayrıntılı bölümlerini yakalamanızı
sağlar.
Portre: Otomatik olarak insan
yüzlerini algılar ve odaklanır, böylece
daha net, pürüzsüz portreler elde
edebilirsiniz.
Metin: Basılı veya elektronik
belgelerdeki metinleri net bir şekilde
yakalamanızı sağlar.
Çocuk: Çocukların kıyafetlerini
ve arka planını canlı bir şekilde
yakalayarak çocukların daha dikkat
çekici olmalarını sağlar.
Gün Batımı: Gün batımındaki
sahneleri, doğal görünümlü kırmızılar
ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Spor: Hızlı hareket eden özneleri
yakalayın.
Şafak: Gün doğarken ortaya çıkan
sahneleri yakalamanızı sağlar.
54
Kameram >
Simge
Çekim modları
Açıklama
Aydınlatma: Arkalarında aydınlatma
olan öznelerin resimlerini çekmenizi
sağlar.
Havai Fişek: Gece renkli hava
fişeklerin resmini çekmenizi sağlar.
Kameranızın titrememesi için üçayak
kullanın.
Simge
Açıklama
Sesli Resim: Bir fotoğraf
yakalamadan önce ve sonra bir sesli
not ekleyin.
Kayıt zamanını ayarlamak içinj, [m] → 3 →
Ses Kaydı Zamanı öğesine basın.
3D Çekimi: 3D fotoğraf çekin.
(sf. 140)
Kmsl&kar: Kum veya kardan
yansıyan güneş ışığı nedeniyle az
pozlanmış fotoğrafları azaltmanızı
sağlar.
55
Kameram >
Çekim modları
v Film modu
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de
Film modunda, Tam Yüksek Çözünürlüklü (1920X1080) videolar
çekebilir ve kameranın mikrofonu aracılığıyla sesleri yakalayabilirsiniz.
Pozlama düzeyini ayarlamak için, Program seçenek menüsünde
Film AE Modu seçeneğini belirleyerek açıklık değerini otomatik olarak
ayarlayabilir veya açıklık değerini el ile ayarlamak amacıyla Diyafram
Öncelikli Pozlama seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca Deklanşör
Öncelikli Pozlama seçeneğini belirleyerek deklanşör hızını
manüel olarak ayarlayabilir ya da Manüel seçeneğini belirleyerek
hem diyafram değerini hem de deklanşör hızını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz. Video çekimi sırasında, AF işlevini etkinleştirmek
veya engellemek için [F] düğmesine bir kez basın.
Bir sahneyi karartmak ya da parlatmak için Kısıcı seçeneğini belirleyin.
Ayrıca Ses seçeneğini belirleyerek sesi kapatabilir veya açabilirsiniz.
Kamera, 30 veya 24 fps değerinde en çok 25 dakikalık video dosyaları
çekmenize izin verir ve dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder.
24 fps sadece 1920X810 ile vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri
kaydedilebilmektedir.
Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, kamera
görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
Video kaydı sırasında lens ayarı yaparsanız, yakınlaştırma sesi veya
diğer lens sesleri kayda girebilir.
Tercihli bir video lensi kullanılırken, oto yakınlaştırma sesi kayda girmez.
Bir filmi kaydederken kamera merceğini çıkarırsanız, kayıt kesintiye
uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
Bir film kaydederken harici bir mikrofon takarsanız, harici mikrofondan
ses kaydedilmeyecektir. (Önceki ayarlar korunacaktır.) Bir film
kaydederken harici mikrofonu çıkarırsanız, ses kaydedilmeyecektir.
harici mikrofonu takmadan veya çıkarmadan önce kamerayı kapatın.
Bir film çekerken kameranın çekim açısını aniden değiştirirseniz, kamera
görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir. Kamera titremesini en
aza indirmek için bir üçayak kullanın.
Film modunda, kamera yalnızca Çoklu Otomatik Odaklama işlevini
destekler. Yüz Algılama Otomatik Odaklama gibi diğer odak alanı ayar
işlevlerini kullanamazsınız.
Bir film dosyasının boyutu 4 GB'yi aştığında, kamera kaydı otomatik
olarak durdurur. Bu durumda, çekimi yeni bir film dosyası başlatarak
devam ettirin.
Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir.
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya
görüntü boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman kamerayı
kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir kamerada veya bilgisayarda
yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir veya kartın kapasitesinde
değişikliğe neden olabilirsiniz.
56
Kameram >
Çekim modları
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
İşlev
Kullanılabildiği mod
Çekim işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakın.
Flaş (sf. 78)
P*/A*/S*/M*/T*/i*/
s*/t*
İşlev
Kullanılabildiği mod
Ölçüm (sf. 81)
P/A/S/M/T/v
Boyut (sf. 59)
P/A/S/M/T/i/s*/
v/t
Akıllı aralık (sf. 84)
P/A/S/M/T
Çekim kalitesi (sf. 61)
P/A/S/M/T/i/s*/v
Akıllı Filtre (sf. 85)
P/A/S/M/T/i*/v
ISO (sf. 62)
P/A/S/M*/T/v*
Seçici Renk (sf. 86)
P/A/S/M/T/v
Beyaz dengesi (sf. 63)
P/A/S/M/T/v
Poz dengelemesi (sf. 88)
P/A/S/T/i/s/v
Resim Sihirbazı (sf. 66)
P/A/S/M/T/v
Pozlama/odak kilidi (sf. 88)
P/A/S/T/v*
Renk Boşluğu (sf. 87)
P/A/S/M/T/i/s/t
Gürültü Azaltma (sf. 127)
P/A/S/M/T
AF Modu (sf. 67)
P/A/S/M/T/i*/s*/v*
AF Alanı (sf. 69)
P/A/S/M/T/i*/s*
MF Yardımı (sf. 72)
P/A/S/M/T/i/s/
v/t
OIS (sf. 73)
P/A/S/M/T/i/s/
v/t
Film ilerletme (Sürekli/Seri çekim/
Zamanlayıcı/Poz Tarama) (sf. 74)
P/A/S/M/T/i*/s*/
v*/t*
* Bazı işlevler, bu modlarla sınırlıdır.
57
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Boyut
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu ayarlamak
için,
Çekim modunda, [f] → Fotoğraf Boyutu veya
Film Boyutu → bir seçeneğe basın.
Fotoğraf boyutu seçenekleri
Simge
Boyut
Öneri
20.0M (5472X3648) (3:2)
A1 kağıda yazdırma.
10.1M (3888X2592) (3:2)
A2 kağıda yazdırma.
5.9M (2976X1984) (3:2)
A3 kağıda yazdırma.
2.0M (1728X1152) (3:2)
A5 kağıda yazdırma.
16.9M (5472X3080) (16:9)
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
7.8M (3712X2088) (16:9)
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
4.9M (2944X1656) (16:9)
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
2.1M (1920X1080) (16:9)
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
13.3M (3648X3648) (1:1)
A1 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
7.0M (2640X2640) (1:1)
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
4.0M (2000X2000) (1:1)
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
1.1M (1024X1024) (1:1)
A5 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
59
Çekim İşlevleri >
Boyut
Video boyutu seçenekleri
Simge
Boyut
Öneri
1920X1080 (30 kare/sn)
(16:9)
Bir Full HDTV İzleme.
1920X810 (24 FPS)
(Yaklaşık 2,35:1)
HDTV'de görüntüleme.
1280X720 (30 kare/sn) (16:9)
HDTV'de görüntüleme.
640X480 (30 kare/sn) (4:3)
TV'de görüntüleme.
320X240 (30 kare/sn) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak bir web
sitesine gönderin (maksimum
30 saniye).
60
Çekim İşlevleri
Kalite
Kamera, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Simge
Açıklama
JPEG
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete yükleme
Normal:
Bir kamera tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG formatına
dönüştürülür ve kameranın çekim anında geçerli olan ayarlarına göre
hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatına dönüştürülmez
ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir.
yapmak için önerilir.
RAW:
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının
pozlamalarını, beyaz dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini
ayarlamak veya JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için
CD-ROM'da bulunan Samsung RAW Converter programını kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için yeterli kullanılabilir
alanınızın bulunduğundan emin olun.
Kaliteyi ayarlamak
için,
Format
RAW
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
Çekim modunda, [f] → Çekim kalitesi → bir seçeneğe
basın.
RAW+JPEG
RAW + Ç.İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (S. Yüksek
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi
sağlar.
RAW+JPEG
RAW + İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek
kalite) ve RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG (Normal
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi
sağlar.
Fotoğraf kalitesi seçenekleri
Simge
Format
Açıklama
JPEG
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
Çok iyi:
JPEG
İyi:
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
Video kalitesi seçenekleri
Simge
Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede kaydetmenizi
sağlar.
MP4 (H.264)
HQ: Videoları yüksek kalitede kaydetmenizi
sağlar.
61
Çekim İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, kameranın ışığa olan duyarlılığını gösterir.
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, kamera da ışığa karşı daha duyarlı hale
gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde, loş
veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [I] → bir seçeneğe basın.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel
gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma işlevini kullanın. (sf. 127)
62
Çekim İşlevleri
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini
ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu veya Akkor gibi
uygun bir aydınlatma koşulu seçin veya renk sıcaklığını el ile
ayarlayın. Ayrıca fotoğraf renklerinin karışık ışıklandırma koşullarının
geçerli olduğu gerçek sahneye uygun olmasını istiyorsanız, önceden
ayarlanmış ışık kaynakları için renk ayarlaması yapabilirsiniz.
Beyaz dengesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Beyaz dengesi → bir seçeneğe
basın.
Beyaz dengesi seçenekleri
Simge
Açıklama
Otomatik bd*: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik ayarları
kullanmanızı sağlar.
Günışığı*: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken bu
seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların sahnenin doğal
renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Simge
Açıklama
Flörosan NW*: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 5.000K
sıcaklığına sahip çok beyaz renk tonlarındaki beyaz floresan
ışığı için önerilir.
Flörosan Gün Işığı*: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 6.500K
sıcaklığına sahip hafif mavi renk tonlarındaki beyaz floresan ışığı
için önerilir.
Akkor*: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller, kırmızı bir renk
tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flaş BD*: Bir flaş kullanırken seçin.
Özel ayar: Önceden tanımlı kendi ayarlarınızı kullanın. Beyaz
dengesini beyaz bir sayfayı çekerek el ile ayarlayabilirsiniz.
Nokta ölçüm dairesini kağıtla doldurun ve beyaz dengesini
ayarlayın.
* Bu seçenekler özelleştirilebilir.
Bulutlu*: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan fotoğrafları
çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde çekilen
fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi çıkar. Bu
seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flörosan Beyazı*: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 4.200K renk
sıcaklığına sahip olan beyaz floresan ışığı için önerilir.
63
Çekim İşlevleri >
Seçenek
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Önceden ayarlanmış seçenekleri özelleştirme
Açıklama
Renk Sıcaklığı: Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı arttıkça,
renk dağılımı soğur. Buna karşılık, renk sıcaklığı azaldıkça da
renk dağılımı ısınır.
Açık gökyüzü
Önceden ayarlanmış Beyaz Dengesi seçeneklerini de
özelleştirebilirsiniz.
Ön ayar
seçeneklerini
özelleştirmek için,
Çekim modunda, [f] → Beyaz dengesi → bir seçeneğe
basarak → [D] → gezinti düğmesini döndürün veya
ilerleme düğmesini kaydırın veya [D/I/C/F]
düğmesine basın.
Floresan_Y
Bulutlu
Günışığı
Beyaz dengesi : Günışığı
Floresan_D
Günışığı
Halojen lamba
Akkor
Mum ışığı
Geri
Sıfırla
64
Çekim İşlevleri >
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Örnekler
Otomatik bd
Günışığı
Flörosan Gün Işığı
Akkor
65
Çekim İşlevleri
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri)
Resim Sihirbazı, çeşitli görünümler ve duygusal atmosferler
oluşturmak için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri uygulamanızı sağlar.
Ayrıca, her bir stile ilişkin rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı
ayarlayarak kendi fotoğraf stillerini oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.
Örnekler
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Resim Sihirbazı → bir seçeneğe
basın.
Standart
Canli
Portre
Manzara
Orman
Retro
Soğuk
Sakin
Klasik
Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir
Resim Sihirbazı seçeneği belirleyin, [D] düğmesine basın ve ardından
renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
66
Çekim İşlevleri
AF modu
Kameranın odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Tekli AF
Tekli Otomatik Odaklama, Sürekli Otomatik Odaklama ve Manüel
Odaklama seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu
seçebilirsiniz. AF işlevi, [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda
etkinleşir. MF modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için merceğin
üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir.
Tekli AF, sabit bir özneyi çekmek için uygundur. [Deklanşör]
düğmesine yardım bastığınızda odak, odaklama alanında sabitlenir.
Odaklanma gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
Çoğu durumda, Tekli AF seçeneğini belirleyerek bir odağa sahip
olabilirsiniz. Hızlı hareket eden veya arka planla benzer bir renge sahip
nesnelere odaklanmak zordur. Bu tür durumlarda uygun bir odaklama
modu seçin.
Merceğinizin bir AF/MF anahtarı varsa, odaklamayı el ile ayarlamak
için anahtarı MF ayarına getirin.
Merceğinizde AF/MF düğmesi yoksa istediğiniz bir A modunu seçmek
için [F] düğmesine basın.
Otomatik
odaklama modunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [F] → bir seçeneğe basın.
67
Çekim İşlevleri >
AF modu
Sürekli AF
Manüel odaklama
[Deklanşör] düğmesi yarım basılıyken, kamera otomatik odaklanmaya
devam eder. Odak alanı özne üzerinde sabitlendiğinde, özne hareket
etse bile her zaman odakta olur. Bu mod, bisiklet üzerindeki bir kişiyi,
koşan bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini çekmek için önerilir.
Odağı, merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak elde
etmenize olanak sağlar. Odaklama halkasını döndürürken odaklama
alanı büyütülür veya odaklama yardımcı çubuğu net bir odaklama elde
etmenize yardımcı olur. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir
nesneyi, bir gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
68
Çekim İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim AF
Genel olarak, kameralar en yakın özneye odaklanır. Çok fazla
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak
alanını ayarlamak
için,
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu,
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır.
Çekim modunda, [f] → AF Alanı → bir seçeneğe basın.
AF Yakınlaştırma
Taşı
Odak alanının boyutunu yeniden belirlemek veya taşımak için Çekim
modunda [o] düğmesine basın. Odak alanına gitmek için gezinme
düğmesini kullanın. Odak alanını yeniden boyutlandırmak için çevirmeli
düğmeyi kaydırın.
69
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Çoklu AF
Yüz algılama AF
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, kamerada yeşil bir
dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür
ve kamera, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod, manzara
fotoğrafları için önerilir.
Kamera, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla
10 kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda kamera odak alanlarını aşağıdaki
fotoğrafta da gösterildiği gibi yeşil renkte görüntüler.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera aşağıdaki fotoğrafta
gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını çekerken,
kamera odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz renkte ve diğer kişilerin
yüzlerinde gri renkte gösterir.
70
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Kendi Portreniz AF
Kendi portrenizi çekerken odağın yüzünüzde olup olmadığını kontrol
etmek zor olabilir. Bu işlev açıkken, yüzünüzü kompozisyonun ortasına
getirdiğinizde kameradan çıkan bip sesi hızlanır.
71
Çekim İşlevleri
MF yardımı
Manüel odaklama (MF) modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için
merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF
Yardımcı işlevini ayarladığınızda daha net bir odak elde edebilirsiniz.
Bu işlev yalnızca manüel odaklamayı destekleyen bir mercekle
kullanılabilir.
Manüel odaklama
yardımını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 3 veya 8 →
MF Yardımı → bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 7 kat
büyütülür.
Genişlet x7
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı
MF yardımı işlevini kullanmayın.
Odak halkasını döndürdüğünüzde, daha iyi odaklanma
sağlanmasıyla beraber odak yardım çubuğu yükselir.
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 5 kat
büyütülür.
FA
Genişlet x5*
72
Çekim İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Kamera titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde bulunmayabilir.
OIS seçenekleri
* Varsayılan
Kamera titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan çekimlerinde
daha çok olur. Bu tür durumlarda, kamera alınan ışık miktarını
artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır ve bu, fotoğrafın
bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini kullanarak bu durumu
önleyebilirsiniz.
Eğer merceğinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için
anahtarı çevirmeniz gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Açıklama
Modu 1*: OIS işlevi yalnızca [Deklanşör]'e yarım veya tam
bastığınızda uygulanır.
Modu 2: OIS işlevi açık kalır.
Kapalı: OIS işlevi kapalı kalır. (Bu seçenek, bazı merceklerde
bulunmayabilir.)
Çekim modunda, [m] → 3 veya 8 → OIS →
bir seçeneğe basın.
OIS düzeltmesi olmadan
OIS düzeltmesi ile
73
Çekim İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri, Zamanlayıcı ve benzeri çekim yöntemlerini
ayarlayabilirsiniz.
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Tek kare seçeneğini belirleyin.
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için Sürekli veya Seri
çekim seçeneğini belirleyin. Pozlamayı, Beyaz Dengesini ayarlamak
için AE Ayracı, WB Ayracı veya P Wiz Ayracı seçeneğini belirleyin
veya Resim Sihirbazı efektleri uygulayın. Kendi fotoğrafınızı çekmek
için Zamanlayıcı seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürekli
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar.
Saniyede 3 fotoya (Sürekli Düşük (3 fps)) veya 8 fotoya (Sürekli
Yüksek (8 fps)) kadar çekim yapabilirsiniz.
Çekim modunda, [C] → bir seçeneğe basın.
Tek
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
Genel olarak bu ayar önerilir.
74
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Seri Çekim
Zamanlayıcı
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda saniyede 10 kare
(3 saniye), saniyede 15 kare (2 saniye) veya 30 kare (1 saniye)
fotoğraf çekebilirsiniz. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden öznelerin
hızlı hareketinin çekilmesi için önerilir.
Bir fotoğrafı 2 ~ 30 saniye gecikmeli çekmenizi sağlar. Gecikme,
1 saniyelik artımlarla ayarlanabilir.
Çekim modunda iken çekim sayısını belirlemek için, [C] → Seri çekim
seçeneğine basın ve ardından [D] düğmesine basın.
Çekim modunda iken gecikmeyi belirlemek için, [C] → Zamanlayıcı öğesine
basın ve ardından [D] öğesini belirleyin.
75
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Oto Poz Taraması (AE Ayracı)
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı)
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera arka arkaya 3 fotoğraf
çeker: orijinal, bir adım koyu ve bir adım açık. Kamera üç fotoğrafı arka
arkaya çekerken fotoğrafların bulanık çıkmasını önlemek için üçayak
kullanın. Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera arka arkaya 3 fotoğraf
çeker: orijinal ve farklı beyaz dengesi ayarlarıyla iki çekim daha.
Orijinal fotoğraf [Deklanşör] düğmesine bastığınızda çekilir. Diğer ikisi,
belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
WB+2
WB-2
Orijinal
76
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Resim Sihirbazı Poz Taraması
(P Wiz Ayracı)
Poz Tarama ayarı
AE Ayracı, WB Ayracı, P Wiz Ayracı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera her biri farklı bir Resim
Sihirbazı ayarına sahip 3 fotoğrafı arka arkaya yapar. Kamera bir
fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç Resim Sihirbazı çekilen resme
uygular. Üç farklı ayarı, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Bir tarama
seçeneği
belirlemek için,
Seçenek
Açıklama
AE Ayraç Ayarı
Poz taramanın sırasını ve alanını ayarlamanızı
sağlar.
• Ayraç Sırası: Kameranın orijinal, daha açık ve
daha koyu fotoğraf çekimi (sırasıyla 0, + ve - ile
gösterilir) hangi sırada yapacağını ayarlamanızı
sağlar.
• Ayraç Alanı: 3 pozu taranan fotoğrafın pozlama
aralığını ayarlayın.
BD Ayraç Ayarı
3 pozu taranan fotoğrafın Beyaz Dengesi aralık
mesafesini ayarlayın.
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç
adım üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği,
Macenta değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Kameranın 3 poz taramalı fotoğraf çekimi
yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı ayarını
seçin.
Retro
Canli
Çekim modunda, [m] → u → Ayraç Ayarı →
bir seçeneğe basın.
Standart
77
Çekim İşlevleri
Flaş
Bir öznenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Flaş → bir seçeneğe basın.
Flaş seçenekleri
Simge
Açıklama
Simge
Açıklama
1. Perde: Flaş, deklanşör açıldıktan
hemen sonra yanar. Kamera,
öznenin bir hareket sırasının
başındaki fotoğrafını net bir şekilde
çeker.
Topun hareket yönü
2. Perde: Flaş, deklanşör
kapanmadan hemen önce yanar.
Kamera, öznenin bir hareket
sırasının sonundaki fotoğrafını net
bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
Kapalı: Flaşı kullanmayın.
Akıllı Flaş: Kamera, bulunduğunuz ortamdaki ışık miktarına göre
flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Otomatik: Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Oto Kırmızı göz: Flaş otomatik olarak patlar ve kırmızı gözleri
önler.
Doldur: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar.
Kırmızı Dolgu: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar ve kırmızı
göz etkisini önler.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci
kez patlayana kadar harekete etmeyin.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, kameranıza zarar verebilir.
78
Çekim İşlevleri >
Flaş
Kırmızı göz etkisini düzeltme
Dahili flaş kullanma
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde
kırmızı bir parlama oluşabilir. Kırmızı göz efektini düzeltmek için,
Oto Kırmızı göz veya Kırmızı Dolgu seçeneğini belirleyin.
Dahili flaşı açmak için, flaş açılır düğmesine basın. Yerleşik flaş
kapatıldığında flaş yanmaz, fakat Akıllı Flaş, Otomatik veya
Oto Kırmızı göz seçeneğini belirlediğinizde otomatik olarak açılır ve
yanar.
Kırmızı göz düzeltmesi olmadan
Kırmızı göz düzeltmesi ile
Eğer özne kameradan çok uzaktaysa veya ilk flaş patladığında hareket
halindeyse kırmızı gözler azaltılmaz.
79
Çekim İşlevleri >
Flaş
Flaş yoğunluğunu ayarlama
Fazla veya az pozlama yapılmaması için flaş yoğunluğunu
ayarlamanızı sağlar. ± 2 düzeyde ayarlayabilirsiniz.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Flaş → bir seçeneğe basın
→ [D] → ilerleme düğmesini kaydırın veya gezinti
düğmesini döndürün veya [C/F] öğesine basın.
• Şu durumlarda, flaş yoğunluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
- özne kameraya çok yakınsa
- yüksek bir ISO hassasiyeti ayarladıysanız
- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
• Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
• Eğer dahili flaş kullanıyorsanız, flaş açılır düğmesine basın ve flaş
yoğunluğunu ayarlamak için dahili flaşı açın.
• Eğer kameraya yoğunluğu ayarlanabilir harici flaş takmak istiyorsanız,
flaşın yoğunluk ayarları uygulanacaktır.
• Eğer flaşı kullandığınızda özne çok yakınsa, ışığın bir kısmı engellenerek
Flaş : Doldur
karanlık bir fotoğraf çekilebilir. Öznenin, merceğe göre farklılık gösteren
önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
• Mercek kapağı takılıyken, flaşın ışığı kapak tarafından engellenebilir.
Flaşı kullanmak için kapağı çıkarın.
Flaş Seçeneği
Geri
Sıfırla
80
Çekim İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
Kamera, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının birçoğunda,
ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin, bir özne
gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, kamera öznenin fazla
pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek renginden daha açık
görünüyorsa, kamera öznenin az pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Çoklu
Çoklu modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli
veya yetersiz olduğunda, kamera pozlamayı sahnenin ortalama
parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için uygundur.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de kameranın ışık miktarını
ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir ayar seçin.
Bir ölçüm
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [
] → bir seçeneğe basın.
81
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Merkez ağırlıklı
Nokta
Merkez ağırlıklı modu, Nokta modundan daha geniş bir alanı
hesaplar. Çekimin merkez bölümündeki (60~80%) ve çekimin geri
kalan kısmındaki (20~40%) ışık miktarını toplar. Özne ile arka planın
parlaklığı arasında çok az bir fark olduğunda veya özne alanının,
fotoğrafın genel kompozisyonuna göre geniş olduğu durumlarda
kullanılması önerilir.
Nokta modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, kamera
pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin, güçlü bir
arkadan aydınlatma koşulunda Çoklu modunu seçerseniz, kamera
toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp karanlık bir fotoğraf
çeker. Nokta modunda kamera belirtilen alandaki ışık miktarını
hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Nokta modu, özne ile
arka plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğu buna benzer
durumlar için de önerilir.
82
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Odak alanının poz değerini ölçme
Bu işlev açıldığında, kamera odak alanının parlaklığını hesaplayıp
otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu işlev yalnızca Nokta
ölçümü veya Çoklu ölçüm ve Seçim oto.o. seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 3 → AE'yi AF Noktasına
Bağla → bir seçeneğe basın.
83
Çekim İşlevleri
Akıllı Aralık
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda ortaya
çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Akıllı Aralık
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 2 →
Akıllı Aralık → bir seçeneğe basın.
Akıllı Aralık efekti olmadan
Akıllı Aralık efekti ile
84
Çekim İşlevleri
Akıllı Filtre
Akıllı Filtre fotoğraflarınıza özel efektler uygulamanıza olanak sağlar.
Normal mercekler ile elde edilmesi zor olan özel efektler oluşturmak
için çeşitli filtre seçenekleri seçebilirsiniz.
Akıllı Filtre
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Akıllı Filtre →
bir seçeneğe basın.
Simge
Açıklama
Kapalı: Efekt yok
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların retro-görünümlü renkler,
yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür: Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak için tiltshift efekti uygulayın.
Balık Gözü: Balık gözü merceğinin görsel efektine benzetmek
için yakın nesneleri bozun.
Eskiz: Bir kalem eskizi efekti uygulayın.
Örnekler
Buğu Giderici: Görüntüyü daha netleştirin.
Yarım Ton Noktaları: Bir yarım ton efekti uygulayın.
Yumuşak Odaklanma: Yüzdeki kusurları gizleyin veya bir hayal
efekti uygulayın.
Eski Film 1: Bir eski film efekti uygulayın.
Eski Film 2: Bir eski film efekti uygulayın.
Negatif: Bir negatif film efekti uygulayın.
Parlaklığı Azaltma
Balık Gözü
Eskiz
Yarım Ton Noktaları
85
Çekim İşlevleri
Seçici Renk
Bu işlev vurgulamak istediğiniz bir renk seçmenize ve diğerlerinin
doygunluğunu azaltmanıza olanak sağlar. Menüden kırmızı, yeşil,
mavi veya sarı renk seçebilirsiniz.
Seçici Renk
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Seçici Renk → bir seçeneğe
basın.
Örnekler
Orijinal
Kırmızı seçildiğinde
86
Çekim İşlevleri
Renk alanı
Dijital kameralar, monitörler ve yazıcılar gibi dijital görüntüleme
cihazlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri vardır. Bunlara renk
alanları denir.
Kameranız iki renk alanı seçebilmenizi sağlar: sRGB veya
Adobe RGB.
sRGB, bilgisayar monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın bir
şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için standart renk alanıdır.
sRGB'yi sıradan görüntüler ve İnternette yayınlamayı amaçladığınız
görüntüler için kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur. Ayrı
programların genel olarak sınırlı sayıda renk alanıyla uyumlu olduğunu
unutmayın. Bir görüntüyü, görüntünün renk alanıyla uyumlu olmayan
bir programda açarsanız, renkler daha açık görünür.
Renk alanını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Renk Boşluğu →
bir seçeneğe basın.
87
Çekim İşlevleri
Poz dengelemesi
Kamera, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin konumundan
ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Kamera
tarafından ayarlanan pozlama beklediğinizden yüksek veya düşük
olursa, poz değerini el ile ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük
artımlarda ayarlanabilir. Kamera, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım
için pozlama uyarısını kırmızıyla görüntüler.
Pozlama değerini ayarlamak için [W] öğesine basılı tutarken, ilerleme
düğmesinden kaydırın veya gezinti düğmesini döndürün.
[f] düğmesine basarak poz değerini ayarlayabilir ve ardından
EVC (Pozlama Değeri Dengeleme) seçeneğini belirleyebilirsiniz.
+2
-2
Orijinal
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
Standart pozlama endeksi
Pozlama düzeyi
göstergesi
Azalan pozlama
(daha karanlık)
Artan pozlama
(daha parlak)
88
Çekim İşlevleri
Pozlama/Odak kilidi
Güçlü renk kontrastı sebebiyle uygun bir pozlama elde edemezseniz
ya da subjenin oto odak alanının dışında olduğu bir fotoyu yakalamak
isterseniz, odağı veya pozu kilitleyin ve ardından bir fotoğraf yakalayın.
Pozlamayı veya odağı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere
ayarlayın ve [Deklanşör] düğmesine basın.
Pozlamayı kilitlemek için, pozlamayı hesaplamak istediğiniz fotoğrafın
kompozisyonunu ayarlayın ve ardından [a] düğmesine basın.
Kilide, poz kilidine veya her ikisine odaklanmak için düğmeye atanan işlevi
değiştirebilirsiniz. [Deklanşör]'e yarım basarak yapılan bir işlev [a]
öğesine atanan işleve göre farklılık gösterir. (sf. 129)
89
Çekim İşlevleri
Video işlevleri
Çoklu Hareket
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
Bir videonun oynatma hızını ayarlayın.
Video Klip AE Modu
Kayıt hızı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Video kaydetmek için pozlama modunu ayarlayın.
Video klip AE
seçeneklerini
ayarlamak için,
Video Çekim modunda, [f] → Film AE Modu →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Simge
Video Çekim modunda, [f] → Çoklu Hareket →
bir seçeneğe basın.
Açıklama
x0.25: Bir video kaydedin ve 1/4 normal hızda oynatın.
x0.5: Bir video kaydedin ve 1/2 normal hızda oynatın.
Açıklama
x1: Bir video kaydedin ve normal hızda oynatın.
Program*: Açıklık değeri ve deklanşör hızı otomatik olarak
ayarlanır.
x5: Bir video kaydedin ve 5X normal hızda oynatın.
Diyafram Öncelikli Pozlama: Video kaydetmeden önce açıklık
değerini kendiniz ayarlayın. Diyafram değerini ayarlamak için
döner düğmeyi kaydırın veya navigasyon düğmesini döndürün.
Deklanşör Öncelikli Pozlama: Video kaydetmeden önce
deklanşör hızını kendiniz ayarlayın. Deklanşör hızını ayarlamak
için döner düğmeyi kaydırın veya navigasyon düğmesini
döndürün.
Manüel: Video kaydetmeden önce açıklık değerini ve deklanşör
hızını kendiniz ayarlayın. Diyafram değeri ayarlamak için gezinti
düğmesini çevirin ve deklanşör hızını ayarlamak için ilerleme
düğmesini kaydırın.
x10: Bir video kaydedin ve 10X normal hızda oynatın.
x20: Bir video kaydedin ve 20X normal hızda oynatın.
• Eğer x1 dışında bir seçenek belirlerseniz, ses kaydedilmeyecektir.
• Kullanılabilir seçenekler video klibinin boyutuna göre farklılık gösterebilir.
90
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Karartıcı
Ses
Kameradaki karartıcı işlevi sayesinde sahnelerin aydınlanarak
başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek kalmadan
sağlayabilirsiniz. İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza
etkileyici efektler ekleyebilirsiniz.
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir
video kaydetmek için sesi kapatın.
Karatıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Ses seçeneklerini
ayarlamak için,
Video Çekim modunda, [m] → 8 → Ses → bir
seçeneğe basın.
Video Çekim modunda, [m] → 8 → Kısıcı → bir
seçeneğe basın.
Açıklama
Kapalı: Karartıcı işlevi kullanılmaz.
Giriş: Sahne yavaş yavaş belirir.
Çıkış: Sahne yavaş yavaş kaybolur.
Giriş-Çıkış: Karartıcı işlevi, sahnenin başında ve sonunda
uygulanır.
91
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 6'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Küçük resim görünümü üzerinden fotoğrafları ve videoları hızlı bir
şekilde nasıl arayacağınızı ve dosyaları nasıl koruyacağınızı ve
sileceğinizi öğrenin.
Fotoğrafları görüntüleme
1
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoğrafları ve videoları aramak için küçük resim
görünümüne geçin. Küçük resim görünümünde, bulmak istediğiniz
öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok görüntüyü
gösterilir. Ayrıca, dosyaları türüne, kaydedildiği güne ve haftaya göre
sınıflandırıp görüntüleyebilirsiniz.
[y] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
Menü
İlerleme düğmesini sola kaydırarak 3, 15 veya
40 küçük resim görüntüleyin.
(Bir önceki moda dönmek için mod düğmesini sağa
kaydırın.)
2
Dosyalar arasında ilerlemek için gezinme düğmesini
döndürün veya [C/F] düğmesine basın.
Alternatif olarak, tek bir görüntüde, [m] → x → Görünüm →
bir seçeneğe basın.
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer kameralar
kullanılarak çekilen dosyaları düzenleyemeyebilir veya yürütemeyebilirsiniz.
Bu dosyaları düzenlemek veya yürütmek için bir bilgisayar veya başka bir
cihaz kullanın.
93
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre
görüntüleme
1
Küçük resim görünümünde [m] düğmesine basın.
2
Filtrele → bir kategori seçin ve ardından [o] öğesine
basın.
Dosyaları bir klasörde görüntüleme
Sürekli ve seri çekimler bir klasör olarak görünür. Bir klasörü
sildiğinizde klasördeki tüm fotoğraflar silinecektir.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Tip
Dosyaları fotoğraf veya video gibi dosya türüne göre
görüntüleyin.
Tarih*
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Hafta
Dosyaları kaydedildikleri haftanın gününe göre
görüntülemenizi sağlar.
Konum
Dosyaları kaydedildikleri yere göre görüntülemenizi
sağlar. (Yalnızca GPS modülüyle çekilen
fotoğraflarda konum bilgisi bulunur.)
: Tek Görünüm
94
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları koruma
Dosyaları silme
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Koruma
→ bir seçeneğe basın. (Tek kare, Seç, Tümü)
2
Gezinme düğmesini döndürün veya [C/F] düğmesine
basın, silmek istediğiniz dosyaları seçin ve [o] düğmesine
basın.
3
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
] düğmesine
• Alternatif olarak, Oynatma modunda, [m] → z →
Sil → Tek kare öğesine basın.
[f] düğmesine basın.
Bir dosya seçerek ve ardından [ ] öğesine basarak dosyayı doğrudan
Oynatma modunda koruyabilirsiniz. Dosya korumasını kaldırmak için,
[ ] öğesine tekrar basın.
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [
basın.
2
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
95
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Birden çok dosyayı silme
Tüm dosyaları silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [
belirleyin.
] → Çoklu Sil seçeneğini
• Alternatif olarak, Oynatma modunda, [m] → z →
Sil → Seç öğesine basın.
2
Gezinti düğmesini çevirerek silmek istediğiniz dosyaları
seçin veya [C/F] seçeneğine basın ve ardından [o]
seçeneğine basın.
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
z → Sil → Tümü seçeneğini belirleyin.
3
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
3
[
] düğmesine basın.
4
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
96
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz.
