Samsung | SGH-V200 | Samsung SGH-V200 WAP Guide

* Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op
sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms
afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider.
Drukfouten voorbehouden.
ELECTRONICS
Site Internet
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-03606A
Dutch. 03/2003. Rev. 1.0
SGH-V200
WAP browser
Gebruiksaanwijzing
Inhoud
Wat is WAP?
(Wireless Application Protocol) vormt de
toegangspoort tot een nieuwe wereld voor
mobiele gegevensuitwisseling. Dankzij deze
universele standaard kunt u met uw mobiele
telefoon direct gebruik maken van
interactieve internet sites en toepassingen.
De WAP browser .......................................
4
De WAP browser instellen.........................
5
WAP browser openen ...............................
5
WAP browser instellingen..........................
8
Aan de slag ............................................... 10
WAP browser starten................................ 10
WAP browser sluiten ................................ 10
Toetsen WAP browser ............................... 11
Functietoetsen ........................................ 11
Navigatie................................................ 11
Tekst, cijfers en symbolen intoetsen ........... 12
Het WAP browser menu ............................ 13
Menu-opties kiezen .................................. 13
Vernieuwen............................................. 13
Startpagina openen ................................. 13
Ga naar adres (URL) ................................ 14
Adres (URL) tonen ................................... 14
Startpagina wijzigen ................................ 15
Ontvangen.............................................. 15
2
3
De WAP browser
De WAP browser
instellen
Uw telefoon heeft een ingebouwde internet browser,
waarmee u draadloos toegang hebt tot WAP
(Wireless Application Protocol) internet sites.
WAP browser openen
Met de WAP browser kunt u:
Zo komt u in het WAP browser menu:
• Via uw telefoon van minuut tot minuut
bijgewerkte informatie oproepen
• Speciaal daarvoor ontworpen tekstversies van
populaire internet sites bezoeken, waaronder
Yahoo!®, CNN MobileSM en Weather Channel®
Websurfen met een telefoon is anders dan met een
computer. Voor WAP sites worden:
• Alleen werkelijk belangrijke onderdelen van de
website geselecteerd voor het mobiele internet
• De meeste afbeeldingen weggelaten
Direct wanneer u de WAP browser start, maakt de
telefoon verbinding met het Wireless Web
(draadloze internet) en verschijnt het symbool
(
of
) in het display, zodat u weet dat u:
• Verbonden bent met het draadloze internet
• Kosten kunt verwachten (afhankelijk van uw GSM
provider en uw betalingswijze/abonnement)
De WAP browser beëindigt de netwerkverbinding
wanneer er een bepaalde tijd niets is gebeurd en
herstelt de verbinding zo nodig automatisch. Het is
dus mogelijk dat u een aantal korte gesprekken op
uw telefoonrekening vindt, terwijl u de WAP
browser rond die tijd maar één keer hebt gestart.
Dit is normaal; de bedoeling hiervan is uw
telefoonrekening zo laag mogelijk te houden.
1. Om toegang tot de menu’s te krijgen, drukt u in
de standby-stand op de functietoets Menu.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets
of
om naar Amusement te gaan en druk dan op
de functietoets Kies. U kunt ook direct op de
toets
drukken.
Netwerk diensten
Amusement
Tekstberichten
Kies
9
3. Druk herhaaldelijk op de toets
of
tot
WAP browser gemarkeerd wordt
weergegeven en druk vervolgens op de
functietoets Kies. U kunt ook direct op de
toets
drukken.
Amusement
Spelletjes
WAP browser
Downloads
9.2
4
5
De WAP browser instellen
4. Druk op de toets
of
totdat de gewenste
optie gemarkeerd wordt weergegeven. Druk op
de functietoets Kies.
De WAP browser instellen
Optie
Beschrijving
Profielen
Hiermee kunt u vijf proxy-servers
voor de WAP browser instellen
(voor meer informatie, zie “WAP
browser instellingen” op pagina 8).
Wis
pagina’s
Verwijdert de in het cachegeheugen opgeslagen informatie
(tijdelijk geheugen waarin de
telefoon recent bezochte internet
pagina's bewaart).
Bericht
ophalen
Hier kunt u instellen of u
webberichten van de server wilt
ontvangen en deze berichten lezen
of verwijderen.
WAP browser
Startpagina o...
Favorieten
http://
Profielen
Wis pagina’s
Bericht opha...
Kies
9.2.1
Optie
Beschrijving
Startpagina Verbindt de telefoon met het
netwerk en opent de startpagina,
openen
bijvoorbeeld de homepage van uw
Wireless Web provider.
Favorieten
Hier kunt u de URL adressen van
uw favoriete WAP pagina's
vastleggen. U kunt dit menu
rechtstreeks openen door in de
WAP browser de toets
ingedrukt te houden.
Om een URL adres vast te leggen,
selecteert u een lege regel en
toetst u het adres in.
U kunt nu kiezen uit drie opties:
• Ga naar adres (URL): om snel
naar de betreffende site te gaan.
• Wijzigen: om het geselecteerde adres te wijzigen.
• Wissen: voor het verwijderen
van het geselecteerde adres.
http://
6
Gebruik voor het ingeven van URL adressen de
volgende tekentabel.
Toets
Tekens in de weergegeven volgorde
Hoofdletters
1
Kleine letters
Spatie
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Hier kunt u het URL adres intoetsen
van een WAP site die u wilt
bezoeken, maar die u niet onder
uw favorieten hebt opgeslagen.
7
De WAP browser instellen
De WAP browser instellen
WAP browser instellingen
De overige opties hangen af van de bij Drager
gekozen instelling:
Het configureren van de WAP browser doet u als
volgt:
Als bij Drager is gekozen voor Data
1. In het WAP browser menu gaat u met de
toetsen
en
naar Profielen. Druk
vervolgens op de functietoets Kies. U kunt
ook direct op de toets
drukken.
2. Selecteer een proxy-server en vul de
bijbehorende instellingen in. Neem voor de
juiste informatie eventueel contact op met uw
provider.
Instelling
Beschrijving
Profiel
De naam die u aan uw proxy
server wilt geven.
Adres
Het adres van de startpagina die
startpagina u voor deze proxy-server wilt
instellen. Wanneer hier al een
startpagina is ingevuld, kunt u
deze desgewenst met de
toets
verwijderen en een
ander adres intoetsen.
Beveiliging
IP adres
Drager
Datatransmissie modus. Als u
Veilig selecteert, worden uw
gegevens beschermd tegen
toegang door onbevoegden, dit in
tegenstelling tot Niet veilig.
IP adres van de proxy-server. Dit
is nodig voor verbinding met
internet.
De drager heeft betrekking op het
type netwerk. U kunt GPRS of
Data kiezen.
Instelling
Beschrijving
Gebruikersnaam
Gebruikersnaam bij PPP server
provider.
Wachtwoord Wachtwoord PPP server.
Inbelnummer
provider
Telefoonnummer PPP server.
Soort
netwerk
Soort netwerk: Analoog of
ISDN.
Als bij Drager is gekozen voor GPRS
Instelling
Beschrijving
Gebruikersnaam
Gebruikersnaam waarmee u
toegang krijgt tot het GPRS
netwerk.
Wachtwoord Wachtwoord waarmee u toegang
krijgt tot het GPRS netwerk.
APN
Inbelnummer van het
toegangspunt dat voor het adres
van de GPRS netwerk gateway
wordt gebruikt.
Opmerking: De instellingen van de proxy-servers
verschillen per internet provider.
Vraag uw provider naar de details.
3. Na het selecteren van een instelling, wordt een
dialoogvenster getoond, waar u de benodigde
informatie kunt ingeven of uit een aantal opties
kunt kiezen. Als de informatie naar wens is
ingevoerd, drukt u op de functietoets OK.
4. Wanneer u klaar bent met het instellen van de
WAP browser, drukt u op de toets
.
8
9
Aan de slag
Toetsen WAP browser
WAP browser starten
Functietoetsen
Om de WAP browser te starten vanuit de
standby-stand, drukt u op de toets of op de
functietoets Menu en daarna op de toetsen
,
en
.
Onderin het display ziet u een balk met links en
rechts opdrachten voor de browser. Met de
functietoetsen
onder deze balk kunt u deze
opdrachten kiezen en starten. De functie van deze
twee toetsen kan dus variëren, afhankelijk van de
plaats in het menu waar u zich bevindt.
Er wordt verbinding gemaakt met uw provider en
de bij de proxy-server gekozen startpagina wordt
getoond.
De inhoud van de WAP browser startpagina is
afhankelijk van uw Wireless Web service provider.
U kunt met de toetsen
en
door de pagina
lopen.
Opmerking: Om vanuit een andere pagina terug te
keren naar deze startpagina, kiest u de
optie Startpagina openen. Meer
informatie over de menu's van de WAP
browser vindt u op pagina 13.
WAP browser sluiten
U kunt de browser op ieder gewenst moment
afsluiten door op de toets
te drukken of de
toets
ingedrukt te houden.
10
Navigatie
U wilt...
Doe dan het volgende...
Door de opties
bladeren en browser
opties kiezen
Druk op de toets
of
tot het symbool
de
gewenste optie aangeeft of de
optie gemarkeerd wordt
weergegeven. Druk
vervolgens op de functietoets
OK.
Een optie met een
bepaald nummer
kiezen
Druk op de betreffende
cijfertoets.
Teruggaan naar de
vorige pagina
Terug naar de
startpagina
Druk op de functietoets
Vorige of op de toets
.
Selecteer Startpagina
openen; op pagina 13 vindt
u meer informatie over deze
optie.
11
Toetsen WAP browser
Het WAP browser
menu
Tekst, cijfers en symbolen intoetsen
Menu-opties kiezen
Wanneer u op een bepaalde plaats tekst in moet
toetsen, wordt de huidige invoerstand getoond. U
kunt kiezen uit de volgende standen:
U kunt uit verschillende menu-opties kiezen
wanneer u met de WAP browser over het Wireless
Web surft.
Stand
Beschrijving
In deze stand kunt u letters
intoetsen. Druk zo vaak als nodig op
de juiste toets tot u de gewenste
letter ziet.
In deze stand kunt u cijfers intoetsen.
Opmerking: Om symbolen in te voeren, drukt u
herhaaldelijk op de toets
tot u het
gewenste symbool ziet.
U wilt...
Doe dan het volgende...
De tekstinvoerstand
wijzigen
Druk zo vaak als nodig op de
toets .
Een spatie
invoegen
Druk op de toets
Tekst wijzigen
Zet de cursor rechts van de te
corrigeren tekst.
Druk zo vaak als nodig op de
toets
.
Toets de juiste tekens in.
.
Voor het openen van een menu-optie doet u het
volgende:
1. Houd de toets
ingedrukt.
Vervolgens wordt een menu getoond.
2. Markeer de gewenste menu-optie met de
toetsen
of
.
3. Bevestig uw keuze door op de functietoets Kies
te drukken.
4. Kies zo nodig met de toetsen
of
een
vervolgoptie en druk ter bevestiging op de
functietoets Kies.
Opmerking: De inhoud van de menu's hangt af van
uw versie van de WAP browser.
Vernieuwen
Haalt de geopende pagina opnieuw op.
Startpagina openen
Hiermee gaat u terug naar uw startpagina, bijvoorbeeld de homepage van uw Wireless Web provider.
12
13
Het WAP browser menu
Het WAP browser menu
Ga naar adres (URL)
Startpagina wijzigen
Hier kunt u het URL adres intoetsen van een WAP
site die u wilt bezoeken, maar die u niet onder uw
favorieten hebt opgeslagen.
Met deze functie kunt u uw startpagina zelf
instellen.
Nadat u een adres hebt ingegeven, kunt u door op
de functietoets OK te drukken direct naar het
betreffende adres gaan.
Adres (URL) tonen
Als u hiervoor kiest, verschijnt het adres (de URL)
van de site waarmee u verbonden bent. Verder kunt
u hier de huidige pagina als uw startpagina
instellen.
U wilt...
Druk op de…
De geopende pagina
als uw startpagina
instellen
Functietoets Opties,
selecteer Opslaan als
startpagina en druk op
Kies.
De huidige pagina aan
uw favorieten
toevoegen
Functietoets Opties,
selecteer Toevoegen
aan Favorieten en druk
op Kies.
Uw keuze annuleren
Functietoets Terug.
14
Om de startpagina te wijzigen, geeft u het adres in
en drukt u op de functietoets OK.
Meer informatie over het intoetsen van tekst, cijfers
en symbolen vindt u op pagina 12.
Ontvangen
Hier kunt u berichten lezen die u van de webserver
hebt ontvangen.
15
Download PDF

advertising