Samsung | SM-T315 | Samsung SM-T315 User Manual (Jellybean)

SM-T315
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke
inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de
omgeving waarin het wordt gebruikt.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u
extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer
informatie contact op met uw serviceprovider.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
3
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
™
™
™
™
™ Store
• Het Android-logo, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
en Google Talk zijn handelsmerken van Google, Inc.
™
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , en het Wi-Fi-logo zijn
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
®
®
DivX , DivX Certified en de bijbehorende logo's
zijn handelsmerken van Rovi Corporation of zijn
dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.
OVER DIVX VIDEO
®
DivX is een digitale video-indeling gemaakt door DivX, LLC, een dochteronderneming van Rovi
Corporation. Dit is een officieel DivX Certified -apparaat dat strenge tests heeft doorstaan om
te verifiëren dat met dit apparaat DivX-videobestanden kunnen worden afgespeeld. Ga naar
www.divx.com voor meer informatie en voor softwarehulpmiddelen waarmee u uw bestanden naar
DivX-video kunt converteren.
®
OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND
®
Dit DivX Certified -apparaat moet worden geregistreerd om aangeschafte DivX Video-onDemand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor het verkrijgen van uw registratiecode gaat u naar het
gedeelte over DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer
informatie over registreren.
®
®
Een apparaat dat DivX Certified is voor het afspelen van DivX -video tot HD 720p, inclusief
betaalde inhoud.
Gemaakt onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby,
Dolby Digital Plus en het double-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
4
Inhoud
Aan de slag
34
35
35
37
38
8Indeling
9Toetsen
10 Inhoud van de verpakking
11 De SIM- of USIM-kaart plaatsen
12 De batterij opladen
14 Een geheugenkaart plaatsen
16 Het apparaat in- en uitschakelen
16 Het apparaat vasthouden
17 Het apparaat vergrendelen en
ontgrendelen
17 Het volume aanpassen
17 Overschakelen naar de stille stand
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Accounts instellen
Bestanden overbrengen
Het apparaat beveiligen
Het apparaat upgraden
Communiceren
40Telefoon
45Contacten
49Berichten
51E-mail
52 Google Mail
54Talk
55Google+
55Messenger
55ChatON
Basisfuncties
18Pictogrammen
19 Het aanraakscherm gebruiken
22Bedieningsbewegingen
24 De functie Multi window inschakelen
25Meldingen
25 Venster Snel instellen
26Startscherm
29 Vergrendeld scherm
30 Applicaties gebruiken
30 Scherm Applicaties
31Help
32 Tekst ingeven
Internet en netwerk
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
61 Group Play
62WatchON
63 Smart Remote
5
Inhoud
Media
94 S Voice
95Google
96 Gesproken zoekopdrachten
96 Mijn bestanden
97Downloads
97TripAdvisor
64MP3-speler
65Camera
71Galerij
74 Story album
76 Paper Artist
76Videospeler
78YouTube
79Flipboard
Reizen en lokaal
98Maps
99Lokaal
100Navigatie
Applicatie- en mediastores
80
81
81
82
83
83
83
Play Store
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Play Music
Readers Hub
Learning Hub
Instellingen
101 Over Instellingen
101Wi-Fi
102Bluetooth
102Gegevensgebruik
103 Meer instellingen
104Blokkeerstand
104Autostand
105Geluid
105Display
106Opslag
107Spaarstand
107Batterij
107Applicatiebeheer
107Locatieservices
108Vergrendelscherm
109Beveiliging
Hulpprogramma's
84Notitie
85 S Planner
87Dropbox
88Cloud
89 Polaris Office
91Alarm
92Wereldklok
93Calculator
93 S Translator
6
Inhoud
110 Taal en invoer
113Cloud
114 Back-up maken en terugzetten
114 Account toevoegen
114Beweging
114Spraakopdracht
115Accessoires
115 Datum en tijd
116Toegankelijkheid
117Toestel-info
117Instellingen
Problemen oplossen
7
Aan de slag
Indeling
Lichtsensor
Camera aan de
voorzijde
Microfoon voor
luidsprekerfunctie
Nabijheidssensor
Luistergedeelte
Aan/uit-toets
Volumetoets
Aanraakscherm
Infraroodlampje
Starttoets
Terugtoets
Menutoets
Multifunctionele
aansluiting
Microfoon
Headsetaansluiting
Hoofdantenne
Camera aan de
achterzijde
GPS-antenne
Sleuf voor SIM-kaart
Sleuf voor
geheugenkaart
Luidspreker
Luidspreker
8
Aan de slag
De microfoon bovenaan het apparaat is alleen ingeschakeld wanneer u de luidsprekerfunctie
gebruikt of video's maakt.
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
• Gebruik geen schermprojector. Hierdoor kan de sensor beschadigd raken.
• Zorg ervoor dat het scherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• 8-10 seconden ingedrukt houden om het apparaat te resetten als
er onherstelbare fouten optreden, de verbinding wordt verbroken
of het apparaat vastloopt.
Menu
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn
voor het huidige scherm.
Start
• Blijven aanraken op het startscherm om Google Zoeken te starten.
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.
Terug
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
9
Aan de slag
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
10
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw
serviceprovider.
1 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
• Plaats geen geheugenkaart in de SIM-kaartsleuf. Als een geheugenkaart klem komt
te zitten in de SIM-kaartsleuf, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
2 Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar
buiten.
11
Aan de slag
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er
een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
Opladen met de oplader
Sluit de USB-kabel aan op de USB-stroomadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
12
Aan de slag
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
Het apparaat moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen.
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
13
Aan de slag
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken. Afhankelijk van de
fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige geheugenkaarten
mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt alleen de FAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten. Als u
een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd, wordt
u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map SD memory card in het interne geheugen.
14
Aan de slag
1 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
2 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SDkaart afmelden.
Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Opslag → SD-kaart formatteren → SD-kaart
formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
15
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
16
Aan de slag
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen
te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets en veegt u uw
vinger in een willekeurige richting binnen het gedeelte van het ontgrendelingsscherm in het
onderste gedeelte van het scherm.
Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumetoets ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.
• Open het bedieningspaneel bovenaan het scherm en tik op Melodie of Trillen.
17
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Gesynchroniseerd met internet
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stille stand ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
18
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen uw vingers wanneer u het aanraakscherm gebruikt.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met water. Het aanraakscherm kan in
vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
19
Basisfuncties
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik
nogmaals om terug te gaan.
20
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
21
Basisfuncties
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld.
Tik op het startscherm op Apps → Instellingen → Beweging en sleep de schakelaar in de
rechterbovenhoek van het scherm naar rechts.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie in.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand. De
calculator verandert in een wetenschappelijke calculator wanneer deze wordt gedraaid
naar liggende stand.
22
Basisfuncties
Vegen
Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding
wordt opgeslagen in Galerij → Screenshots. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een
schermafbeelding te maken.
Bedekken
Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.
23
Basisfuncties
De functie Multi window inschakelen
Gebruik de functie Multi window om twee applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.
• Alleen de applicaties in het venster van de functie Multi window kunnen ingeschakeld
zijn.
• Wanneer u applicaties start die multimediabestanden bevatten, zoals muziek of video's,
wordt het geluid van beide afgespeeld.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Display
en tikt u op Multi window.
Het paneel Meerdere vensters gebruiken
Als u de functie Multi window wilt activeren, blijft u
aanraken. Het venster van de functie Multi
window wordt weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Selecteer één applicatie en sleep een
andere applicatie naar een nieuwe locatie. Als u functie Multi window wilt uitschakelen, blijft u
aanraken.
Sleep de balk tussen de applicatievensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan
te passen.
Tik op de venstergreep om het venster te verbergen of weer te geven. Als u het venster wilt
verplaatsen, blijft u de greep aanraken en sleept u het naar de linker- of rechterrand van het scherm.
Wanneer een venster is verborgen, blijft u de greep aanraken en sleept u deze omhoog of omlaag
om de greep te verplaatsen.
24
Basisfuncties
Applicaties met meerdere vensters gebruiken
Terwijl u applicaties met meerdere venster gebruikt, tikt u op
volgende opties:
of
en gebruikt u een van de
• : locaties schakelen tussen applicaties met meerdere vensters.
• : het venster maximaliseren zodat het wordt aangepast aan het scherm.
• : de applicatie sluiten.
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk bovenaan het scherm om gemiste
oproepen, nieuwe berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven.
Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer
waarschuwingen weer te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog
die onder aan het scherm wordt weergegeven.
Venster Snel instellen
In het venster voor snel instellen kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep
omlaag vanaf de statusbalk, tik op om het venster voor snelle instellingen te openen en gebruik
de volgende opties:
• Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• GPS: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Leesmodus: de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te
beschermen wanneer u 's nachts leest. Als u wilt selecteren voor welke applicaties het wordt
gebruikt, tikt u op Instellingen → Display → Leesmodus.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
25
Basisfuncties
• Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het
apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen worden geblokkeerd, tikt u op
Instellingen → Blokkeerstand.
• Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
• Screen Mirroring: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
• Multi window: instellen om meerdere vensters te gebruiken.
• Wi-Fi- hotspot: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
• Autostand: de Autostand in- of uitschakelen.
• Slim sluimer: de functie Slim sluimeren in- of uitschakelen.
• Synch.: schakel het automatisch synchroniseren van applicaties in of uit.
• Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Als u de opties in het venster voor snel instellen opnieuw wilt indelen, opent u het venster voor snel
instellen, tikt u op en tikt u vervolgens op een item en sleept u dit naar een andere locatie.
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.
Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u
naar links of rechts.
Items verplaatsen
Een applicatiepictogram toevoegen
Tik op het startscherm op Apps, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar
het voorbeeldvenster.
26
Basisfuncties
Een item toevoegen
U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of deelvensters toe te voegen.
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:
• Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
• Map: een nieuwe map maken.
• Pagina: een nieuw deelvenster toevoegen aan het startscherm.
Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt
verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het
startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.
Vensters verplaatsen
Een nieuw venster toevoegen
Tik op
→ Pagina bewerken →
.
Een venster verplaatsen
→ Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster
Tik op
naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
→ Pagina bewerken en blijf een voorbeeldvenster aanraken. Sleep het vervolgens naar
Tik op
de prullenbak bovenaan het scherm.
27
Basisfuncties
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm.
