Samsung | GT-P1000 | Samsung GT-P1000/M16 Quick Guide (Gingerbread)

GT-P1000
Snelstartgids
De elektronische versie van de
gebruiksaanwijzing weergeven
Uitgebreide informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing op
www.samsung.com.
De gebruiksaanwijzing is beschikbaar als Adobe Acrobatbestand (.pdf). Als u niet beschikt over Adobe Reader, kunt u
het gratis programma downloaden op www.adobe.com.
Dank u voor de aanschaf van dit mobiele toestel van
Samsung. Dit toestel biedt hoogwaardige mobiele
communicatie en amusement op basis van de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung.
• De inhoud van deze snelstartgids kan van product tot
product verschillen of anders zijn dan de software die
door serviceproviders wordt geleverd en is onderhevig
aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
• De bijgeleverde onderdelen bij uw toestel en de
beschikbare accessoires kunnen verschillen, afhankelijk
van uw regio of serviceprovider.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra
accessoires kopen.
• De bijgeleverde accessoires werken het beste met uw
toestel.
• Accessoires die niet door de fabrikant worden geleverd,
zijn mogelijk niet compatibel met het toestel.
Symbolen in deze snelstartgids
Bekijk de symbolen die in deze snelstartgids zijn opgenomen
voordat u begint:
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade kunnen veroorzaken
aan het toestel of andere apparatuur
2
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Vierkante haken: toetsen op het toestel
[ ]
Auteursrechten
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
auteursrechtwetten.
Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag worden
gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of verzonden
in welke vorm dan ook of op welke elektronische of
mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te
fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor
het opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Samsung Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn geregistreerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
• Het Android-logo, Google Search™, Google Maps™,
•
™
™
™
Google Mail , YouTube , Android Market en Google
Talk zijn handelsmerken van Google, Inc.
Bluetooth is overal ter wereld een geregistreerd
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
™
®
3
• Oracle en Java zijn geregistreerde handelsmerken van
•
•
•
4
Oracle en/of daarbij aangesloten bedrijven. Andere
namen kunnen handelsmerken zijn van de betreffende
eigenaars.
Windows Media Player is een geregistreerd
handelsmerk van Microsoft Corporation.
Wi-Fi , het Wi-Fi CERTIFIED-logo en het Wi-Fi-logo zijn
geregistreerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Het toestel gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie
en is bedoeld voor gebruik in alle Europese landen. Het
WLAN mag in de EU zonder beperkingen binnenshuis
worden gebruikt, maar mag in Frankrijk niet buitenshuis
worden gebruikt.
Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de respectieve eigenaars.
®
®
Het toestel in elkaar
zetten
De SIM-kaart of USIM-kaart plaatsen
1. Open het klepje voor de SIM-kaart aan de zijkant van
het toestel.
2. Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige
contactpunten omlaag gericht.
Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf.
3. Sluit het klepje voor de SIM-kaart.
5
De batterij opladen
U moet de batterij opladen voordat u het toestel voor het
eerst gebruikt.
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde
opladers en kabels. Bij gebruik van nietgoedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico
dat batterijen ontploffen of dat het toestel wordt
beschadigd.
1. Sluit het ene uiteinde van de pc-datakabel op de USBstroomadapter aan en het andere op de multifunctionele
aansluiting.
De vorm van de USB-adapter kan verschillen
afhankelijk van uw regio.
Als de pc-datakabel verkeerd wordt aangesloten,
kan dit ernstige schade aan het toestel of de
USB-stroomadapter tot gevolg hebben. Schade
veroorzaakt door verkeerd gebruik valt niet onder
de garantie.
6
2. Sluit de USB-stroomadapter op een stopcontact aan.
Het is mogelijk dat het aanraakscherm en de
aanraaktoetsen tijdens het laden niet werken
wegens een onregelmatige stroomtoevoer. Als dit
gebeurt, haalt u de stekker van de USB-adapter
uit het stopcontact of haalt u de pc-datakabel uit
het toestel.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de
USB-adapter en de pc-datakabel van het toestel los en
haalt u de stekker uit het stopcontact.
