Samsung | SAMSUNG WB800F | Samsung SAMSUNG WB800F Korisnički priručnik

Korisničko
uputstvo
WB800F
korisničko uputstvo obuhvata detaljna uputstva za
Kliknite na temu Ovo
korišćenje ovog fotoaparata. Pročitajte ovo uputstvo pažljivo.
Osnovno rešavanje problema
Brze reference
Sadržaj
Osnovne funkcije
Proširene funkcije
Opcije snimanja
Reprodukcija/Uređivanje
Bežična mreža
Postavke
Dodaci
Indeks
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak fotoaparata.
Sprečite oštećenje vida subjekta.
Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili životinja.
Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do privremenog ili
trajnog oštećenja vida.
Upozorenje – situacije u kojima možete da povredite sebe ili druge.
Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite vaš fotoaparat.
To može izazvati strujni udar ili oštećenje fotoaparata.
Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.
Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. Sitni delovi
mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se progutaju. Pokretni delovi i
pribor takođe mogu predstavljati fizičku opasnost.
Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih gasova i
tečnosti.
To može izazvati požar ili eksploziju.
Nemojte izlagati fotoaparat direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim
temperaturama duži vremenski period.
Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da izazove trajna
oštećenja unutrašnjih delova fotoaparata.
Nemojte umetati zapaljive materijale u fotoaparat ili držati te materijale u
blizini fotoaparata.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke.
To može izazvati strujni udar.
1
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Izbegavajte prekrivanje fotoaparata ili punjača ćebadima ili odećom.
Fotoaparat se može pregrejati, što ga može oštetiti ili izazvati požar.
Izbegavajte mešanje sa signalima pejsmejkera.
Održavajte udaljenost između ovog fotoaparata i svih pejsmejkera da biste izbegli
moguće smetnje, kao što je preporučeno od strane proizvođača i grupa istraživača.
Ako imate bilo kakvih razloga da sumnjate da vaš fotoaparat ometa pejsmejker
ili drugi medicinski uređaj, odmah isključite fotoaparat i obratite se proizvođaču
pejsmejkera ili medicinskog uređaja radi saveta.
Ne držite kabl za napajanje i ne približavajte se punjaču tokom grmljavine.
To može izazvati strujni udar.
Ako se tečnost ili strana tela nađu unutar kamere, odmah isključite sve izvore
napajanja, kao što je baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung servisnom
centru.
Postupajte u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje
fotoaparata u određenim oblastima.
• Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
• Isključite fotoaparat kada se nalazite u avionu. Fotoaparat može da ometa rad
avionskih instrumenata. Poštujte sve propise u avionu i isključite fotoaparat kada
to od vas zatraži avionsko osoblje.
• Isključite fotoaparat u blizini medicinske opreme. Fotoaparat može da ometa
rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Poštujte sve
propise, istaknuta upozorenja i uputstva medicinskog osoblja.
2
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Nemojte koristiti baterije u neodgovarajuće svrhe.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Oprez – situacije u kojima možete da oštetite fotoaparat ili drugu opremu.
Ne dodirujte blic dok se okida.
Blic je veoma vruć kada se okida i može opeći kožu.
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period.
Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih
oštećenja fotoaparata.
Kada koristite AC punjač, isključite fotoaparat pre povezivanja napajanja na
AC punjač.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.
Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje proizvođač.
Bateriju nemojte oštetiti ili zagrevati.
To može izazvati požar ili telesne povrede.
Isključite punjače iz struje kada se ne koriste.
Ako to ne učinite može doći do pojave požara ili strujnog udara.
Koristite isključivo baterije, punjače, kablove i pribor koje je odobrio Samsung.
• Baterije, punjači, kablovi ili pribor koji nisu odobreni mogu dovesti do eksplozije
baterije, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati povrede.
• Samsung nije odgovoran za štete ili povrede uzrokovane korišćenjem
neodobrenih baterija, punjača, kablova ili pribora.
Nemojte koristiti oštećeni kabl za napajanje, priključke ili oštećenu utičnicu
prilikom punjenja baterija.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Nemojte da dozvolite da AC punjač dođe u kontakt sa +/- priključcima baterije.
To može izazvati požar ili strujni udar.
3
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Morate da priključite mali kraj USB kabla u kameru.
Ukoliko u fotoaparat uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka.
Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
Nemojte ispuštati ili izlagati fotoaparat jakim udarcima.
To može oštetiti ekran ili spoljne ili unutrašnje komponente.
Budite oprezni kada povezujete kablove ili adaptere i postavljate baterije i
memorijske kartice.
Nasilno povezivanje, nepravilno priključivanje kablova ili nepravilno postavljanje
baterija i memorijskih kartica može da ošteti priključke, konektore i drugi pribor.
Izbegavajte mešanje sa signalima drugih elektronskih uređaja.
Fotoaparat emituje RF signale (signale na radio-frekvencijama) koji mogu da se
mešaju sa nezaštićenom ili nedovoljno zaštićenom elektronskom opremom, kao što
su pejsmejkeri, slušni aparati, medicinski uređaji i ostali elektronski uređaji za kućnu
upotrebu i vozila. Obratite se proizvođaču elektronskih uređaja da biste rešili bilo
kakav problem u vezi sa smetnjama koje imate. Da biste sprečili neželjene smetnje
koristite samo uređaje ili pribor koji su odobreni od kompanije Samsung.
Kartice sa magnetnim trakama držite dalje od tela fotoaparata.
Podaci pohranjeni na kartici se mogu oštetiti ili izbrisati.
Nikad nemojte koristiti oštećen punjač, bateriju ili memorijsku karticu.
To može izazvati strujni udar ili neispravnost fotoaparata ili izazvati požar.
Koristite fotoaparat u normalnom položaju.
Izbegavajte kontakt sa unutrašnjom antenom fotoaparata.
Nemojte da stavljate fotoaparat u magnetno polje niti blizu njega.
U tom slučaju može doći do naispravnosti fotoaparata.
Prenos podataka i odgovornost
• Podaci koji se prenose preko WLAN mreže mogu biti otkriveni. Zbog toga
Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran oštećen.
Ako su delovi od stakla ili akrila polomljeni, posetite Samsung Electronics servisni
centar da biste popravili fotoaparat.
izbegavajte prenos osetljivih podataka na javnim mestima ili u okviru otvorenih
mreža.
• Proizvođač fotoaparata nije odgovoran za prenos podataka koji ne poštuju
autorska prava, zaštićene žigove, zakone o intelektualnoj svojini i propise o
javnom redu.
Pre upotrebe proverite da li fotoaparat radi ispravno
Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak datoteka ili oštećenja nastala
usled neispravnog rada ili nepravilnog korišćenja fotoaparata.
4
Kratak pregled korisničkog uputstva
Informacije o autorskom pravu
Osnovne funkcije
• Microsoft Windows i Windows logotip predstavljaju registrovane žigove
Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim
funkcijama snimanja.
korporacije Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store su registrovani žigovi kompanije Apple Corporation.
• Google Play Store je registrovani žig kompanije Google, Inc.
• microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ su registrovani žigovi kompanije
Proširene funkcije
19
43
Saznajte kako da snimite fotografiju i snimite video putem izbora
režima.
SD Association.
• HDMI, HDMI logotip i termin „High Definition
Opcije snimanja
Multimedia Interface“ su žigovi ili registrovani
žigovi kompanije HDMI Licencing LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi kompanije
Wi-Fi Alliance.
• Zaštitni žigovi i trgovački nazivi koji se koriste u ovom priručniku su vlasništvo
svojih odgovarajućih vlasnika.
64
Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.
Reprodukcija/Uređivanje
88
Saznajte kako da reprodukujete fotografije i video zapise, odnosno
kako da ih uređujete. Takođe, saznajte kako da povežete fotoaparat sa
računarom ili TV-om (HDTV).
Bežična mreža
113
Saznajte kako da se povežete na lokalne bežične mreže (WLAN) i
koristite funkcije.
• Specifikacije fotoaparata ili sadržaj ovog uputstva mogu biti promenjeni bez
prethodnog obaveštenja u slučaju nadogradnje funkcija fotoaparata.
• Preporučujemo da koristite fotoaparat u zemlji u kojoj ste ga kupili.
• Fotoaparat koristite odgovorno i pridržavajte se svih zakona i propisa koji se
Postavke
133
Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.
odnose na njegovu upotrebu.
• Zabranjeno je da ponovo koristite ili distribuirate bilo koji deo ovog priručnika
Dodaci
bez prethodnog odobrenja.
Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i
održavanju.
5
139
Oznake korišćene u ovom uputstvu
Režim
Pametan automatski
Program
Prioritet blende, Prioritet okidača, Ručno
Pametno
Najlepše lice
Magično plus
Postavke
Wi-Fi
Ikone korišćene u ovom uputstvu
Indikator
T
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
p
G
s
i
g
n
w
Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[]
()
“
*
Ikone režima snimanja
Ove ikone se pojavljuju u tekstu kada je funkcija aktivna u režimu.
Pogledajte donji primer.
Napomena: režim s, g ili režim možda ne podržava funkcije za sve scene ili
režime.
Na primer:
Dostupno u režimima
Program, Prioritet blende
i Prioritet okidača
6
Dugmad fotoaparata. Na primer, [Okidač] predstavlja dugme okidača.
Broj stranice sa povezanim informacijama
Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili
radnju; na primer: Izaberite Prepoznavanje lica “ Normalno
(predstavlja opciju: Izaberite Prepoznavanje lica, a zatim izaberite
Normalno).
Napomena
Izrazi korišćeni u ovom uputstvu
Pritiskanje dugmeta zatvarača
• Do pola pritisnite [Okidač]: Pritisnite dugme okidača do pola.
• Pritisnite [Okidač]: Pritisnite dugme okidača do kraja.
Do pola pritisnite [Okidač]
Ekspozicija (Osvetljenost)
Ekspoziciju određuje količina svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Ekspoziciju možete
da menjate pomoću brzine okidača, postavke otvora blende i ISO osetljivosti.
Fotografije će biti tamnije ili svetlije u zavisnosti od toga kako menjate ekspoziciju.
Pritisnite [Okidač]
S Normalna ekspozicija
Objekat, pozadina i kompozicija
• Objekat: Glavni objekat scene, na primer, čovek, životinja ili mrtva priroda
• Pozadina: Ono što okružuje objekat.
• Kompozicija: Kombinacija objekta i pozadine
Pozadina
Kompozicija
Objekat
7
S Preeksponiranje (izuzetno svetlo)
Specijalne funkcije fotoaparata
Postavljanje opcije dugmeta DIRECT LINK
Možete izabrati Wi-Fi funkciju koju ćete pokrenuti kada pritisnete dugme
DIRECT LINK.
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir i tastera fotoaparata
Možete rukovati fotoaparatom dodirivanjem ekrana ili pritiskanjem tastera
fotoaparata.
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK
Pritisnite dugme DIRECT LINK da biste aktivirali Wi-Fi funkciju koju ste označili.
8
1
Pristupite postavkama.
2
3
Pristupite opciji dugmeta DIRECT LINK.
Izaberite funkciju Wi-Fi sa liste.
Specijalne funkcije fotoaparata
Korišćenje AutoShare
Kada fotoaparatom snimite fotografiju, ona će se automatski sačuvati na pametnom telefonu. Fotoaparat se povezuje na pametan telefon bežičnim putem.
1
4
Instalirajte aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
Odaberite fotoaparat sa liste
i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Ako se pojavi iskačuća poruka na
fotoaparatu omogućite da se pametni
telefon poveže sa fotoaparatom.
2
5
Uključite funkciju AutoShare.
Snimite fotografiju.
• Snimljena fotografija se čuva na fotoaparatu, a zatim prenosi na pametni
telefon.
3
Pokrenite aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
9
Specijalne funkcije fotoaparata
Korišćenje funkcije MobileLink
Možete jednostavno slati datoteke sa fotoaparata na pametni telefon. Fotoaparat se bežičnim putem povezuje na pametne telefone koji podržavaju funkciju MobileLink.
1
4
Instalirajte aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
Odaberite fotoaparat sa liste
i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Ako se pojavi iskačuća poruka na
fotoaparatu omogućite da se pametni
telefon poveže sa fotoaparatom.
2
Pristupite režimu MobileLink.
• Ako se pojavi iskačuća poruka, izaberite
5
Na pametnom telefonu ili
fotoaparatu, izaberite datoteke koje
ćete poslati sa fotoaparata.
6
Na pametnom telefonu dodirnite
dugme za kopiranje ili na
fotoaparatu izaberite Deli.
opciju.
3
Pokrenite aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
10
Specijalne funkcije fotoaparata
Korišćenje funkcije Remote Viewfinder
Možete daljinski kontrolisati fotoaparat sa pametnog telefona. Fotoaparat se povezuje na pametan telefon bežičnim putem. Koristite pametan telefon kao daljinski okidač uz
funkciju Remote Viewfinder. Snimljena fotografija će se prikazati na pametnom telefonu.
1
4
Instalirajte aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
Odaberite fotoaparat sa liste
i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
• Ako se pojavi iskačuća poruka na
fotoaparatu omogućite da se pametni
telefon poveže sa fotoaparatom.
2
Pristupite režimu Remote
Viewfinder.
3
Pokrenite aplikaciju Samsung
SMART CAMERA App na pametnom
telefonu.
11
5
Dodirnite i držite dugme
da biste
fokusirali, a zatim ga otpustite da
biste snimili fotografiju.
6
Dodirnite sličicu da biste videli
fotografiju.
Specijalne funkcije fotoaparata
Snimanje uzoraka – Makro
1
Izaberite makro opciju (
2
Snimite fotografiju.
Možete snimiti fotografije izbliza malih subjekata, kao što je cveće ili insekti.
Primer slike može se razlikovati od stvarne fotografije koju ste snimili.
12
).
Osnovno rešavanje problema
Saznajte kako da rešite uobičajene probleme podešavanjem opcija snimanja.
Oči objekta su crvene.
Do toga može da dođe usled refleksije nastale korišćenjem blica fotoaparata.
• Podesite opciju blica na Efekat crvenih očiju ili Popravljanje efekta crvenih očiju. (str. 67)
• Ako je fotografija već snimljena, u meniju za uređivanje izaberite Popravljanje efekta crvenih očiju. (str. 101)
Na fotografiji se nalaze
tačkice prašine.
Ako u vazduhu postoje čestice prašine, možete ih snimiti na fotografijama kada koristite blic.
• Isključite blic ili izbegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mestima.
• Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 70)
Fotografije su
zamućene.
Zamućenje se može dogoditi ako snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja ili pogrešno držite fotoaparat.
Koristite OIS funkciju ili do pola pritisnite [Okidač] da biste obezbedili da je objekat u fokusu. (str. 41)
Fotografije su zamućene
kada snimate noću.
Brzina okidača se smanjuje zato što fotoaparat pokušava da propusti više svetlosti. To može otežati držanje fotoaparata
dovoljno dugo da bi se snimile jasne fotografije i može dovesti do potresanja fotoaparata.
• Izaberite Snimak pri slabom svetlu u režimu s. (str. 51)
• Uključite blic. (str. 68)
• Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 70)
• Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
Kada izvor svetlosti dopire iza objekta ili kada postoji veliki kontrast između osvetljenih i tamnih oblasti u kadru, objekat može
da izgleda kao da je u senci.
• Izbegavajte snimanje u pravcu sunca.
• Postavite opciju blica Doblicavanje. (str. 68)
• Podesite ekspoziciju. (str. 79)
• Podesite opciju Automatski balans kontrasta (ACB). (str. 80)
• Podesite opciju merenja na U tački ako se subjekat nalazi u centru kadra. (str. 80)
Objekti su suviše tamni
zbog pozadinskog
osvetljenja.
13
Brze reference
Fotografisanje ljudi
• s režim > Lepo lice f 51
• i režim f 54
• Efekat crvenih očiju/Popravljanje efekta crvenih očiju
(za sprečavanje ili ispravljanje efekta crvenih očiju) f 67
• Prepoznavanje lica f 76
• Autoportret f 76
Fotografisanje noću ili u mraku
• s režim > Silueta, Vatromet, Trag svetlosti, Snimak pri
Podešavanje ekspozicije (osvetljenost)
• s režim > Jarke boje f 51
• ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo)
f 70
svetlih pozadina) f 80
• Merenje f 80
• AE višestruko snimanje (za snimanje 3 fotografije iste
scene sa različitim ekpozicijama) f 85
Snimanje fotografija scena
• s režim > Pejzaž, Vodopad f 51
• s režim > Panorama f 52
Fotografisanje akcije
• Prioritet okidača režim f 49
• s režim > Zamrzavanje akcije, Neprekidno snimanje
f 51
• Uzastopno f 84
Fotografisanje teksta, insekata ili cveća
• s režim > Makro f 51
• Makro f 71
• g režim > Filmski filter f 60
f 70
• EV (za podešavanje ekspozicije) f 79
• ACB (za izjednačavanje osvetljenosti subjekta kod
slabom svetlu f 51
• Opcije blica f 68
• ISO osetljivost (za podešavanje osetljivosti na svetlo)
Primena efekata na video zapise
•
•
•
•
•
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata
• Optička stabilizacija slike (OIS) f 40
•
•
•
•
•
•
•
Primena efekata na fotografije
•
g režim > Moj magični okvir f 55
g režim > Deljeni snimak f 57
g režim > Fotografija pokreta f 58
g režim > Foto filter f 59
Podešavanje slike (za podešavanje opcija Oštrina,
Kontrast ili Zasićenost boja) f 86
•
•
•
•
•
14
Prikaz datoteka u obliku sličica f 91
Pregled datoteka po kategoriji f 91
Brisanje svih datoteka u memoriji f 93
Prikazivanje datoteka u projekciji slajdova f 95
Pregledanje datoteka na TV-u (HDTV) f 102
Povezivanje fotoaparata sa računarom f 104
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
f 126
Korišćenje veb lokacija za deljenje fotografija ili
video zapisa f 127
Podešavanje zvuka i jačine zvuka f 135
Podešavanje osvetljenosti ekrana f 136
Promena jezika ekrana f 137
Podešavanje datuma i vremena f 137
Pre nego što kontaktirate servisni centar f 151
Sadržaj
Osnovne funkcije............................................................................................................ 19
Proširene funkcije........................................................................................................... 43
Raspakivanje .............................................................................................................. 20
Korišćenje pametnog automatskog režima ................................................... 44
Izgled fotoaparata .................................................................................................... 21
Korišćenje programskog režima ......................................................................... 46
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK ........................................................................ 23
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog
režima ........................................................................................................................... 47
Stavljanje baterije i memorijske kartice .......................................................... 24
Punjenje baterije .................................................................................................... 25
Uključivanje fotoaparata ....................................................................................... 25
Korišćenje režima Prioritet blende ...................................................................... 48
Korišćenje režima prioriteta okidača ................................................................... 49
Korišćenje ručnog režima ..................................................................................... 50
Prvo uključivanje i podešavanje ......................................................................... 26
Korišćenje pametnog režima ............................................................................... 51
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata .................................................. 25
Korišćenje režima panorama ................................................................................ 52
Upoznavanje sa ikonama ...................................................................................... 28
Korišćenje režima Najlepše lice ........................................................................... 54
Izbor režima ................................................................................................................ 29
Korišćenje režima Magično plus ......................................................................... 55
Ikone na ekranu režima ......................................................................................... 29
Korišćenje režima Moj magični okvir ..................................................................
Korišćenje režima Deljeni snimak ........................................................................
Korišćenje režima Fotografija pokreta ................................................................
Korišćenje režima filtriranja fotografije ...............................................................
Korišćenje režima Filmski filter .............................................................................
Izbor opcija ili menija .............................................................................................. 31
Izbor pomoću dugmadi ........................................................................................ 31
Izbor dodirom ......................................................................................................... 32
Korišćenje pametnog panela ............................................................................... 34
Podešavanje ekrana i zvuka ................................................................................. 35
55
57
58
59
60
Snimanje video zapisa ............................................................................................ 61
Podešavanje tipa ekrana ....................................................................................... 35
Podešavanje zvuka ................................................................................................. 36
Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno prepoznavanje scene .............. 62
Snimanje fotografija ............................................................................................... 37
Zumiranje ................................................................................................................ 38
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS) ............................................. 40
Saveti za dobijanje jasnije slike ........................................................................... 41
15
Sadržaj
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica ............................................................ 76
Opcije snimanja .............................................................................................................. 64
Prepoznavanje lica .................................................................................................
Snimanje autoportreta ..........................................................................................
Snimanje osmeha ...................................................................................................
Prepoznavanje treptanja .......................................................................................
Saveti za brisanje lica .............................................................................................
Biranje rezolucije i kvaliteta ................................................................................. 65
Biranje rezolucije .................................................................................................... 65
Izbor kvaliteta fotografije ...................................................................................... 66
Snimanje u mraku .................................................................................................... 67
Sprečavanje efekta crvenih očiju .........................................................................
Korišćenje blica .......................................................................................................
Podešavanje opcije blica .......................................................................................
Podešavanje ISO osetljivosti .................................................................................
67
67
68
70
Podešavanje osvetljenosti i boje ........................................................................ 79
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) ...................................................................
Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) ...........................................................
Promena opcije merenja .......................................................................................
Izbor postavke za balans bele ..............................................................................
Promena fokusa fotoaparata ............................................................................... 71
Korišćenje makrofotografije .................................................................................
Korišćenje autofokusa ...........................................................................................
Podešavanje oblasti za fokusiranje ......................................................................
Podešavanje fokusa dodirom ...............................................................................
76
76
77
77
78
71
71
73
73
79
80
80
81
Korišćenje režima kontinualnog snimanja ..................................................... 84
Snimanje uzastopnih fotografija ......................................................................... 84
Korišćenje tajmera .................................................................................................. 85
Snimanje pojačanih fotografija ............................................................................ 85
Podešavanje slika ..................................................................................................... 86
Smanjivanje zvuka zuma ....................................................................................... 87
16
Sadržaj
Reprodukcija/Uređivanje ........................................................................................... 88
Bežična mreža ................................................................................................................ 113
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije .............. 89
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki ......... 114
Pokretanje režima reprodukcije ........................................................................... 89
Pregledanje fotografija .......................................................................................... 94
Reprodukcija video zapisa .................................................................................... 96
Povezivanje na WLAN mrežu ..............................................................................
Upotreba pregledača za prijavu ........................................................................
Saveti za mrežnu vezu .........................................................................................
Unos teksta ............................................................................................................
Uređivanje fotografije ............................................................................................ 98
114
115
116
117
Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu .......................... 118
Promena veličina fotografija ................................................................................. 98
Rotiranje fotografije ............................................................................................... 98
Opsecanje fotografije ............................................................................................ 99
Primena efekata pametnog filtera ....................................................................... 99
Prilagođavanje fotografija ................................................................................... 100
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon ............................. 119
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača ............................ 120
Korišćenje rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa ........... 122
Instaliranje programa Autom. rez. kop. na računaru ...................................... 122
Slanje fotografija ili video zapisa na računar .................................................... 122
Pregledanje fajlova na TV-u (HDTV) ................................................................ 102
Prebacivanje datoteka na računar ................................................................... 104
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte ....................................... 124
Prebacivanje datoteka na Windows računar ................................................... 104
Prebacivanje datoteka na Mac računar ............................................................ 105
Promena postavki e-pošte .................................................................................. 124
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte ............................................ 126
Korišćenje programa na računaru .................................................................... 107
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa ............ 127
Instaliranje programa i-Launcher ...................................................................... 107
Korišćenje programa i-Launcher ........................................................................ 108
Pristup web lokaciji .............................................................................................. 127
Otpremanje fotografija ili video zapisa ............................................................. 127
Korišćenje AllShare Play za slanje datoteka ................................................. 129
Otpremanje fotografija na Web skladište ......................................................... 129
Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima koji podržavaju
AllShare Play .......................................................................................................... 130
Slanje fotografija preko Wi-Fi Direct ............................................................... 132
17
Sadržaj
Postavke ........................................................................................................................... 133
Meni sa postavkama ............................................................................................. 134
Pristup meniju sa postavkama ...........................................................................
Zvuk ........................................................................................................................
Ekran .......................................................................................................................
Povezivanje ...........................................................................................................
Opšte ......................................................................................................................
134
135
135
136
137
Dodaci................................................................................................................................ 139
Poruke o grešci ........................................................................................................ 140
Održavanje fotoaparata ....................................................................................... 142
Čišćenje fotoaparata ............................................................................................
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata ......................................................................
O memorijskim karticama ..................................................................................
O bateriji ................................................................................................................
142
143
144
147
Pre nego što kontaktirate servisni centar ...................................................... 151
Specifikacije fotoaparata ..................................................................................... 154
Rečnik ......................................................................................................................... 158
Indeks ......................................................................................................................... 163
18
Osnovne funkcije
Upoznajte se sa izgledom fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.
Raspakivanje …………………………………… 20
Izgled fotoaparata ……………………………… 21
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK ……………… 23
Stavljanje baterije i memorijske kartice ……… 24
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata … 25
Izbor opcija ili menija …………………………… 31
Izbor pomoću dugmadi ………………………… 31
Izbor dodirom ………………………………… 32
Korišćenje pametnog panela ………………… 34
Podešavanje ekrana i zvuka …………………… 35
Punjenje baterije ……………………………… 25
Uključivanje fotoaparata ……………………… 25
Podešavanje tipa ekrana ……………………… 35
Podešavanje zvuka …………………………… 36
Prvo uključivanje i podešavanje ……………… 26
Upoznavanje sa ikonama ……………………… 28
Izbor režima ……………………………………… 29
Snimanje fotografija …………………………… 37
Ikone na ekranu režima ………………………… 29
Zumiranje ……………………………………… 38
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata
(OIS) …………………………………………… 40
Saveti za dobijanje jasnije slike ………………… 41
Raspakivanje
Sledeće stavke se nalaze u kutiji proizvoda.
Opcionalni pribor
Fotoaparat
Punjiva baterija
AC adapter/USB kabl
Torbica za fotoaparat
A/V kabl
HDMI kabl
Punjač baterije
Memorijska kartica
Memorijska kartica/
Adapter za memorijsku karticu
Traka
Kratko uputstvo za upotrebu
• Ilustracije se mogu neznatno razlikovati od stavki isporučenih sa vašim
proizvodom.
• Stavke koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati u zavisnosti od modela.
• Opcionalni pribor možete kupiti u prodavnici ili u Samsung servisnom centru.
Samsung nije odgovoran za štetu nastalu korišćenjem neodobrenog pribora.
Osnovne funkcije 20
Izgled fotoaparata
Upoznajte se sa delovima fotoaparata i njihovim funkcijama pre upotrebe.
Dugme za izbacivanje blica
Dugme za uključivanje
Mikrofon
Unutrašnja antena*
Dugme okidača
* Izbegavajte kontakt sa unutrašnjom antenom
kada koristite bežičnu mrežu.
AF - pomoćno svetlo/lampica tajmera
Blic*
* Kada se blic ne koristi, držite
ga zatvorenog da biste sprečili
oštećenje. Nasilno otvaranje
blica može dovesti do oštećenja
fotoaparata.
Zvučnik
Objektiv
HDMI priključak
Podržava HDMI kabl
USB i A/V priključak
Podržava USB kabl i A/V kabl
Navoj za stativ
Poklopac ležišta za bateriju
Ubacite memorijsku karticu i bateriju
Osnovne funkcije 21
Izgled fotoaparata
Dugme DIRECT LINK
Pokrenite unapred podešenu Wi-Fi
funkciju
Dugme za zum
• U režimu snimanja: Uvećavanje ili umanjivanje
• U režimu reprodukcije: Zumirajte deo fotografije ili
pregledajte datoteke u vidu sličica, ili podesite jačinu
zvuka.
Birač režima
(str. 29)
Statusna lampica
• Treptanje: Kada fotoaparat snima
fotografiju ili video zapis, koji čita
računar, kada je slika izvan fokusa,
postoji problem sa punjenjem baterije
ili kada se fotoaparat povezuje na
WLAN mrežu ili šalje fotografiju
• Mirovanje: Kada je fotoaparat
povezan sa računarom, punjenje
baterije, ili kada je slika u fokusu
Povezivanje trake
x
y
Prikaz
Dugmad
(str. 23)
Osnovne funkcije 22
Izgled fotoaparata
Dugmad
Dugme
Korišćenje dugmeta DIRECT LINK
Opis
Možete da uključite Wi-Fi funkciju zajedno sa funkcijom [DIRECT LINK].
Pritisnite [DIRECT LINK] da biste aktivirali Wi-Fi funkciju koju ste označili.
Ponovo pritisnite [DIRECT LINK] da biste se vratili u prethodni režim.
Započinje snimanje video zapisa.
Opcije pristupa ili meniji.
Vraćanje unazad.
Osnovne funkcije
D Promena opcije ekrana.
Promena opcije makrofotografisanja.
c
Promena opcije blica.
F
Promena opcije tajmera ili
t
kontinualnog snimka.
Ostale funkcije
Pomeranje nagore
Pomeranje nadole
Pomeranje nalevo
Pomeranje nadesno
Potvrđivanje označene opcije ili menija.
Pristupanje režimu reprodukcije.
• Otvaranje pametnog panela u režimu snimanja.
• Brisanje datoteka u režimu reprodukcije.
Postavljanje opcije dugmeta DIRECT LINK
Možete izabrati Wi-Fi funkciju koju ćete pokrenuti kada pritisnete [DIRECT LINK].
1
2
3
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Opšte “ DIRECT LINK (Wi-Fi dugme).
Izbor Wi-Fi funkcije. (str. 138)
Osnovne funkcije 23
Stavljanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako da u fotoaparat stavite bateriju i opcionalnu memorijsku karticu.
Uklanjanje baterije i memorijske kartice
Pomerite rezu nadole da biste
oslobodili bateriju.
Punjiva baterija
Stavite memorijsku karticu tako da
kontaktne površine zlatne boje budu
okrenute nagore.
Memorijska kartica
Reza za
bateriju
Polako pritisnite karticu sve dok se
ne oslobodi iz fotoaparata, a zatim je
izvucite iz ležišta.
Memorijska kartica
Stavite bateriju tako da logotip
Samsung bude okrenut nagore.
Upotreba adaptera za memorijsku karticu
Da biste koristili micro memorijske kartice uz ovaj proizvod, računar ili čitač
memorijskih kartica, karticu umetnite u adapter.
Punjiva baterija
Možete da koristite internu memoriju za privremeno skladištenje ako memorijska
kartica nije umetnuta.
Osnovne funkcije 24
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Punjenje baterije
Uključivanje fotoaparata
Bateriju morate napuniti pre prve upotrebe fotoaparata. Priključite mali kraj USB
kabla u fotoaparat, a zatim priključite drugi kraj USB kabla u AC adapter.
Pritisnite [X] da biste uključili ili isključili fotoaparat.
• Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran
za početno konfigurisanje. (str. 26)
Statusna lampica
• Crveno svetlo uključeno: Punjenje
• Crveno svetlo isključeno:
Napunjena u potpunosti
• Crveno svetlo treperi: Greška
Uključivanje fotoaparata u režimu reprodukcije
Pritisnite [P]. Fotoaparat se uključuje i odmah
pristupa režimu reprodukcije.
Koristite samo AC adapter i USB kabl koji ste dobili uz kameru. Ako koristite drugi
AC adapter (kao što je SAC-48), baterija fotoaparata se možda neće puniti i raditi
ispravno.
Osnovne funkcije 25
Prvo uključivanje i podešavanje
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno konfigurisanje. Sledite korake u nastavku da biste konfigurisali osnovne postavke fotoaparata. Jezik je unapred
podešen za zemlju ili region gde je fotoaparat prodat. Jezik možete promeniti prema želji. Možete i izabrati stavku dodirivanjem na ekranu.
1
Pritisnite [c] da biste izabrali Vremenska zona, a zatim pritisnite
[t] ili [o].
2
Pritisnite [D/c] da biste izabrali Početak, a zatim pritisnite [o].
5
Pritisnite [c] da biste izabrali Pod. datuma i vremena, a zatim
pritisnite [t] ili [o].
Pod. datuma i vremena
• Kada putujete u drugu zemlju dodirnite Poseta, a zatim izaberite novu
vremensku zonu.
3
Godina Mesec Dan Sat Min.
DST
Pritisnite [D/c] da biste izabrali vremensku zonu, a zatim
pritisnite [o].
Vremenska zona
Poništi
[GMT +00:00] London
• Ekran se može razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.
[GMT +01:00] Berlin, Pariz, Rim
[GMT +02:00] Atina, Helsinki
[GMT +03:00] Moskva
Nazad
4
Postavi
Postavi
6
7
Pritisnite [F/t] da biste izabrali stavku.
Pritisnite [D/c] da biste podesili datm, vreme i letnje vreme,
a zatim pritisnite [o].
Pritisnite [b].
Osnovne funkcije 26
Prvo uključivanje i podešavanje
8
Pritisnite [c] da biste izabrali Tip datuma, a zatim pritisnite [t] ili
[o].
9
Pritisnite [D/c] da biste izabrali tip datuma, a zatim pritisnite
[o].
10
Pritisnite [c] da biste izabrali Tip vremena, a zatim pritisnite [t] ili
[o].
11
Pritisnite [D/c] da biste izabrali tip vremena, a zatim pritisnite
[o].
12
Pritisnite [b] da biste završili početno podešavanje.
Osnovne funkcije 27
Upoznavanje sa ikonama
Ikone prikazane na ekranu fotoaparata će se promeniti u skladu sa režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite. Ako promenite opciju snimanja, odgovarajuća ikona će
treperiti u žutoj boji.
1
Ikona
Opis
Ikona
Brzina prikazivanja kadrova (u sekundi)
•
•
•
•
Zvuk uživo uklj.
: Napunjena u potpunosti
: Delimično napunjena
: Prazna (Napunite)
: Punjenje (Povezano sa
punjačem)
Kadar autofokusa
2
Intelig. zum uključen
Optička stabilizacija slike (OIS)
Merenje
Opcija kontinualnog snimanja
Pomeranje fotoaparata
3
Opis
Indikator zuma
Rezolucija fotografije kada je
inteligentni zum uključen
Opseg zumiranja
Režim snimanja
Histogram (str. 35)
1 Informacije o snimanju
Ikona
Vrednost otvora blende
Brzina okidača
Dostupno vreme snimanja
Tajmer
Balans bele
Podešavanje slike (kontrast, izoštrenost i
zasićenost boja)
Oblast za fokusiranje
Opcija fokusa
2 Opcija snimanja
Ikona
Opis
Memorijska kartica je ubačena
Opis
Prepoznavanje lica
Vrednost ekspozicije
ISO osetljivost
3 Opcija snimanja (dodir)
Trenutni datum
Trenutno vreme
Blic
Ikona
Neprekidni automatski fokus uključen
Rezolucija video zapisa
Rezolucija fotografije
Dostupan broj fotografija
Osnovne funkcije 28
Opis
AutoShare uklj.
Opcija AF na dodir
m
f
Opcije snimanja
Otvoren pametni panel
Izbor režima
Koristite birač režima za izbor režima snimanja ili funkcije. Okrenite birač režima u željeni režim. Možete i izabrati ikonu na ekranu režima, u nekim režimima.
1
Ikone na ekranu režima
Ikona
T
Mojj magični
m ičn
č
Deljeni Fotografija Foto filter
okvir
snimak pokreta
Filmski
filter
p
2
Uređ.
fotog.
▲ Na primer: Kada u režimu Magično plus izaberete Moj magični okvir
Br.
G
1
Opis
Ekran trenutnog režima
• Postavite birač režima da prelazi u ekran drugog režima.
2
Ikone režima
• Pritisnite [D/c/F/t] da biste našli željeni režim, a zatim pritisnite
[o] da biste pristupili režimu.
• Dodirnite ikonu da biste pristupili režimu ili funkciji.
s
i
Osnovne funkcije 29
Opis
Pametan automatski: snimanje fotografije sa režimom Scena koji
fotoaparat bira automatski. (str. 44)
Program: snimanje fotografije sa postavkama koje ste podesili ručno.
(str. 46)
Prioritet blende: ručno podešavanje vrednosti otvora blende
dok kamera automatski bira odgovarajuću brzinu okidača.
(str. 48)
Prioritet okidača: ručno podešavanje brzine okidača dok
kamera automatski bira odgovarajuću vrednost otvora
blende. (str. 49)
Ručno: ručno podešavanje vrednosti otvora blende i brzine
okidača. (str. 50)
Pametno: snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za
određenu scenu. (str. 51)
Najlepše lice: snimanje više fotografija i zamena lica radi kreiranja
najbolje moguće slike. (str. 54)
Izbor režima
Ikona
g
n
Opis
Ikona
Moj magični okvir: snimanje fotografije i biranje oblasti koja
će biti prozirna. Postavite novu snimljenu fotografiju na tu
oblast. (str. 55)
Deljeni snimak: snimanje nekoliko fotografija i uređivanje
pomoću unapred postavljenih šablona. (str. 57)
Fotografija pokreta: snimanje kombinovanog niza
fotografija i naknadni izbor oblasti za animaciju radi kreiranja
GIF animacije. (str. 58)
Foto filter: snimanje fotografije sa različitim efektima filtera.
(str. 59)
Filmski filter: snimanje video zapisa sa različitim efektima
filtera. (str. 60)
Uređ. fotog.: uređivanje fotografija pomoću različitih efekata.
(str. 98)
w
Postavke: podešavanje postavki tako da odgovaraju vašim
prioritetima. (str. 133)
Osnovne funkcije 30
Opis
MobileLink: slanje fotografija ili video zapisa na pametan
telefon. (str. 119)
Remote Viewfinder: korišćenje pametnog telefona kao
daljinskog upravljača okidača i pregled slike sa fotoaparata na
pametnom telefonu. (str. 120)
Autom. rez. kop.: slanje fotografija ili video zapisa koje ste
snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar. (str. 122)
E-adresa: slanje fotografija ili video zapisa sačuvanih na
fotoaparatu putem e-pošte. (str. 124)
SNS i Cloud: otpremite fotografije ili video zapise na veb
lokacije za deljenje datoteka. (str. 127)
AllShare Play: otpremanje fotografija na AllShare Play
skladište na mreži ili pregled datoteka na drugim uređajima
koji podržavaju AllShare Play. (str. 129)
Izbor opcija ili menija
Pritisnite [m] ili [ /f] da biste izabrali opciju ili meni. Takođe, možete dodirnuti ekran da biste izabrali opciju ili meni.
Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program:
Izbor pomoću dugmadi
Pritisnite [m], a zatim pritisnite [D/c/F/t] ili [o] da biste izabrali opciju
ili meni.
1
2
1
Postavite birač režima u položaj p.
2
Pritisnite [m].
U režimu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m].
Listajte do opcije ili menija.
• Da biste se pomerili nagore ili nadole, pritisnite [D] ili [c].
• Da biste se pomerili levo ili desno, pritisnite [F] ili [t].
EV
Balans bele
3
ISO
Pritisnite [o] da biste potvrdili označenu opciju ili meni.
Blic
Pritisnite [b] da biste se vratili na prethodni meni. Pritisnite [Okidač] do pola da
biste se vratili na režim snimanja.
Fokus
Izađi
Osnovne funkcije 31
Izaberi
Izbor opcija ili menija
3
Pritisnite [D/c] da biste izabrali Balans bele, a zatim pritisnite
[t] ili [o].
EV
Dodirnite m na ekranu, prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite
opciju da biste je izabrali.
1
2
Balans bele
ISO
U režimu snimanja ili reprodukcije, dodirnite m na ekranu.
Prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite opciju.
Blic
ACB
Fokus
Merenje
Izađi
4
Izbor dodirom
Okidanje/tajmer
Izaberi
Podešavanja braketiranja AE
Pritisnite [F/t] da biste izabrali opciju za Balans bele.
Podešavanje slike
Balans bele : Dnevno svetlo
Nazad
5
Izađi
Podesi
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Osnovne funkcije 32
Izaberi
Izbor opcija ili menija
Učenje pokreta
Brzo prevlačenje: lagano i brzo prevucite prstom preko ekrana.
Nemojte ekran da dodirujete oštrim predmetima kao što su olovka ili penkalo.
Možete da oštetite ekran.
Dodirivanje: dodirnite ikonu da biste izabrali meni ili opciju.
Moj magični Deljeni Fotografija
ot afij
oto
fi Foto filter
okvir
snimak pokreta
• Ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaše unose ako dodirnete više
stavki u isto vreme.
Filmski
filter
• Kada dodirnete ekran ili prevlačite preko njega, on može promeniti boju. Nije
Uređ.
fotog.
Prevlačenje: dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite prstom.
ACB
Merenje
Okidanje/tajmer
Podešavanja braketiranja AE
Podešavanje slike
Izađi
Izaberi
Osnovne funkcije 33
reč o kvaru, već o karakteristici ekrana osetljivog na dodir. Dodirnite ili lagano
povucite kako bi se smanjio efekat.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako fotoaparat
koristite u okruženjima sa velikom vlagom.
• Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako primenite film za
zaštitu ekrana ili drugi pribor za ekran.
• U zavisnosti od ugla gledanja, ekran može izgledati mutno. Podesite osvetljenost
ili ugao gledanja da biste poboljšali rezoluciju.
Izbor opcija ili menija
4
Korišćenje pametnog panela
Pritisnite [ /f] ili dodirnite f na ekranu da biste izabrali opciju ili meni. Neke
opcije nisu dostupne, u zavisnosti od izabranog menija.
Na primer, za izbor opcije za balans bele u režimu Program:
1
Postavite birač režima u položaj p.
2
3
Pritisnite [ /f] ili dodirnite f na ekranu.
Pritisnite [D/c/F/t] da biste listali do
Press [o].
• Za neke stavke, možete direktno izabrati opciju okretanjem dugmeta [Zum]
nalevo ili nadesno bez pritiskanja dugmeta [o].
5
Pritisnite [F/t] da biste izabrali opciju za Balans bele.
Balans bele : Dnevno svetlo
Nazad
.
6
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Balans bele : Automatski balans bele
Izađi
Podesi
Podesi
Osnovne funkcije 34
Podešavanje ekrana i zvuka
Saznajte kako da promenite osnovne informacije za ekran kao i postavke zvuka.
O histogramima
Podešavanje tipa ekrana
Možete da izaberete tip ekrana za režim snimanja ili reprodukcije. Svaki tip prikazuje
različite informacije o snimanju ili reprodukciji. Pogledajte donju tabelu.
Histogram je grafikon koji prikazuje način distribucije svetlosti na fotografiji. Ako
histogram ima veliku vršnu vrednost na levoj strani, fotografija je nedovoljno
osvetljena i izgledaće tamno. Vršna vrednost na desnoj strani grafika označava da
je fotografija previše osvetljena i izgledaće previše bleda. Visina vršnih vrednosti je
povezana sa informacijama o boji. Što je veća vrednost određene boje, to je veća
vršna vrednost grafikona.
S Nedovoljno osvetljena
Više puta pritisnite [D] da biste promenili tip ekrana.
Režim
Snimanje
Tip ekrana
• Sakrivanje svih informacija o opcijama snimanja.
• Prikazivanje svih informacija o opcijama snimanja.
• Prikazivanje svih informacija o opcijama snimanja i histogramu.
• Prikazivanje informacija izuzev informacija o snimanju ili
Reprodukcija
histogramu.
• Prikazivanje svih informacija o trenutnoj datoteci.
Osnovne funkcije 35
S Dobro osvetljena
S Previše osvetljena
Podešavanje ekrana i zvuka
Podešavanje prikaza ekrana opcija
Podešavanje zvuka
Možete da sakrijete ili prikažete ekran opcija koji se javlja u nekim režimima.
Uključivanje ili isključivanje zvuka koji fotoaparat emituje kada izvršavate funkcije.
Stalno pritiskajte [o].
1
2
3
• Sakrivanje ekrana opcija.
• Prikazivanje ekrana opcija.
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Zvuk “ Zvučni signal.
Izaberite opciju.
Opcija
Isključeno
Opis
Fotoaparat neće emitovati nikakav zvuk.
Uključeno
Fotoaparat emituje zvukove.
Ekran opcija
OK: Panel isklj.
S Na primer, u režimu Foto filter
Osnovne funkcije 36
Snimanje fotografija
Saznajte kako da lako i brzo snimite fotografije u režimu Pametan automatski.
1
Postavite birač režima u položaj T.
2
Poravnajte objekat u kadru.
3
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali.
4
5
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
6
Pritisnite [P] da biste se vratili na režim snimanja.
• Zeleni okvir znači da je subjekat u fokusu.
• Crveni okvir znači da je subjekat izvan fokusa.
Pritisnite [P] za prikaz snimljene fotografije.
• Da biste izbrisali fotografiju pritisnite [ /f], a zatim izaberite Da.
Na stranici 41 potražite savete kako da dobijete jasnije slike.
Osnovne funkcije 37
Snimanje fotografija
Digitalni zum
Zumiranje
pAhM
Digitalni zum je podrazumevano podržan u režimu snimanja. Ako u režimu
snimanja uvećate sliku subjekta a indikator zuma je unutar digitalnog opsega, vaš
fotoaparat koristi digitalni zum. Korišćenjem optičkog zuma 21X i digitalnog zuma
5X, možete uvećavati i do 105 puta.
Krupni plan možete da snimite podešavanjem zuma.
Opseg optičkog zuma
Indikator zuma
Opseg digitalnog zuma
Kada rotirate taster za zumiranje, odnos zumiranja prikazan na ekranu može se
neravnomerno menjati.
Opseg zumiranja
Umanjivanje
Uvećavanje
Kada rotirate taster za zumiranje, odnos zumiranja prikazan na ekranu može se
neravnomerno menjati.
Osnovne funkcije 38
Snimanje fotografija
Intelig. zum
TpAhM
Podešavanje inteligentnog zuma
Ako indikator pokazuje da je objekat u opsegu inteligentnog zuma, onda fotoaparat
koristi inteligentni zum. Rezolucija fotografije varira u zavisnosti od stope zuma ako
koristite inteligentni zum. Korišćenjem optičkog zuma i inteligentnog zuma, možete
uvećavati i do 42 puta.
Opseg optičkog zuma
Rezolucija fotografije
kada je inteligentni
zum uključen
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Intelig. zum.
Izaberite opciju.
Ikona
Indikator zuma
Opis
Isključeno: Inteligentni zum je isključen.
Uključeno: Inteligentni zum je uključen.
Intelli opseg
• Inteligentni zum pomaže vam da snimite fotografiju sa manjim pogoršanjem
kvaliteta u odnosu na digitalni zum. Međutim, kvalitet fotografije može biti manji
u odnosu na slučaj kada koristite optički zum.
• Inteligentni zum je dostupan samo kada rezoluciju podesite na odnos 4:3.
Inteligentni zum se automatski isključuje ako podesite drugu rezoluciju kada je
inteligentni zum uključen.
• Funkcija Intelig. zum je uvek uključena u režimu Pametan automatski.
Osnovne funkcije 39
Snimanje fotografija
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata (OIS)
pAhM
Optičko smanjivanje pomeranja fotoaparata u režimu snimanja.
• OIS možda neće pravilno funkcionisati u sledećim situacijama:
- kada pomerate fotoaparat da biste pratili objekat u pokretu
- kada koristite digitalni zum
- kada se fotoaparat previše pomera
- kada je brzina okidača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
- kada je baterija pri kraju
- kada snimate krupni plan
• Ako koristite stativ i OIS funkciju, slike mogu biti zamućene zbog vibriranja OIS
senzora. Onemogućite OIS funkciju ako koristite stativ.
• Ako se fotoaparat udari ili ispadne, ekran će biti zamućen. Ako se to dogodi,
S Pre korekcije
1
2
3
isključite i ponovo uključite fotoaparat.
S Posle korekcije
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite OIS.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Isključeno: OIS je deaktivirana.
Uključeno: OIS je aktivirana.
Osnovne funkcije 40
Saveti za dobijanje jasnije slike
Pravilno držanje fotoaparata
Smanjivanje efekta pomeranja fotoaparata
Uverite se da ništa ne blokira objektiv,
blic ili mikrofon.
Podesite opciju optičke stabilizacije slike (OIS) tako da se optički
smanji efekat pomeranja fotoaparata. (str. 40)
Kada je prikazano
Pritiskanje dugmeta okidača do pola
Pritisnite [Okidač] do pola i podesite fokus.
Fotoaparat automatski podežava fokus i ekspoziciju.
Pomeranje fotoaparata
Fotoaparat automatski podešava vrednost
blende i brzine okidača.
Kadar fokusa
• Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju
Kada snimate u mraku, izbegavajte da opciju blica podesite na
Spora sinhronizacija ili Isključeno. Otvor blende ostaje otvoren duže i može biti
teže držati fotoaparat stabilno dovoljno dugo za snimanje jasne fotografije.
• Korišćenje stativa ili podešavanje opcije blica na Doblicavanje. (str. 68)
• Podešavanje opcija ISO osetljivosti. (str. 70)
ako je kadar fokusa zelene boje.
• Promenite kompoziciju i ponovo pritisnite
[Okidač] do pola ako je kadar fokusa prikazan
crveno.
Osnovne funkcije 41
Sprečavanje da objekat izađe iz fokusa
Teško je postaviti objekat u fokus u sledećim situacijama:
- ako je mali kontrast između objekta i pozadine (na primer, kada objekat nosi
odeću iste boje kao pozadina)
- kada je izvor svetlosti iza objekta previše svetao
- ako je objekat sjajan ili odbija svetlost
- kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- kada objekat nije postavljen u centar kadra
• Kada snimate fotografije u uslovima slabog osvetljenja
Uključite blic.
(str. 68)
• Kada se objekti brzo pomeraju
Koristite funkciju
snimanja Uzastopno.
(str. 84)
Koristite zaključavanje fokusa
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali. Kada je objekat u
fokusu, možete da promenite poziciju kadra da biste promenili
kompoziciju. Kada budete spremni, pritisnite [Okidač] da biste snimili
fotografiju.
Osnovne funkcije 42
Proširene funkcije
Saznajte kako da snimite fotografiju i snimite video putem izbora režima.
Korišćenje pametnog automatskog režima … 44
Korišćenje programskog režima ……………… 46
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta
okidača ili ručnog režima ……………………… 47
Korišćenje režima Prioritet blende …………… 48
Korišćenje režima prioriteta okidača …………… 49
Korišćenje ručnog režima ……………………… 50
Korišćenje pametnog režima …………………… 51
Korišćenje režima panorama …………………… 52
Korišćenje režima Najlepše lice ………………… 54
Korišćenje režima Magično plus ……………… 55
Korišćenje režima Moj magični okvir …………
Korišćenje režima Deljeni snimak ………………
Korišćenje režima Fotografija pokreta …………
Korišćenje režima filtriranja fotografije …………
Korišćenje režima Filmski filter …………………
55
57
58
59
60
Snimanje video zapisa ………………………… 61
Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno
prepoznavanje scene …………………………… 62
Korišćenje pametnog automatskog režima
U pametnom automatskom režimu, fotoaparat automatski bira odgovarajuće postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje. Režim pametnog automatskog režima će vam
pomoći ukoliko ne poznajete dobro postavke fotoaparata za različite scene.
1
2
Postavite birač režima u položaj T.
Ikona
Opis
Portreti sa pozadinskim osvetljenjem
Poravnajte objekat u kadru.
• Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje u
gornjem levom uglu ekrana. Ikone su navedene u nastavku.
Portreti
Krupni planovi objekata
Krupni planovi teksta
Zalasci sunca
Unutra, tamno
Delimično osvetljeno
Snimak izbliza sa reflektorom
Portreti sa reflektorom
Vedro nebo
Ikona
Opis
Šumoviti predeli
Pejzaži
Krupni planovi mnogobojnih objekata
Scene sa svetlo belim pozadinama
Fotoaparat je stabilizovan na stativu (kod snimanja noću)
Noćni pejzaži
Aktivno pokretni objekti
Noćni portreti
Vatromet (kod korišćenja stativa)
Pejzaži sa pozadinskim osvetljenjem
Proširene funkcije 44
Korišćenje pametnog automatskog režima
3
4
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali.
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
• Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi
podrazumevane postavke za režim Smart Auto.
• U zavisnosti od položaja objekta ili osvetljenja, može se desiti da fotoaparat ne
izabere režim za portret čak i ukoliko prepozna lice.
• Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od
objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
ako se
objekat pomera.
• Fotoaparat troši više energije baterije, zbog toga što često menja podešavanja
kod izbora odgovarajućih scena.
• Čak i kada koristite stativ, fotoaparat možda neće detektovati režim
Proširene funkcije 45
Korišćenje programskog režima
U programskom režimu možete da podesite različite opcije izuzev opcije brzine okidača i vrednosti otvora blende koje fotoaparat automatski podešava.
1
2
Postavite birač režima u položaj p.
3
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Podesite željene opcije.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
Proširene funkcije 46
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima
Podesite vrednost otvora blende ili brzinu okidača da biste kontrolisali ekspoziciju fotografija. Možete da koristite ove opcije u režimu prioriteta blende, prioriteta okidača ili
ručnom režimu.
Vrednost otvora blende
Blenda je otvor koji propušta svetlost u fotoaparat. Kućište otvora sadrži tanke
metalne pločice koje se otvaraju i zatvaraju, proširuju ili sužavaju blendu, i kontrolišu
količinu svetlosti koja ulazi u fotoaparat. Veličina otvora blende je usko povezana sa
osvetljenjem fotografije: što je veći otvor blende, fotografija je svetlija; što je manji
otvor blende, fotografija je tamnija. Što je veća vrednost otvora blende, manja je
veličina blende. Na primer, otvor blende postavljen na 5.6 je veći od otvora blende
postavljenog na to 11.
S Mala vrednost otvora blende
(Velike dimenzije blende)
S Velika vrednost otvora blende
(Male dimenzije blende)
Brzina okidača
Brzina okidača, kao važan faktor osvetljenosti fotografije, odnosi se na vreme
potrebno za otvaranje i zavaranje okidača. Manja brzina okidača omogućava više
vremena za propuštanje svetlosti. Kada su sve stvari jednake, fotografije su svetlije,
ali objekti koji se brzo kreću imaju tendenciju da se mute. Sa druge strane, veća
brzina okidača omogućava manje vremena za propuštanje svetlosti. Fotografije su
tamnije, ali objekti u pokretu se snimaju jasnije.
S Mala brzina okidača
Proširene funkcije 47
S Velika brzina okidača
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima
Korišćenje režima Prioritet blende
Režim Prioriteta blende vam omogućava da ručno podesite vrednost otvora blende
dok fotoaparat automatski bira odgovarajuću brzinu okidača.
1
2
Postavite birač režima u položaj G.
Izaberite
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
6
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
7
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na G, pritisnite
[b] ili dodirnite
3
4
5
, a zatim izaberite režim.
Podesite opcije.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
Pritisnite [o] “ [F/t] da biste podesili vrednost otvora blende.
• Možete i dodirnuti vrednost otvora blende na ekranu da biste prikazali birač.
• Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.
• Na stranici 47 potražite više informacija o vrednosti otvora blende.
OK: Promena otvora blende
Proširene funkcije 48
Kada ISO opciju podesite na Automatski, brzina okidača se možda neće
automatski promeniti tako da odgovara otvoru blende. U tom slučaju, fotoaparat
pronalazi odgovarajuću vrednost ekspozicije automatskom promenom ISO opcije
prilikom snimanja fotografije. Da biste ISO opciju podesili ručno, pritisnite [m],
a zatim izaberite ISO “ opciju.
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima
Korišćenje režima prioriteta okidača
Režim prioriteta okidača vam omogućava da ručno podesite brzinu okidača dok
fotoaparat automatski bira odgovarajuću vrednost otvora blende.
1
2
Postavite birač režima u položaj G.
Izaberite
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
6
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
7
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na G, pritisnite
[b] ili dodirnite
3
4
5
, a zatim izaberite režim.
Podesite opcije.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
Kada ISO opciju podesite na Automatski, otvor blende se možda neće automatski
promeniti tako da odgovara brzini okidača. U tom slučaju, fotoaparat pronalazi
odgovarajuću vrednost ekspozicije automatskom promenom ISO opcije prilikom
snimanja fotografije. Da biste ISO opciju podesili ručno, pritisnite [m], a zatim
izaberite ISO “ opciju.
Pritisnite [o] “ [F/t] da biste podesili brzinu okidača.
• Možete i dodirnuti brzinu okidača na ekranu da biste prikazali birač.
• Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.
• Na stranici 47 potražite više informacija o brzini okidača.
OK: Promena brzine
zatvarača
Proširene funkcije 49
Korišćenje režima prioriteta blende, prioriteta okidača ili ručnog režima
4
Korišćenje ručnog režima
Ručni režim vam omogućava da ručno podesite i vrednost otvora blende i brzinu
okidača.
1
2
Postavite birač režima u položaj G.
Izaberite
.
3
• Takođe, možete prevlačiti birač na ekranu nalevo ili nadesno.
5
6
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
7
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
8
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na G, pritisnite
[b] ili dodirnite
, a zatim izaberite režim.
Pritisnite [o] “ [D/c] da biste izabrali vrednost otvora blende
ili brzinu okidača.
• Možete i dodirnuti vrednost otvora blende ili brzinu okidača na ekranu da
Pritisnite [F/t] da biste podesili vrednost otvora blende ili brzinu
okidača.
Podesite opcije.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
biste prikazali birač.
OK: Promena otvora blende/
brzine zatvarača
Proširene funkcije 50
Korišćenje pametnog režima
U pametnom režimu možete da snimite fotografiju pomoću unapred podešenih opcija za određenu scenu.
1
2
Postavite birač režima u položaj s.
Opcija
Panorama
Izaberite scenu.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na s, pritisnite
[b] ili dodirnite
Vodopad
, a zatim izaberite režim.
Silueta
Pametno : Lepo lice
Zalazak sunca
Snimak pri slabom
svetlu
Vatromet
Trag svetlosti
Postavi
Opcija
Lepo lice
Neprekidno
snimanje
Opis
Snimanje portreta sa opcijama za skrivanje nedostataka
na licu.
Opis
Snimanje široke panoramske scene u jednoj fotografiji.
Snimanje scena vodopada.
Snimanje subjekata tamnih obrisa nasuprot svetloj
pozadini.
Fotografisanje scena na zalasku sunca, sa prirodnom
crvenom i žutom bojom.
Snimanje više fotografija u uslovima slabog osvetljenja
bez blica. Fotoaparat kombinuje slike da bi kreirao
jednu sliku koja je svetlija i ima manje zamućenja.
Snimanje scena vatrometa.
Snimanje scena svetlosti u uslovima slabog osvetljenja.
3
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Uzastopno snimanje fotografija.
Fotografisanje nepokretnih scena i pejzaža.
Snimanje malih subjekata ili subjekata izbliza.
Zamrzavanje akcije Snimanje subjekata koji se kreću velikom brzinom.
Jarke boje
Snimanje fotografije sa živim bojama.
Pejzaž
Makro
Proširene funkcije 51
Korišćenje pametnog režima
5
Korišćenje režima panorama
U režimu panorame možete da snimate široku panoramsku scenu u jednoj
fotografiji. Snimite i kombinujte seriju fotografija da biste kreirali panoramsku sliku.
Kada je dugme [Okidač] pritisnuto, polako okrećite kameru u smeru
koji će omogućiti snimanje ostatka panorame.
• Biće prikazane strelice koje pokazuju smer kretanja, a cela slika biće prikazana
u okviru za pregled.
• Kada su scene poravnate, fotoaparat automatski snima sledeću fotografiju.
S Primer snimanja
1
2
3
Postavite birač režima u položaj s.
Izaberite Panorama.
Podrhtavanje
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
• Poravnajte fotoaparat kranje levo ili krajnje desno, ili pri samom vrhu ili dnu,
prema sceni koju želite da snimite.
4
Pritisnite i zadržite [Okidač] da biste započeli snimanje.
6
Kada završite, otpustite [Okidač].
• Kada snimite sve potrebne slike, fotoaparat ih kombinuje u jednu
panoramsku fotografiju.
Proširene funkcije 52
Korišćenje pametnog režima
• Za najbolje rezultate prilikom snimanja panoramskih fotografija, izbegavajte
•
•
•
•
•
sledeće:
- pomeranje fotoaparata prebrzo ili presporo
- premalo pomeranje fotoaparata za snimanje sledeće slike
- pomeranje fotoaparata pri neadekvatnim brzinama
- drmanje fotoaparata
- snimanje na tamnim mestima
- snimanje predmeta u pokretu u blizini
- uslovi snimanja pri kojima se osvetljenje ili boja svetla menjaju
Snimljene fotografije biće automatski sačuvane, a snimanje prekinuto u sledećim
situacijama:
- ako promenite smer fotografisanja u toku fotografisanja
- ako pomerite fotoaparat suviše brzo
- ako ne pomerite fotoaparat
Izbor režima panorame onemogućiće funkcije digitalnog i optičkog zuma.
Ako izaberete režim panorame dok objektiv vrši uvećanje, fotoaparat automatski
umanjuje prikaz u podrazumevani položaj.
Neke opcije snimanja nisu dostupne.
Fotoaparat može da prekine sa snimanjem zbog kompozicije snimanja ili
kretanja subjekta.
Fotoaparat možda neće snimiti poslednju scenu u potpunosti ako prestanete
pomerati fotoaparat tačno na mestu na kome želite da se scena završi. Da biste
snimili celu scenu, pomerite fotoaparat malo izvan mesta na kojem želite da
završite scenu.
Proširene funkcije 53
Korišćenje režima Najlepše lice
U režimu Najlepše lice možete snimati više fotografija i zameniti lica da biste kreirali najbolju moguću sliku. Koristite ovaj režim za izbor najbolje slike za svakog pojedinca
prilikom snimanja grupnih fotografija.
1
2
Postavite birač režima u položaj i.
3
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
4
Dodirnite lice da biste ga zamenili.
5
Dodirnite najbolju sliku od 5 snimljenih lica.
6
Dodirnite
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
• Ponovite korake 4 i 5 da biste zamenili preostala lica na fotografiji.
• Ikona
će se pojaviti na slici koju fotoaparat preporuči.
• Fotoaparat kontinualno snima 5 fotografija.
• Prva fotografija se postavlja kao slika pozadine.
• Fotoaparat automatski detektuje lica nakon snimanja.
da biste sačuvali fotografiju.
• Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
• Rezolucija je postavljena na ili nižu vrednost.
Proširene funkcije 54
Korišćenje režima Magično plus
U režimu Magično plus možete da snimate fotografije sa različitim efektima.
5
Korišćenje režima Moj magični okvir
Izaberite okvir.
U režimu Moj magični okvir možete da učinite deo fotografije prozirnim, a zatim da
snimite novu fotografiju preko prozirnog dela.
1
2
Postavite birač režima u položaj g.
Izaberite
.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na g, pritisnite
[b] ili dodirnite
3
, a zatim izaberite režim.
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite
[Okidač] da biste snimili fotografiju pozadine.
• Da biste izabrali fotografiju pozadine iz snimljenih fotografija, pritisnite
[m] a zatim izaberite Izaberite sliku “ sliku. Ne možete birati video
datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u režimu Panorama.
4
• Da biste nacrtali novi okvir i postavili debljinu olovke, dodirnite
6
Prevucite ugao polja da biste podesili veličinu.
Dodirnite Postavi.
• Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite Ponovo snimi.
Ponovo snimi
Postavi
Proširene funkcije 55
.
Korišćenje režima Magično plus
7
10
Prevucite izabrani okvir da biste ga postavili na željenu lokaciju.
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
• Da biste ponovo snimili fotografiju pozadine dodirnite
11
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
12
Dodirnite
• Pritisnite [b] da biste se vratili na prethodni ekran.
da biste sačuvali fotografiju.
• Neke opcije snimanja nisu dostupne.
• Fokus je postavljen na prozirnu oblast unutar okvira.
• Rezolucija je postavljena na .
8
9
Pritisnite [o].
Podesite prozirnost pomeranjem klizača ili dodirivanjem ikona +/radi podešavanja.
Prozirnost
Proširene funkcije 56
.
Korišćenje režima Magično plus
Korišćenje režima Deljeni snimak
U režimu Deljeni snimak, možete snimiti nekoliko fotografija i urediti prema
unapred postavljenim formatima.
1
2
Postavite birač režima u položaj g.
Izaberite
.
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
5
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
• Ponovite korake 4 i 5 da biste snimili preostale fotografije.
• Da biste ponovo snimili fotografiju, pritisnite [b].
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na g, pritisnite
[b] ili dodirnite
3
4
, a zatim izaberite režim.
Izaberite način deljenja.
• Da biste podeseili oštrinu deobne linije, pritisnite [m], a zatim izaberite
Zamućena linija “ vrednost.
• Da biste primenili efekat pametnog filtera na deo snimka, pritisnite [m],
a zatim izaberite Pametni filter “ opciju. Možete da primenite različite efekte
pametnog filtera na svaki deo snimka.
• Prevucite liniju razdvajanja da biste podesili veličinu kadra. Ponovo dodirnite
ili deljeni način da biste odbacili promene.
OK: Panel isklj.
Proširene funkcije 57
• Rezolucija je postavljena na ili nižu vrednost.
• Dostupni opseg zuma može biti manji u odnosu na ostale režime snimanja.
Korišćenje režima Magično plus
5
Korišćenje režima Fotografija pokreta
Na ekranu nacrtajte oblast za animaciju.
U režimu Fotografija pokreta možete da snimite i kombinujete niz fotografija a zatim
izaberete oblast za animaciju radi kreiranja GIF animacije.
1
2
Postavite birač režima u položaj g.
Izaberite
.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na g, pritisnite
[b] ili dodirnite
, a zatim izaberite režim.
3
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
•
•
•
•
•
• Fotoaparat snima više fotografija dok svetlo statusa treperi.
6
Možete izabrati više oblasti.
Da biste podesili debljinu četkice dodirnite .
Da biste podesili brzinu pokreta dodirnite ikonu +/-.
Da biste ponovo snimili fotografiju dodirnite
.
Da biste ponovo nacrtali animiranu oblast dodirnite
Dodirnite
da biste sačuvali fotografiju.
• Rezolucija je postavljena na
.
• Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
• Ćuvanje datoteka može trajati duže.
Proširene funkcije 58
.
Korišćenje režima Magično plus
3
Korišćenje režima filtriranja fotografije
Primenite različite efekte filtera na fotografije da biste napravili jedinstvene slike.
Izaberite efekat.
Opcija
Minijatura
Vinjetiranje
Slikanje mastilom
Ulje na platnu
Minijatura
Crtani film
Vinjetiranje
Unakrsni filter
Skica
Meki fokus
Riblje oko
Riblje oko
1
2
Klasično
Skica
Retro
Postavite birač režima u položaj g.
Izaberite
Snimak sa zumom
.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na g, pritisnite
[b] ili dodirnite
, a zatim izaberite režim.
Proširene funkcije 59
Opis
Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt
prikazao u minijaturi.
Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog
efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Primena efekta vodenih boja.
Primena efekta uljanih boja.
Primena efekta crtanog filma.
Dodavanje linija koje zrače spolja od svetlih objekata
radi oponašanja vizuelnog učinka unakrsnog filtera.
Primena efekta skice penkalom.
Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih
efekata.
Zatamnite ivice okvira i izobličite objekte da oponašaju
vizuelni efekat objektiva ribljeg oka.
Primena crno-belog efekta.
Primena efekta tamno sive boje.
Zamućivanje ivica fotografije radi naglašavanja
subjekata u centru.
Korišćenje režima Magično plus
4
5
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
Opcija
Opis
Skica
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Riblje oko
Primena efekta skice penkalom.
Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne
efekte objektiva ribljeg oka.
Primena crno-belog efekta.
Primena efekta tamno sive boje.
Kreirajte živopisan izgled sa jakim kontrastima i
snažnom bojom.
Stvaranje čistih i jasnih scena.
Primena nežnog braon tona.
Kreiranje hladnog ili monotonog efekta.
• U zavisnosti od izabrane opcije, rezolucija se može automatski promeniti u
ili
nižu vrednost.
• Da biste primenili efekte filtera na sačuvane fotografije, pritisnite [m] a zatim
izaberite Izaberite sliku “ sliku.
Klasično
Retro
Efek. palete 1
Efek. palete 2
Efek. palete 3
Efek. palete 4
Korišćenje režima Filmski filter
Primenite različite efekte filtera na video zapise da biste napravili jedinstvene slike.
1
2
Postavite birač režima u položaj g.
Izaberite
.
Pritisnite
, a zatim izaberite režim.
Izaberite efekat.
Opcija
Minijatura
Vinjetiranje
(snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.
Ponovo pritisnite
snimanje.
• Da biste izabrali drugi režim kada je birač režima podešen na g, pritisnite
[b] ili dodirnite
3
4
5
• Ako izaberete Minijatura, povećaće se brzina reprodukcije.
• Ako izaberete Minijatura, ne možete snimiti zvuk video zapisa.
• U zavisnosti od izabrane opcije, rezolucija se može automatski promeniti u
ili manju vrednost.
Opis
Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt
prikazao u minijaturi.
Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog
efekta vinjeta Lomo fotoaparata.
Proširene funkcije 60
(snimanje video zapisa) da biste zaustavili
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa u formatu Full HD (1920 X 1080) do 20 minuta. Na fotoaparatu se čuvaju snimljeni video zapisi kao MP4 (H.264) datoteke.
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) predstavlja format video zapisa visoke kompresije koji su ustanovile međunarodne organizacije za standarde ISO-IEC i ITU-T.
• Ako koristite memorijske kartice sa malim brzinama upisivanja, fotoaparat možda neće ispravno snimiti video. Video snimci mogu biti pogrešni ili se neće ispravno reprodukovati.
• Memorijske kartice sa sporim brzinama upisivanja ne podržavaju video zapise visoke rezolucije. Za snimanje video zapisa visoke rezolucije koristite memorijske kartice sa većim
brzinama pisanja.
• Ako funkciju stabilizacije slike aktivirate dok snimate video, fotoaparat može da snimi zvuk funkcije stabilizacije snili prilikom rada.
• Ako koristite funkciju zuma kada snimate video, fotoaparat može da snimi šum zuma. Da biste smanjili šum zuma, koristite funkciju Zvuk uživo. (str. 87)
1
Postavite birač režima u položaj p, G, s, i, g ili T.
• Ova funkcije možda nije podržana u nekim režimima.
2
Podesite željene opcije.
3
Pritisnite
Pauziranje snimanja
Fotoaparat vam omogućava da napravite privremenu pauzu dok snimate video
zapis. Pomoću ove funkcije možete da snimite nekoliko scena u vidu pojedinačnog
video zapisa.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
(snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.
• Pri snimanju video zapisa, pritisnite [c] jednom da biste otkazali funkciju
neprekidnog automatskog fokusiranja a zatim pritisnite još jednom da biste
aktivirali funkciju.
4
Ponovo pritisnite
snimanje.
(snimanje video zapisa) da biste zaustavili
• Pritisnite [o] da biste pauzirali snimanje.
• Pritisnite [o] da biste nastavili.
Proširene funkcije 61
Snimanje video zapisa
Snimanje nepokretnih slika tokom snimanja video zapisa
Možete da snimite nepokretne slike tokom snimanja video zapisa, bez prebacivanja
u režime snimanja fotografije (do 6 fotografija).
Slike snimljene tokom snimanja video
zapisa
Snimanje video zapisa uz funkciju Pametno prepoznavanje
scene
U pametnom automatskom režimu, fotoaparat automatski bira odgovarajuće
postavke u zavisnosti od tipa scene koju detektuje.
1
2
Postavite birač režima u položaj T.
3
Poravnajte objekat u kadru.
Podesite željene opcije.
• Listu opcija potražite u okviru odeljka „Opcije snimanja“. (str. 64)
• Fotoaparat automatski bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje u
gornjem levom uglu ekrana.
• Pritisnite [Okidač] da biste snimili slike tokom snimanja video zapisa.
• Snimljene slike biće sačuvane automatski.
• Snimljenim slikama se veličina automatski menja, u zavisnosti od veličine
snimljenog video zapisa.
• Kada pauzirate snimanje video zapisa ne možete snimati fotografije.
• Kvalitet slika snimljenih tokom snimanja video zapisa može biti slabiji u odnosu
na slike snimljene standardno.
• Ova funkcije možda nije podržana u nekim režimima.
Proširene funkcije 62
Snimanje video zapisa
Ikona
Opis
Pejzaži
Zalasci sunca
Vedro nebo
Šumoviti predeli
4
5
Pritisnite
(snimanje video zapisa) da biste započeli snimanje.
Ponovo pritisnite
snimanje.
(snimanje video zapisa) da biste zaustavili
• Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući režim scene, on koristi
podrazumevane postavke za režim pametnog prepoznavanja scene.
• Uslovi za snimanje, kao što je pomeranje fotoaparata, osvetljenje i udaljenost od
objekta, mogu da dovedu do toga da fotoaparat ne izabere tačnu scenu.
Proširene funkcije 63
Opcije snimanja
Saznajte kako da podesite opcije u režimu snimanja.
Biranje rezolucije ……………………………… 65
Izbor kvaliteta fotografije ……………………… 66
Snimanje osmeha ……………………………… 77
Prepoznavanje treptanja ……………………… 77
Saveti za brisanje lica …………………………… 78
Snimanje u mraku ……………………………… 67
Podešavanje osvetljenosti i boje ……………… 79
Biranje rezolucije i kvaliteta …………………… 65
Sprečavanje efekta crvenih očiju ………………
Korišćenje blica …………………………………
Podešavanje opcije blica ………………………
Podešavanje ISO osetljivosti ……………………
67
67
68
70
Promena fokusa fotoaparata …………………… 71
Korišćenje makrofotografije ……………………
Korišćenje autofokusa …………………………
Podešavanje oblasti za fokusiranje ……………
Podešavanje fokusa dodirom …………………
71
71
73
73
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica ……… 76
Prepoznavanje lica ……………………………… 76
Snimanje autoportreta ………………………… 76
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) ……………
Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB) ………
Promena opcije merenja ………………………
Izbor postavke za balans bele …………………
79
80
80
81
Korišćenje režima kontinualnog snimanja …… 84
Snimanje uzastopnih fotografija ……………… 84
Korišćenje tajmera ……………………………… 85
Snimanje pojačanih fotografija ………………… 85
Podešavanje slika ……………………………… 86
Smanjivanje zvuka zuma ……………………… 87
Biranje rezolucije i kvaliteta
Saznajte kako da promenite rezoluciju slike i postavke kvaliteta.
Biranje rezolucije
TpAhMsig
Podešavanje rezolucije video zapisa
Kako povećavate rezoluciju, fotografija ili video zapis će sadržati više piksela, tako da
će moći da se štampa na papiru većeg formata, odnosno prikaže na velikom ekranu.
Kada koristite visoku rezoluciju, povećava se i veličina datoteke.
Podešavanje rezolucije fotografije
1
2
3
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Veličina video zapisa.
Izaberite opciju.
Ikona
Izaberite Veličina fotografije.
Opis
1920 X 1080: HD datoteke visokog kvaliteta za reprodukciju na
HDTV-u.
Izaberite opciju.
1280 X 720: HD datoteke za reprodukciju na HDTV-u.
U režimu snimanja pritisnite [m].
Ikona
Opis
640 X 480: SD datoteke za reprodukciju na analognom TV-u.
4608 X 3456: štampanje na papiru formata A1.
320 X 240: objavljivanje na veb stranici.
4608 X 3072: štampanje na papiru formata A1 u širokoj razmeri
(3:2).
4608 X 2592: štampanje na papiru formata A1 u panoramskoj
razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
Za deljenje: pošaljite na veb lokaciju koristeći bežičnu mrežu
(maksimalno 30 sekundi).
3648 X 2736: štampanje na papiru formata A2.
2832 X 2832: štampanje na papiru formata A3 u razmeri 1:1.
2592 X 1944: štampanje na papiru formata A4.
1984 X 1488: štampanje na papiru formata A5.
1920 X 1080: štampanje na papiru formata A5 u panormaskoj
razmeri (16:9) ili reprodukcija na HDTV-u.
1024 X 768: Prilog za e-poštu.
Opcije snimanja 65
Biranje rezolucije i kvaliteta
Izbor kvaliteta fotografije
pAhMig
Podešavanje postavki kvaliteta fotografije. Postavke slika visokog kvaliteta će dati
veće datoteke. Fotoaparat komprimuje i čuva fotografije koje ste snimili u JPEG
formatu.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Kvalitet.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Super Fine: snimite fotografije u super visokom kvalitetu.
Fine: snimite fotografije u visokom kvalitetu.
Normalno: snimite fotografije u normalnom kvalitetu.
Opcije snimanja 66
Snimanje u mraku
Saznajte kako možete da slikate noću ili u uslovima slabog osvetljenja.
Sprečavanje efekta crvenih očiju
Korišćenje blica
ps
Ako se aktivira blic kada fotografišete osobu u mraku, na slici se može pojaviti
crveni odsjaj u očima osobe. Da biste to sprečili izaberite Efekat crvenih očiju ili
Popravljanje efekta crvenih očiju. Pogledajte opcije blica u odeljku „Podešavanje
opcije blica“.
S Pre korekcije
Pritisnite dugme za iskakanje blica
da biste otvorili blic. Kada se blic
otvori, blic se okida u skladu sa
izabranom opcijom. Ako izaberete
Isključeno, blic se neće okinuti čak i
kada je otvoren.
S Posle korekcije
• Kada se blic ne koristi, držite ga zatvorenog da biste sprečili oštećenje.
• Nasilno otvaranje blica može dovesti do oštećenja fotoaparata. Lagano pritisnite
da biste zatvorili.
Opcije snimanja 67
Snimanje u mraku
Podešavanje opcije blica
3
TpAhMsg
Izaberite opciju.
Koristite blic kada snimate fotografije u mraku ili kada vam je potrebno više svetla
na fotografijama.
1
2
Pritisnite dugme za iskakanje blica da biste otvorili blic.
U režimu snimanja pritisnite [F].
Opcije snimanja 68
Ikona
Opis
Isključeno:
• Blic se neće uključivati.
• Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada
snimate u uslovima slabog osvetljenja.
Automatski: Fotoaparat će izabrati odgovarajuću postavku blica za
određenu scenu u pametnom automatskom režimu.
Automatski: Blic se aktivira automatski ako su objekat ili pozadina
tamni.
Efekat crvenih očiju:
• Blic se aktivira dva puta kada su objekat ili pozadina tamni da bi se
smanjio efekat crvenih očiju.
• Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se
pomerati dok blic ne sevne po drugi put.
Doblicavanje:
• Blic se obavezno uključuje.
• Fotoaparat automatski podešava intenzitet svetla.
Snimanje u mraku
Ikona
Podešavanje jačine blica
Opis
Spora sinhronizacija:
• Blic se aktivira, a zatvarač duže ostaje otvoren.
• Izaberite ovu opciju kada želite da snimite ambijentalno svetlo
kako biste otkrili više detalja u pozadini.
• Koristite stativ da biste sprečili zamućenje fotografija.
• Fotoaparat će prikazivati upozorenje za pomeranje kada
snimate u uslovima slabog osvetljenja.
Popravljanje efekta crvenih očiju:
• Blic se aktivira kada su objekat ili pozadina tamni, a fotoaparat
popravlja efekat crvenih očiju putem napredne analize softvera.
• Postoji vremenski interval između dva sevanja blica. Nemojte se
pomerati dok blic ne sevne po drugi put.
Podesite jačinu blica da biste izbegli nedovoljno ili previše osvetljene fotografije.
1
2
3
4
U režimu snimanja pritisnite [F].
Dođite do neke opcije.
Pritisnite [D].
Pritisnite [F/t] da biste podesili jačinu.
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili jačinu.
Automatski : 0
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
• Opcije blica nisu dostupne ako podesite opcije sevanja blica ili izaberete
Prepoznavanje treptanja, Autoportret.
• Uverite se da se objekti nalaze na preporučenoj razdaljini od blica. (str. 155)
• Ako se svetlo blica reflektuje ili ako u vazduhu postoji velika količina prašine,
na fotografiji se mogu pojaviti male tačke.
• U nekim režimima možete da podesite blic pritiskom na [m], a zatim
biranjem opcije Blic.
Nazad
5
Postavi
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
• Podešavanje jačine blica možda neće biti efikasno u sledećim situacijama:
- ako je subjekat suviše blizu fotoaparata
- ako ste podesili suviše visoku ISO osetljivost
- ako je vrednost ekspozicije prevelika ili premala
• Ovu funkciju ne možete da koristite u nekim režimima snimanja.
Opcije snimanja 69
Snimanje u mraku
Podešavanje ISO osetljivosti
pAhM
ISO osetljivosti je mera osetljivosti filma na svetlost koju je definisala međunarodna
organizacija za standardizaciju (ISO). Što je veća vrednost ISO osetljivosti koju
izaberete, fotoaparat će biti osetljiviji na svetlost. Koristite veće vrednosti ISO
osetljivosti da biste snimili bolje fotografije i smanjili podrhtavanje fotoaparata kada
ne koristite blic.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite ISO.
Izaberite opciju.
• Izaberite
da biste koristili odgovarajuću ISO osetljivost na osnovu svetline
objekta i osvetljenja.
Veća ISO osetljivost može dovesti do većeg šuma na slici.
Opcije snimanja 70
Promena fokusa fotoaparata
Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata da odgovara objektu i uslovima snimanja.
Korišćenje makrofotografije
pAhMg
Koristite makrofotografiju za snimanje objekata kao što su cveće ili insekti u
krupnom planu.
Korišćenje autofokusa
TpAhMsg
Da biste snimili oštre fotografije, izaberite odgovarajući fokus u skladu sa
udaljenošću objekta.
1
U režimu snimanja pritisnite [c].
Fokus : Normalno (AF)
Izađi
• Potrudite se da držite fotoaparat što mirnije da biste sprečili zamućenost
fotografija.
• Isključite blic ako je udaljenost od objekta manja od 40 cm.
Opcije snimanja 71
Postavi
Promena fokusa fotoaparata
2
Ručno podešavanje udaljenosti fokusa
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Normalno (AF): fokus na objektu udaljenom više od 80 cm.
Razdaljina veća od 350 cm kada koristite zumiranje.
Ručni fokus: Podesite fokus na objektu tako što ćete ručno podesiti
udaljenost fokusa. (str. 72)
Makro: fokusirajte objekt koji je udaljen 10 – 80 cm od fotoaparata.
150 – 350 kada koristite zumiranje.
Automatski makro:
• Fokus na objektu udaljenom više od 10 cm. Razdaljina veća od
150 cm kada koristite zumiranje.
• Ona je automatski podešena u nekim režimima snimanja.
1
2
3
pAhM
U režimu snimanja pritisnite [c].
Izaberite Ručni fokus.
Pritisnite [F/t] da biste podesili udaljenost fokusa.
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili udaljenost
fokusa.
Ručni fokus : 50
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
U nekim režimima možete da podesite fokus pritiskom na [m], a zatim
biranjem opcije Fokus.
Nazad
4
Postavi
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Kada ručno podesite udaljenost fokusa, a objekat se nađe izvan fokusa, fotografija
može postati zamućena.
Opcije snimanja 72
Promena fokusa fotoaparata
Podešavanje oblasti za fokusiranje
pAhM
Podešavanje fokusa dodirom
Možete da dobijete jasnije fotografije ako izaberete odgovarajuću oblast fokusa u
skladu sa položajem objekta u sceni.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Oblast za fokusiranje.
Izaberite opciju.
Ikona
TpAhMs
Postavite fokus na objekat ili snimite fotografiju tako što ćete dodirnuti ekran.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite AF na dodir.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Opis
AF u centru: fokus u centru kadra (pogodno kada se objekti nalaze
u centru ekrana ili u njegovoj blizini).
Isključeno: ne koristite funkciju AF na dodir.
Višestruki AF: fokus u jednoj ili više oblasti od mogućih 9.
AF sa praćenjem: fokusiranje i praćenje objekta čiji prikaz dodirnete
na ekranu. (str. 74)
Sn. pom. jed. dug.: postavite fokus na objekat i snimite fotografiju
tako što ćete dodirnuti sliku na ekranu. (str. 75)
AF na dodir: fokusiranje objekta čiji prikaz dodirnete na ekranu.
Dostupne opcije snimanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od režima snimanja.
Dostupne opcije snimanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
Fokus će se resetovati kada u intervalu od 5 sekundi ne obavljate nikakve operacije
ili ako pritisnete [Okidač] dok je funkcija AF na dodir uključena.
Opcije snimanja 73
Promena fokusa fotoaparata
Korišćenje praćenja autofokusa
AF sa praćenjem vam omogućava da pratite objekat i automatski izoštrite sliku čak i
kada se krećete.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite AF na dodir “ AF sa praćenjem.
• Ako ne izaberete oblast za fokusiranje, kadar fokusa će se pojaviti u centru
ekrana.
• Praćenje objekta možda neće biti uspešno u sledećim situacijama:
- kada je objekat previše mali
- kada se objekat previše kreće
- kada je objekat osvetljen iz pozadine, odnosno kada fotografišete na mračnim
mestima
- kada su isti boje ili šare objekta i pozadine
- kada u kadru postoji objekat sa horizontalnom šarom, kao što su venecijaneri
- kada se fotoaparat previše pomera
Dodirnite objekat koji želite da pratite u oblasti za dodirivanje.
• Na objektu će se pojaviti okvir fokusa i pratiće objekat kada pomerite
fotoaparat.
• Kada praćenje ne uspe, funkcija se resetuje.
• Ako praćenje objekta na fotoaparatu ne bude uspešno, moraćete ponovo da
izaberete objekat za praćenje.
• Ako fokus na fotoaparatu ne bude uspešno određen, okvir fokusa će se
promeniti u crveni okvir i fokus će se resetovati.
• Beli okvir ukazuje na to da fotoaparat prati objekat.
• Zeleni okvir ukazuje na to da je objekat u fokusu kada do pola pritisnite
dugme [Okidač].
• Crveni okvir znači da fotoaparat nije uspeo da postavi fokus.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Opcije snimanja 74
Promena fokusa fotoaparata
Fotografisanje jednim dodirom
Možete da snimite fotografiju jednim dodirom prsta. Kada dodirujete subjekta,
fotoaparat automatski fokusira na subjekta i snima fotografiju.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite AF na dodir “ Sn. pom. jed. dug..
Dodirnite objekat da biste snimili fotografiju.
Ako koristite ovu funkciju, ne možete postaviti opcije tajmera, inteligentnog
zumiranja i opcije bursta.
Opcije snimanja 75
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica
pAhMs
Ako koristite opcije prepoznavanja lica, fotoaparat može automatski da otkrije ljudsko lice. Kada fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski prilagođava ekspoziciju. Koristite
Prepoznavanje treptanja da biste detektovali zatvorene oči ili Prepoznavanje osmeha da biste snimili lice s osmehom.
Prepoznavanje lica
Snimanje autoportreta
Fotoaparat može automatski da prepozna do 10 lica u jednoj sceni.
Snimanje autoportreta. Fotoaparat postavlja udaljenost fokusa na snimak izbliza,
a zatim emituje zvučni signal kada je spreman.
1
2
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Prepoznavanje lica “ Normalno.
Lice najbliže fotoaparatu ili najbliže
centru scene pojavljuje se u belom
okviru fokusa a ostala lica se pojavljuju u
sivim okvirima fokusa.
1
2
3
4
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Prepoznavanje lica “ Autoportret.
Napravite snimak sa objektivom okrenutim prema sebi.
Kada čujete kratki zvučni signal pritisnite [Okidač].
Što ste bliže subjektu, to fotoaparat brže prepoznaje lica.
Kada se lica nalaze u središtu fotoaparata
on neprekidno daje zvučni signal.
Ako u postavkama isključite opciju Jačina zvuka, fotoaparat neće emitovati zvučni
signal. (str. 135)
Opcije snimanja 76
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica
Snimanje osmeha
Prepoznavanje treptanja
Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.
Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 3 fotografije zaredom.
1
2
3
1
2
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Prepoznavanje lica “ Prepoznavanje osmeha.
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Prepoznavanje lica “ Prepoznavanje treptanja.
Napravite kompoziciju snimka.
• Fotoaparat će automatski otpustiti okidač kada otkrije osmeh na licu.
Što se subjekat šire osmehuje,
to fotoaparat može lakše da ga
otkrije.
Opcije snimanja 77
Korišćenje funkcije prepoznavanja lica
Saveti za brisanje lica
• Kada fotoaparat prepozna lice, on automatski prati prepoznato lice.
• Prepoznavanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
- ako je objekat previše udaljen od fotoaparata (okvir fokusa će biti narandžast za
prepoznavanje osmeha i prepoznavanje treptanja).
ako je previše svetlo ili previše mračno
ako subjekat nije okrenut licem oprema kameri
ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
ako se značajno promeni izraz lica objekta
ako je objekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi
osvetljenja
• Kada postavite opcije za prepoznavanje lica, AF oblast se automatski postavlja na
Višestruki AF.
• U zavisnosti od izabranih opcija prepoznavanja lica, neke opcije snimanja možda
neće biti dostupne.
-
Opcije snimanja 78
Podešavanje osvetljenosti i boje
Saznajte kako da prilagodite osvetljenost i boju radi boljeg kvaliteta slike.
Ručno podešavanje ekspozicije (EV)
3
pAh
U zavisnosti od intenziteta ambijentalne svetlosti, fotografije mogu da budu previše
svetle ili previše tamne. U tim slučajevima možete da prilagodite ekspoziciju da
biste dobili bolju fotografiju.
Pritisnite [F/t] da biste podesili ekspoziciju.
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili ekspoziciju.
• Fotografija će biti svetlija kako se ekspozicija povećava.
EV : 0
Poništi
S Tamnija (-)
1
2
S Neutralna (0)
S Svetlija (+)
4
Postavi
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
U režimu snimanja pritisnite [m].
• Kada podesite ekspoziciju, to podešavanje će automatski ostati sačuvano.
Izaberite EV.
Možda ćete morati da promenite vrednost ekspozicije kasnije da biste izbegli
preeksponiranje ili podeksponiranje.
• Ako ne možete da se odlučite za odgovarajuću ekspoziciju, izaberite opciju
AE višestruko snimanje (breketiranje automatske ekspozicije). Fotoaparat će
snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa različitom ekspozicijom: normalnu,
podeksponiranu ili preeksponiranu. (str. 85)
• Možete i dodirnuti vrednost ekspozicije na ekranu da biste prikazali prozor za
podešavanje.
Opcije snimanja 79
Podešavanje osvetljenosti i boje
Kompenzacija pozadinskog svetla (ACB)
pAhM
Promena opcije merenja
Kada se izvor svetlosti nalazi iza objekta ili postoji veliki kontrast između objekta i
pozadine, objekat će verovatno biti taman na fotografiji. U tom slučaju, podesite
opciju za automatski balans kontrasta (ACB).
Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti.
Osvetljenost i svetlost na fotografijama variraju u zavisnosti od režima merenja koji
izaberete.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Merenje.
Izaberite opciju.
Ikona
S Bez opcije ACB
1
2
3
S Sa opcijom ACB
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite ACB.
Izaberite opciju.
Ikona
pAhM
Opis
Isključeno: ACB (Automatski balans kontrasta) je isključen.
Uključeno: ACB (Automatski balans kontrasta) je uključen.
Funkcija ACB je uvek uključena u režimu Pametan automatski.
Opcije snimanja 80
Opis
Višestruko:
• Fotoaparat deli scenu na nekoliko oblasti, a zatim meri intenzitet
svetlosti svake oblasti.
• Pogodno za uobičajene fotografije.
U tački:
• Fotoaparat meri intenzitet svetlosti isključivo u samom centru
kadra.
• Ako se objekat ne nalazi u centru kadra, fotografija možda neće
imati odgovarajuću ekspoziciju.
• Pogodno za objekte sa pozadinskim osvetljenjem.
U centru:
• Fotoaparat izjednačava merenje osvetljenosti čitavog kadra sa
naglaskom na centar scene.
• Pogodno za fotografije na kojima se objekat nalazi u centru kadra.
Podešavanje osvetljenosti i boje
Izbor postavke za balans bele
pAhM
Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da boje na
fotografiji budu realistične, izaberite odgovarajuće uslove osvetljenja da biste
prilagodili balans bele boje kao što je na primer Automatski balans bele, Dnevno
svetlo, Oblačno ili Volfram.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Balans bele.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Automatski balans bele: automatsko podešavanje balansa bele
boje na osnovu uslova osvetljenja.
Dnevno svetlo: za fotografije napolju po sunčanom danu.
Automatski balans bele
Oblačno: izaberite ovu opciju kada snimate fotografije napolju i
kada je oblačno vreme ili ste u senci.
Fluorescentno_H: izaberite ovu opciju kada snimate danju pod
flourescentnim osvetljenjem ili fluorescentnim osvetljenjem iz tri
smera.
Fluorescentno_L: izaberite ovu opciju kada snimate pri belom
fluorescentnom osvetljenju.
Volfram: izaberite ovu opciju kada snimate u zatvorenom prostoru
osvetljenom sijalicama ili halogenim lampama.
Dnevno svetlo
Temp. boje: podesite temperaturu boje za izvor svetlosti. (str. 82)
Oblačno
Prilagođeno: koristite postavke balansa bele boje koje ste definisali.
(str. 83)
Volfram
Opcije snimanja 81
Podešavanje osvetljenosti i boje
Prilagođavanje unapred definisanih opcija balansa bele boje
Možete da podesite unapred podešene opcije balansa bele boje izuzev
Automatski balans bele i Prilagođeno.
1
2
3
4
5
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Balans bele.
Pronađite željenu opciju.
Podešavanje temperature boje
1
2
3
4
Pritisnite [D].
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Balans bele “ Temp. boje.
Pritisnite [D].
Pritisnite [F/t] da biste podesili temperaturu boje tako da
odgovara izvoru svetlosti.
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili temperaturu
boje.
Pritisnite [D/c/F/t] da biste podesili vrednost na
koordinatama.
• Možete snimiti topliju fotografiju sa većom postavkom temperature boje,
i hladniju fotografiju sa nižom postavkom temperature boje.
• Takođe, možete dodirnuti oblast na ekranu.
Temp. boje : 6500 K
Balans bele : Dnevno svetlo
Nazad
6
Postavi
•
•
•
•
G: Zelena
A: Žuta
M: Магента
B: Plava
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Nazad
5
Postavi
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Opcije snimanja 82
Podešavanje osvetljenosti i boje
Definisanje sopstvenog balansa bele boje
Možete da prilagodite balans bele boje za snimanje fotografija bele podloge,
kao što je komad papira, pod uslovima osvetljenja u kojima nameravate da snimite
fotografiju. Funkcija balansa bele boje će vam pomoći da uparite boje na fotografiji
sa stvarnom scenom.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Balans bele “ Prilagođeno.
Usmerite objektiv u parče belog papira, a zatim pritisnite [Okidač].
Opcije snimanja 83
Korišćenje režima kontinualnog snimanja
pAhMsig
Snimanje fotografija može da bude teško ako se objekti brzo kreću ili ako snimate izraze lica i pokrete subjekata. Također, može biti teško da ispravno prilagodite ekspoziciju i
izaberete odgovarajući svetlosni izvor. U tim slučajevima, izaberite neki od režima kontinualnog snimanja. Možete i da podesite tajmer da biste odložili snimanje.
3
Poravnajte objekat u kadru i do pola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
4
Pritisnite i zadržite [Okidač].
• Dok držite pritisnut [Okidač], fotoaparat kontinualno snima fotografije.
• Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
• U zavisnosti od izabrane opcije za prepoznavanje lica, neke opcije kontinualnog
snimanja neće biti dostupne.
Snimanje uzastopnih fotografija
• Da bi se fotografije sačuvale može biti potrebno više vremena, zavisno od
1
2
• U nekim režimima možete da podesite opcije snimanja pritiskom na [m],
kapaciteta i performansi memorijske kartice.
U režimu snimanja pritisnite [t].
a zatim biranjem opcije Okidanje/tajmer.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Uzastopno (8 kadrova/s): snimite uzastopno 8 fotografija u
sekundi. (Možete da snimite do 6 fotografija u jednom nizu.)
Uzastopno (3 kadrova/s): snimite uzastopno 3 fotografije u
sekundi. (Možete da snimite do 6 fotografija u jednom nizu.)
Jedna: snimanje jedne fotografije.
(Jedna nije opcija za brzo neprekidno snimanje.)
Opcije snimanja 84
Korišćenje režima kontinualnog snimanja
Korišćenje tajmera
Snimanje pojačanih fotografija
1
2
Možete da koristite funkciju automatskog pojačavanja ekspozicije za snimanje više
fotografija istog subjekta sa različitim vrednostima ekspozicije.
U režimu snimanja pritisnite [t].
Izaberite opciju.
Ikona
Opcija
2 sek.: snimanje fotografije nakon pauze od 2 sekunde.
1
2
U režimu snimanja pritisnite [t].
Izaberite AE višestruko snimanje.
• Kada pritisnete [Okidač], fotoaparat će snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku sa
10 sek.: snimanje fotografije nakon pauze od 10 sekundi.
različitom ekspozicijom: normalnom, podeksponiranom ili preeksponiranom.
• Pritisnite [m], a zatim izaberite Podešavanja braketiranja AE da biste
• Pritisnite [Okidač] da biste otkazali tajmer.
• U nekim režimima možete da podesite opcije snimanja pritiskom na [m],
izabrali vrednosti ekspozicije.
• Snimanje fotografije može trajati duže. Koristite stativ za najbolje rezultate.
a zatim biranjem opcije Okidanje/tajmer ili Tajmer.
Opcije snimanja 85
Podešavanje slika
pAhM
Podesite oštrinu, kontrast ili zasićenost boja fotografija.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
4
Izaberite Podešavanje slike.
Pritisnite [F/t] da biste podesili svaku vrednost.
• Takođe, možete prevući klizače ili dodirnuti +/- da biste podesili vrednosti.
Oštrina
Izaberite opciju.
–
• Oštrina
• Kontrast
• Zasićenost boja
+
Kontrast
–
Podešavanje slike : Oštrina
+
Oštrina
Kontrast
Zasićenost boja
–
Zasićenost boja
+
Nazad
Opis
Umekšavanje ivica na fotografijama
(pogodno za uređivanje fotografija na računaru).
Izoštravanje ivica u cilju dobijanja jasnijih fotografija.
(Ovo takođe može da poveća šum na fotografijama.)
Opis
Smanjivanje boje i osvetljenosti.
Pojačavanje boje i osvetljenosti.
Opis
Smanjivanje zasićenosti.
Pojačavanje zasićenosti.
Postavi
5
Pritisnite [o] da biste sačuvali postavke.
Izaberite 0 ako ne želite da primenite nijedan efekat (pogodno za štampanje).
Opcije snimanja 86
Smanjivanje zvuka zuma
TpAhMsig
Kada koristite zum prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat može snimiti zvuk zuma. Koristite funkciju Sound Alive da biste smanjili šum zuma.
1
2
3
U režimu snimanja pritisnite [m].
Izaberite Glas.
Izaberite opciju.
Ikona
Opis
Zvuk uživo uklj.: Uključite funkciju zvuka uživo da biste smanjili
šum zuma.
Zvuk uživo isklj.: Isključite funkciju zvuka uživo da biste snimili šum
zuma.
Bez zv.: Bez snimanja zvuka.
• Nemojte blokirati mikrofon kada koristite funkciju Zvuk uživo.
• Snimci napravljeni pomoću funkcije Zvuk uživo mogu da se razlikuju od stvarnih
zvukova.
Opcije snimanja 87
Reprodukcija/Uređivanje
Saznajte kako da reprodukujete fotografije i video zapise, odnosno kako da ih uređujete. Takođe, saznajte
kako da povežete fotoaparat sa računarom ili TV-om (HDTV).
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u
režimu reprodukcije …………………………… 89
Pregledanje fajlova na TV-u (HDTV) …………… 102
Prebacivanje datoteka na računar …………… 104
Pokretanje režima reprodukcije ……………… 89
Pregledanje fotografija ………………………… 94
Reprodukcija video zapisa ……………………… 96
Prebacivanje datoteka na Windows računar …… 104
Prebacivanje datoteka na Mac računar ………… 105
Uređivanje fotografije
………………………… 98
Promena veličina fotografija …………………… 98
Rotiranje fotografije …………………………… 98
Opsecanje fotografije ………………………… 99
Primena efekata pametnog filtera …………… 99
Prilagođavanje fotografija ……………………… 100
Korišćenje programa na računaru …………… 107
Instaliranje programa i-Launcher ……………… 107
Korišćenje programa i-Launcher ……………… 108
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Saznajte kako da reprodukujete fotografije ili video zapise, odnosno kako da upravljate datotekama.
Informacije o fotografiji
Pokretanje režima reprodukcije
Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise sačuvane na fotoaparatu.
1
2
Memorija u upotrebi
Pritisnite [P].
• Biće prikazana najnovija datoteka.
• Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.
Histogram
Pritisnite [F/t] da biste pretraživali datoteke.
Info o datoteci
• Možete i povući sliku nalevo ili nadesno da biste došli do sledeće datoteke.
• Pritisnite i zadržite [F/t] da biste pretraživali datoteke.
• Ukoliko želite da pregledate datoteke sačuvane u internoj memoriji, izvadite
memorijsku karticu.
• Možda neæete moæi da menjate ili reprodukujete datoteke koje su snimljene
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
drugim fotoaparatima, zbog nepodržanih velièina (velièina slike, itd.) ili kodeka.
Koristite raèunar ili drugi ureðaj da biste menjali ili reprodukovali ove datoteke.
• Fotografije ili video zapisi snimljeni u vertikalnoj orijentaciji (portret) se ne
rotiraju automatski i fotoaparat i drugi uređaji ih prikazuju u horizontalnoj
orijentaciji (pejzaž).
Naziv fascikle-Naziv datoteke
GIF datoteka
Fotografija snimljena kontinualno (pogledajte "Pregledanje datoteka
u vidu fascikli", str. 90)
Zaštićena datoteka
Prikaz datoteka kao sličica (str. 91)
Za prikaz informacija na ekranu pritisnite [D].
Reprodukcija/Uređivanje 89
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Informacije o video zapisu
Pregledanje datoteka u vidu fascikli
Fotografije snimljene kontinualno se pojavljuju u vidu fascikle.
1
• Fotoaparat će automatski reprodukovati fotografije u fascikli.
Info o datoteci
Ikona
U režimu reprodukcije pritisnite [F/t] ili prevucite sliku nalevo ili
nadesno da biste je premestili u željenu fasciklu.
Opis
Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
Jednostruki prikaz
Naziv fascikle-Naziv datoteke
Video datoteka
Zaštićena datoteka
2
Reprodukcija video zapisa
Za prikaz informacija na ekranu pritisnite [D].
Pritisnite [o] ili rotirajte [Zum] nadesno da biste otvorili fasciklu.
• Možete i dodirnuti
Jednostruki prikaz na ekranu da biste otvorili
fasciklu.
3
Pritisnite [F/t] ili povucite sliku nalevo ili nadesno da biste došli do
sledeće datoteke.
4
Pritisnite [o] ili rotirajte [Zum] nalevo da biste se vratili u režim
reprodukcije.
Reprodukcija/Uređivanje 90
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Prikaz datoteka kao sličica
Pregled datoteka po kategoriji
Pregledajte sličice datoteka.
Prikaz fotografija po kategoriji, kao što je datum ili tip datoteke.
U režimu reprodukcije rotirajte dugme [Zum] nalevo da biste
prikazali sličice (istovremeno 12). Okrenite dugme [Zum] nalevo
još jednom da biste prikazali još sličica (istovremeno 24). Okrenite
dugme [Zum] nadesno kako biste se vratili na prethodni prikaz.
1
2
U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [Zum] nalevo.
Pritisnite [m], a zatim izaberite Filter “ kategoriju.
• Možete i dodirnuti FILTER da biste izabrali kategoriju.
Filter
Sve
Datum
Dodirnite datoteku da biste je prikazali
na celom ekranu.
Tip fajla
Nazad
Ikona
Pritisnite [D/c/F/t] ili prevucite ekran gore ili dole da biste se pomerili na
prethodnu ili sledeću stranicu sa sličicama.
Postavi
Opis
Sve: Normalan pregled datoteka.
Datum: Pregled datoteka prema datumu kada su sačuvane.
Tip fajla: Pregled datoteka prema tipu.
Reprodukcija/Uređivanje 91
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
3
4
5
Zaštita datoteka
Izaberite listu da biste je otvorili.
Zaštitite datoteke tako da se ne mogu slučajno izbrisati.
Izaberite datoteku da biste je pregledali.
Rotirajte dugme [Zum] nalevo kako biste se vratili na prethodni
prikaz.
Ako promenite kategoriju, u zavisnosti od broja datoteka, može biti potrebno
izvesno vreme da fotoaparat reorganizuje datoteke.
1
2
3
U režimu reprodukcije izaberite datoteku koju želite da zaštitite.
Pritisnite [m], a zatim izaberite Zaštiti “ Uključeno.
Ponovvite korake 1 i 2 da biste zaštitili dodatne datoteke.
Zaštićeni fajl ne možete da brišete ili rotirate.
Brisanje datoteka
Izbor datoteka za brisanje u režimu reprodukcije.
Brisanje jedne datoteke
Možete da izaberete jednu datoteku i da je zatim obrišete.
1
2
U režimu reprodukcije pronađite datoteku, a zatim pritisnite [ /f].
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite Da.
Takođe, u režimu reprodukcije možete da izbrišete datoteke pritiskom na [m],
a zatim izaberite Izbriši “ Izbriši “ Da.
Reprodukcija/Uređivanje 92
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Brisanje više datoteka
Možete da izaberete više datoteka, a zatim ih izbrišete odjednom.
Brisanje svih datoteka
Možete da izaberete sve datoteke, a zatim ih izbrišete odjednom.
1
1
U režimu reprodukcije pritisnite [m].
• U prikazu sličica, pritisnite [m], izaberite Izbriši “ Izaberi, a zatim pređite
na korak 3 ili pritisnite [ /f], izaberite Izaberi, a zatim pređite na korak 3.
2
3
4
5
Izaberite Izbriši “ Višestruko brisanje.
Izaberite datoteke koje želite da izbrišete i pritisnite [o].
• Pritisnite ponovo [o] da biste poništili izbor.
• Takođe, možete izabrati datoteke ako ih dodirnete.
U režimu reprodukcije pritisnite [m].
• U prikazu sličica, pritisnite [m], izaberite Izbriši “ Izbriši sve, a zatim
pređite na korak 3, ili pritisnite [ /f], izaberite Izbriši sve, a zatim pređite na
korak 3.
2
3
Izaberite Izbriši “ Izbriši sve.
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite Da.
• Sve nezaštićene datoteke se brišu.
Pritisnite [ /f].
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite Da.
Kopiranje datoteka na memorijsku karticu
Kopirajte datoteke iz interne memorije na memorijsku karticu.
1
2
U režimu reprodukcije pritisnite [m].
Izaberite Kopiraj na karticu.
Reprodukcija/Uređivanje 93
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Pregledanje fotografija
Za
Uvećajte deo fotografije ili pregledajte fotografije u vidu projekcije slajdova.
Premeštanje uvećane
oblasti
Uvećavanje fotografije
Isecanje uvećane
fotografije
U režimu reprodukcije, rotirajte dugme [Zum] nadesno da
biste uvećali deo fotografije. Rotirajte dugme [Zum] nalevo za
umanjivanje.
Pritisnite [o], a zatim izaberite Da. (opsečena
fotografija biće sačuvana kao nova datoteka.
Originalna fotografija zadržava svoj originalni oblik.)
Kada pregledate fotografije koje su snimljene drugim fotoaparatom, odnos zuma
se može razlikovati.
Oblast uvećanja
Nazad
Opis
• Pritisnite [D/c/F/t].
• Prevucite ekran da biste videli drugi deo fotografije.
Isecanje
Reprodukcija/Uređivanje 94
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Pregledanje panoramskih fotografija
Pregledanje animiranih fotografija
Pregledajte fotografije snimljene u režimu panorame.
1
U režimu reprodukcije, listajte do željene panoramske fotografije.
2
Pritisnite [o] ili dodirnite
• Cela panoramska fotografija se pojavljuje na ekranu.
.
• Fotoaparat se automatski kreće kroz fotografiju s leva na desno za
horizontalnu panoramsku fotografiju i od vrha do dna za vertikalnu
panoramsku fotografiju. Fotoaparat se zatim prebacuje u režim reprodukcije.
• Tokom reprodukcije panoramske fotografije pritisnite [o] da biste pauzirali
ili nastavili reprodukciju.
• Kada se reprodukcija panoramske fotografije pauzira, pritisnite
[D/c/F/t] ili prevucite sliku da biste pomerili fotografiju horizontalno
ili vertikalno, zavisno od smera u kojem ste se kretali prilikom snimanja
fotografije.
3
Pritisnite [b] da biste se vratili na režim reprodukcije.
Panoramsku fotografiju možete da reprodukujete pritiskom opcije [o] ili
dodirivanjem opcije
samo ako je najduža strana fotografije dva ili više puta
duža od kraće strane.
Uzastopno pregledajte animirane GIF datoteke snimljene u režimu Fotografija
pokreta.
1
2
3
U režimu reprodukcije, listajte do željene GIF datoteke.
Pritisnite [o] ili dodirnite
.
Pritisnite [b] da biste se vratili na režim reprodukcije.
Reprodukcija projekcije slajdova
Primenite efekte i zvuke na projekciju slajdova vaših fotografija. Funkcija projekcije
slajdova se ne može koristiti za video zapise i GIF datoteke.
1
2
3
U režimu reprodukcije pritisnite [m].
Izaberite Opcije za projekciju slajdova.
Izaberite opciju efekta za projekciju slajdova.
• Pređite na korak 4 da biste započeli projekciju slajdova bez efekata.
* Podrazumevano
Opcija
Režim
reprodukcije
Opis
Izaberite da li će se projekcija slajdova ponavljati.
(Jedna repordukcija*, Ponovi)
• Podesite interval između prikaza fotografija.
Interval
(1 sek.*, 3 sek., 5 sek., 10 sek.)
• Morate da podesite opciju Efekat na Isključeno da biste
podesili interval.
Reprodukcija/Uređivanje 95
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
* Podrazumevano
Opcija
Muzika
Efekat
4
5
6
Opis
Izaberite zvuk u pozadini.
• Izaberite efekat za promenu scene između fotografija.
(Isključeno, Smireno*, Sjajno, Opušteno, Veselo, Slatko)
• Izaberite Isključeno da biste poništili efekte.
• Kada koristite opciju Efekat interval između fotografija će
biti podešen na 1 sekundu.
Reprodukcija video zapisa
U režimu reprodukcije možete da prikažete video, a zatim snimite ili isečete delove
reprodukovanog video zapisa. Možete da sačuvate snimljene ili isečene segmente
kao nove datoteke.
1
U režimu reprodukcije izaberite video zapisa, a zatim pritisnite [o]
ili dodirnite .
2
Prikažite video zapis.
Pritisnite [b].
Trenutno vreme reprodukcije/
trajanje video zapisa
Izaberite Pokr. projek. slajd..
Pregled projekcije slajdova.
• Pritisnite [o] da biste pauzirali projekciju slajdova.
• Pritisnite [o] da biste pauzirali ili nastavili projekciju slajdova.
• Pritisnite [b] da biste zaustavili projekciju slajdova i prebacili u režim
Zaustavi
reprodukcije.
• Rotirajte [Zum] nalevo ili nadesno ili dodirnite
nivo jačine zvuka.
u dnu ekrana da biste podesili
Ikona
/
/
Reprodukcija/Uređivanje 96
Opis
Pređite na prethodnu datoteku/Skeniranje unazad. (Pri svakom
dodiru menjate brzinu skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
Pauza ili nastavak reprodukcije.
Prikazivanje fotografija ili video zapisa u režimu reprodukcije
Ikona
/
Opis
Pređite na sledeću datoteku/Skeniranje unapred. (Pri svakom dodiru
menjate brzinu skeniranja po ovom redosledu: 2X, 4X, 8X.)
Podešavanje jačine zvuka ili isključivanje zvuka.
Pri reprodukciji video zapisa možete početi da koristite funkcije kao što su
skeniranje unazad ili skeniranje unapred, nakon što se video zapis reprodukuje
2 sekunde.
8
9
Pritisnite [c] ili dodirnite Završna tačka.
Pritisnite [c] ili dodirnite Iseci da biste isekli video.
• Možete da podesite scenu koju treba iseći prevlačenjem ručica koje se
pojavljuju na traci napretka.
10
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite Da.
• Dužina originalnog video zapisa bi trebalo da bude najmanje 10 sekundi.
• Fotoaparat će sačuvati uređeni video kao novu datoteku.
Isecanje video zapisa
1
2
3
4
U režimu reprodukcije pronađite video, a zatim pritisnite [m].
Izaberite Skrati film.
Pritisnite [o] ili dodirnite da biste reprodukovali video zapis.
Pritisnite [o] ili dodirnite
otpočne.
na mestu na kome želite da isecanje
5
6
Pritisnite [c] ili dodirnite Početna tačka.
7
Pritisnite [o] ili dodirnite
prekine.
Snimanje slike iz video zapisa
1
Dok pregledate video pritisnite [o] ili dodirnite
kome želite da snimite sliku.
2
Pritisnite [c] ili dodirnite Snimanje.
na mestu na
• Rezolucija snimljene slike biće jednaka veličini originalnog video zapisa.
• Snimljeni video zapis će biti sačuvan kao nova datoteka.
Pritisnite [o] ili dodirnite da biste nastavili s reprodukcijom video
zapisa.
na mestu na kome želite da se isecanje
Reprodukcija/Uređivanje 97
Uređivanje fotografije
Saznajte kako da uredite fotografije.
•
•
•
•
Fotoaparat će sačuvati uređene fotografije kao nove datoteke.
Kada uređujete fotografije, fotoaparat će im automatski smanjti rezoluciju. Fotografije koje ručno rotirate ili kojima menjate veličinu se neće automatski prebaciti na manju rezoluciju.
Ne možete uređivati fotografije dok pregledate datoteke kao fasciklu. Otvorite fasciklu i izaberite fotografiju da biste izmenili svaku fotografiju.
Fotografije snimljene u nekim režimima se ne mogu uređivati.
Promena veličina fotografija
Rotiranje fotografije
Promenite veličinu fotografije i sačuvajte je kao novu datoteku.
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
Dodirnite
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
.
da biste izabrali
, a zatim dodirnite opciju.
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
Dodirnite
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
Rotiraj : Desno 90˚
Promeni veličinu : 2592 X 1944
4
Dodirnite
, a zatim dodirnite opciju.
4
da biste sačuvali.
Dostupne opcije promene veličine se razlikuju u zavisnosti od originalne veličine
fotografije.
Dodirnite
da biste sačuvali.
Fotoaparat će prepisati preko originalne datoteke.
Reprodukcija/Uređivanje 98
.
da biste izabrali
Uređivanje fotografije
Opsecanje fotografije
1
Primena efekata pametnog filtera
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
4
5
Dodirnite
da biste izabrali
, a zatim izaberite oblast koju ćete prevući i iseći.
Prilagodite veličinu oblasti prevlačenjem uglova polja.
Dodirnite
Primena specijalnh efekata na fotografije.
.
da biste sačuvali.
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
4
Dodirnite
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
.
da biste izabrali
, a zatim dodirnite opciju.
Dodirnite o.
Pametni filter: Minijatura
Opcija
Isključeno
Minijatura
Reprodukcija/Uređivanje 99
Opis
Bez efekata
Primenite efekat pomeranja nagiba da bi se objekt prikazao
u minijaturi. (Gornji i donji deo fotografije biće nejasni.)
Uređivanje fotografije
Opcija
Opis
Prilagođavanje fotografija
Vinjetiranje
Primenjivanje retro-boja, velikog kontrasta i izraženog efekta
vinjeta Lomo fotoaparata.
Saznajte kako da podesite osvetljenost, kontrast ili zasićenje ili kako da ispravite
efekat crvenih očiju. Ako je centar fotografije taman, možete da podesite da bude
svetliji. Fotoaparat će sačuvati uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali je može
prebaciti u manju rezoluciju.
Slikanje
mastilom
Ulje na platnu
Primena efekta vodenih boja.
Primena efekta uljanih boja.
Primena efekta crtanog filma.
Dodavanje linija koje zrače spolja od svetlih objekata radi
Unakrsni filter
oponašanja vizuelnog učinka unakrsnog filtera.
Primena efekta skice penkalom.
Skica
Sakrivanje nedostataka na licu ili primena nejasnih efekata.
Meki fokus
Izobličite objekte u blizini da biste oponašali vizuelne efekte
Riblje oko
objektiva ribljeg oka.
Primena crno-belog efekta.
Klasično
Primena efekta tamno sive boje.
Retro
Zamućivanje ivica fotografije radi naglašavanja subjekata u
Snimak sa
centru.
zumom
• Možete istovremeno da podesite osvetljenost, kontrast i zasićenost boja i
primenite efekte pametnog filtera.
Crtani film
5
Dodirnite
da biste sačuvali.
• Ne možete istovremeno da primenite ACB, Doterivanje lica i Popravljanje efekta
crvenih očiju.
• Ako ste primenili ACB efekat, ne možete podešavati osvetljenost, kontrast ili
zasićenost boja. Ako ste podesili osvetljenost, kontrast ili zasićenost boja,
ne možete primeniti ACB efekat.
Podešavanje tamnih subjekata, osvetljenosti, kontrasta ili zasićenosti boja
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
Reprodukcija/Uređivanje 100
.
da biste izabrali
Uređivanje fotografije
3
Dodirnite
Ikona
, a zatim izaberite opciju za prilagođavanje.
Opis
4
5
Pritisnite [o].
6
7
Pritisnite [o].
ACB (Podešavanje tamnih objekata)
Osvetljenost
Kontrast
Zasićenost boja
• Ako ste izabrali
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili opciju.
• Kako se broj povećava, nijansa lica postaje svetlija i jasnija.
Dodirnite
da biste sačuvali.
, pređite na korak 6.
4
Pritisnite [F/t] da biste podesili opciju.
5
6
Dodirnite o.
Uklanjanje efekta crvenih očiju
• Takođe, možete prevući klizač ili dodirnuti +/- da biste podesili opciju.
Dodirnite
Pritisnite[F/t] da biste podesili opciju.
da biste sačuvali.
Doterivanje lica
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
Dodirnite
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
.
1
Postavite birač režima u položaj g, a zatim izaberite
2
Rotirajte dugme [Zum] nalevo ili dodirnite
fotografiju.
3
4
Dodirnite
, a zatim dodirnite Popravljanje efekta crvenih očiju.
Dodirnite
da biste sačuvali.
• Možete i pritisnuti [m], a zatim izabrati Uredi sliku.
da biste izabrali
, a zatim dodirnite Doterivanje lica.
Reprodukcija/Uređivanje 101
.
da biste izabrali
Pregledanje fajlova na TV-u (HDTV)
Reprodukujte fotografije ili video zapise tako što ćete povezati fotoaparat sa TV-om (HDTV) koristeći A/V (HDMI) kabl.
1
2
3
4
5
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Povezivanje “ Video izlaz.
Izaberite izlaz video signala za vašu zemlju ili region. (str. 136)
6
Uključite TV i izaberite režim A/V video izvora koristeći daljinski
upravljač za TV.
7
Uključite fotoaparat.
Isključite fotoaparat i TV.
• Fotoaparat automatski prelazi u režim reprodukcije kada ga povežete sa TV
aparatom.
Povežite fotoaparat sa TV-om koristeći A/V kabl.
Audio
Video
8
Pregledajte fotografije ili reprodukujte video zapise pomoću
dugmadi na fotoaparatu.
• U zavisnosti od modela TV-a, možete videti neke digitalne šumove ili deo slike
može da ne bude prikazan.
• Slike se možda neće prikazati centrirane na TV ekranu u zavisnosti od TV
postavki.
Reprodukcija/Uređivanje 102
Pregledanje fajlova na TV-u (HDTV)
6
Pregledanje datoteka na HDTV-u
Na HDTV-u koji podržava Anynet+(CEC) profil možete da pregledate
nekomprimovane fotografije ili video zapise visokog kvaliteta koristeći opcionalni
HDMI kabl.
1
2
3
4
5
• Ako imate Samsung HD televizor kompatibilan sa funkcijom Anynet+ i ako
ste uključili funkciju Anynet+ na fotoaparatu, HD televizor se automatski
uključuje i prikazuje ekran fotoaparata, dok fotoaparat automatski prelazi u
režim Reprodukcija.
• Ako je funkcija Anynet+ isključena na fotoaparatu ili vaš TV nema funkciju
Anynet+, TV se ne uključuje automatski. Uključite TV ručno.
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Povezivanje “ HDMI veličina.
Izaberite HDMI rezoluciju. (str. 136)
7
Isključite fotoaparat i HDTV.
Povežite fotoaparat sa HDTV-om koristeći opcionalni HDMI kabl.
Uverite se da su HDTV i fotoaparat uključeni, a zatim izaberite HDMI
režim na HDTV-u.
Pregledajte video zapise i fotografije pomoću fotoaparata.
• Ako HDTV podražava profil Anynet+(CEC), uključite Anynet+ u meniju sa
postavkama fotoaparata da biste kontrolisali fotoaparat i TV pomoću daljinskog
upravljača za TV. (str. 136)
• Anynet+ omogućava kontrolu svih povezanih Samsung A/V uređaja koristeći
daljinski upravljač za TV.
• Vreme potrebno za povezivanje fotoaparata na vaš HDTV može se razlikovati u
zavisnosti od tipa korišćene memorijske kartice. Brža memorijska kartica neće
uvek omogućavati brži HDMI prenos, jer je glavna funkcija kartice unapređenje
brzine prenosa u toku snimanja.
Reprodukcija/Uređivanje 103
Prebacivanje datoteka na računar
Povežite fotoaparat sa računarom da biste preneli datoteke sa memorijske kartice fotoaparata na računar.
Prebacivanje datoteka na Windows računar
5
Uključite fotoaparat.
6
Na računaru izaberite My Computer “ Removable Disk “ DCIM “
100PHOTO.
7
Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.
Fotoaparat možete da povežete sa računarom kao zamenljivi disk.
Vaš računar mora da radi na operativnom sistemu Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 ili Windows 8 da biste mogli da povežete fotoaparat kao zamenljivi
disk.
1
2
3
4
• Računar automatski prepoznaje fotoaparat.
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Povezivanje “ i-Launcher “ Isključeno.
Isključite fotoaparat.
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat
uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne
snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
Reprodukcija/Uređivanje 104
Prebacivanje datoteka na računar
Prekidanje veze između fotoaparata i računara (za Windows XP)
Prebacivanje datoteka na Mac računar
Slično je odspajanje USB kabla i kod OS Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
1
Ukoliko na fotoaparatu treperi statusna lampica, sačekajte da se
ugasi.
2
Kliknite na
računara.
Kada povežete fotoaparat sa računarom koji sadrži operativni sistem Mac, računar
će automatski prepoznati uređaj. Nije potrebno da instalirate nijedan program.
Fajlove možete direktno da prebacite sa fotoaparata na računar.
Podržana je verzija Mac OS 10.5 ili novija.
na traci sa alatkama u desnom donjem uglu ekrana
1
2
3
4
5
Kliknite na iskačuću poruku.
Isključite fotoaparat.
Povežite fotoaparat sa računarom sa operativnim sistemom Mac
koristeći USB kabl.
Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat
uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne
snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
Kliknite na poruku koja pokazuje bezbedno uklanjanje.
Uklonite USB kabl.
Reprodukcija/Uređivanje 105
Prebacivanje datoteka na računar
3
Uključite fotoaparat.
• Računar automatski prepoznaje fotoaparat i pojavljuje se ikona zamenljivog
diska.
4
5
Otvorite izmenjivi disk.
Prevucite ili sačuvajte datoteke na računaru.
Reprodukcija/Uređivanje 106
Korišćenje programa na računaru
i-Launcher omogućava reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia Viewer i obezbeđuje linkove za preuzimanje korisnih programa.
5
6
Instaliranje programa i-Launcher
1
2
3
4
Postavite birač režima u položaj n.
Izaberite Povezivanje “ i-Launcher “ Uključeno.
Uključite fotoaparat.
Kada se pojavi iskačući prozor sa porukom da instalirate i-Launcher,
izaberite Da.
• Ako se pojavi iskačući prozor sa porukom da pokrenete program iLinker.exe,
pokrenite prvo njega.
Isključite fotoaparat.
• Kada povežete fotoaparat na računar sa instaliranim programom i-Launcher,
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
program će se automatski pokrenuti.
Morate priključiti mali kraj USB kabla na fotoaparat. Ukoliko u fotoaparat
uključite drugi kraj kabla, može doći do oštećenja datoteka. Proizvođač ne
snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
7
Pratite uputstva na ekranu da biste završili instalaciju.
• Prečica za i-Launcher se pojavljuje na računaru.
• Pre nego što instalirate program, uverite se da je računar povezan na mrežu.
• Da biste instalirali i-Launcher na vašem Mac računaru, kliknite na Devices “
i-Launcher “ Mac “ iLinker.
Reprodukcija/Uređivanje 107
Korišćenje programa na računaru
Dostupni programi uz program i-Launcher
Zahtevi Windows OS
Opcija
Opis
Pomoću programa Multimedia Viewer možete pregledati
datoteke.
Stavka
Možete ažurirati firmver na fotoaparatu.
i-Launcher obezbeđuje link za preuzimanje programa PC
Auto Backup kada povežete fotoaparat sa računarom.
Možete da šaljete fotografije ili video zapise koje ste
snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar.
RAM
Multimedia Viewer
Firmware Upgrade
PC Auto Backup
Ako koristite računar sa Mac OS, dostupni su samo nadogradnja firmvera i
automatsko rezervno kopiranje.
CPU
OS*
Kapacitet
čvrstog diska
Zahtevi
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz ili jači/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz ili jači
Najmanje 512 MB RAM memorije (preporučuje se 1 GB ili više)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ili Windows 8
250 MB ili veći (preporučuje se 1 GB ili veći)
• Monitor veličine 1024 X 768 piksela, sa 16-bitnim bojama
Ostalo
preporučuje se monitor veličine (1280 X 1024 piksela, sa
32-bitnim bojama)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GT ili novija/ATI X1600 serija ili novija
• Microsoft DirectX 9.0c ili novija
* Instaliraće se 32-bitska verzija programa i-Launcher - čak i na 64-bitskim verziijama sistema
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8.
Korišćenje programa i-Launcher
i-Launcher omogućava reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia
Viewer i obezbeđuje link za preuzimanje programa PC Auto Backup.
• Zahtevi su samo preporuke. i-Launcher možda neće raditi ispravno čak i kada
računar ispunjava zahteve, u zavisnosti od stanja vašeg računara.
• Ako računar ne ispunjava zahteve, video zapisi se možda neće pravilno
reprodukovati.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje mogu nastati iz korišćenja
neodgovarajućih računara, kao što su komponentni računari.
Reprodukcija/Uređivanje 108
Korišćenje programa na računaru
Zahtevi Mac OS
Stavka
OS
RAM
Otvaranje programa i-Launcher
Zahtevi
Mac OS 10.5 ili noviji (izuzev PowerPC)
Najmanje 256 MB RAM memorije (preporučuje se 512 MB ili više)
Kapacitet
čvrstog diska
Minimalno 110 MB
Ostalo
USB 2.0 port
Na vašem računaru izaberite Start “ All Programs “ Samsung “ i-Launcher
“ Samsung i-Launcher. Ili, na vašem Mac računaru kliknite na Applications “
Samsung “ i-Launcher.
Reprodukcija/Uređivanje 109
Korišćenje programa na računaru
Korišćenje programa Multimedia Viewer
Multimedia Viewer omogućava reprodukciju datoteka. U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na Multimedia Viewer.
• Program Multimedia Viewer podržava sledeće formate:
- Video: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Datoteke koje su snimljene na uređajima drugih proizvođača možda se neće reprodukovati glatko.
Pregledanje fotografija
1
Br.
1
2
3
!
0
9 8
7
6
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
5 4
Reprodukcija/Uređivanje 110
Opis
Naziv datoteke
Oblast uvećanja
Histogram
Otvorite izabranu datoteku.
Dugme histogram
Rotirajte ulevo/Rotirajte udesno.
Pređite na prethodnu datoteku/Pređite na sledeću datoteku.
Smestite fotografiju na ekran.
Pregledajte fotografiju u originalnoj veličini.
Uvećavanje/umanjivanje
Prebacivanje između 2D i 3D režima.
Korišćenje programa na računaru
Pregledanje video zapisa
1
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 5 4
3
Reprodukcija/Uređivanje 111
Opis
Naziv datoteke
Podešavanje jačine zvuka.
Otvorite izabranu datoteku.
Pomerite se na sledeću datoteku.
Zaustavi
Pauza
Pomerite se na prethodnu datoteku.
Traka napretka
Korišćenje programa na računaru
Ažuriranje firmvera
U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na Firmware Upgrade.
Preuzimanje programa PC Auto Backup
U ekranu Samsung i-Launcher, kliknite na PC Auto Backup.
Za informacije o instaliranju programa PC Auto Backup, pogledajte stranu 122.
Reprodukcija/Uređivanje 112
Bežična mreža
Saznajte kako da se povežete na lokalne bežične mreže (WLAN) i koristite funkcije.
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje
mrežnih postavki ………………………………… 114
Slanje fotografija ili video zapisa putem
e-pošte …………………………………………… 124
Povezivanje na WLAN mrežu …………………… 114
Upotreba pregledača za prijavu ……………… 115
Saveti za mrežnu vezu ………………………… 116
Unos teksta …………………………………… 117
Promena postavki e-pošte …………………… 124
Slanje fotografija ili video zapisa putem
e-pošte ………………………………………… 126
Automatsko čuvanje datoteka na pametnom
telefonu ……………………………………………
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan
telefon ……………………………………………
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog
okidača ……………………………………………
Korišćenje rezervne kopije za slanje
fotografija ili video zapisa ………………………
Korišćenje web lokacija za deljenje
fotografija ili video zapisa ……………………… 127
118
Pristup web lokaciji …………………………… 127
Otpremanje fotografija ili video zapisa ………… 127
119
Korišćenje AllShare Play za slanje datoteka … 129
120
Otpremanje fotografija na Web skladište ……… 129
Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima
koji podržavaju AllShare Play ………………… 130
122
Slanje fotografija preko Wi-Fi Direct …………… 132
Instaliranje programa Autom. rez. kop. na
računaru ………………………………………… 122
Slanje fotografija ili video zapisa na računar …… 122
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Saznajte kako da se povežete preko pristupne tačke kada se nalazite u domenu WLAN mreže. Možete i da konfigurišete mrežne postavke.
Povezivanje na WLAN mrežu
Ikona
1 Postavite birač režima u položaj w.
2 Izaberite , , ili .
3 Pritisnite [m], a zatim izaberite Wi-Fi postavke.
Bezbedni AP uređaj
WPS AP uređaj
Jačina signala
• U nekim režimima, sledite uputstva na ekranu dok se ne pojavi ekran Wi-Fi
postavki.
• Fotoaparat automatski traži dostupne uređaje sa pristupnom tačkom.
4 Izaberite pristupnu tačku.
Osveži
Nazad
Opis
Ad hoc AP uređaj
Pritisnite [t] ili dodirnite ili dodirnite da biste otvorili opcije za
podešavanje pristupne tačke.
• Kada izaberete zaštićenu pristupnu tačku, pojavljuje se iskačući prozor.
Unesite potrebne lozinke za povezivanje na WLAN mrežu. Za informacije o
unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
• Kada se pojavi strana za prijavu, pogledajte odeljak „Upotreba pregledača za
prijavu”. (str. 115)
• Kada izaberete nezaštićenu pristupnu tačku, fotoaparat se povezuje na WLAN
mrežu.
• Ako izaberete pristupnu tačku koja podržava WPS profil dodirnite →
Povezivanje WPS PIN-om, a zatim na AP uređaju unesite PIN. Takođe,
možete povezati pristupnu tačku koja podržava WPS profil dodirivanjem
opcije → Povezivanje WPS tasterom na fotoaparatu, a zatim pritiskom na
dugme WPS na AP uređaju.
• Izaberite Osveži da biste osvežili pristupne tačke za povezivanje.
• Izaberite Dodaj bežičnu mrežu da biste ručno dodali pristupnu tačku.
Ime vaše AP mora biti na engleskom jeziku da biste ručno dodali AP.
Bežična mreža 114
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Podešavanje opcija mreže
1
U ekranu Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim
pritisnite [t] ili dodirnite .
2
Izaberite svaku opciju i unesite željene informacije.
Opcija
Mrežna lozinka
Opis
Unesite mrežnu lozinku.
Podešavanje IP
adrese
Postavite IP adresu automatski ili ručno.
Upotreba pregledača za prijavu
Možete uneti svoje podatke za prijavu putem pregledača za prijavu kada se
povezujete sa pristupnim tačkama, delite lokacije ili cloud servere.
Dugme/Ikona
[D/c/F/t]
[o]
Opis
Pomeraite se do stavke ili listajte stranu.
Izaberite stavku.
Zatvorite pregledaè za prijavu.
Pomerite se na prethodnu stranu.
Pomerite se na narednu stranu.
Zaustavite učitavanje strane.
Ponovo učitajte stranu.
Ručno podešavanje IP adrese
1
2
3
• Neke stavke ne možete izabrati zavisno od strane sa kojom ste povezani ali to ne
U ekranu Wi-Fi postavke pređite na pristupnu tačku, a zatim
pritisnite [t] ili dodirnite .
predstavlja neispravnost.
• Pregledač za prijavu se možda neće automatski zatvoriti nakon što se prijavite na
neke stranice. U tom slučaju, zatvorite pregledač za prijavu pritiskom na opciju
[b] ili dodirivanjem opcije , a zatim nastavite sa željenom operacijom.
• Učitavanje stranice može trajati duže usled veličine stranice ili brzine mreže.
U tom slučaju, sačekajte dok se ne pojavi prozor za unos informacija za prijavu.
Dodirnite Podešavanje IP adrese “ Ručno.
Izaberite svaku opciju i unesite željene informacije.
Opcija
IP
Opis
Unesite statičnu IP adresu.
Podmrežna maska
Unesite podmrežnu masku.
Unesite mrežni prolaz.
Unesite DNS adresu.
Mrežni prolaz
DNS server
Bežična mreža 115
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
• Ako ne možete da se povežete na WLAN, izaberite drugu pristupnu tačku sa
Saveti za mrežnu vezu
dostupne liste pristupnih tačaka.
• Neke Wi-Fi funkcije nisu dostupne ako ne umetnete memorijsku karticu.
• Kvalitet mrežne veze biće određen pristupnom tačkom.
• Što je veća udaljenost između fotoaparata i pristupne tačke, povezivanje na
• Kada izaberete WLAN mreže koje pružaju neki pružaoci mrežnih usluga može
mrežu će trajati duže.
• Ako uređaj u blizini koristi isti signal radio frekvencije kao fotoaparat, on može
•
prekinuti vezu.
• Ako ime pristupne tačke nije na engleskom, uređaj se ne može pronaći ili se ime
može pojaviti na pogrešan način.
• Kontaktirajte svog administratora mreže ili provajdera mrežne usluge u vezi sa
postavkama mreže i lozinkom.
•
•
• Ako WLAN mreža zahteva proveru identiteta od strane provajdera usluga, možda
•
•
•
•
•
nećete moći da se povežete na nju. Za povezivanje na WLAN mrežu, obratite se
svom provajderu mrežnih usluga.
U zavisnosti od tipa šifrovanja, broj cifara u lozinki se može razlikovati.
WLAN veza možda nije moguća u svim okruženjima.
Štampač povezan na WLAN mrežu može biti prikazan na listi pristupnih tačaka.
Međutim, ne možete se povezati na mrežu preko štampača.
Fotoaparat ne možete povezati na mrežu i TV istovremeno.
Povezivanje na mrežu može dovesti do obračuna dodatnih naknada. Troškovi se
mogu razlikovati u zavisnosti od uslova ugovora.
•
•
•
•
•
se pojaviti stranica za prijavu. Unesite vaš ID i lozinku za povezivanje na WLAN
mrežu. Za informacije o registraciji ili usluzi, obratite se pružaocu mrežnih usluga.
Budite oprezni kada unosite lične podatke prilikom povezivanja na pristupnu
tačku. Ne unosite bilo koje informacije o plaćanju ili kreditnoj kartici na
fotoaparatu. Proizvođač nije odgovoran za bilo koji problem koji je uzrokovan
unošenjem takvih informacija.
Dostupne mrežne veze se mogu razlikovati od zemlje do zemlje.
WLAN funkcija fotoaparata mora biti usklađena sa zakonima emitovanja radio
signala u vašem regionu. Radi osiguranja usklađenosti, preporučujemo da WLAN
funkciju koristite samo u zemlji u kojoj ste kupili fotoaparat.
Postupak podešavanja mrežnih postavki može se razlikovati, u zavisnosti od
uslova mreže.
Nemojte pristupati mreži za koju nemate dozvolu da je koristite.
Pre povezivanja na mrežu, proverite da li je baterija potpuno napunjena.
Ne možete otpremati ili slati datoteke snimljene u nekim režimima.
Datoteke koje prenosite na drugi uređaj možda neće biti podržane na tom
uređaju. U tom slučaju, za reprodukciju datoteka koristite računar.
Bežična mreža 116
Povezivanje na WLAN mrežu i konfigurisanje mrežnih postavki
Unos teksta
Ikona
Saznajte kako da unosite tekst. Ikone u tabeli omogućavaju pomeranje kursora,
promenu veličine slova, itd. Pritisnite [D/c/F/t] da biste prešli na željeni ključ,
a zatim pritisnite [o] da biste uneli ključ. Takođe, možete dodirnuti ključ da biste
ga uneli.
Opis
Prebacivanje izmeðu režima simbola i režima ABC.
Unesite razmak.
Gotovo
Sačuvajte prikazani tekst.
• Bez obzira na jezik ekrana, u nekim režimima možete da unesete samo tekst na
engleskom.
• Da biste se direktno pomerili na opciju Gotovo, pritisnite [P].
• Možete uneti do 64 znakova.
