Samsung | RT34MBSW | Samsung RT30MBSS Handleiding

DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 2
Gebruikershandleiding
Lees deze handleiding aandachtig door
voordat u het product gaat gebruiken
en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
DUTCH
KOELKAST
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 1
KENMERKEN
Grote vriezer opbergruimte
- U kunt grote hoeveelheden voedsel
opslaan in de vriezer.
Jumbo Opslag Rek
- U kunt hier veilig grote flessen opbergen.
Aanpasbare Opslag Rekken
- Plaats ze zoals u wenst en afhankelijk van
de hoogte van de voedselbakken.
1
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 2
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INHOUDSOPGAVE
KENMERKEN ....................................1
INSTALLATIE .....................................3
WAARSCHUWINGEN TIJDENS
GEBRUIK...........................................4
ONDERDELEN
- TYPE A MODEL..............................5
- De waterverdeler gebruiken ............5
DE LAMP OPNIEUW PLAATSEN .....6
STANDAARD GEBRUIK.....................
- Voor gebruik....................................6
- Voedsel Opbergen ...........................7
HOE TE GEBRUIKEN
- Temperatuur controle.......................8
- Ijsklontje maken...............................9
- Chiller Gedeelte.............................10
- Groentelade ..................................10
HET APPARAAT WATERPAS
LAATSEN.........................................10
ACCESSOIRES VERWIJDEREN ......11
DE KOELKAST SCHOONMAKEN ..12
VOORDAT U VOOR ONDERHOUD
BELT ................................................13
Extra tips voor correct gebruik.........14
Lees de handleiding
Lees alstublieft alle veiligheid en
gebruiksinstructies voordat u dit apparaat
gaat gebruiken.
Bewaar de handleiding
Bewaar deze handleiding alstublieft voor
toekomstig gebruik.
Let op waarschuwingen
Alle waarschuwingen, aandachtspunten
en opmerkingen op deze koelkast zijn
belangrijk; volg ze alstublieft op.
Volg instructies
Volg alle instructies op in deze handleiding en bereik de beste resultaten.
Model en Serienummers
Vermeld zowel het model als het
serienummer indien u contact opneemt
met Electrostar of uw verkoper betreffende dit product.
Deze handleiding is op basis van het TYPE A
model, voor modellen TYPE A, TYPE B, (P5-6)
Datum van aankoop:
Model nr:
Serie nr:
2
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 3
INSTALLATIE
W
1
Plaats de koelkast op een
stevige, vlakke ondergrond.
2
We bevelen een normale
kamertemperatuur aan
voor optimaal gebruik.
Vermijd vochtige of
winderige locaties.
3
We bevelen een normale
kamertemperatuur aan
voor optimaal gebruik.
Plaats niet in zonlicht,
naast kachels,
verwarming of ovens.
4
Zorg dat er 50mm ruimte is
tussen de koelkast en de
muur.
Let op dat minsten 300mm
vrij is boven de koelkast.
avove 300mm
avove 50mm
5
Zorg dat het product goed
geaard is, voor uw eigen
veiligheid.
Aard de koelkast niet met een
telefoonkabel, gaspijp etc.
3
avove 50mm
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 4
WAARSCHUWINGEN TIJDENS GEBRUIK
1
- Voorkom dat water spetters op
de achterkant van het apparaat.
- Water vermindert de isolatie van
de elektrische onderdelen en
kan elektrische schokken of
elektrocutie gevaar tot gevolg
hebben.
2
- Gebruik een ontvlambare spuitbussen, zoals lak of verf in de
buurt van de koelkast.
- De ontvlambare spuitbussen
kunnen ontbranden door de
hitte van de koelkast.
3
- Let op dat kinderen niet zonder
toezicht spelen in of in de buurt van
de koelkast en andere grote apparaten. Het kind kan zich bezeren of
het apparaat beschadigen.
- Let op dat kinderen niet hangen
aan de koelkastdeur, ze kunnen
zich verwonden of de deur
beschadigen.
4
- Laat, voor een optimaal gebruik, de deur niet langer open
staan dan noodzakelijk.
- Door de deur open te laten staan, stelt u warme lucht in
staat om in de koelkast te komen waardoor de koelkast
meer energie verbruikt om de koude temperatuur te
handhaven.
5
- Bewaar geen agressieve chemicaliën in de
koelkast, zoals ether en benzene.
- De dampen kunnen, afgezien van het voedsel
bederven, zich opbouwen en leiden tot een
explosie.
6
- Gebruik de koelkast niet indien deze niet normaal functioneert of beschadigd is. Koppel los van de stroomvoorziening
en neem contact op met uw lokale servicecentrum.
- De stroomkabel dient in geval van beschadiging vervangen
te worden door de fabrikant of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.
4
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 5
ONDERDELEN
TYPE A MODEL
Ijsklontjes Lade
Ijs opslag bak
Vriezer gedeelte temperatuur
controle
Vriezerrek
Chiller gedeelte
Lamp
Aanpasbare Opslag Rekken
Koelkast gedeelte Temperatuur
controle
Koelkast plank
Flessen Opslag Rekken
Groentelade
De waterverdeler gebruiken
Duw de hefboom in met een
glas om het glas met water te
vullen.
Vul als volgt na, schijf de klep naar
links en schenk het water naar binnen
(gebruik alleen drinkwater).
Verwijder de verbindingsslang
indien deze gereinigd dient te
worden.
Voordat u de waterverdeler gaat gebruiken
Til het reservoir op en naar buiten indien deze
gereinigd dient te worden (nadat u de verbindingslang heeft verwijderd).
1. Reinig het reservoir voor gebruik, verwijder stof en geuren.
2. Vul het waterreservoir met drinkwater.
3. Duw de verdelerhefboom in met een glas en vul 3-4 glazen
met water, hierdoor wordt de slang gereinigd voor gebruik.
4. De eerste keer dat water wilt nemen, kan het 1-5 seconden
duren voordat er water uitkomt, wegens lucht in de slang.
5
2
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 6
DE LAMP OPNIEUW PLAATSEN
1
2
-
Druk met gereedschap zoals draaier op de bovenste tab van
de lampklep en verwijder deze.
Draai de geplaatste lamp eruit en vervang door een nieuwe.
Plaats de lampklep weer door deze eerst bovenaan te plaatsen en
vervolgens voorzichtig op de plaats te duwen.
STANDAARD GEBRUIK
Voor gebruik
1
Veeg het apparaat van binnen en
buiten af met een doek die vochtig is
gemaakt met warm water en een
kleine hoeveelheid
schoonmaakmiddel.
2
Laat de koelkast eerst een uur stabiel
staan voordat u de stekker insteekt.
Laat het vriezergedeelte 2 tot 3 uur
koelen voordat u voedsel opbergt.
6
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 7
Voedsel Opbergen
C
Berg het voedsel in kleine porties op.
D
-
Sluit voedsel in bakken af met een deksel,
plastic folie of in plastic zakken zodat het
voedsel niet uitdroogt en geuren zich niet
mengen.
N
Laat heet voedsel en drank afkoelen
voordat u deze plaatst in de koelkast of
vriezer.
D
“C
Let op dat er voldoende ruimte aanwezig
is tussen voedsel, zodat de lucht vrij kan
circuleren.
C
D
e
k
Plaats vloeistof vooraan in de koelkast
zodat dit niet kan bevriezen.
Droog fruit en groente na het wassen en
voordat u deze in de koelkast plaatst.
7
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 8
HOE TE GEBRUIKEN
Temperatuur controle
COLDER (KOUDER)
Draai de temperatuur controle naar “COLDER” indien u:
- Veel voedsel gaat opbergen (koelkast of vriezer)
- Ijs wilt maken (vriezer)
- Snel wilt invriezen (vriezer)
NORMAL (NORMAAL)
Draai de temperatuur controle naar het midden tussen
“COLDER” en “COLD” voor normale vries of koelstand.
COLD (KOUD)
Draai de temperatuur controle naar “COLD” indien u
een kleine hoeveelheid voedsel wilt opbergen in de
koelkast of vriezer.
Opmerking
Draai de temperatuur controle naar “COLD” indien de lucht rond
de koelkast kouder is dan 5°C , dit om bevriezing te voorkomen.
8
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 9
Ijsklontje maken
(MODEL TYPE A)
1
Vul de ijsklontjeslade met water, let
op dat u niet teveel water gebruikt.
Waterniveau
2
Schuif de lade op het ijsklontjes rek.
Ijsklontjes Verwijderen
Verwijder de ijsklontjes uit de ijsklont
jeslade door aan de ijsladeknoppen te
draaien. Let op dat de ijsopslagbak
zich bevindt onder de ijsklontjeslade
(zie onderstaand diagram).
Knoppen van
ijslade.
H
Ijsklontje maken
(MODEL TYPE B)
1
Vul de ijsbak met water, let op dat
u niet teveel water gebruikt.
Waterniveau
2
9
Houdt beide kanten van de ijslade
vast, verwijder de ijsklontjes door
de lade om te draaien.
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 10
Chiller Gedeelte
t
.
Dit gedeelte helpt u om de smaak van het voedsel
te bewaren en de versheid te verlengen door alleen
het oppervlak van het voedsel te bevriezen.
Gebruik de chiller om kaas, vlees, snacks, vies of
ander voedsel dat snel gebruikt wordt, op te slaan.
k.
Groentelade
Dit gedeelte behoudt het vocht en versheid van de
groente. De groentelade is afgesloten zodat de
groente niet wordt blootgesteld aan tocht van
koude lucht en de luchtvochtigheid wordt
behouden, zodat de groente niet uitdroogt.
ont
te
ak
de
Waarschuwing
De groentelade is niet geschikt voor het opbergen van tropisch
fruit zoals bananen, ananas etc.
HET APPARAAT WATERPAS LAATSEN
Compenseer oneffenheden in de vloer door de hoogte
van het apparaat aan te passen door de aanpasbare
voet met de klok mee of tegen de klok in te draaien. De
aanpasbare voeten bevinden zich aan de voorkant,
langt de onderrand van de koelkast.
Indien de koelkast naar links leunt, draai de
linker voorvoet tegen de klok in.
e
Indien de koelkast naar rechts leunt, draai de
rechter voorvoet tegen de klok in.
10
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 11
ACCESSOIRES VERWIJDEREN
Vriezerplank
- Trek de ijsklontjeslade naar voren en
uit de vriezer.
- Til de voorkant van de vriezerplank
omhoog om de haken los te maken en
trek de laden uit de vriezer.
Chiller gedeelte
- Trek het chiller gedeelte naar u toe totdat
deze stopt bij de stopper.
- Til de voorkant omhoog en
trek het gedeelte eruit.
Koelkastplank
- Trek de plank naar u toe totdat deze
stopt bij de stopper.
- Til de voorkant van de plank
omhoog en trek de plank uit
de koelkast.
Groentebak en Hoes
- Trek de groentelade naar u toe en uit de
koelkast.
- Til de hoes omhoog en trek
deze uit de koelkast.
Aanpasbaar Opslag Rek
Til recht omhoog om de tabs los te maken,
en trek het rek uit de koelkast.
(Deze opslag rekken zijn
aanpasbaar en kunnen
derhalve worden aangepast
aan uw wensen).
Flessen Opslag Rekken
Til recht omhoog om de tabs los te
maken, en trek vervolgens uit
de koelkast.(Deze flessen
opslag rek is niet aanpasbaar
en kan alleen in één stand
geplaatst worden).
11
D
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 12
DE KOELKAST SCHOONMAKEN
Verdampingsgaten in Vriezer
Veeg het gebied rond het gat met een
schone, zachte en droge doek schoon.
Waarschuwing: Voorkom dat vreemde
voorwerpen deze
openingen verstoppen.
Binnen Onderdelen
Veeg het apparaat schoon met een
schone, zachte doek nat gemaakt in
warm water en een mild schoonmaakproduct, nadat u alle planken
heeft verwijderd.
Deurrubbers
Reinig de deurrubbers regelmatig met een schone,
zachte doek natgemaakt in warm water en een mild
schoonmaakproduct. Let op dat u de rubbers niet
beschadigd.
Waarschuwing: Vieze deurrubbers zorgen ervoor dat
deur niet goed sluit. Slecht sluitende
deuren zorgen voor energiever spilling
en zorgen voor onn odig hoge
energierekenin gen.
12
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 13
VOORDAT U VOOR ONDERHOUD BELT
Indien de koelkast/vriezer niet
goed functioneert of het voedsel niet goed invriest:
- Is de stekker goed ingestoken?
- Is de zekering gesprongen?
- Zijn de temperatuur controles
goed ingesteld? (niet op
“COLD”?)
- Staat het apparaat in de zon of
naast een kachel?
- Is er genoeg ruimte aan alle
kanten rond het apparaat?
Indien u een geluid hoort
alsof water stroomt:
- Dit geluid wordt veroorzaakt
door het stromen van refrigerant en is normaal.
Indien voedsel in de koelkast
bevriest:
- Zijn de temperatuur controles
goed ingesteld? (niet op
“COLDER”?)
- Indien het voedsel vochtig is
of veel vocht bevat, is de temperatuur controle ingesteld op
“COLDER”?
- Is de omgevingstemperatuur
te laag?
Indien u een vieze lucht ruikt
in het apparaat:
- Bevindt zich bedorven voedsel
in de koelkast?
- Is alle voedsel opgeborgen in
afgesloten bakken?
- Bevindt zich vocht op de
bodem van de groentelade?
- Zijn de vriezer ventilatiegaten
verstopt?
- Is de verdampingslade aan de
achterkant van het apparaat vies?
Indien er geluid komt uit het
apparaat:
- Is de koelkast geplaatst op
een vlakke, stabiele onder
grond?
- Is het apparaat te dicht tegen
de muur geplaatst?
- Bevinden zich voorwerpen
onder of achter de koelkast?
- Komt het geluid van de compressor?
Indien dauw vormt in het
groentegedeelte:
- Sluit de deur goed?
- Is de deur lange tijd geopend
geweest?
- Is vloeistof zonder deksel
opgeborgen?
Indien het achter of zijpaneel
van de koelkast heet wordt:
- Is een radiatiepijp (luchtventilatie/cooler) geïnstalleerd?
- Is de omgevingstemperatuur
te hoog?
- Heeft zich dauw gevormd aan
de buitenkant van het apparaat als gevolg van een hoge
vochtigheidsgraad?
Indien dauw wordt gevormd in
het groentegedeelte:
- Sluit de deur goed?
- Is de deur langere tijd open
geweest?
- Is vloeistof opgeborgen zonder
deksel?
13
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 14
Extra tips voor correct gebruik
kt
r-
Modelnaam
Diepte (mm)
Breedte (mm)
RA18/RA20
1055
976
904
RT21/RT24
1072
RT30/RT34
1050
933
RT37
1120
933
diepte met de deur open
a) Algehele ruimte vereist tijdens gebruik. Zie de tekening en afmetingen hieronder.
Breedte
kt
dsel
in
?
en
de
nd
d in
nder
b) Laat het apparaat 2 uren staan na installatie.
c) Haal de Beste performance uit het product,
1) Plaats geen voedsel te dichtbij de ventilatoren aan de achterkant van het apparaat, aangezien dit de
luchtcirculatie in het vriezergedeelte.
2) Berg het voedsel correct op of plaatst in luchtdichte bakken voordat u ze in de koelkast plaatst.
3) Plaats geen nieuw voedsel om in te vriezen naast reeds bevroren voedsel.
d) Plaats geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriezergedeelte
e) Houd u aan maximale opslagtijden en houdbaarheidsdata van bevroren producten.
f) U hoeft de koelkast niet uit te trekken als u korter dan 3 weken weg
bent. Maar verwijder alle voedsel als u langer dan drie weken weggaat. Trek de koelkast uit en
reinig, spoel en droog deze.
g) De meeste stroomuitval wordt binnen twee uur opgelost en heeft geen invloed op uw koelkasttemperaturen.
Echter,beperk het aantal keren dat de deur geopend wordt als de stroom is uitgeschakeld. Duurt de
stroomuitval langer dan 24 uur, dient u alle bevroren voedsel te verwijderen.
h) Indien er een sleutel met de koelkast is geleverd, dient de sleutel uit de buurt van kinderen bewaard te wor
den en niet in de buurt van het apparaat.
i) Het apparaat functioneert misschien niet consistent (ontdooien van inhoud of temperatuur te hoog in het
vriezergedeelte) indien de temperatuur te lange tijd te koud is ingesteld danwaarvoor de koelkast is ontworpen.
j) Bewaar geen voedsel dat snel bederft op lage temperaturen op, zoals bananen, meloenen.
k) Plaats de ijsbak op de plek die hiervoor bestemd is door de fabrikant zodat u optimale vries resultaten bereikt.
l) Het ontdooien van de vriezer gaat volkomen automatisch in ‘No-Frost’apparaat. Er is daarom geen
noodzaak om uw apparaat handmatig te ontdooien. Zie bij andere apparaat de ontdooiprocedure zoals
beschreven in elke gebruikershandleiding.
m) Temperatuurstijging tijdens ontdooien voldoet aan ISO vereisten. Maar als u een onverwachte stijging
van de temperatuur in het bevroren voedsel wilt voorkomen tijdens het ontdooien van het apparaat, verpakt
u het voedsel in verschillende lange krantenpapier.
n) Een verhoging in de temperatuur van bevroren voedsel tijdens het ontdooien kan de opslagduur verkorten.
14
DA68-01168C-DUTCH
5/22/06
4:01 PM
Page 1
DA68-01168C REV(2.0)
Download PDF