Om energie te besparen, moet u de USBstroomadapter loskoppelen als deze niet wordt
gebruikt. De USB-stroomadapter heeft geen aan/
uit-schakelaar, dus u moet de USB-stroomadapter
uit het stopcontact halen om de stroomvoorziening
te onderbreken. De USB-stroomadapter moet zich
in de buurt van het stopcontact bevinden wanneer
deze wordt gebruikt.
7
Aan de slag
Het toestel in- en uitschakelen
Houd [ ] ingedrukt om het toestel in te schakelen. Als u het
toestel voor het eerst inschakelt, volgt u de instructies op het
scherm om het toestel in te stellen.
Houd [ ] ingedrukt en selecteer Uitschakelen → OK om
het toestel uit te schakelen.
•Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen
van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparatuur aan
beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
•Als u alleen de diensten wilt gebruiken
waarvoor geen netwerk is vereist, activeert u de
vliegtuigstand.
8
Kennismaken met het toestel
9
10
1
2
3
4
11
12
13
5
14
6
15
16
7
8
7
17
9
Nummer
10
Functie
1
Cameralens voorzijde
2
Headsetaansluiting
3
Lichtsensor
4
Microfoon
5
Starttoets
6
Menutoets
7
Luidspreker
8
Multifunctionele aansluiting
9
Interne antenne
10
Flitslamp
11
Cameralens achterzijde
12
Aan/uit/vergrendelingstoets
13
Volumetoets
14
Sleuf voor geheugenkaart
15
Sleuf voor SIM-kaart
16
Terugtoets
17
Zoektoets
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit/
Vergrendelen
Het toestel inschakelen (ingedrukt
houden); de snelmenu's
openen (ingedrukt houden); het
aanraakscherm vergrendelen.
Het volume van het toestel
aanpassen.
Volume
Menu
Start
Terug
Zoeken
Een lijst met beschikbare opties voor
het huidige scherm openen.
Teruggaan naar het standby-scherm;
de lijst met recent gebruikte
applicaties openen (ingedrukt
houden).
Teruggaan naar het vorige scherm.
In de standby-stand: de zoekfunctie
van Google openen; in bepaalde
applicaties het zoekvenster openen.
11
Aanraakscherm
Met het aanraakscherm van het toestel kunt u eenvoudig
items selecteren en functies uitvoeren. U kunt het
aanraakscherm bedienen door middel van tikken, tikken en
vasthouden of slepen.
Standby-scherm
Wanneer het toestel zich in de standby-stand bevindt,
ziet u het standby-scherm. Op het standby-scherm kunt u
symbolen, widgets, snelkoppelingen naar applicaties en
andere items bekijken.
Het standby-scherm bevat meerdere panelen. Scroll naar
links of rechts naar een paneel van het standby-scherm.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om
rechtstreeks naar het bijbehorende standby-scherm te gaan.
Symbolen
Met de symbolen worden de signaalsterkte, toestelstatus,
huidige tijd en andere informatie weergegeven boven aan
het scherm.
12
Snelkoppelingenpaneel
Vanuit het snelkoppelingenpaneel kunt u snelmenu’s
gebruiken en een lijst met meldingen openen, zoals
nieuwe berichten, aankomende gebeurtenissen en de
verwerkingsstatus. Tik op het gedeelte met symbolen
boven aan het scherm en sleep uw vinger omlaag om het
snelkoppelingenpaneel te openen. U verbergt het paneel
weer door de onderkant van de lijst omhoog te slepen.
Applicaties openen
1. Selecteer Applicaties in de standby-stand om de
menustand te openen.
2. Scroll naar links of naar rechts naar een menuscherm.
U kunt ook een stip boven aan het scherm selecteren om
rechtstreeks naar het bijbehorende menuscherm te gaan.