• Ekran se može razlikovati u zavisnosti od režima unosa.
X
Poništi
Ikona
Gotovo
Opis
Pomerite kursor.
U režimu ABC, promenite veličinu slova.
X
Poništi
Izbrišite poslednje slovo.
Prekinite unos teksta i vratite se na prethodnu stranu.
Bežična mreža 117
Automatsko čuvanje datoteka na pametnom telefonu
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju AutoShare putem WLAN veze. Kada fotoaparatom snimite fotografiju, ona će se automatski sačuvati na
pametnom telefonu.
• Funkciju AutoShare podržavaju Galaxy pametni telefoni ili Galaxy Tab modeli sa Android 2.2 OS ili novijim ili iOS uređaji sa sistemom iOS 4.3 ili novijim. Pre korišćenja ove funkcije
proverite fabrički softver uređaja i ažurirajte ga ako je potrebno.
• Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google
Play Store ili Apple App Store. Funkcija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung kamera proizvedenih 2013. ili kasnije.
• Ova funkcija nije dostupna sa internom memorijom u nekim režimima snimanja.
• Ako postavite ovu funkciju, postavka se neće promeniti čak i kada promenite režim snimanja.
• Ova funkcija možda nije podržana u nekim režimima.
1
2
Na fotoaparatu, u režimu snimanja, pritisnite [m].
3
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART
CAMERA App.
5
Na fotoaparatu izaberite AutoShare “ Uključeno.
• Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se
• Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite Sledeće.
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
6
).
Na fotoaparatu, snimite fotografiju.
• Snimljena fotografija se čuva na fotoaparatu, a zatim prenosi na pametni
telefon.
• Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom
trenutku.
povezati automatski.
• Na ekranu fotoaparata će se pojaviti ikona koja pokazuje status veze (
• Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
4
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa
fotoaparatom.
• Ako ste snimili video zapis, on će biti sačuvan samo na fotoaparatu.
• GIF datoteka snimljena u režimu Fotografija pokreta neće biti sačuvana na
pametnom telefonu.
• Datoteka slike snimljena tokom snimanja video zapisa se ne čuva na
pametnom telefonu.
Bežična mreža 118
Slanje fotografija ili video zapisa na pametan telefon
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju MobileLink putem WLAN mreže. Možete jednostavno poslati fotografije ili video zapise na pametan telefon.
• Funkciju MobileLink podržavaju Galaxy pametni telefoni ili Galaxy Tab modeli sa Android 2.2 OS ili novijim ili iOS uređaji sa sistemom iOS 4.3 ili novijim. Pre korišćenja ove funkcije
proverite fabrički softver uređaja i ažurirajte ga ako je potrebno.
• Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google
Play Store ili Apple App Store. Funkcija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung kamera proizvedenih 2013. ili kasnije.
• Ako nema fotografija u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
• Ako izaberete datoteke na pametnom telefonu, možete istovremeno prikazati do 1000 skorijih datoteka i poslati do 150 datoteka. Ako izaberete datoteke sa fotoaparata, možete
prikazati datoteke izabrane na fotoaparatu, dok maksimalni broj datoteka koje možete poslati zavisi od prostora za skladištenje na pametnom telefonu.
• Kada šaljete video zapise u formatu Full HD pomoću funkcije MobileLink, možda nećete moći da reprodukujete datoteke na nekim uređajima.
1
2
Na fotoaparatu postavite birač režima u položaj w.
3
Na fotoaparatu izaberite opciju za slanje.
Na fotoaparatu izaberite
5
.
• Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom
• Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite Sledeće.
• Ako izaberete Izbor datoteka sa pametnog telefona, možete da koristite
trenutku.
6
vaš pametni telefon za pregled i deljenje datoteka sačuvanih na fotoaparatu.
4
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART
CAMERA App.
• Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa
fotoaparatom.
• Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se
• Ako izaberete Izbor datoteka sa fotoaparata, možete birati datoteke za
slanje sa fotoaparata.
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
povezati automatski.
7
Na pametnom telefonu, izaberite datoteke koje ćete poslati sa
fotoaparata.
8
Na pametnom telefonu dodirnite dugme za kopiranje ili na
fotoaparatu izaberite Deli.
• Fotoaparat će poslati datoteke.
Bežična mreža 119
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača
Fotoaparat se povezuje na pametan telefon koji podržava funkciju Remote Viewfinder putem WLAN mreže. Koristite pametan telefon kao daljinski okidač uz funkciju
Remote Viewfinder. Snimljena fotografija se prikazuje na pametnom telefonu.
• Funkciju Remote Viewfinder podržavaju Galaxy pametni telefoni ili Galaxy Tab modeli sa Android 2.2 OS ili novijim ili iOS uređaji sa sistemom iOS 4.3 ili novijim. Pre korišćenja ove
funkcije proverite fabrički softver uređaja i ažurirajte ga ako je potrebno.
• Pre korišćenja ove funkcije potrebno je da na telefon ili uređaj instalirate aplikaciju Samsung SMART CAMERA App. Aplikaciju možete da preuzmete sa usluga Samsung Apps, Google
Play Store ili Apple App Store. Funkcija Samsung SMART CAMERA App je kompatibilna sa modelima Samsung kamera proizvedenih 2013. ili kasnije.
1
2
3
4
6
Na fotoaparatu postavite birač režima u položaj w.
Na fotoaparatu izaberite
Ikona
.
Opis
• Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite Sledeće.
Opcija blica
Na pametnom telefonu uključite aplikaciju Samsung SMART
CAMERA App.
Opcija tajmera
• Kod iOS uređaja, uključite Wi-Fi funkciju pre uključivanja aplikacije.
Veličina fotografije
Izaberite fotoaparat sa liste i povežite pametni telefon s
fotoaparatom.
Čuvanje lokacije
• Pametan telefon se može povezati samo sa jednim fotoaparatom u jednom
trenutku.
5
Na pametnom telefonu podesite sledeće opcije snimanja.
Na fotoaparatu omogućite da se pametni telefon poveže sa
fotoaparatom.
• Ako je pametni telefon ranije povezivan sa vašim fotoaparatom, on će se
Opseg zumiranja
• Dok koristite ovu funkciju, neka dugmad nisu dostupna na fotoaparatu.
• Dugme za zumiranje i dugme okidača na pametnom telefonu neće raditi
kada koristite ovu funkciju.
• Režim Remote Viewfinder podržava samo veličine fotografija od
povezati automatski.
Bežična mreža 120
i
.
Upotreba pametnog telefona kao daljinskog okidača
7
Na pametnom telefonu, dodirnite i držite
8
Otpustite
• Fokus se automatski postavlja na Višestruki AF.
za fokusiranje.
da biste snimili fotografiju.
• Veličina fotografije će se promeniti u 640 X 360 kada bude sačuvana na
pametnom telefonu.
• Kada koristite ovu funkciju, idealna udaljenost između fotografije i pametnog
telefona se može razlikovati, zavisno od okruženja.
• Pametan telefon mora se nalaziti na udaljenosti od 7 m od fotoaparata da biste
koristili ovu funkciju.
• Biće potrebno neko vreme za snimanje fotografije nakon što otpustite
na
pametnom telefonu.
• Funkcija Remote Viewfinder će se deaktivirati kada:
- na pametnom telefonu postoji dolazni poziv
- se fotoaparat ili pametan telefon isključe
- je memorija puna
- bilo koji od uređaja gubi vezu sa WLAN mrežom
- je Wi-Fi veza slaba ili nestabilna
Bežična mreža 121
Korišćenje rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa
Možete da šaljete fotografije ili video zapise koje ste snimili fotoaparatom bežičnim putem na računar.
Instaliranje programa Autom. rez. kop. na računaru
Slanje fotografija ili video zapisa na računar
1
2
3
1
2
Instaliranje programa i-Launcher na računaru. (str. 107)
Povežite fotoaparat sa računarom koristeći USB kabl.
Kada se pojavi ikona programa Autom. rez. kop, kliknite na nju.
• Program Autom. rez. kop. se instalira na računar i informacije o računaru
će biti sačuvane na fotoaparatu. Pratite uputstva na ekranu da biste završili
instalaciju.
• Takođe, možete sačuvati informacije o računaru na fotoaparatu povezivanjem
računara i fotoaparata putem Wi-Fi veze.
4
Uklonite USB kabl
Pre nego što instalirate program, uverite se da je računar povezan na mrežu.
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
.
• Ako se pojavi iskačuća poruka za preuzimanje aplikacije, izaberite Sledeće.
• Morate konfigurisati podatke o računaru za izradu rezervne kopije da biste
koristili funkciju „Automatsko rezervno kopiranje”. Za više detalja pogledajte
„Instaliranje programa Autom. rez. kop. na računaru”. (str. 122) Ako je program
za automatsko rezervno kopiranje instaliran na računaru, informacije o
računaru možete sačuvati putem USB kabla ili Wi-Fi veze.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
Bežična mreža 122
Korišćenje rezervne kopije za slanje fotografija ili video zapisa
3
4
Izbor računara za rezervno kopiranje.
• Kada fotoaparat povežete na WLAN, izaberite pristupnu tačku koja je povezana
• Ako ste prethodno vršili rezervno kopiranje, pređite na korak 4.
na računar.
• Fotoaparat će tražiti dostupne pristupne tačke čak i ako se ponovo povezujete
Izaberite OK.
• Da biste otkazali slanje, izaberite Poništi.
• Ne možete da izaberete pojedinačne datoteke za rezervno kopiranje. Ova
•
•
•
•
funkcija pravi rezervnu kopiju samo od novih datoteka na fotoaparatu.
Napredak izrade rezervne kopije će biti prikazan na monitoru računara.
Kada je prenos završen, fotoaparat se automatski isključuje u roku od
30 sekundi. Izaberite Poništi da biste se vratili u prethodni ekran i sprečili
automatsko isključivanje fotoaparata.
Da biste automatski isključili računar nakon završetka prenosa, izaberite
Isklj. rač. nakon rez.kop. “ Uključeno.
Da biste promenili računar za izradu rezervne kopije, izaberite .
na istu pristupnu tačku.
• Ako isključite fotoaparat ili uklonite bateriju tokom slanja datoteka, prenos
datoteka će biti prekinut.
• Kada koristite ovu funkciju, na fotoaparatu je onemogućena kontrola okidača.
• Možete povezati samo jedan fotoaparat na računar istovremeno za slanje
datoteka.
• Izrada rezervne kopije može se otkazati usled uslova mreže.
• Fotografije ili video zapisi mogu se poslati na računar samo jednom. Datoteke se
ne mogu poslati ponovo čak i ako ponovo povežete fotoaparat na drugi računar.
• Ako nema fotografija u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu
funkciju.
• Pre korišćenja ove opcije morate isključiti Zaštitni zid i sve druge zaštitne zidove.
• Možete da pošaljete do 1000 datoteka.
• U softveru računara ime servera se mora uneti na latinici i ne sme da sadrži više
od 48 znakova.
• Kada se istovremeno kreira više tipova datoteka, pomoću ove funkcije se na
računar šalju samo slikovne datoteke (JPG).
Bežična mreža 123
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Možete promeniti postavke u meniju e-pošte i poslati fotografije ili video zapise sačuvane na fotoaparatu putem e-pošte.
5
Promena postavki e-pošte
Izaberite polje Ime, unesite svoje ime, a zatim izaberite Gotovo.
U meniju e-pošte možete da promenite postavke za skladištenje informacija.
Možete i da podesite ili promenite lozinku za e-poštu. Za informacije o unosu teksta,
pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
Postavke pošiljaoca
Ime
Čuvanje informacija
1
2
Izaberite
.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
3
4
E-adresa
Postavite birač režima u položaj w.
Pritisnite [m].
Sačuvaj
6
7
Resetuj
Izaberite polje E-adresa, unesite e-adresu, a zatim izaberite Gotovo.
Izaberite Sačuvaj da biste sačuvali promene.
• Da biste izbrisali informacije izaberite Resetuj.
Izaberite Postavke pošiljaoca.
Bežična mreža 124
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Podešavanje lozinke za e-poštu
1
2
Promena lozinke za e-poštu
1
2
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
3
4
Pritisnite [m].
5
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite OK.
6
7
8
Unesite 4-cifrenu lozinku.
.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
3
4
5
6
7
8
Izaberite Podešavanje lozinke “ Uklj..
• Da biste deaktivirali lozinku, izaberite Isključeno.
• Iskačuća poruka nestaje automatski čak i ako ne izaberete opciju OK.
Ponovo unesite lozinku.
Pritisnite [m].
Izaberite Promena lozinke.
Unesite trenutnu 4-cifrenu lozinku.
Unesite novu 4-cifrenu lozinku.
Ponovo unesite novu lozinku.
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite OK.
Kada se pojavi iskačuća poruka izaberite OK.
Ako izgubite lozinku, možete da je resetujete tako što ćete izabrati Reset na ekranu
za podešavanje lozinke. Kada resetujete ove informacije, izbrisaće se informacije o
prethodno sačuvanim korisničkim podešavanjima, kao i e-adrese i lista nedavno
poslatih e-poruka.
Bežična mreža 125
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
6
Slanje fotografija ili video zapisa putem e-pošte
Možete da šaljete fotografije ili video zapise sačuvane na fotoaparatu putem
e-pošte. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
1
2
.
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
4
7
8
Izaberite Sledeće.
9
Izaberite Pošalji.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
3
• Možete da izaberete najviše 20 datoteka. Ukupna veličina mora biti 7 MB ili
manja.
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
Izaberite datoteke za slanje.
Izaberite polje komentar, unesite komentare, a zatim izaberite
Gotovo.
• Fotoaparat će poslati e-poruku.
• Čak i ako izgleda da je fotografija uspešno preneta, greške sa nalogom za
Izaberite polje Pošiljalac, unesite e-adresu, a zatim izaberite
Gotovo.
• Ako ste prethodno već sačuvali informacije, one će biti automatski umetnute.
•
(str. 124)
• Da biste koristili adresu iz liste prethodnih pošiljaoca, izaberite
•
“ adresu.
Izaberite polje Primalac, unesite e-adresu, a zatim izaberite Gotovo.
• Da biste koristili adresu iz liste prethodnih primaoca, izaberite “ adresu.
• Izaberite da biste dodali dodatne primaoce. Možete da unesete najviše
30 primaoca.
• Izaberite da biste izbrisali adresu sa liste.
5
•
•
Izaberite Sledeće.
•
Bežična mreža 126
e-poštu primaoca mogu uzrokovati da fotografija bude odbijena ili prepoznata
kao spam.
Možda nećete moći da pošaljete e-poštu ako mrežna veza nije dostupna ili ako
postavke vašeg naloga e-pošte nisu tačne.
Ako veličina datoteke premašuje ograničenje ne možete poslati e-poštu. Možete
da šaljete rezoluciju fotografije maksimalne veličine do 2M i video zapis u
ili video koji je snimljen pomoću
trajanju od najviše 30 sekundi u rezoluciji
funkcije . Ako je izabrana rezolucija fotografije veća od 2M, automatski će biti
promenjena na nižu rezoluciju.
Ako ne možete da pošaljete e-poruku zbog zaštitnog zida ili postavki za potvrdu
identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili dobavljaču mrežne
usluge.
Ako nema fotografija u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu
funkciju.
Takođe, možete poslati e-poruku u režimu reprodukcije pritiskom opcije [m],
a zatim izborom opcije Deli(Wi-Fi) “ E-adresa.
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa
Otpremite svoje fotografije ili video zapise na web lokacije za deljenje datoteka. Dostupne web lokacije biće prikazane na fotoaparatu. Da biste otpremili datoteke na neke veb
lokacije, morate posetiti veb lokaciju i registrovati se pre povezivanja fotoaparata.
Pristup web lokaciji
Otpremanje fotografija ili video zapisa
1 Postavite birač režima u položaj w.
2 Izaberite .
3 Izaberite web lokaciju.
1 Pristup web lokaciji sa vašeg fotoaparata.
2 Izaberite datoteke za otpremanje.
• Možete da izaberete do 20 datoteka a ukupna veličina mora da bude 10 MB ili
manja. (Na nekim Web lokacijama, ukupna veličina ili broj datoteka se mogu
razlikovati.)
• Ako se pojavi iskačuća poruka za kreiranje naloga, izaberite OK.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
3 Izaberite Otpremanje.
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Na nekim veb lokacijama možete unositi svoje komentare izborom polja
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
komentar. Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
4 Unesite vaš ID i lozinku za prijavljivanje.
• Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
• Da biste izabrali ID sa liste, izaberite → ID.
• Ako ste se prethodno prijavili na web lokaciju, možete se prijaviti automatski.
Da biste koristili ovu funkciju morate imati postojeći nalog na web lokaciji za
deljenje datoteka.
Bežična mreža 127
Korišćenje web lokacija za deljenje fotografija ili video zapisa
• Možete da podesite fasciklu za otpremanje za Facebook ako pritisnete na
[m], a zatim na ekranu sa listom veb lokacija izaberete
Fascikla za slanje(Facebook).
• Ako veličina datoteke premašuje ograničenje ne možete otpremiti datoteke.
Možete da otpremate rezoluciju fotografije maksimalne veličine do 2M,
ili video koji je
i video zapis u trajanju od najviše 30 sekundi u rezoluciji
snimljen pomoću funkcije . Ako je izabrana rezolucija fotografije veća od 2M,
automatski će biti promenjena na nižu rezoluciju. (Na nekim Web lokacijama,
maksimalna rezolucija fotografija se može razlikovati.)
• Načini otpremanja fotografija ili video zapisa mogu da se razlikuju u zavisnosti
od izabrane web lokacije.
• Ako ne možete da pristupite web lokaciji zbog zaštitnog zida ili postavki za
potvrdu identiteta korisnika, obratite se administratoru mreže ili dobavljaču
mrežne usluge.
• Otpremljene fotografije ili video zapisi mogu se automatski označiti datumom
kada su snimljeni.
• Brzina Internet veze utiče na brzinu otpremanja fotografija i na brzinu otvaranja
web stranica.
• Ako nema fotografija u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu
funkciju.
• U režimu reprodukcije takođe možete otpremati fotografije ili video zapise na
web lokacije za deljenje datoteka pritiskom na [m], a zatim izborom opcije
Deli(Wi-Fi) → željenu web lokaciju.
• Na neke veb lokacije ne možete otpremati video zapise.
Bežična mreža 128
Korišćenje AllShare Play za slanje datoteka
Možete da otpremite datoteke sa fotoaparata na AllShare Play skladište na mreži ili pregledate datoteke na AllShare Play uređaju koji je povezan na istu pristupnu tačku.
3
Otpremanje fotografija na Web skladište
1
2
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
“ Web skladište.
Unesite ID i lozinku, a zatim izaberite Prijavi se “ OK.
• Za informacije o unosu teksta, pogledajte „Unos teksta”. (str. 117)
• Da biste izabrali ID sa liste, izaberite “ ID.
• Ako ste se prethodno prijavili na web lokaciju, možete se prijaviti automatski.
• Ako se pojavi poruka sa uputstvom izaberite OK.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
Da biste koristili ovu funkciju, morate da pomoću računara kreirate AllShare
Play nalog i nalog sa dodeljenom uslugom skladišta na mreži. Nakon kreiranja
naloga, dodajte vaš nalog za skladište na mreži na AllShare Play.
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
• Da biste promenili veličinu otpremljenih fotografija pritisnite [m], a zatim
4
Izaberite datoteke za otpremanje, a zatim izaberite Otpremanje.
izaberite Pošalji veličinu slike.
• Ako ste registrovali više od jednog veb skladišta, možete ih izabrati sa liste
ako pritisnete [m], a zatim izaberete Promeni Web skladište.
Bežična mreža 129
•
•
•
•
•
Ako ste registrovali više od jednog veb skladišta, prvo izaberite veb skladište.
Ne možete otpremati video datoteke na AllShare Play veb skladište.
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
Možete da otpremite do 20 datoteka.
Takođe, možete poslati fotografije u režimu reprodukcije pritiskom na opciju
[m], a zatim biranjem opcije Deli(Wi-Fi) “ AllShare Play.
Korišćenje AllShare Play za slanje datoteka
Prikaz datoteka ili video zapisa na uređajima koji podržavaju
AllShare Play
1
2
Postavite birač režima u položaj w.
Izaberite
6
Na AllShare Play uređaju potražite deljene fotografije ili video zapise.
• U korisničkom uputstvu za uređaj pronađite informacije o pronalaženju
fotoaparata i pregledanju fotografija ili video zapisa na AllShare Play uređaju.
• Video zapisi se možda neće reprodukovati bez prekida zavisno od tipa
AllShare Play uređaja ili uslova mreže. Ako do toga dođe, ponov snimite video
u kvalitetu 640 X 480 ili nižem i ponovo ga reprodukujte. Ako se video zapisi
ne reprodukuju bez zastoja na vašem uređaju putem bežične veze, pokušajte
da povežete fotoaparat sa uređajem pomoću A/V kabla.
“ Okolni uređaji.
• Ako se pojavi poruka sa uputstvom izaberite OK.
• Fotoaparat će automatski pokušati da se poveže na WLAN mrežu preko
nedavno povezanog uređaja sa pristupnom tačkom.
• Ako fotoaparat nije prethodno bio povezan na WLAN mrežu, fotoaparat
automatski pretražuje dostupne AP uređaje. (str. 114)
• Možete omogućiti povezivanje samo izabranih uređaja ili svih uređaja tako
što ćete pritisnuti [m], a zatim na ekranu izabrati
Kontrola DLNA pristupa.
• Kreira se lista datoteka za deljenje. Sačekajte da ostali uređaji pronađu vaš
fotoaparat.
3
Povežite AllShare Play uređaj na mrežu, a zatim uključite funkciju
AllShare Play.
• Više informacija potražite u korisničkom uputstvu za vaš uređaj.
4
Na fotoaparatu omogućite da se AllShare Play uređaj poveže sa
fotoaparatom.
5
Na AllShare Play uređaju izaberite fotoaparat za povezivanje.
Pristupna tačka
▲ Fotoaparat je povezan na TV koji podržava AllShare Play putem WLAN mreže.
Bežična mreža 130
Korišćenje AllShare Play za slanje datoteka
• Možete da podelite do 1000 skorijih datoteka.
• Na AllShare Play uređaju možete da gledate samo fotografije ili video zapise koje
•
•
•
•
•
•
•
•
ste snimili svojim fotoaparatom.
Opseg bežične veze između vašeg fotoaparata i AllShare Play uređaja može se
razlikovati u zavisnosti od specifikacija pristupne tačke.
Ako je fotoaparat povezan sa 2 AllShare Play uređaja, reprodukcija može da bude
sporija.
Fotografije ili video zapisi će biti deljeni u svojoj originalnoj veličini.
Ovu funkciju možete da koristite samo sa uređajima koji podržavaju AllShare
Play funkciju.
Deljene fotografije ili video zapisi neće biti sačuvani na AllShare Play uređaju,
ali se mogu sačuvati na fotoaparatu u skladu sa specifikacijama uređaja.
Prenos fotografija ili video zapisa na AllShare Play uređaj može potrajati neko
vreme u zavisnosti od mrežne veze, broja datoteka za deljenje ili veličine
datoteka.
Ako nepropisno isključite fotoaparat u toku pregledanja fotografija ili video
zapisa na AllShare Play uređaju (na primer, kada izvadite bateriju), uređaj i dalje
prepoznaje fotoaparat kao da je povezan.
Redosled fotografija ili video zapisa na fotoaparatu može se razlikovati u odnosu
na redosled na AllShare Play uređaju.
Bežična mreža 131
• U zavisnosti od borja fotografija ili video zapisa koje želite da delite, možda
•
•
•
•
•
će biti potrebno određeno vreme da bi se oni učitali i dovršio početni proces
instalacije.
Kada neprekidno gledate fotografije ili video zapise na AllShare Play uređaju,
koristeći daljinski upravljač za uređaj ili vršite dodatne operacije na uređaju, ova
funkcija možda neće raditi ispravno.
Ako menjate redosled datoteka ili ih sortirate dok ih prikazujete na AllShare
Play uređaju, moraćete da ponovite početna podešavanja da biste ažurirali listu
datoteka na uređaju.
Ako nema datoteka u memoriji fotoaparata, ne možete da koristite ovu funkciju.
Preporučujemo da za povezivanje AllShare Play uređaja na pristupnu tačku
koristite mrežni kabl. To će minimizovati svako seckanje video zapisa koje se
može javiti pri strimingu sadržaja.
Da biste pregledali datoteke na AllShare Play uređaju pomoću funkcije Okolni
uređaji, omogućite režim na vašoj pristupnoj tački.
Slanje fotografija preko Wi-Fi Direct
Kada se fotoaparat poveže putem WLAN mreže na uređaj koji podržava funkciju Wi-Fi Direct, možete slati fotografije na uređaj. Ova funkcija možda nije podržana na nekim
uređajima.
1
2
3
5
Uključite opciju Wi-Fi Direct na uređaju.
Na fotoaparatu, u režimu reprodukcije pronađite fotografiju.
Na uređaju, omogućite da se fotoaparat poveže sa uređajem.
• Fotografija će biti poslata na uređaj.
Pritisnite [m], a zatim izaberite Deli(Wi-Fi) “ Wi-Fi Direct.
• U prikazu pojedinačne slike možete slati samo jednu po jednu fotografiju.
• U prikazu sličica možete izabrati više fotografija. Izaberite Pošalji kada
završite sa izborom fotografija.
4
• Možete da pošaljete do 20 datoteka.
• Kada u memoriji fotoaparata nema fotografija, nećete moći da koristite ovu
funkciju.
• Ako se ne možete povezati na Wi-Fi Direct uređaj, ažurirajte uređaj sa najnovijim
firmverom. Ova funkcije možda nije podržana na nekim uređajima.
Izaberite uređaj iz liste fotoaparata sa Wi-Fi Direct uređajima.
• Proverite da li je opcija Wi-Fi Direct uređaja uključena.
• Možete i izabrati fotoaparat iz liste uređaja sa Wi-Fi Direct uređajima.
Bežična mreža 132
Postavke
Pogledajte opcije za konfigurisanje postavki fotoaparata.
Meni sa postavkama …………………………………………… 134
Pristup meniju sa postavkama ………………………………
Zvuk …………………………………………………………
Ekran …………………………………………………………
Povezivanje …………………………………………………
Opšte …………………………………………………………
134
135
135
136
137
Meni sa postavkama
Saznajte kako da konfigurišete postavke fotoaparata.
Pristup meniju sa postavkama
1
2
3
Izaberite stavku.
Postavite birač režima u položaj n.
Zvuk
Izaberite meni.
Jačina zvuka
Srednje
Postavke
Zvučni signal
Uključeno
Zvuk
Zvuk okidača
Zvuk 1
Prikaz
Zvuk pri pokretanju Isključeno
Nazad
Povezivanje
4
Opšte
Izaberi
Izaberite opciju.
Jačina zvuka
Opcija
Zvuk
Prikaz
Povezivanje
Opšte
Opis
Podesite različite zvukove fotoaparata i njihovu jačinu.
(str. 135)
Isključeno
Nisko
Prilagodite postavke ekrana. (str. 135)
Podesite opcije povezivanja. (str. 136)
Promenite postavke sistema fotoaparata kao što su format
memorije i podrazumevano ime datoteke. (str. 137)
Srednje
Visoko
Nazad
5
Postavke 134
Postavi
Pritisnite [b] da biste se vratili na prethodni ekran.
Meni sa postavkama
Zvuk
Ekran
* Podrazumevano
Stavka
Jačina zvuka
Zvučni signal
Zvuk okidača
Zvuk pri
pokretanju
Zvuk za
automatsko
fokusiranje
Opis
Podesite jačinu bilo kog zvuka.
(Isključeno, Nisko, Srednje*, Visoko)
Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritiskate dugmad,
menjate režime rada ili dodirujete ekran. (Isključeno,
Uključeno*)
Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada pritisnete dugme
okidača. (Isključeno, Zvuk 1*, Zvuk 2, Zvuk 3)
Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada ga uključite.
(Isključeno*, Letenje, Šou s laserima, Oblak)
Podesite zvuk koji fotoaparat emituje kada do pola pritisnete
dugme okidača. (Isključeno, Uključeno*)
* Podrazumevano
Stavka
Početna slika
Opis
Podesite početnu sliku koja će se prikazati kada uključite
fotoaparat.
• Isključeno*: Početna slika se ne prikazuje.
• Logotip: Prikazuje se početna slika sačuvana u internoj
memoriji.
• Slika korisnika: Izaberite sliku korisnika iz fotografija koje ste
sačuvali u memoriji.
• Fotoaparat u trenutku može da sačuva samo jednu korisničku
sliku u internoj memoriji.
• Ako izaberete novu fotografiju za svoju korisničku sliku ili ako
resetujete fotoaparat, trenutna slika će se izbrisati.
Vođica
Prik. datuma/
vremena
Ekran za
pomoć
Postavke 135
Izaberite linije koje će vam pomoći da napravite kompoziciju
scene. (Isključeno*, 3 X 3, 2 X 2, Ukršteno, Dijagonalno)
Podesite da li želite da prikažete datum i vreme na ekranu
fotoaparata. (Isključeno*, Uključeno)
Prikazuje se kratak opis opcije ili menija. (Isključeno, Uključeno*)
Meni sa postavkama
* Podrazumevano
Stavka
Osvetljenost
ekrana
Brzi prikaz
Opis
Podesite osvetljenost ekrana. (Automatski*, Tamno, Normalno,
Svetlo)
Povezivanje
* Podrazumevano
Stavka
Normalno se koristi u režimu reprodukcije čak i ako ste izabrali
opciju Automatski.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Podesite da li želite da pregledate snimljene slike pre povratka u
režim snimanja. (Isključeno, Uključeno*)
Ova funkcija nije aktivna u nekim režimima.
Ušteda
energije
Ako 30 sekundi ne vršite nikakvu operaciju, fotoaparat automatski
prelazi u režim uštede energije. (Isključeno*, Uključeno)
U režimu uštede energije pritisnite bilo koje dugme osim
dugmeta [X] da biste nastavili da koristite fotoaparat.
HDMI
veličina
Video izlaz
i-Launcher
Postavke 136
Opis
Podesite da li želite da kontrolišete fotoaparat pomoću daljinskog
upravljača za TV kada ga povežete na HDTV koji podržava profil
Anynet+(CEC).
• Isključeno: Pregledajte datoteke bez pomoći daljinskog
upravljača za HDTV.
• Uključeno*: Kontrolišite fotoaparat koristeći daljinski upravljač
za HDTV.
Podesite rezoluciju fotografija prilikom reprodukcije datoteka na
HDTV-u pomoću HDMI kabla.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Ukoliko HDTV ne podržava izabranu rezoluciju, on automatski
bira sledeću nižu rezoluciju.
Podesite izlaz video signala u skladu sa svojim regionom.
• NTSC: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan, Meksiko itd
• PAL (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija, Kina,
Danska, Engleska, Finska, Francuska, Nemačka, Italija, Kuvajt,
Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija,
Švedska, Švajcarska, Tajland, itd
Podesite da se program i-Launcher automatski pokrene kada
povežete fotoaparat i računar. (Isključeno, Uključeno*)
Meni sa postavkama
* Podrazumevano
Opšte
* Podrazumevano
Stavka
Informacije o
mreži
Opis
Pogledajte Mac adresu i broj za mrežnu certifikaciju
fotoaparata.
Language
Izaberite jezik za prikaz teksta.
Podesite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada putujete
u drugu zemlju dodirnite Poseta, a zatim izaberite
odgovarajuću vremensku zonu. (Početak*, Poseta)
Vremenska zona
Pod. datuma i
vremena
Tip datuma
Stavka
Odredite kako će se datotekama dodeljivati ime.
• Resetuj: Podesite da broj datoteke počinje od 0001 kada
stavite novu memorijsku karticu, formatirate memorijsku
karticu ili izbrišete sve datoteke.
• Serija*: Podesite da broj nove datoteke sledi nakon broja
prethodne datoteke kada stavite novu memorijsku karticu,
formatirate memorijsku karticu ili izbrišete sve datoteke.
• Podrazumevano ime prvog foldera je 100PHOTO dok je
podrazumevano ime prve datoteke SAM_0001.
Podešavanje datuma i vremena.
Br. datoteke
Podesite format datuma. (GGGG/MM/DD, MM/DD/GGGG,
DD/MM/GGGG)
Podrazumevani tip datoteke može se razlikovati u zavisnosti
od izabranog jezika.
Podesite format vremena. (12 Hr, 24 Hr)
Tip vremena
Opis
Podrazumevani tip datuma može se razlikovati u zavisnosti
od izabranog jezika.
Postavke 137
• Broj datoteke se povećava za jedan, od SAM_0001 do
SAM_9999, svaki put kada snimite fotografiju ili video
zapis.
• Broj foldera raste za jedan i to od 100PHOTO do
999PHOTO.
• U jednom folderu je moguće sačuvati najviše 9999.
• Fotoaparat definiše imena datoteke u skladu sa
standardom Digital rule for Camera File system (DCF)
(Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata). Ako
namerno promenite imena datoteka, fotoaparat ih možda
neće reprodukovati.
Meni sa postavkama
* Podrazumevano
Stavka
Stavka
Podesite da li želite da prikažete datum i vreme na
snimljenim fotografijama. (Isključeno*, Datum, Datum i
vreme)
Pokrenite unapred postavljenu Wi-Fi funkciju pritiskom na
DIRECT LINK (Wi-Fi dugme [DIRECT LINK]. (AutoShare*, MobileLink,
dugme)
Remote Viewfinder, Autom. rez. kop., E-adresa,
SNS i Cloud, AllShare Play)
• Datum i vreme će biti prikazani žutom bojom u donjem
desnom uglu na fotografiji.
Utiskivanje
AF lampa
• Neki modeli štampača možda neće pravilno štampati
datum i vreme.
• Na fotografiji se neće prikazati datum i vreme ako:
- birate režim i.
- birate opciju Panorama u režimu s
- birate Moj magični okvir ili Fotografija pokreta u
Format
režimu g
Podesite fotoaparat da se automatski isključi kada ne
obavljate operacije u određenom periodu.
(Isključeno, 1 min., 3 min.*, 5 min., 10 min.)
Automatsko
isključivanje
* Podrazumevano
Opis
bateriju.
• Fotoaparat se neće automatski isključiti kada je provezan
Podesite svetlo tako da se automatski uključuje na tamnim
mestima radi nalaženja fokusa. (Isključeno, Uključeno*)
Formatirajte internu memoriju i memorijsku karticu.
Formatiranjem se brišu sve datoteke, uključujući zaštićene
datoteke. (Da, Ne)
Ako koristite memorijsku karticu koja je formatirana u
fotoaparatu, čitaču memorijske kartice ili računaru drugog
proizvođača može doći do grešaka. Formatirajte memorijske
kartice u fotoaparatu pre snimanja fotografija.
Resetujte menije i opcije snimanja. Postavke za datum i
vreme, jezik i izlaz vide zapisa neće se resetovati. (Da, Ne)
Licence za otv. kod Prikažite informacije o Licenci otvorenog koda.
Resetuj
• Vaše postavke se neće izmeniti nakon što zamenite
Opis
na računar ili WLAN, kada prikazujete projekciju slajdova
ili video zapise.
Postavke 138
Dodaci
Pronađite informacije o porukama o grešci, specifikacijama i održavanju.
Poruke o grešci …………………………………………………… 140
Održavanje fotoaparata ………………………………………… 142
Čišćenje fotoaparata …………………………………………
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata ……………………………
O memorijskim karticama ……………………………………
O bateriji ………………………………………………………
142
143
144
147
Pre nego što kontaktirate servisni centar …………………… 151
Specifikacije fotoaparata ……………………………………… 154
Rečnik …………………………………………………………… 158
Indeks …………………………………………………………… 163
Poruke o grešci
Kada se prikaže neka od sledećih poruka o grešci, pokušajte uzroke da otklonite na navedene načine.
Poruka o grešci
Predložena rešenja
Greška sa karticom
• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo uključite.
• Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo stavite.
• Formatirajte memorijsku karticu.
Poruka o grešci
SD, SDHC ili SDXC karticu možete da zaključate da biste
sprečili brisanje datoteka. Otključajte karticu kada
snimate.
Kartica je zaključana
Kartica nije podržana.
Povezivanje nije
uspelo.
Umetnuta memorijska kartica nije kompatibilna sa vašim
fotoaparatom. Stavite SD, SDHC ili SDXC memorijsku
karticu.
• Fotoaparat ne može da se poveže na mrežu pomoću
izabrane pristupne tačke. Izaberite drugu pristupnu
tačku i pokušajte ponovo.
• Fotoaparat ne uspeva da se poveže sa drugim
uređajima. Pokušajte ponovo da uspostavite vezu.
Predložena rešenja
Imena datoteka nisu u skladu sa DCF standardom.
Prebacite fajlove sa memorijske kartice na računar, a
DCF Full Error
zatim formatirajte karticu. Zatim, otvorite meni Postavke
i izaberite Br. datoteke “ Resetuj. (str. 137)
Mrežna veza je raskinuta prilikom prenosa fotografija.
Uređaj nije priključen.
Izaberite uređaj koji podržava AllShare Play.
Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom
Greška sa datotekom
centru.
Vaša kamera ne podržava FAT strukturu podataka
Sistem datoteka nije
umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku
podržan.
karticu na fotoaparatu.
Fotoaparat nije uspeo da pronađe uređaj koji podržava
Pokretanje nije uspelo. AllShare Play. Uključite uređaje na mreži koji podržavaju
AllShare Play.
Lozinka za prenos datoteka na drugi fotoaparat je
Neispravna lozinka
pogrešna. Ponovo unesite tačnu lozinku.
Baterija je skoro
ispražnjena
Dodaci 140
Napunite bateriju ili stavite punu.
Poruke o grešci
Poruka o grešci
Predložena rešenja
Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite novu memorijsku
karticu.
Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja
Nema datoteke slike
sadrži neke fotografije.
Mrežna veza je raskinuta prilikom prenosa fotografija.
Prenos slike nije uspeo.
Pokušajte da ponovo pokrenete funkciju AllShare Play.
• Fotoaparat ne uspeva da pošalje fotografiju na drugi
fotoaparat. Pokušajte da pošaljete ponovo.
Prenos nije uspeo.
• Fotoaparat nije uspeo da pošalje e-poruku ili prenese
fotografiju na uređaj koji podržava AllShare Play.
Proverite mrežnu vezu i pokušajte ponovo.
Nema prostora u
memoriji
Dodaci 141
Održavanje fotoaparata
Čišćenje fotoaparata
Kućište fotoaparata
Pažljivo obrišite mekom, suvom tkaninom.
Objektiv i ekran fotoaparata
Koristite četkicu sa pumpicom da biste uklonili prašinu i pažljivo obrišite objektiv
mekom tkaninom. Ukoliko ostane deo prašine, nanesite tečnost za čišćenje
objektiva na odgovarajući papir i pažljivo obrišite.
• Nikada za čišćenje aparata nemojte da koristite benzen, razređivače ili alkohol.
Ovi rastvori mogu da oštete fotoaparat ili da dovedu do kvara.
• Nemojte da pritiskate poklopac objektiva niti da koristite četkicu sa pumpicom
da biste ga očistili.
Dodaci 142
Održavanje fotoaparata
Čuvanje u dužem vremenskom periodu
• Kada fotoaparat odlažete na duži period, stavite ga u zatvorenu kutiju sa
Korišćenje ili čuvanje fotoaparata
upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
Neodgovarajuća mesta za korišćenje ili čuvanje fotoaparata
• Vremenom, neiskorišćene baterije će se isprazniti i moraju ponovo da se napune
• Izbegavajte izlaganje fotoaparata veoma niskim ili veoma visokim
pre upotrebe.
temperaturama.
• Postojeći datum i vreme se mogu inicijalizovati kada se fotoaparat uključi nakon
• Izbegavajte da fotoaparat koristite u oblastima sa izrazito visokom vlagom, ili u
•
•
•
•
•
što su fotoaparat i baterija bili odvojeni u dužem vremenskom periodu.
kojima se vlažnost drastično menja.
Izbegavajte izlaganje fotoaparata direktnoj sunčevoj svetlosti i čuvanje na toplim,
slabo provetrenim mestima, kao što je automobil u letnjem periodu.
Zaštitite fotoaparat i ekran od udaraca, grubog rukovanja i značajnih vibracija da
biste izbegli ozbiljna oštećenja.
Izbegavajte korišćenje i čuvanje fotoaparata u prašnjavim, prljavim, vlažnim ili
slabo provetrenim mestima da biste sprečili oštećenja pokretnih i unutrašnjih
delova.
Nemojte koristiti fotoaparat u blizini goriva, zapaljivih sredstava ili hemikalija.
Nemojte stavljati ili nositi zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materijale u
istoj pregradi kao i fotoaparat ili njegov pribor.
Kameru ne stavljajte na mesta na kojima postoje loptice od naftalina.
Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili unutrašnjim
delovima fotoaparata može doći do formiranja kondenzacije. U tom slučaju
isključite fotoaparat i sačekajte najmanje 1 sat. Ako se kondenzacija formira na
memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz kamere i sačekajte da sva vlaga
ispari pre nego što je vratite u fotoaparat.
Korišćenje na plažama ili obalama
• Nemojte bojiti fotoaparat, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči
Oprezna upotreba fotoaparata u vlažnoj okolini
Druge mere predostrožnosti
• Nemojte nositi fotoaparat tako što ćete ga držati za traku. To može uzrokovati
povrede vama ili drugima ili oštećenje fotoaparata.
• Zaštitite fotoaparat od peska i prljavštine kada ga koristite na plaži ili u sličnom
okruženju.
pravilan rad.
• Isključite fotoaparat kada ga ne koristite.
• Vaš fotoaparat nije vodootporan. Ne rukujte baterijom, adapterom ili
memorijskom karticom mokrim rukama. Rukovanje fotoaparatom mokrim
rukama može uzrokovati oštećenja na fotoaparatu.
Dodaci 143
Održavanje fotoaparata
• Vaš fotoaparat se sastoji od osetljivih delova. Izbegavajte udaranje fotoaparata.
• Zaštitite ekran od spoljašnjih sila držeći ga u futroli kada ga ne koristite. Zaštitite
•
•
•
•
•
•
•
• Boja ili metalni delovi na površini fotoaparata mogu izazvati alergije, svrab, ekcem
fotoaparat od ogrebotina držeći ga daleko od peska, oštrih alata ili sitnog
kovanog novca.
Nemojte da koristite fotoaparat ako je ekran naprsnuo ili je slomljen. Slomljeno
staklo ili akril može uzrokovati povrede ruku i lica. Odnesite fotoaparat u
Samsungov servisni centar radi popravke.
Fotoaparate, baterije, punjače ili dodatnu opremu nemojte stavljati u blizini,
na uređaje za grejanje niti u njih, na primer u mikrotalasne rerne, šporete ili
radijatore. Ovi uređaji se mogu deformisati i pregrejati i uzrokovati požar ili
eksploziju.
Ne izlažite objektiv direktnoj sunčevoj svetlosti, jer to može da promeni boju
senzora slike ili uzrokuje njegov nepravilan rad.
Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Obrišite objektiv mekanom,
čistom krpom za suvo čišćenje.
Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac spolja. Razlog za to je zaštita
memorijske kartice. Uključite fotoaparat da biste ga ponovo koristili.
Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati. To je uobičajeno i ne treba da utiče
na vek trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
Kad fotoaparat koristite na niskim temperaturama, može biti potrebno neko
vreme da se on uključi, boja se može privremeno promeniti ili se mogu pojaviti
zaostale slike na ekranu. Ove pojave ne predstavljaju kvar i one će se ispraviti kada
se fotoaparat vrati na uobičajene temperature.
ili otoke kod osoba za osetljivom kožom. Ako osetite neki od ovih simptoma,
odmah prestanite da koristite fotoaparat i obratite se lekaru.
• Nemojte da ubacujete strana tela u bilo koju pregradu, ležište ili pristupnu tačku
fotoaparata. Šteta izazvana nepravilnim korišćenjem možda neće biti pokrivena
garancijom.
• Ne dozvolite osoblju koje nije kvalifikovano da popravlja fotoaparat i ne
pokušavajte sami da ga popravite. Sva šteta nastala nekvalifikovanim
popravljanjem nije pokrivena garancijom.
O memorijskim karticama
Podržane memorijske kartice
Ovaj proizvod podržava SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC ili microSDXC
memorijske kartice.
Priključak
Prekidač za zaštitu od upisivanja
Oznaka (prednja strana)
Možete da sprečite brisanje datoteka koristeći prekidač za zaštitu od upisivanja
na SD, SDHC ili SDXC kartici. Pomerite prekidač nadole da biste zaključali karticu,
odnosno pomerite ga nagore da biste je otključali. Otključajte karticu kada snimate
fotografije i video zapise.
Dodaci 144
Održavanje fotoaparata
Veličina
Super Fine
Fine
Normalno
1006
1897
2692
1329
2461
3437
2508
4359
5780
Adapter za memorijsku karticu
Memorijska kartica
Da biste koristili micro memorijske kartice uz ovaj proizvod, računar ili čitač
memorijskih kartica, karticu umetnite u adapter.
Video
Veličina
Kapacitet memorijske kartice
1920 X 1080
Kapacitet memorije se razlikuje u zavisnosti od scena ili uslova snimanja. Sledeći
kapaciteti su dati za SD karticu od 2 GB:
1280 X 720
Foto
Veličina
Super Fine
Fine
Normalno
219
432
640
245
483
715
288
567
836
341
669
984
418
817
1196
638
1228
1777
640 X 480
320 X 240
Za deljenje
30 kadrova u sekundi
Pribl. 18' 03"
Pribl. 25' 53"
Pribl. 46' 12"
Pribl. 257' 31"
Pribl. 257' 31"
Gornje vrednosti su izmerene bez korišćenja funkcije zumiranja. Dostupno vreme snimanja
zavisi od toga da li koristite zum. Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se
odredilo ukupno vreme snimanja.
Dodaci 145
Održavanje fotoaparata
• Ne dozvolite da memorijske kartice dođu u kontakt sa tečnošću, prljavštinom
Mere predostrožnosti pri korišćenju memorijskih kartica
• Izbegavajte izlaganje memorijskih kartica izuzetno niskim ili visokim
•
•
•
•
•
•
•
•
temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature
mogu da dovedu do neispravnosti memorijskih kartica.
Stavite memorijsku karticu u pravilnom smeru. Umetanje memorijske kartice u
pogrešnom smeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku karticu.
Nemojte koristiti memorijske kartice koje su formatirane pomoću drugih
fotoaparata ili računara. Ponovo formatirajte memorijsku karticu u svom
fotoaparatu.
Isključite fotoaparat kada stavljate ili vadite memorijsku karticu.
Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili isključivati kameru dok lampica treperi,
jer to može oštetiti vaše podatke.
Kada vek trajanja memorijske kartice istekne, na karticu više ne možete snimati
fotografije. Koristite novu memorijsku karticu.
Nemojte savijati, ispuštati ili izlagati memorijske kartice jakim udarcima ili pritisku.
Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica blizu snažnih magnetnih
polja.
Izbegavajte korišćenje ili čuvanje memorijskih kartica na mestima sa visokom
temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim supstancama.
•
•
•
•
Dodaci 146
ili stranim supstancama. Ako se memorijska kartica isprlja, očistite je mekanom
krpom pre nego što je stavite u fotoaparat.
Nemojte dozvoliti da tečnost, prašina ili strane materije dođu u kontakt sa
memorijskim karticama ili sa otvorom za memorijsku karticu. To može da dovede
do kvara na memorijskim karticama ili fotoaparatu.
Kada nosite memorijsku karticu, koristite futrolu da biste zaštitili karticu od
elektrostatičkog pražnjenja.
Prenesite važne podatke na neki drugi medij, kao što su HDD (čvrsti disk), CD ili
DVD.
Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, memorijska kartica se
može zagrejati. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost.
Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak podataka.
Održavanje fotoaparata
O bateriji
Trajanje baterije
Koristite isključivo baterije koje je odobrio Samsung.
Prosečno vreme snimanja/
Broj fotografija
Specifikacije baterije
Specifikacija
Model
Tip
Kapacitet baterije
Napon
Vreme punjenja*
(kada je fotoaparat isključen)
Opis
SLB-10A
Litijum-jonska baterija
1030 mAh
3,7 V
Fotografije
Približno 240 min
* Punjenje baterije povezivanjem na računar može trajati duže.
Test uslovi
(kada je baterija napunjena u potpunosti)
Radni vek baterije je izmeren u sledećim
uslovima: u režimu p, u tami, pri rezoluciji
, kvalitet Fine, uključena funkcija OIS.
1. Podesite opciju blica na Doblicavanje,
napravite jedan snimak i uvećajte ili
smanjite prikaz.
Približno 140 min/
2. Podesite opciju blica na Isključeno,
Približno 280 fotografija
napravite jedan snimak i uvećajte ili
smanjite prikaz.
3. Izvršite korake 1 i 2, čekajući 30 sekundi
između svakog koraka. Ponovite
postupak za 5 minuta, a zatim isključite
fotoaparat na 1 minut.
4. Ponovite korake od 1 do 3.
Video zapisi Približno 100 min
Snimite video zapise u rezoluciji
30 FPS.
i
• Navedene vrednosti su izmerene prema standardima za Samsung i mogu da se razlikuju u
zavisnosti od toga kako se zaista koristi fotoaparat.
• Nekoliko video zapisa je snimljeno jedan za drugim kako bi se odredilo ukupno vreme
snimanja.
• Kada koristite mrežne funkcije, baterija će se prazniti brže.
Dodaci 147
Održavanje fotoaparata
Poruka o ispražnjenoj bateriji
Mere predostrožnosti u vezi sa korišćenjem baterije
Kada se baterija potpuno isprazni, ikona baterije postaje crvena i pojavljuje se
poruka „ Baterija je skoro ispražnjena”.
Zaštitite baterije, punjače i memorijske kartice od oštećenja.
Sprečite kontakt baterija sa metalnim objektima, pošto ovo može da napravi vezu
između + i – polova baterije i da dovede do privremenog ili trajnog oštećenja
baterije i da uzokuje požar ili strujni udar.
Napomene u vezi sa korišćenjem baterije
• Izbegavajte izlaganje baterija izuzetno niskim ili visokim temperaturama
•
•
•
•
•
•
(ispod 0 °C/32 °F ili iznad 40 °C/104 °F). Ekstremne temperature mogu da smanje
kapacitet punjenja baterija.
Kada fotoaparat koristite u dužem vremenskom periodu, područje oko ležišta
memorijske kartice se može zagrejati. To ne utiče na standardno korišćenje
fotoaparata.
Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice jer to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
Na temperaturama ispod 0 °C/32 °F, kapacitet baterije i vek trajanja baterije mogu
da se smanje.
Kapacitet baterije može da se smanji pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u
normalu pri umerenim temperaturama.
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga odlažete na duži vremenski period.
Postavljene baterije mogu vremenom da iscure ili zarđaju i dovedu do ozbiljnih
oštećenja fotoaparata. Skladištenje fotoaparata u dužem vremenskom periodu
sa instaliranom baterijom može uzrokovati pražnjenje baterije. Potpuno praznu
bateriju možda nećete moći da napunite.
Kada fotoaparat ne koristite u dužem vremenskom periodu (dužem od 3 meseca),
bateriju redovno proveravajte i punite. Ako dozvolite da se baterija neprekidno
prazni, njen kapacitet i upotrebni vek se mogu smanjiti, što može uzrokovati kvar,
požar ili eksploziju.
Napomene u vezi sa punjenjem baterije
• Ako je lampica statusa isključena, proverite da li je baterija pravilno stavljena.
• Ako je fotoaparat prilikom punjenja uključen, baterija se možda neće napuniti u
potpunosti. Isključite fotoaparat pre punjenja baterije.
• Fotoaparat nemojte koristiti kada punite bateriju. To može izazvati požar ili strujni
udar.
• Ne vucite kabl za napajanje da biste isključili utikač iz utičnice, jer to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila najmanje
10 minuta.
• Ako fotoaparat priključite na spoljni izvor napajanja dok se baterija prazni,
Dodaci 148
upotreba nekih funkcija koje troše energiju će uzrokovati isključivanje kamere.
Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju.
Održavanje fotoaparata
• Ako ponovo povežete kabl za napajanje kada je baterija potpuno napunjena,
•
•
•
•
•
lampica statusa se uključuje na otprilike 30 minuta.
Korišćenje blica ili snimanje video zapisa dovodi do bržeg pražnjenja baterije.
Punite bateriju sve dok se crvena lampica indikatora ne ugasi.
Ako lampica indikatora treperi crveno, ponovo povežite kabl ili izvadite bateriju i
ponovo je stavite.
Ako bateriju punite kada je kabl pregrejan ili je temperatura previsoka, lampica
indikatora može da trepće crveno. Baterija će početi da se puni kada se ohladi.
Prekomerno punjenje baterija može da skrati životni vek baterije. Kada se
punjenje dovrši, isključite kabl iz fotoaparata.
Nemojte savijati AC kabl ili postavljati teške objekte na njega. Tako možete da
oštetite kabl.
Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača i na adekvatan način
• Nikada nemojte odlagati baterije u vatru. Poštujte sve lokalne propise koji se
odnose na odlaganje iskorišćenih baterija.
• Nikad nemojte da stavljate baterije ili fotoaparate u ili na uređaje za zagrevanje
kao što su mikrotalasne pećnice, rerne ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju
ako se previše zagreju.
Napomene u vezi sa punjenjem kada je fotoaparat povezan sa računarom
• Koristite isključivo USB kabl koji ste dobili u kompletu.
• Baterija se možda neće puniti u sledećim situacijama:
- kada se koristi USB razvodni uređaj
- kada su drugi USB uređaji povezani sa računarom
- kada je kabl priključen na port na prednjoj strani računara
- kada USB port na računaru ne podržava standardni izlazni napon (5 V, 500 mA)
Dodaci 149
Održavanje fotoaparata
Do povreda ili smrtnog ishoda može doći ako se neoprezno ili
nepravilno rukuje baterijom. Radi vaše bezbednosti, pratite uputstva
za pravilno rukovanje baterijom:
• Baterija može da se zapali ili da eksplodira ako se njome rukuje
nepravilno. Ako uočite bilo kakva izobličenja, oštećenja ili druge
nepravilnosti na bateriji, odmah prestanite da koristite bateriju i obratite
se servisnom centru.
• Koristite isključivo originalne punjače i adaptere koje preporučuje
proizvođač i punite bateriju samo na način opisan u ovom uputstvu.
• Nemojte držati bateriju blizu uređaja koji proizvode toplotu niti
na mestima gde je temperatura previsoka, kao što je unutrašnjost
zatvorenog automobila u letnjem periodu.
• Nemojte stavljati bateriju u mikrotalasnu pećnicu.
• Izbegavajte čuvanje ili korišćenje baterije na toplim i vlažnim mestima,
kao što su spa centri ili tuš kabine.
• Nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na zapaljivim površinama, kao
što su posteljina, tepisi ili električna ćebad.
• Kada je uključen, nemojte ostavljati aparat da dugo stoji na nekoj uskoj
površini.
• Ne dozvolite da polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim
predmetima, kao što su ogrlice, novčići, ključevi i ručni satovi.
• Koristite samo originalne litijum-jonske baterije koje preporučuje
proizvođač.
Dodaci 150
• Nemojte rasklapati bateriju i nemojte je bušiti oštrim predmetima.
• Izbegavajte izlaganje baterija silama visokog pritiska ili gnječenja.
• Izbegavajte izlaganje baterije jakim udarima, kao što je ispuštanje sa
velike visine.
• Nemojte izlagati bateriju temperaturama višim od 60 °C (140 °F).
• Ne dozvolite da baterija dođe u kontakt sa vlagom ili tečnošću.
• Baterije ne treba izlagati visokim temperaturama, na primer toploti
sunca, vatre ili slično.
Smernice za odlaganje
• Pažljivo odlažite baterije.
• Nemojte odlagati bateriju u vatru.
• Propisi o odlaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od države
ili regiona. Baterije odlažite u skladu sa svim lokalnim i saveznim
propisima.
Smernice za punjenje baterije
Punite baterije samo na način opisan u ovom uputstvu. Baterija može da
se zapali ili da eksplodira ako se puni nepravilno.
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Ukoliko imate problema sa fotoaparatom, pokušajte sa ovim postupcima za rešavanje problema pre nego što kontaktirate servisni centar. Ako ste već pokušali da rešite problem
pomoću ovih predloga i još uvek imate problema sa uređajem, kontaktirajte prodavca ili lokalni servisni centar.
Kada fotoaparat ostavite u servisnom centru, uverite se da ste ostavili i druge komponente koje su možda dovele do kvara, kao što je memorijska kartica ili baterija.
Situacija
Fotoaparat ne može da se
uključi
Predložena rešenja
• Proverite da li je baterija postavljena.
• Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
•
•
•
Dolazi do iznenadnog prekida
napajanja
•
•
Dolazi do brzog pražnjenja
baterije fotoaparata
•
•
(str. 24)
Napunite bateriju.
Napunite bateriju.
Vaš fotoaparat je možda u režimu Automatsko
isključivanje. (str. 138)
Moguće je da se fotoaparat isključuje da bi se
sprečilo oštećenje memorijske kartice usled
udarca. Ponovo uključite fotoaparat.
Na niskim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F)
može doći do bržeg pražnjenja baterije. Stavite
bateriju u džep kako bi bila topla.
Korišćenje blica ili snimanje video zapisa
dovodi do bržeg pražnjenja baterije. Ako je
potrebno, ponovo napunite bateriju.
Baterije su potrošni delovi koji se moraju
zameniti posle određenog vremena. Ukoliko
radni vek baterije ubrzo ističe, nabavite novu.
Situacija
Predložena rešenja
• Nema slobodnog prostora na memorijskoj
kartici. Izbrišite nepotrebne datoteke ili stavite
novu karticu.
• Formatirajte memorijsku karticu.
Snimanje fotografija nije
• Memorijska kartica je neispravna. Nabavite
moguće
novu memorijsku karticu.
• Proverite da li je fotoaparat uključen.
• Napunite bateriju.
• Proverite da li je baterija pravilno postavljena.
Zamrzava se slika fotoaparata Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Kada koristite fotoaparat on se može zagrejati.
Fotoaparat se zagreva
To je uobičajeno i ne treba da utiče na vek
trajanja ili performanse vašeg fotoaparata.
• Moguće je da je opcija blica postavljena na
Isključeno. (str. 68)
Blic ne radi
• Ne možete da koristite blic u nekim režimima.
Moguće je da blic okida usled statičkog
Dolazi do iznenadnog
okidanja blica
elektriciteta. Fotoaparat nije neispravan.
Dodaci 151
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Situacija
Predložena rešenja
Datum i vreme nisu tačni
Podesite datum i vreme koristeći meni za
postavke ekrana. (str. 137)
Ekran, odnosno dugmad ne
funkcionišu
Ekran fotoaparata slabo
reaguje
Došlo je do greške u
memorijskoj kartici
Nije moguće reprodukovati
datoteke
Situacija
Predložena rešenja
• Proverite da li je izabrana opcija fokusa koja je
pogodna za snimanje krupnih planova. (str. 71)
Fotografija je zamućena
Izvadite bateriju, a zatim je ponovo stavite.
Ako fotoaparat koristite na veoma niskim
temperaturama, može doći do toga da ekran ne
funkcioniše ili da izgubi boju. Bolje performanse
ekrana fotoaparata ćete postići ako fotoaparat
koristite na umerenim temperaturama.
• Isključite fotoaparat, a zatim ga ponovo
uključite.
• Izvadite memorijsku karticu, a zatim je ponovo
stavite.
• Formatirajte memorijsku karticu.
Za više detalja pogledajte „Mere predostrožnosti
pri korišćenju memorijskih kartica”. (str. 146)
Ako promenite ime datoteke, može se dogoditi
da je fotoaparat ne reprodukuje (ime datoteke
mora biti u skladu sa DCF standardom). Ako dođe
do ovakve situacije, reprodukujte datoteke na
računaru.
• Proverite da li je objektiv čist. Ako nije, očistite
ga. (str. 142)
• Proverite da li se objekat nalazi u opsegu blica.
Boje na fotografiji se ne
podudaraju sa onima u
stvarnoj sceni
Fotografija je suviše svetla
Fotografija je suviše tamna
Dodaci 152
(str. 155)
Nepravilan balans bele boje može da stvori
neprirodne boje. Izaberite opciju balansa bele
boje koja odgovara izvoru svetlosti. (str. 81)
Fotografija je preeksponirana.
• Isključite blic. (str. 68)
• Podesite ISO osetljivost. (str. 70)
• Podesite vrednost ekspozicije. (str. 79)
Fotografija je podeksponirana.
• Uključite blic. (str. 68)
• Podesite ISO osetljivost. (str. 70)
• Podesite vrednost ekspozicije. (str. 79)
Pre nego što kontaktirate servisni centar
Situacija
Predložena rešenja
Situacija
• Uverite se da je fotoaparat pravilno povezan sa
Fotografije ne mogu da se
prikažu na televizoru
Računar ne prepoznaje
fotoaparat
Računar prekida vezu
sa fotoaparatom tokom
prebacivanja datoteka
Na vašem računaru nije
moguće reprodukovati video
zapise
TV-om preko A/V kabla.
• Proverite da li memorijska kartica sadrži
fotografije.
• Proverite da li je USB kabl pravilno priključen.
• Proverite da li je fotoaparat uključen.
• Uverite se da koristite podržani operativni
sistem.
Statički elektricitet može dovesti do prekida
prenosa datoteka. Isključite USB kabl, a zatim ga
ponovo uključite.
Video zapisi se ne reprodukuju na nekim
programima za video reprodukciju. Da biste
reprodukovali video datoteke snimljene
fotoaparatom, koristite program Multimedia
Viewer koji možete instalirati sa programom
i-Launcher na računaru.
Predložena rešenja
• Zatvorite i-Launcher i ponovo pokrenite
program.
• Proverite da li je opcija i-Launcher postavljena
na Uključeno u meniju postavki. (str. 136)
• U zavisnosti od specifikacije računara i
i-Launcher ne funkcioniše
ispravno
Vaš TV ili računar ne može da
prikazuje fotografije i video
zapise koji su sačuvani na
SDXC memorijskoj kartici.
Vaš računar ne prepoznaje
SDXC memorijsku karticu.
Dodaci 153
okruženja, program se možda neće pokrenuti
automatski. U tom slučaju na vašem računaru
kliknite na Start “ All Programs “ Samsung
“ i-Launcher “ Samsung i-Launcher.
(Za Windows 8, otvorite početni ekran, a zatim
izaberite All apps (Sve aplikacije) “ Samsung
i-Launcher.) Ili, na vašem Mac računaru kliknite
na Applications “ Samsung “ i-Launcher.
SDXC memorijske kartice koriste exFAT
sistem fajlova. Uverite se da je eksterni uređaj
kompatibilan sa exFAT sistemom fajlova pre
povezivanja fotoaparata sa uređajem.
SDXC memorijske kartice koriste exFAT sistem
fajlova. Da biste koristili SDXC memorijske kartice
na Windows XP računaru, preuzmite i ažurirajte
upravljački program exFAT sistema fajlova sa
stranice kompanije Microsoft.
Specifikacije fotoaparata
Senzor slike
Tip
1/2,3" (približno 7,76 mm) BSI CMOS
Normalno (AF)
Efektivni pikseli Približno 16,3 megapiksela
Ukupan broj
piksela
Objektiv
Približno 17,0 megapiksela
Opseg
Makro
Automatski makro
Žižna daljina
Samsung sočivo f = 4,1 – 86,1 mm
(35 mm ekvivalentno filmu: 23 – 483 mm)
Opseg f-broja
F2.8 (W) – F5.9 (T)
Brzina okidača
• Režim fotografije: 1,0 – 21,0X
• Automatski: 1/8 – 1/2000 sek.
• Program: 1 – 1/2000 sek.
• Ručno: 16 – 1/2000 sek.
Zum
(optički zum X digitalni zum: 105,0X,
optički zum X Inteligentni zum: 42,0X)
• Režim reprodukcije: 1,0 – 9,4X (u zavisnosti od veličine slike)
Ekran
Tip
TFT LCD
Karakteristike
Fokus
3,0" (75,0 mm) 460 K
Tip
TTL auto fokus (AF u centru, Višestruki AF, AF sa praćenjem,
AF sa prepoznavanjem lica, AF na dodir), Ručni fokus,
Video neprekidni automatski fokus
Ručni fokus
Širina (W)
80 cm –
beskonačno
10 – 80 cm
10 cm –
beskonačno
10 cm –
beskonačno
Tele (T)
350 cm –
beskonačno
150 – 350 cm
150 cm –
beskonačno
150 cm –
beskonačno
Ekspozicija
Kontrola
Program AE, Prioritet blende AE, Prioritet okidača AE,
Ručna ekspozicija
Merenje
Višestruko, U tački, U centru, Prepoznavanje lica
Kompenzacija
±2 EV (Korak 1/3 EV)
Ekvivalent ISO
standarda
Automatski, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200
Dodaci 154
Specifikacije fotoaparata
Blic
Snimanje
Režim
Automatski, Efekat crvenih očiju, Doblicavanje, Spora
sinhronizacija, Isključeno, Popravljanje efekta crvenih očiju
Opseg
• Širok: 0,3 – 4,0 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5 – 1,9 m (ISO Auto)
Vreme
dopunjavanja
Približno 4 sek.
Smanjenje pomeranja
• Režimi: Pametan automatski (Portret, Noćni portret, Portret sa
Fotografije
Optička stabilizacija slike (OIS)
Efekat
• Foto filter (Pametni filter): Minijatura, Vinjetiranje, Slikanje
Režim
fotografisanja
mastilom, Ulje na platnu, Crtani film, Unakrsni filter, Skica,
Meki fokus, Riblje oko, Klasično, Retro, Snimak sa zumom
• Podešavanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost boja
• Režimi: Pametno prepoznavanje scene (Pejzaž, Plavo nebo,
Prirodna zelena, Zalazak sunca), Magično plus (Filmski filter)
Filmski filter (Pametni filter): Minijatura, Vinjetiranje, Skica,
Režim snimanja
Riblje oko, Klasično, Retro, Efek. palete 1, Efek. palete 2,
videa
Efek. palete 3, Efek. palete 4
Balans bele
Automatski balans bele, Dnevno svetlo, Oblačno, Fluorescentno_H,
Fluorescentno_L, Volfram, Prilagođeno, Temp. boje
pozadinskim osvetljenjem, Noćni, Pozadinsko svetlo, Pejzaž,
Bela boja, Prirodna zelena, Plavo nebo, Zalazak sunca, Makro,
Makrofotografija teksta, Makro u boji, Stativ, Akcija, Vatromet,
Sveća, Reflektor, Reflektor (Makro), Reflektor (Portret)), Program,
Prioritet blende, Prioritet okidača, Ručno, Pametno (Lepo lice,
Neprekidno snimanje, Pejzaž, Makro, Zamrzavanje akcije,
Jarke boje, Panorama, Vodopad, Silueta, Zalazak sunca,
Snimak pri slabom svetlu, Vatromet, Trag svetlosti), Najlepše lice,
Magično plus (Moj magični okvir, Deljeni snimak,
Fotografija pokreta, Foto filter)
• Paket: Jedna, Uzastopno (3 kadrova/s), Uzastopno (8 kadrova/s),
AE višestruko snimanje
• Tajmer: Isključeno, 10 sek., 2 sek.
• Format: MP4 (H.264) (Maks. vreme snimanja: 20 min)
• Veličina: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240,
Video zapisi
Ispisivanje datuma
Datum i vreme, Datum, Isključeno
Dodaci 155
•
•
•
•
•
240 Web
Brzina prikazivanja kadrova: 30 fps
Zvuk uživo: Zvuk uživo uklj., Zvuk uživo isklj., Bez zv.
Fotografisanje tokom snimanja
OIS: Uključeno, Isključeno
Uređivanje video zapisa (ugrađeno): Pauziranje tokom
snimanja, Snimanje fotografije
Specifikacije fotoaparata
Reprodukcija
Ikona
• Tip: Pojedinačna slika, Sličice, Projekcija više slajdova sa
muzikom i efektima, Filmska sekvenca
Fotografije
Video zapisi
• Izmeni: Promeni veličinu, Rotiraj, Pametni filter, Isecanje
• Efekat: Podešavanje slike (Osvetljenost, Kontrast,
Zasićenost boja, ACB, Doterivanje lica, Popravljanje efekta
crvenih očiju), Pametni filter (Isključeno, Minijatura,
Vinjetiranje, Slikanje mastilom, Ulje na platnu, Crtani film,
Unakrsni filter, Skica, Meki fokus, Riblje oko, Klasično, Retro,
Snimak sa zumom)
4608 X 3072
4608 X 2592
Veličina
fotografije
2832 X 2832
1984 X 1488
Izmeni: Snimanje fotografije, Isecanje vremena
1920 X 1080
• Unutrašnja memorija: Približno 9,5 MB
• Eksterna memorija (opciono): SD kartica (garantovano 2 GB),
Format
datoteke
3648 X 2736
2592 X 1944
Čuvanje
Medij
Veličina
4608 X 3456
1024 X 768
SDHC kartica (garantovano do 32 GB),
SDXC kartica (garantovano do 64 GB)
Kapacitet interne memorije možda se ne podudara sa ovim
specifikacijama.
• Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21
• Filmska sekvenca: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
Audio: AAC)
Dodaci 156
Specifikacije fotoaparata
Bežična mreža
Dimenzije (Š x V x D)
MobileLink, Remote Viewfinder, SNS i Cloud, E-adresa, S/W Upgrade Notifier,
AllShare Play, Autom. rez. kop., AutoShare
Interfejs
110,6 x 65 x 21,5 mm (bez izbočina)
Priključak za
digitalni izlaz
USB 2.0
Audio ulaz/izlaz Ugrađeni zvučnik (Mono), Mikrofon (Mono)
Video izlaz
Konektor za
napajanje
naizmeničnom
strujom
• A/V: NTSC, PAL (izbor)
• HDMI 1.3: NTSC, PAL (izbor)
5,0 V
Težina
218 g (bez baterije i memorijske kartice)
Radna temperatura
0 – 40 °C
Vlažnost radnog okruženja
5 – 85 %
Softver
i-Launcher
Specifikacije se mogu promeniti radi poboljšanja performansi bez prethodnog obaveštenja.
Izvor napajanja
Punjiva baterija Litijum-jonska baterija (SLB-10A, 1030 mAh)
Tip konektora
Micro USB (5 pinova)
Izvor napajanja može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.
Dodaci 157
Rečnik
ACB (Automatski balans kontrasta)
Ova funkcija automatski poboljšava kontrast slika kad subjekat ima pozadinsko
osvetljenje ili kada postoji visok kontrast između objekta i pozadine.
Kompozicija
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, pridržavanje
pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.
AEB (Breketiranje automatske ekspozicije)
Ova funkcija automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama kako biste
snimili slike sa pravilnom ekspozicijom.
DCF (Pravilo dizajna za sistem datoteka fotoaparata)
Specifikacija za određivanje formata datoteke i sistema datoteka za digitalne
fotoaparate koju su stvorili Udruženja japanske industrije za elektroniku i
informatičke tehnologije (JEITA).
AF (Autofokus)
Sistem koji automatski fokusira objektiv fotoaparata na subjekta. Vaš fotoaparat
koristi kontrast za automatsko fokusiranje.
Dubina polja
Udaljenost između najbliže i najdalje tačke koje mogu prihvatljivo biti fokusirane u
fotografiji. Dubina polja varira sa otvorom objektiva, žižnom daljinom i rastojanjem
od kamere do subjekta. Izbor manjeg otvora blende, na primer, povećava dubinu
polja i zamagljuje pozadinu kompozicije.
Blenda
Blensa kontroliše količinu svetlosti koja dolazi do senzora fotoaparata.
Pomeranje fotoaparata (zamućenje)
Ako se fotoaparat pomerio dok je okidač otvoren, cela slika može izgledati nejasna.
To se češće javlja kada je brzina okidača mala. Sprečite pomeranje fotoaparata
podizanjem osetljivosti, pomoću blica ili pomoću veće brzine okidača. Alternativno,
koristite stativ, DIS ili OIS funkciju za stabilizaciju fotoaparata.
Digitalni zum
Funkcija kojom se veštački povećava količina raspoloživog zuma sa objektivom
za zum (optički zum). Kada koristite digitalni zum, kvalitet slike će oslabiti sa
povećanjem uvećanja.
Dodaci 158
Rečnik
Kompenzacija vrednosti ekspozicije
Ova funkcija omogućava brzo podešavanje vrednosti ekspozicije merene
fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših
fotografija. Podesite kompenzaciju EV na -1,0 EV da biste podesili za jedan korak
tamniju vrednost i 1,0 EV za korak svetliju vrednost.
Blic
Brzina svetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u uslovima
slabog osvjetljenja.
EV (Vrednost ekspozicije)
Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i otvora objektiva koje za rezultat imaju
istu ekpoziciju.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specifikacija za određivanje formata slike za digitalne fotoaparate koju je kreiralo
Japansko udruženje za razvoj elektronske industrije (JEIDA).
Ekspozicija
Količina svetla kojoj je omogućeno da dostigne senzor fotoaparata. Ekspozicijom se
upravlja kombinacijom brzine okidača, vrednosti blende i ISO osetljivosti.
Žižna daljina
Udaljenost od sredine objektiva do žižne daljine (u milimetrima). Veće žižne daljine
dovode do užih uglova prikaza i uvećanja subjekta. Manje žižne daljine dovode do
širig uglova prikaza.
Histogram
Grafički prikaz osvetljenosti slike. Horizontalna osa predstavlja osvetljenost a
vertikalna osa predstavlja broj piksela. Visoke vrednosti na levoj strani (previše
tamno) i desnoj strani (previše svetlo) histograma pokazuju fotografije koje nemaju
pravilnu ekspoziciju.
H.264/MPEG-4
Format visoke kompresije video zapisa uspostavljen od strane međunarodnih
organizacija za standarde ISO-IEC i ITU-T. Ovaj kodek, koji može da obezbedi dobar
video kvalitet na niskim brzinama prenosa, razvio je Joint Video Team (JVT).
Dodaci 159
Rečnik
Senzor slike
Fizički deo digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite ćeliju za svaki piksel na slici.
Svaka ćelija snima jačinu svetla koje udara u nju tokom ekspozicije. Uobičajeni tipovi
senzora su CCD (elementi sa spregnutim naelektrisanjem) i CMOS (komplementarni
metal-oksidni poluprovodnik).
ISO osetljivost
Osetljivost fotoaparata na svetlo, na osnovu ekvivalentne brzine filma koji se koristi
u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osetljivosti, kamera koristi veću brzinu
okidača, što može smanjiti zamućenje uzrokovano podrhtavanjem fotoaparata i pri
slabom osvetljenju. Međutim, slike sa visokom osetljivošću su osetljivije na šum.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Metod kompresije za digitalne slike. JPEG slike su komprimovane kako bi se smanjila
njihova ukupna veličina datoteke uz minimalno pogoršanje rezolucije slike.
LCD (Liquid Crystal Display)
Vizuelni prikaz koji se najčešće koristi u potrošačkoj elektronici. Ovom displeju
je potrebno posebno pozadinsko osvetljenje, kao što su CCFL ili LED, u cilju
reprodukcije boja.
Makro
Ova funkcija omogućava snimanje fotografija izbliza vrlo malih objekata. Kada
koristite makro funkciju, fotoaparat može održavati oštar fokus na malim objektima
u skoro prirodnoj razmeri (1:1).
Merenje
Merenje se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti radi
podešavanja ekspozicije.
MJPEG (Motion JPEG)
Video format koji se komprimuje kao JPEG slika.
Šum
Pogrešno predstavljeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti kao loše
pozicionirani ili slučajni, svetli pikseli. Šum se obično javlja kada su fotografije
snimljene sa visokom osetljivošću ili kada je osetljivost automatski podešena na
tamnom mestu.
OIS (Optička stabilizacija slike)
Ova funkcija u realnom vremenu kompenzuje drhtanje i vibriranje tokom snimanja.
Ne postoji degradacija slike u poređenju sa funkcijom digitalne stabilizacije slike.
Dodaci 160
Rečnik
Optički zum
To je opšti zum koji može da poveća slike sa objektivom i ne oslabi kvalitet slika.
Vinjetiranje
Smanjenje osvetljenosti ili zasićenosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) u odnosu
na centar slike. Vinjetiranjem se može povećati interesovanje za subjekte koji se
nalaze u centru slike.
Kvalitet
Izraz stepena kompresije koji se koristi u digitalnoj slici. Slike većeg kvaliteta imaju
niži stepen kompresije, što obično za rezultat ima veću veličinu datoteke.
Rezolucija
Broj piksela koji postoji na digitalnoj slici. Slike visoke rezolucije sadrže više piksela i
obično pokazuju više detalja u odnosu na slike niske rezolucije.
Balans bele (balans boje)
Podešavanje intenziteta boje (obično primarnih boja, crvene, zelene i plave) na slici.
Cilj podešavanja bele boje, ili ravnoteže boja, je tačno predstavljanje boja na slici.
Brzina okidača
Brzina okidača se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača,
i to je važan faktor koji utiče na osvetljenost fotografije, s obzirom da kontroliše
količinu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne senzor slike. Velika
brzina okidača omogućava manje vremena za koje svetlost prolazi, zatim fotografija
postaje tamnija i lakše se zaustavljaju subjekti u pokretu.
Dodaci 161
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenljivo u zemljama sa posebnim sistemima za sakupljanje otpada)
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje
otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod
i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno
ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom
proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane
da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa
dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu
recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću
svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili
lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na
koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu
okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora
o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba
da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
PlanetFirst predstavlja opredjeljenje kompanije Samsung Electronics
ka održivom razvoju i socijalnoj odgovornosti kroz ekološke poslovne
aktivnosti i aktivnosti upravljanja.
Dodaci 162
Indeks
A
B
Č
AF - pomoćno svetlo
Balans bele 81
Čišćenje
Lokacija 21
Postavke 138
AF sa praćenjem 74
AllShare Play 129
Anynet+ 136
Automatski balans kontrasta (ACB)
Režim reprodukcije 100
Režim snimanja 80
Autom. rez. kop. 122
Autoportret 76
AutoShare 118
A/V priključak 21
Ekran 142
Kućište fotoaparata 142
Objektiv 142
Baterija
Oprez 148
Punjenje 25
Umetanje 24
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 67
Ekran osetljiv na dodir
Brzo prevlačenje 33
Dodirivanje 33
Prevlačenje 33
Digitalni zum 38
Birač režima 22
Do pola pritisnut okidač 41
Blic
Automatski 68
Doblicavanje 68
Efekat crvenih očiju 68
Isključeno 68
Popravljanje efekta crvenih očiju 69
Spora sinhronizacija 69
Brzi prikaz 136
Efekat crvenih očiju
D
Bežična mreža 114
Brisanje datoteka 92
E
Doterivanje lica 101
Dugme DIRECT LINK 23
Dugme Menu (Meni) 23
Dugme okidača 21
Dugme za funkcije 23
Dugme za reprodukciju 23
Dugme za uključivanje 21
Dodaci 163
Ekspozicija 79
F
Formatiranje 138
Fotografisanje portreta
Autoportret 76
Prepoznavanje lica 76
Prepoznavanje osmeha 77
Prepoznavanje treptanja 77
Indeks
H
HDTV 103
Memorijska kartica
Oprez 146
Umetanje 24
Optička stabilizacija slike (OIS) 40
Osvetljenost
Režim reprodukcije 100
Režim snimanja 79
Merenje
I
Ikone
Režim reprodukcije 89
Režim snimanja 28
U centru 80
U tački 80
Višestruko 80
MobileLink 119
Intelig. zum 39
ISO osetljivost 70
K
Kontrast
Režim reprodukcije 100
Režim snimanja 86
M
Makro
Automatski makro 72
Makro 72
Ručni fokus 72
Osvetljenost ekrana 136
Oštrina 86
P
N
Navoj za stativ 21
Pametni filter
Oblast za fokusiranje
AF u centru 73
Višestruki AF 73
Održavanje fotoaparata 142
Efekat crvenih očiju 101
Kontrast
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 86
Osvetljenost
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 79
Oštrina 86
Zasićenost boja
Pametni automatski režim 44
O
Podešavanje slike
Režim fotografisanja 59
Režim reprodukcije 99
Režim snimanja video zapisa 60
Pametni režim 51
Početna slika 135
Pod. datuma i vremena 137
Opcionalni pribor 20
Dodaci 164
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 86
Podešavanje vremenskih
zona 26, 137
Poruke o grešci 140
Postavke 137
Postavke jezika 137
Postavke vremena 26
Postavke zvuka 36
Indeks
Povezivanje sa Mac računarom 105
Prepoznavanje treptanja 77
Režim Najlepše lice 54
Snimanje slike iz video zapisa 97
Pregledanje datoteka
Programski režim 46
Režim pametnog prepoznavanja
scene 62
Specifikacije fotoaparata 154
Animirane fotografije 95
Fascikla 90
Kategorija 91
Panoramske fotografije 95
Projekcija slajdova 95
Sličice 91
TV (HDTV) 102
Projekcija slajdova 95
Punjenje 25
Statusna lampica 22
Režim Panorama 52
Režim prioriteta blende 48
T
R
Režim prioriteta okidača 49
Tajmer 85
Raspakivanje 20
Režim reprodukcije 89
Tip ekrana 35
Prekid veze sa fotoaparatom 105
Resetuj 138
Režim uštede energije 136
Prenos datoteka
Rezolucija
Režim video zapisa 61
Autom. rez. kop. 122
E-adresa 124
Mac 105
Windows 104
Prepoznavanje lica 76
Prepoznavanje osmeha 77
Režim reprodukcije 98
Režim snimanja 65
Režim Magično plus
Deljeni snimak 57
Filmski filter 60
Foto filter 59
Fotografija pokreta 58
Moj magični okvir 55
Rotiranje 98
Ručni režim 50
S
Servisni centar 151
Sličice 91
Snimanje pomoću jednog dodira 75
Dodaci 165
U
Udaljeno tražilo 120
Uređivanje fotografija 98
Uređivanje video zapisa
Isecanje 97
Snimanje 97
USB priključak 21
Utiskivanje 138
Uvećavanje 94
Indeks
V
Z
Video
Režim reprodukcije 96
Režim snimanja 61
Zasićenost boja
Režim reprodukcije 101
Režim snimanja 86
Video izlaz 136
Zaštita datoteka 92
Vođica 135
Zum
Vrednost otvora blende 47
W
Web lokacija
Dugme za zum 22
Korišćenje zuma 38
Postavke zvuka zuma 87
Zvuk za automatsko fokusiranje 135
Otpremanje fotografija ili video
zapisa 127
Pristup 127
Dodaci 166
Pogledajte garanciju koju ste dobili uz proizvod ili posetite Veb
lokaciju www.samsung.com da biste dobili informacije o servisu
nakon prodaje ili upitima.
Download PDF

advertising