Samsung | GT-S7710 | Samsung GT-S7710 Handleiding

GT-S7710
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u
extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer
informatie contact op met uw serviceprovider.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
3
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store
• Het Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
en Google Talk zijn handelsmerken van Google, Inc.
®
™
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
4
Inhoud
Aan de slag
35
36
37
39
7Indeling
8Toetsen
9
Inhoud van de verpakking
10 De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
13 De batterij opladen
15 Een geheugenkaart plaatsen
18 Een polslus bevestigen
18 Het apparaat in- en uitschakelen
19 Het apparaat vasthouden
19 Het apparaat vergrendelen en
ontgrendelen
20 Het volume aanpassen
20 Overschakelen naar de stille stand
Accounts instellen
Bestanden overbrengen
Het apparaat beveiligen
Het apparaat upgraden
Communiceren
40Telefoon
46Contacten
49Berichten
50E-mail
51 Google Mail
52Talk
53Google+
54Messenger
54ChatON
Basisfuncties
Internet en netwerk
21Pictogrammen
22 Het aanraakscherm gebruiken
25Bedieningsbewegingen
27Meldingen
28Startscherm
30 Applicaties gebruiken
30 Scherm Applicaties
32Help
32 Tekst ingeven
34 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
55Internet
56Chrome
57Bluetooth
Media
59MP3-speler
60Camera
5
Inhoud
Instellingen
66Galerij
68Videospeler
70YouTube
71FM-radio
77Notitie
78 S Planner
80Klok
82Calculator
82Spraakrecorder
84 S Voice
85Google
85 Spraakgestuurd zoeken
86 Mijn bestanden
86Downloads
90 Over Instellingen
90Wi-Fi
91Bluetooth
91Gegevensgebruik
91 Meer instellingen
93Startschermmodus
93Blokkeerstand
93Geluid
94Display
95Opslag
95Spaarstand
95Batterij
95Applicatiebeheer
96Locatieservices
96Vergrendelscherm
97Beveiliging
98 Taal en invoer
102 Back-up maken en terugzetten
102 Account toevoegen
102Beweging
103Zaklamp
103 Datum en tijd
104Toegankelijkheid
105Ontwikkelaarsopties
106Toestel-info
Reizen en lokaal
Problemen oplossen
Applicatie- en mediastores
73
74
74
75
75
76
Play Store
Samsung Apps
S Suggest
Game Hub
Music Hub
Video Hub
Hulpprogramma's
87Maps
88Lokaal
89Navigatie
6
Aan de slag
Indeling
Camera aan de
voorzijde
Nabijheidssensor
Aan/uit-toets
Luistergedeelte
Aanraakscherm
Starttoets
Cameratoets
Menutoets
Terugtoets
Multifunctionele
aansluiting
Microfoon
GPS-antenne
Headsetaansluiting
Flitser
Luidspreker
Camera aan de
achterzijde
Volumetoets
Achterklep
Hoofdantenne
7
Aan de slag
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
• Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Water- en stofbestendigheid onderhouden
Dit apparaat is water- en stofbestendig wanneer alle compartimenten stevig zijn gesloten. Volg deze
tips nauwkeurig om schade aan het apparaat te voorkomen.
• Dompel het apparaat niet langere tijd onder in het water en gebruik het niet in de regen.
• Stel het apparaat niet bloot aan zout water of geïoniseerd water, of een hoge waterdruk.
• Als het apparaat nat wordt, droogt u het zorgvuldig af met een schone, zachte doek.
• De kleppen van de achterkant, headset en multifunctionele aansluiting kunnen losraken als het
apparaat valt of als het een harde klap krijgt. Zorg ervoor dat alle kleppen goed zijn uitgelijnd en
stevig zijn gesloten. Anders bieden ze geen bescherming tegen water en stof.
• Zorg er altijd voor dat de klep van de multifunctionele aansluiting schoon is en niet beschadigd
raakt.
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• 8-10 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als
er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken
of het apparaat vastloopt.
Menu
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
• Druk hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar
zijn voor het huidige scherm.
Start
Terug
• Blijven aanraken op het startscherm om Google Search te starten.
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.
• Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
8
Aan de slag
Toets
Functie
Volume
• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
• Blijf indrukken om Camera te starten.
Camera
• Druk hierop in de camerastand om een foto nemen of een videoopname te maken.
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Batterij
• Snelstartgids
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde software. Gekraakte of illegale software kan
schade of storingen veroorzaken die niet worden gedekt door de garantie.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
9
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de
bijgeleverde batterij.
1 Draai de schroef linksom met een munt of een ander voorwerp om de achterkant te
ontgrendelen en verwijder de achterkant.
1
2
• Gebruik niet uw vingernagels om de achterkant te ontgrendelen.
• Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
10
Aan de slag
• U moet de beschermende tape die de antenne bedekt, niet verwijderen, omdat de
antenne hierdoor kan worden beschadigd.
• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt
te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
• De SIM-kaartsleuf van uw apparaat is alleen geschikt voor standaard SIM-kaarten. Als u
een microSIM-kaart of een microSIM-kaart plaatst met een niet-goedgekeurde houder,
kan de SIM-kaartsleuf van uw apparaat beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
3 Plaats de batterij.
2
1
4 Plaats de achterkant weer terug en draai de schroef rechtsom om de achterkant te
vergrendelen.
1
2
Zorg ervoor dat de achterkant volledig is gesloten en de schroef stevig is vastgedraaid om
waterschade te voorkomen.
11
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen
1 Verwijder de achterklep en de batterij.
2 Trek de batterij naar buiten.
3 Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten.
12
Aan de slag
De batterij opladen
Laad de batterij op voor het eerste gebruik. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. Een
computer kan ook worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er
een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
Opladen met de oplader
Steek het kleine uiteinde van de oplader in de multifunctionele aansluiting van het apparaat, en
steek de stekker van de oplader in het stopcontact.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
13
Aan de slag
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken. Hierdoor kan het echter wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
14
Aan de slag
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 32 GB gebruiken. Afhankelijk van de
fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten
mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt
u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map extSdCard in het interne geheugen.
15
Aan de slag
1 Verwijder de achterklep en de batterij.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
3 Duw de geheugenkaart in de sleuf.
4 Plaats de batterij en de achterklep terug.
16
Aan de slag
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SDkaart afmelden.
1 Verwijder de achterklep en de batterij.
2 Verwijder de geheugenkaart.
2
3 Plaats de batterij en de achterklep terug.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart formatteren → SD-kaart
formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
17
Aan de slag
Een polslus bevestigen
1 Verwijder de achterklep en de batterij.
2 Schuif een polslus door de opening en haak de lus achter het uitstekende nokje.
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
18
Aan de slag
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Blijf de aan/uit-toets aanraken en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere objecten. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de batterij kan leegraken.
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen
te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het
aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger
in een willekeurige richting.
19
Aan de slag
Het volume aanpassen
Druk de volumeknop omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumeknop ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille modus.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil.
• Open het meldingenvenster boven aan het scherm en tik op Melodie.
U kunt het apparaat zodanig instellen dat u in de stille stand wordt gewaarschuwd voor
verschillende gebeurtenissen. Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Trillen.
20
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die boven aan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie geactiveerd
GPS ingeschakeld
Oproep actief
Gemiste oproep
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stille stand ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
21
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
22
Basisfuncties
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik
nogmaals om terug te gaan.
23
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
24
Basisfuncties
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is geactiveerd. Tik
op het startscherm op Apps → Instellingen → Beweging en sleep de schakelaar Beweging naar
rechts.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De
calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid
naar liggende stand.
25
Basisfuncties
Oppakken
Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is
uitgeschakeld, trilt het apparaat als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen.
Omkeren
Keer het apparaat om om de beltoon te dempen, het afspelen van media te onderbreken of de FMradio te dempen.
26
Basisfuncties
Schudden
• Schud het apparaat om te zoeken naar Bluetooth-apparaten.
• Schud het apparaat om de lijst met e-mailberichten of de gegevens van Yahoo News, Yahoo
Finance of AccuWeather bij te werken.
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste
oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven.
Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer
waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog
die onder aan het scherm wordt weergegeven.
In het meldingenvenster kunt u de huidige status van uw apparaat weergeven en de volgende
opties gebruiken:
• Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in
de stille stand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
• Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert uw
apparaat alle meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op
Instellingen → Blokkeerstand.
27
Basisfuncties
• Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
• Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.
Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrollt u
naar links of rechts.
Items verplaatsen
Een applicatiepictogram toevoegen
Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar
het voorbeeldvenster.
Een item toevoegen
U kunt het startscherm aanpassen door widgets of mappen toe te voegen.
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:
• Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
• Map: een nieuwe map maken.
Selecteer een item sleep dit naar het startscherm.
Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt
verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
28
Basisfuncties
Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die boven aan het
startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.
Vensters verplaatsen
Een nieuw venster toevoegen
Druk op de menutoets en tik op Pagina bewerken →
.
Een venster verplaatsen
Druk op de menutoets, tik op Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken.
Sleep het venster naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
Druk op de menutoets, tik op Pagina bewerken, tik op het venstervoorbeeld en blijf dit aanraken.
Sleep het naar de prullenbak onder aan het scherm.
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm.
Druk op het startscherm op de menutoets, tik op Achtergrond instellen → Startscherm en
selecteer een van de volgende opties:
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond. Of selecteer een afbeelding, wijzig het formaat
door de rand te verslepen en tik op Gereed.
29
Basisfuncties
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Blijf de startknop ingedrukt houden om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
Blijf de startknop ingedrukt houden, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten.
Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de startknop ingedrukt
houden en op tikken.
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrollt u naar links of rechts.
30
Basisfuncties
Applicaties verplaatsen
Druk op de menutoets, tik op Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de
applicatie naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het
naar de rand van het scherm.
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
Druk op de menutoets, tik op Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de
applicatie naar Map maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map
door ze te slepen. Tik vervolgens op Opsl. om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar een
nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
Applicaties verwijderen
Druk op de menutoets, tik op Verwijder en selecteer een applicatie om deze te verwijderen.
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
Applicaties delen
U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere
methoden.
Druk op de menutoets, tik op Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een
methode voor delen. De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde
methode.
31
Basisfuncties
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of
voor het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een item als u tips wilt weergeven.
Als u helppop-ups wilt resetten als u deze hebt verborgen, tikt u op Pop-ups met Help-tips
weergeven en selecteert u items door te tikken.
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het Samsung-toetsenbord gebruiken
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op
→ Staande toetsenbordtypen en tik op QWERTY-toetsenbord of 3x4 toetsenbord.
Opties instellen voor het
Samsung-toetsenbord.
Het voorgaande teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven.
Naar de volgende regel gaan.
Cijfers en leestekens ingeven.
Een spatie ingeven.
32
Basisfuncties
Hoofdletters ingeven
Tik op
voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.
Toetsenbordtaal wijzigen
Schuif de spatietoets naar links of rechts om de toetsenbordtaal te wijzigen.
Handschrift
Blijf aanraken, tik op
en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden
weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.
Tekst via spraak ingeven
Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt
gezegd.
Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een
alternatief woord of zin in de keuzelijst.
Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.
33
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
Blijf de tekst aanraken, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op om te
kopiëren of op om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, plaatst u de cursor op het punt waar de tekst moet
worden ingevoerd en raakt u → Plakken aan.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 90)
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar Wi-Fi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onder aan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype en geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is. Tik op
Opslaan.
34
Basisfuncties
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is
een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw
apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Account toevoegen → Google. Tik hierna op Nieuw om u
te registreren of tik op Bestaand volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er
kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen, selecteer een accountnaam onder Accounts,
selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Account wissen.
35
Basisfuncties
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.
Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat worden bepaalde
bestandsindelingen niet ondersteund.
• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm en mkv
• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp,
txt, asc, rtf en zip
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken, contacten en agenda's beheert en
synchroniseert met Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de
Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Verbinding maken met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.
36
Basisfuncties
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist
wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Gezichtontgrendeling instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Gezichtontgrendeling.
Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm
te ontgrendelen wanneer de gezichtsontgrendeling niet functioneert.
Ontgrendeling met gezicht- en spraakherkenning instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Gezicht en stem.
Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd en stel een spraakopdracht in. Stel een PIN-code
of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezicht- of spraakontgrendeling niet
functioneert.
37
Basisfuncties
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent
vergeten.
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Geef PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in
om het te bevestigen.
38
Basisfuncties
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de
ontgrendelingscode in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden geüpgrade naar de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de knop Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden geüpgrade naar de nieuwste software met de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Bijwerken.
39
Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.
Oproepen plaatsen
Bellen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
• Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande
oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.
Snelkiesnummers
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Cijfervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.
Selecteer een van deze om een oproep te doen.
40
Communiceren
Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met
contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een
contact om te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en
abonneenummer in en tik op .
Tijdens een oproep
De volgende acties zijn beschikbaar:
• : een oproep in de wacht zetten. Of houdt de headsetknop ingedrukt. Tik op
uit de wacht te halen of houd de headsetknop ingedrukt.
om de oproep
• Nieuwe opr.: een tweede oproep tot stand brengen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren
wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.
• Samenvoegen: een vergadergesprek maken wanneer u verbinding hebt met twee bellers.
Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service
voor vergadergesprekken ingeschakeld is.
• Menutoets → Contacten: de lijst met contacten openen.
• Menutoets → S Note: een notitie maken.
• Menutoets → Doorverbinden: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze
manier neemt u niet langer deel aan het gesprek.
• Menutoets → Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een
vergaderoproep of de verbinding met een van de bellers verbreken.
• Menutoets → Bericht: een bericht verzenden.
41
Communiceren
• Menutoets → Ruisonderdrukking uit: de ruisonderdrukkingsfunctie uitschakelen die
achtergrondgeluid verwijdert zodat de andere beller u duidelijker kan horen.
• Menutoets → Mijn oproepgeluid: een equalizeroptie instellen voor gebruik tijdens een oproep.
Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u
het nummer in en tikt u op Voeg toe aan contacten.
Oproepenlijsten bekijken
Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
Als u een oproepenlijst wilt filteren, drukt u op de menutoets, tikt u op Weergave en selecteert u een
optie.
FDN-nummer
U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers
of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de
SIM- of USIM-kaart.
Druk op de menutoets, tik op Oproep-instellingen → Extra instellingen → FDN-nummers → FDN
inschakelen en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op FDN-lijst en
voeg nummers toe.
Oproepen blokkeren
U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan
bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.
Druk op de menutoets, tik op Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen blokkeren,
selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepblokkering en geef een wachtwoord in.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
buiten de cirkel of drukt u op de headsetknop.
Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.
42
Communiceren
Een oproep weigeren
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
ingedrukt.
buiten de cirkel of houdt u de headsetknop
Als u bij het weigeren van een oproep een bericht wilt terugsturen, tikt u op Oproep met bericht
weigeren. Als u het weigerbericht wilt instellen, drukt u op de menutoets en tikt u op Oproepinstellingen → Weigerberichten instellen.
Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers
Druk op de menutoets, tik op Oproep-instellingen → Oproep weigeren, sleep de schakelaar
Automatisch weigeren naar rechts en tik op Lijst voor automatisch weigeren. Tik op Nieuw, geef
een nummer in, wijs een categorie toe en tik op Opslaan.
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt
weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster
om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.
Wisselgesprek
Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze
service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een
inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.
Als u deze service wilt gebruiken, drukt u op de menutoets en tikt u op Oproep-instellingen →
Extra instellingen → Wisselgesprek.
Oproepen doorschakelen
Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een
opgegeven nummer.
Druk op de menutoets, tik op Oproep-instellingen → Oproepen doorschakelen en selecteer een
oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op Inschakelen.