Ekranda görüntülenen resmin bir bölümünü çıkarmak ve yeni bir dosya
olarak kaydetmek için Kırpma işlevini de kullanabilirsiniz.
Büyütülmüş alan
Büyütme (büyütme üst sınırı
çözünürlüğe göre değişebilir)
Tam Görüntü
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, slayt gösterisine
çeşitli efektler uygulayabilir ve arka plan müziği çalabilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
ayarını seçin.
2
3
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4. adıma geçin.
Seçenek
Açıklama
Görüntüler
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları belirlemenizi sağlar.
• Tümü: Slayt gösterisinde tüm fotoğrafları
görüntülemenizi sağlar.
• Tarih: Slayt gösterisinde belirli bir tarihte çekilmiş
fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
• Sesli Resim: Slayt gösterisinde sadece ses kayıtlı
fotoğrafları görüntüler.
• Seç: Seçilen fotoğrafları slayt gösterisinde
görüntülemenizi sağlar.
Aralık
Her bir fotoğrafın görüntüleneceği süreyi seçmenizi
sağlar.
Müzik
Arka plan müziği çalmanızı sağlar.
Efekt
Bir geçiş efekti seçmenizi sağlar. Efekt kullanmamak
için Kapalı'yı seçin.
Kırp
Fotoğrafı büyütmek için ilerleme düğmesini sağa
kaydırın.
(Fotoğrafı küçültmek için ilerleme düğmesini sola kaydırın.)
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[D/I/C/F] düğmesine basın.
Büyütülen görüntüyü kırpma
[f] düğmesine basın. (yeni bir dosya
olarak kaydedilir)
Orijinal görüntüye dönme
[o] düğmesine basın.
Bir fotoğraf büyütüldüğünde dahi, gezinme düğmesini döndürerek
dosyalarda ilerleyebilirsiniz.
4
Slayt gösterisi → Oynat veya Tekrar oynat seçeneğini
belirleyin.
• Slayt gösterisi hemen başlar.
97
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları görüntüleme
Oto döndür
Otomatik Döndürme özelliği açıkken, kamera dikey olarak çektiğiniz
fotoğrafları, ekrana yatay olarak sığacakları şekilde otomatik olarak
döndürür.
Otomatik
döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda, [m] → x → Oto. Döndürme
→ bir seçeneğe basın.
98
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
Bir videoyu oynatabilir, videodan görüntü yakalayabilir veya videoyu
kırpabilirsiniz.
Duraklat
Durdur
Video görüntüleme denetimleri
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Geri sarma
[C] düğmesine basın.
[C] düğmesine her basışınızda 2X, 4X ve 8X'lik
artımlarla geriye doğru tarama yapılır.
Duraklatma/Oynatma
[o] düğmesine basın.
Hızlı ileri sarma
[F] düğmesine basın.
[F] düğmesine her basışınızda 2X, 4X ve 8X'lik
artımlarla ileri doğru tarama yapılır.
Ses düzeyi denetimi
İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırın.
Durdurma
[D] düğmesine basın.
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1
Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada [o]
düğmesine basın.
2
Duraklatıldığında, [
3
Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada [o] düğmesine
basın.
4
Duraklatıldığında, [
5
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
] düğmesine basın.
] düğmesine basın.
Kesilen dosya, yeni bir adla ayrı bir dosya olarak kaydedilir.
99
Oynatma/Düzenleme >
Videoları oynatma
Oynatma sırasında görüntü yakalama
1
Sabit bir görüntüyü kaydetmek istediğiniz noktada [o]
düğmesine basın.
2
[I] düğmesine basın.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, video çözünürlüğüyle aynı olur.
• Yakalanan doysa, yeni bir adla ayrı bir dosya olarak kaydedilir.
100
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Yeniden boyutlandırma, döndürme veya kırmızı göz efektlerini ortadan
kaldırma gibi foto düzenleme görevlerini yerine getirin. Düzenlenen
fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak kaydedilir.
3D fotolar, paranomik fotolar ve 3D panoramik fotolar Görüntü
Düzenleme işlevi ile düzenlenemez.
Görüntü
Düzenleme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Açıklama
Aydınlatma: Az pozlanmış bir fotoğrafın parlaklığını düzeltir.
(Kapalı*, Açık)
Oynatma modunda, [f] → bir seçeneğe basın.
Düzeltmeden önce
Seçenekler
* Varsayılan
Simge
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Akıllı Filtre: Fotoğraflara çeşitli filtre efektleri uygulamanızı ve
benzersiz görüntüler oluşturmanızı sağlar. (Kapalı*, Minyatür,
Yumuşak Odaklanma, Eski Film 1, Eski Film 2, Yarım Ton
Noktaları, Eskiz, Balık Gözü, Buğu Gideric, Negatif)
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Kır. göz düzel.: Fotoğraftaki kırmızı gözleri düzeltir.
(Kapalı*, Açık)
Düzelttikten sonra
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Yn. boy.: Fotoğrafın boyutunu yeniden ayarlamanızı sağlar.
Kullanabileceğiniz çözünürlükler, seçilen fotoğrafın boyutunu
göre değişiklik gösterebilir.
Döndür: Fotoğrafı döndürmenizi sağlar.
(Kapalı*, Sağ 90˚, Sol 90˚, 180˚, Yatay, Dikey)
Korunan dosyaları veya RAW dosyalarını döndüremezsiniz.
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
101
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Yüz rötuşu: Yüzlerdeki kusurları gizlemenizi sağlar.
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Ekran Parlaklığı: Fotoğrafın parlaklığını ayarlayın.
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Kontrast: Fotoğrafın netliğini ayarlayın.
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların retro-görünümlü renkler,
yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
102
Bölüm 4
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlarına (WLAN) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl
bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Simge/Seçenek
Yenile
Açıklama
Bağlanabilir AP'leri yenileyin.
Geçici AP
Güvenli AP
WLAN'a bağlanma
1
2
3
WPS AP
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
,
,
,
veya
seçeneğini belirleyin.
[m] öğesine basın ve ardından Wi-Fi Ayarı
seçeneğini belirleyin.
• Bazı modlarda, [m] üzerine basın veya Wi-Fi Ayarı ekranı
görününceye kadar ekranda verilen talimatları izleyin.
4
Sinyal gücü
WPS düğmesi bağlantısı Bir WPS AP'ye bağlan.
Kablosuz ağ ekle
Bir AP'yi manuel ekleyin.
• [f] öğesine basarak ağ ayarları seçeneklerini açın.
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır. WLAN'a
bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile ilgili bilgiler
için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 108)
• Kamera, uygun AP cihazlarını otomatik olarak arayacaktır.
• Oturum açma sayfası belirdiğinde, "Oturum açma tarayıcısını
Bir AP'yi seçin.
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde kamera WLAN'a bağlanacaktır.
kullanma" kısmına bakın. (sf. 106)
• WPS profilini destekleyen AP seçerseniz WPS PIN bağlantısı
seçeneğini belirleyin ve AP cihazı üzerinde bir PIN kodu girin. Aynı
şekilde, kamera üzerindeki WPS düğmesi bağlantısı seçeneğini
belirleyerek ve ardından AP cihazı üzerindeki WPS düğmesini
basarak da WPS profilini destekleyen bir AP'ye bağlanabilirsiniz.
Wi-Fi Ayarı
Yenile
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Samsung 4
Çıkış
Manüel
104
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ seçeneklerini ayarlama
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [f]
öğesine basın.
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [f]
öğesine basın.
2
Her seçeneği belirleyin ve gerekli bilgileri girin.
2
Sırasıyla IP Ayarı → Manüel seçeneklerini belirleyin.
3
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
Kimlik Doğrulama
Ağ kimlik doğrulama türünü belirlemenizi
sağlar.
Seçenek
Açıklama
Veri Şifreleme
Şifreleme türü seçmenizi sağlar.
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Ağ Anahtarı
Ağ parolanızı girin.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
IP Ayarı
IP adresini manüel olarak ayarlayın.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
105
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Oturum açma tarayıcısını kullanma
Bazı AP'lere bağlanırken, siteleri veya bulut sunucuları paylaşırken
oturum açma bilgilerinizi oturum açma tarayıcısından girebilirsiniz.
Düğme
Açıklama
[D/I/C/F]
Bir öğeye gidin veya sayfada kaydırın.
[o]
Bir öğe seçmenizi sağlar.
[m]
Aşağıdaki seçeneklere erişin:
• Önceki Sayfa: Önceki sayfaya gidin.
• Sonraki Sayfa: Sonraki sayfaya gidin.
• Yeniden yükle: Sayfayı yeniden yükleyin.
• Durdur: Sayfayı yüklemeyi durdurur.
• Çıkış: Oturum açma tarayıcısını kapatır.
[
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
]
• İlerleme çubuğunu kaydırarak bir web sayfasını büyütebilir veya
küçültebilirsiniz.
• Bağlandığınız sayfaya bağlı olarak bazı öğeleri seçemezsiniz. Bu bir
arıza olduğu anlamına gelmez.
• Bazı sayfalara oturum açtıktan sonra oturum açma tarayıcısı otomatik
olarak kapanmayabilir. Bu durumda, [ ] öğesine basarak oturum açma
tarayıcısını kapatın ve ardından istediğiniz işleme devam edin.
• Sayfa boyutu veya ağ hızı sebebiyle oturum açma sayfasının yüklenmesi
daha uzun sürebilir. Bu durumda, oturum açma bilgi girişi penceresi
görününceye kadar bekleyin.
106
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ bağlantısı ipuçları
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Kameranızla AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, ağa
bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz kameranızla aynı radyo frekansı sinyalini
kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, kamera cihazı
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet
sağlayıcınıza başvurun.
• WLAN, servis sağlayıcınızdan doğrulama gerektiriyorsa, o
WLAN'a bağlanamayabilirsiniz. WLAN'a bağlanmak için ağ servis
sağlayıcınıza başvurun.
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı farklılık
gösterebilir.
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir AP
deneyin.
• Bazı ülkelerde ücretsiz WLAN'lara da bağlanamazsınız.
• Bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından sağlanan boş WLAN'ları
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. Adınızı ve parolanızı
girerek WLAN'a bağlanın. Kaydolma veya hizmetler hakkında bilgi
için, ağ servis sağlayıcıları ile temasa geçin.
• AP bağlantısı için kişisel bilgilerinizi gireceğinizde dikkatli olun.
Kameranıza herhangi bir ödeme veya kredi kartı bilgisi girmeyin.
Üretici firma bu gibi bilgilerin girilmesi ile oluşabilecek sorunlardan
sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Kameranızın WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim yasaları ile
uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için WLAN özelliğini
yalnızca kamerayı satın aldığınız ülkede kullanmanızı öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık
arzedebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN bağlantısı
kullanılamayabilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Kamera, WLAN özellikli bir yazıcıyı AP listesinde gösterebilir. Bir
yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin
olun.
• Kameranızı aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
Aynı şekilde, bir ağa bağlıyken fotoğrafları veya videoları TV'de
göremezsiniz.
• DHCP sunucusu bulunamadığında Otomatik IP kullanarak ağa
bağlanmak için autoip.txt dosyasını oluşturmalı ve bu dosyayı takılan
hafıza kartına kopyalamalısınız.
• Bir ağa bağlanmak için ek ücret ödemek gerekebilir. Bağlantının
maliyetleri sözleşmenizdeki hükümlere bağlı olacaktır.
107
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Metin girme
Simge
Açıklama
Son harfi silmenizi sağlar.
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Aşağıdaki tabloda gösterilen
simgeler imleci taşımanıza, büyük/küçük harfleri değiştirmenize vb
olanak sağlar. İlerleme düğmesini veya gezinti düğmesini kullanarak
istediğiniz bir anahtara gidin ve ardından [o] öğesine basarak anahtarı
girin.
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
ABC modunda, büyük/küçük harf değiştir.
".com" gir.
Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapın.
Boşluk girmenizi sağlar.
Bitti
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Metin kılavuzuna girmeyi görüntüleyin.
Geri
Bitti
• Görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce karakter
Backspace
• Doğrudan Bitti kısmına gitmek için, [y] düğmesine basın.
• 64 karaktere kadar giriş yapamazsınız.
girebilirsiniz.
108
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Kamera bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini destekleyen
bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı akıllı
telefonunuza kolaylıkla gönderebilirsiniz.
4
• Kameranızı seçmek ve bağlamak için ekranda verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir kameraya bağlanabilir.
• MobileLink özelliği, Android 2.2 OS veya üstü bulunan Galaxy serisi akıllı
•
•
•
•
telefonları ile desteklenir. Akıllı telefonunuz Android 2.1 OS kullanıyorsa,
akıllı telefonunuzu Android 2.2 veya üstüne yükseltin. Bu özellik aynı
zamanda 7 ve 10.1 inç Galaxy Tab ile de desteklenir.
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza Samsung MobileLink
uygulamasını kurmanız gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps veya
Google Play Store marketinden indirebilirsiniz.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı anda 1.000 dosyaya kadar görüntüleyebilir ve 100 dosyaya kadar
gönderi yapabilirsiniz.
RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
1
Kamerada, mod düğmesni B öğesine döndürün.
2
Kamerada,
Akıllı telefonda, Samsung MobileLink uygulamasını açın.
5
Kamerada, Evet seçeneğini belirleyin.
6
Akıllı telefonda, kameradan akıllı telefona göndereceğiniz
dosyaları seçin.
7
Akıllı telefonda, Kopyala seçeneğini belirleyin.
• Kamera dosyaları gönderecektir.
seçeneğini belirleyin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj görünürse,
İleri seçeneğini belirleyin.
3
Kamerada, akıllı telefon ile paylaşacağınız dosyaları
seçmek için Tüm Görüntüler veya Seçili Görüntüler
seçeneğini belirleyin.
• Sadece seçilen dosyalar akıllı telefonda gösterilecektir.
• Eğer Seçili Görüntüler seçeneğini seçerseniz, paylaşacağınız
dosyaları seçtikten sonra kamerada Share seçeneğini seçin.
109
Kablosuz ağ
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
Kamera WLAN üzerinden bir akıllı telefona bağlanır. Remote Viewfinder
özelliği ile uzaktan deklanşör açmak için akıllı telefonu kullanın. Çekilen
fotoğraf akıllı telefonda görüntülenecektir.
4
Akıllı telefonda aşağıdaki çekim seçeneklerini seçin.
Simge
Açıklama
Flaş seçeneği
• Remote Viewfinder özelliği Android 2.2 OS veya üstü işletim sistemine
sahip Galaxy serisi akıllı telefonlar tarafından desteklenmektedir. Akıllı
telefonunuz Android 2.1 OS kullanıyorsa, akıllı telefonunuzu Android 2.2
veya üstüne yükseltin. Bu özellik aynı zamanda 7 ve 10.1 inç Galaxy Tab
ile de desteklenir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza Remote Viewfinder
uygulamasını kurmanız gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps veya
Google Play Store marketinden indirebilirsiniz.
Zamanlayıcı seçeneği
Fotoğraf boyutu
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler kameranızda bulunmaz.
• Bu özelliği kullandığınızda akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırma
düğmesi ve deklanşör düğmesi çalışmayacaktır.
• Remote Viewfinder modu yalnızca
1
Kamerada, mod düğmesni B öğesine döndürün.
2
Kamerada,
ve
fotoğraf boyutlarını
destekler.
seçeneğini belirleyin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj görünürse,
Evet seçeneğini belirleyin.
3
Akıllı telefonda, Remote Viewfinder uygulamasını açın.
• Kameranızı seçmek ve bağlamak için ekranda verilen talimatları
dikkatlice okuyun.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir kameraya bağlanabilir.
110
Kablosuz ağ >
5
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
Akıllı telefonda odaklamak için
dokunun.
seçeneğine uzun
• Odak, otomatik olarak çoklu-AF'ye ayarlanır.
6
Fotoğraf çekmek için
düğmesine basın.
• Fotoğraf kameranızda kaydedilecektir.
• Ekranın altında bulunan fotoğrafa dokunarak akıllı telefona
kaydedin. Eğer
fotoğraf boyutunda bir fotoğraf çektiyseniz,
fotoğraf 1616X1080 olarak yeniden boyutlandırılacaktır. Eğer
fotoğraf boyutunda bir fotoğraf çektiyseniz, fotoğraf 640X360
olarak yeniden boyutlandırılacaktır.
• Bu özelliği kullanacağınızda, kamera ile akıllı telefon arasındaki ideal
mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, kameranın 7 m yakınında
olmalıdır.
• Akıllı telefonda
bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir zaman
alacaktır.
• Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
- akıllı telefonda gelen bir arama var
- kamera ya da akıllı telefon kapalı iken
- hafıza doluysa
- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
111
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Fotoğraflarınızı veya videolarınızı dosya paylaşım web sitelerine
yükleyin. Uygun web siteleri kameranızda görüntülenecektir.
Web sitesine erişme
1
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme
1
Kameranız ile web sitesine giriş yapın.
2
Yüklemek istediğiniz dosyalara kaydırın ve ardından [o]
düğmesine basın.
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 10 MB'den büyük
olmamalıdır.
2
ayarını seçin.
3
Bir web sitesi seçin.
3
• Eğer Facebook'a bağlandıysanız, Yükle → Yükle seçeneğini
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
belirleyin.
• Eğer Facebook'a bağlanmışsanız, Yorum kutusunu seçerek
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 104)
4
Yükle seçeneğini belirleyin.
yorumlarınızı girebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin
girme" kısmına bakın. (sf. 108)
Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından Oturum Aç
seçeneğini belirleyin.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 108)
• Listeden bir ID seçmek için,
→ bir ID belirleyin.
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik
olarak oturum açabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşım sitesinde daha önceden mevcut
bir hesabınızın olması gerekir.
112
Kablosuz ağ >
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
• RAW dosyalarını yükleyemezsiniz.
• Bir kerede 20 dosyaya kadar yükleyebilirsiniz.