Tik op het startscherm op
volgende opties:
→ Achtergrond instellen → Startscherm en selecteer een van de
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding en tik op Achtergrond. Of selecteer een afbeelding, wijzig het formaat
door de rand te verslepen en tik op Gereed.
Widgets gebruiken
Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als
u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.
• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een
webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Widgets toevoegen aan het startscherm
Tik op het startscherm op Apps → Widgets. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op
een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm.
De widget voor sneltoetsen instellen gebruiken
Tik op het startscherm op Apps → Widgets en blijf Instellingen sneltoets aanraken om een lijst
met instelopties te openen. Selecteer een insteloptie om deze toe te voegen aan het startscherm als
sneltoets.
28
Basisfuncties
Vergrendeld scherm
Het vergrendelde scherm voorkomt dat het apparaat ongewenste bewerkingen uitvoert wanneer
het niet wordt gebruikt en maakt het ook mogelijk handige widgets toe te voegen.
Widgets toevoegen
Als u widgets wilt gebruiken wanneer het scherm is vergrendeld, tikt u op het scherm Applicaties op
Instellingen → Vergrendelscherm en vinkt u Meerdere widgets aan.
U kunt geen widgets gebruiken op het vergrendelde scherm als de beveiligingsfuncties zijn
geactiveerd.
Tik op het gedeelte met widgets in het bovenste deel van het scherm. Scrol naar de laatste pagina,
tik op en selecteer een widget om toe te voegen aan het vergrendelde scherm.
Vensters verplaatsen
Een venster verplaatsen
Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep
het naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
Scrol naar links of rechts in het gedeelte met widgets, blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep
het naar de prullenbak bovenaan het scherm.
29
Basisfuncties
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Houd de starttoets ingedrukt om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
Houd de starttoets ingedrukt, tik op en tik op Stop naast een applicatie om deze te sluiten. Als
u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de starttoets ingedrukt
tikken.
houden en op
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op Apps om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.
Applicaties verplaatsen
→ Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een
Tik op
nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het
scherm.
30
Basisfuncties
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
→ Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar Map
Tik op
maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen.
Tik vervolgens op Opsl. om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep
het naar een nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
Applicaties verwijderen
→ Verwijderen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
Tik op
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
Applicaties delen
U kunt gedownloade applicaties met andere gebruikers delen via e-mail, Bluetooth en andere
methoden.
→ Apps delen, selecteer applicaties, tik op Gereed en selecteer een methode voor delen.
Tik op
De volgende stappen kunnen afwijken, afhankelijk van de geselecteerde methode.
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of
voor het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een item als u tips wilt weergeven.
31
Basisfuncties
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het Samsung-toetsenbord gebruiken
Overschakelen naar de
handschriftstand.
Het voorgaande teken verwijderen.
Naar de volgende regel gaan.
Hoofdletters ingeven.
Hoofdletters ingeven.
Leestekens invoegen.
Een item toevoegen van het
klembord.
Een spatie ingeven.
Hoofdletters ingeven
Tik op
voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer.
Het toetsenbordtype wijzigen
Blijf
aanraken en tik op
om het type toetsenbord te wijzigen. Blijf
het zwevende toetsenbord naar een andere locatie.
Als u wilt overschakelen naar het vaste toetsenbord, tikt u op
aanraken en verplaats
.
Toetsenbordtaal wijzigen
Voeg talen toe aan het toetsenbord en veeg de spatietoets naar links of rechts om de taal van het
toetsenbord te wijzigen.
32
Basisfuncties
Handschrift
Tik op
en schrijf een woord met uw vinger. Voorgestelde woorden worden weergegeven
wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.
Tekst via spraak ingeven
Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt
gezegd.
Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een
alternatief woord of zin in de keuzelijst.
Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.
Kopiëren en plakken
Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren
om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord
gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet
worden ingevoerd en tikt u op Plakken.
33
Basisfuncties
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 101)
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. Wi-Fi kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar Wi-Fi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onder aan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op
Verbinden.
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
34
Basisfuncties
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is
een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw
apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Account toevoegen → Google. Tik hierna op Nieuw om u te
registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om het account in te stellen. Er
kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen, selecteer een accountnaam onder Accounts,
selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account.
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
De volgende bestandsindelingen worden ondersteund door sommige applicaties.
Afhankelijk van de versie van de software op uw apparaat of het besturingssysteem van uw
computer worden bepaalde bestandsindelingen niet ondersteund.
• Muziek: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac en flac
• Afbeelding: bmp, gif, jpg en png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf en mkv
• Document: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf,
hwp, txt, asc, rtf en zip
35
Basisfuncties
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken, contacten en agenda's beheert en
synchroniseert met Samsung-apparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de
Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Verbinding maken met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
36
Basisfuncties
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist
wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Gezichtontgrendeling instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Gezichtontgrendeling.
Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd. Stel een PIN-code of patroon in om het scherm
te ontgrendelen wanneer de gezichtontgrendeling niet functioneert.
Ontgrendeling met gezicht- en spraakherkenning instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Gezicht en stem.
Plaats uw gezicht in het kader dat wordt vastgelegd en stel een spraakopdracht in. Stel een PIN-code
of patroon in om het scherm te ontgrendelen wanneer de gezicht- of spraakontgrendeling niet
functioneert.
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent
vergeten.
37
Basisfuncties
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Geef PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef het wachtwoord nogmaals in om het te bevestigen.
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Vergrendelscherm → Schermvergrendeling →
Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals
in om het te bevestigen.
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de
ontgrendelingscode in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de knop Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
38
Basisfuncties
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Toestel-info → Software-update → Bijwerken.
39
Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.
Oproepen plaatsen
Bellen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
• Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande
oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.
Snelkiesnummers
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Cijfervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatische voorspellingen weergegeven.
Selecteer een van deze om een oproep te doen.
40
Communiceren
Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met
contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een
contact om te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
Blijf 0 aanraken totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en
abonneenummer in en tik op .
Tijdens een oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• In wacht: een oproep in de wacht plaatsen. Of houdt de headsetknop ingedrukt. Tik op Uit
wacht halen om de oproep uit de wacht te halen, of houd de headsetknop ingedrukt.
• Oproep toevoegen: een tweede oproep tot stand brengen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Einde oproep: einde van de huidige oproep.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie activeren. Houd het apparaat uit de buurt van uw oren
wanneer u de luidsprekerfunctie gebruikt.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.
• Samenvoegen: een oproep met meerdere personen wanneer u verbinding hebt met twee
bellers. Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de
service voor oproepen met meerdere personen ingeschakeld is.
41
Communiceren
• → Contacten: de lijst met contacten openen.
• → Notitie: een notitie maken.
• → Bericht: een bericht verzenden.
• → Doorverbinden: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier
neemt u niet langer deel aan het gesprek.
• → Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een oproep
met meerdere personen of de verbinding met een van de bellers verbreken.
Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u
.
het nummer in en tikt u op
Oproepenlijsten bekijken
Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op
→ Weergave en selecteert u een optie.
FDN-nummer
U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers
of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de
SIM- of USIM-kaart.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → FDN-nummers
Tik op
→ FDN inschakelen en geef de PIN2 in die is meegeleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op FDNlijst en voeg nummers toe.
Oproepen blokkeren
U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan
bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen
Tik op
blokkeren, selecteer een oproeptype, selecteer een blokkeringsoptie en geef een wachtwoord in.
42
Communiceren
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
headsettoets.
buiten de grote cirkel of drukt u op de
Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.
Een oproep weigeren
Wanneer een oproep wordt ontvangen, sleept u
ingedrukt.
buiten de grote cirkel of houdt u de headsettoets
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
→ Oproep-instellingen
bericht weigeren omhoog. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op
→ Oproep-instellingen → Berichten voor geweigerde oproepen instellen.
Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Oproep weigeren → Automatisch
Tik op
weigeren → Nrs voor autom. weigeren en tik op Lijst voor automatisch weigeren. Tik op , geef
een nummer in, wijs een categorie toe en tik op Opslaan.
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt
weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster
om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.
Wisselgesprek
Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze
service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een
inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.
Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op
Extra instellingen → Wisselgesprek.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen →
Oproepen doorschakelen
Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een
opgegeven nummer.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen
Tik op
doorschakelen en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op
Aanzetten.
43
Communiceren
Een oproep beëindigen
Tik op Oproep beëindigen om een oproep te beëindigen. Bij gebruik van een headset drukt u op de
headsetknop.
Video-oproepen
Een video-oproep plaatsen
Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op
oproep te plaatsen.
om een video-
Tijdens een video-oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Vastleggen: de afbeelding van de andere beller vastleggen.
• Opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.
In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te
nemen.
• Camera wisselen: wisselen tussen de camera aan de voorzijde en aan de achterzijde.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Luidspreker: de luidsprekerfunctie uitschakelen.
• Dempen: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• → Verbergen: uw afbeelding voor de andere partij verbergen.
• → Uitgaande afbeelding: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
• → Emoties met animatie: emoticons toepassen op uw beeld.
• → Themaweergave: decoratieve pictogrammen toepassen op uw beeld.
• → Cartoonweergave aan: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.
44
Communiceren
Afbeeldingen verwisselen
Sleep een afbeelding van een van de partijen op de afbeelding van de andere partij om de
afbeeldingen te verwisselen.
Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen,
enzovoort.
Tik op Contacten op het scherm Applicaties.
Contacten beheren
Een contact maken
Tik op
en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
45
Communiceren
Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op
.
Een contact verwijderen
Tik op
.
Een snelkiesnummer instellen
→ Instelling snelkiesnummer, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact
Tik op
dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u op
Verwijderen.
Zoeken naar contacten
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw
vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekcriteria in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
: een spraak- of video-oproep starten.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
46
Communiceren
Contacten weergeven
Het apparaat geeft alle opgeslagen contacten weer op het apparaat, de SIM-kaart, USIM-kaart of een
ander account.
Tik op
→ Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten worden opgeslagen.
Contacten verplaatsen
Contacten verplaatsen naar Google
Tik op
→ Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Google.
Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Contacten verplaatsen naar Samsung
Tik op
→ Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Samsung-account.
Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Contacten importeren en exporteren
Contacten importeren
→ Importeren/exporteren → Importeren van SIM-kaart, Importeren van SD-kaart of
Tik op
Importeren uit USB-opslag.
Contacten exporteren
→ Importeren/exporteren → Exporteren naar SIM-kaart, Exporteren naar SD-kaart of
Tik op
Exporteren naar USB-opslag.
