Samsung DB22D-T Uputstvo za upotrebu

Add to My manuals
175 Pages

advertisement

Samsung DB22D-T Uputstvo za upotrebu | Manualzz

Upute za korištenje

DB22D-T

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno.

U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava 6

Sigurnosne mjere opreza 7

Simboli 7

Čišćenje 7

Skladištenje 8

Električna energija i sigurnost 8

Instaliranje 9

Rukovanje 11

Pripremne radnje

Provjera komponenti 14

Dijelovi 16

Upravljaèka ploèa 16

Stražnja strana

Zaključavanje za zaštitu od krađe

18

19

Logotip odstojnika

Daljinski upravljač

19

20

Prije instalacije proizvoda

(vodič za instalaciju)

Kut nagiba i zakretanje

22

22

Ventilacija 22

Dimenzije 23

Montaža zidnog stalka

Montaža kompleta za postavljanje na zid

24

24

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

(VESA) 24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

25

25

Povezivanje 28

Kontrolne šifre 29

Uporaba monitora s dodirnim zaslonom

Monitor s dodirnim zaslonom 38

Preduvjeti 38

Pročitajte ovo prije uporabe proizvoda 38

Povezivanje monitora s dodirnim zaslonom 39

Povezivanje s računalom 39

Povezivanje s prijenosnim ili tabletnim računalom 40

Konfiguriranje postavki monitora s dodirnim zaslonom 41

Kalibracija monitora 41

Kalibracija 42

Upravljanje zaslonom

Pokreti po dodirnom zaslonu

44

44

Napomene 45

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja 46

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 46

46 Povezivanje s računalom

Povezivanje pomoću D-SUB kabela

(analogna vrsta)

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

46

47

47

Povezivanje s videouređajem

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

Povezivanje pomoću HDMI kabela

48

48

48

Priključivanje LAN kabela 49

Promjena izvora ulaznog signala 50

Source 50

Korištenje aplikacije MDC

Instalacija/deinstalacija programa MDC 52

Instaliranje 52

Deinstaliranje 52

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem Etherneta

53

53

Značajka Početni zaslon

Player 54

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja 55

Network Channel 59

2

Sadržaj

Local Channel 59

Deployed Folders 59

My Templates 59

Funkcije dostupne na stranici Player 60

Izbornik stranice Player Settings 61

Kada je sadržaj pokrenut 62

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Player 64

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom

Videowall 69

Schedule 71

Funkcije dostupne na stranici Schedule 71

Template 73

Clone Product 76

ID Settings 77

Device ID 77

PC Connection Cable 77

Video Wall 78

Video Wall 78

Network Status 79

Picture Mode 80

On/Off Timer 81

On Timer 81

Off Timer 82

Holiday Management 82

Ticker 83

More settings 83

URL Launcher 84

Prilagodba zaslona

Picture Mode 85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R) 86

Colour Temperature 87

White Balance 88

2 Point 88

10 Point 88

Gamma 89

Calibrated value 89

Advanced Settings 90

Dynamic Contrast 91

Black Tone 91

Flesh Tone 91

RGB Only Mode 91

Colour Space 91

Motion Lighting 91

Picture Options 92

Colour Tone 93

Digital Clean View 93

MPEG Noise Filter 93

HDMI Black Level 94

Film Mode 94

Dynamic Backlight 94

Picture Size 95

Picture Size 95

Position 96

Zoom/Position 96

Resolution 97

Auto Adjustment 98

PC Screen Adjustment 98

Picture Off 99

Reset Picture 99

OnScreen Display

PIP 100

Postavke za PIP 100

Display Orientation 102

Onscreen Menu Orientation 102

Source Content Orientation 102

Aspect Ratio 102

Screen Protection 103

Auto Protection Time 103

Screen Burn Protection 103

Message Display 105

Source Info 105

No Signal Message 105

MDC Message 105

Menu Transparency 106

3

Sadržaj

Menu Language 106

Reset OnScreen Display 107

Prilagodba zvuka

Sound Mode 108

Sound Effect 109

Virtual Surround 109

Dialog Clarity 109

Equaliser 109

HDMI Sound 110

Speaker Settings 110

TV Sound Output 110

Auto Volume 111

Reset Sound 111

Network

Network Status 112

Network Settings 112

Network Type 112

Postavke ožičene mreže

Postavljanje bežične mreže

113

115

WPS(PBC) 117

Wi-Fi Direct 118

Multimedia Device Settings 118

Screen Mirroring 119

Screen Mirroring 119

Server Network Settings 119

Connect to server 119

MagicInfo Mode 119

Server Access 119

FTP Mode 119

Device Name 120

System

Setup 121

Osnovne postavke (Setup) 121

Touch Control 122

Touch Control Lock 122

Admin Menu Lock 122

Device to Control 122

Time 123

Clock Set 123

DST 123

Sleep Timer 123

Power On Delay 123

Auto Source Switching 124

Auto Source Switching 124

Primary Source Recovery 124

Primary Source 124

Secondary Source 124

Power Control 125

Auto Power On 125

Max. Power Saving 125

Standby Control 125

Power Button 126

Network Standby 126

Eco Solution 127

Energy Saving 127

Screen Lamp Schedule 127

No Signal Power Off 127

Auto Power Off 127

Temperature Control 128

Device Manager 129

Keyboard Settings 129

Mouse Settings 130

Pointer Settings 131

Play via 132

Change PIN 132

General 133

Security 133

BD Wise 133

Anynet+ (HDMI-CEC) 134

HDMI Hot Plug 138

DivX

®

Video On Demand 138

Game Mode 138

Reset System 139

4

Sadržaj

Podrška

Software Update 140

Update now 140

Auto update 140

Contact Samsung 140

Go to Home 141

Player 141

Schedule 141

Template 141

Clone Product 141

ID Settings 141

Video Wall 142

Network Status 142

Picture Mode 142

On/Off Timer 142

Ticker 142

More settings 142

Reset All 143

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Korištenje USB uređaja

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/ mobilnog uređaja

144

146

147

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

148

149

150

151

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe 152

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

153

Podnaslov 153

Podržane razlučivosti slika 153

Podržani oblici glazbenih datoteka

Podržani formati videozapisa

154

154

Vodič za rješavanje problema

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Provjera rezolucije i frekvencije

Provjerite sljedeće.

Pitanja i odgovori

156

156

156

157

163

Specifikacije

Općenito 165

Ušteda električne energije 167

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena 168

Dodatak

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Ostali slučajevi

170

170

170

170

WEEE 171

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) 171

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 171

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

Sprečavanje zaostalih slika

172

172

172

Licenca 174

Terminologija 175

5

Poglavlje 01

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

6

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI

STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

― Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

― Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

!

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

― Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3 Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

― Otopina za čišćenje ili krpa s abrazivnim svojstvima može oštetiti dodirni zaslon.

• Ne prskajte otopinu za čišćenje izravno po dodirnom zaslonu. Otopina za čišćenje mogla bi se upiti u dodirni zaslon.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

7

Skladištenje

Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.

― Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

• Moglo bi doći do požara.

8

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

• Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Instaliranje

Upozorenje

!

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

• Moglo bi doći do požara.

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

• Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

• Djeca bi se mogla ugušiti.

!

9

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

• Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Pažljivo položite proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

SAMSUNG

Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

10

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.

• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

!

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca

(igračke, slatkiše itd.).

• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

11

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

• Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

12

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

• Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

!

!

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

13

Poglavlje 02

Pripremne radnje

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Provjera komponenti

Komponente

― Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Vodič za brzo postavljanje

Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

-

+

+

Baterije

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač

Priručnik s regulatornim podacima

Kabel za napajanje

D-SUB kabel RS232C-stereokabel

14

Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.

Predmeti koji se prodaju zasebno

KOMPLET za postavljanje na zid LAN kabel RCA stereokabel HDMI-DVI kabel HDMI kabel

Stereokabel USB 2.0 ulazni kabel

15

Dijelovi

Upravljaèka ploèa

― Na dnu ploče proizvoda nalaze se gumbi.

SOURCE

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Gumbi

1 SOURCE

Opis

Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.

2 Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.

3

Senzor daljinskog upravljača

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i zdesna.

― Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

― Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

― Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

16

― Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

― Ako kontrola dodirnog zaslona nije dostupna

Sa zaslona izbornika, upotrijebite daljinski upravljač kako biste System →

Touch Control → Touch Control Lock i odaberite Off .

― Ako se izbornik administratora ne prikazuje

Sa zaslona izbornika, upotrijebite daljinski upravljač kako biste System →

Touch Control → Admin Menu Lock i odaberite Off .

Izbornik administratora

Gumbi

Volume

Home

Tools

Menu

Source

Power off

Opis

Prilagodite Volume .

― Odaberite Volume iz izbornika administratora.

Odaberite način Home .

― Odaberite Home iz izbornika administratora.

Prikaži Tools .

― Odaberite Tools iz izbornika administratora.

Prikazuje zaslonski izbornik.

Za promjenu postavki, odaberite stavku izbornika.

― Odaberite Menu iz izbornika administratora.

Odabir povezanog ulaznog izvora.

Odaberite izvor ulaznog signala s prikazanog popisa izvora ulaznog signala.

― Odaberite Source iz izbornika administratora.

Isključivanje proizvoda.

― Odaberite Power off iz izbornika administratora.

17

Stražnja strana

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Priključak

USB

USB(PC)

RS232C IN HDMI IN(DVI) RGB IN RJ45 AUDIO IN

RS232C IN

HDMI IN(DVI)

RGB IN

RJ45

AUDIO IN

POWER

Opis

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

Priključite na računalo pomoću USB 2.0 ulaznog kabela.

― Proizvod se može povezati samo sa stolnim, prijenosnim računalom ili tabletnim računalom.

― USB 2.0 ulazni kabel prodaje se zasebno.

Povezuje se s MDC-om pomoću stereokabela RS232C.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Priključite na kabel za napajanje.

18

Zaključavanje za zaštitu od krađe

― Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

― Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

Logotip odstojnika

Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem

Interneta.

19

Daljinski upravljač

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

― Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

promijenite izvor ulaznog signala.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Isključivanje proizvoda.

Numerički gumbi

Unesite lozinku u OSD izbornik.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite

MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka

(+ VOL -).

Gumb za pokretanje značajke Player . Gumbi se mogu razlikovati ovisno o postavkama u odjeljku

Play via .

Gumb za pokretanje značajke Go to Home .

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

20

Brz odabir korištenih funkcija.

TOOLS INFO

Povratak na prethodni izbornik.

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Potvrđivanje odabira na izborniku.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:

PC ili HDMI .

Prilikom uporabe izbornika za medijske sadržaje ili HDMI-CEC izbornika, funkciju možete odabrati pritiskom na odgovarajući gumb na daljinskom upravljaču čija je boja ista, kao i boja gumba na zaslonu.

Koristi se u načinu Anynet+ i multimedijskom načinu.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Umetanje baterija u daljinski upravljač

21

Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

15 ˚

Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.

• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.

Kut nagiba i zakretanje

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.

• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.

A

B

Slika 1.1 Prikaz s bočne strane

22

B

A

E

C

Slika 1.2 Prikaz s bočne strane

Dimenzije

2

1

Slika 1.3 Prikaz s bočne strane

D D

Instalacija na izbočen zid

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoline: Ispod 35 C

― Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

4

5

6

4 6

Jedinica: mm

Naziv modela

DB22D-T

1 1 2 2 3 3 4 4 5

507,5 477,6 269,1 311,2 26,7 59,3

― Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.

3

23

Montaža zidnog stalka

Montaža kompleta za postavljanje na zid

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

― Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.

Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.

• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm

Naziv modela Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

DB22D-T 100 × 100 M4 / L8~10 4

― Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog

šoka.

24

Daljinski upravljač (RS232C)

Kabelski priključak

RS232C kabel

Sučelje

Pin

Brzina prijenosa podataka

Bitovi podataka

Paritet

Bitovi za prekid

Kontrola protoka

Maksimalna duljina

RS232C (9-pinski)

T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)

9600 b/s

8 bitova

Nema

1 bitova

Nema

15 m (samo vrsta s oklopom)

• Dodjela pinova

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Pin

1

2

6 7 8 9

Signal

Prepoznavanje nosača podataka

Primljeni podaci

Preneseni podaci

Priprema podatkovnog terminala

Uzemljenje signala

Priprema paketa podataka

Slanje zahtjeva

Slobodan za slanje

Indikator sa zvonom

25

• RS232C kabel

Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Ženski Rx

Tx

Uzemlj.

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Uzemlj.

-P2-

STEREO

PLUG

(3,5ø)

3

2

1

-P2-

LAN kabel

• Dodjela pinova

6

7

8

4

5

2

3

1

Pin br.

1 2 3 4 5 6 7 8

Standardna boja

bijela i narančasta narančasta bijela i zelena plava bijela i plava zelena bijela i smeđa smeđa

Signal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

26

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

• Priključak: RJ45

Izravni LAN kabel (PC u HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

Križni LAN kabel (PC u PC)

RJ45 P1

Signal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signal

RX+

RX-

TX+

TX-

27

Povezivanje

RJ45 RJ45

28

Kontrolne šifre

Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA Vrsta naredbe 0

4

5

6

1

2

3

Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA Vrsta naredbe 1 Vrijednost

Naredba

Br.

Vrsta naredbe Naredba

7

8

Upravljanje napajanjem

Upravljanje jačinom zvuka

Upravljanje izvorom ulaznog signala

Upravljanje načinom rada zaslona

Upravljanje veličinom zaslona

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

Komanda za uključivanje/ isključivanje slike u slici

Kontrola automatskog podešavanja

(samo za računalo i BNC)

0x3C

0x3D

Komanda za način rada s videozidom 0x5C

0

0~1

Kontrolni zbroj

Raspon vrijednosti

0~1

-

-

0~100

0~255

0~1

Br.

9

10

11

Vrsta naredbe

Sigurnosno zaključavanje

Uključivanje videozida

Korisnička kontrola videozida

Naredba

0x5D

0x84

0x89

Raspon vrijednosti

-

0~1

0~1

• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod

(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.

Npr. Uključeno & ID=0

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

" Power "

Kontrolni zbroj

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0x11

ID Duljina podataka

1

Podaci 1

1

12

• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće reagirati.

29

Upravljanje napajanjem

• Funkcija

Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 0

• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x11 1 " Power "

" Power ": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

1: Napajanje UKLJUČENO

0: Napajanje ISKLJUČENO

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x11

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

" Power "

" Power ": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'N' r-CMD

0x11

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Upravljanje jačinom zvuka

• Funkcija

Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x12 0

• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x12 1

Podaci

" Volume "

Kontrolni zbroj

" Volume ": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Potvrda

Zaglavlje

0xAA

Naredba

0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x12

Vrijednost

1

" Volume "

Kontrolni zbroj

" Volume ": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x12 " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

30

Upravljanje izvorom ulaznog signala

• Funkcija

Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x14 0

• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci

0xAA 0x14 1 " Input Source "

" Input Source ": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

0x14 PC

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Izvor ulaznog signala

Komponenta

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Kontrolni zbroj

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe

"Dohvati".

― Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.

― Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo .

― Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x14 " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.

Kontrolni zbroj

31

Upravljanje načinom rada zaslona

• Funkcija

Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.

Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall .

― Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.

• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x18 0

• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x18 1

Podaci

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Zumiranje

Zumiranje - široko

4 : 3

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x18

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": šifra koja postavlja status proizvoda

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Upravljanje veličinom zaslona

• Funkcija

Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x19 0

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID r-CMD

" ERR "

Vrijednost 1

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x18

Poz./neg. potvrda

'A' 0x19

Vrijednost 1

" Screen

Size "

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

" Screen Size ": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD

0xAA 0xFF 3 'N' 0x19

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

32

Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

• Funkcija

Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.

― Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

― Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On .

― Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo .

• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 0

• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3C 1 " PIP "

" PIP ": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

1: Slika u slici uključena

0: Slika u slici isključena

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

Kontrolni zbroj

"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x3C " PIP "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

• Funkcija

Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)

Nema

• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0 x 00 (uvijek)

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0xFF 3

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

" Auto

Adjustment "

Kontrolni zbroj

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

3 0xAA 0xFF

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x3D

Vrijednost 1

" ERR "

Kontrolni zbroj

33

Kontrola načina rada videozida

• Funkcija

Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.

Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall .

• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x5C 0

• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x5C 1

Kontrolni zbroj

" Video Wall Mode ": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

1: Full

0: Natural

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C " Video Wall

Mode "

" Video Wall Mode ": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5C "ERR"

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Podaci

" Video Wall Mode "

Sigurnosno zaključavanje

• Funkcija

Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.

Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 0

• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Podaci Kontrolni zbroj

0xAA 0x5D 1 " Safety Lock "

" Safety Lock ": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

1: Uključeno

0: Isključeno

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'A' 0x5D " Safety Lock "

Kontrolni zbroj

" Safety Lock ": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda r-CMD Vrijednost 1

0xAA 0xFF 3 'N' 0x5D " ERR "

" ERR " : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Kontrolni zbroj

34

Uključivanje videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Kontrolni zbroj

0xAA 0x84 0

• Uključivanje/isključivanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

0xAA 0x84 1

Podaci

V.Wall_On

• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu

1: Videozid je UKLJUČEN

0: Videozid je ISKLJUČEN

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

Poz./neg. potvrda

0xAA 0xFF 3 'A' r-CMD

0x84

V.Wall_On : Kao i gore

Kontrolni zbroj

Vrijednost 1 Kontrolni zbroj

V.Wall_On

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba

0xAA 0xFF

ID Duljina podataka

3

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x84

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Korisnička kontrola videozida

• Funkcija

Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.

• Dohvaćanje statusa videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka Kontrolni zbroj

0xAA 0x89 0

Vrijednost 1

ERR

• Postavljanje videozida

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

2

Vrijednost 1

0xAA 0x89 Wall_Div

Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu

Vrijednost2

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

35

Model videozida 10 x 10

Isključeno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu

Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Šifra proizvoda Podaci

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Potvrda

Zaglavlje Naredba ID Duljina podataka

4 0xAA 0xFF

• Negativna potvrda

Zaglavlje Naredba ID

0xAA 0xFF

Duljina podataka

3

"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila

Poz./neg. potvrda

'A' r-CMD

0x89

Poz./neg. potvrda

'N' r-CMD

0x89

Vrijednost 1 Vrijednost2

Wall_Div

Vrijednost 1

ERR

Wall_SNo

Kontrolni zbroj

Kontrolni zbroj

37

Poglavlje 03

Uporaba monitora s dodirnim zaslonom

Monitor s dodirnim zaslonom

Upravljajte računalom dodirom po zaslonu, a ne ulaznim uređajima kao što su tipkovnica i miš. Dodirni zaslon funkcionira tako što prepoznaje slabu struju koja prolazi kroz ljudsko tijelo (kapacitivnu struju). Za dodirivanje zaslona koristite površinu vrha prsta.

• Za upravljanje OSD izbornikom dodirom

― Sa zaslona izbornika, odaberite System → Touch Control → Device to Control → Samsung

SMART Signage .

• Za upravljanje zaslonom priključenog osobnog računala dodirom

― Sa zaslona izbornika, odaberite System → Touch Control → Device to Control → Connected

Source Device .

― U ovom načinu OSD izbornikom na proizvodu može se upravljati samo daljinskim upravljačem.

Preduvjeti

Kompatibilni operativni sustavi

• Windows 7 ili Windows 8 (32-bitni/64-bitni)

• OS X 10.6 ili OS X 10.7

Pročitajte ovo prije uporabe proizvoda

• Pazite da zaslon ne dođe u doticaj s električnim tvarima. U slučaju statičkog elektriciteta može doći do kvara zaslona.

• Ne pritišćite jako prstom dodirni zaslon. Za dodirivanje zaslona ne koristite oštre predmete. Njima biste mogli razbiti ili oštetiti zaslon.

• Zaslon ne dodirujte u rukavicama, prljavim prstom ni oštrim rubovima, kao što su nokat ili kemijska olovka. Zaslon u tom slučaju možda neće pravilno funkcionirati.

• Osobito pazite da zaslon ne dođe u kontakt s vlagom. Senzor dodira u tom slučaju možda neće pravilno funkcionirati.

• Prikazivanje nepomične slike na zaslonu tijekom duljeg vremena može uzrokovati pojavu fantomskih slika (degradaciju zaslona) ili mrlja. Kad ne koristite zaslon, isključite ga.

38

Povezivanje monitora s dodirnim zaslonom

Povezivanje s računalom

1 Povežite vaše osobno računalo s proizvodom putem D-SUB, HDMI ili HDMI-DVI kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje uređaja pomoću HDMI-DVI kabela

HDMI IN(DVI)

Povezivanje uređaja pomoću D-SUB kabela Povezivanje uređaja pomoću HDMI kabela

RGB IN HDMI IN(DVI)

39

2

Uključite kabel za napajanje proizvoda u zidnu utičnicu.

3

Kada priključite napajanje, proizvod automatski prepoznaje povezani ulazni izvor te se prebacuje na taj izvor.

― Ako je zaslon prazan, isključite proizvod pa ga ponovno uključite.

4 Povežite USB(PC) priključak na proizvodu s USB priključkom na osobnom računalu pomoću USB 2.0 ulaznog kabela.

― USB 2.0 ulazni kabel prodaje se zasebno.

Povezivanje s prijenosnim ili tabletnim računalom

Prijenosno ili tabletno računalo može se povezati s proizvodom primjenom istog načina povezivanja kao i u slučaju stolnog računala.

• Ako kontrola dodirnog zaslona nije dostupna nakon završetka povezivanja uređaja

― Pripazite da prvo priključite D-SUB, HDMI ili HDMI-DVI kabel, a zatim USB 2.0. ulazni kabel.

― Ako je kontrola dodirnog zaslona nedostupna i nakon što su kabeli pravilno priključeni, odvojite

USB 2.0 ulazni kabel od napajanja i zatim ga ponovno priključite.

― USB 2.0 ulazni kabel prodaje se zasebno.

USB(PC)

40

Konfiguriranje postavki monitora s dodirnim zaslonom

Da biste pravilno koristili proizvode u sustavu Windows, idite u odjeljak Postavke za Tablet PC te kalibrirajte proizvod.

― Prije konfiguriranja sljedećih postavki povežite monitor s dodirnim zaslonom.

― Maksimalni broj dodirnih monitora koji se istovremeno mogu priključiti ovisi o operacijskom sustavu i postavkama grafičke kartice.

Kalibracija monitora

Idite u odjeljak Postavke za Tablet PC pomoću odgovarajuće metode u skladu sa sistemskom konfiguracijom prikazanom dolje.

Pristup putem odjeljka Postavke za Tablet PC u sustavu Windows 7

Otvorite odjeljak Upravljačka ploča Postavke za Tablet PC

. (Kalibrirajte proizvod slijedeći upute u odjeljku "Kalibracija" na stranici 42 .)

― Ako u odjeljku Upravljačka ploča na možete pronaći odjeljak Postavke za Tablet PC , pokušajte pomoću značajke Pretražuj upravljačku ploču potražiti Postavke za Tablet PC .

Pristup putem odjeljka Postavke za Tablet PC u sustavu Windows 8

Otvorite odjeljak Postavke Upravljačka ploča Postavke za Tablet PC

. (Kalibrirajte proizvod slijedeći upute u odjeljku "Kalibracija" na stranici 42

.)

― Ako u odjeljku Upravljačka ploča na možete pronaći odjeljak Postavke za Tablet PC , pokušajte pomoću značajke Pretražuj upravljačku ploču potražiti Postavke za Tablet PC .

41

Kalibracija

― Upute u nastavku odnose se na Windows 8. Ista se metoda može primijeniti i u sustavu Windows 7 i u sustavu Windows 8.

― Nakon promjene Picture Size u OSD izborniku možda ćete morati ponovno kalibrirati postavke slike.

― Ako se tijekom kalibracije pojavi pogreška, idite u odjeljak Postavke za Tablet PC na stranicu Prikaz . Dodirnite Vrati izvorno te ponovno započnite kalibraciju.

1

Na kartici Zaslon u odjeljku Konfiguracija odaberite Postavljanje .

2

Prstom dodirnite sliku koja se prikazuje na proizvodu.

― U načinu rada na dva monitora: ako se na proizvodu ne prikaže sljedeća slika, pritisnite tipku Enter da bi se prikazala.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

42

3

Na popisu Zaslon u odjeljku Mogućnosti prikaza odaberite proizvod. Potom odaberite Kalibriraj .

5

Nakon kalibracije pojavit će se poruka Želite li spremiti kalibracijske podatke?

. Da biste spremili promjene, odaberite Da .

Digitizer Calibration Tool

Do you want to save the calibration data?

Yes No

6

Monitor s dodirnim zaslonom uspješno je kalibriran.

― Ako odaberete Vrati u izvorno stanje , kalibracijski će se podaci ukloniti.

4

Kalibrirajte zaslon prema uputama na zaslonu prikazanima na ovoj slici.

To provide calibration samples, tap the crosshair each time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the last calibration point. Press the Esc button to close the tool. Do not change your screen orientation until you have completed the calibration process.

43

Upravljanje zaslonom

Pokreti po dodirnom zaslonu

Uporaba pokreta za upravljanje dodirnim zaslonom slična je uporabi miša.

Dodir

Povlačenje

Lagano dotaknite i povucite u bilo kojem smjeru na zaslonu.

Upotrijebite ovaj pokret za pomicanje u određenom smjeru prilikom pregleda mrežne stranice, karte ili fotografije.

― Slično je povlačenju mišem.

Dvostruki dodir

Lagano dodirnite zaslon.

Upotrijebite ovaj pokret za odabir značajke ili stavke izbornika.

― Slično je klikom mišem.

Dodirnite zaslon dvaput.

Upotrijebite ovaj pokret za pokretanje odabranog programa.

― Slično je dvostrukom kliku mišem.

44

Pomak

Pomaknite prst preko zaslona kako je prikazano na slici.

Upotrijebite ovaj pokret za prijelaz na prethodnu ili sljedeću fotografiju ili mrežnu stranicu.

Povećavanje/smanjivanje

Raširite ili skupite prste preko zaslona kako je prikazano na slici.

Upotrijebite ove pokrete za povećavanje ili smanjivanje mrežne stranice, karte ili fotografije.

Napomene

• Da biste povećali preciznost dodirnog unosa, povećajte font ili ikone.

• U načinu kontrole dodirnog zaslona, upotrijebite daljinski upravljač kada su potrebni precizniji klikovi ili dodiri.

45

Poglavlje 04

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

― Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

― Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

― Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.

― Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

Povezivanje s računalom

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)

RGB IN

AUDIO IN

46

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da biste pristupili videosadržaju i audiosadržaju pohranjenom na računalu.

Povezivanje pomoću HDMI kabela

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

47

Povezivanje s videouređajem

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

― Ako upotrebljavate daljinski upravljač, povežite vanjski uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču za odabir uređaja.

― Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, povežite vanjski uređaj. Zatim, dodirnite i držite zaslon dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.

Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit

Name na DVI Devices da biste pristupili videosadržaju i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.

― Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite HDMI-

DVI i audiokabele.

• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

48

Priključivanje LAN kabela

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

RJ45

• Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).

*Oklopljene upredene parice

49

Promjena izvora ulaznog signala

Source

Uporaba daljinskog upravljača

• SOURCE → Source

Uporaba načina kontrole dodirnog zaslona

• Izbornik administratora → Source → Source

Source

Options

HDMI PC

----

Screen Mirroring

To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

― Ako upotrebljavate daljinski upravljač, povežite vanjski uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču za odabir uređaja.

― Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, povežite vanjski uređaj. Zatim, dodirnite i držite zaslon dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

― Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.

― Na zaslonu Source , pritisnite TOOLS na daljinskom upravljaču. Alternativno, dodirnite Options u gornjem desnom dijelu zaslona. Prikazat će se detaljne informacije o povezanom vanjskom uređaju.

Edit Name

Uporaba daljinskog upravljača

• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Uporaba načina kontrole dodirnog zaslona

• Izbornik administratora → Source → Source → Options → Edit Name

Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv izvorišnog uređaja nije naveden u mogućnosti Edit Name .

Da biste postigli optimalnu kvalitetu slike, preporučujemo vam i da pomoću mogućnosti Edit Name promijenite naziv izvorišnog uređaja.

― Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI

Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name .

• Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite Edit Name na PC . U drugim slučajevima, Edit Name postavite na AV uređaje.

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN(DVI) putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada PC .

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN(DVI) putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC .

• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN(DVI) putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices .

50

Information

Uporaba daljinskog upravljača

• SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E

Uporaba načina kontrole dodirnog zaslona

• Izbornik administratora → Source → Source → Options → Information

Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.

51

Poglavlje 05

Korištenje aplikacije MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

-Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Instaliranje

― Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

1

Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified .

2

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite " OK ".

3

Kada se pojavi zaslon " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ", kliknite " Next ".

4

U prikazanom prozoru " License Agreement " odaberite " I accept the terms in the license agreement " i kliknite " Next ".

5

U prikazanom prozoru " Customer Information " popunite sva polja za informacije i kliknite

" Next ".

6

U prikazanom prozoru " Destination Folder " odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite " Next ".

― Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

7

U prikazanom prozoru " Ready to Install the Program " provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite " Install ".

8

Prikazat će se napredak instalacije.

9

Kliknite " Finish " u prikazanom prozoru " InstallShield Wizard Complete ".

― Odaberite" Launch MDC Unified " i kliknite " Finish " da biste odmah pokrenuli program MDC.

10 Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified .

― Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

― Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Deinstaliranje

1 Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program .

2 Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni .

52

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem Etherneta

Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.

Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela

― Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.

RJ45

HUB

Computer

Monitor 1

Monitor 2

53

Poglavlje 06

Značajka Početni zaslon

Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home .

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Home .

Player

HOME → Player → ENTER E

― Kako biste upotrijebili funkciju Player , postavite Play via na MagicInfo u mogućnosti System .

Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili datoteka.

Reproducirajte kanale ili sadržaj na jedan od sljedećih načina.

• Network Channel : Reproducirajte sadržaj pomoću poslužitelja.

― Kako biste pokrenuli Network Channel , provjerite je li proizvod povezan s poslužiteljem.

• Local Channel : Reproducirajte sadržaj s unutarnje ili vanjske memorije.

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

54

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja

Odobravanje poslužitelja Lite

• Postavite MagicInfo Mode na Lite u mogućnosti Server Network Settings .

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Lite .

― Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Network Settings poslužitelja.

1 Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite .

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.

55

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

• Device Name : upišite naziv uređaja.

• Device Group : odaberite da biste naveli grupu.

• Location : upišite trenutnu lokaciju uređaja.

― Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.

Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

― Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo>.

― Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice Device → Time .

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

― Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u

<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.

56

Odobravanje poslužitelja Premium

• Postavite MagicInfo Mode na Premium u mogućnosti Server Network Settings .

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Premium .

― Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Network Settings poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium .

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.

57

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

• Device Name : upišite naziv uređaja.

• Device Group : odaberite da biste naveli grupu.

• Location : upišite trenutnu lokaciju uređaja.

― Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.

Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

― Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj

MagicInfo Premium>.

― Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice Device → Time .

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

― Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u

<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.

58

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device : All

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

My Templates

Content : All Sort by : File name Options

1 / 4 item(s)

Deployed Folders

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Channel

Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.

• Na zaslonu izbornika Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).

Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network Channel pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.

1

Odaberite Network Channel na izborniku Player .

2

Pokrenut će se Network Channel .

Local Channel

Reprodukcija rasporeda ili kanala koji je konfiguriran u proizvodu.

1 Odaberite Local Channel na izborniku Player .

― Poruka No channels prikazuje se ako u stavci Local Channel nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se Local Channel .

Deployed Folders

Reprodukcija predloška spremljenog na povezanom USB uređaju.

― Funkcija Deployed Folders pojavljuje se samo kada je priključen USB uređaj koji sadrži predloške.

My Templates

Reprodukcija predloška My Templates spremljenog u unutarnjoj memoriji proizvoda.

59

Funkcije dostupne na stranici Player

Stranica s popisom Player omogućuje sljedeće funkcije.

• Device

Odaberite Internal ili USB kako biste pronašli željeni popis uređaja.

All / Internal / USB

• Content

Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.

All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates

• Sort by

Navedite kriterij za sortiranje sadržaja.

File name / Recently played

• Options

Stavke izbornika na stranici Player

Naziv mogućnosti

Play Selected

Send

Delete

Go to Multimedia

Settings

Operacije

Odaberite i reproducirajte željeni sadržaj.

Kopirajte sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje.

Izbrišite željeni sadržaj.

Reproduciranje sadržaja pomoću značajke za reprodukciju medijskih sadržaja.

Konfigurirajte detaljna svojstva sadržaja.

― Na sljedećoj stranici potražite pojedinosti o funkciji Settings .

60

Izbornik stranice Player Settings

Settings

Settings

Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen size.

Aspect Ratio

Display Duration

Transition Effect

Content Orientation

Safely Remove USB Device

Landscape

Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Aspect Ratio

Postavite Aspect Ratio na Original ili Full .

• Full / Original

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Video , Image , PDF i Office .

Display Duration

Podesite trajanje svake stranice u nizu slajdova.

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image , PDF , Flash i Office .

Transition Effect

Konfigurirajte prijelazne efekte između stranica ili scena u nizu slajdova ili videodatoteci.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image .

Content Orientation

Promijenite usmjerenje sadržaja koji se reproducira u način Landscape ili Portrait .

• Landscape / Portrait

― Ako je mogućnost Content Orientation postavljena na prikaz Portrait , ona ne podržava videokodek VP8.

― Source nije raspoloživo kad je Content Orientation postavljeno na Portrait .

Safely Remove USB Device

Sigurno uklanja USB memoriju

Reset Settings

Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.

61

Kada je sadržaj pokrenut

Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan

Information

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

MAC ID:

Tags:

Server:

USB:

Storage for Network Channel:

Schedule download:

Network Channel

No channels selected

No channels selected

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

None

Not connected

Not connected

Internal

No Schedule to download

OK

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

• Type : Vrsta kanala koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Number : Broj dodijeljen kanalu koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Name : Naziv kanala koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Software Version : prikazuje verziju softvera uređaja

• MAC ID : prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

• Tags : postavke oznaka koje poslužitelj dodjeljuje uređaju

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Server : prikazuje status veze ( Connected , Disconnected ili Not approved ) poslužitelja

• USB : prikazuje stanje veze USB uređaja

• Storage for Network Channel : prikazuje podatke na uređaju gdje je trenutno aktivni mrežni kanal spremljen.

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Schedule download : prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja

62

Promjena postavki za pokrenut sadržaj

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste konfigurirali postavke poput Picture

Mode i Sound Mode .

• Playlist

Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.

• Music

Podesite pozadinsku glazbu za sadržaj koji se trenutačno reproducira.

• Picture Mode

Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Sound Mode

Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira

Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify

• Repeat

Postavite način ponavljanja.

One / All

63

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player

• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.

• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.

Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

• Provjerite podržane verzije datoteka.

Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1

Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007

• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.

Više okvira mrežnog rasporeda

Ograničenja reprodukcije

• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Video ).

• U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

― Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

― Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player .

― Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke

Ograničenja

• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Internal / USB memoriji.

Ograničenja reprodukcije

• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Video ).

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa ( Video ).

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

64

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Sadržaj

Datotečni nastavak

Spremnik Videokodek

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

1920 x 1080

640 x 480

Rezolucija Broj sličica

(fps)

6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

4

65

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP

L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Određeni kodeki (MVC, VP8 i MJPEG) neće biti podržani u sljedećim situacijama: uzastopna reprodukcija različitih vrsta datoteka, reprodukcija

LFD datoteka ili reprodukcija datoteka u portretnom načinu.

Audio

• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg

• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x

8.640

• Podržani efekti na slikama: 9 efekata

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear ,

Stairs , Wipe , Random )

66

Flash

• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1

• Flash animacija

Kompatibilan oblik datoteke: SWF

• Preporučena razlučivost: 960 x 540

Oprez

Performanse usporedive s programom Flash

Player u operacijskom sustavu Windows ne mogu se jamčiti

Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija

• Flash videozapis

Kompatibilan oblik datoteke: FLV

Videozapisi

Kodek: H.264 BP

Rezolucija: 1920 x 1080

Audio

Kodek: H.264 BP

Oprez

Oblik datoteke F4V nije podržan

Zaslonski videozapis nije podržan

Power Point

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: ppt, pptx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcije koje nisu podržane

Animirani efekti

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

Word Art

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

Umetanje objekata

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Grafikoni

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

Bilješke na slajdovima i brošure

PDF

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: pdf

• Funkcije koje nisu podržane

Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

Efekti s 3D sjenom nisu podržani.

Neki znakovi nisu podržani

(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)

67

WORD

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .doc, .docx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcije koje nisu podržane

Efekt pozadine stranice

Neki stilovi odlomaka

Word Art

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

Grafikoni

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

Bilješke na slajdovima i brošure

Datoteke predložaka

• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u alatu Template .

LFD

• Podržano u funkcijama Network Channel i

Local Channel

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .lfd

68

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Videowall

― Više pojedinosti potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Server>.

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Neki kodeci možda nisu podržani u portretnoj reprodukciji.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png

• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640

― Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno više vremena.

69

Ograničenja

• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku ( Video ).

― Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.

Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke ( Video ).

Dostupno

Dostupno Nije dostupno

70

Schedule

HOME → Schedule → ENTER E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

06:00 am

Type : Local Device : Internal Options

[CH3]Channel 3

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Funkcije dostupne na stranici Schedule

Stranica Schedule omogućuje sljedeće funkcije.

• Type

Local : Dodajte ili brišite rasporede.

Network : Pregledajte mrežni raspored konfiguriran na poslužitelju.

• Device

Pregledajte naziv povezanog uređaja za pohranjivanje.

― Ta se mogućnost aktivira samo ako je mogućnost Type postavljena na Local u postavci Device .

• Options

Stavke izbornika na stranici Schedule

Naziv mogućnosti

Send

Delete

Operacije

Pošaljite konfigurirane rasporede na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Izbrišite rasporede.

Settings Zadani sadržaj reproducira se na kanalu na kojem se ne prikazuju podaci o programu.

71

Konfiguriranje rasporeda kanala

Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe u željeno vrijeme.

1

Odaberite kanal za konfiguraciju.

2

Odaberite videozapise, glazbu i fotografske sadržaje koje želite primijeniti na raspored kanala.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local .

Uređivanje rasporeda kanala.

Promijenite postavku za konfigurirani raspored kanala poput sadržaja, trajanja i naziva rasporeda.

1

Odaberite kanal za uređivanje.

2

Odaberite videozapise, fotografski ili glazbeni sadržaj za uređivanje u rasporedu kanala.

Brisanje sadržaja: Postavite pokazivač preko željenog sadržaja i zatim pritisnite gumb E kako biste ga izbrisali.

Idite na krajnji desni kraj popisa sadržaja. Kliknite gumb + kako biste dodali sadržaj ili promijenili redoslijed reprodukcije stavaka sadržaja.

3 Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4 Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5 Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local .

72

Template

HOME → Template → ENTER E

Template

Select a template to customise.

Market : All Orientation : Landsca

1 / 64 item(s)

My Templates

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Funkcije dostupne na stranici Template

Stvorite jedinstven sadržaj pomoću predložaka. Nije teško stvarati sadržaj. Jednostavno promijenite slike i tekst u predlošku.

Sortirajte popis predložaka na temelju sljedećih kriterija.

• Market

• Orientation

Landscape : Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u vodoravnom položaju.

Portrait : Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u okomitom položaju.

1

Odaberite uzorak iz dostupnih predložaka uzoraka.

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music Off

Preview

Save

73

2

Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.

Unos teksta

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

Edit Text

Font options

Off

Edit Text

Odaberite prozor Edit Text kako biste unijeli tekst.

Font options

Font Size : Navedite veličinu teksta poruke.

Font Colour : Navedite boju teksta poruke.

Background colour : Navedite pozadinsku boju poruke.

Background opacity : Navedite pozadinsku prozirnost poruke.

Alignment : odaberite način poravnanja poruke.

Scroll : Navedite smjer/brzinu kretanja poruke.

Hide Element : Prikaz ili skrivanje poruke.

― Odabirom Hide neće se ponovno postaviti postavke poruke.

Reset : Vratite sve postavke u mogućnosti Font options na zadane.

Preview

Save

Umetanje sadržaja poput videozapisa, fotografija i PDF datoteka

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit 1 Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Hide Element Show

00:00:05

Aspect Ratio

Mute 재생시간

Done Cancel

Konfiguriranje pozadinske slike/glazbe

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

Device : All

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Done bg_common_07.jpg

Cancel bg_common_11.jpg

bg_commo

74

Preview

Template preview is running. It will stop after

20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Pregledajte stvoreni predložak pomoću funkcije Preview .

2 Kako biste spremili predložak, pritisnite gumb Save .

3

Konfigurirajte Template Name i Storage .

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template1

Internal

Save Cancel

4

Pritisnite gumb Save kako biste dovršili stvaranje sadržaja.

75

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER E

Clone Product

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

Kada se na USB-u ne nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?

.

Kada se na USB-u nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka Cloning file found. Please select an option.

.

Pokrenite funkciju Clone from USB ili Clone to USB .

Clone from USB : Prenesite postavke USB uređaja na proizvod.

Clone to USB : Kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.

― po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

76

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dodijelite ID broj uređaju.

Pritisnite u / d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E .

Device ID

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon: 0~224)

― Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

PC Connection Cable

Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

• RS232C cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

• RJ45(LAN) cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

77

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Video Wall

Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall .

Da biste organizirali videozid odaberite On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.

Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.

Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu od 1 do 15.

― Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.

― Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Screen Position

Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen Position .

Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.

Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im druge brojeve.

Pritisnite gumb E .

― U Screen Position je moguće rasporediti najviše 255 zaslona.

― Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

― Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical .

78

Format

Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.

• Full : prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.

• Natural : prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.

― Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Network Status

HOME → Network Status → ENTER E

Network Status

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

79

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

• Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise .

Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise .

Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

80

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

― Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.

On Timer

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

On Timer : postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite trenutno vrijeme.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual . Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Volume : postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Source : odaberite željeni izvor ulaznog signala.

• Content (kada je Source postavljeno na Internal/USB ): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom memorijskom uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke mogu sadržavati glazbu, fotografije ili videoisječke.

― Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.

― Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.

― Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, Slide Show se neće reproducirati.

― Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.

― Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape dodijeljene svakom USB-u različite nazive.

― Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.

― Funkcija On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMPovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.

81

Off Timer

Postavite mjerač vremena za isključivanje ( Off Timer ) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. ( Off Timer 1 ~ Off

Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual . Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Holiday Management

Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.

• Add Holiday : odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.

Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u / d , a zatim kliknite gumb Save .

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.

Start : odredite datum početka praznika.

End : odredite datum završetka praznika.

― Delete : izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.

― Edit : Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.

• Set Applied Timer : postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.

Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.

Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.

82

Ticker

HOME → Ticker → ENTER E

Ticker

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

• Off / On

• Message : unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

• Time : postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message .

• Font options : Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.

• Position : odaberite usmjerenje za prikaz poruke Message .

• Scroll : Odredite Direction i Speed za prikazivanje poruke.

• Preview : Pregledajte konfigurirane postavke opisa.

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

83

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER E pm 12:00

January 1 2014

Change URL

URL Launcher

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Više detalja o korištenju funkcije URL Launcher možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.

― Kako biste upotrijebili funkciju URL Launcher , postavite Play via na URL Launcher u mogućnosti System .

84

Poglavlje 07

Prilagodba zaslona

Konfigurirajte postavke za Picture ( Backlight , Colour Tone , itd.).

Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

·

Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

100

70

50

R50

45

80

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

• Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise .

Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise .

Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

100

70

45

80

50

R50

Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti

Videos/Images Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

Calibration

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Backlight

BD Wise Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

― Kada izmijenite Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour ili Tint (G/R) , OSD će se prilagoditi u skladu s tim.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

― Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

86

Colour Temperature

MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E

Picture

Colour Temperature 10000K

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)

― Omogućeno kada je funkcija Colour Tone postavljena na Off .

― Colour Temperature je onemogućeno ako je Picture Mode postavljeno na Calibration ili BD Wise .

87

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Picture

White Balance

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

2 Point

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

• Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

10 Point

Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.

• Off / On

Level : odaberite interval za prilagodbu.

Red : prilagodite razinu crvene.

Green : prilagodite razinu zelene boje.

Blue : prilagodite razinu plave boje.

Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

― Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

― Omogućeno kada je Picture Mode postavljen na Offices & Schools ( Videos/Images ).

88

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Picture

Gamma 0

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Calibrated value

MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E

Picture

Calibrated value

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite intenzitet primarne boje.

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Gamma je onemogućeno.

Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju boja Advanced Color Management na načine rada Information i Advertisement.

• Don't apply / Apply

― Da biste preuzeli program Advanced Color Management , posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.

― Calibrated value je onemogućeno ako je Picture Mode postavljeno na Calibration ili BD Wise .

89

Advanced Settings

MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Prilagodljive mogućnosti

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour

Space

Dynamic Contrast / Black Tone

Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour

Space / Motion Lighting

Dynamic Contrast / Black Tone Text

BD Wise Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB

Only Mode / Colour Space

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Advanced Settings je onemogućeno.

90

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

High

Darkest

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Naglasi ružičasti Flesh Tone .

RGB Only Mode

Prikazuje boje Red , Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

• Auto / Native / Custom

― Da biste prilagodili Colour , Red , Green , Blue i Reset , postavite Colour Space na Custom .

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

• Off / On

91

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Text

Calibration

BD Wise

Prilagodljive mogućnosti

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise

Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic

Backlight

Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic

Backlight

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise

Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic

Backlight

92

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Colour Tone

Ako Picture Mode je postavljeno na Text

• Off / Cool / Standard / Warm

Ako Picture Mode je postavljeno na Videos/Images ili BD Wise

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Colour Tone je onemogućeno.

― Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.

Digital Clean View

Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.

― Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

• Off / Low / Medium / High / Auto

93

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

• Low / Normal

― Dostupno samo u načinima rada HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.

Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja optimalne kvalitete.

• Off / Auto1 / Auto2

― Dostupno u načinima rada HDMI (1080i).

Dynamic Backlight

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.

• Off / On

― Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On .

94

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.

Picture Size

― Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.

• 16:9 : postavlja sliku u način rada širine 16:9 .

• Zoom1 : koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

• Zoom2 : koristite za veće povećanje.

• Smart View 1 : smanjuje sliku 16:9 za 50%.

― Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI .

• Smart View 2 : smanjuje sliku 16:9 za 25%.

― Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI .

• Wide Fit : povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.

• 4:3 : postavlja sliku u osnovni način ( 4:3 ).

― Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.

Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.

• Screen Fit : prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p).

• Custom : mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

• Original ratio : ako je izvor ulaznog signala PC , HDMI (povezano računalo), videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.

― Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.

95

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Custom

Off

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Custom

Off

Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit ili Custom .

― Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit ili Custom , slijedite ove korake.

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali Position . Pritisnite gumb E .

2

Pritisnite gumb u ili d da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.

3

Pritisnite gumb E .

Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na HDMI

(1080i/1080p).

Picture Size mora biti postavljeno na Custom kako bi opcija postala dostupna.

― Slijedite upute navedene u nastavku na stranici Zoom/Position .

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali Zoom/Position . Pritisnite gumb E .

2

Odaberite Zoom ili Position . Pritisnite gumb E .

3

Pritisnite gumb u / d / l / r da biste pomaknuli sliku.

4

Pritisnite gumb E .

― Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset .

― Slika će se postaviti u zadani položaj.

96

Resolution

Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.

Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

97

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Picture

Auto Adjustment

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Picture

PC Screen Adjustment

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

• Coarse / Fine uklanja ili smanjuje šum na slici.

Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće ( Coarse ) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.

• Position prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste prilagodili vodoravni položaj.

• Image Reset ponovno postavlja zadane postavke slike.

98

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Picture

Picture Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Picture

Reset Picture

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.

Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.

Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.

99

Poglavlje 08

OnScreen Display

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

PIP

MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E

OnScreen Display

PIP

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Transparency

Menu Language

Reset OnScreen Display

Medium

English

Postavke za PIP

Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.

Glavna slika Podslika

PC HDMI

HDMI PC

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select .

Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada PIP , kad ga ponovno uključite, način rada

PIP ostat će uključen.

Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog zaslona gledate igru ili karaoke.

100

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

PC

Õ

Ã

Main

• PIP ( Off / On ): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.

• Source : možete odabrati izvor podslike.

• Size ( , , , , , , ): odaberite veličinu za podsliku.

• Position ( , , , , ): odaberite položaj za podsliku.

― U podijeljenom načinu rada ( , , , ) ne možete odabrati Position .

• Sound Select ( Main / Sub ): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub .

101

Display Orientation

MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Onscreen Menu Orientation

Podesite usmjerenje zaslona izbornika.

• Landscape : prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).

• Portrait : prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.

Source Content Orientation

Podesite usmjerenje sadržaja s vanjskih uređaja koji su priključeni na proizvod.

• Landscape : prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).

• Portrait : prikažite zaslon u portretnom načinu rada.

― Funkcija Source Content Orientation nije dostupna u načinu rada PIP .

Aspect Ratio

Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.

• Full Screen : prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.

• Original : prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.

― Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait .

― Funkcija Aspect Ratio nije dostupna u načinu rada PIP .

102

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Protection Time

Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Screen

Burn Protection .

Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.

Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.

Pixel Shift

Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.

• Pixel Shift ( Off / On )

― Horizontal , Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On .

• Horizontal : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

• Vertical : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

• Time : odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.

Dostupne postavke

Horizontal (pikseli) 0 ~ 4

Optimalne postavke

4

Vertical (pikseli) 0 ~ 4 4

Time (minuta) 1 min ~ 4 min 4 min

― Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.

― Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak proizvoda.

― Ako je Picture Size postavljeno na Screen Fit , Pixel Shift je onemogućeno.

103

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Timer

Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection .

Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.

Timer

Off

Repeat : prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima

(razdoblje).

Interval : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima

(od Start Time do End Time ).

― Mode , Period , Time , Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval .

• Mode : odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

Pixel : pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

Rolling bar : okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.

Fading screen : čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.

― Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme ponavljanja.

• Period : odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection .

― Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer .

• Time : navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection .

― Omogućeno je Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel .

• Start Time : postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

• End Time : postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

104

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

On

On

On

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Immediate display

Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.

• Off / Light / Dark

Source Info

Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.

• Off / On

No Signal Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.

• Off / On

MDC Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.

• Off / On

105

Menu Transparency

MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E

OnScreen Display

Menu Transparency Medium

Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

• High / Medium / Low

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

OnScreen Display

Menu Language English

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Postavite jezik izbornika.

― Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

106

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

107

Poglavlje 09

Prilagodba zvuka

Konfigurirajte postavke zvuka ( Sound ) za proizvod.

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

Sound Mode

MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Speaker Settings

Auto Volume

Reset Sound

Standard

AV(HDMI)

Off

Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.

• Standard : odabire normalni zvuk.

• Music : više naglašava glazbu nego glasove.

• Movie : najbolji zvuk za filmove.

• Clear Voice : više naglašava glasove od drugih zvukova.

• Amplify : povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

108

Sound Effect

MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.

― Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard .

Virtual Surround

Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer Function).

• Off / On

Dialog Clarity

Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije čuli dijalog.

• Off / On

Equaliser

Koristite Equaliser za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.

• Balance L/R : prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.

• Reset : vraća ekvilizator na zadane postavke.

109

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Speaker Settings

MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E

Sound

Speaker Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite izvor zvuka kako biste čuli s AV(HDMI) ili PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

TV Sound Output

Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi, postavite proizvod na External .

• External / Internal / Receiver

― Kada Speaker Settings postavite na External , zvučnici proizvoda su isključeni.

Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Settings postavljeno na Internal , i zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.

― Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.

110

Auto Volume

MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E

Sound

Auto Volume Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Sound

Reset Sound

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.

Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.

• Off / Normal / Night

Normal omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine glasnoće pri promjeni kanala.

Night izjednačava razine glasnoće na svakom kanalu i smanjuje ih te time utišava svaki kanal. Značajka Night korisna je noću – preporučujemo da tada glasnoću održavate na niskoj razini.

― Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto Volume na Off . Promjena razine glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je Auto Volume postavljeno na Normal ili Night .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.

111

Poglavlje 10

Network

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

Network Status

MENU m → Network → Network Status → ENTER E

Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

Disconnect IP Settings Retry Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Settings

MENU m → Network → Network Settings → ENTER E

Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.

Network Settings

Select your network type.

Network Type

Wireless network

Wireless

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Refresh WPS(PBC)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Type

• Wireless / Wired

112

Postavke ožičene mreže

Povezivanje s ožičenom mrežom

Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću

LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.

LAN priklju ak na zidu

LAN

RJ45

Modemski kabel LAN kabel

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priključak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

IP djelitelj

(s DHCP poslužiteljem)

LAN

RJ45

LAN kabel

Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.

Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).

Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.

― Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.

― ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.

Modemski kabel LAN kabel LAN kabel

113

Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.

Automatske Network Settings (ožičena mreža)

Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.

Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.

Automatsko postavljanje

1

Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

― Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.

― Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.

Ručne Network Settings (ožičena mreža)

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška .

4

Na kartici Support kliknite gumb Details . Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop . Proces provjere valjanosti završava.

4

Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings .

5

Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E , a zatim postavite IP Settings na Enter manually .

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address .

― Ako IP Settings postavite na Enter manually , DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter manually .

6

Kada završite, na dnu stranice odaberite OK , a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

7

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

114

Postavljanje bežične mreže

Povezivanje s bežičnom mrežom

Beži č ni IP djelitelj

(usmjernik s DHCP poslužiteljem)

LAN priklju č ak na zidu

LAN kabel

Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.

― Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i otežane komunikacije.

― Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.

Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.

― Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.

― Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.

Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, WPS(PBC)

Automatsko postavljanje bežične mreže

Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key . Security Key se temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te ako imate Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.

Automatsko postavljanje

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

― Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

― Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop .

Prikazat će se gumb Add Network .

Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.

4

Ako se pojavi zaslon za Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5

Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

115

6

Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

― Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.

Done , a zatim pritisnite

7 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

Ručno postavljanje bežične mreže

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška .

4

Na kartici Support kliknite gumb Details . Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

― Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

― Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop .

Prikazat će se gumb Add Network .

Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.

4 Ako se pojavi zaslon za Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5 Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

6 Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done , a zatim pritisnite

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

7 Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Stop . Time ćete prekinuti vezu.

8 Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings .

9 Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E , a zatim postavite IP Settings na Enter manually .

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address .

― Ako IP Settings postavite na Enter manually , DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter manually .

116

10

Kada završite, na dnu stranice odaberite OK , a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

11

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

WPS(PBC)

Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)

Ako vaš usmjerivač ima tipku WPS(PBC) , slijedite ove korake.

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Odaberite WPS(PBC) , zatim pritisnite E , a potom ponovno pritisnite E .

3

U roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

4

Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.

117

Da biste koristili tu funkciju, Wi-Fi Direct mora podržavati mobilni uređaj.

Wi-Fi Direct

MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E

Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.

Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:

1 Idite na zaslon Wi-Fi Direct . Proizvod počinje tražiti uređaje.

2 Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.

• PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom Wi-Fi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

• PIN : na uređaj unesite prikazani PIN .

― Ako želite prekinuti vezu s uređajem, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnected .

Multimedia Device Settings

MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E

Dopustite drugim uređajima kao što su pametni telefoni i tableti koji su priključeni na vašu mrežu da dijele sadržaj s proizvodom.

118

Screen Mirroring

MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E

Povežite televizor i mobilni uređaj koji podržava funkciju zrcaljenja. Sadržaj i zvuk sa zaslona mobilnog uređaja reproducirat će se na televizoru. Zrcaljenje se odnosi na reproduciranje sadržaja i zvuka s mobilnog telefona na zaslonu televizora.

― Kako biste mogli koristiti funkciju Screen Mirroring , provjerite podržava li mobilni uređaj funkcije zrcaljenja kao što su AllShare Cast, WiDi (verzija 3.5 i novija) i Miracast. Posjetite mrežne stranice proizvođača mobilnog uređaja kako biste provjerili podržava li uređaj funkciju zrcaljenja.

― Prikaz sadržaja sa zaslona i reprodukcija zvuka mogu biti isprekidani ako je mreža preopterećena.

Screen Mirroring

Uključite funkciju zrcaljenja na mobilnom uređaju. Mobilni će uređaj automatski pokrenuti pretragu i prikazati pronađeni televizor na popisu.

― Ako mobilni uređaj ne pronađe televizor, isključite oba uređaja zatim ih uključite i pokušajte ponovno.

Server Network Settings

MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E

Connect to server

Da biste pokrenuli Player , povežite se s mrežom.

• Ako se omogući mogućnost SSL , poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https , a podatkovni se prijenos šifrira.

― Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)

MagicInfo Mode

Odaberite odgovarajući MagicInfo Mode , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

• Lite / Premium

Server Access

Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.

• Allow / Deny

FTP Mode

Navedite način rada za FTP.

• Active / Passive

119

Device Name

MENU m → Network → Device Name → ENTER E

Odaberite ili upišite naziv uređaja.

Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.

120

Poglavlje 11

System

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

System

Setup

Touch Control

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control 77

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN .

Osnovne postavke (Setup)

Kada prvi put uključite proizvod, podesite osnovne postavke kao što su jezik, kanal i vrijeme.

1

Odabir jezika

Pritisnite gumb u ili gumb d i zatim pritisnite gumb E . Odaberite jezik izbornika OSD.

2

Display Orientation

Podesite položaj stranice izbornika.

Landscape / Portrait

3 Network Settings

Postavite mrežnu vezu. Pritisnite gumb E za početak. Ako nemate podatke za postavljanje mreže ili to želite odabrati kasnije, kliknite na Skip . Mrežnu vezu možete postaviti kasnije u izborniku Network .

4 Clock Set

Namjestite datum i vrijete te odaberite Next .

5 Play via

Odaberite najprikladniji način reprodukcije ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

― Korak Play via u postupku podešavanja postavke prikazat će se samo kada je uređaj priključen na mrežu.

6 Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

121

Touch Control

MENU m → System → Touch Control → ENTER E

Touch Control

Touch Control Lock Off

Admin Menu Lock Off

Device to Control Samsung SMART Signage

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurira značajke Touch Control .

Touch Control Lock

Zaključava način kontrole dodirnog zaslona kako bi se spriječilo upravljanje uređaja dodirom.

• Off / On

Admin Menu Lock

Odaberite Admin Menu Lock kako bi se izbornik s administratorskim postavkama prikazao kada dodirnete i držite prst na zaslonu.

• Off / On

Device to Control

Odaberite izvor kojim želite upravljati dodirom. Ako pokrećete dodirni sadržaj koji je stvoren u drugom autorskom programu, odaberite Connected Source Device . U ovom slučaju, trebat ćete upotrijebiti daljinski upravljač za upravljanje izbornikom uređaja.

• Samsung SMART Signage / Connected Source Device

122

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

Off

Off

0 sec

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer . Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Power On Delay .

― Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.

Clock Set

Odaberite Clock Set . Odaberite Date ili Time , a zatim pritisnite E .

Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E .

― Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

DST

Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).

Off / On

• Start Date : Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.

• End Date : odredite završetak ljetnog računanja vremena.

• Time Offset : odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.

Sleep Timer

Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E . Da biste otkazali

Sleep Timer , odaberite Off .

Power On Delay

Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).

123

Auto Source Switching

MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

PC

HDMI

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.

Auto Source Switching

Kada je funkcija Auto Source Switching On , izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.

Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.

Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.

Primary Source Recovery

Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.

Primary Source

Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Secondary Source

Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.

124

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Power On

Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.

• Off / On

Max. Power Saving

Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.

• Off / On

Standby Control

Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

• Auto

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.

Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.

• Off

Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.

― Ako se prikazuje poruka No Signal , a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.

― Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off , poruka No Signal neće se prikazati.

Ako je to slučaj, postavite mogućnost No Signal Message na On .

• On

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

125

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Power Button

Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.

• Power on only : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.

• Power on and off : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.

Network Standby

Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.

• Off / On

126

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Energy Saving

Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.

• Off / Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.

• Off / On

No Signal Power Off

Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.

― Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.

Auto Power Off

Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

127

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

System

Temperature Control 77

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.

Zadana je temperatura 77 C.

Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).

― Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

128

Device Manager

MENU m → System → Device Manager → ENTER E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte mogućnosti za vanjske ulazne uređaje priključene na proizvod.

Keyboard Settings

Konfigurirajte postavke priključka tipkovnice ili mogućnosti priključene tipkovnice.

Select Keyboard

Odaberite tipkovnicu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tipkovnica.

― Možete koristiti samo jednu priključenu tipkovnicu.

Keyboard Options

― Ovisno o državi.

Keyboard Language

Odredite jezik unosa podataka putem tipkovnice.

Keyboard type

Odredite vrstu tipkovnice.

Switch Input Language

Konfigurirajte kombinaciju tipki za promjenu jezika unosa podataka.

129

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Mouse Settings

Select Mouse

Konfigurirajte postavke priključka miša ili mogućnosti većeg broja priključenih miševa.

― Od svih priključenih miševa, može se upotrebljavati samo jedan miš.

Mouse Options

― Ovisno o državi.

Primary Button

Odaberite tipku na mišu za osnovne funkcije (klikanje i unos).

Pointer Speed

Odaberite brzinu kretanja pokazivača miša.

130

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pointer Settings

Odredite veličinu pokazivača, njegovu brzinu pomicanja i oblik.

Pointer Size

Odredite veličinu pokazivača.

• Small / Medium / Large / Extra Large

Pointer Speed

Odredite brzinu pomicanja pokazivača. Veća brzina pomicanja znači i veću osjetljivost pokazivača.

• Slow / Standard / Fast

Pointer Shape

Odredite oblik pokazivača.

• Image 1 ~ Image 10

131

Play via

MENU m → System → Play via → ENTER E

System

Play via MagicInfo

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

System

Change PIN

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite odgovarajući način Play via , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.

• MagicInfo / URL Launcher

Pojavit će se zaslon Change PIN .

Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN . Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak Confirm New PIN .

Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close . Proizvod je upamtio vaš novi PIN.

― Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0

― Upotrijebite daljinski upravljač za unos lozinke.

132

General

MENU m → System → General → ENTER E

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

On

Off

On

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Security

― Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN .

Safety Lock

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

• Off / On

Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK .

Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK , a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).

― Upotrijebite daljinski upravljač za unos lozinke.

Button Lock

Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.

Ako je Button Lock postavljeno na On , proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.

• Off / On

USB Auto Play Lock

Zaključajte USB memorijske uređaje kako biste spriječili njihovo automatsko otkrivanje.

• Off / On

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise . Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

• Off / On

― Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise .

― Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

133

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

Off

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

― Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumba na proizvodu.

― Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj

Anynet+.

― Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.

― Kada ste u načinu rada PIP , Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

― Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.

Izbornik Anynet+

Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.

― Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.

Izbornik Anynet+

View PC

Select Device

(naziv_uređaja) MENU

(naziv_uređaja) Tools

(naziv_uređaja) Title Menu

Opis

Mijenja način rada Anynet+ u PC .

Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.

Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.

Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

134

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

No

Auto Turn Off

Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi ( Off ) kada se proizvod isključi.

• No / Yes

― Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes , pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.

― O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.

Search for Devices

Prebacivanje između uređaja Anynet+

1

Pritisnite gumb TOOLS , pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC) , a zatim pritisnite E .

2

Odaberite Select Device , a zatim pritisnite gumb E .

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.

3

Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb E . Možete se prebaciti na odabrani uređaj.

― Izbornik Select Device pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System .

― Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.

― Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju Anynet+ .

― Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Search for Devices .

135

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+

Problem

Anynet+ ne funkcionira.

Moguće rješenje

• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.

• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)

• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.

• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

Želim pokrenuti Anynet+.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Poruka Disconnecting Anynet+ device ...

pojavljuje se na zaslonu.

• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.

• Odaberite View PC na izborniku Anynet+ .

• Ako upotrebljavate daljinski upravljač, pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču i odaberite uređaj koji nije Anynet+ uređaj.

• Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.

• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.

Uređaj Anynet+ se ne reproducira.

• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.

136

Problem

Povezani se uređaj ne prikazuje.

Moguće rješenje

• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.

137

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.

• Off / On

DivX ® Video On Demand

Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.

Ako se povežete s web-mjestom Ⓡ i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu videozapisa na zahtjev (VOD).

Dodatne informacije o rješenju DivX Ⓡ VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".

Game Mode

Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

• Off / On

― Mjere opreza i ograničenja za Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Game Mode na Off .

138

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

System

Reset System

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.

139

Poglavlje 12

Podrška

Ako upotrebljavajte način kontrole dodirnog zaslona, dodirnite i držite prst na zaslonu dok je proizvod uključen. Na prikazanom izborniku administratora odaberite Menu .

Current version : to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

― Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

― Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

Update now

Nadogradite softver na najnoviju verziju.

Auto update

Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

― Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version .

140

Go to Home

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Clone Product

Picture Mode

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pojedinosti o stavkama podizbornika potražite u poglavlju "Značajka Početni zaslon".

Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.

Player

Pretražujte ili gledajte kanale ili sadržaje koji su pohranjeni na uređajima.

― Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.

Schedule

Rasporedite sadržaje na lokalnim kanalima ili uredite pohranjene kanale.

Template

Odaberite predložak kako biste stvorili sadržaj.

Clone Product

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

ID Settings

Dodijelite ID broj uređaju.

Pritisnite u / d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E .

141

Video Wall

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Network Status

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

Picture Mode

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

On/Off Timer

― Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

Ticker

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

More settings

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

142

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Support

Reset All

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

143

Poglavlje 13

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu.

Reproducirajte različite sadržaje na sljedeće načine.

• Korištenje USB uređaja: Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe s USB uređaja.

• Povezivanje uređaja za pohranjivanje: Reproducirajte sadržaj spremljen na uređaju za pohranjivanje poput pametnog telefona, kamere, računala i usluge u oblaku.

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Oprez

• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.

Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.

• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.

• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće pročitati.

• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.

Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.

• USB HDD veći od 2TB nije podržan.

144

Uređaji kompatibilni s aplikacijom za reprodukciju medijskih sadržaja

• Neki modeli USB digitalnih kamera, pametnih telefona i audio uređaja možda neće biti kompatibilni s proizvodom.

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja kompatibilna je samo s uređajima USB MSC.

• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.

Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)

Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.

• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.

• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.

• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.

• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time .

• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.

Datotečni sustav i oblici

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.

• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja podržava sekvencijalni JPEG format.

Ne podržava progresivni JPEG oblik.

• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.

• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.

• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format.

.

• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.

• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.

• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.

Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.

145

Preporučuje se da koristite USB HDD s prilagodnikom napajanja.

Preporučujemo da USB uređaj uklonite pomoću funkcije Disconnect USB

Device .

Korištenje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja

1

Uključite proizvod.

2

Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.

― Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.

― Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.

Uklanjanje USB uređaja

Uklanjanje USB uređaja iz Source

1

Ako upotrebljavate daljinski upravljač, pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

- SOURCE → Source

Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, povežite vanjski uređaj. Zatim, dodirnite i držite zaslon dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

- Izbornik administratora → Source → Source

2 Odaberite USB u postavci Source . Na zaslonu Source , pritisnite TOOLS na daljinskom upravljaču ili dodirnite Options u gornjem desnom dijelu zaslona.

3 Odaberite Disconnect USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.

146

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/mobilnog uređaja

Odobravanje povezivanja s računalom/mobilnim uređajem

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na računalu ili mobilnom uređaju.

Kako biste na proizvodu reproducirali sadržaj s računala ili mobilnog uređaja, povezivanje s računalom ili mobilnim uređajem mora biti odobreno.

― Funkcija reprodukcije medijskih sadržaja dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogućuje pretraživanje medijskog sadržaja i upravljanje reprodukcijom sadržaja s proizvoda nakon priključivanja računala ili mobilnog uređaja na proizvod.

1

Ako upotrebljavate daljinski upravljač, pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

- SOURCE → Source

Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, povežite vanjski uređaj. Zatim, dodirnite i držite zaslon dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

- Izbornik administratora → Source → Source

2

Odaberite Network u postavci Source . Prikazat će se izbornik Network Device .

3

Na zaslonu odaberite Options , a zatim Multimedia Device Settings . Prikazat će se popis uređaja priključenih na proizvod.

4

Odaberite uređaj i odobrite njegovo povezivanje. Reprodukcija je dostupna samo na uređajima za koje je odobreno povezivanje.

― Pri slanju zahtjeva za reprodukciju medijskog sadržaja s računala ili mobilnog uređaja prikazuje se odzivnik s pitanjem je li dozvoljeno povezivanje s proizvodom.

Nakon odgovora na odzivnik povežite uređaje.

― Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku Network Settings .

― Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.

Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.

(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,

111.222.333.***)

147

U slučaju spajanja na kućnu mrežu (DLNA)

Reproducirajte sadržaje na uređaju spojenom na kućnu mrežu.

― Reprodukcija medijskih sadržaja pomoću DLNA poslužitelja koji ne proizvodi Samsung može prouzročiti probleme kompatibilnosti.

― Reprodukcija nekih medijskih sadržaja dijeljenih s računalom ili mobilnim uređajem možda neće biti moguća, ovisno o vrsti šifriranja ili formatu datoteka sadržaja. Neke funkcije možda neće biti dostupne.

― Medijski sadržaji možda se neće pravilno prikazivati ako je mreža zagušena. Ako se to dogodi, upotrijebite USB uređaj.

1

Ako upotrebljavate daljinski upravljač, pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

- SOURCE → Source

Ako upotrebljavate način kontrole dodirnog zaslona, povežite vanjski uređaj. Zatim, dodirnite i držite zaslon dok je proizvod uključen za prikaz izbornika administratora. Odaberite Source iz izbornika administratora.

- Izbornik administratora → Source → Source

2

Odaberite Network u postavci Source . Prikazat će se izbornik Network Device .

3

Odaberite uređaj spojen putem kućne mreže (DLNA). Prikazat će se popis datoteka i mapa koje se dijele s odabranim uređajem.

4

Na popisu odaberite medijski sadržaj za reprodukciju. Reproducirajte odabrani medijski sadržaj.

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

SOURCE → Source → USB

Stranica s popisom medijskih sadržaja na uređaju za pohranu omogućuje sljedeće funkcije.

• Sort by

Promijenite raspored popisa medijskih sadržaja u odabranom formatu datoteka u željenom načinu pregleda.

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

• Filter

Među medijskim sadržajima, primjerice Photos , Videos i Music , koji je spremljen na uređaju za pohranjivanje, pregledajte datoteke samo u željenom formatu.

• Options

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

148

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Naziv mogućnosti Operacije

Slide Show Pokrenite niz slajdova.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na

Folder .

Encoding Odaberite jezik šifriranja ako vam se čini da je naslov medijskog sadržaja oštećen.

Rename Playlist

Delete Playlist

Preimenujte popis za reprodukciju.

Izbrišite popis za reprodukciju.

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Dodajte datoteke na popis za reprodukciju ili stvorite novi popis za reprodukciju.

Odaberite i reproducirajte željene sadržaje s popisa medijskih sadržaja.

Pošaljite medijski sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Odaberite indeks za praktično smještanje medijskih sadržaja ako na uređaju za pohranjivanje ima puno sadržaja.

― Dostupni indeksi uključuju datume i brojčano-slovne znakove.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na

Folder .

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

149

Pritiskom na gumb INFO dok je naziv uređaja odabran prikazat će se informacije o tom uređaju.

Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka odabrana prikazat će se informacije o toj datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pokrenite ili zaustavite niz slajdova. Pomoću niza slajdova moguća reprodukcija svih fotografija u mapi.

• Previous / Next

Pregledajte sljedeću ili prethodnu sliku.

• Settings

Naziv mogućnosti

Slideshow Settings

Operacije

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Sound Mode

Select Speakers

Send

Information

Speed : Promijenite brzinu prikaza niza slajdova.

Effects : Primijenite prijelazne efekte između fotografija.

Okrećite fotografije.

Zumirajte fotografije do 4x.

Promijenite Picture Mode .

Reproducirajte pozadinsku glazbu tijekom pregleda fotografija.

― Glazbena datoteka mora biti spremljena na istom uređaju.

― Mini Player prikazuje se tijekom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ). Pomoću aplikacije Mini Player pauzirajte glazbu koja se trenutačno reproducira ili prebacite na neku drugu glazbu.

Promijenite Sound Mode .

― Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ).

Odaberite zvučnik za reprodukciju pozadinske glazbe ( Background Music ).

― Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ).

Pošaljite otvorene fotografije na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Pregledajte informacije o datoteci.

150

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb

RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pauziranje ili reprodukcija videozapisa.

U načinu pauziranja dostupne su sljedeće funkcije. Napomena: zvuk se ne može čuti u načinu pauziranja.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte videozapis ili ga premotajte brzo prema naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste vratili brzinu reprodukcije na izvornu brzinu, odaberite ∂ .

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodni videozapis, dvaput odaberite  . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačni će se videozapis reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeći videozapis, odaberite ‚ .

• Settings

Naziv mogućnosti

Select Scene

Repeat

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Operacije

Thumbnails : odaberite scenu i reproducirajte videozapis iz scene.

― Thumbnails nije dostupno ako 1) minijatura videozapisa nije još izvedena, 2) videozapis sadrži samo audiosignal ili 3) vrijeme reprodukcije videozapisa kraće je od 60 sekundi.

Chapter Titles : odaberite i reproducirajte neki drugi videozapis pohranjen u istoj mapi.

Time Bar : klikom gumba l i r možete skenirati datoteku u vremenskim razmacima u trajanju od

10 sekundi ili unijeti neku vremensku vrijednost za preskakanje na određeni dio videozapisa.

Konfigurirajte Repeat .

Off

Repeat One : Reproducirajte trenutačni videozapis nekoliko puta uzastopce.

Repeat All : Reproducirajte sve videozapise u mapi nekoliko puta uzastopce.

Okrećite sliku.

Promijenite veličinu zaslona ( Picture Size ). Podržane veličine zapisa ovise o slici.

Promijenite Picture Mode .

Promijenite Sound Mode .

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda.

Reproducirajte videozapis na željenom jeziku. Ova se funkcija aktivira prilikom reprodukcije datoteke koja podržava više audioformata.

Pregledajte informacije o datoteci.

151

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

• Pause / Play

Pauzirajte ili reproducirajte glazbu.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte glazbene datoteke ili ih premotajte brzo naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite ∂ .

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite  . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačna će se glazbena datoteka reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeću glazbenu datoteku, odaberite ‚ .

• Repeat

Konfigurirajte način Repeat . Mogućnost Repeat One reproducira trenutačnu glazbenu datoteku više puta uzastopce. Mogućnost Repeat All reproducira sve datoteke u mapi više puta uzastopce.

• Shuffle

Omogućite ili onemogućite način reprodukcije uz miješanje datoteka.

• Select Speakers

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda.

• Sound Mode

Promijenite Sound Mode .

152

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

Podnaslov

Vanjska

• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub ili .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Interna

• Xsub

Spremnik: AVI

• SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• SubRip

Spremnik: MKV

• tekst kodiran na MPEG-4

Spremnik: MP4

Podržane razlučivosti slika

Datotečni nastavak

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Vrsta

JPEG

PNG

BMP

MPO

Rezolucija

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

153

Podržani oblici glazbenih datoteka

Datotečni nastavak

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Vrsta

MPEG

MPEG4

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Komentari

Funkcija Seek (jump) nije podržana.

Podržava do dva kanala

Podržani formati videozapisa

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore navedenoj tablici.

• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.

• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".

• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Dekoder videosignala

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

GMC 2 i više nije podržan.

Podržava samo BD MVC Spec.

Dekoder audiosignala

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.

WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.

154

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Datotečni nastavak

Spremnik

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

WebM

Videokodek

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Rezolucija Broj sličica

(fps)

1920 x 1080 6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

155

Poglavlje 14

Vodič za rješavanje problema

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka No Signal , proizvod funkcionira normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

156

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Kad računalo nije povezano, u odjeljku

PC .

Source prikazano je

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

No Signal se prikazuje na zaslonu.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Not Optimum Mode je prikazan.

Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.

157

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Prilagodite Coarse i Fine .

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Prilagodite Brightness i Contrast .

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space .

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do

1 sekunde.

Proizvod će se automatski isključiti.

Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.

Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance .

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off .

Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.

Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.

Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.

Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.

158

Problem sa zaslonom

Prikaz na zaslonu nije dobar.

Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.

Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.

Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).

Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.

Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.

Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.

Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je proizvod neispravan.

Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.

Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode , Colour , Brightness i

Sharpness .

Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving .

Vratite postavke zaslona na zadane.

Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit , promijenite je na 16:9 .

Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.

Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.

Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane

HD zaslona.

Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.

Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.

159

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Jačina zvuka je premala.

Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.

Iz zvučnika dopire šum i smetnje.

Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.

Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene postavke

Sound Mode .

Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.

Provjerite jačinu zvuka.

Podešavanje jačine zvuka.

Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.

Korištenje uređaja koji je izvor signala

• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.

• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala

(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).

Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.

Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.

Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.

Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.

Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.

Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.

Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).

Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.

Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala ne utječu na postavke internog zvučnika proizvoda.

160

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Problemi s dodirnom funkcijom

Dodirna funkcija ne funkcionira.

Dodirna funkcija ne funkcionira pravilno u nekom programu.

Program ne funkcionira pravilno.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

Zaslon dodirujte isključivo prstom.

Provjerite nisu li zaslon ili prst mokri.

Ne dodirujte rukavicama ni prljavim prstima.

Ako neki program za Windows ili Mac koji se ne isporučuje s monitorima tvrtke Samsung ili neki program instaliran na računalo ne funkcionira pravilno, obratite se proizvođaču softvera.

161

Ostali problemi

Proizvod ima miris plastike.

Povremeno nestaje zvuka ili slike.

Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.

Izbornik PIP nije dostupan.

Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje se poruka The defined resolution is not supported.

.

U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je priključen DVI-HDMI kabel.

HDMI Black Level s izlazom YCbCr.

ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju

U načinu rada HDMI nema zvuka.

Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.

Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.

Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.

Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.

Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.

Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u odjeljku Source .

Poruka The defined resolution is not supported.

prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.

Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.

DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.

Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju zvuka.

Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.

Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.

Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.

PC

DVI PC

Izvor zvuka

Automatski

Audioulaz (stereo priključci )

Način rada

Postavke računala

Postavke računala

162

Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kolika je minimalna veličina područja dodira?

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Odgovor

Provjerite je li prilikom dodira prstom veličina područja dodira najmanje 8 mm.

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno

→ Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija

→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →

Postavke prikaza i podesite rezoluciju.

• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.

163

Pitanje

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →

Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →

Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →

Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka ploča

→ Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS

SETUP na računalu.

164

Poglavlje 15

Specifikacije

- Veličina

- Područje prikaza

V

O

- Dimenzije (Š x V x D)

D

Općenito

Naziv modela

Zaslon Veličina

Područje prikaza

Dimenzije (Š x V x D)

Težina

Napajanje

Atmosferski uvjeti Rad

Skladištenje

DB22D-T

Klasa 22 (21,5 inča / 54 cm)

476,64 mm (V) x 267,786 mm (O)

507,5 x 311,2 x 59,3 mm

4,4 kg

Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Vlaga : od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Vlaga : od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

V

Š

165

― Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.

Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

― Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

― Ovo je digitalni uređaj klase A.

[ Preporuka ] - samo za EU

• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

• Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-mjestu http://www.samsung.com/displaysolutions; idite na Podrška >

Pretraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.

• Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.

• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

166

Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Način štednje energije ne isključuje uređaj u potpunosti. Za uključivanje zaslona u ovom načinu, kliknite tipkom miša, dodirnite tipku na tipkovnici ili dodirnite bilo koji dio zaslona. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije

Indikator napajanja

Uobičajeni način rada

Nazivna snaga

Isključeno

uobičajeno Maks.

Način rada za uštedu energije

(SOG signal: ne podržava način rada DPM)

Treptanje

Napajanje je isključeno

Uključeno

Potrošnja energije 40 W 30 W 44 W 0,5 W 0,5 W

― Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.

― Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

― Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.)

167

Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Okomita frekvencija

Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

― Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

― Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Naziv modela

Sinkronizacija

Rezolucija

Vodoravna frekvencija

Okomita frekvencija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

DB22D-T

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

28,322

Polaritet

(V/O)

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

168

Rezolucija

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

Polaritet

(V/O)

+/+

-/+

+/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

169

Poglavlje 16

Dodatak

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

― Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

― Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

170

WEEE

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

171

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800

• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine .

• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

Sprečavanje zaostalih slika

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

― Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.

Matrica crne boje

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Zajedni č ka elektroda (ITO)

Filtar boja

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

172

Sprječavanje pojava zaostalih slika

― Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

• Redovita promjena boja

Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)

― Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

― Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

• Redovita promjena boje teksta

Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 3 ]

Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

173

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby

Laboratories.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi [email protected].

174

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i

(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku.

Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način rada ____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka ____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija ____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija ____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog ____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Plug & Play ____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost ____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.

Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih piksela

(okomita rezolucija).

DVD (Digital Versatile Disc) ____ DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

175

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels LED 220 cd/m²
  • Direct-LED BLU 14 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 2 W

Related manuals

advertisement