Samsung DV150F Manual de utilizare | Manualzz
Manualul
utilizatorului
DV150F/DV151F/DV155F
Faceţi clic pe
un subiect
Acest manual al utilizatorului conţine instrucţiuni detaliate
referitoare la utilizarea camerei foto. Citiţi cu atenţie acest
manual.
Depanare de bază
Referinţă rapidă
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Reţea fără fir
Setări
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura performanţe maxime ale camerei foto.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau de animale.
Dacă folosiţi bliţul prea aproape de ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni
temporare sau permanente ale vederii.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici sau a animalelor.
Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări corporale grave, dacă sunt înghiţite.
Piesele şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor inflamabile sau
explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi
ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate cauza daune
permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi acest tip
de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi interferenţele cu stimulatoarele cardiace.
Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile
de cercetare. Dacă, din orice motiv, bănuiţi că aparatul dvs. foto interferează cu
un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, închideţi camera imediat şi
contactaţi producătorul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical pentru
îndrumare.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la deformarea camerei sau
poate provoca un incendiu.
Nu manevraţi cablul de alimentare electrică sau staţi lângă încărcător în timpul
unei furtuni cu fulgere.
Acest lucru poate provoca electrocutare.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi imediat toate
alimentările electrice, cum ar fi bateria sau încărcătorul, apoi contactaţi centrul
de service Samsung.
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unei camere
foto într-o anumită zonă.
• Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
• Opriţi camera foto atunci când vă aflaţi în avion. Camera foto poate produce
interferenţe cu echipamentul avionului. Urmaţi toate reglementările liniei aeriene
şi opriţi camera foto atunci când vi se indică acest lucru de către personalul liniei
aeriene.
• Opriţi camera foto în apropierea echipamentelor medicale. Camera foto poate
produce interferenţe cu echipamentele medicale din spitale sau din instituţii
sanitare. Urmaţi toate reglementările, avertismentele afişate şi indicaţiile
personalului medical.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să deconectaţi
alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor
echipamente
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o perioadă
îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt
utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite la
încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate de
Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate pot provoca
explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile provocate de baterii,
încărcătoare, cabluri sau accesorii neaprobate.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/- ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
Nu scăpaţi sau supuneţi camera foto la impacturi puternice.
Aceasta poate deteriora ecranul sau componentele externe sau interne.
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la instalarea
bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a
bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor
şi accesoriilor.
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
3
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive electronice.
Menţineţi distanţa între această cameră foto şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de producător şi de grupurile
de cercetare. Consultaţi producătorii dispozitivelor electronice pentru a rezolva
problemele de interferenţă pe care le întâmpinaţi. Pentru prevenirea interferenţelor
nedorite, folosiţi numai dispozitive sau accesorii omologate de Samsung.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie
deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea necorespunzătoare a camerei
sau poate provoca un incendiu.
Folosiţi camera foto în poziţie normală.
Evitaţi contactul cu antena internă a camerei foto.
Nu aşezaţi camera foto în sau lângă câmpurile magnetice.
Procedând astfel este posibil să cauzaţi funcţionarea defectuoasă a camerei foto.
Transferul de date şi responsabilităţi
Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este deteriorat.
În cazul în care părţile de sticlă sau părţile acrilice sunt sparte, vizitaţi un centru de
service Samsung Electronics pentru a vi se repara camera foto.
• Deoarece datele transferate prin reţeaua WLAN se pot pierde, evitaţi transferarea
datelor importante în zonele publice sau în reţele deschise.
• Producătorul camerei foto nu este răspunzător pentru niciun transfer de date
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de fişiere sau daunele
rezultate din funcţionarea necorespunzătoare sau utilizarea inadecvată a camerei
foto.
care nu respectă drepturile de autor, mărcile comerciale, legile privind dreptul de
proprietate intelectuală sau regulile de decenţă publică.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot deteriora. Producătorul nu
este responsabil pentru pierderile de date.
4
Schiţa manualului utilizatorului
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation.
• Mac şi Apple App Store sunt mărci comerciale înregistrate ale Corporaţiei
Apple.
• Google Play Store este o marcă comercială înregistrată a Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ şi microSDXC™ sunt mărci înregistrate ale
Asociaţiei SD.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED şi logo Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest manual aparţin
respectivilor proprietari.
Funcţii de bază
18
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de
fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse
43
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă
vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere
63
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea
84
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi
să editaţi fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum să
conectaţi camera foto la computer sau la TV.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se pot modifica
fără notificare prealabilă, datorită actualizării funcţiilor acesteia.
Reţea fără fir
• Recomandăm utilizarea camerei foto în ţara de unde aţi achiziţionat-o.
• Utilizaţi această cameră foto cu responsabilitate şi respectaţi toate legile
108
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi
funcţii.
şi reglementările în privinţa utilizării acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din acest manual
Setări
fără permisiunea obţinută în prealabil.
129
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
5
135
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un animal sau natură
statică
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Pictograme utilizate în acest manual
Pictogramă Funcţie
Informaţii suplimentare
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
[]
()
→
*
Butoanele camerei De exemplu, [Declanşator] se referă la butonul
declanşator.
Numărul paginii cu informaţii conexe
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi
pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectaţi Identificare faţă
→ Normală (înseamnă Selectaţi Identificare faţă, şi apoi selectaţi
Normală).
Adnotare
Fundal
Subiect
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care intră în camera foto determină expunerea. Puteţi modifica
expunerea schimbând viteza obturatorului, valoarea aperturii sau sensibilitatea ISO.
Modificând expunerea, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi declanşatorul până la
jumătate
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
S Expunere normală
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Compoziţie
Apăsaţi pe [Declanşator]
6
S Expunere excesivă
(prea luminos)
Caracteristici speciale ale camerei foto
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi butonul DIRECT LINK.
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Apăsaţi butonul DIRECT LINK pentru a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o.
7
1
Accesaţi Setările.
2
3
Accesaţi opţiunea pentru butonul DIRECT LINK.
Selectaţi o caracteristică Wi-Fi din listă.
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizare AutoShare
Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este salvată automat pe tetefonul inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua
fără fir.
1
4
Instalaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
Selectaţi camera foto din listă şi
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2
5
Activaţi caracteristica AutoShare.
Captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe
telefonul inteligent.
3
Lansaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
8
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizare MobileLink
Puteţi trimite facil fişiere de pe camera foto pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează prin reţeaua fără fir la telefoanele inteligente care acceptă caracteristica
MobileLink.
1
4
Instalaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
Selectaţi camera foto din listă şi
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2
Accesaţi modul MobileLink.
5
Pe telefonul inteligent sau de la
camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
6
Pe telefonul inteligent, atingeţi
butonul copiere sau de la camera
foto, selectaţi Share.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up,
selectaţi o opţiune.
3
Lansaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
9
Caracteristici speciale ale camerei foto
Utilizare Remote Viewfinder
Puteţi controla de la distanţă camera foto de pe un telefon inteligent. Camera foto se conectează la un telefon inteligent prin reţeaua fără fir. Utilizaţi telefonul inteligent ca
telecomandă pentru declanşator cu ajutorul caracteristicii Vizor de la Distanţă. Fotografia captată va apărea pe telefonul inteligent.
1
4
Instalaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
Selectaţi camera foto din listă şi
conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Dacă apare un mesaj de tip pop-up
pe camera foto, permiteţi telefonului
inteligent să se conecteze la aceasta.
2
Accesaţi modul Remote Viewfinder.
5
Ţineţi apăsat
pentru a focaliza,
apoi eliberaţi pentru a fotografia.
3
Lansaţi Samsung SMART CAMERA
App pe telefonul inteligent.
6
Atingeţi miniatura pentru a vizualiza
fotografia.
10
Caracteristici speciale ale camerei foto
Mostre fotografiere - Macro
1
Selectaţi opţiunea macro (
2
Captaţi o fotografie.
Puteţi capta fotografii în prim-plan ale subiecţilor mici, cum ar fi florile sau insectele.
Imaginea pentru ilustrare poate diferi faţă de fotografia reală pe care o captaţi.
11
).
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se văd
roşii.
Acest lucru este cauzat reflectarea în ochii subiectului a bliţului camerei foto. Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Fotografiile au urme de
praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Dezactivaţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 69)
Ochi roşii. (pag. 67)
Fotografiile sunt neclare. Neclaritatea se poate produce în cazul în care captaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă sau dacă ţineţi camera foto
incorect. Utilizaţi funcţia DIS sau apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat.
(pag. 41)
Fotografiile sunt neclare
atunci când fotografiaţi
pe timp de noapte.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate face dificil să
menţineţi camera nemişcată destul timp pentru a capta o fotografie clară şi poate duce la mişcarea camerei foto.
• Selectaţi modul Poză Nocturnă. (pag. 55)
• Activaţi bliţul. (pag. 67)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 69)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu lumină şi cele întunecate,
este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
• Selectaţi Fundal luminos în modul Scenă. (pag. 48)
• Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 67)
• Reglaţi expunerea. (pag. 75)
• Setaţi opţiunea de Echilibrare automată a contrastului (ACB). (pag. 76)
• Setaţi opţiunea pentru modul de măsurare la Punct dacă un subiect se află în centrul cadrului. (pag. 76)
12
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
•
•
•
•
•
•
Mod Autoportret f 51
Mod Copii f 52
Mod Fotografie portret f 54
Mod Paletă înfrumuseţare f 58
Ochi roşii f 67
Identificare faţă f 73
Reglarea expunerii (luminozitate)
• Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
•
•
•
•
Fotografierea pe timpul nopţii sau pe
întuneric
•
•
•
•
Mod Scenă > Apus, Răsărit f 48
Mod Poză Nocturnă f 55
Opţiuni pentru bliţ f 67
Sensibilitate ISO (pentru a regla sensibilitatea la
lumină) f 69
Captarea fotografiilor active
• Mod Fotografiere săritură f 53
• Continuu, Captură mişcare f 79
Fotografierea textelor, insectelor sau
florilor
• Mod Scenă > Text f 48
• Mod Captură Prim-plan f 56
• Macro f 70
lumină) f 69
Expunere (pentru a regla expunerea) f 75
ACB (pentru a compensa subiecţii aflaţi în contra
fundalurilor luminoase) f 76
Mod de măsurare f 76
AEB (pentru a capta 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu
expuneri diferite) f 79
Fotografierea peisajelor
• Mod Scenă > Peisaj f 48
• Mod Panoramă vie f 49
Aplicarea efectelor pentru fotografii
•
•
•
•
•
Mod Ramă Magică f 57
Mod Filtru Foto f 59
Mod Fotografie divizată f 61
Mod Fotografie de mişcare f 62
Ajustare imagine (pentru a regla Claritate, Contrast sau
Saturaţie) f 80
13
Aplicarea efectelor pentru clipuri video
• Mod Filtru Film f 60
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS) f 39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi f 86
Vizualizarea fişierelor după categorie f 87
Ştergerea tuturor fişierelor din memorie f 89
Vizualizarea fişierelor ca prezentare f 91
Vizualizarea fişierelor pe TV f 99
Conectarea camerei foto la un computer f 100
Trimiterea fotografiilor sau a videoclipurilor prin
e-mail f 121
Utilizarea site-urilor web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor f 123
Reglarea sunetului şi a volumului f 131
Reglarea luminozităţii ecranului f 132
Modificarea limbii de afişare f 133
Setarea datei şi a orei f 133
Înainte de contactarea unui centru service f 146
Cuprins
Funcţii de bază................................................................................................................. 18
Funcţiile extinse .............................................................................................................. 43
Despachetarea .......................................................................................................... 19
Folosirea modurilor de Bază ................................................................................ 44
Aspectul camerei foto ............................................................................................. 20
Utilizarea modului Smart Auto .............................................................................
Utilizarea modului Program ..................................................................................
Utilizarea modului Film inteligent .......................................................................
Utilizarea modului Film .........................................................................................
Utilizarea modului Scenă ......................................................................................
Utilizarea modului Panoramă vie .........................................................................
Utilizarea butonului DIRECT LINK ........................................................................ 22
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie ............................................. 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto ................................................... 24
Încărcarea bateriei .................................................................................................. 24
Pornirea camerei foto ............................................................................................ 24
44
45
46
47
48
49
Folosirea modurilor Scenă .................................................................................... 51
Efectuarea configurării iniţiale ............................................................................ 25
Utilizarea modului Autoportret ............................................................................
Utilizarea modului Copii ........................................................................................
Folosirea modului Fotografiere săritură .............................................................
Utilizarea modului Fotografie portret .................................................................
Folosirea modului Poză Nocturnă .......................................................................
Folosirea modului Fotografie în prim-plan ........................................................
Semnificaţia pictogramelor .................................................................................. 27
Folosirea ecranului Principal ................................................................................ 28
Accesarea Ecranului principal ............................................................................... 28
Pictograme pe ecranul Principal .......................................................................... 29
Setarea imaginii de fundal .................................................................................... 31
51
52
53
54
55
56
Utilizarea modurilor Magic ................................................................................... 57
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ............................................................. 32
Utilizarea modului Ramă Magică .........................................................................
Utilizarea modului Paletă înfrumuseţare ............................................................
Utilizarea modului Filtru foto ................................................................................
Utilizarea modului Filtru film ................................................................................
Utilizarea modului Fotografie divizată ................................................................
Utilizarea modului Fotografie de mişcare ..........................................................
Setarea afişajului şi sunetelor .............................................................................. 34
Setarea tipului de ecran ........................................................................................ 34
Setarea sunetului .................................................................................................... 35
Captarea fotografiilor ............................................................................................. 36
Activare a ecranului frontal ................................................................................... 37
Mărirea/Micşorarea ................................................................................................ 37
Reducerea mişcării camerei foto (DIS) ................................................................ 39
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ....................................... 41
14
57
58
59
60
61
62
Cuprins
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei ......................................................... 73
Opţiuni de fotografiere................................................................................................ 63
Identificarea feţelor ................................................................................................
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc ....................................
Detectarea clipirii ...................................................................................................
Sfaturi pentru identificarea feţelor ......................................................................
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ................................................................. 64
Selectarea unei rezoluţii ........................................................................................ 64
Selectarea calităţii imaginii ................................................................................... 65
Utilizarea temporizatorului .................................................................................. 66
73
73
74
74
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ................................................................... 75
Fotografierea pe întuneric .................................................................................... 67
Reglarea manuală a expunerii (EV) ......................................................................
Compensarea luminii de fundal (ACB) ................................................................
Modificarea opţiunii de măsurare .......................................................................
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb ....................................................
Evitarea efectului de ochi roşii ............................................................................. 67
Utilizarea bliţului ..................................................................................................... 67
Reglarea vitezei ISO ................................................................................................ 69
Modificarea focalizării camerei foto .................................................................. 70
75
76
76
77
Utilizarea modurilor de impuls ........................................................................... 79
Utilizarea funcţiei Macro ....................................................................................... 70
Modificarea opţiunii de focalizare ....................................................................... 70
Reglarea zonei de focalizare ................................................................................. 71
Reglarea imaginilor ................................................................................................. 80
Reducerea sunetului zoom-ului .......................................................................... 81
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de
fotografiere ................................................................................................................. 82
15
Cuprins
Redarea/Editarea ............................................................................................................ 84
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent ............................. 114
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare .............. 85
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent ................... 115
Pornirea modului Redare ...................................................................................... 85
Vizualizarea fotografiilor ....................................................................................... 89
Redarea unui videoclip .......................................................................................... 92
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator .................................................................................................... 116
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau
videoclipurilor ......................................................................................................... 118
Editarea unei fotografii .......................................................................................... 95
Redimensionarea fotografiilor .............................................................................
Rotirea unei fotografii ............................................................................................
Aplicarea efectelor Filtru inteligent .....................................................................
Reglarea fotografiilor .............................................................................................
95
95
96
97
Instalarea programului pentru Auto Backup pe calculatorul dv. ................. 118
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC ................................................ 118
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail ........................... 120
Modificarea setărilor din e-mail ......................................................................... 120
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail .................................. 121
Vizualizarea fişierelor pe televizor ..................................................................... 99
Transferarea fişierelor pe computer ................................................................ 100
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a
videoclipurilor ......................................................................................................... 123
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows .... 100
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Mac ........ 101
Accesarea unui site Web ...................................................................................... 123
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor ................................................... 123
Utilizarea programelor pe computer .............................................................. 102
Instalarea i-Launcher ........................................................................................... 102
Utilizare i-Launcher .............................................................................................. 103
Utilizarea AllShare Play pentru trimiterea fişierelor .................................. 125
Reţea fără fir.................................................................................................................... 108
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online ................................. 125
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive care
acceptă Redare AllShare ...................................................................................... 126
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei ................ 109
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct ...................................................... 128
Conectare la WLAN ..............................................................................................
Utilizarea navigatorului de conectare ...............................................................
Sfaturi privind conexiunea la reţea ....................................................................
Introducerea textului ...........................................................................................
109
111
112
113
16
Cuprins
Setări .................................................................................................................................. 129
Meniul de setări ...................................................................................................... 130
Accesarea meniului de setări ..............................................................................
Sunet ......................................................................................................................
Ecran .......................................................................................................................
Conectivitate .........................................................................................................
General ...................................................................................................................
130
131
131
132
133
Anexe ................................................................................................................................. 135
Mesaje de eroare .................................................................................................... 136
Întreţinerea camerei foto .................................................................................... 137
Curăţarea camerei foto ........................................................................................
Folosirea sau depozitarea camerei foto ............................................................
Despre cartelele de memorie .............................................................................
Despre baterie ......................................................................................................
137
138
139
142
Înainte de a contacta un centru de service ................................................... 146
Specificaţiile camerei foto ................................................................................... 149
Glosar .......................................................................................................................... 153
Index ........................................................................................................................... 158
17
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea …………………………………… 19
Aspectul camerei foto …………………………… 20
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor ………… 32
Setarea afişajului şi sunetelor ………………… 34
Utilizarea butonului DIRECT LINK ……………… 22
Setarea tipului de ecran ………………………… 34
Setarea sunetului ……………………………… 35
Introducerea bateriei şi a cartelei de
memorie ………………………………………… 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto … 24
Încărcarea bateriei ……………………………… 24
Pornirea camerei foto ………………………… 24
Efectuarea configurării iniţiale ………………… 25
Semnificaţia pictogramelor …………………… 27
Folosirea ecranului Principal …………………… 28
Accesarea Ecranului principal ………………… 28
Pictograme pe ecranul Principal ……………… 29
Setarea imaginii de fundal ……………………… 31
Captarea fotografiilor …………………………… 36
Activare a ecranului frontal …………………… 37
Mărirea/Micşorarea …………………………… 37
Reducerea mişcării camerei foto (DIS) ………… 39
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii
mai clare ………………………………………… 41
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Baterie reîncărcabilă
Adaptor de c.a./Cablu USB
Husă pentru camera foto
Cablu A/V
Încărcător pentru baterie
Cartelă de memorie/Adaptor cartelă
de memorie
Curea
Ghid de pornire rapidă
• Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.
• Articolele incluse în cutie pot diferi în funcţie de model.
• Puteţi achiziţiona accesorii opţionale de la un dealer sau centru de service
Samsung. Samsung nu este responsabilă pentru problemele cauzate de
utilizarea accesoriilor neautorizate.
Funcţii de bază 19
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Buton declanşator
Buton Pornire
Microfon
Buton LCD frontal
Bliţ
Difuzor
Lumină de asistenţă pentru AF/
Indicator luminos pentru temporizator
Antena internă*
Ecran frontal
* Evitaţi contactul cu antena internă la folosirea reţelei fără fir.
Obiectiv
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Punct de montare a trepiedului
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 20
Aspectul camerei foto
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: măriţi sau micşoraţi
• În modul Redare: măriţi o porţiune a unei fotografii,
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: când camera foto salvează o
fotografie sau un videoclip care sunt
citite de un computer, când imaginea nu
este focalizată sau există o problemă cu
încărcarea bateriei, sau când camera foto
este conectată la reţeaua WLAN sau trimite
o fotografie
• Continuu: la conectarea camerei la un
computer, când se încarcă bateria, sau când
imaginea se află în zona de focalizare
Buton
Descriere
vizualizaţi fişiere sub formă de miniaturi, sau reglaţi
volumul
Ataşarea curelei
x
y
Ecran principal
Butoane
(Consultaţi tabelul de mai jos)
Buton
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită. (pag. 22)
Descriere
Funcţii de bază
D Modificaţi opţiunea pentru afişaj.
c Modificaţi opţiunea macro.
Modificaţi opţiunea pentru bliţ.
F
Modificaţi opţiunea pentru
t
temporizator.
Accesaţi Ecranul principal. (pag. 28)
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
Accesaţi modul Redare.
Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
Funcţii de bază 21
Alte funcţii
Deplasaţi-vă în sus
Deplasaţi-vă în jos
Deplasaţi-vă la stânga
Deplasaţi-vă la dreapta
Aspectul camerei foto
Setarea unei opţiuni pentru butonul DIRECT LINK
Utilizarea butonului DIRECT LINK
Puteţi porni caracteristica Wi-Fi în mod convenabil cu [x]. Apăsaţi [x] pentru
a activa funcţia Wi-Fi pe care aţi indicat-o. Apăsaţi [x] din nou pentru a reveni la
modul anterior.
Puteţi selecta o funcţie Wi-Fi care va fi lansată când apăsaţi [x].
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Selectaţi General → DIRECT LINK (buton Wi-Fi).
Selectaţi o opţiune. (pag. 134)
Funcţii de bază 22
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Glisaţi dispozitivul de blocare în
sus pentru a elibera bateria.
Baterie reîncărcabilă
Introduceţi o cartelă de memorie cu
contactele aurii orientate în sus.
Apăsaţi uşor până când cartela se
deblochează din camera foto, apoi
scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Cartelă de memorie
Introduceţi bateria cu sigla Samsung
orientată în sus.
Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este introdusă o
cartelă de memorie.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 23
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să încărcaţi bateria. Conectaţi
capătul mic al cablului USB la camera foto, apoi conectaţi celălalt capăt al cablului
USB la adaptorul de c.a.
Apăsaţi [X] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul
de configurare iniţială. (pag. 25)
Indicator luminos pentru stare
• Lumina roşie aprinsă: încărcare
• Lumina roşie stinsă: încărcare completă
• Lumina roşie clipeşte: eroare
Pornirea camerei foto în modul Redare
Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează
imediat modul Redare.
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. şi cablul USB furnizate cu camera dvs. foto. În
cazul în care utilizaţi un alt adaptor de c.a. (precum SAC-48), este posibil ca bateria
camerei foto să nu se încarce sau să funcţioneze necorespunzător.
Funcţii de bază 24
Efectuarea configurării iniţiale
Când apare ecranul de configurare iniţială, parcurgeţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto. Limba implicită este prestabilită pentru ţara sau
regiunea în care a fost vândută camera foto. Puteţi schimba limba după preferinţe atingând Language.
1
2
3
Apăsaţi [c] pentru a selecta Fus orar, apoi apăsaţi [t] sau [o].
4
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Acasă, apoi apăsaţi [o].
Apăsaţi [c] pentru a selecta Setare Dată/Oră, apoi apăsaţi [t] sau
[o].
• Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.
Setare Dată/Oră
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fus orar, apoi apăsaţi [o] →
[m].
An
Lună Zi
Oră
Min
DST
Fus orar : Acasă
Anulare
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
Londra
Anulare
Setare
Setare
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de limba selectată.
5
6
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un element.
Apăsaţi [D/c] pentru a seta data, ora şi ora de vară, apoi apăsaţi
[o].
Funcţii de bază 25
Efectuarea configurării iniţiale
7
8
9
10
11
Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip Dată, apoi apăsaţi [t] sau [o].
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de dată, apoi apăsaţi [o].
Apăsaţi [c] pentru a selecta Tip oră, apoi apăsaţi [t] sau [o].
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta un tip de oră, apoi apăsaţi [o].
Apăsaţi [m] pentru a finaliza configurarea iniţială.
Funcţii de bază 26
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate. Dacă modificaţi o opţiune de fotografiere, pictograma corespunzătoare va
clipi rapid în galben.
1
2 Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă Descriere
2
Număr disponibil de fotografii
Rezoluţie fotografie
Cartelă de memorie introdusă
Rezoluţie video
•
•
•
•
Frecvenţă cadre
Bliţ
1 Opţiuni fotografiere (stânga)
Sunet Viu Pornit
Pictogramă Descriere
Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)
Mod Fotografiere
Opţiune focalizare
Reglarea valorii de expunere
Reglare imagine
(claritate, contrast şi saturaţie)
Sensibilitate ISO
Temporizator
Balans de alb
Detectare faţă
Nuanţă piele
Opţiune rafală
AutoShare activat
Ecranul frontal este activat
Zoom Intelli pornit
Mod de măsurare
3
Pictogramă Descriere
3 Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
Data curentă
Ora curentă
Funcţii de bază 27
: încărcată complet
: încărcată parţial
: gol (Reîncărcare)
: se încarcă (Conectată cu
încărcătorul)
Valoare apertură
Viteză obturator
Timp de înregistrare disponibil
Cadru de focalizare automată
Mişcare cameră foto
Indicator de zoom
Rezoluţia fotografiei cu zoom-ul Intelli
activat
Raport de zoom
Folosirea ecranului Principal
Puteţi selecta un mod de fotografiere sau puteţi accesa meniul de setări selectând pictogramele de pe Ecranul principal.
Accesarea Ecranului principal
Nr.
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [h]. Apăsaţi [h] din nou pentru a
reveni la modul anterior.
1
2
1
De bază
Album
Smart Auto Program
Scenă
Panoramă
vie
Înapoi
Wi-Fi
Film
Inteligent
Film
2
Setări
Mişcare pagină
Funcţii de bază 28
Descriere
Ecran Principal curent
• Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a comuta la un alt Ecran
Principal.
• Apăsaţi [D] pentru a derula la numele ecranului Principal, apoi
apăsaţi [F/t] pentru a comuta la un alt Ecran Principal.
• Apăsaţi [F/t] în mod repetat pentru a comuta la Ecranul principal.
Mod pictograme
• Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula la un mod dorit, apoi apăsaţi
[o] pentru a accesa modul.
Folosirea ecranului Principal
<Wi-Fi>
Pictograme pe ecranul Principal
<De bază>
Pictogramă Descriere
Smart Auto: captaţi o fotografie cu un mod pentru scenă selectat
automat de camera foto. (pag. 44)
Pictogramă Descriere
MobileLink: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe un telefon
inteligent. (pag. 115)
Program: captaţi o fotografie cu setări pe care le-aţi reglat manual.
(pag. 45)
Film Inteligent: înregistraţi un videoclip cu un mod pentru scenă
selectat automat de camera foto. (pag. 46)
Film: înregistraţi un videoclip. (pag. 47)
Scenă: captaţi o fotografie cu opţiuni care sunt prestabilite pentru o
anumită scenă. (pag. 48)
Panoramă vie: captaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a
crea o imagine panoramică. (pag. 49)
Setări: reglaţi setările în funcţie de preferinţele dvs. (pag. 130)
Funcţii de bază 29
Remote Viewfinder: utilizaţi un telefon inteligent ca declanşator
telecomandat şi vedeţi previzualizarea unei imagini din camera dvs.
foto, pe telefonul inteligent. (pag. 116)
Backup Auto: trimiteţi fotografii sau videoclipuri pe care le-aţi
captat cu ajutorul camerei foto către un PC, printr-o reţea fără fir.
(pag. 118)
E-mail: trimiteţi fotografii sau videoclipuri stocate pe camera foto
prin e-mail. (pag. 120)
SNS şi Cloud: încărcaţi fotografii sau videoclipuri pe site-urile web
de partajare a fişierelor. (pag. 123)
Redare AllShare: încărcaţi fotografii pe stocarea online Redare
AllShare sau vizualizaţi fişiere pe dispozitive care acceptă Redare
AllShare. (pag. 125)
Folosirea ecranului Principal
<Scenă>
<Magic>
Pictogramă Descriere
Autoportret: când vreţi să captaţi un autoportret, folosiţi ecranul
frontal. (pag. 51)
Pictogramă Descriere
Ramă Magică: captaţi o fotografie cu efecte diverse de rame.
(pag. 57)
Copii: atrageţi atenţia copiilor cu o animaţie de scurtă durată pe
ecranul frontal. (pag. 52)
Fotografiere săritură: indicaţi-le subiecţilor cel mai bun moment în
care trebuie să sară cu ajutorul unei numărători inverse pe ecranul
frontal. (pag. 53)
Fotografie portret: captaţi un portret cu opţiuni care ascund
imperfecţiunile feţei. (pag. 54)
Poză Nocturnă: captaţi o scenă de noapte reglând viteza
obturatorului. (pag. 55)
Captură Prim-plan: captaţi fotografii prim-planuri ale subiecţilor.
(pag. 56)
Paletă înfrumuseţare: captaţi un portret, apoi adăugaţi diverse
efecte de înfrumuseţare. (pag. 58)
Filtru Foto: captaţi o fotografie cu diverse efecte de filtru. (pag. 59)
Filtru Film: înregistraţi un videoclip cu diverse efecte de filtru.
(pag. 60)
Fotografie divizată: captaţi mai multe fotografii şi le aranjaţi cu
tipare prestabilite. (pag. 61)
Fotografie de mişcare: captaţi şi combinaţi o serie de fotografii,
apoi selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii
GIF. (pag. 62)
<Album>
Pictogramă Descriere
Album: vizualizaţi fişierele ca miniaturi. (pag. 86)
Editor Foto: editaţi fotografii cu diverse efecte. (pag. 95)
Funcţii de bază 30
Folosirea ecranului Principal
5
Setarea imaginii de fundal
Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea dorită.
1
2
3
4
Derulaţi la imaginea de fundal dorită, apoi apăsaţi [o].
• Dacă selectaţi o fotografie pe care aţi capturat-o, puteţi seta o zonă
specificată drept imagine de fundal. Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta
pentru a micşora sau mări zona. Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a deplasa
zona.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
6
Selectaţi Display → Imagini de fundal.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
• Dacă aţi captat o fotografie pe care aţi captat-o, apăsaţi [o], apoi selectaţi
Da.
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Galerie imagini de
fundal
Descriere
Selectaţi imaginea de fundal dorită din galeria
implicită.
Album
Setaţi o fotografie pe care aţi capturat-o ca imagine de
fundal.
De asemenea, puteţi seta fotografia pe care o vizualizaţi ca imagine de fundal
apăsând [m], apoi selectând Setaţi imaginea de fundal în modul Redare.
Funcţii de bază 31
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
Pentru a selecta o opţiune sau un meniu, apăsaţi [m], apoi apăsaţi [D/c/F/t] sau [o].
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi o opţiune sau un meniu.
• Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [D] sau [c].
• Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi [F] sau [t].
Revenirea la meniul anterior
Apăsaţi [m] pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul Fotografiere.
Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul evidenţiat.
Funcţii de bază 32
Selectarea opţiunilor sau a meniurilor
De exemplu, pentru a selecta opţiunea Balans de alb în modul Program:
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Balans de alb, apoi apăsaţi [t]
sau [o].
AutoShare
.
Expunere
Apăsaţi [m].
Balans de alb
AutoShare
ISO
Expunere
Bliţ
Balans de alb
Focalizare
Ieşire
ISO
Bliţ
5
Focalizare
Ieşire
Selectare
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul de alb.
Selectare
Balans de alb : Lumină naturală
Înapoi
6
Selectare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Funcţii de bază 33
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum puteţi modifica informaţiile de bază pe care le afişează camera foto şi setările de sunet.
Setarea opţiunii de vizualizare a afişajului
Setarea tipului de ecran
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau Redare. Fiecare tip
afişează informaţii diferite de fotografiere sau redare. Consultaţi tabelul de mai jos.
Puteţi ascunde sau afişa opţiunea pentru afişaj care apare în anumite moduri.
Apăsaţi [o] în mod repetat.
• Ascundeţi opţiunea pentru afişaj.
• Afişaţi opţiunea pentru afişaj.
Peisaj
Opţiune pentru afişaj
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica informaţiile afişate.
Mod
Tip de afişaj
• Ascundeţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
Fotografiere
• Afişaţi toate informaţiile despre opţiunile de fotografiere.
Redare
Panou dezactivat
▲ De exemplu, în modul Scenă
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent cu excepţia
informaţiilor de bază.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
Funcţii de bază 34
Setarea afişajului şi sunetelor
Setarea sunetului
Activaţi sau dezactivaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiţi
funcţiile.
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Selectaţi Sunet → Sunet bip.
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Dezactivat Camera foto nu emite niciun sunet.
Activat
Camera foto emite sunete.
Funcţii de bază 35
Captarea fotografiilor
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Aliniaţi subiectul în cadru.
5
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru captarea unei fotografii.
7
Apăsaţi [P] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Apăsaţi [P] pentru a vizualiza fotografia capturată.
• Pentru a şterge fotografia, apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
Consultaţi pagina 41 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
4
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
Funcţii de bază 36
Captarea fotografiilor
Activare a ecranului frontal
Mărirea/Micşorarea
Ecranul frontal vă ajută să capturaţi fotografii în timp ce le vizualizaţi chiar
dumneavoastră.
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
În modul Fotografiere, apăsaţi [F.LCD].
• Apăsaţi [F.LCD] din nou pentru a-l opri.
Raport de zoom
Micşorare
Mărire
• Câteva butoane nu sunt disponibile când ecranul frontal porneşte.
• În modurile Autoportret, Copii şi Fotografiere săritură, ecranul frontal se va activa
în mod automat.
• Când setaţi opţiunile temporizatorului, ecranul principal va rămâne activ.
(pag. 66)
• Când utilizaţi camera în zone puternic luminate sau însorite, ecranul frontal nu se
poate vedea clar.
• Ecranul frontal nu se va activa când apăsaţi [F.LCD] în modul Redare.
• Când ecranul frontal este pornit, camera consumă mai multă energie a bateriei.
Funcţii de bază 37
Când rotiţi butonul zoom, este posibil ca raportul de zoom afişat pe ecran să se
modifice în mod necorespunzător.
Captarea fotografiilor
Zoom digital
Zoom Intelli
Zoom-ul Digital este setat implicit în modul Fotografiere. Dacă apropiaţi un obiect
în modul Fotografiere şi indicatorul zoom este în intervalul digital, camera dvs.
foloseşte zoom-ul Digital. Folosind simultan zoom-ul Optic 5X şi zoom-ul Digital 5X,
puteţi mări de până la 25 ori.
Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul Intelli, camera dvs.
utilizează zoom-ul Intelli. Rezoluţia fotografiei variază în funcţie de raportul de zoom
dacă utilizaţi zoom-ul Intelli. Folosind simultan zoom-ul Optic şi zoom-ul Intelli,
puteţi mări de până la 10 ori.
Interval optic
Indicator de
zoom
Rezoluţia fotografiei
cu zoom-ul Intelli
activat
Interval optic
Indicator de
zoom
Interval digital
• Zoom-ul digital nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Digital, calitatea acesteia se poate deteriora.
Interval Intelli
• Zoom-ul Intelli nu este disponibil cu opţiunea AF de urmărire.
• Zoom-ul Intelli ajută la captarea unei fotografii cu o deteriorare a calităţii mai
scăzută decât la zoom-ul Digital. Cu toate acestea, calitatea fotografiei poate fi
mai scăzută decât atunci când utilizaţi zoom-ul Optic.
• Zoom-ul Intelli este disponibil numai când stabiliți un raport de rezoluţie de 4:3.
Dacă stabiliţi un alt raport de rezoluţie cu zoom-ul Intelli activat, acesta va fi oprit
automat.
• Zoom-ul Intelli este întotdeauna pornit în modul Smart Auto.
Funcţii de bază 38
Captarea fotografiilor
Setarea zoom-ului Intelli
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Reducerea mişcării camerei foto (DIS)
Reduceţi digital mişcarea camerei foto în modul Fotografiere.
Selectaţi Zoom inteligent.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: zoom-ul Intelli este dezactivat.
Activat: zoom-ul Intelli este activat.
S Înainte de corecţie
1
2
3
S După corecţie
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi DIS.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: DIS este dezactivat.
Activat: DIS este activat.
Funcţii de bază 39
Captarea fotografiilor
• Este posibil ca DIS să nu funcţioneze corespunzător dacă:
- mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
- folosiţi zoom-ul Digital
- camera foto se mişcă prea tare
- viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea scenelor
nocturne)
- bateria este descărcată
- faceţi o fotografie în prim plan
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână, ecranul va deveni
neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
Funcţii de bază 40
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
Reducerea mişcării camerei foto
Asiguraţi-vă că nimic nu obturează
obiectivul, bliţul sau microfonul.
Setaţi opţiunea Stabilizare Digitală a Imaginii pentru a reduce
digital mişcarea camerei foto. (pag. 39)
La afişarea pictogramei
Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] şi ajustaţi
focalizarea. Camera reglează automat focalizarea şi
expunerea.
Camera fixează automat valoarea de apertură
şi viteza declanşatorului.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a capta
fotografia dacă cadrul focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până la
jumătate [Declanşator] din nou dacă cadrul
focalizării este roşu.
Mişcare cameră foto
Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la Sincronizare
lentă sau la Dezactivat. Apertura rămâne deschisă mai mult timp şi s-ar putea să
fie mai dificil să menţineţi camera nemişcată destul timp cât să captaţi o fotografie
clară.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar. (pag. 67)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 69)
Funcţii de bază 41
Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci când:
- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când subiectul poartă
haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag. 67)
• Când subiectele se mişcă rapid
Utilizaţi funcţia
Continuu sau
Captură mişcare.
(pag. 79)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza. Când
subiectul se află în zona de focalizare, puteţi repoziţiona cadrul pentru
modificarea compoziţiei. Când sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator]
pentru a capta fotografia.
Funcţii de bază 42
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Folosirea modurilor de Bază …………………… 44
Utilizarea modului Smart Auto …………………
Utilizarea modului Program ……………………
Utilizarea modului Film inteligent ………………
Utilizarea modului Film …………………………
Utilizarea modului Scenă ………………………
Utilizarea modului Panoramă vie ………………
44
45
46
47
48
49
Folosirea modurilor Scenă ……………………… 51
Utilizarea modului Autoportret …………………
Utilizarea modului Copii ………………………
Folosirea modului Fotografiere săritură ………
Utilizarea modului Fotografie portret …………
Folosirea modului Poză Nocturnă ………………
Folosirea modului Fotografie în prim-plan ……
51
52
53
54
55
56
Utilizarea modurilor Magic …………………… 57
Utilizarea modului Ramă Magică ………………
Utilizarea modului Paletă înfrumuseţare ………
Utilizarea modului Filtru foto ……………………
Utilizarea modului Filtru film ……………………
Utilizarea modului Fotografie divizată …………
Utilizarea modului Fotografie de mişcare ………
57
58
59
60
61
62
Folosirea modurilor de Bază
Capturaţi fotografii sau înregistraţi videoclipuri utilizând moduri de bază. De asemenea, puteţi utiliza modul Scenă şi modul Panoramă vie.
Utilizarea modului Smart Auto
Pictogramă Descriere
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră
bazate pe tipul de scenă detectat. Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi
familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
Portrete noaptea
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Portrete cu lumină de fundal
Selectaţi
Portrete
.
Peisaje cu lumină de fundal
Fotografii în prim plan ale obiectelor
Aliniaţi subiectul în cadru.
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului apare
o pictogramă adecvată pentru scenă. Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Fotografii în prim plan ale textului
Apusuri
În interior, întuneric
Parţial luminat
Prim-plan cu lumină de la spoturi
Portrete cu lumină de la spoturi
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Pictogramă Descriere
Camera foto este stabilizată pe un trepied şi subiectul nu se
mişcă pentru o anumită perioadă de timp. (la fotografierea în
întuneric)
Peisaje
Scene cu fundaluri alb strălucitor
Subiecţi în mişcare activă
Peisaje noaptea
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Funcţiile extinse 44
Folosirea modurilor de Bază
4
5
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
Utilizarea modului Program
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia
vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate automat de camera
foto.
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte setările
implicite pentru modul Smart Auto.
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un mod de
portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea
şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru
fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera foto poate să nu detecteze modul dacă
subiectul se mişcă.
• Camera foto consumă mai multă energie de la baterie deoarece modifică
frecvent setările pentru a selecta scenele corespunzătoare.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Selectaţi
.
Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 63)
Funcţiile extinse 45
Folosirea modurilor de Bază
Utilizarea modului Film inteligent
Pictogramă Descriere
În modul Film inteligent, camera dvs. foto alege automat setările adecvate pentru
cameră, în baza tipului de scenă detectat. Acest mod este disponibil numai când
introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.
Peisaje
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Cer senin
Selectaţi
Zone împădurite
Apusuri
.
Aliniaţi subiectul în cadru.
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga sus a ecranului va
apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
4
5
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte setările
implicite pentru modul Film Inteligent.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto, iluminarea
şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru
fotografiere.
Funcţiile extinse 46
Folosirea modurilor de Bază
Utilizarea modului Film
În modul Film, puteţi particulariza setările pentru a înregistra videoclipuri de înaltă
definiţie cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto salvează videoclipurile
înregistrate ca fişiere MP4 (H.264). Acest mod este disponibil numai când introduceţi
o cartelă de memorie în camera foto.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de
organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Dacă utilizaţi cartele de memorie cu viteze mici de scriere, camera foto poate
să nu salveze videoclipurile în mod corespunzător. Înregistrările video pot să fie
corupte sau să nu reuşească a fi redate corect.