Contacten delen
→ Importeren/exporteren → Naamkaartje delen via, selecteer contacten, tik op
Tik op
Gereed en selecteer een methode voor delen.
47
Communiceren
Favoriete contacten
Tik op Favorieten.
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.
• Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.
• Rasterweergave / Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.
• Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.
Contactgroepen
Tik op Groepen.
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op
op Gereed.
→ Lid toevoegen. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik
Groepen beheren
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Bewerken: de groepsinstellingen bewerken.
• Lid toevoegen: leden toevoegen aan de groep.
• Lid wissen: leden verwijderen uit de groep.
• Bericht zenden: een bericht verzenden naar de leden van een groep.
• E-mail verzenden: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
• Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar
een andere positie en tik op Gereed.
• Help: helpinformatie over het gebruik van contacten openen.
48
Communiceren
Groepen verwijderen
Tik op , selecteer groepen die door de gebruiker zijn toegevoegd en tik op Wissen.
Standaardgroepen kunnen niet worden verwijderd.
Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden
Selecteer een groep, tik op
Gereed.
→ Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op
Visitekaartje
Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op
Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u
het visitekaartje in IK en tikt u op om te bewerken.
Tik op
→ Naamkaartje delen via en selecteer een methode voor delen.
Berichten
Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.
Tik op Berichten op het scherm Applicaties.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van
berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Berichten verzenden
Tik op
, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op
.
Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:
• Geef een telefoonnummer in.
• Tik op
, selecteer contacten en tik op Gereed.
Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:
• Tik op
• Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
→ Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.
49
Communiceren
Geplande berichten verzenden
→ Gepland bericht. Stel een tijd en datum in en tik
Tik tijdens het opstellen van een bericht op
op OK. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd
en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de
gegevens niet bijwerkt.
Berichten vertalen en verzenden
Om de vertaalfunctie te gebruiken terwijl u een bericht samenstelt, tikt u op
de knop Vertalen naar rechts, stel een talenpaar in en klik daarna op OK.
→ Vertalen. Sleep
om het bericht te vertalen en tik op Gereed. Het vertaalde bericht komt in de plaats van
Tik op
het bericht in de brontaal.
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.
Luisteren naar een spraakbericht
Blijf 1 aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.
50
Communiceren
E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op Volgende voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals
Google Mail of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→ Instellingen → Account toevoegen.
Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
bovenaan het scherm. Geef de
ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op Verzenden.
Tik op
om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.
Tik op Cc/Bcc om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, informatielocatie en meer in te voegen in
Tik op
het bericht.
Geplande berichten verzenden
Tik tijdens het opstellen van een bericht op . Tik op Planning verzenden, stel een tijd en datum in
en tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd
en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de
gegevens niet bijwerkt.
51
Communiceren
Berichten lezen
Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u
handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht beantwoorden.
Een bericht samenstellen.
Het bericht doorsturen.
Het bericht verwijderen.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Het bericht markeren als
herinnering.
Bijlagen openen.
Naar het vorige of volgende bericht
gaan.
Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik daarna op Opslaan om het op te slaan.
Google Mail
Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.
Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
52
Communiceren
Berichten verzenden
Tik in een postvak op
, geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op VERZENDEN.
Tik op + CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op
om afbeeldingen toe te voegen.
Tik op
→ Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.
Tik op
→ Video bijvoegen om video’s toe te voegen.
Tik op
→ Verwijderen om opnieuw te beginnen.
Berichten lezen
Dit bericht verwijderen.
Dit bericht bewaren voor
langdurige opslag.
Een label toevoegen aan dit bericht.
Het bericht markeren als ongelezen.
Dit e-mailadres toevoegen aan de
lijst met contacten.
Dit bericht doorsturen naar
anderen.
Alle ontvangers beantwoorden.
Dit bericht beantwoorden.
Het bericht markeren als
herinnering.
Voorbeeld weergeven van bijlage.
Labels
Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail
wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.
Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op
het label dat u wilt toewijzen.
53
en selecteert u
Communiceren
Talk
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via Google Talk.
Tik op Talk op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Openbaar profiel
Tik op de account-id bovenaan de lijst met vrienden om de beschikbaarheidsstatus, afbeelding of
het statusbericht te wijzigen.
Vrienden toevoegen
Tik op
, geef het e-mailadres in van de vriend die u wilt toevoegen en tik op GEREED.
Chatten met vrienden
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
Als u een vriend wilt toevoegen aan de chatsessie, tikt u op
Als u de chatsessie wilt beëindigen, tikt u op
→ Toevoegen aan chat.
→ Chat beëindigen.
Schakelen tussen chatsessies
Scrol naar links of rechts.
Chatgeschiedenis verwijderen
Chatsessies worden automatisch opgeslagen. Als u de chatgeschiedenis wilt verwijderen, tikt u op
→ Chatgeschiedenis wissen.
54
.
Communiceren
Google+
Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.
Tik op Google+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Alle kringen om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw
kringen weer te geven.
Tik op
om andere functies voor sociale netwerken te gebruiken.
Messenger
Gebruik deze applicatie om met anderen te chatten via de chatservice Google+.
Tik op Messenger op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een vriend in de lijst met vrienden, geef een bericht in onder aan het scherm en tik op
.
ChatON
Gebruik deze applicatie om te chatten met apparaten die een mobiel telefoonnummer hebben.
Tik op ChatON op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties.
Selecteer een vriend om te chatten.
Als u contacten op het apparaat wilt synchroniseren met ChatON, tikt u op Meer → Instellingen →
Contacten synchroniseren.
55
Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Internet op het scherm Applicaties.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.
Tik terwijl u een webpagina bekijkt op
drukken.
om de huidige webpagina te delen, op te slaan of af te
Een nieuwe pagina openen
Tik op
.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, bladert u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op
de pagina om deze te selecteren.
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
56
en selecteert u een pagina.
Internet en netwerk
Geschiedenis
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs geopende
→ Geschiedenis wissen.
webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
Tik op → Geschiedenis → Meest bezocht om een webpagina te openen vanuit de lijst met
meest bezochte webpagina's.
Opgeslagen pagina’s
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Opgeslagen pagina's aan.
Koppelingen
Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te
slaan of te kopiëren.
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Downloads.
Webpagina's delen
Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op
→ Pagina delen.
Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen.
Chrome
Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.
Tik op Chrome op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.
Een nieuwe pagina openen
Tik op → Nieuw tab.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, bladert u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op
de pagina om deze te selecteren.
57
Internet en netwerk
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander
apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.
Als u geopende tabbladen wilt weergeven op andere apparaten, tikt u op → Andere apparaten.
Selecteer een webpagina die u wilt openen.
Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op → Bladwijzers.
Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het illegale gebruik van de
Bluetooth-functie.
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth en
sleept u de schakelaar Bluetooth naar rechts.
58
Internet en netwerk
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Bluetooth → Scannen. De gedetecteerde
apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en accepteer het
automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de
afbeelding te ontvangen. Het overgedragen bestand wordt opgeslagen in de map Bluetooth. Als
een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de lijst met contacten.
Screen Mirroring
Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Castdongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere
apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
• Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de netwerkverbinding.
• Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of
verbonden.
• Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste
ervaring te krijgen.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Meer instellingen → Screen Mirroring en sleep
de regelaar Screen Mirroring naar rechts. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een
bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding
wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code
in te geven.
59
Internet en netwerk
Samsung Link
Gebruik deze applicatie om inhoud via internet af te spelen die is opgeslagen op verschillende
apparaten. U kunt multimediabestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat afspelen en verzenden
naar een ander apparaat of webopslagserver.
Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of
meer apparaten registreren. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype.
→ Help.
Tik voor meer informatie op
Tik op Samsung Link op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u deze applicatie opent, verschijnt alle recente inhoud van al uw geregistreerde apparaten. U
kunt door deze inhoud bladeren en de inhoud afspelen. Als bestanden wilt delen, bladert u naar
APPARATEN EN OPSLAG en selecteert u een optie.
Bestanden verzenden
U kunt bestanden naar andere apparaten verzenden of ze uploaden naar webopslagservices.
Selecteer uw apparaat, tik op
webopslag.
, selecteer bestanden, tik op Gereed en selecteer een apparaat of
Bestanden delen
Selecteer een apparaat of webopslag, tik op
methode voor delen.
, selecteer bestanden, tik op Gereed en selecteer een
Bestanden afspelen op een extern apparaat
Selecteer een apparaat of webopslag, tik op
, selecteer een bestand en selecteer een apparaat.
• Ondersteunde bestandsindelingen kunnen verschillen afhankelijk van aangesloten
apparaten zoals een mediaspeler.
• Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de netwerkverbinding.
60
Internet en netwerk
Inhoud beheren op een webopslagservice
Selecteer een webopslagservice. U kunt nu uw bestanden weergeven en beheren.
Als u bestanden wilt downloaden van een webopslagservice, tikt u op
tikt u op Gereed.
, selecteert u bestanden en
→ Instellingen →
Als u webopslagservices wilt registreren op het apparaat, tikt u op
Geregistreerde opslagruimte → en selecteert u een webopslagservice.
Group Play
Gebruik deze applicatie om schermen te delen met meerdere apparaten. Een sessie voor Group Play
maken of eraan deelnemen en vervolgens afbeeldingen, documenten of muziek delen.
Tik op Group Play op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Een groep maken voor Group Play
Tik op Groep maken, stel een wachtwoord in en gebruik de volgende functies:
• Muziek delen: muziekbestanden selecteren om te delen. U kunt twee of meer apparaten
aansluiten en gebruiken om bepaalde geluidseffecten te bereiken.
• Foto’s delen: afbeeldingen selecteren die u wilt delen.
• Documenten delen: documenten selecteren die u wilt delen.
• Games spelen: online games spelen met vrienden.
en schrijf een notitie of teken op het scherm. Alle deelnemers kunnen zien wat u aan het
Tik op
maken bent.
Tik op
om alle gedeelde afbeeldingen in een mozaïekopmaak weer te geven.
Tik op
om meer afbeeldingen of documenten te selecteren.
Tik op
om de groepsdeelnemers weer te geven.
Deelnemen aan Group Play
Tik op Deelnemen aan groep, selecteer een sessie voor Group Play waaraan u wilt deelnemen en
geef het wachtwoord in voor de groep. Selecteer een mediacategorie. De inhoud die momenteel
wordt gedeeld wordt weergegeven op het apparaat.
61
Internet en netwerk
WatchON
Gebruik deze applicatie om verbinding te maken met een tv zodat u uw favoriete series en films kunt
bekijken.
Tik op WatchON op het scherm Applicaties.
U moet het apparaat eerst verbinden met een netwerk en controleren of de infraroodpoort van het
apparaat is gericht op de tv.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Verbinding maken met een tv
Maak verbinding met een tv om het scherm van het apparaat op een groot oppervlak weer te geven
en de tv op afstand te bedienen met het apparaat.
Tik op → Doorgaan, selecteer een land en een regio en volg de instructies op het scherm om de
tv te registreren op het apparaat. De stappen verschillen afhankelijk van de opties die u kiest.
Tv kijken
Selecteer een van de suggesties voor tv-programma's of selecteer een categorie onder aan het
scherm. Selecteer een tv-programma en tik op Op tv bekijken of Nu kijken. Het geselecteerde
programma wordt weergegeven op de aangesloten tv.
Tik op en open het bedieningspaneel om de televisie te bedienen.
Programmaherinneringen instellen
Tik op Tijdlijn onder aan het scherm en selecteer een tijd voor een tv-programma dat u wilt kijken.
Selecteer een tv-programma en tik op .
62
Internet en netwerk
Smart Remote
Gebruik deze applicatie om het apparaat te gebruiken als afstandsbediening voor tv’s en
entertainmentsystemen.
Tik op Smart Remote op het scherm Applicaties.
U moet het apparaat eerst verbinden met een Wi-Fi-netwerk en controleren of de infraroodpoort van
het apparaat is gericht op de tv.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het apparaat instellen als afstandsbediening voor een tv
Tik op Kies uw land, selecteer een land of regio en volg de instructies op het scherm om het
configuratieproces te voltooien.
Als u het afstandsbedieningsvenster wilt openen, tikt u op de venstergreep in de
rechterbenedenhoek van het scherm.
Als u nog een kamer wilt toevoegen, tikt u op
→ Nieuwe ruimte toevoegen.
Instellingen van de afstandsbediening aanpassen
Tik op
en gebruik de volgende opties:
• Zenders wijzigen: de kanalen bewerken die worden weergegeven op het scherm van het
apparaat.
• Ruimte & appar.: de verbindingsinstellingen wijzigen.
• Profiel: een gebruikersprofiel ingeven zodat Peel de beste keuzes kan vinden.
• Fav. programma’s: favoriete programma’s weergeven.
• Geweigerde progr.: eerder verborgen programma’s herstellen.
• Genres: genres verbergen of de volgorde van genres wijzigen.
• Sport: sport verbergen of de volgorde van sporten wijzigen.
• Feedback sturen: uw mening geven voor de ontwikkeling van de applicatie.
• Meldingen: het apparaat instellen om u te herinneren aan verschillende komende tvprogramma’s.
• Peel resetten: de verbindingsinstellingen resetten.
63
Media
MP3-speler
Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.
Tik op MP3-speler op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
Muziek afspelen
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.
Bestandsdetails weergeven.
DLNA-apparaten scannen.
Het volume aanpassen.
Het bestand instellen als favoriet
nummer.
De herhaalstand wijzigen.
In willekeurige volgorde afspelen.
De afspeellijst openen.
Het scherm van de muziekspeler
verbergen.
Naar het volgende nummer gaan.
Blijven aanraken om snel vooruit te
spoelen.
Het huidige nummer opnieuw
starten of naar het vorige nummer
gaan. Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Het afspelen onderbreken of
hervatten.
64
Media
Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u
→ Instellingen → Geavanceerd → Adapt Sound → Aan. Als u het volume instelt op niveau
op
14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u
het volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.
Een nummer instellen als beltoon
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt gebruiken als beltoon, tikt u op
Instellen als → Beltoon.
→
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
Tik op → Afspeellijst maken. Geef een titel in en tik op OK. Selecteer nummers die u wilt
opnemen en tik op Gereed.
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op
→ Naar afspeellijst.
Muziek afspelen op stemming
Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door
het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music square → .
Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen
door met uw vinger te slepen.
Camera
Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat. (p. 71)
Tik op Camera op het scherm Applicaties.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
65
Media
Foto's maken
Een foto maken
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
om de
Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op
foto te maken.
Meer opties weergeven.
Geeft aan welke
opnamemodus wordt
gebruikt.
Schakelen tussen de
camera aan de voorzijde
en de camera aan de
achterzijde.
Een video maken.
De opnamestand
wijzigen.
Open de Galerij om foto's
en video's te bekijken.
Een van de vele
beschikbare effecten
selecteren.
Fotostand
Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.
Tik op Stand en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.
• Auto: gebruik dit om de camera de omgeving te laten evalueren en de ideale modus te bepalen
voor de foto.
• Gezichtscorrectie: een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere
afbeeldingen.
• Geluid & opname: gebruik dit om een foto te maken met geluid.
om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele
Tik op
seconden audio op.
Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.
66
Media
• Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto's die zijn samengevoegd.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
– – Beweeg de camera langzaam in één richting.
– – Houd de zoeker van de camera binnen de richtlijnen.
– – Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals lege luchten of
effen muren.
• Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
• Nacht: gebruik deze instelling om foto's te maken in donkere omstandigheden.
Panoramafoto's
Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.
Tik op Stand → Panorama.
en beweeg de camera in een willekeurige richting. Wanneer twee panoramakaders zijn
Tik op
uitgelijnd, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt
.
stoppen met opnemen, tikt u op
Video's maken
Een video maken
Tik op
op .
. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op
. Als u het opnemen wilt stoppen, tikt u
De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste resolutie.
67
Media
Videostand
Tik op
→
om de opnamestand te wijzigen.
• Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
• MMS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending via chatten.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• De zoomfunctie is mogelijk niet beschikbaar wanneer u opneemt met de hoogste
resolutie.
• Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het
maken van video's.
68
Media
Opname delen
Tik op
→
en selecteer een van de volgende functies:
• Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
• Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u
hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.
• ChatON-foto delen: een foto verzenden naar een ander apparaat via ChatON.
• Externe zoeker: het apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen.
De camera op afstand bedienen
Het apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen.
→
Tik op
Direct. Tik op
→ Externe zoeker en verbind het apparaat en de camera met elkaar via Wi-Fi
om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker.
Instellingen configureren voor de camera
→ om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn
Tik op
beschikbaar in de fotomodus en de videomodus. Beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk
van de geselecteerde stand.
• Fotogrootte / Omvang van video: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor
hogere kwaliteit. Maar hiervoor wordt meer geheugen gebruikt.
• Meting: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrum-gericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de scène.
Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige scène in
op gemiddeld.
• ISO: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
• Focus: een scherpstelmodus selecteren. Autofocus wordt door de camera bediend. Macro is
voor onderwerpen die zeer dichtbij zijn.
• GPS-tag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto. Activeer deze functie als u foto's maakt om
albums te maken in Story album.
69
Media
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.
Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
• Overzicht: gemaakte foto's kort weergeven.
• Volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter- of zoomfunctie
te bedienen.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Belichtingswaarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de
sensor van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere
belichting gebruiken.
• Richtlijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
• Spraakopdracht: instellen dat de camera foto's maakt met spraakopdrachten.
• Contextuele bestandsnaam: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer dit
om contextuele tags in te schakelen in Galerij en Story album.
• Omgekeerd opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke
scène te maken.
• Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Resetten: de camera-instellingen resetten.
Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de
camera.
Tik op
→ Bewerk snelle instelling.
Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm. De andere
pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen.
70
Media
Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
• Afhankelijk van de software in uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
Afbeeldingen weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie,
zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om de
afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots
gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.
In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer
een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.
Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te
gaan.
Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram
deze te bekijken en tik op .
weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om
71
Media
Afbeeldingen bewerken
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Favoriet: de afbeelding toevoegen aan uw favorieten.
• Diashow: een diashow starten met de foto's in de huidige map.
• Fotoframe: gebruik dit om een kader en een notitie toe te voegen aan een afbeelding. De
bewerkte afbeelding wordt opgeslagen in de map Photo frame.
• Fotonotitie: gebruik deze optie om een notitie op de achterzijde van de afbeelding te maken.
Tik op om de notitie te bewerken.
• Kopiëren naar klembord: kopiëren naar klembord.
• Afdrukken: de afbeelding afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
• Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is
gemarkeerd in de afbeelding.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij
te snijden en op te slaan.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: scannen naar apparaten waarop functies voor media
delen zijn ingeschakeld.
• Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.
• Instellingen: de galerij-instellingen wijzigen.
Afbeeldingen wijzigen
Wanneer u een afbeelding bekijkt, tikt u op
en selecteert u Foto-editor of Paper Artist.
Favoriete afbeeldingen
Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op
favorieten toe te voegen.
→ Favoriet om de afbeelding aan de lijst met
72
Media
Afbeeldingen verwijderen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
.
.
Afbeeldingen delen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
anderen te verzenden.
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
sociale netwerkservices.
om ze naar
om deze naar anderen te verzenden of te delen via
Als achtergrond instellen
→ Instellen als om de afbeelding in te stellen als
Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
achtergrond of toe te wijzen aan een contact.
Gezichten markeren
→ Instellingen → Tags en vink Gezichtstag aan. Een geel kader wordt om het herkende
Tik op
gezicht weergegeven op een afbeelding. Tik op het gezicht, tik op Naam toevoegen en selecteer
een contact of voeg dit toe.
Wanneer de gezichtsmarkering wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de
gezichtsmarkering en gebruikt u de beschikbare opties zoals oproepen plaatsen of berichten
verzenden.
Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het
formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de
accessoires die het onderwerp draagt.
Contextuele tags gebruiken
→ Instellingen → Tags → Taghulp en sleep de schakelaar Taghulp naar rechts om een
Tik op
contextuele tag (weer, locatie, datum en naam van een persoon) weer te geven bij het openen van
een afbeelding.
73
Media
Indelen met mappen
U kunt een map maken om afbeeldingen en video's in te delen op het apparaat. U kunt bestanden
kopiëren of verplaatsen van de ene naar de ander map.
Tik op aan om nieuw map te maken. Geef een naam in voor de map, tik op OK en vink
afbeeldingen of video's aan. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep deze naar de
nieuwe map en tik op Gereed. Tik op Kopiëren om te kopiëren of op Verpl. om te verplaatsen.
Story album
Gebruik deze applicatie om uw eigen digitale album te maken om uw verhalen bij te houden door
afbeeldingen netjes en automatisch in te delen.
Tik op Story album op het scherm Applicaties.
Verhaalalbums maken
Tik op Album maken → Op taginformatie om automatisch een verhaalalbum te maken. Selecteer
criteria en tik op Foto´s zoeken. Geef een titel in voor het album, selecteer een thema en tik op
Album maken.
Als u handmatig een album wilt maken, tikt u op Album maken → Van galerij.
Aanbevolen albums maken
Wanneer u foto's maakt op een locatie, sorteert het apparaat uw foto's automatisch in albums op
basis van criteria die u hebt opgegeven en geeft het suggesties voor het maken van de nieuwe
albums.
→ Instellingen → Suggesties → Woonplaats en stel een methode in voor het
Tik op
herkennen van uw locatie. Selecteer een albumtype en stel een minimum aantal foto's in.
Wanneer u foto's maakt die voldoen aan de criteria die u instelt, stelt het apparaat voor een album te
maken.
Tik op Album maken → Uit suggesties. Selecteer een album, geef een titel in voor het album en tik
op Ger. → OK.
Het apparaat stelt voor om een verhaalalbum te maken wanneer u het aantal vooraf
ingestelde foto's overschrijdt op één dag.
74
Media
Story albums weergeven
Selecteer een verhaalalbum. De afbeelding voor de omslag wordt weergegeven op de eerste pagina.
Scrol naar links of rechts om afbeeldingen in het verhaalalbum weer te geven.
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Inhoud toevoegen: meer inhoud toevoegen aan de huidige pagina.
• Inhoud verwijderen: verwijder van de huidige pagina inhoud.
• Ander thema: het thema voor de pagina-indeling wijzigen.
• Diashow: een diashow starten met de foto's in het huidige album.
• Delen via: het album verzenden naar anderen.
• Afdrukken: het album afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
• Fotoboek bestellen: een bestelling plaatsen voor een afgedrukt album.
• Album exporteren: het album exporteren naar andere opslaglocaties.
• Album verwijderen: het album verwijderen.
Afbeeldingen bewerken
Tik op de afbeelding van de pagina in een album.
.
Als u een onderschrift wilt toevoegen, tikt u op
.
Als u naar anderen wilt verzenden, tikt u op
Als u de afbeelding wilt verwijderen, tikt u op
.
Als u effecten wilt toepassen op de afbeelding, tikt u op
Als u een diashow wilt starten, tikt u op
.
→ Diashow → Diashow starten.
Als u de afbeelding wilt instellen als omslagafbeelding voor het album, tikt u op
Als u de afbeelding naar links wilt draaien, tikt u op
Als u de afbeelding naar rechts wilt draaien, tikt u op
75
→ Linksom draaien.
→ Rechtsom draaien.
→ Omslag inst.
Media
Paper Artist
Gebruik deze applicatie om afbeeldingen weer te geven als illustraties met leuke effecten of kaders.
Tik op Paper Artist op het scherm Applicaties.
Gebruik de artistieke hulpmiddelen om een afbeelding te bewerken. De bewerkte afbeelding wordt
opgeslagen in de map Galerij → Paper Pictures.
Een bestaande afbeelding
selecteren.
De afbeelding delen.
De afbeelding opslaan.
Een foto maken.
Kaders toepassen op de afbeelding.
Tekenen met een kwast. Tik om de
kwastdikte aan te passen.
Extra opties weergeven.
Tekenen met een pen. Tik om de
pendikte aan te passen.
De tekeningen wissen. Tik om het
gumformaat aan te passen.
Effecten toepassen op de
afbeelding.
Videospeler
Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.
Tik op Videospeler op het scherm Applicaties.
• Vergrendel het scherm van het apparaat niet tijdens het afspelen van een DivX Video-OnDemand. Telkens als u het scherm tijdens het afspelen van een DivX Video-On-Demand
vergrendelt, neemt het aantal keren dat u een video kunt huren met één af.
• Afhankelijk van de software op uw apparaat worden bepaalde bestandsindelingen niet
ondersteund.
• Sommige bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgespeeld, afhankelijk van de
methode waarmee ze zijn gecodeerd.
76
Media
Video's afspelen
Selecteer een video om af te spelen.
DLNA-apparaten
scannen.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit gaan
door de balk te
verschuiven.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken
om snel vooruit te
spoelen.
Een modus selecteren
voor
Dolby-geluidssysteem.
Het formaat van het
videoscherm verkleinen.
Schermverhouding
wijzigen.
Het afspelen
onderbreken of
hervatten.
De huidige video
opnieuw starten of naar
de vorige video gaan.
Blijven aanraken om snel
terug te spoelen.
Video's verwijderen
Tik op
→ Wissen, selecteer video's door ze aan te vinken en tik op Wissen.
Video's delen
→ Delen via, selecteer een methode voor delen, selecteer video's door deze aan te vinken
Tik op
en tik op Delen.
Pop-upvideospeler gebruiken
Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens
om de pop-upspeler te gebruiken.
het afspelen op
Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.
Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.
77
Media
YouTube
Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.
Tik op YouTube op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Video's kijken
Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een
video te bekijken.
Draai het apparaat naar een liggende stand om het volledige scherm weer te geven.
Video's zoeken.
De URL naar anderen
verzenden.
Het afspelen
onderbreken of
hervatten.
De video toevoegen aan
de afspeellijst.
Vooruit of achteruit
gaan door de balk te
verschuiven.
De weergavekwaliteit
aanpassen.
Video's delen
Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op
, en selecteer een methode voor delen.
Video's uploaden
Selecteer uw account, tik op
UPLOADEN.
, selecteer een video, geef informatie in voor de video en tik op
78
Media
Flipboard
Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.
Tik op Flipboard op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u uw Flipboard wilt openen, veegt u naar links op de welkomstpagina, selecteert u
nieuwsberichten en tikt u op Stel jouw Flipboard samen.
Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een
artikel dat u wilt lezen.
U kunt tijdens het lezen van een artikel de volgende pictogrammen gebruiken:
• : naar de vorige pagina gaan.
• : opmerkingen van anderen over het artikel lezen.
• : het artikel delen via Twitter.
• : het artikel delen met anderen.
• : het artikel markeren als leuk in Facebook.
• : het artikel toevoegen aan de lijst met favorieten in Twitter.
• : het artikel toevoegen aan uw Flipboard-tijdschrift.
79
Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt
u op Installeren. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
• Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen
van de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij
te werken.
• Als u applicaties wilt installeren die u hebt gedownload van andere bronnen, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Beveiliging → Onbekende bronnen.
Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
Tik op , selecteer een applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde applicaties en
tik op Verwijderen.
80
Applicatie- en mediastores
Samsung Apps
Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer
informatie naar www.samsungapps.com.
Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op
Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op
het zoekveld in.
om een categorie te selecteren.
bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u
op Downloaden of Kopen.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
Game Hub
Gebruik deze applicatie voor toegang tot games.
Tik op Game Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Scrol naar links of rechts een selecteer een game die u wilt downloaden van Samsung Apps.
81
Applicatie- en mediastores
Music Hub
Gebruik deze applicatie om muziek af te spelen en nummers of albums te kopen in de Music Hubcatalogus.
Abonneer u op de premiumservice van Music Hub om te genieten van persoonlijke aanbevelingen,
onbeperkte streaming van nummers, persoonlijke radiozenders en cloudopslagservice voor al uw
muziek.
→ Help of ga naar de website van Music Hub voor meer informatie.
Tik op
Tik op Music Hub op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Bepaalde functies kunnen een andere naam hebben, afhankelijk van de voorwaarden
van uw abonnement.
• Bepaalde functies waaronder streamingservices zijn mogelijk niet beschikbaar,
afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
MIJN MUZIEK
U kunt muziek afspelen die is opgeslagen op het apparaat en in de cloudopslagserver. Al uw muziek
wordt automatisch gesynchroniseerd met uw computer.
OPSLAAN
Geniet van ongelimiteerd streaming van nummers. Stream nummers of download ze om te luisteren
als u geen netwerkbereik hebt. Voeg nummers toe aan afspeellijsten en deel deze met vrienden.
RADIO
Luister naar muziek op radiozenders of maak uw eigen zender. U kut uw zenders personaliseren op
basis van een favoriete artiest. De zender speelt muziek die vergelijkbaar is met de nummers van uw
favoriete artiest. U kunt ook persoonlijke aanbevelingen ontvangen van Music Hub.
82
Applicatie- en mediastores
Play Music
Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de
Google-cloudservice.
Tik op Play Music op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Readers Hub
Gebruik deze applicatie om boekbestanden te downloaden en lezen.
Tik op Readers Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een boek om te lezen. Als u boekbestanden wilt downloaden, gaat u naar de Readers Hub
Store.
Learning Hub
Gebruik deze applicatie om studiemateriaal te openen.
Tik op Learning Hub op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een categorie en selecteer een videolezing of boek.
83
Hulpprogramma's
Notitie
Gebruik deze applicatie om belangrijke informatie te noteren zodat u deze kunt opslaan en later
bekijken.
Tik op Notitie op het scherm Applicaties.
Notities opstellen
Tik op
, geef een notitie in en tik op Opslaan.
→ Kleur.
Als u de achtergrondkleur wilt wijzigen, tikt u op
→ Vergrendelen als u de notitie wilt vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen
Tik op
bekijken.
Bladeren door notities
U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.
Tik op de notitie om de notitie te bewerken.
Tik op
om notities te zoeken.
Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op
Als u notities wilt verwijderen, tikt u op
.
.
→ Sorteren op.
Als u notities wilt sorteren op datum, tikt u op
Als u tekst in notities naar anderen wilt verzenden, tikt u op
Als u een notitie naar anderen wilt verzenden, tikt u op
→ Tekst delen via.
→ Delen via.
→ Afdrukken.
Als u notities wilt afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding, tikt u op
→ Importeren.
Als u notities wilt importeren vanuit Google Documenten, tikt u op
Als u notities wilt exporteren naar andere opslaglocaties, tikt u op
Als u de notitie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op
84
→ Exporteren.
→ Instellingen.
Hulpprogramma's
Een notitie weergeven
Tik op de miniatuur van de notitie om deze te openen. Scrol naar links of rechts om meer notities
weer te geven.
Tik op
en gebruik de volgende opties:
• Wissen: de notitie verwijderen.
• Kleur: de achtergrondkleur wijzigen.
• Vergrendelen: de notitie vergrendelen zodat anderen deze niet kunnen bekijken.
• Afdrukken: de notitie afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
• Tekst delen via: de tekst in de notities naar anderen verzenden.
• Delen via: de notitie verzenden naar anderen.
S Planner
Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Applicaties.
Gebeurtenissen of taken maken
Tik op
en gebruik een van de volgende methodes:
• Gebeurtenis toev.: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
• Taak toevoegen: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.
• Notitie toevoegen: een handgeschreven notitie maken die u kunt toevoegen aan de datum.
85
Hulpprogramma's
Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en
tikt u er nogmaals op.
Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet
worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details agenda- items bewerken of Taakdetails
bewerken om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer
een waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.
Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op
naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven
aanraken op de kaart die wordt weergegeven.
Voeg een afbeelding toe. Tik op Afbeeldingen en maak een nieuwe foto of selecteer een van de
bestaande afbeeldingen.
Synchroniseren met Google Agenda
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Google onder Accounts, selecteer het Googleaccount en vink Agenda synchroniseren aan. Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het
→ Synchroniseer.
scherm Applicaties op S Planner →
→ Instellingen →
Voor het weergeven van gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken tikt u op
Weergave-instellingen → Agenda's → Weergave, selecteer het Google-account en tik op OK.
Agendatype wijzigen
Tik op de linkerbovenhoek van het scherm en selecteer een type in de verschillende soorten
agenda's waaronder maand, week, enzovoort. U kunt een samenknijpbeweging maken om het
agendatype te wijzigen. Knijp bijvoorbeeld samen om te schakelen van de maandkalender naar de
jaarkalender en spreid uw vingers om de jaarkalender te wijzigen in de maandkalender.
86
Hulpprogramma's
Zoeken naar gebeurtenissen
Tik op
en geef een zoekwoord in om een zoekopdracht uit te voeren.
Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag bovenaan het scherm.
Gebeurtenissen verwijderen
Selecteer een datum en tik op
→ Wissen.
Gebeurtenissen delen
Selecteer een gebeurtenis, tik op
→ Delen via en selecteer een methode voor delen.
Dropbox
Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch
gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.
Tik op Dropbox op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Wanneer u Dropbox voor het eerst opent, tikt u op Start om het te activeren. Volg de instructies op
het scherm om de installatie te voltooien.
Wanneer Dropbox is geactiveerd, worden foto's en video's die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat automatisch geüpload naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt
en selecteert u
u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op
bestanden.
→ Upload here → Photos or
Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op →
videos of Other files. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.
Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met
favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .
87
Hulpprogramma's
Cloud
Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up te maken van instellingen en
applicatiegegevens met uw Samsung-account of Dropbox.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Cloud.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Synchroniseren met het Samsung-account
Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren.
Een back-up maken van gegevens of deze herstellen
Tik op Back-up of Herstel om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen met uw
Samsung-account.
Synchroniseren met Dropbox
Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op Allow waarna het apparaat automatisch bestanden
synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.
88
Hulpprogramma's
Polaris Office
Gebruik deze applicatie om documenten in verschillende indelingen te bewerken, waaronder
spreadsheets en presentaties.
Tik op Polaris Office op het scherm Applicaties.
Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van het bestandstype.
Een document maken.
Naar links of rechts bladeren om
recente documenten weer te
geven.
Documenten online weergeven en
beheren.
Bladeren op documentindelingen.
Bladeren in mappen.
Favoriete documenten weergeven.
Documenten maken
Tik op
en selecteer een documenttype.
Gebruik de bewerkingswerkbalk bovenaan het scherm om het document te bewerken.
→ Opslaan, geef een bestandsnaam in, selecteer een map waarin u wilt opslaan en tik op
Tik op
Opslaan om te voltooien.
Documenten lezen
Tik op een bestand. Of tik op Browser, Clouds, Type formulier of Favorieten en selecteer een
bestand dat u wilt openen.
Als u een diashow wilt starten, tikt u op
→ Diapresentatie.
Als u wilt zoeken naar bepaalde tekst in het document, tikt u op
89
.
Hulpprogramma's
Tik op
en gebruik een van de volgende functies:
Document
• Opslaan als: het document met een andere naam opslaan.
• PDF-export: het bestand opslaan als PDF-bestand.
• Zoeken&Vervangen: zoeken naar tekst of deze vervangen.
• Pagina-indeling: de indeling van pagina's.
• Weergave volledige breedte: alleen de inhoud van het document weergeven zonder marges.
• In-/uitzoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Overloop tekst: de tekst opnieuw indelen zodat deze op het scherm past.
• Memo aan: opmerkingen in het document weergeven.
• TTS: het document lezen via de tekst-naar-spraak-functie.
• Afdrukken: het document afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
Presentatie
• Diapresentatie: een diashow starten.
• Opslaan als: het document met een andere naam opslaan.
• PDF-export: het bestand opslaan als PDF-bestand.
• Zoeken&Vervangen: zoeken naar tekst of deze vervangen.
• Weergave één slide: dia's één voor één weergeven.
• In-/uitzoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Afdrukken: het document afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
90
Hulpprogramma's
Spreadsheet
• Opslaan als: het document met een andere naam opslaan.
• Zoeken&Vervangen: zoeken naar tekst of deze vervangen.
• Sheet beveiligen: het werkblad vergrendelen zodat anderen dit niet kunnen bekijken.
• Bevriezen: de geselecteerde rij vastzetten.
• Herberekenen: de functies op het blad herberekenen.
• Sorteren: cellen sorteren op specifieke criteria.
• Filter: cellen weergeven gefilterd op specifieke criteria.
• In-/uitzoomen: de weergavegrootte wijzigen.
• Afdrukken: het document afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
Tekst
• Opslaan als: het document met een andere naam opslaan.
• TTS: het document lezen via de tekst-naar-spraak-functie.
• Afdrukken: het document afdrukken via een USB- of Wi-Fi-verbinding.
Alarm
Gebruik deze applicatie om wekkers of alarmen voor belangrijke gebeurtenissen in te stellen.
Tik op Alarm op het scherm Applicaties.
Dit alarm in- of uitschakelen.
91
Hulpprogramma's
Alarm instellen
Tik op , stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet
worden herhaald en tik op Opslaan.
• Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.
• Sluimeren: stel in een interval en aantal keren dat een alarm wordt herhaald in na de ingestelde
tijd.
• Slim alarm: stel een tijd in waarop het alarm voor de ingestelde tijd af gaat.
Alarm stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep
alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
buiten de grote cirkel om het
Alarm verwijderen
Blijf het alarm aanraken en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Gebruik deze applicatie om de tijd te controleren op elke locatie ter wereld.
Tik op Wereldklok op het scherm Applicaties.
Klokken maken
Tik op
, geef een naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op
.
U kunt de zomertijd toepassen door een klok te blijven aanraken en op Zomertijd instellen te
tikken.
Klokken verwijderen
Tik op
, selecteer klokken en tik op Wissen.
92
Hulpprogramma's
Calculator
Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Applicaties.
Draai het apparaat naar de liggende stand om de wetenschappelijke calculator te gebruiken. Als
→ Wetenschappelijke calculator.
Schermrotatie is uitgeschakeld, tikt u op
om het toetsenbord te verbergen.
Als u de berekeningsgeschiedenis wilt weergeven, tikt u op
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
→ Geschiedenis wissen.
Als u de tekengrootte wilt wijzigen voor de geschiedenis, tikt u op
→ Tekstgrootte.
S Translator
Gebruik deze applicatie om tekst in andere talen te vertalen.
Tik op S Translator op het scherm Applicaties.
S Translator gebruiken
Stel de bron- en doeltalen in, geef de tekst in in het invoerveld en tik op
Als u een talenpaar wilt toevoegen aan de lijst met favorieten, tikt u op
Als u een talenpaar naar anderen wilt verzenden, tikt u op
.
.
.
Een conversatie starten met de S Translator
Tik op de knoppen onder aan het scherm om te communiceren met een ander persoon via
gesproken vertaling.
Tik op Spreek voor uw taal en spreek in de microfoon. Het apparaat vertaalt wat u zegt. Tik op
het veld met de doeltaal om het apparaat de vertaling hardop te laten lezen.
in
Tik op Spreek voor de taal van de persoon waarmee u praat en laat de persoon antwoorden in zijn/
in het veld met de
haar eigen taal. Het apparaat vertaalt wat de andere persoon zegt. Tik op
brontaal om het apparaat de tekst hardop te laten lezen.
93
Hulpprogramma's
S Voice
Gebruik deze applicatie om het apparaat met uw stem de opdracht te geven een bericht te
verzenden, een memo te schrijven en meer.
Tik op S Voice op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets tikken.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:
• Open muziek
• Open calculator
• Bel Lulu mobiel
• Bel Lulu werk
• Controleer planning
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
Autostand
In de autostand leest het apparaat de inhoud hardop als u binnenkomende gesprekken, berichten
of meldingen hebt, zodat u het apparaat zonder handen kunt gebruiken tijdens het autorijden.
Het apparaat leest bijvoorbeeld de naam van de beller of het telefoonnummer voor als een oproep
binnenkomt.
Zeg "Autostand aan" om de autostand te activeren.
94
Hulpprogramma's
Google
Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de
bijbehorende inhoud op het apparaat.
Tik op Google op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het apparaat doorzoeken
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op
tikken en een zoekwoord ingeven.
Zoekbereik
Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op
Zoeken op tablet en selecteer de items waarnaar u wilt zoeken.
→ Instellingen →
Google Now
Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over
het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.
Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de instellingen
→ Instellingen → Google Now.
van Google Now wilt wijzigen, tikt u op
95
Hulpprogramma's
Gesproken zoekopdrachten
Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.
Tik op Gesproken zoekopdrachten op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm.
Mijn bestanden
Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder
afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.
Selecteer een map om deze te openen. Als u terug wilt gaan naar de hoofdmap, tikt u op
wilt teruggaan naar de hoofddirectory, tikt u op .
Gebruik in een map de volgende functies:
• : bestanden of mappen zoeken.
• : de weergavestand wijzigen.
• : een map maken.
• Tijd: bestanden of mappen sorteren.
Selecteer een bestand of map door aan te vinken en gebruik een van de volgende functies:
• : bestanden of mappen naar een andere map kopiëren.
• : bestanden of mappen naar een andere map verplaatsen.
• : bestanden of mappen verwijderen.
• : bestanden naar andere verzenden.
• → Naam wijzigen: een bestand of map een andere naam geven.
• → Gegevens: de details van een bestand of map weergeven.
96
. Als u
Hulpprogramma's
Downloads
Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.
Tik op Downloads op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u de bestanden wilt weergeven die zijn gedownload van internet, tikt u op Internet downloads,
of tikt u op Overige downloads om de bestanden weer te geven die zijn gedownload door andere
applicaties zoals E-mail.
Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.
Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op Sorteren op grootte.
Als u bestanden wilt sorteren op datum, tikt u op Sorteren op datum.
TripAdvisor
Gebruik deze applicatie om reisgegevens te verzamelen zoals de bestemming of hotel. U kunt ook
een kamer reserveren en uw recensies delen met anderen.
Tik op TripAdvisor op het scherm Applicaties.
97
Reizen en lokaal
Maps
Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of
een routebeschrijving te krijgen.
Tik op Maps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Zoeken naar locaties
Tik op Zoeken, geef een adres in en tik op . Selecteer een locatie om de gedetailleerde
→ Lokaal om locaties in de buurt te zoeken.
locatiegegevens weer te geven. Tik op
Als de locatie is gevonden, tikt u op
en gebruikt u een van de volgende functies:
• Kaart wissen: de kaart wissen.
• Offline beschikbaar maken: de kaart van een opgegeven gebied opslaan om deze offline te
bekijken.
• Lokaal: zoeken naar locaties in de buurt.
• Lagen: meerdere lagen over elkaar leggen, waaronder satellietbeelden, verkeersinformatie en
meer.
• Latitude: locatie delen met vrienden.
• Mijn plaatsen: offline kaarten, plaatsen met sterren, recente plaatsen en meer weergeven.
• Instellingen: de kaartinstellingen wijzigen.
• Help: informatie weergeven over het gebruik van de kaart.
Als u uw huidige locatie wilt weergeven, tikt u op
.
Als u wilt in- of uitzoomen, spreidt u twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijpt u ze
samen om uit te zoomen.
98
Reizen en lokaal
Routebeschrijvingen naar een bestemming
1 Tik op
2 Tik op
.
en selecteer een methode om het begin- en eindpunt in te geven:
• Mijn huidige locatie: de huidige locatie gebruiken als beginpunt.
• Contactpersonen: selecteren in de lijst met contacten.
• Punt op kaart: aanwijzen door op de kaart te tikken.
• Mijn plaatsen: selecteren in een lijst met favoriete plaatsen.
3 Selecteer een reismethode, zoals autorijden, openbaar vervoer of lopen en tik op Tonen.
4 Selecteer een van de voorgestelde routes die worden weergegeven.
Lokaal
Gebruik deze applicatie om naar restaurants, banken, bushaltes en meer in de buurt te zoeken.
Tik op Lokaal op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een plaatscategorie en selecteer een locatie in de lijst met zoekresultaten.
• Kaart: de locatie op de kaart aanwijzen.
• Route: zoeken naar een route naar de locatie.
• Bellen: de locatie bellen.
→ Zoekopdracht toevoegen in de categorielijst en
Als u een plaatscategorie toevoegt, tikt u op
geeft u een zoekwoord in het tekstveld in waarnaar moet worden gezocht.
99
Reizen en lokaal
Navigatie
Gebruik deze applicatie om naar een route naar een bestemming te zoeken.
Tik op Navigatie op het scherm Applicaties.
• Navigatiekaarten, uw locatie en andere navigatiegegevens kunnen afwijken van de
daadwerkelijke locatiegegevens. U moet altijd goed letten op de omstandigheden op de
weg, het verkeer en andere factoren die uw rijgedrag kunnen beïnvloeden. U moet alle
veiligheidswaarschuwingen en verkeersregels naleven tijdens het autorijden.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
U kunt de bestemming op verschillende manieren opgeven, bijvoorbeeld door het
bestemmingsadres uit te spreken of in te geven. Zodra een route is gevonden, volgt u de instructies
op het scherm om naar de bestemming te gaan.
100
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts
toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-toets.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS PIN-code.
• Help: helpgegevens weergeven voor Wi-Fi.
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi →
slaapstand.
→ Geavanceerd → Wi-Fi ingeschakeld laten in
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met
gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen
kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor
gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.
Netwerkmelding instellen
Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk
om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi →
deze functie in te schakelen.
→ Geavanceerd en schakel Netwerkmelding in om
101
Instellingen
Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
Tik op het scherm Instellingen op Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Time-out zichtbaarheid: de duur instellen dat het apparaat zichtbaar is.
• Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via de Bluetooth-functie.
• Help: helpinformatie voor Bluetooth openen.
Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.
• Mobiele gegevens: instellen dat gegevensverbindingen op alle mobiele netwerken moeten
worden gebruikt.
• Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum instellen om uw gegevensgebruik in de
gaten te houden.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Roaming: instellen dat gegevensverbindingen worden gebruikt tijdens roaming.
• Achtergrondgegevens beperken: synchronisatie op de achtergrond uitschakelen bij het
gebruik van mobiele netwerken.
• Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of
uitschakelen. U kunt selecteren welke gegevens worden gesynchroniseerd voor elk account in
Instellingen → Accounts.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat gegevensgebruik via Wi-Fi wordt weergegeven.
• Mobiele hotspots: selecteer Wi-Fi-hotspots om te voorkomen dat applicaties die op de
achtergrond worden uitgevoerd hier gebruik van kunnen maken.
102
Instellingen
Meer instellingen
Instellingen aanpassen om verbindingen met andere apparaten of netwerken te beheren.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
• Roaming: instellen dat het apparaat met een ander netwerk verbinding maakt wanneer u
buiten bereik van uw eigen netwerk bent.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een type netwerk selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming
selecteren.
Tethering en draagbare hotspot
• Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het
apparaat te delen met computers via Bluetooth.
• Help: meer informatie over USB, Wi-Fi en Bluetooth-tethering.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
103
Instellingen
Apparaten dichtbij
• Bestand delen: de functie voor het delen van media activeren, zodat andere DLNA-apparaten
toegang hebben tot mediabestanden op het apparaat.
• Gedeelde inhoud: instellen dat het apparaat inhoud geelt met andere apparaten.
• Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
• Lijst met niet-toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot
uw apparaat.
• Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade
mediabestanden.
• Uploads van andere apparaten: instellen dat het apparaat uploads van andere apparaten
accepteert.
Screen Mirroring
De functie voor Screen Mirroring activeren en uw scherm delen met anderen.
Kies via Wi-Fi
Het apparaat verbinden met Samsung Kies via een Wi-Fi-netwerk.
Blokkeerstand
Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen
van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.
Autostand
De autostand activeren om in te stellen dat het apparaat inhoud voorleest en applicaties opgeven
die moeten worden gebruikt in de autostand.
104
Instellingen
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Beltonen: selecteer een beltoon om te waarschuwen voor inkomende oproepen.
• Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
• Meldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten en
gemiste oproepen.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt.
• Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u op toetsen
tikt op het toetsenbord.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of
een optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
• Adapt Sound: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meeste gebruikt tijdens
oproepen of wanneer u naar muziek luistert.
Display
Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.
• Achtergrond:
– – Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
– – Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
– – Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelde scherm.
• Meldingenvenster: de items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenpaneel.
• Multi window: instellen dat het apparaat meerdere vensters gebruikt.
• Schermmodus:
– – Weergave optimaliseren: gebruik deze modus om het display te optimaliseren op basis van
de display-instellingen.
– – Dynamisch: gebruik deze stand om de displaykleuren helderder te maken.
105
Instellingen
– – Standaard: gebruik deze stand voor normale omstandigheden.
– – Film: gebruik deze stand voor donkere omgevingen, zoals in een donkere kamer.
• Leesmodus: selecteren welke applicaties de leesmodus gebruiken. In de leesstand helpt het
apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Dagdromen: instellen dat het apparaat schermbeveiliging weergeeft wanneer uw apparaat
verbonden is met een desktopdock of bezig is met opladen.
• Slim scherm:
– – Slim sluimeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat de achtergrondverlichting wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
– – Slim roteren: instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Leesbaarheid verbeteren: de tekst verscherpen zodat deze eenvoudiger te lezen is.
• Duur verlichting tiptoetsen: de duur instellen voor de achtergrondverlichting van de
aanraaktoetsen.
• Batterijpercentage weergeven: instellen dat het apparaat de resterende batterijtijd weergeeft.
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart
formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt
door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan
veranderen wanneer u het apparaat upgradet.
106
Instellingen
Spaarstand
De spaarstand activeren en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
• CPU-spaarstand: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeembronnen beperkt.
• Schermspaarstand: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd.
• Informatie over Spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door uw apparaat.
Applicatiebeheer
De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.
Locatieservices
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
• Toegang tot mijn locatie: instellen dat het apparaat applicaties toestaat uw huidige
locatiegegevens te gebruiken.
• GPS-satellieten gebruiken: instellen dat het apparaat GPS-satellieten gebruikt om de huidige
locatie te bepalen.
• Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van
locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi of
mobiele netwerken.
• Mijn plaatsen: profielen instellen die worden gebruikt voor specifieke locaties wanneer u GPS-,
Wi-Fi- of Bluetooth-functies gebruikt om uw huidige locatie te bepalen.
107
Instellingen
Vergrendelscherm
Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie activeren. De volgende opties kunnen
verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
• Meerdere widgets: instellen dat het apparaat widgets gebruikt op het vergrendelde scherm.
• Widgets schermvergrend.:
– – Klok of pers. bericht: het apparaat instellen een klok of persoonlijk bericht weer te geven
op het vergrendelde scherm. De volgende opties kunnen verschillen, afhankelijk van uw
selectie.
Voor een klok:
– – Dubbele klok: instellen dat de dubbele klok wordt weergegeven op het vergrendelde
scherm.
– – Omvang klok: de grootte van de klok wijzigen.
– – Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum met de klok laat zien.
– – Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die worden weergegeven met de klok.
Voor een persoonlijk bericht:
– – Persoonlijk bericht bewerken: het persoonlijke bericht bewerken.