3. Selecteer een applicatie.
4. Druk op [ ] om terug te gaan naar het vorige scherm.
Druk op de starttoets om terug te gaan naar het
standby-scherm.
Onlangs gebruikte applicaties openen
Houd de starttoets ingedrukt om de applicaties weer te
geven die u onlangs hebt geopend.
13
Meerdere applicaties starten
U kunt op het toestel met meerdere applicaties tegelijk
werken.
Als u meerdere applicaties wilt openen, drukt u terwijl u een
applicatie gebruikt op de starttoets om terug te gaan naar de
standby-stand en selecteert u vervolgens een applicatie die
u wilt openen.
Tekst ingeven
U kunt tekst ingeven door tekens op de virtuele
toetsenblokken te selecteren. U kunt ook bewerkingsopties
gebruiken om tekst te kopiëren en te plakken.
•In sommige talen kunt u geen tekst ingeven. Als u
tekst wilt ingeven, moet u de schrijftaal wijzigen
in een van de ondersteunde talen.
•Bij het ingeven van tekst kunt u het toestel
draaien om het QWERTY-toetsenbord in een
breedbeeldindeling weer te geven.
Bellen of oproepen aannemen
U kunt bellen door een telefoonnummer in te geven of een
nummer in uw contactenlijst te selecteren. U kunt ook het
oproeplogboek openen om onlangs gekozen nummers
opnieuw te kiezen.
14
Berichten verzenden en ontvangen
U kunt SMS-, MMS- en e-mailberichten opstellen en
verzenden en verzonden of ontvangen berichten weergeven
en beheren.
Voor SMS-berichten die u buiten uw eigen
servicegebied verstuurt of ontvangt, moet u
wellicht extra betalen. Neem contact op met uw
serviceprovider voor informatie.
Verbinding maken met internet
U kunt draadloos verbinding maken met internet via de
WLAN-functie of mobiele netwerkverbindingen. Open
de webapplicatie en blader door webpagina’s. U kunt
webpagina's die u vaak gebruikt als favoriet instellen en
verschillende webopties gebruiken.
Er worden mogelijk extra kosten in rekening
gebracht voor het gebruik van internet en het
downloaden van mediabestanden.
De functie Mobiel opsporen inschakelen
Met de functie Mobiel opsporen kunt u uw toestel opsporen.
Wanneer iemand een andere SIM- of USIM-kaart in het toestel
plaatst, stuurt de functie Mobiel opsporen het nummer
automatisch naar de opgegeven ontvangers, zodat u de
telefoon kunt opsporen.
15
Veiligheidsvoorschriften
Lees de volgende informatie zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt
om uzelf en anderen tegen letsel te beschermen of schade aan het toestel
te voorkomen.
Waarschuwing: Voorkom elektrische schokken, brand
of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of
losse elektrische aansluitingen
Raak het elektriciteitssnoer niet met natte handen aan en haal de
oplader niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het toestel niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
toestel niet met natte handen aan
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of de batterij
Laat de oplader of de batterij niet vallen en voorkom andere
plotselinge schokken
Laad de batterij niet op met opladers die niet zijn goedgekeurd
door de fabrikant
Maak geen gebruik van het toestel tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw toestel en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion)
niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter om
Li-Ion-batterijen veilig te laten vervangen.
16
Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze volgens
de voorschriften af
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn
goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Incompatibele
batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel
veroorzaken.
• Gooi batterijen of apparaten nooit in open vuur. Volg alle plaatselijke
voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen of apparaten.
• Leg batterijen of apparaten nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals
een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze
te heet worden.
• U mag de batterij nooit indrukken of doorboren. Stel de batterij niet
bloot aan hoge externe druk om interne kortsluiting en oververhitting
te voorkomen.
Bescherm uw toestel, batterijen en opladers tegen schade
• Vermijd blootstelling van uw toestel en batterijen aan erg hoge of erg
lage temperaturen.
• Door extreme temperaturen kan het toestel vervormen en kunnen de
oplaadcapaciteit en levensduur van het toestel en de batterijen afnemen.
• Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen.
Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw
batterijen en tijdelijke of permanente schade aan batterijen veroorzaken.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Let op: Volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het toestel in een
gesloten ruimte
Schakel het toestel uit als het gebruik ervan is verboden
Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele apparaten in
bepaalde omgevingen beperkt.
Gebruik het toestel niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio
frequency). Het toestel kan storing veroorzaken op andere elektronische
apparaten.
17
Gebruik het toestel niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het toestel binnen 15 cm
van een pacemaker omdat het toestel storing kan veroorzaken op de
pacemaker.
• Zorg ervoor dat er minstens 15 cm afstand is tussen het toestel en de
pacemaker als u het toestel toch moet gebruiken.
• Gebruik het toestel niet aan de zijde van het lichaam waar de pacemaker
zich bevindt, om de kans op storing op de pacemaker te minimaliseren.
Gebruik het toestel niet in een ziekenhuis of in de buurt van
medische apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio
frequency)
Als u zelf medische apparatuur gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant van de apparatuur om te controleren of deze beschermd is tegen
RF-signalen (radio frequency).
Als u een gehoorapparaat gebruikt, neemt u contact op met de
fabrikant voor informatie over storing via radiogolven
Sommige gehoorapparaten kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van uw toestel. Neem contact op met de fabrikant om te
controleren of u uw gehoorapparaat veilig kunt gebruiken.
Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen
met potentieel explosiegevaar.
• Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen
of chemicaliën, en in gebieden met explosiegevaar.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal
in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van
het toestel.
Zet uw telefoon uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt
Het gebruik van het toestel in vliegtuigen is niet toegestaan. Het toestel
kan storing veroorzaken op de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Elektronische apparaten in motorvoertuigen kunnen worden
gestoord door de radiofrequentie van het toestel
Elektronische apparaten in uw auto kunnen worden gestoord door de
radiofrequentie van het toestel. Neem voor meer informatie contact op
met de fabrikant.
18
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving
bij het gebruik van het toestel tijdens het besturen van
een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele toestel niet, als dit wettelijk
is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen altijd uw
gezonde verstand en onthoud de volgende tips:
• Gebruik een handsfree apparaat.
• Oefen u in het gebruik van het toestel en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele toestel.
• Houd het toestel binnen handbereik. Zorg ervoor dat u het draadloze
apparaat kunt bedienen terwijl u uw ogen steeds op de weg gericht
houdt. Als u wordt gebeld op een moment dat het u niet goed uitkomt,
laat u de voicemail antwoorden.
• Laat de persoon waarmee u spreekt weten dat u aan het rijden
bent. Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken
te plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat. Als u toch iemand
moet bellen, kies dan eerst een paar cijfers van het nummer, controleer
vervolgens de weg en de spiegels en ga dan verder.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw
aandacht kan verslappen. Laat de mensen waarmee u spreekt weten dat
u aan het rijden bent en onderbreek gesprekken waardoor uw aandacht
mogelijk van de weg wordt afgeleid.
• Gebruik uw toestel om hulp in te schakelen. Bel een lokaal alarmnummer
in het geval van brand, verkeersongelukken of andere noodsituaties.
• Gebruik uw toestel om anderen in noodsituaties te helpen. Als u een
verkeersongeval, een misdrijf of een noodsituatie waarbij levens in
gevaar zijn ziet, belt u een lokaal alarmnummer.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal
niet-alarmnummer voor verdere hulp. Als u een gestrand voertuig ziet
dat geen direct gevaar oplevert, een kapot verkeersteken, een klein
verkeersongeval waarbij niemand gewond lijkt of een auto waarvan u
weet dat die is gestolen, belt u een nummer van een hulpdienst of een
ander, speciaal niet-alarmnummer.
19
Het mobiele toestel goed onderhouden en gebruiken
Houd het toestel droog
• Vocht en allerlei soorten vloeistoffen kunnen onderdelen van het toestel
of elektronische circuits beschadigen.
• Schakel uw toestel uit wanneer dit nat wordt. Droog uw toestel met een
handdoek en breng het toestel naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in
het toestel aangeeft. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de
fabrikant laten vervallen.
Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige of vuile
omgevingen
Door stof kan het toestel beschadigd raken.
Leg het toestel niet op hellende vlakken
Als het toestel valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
Gebruik het toestel bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C
• Het toestel kan ontploffen als u het achterlaat in een gesloten voertuig,
omdat de temperatuur daarin tot 80°C kan oplopen.
• Stel het toestel niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterij bij een temperatuur tussen -20°C en 45°C.
Bewaar het toestel niet samen met metalen objecten zoals
munten, sleutels en halsbanden
• Het toestel kan daardoor vervormd of beschadigd worden.
• Als de contactpunten van de batterij in contact komen met metalen
objecten, kan brand ontstaan.
Bewaar het toestel niet in de buurt van magnetische velden
• Het toestel kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen
bij blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen
en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische
velden.
20
Bewaar het toestel niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of
hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het toestel kan oververhit raken en brand veroorzaken.
Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
• Het scherm van het toestel kan beschadigd raken.
• Als het toestel wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken of
functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik de flitser niet vlakbij de ogen van mensen of dieren
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te
veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
• Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en
moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
• Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de
oplader niet gebruikt.
• Gebruik de batterijen alleen voor de doelen waarvoor ze zijn bedoeld.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde batterijen,
opladers, accessoires en onderdelen
• Het gebruik van merkloze batterijen en opladers kan de levensduur van
het toestel beperken of storingen in het toestel veroorzaken.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet
door Samsung zijn goedgekeurd.
Bijt of zuig niet op het toestel of op de batterij
• Hierdoor kan het toestel beschadigd raken of exploderen.
• Als kinderen gebruik maken van het toestel, zorg er dan voor dat zij het
op de juiste wijze gebruiken.
Als u wilt spreken via het toestel:
• Houd u het toestel rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek rechtstreeks in de microfoon.
21
• Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel. Als u de
antenne aanraakt, kan de gesprekskwaliteit van de oproep minder
worden of kan het toestel meer radiofrequentie uitzenden dan nodig.
• Houd het toestel ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik
speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals
standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.
Bescherm uw gehoor
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan
leiden tot gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan
de aandacht afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de
oortelefoon in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen
het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw
gesprek of muziek te kunnen horen.
Wees voorzichtig als u het toestel gebruikt tijdens het wandelen
of wanneer u zich verplaatst
Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen te
vermijden.
Draag het toestel niet in een achterzak of om uw middel
Als u valt, kunt u gewond raken of het toestel beschadigen.
Haal uw toestel nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan
en probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het toestel kan de garantie van de
fabrikant vervallen. Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter
voor service.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
Verf het toestel niet en plak geen stickers op het toestel
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het toestel niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor de verf of metalen onderdelen van het product, kunt u last krijgen
van jeuk, eczeem of zwelling van de huid. Als dit gebeurt, moet u het
product niet langer gebruiken en moet u uw huisarts raadplegen.
22
Als u het toestel schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Veeg het toestel of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Maak de contactpunten van de batterij schoon met een wattenstaafje
of een doek schoon.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het toestel niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het toestel naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het toestel voor geen ander doel dan waarvoor het
bedoeld is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het toestel in
het openbaar gebruikt
Laat het toestel niet gebruiken door kinderen
Het toestel is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het toestel spelen
omdat ze zichzelf en anderen gemakkelijk pijn kunnen doen, schade kunnen
toebrengen aan het toestel of gesprekken kunnen voeren die tot hoge
kosten kunnen leiden.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Vermijd het plaatsen van apparatuur en accessoires op een plek waar de
airbag zich kan ontvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten
kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel ontvouwen.
Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door
gekwalificeerd personeel
Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het
toestel beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met de overdracht of het
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade
aan de kaart of het toestel.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of
met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon
met een zachte doek.
23
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u
naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Maak een back-up van belangrijke gegevens
Samsung is niet aansprakelijk voor gegevensverlies.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal dat u hebt opgenomen,
niet aan anderen zonder de toestemming van de eigenaars van de inhoud.
Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor juridische problemen die worden
veroorzaakt door illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal
door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption
Rate)
Uw apparaat voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld
voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door
radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de
verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling
overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 W/kg.
Tijdens tests bleek dat de maximale SAR die is opgegeven voor dit model
1,07 W/kg. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager,
aangezien het apparaat zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde
hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal
naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch
lagere niveaus te gebruiken, beperkt het apparaat blootstelling aan RFenergie nog verder.
De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat
de telefoon voldoet aan de richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur
en telecommunicatie-eindapparatuur.
Wanneer u het toestel meeneemt of het gebruikt terwijl u
het op uw lichaam draagt, moet u het toestel op 5 mm van
uw lichaam houden om te voldoen aan de vereisten voor
blootstelling aan RF-signalen.
24
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese
landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het
informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet
met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden
aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere
soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om
te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese
landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en
batterijen)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of
verpakking geeft aan dat de batterij in dit product aan het
einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag
worden weggegooid.
De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of
loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn
2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt
behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van
mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen
te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.
25
De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker
worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie over vervanging.
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijk materiaal en dergelijke services
worden alleen voor persoonlijke, nietcommerciële doeleinden beschikbaar
gesteld. Het is verboden om materiaal of services te gebruiken op een
manier die niet door de eigenaar van het materiaal of de leverancier van
de service is toegestaan. Zonder het voorafgaande te beperken, is het
verboden om enig materiaal of enige services die via dit apparaat worden
weergegeven, via welk medium en op welke manier dan ook aan te passen,
te kopiëren, opnieuw te publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen,
te verzenden, te verkopen, daarvan afgeleide werken te maken, het te
exploiteren of te distribueren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de
desbetreffende materiaaleigenaar of serviceleverancier.
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT
WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING TOT HET
MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN ENKELE
GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL, UITDRUKKELIJK
NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING
TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF
VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT
APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER
GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE
OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA,
ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN
VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET
GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE,
ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE
HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD."
26
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung
worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig
materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal
zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken
en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder
de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst
Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
van de hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig
materiaal of enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met
betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken
met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.
27
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Wij,
Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product
GSM WCDMA Wi-Fi-apparaat : GT-P1000
waarop deze verklaring van applicatie is, voldoet aan de volgende standaarden en/of
andere normatieve documenten.
Veiligheid EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAR EN 62311 : 2008
EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Aanbeveling van de Raad 1999/519/EC
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC
aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die
wordt beschreven in Bijlage[IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking
met de volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics QA Lab.
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte)
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of het telefoonnummer
van het Samsung Servicecenter raadpleegt u het garantiebewijs of neemt u contact op met
de detailhandel waar u het product hebt aangeschaft.
* S ommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken
van uw apparaat. Dit is afhankelijk van het land waar u het apparaat
hebt gekocht, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
Kies installeren (PC Sync)
1. Download de laatste versie van Kies vanaf de
Samsung website (www.samsung.com/kies) en
installeer deze op uw pc.
2. Selecteer in de menustand Instellingen →
Draadloos en netwerk → USB-instellingen →
Samsung Kies.
3. Verbind uw apparaat door middel van een
pc-datakabel met uw pc. Raadpleeg voor meer
informatie de Help van Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-34237A
Dutch. 07/2011. Rev. 1.0
Download PDF