• Cartelele de memorie cu viteze mici de scriere nu acceptă videoclipuri de înaltă
rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de
memorie cu viteze mai mari de scriere.
• Dacă utilizaţi funcţia zoom atunci când înregistraţi un videoclip, camera
foto poate înregistra zgomotul zoom-ului aflat în funcţiune. Pentru a reduce
zgomotul zoom-ului, utilizaţi funcţia Sunet Viu. (pag. 81)
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
4
5
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Selectaţi
.
Setaţi opţiunile pe care le doriţi.
• Pentru o listă de opţiuni, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 63)
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
Funcţiile extinse 47
Folosirea modurilor de Bază
Întrerupeţi înregistrarea
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui videoclip. Cu
ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe scene sub forma unui singur
videoclip.
Utilizarea modului Scenă
În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Selectaţi o scenă.
Peisaj
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Atingeţi [o] pentru a relua.
Panou dezactivat
Funcţiile extinse 48
Folosirea modurilor de Bază
Utilizarea modului Panoramă vie
Opţiune
Peisaj
Descriere
Captaţi scene de natură statică şi peisaje.
Apus
Capturaţi scene la apus, cu nuanţe naturale de roşu şi galben.
Capturaţi scene la răsărit.
Răsărit
Fundal
luminos
Plajă/zăpadă
Text
În modul Panoramă vie, puteţi capta o scenă panoramică amplă într-o singură
fotografie. Captaţi şi combinaţi o serie de fotografii pentru a crea o imagine
panoramică.
Captaţi subiecţi cu iluminare de fundal.
Reduceţi subexpunerea subiecţilor cauzată de lumina
soarelui reflectată de nisip sau zăpadă.
Captaţi clar textul din documentele imprimate sau
electronice.
S Exemplu de fotografiere
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
• Aliniaţi camera foto cu partea extremă stângă sau cu partea extremă dreaptă,
sau cu partea cea de mai sus sau cu partea cea de mai jos, în funcţie de scena
pe care doriţi să o capturaţi.
4
Ţineţi apăsat pe [Declanşator] pentru a începe fotografierea.
Funcţiile extinse 49
Folosirea modurilor de Bază
5
În timp ce ţineţi apăsat pe [Declanşator], deplasaţi încet camera
foto în direcţia care va permite captarea restului de panoramă.
• Pentru cele mai bune rezultate atunci când captaţi fotografii panoramice, evitaţi
• Săgeţile spre direcţia de mişcare sunt afişate, iar imaginea completă de
fotografiere este afişată în caseta de previzualizare.
• Când scenele sunt aliniate, camera foto captează automat următoarea
fotografie.
•
•
6
•
•
Când aţi terminat, eliberaţi [Declanşator].
• După ce aţi realizat toate fotografiile necesare, camera foto le combină într-o
fotografie panoramică.
Funcţiile extinse 50
•
următoarele:
mişcarea camerei foto prea rapid sau prea încet
mişcarea prea puţin a camerei foto pentru a capta următoarea imagine
mişcarea camerei foto la viteze neregulate
agitarea camerei foto
fotografierea în locuri întunecate
captarea subiecţilor aflaţi în mişcare în apropiere
condiţiile de fotografiere în care luminozitatea sau culoarea luminii se modifică
Fotografiile efectuate sunt salvate automat, şi fotografierea este oprită în
următoarele condiţii:
- dacă schimbaţi direcţia de fotografiere în timp ce fotografiaţi
- dacă mişcaţi camera foto prea rapid
- dacă nu mişcaţi camera foto
Selectarea modului Panoramă vie va dezactiva funcţiile zoom digital şi optic.
Dacă selectaţi modul Vedere panoramică atunci când obiectivul măreşte, camera
micşorează automat la poziţia implicită.
Anumite opţiuni de fotografiere sunt indisponibile.
Camera foto se poate opri din fotografiere datorită caracterului fotografierii sau a
mişcării subiectului.
Camera foto poate să nu capteze ultima scenă în întregime dacă opriţi
deplasarea camerei foto exact acolo unde doriţi ca scena să se termine. Pentru a
capta scena întreagă, mişcaţi camera foto puţin dincolo de punctul unde doriţi
ca scena să se termine.
-
Folosirea modurilor Scenă
Capturaţi fotografii utilizând ecranul frontal sau selectând moduri adecvate pentru scene diverse.
Captarea unui Autoportret Rapid
Utilizarea modului Autoportret
Fotografiaţi-vă în mod convenabil cu ajutorul ecranului frontal.
1
2
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
Selectaţi
.
• Camera foto vă va detecta automat faţa şi va afişa un cadru pentru a indica
Dacă apăsaţi [F.LCD] când camera este închisă, ecranul frontal porneşte în modul
Autoportret Rapid. Deoarece ecranul principal este oprit, camera foto consumă mai
puţină baterie, împiedicând astfel ca alţii să vadă ecranul principal.
• Camera foto se va opri când apăsaţi [F.LCD] din nou sau când apăsaţi [X].
• Ecranul frontal se va opri şi ecranul principal va porni când apăsaţi [h].
faţa detectată.
3
4
În acest mod, nu puteţi utiliza [m] sau [D/c/F/t] pentru setarea
opţiunilor de fotografiere.
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a focaliza.
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Ecranul frontal se va activa automat.
Funcţiile extinse 51
Folosirea modurilor Scenă
Personalizarea ecranului frontal
Utilizarea modului Copii
Puteţi informa subiecţii când să zâmbească sau puteţi să le atrageţi atenţia la
obiectiv.
Modul Copii atrage copiii prin prezentarea unei animaţii de scurtă durată pe ecranul
frontal.
1
2
1
2
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
3
4
5
Apăsaţi [m].
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
În modul Autoportret, apăsaţi [m].
Selectaţi Semi Declanşare → o opţiune.
Semi Declanşare
Dezactivat
Iconiţa Zâmbet
Ajustare rază de vizualizare
Selectaţi
.
• Ecranul frontal se va activa şi va reda animaţia prestabilită.
Selectaţi Muzică de fundal → o opţiune.
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Selectare
Înapoi
Puteţi descărca animaţii pentru ecranul frontal de la i-Launcher. (pag. 103)
Pictogramă Descriere
Dezactivat: nicio pictogramă nu va apărea pe ecranul frontal.
Iconiţa Zâmbet: setaţi o pictogramă să apară pentru a vă face
subiectul să zâmbească.
Ajustare rază de vizualizare: setaţi o pictogramă să apară
pentru a atrage atenţia subiectului spre obiectiv.
Funcţiile extinse 52
Folosirea modurilor Scenă
4
Folosirea modului Fotografiere săritură
Realizaţi fotografii cu persoane care sar. Pe ecranul frontal va apărea o pictogramă
care indică subiecţilor dumneavoastră când să sară.
Săriţi când pictograma sărire apare pe ecranul frontal.
• Camera foto va capta fotografii multiple.
• În cazul în care realizaţi fotografii utilizând temporizatorul pentru fotografiere
1
2
sărire în condiţii de iluminat insuficient sau în interior, fotografiile ar putea fi
întunecate.
• Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
Selectaţi
.
• Pentru a capta fotografii săritură animate, consultaţi "Capturare fotografii
săritură animate". (pag. 54)
3
Apăsaţi pe [Declanşator].
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator
clipeşte.
• Pe ecranul frontal va începe numărătoarea inversă cu câteva secunde înainte
de fotografiere.
Funcţiile extinse 53
Folosirea modurilor Scenă
Capturare fotografii săritură animate
Utilizarea modului Fotografie portret
Capturaţi mai multe fotografii săritură animate, apoi le salvaţi ca animaţie GIF.
Această caracteristică este disponibilă numai când introduceţi o cartelă de memorie
în camera foto.
1
2
În modul Fotografiere săritură, apăsaţi [m].
Selectaţi Fotografiere săritură → Animaţie GIF.
• Dacă selectaţi Animaţie GIF, rezoluţia este setată automat la
.
• Dacă selectaţi Animaţie GIF, este posibil să dureze mai mult salvarea fişierelor.
• Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.
În modul Fotografie portret, puteţi fotografia un portret cu opţiuni de a ascunde
imperfecţiunile feţei.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
Selectaţi
.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla Retuşare faţă.
• De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a ascunde mai
multe imperfecţiuni.
Retuşare faţă : 2
Panou dezactivat
4
5
Apăsaţi [m].
Selectaţi Nuanţă faţă.
Funcţiile extinse 54
Folosirea modurilor Scenă
6
Apăsaţi [F/t] pentru a regla Nuanţă faţă.
• De exemplu, intensificaţi setarea pentru nuanţa feţei pentru ca pielea să pară
mai deschisă.
În modul Poză Nocturnă, puteţi utiliza o viteză redusă a obturatorului pentru a
extinde durata în care acesta stă deschis. Măriţi valoarea expunerii pentru a preveni
expunerea excesivă.
1
2
3
Nuanţă faţă : 2
Anulare
Folosirea modului Poză Nocturnă
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
Selectaţi
.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla viteza obturatorului.
Setare
7
8
Apăsaţi [o] pentru a salva setarea.
9
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Viteză obturator : 1 sec.
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Panou dezactivat
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de fotografii neclare.
Funcţiile extinse 55
Folosirea modurilor Scenă
Folosirea modului Fotografie în prim-plan
În modul Fotografie în Prim-plan, puteţi capta prim planuri de subiecţi, flori sau
insecte.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Scenă>.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Selectaţi
.
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Funcţiile extinse 56
Utilizarea modurilor Magic
Capturaţi o fotografie sau înregistraţi un videoclip cu efecte diverse.
Utilizarea modului Ramă Magică
În modul Ramă Magică, puteţi aplica diverse efecte de rame fotografiilor dvs. Forma
şi aspectul fotografiilor se vor schimba în funcţie de rama selectată.
1
2
3
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
Selectaţi
Rezoluţia este setată automat la
.
Selectaţi un cadru dorit.
Artă de Perete
Panou dezactivat
Funcţiile extinse 57
.
Utilizarea modurilor Magic
Utilizarea modului Paletă înfrumuseţare
• Pentru a aplica efecte de înfrumuseţare fotografiilor salvate, apăsaţi [m],
În modul Paletă înfrumuseţare, captaţi un portret, apoi adăugaţi diverse efecte de
înfrumuseţare.
• În cazul în care camera foto nu reuşeşte să identifice o faţă în fotografie, nu
1
2
3
puteţi utiliza modul Paletă înfrumuseţare.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
• Camera foto poate identifica numai o faţă odată. Dacă există mai mult de o faţă
Selectaţi
• În funcţie de structura feţei subiectului, camera foto poate să nu recunoască faţa
în fotografie, selectaţi o faţă pentru a-i aplica un efect de înfrumuseţare.
.
subiectului.
Încadraţi subiectul în cadru, apoi apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator pentru a focaliza.
4
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
6
Selectaţi un efect de înfrumuseţare.
• Când o imagine este rotită, camera foto poate recunoaşte faţa unui subiect
numai atunci când unghiul feţei este la 90° sau la 270° de la orientarea normală.
• Dacă rotiţi camera foto în timpul fotografierii sau dacă faţa subiectului este
rotită, camera foto poate să nu recunoască faţa subiectului.
• Pentru a mări rata de recunoaştere a feţei, dimensiunea feţei subiectului trebuie
Apăsaţi [o].
să fie mai mare cu 1/12 decât ecranul.
• Pentru a recapta o fotografie, apăsaţi [m].
Normal
Ieşire
7
apoi selectaţi Selectaţi imaginea → o imagine dorită.
Salvare
Apăsaţi [o] pentru a salva fotografia.
Funcţiile extinse 58
Utilizarea modurilor Magic
Utilizarea modului Filtru foto
Opţiune
Aplicaţi fotografiilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
Miniatură
Întunecare colţuri
Pictură de cerneală
Pictură în ulei
Miniatură
Întunecare colţuri
Desen animat
Filtru încrucişat
Schiţă
Focaliz. Uşoară
Ochi de peşte
Ochi de peşte
1
2
3
Schiţă
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
Selectaţi
.
Selectaţi un efect.
Film Vechi
Semiton
Clasic
Retro
Mărire fotografie
Funcţiile extinse 59
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
fotografiei va fi neclară.)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto
Lomo.
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări
încrucişate.
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Aplicaţi un efect de film vechi.
Aplicaţi un efect semiton.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect sepia.
Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua
subiecţii în centru.
Utilizarea modurilor Magic
4
5
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
Opţiune
Semiton
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru captarea unei fotografii.
Schiţă
Descriere
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la
Ochi de peşte
sau mai jos.
• Pentru a aplica efecte de filtru fotografiilor salvate, apăsaţi [m], apoi selectaţi
Selectaţi imaginea → o imagine dorită.
Clasic
Retro
Efect Paletă 1
Efect Paletă 2
Efect Paletă 3
Utilizarea modului Filtru film
Aplicaţi videoclipurilor diferite efecte de filtrare, pentru a crea imagini deosebite.
Acest mod este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera
foto.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
Selectaţi
Efect Paletă 4
4
5
Apăsaţi [Declanşator] pentru a începe înregistrarea.
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea.
• Dacă selectaţi Miniatură, viteza de redare se va mări.
• Dacă selectaţi Miniatură, nu puteţi înregistra sunetul videoclipurilor.
• În funcţie de opţiunea pe care o selectaţi, rezoluţia se poate schimba automat la
.
Selectaţi un efect.
Opţiune
Miniatură
Întunecare colţuri
Aplicaţi un efect semiton.
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Aplicaţi un efect alb-negru.
Aplicaţi un efect sepia.
Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi o culoare vie.
Curăţă şi clarifică scenele.
Aplicaţi un ton maro deschis.
Creaţi un efect rece şi monoton.
Descriere
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
videoclipului va fi neclară.)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi
un efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele
foto Lomo.
Funcţiile extinse 60
sau mai jos.
Utilizarea modurilor Magic
Utilizarea modului Fotografie divizată
În modul Fotografie divizată, puteţi să capturaţi câteva fotografii şi să le aranjaţi cu
tipare prestabilite.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
Selectaţi
.
4
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru captarea unei fotografii.
• Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a capta restul fotografiilor.
• Pentru a recapta o fotografie, apăsaţi [f].
• Rezoluţia este setată automat la sau mai jos.
• Intervalul disponibil al zoom-ului poate să fie mai mic decât în alte moduri de
Selectaţi un stil de divizare.
• Pentru a regla claritatea liniei de divizare, apăsaţi [m], apoi selectaţi
Neclaritate linii → o valoare dorită.
• Pentru a aplica un efect de Filtru inteligent, apăsaţi [m], apoi selectaţi
Filtru inteligent → o opţiune dorită. Puteţi aplica efecte diferite de Filtru
inteligent în fiecare parte a fotografiei.
Panou dezactivat
Funcţiile extinse 61
fotografiere.
Utilizarea modurilor Magic
6
Utilizarea modului Fotografie de mişcare
În modul Fotografie de mişcare, puteţi captura şi combinaţi o serie de fotografii,
apoi selectaţi o zonă care va fi animată pentru crearea unei animaţii GIF. Acest mod
este disponibil numai când introduceţi o cartelă de memorie în camera foto.
Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a micşora sau mări
zona.
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Magic>.
Încadraţi subiectul, apoi apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
pentru a focaliza.
4
Dimensiune ramă
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Anulare
Selectaţi
.
• Camera foto capturează fotografii multiple în timp ce indicatorul luminos
pentru stare clipeşte.
5
7
Salvare
Apăsaţi [o] pentru a salva fotografia.
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula la o zonă care va fi
animată.
• Rezoluţia este setată automat la
.
• Utilizaţi un trepied pentru a preveni mişcarea camerei foto.
• Este posibil ca salvarea fişierelor să dureze mai mult.
• Pentru a recapta o fotografie, apăsaţi [m].
Funcţiile extinse 62
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii …………… 64
Selectarea unei rezoluţii ……………………… 64
Selectarea calităţii imaginii …………………… 65
Utilizarea temporizatorului …………………… 66
Fotografierea pe întuneric ……………………… 67
Evitarea efectului de ochi roşii ………………… 67
Utilizarea bliţului ……………………………… 67
Reglarea vitezei ISO …………………………… 69
Modificarea focalizării camerei foto …………… 70
Utilizarea funcţiei Macro ……………………… 70
Modificarea opţiunii de focalizare ……………… 70
Reglarea zonei de focalizare …………………… 71
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei ……… 73
Identificarea feţelor ……………………………
Realizarea unei fotografii în care
persoanele zâmbesc ……………………………
Detectarea clipirii ………………………………
Sfaturi pentru identificarea feţelor ……………
73
73
74
74
Reglarea luminozităţii şi a culorilor …………… 75
Reglarea manuală a expunerii (EV) ……………
Compensarea luminii de fundal (ACB) …………
Modificarea opţiunii de măsurare ………………
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb …
75
76
76
77
Utilizarea modurilor de impuls …………………
Reglarea imaginilor ………………………………
Reducerea sunetului zoom-ului ………………
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în
funcţie de modul de fotografiere ………………
79
80
81
82
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Setarea rezoluţiei videoclipului
Selectarea unei rezoluţii
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulţi pixeli,
deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afişată pe un ecran mai
mare. Când utilizaţi o rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1
2
3
1
2
3
În modul Filmare videoclip, apăsaţi [m].
Selectaţi Dimensiune clip video.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
1280 X 720: fişiere HD pentru redarea pe un HDTV.
Selectaţi Dimensiune fotografie.
640 X 480: fişiere SD pentru redarea pe un TV analog.
Selectaţi o opţiune.
320 X 240: postaţi pe o pagină web.
Pictogramă Descriere
Pentru partajare: postaţi pe un site web utilizând reţeaua fără
fir (maximum 30 de secunde).
4608 X 3456: imprimaţi pe hârtie A1.
4608 X 3072: imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins (3:2).
4608 X 2592: imprimaţi pe hârtie A1 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
3648 X 2736: imprimaţi pe hârtie A2.
2592 X 1944: imprimaţi pe hârtie A4.
1984 X 1488: imprimaţi pe hârtie A5.
1920 X 1080: imprimaţi pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9)
sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: ataşaţi la un e-mail.
Opţiuni de fotografiere 64
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Selectarea calităţii imaginii
Stabiliţi setările calităţii fotografiei şi a videoclipului. Imaginile de calitate superioară
vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai mari. Camera foto comprimă şi
salvează pozele pe care le capturaţi în format JPEG.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Calitate.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Excelentă: capturaţi fotografii de înaltă calitate.
Bună: capturaţi fotografii de calitate superioară.
Normală: fotografii de calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 65
Utilizarea temporizatorului
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [t].
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator
clipeşte. Camera foto va fotografia automat în momentul specificat.
• Pe ecranul frontal va începe numărătoarea inversă înainte de fotografiere.
Temporizator
Dezactivat
• Apăsaţi pe [Declanşator] sau [t] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
10 sec
2 sec
funcţia temporizator să nu fie disponibilă.
• Opţiunile pentru temporizator nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de cadre
Dublu
multiple.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru temporizator
Selectare
Ieşire
apăsând [m], apoi selectând Temporizator.
2
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: temporizatorul nu este activ.
10 sec: capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde.
2 sec: capturaţi o fotografie după o întârziere de 2 secunde.
Dublu: capturaţi o fotografie după o întârziere de 10 secunde şi
altă fotografie după o întârziere de 2 secunde.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 66
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în întuneric, în ochii
acesteia poate apărea o strălucire roşie. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Ochi roşii.
Consultaţi opţiunile pentru bliţ în "Utilizarea bliţului."
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi nevoie de mai
multă lumină în fotografiile dvs.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare
fotografiaţi în lumină slabă.
S Înainte de corecţie
S După corecţie
atunci când
Auto: camera foto va selecta o setare a bliţului potrivită pentru
scena detectată în modul Smart Auto.
Auto: bliţul se declanşează automat când subiectul sau fundalul
sunt întunecate.
Opţiuni de fotografiere 67
Fotografierea pe întuneric
• Opţiunile pentru bliţ nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile pentru cadre
Pictogramă Descriere
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când subiectul sau
fundalul sunt întunecate pentru a reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între 2 declanşări ale bliţului. Nu vă mişcaţi
până când bliţul nu se declanşează pentru a doua oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera reglează automat intensitatea luminii.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne deschis mai mult
timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi să captaţi
lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile neclare.
• Camera foto va afişa avertizorul de mişcare
atunci când
fotografiaţi în lumină slabă.
multiple sau dacă selectaţi Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă de bliţ.
(pag. 150)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate importantă de
praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
• În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea pentru bliţ apăsând
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 68
[m], apoi selectând Bliţ.