• Dosya boyutu sınırı aşmışsa dosyaları yükleyemezsiniz.
•
•
•
•
•
•
Yükleyebileceğiniz maksimum foto çözünürlüğü 2M'dir ve
yükleyebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen videodur.
Seçilen fotoğraf çözünürlüğü 2M boyutundan büyükse boyutu otomatik
olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır. Eğer Facebook'a
bağlanırsanız, foto çözünürlüğü tekrar 1M çözünürlüğüne ayarlanacaktır.
Fotoğrafları ve videoları yükleme yöntemi, seçilen web sitesine bağlı
olarak farklı olabilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
bir web sitesine erişemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti
sağlayıcısına başvurun.
Yüklenen fotoğraflara veya videolara, çekildikleri tarih otomatik isim
olarak verilebilir.
İnternet bağlantınızın hızı fotoğrafların yüklenme veya web sayfalarının
açılma hızını etkileyebilir.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda Oynatma modunda [m] düğmesine basarak fotoları
veya videoları da yükleyebilirsiniz ve ardından z → Paylaş (Wi-Fi)
→ istediğiniz web sitesini seçebilirsiniz.
113
Kablosuz ağ
Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta menüsündeki ayarları değiştirebilir ve kamerada saklanan
fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderebilirsiniz.
5
Ad kutusunu seçin, adınızı girin ve ardından
Bitti seçeneğini belirleyin.
Gönderen Ayarı
E-posta ayarlarını değiştirme
Ad
E-posta menüsünde bilgilerinizi depolamak için ayarları
değiştirebilirsiniz. Ayrıca e-posta parolasını oluşturabilir veya
değiştirebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 108)
E-posta
Kaydet
Sıfırla
Geri
Bilgilerinizi kaydetme
1
2
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
3
[m] düğmesine basın.
4
→ Gönderen Ayarı
6
E-posta kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve
ardından Bitti seçeneğini belirleyin.
7
Değişklikleri kaydetmek için Kaydet seçeneğini seçin.
• Bilgilerinizi silmek için Sıfırla seçeneğini belirleyin.
seçeneğini belirleyin.
114
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta parolasını ayarlama
1
2
3
4
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
[m] düğmesine basın.
→ Ayar
Parolası → Açık seçeneğini belirleyin.
• Parolayı devre dışı bırakmak için, Kapalı seçeneğini belirleyin.
5
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
• [o] öğesine basmasanız dahi açılır pencere otomatik olarak
kaybolur.
6
4 basamaklı bir parola girin.
7
Parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
E-posta parolasını değiştirme
1
2
3
4
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
[m] düğmesine basın.
→ Değişiklik
Parolası seçeneğini belirleyin.
5
Mevcut 4 basamaklı parolanızı girin.
6
Yeni 4 basamaklı bir parola girin.
7
Yeni parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
• [o] öğesine basmasanız dahi açılır pencere otomatik olarak
kaybolur.
• [o] öğesine basmasanız dahi açılır pencere otomatik olarak
kaybolur.
Şifrenizi kaybettiyseniz, şifre ayarlama ekranında Sıfırla öğesini seçerek
sıfırlayabilirsiniz. Bilgiyi sıfırladığınızda, daha önce kaydedilen kullanıcı
ayarlama bilgisi, e-posta adresi ve yakın zamanda gönderilen e-posta
listesi silinir.
115
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme
6
Kamerada saklanan fotoğrafları veya videoları e-posta üzerinden
gönderebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 108)
1
2
3
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
Gönderen kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve
ardından Bitti seçeneğini belirleyin.
• Bilgilerinizi daha önce kaydettiyseniz otomatik olarak bu bilgiler
girilecektir. (sf. 114)
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için,
bir adres seçin.
4
→
Göndermek istediğiniz dosyalara gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 7 MB'den büyük
olmamalıdır.
7
Gönderme seçeneğini belirleyin.
8
Yorum kutusunu seçin, yorumlarınızı girin ve ardından
Bitti seçeneğini belirleyin.
9
Gönderme seçeneğini belirleyin.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya ve e-postayı göndermeye çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 104)
Alıcı kutusunu seçin, bir e-posta adresi girin ve ardından
Bitti seçeneğini belirleyin.
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için,
bir adres seçin.
• Ek alıcıları eklemek için
→
seçeneğini belirleyin. 30 alıcıya kadar
giriş yapabilirsiniz.
• Adresi listeden silmek için
5
seçeneğini belirleyin.
İleri ayarını seçin.
116
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları veya videoları e-posta ile gönderme
• RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
• Bir kerede 20 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• Bir fotoğraf başarılı bir şekilde aktarılmış görünse bile, alıcının e-posta
•
•
•
•
•
hesabındaki hatalar fotoğrafın geri çevrilmesine veya spam olarak
algılanmasına sebep olabilir.
Herhangi bir ağ bağlantısı bulunamazsa veya e-posta ayarlarınız yanlış
ise e-postayı gönderemeyebilirsiniz.
Dosya boyutu sınırı aşmışsa bir e-posta gönderemezsiniz.
Gönderebileceğiniz maksimum foto çözünürlüğü 2M olup
gönderebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen videodur.
Seçilen fotoğraf çözünürlüğü 2M boyutundan büyükse boyutu otomatik
olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
e-posta gönderemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti
sağlayıcısına başvurun.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda bir
e-posta gönderebilir ve ardından z → Paylaş (Wi-Fi) → E-posta
seçeneğini beirleyebilirsiniz.
117
Kablosuz ağ
Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleyin
Fotolarınızı SkyDrive'a yükleyebilirsiniz. Fotoğrafları yüklemek için,
Microsoft web sitesini ziyaret edebilir ve kameranızı bağlamadan önce
kayıt yapabilirsiniz.
1
2
• Seçenek menülerini kullanmak için [m] düğmesine basın.
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
• Bir hesap oluşturmanız için uyarı veren bir açılır mesaj görünürse,
OK seçeneğini belirleyin.
• Kamera, en son bağlanılan AP üzerinden bir WLAN'a bağlanmaya
çalışacaktır.
3
Açıklama
Önceki Sayfa
Önceki sayfaya gidin.
Sonraki Sayfa
Sonraki sayfaya gidin.
Yeniden yükle
Sayfayı yeniden yükleyin.
Durdur
Sayfayı yüklemeyi durdurur.
Çıkış
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
4
Yüklemek istediğiniz fotolara kaydırın ve ardından [o]
düğmesine basın.
5
Yükle seçeneğini belirleyin.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 104)
Seçenek
Kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açın.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 108)
• Eğer SkyDrive'a bağlandıysanız, "Oturum açma tarayıcısını
kullanma" bölümüne bakın. (sf. 106)
• Aynı zamanda fotoları Oynatma modunda [m] düğmesine basarak
bir bulut sunucuya yükleyebilir ve ardından z → Paylaş (Wi-Fi) →
bir bulut sunucu seçebilirsiniz.
• Kameranın hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Fotoları SkyDrive'a yüklerken, en/boy oranını koruyarak 2M olarak
yeniden boyutlandırılacaktır.
118
Kablosuz ağ
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz olarak bir
bilgisayara gönderebilirsiniz. Oto Yedekleme özelliği sadece Windows
işletim sistemi ile çalışır.
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara
gönderme
1
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için
programı yükleme
1
PC'ye Intelli-studio yükleyin. (sf. 146)
2
USB kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayara
bağlayın.
3
2
yapılandırmanız gereklidir. Ayrıntılı bilgiler için "PC'nizde Oto
yedeklemesi yapmak için programı yükleme" kısmına bakınız.
(sf. 119)
3
belirleyin.
• Otomatik Yedekleme işlevi için yardımı görüntülemek üzere
tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.
5
USB kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayara tekrar
bağlayın.
• Kamerada PC hakkında bilgiler bulunmaktadır, dolayısıyla kamera
dosyaları PC'ye gönderebilir.
Seçenekleri ayarlamak için [m] düğmesine basın.
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak kapatmak
için,
→ Yedeklemeden sonra PC'yi kapat → Açık seçeneğini
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir. Kurulumu
USB kablosunu çıkarın.
ayarını seçin.
• Otomatik Yedekleme özelliğini kullanmak için yedek PC bilgisini
Açılan pencerede OK üzerine tıklayın.
4
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
Kılavuz seçeneğini belirleyin.
4
→
Yedeklemeyi başlatmak için [o] düğmesine basın.
• Gönderiyi iptal etmek için, [o] düğmesine basın.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev
kameranızda sadece yeni dosyaları yedekler.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, kamera yaklaşık 30 saniye içinde
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun. Eğer
internet bağlantısı yoksa, verilen CD'den programı kurmanız gereklidir.
otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek için İptal
seçeneğini belirleyin ve kameranın otomatik olarak kapanmasını
önleyin.
119
Kablosuz ağ >
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
• Bilgisayar, Wake on LAN (WOL) özelliğini destekliyorsa, kameranızdan
bilgisayarları arayarak bilgisayarı otomatik olarak açabilirsiniz. (sf. 124)
• Kamerayı WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi seçin.
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile kamera uygun
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
• Dosya gönderirken kamerayı kapatırsanız veya akülerini çıkarırsanız
dosya aktarımı kesilecektir.
• Bu özelliği kullanırken, kameranızda yalnızca [Güç] kullanılabilir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir kamera
bağlayabilirsiniz.
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotolar veya videolar bir PC'ye sadece bir kez gönderilebilir.
•
•
•
•
Kameranızı tekrar başka bir bilgisayara bağlasanız dahi dosyalar tekrar
gönderilemez.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla
48 karakter içermelidir.
120
Kablosuz ağ
TV Link etkin bir TV'de fotoları veya videoları görüntüleme
TV Link, dosyaları bir kamera ve aynı AP cihazına bağlı TV arasında
paylaşan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde fotoğraflarınızı veya
videolarınızı geniş ekran TV'de görüntüleyebilirsiniz.
1
2
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
ayarını seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, [o] öğesine basın.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
4
TV'de kamerayı arayın ve paylaşılan fotoğraflara veya
videolara göz atın.
• TV'de kamerayı arama ve fotoğraflara veya videolara göz atma
hakkında bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar TV veya ağ durumuna bağlı olarak düzgün
oynatılamayabilir. Eğer bu olursa, videoyu
veya
kalitesinde
yeniden kaydedin ve tekrar oynatın. Videolar televizyonunuzda
kablosuz bağlantı üzerinden düzgün çalışmıyorsa, kamerayı A/V
kablosuyla kameraya bağlamayı deneyin.
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 104)
3
TV'nizi bir AP cihazı üzerinden kablosuz ağa bağlayın.
• Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
AP
121
Kablosuz ağ >
TV Link etkin bir TV'de fotoları veya videoları görüntüleme
• RAW dosyalarını paylaşamazsınız.
• 1.000 adede kadar fotoğrafı veya videoyu paylaşabilirsiniz.
• Bir TV ekranında yalnızca kameranızla çektiğiniz fotoğrafları veya
videoları görebilirsiniz.
• Kameranızla TV arasındaki kablosuz bağlantı mesafesi, AP'nin teknik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
Kamera 2 TV'ye bağlıysa oynatma işlemi yavaş olabilir.
Bu özelliği yalnızca TV Link özellikli TV'lerde kullanabilirsiniz.
Fotolar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
Bazı videolar diğerleriden daha yavaş tamponlanabilir.
Paylaşılan fotoğraflar veya videolar TV'de saklanmayacaktır, ancak TV
teknik özelliklerini karşılaması için kameraya kaydedilebilir.
Fotoğrafları veya videoları TV'ye aktarma, ağ bağlantısına, paylaşılacak
dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı olarak biraz zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları TV'de görüntülerken kamerayı normal
olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini çıkararak), TV kamerayı
bağlı olarak algılamaya devam eder.
Fotoğrafların veya videoların kameradaki sırası TV'deki sırasından farklı
olabilir.
Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar işlemi
zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları TV’de görüntülerken, TV kumandasının
sürekli kullanılması veya TV’de başka işlemler yapılması bu özelliğin
doğru çalışmamasına neden olabilir.
Dosyaları TV’de görüntülerken sıralarını değiştirirseniz veya tekrar
sıralarsanız, TV’deki dosya listesinin güncellenmesi için başlangıç ayarı
işlemini tekrarlamalısınız.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Televizyonunuzu AP'nize bağlamak için bir ağ kablosu kullanmanızı
öneririz. Bu, içerik akışı sırasında karşılaşabileceğiniz video
'Takılmalarını' en aza indirir.
122
Kablosuz ağ
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme
Kamera bir WLAN aracılığıyla Wi-Fi Direct işlevini destekleyen bir
cihaza bağlanırsa, fotoları cihaza gönderebilirsiniz. Bu özellik bazı
cihazlarda desteklenmeyebilir.
4
Kameranın Wi-Fi Direct cihazları listesinden cihazı seçin.
• Cihazın Wi-Fi Direct seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
• Kameranızı ayrıca Wi-Fi Direct cihazının cihaz listesinden de
1
Cihazda, Wi-Fi Direct seçeneğini açın.
2
Kamerada, Oynatma modunda bir fotoya kaydırın.
3
[m] düğmesine basın ve ardından z →
Paylaş (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct seçeneğini belirleyin.
• Tekli resim görüntüsünde iken, bir kerede yalnızca bir fotoğraf
gönderebilirsiniz.
• Küçük resimler görüntüsünde iken, küçük resimlere giderek birden
fazla fotoğraf seçebilir ve ardından [o] öğesine basabilirsiniz.
Fotoğrafları seçmeyi tamamladığınızda Gönderme seçeneğini
belirleyin.
seçebilirsiniz.
5
Cihazda, kameranın cihaza bağlanmasına olanak
sağlayın.
• Fotoğraf cihaza gönderilecektir.
• Bir kerede 20 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• Kameranın hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Tamamlanmadan önce bağlantıyı iptal ederseniz, kamera cihaza yeniden
bağlanamayabilir. Bu durumda, cihazınızı en yeni firma yazılımı ile
güncelleyin.
123
Kablosuz ağ
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında
WOL özelliği ile kameranız ile birlikte bir PC'yi açabilir veya uyandırabilirsiniz. Bu özellik son 5 yıldaki Samsung masaüstü bilgisayarlarında vardır
(Hepsi bir arada bilgisayarlarda yoktur).
Aşağıda açıklananların dışındaki PC’nizin BIOS ayarlarındaki herhangi bir değişiklik PC'nize hasar verebilir. Üretici firma PC’nizin BIOS ayarlarını değiştirmeniz sonucu
oluşan hasarlardan sorumlu değildir.
PC'nin uyku modundan uyandırma moduna ayarlanması
1
Start (Başlat)'a tıklayın ve ardından Control Panel
(Kontrol Paneli)'ni açın.
3
Local Area (Yerel Alan)'a sağ tıklayın ve ardından
Properties (Özellikler)'e tıklayın.
2
Ağ bağlantısını yapılandırın.
4
Configure (Yapılandır) → Power manage (Gücü yönet)
→ Allow this device to wake the computer (Bu cihazın
bilgisayarı uyandırmasına izin ver) sekmesine tıklayın.
5
OK üzerine tıklayın.
6
PC'yi yeniden başlatın.
• Windows 7:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) → Network and Sharing
Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) → Change adapter settings
(Adaptör ayarlarını değiştir)'e tıklayın.
• Windows Vista:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) → Network and
Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) → Manage network
connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e tıklayın.
• Windows XP:
Network and Internet Connection (Ağ ve İnternet Bağlantısı) →
Network Connection (Ağ Bağlantısı)'na tıklayın.
124
Kablosuz ağ >
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında
PC'yi açıka ayarlama
1
PC'ye açın ve ardından PC başlarken F2'ye basın.
• BIOS ayar menüsü görünecektir.
2
Advanced (Gelişmiş) sekmesi → Power management
Setup (Güç yönetim ayarı'nı seçin).
7
Ağ adaptörü ile ilgili sürücüleri seçin.
8
Advanced (Gelişmiş) sekmesine tıklayın ve ardından
WOL menülerini ayarlayın.
• Bu özelliği bir güvenlik duvarında veya bir güvenlik programı kurulu iken
3
Resume on PME (PME'de devam et) → Enabled (Etkin)'i
seçin.
4
F10 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin ve ardından
bilgisayarı başlatmaya devam edin.
5
Start (Başlat)'a tıklayın ve ardından Control Panel
(Kontrol Paneli)'ni açın.
6
Ağ bağlantısını yapılandırın.
kullanamazsınız.
• PC’yi WOL özelliği ile birlikte açmak için PC’nin LAN ile bağlantısı
etkin olmalıdır. LAN bağlantısının etkin olduğunu gösteren PC’nin LAN
bağlantı noktasındaki gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.
• PC'nizin modeline bağlı olarak, kamera yalnızca PC'de açılabilir.
• PC’nizin işletim sistemine veya sürücülerine bağlı olarak WOL ayar
menüsünün isimleri farklı olabilir.
- ayar menüsü adlarının örnekleri: PME etkinleştir, Wake on LAN vb.
- ayar menüsü değerlerinin örnekleri: Etkinleştir, Sihirli paket vb.
• Windows 7:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) → Network and Sharing
Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) → Change adapter settings
(Adaptör ayarlarını değiştir)'e tıklayın.
• Windows Vista:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) → Network and
Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) → Manage network
connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e tıklayın.
• Windows XP:
Network and Internet Connection (Ağ ve İnternet Bağlantısı) →
Network Connection (Ağ Bağlantısı)'na tıklayın.
125
Bölüm 5
Kamera ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Kamera ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Gürültü Azaltma
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → u, 5 veya 9 →
bir seçeneğe basın.
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini
kullanın.
* Varsayılan
Mevcut öğeler ve bunların sıralaması çekim moduna bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Seçenek
Açıklama
Yüksek ISO NR
Bu işlev, yüksek ISO hassaslığını belirlediğinizde
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır.
(Kapalı, Açık*)
Uzun Süreli NR
Kamerayı uzun bir pozlamaya ayarladığınızda bu
işlev gürültüyü azaltır. (Kapalı, Açık*)
ISO özelleştirmesi
Tarama Ayarı
ISO adımı
ISO hassaslığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
AE Ayracı, WB Ayracı ve P Wiz Ayracı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
AE Ayraç Ayarı
Poz taramanın sırasını ve alanını ayarlamanızı
sağlar.
• Ayraç Sırası: Kameranın orijinal, daha açık ve
daha koyu fotoğraf çekimi (sırasıyla 0, + ve - ile
gösterilir) hangi sırada yapacağını ayarlamanızı
sağlar.
• Ayraç Alanı: 3 pozu taranan fotonun pozlama
aralığını ayarlayın.
Oto. ISO Aralığı
ISO Oto. ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını seçebileceğiniz
maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Değer
1 Adım
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600, ISO 3200
1/3 Adım
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
127
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Seçenek
Açıklama
BD Ayraç Ayarı
3 pozu taranan fotonun Beyaz Dengesi aralık
mesafesini ayarlayın.
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç
adım üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği,
Macenta değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Kameranın 3 poz taramalı fotoğraf çekimi
yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı ayarını
seçin.
DMF (Direct Manual Focus)
[Deklanşör]'e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı merceklerde
bulunmayabilir.
AF Önceliği
Özel Mod olarak Kaydet
Seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek kendi çekim
modlarınızı oluşturabilirsiniz. ( , ,
)
iFn Özelleştirme
i-Function merceğinde [i-Function]'a bastığınızda ayarlanabilecek
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Diyafram
Diyafram değerini ayarlamak için ayarlayın.
Deklanşör Hızı
Deklanşör hızını ayarlamak için ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlamak için ayarlayın.
ISO
ISO hassaslığını ayarlamak için ayarlayın.
WB
Beyaz dengeyi ayarlamak için ayarlayın.
Z
Yakınlaştırma oranını ayarlamak için ayarlayın.
Kamerayı sadece özne odak içine girdiğinde fotoğraf çekmeye
ayarlayabilirsiniz.
Sürekli ya da seri çekim yaparken, AF öncelik işlevi açılsa ve özne odakta
olmasa dahi kamera fotoğrafları çekecektir.
128
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Tuş Eşleştirme
* Varsayılan
Düğme
İşlev
Özel
Özelleştir düğmesinin işlevini ayarlayabilirsiniz:
• Resim Sihirbazı*, doğrudan bir Resim Sihirbazı
seçeneği seçmenize olanak sağlar.
• Beyaz dengesi, doğrudan bir Beyaz Denge
seçeneği seçmenize olanak sağlar.
• AF Alanı, doğrudan bir oto odak alanı seçmenize
olanak sağlar.
AEL, Önizleme ve Özel düğmeye atanan işlevi değiştirebilirsiniz.
* Varsayılan
Düğme
İşlev
AEL
AEL düğmesinin işlevini ayarlayabilirsiniz. Bir fotoğraf
çekildiğinde AEL ve AFL işlevleri pozlama değerini
veya odak alanını sırasıyla kaydeder. a düğmesi
için üç ayar arasından seçim yapabilirsiniz:
• AEL*, oto pozlama kilitleme işlevini yerine getirir.
AEL açıkken, [Deklanşör] öğesine yarım basılması
oto odak kilitleme işlevini yerine getirir.
• AEL Tut, oto pozlama kilitleme işlevini yerine
getirir. Bir fotoğraf çektikten sonra dahi poz kilitli
kalır.
• AFL, oto odak kilitleme işlevini yerine getirir. AFL
açıkken, [Deklanşör] öğesine yarım basılması oto
pozlama kilitleme işlevini yerine getirir.
• AEL + AFL, oto pozlama ve odak kilitleme işlevini
yerine getirir.
Önizleme
Aşağıdaki işlevlerden birini Derin Önizleme
düğmesine atayabilirsiniz:
• Bir Dokunuşlu BD (Beyaz Dengesi), Özel Beyaz
Dengesi işlevini çalıştırır.
• Optik Önizleme*, geçerli açıklık değeri için Alanın
Derinliğini Önizleme işlevini çalıştırır. (sf. 24)
• RAW+JPEG özelliğini etkinleştiren veya devre dışı
bırakan Tek Dokunuşla RAW +.
Ekran Seç
Kamera ekranını ve vizör işlevini ayarlayabilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Otomatik*
Ekranı veya vizörü otomatik olarak seçmek için
yakınlık sensörünü ayarlayın.
Yalnızca EVF
Vizörü kullanmak için ayarlayın.
Yalnızca Ekran
Ekranı kullanmak için ayarlayın.
• Vizörü kullandığınızda Wi-Fi işlevleri ve Özel Mod olarak kaydet,
Slayt gösterisi, Görüntü Düzenle, DPOF işlevleri kullanılamaz.
• Videoları kaydederken veya oynatırken kamera ekranı veya vizörü
otomatik olarak seçmez. Örneğin, vizörden bakarken bir video
kaydetmeye veya oynatmaya başlarsanız, ana ekran kayıt veya
oynatma sırasında kullanılamayacaktır.
129
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı Ekranı
No.
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini
ekrandan kaldırabilirsiniz.
3
1
2
Açıklama
4
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir grafiktir.
Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir. Sağa eğimli
bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin yüksekliği renk
bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa, grafik yükselir.
Yetersiz pozlama
5
No.
4
Açıklama
1
Sağdaki Simgeler
Çekim modunda sağda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
2
Soldaki Simgeler
Çekim modunda solda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
3
Trh&saat
Tarih ve saati görüntülemek için ayarlayın.
5
Dengeli pozlama
Aşırı pozlama
Mesafe Ölçeği
Mesafe Ölçeği işlevini destekleyen bir mercek taktığınızda subje ile
kamera arasındaki mesafeyi gösterecek şekilde ayarlayın.
(Kapalı, ft, m*)
Bu özellik sadece Mesafe Ölçeği işlevini destekleyen bir mercek
taktığınızda kullanılabilir.
130
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Kılavuz Çizgisi
E-Deklanşör
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu seçer.
(Kapalı*, 3 X 3, 2 X 2, Cross (Çapraz), Diagonal (Diyagonal))
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Mekanik deklanşörü kullanmak için ayarlayın. En hızlı
deklanşör hızı 1/4.000 s ile sınırlıdır.
Bozukluk Düzeltme
Açık
İlk olarak elektronik deklanşör perdesini, ikinci olarak mekanik
perdeyi kullanmak için ayarlayın. Hızlı deklanşör hızlarını
1/4.000 ile 1/8.000 s arasında kullanmanıza olanak sağlar.
Merceklerde ortaya çıkabilecek mercek bozulmasını düzeltebilirsiniz.
Bu özellik, bazı merceklerde bulunmayabilir.
• Bu özellik sadece bir Samsung merceğini Samsung NX'e monte
ettiğinizde kullanılabilir.
• Eğer büyük çaplı bir mercek ve hızlı bir deklanşör kullanıyorsanız,
AF Lambası
bir “bokeh” efekti (odak dışı alanlara estetik bulanıklık verme) subjeden
ve çekim şartlarından etkilenebilir. Bokeh efektinin doğru görünmesi için,
E-Deklanşör'ü Kapalı'ya ayarlayın.
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF
lambasını açın. Otomatik Odaklama, AF lambası açık olduğunda
karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
131
Kamera ayarları menüsü
Ayar 1
Ayar 1'in menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
* Varsayılan
Öğe
Ayar 1
seçeneklerini
belirlemek için,
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini
ayarlayın.
• Sıfırla: Sıfırlama işlevinin kullanılmasının ardından, bir
sonraki dosya adı 0001'den başlar.
• Seri*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza kartı
takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları silmiş
olsanız dahi mevcut numara sırasından devam eder.
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Language
Kameranın ekranda göstereceği dili ayarlayın.
Dosya adi
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standart*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Tarih (Tarih):
- sRGB dosyaları - MMDDxxxx.JPG. Örneğin, 01 Ocak
tarihinde çekilen bir fotoğraf için dosya adı
0101xxxx.jpg şeklinde olur.
- Adobe RGB dosyaları - Ocaktan Eylüle kadar olan
aylar için _MDDxxxx.JPG. Ekimden Aralığa kadar olan
aylar için, ay numarası A (Eki.), B (Kas.) ve C (Ara.)
harfleri ile değiştirilir.
Örneğin, 3 Şubat tarihinde çekilen bir fotoğraf için,
dosya adı _203xxxx.jpg olarabilir. 05 Ekim tarihinde
çekilen bir fotoğraf için de dosya adı _A05xxxx.jpg olur.
Açıklama
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını
Dosya
Numarası
•
•
•
•
•
Klasör Türü
ve Standart dosya adlandırmasını seçtiyseniz, ilk
dosya adı SAM_0001 olur.
Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a
kadar birer birer artar.
Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya
kadar birer birer artar.
Bir klasöre en çok 9.999 dosya kaydedilebilir.
Dosya numaraları DCF (Kamera dosya sistemi için
tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre atanır.
Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir
bilgisayarda), kamera dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standart*: XXXPHOTO
• Tarih: XXX_AATT
132
Kamera ayarları menüsü >
Ayar 1
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Hafıza kartını formatlamanızı sağlar. Formatlama, hafıza
kartını kamerada kullanılması için hazırlar ve korunan
dosyalar da dahil olmak üzere, var olan tüm dosyaları
siler. (Evet, Hayır)
Format
Sıfırla
Başka marka bir kamera, hafıza kartı okuyucu veya
bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
kamera içinde formatlayın.
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve
video çıkış ayarları değişmez.) (Evet, Hayır)
133
Kamera ayarları menüsü
Ayar 2
Ayar 2'nin menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayar 2
seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → w →
bir seçeneğe basın.
Öğe
Açıklama
Oto Ekran
Kapat
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Kamera
belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran kapanır.
(Kapalı, 30 sn*, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk)
Güç kapatma zamanını ayarlayın. Belirlediğiniz süre
boyunca kamerayı kullanmazsanız kamera kapanır.
(30 sn, 1 dk*, 3 dk, 5 dk, 10 dk, 30 dk)
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Hızlı Bakış süresinin uzunluğunu belirlemenizi sağlar. Bu,
kameranın çektiğiniz bir fotoğrafı çekim işleminin hemen
Hizlı Görünüm
ardından görüntülediği süredir.
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn, 5 sn, Tut)
Ekran Ayarı
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını, ekran
rengini veya seviye göstergesini ayarlamanızı sağlar.
• Gör. Parlaklığı: Ekranın parlaklığını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Oto Parlaklık: Otomatik parlaklığı açmanızı veya
kapamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Ekran Rengi: Ekranın rengini manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Yatay Kalibrasyon: Seviye göstergesini kalibre edin.
Eğer seviye göstergesi düz değilse, kamerayı düz
bir yüzeye yerleştirin ve ardından ekranda verilen
talimatları yerine getirin.
• Oynatma modunda Yatay Kalibrasyon seçeneğine
erişim sağlayamazsınız.
• Portre yönlendirmede seviye göstergesini kalibre
edemezsiniz.
Güç Tasarrufu
• Kamera, pili değiştirseniz dahi kapanma süresi
ayarını saklar.
• Kamera bir bilgisayara, televizyona veya yazıcıya
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa,
enerji tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
(Saat Dilimi, Tarih, Saat, Tip, T.basma)
Trh&saat
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün
bir şekilde yazdıramayabilir.
Yardım
Kılavuzu
Görüntüsü
Menüler ve işlevler hakkında yardım metnini
görüntülemek için ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
Yardım metnini kısa bir süre gizlemek için [
düğmesine basın.
]
134
Kamera ayarları menüsü
Ayar 3
Ayar 3'ün menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
* Varsayılan
Öğe
Ayar 3
seçeneklerini
belirlemek için,
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → e →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sistem Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlamanızı veya tüm
Ses
sesi tamamıyla kapatmanızı sağlar. (Kapalı, Düşük, Orta*,
Yüksek)
• Af sesi: Kameranın AF modunda çıkardığı sesi açmanızı
veya kapatmanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Düğme Sesi: Kameranın düğmelere bastığınızda çıkardığı
sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
Kamerayı Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini destekleyen bir
HDTV'ye bağladığınızda, kameranın oynatma işlevini TV'nin
uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
Anynet+
• Kapalı: Kameranın oynatma işlevinin televizyonun uzaktan
(HDMI-CEC)
kumandasıyla denetleyemezsiniz.
• Açık*: Kameranın oynatma işlevinin televizyonun uzaktan
kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
HDMI Çıkışı
Gövdenin ve merceğin aygıt yazılımı sürümünü, Wi-Fi MAC
adresini ve ağ sertifikasyon numarasını görüntüleyin veya aygıt
yazılımını güncelleyin.
• Sabit Yazılım Yükseltmesi: Kamera gövdesinin veya
merceğin yazılımını güncelleyin.
(Gövde Ürün Yazılımı, Mercek Ürün Yazılımı)
sensör temizleme işlemini gerçekleştirir. (Kapalı*, Açık)
Videoçkş
Bu ürün değiştirilebilir mercekler kullandığından, mercekleri
değiştirilirken sensörün üzerine tozlar yapışabilir. Bu durum,
partiküllerin çektiğiniz fotoğraflarda görünmesine yol açabilir.
Özellikle tozlu yerlerdeyken, mercekleri değiştirmemeniz
önerilir. Ayrıca, kullanmadığınız zamanlarda, mercek
kapağını merceğe taktığınızdan emin olun.
Kamerayı monitör veya televizyon gibi harici bir video cihazına
bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı sinyalini ayarlayın.
• NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika, vb
• PAL (Sadece PAL B, D, G, H veya I'yı destekler):
Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya,
Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni
Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Norveç,
vb
Kamerayı HDMI kablosuyla bir HDTV'ye bağladığınızda,
görüntünün çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
• NTSC: Otomatik*, 1080i, 720p, 480p,
576p (sadece PAL seçildiğinde etkinleştirilir)
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü desteklemiyorsa,
kamera bir düşük çözünürlük düzeyine ayarlanır.
• Sensör Temizleme: Sensördeki tozu temizlemenizi sağlar.
• Başlangıç Eylemi: İşlev açık olduğunda, kamera her açılışta
Sensör
Temizleme
Açıklama
Aygıt
Bilgileri
• Cihaz yazılımı yükseltmelerini şu adresten indirebilirsiniz:
www.samsung.com.
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu olmadan
•
•
çalıştıramazsınız. Bir cihaz yazılımını yükseltmeden önce
pili tam şarj edin.
Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları değerleri
sıfırlanır. (Tarih, saat, dil, video çıkışı değişmez.)
Güncelleme işlemi devam ederken kamerayı kapatmayın.
135
Kamera ayarları menüsü
GPS
GPS ayarının menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin. GPS işlevini
kullanabilmeniz için isteğe bağlı bir GPS aksesuarı satın almanız
gerekir.
GPS seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → 4 →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Coğ. Etiketleme
Küresel Konumlama Sistemi (GPS) özelliğini kullanarak
fotoğrafları konum bilgisi içerecek şekilde ayarlamanızı
sağlar. Konum bilgileri, fotoğrafla ilişkili Exif verilerine
eklenir. (Kapalı, Açık*)
GPS Geçerli
Zaman Ayarları
Kamera GPS sinyallerini alamadığında son konum
bilgisini kullanmak için zamanı ayarlayın. Kamera
belirtilen süre içinde GPS sinyali almayı başaramazsa,
fotoğraflara konum bilgileri kaydedilmez.
(15 sn*, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 10 dk, 30 dk)
Konum
Görüntüsü
Çekim modunda ekranın sağ üst köşesinde konum
bilgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar.
Yalnızca Kore'deyken konum bilgileri Korece
görüntülenir ve ekran dili Korece olarak ayarlanır.
Başka bir dil ayarlanmışsa konum bilgisi İngilizce olur.
(Kapalı, Açık*)
GPS Sıfırlama
Geçerli konumunuza en yakın GPS uydularını aramak
için ayarlamanızı sağlar. (Evet, Hayır)
136
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Kamerayı bilgisayar, televizyon veya fotoğraf yazıcısı gibi harici cihazlara bağlayarak kameranızdan tam
anlamıyla faydalanın.
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
A/V kablosunu (HDMI kablosu) kullanarak kameranızı bir TV'ye
(HDTV) bağlayabilir ve fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
4
TV'nin ve kameranın açık olduğundan emin olun ve daha
sonra, TV'nin video giriş modunu veya kaynağını (AV veya
AV1 gibi) seçin.
Dosyaları TV'de görüntüleme
5
Kameradaki düğmeleri kullanarak videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
1
2
Çekim modunda veya Oynatma modunda, [m] →
e → Videoçkş'na basın.
Ülkenize veya bölgenize uygun bir video sinyal çıkışı
seçin. (sf. 135)
• TV modelinize göre bazı dijital bozukluklar görebilirsiniz veya
görüntünün bir kısmı görünmeyebilir.
• TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış
olmayabilir.
• Kamera bir TV’ye bağlı olduğunda fotoları veya videoları
yakalayabilirsiniz.
3
A/V kablosunu kullanarak TV'yi ve kamerayı bağlayın.
Video
Ses
138
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
HDTV'de dosyaları görüntüleme
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → e →
HDMI Çıkışı → bir seçeneğe basın.
2
Kameranızı ve HDTV'nizi kapatın.
3
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile kameranızı HDTV'nize
bağlayın.
• HDMI kablosunu kullanırken, kamerayı bir HDTV'ye Anynet+(CEC)
•
•
•
•
•
•
yöntemi ile bağlayabilirsiniz.
Anynet+(CEC) işlevleri, bağlı cihazları TV uzaktan kumandasıyla kontrol
etmenize olanak tanır.
HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, kamerayla birlikte
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde
bulunmayabilir.
Kamera bir HDTV'ye HDMI kablosuyla bağlandığında, fotoğraf veya
video çekemez.
Bir HDTV'ye bağlandığında, kameranın bazı oynatma işlevleri
kullanılamayabilir.
Kamera ve bir HDTV bağlandıktan sonraki süre kullandığınız hafıza
kartınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Hafıza kartının ana özelliği aktarım hızını artırmak olduğundan, daha
hızlı bir aktarma hızına sahip bir hafıza kartının HDMI işlevini kullanırken
de hızlı olacağını söylemek doğru olmayabilir.
Aynı anda hem A/V hem de HDMI kabloları bağlanırsa, HDMI
kablosuna öncelik tanınır. Görüntüleri daha iyi oynatmak için A/V
kablosunu sökün.
4
HDTV ve kameranın açık olduğundan emin olun ve
ardından HDTV’de HDMI modunu seçin.
• Kameranın ekranı HDTV ekranında görüntülenir.
5
Kameradaki düğmeleri kullanarak videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
139
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme
5
3D TV'de 3D modunda veya 3D Panorama modunda çekilen
fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → e →
HDMI Çıkışı → bir seçeneğe basın.
Kamerada [I] düğmesine veya TV’de mod değiştirme
düğmesine basarak 3D Modu’na geçin.
• [I] düğmesine veya mod değiştirme düğmesine tekrar basarak
2D Modu’na geçiş yapabilirsiniz.
6
TV'nizin 3D işlevini açın.
• Daha fazla ayrıntı için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
2
Kameranızı ve 3D TV'yi kapatın.
3
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile kameranızı 3D TV'nize
bağlayın.
4
Kameranızı açın.
• Eğer bir Anynet+ uyumlu Samsung 3D TV'niz varsa ve
kameranızın Anynet+ işlevini açmışsanız, kamera otomatik olarak
Oynatma moduna geçtiğinde 3D TV otomatik olarak açılır ve
kamera ekranını görüntüler.
7
TV’nizin uzaktan kumandasındaki düğmeleri kullanarak 3D
fotolarını görüntüleyin.
• Bir MPO dosyasını dosya biçimini desteklemeyen TV'lerdeki 3D
efektini görüntüleyemezsiniz.
• MPO dosyasını bir 3D TV'de görüntülemek için doğru bir 3D gözlük
kullanın.
Kameranız tarafından çekilen 3D görüntülerini uzun süre 3D TV veya
3D monitöründe görüntülemeyin. Gözlerde kasılma, yorgunluk, baş
dnönmesi ve benzeri istenmeyen bulgulara sebep olabilir.
• Eğer kameranızda Anynet+ özelliğini kapatmışsanız, 3D TV
otomatik olarak açılmaz.
140
Harici cihazlara bağlama
Fotoğrafları yazdırma
Yazıcılarla doğrudan bağlantı kurarak veya DPOF (Digital Print
Order Format) bilgilerini bir hafıza kartına kaydederek kameranızdaki
fotoğrafları yazdırabilirsiniz.
2
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Yazıcı'yı seçin.
3
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf
yazıcısında yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge
uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
Kameranızı açın.
İlerleme düğmesinde kaydırın veya [C/F] düğmesine
basarak bir fotoğraf seçin.
• Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [m] düğmesine basın.
4
Yazdırmak için [o] düğmesine basın.
Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu kullanarak
yazıcıya bağlayın.
141
Harici cihazlara bağlama >
Fotoğrafları yazdırma
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
Görüntüler
Tek resim
Boyut
Yerleşim
Tip
Çekim kalitesi
Tarih
Çıkış
Çikti
Seçenek
Açıklama
Görüntüler
Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm fotoğrafların mı
yazdırılacağını seçin.
Boyut
Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
Yerleşim
Sayfa başına düşecek fotoğraf sayısını belirlemenizi
sağlar.
Tip
Kağıt türünü seçmenizi sağlar.
Çekim kalitesi
Baskı kalitesini ayarlamanızı sağlar.
Tarih
Tarihi yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
Dosya adi
Dosya adını yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
Sıfırla
Ayarı varsayılan değerlerine sıfırlamanızı sağlar.
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
DPOF (Digital Print Order Format), bir fotoğrafın baskı boyutunu
ve yazdırılacak kopya sayısını belirlemenizi sağlar. Kamera, DPOF
bilgilerini hafıza kartınızın MISC klasörüne kaydeder. DPOF bilgileri
olan bir resim görüntülendiğinde, kameranızda bir DPOF göstergesi
çıkar. Görüntülerinizin DPOF bilgilerini ayarladıysanız, yazdırmak
üzere hafıza kartını bir dijital baskı mağazasına götürebilirsiniz.
DPOF
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda, [m] → x → DPOF →
bir öğe seçin.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
142
Harici cihazlara bağlama >
Fotoğrafları yazdırma
DPOF seçenekleri
Seçenek
Açıklama
Standart
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları ve kaç kopya
yazdırılacağını seçebilirsiniz.
• Seç: Seçtiğiniz fotoğrafların kopya sayısını seçmenizi
sağlar. (Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçin →
İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırıp [f]
düğmesine basarak kopya sayısını seçin.)
• Tümü: Tüm fotoğrafların kopya sayısını seçmenizi
sağlar. ([D/I] düğmesine basarak kopya sayısını
seçin ve ardından [o] düğmesine basın.)
• Sıfırla: Tüm DPOF baskı miktarı seçimlerini iptal
etmenizi sağlar.
İndeks
Bu seçenek, yazdırılmak üzere belirlenen tüm fotoğrafları
tek bir kağıda küçük resimler olarak yazdırabilmenizi
sağlar. Ayarladığınız baskı boyutu sadece DPOF 1.1 ile
uyumlu yazıcılarda ayarlanabilir.
Boyut
Baskı boyutunu belirleyebilirsiniz.
• Seç: Seçtiğiniz fotoğrafların baskı boyutunu
belirlemenizi sağlar. (Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları
seçin → İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırıp
[f] düğmesine basarak baskı boyutunu seçin.)
• Tümü: Hafıza kartına kaydedilen tüm fotoğrafların baskı
boyutunu seçin. ([D/I] düğmesine basarak baskı
boyutunu seçin ve ardından [o] düğmesine basın.)
• Sıfırla: Tüm fotoğrafların DPOF baskı boyutunu iptal
etmenizi sağlar.
143
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Kamerayı bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki dosyaları
aktarın.
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza
aktarma
Kamerayı çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
3
Kamerayı açın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Bilgisyr'ı seçin.
4
Bilgisayarınızda sırasıyla, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → XXXPHOTO veya XXX_AATT seçeneğini
belirleyin.
5
İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
1
Kamerayı kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
Klasör Türü için Tarih değeri ayarlanmışsa, klasör adı “XXX_AATT”
biçiminde görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü çekmişseniz, klasör
adı "101_0101" olacaktır.
• USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takın. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
144
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Windows Vista ve Windows 7 için kamerayı çıkarma yolları benzerdir.
1
Kamera ile bilgisayar arasında herhangi bir veri
aktarımının olmadığından emin olun.
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma
1
Kamerayı kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak kameranızı bir Macintosh
bilgisayara bağlayın.
• Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa, devam eden bir
veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp sönmeyi kesene
kadar bekleyin.
2
Mac OS 10.4 veya üstü desteklenir.
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
Açılan mesajı tıklatın.
4
Diskin güvenle kaldırıldığını belirten ileti kutusunu tıklatın.
5
USB kablosunu çıkarın.
• USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takın. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
3
Kamerayı açın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Bilgisyr'ı seçin.
4
Çıkarılabilir diski açın.
5
Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
145
Harici cihazlara bağlama
Programları bir bilgisayarda kullanma
Dijital fotoğraflar, görüntü düzenleme programları aracılığıyla
çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Fotoğrafları, sağlanan düzenleme
programlarını kullanarak nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin.
Yazılımı yükleme
1
CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2
Kurulum sihirbazı belirdiğinde Samsung Digital Camera
Installer düğmesini tıklatın.
3
Yüklemek istediğiniz bir programı seçin ve ardından
Install (Yükle) düğmesini tıklatın.
4
Ekrandaki talimatları takip edin.
5
Yükleme işlemi tamamlandığında Exit (Çıkış) düğmesini
tıklatın.
CD'de bulunan programlar
Program
Kullanım Amacı
Intelli-studio
Fotoğrafları ve videoları düzenlemenizi
sağlar.
Samsung RAW Converter
RAW dosyalarını, istediğiniz dosya formatına
dönüştürmenizi sağlar.
PC Auto Backup
Kaydedilmiş dosyaları Wi-Fi aracılığıyla bağlı
bir bilgisayara gönderir.
• Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
• Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü yükleyin.
• Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bağlayabilmek için Windows XP/Vista/7
veya Mac OS 10.4 veya sonraki sürümleri kullanmalısınız.
Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya desteklenmeyen bir bilgisayar ve
işletim sistemini kullanmanız garantinizi geçersiz kılabilir.
146
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Intelli-studio'yu kullanma
Intelli-studio, dosyaları oynatmanıza ve düzenlemenize olanak
tanıyan yerleşik bir programdır. Ayrıca, dosyaları sık kullandığınız web
sitelerinize yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program içinde
Help (Yardım) → Help (Yardım) seçin.
• Gereksinimler yalnızca tavsiyedir. Bilgisayarınızın durumuna göre,
•
•
•
•
Gereksinimler
Öğe
Gereksinimler
İS*
Windows XP SP2, Windows Vista, veya Windows 7
(32-bit sürümleri)
CPU
Intel® Core 2 Duo 1.66GHz veya üstü/
AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM
(1 GB veya daha fazlası önerilir)
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya daha fazlası (1 GB ve üstü önerilir)
bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile çalışmayabilir.
Intelli-studio yalnızca Windows ile uyumludur.
Intelli-studio şu formatları destekler:
- Videolar: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotoğraflar: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
RAW formatlı dosyaları Intelli-studio programıyla açamazsınız.
Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce
dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
• CD-ROM sürücüsü
• 1024x768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
Diğerleri
monitör (1280x1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya üstü
* Intelli-studio'nun 32-bit sürümü yüklenecektir— hatta Windows XP, Windows Vista ve
Windows 7 64-bit sürümleri de dahil.
147
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Intelli-studio Arabirimini Kullanma
1
2
3
4
No.
5
6
7
15
14
8
13
9
12
10
Açıklama
8
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda görüntülemenizi
sağlar.
9
Bağlı kameradaki dosyaları göstermenizi veya gizlemenizi sağlar.
10
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntülemenizi sağlar.
11
Dosyaları küçük resimler olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin.
12
Bağlı cihazdaki klasörlere göz atmanızı sağlar.
13
Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atmanızı sağlar.
14
Önceki veya sonraki klasöre gitmenizi sağlar.
15
Dosyaları yazdırmanızı, harita üzerinde görüntülemenizi, Klasörüm
içinde saklamanızı veya yüzleri kaydetmenizi sağlar.
11
No.
Açıklama
1
Menüleri açmanızı sağlar.
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntülemenizi sağlar.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
4
Video düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
5
Paylaşım moduna geçmenizi sağlar. (Dosyaları e-posta ile
göndermek veya Flickr veya YouTube gibi websitelerine dosya
yüklemek için.)
6
Listedeki küçük resimleri büyütmenizi veya küçültmenizi sağlar.
7
Bir dosya türü seçmenizi sağlar.
148
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma
3
Bilgisayarınızda Intelli-studio'yu çalıştırın.
Intelli-studio kullanarak kameranızdaki dosyaları kolayca
aktarabilirsiniz.
4
Kamerayı açın.
1
Kamerayı kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Bilgisyr'ı seçin.
5
Yeni dosyaları kaydetmek için bilgisayarınızda bir klasör
seçin ve Evet seçeneğini belirleyin.
• Yeni dosyalar bilgisayara aktarılır.
• Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları kaydetmenizi
sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
• Kablonun doğru bağlantı fişinin bulunduğu ucunu kameranıza
takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
149
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Samsung RAW Converter'ı Kullanma
Bir kamera tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG formatlarına
dönüştürülür ve kameranın çekim anındaki ayarlarına göre hafızada
saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına dönüştürülmez ve
hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir. Samsung RAW
Converter ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz dengesini, tonlarını,
kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.
Windows Gereksinimleri
Öğe
İS
CPU
Gereksinimler
Microsoft Windows XP, Windows Vista, veya
Windows 7
* Yükleme için yönetici haklarınızın olması gerekir.
* Program 64-bit işletim sisteminde 32-bit uygulama olarak
çalışır.
Intel Pentium®, AMD Athlon™ işlemci tabanlı
PC veya uyumlu bilgisayar (Pentium4, Athlon XP
veya üstü önerilir)
Mac Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Apple® Mac® OS X v10.4/v10.5/v10.6
CPU
Intel işlemcili veya uyumlu bilgisayar (Core 2 Quad
veya sonraki sürümleri önerilir) / PowerPC
RAM
1 GB veya üstü önerilir
Sabit disk
kapasitesi
Lütfen en az 100 MB alan ayırın. Lütfen görüntü
depolamak için yeterli disk alanı ayırın.
(Bir görüntü 10 MB'den fazla disk alanı kullanabilir.)
• XGA (1024x768), Full Color (24 bit veya daha
Diğerleri
yüksek)
• Klavye, fare veya eşdeğer cihazlar
• Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Samsung RAW Converter
bazı bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir.
• Mac kurulum programı otomatik çalışmayacaktır. Lütfen kurulum
dosyasını verilen CD-ROM'da manüel olarak çalıştırın.
* Hazır çok çekirdekli işlemci (Intel Core i7, Core 2 Quad,
Core 2 Duo, AMD phenom IIX4, Phenom X4 vb.)
RAM
1 GB veya üstü önerilir
Sabit disk
kapasitesi
Lütfen en az 100 MB alan ayırın. Lütfen görüntü
depolamak için yeterli disk alanı ayırın.
(Bir görüntü 10 MB'den fazla disk alanı kullanabilir.)
• XGA (1024x768), Full Color (24 bit veya daha
Diğerleri
yüksek)
• Klavye, fare veya eşdeğer cihazlar
150
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Samsung RAW Converter Arayüzü'nü Kullanma
Samsung RAW Converter programının kullanımıyla ilgili ayrıntılar için
Help (Yardım) → Open software manual (Yazılım kılavuzunu aç)
seçeneğine tıklayın.
1
2
RAW formatındaki dosyaları düzenleme
RAW formatındaki dosyaları Samsung RAW Converter ile
düzenlerseniz, yüksek görüntü kalitesini koruyabilirsiniz. JPEG ve TIFF
formatındaki dosyaları da düzenleyebilirsiniz.
Bir görüntünün pozlamasını ayarlamak için
3
1
File (Dosya) → Open file (Dosya aç) seçeneğini belirleyin
ve bir dosyayı açın.
2
Düzenleme araçlarından W simgesini seçin.
4
No.
Açıklama
1
Menü
2
Araç çubuğu
3
Düzenleme araçları
4
Düzenleme araçları için ince ayar penceresini açmanızı/
kapatmanızı sağlar.
151
Harici cihazlara bağlama >
3
Programları bir bilgisayarda kullanma
Kaydırma çubuğunu kullanarak pozlamayı ayarlayın.
Orijinal görüntü
P Modu, Açıklık: f=8,
Deklanşör Hızı: 1/15 sn, ISO=100
Bir görüntünün kontrastını ayarlamak için
1
File (Dosya) → Open file (Dosya aç) seçeneğini belirleyin
ve bir dosyayı açın.
2
Düzenleme araçlarından
3
Kaydırma çubuğunu kullanarak tonu ayarlayın.
simgesini seçin.
Düzenlenen görüntü
Orijinal görüntü
Düzenlenen görüntü
RAW dosyalarını JPEG veya TIFF formatında kaydetmek
için
Orijinal görüntü
Düzenlenen görüntü
1
File (Dosya) → Open file (Dosya aç) seçeneğini belirleyin
ve bir dosyayı açın.
2
File (Dosya) → Development (Gelişme) seçeneğini
belirleyin.
3
(JPEG veya TIFF) dosya biçimlerini seçin ve Save (Kaydet)
seçeneğini belirleyin.
152
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları, kamera bakımı,
sorun giderme ipuçları, teknik özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar hakkında bilgi ahibi olun.
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Mercek kilitlendi
Mercek kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar merceği
saat yönünün tersine çevirin. (sf. 37)
Kart hatası
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Görüntü Dosyası Yok
Fotoğrafları çekin veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir hafıza
kartı takın.
Kart kilitli
SD, SDHC veya SDXC kartını kilitleyerek
dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Çekim
sırasında kartın kilidini açın. (sf. 158)
Hata mesajları
Önerilen işlem
Klasör ve dosya
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor. Hafıza
numarası maksimum
kartındaki dosyaları bilgisayarınıza aktarın ve kartı
değerine ulaştı. Kartı
formatlayın. (sf. 133)
değiştirin
Error 00
Kameranızı kapatın ve merceği tekrar takın.
Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir servis
merkezine başvurun.
Error 01/02
Kameranızı kapatın, pili çıkartın ve tekrar takın.
Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir servis
merkezine başvurun.
154
Ek
Kameranın bakımı
Kamerayı temizleme
Kamera merceği ve ekranı
Bir körüklü fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir
bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda mercek
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir.
Bunun sebebi görüntü sensörünün açık hava koşullarına maruz
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve kamera günlük kullanım
içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Sensör üzerindeki tozu
sensör temizleme işlevini çalıştırarak giderebilirsiniz. (sf. 135) Eğer
sensör temizlendikten sonra halen toz kalmışsa, bir servis merkezine
başvurun. Körüklü fırçayı merceğin montaj açıklığının içine sokmayın.
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür
çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
155
Ek >
Kameranın bakımı
Kamerayı kullanma veya saklama
Kamerayı kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler
• Kamerayı çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmaktan kaçının.
• Kameranızı aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde değiştiği
bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Kamerayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan ve yazın bir
arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde saklamaktan
kaçının.
• Kameranızı ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı titreşime
karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
• Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
Plaj ve sahillerde kullanma
• Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve kire
karşı koruyun.
• Kameranız su geçirmez değildir. Pili veya hafıza kartını elleriniz
ıslakken tutmayın. Kamerayı ıslak elle kullanmanız kameranıza zarar
verebilir.
Uzun süreli saklama
• Kameranızı uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi bir
emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri kamera
veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya taşımayın.
• Kamerayı naftalinli yerlerde saklamayın.
156
Ek >
Kameranın bakımı
Nemli ortamlarda kamerayı dikkatli kullanma
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ortama aktardığınızda kameranın
merceğinde veya içindeki parçalarda buğu oluşabilir. Bu durumda
kamerayı kapatın ve en az 1 saat bekleyin. Hafıza kartı üzerinde buğu
oluşursa hafıza kartını kameradan çıkarın ve geri takmadan önce
üzerindeki nemin tamamının buharlaşmasını bekleyin.
Diğer önlemler
• Kameranızı askısından tutup sallamayın. Bu sizi veya başkalarını
yaralayabilir veya kameranıza zarar verebilir.
• Kameranızı boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda kamerayı kapatın.
• Kameranız hassas parçalardan oluşmaktadır. Kamerayı darbelerden
koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak
kamerayı çiziklerden koruyun.
• Kameraları, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla mikrodalga
fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların yakınına, içine ya da
üzerine koymayın. Bu cihazlar deforme olabilir ve aşırı ısınmaya
sebep olarak yangına veya patlamaya sebep olabilir.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
• Dışarıdan bir darbe alırsa kamera kapanabilir. Bu durum hafıza
kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için kamerayı açın.
• Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve kameranızın ömrünü
veya performansını etkilemez.
• Kamerayı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda açılması biraz zaman
alabilir, geçici olarak ekranın rengi değişebilir veya ardıl görüntüler
oluşabilir. Bu durumlar arıza teşkil etmezler ve kamera normal
sıcaklılara geri döndüğünde kendiliğinden düzeleceklerdir.
• Kameranın dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli kişilerde
alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere sebep olabilir.
Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, kamerayı
kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa kamerayı kullanmayın. Kırılan cam
veya akrilik elinizin veya yüzünüzün yaralanmasına sebep olabilir.
Onarmak için kameranızı Samsung servis merkezine götürün.
157
Ek >
Kameranın bakımı
Hafıza kartı hakkında
Desteklenen hafıza kartı
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı
olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD karta göre verilmiştir.
Bu ürün SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC veya
microSDXC hafıza kartlarını destekler.
Boyut
1920X1080 (30 kare/
sn)
Bağlantı ucu
Yazma koruma
anahtarı
1920X810 (24 FPS)
Etiket (ön)
Video*
SD, SDHC veya SDXC kartlardaki yazmaya karşı koruma düğmesini
kullanarak, dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı kilitlemek için
düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için yukarı kaydırın. Fotoğraf
veya video çekerken kartın kilidini açın.
Bellek kartı adaptörü
1280X720 (30 kare/sn)
640X480 (30 kare/sn)
Paylaşım İçin
(30 kare/sn)
Kalite
HQ
Normal
Yaklaşık 17' 35"
Yaklaşık 21' 56"
Yaklaşık 19'
Yaklaşık 23' 43"
Yaklaşık 29' 10"
Yaklaşık 36' 20"
Yaklaşık 73' 26"
Yaklaşık 91' 00"
Yaklaşık 236' 16"
Yaklaşık 287' 12"
* Yakınlaştırma kullanılırsa kaydedilebilir süre değişebilir. Toplam kayıt süresinin belirlemek
için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Hafıza kartı
Mikro hafıza kartını bu ürün, bir PC veya hafıza kartı okuyucusu ile
kullanmak için, kartı adaptöre takın.
158
Ek >
Kameranın bakımı
Boyut
Fotoğraf
Kalite
Süper Kaliteli
Kaliteli
Normal
RAW
RAW + S. Yüksek
RAW + Yüksek kalite
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
186
365
537
54
37
47
51
10.1M (3888X2592)
397
727
1.047
-
47
54
56
5.9M (2976X1984)
628
1.172
1.648
-
52
57
59
2.0M (1728X1152)
1.633
2.752
3.566
-
58
60
61
Seri çekim
733
1.354
1.885
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
230
450
658
-
40
49
53
7.8M (3712X2088)
487
922
1.314
-
50
55
57
4.9M (2944X1656)
749
1.381
1.920
-
54
58
59
2.1M (1920X1080)
1.579
2.675
3.481
-
58
60
61
13.3M (3648X3648)
290
562
817
-
44
51
54
7.0M (2640X2640)
538
1.014
1.437
-
51
56
58
4.0M (2000X2000)
897
1.627
2.232
-
55
58
60
1.1M (1024X1024)
2.654
4.072
4.954
-
60
61
61
159
Ek >
Kameranın bakımı
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar
• Hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0° C/32° F'den düşük veya 40° C/104° F'den yüksek).
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar hafıza kartının arızalanmasına
sebep olabilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir bellek kartı takın. Bellek kartının
yanlış yönde takılması kameranızın ve bellek kartınızın zarar
görmesine neden olabilir.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı
kameranıza takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza
kartları veya kamera arızalanabilir.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza kartlarını
kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar formatlayın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama
aktarın.
• Hafıza kartını kameranıza taktığınızda veya çıkarttığınızda
kameranızı kapatın.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı ısınabilir.
Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya kamerayı
kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Standard gereksinimleri karşılayan bir hafıza kartı kullanınız.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka fotoğraf
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan
veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
160
Ek >
Kameranın bakımı
Pil hakkında bilgi
• Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev alabilen
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
• Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre başından
ayrılmayın.
• Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi metal nesnelerle
Pil teknik özellikleri
Öğe
temas etmesine izin vermeyin.
Açıklama
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri
kullanın.
• Pili parçalamayın veya herhangi sivri nesne ile delmeyin.
• Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere maruz
Model
BP1310
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.300 mAh
• Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz kalmasına izin
Voltaj
7,4 V
Şarj olma süresi
(Batarya tamamen boşaldığında)
Yakl. 160 min
• Pili 60° C (140° F) veya üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
• Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması kişisel
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Emniyetiniz için, doğru pil
kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatlara uyun:
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde herhangi
•
•
•
•
bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark ederseniz derhal pili
kullanmayı bırakın ve pil üreticisiyle bağlantıya geçin.
Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını kullanın ve pili
yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda gösterildiği şekilde şarj edin.
Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde kapalı bir
arabanın içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
Pili mikrodalga fırına koymayın.
Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde saklamaktan ve
kullanmaktan sakının.
bırakmayın.
vermeyin.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Kullanılmayan pillerin ne yapılacağı ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye
veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pilleri tüm yerel ve federal
yönetmelikleri göz önünde bulundurarak elden çıkarın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda anlatılan yöntemi kullanarak şarj edin.
Pil düzgün şekilde şarj edilmezse tutuşabilir veya patlayabilir.
161
Ek >
Kameranın bakımı
Pil ömrü
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
Çekim modu
Ortalama süre / Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yaklaşık 180 dk/Yaklaşık 360 fotoğraf
Videolar
Yaklaşık 140 dk (Videoları 1920X1080
çözünürlükte ve 30 kare/sn değerinde
kaydedin.)
• Yukarıdaki değerler Samsung'un test standartlarına göre
ölçülmüştür. Sonuçlar gerçek kullanım şeklinize göre değişebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
Düşük pil uyarısı
Pil tamamen boşaldığında pil simgesi kırmızı olur ve
"Pil zayıf" uyarısı görünür.
• 0° C/32° F'nin altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir ancak daha ılımlı
sıcaklıklarda normale dönecektir.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda pil haznesinin etrafındaki
bölge ısınabilir. Bu durum kameranın normal kullanımını etkilemez.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin olun.
• Güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekiştirerek çıkartmayın.
Bu, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Pil tamamen boşaldığında, kameranızda kullanmadan önce pili en
az 10 dakika şarj edin.
• Gösterge ışığı turuncu renkte yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa,
kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
• Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj ederseniz,
gösterge ışığı turuncu yanabilir. Şarj işlemi pil soğuduktan sonra
başlar.
• AC kablosunu kıvırmayın veya üzerine ağır cisimler koymayın.
Aksi takdirde kablo zarar görebilir.
162
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• AF Önceliği işlevi açık durumdayken odak
Kameranızı bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi arızayla
ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
• Pili şarj edin.
• Kameranız Güç tasarrufu modunda olabilir
veya ekran otomatik olarak kapanır. (sf. 134)
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32° F derecenin
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize
koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
•
•
•
•
•
•
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ısınıyor
Kameranız kullanım sırasında ısınabilir.
Bu normaldir ve kameranızın ömrünü veya
performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir.
Kamera arızalı değildir.
• Kamera, aşırı ısınma nedeniyle hafıza kartına
zarar gelmesini önlemek için kapanmış
olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
Fotoğraf çekemiyor
ayarı düzgün yapılmadığında fotoğraf
çekemezsiniz.
AF Önceliği Kapalı duruma getirin veya
özneyi doğru şekilde odaklayın. (sf. 128)
Hafıza kartını formatlayın sağlar.
Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı edinin.
Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın. (sf. 158)
Kameranın açık olduğundan emin olun.
Pili şarj edin.
Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin olun.
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
Flaş çalışmıyor
olabilir. (sf. 78)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
w menüsünden tarihi ve saati ayarlayın.
(sf. 134)
163
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
• Kameranızı kapatın ve ardından tekrar açın.
• Hafıza kartınızı çıkarın ve ardından tekrar
Hafıza kartında hata var
takın.
• Hafıza kartınızı formatlayın.
Ayrıntılı bilgi için "Hafıza kartlarının kullanıma
dair uyarılar" kısmına bakınız. (sf. 160)
Televizyonunuz veya
bilgisayarınız SDXC
hafıza kartına yüklenen
fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor.
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini
kullanır. Kamerayı cihaza bağlamadan önce
harici cihazın exFAT dosya sistemi ile uyumlu
olduğundan emin olun.
Bilgisayarınız bir
SDXC hafıza kartını
algılamıyor.
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini
kullanır. Bir Windows XP bilgisayarınızda SDXC
hafıza kartlarını kullanmak için, Microsoft web
sitesinden exFAT dosya sistemi sürücüsünü
indirin ve güncelleyin.
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, kameranız
dosyayı oynatamayabilir (adın DCF standardına
uygun olması gerekir). Böyle bir durumla
karşılaşırsanız, dosyalarınızı bilgisayarda
görüntüleyin.
Durum
Önerilen işlem
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin,
Fotoğraf net değil
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan
emin olun.
• Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
• Kamera merceğinin temiz olduğundan emin
olun. Değilse merceği temizleyin. (sf. 155)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi ayarı gerçekçi
olmayan renkler oluşturabilir. Işık kaynağına
uygun doğru bir beyaz dengesi seçin. (sf. 63)
Fotoğraf çok parlak
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 62)
• Flaşı kapatın. (sf. 78)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 88)
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 62)
• Flaşı açın. (sf. 78)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 88)
164
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak
tanıyan geniş açılı bir mercek kullanılırken
kamera görüntüsünde çok ufak bozukluklar
olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol açmaz.
DPOF dosyaları için
RAW ayarlanamıyor
DPOF dosyaları için RAW ayarlayamazsınız.
• A/V veya HDMI kablosunun harici monitöre
Bağladığım harici
doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
cihazda oynatma ekranı
Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde
•
gözükmüyor
yapıldığından emin olun.
• Özneniz odak alanı dışındadır. Özne AF
Otomatik Odaklama
(AF) çalışmıyor
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
olun.
• Kameranızın açık olduğundan emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar
takın.
Bilgisayarınız videoları
oynatmıyor
Kullandığınız yazılıma bağlı olarak videolar
oynatılamayabilir. Kameranızla çekilmiş video
dosyalarını oynatmak için bilgisayarınıza Intellistudio yükleyip kullanın. (sf. 146)
• Intelli-studio’yu sonlandırın ve programı tekrar
başlatın.
Intelli-studio düzgün bir
şekilde çalışmıyor
• Intelli-studio’yu Macintosh bilgisayarlarda
kullanamazsınız.
alanı dışında ise, onu AF alanı içine alarak ve
[Deklanşör] yarım basarak çekim yapın.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya ayarlı.
Modu AF olarak değiştirin.
AEL (Oto Pozlama Kilidi)
özelliği çalışmıyor
AEL özelliği t, M, i ve s
modlarında çalışmaz. Bu özelliği kullanmak için
başka bir mod seçin.
Mercek çalışmıyor
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin olun.
• Merceği kameradan çıkartın ve tekrar takın.
Harici flaş veya GPS
çalışmıyor
Harici cihazın doğru takıldığından ve açık
durumda olduğundan emin olun.
Kamerayı açtığınızda
tarih & saat ayarları
ekranı görüntüleniyor.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran kameranın dahili güç kaynağının
şarjı tamamen bittiğinde çıkar. Tamamen şarj
olmuş bir pil takın ve dahili güç kaynağının
yeniden şarj olması için kapalı durumda en az
72 saat bekleyin.
165
Ek
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Tür
CMOS
Algılayıcı boyutu
23,5 X 15,7 mm
Etkin piksel sayısı
Yakl. 20,3 mega-piksel
Toplam piksel sayısı
Yakl. 21,6 mega-piksel
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Mercek montajı
Görüş alanı
Yakl. 100%
Açı
Yatay 180°, Dikey 270° dönüş
Kullanıcı ekranı
Kılavuz Çizgisi, Simgeler, Histogram, Mesafe
Ölçeği, Seviye göstergesi
Vizör
Tür
EVF (Elektronik Vizör)
Çözünürlük
SVGA (800X600)
Tür
Samsung NX Düzeneği
Görüş alanı
Yakl. 100%
Mevcut mercek
Samsung mercek
Büyütme
Yakl. 0,68X (35 mm'lik kamerada 50 mm
merceğe denktir)
Göz noktası
Yakl. 18,0 mm
Diyopter ayarı
Yakl. -4,0 - +4,0 m-1
Görüntü Sabitleme
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Mod
Modu 1/Modu 2/Kapalı
Bozulma Düzelt
Mercek Bozukluğunu Düzeltme açık/kapalı (merceğe bağlıdır)
Odaklama
Tür
i-Functio
E (merceğe bağlıdır), Z
Odaklama noktası
• Seçim: 1 nokta (serbest seçim)
• Çoklu: Normal 15 nokta, Yakın çekim
35 nokta
• Yüz algılama: Maks 10 yüz
Tozlanmayı Azaltma
Tür
Kontrast AF
Süper sonik sürücü
Ekran
Tür
AMOLED
Boyut
3,0" (Yaklaşık 7,6 cm)
Çözünürlük
VGA (640X480) 614 k nokta (PenTile) OCA
Mod
Tekli AF (Tek Otomatik Odaklama),
Sürekli AF (Sürekli Otomatik Odaklama),
Manüel Odak (Manüel Odaklama)
AF Yardımcı Lambası
Yeşil LED
166
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Deklanşör
Tür
Hız
Elektronik kumandalı dikey odaksal düzlemli
deklanşör
• Otomatik: 1/8.000 - 30 sn.
• Manuel: 1/8.000 - 30 sn. (1/3 EV Adımı)
• Bulb (zaman sınırı: 4 dk)
Mekanik deklanşörü kullandığınızda en hızlı
deklanşör hızı 1/4.000 s ile sınırlıdır.
Pozlama
TTL 221 (17 X 13) Blok segmenti
Ölçüm sistemi
Ölçüm: Çoklu, Merkez ağırlıklı, Nokta
Ölçüm aralığı: EV 0 - 18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Dengeleme
±3 EV (1/3 EV Adımı)
AE kilidi
AEL düğmesi
• 1 Adım: Otomatik, ISO 100,
ISO eşdeğeri
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400, ISO 12800
• 1/3 Adım: Otomatik, ISO 100, ISO 125,
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000,
ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800
Sürücü Modu
Mod
Sürekli çekim
Tek kare, Sürekli, Seri çekim (Sadece 5M),
Zamanlayıcı, Ayraç (Otomatik pozlama, Beyaz
dengesi, Resim Sihirbazı)
• JPEG
- Yüksek (8 fps): 11 çekime kadar mümkündür
- Düşük (3 fps): 15 çekime kadar mümkündür
• RAW
- Yüksek (8 fps), Düşük (3 fps): 8 çekime
kadar mümkündür
Seri çekim
• Saniyede 10, 15 veya 30 çerçeve
• Deklanşöre bastığınızda 30 çekime kadar
Poz taramalı çekim
Otomatik poz tarama (±3 EV), Beyaz
Dengelemeli Poz Tarama, Resim Sihirbazı Poz
Taraması
Otomatik zamanlayıcı
2 - 30 san. (1 saniye aralığında)
Deklanşör açma
SR2NX02 (Mikro USB bağlantı noktası ile)
(İsteğe bağlı)
Flaş
Tür
TTL oto açılır flaş
Mod
Akıllı Flaş, Otomatik, Oto Kırmızı göz, Doldur,
Kırmızı Dolgu, 1. Perde, 2. Perde, Kapalı
Kılavuz numarası
11 (ISO 100'e bağlıdır)
Görüş açısı
28 mm (35 mm film dengi)
Senk hızı
1/180 sn'den kısa.
Flaş EV
-2 - +2 EV (0,5 EV Adımı)
Harici flaş
İsteğe Bağlı Samsung harici flaşlar:
SEF42A, SEF220A
Terminal senk
Flaş yuvası
167
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Beyaz Dengesi
Sahne modu
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Flörosan
Beyazı, Flörosan NW, Flörosan Gün Işığı,
Akkor, Flaş BD, Özel ayar, Renk Sıcaklığı
(Manuel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
Sesli resim
Yalnızca JPEG
Dinamik Aralık Uzantısı
Akıllı Aralık Açık/Kapalı
Resim Sihirbazı
Akıllı Filtre
Mod
Standart, Canli, Portre, Manzara, Orman,
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Özel 1, Özel 2,
Özel 3
Parametre
Kontrast, Netlik, Doyma, Renk
Mod
Kaydedilebilen süre (çekimden önce/sonra
5 veya 10 san.)
Parlaklığı Azaltma, Minyatür,
Balık Gözü, Eskiz, Buğu Giderici, Yarım Ton
Noktaları, Yumuşak Odaklanma, Eski Film 1,
Eski Film 2, Negatif
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Çekim
Akıllı Otomatik, Program, Diyafram Öncelikli
Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama,
Manüel, Özel, Mercek Önceliği, Sahne,
Video klip
Manzara, Güzellik çekimi, Gece, Manzara,
Portre, Çocuk, Spor, Yakın Ç., Metin, Gün
Batımı, Şafak, Aydınlatma, Havai Fişek,
Kmsl&kar, Sesli Resim, 3D Çekimi
Boyut
Seçici Renk
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (sadece seri çekim
modu), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı
168
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Kalite
Çok iyi, İyi, Normal
Kayıttan Oynatma
RAW standardı
SRW
Tür
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
Tek görüntü, Küçük resimler (3/15/40),
Slayt gösterisi, Video klip
Düzenle
Akıllı Filtre, Kır. göz düzel., Aydınlatma,
Yn. boy., Döndür, Yüz rötuşu, Parlaklık,
Kontrast, Parlaklığı Azaltma
Akıllı filtre
Minyatür, Yumuşak Odaklanma, Eski Film 1,
Eski Film 2, Yarım Ton Noktaları, Eskiz,
Balık Gözü, Buğu Giderici, Negatif
Seçici Renk
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı
Video
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video Klip AE Modu
Program, Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manüel
Film klibi
Ses açık/kapalı (Çekim süresi: 25 dk'ya kadar)
Akıllı Filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Balık Gözü, Eskiz,
Buğu Giderici, Yarım Ton Noktaları, Yumuşak
Odaklanma, Eski Film 1, Eski Film 2,
Negatif
Boyut
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Paylaşım İçin (Paylaşım İçin))
Çekim hızı
Saniyede 30 veya 24 kare
(24 fps sadece 1920X810 ile vardır.)
Çoklu Hareket
x0.25 (Sadece 640X480, 320X240),
x0.5 (Sadece 1280X720, 640X480, 320X240),
x1, x5, x10, x20
Kalite
HQ, Normal
Ses
Stereo
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Akıllı filtre boyutu
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Veri Saklama
Ortam
Harici hafıza (İsteğe bağlı):
SD kartı (1 - 2 GB'a kadar garanti),
SDHC kartı (32 GB'a kadar garanti),
SDXC kartı (128 GB'a kadar garanti)
Dosya biçimi
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
169
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Doğrudan Yazıcı
Güç Kaynağı
• Yeniden doldurulabilir pil:
PictBridge
BP1310 (1.300 mAh)
GPS
Tür
Özellik
İsteğe bağlı GPS modülüne sahip coğrafi yer
işareti ekleme (WGS 84)
• Konum adı (Yalnızca İngilizce ve Korece)
• Google Haritalar bağlantısı
(Intelli-studio ile birlikte)
Tür
• Şarj cihazı: BC1310
* Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
122 x 89,6 x 39,5 mm (çıkıntılar hariç)
Ağırlık
Kablosuz ağ
Tür
IEEE 802.11n desteği
İşlev
Sosyal Paylaşım, E-posta, MobileLink,
Remote Viewfinder, SkyDrive, Otomatik
Yedekleme, TV Bağlantısı, Wi-Fi Direct
Arayüz
341 g (pil ve hafıza kartı hariç)
Çalışma sıcaklığı
0 - 40 °C
Çalışma nemi
5 - 85 %
Dijital çıkış
USB 2.0 (HI-SPEED) (mikro USB jakı)
Yazılım
Video çıkışı
NTSC, PAL (seçilebilir)
HDMI 1.4a: (1080i, 720p, 576p/480p)
Intelli-studio, Samsung RAW Converter, PC Auto Backup
Harici sürüm
Evet (mikro USB)
Harici mikrofon
Evet
* Bu teknik özellikler performans yükseltme amacıyla bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
170
Ek
Sözlük
AP (Erişim Noktası)
AEL/AFL (Oto Pozlama Kilidi/Oto Odak Kilidi)
Bir erişim noktası kablolu bir ağa bağlanmak için kablosuz cihazlara
olanak sağlayan bir cihazdır.
Bu özellikler odaklanmak ve hesaplamak istediğinizde pozlamayı veya
odağı kilitlemenize yardım eder.
Geçici ağ
AF (Otomatik Odaklama)
Geçici bir ağ, bilgisayarlar ile cihazlar arasında dosyaları ve internet
bağlantısını paylaşmak için olan geçici bir bağlantıdır.
Kamera merceğini özneye otomatik olarak odaklayan bir sistemdir.
Kameranız otomatik olarak odaklanmak için kontrast kullanır.
AdobeRGB
AMOLED (Aktif matris organik ışık yayan diyot) /
LCD (Likit Kristal Ekran)
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AMOLED, aydınlatılmasına gerek olmayan çok ince ve ışıklı bir
görüntü ekranıdır. LCD, genellikle tüketici elektroniklerinde kullanılan
görsel bir görüntülemedir. Bu görüntü, renkleri düşürmek için CCFL
veya LED gibi ayrı bir ışık gerektirir.
AEB (Otomatik Poz Dengesi)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım eder.
Açıklık
Diyafram, kamera sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
171
Ek >
Sözlük
Kamera sallanması (Bulanma)
Kompozisyon
Eğer kamera deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü bulanık
görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur. Hassaslığı
artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha hızlıya getirerek
kamera sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir üçayak veya OIS
işlevi kullanarak kamerayı dengeleyin.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Bulut Bilgisayar
Bulut bilgisayar verileri uzaktaki sunuculara depolamanıza ve bu
verileri internet erişimine sahip bir bilgisayardan kullanabilmenize
olanak sağlayan bir teknolojiidir.
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
(JEITA) tarafından geliştirilen dijital kameralar için dosya biçimini ve
dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir teknik özelliktir.
Alan derinliği
Renk alanı
Kameranın görebileceği renklerin aralığı.
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın ve en
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek diyaframına,
odak uzunluğuna ve kamera ile özne arasındaki mesafeye göre
değişir. Örneğin daha küçük bir diyafram seçilmesi alan derinliğini
artıracak ve kompozisyon arkaplanını bulandıracaktır.
Renk sıcaklığı
Renk Sıcaklığı, 'Kelvin derece' (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı
arttığından, ışık kaynağının rengi daha mavimsi kalitededir. Renk
sıcaklığı azaldığından, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı
kalitededir. 5.500 Kelvin derecede ışık kaynağının rengi gün
ortasındaki güneşe benzer.
DPOF (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir bellek
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman zaman
fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar güvenilir baskı
almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
172
Ek >
Sözlük
Elektronik deklanşör
Pozlama
Görüntü sensörü elektronik deklanşör olarak çalışabilir, bu da mekanik
deklanşöre göre daha hızlı bir işlem elde etmenize olaank sağlar.
Kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, deklanşör hızı,
diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir kombinasyon ile
kontrol edilir.
EV (Poz Değeri)
Aynı pozu veren kameranın deklanşör hızının tüm kombinasyonları ve
mercek diyaframı.
EV Düzeltme
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için kamera tarafından
ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde ayarlamanıza
olanak sağlar.
Flaş
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya yardımcı
olan bir hızlı ışıktır.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş
açıları sağlar.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital kameralar için bir görüntü dosyasını
tanımlayan teknik özelliktir.
Histogram
Görüntü parlaklığının grafiksel bir temsilidir. Yatay eksen parlaklığı
gösterirken dikey eksen piksel sayısını gösterir. Histogramdaki soldaki
(çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek noktalar fotoğrafın yanlış
pozlandığını gösterir.
173
Ek >
Sözlük
H.264/MPEG-4
JPEG (MüşterekFotografikUzmanları Grubu)
Uluslararası standartlar örgütleri ISO-IEC ve ITU-T tarafından
belirlenen yüksek sıkıştırmaya sahip video biçimidir. Bu kod çözücü,
Joint Video Team (JVT) tarafından geliştirilen düşük bit hızlarında iyi
video kalitesi sağlayabilmektedir.
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
Görüntü sensörü
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital kameranın fiziksel
kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık parlaklığını
kaydeder. CCD (Şarj Destekli Cihaz) ve CMOS (Tamamlayıcı Metal
Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
Ölçüm
Ölçüm, kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
MF (Manüel Odak)
IP (İnternet protokolü) adresi
Kamera merceğini özneye manüel olarak odaklayan bir sistemdir.
Bir özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Bir IP adresi internete bağlı olan her cihaza atanan eşi olmayan bir
numaradır.
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
ISO duyarlılığı
Kameranın ışığa karşı hassaslığı film kamerasında kullanılan dengi
film hızına bağlıdır. Daha yüksek ISO hassaslığı ayarlarında, kamera
daha yüksek deklanşör hızı kullanır, bu da kameranın sallanması
ve düşük ışığın sebep olduğu bulanıklığı azaltabilir. Ancak, yüksek
hassaslığa sahip görüntüler gürültüye karşı daha duyarlıdır.
MPO (Çoklu Resim Nesnesi)
Bir dosyada birden fazla görüntü içeren bir görüntü dosya formatı.
Bir MPO dosyası 3D TV'ler veya 3D monitörler gibi MPO uyumlu
ekranlarda bir 3D efekti sağlar.
174
Ek >
Sözlük
Gürültü
Kalite
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak pikseller
gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar yüksek
hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde otomatik
olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder. Yüksek
kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu durum
genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
RAW (CCD ham veri)
Bir video renkli kodlama standardı çoğunlukla Japonya, Kuzey
Amerika, Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve Tayvan'da
kullanılmaktadır.
Orijinal, işlenmeyen veriler doğrudan kameranın görüntü sensöründen
alınır. Beyaz Denge, kontrast, doygunluk, netlik ve diğer veriler görüntü
standart dosya biçimine sıkıştırılmadan önce düzenleme yazılımı
kullanılarak manüple edilebilir.
Optik yakınlaştırma
Çözünürlük
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri büyütebilir ve
görüntülerin kalitsini bozmaz.
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Bir video renk kodlama standardı olup Afrika, Asya, Avrupa ve Orta
Doğuda birçok ülkede kullanılmaktadır.
175
Ek >
Sözlük
Deklanşör hızı
Beyaz Denge (Renk dengesi)
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay
dondurulur.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde asıl
renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz Dengeyi veya renk dengesini
ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir şekilde elde
edilmesini sağlamaktır.
Wi-Fi
sRGB (Standart RGB)
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından oluşturulan
uluslararası renk alanı standardı. Bu, PC monitörleri için renk
alanından tanımlanmıştır ve Exif için standart renk alanı olarak da
kullanılmıştır.
Wi-Fi, elektronik cihazların verileri bir ağ üzerinden kablosuz olarak
aktarmalarına olanak sağlayan bir teknolojidir.
WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
WPS, kablosuz ev ağlarını koruyan bir teknolojidir.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün çevresindeki
(dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu düşürmektedir. Parlaklık
alma, görüntünüz merkezine yerleştirilen öznelere odaklanarak çizim
yapar.
176
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Mercek
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
Mercek
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
Harici Flaş
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SEF42A
SEF220A
GPS
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS II
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
177
Ek >
İsteğe bağlı aksesuarlar
Diğer aksesuarlar
Diğer aksesuarlar
Kamera çantası
Kamera çantasını ayrıca satın alabilirsiniz.
Deklanşör düğmesi (mikro USB türü)
Üçayaklı ile birlikte kullanıldığında deklanşör
açma sarsılmayı düşürür.
Kamera kılıfı
Kamera kılıfını ayrıca satın alabilirsiniz.
Mikrofon
Bir videoyu yakınlaştırma işlevi ile birlikte
kaydettiğinizde mikrofon kişinin sesini daha net
alır.
Hafıza kartı
Bu ürün SD (Secure Digital), SDHC (Secure
Digital High Capacity), SDXC (Secure Digital
eXtended Capacity), microSD, microSDHC veya
microSDXC hafıza kartlarını destekler.
Filtre
Merceklerinize filtreler takarak farklı renklerde
efektler yaratabilirsiniz.
USB kablosu
Ek USB kabloları satın alabilirsiniz.
A/V kablosu
A/V kablosu kullanarak diğer cihazlara
bağlanabilirsiniz.
HDMI kablosu
Kamerayı HDMI (HDMI tip D) kablosu ile
bir HDMI uyumlu monitöre bağlayarak
yüksek çözünürlükte fotoları ve videoları
görüntüleyebilirsiniz.
Askı
Askıları ayrıca satın alabilirsiniz.
Pil seti
Ek pil setleri alabilirsiniz.
Hızlı pil şarj aleti
İsteğe bağlı olarak hızlı pil şarj etme aleti satın
alabilirsiniz.
• Bu çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. Ayrıntılar için bu
isteğe bağlı aksesuarların kendi kullanım kılavuzlarına bakın.
• Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan
hasarlardan sorumlu değildir.
178
Ek
Dizin
A
D
F
H
Açıklık 16
Deklanşör hızı 18, 20
Hafıza kartı 158
Akıllı Albüm 94
Dijital Baskı Sırası Biçimi
(DPOF) 142
Film İlerletme
(bkz. Çekim yöntemi) 74
Alan Derinliği (DOF) 17, 22
Dosyalar
B
Bakım 155
Ç
Çekim modları
Akıllı Otomatik 44
Deklanşör Önceliği 46
Diyafram Önceliği 46
Film 56
Manüel 47
Mercek Önceliği 50
Özel 48
Program 45
Sahne 53
Bilgisayara aktarma 144
Fotoğraf formatı 61
Koruma 95
Mac'e aktarma 145
RAW formatını düzenleme 151
Silme 95
Video formatı 61
Duruş 13
E
E-posta 114
Flaş
Flaş seçenekleri 78
Işığı yansıtarak fotoğraf
çekme 27
Kılavuz numarası 26
Yoğunluk 80
F-numarası 16
Fotoğraflar
3D TV'de görüntüleme 140
Büyütme 97
Çekim seçenekleri 59
Düzenleme 101
HDTV'de görüntüleme 139
Kamerada görüntüleme 93
Tonu ayarlama 152
TV'de görüntüleme 138
I
Intelli-Studio 147
ISO duyarlılığı 19, 20, 62
İ
i-Function 51
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaş düzeni 40
Flaşı bağlayın 41
GPS modülü düzeni 42
GPS modülünü takma 42
i-Zoom 52
Fotoğraf stilleri 66
Çekim yöntemi 74
179
Ek >
Dizin
K
O
R
Ü
Kablosuz ağ 104
Odak uzunluğu 21
Renk alanı 87
Üçte bir kuralı 24
Kamera
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 73
Resim Sihirbazı 66
Bağlantısını kesme
(Windows) 145
Bilgisayara bağlama 144
Çıkarılabilir disk olarak
bağlama 144
Düzen 30
Otomatik odaklama 67
Oto Yedekleme 119
Ö
Karartıcı 91
Ölçüm 81
Kırmızı göz etkisi 79
Özelleştirilir düğme 129
P
Mercekler
PictBridge 141
MF yardımı 72
S
Pil
Ömrü 162
Özellikler 161
Videolar
Görüntüleme 99
Seçenekler 90
Samsung RAW Converter 150
Slayt gösterisi 97
Sözlük 171
Z
T
M
İşaretler 39
Kilidi açma 38
Kilitleme 37
V
Zamanlayıcı 75
TV Link 121
3
U
3D Çekim 55
Uzak Vizör 110
Poz Değeri (EV) 16, 88
Poz Tarama 74, 76
180
Ek
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli & Elektronik Ekipman)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemi olan Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün
kullanım ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye
veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu
cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar
kullanılabilmesini sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm
sağlayın. Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm
sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda
daha fazla bilgi almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya
yerel resmi kurumla iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar
tedarikçileriyle irtibat kurmalı ve satın alma sözleşmesindeki hüküm
ve koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak
atılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru bir şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz
pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir.
Fransa’da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
181
ELECTRONICS
Uyumluluk Beyanı
Ürün bilgileri
ve Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) harici güç kaynaklarının
(EC) No 278/2009 Düzenlemelerine göre uygulanmıştır.
Aşağıdaki için
Ürün : DİJİTAL KAMERA
AB'deki temsilcisi
Model(ler) : NX20
Beyan ve İlgili standartlar
Yukarıda belirtilen ürün(ler)in esas gereksinimler ile R&TTE
Yönergesi (1999/5/EC), Düşük gerilim Yönergesi (2006/95/EC)
ve Elektromanyetik Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) diğer
hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(CE İŞARETİNİ EKLEMEYE BAŞLANDIĞI
5 Nisan 2012
Joong-Hoon Choi / Lab. Müdürü
(Çıkarıldığı yer ve tarih)
(Yetkili kişinin adı ve imzası)
TARİH 2012)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis
Merkezinin adresi veya telefon numarası için, garanti kartına
bakın veya ürününüzü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.
EN62311 :2008
182
Ek
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti
oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
183
Ek >
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és
egyéb vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva
1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun
olduğunu beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar
1999/5/EB.
184
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte verilen
garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising