V teh navodilih za uporabo so podrobni
napotki za uporabo fotoaparata. Prosimo,
da temeljito preberete ta navodila za
uporabo.
Kliknite temo
Pogosta vprašanja
Hitro kazalo
Vsebina
Osnovne funkcije
Napredne funkcije
Možnosti fotografiranja
Predvajanje/urejanje
ES90/ES91
Nastavitve
Dodatki
Kazalo
Zdravstvene in varnostne informacije
Da bi preprečili nevarne situacije in zagotovili najboljše delovanje fotoaparata, morate vedno upoštevati ta opozorila in namige za uporabo.
Fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
Opozorilo – primeri, v katerih lahko poškodujete sebe ali
druge
Fotoaparat in vse dodatke hranite zunaj dosega otrok in živali. Če
pogoltnejo majhne dele, lahko pride do zadušitve ali drugih resnih
poškodb. Premikajoči se deli in dodatki lahko povzročijo tudi
fizične poškodbe.
Fotoaparata ne smete razstavljati ali popravljati sami.
V nasprotnem primeru lahko povzročite električni udar ali
poškodujete fotoaparat.
Fotoaparata ne smete dalj časa izpostavljati neposredni
sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
Fotoaparata ne uporabljajte v bližini vnetljivih ali
eksplozivnih plinov in tekočin.
Daljša izpostavljenost sončni svetlobi ali ekstremnim
temperaturam lahko povzroči trajne poškodbe notranjih
komponent fotoaparata.
To lahko povzroči požar ali eksplozijo.
Vnetljivih sredstev ne smete vstavljati v fotoaparat ali jih
hraniti v bližini fotoaparata.
Fotoaparata ali polnilnika ne pokrivajte z odejami ali
oblačili.
To lahko povzroči požar ali električni udar.
Fotoaparat se lahko pregreje, kar pa lahko poškoduje fotoaparat
ali povzroči požar.
Fotoaparata se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Med nevihto ne držite v roki napajalnega kabla oz. se ne
približujte polnilcu.
To lahko povzroči električni udar.
Preprečite poškodbe vida oseb.
V nasprotnem primeru lahko pride do elektrošoka.
Bliskavice ne uporabljate v neposredni bližini (manj kot 1 m/3
čevlje) ljudi in živali. Če uporabite bliskavico preblizu oči izbrane
osebe, lahko povzročite začasne ali trajne poškodbe vida.
Če pride tekočina ali tuj predmet v vaš fotoaparat, takoj
izklopite vse vire energije, kot sta baterija ali polnilec, in
se nato obrnite na Samsungov servisni center.

1
Zdravstvene in varnostne informacije
Baterije ne smete uporabljati za nenamensko uporabo.
Previdno– primeri, v katerih lahko poškodujete fotoaparat ali
drugo opremo
To lahko povzroči požar ali električni udar.
Bliskavice se ne smete dotikati ob sprožitvi.
Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa,
odstranite baterije.
Bliskavica je ob sprožitvi zelo vroča in lahko povzroči opekline na
vaši koži.
Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma korodirajo in
povzročijo resne okvare fotoaparata.
Kadar uporabljate polnilnik, izklopite fotoaparat, preden
odklopite polnilnik z napajanja.
Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije, ki
jih priporoča proizvajalec. Baterije ne smete poškodovati
ali pregreti.
To lahko povzroči požar ali električni udar.
Ko ne uporabljate polnilnikov, jih odklopite iz vira
napajanja.
To lahko povzroči požar ali telesne poškodbe.
Uporabljajte le baterije in polnilnike, ki jih je odobril
Samsung.
Če tega ne storite, lahko pride do požara ali električnega udara.
Za polnjenje baterije ne uporabljajte poškodovanega
napajalnega kabla, vtiča ali razmajane vtičnice.
●●Uporaba nepooblaščenih baterij, polnilcev, kablov ali
pripomočkov lahko povzroči eksplozijo baterije, poškodbe
vašega fotoaparata ali celo telesne poškodbe.
●●Samsung ne odgovarja za poškodbe fotoaparata ali telesne
poškodbe, ki jih lahko povzroči uporaba neodobrenih baterij,
polnilcev, kablov ali pripomočkov.
To lahko povzroči požar ali električni udar.
Polnilnik ne sme priti v stik s poloma +/- na bateriji.
To lahko povzroči požar ali električni udar.

2
Zdravstvene in varnostne informacije
Z deli fotoaparata ne smete ravnati s silo ali nanje
pritiskati.
Pred uporabo preverite, ali fotoaparat deluje pravilno.
To lahko povzroči okvaro vašega fotoaparata.
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov ali
škodo, ki je posledica okvare fotoaparata ali nepravilne uporabe.
Bodite previdni kadar povezujete kable ali adapterje in
vstavljate baterije in pomnilniške kartice.
Konec kabla s puščično oznako (
fotoaparat.
Če povezujete priključke na silo, nepravilno priključujete kable
ali neustrezno vstavljate baterije ter pomnilniške kartice, lahko
poškodujete vrata, priključke in dodatke.
Če je kabel obrnjen, lahko poškoduje vaše datoteke. Proizvajalec
ne odgovarja za izgubo podatkov.
Kartice z magnetnimi trakovi hranite stran od etuija
fotoaparata.
Podatki na kartici so lahko poškodovani ali izbrisani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika, baterije
ali pomnilniške kartice.
To lahko povzroči električni udar, okvaro kamere ali požar.

3
) morate vstaviti v
Struktura navodil za uporabo
Osnovne funkcije
Podatki o avtorskih pravicah
11
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih
funkcijah fotografiranja.
●●Microsoft Windows in logotip Windows sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
●●Mac je zaščitena blagovna znamka družbe Apple
Corporation.
●●microSD™, microSDHC™ so zaščitene blagovne
znamke družbe SD Association.
●●Blagovne znamke in blagovna imena, uporabljena v teh
navodilih, so last njihovih lastnikov.
Napredne funkcije
26
Naučite se izbrati pravi način za fotografiranje ter
posneti video posnetek ali zvočno beležko.
Možnosti fotografiranja
37
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu
za fotografiranje.
●●Tehnični podatki fotoaparata ali vsebina teh navodil
za uporabo se lahko spremeni brez predhodnega
obvestila zaradi nadgradnje funkcij fotoaparata.
●●Fotoaparat uporabljajte razumno in v skladu z vsemi
zakoni in predpisi glede njegove uporabe.
●●Nobenega dela teh navodil ne smete ponovno
uporabljati ali oddajati brez predhodnega dovoljenja.
Predvajanje/urejanje
55
Naučite se, kako predvajati fotografije, video
posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali
video posnetke. Naučili se boste tudi, kako povezati
fotoaparat z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali
televizorjem.
Nastavitve
76
Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.
Dodatki
Več informacij najdete tudi v sporočilih o napakah,
tehničnih podatkih in napotkih za vzdrževanje.

4
82
Ikone, uporabljene v tem priročniku
Oznake, uporabljene v tem priročniku
Način za fotografiranje
Ikona Funkcija
Oznaka
Dodatne informacije
Smart Auto (Pametno samodejno)
Varnostna opozorila in ukrepi
Program (Program)
DIS (Digitalna stabilizacija slike)
Scene (Scena)
Movie (Video posnetek)
Ikone načina fotografiranja
Te ikone prikazujejo, katere funkcije so na voljo v ustreznih
morda ne podpira funkcij za vse prizore.
načinih. Način
[ ]
Gumbi fotoaparata; na primer: [Sprožilec] predstavlja gumb
sprožilca.
( )
Številka strani, na kateri so sorodne informacije
→
Zaporedje možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo
koraka. Primer: izbira možnosti Shooting (Fotografiranje) →
White Balance (Ravnovesje beline) pomeni najprej izbiro
možnosti za Shooting (Fotografiranje) in nato izbiro možnosti
White Balance (Ravnovesje beline).
*
Opomba
Krajšave, uporabljene v teh navodilih
Primer:
Na voljo v
načinih Program,
DIS(Digitalna
stabilizacija slike),
in Movie (Video
posnetek)

5
Krajšava
Razlaga
ACB
Auto Contrast Balance (Samodejna nastavitev kontrasta)
AEB
Auto Exposure Bracket
(Kadriranje s samodejno osvetlitvijo)
AF
Auto Focus (Samodejna izostritev)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF
Digital Print Order Format
(Digitalni format naročila za tiskanje)
EV
Exposure Value (Vrednost osvetlitve)
ISO
International Organization for Standardization
(Mednarodna organizacija za standardizacijo)
WB
White Balance (Nastavitev beline)
Izrazi, uporabljeni v tem priročniku
Pritiskanje sprožilca
Osvetlitev (Svetlost)
●●Pritisnite [Sprožilec] do polovice: pritisnite sprožilec do
polovice.
●●Pritisnite [Sprožilec]: pritisnite sprožilec do konca.
Osvetlitev določi količino svetlobe, ki vstopi v fotoaparat.
Osvetlitev lahko spreminjate s časom osvetlitve, vrednostjo
zaslonke in občutljivostjo filma ISO. S spreminjanjem osvetlitve
postanejo fotografije temnejše ali svetlejše.
Običajna osvetlitev
Pritisnite [Sprožilec] do polovice
Pritisnite [Sprožilec]
Motiv, ozadje in kompozicija
●●Motiv: glavni motiv prizora, kot npr. oseba, žival ali tihožitje.
●●Ozadje: predmeti okoli motiva.
●●Kompozicija: kombinacija motiva in ozadja.

Ozadje
Kompozicija
Motiv

6
Prevelika osvetlitev (presvetlo)
Pogosta vprašanja
Dobite lahko odgovore na pogosta vprašanja. Rešite težave z nastavitvijo možnosti fotografiranja.
Oči osebe so rdeče.
To povzroča odbijanje svetlobe bliskavice.
Red-eye (Učinek rdečih oči) ali
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
●● Bliskavico nastavite na
rdečih oči). (str. 41)
●● Če ste fotografijo že posneli, v meniju za urejanje izberite
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
rdečih oči). (str. 66)
Na fotografijah so
madeži prahu.
Prah v zraku se lahko pojavi na fotografijah, ko uporabite bliskavico.
●● Izklopite bliskavico ali ne fotografirajte v prašnih prostorih.
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 42)
Fotografije so
zamegljene.
Razlog za to so lahko slabi svetlobni pogoji ali nepravilno držanje fotoaparata.
●● Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da je motiv zagotovo izostren. (str. 24)
. (str. 30)
●● Uporabite način
Fotografije so lahko
zamegljene, če
fotografirate ponoči.
Fotoaparat poskuša zajeti čim več svetlobe, zato podaljša čas osvetlitve.
Fotoaparat je zato težko držati pri miru in lahko pride do tresenja.
●● Vklopite bliskavico. (str. 41)
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 42)
●● Če želite preprečiti tresenje fotoaparata, uporabite stojalo.
izberite
Night (Noč). (str. 33)
●● V načinu
Motivi so pretemni,
ker so osvetljeni od
zadaj.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je med
svetlimi in temnimi območji velik kontrast, je motiv na fotografiji lahko zasenčen.
●● Izogibajte se fotografiranju, ko je sonce za motivom.
izberite
Backlight (Osvetlitev od zadaj). (str. 31)
●● V načinu
●● Nastavite možnost bliskavice na Fill in (Dosvetlitev). (str. 41)
●● Nastavite možnost za Samodejno nastavitev kontrasta (ACB). (str. 49)
●● Prilagodite osvetlitev. (str. 49)
Spot (Točkovno). (str. 50)
●● Če je svetel motiv na sredini kadra, nastavite merjenje na

7
Hitro kazalo
Fotografiranje besedil, žuželk in rož
Fotografiranje ljudi
●●
način > Beauty Shot (Lepotni posnetek)  31
●●
način > Portrait (Portret)  31
●● Red-eye (Rdeče oči), Red-eye Fix (Odstranjevanje
rdečih oči) (za preprečevanje ali odstranjevanje učinka
rdečih oči)  41
●● Face Detection (Zaznavanje obraza)  46
●●
●● M
acro (Makro), Auto Macro (Samodejni makro) (za
posnetke od blizu)  43
●● White Balance (Ravnovesje beline) (za spremembo
barvnega tona)  50
Fotografiranje ponoči ali v temi
●●
●●
način > Night (Noč)  33
način > Sunset (Sončni zahod), Dawn (Zora),
Fireworks (Ognjemet)  31
●● Možnosti bliskavice  41
●● Občutljivost ISO (nastavljanje občutljivosti na svetlobo)
 42
način > Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo)
 31
Prilagajanje osvetlitve (svetlost)
●● EV (Vrednost osvetlitve) (za prilagoditev osvetlitve)  49
●● ACB (Samodejna nastavitev kontrasta) (za dosvetlitev
motiva pri svetlem ozadju)  49
●● Metering (Merjenje)  50
●● AEB (Samodejno izenačevanje izpostavljenosti)
(za zajem treh fotografij istega prizora z različnimi
osvetlitvami)  52
Fotografiranje gibanja
●● Continuous (Neprekinjeno), Motion Capture (Zajemanje
gibanja)  52
Dodajanje različnih učinkov
●● Slogi fotografij (za dodajanje odtenkov)  53
●● Prilagoditev slike (za prilagajanje saturation (nasičenosti
barv), ostrine in kontrasta) 54
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
●●
način 30

8
●● Ogled datotek po kategorijah
v pametnem albumu  57
●● Brisanje vseh datotek na
pomnilniški kartici  60
●● Ogled datotek v obliki
diaprojekcije  61
●● Ogled datotek na
TV-sprejemniku  68
●● Povezovanje fotoaparata z
računalnikom  69
●● Prilagajanje zvoka in
glasnosti  78
●● Prilagajanje svetlosti zaslona
 78
●● Spreminjanje jezika na
zaslonu  79
●● Nastavitev datuma in ure  79
●● Formatiranje pomnilniške
kartice  79
●● Preden se obrnete na servisni
center  92
Vsebina
Snemanje zvočnih beležk ................................................. 36
Snemanje zvočne beležke . ............................................. 36
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ............................... 36
Osnovne funkcije . ................................................................... 11
Vsebina paketa ................................................................... 12
Deli fotoaparata .................................................................. 13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice ..................... 15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata ........................... 16
Polnjenje baterije ............................................................. 16
Vklop fotoaparata ............................................................ 16
Prve nastavitve . ................................................................. 17
Pomen ikon . ....................................................................... 18
Izbiranje možnosti . ............................................................ 19
Nastavljanje zaslona in zvoka .......................................... 21
Spreminjanje vrste zaslona ............................................. 21
Nastavitev zvoka ............................................................. 21
Fotografiranje ..................................................................... 22
povečevanje .................................................................... 23
Namigi za jasne fotografije ............................................... 24
Možnosti fotografiranja ........................................................... 37
Izbiranje ločljivosti in kakovosti . ..................................... 38
Izbiranje ločljivosti ............................................................ 38
Izbiranje kakovosti slike ................................................... 38
Uporaba samosprožilca .................................................... 39
Fotografiranje v temi ......................................................... 41
Preprečevanje učinka rdečih oči . .................................... 41
Uporaba bliskavice .......................................................... 41
Prilagajanje občutljivosti filma ISO .................................. 42
Spreminjanje načina izostritve ......................................... 43
Uporaba načina makro .................................................... 43
Uporaba samodejne izostritve ......................................... 43
Uporaba sledilne samodejne izostritve ............................ 44
Prilagajanje območja izostritve ........................................ 45
Uporaba zaznavanja obrazov ........................................... 46
Zaznavanje obrazov ........................................................ 46
Fotografiranje avtoportretov ............................................ 47
Fotografiranje nasmeška ................................................. 47
Zaznavanje mežikanja z očmi ......................................... 48
Prilagajanje svetlosti in barv ............................................ 49
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) . ................................. 49
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) ........................ 49
Spreminjanje možnosti merjenja ..................................... 50
Izbiranje nastavitve White Balance (Ravnovesje beline) . ....... 50
Napredne funkcije ................................................................... 26
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno) ...... 27
Uporaba načina Program (Programirano) ...................... 29
Uporaba načina Samodejna izostritev slike ................... 30
Uporaba načina Scena ...................................................... 31
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek) ............ 31
Uporaba vodnika za uokvirjanje ...................................... 32
Uporaba načina Noč ........................................................ 33
Snemanje video posnetka ................................................ 34

9
Vsebina
Nastavitve ................................................................................ 76
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ........................ 52
Izboljševanje fotografij ...................................................... 53
Dodajanje slogov fotografij .............................................. 53
Prilagajanje fotografij ....................................................... 54
Meni nastavitev fotoaparata ............................................. 77
Dostopanje do menija nastavitev . ................................... 77
Zvok ................................................................................. 78
Zaslon .............................................................................. 78
Nastavitve ........................................................................ 79
Predvajanje/urejanje ............................................................... 55
Predvajanje ......................................................................... 56
Vklop načina predvajanja ................................................ 56
Ogled fotografij ................................................................ 60
Predvajanje video posnetka ............................................ 62
Predvajanje zvočnih beležk ............................................. 63
Urejanje fotografije ............................................................ 64
Spreminjanje velikosti fotografij ....................................... 64
Obračanje fotografije ....................................................... 64
Dodajanje slogov fotografij .............................................. 65
Odpravljanje težav pri osvetlitvi ....................................... 66
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) . ........................ 67
Ogled datotek na TV-sprejemniku ................................... 68
Prenos datotek na računalnik z nameščenim
operacijskim sistemom Windows. ................................... 69
Prenos datotek s programom Intelli-studio ...................... 70
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska ........................................................... 72
Odklop fotoaparata (za Windows XP) ............................. 73
Prenos datotek na računalnik Macintosh ....................... 74
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge . ................. 75
Dodatki ..................................................................................... 82
Sporočila o napakah . ........................................................ 83
Vzdrževanje fotoaparata ................................................... 84
Čiščenje fotoaparata . ...................................................... 84
Uporaba in shranjevanje fotoaparata .............................. 85
O pomnilniških karticah ................................................... 86
O bateriji .......................................................................... 88
Preden se obrnete na servisni center ............................. 92
Tehnični podatki fotoaparata ............................................ 95
Slovar .................................................................................. 98
Kazalo . .............................................................................. 102

10
Osnovne funkcije
Poučite se o delih in ikonah fotoaparata ter o osnovnih funkcijah
fotografiranja.
Vsebina paketa … ………………………………
12
Deli fotoaparata … ………………………………
13
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice … …
15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata …………
16
Polnjenje baterije ……………………………… 16
Vklop fotoaparata ……………………………… 16
Prve nastavitve … ………………………………
17
Pomen ikon … ……………………………………
18
Izbiranje možnosti … ……………………………
19
Nastavljanje zaslona in zvoka … ………………
21
Spreminjanje vrste zaslona …………………… 21
Nastavitev zvoka ……………………………… 21
Fotografiranje … …………………………………
22
povečevanje …………………………………… 23
Namigi za jasne fotografije … …………………
24
Vsebina paketa
Preverite, ali so v paketu ti predmeti.
Dodatna oprema
Fotoaparat
Pašček
Baterija za ponovno
polnjenje
Napajalnik/
kabel USB
Etui za fotoaparat
Pomnilniške kartice
Polnilnik za baterijo
Pomnilniška
kartica/Vmesnik za
pomnilniško kartico
Kabel A/V
Kratka navodila
●● Slike se lahko nekoliko razlikujejo od predmetov, ki so priloženi
zraven vašega izdelka.
●● Dodatno opremo, ki jo je odobril Samsung, in je združljiva z vašim
fotoaparatom lahko kupite v servisnem centru oziroma v trgovini, kjer
ste kupili fotoaparat. Samsung ne odgovarja za poškodbe, nastale
zaradi uporabe opreme drugih izvajalcev.
Osnovne funkcije
12
Deli fotoaparata
Pred uporabo se seznanite z deli fotoaparata in njihovimi funkcijami.
Gumb za vklop (POWER)
Zvočnik
Sprožilec
Pomožna lučka za AF/
lučka samosprožilca
Bliskavica
Objektiv
Mikrofon
Nastavek za stojalo
Vrata USB in A/V
Za priključitev kabla
USB in A/V
Pokrov predela za baterijo
Za vstavljanje pomnilniške kartice in baterije
Osnovne funkcije
13
Deli fotoaparata
Gumb za povečavo
●● Povečanje ali pomanjšanje v načinu za
fotografiranje,
Lučka stanja
●● Povečanje dela fotografije ali ogled datotek v obliki
sličic v načinu predvajanja.
●● Utripa: Kadar fotoaparat shranjuje
fotografijo ali videoposnetek ali iz
njega bere računalnik oz. tiskalnik,
kadar slika ni izostrena ali obstajajo
težave s polnjenjem baterije.
●● Prilagajanje glasnosti v načinu predvajanja.
●● Zelená: Kadar se kamera povezuje z
računalnikom ali je izostrena
1
●● Rdeča: Kako napolniti baterijo
2
Zaslon
Gumb
Opis
Za dostop do možnosti ali menijev
V načinu za fotografiranje
Med
nastavljanjem
Spremenite možnosti prikaza Pomik navzgor
Navigacija
Spremenite možnosti makra
Pomik navzdol
Spremenite možnosti
bliskavice
Pomik v levo
Spremenite možnosti
samosprožilca
Pomik v desno
Gumb MODE: Odprite seznam načinov fotografiranja
Ikona
Način
Opis
Smart Auto
Na osnovi zaznane scene (Noč, Portret,
Sončni zahod itd.) fotoaparat samodejno
(Pametno
izbere nastavitve.
samodejno)
Program
(Programirano)
DIS (Digitalna
Fotoparat aktivira možnosti, ki zmanjšajo
stabilizacija slike) tresenje.
Potrdi označeno možnost ali meni.
Predvajanje Za izbiro načina za predvajanje
Funkcija
●● Dostopanje do možnosti v načinu fotografiranja
●● Brisanje datotek v načinu predvajanja
Osnovne funkcije
Nastavite možnosti in posnemite fotografijo.
14
Scene (Scena)
Posnemite fotografijo s prednastavljenimi
možnostmi za posamezno sceno (Pokrajina,
Portret, Gozd itd.).
Movie (Video
posnetek)
Posnamete video posnetek.
Vstavljanje baterije in pomnilniške kartice
Naučite se vstavljanja baterije in dodatne pomnilniške kartice v fotoaparat.
Odstranjevanje baterije in pomnilniške kartice
Kartico nežno pritisnite, da
se sprosti iz fotoaparata, in
jo izvlecite iz reže.
Pomnilniška kartica
Zatič baterije
Pomnilniško kartico vstavite
tako, da so pozlačeni kontakti
obrnjeni navzdol.
Za sprostitev baterije
potisnite zaklep navzdol.
Pomnilniška kartica
Baterija
Baterijo vstavite tako, da logotip
Samsung gleda navzdol.
Uporaba vmesnika za pomnilniško kartico
Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom
pomnilniških kartic, uporabljati mikro pomnilniško
kartico, vstavite kartico v vmesnik.
Baterija
●● Če pomnilniška kartica ni vstavljena, lahko uporabite notranji pomnilnik za
začasno shranjevanje.
●● Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško kartico vstavite
v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in pomnilniško kartico.
Osnovne funkcije
15
Polnjenje baterije in vklop fotoaparata
Polnjenje baterije
Pred prvo uporabo fotoaparata je treba napolniti baterijo. Kabel
USB priključite na napajalnik in nato konec kabla s puščično
oznako ( ) priključite na fotoaparat.
Vklop fotoaparata
Pritisnite [
], da vklopite ali izklopite fotoaparat.
Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni
zaslon. (str. 17)
Vklop fotoaparata v načinu predvajanja
Pritisnite [
Lučka stanja
• Rdeča luč sveti: polnjenje
• Rdeča luč ne sveti: baterija je povsem napolnjena
• Rdeča luč utripa: napaka
]. Fotoaparat se takoj vklopi v načinu za predvajanje.
Če fotoaparat vklopite tako, da pritisnete in držite [
3 sekund, ne proizvaja zvokov.
Osnovne funkcije
16
] približno
Prve nastavitve
Prikaže se začetni nastavitveni zaslon, ki vam omogoča konfiguracijo osnovnih nastavitev fotoaparata.
1 Pritisnite [
].
●● Ko fotoaparat vklopite prvič, se prikaže začetni nastavitveni zaslon.
2 Pritisnite [
] za izbiro možnosti Language in nato [
] ali [
].
6 Pritisnite [
] ali [ ] in izberite Date/Time Set
(Nastavitev datuma/časa), nato pa pritisnite [ ] ali
7
Pritisnite [
Back
pritisnite [
5 Pritisnite [
pritisnite [
Back
Set
] ali [ ] za izbiro jezika in pritisnite [
].
] ali [ ] za pomik na Časovni pas, nato pa
] ali [
].
] ali [
].
8
Pritisnite [
pritisnite [
Set
].
] ali [ ] za nastavitev datuma in časa, nato
] ali [ ] in izberite Date Type (Obliko
].
datuma), nato pa pritisnite [ ] ali [
Language
Time Zone
Date/Time Set
Date Type
].
Time Zone
Back
10
London
DST
: English
: London
: 12/...
9 Pritisnite [
] in izberite časovni pas, nato pa
●● Če želite nastaviti poletni čas, pritisnite [
Back
] za izbiro predmeta.
Language
Time Zone
Date/Time Set
Language
Time Zone
Date/Time Set
Date Type
3 Pritisnite [
4 Pritisnite [
] ali [
Pritisnite [
pritisnite [
: English
: London
YYYY/MM/DD
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
Off
Set
].
] ali [ ] za izbiro oblike datuma in nato
11 Za preklop v način Fotografiranje pritisnite [
Osnovne funkcije
17
].
].
Pomen ikon
Prikazane ikone se spreminjajo glede na izbrani način ali nastavljene možnosti.
A
Ikona
C. Ikone na levi
Opis
Okvir za samodejno izostritev
B
C
A. Podatki
Ikona
Opis
Izbrani način za fotografiranje
Opis
Tresenje fotoaparata
Zaslonka in čas osvetlitve
Razmerje povečave
Počasni zaklop (Dolg čas osvetlitve)
Trenutni datum in čas
Vrednost osvetlitve
Ravnovesje beline
B. Ikone na desni
Ikona
Ikona
Ton obraza
Opis
Ločljivost fotografije
Retuširanje obraza
Ločljivost video posnetka
občutljivost filma ISO
Hitrost snemanja
Slog fotografije
Prilagajanje slike
(ostrina, kontrast, nasičenost)
Utišan zvok (Zoom Mute (Izklop zvoka
med povečavo))
Število fotografij, ki so na voljo
Kakovost fotografije
Snemalni čas, ki je na voljo
Možnost merjenja
Pomnilniška kartica ni vstavljena.
Možnost bliskavice
Vstavljena pomnilniška kartica
Možnost samosprožilca
Vrsta zaporedja
●●
: baterija je povsem
napolnjena
Možnost samodejne izostritve
●●
: baterija je deloma
napolnjena
Zaznavanje obrazov
●●
: baterija je prazna
Zvočna beležka (Vklopljeno)
Osnovne funkcije
18
Izbiranje možnosti
Možnosti lahko izbirate tako,d a pritisnete [
], nato pa uporabite gumbe za navigacijo ([
Do možnosti fotografiranja lahko dostopate tudi s pritiskom na [
možnosti niso na voljo.
], [
], [
]).
], vendar nekatere
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Z gumbi za navigacijo se pomaknite do možnosti ali
Vrnitev v prejšnji meni
Za vrnitev na predhodni meni še enkrat pritisnite [
menija.
].
Če se želite vrniti v način za fotografiranje, pritisnite [Sprožilec] do
polovice.
●● Za pomik gor ali dol pritisnite [
] ali [ ].
●● Za pomik v levo ali desno pritisnite [ ] ali [ ].
3 Pritisnite [
], [
] za potrditev označene možnosti ali menija.
Osnovne funkcije
19
Izbiranje možnosti
Primer: Izbira možnosti ravnovesja beline v načinu
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
] ali [ ] za pomik na Program
2 Pritisnite [
(Programirano) in nato pritisnite [
5 Pritisnite [
] ali [ ] to scroll to White Balance
].
(Razmerje beline), nato pa pritisnite [ ] ali [
].
Photo Size
Quality
EV
ISO
White Balance
Face Detection
Focus Area
Smart Auto
Program
DIS
Scene
Movie
Exit
This mode allows you to directly set various
features for shooting.
3 Pritisnite [
6 Pritisnite [
beline.
].
Back
] ali [
] za pomik na možnost Ravnovesje
Photo Size
Shooting
Quality
Sound
EV
Display
White Balance
Settings
Daylight
ISO
Face Detection
Focus Area
Exit
4 Pritisnite [
Back
Change
] ali [ ] to scroll to Shooting
].
(Fotografiranje), nato pa pritisnite [ ] ali [
7 Pritisnite [
Osnovne funkcije
20
Move
].
Nastavljanje zaslona in zvoka
Naučite se spreminjati osnovni zaslon in nastavitve zvoka.
Spreminjanje vrste zaslona
Nastavitev zvoka
Izberite vrsto zaslona za način fotografiranja ali predvajanja.
Vsaka vrsta prikazuje različne informacije o fotografiranju ali
snemanju.
Nastavite, ali želite, da fotoaparat med delovanjem proizvaja
določen zvok.
Za spremembo vrste zaslona večkrat pritisnite [
1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [
2 Izberite Sound (Zvok) → Beep Sound (Pisk) → eno
].
].
možnost.
Show all photographic
information.
Načini
Možnosti
Opis
Izklopljeno
Fotoaparat ne proizvaja zvokov.
1/2/3
Glede na izbrano možnost fotoaparat odda enega
od treh zvočnih signalov.
Vrste zaslona
●● Prikaži vse informacije o fotografiranju
●● Skrij informacije o fotografiranju, razen
Fotografiranje
razpoložljivega števila fotografij (ali razpoložljivega
časa snemanja) in ikono baterije
Predvajanje
●● Prikažite vse informacije o trenutni fotografiji
●● Skrijte vse informacije o trenutni datoteki
●● Prikažite informacije o trenutni datoteki, z izjemo
nastavitev in datuma fotografiranja
Osnovne funkcije
21
Fotografiranje
Več o osnovnih dejanjih za preprosto in hitro fotografiranje v načinu Pametno samodejno.
].
1 V načinu za fotografiranje pritisnite [
Pritisnite
[
]
ali
[
]
za
pomik
na
Smart
Auto
2
(Pametno samodejno), nato pa pritisnite [
4 Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri
motiv.
●● Če se na zaslonu prikaže zeleni okvir, je motiv izostren.
●● Če je okvir obarvan rdeče, pomeni, da motiv ni izostren.
].
Smart Auto
Program
DIS
Scene
Movie
This mode recognizes the scene
automatically.
3 Ujemite motiv v okvir.
5 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Za napotke o tem, kako posneti bolj jasne fotografije, glejte stran 24.
Osnovne funkcije
22
Fotografiranje
povečevanje
Digitalna povečava
S prilagoditvijo povečave lahko posnamete fotografije od blizu.
Fotoaparat ima 5X optični in 3X digitalni zoom. Če uporabljate
oba, je povečava 15-kratna.
Če je indikator povečave v digitalnem obsegu, fotoaparat
uporablja digitalno povečavo. Če je bila fotografija posneta v
območju digitalne povečave, bo morda slabše kakovosti.
Potisnite [Zoom] v desno, da povečate svoj motiv. Če ga želite
pomanjšati, potisnite [Zoom] v levo.
Optično območje
Indikator za povečavo
Digitalno območje
●● Digitalna povečava ni na voljo z možnostmi Face Detection
(Zaznavanje obraza) in Tracking AF (AF za sledenje).
●● Če posnamete fotografijo z digitalno povečavo, je lahko kakovost
fotografije slabša.
Razmerje povečave
Pomanjšava
Povečava
●● Če je izostritev nastavljena na Macro (Makro), povečava ni na voljo.
●● Razmerje povečave, ki se prikaže na zaslonu, se nelinearno
spremeni in se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega razmerja
povečave.
Osnovne funkcije
23
Namigi za jasne fotografije
Zmanjševanje tresenja fotoaparata
Pravilno držanje fotoaparata
Preverite, ali je kaj na
poti objektiva.
●● Izberite način
za digitalno izravnavo tresenja
fotoaparata. (str. 30)
Ko se prikaže
Pritisnite sprožilec do polovice

Pritisnite [Sprožilec] do polovice
in prilagodite izostritev. Fotoaparat
samodejno prilagodi izostritev in
osvetlitev.
Tresenje fotoaparata
Fotoaparat samodejno nastavi
vrednost zaslonke in hitrost sprožilca.
Okvir izostritve
●● Pritisnite [Sprožilec] za
fotografiranje, če je izostreni kader v
zeleni barvi.
●● Če je okvir izostritve obarvan
rdeče, spremenite kompozicijo
in ponovno do polovice pritisnite
[Sprožilec].
Pri fotografiranju v temi bliskavice ne nastavite na
Slow Sync (Počasna sinhronizacija) ali Off (Izklopljeno). Zaslonka
ostane odprta dalj časa in fotoaparat bo morda teže držati pri miru.
●● Uporabite stojalo ali nastavite bliskavico na Fill in (Dosvetlitev).
(str. 41)
●● Nastavite občutljivost filma ISO. (str. 42)
Osnovne funkcije
24
Kako preprečiti, da motiv ne bi bil izostren
●● Ko fotografirate pri šibki svetlobi
Motiv je morda teže izostriti, ko:
-- je med motivom in ozadjem majhen kontrasta
-----
Vklopite bliskavico.
(str. 41)
(na primer, kadar oseba nosi oblačila, ki so podobna barvi ozadja),
je vir svetlobe za motivom presvetel,
je motiv svetlikajoč ali odsevajoč,
ima motiv vodoravni vzorec, npr. žaluzije,
motiv ni v sredini okvirja.
●● Ko se motivi hitro premikajo
Uporabite funkcijo
neprekinjenega
fotografiranja ali
fotografiranja gibanja.
(str. 52)
Uporabite zaklepanje izostritve
Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri motiv.
Ko je motiv izostren, lahko okvir prestavite, da spremenite
kompozicijo. Ko ste pripravljeni, pritisnite [Sprožilec] in
posnemite fotografijo.
Osnovne funkcije
25
Napredne funkcije
Naučite se izbrati pravi način za fotografiranje ter posneti video
posnetek ali zvočno beležko.
Uporaba načina Smart Auto
(Pametno samodejno) … ………………………
27
Uporaba načina Program (Programirano) … …
29
Uporaba načina Samodejna izostritev slike …
30
Uporaba načina Scena … ………………………
31
Uporaba načina Beauty Shot
(Lepotni posnetek) … ………………………… 31
Uporaba vodnika za uokvirjanje ……………… 32
Uporaba načina Noč … ……………………… 33
Snemanje video posnetka ………………………
34
Snemanje zvočnih beležk ………………………
36
Snemanje zvočne beležke … ………………… 36
Dodajanje zvočne beležke fotografiji ………… 36
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)
V tem načinu fotoaparat samodejno izbere ustrezne nastavitve glede na vrsto scene, ki jo zaznava. Način Pametno samodejno je priročen,
če ne poznate nastavitev fotoaparata za različne scene.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Smart Auto (Pametno samodejno).
3 Ujemite motiv v okvir.
Ikona
Opis
Prikaže se, ko fotografirate portrete z osvetlitvijo od
zadaj.
Prikaže se, ko fotografirate portrete.
●● Fotoaparat samodejno izbere sceno. V zgornjem levem
delu zaslona se prikaže ustrezna ikona za način. Ikone so
navedene spodaj.
Prikaže se, ko fotografirate predmete od blizu.
Prikaže se, ko fotografirate besedilo od blizu.
Prikaže se, ko fotografirate sončni zahod.
Prikaže se, ko fotografirate jasno nebo.
Prikaže se, ko fotografirate gozdnata območja.
Prikaže se, ko fotografirate barvite predmete od blizu.
Prikaže se, ko je fotoaparat stabilen (npr. na stativu)
in je motiv nekaj časa nepremičen. Na voljo je le, če
fotografirate v temi.
Ikona
Prikaže se, ko fotografirate predmete ali osebe, ki se
premikajo.
Opis
Prikaže se, ko fotografirate pokrajino.
Prikaže se, ko fotografirate motiv s svetlim belim
ozadjem.
Prikaže se, ko fotografirate pokrajino ponoči. (Ta
možnost je na voljo le, če je bliskavica izklopljena.)
Prikaže se, ko fotografirate portrete ponoči.
Prikaže se, ko fotografirate pokrajine z osvetlitvijo od
zadaj.
Napredne funkcije
27
Uporaba načina Smart Auto (Pametno samodejno)
4 Pritisnite [Sprožilec] do polovice, da fotoaparat izostri
motiv.
5 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
●● Če fotoaparat ne prepozna ustreznega načina scene, se prikaže
in fotoaparat uporabi privzete nastavitve.
●● Četudi fotoaparat zazna obraz, ne izbere načina za portret, odvisno
od postavitve ali osvetlitve motiva.
●● Fotoaparat glede na pogoje za fotografiranje morda ne bo izbral
pravega scenskega načina. Na to lahko vplivajo dejavniki kot so
tresenje fotoaparata, osvetlitev in razdalja do motiva.
●● Tudi, če uporabljate stativ, fotoaparat morda ne bo zaznal načina,
če se motiv premika.
●● V načinu
fotoaparat porabi več energije, ker pogosto spreminja
nastavitve zaradi izbire ustreznih prizorov.
Napredne funkcije
28
Uporaba načina Program (Programirano)
V načinu Program lahko nastavite različne možnosti, razen časa osvetlitve in vrednosti zaslonke, ki ju fotoaparat nastavi samodejno.
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Program (Programirano).
3 Nastavite možnosti.
].
(Seznam možnosti si lahko ogledate v razdelku »Možnosti
fotografiranja« na strani 37.)
4 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
5 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Napredne funkcije
29
Uporaba načina Samodejna izostritev slike
Zmanjšajte tresenja fotoaparata in preprečite zamegljenost fotografij s funkcijami digitalne stabilizacije slike.
Pred popravkom
Po popravku
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite DIS (Digitalna stabilizacija slike).
3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
4 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
●● Digitalni zoom ne deluje v tem načinu.
●● Če se motiv premika hitro, je fotografija lahko zamegljena.
●● Funkcija DIS morda ne bo delovala v prostoru, kjer je osvetlitev
močnejša od fluorescenčne svetilke.
Napredne funkcije
30
Uporaba načina Scena
Fotografirajte s prednastavljenimi možnostmi za posamezno sceno.
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Scene (Prizor) → prizor.
Uporaba načina Beauty Shot (Lepotni posnetek)
].
Fotografirajte osebo z možnostmi, ki zakrijejo nepravilnosti
obraza.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Scene (Prizor) → Beauty Shot (Lepotni
Beauty Shot
Frame Guide
Night
Portrait
posnetek).
Children
3 Če želite posvetliti ton kože (samo obraz), pritisnite
Landscape
Close Up
] in nato pojdite na 4. korak. Če želite zakriti
[
] in pojdite na
nepravilnosti obraza, pritisnite [
5. korak.
This mode is appropriate for taking pictures
of faces.
●● Če želite izbrati drug način scene, pritisnite [
] ter
izberite Scene (Prizor) → prizor.
●● Za način Lepotni posnetek, glejte »Uporaba načina Lepotni
posnetek« na strani 31.
●● Za način Vodnik za uokvirjanje glejte »Uporaba vodnika za
uokvirjanje« na strani 32.
●● Za način Noč glejte »Uporaba nočnega načina« na strani 33.
4 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Tone (Ton
obraza) → možnost.
●● Če želite, da je ton kože svetlejši, izberite višjo nastavitev.
Level 2
3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
4 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Back
Move
5 Če želite skriti obrazne nepravilnosti, pritisnite [
Napredne funkcije
31
].
Uporaba načina Scena
6 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Retouch
(Retuširanje obraza) → možnost.
●● Če želite skriti več nepravilnosti, izberite višjo nastavitev.
Uporaba vodnika za uokvirjanje
Če želite, da vas fotografira druga oseba, lahko sestavite
kompozicijo scene z vodnikom za uokvirjanje, ki drugi osebi
pokaže del prej sestavljene kompozicije in ji tako pomaga posneti
vašo fotografijo.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Scene
(Prizor)
→
Frame
Guide
(Vodnik za
2
Level 2
uokvirjanje).
Back
Move
3 Postavite motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec].
●● Na desni in levi strani okvirja se pojavijo prosojni vodniki.
7 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
8 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Če boste fotografirali v načinu Lepotni posnetek, se bo razdalja
izostritve nastavila na Auto Macro (Samodejni makro).
Cancel Frame: OK
4 Prosite drugo osebo, da vas fotografira.
●● Ta oseba mora poravnati motiv v okviru s pomočjo vodnikov in
nato pritisniti [Sprožilec] za fotografiranje.
5 Če želite odstraniti vodnike, pritisnite [
Napredne funkcije
32
].
Uporaba načina Scena
3 Izberite vrednost zaslonke ali čas osvetlitve.
Uporaba načina Noč
Z nočnim načinom posnamite fotografijo s prednastavljenimi
možnostmi za nočno fotografiranje. Če želite preprečiti tresenje
fotoaparata, uporabite stojalo.
Auto
Aperture
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Scene
(Prizor)
→
Night
(Noč).
2
3 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
Back
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
4 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Vrednost zaslonke
Čas osvetlitve
Auto
Move
4 Izberite možnost.
●● Če izberete možnost Auto (Samodejno), fotoaparat
samodejno prilagodi vrednost oziroma hitrost zaslonke.
Prilagajanje osvetlitve v načinu Night (Noč)
V načinu Noč lahko uporabite počasno hitrost sprožilca, da
podaljšate čas, preden se sprožilec zapre. Povečajte vrednost
zaslonke, če želite preprečiti preosvetlitev.
].
1 Pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Long Time Shutter
5 Poravnajte motiv v okvir in pritisnite [Sprožilec] do
polovice, da fotoaparat izostri motiv.
6 Pritisnite [Sprožilec] in posnemite fotografijo.
Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite stojalo.
(Dolg čas osvetlitve).
Napredne funkcije
33
Snemanje video posnetka
V načinu snemanja filma lahko prilagodite nastavitve za snemanje videoposnetkov visoke ločljivosti do dolžine 20 minut (videoposnetke
običajne ločljivosti do dveh ur). Fotoaparat shrani posnete videoposnetke kot datoteke MJPEG.
].
5 Pritisnite [
6 Izberite Movie (Video posnetek) → Voice (Zvok) →
●● Nekatere pomnilniške kartice ne podpirajo snemanja v visoki
ločljivosti. V tem primeru nastavite nižjo ločljivost.
●● Pomnilniške kartice s počasno hitrostjo zapisovanja ne bodo
podpirale video posnetkov visoke ločljivosti in hitrosti. Če želite
posneti video posnetke visoke ločljivosti ali hitrosti, uporabite
pomnilniške kartice z večjo hitrostjo zapisovanja.
možnost zvoka.
Možnost
Opis
On (Vklopljeno): Posnemite video posnetek z zvokom.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Movie
(Video
posnetek).
2
].
3 Pritisnite [
Izberite
Movie
(Video
posnetek) → Frame Rate (Hitrost
4
posnetka) → hitrost posnetka (število kadrov na sekundo).
●● Če povečate hitrost osveževanja, je gibanje na posnetku bolj
naravno, vendar se poveča velikost datoteke.
Največja velikost enega videoposnetka je 4 GB. Če videodatoteka med
snemanjem videoposnetka preseže 4 GB, se snemanje samodejno
ustavi.
Off (Izklopljeno): Posnemite videoposnetek brez
zvoka.
Zoom Mute (Izklop zvoka med povečavo): Fotoaparat
začasno utiša zvok snemanja, ko uporabite povečavo.
7 Nastavite druge možnosti kot želeno.
(Seznam možnosti si lahko ogledate v razdelku »Možnosti
fotografiranja« na strani 37.)
8 Pritisnite [Sprožilec], da začnete snemati.
9 Za ustavitev snemanja ponovno pritisnite [Sprožilec].
Napredne funkcije
34
Snemanje video posnetka
Stop
Pause
Začasna zaustavitev snemanja
Fotoaparat omogoča, da lahko začasno ustavite snemanje video
posnetka. S to funkcijo lahko snemate več scen kot en sam
videoposnetek.
Za začasno ustavitev med snemanjem pritisnite [
ponovno, če želite nadaljevati.
]. Pritisnite
Napredne funkcije
35
Snemanje zvočnih beležk
Naučite se posneti zvočno beležko, ki jo lahko predvajate kadar koli. Zvočno beležko lahko dodate k fotografiji, da si zapomnite pogoje
fotografiranja.
Zvok je najbolj kakovosten, če ste od fotoaparata oddaljeni 40 cm.
Snemanje zvočne beležke
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1
2 Izberite Shooting Shooting (Fotografiranje) → Voice
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Voice (Zvok) →
3
3
V načinu fotografiranja pritisnite [
].
(Zvok) → Record (Snemanje).
Pritisnite [Sprožilec], da začnete snemati.
●● Posnamete lahko do 10 ur zvočnih beležk.
●● Za začasno zaustavitev ali nadaljevanje snemanja pritisnite
[
].
Memo (Beležka).
Poravnajte motiv v kader in nato posnemite fotografijo.
●● Takoj po zajemu fotografije začnite snemati zvočno beležko.
4 Posnemite kratko zvočno beležko (največ 10 sekund).
●● Če želite prekiniti snemanje zvočne beležke, preden poteče
10 sekund, pritisnite [Sprožilec].
Zvočnih beležk ne morete dodajati, če ste nastavili možnosti zaporednih
posnetkov.
Stop
Pause
4 Pritisnite [Sprožilec], da zaustavite snemanje.
●● Znova pritisnite [Sprožilec], da posnamete novo zvočno
beležko.
5 Za preklop na način fotografiranja pritisnite [
].
Napredne funkcije
36
Možnosti fotografiranja
Izvedite več o možnostih, ki jih lahko nastavite v načinu za fotografiranje.
Izbiranje ločljivosti in kakovosti …………………
38
Prilagajanje svetlosti in barv … …………………
49
Izbiranje ločljivosti … ………………………… 38
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV) …………… 49
Izbiranje kakovosti slike … …………………… 38
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB) … … 49
Uporaba samosprožilca …………………………
39
Fotografiranje v temi … …………………………
41
Preprečevanje učinka rdečih oči ……………… 41
Spreminjanje možnosti merjenja ……………… 50
Izbiranje nastavitve White Balance
(Ravnovesje beline) …………………………… 50
Uporaba bliskavice … ………………………… 41
Uporaba načinov zaporednih posnetkov ………
52
Prilagajanje občutljivosti filma ISO …………… 42
Izboljševanje fotografij … ………………………
53
Spreminjanje načina izostritve … ………………
43
Uporaba načina makro … …………………… 43
Uporaba samodejne izostritve … …………… 43
Uporaba sledilne samodejne izostritve … …… 44
Prilagajanje območja izostritve … …………… 45
Uporaba zaznavanja obrazov … ………………
46
Zaznavanje obrazov … ……………………… 46
Fotografiranje avtoportretov … ……………… 47
Fotografiranje nasmeška ……………………… 47
Zaznavanje mežikanja z očmi ………………… 48
Dodajanje slogov fotografij …………………… 53
Prilagajanje fotografij … ……………………… 54
Izbiranje ločljivosti in kakovosti
Naučite se kako spremeniti ločljivost slike in nastaviti kakovost.
Izbiranje ločljivosti
Ko snemate video posnetek
Če povišate ločljivost, so fotografije ali videoposnetki sestavljeni
iz več slikovnih pik, zato jih lahko natisnete na večji papir ali
prikažete na večjem zaslonu. Če izberete visoko ločljivost, se
poveča tudi velikost datoteke.
].
1 V načinu , pritisnite [
2 Izberite Movie (Video posnetek) → Movie Size (Velikost
video posnetka) → možnost.
Možnost Opis
Ko fotografirate
1280 X 720: Predvajanje datotek visoke ločljivosti na
HDTV-sprejemniku.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(
Fotografiranje)
→
Photo
Size
2
640 X 480: Predvajanje datotek običajne ločljivosti na
analognem TV-sprejemniku.
(Velikost fotografije) → možnost.
Možnost
320 X 240: Za objavo na spletnih straneh.
Opis
4320 X 3240: Tiskanje na papir formata A1.
Izbiranje kakovosti slike
4000 X 3000: Tiskanje na papir formata A1.
Fotoaparat stisne in shrani fotografije, ki ste jih posneli v formatu
JPEG. Bolj kakovostne slike zavzamejo več pomnilnika.
3984 X 2656: Tiskanje na papir formata A2 v širokem
razmerju (3:2).
3968 X 2232: Tiskanje na papir formata A2 v razmerju
panorame (16:9) ali za predvajanje na televizorju
HDTV.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Quality (Kakovost)
3264 X 2448: Tiskanje na papir formata A3.
→ možnost.
Možnost Opis
Super Fine (Zelo visoka kakovost): CPosnemite fotografije v zelo
visoki kakovosti.
2592 X 1944: Tiskanje na papir formata A4.
2048 X 1536: Tiskanje na papir formata A5.
Fine (Visoka kakovost): Posnemite fotografije v visoki kakovosti.
1024 X 768: Za e-poštne priloge.
Normal (Običajna kakovost): Posnemite fotografije v običajni
kakovosti.
Velikosti papirja v palcih so približne.
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
Možnosti fotografiranja
38
Uporaba samosprožilca
Naučite se nastaviti samosprožilec za zakasnitev fotografiranja.
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
3 Pritisnite [Sprožilec], da vklopite samosprožilec.
].
●● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa. Fotoaparat
samodejno posname fotografijo ob določenem času.
●● Če želite preklicati samosprožilec, pritisnite [ ] ali [Sprožilec] .
●● Možnosti samosprožilca niso na voljo, če ste nastavili možnosti
zaporedja.
●● Funkcija samosprožilca ali nekatere od njegovih možnosti morda ne
bodo na voljo glede na izbrano možnost zaznavanja obraza.
Off

2 Izberite možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): Samosprožilec ni vklopljen.
10 Sec (10 sekundi): Fotografija je posneta v 10
sekundah.
2 Sec (2 sekundi): Fotografija je posneta v 2 sekundah.
Double (Dvojno): Po 10 sekundah se posname ena
fotografija, po naslednjih 2 pa še ena.
Motion Timer (Senzor gibanja): Zazna premikanje
predmeta in posname fotografijo, če se predmet umiri v
šestih sekundah. (str. 40)
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
Možnosti fotografiranja
39
Uporaba samosprožilca
6 Postavite se v želeni položaj za fotografiranje, medtem ko
Uporaba samosprožilca na gibanje
1 V načinu fotografiranja pritisnite [ ].
2 Izberite .
3 Pritisnite [Sprožilec].
4 Po pritisku gumba [Sprožilec] imate 6 sekund časa, da se
pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca utripa.
●● Pomožna lučka za AF/lučka samosprožilca neha utripati tik
preden fotoaparat samodejno posname fotografijo.
postavite do 3 metre stran od fotoaparata.
5 Premaknite se, na primer pomahajte z rokami, če želite
vklopiti samosprožilec.
●● Ko vas naprava zazna, bo začela pomožna lučka AF/lučka
senzorja hitro utripati.
Samosprožilec na gibanje mogoče ne bo deloval, če:
●● oddaljeni ste več kot 3 metre od fotoaparata
●● so vaši gibi premalo izraziti
●● je preveč svetlobe ali osvetlitve od zadaj
Območje zaznavanja
samosprožilca na gibanje
Možnosti fotografiranja
40
Fotografiranje v temi
Naučite se fotografirati ponoči in pri slabi svetlobi.
Preprečevanje učinka rdečih oči
Uporaba bliskavice
Če se vklopi bliskavica, ko fotografirate osebo ponoči, se lahko
v očeh pojavi rdeč odsev. To preprečite tako, da izberete Redeye (Učinek rdečih oči) ali Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka
rdečih oči). Če želite več informacij o možnostih bliskavice, glejte
razdelek »Uporaba bliskavice«.
Uporabite bliskavico, ko fotografirate v temi ali ko na fotografijah
potrebujete več svetlobe.
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
].
Auto
2 Izberite možnost.
Možnost Opis
Off (Izklopljeno):
●● Bliskavica se ne sproži.
●● Fotoaparat prikaže opozorilo o tresenju (
fotografirate ob slabi svetlobi.
), kadar
Auto (Samodejno): Fotoaparat samodejno izbere
ustrezno nastavitev bliskavice za sceno, ki jo zazna v
.
načinu
Možnosti fotografiranja
41
Fotografiranje v temi
Možnost Opis
●● Možnosti bliskavice niso na voljo, če nastavite možnosti zaporednih
posnetkov ali izberete možnost Avtoportret ali Zaznavanje mežikanja.
●● Prepričajte se, da so motivi znotraj priporočene oddaljenosti od
bliskavice. (str. 95)
●● Če se svetloba bliskavice odbija ali če je v zraku večja količina prahu,
se lahko na vaši fotografiji pojavijo majhni madeži.
Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči)*:
●● Bliskavica se sproži dvakrat, ko sta motiv ali ozadje
temna.
●● Fotoaparat odstrani učinek rdečih oči z napredno
programsko analizo.
Slow Sync (Počasna sinhronizacija):
●● Bliskavica se sproži in zaklop ostane odprt dalj časa.
●● Izberite to možnost, če želite zajeti večjo količino
svetlobe okolice, ki razkrije več podrobnosti v
ozadju.
●● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
●● Fotoaparat prikaže opozorilo za tresenje ( ), kadar
fotografirate ob slabi svetlobi.
Fill in (Dosvetlitev):
●● Bliskavica se vedno sproži.
●● Fotoaparat samodejno prilagodi intenzivnost
svetlobe.
Red-eye (Učinek rdečih oči)*:
●● Bliskavica se sproži dvakrat, ko sta motiv ali ozadje
temna.
●● Fotoaparat zmanjša učinek rdečih oči.
Prilagajanje občutljivosti filma ISO
Vrednost ISO določa občutljivost filma na svetlobo v skladu s
standardi Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).
Če izberete višjo občutljivost ISO, je fotoaparat bolj občutljiv
na svetlobo. Z višjo občutljivostjo ISO lahko posnamete boljšo
fotografijo brez uporabe bliskavice.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → ISO → možnost.
Auto (Samodejno): Bliskavica se sproži samodejno, ko
sta motiv ali ozadje temna.
●● Če želite uporabiti ustrezno občutljivost ISO, ki temelji na
.
svetlosti motiva in svetlobi, izberite
●● Če izberete višjo občutljivost ISO, se lahko na sliki pojavi več šuma.
●● Kadar izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), fotoaparat
nastavi hitrost ISO na Auto (Samodejno).
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
* Med dvema sproženjema bliskavice je presledek. Ne premikajte se,
dokler se bliskavica ne sproži drugič.
Možnosti fotografiranja
42
Spreminjanje načina izostritve
Naučite se, kako se izostri slika.
Uporaba načina makro
Uporaba samodejne izostritve
Uporabite način makro, ko fotografirate motive od blizu, na primer
rože ali žuželke. Več informacij o možnostih načina makro vam je
na voljo pod “Uporaba samodejne izostritve.”
Če želite posneti ostre fotografije, izberite ustrezno izostritev glede
na oddaljenost od motiva.
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
].
Normal (AF)
2 Izberite možnost.
Možnost
Opis
Normal (AF) Izostrite motiv, ki je od fotoaparata oddaljen
več kot 80 cm. Dlje od enega metra, če uporabljate
povečavo.
●● Fotoaparat poskusite držati čim bolj mirno, da preprečite zamegljene
fotografije.
●● Izklopite bliskavico, če je oddaljenost od motiva manjša od 40 cm.
Makro: Usmerite objektiv na predmet, ki je od
fotoaparata oddaljen 5 - 80 cm.
Auto Macro (Samodejno makro): Samodejna
izostritev motiva, oddaljenega več kot 5 cm. Več kot
100 cm, kadar uporabljate povečavo.
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
Možnosti fotografiranja
43
Spreminjanje načina izostritve
Uporaba sledilne samodejne izostritve
AF za sledenje vam omogoča, da sledite in samodejno izostrite
motiv, tudi, ko se premikate.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Focus Area
(Območje izostritve) → Tracking AF (AF za sledenje).
3 Izostrite motiv, ki mu želite slediti, in pritisnite [
].
●● Na motivu se pojavi okvir za izostritev, ki sledi motivu med
premikanjem fotoaparata.
●● Če ne pritisnete gumba [
], bo okvir za izostritev na sredini
zaslona.
●● Sledenje mogoče ne deluje, če:
-- je motiv premajhen ali če se izdatno premika
-- je motiv osvetljen od zadaj ali če fotografirate v temnem prostoru
-- barve ali vzorci so na motivu in ozadju enaki
-- se fotoaparat močno trese
●● Če je sledenje motivu neuspešno, se okvir za izostritev pojavi kot bel
okvir z enojno črto ( ).
●● Če fotoaparat ne more slediti motivu, morate motiv izbrati znova.
●● Če fotoaparat ne more izostriti motiva, se okvir za izostritev spremeni v
rdeč okvir z enojno črto ( ).
●● Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja
obrazov, slogov fotografij in samosprožilca.
●● Če je okvir bel, fotoaparat sledi motivu.
●● Če je okvir zelen, se motiv izostri, ko do polovice pritisnete
[Sprožilec].
Možnosti fotografiranja
44
Spreminjanje načina izostritve
Prilagajanje območja izostritve
Vaše fotografije so lahko bolj jasne, če izberete ustrezno območje
izostritve glede na položaj motiva na sceni.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Focus Area
(Območje izostritve) → možnost.
Možnost
Opis
Center AF (Samodejna sredinska izostritev):
Izostritev sredinskega območja. Primerno kadar se
predmeti nahajajo na sredini.
Multi AF (Samodejna večtočkovna izostritev):
Izostritev enega ali več področjih od devetih možnih.
Tracking AF (AF za sledenje): Izostritev motiva in
njegovo sledenje. (str. 44)
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
Možnosti fotografiranja
45
Uporaba zaznavanja obrazov
Če nastavite možnosti zaznavanja obrazov, lahko fotoaparat samodejno zazna človeški obraz. Ko izostrite človeški obraz, fotoaparat
samodejno prilagodi osvetlitev. Hitro in preprosto fotografiranje omogočata funkciji Blink Detection (Zaznavanje mežikanja), ki zazna zaprte
oči ali Smile Shot (Fotografiranje nasmeška), ki ujame smejoči obraz.
●● Če fotoaparat zazna obraze, izostritev samodejno sledi gibanju teh
obrazov.
●● V nekaterih scenskih načinih zaznavanje obrazov ni na voljo.
●● Zaznavanje obrazov mogoče ne deluje dobro, če:
-- je motiv preveč oddaljen od fotoaparata (okvir za izostritev se
obarva oranžno za funkciji Smile Shot (Fotografiranje nasmeška)
in Blink Detection (Zaznavanje mežikanja).)
-- je scena presvetla ali pretemna
-- oseba ni obrnjena proti fotoaparatu
-- oseba nosi sončna očala ali masko
-- je subjekt osvetljen od zadaj ali se svetlobni pogoji spreminjajo
-- oseba močno spreminja izraz na obrazu
●● Možnost zaznavanja obrazov ni na voljo, ko uporabljate možnost
izbiranja slogov fotografij, prilagoditve slike ali Tracking AF (AF za
sledenje).
●● Zaznavanje obrazov ni na voljo, če uporabljate digitalno povečavo.
●● Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov, časovnik ali nekatere
možnosti časovnika niso na voljo.
●● Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere možnosti
zaporednih posnetkov ne bodo na voljo.
●● Ko nastavite možnosti za Face Detection (Zaznavanje obraza),
se območje samodejne izostritve samodejno nastavi na Multi AF
(Večpodročna AF).
Zaznavanje obrazov
Vaš fotoaparat samodejno zazna človeške obraze (do 10 obrazov
v enem prizoru).
Najbližji obraz se pojavi v
belem okvirju za izostritev,
ostali pa v sivih okvirjih za
izostritev.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Face
Detection
2
(Zaznavanje obrazov) → Normal (Običajno).
●● Najbližji obraz se pojavi v belem okvirju za izostritev, ostali pa
v sivih okvirjih za izostritev.
Bližje kot ste osebi, hitreje fotoaparat zazna obraz.
Možnosti fotografiranja
46
Uporaba zaznavanja obrazov
Fotografiranje avtoportretov
Fotografiranje nasmeška
Fotografirajte sami sebe. Fotoaparat samodejno nastavi razdaljo
fotografiranja na bližnje in zapiska, ko je pripravljen.
Fotoaparat samodejno posname fotografijo, ko zazna nasmešek
na obrazu.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Face
Detection
2
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
→
Face
Detection
2
(Zaznavanje obrazov) → Self-Portrait (Avtoportret).
3
Ko zaslišite pisk, pritisnite [Sprožilec].
(Zaznavanje obrazov) → Smile Shot (Fotografiranje
nasmeška).
●● Fotoaparat lažje prepozna nasmešek, če se oseba smeji
široko.
Če v zvočnih nastavitvah izklopite glasnost, fotoaparat ne bo piskal.
(str. 78)
Možnosti fotografiranja
47
Uporaba zaznavanja obrazov
Zaznavanje mežikanja z očmi
Če fotoaparat zazna zaprte oči, samodejno posname 2 fotografiji
zapored.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Face Detection
(Zaznavanje obrazov) → Blink Detection (Zaznavanje
mežikanja).
Možnosti fotografiranja
48
Prilagajanje svetlosti in barv
Naučite se, kako prilagoditi svetlost in barvo za boljšo kakovost fotografije.
Ročno prilagajanje osvetlitve (EV)
Kompenziranje svetlobe iz ozadja (ACB)
Fotografije so lahko presvetle ali pretemne, odvisno od jakosti
svetlobe okolice. V takih primerih lahko prilagodite osvetlitev, da
dobite boljšo fotografijo.
Ko je vir svetlobe za motivom ali ko je velika razlika v kontrastu
med motivom in ozadjem, je lahko motiv na fotografiji pretemen.
V tem primeru vklopite možnost Samodejna nastavitev kontrasta
(ACB).
Temneje (–)
Nevtralno (0)
Svetleje (+)
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
ali
Movie
(Video
2
brez ACB
z ACB
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → ACB (Samodejna
posnetek) → EV (Vrednost osvetlitve).
3 Izberite vrednost za prilagoditev osvetlitve.
nastavitev kontrasta) → možnost.
●● Ko prilagodite osvetlitev, se nastavljena vrednost ne spreminja.
Mogoče boste morali pozneje spremeniti vrednost osvetlitve, da se
izognete preosvetlitvi ali podosvetlitvi.
●● Če se ne morete odločiti, katera osvetlitev je ustrezna, izberite
AEB (Kadriranje s samodejno osvetlitvijo). Fotoaparat posname tri
fotografiije, vsako z drugačno osvetlitvijo: običajno, podosvetljeno in
preosvetljeno. (str. 52)
Možnost Opis
Off (Izklopljeno): Funkcija ACB je izklopljena.
On (Vklopljeno): Funkcija ACB je vklopljena.
Funkcija ACB ni na voljo, če nastavite možnosti zaporednih posnetkov.
Možnosti fotografiranja
49
Prilagajanje svetlosti in barv
Spreminjanje možnosti merjenja
Merjenje pomeni način, s katerim fotoaparat meri količino
svetlobe. Svetlost in osvetlitev vaših fotografij se bo razlikovala
glede na izbran način merjenja.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
ali
Movie
(Video
2
Izbiranje nastavitve White Balance
(Ravnovesje beline)
Barva fotografije je odvisna od vrste in kakovosti vira svetlobe. Če
želite, da so barve na vaši fotografiji realistične, izberite nastavitev
ravnovesja beline, ki ustreza svetlobnim pogojem, kot npr. Dnevna
svetloba, Oblačno ali Volframova svetloba.
posnetek) → Metering (Merjenje) → možnost.
Možnost Opis
Multi (Večpodročno):
●● Fotoaparat razdeli sceno na več področij in izmeri
jakost svetlobe na vsakem od njih.
●● Primerno za splošno fotografiranje.
Spot (Točkovno):
●● Fotoaparat izmeri samo jakost svetlobe na sredini
okvirja.
●● Če motiv ni na sredini scene, fotografija mogoče ne
bo pravilno osvetljena.
●● Primerno za fotografiranje motivov, ki so osvetljeni
od zadaj.
Center-weighted (Sredinsko uravnoteženo):
●● Fotoaparat izmeri povprečne vrednosti celotnega
okvirja s poudarkom na sredini.
●● Primerno za fotografiranje, kjer so motivi na sredini
okvirja.
(Samodejna nastavitev beline)
(Oblačno)
Možnosti fotografiranja
50
(Dnevna svetloba)
(Volframova svetloba)
Prilagajanje svetlosti in barv
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) ali Movie (Video
Določitev ravnovesja beline po meri
posnetek) → White Balance (Ravnovesje beline) →
možnost.
Ikona
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
Izberite
Shooting
(Fotografiranje)
ali
Movie
(Video
2
posnetek) → White Balance (Ravnovesje beline) →
Custom Set (Nastavitev po meri).
Opis
Auto WB (Samodejna nastavitev beline): Samodejno
nastavi ravnovesje beline glede na trenutne svetlobne
pogoje.
3 Objektiv usmerite v bel list papirja.
Daylight (Dnevna svetloba): Izberite to možnost, ko
fotografirate na prostem na sončen dan.
Cloudy (Oblačno): Izberite to možnost, ko fotografirate
na prostem na oblačen dan ali v senci.
Fluorescent_H (Fluorescentna H): Izberite to možnost,
ko fotografirate pri dnevni fluorescentni in tristopenjski
fluorescentni svetlobi.
Fluorescent_L (Fluorescentna L): Izberite to možnost, ko
fotografirate pri beli fluorescentni svetlobi.
Tungsten (Volframova svetloba): Izberite to možnost,
ko fotografirate v zaprtih prostorih pod volframovimi
žarnicami ali halogenskimi lučmi.
4 Pritisnite [Sprožilec].
Custom Set (Nastavitev po meri): Uporabite nastavitve
ravnovesja beline, ki ste jih določili. (Oglejte si postopek
na desni.)
Možnosti fotografiranja
51
Uporaba načinov zaporednih posnetkov
Včasih je težko fotografirati hitro premikajoče se predmete in osebe ali ujeti naravne izraze obraza in kretnje oseb, ki jih fotografirate.
V teh primerih izberite enega od načinov zaporednih posnetkov za hitro zajemanje več fotografij.
●● Bliskavico, samosprožilec in funkcijo ACB lahko uporabljate
samo, če izberete Single (Enojno).
●● Kadar izberete Motion Capture (Zajemanje gibanja), bo
ločljivost nastavljena na VGA in hitrost filma ISO na Auto
(Samodejno).
●● Glede na izbrano možnost zaznavanja obrazov nekatere
možnosti zaporednih posnetkov ne bodo na voljo.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Drive (Zaporedno)
→ možnost.
Možnost Opis
Single (Enojno): Posnemite eno fotografijo.
Continuous (Neprekinjeno):
●● Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat
neprekinjeno fotografira.
●● Največje število fotografij je odvisno od zmogljivosti
pomnilniške kartice.
Motion Capture (Zajemanje gibanja):
●● Medtem ko držite [Sprožilec], fotoaparat zajema
(šest fotografij na
fotografije v ločljivosti
sekundo; največ 30 fotografij).
AEB (Samodejna nastavitev osvetlitve):
●● Posnemite 3 fotografije z različnimi osvetlitvami:
običajno, podosvetljeno in preosvetljeno.
●● Če želite preprečiti zamegljene fotografije, uporabite
stojalo.
Možnosti se utegnejo razlikovati glede na način fotografiranja.
Možnosti fotografiranja
52
Izboljševanje fotografij
Naučite se popraviti svoje fotografije s slogi fotografij, spreminjanjem barv ali prilagajanjem drugih dejavnikov.
Dodajanje slogov fotografij
Določite svoje tona RGB
Fotografijam dodajte različne sloge, npr. Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) ali Movie (Video
posnetek) → Photo Style Selector (Izbiranje slogov
fotografij) → Custom RGB (RGB po meri).
3 Izberite barvo (R: Rdeča, G: Zelena, B: Modra).
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno) Forest (Gozd)
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) ali Movie (Video
posnetek) → Photo Style Selector (Izbiranje slogov
fotografij) → možnost.
Back
●● Izberite Custom RGB (RGB po meri) in določite svoj ton RGB.
Če uporabljate to funkcijo, ne morete nastaviti možnosti zaznavanja
obrazov in prilagajanja slike.
Move
4 Prilagodite količino izbrane barve.
Možnosti fotografiranja
(-: manj ali +: več)
53
Izboljševanje fotografij
Prilagajanje fotografij
Možnost nasičenosti
Opis
Prilagodite kontrast, ostrino in nasičenost fotografij.
-
Zmanjšajte nasičenost.
].
1 V načinu fotografiranja pritisnite [
2 Izberite Shooting (Fotografiranje) → Image Adjust
+
Povečajte nasičenost.
(Prilagoditev slike).
3 Izberite možnost prilagoditve.
●● Kontrast
●● Ostrina
●● Nasičenost
●● Izberite 0, če ne želite uporabiti nobenih učinkov (primerno za
tiskanje).
●● Če nastavite možnost za prilagoditev slike, funkcija za izbiro stila
fotografije ni na voljo.
4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
Možnosti kontrasta
Opis
-
Zmanjšajte barvo in svetlost.
+
Povečajte barvo in svetlost.
Možnost ostrine
Opis
-
Zabrišite robove na vaših fotografijah.
Primerno za urejanje fotografij na
računalniku.
+
Izostrite robove, če želite povečati jasnost
fotografij. S tem lahko povečate tudi količino
šuma na fotografijah.
Možnosti fotografiranja
54
Predvajanje/urejanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati fotografije ali video
posnetke. Poleg tega se naučite, kako povezati fotoaparat z računalnikom, tiskalnikom fotografij ali
televizorjem.
Predvajanje … ……………………………………
56
Ogled datotek na TV-sprejemniku … …………
68
Vklop načina predvajanja … ………………… 56
Prenos datotek na računalnik z nameščenim
operacijskim sistemom Windows. ……………
69
Ogled fotografij ………………………………… 60
Predvajanje video posnetka … ……………… 62
Predvajanje zvočnih beležk …………………… 63
Urejanje fotografije ………………………………
64
Spreminjanje velikosti fotografij … …………… 64
Obračanje fotografije … ……………………… 64
Dodajanje slogov fotografij …………………… 65
Odpravljanje težav pri osvetlitvi … …………… 66
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF) … … 67
Prenos datotek s programom Intelli-studio …… 70
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata
kot izmenljivega diska ………………………… 72
Odklop fotoaparata (za Windows XP) … …… 73
Prenos datotek na računalnik Macintosh … …
74
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge ……
75
Predvajanje
Naučite se, kako predvajati fotografije, video posnetke ali zvočne beležke in urejati datoteke.
Vklop načina predvajanja
Zaslon v načinu za predvajanje
Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke in zvočne
beležke, shranjene v fotoaparatu.
1 Pritisnite [
].
●● Prikaže se zadnja posneta datoteka.
●● Če je fotoaparat izklopljen, se bo vklopil in prikazal zadnjo
posneto datoteko.
2 Pritisnite [
] ali [
] za pomikanje po datotekah.
Podatki

●● Pritisnite in držite, če si želite ogledati datoteke na hitro.
Datotek, posnetih z drugimi fotoaparati, morda ne boste mogli urejati
ali predvajati zaradi nepodprtih velikosti (velikost slike itn.) ali kodekov.
Uporabite računalnik ali drugo napravo, če želite urediti ali predvajati
te datoteke.
Ikona
Opis
Fotografija vsebuje zvočno beležko
Nastavljeno je naročilo za tiskanje (DPOF)
Zaščitena datoteka
Ime mape – ime datoteke
Za prikaz informacij na zaslonu pritisnite [
Predvajanje/urejanje
56
].
Predvajanje
Podatki o datoteki (video posnetek)
Ogled datotek po kategorijah v pametnem albumu
Ogled in urejanje datotek po kategorijah, kot so datum, vrsta
datoteke ali teden.
1 V načinu za predvajanje zavrtite gumb [Zoom] v levo.
].
2 Pritisnite [
3 Izberite kategorijo.
Play
Ikona
Capture
Type
Date
Opis
Color
Video posnetek
Week
Dolžina video posnetka
Back
Set
Možnost
Opis
Type (Vrsta)
Oglejte si datoteke po vrsti datoteke.
Date (Datum)
Oglejte si datoteke po datumu, ko so bile
shranjene.
Color (Barva) Ogled datotek po prevladujoči barvi na sliki.
Week (Teden)
Predvajanje/urejanje
57
Ogled datotek po dnevu v tednu, ko so bile
shranjene.
Predvajanje
●● Pri izbiri Color (Barva) se prikaže Etc, če barva ni izrezana.
●● Odpiranje pametnega albuma ali zamenjava kategorije in
prepoznavanje datotek lahko trajata nekaj časa.
4 Pritisnite [
] ali [
Ogled datotek v obliki sličic
Preletite sličice datotek.
V načinu za predvajanje zavrtite gumb [Zoom] v
levo, če želite prikazati 9 ali 20 sličic (zavrtite gumb
[Zoom] v desno, da se vrnete na prejšnji način).
] za pomikanje po datotekah.
●● Pritisnite in držite, če si želite ogledati datoteke na hitro.
5
Za vrnitev na običajni pogled pritisnite [
].
Filter
Za
Naredite naslednje
Pomikanje med
datotekami
Pritisnite [
Brisanje datotek
Pritisnite [
Predvajanje/urejanje
58
], [
], [
] ali [
] in izberite Yes (Da).
].
Predvajanje
Zaščita datotek
Brisanje datotek
Zaščitite svoje datoteke pred nenamernim brisanjem.
Izbrišite posamezne datoteke ali vse datoteke naenkrat.
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → Protect
Zaščitenih datotek ni mogoče izbrisati.
(Zaščita) → Select (Izberite).
3 Za zaščito vseh datotek izberite All (Vse) → Lock (Zakleni).
4 Za zaščito posamične datoteke izberite datoteko in nato
pritisnite [
].
●● Za preklic izbire ponovno pritisnite [
].
Če želite izbrisati eno datoteko:
1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [
2 Datoteko izbrišete tako, da izberete Yes (Da).
].
Če želite izbrisati več datotek:
Ikona zaščitene datoteke
1 V načinu predvajanja pritisnite [ ].
2 Izberite Brisanje več datotek.
3 Izberite datoteke, ki jih želite izbrisati, in pritisnite [
●● Za preklic izbire ponovno pritisnite [
Select
Set
5 Za zaščito nadaljnjih posamičnih datotek ponovite korak 4.
6 Pritisnite [ ].
4 Pritisnite [ ].
5 Izberite Yes (Da).
Zaščitene datoteke ne morete izbrisati ali zasukati.
Predvajanje/urejanje
59
].
].
Predvajanje
Če želite izbrisati vse datoteke:
Ogled fotografij
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
Izberite
File
Options
(Možnosti
datotek)
→ Delete (Izbris)
2
Povečajte del fotografije ali si oglejte fotografije v obliki
diaprojekcije.
→ All (Vse) → Yes (Da) .
Povečanje fotografije
●● Vse nezaščitene datoteke so izbrisane.
V načinu predvajanja zavrtite gumb [Zoom] v
desno, da povečate fotografijo (zavrtite gumb
[Zoom] v levo, da fotografijo zmanjšate).
Kopiranje datotek na pomnilniško kartico
Datoteke lahko kopirate iz notranjega pomnilnika na pomnilniško
kartico.
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
2 Izberite Možnosti datotek → Kopiraj na kartico.
3 Izberite Da za kopiranje datotek.
Povečano območje in razmerje povečave sta navedena na vrhu zaslona.
Največje razmerje povečave je lahko odvisno od ločljivosti.
Trim
Za
Naredite naslednje
Premik povečanega
območja
Pritisnite [
Prirezovanje povečane
fotografije
Pritisnite [
] in izberite Yes (Da).
(Obrezana fotografija je shranjena kot nova
datoteka.)
Predvajanje/urejanje
60
], [
], [
] ali [
].
Predvajanje
4 Potrdite učinek za diaprojekcijo.
5 Izberite Start (Začni) → Play (Predvajaj).
Zagon diaprojekcije
V diaprojekcijo lahko vključite učinke in zvoke.
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
2 Izberite Multi Slide Show (Diaprojekcija).
3 Izberite učinek za diaprojekcijo.
●● Če želite, da se diaprojekcija ponovi, izberite Repeat (Ponovi).
●● Za premor ali nadaljevanje diaprojekcije pritisnite [
].
●● Če želite začeti diaprojekcijo brez učinkov, nadaljujte pri 4.
koraku.
Možnost
Opis
Start
(Zagon)
Nastavite, če želite ponoviti diaprojekcijo.
(Play (Predvajanje), Repeat (Ponovi)).
Images
(Slike)
Izberite fotografije, ki si jih želite ogledati v obliki
diaprojekcije.
●● All (Vse): Ogled vseh fotografij v diaprojekciji.
●● Date (Datum): Ogled fotografij, posnetih na določen
datum, v diaprojekciji.
●● Select (Izberite): Ogled vseh izbranih fotografij v
diaprojekciji.
Interval
●● Nastavite interval med fotografijami.
●● To lahko storite, če v opciji Učinki izberete Off
(Izklopljeno). Glej spodaj.
Music
(Glasba)
Izberite zvok za ozadje.
Effect
(Učinek)
●● Izberite učinek za prehod med fotografijami.
●● Izberite Off (Izklopljeno), če ne želite učinkov.
Predvajanje/urejanje
Če želite diaprojekcijo ustaviti in preklopiti nazaj v način za predvajanje,
pritisnite [
], in nato [ ] ali [ ].
61
Predvajanje
Predvajanje video posnetka
Prirezovanje videa med predvajanjem
Video lahko predvajate, z njega posnamete fotografijo ali ga
prirežete.
1 V načinu za predvajanje izberite datoteko in pritisnite [
1 Pritisnite [
] na mestu, kjer želite, da se nov
videoposnetek začne, in zavrtite gumb [Zoom] v desno.
].
2 Pritisnite [
3 Pritisnite [
] za nadaljevanje predvajanja.
] na mestu, kjer želite, da se nov
videoposnetek konča, in zavrtite gumb [Zoom] v desno.
4 Izberite Yes (Da).
●● Izvirni video posnetek mora trajati vsaj 10 sekund.
●● Fotoaparat bo shranil urejen video posnetek kot novo datoteko.
Pause
2 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.
Pritisnite
Za
[
Pregled nazaj.
]
[
[
]
]
[Zoom] levo ali desno
Zajemanje slike med predvajanjem
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
Pregled naprej.
1 Pritisnite [
2 Pritisnite [
] na mestu, ki ga želite shraniti kot sliko.
].
Ustvarjena slika ima enako ločljivost kot izvirni video posnetek in se
shrani kot nova datoteka.
Prilagoditev zvoka.
Predvajanje/urejanje
62
Predvajanje
Predvajanje zvočnih beležk
Dodajanje zvočne beležke fotografiji
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
Predvajanje zvočne beležke
pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datoteke) → Voice memo
].
(Zvočna beležka) → On (Vklopljeno).
2 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.
Pritisnite
Za
[
Pregled nazaj.
]
[
]
]
Pregled naprej.
[
]
Konec predvajanja.
[Zoom] levo ali desno
3 Pritisnite [Sprožilec] za snemanje kratke zvočne beležke
(največ 10 sekund).
●● Če želite snemanje zvočne beležke zaustaviti, pritisnite
[Sprožilec].
Premor ali nadaljevanje predvajanja.
[
].
[
1 V načinu za predvajanje izberite govorno beležko in
Zaščitenim datotekam na morete dodati zvočne beležke.
Prilagoditev zvoka.
Predvajanje zvočne beležke, dodane fotografiji
V načinu za predvajanje izberite fotografijo z govorno beležko
].
in pritisnite [
●●Za premor ali nadaljevanje predvajanja pritisnite [
Predvajanje/urejanje
63
].
Urejanje fotografije
Izvajate lahko opravila v zvezi z urejanjem fotografij, npr. spreminjanje velikosti, obračanje, odstranjevanje učinka rdečih oči ter prilagajanje
svetlosti, kontrasta in nasičenosti.
Fotoaparat bo shranil urejene fotografije kot nove datoteke.
Spreminjanje velikosti fotografij
Obračanje fotografije
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
2 Izberite Edit (Urejanje) → Resize (Spreminjanje velikosti)
2 Izberite Edit (Urejanje) → Rotate (Zasuk) → možnost.
[
].
→ možnost.
●● Izberite
(str. 78)
].
[
za shranjevanje fotografije kot začetne fotogrfije.
Right 90˚
2048 X 1536
Back
Back
Move
Move
Zasukana fotografija se shrani kot ista in ne kot nova datoteka.
Razpoložljive možnosti so odvisne od velikosti izbrane fotografije.
Predvajanje/urejanje
64
Urejanje fotografije
Dodajanje slogov fotografij
Določitev tona RGB
Fotografiji dodajte različne sloge, na primer Soft (Mehko), Vivid
(Živahno) ali Forest (Gozd).
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
[
].
2 Izberite Edit (Urejanje) → Photo Style Selector (Izbiranje
slogov fotografij) → Custom RGB (RGB po meri).
3 Izberite barvo (R: Rdeča, G: Zelena, B: Modra).
Soft (Mehko)
Vivid (Živahno) Forest (Gozd)
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
].
[
2
Izberite Edit (Urejanje) → Photo Style Selector (Izbiranje
slogov fotografij) → možnost.
3 Izberite Custom RGB (RGB po meri) in določite svoj ton
RGB.
Back
4 Prilagodite količino izbrane barve.
(-: manj ali +: več)
Soft
Back
Move
Move
Predvajanje/urejanje
65
Urejanje fotografije
3 Izberite raven.
Odpravljanje težav pri osvetlitvi
●● Višja je številka, bolj jasen je obraz.
Prilagodite ACB(Samodejna nastavitev kontrasta), svetlost,
kontrast ali nasičenost, odstranite rdeče oči, skrijte obrazne
nepravilnosti ali sliki dodajte zvok.
Prilagajanje svetlosti/kontrasta/nasičenosti
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
Prilagajanje ACB (Samodejna nastavitev kontrasta)
[
].
[
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
].
2 Izberite Edit (Urejanje) → Image Adjust (Prilagoditev
2 Izberite Edit (Urejanje) → Image Adjust (Prilagoditev slike).
3 Izberite možnost prilagoditve.
Ikona
slike) → ACB (Samodejna nastavitev kontrasta).
Opis
Brightness (Svetlost)
Odstranjevanje učinka rdečih oči
Contrast (Kontrast)
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
[
Saturation (Nasičenost)
].
2 Izberite Edit (Urejanje) → Image Adjust (Prilagoditev
4 Izberite vrednost za prilagoditev izbranega elementa.
(-: manj ali +: več)
slike) → Red-eye Fix (Odstranjevanje učinka rdečih oči).
Dodajanje šuma fotografijam
Zakrivanje obraznih nepravilnosti
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
1 V načinu predvajanja izberite fotografijo in pritisnite
[
[
].
2 Izberite Edit (Urejanje) → Image Adjust (Prilagoditev
].
2 Izberite Edit (Urejanje) → Image Adjust (Prilagoditev slike)
slike) → Face Retouch (Retuširanje obraza).
Predvajanje/urejanje
→ Add Noise (Dodajanje šuma).
66
Urejanje fotografije
Ustvarjanje naročila za tiskanje (DPOF)
Izberite fotografije, ki jih želite natisniti, in nastavite možnosti, kot
sta število kopij in velikost papirja.
].
4 Pritisnite [
5 Izberite File Options (Možnosti datotek) → DPOF → Size
(Velikost) → možnost.
Možnost
●● Pomnilniško kartico lahko nesete v fotokopirnico, ki podpira DPOF
(Digital Print Order Format) ali pa fotografije natisnete sami s
tiskalnikom, ki je združljiv z DPOF.
●● Široke fotografije se lahko natisnejo z odrezanim levim in desnim
robom, zato pazite na dimenzije fotografij.
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
2 Izberite File Options (Možnosti datotek) → DPOF →
All (Vse)
6 Za izbiro velikosti tiskanja izberite Select (Izbira), se
pomaknite na fotografijo in nato potisnite [Zoom] v levo
ali desno. Postopek ponovite za fotografije, ki jih želite
].
natisniti in nato pritisnite [
Opis
●● Za izbiro velikosti tiskanja izberite All (Vse), pritisnite [
].
ali [ ] in nato pritisnite [
Select (Izbira) Natisnite izbrane fotografije.
All (Vse)
Natisnite vse fotografije.
Tiskanje fotografij v obliki sličic
Reset
Ponastavitev na privzete nastavitve.
(Ponastavitev)
3
Za izbiro števila kopij izberite Select (Izbira), nato se
pomaknite do fotografije in zavrtite gumb [Zoom] v levo
ali desno. Ponovite postopek za fotografije, ki jih želite
].
natisniti in pritisnite [
●● Za izbiro števila kopij izberite All (Vse), pritisnite [
].
[ ] in nato pritisnite [
Določite velikost tiskanja za vse fotografije.
Reset
Ponastavitev na privzete nastavitve.
(Ponastavitev)
Standard (Standardno) → možnost.
Možnost
Opis
Select (Izbira) Določite velikost tiskanja za izbrano fotografijo.
].
1 V načinu predvajanja pritisnite [
Izberite
File
Options
(Možnosti
datotek)
→ DPOF →
2
] ali
Predvajanje/urejanje
Index (Stvarno kazalo) → Yes (Da).
Če določite velikost tiskanja, lahko fotografije natisnete le s tiskalniki,
združljivimi z DPOF 1.1.
67
]
Ogled datotek na TV-sprejemniku
Predvajajte fotografije in video posnetke, tako da s kablom A/V povežete fotoaparat in televizijo.
].
1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [
Izberite
Settings
(Nastavitve)
→
Video
Out
(Video
izhod).
2
3 Izberite izhod video signala glede na državo ali regijo.
(Glejte »Video izhod« na strani 80.)
4 Izklopite fotoaparat in televizor.
5 Fotoaparat in televizor povežite s kablom A/V.
Video
●● Pri nekaterih TV-sprejemnikih lahko pride do digitalnega šuma ali pa
del slike ni prikazan.
●● Odvisno od nastavitev TV-sprejemnika se lahko zgodi, da slike na
televizijskem zaslonu niso v sredini.
●● Ko je fotoaparat povezan s televizorjem, je fotografiranje in snemanje
omogočeno.
Audio
6 Vključite televizor in z daljinskim upravljalnikom izberite
način video izhoda.
7 Vključite fotoaparat in pritisnite [ ].
8 Oglejte si fotografije ali predvajajte video posnetke z gumbi
fotoaparata.
Predvajanje/urejanje
68
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.
Datoteke prenesete tako, da fotoaparat povežete z računalnikom z operacijskim sistemom Windows.
Zahteve
Element
Zahteve
CPE
Intel® Pentium® 4 3,2 GHz ali več/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ali več
RAM
Najmanj 512 MB RAM-a
(priporočeno 1 GB ali več)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
●● Zahteve so namenjene le kot priporočilo. Četudi računalnik ustreza
zahtevam, program morda ne bo deloval pravilno, odvisno od tega, v
kakšnem stanju je vaš računalnik.
●● Če računalnik ne ustreza zahtevam, se morda video posnetki ne
bodo pravilno predvajali, njihovo urejanje pa lahko traja dlje.
●● Pred uporabo programa namestite program DirectX 9.0c ali novejše
različice.
●● Če želite priklopiti fotoaparat kot izmenljivi disk, mora biti v
računalniku nameščen operacijski sistem Windows XP, Windows
Vista ali Windows 7.
Zmogljivost
trdega
250 MB ali več (priporočljivo je 1 GB ali več)
diska
Drugo
●● 1024 x 768 slikovnih pik, monitor, združljiv s
16-bitnim barvnim zaslonom (priporočljivo 1280 x
1024 slikovnih pik, 32-bitni barvni zaslon)
●● USB vrata 2.0
●● nVIDIA Geforce 7600GT ali več/serija ATI X1600
ali več
●● Microsoft DirectX 9.0c ali več
Z uporabo računalnika, ki ste ga sestavili sami, ali računalnika in
operacijskega sistema, ki nista podprta, lahko izničite garancijo.
*P
rogram Intelli-studio je nameščen kot 32-bitni program v 64-bitnih različicah
operacijskega sistema Windows XP, Windows Vista in Windows 7.
Predvajanje/urejanje
69
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.
5 Vklopite fotoaparat.
Prenos datotek s programom Intelli-studio
●● Ko se na zaslonu računalnika prikaže pojavno okno za
namestitev programa Intelli-studio, sledite navodilom na
zaslonu, da dokončate namestitev.
●● Ko je program Intelli-studio nameščen v računalniku, ta
prepozna fotoaparat in samodejno zažene program Intellistudio.
Program Intelli-studio lahko prenesete s povezane spletne strani
v računalnik. Ko priključite fotoaparat v računalnik, v katerem
je nameščen program Intelli-studio, se bo program samodejno
zagnal.
1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [MENU].
2 Izberite Settings (Nastavitve) → PC Software
Če ste možnost za USB nastavili na Izbira načina, v pojavnem
oknu izberite Računalnik.
(Računalniška programska oprema) → On (Vklop).
3 Izklopite fotoaparat.
4 Fotoaparat povežite z računalnikom prek kabla USB.
Majhen konec USB kabla morate vklopiti v fotoaparat. Če kabel obrnete,
lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za izgubo
podatkov.
6 Izberite mapo v računalniku za shranjevanje novih datotek.
●● Nove datoteke, shranjene v fotoaparatu, se bodo samodejno
prenesle v izbrano mapo.
●● Če v fotoaparatu ni novih datotek, se pojavno okno za
shranjevanje novih datotek ne bo prikazalo.
7 Izberite Yes (Da).
●● Nove datoteke se prenesejo v računalnik.
Za operacijska sistema Windows Vista in Windows 7 v oknu za
samodejno predvajanje izberite Run iLinker.exe (Zaženi iLinker.exe),
da zaženete program Intelli-studio. Če se v računalniku
Run iLinker.exe (Zaženi iLinker.exe) ne prikaže, kliknite
→
Računalnik→ Intelli-studio in sledite navodilom na zaslonu, da
dokončate namestitev programa Intelli-studio.
Medtem ko je fotoaparat prek kabla USB povezan z računalnikom, se
baterija polni.
Predvajanje/urejanje
70
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.
Uporaba programa Intelli-studio
Program Intelli-studio vam omogoča predvajanje in urejanje datotek. Za dodatne informacije izberite v orodni vrstici programa
Help (Pomoč) → Help (Pomoč).
●● Datotek ni mogoče urejati neposredno v fotoaparatu. Če jih želite urejati, jih najprej prenesite v računalniško mapo.
●● Oblike datotek, ki jih podpira program Intelli-studio:
-- Video posnetki: MP4 (Video: H.264, zvok: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Predvajanje/urejanje
71
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.
Ikona
Prenos datotek prek priključitve fotoaparata kot
izmenljivega diska
Opis
1
Odpri menije
2
Prikažite datoteke v izbrani mapi
3
Preklopite v način urejanja fotografije
4
Preklopite v način urejanja videoposnetka
5
Preklopite v način skupne rabe (datoteke lahko pošiljate po
elektronski pošti na spletne strani, kot je Flickr ali YouTube.)
6
Povečajte ali zmanjšate sličice na seznamu
7
Izberite vrsto datoteke
8
Ogled datotek v izbrani mapi na vašem računalniku
9
Prikažite ali skrijte datoteke povezanega fotoaparata
10
Ogled datotek v izbrani mapi v vašem fotoaparatu
Fotoaparat lahko na računalnik priključite kot izmenljivi disk.
1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [MENU].
2 Izberite Settings (Nastavitve) → PC Software
(Računalniška programska oprema) → Off (Izklop).
3 Izklopite fotoaparat.
4 Priključite fotoaparat na računalnik s priloženim kablom
USB.
Majhen konec USB kabla morate vklopiti v fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za
izgubo podatkov.
11
Ogled datotek v obliki sličic ali na zemljevidu
12
Iskanje map v priključeni napravi
13
Iskanje map na računalniku
14
Pomik na prejšnjo ali naslednjo mapo
15
Tiskanje datotek, ogled datotek na zemljevidu, shranjevanje
datoteke v Mojo mapo ali vnos obrazov
Predvajanje/urejanje
72
Prenos datotek na računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows.
5 Vklopite fotoaparat.
Odklop fotoaparata (za Windows XP)
●● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Odklop kabla USB je podoben pri sistemih Windows 7/Vista.
Če ste možnost za USB nastavili na Izbira načina, v pojavnem
oknu izberite Računalnik.
6 V računalniku izberite Moj računalnik → Izmenljiv disk→
1 Če lučka za stanje na fotoaparatu utripa, počakajte, da
preneha.
2 V orodni vrstici na spodnji desni strani računalniškega
zaslona kliknite
DCIM → 100PHOTO.
.
7 Izberite želene datoteke in jih povlecite ali shranite v
računalnik.
3 Kliknite pojavno sporočilo.
4 Kliknite sporočilno okno, ki navaja, da lahko fotoaparat
varno odstranite.
5 Odstranite kabel USB.
Med delovanjem programa Intelli-studio fotoaparata ni mogoče varno
odstraniti. Pred odstranjevanjem fotoaparata zaprite program.
Predvajanje/urejanje
73
Prenos datotek na računalnik Macintosh
Ko povežete fotoaparat z računalnikom Macintosh, ga računalnik samodejno prepozna.
Datoteke lahko prenesete neposredno iz fotoaparata v računalnik, pri čemer ni treba nameščati programov.
Podprt je Mac OS, različica 10.4 ali novejša.
1 Izklopite fotoaparat.
2 Fotoaparat povežite z računalnikom Macintosh prek
3 Vklopite fotoaparat.
●● Računalnik samodejno prepozna fotoaparat in prikaže se
ikona za izmenljiv disk.
priloženega kabla USB.
Majhen konec USB kabla morate vklopiti v fotoaparat. Če kabel
obrnete, lahko poškodujete datoteke. Proizvajalec ne odgovarja za
izgubo podatkov.
Če ste možnost za USB nastavili na Izbira načina, v pojavnem
oknu izberite Računalnik.
4 Dvokliknite na ikono za izmenljivi disk.
5 Prenesite fotografije ali video posnetke v računalnik.
Predvajanje/urejanje
74
Tiskanje fotografij s tiskalnikom PictBridge
Natisnite fotografije s tiskalnikom, ki je združljiv s tehnologijo PictBridge, tako da vaš fotoaparat povežete neposredno z njim.
1 V načinu Fotografiranje ali Predvajanje pritisnite
[
Konfiguracija nastavitev tiskanja
].
2 Izberite Settings (Nastavitve) → USB.
3 Izberite Printer (Tiskalnik).
4 Ko je tiskalnik vključen, nanj s kablom USB priklopite
fotoaparat.
Images
: One Photo
Size
: Auto
Layout
: Auto
Type
: Auto
Quality
: Auto
Exit
Print
Možnost Opis
Images (Slike): Izberite, ali želite natisniti trenutno
fotografijo ali vse fotografije.
Size (Velikost): Določitev velikost tiskanja.
5
Vklopite fotoaparat.
●● Tiskalnik samodejno prepozna fotoaparat.
Type (Vrsta): Izbira vrste papirja.
6
Za izbiro fotografije pritisnite [
Quality (Kakovost): Nastavitev kakovost tiskanja.
Layout (Postavitev): Tiskanje sličic.
] ali [
].
●● Za nastavitev možnosti tiskanja pritisnite [
Glejte »Konfiguracija nastavitev tiskanja«.
7 Za tiskanje pritisnite [
].
●● Tiskanje se začne. Za preklic tiskanja pritisnite [
].
Date (Datum): Nastavitev datuma tiskanja.
File Name (Ime datoteke): Nastavitev imena datoteke za
tiskanje.
].
Reset (Ponastavi): Ponastavitev možnosti tiskanja.
Nekateri tiskalniki ne podpirajo vseh možnosti.
Predvajanje/urejanje
75
Nastavitve
Glejte možnosti za nastavitev vašega fotoaparata.
Meni nastavitev fotoaparata … …………………
77
Dostopanje do menija nastavitev … ………… 77
Zvok …………………………………………… 78
Zaslon … ……………………………………… 78
Nastavitve ……………………………………… 79
Meni nastavitev fotoaparata
Izvedite več o različnih možnostih, ki so na voljo v nastavitvah fotoaparata.
3 Izberite možnost in shranite vaše nastavitve.
Dostopanje do menija nastavitev
1 V načinu fotografiranja ali predvajanja pritisnite [
2 Izberite meni.
Shooting
Sound
Display
Settings
Exit
Meni
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
].
Volume
Start Sound
Shutter Sound
Beep Sound
AF Sound
Back
Off
Low
Medium
High
Set
4 Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite [
Change
Opis
Sound (Zvok): Nastavite različne zvoke in glasnost
fotoaparata. (str. 78)
Display (Zaslon): Prilagodite nastavitve zaslona kot
npr. začetno sliko in svetlost. (str. 78)
Settings (Nastavitve): Spremenite nastavitve sistema
fotoaparata, kot so formatiranje pomnilnika, privzeto
ime datoteka in način USB. (str. 79)
Nastavitve
77
].
Meni nastavitev fotoaparata
Zvok
Zaslon
* Privzeto
* Privzeto
Element
Opis
Element
Opis
Volume
(Glasnost)
Prilagodite glasnost zvokov.
(Off (Izklopljeno), Low (Nizka), Medium
(Srednja)*, High (Visoka))
Prikaže kratek opis možnosti ali menija.
(Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Start Sound
(Začetni zvok)
Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko ga
vklopite. (Off (Izklopljeno)*, 1, 2, 3)
Function
Description
(Opis
funkcije)
Shutter Sound
(Zvok sprožilca)
Nastavite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritisnete
gumb sprožilca. (Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
Beep Sound
(Pisk)
Izberite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko pritiskate
na gumbe ali spreminjate načine.
(Off (Izklopljeno), 1*, 2, 3)
AF Sound
(Zvok AF)
Izberite zvok, ki ga fotoaparat odda, ko do
polovice pritisnete gumb sprožilca.
((Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Start Image
(Začetna
slika)
Display
Brightness
(Svetlost
zaslona)
Quick View
(Hitri ogled)
Nastavitve
78
Nastavite začetno sliko, ki se prikaže ob vklopu
fotoaparata.
●● Off (Izklopljeno)*: Slika ob zagonu se ne prikaže.
●● Logo (Logotip): Prikaže se privzeta slika, shranjena
v notranjem pomnilniku.
●● User Image (Uporabniška slika): Prikaže se slika, ki
jo določite sami. (str. 64)
●● V spomin bo shranjena samo ena uporabniška
slika.
●● Če kot uporabniško sliko izberete novo fotografijo
ali če fotoaparat ponastavite, se trenutna slika
izbriše.
Prilagodite svetlost zaslona.
(Auto (Samodejno)*, Dark (Temno), Normal
(Običajno), Bright (Svetlo))
V načinu za predvajanje je nastavljeno Normal
(Običajno), tudi če izberete Auto (Samodejno).
Nastavite trajanje ogleda zajete slike, preden se
fotoaparat vrne v način za fotografiranje.
(Off (Izklopljeno), 0.5 sec (0,5 s)*, 1 sec (1 s),
3 sec (3 s))
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Power Save
(Varčevanje
energije)
Opis
Nastavitve
* Privzeto
Če 30 sekund ne naredite ničesar, se fotoaparat
samodejno preklopi v način varčevanja energije.
(Off (Izklopljeno)*, On (Vklopljeno))
Element
●● Če želite še naprej uporabljati fotoaparat, v načinu
varčevanja energije pritisnite kateri koli gumb razen
[POWER].
●● Če je način za varčevanje energije izključen in če
fotoaparata ne uporabljate približno 30 sekund, se
glavni zaslon zaradi varčevanja z energijo zatemni.
Format
(Formatiraj)
Opis
Formatirajte pomnilniško kartico. S formatiranjem se
izbrišejo vse datoteke, vključno z zaščitenimi.
(Yes (Da), No (Ne))
Če uporabljate pomnilniško kartico v fotoaparatih
različnih proizvajalcev, če jo uporabljate s
čitalcem pomnilniških kartic ali če jo formatirate z
računalnikom, fotoaparat kartice mogoče ne bo
prebral pravilno. Pred uporabo kartico formatirajte.
Reset
(Ponastavi)
Ponastavite menije in možnosti fotografiranja.
Datum in čas, jezik ter nastavitve video izhoda se ne
ponastavijo.(Yes (Da), No (Ne))
Language
(Jezik)
Izberite jezik besedila na zaslonu.
Time Zone
(Časovni pas)
Izberite regijo in nastavite poletni čas.
Date/Time Set
(Nastavitev
Nastavite datum in uro.
datuma/časa)
Date Type
(Oblika
datuma)
Nastavitve
79
Izberite obliko datuma.
(yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, Off
(Izklopljeno)*)
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
Določite, kako poimenovati datoteke.
●● Reset (Ponastavi): Nastavite, da se številke datotek
začnejo z 0001, ko vstavite novo pomnilniško
kartico, ko formatirate pomnilniško kartico ali ko
izbrišete vse datoteke.
●● Series (Serija)*: Nastavite, da se številke datotek
nadaljujejo od prejšnje številke, ko vstavite novo
pomnilniško kartico, ko formatirate pomnilniško
kartico ali ko izbrišete vse datoteke.
File No.
(Št. datoteke)
* Privzeto
Element
●● Privzeto ime prve mape je 100PHOTO, privzeto
ime prve datoteke pa SAM_0001.
●● Številka datoteke se povečuje za ena, od
SAM_0001 do SAM_9999.
●● Številka mape se povečuje za ena, od 100PHOTO
do 999PHOTO.
●● V eno mapo lahko shranite največ 9999 datotek.
●● Fotoaparat določi imena datotek v skladu s
standardom Pravila zasnove za datotečni sistem
kamere (DCF - Digital rule for Camera File
system). Če namenoma spremenite imena datotek,
jih fotoaparat morda ne bo mogel predvajati.
Nastavitve
Opis
Izberite ali želite, da se datum in čas natisneta na
fotografije. (Off (Izklopljeno)*, Date (Datum), Date &
Time (Datum in čas))
Imprint
(Natis)
Auto Power
Off
(Samodejni
izklop)
●● Datum in čas sta z rumeno prikazana v
spodnjem desnem kotu fotografije.
●● Nekateri modeli tiskalnikov ne tiskajo datuma
in ure.
●● Če izberete Text (Besedilo) v načinu
, se
datum in čas ne prikažeta.
Nastavite, da se fotoaparat samodejno izklopi, ko ga
ne uporabljate. (Off (Izklopljeno), 1 min, 3 min*,
5 min, 10 min)
●● Vaše nastavitev se po zamenjavi baterije ne
bodo spremenile.
●● Fotoaparat se ne izklopi samodejno, če:
-- je povezan z računalnikom ali tiskalnikom,
-- predvajate diaprojekcijo ali video posnetek,
-- snemate zvočno beležko.
AF Lamp
(Lučka AF)
Vklopite lučko za pomoč pri izostritvi na temnih
mestih. (Off (Izklopljeno), On (Vklopljeno)*)
Video Out
(Video izhod)
Nastavite izhod video signala glede na regijo.
●● NTSC* : ZDA, Kanada, Japonska, Koreja, Tajvan,
Mehika.
●● PAL (podpira samo BDGHI): Avstralija, Avstrija,
Belgija, Kitajska, Danska, Anglija, Finska, Francija,
Nemčija, Italija, Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Nova
Zelandija, Norveška, Singapur, Španija, Švedska,
Švica, Tajska.
80
Meni nastavitev fotoaparata
* Privzeto
Element
Opis
USB
Izberite funkcijo, ki jo želite uporabiti, kadar fotoaparat
priključite na računalnik ali tiskalnik prek kabla USB.
●● Select Mode (Izbira načina): Kadar fotoaparat
povezujete z računalnikom, ročno izberite način
USB.
●● Computer* (Računalnik): Povežite fotoaparat z
računalnikom za prenos datotek.
●● Printer (Tiskalnik): Fotoaparat povežite s
tiskalnikom za tiskanje datotek.
PC Software
Nastavite, da se program Intelli-studio zažene
(Računalniška
samodejno, kadar fotoaparat povezujete z
programska
računalnikom. (Off (Izklop), On (Vklop)*)
oprema)
Open source
Prikaži informacije o Open source licenses
licenses
(Odprtokodna (Odprtokodna licenca).
licenca)
Nastavitve
81
Dodatki
Več informacij najdete tudi v sporočilih o napakah, tehničnih
podatkih in napotkih za vzdrževanje.
Sporočila o napakah … …………………………
83
Vzdrževanje fotoaparata … ……………………
84
Čiščenje fotoaparata … ……………………… 84
Uporaba in shranjevanje fotoaparata ………… 85
O pomnilniških karticah … …………………… 86
O bateriji … …………………………………… 88
Preden se obrnete na servisni center … ………
92
Tehnični podatki fotoaparata ……………………
95
Slovar … …………………………………………
98
Kazalo … ………………………………………… 102
Sporočila o napakah
Ko se prikažejo naslednja sporočila o napakah, jih poskusite odpraviti s spodaj navedenimi postopki.
Sporočilo o napaki Priporočeni postopek
Card Error
(Napaka kartice)
Sporočilo o napaki Priporočeni postopek
●● Izklopite fotoaparat in ga nato ponovno
vklopite.
●● Odstranite pomnilniško kartico in jo ponovno
vstavite.
●● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 79)
Insert Card
(Vstavite kartico)
Odklenite pomnilniško kartico.
Card Locked
(Kartica je zaklenjena)
Card not
supported.
(Kartica ni podprta)
Vstavljena pomnilniška kartica ni združljiva s
fotoaparatom. Vstavite ustrezno pomnilniško
kartico.
DCF Full Error
(Napaka - Digitalni
fotoaparat poln)
Imena datotek ne ustrezajo standardu
datotečnega sistema digitalnega fotoaparata.
Prenesite datoteke s pomnilniške kartice na
računalnik in formatirajte kartico. (str. 79)
File Error
(Napaka datoteke)
Izbrišite poškodovano datoteko ali pokličite
Samsungov servisni center.
Low Battery
(Prazna baterija)
Vstavite napolnjeno baterijo ali jo napolnite.
Memory Full
(Pomnilnik je poln)
Izbrišite odvečne datoteke ali vstavite novo
pomnilniško kartico.
Posnemite fotografije ali vstavite pomnilniško
No Image File
(Ni slikovnih datotek) kartico, na kateri so shranjene fotografije.
Dodatki
83
Za fotografiranje potrebujete pomnilniško
napravo. Vstavite pomnilniško kartico.
Vzdrževanje fotoaparata
Čiščenje fotoaparata
Ohišje fotoaparata
Obrišite ga z mehko, suho krpo.
Objektiv in zaslon fotoaparata
Z izpihovalnikom odstranite prah in nežno obrišite objektiv z
mehko krpo. Če ne morete odstraniti vsega prahu, nanesite
tekočino za čiščenje objektivov na čistilni papir in nežno obrišite
objektiv.
●● Naprave nikoli ne čistite z bencinom, razredčili ali alkoholom. Te
tekočine lahko poškodujejo fotoaparat ali povzročijo okvare.
●● Ne pritiskajte na pokrov objektiva in na njem ne uporabljajte
izpihovalnika.
Dodatki
84
Vzdrževanje fotoaparata
Uporaba in shranjevanje fotoaparata
Uporaba na plaži ali obali
Neustrezna mesta za uporabo ali shranjevanje fotoaparata
●●Fotoaparata ne izpostavljajte zelo nizki ali zelo visoki
temperaturi.
●●Fotoaparata ne uporabljajte na krajih, kjer je izredno visoka
vlažnost, ali kjer vlažnost močno niha.
●●Fotoaparata ne izpostavljajte sončni svetlobi oz. ga ne
shranjujte na vročih, slabo prezračevanih mestih, kot npr. poleti
v avtu.
●●Za preprečevanje poškodb zaščitite fotoaparat pred udarci,
grobim ravnanjem in prekomernimi vibracijami.
●●Ne shranjujte ali uporabljajte fotoaparata v prašnih, umazanih,
vlažnih ali slabo prezračevanih prostorih, če želite preprečiti
okvare premikajočih se delov in notranjih komponent.
●●Digitalnega fotoaparata ne uporabljajte blizu goriv in gorljivih ali
vnetljivih kemikalij. Ne shranjujte ali prenašajte vnetljivih tekočin
in plinov oziroma eksplozivnih snovi skupaj s fotoaparatom in
njegovo opremo.
●●Fotoaparata ne shranjujte blizu kroglic proti moljem.
●●Ob uporabi na plaži ali podobnih krajih zavarujte fotoaparat pred
peskom in umazanijo.
●●Vaš fotoaparat ni vodoodporen. Baterije, adapterja in
pomnilniške kartice ne smete prijemati z mokrimi rokami.
Dotikanje z mokrimi rokami lahko povzroči okvaro vašega
fotoaparata.
Shranjevanje za daljše obdobje
●●Če nameravate shraniti fotoaparat za dalj časa, ga položite v
zaprto embalažo z vpojnim materialom, kot so kroglice Silica
Gel.
●●Če fotoaparata ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite
baterije. Vstavljene baterije lahko začnejo puščati ali sčasoma
korodirajo in povzročijo resne okvare fotoaparata.
●●Nerabljene baterije se bodo sčasoma izpraznile in jih boste
morali pred uporabo znova napolniti.
●●Če vklopite fotoaparat, potem ko je bila baterija odstranjena
iz fotoaparata za več kot 40 ur, se podatki o datumu in času
nastavijo na privzeto vrednost.
Previdna uporaba fotoaparata v vlažnem okolju
Če prenašate fotoaparat iz hladnega v toplo okolje, se lahko na
objektivu ali notranjih delih fotoaparata pojavi kondenzacija. V
tem primeru izklopite fotoaparat in počakajte najmanj 1 uro. Če
se kondenzacija pojavi na pomnilniški kartici, jo odstranite iz
fotoaparata in pred ponovnim vstavljanjem počakajte, da vlaga
izpari.
Dodatki
85
Vzdrževanje fotoaparata
Ostali previdnostni ukrepi
●● Ne vihtite fotoaparata na traku. Lahko poškodujete sebe ali druge.
●● Ne barvajte fotoaparata, saj lahko barva ovira premikajoče se dele in
povzroči nepravilno delovanje.
●● Izklopite fotoaparat, kadar ga ne uporabljate.
●● Vaš fotoaparat je sestavljen iz občutljivih delov. Zaščitite fotoaparat pred
udarci.
●● Zaščitite zaslon pred zunanjimi dejavniki tako, da ga hranite v zaščitni
torbici, kadar ga ne uporabljate. Zavarujte fotoaparat pred praskami
tako, da ga ne izpostavljate pesku, ostrim predmetom ali raztresenim
kovancem.
●● Fotoaparata ne uporabljajte, če je zaslon zlomljen ali počen. Zlomljeno
stelo ali akril lahko poškoduje vaše roke in obraz. Fotoaparat odnesite v
servisni center Samsung, kjer vam ga bodo popravili.
●● Baterij, fotoaparatov, polnilcev ali dodatkov nikoli ne postavljajte na ali v
naprave za gretje, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Te
naprave so lahko okvarjene in se pregrevajo, ter s tem povzročijo požar
ali eksplozijo.
●● Objektiva ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, saj lahko ta
razbarva slikovno tipalo ali povzroči okvaro.
●● Zaščitite objektiv pred prstnimi odtisi in praskami. Očistite objektiv z
mehko in čisto krpo za objektiv.
●● Ob udarcu ali padcu na tla se bo fotoaparat morda izklopil. Na ta način
fotoaparat zavaruje pomnilniško kartico. Vklopite fotoaparat, če ga želite
ponovno uporabiti.
●● Med uporabo se lahko fotoaparat segreje. To je običajno in ne vpliva na
življenjsko dobo ali zmogljivost fotoaparata.
●● Če fotoaparat uporabljate pri nizkih temperaturah, lahko traja nekaj časa,
preden se vklopi, barva zaslona se lahko začasno spremeni ali pa se na
zaslonu pojavijo zakasnele slike. Takšni primeri ne pomenijo okvare in se
odpravijo, ko fotoaparat ponovno preide na normalno temperaturo.
Dodatki
●●Barva ali kovina na zunanji površini fotoaparata lahko pri
ljudeh z občutljivo kožo povzroči alergije, srbečico, izpuščaje
ali otekline. Če opazite katerega od teh simptomov, takoj
prenehajte uporabljati fotoaparat in se posvetujte z zdravnikom.
●●Ne vtikajte predmetov v katerikoli del, režo ali dostopno točko
fotoaparata. Garancija morda ne krije poškodb, nastalih zaradi
nepravilne uporabe.
●●Popravila fotoaparata naj ne izvaja nepooblaščeni servis, prav
tako tega ne poskušajte sami. Garancija ne krije poškodb, ki
nastanejo zaradi popravil s strani nepooblaščenega servisa.
O pomnilniških karticah
Podprte pomnilniške kartice
Ta izdelek podpira pomnilniško kartico SD (Secure Digital), SDHC
(Secure Digital High Capacity), microSD, microSDHC.
Priključek
Stikalo za zaščito pred
zapisovanjem
spredaj
S stikalom za zaščito pred zapisovanjem na kartici SD ali SDHC
lahko preprečite izbris datotek. Potisnite stikalo navzdol, če
želite kartico zakleniti, ali navzgor, če jo želite odkleniti. Pred
fotografiranjem odklenite kartico.
86
Vzdrževanje fotoaparata
Videoposnetki
Velikost
Vmesnik za
pomnilniško kartico
Pomnilniška kartica
Fotografije
Običajna
kakovost
157
222
350
168
238
363
195
222
408
230
306
478
244
326
516
311
490
576
490
676
754
979
1088
1224
Pribl. 27’15”
Pribl. 33’1”
Pribl. 65’24”
Previdnostni ukrepi pri uporabi pomnilniških kartic
Zmogljivost pomnilniških kartic
Visoka
kakovost
Pribl. 9’5”
Pribl. 13’37”
●●Kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali visokim temperaturam
(pod 0 °C ali nad 40 °C).
●●Pomnilniško kartico vstavite v ustrezni smeri. Če pomnilniško
kartico vstavite v napačni smeri, lahko poškodujete fotoaparat in
pomnilniško kartico.
●●Ne uporabljajte pomnilniških kartic, ki so bile formatirane z
drugimi fotoaparati ali z računalnikom. Ponovno formatirajte
pomnilniško kartico s svojim fotoaparatom.
●●Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice
izklopite fotoaparat.
●●Ne odstranjujte pomnilniške kartice oz. ne izklapljajte
fotoaparata medtem ko lučka utripa, saj lahko s tem poškodujete
svoje podatke.
●●Ko poteče življenjska doba pomnilniške kartice, nanjo ne morete
več shranjevati fotografij. Uporabite novo pomnilniško kartico.
●●Pomnilniških kartic ne smete upogibati, jih vreči na tla ali jih
izpostavljati močnim udarcem oz. pritisku.
●●Pomniških kartic ne smete uporabljati ali shranjevati v bližini
močnih magnetnih polj.
Zmogljivost kartice se lahko razlikuje glede na motiv ali pogoje
fotografiranja. Spodnje vrednosti so izračunane na osnovi kartice
SD z zmogljivostjo 1 GB:
Zelo visoka
kakovost
15 sličic/s
* Snemalni čas, ki je na voljo, ni enak, če uporabljate povečavo. Za določitev
skupnega snemalnega časa je bilo posnetih več video posnetkov zapored.
Če želite s to napravo, računalnikom ali bralnikom pomnilniških
kartic, uporabljati mikro pomnilniško kartico, vstavite kartico v
vmesnik.
Velikost
30 sličic/s
Pribl. 4’32”
Dodatki
87
Vzdrževanje fotoaparata
●●Ne uporabljajte ali shranjujte pomnilniških kartic na krajih z
visokimi temperaturami, visoko vlažnostjo ali v bližini jedkih
snovi.
●●Zavarujte pomnilniške kartice pred stikom s tekočinami,
umazanijo ali tujimi snovmi. Če je kartica umazana, jo očistite z
mehko krpo, preden jo ponovno vstavite v fotoaparat.
●●Preprečite stik pomnilniške kartice ali reže pomnilniške kartice
s tekočino, umazanijo ali tujimi snovmi. Te lahko povzročijo
nepravilno delovanje pomnilniških kartic ali fotoaparata.
●●Pri prenašanju pomnilniške kartice uporabite škatlico, ki kartico
zaščiti pred elektrostatičnimi razelektritvami.
●●Prenesite pomembne podatke na druge medije, kot so trdi disk,
CD ali DVD zgoščenke.
●●Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se pomnilniška kartica lahko
segreje. To je običajno in ne pomeni okvare.
O bateriji
Uporabljajte samo baterije, ki jih je odobril Samsung.
Tehnični podatki baterije
Tehnični podatki
Opis
Model
BP70A
Vrsta
Litij-ionska baterija
Zmogljivost celic
700 mAh
Napetost
3,7 V
če je fotoaparat izklopljen
Pribl. 150 min
* Polnjenje baterije prek računalnika lahko traja dalj časa.
Proizvajalec ne odgovarja za izgubo podatkov.
Dodatki
88
Vzdrževanje fotoaparata
Življenjska doba baterije
Povprečni čas /
Število fotografij
Sporočilo o prazni bateriji
Če se baterija popolnoma izprazni, se ikona za baterijo obarva
rdeče in prikaže sporočilo ‘Low Battery’ (Prazna baterija)
Pogoji testiranja
(ko je baterija povsem napolnjena)
Te vrednosti so izmerjene pri naslednjih
, v temi, pri
pogojih: v načinu
ločljivosti 14M, pri vklopljeni kakovosti
slike Fine (Visoka kakovost).
Opombe o uporabi baterije
1. B
liskavico nastavite na Fill in
(Dosvetlitev), posnemite eno
fotografijo ter jo povečajte ali
pribl. 100 min/
pomanjšajte.
Fotografije pribl. 200
2. B
liskavico nastavite na Off
fotografij
(Izklopljeno), posnemite eno
fotografijo ter jo povečajte ali
pomanjšajte.
3. O
pravljajte koraka 1 in 2 za 30 sekund
in ju ponavljajte 5 minut. Nato izklopite
fotoaparat za 1 minuto.
●●Baterij ali pomnilniških kartic ne izpostavljajte zelo nizkim ali
visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 40 °C/104 °F).
Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno zmogljivost
baterij in povzročijo okvare pomnilniških kartic.
●●Če fotoaparat uporabljate dalj časa, se predel okrog baterije
lahko segreje. To ne vpliva na normalno uporabo fotoaparata.
●●Ne vlecite napajalnega kabla, da bi izklopili vtič iz vtičnice. To
lahko povzroči požar ali električni udar.
●●Pri temperaturah pod 0 ºC se lahko zmogljivost in življenjska
doba baterije zmanjšata.
●●Zmogljivost baterije se lahko pri nizkih temperaturah zmanjša,
vendar se pri zmernih temperaturah ponovno vzpostavi
normalna zmogljivost.
4. Ponovite korake 1 do 3.
Video
posnetki
Pribl. 95 min
Snemanje videoposnetkov z ločljivostjo
1280 x 720 in hitrostjo 30 sličic/s.
●● Te vrednosti so izmerjene v skladu s Samsungovimi standardi in se lahko
razlikujejo ob dejanski uporabi.
●● Za določitev skupnega snemalnega časa je bilo posnetih več video posnetkov
zapored.
Dodatki
89
Vzdrževanje fotoaparata
Previdnostni ukrepi pri uporabi baterije
Zavarujte baterije, polnilnike in pomnilniške kartice pred
poškodbami.
Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti. S tem
se lahko ustvari povezava med poloma + in –, kar lahko povzroči
začasno ali trajno poškodbo baterije, požar ali električni udar.
Opombe glede polnjenja baterije
●●Če lučka stanja ne sveti, preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
●●Če je fotoaparat med polnjenjem vklopljen, se baterija morda
ne bo do konca napolnila. Pred polnjenjem baterije izklopite
fotoaparat.
●●Ne uporabljajte fotoaparata med polnjenjem baterije. To lahko
povzroči požar ali električni udar.
●●Vtikača pri odstranjevanju iz vtičnice ne vlecite za napajalni
kabel, saj lahko pride do požara ali električnega udara.
●●Ko je baterija napolnjena, počakajte še najmanj 10 minut preden
vklopite fotoaparat.
●●Če priključite fotoaparat na zunanji vir energije, ko je baterija
prazna, uporaba nekaterih funkcij z visoko porabo energije
povzroči izklop fotoaparata. Če želite normalno uporabljati
fotoaparat, ponovno napolnite baterijo.
●●Ko je baterija v celoti napolnjena, lučka stanja zasveti trikrat in
nato izključi.
●●Če ponovno priključite napajalni kable, čeprav je baterija polna,
se lučka stanja vključi za približno 5 minut in izključi, zatem ko
trikrat zasveti.
Dodatki
●●Uporaba bliskavice in snemanje video posnetkov hitro izpraznita
baterijo. Baterijo polnite, dokler se lučka stanja ne ugasne.
●●Če lučka stanja utripa rdeče ali če ne sveti, znova priključite
kabel ali odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
●●Če polnite baterijo ob pregretem kablu ali pri previsoki
temperaturi, je polnjenje baterije v stanju mirovanja. Polnjenje se
začne, ko se baterija ohladi.
●●Pretirano polnjenje baterije lahko skrajša njeno življenjsko dobo.
Ko je polnjenje končano, izvlecite kabel iz fotoaparata.
●●Napajalnega kabla ne upogibajte in nanj ne polagajte težkih
predmetov. S tem ga lahko poškodujete.
Opombe glede polnjenja, ko je fotoaparat povezan z računalnikom
●●Uporabljajte le priloženi kabel USB.
●●Baterija se mogoče ne bo polnila, če:
-- uporabljate razdelilnik USB
-- so na računalnik priklopljene druge naprave USB
-- vtaknete kabel v priključek na sprednji strani računalnika
-- vrata USB na računalniku ne podpirajo standardne izhodne moči
(5 V, 500 mA)
Z baterijami ravnajte previdno in jih odvrzite v ustrezni zbiralnik
●●Baterij nikoli ne sežigajte. Pri odlaganju dotrajanih baterij
upoštevajte lokalne predpise.
●●Nikoli ne odstavljajte baterij ali fotoaparatov na ali v grelne
naprave, kot so mikrovalovne pečice, štedilniki in radiatorji.
Če se baterije pregrejejo, lahko eksplodirajo.
90
Vzdrževanje fotoaparata
Zaradi malomarnega ali nepravilnega ravnanja z
baterijami lahko pride do poškodb ali celo smrti. Za
vašo varnost upoštevajte naslednja navodila za pravilno
ravnanje z baterijami:
●● Ob neustrezni uporabi se lahko baterija vname ali
eksplodira. Če na bateriji opazite nepravilnosti, razpoke ali
druge neobičajne pojave, jo takoj prenehajte uporabljati in
se obrnite na servisni center.
●● Uporabljajte le originalne polnilnike za baterijo in
napajalnike, ki jih je priporočil proizvajalec, baterijo pa
polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
●● Baterije ne odložite v bližini grelnih naprav in je ne
izpostavljajte prekomerno visokim temperaturam,
kot so npr. v poletnih mesecih v avtu.
●● Baterije ne polagajte v mikrovalovno pečico.
●● Baterije ne shranjujte ali uporabljajte v vročih in vlažnih
prostorih, kot so kopališča ali kabine za prhanje.
●● Naprave ne polagajte za dalj časa na vnetljive površine,
kot so postelje, preproge ali električne odeje.
●● Ko je naprava vklopljena, je ne puščajte dalj časa v
zaprtem prostoru.
●● Pazite, da poli baterije ne pridejo v stik s kovinskimi
predmeti, kot so ogrlice, kovanci, ključi ali zapestne ure.
●● Uporabljajte le originalne litij-ionske zamenljive baterije,
ki jih je priporočil proizvajalec.
●● Baterije ne razstavljajte in je ne prebadajte z ostrimi
predmeti.
●● Ne izpostavljajte baterije visokemu pritisku ali tlačnim
silam.
●● Baterije ne izpostavljajte močnim udarcem (npr. pazite, da
ne pade z višine).
●● Baterije ne izpostavljajte temperaturam, višjim od 60 °C
(140°F).
●● Pazite, da baterija ne pride v stik z vlago ali tekočinami.
●● Baterije ne izpostavljejte neposredni sončni svetlobi,
ognju ali kakršnmu koli viru prekomerne vročine.
Napotki za odlaganje
●● Baterijo odvrzite z odgovornostjo.
●● Baterije nikoli ne sežigajte.
●● Predpisi za odlaganje baterij se lahko razlikujejo glede
na državo ali regijo. Zavrzite baterijo v skladu z vsemi
lokalnimi in zveznimi predpisi.
Napotki za polnjenje baterije
Baterijo polnite le tako, kot je opisano v teh navodilih za
uporabo. Ob neustreznem polnjenju se lahko baterija
vname ali eksplodira.
Dodatki
91
Preden se obrnete na servisni center
Če imate težave s fotoaparatom, jih poskusite odpraviti s temi postopki, preden se obrnete na servisni center. Če ste izvedli postopek za
odpravljanje težave, vendar težava ni odpravljena, se obrnite na svojega prodajalca ali servisni center.
V servisnem centru ne pozabite poleg fotoaparata pustiti tudi ostalih komponent, zaradi katerih je morda prišlo do nedelovanja naprave, kot je na primer pomnilniška
kartica in baterija.
Težava
Priporočeni postopek
Fotoaparat se ne
vklopi
●● Preverite, ali je baterija vstavljena.
●● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
●● Napolnite baterijo.
Fotoaparat se
nenadoma izklopi
●● Napolnite baterijo.
●● Fotoaparat je morda v načinu varčevanja
energije (str. 79) ali se je izklopil zaradi
nastavljene možnosti samodejnega
izklopa. (str. 80)
●● Ob udarcu se fotoaparat lahko izklopi
zaradi preprečevanja okvare pomnilniške
kartice. Ponovno vklopite fotoaparat.
Baterija fotoaparata se
hitro prazni
●● Baterija se lahko prazni hitreje pri nizkih
temperaturah (pod 0°C). Shranite baterijo
na toplo, na primer v žep.
●● Uporaba bliskavice in snemanje video
posnetkov hitro izpraznita baterijo. Po
potrebi jo znova napolnite.
●● Baterije so potrošni deli, ki jih je po
določenem času treba zamenjati. Če se
baterija hitro prazni, kupite novo.
Dodatki
Težava
Priporočeni postopek
Fotografiranje ni
mogoče
●● Na pomnilniški kartici ni prostora.
Izbrišite odvečne datoteke ali vstavite
novo kartico.
●● Formatirajte pomnilniško kartico. (str. 79)
●● Pomnilniška kartica je okvarjena. Kupite
novo.
●● Preverite, ali je fotoaprat vklopljen.
●● Napolnite baterijo.
●● Preverite, ali je baterija vstavljena
pravilno.
Fotoaparat se ne
odziva
Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
Fotoaparat se segreva
Med uporabo se lahko fotoaparat segreje.
To je običajno in ne vpliva na življenjsko
dobo ali zmogljivost fotoaparata.
Bliskavica ne deluje
●● Bliskavica je morda nastavljena na Off
(Izklopljeno). (str. 41)
●● Bliskavice ne morete uporabljati v načinih
,
ali v nekaterih načinih
.
Bliskavica se
nepričakovano sproži
Bliskavica se lahko sproži zaradi statične
elektrike. To ni okvara.
Datum in čas nista
pravilna
Nastavite datum in čas v meniju nastavitev
zaslona. (str. 79)
92
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Težava
Priporočeni postopek
Zaslon ali gumbi ne
delujejo
Odstranite baterijo in jo ponovno vstavite.
Zaslon fotoaparata se
slabo odziva
Če uporabljate fotoaparat pri zelo nizkih
temperaturah, lahko pride do tega, da
zaslon ne deluje pravilno ali da se razbarva.
Za boljše delovanje zaslona uporabljajte
fotoaparat pri zmernih temperaturah.
Barve na fotografiji ne
ustrezajo dejanskim
barvam
Neustrezna nastavitev ravnovesja beline je
lahko vzrok za nenaravne barve. Nastavite
ravnovesje beline, ki ustreza viru svetlobe.
(str. 50)
●● Izklopite fotoaparat in ga nato znova
vklopite.
●● Odstranite pomnilniško kartico in jo
znova vstavite.
Napaka na pomnilniški
kartici
●● Formatirajte pomnilniško kartico. Za
podrobnejše informacije glejte razdelek
»Previdnostni ukrepi pri uporabi
pomnilniških kartic«. (str. 87)
Datotek ni mogoče
predvajati
Če spremenite ime datoteke, je vaš
fotoaparat morda ne bo predvajal.
(Opomba: Imena datotek morajo biti v
skladu s standardom DCF.) Če naletite
na to težavo, predvajajte datoteke na
računalniku.
Fotografija je
zamegljena
●● Preverite, ali je nastavljena možnost
izostritve primerna za fotografiranje od
blizu. (str. 43)
●● Preverite, ali je objektiv čist. Če ni, ga
očistite. (str. 84)
●● Motiv mora biti v dosegu bliskavice.
(str. 95)
Dodatki
●● Izklopite bliskavico. (str. 41)
Fotografija je presvetla ●● Fotografija je preosvetljena. Prilagodite
vrednost osvetlitve. (str. 49)
Fotografija je pretemna
Fotografija je premalo osvetljena.
●● Vklopite bliskavico. (str. 41)
●● Prilagodite občutljivost ISO. (str. 42)
●● Prilagodite vrednost osvetlitve. (str. 49)
TV-sprejemnik ne
prikazuje fotografij
●● Preverite, ali je fotoaparat ustrezno
priključen na TV-sprejemnik prek kabla
A/V.
●● Preverite, ali so na pomnilniški kartici
shranjene fotografije.
Računalnik ne
prepozna fotoaparata
●● Preverite, ali je kabel USB pravilno
priključen.
●● Preverite, ali je fotoaparat vklopljen.
●● Preverite, ali uporabljate podprt
operacijski sistem.
Računalnik prekine
povezavo s
fotoaparatom med
prenosom datotek
Prenos datotek lahko prekine statična
elektrika. Odklopite kabel USB in ga
ponovno priklopite.
93
Preden se obrnete na servisni center
Težava
Priporočeni postopek
Računalnik ne more
predvajati video
posnetkov
●● Videoposnetki se morda ne bodo
predvajali na nekaterih programih
videopredvajalnika. Za predvajanje
videodatotek, ki ste jih posneli s
fotoaparatom, v računalnik namestite in
uporabite program Intelli-studio. (str. 70)
●● Preverite, ali je kabel USB pravilno
priključen.
Program Intelli-studio
ne deluje pravilno
●● Zaprite program Intelli-studio in ga
ponovno zaženite.
●● Programa Intelli-studio ni mogoče
uporabljati na računalnikih Macintosh.
●● Preverite, ali je možnost PC Software
(Računalniška programska oprema) v
nastavitvenem meniju nastavljena na On
(Vklopljeno). (str. 81)
●● Glede na tehnične zahteve in okolje
vašega računalnika se program morda ne
bo zagnal samodejno. V tem primeru v
računalniku kliknite Start → Vsi programi
→ SAMSUNG → Intelli-studio → Intellistudio.
Dodatki
94
Tehnični podatki fotoaparata
Slikovno tipalo
Hitrost zaklopa (čas osvetlitve)
Vrsta
1/2,3" (pribl. 7,81 mm) CCD
Efektivno število
slikovnih pik
Pribl. 14,2 milijona slikovnih pik
Skupno število
slikovnih pik
Pribl. 14,4 milijona slikovnih pik
●● Smart Auto (Pametno samodejno): 1/8–1/2000 sekunde
●● Program (Programirano): 1 - 1/2000 sekunde
●● Night (Noč): 8 - 1/2000 sekunde
●● Fireworks (Ognjemet): 2 sekunde
Osvetlitev
Objektiv
Nadzor
Program AE
Merjenje
Multi (Večpodročno), Spot (Točkovno), Center-weighted
(Sredinsko uteženo)
●● Način slik: 1,0X–3,0X
Digitalna povečava ●● Način predvajanja: 1,0X–12,5X (odvisno od velikosti
slike)
Izravnava
±2 EV (v korakih po 1/3 EV)
ISO ustreznost
Samodejno, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Zaslon
Bliskavica
Goriščna razdalja
objektiv Samsung 5XLeča za povečavo f = 4,9 - 24,5 mm
(ustreza 35-milimetrskemu filmu: 27 - 135 mm)
Razpon stopenj F
F 3,5 (W) - F 5,9 (T)
Vrsta
TFT LCD
Funkcija
2,7″ (6,9 cm), 230 K
Način
Izostritev
Vrsta
Doseg
●● ŠIROKOKOTNI: 0,4 m - 3,0 m
TTL samodejna izostritev (Multi AF (Večpodročni
AF), Center AF (Sredinski AF), Face Detection AF
(Zaznavanje obraza AF), Tracking AF (AF za sledenje)
Širokokotni (W)
Telefoto (T)
Običajna
kakovost
od 80 cm do
neskončnosti
od 100 cm do
neskončnosti
Makro
5 cm–80 cm
-
Samodejni
makro
od 5 cm do
neskončnosti
od 100 cm do
neskončnosti
Off (Izklopljeno), Auto (Samodejno), Red-eye (Rdeče oči),
Fill in (Dosvetlitev), Slow Sync (Počasna sinhronizacija),
Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih oči)
Doseg
(samodejna občutljivost ISO)
●● TELEFOTO: 0,5 m - 2,0 m
(samodejna občutljivost ISO)
Čas polnjenja
Pribl. 4 s (glede na stanje baterije)
Zmanjševanje učinkov tresenja
Digitalna stabilizacija slike (DIS)
Dodatki
95
Tehnični podatki fotoaparata
Učinek
Način snemanja
fotografij
●● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft
(Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Retro), Cool (Hladno), Calm
(Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
●● Image Adjust (Prilagoditev slike) (5 stopenj): Sharpness (Ostrina), Contrast
(Kontrast), Saturation (Nasičenost)
Video posnetki
Način snemanja
videoposnetkov
Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno), Soft (Mehko),
Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Retro), Cool (Hladno), Calm (Mirno), Classic
(Klasično), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB po meri)
Predvajanje
●●
●●
●●
●●
●●
Format: MJPEG (Maks. čas snemanja: 2 uri)
Čas snemanja: 1280 x 720 (največ 20 min)/640 x 480 (največ dve uri)
Velikost: 1280 x 720, 640 × 480, 320 × 240
Hitrost snemanja: 30 sličic/s, 15 sličic/s
Voice (Zvok): On (Vklopljeno), Off (Izklopljeno), Zoom Mute (Izklop zvoka
povečave)
●● Urejanje video posnetkov (vključeno): začasna ustavitev med snemanjem,
zajemanje slik, rezanje časa
Ravnovesje beline
Vrsta
Auto WB (Samodejna nastavitev), Daylight (Dnevna svetloba), Cloudy (Oblačno),
Fluorescent_H (Fluorescentna H), Fluorescent_L (Fluorescentna L), Tungsten
(Volframova svetloba), Custom Set (Nastavitev po meri)
Posamezna slika, Predogledne sličice, Diaprojekcija,
Kratek posnetek, Pametni album
* Kategorija pametnega albuma: Type (Vrsta), Date (Datum), Color (Barva),
Week (Teden)
Urejanje
Resize (Spreminjanje velikosti), Rotate (Vrtenje), Photo Style Selector (Izbiranje
slogov fotografij), Image Adjust (Prilagoditev slike)
●● Photo Style Selector (Izbiranje slogov fotografij): Normal (Običajno),
Natis datuma
Date & Time (Datum in čas), Date (Datum), Off (Izklopljeno)
Učinek
Fotografiranje
●● Načini: Smart Auto (Pametno samodejno) (White (Belina), Macro Color (Makro
Fotografije
barva), Portrait (Portret), Night Portrait (Nočni portret), Backlight Portrait
(Portret z osvetlitvijo od zadaj), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Landscape
(Pokrajina), Action (Gibanje), Tripod (Stojalo), Night (Noč), Macro (Makro),
Macro Text (Makro besedilo), Blue Sky (Modro nebo), Sunset (Sončni
zahod), Natural Green (Naravna zelena)), Program (Programirano), DIS,
Scene (Prizor) (Beauty Shot (Lepotni posnetek), Frame Guide (Vodnik za
uokvirjanje), Night (Noč), Portrait (Portret), Children (Otroci), Landscape
(Pokrajina), Close Up (Bližnji posnetek), Text (Besedilo), Sunset (Sončni
zahod), Dawn (Zora), Backlight (Osvetlitev od zadaj), Fireworks (Ognjemet),
Beach & Snow (Plaža in sneg))
●● Drive (Zaporedno): Single (Enojno), Continuous (Neprekinjeno), Motion
Capture (Zajemanje gibanja), AEB
●● Timer (Sprožilec): Off (Izklopljeno), 10 Sec (10 sekund), 2 Sec (2 sekundi),
Double (Dvojno), Motion Timer (Samosprožilec na gibanje)
Soft (Mehko), Vivid (Živo), Forest (Gozd), Retro (Starinski učinek), Cool
(Hladno), Calm (Mirno), Classic (Klasično), Negative (Negativ), Custom
RGB (RGB po meri)
●● Image Adjust (Prilagoditev slike): ACB, Red-eye Fix (Odstranjevanje rdečih
oči), Face Retouch (Retuširanje obraza), Brightness (Svetlost), Contrast
(Kontrast), Saturation (Nasičenost), Add Noise (Dodajanje šuma)
Zvočni posnetek
●● Snemanje zvoka (največ 10 ur)
●● Zvočna beležka za fotografijo (največ 10 sekund)
Shranjevanje
Mediji
Dodatki
96
●● Notranji pomnilnik: Okoli 37 MB
●● Zunanji pomnilnik (opcijsko):
-- Kartica SD (zagotovljeno do 1–2 GB)
-- Kartica SDHC (zagotovljeno do 16 GB)
Tehnični podatki fotoaparata
Napajalni
priključek DC
●● Fotografije: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Format datoteke
PictBridge 1.0
●● Video: AVI (MJPEG)
●● Zvočni format: WAV
Vir napajanja
Za kartico SD z zmogljivostjo 1GB
Zelo
Visoka Običajna
visoka
kakovost kakovost
kakovost
Velikost slike
5,0 V
4320 X 3240
157
222
350
4000 X 3000
168
238
363
3984 X 2656
195
222
408
3968 X 2232
230
306
478
3264 X 2448
244
326
516
2592 X 1944
311
490
576
2048 X 1536
490
676
754
1024 X 768
979
1088
1224
Baterija za
ponovno polnjenje
Litij-ionska baterija (BP70A)
(740 mAh, Najmanj 700 mAh)
Vrsta priključka
8-pinski (izhod USB/AV out)
Vir napajanja se lahko razlikuje glede na regijo.
Mere (Š x V x G)
96, 9 x 58,0 x 20,2 mm (brez izbočenih delov)
Teža
120 g (brez baterije in pomnilniške kartice)
Delovna temperatura
0–40 °C
Delovna vlažnost
5 - 85 %
e vrednosti so bile izmerjene v Samsungovih običajnih
T
pogojih in se lahko razlikujejo glede na pogoje
fotografiranja in nastavitve fotoaparata.
Programska oprema
Intelli-studio
Vmesnik
Konektor za
digitalni izhod
USB 2.0
Zvočni format
Mono (notranji zvočnik), Mono (mikrofon)
Video izhod
NTSC, PAL (poljubno)
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Dodatki
97
Slovar
Samodejna nastavitev kontrasta (ACB)
Standard oblikovanja za datotečni sistem fotoaparata
(DCF)
Ta funkcija samodejno izboljša kontrast vaših slik, ko je motiv osvetljen
v ozadju ali ko je kontrast med vašim motivom in ozadjem velik.
Specifikacija, ki določa datotečni format in datotečni sistem za digitalne
fotoaparate in jo je določila Japonska zveza proizvajalcev elektronike in
informacijskih tehnologij (JEITA).
Kadriranje s samodejno osvetlitvijo (AEB)
Ta funkcija samodejno posname več slik z različnimi toni osvetlitve, kar
vam pomaga posneti fotografijo s primerno osvetlitvijo.
Samodejna izostritev (AF)
Sistem, ki omogoča, da objektiv samodejno prepozna motiv in ga izostri.
Vaš fotoaparat uporablja kontrast za samodejno izostritev.
Zaslonka
Globina polja
Razdalja med najbližjo in najdaljšo točko, ki jo je mogoče na fotografiji
primerno izostriti. Globina polja se razlikuje glede na zaslonko objektiva,
goriščno razdaljo in razdaljo med fotoaparatom ter motivom. Na primer,
če izberete manjšo zaslonko, se bo povečala globina polja, ozadje
kompozicije pa se bo zameglilo.
Digitalna povečava
Zaslonka nadzoruje količino svetlobe, ki jo zazna tipalo fotoaparata.
Tresenje fotoaparata (Zameglitev)
Če fotoaparat premikate medtem, ko je zaklop odprt, bo celotna
fotografija zamegljena. To se pojavlja pogosteje, kadar je hitrost zaklopa
nizka. Preprečite tresenje fotoaparata tako, da povišate občutljivost,
uporabite bliskavico ali uporabite večjo hitrost zaklopa. Prav tako lahko
za stabiliziranje fotoaparata uporabite stojalo ali funkcijo DIS.
Kompozicija
Kompozicija v fotografiji pomeni razvrstitev elementov na sliki.
Običajno je kompozicija dobra, če se držite pravila tretjin.
Funkcija, ki umetno poveča razpoložljivo velikost povečave, ki jo nudi
objektiv (optična povečava). Kadar uporabljate digitalno povečavo, se
ob povečanju fotografije poslabša kakovost.
Format nalogov za digitalno tiskanje (DPOF)
Format za zapisovanje tiskanih podatkov na pomnilniško kartico, kot so
izbrane fotografije in število kopij. Včasih so v trgovinah s fotografsko
opremo na voljo tiskalniki, združljivi s formatom DPOF, kar pomeni, da
lahko berejo podatke neposredno s kartice fotoaparata, kar omogoča
lažje tiskanje.
Vrednost osvetlitve (EV)
Vse kombinacije hitrosti zaklopa fotoaparata in zaslonke objektiva, ki
omogočajo enako osvetlitev.
Dodatki
98
Slovar
Izravnava vrednosti osvetlitve (EV)
Slikovno tipalo
Datotečni format za izmenjavo slik (EXIF)
Občutljivost ISO
Ta funkcija omogoča, da lahko hitro prilagodite vrednost osvetlitve, ki
jo v omejenih korakih izmeri fotoaparat, kar izboljša osvetlitev vaših
fotografij. Za prilagoditev vrednosti za eno stopnjo temneje nastavite
izravnavo vrednosti osvetlitve na -1,0 EV, za prilagodtev vrednosti za
eno stopnjo svetleje pa nastavite izravnavo na 1,0 EV.
Fizični del digitalnega fotoaparata, ki vsebuje fotografsko obdelavo za
vsako slikovno točko fotografije. Vsaka fotografska obdelava posname
svetlost svetlobe, ki se pojavi med osvetlitvijo. Pogosti tipi senzorjev so
CCD (Svetlobno občutljiv čip) in CMOS (Komplementarni metal-oksidni
polprevodnik).
Specifikacija Japonskega združenja za razvoj elektronske industrije
(JEIDA), ki določa datotečni format slik za digitalne fotoaparate.
Občutljivost fotoaparata na svetlobo glede na enakovredno hitrost filma,
ki se uporablja pri analognem fotoaparatu. Pri višji nastavitvi vrednosti
ISO fotoaparat uporablja večjo hitrost zaklopa, ki lahko zmanjša
zamegljenost, do katere pride zaradi tresenja kamere ali slabe svetlobe.
Kljub temu so fotografije z visoko občutljivostjo bolj dovzetne za šum.
Osvetlitev
Nastavljena količina svetlobe, ki lahko doseže tipalo fotoaparata.
Osvetlitev je nadzorovana s kombinacijo hitrosti sprožilca, vrednosti
zaslonke ter občutljivostjo filma ISO.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Način stiskanja digitalnih fotografij. Fotografije JPEG formata so
stisnjene, s čimer se zmanjša velikost datotek, vendar z minimalnim
poslabšanjem ločljivosti fotografije.
Bliskavica
Bliskovita svetloba, ki pomaga ustvariti zadostno osvetlitev v slabih
svetlobnih pogojih.
LCD (Zaslon s tekočimi kristali)
Zaslon, ki se pogosto uporablja na področju potrošniške elektronike.
Zaslon potrebuje ločeno osvetlitev ozadja, kot sta CCFL ali LED, kar
omogoča reprodukcijo barv.
Goriščna razdalja
Razdalja med sredino objektiva in njegovim goriščem (v milimetrih).
Daljše goriščne razdalje povzročijo, da so zorni koti ožji in motiv večji.
Če so goriščne razdalje krajše, so zorni koti širši.
Makro
Ta funkcija vam omogoča zajemanje fotografij zelo majhnih motivov od
blizu. Kadar uporabljate funkcijo makro, lahko fotoaparat ohranja ostrino
na majhnih motivih v razmerju, ki je podobno naravni velikosti (1:1).
Dodatki
99
Slovar
Merjenje
Merjenje se nanaša na način, kako fotoaparat meri količino svetlobe za
nastavitev osvetlitve.
Hitrost zaklopa
Video format, ki je stisnjen kot JPEG fotografija.
Čas osvetlitve (hitrost zaklopa) pomeni čas, v katerem se zaklop odpre
in zapre. To je pomemben dejavnik pri svetlosti fotografije, saj nadzira
količino svetlobe, ki prehaja skozi zaslonko, preden doseže slikovno
tipalo. Hitrejša hitrost zaklopa dovoljuje manj časa za prehod svetlobe,
zato je končna fotografija temnejša in lažje zamrzne motive v gibanju.
Šum
Vinjetiranje
MJPEG (JPEG z zaznavanjem gibanja)
Nepravilno obdelane slikovne pike v digitalni fotografiji, ki se lahko
kažejo kot napačno ali naključno postavljene, svetle slikovne pike. Šum
se običajno pojavi, kadar fotografirate z visoko občutljivostjo ali kadar je
občutljivost samodejno nastavljena v temnem prostoru.
Zmanjšana svetlost ali nasičenost fotografije na obrobju (zunanji
robovi) v primerjavi z osrednjim delom fotografije. Z vinjetiranjem lahko
usmerimo pozornost na motive v središču fotografije.
Optična povečava
Nastavitev intenzivnosti barv (običajno osnovne barve rdeča, zelena in
modra) na fotografiji. Namen prilagajanja ravnovesja beline ali barv je
ustrezen prikaz barve na fotografiji.
To je splošna povečava, na osnovi katere lahko povečate fotografijo z
objektivom in ne poslabša kakovosti fotografije.
Ravnovesje beline (ravnovesje barv)
Kakovost
Izraz za stopnjo stiskanja, ki se uporablja za digitalno fotografijo.
Fotografije višje kakovosti navajajo nižjo stopnjo stiskanja, kar običajno
pomeni večjo velikost datoteke.
Ločljivost
Število slikovnih pik v digitalni fotografiji. Fotografije z visoko ločljivostjo
vsebujejo več slikovnih pik in omogočajo ogled več podrobnosti kot
fotografije z nizko ločljivostjo.
Dodatki
100
Pravilno odlaganje baterij tega izdelka
Pravilno odlaganje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
sistemom za vračanje baterij)
(velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim
zbiranjem odpadkov)
Ta oznaka na izdelku, dodatkih ali literaturi pomeni, da izdelka in
njegovih elektronskih dodatkov (npr. polnilnik, slušalke, kabel USB) ne
smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko preneha
delovati. Te izdelke ločite od ostalih vrst odpadkov in jih reciklirajte
odgovorno, da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi
zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov in spodbujate trajnostno
uporabo materialov. Zasebni uporabniki naj se obrnejo na trgovino, v
kateri so kupili izdelek ali na urad lokalne uprave, če želijo izvedeti več o
tem, kje in kako lahko te izdelke reciklirajo na okolju prijazen način.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo določila in
pogoje pogodbe o nakupu. Tega izdelka in dodatkov ne smete odlagati
skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.
Ta oznaka na izdelku, navodilih ali embalaži pomeni, da baterij v tem
izdelku ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki, ko
prenehajo delovati. Če so označeni kemijski simboli Hg, Cd ali Pb, so
vsebnosti živega srebra, kadmija ali svinca v bateriji nad referenčnimi
stopnjami v Direktivi 2006/66/ES. Če baterij ne odložite na pravilen
način, lahko te snovi škodujejo ljudem ali okolju.
Baterije ločite od ostalih vrst odpadkov in jih odnesite v brezplačni
lokalni sistem za vračanje baterij, da zavarujete naravne vire in
spodbujate ponovno uporabo materialov.
PlanetFirst predstavlja zavezo družbe Samsung
Electronics k trajnostnemu razvoju in družbeni
odgovornosti skozi ekološko usmerjene poslovne in
upravne dejavnosti.
Dodatki
101
Kazalo
A
Č
G
K
ACB (Samodejna nastavitev
kontrasta)
Čas osvetlitve 33
Glasnost 78
Kakovost fotografije 38
Čiščenje
Gumb MENU 14
v načinu za fotografiranje 49
v načinu za predvajanje 66
Objektiv 84
Ohišje 84
Zaslon 84
Avtoportret 47
Gumb MODE 14
L
Gumb za navigacijo 14
Ločljivost
Gumb za povečavo 14
B
D
Baterija
Date/Time Set 79
Polnjenje 89
Tehnični podatki 88
življenjska doba 88
Bliskavica
Auto (Samodejno) 42
Dosvetlitev 42
Odstranjevanje učinka rdečih
oči 42
Off (Izklopljeno) 41
Počasna sinhronizacija 42
Red-eye (Rdeče oči) 42
Brisanje datotek 59
Fotografija 38
Video 38
Gumb za predvajanje 16
Lučka AF 80
Date Type (Oblika datuma) 79
H
M
Digitalna povečava 23
Hitri ogled 78
Macro (Makro) 43
Digitalna stabilizacija slike
(DIS) 30
Hitrost snemanja 34
Merjenje
DPOF 67
I
Ikone 18
F
Intelli-studio 71
Formatiraj 79
Fotografiranje nasmeška 47
Dodatki
Izostritev za sledenje 45
102
Sredinsko uravnoteženo 50
Točkovno 50
Večpodročno 50
MJPEG (JPEG z zaznavanjem
gibanja) 96
Kazalo
N
O
Pametni samodejni način 27
Način lepotnega posnetka 31
občutljivost filma ISO 42
PictBridge 75
Način Program 29
Območje izostritve
Počasni zaklop (Dolg čas
osvetlitve) 33
Način za fotografiranje
DIS (Digitalna stabilizacija
slike) 30
Movie (Video posnetek) 34
Program (Program) 29
Scene (Scena) 31
Smart Auto (Pametno
samodejno) 27
Način za predvajanje 56
naročanje tiskanja 67
Nastavitve
Dostopanje 77
Fotoaparat 79
Zaslon 78
Zvok 78
Natis 80
AF za sledenje 45
Sredinski AF 45
Večpodročni AF 45
Pomnilniška kartica
Zmogljivost 87
Obračanje 64
Ponastavitev 79
Obrazne nepravilnosti 31, 32
povečanje 60
Odklop naprave 73
povečevanje 23
Ogled datotek
Prenos datotek
kot sličice 58
na televizorju 68
po kategorijah 57
Slide show (Diaprojekcija) 60
Open source licenses
(Odprtokodna licenca) 81
za Mac 74
za Windows 69
Prilagajanje
ACB (Samodejna nastavitev
kontrasta) 66
dodajanje šuma 66
pametni album 57
Dodatki
Macro (Makro) 43
Običajno (AF) 43
Samodejno makro 43
Red-eye (Rdeče oči)
v načinu za fotografiranje 41
v načinu za predvajanje 66
Samodejna nastavitev
kontrasta (ACB) 49
Prilagoditev slike
P
Razdalja izostritve
Ostrina 54
Saturation (Nasičenost)
Svetlost 66
Nočni način 33
R
S
v načinu za fotografiranje 54
Osvetlitev 49
pritisk do polovice 6
Contrast (Kontrast)
v načinu za fotografiranje 54
Opis funkcije 78
odstranjevanje učinka rdečih
oči 66
retuširanje obraza 66
103
Samosprožilec 39
Samosprožilec na gibanje 40
Scenski način 31
Servisni center 92
Kazalo
Slide show (Diaprojekcija) 60
U
Z
Slogi fotografij
Urejanje 64
Začetna slika 64, 78
Utišanje
zajemanje slike z video
posnetka 62
v načinu za fotografiranje 53
v načinu za predvajanje 65
Slovar 98
Fotoaparat 16
Video 34
Zaporedni posnetki
Snemanje
Video 34
Zvočna beležka 36
Sporočila o napakah 83
spreminjanje velikosti 64
Kadriranje s samodejno
osvetlitvijo (AEB) 52
Neprekinjeno 52
Zajemanje gibanja 52
V
Video
predvajanje 61
Snemanje 34
Svetlost obraza 31
Video način 34
Svetlost zaslona 78
Vodnik za kadriranje 32
Zaslonka 33
Zaščita datotek 58
Zaznavanje mežikanja 48
Zaznavanje obrazov
Vrsta zaslona 21
T
Avtoportret 47
Fotografiranje nasmeška 47
Normal (Običajna kakovost)
46
Zaznavanje mežikanja 48
Vzdrževanje 84
tiskanje fotografij 75
Ton RGB
v načinu za fotografiranje 53
v načinu za predvajanje 65
W
White Balance (Ravnovesje
beline) 50
Tresenje fotoaparata 24
Zvočna beležka
predvajanje 62
Snemanje 36
Zvok AF 78
Dodatki
104
Če imate dodatna vprašanja ali želite izkoristiti naše storitve
po prodaji, glejte priloženo garancijo ali obiščite spletno mesto
http://www.samsung.com.
Download PDF