Samsung | SM-G388F | Samsung Galaxy Xcover 3 User Manual (Lollipop)

SM-G388F
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 12/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Lees dit eerst
Netwerkverbinding
Aan de slag
34 Mobiele gegevens
34Wi-Fi
35 Tethering en Mobiele hotspot
7
8
10
Personaliseren
15
17
18
18
Inhoud van de verpakking
Indeling van het apparaat
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
gebruiken
Een geheugenkaart gebruiken
Een polslus bevestigen
Het apparaat in- en uitschakelen
Het scherm vergrendelen en
ontgrendelen
37
39
40
40
42
Het startscherm en de schermen voor
Apps beheren
Achtergrond en beltonen instellen
De schermvergrendelingsmethode
wijzigen
Gegevens overdragen van uw vorige
apparaat
Accounts instellen
Basisfuncties
19 Het aanraakscherm gebruiken
22 Indeling van het startscherm
26Meldingenvenster
28 Apps openen
28 Apps installeren of verwijderen
30 Tekst ingeven
31Schermafbeelding
32 Mijn bestanden
32 Extra energiebesparende stand
33 Gevoeligheid van het aanraakscherm
verhogen
Telefoon
43
44
45
Zelf bellen
Oproepen ontvangen
Opties tijdens gesprekken
Contacten
46
47
2
Contacten toevoegen
Zoeken naar contacten
Inhoud
Berichten en e-mail
Apparaat- en
gegevensbeheer
48Berichten
49E-mail
75
76
Camera
77
52
Basisinformatie over foto’s en video’s
maken
53Opnamestanden
55Camera-instellingen
77
Instellingen
78 Over Instellingen
78Verbindingen
82Apparaat
84Persoonlijk
86Systeem
Galerij
57
Het apparaat bijwerken
Bestanden overbrengen tussen het
apparaat en een computer
Een back-up maken van gegevens of
gegevens terugzetten
Fabrieksinstellingen herstellen
Inhoud weergeven op het apparaat
Handige apps en functies
58 S Planner
59Internet
60Video
61Klok
62Calculator
62Memo
63Spraakrecorder
64Radio
65Google-apps
Problemen oplossen
Verbinding maken met
andere apparaten
68Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72NFC
74 Mobiel afdrukken
3
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of de
software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices,
afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u het beste de Wi-Fifunctie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
4
Lees dit eerst
Water- en stofbestendigheid behouden
Het apparaat kan beschadigd raken als water of stof in het apparaat terechtkomt. Volg deze tips
nauwkeurig op om schade aan het apparaat te voorkomen en de water- en stofbestendige prestaties
van het apparaat te behouden.
• Dompel het apparaat niet onder in water dat dieper is dan 1 m en houd het niet langer dan
30 minuten onder water.
• Controleer of de achterklep stevig is gesloten. Anders biedt deze geen bescherming tegen
water en stof.
• Dompel het apparaat niet lange tijd onder in water.
• Stel het apparaat niet bloot aan snelstromend water, zoals water dat uit de kraan komt, golven
in de zee of een waterval.
• Open de klep van het apparaat niet wanneer het apparaat zich in het water of op zeer vochtige
plekken bevindt, zoals zwembaden of badkamers.
• Open de achterklep niet met natte handen of als het apparaat nat is.
• De rubberen verzegeling die is bevestigd aan de achterklep, is een belangrijk onderdeel van
het apparaat. Wees voorzichtig wanneer u de achterklep opent en sluit om te voorkomen dat
de rubberen verzegeling beschadigd raakt. Zorg ook ervoor dat al het ongewenste materiaal,
zoals zand of stof, is verwijderd van de rubberen verzegeling om schade aan het apparaat te
voorkomen.
• Als het apparaat wordt blootgesteld aan zoet water, droogt u het zorgvuldig af met een
schone, zachte doek. Als het apparaat wordt blootgesteld aan andere vloeistoffen dan
zoet water, spoelt u het apparaat af met zoet water en droogt u het zorgvuldig af met een
schone, zachte doek. Als u het apparaat niet afspoelt met zoet water en afdroogt volgens de
instructies, kunnen er gebruiksproblemen optreden of kan de behuizing van het apparaat
worden aangetast.
• De achterklep kan losraken als het apparaat valt of een harde klap krijgt. Zorg ervoor dat de
klep goed is uitgelijnd en stevig is gesloten.
• Als het apparaat is ondergedompeld in water of de microfoon of de luidspreker nat is, hoort
u mogelijk geen geluid tijdens een oproep. Zorg ervoor dat de microfoon of de luidspreker
schoon en droog is door deze af te vegen met een droge doek.
5
Lees dit eerst
• Het waterbestendige ontwerp van het apparaat zorgt ervoor dat het enigszins trilt in bepaalde
omstandigheden. Trillingen in deze omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer het volumeniveau
hoog is, zijn normaal en zijn niet van invloed op de prestaties van het apparaat.
• Het aanraakscherm en andere functies werken mogelijk niet correct als het apparaat wordt
gebruikt in water of andere vloeistoffen.
• Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en heeft aangetoond bestand te zijn
tegen water en stof in specifieke omstandigheden (voldoet aan de vereisten van classificatie
IP67 zoals beschreven door de internationale standaard IEC 60529 - Beschermingsgraad
van omhulsels [IP-code]; testomstandigheden: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 meter, gedurende
30 minuten). Ondanks deze classificatie is uw apparaat niet in elke situatie bestand tegen
waterschade.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
6
Aan de slag
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Batterij
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Sommige accessoires, zoals koppelapparaten, hebben mogelijk niet dezelfde
gecertificeerde bestendigheid tegen water en stof.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
7
Aan de slag
Indeling van het apparaat
Headsetaansluiting
Nabijheidssensor
Luidspreker
Camera aan de voorzijde
Aanraakscherm
Aan/uit-toets
Starttoets
Toets Recent
Terugtoets
Microfoon
Multifunctionele
aansluiting
GPS-antenne
Flitser
Luidspreker
Xcover-toets
Camera aan de achterzijde
Volumetoets
Achterklep
NFC-antenne
(op de batterij)
Hoofdantenne
8
Aan de slag
• Bedek het gedeelte met de antenne niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet
correct werken.
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Indrukken om de lijst met recente apps te openen.
Recent
Start
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
Terug
• Indrukken om terug te keren naar het vorige scherm.
Xcover
• Indrukken of ingedrukt houden om vooringestelde apps te
starten.
• Indrukken in de camerastand om een foto nemen.
Volume
• Hierop drukken om het volume van het apparaat aan te
passen.
9
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart en de batterij gebruiken
De SIM- of USIM-kaart en de batterij plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd en de
bijgeleverde batterij.
• Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
1 Verwijder de achterklep.
Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de achterklep verwijdert.
Buig of draai de achterklep niet te ver. Als u dit doet, kan de klep worden beschadigd.
10
Aan de slag
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
• Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor de SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem
komt te zitten in de sleuf voor de SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsungservicecenter brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
3 Plaats de batterij met de goudkleurige contactpunten van de batterij correct uitgelijnd met de
contactpunten van het apparaat.
2
1
11
Aan de slag
4 Plaats de achterklep terug.
2
1
Drukken
Uitlijnen
• Controleer of de achterklep goed is gesloten.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde achterkleppen en accessoires met het
apparaat.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij verwijderen
1 Verwijder de achterklep.
2 Trek de batterij naar buiten.
12
Aan de slag
3 Trek de SIM- of USIM-kaart naar buiten.
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook
worden gebruikt om de batterij op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerkapps gebruikt of apps waarvoor een
verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt
voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom meer
is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de batterij
volledig is opgeladen.
13
Aan de slag
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung-servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
14
Aan de slag
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het batterijniveau kunt besparen. Als u deze opties
aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken voordat u
het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige apps met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van apps uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart gebruiken
Een geheugenkaart installeren
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 128 GB gebruiken in het apparaat.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige
geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd door het apparaat om de geheugenkaart opnieuw te formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
15
Aan de slag
1 Verwijder de achterklep.
2 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
3 Plaats de achterklep terug.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → Instellingen → Opslag → SD-kaart
loskoppelen.
1 Verwijder de achterklep.
2 Verwijder de geheugenkaart.
3 Plaats de achterklep terug.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
16
Aan de slag
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Opslag → SD-kaart formatteren → SD-KAART
FORMATTEREN → ALLES VERWIJDEREN.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Een polslus bevestigen
1 Verwijder de achterklep.
2 Schuif een polslus door de opening en haak de lus achter het uitstekende nokje.
3 Plaats de achterklep terug.
17
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Als u het scherm wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u in een
willekeurige richting.
U moet de blokkeringscode ingeven om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg De
schermvergrendelingsmethode wijzigen voor meer informatie.
18
Basisfuncties
Het aanraakscherm gebruiken
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Gebruik alleen uw vingers om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
19
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik opnieuw
om terug te gaan.
20
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
21
Basisfuncties
Indeling van het startscherm
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven. Widgets zijn kleine apps die specifieke
functies van apps opstarten om informatie en gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen.
Scrol naar links of rechts, of tik op een schermindicator aan de onderkant van het scherm om andere
vensters weer te geven. Als u het startscherm wilt aanpassen, raadpleegt u Het startscherm beheren.
Een widget
Een app
Een map
Een schermaanduiding
Favoriete apps
22
Basisfuncties
Startschermopties
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
beschikbare opties te openen.
23
Basisfuncties
Scherm Apps
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op om het scherm Apps te openen. Scrol naar links of rechts, of selecteer
een schermindicator aan de onderkant van het scherm, om andere vensters te bekijken. Als u het
scherm Apps wilt aanpassen, raadpleegt u Het scherm Apps beheren.
Extra opties
weergeven.
Een app
Schermaanduidingen
24
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
25
Basisfuncties
Meldingenvenster
Het meldingenvenster gebruiken
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Sleep de balk vanaf de onderkant
van het scherm omhoog om het meldingenvenster te sluiten.
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Opties in- of uitschakelen. Tik op
een toets en blijf deze aanraken
voor gedetailleerdere instellingen.
Instellingen starten.
De helderheid aanpassen.
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
26
Basisfuncties
Toetsen voor snelle instellingen opnieuw rangschikken
Als u toetsen voor snelle instellingen opnieuw wilt rangschikken in het meldingenvenster, opent u
het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Display → Meldingenvenster. Blijf een item aanraken en
sleep dit naar een andere locatie.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
U kunt sommige functies in- en uitschakelen in het meldingenvenster. Tik op de volgende opties
om deze in of uit te schakelen. U kunt gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft
aanraken.
• Wi-Fi: raadpleeg Wi-Fi voor meer informatie.
• Locatie: raadpleeg Locatie voor meer informatie.
• Melodie / Trillen / Stil: selecteer een geluidsstand.
• Scherm rotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
In sommige apps kan het scherm niet worden gedraaid.
• Bluetooth: raadpleeg Bluetooth voor meer informatie.
• Mobiele gegevens: raadpleeg Gegevensgebruik of Mobiele netwerken voor meer informatie.
• Ext spaarstand: raadpleeg Extra energiebesparende stand voor meer informatie.
• Mobiele hotspot: raadpleeg Tethering en Mobiele hotspot voor meer informatie.
• NFC: raadpleeg NFC voor meer informatie.
• Synch.: als u deze functie inschakelt, worden apps, zoals agenda of e-mail, automatisch door het
apparaat gesynchroniseerd.
• Vliegtuig stand: raadpleeg Vliegtuigstand voor meer informatie.
• Tikgevoeligh: raadpleeg Gevoeligheid van het aanraakscherm verhogen voor meer informatie.
27
Basisfuncties
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Als u de lijst met recent gebruikte apps wilt openen, drukt u op de toets Recent en selecteert u een
app-pictogram.
Een app sluiten
Druk op de toets Recent en sleep een app-pictogram naar links of rechts om de app te sluiten. Als u
alle actieve apps wilt sluiten, drukt u op de toets Recent en tikt u op .
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.
Tik op Galaxy Apps op het scherm Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op ZOEKEN om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de toets die de prijs weergeeft.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
28
→ Instellingen
Basisfuncties
Play Store
Gebruik deze app om apps te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Apps.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
→ Instellingen
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Als u standaard-apps wilt uitschakelen, opent u het scherm Apps en tikt u op → Apps
verwijderen/uitschakelen. Het pictogram verschijnt op de apps die u kunt uitschakelen.
Selecteer een app en tik op OK.
Als u gedownloade apps wilt verwijderen, opent u het scherm Apps en tikt u op → Gedownloade
apps → → Verwijderen. U kunt op het scherm Apps ook tikken op Instellingen →
Applicatiebeheer, een app selecteren en dan op VERWIJDEREN tikken.
Apps inschakelen
Tik op het scherm Apps op → Uitgesch. apps tonen, selecteer apps en tik dan op Gereed. U
kunt op het scherm Apps ook tikken op Instellingen → Applicatiebeheer naar UITGESCHAKELD
scrollen, een app selecteren en op INSCHAKELEN tikken.
• Apps verbergen: verberg apps alleen in het scherm Apps. U kunt doorgaan met het
gebruiken van verborgen apps.
• Apps uitschakelen: schakel standaard-apps uit die niet kunnen worden verwijderd van
het apparaat. U kunt uitgeschakelde apps niet gebruiken.
• Apps verwijderen: verwijder gedownloade apps.
29
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst kunt ingeven om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
De toetsenbordinstellingen
wijzigen.
Een voorgaand teken verwijderen.
Hoofdletters ingeven. Als u alles in
hoofdletters wilt ingeven, tikt u
twee keer hierop.
Naar de volgende regel gaan.
Cijfers en leestekens ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Invoertalen selecteren en selecteer dan de talen die u wilt gebruiken. Als u twee of
meer talen selecteert, kunt u wisselen tussen invoertalen door de spatietoets naar link of rechts te
schuiven.
De toetsenbordindeling wijzigen
Tik op
, selecteer een taal onder Invoertalen en selecteer vervolgens een toetsenbordindeling.
Op het 3x4 toetsenbord heeft een toets drie of vier tekens. Als u een teken wilt invoeren,
tikt u herhaaldelijk op de betreffende toets totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
30
Basisfuncties
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
Blijf aanraken om de volgende functies te gebruiken. Andere pictogrammen die kunnen worden
weergegeven in plaats van het pictogram , zijn afhankelijk van de laatst gebruikte functie.
• : tekst via spraak ingeven.
Ingeven van tekst met stem starten
of pauzeren.
Het toetsenbord openen.
• : de toetsenbordinstellingen wijzigen.
• : emoticons ingeven.
Kopiëren en plakken
1 Blijf de tekst aanraken.
2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
selecteren.
3 Tik op Kopiëren of Knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4 Plaats de cursor op de plek waar de tekst moet worden ingevoegd en tik vervolgens op →
Plakken.
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. De afbeelding wordt opgeslagen
in de map Galerij → Screenshots. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, kunt u de
afbeeldingen bewerken en delen met anderen.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
31
Basisfuncties
Mijn bestanden
Gebruik deze app om toegang te krijgen tot verschillende bestanden die zijn opgeslagen op het
apparaat.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Apps.
Bestanden of mappen zoeken.
Extra opties weergeven.
Bestanden op categorie weergeven.
De downloadgeschiedenis
weergeven.
Extra energiebesparende stand
Gebruik deze stand om de batterijvoeding van het apparaat uit te breiden. In de extra
energiespaarstand wordt het volgende uitgevoerd op het apparaat:
• De beschikbare apps worden beperkt tot essentiële en geselecteerde apps.
• De mobiele gegevensverbinding wordt uitgeschakeld wanneer het scherm is uitgeschakeld.
• Wi-Fi en Bluetooth-functies worden uitgeschakeld.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Extra energiebesparende stand en tik op de schakelaar
Extra energiebesparende stand om deze in te schakelen.
32
Basisfuncties
Als u een app wilt toevoegen aan het startscherm, tikt u op
en selecteert u een app.
Als u een app wilt verwijderen van het startscherm, tikt u op → Wissen, selecteert u een app met
en tikt u vervolgens op OK.
Als u de instellingen voor de Extra energiespaarstand wilt wijzigen, zoals netwerkverbinding of
geluid, tikt u op → Instellingen.
Als u de Extra energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op → Extra energiebespar. stand uit.
Bij de geschatte maximale standby-tijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat
de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De standby-tijd kan verschillen
afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Gevoeligheid van het aanraakscherm verhogen
Gebruik deze functie om het scherm te gebruiken terwijl u handschoenen draagt.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Display en vink Aanraakgevoeligh. verhogen aan.
• Gebruik leren handschoenen voor betere herkenning wanneer u het scherm aanraakt.
Andere soorten materiaal worden mogelijk niet herkend.
• Tik stevig op het scherm wanneer u handschoenen draagt voor de beste resultaten.
33
Netwerkverbinding
Mobiele gegevens
Verbind het apparaat met een mobiel netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. Raadpleeg Gegevensgebruik voor extra opties.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Gegevensgebruik en tik vervolgens op Mobiele
gegevens.
Wi-Fi
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. Raadpleeg Wi-Fi voor extra opties.
Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te
activeren.
2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken. Netwerken waarvoor een wachtwoord is
vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
3 Tik op VERBINDEN.
Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat een
wachtwoord hoeft te worden opgegeven.
Om te voorkomen dat het apparaat automatisch verbinding maakt met het netwerk,
selecteert u het in de lijst met netwerken en tikt u op VERGETEN.
34
Netwerkverbinding
Tethering en Mobiele hotspot
Over tethering en mobiele hotspots
Gebruik deze functie om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat te delen met computers
en andere apparaten als geen internetverbinding beschikbaar is. U kunt verbinding maken via Wi-Fi,
USB of Bluetooth.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot → Mobiele hotspot.
2 Tik op de schakelaar Mobiele hotspot om deze in te schakelen.
• Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw
apparaat vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
• Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
4 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
35
Netwerkverbinding
USB-tethering gebruiken
Deel de mobiele gegevensverbinding van het apparaat via een USB-kabel met andere apparaten.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot.
2 Sluit uw apparaat aan op de computer via de USB-kabel.
3 Vink USB-tethering aan.
Het pictogram
verschijnt in de statusbalk wanneer de twee apparaten zijn gekoppeld.
4 Gebruik de mobiele gegevensverbinding van het apparaat op de computer.
Bluetooth-tethering gebruiken
Deel de mobiele gegevensverbinding van het apparaat via Bluetooth met andere apparaten.
Controleer of de computer waarmee u koppelt de Bluetooth-functie ondersteunt.
1 Koppel uw apparaat via Bluetooth met het andere apparaat. Raadpleeg Koppelen met andere
Bluetooth-apparaten voor meer informatie.
2 Tik op het scherm Apps van het apparaat op Instellingen → Tethering en Mobiele hotspot.
3 Vink Bluetooth-tethering aan.
4 Open op het verbonden apparaat het scherm Bluetooth-instellingen, tik op →
Internettoegang.
Het pictogram
verschijnt in de statusbalk wanneer de twee apparaten zijn gekoppeld.
5 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
De methode voor het koppelen kan verschillen afhankelijk van het gekoppelde apparaat.
36
Personaliseren
Het startscherm en de schermen voor Apps
beheren
Het startscherm beheren
Items toevoegen
Blijf een app op het scherm Apps aanraken en sleep deze naar het startscherm.
Als u widgets wilt toevoegen, opent u het startscherm, blijft u een leeg gebied aanraken, tikt u op
Widgets, blijft u een widget aanraken en sleept u deze naar het startscherm.
Een item verplaatsen en verwijderen
Blijf een item aanraken op het startscherm en sleep het naar een nieuwe locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onder aan het startscherm
slepen.
Als u een item wilt verwijderen, blijft u het item aanraken. Sleep het vervolgens naar Wissen dat
boven aan het scherm wordt weergegeven.
Een map maken
1 Blijf op het startscherm een app aanraken en sleep deze naar Map maken dat boven aan het
scherm wordt weergegeven.
2 Geef een naam in voor de map.
3 Tik op , selecteer de apps die u wilt verplaatsen naar de map en tik op Gereed.
37
Personaliseren
Vensters beheren
Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken als u een venster wilt toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
Als u een venster wilt toevoegen, veegt u naar links naar het laatste venster en tikt u op
.
Als u een venster wilt verplaatsen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u het naar een
nieuwe locatie.
Als u een venster wilt verwijderen, blijft u een venstervoorbeeld aanraken en sleept u dit naar
Wissen boven aan het scherm.
Als u een venster wilt instellen als startscherm, tikt u op
.
Het scherm Apps beheren
De sorteeermethode wijzigen
Tik op het scherm Apps op → Tonen als en selecteer een sorteermethode.
Apps verbergen
U kunt apps verbergen die u niet wilt weergeven op het scherm Apps.
Tik op het scherm Apps op → Apps verbergen, selecteer apps en tik op Gereed.
Als u verborgen apps wilt weergeven, tikt u op → Verborgen apps tonen, selecteert u apps en tikt
u op Gereed.
Items verplaatsen
Tik op het scherm Apps op → Bewerken. Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe
locatie.
Als u het item naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een item naar een nieuw venster wilt verplaatsen, sleept u het naar Pagina maken dat wordt
weergegeven boven aan het scherm.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
38
Personaliseren
Achtergrond en beltonen instellen
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm of het vergrendelscherm.
1 Blijf op het startscherm een leeg gebied aanraken en tik vervolgens op Achtergrond. Of tik op
het scherm Apps op Instellingen → Display → Achtergrond.
2 Selecteer een scherm om te wijzigen of een achtergrond op toe te passen.
3 Scrol naar links of rechts en selecteer een afbeelding onder aan het scherm.
Om foto's te selecteren die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of om andere
afbeeldingen te selecteren, tikt u op Uit Galerij.
4 Tik op INSTELLEN ALS ACHTERGROND of op OPSLAAN.
Beltonen wijzigen
U kunt beltonen voor inkomende oproepen en meldingen wijzigen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Geluiden en meldingen.
Om een beltoon voor inkomende oproepen in te stellen, tikt u op Beltonen, selecteert u een beltoon
en tikt u vervolgens op OK. Als u een nummer dat is opgeslagen op het apparaat of in uw account
wilt gebruiken als beltoon, tikt u op TOEVOEGEN.
Om een beltoon voor meldingen in te stellen, tikt u op Melding, selecteert u een beltoon en tikt u
vervolgens op OK.
39
Personaliseren
De schermvergrendelingsmethode wijzigen
U kunt de manier wijzigen waarop het scherm wordt vergrendeld om te voorkomen dat anderen
toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling en
selecteer een schermvergrendelingsmethode. Een ontgrendelingscode is vereist wanneer u het
apparaat ontgrendelt.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung-servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Patroon
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een back-up-PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon
bent vergeten.
Geef PIN-code in
Een PIN-code bestaat uit alleen cijfers. Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in
om deze te bevestigen.
Wachtwoord
Een wachtwoord bestaat uit tekens en cijfers. Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en
symbolen in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Gegevens overdragen van uw vorige apparaat
Back-upaccounts gebruiken
U kunt back-upgegevens van uw vorige apparaat overdragen naar uw nieuwe apparaat met uw
Google-account. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer
informatie.
40
Personaliseren
Samsung Smart Switch gebruiken
U kunt gegevens van het vorige apparaat overzetten naar een nieuw apparaat via Smart Switch. Ga
naar www.samsung.com/smartswitch voor meer informatie.
Samsung Smart Switch wordt niet ondersteund op sommige apparaten of computers.
Smart Switch Mobile gebruiken
Gebruik deze app om gegevens van uw vorige apparaat over te zetten naar uw nieuwe apparaat. U
kunt de app downloaden via Galaxy Apps of Play Store.
1 Tik op Smart Switch op uw apparaat.
2 Selecteer een optie op uw apparaat afhankelijk van het vorige apparaattype en volg de
instructies op het scherm.
Als het vorige apparaat een Android-apparaat is, controleert u of de app Smart Switch Mobile is
geïnstalleerd op het apparaat. Raadpleeg de Help voor meer informatie.
Smart Switch met computers gebruiken
Gebruik deze functie om een back-up van uw gegevens (van mobiele apparaten van de
geselecteerde fabrikant) te importeren van een computer naar uw apparaat. U kunt de app
downloaden van www.samsung.com/smartswitch.
1 Maak een back-up op de computer van gegevens van een vorig apparaat. Neem contact op met
de fabrikant van het apparaat voor meer informatie.
2 Start Smart Switch op de computer.
3 Sluit uw nieuwe apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
4 Klik op de computer op de fabrikant van het vorige apparaat en volg de instructies op het
scherm om gegevens over te dragen naar uw apparaat.
41
Personaliseren
Samsung Kies gebruiken
U kunt een back-up van uw gegevens van uw computer importeren via Samsung Kies om gegevens
op uw apparaat terug te zetten. U kunt ook een back-up van gegevens maken op de computer via
Samsung Kies. Raadpleeg Verbinden met Samsung Kies voor meer informatie.
Accounts instellen
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts → Account toevoegen en selecteer een
accountservice. Volg dan de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en vinkt u items aan die
u wilt synchroniseren.
Account verwijderen
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Accounts, selecteer een account en tik op → Account
wissen.
42
Telefoon
Zelf bellen
Tik op Telefoon op het scherm Apps.
voor een spraakoproep of tik
Tik op Toetsenbord, geef een telefoonnummer in en tik op
voor een video-oproep. U kunt ook bellen naar telefoonnummers die worden vermeld in
op
Logbestanden, Favorieten en Contacten.
Oproep- en berichtlogbestanden
weergeven.
Favoriete contacten weergeven.
Het nummer ingeven met het
toetsenbord.
De lijst met contacten weergeven.
Extra opties weergeven.
Het nummer toevoegen aan de lijst
met contacten.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken verwijderen.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op Logbestanden of Contacten en sleep een contact of een telefoonnummer naar rechts om te
bellen.
43
Telefoon
Bellen naar het buitenland
Tik op Toetsenbord.
Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer,
.
netnummer en telefoonnummer in en tik op
Als u uitgaande internationale oproepen wilt blokkeren, tikt u op → Instellingen → Oproep
→ Meer instellingen → Oproepen verhinderen. Selecteer vervolgens een oproeptype en vink
Internationale oproepen aan.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
bericht weigeren omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u het scherm Apps en tikt u op Telefoon →
→ Instellingen → Oproep → Oproep weigeren → Weigerberichten → .
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook op het scherm
Apps op Telefoon → Logbestanden tikken om gemiste oproepen te bekijken.
44
Telefoon
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Einde oproep: de huidige oproep beëindigen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie in- of uitschakelen. Wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt, spreekt u in de microfoon boven aan het apparaat en houdt u het apparaat uit de
buurt van uw oren.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
Tik op om meer opties weer te geven.
Wanneer u apps opstart tijdens een oproep, verschijnt er een pop-upvenster voor het oproepscherm
( ). U kunt uw gesprek voortzetten terwijl u apps gebruikt.
Als u het pop-upvenster wilt verplaatsen, sleept u het naar een andere locatie.
Als u het pop-upvenster wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u vervolgens op OK.
Als u wilt terugkeren naar het oproepscherm, tikt u op het pop-upvenster.
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
• Wisselen: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Einde oproep: de huidige oproep beëindigen.
Tik op om meer opties weer te geven.
45
Contacten
Contacten toevoegen
Contacten van andere apparaten verplaatsen
U kunt contacten van andere apparaten naar uw apparaat verplaatsen. Raadpleeg Gegevens
overdragen van uw vorige apparaat voor meer informatie.
Handmatig contacten toevoegen
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Tik op en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
3 Tik op OPSLAAN.
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, tikt u op
Toetsenbord, geeft u het nummer in en tikt u op Toevoegen aan Contacten.
Contacten importeren en exporteren
U kunt contacten van opslagservices naar uw apparaat importeren of contacten van het apparaat
exporteren naar opslagservices.
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Tik op → Instellingen → Contacten → Contacten importeren/exporteren en selecteer een optie
voor importeren of exporteren.
46
Contacten
Zoeken naar contacten
Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
: een spraak- of video-oproep starten.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
Snelkoppelingen voor contacten toevoegen aan het startscherm
U kunt snelkoppelingen aan het startscherm toevoegen voor contacten waarmee u regelmatig
communiceert.
1 Tik op het scherm Apps op Contacten → Contacten.
2 Selecteer een contact.
3 Tik op → Sneltoets toevoegen aan startscherm.
47
Berichten en e-mail
Berichten
Berichten verzenden
Tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) verzenden.
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra
betalen.
1 Tik op Berichten op het scherm Apps.
2 Tik op .
3 Voeg ontvangers toe en geef een bericht in.
Extra opties weergeven.
Ontvangers ingeven.
Contacten uit de lijst met contacten
selecteren.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Een bericht ingeven.
4 Tik op
om het bericht te verzenden.
48
Berichten en e-mail
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact. Selecteer een contact om
de berichten van de persoon weer te geven.
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt of ontvangt, moet u wellicht extra
betalen.
Wanneer u een bericht bekijkt, tikt u op om meer opties weer te geven.
E-mail
E-mailaccounts instellen
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op VOLGENDE voor een persoonlijk e-mailaccount of
tik op HANDMATIGE INSTELLING voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→ ACCOUNTS BEHEREN →
.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ ACCOUNTS BEHEREN → → Standaardaccount instellen.
49
Berichten en e-mail
E-mails verzenden
Tik op E-mail op het scherm Apps.
Tik op
onder aan het scherm om een bericht samen te stellen.
Het bericht opslaan om later te
verzenden.
Het bericht verwijderen.
Het bericht verzenden.
Afbeeldingen, video's en meer
toevoegen.
Extra opties weergeven.
Ontvangers toevoegen.
CC of BCC toevoegen.
Een onderwerp ingeven.
Ontvangers uit de contactenlijst
toevoegen.
Een bericht ingeven.
50
Berichten en e-mail
E-mails lezen
Tik op E-mail op het scherm Apps.
, selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken; daarna worden nieuwe berichten
Tik op
opgehaald. Als u handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht verwijderen.
Extra opties weergeven.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten of andere opties
weergeven.
Bijlagen openen.
Het bericht markeren als
herinnering.
Het bericht doorsturen.
Alle ontvangers beantwoorden.
Naar het vorige of volgende bericht
gaan.
Het bericht beantwoorden.
51
Camera
Basisinformatie over foto’s en video’s maken
Foto's of video's maken
1 Tik op Camera op het scherm Apps.
2 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
3 Tik op om een foto te maken of op om een video te maken.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen.
De huidige stand
weergeven.
Een video opnemen.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
Een foto maken.
De opnamestand
wijzigen.
De camera-instellingen
wijzigen.
Foto's en video's
weergeven die u hebt
gemaakt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De cameralens aan de voorzijde is geschikt voor het maken van groothoekfoto's.
Er kan een kleine vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op
prestatieproblemen.
52
Camera
Camera starten met vergrendeld scherm
Als u snel foto's wilt maken van speciale momenten, start u Camera in het vergrendelde scherm.
buiten de grote cirkel. Als
niet wordt weergegeven, opent
Sleep op het vergrendelde scherm
u het scherm Apps, tikt u op Instellingen → Vergrendelscherm en vinkt u Sneltoets camera aan.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Opnamestanden
Auto
Gebruik deze stand om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale stand te bepalen
voor de foto.
Tik op het scherm Apps op Camera →
→ Auto.
Gezichtscorrectie
Gebruik deze stand om foto's te maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere
afbeeldingen.
Tik op het scherm Apps op Camera →
→ Gezichtscorrectie.
53
Camera
Panorama
Gebruik deze stand om een foto te maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
aan in de Galerij.
Het apparaat geeft de foto met
Tik op het scherm Apps op Camera →
→ Panorama.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
Continuopn.
Gebruik deze stand om een serie foto's te maken van bewegende onderwerpen.
Tik op het scherm Apps op Camera →
Tik op
→ Continuopn.
en blijf dit vasthouden om meerdere foto's achter elkaar te maken.
Onder water
Gebruik deze stand om foto's onderwater te maken.
Tik op het scherm Apps op Camera →
→ Onder water.
Het aanraakscherm is mogelijk niet actief in het water. Gebruik de toets Xcover om foto's
onderwater te maken.
Sport
Gebruik deze stand om een foto te maken van snel bewegende onderwerpen.
Tik op het scherm Apps op Camera →
→ Sport.
54
Camera
Selfie
Gebruik deze stand om een zelfportret te maken met de camera aan de voorzijde.
1 Tik op het scherm Apps op Camera.
2 Tik op om de camera aan de voorzijde te gebruiken.
3 Laat uw handpalm aan het scherm zien of tik op om een foto van uzelf te maken.
Camera-instellingen
Tik op het scherm Apps op Camera → . Niet alle onderstaande opties zijn beschikbaar in de
fotostand en de videostand van de camera.
• : de flitser in- of uitschakelen.
• : de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke scène te maken
wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• : gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• : een filtereffect selecteren om te gebruiken wanneer u foto's of video's maakt.
• / : selecteer een resolutie. Hogere resoluties resulteren in foto's van hogere kwaliteit, maar
nemen meer geheugen in beslag.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Handpalmselfie: het apparaat instellen uw palm de detecteren, zodat u deze kunt gebruiken
voor het nemen van zelfportretten.
• Gezichtscorrectie: instellen dat het apparaat een foto maakt met gezichten die lichter zijn
gemaakt voor zachtere afbeeldingen.
• Scherpstellen: een scherpstelstand selecteren. Autofocus wordt door de camera bediend.
Macro is voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.
• Belichtingswaarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de
sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere
belichting gebruiken.
55
Camera
• ISO: een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor snelbewegende of helder verlichte onderwerpen.
• Witbalans: een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Metingstanden: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden
worden berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de
scène. Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige
scène in op gemiddeld.
• Tik voor foto: tik op de afbeelding op het voorbeeldscherm om foto's te maken.
• Videogrootte: een resolutie selecteren. Hogere resoluties resulteren in video's van hogere
kwaliteit, maar nemen meer geheugen in beslag.
• Opnamestand: de opnamestand wijzigen.
• Locatietags: instellen dat het apparaat de locatietag bijvoegt bij de foto.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Wanneer u een foto met een bijgevoegde locatietag deelt, kunnen de locatiegegevens
zichtbaar worden voor anderen.
• Opslaglocatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter of zoomfunctie
te bedienen.
• Instell. resetten: de camera-instellingen resetten.
Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde stand.
56
Galerij
Inhoud weergeven op het apparaat
Tik op het scherm Apps op Galerij en selecteer een foto of video.
Bij videobestanden wordt het pictogram
weergegeven op de voorbeeldminiatuur.
Tik op het scherm om de menubalk en voorbeeldminiaturen te verbergen of weer te geven.
De afbeelding naar anderen
verzenden.
De afbeelding wijzigen.
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
De afbeelding verwijderen.
Voorbeeldminiaturen van
afbeeldingen en video's
57
Handige apps en functies
S Planner
Gebeurtenissen of taken maken
1 Tik op S Planner op het scherm Apps.
2 Tik op . U kunt ook een datum selecteren zonder gebeurtenissen of taken en opnieuw op de
datum tikken.
Tik op de datum en tik op
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
3 Selecteer of gebeurtenis of taak en geef gegevens op.
• Gebeurtenis toev.: een begin- en einddatum instellen voor een gebeurtenis. U kunt een
optionele instelling voor herhaling instellen.
• Taak toevoegen: een taak toevoegen aan een specifieke datum. U kunt een optionele
instelling voor prioriteit instellen.
Een item selecteren.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een titel ingeven.
De locatie van de afspraak ingeven.
Een begin- en einddatum instellen
voor de gebeurtenis.
Een herinnering instellen voor de
gebeurtenis.
Meer gegevens toevoegen.
4 Tik op OPSLAAN om de gebeurtenis of taak op te slaan.
58
Handige apps en functies
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
Tik op S Planner op het scherm Apps.
Als u gebeurtenissen en taken wilt synchroniseren met uw accounts, tikt u op → Synchroniseer.
Als u accounts om te synchroniseren wilt toevoegen, tikt u op → Agenda's → Account toevoegen.
Selecteer een account om mee te synchroniseren en meld u aan.
Als u de synchronisatieoptie van een account wilt wijzigen, opent u het scherm Apps, tikt u op
Instellingen → Accounts en selecteert u een accountservice.
Internet
1 Tik op Internet op het scherm Apps.
2 Tik op het adresveld.
3 Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Extra opties weergeven.
De huidige webpagina vernieuwen.
De startpagina openen.
Webpagina's met bladwijzer
weergeven.
Vensterbeheer van webpagina's
openen.
Naar de eerder bezochte pagina
gaan.
59
Handige apps en functies
Video
Video's afspelen
Tik op Video op het scherm Apps.
Selecteer een video om af te spelen.
Schermverhouding
wijzigen.
Het volume aanpassen.
Extra opties weergeven.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Vooruit of achteruit
gaan door de balk te
verschuiven.
De stand van het
scherm draaien.
De huidige video
opnieuw starten of naar
de vorige video gaan.
Blijven aanraken om
snel terug te spoelen.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken
om snel vooruit te
spoelen.
60
Handige apps en functies
Klok
Alarm
Tik op het scherm Apps op Klok → Alarm.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op OPSLAAN. Als u alarmen wilt in- of
uitschakelen, tikt u op naast het alarm in de lijst met alarmen.
• Sluimeren: stel een interval en het aantal keren in dat een alarm wordt herhaald na de
ingestelde tijd.
• Slim alarm: stel een tijd en beltoon in voor het slimme alarm. Een slim alarm begint een paar
minuten voordat het vooraf ingestelde alarm afgaat met geluid op een laag volume. Het volume
van het slimme alarm neemt geleidelijk toe totdat u het uitschakelt of het vooraf ingestelde
alarm afgaat.
Alarmen stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt
ingeschakeld, sleept u buiten de grote cirkel om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Tik op → Selecteren, selecteer alarmen en tik op
.
Wereldklok
Tik op het scherm Apps op Klok → Wereldklok.
Klokken maken
Tik op
en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
Klokken verwijderen
Tik op → Selecteren, selecteer klokken en tik op
61
.
Handige apps en functies
Stopwatch
Tik op het scherm Apps op Klok → Stopwatch.
Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden. Tik op RONDE om rondetijden vast te
leggen.
Tik op STOP om het timen te stoppen. Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
Timer
Tik op het scherm Apps op Klok → Timer.
Stel de duur in en tik op START.
Sleep
buiten de grote cirkel wanneer de timer afgaat.
Calculator
Gebruik deze app voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Apps.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
Scherm rotatie is uitgeschakeld, tikt u op → Wetenschappelijke calculator.
Memo
U kunt deze app gebruiken om notities te maken en ze in te delen op categorie.
Tik op Memo op het scherm Apps.
Notities opstellen
Tik in de lijst van notities op
volgende opties:
en geef een notitie in. Terwijl u een notitie opstelt, hebt u de
• : een categorie maken of een categorie instellen.
• : afbeeldingen invoegen.
• : een spraakopname maken om in te voegen.
Tik op OPSLN om de notitie op te slaan.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op een notitie en tikt u op de inhoud van de notitie.
62
Handige apps en functies
Zoeken naar notities
Tik op in de lijst met notities en geef een zoekwoord in om te zoeken naar notities die het
zoekwoord bevatten.
Spraakrecorder
Spraakmemo's opnemen
Tik op Spraakrecorder op het scherm Apps.
Tik op om de opname te starten. Spreek uw boodschap in de microfoon in. Tik op om de
opname te onderbreken. Als u het opnemen wilt annuleren, tikt u op . Tik op om de opname te
voltooien.
Extra opties weergeven.
Verstreken tijd opnemen
Opname starten.
De lijst met spraakmemo's
weergeven.
Spraakmemo's afspelen
Tik op Spraakrecorder op het scherm Apps.
en selecteer een spraakmemo om af te spelen.
Tik op
• • /
/
: hiermee kunt u het afspelen onderbreken of hervatten.
: naar de vorige of volgende spraakmemo springen.
63
Handige apps en functies
Radio
Naar de FM-radio luisteren
Tik op Radio op het scherm Apps.
Voordat u deze app gebruikt, moet u een headset, die dienst doet als antenne, op het apparaat
aansluiten.
De FM-radio scant de beschikbare zenders en slaat ze automatisch op wanneer u de FMradio de eerste keer gebruikt.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op
gaan.
om naar het scherm van de FM-radio te
Het volume aanpassen.
Extra opties weergeven.
Nummers van de FM-radio
opnemen.
De huidige radiozender aan de lijst
met favorieten toevoegen.
De frequentie van de radiozender
handmatig opgeven.
Nauwkeurig afstemmen op de
frequentie.
De FM-radio in- of uitschakelen.
De lijst met beschikbare zenders
weergeven.
De lijst met favoriete zenders
weergeven.
Zoeken naar een beschikbare
radiozender.
64
Handige apps en functies
Radiozenders scannen
Tik op Radio op het scherm Apps.
Tik op → Scannen en selecteer een scanoptie. De FM-radio zoekt zenders en de beschikbare
zenders worden op het apparaat opgeslagen.
Selecteer de gewenste radiozender in de lijst en tik op
gaan.
om naar het scherm van de FM-radio te
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts instellen voor
meer informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Google+
Uw nieuws delen en updates volgen die uw familie, vrienden en anderen delen. U kunt ook een
back-up maken van uw foto's, video's en meer.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken naar locaties en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen.
65
Handige apps en functies
Play Music
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat.
Play Films
Video's bekijken die zijn opgeslagen op uw apparaat en uiteenlopende inhoud downloaden uit de
Play Store om te bekijken.
Play Books
Boeken downloaden uit de Play Store en ze lezen.
Play Kiosk
Nieuws en tijdschriften die u interesseren lezen op één handige locatie.
Play Games
Games downloaden uit de Play Store en ze met anderen spelen.
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
Foto's, albums en video's beheren die u hebt opgeslagen op het apparaat en hebt geüpload naar
Google+.
Hangouts
Chatten met vrienden alleen of in groepen en afbeeldingen, emoticons en videogesprekken
gebruiken tijdens het chatten.
66
Handige apps en functies
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
Gesproken zoekopdr.
Snel zoeken naar items door een zoekwoord of woordgroep te zeggen.
Google Instellingen
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
67
Verbinding maken met andere
apparaten
Bluetooth
Over Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bluetooth, tik op de schakelaar Bluetooth om deze
te activeren en tik op SCANNEN.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Om het apparaat als zichtbaar voor andere apparaten in te stellen, tikt u op de naam van het
apparaat.
68
Verbinding maken met andere apparaten
2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
Een afbeelding verzenden
1 Tik op het scherm Apps op Galerij.
2 Selecteer een afbeelding.
3 Tik op → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Of stel uw apparaat in als zichtbaar voor andere
apparaten.
4 Accepteer het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat.
Een afbeelding ontvangen
Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Bluetooth-verificatieverzoek
accepteren. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij → Download-map.
69
Verbinding maken met andere apparaten
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2 Tik op naast de naam van het apparaat om los te koppelen.
3 Tik op Koppeling opheffen.
Wi-Fi Direct
Over Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een toegangspunt.
Verbinding maken met andere apparaten
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te
activeren.
2 Tik op
→ Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als u de naam van het apparaat wilt wijzigen, tikt u op → Naam apparaat wijzigen.
4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verificatieverzoek op het andere apparaat om te bevestigen.
70
Verbinding maken met andere apparaten
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
Een afbeelding verzenden
1 Tik op het scherm Apps op Galerij.
2 Selecteer een afbeelding.
3 Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
4 Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
Een afbeelding ontvangen
Wanneer een ander apparaat u een afbeelding stuurt, moet u het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteren. Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding ontvangen op uw apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken. De ontvangen afbeelding wordt opgeslagen
in de map Download. Als u de map wilt openen, opent u het scherm Apps en tikt u op Galerij →
Download.
De apparaatverbinding beëindigen
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → Wi-Fi.
2 Tik op → Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3 Tik op EINDE VERBINDING → OK om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
71
Verbinding maken met andere apparaten
NFC
Over NFC
Met uw apparaat kunt u productinformatie bevattende NFC-tags lezen. U kunt deze functie ook
gebruiken voor betalingen en om bijvoorbeeld treinkaartjes of tickets voor evenementen te kopen.
U moet dan wel eerst de daarvoor vereiste apps downloaden.
De batterij bevat een ingebouwde NFC-antenne. Behandel de batterij altijd voorzichtig om
beschadiging van deze NFC-antenne te voorkomen.
De NFC-functie gebruiken
Gebruik de NFC-functie om afbeeldingen of contacten naar andere apparaten te sturen en
productinformatie van NFC-tags te lezen. Als u een SIM- of USIM-kaart met een betaalfunctie
installeert, kunt u het apparaat handig gebruiken voor betalingen.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
Houd het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat in de buurt van een NFCtag. De informatie uit de tag wordt weergegeven.
Zorg ervoor dat het scherm van het apparaat is ontgrendeld. Anders leest het apparaat geen
NFC-tags en ontvangt het geen gegevens.
72
Verbinding maken met andere apparaten
Aankopen doen met de NFC-functie
Voordat u de NFC-functie kunt gebruiken om een betaling te doen, moet u zich aanmelden bij een
service voor mobiele betalingen. Neem voor aanmelding of meer informatie voer de service contact
op met uw serviceprovider.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
Plaats het gedeelte met de NFC-antenne op de achterkant van uw apparaat tegen de NFC-kaartlezer.
Tik op Tikken en betalen en selecteer een app om de standaardbetalingsapp in te stellen.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
Gegevens verzenden
Gebruik de Android Beam-functie om gegevens zoals webpagina's en contacten naar NFCapparatuur te verzenden.
1 Tik op het scherm Apps op Instellingen → NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te
activeren.
2 Tik op Android Beam en tik op de schakelaar Android Beam om deze te activeren.
3 Selecteer een item en raak de NFC-antenne van het andere apparaat naar de NFC-antenne van
uw apparaat aan.
4 Wanneer Raak aan om over te brengen. op het scherm verschijnt, tikt u op het scherm van uw
apparaat om het item te verzenden.
73
Verbinding maken met andere apparaten
Mobiel afdrukken
U kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of
documenten afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Afdrukken → Invoegtoepass. downloaden en zoek een
printerinvoegtoepassing in Play Store. Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
Verbinding maken met een printer
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Afdrukken, selecteer een printerinvoegtoepassing en
tik op de schakelaar rechtsboven aan het scherm om deze te activeren. Het apparaat zoekt naar
printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw apparaat. Selecteer een printer om te
gebruiken als standaardprinter.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, selecteert u een printerinvoegtoepassing, tikt u op →
Printer toevoegen → PRINTER TOEVOEGEN, geef informatie in en tik op OK.
Als u de afdrukinstellingen wilt wijzigen, selecteert u een printerplug-in en tikt u op →
Instellingen.
Inhoud afdrukken
Tik op → Afdrukken en selecteer vervolgens een printer terwijl u inhoud bekijkt, zoals
afbeeldingen en documenten.
74
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Nu bijwerken.
Bijwerken via Samsung Kies
Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website. Start Samsung Kies en
sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat automatisch en geeft
beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden in het dialoogvenster
om het bijwerken te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer informatie over
upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
75
Apparaat- en gegevensbeheer
Bestanden overbrengen tussen het apparaat en
een computer
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
• Koppel het apparaat niet los van de computer wanneer u bestanden die zijn opgeslagen
op het apparaat afspeelt op de aangesloten computer. Nadat u het bestand hebt
afgespeeld, koppelt u het apparaat los van de computer.
• De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub
zijn gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een computerapp die media-inhoud en persoonlijke informatie op Samsungapparaten beheert. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
76
Apparaat- en gegevensbeheer
Een back-up maken van gegevens of gegevens
terugzetten
Bewaar uw persoonlijke informatie, appgegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie op een back-upaccount zetten en deze later oproepen.
Een Google-account gebruiken
1 Tik op Instellingen op het scherm Apps.
2 Tik op Back-up maken en terugzetten en vink Back-up mijn gegevens aan.
3 Tik op Back-up van account en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen.
Als u gegevens wilt herstellen, moet u zich aanmelden bij uw Google-account via de
instelwizard. U kunt de instelwizard starten en openen door het apparaat terug te zetten
naar de fabrieksinstellingen. Als u zich niet aanmeldt bij uw Google-account via de
instelwizard, kunt u de back-upgegevens niet herstellen.
Fabrieksinstellingen herstellen
Alle instellingen en gegevens op het apparaat wissen. Voordat u de fabrieksinstellingen van het
apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie.
Tik op het scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens
herstellen → APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch
opnieuw gestart.
77
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze app om de app-opties te configureren, app-opties in te stellen en accounts toe te
voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Apps.
Verbindingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi en tik op de schakelaar Wi-Fi om deze te activeren.
Het apparaat kan een stabiele netwerkverbinding behouden door automatisch het mobiele of
Wi-Fi-netwerk te selecteren dat het sterkste signaal gebruikt. Als u automatisch wilt wisselen tussen
netwerken, tikt u op Slimme netwerkwissel.
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Scannen: naar beschikbare netwerken zoeken.
• Wi-Fi Direct: activeer Wi-Fi Direct en koppel apparaten direct via Wi-Fi om bestanden te delen.
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
78
Instellingen
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op → Geavanceerd → Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand.
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met
mobiele netwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen
kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u extra kosten wilt
vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Tik op het scherm Instellingen op Bluetooth en tik op de schakelaar Bluetooth om deze te activeren.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
• Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via Bluetooth.
Tethering en Mobiele hotspot
Gebruik het apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen. Raadpleeg Tethering en Mobiele hotspot voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Tethering en Mobiele hotspot.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Fi-netwerk. U kunt deze
functie gebruiken wanneer de netwerkverbinding niet beschikbaar is.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
79
Instellingen
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Vink Vliegtuigstand aan op het scherm Instellingen.
Gegevensgebruik
U kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Tik op het scherm Instellingen op Gegevensgebruik.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Limiet mobiele gegevens instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele
gegevens.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op .
• Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat synchronisatie op de achtergrond
uitschakelt bij het gebruik van mobiele netwerken.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven door het
apparaat.
• Mobiele hotspots: mobiele hotspots selecteren om te voorkomen dat apps die op de
achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.
Locatie
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Locatie en tik op de schakelaar Locatie om deze te activeren.
• Stand: een methode selecteren om uw locatiegegevens te verzamelen.
• Recente locatieverzoeken: instellen dat het apparaat weergeeft welke apps uw huidige
locatiegegevens gebruiken, net als hun batterijgebruik.
• Locatieservices: de locatiegegevens bekijken die uw apparaat gebruikt.
80
Instellingen
NFC
De NFC-functie inschakelen voor lezen of schrijven van NFC-tags die informatie bevatten.
Tik op het scherm Instellingen op NFC en tik op de schakelaar NFC om deze te activeren.
• Android Beam: de Android Beam-functie inschakelen om gegevens zoals webpagina's en
contacten naar NFC-apparatuur te verzenden.
• Tikken en betalen: de standaardbetalingsapp instellen voor betalingen via mobiel.
De lijst met betalingsservices omvat mogelijke niet alle beschikbare betalingsapps.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken.
Tik op het scherm Instellingen op Afdrukken.
Meer netwerken
Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.
Tik op het scherm Instellingen op Meer netwerken.
Standaard berichtenapp
De standaard-app selecteren die u wilt gebruiken voor berichten.
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen op alle mobiele
netwerken gebruikt.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen gebruikt tijdens roaming.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk handmatig registreren.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
81
Instellingen
Apparaat
Geluiden en meldingen
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en meldingen.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt door het apparaat.
• Beltonen: een beltoon voor inkomende oproepen toevoegen of selecteren.
• Melding: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en gemiste
oproepen.
Display
De display-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Achtergrond: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en het vergrendelde scherm
wijzigen.
• Meldingenvenster: de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Dagdromen: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat
wordt opgeladen.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Aanraakgevoeligh. verhogen: instellen dat het aanraakscherm van het apparaat kan worden
gebruikt terwijl de gebruiker handschoenen draagt.
82
Instellingen
Vergrendelscherm
De instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
• Schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen. De volgende opties
kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor schermvergrendeling.
• Dubbele klok: instellen dat het apparaat de dubbele klok laat zien.
• Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
• Sneltoets camera: instellen dat de camerasnelkoppeling op het vergrendelde scherm wordt
weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
• Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm
ontgrendelt.
• Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
Oproepen
De instellingen aanpassen voor belfuncties.
Tik op het scherm Instellingen op Oproepen.
• Oproep weigeren: de instellingen wijzigen voor het weigeren van oproepen, zoals de
weigerlijst en weigerberichten.
• Oproepen aannemen en beëindigen: de methode wijzigen voor het aannemen of beëindigen
van oproepen.
• Pop-ups over oproepen: instellen dat het apparaat pop-upvensters weergeeft voor oproepen
of de status van oproepen weergeeft tijdens het gebruiken van apps.
• Meer instellingen: aanvullenden oproepinstellingen aanpassen.
• Beltonen en toetstonen: de instellingen voor geluid en trillen voor oproepen wijzigen.
• Mijn video verbergen: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
• Serviceprovider: uw voicemailserviceprovider selecteren.
• Voicemailinstellingen: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U
krijgt dit nummer van uw provider.
83
Instellingen
Applicatiebeheer
De apps op het apparaat weergeven en beheren.
Tik op het scherm Instellingen op Applicatiebeheer.
Persoonlijk
Accounts
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Tik op het scherm Instellingen op Accounts.
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Back-up maken en terugzetten.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
appgegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en appgegevens terugzet
wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Fabrieksgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Toegankelijkheid
Gebruik deze functie om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Rechtstreekse toegang: instellen dat het apparaat geselecteerde toegankelijkheidsmenu's
opent wanneer u drie keer snel op de starttoets drukt.
• Oproepen aannemen en beëindigen:
– – Op de starttoets drukken: instellen dat het apparaat oproepen aanneemt wanneer u op de
starttoets drukt.
– – Op de aan/uit-toets drukken: instellen dat het apparaat oproepen beantwoordt wanneer u
op de aan/uit-toets drukt.
84
Instellingen
• Eén keer tikken: instellen dat u inkomende oproepen of meldingen op het apparaat kunt
beheren door op de toets te tikken in plaats van deze te slepen.
• Services: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
• TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback. Voor hulp informatie om te leren om te
gaan met deze functie, tik op INSTELLINGEN → Training 'Verkennen via aanraking' starten.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat het apparaat het wachtwoord voorleest wanneer u
het wachtwoord ingeeft terwijl TalkBack is ingeschakeld.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Vergrotingsgebaren: instellen dat het apparaat het scherm vergroot en inzoomt op een
specifiek gebied.
• Negatieve kleuren: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
• Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uittoets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.
• Opties Tekst naar spraak: de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt
wanneer TalkBack is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Flitsmelding: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe
berichten of meldingen zijn.
• Alle geluiden uit: instellen dat alle apparaatgeluiden, zoals mediageluiden, worden gedempt,
waaronder de stem van de beller tijdens een gesprek.
• Google-ondertitels: instellen dat het apparaat ondertiteling voor inhoud weergeeft die wordt
ondersteund door Google en de instellingen voor de ondertiteling wijzigen.
• Monogeluid: instellen dat het apparaat de geluidsuitvoer wijzigt van stereo in mono wanneer
een headset wordt aangesloten.
• Geluidsbalans: instellen dat het apparaat de geluidsbalans aanpast wanneer u een headset
gebruikt.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
• Interactiebeheer: de interactiebeheerstand activeren om de reactie van het apparaat op invoer
te beperken tijdens het gebruik van apps.
85
Instellingen
Xcover-toets
De apps bekijken en bewerken die worden gestart wanneer u op de Xcover-toets drukt.
Tik op het scherm Instellingen op Xcover-toets.
• Kort drukken: een app selecteren die u wilt starten wanneer u op de Xcover-toets drukt.
• Lang drukken: een app selecteren die u wilt starten wanneer u de Xcover-toets ingedrukt
houdt.
Systeem
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Tik op het scherm Instellingen op Taal en invoer.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en apps selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Samsung-toetsenbord
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Nederlands: een standaardtoetsenbordindeling selecteren.
• Invoertalen selecteren: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
86
Instellingen
• Automatische vervanging: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige
woorden corrigeert wanneer u op de spatiebalk of het interpunctieteken tikt.
• Automatisch hoofdletters: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken,
zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
• Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen
woorden.
• Automatisch punt: instellen dat het apparaat een punt invoegt wanneer u dubbeltikt op de
spatiebalk.
• Over toetsenbord vegen: de instellingen wijzigen voor de veegfunctie van het toetsenbord.
• Geluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die u aanraakt.
• Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond
van elke letter die u intoetst.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Google Spraakgestuurd typen
• Taal: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
• Grof taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende
woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
Opties Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal voor de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
87
Instellingen
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Tik op het scherm Instellingen op Datum en tijd.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
Extra energiebesparende stand
De standby-tijd van het apparaat uitbreiden en batterijgebruik verminderen door het weergeven
van een eenvoudigere indeling en het toestaan van beperkte toegang tot een app. Raadpleeg Extra
energiebesparende stand voor meer informatie.
Tik op het scherm Instellingen op Extra energiebesparende stand en tik op de schakelaar Extra
energiebesparende stand om deze in te schakelen.
Bij de geschatte maximale standby-tijd wordt de resterende tijd weergegeven voordat
de batterij leegraakt als het apparaat niet wordt gebruikt. De standby-tijd kan verschillen
afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.
Tik op het scherm Instellingen op Batterij.
• Batterijperc. weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
88
Instellingen
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart
formatteren.
Tik op het scherm Instellingen op Opslag.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
Beveiliging
Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.
Tik op het scherm Instellingen op Beveiliging.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van onbekende
bronnen toe te staan.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart
codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Besturing op afstand: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen apparaat
op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij uw Samsung-account.
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen
waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent
kwijtgeraakt.
89
Instellingen
• Ga naar website: mijn mobiel traceren (findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of
gestolen apparaten opzoeken en besturen op de website Mijn mobiel traceren.
• SIM-kaartvergrendeling instellen: de instellingen voor SIM-kaartvergrendeling wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze
worden ingegeven.
• Updates beveilig.beleid: instellen dat het apparaat automatisch controleert op
beveiligingsupdates en deze downloadt.
• Beveiligingsrapporten verzenden: instellen dat het apparaat automatisch bijgewerkte
beveiligingsrapporten naar Samsung verzendt.
• Opslagtype: een opslagtype voor bestanden met aanmeldgegevens instellen.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om te zijn verzekerd van
een veilig gebruik van diverse apps.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
Toestel-info
Apparaatgegevens openen, de apparaatnaam bewerken of apparaatsoftware bijwerken.
Tik op het scherm Instellingen op Toestel-info.
90
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.
91
Problemen oplossen
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung-servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de
volumetoets omlaag minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen. Tik op het
scherm Apps op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ APPARAAT RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het
apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung-servicecenter.
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
92
Problemen oplossen
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde
opladers)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen
of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en
probeer de batterij opnieuw op te laden.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
93
Problemen oplossen
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsungservicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
94
Problemen oplossen
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung-servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
95
Problemen oplossen
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
96
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Download PDF

advertising