Samsung | SM-P605 | Samsung SM-P605 User Manual (Kitkat)

SM-P605
Gebruiksaanwijzing
www.samsung.com
Over deze gebruiksaanwijzing
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie en amusement dankzij de uitzonderlijke
technologie en hoge normen van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing is speciaal ontworpen om de
functies en onderdelen van het apparaat uit te leggen.
• Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat
u het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Afbeeldingen en schermafbeeldingen kunnen er anders uitzien dan het daadwerkelijke
product.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product, of van de software die door
serviceproviders wordt geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving. Raadpleeg de website van Samsung op www.samsung.com voor de nieuwste
versie van de gebruiksaanwijzing.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt maakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Applicaties met dergelijke
inhoud werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de
omgeving waarin het wordt gebruikt.
• Welke functies en extra diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het apparaat, de software
en uw provider.
• Applicaties en de bijbehorende functies kunnen verschillen per land, regio of
hardwarespecificatie. Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden
veroorzaakt door applicaties van andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en applicaties niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals chatten,
uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik van locatieservices. Als u
extra kosten wilt voorkomen, selecteert u een geschikt gegevensabonnement. Neem voor meer
informatie contact op met uw serviceprovider.
2
Over deze gebruiksaanwijzing
• Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd zijn onderhevig aan updates en
worden mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen
hebt over een applicatie die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter. Voor applicaties die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact
opnemen met de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
3
Over deze gebruiksaanwijzing
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
4
Inhoud
Aan de slag
37Startscherm
39 Scherm Applicaties
40 Applicaties gebruiken
41Help
41 Tekst ingeven
44 Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
45 Accounts instellen
45 Gebruikersprofielen instellen
46 Bestanden overbrengen
47 Het apparaat beveiligen
49 Het apparaat upgraden
7
Indeling van apparaat
8Toetsen
9
S Pen
9
Inhoud van de verpakking
10 De SIM- of USIM-kaart plaatsen
11 De batterij opladen
14 Een geheugenkaart plaatsen
16 De punt van de S Pen vervangen
17 Het apparaat in- en uitschakelen
17 Het apparaat vasthouden
18 Het apparaat vergrendelen en
ontgrendelen
18 Het volume aanpassen
18 Overschakelen naar de stille stand
Communiceren
50Telefoon
55Contacten
59Berichten
61E-mail
62 Google Mail
64Hangouts
64ChatON
64Google+
65Foto's
65Twitter
Basisfuncties
19Pictogrammen
20 Het aanraakscherm gebruiken
24Bedieningsbewegingen
26Handpalmbeweging
27 Slim pauzeren
28 Slim scrollen
28 Multi window gebruiken
32De S Pen gebruiken
35 Air view
36Meldingen
Internet en netwerk
66Internet
67Chrome
68Bluetooth
69 Screen Mirroring
5
Inhoud
70 Samsung Link
70 Group Play
71 Smart Remote
72WatchON
104Cloud
105Drive
106 POLARIS Office 5
108Alarm
109Wereldklok
109Calculator
110 S Translator
110 S Voice
111 S Finder
111Google
112 Gesproken zoekopdracht
113Plakboek
114 Mijn bestanden
116Downloads
116TripAdvisor
117Evernote
117KNOX
Media
73Muziek
75Camera
82Galerij
86 Story album
86Video
87Video-editor
88YouTube
89 My Magazine
89Flipboard
90Businessweek+
90NYTimes
90 SketchBook for Galaxy
Reizen en lokaal
118Maps
Applicatie- en mediastores
91
92
92
93
93
93
93
Play Store
Samsung Apps
Play Books
Play Movies
Play Music
Play Games
Play Kiosk
Instellingen
119 Over Instellingen
119Verbindingen
123Apparaat
130Besturingselementen
135Algemeen
139 Google Instellingen
Hulpprogramma's
Bijlage
94 S Note
101Actiememo
102 S Planner
104Dropbox
140 Problemen oplossen
146 De batterij verwijderen
6
Aan de slag
Indeling van apparaat
Volumetoets
Aan/uit-toets
Camera aan de
voorzijde
Lichtsensor
Aanraakscherm
Luidspreker
Menutoets
Starttoets
Terugtoets
Microfoon
Multifunctionele
aansluiting
Camera aan de
achterzijde
S Pen-sleuf
Headsetaansluiting
Flitser
GPS-antenne
Luidspreker
Sleuf voor geheugenkaart
Sleuf voor SIM-kaart
Hoofdantenne
7
Aan de slag
• Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde schermbeveiliging wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde schermbeveiliging kan ervoor zorgen dat de sensoren niet
correct werken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden beschadigd.
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
Aan/uit
• Langer dan 7 seconden ingedrukt houden om het apparaat te
resetten als er onherstelbare fouten optreden, de verbinding
wordt verbroken of het apparaat vastloopt.
Menu
• Indrukken om het apparaat te vergrendelen of ontgrendelen. Het
apparaat wordt vergrendeld wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
• Tik hierop om een lijst met opties te openen die beschikbaar zijn
voor het huidige scherm.
Start
• Blijven aanraken op het startscherm om S Finder te starten.
• Druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om de lijst met recente applicaties te openen.
Terug
• Tik hierop om terug te keren naar het vorige scherm.
Volume
• Druk hierop om het volume van het apparaat aan te passen.
8
Aan de slag
S Pen
S Pen-knop
Punt van S Pen
Naam
Functie
Punt van S Pen
• Algemene acties van S Pen uitvoeren. (p. 20)
S Pen-knop
• Geavanceerde acties van S Pen uitvoeren. (p. 32)
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Defecten die worden
veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires worden niet gedekt
door de garantieservice.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
9
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
• Alleen microSIM-kaarten kunnen worden gebruikt met het apparaat.
• Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van diensten contact op met uw
serviceprovider.
1 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
• Plaats geen geheugenkaart in de sleuf voor SIM-kaart. Als een geheugenkaart klem komt
te zitten in de sleuf voor SIM-kaart, moet u het apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om de geheugenkaart te verwijderen.
• Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt of dat anderen deze niet
gebruiken. Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door
zoekgeraakte of gestolen kaarten.
2 Duw de SIM- of USIM-kaart in de sleuf tot deze vastklikt.
10
Aan de slag
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
Duw op de SIM- of USIM-kaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar
buiten.
De batterij opladen
Gebruik de oplader om de batterij voor het eerste gebruik op te laden. Een computer kan ook
worden gebruikt om het apparaat op te laden via een USB-kabel.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als de batterij bijna leeg is, laat het apparaat een waarschuwingstoon horen en wordt er
een bericht weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer
de oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u
probeert het apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere applicaties tegelijk gebruikt, netwerkapplicaties gebruikt, of applicaties
waarvoor een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als
u wilt voorkomen dat de verbinding met het netwerk wordt verbroken of er geen stroom
meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze applicaties altijd gebruiken nadat
de batterij volledig is opgeladen.
11
Aan de slag
Opladen met de oplader
Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel
langer duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen,
functioneert het aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los
van het apparaat.
• Tijdens het opladen kan het apparaat warm worden. Dit is normaal en heeft geen
nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een
Samsung Servicecenter gaan.
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de oplader
eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
12
Aan de slag
De oplaadstatus van de batterij controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, geven de volgende
pictogrammen de huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
Volledig opgeladen
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over opties waarmee u het gebruik van de batterij kunt besparen. Als u deze
opties aanpast en functies op de achtergrond uitschakelt, kunt u het apparaat langer gebruiken
voordat u het weer moet opladen:
• Schakel over naar de slaapstand door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet
wordt gebruikt.
• Sluit onnodige applicaties met taakbeheer.
• Schakel de Bluetooth-functie uit.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit.
• Schakel automatisch synchroniseren van applicaties uit.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
13
Aan de slag
Een geheugenkaart plaatsen
U kunt geheugenkaarten met een maximale capaciteit van 64 GB gebruiken in het apparaat.
Afhankelijk van de fabrikant van de geheugenkaart en het type geheugenkaart, zijn sommige
geheugenkaarten mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt de FAT- en de exFAT-bestandsstructuur voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
wordt u gevraagd of u de geheugenkaart opnieuw wilt formatteren met het apparaat.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map SD Memory card.
1 Plaats een geheugenkaart met de goudkleurige contactpunten naar beneden gericht.
2 Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.
14
Aan de slag
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen. Tik op het startscherm op → Instellingen → Algemeen → Opslag
→ SD-kaart afmelden.
Duw op de geheugenkaart tot deze loskomt van het apparaat en trek deze vervolgens naar buiten.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overdraagt of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Algemeen → Opslag → SD-kaart formatteren →
SD-kaart formatteren → Alles verwijderen.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat te maken voordat
u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies van
gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
15
Aan de slag
De punt van de S Pen vervangen
Tijdens het gebruik van de S Pen kan de punt van de S Pen minder scherp worden. Vervang de punt
door een nieuwe als deze niet meer scherp genoeg is.
1 Houd de punt met de pincet stevig vast en trek de punt naar buiten.
2 Plaats een nieuwe punt in de S Pen. U moet een klik horen.
Klem uw vingers niet tussen de pincet en de punt.
• Gebruik oude punten niet opnieuw. Dit kan een storing veroorzaken bij de S Pen.
• Druk niet te hard wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
• Steek niet het ronde uiteinde van de punt in de S Pen. U zou de S Pen of het apparaat
kunnen beschadigen.
De zwarte punt heeft een wit rubberen dopje op de punt. Vervang de punt door een nieuwe
als het rubberen dopje versleten is.
16
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om
uw apparaat in te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
• Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen
waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld
in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Vliegtuigstand om de draadloze functies uit te
schakelen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Het apparaat vasthouden
Bedek het antennegedeelte niet met uw handen of andere voorwerpen. Dit kan
verbindingsproblemen veroorzaken of ervoor zorgen dat de batterij leegraakt.
17
Aan de slag
Het apparaat vergrendelen en ontgrendelen
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het vergrendelen om ongewenste bewerkingen
te voorkomen. Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en schakelt het
apparaat over naar de vergrendelstand. Het apparaat wordt automatisch vergrendeld als het een
bepaalde tijd niet wordt gebruikt.
Als u het apparaat wilt ontgrendelen, drukt u op de aan/uit-toets of de starttoets als het
aanraakscherm is uitgeschakeld, tikt u op een willekeurige plek op het scherm en veegt u uw vinger
in een willekeurige richting.
Het volume aanpassen
Druk de volumetoets omhoog of omlaag om het beltoonvolume aan te passen of het geluidsvolume
wanneer u muziek of video afspeelt.
Overschakelen naar de stille stand
Gebruik een van de volgende methoden:
• Houd de volumeknop ingedrukt totdat het apparaat overschakelt naar de stille stand.
• Houd de aan/uit-toets ingedrukt en tik op Stil of Trillen.
• Open het bedieningspaneel bovenaan het scherm en tik op Geluid of Trillen.
18
Basisfuncties
Pictogrammen
De pictogrammen die bovenaan het scherm worden weergegeven, geven informatie over de
status van het apparaat. De pictogrammen die in de onderstaande tabel staan, worden het meeste
gebruikt.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Functie voor slim scherm geactiveerd
Gesynchroniseerd met internet
19
Basisfuncties
Pictogram
Betekenis
Aangesloten op computer
Geen SIM- of USIM-kaart
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
S Pen verwijderd
Stille stand ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterijlading
Het aanraakscherm gebruiken
Gebruik alleen vingers of de S Pen om het aanraakscherm te bedienen.
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm worden beschadigd.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• Als het aanraakscherm langere tijd stand-by staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
20
Basisfuncties
Vingerbewegingen
Tikken
Als u een applicatie wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een schermtoetsenbordtoets wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger.
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties weer te geven.
21
Basisfuncties
Slepen
Als u een pictogram, miniatuur of voorbeeld wilt verplaatsen naar een andere locatie, blijft u het
aanraken en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals
om terug te gaan.
22
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Applicaties om een ander scherm weer te
geven. Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst te scrollen zoals contacten.
Samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
23
Basisfuncties
Bedieningsbewegingen
Met eenvoudige bewegingen kunt u het apparaat gemakkelijk bedienen.
Voordat u bewegingen gebruikt, moet u controleren of de bewegingsfunctie is ingeschakeld. Tik
op het startscherm op → Instellingen → Besturingselementen → Bewegingen en sleep de
schakelaar Bewegingen naar rechts.
Overmatig schudden van of harde klappen tegen het apparaat, kunnen ongewenste invoer
veroorzaken. Voer bewegingen correct uit.
Het scherm draaien
Veel applicaties kunnen worden weergegeven in liggende of staande stand. Als u het apparaat
draait, wordt het scherm aangepast aan de nieuwe schermstand.
Als u wilt voorkomen dat het scherm automatisch wordt gedraaid, opent u het meldingenvenster en
schakelt u Schermrotatie in.
• In sommige applicaties kan het scherm niet worden gedraaid.
• Sommige applicaties geven een ander scherm weer afhankelijk van de stand.
24
Basisfuncties
Oppakken
Wanneer u het apparaat oppakt wanneer het enige tijd niet is gebruikt, of wanneer het scherm is
uitgeschakeld, trilt het apparaat als u oproepen hebt gemist of nieuwe berichten hebt ontvangen.
Kantelen
Blijf twee punten op het scherm aanraken en kantel het apparaat naar achteren en naar voren om in
of uit te zoomen.
25
Basisfuncties
Pannen om te browsen
Wanneer er is ingezoomd op een afbeelding, blijft u een punt aanraken op het scherm en schuift u
het apparaat in de gewenste richting om door de afbeelding te bladeren.
Handpalmbeweging
Gebruik Handpalmbeweging om functies te bedienen zonder het scherm aan te raken.
Voordat u deze functie gebruikt, moet u controleren of de functie Handpalmbeweging is
ingeschakeld. Tik op het startscherm op → Instellingen → Besturingselementen →
Handpalmbeweging en sleep de schakelaar Handpalmbeweging naar rechts.
Vegen
Veeg met uw hand over het scherm om een schermafbeelding vast te leggen. De afbeelding
wordt opgeslagen in Galerij → Screenshots. Het is in sommige applicaties niet mogelijk een
schermafbeelding te maken.
26
Basisfuncties
Bedekken
Bedek het scherm met uw handpalm om het afspelen van media te onderbreken.
Slim pauzeren
Gebruik deze functie om video's te onderbreken wanneer u wegkijkt van het scherm.
Tik op het startscherm op
pauzeren aan.
→ Instellingen → Besturingselementen → Slim scherm en vink Slim
Kijk weg van het scherm om een video te pauzeren als u deze weergeeft. Als u het afspelen wilt
hervatten, kijkt u weer naar het scherm.
27
Basisfuncties
Slim scrollen
Gebruik deze functie om omhoog of omlaag te scrollen over het scherm door uw hoofd te buigen of
het apparaat scheef te houden.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Besturingselementen → Slim scherm → Slim
scrollen en sleep de schakelaar Slim scrollen naar rechts. Tik op Slim scrollen en selecteer het
gewenste scroltype.
Wanneer u e-mailberichten of webpagina's bekijkt, wordt het pictogram voor het scroltype (
voor
de richting van uw hoofd), waaraan de herkenningsstatus van bewegingen te zien is, weergegeven.
Wanneer het apparaat de bewegingen van uw hoofd of het apparaat herkent, verandert het
of . Beweeg vervolgens uw hoofd naar beneden of naar boven of kantel het
pictogram in
apparaat naar voren of naar achteren om in die richting te scrollen.
Multi window gebruiken
Gebruik de functie Multi window om meerdere applicaties tegelijk op het scherm weer te geven.
• Alleen de applicaties in het venster van de functie Multi window kunnen ingeschakeld
zijn.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u meerdere vensters wilt gebruiken, tikt u in het startscherm op → Instellingen → Apparaat
→ Multi window en sleept u de schakelaar Multi window naar rechts.
28
Basisfuncties
Multi window gebruiken in een opgedeeld scherm
Gebruik deze functie om applicaties te laten draaien in een opgedeeld scherm.
Applicaties starten in een met Multi window opgedeeld scherm
1 Sleep uw vinger van de rechterrand van het scherm naar het midden van het scherm. Of tik op
en blijf aanraken.
Het vak van de functie Multi window wordt weergegeven aan de rechterkant van het scherm.
Multi window-vak
2 Blijf een applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep het
pictogram naar het scherm.
Laat het applicatiepictogram los wanneer het scherm blauw wordt.
29
Basisfuncties
3 Blijf een ander applicatiepictogram in het vak van de functie Multi window aanraken en sleep
dat pictogram naar een nieuwe locatie.
U kunt dezelfde applicatie tegelijk starten in een opgedeeld scherm. Alleen applicaties met
naast het pictogram ondersteunen deze functie.
Inhoud delen tussen applicaties
U kunt applicaties gemakkelijk inhoud laten delen, zoals E-mail en Internet, door inhoud te
verslepen tussen die applicaties.
Sommige applicaties ondersteunen deze functie mogelijk niet.
1 Start E-mail en Internet in een met Multi window opgedeeld scherm.
Opties voor Multi
Window openen.
2 Tik op de cirkel tussen de applicatievensters en tik vervolgens op
.
Tik op de cirkel tussen de applicatievensters om de volgende opties te gebruiken:
• : hiermee opent u een lijst met onlangs gebruikte applicaties in het geselecteerde
venster.
• : locaties schakelen tussen applicaties met Multi window.
• : items, zoals afbeeldingen, tekst of koppelingen, delen tussen applicatievensters
door die items te verslepen.
• : het venster maximaliseren.
• : de applicatie sluiten.
30
Basisfuncties
3 Blijf een item in het internetvenster aanraken en sleep het item naar een locatie in het
e-mailvenster.
Een combinatie van vensters voor Multi window maken
Gebruik deze functie om de nu in Multi window actieve applicaties op te slaan als combinatie.
1 Start meerdere applicaties in een met Multi window opgedeeld scherm.
2 Open het Multi window-vak en tik op → Nieuw.
3 Geef een titel in en tik op OK.
De nu actieve combinatie van vensters wordt toegevoegd aan het vak Multi window.
Als u applicaties wilt starten op basis van een opgeslagen combinatie, selecteert u de
combinatie in het vak van de functie Multi window.
31
Basisfuncties
De S Pen gebruiken
De bijgeleverde S Pen kan worden gebruikt om eenvoudig items te selecteren of functies uit te
voeren. Bewerkingen die worden uitgevoerd met de S Pen terwijl de knop is ingedrukt, bieden extra
functionaliteit zoals schermafbeeldingen maken.
Trek de S Pen uit de sleuf om deze te gebruiken.
Wanneer u de S Pen uit de sleuf verwijdert, detecteert het apparaat dit en wordt het volgende
uitgevoerd:
• Het aanraakscherm wordt ingeschakeld (als het uit is).
• Actiememo wordt gestart of een Air command (opdracht zonder aanraken) wordt getoond.
• De punt van de S Pen kan worden vervangen. Vervang de punt door een nieuwe als deze
niet meer scherp genoeg is.
• Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter. Raadpleeg
de Samsung-website voor informatie over de S Pen.
• Houd voor de beste resultaten de S Pen zoveel mogelijk in een rechte hoek ten opzichte
van het aanraakscherm en gebruik deze niet onder scherpe hoeken.
32
Basisfuncties
Schermafbeeldingen maken
Houd de S Pen-knop ingedrukt en blijf het scherm aanraken tot u een klik hoort. Een
schermafbeelding wordt opgeslagen in de map Galerij → Screenshots.
Het is mogelijk om te schrijven op een schermafbeelding of deze bij te snijden. De bewerkte
afbeelding wordt opgeslagen in de map Galerij → IMG_edited.
Het is in sommige applicaties niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
Actiememo starten
Houd de S Pen-knop ingedrukt en dubbeltik op het scherm om een actiememo te openen.
. Vervolgens
Maak een notitie (door te schrijven of te tekenen) en selecteer deze door te tikken op
kunt u diverse acties verrichten, zoals contacten toevoegen of een e-mailbericht verzenden. Teken
(terwijl de notitie is geselecteerd) met de S Pen een lijn rond het gebied om acties uit te voeren op
dat geselecteerde gebied.
33
Basisfuncties
Een afbeelding selecteren en vastleggen
Houd de S Pen-knop ingedrukt en teken een gesloten vorm langs de buitenlijnen van de afbeelding
die u wilt vastleggen.
Gebruik zo nodig een van de volgende opties:
• : hiermee herstelt u de oorspronkelijke selectie.
• : hiermee zet u de selectie om in een ronde vorm.
• : hiermee zet u de selectie om in een rechthoekige vorm.
• : hiermee past u de selectie aan.
Selecteer een applicatie die u wilt gebruiken met het geselecteerde gedeelte door een van de
pictogrammen te selecteren die onder aan het scherm worden weergegeven.
Air command
Druk op de S Pen-knop terwijl u de S Pen boven het scherm houdt. Zo geeft u Air command weer:
een opdracht die u zonder aanraken kunt uitvoeren.
Met de functie Air command kunt u direct het volgende doen:
• Actiememo: een memo schrijven en vervolgens selecteren door er een lijn rond te trekken.
Vervolgens kunt u diverse acties verrichten met betrekking tot de memo.
• Plakboek: diverse soorten inhoud verzamelen en opslaan in Plakboek. (p. 113)
• Schrijven op scherm: een schermafbeelding maken en bewerken.
• S Finder: diverse soorten inhoud op uw apparaat zoeken. (p. 111)
• Penvenster: meerdere applicaties starten in bepaalde delen van het scherm.
34
Basisfuncties
Applicaties starten in het geselecteerde gebied
Tik op Penvenster in de opdracht zonder aanraken. Trek een lijn rond een gebied en selecteer een
applicatie. De applicatie wordt gestart in het gebied dat u hebt getekend.
Als u de applicatie wilt minimaliseren, tikt u op
weergegeven als zwevende pictogrammen.
. Geminimaliseerde applicaties worden
Als u de applicatie wilt maximaliseren, tikt u op
.
Als u de applicaties wilt sluiten, tikt u op
.
Beschikbare opties openen
Sommige items hebben een contextmenu waarbij de S Pen-aanwijzer oplicht. Druk op de S Penknop om het menu weer te geven terwijl u de S Pen boven het item houdt.
Air view
Gebruik deze functie om diverse functies uit te voeren terwijl u de S Pen boven het scherm houdt.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Besturingselementen → S Pen → Air view en
sleep de schakelaar Air view naar rechts.
Wijs een item aan met de S Pen om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in een
pop-upvenster weer te geven.
U kunt door vensters of lijsten bladeren door de S Pen-aanwijzer naar een rand (boven/onder/links/
rechts) van het scherm te bewegen.
35
Basisfuncties
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk boven aan het scherm om nieuwe
berichten, agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan te geven. Sleep omlaag vanaf de
statusbalk om het meldingenvenster te openen. Blader door de lijst om meer waarschuwingen weer
te geven. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept u de balk omhoog die onder aan het scherm
wordt weergegeven.
Via het bedieningspaneel kunt u de huidige instellingen van uw apparaat weergeven. Sleep omlaag
vanaf de statusbalk en tik op om de volgende opties te gebruiken:
• Wi-Fi: de Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
• Locatie: de GPS-functie in- of uitschakelen.
• Melodie: de stille stand in- of uitschakelen. U kunt uw apparaat instellen op trillen of dempen in
de stille stand.
• Schermrotatie: toestaan of voorkomen dat het scherm draait wanneer u het apparaat draait.
• Bluetooth: de Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
• Leesstand: de leesstand in- of uitschakelen. In de leesstand helpt het apparaat uw ogen te
beschermen wanneer u 's nachts leest. Als u wilt selecteren voor welke applicaties deze functie
wordt gebruikt, tikt u op Instellingen → Apparaat → Display → Leesstand.
• Mobiele gegevens: de gegevensverbinding in- of uitschakelen.
• Spaarstand: de energiespaarstand in- of uitschakelen.
• Multi window: instellen dat het apparaat meerdere vensters gebruikt.
• Wi-Fihotspot: de Wi-Fi-tetheringfunctie in- of uitschakelen.
• Screen Mirroring: de functie voor Screen Mirroring in- of uitschakelen.
• Synch.: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of uitschakelen.
• Slim sluimeren: de functie voor slim sluimeren in- of uitschakelen.
• Slim pauzeren: de functie voor slim pauzeren in- of uitschakelen.
• Slim schuiven: de functie Slim scrollen in- of uitschakelen.
• Blokkeerstand: de blokkeerstand in- of uitschakelen. In de blokkeerstand blokkeert het
apparaat meldingen. Als u wilt selecteren welke meldingen moeten worden geblokkeerd, tikt u
op Instellingen → Apparaat → Blokkeerstand.
36
Basisfuncties
• Vliegtuigstand: de vliegtuigstand in- of uitschakelen.
• Air view: de functie Air view (weergave zonder aanraken) in- of uitschakelen.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Als u de opties in het bedieningspaneel opnieuw wilt indelen, opent u het bedieningspaneel, tikt u
op → , blijft u een item aanraken en sleept u dit naar een andere locatie.
Startscherm
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
pictogrammen, widgets, sneltoetsen voor applicaties en meer weergegeven.
Het startscherm kan uit meerdere vensters bestaan. Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u
naar links of rechts.
Items verplaatsen
Een applicatiepictogram toevoegen
Tik op het startscherm op
het voorbeeldvenster.
, tik op een applicatieprogramma en blijf dit aanraken. Sleep het naar
Een item toevoegen
U kunt het startscherm aanpassen door widgets, mappen of vensters toe te voegen.
Blijf een leeg gedeelte op het startscherm aanraken, en selecteer een van de volgende categorieën:
• Apps en widgets: widgets of applicaties toevoegen aan het startscherm.
• Map: een nieuwe map maken.
• Pagina: een nieuw venster toevoegen aan het startscherm.
Een item verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt
verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Een item verwijderen
Tik op een item en blijf het aanraken. Sleep het item naar de prullenbak die bovenaan het
startscherm wordt weergegeven. Wanneer de prullenbak rood kleurt, laat u het item los.
37
Basisfuncties
Vensters verplaatsen
Een nieuw venster toevoegen
Tik op
→ Pagina bewerken →
.
Een venster verplaatsen
→ Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het venster
Tik op
naar een nieuwe locatie.
Een venster verwijderen
→ Pagina bewerken, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken. Sleep het naar de
Tik op
prullenbak boven aan het scherm.
Achtergrond instellen
U kunt een afbeelding of foto die is opgeslagen op het apparaat, instellen als achtergrond voor het
startscherm.
Tik op het startscherm op
volgende opties:
→ Achtergrond instellen → Startscherm en selecteer een van de
• Achtergronden: achtergrondafbeeldingen weergeven.
• Foto's: afbeeldingen weergeven in Foto's.
• Galerij: foto's weergeven die zijn gemaakt met de camera van het apparaat of afbeeldingen
weergeven die zijn gedownload van internet.
• Live achtergronden: geanimeerde afbeeldingen weergeven.
Selecteer een afbeelding, pas desgewenst het formaat van het kader aan en stel de afbeelding
vervolgens in als achtergrond.
Widgets gebruiken
Widgets zijn kleine applicaties op het startscherm die handige functies en informatie verschaffen. Als
u deze widgets wilt gebruiken, kunt u ze van het widgetvenster toevoegen aan het startscherm.
• Voor sommige widgets wordt verbinding met webservices gemaakt. Als u een
webwidget gebruikt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht.
• Welke widgets beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
38
Basisfuncties
Widgets toevoegen aan het startscherm
Tik op het startscherm op → Widgets. Schuif naar links of rechts in het widgetvenster, tik op
een widget en blijf deze aanraken om de widget toe te voegen aan het startscherm. U kunt de
widget plaatsen waar u maar wilt, u kunt desgewenst het formaat ervan aanpassen door het kader
te verslepen en vervolgens kunt u de locatie van de widget opslaan door ergens op het scherm te
tikken.
Scherm Applicaties
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen weergegeven voor alle applicaties, waaronder
nieuwe applicaties die zijn geïnstalleerd.
Tik op het startscherm op
om het scherm Applicaties te openen.
Als u andere vensters wilt weergeven, scrolt u naar links of rechts.
Applicaties verplaatsen
→ Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar een
Tik op
nieuwe locatie. Als u het naar een ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het
scherm.
Indelen met mappen
Plaats verwante applicaties samen in een map voor gebruiksgemak.
→ Bewerken, tik op een applicatie en blijf deze aanraken. Sleep de applicatie naar Map
Tik op
maken. Geef een mapnaam in en tik op OK. Plaats applicaties in de nieuwe map door ze te slepen.
Tik vervolgens op Opslaan om de indeling op te slaan.
Vensters verplaatsen
Knijp uw vingers samen op het scherm, tik op een venstervoorbeeld en blijf dit aanraken en sleep
het naar een nieuwe locatie.
Applicaties installeren
Gebruik winkels voor applicaties zoals Samsung Apps om applicaties te downloaden en installeren.
39
Basisfuncties
Applicaties verwijderen
Tik op
→ Apps verwijderen/uitschakelen en selecteer de applicatie die u wilt verwijderen.
Standaardapplicaties die bij het apparaat worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.
Applicaties uitschakelen
Tik op
→ Apps verwijderen/uitschakelen en selecteer de applicatie die u wilt uitschakelen.
Als u applicaties wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op
tonen, waarna u de applicaties selecteert en op Gereed tikt.
→ Uitgeschakelde apps
• Gedownloade applicaties en sommige standaardapplicaties die bij het apparaat worden
geleverd, kunnen niet worden uitgeschakeld.
• Wanneer u deze functie gebruikt, verdwijnen de uitgeschakelde applicaties uit het
scherm Applicaties, maar zijn ze nog wel opgeslagen op het apparaat.
Applicaties gebruiken
Dit apparaat kan veel verschillende applicaties uitvoeren, variërend van media- tot
internetapplicaties.
Een applicatie openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Applicaties een applicatiepictogram om de applicatie te
openen.
Sommige applicaties zijn gegroepeerd in mappen. Tik op een map en tik vervolgens op een
applicatie om die op te openen.
Openen vanuit recent geopende applicaties
Houd de starttoets ingedrukt om de lijst met onlangs gebruikte applicaties te openen.
Selecteer een applicatiepictogram om de applicatie te openen.
40
Basisfuncties
Een applicatie sluiten
Sluit applicaties die niet worden gebruikt om stroom te besparen en apparaatprestaties te
behouden.
Blijf de starttoets ingedrukt houden, tik op Taakbeheer en tik op Stop naast een applicatie om deze
te sluiten. Als u alle actieve applicaties wilt sluiten, tikt u op Alles stoppen. U kunt ook de starttoets
ingedrukt houden en op Alles sluiten tikken.
Help
Helpinformatie weergeven voor meer informatie over het gebruik van het apparaat en applicaties of
voor het configureren van belangrijke instellingen.
Tik op Help op het scherm Applicaties. Selecteer een categorie om tips weer te geven.
Als u categorieën wilt sorteren op alfabetische volgorde, tikt u op
Als u wilt zoeken naar zoekwoorden, tikt u op
.
.
Tekst ingeven
Gebruik het Samsung-toetsenbord of de functie voor spraakinvoer om tekst in te geven.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op een tekstveld, open het meldingenvenster, tik op Invoermethode selecteren en selecteer het
toetsenbordtype dat u wilt gebruiken.
Het toetsenbordtype
wijzigen.
Het voorgaande teken
verwijderen.
Naar de volgende regel gaan.
Hoofdletters ingeven.
Leestekens invoegen.
Hoofdletters ingeven.
Een spatie ingeven.
Een item van het klembord
toevoegen.
41
Basisfuncties
Hoofdletters ingeven
Tik op
voordat u een teken ingeeft. Als u alles in hoofdletters wilt ingeven, tikt u twee keer hierop.
Het toetsenbordtype wijzigen
Tik op
om het toetsenbord te wijzigen.
Blijf op het zwevende toetsenbord
locatie.
aanraken en zet het zwevende toetsenbord op een andere
Toetsenbordtaal wijzigen
Voeg talen toe aan het toetsenbord en schuif de spatietoets naar links of rechts om de
talentoetsenborden te wijzigen.
Handschrift
Blijf
aanraken, tik op
en schrijf een woord met uw vinger of de S Pen. Voorgestelde woorden
worden weergegeven wanneer tekens worden ingegeven. Selecteer een voorgesteld woord.
Gebruik handschriftgebaren om acties uit te voeren zoals tekens verwijderen en spaties invoegen.
aanraken en tikt u op → Help.
Als u de gebaarbegeleiding wilt weergeven, blijft u
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
42
Basisfuncties
Rechtstreekse peninvoer
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Besturingselementen → S Pen → Rechtstreekse
peninvoer en sleep de schakelaar Rechtstreekse peninvoer naar rechts.
Wanneer u de S Pen boven een tekstveld houdt, wordt het pictogram weergegeven in de
linkerbovenhoek van het tekstveld. Tik op om te schrijven met de S Pen. Voor eenvoudige
correcties, het wijzigen van de invoertaal of het ingeven van een spatie tussen tekens tikt u op de
verschillende correctiefuncties die worden weergegeven in het handschriftvak.
Met deze functie ingeschakeld kunt u het volgende doen:
• Een handgeschreven bericht verzenden;
• Bellen door de naam van een contact of een telefoonnummer te schrijven op het toetsenbord;
• Een alarm instellen door gewoon de cijfers te schrijven.
• Op internet surfen door een webadres te schrijven.
Tekst via spraak ingeven
Activeer de functie voor spraakinvoer en spreek in de microfoon. Het apparaat geeft weer wat u hebt
gezegd.
Als het apparaat uw woorden niet herkent, tikt u op de onderstreepte tekst en selecteert u een
alternatief woord of zin in de keuzelijst.
Als u de taal wilt wijzigen of talen wilt toevoegen voor spraakherkenning, tikt u op de huidige taal.
Kopiëren en plakken
Raak de gewenste tekst aan, sleep of om meer of minder tekst te selecteren en tik op Kopiëren
om te kopiëren of Knippen om te knippen. De geselecteerde tekst wordt naar het klembord
gekopieerd.
Als u de tekst in een tekstinvoerveld wilt plakken, blijft u het punt aanraken waar de tekst moet
worden ingevoerd en tikt u op Plakken.
43
Basisfuncties
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
Sluit het apparaat aan op een Wi-Fi-netwerk om internet te gebruiken of mediabestanden te delen
met andere apparaten. (p. 119)
Wi-Fi in- en uitschakelen
Open het meldingenvenster en tik op Wi-Fi om het in of uit te schakelen.
• Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld voor gebruik
in alle Europese landen. WLAN kan in de EU zonder beperkingen binnenshuis worden
gebruikt, maar niet buitenshuis.
• Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Wi-Fi en sleep de schakelaar WiFi naar rechts.
Selecteer een netwerk in de lijst met gedetecteerde Wi-Fi-netwerken, geef een wachtwoord in als dit
nodig is en tik op Verbinden. Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven
met een slotpictogram. Nadat het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt
het apparaat automatisch verbinding met dit netwerk wanneer het beschikbaar is.
Wi-Fi-netwerken toevoegen
Als het gewenste netwerk niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken, tikt u op Wi-Finetwerk toevoegen onderaan de lijst met netwerken. Geef de netwerknaam in bij Netwerk-SSID,
selecteer het beveiligingstype, geef het wachtwoord in als het geen open netwerk is en tik op
Verbinden.
Wi-Fi CERTIFIED Passpoint inschakelen
Met Passpoint zoekt het apparaat automatisch naar de beschikbare Wi-Fi-netwerken om vervolgens
verbinding te maken met een ervan. Als u naar een ander gebied gaat, wordt verbinding gemaakt
met een ander beschikbaar Wi-Fi-netwerk zonder dat u een wachtwoord nodig hebt.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Wi-Fi →
schakel Passpoint in.
44
→ Geavanceerd en
Basisfuncties
Wi-Fi-netwerken verwijderen
Eerder gebruikte netwerken, inclusief het huidige netwerk, kunnen worden verwijderd zodat het
apparaat niet automatisch verbinding maakt met het netwerk. Selecteer het netwerk in de lijst met
netwerken en tik op Vergeten.
Accounts instellen
Voor Google-applicaties, zoals Play Store, is een Google-account vereist en voor Samsung Apps is
een Samsung-account vereist. Maak een Google- en een Samsung-account om het meeste uit uw
apparaat te halen.
Accounts toevoegen
Volg de instructies die worden weergegeven wanneer u een Google-applicatie opent zonder u aan
te melden om een Google-account te maken.
Als u zich wilt aanmelden met een Google-account of een Google-account wilt maken, tikt u op het
scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Accounts → Account toevoegen → Google.
Tik hierna op Nieuw om u te registreren of tik op Bestaand en volg de instructies op het scherm om
het account in te stellen. Er kunnen meerdere Google-accounts worden gebruikt op het apparaat.
U moet ook een Samsung-account instellen.
Account verwijderen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen, selecteer een accountnaam onder
Accounts, selecteer het account dat u wilt verwijderen en tik op Wis account.
Gebruikersprofielen instellen
Door gebruikersprofielen in te stellen en bij het ontgrendelen van het apparaat een van die
profielen te selecteren kunt u werken met gepersonaliseerde instellingen. Met verschillende
gebruikersprofielen wordt het voor meerdere gebruikers gemakkelijk om het apparaat te delen
zonder iets te hoeven veranderen aan de instellingen van de andere gebruikers, zoals het
e-mailaccount of de achtergrond.
Tik op het startscherm op → Instellingen → Algemeen → Gebruikers → en volg de
instructies op het scherm om een nieuw gebruikersprofiel in te stellen. Als u het apparaat wilt
gebruiken op basis van een gebruikersprofiel, selecteert u het profiel in de rechterbovenhoek van
het vergrendelde scherm.
45
Basisfuncties
Bestanden overbrengen
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verbinden met Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die media-inhoud en persoonlijke gegevens beheert op Samsungapparaten. Download de nieuwste versie van Samsung Kies van de Samsung-website.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
Samsung Kies wordt automatisch gestart op de computer. Als Samsung Kies niet automatisch
wordt gestart, dubbelklikt u op het pictogram Samsung Kies op uw computer.
2 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
Raadpleeg de Help bij Samsung Kies voor meer informatie.
Verbinding maken met Windows Media Player
Controleer of Windows Media Player op de computer is geïnstalleerd.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open Windows Media Player en synchroniseer muziekbestanden.
Aansluiten als een media-apparaat
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op Aangesloten als media-apparaat → Media-apparaat
(MTP).
Tik op Camera (PTP) als uw computer Media Transfer Protocol (MTP) niet ondersteunt of als het
juiste stuurprogramma niet is geïnstalleerd.
3 Bestanden overdragen tussen uw apparaat en de computer.
46
Basisfuncties
Het apparaat beveiligen
Met de beveiligingsfuncties kunt u voorkomen dat anderen persoonlijke gegevens en informatie
gebruiken of openen die zijn opgeslagen op het apparaat. Een ontgrendelingscode is vereist
wanneer u het apparaat ontgrendelt.
Een handtekening instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Handtekening.
Zet uw handtekening met de S Pen. Doe dit nog twee keer ter controle. Stel een PIN-code of patroon
in om het scherm te ontgrendelen wanneer u de handtekening bent vergeten.
Als u uw handtekening zet om het apparaat te ontgrendelen, zorg er dan voor dat u dit op
dezelfde manier (zoals de schrijfhoek) doet als bij de registratie van de handtekening.
Een patroon instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Patroon.
Teken een patroon door minstens vier stippen te verbinden, en teken het patroon opnieuw om het
te bevestigen. Stel een PIN-code in om het scherm te ontgrendelen wanneer u het patroon bent
vergeten.
47
Basisfuncties
Een PIN-code instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Geef PIN-code in.
Geef minstens vier cijfers in en geef de PIN-code nogmaals in om deze te bevestigen.
Een wachtwoord instellen
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat → Vergrendelscherm →
Schermvergrendeling → Wachtwoord.
Geef minstens vier tekens waaronder cijfers en pictogrammen in en geef het wachtwoord nogmaals
in om het te bevestigen.
Het apparaat ontgrendelen
Schakel het scherm in door op de aan/uit-toets of de starttoets te drukken en geef de
ontgrendelingscode in.
Als u uw ontgrendelingscode vergeet, moet u uw apparaat naar een Samsung Servicecenter
brengen om het te laten resetten.
48
Basisfuncties
Het apparaat upgraden
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Upgraden met Samsung Kies
Start Samsung Kies en sluit het apparaat aan op de computer. Samsung Kies herkent het apparaat
automatisch en geeft beschikbare updates weer in een dialoogvenster. Klik op de toets Upgraden
in het dialoogvenster om het upgraden te starten. Raadpleeg de Help van Samsung Kies voor meer
informatie over upgraden.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren.
Upgraden via over-the-air
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Toestel-info → Software-update →
Nu bijwerken.
49
Communiceren
Telefoon
Gebruik deze applicatie om zelf iemand te bellen of een oproep aan te nemen.
Tik op Telefoon op het scherm Applicaties.
Zelf bellen
Bellen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Toetsenbord: geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
• Logbestanden: een oproep plaatsen vanuit de geschiedenis van inkomende en uitgaande
oproepen en berichten.
• Favorieten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met favoriete contacten.
• Contacten: een oproep plaatsen vanuit de lijst met contacten.
Snelkiesnummers
Voor snelkiesnummers blijft u het bijbehorende cijfer aanraken.
Nummervoorspelling
Als u cijfers ingeeft op het toetsenbord, worden automatisch voorspellingen van telefoonnummers
weergegeven. Selecteer een van deze om het nummer te bellen.
50
Communiceren
Contacten zoeken
Geef een naam, telefoonnummer of e-mailadres in om een contact te zoeken in de lijst met
contacten. Wanneer u tekens ingeeft, worden voorspelde contacten weergegeven. Selecteer een
contact om te bellen.
Een internationale oproep plaatsen
Blijf 0 vasthouden totdat het +-teken wordt weergegeven. Geef het landnummer, netnummer en
telefoonnummer op en tik op .
Tijdens een oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• In wacht: een oproep in de wacht zetten. Tik op Uit wacht om de in de wacht geplaatste oproep
voort te zetten.
• Nieuwe oproep: een tweede oproep kiezen.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Oproep beëindigen: einde van de huidige oproep.
• Contacten: de lijst met contacten openen.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Wisselen: schakelen tussen twee oproepen.
• Samenvoegen: een vergadergesprek maken wanneer u verbinding hebt met twee bellers.
Herhaal dit als u meer bellers wilt toevoegen. Deze functie is alleen beschikbaar als de service
voor oproepen met meerdere personen ingeschakeld is.
• → Actiememo: actiememo starten.
• → Bericht: een bericht verzenden.
• → Doorverbinden: de eerste beller doorverbinden met de tweede beller. Op deze manier
neemt u niet langer deel aan het gesprek.
• → Vergaderoproep beheren: een privégesprek houden met één beller tijdens een
vergaderoproep of de verbinding met een van de bellers verbreken.
51
Communiceren
Contacten toevoegen
Als u een telefoonnummer wilt toevoegen aan de lijst met contacten met het toetsenbord, geeft u
.
het nummer in en tikt u op
Oproepenlijsten bekijken
Tik op Logbestanden om de geschiedenis van inkomende en uitgaande oproepen weer te geven.
Als u een oproepenlijst wilt filteren, tikt u op
→ Weergeven en selecteert u een optie.
FDN-nummers
U kunt in het apparaat instellen dat uitgaande oproepen zijn beperkt tot bepaalde telefoonnummers
of telefoonnummers die met een bepaald nummer beginnen. Deze nummers zijn opgeslagen op de
SIM- of USIM-kaart.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → FDN-nummers
Tik op
→ FDN inschakelen en geef de PIN2-code in die is geleverd met de SIM- of USIM-kaart. Tik op FDNlijst en voeg nummers toe.
Oproepen blokkeren
U kunt in het apparaat instellen dat bepaalde oproepen niet mogelijk zijn. Internationaal bellen kan
bijvoorbeeld worden uitgeschakeld.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen
Tik op
blokkeren, selecteer een oproeptype, selecteer een optie voor oproepen blokkeren en geef een
wachtwoord in.
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als de functie voor wisselgesprekken ingeschakeld is, kan een andere oproep worden uitgevoerd.
Wanneer de tweede oproep wordt beantwoord, wordt de eerste oproep in de wacht geplaatst.
52
Communiceren
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
→ Oproep-instellingen
bericht weigeren omhoog. Als u het weigerbericht wilt maken, tikt u op
→ Oproep-instellingen → Berichten voor geweigerde oproepen instellen.
Automatisch oproepen weigeren van ongewenste nummers
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Oproep weigeren → Automatisch
Tik op
weigeren → Nrs voor autom. weigeren en vervolgens op Lijst voor automatisch weigeren. Tik op
, geef een nummer in, wijs een categorie toe en tik op Opslaan.
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt weergegeven op de statusbalk. Open het meldingenvenster
om een lijst met gemiste oproepen weer te geven.
Wisselgesprek
Wisselgesprek is een service die wordt geleverd door de serviceprovider. Een gebruiker kan deze
service gebruiken om de huidige oproep in de wacht te plaatsen en over te schakelen naar een
inkomende oproep. Deze service is niet beschikbaar voor video-oproepen.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen →
Als u deze service wilt gebruiken, tikt u op
Extra instellingen en vervolgens schakelt u Wisselgesprek in.
Oproepen doorschakelen
Het apparaat kan worden ingesteld zodat inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een
opgegeven nummer.
→ Oproep-instellingen → Oproep-instellingen → Extra instellingen → Oproepen
Tik op
doorschakelen en selecteer een oproeptype en voorwaarde. Geef een nummer in en tik op
Aanzetten.
53
Communiceren
Video-oproepen
Een video-oproep plaatsen
Geef het nummer in of selecteer een contact in de lijst met contacten en tik op
oproep te plaatsen.
om een video-
Tijdens een video-oproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Verbergen: uw afbeelding verbergen voor de andere beller.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Headset: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is aangesloten op het apparaat.
• Wissel van camera: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de
achterzijde.
• Toetsenbord: het toetsenbord openen.
• Oproep beëindigen: einde van de huidige oproep.
• → Uitgaand beeld: een afbeelding instellen die aan de andere partij wordt getoond.
• → Emoties met animatie: emoticons gebruiken in uw afbeelding.
• → Themaweergave: decoratieve pictogrammen gebruiken in uw afbeelding.
• → Cartoonweergave aan: de weergavestand wijzigen in de cartoonweergave.
• → Dubbele camera inschakelen: gebruik de camera aan de voorzijde en de camera aan de
achterzijde zodat de andere persoon u en uw omgeving kan zien.
Video-oproepen met dubbele-camerastand zijn beschikbaar tot 3 minuten. Na 3 minuten
schakelt het apparaat de camera aan de achterzijde uit voor optimale prestaties.
Blijf de afbeelding van de andere beller aanraken om de volgende opties te gebruiken:
• Afbeelding vastleggen: de afbeelding van de andere beller vastleggen.
• Video opnemen: een video maken van de afbeeldingen van de andere beller.
In veel landen is het illegaal om zonder toestemming van de andere partij een gesprek op te
nemen.
54
Communiceren
Contacten
Gebruik deze applicatie om contacten te beheren, waaronder telefoonnummers, e-mailadressen,
enzovoort.
Tik op Contacten op het scherm Applicaties.
Contacten beheren
Tik op Contacten.
Een contact toevoegen
Tik op
en geef de contactgegevens in.
• : een afbeelding toevoegen.
• /
: een contactveld toevoegen of verwijderen.
Een contact bewerken
Selecteer een contact dat u wilt bewerken en tik op
.
Een contact verwijderen
Tik op
→ Contacten verwijderen.
Een snelkiesnummer instellen
→ Instelling snelkiesnummer, selecteer een snelkiesnummer en selecteer een contact
Tik op
dat u wilt toevoegen. Als u een snelkiesnummer wilt verwijderen, blijft u het aanraken en tikt u op
Verwijderen.
55
Communiceren
Zoeken naar contacten
Tik op Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Gebruik de index aan de linkerkant van de lijst met contacten om snel te scrollen door uw
vingers erover te slepen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
: een spraak- of video-oproep uitvoeren.
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
Contacten weergeven
Tik op Contacten.
Standaard laat het apparaat alle opgeslagen contacten zien.
Tik op
→ Weer te geven contacten en selecteer een locatie waar contacten zijn opgeslagen.
Contacten verplaatsen
Tik op Contacten.
Contacten verplaatsen naar Google
Tik op
→ Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Google.
Contacten die zijn verplaatst naar Google Contacts worden met
weergegeven.
in de lijst met contacten
Contacten verplaatsen naar Samsung
Tik op
→ Accounts samenvoegen → Samenvoegen met Samsung-account.
Contacten die zijn verplaatst naar Samsung Contacts worden met
weergegeven.
56
in de lijst met contacten
Communiceren
Contacten importeren en exporteren
Tik op Contacten.
Contacten importeren
Tik op
→ Importeren/exporteren en selecteer een importoptie.
Contacten exporteren
Tik op
→ Importeren/exporteren en selecteer een exportoptie.
Contacten delen
→ Naamkaartje delen via → Meerdere contacten, selecteer contacten, tik op Gereed en
Tik op
selecteer een methode voor delen.
Favoriete contacten
Tik op Favorieten.
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Toevoegen aan favorieten: contacten toevoegen aan favorieten.
• Verwijderen uit favorieten: contacten verwijderen uit favorieten.
• Rasterweergave / Lijstweergave: contacten in een raster- of lijstindeling weergeven.
• Help: informatie weergeven over het gebruik van contacten.
Contactgroepen
Tik op Groepen.
Contacten toevoegen aan een groep
Selecteer een groep en tik op
. Selecteer contacten die u wilt toevoegen en tik op Gereed.
57
Communiceren
Groepen beheren
Tik op
en voer een van de volgende acties uit:
• Zoeken: contacten zoeken.
• Bewerken: de instellingen van de groep wijzigen.
• Nieuw: een nieuwe groep maken.
• Lid wissen: leden uit de groep verwijderen.
• Bericht zenden: een bericht verzenden naar de leden van een groep.
• E-mail verzenden: een e-mail verzenden naar de leden van een groep.
• Volgorde wijzigen: blijf aanraken naast de groepsnaam, sleept het omhoog of omlaag naar
een andere positie en tik op Gereed.
• Help: informatie weergeven over het gebruik van contacten.
Groepen verwijderen
Tik op , selecteer door gebruikers toegevoegde groepen en tik op Wissen. Standaardgroepen
kunnen niet worden verwijderd.
Een bericht of e-mail naar de leden van een groep verzenden
Selecteer een groep, tik op
Gereed.
→ Bericht zenden of E-mail verzenden, selecteer leden en tik op
Visitekaartje
Tik op Contacten.
Een visitekaartje maken en naar andere verzenden.
Tik op Profiel instellen, geef gegevens in zoals telefoonnummer, e-mailadres en adres en tik op
Opslaan. Als gebruikersgegevens zijn opgeslagen tijdens het instellen van het apparaat, selecteert u
het visitekaartje in IK en tikt u op om te bewerken.
Tik op
delen.
→ Naamkaartje delen via → Geselecteerd contact en selecteer een methode voor
58
Communiceren
Berichten
Gebruik deze applicatie om tekstberichten (SMS) of multimediaberichten (MMS) te verzenden.
Tik op Berichten op het scherm Applicaties.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van
berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied bevindt. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Berichten verzenden
Tik op
, voeg ontvangers toe, geef een bericht in en tik op
.
Gebruik de volgende methoden om ontvangers toe te voegen:
• Geef een telefoonnummer in.
• Tik op
, selecteer contacten en tik op Gereed.
• Houd de S Pen boven en druk vervolgens op de S Pen-knop. De lijst met onlangs gebruikte
contacten wordt weergegeven.
Gebruik de volgende methoden om een multimediabericht te maken:
• Tik op
• Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, opmerkingen, gebeurtenissen en meer toe.
→ Onderwerp toevoegen om een onderwerp in te geven.
• Houd de S Pen boven en druk vervolgens op de S Pen-knop. De onlangs toegevoegde
afbeeldingen worden weergegeven.
Handgeschreven berichten verzenden
Wanneer u de S Pen boven een tekstveld houdt, wordt het pictogram weergegeven in de
linkerbovenhoek van het tekstveld. Tik op en tik vervolgens op om een handgeschreven
bericht in te geven met de S Pen.
59
Communiceren
Geplande berichten verzenden
→ Planning. Stel een tijd en datum in en tik op OK.
Tik tijdens het opstellen van een bericht op
Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd
en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de
gegevens niet bijwerkt.
Inkomende berichten weergeven
Inkomende berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Selecteer een contact om het bericht van de persoon weer te geven.
Luisteren naar een spraakbericht
Blijf 1 aanraken op het toetsenbord en volg de instructies van uw serviceprovider.
60
Communiceren
E-mail
Gebruik deze applicatie om e-mailberichten te verzenden of weer te geven.
Tik op E-mail op het scherm Applicaties.
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
Geef uw e-mailadres en wachtwoord in. Tik op voor een persoonlijk e-mailaccount, zoals Google
Mail, of tik op Handm. instell. voor een zakelijk e-mailaccount. Volg hierna de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→ Instellingen → Account toevoegen.
Berichten verzenden
Tik op het e-mailaccount dat u wilt gebruiken en tik op
ontvangers, het onderwerp en het bericht in en tik op
Tik op
boven aan het scherm. Geef de
.
om een ontvanger toe te voegen uit de lijst met contacten.
Tik op +Me om uzelf toe te voegen als ontvanger.
Tik op
en voeg afbeeldingen, video's, contacten, notities, gebeurtenissen en meer toe.
om afbeeldingen, gebeurtenissen, contacten, informatielocatie en meer in te voegen
Tik op →
in het bericht.
Geplande berichten verzenden
→ Planning verzenden, stel een tijd en datum in en
Tik tijdens het opstellen van een bericht op
tik op Gereed. Het apparaat verzendt het bericht op de ingestelde tijd en datum.
• Als het apparaat is uitgeschakeld op het geplande tijdstip, geen verbinding heeft met
internet of het netwerk niet stabiel is, wordt het bericht niet verzonden.
• Deze functie is gebaseerd op de tijd en datum die zijn ingesteld op het apparaat. De tijd
en datum zijn mogelijk onjuist als u naar andere tijdzones reist en als het netwerk de
gegevens niet bijwerkt.
61
Communiceren
Berichten lezen
Selecteer een e-mailaccount dat u wilt gebruiken waarna nieuwe berichten worden opgehaald. Als u
handmatig berichten wilt ophalen, tikt u op .
Tik op een bericht om het te lezen.
Het bericht doorsturen.
Het bericht verwijderen.
Dit e-mailadres toevoegen
aan de lijst met contacten.
Het bericht markeren als
herinnering.
Het bericht beantwoorden.
Bijlagen openen.
Een bericht samenstellen.
Tik op het tabblad Bijlagen om bijlagen te openen en tik vervolgens op Opslaan om het op te slaan.
Google Mail
Gebruik deze applicatie om de Google Mail-service snel en rechtstreeks te openen.
Tik op Google Mail op het scherm Applicaties.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie kan een andere naam hebben, afhankelijk van de regio of
serviceprovider.
62
Communiceren
Berichten verzenden
Tik in een postvak op
, geef ontvangers, een onderwerp en een bericht in en tik op VERZENDEN.
Tik op + CC/BCC om meer ontvangers toe te voegen.
Tik op om afbeeldingen toe te voegen.
Tik op
→ Concept opslaan om het bericht op te slaan voor levering op een later tijdstip.
Tik op
→ Bestand bijvoegen om afbeeldingen, video's, muziek en meer toe te voegen.
Tik op
→ Weggooien om opnieuw te beginnen.
Tik op
→ Instellingen om de Google Mail-instellingen te wijzigen.
Tik op → Feedback verzenden om uw mening door te geven voor de ontwikkeling van
applicaties.
Tik op
→ Help om de Help van Google Mail te openen.
Berichten lezen
Bericht zoeken.
Het bericht bewaren voor
langdurige opslag.
Een bericht samenstellen.
Het bericht verwijderen.
Alle ontvangers
beantwoorden of het bericht
afdrukken.
Voorbeeld weergeven van
bijlage.
Het bericht doorsturen naar
anderen.
Het bericht beantwoorden.
Het bericht markeren als
herinnering.
Labels
Google Mail gebruikt geen mappen, maar gebruikt in plaats daarvan labels. Wanneer Google Mail
wordt geopend, worden berichten weergegeven met het label Postvak IN.
Als u een label wilt toevoegen aan een bericht, selecteert u het bericht, tikt u op
wijzigen en selecteert u het label dat u wilt toewijzen.
63
→ Labels
Communiceren
Hangouts
Gebruik deze applicatie om te chatten met anderen.
Tik op Hangouts op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u wilt chatten, selecteert u een vriend in de vriendenlijst of geeft u gegevens in om een vriend te
zoeken en te selecteren.
ChatON
Gebruik deze applicatie om te chatten met andere apparaten. Als u deze applicatie wilt gebruiken,
moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
Tik op ChatON op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Maak een lijst met vrienden door telefoonnummers of e-mailadressen in te geven van Samsungaccounts, of door vrienden te selecteren in de lijst met suggesties.
Selecteer een vriend om te chatten.
Google+
Gebruik deze applicatie om in contact te blijven met mensen via Google's sociale netwerkservice.
Tik op Google+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Tik op Alles om de categorie te wijzigen en scrol omhoog of omlaag om berichten uit uw kringen
weer te geven.
64
Communiceren
Foto's
Gebruik deze applicatie om afbeeldingen of video's weer te geven en te delen via Google's sociale
netwerkservices.
Tik op Foto's op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer één van de volgende categorieën:
• ALLE: alle beelden en video's weergeven die zijn gemaakt of gedownload naar het apparaat.
• HOOGTEPUNTEN: beelden en video's weergeven op datum of album. Tik op om alle beelden
of video's in de groep weer te geven.
Selecteer vervolgens een beeld of een video.
Gebruik één van de volgende pictogrammen tijdens de weergave:
• : het beeld wijzigen.
• : het beeld of de video delen met anderen.
• : de afbeelding of video verwijderen.
Twitter
Gebruik deze applicatie als u de sociale netwerksite Twitter wilt gebruiken en in contact wilt blijven
met mensen.
Tik op Twitter op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
65
Internet en netwerk
Internet
Gebruik deze applicatie om op internet te surfen.
Tik op Internet op het scherm Applicaties.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld, geef het webadres in en tik op Ga.
voor meer opties wanneer een webpagina wordt weergegeven.
Tik op
Als u de zoekmachine wilt wijzigen, tikt u op het adresveld en tikt u op het pictogram van de
zoekmachine naast het webadres.
Een nieuwe pagina openen
Tik op
.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de
titel om deze te selecteren.
Met spraak zoeken op internet
Tik op het adresveld, tik op → , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde
zoekwoorden die worden weergegeven.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
.
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
en selecteert u een pagina.
Geschiedenis
Tik op → Geschiedenis om een webpagina te openen vanuit de lijst met onlangs bezochte
webpagina's. Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op .
66
Internet en netwerk
Opgeslagen pagina's
Als u opgeslagen webpagina's wilt weergeven, tikt u op
→ Opgesl. pag.
Koppelingen
Blijf een koppeling op de webpagina aanraken om deze op een nieuwe pagina te openen, op te
slaan of te kopiëren.
Als u opgeslagen koppelingen wilt weergeven, kiest u Downloads. (p. 116)
Webpagina's delen
Als u het adres van een webpagina wilt delen met anderen, tikt u op
→ Delen via.
Als u een deel van een webpagina wilt delen, blijft u de gewenste tekst aanraken en tikt u op Delen
via.
Chrome
Gebruik deze applicatie om te zoeken naar informatie en om webpagina's weer te geven.
Tik op Chrome op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Webpagina's weergeven
Tik op het adresveld en geef het webadres of de zoekcriteria in.
Een nieuwe pagina openen
Tik op
→ Nieuw tabblad.
Als u naar een andere webpagina wilt gaan, scrolt u naar links of rechts in het titelveld en tikt u op de
titel om deze te selecteren.
Favorieten
Als u de huidige webpagina als favoriet wilt toevoegen, tikt u op
en webadres, en tikt u vervolgens op Opslaan.
, voert u de details in, zoals naam
Als u een webpagina wilt openen die is ingesteld als favoriet, tikt u op
selecteert u een pagina.
67
→ Bladwijzers, en
Internet en netwerk
Met spraak zoeken op internet
Tik op , spreek een zoekwoord uit en selecteer een van de voorgestelde zoekwoorden die worden
weergegeven.
Synchroniseren met andere apparaten
Geopende tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander
apparaat, terwijl u bent aangemeld met hetzelfde Google-account.
Als u de open tabbladen op andere apparaten wilt zien, tikt u op
Selecteer een webpagina die u wilt openen.
→ Andere apparaten.
Als u favorieten wilt weergeven, tikt u op BLADWIJZERS.
Bluetooth
Bluetooth maakt een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten over een korte
afstand. Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via de Bluetooth-functie zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale
kopieën maken van bestanden of illegaal communicatie opnemen voor commerciële
doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen illegaal gebruik van de Bluetoothfunctie.
Als u Bluetooth wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen
→ Bluetooth en sleept u de regelaar Bluetooth naar rechts.
68
Internet en netwerk
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Bluetooth → Scannen, de
gedetecteerde apparaten worden weergegeven. Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en
accepteer het automatische gegenereerde wachtwoord op beide apparaten om te bevestigen.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel applicaties ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. Een voorbeeld hiervan is Galerij.
Open Galerij, selecteer een afbeelding, tik op → Bluetooth en selecteer een van de Bluetoothapparaten. Accepteer hierna het Bluetooth-verificatieverzoek op het andere apparaat om de
afbeelding te ontvangen. Wanneer een ander apparaat u gegevens toestuurt, accepteert u het
Bluetooth-verificatieverzoek van het andere apparaat. De ontvangen bestanden worden opgeslagen
in de map Download. Als een contact wordt ontvangen, wordt het automatisch toegevoegd aan de
lijst met contacten.
Screen Mirroring
Gebruik deze functie om uw apparaat aan te sluiten op een groot scherm met een AllShare Castdongle of HomeSync en vervolgens uw inhoud te delen. U kunt deze functie ook met andere
apparaten gebruiken die de functie Wi-Fi Miracast ondersteunen.
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Miracast-apparaten die geen ondersteuning bieden voor HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
• Sommige bestanden worden mogelijk in het buffer opgeslagen tijdens het afspelen
afhankelijk van de netwerkverbinding.
• Om energie te besparen, schakelt u deze functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Als u een Wi-Fi-frequentie instelt, worden AllShare-dongles of HomeSync niet ontdekt of
verbonden.
• Als u video's of games afspeelt op een tv, selecteert u een geschikte tv-stand om de beste
ervaring te krijgen.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Verbindingen → Screen Mirroring en sleep de
regelaar Screen Mirroring naar rechts. Selecteer een apparaat, open een bestand of speel een
bestand af en bedien het scherm met de toetsen op uw apparaat. Als u via een PIN-code verbinding
wilt maken met een apparaat, tikt u op de apparaatnaam en blijft u deze aanraken om de PIN-code
in te geven.
69
Internet en netwerk
Samsung Link
Gebruik deze applicatie om inhoud af te spelen die is opgeslagen op externe apparaten of
webopslagservices op internet. U kunt multimediabestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat
afspelen en verzenden naar een ander apparaat of een webopslagservice.
Als u deze applicatie wilt gebruiken, moet u zich aanmelden bij uw Samsung-account en twee of
meer apparaten registreren. De registratiemethode kan verschillen afhankelijk van het apparaattype.
Tik op Samsung Link op het scherm Applicaties.
Als u Samsung Link wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op Install.
en volg de instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
Group Play
Gebruik deze applicatie om samen met vrienden te genieten van leuke momenten door inhoud te
delen en af te spelen. Een sessie voor Group Play maken of eraan deelnemen en vervolgens inhoud,
zoals afbeeldingen of muziek, delen.
Tik op Group Play op het scherm Applicaties.
Als u Group Play wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op
Installeren en volg de instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Als u deze applicatie gebruikt, hebt u geen toegang tot internet.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
70
Internet en netwerk
Smart Remote
Gebruik deze applicatie om het apparaat te gebruiken als afstandsbediening voor tv's en
entertainmentsystemen.
Tik op Smart Remote op het scherm Applicaties.
U moet het apparaat eerst verbinden met een Wi-Fi-netwerk en ervoor zorgen dat de infraroodpoort
van het apparaat naar de tv wijst.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het apparaat instellen als afstandsbediening voor een tv
Tik op Choose Your Country or Region, selecteer een land of regio en volg de instructies op het
scherm om het instellen te voltooien.
U opent het afstandsbedieningsvenster door op de venstergreep in de rechterbenedenhoek van het
scherm te tikken.
Als u nog een ruimte wilt toevoegen, tikt u op
→ Add New Room.
Afstandsbedieningsinstellingen aanpassen
Tik op
en gebruik de volgende opties:
• Rooms & Devices: verbindingsinstellingen wijzigen.
• Edit Channels: kanalen bewerken die op het scherm van het apparaat worden weergegeven.
• Profile: gebruikersprofiel ingeven, zodat Peel kan helpen bij het vinden de leukste dingen voor u.
• Favorite Programs: favoriete programma's weergeven.
• Cut Programs: eerder verborgen programma's herstellen.
• Genres: de volgorde van genres verbergen of wijzigen.
• Sports: de volgorde van sport verbergen of wijzigen.
• Send Feedback: uw mening doorgeven voor de ontwikkeling van applicaties.
• Notifications: instellen dat het apparaat u herinnert aan diverse aanstaande
televisieprogramma's.
• Reset Peel: de verbindingsinstellingen resetten.
71
Internet en netwerk
WatchON
Gebruik deze applicatie om verbinding te maken met een tv zodat u uw favoriete series en films kunt
bekijken.
Tik op WatchON op het scherm Applicaties.
U moet het apparaat eerst verbinden met een netwerk en controleren of de infraroodpoort van het
apparaat is gericht op de tv.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Verbinding maken met een tv
Maak verbinding met een tv om het scherm van het apparaat op een groot oppervlak weer te geven
en de tv op afstand te bedienen met het apparaat.
Tik op WatchON instellen, selecteer een regio en een zenderservice en tik vervolgens op Volgende.
Tik op → Instellen, selecteer het merk televisie en volg de aanwijzingen op het scherm om de tv
te registreren op het apparaat. De stappen verschillen afhankelijk van de opties die u kiest.
Als u verbinding wilt maken met andere apparaten, tikt u op
kamer → Kamer toevoegen.
→ Instellingen → Instellingen
Tv kijken
U kunt kiezen uit de voorgestelde tv-programma's of een categorie selecteren onderaan het scherm.
Selecteer een tv-programma of film en tik vervolgens op Op tv bekijken, Dit kanaal kijken of Nu
kijken. Het geselecteerde programma wordt weergegeven op de aangesloten tv.
Tik op
en open het bedieningspaneel om de televisie te bedienen.
Programmaherinneringen instellen
Tik op Tijdlijn onder in het scherm en selecteer een tijd voor een tv-programma dat u wilt bekijken.
Selecteer een programma en tik op .
Voor het geselecteerde programma wordt een herinnering toegevoegd aan S Planner.
72
Media
Muziek
Gebruik deze applicatie om naar muziek te luisteren.
Tik op Muziek op het scherm Applicaties.
Muziek afspelen
Selecteer een muziekcategorie en selecteer een nummer dat u wilt afspelen.
Tik op de albumafbeelding onder op het scherm om het scherm Muziekspeler te openen.
Zoeken naar andere
apparaten om het bestand af
te spelen.
Het volume aanpassen.
Het bestand instellen als
favoriet nummer.
In willekeurige volgorde
afspelen.
Het scherm van de
muziekspeler verbergen.
De herhaalstand wijzigen.
De afspeellijst openen.
Het huidige nummer
opnieuw starten of naar het
vorige nummer gaan. Blijven
aanraken om snel terug te
spoelen.
Naar het volgende nummer
gaan. Blijven aanraken om
snel vooruit te spoelen.
Het afspelen onderbreken en
hervatten.
73
Media
Als u naar nummers wilt luisteren met een gelijk volume, tikt u op
Geavanceerd → Slim volume.
→ Instellingen →
Als Slim volume is geactiveerd, kan het volume luider zijn dan het volumeniveau van het
apparaat. Wees voorzichtig om langdurige blootstelling aan harde geluiden te vermijden en
daarmee schade aan uw gehoor te voorkomen.
Slim volume wordt bij bepaalde bestanden mogelijk niet ingeschakeld.
Als u een persoonlijk geluid wilt instellen wanneer u luistert naar nummers met een headset, tikt u
→ Instellingen → Geavanceerd → Adapt Sound → Aan. Als u het volume instelt op niveau
op
14 of hoger, wordt de optie voor geluid aanpassen niet toegepast bij het afspelen van muziek. Als u
het volume verlaagt naar niveau 13 of lager, wordt de optie weer toegepast.
Een nummer instellen als beltoon of alarmtoon
→ Instellen als als u het nummer dat nu wordt afgespeeld wilt gebruiken als beltoon of
Tik op
alarmtoon en selecteer vervolgens een optie.
Afspeellijsten maken
U kunt uw eigen selectie met nummers maken.
Tik op , geef een titel in en tik op OK. Selecteer de nummers die u wilt toevoegen en tik op
Gereed.
Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld, wilt toevoegen aan een afspeellijst, tikt u op
→ Naar afspeellijst.
Muziek afspelen op stemming
Muziek afspelen die is gegroepeerd op stemming. De afspeellijst wordt automatisch gemaakt door
het apparaat. Wanneer een nieuw nummer wordt toegevoegd, tikt u op Music square → .
Tik op Music square en selecteer een gewenste cel met een stemming. Of selecteer meerdere cellen
door met uw vinger te slepen.
74
Media
Camera
Gebruik deze applicatie om foto's of video's te maken.
Gebruik Galerij om foto's en video's weer te geven die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat. (p. 82)
Tik op Camera op het scherm Applicaties.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere mensen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Foto's maken
Een foto maken
Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
om de
Wanneer er is scherpgesteld op het onderwerp, wordt het scherpstelkader groen. Tik op
foto te maken.
Meer opties weergeven.
Overschakelen naar de
modus Dubbele camera.
Schakelen tussen de camera
aan de voorzijde en de
camera aan de achterzijde.
De huidige stand
weergeven.
Een video maken.
De opnamestand wijzigen.
Open de Galerij om foto's en
video's te bekijken.
Een van de vele beschikbare
effecten selecteren.
75
Media
Fotostand
Er zijn verschillende foto-effecten beschikbaar.
Tik op Stand en scrol omhoog of omlaag op het scherm aan de rechterkant van het scherm.
• Auto: de camera evalueert de omgeving en bepaalt de ideale stand voor de foto.
• Gezichtscorrectie: een foto maken met gezichten die lichter zijn gemaakt voor zachtere
afbeeldingen.
• Beste foto: een serie foto's maken en de beste opslaan.
• Beste gezicht: gebruik dit om meerdere opnamen tegelijk te maken en ze te combineren tot de
best mogelijke opname.
om meerdere foto’s te maken. Om de beste opname te maken, moet u ervoor
Tik op
zorgen dat de camera niet beweegt en u zelf op dezelfde plek terwijl u foto’s maakt. Wanneer
de Galerij wordt geopend, tikt u op het gele kader op elk gezicht en kiest u de beste pose voor
het onderwerp. Nadat u een pose hebt geselecteerd voor elke persoon, tikt u op Opslaan om de
afbeeldingen in één foto samen te voegen en de foto op te slaan.
• Geluid & opname: een foto maken met geluid erbij.
om een foto te maken. Nadat een foto is gemaakt, neemt het apparaat enkele
Tik op
seconden audio op.
Als u foto's maakt in deze stand, wordt geluid opgenomen met de interne microfoon.
• Drama: gebruik deze functie om een reeks foto's te maken en te combineren tot één foto waarin
de sporen van de beweging worden weergegeven.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken. Het apparaat maakt mogelijk geen goede
opnamen in andere opname-omstandigheden.
– – Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's
maakt.
– – Maak foto's van een onderwerp dat in één richting beweegt.
– – Maak foto's met achtergronden die geen bewegende onderwerpen bevatten.
– – Maak geen foto's van onderwerpen en achtergronden met vergelijkbare kleuren.
– – Maak geen foto's van een onderwerp dat te dichtbij of te ver weg is en daardoor niet goed in
de zoeker kan worden gezien, of dat te lang is zoals een bus of trein.
76
Media
• Rijke toon (HDR): gebruik dit om een foto te maken met verbeterde contrastverhouding.
• Gum: gebruik dit om de beweging van bewegende objecten op de achtergrond te verwijderen.
om een reeks foto's te maken. Het apparaat verwijdert bewegingssporen van
Tik op
en op het
een bewegend object. Als u de oorspronkelijke foto wilt herstellen, tikt u op
gemarkeerde gedeelte.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
– – Zorg ervoor dat de camera niet beweegt en blijf zelf op dezelfde plek staan terwijl u foto's
maakt.
– – Wanneer u foto's maakt van een voorwerp en achtergrond met ongeveer dezelfde kleur,
herkent de camera mogelijk niet alle bewegingen.
– – Als u foto's maakt van een onderwerp dat heel weinig of heel veel beweegt, herkent de
camera mogelijk niet alle bewegingen.
– – Als er meerdere bewegende onderwerpen op de achtergrond zijn, herkent de camera
mogelijk niet alle bewegingen.
• Panorama: een foto maken die bestaat uit meerdere foto’s die zijn samengevoegd.
Gebruik deze tips om de beste opnamen te maken.
– – Beweeg de camera langzaam in één richting.
– – Houd de zoeker van de camera binnen het hulpkader.
– – Maak geen foto's van onderwerpen voor onherkenbare achtergronden, zoals een lege lucht
of effen muren.
• Sport: gebruik deze instelling voor onderwerpen die snel bewegen.
Panoramafoto's
Een panoramafoto is een brede landschapsafbeelding die bestaat uit meerdere opnamen.
Tik op Stand → Panorama.
en beweeg de camera in één richting. Wanneer het blauwe kader overeenkomt met de
Tik op
zoeker, maakt de camera automatisch nog een opname in de panoramische reeks. Als u wilt stoppen
.
met opnemen, tikt u op
Als de zoeker niet in de juiste richting is gericht, stopt het apparaat met opnemen.
77
Media
Filtereffecten toepassen
Met filtereffecten kunt u unieke foto's en video's maken.
Tik op
en selecteer een filtereffect. Welke opties beschikbaar zijn, verschilt per modus.
Video's maken
Een video maken
Tik op om een video te maken. Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op
opnemen wilt stoppen, tikt u op .
. Als u het
Gebruik de volgende acties tijdens het opnemen:
• Als u de focus wilt wijzigen, tikt u op de locatie waar u wilt scherpstellen. Als u wilt scherpstellen
op het midden van het scherm, tikt u op .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
Videostand
Tik op
→
om de opnamestand te wijzigen.
• Normaal: gebruik deze stand voor normale kwaliteit.
• MMS-limiet: gebruik deze stand om de kwaliteit te verlagen voor verzending in een bericht.
• Snelle beweging: gebruik deze stand om een video te maken van een bewegend onderwerp.
Het apparaat speelt de video af in fastmotion.
78
Media
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
Het in-/uitzoomeffect is beschikbaar wanneer u de zoomfunctie gebruikt tijdens het maken
van video's.
Dubbele camera-stand
Als u een landschapsfoto maakt met de camera aan de achterzijde, wordt de foto of video die wordt
gemaakt met de camera aan de voorzijde, weergegeven in een inzetvenster of andersom. Gebruik
deze functie om tegelijkertijd een mooie landschapsfoto en een zelfportret te maken.
om over te schakelen naar de modus Dubbele camera. Tik op
Tik op
of tik op om een video te maken.
om een foto te maken
Blijven aanraken om het
formaat ervan aan te passen
of om het te verplaatsen.
Eén van de vele beschikbare
stijlen selecteren.
• U kunt video's opnemen in de dubbele camera-stand gedurende 5 minuten in Full HD en
tot 10 minuten in HD.
• Wanneer u video's opneemt in deze stand, wordt het geluid opgenomen met de interne
microfoon.
79
Media
Opname delen
Tik op
→
en selecteer een van de volgende opties:
• Opname delen: een foto rechtstreeks naar een andere apparaat verzenden via Wi-Fi Direct.
• Foto delen met vrienden: instellen dat het apparaat het gezicht van een persoon herkent die u
hebt gemarkeerd in een foto, en de foto verzendt naar die persoon.
• ChatON-foto delen: een foto naar een ander apparaat verzenden via ChatON.
• Externe zoeker: een apparaat instellen om de camera op afstand te bedienen.
De camera op afstand bedienen
Een apparaat instellen als zoeker om de camera op afstand te bedienen.
→ → Externe zoeker en maak daarna verbinding via het apparaat en de camera met
Tik op
om op afstand een foto te maken met het apparaat als zoeker.
behulp van Wi-Fi Direct. Tik op
De camera-instellingen aanpassen
→ om instellingen te configureren voor de camera. Niet alle onderstaande opties zijn
Tik op
beschikbaar in de fotostand en de videostand van de camera. Beschikbare opties kunnen verschillen,
afhankelijk van de geselecteerde stand.
• Fotogrootte / Videogrootte: selecteer een resolutie. Gebruik een hogere resolutie voor hogere
kwaliteit. Hiervoor wordt echter wel meer geheugen gebruikt.
• Continu-opname: een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
• Tik voor foto´s: tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm om foto's te maken.
• Gezicht detecteren: het apparaat instellen om de gezichten van mensen te herkennen en foto's
van ze te maken.
• Metingstanden: een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden
worden berekend. Centrumgericht berekent de achtergrondverlichting in het midden van de
scène. Spotmeting berekent de lichtwaarde op een bepaalde locatie. Matrix stelt de volledige
scène in op gemiddeld.
80
Media
• ISO: selecteer een ISO-waarde. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Deze wordt berekend volgens de filmcamera. Lage waarden zijn voor stilstaande of helder
verlichte objecten. Hogere waarden voor snel bewegende of slecht verlichte objecten.
• Video stabilis.: de functie tegen trillen in- of uitschakelen. Anti-trilling helpt bij het scherpstellen
wanneer de camera beweegt.
• Slimme stabilis.: instellen dat het apparaat automatisch donkere omstandigheden detecteert
en de helderheid van de foto aanpast zonder de flitser.
• Opslaan als: instellen dat het apparaat de originele foto verwijdert wanneer u foto's maakt met
de modus voor rijke tinten.
• Locatietag: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto. Activeer deze functie als u foto's maakt
om albums te maken in Story album.
• Voor een goede GPS-ontvangst moet u locaties vermijden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar internet.
Schakel de instelling voor GPS-tag uit om dit te voorkomen.
• Foto´s/video´s: instellen dat het apparaat foto's of video's weergeeft na het maken.
• Volume toets: instellen dat het apparaat de volumetoets moet gebruiken voor de bediening
van de sluiter of zoomfunctie.
• Timer: gebruik deze optie voor opnamen met vertraging.
• Witbalans: selecteer een geschikte witbalans, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. De instellingen zijn ontworpen voor specifieke lichtomstandigheden. Deze instellingen
zijn vergelijkbaar met het hittebereik voor witbalansbelichting in professionele camera's.
• Belicht. waarde: de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor
van de camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
• Hulplijnen: hulplijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het beeld
bij de selectie van onderwerpen.
81
Media
• Flits: de flitser in- of uitschakelen.
• Spraak opdracht: instellen dat de camera foto’s maakt met spraakopdrachten.
• Contextuele bestandsnaam: instellen dat de camera contextuele tags weergeeft. Activeer deze
functie als u Taghulp wilt gebruiken in Galerij en Story album.
• Omgekeerd opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de oorspronkelijke
scène te maken.
• Opslag: de geheugenlocatie selecteren voor opslag.
• Resetten: de camera-instellingen resetten.
Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen opnieuw indelen voor eenvoudige toegang tot de verschillende opties van de
camera.
Tik op
→ Bewerk snelle instelling.
Blijf een optie aanraken en sleep de optie naar een plek bovenaan het scherm. De andere
pictogrammen kunnen in de lijst worden verplaatst door op ze te tikken en ze te verslepen.
Galerij
Gebruik deze applicatie om beelden en video's weer te geven.
Tik op Galerij op het scherm Applicaties.
Afbeeldingen weergeven
Als Galerij wordt geopend, worden beschikbare mappen weergegeven. Als een andere applicatie,
zoals E-mail, een afbeelding opslaat, wordt de map Download automatisch gemaakt om de
afbeelding in op te slaan. Als u een schermafbeelding maakt, wordt ook de map Screenshots
gemaakt. Selecteer een map om deze te openen.
In een map worden de afbeeldingen weergegeven op de datum waarop ze zijn gemaakt. Selecteer
een afbeelding om deze op het volledige scherm weer te geven.
Scrol naar links of rechts om naar de volgende of vorige afbeelding te gaan.
82
Media
In- en uitzoomen
Gebruik een van de volgende manieren om in te zoomen op een afbeelding:
• Dubbeltik op een locatie op in te zoomen.
• Spreid twee vingers op een locatie om in te zoomen. Knijp samen of dubbeltik om terug te
gaan.
Afbeeldingen weergeven met de bewegingsfunctie
Gebruik de bewegingsfunctie om een functie uit te voeren met een bepaalde beweging.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Besturingselementen → Bewegingen, sleep de
schakelaar Bewegingen naar rechts en schakel de schakelaar in voor elke functie.
Als u een bewegingsfunctie niet langer wilt gebruiken, sleept u de schakelaar Bewegingen naar
links.
Video's afspelen
Bij videobestanden wordt het pictogram
deze te bekijken en tik op .
weergegeven op het voorbeeld. Selecteer een video om
Segmenten van een video bijsnijden
Selecteer een video en tik op . Verplaats de startgreep naar het gewenste startpunt, verplaats de
eindgreep naar het gewenste eindpunt en sla de video op.
Afbeeldingen bewerken
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Favoriet: aan de lijst met favorieten toevoegen.
• Diashow: een diashow starten met de foto’s in de huidige map.
• Fotoframe: hiermee voegt u een kader en een opmerking toe aan een beeld. De bewerkte
afbeelding wordt opgeslagen in de map Photo frame.
• Fotonotitie: een notitie achter op de afbeelding schrijven. Tik op
• Kopiëren naar klembord: kopiëren naar het klembord.
83
om de notitie te bewerken.
Media
• Afdrukken: de afbeelding afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Naam wijzigen: de naam van het bestand wijzigen.
• Foto delen met vrienden: de afbeeldingen verzenden naar een persoon van wie het gezicht is
gemarkeerd in de afbeelding.
• Linksom draaien: tegen de klok in draaien.
• Rechtsom draaien: met de klok mee draaien.
• Bijsnijden: het formaat van het blauwe kader aanpassen om de afbeelding binnen het kader bij
te snijden en op te slaan.
• Instellen als: de afbeelding instellen als achtergrond of contactafbeelding.
• Gegevens: afbeeldingsgegevens weergeven.
• Instellingen: de instellingen wijzigen.
Afbeeldingen wijzigen
Tik op
terwijl u een foto weergeeft en gebruik de volgende functies:
• Draaien: de afbeelding draaien.
• Bijsnijden: de afbeelding bijsnijden.
• Kleur: de verzadiging of helderheid van de afbeelding aanpassen.
• Effect: effecten toepassen op de afbeelding.
• Sticker: stickers toevoegen.
• Tekening: tekenen op de afbeelding.
• Kaders: kaders toepassen op de afbeelding.
Favoriete afbeeldingen
→ Favoriet om de afbeelding aan de lijst met
Wanneer u een afbeelding weergeeft, tikt u op
favorieten toe te voegen.
Afbeeldingen verwijderen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik op
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
.
84
.
Media
Afbeeldingen delen
Gebruik een van de volgende methoden:
• Tik in een map op
→ Item selecteren, selecteer afbeeldingen en tik vervolgens op
naar anderen te verzenden of te delen via sociale netwerkservices.
• Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
sociale netwerkservices.
om ze
om deze naar anderen te verzenden of te delen via
Als achtergrond instellen
→ Instellen als om de afbeelding in te stellen als
Tik terwijl u een afbeelding weergeeft op
achtergrond of toe te wijzen aan een contact.
Gezichten markeren
→ Instellingen → Tags en tik op Gezichtstag. Een geel kader wordt om het herkende
Tik op
gezicht weergegeven. Tik op het gezicht, tik op Naam toevoegen en selecteer een contact of voeg
dit toe.
Wanneer de gezichtsmarkering wordt weergegeven op een afbeelding, tikt u op de
gezichtsmarkering en gebruikt u de beschikbare opties, zoals berichten verzenden.
Gezichtherkenning werkt mogelijk niet afhankelijk van de stand van het gezicht, het
formaat van het gezicht, de huidskleur, gezichtsuitdrukking, lichtomstandigheden en de
accessoires die het onderwerp draagt.
Taghulp gebruiken
→ Instellingen → Tags → Taghulp en sleep de schakelaar Taghulp naar rechts om een
Tik op
contextuele tag (weer, locatie, datum en de naam van een persoon) weer te geven bij het openen
van een afbeelding.
Indelen met mappen
U kunt een map maken om de afbeeldingen of video's die op het apparaat zijn opgeslagen goed in
te delen. U kunt bestanden kopiëren of verplaatsen van de ene map naar de andere.
Tik op om een nieuwe map te maken. Voer een naam in voor de map, tik op OK en selecteer
de gewenste afbeeldingen of video's. Blijf de geselecteerde afbeelding of video aanraken, sleep
deze naar de nieuwe map en tik vervolgens op Gereed. Tik op Kopiëren als u wilt kopiëren en op
Verplaatsen als u wilt verplaatsen.
85
Media
Story album
Gebruik deze applicatie om uw eigen digitale album te maken om uw verhalen bij te houden door
afbeeldingen netjes en automatisch in te delen.
Tik op Story album op het scherm Applicaties.
Als u Story album wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op
Installeren en volg de instructies op het scherm.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie downloadt
via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra kosten te
vermijden.
Video
Gebruik deze applicatie om video's af te spelen.
Tik op Video op het scherm Applicaties.
Video's afspelen
Selecteer een video om af te spelen.
Overschakelen naar
zwevend scherm.
Zoeken naar andere
apparaten om het bestand
af te spelen.
Het volume aanpassen.
Vooruit of achteruit gaan
door de balk te verschuiven.
Naar de volgende video
gaan. Blijven aanraken om
snel vooruit te spoelen.
Het bedieningspaneel naar
links verplaatsen.
Het bedieningspaneel naar
rechts verplaatsen.
De afspeellijst openen.
Schermverhouding wijzigen.
De huidige video opnieuw
starten of naar de vorige
video gaan. Blijven aanraken
om snel terug te spoelen.
Het afspelen onderbreken
en hervatten.
86
Media
Video's verwijderen
Tik op
→ Wissen, selecteer de gewenste video's en tik op Wissen.
Video's delen
Tik op
→ Delen via, selecteer video's, tik op Ger. en selecteer een methode voor delen.
Pop-upvideospeler gebruiken
Gebruik deze functie om andere applicaties te gebruiken zonder de videospeler te sluiten. Tik tijdens
om de pop-upspeler te gebruiken.
het afspelen op
Spreid twee vingers op het scherm om de speler te vergroten en knijp samen om te minimaliseren.
Als u de speler wilt verplaatsen, sleept u de speler naar een andere locatie.
Video-editor
Gebruik deze applicatie om video’s te bewerken en diverse effecten toe te passen.
Tik op Video-editor op het scherm Applicaties.
Als u Video-editor wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op Install.
en volg de instructies op het scherm.
• Sommige videobestanden in de Galerij kunnen mogelijk niet worden weergegeven,
afhankelijk van de videoresolutie en codec.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
87
Media
YouTube
Gebruik deze applicatie om video's te bekijken op de website van YouTube.
Tik op YouTube op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Video's kijken
Tik op en geef een zoekwoord in. Selecteer een van de weergegeven zoekresultaten om een
video te bekijken.
Tik op
om het volledige scherm weer te geven.
Video's delen
Selecteer de video die u wilt bekijken, tik op
, en selecteer een methode voor delen.
Video's uploaden
Tik op Uploads →
UPLOADEN.
, selecteer een video, geef informatie voor de video in en tik vervolgens op
88
Media
My Magazine
Gebruik deze applicaties om uw eigen 'social magazine' te maken.
Veeg op het startscherm uw vinger vanaf de onderrand omhoog over het scherm.
Wanneer u My magazine voor de eerste keer start, tikt u op Volgende, waarna u de
algemene voorwaarden leest en accepteert en op Start tikt.
Als u uw magazine wilt instellen, tikt u eerst op en vervolgens schakelt u categorieën in. Tik op ,
selecteer nieuwe onderwerpen en tik vervolgens op .
Veeg naar links of rechts om de categorie te wijzigen, veeg omhoog of omlaag om pagina's om te
slaan en selecteer vervolgens een artikel om te lezen.
Tik tijdens het bekijken van een pagina op
• : S Note openen.
• : S Planner openen.
• : een e-mail verzenden.
• : Google Zoeken starten.
• : de webbrowser openen.
• : het scherm Applicaties openen.
om de volgende applicatie te gebruiken:
Flipboard
Gebruik deze applicatie om uw gepersonaliseerde tijdschriften te openen.
Tik op Flipboard op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Wanneer u de app voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, moet u
de instructies op het scherm volgen om de installatie te voltooien.
Selecteer een nieuwsbericht of een onderwerp, blader door de Flipboard-pagina's en selecteer een
artikel dat u wilt lezen.
89
Media
Businessweek+
Gebruik deze applicatie voor het laatste nieuws (economisch nieuws, marktgegevens enzovoort).
Tik op Businessweek+ op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
NYTimes
Gebruik deze applicatie om artikelen te zoeken en te raadplegen.
Tik op NYTimes op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Als u artikelen wilt zoeken, tikt u op
en geeft u in het zoekveld een zoekwoord in.
SketchBook for Galaxy
Gebruik deze applicatie om een snel concept of een schets te maken van een project.
Tik op het scherm Applicaties op SketchBook for Galaxy.
Teken en schilder uw digitale kunst met de diverse functies daarvoor. De afbeelding wordt
opgeslagen in Galerij.
Als u SketchBook for Galaxy wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik
op Installeren en volg de instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
90
Applicatie- en mediastores
Play Store
Gebruik deze applicatie om applicaties en games voor het apparaat te kopen en downloaden.
Tik op Play Store op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
Blader door applicaties op categorie of tik op
om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden, tikt u
op INSTALLEREN. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
Applicaties verwijderen
De applicaties verwijderen die u hebt aangeschaft in de Play Store.
Tik op → Mijn apps, selecteer applicatie die u wilt verwijderen in de lijst met geïnstalleerde
applicaties en tik op VERWIJDEREN.
91
Applicatie- en mediastores
Samsung Apps
Gebruik deze applicatie om speciale Samsung-applicaties te kopen en downloaden. Ga voor meer
informatie naar apps.samsung.com.
Tik op Samsung Apps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Applicaties installeren
U kunt door applicaties bladeren op categorie. Tik op CATEGORIE om een categorie te selecteren.
Als u naar een applicatie wilt zoeken, tikt u op
het zoekveld in.
bovenaan het scherm en geeft u een zoekwoord in
Selecteer een applicatie als u informatie wilt weergeven. Als u de applicatie wilt downloaden,
tikt u op Gratis. Als er kosten worden berekend voor de applicatie, tikt u op de prijs en volgt u de
instructies op het scherm om het aankoopproces te voltooien.
Wanneer een nieuwe versie beschikbaar is voor een geïnstalleerde applicatie, wordt een
updatepictogram weergegeven bovenaan het scherm om u op de hoogte te brengen van
de update. Open het meldingenvenster en tik op het pictogram om de applicatie bij te
werken.
Play Books
Gebruik deze applicatie om boekbestanden te lezen en downloaden.
Tik op Play Books op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
92
Applicatie- en mediastores
Play Movies
Gebruik deze applicatie om films of tv-series te bekijken, downloaden en huren.
Tik op Play Movies op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Music
Gebruik deze applicatie om muziek te beluisteren via het apparaat of muziek te streamen vanuit de
Google-cloudservice.
Tik op Play Music op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Games
Gebruik deze applicatie om games te downloaden en te spelen.
Tik op Play Games op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Play Kiosk
Gebruik deze applicatie om het laatste nieuws te lezen.
Tik op Play Kiosk op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
93
Hulpprogramma's
S Note
Gebruik deze applicatie om een notitie te maken met multimediabestanden en spraakmemo's.
Tik op S Note op het scherm Applicaties.
Notities maken
Wanneer u S Note voor het eerst opent, tikt u op Start om de standaardomslagen en een sjabloon in
te stellen. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Notities maken
Maak notities met een rijkere inhoud door multimediabestanden of spraakmemo's toe te voegen.
om op het scherm te schrijven of tekenen of tik op
Tik op
toetsenbord.
om tekst in te geven met het
De laatste bewerking
ongedaan maken en
opnieuw uitvoeren.
Notitie selecteren.
Notitie wissen.
Een notitie ingeven.
De notitie opslaan.
Nog een pagina toevoegen
aan de huidige notitie.
De invoermodus wijzigen
(tekenen met zowel S Pen als
vinger of alleen met S Pen).
Een multimediabestand
invoegen.
Overschakelen naar
handschriftstand met
vergroting.
Paginaopties wijzigen.
94
Hulpprogramma's
Als u een kader wilt verwijderen, blijft u het kader aanraken en tikt u op Wissen.
Wanneer u een notitie maakt, tikt u op
wijzigen.
om het pentype, de dikte van de lijn of de penkleur te
De huidige instelling opslaan als
penprofiel.
Het pentype aanpassen.
De lijndikte aanpassen.
De penkleur aanpassen.
Een nieuwe kleur toevoegen met
de kleurselectiefunctie.
Om in of uit te zoomen beweegt u twee vingers uit elkaar of knijpt u ze samen.
→ Pagina toevoegen.
Als u een nieuwe pagina wilt toevoegen, tikt u op
Als u de pagina wilt verwijderen, tikt u op
→ Pagina verwijderen.
Als u een tag aan de pagina wilt toevoegen, tikt u op
→ Tags bewerken.
→ Index bewerken.
Als u een index aan de pagina wilt toevoegen, tikt u op
Als u de paginasjabloon wilt wijzigen, tikt u op
→ Sjabloon toevoegen.
Als u de achtergrond van de pagina wilt wijzigen, tikt u op
Als u een raster op de pagina wilt weergeven, tikt u op
→ Achtergrond wijzigen.
→ Hulplijnen.
De wisfunctie gebruiken
Een lijn die u tekent, wordt niet herkend als een serie punten maar als korte streepjes. Daarom kunt u
een hele lijn selecteren en vervolgens verwijderen, verplaatsen of aanpassen. Het is echter mogelijk
dat u bij gebruik van de wisfunctie delen tekst of regels wist waarvan dat niet de bedoeling is.
U kunt het wissen van onbedoelde delen zo veel mogelijk voorkomen door de grootte van de wisser
aan te passen door te tikken op → .
Tik op Wis alles om de notitie te wissen.
Ook met een kleinere wisser lukt het niet altijd om het gewenste gebied heel precies te
verwijderen.
95
Hulpprogramma's
Handgeschreven notities bewerken
Selecteer de handgeschreven notitie die u wilt knippen, verplaatsen, waarvan u het formaat wilt
wanneer u een notitie aan het maken bent. Tik
veranderen of die u wilt aanpassen. Tik op
vervolgens op de notitie of trek er een lijn rond om de notitie te selecteren en te bewerken.
Als u de notitie naar een andere locatie wilt brengen, selecteert u de notitie en sleept u deze naar de
andere locatie.
Als u de notitie van formaat wilt veranderen, selecteert u de notitie en versleept u de greep van het
kader.
Gebruik de volgende opties terwijl u een handgeschreven notitie hebt geselecteerd:
• Eigensch.: de eigenschappen van de notitie wijzigen, zoals de lay-out, het formaat, de kleur of
de dikte.
• Transformeren in: een getekende vorm of handgeschreven notitie een betere indeling geven.
• Knippen: de notitie knippen. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie, blijft u
de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Kopiëren: de notitie kopiëren. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie, blijft
u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Wissen: de notitie verwijderen.
96
Hulpprogramma's
Multimediabestanden invoegen
Tik op
om afbeeldingen, video's, spraakmemo's en meer in te voegen.
Een ideeënschets invoegen
Tik op → Ideeënschets en schrijf vervolgens een trefwoord of selecteer een categorie om te
zoeken naar afbeeldingen.
Als u uw eigen tekeningen aan de lijst wilt toevoegen, tikt u op
afbeelding in het tekenvak.
en vervolgens tekent u een
Een afbeelding of video met kader invoegen
Tik op → Afbeelding of Video → Een foto maken in een getekend kader of Video opnemen op
canvas.
Teken een vak op de notitie en tik in dat vak met de S Pen of uw vinger om een foto te maken of een
video op te nemen.
Kaartgegevens invoegen
Tik op
.
→ Maps, scrol door de kaarten of tik op
om een plaats te zoeken en tik vervolgens op
• Als u de locatie op het volledige scherm wilt weergeven, blijft u de kaart aanraken en tikt u
vervolgens op Kaart openen.
• Als u de kaartgegevens wilt delen met anderen, tikt u op
methode voor het delen.
97
→ Delen via en selecteert u een
Hulpprogramma's
Grafieken maken en beheren
Een tabel maken
Tik op
Ger.
→ Diagram maken → Tabel, stel het aantal rijen en kolommen voor de tabel in en tik op
• Tik op een cel van de tabel als u gegevens in de tabel wilt invoeren.
• Als u kolommen wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op
verwijderen.
• Als u rijen wilt toevoegen of verwijderen, tikt u op
→ Kolom toevoegen of Kolom
→ Rij toevoegen of Rij verwijderen.
Een grafiek maken
Als u een grafiek wilt maken, tikt u op → Diagram maken en selecteert u een grafiektype.
Vervolgens tekent u staven, lijnen of scheidingen in de grafiek.
Als u een grafiek wilt maken van de gegevens in de tabel, blijft u de tabel aanraken, tikt u op
Diagram bewerken → en vervolgens selecteert u een grafiektype.
98
Hulpprogramma's
Een grafiek bewerken
Blijf een grafiek of tabel aanraken, tik op Diagram bewerken en gebruik de volgende opties:
• Tik op
in de linkerbovenhoek van het scherm om het grafiektype te wijzigen.
• Tik op een item, tik op
en pas de waarden aan.
Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van het type grafiek.
Notitiepagina's weergeven
Tik tijdens het bekijken van pagina's op
om de volgende opties te gebruiken:
• Wissen: de pagina verwijderen.
• Delen via: de pagina naar anderen verzenden.
• Exporteren: de pagina als afbeeldings- of PDF-bestand exporteren.
• Pagina´s bewerken: de lay-out van de pagina's wijzigen of pagina's van andere notities
importeren.
• Tags bewerken: een tag aan de pagina toevoegen.
• Indexpagina: een index aan de pagina toevoegen.
• Sneltoets op startpagina: een sneltoets naar de pagina toevoegen aan het startscherm.
• Afdrukken: de pagina afdrukken door het apparaat aan te sluiten op een printer. Sommige
printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
• Opslaan als: de pagina opslaan onder een andere naam.
• Instellen als: de pagina instellen als achtergrond of contactafbeelding.
99
Hulpprogramma's
Paginavoorbeeld weergeven
Sleep een notitie omlaag om een voorbeeld van de pagina's weer te geven boven de notitie.
Tik op
op de notitieomslag om de volgende opties te gebruiken:
• Wissen: de notitie verwijderen.
• Delen via: de notitie delen met anderen.
• Exporteren: de notitie als afbeeldings- of PDF-bestand exporteren.
• Naam wijzigen: de naam van de notitie wijzigen.
• Omslag bewerken: de notitieomslag wijzigen.
• Toevoegen aan favorieten: de notitie toevoegen aan de lijst met favorieten.
• Vergrendelen: de notitie vergrendelen zodat anderen de notitie niet kunnen zien.
• Sneltoets op startpagina: een sneltoets naar de notitie toevoegen aan het startscherm.
Notities bewerken
Tik op een notitie om deze te openen. De notitie wordt weergegeven in de weergavestand. Tik op
om de notitie te bewerken.
Zoeken naar notities
Gebruik deze functie om een notitie te zoeken door zoekcriteria in te voeren, zoals namen, tags, tekst
of handgeschreven woorden.
Tik op
, tik op het zoekveld bovenaan het scherm en geef de zoekcriteria in.
100
Hulpprogramma's
Actiememo
Gebruik deze applicatie om een met de hand geschreven notitie te maken en snel een van de
handige Actiememo-functies te gebruiken.
Tik op Actiememo op het scherm Applicaties.
Notities opstellen
Tik op , schrijf een notitie en tik op
. Wanneer het menu met functies wordt weergegeven,
selecteert u een functie om de informatie te gebruiken in de notitie die u hebt geschreven.
• : een oproep plaatsen.
• : een contact maken.
• : een bericht verzenden.
• : een e-mail verzenden.
• : zoeken op internet.
• : een locatie zoeken.
• : een taak maken.
Als u specifieke informatie van de notitie wilt gebruiken, tikt u om de selectie van de notitie op te
heffen en trekt u een cirkel rond de informatie.
De achtergrondkleur wijzigen.
De notitie wissen.
Een deel van de tools verbergen.
Een notitie schrijven.
De notitie opslaan.
Een lijn rond een gebied trekken.
De notitie sluiten.
De notitie minimaliseren.
De lijst met notities weergeven.
Het formaat van het notitieblok
wijzigen.
De notitie opslaan en een nieuwe
notitie maken.
101
Hulpprogramma's
Bladeren door notities
U kunt door notitieminiaturen bladeren door omhoog of omlaag te scrollen.
Als u een notitie wilt bewerken, tikt u op die notitie.
Als u een notitie wilt maken, tikt u op
.
Als u een notitie wilt zoeken, tikt u op
.
Tik op
Tik op
om notities te wissen.
→ Delen via om de hele notitie naar anderen te verzenden.
→ Tonen.
Als u de weergavestand wilt wijzigen, tikt u op
Als u helpinformatie voor Actiememo wilt openen, tikt u op
→ Help.
S Planner
Gebruik deze applicatie om gebeurtenissen en taken te beheren.
Tik op S Planner op het scherm Applicaties.
Gebeurtenissen of taken maken
Tik op
en gebruik een van de volgende methodes:
• Gebeurtenis: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor herhalen.
• Taak: een gebeurtenis maken met een optionele instelling voor prioriteit.
Als u een gebeurtenis of taak sneller wilt toevoegen, tikt u op een datum om deze te selecteren en
tikt u er nogmaals op.
102
Hulpprogramma's
Geef een titel in en geef in welke kalender moet worden gebruikt of met welke kalender moet
worden gesynchroniseerd. Tik vervolgens op Details gebeurtenissen bew. of Taakdetails bewerken
om meer details toe te voegen zoals hoe vaak de gebeurtenis wordt herhaald, wanneer een
waarschuwing van te voren wordt gegeven of waar de gebeurtenis plaatsvindt.
Voeg een kaart toe met de locatie van de gebeurtenis. Geef de locatie in het veld Plaats in, tik op
naast het veld en wijs de precieze locatie aan door op de kaart te tikken en de locatie te blijven
aanraken op de kaart die wordt weergegeven.
Synchroniseren met Google Agenda
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Accounts → Google onder Mijn
accounts, selecteer het Google-account en schakel Agenda synchroniseren in.
Als u handmatig wilt synchroniseren, tikt u op het scherm Applicaties op S Planner →
Synchroniseer.
Als u gesynchroniseerde gebeurtenissen of taken wilt weergeven, tikt u op
vervolgens schakelt u het Google-account in.
→
→ Agenda's en
Met de hand schrijven in maandweergave
Tik in het scherm met de maandweergave op
om deze functie in te schakelen.
Agendatype wijzigen
Selecteer een type agenda, bijvoorbeeld jaar, maand of week, aan de bovenkant van het scherm.
Zoeken naar gebeurtenissen
Tik op
en geef een zoekwoord in waarnaar u wilt zoeken.
Als u de gebeurtenissen van vandaag wilt weergeven, tikt u op Vandaag bovenaan het scherm.
Gebeurtenissen of taken verwijderen
Selecteer een datum of gebeurtenis en tik op → Wissen.
Gebeurtenissen delen
Selecteer een gebeurtenis of taak, tik op → Delen via en selecteer een methode voor het delen.
103
Hulpprogramma's
Dropbox
Gebruik deze applicatie om bestanden op te slaan en te delen met anderen via de Dropboxcloudopslag. Wanneer u bestanden opslaat in Dropbox, wordt uw apparaat automatisch
gesynchroniseerd met de webserver en de computers waarop Dropbox is geïnstalleerd.
Tik op Dropbox op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Wanneer u Dropbox voor het eerst inschakelt, moet u de instructies op het scherm volgen om de
installatie te voltooien.
Wanneer Dropbox is geactiveerd, worden foto's en video's die zijn gemaakt met de camera van het
apparaat automatisch geüpload naar Dropbox. Als u geüploade foto's of video's wilt weergeven, tikt
en selecteert u
u op . Als u bestanden wilt delen of verwijderen of albums wilt maken, tikt u op
bestanden.
→ Hier uploaden → Foto's of
Als u bestanden wilt uploaden naar Dropbox, tikt u op →
video's of Andere bestanden. Als u bestanden in Dropbox wilt openen, selecteert u een bestand.
Als u afbeeldingen of video's wilt weergeven, tikt u op om ze toe te voegen aan de lijst met
favorieten. Als u bestanden wilt openen in de lijst met favorieten, tikt u op .
Cloud
Gebruik deze functie om bestanden te synchroniseren of een back-up te maken van instellingen en
applicatiegegevens met uw Samsung-account of Dropbox.
Tik op het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Cloud.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Synchroniseren met het Samsung-account
Tik op uw Samsung-account of Synchronisatie instelling om bestanden te synchroniseren.
104
Hulpprogramma's
Een back-up maken van gegevens of deze herstellen
Tik op Back-up of tik op Herstel om een back-up van gegevens te maken of gegevens te herstellen
met uw Samsung-account.
Synchroniseren met Dropbox
Tik op Account Dropbox koppelen en geef het Dropbox-account in. Volg de instructies op het
scherm om de installatie te voltooien.
Wanneer u zich hebt aangemeld, tikt u op Toestaan waarna het apparaat automatisch bestanden
synchroniseert met de Dropbox wanneer u wijzigingen aanbrengt.
Drive
Gebruik deze applicatie om documenten te maken en te bewerken en deel ze vervolgens met
anderen via de opslagdienst Google Drive. Wanneer u documenten maakt of bestanden uploadt
naar Google Drive, synchroniseert uw apparaat automatisch met de webserver en alle andere
computers waarop Google Drive is geïnstalleerd. Open uw bestanden zonder ze te verplaatsen of te
downloaden.
Tik op Drive op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
105
Hulpprogramma's
POLARIS Office 5
Met deze applicatie kunt u documenten in diverse indelingen bewerken, zoals spreadsheets en
presentaties.
Tik op POLARIS Office 5 op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van bepaalde functies is afhankelijk van het bestandstype.
Een document maken.
Recente documenten
weergeven.
Mappen doorbladeren.
Documenten delen met
anderen.
Bladeren op
documentindeling.
Favoriete documenten
weergeven.
Documenten maken
Tik op
en selecteer een documenttype.
Gebruik de bewerkingsbalk boven aan het scherm om het document te bewerken.
Tik ter afsluiting op het documentpictogram in de linkerbovenhoek van het scherm, tik op Opslaan,
geef een bestandsnaam in, selecteer een map om het bestand in op te slaan en tik vervolgens op
Opslaan.
Als u het document wilt opslaan als PDF-bestand, tikt u op het documentpictogram in de
linkerbovenhoek van het scherm, waarna u op PDF-export tikt, een bestandsnaam ingeeft en op
Exporteren tikt.
Tik tijdens het bewerken van documenten op
en gebruik een van de volgende functies:
• Naar de weergavemodus gaan: het document bekijken.
• Opmerkingen dia: notities op dia's bewerken.
• Zoeken / Vervangen: tekst zoeken of vervangen.
• Pagina-indeling: de lay-out van pagina's wijzigen.
106
Hulpprogramma's
• Schermconversie: animatie- of overgangseffecten toepassen op dia's.
• Voorkeuren: de instellingen voor de weergavestand wijzigen.
• Alles lezen: het document laten voorlezen door de tekst-naar-spraak-functie.
• Filter: cellen gefilterd op specifieke criteria weergeven.
• Sorteren: cellen sorteren op specifieke criteria.
• Sheet beveiligen: de spreadsheet vergrendelen zodat bewerking door anderen niet mogelijk is.
• Bevriezen: de geselecteerde rij op zijn plaats houden.
• Herberekenen: de functies van de spreadsheet opnieuw berekenen.
• Schermopname: het geselecteerde gebied vastleggen.
• Informatie weergeven: de documentgegevens weergeven.
• Help: de Help voor het gebruik van POLARIS Office openen.
Documenten lezen
Tik op een bestand in het scherm met recente documenten. Of tik op Bestandsbrowser, Type
formulier, Favorieten of Samen bekijken en selecteer vervolgens een bestand om dit te openen.
Als u op het document wilt tekenen, tikt u op
.
Als u bepaalde tekst wilt zoeken in het document, tikt u op
Tik op
.
en gebruik een van de volgende functies:
• Naar de bewerkingsmodus gaan: de bewerkingsbalk openen.
• Bladwijzer: het venster met favorieten openen. Selecteer een label om naar het desbetreffende
punt te gaan.
• Voorkeuren: de instellingen voor de weergavestand wijzigen.
• Weergave één slide: dia's een voor een weergeven.
• Opmerkingen dia: notities op dia's bewerken.
• Bevriezen: de geselecteerde rij op zijn plaats houden.
• Schermopname: het geselecteerde gebied vastleggen.
• Informatie weergeven: de documentgegevens weergeven.
• Help: de Help voor het gebruik van POLARIS Office openen.
107
Hulpprogramma's
Documenten delen
U kunt documenten delen met diverse apparaten die met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
Tijdens het delen van documenten kunt u een notitie schrijven of op het scherm tekenen.
Als u een groep wilt maken voor het delen, tikt u op Samen bekijken → . Selecteer het document
dat u wilt delen, geef een naam en wachtwoord voor de groep in en tik vervolgens op OK.
Als u aan een groep wilt deelnemen, zoekt u de groep en gebruikt u het wachtwoord om deel te
nemen.
Alarm
Gebruik deze applicatie om een wekoproep of alarm in te stellen voor belangrijke gebeurtenissen.
Tik op Alarm op het scherm Applicaties.
Dit alarm in- of uitschakelen.
Datum en tijd
Alarm instellen
Tik op , stel een tijd in waarop het alarm moet afgaan, selecteer de dagen waarop het alarm moet
worden herhaald en tik op Opslaan. U kunt ook een alarmtijd schrijven met de S Pen.
• Alarm locatie: een locatie instellen. Het alarm gaat alleen af als u zich op die locatie bevindt.
• Sluimeren: een interval instellen en het aantal keren dat het alarm moet worden herhaald na de
ingestelde tijd.
• Slim alarm: een tijd instellen waarop het alarm moet afgaan vóór de ingestelde tijd.
108
Hulpprogramma's
Alarm stoppen
Sleep buiten de grote cirkel om een alarm te stoppen. Sleep
alarm na een opgegeven tijdsduur opnieuw te laten afgaan.
buiten de grote cirkel om het
Alarm verwijderen
Blijf het alarm aanraken en tik op Verwijderen.
Wereldklok
Gebruik deze applicatie om te kijken hoe laat het is in de grote steden op de wereld.
Tik op Wereldklok op het scherm Applicaties.
Klokken maken
Tik op
en geef de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst met steden.
→ Selecteren, waarna u een klok selecteert en tikt op
Als u de zomertijd wilt toepassen, tikt u op
→ Zomertijd instellen.
Klokken verwijderen
Tik op
→ Selecteren, selecteer klokken en tik op
.
Calculator
Gebruik deze applicatie voor eenvoudige of complexe berekeningen.
Tik op Calculator op het scherm Applicaties.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op
.
109
Hulpprogramma's
S Translator
Gebruik deze applicatie om tekst in andere talen te vertalen.
Tik op S Translator op het scherm Applicaties.
Als u S Translator wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op
Installeren en volg de instructies op het scherm.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie downloadt
via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra kosten te
vermijden.
S Voice
Gebruik deze applicatie om het apparaat met uw stem de opdracht te geven diverse functies uit te
voeren.
Tik op S Voice op het scherm Applicaties. U kunt ook twee keer op de starttoets drukken.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Deze applicatie wordt in sommige talen niet ondersteund.
Hier zijn verschillende voorbeelden van gesproken opdrachten:
• Open muziek
• Open calculator
• Bel Lulu mobiel
• Bel Lulu werk
• Controleer planning
Tips voor betere stemherkenning
• Spreek duidelijk.
• Spreek op plekken met weinig lawaai.
• Gebruik geen aanstootgevende taal of streektaal.
• Gebruik geen dialect.
Het apparaat herkent uw opdrachten mogelijk niet of kan ongewenste opdrachten uitvoeren
afhankelijk van uw omgeving of de manier waarop u de opdrachten uitspreekt.
110
Hulpprogramma's
Wekopdrachten gebruiken in het vergrendelde scherm
In het vergrendelde scherm kunt u diverse functies gebruiken met voorgedefinieerde
wekopdrachten.
Als u deze functie wilt inschakelen, tikt u op het scherm Applicaties op Instellingen → Apparaat →
Vergrendelscherm en vervolgens sleept u de schakelaar Wake-up in vergrendelscherm naar rechts.
S Finder
Gebruik deze applicatie om te zoeken naar allerlei items op het apparaat, zoals e-mailberichten,
documenten, afbeeldingen, muziek, applicaties en meer.
Blijf
aanraken om S Finder te starten.
Tik op het zoekveld en geef de zoekcriteria in. U kunt ook op tikken en vervolgens het trefwoord
inspreken waarnaar u wilt zoeken. U kunt deze functie ook gebruiken om met de hand geschreven
dingen te zoeken op het apparaat.
Google
Gebruik deze applicatie om niet alleen op internet te zoeken maar ook applicaties en de
bijbehorende inhoud op het apparaat.
Tik op Google op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Het apparaat doorzoeken
Tik op het zoekveld en geef een zoekwoord in. U kunt ook op
tikken en een zoekwoord ingeven.
Als er geen resultaten worden gevonden in de applicaties, wordt de webbrowser weergegeven met
de zoekresultaten.
111
Hulpprogramma's
Zoekbereik
Als u wilt selecteren welke applicaties moeten worden doorzocht, tikt u op
Zoeken op tablet en selecteert u de items waarnaar u wilt zoeken.
→ Instellingen →
Google Now
Start Google Zoeken om Google Now-kaarten weer te geven met het huidige weer, informatie over
het openbaar vervoer, uw volgende afspraak en meer, wanneer u het meest nodig hebt.
Meld u aan voor Google Now wanneer u Google Zoeken voor het eerst opent. Als u de Google Now→ Instellingen en sleept u de schakelaar Google Now naar
instellingen wilt wijzigen, tikt u op
links of rechts.
Gesproken zoekopdracht
Gebruik deze applicatie om webpagina's te zoeken door te spreken.
Tik op Gesproken zoekopdr. op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Spreek een zoekwoord of zin uit wanneer Nu spreken wordt weergegeven op het scherm. Selecteer
een van de voorgestelde zoekwoorden die worden weergegeven.
112
Hulpprogramma's
Plakboek
Gebruik deze applicatie om uw eigen digitale plakboek te maken met inhoud van webpagina's,
video's enzovoort.
Tik op Plakboek op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Categorieën maken
Tik op
, selecteer een lay-out in de lijst, geef een naam in en tik op Opslaan.
Items verzamelen
Tijdens het bekijken van een webpagina of video trekt u met de S Pen-knop ingedrukt een lijn rond
het deel dat u wilt selecteren. Tik op Plakboek in de lijst met applicaties onderin het scherm en
selecteer vervolgens de categorie waaraan u het geselecteerde gebied wilt toevoegen.
U kunt ook op Plakboek tikken in de Air command, een lijn rond het gewenste deel trekken en
vervolgens op Ger. tikken.
Items weergeven
Selecteer een categorie en selecteer vervolgens een item. Tik tijdens het bekijken van een item op
het pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm om naar de bron te gaan.
113
Hulpprogramma's
Mijn bestanden
Gebruik deze applicatie om bestanden te openen die zijn opgeslagen op het apparaat, waaronder
afbeeldingen, video's, nummers en geluidsclips.
Tik op Mijn bestanden op het scherm Applicaties.
Bestanden weergeven
De bestanden die in het apparaat zijn opgeslagen, worden gesorteerd volgens bepaalde criteria.
Selecteer links in het scherm een van de volgende categorieën:
• Tijdlijn: bestanden gegroepeerd op datum weergeven.
• Favoriete mappen: sneltoetsen naar mappen weergeven.
• Mappen: bestanden weergeven die in het interne geheugen of op een geheugenkaart zijn
opgeslagen.
• Categorieën: bestanden weergeven gesorteerd op type.
• Apps: bestanden weergeven die zijn opgeslagen in of gemaakt met specifieke applicaties.
Selecteer een categorie en selecteer een bestand of map om dit/deze te openen.
Tik in een map op
en gebruik een van de volgende opties:
• Selecteren: bestanden of mappen selecteren.
• Sorteren op: bestanden of mappen sorteren.
• Toevoegen aan Favoriete mappen: een sneltoets naar de map toevoegen aan Favoriete
mappen.
• Sneltoets startscherm: een sneltoets naar een bestand of map toevoegen aan het startscherm.
• FTP toevoegen: een snelkoppeling naar een FTP-server toevoegen aan het gedeelte met
snelkoppelingen.
• Zoeken naar apparaten in de buurt: scannen naar apparaten waarop functies voor media
delen zijn ingeschakeld.
• Weergaveopties: de weergaveopties voor bestanden wijzigen.
→ Selecteren, selecteer een bestand of map en gebruik een van de volgende functies:
Tik op
• : een bestand naar anderen verzenden.
• : bestanden of mappen verwijderen.
• : bestanden of mappen verplaatsen naar een andere map.
• : bestanden of mappen kopiëren naar een andere map.
114
Hulpprogramma's
• → Hernoem: de naam van een bestand of een map wijzigen.
• → Toevoegen aan Favoriete mappen: een sneltoets naar de map toevoegen aan Favoriete
mappen.
• → Sneltoets startscherm: een sneltoets naar een bestand of map toevoegen aan het
startscherm.
• → Comprimeren: bestanden of mappen comprimeren (een zip-bestand maken).
• → Gegevens: bestands- of mapgegevens weergeven.
Een bestand zoeken
Tik op
, tik op het zoekveld bovenaan het scherm en geef de zoekcriteria in.
Opslaginformatie weergeven
Tik op
om geheugeninformatie voor uw apparaat en geheugenkaart weer te geven.
De weergavestand wijzigen
Tik op
om de weergavestand te wijzigen.
Mappen maken
Tik op
, geef een naam voor de map in en tik op OK.
Sneltoetsen naar mappen toevoegen
Een sneltoets naar veelgebruikte mappen toevoegen aan Favoriete mappen. Selecteer een map en
→ Toevoegen aan Favoriete mappen.
tik op
Snelkoppelingen naar FTP-servers toevoegen aan het apparaat
Een sneltoets naar een FTP-server toevoegen aan Mappen. Tik op
details van de FTP-server in en tik vervolgens op Gereed.
115
→ FTP toevoegen, geef de
Hulpprogramma's
Downloads
Gebruik deze applicatie om te bekijken welke bestanden worden gedownload met de applicaties.
Tik op Downloads op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Selecteer een bestand om het te openen in een geschikte applicatie.
Als u bestanden wilt sorteren op formaat, tikt u op Sorteren op grootte.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op Lijst wissen.
TripAdvisor
Gebruik deze applicatie om reisgegevens te verzamelen zoals de bestemming of hotel. U kunt ook
een kamer reserveren en uw recensies delen met anderen.
Tik op TripAdvisor op het scherm Applicaties.
Als u TripAdvisor wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op
Installeren en volg de instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
116
Hulpprogramma's
Evernote
Gebruik deze applicatie om multimedianotities te maken, synchroniseren en delen. U kunt tags aan
de notities toevoegen en de notities in een notitieboekje sorteren, zodat u uw ideeën beter kunt
bijhouden.
Tik op Evernote op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
KNOX
Gebruik deze applicatie om persoonlijke gegevens en werkgegevens van elkaar te scheiden en
applicaties van uw bedrijf veilig te gebruiken op uw apparaat.
Tik op KNOX op het scherm Applicaties.
Als u KNOX wilt starten, moet u de applicatie eerst downloaden en installeren. Tik op Install. en volg
de instructies op het scherm.
• De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Om uw gegevens veilig te houden worden KNOX en de bijbehorende gegevens
verwijderd wanneer enkele keren een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze applicatie
downloadt via het mobiele netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider om extra
kosten te vermijden.
117
Reizen en lokaal
Maps
Gebruik deze applicatie om de locatie van het apparaat vast te stellen, naar plaatsen te zoeken of
een routebeschrijving te krijgen.
Tik op Maps op het scherm Applicaties.
De beschikbaarheid van deze applicatie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Zoeken naar locaties
Zoek naar locaties door een adres of een zoekwoord in te geven. Zodra de locatie is gevonden,
selecteert u de locatie om de gedetailleerde informatie te bekijken. Raadpleeg de Help voor meer
informatie.
Routebeschrijvingen naar een bestemming
Tik op om het begin- en eindpunt in te stellen en selecteer een reismethode. Het apparaat geeft
de routes weer om bij de bestemming te komen.
118
Instellingen
Over Instellingen
Gebruik deze applicatie om het apparaat te configureren, applicatie-opties in te stellen en accounts
toe te voegen.
Tik op Instellingen op het scherm Applicaties.
Verbindingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
U kunt een stabiele netwerkverbinding behouden door automatisch het mobiel of Wi-Fi-netwerk te
selecteren dat het sterkste signaal gebruiken. Als u automatisch wilt wisselen tussen netwerken, tikt
u op Slimme netwerkwissel.
Als u opties wilt gebruiken, tikt u op Wi-Fi →
.
• Geavanceerd: Wi-Fi-instellingen aanpassen.
• WPS-drukknop: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-knop.
• WPS PIN invoeren: verbinding maken met een beveiligd Wi-Fi-netwerk met een WPS-pincode.
• Help: de Help voor Wi-Fi openen.
Wi-Fi-slaapbeleid instellen
Tik op Wi-Fi →
→ Geavanceerd → Wi-Fi ingeschakeld laten in slaapstand.
Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch de Wi-Fiverbindingen uit. Wanneer dit gebeurt, maakt het apparaat automatisch verbinding met
gegevensnetwerken als er is ingesteld dat deze moeten worden gebruikt. Hiervoor kunnen
kosten voor gegevensoverdracht in rekening worden gebracht. Als u rekeningen voor
gegevensgebruik wilt vermijden, moet u deze optie instellen op Altijd.
119
Instellingen
Netwerkmelding instellen
Het apparaat kan actieve Wi-Fi-netwerken detecteren en een pictogram weergeven op de statusbalk
om aan te geven wanneer een netwerk beschikbaar is.
Tik op Wi-Fi →
→ Geavanceerd en vink Netwerkmelding aan om deze functie te activeren.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct verbindt twee apparaten rechtstreeks met elkaar via een Wi-Fi-netwerk zonder
toegangspunt.
Tik op Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
De Bluetooth-functie inschakelen om over korte afstanden informatie uit te wisselen.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Time-out zichtbaarheid: instellen hoe lang het apparaat zichtbaar is.
• Ontvangen bestanden: ontvangen bestanden weergeven via Bluetooth.
• Naam apparaat wijzigen: een Bluetooth-naam voor het apparaat instellen.
• Help: de Help voor Bluetooth openen.
Tethering en Wi-Fi-hotspot
• Draagbare Wi-Fi hotspot: gebruik de draagbare Wi-Fi-hotspot om de mobielenetwerkverbinding van het apparaat te delen met computers of andere apparaten via het Wi-Finetwerk.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele-netwerkverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
• Bluetooth-tethering: Bluetooth-tethering gebruiken om de mobiele-netwerkverbinding van
het apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
120
Instellingen
Gegevensgebruik
Bijhouden hoe intensief uw gegevensgebruik is en limietinstellingen aanpassen.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken op alle
mobiele netwerken.
• Limiet mobiele geg. instellen: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
• Cyclus gegevensgebruik: maandelijkse resetdatum invoeren voor controle van uw
gegevensgebruik.
Als u meer opties wilt gebruiken, tikt u op
.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
• Achtergrondgegevens beperken: instellen dat het apparaat de synchronisatie op de
achtergrond uitschakelt bij het gebruik van een mobiel netwerk.
• Gegevens automatisch synchroniseren: het automatisch synchroniseren van applicaties in- of
uitschakelen. In Instellingen → Algemeen → Accounts kunt u per account selecteren welke
informatie u wilt synchroniseren.
• Wi-Fi-gebruik tonen: instellen dat het apparaat het gegevensgebruik via Wi-Fi weergeeft.
• Mobiele hotspots: Wi-Fi-hotspots selecteren om te voorkomen dat ze worden gebruikt door
applicaties die op de achtergrond ingeschakeld zijn.
Locaties
U kunt instellingen wijzigen voor machtigingen voor locatiegegevens.
• Stand: een methode voor het verzamelen van uw locatiegegevens selecteren.
• Recente locatieverzoeken: instellen dat het apparaat weergeeft welke applicaties uw huidige
locatiegegevens gebruiken en wat het batterijgebruik daarvan is.
• Locatieservices: hier kunt u zien welke locatieservices uw apparaat gebruikt.
• Mijn plaatsen: profielen instellen die voor specifieke locaties worden gebruikt wanneer u uw
huidige locatie zoekt met een GPS-, Wi-Fi- of Bluetooth-functie.
Meer netwerken
Instellingen aanpassen om netwerken te beheren.
Standaard berichtenapp
Selecteer de applicatie die standaard moet worden gebruikt voor het uitwisselen van berichten.
121
Instellingen
Afdrukken
Instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U kunt
beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om bestanden af te drukken via
Wi-Fi of cloudservices.
Mobiele netwerken
• Mobiele gegevens: instellen of u gegevensnetwerken met packet switching wilt toestaan voor
netwerkservices.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkmodus: een netwerktype selecteren.
• Netwerkoperators: zoeken naar beschikbare netwerken en een netwerk voor roaming
selecteren.
VPN
Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
Apparaten dichtbij
• Naam apparaat: een naam voor uw apparaat als mediaserver ingeven.
• Gedeelde inhoud: instellen om inhoud van uw apparaat te delen met andere apparaten.
• Toegestane apparaten: overzicht van de apparaten die toegang hebben tot uw apparaat.
• Geweigerde apparaten: overzicht van de apparaten die geen toegang hebben tot uw apparaat.
• Downloaden naar: de geheugenlocatie selecteren voor het opslaan van gedownloade
mediabestanden.
• Downl van andere apparaten: instellen om op uw apparaat uploads van andere apparaten te
accepteren.
Screen Mirroring
De functie voor Screen Mirroring inschakelen en uw scherm delen met anderen.
122
Instellingen
Apparaat
Geluid
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Beltonen: een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
• Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
• Meldingen: een beltoon selecteren voor gebeurtenissen, zoals inkomende berichten.
• Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een trilsignaal
wordt gebruikt.
• Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers
ingeeft op het belscherm.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een applicatie of
een optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluid schermvergrendeling: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt en ontgrendelt.
• Trillingsreactie: instellen dat het apparaat trilt wanneer u de toetsen aanraakt.
• Geluid bij pen (los)koppelen: instellen dat het apparaat een geluid weergeeft wanneer de
S Pen in de sleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd.
• Applicaties van Samsung: de meldingsinstellingen voor elke applicatie wijzigen.
• Geluid bij tikken: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets
aanraakt.
• Trillen bij tikken: instellen dat het apparaat trilt wanneer u een toets aanraakt.
• Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het
apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling
mogelijk niet.
• Adapt Sound: het geluid personaliseren voor het oor dat u het meest gebruikt wanneer u naar
muziek luistert.
Display
Hier kunt u de instellingen voor het scherm wijzigen.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
123
Instellingen
• Duur verlichting tiptoetsen: de duur voor de verlichting van de aanraaktoetsen instellen.
• Scherm-modus:
– – Adapt Display: gebruik deze stand om het scherm te optimaliseren volgens de instellingen
voor het scherm.
– – Dynamisch: gebruik deze stand om de tinten van het scherm levendiger te maken.
– – Standaard: gebruik deze stand voor een normale omgeving.
– – Bioscoop: gebruik deze stand voor een omgeving met weinig licht, zoals een donkere
kamer.
• Leesstand: selecteren welke applicaties de leesstand gebruiken. In de leesstand helpt het
apparaat uw ogen te beschermen wanneer u 's nachts leest.
• Dagdromen: instellen dat het apparaat een schermbeveiliging start wanneer het apparaat in
een dock staat of wordt opgeladen.
• Batterijpercentage weergeven: instellen om het apparaat de resterende gebruiksduur van de
batterij te laten zien.
• Bewerken na schermafbeelding: instellen dat de schermafbeelding moet worden bewerkt na
het vastleggen ervan.
Multi window
Schakel de functie Multi window in om meerdere applicaties tegelijk op het scherm te gebruiken.
• Openen in Multi window: instellen dat het apparaat de functie Multi window inschakelt
wanneer u bestanden uit Mijn bestanden of Video opent.
Vergrendelscherm
Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
• Schermvergrendeling: de schermvergrendelingsfunctie inschakelen. De volgende opties
kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde functie voor schermvergrendeling.
• Opties klokwidget: instellingen voor de klokwidget configureren.
– – Dubbele klok: instellen dat het apparaat twee klokken weergeeft.
– – Omvang klok: het formaat van de klok wijzigen.
– – Datum tonen: instellen dat het apparaat de datum weergeeft bij de klok.
• Sneltoets: instellen dat het apparaat snelkoppelingen naar applicaties op het vergrendelde
scherm weergeeft en dat ze kunnen worden bewerkt.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
124
Instellingen
• Persoonlijk bericht: instellen dat het apparaat een persoonlijk bericht weergeeft op het
vergrendelde scherm.
– – Persoonlijk bericht bewerken: het persoonlijke bericht bewerken.
• Gegevens eigenaar: gegevens ingeven die bij de klok worden weergegeven.
• Ontgrendeleffect: een effect selecteren wanneer u het scherm ontgrendelt.
• Inkteffect: de kleur van het inkteffect wijzigen. Het inkteffect is alleen beschikbaar voor de
S Pen.
• Wake-up in vergrendelscherm: instellen dat het apparaat uw wekopdracht herkent wanneer
het scherm is vergrendeld.
• Actiememo op vergrendelsch: instellen dat het apparaat Actiememo start wanneer u met de
S Pen-knop ingedrukt dubbeltikt op het vergrendelde scherm.
• Help-tekst: instellen dat het apparaat de helptekst weergeeft op het vergrendelde scherm.
Achtergrond
De achtergrondinstellingen wijzigen.
• Startscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm.
• Vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het vergrendelde scherm.
• Start- en vergrendelscherm: een achtergrondafbeelding selecteren voor het startscherm en
het vergrendelscherm.
Lettertype
Hier kunt u de instellingen voor het lettertype wijzigen.
• Letterstijl: het lettertype voor de schermtekst wijzigen.
• Tekstgrootte: de grootte van het lettertype wijzigen.
125
Instellingen
Meldingenvenster
De items aanpassen die worden weergegeven op het meldingenvenster.
• Helderheid en volume: instellen dat het apparaat de balk voor het aanpassen van de
helderheid en het volume weergeeft op het bedieningspaneel.
• Aanbevolen apps: instellen dat het apparaat een lijst met aanbevolen applicaties weergeeft op
de bedieningspaneel op basis van uw acties, zoals een headset op het apparaat aansluiten.
• Knoppen Snelle instell.: de knoppen voor snel instellen die op het bedieningspaneel zichtbaar
zijn, anders indelen.
Toegankelijkheid
Toegankelijkheidsservices zijn speciale functies voor personen met bepaalde fysieke handicaps.
Open en wijzig de volgende instellingen om de toegankelijkheid van het apparaat te verbeteren.
• Scherm automatisch draaien: de interface instellen om automatisch te draaien wanneer u het
apparaat draait.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld.
• Wachtwoorden uitspreken: instellen dat TalkBack wordt gebruikt om wachtwoorden hoorbaar
te maken die u ingeeft.
• Oproepen beantwoorden/beëindigen:
– – Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord
wanneer u op de starttoets drukt.
– – Spraakopdracht: instellen dat het apparaat inkomende oproepen moet aannemen of
weigeren met een gesproken opdracht.
– – Aan/uit-toets einde oproep: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de
aan/uit-toets drukt.
• Eén keer tikken: u kunt instellen dat het apparaat meldingen beheert door op de toets te tikken
in plaats van deze te verslepen.
• Toon sneltoets: een sneltoets naar de Toegankelijkheid toevoegen aan het snelmenu dat
verschijnt als u op de aan/uit-toets drukt.
126
Instellingen
• Toegankelijkheid beheren: de toegankelijkheidsinstellingen ex- of importeren om ze te delen
met andere apparaten.
• TalkBack: TalkBack inschakelen voor gesproken feedback.
• Tekstgrootte: de grootte van het lettertype wijzigen.
• Vergrotingsgebaren: instellen dat het apparaat in- en uitzoomt met vingerbewegingen.
• Negatieve kleuren: schermkleuren negatief weergeven voor betere zichtbaarheid.
• Kleurcorrectie: het kleurenschema voor het scherm aanpassen wanneer het apparaat bepaalt
dat u kleurenblind bent of moeite hebt met het lezen van inhoud.
• Meldingsherinnering: pieptonen voor nieuwe meldingen in- of uitschakelen.
• Sneltoets toegankelijkheid: instellen dat het apparaat TalkBack moet inschakelen wanneer u
de aan/uit-toets ingedrukt houdt en vervolgens met twee vingers het scherm aangeraakt houdt.
• Opties Tekst naar spraak:
– – Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
– – Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
– – Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
– – Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal van de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
• Geluidsbalans: de geluidsbalans aanpassen wanneer u een dubbele headset gebruikt.
• Monogeluid: monogeluid inschakelen wanneer u naar audio luistert met één oordopje.
• Alle geluiden uit: alle apparaatgeluiden dempen.
• Flitsmelding: instellen dat de flitser knippert wanneer er inkomende oproepen, nieuwe
berichten of meldingen zijn.
• Google-ondertitels: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Google
ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
• Samsung-ondertitels: instellen dat het apparaat ondertitels weergeeft bij door Samsung
ondersteunde inhoud en de ondertitelinstellingen wijzigen.
• Hulpmenu: instellen dat het apparaat het sneltoetspictogram weergeeft waarmee u
functies kunt openen die door externe toetsen worden ondersteund of functies op het
meldingenvenster. U kunt het menu ook bewerken in het snelkoppelingspictogram.
• Vertraging bij tikken en vasthouden: stel de herkenningstijd in voor tikken op het scherm en
vinger op het scherm houden.
• Interactiebeheer: de interactiecontrole starten om de reactie van het apparaat te beperken
voor invoer in een applicatie.
127
Instellingen
Oproepen
De instellingen aanpassen voor belfuncties.
• Oproep weigeren: oproepen automatisch weigeren van opgegeven telefoonnummers. Voeg
telefoonnummers toe aan de weigerlijst.
• Berichten voor geweigerde oproepen instellen: het bericht toevoegen of bewerken dat wordt
verzonden wanneer u een oproep weigert.
• Oproepen beantwoorden/beëindigen:
– – Start-toets neemt oproepen aan: instellen dat een inkomende oproep wordt beantwoord
wanneer u op de starttoets drukt.
– – Spraakopdracht: instellen dat het apparaat inkomende oproepen moet aannemen of
weigeren met een gesproken opdracht.
– – Aan/uit-toets einde oproep: instellen dat een oproep wordt beëindigd wanneer u op de
aan/uit-toets drukt.
• Belsignalen:
– – Trillen bij antwoord: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep
beantwoordt.
– – Trilstand einde oproep: instellen dat het apparaat trilt wanneer de andere partij een oproep
beantwoordt.
– – Verbindingstoon: de verbindingstoon in- of uitschakelen.
– – Minutenteller: de herinneringstoon voor de minuut in- of uitschakelen.
– – Toon bij einde oproep: de beëindigingstoon in- of uitschakelen.
– – Waarschuwing bij oproep: het apparaat instellen waarschuwingen te geven voor
gebeurtenissen tijdens een oproep.
• Bel-accessoires:
– – Automatisch beantwoorden: instellen of het apparaat oproepen automatisch beantwoordt
na een specifieke periode (alleen beschikbaar wanneer een headset is aangesloten).
– – Timer autom. beantwoorden: de periode instellen dat het apparaat wacht voordat
oproepen worden beantwoord.
– – Voorw. uitgaande oproepen: het apparaat instellen om uitgaande oproepen toe te staan
met een Bluetooth-headset, zelfs als uw apparaat is vergrendeld.
– – Uitgaand oproeptype: selecteer het type uitgaande oproep waarmee u een Bluetoothheadset gebruikt.
128
Instellingen
• Extra instellingen:
– – Beller-id: uw nummer weergaven aan andere partijen voor uitgaande oproepen.
– – Oproepen doorschakelen: hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
– – Automatisch netnummer: het apparaat instellen om automatisch een voorvoegsel
(netnummer of landcode) in te voegen voor een telefoonnummer.
– – Oproepen blokkeren: inkomende of uitgaande oproepen blokkeren.
– – Wisselgesprek: waarschuwingen van inkomende oproepen toestaan tijdens een oproep
actief.
– – Automatisch herhalen: de functie voor automatisch opnieuw bellen voor oproepen
waarvoor geen verbinding kon worden gemaakt of die zijn afgebroken.
– – FDN-nummers: de FDN-modus in- of uitschakelen om oproepen te beperken naar nummers
in de FDN-lijst. Geef de PIN2 in die is geleverd bij uw SIM- of USIM-kaart.
• Beltonen en toetstonen:
– – Beltonen: een beltoon voor inkomende oproepen selecteren.
– – Trillingen: een trilpatroon toevoegen of selecteren.
– – Trillen bij overgaan: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt.
– – Toon kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u nummers
ingeeft op het belscherm.
• Volume verhogen in zak: instellen dat het apparaat het beltoonvolume verhoogt wanneer het
apparaat in een afgesloten plek is opgeborgen, zoals een tas of zak.
• Afbeelding video-oproep: een afbeelding selecteren die aan de andere partij wordt getoond.
• Eigen video in ontvangen oproep: instellen of u uw live-afbeelding of een vooringestelde
afbeelding wilt tonen aan de andere partij.
• Opties voor mislukte gesprekken gebruiken: een spraakoproep proberen uit te voeren
wanneer verbinding voor een video-oproep niet tot stand kan worden gebracht.
• Voicemailservice: uw voicemailserviceprovider selecteren of instellen.
• Voicemailinstellingen: het nummer ingeven om toegang te krijgen tot de voicemailservice. U
krijgt dit nummer van uw provider.
• Geluid: een beltoon selecteren voor nieuwe voicemails.
• Trillen: het apparaat instellen om te trillen wanneer voicemails worden ontvangen.
• Accounts: het apparaat instellen om IP-oproepen te accepteren en uw accounts in te stellen
voor IP-oproepservices.
• Internetbellen gebruiken: instellen of uw IP-oproepservices wilt gebruiken voor alle oproepen
of alleen voor IP-oproepen.
129
Instellingen
Blokkeerstand
Selecteer welke meldingen moeten worden geblokkeerd of stel in dat meldingen voor oproepen
van bepaalde contacten zijn toegestaan in de blokkeerstand.
Besturingselementen
Taal en invoer
De instellingen voor tekstinvoer wijzigen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk
van de geselecteerde taal.
Taal
Een displaytaal voor alle menu's en applicaties selecteren.
Standaard
Een standaardtoetsenbordtype voor tekstinvoer selecteren.
Samsung-toetsenbord
Als u de instellingen voor het Samsung-toetsenbord wilt wijzigen, tikt u op
.
De beschikbare opties kunnen afwijken, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
• Invoertalen: de talen voor tekstinvoer selecteren.
• Voorspellende tekst: voorspellende tekststand inschakelen om aan de hand van uw invoer
woorden te voorspellen en woordsuggesties weer te geven. U kunt ook de instellingen voor
woordsuggesties aanpassen.
• Automatische vervanging: instellen dat het apparaat verkeerd gespelde en onvolledige
woorden corrigeert door te tikken op de spatiebalk of een leesteken.
130
Instellingen
• Automatisch hoofdletters: instellen dat het apparaat de eerste letter na een laatste leesteken,
zoals een punt, vraagteken of uitroepteken, automatisch als hoofdletter schrijft.
• Automatische spatiëring: het apparaat instellen zodat er automatisch een spatie wordt
ingevoerd tussen woorden.
• Automatisch punt: instellen dat er een punt wordt ingevoegd wanneer u op de spatiebalk
dubbeltikt.
• Geen: het apparaat instellen om de functie Toetsenbord vegen uit te schakelen.
• Doorlopende invoer: instellen dat tekst kan worden ingegeven door over het toetsenbord van
het apparaat te vegen.
• Cursorbesturing: slimme toetsenbordnavigatie inschakelen om de cursor te verplaatsen door
het toetsenbord te scrollen.
• Geluid: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een toets aanraakt.
• Trillen: instellen dat het apparaat trilt wanneer u een toets aanraakt.
• Pop-up bij toetsaanslag: het apparaat zo instellen dat een voorbeeldweergave wordt getoond
van elke letter die u intoetst.
• Pendetectie: instellen dat het apparaat het handschriftvenster opent wanneer u met de S Pen
op het veld tikt.
• Help: de help voor het gebruik van het Samsung-toetsenbord openen.
• Instellingen resetten: de Samsung-toetsenbordinstellingen resetten.
Google Spraakgestuurd typen
Als u de instellingen voor spraakinvoer wilt wijzigen, tikt u op
.
• Invoertalen selecteren: de invoertalen voor tekstinvoer selecteren.
• Ruw taalgebruik blokkeren: instellen dat het apparaat geen aanstootgevende woorden
overneemt bij spraakinvoer.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
Handschriftherkenning
Een taal voor de handschriftherkenning selecteren.
131
Instellingen
Gesproken zoekopdrachten
• Taal: een taal voor de spraakherkenningsfunctie selecteren.
• “Ok Google” hotword detection: instellen dat het apparaat de spraakherkenning start wanneer
u de wekopdracht uitspreekt tijdens het gebruik van de zoekapplicatie.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Spraakuitvoer: instellen dat het apparaat gesproken feedback geeft om u te waarschuwen voor
de volgende actie.
• Ruw taalgebruik blokkeren: aanstootgevende woorden verbergen in de resultaten van
gesproken zoekopdrachten.
• Offline spraakherkenning: taalgegevens downloaden en installeren voor offline spraakinvoer.
• Geperson. herkenning: het apparaat instellen om informatie van uw Google-dashboard te
gebruiken om de nauwkeurigheid van de spraakherkenning te verbeteren.
• Bluetooth-headset: instellen dat het apparaat zoeken op spraak toestaat met een Bluetoothheadset wanneer deze is aangesloten op het apparaat.
Opties Tekst naar spraak
• Voorkeur TTS-engine: een engine voor spraaksynthese selecteren. Als u de instellingen voor
spraaksynthese wilt wijzigen, tikt u op .
• Spraaksnelheid: een snelheid selecteren voor de tekst-naar-spraak-functie.
• Naar voorbeeld luisteren: voorbeeld van gesproken tekst beluisteren.
• Standaard taalstatus: de status van de standaardtaal van de tekst-naar-spraak-functie
weergeven.
Snelheid aanwijzer
De snelheid aanpassen voor de op uw apparaat aangesloten muis of trackpad.
Spraakopdracht
Instellen dat het apparaat gesproken opdrachten voor de bediening van het apparaat herkent. U
bepaalt zelf welke functies u met gesproken opdrachten wilt bedienen.
Als Trillen bij overgaan is ingeschakeld, kunnen gesproken opdrachten niet worden
herkend bij een inkomende oproep.
132
Instellingen
S Pen
De instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen.
• Pendetectie uitschakelen: instellen dat het scherm niet reageert wanneer u de S Pen plaatst of
verwijdert.
• Aanwijzer: instellen dat de aanwijzer van de S Pen wordt weergegeven wanneer de S Pen boven
het scherm wordt gehouden.
• Rechtstreekse peninvoer: instellen dat het apparaat het handschriftvak opent wanneer de
S Pen boven een tekstinvoerveld wordt gehouden.
• Air view: instellen dat het apparaat de functie Air view (weergave zonder aanraken) inschakelt
om een voorbeeld van de inhoud weer te geven of informatie in een pop-upvenster weer te
geven wanneer u een item aanwijst met de S Pen.
– – Voorbeeld informatie: informatie in pop-upvenster weergeven door items aan te wijzen
met de S Pen.
– – Voortgangsweergave: bekijk tijdens het afspelen van muziek of video's de verstreken tijd of
een voorbeeld van een scène door met de S Pen naar de naar de voortgangsbalk te wijzen.
– – Voorbeeld snelkiesnummer: contactgegevens weergeven van snelkiesnummers in een
pop-upvenster door een snelkieslijst aan te wijzen met de S Pen.
– – Pictogramlabels: eenvoudige informatie voor een item in een pop-upvenster weergeven
door items aan te wijzen met de S Pen.
– – Bladeren in lijst: houd tijdens het bekijken van e-mailberichten of webpagina's de S Pen
boven de rand van het scherm om door de pagina te scrollen.
• Air command: instellen dat het apparaat de functie Air command (opdrachten zonder
aanraken) inschakelt om rechtstreeks diverse handelingen te verrichten met de S Pen-knop
ingedrukt.
• Geluid en trillingsreactie: instellen dat het apparaat een geluid geeft en trilt wanneer u de S
Pen boven bestanden, onderwerpen of opties houdt.
• Penopties na loskoppelen: instellen dat het apparaat Actiememo start of de functie Air
command (opdrachten zonder aanraken) weergeeft als de S Pen uit de sleuf wordt gehaald.
• Geluid bij pen (los)koppelen: instellen dat het apparaat een geluid weergeeft wanneer de
S Pen in de sleuf wordt geplaatst of wordt verwijderd.
• Trilling (los)koppelen: instellen dat het apparaat trilt wanneer de S Pen in de sleuf wordt
geplaatst of wordt verwijderd.
133
Instellingen
Bewegingen
De functie voor bewegingsherkenning inschakelen en de instellingen wijzigen die de
bewegingsherkenning op uw apparaat regelen.
• Slim melden: instellen dat meldingen over gemiste oproepen of nieuwe berichten worden
gegeven wanneer u het apparaat oppakt.
• In-/uitzoomen: instellen dat het apparaat in- of uitzoomt als u afbeeldingen bekijkt in Galerij of
als u webpagina's bekijkt wanneer u twee punten blijft aanraken en het apparaat naar voren en
naar achteren kantelt.
• Zoek een afbeelding: instellen dat het apparaat door afbeeldingen bladert bij een beweging
van het apparaat in om het even welke richting wanneer is ingezoomd op een afbeelding.
Handpalmbeweging
De functie voor bewegingen met de handpalm inschakelen om het apparaat te bedienen door het
scherm aan te raken.
• Schermafbeelding: instellen dat een schermafbeelding wordt gemaakt wanneer u met uw
hand naar links of rechts over het scherm veegt.
• Dempen/pauzeren: instellen dat het apparaat media pauzeert wanneer u uw handpalm op het
apparaat legt.
Slim scherm
• Slim sluimeren: instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Slim roteren: instellen dat de scherminhoud wordt gedraaid met de stand van uw gezicht.
• Slim pauzeren: instellen dat het apparaat het afspelen van de video stilzet wanneer u wegkijkt
van het scherm.
• Slim scrollen: het apparaat zo instellen dat het bladert wanneer u naar de rand van e-mails of
webpagina's kijkt.
134
Instellingen
Algemeen
Accounts
E-mail- of SNS-accounts toevoegen.
Cloud
Instellingen wijzigen voor het synchroniseren van gegevens of bestanden met uw Samsung-account
of Dropbox-cloudstorage.
Back-up maken en terugzetten
De instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
• Back-up mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
applicatiegegevens maakt op de server van Google.
• Back-up van account: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en applicatiegegevens
automatisch terugzet wanneer de applicaties opnieuw worden geïnstalleerd op het apparaat.
• Standaardgegevens herstellen: uw instellingen naar de fabriekswaarden resetten en al uw
gegevens wissen.
Datum en tijd
De volgende instellingen weergeven en aanpassen om te bepalen hoe het apparaat de tijd en
datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Automatisch datum en tijd: automatisch de tijd en datum bijwerken wanneer u naar een
andere tijdzone reist.
• Datum instellen: de huidige datum handmatig instellen.
• Tijd instellen: de huidige tijd handmatig instellen.
• Automatische tijdzone: instellen dat het apparaat tijdzonegegevens ontvangt van het netwerk
wanneer u een tijdzone overschrijdt.
• Tijdzone selecteren: de eigen tijdzone instellen.
• 24-uurs indeling gebruiken: de tijd weergeven in 24uurs-notatie.
• Datumnotatie selecteren: een datumnotatie selecteren.
135
Instellingen
Accessoires
De accessoire-instellingen wijzigen.
• Dock geluid: instellen dat een geluidssignaal wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt
aangesloten op of wordt losgekoppeld van een desktopdock.
• Audio-uitvoermodus: instellen dat het apparaat de dockluidspreker gebruikt wanneer het
apparaat is aangesloten op een desktopdock.
• Audiouitgang: een audio-uitvoerindeling selecteren voor gebruik bij aansluiting van het
apparaat op HDMI-apparatuur. Sommige apparaten ondersteunen de surround sound-instelling
mogelijk niet.
• Automatisch ontgrendelen: instellen dat het apparaat automatisch ontgrendelt wanneer de
klap wordt opengeklapt.
• Dagnotitie: instellen dat het apparaat een dagelijkse notitie weergeeft met de datum en tijd,
het weer en gebeurtenissen wanneer u de klap opent.
• Eenheid: de standaardeenheid voor de temperatuur selecteren voor de weergave van het weer
in Dagnotitie.
Applicatiebeheer
De applicaties op het apparaat weergeven en beheren.
Standaardapplicaties
Een standaardinstelling voor het gebruik van applicaties selecteren.
Gebruikers
Gebruikersprofielen instellen en beheren voor gepersonaliseerde instellingen.
Batterij
Weergeven hoeveel stroom wordt verbruikt door de batterij van uw apparaat.
136
Instellingen
Spaarstand
De spaarstand inschakelen en de instellingen wijzigen voor de spaarstand.
• CPU-prestaties: instellen dat het apparaat het gebruik van bepaalde systeemresources beperkt.
• Schermuitvoer: instellen dat de helderheid van het scherm wordt verminderd.
• Trillingsreactie uitschakelen: instellen dat het apparaat niet trilt wanneer u de toetsen
aanraakt.
• Informatie over spaarstand: ontdekken hoe het batterijgebruik kan worden verminderd.
Opslag
Geheugeninformatie van uw apparaat en geheugenkaart weergeven of een geheugenkaart formatteren.
Als u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens definitief van de kaart
verwijderd.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit, een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt
door het besturingssysteem en de standaardapplicaties. De beschikbare capaciteit kan
veranderen wanneer u het apparaat upgrade.
Beveiliging
U kunt de instellingen voor het vergrendelen van het apparaat wijzigen.
• Apparaat coderen: een wachtwoord instellen voor versleuteling van gegevens die op het
apparaat zijn opgeslagen. Elke keer als u het apparaat aanzet, moet u dit wachtwoord ingeven.
Laad eerst de batterij op voordat u deze instelling activeert. Versleuteling van uw gegevens
kan meer dan een uur duren.
• Externe SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat bestanden op een geheugenkaart
codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Externe besturingselementen: instellen dat het apparaat via internet (op afstand) controle
heeft over uw kwijtgeraakte of gestolen apparaat. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich
aanmelden bij uw Samsung-account.
– – Accountregistratie: uw Samsung-account toevoegen of weergeven.
– – Draadloze netwerken gebruiken: instellen dat het apparaat locatiegegevens mag
verzamelen of de locatie van uw kwijtgeraakte of gestolen apparaat mag bepalen via Wi-Fi of
een mobiel netwerk.
137
Instellingen
• Waarschuwing SIM-kaart vervangen: de functie voor het terugvinden van uw mobiele
apparaat in- en uitschakelen. Deze functie helpt u bij het terugvinden van een kwijtgeraakt of
gestolen toestel.
• Ga naar website: de website voor het terugvinden van uw mobiele apparaat openen
(findmymobile.samsung.com). U kunt uw verloren of gestolen apparaten opzoeken en besturen
op de website Mijn mobiel traceren.
• SIM-kaartvergrendeling instellen:
– – SIM-kaart vergrendelen: de functie voor PIN-vergrendeling in- of uitschakelen. Deze functie
zorgt dat het apparaat pas kan worden gebruikt nadat de PIN-code is ingegeven.
– – SIM-pincode wijzigen: de PIN-code van de SIM- of USIM-kaart wijzigen.
• Wachtwoorden zichtbaar: het apparaat verbergt wachtwoorden standaard voor beveiliging. U
kunt instellen dat het apparaat wachtwoorden weergeeft wanneer ze worden ingegeven.
• Apparaatbeheerders: de apparaatbeheerprogramma's weergeven die op uw apparaat zijn
geïnstalleerd. U kunt toestaan dat apparaatbeheerders een nieuw beleid op uw apparaat
toepassen.
• Onbekende bronnen: instellen dat het apparaat de installatie van applicaties uit onbekende
bron toestaat.
• Apps verifiëren: instellen om Google de applicaties te laten controleren op schadelijk gedrag
vóór installatie.
• Updates beveilig.beleid:
– – Automatische updates: instellen dat het apparaat automatisch controleert op
beveiligingsupdates en deze downloadt.
– – Voorkeursnetwerken: selecteer een netwerkverbindingsoptie om automatisch
veiligheidsupdates te kunnen controleren en downloaden.
– – Controleren op updates: controleren op beveiligingsupdates.
• Beveiligingsrapporten verzenden: instellen dat het apparaat beveiligingsrapporten
automatisch verzendt wanneer het apparaat verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk.
• Opslagtype: het opslagtype voor bestanden met persoonsgegevens instellen.
• Vertrouwde aanmeldgegevens: certificaten en referenties gebruiken om verzekerd te zijn van
een veilig gebruik van diverse applicaties.
• Installeren uit apparaatopslag: gecodeerde certificaten installeren die zijn opgeslagen op de
USB-opslag.
• Aanmeldgegevens wissen: de referentiegegevens van het apparaat verwijderen en het
wachtwoord resetten.
138
Instellingen
Toestel-info
Informatie over het apparaat weergeven en de software van het apparaat bijwerken.
Google Instellingen
Gebruik deze applicatie om instellingen te configureren voor bepaalde functies die Google aanbiedt.
Tik op Google Instellingen op het scherm Applicaties.
139
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN-code: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een
PIN-code is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt.
U kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem contact op met uw
serviceprovider voor meer informatie.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
• Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
• De batterij is mogelijk niet correct geplaatst. Plaats de batterij opnieuw.
• Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en plaats de batterij opnieuw.
140
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of onjuist
• Als u een beschermhoes of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water worden
beschadigd.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt tot de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft ernstige fouten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk applicaties sluiten of de batterij opnieuw plaatsen en
het apparaat inschakelen om de functionaliteit te herstellen. Als het apparaat is vastgelopen en niet
reageert, houdt u de aan/uit-toets minstens 7 seconden ingedrukt om het apparaat opnieuw op te
starten.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen resetten. Tik op
het scherm Applicaties op Instellingen → Algemeen → Back-up maken en terugzetten →
Standaardgegevens herstellen → Apparaat resetten → Alles verwijderen. Voordat u de
fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op
het apparaat maken.
Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
141
Bijlage
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met zwakke signalen of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang deze.
De batterij laadt niet goed op (voor door Samsung goedgekeurde
opladers)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Als de contactpunten van de batterij vies zijn, wordt de batterij mogelijk niet goed opgeladen
of kan het apparaat worden uitgeschakeld. Veeg beide goudkleurige contactpunten schoon en
probeer de batterij opnieuw op te laden.
• De batterijen in bepaalde apparaten kunnen niet worden vervangen door de gebruiker. Als dit
het geval is, gaat u naar een Samsung Servicecenter om de batterij te laten vervangen.
De batterij loopt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan de bruikbare
lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde applicaties, zoals games
of internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
142
Bijlage
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u applicaties gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd applicaties gebruikt
op uw apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op
de levensduur of prestaties van het apparaat.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-applicatie
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op vervang deze door een batterij die volledig is opgeladen.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapplicatie nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
143
Bijlage
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
• Controleer of Samsung Kies of Windows Media Player 10 of hoger is geïnstalleerd op uw
computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
144
Bijlage
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
145
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, moet u met de vermelde instructies naar een erkend
servicecenter gaan.
• Voor uw eigen veiligheid mag u niet proberen om de batterij zelf te verwijderen. Als de
batterij niet goed wordt verwijderd, kan dit leiden tot schade aan de batterij en het apparaat,
persoonlijk letsel en/of onveilige werking van het apparaat.
• Samsung is niet aansprakelijk voor schade of verlies (wegens wanprestatie of onrechtmatige
daad, waaronder nalatigheid) die of dat kan ontstaan door gebreken als gevolg van het niet
nauwkeurig opvolgen van deze waarschuwingen en instructies, anders dan overlijden of
persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Samsung.
1 Verwijder de SIM- of USIM-kaart, de geheugenkaart en de S Pen uit het apparaat.
2 Plaats het gereedschap voor het openen van het apparaat in de opening tussen het scherm en
de batterijklep van het apparaat.
Begin vervolgens het scherm los te maken van de batterijklep door beide delen met het
gereedschap los te wrikken.
3 Plaats het gereedschap steeds een klein stukje verder tussen het scherm en de batterijklep. Ga
zo helemaal rond het apparaat.
4 Wanneer het scherm los is, haalt u het scherm en de batterijklep van elkaar.
Leg de batterijklep aan de kant en leg het scherm met de voorzijde naar onderen op een vlak
werkoppervlak.
5 Draai de schroeven los en verwijder ze.
6 Maak de batterijconnector los.
7 Verwijder de batterij.
146
* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider of
softwareversie en is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.
* Drukfouten voorbehouden.
www.samsung.com
Dutch. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF

advertising