Fotografierea pe întuneric
Reglarea vitezei ISO
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum
este definit de Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (International
Organization for Standardization - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu
atât sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Utilizaţi o sensibilitate ISO mai mare
pentru a capta fotografii mai bune şi pentru a reduce mişcarea camerei foto atunci
când nu utilizaţi bliţul.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi ISO.
Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi
pentru a utiliza o sensibilitate ISO corespunzătoare bazată pe
luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de iluminare.
Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiuni de fotografiere 69
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Modificarea opţiunii de focalizare
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan subiecţilor, cum ar fi flori
sau insecte. (Consultaţi "Modificarea opţiunii de focalizare".)
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o opţiune de focalizare corespunzătoare
în funcţie de distanţa dintre camera foto şi subiecţi.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Focalizare
Normal (AF)
Macro
Ieşire
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica realizarea de
fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 40 cm.
Opţiuni de fotografiere 70
Selectare
Modificarea focalizării camerei foto
2
Selectaţi o opţiune.
Reglarea zonei de focalizare
Pictogramă Descriere
Normal (AF): focalizaţi pe un subiect care este la o distanţă mai
mare de 80 cm. La o distanţă mai mare de 250 cm când utilizaţi
zoom-ul.
Macro: focalizaţi pe un subiect care se află la 5-80 cm faţă de
camera foto. La 100-250 cm când utilizaţi zoom-ul.
Auto macro:
• Focalizaţi pe un subiect care se află la o distanţă mai mare de
5 cm. La o distanţă mai mare de 100 cm când utilizaţi zoom-ul.
• Această opţiunea este setată automat în anumite moduri. Nu
o puteţi seta manual.
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în
funcţie de locaţia subiectului din scenă.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Zonă focalizare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
AF centru: focalizaţi pe centru (potrivită când subiecţii sunt
localizaţi în sau în apropiere de centru).
AF multiplă: focalizaţi una sau mai multe dintre 9 zone posibile.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
AF de urmărire: focalizaţi şi urmăriţi subiectul. (pag. 72)
În anumite moduri, puteţi, de asemenea, seta opţiunea de focalizare apăsând
[m], apoi selectând Focalizare.
Opţiunile de fotografiere disponibile pot fi diferite în funcţie de situaţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 71
Modificarea focalizării camerei foto
Utilizarea focalizării automate de urmărire
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va apărea în centrul
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat subiectul, chiar şi
atunci când vă aflaţi în mişcare.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Zonă focalizare → AF de urmărire.
Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi, apoi apăsaţi pe [o].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură
ce deplasaţi camera foto.
ecranului.
• Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
- subiectul este prea mic
- subiectul se mişcă excesiv
- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- camera foto se mişcă în exces
• Atunci când urmărirea nu reuşeşte, caracteristica va fi resetată.
• În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul, trebuie să
selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
• Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare se va modifica în roşu şi
focalizarea va fi resetată.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Identificarea feţei,
opţiunile pentru Temporizator şi zoom-ul Intelli.
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci
când apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator].
• Cadrul roşu înseamnă că nu a reuşit focalizarea camerei foto.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Opţiuni de fotografiere 72
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Identificare faţă, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană, camera foto reglează automat expunerea.
Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a capta o faţă care zâmbeşte.
Identificarea feţelor
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc
Camera dvs. foto recunoaşte automat până la 10 feţe într-o singură scenă.
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă zâmbitoare.
1
2
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Identificare faţă → Normală.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Identificare faţă → Fotografiere zâmbet.
Compuneţi fotografia dvs.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
Cea mai apropiată faţă de camera foto
sau mai apropiată de centrul scenei
apare într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor apar în
cadre de focalizare de culoare gri.
Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate feţele de
către camera foto.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Opţiuni de fotografiere 73
Utilizarea opţiunii de Identificare a feţei
Detectarea clipirii
În cazul în care camera foto detectează ochi închişi, aceasta va capta în mod
automat 2 fotografii succesive.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Identificare faţă → Detectare clipire.
Sfaturi pentru identificarea feţelor
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa detectată.
• Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă atunci când:
- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va apărea portocaliu
pentru Fotografiere zâmbet sau Detectare clipire.)
este prea lumină sau prea întuneric
subiectul nu se află cu faţa către camera foto
subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile
• Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, zona AF este automat setată la AF
multiplă.
• În funcţie de opţiunile de Identificare faţă pe care le-aţi selectat, este posibil ca
anumite opţiuni de fotografiere să nu fie disponibile.
• În funcţie de opţiunile de fotografiere pe care le-aţi selectat, opţiunile de
Identificare faţă pot fi indisponibile.
-
Opţiuni de fotografiere 74
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
3
Reglarea manuală a expunerii (EV)
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie
uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteţi regla expunerea
pentru a obţine o fotografie mai bună.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea creşte.
Expunere : 0
Anulare
S Mai întunecat (-)
1
2
S Neutru (0)
S Mai deschis (+)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Expunere.
4
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este posibil să fie
necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau
expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi opţiunea AEB
(Rafală cu expunere automată). Camera va capta 3 fotografii succesive, fiecare cu
o altă expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă. (pag. 79)
Opţiuni de fotografiere 75
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Compensarea luminii de fundal (ACB)
Modificarea opţiunii de măsurare
Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un
contrast puternic între subiect şi fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat
în fotografie. În acest caz, setaţi opţiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară
cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea fotografiilor vor varia în funcţie de
modul de măsurare selectat.
1
2
3
▲ Fără ACB
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Mod de măsurare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi măsoară
intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
▲ Cu ACB
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi ACB.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este
dezactivat.
Activat: ACB (Echilibrare automată a contrastului) este activat.
• Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul Smart Auto.
• Caracteristica ACB nu este disponibilă când setaţi opţiunile Rafală.
Opţiuni de fotografiere 76
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din
centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs.
poate fi expusă în mod necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru
cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în centrul cadrului.
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei setări pentru Balansul de alb
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi de calitatea sursei de lumină. Dacă doriţi să
obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi setarea Balansului de alb în funcţie
de condiţiile de iluminare, cum ar fi Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat
sau Tungsten.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Balans de alb.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Balans de alb automat: setaţi automat balansul de alb în baza
condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: pentru fotografii în aer liber într-o zi însorită.
Balans de alb automat
Înnorat: pentru fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în
umbră.
Fluorescent_H: pentru fotografierea în lumina fluorescentă a
zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcţii.
Lumină naturală
Fluorescent_L: pentru fotografierea în lumină fluorescentă albă.
Tungsten: pentru fotografii în interior la lumina incandescentă a
becurilor sau a lămpilor cu halogen.
Parametri personalizare: pentru utilizarea setările Balansului
de alb, aşa cum au fost definite de dvs. (pag. 78)
Înnorat
Tungsten
Opţiuni de fotografiere 77
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Definirea propriului Balans de alb
Puteţi personaliza Balansul de alb făcând o fotografie pe o suprafaţă albă, cum ar
fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în care intenţionaţi să faceţi fotografiile.
Funcţia Balans de alb vă va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena
actuală.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Balans de alb → Parametri personalizare.
Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi apăsaţi pe
[Declanşator].
Opţiuni de fotografiere 78
Utilizarea modurilor de impuls
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în fotografii. De asemenea, poate fi dificil să
reglaţi corect expunerea şi să selectaţi o sursă de lumină adecvată. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple.
Pictogramă Descriere
1
2
3
Captură mişcare: în timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera
(5 fotografii pe secundă; maximum
foto captează fotografii
30 de fotografii).
AEB:
• Realizaţi 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă expunere:
normală, subexpusă şi supraexpusă.
• Captarea fotografiei este posibil să dureze mai mult. Utilizaţi
un trepied pentru cele mai bune rezultate.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi Acţionare.
• Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul şi ACB numai atunci când selectaţi Singular.
• Când selectaţi Captură mişcare, camera foto va seta rezoluţia la
şi va seta
Selectaţi o opţiune.
sensibilitatea ISO la Auto.
Pictogramă Descriere
• În funcţie de opţiunea de Identificare faţă selectată, este posibil ca opţiunile
Singular: capturaţi o singură fotografie.
Rafală să nu fie disponibile.
Continuu:
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera fotografiază
încontinuu.
• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei
de memorie.
• Este posibil să dureze salvarea fotografiilor, în funcţie de capacitatea şi
Opţiuni de fotografiere 79
performanţa cartelei de memorie.
Reglarea imaginilor
Reglaţi claritatea, contrastul sau saturaţia fotografiilor.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
4
Apăsaţi [F/t] pentru a regla fiecare valoare.
Claritate
Selectaţi Ajustare imagine.
–
Selectaţi o opţiune.
• Claritate
• Contrast
• Saturaţie
+
Contrast
–
Ajustare imagine
+
Claritate
Contrast
Saturaţie
–
Saturaţie
+
Anulare
Setare
5
Descriere
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea
fotografiilor pe computer).
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi claritatea
fotografiilor. (Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul
din fotografii.)
Descriere
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Descriere
Reduceţi saturaţia.
Sporiţi saturaţia.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru imprimare).
Opţiuni de fotografiere 80
Reducerea sunetului zoom-ului
Când utilizaţi zoom-ul în timpul înregistrării videoclipurilor, camera foto poate înregistra sunetul zoom-ului în videoclipuri. Folosiţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce zgomotul
zoom-ului.
1
2
3
În modul Filmare videoclip, apăsaţi [m].
Selectaţi Voce.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Sunet Viu Pornit: activaţi funcţia Sunet Viu pentru a reduce
zgomotul zoom-ului.
Sunet Viu Oprit: dezactivaţi funcţia Sunet Viu pentru a
înregistra zgomotul zoom-ului.
Fără sunet: nu înregistraţi sunete.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sunet Viu.
• Înregistrările făcute cu Sunet Viu pot fi diferite de sunetele naturale.
Opţiuni de fotografiere 81
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere
Pentru detalii cu privire la opţiunile de fotografiere, consultaţi "Opţiuni de fotografiere". (pag. 63)
Rezoluţie
Calitate
Temporizator
Bliţ
Sensibilitate ISO
Macro
Zonă focalizare
Identificare faţă
EV
ACB
Mod de
măsurare
Balans de alb
Acţionare
Reglare imagine
Sunet Viu
Zoom digital
Zoom Intelli
DIS
Fotografiere
săritură
O
Smart Auto
Program
Film Inteligent
Film
Scenă
Panoramă vie
Autoportret
Copii
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
-
O
-
O
-
-
-
-
-
O
-
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
-
O
O
-
-
-
O
-
-
O: opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.
-: opţiunea este indisponibilă.
Opţiuni de fotografiere 82
O
O
-
Opţiuni disponibile pentru fotografiere în funcţie de modul de fotografiere
Rezoluţie
Calitate
Temporizator
Bliţ
Sensibilitate ISO
Macro
Zonă focalizare
Identificare faţă
EV
ACB
Mod de
măsurare
Balans de alb
Acţionare
Reglare imagine
Sunet Viu
Zoom digital
Zoom Intelli
DIS
Fotografie
portret
O
Poză Nocturnă
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
-
O
-
Captură Primplan
O
Ramă Magică
Paletă
înfrumuseţare
O
Filtru Foto
Filtru Film
O
O
O
O
-
O
O
O
O
-
O
O
-
Fotografie
divizată
O
Fotografie de
mişcare
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
O
-
-
-
O: Opţiunea este disponibilă. Este posibil ca anumite opţiuni să fie limitate sau să nu poată fi schimbate.
-: Opţiunea este indisponibilă.
Opţiuni de fotografiere 83
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi să editaţi fotografii sau videoclipuri. De
asemenea, aflaţi cum să conectaţi camera foto la computer sau la TV.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
în modul Redare ………………………………… 85
Vizualizarea fişierelor pe televizor …………… 99
Transferarea fişierelor pe computer …………… 100
Pornirea modului Redare ……………………… 85
Vizualizarea fotografiilor ……………………… 89
Redarea unui videoclip ………………………… 92
Transferul fişierelor pe computerul dvs.
cu sistem de operare Windows ………………… 100
Transferarea fişierelor pe computerul dvs.
cu sistem de operare Mac ……………………… 101
Editarea unei fotografii ………………………… 95
Redimensionarea fotografiilor …………………
Rotirea unei fotografii …………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ……………
Reglarea fotografiilor ……………………………
95
95
96
97
Utilizarea programelor pe computer ………… 102
Instalarea i-Launcher …………………………… 102
Utilizare i-Launcher …………………………… 103
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii sau videoclipuri şi cum puteţi gestiona fişiere.
Informaţii fişier fotografie
Pornirea modului Redare
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri stocate în camera foto.
1
Apăsaţi [P].
2
Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.
Memorie utilizată
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai recent fişier.
Informaţii despre fişier
• Ţineţi apăsat pe [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
• Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi cartela de
memorie.
• Este posibil să nu puteţi edita sau reda fişiere care au fost capturate cu
alte camere foto, din cauza dimensiunilor (dimensiune imagine, etc) sau a
codecurilor neacceptate. Utilizaţi un computer sau un alt dispozitiv pentru a
edita sau reda aceste fişiere.
• Fotografiile sau videoclipurile captate în orientarea portret nu se rotesc automat
şi sunt afişate în orientarea peisaj de camera foto şi celelalte dispozitive.
Album/Mărire
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Fişier GIF
Fişier protejat
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 85
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Informaţii fişier video
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre stânga pentru a vizualiza
miniaturile (câte 12 odată). Rotiţi [Zoom] spre stânga încă o dată
pentru a afişa mai multe miniaturi (24 odată). Rotiţi butonul [Zoom]
spre dreapta pentru a reveni la vizualizarea anterioară.
Informaţii despre fişier
Album
Redare
Captură
Pictogramă Descriere
Fişier curent/Total fişiere
Nume folder – Nume fişier
Timp redare curentă
Durată videoclip
Fişier protejat
Meniu
• De asemenea, puteţi vizualiza fişierele ca miniaturi derulând la <Album> pe
Ecranul principal, apoi selectând
.
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a derula fişierele.
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 86
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fişierelor după categorie
Vizualizaţi fişierele în funcţie de categorie, cum ar fi data sau tipul fişierului.
1
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
• De asemenea, puteţi vizualiza fişierele ca miniaturi derulând la <Album> pe
Ecranul principal, apoi selectând
2
3
.
4
5
6
Derulaţi la o listă dorită, apoi apăsaţi [o] pentru a deschide lista.
Derulaţi la un fişier dorit, apoi apăsaţi [o] pentru a vizualiza fişierul.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi apăsaţi [m] pentru a reveni la
vizualizarea anterioară.
Dacă schimbaţi categoria, poate dura ceva timp pentru camera foto să
reorganizeze fişierele în funcţie de numărul de fişiere.
Apăsaţi [m].
Selectaţi Filtru → o categorie.
Filtru
Toate
Dată
Tip de fişier
Înapoi
Selectare
Pictogramă Descriere
Toate: vizualizaţi fişierele normal.
Dată: vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Tip de fişier: vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Redarea/Editarea 87
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Protejarea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi un fişier pentru protejare.
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
Apăsaţi [m], apoi selectaţi Protejare → Activat.
Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru protejarea fişierelor adiţionale.
Nu puteţi redimensiona, şterge sau roti un fişier protejat.
Ştergerea fişierelor
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
În modul Redare, apăsaţi [f].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere
→ Selectare, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [f], selectaţi Selectare, apoi
săriţi la pasul 3.
2
3
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
4
5
Apăsaţi [f].
Derulaţi la fiecare fişier pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi apăsaţi [o].
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selecţia.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Ştergerea unui singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
1
2
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Puteţi, de asemenea, şterge fişiere în modul Redare apăsând [m],
apoi selectând Ştergere → Ştergere → Da.
Redarea/Editarea 88
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o expunere de
diapozitive.
În modul Redare, apăsaţi [m].
• Când sunteţi în vizualizarea tip miniaturi, apăsaţi [m], selectaţi Ştergere
→ Ştergere tot, apoi săriţi la pasul 3, sau apăsaţi [f], selectaţi Ştergere tot,
apoi săriţi la pasul 3.
2
3
Mărirea unei fotografii
Selectaţi Ştergere → Ştergere tot.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru a mări un sector
al unei fotografii. Rotiţi [Zoom] spre stânga pentru a micşora.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Toate fişierele neprotejate sunt şterse.
Zonă mărită
Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie
Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Copiere pe Card.
Tăiere
Redarea/Editarea 89
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor panoramice
Pentru
A muta zona mărită
Descriere
Apăsaţi [D/c/F/t].
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [o], apoi selectaţi Da. (Fotografia ajustată
va fi salvată ca fişier nou. Fotografia originală este
menţinută în forma originală.)
Vizualizaţi fotografiile capturate în modul Panoramă vie.
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom poate
varia.
1
În modul Redare, apăsaţi [F/t] pentru a derula la fotografia
panoramică pe care o doriţi.
• Fotografia panoramică întreagă apare pe ecran.
2
Apăsaţi [o].
• Camera foto derulează automat fotografia un rând de la stânga la dreapta
pentru o fotografie panoramică orizontală şi de sus în jos pentru o fotografie
panoramică verticală. Camera apoi comutează la modul Redare.
• În timp ce redaţi o fotografie panoramică, apăsaţi [o] pentru a întrerupe sau
relua.
• Când redarea unei fotografii panoramice este întreruptă, apăsaţi
[D/c/F/t] pentru a mişca fotografia orizontal sau vertical, în funcţie de
direcţia în care v-aţi mişcat atunci când aţi realizat fotografia.
3
Apăsaţi [m] pentru a reveni la modul Redare.
Camera foto derulează automat fotografia panoramică numai când cea mai lungă
margine a fotografiei este de două sau mai multe ori mai lungă decât cea mai
scurtă margine.
Redarea/Editarea 90
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Vizualizarea fotografiilor animate
Redarea unei expuneri de diapozitive
Vizualizaţi fişiere animate GIF în mod repetat, care au fost capturate în modul
Fotografiere în mişcare sau modul Fotografiere săritură.
Aplicaţi efecte şi sunet unei expuneri de diapozitive cu fotografiile dvs. Funcţia de
expunere a diapozitivelor nu este valabilă pentru videoclipuri şi fişiere GIF.
1
În modul Redare, apăsaţi [F/t] pentru a derula la un fişier GIF pe
care îl doriţi.
2
Apăsaţi [o].
1
2
3
3
Apăsaţi [o] pentru a reveni la modul Redare.
• Fişierul GIF este redat îm mod repetat.
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi Opţiuni prezentare.
Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de diapozitive.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive fără efecte.
* Implicit
Opţiune
Mod
redare
Descriere
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de diapozitive.
(Redare unică*, Repetare)
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii. (1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru a seta
Muzică
Efect
Redarea/Editarea 91
intervalul.
Setaţi sunetul de fundal.
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat, Calm*, Strălucitor, Relaxat, Vii, Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• Când folosiţi opţiunea Efect intervalul dintre fotografii va fi
stabilit la 1 secundă.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
4
5
6
Apăsaţi [m].
Redarea unui videoclip
Selectaţi Pornire Slide Show.
În modul Redare, puteţi vizualiza un videoclip, apoi puteţi captura sau aranja părţi
din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele capturate sau aranjate ca fişiere noi.
Vizualizaţi expunerea de diapozitive.
1
2
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a relua expunerea de diapozitive.
În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [o].
Vizualizaţi clipul video.
• Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [F/t] pentru a opri expunerea de diapozitive şi
Timp redare curentă/
Durată videoclip
pentru a reveni la modul Redare.
• Rotiţi [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a regla nivelul volumului.
Pauză
Redarea/Editarea 92
Stop
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Pentru
Deplasaţi-vă înapoi
Descriere
Apăsaţi [F]. Camera foto scanează înapoi
în paşi de 2X, 4X şi 8X când selectaţi şi ţineţi
apăsat [F].
Întrerupeţi sau reluaţi redarea Apăsaţi [o].
Deplasaţi-vă înainte
Ajustaţi nivelul volumului
Apăsaţi [t]. Camera foto scanează înainte
în paşi de 2X, 4X şi 8X când selectaţi şi ţineţi
apăsat [t].
Rotiţi [Zoom] spre stânga sau spre dreapta.
La redarea unui film, caracteristicile scanare înapoi sau scanare înainte, sau
întrerupere pot fi utilizate după 2 secunde.
Aranjarea unui videoclip
1
2
3
4
În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [m].
5
6
Apăsaţi [o] pentru a relua redarea videoclipului.
7
8
Apăsaţi [c] pentru ajustare.
Selectaţi Trunchiere film.
Apăsaţi [o] pentru a reda videoclipul.
Apăsaţi [o] → [c] în punctul în care doriţi să începeţi aranjarea
fişierului.
Apăsaţi [o] → [c] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea
fişierului.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
Redarea/Editarea 93
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Captarea unei imagini din videoclip
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul în care
doriţi să capturaţi o imagine.
2
Apăsaţi [c].
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
Redarea/Editarea 94
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt transformate automat într-o
rezoluţie mai redusă.
• Fotografiile captate în anumite moduri nu pot fi editate.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunea unei fotografii şi o salvaţi ca fişier nou.
1
2
3
4
5
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie, apoi apăsaţi [m].
Selectaţi Redimensionare.
Selectaţi o opţiune.
Redimensionare
2592 X 1944
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
Selectaţi
.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
Selectaţi Rotire → o opţiune.
Apăsaţi [c] pentru a salva.
1984 X 1488
1024 X 768
Rotire : Dreapta 90˚
Înapoi
Selectare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Anulare
Salvare
• Camera va scrie peste fişierul original.
• În modul Redare, apăsaţi [m], apoi selectaţi Rotire pentru a roti o fotografie.
Redarea/Editarea 95
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
Selectaţi
.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
Miniatură
Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare pentru ca
subiectul să apară în miniatură. (Partea de sus şi de jos a
fotografiei va fi neclară.)
Aplicaţi culori cu aspect învechit, un contrast ridicat şi un
efect puternic de întunecare a colţurilor la camerele foto
Lomo.
Pictură de
cerneală
Aplicaţi un efect de pictură de culoare de apă.
Aplicaţi un efect de pictură în ulei.
Aplicaţi un efect de pictură de desene animate.
Adăugaţi linii care radiază spre exteriorul obiectelor
Filtru încrucişat luminoase pentru a imita efectul vizual al unei filtrări
încrucişate.
Schiţă
Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Focaliz. Uşoară Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau aplicaţi efecte "de vis".
Distorsionaţi obiectele apropiate pentru a imita efectele
Ochi de peşte
vizuale ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
Film Vechi
Aplicaţi un efect de film vechi.
Semiton
Aplicaţi un efect semiton.
Clasic
Aplicaţi un efect alb-negru.
Retro
Aplicaţi un efect sepia.
Înceţoşaţi marginile unei fotografii pentru a accentua
Mărire
fotografie
subiecţii în centru.
Setare
Descriere
Niciun efect
Întunecare
colţuri
Desen animat
Filtru inteligent : Miniatură
Opţiune
Normal
Descriere
Pictură în ulei
Selectaţi Filtru inteligent → o opţiune.
Înapoi
Opţiune
5
Apăsaţi [c] pentru a salva.
Redarea/Editarea 96
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Aflaţi cum să reglaţi luminozitatea, contrastul sau saturaţia. Dacă centrul unei
fotografii este întunecat, puteţi regla pentru a fi mai luminos. Camera foto va salva o
fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie mai redusă.
Puteţi regla luminozitatea, contrastul şi saturaţia şi puteţi aplica în acelaşi timp
efectele Filtru inteligent.
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
Selectaţi
.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
Selectaţi o opţiune de reglare.
5
6
7
Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.
Apăsaţi [o].
Apăsaţi [c] pentru a salva.
Reglarea subiecţilor întunecaţi (ACB)
1
2
3
4
5
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
Selectaţi
.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
Selectaţi ACB.
Apăsaţi [c] pentru a salva.
Pictogramă Descriere
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
Redarea/Editarea 97
Editarea unei fotografii
Retuşarea feţelor
1
2
3
4
5
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Album>.
6
Apăsaţi [c] pentru a salva.
Selectaţi
.
Rotiţi [Zoom] la stânga, apoi selectaţi o fotografie.
Selectaţi Retuşare faţă.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă şi fără riduri.
Redarea/Editarea 98
Vizualizarea fişierelor pe televizor
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1
2
3
4
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
5
6
Opriţi camera foto şi televizorul.
Selectaţi
7
8
.
Selectaţi Conectivitate → Ieşire video.
Porniţi TV-ul, apoi selectaţi sursa A/V video.
Porniţi camera foto.
• Camera foto intră automat în modul de Redare atunci când este conectată la
un TV.
Selectaţi ieşirea de semnal video în funcţie de ţara sau de regiunea
dvs. (pag. 132)
9
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând butoanele de
pe camera foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să nu apară o
parte dintr-o imagine.
Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Audio
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările TV.
Video
Redarea/Editarea 99
Transferarea fişierelor pe computer
Conectaţi camera foto la computer pentru a transfera fişiere din cartela de memorie a camerei foto în computer.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare
Windows
Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.
Computerul dvs. trebuie să aibă ca sistem de operare Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 sau Windows 8 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.
1
2
3
4
5
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
6
Porniţi camera foto.
7
Pe computer, selectaţi Computerul meu → Disc amovibil → DCIM
→ 100PHOTO.
8
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
.
Selectaţi Conectivitate → i-Launcher → Dezactivat.
Cu Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8, modurile de deconectare ale camerei
sunt similare.
Opriţi camera foto.
1
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipeşte,
aşteptaţi până când încetează.
2
Faceţi clic pe din bara de instrumente din partea dreaptă jos a
ecranului computerului.
3
4
Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
5
Scoateţi cablul USB.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în condiţii de
siguranţă.
Redarea/Editarea 100
Transferarea fişierelor pe computer
3
Transferarea fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de
operare Mac
După ce aţi conectat camera foto la un computer cu sistem de operare Mac,
computerul va recunoaşte automat dispozitivul. Puteţi transfera fişiere direct de pe
camera foto în computer fără a instala vreun program.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o pictogramă pentru
discul amovibil.
4
5
Faceţi dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Este acceptată Mac OS 10.5 sau o versiune ulterioară.
1
2
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la un computer cu sistem de operare Mac prin
cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 101
Utilizarea programelor pe computer
i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Vizualizatorul multimedia şi furnizează conexiuni astfel încât să puteţi descărca programe utile.
6
7
Instalarea i-Launcher
1
2
3
4
5
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Selectaţi
.
Porniţi camera foto.
Atunci când fereastra pop-up vă solicită să instalaţi i-Launcher,
selectaţi Da.
• Dacă apare o fereastră pop-up care vă solicită să rulaţi iLinker.exe, rulaţi-o mai
întâi pe aceasta.
Selectaţi Conectivitate → i-Launcher → Activat.
• Când conectaţi camera foto la un computer cu i-Launcher instalat, programul
Opriţi camera foto.
se va lansa automat.
8
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să conectaţi capătul mic al cablului USB la camera foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora fişierele. Producătorul nu este
responsabil pentru pierderile de date.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
• Pe computer, va apărea o comandă rapidă a programului i-Launcher.
• Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
• Pentru a instala i-Launcher pe computerul dvs. Mac OS, faceţi clic pe Devices →
i-Launcher → Mac → iLinker.
Redarea/Editarea 102
Utilizarea programelor pe computer
Programe disponibile la utilizarea programului i-Launcher
Utilizare i-Launcher
Opţiune
Multimedia Viewer
Descriere
Puteţi vizualiza fişiere cu Multimedia Viewer.
i-Launcher vă permite să redaţi fişiere cu Multimedia Viewer şi furnizează o
conexiune pentru a descărca programul PC Auto Backup.
Firmware Upgrade
Puteţi actualiza firmware-ului camerei foto.
Front LCD Animation
Download
Puteţi descărca animaţii pentru LCD-ul frontal.
PC Auto Backup
i-Launcher furnizează o conexiune pentru descărcarea
programului PC Auto Backup atunci când conectaţi
camera foto la un computer. Puteţi trimite fotografiile sau
videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către
un PC printr-o reţea fără fir.
• Cerinţele sunt doar cu titlu de recomandare. i-Launcher poate să nu funcţioneze
Dacă utilizaţi un computer Mac OS, sunt disponibile numai Firmware Upgrade şi
PC Auto Backup.
Redarea/Editarea 103
corespunzător chiar şi atunci când computerul îndeplineşte toate cerinţele,
depinzând de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele, este posibil ca
videoclipurile să nu fie redate corect.
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din folosirea
computerelor necalificate, cum ar fi un computer pe care l-aţi asamblat dvs.
Utilizarea programelor pe computer
Cerinţe sistem de operare Windows
Cerinţe sistem de operare Macintosh
Element
Element
Sistem de operare
Procesor
RAM
Sistem de operare*
Capacitate hard disk
Altele
Cerinţe
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz sau mai mare/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz sau mai mare
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult recomandat)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, sau
Windows 8
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat)
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 X 768 pixeli,
pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de biţi, cu o
rezoluţie de 1280 X 1024 de pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
RAM
Capacitate hard disk
Altele
Cerinţe
Mac OS 10.5 sau o versiune superioară
Minimum 256 MB RAM
(512 MB sau mai mult recomandat)
Minimum 110 MB
Port USB 2.0
Deschiderea programului i-Launcher
De la computer, selectaţi start → Toate programele → Samsung → i-Launcher →
Samsung i-Launcher. Sau, faceţi clic pe Aplicaţii → Samsung → i-Launcher pe
computerul dvs. cu Mac OS.
* O versiune de 32-biţi a programului i-Launcher va fi instalată - chiar şi pe ediţiile de 64-biţi
ale Windows XP, Windows Vista, Windows 7 şi Windows 8.
Redarea/Editarea 104
Utilizarea programelor pe computer
Utilizarea Multimedia Viewer
Multimedia Viewer vă permite să redaţi fişiere. Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Este posibil ca fişiere care au fost înregistrate cu dispozitive ale altor producători să fie redate cu probleme.
Vizualizarea fotografiilor
1
Nr.
1
66%
2
3
!
0
98
7
6
5 4
Redarea/Editarea 105
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
Descriere
Nume fişier
Zonă mărită
Histogramă
Deschideţi fişierul selectat.
Buton histogramă
Rotiţi la stânga/Rotiţi la dreapta.
Vă deplasaţi la fişierul anterior/Vă deplasaţi la fişierul următor.
Potriviţi fotografia pe ecran.
Vizualizaţi fotografia la dimensiunea ei originală.
Mărire/ Micşorare
Comutaţi între modul 2D şi modul 3D.
Utilizarea programelor pe computer
Vizualizarea videoclipurilor
1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 54
3
Redarea/Editarea 106
Descriere
Nume fişier
Reglaţi volumul.
Deschideţi fişierul selectat.
Vă deplasaţi la fişierul următor.
Oprire
Pauză
Vă deplasaţi la fişierul anterior.
Bară de progres
Utilizarea programelor pe computer
Actualizarea firmware-ului
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Firmware Upgrade.
Descărcarea animaţiei pentru ecranul LCD
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe Front LCD Animation Download.
Descărcarea programului PC Auto Backup
Din ecranul Samsung i-Launcher, faceţi clic pe PC Auto Backup. Pentru informaţii
despre instalarea programului PC Auto Backup, consultaţi pagina 118.
Redarea/Editarea 107
Reţea fără fir
Învăţaţi să vă conectaţi la reţele locale fără fir (WLAN) şi să folosiţi funcţii.
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea
setărilor reţelei …………………………………… 109
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
prin e-mail ……………………………………… 120
Conectare la WLAN …………………………… 109
Utilizarea navigatorului de conectare ………… 111
Sfaturi privind conexiunea la reţea …………… 112
Introducerea textului …………………………… 113
Modificarea setărilor din e-mail ………………… 120
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
prin e-mail ……………………………………… 121
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul
inteligent …………………………………………
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un
telefon inteligent …………………………………
Utilizarea unui telefon inteligent ca
declanşator de la distanţă pentru obturator …
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea
fotografiilor sau videoclipurilor ………………
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea
fotografiilor sau a videoclipurilor ……………… 123
114
Accesarea unui site Web ……………………… 123
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor … 123
115
Utilizarea AllShare Play pentru trimiterea
fişierelor ………………………………………… 125
116
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de
stocare online ………………………………… 125
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor
pe dispozitive care acceptă Redare AllShare … 126
118
Instalarea programului pentru
Auto Backup pe calculatorul dv. ……………… 118
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC … 118
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct
…… 128
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Aflaţi cum vă puteţi conecta printr-un punct de acces (AP) atunci când vă aflaţi în raza de acoperire a unei reţele WLAN. De asemena, puteţi configura setările reţelei.
4
Conectare la WLAN
1
2
3
Setare Wi-Fi
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Selectaţi
,
,
sau
Selectaţi un punct de acces.
Reîmprospătare
.
Samsung 1
Apăsaţi [m], apoi selectaţi Setare Wi-Fi.
Samsung 2
• În anumite moduri, urmaţi instrucţiunile de pe ecran până la apariţia
Samsung 3
ecranului Setare Wi-Fi.
• Camera caută automat dispozitive disponibile pentru punctele de acces.
Samsung 4
Înapoi
Manual
• Selectaţi Reîmprospătare pentru a reîmprospăta punctele de acces
conectabile.
• Selectaţi Adaugă reţea fără fir pentru a adăuga manual un PA. Numele PA
trebuie să fie în limba engleză pentru a adăuga manual PA.
Reţea fără fir 109
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Setarea opţiunilor de reţea
Pictogramă Descriere
Punct de acces ad-hoc
1
2
Punct de acces securizat
Punct de acces WPS
Intensitate semnal
Apăsaţi [t] pentru a deschide opţiunile de configurare a
reţelei.
În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [t].
Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile necesare.
Opţiune
Parolă reţea
Configurare IP
• Când selectaţi un AP securizat, apare o fereastră de tip pop-up. Introduceţi
parolele solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii
despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 113)
• Când apare o pagină de conectare, consultaţi "Utilizarea navigatorului de
conectare". (pag. 111)
• Când alegeţi un PA nesecurizat, camera se va conecta la WLAN.
• Dacă selectaţi profilul WPS acceptat de AP, selectaţi → Conexiune PIN WPS,
apoi introduceţi un cod PIN pe dispozitivul AP. Puteţi conecta, de asemenea,
un profil WPS acceptat de AP selectând → Conexiune buton WPS pe
camera foto, apoi selectând butonul WPS pe dispozitivul AP.
Reţea fără fir 110
Descriere
Introduceţi parola pentru reţea.
Setaţi automat sau manual adresa IP.
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Setarea manuală a adresei IP
1
2
3
În ecranul Setare Wi-Fi, deplasaţi-vă la un PA, apoi apăsaţi [t].
Utilizarea navigatorului de conectare
Puteţi introduce informaţiile de conectare prin intermediul navigatorului de
conectare când vă conectaţi la aceleaşi puncte de acces sau servere nor.
Selectaţi Configurare IP → Manual.
Buton
Selectaţi fiecare opţiune, apoi introduceţi informaţiile necesare.
[D/c/F/t]
Opţiune
IP
Descriere
Introduceţi adresa IP statică.
Mască subreţea
Introduceţi masca subreţea.
Introduceţi gateway.
Introduceţi adresa DNS.
Gateway
Server DNS
[o]
[m]
[f]
Descriere
Vă deplasaţi la un element sau derulaţi pagina.
Selectaţi un element.
Accesaţi următoarele opţiuni:
• Pagină anterioară: vă deplasaţi la pagina anterioară.
• Pagină următoare: vă deplasaţi la pagina următoare.
• Reîncărcare: reîncărcaţi pagina.
• Oprire: opriţi încărcarea paginii.
• Ieşire: închideţi navigatorul de conectare.
Închideţi navigatorul de conectare.
• Nu puteţi selecta anumite elemente în funcţie de pagina la care v-aţi conectat iar
acest lucru nu indică o defecţiune.
• Este posibil ca navigatorul de conectare să nu fie închis automat după
conectarea la anumite pagini de conectare. Dacă se întâmplă aceasta, închideţi
navigatorul de conectare apăsând [f], apoi continuaţi cu operaţia dorită.
• Încărcarea paginii de conectare poate dura mai mult datorită dimensiunii
paginii sau vitezei reţelei. În acest caz, aşteptaţi până când apare fereastra de
introducere pentru informaţiille de conectare.
Reţea fără fir 111
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
• Dacă nu vă puteţi conecta la o reţea WLAN, încercaţi un alt PA din lista de PA
Sfaturi privind conexiunea la reţea
• Trebuie să introduceţi o cartelă de memorie pentru a utiliza caracteristicile Wi-Fi.
• Calitatea conexiunii la internet va fi determinată de PA.
• Cu cât mai mare este distanţa dintre camera dvs. şi PA, cu atât mai mult timp va
disponibile.
• Este posibil să apară o fereastră de conectare când selectaţi reţele WLAN gratuite
dura conectarea la reţea.
• Dacă un dispozitiv din apropiere foloseşte acelaşi semnal de frecvenţă radio ca şi
•
•
•
•
•
•
•
•
camera dvs., vă poate întrerupe conexiunea.
Dacă numele dvs. PA nu este în engleză, camera foto poate să nu localizeze
dispozitivul sau numele poate să apară incorect.
Pentru setările reţelei sau parolă, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul
de servicii de reţea.
Dacă WLAN solicită autentificare de la furnizorul de servicii, este posibil să nu vă
puteţi conecta la acesta. Pentru a conecta la WLAN, contactaţi furnizorul dvs. de
servicii.
În funcţie de tipul de criptare, numărul de cifre din parolă poate varia.
O conexiune WLAN poate să nu fie posibilă în orice condiţii.
Camera poate afişa o imprimată activată WLAN care poate apărea pe listele PA. Cu
toate acestea, nu vă puteţi conecta la reţea prin imprimantă.
Nu puteţi conecta camera dvs. la o reţea şi la TV simultan.
Conectarea la o reţea poate solicita modificări suplimentare. Costurile vor varia în
funcţie de condiţiile contractului dvs.
•
•
•
•
•
•
•
•
oferite de unii furnizori de servicii de reţea. Introduceţi identificatorul dvs. şi
parola solicitate pentru conectarea la reţeaua WLAN. Pentru informaţii despre
înregistrare sau serviciu, contactaţi furnizorii de servicii de reţea.
Fiţi prudent când introduceţi informaţii personale pentru conexiunea PA. Nu
introduceţi nicio informaţie despre plăţi sau cardul de credit pe camera dvs. foto.
Producătorul nu este răspunzător pentru nicio problemă cauzată de introducerea
unor asemenea informaţii.
Conexiunile disponibile la reţea pot varia în funcţie de ţară.
Caracteristica WLAN a camerei foto trebuie să respecte legile privind transmisia
radio din regiunea dvs. Pentru conformitate, utilizaţi caracteristica WLAN numai
în ţara din care aţi achiziţionat camera foto.
Procesul de reglare al setărilor reţelei pot varia, în funcţiile de condiţiile reţelei.
Nu accesaţi o reţea pe care nu aveţi permisiunea de a o utiliza.
Înainte de a vă conecta la o reţea, asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet.
Nu puteţi încărca sau trimite fişierele captate în anumite moduri.
Fişierele pe care le transferaţi către un alt dispozitiv pot să nu fie acceptate de
acesta. În acest caz, utilizaţi un computer pentru a reda fişierele.
Reţea fără fir 112
Conectarea la o reţea WLAN şi configurarea setărilor reţelei
Introducerea textului
Aflaţi cum să introduceţi textul. Pictogramele din tabelul de mai jos vă permit
să deplasaţi cursorul, să schimbaţi litere mari sau litere mici, etc. Apăsaţi
[D/c/F/t] pentru a vă deplasa la tasta dorită, apoi apăsaţi [o] pentru a
introduce tasta.
Pictogramă Descriere
Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC.
Introduceţi un spaţiu.
Efectuat
Stocaţi textul afişat.
Vizualizaţi ghidul de introducere a textului.
• Puteţi utiliza numai alfabetul în limba engleză în anumite moduri, indiferent de
limba de afişare.
• Pentru a vă deplasa direct la Efectuat, apăsaţi [P].
• Puteţi introduce până la 64 de caractere.
• Ecranul poate fi diferit în funcţie de modul de introducere.
Efectuat
Anulare
Ştergere caracter precedent
Pictogramă Descriere
Ştergeţi ultima literă.
Deplasaţi cursorul.
În modul ABC, schimbaţi litere mari sau litere mici.
Introduceţi ".com".
Reţea fără fir 113
Salvarea automată a fişierelor pe telefonul inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica AutoShare printr-o reţea WLAN. Atunci când captaţi o fotografie cu ajutorul camerei foto, fotografi este
salvată automat pe tetefonul inteligent.
• Caracteristica AutoShare este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu
iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Trebuie să introduceţi o cartelă de memorie pentru a utiliza această caracteristică.
• Dacă setaţi această funcţie, setarea este menţinută chiar dacă modificaţi modul Fotografiere.
• Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în anumite moduri.
1
2
5
De la camera foto, în modul Fotografiere, apăsaţi [m].
De la camera foto, selectaţi AutoShare → Activat.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
este conectat automat.
selectaţi Următor.
3
• O pictogramă care afişează starea conexiunii (
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
App.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
) va apărea pe ecranul
camerei foto.
6
aplicaţia.
4
De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
aceasta.
De la camera foto, captaţi o fotografie.
• Fotografia captată este salvată pe camera foto, apoi este transferată pe
telefonul inteligent.