43
Communiceren
Een oproep beëindigen
Tik op Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen. Bij gebruik van een headset drukt u op de
headsetknop.
Video-oproepen
Een video-oproep plaatsen
Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op
oproep te plaatsen.
om een video-
Tijdens een video-oproep
De volgende acties zijn beschikbaar:
• Camera wisselen: wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Menutoets → Verbergen: uw afbeelding verbergen voor de andere partij.
• Menutoets → Uitgaande afbeelding: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt
getoond.
• Menutoets → Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Menutoets → Overschakelen naar headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als
deze is aangesloten op het apparaat.
• Menutoets → Luidspreker uit: de luidsprekerfunctie uitschakelen.
• Menutoets → Emoties met animatie: emoticons toepassen op uw afbeelding.
• Menutoets → Themaweergave: decoratieve pictogrammen toepassen op uw afbeelding.
• Menutoets → Cartoonweergave aan: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.
44
Communiceren
Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de volgende opties te gebruiken:
• Afbeelding vastleggen: de afbeelding van de andere beller vastleggen.
• Video opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.
In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te
nemen.
Blijf uw afbeelding aanraken om de volgende opties te gebruiken:
• Camera wisselen: wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
• Uitgaande afbeelding: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
Afbeeldingen verwisselen
Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de
afbeeldingen te verwisselen.
45
Communiceren
Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen,
enzovoort.
Tik op Contacten op het scherm Applicaties.
Contacten beheren
Een contact maken
Tik op
en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op
.
Een contact verwijderen
Druk op de menutoets en tik op Wissen.
Een snelkiesnummer instellen
Druk op de menutoets, tik op Instelling snelkiesnummer, selecteer een snelkiesnummer en
selecteer een contact dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het
aanraken en tikt u op Verwijderen.
Zoeken naar contacten
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scroll omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de rechterkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw
vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld boven aan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.
46
Communiceren
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
: een spraak- of video-oproep uitvoeren.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
Contacten importeren en exporteren
Synchroniseren met Google Contacts
Druk op de menutoets en tik op Samenvoegen met Google.
Contacten die zijn gesynchroniseerd met Google Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Als een contact wordt toegevoegd of verwijderd op het apparaat, wordt het ook toegevoegd of
verwijderd in Google Contacts en andersom.
Synchroniseren met Samsung Contacts
Druk op de menutoets en tik op Samenvoegen met Samsung.
Contacten die zijn gesynchroniseerd met Samsung Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Als een contact wordt toegevoegd of verwijderd op het apparaat, wordt het ook toegevoegd of
verwijderd in Samsung Contacts en andersom.
Contacten importeren
Druk op de menutoets en tik op Importeren/exporteren → Importeren van SIM-kaart, Importeren
van SD-kaart of Importeren uit USB-opslag.
Contacten exporteren
Druk op de menutoets en tik op Importeren/exporteren → Exporteren naar SIM-kaart,
Exporteren naar SD-kaart of Exporteren naar USB-opslag.
Contacten delen
Druk op de menutoets, tik op Importeren/exporteren → Naamkaartje delen via, selecteer
contacten, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.
47
Communiceren
Favoriete contacten
Druk op de menutoets en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.
• Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.
• Rasterweergave/Lijstweergave: geef contacten weer in rasterweergave of lijstweergave.
Contactgroepen
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op
. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.
Groepen beheren
Druk op de menutoets en voer een van de volgende acties uit:
• Nieuw: een nieuwe groep maken.
• Zoeken: contacten zoeken.
• Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar
een andere positie en tik op Gereed.
• Groepen verwijderen: selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen.
Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden
Selecteer een groep, druk op de menutoets, tik op Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer
leden en tik op Gereed.
48
Communiceren
Visitekaartje
Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op
Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u
het visitekaartje in IK en tikt u op om te bewerken.
Druk op de menutoets, tik op Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen.
Berichten
Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.
Tik op Berichten op het scherm Applicaties.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van
berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Berichten verzenden
Tik op
, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op
.
Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:
• Geef een telefoonnummer in.
• Tik op
, selecteer contacten en tik op Gereed.
Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:
• Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
• Druk op de menutoets en tik op Smiley invoegen om emoticons in te voegen.
• Druk op de menutoets en tik op Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.
49
Communiceren
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.
Luisteren naar een spraakbericht
Blijf 1 aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.
E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals
Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien.
Als u nog een e-mailaccount wilt instellen, drukt u op de menutoets en tikt u op Instellingen →
Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op
Tik op
boven aan het scherm. Geef de
.
om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.
Druk op de menutoets en tik op CC/BCC toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
Tik op om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten en locatiegegevens in te voegen in het
bericht.
50
.
Communiceren
Berichten lezen
Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u
handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht beantwoorden.
Het bericht doorsturen.
Het bericht verwijderen.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Het bericht markeren als
herinnering.
Bijlagen openen.
Tik op het bijlagetabblad om bijlagen te openen en tik op
naast een bijlage om deze op te slaan.
Google Mail
Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.
Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
Berichten verzenden
Tik in een postvak op
, geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op
.
Druk op de menutoets en tik op Foto bijvoegen om afbeeldingen bij te voegen.
Druk op de menutoets en tik op Video bijvoegen om video’s als bijlage toe te voegen.
Druk op de menutoets en tik op Cc/Bcc toevoegen om meer ontvangers toe te voegen.
Druk op de menutoets en tik op Concept opslaan om het bericht op te slaan voor latere aflevering.
Druk op de menutoets en tik op Verwijderen om opnieuw te beginnen.
51
Communiceren
Berichten lezen
Het bericht markeren als
herinnering.
Dit bericht beantwoorden.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Alle ontvangers beantwoorden of
dit bericht doorsturen naar
anderen.
Voorbeeld weergeven van bijlage.
Dit bericht bewaren voor
langdurige opslag.
Het bericht markeren als ongelezen.
Dit bericht verwijderen.
Een label toevoegen aan dit bericht.
Labels
Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail
wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.
Tik op
om berichten in andere labels weer te geven.
Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op
het label dat u wilt toewijzen.
en selecteert u
Talk
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via Google Talk.
Tik op Talk op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
52
Communiceren
Openbaar profiel
Tik op de account-id boven aan de lijst met vrienden om de beschikbaarheidsstatus, afbeelding of
het statusbericht te wijzigen.
Vrienden toevoegen
Tik op
, geef het e-mailadres in van de vriend die u wilt toevoegen en tik op GEREED.
Chatten met vrienden
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
.
Als u een vriend wilt toevoegen om te chatten, drukt u op de menutoets en tikt u op Toevoegen aan
chat.
Als u de chat wilt beëindigen, drukt u op de menutoets en tikt u op Chat beëindigen.
Schakelen tussen chatsessies
Scroll naar links of rechts.
Chatgeschiedenis verwijderen
Chatsessies worden automatisch opgeslagen. Als u de chatgeschiedenis wilt verwijderen, drukt u op
de menutoets en tikt u op Chatgeschiedenis wissen.
Google+
Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.
Tik op Google+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Alle kringen om de categorie te wijzigen en scroll omhoog of omlaag om posten in uw
kringen weer te geven.
Tik op
om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.
53
Communiceren
Messenger
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via de chatservice Google+.
Tik op Messenger op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
ChatON
Gebruik deze applicatie om te chatten met apparaten die een mobiel telefoonnummer hebben.
Tik op ChatON op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties.
Selecteer een vriend om te chatten.
Als u contacten op het apparaat wilt synchroniseren met ChatON, tikt u op Instellingen →
Contacten synchroniseren.
54
.
Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Internet op het scherm Applicaties.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.
Druk op de menutoets terwijl u een webpagina bekijkt om de huidige webpagina te delen, op te
slaan of af te drukken.
Een nieuwe pagina openen
Druk op de menutoets en tik op Nieuw venster.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op
pagina om deze te selecteren.
, scrollt u naar links of rechts en tikt u op de
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
→ Favoriet toevoegen.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
55
en selecteert u een pagina.
Internet en netwerk
Geschiedenis
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende
webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op de menutoets en tikt u op Geschiedenis
wissen.
Tik op → Geschiedenis → Meest bezocht om een webpagina te openen vanuit de lijst met
meest bezochte webpagina's.
Opgeslagen pagina’s
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Opgesl. pag. aan.
Koppelingen
Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te
slaan of te kopiëren.
Als u de opgeslagen koppelingen wilt bekijken, drukt u op de menutoets en tikt u op Downloads.
Webpagina's delen
Als u een webpagina-adres wilt delen met anderen, drukt u op de menutoets en tikt u op Pagina
delen.
Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op
Delen.
Chrome
Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.
Tik op Chrome op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.
56
→
Internet en netwerk
Een nieuwe pagina openen
Tik op
→ Nieuwe tab.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, tikt u op
→ een webpagina.
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander
apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.
Als u geopende tabbladen op andere apparaten wilt bekijken, drukt u op de menutoets en tikt u op
Andere apparaten. Selecteer een webpagina die u wilt openen.
Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op
.
Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de
Bluetooth-functie.
57
Internet en netwerk
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth en
sleept u de schakelaar Bluetooth naar rechts.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth → Scannen. De gedetecteerde
apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het
automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de gekoppelde
Bluetooth-apparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om
de afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als
een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.
58
Media
MP3-speler
Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.
Tik op MP3-speler op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
Muziek afspelen
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Het volume aanpassen.
De herhaalstand wijzigen.
Shuffle inschakelen.
Music square openen.
Een geluidseffect selecteren.
De afspeellijst openen.
Het huidige nummer opnieuw
starten of naar het vorige nummer
gaan. Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het afspelen onderbreken of
hervatten.
59
Media
Een nummer instellen als beltoon
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, drukt u op de
menutoets en tikt u op Instellen als → Beltoon.
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
Tik op Afspeellijsten, druk op de menutoets en tik op Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op
OK. Tik op Muziek toevoegen, selecteer nummers die u wilt opnemen en tik op Gereed.
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, drukt u op
de menutoets en tikt u op Naar afspeellijst.
Muziek afspelen op stemming
Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door
het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music square, drukt u op de
menutoets en tikt u op Bibliotheek bijwerken.
Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen
door met uw vinger te slepen.
Camera
Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat. (p. 66)
Tik op Camera op het scherm Applicaties.
De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
60
Media
Foto's maken
Een foto maken
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
of druk
Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op
op de cameratoets om de foto te maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
Geeft aan welke opslag
wordt gebruikt.
De flitserinstelling
wijzigen.
Schakelen tussen de
foto- en videomodus.
De opnamestand
wijzigen.
Een van de vele
beschikbare effecten
selecteren.
De afbeeldingsviewer
openen om foto's weer
te geven.
De camera-instellingen
wijzigen.
De cameratoets half indrukken
Druk de cameratoets half in om de scherpstelling aan te passen. De camera past de scherpstelling
automatisch aan en het scherpstelkader wordt groen. Het scherpstelkader wordt rood als er niet is
scherpgesteld.
Scènemodus
Dankzij de vooraf ingestelde instellingen is het eenvoudiger om snel foto's te maken.
Tik op
→ Scène modus.
• Portret: gebruik deze instelling voor mensen.
• Landschap: gebruik deze instelling voor een grotere scène.
• Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
• Feest/binnen: gebruik deze instelling voor goedverlichte scènes binnenshuis.
• Strand/Sneeuw: gebruik deze instelling voor goedverlichte of zonnige scènes buitenshuis.
• Zonsondergang: gebruik deze instelling voor rijkere kleuren en scherpere contrasten.
• Dageraad: gebruik deze instelling voor zeer subtiele kleuren.
61
Media
• Herfstkleur: gebruik deze instelling voor achtergrondomgevingen met rode tinten.
• Tekst: gebruik deze instelling voor boeken of posters.
• Kaarslicht: gebruik deze instelling voor afbeeldingen van fel licht tegen een donkere
achtergrond.
• Vuurwerk: gebruik deze instelling voor scènes met een hoog contrast.
• Achtergrond verlichting: gebruik deze instelling voor onderwerpen waarbij van achter heldere
lichten schijnen.
• Nacht: gebruik deze instelling om foto's te maken in donkere omstandigheden.
Fotostand
Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar zoals cartoonweergave.
Tik op
→ Fotostand.
• Eén opname: één foto maken.
• Onder water: gebruik deze modus om foto's onderwater te maken.
• Doorlopend: een serie foto’s maken van bewegende onderwerpen. Wanneer u Beste foto
inschakelt, kunt u foto's selecteren en opslaan. Deze modus is alleen beschikbaar bij een
resolutie van 960 x 720 pixels.
• Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
• Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent
die u hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon. Gezichtsherkenning
werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het formaat van het gezicht, de
huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de accessoires die het onderwerp
draagt.
• Smile shot: een foto maken terwijl de camera wacht tot het onderwerp glimlacht.
• Cartoon: maak een foto die op een tekening lijkt.
Panoramafoto's
Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.
Tik op
→ Fotostand → Panorama.
en beweeg de camera in een willekeurige richting. Wanneer het blauwe kader
Tik op
overeenkomt met de zoeker, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische
.
reeks. Als u wilt stoppen met het maken van opnamen, tikt u nogmaals op
62
Media
Video's maken
Een video maken
Schuif de regelaar voor foto's/video's naar het videopictogram en tik op
of druk op de
cameratoets om een video op te nemen. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u op .
• Handmatige scherpstelling is niet beschikbaar in de videomodus.
• De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste
resolutie.
Videostand
Schakelen tussen de
camera aan de voorzijde
en de camera aan de
achterzijde.
Geeft aan welke opslag
wordt gebruikt.
De flitserinstelling
wijzigen.
Schakelen tussen de
foto- en videomodus.
De opnamestand
wijzigen.
Een van de vele
beschikbare effecten
selecteren.
De videospeler openen
om video's af te spelen.
De camera-instellingen
wijzigen.
63
Media
Tik op
om de opnamestand te wijzigen.
• Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
• MMS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via chatten.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Gebruik de volumeknop om in of uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste
resolutie.
• Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het
maken van video's.
Instellingen configureren voor de camera
Tik op om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn
beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk
van de geselecteerde stand.
64
Media
• Sneltoetsen wijzigen: sneltoetsen naar veelgebruikte opties wijzigen.
• GPS-tag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.
Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
• Zelfportret: een foto van uzelf maken.
• Zelfopname: een video van uzelf maken.
• Flitser: de flitser in- of uitschakelen.
• Fotostand: de opnamestand wijzigen.
• Videostand: de opnamestand wijzigen.
• Effecten: een van de vele foto-effecten selecteren die beschikbaar zijn.
• Scène modus: de scènestand wijzigen.
• Belichtingswaarde: hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de camera ontvangt.
Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting gebruiken.
• Focus: een scherpstelmodus selecteren. Autofocus wordt door de camera bediend. Macro is
voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• Resolutie: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere kwaliteit. Maar
hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.
• Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• ISO: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
• Meting: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène.
Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige scène in
op gemiddeld.
65
Media
• Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
• Beeldkwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor foto's. Beelden van hogere kwaliteit nemen
meer opslagruimte in beslag.
• Videokwaliteit: het kwaliteitsniveau instellen voor video's.
• Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Resetten: de camera-instellingen resetten.
Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de
camera.
Druk op de menutoets en tik op Sneltoetsen wijzigen.
Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een aan de linkerkant van het scherm. De andere
pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen.
Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
Beelden weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie,
zoals E-mail een afbeelding opslaat, wordt de downloadmap automatisch gemaakt om de
afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots
gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.
In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer
een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.
Scroll naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.
66
Media
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te
gaan.
Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram weergegeven op het voorbeeld. Selecteer de video die
u wilt bekijken en tik op . De Videospeler wordt gestart.
Afbeeldingen bewerken
Druk op de menutoets terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Verwijderen: de afbeelding verwijderen.
• Gezichtstag: de gezichten in de afbeelding registreren als gezichtstags.
• Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: het formaat van het oranje kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij
te snijden en op te slaan.
• Bewerken: start de foto-editorapplicatie.
• Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is
gemarkeerd in de afbeelding.
• Afdrukken: afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met
bepaalde Samsung-printers.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: scannen naar apparaten waarop functies voor media
delen zijn ingeschakeld.
• Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.
67
Media
Afbeeldingen verwijderen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Druk in een map op de menutoets, tik op Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
→ Verwijderen.
• Druk op de menutoets terwijl u een foto weergeeft en tik op Verwijderen.
Afbeeldingen delen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Druk in een map op de menutoets, tik op Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
om ze te verzenden naar anderen.
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
sociale netwerkservices.
om deze naar anderen te verzenden of te delen via
Als achtergrond instellen
Druk terwijl u een afbeelding weergeeft op de menutoets en tik op Instellen als om de afbeelding in
te stellen als achtergrond of toe te wijzen aan een contact.
Videospeler
Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.
Tik op Videospeler op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
manier waarop ze zijn gecodeerd.
68
Media
Video's afspelen
Selecteer een video om af te spelen.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit
gaan door de balk te
verschuiven.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken
om snel vooruit te
spoelen.
Schermverhouding
wijzigen.
De huidige video
opnieuw starten of naar
de vorige video gaan.
Blijven aanraken om
snel terug te spoelen.
Het afspelen
onderbreken of
hervatten.
Video's verwijderen
Druk op de menutoets, tik op Verwijderen, selecteer video's door ze aan te vinken en tik op
Verwijderen.
Video's delen
Druk op de menutoets, tik op Delen via, selecteer video's door ze aan te vinken, tik op Gereed en
selecteer een methode voor delen.
69
Media
YouTube
Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.
Tik op YouTube op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Video's kijken
Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een
video te bekijken.
Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.
De video toevoegen
aan de afspeellijst.
Video's zoeken.
Het afspelen
onderbreken of
hervatten.
De URL naar anderen
verzenden.
Vooruit of achteruit
gaan door de balk te
verschuiven.
Het apparaat naar de
staande stand
draaien.
De
weergavekwaliteit
aanpassen.
Video's delen
Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op
, en selecteer een methode voor delen.
Video's uploaden
Selecteer uw account, tik op
, selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik op
70
.
Media
FM-radio
U kunt luisteren naar muziek en nieuws op de FM-radio. Als u naar de FM-radio wilt luisteren, moet u
een headset, die dienst doet als antenne, op het apparaat aansluiten.
Tik op FM-radio op het scherm Applicaties.
Naar de FM-radio luisteren
Sluit een headset aan op het apparaat voordat u de FM-radio start.
De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
Tik op
om de FM-radio in te schakelen.
Nummers van de FM-radio
opnemen.
Het volume aanpassen.
Services openen voor de huidige
zender.
De FM-radio in- of uitschakelen.
Nauwkeurig afstemmen op de
frequentie.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
71
Media
Radiozenders scannen
Druk op de menutoets, tik op Scannen en selecteer een optie voor scannen. De FM-radio zoekt
zenders en de beschikbare zenders worden op het apparaat opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en druk op de terugtoets om terug te gaan naar het
scherm van de FM-radio.
Zenders aan de lijst met favorieten toevoegen
Blader naar een radiozender en tik op
om de zender aan de lijst met favorieten toe te voegen.
72
Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt
u op Installeren. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen
van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij
te werken.
• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Onbekende bronnen.
Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
Druk op de menutoets, tik op Mijn apps, selecteer een applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met
geïnstalleerde applicaties en tik op Verwijderen.
73
Applicatie- en mediastores
Samsung Apps
Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer
informatie naar www.samsungapps.com.
Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als er geen Samsung-account is geregistreerd, volgt u de aanwijzingen op het scherm om een
Samsung-account te maken. Als u het abonnementsproces wilt voltooien, leest u de voorwaarden
en bepalingen en tikt u op OK om akkoord te gaan met de voorwaarden.
Applicaties installeren
U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op
Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op
het zoekveld in.
om een categorie te selecteren.
boven aan het scherm en geeft u een zoekwoord in
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u
op Ophalen.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven boven aan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
S Suggest
Gebruik deze applicatie om de nieuwste applicaties die worden voorgesteld door Samsung te
bekijken en downloaden.
Tik op S Suggest op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
74
Applicatie- en mediastores
Game Hub
Gebruik deze applicatie voor toegang tot games.
Tik op Game Hub op het scherm Applicaties.
Scroll naar links of rechts een selecteer een game die u wilt downloaden van Samsung Apps.
Music Hub
Gebruik deze applicatie om te luisteren naar nummers op het apparaat of de webserver van Music
Hub, en om nummers te kopen.
Als u zich aanmeldt bij de Music Hub premium-service kunt u genieten van aanpasbare services,
zoals aanbevolen nummers of artiesten, onbeperkte streaming van nummers en persoonlijke
radiozenders. Voor meer informatie drukt u op de menutoets en tikt u op Help of gaat u naar de
Music Hub-website.
Tik op Music Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie of bepaalde functies van deze applicatie zijn
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Nummers synchroniseren met de Music Hub-bibliotheek
Tik op My Music, druk op de menutoets en tik op Refresh. De Music Hub-bibliotheek wordt
bijgewerkt met de nummers op het apparaat.
Als een nummer in uw Music Hub-bibliotheek niet beschikbaar is in de database, uploadt Music Hub
het nummer automatisch naar de database.
Muziek afspelen
Tik op My Music, selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen. Als u
vergelijkbare nummers wilt zoeken en beluisteren, tikt u op naast een nummer en tikt u op Find
similar music.
75
Applicatie- en mediastores
Nummers kopen
Tik op Store en selecteer een genre → een categorie. Tik op naast een nummer, tik op de optie
om te kopen en volg de instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
Video Hub
Gebruik deze applicatie om video's te bekijken en kopen.
Tik op Video Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een categorie en selecteer een video.
76
Hulpprogramma's
Notitie
Gebruik deze applicatie om belangrijke informatie te noteren zodat u deze kunt opslaan en later
bekijken.
Tik op Notitie op het scherm Applicaties.
Notities opstellen
Tik op
, geef een notitie in en tik op Opslaan.
Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op
Tik op
→
→
.
als u de notitie wilt vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.
Bladeren door notities
U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.
Tik op
om de notitie te bewerken.
Als u een notitie wilt zoeken, drukt u op de menutoets en tikt u op Zoeken.
Druk op de menutoets en tik op Wissen om notities te verwijderen.
Druk op de menutoets en tik op Verzenden om notities naar anderen te verzenden.
Als u notities op datum of kleur wilt sorteren, drukt u op de menutoets en tikt u op Sorteren op.
Als u notities wilt synchroniseren met een Google-account, drukt u op de menutoets en tikt u op
Notitie synchroniseren.
Als u een PIN-code wilt instellen om een notitie te vergrendelen of te ontgrendelen, drukt u op de
menutoets en tikt u op PIN-blokkering.
Een notitie weergeven
Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen. Scroll naar links of rechts om meer notities
weer te geven.
Tik op
en gebruik de volgende opties:
• : de notitie verwijderen.
• : de achtergrondkleur wijzigen.
77
Hulpprogramma's
• : de notitie vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.
• : de notitie afdrukken via een USB- Wi-Fi-verbinding. Uw apparaat is alleen compatibel met
bepaalde Samsung-printers.
S Planner
Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Applicaties.
Gebeurtenissen of taken maken
Tik op
en gebruik een van de volgende methodes:
• Quick add: een gebeurtenis of taak maken vanuit een notitie. Deze functie is alleen beschikbaar
voor het Engels en Koreaans.
• Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
• Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.
Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en
tikt u er nogmaals op.
78
Hulpprogramma's
Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet
worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bew. of Taakdetails bewerken
om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een
waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.
Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op
naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven
aanraken op de kaart die wordt weergegeven.
Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de
bestaande afbeeldingen.
Synchroniseren met Google Agenda
Raak op het scherm Applicaties Instellingen → Google onder Accounts aan, selecteer het Googleaccount en vink Agenda synchroniseren aan. Als u updates handmatig wilt synchroniseren, tikt u op
het scherm Applicaties op S Planner, drukt u op de menutoets en tikt u op Synchr.
Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, drukt u op de menutoets, tikt u op
Instellingen → Agenda's, selecteert u het Google-account en tikt u op Gereed.
Agendatype wijzigen
Tik op en selecteer een type in de verschillende soorten agenda's waaronder jaar, maand, week en
meer. U kunt een samenknijpbeweging maken om het agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld
samen om te schakelen van de maandkalender naar de jaarkalender en spreid uw vingers om de
jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.
Zoeken naar gebeurtenissen
Druk op de menutoets, tik op Zoeken en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.
Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag boven aan het scherm.
79
Hulpprogramma's
Gebeurtenissen verwijderen
Selecteer een datum of gebeurtenis, druk op de menutoets en tik op Wissen.
Gebeurtenissen delen
Selecteer een gebeurtenis, druk op de menutoets, tik op Delen via en selecteer een methode voor
delen.
Klok
Gebruik deze applicatie om een alarm in te stellen, de tijd op een andere locatie in de wereld te
controleren, de duur van een gebeurtenis te berekenen, een timer in te stellen of te gebruiken als
bureauklok.
Tik op Klok op het scherm Applicaties.
Dit alarm in- of uitschakelen.
80
Hulpprogramma's
Alarm
Alarm instellen
Tik op Alarm instellen, stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het
alarm moet worden herhaald en tik op Opslaan.
• Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde
tijd.
• Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.
Alarm stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep
alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
buiten de grote cirkel om het
Alarm verwijderen
Blijf het alarm aanraken en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Klokken maken
Tik op Plaats toevoegen en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op Zomertijd instellen te
tikken.
Klokken verwijderen
Druk op de menutoets, tik op Verwijderen, selecteer klokken en tik op Verwijderen.
81
Hulpprogramma's
Stopwatch
Tik op Start om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op Ronde om rondetijden vast te
leggen.
Tik op Resetten om rondetijden te wissen.
Timer
Stel de duur in en tik op Start.
Sleep
buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.
Bureauklok
Tik op
om het volledige scherm weer te geven.
Calculator
Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Applicaties.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken.
Als Schermrotatie is uitgeschakeld, drukt u op de menutoets en tikt u op Wetenschappelijke
calculator.
Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op
om het toetsenbord te verbergen.
Als u de geschiedenis wilt wissen, drukt u op de menutoets en tikt u op Geschiedenis wissen.
Als u de tekengrootte voor de geschiedenis wilt wijzigen, drukt u op de menutoets en tikt u op
Tekstgrootte.
Spraakrecorder
Gebruik deze applicatie om spraakmemo's op te nemen of af te spelen.
Tik op Spraakrecorder op het scherm Applicaties.
82
Hulpprogramma's
Spraakmemo's opnemen
Tik op om de opname te starten. Spreek in de microfoon onder aan het apparaat. Tik op
opname te onderbreken. Tik op om de opname te voltooien.
om de
Verstreken tijd opnemen.
Opname starten.
De lijst met spraakmemo's
weergeven.
Spraakmemo's afspelen
Selecteer een spraakmemo om af te spelen.
• : de afspeelsnelheid aanpassen.
• : de spraakmemo bijsnijden.
• : het volume aanpassen door de volumebalk omhoog of omlaag te slepen.
• : het afspelen stoppen.
• : het afspelen onderbreken.
Als u een spraakmemo naar anderen wilt verzenden, drukt u op de menutoets, tikt u op Delen via,
selecteert u een spraakmemo, tikt u op Gereed en selecteert u een methode voor delen.
83
Hulpprogramma's
Spraakmemo's beheren
Druk in de lijst met spraakmemo's op de menutoets en selecteer een van de volgende opties:
• Delen via: spraakmemo's selecteren die u wilt verzenden en een methode voor delen
selecteren.
• Verwijderen: selecteer de spraakmemo's die u wilt verwijderen.
• Instellingen: de instellingen van de spraakrecorder wijzigen.
• Stop: de spraakrecorder sluiten.
S Voice
Gebruik deze applicatie om het apparaat met uw stem de opdracht te geven een nummer te bellen,
een bericht te verzenden, een memo te schrijven en meer.
Tik op S Voice op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:
• Open muziek
• Open calculator
• Bel Lulu mobiel
• Bel Lulu werk
• Controleer planning
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
84
Hulpprogramma's
Google
Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de
bijbehorende inhoud op het apparaat.
Tik op Google op het scherm Applicaties.
Het apparaat doorzoeken
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. Of tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer
een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.
Als er geen resultaten worden gevonden in de applicaties, wordt de webbrowser weergegeven met
de zoekresultaten.
Zoekbereik
Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, drukt u op de menutoets, tikt u op
Instellingen → Zoeken op telefoon en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.
Google Nu
Start Google Zoeken om Google Nu-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over
het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.
Meld u aan voor Google Nu wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen
voor Google Nu wilt wijzigen, drukt u op de menutoets en tikt u op Instellingen → Google Nu.
Spraakgestuurd zoeken
Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.
Tik op Spraakgestuurd zoeken op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm. Selecteer
een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.
85
Hulpprogramma's
Mijn bestanden
Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder
afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.
Selecteer een categorie en selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de
hoofdmap, tikt u op . Als u wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .
Druk in een map op de menutoets en gebruik een van de volgende opties:
• Alles selecteren: alle bestanden selecteren zodat dezelfde optie op alle bestanden tegelijk kan
worden toegepast.
• Map maken: een map maken.
• Zoeken: zoeken naar bestanden.
• Weergave: de weergavestand wijzigen.
• Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.
• Instellingen: de instellingen van bestandsbeheer wijzigen.
Downloads
Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.
Tik op Downloads op het scherm Applicaties.
Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op Internet downloads,
of tikt u op Overige downloads om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere
applicaties zoals E-mail.
Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.
86
Reizen en lokaal
Maps
Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of
een routebeschrijving te krijgen.
Tik op Maps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Zoeken naar locaties
Tik op , geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde locatiegegevens
weer te geven. Tik op om locaties in de buurt te zoeken.
Als de locatie is gevonden, drukt u op de menutoets en gebruikt u een van de volgende functies:
• Kaart wissen: de kaart wissen.
• Offline beschikbaar maken: de kaart van een opgegeven gebied opslaan om deze offline te
bekijken.
• Route: een routebeschrijving krijgen voor de gevonden locatie.
• Lagen: meerdere lagen over elkaar leggen, waaronder satellietbeelden, verkeersinformatie en
meer.
• Instellingen: de kaartinstellingen wijzigen.
• Help: informatie weergeven over het gebruik van de kaart.
Als u uw huidige locatie wilt weergeven, tikt u op
87
.
Reizen en lokaal
Routebeschrijvingen naar een bestemming
1 Tik op
2 Tik op
.
en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven:
• Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt.
• Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten.
• Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken.
• Mijn plaatsen: selecteren in een lijst met favoriete plaatsen.
3 Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op
ROUTEBESCHRIJVING.
4 Selecteer een van de routes die worden weergegeven en tik op KAART om details weer te
geven.
Lokaal
Gebruik deze applicatie om naar restaurants, banken, bushaltes en meer in de buurt te zoeken.
Tik op Lokaal op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een plaatscategorie en selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.
• Kaart: de locatie op de kaart aanwijzen.
• Route: zoeken naar een route naar de locatie.
• Bellen: de locatie bellen.
Als u een plaatscategorie wilt toevoegen, drukt u op de menutoets in de lijst met categorieën, tikt u
op Zoekopdracht toevoegen en geeft u in het tekstveld een zoekwoord in om te zoeken.
88
Reizen en lokaal
Navigatie
Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.
Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.
• Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de
daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de
weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle
veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Geef de bestemming in met een van de volgende methoden:
• Spreek het adres van de bestemming uit.
• Geef het adres van de bestemming in.
• Selecteer het adres van de bestemming in de lijst met contacten.
• Selecteer de bestemming in de lijst met plaatsen met een ster.
Zodra een route is gevonden, volgt u de instructies op het scherm om naar de bestemming te gaan.
89
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts
toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Als u opties wilt gebruiken, drukt u op de menutoets.
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-knop.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi, druk op de menutoets en tik op Geavanceerd → Wi-Fi
ingeschakeld laten in slaapstand.
Wanneer de spaarstand wordt ingeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met
gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen
kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor
gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.
Netwerkmelding instellen
Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk
om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi, druk op de menutoets, tik op Geavanceerd en vink
Netwerkmelding aan om deze functie in te schakelen.
90
Instellingen
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.
• Mobiele gegevens: instellen dat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken moeten
worden gebruikt.
• Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de
gaten te houden.
Als u meer opties wilt gebruiken, drukt u op de menutoets.
• Roaming: instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
• Achtergrondgeg. beperken: synchronisatie op de achtergrond uitschakelen bij het gebruik van
mobiele netwerken.
• Gegevens automatisch synchroniseren: instellen dat het apparaat gegevens van contacten,
agenda's, e-mail, favorieten en sociale netwerkafbeeldingen automatisch synchroniseert.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat uw gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven.
• Mobiele hotspots: zoeken naar mobiele netwerken van andere apparaten en deze gebruiken.
Meer instellingen
Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
91
Instellingen
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
• Roaming: instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u
buiten bereik van uw eigen netwerk bent.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming
selecteren.
Tethering en draagbare hotspot
• Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het
apparaat te delen met computers via Bluetooth.
• Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
Apparaten dichtbij
• Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-apparaten
toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.
• Gedeelde inhoud: instellen om inhoud te delen met andere apparaten.
• Naam apparaat: een naam voor uw apparaat als mediaserver ingeven.
• Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
• Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot
uw apparaat.
92
Instellingen
• Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade
mediabestanden.
• Uploads van andere apparaten: instellen als u uploads van andere apparaten wilt accepteren.
Kies via Wi-Fi
Het apparaat verbinden met Samsung Kies via een Wi-Fi-netwerk.
Startschermmodus
Selecteer een startschermmodus (basis of eenvoudig).
Blokkeerstand
Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen
van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Beltoon apparaat: een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
• Trilstand apparaat: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
• Standaardmeldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende
berichten, gemiste oproepen en alarmmeldingen.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt.
• Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers
ingeeft op het belscherm.
93
Instellingen
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of
een optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
Display
Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.
• Achtergrond:
– – Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
– – Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
– – Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelde scherm.
• Pagina-buddy: instellen dat het apparaat contextuele pagina’s opent op basis van uw acties.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Slim sluimeren: instellen om te voorkomen dat de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld
terwijl u naar het scherm kijkt.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Batterijpercentage weergeven: instellen dat de resterende batterijtijd moet worden
weergegeven.
94
Instellingen
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart
formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaardapplicaties.
Spaarstand
Spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
• CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeemresources
beperkt.
• Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd.
• Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat.
Applicatiebeheer
De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.
95
Instellingen
Locatieservices
Instellingen voor GPS-functionaliteit wijzigen.
• Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat mobiele en/of Wi-Fi-netwerken worden gebruikt
om uw locatie te bepalen.
• GPS-satellieten gebruiken: instellen dat GPS-satellieten worden gebruikt om de huidige locatie
te bepalen.
• Locatie en Google zoeken: instellen dat uw huidige locatie wordt gebruikt voor de zoekfunctie
en andere services van Google.
Vergrendelscherm
U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren.
• Vergendelscherm opties: de instellingen voor het vergrendelde scherm wijzigen. Deze
instellingen worden alleen toegepast wanneer u de vergrendelingsoptie met vegen instelt.
– – Sneltoets: instellen voor weergeven en bewerken van snelkoppelingen naar applicaties op
het vergrendelde scherm.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
– – Informatieticker: instellen dat nieuws- of beursberichten worden weergegeven op het
vergrendelde scherm.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
– – Klok: instellen dat de klok wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
– – Dubbele klok: instellen dat de dubbele klok wordt weergegeven op het vergrendelde
scherm.
– – Weer: instellen dat het weerbericht wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
– – Help-tekst: instellen dat de helptekst wordt weergegeven op het vergrendelde scherm.
96
Instellingen
– – Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent
wanneer het scherm is vergrendeld.
– – Wake-up opdracht instellen: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen
of een bepaalde functie uit te voeren.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die op het vergrendelde scherm worden weergegeven.
Beveiliging
Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen:
– – Coderen: instellen dat bestanden worden gecodeerd wanneer u ze op een geheugenkaart
opslaat.
– – Volledige codering: instellen dat alle bestanden op een geheugenkaart wordt gecodeerd.
– – Multimediabestanden uitsluiten: instellen dat alle bestanden op een geheugenkaart
worden gecodeerd, met uitzondering van mediabestanden.
Als u met deze instelling geactiveerd besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u een reset uitvoert.
• Externe besturingselementen: instellen dat uw verloren of gestolen apparaat op afstand kan
worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw
Samsung-account.
– – Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
– – Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat locatiegegevens mogen worden verzameld
en de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepalen via Wi-Fi en mobiele netwerken.
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen
waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent
kwijtgeraakt.
97
Instellingen
• Webpag. Mobiel app. trac.: de SamsungDive-website openen (www.samsungdive.com). U kunt
uw verloren of gestolen apparaten opzoeken op de SamsungDive-website.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
– – SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het
apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
– – SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: het apparaat verbergt wachtwoorden standaard voor beveiliging. U
kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden
geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van
Play Store.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van diverse applicaties.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
98
Instellingen
Google Spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Ruw taalgebruik blokkeren: instellen om te verhinderen dat aanstootgevende woorden uit de
spraakinvoer worden overgenomen.
• Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline
spraakinvoer.
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
• Staande toetsenbordtypen: de indeling van het toetsenbord wijzigen.
• Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Doorlopende invoer: instellen om tekst in te geven door over het toetsenbord te vegen.
• Over toetsenbord vegen: de functie voor het vegen over het toetsenbord in- of uitschakelen
voor de tekstinvoermodus. Schakel tussen invoermodi door naar links of rechts te vegen op het
toetsenbord.
• Handschrift: instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd,
pendikte of penkleur.
• Geavanceerd:
– – Automatisch hoofdletters: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een
punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
– – Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen
woorden.
– – Automatisch punt: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk
dubbeltikt.
99
Instellingen
– – Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt
getoond van elke letter die u intoetst.
– – Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij
elke letter die u intoetst.
• Zelfstudie: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Spraakherkenning
Een engine voor spraakherkenning selecteren.
Gesproken zoekopdracht
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:
• Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Open via the home key: instellen dat S Voice wordt gestart als twee keer op de starttoets wordt
gedrukt.
• Use location data: instellen om uw locatiegegevens te gebruiken voor de resultaten van de
spraakherkenningsfunctie.
• Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken
zoekopdrachten.
• Help: helpinformatie weergeven voor de functie S Voice.
• About: versie-informatie weergeven.
• Auto-start speaker: instellen dat de luidsprekerfunctie automatisch wordt ingeschakeld als u
belt via S Voice.
• Show body of message: instellen dat de tekst wordt weergegeven van een nieuw bericht dat
wordt ontvangen in de autostand.
• Wake up command: instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van
S Voice een wekopdracht uitspreekt.
• Wake up in lock screen: instellen dat het apparaat uw opdrachten herkent wanneer het scherm
is vergrendeld.
100
Instellingen
• Set wake-up command: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of een
bepaalde functie uit te voeren.
• Check missed events: instellen dat er wordt gecontroleerd op gemiste oproepen, berichten of
gebeurtenissen als u S Voice start door op de headsetknop te drukken.
• Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de
spraakopdrachtfunctie.
• Log in to Facebook: geef sprekend uw Facebook-accountgegevens in.
• Log in to Twitter: geef sprekend uw Twitter-accountgegevens in.
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:
• Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor
de volgende actie.
• Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van
gesproken zoekopdrachten.
• Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline
spraakinvoer.
Uitvoer Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Autostand: de autostand activeren om in te stellen dat het apparaat inhoud voorleest en
applicaties opgeven die moeten worden gebruikt in de autostand.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
101
Instellingen
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat er een back-up van uw instellingen en
applicatiegegevens wordt gemaakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat uw instellingen en applicatiegegevens automatisch
worden teruggezet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Account toevoegen
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Beweging
De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de
bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.
• Slim melden: instellen dat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten worden
gegeven wanneer u het apparaat oppakt.
• Schudden om bij te werken: instellen dat uw apparaat naar Bluetooth-apparaten zoekt
wanneer u het apparaat schudt.
• Omkeren om te dempen/pauzeren: instellen dat inkomende oproepen, alarmen, muziek en de
FM-radio worden gedempt door het apparaat omgekeerd neer te leggen.
• Informatie over bewegingen: de zelfstudie weergeven voor het bedienen met bewegingen.
102
Instellingen
Zaklamp
De instellingen voor de zaklamp wijzigen.
• Zaklamp: de flitser inschakelen om deze te gebruiken als zaklamp.
• Time-out zaklamp: instellen hoe lang het apparaat wacht voordat de zaklamp wordt
uitgeschakeld.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat tijdzonegegevens worden ontvangen van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
• Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
103
Instellingen
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.
Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar
te maken die u ingeeft.
• Oproepen beantwoorden/beëindigen:
– – Start-toets beantwoordt oproepen: instellen dat een inkomende oproep wordt
beantwoord wanneer u op de starttoets drukt.
– – Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de
aan/uit-knop drukt.
• Sneltoets toegankelijkheid: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het
snelmenu dat verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.
• TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Uitvoer Tekst naar spraak:
– – Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
– – Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
– – Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
– – Autostand: de autostand activeren om in te stellen dat het apparaat inhoud voorleest en
applicaties opgeven die moeten worden gebruikt in de autostand.
• Internettoegang verbeteren: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde
toegankelijkheid van content.
• Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
• Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
104
Instellingen
Ontwikkelaarsopties
De instellingen voor de ontwikkeling van applicaties wijzigen.
• Back-upwachtwoord desktop: een wachtwoord instellen voor beveiliging van back-ups.
• Standby: instellen dat het scherm ingeschakeld blijft wanneer u de batterij oplaadt.
• SD-kaart beveiligen: instellen dat een bevestiging moet worden gevraagd wanneer gegevens
worden gelezen van een geheugenkaart.
• USB-foutopsporing: de modus voor USB-foutopsporing activeren om uw apparaat aan te
sluiten op een computer met een USB-kabel.
• Namaaklocaties toestaan: toestaan dat neplocaties en service-informatie voor testdoeleinden
naar een Location Manager-service worden verzonden.
• Selecteer app voor foutopsporing: applicaties selecteren voor foutopsporing en om fouten te
voorkomen wanneer u foutopsporing onderbreekt.
• Wachten op foutopsporing: instellen dat de geselecteerde pas wordt geladen als de
foutopsporing gereed is.
• Aanrakingen weergeven: instellen dat de aanwijzer zichtbaar wordt wanneer u het scherm
aanraakt.
• Locatie aanwijzer tonen: instellen dat coördinaten en positiewisseling van de aanwijzer worden
weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
• Begrenzingen voor lay-out weergeven: instellen dat begrenzingen worden weergegeven.
• Updates voor GPU-weergave weergeven: instellen dat schermgedeelten knipperen wanneer
ze worden bijgewerkt met de GPU.
• Schermupdates weergeven: instellen dat schermgedeelten knipperen wanneer ze worden
bijgewerkt.
• Vensteranimatie schalen: snelheid selecteren voor openen en sluiten van pop-upvensters.
• Animatieschaal overgang: snelheid selecteren voor schakelen tussen schermen.
• Schaal van duur Animator: selecteren hoe lang pop-upvensters worden weergegeven.
• Hardwareoverlays uitschakelen: instellen dat hardwareoverlays worden verborgen.
• GPU-weergave forceren: instellen dat 2D hardwareversnelling moet worden gebruikt voor
betere grafische prestaties.
105
Instellingen
• Beperkte stand: instellen dat het scherm knippert bij langdurige bewerkingen door een
applicatie.
• CPU-gebruik tonen: instellen dat een lijst van alle actieve processen wordt weergegeven.
• GPU-renderingprofiel: instellen om de tijd van de GPU-renderingtijd te controleren.
• Traceren inschakelen: instellen dat de applicatie- en systeemprestaties worden getraceerd.
• Activiteiten niet bewaren: instellen dat een actieve applicatie moet worden afgesloten
wanneer u een nieuwe applicatie start.
• Achtergrondprocessen beperken: een limiet instellen voor het aantal processen dat op de
achtergrond ingeschakeld kan zijn.
• Alle ANR's tonen: instellen dat u wordt geattendeerd op niet-reagerende applicaties die op de
achtergrond ingeschakeld zijn.
Toestel-info
Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.
106
Problemen oplossen
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart ontgrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
Als uw apparaat beschikt over een aanraakscherm en het aanraakscherm reageert niet correct, kunt
u het volgende proberen:
• Verwijder beschermende folie van het aanraakscherm. Beschermende folie kan voorkomen dat
het apparaat uw invoer herkent en is niet aanbevolen voor schermen met aanraakschermen.
• Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, moet u het apparaat naar een Samsung
Servicecenter brengen.
107
Problemen oplossen
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als u apparaat vastloopt, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om de
functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uitknop 8-10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het
scherm Applicaties op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens
herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen.
Oproepen worden afgebroken
Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, kan de verbinding
worden verbroken door het netwerk. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Zorg ervoor dat u de op beltoets hebt gedrukt.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
108
Problemen oplossen
Geluidskwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijsten met contacten.
• Geef het nummer opnieuw in en sla het op, indien nodig.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer van het
contact.
Het apparaat piept en het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het batterij te blijven gebruiken.
De batterij laadt niet goed op of het apparaat schakelt uit
• De batterijpolen zijn mogelijk vuil. Veeg de beide goudkleurige contactpunten schoon met een
schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
• Als de batterij niet meer volledig kan worden opgeladen, voert u de batterij af volgens de
plaatselijke regelgevingen en plaatst u een nieuwe batterij.
Uw apparaat is heet wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt
op uw apparaat, kan uw apparaat heet aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op
de levensduur of prestaties van het apparaat.
109
Problemen oplossen
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw Samsung apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de cameraapplicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt
u het volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de FM-radio
De FM-radioapplicatie op uw Samsung-apparaat gebruikt de kabel van de headset als antenne.
Zonder dat een headset is aangesloten, kan de FM-radio geen radiozenders ontvangen. Als u de FMradio wilt gebruiken, moet u eerst controleren of de headset correct is aangesloten. Scan vervolgens
naar radiozenders en sla deze op.
Als u de FM-radio nog steeds niet kunt gebruiken nadat u deze stappen hebt uitgevoerd, moet u
proberen de gewenste zender te vinden met een andere radio-ontvanger. Als u de zender kunt
horen met een andere ontvanger, moet uw apparaat mogelijk worden gerepareerd. Neem contact
op met een Samsung Servicecenter.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
muziekbestanden
Sommige muziekbestanden kunnen om verschillende redenen niet worden afgespeeld op uw
Samsung-apparaat. Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u muziekbestanden opent
op uw apparaat, kunt u het volgende proberen:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
110
Problemen oplossen
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is geactiveerd op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken, indien nodig.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk is voor de fabricage en hierdoor kunnen de onderdelen enigszins
bewegen of trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
111
* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com
Dutch. 01/2013. Rev. 1.0
Download PDF