• Sneltoets: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde
scherm weergeeft en bewerkt.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Ontgrendeleffect: een effect selecteren dat wordt weergegeven wanneer u het scherm
ontgrendelt.
• Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
• Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer
het scherm is vergrendeld.
• Wake-up opdracht instellen: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of
een bepaalde functie uit te voeren.
108
Instellingen
Beveiliging
Instellingen wijzigen voor het beveiligen van het apparaat en de SIM- of USIM-kaart.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart
codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u een reset uitvoert.
• Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat toestaat dat uw verloren of gestolen
apparaat op afstand kan worden bediend via internet. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u
zich aanmelden bij uw Samsung-account.
– – Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
– – Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat het verzamelen van
locatiegegevens toestaat of de locatie van uw verloren of gestolen apparaat bepaalt via Wi-Fi
of mobiele netwerken.
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie Mijn telefoon zoeken in- of uitschakelen
waarmee het apparaat kan worden gevonden wanneer het apparaat is gestolen of u het bent
kwijtgeraakt.
• Webpag. mijn mobiel traceren: de website Mijn mobiel zoeken openen
(findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en bedienen
op de website Mijn mobiel zoeken.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
– – SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen, zodat het
apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
– – SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: het apparaat verbergt wachtwoorden standaard voor beveiliging. U
kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
109
Instellingen
• Onbekende bronnen: instellen dat applicaties van elke willekeurige bron kunnen worden
geïnstalleerd. Als deze optie niet wordt ingesteld, kunt u alleen applicaties downloaden van
Play Store.
• Apps verifiëren: instellen om Google toestemming te geven de applicatie te controleren op
schadelijk gedrag voordat de applicatie wordt geïnstalleerd.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van diverse applicaties.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Google Spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: selecteer de invoertalen voor tekstinvoer.
• Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat voorkomt dat aanstootgevende
woorden uit de spraakinvoer worden overgenomen.
• Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline
spraakinvoer.
110
Instellingen
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Doorlopende invoer: instellen dat op het apparaat tekst kan worden ingegeven door over het
toetsenbord te vegen.
• Cursorbesturing: schakel de slimme navigatiefunctie voor het toetsenbord in of uit om de
cursor te verplaatsen door te scrollen op het toetsenbord.
• Handschrift: instellingen aanpassen voor de handschriftstand, zoals de herkenningstijd,
pendikte of penkleur.
• Geavanceerd:
– – Automatisch hoofdletters: instellen dat de eerste letter na een laatste leesteken, zoals een
punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter wordt geschreven.
– – Automatische spatiëring: instellen dat het apparaat automatisch spaties toevoegt tussen
woorden.
– – Automatisch punt: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk
dubbeltikt.
– – Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt
getoond van elke letter die u intoetst.
– – Geluid bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt weergegeven bij
elke letter die u intoetst.
• Help: leren hoe u tekst kunt ingeven met het Samsung-toetsenbord.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Spraakherkenning
Een engine voor spraakherkenning selecteren.
Deze functie wordt weergegeven wanneer u een applicatie voor spraakherkenning
gebruikt.
111
Instellingen
Gesproken zoekopdracht
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Samsung:
• Language: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Open via the home key: instellen dat S Voice wordt gestart als u twee keer op de starttoets
drukt.
• Use location data: instellen dat uw locatiegegevens worden gebruikt voor de resultaten van de
spraakherkenningsfunctie.
• Hide offensive words: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van ingesproken
zoekopdrachten.
• Help: helpinformatie weergeven voor de functie S Voice.
• About: versie-informatie weergeven.
• Voice control: applicaties bedienen met spraakopdrachten.
• Auto-start speaker: instellen dat de luidsprekerfunctie automatisch wordt ingeschakeld als u
belt via S Voice.
• Show body of message: instellen dat de tekst wordt weergegeven van een nieuw bericht dat
wordt ontvangen in de autostand.
• Wake up command: instellen dat spraakherkenning wordt gestart als u tijdens het gebruik van
S Voice een wekopdracht uitspreekt.
• Wake up in lock screen: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer het
scherm is vergrendeld.
• Set wake-up command: een wekopdracht instellen om de applicatie S Voice te openen of een
bepaalde functie uit te voeren.
• Check missed events: instellen dat er wordt gecontroleerd op gemiste oproepen, berichten of
gebeurtenissen als u S Voice start door op de headsettoets te drukken.
• Home address: uw thuisadres ingeven om uw locatiegegevens te gebruiken in met de
spraakopdrachtfunctie.
• Log in to Facebook: de gegevens van uw Facebook-account ingeven om Facebook te
gebruiken met S Voice.
• Log in to Twitter: de gegevens van uw Twitter-account ingeven om Twitter te gebruiken met S
Voice.
112
Instellingen
Gebruik de volgende opties voor de spraakherkenningsfunctie van Google:
• Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor
de volgende actie.
• Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van
gesproken zoekopdrachten.
• Offline spraakherkenning downloaden: taalgegevens downloaden en installeren voor offline
spraakinvoer.
• Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetoothheadset wanneer deze is aangesloten op het apparaat.
Opties Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
Cloud
Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account
of Dropbox-cloudstorage.
113
Instellingen
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
applicatiegegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens
terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Account toevoegen
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Beweging
De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de
bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat een schermafbeelding wordt gemaakt wanneer u
met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt.
• Aanraken met hand om geluid te dempen/pauze: instellen dat media worden gepauzeerd
wanneer u uw handpalm op het apparaat legt.
• Informatie over handbewegingen: de zelfstudie weergeven voor het bedienen met
bewegingen.
Spraakopdracht
Instellingen wijzigen om opties te bedienen met spraakopdrachten.
114
Instellingen
Accessoires
De accessoire-instellingen wijzigen.
• Dock geluid: instellen dat een geluidssignaal wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt
aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
• Audio-uitvoermodus: instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer uw
apparaat is aangesloten op een desktopdock.
• Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het
apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling
mogelijk niet.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat tijdzonegegevens worden ontvangen van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone selecteren.
• 24-uurs indeling gebruiken: tijd weergeven in de 24-uurs indeling.
• Datumnotatie selecteren: notatie voor de datum selecteren.
115
Instellingen
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.
Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar
te maken die u ingeeft.
• Oproepen beantwoorden/beëindigen:
– – Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord
wanneer u op de starttoets drukt.
– – Aannemen door te tikken: instellen dat het apparaat een inkomende oproep accepteert
wanneer u twee keer op de toets voor oproepen accepteren tikt.
– – Spraakopdracht: instellen dat het apparaat een inkomende oproep beantwoordt of weigert
met spraakopdrachten.
– – Aan/uit-toets einde oproep: instellen het apparaat een oproep beëindigd wanneer u op de
aan/uit-toets drukt.
• Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat
verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.
• Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen exporteren of importeren om ze
te delen met andere apparaten.
• TalkBack: TalkBack activeren voor gesproken feedback.
• Tekstgrootte: de tekstgrootte wijzigen.
• Vergroting: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt bij vingergebaren.
• Negatieve kleuren: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
• Kleurcorrectie: de kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat vaststelt
dat u kleurenblind bent of moeite hebt bij het lezen van inhoud.
• Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack activeert wanneer u de aan/uittoets ingedrukt houdt en vervolgens het scherm met twee vingers blijft aanraken.
116
Instellingen
• Opties Tekst naar spraak:
– – Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
– – Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
– – Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Internettoegang verbeteren: instellen dat applicaties webscripts installeren voor verbeterde
toegankelijkheid van content.
• Geluidsbalans: de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.
• Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
• Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.
• Hulpmenu: instellen dat het apparaat het ondersteunende snelkoppelingspictogram weergeeft
waarmee u functies kunt gebruiken die worden ondersteund door externe toetsen of functies
op het meldingenpaneel. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: herkenningstijd instellen voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
• Interactiecontrole: een gedeelte instellen van het scherm dat wordt uitgesloten van
aanraakinvoer.
Toestel-info
Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.
Instellingen
Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor enkele functies die door Google
worden geleverd.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
117
Problemen oplossen
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart ontgrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
Als uw apparaat beschikt over een aanraakscherm en het aanraakscherm reageert niet correct, kunt
u het volgende proberen:
• Verwijder beschermende folie van het aanraakscherm. Beschermende folie kan voorkomen dat
het apparaat uw invoer herkent en is niet aanbevolen voor schermen met aanraakschermen.
• Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u op het aanraakscherm tikt.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, moet u het apparaat naar een Samsung
Servicecenter brengen.
118
Problemen oplossen
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als u apparaat vastloopt, moet u mogelijk programma's sluiten of het apparaat resetten om de
functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uittoets 8-10 seconden ingedrukt. Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op het
scherm Applicaties op Instellingen → Back-up maken en terugzetten → Standaardgegevens
herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen.
Oproepen worden afgebroken
Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, kan de verbinding
worden verbroken door het netwerk. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
Uitgaande oproepen worden niet verbonden
• Zorg ervoor dat u de op beltoets hebt gedrukt.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
Inkomende oproepen worden niet verbonden
• Controleer of uw apparaat is ingeschakeld.
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
119
Problemen oplossen
Geluidskwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
U krijgt geen verbinding wanneer u via contacten belt
• Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de lijsten met contacten.
• Geef het nummer opnieuw in en sla het op, indien nodig.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer van het
contact.
Het apparaat piept en het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze om het batterij te blijven gebruiken.
De batterij laadt niet goed op of het apparaat schakelt uit
De batterij in het apparaat kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als u problemen
ondervindt met de batterij of deze wilt vervangen, moet u het apparaat naar een Samsung
Servicecenter brengen.
Uw apparaat is heet wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt
op uw apparaat, kan uw apparaat heet aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op
de levensduur of prestaties van het apparaat.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw Samsung apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de cameraapplicatie te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt
u het volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
120
Problemen oplossen
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
muziekbestanden
Sommige muziekbestanden kunnen om verschillende redenen niet worden afgespeeld op uw
Samsung-apparaat. Als er een foutbericht wordt weergegeven wanneer u muziekbestanden opent
op uw apparaat, kunt u het volgende proberen:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of uw apparaat het bestandstype ondersteunt.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken, indien nodig.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies 2.0 of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en hierdoor kunnen de onderdelen enigszins
bewegen of trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
121
* Bepaalde inhoud kan afwijken voor uw apparaat afhankelijk van de regio, serviceprovider of
softwareversie, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com
Dutch. 07/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising