Samsung | HW-J8501 | Samsung HW-J7501 Multiroom Guide

Sách hướng dẫn sử dụng
Multiroom Link
(Dành cho người dùng Soundbar)
Tưởng tượng các khả năng
Cảm ơn bạn đã mua sản phẩm này của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn, hãy đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register
Nhữ ng số liệu và hình minh hoạ trong Sách hướng dẫn Sử dụng này được cung
cấp chỉ để tham khảo và có thể khác so với hình dạng sản phẩm thực tế.
NỘI DUNG
NỘI DUNG
KẾT NỐI
Chuẩn bị Kết nối
Cài đặt ứng dụng Samsung Multiroom
3
Thiết lập Loa
Thiết lập báo thức
3
Thiết lập thời gian ngủ
3
Đổi tên sản phẩm
Truy cập ứng dụng Samsung Multiroom 3
Kết nối Không dây
Tự động kết nối với mạng không dây
của bạn (Android/iOS)
Kết nối với mạng không dây theo cách
thủ công (Android)
Kết nối với mạng không dây theo cách
thủ công (iOS)
Thêm Loa
Hướng dẫn
4
Dịch vụ
6
Cài đặt Thiết bị
Đồng hồ
8
Kết nối cáp LAN
12
Thêm Loa Bổ sung
13
Kết nối với HUB (Không đi kèm)
15
Thêm Soundbar vào bộ chia
Cách sử dụng Menu Cài đặt
4
Hỗ trợ
Thông tin
Sơ lược về Ứng dụng
Phát nhạc
21
Nghe nhạc từ thiết bị lân cận
Đặt cài đặt trước
27
Theo dõi đài
32
32
33
37
38
40
Đặt Nhóm
42
Đặt Chế độ Âm thanh Vòm
43
XỬ LÝ SỰ CỐ
24
25
31
41
45
Wireless Audio - Multiroom for Desktop 45
24
Nghe Đài qua Internet
31
41
Phát Nội dung Phương tiện Đã lưu
trong PC
Phát tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị
thông minh
21
Nghe nhạc phát trực tuyến
30
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHÁC45
19
20
29
Chọn Sản phẩm
Chọn sản phẩm khác để phát lại
19
Chuyển đổi Nguồn Đầu vào
28
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM 41
17
Kết nối bộ chia bổ sung (được bán
riêng)18
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
SAMSUNG MULTIROOM
28
26
2
48
KẾT NỐI
KẾT NỐI
CHUẨN BỊ KẾT NỐI
Internet
Bộ Định Tuyến Không Dây
Samsung Link
1 Yêu cầu: Bộ định tuyến không dây, Thiết bị thông minh
2 Bộ định tuyến không dây phải được kết nối với Internet.
3 Thiết bị thông minh phải được kết nối với bộ định tuyến qua kết nối Wi-Fi.
●●Cài đặt ứng dụng Samsung Multiroom
Để sử dụng sản phẩm, bạn phải tải xuống rồi sau đó cài đặt ứng dụng Samsung
Multiroom bằng cách truy cập ứng dụng thông qua Google play hoặc App Store.
Khi đã cài đặt ứng dụng Samsung Multiroom, bạn có thể phát nhạc được lưu trữ
trên thiết bị thông minh của mình từ thiết bị được kết nối và các nhà cung cấp nội
dung khác cũng như từ các đài phát thanh qua Internet thông qua sản phẩm.
Android
*Nghiên cứu thị trường : Samsung
Multiroom
iOS
*Nghiên cứu thị trường : Samsung
Multiroom
ANDROID APP ON
●●Truy cập ứng dụng Samsung Multiroom
Để truy cập ứng dụng Samsung Multiroom, bấm biểu tượng ứng dụng Multiroom
trên thiết bị thông minh của bạn.
●● Vui lòng ngừng ứng dụng
Samsung Multiroom khi các
sản phẩm âm thanh không
được sử dụng do pin của thiết
bị thông minh có thể tiêu hao
nhanh chóng nếu ứng dụng
đang hoạt động.
Samsung
Multiroom
3
KẾT NỐI
KẾT NỐI KHÔNG DÂY
●●Tự động kết nối với mạng không dây của bạn
(Android/iOS)
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bộ Định Tuyến Không Dây
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
SPK ADD
DC 24V
DC 24V
Kết nối Nguồn
1 Cắm sản phẩm vào ổ cắm điện.
2 Trên thiết bị Thông minh của bạn, chọn ứng dụng Samsung Multiroom.
3 Xem Tutorial rồi sau đó bấm Connect Now.
• Thiết bị này sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.
4
KẾT NỐI
4 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, thiết bị này cố gắng kết nối với mạng không dây.
Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu xuất hiện trên màn
hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
• Tùy thuộc vào môi trường mạng, (các) sản phẩm có thể không được tự động kết
nối. Chọn và tiếp tục với cài đặt thủ công nếu không tìm thấy thiết bị có thể kết
nối nào. (➲ Android trang 6~7, iOS trang 8~11)
• Chọn và tiếp tục với cài đặt thủ công để kết nối mẫu HW-H750 hoặc
HW-H751 với mạng. (➲ Android trang 6~7, iOS trang 8~11)
5 Bấm Connect.
• Kết nối mạng đã hoàn tất.
●● Để kết nối mạng không dây của bạn an toàn, bạn phải nhập mật khẩu hợp
lệ.
-- Để kết nối với mạng không dây ở cơ quan hoặc ở nhà, hãy hỏi nhà cung
cấp dịch vụ hoặc quản trị viên mạng của bạn.
●● Nếu sản phẩm không kết nối được với mạng hoặc kết nối mạng hoạt động
không bình thường, hãy di chuyển sản phẩm đến gần hub hoặc bộ định
tuyến hơn rồi sau đó thử lại.
●● Khoảng cách giữa thiết bị hoặc vật cản và nhiễu từ thiết bị không dây khác
có thể ảnh hưởng đến giao tiếp giữa sản phẩm và mạng.
●● Một số thiết bị Wi-Fi khác có thể tìm thấy sản phẩm này. Tuy nhiên, các thiết
bị này không được phép kết nối với sản phẩm này.
●● Sau khi kết nối Wi-Fi được thiết lập lúc đầu, kết nối này được duy trì trừ khi
bộ định tuyến không dây bị thay thế hoặc cài đặt mạng bị thay đổi.
5
KẾT NỐI
●●Kết nối với mạng không dây theo cách thủ công
(Android)
Tùy thuộc vào môi trường mạng, (các) sản phẩm có thể không được tự động kết
nối. Trong trường hợp đó, bạn có thể thiết lập sản phẩm theo cách thủ công để kết
nối với mạng.
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bộ Định Tuyến Không Dây
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
SPK ADD
DC 24V
Nút Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
Kết nối Nguồn
1 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chọn Manual.
2 Sau khi bật sản phẩm, bấm và giữ nút Wi-Fi SETUP ở phía sau trong 5 giây.
• WIFI SETUP sẽ xuất hiện trên cửa sổ màn hình của sản phẩm và một tiếng
bíp sẽ phát ra.
• Tính năng Wi-Fi SETUP cũng sẽ kích hoạt bằng cách bấm nút Anynet+ trên
bộ điều khiển từ xa trong 7 giây.
• Sản phẩm có thể đợi trong 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi được
thiết lập.
6
KẾT NỐI
3 Trên thiết bị thông minh của bạn, bấm Next.
• Thiết bị này sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.
4 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, sản phẩm tìm cách kết nối với thiết bị thông
minh mới được tìm thấy trước, sau đó tìm cách kết nối với mạng không dây.
Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu xuất hiện trên màn
hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
5 Bấm Connect.
• Kết nối mạng đã hoàn tất.
Để kết nối với
mạng không
dây khác, bấm
nút này.
7
KẾT NỐI
●●Kết nối với mạng không dây theo cách thủ công (iOS)
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bộ Định Tuyến Không Dây
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
SPK ADD
DC 24V
Nút Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
Kết nối Nguồn
1 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chọn Manual.
HOẶC
2 Sau khi bật sản phẩm, bấm và giữ nút Wi-Fi SETUP ở phía sau trong 5 giây.
• WIFI SETUP sẽ xuất hiện trên cửa sổ màn hình của sản phẩm và một tiếng
bíp sẽ phát ra.
• Tính năng Wi-Fi SETUP cũng sẽ kích hoạt bằng cách bấm nút Anynet+ trên
bộ điều khiển từ xa trong 7 giây.
• Sản phẩm có thể đợi trong 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi
được thiết lập.
8
KẾT NỐI
3 Trên thiết bị thông minh của bạn, bấm Next.
• Thiết bị này sẽ tìm kiếm thiết bị có sẵn để ghép đôi.
4 Đi tới Settings ; Wi-Fi trong iOS rồi sau đó chọn [Samsung] Soundbar.
5 Để kết nối thiết bị thông minh của bạn với sản phẩm, hãy sử dụng bàn phím
xuất hiện để nhập mật khẩu của bạn.
• Mật khẩu mặc định là 1234567890.
• Sản phẩm và thiết bị thông minh được kết nối với nhau.
9
KẾT NỐI
6 Quay lại ứng dụng Samsung Multiroom.
7 Chọn Next.
8 Từ danh sách mạng không dây, chọn mạng của bạn.
9 Nếu mạng của bạn yêu cầu mật khẩu, lời nhắc mật khẩu xuất hiện trên màn hình
của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
• Khi bạn nhập xong, sản phẩm sẽ kết nối với mạng.
10 Đi tới Settings ; Wi-Fi trong iOS, sau đó chọn mạng mà sản phẩm kết nối.
(Sản phẩm và thiết bị thông minh phải được kết nối với cùng một bộ định tuyến
không dây.)
• Thiết bị thông minh kết nối với mạng.
11 Khi sản phẩm được kết nối hoàn toàn, bấm Next.
10
KẾT NỐI
12 Quay lại ứng dụng Samsung Multiroom.
• Tất cả kết nối mạng đều hoàn tất.
11
KẾT NỐI
KẾT NỐI CÁP LAN
Cáp LAN
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
Bộ Định Tuyến Không Dây
5V 0.5A
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
DC 24V
DC 24V
Kết nối Nguồn
1 Kết nối một đầu của cáp LAN với cổng LAN của sản phẩm và đầu kia với bộ
định tuyến không dây.
(Sản phẩm và thiết bị thông minh phải được kết nối với cùng một bộ định tuyến
không dây.)
2 Cắm sản phẩm vào ổ cắm điện.
3 Khởi chạy ứng dụng Samsung Multiroom từ thiết bị thông minh của bạn.
Tiếp tục kết nối loa của bạn. (➲ Xem trang 4~5)
12
KẾT NỐI
THÊM LOA BỔ SUNG
Để thêm (các) loa bổ sung vào kết nối loa hiện tại, hãy sử dụng chức năng Add
Speaker.
1 Chạy ứng dụng Samsung Multiroom trên thiết bị thông minh của bạn.
2 Bấm
3 Bấm
.
để xem danh sách tất cả các loa.
4 Bấm Add Speaker.
5 Kết nối cáp nguồn của loa cần thêm vào ổ cắm trên tường.
• Nếu kết nối cáp nguồn của loa vào ổ cắm trên tường, Wi-Fi tự động chuyển
sang chế độ chờ.
• Sản phẩm có thể đợi trong 2 phút ở chế độ chờ cho tới khi kết nối Wi-Fi
được thiết lập.
6 Sau khi tìm thấy thiết bị có sẵn, thiết bị này cố gắng kết nối với mạng không dây.
Trong trường hợp mạng bảo mật, lời nhắc nhập mật khẩu xuất hiện trên màn
hình của thiết bị thông minh. Sử dụng bàn phím ảo để nhập mật khẩu.
• Tùy thuộc vào môi trường mạng, (các) sản phẩm có thể không được tự động kết
nối. Chọn và tiếp tục với cài đặt thủ công nếu không tìm thấy thiết bị có thể kết
nối nào. (➲ Android trang 6~7, iOS trang 8~11)
13
KẾT NỐI
7 Bấm Connect.
• Đã hoàn tất thêm loa bổ sung mới.
14
KẾT NỐI
KẾT NỐI VỚI HUB (KHÔNG ĐI KÈM)
Kết nối Nguồn
AUX IN
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
OPTICAL IN
DC 24V
Wi-Fi SETUP
5V 0.5A
SPK ADD
DC 24V
HUB
Bộ Định Tuyến Không Dây
Cáp LAN
Kết nối Nguồn
1 Kết nối cáp LAN với bộ định tuyến và ETHERNET SWITCH vào phía sau của
HUB.
• Nếu sản phẩm đã được kết nối với bộ định tuyến bằng dây, ngắt kết nối
cáp LAN khỏi sản phẩm rồi kết nối cáp giữa bộ chia và bộ định tuyến.
• Bạn có thể kết nối cáp LAN với bất kỳ cổng ETHERNET SWITCH nào
trên HUB.
2 Cắm dây nguồn của HUB vào cổng nguồn ở phía sau HUB, sau đó cắm dây
nguồn vào ổ cắm điện.
3 Đèn báo nguồn (
) và HUB (
) ở phía trước HUB bật.
Khi đèn báo ghép đôi (
) bắt đầu nhấp nháy, cắm (các) sản phẩm vào ổ cắm.
Nếu đèn báo ghép đôi của HUB không nhấp nháy, bấm nút SPK ADD ở phía
sau của HUB.
• Nếu bạn đang thêm nhiều sản phẩm, hãy kết nối tất cả các sản phẩm
với ổ cắm điện. Nếu bạn hiện không kết nối tất cả sản phẩm, hãy tham
khảo các trang 13~14.
15
KẾT NỐI
4 NETWORK CONNECTED sẽ xuất hiện trên cửa sổ màn hình sản phẩm và một
tiếng bíp sẽ phát ra sau khi kết nối được thiết lập.
• Đặt mỗi loa cách HUB ít nhất 50 cm khi kết nối chúng với HUB.
• Thiết bị thông minh của bạn không thể kết nối với sản phẩm hoặc HUB
nếu không có bộ định tuyến không dây.
• Để xác nhận bạn đã kết nối chính xác, hãy kiểm tra đèn báo ghép đôi ở
phía trước HUB.
-- Khi bạn bật HUB lần đầu tiên, thời gian ghép đôi là 20 phút.
Đèn báo ghép đôi (
) sẽ nhấp nháy trong 20 phút này hoặc cho tới
khi ghép đôi hoàn tất. Khi bạn bấm nút SPK ADD để ghép đôi các
sản phẩm bổ sung, thời gian ghép đôi giảm xuống còn 10 phút. Đèn
báo ghép đôi (
) nhấp nháy trong 10 phút hoặc cho tới khi ghép
đôi hoàn tất. Bật sản phẩm mà bạn muốn ghép đôi với HUB trong khi
chỉ báo đèn ghép đôi nhấp nháy.
-- Nếu chế độ Ghép đôi bị tắt, nhấn SPK ADD từ phía sau bộ chia để
bật lại chế độ Ghép đôi. Sau đó khởi động lại sản phẩm hoặc bấm và
giữ nút SPK ADD từ phía sau của sản phẩm trong hơn 5 giây để kết
nối sản phẩm với bộ chia.
• Để kết nối chính xác, kết nối HUB với bộ định tuyến của bạn trước khi
bật Sản phẩm.
-- Việc kết nối Sản phẩm với HUB có thể mất vài phút.
-- Sẽ có một âm thanh ngắn phát ra khi kết nối được thiết lập.
5 Kết nối thiết bị thông minh của bạn với mạng Wi-Fi. (HUB và thiết bị thông minh
sẽ được kết nối với cùng một bộ định tuyến.)
6 Tải xuống ứng dụng the Samsung Multiroom từ Google Play hoặc App Store.
7 Trên thiết bị thông minh của bạn, chọn ứng dụng Samsung Multiroom. Bắt đầu
thiết lập.
16
KẾT NỐI
8 Nếu thiết lập tự động không thành công, hãy chạy lại Ứng dụng và làm theo
hướng dẫn trong hướng dẫn ứng dụng trên thiết bị của bạn để kết nối sản
phẩm và HUB.
●●Thêm Soundbar vào bộ chia
1 Bấm nút SPK ADD từ phía sau bộ chia.
2 Khi đèn báo Ghép đôi (
) phía trước bộ chia bắt đầu nhấp nháy, hãy kết nối
Soundbar bạn muốn thêm vào ổ cắm nguồn và bấm nút SPK ADD từ phía sau
Soundbar trong 1 giây.
• Tính năng SPK ADD của Soundbar cũng sẽ kích hoạt bằng cách bấm nút
WOOFER trên bộ điều khiển từ xa trong hơn 5 giây.
• Bộ chia sẽ tìm kiếm và sau đó tự động kết nối với Soundbar có thể kết nối.
17
KẾT NỐI
3 NETWORK CONNECTED sẽ xuất hiện trên cửa sổ màn hình Soundbar và một
tiếng bíp sẽ phát ra sau khi Soundbar mới được kết nối với bộ chia.
4 Khởi chạy ứng dụng Samsung Multiroom từ thiết bị thông minh của bạn. Tiếp
tục kết nối loa của bạn. (➲ Xem trang 4~5)
• Bộ chia kết nối với bộ định tuyến không dây sẽ được tìm kiếm và sau đó tự
động được kết nối.
●● Thay đổi tên của Soundbar được kết nối từ ứng dụng để dễ dàng phân
biệt với các Soundbar khác. (➲ Xem Trang 30)
●●Kết nối bộ chia bổ sung (được bán riêng)
Sản phẩm và HUB có thể không ghép đôi thành công nếu ở quá xa nhau hoặc ở
trên các tầng khác nhau.
Trong trường hợp đó, bạn có thể liên kết hai HUB với nhau bằng cách đặt HUB thứ
hai ở chế độ Lặp lại. HUB phụ khuếch đại tín hiệu và cho phép bạn ghép đôi sản
phẩm với HUB gần nhất.
1 Đặt HUB được kết nối với bộ định tuyến không dây
ở chế độ Ghép đôi bằng cách bấm nút SPK ADD
trong 1 giây.
2 Cắm HUB mới mà bạn đang sử dụng làm bộ mở
rộng rồi bấm nút SPK ADD trong 10 giây.
3 Đèn báo LED của HUB mới thêm tắt rồi bật, sau đó
chuyển sang chế độ Lặp lại.
4 Sau khi kết nối giữa hai HUB được thiết lập, đèn
báo (
nháy.
) của HUB được thêm vào dừng nhấp
●● Nếu thiết bị thông minh của bạn không được
kết nối với bộ định tuyến không dây bằng kết
nối Wi-Fi, sản phẩm sẽ không xuất hiện trên
ứng dụng Samsung Multiroom.
Sản phẩm
Bộ chia mở rộng
HUB
●● Đặt HUB đang ở chế độ Lặp lại vào vị trí phù hợp giữa sản phẩm và HUB
được kết nối với bộ định tuyến không dây.
●● Bạn chỉ có thể đặt một HUB ở chế độ Lặp lại.
●● Bộ chia có thể không được bán tại một số quốc gia hoặc khu vực.
Để mua, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ
của Samsung.
18
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG
MULTIROOM
SƠ LƯỢC VỀ ỨNG DỤNG
Nhập một bàn phím
và sau đó bấm để
tìm kiếm nhạc mong
muốn.
Kiểm tra danh sách đầy
đủ các loa được kết nối
và sau đó bấm vào loa
để thay đổi hoặc thiết
lập.
* Tùy thuộc vào
mẫu, chức năng
này có thể không
được cung cấp.
Bấm để thay đổi
nguồn đầu vào bên
ngoài.
Bấm để thay đổi
sang bài hát khác từ
nguồn hiện tại.
Bấm để kiểm tra
danh sách dự phòng
hoặc chỉnh sửa
danh sách.
Di chuyển bánh xe
để tìm kiếm nhạc
khác.
Chuyển sang Phát,
Tạm dừng hoặc Bài
hát Trước/Tiếp theo.
Bấm để sử dụng
menu Phát.
Bấm để chỉ thay đổi
loa nghe nhạc đang
phát.
19
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
CHUYỂN ĐỔI NGUỒN ĐẦU VÀO
Bạn có thể thay đổi nguồn đầu vào (Dịch vụ Nhạc, Thiết bị Lân cận hoặc thiết bị bên
ngoài khác) cho sản phẩm đã chọn.
1 Bấm Source.
2 Chọn một nguồn từ danh sách nguồn hiển thị.
20
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
PHÁT NHẠC
●●Phát tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị thông minh
1 Bấm Source.
2 Chọn Songs on Phone (tệp được lưu trữ trên thiết bị thông minh).
• Nếu nguồn được đặt thành nhạc của điện thoại di động, bấm
3 Chọn mục mong muốn của bạn.
.
• Songs : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo tên.
• Albums : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo album.
• Artists : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo nghệ sĩ.
• Genres : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo thể loại.
• Folders : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo thư mục lưu trữ.
• Playlists : Liệt kê tất cả tệp nhạc theo danh sách phát.
• Favourites : Liệt kê tất cả tệp nhạc được đánh dấu là mục yêu thích.
4 Sau khi chọn mục, hãy tìm và chọn nhạc bạn mong muốn.
21
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
Sử dụng menu phát lại
1 Bấm
.
2 Khi menu bật lên xuất hiện, hãy chọn chức năng mong muốn.
• Shuffle : Chức năng này phát lại ngẫu nhiên tệp nhạc từ danh sách chờ.
• Repeat : Chức năng này lặp lại tệp nhạc hiện tại hoặc tất cả tệp nhạc từ
danh sách phát.
• Add to Playlist : Tạo danh sách phát mới hoặc thêm nhạc hiện đang phát
vào danh sách phát hiện tại.
• Favourite : Thêm tệp nhạc hiện đang phát vào danh sách yêu thích.
• Equaliser : Bạn có thể điều chỉnh âm lượng thích hợp của nhạc hiện đang
phát bằng tần số tùy thuộc vào thể loại, sở thích và địa điểm.
22
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
Điều chỉnh Bộ hiệu chỉnh
Bạn có thể tạo cài đặt của riêng mình bằng cách chọn cài đặt mặc định của hãng
của sản phẩm hoặc điều chỉnh tần số mà bạn thích theo cách thủ công.
1 Bấm
.
2 Khi menu bật lên xuất hiện, bấm Equaliser.
3 Để điều chỉnh dải tần số của âm trầm hoặc âm bổng, hãy kéo thanh trượt lên
hoặc xuống.
4 Bấm OK.
<Chỉ dành cho mẫu HW-H750, HW-H751>
●● Bộ hiệu chỉnh không khả dụng khi loa được nhóm.
23
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Nghe nhạc phát trực tuyến
Nghe nhạc phát trực tuyến.
1 Bấm Source.
2 Từ Music Services, chọn nhạc bạn mong muốn.
●● Tùy thuộc vào vùng hoặc nhà sản xuất của bạn, dịch vụ nội dung được hỗ
trợ có thể khác nhau.
●● Bạn có thể không đăng ký dịch vụ bằng thiết bị thông minh của mình.
Để sử dụng dịch vụ trả tiền, đầu tiên hãy đăng ký dịch vụ thông qua máy
tính của bạn.
●●Nghe nhạc từ thiết bị lân cận
Bạn có thể nghe nhạc được lưu trữ trên thiết bị khác được kết nối với cùng một
mạng.
1 Bấm Source.
2 Từ Nearby Devices, chọn thiết bị mong muốn.
3 Bạn có thể phát tệp nhạc được lưu trữ trong thiết bị đã chọn của mình thông
qua sản phẩm.
24
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
NGHE ĐÀI QUA INTERNET
1 Bấm Source.
2 Chọn TuneIn.
3 Chọn mục mong muốn của bạn.
• Following : Hiển thị danh sách các đài được thêm vào danh sách cài đặt
trước hoặc được đánh dấu là bạn đang theo dõi. Theo mặc định, 3 đài phát
thanh được hiển thị trong danh sách cài đặt trước.
• Browse : Liệt kê tất cả các đài phát thanh qua Internet được hỗ trợ.
• Search : Cho phép bạn tìm kiếm đài phát thanh qua Internet mong muốn
bằng cách sử dụng bàn phím.
4 Sau khi chọn mục, hãy tìm và chọn đài bạn mong muốn.
25
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Theo dõi đài
Bạn có thể thêm kênh vào danh sách Following.
1 Chọn kênh mong muốn.
2 Bấm
để hiển thị menu bật lên và sau đó chọn + Following.
3 Bấm Save.
• Kênh mà bạn hiện đang nghe được thêm vào danh sách Following.
26
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Đặt cài đặt trước
Bạn có thể thêm kênh đài qua Internet mà bạn đang theo dõi vào danh sách cài đặt
trước hoặc sắp xếp lại danh sách hiển thị trong danh sách.
1 Bấm
2 Bấm
để hiển thị menu bật lên và sau đó chọn + Following.
và sau đó bấm Edit.
3 Kéo kênh mong muốn từ Following tới Presets.
4 Để hoàn tất chỉnh sửa, bấm Done.
27
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
THIẾT LẬP LOA
●●Thiết lập báo thức
Bạn có thể nghe các dịch vụ âm thanh hoặc kênh phát thanh tại một thời điểm cụ
thể từ loa đã chọn.
1 Bấm
2 Bấm
để xem danh sách tất cả các loa.
từ sản phẩm mong muốn và bấm Alarm từ menu bật lên xuất hiện.
3 Bấm Add Alarm từ danh sách báo thức.
4 Bấm Done sau khi thiết lập cài đặt chi tiết.
28
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Thiết lập thời gian ngủ
Bạn có thể thiết lập loa thành tự động tắt loa đã chọn sau khi thời gian chỉ định đã
trôi qua.
1 Bấm
2 Bấm
hiện.
để xem danh sách tất cả các loa.
từ sản phẩm mong muốn và bấm Sleep Timer từ menu bật lên xuất
3 Chọn On sau đó thiết lập một thời gian theo lịch biểu.
• Bạn có thể thiết lập tối đa 90 phút tính bằng đơn vị phút.
4 Nhấn Start.
29
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Đổi tên sản phẩm
Bạn có thể thay đổi tên của sản phẩm được kết nối.
1 Bấm
2 Bấm
để xem danh sách tất cả các loa.
từ sản phẩm mong muốn và bấm Edit Name từ menu bật lên xuất hiện.
3 Chọn tên cài đặt trước từ danh sách hoặc sử dụng bàn phím của bạn để nhập
tên mong muốn.
30
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
CÁCH SỬ DỤNG MENU CÀI ĐẶT
1 Nhấn
.
●●Thêm Loa
Add Speaker
Bạn có thể kết nối nhiều sản phẩm vào ứng dụng.
31
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Hướng dẫn
Tutorial
Chọn Tutorial để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng.
●●Dịch vụ
Hiển thị danh sách các dịch vụ có sẵn.
●● Tùy thuộc vào vùng hoặc nhà sản xuất của bạn, dịch vụ nội dung được hỗ
trợ có thể khác nhau.
●● Bạn có thể không đăng ký dịch vụ bằng thiết bị thông minh của mình.
Để sử dụng dịch vụ trả tiền, đầu tiên hãy đăng ký dịch vụ thông qua máy
tính của bạn.
32
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Cài đặt Thiết bị
Country
Bạn có thể chọn Country.
●● Việc thay đổi quốc gia sẽ thay đổi các dịch vụ có sẵn. Tuy nhiên, các dịch
vụ này sẽ không hoạt động nếu không có ở quốc gia mà bạn sinh sống.
Front LED
●● Off : Tắt đèn báo Front LED của sản phẩm.
●● On : Bật đèn báo Front LED của sản phẩm.
33
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
Sound Feedback
●● Off : Tắt Sound Feedback.
●● On : Bật Sound Feedback.
Software Update
Hiển thị phiên bản phần mềm hiện tại của sản phẩm và cho phép bạn bật hoặc tắt
tự động cập nhật.
●● On : Khi được bật, chức năng này tự động cập nhật phần mềm khi chương trình
cơ sở mới được ra mắt.
●● Off : Tắt chức năng tự động cập nhật.
●● Tự động cập nhật khả dụng khi sản phẩm của bạn được kết nối với mạng
và chức năng Software Auto Update được đặt thành On.
34
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●● Bạn nên đặt cài đặt Software Auto Update trên tất cả các sản phẩm được
sử dụng thành On. Nếu không, có thể xảy ra sự cố với các chức năng
được nối mạng (chẳng hạn như Phát Nhóm) do sự cố không tương thích
khi nhiều phiên bản phần mềm của sản phẩm được sử dụng trên các sản
phẩm được liên kết.
●● Software Auto Update sẽ chỉ cập nhật loa khi loa ở chế độ chờ.
Để đặt loa ở chế độ chờ theo cách thủ công.
1)Đặt Software Auto Update thành On.
2)Bấm nút SPK ADD từ phía sau sản phẩm trong 5 giây.
Phần mềm sẽ tự động cập nhật sau khi sản phẩm khởi động lại.
Update Now
Bạn có thể cập nhật phần mềm của loa theo cách thủ công sử dụng Update Now.
1 Nhấn
.
2 Chọn Software Update.
3 Chọn Update Now.
4 Update Now sẽ tìm kiếm bản cập nhật phần mềm hiện tại. Nếu có bản cập
nhật, ứng dụng sẽ tải xuống và cài đặt bản cập nhật trên loa của bạn. Nếu loa
của bạn đã có phần mềm cập nhật nhất, Update Now hiển thị "Latest version
already installed.".
35
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
Soundbar Network Standby
Bạn có thể bật hoặc tắt chế độ Soundbar Network Standby. Miễn là chế độ
Soundbar Network Standby được bật ngay cả khi nguồn loa tắt, tính năng tự động
bật nguồn đã cung cấp sẽ cho phép loa được bật tự động khi loa được chọn hoặc
báo thức được thiết lập.
Continuous Play
Bạn có thể chuyển tiếp nhạc hiện đang phát vào sản phẩm đã chọn.
36
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Đồng hồ
Alarm
Cho phép bạn đặt Alarm.
Sleep Timer
Cho phép bạn đặt Sleep Timer.
37
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Hỗ trợ
Terms & Conditions
Bạn có thể kiểm tra toàn bộ nội dung thỏa thuận người dùng của tất cả các
Soundbar hoặc loa trong phòng được kết nối.
Device ID
Cho phép bạn kiểm tra Device ID.
38
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
Contact Samsung
Cung cấp liên kết tới trang web của Samsung.
Open Source Licenses
Cho phép bạn xem Open Source Licenses.
39
SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SAMSUNG MULTIROOM
●●Thông tin
Samsung Multiroom
Cho phép bạn kiểm tra số phiên bản của loa.
App Version
Cho phép bạn kiểm tra phiên bản ứng dụng của Samsung Multiroom.
40
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM
CHỌN SẢN PHẨM
Bạn có thể chọn sản phẩm mong muốn từ các sản phẩm đã kết nối và đặt nguồn
đặt vào để phát lại.
1 Bấm
để đi tới danh sách tất cả các sản phẩm.
2 Chọn sản phẩm mong muốn.
3 Nếu không có nguồn đầu vào nào được gán cho sản phẩm đã chọn, tệp nhạc
được lưu trữ trên thiết bị thông minh được liệt kê. Chọn tệp nhạc muốn phát.
• Sản phẩm đã chọn sẽ phát nhạc.
●●Chọn sản phẩm khác để phát lại
Sử dụng chức năng này để gán nguồn đầu vào hiện đang phát cho sản phẩm khác.
1 Từ màn hình phát lại, bấm
2 Chọn sản phẩm mong muốn.
.
41
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM
ĐẶT NHÓM
Bạn có thể nhóm nhiều loa vào một nhóm phát nhạc giống nhau.
Tính năng nhóm chỉ khả dụng khi nhiều loa được kết nối với cùng một mạng.
1 Bấm
để đi tới danh sách tất cả các sản phẩm.
2 Nhấn Group.
3 Chọn các sản phẩm khác cần thêm vào nhóm rồi sau đó bấm Done.
●● Phát theo nhóm không khả dụng cho các kết nối Bluetooth và TV
SoundConnect, AUX IN.
●● Một loa chỉ được thêm vào một nhóm.
42
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM
ĐẶT CHẾ ĐỘ ÂM THANH VÒM
Bạn có thể định cấu hình nhiều sản phẩm cho hiệu ứng âm thanh vòm.
1 Bấm
để đi tới danh sách tất cả các sản phẩm.
2 Nhấn Surround.
3 Bấm và giữ sản phẩm rồi kéo đến vị trí mong muốn và sau đó chọn Next.
2
1
43
KẾT NỐI NHIỀU SẢN PHẨM
4 Kiểm tra các sản phẩm và điều chỉnh âm lượng của sản phẩm rồi sau đó bấm
Done.
●● Chế độ Surround chỉ hoạt động ở chế độ HDMI hoặc D.IN của Soundbar.
●● Cần có các loa đa phòng phụ để điều khiển chế độ Surround và các loa đa
phòng phụ được bán riêng.
●● Chế độ Surround có thể tự động bị hủy nếu kết nối mạng không ổn định.
●● Khi bật chế độ Âm thanh Vòm, bạn nên gán sản phẩm cùng một đầu ra cho
Front L và Front R.
44
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHÁC
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHÁC
PHÁT NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN ĐÃ LƯU TRONG
PC
●●Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Để phát hệ thống iTunes và các tệp nhạc trên PC được chia sẻ qua sản phẩm, hãy
cài đặt chương trình Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Truy cập www.samsung.com để tải xuống chương trình Wireless Audio Multiroom for Desktop và cài đặt chương trình này.
●● Lưu ý rằng PC chứa các thư mục được chia sẻ và sản phẩm của bạn phải
được kết nối với cùng một bộ định tuyến không dây.
●● Nếu PC chạy Windows hoặc Mac đã kết nối chuyển sang chế độ tắt hiển
thị, chế độ tiết kiệm điện hoặc chế độ ngủ đông thì Ứng dụng sẽ dừng.
●● Nếu tường lửa của máy tính chạy Windows được kích hoạt, Ứng dụng có
thể không hoạt động. Trong trường hợp này, hãy ngừng kích hoạt tường
lửa của Windows hoặc tường lửa chống virut khác.
●● Tệp *.pkg dành cho Mac còn tệp *.msi dùng để cài đặt Windows. Tải xuống
tệp thích hợp với máy tính của bạn và cài đặt tệp.
●● Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7 trở lên, Mac OS X 10.7 hoặc phiên
bản mới hơn.
45
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHÁC
1 Nhấp đúp vào biểu tượng được tạo trên màn hình nền của PC.
2 Chọn Next để chọn thư mục được chia sẻ.
Wireless Audio
- Multiroom for
Desktop: Bật, Tắt
Bạn có thể đặt để
cho phép hoặc
chặn thiết bị bên
ngoài truy cập.
46
SỬ DỤNG CHỨC NĂNG KHÁC
3 Chọn loại nội dung và thêm thư mục đã chọn vào danh sách thư mục được
chia sẻ.
Sau khi chia sẻ thư mục, đảm bảo bấm nút Done.
1
2
3
4 Trên thiết bị Thông minh của bạn, chọn ứng dụng Samsung Multiroom.
5 Chọn PC mong muốn trên ứng dụng Samsung Multiroom và thư mục được
chia sẻ cũng như tệp được lưu trữ trên PC sẽ được hiển thị. (Để biết thêm chi
tiết, hãy tham khảo trang 24)
●● Sau khi thêm hoặc thay đổi nội dung của thư mục được chia sẻ, đảm bảo
bấm núty .
Nếu bạn không bấm nút y , tệp được máy tính chia sẻ có thể không được
hiển thị trong ứng dụng Samsung Multiroom.
47
XỬ LÝ SỰ CỐ
XỬ LÝ SỰ CỐ
Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.
Thiết bị này không bật được.
●● Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm
chưa?
Không có âm thanh.
●● Chức năng Tắt tiếng có bật không?
●● Âm lượng có được đặt thành nhỏ
nhất không?
HUB không hoạt động đúng cách.
¼¼Kết nối phích cắm nguồn với ổ cắm.
¼¼Bấm nút Tắt tiếng để huỷ chức năng
này.
¼¼Điều chỉnh âm lượng.
●● Bạn đã cắm HUB chưa?
¼¼Cắm HUB.
●● Khi bạn cắm HUB, đèn báo ở phía
trước HUB có báo hiệu thiết bị đang
hoạt động đúng cách không?
¼¼Đặt lại HUB.
●● Bạn có kết nối cáp LAN với bộ định
tuyến không dây và HUB đúng cách
không?
¼¼Kết nối cáp LAN với ETHERNET
SWITCH ở phía sau HUB và bộ định
tuyến không dây của bạn.
¼¼Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối HUB
với Soundbar, hãy thử thay đổi vị trí
Soundbar sao cho Soundbar gần với
bộ định tuyến không dây hoặc HUB
hơn.
48
XỬ LÝ SỰ CỐ
Ứng dụng không hoạt động đúng cách
●● Lỗi có xảy ra khi truy cập vào ứng
dụng không?
¼¼Đảm bảo thiết bị thông minh của bạn
tương thích với ứng dụng.
¼¼Đảm bảo ứng dụng là phiên bản mới
nhất.
¼¼Nếu được sử dụng với HUB
-- Đảm bảo HUB và thiết bị thông
minh được kết nối với cùng một
bộ định tuyến.
-- Đảm bảo đèn báo LED của HUB
chỉ báo rằng thiết bị này đang hoạt
động chính xác.
-- Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối
HUB với Soundbar, hãy thử thay
đổi vị trí Soundbar sao cho
Soundbar gần với bộ định tuyến
không dây hoặc HUB hơn.
49
XỬ LÝ SỰ CỐ
Soundbar không hoạt động đúng cách
●● Bạn đã cắm Soundbar chưa?
¼¼Kiểm tra xem bộ định tuyến Wi-Fi bạn
đang sử dụng đã được chứng nhận
cho Wi-Fi chưa.
¼¼Rút Soundbar ra rồi cắm lại, sau đó
kết nối lại thiết bị này với bộ định
tuyến.
¼¼Nếu được sử dụng với HUB
-- Đảm bảo rằng thiết bị thông minh
và HUB được kết nối với cùng
một mạng Wi-Fi.
-- Đảm bảo đèn báo LED của HUB
chỉ báo rằng thiết bị này đang hoạt
động chính xác.
-- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy đặt
lại HUB.
-- Rút rồi cắm lại HUB. Sau đó, rút rồi
cắm lại Soundbar.
-- Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối
HUB với Soundbar, hãy thử thay
đổi vị trí Soundbar sao cho
Soundbar gần với bộ định tuyến
không dây hoặc HUB hơn.
Tôi không nhóm được các loa lại với nhau.
●● Sản phẩm có được kết nối với mạng
thông qua Wi-Fi không?
¼¼Nếu sản phẩm được kết nối với
mạng thông qua Bluetooth, TV
SoundConnect hoặc AUX IN, bạn
không thể sử dụng chức năng nhóm
loa.
●● Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy hỏi trung tâm dịch vụ để xử lý sự cố.
50
Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung, xin vui
lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.
Area
` Asia Pacific
Contact Centre 
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
AUSTRALIA
1300 362 603
SINGAPORE
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
1800-SAMSUNG(726-7864)
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777s
08001128888
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph/support
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
9612300300
94117540540
www.samsung.com/support
Download PDF