Samsung | BD-D5500 | Samsung BD-D6500 Your Video & Search Manual

Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
Všetky informácie uvedené v tomto návode sa môžu kvôli
pohodliu zákazníka meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Hľadať
(Nemusí byť k dispozícii v závislosti od krajiny.)
Jednoduché vyhľadávanie a prístup k obsahu z rôznych zdrojov (napr. aplikácie, Vaše video, AllShare)
1. Na otvorenie možnosti Search stlačte tlačidlá ▲/▼/◄/►, čím otvoríte položku Search, a potom stlačte
tlačidlo ENTER ".
2. Ak chcete priamo zadať výraz pre vyhľadávanie, stlačte tlačidlo ENTER ". Objaví sa obrazovka s
klávesnicou. Pomocou diaľkového ovládača zadajte výraz pre vyhľadávanie.
✎ POZNÁMKA
▪ Ak chcete zvoliť kategóriu, stlačte tlačidlo ▼. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte kategóriu a stlačte ENTER ".
• Your Video : Prispôsobte sledovanie filmu pomocou služby odporúčania prispôsobeného videa na
objednávku (VOD).
• Most Searched : Môžete hľadať video alebo iný obsah výberom slova v zozname kľúčových slov.
V zozname kľúčových slov sú zobrazené slová a výrazy, ktoré často používate na vyhľadávanie.
• Top Application : Zo zoznamu si môžete vybrať špičkové aplikácie a internetové služby.
• Search History : Môžete hľadať video alebo iný obsah výberom slova v zozname História hľadania. Zoznam
História hľadania obsahuje slová a výrazy z vašich predchádzajúcich hľadaní.
Vaše video
(Nemusí byť k dispozícii v závislosti od krajiny.)
1. Na otvorenie možnosti Your Video stlačte tlačidlá ▲/▼/◄/►, čím otvoríte položku Your Video, a potom
stlačte tlačidlo ENTER ".
2. Pomocou tlačidiel ◄/► vyberte možnosti Odporúčané, Nové vydania, 20 najlepších filmov, 20 najlepších TV
šou a Odporúčania od priateľov. Potom zvýraznite pomocou tlačidiel ▼/◄/► a stlačením tlačidla ENTER "
vyberte. Vyhľadávať môžete aj podľa názvu alebo žánru.
Download PDF

advertising