• Dacă aţi înregistrat un videoclip, acesta este salvat numai pe camera foto.
• Un fişier GIF captat în modul Fotografie de mişcare sau în modul Fotografiere
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
săritură nu este salvat pe telefonul inteligent.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră odată.
Reţea fără fir 114
Trimitere fotografii şi videoclipuri pe un telefon inteligent
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica MobileLink printr-o reţea WLAN. Puteţi trimite facil fotografii sau videoclipuri pe telefonul dvs.
inteligent.
• Caracteristica MobileLink este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele iOS cu
iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Dacă selectaţi fişiere din telefonul inteligent, puteţi vizualiza până la 1000 de fişiere recente şi trimite până la 150 de fişiere odată. Dacă selectaţi fişiere din camera foto, puteţi vizualiza
fişierele care au fost selectate din aceasta. Numărul maxim de fişiere care poate fi trimis variază în funcţie de spaţiul de stocare al telefonului inteligent.
1
2
5
Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.
De la camera foto, selectaţi
.
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
6
selectaţi Următor.
3
4
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
De la camera foto, selectaţi o opţiune de trimitere.
De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Smartphone, puteţi utiliza telefonul
este conectat automat.
inteligent pentru vizualizarea şi partajarea fişierelor stocate pe camera foto.
• Dacă selectaţi Selectare Fişiere din Cameră foto, puteţi selecta fişiere
pentru a le trimite de la camera foto.
7
Pe telefonul inteligent sau de la camera foto, selectaţi fişierele care
vor fi transferate de la camera foto.
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
App.
8
Pe telefonul inteligent, atingeţi butonul copiere sau de la camera
foto, selectaţi Share.
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
• Camera va trimite fişierele.
aplicaţia.
Reţea fără fir 115
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
Camera se conectează la un telefon inteligent care acceptă caracteristica Remote Viewfinder printr-o reţea WLAN. Utilizaţi telefonul inteligent ca declanşator de la distanţă
pentru obturator cu caracteristica Remote Viewfinder. Fotografia captată va fi afişată pe telefonul inteligent.
• Caracteristica Remote Viewfinder este acceptată de telefoanele inteligente din seria Galaxy sau de modelele Galaxy Tab cu Android 2.2 OS sau versiune superioară, sau de dispozitivele
iOS cu iOS 4.3 sau versiune superioară. Înainte de a utiliza această caracteristică, verificaţi firmware-ul dispozitivului şi actualizaţi-l dacă este nevoie.
• Trebuie să instalaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA App pe telefon sau pe dispozitiv, înainte de a utiliza această caracteristică. Puteţi descărca aplicaţia din Samsung Apps, Google
Play Store sau din Apple App Store. Aplicaţia Samsung SMART CAMERA App este compatibilă cu modelele de camere foto Samsung fabricate în 2013 sau ulterior.
1
2
6
Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.
De la camera foto, selectaţi
Pe telefonul inteligent, setaţi următoarele opţiuni de fotografiere.
Pictogramă
.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să descărcaţi aplicaţia,
Opţiune bliţ
selectaţi Următor.
3
Opţiune temporizator
Pe telefonul inteligent, activaţi aplicaţia Samsung SMART CAMERA
App.
Rezoluţie fotografie
• Pentru dispozitivele iOS, porniţi caracteristica Wi-Fi înainte de a porni
Se salvează locaţia
aplicaţia.
4
Raport de zoom
Selectaţi camera foto din listă şi conectaţi telefonul inteligent la
aceasta.
• Când utilizaţi această caracteristică, unele butoane nu sunt disponibile pe
• Telefonul inteligent se poate conecta numai la o singură cameră deodată.
5
Descriere
cameră.
De la camera foto, permiteţi telefonului inteligent să se conecteze la
aceasta.
• Dacă telefonul inteligent a mai fost conectat înainte la camera foto, acesta
este conectat automat.
Reţea fără fir 116
• Butonul de zoom şi cel al obturatorului de pe telefonul inteligent nu vor
funcţiona când utilizaţi această caracteristică.
• Modul Remote Viewfinder acceptă numai dimensiuni de fotografii
şi
.
Utilizarea unui telefon inteligent ca declanşator de la distanţă pentru obturator
7
Pe telefonul inteligent, ţineţi apăsat
8
Eliberaţi
pentru a focaliza.
• Focalizarea este setată automat la AF multiplă.
pentru a fotografia.
• Fotografia va fi redimensionată la 640 X 360 atunci când este stocată în
telefonul inteligent.
• Atunci când folosiţi această funcţie, distanţa ideală dintre cameră şi telefonul
inteligent poate varia în funcţie de zona înconjurătoare.
• Telefonul inteligent trebuie să fie la o distanţă de 7 m de camera foto pentru a
utiliza această caracteristică.
• Durează un timp pentru a capta fotografia după ce eliberaţi
pe telefonul
inteligent.
• Funcţia Remote Viewfinder se va dezactiva atunci când:
- există un apel în intrare pe telefonul inteligent
- camera sau telefonul inteligent se opreşte
- memoria este plină
- sau dispozitivul pierde conexiunea la WLAN
- conexiunea Wi-Fi este slabă sau instabilă
Reţea fără fir 117
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
Puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile pe care le-aţi captat cu camera foto către un PC printr-o reţea fără fir.
Instalarea programului pentru Auto Backup pe calculatorul
dv.
1
2
3
Instalaţi i-Launcher pe PC. (pag. 102)
Trimitere fotografii şi videoclipuri noi la un PC
1
2
Selectaţi
.
Conectaţi camera la PC cu ajutorul cablului USB.
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să instalaţi programul,
Când apare pictograma programului Backup Auto, faceţi clic pe
aceasta.
• Trebuie să configuraţi informaţiile de rezervă de pe PC pentru a utiliza
selectaţi Următor.
caracteristica Backup Auto. Pentru mai multe detalii, consultaţi "Instalarea
programului pentru Auto Backup pe calculatorul dv.". (pag. 118) Dacă
programul Backup Auto este instalat pe PC-ul dvs., puteţi salva informaţiile
despre PC prin cablul USB sau prin conexiunea Wi-Fi.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
• Programul Backup Auto este instalat pe PC iar informaţiile despre PC vor fi
stocate pe camera foto. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza
instalarea.
• De asemenea, puteţi salva informaţii despre PC pe camera foto conectând
PC-ul şi camera foto prin Wi-Fi.
4
Pe Ecranul principal al camerei foto, derulaţi la <Wi-Fi>.
Scoateţi cablul USB.
Înainte de a instala programul, asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la o reţea.
3
Selectaţi un PC pentru backup.
4
Selectaţi OK.
• Dacă aţi efectuat înainte o copiere de rezervă, săriţi la pasul 4.
• Pentru a anula trimiterea, selectaţi Anulare.
• Nu puteţi selecta fişiere individuale pentru copierea de rezervă. Această
funcţie face copii de rezervă numai pentru fişierele noi din camera foto.
• Progresul copiereri de rezervă va fi arătat pe monitorul PC.
Reţea fără fir 118
Utilizarea Backup Auto pentru trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor
• Când transferul este finalizat, camera se va opri automat în aproximativ 30 de
secunde. Selectaţi Anulare pentru a reveni la ecranul anterior şi pentru a nu
permite camerei să se oprească automat.
• Pentru a opri automat PC-ul după finalizarea transferului, apăsaţi [m],
apoi selectaţi Închidere PC după backup → Activat.
• Pentru a schimba PC-ul pentru backup, selectaţi Schimbare PC.
• Când conectaţi camera la WLAN, selectaţi punctul de acces care este conectat la
PC.
• Camera va căuta puncte de acces disponibile chiar dacă vă conectaţi din nou la
acelaşi punct de acces.
• Dacă închideţi camera sau dacă scoateţi bateria în timpul trimiterii fişierelor,
transferul va fi întrerupt.
• Când utilizaţi această caracteristică, controlul declanşatorului este dezactivat pe
camera foto.
• Puteţi conecta doar o cameră la PC în acelaşi timp pentru trimiterea fişierelor.
• Copia de rezervă poate fi anulată din cauza condiţiilor de reţea.
• Fotografiile sau videoclipurile pot fi trimise numai pe rând. Fişierele nu pot fi
trimise din nou chiar dacă reconectaţi camera la un alt PC.
• Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
• Trebuie să dezactivaţi Firewall-ul Windows şi orice alte firewall-uri înainte de a
utiliza această caracteristică.
• Puteţi trimite până la 1000 de fişiere.
• Pe software-ul PC-ului, numele serverului trebuie introdus în alfabet latin şi nu
poate conţine mai mult de 48 de caractere.
• Când sunt create mai multe tipuri de fişiere în acelaşi timp, numai fişiere imagine
(JPG) vor fi trimise către PC cu această caracteristică.
Reţea fără fir 119
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Puteţi modifica setările din meniul e-mail-ului şi puteţi trimite fotografiile sau videoclipurile stocate pe cameră prin e-mail.
Modificarea setărilor din e-mail
6
În meniul de e-mail, puteţi modifica setările pentru a stoca informaţiile dvs. De
asemenea, puteţi seta sau modifica parola e-mailului. Pentru informaţii despre
introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 113)
Selectaţi caseta E-mail, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi
Efectuat.
7
Selectaţi Salvare pentru a salva modificările.
• Pentru ştergerea informaţiilor, selectaţi Resetare.
Stocarea informaţiilor
1
2
Setarea parolei de e-mail
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Selectaţi
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
3
4
5
1
2
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
Selectaţi Setare expeditor.
Selectaţi caseta Nume, introduceţi numele, apoi selectaţi Efectuat.
Setare expeditor
3
4
5
Nume
E-mail
Înapoi
Selectaţi
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
Apăsaţi [m].
Salvare
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Resetare
6
7
8
Reţea fără fir 120
Apăsaţi [m].
Selectaţi Modifică parola → Activat.
• Pentru a dezactiva parola, selectaţi Dezactivat.
La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [o].
• Fereastra pop-up dispare automat chiar dacă nu apăsaţi [o].
Introduceţi o parolă din 4 cifre.
Introduceţi din nou parola.
La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [o].
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
Dacă v-aţi pierdut parola, o puteţi reseta selectând Reset de pe ecranul de setare
a parolei. Când resetaţi informaţiile salvate anterior, informaţiile de setare ale
utilizatorului, adresa de e-mail, şi lista cu e-mail-uri recent expediate vor fi şterse.
Selectaţi
Selectaţi
.
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
.
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
3
Selectaţi caseta Expeditor, introduceţi adresa de e-mail, apoi
selectaţi Efectuat.
• Dacă aţi salvat informaţia, aceasta va fi introdusă în mod automat. (pag. 120)
• Pentru a utiliza o adresă din lista expeditorilor anteriori, selectaţi →
Apăsaţi [m].
Selectaţi Schimbare parolă.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
3
4
5
6
7
8
Puteţi trimite fotografii sau videoclipuri stocate pe cameră prin e-mail. Pentru
informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea textului". (pag. 113)
1
2
Schimbarea parolei de e-mail.
1
2
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
o adresă.
4
Introduceţi parola dvs. de 4 cifre.
Selectaţi Destinatar, introduceţi adresa de e-mail, apoi selectaţi
Efectuat.
• Pentru a utiliza o adresă din lista destinatarilor anteriori, selectaţi
→
o adresă.
• Selectaţi pentru a adăuga destinatari suplimentari. Puteţi introduce până
la 30 destinatari.
• Selectaţi pentru a şterge o adresă din listă.
Introduceţi o parolă nouă din 4 cifre.
Introduceţi din nou parola nouă.
La apariţia ferestrei pop-up, apăsaţi [o].
5
Reţea fără fir 121
Selectaţi Următor.
Trimiterea fotografiilor sau videoclipurilor prin e-mail
6
Derulaţi la fişiere care vor fi trimise, apoi apăsaţi [o].
• Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 7 MB sau
mai puţin.
7
8
Selectaţi Next.
9
Selectaţi Expediere.
• Chiar dacă o fotografie apare ca transferată cu succes, erorile în ceea ce priveşte
•
Selectaţi caseta Comentariu, introduceţi comentariile, apoi selectaţi
Efectuat.
• Camera va trimite e-mailul.
•
•
•
•
Reţea fără fir 122
contul de email al destinatarului pot cauza respingerea sau identificarea ca
spam a fotografiei.
Este posibil să nu puteţi trimite un e-mail dacă nu sunteţi conectat la reţea sau
dacă setările contului dvs. de e-mail sunt incorecte.
Nu puteţi trimite un e-mail dacă dimensiunea fişierelor depăşeşte limita.
Puteţi trimite fotografii cu o rezoluţia maximă de 2M iar durata maximă a unui
videoclip pe care îl puteţi trimite este de 30 de secunde la o rezoluţie de
sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate este
mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai mică.
Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi
trimite un email, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii de
reţea.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
De asemenea, puteţi trimite un e-mail în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând Partajare(Wi-Fi) → E-mail.
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
Încărcaţi fotografiile sau videoclipurile dvs. pe site-urile de partajare a fişierelor. Site-urile Web vor fi afişate pe camera foto. Pentru a încărca fişiere pe anumite site-uri web,
trebuie să vizitaţi site-ul web şi să vă înregistraţi înainte de a conecta camera foto.
Accesarea unui site Web
Încărcarea fotografiilor sau a videoclipurilor
1
2
3
1
2
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Selectaţi
.
Selectaţi un site Web.
OK.
3
celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
4
Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [o].
• Puteţi selecta până la 20 fişiere. Dimensiunea totală trebuie să fie de 10 MB
sau mai puţin. (Pe anumite site-uri web, dimensiunea totală sau numărul de
fişiere pot varia.)
• Dacă apare mesajul de tip pop-up care vă solicită să creaţi un cont, selectaţi
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
Accesaţi site-ul Web cu ajutorul camerei foto.
Selectaţi Upload.
• Dacă v-aţi conectat la Facebook, selectaţi Upload → Încărcare.
• Pe anumite site-uri web, puteţi introduce comentarii selectând caseta
Comentariu. Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi
"Introducerea textului". (pag. 113)
Introduceţi ID-ul şi parola dvs. pentru a vă conecta.
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
textului". (pag. 113)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi → un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.
Trebuie să aveţi deja cont pe site-ul web de partajare a fişierelor pentru a putea
folosi această funcţie.
Reţea fără fir 123
Utilizarea site-urilor Web pentru partajarea fotografiilor sau a videoclipurilor
• Puteţi seta un folder de încărcare pentru Facebook [m], apoi selectând
Folder de încărcare(Facebook) pe ecranul cu lista de site-uri web.
• Nu puteţi încărca fişiere dacă dimensiunea acestora depăşeşte limita. Puteţi
•
•
•
•
•
•
•
încărca fotografii cu o rezoluţie maximă de 2M, iar durata maximă a unui
videoclip pe care îl puteţi încărca este de 30 de secunde la o rezoluţie de
sau un videoclip înregistrat utilizând . Dacă rezoluţia fotografiei selectate este
mai mare de 2M, aceasta va fi automat redimensionată la o rezoluţie mai mică.
(Pe anumite site-uri web, rezoluţia maximă a fotografiilor poate varia.)
Metodele de încărcare a fotografiilor sau a videoclipurilor pot diferi, în funcţie de
site-ul Web selectat.
Dacă, din cauza setărilor de firewall sau de autentificare a utilizatorului, nu puteţi
accesa site-ul Web, contactaţi administratorul de reţea sau furnizorul de servicii
de reţea.
Fotografiile încărcate sau videoclipurile pot primi automat titlul cu data când au
fost capturate.
Este posibil ca viteza conexiunii la Internet să influenţeze viteza de încărcare a
fotografiilor sau pe cea a deschiderii paginilor Web.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
De asemenea, puteţi încărca fotografii sau videoclipuri pe site-uri web de
partajare a fişierelor în modul Redare apăsând [m], apoi selectând
Partajare(Wi-Fi) → un site web dorit.
Nu puteţi încărca videoclipuri pe anumite site-uri web.
Reţea fără fir 124
Utilizarea AllShare Play pentru trimiterea fişierelor
Puteţi încărca fişiere de pe camera foto pe stocarea online Redare AllShare sau vizualizaţi fişierele pe un dispozitiv cu Redare AllShare conectat la acelaşi PA.
4
Încărcarea fotografiilor pe un spaţiu de stocare online
1
2
3
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Selectaţi
Introduceţi ID-ul şi parola dvs., apoi selectaţi Conectare → OK.
• Pentru informaţii despre introducerea textului, consultaţi "Introducerea
textului". (pag. 113)
• Pentru a selecta un ID din listă, selectaţi → un ID.
• Vă puteţi conecta automat dacă v-aţi conectat în prealabil la site-ul Web.
.
Selectaţi Stocare web.
Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să creaţi un cont Redare AllShare
şi un cont cu un serviciu afiliat de stocare online utilizând PC-ul. După ce aţi
terminat crearea conturilor, adăugaţi contul dvs. de stocare online la Redare
AllShare.
• Pentru a modifica dimensiunea pentru fotografiile încărcate, apăsaţi [m],
•
•
•
•
apoi selectaţi Încărcare dimensiune imagine.
Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, puteţi selecta din listă
apăsând [m], apoi selectând Modificare stocare Web.
Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [o].
Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP conectat.
În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
5
6
Reţea fără fir 125
Derulaţi la fişierele pe care doriţi să le încărcaţi, apoi apăsaţi [o].
Selectaţi Upload.
•
•
•
•
•
Dacă v-aţi înregistrat pe mai mult de o stocare web, selectaţi mai întâi una.
Nu puteţi încărca fişiere video pe spaţiul de stocare online AllShare Play.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
Puteţi încărca până la 20 de fişiere.
De asemenea, puteţi încărca fotografii în modul Redare apăsând [m], apoi
selectând Partajare(Wi-Fi) → Redare AllShare.
Utilizarea AllShare Play pentru trimiterea fişierelor
Vizualizarea fotografiilor sau a videoclipurilor pe dispozitive
care acceptă Redare AllShare
1
2
3
7
Pe Ecranul principal, derulaţi la <Wi-Fi>.
Selectaţi
.
Selectaţi Dispozitive din apropiere.
• Dacă apare mesajul de ghidare, apăsaţi [o].
• Camera foto va încerca să se conecteze automat la WLAN prin intermediul
celui mai recent dispozitiv AP (Punct de acces) conectat.
Pe dispozitivul Redare AllShare, răsfoiţi fotografiile sau videoclipurile
partajate.
• Pentru informaţii despre căutarea camerei foto şi răsfoirea fotografiilor sau
a videoclipurilor pe dispozitivul Redare AllShare, consultaţi manualul de
utilizare a dispozitivului.
• Este posibil ca videoclipurile să nu fie redate cum trebuie în funcţie de tipul
dispozitivului Redare AllShare sau de condiţia reţelei. Dacă se întâmplă acest
sau la calitate mai mică şi redaţi-l
lucru, înregistraţi videoclipul din nou în
din nou. Dacă videoclipurile nu sunt redate cum trebuie pe dispozitiv prin
conexiunea fără fir, conectaţi camera foto la dispozitiv cu un cablu A/V.
• În cazul în care camera foto nu a fost conectată anterior la o reţea WLAN,
aceasta va căuta dispozitive AP disponibile. (pag. 109)
• Puteţi seta să permiteţi conectarea numai a dispozitivelor selectate sau a
tuturor dispozitivelor apăsând [m], apoi selectând Control acces DLNA
pe ecran.
• Este creată o listă de fişiere. Aşteptaţi până când celelalte dispozitive
identifică camera foto.
4
Conectaţi dispozitivul Redare AllShare la o reţea, apoi porniţi
caracteristica Redare AllShare.
• Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului pentru mai multe informaţii.
5
De la camera foto, permiteţi dispozitivului Redare AllShare să se
conecteze la aceasta.
6
Pe dispozitivul Redare AllShare, selectaţi o cameră foto la care să vă
conectaţi.
Punct de acces
Reţea fără fir 126
S O cameră foto este conectată la un TV care acceptă Redare AllShare prin
WLAN.
Utilizarea AllShare Play pentru trimiterea fişierelor
• Puteţi partaja până la 1000 de fişiere.
• Pe un alt dispozitiv Redare AllShare, puteţi vizualiza numai fotografiile sau
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Când vizualizaţi fotografii sau videoclipuri pe dispozitivul Redare AllShare,
videoclipurile realizate cu ajutorul camerei foto.
Intervalul conexiunii fără fir între camera foto şi un dispozitiv Redare AllShare
poate varia în funcţie de specificaţiile punctului de acces.
În cazul în care camera foto este conectată la 2 dispozitive Redare AllShare,
redarea poate încetini.
Fotografiile sau videoclipurile vor fi partajate la dimensiunea originală.
Puteţi utiliza această caracteristică numai cu dispozitive care acceptă Redare
AllShare.
Fotografiile sau videoclipurile partajate nu vor fi stocate pe dispozitivul Redare
AllShare, însă pot fi stocate în camera foto pentru a îndeplini specificaţiile
dispozitivului.
Transferul fotografiilor sau videoclipurilor către dispozitivul Redare AllShare
poate dura ceva timp în funcţie de conexiunea la reţea, de numărul de fişiere care
vor fi partajate sau în funcţie de dimensiunea fişierelor.
Dacă opriţi anormal camera foto în timp ce vizualizaţi fotografii sau videoclipuri
pe un dispozitiv Redare AllShare (de exemplu, prin scoaterea bateriei),
dispozitivul consideră camera foto ca fiind conectată în continuare.
Ordinea fotografiilor sau a videoclipurilor de pe camera foto poate fi alta decât pe
dispozitivul Redare AllShare.
În funcţie de numărul de fotografii sau de videoclipuri pe care doriţi să le
partajaţi, încărcarea acestora şi finalizarea procesului iniţial de configurare pot
dura un timp.
Reţea fără fir 127
•
•
•
•
utilizarea continuă a telecomenzii dispozitivului sau efectuarea unor operaţii
suplimentare pe dispozitiv poate împiedica funcţionarea corectă a acestei
caracteristici.
Dacă reordonaţi sau dacă sortaţi fişierele pe camera foto în timp ce le vizionaţi
pe un dispozitiv Redare AllShare, trebuie să repetaţi procesul iniţial de
configurare pentru a actualiza lista de fişiere de pe dispozitiv.
Dacă nu există fişiere în memoria camerei, nu puteţi utiliza această caracteristică.
Vă recomandăm să utilizaţi un cablu de reţea pentru a conecta dispozitivul
Redare AllShare la punctul de acces. Aceasta va minimiza orice ‘Bâlbâială’ a
videoclipului pe care o puteţi experimenta în timpul redării conţinutului.
Pentru vizualizarea pe un dispozitiv AllShare Play utilizând caracteristica
Dispozitive din apropiere activaţi modul lansare multiplă la PA.
Trimitere fotografii utilizând Wi-Fi Direct
Când camera foto se conectează prin intermediul unei reţele WLAN la un dispozitiv care acceptă funcţia Wi-Fi Direct, puteţi trimite fotografii către dispozitiv. Este posibil ca
această funcţie să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
1
2
3
Pe dispozitiv, activaţi opţiunea Wi-Fi Direct.
De la camera foto, în modul Redare, derulaţi la o fotografie.
Apăsaţi [m], apoi selectaţi Partajare(Wi-Fi) → Wi-Fi Direct.
• Când sunteţi în vizualizare imagine unică, puteţi trimite numai o singură
fotografie odată.
• Când vă aflaţi în vizualizarea tip miniaturi, puteţi selecta mai multe fotografii
derulând la miniaturi, apoi apăsând [o]. Selectaţi Next când aţi terminat
selectarea fotografiilor.
4
Selectaţi dispozitivul din lista camerei foto cu dispozitivele Wi-Fi
Direct.
• Asiguraţi-vă că opţiunea Wi-Fi Direct a dispozitivului este pornită.
• De asemenea, puteţi selecta camera foto din lista de dispozitive a
dispozitivelor Wi-Fi Direct.
5
Pe dispozitiv, lăsaţi camera să se conecteze la dispozitiv.
• Fotografia va fi trimisă către dispozitiv.
• Puteţi transfera până la 20 de fişiere odată.
• Dacă nu există fotografii în memoria camerei nu puteţi utiliza această
caracteristică.
• Dacă nu vă puteţi conecta la un dispozitiv Wi-Fi Direct, actualizaţi dispozitivul
cu cea mai recentă versiune de firmware. Este posibil ca această funcţie să nu fie
acceptată de anumite dispozitive.
Reţea fără fir 128
Setări
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări ………………………………………………… 130
Accesarea meniului de setări …………………………………
Sunet …………………………………………………………
Ecran …………………………………………………………
Conectivitate …………………………………………………
General ………………………………………………………
130
131
131
132
133
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
Accesarea meniului de setări
1
2
3
4
Selectaţi un articol.
Pe Ecranul principal, derulaţi la <De bază>.
Sunet
Selectaţi
Volum
.
Selectaţi un meniu.
Setări
Sunet bip
Activat
Sunet obturator
Sunet 1
Sunet de pornire
Sunet
Sunet AF
Ecran
Conectivitate
General
Înapoi
5
Mediu
Dezactivat
Activat
Selectare
Selectaţi o opţiune.
Volum
Dezactivat
Silenţios
Pictogramă Descriere
Sunet: setaţi diferite sunete pentru camera foto şi volumul.
(pag. 131)
Ecran: personalizaţi setările afişajului. (pag. 131)
Conectivitate: setaţi opţiunile pentru conectare. (pag. 132)
General: modificaţi setările pentru sistemul camerei foto, cum
ar fi formatul memoriei şi numele implicit al fişierelor. (pag. 133)
Mediu
Maxim
Înapoi
6
Setări 130
Selectare
Apăsaţi [m] pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul de setări
Sunet
Ecran
* Implicit
Element
Volum
Sunet bip
Sunet
obturator
Sunet de
pornire
Sunet AF
Descriere
Setaţi volumul tuturor sunetelor. (Dezactivat, Silenţios, Mediu*,
Maxim)
Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când apăsaţi butonul
declanşator. (Dezactivat, Activat*)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
butonul declanşator. (Dezactivat, Sunet 1*, Sunet 2, Sunet 3)
Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o porniţi.
(Dezactivat*, Zbor, Show laser, Nor)
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci când apăsaţi
până la jumătate pe butonul declanşator. (Dezactivat, Activat*)
* Implicit
Element
Imagine de
pornire
Descriere
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze atunci când porniţi
camera foto.
• Dezactivat*: nu se afişează nicio imagine de pornire.
• Logo: se afişează o imagine implicită stocată în memoria
internă.
• Imagine utilizator: selectaţi Imagine utilizator din fotografiile
pe care le-aţi capturat în memorie.
• Camera foto va salva numai o singură Imagine de Utilizator în
memoria internă la un moment dat.
• Dacă selectaţi o fotografie nouă ca Imagine de Utilizator sau
dacă resetaţi camera foto, camera foto va şterge imaginea
curentă.
Imagini de
fundal
Rând ghid
Afişare Dată/
Oră
Ecran ghid de
ajutor
Setări 131
Setaţi imaginea de fundal pentru ecranul Principal cu imaginea
dorită. (Galerie imagini de fundal, Album)
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o scenă.
(Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, Încrucişat, Diagonal)
Setaţi dacă afişaţi sau nu data şi ora pe ecranul camerei foto.
(Dezactivat*, Activat)
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui meniu.
(Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
* Implicit
Element
Luminozitate
ecran
Vizualizare
rapidă
Economisire
energie
Descriere
Reglaţi luminozitatea ecranului. (Auto*, Întunecat, Normală,
Luminos)
Conectivitate
* Implicit
Element
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi selectat
Auto.
Setaţi dacă doriţi examinarea unei imagini realizate înainte de
revenirea la modul Fotografiere. (Dezactivat, Activat*)
Ieşire video
Această caracteristică nu funcţionează în anumite moduri.
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de secunde,
camera foto trece automat în modul de Economisire a energiei.
(Dezactivat*, Activat)
i-Launcher
În modul Economisire energie, apăsaţi orice buton în afară de
[X] pentru a relua utilizarea camerei.
Setări 132
Descriere
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de regiunea dvs.
• NTSC: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China,
Danemarca, Anglia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Kuweit,
Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda etc
Setaţi pornirea automată a programului i-Launcher în momentul
în care conectaţi camera foto la computer. (Dezactivat, Activat*)
Meniul de setări
* Implicit
General
* Implicit
Element
Informaţii reţea
Descriere
Căutaţi adresa Mac şi numărul de serie al camerei dvs.
Language
Setaţi limba de afişare a textului.
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi în
altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou fus orar.
(Acasă*, Vizită)
Setaţi data şi ora.
Setaţi formatul datei. (AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA,
ZZ/LL/AAAA)
Fus orar
Setare Dată/Oră
Tip Dată
Tipul de dată implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Element
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: setaţi ca numărul de fişiere să înceapă cu
0001 când introduceţi o nouă cartelă de memorie, când
formataţi o cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
• Serie*: setaţi ca numărul de fişiere să reia numărul
de fişiere anterior când introduceţi o nouă cartelă de
memorie, când formataţi o cartelă de memorie sau
când ştergeţi toate fişierele.
• Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar
Nr. fişier
numele implicit al primului fişier este SAM_0001.
• Numărul fişierelor creşte cu unul, de la SAM_0001 la
SAM_9999, de fiecare dată când captaţi o fotografie
sau înregistraţi un videoclip.
• Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la
100PHOTO la 999PHOTO.
• Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate într-un
folder este 9999.
• Camera foto defineşte numele fişierelor conform
standardului Digital rule for Camera File system (DCF)
. Dacă modificaţi numele fişierelor în mod intenţionat,
camera foto poate să nu redea fişierele.
Setaţi formatul pentru oră. (12 ore, 24 ore)
Tip oră
Descriere
Tipul de oră implicit poate fi diferit în funcţie de limba
selectată.
Setări 133
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din dreapta
* Implicit
Element
DIRECT LINK (buton
Wi-Fi)
jos al fotografiei.
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima corect
Imprimare
data şi ora.
• Camera foto nu va afişa data şi ora în cazul în care:
- selectaţi Text în modul Scenă
- selectaţi modul Panoramă vie, Autoportret, Copii,
Fotografiere săritură, Fotografie portret, Paletă
înfrumuseţare sau Fotografie de mişcare
- capturaţi o fotografie cu ecranul frontal
Lampă AF
Format
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu efectuaţi
nicio operaţiune pentru o anumită perioadă de timp.
(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Închidere automată
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea bateriei.
• Camera nu se va opri automat atunci când este
conectată la un computer sau la reţeaua WLAN şi
atunci când redaţi o expunere de diapozitive sau
videoclipuri.
Resetare
Licenţe open source
Setări 134
Descriere
Porniţi o funcţie Wi-Fi prestabilită apăsând [x].
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare AllShare)
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în locuri
întunecate pentru a vă ajuta la focalizare. (Dezactivat,
Activat*)
Formataţi memoria internă şi cartela de memorie.
Formatarea va şterge toate fişierele, inclusiv fişierele
protejate. (Da, Nu)
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le
utiliza pentru captarea imaginilor.
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere. Data, ora,
limba şi setările ieşirii video nu vor fi resetate. (Da, Nu)
Vizualizaţi licenţe open source.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi întreţinere.
Mesaje de eroare ………………………………………………… 136
Întreţinerea camerei foto ……………………………………… 137
Curăţarea camerei foto ………………………………………
Folosirea sau depozitarea camerei foto ……………………
Despre cartelele de memorie ………………………………
Despre baterie ………………………………………………
137
138
139
142
Înainte de a contacta un centru de service …………………… 146
Specificaţiile camerei foto ……………………………………… 149
Glosar …………………………………………………………… 153
Index ……………………………………………………………… 158
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Eroare card
Card neacceptat.
Conexiune nestabilită.
DCF Full Error
Dispozitiv deconectat.
Eroare fişier
Soluţii propuse
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o
dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Mesaj de eroare
Cartela de memorie introdusă nu este suportată de
camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de memorie
microSD, microSDHC, sau microSDXC.
• Camera foto nu se poate conecta la reţea utilizând
punctul de acces selectat. Selectaţi un alt punct de
acces şi încercaţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să se conecteze la celelalte
dispozitive. Încercaţi să vă conectaţi din nou.
Numele fişierelor nu corespund standardului DCF.
Transferaţi fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela. Apoi, deschideţi meniul
Setări şi selectaţi General → Nr. fişier → Resetare.
(pag. 133)
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului
de fotografii. Selectaţi din nou un dispozitiv care
acceptă Redare AllShare.
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un centru de
service.
Iniţializare nereuşită.
Sistemul de fişiere nu
este acceptat.
Parolă incorectă
Baterie descărcată
Memorie plină
Nu este fişier imagine
Transfer fotografie
nereuşit.
Transfer nereuşit.
Anexe 136
Soluţii propuse
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere FAT
a cartelei de memorie introduse. Formataţi cartela de
memorie pe cameră.
Camera foto nu a reuşit să localizeze un dispozitiv care
acceptă Redare AllShare. Porniţi dispozitivele din reţea
care acceptă Redare AllShare.
Parola pentru transferul fişierelor într-o altă cameră foto
este greşită. Introduceţi parola corectă.
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi bateria.
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi o
nouă cartelă de memorie.
Capturaţii imagini sau introduceţi o cartelă de memorie
care conţine câteva fotografii.
Conexiunea la reţea s-a întrerupt în timpul transferului
de fotografii. Încercaţi repornirea caracteristicii Redare
AllShare.
• Camera foto nu a reuşit să trimită o fotografie la
celălalt dispozitiv. Încercaţi să trimiteţi din nou.
• Camera foto nu a reuşit să trimită un e-mail sau să
transfere o fotografie la dispozitivul care acceptă
Redare AllShare. Verificaţi conexiunea de reţea şi
încercaţi din nou.
Întreţinerea camerei foto
Corpul camerei foto
Curăţarea camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi uşor obiectivul cu
o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi un lichid de curăţare pentru obiective
pe o bucată de hârtie de curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare pe acesta.
Anexe 137
Întreţinerea camerei foto
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp, puneţi-o într-un
Folosirea sau depozitarea camerei foto
container etanş, împreună cu un material absorbant, cum ar fi silicagel.
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie reîncărcate înainte de
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de crescută, sau cu
•
•
•
•
•
utilizare.
variaţii mari de umiditate.
Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi depozitarea acesteia în
locuri cu temperaturi crescute, neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură şi de vibraţii
excesive pentru a evita deteriorări importante.
Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau
slab aerisite, pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor
interne.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a combustibililor sau
a substanţelor chimice inflamabile. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide
inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto
sau cu accesoriile acesteia.
Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Data şi ora curentă pot fi iniţializate când camera foto este pornită după ce
camera foto şi bateria au fost separate pentru o perioadă îndelungată.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede.
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se poate forma
condens pe lentilă sau componentele interne ale camerei foto. În acest caz, opriţi
camera foto şi aşteptaţi cel puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de
memorie, scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se evaporă
înainte de a o reintroduce.
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate cauza vătămări dvs.
sau altor persoane sau deteriorarea camerei foto.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele mobile şi poate
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi pe plajă sau în alte
zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi bateria, adaptorul sau
împiedica funcţionarea corectă.
• Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
• Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei la şocuri.
cartela de memorie cu mâinile ude. Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate
cauza deteriorarea acesteia.
Anexe 138
Întreţinerea camerei foto
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci când nu este folosită.
•
•
•
•
•
•
•
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot provoca
Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o departe de nisip, obiecte ascuţite sau
monede.
Nu utilizaţi camera foto în cazul în care ecranul este fisurat sau spart. Sticla spartă
sau vopseaua acrilică pot cauza leziuni la mâini şi faţă. Duceţi camera foto la un
centru service Samsung pentru a fi reparată.
Nu plasaţi niciodată camerele foto, bateriile, încărcătoarele sau accesoriile lângă,
pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau
radiatoare. Aceste dispozitive pot fi deformate şi se pot supraîncălzi şi pot cauza
un incendiu sau o explozie.
Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate
decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a
acestuia.
Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul cu un material
moale, curat, fără impurităţi.
În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În acest mod
cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto pentru a o folosi din nou.
În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu ar trebui
să afecteze durata de viaţă sau performanţele camerei foto.
Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp până la pornire,
culoare se poate modifica temporar, sau pot apărea imagini fantomă. Aceste
condiţii nu derivă din funcţionarea necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine
atunci când camera foto ajunge la temperaturi normale.
persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii, eczeme sau umflături.
Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste simptome, încetaţi imediat să utilizaţi
camera foto şi consultaţi un medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de
acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele materiale cauzate de utilizarea
necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de service pentru camera
foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal asemenea lucrări. Nicio deteriorare
rezultată din lucrările de service efectuate de personal necalificat nu este
acoperită de garanţie.
Despre cartelele de memorie
Cartele de memorie acceptate
Camera dvs. foto acceptă cartele de memorie microSD (Secure Digital), microSDHC
(Secure Digital High Capacity), sau microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).
Anexe 139
Pentru a citi date cu un PC sau cititor de cartele de memorie,
introduceţi cartela de memorie într-un adaptor corespunzător.
Întreţinerea camerei foto
Videoclip
Capacitatea cartelei de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de condiţiile de
fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o cartelă de memorie de 2 GB
microSD:
Dimensiune
1280 X 720
Fotografie
Dimensiune
Excelentă
Bună
Normală
218
432
639
245
483
714
288
566
835
341
669
984
638
1228
1777
1006
1897
2692
1329
2461
3437
2508
4359
5780
640 X 480
320 X 240
Pentru partajare
30 CPS
Aprox. 26' 20"
Aprox. 46' 55"
Aprox. 261' 11"
Aprox. 261' 11"
Cifrele de mai sus sunt măsurate fără utilizarea funcţiei zoom. Timpul de înregistrare disponibil
poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a
stabili durata totală de înregistrare.
Anexe 140
Întreţinerea camerei foto
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanţe străine.
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
• Evitaţi expunerea cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau la
•
•
•
•
•
•
•
•
temperaturi foarte ridicate (sub 0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile
extreme pot cauza funcţionarea defectuoasă a cartelor de memorie.
Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă introduceţi cartela de
memorie în direcţia incorectă, este posibil să deterioraţi camera foto sau cartela
de memorie.
Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto sau de un computer.
Reformataţi cartela de memorie cu camera dvs. foto.
Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de memorie.
Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp ce indicatorul
luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot pierde date.
După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de memorie, nu mai puteţi
stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le supuneţi la impact sau
presiune.
Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone cu temperaturi înalte,
cu umiditate ridicată sau cu substanţe corozive.
•
•
•
•
Anexe 141
În cazul în care cartela de memorie este murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale
înainte de a o introduce în camera foto.
Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide, praf sau substanţe
străine. În caz contrar, cartelele de memorie sau camera foto pot funcţiona
necorespunzător.
Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a o proteja de
descărcările electrostatice.
Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard disk, un CD sau
un DVD.
Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de memorie se poate
încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea necorespunzătoare.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Întreţinerea camerei foto
Despre baterie
Durată de viaţă a bateriei
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Timp mediu de fotografiere /
Număr de fotografii
Specificaţii baterie
Specificaţii
Model
Descriere
BP70A
Tip
Baterie litiu-ion
700 mAh
3,7 V
Capacitate celulă
Tensiune
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Condiţii de testare(când bateria este complet
încărcată)
Durata de viaţă a bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în modul Program, în
întuneric, la rezoluţia , calitate Bună, cu DIS
activat.
Fotografii
Aproximativ
120 min/
Aproximativ
240 fotografii
Videoclipuri
Aproximativ
100 min
Aproximativ 160 min
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai mult.
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar, faceţi o
singură fotografie şi măriţi sau micşoraţi.
2. Setaţi opţiunea bliţului la Dezactivat, faceţi o
singură fotografie şi măriţi sau micşoraţi.
3. Efectuaţi paşii 1 şi 2, aşteptând 30 de secunde
între fiecare pas. Repetaţi procesul timp de
5 minute, apoi opriţi camera foto pentru
1 minut.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Înregistraţi videoclipuri la o rezoluţie de
30 CPS.
şi la
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot varia în
funcţie de utilizarea propriu-zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
• Când utilizaţi funcţii de reţea, bateria se va consuma mai repede.
Anexe 142
Întreţinerea camerei foto
Mesaj pentru baterie descărcată
Precauţii la folosirea bateriei
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se colorează în roşu şi apare
mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub
•
•
•
•
•
•
0 °C/ 32 °F sau peste 40 °C/ 104 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea
de încărcare a bateriilor.
Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din jurul camerei
bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta folosirea normală a camerei foto.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
La temperaturi sub 0 °C/ 32 °F, capacitatea şi durata bateriei pot scădea.
Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar revine la normal la
temperaturi mai blânde.
Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă îndelungată.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp şi pot cauza
deteriorări grave ale camerei foto. Depozitarea camerei foto pentru perioade
îndelungate cu bateria instalată cauzează descărcarea bateriei. Este posibil să nu
puteţi reîncărca bateria descărcată complet.
Atunci când nu utilizaţi camera foto pentru o perioadă îndelungată (3 luni sau mai
mult), verificaţi bateria şi reîncărcaţi-o regulat. Dacă lăsaţi bateria să se descarce
continuu, capacitatea şi viaţa acesteia se poate micşora, ceea ce poate duce la o
funcţionare necorespunzătoare, la incendiu sau explozie.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie împotriva
deteriorărilor.
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o
conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau
permanente ale acesteia şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă indicatorul luminos pentru stare este stins, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu se va încărca
complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru poate cauza
incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză, puteţi provoca un
incendiu sau şocuri electrice.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp ce bateria
Anexe 143
este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită multă energie va provoca
închiderea camerei. Pentru a folosi camera normal, reîncărcaţi bateria.
Întreţinerea camerei foto
• Dacă reconectaţi cablul de alimentare când bateria este complet încărcată,
•
•
•
•
•
indicatorul luminos pentru stare porneşte pentru aproximativ 30 de minute.
Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcaţi
bateria până când indicatorul luminos pentru stare se stinge.
Dacă indicatorul luminos pentru stare clipeşte în culoarea roşie, reconectaţi cablul
sau scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când temperatura
este prea ridicată, indicatorul luminos pentru stare poate clipi în culoarea roşie.
Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a acestora. După
finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la camera foto.
Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru poate cauza
deteriorarea cablului.
Procedaţi cu grijă la manipularea şi aruncarea la deşeuri a bateriilor şi a
încărcătoarelor
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările locale când aruncaţi la
deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire,
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un
computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere de ieşire
(5 V, 500 mA)
Anexe 144
cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă
sunt supraîncălzite.
Întreţinerea camerei foto
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum căderea din locaţii
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se poate solda cu
vătămări corporale sau cu deces. Pentru siguranţa dvs., urmaţi aceste
instrucţiuni de manipulare corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau alte anomalii la baterie,
întrerupeţi imediat utilizarea bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice, recomandate de
producător şi încărcaţi bateria numai prin metoda descrisă în acest
manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o expuneţi la
medii excesiv de calde, precum interiorul unui vehicul închis pe timp de
vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu temperatură şi
umiditate ridicată, precum saune sau cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum lenjerie de
pat, covoare sau pături electrice, pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu obiecte metalice,
precum coliere, monezi, chei sau ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate de
producător.
aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau la temperaturi
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum lumina solară, foc sau
similar.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în funcţie de ţară
sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri conform cu regulamentele locale
şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în acest manual al
utilizatorului. Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este incorect
încărcată.
Anexe 145
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile sugerate, dar aveţi în
continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
Soluţii propuse
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect. (pag. 23)
• Încărcaţi bateria.
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul Închidere automată.
Camera foto se
opreşte brusc
Bateria camerei foto
se descarcă rapid
(pag. 134)
Situaţie
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie.
Nu puteţi face
fotografii
•
•
•
•
•
• Camera foto se poate opri pentru a împiedica
deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui
impact. Reporniţi camera foto.
• Este posibil ca bateria să se descarce rapid la
temperaturi scăzute (sub 0 °C/ 32 °F). Păstraţi bateria
caldă introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor
descarcă rapid bateria. Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile, care trebuie
înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie nouă dacă durata
de viaţă a bateriei se reduce rapid.
Soluţii propuse
Camera foto se
blochează
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi
o nouă cartelă.
Formataţi cartela de memorie.
Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă
de memorie nouă.
Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la
Dezactivat. (pag. 67)
Bliţul nu funcţionează
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Camera foto se
încălzeşte
Anexe 146
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Bliţul se declanşează
pe neaşteptate
Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită electricităţii
statice. Camera foto nu funcţionează necorespunzător.
Situaţie
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare setată este
potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 70)
Fotografia este
neclară
Data şi ora sunt
Setaţi data şi ora în setările de afişare. (pag. 133)
incorecte
Ecranul sau butoanele
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
nu funcţionează
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient
Cartela de memorie
conţine o eroare
Nu poate reda fişiere
Soluţii propuse
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi foarte scăzute,
se poate produce decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o
performanţă mai bună a ecranului, utilizaţi camera foto la
temperaturi moderate.
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Consultaţi "Atenţie la folosirea cartelelor de memorie"
pentru mai multe detalii. (pag. 141)
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest
fişier sa nu fie redat de camera foto (numele fişierului
trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi această
situaţie, redaţi fişierele pe computer.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar,
curăţaţi obiectivul. (pag. 137)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de acoperire a
bliţului. (pag. 150)
Culorile din fotografie O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare nerealistă.
nu corespund celor
Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru balanţa de
din scena reală
alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 77)
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag. 67)
Fotografia este prea
luminoasă
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 69)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 75)
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag. 67)
Fotografia este prea
întunecată
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 69)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 75)
Anexe 147
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată
Televizorul nu
afişează fotografiile
•
Soluţii propuse
• Opriţi programul i-Launcher şi reporniţi-l.
• Asiguraţi-vă că i-Launcher este setat la Activat în
corect la TV prin cablul A/V.
Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine
fotografii.
Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul USB.
Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat.
meniul de setări. (pag. 132)
• În funcţie de specificaţiile şi mediul computerului
i-Launcher nu
funcţionează
corespunzător
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera
•
•
•
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea
statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
Videoclipurile nu pot fi redate de unele programe de
redare a acestora. Pentru a reda fişiere video captate cu
ajutorul camerei foto, utilizaţi programul Vizualizator
multimedia pe care îl puteţi instala cu programul
i-Launcher pe computerul dvs.
dvs., programul poate să nu fie lansat automat. În
acest caz, faceţi clic pe start → Toate programele →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher pe
computer. (Pentru Windows 8, deschideţi ecranul Start,
apoi selectaţi All apps (Toate aplicaţiile) → Samsung
i-Launcher.) Sau, faceţi clic pe Aplicaţii → Samsung →
i-Launcher pe computerul dvs. cu Mac OS.
TV-ul sau computerul
dvs. nu pot afişa
fotografiile şi
videoclipurile care
sunt stocate pe o
cartelă de memorie
microSDXC.
Cartelele de memorie microSDXC utilizează sistemul
de fişiere exFAT. Asiguraţi-vă că dispozitivul extern este
compatibil cu sistemul de fişiere exFAT înainte de a
conecta camera foto la dispozitivul respectiv.
Computerul nu
recunoaşte o
cartelă de memorie
microSDXC.
Cartelele de memorie microSDXC utilizează sistemul
de fişiere exFAT. Pentru a utiliza cartele de memorie
microSDXC pe un computer cu Windows XP, descărcaţi şi
actualizaţi driver-ul de sistem de fişiere exFAT de pe
site-ul web Microsoft.
Anexe 148
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,33" (Aproximativ 7,73 mm) CCD
Număr efectiv de
Aproximativ 16,2 mega-pixeli
pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 16,5 mega-pixeli
Interval
Normal (AF)
Macro
Auto macro
Larg (W)
80 cm-infinit
5-80 cm
5 cm-infinit
Tele (T)
250 cm-infinit
100-250 cm
100 cm-infinit
Viteză obturator
Distanţă focală
Obiectiv Samsung f = 4,5-22,5 mm
(echivalent film de35 mm: 25-125 mm)
•
•
•
•
Interval F-stop
F2.5 (W)-F6.3 (T)
Expunere
Zoom
Mod imagine statică: 1,0-5,0X (Zoom optic X Zoom digital:
25,0X, Zoom optic X Zoom Intelli: 10,0X)
Control
Program AE
Mod de
măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Tip
LCD TFT
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
Caracteristică
• Ecran principal: 2,7" (67,5 mm) 230K
• Ecran frontal: 1,48" (37,6 mm) 61K
Echivalent ISO
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200
Obiectiv
Ecran
Focalizare
Tip
Focalizare automată TTL (AF centru, AF multiplă, AF de
urmărire, Identificare faţă AF)
Anexe 149
Auto: 1/8-1/2000 sec.
Program: 1-1/2000 sec.
Noapte: 16-1/2000 sec.
Artificii: 2 sec.
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Fotografiere
Mod
Dezactivat, Smart Auto, Auto, Ochi roşii, Auxiliar,
Sincronizare lentă
Interval
• Lăţime: 0,3-4,2 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5-1,6 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 4 sec.
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii de noapte,
Fotografii
Reducere mişcare
Stabilizare Digitală a Imaginii (DIS)
Efect
• Filtru Foto (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,
Mod Fotografiere
Mod Filmare
videoclipuri
Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen animat, Filtru
încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de peşte, Film Vechi,
Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie
• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie
Filtru Film (Filtru inteligent): Miniatură, Întunecare colţuri,
Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Clasic, Retro, Efect Paletă 1,
Efect Paletă 2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4
Portret în contre-jour, Noapte, Fundal luminos, Peisaj, Alb,
Verde natural, Cer senin, Apus, Macro, Text macro,
Culori Macro, Trepied, Action, Artificii, Lumânare, Lumină
de spoturi, Lumină de spoturi (Macro), Lumină de spoturi
(Portret)), Program, Scenă (Peisaj, Apus, Răsărit,
Fundal luminos, Plajă/zăpadă, Text), Panoramă vie,
Autoportret, Copii, Fotografiere săritură, Fotografie portret,
Poză Nocturnă, Captură Prim-plan, Ramă Magică,
Paletă înfrumuseţare, Filtru Foto, Fotografie divizată,
Fotografie de mişcare
• Cadre multiple: Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB
• Temporizator: Dezactivat, 10 sec, 2 sec, Dublu (10 sec, 2 sec)
• Moduri: Film Inteligent (Peisaj, Cer senin, Verde natural,
Apus), Film, Filtru Film
Videoclipuri
• Format: MP4 (H.264) (Timp maxim de înregistrare: 20 min)
• Dimensiune: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Pentru
partajare
• Frecvenţă cadre: 30 CPS
• Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit, Fără sunet
• Editare video (integrată): Pauză în timpul înregistrării
Balans de alb
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_L,
Tungsten, Parametri personalizare
Imprimare dată
Data/ora, Dată, Dezactivat
Anexe 150
Specificaţiile camerei foto
Redare
Pictogramă
• Tip: Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video
Fotografii
Videoclipuri
• Editare: Redimensionare, Rotire, Filtru inteligent, Tăiere
• Efect: Ajustare imagine (Luminozitate, Contrast, Saturaţie,
4608 X 3072
4608 X 2592
ACB, Retuşare faţă), Filtru inteligent (Normal, Miniatură,
Întunecare colţuri, Pictură de cerneală, Pictură în ulei, Desen
animat, Filtru încrucişat, Schiţă, Focaliz. Uşoară, Ochi de
peşte, Film Vechi, Semiton, Clasic, Retro, Mărire fotografie)
Dimensiune
fotografie
2592 X 1944
1920 X 1080
• Memorie internă: Aproximativ 10 MB
• Memorie externă (Opţional): cartelă microSD (2 GB garantat),
Format fişier
3648 X 2736
1984 X 1488
Editare: Captare imagine statică, Ajustare timp
Stocare
Suport
Rezoluţie
4608 X 3456
cartelă microSDHC (până la 32 GB garantat),
cartelă microSDXC (până la 64 GB garantat)
Capacitatea memoriei interne ar putea să nu corespundă
acestor specificaţii.
1024 X 768
Reţea fără fir
MobileLink, Remote Viewfinder, Backup Auto, E-mail, SNS şi Cloud, Redare
AllShare, AutoShare, Wi-Fi Direct
• Imagine statică: JPEG (DCF), EXIF 2.21, GIF
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
Anexe 151
Specificaţiile camerei foto
Interfaţă
Dimensiuni (l x Î x A)
Conector de
ieşire digitală
USB 2.0
Intrare/ieşire
audio
Difuzor intern (Mono), Microfon (Mono)
Ieşire video
A/V: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
5V
95,5 x 55,2 x 18,4 mm (fără protuberanţe)
Greutate
116,3 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Temperatură de funcţionare
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
Baterie Litiu-ion (BP70A, 700 mAh)
Tip conector
Micro USB (5 pini)
0-40 °C
Umiditate de funcţionare
5-85 %
Software
i-Launcher
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţelor.
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Anexe 152
Glosar
ACB (Echilibrare automată a contrastului)
Această opţiune îmbunătăţeşte automat contrastul imaginilor atunci când subiectul
este luminat din spate sau atunci când există un contrast mare între subiect şi
fundal.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o fotografie. De obicei,
respectarea regulilor terţilor duce la o compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de fişiere pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA).
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri diferite pentru a
facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce poate fi focalizat în
mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea câmpului variază în funcţie de apertura
obiectivului, distanţa focală şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu,
selectarea unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face neclar
fundalul unei compoziţii.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe subiect. Camera foto
foloseşte contrastul pentru a focaliza automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul este deschis,
întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru se întâmplă deseori atunci când
viteza obturatorului este mică. Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea
acesteia, utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ, folosiţi un
trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera foto.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil împrenă cu
obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi zoom-ul digital, calitatea imaginii
se deteriorează pe măsură ce mărirea creşte.
Anexe 153
Glosar
DIS (Stabilizare digitală a imaginii)
Această caracteristică compensează în timp real mişcarea sau vibrarea atunci când
fotografiaţi. Poate exista un anumit grad de degradare a imaginii în comparaţie cu
Stabilizarea optică a imaginii.
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei foto. Expunerea
este controlată de combinaţia dintre viteza obturatorului, valoarea aperturii şi
sensibilitatea ISO.
EV (Valoare de expunere)
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere măsurată de camera
foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi expunerea fotografiilor dvs. Setaţi
compensarea EV la -1,0 EV pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1,0
EV cu un grad mai luminoasă.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri corespunzătoare în condiţii de
lumină scăzută.
Compensare EV
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi aperturii obiectivului
ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru camerele foto
digitale create de Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA).
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în milimetri). Distanţele
focale mai lungi determină restrângerea unghiurilor de vedere, iar subiectul este
mărit. Distanţele focale mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de standard
internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil să ofere calitate video bună la
rate scăzute de biţi, creat de Joint Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit pentru fiecare pixel
din imagine. Fiecare fotosit înregistrează luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul
expunerii. Tipurile frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Anexe 154
Glosar
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film echivalent utilizat
într-o cameră de filmat. La setări mai mari a sensibilităţii ISO, camera foto utilizează
o viteză mai mare a obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu sensibilitate
ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale. Imaginile JPEG sunt
comprimate pentru a reduce dimensiunea totală a fişierului, cu deteriorarea minimă
a rezoluţiei imaginii.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum. Acest ecran
are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi CCFL sau LED-uri, pentru a
reproduce culorile.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a obiectelor foarte
mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera foto poate menţine o focalizare
exactă pe obiectele mici la o cotă aproape de dimensiunea reală (1:1).
Mod de măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto măsoară
cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca pixeli luminoşi
deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de obicei atunci când fotografiile sunt
captate cu sensibilitate ridicată sau când sensibilitatea este setată automat într-un
loc întunecat.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv şi nu deteriorează
calitatea imaginilor.
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine digitală. Imaginile de
calitate superioară au un grad de comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o
dimensiune mai mare a fişierului.
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu rezoluţie ridicată
conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai multe detalii decât imaginile cu
rezoluţie scăzută.
Anexe 155
Glosar
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii şi închiderii
declanşatorului, şi este un factor important în luminozitatea unei fotografii,
controlând cantitatea de lumină care trece prin apertură înainte să ajungă la
senzorul de imagine. O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează mai uşor subiecţii
în mişcare.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini (exterioare) în
comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în colţuri poate fi utilă pentru subiecţii
poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu, verde şi albastru)
dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului de alb sau de culaore este acela de a
reda corect culorile într-o imagine.
Anexe 156
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul
şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind
că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau
sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să
le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică
faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu
sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea
omului sau pentru mediu.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul
sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole
pentru a fi reciclate în mod ecologic.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor,
vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi
condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu
trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
PlanetFirst reprezintă angajarea companiei Samsung Electronics în
direcţia dezvoltării durabile şi a responsabilităţii sociale prin activităţi
ecologice de business şi de management.
Anexe 157
Index
Curăţare
A
B
C
Accesorii opţionale 19
Backup Auto 118
Calitate imagine 65
AF de urmărire 72
Balans de alb 77
Ajustare imagine
Baterie
Captarea unei imagini din
videoclip 94
ACB 97
Claritate 80
Contrast
Mod Fotografiere 80
Modul Redare 97
Luminozitate
Mod Fotografiere 75
Modul Redare 97
Saturaţie
Mod Fotografiere 80
Mod Redare 97
Apăsarea până la jumătate pe
declanşator 41
AutoShare 114
Atenţie 143
Introduceţi 23
Încărcare 24
Bliţ
Auto 67
Auxiliar 68
Dezactivat 67
Ochi roşii 68
Sincronizare redusă 68
Buton declanşator 20
Buton DIRECT LINK 22
Buton Meniu 21
Afişaj 137
Corpul camerei foto 137
Obiectiv 137
Captură mişcare 79
D
Cartelă de memorie
Deconectarea camerei foto 100
Atenţie 141
Introducere 23
Centru de service 146
Despachetarea 19
Detectare clipire 74
Claritate 80
E
Conectarea la un computer
Echilibrare automată a contrastului
(ACB)
Mac 101
Windows 100
Contrast
Mod Fotografiere 80
Mod Redare 97
Buton Pornire 20
Buton Redare 21
Anexe 158
Mod Fotografiere 76
Mod Redare 97
Ecran frontal
Activare 37
Autoportret Rapid 51
Personalizare 52
Index
Ecranul principal 28
Fotografiere zâmbet 73
L
Editarea fotografiilor 95
Funcţie de expunere automată
(AEB) 79
Licenţe open source 134
Editare videoclipuri
Aranjare 93
Captare 94
I
Expunere 75
Identificare faţă 73
Expunere de diapozitive 91
Ieşire video 132
i-Launcher 102
F
Imagine de pornire 131
Filtru inteligent
Mod fotografiere 59
Mod Înregistrare videoclip 60
Modul Redare 96
Lumină de asistenţă pentru AF
Locaţie 20
Setările 134
Luminozitate
Mod Fotografiere 75
Mod Redare 97
Luminozitate ecran 132
Imprimare 134
M
Indicator luminos pentru stare 21
Macro 71
Formatare 134
Î
Fotografiere portrete
Încărcare 24
Detectare clipire 74
Detectare Faţă 73
Fotografiere zâmbet 73
Mod de măsurare
Întreţinerea camerei foto 137
Mărire 89
Centrat 76
Multi 76
Punct 76
Mod Economisire energie 132
Mod Film 47
Mod Fotografie divizată 61
Mod Fotografie portret 54
Mod Paletă înfrumuseţare 58
Mod Panoramă vie 49
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 44
Mesaje de eroare 136
Modul Detectare scenă
inteligentă 46
Miniaturi 86
Modul Filtru film 60
MobileLink 115
Modul Filtru foto 59
Mod Copii 52
Modul Fotografie în prim-plan 56
Anexe 159
Index
Modul Fotografiere săritură 53
Protejarea fişierelor 88
S
Modul Program 45
Punct de montare a trepiedului 20
Saturaţie
Modul Ramă Magică 57
Modul Redare 85
Modul Scenă 48
Moduri de impuls
Captură mişcare 79
Continuu 79
Funcţie de expunere automată
(AEB) 79
Mod Fotografiere 80
Mod Redare 97
R
Pictograme
Mod Fotografiere 27
Modul Redare 85
Port A/V 20
Port USB 20
Ştergerea fişierelor 88
T
Rând ghid 131
Sensibilitate ISO 69
Redare AllShare 125
Setare Dată/Oră 133
Remote Viewfinder 116
Setare oră 25, 133
Resetare 134
Setări fus orar 25, 133
Tip de afişare 34
Retuşarea feţelor
Setările 130
Transfer de fişiere
Mod Fotografiere 54
Modul Redare 98
P
Ş
Reţea fără fir 109
Rezoluţie
Mod Fotografiere 64
Modul Redare 95
Rotire 95
Setările de sunet 35
Setări limbă 133
Site Web
Accesare 123
Încărcarea fotografiilor sau a
videoclipurilor 123
Specificaţiile camerei foto 149
Stabilizare Digitală a Imaginii
(DIS) 39
Sunet AF 131
Anexe 160
Temporizator
Indicator luminos pentru
temporizator 20
Mod Fotografiere 66
Backup Auto 118
E-mail 120
Mac 101
Windows 100
Index
V
Z
Videoclip
Mod Fotografiere 47
Modul Redare 92
Vizualizarea fişierelor
Categorie 87
Expunere de diapozitive 91
Fotografii animate 91
Fotografii panoramice 90
Miniaturi 86
TV 99
Vizualizare rapidă 132
Zonă focalizare
AF centru 71
AF de urmărire 71
AF multiplă 71
Zoom
Buton Zoom 21
Setări ale sunetului de zoom 81
Utilizarea zoom-ului 37
Zoom digital 38
Zoom Intelli 38
Anexe 161
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau vizitaţi
pagina noastră www.samsung.com pentru servicii sau întrebări postvânzare.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement