Samsung | SM-T825 | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7, LTE) User Manual (Oreo)

SM-T825
Gebruiksaanwijzing
Dutch. 04/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Inhoud
Basisfuncties
Applicaties
4
6
64 Apps installeren of verwijderen
66Telefoon
69Contacten
73Berichten
75Internet
77E-mail
78Camera
91Galerij
95 Game Launcher
98 Samsung Notes
103PENUP
105Agenda
107 Samsung Flow
108 Mijn bestanden
108Klok
110Calculator
110Google-apps
Lees dit eerst
Situaties waarin het apparaat oververhit
kan raken en oplossingen
Inhoud van de verpakking
9
10 Indeling van het apparaat
15Batterij
19 SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
22 Geheugenkaart (microSD-kaart)
25 Het apparaat in- en uitschakelen
26 Het aanraakscherm bedienen
29 Startscherm en scherm Apps
34Vergrendelscherm
35Meldingenvenster
37 Tekst ingeven
39Schermafbeelding
40 Apps openen
41 S Pen-functies
49 Veilige map
52 Multi window
56Samsung-account
57 Gegevens overzetten van uw vorige
apparaat
60 Apparaat- en gegevensbeheer
63Deelfuncties
2
Inhoud
Instellingen
112Introductie
112Verbindingen
121 Geluiden en trillen
123Meldingen
123Display
124Achtergrond
125 Geavanceerde functies
126Apparaatonderhoud
128Apps
128Vergrendelscherm
129 Biometrie en beveiliging
132 Cloud en accounts
135Google
135Toegankelijkheid
136 Algemeen beheer
137Software-update
137Gebruiksaanwijzing
137 Info tablet
Bijlage
138 Problemen oplossen
144 De batterij verwijderen
3
Basisfuncties
Lees dit eerst
Lees deze gebruiksaanwijzing door zodat u verzekerd bent van veilig en correct gebruik voordat u
het apparaat in gebruik neemt.
• Beschrijvingen zijn gebaseerd op de standaardinstellingen van het apparaat.
• Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat, afhankelijk van de regio, serviceprovider,
modelspecificaties of software van het apparaat.
• Inhoud (van hoge kwaliteit) waarvoor veel gebruik wordt gemaakt van de CPU en het RAMgeheugen, beïnvloedt de algehele prestaties van het apparaat. Apps met dergelijke inhoud
werken mogelijk niet correct, afhankelijk van de specificaties van het apparaat en de omgeving
waarin het wordt gebruikt.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatieproblemen die worden veroorzaakt door apps die
worden aangeboden door andere providers dan Samsung.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of compatibiliteitsproblemen die worden
veroorzaakt door het bewerken van de instellingen in het register of door het gebruik van
aangepaste besturingssysteemsoftware. Wanneer u probeert het besturingssysteem aan te
passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en apps niet correct werken.
• Voor alle software, geluidsbronnen, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij dit
apparaat worden geleverd, is een licentie voor beperkt gebruik verleend. Het overnemen en
gebruiken van deze materialen voor commerciële of andere doeleinden maakt inbreuk op de
copyrightwetgeving. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor het illegale gebruik van
media.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor gegevensservices, zoals
chatberichten verzenden, uploaden en downloaden, automatisch synchroniseren of het gebruik
van locatieservices, afhankelijk aan uw abonnement. Voor grote gegevensoverdrachten kunt u
het beste de Wi-Fi-functie gebruiken.
• Standaard-apps die bij het apparaat worden geleverd, zijn onderhevig aan updates en worden
mogelijk niet langer ondersteund zonder voorafgaande kennisgeving. Als u vragen hebt
over een app die bij het apparaat is geleverd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter. Voor apps die zijn geïnstalleerd door de gebruiker, moet u contact opnemen met
de serviceproviders.
• Het aanpassen van het besturingssysteem van het apparaat of het installeren van software
van niet-officiële bronnen kan ervoor zorgen dat het apparaat niet correct functioneert of dat
gegevens beschadigd raken of verloren gaan. Deze acties zijn schendingen van uw Samsunglicentieovereenkomst en zorgen ervoor dat uw garantie vervalt.
4
Basisfuncties
• Let goed op dat u de ontgrendelingscodes voor de schermvergrendeling, accounts en andere
beveiligingsfuncties niet vergeet. Als u een ontgrendelingscode vergeet, kunt u het apparaat
niet gebruiken als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies
van gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• Afhankelijk van regio of model moeten sommige apparaten goedkeuring krijgen van de
Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). Als uw apparaat door de FCC is
goedgekeurd, kunt u de FCC-identificatiecode van het apparaat weergeven. Om de FCC-ID te
bekijken, start u de app Instellingen en tikt u op Info tablet → Status.
Symbolen in deze gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
5
Basisfuncties
Situaties waarin het apparaat oververhit kan
raken en oplossingen
Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij
Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Tijdens draadloos opladen
of snel opladen kan het apparaat nog warmer aanvoelen. Dit is niet van invloed op de levensduur
of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te
heet wordt, kan de oplader ophouden met opladen.
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele actieve apps. Wacht tot het
apparaat is afgekoeld en begin het apparaat weer op te laden.
• Als het onderste gedeelte van het apparaat oververhit raakt, kan dit komen omdat de
aangesloten USB-kabel is beschadigd. Vervang de beschadigde USB-kabel door een
nieuwe, door Samsung goedgekeurde kabel.
• Wanneer u een draadloze oplader gebruikt, moet u geen vreemde voorwerpen, zoals
metalen objecten, magneten en kaarten met een magnetische strip, tussen het apparaat
en de draadloze oplader plaatsen.
De functie voor draadloos opladen of snel opladen is alleen beschikbaar op ondersteunde
modellen.
6
Basisfuncties
Het apparaat wordt warm tijdens het gebruik
Wanneer u functies of apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of als u ze lange tijd
gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit
eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.
Hierna volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan raken. Sommige
voorbeelden gelden mogelijk niet voor uw model. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u
gebruikt.
• Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u gegevens herstelt
• Er worden grote bestanden gedownload
• Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt
– – U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit
– – U neemt lange tijd video's op
– – U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid
– – Wanneer u verbinding maakt met een tv
• Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond)
– – Multi window wordt gebruikt
– – Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's
– – Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-oproep
– – Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app
• Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of
andere accounts
• Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is
geplaatst
• De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt
• Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal of geen ontvangst
• De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel
• De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde
voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood
• Tijdens het roamen
7
Basisfuncties
Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:
• Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software.
• Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het
apparaat opnieuw op.
• Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt.
• Sluit apps die het batterijverbruik verhogen of die op de achtergrond worden uitgevoerd
terwijl ze niet worden gebruikt.
• Verwijder onnodige bestanden of niet-gebruikte apps.
• Verminder de helderheid van het scherm.
• Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet
aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung
Servicecenter.
Apparaatbeperkingen wanneer het apparaat oververhit raakt
Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn of schakelt het
apparaat uit om af te koelen. Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
• Als het apparaat warmer dan normaal wordt, verschijnt het bericht dat het apparaat oververhit
raakt. Om de temperatuur van het apparaat te doen zakken, worden de helderheid van het
scherm en de prestatiesnelheid verminderd en stopt het laden van de batterij. Actieve apps
worden afgesloten en u kunt alleen noodoproepen doen tot het apparaat is afgekoeld.
• Als het apparaat oververhit raakt of langdurig warm aanvoelt, verschijnt een bericht over
uitschakeling. Schakel het apparaat uit en wacht tot het is afgekoeld.
8
Basisfuncties
Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving
In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees
voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt of geen
brand veroorzaakt.
• Bewaar uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.
• Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht.
• Gebruik of bewaar het apparaat niet lange tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de
zomer.
• Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.
• Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme
kooktoestellen of hogedrukcompartimenten.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
Inhoud van de verpakking
Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:
• Apparaat
• S Pen
• Snelstartgids
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en welke accessoires beschikbaar
zijn, is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn
mogelijk niet compatibel met andere apparaten.
• Afbeeldingen en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra accessoires kopen. Controleer of ze
compatibel zijn met het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires. Het gebruik van nietgoedgekeurde accessoires kan prestatieproblemen veroorzaken en defecten die niet
door de garantie worden gedekt.
• De beschikbaarheid van alle accessoires is onderhevig aan wijziging en is volledig
afhankelijk van de fabrikanten. Raadpleeg de Samsung-website voor meer informatie
over beschikbare accessoires.
9
Basisfuncties
Indeling van het apparaat
Apparaat
Lichtsensor
Camera aan de voorzijde
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Volumetoets
Microfoon
Starttoets (sensor voor
vingerafdrukherkenning)
SIM-kaart-/geheugenkaartlade
Microfoon
Toets Recent
Terugtoets
Luidspreker
Luidspreker
Headsetaansluiting
Multifunctionele aansluiting
(USB Type-C)
10
Basisfuncties
Luidspreker
Luidspreker
GPS-antenne
Camera aan de achterzijde
Hoofdantenne
Flitser
Poort van toetsenborddock
Het apparaat en de toetsenbordcover (afzonderlijk verkrijgbaar) bevatten magneten.
De American Heart Association (Verenigde Staten) en de Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (Verenigd Koninkrijk) waarschuwen beide dat magneten
binnen een bereik van 15 cm (6 inch) de werking van geïmplanteerde pacemakers,
cardioverters, defibrillatoren, insulinepompen of andere elektromedische apparaten
(gezamenlijk 'medische apparaten') kunnen beïnvloeden. Als u een van deze medische
apparaten gebruikt, MAG U DIT APPARAAT EN DE TOETSENBORDCOVER (AFZONDERLIJK
VERKRIJGBAAR) NIET GEBRUIKEN, TENZIJ U CONTACT MET UW ARTS HEBT OPGENOMEN.
Bewaar uw apparaat en de toetsenbordcover (afzonderlijk verkrijgbaar) niet in de buurt
van magnetische velden. Kaarten met magnetische strips, waaronder creditcards,
telefoonkaarten, bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• In de volgende gevallen kunnen verbindingsproblemen optreden en kan de batterij leeg
raken:
– – Als u metaalstickers in het antennegebied van het apparaat bevestigt
– – Als u een apparaatcover van metaal op het apparaat bevestigt
– – Als u het antennegebied van het apparaat met uw handen of andere objecten
bedekt als u bepaalde functies gebruikt, zoals oproepen of de mobiele
gegevensverbinding
• Het gebruik van een door Samsung goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen.
Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct
werken.
• Zorg ervoor dat het aanraakscherm niet in contact komt met water. Het aanraakscherm
kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken.
11
Basisfuncties
Toetsen
Toets
Functie
Aan/uit
Recent
Start
• Ingedrukt houden om het apparaat in of uit te schakelen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen of te vergrendelen.
• Tik op deze toets om de lijst met recente apps te openen.
• Indrukken om het scherm in te schakelen terwijl het scherm is
vergrendeld.
• Indrukken om terug te keren naar het startscherm.
• Ingedrukt houden om Google te starten.
• Hierop tikken om terug te keren naar het vorige scherm.
Terug
• Ingedrukt houden om de extra opties voor het huidige scherm
te openen.
Volume
• Indrukken om het volume van het apparaat aan te passen.
S Pen
S Pen-klem
S Pen-knop
Punt van S Pen
Pincet
12
Basisfuncties
Naam
Functies
Punt van S Pen
• Gebruik de S Pen om te schrijven, tekenen of aanraakbewerkingen op
het scherm uit te voeren. De toets Recent en de toets Terug kunnen met
de S Pen worden gebruikt.
S Pen-knop
Pincet
• Plaats de S Pen boven items op het scherm om extra functies van de
S Pen te kunnen gebruiken, zoals de functie Air view.
• Plaats de S Pen boven het scherm en druk op de S Pen-knop om de Air
command-functies weer te geven.
• Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over items om ze te
selecteren.
• Verwijder de punt van de S Pen met de pincet wanneer u de punt
verwijdert.
De punt van de S Pen vervangen
Als de punt bot is, vervangt u deze door een nieuwe.
1 Houd de punt stevig vast met de pincet en trek de punt uit de pen.
13
Basisfuncties
2 Plaats een nieuwe punt in de S Pen.
Let erop dat u niet in uw vingers prikt met de pincet.
• Gebruik oude punten niet opnieuw. Als u dit wel doet, werkt de S Pen mogelijk niet goed.
• Duw niet te hard op de punt wanneer u de punt in de S Pen plaatst.
• Schuif het ronde uiteinde van de punt niet in de S Pen. Hierdoor kan de S Pen of uw
apparaat beschadigd raken.
• Buig de S Pen niet en gebruik geen overmatige druk wanneer u deze gebruikt. De S Pen
kan worden beschadigd of de punt kan vervormd raken.
• De S Pen is mogelijk niet stevig bevestigd wanneer u deze vastklikt aan voorwerpen die
te dik of te dun zijn.
• Als u de S Pen in een scherpe hoek gebruikt op het scherm, herkent het apparaat de
acties van de S Pen mogelijk niet.
• De toets Recent en de toets Terug kunnen met de S Pen worden gebruikt.
• Ga naar de website van Samsung voor meer informatie over de S Pen.
• Als uw S Pen niet goed werkt, brengt u deze naar een Samsung Servicecenter.
14
Basisfuncties
Batterij
De batterij opladen
Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt
gebruikt.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die zijn goedgekeurd door Samsung. Bij
gebruik van niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het risico dat de batterij ontploft
of dat het apparaat schade oploopt.
• Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat
veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.
• Gebruik alleen de USB Type C-kabel die is geleverd bij het apparaat. Het apparaat kan
beschadigd raken als u een micro-USB-kabel gebruikt.
Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen
van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt.
De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en moet
eenvoudig te bereiken zijn.
1 Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter en sluit de USB-kabel aan op de
multifunctionele aansluiting van het apparaat.
2 Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact.
3 Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat los van de oplader. Koppel de
oplader eerst los van het apparaat en vervolgens van het stopcontact.
15
Basisfuncties
Batterijverbruik verminderen
Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt
verminderen.
• Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparaatonderhoud.
• Schakel het scherm uit door op de aan/uit-toets te drukken, wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt.
• Schakel de spaarstand in.
• Sluit overbodige apps.
• Schakel de Bluetooth-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de Wi-Fi-functie uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd,
zoals e-mails.
• Verminder de tijd voor achtergrondverlichting.
• Verminder de helderheid van het scherm.
Tips en voorzorgsmaatregelen voor het opladen van de batterij
• Als de batterij bijna leeg is, wordt het batterijpictogram leeg weergegeven.
• Als de batterij volledig leeg is, kan het apparaat niet direct worden ingeschakeld wanneer de
oplader is aangesloten. Laat een lege batterij enkele minuten opladen voordat u probeert het
apparaat in te schakelen.
• Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps waarvoor een verbinding
met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen
stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps altijd gebruiken nadat de
batterij volledig is opgeladen.
• Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen
voor een lagere oplaadsnelheid vanwege een lagere elektrische stroom.
• U kunt het apparaat tijdens het opladen blijven gebruiken maar hierdoor kan het wel langer
duren voordat de batterij volledig is opgeladen.
• Als de stroomvoorziening instabiel is wanneer het apparaat wordt opgeladen, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet. Als dit gebeurt, koppelt u de oplader los van het apparaat.
• Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is normaal en heeft
geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat. Als de batterij warmer
wordt dan normaal, houdt de oplader mogelijk op met opladen.
• Als u het apparaat oplaadt terwijl de multifunctionele aansluiting nat is, kan het apparaat
beschadigd raken. Maak de multifunctionele aansluiting zorgvuldig droog voordat u het
apparaat oplaadt.
16
Basisfuncties
• Als uw apparaat niet goed oplaadt, kunt u met het apparaat en de oplader naar een Samsung
Servicecenter gaan.
Snel opladen
Het apparaat is uitgerust met een interne functie voor snel opladen. U kunt de batterij veel sneller
opladen terwijl het apparaat of het scherm is uitgeschakeld.
Over snel opladen
• Voor snel opladen wordt een technologie voor het opladen van batterijen gebruikt waarbij
de batterij sneller wordt opgeladen door het oplaadvermogen te vergroten. Het apparaat
ondersteunt de functie voor adaptief snel opladen van Samsung en Qualcomm Quick Charge
2.0.
• Als u snel opladen wilt gebruiken op uw apparaat, sluit u het aan op een batterijoplader die
adaptief snel opladen of Quick Charge 2.0 ondersteunt.
De oplaadsnelheid verhogen
Als u de oplaadsnelheid wilt verhogen, schakelt u het apparaat of scherm uit wanneer u de
batterij oplaadt. Als de batterij wordt opgeladen wanneer het apparaat is uitgeschakeld, wordt het
pictogram op het scherm weergegeven.
Als de functie voor snel opladen niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op
Apparaatonderhoud → Batterij → → Geavanceerde instellingen en tikt u op de schakelaar Snel
opladen via kabel om deze in te schakelen.
• U kunt de interne functie voor snel opladen niet gebruiken wanneer u de batterij oplaadt
met een standaard batterijoplader.
• Als het apparaat warm wordt of de omgevingstemperatuur stijgt, kan de oplaadsnelheid
automatisch lager worden. Dit is normaal en wordt gedaan om schade aan het apparaat
te voorkomen.
17
Basisfuncties
Spaarstand
Activeer de spaarstand om de gebruiksduur van de batterij te verlengen.
1 Open de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Batterij → MID.
2 Tik op DETAILS om de energiebesparende instellingen te wijzigen voordat u de spaarstand
activeert.
3 Tik op TOEPASSEN.
Maximale spaarstand
In de maximale spaarstand is het batterijverbruik van het apparaat minder door toepassing van
het donkere thema en beperking van de beschikbare apps en functies. Netwerkverbindingen, met
uitzondering van het mobiele netwerk, worden uitgeschakeld.
1 Open de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Batterij → MAX.
2 Tik op DETAILS om de energiebesparende instellingen te wijzigen voordat u de maximale
spaarstand activeert.
3 Tik op TOEPASSEN.
en selecteer een
Tik nadat u de maximale spaarstand hebt geactiveerd op het startscherm op
app die u wilt gebruiken. Als u apps wilt verwijderen, tikt u op → Bewerken en selecteert u een
app met .
Als u de maximale energiespaarstand wilt uitschakelen, tikt u op → Maximale spaarstand
uitschakelen.
De geschatte gebruiksduur van de batterij kan verschillen afhankelijk van uw
apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
18
Basisfuncties
SIM- of USIM-kaart (nano-SIM-kaart)
De SIM- of USIM-kaart plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider van de mobiele telefoon is geleverd.
Zorg ervoor dat u de SIM- of USIM-kaart niet kwijtraakt en dat anderen deze niet gebruiken.
Samsung is niet verantwoordelijk voor schade of ongemak veroorzaakt door zoekgeraakte
of gestolen kaarten.
Sommige LTE-diensten zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de serviceprovider.
Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van services contact op met uw
serviceprovider.
19
Basisfuncties
1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
3 Plaats de SIM- of USIM-kaart op lade 1 met de goudkleurige contactpunten naar beneden
gericht.
Lade 1
Lade 2
4 Druk de SIM- of USIM-kaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
Als de kaart niet stevig in de lade zit, kan de SIM-kaart uit de lade vallen.
5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
20
Basisfuncties
Juiste plaatsing van de kaart
Nano-SIM-kaart
MicroSD-kaart
Gebruik alleen een nano-SIM-kaart.
De SIM- of USIM-kaart verwijderen
1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
3 Verwijder de SIM- of USIM-kaart.
4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
21
Basisfuncties
Geheugenkaart (microSD-kaart)
Een geheugenkaart installeren
De geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat kan verschillen van andere modellen en
sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat afhankelijk van de
fabrikant en het type van de geheugenkaart. Ga naar de website van Samsung om de maximale
geheugenkaartcapaciteit van uw apparaat te bekijken.
• Sommige geheugenkaarten zijn mogelijk niet volledig compatibel met het apparaat. Het
gebruik van een incompatibele geheugenkaart kan resulteren in beschadiging van het
apparaat of de geheugenkaart en kan bovendien gegevens op de kaart beschadigen.
• Let erop dat u de geheugenkaart met de juiste kant naar boven in het apparaat plaatst.
• Uw apparaat ondersteunt het FAT- en het exFAT-bestandssysteem voor geheugenkaarten.
Als u een geheugenkaart plaatst die met een ander bestandssysteem is geformatteerd,
vraagt het apparaat u de geheugenkaart opnieuw te formatteren of wordt de
geheugenkaart niet herkend. Als het apparaat de geheugenkaart niet herkent, moet u
deze formatteren met uw computer.
• Veel schrijven en verwijderen van gegevens verkort de levensduur van de
geheugenkaart.
• Wanneer u een geheugenkaart in het apparaat plaatst, wordt de bestandsmap van de
geheugenkaart weergegeven in de map Mijn bestanden → SD-kaart.
22
Basisfuncties
1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
De pin voor uitwerpen moet loodrecht op het gaatje staan. Anders kunt u het apparaat
beschadigen.
2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
Als u de lade uit het apparaat haalt, wordt de mobiele gegevensverbinding uitgeschakeld.
23
Basisfuncties
3 Plaats een geheugenkaart op lade 2 met de goudkleurige contacten naar onderen.
Lade 1
Lade 2
4 Druk de geheugenkaart voorzichtig in de lade om de kaart vast te zetten.
5 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
• Als u de lade in uw apparaat plaatst terwijl de lade nat is, kan uw apparaat beschadigd
raken. Zorg altijd dat de lade droog is.
• Plaats de lade zo ver mogelijk in de ladesleuf om te voorkomen dat er vocht in uw
apparaat terechtkomt.
De geheugenkaart verwijderen
Voordat u de geheugenkaart verwijdert, moet u deze eerst bij het systeem afmelden, zodat u de
kaart veilig kunt verwijderen.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → ONTKOPPELEN.
1 Steek de pin voor uitwerpen in het gaatje op de lade om de lade te ontgrendelen.
2 Trek de lade voorzichtig uit de sleuf van de lade.
3 Verwijder de geheugenkaart.
4 Schuif de lade terug in de sleuf van de lade.
Verwijder de geheugenkaart niet wanneer het apparaat gegevens overzet of gegevens
gebruikt. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of beschadigd raken of kan de
geheugenkaart of het apparaat beschadigd raken. Samsung is niet verantwoordelijk voor
verliezen die het resultaat zijn van het onjuiste gebruik van beschadigde geheugenkaarten,
waaronder het verlies van gegevens.
24
Basisfuncties
De geheugenkaart formatteren
Een geheugenkaart die op een computer is geformatteerd, is mogelijk niet compatibel met het
apparaat. Formatteer de geheugenkaart in het apparaat.
Start de app Instellingen en tik op Apparaatonderhoud → Opslag → → Opslaginstellingen →
SD-kaart → Formatteren → FORMATTEREN.
Vergeet niet een back-up van alle belangrijke gegevens op de geheugenkaart te maken
voordat u de geheugenkaart formatteert. De fabrieksgarantie dekt geen schade door verlies
van gegevens vanwege iets wat de gebruiker doet.
Het apparaat in- en uitschakelen
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen,
moet u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in te stellen.
Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt en tikt u op Uitschakelen.
Volg alle waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar
het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in
vliegtuigen en ziekenhuizen.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Aan/uit-toets
Toets Volume omlaag
25
Basisfuncties
Het aanraakscherm bedienen
• Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten.
Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.
• Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en
oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.
• Als het aanraakscherm langere tijd op standby staat, kan dit leiden tot nabeelden
(ingebrande beelden op het scherm) of ghosting. Schakel het aanraakscherm uit
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van
het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.
• We raden u aan uw vingers of de S Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen.
Tikken
Als u een app wilt openen, een menu-item wilt selecteren, een toets op het schermtoetsenbord wilt
indrukken of een teken wilt ingeven met het schermtoetsenbord, tikt u erop met een vinger of met
de S Pen.
26
Basisfuncties
Tikken en blijven aanraken
Tik op een item of het scherm en blijf dit langer dan 2 seconden aanraken om beschikbare opties
weer te geven.
Slepen
Als u een item wilt verplaatsen, blijft u het vasthouden en sleept u het naar de gewenste positie.
Dubbeltikken
Dubbeltik op een webpagina of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Dubbeltik nogmaals
om terug te gaan.
27
Basisfuncties
Vegen
Veeg naar links of rechts op het startscherm of het scherm Apps om andere vensters weer te geven.
Veeg omhoog of omlaag om door een webpagina of lijst met items, zoals contacten, te scrollen.
Spreiden en samenknijpen
Spreid twee vingers op een webpagina, kaart of afbeelding om in te zoomen op een gedeelte. Knijp
samen om uit te zoomen.
28
Basisfuncties
Startscherm en scherm Apps
Introductie
Het startscherm is het beginpunt voor het openen van alle functies van het apparaat. Hierop worden
widgets, snelkoppelingen voor apps en meer weergegeven.
Op het scherm Apps worden pictogrammen weergegeven voor alle apps, waaronder apps die net
zijn geïnstalleerd.
Het scherm kan er anders uitzien, afhankelijk van de regio of serviceprovider.
Een widget
Een app
Een map
Schermaanduidingen
Nieuwsschermaanduiding. U
kunt de nieuwste artikelen in
verschillende categorieën
bekijken.
Favoriete apps
29
Basisfuncties
Schakelen tussen het startscherm en het scherm Apps
Veeg op het startscherm omhoog of omlaag om het scherm Apps te openen. Veeg in het scherm
Apps omhoog of omlaag om terug te gaan naar het startscherm. U kunt ook op de starttoets of de
terugtoets tikken.
Startscherm
Scherm Apps
Als u de Apps-toets op het startscherm toevoegt, kunt u het scherm Apps openen door op de toets
te tikken. Blijf een leeg gebied op het startscherm aanraken en tik op Instellingen startscherm
→ Apps-knop → Apps-knop weergeven → TOEPASSEN. De Apps-toets wordt onderaan het
startscherm toegevoegd.
Apps-toets
Items verplaatsen
Blijf een item aanraken en sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie. Als u het item naar een
ander venster wilt verplaatsen, sleept u het naar de rand van het scherm.
Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan een app op het startscherm, houdt u een item ingedrukt
in het scherm Apps en sleept u het naar de bovenkant van het scherm. De snelkoppeling wordt
toegevoegd aan het startscherm.
U kunt ook veelgebruikte apps naar het gedeelte met snelkoppelingen onderaan het startscherm
slepen.
30
Basisfuncties
Mappen maken
Maak mappen en verzamel vergelijkbare applicaties om apps snel te kunnen openen en starten.
1 Tik op het startscherm of het scherm Apps, blijf een app aanraken en sleep deze op een andere
app.
2 Zet de app neer wanneer een mapkader wordt weergegeven om de apps.
Er wordt een nieuwe map gemaakt met de geselecteerde apps. Tik op Mapnaam invoeren en
geef een mapnaam op.
Meer apps toevoegen
Tik op APPS TOEVOEGEN op de map. Tik op de toe te voegen apps en tik op TOEVOEGEN. U kunt
een app ook toevoegen door deze naar de map te slepen.
Apps verplaatsen vanuit een map
Blijf een app aanraken om deze naar een nieuwe locatie te slepen.
Een map verwijderen
Blijf een map aanraken en tik op Map verwijderen. Alleen de map wordt verwijderd. De apps van de
map worden verplaatst naar het scherm Apps.
31
Basisfuncties
Het startscherm bewerken
Tik op het startscherm op een leeg gebied en blijf dit aanraken of knijp uw vingers samen om de
bewerkingsopties te openen. U kunt de achtergrond instellen, widgets toevoegen en meer. U kunt
ook startschermvensters toevoegen, verwijderen of opnieuw indelen.
• Vensters toevoegen: veeg naar links en tik vervolgens op
.
• Vensters verplaatsen: blijf een venstervoorbeeld aanraken en sleep het naar een nieuwe locatie.
• Vensters verwijderen: tik op
in het venster.
• Achtergronden: de achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm
wijzigen.
• Widgets: widgets zijn kleine apps die specifieke functies van apps opstarten om informatie en
gemakkelijk toegang op het startscherm te verlenen. Blijf een widget aanraken en sleep deze
naar het startscherm. De widget wordt toegevoegd op het startscherm.
• Instellingen startscherm: de instellingen van het startscherm wijzigen.
Alle apps weergeven op het startscherm
U kunt zonder een apart scherm Apps te gebruiken het apparaat zo instellen dat alle apps worden
weergegeven op het startscherm. Blijf een leeg gebied in het startscherm aanraken en tik vervolgens
op Instellingen startscherm → Lay-out startscherm → Alleen startscherm → TOEPASSEN.
U hebt nu toegang tot al uw apps door op het startscherm naar links te vegen.
32
Basisfuncties
Indicatorpictogrammen
Pictogrammen verschijnen in de statusbalk aan de bovenzijde van het scherm. De pictogrammen
die in de onderstaande tabel staan, worden het meest gebruikt.
De statusbalk verschijnt mogelijk niet aan de bovenkant van het scherm in alle apps. Sleep
van de bovenkant van het scherm naar beneden om de statusbalk weer te geven.
Pictogram
Betekenis
Geen signaal
Signaalsterkte
Roaming (buiten het gebruikelijke servicegebied)
GPRS-netwerkverbinding
EDGE-netwerkverbinding
UMTS-netwerkverbinding
HSDPA-netwerkverbinding
HSPA+-netwerkverbinding
/
LTE-netwerkverbinding
Wi-Fi-verbinding
Bluetooth-functie ingeschakeld
GPS ingeschakeld
Oproep ingeschakeld
Gemiste oproep
Nieuw SMS- of MMS-bericht
Alarm ingeschakeld
Stand voor dempen ingeschakeld
Trilstand ingeschakeld
Vliegtuigstand ingeschakeld
Fout opgetreden of voorzichtigheid vereist
Batterij opladen
Batterijlading
33
Basisfuncties
Vergrendelscherm
Als u op de aan/uit-toets drukt, wordt het scherm uitgeschakeld en vergrendeld. Het scherm wordt
ook uitgeschakeld en automatisch vergrendeld als het apparaat niet wordt gebruikt gedurende een
bepaalde periode.
Het scherm wordt vergrendeld met Vegen, de standaardmethode voor schermvergrendeling.
Druk op de aan/uit-toets of de starttoets en veeg in een willekeurige richting om het scherm te
ontgrendelen.
Als u de schermvergrendelingsmethode wilt wijzigen, opent u de app Instellingen, tikt u op
Vergrendelscherm → Type schermvergrendeling en selecteert u een methode.
Als u een patroon, PIN-code, wachtwoord of vingerafdruk instelt voor de
schermvergrendelingsmethode, kunt u uw persoonlijke gegevens beschermen door te voorkomen
dat anderen toegang hebben tot uw apparaat. Nadat u de schermvergrendelingsmethode hebt
ingesteld, moet u een ontgrendelingscode ingeven op het apparaat om het te ontgrendelen.
• Vegen: veeg in een willekeurige richting op het scherm om het te ontgrendelen.
• Patroon: teken een patroon met vier of meer stippen om het scherm te ontgrendelen.
• Pincode: geef een PIN-code van minimaal vier cijfers in om het scherm te ontgrendelen.
• Wachtwoord: geef een wachtwoord van minimaal vier tekens, symbolen of nummers in om het
scherm te ontgrendelen.
34
Basisfuncties
• Geen: stel geen schermvergrendelingsmethode in.
• Vingerafdrukken: registreer uw vingerafdrukken om het scherm te ontgrendelen. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie.
• Met uw Samsung-account kunt u het scherm van uw apparaat op afstand ontgrendelen
via de website Zoek mijn mobiel (findmymobile.samsung.com). Als u deze functie wilt
gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi- of mobiel netwerk en moet
u zich aanmelden bij uw Samsung-account.
• Als u een ontgrendelingscode vergeet, kunt u het apparaat niet gebruiken als u het
niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens of
ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
• U kunt op uw apparaat instellen dat de fabrieksinstellingen worden hersteld als u de
ontgrendelingscode meerdere keren achter elkaar verkeerd opgeeft en de pogingslimiet
bereikt. Open de app Instellingen, tik op Vergrendelscherm → Instell. veilige
vergrendeling en tik op de schakelaar Aut. reset fabrieksinst. om deze in te schakelen.
Meldingenvenster
Wanneer u meldingen ontvangt, zoals berichten of gemiste oproepen, verschijnen
indicatorpictogrammen in de statusbalk. Als u meer informatie wilt weergeven over de
pictogrammen, opent u het meldingenvenster en bekijkt u de details.
Sleep de statusbalk omlaag om het meldingenvenster te openen. Veeg omhoog op het scherm om
het meldingenvenster te sluiten.
U kunt het meldingenvenster openen, zelfs op het vergrendelde scherm.
35
Basisfuncties
U kunt de volgende functies in het meldingenvenster gebruiken.
Schakel tussen
gebruikersaccounts of voeg
nieuwe gebruikersaccounts toe.
Instellingen starten.
Toetsen voor Snel instellen
Op een melding tikken en
verschillende acties gebruiken.
Alle meldingen wissen.
De meldingsinstellingen openen.
De toetsen voor snelle instellingen gebruiken
Tik op de toetsen voor snelle instellingen om bepaalde functies in te schakelen. Veeg omlaag in het
meldingenvenster om meer toetsen weer te geven.
Als u functie-instellingen wilt wijzigen, tikt u op de tekst onder elke toets. U kunt meer
gedetailleerdere instellingen bekijken als u een toets blijft aanraken.
Als u de toetsen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Knopvolgorde, blijft u een toets aanraken en
sleept u deze naar een andere locatie.
36
Basisfuncties
Tekst ingeven
Toetsenbordindeling
Er verschijnt automatisch een toetsenbord wanneer u tekst ingeeft om berichten te versturen,
notities te maken en meer.
Tekstinvoer wordt in sommige talen niet ondersteund. Als u tekst wilt ingeven, moet u de
invoertaal wijzigen in een van de ondersteunde talen.
Meer toetsenbordfuncties
bekijken.
Een voorgaand teken
verwijderen.
Aanvullende
toetsenbordfuncties gebruiken
Hoofdletters ingeven. Als u alles
in hoofdletters wilt ingeven, tikt
u twee keer hierop.
Naar de volgende regel gaan.
De cursor verplaatsen.
Symbolen ingeven.
Een spatie ingeven.
De invoertaal wijzigen
Tik op → Talen en typen → INVOERTALEN BEHEREN en selecteer de talen die u wilt gebruiken.
Als u twee of meer talen selecteert, kunt u schakelen tussen de invoertalen door naar links of rechts
te vegen op de spatiebalk.
Aanvullende toetsenbordfuncties gebruiken
• : woorden voorspellen op basis van uw invoer en woordsuggesties weergeven. Tik op
terug te keren naar de lijst met toetsenbordfuncties.
• : emoticons ingeven.
• : GIF's met animatie bijvoegen.
• : een live bericht maken. In plaats van een SMS-bericht, kunt u uw handelingen opnemen
wanneer u een bericht met de hand schrijft of tekent en het resultaat opslaan als een
animatiebestand.
37
om
Basisfuncties
• : tekst via spraak ingeven.
Wijzig de instellingen voor
spraakinvoer.
• • Ingeven van tekst met stem
starten of pauzeren.
: de toetsenbordinstellingen wijzigen.
→
: overschakelen naar de handschriftstand.
Overgaan op het
standaardtoetsenbord.
Informatie over bewerken van
met de hand geschreven notities
weergeven.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• →
: een item toevoegen van het klembord.
• →
: overgaan op het zwevende of gesplitste toetsenbord. U kunt het toetsenbord naar
een andere locatie bewegen door de tab te slepen.
38
Basisfuncties
Kopiëren en plakken
1 Blijf de tekst aanraken.
2 Sleep of om de gewenste tekst te selecteren, of tik op Alles selecteren om alle tekst te
selecteren.
3 Tik op Kopiëren of Knippen.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4 Tik en houd vast op het punt waar de tekst moeten worden ingevoegd en tik op Plakken.
Als u tekst wilt plakken die u eerder hebt gekopieerd, tikt u op Klembord en selecteert u de
tekst.
Schermafbeelding
Terwijl u het apparaat gebruikt, kunt u een schermafbeelding maken.
Schermafbeeldingen maken
Houd de starttoets en de aan/uit-toets tegelijkertijd ingedrukt. U kunt opgeslagen afbeeldingen
bekijken in de Galerij.
U kunt ook schermopnamen maken door uw hand naar links of rechts te vegen op het scherm. Als
deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde functies →
Vegen voor schermafbeelding en tikt u op de schakelaar om deze te activeren.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
Schermafbeeldingen maken met de S Pen
U kunt ook de functies van Air command gebruiken om schermafbeeldingen te maken.
Met Schrijven op scherm kunt u op schermafbeeldingen schrijven. Gebruik Scrollen door
afbeelding om inhoud vast te leggen die over meerdere schermen loopt.
Als u een specifiek gebied wilt selecteren en vastleggen, gebruik dan Slim selecteren.
Raadpleeg Schrijven op scherm en Slim selecteren voor meer informatie.
39
Basisfuncties
Slim vastleggen
U kunt het huidige scherm en het gebied waarin u kunt bladeren vastleggen. U kunt ook het
vastgelegde scherm onmiddellijk bijsnijden en delen.
Als deze functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → Slim vastleggen, tikt u op de schakelaar om de functie te activeren en maakt u een
schermafbeelding. Gebruik een van de volgende opties op het scherm dat u vastlegt:
• Scrollen door afbeelding: leg meer inhoud vast die verspreid wordt weergegeven over
meerdere schermen, zoals een webpagina. Er wordt automatisch door het scherm gebladerd en
meer informatie vastgelegd.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Bijsnijden: snijd een deel van de schermafbeelding bij.
• Delen: deel de schermafbeelding.
Apps openen
Selecteer op het startscherm of het scherm Apps een applicatiepictogram om de app te openen.
Als u een app wilt openen vanuit de lijst met onlangs geopende apps, tikt u op
een recent app-venster.
en selecteert u
Een app sluiten
Tik op
en sleep een recent app-venster naar links of rechts om het te sluiten. Als u alle actieve
apps wilt sluiten, tikt u op ALLES SLUITEN.
40
Basisfuncties
S Pen-functies
Air command
Als u het paneel van Air command wilt openen, houd dan de S Pen boven het scherm en druk op de
S Pen-knop. U kunt ook op het pictogram van Air command tikken.
U hebt toegang tot nuttige functies en vaak gebruikte apps.
Alle notities weergeven
Notitie maken
Slim selecteren
Air command-pictogram
Schrijven op scherm
Sneltoetsen toevoegen
Vertalen
Air command-instellingen
• Notitie maken: start Samsung Notes en maak een nieuwe notitie. Raadpleeg Samsung Notes
voor meer informatie.
• Alle notities weergeven: start Samsung Notes en bekijk alle notities.
• Slim selecteren: snel inhoud ophalen. Raadpleeg Slim selecteren voor meer informatie.
• Schrijven op scherm: schermopnamen maken, bewerken en er notities op maken, en het
resultaat vervolgens delen. Raadpleeg Schrijven op scherm voor meer informatie.
• Live bericht: in plaats van een SMS-bericht, kunt u een uniek bericht sturen door uw
handelingen op te nemen wanneer u een livebericht met de hand schrijft of tekent en het
resultaat opslaan als een animatiebestand.
• Vertalen: plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen. Raadpleeg Vertalen voor meer
informatie.
• Sneltoetsen toevoegen: snelkoppelingen naar vaak gebruikte apps toevoegen aan het Air
command-paneel. Raadpleeg Sneltoetsen toevoegen voor meer informatie.
• : de instellingen van Air command wijzigen.
41
Basisfuncties
Air command-pictogram
Wanneer het Air command-paneel wordt gesloten, blijft het Air command-pictogram op het scherm.
U kunt het Air command-paneel openen door op het pictogram te tikken.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
Slim selecteren
Gebruik de S Pen om een gebied te selecteren en acties uit te voeren, zoals delen of opslaan.
1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, zoals een gedeelte van een afbeelding, opent u het Air
command-paneel en tikt u op Slim selecteren.
2 Selecteer een gewenst vormpictogram op de werkbalk en sleep de S Pen over de inhoud die u
wilt selecteren.
Tik op Auto selecteren om de vorm van het geselecteerde gebied automatisch te wijzigen.
Als tekst in het geselecteerde gebied is opgenomen, tikt u op Tekstextractie om tekst n het
geselecteerde gebied te herkennen en te extraheren.
3 Selecteer een optie om te gebruiken met het geselecteerde gebied.
• Tekenen: op het scherm schrijven of tekenen.
• Delen: het geselecteerde gebied met anderen delen.
• Opslaan: het geselecteerde gebied opslaan in Galerij.
42
Basisfuncties
Schrijven op scherm
U kunt een schermafbeelding vastleggen en er vervolgens op schrijven of tekenen.
1 Als er inhoud is die u wilt vastleggen, opent u het Air command-paneel en tikt u op Schrijven
op scherm.
Het huidige scherm wordt automatisch vastgelegd en de bewerkingswerkbalk wordt
weergegeven op het scherm.
2 Als u inhoud vastlegt die doorloopt over meerdere schermen, zoals een webpagina, tikt u op
Scrollen door afbeelding om meer inhoud vast te leggen. Het scherm scrolt automatisch
omlaag en u kunt SCROLLEN DOOR AFBEELDING opnieuw selecteren. Tik na het vastleggen op
GEREED.
3 Schrijf een notitie op de schermafbeelding.
4 Selecteer een optie om te gebruiken met de schermafbeelding.
• Bijsnijden: de schermafbeelding bijsnijden.
• Delen: de schermafbeelding delen met anderen.
• Opslaan: de schermafbeelding opslaan in Galerij.
Het is in sommige apps niet mogelijk een schermafbeelding te maken.
43
Basisfuncties
Vertalen
Plaats de S Pen boven een woord om het te vertalen.
• Als u deze functie wilt gebruiken, moet het apparaat zijn verbonden met een Wi-Fi- of
mobiel netwerk.
• Deze functie wordt niet ondersteund voor sommige talen.
• Deze functie is alleen beschikbaar op schermen waarop u een schermopname kunt
uitvoeren.
1 Open het Air command-paneel en tik op Vertalen.
2 Selecteer de talen in het vertaalvenster aan de bovenzijde van het scherm.
3 Plaats de S Pen boven het woord dat u wilt vertalen.
Het vertaalde woord verschijnt boven het originele woord. Tik op
luisteren.
Tik op het vertaalde woord om meer definities te bekijken.
4 Als u de vertaalfunctie wilt sluiten, tikt u op
in het vertaalvenster.
44
om naar de uitspraak te
Basisfuncties
Sneltoetsen toevoegen
Voeg snelkoppelingen aan vaak gebruikte apps of functies aan het Air command-paneel toe.
Tik in het Air command-paneel op Sneltoetsen toevoegen en selecteer apps of functies die u via het
paneel wilt openen.
Als u sneltoetsen wilt bewerken, opent u het Air command-paneel en tikt u op
→ Sneltoets.
U kunt ook de sneltoets Notitie maken verwijderen.
Air view
Houd de S Pen boven een item op het scherm om diverse functies te kunnen uitvoeren.
Een voorbeeld van informatie weergeven
Wijs naar het scherm om een voorbeeld van inhoud te bekijken of informatie weer te geven in een
pop-upvenster.
45
Basisfuncties
Een knop zonder aanraken gebruiken
Wanneer u in sommige apps de S Pen boven een item houdt, zoals in Galerij, worden in het
voorbeeldvenster knoppen weergegeven die u zonder aanraken kunt bedienen. Met deze knoppen
zonder aanraken kunt u diverse handelingen rechtstreeks vanuit het voorbeeldvenster uitvoeren.
Knop zonder aanraken
Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen → Air view en vervolgens tikt u op de schakelaar om deze te activeren.
Selecteren met pen
Houd de S Pen-knop ingedrukt en sleep de S Pen over tekst of itemlijsten om meerdere items of tekst
te selecteren. U kunt ook de geselecteerde items of tekst in een andere app kopiëren of plakken of ze
delen met anderen.
46
Basisfuncties
Rechtstreekse peninvoer
U kunt formulieren invullen en boodschappen schrijven met de S Pen in de hand.
1 Houd de S Pen boven een tekstveld.
2 Tik op om het veld om in te schrijven te openen.
3 Schrijf met de S Pen.
Als deze functie niet is ingeschakeld, opent u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen → Rechtstreekse peninvoer en vervolgens tikt u op de schakelaar om
deze te activeren.
47
Basisfuncties
Notitie scherm uit
U kunt snel notities maken door op het scherm te schrijven zonder het scherm in te schakelen.
Als deze functie niet is geactiveerd, start u de app Instellingen, tikt u op Geavanceerde
functies → S Pen en tikt u vervolgens op Notitie scherm uit om deze functie in te
schakelen.
Een memo met het scherm uitgeschakeld maken
1 Wanneer het scherm is uitgeschakeld, tikt u met de S Pen op het scherm, terwijl u de S Pen-knop
ingedrukt houdt.
2 Een notitie schrijven of tekenen.
Als u de pagina wilt verlengen, tikt u op
.
3 Tik op IN NOTITIES om de notitie op te slaan.Het memo wordt opgeslagen in Samsung Notes
→ COLLECTIES → Notitie scherm uit.
48
Basisfuncties
Veilige map
Introductie
Met Veilige map worden uw persoonlijke inhoud en apps, zoals foto's en notities, beveiligd zodat
anderen er geen toegang toe krijgen. U kunt uw persoonlijke inhoud en apps beschermen, zelfs
wanneer het apparaat is ontgrendeld.
Veilige map is een apart, beveiligd opslaggebied. De gegevens in Veilige map kunnen niet
worden overgedragen naar andere apparaten via niet-goedgekeurde methoden voor delen,
zoals USB. Als u probeert het besturingssysteem aan te passen of software te wijzigen,
wordt Veilige map automatisch vergrendeld en ontoegankelijk. Voordat u gegevens opslaat
in Veilige map, moet u een back-up maken van de gegevens op een andere veilige locatie.
49
Basisfuncties
Veilige map instellen
1 Open de map Samsung en start de app Veilige map.
U kunt ook de app Instellingen starten en op Biometrie en beveiliging → Veilige map tikken.
2 Tik op INLOGGEN en meld u aan bij uw Samsung-account.
3 Selecteer een vergrendelingsmethode en volg de instructies op het scherm om de installatie te
voltooien.
Er wordt een snelkoppeling naar Veilige map toegevoegd aan het scherm Apps.
Als u uw ontgrendelingscode voor Veilige map vergeet, kunt u deze opnieuw instellen met
uw Samsung-account. Tik op de resettoets die wordt weergegeven wanneer een onjuiste
ontgrendelingscode wordt ingegeven en geef het wachtwoord van uw Samsung-account
in.
Automatische vergrendeling instellen voor Veilige map
Stel het apparaat zo in dat Veilige map automatisch wordt vergrendeld wanneer deze niet wordt
gebruikt.
1 Open de map Samsung, start de app Veilige map en tik vervolgens op
→ Instellingen →
Veilige map automat. vergrendelen.
2 Selecteer een vergrendelingsoptie.
Tik op Vergrendelen als u uw Veilige map handmatig wilt vergrendelen.
Inhoud verplaatsen
U kunt inhoud, zoals foto's en contacten, naar Veilige map verplaatsen. De volgende acties zijn een
voorbeeld van de verplaatsing van een afbeelding vanuit de standaardopslag naar Veilige map.
1 Open de app Galerij.
2 Selecteer een afbeelding en tik op
→ Verplaatsen naar Veilige map.
De geselecteerde items worden verplaatst naar de desbetreffende app in Veilige map.
U kunt inhoud van Veilige map naar de desbetreffende app in de standaardopslag
verplaatsen. Selecteer een item en tik op → Verplaatsen uit Veilige map.
50
Basisfuncties
Apps toevoegen
Voeg een app toe die u wilt gebruiken in Veilige map.
1 Open de map Samsung, start de app Veilige map en tik vervolgens op Apps toevoegen.
2 Vink een of meer apps aan die zijn geïnstalleerd op het apparaat en tik op VOEG TOE.
Als u apps uit de Play Store installeert, tikt u op DOWNLOADEN UIT PLAY STORE.
Als u apps uit de Galaxy Apps installeert, tikt u op DOWNLOADEN UIT GALAXY APPS.
Apps verwijderen uit Veilige map
Tik op Apps bewerken, vink apps aan en tik vervolgens op Uitschakelen.
Accounts toevoegen
Voeg uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toe om deze te synchroniseren met de
apps in Veilige map.
1 Open de map Samsung, start de app Veilige map en tik vervolgens op
Accounts → Account toevoegen.
→ Instellingen →
2 Selecteer een accountservice.
3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Veilige map verbergen
U kunt de snelkoppeling Veilige map verbergen op het scherm Apps.
Open de map Samsung, start de app Veilige map, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar
Veilige map weergeven om deze uit te schakelen.
Als u de snelkoppeling Veilige map opnieuw wilt weergeven, opent u de app Instellingen, tikt u
op Biometrie en beveiliging → Veilige map en tikt u vervolgens op de schakelaar Veilige map
weergeven om deze in te schakelen.
51
Basisfuncties
Veilige map verwijderen
U kunt Veilige map verwijderen, inclusief de inhoud en apps ervan.
1 Open de app Instellingen en tik op Biometrie en beveiliging → Veilige map → Meer
instellingen → Verwijderen.
2 Tik op VERWIJDEREN om een back-up te maken van de inhoud en Veilige map te verwijderen.
U hebt toegang tot de gegevens die u uit Veilige map hebt verplaatst door de map Samsung
te openen, de app Mijn bestanden te starten en vervolgens te tikken op Interne opslag →
Secure Folder.
Er wordt geen back-up gemaakt van notities die zijn opgeslagen in Samsung Notes.
Multi window
Introductie
Met de functie Multi window kunt u twee apps tegelijkertijd uitvoeren in een gesplitst scherm. U
kunt ook meerdere apps tegelijk in de pop-upweergave uitvoeren.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
Weergave met gesplitst
scherm
Pop-upweergave
52
Basisfuncties
Weergave met gesplitst scherm
1 Tik op om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
2 Veeg omhoog of omlaag en tik op op een recent app-venster.
De geselecteerde app wordt geopend in het bovenste venster.
3 Veeg in het onderste venster omhoog of omlaag om een andere app te selecteren om te
starten.
Als u apps wilt starten die niet in de lijst met onlangs gebruikte apps staan, tikt u op APP-LIJST
en selecteert u een app.
Extra opties gebruiken
Tik op de balk tussen de app-vensters voor toegang tot extra opties.
Locaties schakelen tussen
app-vensters.
Sluit de op dit moment
geselecteerde app.
Het geselecteerde venster
wijzigen in een
pop-upweergave.
53
Basisfuncties
De venstergrootte aanpassen
Sleep de balk tussen de app-vensters omhoog of omlaag om het formaat van de vensters aan te
passen.
Tekst of afbeeldingen delen tussen vensters
Sleep tekst of gekopieerde afbeeldingen vanuit het ene venster en zet deze neer in het andere
venster. Tik op een item en blijf dit aanraken in het geselecteerde venster en sleep het naar een
locatie in een ander venster.
Bepaalde apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor deze functie.
54
Basisfuncties
De weergave met gesplitst scherm minimaliseren
Druk op de Starttoets om de gesplitste schermweergave te minimaliseren. Het pictogram wordt
weergegeven op de statusbalk. De app in het onderste venster wordt gesloten en de app in het
bovenste venster blijft actief in de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm.
Als u de geminimaliseerde weergave met het gesplitste scherm wilt sluiten, tikt u op
.
Een venster maximaliseren
Tik op het venster van een app en sleep de balk tussen de app-vensters naar de boven- of onderrand
van het scherm.
Pop-upweergave
1 Tik op om de lijst met onlangs gebruikte apps te openen.
2 Veeg omhoog of omlaag, tik op een app-venster en houdt het vast, en sleep het venster naar
Hier neerzetten voor pop-upweergave.
Het app-scherm wordt geopend in de pop-upweergave.
Het venster minimaliseren.
De app sluiten.
Het venster maximaliseren.
Pop-upvensters verplaatsen
Als u een pop-upvenster wilt verplaatsen, tikt u op de werkbalk van het venster en sleept u het naar
een nieuwe locatie.
55
Basisfuncties
Samsung-account
Introductie
Uw Samsung-account is een geïntegreerde accountservice waarmee u verschillende Samsungservices kunt gebruiken die worden aangeboden door mobiele apparaten, tv's en de Samsungwebsite. Wanneer uw Samsung-account is geregistreerd, kunt u apps van Samsung gebruiken
zonder dat u zich hoeft aan te melden.
Maak uw Samsung-account met uw e-mailadres.
Als u wilt zien welke services u kunt gebruiken met uw Samsung-account, gaat u naar
account.samsung.com. Voor meer informatie over Samsung-accounts opent u de app Instellingen
en tikt u op Cloud en accounts → Accounts → Samsung account → → Help.
Uw Samsung-account registreren
Een nieuw Samsung-account registreren
Als u geen Samsung-account hebt, moet u er een maken.
1 Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
2 Tik op Samsung account → ACCOUNT MAKEN.
3 Volg de instructies op het scherm om uw account te maken.
56
Basisfuncties
Een bestaand Samsung-account registreren
Als u al een Samsung-account hebt, registreert u dit op het apparaat.
1 Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
2 Tik op Samsung account → INLOGGEN.
3 Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u uw accountinformatie bent vergeten, tikt u op Id zoeken of Wachtwoord resetten. Uw
accountinformatie wordt weergegeven als u de vereiste informatie en beveiligingscode ingeeft
die worden weergegeven op het scherm.
Uw Samsung-account verwijderen
Als u uw geregistreerde Samsung-account van het apparaat verwijdert, worden uw gegevens, zoals
uw contacten of afspraken, ook verwijderd.
1 Start de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Accounts.
2 Tik op Samsung account → → Account wissen → VERWIJDEREN.
3 Geef het wachtwoord voor uw Samsung-account in en tik op BEVESTIG.
Gegevens overzetten van uw vorige apparaat
Via Smart Switch of Samsung Cloud kunt u contacten, afbeeldingen en andere gegevens van een
vorig apparaat overzetten naar uw nieuwe apparaat.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten of computers.
• Er zijn beperkingen van toepassing. Ga naar www.samsung.com/smartswitch voor
informatie. Samsung neemt copyright uiterst serieus. U mag alleen inhoud overzetten die
uw eigendom is of waarvoor u beschikt over overdrachtsrechten.
57
Basisfuncties
Gegevens overzetten via Smart Switch
Via Smart Switch kunt u gegevens overdragen tussen mobiele apparaten. Als u Smart Switch wilt
gebruiken, opent u de app Instellingen en tikt u op Cloud en accounts → Smart Switch. Als u de
app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
Gegevens van een mobiel apparaat overzetten
Zet gegevens van uw vorige apparaat over naar uw apparaat.
1 Start Smart Switch op het vorige apparaat.
Als u de app niet hebt, downloadt u deze via Galaxy Apps of Play Store.
2 Open op uw apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Smart Switch.
3 Plaats de apparaten bij elkaar in de buurt.
4 Wanneer u deze functie voor het eerst gebruikt, tikt u op START op uw apparaat.
5 Nadat u hebt geselecteerd hoe gegevens moeten worden verzonden en uw vorige apparaat
met uw apparaat is verbonden, volgt u de instructies op het scherm om gegevens van het
vorige apparaat over te zetten.
58
Basisfuncties
Back-upgegevens vanaf een computer overzetten
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat op een computer en importeer de
gegevens op uw apparaat.
1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden.
2 Start Smart Switch op de computer.
Als uw vorige apparaat geen Samsung-apparaat is, maakt u een back-up van de gegevens
op een computer met een programma dat wordt geleverd door de fabrikant van het
apparaat. Ga vervolgens door naar de vijfde stap.
3 Sluit uw vorige apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
4 Volg de instructies op het scherm van de computer om een back-up van de gegevens op het
apparaat te maken. Koppel uw vorige apparaat vervolgens los van de computer.
5 Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
6 Volg de instructies op het scherm van de computer om de gegevens over te zetten naar uw
apparaat.
59
Basisfuncties
Gegevens overzetten via Samsung Cloud
Maak een back-up van gegevens op uw vorige apparaat in Samsung Cloud en zet de gegevens terug
naar uw apparaat. Je moet je registreren en aanmelden bij je Samsung-account om Samsung Cloud
te gebruiken. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
1 Maak op het vorige apparaat een back-up van de gegevens in uw Samsung-account.
2 Start op uw apparaat de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Samsung Cloud.
3 Selecteer uw vorige apparaat onder BACK-UP EN HERSTEL en tik op Gegevens herstellen.
4 Vink de gegevenstypen aan die u wilt terugzetten en tik op HERSTELLEN.
Apparaat- en gegevensbeheer
Het apparaat aansluiten op een computer voor
gegevensoverdracht
U kunt audio, video, afbeeldingen of andere soorten bestanden overbrengen van het apparaat naar
de computer of andersom.
Verwijder de USB-kabel van het apparaat niet tijdens de overdracht van bestanden.
Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan of kan het apparaat worden beschadigd.
De apparaten kunnen mogelijk niet correct worden gekoppeld als ze via een USB-hub zijn
gekoppeld. Sluit het apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer.
1 Sluit uw apparaat met een USB-kabel aan op een computer.
2 Open het meldingenvenster en tik op USB voor bestanden overzetten → Bestanden
overzetten.
Als de computer uw apparaat niet herkent, tikt u op Afbeeldingen overzetten.
3 Tik op TOESTAAN om de computer toegang te geven tot de gegevens op uw apparaat.
Als de computer uw apparaat herkent, wordt het apparaat weergegeven in Mijn computer.
4 Breng bestanden over tussen uw apparaat en de computer.
60
Basisfuncties
Het apparaat bijwerken
Het apparaat kan worden bijgewerkt met de nieuwste software.
Bijwerken via de FOTA-service (Firmware Over-The-Air)
Het apparaat kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de nieuwste software via de FOTA-service
(Firmware Over-The-Air).
Open de app Instellingen en tik op Software-update → Updates handmatig downloaden.
Wanneer u op de schakelaar Updates automatisch downloaden tikt om deze functie in te
schakelen, worden updates gedownload wanneer het apparaat is verbonden met een Wi-Finetwerk.
Bijwerken met Smart Switch
Sluit het apparaat aan op een computer en werk het apparaat bij met de nieuwste software.
1 Ga op de computer naar www.samsung.com/smartswitch om Smart Switch te downloaden en
te installeren.
2 Start Smart Switch op de computer.
3 Sluit het apparaat met een USB-kabel aan op de computer.
4 Als er een software-update beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om het apparaat
bij te werken.
• Schakel de computer niet uit en maak de USB-kabel niet los terwijl het apparaat bezig is
met bijwerken.
• Sluit geen andere media-apparaten aan op de computer terwijl het apparaat wordt
bijgewerkt. Dit kan het bijwerkproces verstoren. Voordat u bijwerkt, koppelt u alle andere
media-apparaten los van de computer.
61
Basisfuncties
Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten
Bewaar uw persoonlijke informatie, app-gegevens en instellingen veilig op uw apparaat. U kunt een
back-up van uw gevoelige informatie maken en deze later openen. U moet zich aanmelden bij uw
Google- of Samsung-account om een back-up van gegevens te maken of te herstellen. Raadpleeg
Samsung-account en Accounts voor meer informatie.
Een Samsung-account gebruiken
Open de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Back-up en herstel → Back-up van
gegevens, tik op de items waarvan u een back-up wilt maken en tik vervolgens op BACK-UP.
Van de gegevens wordt een back-up gemaakt in Samsung Cloud. Raadpleeg Samsung Cloud voor
meer informatie.
Als u back-upgegevens wilt herstellen vanuit de Samsung Cloud met een Samsung-account, tikt u
op Gegevens herstellen. Selecteer een apparaat en de gegevenstypen die u wilt terugzetten en tik
op HERSTELLEN. De geselecteerde gegevens worden teruggezet op het apparaat.
Een Google-account gebruiken
Open de app Instellingen en tik op Cloud en accounts → Back-up en herstel en tik op de
schakelaar Back-up van mijn gegevens voor het Google-account om deze functie in te schakelen.
Tik op Back-upaccount en selecteer een account dat u als back-upaccount wilt instellen. Om het
back-upaccount toe te voegen, tikt u op Account toevoegen.
Als u gegevens wilt herstellen met een Google-account, tikt u op de schakelaar Automatisch
herstellen om deze functie in te schakelen. Wanneer u apps opnieuw installeert, worden de
instellingen en gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hersteld.
Fabrieksinstellingen herstellen
Hiermee wist u alle instellingen en gegevens op het apparaat. Voordat u de fabrieksinstellingen van
het apparaat herstelt, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer informatie.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Het apparaat wordt automatisch opnieuw gestart.
62
Basisfuncties
Deelfuncties
Deel inhoud met verschillende deelopties. De volgende acties zijn een voorbeeld van het delen van
afbeeldingen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden deelt via het mobiele
netwerk.
1 Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
2 Tik op en selecteer een deelmethode, zoals Bluetooth en e-mail.
U kunt ook de volgende opties gebruiken:
• Koppeling delen: grote bestanden delen. U kunt bestanden uploaden naar de Samsungopslagserver en deze delen met anderen via een webkoppeling of een code. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet uw telefoonnummer geverifieerd zijn.
• Delen met apparaat: inhoud delen met apparaten in de buurt via Wi-Fi Direct of Bluetooth
of met apparaten waarop SmartThings wordt ondersteund. U kunt ook de weergegeven
inhoud van uw apparaat bekijken op een groot scherm door uw apparaat te verbinden met
een tv of monitor die geschikt is voor screen mirroring.
Als u een communicatie- of deelgeschiedenis hebt, worden de mensen waarmee u
contact hebt opgenomen, weergegeven in het venster met opties voor delen. Selecteer
het pictogram van een persoon om inhoud direct met ze te delen via de desbetreffende
app. Als de functie niet is geactiveerd, opent u het scherm Apps, tikt u op Instellingen →
Geavanceerde functies en tikt u vervolgens op de schakelaar Direct share om deze functie
in te schakelen.
3 Volg de instructies op het scherm om de afbeelding met anderen te delen.
Wanneer de afbeelding wordt verzonden naar de apparaten van de ontvangers, wordt een melding
weergegeven op hun apparaten. Tik op de melding om de afbeelding te bekijken en te downloaden.
63
Applicaties
Apps installeren of verwijderen
Galaxy Apps
Koop en download apps. U kunt apps downloaden die speciaal voor Samsung Galaxy-apparaten zijn
gemaakt.
Open de map Samsung en start de app Galaxy Apps.
De beschikbaarheid van deze app is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of tik op het zoekveld om te zoeken met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op → Instellingen →
Apps automatisch bijwerken en selecteert u een optie.
Play Store
Koop en download apps.
Open de app Play Store.
Apps installeren
Blader door apps op categorie of zoek naar apps met een zoekwoord.
Selecteer een app als u informatie erover wilt weergeven. Als u gratis apps wilt downloaden, tikt u op
INSTALLEREN. Als u apps wilt kopen of downloaden waarvoor kosten in rekening worden gebracht,
tikt u op de prijs en volgt u de instructies op het scherm.
Als u de instellingen voor automatisch bijwerken wilt wijzigen, tikt u op
→ Apps automatisch updaten en selecteert u een optie.
64
→ Instellingen
Applicaties
Apps beheren
Apps verwijderen of uitschakelen
Blijf een app aanraken en selecteer een optie.
• Uitschakelen: zo kunt u geselecteerde standaard-apps uitschakelen die niet van het apparaat
kunnen worden verwijderd.
• Verwijderen: verwijder gedownloade apps.
Apps inschakelen
Start de app Instellingen, tik op Apps →
INSCHAKELEN.
→ Uitgeschakeld, selecteer een app en tik op
App-machtigingen inschakelen
Sommige apps werken alleen goed als ze beschikken over machtigingen om informatie op uw
apparaat te openen of te gebruiken. Als u een app opent, verschijnt mogelijk een pop-upvenster
waarin toegang wordt gevraagd tot bepaalde functies of informatie. Tik op TOESTAAN op het popupvenster om machtigingen te verlenen aan de app.
Als u de machtigingsinstellingen van de app wilt bekijken, opent u de app Instellingen en tikt u
op Apps. Selecteer een app en tik op Machtigingen. U kunt de lijst met machtigingen voor de app
bekijken en de bijbehorende machtigingen wijzigen.
Als u de instellingen voor app-machtigingen op machtigingscategorie wilt bekijken of wijzigen,
opent u de app Instellingen en tikt u op Apps → → App-machtigingen. Selecteer een item en tik
op de schakelaars naast de apps om machtigingen te verlenen.
Als u geen machtigingen verleent aan apps, werken de basisfuncties van de apps mogelijk
niet goed.
65
Applicaties
Telefoon
Introductie
U kunt spraak- en video-oproepen plaatsen en aannemen.
Zelf bellen
1 Start de app Telefoon en geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
2 Tik op
om een spraakoproep te maken of tik op
om het toetsenbord te
om een video-oproep te doen.
Extra opties weergeven.
Maak een nieuw contact aan.
Voeg het nummer aan een
bestaand contact.
Het telefoonnummer weergeven.
Een voorgaand teken
verwijderen.
Het toetsenbord verbergen.
66
Applicaties
Snelkiesnummers gebruiken
Stel snelkiesnummers in om snel contacten te bellen.
Als u een snelkiesnummer wilt instellen, tikt u op → Snelkiesnummers, selecteert u een
snelkiesnummer en voegt u een telefoonnummer toe.
Als u wilt bellen, tikt u op een snelkiesnummer op het toetsenbord en blijft u dit aanraken. Voor
snelkiesnummers 10 en hoger tikt u op het eerste cijfer/de eerste cijfers van het nummer en tikt u
vervolgens op het laatste cijfer en blijft u dit aanraken.
Als u bijvoorbeeld het nummer 123 instelt als snelkiesnummer, tikt u op 1, tikt u op 2 en tikt u
vervolgens op 3 en blijft u dit aanraken.
Bellen vanaf het vergrendelscherm
Sleep op het vergrendelscherm
buiten de grote cirkel.
Bellen vanuit logboeken of lijsten met contacten
Tik op RECENT of CONTACTEN en veeg naar rechts op een contact of telefoonnummer om een
oproep te maken.
Bellen naar het buitenland
1 Tik op om het toetsenbord te openen als het niet wordt weergegeven op het scherm.
2 Tik op 0 en blijf dit aanraken totdat het teken + wordt weergegeven.
3 Geef het landnummer, netnummer en telefoonnummer in en tik op .
Oproepen ontvangen
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Een oproep weigeren
Sleep
buiten de grote cirkel bij een inkomende oproep.
Als u bij het weigeren van een inkomende oproep een bericht wilt terugsturen, sleept u de balk voor
weigerberichten omhoog.
Als u verschillende weigerberichten wilt maken, opent u de app Telefoon, tikt u op → Instellingen
→ Berichten snel weigeren, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op .
67
Applicaties
Gemiste oproepen
Als u een oproep hebt gemist, wordt het pictogram
weergegeven op de statusbalk. Open het
meldingenvenster om een lijst met gemiste oproepen weer te geven. U kunt ook de app Telefoon
openen en tikken op RECENT om de gemiste oproepen te bekijken.
Telefoonnummers blokkeren
U kunt oproepen blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1 Start de app Telefoon en tik op → Instellingen → Nummers blokkeren.
2 Tik op om contacten te selecteren en tik op GEREED.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Telefoonnummer invoeren, geeft u een
telefoonnummer in en tikt u op .
Wanneer via geblokkeerde nummers wordt geprobeerd contact met u op te nemen, ontvangt u
geen meldingen. De oproepen worden geregistreerd in het oproeplogbestand.
U kunt ook oproepen blokkeren van mensen die hun beller-id hebben uitgeschakeld. Tik op
de schakelaar Onbekende bellers blokkeren om de functie in te schakelen.
Opties tijdens gesprekken
Tijdens een spraakoproep
De volgende opties zijn beschikbaar:
• VOLUME: het volume aanpassen.
• : extra opties weergeven.
• Oproep toevoegen: een tweede nummer bellen.
• Extra volume: het volume verhogen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
• In wacht: een oproep in de wacht zetten. Tik op Oproep hervatten om de oproep uit de wacht
te halen.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Toetsen / Verbergen: het toetsenblok openen of sluiten.
• : beëindiging van de huidige oproep.
68
Applicaties
Tijdens een video-oproep
Tik op het scherm om de volgende opties te gebruiken:
• VOLUME: het volume aanpassen.
• : extra opties weergeven.
• Camera: de camera uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan zien.
• Schakel: schakelen tussen de camera aan de voorzijde en de camera aan de achterzijde.
• : beëindiging van de huidige oproep.
• Stil: de microfoon uitschakelen zodat de andere persoon u niet kan horen.
• Bluetooth: overschakelen naar een Bluetooth-headset als deze is verbonden met het apparaat.
Contacten
Introductie
U kunt nieuwe contacten toevoegen of contacten beheren op het apparaat.
Contacten toevoegen
Een nieuw contact maken
1 Start de app Contacten, tik op
en selecteer een opslaglocatie.
69
Applicaties
2 Geef de contactgegevens in.
Een opslaglocatie selecteren.
Een afbeelding toevoegen.
Geef de contactgegevens in.
Meer informatievelden openen.
Afhankelijk van de geselecteerde opslaglocatie kunnen de typen informatie die u opslaat
verschillen.
3 Tik op OPSLAAN.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via het toetsenblok
1 Start de app Telefoon en geef een telefoonnummer in.
Als het toetsenbord niet wordt weergegeven op het scherm, tikt u op
openen.
om het toetsenbord te
2 Tik op CONTACT TOEVOEGEN om een nieuw contact te maken of tik op BESTAANDE
BIJWERKEN om het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
Een telefoonnummer aan contacten toevoegen via de oproepenlijst
1 Start de app Telefoon en tik op RECENT.
2 Tik een telefoonnummer.
3 Tik op Contact toevoegen om een nieuw contact te maken of tik op Bestaande bijwerken om
het nummer aan een bestaand contact toe te voegen.
70
Applicaties
Contacten importeren
Voeg contacten toe door deze uit andere opslagruimten naar uw apparaat te importeren.
1 Start de app Contacten en tik op
exporteren → IMPORTEREN.
→ Contacten beheren → Contacten importeren/
2 Selecteer een opslaglocatie waaruit u contacten wilt importeren.
3 Vink VCF-bestanden of contacten aan die u wilt importeren en tik op GEREED.
4 Selecteer een opslaglocatie waarin u contacten wilt opslaan en tik op IMPORTEREN.
Contacten synchroniseren met uw webaccounts
Synchroniseer uw apparaatcontacten met online contacten die zijn opgeslagen in uw webaccounts,
zoals uw Samsung-account.
1 Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
2 Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Contacten synchroniseren om deze in
te schakelen. Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar
Contacten om deze in te schakelen.
Zoeken naar contacten
Open de app Contacten.
Gebruik een van de volgende zoekmethoden:
• Scrol omhoog of omlaag in de lijst met contacten.
• Sleep met een vinger langs de index aan de linkerzijde van de contactenlijst om er snel
doorheen te scrollen.
• Tik op het zoekveld bovenaan de lijst met contacten en geef de zoekterm in.
Voer een van de volgende acties uit wanneer een contact is geselecteerd:
• : toevoegen aan favoriete contacten.
• /
• : een bericht samenstellen.
• : een e-mail schrijven.
: een spraak- of video-oproep starten.
71
Applicaties
Contacten delen
U kunt contacten met anderen delen via verschillende opties voor delen.
1 Start de app Contacten en tik op → Delen.
2 Vink contacten aan en tik op DELEN.
3 Selecteer een methode voor delen.
Dubbele contacten samenvoegen
Wanneer u contacten uit andere opslagruimten importeert of contacten synchroniseert met of
verplaatst naar andere accounts, kan uw lijst met contacten dubbele contacten bevatten. Voeg
dubbele contacten samen om uw lijst met contacten te stroomlijnen.
1 Start de app Contacten en tik op → Contacten beheren → Contacten samenvoegen.
2 Vink contacten aan en tik op SAMENVOEGEN.
Contacten verwijderen
1 Start de app Contacten en tik op → Wissen.
2 Selecteer contacten en tik op WISSEN.
72
Applicaties
Berichten
Introductie
Berichten verzenden en weergeven op conversatie.
Berichten verzenden
Voor berichten die u tijdens het roamen verstuurt, moet u wellicht extra betalen.
1 Start de app Berichten en tik op .
2 Voeg ontvangers toe en tik op OPSTELLEN.
3 Een bericht ingeven.
Extra opties weergeven.
Ontvangers bewerken.
Ontvangers uit de contactenlijst
toevoegen.
Bestanden toevoegen.
Het bericht verzenden.
Emoticons ingeven.
Een bericht ingeven.
4 Tik op VERZ. om het bericht te verzenden.
73
Applicaties
Berichten bekijken
Berichten worden in berichtenreeksen gesorteerd op contact.
Voor berichten die u tijdens het roamen ontvangt, moet u wellicht extra betalen.
1 Start de app Berichten en tik op GESPREKKEN.
2 Selecteer een contact in de lijst met berichten.
3 Bekijk het gesprek.
Als u op het bericht wilt reageren, geeft u een bericht in en tikt u op VERZ.
Ongewenste berichten blokkeren
U kunt berichten blokkeren van specifieke nummers die zijn toegevoegd aan uw blokkeerlijst.
1 Start de app Berichten en tik op
→ Instellingen → Berichten blokkeren → Nummers
blokkeren.
2 Tik op POSTVAK IN of CONTACTEN om contacten te selecteren en tik op
.
Als u handmatig een nummer wilt ingeven, tikt u op Nummer invoeren en geeft u een
telefoonnummer in.
De berichtmelding instellen
U kunt het meldingsgeluid, weergaveopties en meer wijzigen.
1 Start de app Berichten, tik op
→ Instellingen → Meldingen en tik vervolgens op de
schakelaar om deze te activeren.
2 Wijzig de instellingen voor meldingen.
Een berichtherinnering instellen
U kunt een melding op een bepaald interval instellen om u te laten weten dat u niet-bekeken
meldingen hebt. Als deze functie niet is geactiveerd, opent u de app Instellingen, tikt u op
Toegankelijkheid → Meldingsherinnering en tikt u op de schakelaar om deze te activeren. Tik
vervolgens op de schakelaar Berichten om deze te activeren.
74
Applicaties
Internet
Introductie
U kunt op internet bladeren om informatie te zoeken en pagina's die u vaak bezoekt als favoriet
instellen zodat u ze gemakkelijk weer kunt openen.
Webpagina's bekijken
1 Open de map Samsung en start de app Internet.
2 Tik op het adresveld.
3 Geef het webadres of een zoekwoord in en tik op Ga.
Als u de werkbalken wilt weergeven, sleept u uw vinger enigszins omlaag op het scherm.
Huidige pagina als favoriet
instellen.
De huidige webpagina
vernieuwen.
Extra opties weergeven.
Verplaatsen tussen pagina's.
Uw favorieten, opgeslagen
webpagina's en recente
browsegeschiedenis weergeven.
Het tabblad sluiten.
Een nieuw tabblad openen.
De startpagina openen.
75
Applicaties
Geheime stand gebruiken
In de geheime stand kunt u geopende tabbladen, bladwijzers en opgeslagen pagina's afzonderlijk
opslaan en beheren. U kunt de geheime stand vergrendelen met een wachtwoord en uw
vingerafdruk.
Geheime stand activeren
Tik op → Geheime stand insch. Als u deze functie voor de eerste keer gebruikt, stelt u in of u een
wachtwoord wilt gebruiken voor de geheime stand.
In de geheime stand kunt u sommige functies, zoals schermafbeelding, niet gebruiken.
In de geheime stand wordt de kleur van de werkbalken op het apparaat veranderd.
De beveiligingsinstellingen wijzigen
U kunt uw wachtwoord of de vergrendelingsstand wijzigen.
Tik op → Instellingen → Privacy → Beveiliging Geheime stand → Wachtwoord wijzigen.
Als u uw geregistreerde vingerafdruk wilt instellen als de vergrendelingsmethode samen met
het wachtwoord, tikt u op de schakelaar Vingerafdrukken om dit te activeren. Raadpleeg
Vingerafdrukherkenning voor meer informatie over het gebruik van uw vingerafdrukken.
Geheime stand uitschakelen
Tik op → Geheime stand uitschakelen.
76
Applicaties
E-mail
E-mailaccounts instellen
Stel een e-mailaccount in wanneer u E-mail voor het eerst opent.
1 Open de map Samsung en start de app E-mail.
2 Geef het e-mailadres en wachtwoord in en tik op INLOGGEN.
Als u een e-mailaccount handmatig wilt registreren, tikt u op HANDM. INSTELL.
3 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Als u een ander e-mailaccount wilt instellen, tikt u op
→
→ Account toevoegen.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u een account instellen als standaardaccount. Tik op
→ → Standaardaccount instellen.
E-mails verzenden
1 Tik op om een e-mail te schrijven.
2 Voeg ontvangers toe en voer een tekst voor de e-mail in.
3 Tik op VERZENDEN om de e-mail te verzenden.
77
→
Applicaties
E-mails lezen
Wanneer E-mail is geopend, haalt het apparaat nieuwe e-mails automatisch op. Als u e-mails
handmatig wilt ophalen, veegt u omlaag op het scherm.
Tik op een e-mail op het scherm om deze te lezen.
Als e-mailsynchronisatie is uitgeschakeld, kunnen nieuwe e-mails niet worden opgehaald.
Als u e-mailsynchronisatie wilt inschakelen, tikt u op → → uw accountnaam en tikt u
vervolgens op de schakelaar Account synchroniseren om deze functie in te schakelen.
Camera
Introductie
U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.
Cameragebruik
• Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan.
• Maak geen foto's of video's op plaatsen waar u mogelijk de privacy van anderen schendt.
Camera starten
Open de app Camera.
Sommige camerafuncties zijn niet beschikbaar als u Camera start vanuit het
vergrendelscherm of als het scherm is uitgeschakeld als de beveiligingsfuncties zijn
geactiveerd.
78
Applicaties
Veeggebaren gebruiken
Snel beheer van het voorbeeldscherm is mogelijk door in verschillende richtingen te vegen. U kunt
de opnamestand wijzigen, schakelen tussen camera's of filtereffecten toepassen.
Voorbeeld voor camera aan
de voorzijde
Opnamestanden
Voorbeeld voor camera aan
de achterzijde
Filtereffecten
Van camera wisselen
Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag om tussen camera's te schakelen.
Opnamestanden weergeven
Veeg in het voorbeeldscherm van links naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen.
79
Applicaties
Filtereffecten weergeven
Veeg in het voorbeeldscherm van rechts naar links om de lijst met filtereffecten te openen. U kunt
een uniek effect aan uw foto's of video's geven.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Basisinformatie over foto's en video's maken
Foto's of video's maken
1 Tik op de afbeelding in het voorbeeldscherm op de plek waarop de camera moet scherpstellen.
2 Tik op om een foto te maken of op om een video te maken.
• Spreid twee vingers op het scherm om in te zoomen en knijp samen om uit te zoomen.
• Tik op het scherm om de helderheid van foto's of video's aan te passen. Wanneer de
aanpassingsbalk verschijnt, sleept u op de aanpassingsbalk naar of .
• Als u een afbeelding wilt vastleggen van de video terwijl u opneemt, tikt u op
.
• Als u de focus wilt wijzigen terwijl u een video maakt, tikt u op de locatie waarop u wilt
scherpstellen. Als u wilt scherpstellen op het midden van het scherm, tikt u op .
Huidige stand
Lijst met stickers
Camera-instellingen
Voorbeeldminiatuur
Een foto maken.
De flitserinstelling
wijzigen.
Een video maken.
Schakelen tussen de
camera aan de
voorzijde en de camera
aan de achterzijde.
80
Applicaties
• Het voorbeeldscherm kan verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• De camera schakelt automatisch uit wanneer deze niet wordt gebruikt.
• Zorg dat de lens schoon is. Anders werkt het apparaat mogelijk niet correct in bepaalde
standen waarvoor hoge resoluties zijn vereist.
• De camera aan de voorzijde is uitgerust met een groothoeklens. Er kan een kleine
vervorming optreden in groothoekfoto's wat niet duidt op prestatieproblemen.
De scherpstelling en belichting vergrendelen
U kunt de scherpstelling of belichting vergrendelen op een geselecteerd gebied om te voorkomen
dat de camera deze automatisch aanpast op basis van veranderingen in de onderwerpen of
lichtbronnen.
Blijf het gebied aanraken waarop u wilt scherpstellen; het AF/AE-kader wordt weergegeven op het
gebied en de instellingen voor scherpstelling en belichting worden vergrendeld. De instellingen
blijven vergrendeld, ook nadat u een foto hebt gemaakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde opnamestanden.
Aangepaste opnamestanden
Veeg op het voorbeeldscherm naar rechts om de lijst met opnamestanden te openen en selecteer
een stand.
Tik op → Informatie om de beschrijving van elke stand te bekijken.
Als u standen opnieuw wilt indelen, tikt u op → Bewerken, blijft u een standpictogram aanraken
en sleept u dit naar een nieuwe locatie.
81
Applicaties
Automatische stand
Met de Automatische stand kan de camera de omgeving evalueren en de ideale stand bepalen voor
de foto.
Tik op Auto in de lijst met opnamebestanden.
Prof-stand
U kunt foto's maken terwijl u verschillende opname-opties aanpast, zoals belichtingswaarde en ISOwaarde.
Tik op Prof in de lijst met opnamestanden. Selecteer opties, pas de instellingen aan en tik op
een foto te maken.
om
• : een geschikte witbalans selecteren, zodat afbeeldingen een levensecht kleurbereik
hebben. U kunt de kleurtemperatuur instellen.
• : een ISO-waarde selecteren. Hiermee wordt de lichtgevoeligheid van de camera bediend.
Lage waarden zijn voor stilstaande of helder verlichte objecten. Hogere waarden zijn voor
snelbewegende of helder verlichte onderwerpen. Hogere ISO-waarden kunnen echter tot
beeldruis op foto's leiden.
• : de belichtingswaarde wijzigen. Hiermee wordt bepaald hoeveel licht de sensor van de
camera ontvangt. Voor omstandigheden met weinig licht, moet u een hogere belichting
gebruiken.
Panorama
Maak een horizontale of verticale serie foto's en voeg deze samen om een brede scène te maken.
Tik op Panorama in de lijst met opnamestanden.
Volg deze tips om de beste opnamen in de panoramastand te maken:
• Beweeg de camera langzaam in één richting.
• Zorg ervoor dat het beeld binnen het kader van de zoeker van de camera blijft. Als de
voorbeeldafbeelding buiten het lijnframe ligt of als u het apparaat niet beweegt, stopt
het apparaat automatisch met foto's maken.
• Vermijd het maken van foto's met onduidelijke achtergronden, zoals een lege lucht of
een kale muur.
82
Applicaties
Hyperlapse
Neem scènes, zoals voorbijlopende mensen of voorbijrijdende auto's, op en bekijk deze als
snelbewegende video's. De framesnelheid wordt automatisch aangepast om vloeiende, minder
schokkerige snelbewegende video's op te nemen terwijl u loopt, met een voertuig reist, enzovoort.
In deze stand werkt automatische scherpstelling niet.
1 Tik op Hyperlapse in de lijst met opnamestanden.
2 Tik op en selecteer een framesnelheidoptie.
Als u de framesnelheid instelt op Auto, past het apparaat de framesnelheid automatisch aan
volgens de veranderende snelheid van de scène.
3 Tik op om de opname te starten.
4 Tik op om de opname te voltooien.
5 Op het voorbeeldscherm tikt u op de voorbeeldminiatuur en vervolgens op
om de video te
bekijken.
Selfie
U kunt selfies maken met de camera aan de voorzijde. U kunt een voorbeeld van verschillende
beauty-effecten op het scherm bekijken.
1 Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
om naar de camera aan de
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2 Tik op Selfie in de lijst met opnamestanden.
3 Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
4 Wanneer het apparaat uw gezicht detecteert, toont u uw handpalm aan de camera aan de
voorzijde. Als uw handpalm is herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het
apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
83
Applicaties
Beauty-effecten toepassen
U kunt gezichtskenmerken, zoals uw huidstint of gezichtsvorm, aanpassen voordat u zelfportretten
maakt.
Deze functie is alleen beschikbaar in de Selfie-stand.
1 Tik op op het voorbeeldscherm.
2 Selecteer de onderstaande opties om beauty-effecten op uw gezicht toe te passen op het
voorbeeldscherm en een foto van uzelf te maken.
• Huidskleur: uw huid er helderder en egaler laten uitzien.
• Slank gez.: de gezichtsvorm aanpassen en uw gezicht er smaller laten uitzien.
• Grote ogen: uw ogen er groter laten uitzien.
Brede selfie
U kunt een brede selfie maken met meerdere mensen op de foto om te voorkomen dat mensen
buiten beeld vallen.
1 Veeg in het voorbeeldscherm omhoog of omlaag of tik op
voorzijde te schakelen voor zelfportretten.
2 Tik op Brede selfie in de lijst met opnamestanden.
84
om naar de camera aan de
Applicaties
3 Kijk naar de cameralens aan de voorzijde.
4 Wanneer het apparaat uw gezicht detecteert, toont u uw handpalm aan de camera aan de
voorzijde. Als uw handpalm is herkend, verschijnt een afteltimer. Als de tijd om is, maakt het
apparaat een foto.
Als u verschillende opnameopties voor de camera aan de voorzijde wilt gebruiken, tikt u op
→ Opnamemethoden en tikt u vervolgens op de schakelaars om deze te activeren.
5 Draai het apparaat langzaam naar links en vervolgens naar rechts of omgekeerd om een brede
selfie te maken.
Het apparaat maakt aanvullende foto's wanneer het witte kader naar elk uiteinde van het
zoekervenster wordt bewogen.
• Zorg ervoor dat u het witte kader binnen het zoekervenster houdt.
• De onderwerpen moeten stil blijven staan terwijl u een brede selfie maakt.
• De bovenste en onderste delen van de afbeelding die op het voorbeeldscherm
wordt weergegeven, vallen mogelijk buiten de foto afhankelijk van de opnameomstandigheden.
85
Applicaties
Continuopn.
Een serie foto's maken van bewegende onderwerpen.
Tik op Continuopn. in de lijst met opnamebestanden.
Blijf
aanraken om meerdere foto's achter elkaar te maken.
HDR (rijke toon)
Foto's maken met warme kleuren en details zelfs in lichte en donkere omgevingen vastleggen.
Tik op HDR (rijke toon) in de lijst met opnamebestanden.
Zonder effect
Met effect
86
Applicaties
Eten
Maak foto's van eten met levendigere kleuren.
1 Tik op Eten in de lijst met opnamestanden.
2 Tik op het scherm en sleep het ronde frame op het gedeelte dat u wilt markeren.
Het gebied buiten het ronde frame wordt wazig gemaakt.
Als u het formaat van het ronde frame opnieuw wilt instellen, sleept u een hoek van het frame.
3 Tik op
4 Tik op
en sleep de aanpassingsbalk om de kleurtoon aan te passen.
om een foto te maken.
87
Applicaties
Virtuele opname
U kunt een reeks foto's maken terwijl u om een onderwerp heen loopt, om een weergave van het
onderwerp te maken vanuit meerdere hoeken. U kunt het onderwerp bekijken vanuit meerdere
hoeken door uw vinger naar links of rechts te slepen op de foto.
1 Tik op Virtuele opname in de lijst met opnamebestanden.
2 Plaats het onderwerp in het midden van het voorbeeldscherm en tik op .
3 Beweeg het apparaat langzaam rond het onderwerp in één richting om meer foto's te maken.
Wanneer de pijl helemaal geel wordt of wanneer u niet meer om het onderwerp heen draait,
houdt het apparaat automatisch op met het maken van foto's.
Virtuele opnamen bekijken
1 Tik op het voorbeeldscherm op de voorbeeldminiatuur.
2 Tik op .
3 Sleep uw vinger naar links of rechts op het scherm of draai het apparaat naar links of rechts om
het onderwerp te bekijken vanuit verschillende hoeken.
88
Applicaties
Standen downloaden
U kunt meer opnamestanden downloaden op Galaxy Apps.
Tik op Downloaden in de lijst met opnamebestanden.
Bepaalde gedownloade opnamestanden hebben geen toegang tot alle functies.
Camera-instellingen
Snelle instellingen
Gebruik de volgende snelle instellingen op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
• : een meetmethode selecteren. Hiermee wordt bepaald hoe de lichtwaarden worden
berekend. Centrumgericht gebruikt het licht in het middelste gedeelte van de opname om
Spot gebruikt het licht op een geconcentreerd
de belichting van de opname te berekenen.
gebied in het midden van de opname om de belichting van de opname te berekenen.
Matrix stelt de volledige scène in op gemiddeld.
• : maak bewegingspanoramafoto's die als video's kunnen worden afgespeeld. U kunt de
bewegingspanoramafoto bekijken vanuit meerdere hoeken door het apparaat te kantelen of op
het scherm te vegen.
• : een framesnelheid selecteren.
• : de flitser in- of uitschakelen.
• : scherpstellen op een onderwerp binnen het ronde frame en het beeld buiten het frame
wazig maken.
Camera-instellingen
Tik op
op het voorbeeldscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de opnamestand en camera die
worden gebruikt.
CAMERA AAN ACHTERKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
89
Applicaties
CAMERA AAN VOORKANT
• Fotogrootte: een resolutie voor foto's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert in
foto's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Videogrootte: een resolutie voor video's selecteren. Gebruik van een hogere resolutie resulteert
in video's van hogere kwaliteit, maar neemt meer geheugen in beslag.
• Voorbeeldweergave foto's opslaan: de afbeelding omkeren om een spiegelbeeld van de
oorspronkelijke scène te maken wanneer u foto's maakt met de camera aan de voorzijde.
• Opnamemethoden: opname-opties selecteren die u wilt gebruiken.
• Timer: de vertraging selecteren voordat de camera automatisch een foto maakt.
ALGEMEEN
• Videostabilisatie: de functie Anti-trilling inschakelen om vage beelden als gevolg van het trillen
van de camera tijdens het opnemen van een video te beperken of te voorkomen.
• Volledig scherm (16:9): stel het apparaat in om een voorbeeld van foto's of video's
schermvullend weer te geven.
• Hulplijnen: rasterlijnen weergeven in de zoeker om te helpen bij het samenstellen van het
beeld bij de selectie van onderwerpen.
• Locatietags: een GPS-locatietag toevoegen aan de foto.
• De sterkte van het GPS-signaal kan afnemen op locaties waar het signaal wordt
geblokkeerd, zoals tussen gebouwen of in laaggelegen gebieden, of in slechte
weersomstandigheden.
• Uw locatie kan worden weergegeven op uw foto's wanneer u deze uploadt naar het
internet. Schakel de instelling voor locatietags uit om dit te voorkomen.
• Foto's bekijken: het apparaat instellen zodat foto's worden weergegeven nadat ze zijn gemaakt.
• Snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Opslag- locatie: de geheugenlocatie selecteren voor opslag. Deze functie verschijnt wanneer u
een geheugenkaart plaatst.
• Zwevende Cameraknop: voeg een cameratoets toe die u op elke willekeurige plaats op het
scherm kunt zetten. Deze functie is alleen beschikbaar in de standen Auto en Selfie.
• Functie volumetoets: instellen dat het apparaat de volumetoets gebruikt om de sluiter te
bedienen.
• Instellingen resetten: de camera-instellingen resetten.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
90
Applicaties
Galerij
Introductie
U kunt afbeeldingen en video's bekijken die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt
afbeeldingen en video's ook per album beheren of verhalen maken.
Afbeeldingen en video's weergeven
Afbeeldingen weergeven
1 Start de app Galerij en tik op FOTO’S.
2 Selecteer een afbeelding.
Naar het vorige scherm gaan.
Extra opties weergeven.
De afbeelding toevoegen aan
favorieten.
De afbeelding delen met
anderen.
De afbeelding wijzigen.
De afbeelding verwijderen.
Voorbeeldminiaturen van
afbeeldingen en video's
Als u de menu's wilt weergeven of verbergen, tikt u op het scherm.
91
Applicaties
U kunt een GIF-animatie of collage maken op basis van meerdere afbeeldingen. Tik op
→ Animatie of Collage en selecteer vervolgens afbeeldingen. U kunt tot zes afbeeldingen
selecteren voor uw collage.
Video's bekijken
1 Start de app Galerij en tik op FOTO’S.
2 Selecteer een video om af te spelen. Bij videobestanden wordt het pictogram
weergegeven
op de voorbeeldminiatuur.
Uw video's
weergeven.
Extra opties
weergeven.
Naar de vorige video
gaan. Blijven aanraken
om terug te spoelen.
Naar de volgende
video gaan. Blijven
aanraken om snel
vooruit te spoelen.
Het afspelen
onderbreken en
hervatten.
Terug- of
vooruitspoelen door
de balk te slepen.
Schermverhouding
wijzigen.
Het afspeelscherm
vergrendelen.
Overschakelen naar
de pop-upvideospeler.
Een GIF-animatie
maken.
Sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de linkerzijde van het afspeelscherm om de helderheid aan
te passen of sleep uw vinger omhoog of omlaag aan de rechterzijde van het afspeelscherm om het
volume aan te passen.
Als u terug of snel vooruit wilt spoelen, veegt u naar links of rechts op het afspeelscherm.
Albums weergeven
U kunt de afbeeldingen en video's sorteren die in uw apparaat per map of album zijn opgeslagen.
De animaties of collages die u hebt gemaakt, worden ook gesorteerd in uw mappen in de lijst met
albums.
Start de app Galerij, tik op ALBUMS en selecteer een album.
92
Applicaties
Verhalen weergeven
Wanneer u afbeeldingen en video's vastlegt of opslaat, worden op het apparaat de datum- en
locatietags ervan gelezen, worden de afbeeldingen en video's gesorteerd en worden vervolgens
verhalen gemaakt. Als u automatisch verhalen wilt laten maken, moet u meerdere afbeeldingen en
video's vastleggen of opslaan.
Verhalen maken
Maak verhalen met verschillende thema's.
1 Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
2 Tik op → Verhaal maken.
3 Vink afbeeldingen of video's aan die u in het verhaal wilt opnemen en tik op KLAAR.
4 Geef een titel voor het verhaal in en tik op NIEUW.
Als u afbeeldingen of video's wilt toevoegen aan een verhaal, selecteert u een verhaal en tikt u op
TOEVOEGEN.
Als u afbeeldingen of video's uit een verhaal wilt verwijderen, selecteert u een verhaal, tikt u op →
Bewerken, vinkt u afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen en tikt u vervolgens op →
Verwijderen uit verhaal.
Verhalen verwijderen
1 Start de app Galerij en tik op VERHALEN.
2 Blijf een verhaal dat u wilt verwijderen aanraken en tik op WISSEN.
93
Applicaties
Afbeeldingen en video's synchroniseren met Samsung Cloud
U kunt afbeeldingen en video's die zijn opgeslagen in Galerij, synchroniseren met Samsung Cloud
en ze openen op andere apparaten. Je moet je registreren en aanmelden bij je Samsung-account om
Samsung Cloud te gebruiken. Raadpleeg Samsung-account voor meer informatie.
Start de app Galerij, tik op → Instellingen en tik op de schakelaar Samsung Cloud om deze
te activeren. Afbeeldingen en video's die zijn vastgelegd op het apparaat, worden automatisch
opgeslagen in Samsung Cloud.
Afbeeldingen of video's verwijderen
Een afbeelding of video verwijderen
Selecteer een afbeelding of een video en tik op
bovenaan het scherm.
Meerdere afbeeldingen en video's verwijderen
1 Blijf op het hoofdscherm van Galerij een afbeelding of video aanraken die u wilt verwijderen.
2 Vink de afbeeldingen of video's aan die u wilt verwijderen.
3 Tik op WISSEN.
94
Applicaties
Game Launcher
Introductie
Game Launcher verzamelt de games die u hebt gedownload via Play Store en Galaxy Apps op één
plek, zodat u ze eenvoudig kunt vinden. U kunt het apparaat instellen op de gamestand zodat u
eenvoudiger games kunt spelen.
Extra opties weergeven.
Voeg games toe.
De prestatiestand wijzigen.
Het Game Tools-pictogram in- of
uitschakelen.
Games met of zonder geluid
openen.
95
Applicaties
Game Launcher gebruiken
1 Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Games → Game Launcher en tik
op de schakelaar om dit te activeren.
Game Launcher wordt toegevoegd aan het startscherm en het scherm Apps.
Als u de functie uitschakelt, wordt Game Launcher verwijderd uit het startscherm en het
scherm Apps.
2 Open de app Game Launcher.
3 Tik op een game in de lijst met games.
Games die u via de Play Store en Galaxy Apps hebt gedownload, worden automatisch
weergegeven op het Game Launcher-scherm. Als u uw games niet ziet, tikt u op Apps
toevoegen.
Een game verwijderen uit Game Launcher
Blijf een game aanraken en tik op Verwijderen.
De prestatiestand wijzigen
U kunt de gameprestatiestand wijzigen.
Start de app Game Launcher, tik op Normale prestaties en tik herhaaldelijk op de toets om de
gewenste stand te selecteren.
• Normale prestaties: spaarstand of stand voor hoge prestaties wordt niet gebruikt.
• Hoge prestaties: hiermee wordt de systeemprestatie verbeterd, maar neemt het batterijgebruik
toe.
• Spaarstand: hiermee neemt het batterijgebruik af, maar wordt ook de systeemprestatie minder.
De efficiëntie van batterijvermogen varieert per game.
96
Applicaties
Game Tools gebruiken
U kunt instellen dat het Game Tools-pictogram wordt weergegeven als een zwevend pictogram op
gameschermen.
Start de app Instellingen, tik op Geavanceerde functies → Games en tik op de schakelaar Game
Tools om dit te activeren.
Tik tijdens het spelen van een game op
om de gametools weer te geven.
Als u het pictogram wilt verplaatsen, tikt u op
en sleept u het naar een nieuwe locatie.
Als u het pictogram wilt verbergen op het huidige gamescherm, blijft u
naar Verbergen bovenaan het scherm.
aanraken en sleept u het
Als u het pictogram opnieuw wilt weergeven op het gamescherm, opent u het meldingenvenster en
tikt u op de Game Tools-melding.
Het scherm van Game Launcher
openen.
De instellingen voor Game Tools
openen.
Meldingsgeluiden dempen en
alleen meldingen voor
inkomende oproepen en
noodmeldingen weergeven.
Vergrendel de toets Recent.
Het aanraakscherm
vergrendelen.
Vergrendel de toets Terug.
Uw gamesessie opnemen.
Schermafbeeldingen maken.
Meldingen blokkeren tijdens games
Tik op
en tik op de schakelaar Geen melding in game om deze te activeren. Het apparaat wordt
gedempt om meldingsgeluiden te dempen en alleen meldingen voor inkomende oproepen en
noodmeldingen weer te geven, zodat u games kunt spelen zonder gestoord te worden. Als iemand
u belt, wordt een kleine melding weergegeven bovenaan het scherm.
97
Applicaties
Samsung Notes
Introductie
Maak notities door tekst in te geven via het toetsenbord of door met de S Pen te schrijven of te
tekenen op het scherm. U kunt ook afbeeldingen of spraakopnamen in uw notities invoegen.
Notities maken
1 Start de app Samsung Notes en tik op ALLE →
.
U kunt ook het Air command-paneel openen en op de snelkoppeling Notitie maken tikken.
2 Selecteer een invoermethode op de werkbalk bovenaan het scherm en stel een notitie op.
Tik op → Afbeeld. om een afbeelding in te voegen door een selectie te maken in Galerij of
door een foto te nemen.
Tik op → Spraak om een spraakopname te maken en deze in de notitie in te voegen. De
spraakopname wordt onmiddellijk gestart.
Geef tekst in via het toetsenbord.
Een afbeelding of een
spraakopname invoegen.
Schrijven of tekenen met
pennen.
Verven met kwasten.
3 Wanneer u klaar bent met het samenstellen van de notitie, tikt u op OPSLAAN.
98
Applicaties
Notities maken in de handschriftstand
Tik in het scherm voor het maken van notities op Pen om met de S Pen te schrijven of te tekenen.
Selectiestand
Ongedaan maken
Gumstand
Opnieuw uitvoeren
Penstand
De peninstellingen wijzigen
Wanneer u op het scherm schrijft of tekent, tikt u op
penkleur te wijzigen.
om het pentype, de dikte van de lijn of de
Het pentype aanpassen.
De lijndikte aanpassen.
De penkleur aanpassen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De regelgum gebruiken
1 Wanneer u met de hand geschreven tekst in een notitie wilt wissen, tikt u op
99
.
Applicaties
2 Tik op een gedeelte dat u wilt wissen.
De hele regel in het gedeelte wordt gewist. Met de regelgum kunt u uw notitie regel voor regel
wissen.
• Als u alleen het gedeelte wilt wissen dat u aanraakt met de S Pen, tikt u nogmaals op
en
tikt u op Wissen per gebied. U kunt het formaat van de gum aanpassen door de instelbalk
voor het formaat te slepen.
• Als u de notitie wilt wissen, tikt u op ALLES WISSEN.
• In de penstand kunt u een gedeelte ook wissen door erop te tikken terwijl u de S Penknop ingedrukt houdt.
• Zelfs met een kleinere gum kunt u het bedoelde deel mogelijk niet precies wissen.
Met de hand geschreven notities bewerken
U kunt met de hand geschreven notities bewerken met verschillende opties, zoals knippen,
verplaatsen, formaat wijzigen of transformeren.
1 Als er een met de hand geschreven notitie op de notitie is geplaatst, tikt u op
Als u de vorm van de selectie wilt wijzigen, tikt u nogmaals op
.
.
2 Tik op de invoer of teken een lijn rondom de invoer om deze te selecteren.
Als u de invoer naar een andere locatie wilt verplaatsen, selecteert u de invoer en sleept u deze
naar een nieuwe locatie.
Als u de grootte van de selectie wilt wijzigen, tikt u op de invoer en sleept u een hoek van het
frame dat verschijnt.
100
Applicaties
3 Bewerk de invoer met de beschikbare opties.
• Knippen: de invoer knippen. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie,
blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Kopiëren: de invoer kopiëren. Als u de notitie daarna wilt invoegen op een andere locatie,
blijft u de locatie aanraken en tikt u op Plakken.
• Wissen: de invoer verwijderen.
• Tekstextractie: tekst extraheren uit het geselecteerde gebied. Als u de tekst naar een notitie
wilt plakken of kopiëren, tikt u op PLAKKEN OP NOTITIE of KOPIËREN.
• Meer → Naar voren verplaatsen: de invoer naar voren verzenden.
• Meer → Naar achteren verplaatsen: de invoer naar achteren verzenden.
Verven met kwasten
Tik in het scherm voor het maken van notities op Kwast om met verschillende kwasten te verven.
Wanneer u klaar bent, tikt u op GEREED om uw schilderwerk in de notitie in te voegen.
U kunt uw schilderij plaatsen in PENUP om het met anderen te delen.
Het schilderij in de notitie
invoegen.
Een nieuwe kleur selecteren met
de kleurkiezer.
De kwastkleur wijzigen.
Ongedaan maken
Opnieuw uitvoeren
Gumstand
Het schilderij in PENUP plaatsen.
Afbeeldingen in een notitie invoegen
Tik in het scherm voor het maken van notities op → Afbeeld. Tik op CAMERA →
om een foto
te maken of tik op GALERIJ of OVERIG om een afbeelding te selecteren. De afbeelding wordt in uw
notitie ingevoegd.
101
Applicaties
Spraakopnamen in een notitie invoegen
Tik in het scherm voor het samenstellen van notities op → Spraak om een spraakopname te
maken. Tik op om de opname te beëindigen. De spraakopname wordt in uw notitie ingevoegd.
Een notitie vastmaken aan het startscherm
Maak een notitie vast aan het startscherm om deze snel weer te geven of te openen en te bewerken.
1 Start de app Samsung Notes, tik op ALLE of COLLECTIES en selecteer een categorie.
2 Selecteer een notitie en tik op → Vastzetten op startscherm.
De notitie wordt automatisch toegevoegd aan het startscherm.
Blijf op het startscherm een notitie aanraken om deze te verplaatsen of de grootte ervan aan te
passen. Als u de notitie wilt vervangen door een andere notitie, tikt u op → NOTITIE WIJZIGEN.
Notities verwijderen
1 Start de app Samsung Notes, tik op ALLE of op COLLECTIES en selecteer een categorie.
2 Blijf een notitie aanraken die u wilt verwijderen.
Als u meerdere notities wilt verwijderen, vinkt u meer notities aan die u wilt verwijderen.
3 Tik op
.
102
Applicaties
PENUP
Introductie
PENUP is een sociaal-netwerkservice voor het delen van kunstwerken die zijn getekend met de
S Pen. Post uw kunstwerk, bekijk kunstwerken van anderen en krijg de beschikking over handige
tekentips.
Geschiedenis van uw recente
activiteit weergeven.
Uw profiel
Kunstwerken per categorie
weergeven.
Uw kunstwerk posten.
U kunt zich aanmelden bij PENUP met uw Samsung- of Google-account of andere SNSaccounts.
103
Applicaties
Uw kunstwerk posten
Post uw kunstwerk dat is gemaakt in Samsung Notes of andere tekenapps in PENUP.
1 Open de map Samsung, start de app PENUP en tik vervolgens op .
2 Als u een kunstwerk wilt plaatsen vanuit de Galerij tikt u op Uit Galerij, selecteert u het
kunstwerk dat u wilt plaatsen en tikt u op KLAAR. Als u een nieuw kunstwerk wilt plaatsen, tikt u
op Tekening, maakt u een getekend kunstwerk en tikt u vervolgens op GEREED.
3 Geef een titel, een beschrijving en een hashtag in.
Uw kunstwerk toevoegen om te
posten.
Een titel ingeven.
Hashtags toevoegen.
Een beschrijving ingeven.
Selecteren waar het kunstwerk
moet worden gepost.
Selecteer een categorie.
Uw kunstwerk met uw andere
SNS-accounts delen.
4 Tik op PLAATSEN.
Kunstwerken vanuit andere apps posten
Als u uw kunstwerk vanuit Galerij of andere teken-apps wilt plaatsen, selecteert u het kunstwerk in
een app en tikt u op → PENUP.
104
Applicaties
Kunstwerk bekijken
Selecteer een kunstwerk dat u wilt bekijken. Tijdens het bekijken van een kunstwerk kunt u
opmerkingen toevoegen of het kunstwerk als een favoriet instellen. U kunt een kunstwerk ook
downloaden of er een als achtergrond instellen.
Het kunstwerk als favoriet
instellen.
De gebruikers weergeven die het
kunstwerk leuk vinden.
Opmerkingen weergeven en een
opmerking toevoegen.
Het kunstwerk opnieuw posten.
Als u een kunstwerk wilt downloaden, tikt u op → Illustratie opslaan. Gedownloade kunstwerken
worden opgeslagen in Galerij. U kunt alleen kunstwerken downloaden waarvoor de eigenaren
toestemming hebben gegeven.
Agenda
Introductie
U kunt uw agenda beheren door aankomende gebeurtenissen of taken in te geven in de app
Agenda.
Gebeurtenissen maken
1 Start de app Agenda en tik op
Tik op de datum en tik op
of dubbeltik op een datum.
als de datum al opgeslagen gebeurtenissen of taken bevat.
105
Applicaties
2 Geef de details van het agenda-item in.
Een titel ingeven.
Een begin- en einddatum
instellen voor de gebeurtenis.
Een agenda selecteren om te
gebruiken of om mee te
synchroniseren.
Een alarm instellen.
De locatie van de afspraak
ingeven.
Een kaart toevoegen met de
locatie van de gebeurtenis.
Een notitie toevoegen.
Meer gegevens toevoegen.
3 Tik op OPSLAAN om het agenda-item op te slaan.
Taken maken
1 Start de app Agenda en tik op WEERGEVEN → Taken.
2 Tik op en voer de taakgegevens in.
3 Tik op OPSLAAN om de taak op te slaan.
Gebeurtenissen en taken synchroniseren met uw accounts
1 Start de app Instellingen, tik op Cloud en accounts → Accounts en selecteer het account
waarmee u wilt synchroniseren.
2 Tik op Account synchroniseren en tik op de schakelaar Agenda synchroniseren om deze in te
schakelen.
Tik voor het Samsung-account op → Synchr.instellingen en tik op de schakelaar Agenda om
deze in te schakelen.
Als u accounts wilt toevoegen waarmee moet worden gesynchroniseerd, opent u de app Agenda
en tikt u op → Agenda's beheren → Account toevoegen. Selecteer een account om mee te
synchroniseren en meld u aan. Wanneer het account is toegevoegd, wordt het weergegeven in de
lijst.
106
Applicaties
Samsung Flow
Introductie
Met Samsung Flow kunt u uw tablet eenvoudig verbinden met uw smartphone. U kunt inhoud
tussen de verbonden apparaten delen.
Samsung Flow moet op beide apparaten geïnstalleerd zijn als u een verbinding tot stand wilt
brengen. Als Samsung Flow niet geïnstalleerd is, download het dan uit Galaxy Apps of Play Store.
Deze functie is alleen beschikbaar op enkele Android-apparaten van Samsung.
Uw tablet en smartphone verbinden
1 Start de app Samsung Flow op uw smartphone.
2 Start de app Samsung Flow op uw tablet.
3 Tik op ZOEKEN NAAR APPARATEN.
4 Selecteer uw smartphone uit de lijst met gedetecteerde apparaten en tik vervolgens op
VERBINDEN.
107
Applicaties
Mijn bestanden
U kunt verschillende bestanden openen die zijn opgeslagen op het apparaat of andere locaties zoals
services voor cloudopslag.
Open de map Samsung en start de app Mijn bestanden.
Bekijk bestanden die zijn opgeslagen in elke opslagruimte. U kunt bestanden op uw apparaat of een
geheugenkaart ook per categorie bekijken.
Als u opslagruimte vrij wilt maken op het apparaat, tikt u op → Meer ruimte krijgen.
Als u naar bestanden of mappen wilt zoeken, tik dan op het zoekveld en voer vervolgens een
zoekterm in. U kunt ook op tikken en een zoekwoord ingeven.
Klok
Introductie
U kunt alarmopdrachten instellen, de huidige tijd in veel steden over de gehele wereld controleren,
de tijd instellen voor een gebeurtenis of een specifieke duur instellen.
ALARM
Start de app Klok en tik op ALARM.
Alarmen instellen
Tik in de lijst met alarmen op , stel een alarmtijd in, selecteer de dagen waarop het alarm wordt
herhaald, stel andere alarmopties in en tik vervolgens op OPSLAAN.
Als u het toetsenblok wilt openen om een alarmtijd in te geven, tikt u op het invoerveld voor de tijd.
Als u alarmen wilt in- of uitschakelen, tikt u op de schakelaar naast het alarm in de lijst met alarmen.
Alarmen stoppen
Tik op UITZETTEN om een alarm te stoppen. Als u eerder de optie voor sluimeren hebt ingeschakeld,
tikt u op SLUIMEREN om het alarm na een bepaalde tijd te herhalen.
Alarmen verwijderen
Blijf een alarm aanraken, vink alarmen aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
108
Applicaties
WERELDKLOK
Start de app Klok en tik op WERELDKLOK.
Klokken maken
Tik op
, geef de naam van een stad in of selecteer een stad op de wereldbol en tik op VOEG TOE.
Klokken verwijderen
Blijf een klok aanraken, vink klokken aan die u wilt verwijderen en tik op WISSEN.
STOPWATCH
1 Start de app Klok en tik op STOPWATCH.
2 Tik op START om de tijd van een gebeurtenis bij te houden.
Als u rondetijden wilt opnemen terwijl u een gebeurtenis timet, tikt u op RONDE.
3 Tik op STOPPEN om het timen te stoppen.
Als u het timen opnieuw wilt starten, tikt u op HERVATTEN.
Als u rondetijden wilt wissen, tikt u op RESETTEN.
TIMER
1 Start de app Klok en tik op TIMER.
2 Stel de duur in en tik op START.
Als u het toetsenblok wilt openen om de duur in te geven, tikt u op het invoerveld voor de duur.
3 Tik op UITZETTEN als de timer afgaat.
109
Applicaties
Calculator
U kunt eenvoudige of complexe berekeningen uitvoeren.
Open de app Calculator.
Als u de geschiedenis wilt wissen, tikt u op HISTORIE WISSEN.
Google-apps
Google biedt apps voor entertainment, sociale netwerken en bedrijven. U hebt mogelijk een
Google-account nodig om bepaalde apps te kunnen gebruiken. Raadpleeg Accounts voor meer
informatie.
Als u meer app-informatie wilt weergeven, opent u het Help-menu van elke app.
Sommige apps zijn mogelijk niet beschikbaar of hebben een andere naam afhankelijk van
uw regio of serviceprovider.
Chrome
Zoeken naar informatie en webpagina's weergeven.
Gmail
E-mail verzenden of ontvangen via de Google Mail-service.
Maps
Uw locatie op de kaart vinden, zoeken op de wereldkaart en locatiegegevens weergeven voor
verschillende plaatsen bij u in de buurt.
Play Muziek
Muziek ontdekken, beluisteren en delen op uw apparaat. U kunt muziekverzamelingen die zijn
opgeslagen op uw apparaat, uploaden naar de cloud en later openen.
Play Films
Video's, zoals films en tv-programma's, kopen of huren in de Play Store.
110
Applicaties
Google Drive
Uw inhoud in de cloud opslaan, overal gebruiken en met anderen delen.
YouTube
Video's kijken of maken en delen met anderen.
Foto's
U kunt al uw foto's en video's vanaf verschillende bronnen op één locatie doorzoeken, beheren en
bewerken.
Duo
Videogesprekken voeren met anderen.
Google
Snel zoeken naar items op internet of op uw apparaat.
111
Instellingen
Introductie
U kunt de instellingen voor functies en apps aanpassen. U kunt uw apparaat personaliseren door de
verschillende instelopties te configureren.
Open de app Instellingen.
Tik op
om naar instellingen te zoeken met zoekwoorden.
Verbindingen
Wi-Fi
Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot
internet of andere netwerkapparaten.
Schakel Wi-Fi uit om de batterij te sparen wanneer u deze functie niet gebruikt.
Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2 Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Netwerken waarvoor een wachtwoord is vereist, worden weergegeven met een slotpictogram.
112
Instellingen
3 Tik op VERBINDEN.
• Wanneer het apparaat verbinding heeft gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt het
elke keer opnieuw verbinding met dat netwerk als het beschikbaar is, zonder dat
een wachtwoord hoeft te worden opgegeven. Om te voorkomen dat het apparaat
automatisch verbinding maakt met het netwerk, selecteert u het in de lijst met
netwerken en tikt u op VERGETEN.
• Als u geen verbinding met een Wi-Fi-netwerk kunt maken, start u de functie Wi-Fi van uw
apparaat of de draadloze router opnieuw.
Wi-Fi Direct
De functie Wi-Fi Direct verbindt apparaten rechtstreeks via een Wi-Fi-netwerk zonder een
toegangspunt.
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om
deze functie in te schakelen.
2 Tik op Wi-Fi Direct.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken, niet in de lijst staat, moet u dat apparaat
vragen de Wi-Fi Direct-functie in te schakelen.
3 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
U kunt gegevens, zoals contacten of mediabestanden, met andere apparaten delen. De volgende
handelingen zijn een voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1 Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
2 Tik op → Wi-Fi Direct en selecteer een apparaat waarnaar u de afbeelding wilt overzetten.
3 Accepteer het Wi-Fi Direct-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
Als de apparaten al zijn verbonden, wordt de afbeelding verzonden naar het andere apparaat
zonder de procedure voor verbindingsverzoeken.
113
Instellingen
De apparaatverbinding beëindigen
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Wi-Fi.
2 Tik op Wi-Fi Direct.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
3 Tik op de apparaatnaam om de verbinding tussen de apparaten te verbreken.
Bluetooth
Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop
Bluetooth is ingeschakeld.
• Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik
van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen.
• Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed
zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de
afstand waarop de apparaten kunnen communiceren, afneemt.
• Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of
goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.
• Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopieën
maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden).
Samsung is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de
Bluetooth-functie.
114
Instellingen
Koppelen met andere Bluetooth-apparaten
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth en tik vervolgens op de
schakelaar om deze functie in te schakelen.
De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
2 Selecteer een apparaat om verbinding mee te maken.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het
andere apparaat.
Uw apparaat is zichtbaar voor andere apparaten als het scherm Instellingen van Bluetooth is
geopend.
3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op uw apparaten om te bevestigen.
De apparaten worden verbonden als het andere apparaat het Bluetooth-verbindingsverzoek
accepteert.
Gegevens verzenden en ontvangen
Veel apps ondersteunen gegevensoverdracht via Bluetooth. U kunt gegevens, zoals contacten
of mediabestanden, met andere Bluetooth-apparaten delen. De volgende handelingen zijn een
voorbeeld van het verzenden van een afbeelding naar een ander apparaat.
1 Start de app Galerij en selecteer een afbeelding.
2 Tik op → Bluetooth en selecteer een apparaat om de afbeelding naar over te zetten.
Als uw apparaat al eens met het apparaat werd gekoppeld, tikt u op de naam van het apparaat
zonder het automatisch gegenereerde wachtwoord te bevestigen.
Als het apparaat waarmee u wilt koppelen niet in de lijst staat, moet u vragen om de
zichtbaarheid van het apparaat in te schakelen.
3 Accepteer het Bluetooth-verbindingsverzoek op het andere apparaat.
115
Instellingen
Bluetooth-apparaten loskoppelen
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Bluetooth.
Het apparaat geeft de verbonden apparaten weer in de lijst.
2 Tik op naast de naam van het apparaat om te ontkoppelen.
3 Tik op Koppeling opheffen.
Zichtbaarheid tablet
Andere apparaten toestaan uw apparaat te vinden om inhoud met u te delen. Als deze functie is
ingeschakeld, is uw apparaat zichtbaar voor andere apparaten wanneer ze zoeken naar beschikbare
apparaten via de optie Bestanden overzetten naar apparaat.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar Zichtbaarheid tablet om
deze functie in te schakelen.
Gegevensgebruik
U kunt uw gegevensgebruik bijhouden en limietinstellingen aanpassen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik.
• Gegevens opslaan: voorkomen dat apps die worden uitgevoerd op de achtergrond,
gebruikmaken van mobiele gegevensverbindingen.
• Mobiele gegevens: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken op alle
mobiele netwerken.
• Gebruik mobiele gegevens: controleer uw verbruik van mobiele gegevens.
• Factuurcyclus en gegev.waarsch.: een limiet instellen voor het gebruik van mobiele gegevens.
• Wi-Fi-gegevensgebruik: controleer uw Wi-Fi-gegevensverbruik.
• Netwerken beperken: selecteer Wi-Fi-netwerken om te voorkomen dat op de achtergrond
uitgevoerde apps hier gebruik van kunnen maken.
Om de maandelijks resetdatum voor de controleperiode te wijzigen, tikt u op Factuurcyclus en
gegev.waarsch. → Factuurcyclus starten op.
116
Instellingen
Gegevensgebruik beperken
Stel in dat het apparaat in de mobiele gegevensverbinding automatisch uitschakelt als de
hoeveelheid gebruikte mobiele gegevens de ingestelde limiet bereikt.
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Gegevensgebruik → Factuurcyclus en
gegev.waarsch. en tik vervolgens op de schakelaar Gegevenslimiet instellen om deze te
activeren.
2 Tik op Gegevenslimiet, voer de limiet in en tik vervolgens op INSTELL.
3 Tik op Gegevenswaarschuwing, voer een waarschuwingsniveau voor gegevensverbruik in en
tik vervolgens op INSTELL.
Het apparaat laat het u weten als het waarschuwingsniveau is bereikt.
Vliegtuigstand
Alle draadloze functies van het apparaat uitschakelen. U kunt alleen diensten gebruiken waarvoor
geen netwerk vereist is.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen en tik op de schakelaar Vliegtuigstand om deze
functie in te schakelen.
Houd u aan de regelgeving verstrekt door de luchtvaartmaatschappij en de instructies
van het personeel in het vliegtuig. Als u het apparaat mag gebruiken, moet u het altijd
gebruiken in de vliegtuigstand.
Mobiele hotspot en tethering
Gebruik het apparaat als een mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat
met andere apparaten te delen als de netwerkverbinding niet beschikbaar is. U kunt verbinding
maken via Wi-Fi, USB, of Bluetooth.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering.
Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer u deze functie gebruikt.
• Mobiele hotspot: gebruik de mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten.
• Bluetooth-tethering: gebruik Bluetooth-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het
apparaat te delen met computers of andere apparaten via Bluetooth.
• USB-tethering: gebruik USB-tethering om de mobiele gegevensverbinding van het apparaat
te delen met een computer via USB. Wanneer het apparaat vervolgens op een computer is
aangesloten, wordt het als draadloos modem voor de computer gebruikt.
117
Instellingen
De mobiele hotspot gebruiken
Gebruik uw apparaat als mobiele hotspot om de mobiele gegevensverbinding van uw apparaat met
andere apparaten te delen.
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele hotspot en tethering → Mobiele
hotspot.
2 Tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het pictogram wordt weergegeven op de statusbalk. Andere apparaten kunnen uw apparaat
vinden in de lijst met Wi-Fi-netwerken.
Als u een wachtwoord voor de mobiele hotspot wilt instellen, tikt u op → Mobiele hotspot
configureren en selecteert u het beveiligingsniveau. Geef een wachtwoord in en tik op
OPSLAAN.
3 Zoek op het scherm van het andere apparaat naar uw apparaat in de lijst met Wi-Fi-netwerken
en selecteer het.
4 Gebruik op het aangesloten apparaat de mobiele gegevensverbinding van het apparaat om
verbinding te maken met internet.
Mobiele netwerken
Uw instellingen voor mobiele netwerken configureren.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Mobiele netwerken.
• Roaming: instellen dat het apparaat gegevensverbindingen moet gebruiken tijdens roaming.
• Netwerkmodus: een netwerktype selecteren.
• Namen toegangspunten: de namen van toegangspunten (APN's) instellen.
• Netwerkoperators: beschikbare netwerken zoeken en handmatig een netwerk registreren.
118
Instellingen
Locatie
De instellingen voor machtigingen voor locatiegegevens wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Locatie.
• Locatiemethode: selecteer een netwerk waarmee u uw apparaat kunt lokaliseren.
• Precisie verbeteren: stel het apparaat in op het gebruik van de Wi-Fi- of Bluetooth-functie om
de nauwkeurigheid van uw locatiegegevens te verhogen, zelfs als de functies uitgeschakeld zijn.
• RECENTE LOCATIEVERZOEKEN: hier kunt u zien welke apps u om uw huidige locatie-informatie
vragen en wat het batterijverbruik is.
• LOCATIESERVICES: hier kunt u zien welke locatieservices uw apparaat gebruikt.
Meer verbindingsinstellingen
Hier kunt u instellingen aanpassen om andere functies aan te sturen.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen.
• Apparaten in de buurt: instellen dat het apparaat scant naar apparaten in de buurt waarmee
verbinding kan worden gemaakt.
• Afdrukken: hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd
op het apparaat. U kunt beschikbare printers zoeken of handmatig een printer toevoegen om
bestanden af te drukken. Raadpleeg Afdrukken voor meer informatie.
• Downloadbooster: stel het apparaat in om sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig
te downloaden via Wi-Fi en mobiele netwerken. Raadpleeg Downloadbooster voor meer
informatie.
• VPN: Virtual Private Networks (VPN's) instellen en hiermee verbinding maken.
• Ethernet: de Ethernet-optie is beschikbaar wanneer er een Ethernet-adapter is aangesloten op
het apparaat. Gebruik deze optie om de Ethernet-functie te activeren en netwerkinstellingen te
configureren.
Afdrukken
Hier kunt u instellingen configureren voor printerplug-ins die zijn geïnstalleerd op het apparaat. U
kunt het apparaat aan een printer koppelen via Wi-Fi of Wi-Fi Direct en afbeeldingen of documenten
afdrukken.
Sommige printers zijn mogelijk niet compatibel met het apparaat.
119
Instellingen
Printerinvoegtoepassingen toevoegen
U kunt printerinvoegtoepassingen toevoegen voor printers waarmee u het apparaat wilt verbinden.
1 Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Afdrukken → Service toevoegen.
2 Een printerinvoegtoepassing zoeken in de Play Store.
3 Selecteer een printerinvoegtoepassing en installeer deze.
4 Selecteer de printerinvoegtoepassing en tik op de schakelaar om deze functie in te schakelen.
Het apparaat zoekt naar printers die zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw
apparaat.
5 Selecteer een printer die u wilt toevoegen.
Als u handmatig printers wilt toevoegen, tikt u op → Printer toevoegen.
Inhoud afdrukken
Terwijl u inhoud, zoals afbeeldingen of documenten, bekijkt, opent u de lijst met opties, tikt u op
→ Alle printers... en selecteert u een printer.
Afdrukken →
Afdrukmethoden kunnen verschillen afhankelijk van het type inhoud.
120
Instellingen
Downloadbooster
Stel het apparaat in om sneller bestanden groter dan 30 MB gelijktijdig te downloaden via Wi-Fi en
mobiele netwerken. Een sterker Wi-Fi-signaal geeft een snellere downloadsnelheid.
Tik op het scherm Instellingen op Verbindingen → Meer verbindingsinstellingen →
Downloadbooster.
• Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund op bepaalde apparaten.
• Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als u bestanden downloadt via het
mobiele netwerk.
• Wanneer u grote bestanden downloadt, wordt het apparaat mogelijk warm. Wanneer
de temperatuur van het apparaat boven de ingestelde temperatuur stijgt, zal de functie
worden uitgeschakeld.
• Als de netwerksignalen onstabiel zijn, kunnen de snelheid en prestaties van deze functie
worden aangetast.
• Als de gegevensoverdrachtsnelheden van de Wi-Fi- en mobiele netwerkverbindingen
sterk verschillen, gebruikt het apparaat mogelijk alleen de snelste verbinding.
• Deze functie ondersteunt Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 en Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). De functie kan niet worden gebruikt met andere
protocollen, zoals FTP.
Geluiden en trillen
Opties
U kunt de instellingen voor diverse geluiden op het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen.
• Geluidstand: instellen dat het apparaat de stille of geluidsstand gebruikt.
• Trillen bij inkomende oproep: instellen dat bij inkomende oproepen zowel een beltoon als een
trilsignaal wordt gebruikt door het apparaat.
• Gebruik volumetoetsen voor media: het apparaat instellen voor het aanpassen van het
volumeniveau van media bij het indrukken van de volumetoets.
• Volume: het volume voor beltonen, muziek, video's, systeemgeluiden en meldingen instellen.
• Intensiteit trilsignaal: de sterkte van het trilsignaal aanpassen.
• Beltoon: de beltoon voor oproepen wijzigen.
121
Instellingen
• Trilpatroon: een trilpatroon selecteren.
• Meldingsgeluiden: de instellingen voor het meldingsgeluid wijzigen.
• Niet storen: instellen dat het apparaat geluiden voor inkomende oproepen, meldingen en
media dempt, behalve voor toegestane uitzonderingen.
• Aanraakgeluiden: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u een app of een
optie op het aanraakscherm selecteert.
• Geluiden schermvergrend.: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u het
aanraakscherm vergrendelt of ontgrendelt.
• Geluid voor oplader: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer het wordt
aangesloten op een oplader.
• Feedback trilsignaal: instellen dat het apparaat trilt wanneer u op
acties, zoals tikken op items en deze blijven aanraken.
of
tikt en voor andere
• Tonen kiestoetsenblok: instellen dat het apparaat een geluid laat horen wanneer u tikt op
toetsen van het toetsenbord.
• Toetsenbordgeluid: het apparaat zo instellen dat een geluid wordt afgespeeld bij elke toets die
u aanraakt.
• Toetsenbord op trilstand: het apparaat zo instellen dat een trilsignaal wordt gebruikt bij elke
toets die u aanraakt.
• Geluidskwal. en -effecten: aanvullende geluidsinstellingen configureren.
U kunt ook de surround sound-stand inschakelen. Voor meer informatie raadpleeg Dolby Atmos
(surround sound).
• Afzonderlijk app-geluid: het apparaat instellen om mediageluid van een specifieke app
afzonderlijk van het geluid van andere apps af te spelen op de verbonden Bluetooth-luidspreker
of headset. U kunt bijvoorbeeld naar de app Navigatie luisteren via de luidspreker van uw
apparaat terwijl u de app Muziek beluistert via de Bluetooth-luidspreker van het voertuig.
Dolby Atmos (surround sound)
Selecteer een surround sound-stand die is geoptimaliseerd voor verschillende typen audio, zoals
films, muziek en spraak. Met Dolby Atmos hoort u bewegende audiogeluiden die om u heen
stromen.
Tik op het scherm Instellingen op Geluiden en trillen → Geluidskwal. en -effecten → Dolby
Atmos, tik op de schakelaar om deze in te schakelen en selecteer een stand.
122
Instellingen
Meldingen
U kunt de meldingsinstellingen voor elke app wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Meldingen.
Als u pictogrambadges wilt weergeven, tikt u op de schakelaar App-pictogrambadges om deze in
te schakelen. Als u de instellingen wilt aanpassen, tikt u op App-pictogrambadges.
Als u meldingsinstellingen wilt aanpassen, tikt u op GEAVANCEERD en selecteert u een app.
Display
Opties
U kunt de instellingen voor het display en het startscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Display.
• Helderheid: de helderheid van het scherm aanpassen.
• Automatische helderheid: de helderheid van het scherm automatisch aanpassen.
• Filter blauw licht: het blauwe-lichtfilter activeren en de filterinstellingen wijzigen. Raadpleeg
Filter blauw licht voor meer informatie.
• Lettertype en zoomniveau: u kunt de instellingen voor schermzoom of het formaat en de stijl
van het lettertype wijzigen.
• Scherm-modus: de schermstand wijzigen om de kleuren en contrasten op het scherm aan te
passen.
• Startscherm: de instellingen van het startscherm wijzigen.
• Pictogramkaders: instellen of gearceerde achtergronden moeten worden weergegeven om
pictogrammen beter te laten opvallen.
• Statusbalk: de instellingen voor het weergeven van meldingen of aanduidingen op de
statusbalk aanpassen.
• Time-out scherm: instellen na hoeveel tijd de achtergrondverlichting van het scherm moet
worden uitgeschakeld door het apparaat.
• Screensaver: instellen dat het apparaat een screensaver weergeeft wanneer het apparaat is
verbonden met een dock of bezig is met opladen.
123
Instellingen
Filter blauw licht
Zorg voor minder vermoeide ogen door de hoeveelheid blauw licht te beperken die het scherm
afgeeft.
Terwijl u HDR-video's bekijkt van HDR-exclusieve videoservices, zoals Amazon Video, wordt
het filter voor blauw licht niet toegepast.
1 Tik op het scherm Instellingen op Display → Filter blauw licht en tik op de schakelaar Nu
inschakelen om deze in te schakelen.
2 Sleep de aanpassingsbalk om de ondoorzichtigheid van het filter aan te passen.
3 Als u het schema wilt instellen om het filter voor blauw licht toe te passen op het scherm, tikt u
op de schakelaar Inschak. als gepland om deze in te schakelen en selecteert u een optie.
• Zonsondergang tot zonsopkomst: stel het apparaat zo in dat het filter voor blauw licht 's
nachts wordt toegepast en 's morgens wordt uitgeschakeld, op basis van uw locatie.
• Aangepaste planning: stel een specifieke tijd in om het filter voor blauw licht toe te passen.
Achtergrond
De achtergrondinstellingen voor het startscherm en vergrendelscherm wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Achtergrond.
124
Instellingen
Geavanceerde functies
U kunt geavanceerde functies activeren en de instellingen wijzigen waarmee ze worden beheerd.
Tik op het scherm Instellingen op Geavanceerde functies.
Overmatig schudden van of stoten op het apparaat kan leiden tot onbedoelde invoer voor
bepaalde functies.
• S Pen: de instellingen voor het gebruik van de S Pen wijzigen. Raadpleeg S Pen-functies voor
meer informatie over Air view en Notitie scherm uit.
• Accessoires: de accessoire-instellingen wijzigen.
• Slim sluimeren: instellen dat de achtergrondverlichting van het apparaat niet wordt
uitgeschakeld terwijl u naar het scherm kijkt.
• Games: de Game Launcher en het Game Tools-pictogram activeren en de instellingen voor
games wijzigen. Raadpleeg Game Launcher voor meer informatie.
• Camera snel starten: het apparaat instellen om de camera te starten door twee keer snel op de
starttoets te drukken.
• Multi window: een startmethode voor Multi window selecteren.
• Slim vastleggen: instellen dat het apparaat inhoud vastlegt die over meerdere schermen wordt
weergegeven en de schermafbeelding onmiddellijk bijsnijden en delen.
• Vegen voor schermafbeelding: instellen dat er een schermafbeelding wordt gemaakt door
het apparaat wanneer u met uw hand naar links of rechts over het scherm veegt. U kunt de
gemaakte afbeeldingen bekijken in Galerij.
Het is bij gebruik van sommige apps en functies niet mogelijk een schermafbeelding te
maken.
• Eenvoudig dempen: instellen dat het geluid van een inkomende oproep of alarm wordt
gedempt door middel van een handpalm-beweging.
• Veeg voor oproep/bericht verz.: instellen dat het apparaat belt of een bericht stuurt wanneer u
naar links of rechts veegt op een contact of een telefoonnummer.
• Direct share: instellen dat het apparaat de mensen met wie u contact hebt opgenomen,
weergeeft in het venster met opties voor delen zodat u uw inhoud direct kunt delen.
125
Instellingen
Apparaatonderhoud
De functie voor apparaatonderhoud geeft een overzicht van de status van de batterij, de opslag,
het geheugen en de systeembeveiliging van uw apparaat. U kunt het apparaat ook automatisch
optimaliseren met een tik van uw vinger.
Batterij
Apparaatbeveiliging
Opslag
Geheugen
De snelle optimalisatiefunctie gebruiken
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → NU OPTIMALISEREN.
De snelle optimalisatiefunctie verbetert de apparaatprestaties met de volgende acties.
• Wat geheugen leegmaken.
• Overbodige bestanden verwijderen en apps sluiten die op de achtergrond worden uitgevoerd.
• Abnormaal batterijgebruik beheren.
• Scannen op malware.
126
Instellingen
Batterij
Controleer de resterende batterijlading en tijd die het apparaat nog kan worden gebruikt.
Voor apparaten die een laag batterijniveau hebben, kunt u de batterij besparen door de
energiebesparingsfuncties te activeren.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Batterij.
• De resterende gebruiksduur geeft aan wanneer de batterij leeg is. De gebruiksduur kan
verschillen afhankelijk van uw apparaatinstellingen en de gebruiksomstandigheden.
• U kunt geen meldingen ontvangen van apps die de energiebesparende stand gebruiken.
De batterij beheren
U kunt de batterij sparen door te voorkomen dat apps die op de achtergrond worden uitgevoerd,
batterijlading gebruiken wanneer ze niet worden gebruikt. Vink apps aan in de lijst met apps en tik
op SPAARSTAND.
Tik ook op → Geavanceerde instellingen om energiebeheeropties voor apps in te stellen.
U kunt instellen dat het apparaat sneller de batterij oplaadt. Tik op → Geavanceerde instellingen
en tik op de schakelaar Snel opladen via kabel om deze functie in te schakelen.
Opslag
Controleer de status van het gebruikte en beschikbare geheugen.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Opslag.
De feitelijk beschikbare capaciteit van het interne geheugen is minder dan de
gespecificeerde capaciteit. Een gedeelte van het geheugen wordt namelijk gebruikt door
het besturingssysteem en de standaard-apps. De beschikbare capaciteit kan veranderen
wanneer u het apparaat bijwerkt.
Het geheugen beheren
Als u resterende bestanden zoals cache wilt verwijderen, tikt u op NU OPSCHONEN. Als u
bestanden of apps die u niet meer gebruikt wilt verwijderen, selecteert u een categorie onder
GEBRUIKERGEGEVENS. Vink vervolgens items aan om te selecteren en tik op VERWIJDEREN.
Geheugen
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Geheugen.
Als u uw apparaat wilt versnellen door de hoeveelheid gebruikt geheugen te verminderen, vinkt u
apps in de lijst met apps aan en tikt u op NU OPSCHONEN.
127
Instellingen
Apparaatbeveiliging
De beveiligingsstatus van het apparaat controleren. Deze functie scant uw apparaat op malware.
Tik op het scherm Instellingen op Apparaatonderhoud → Apparaatbeveiliging → TABLET
SCANNEN.
Apps
Hiermee kunt u de apps op het apparaat beheren en de app-instellingen wijzigen. U kunt de
gebruiksgegevens van de apps bekijken, de bijbehorende meldings- of machtigingsinstellingen
wijzigen of onnodige apps verwijderen of uitschakelen.
Tik op het scherm Instellingen op Apps.
Vergrendelscherm
Instellingen wijzigen voor het vergrendelde scherm.
Tik op het scherm Instellingen op Vergrendelscherm.
De beschikbare opties kunnen verschillen, afhankelijk van de geselecteerde methode voor
schermvergrendeling.
• Type schermvergrendeling: de methode voor schermvergrendeling wijzigen.
• Smart Lock: stel het apparaat in om zich in bepaalde situaties automatisch te ontgrendelen.
• Instell. veilige vergrendeling: de schermvergrendelingsinstellingen voor de geselecteerde
vergrendelingsmethode wijzigen.
• Klokstijl: wijzig de stijl en kleur van de klok op het vergrendelde scherm.
• Klok roaming: instellen dat het apparaat de dubbele klok weergeeft in geval van roaming.
• FaceWidgets: instellingen wijzigen voor de items die worden weergegeven op het
vergrendelde scherm.
• Contactgegevens: gegevens ingeven die bij de klok worden weergegeven.
• Meldingen: instellen of inhoud van meldingen moet worden weergegeven op het
vergrendelscherm en selecteren welke meldingen moeten worden weergegeven.
• App-sneltoetsen: apps selecteren waar snelkoppelingen naar toe moeten worden
weergegeven op het vergrendelde scherm.
128
Instellingen
Biometrie en beveiliging
Opties
U kunt de instellingen voor de beveiliging van het apparaat wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging.
• Vingerafdrukscanner: uw vingerafdruk op het apparaat opslaan om het apparaat te beveiligen
of u aan te melden bij uw Samsung-account. Raadpleeg Vingerafdrukherkenning voor meer
informatie.
• Google Play Protect: instellen dat het apparaat controleert op schadelijke apps en schadelijk
gedrag, u waarschuwt voor potentiële schade en de apps verwijdert.
• Zoek mijn mobiel: schakel de functie Mijn telefoon zoeken in of uit. Ga naar de website Mijn
mobiel traceren (findmymobile.samsung.com) om uw verloren of gestolen apparaat op te
sporen en te beheren.
• Beveiligingsupdate: de versie van het beveiligingssysteem van uw apparaat weergeven en
controleren op updates.
• Onbekende apps installeren: het apparaat instellen om de installatie van applicaties van
onbekende bronnen toe te staan.
• Samsung Pass: uw identiteit gemakkelijk en veilig verifiëren via uw biometrische gegevens.
• Veilige map: een veilige map maken om uw persoonlijke inhoud en apps te beveiligen.
Raadpleeg Veilige map voor meer informatie.
• Controle app-machtigingen: instellen om meldingen te ontvangen wanneer de machtigingen
die u selecteert worden gebruikt door apps die u niet gebruikt. U kunt de instellingen van elke
app beheren en de bijbehorende gebruiksgeschiedenis van machtigingen bekijken.
• Veilig opstarten: uw apparaat beschermen door in te stellen dat een
schermontgrendelingscode is vereist wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. U moet de
ontgrendelingscode ingeven om het apparaat op te starten en berichten en meldingen te
ontvangen.
• SD-kaart coderen: instellen dat het apparaat alle bestanden op een geheugenkaart codeert.
Als u met deze instelling ingeschakeld besluit tot resetten van de standaardwaarden, zal het
apparaat de versleutelde bestanden niet meer kunnen lezen. Schakel deze instelling dus
altijd uit voordat u het apparaat reset.
• Andere beveiligingsinstellingen: aanvullende beveiligingsinstellingen configureren.
129
Instellingen
Vingerafdrukherkenning
Voor een correcte werking van vingerafdrukherkenning moeten uw vingerafdrukgegevens worden
geregistreerd en opgeslagen op het apparaat. Na registratie kunt u instellen dat het apparaat uw
vingerafdruk gebruikt voor de onderstaande functies:
• Schermvergrendeling
• Inloggen via internet
• Verifieer Samsung-account
• Veilige map
• De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
• Vingerafdrukherkenning gebruikt de unieke kenmerken van elke vingerafdruk om
de beveiliging van uw apparaat te verbeteren. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
vingerafdruksensor twee verschillende vingerafdrukken niet kan onderscheiden. In zeer
zeldzame gevallen waarin afzonderlijke vingerafdrukken zeer op elkaar lijken, kan de
sensor ze echter als identiek herkennen.
• Als u uw vingerafdruk gebruikt als schermvergrendelingsmethode, kan uw vingerafdruk
niet worden gebruikt om het scherm te ontgrendelen wanneer u het apparaat inschakelt.
Als u het apparaat wilt gebruiken, moet u het scherm ontgrendelen met een patroon,
PIN-code of wachtwoord dat u instelt wanneer u de vingerafdruk registreert. Zorg ervoor
dat u uw patroon, PIN-code of wachtwoord niet vergeet.
• Als uw vingerafdruk niet wordt herkend, kunt u het apparaat ontgrendelen met het
patroon, de PIN-code of het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het registreren van de
vingerafdruk, en vervolgens kunt u uw vingerafdrukken opnieuw registreren. Als u uw
patroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten, kunt u het apparaat niet gebruiken
als u het niet opnieuw instelt. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens of ongemak veroorzaakt door vergeten ontgrendelingscodes.
130
Instellingen
Voor een betere herkenning van vingerafdrukken
Wanneer u uw vingerafdrukken scant op het apparaat, moet u rekening houden met de volgende
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het apparaat:
• De starttoets bevat een sensor voor vingerafdrukherkenning. Controleer of de starttoets niet is
bekrast of beschadigd door metalen voorwerpen, zoals munten, sleutels en kettingen.
• Als de vingerafdruklezer wordt bedekt met beschermende folie, stickers of andere accessoires,
wordt de vingerafdruk mogelijk minder goed herkend. Als de vingerafdruklezer al is bedekt met
een beschermende folie, verwijder deze dan voordat u de vingerafdruksensor gebruikt.
• Zorg dat het herkenningsgebied voor vingerafdrukken en uw vingers schoon en droog zijn.
• Het apparaat herkent mogelijk vingerafdrukken niet als deze zijn veranderd door rimpels of
littekens.
• Het apparaat herkent mogelijk geen vingerafdrukken van kleine of dunne vingers.
• Als u uw vinger buigt of uw vingertop gebruikt, herkent het apparaat uw vingerafdrukken
mogelijk niet. Zorg ervoor dat u de hele starttoets met uw vinger bedekt.
• Om de prestaties van herkenning te verbeteren, registreert u vingerafdrukken van de hand die
het meest wordt gebruikt om taken uit te voeren op het apparaat.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in het apparaat. Vermijd het
gebruik van deze functie in droge omgevingen of zorg dat u statische elektriciteit kwijtraakt
door een metalen voorwerp aan te raken voordat u de functie gebruikt.
Vingerafdrukken vastleggen
1 Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
Als u geen methode voor schermvergrendeling hebt ingesteld, stelt u nu een methode in.
3 Plaats uw vinger op de starttoets.
4 Nadat het apparaat uw vinger heeft gedetecteerd, tilt u deze op en plaatst u deze weer op de
starttoets.
Herhaal deze actie door uw vinger omhoog of omlaag te bewegen totdat de vingerafdruk is
geregistreerd.
131
Instellingen
Vingerafdrukken verwijderen
U kunt geregistreerde vingerafdrukken verwijderen.
1 Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
3 Tik op BEWERKEN.
4 Vink vingerafdrukken aan om te verwijderen en tik op VERWIJDER.
Het scherm ontgrendelen met vingerafdrukken
U kunt het scherm ontgrendelen met uw vingerafdruk in plaats van een patroon, PIN-code of
wachtwoord.
1 Tik op het scherm Instellingen op Biometrie en beveiliging → Vingerafdrukscanner.
2 Ontgrendel het scherm met de vooraf ingestelde methode voor schermvergrendeling.
3 Tik op de schakelaar Ontgrendelen met vingerafdruk om deze functie in te schakelen.
4 Plaats uw vinger op het vergrendelde scherm op de starttoets om uw vingerafdruk te scannen.
Cloud en accounts
Introductie
U kunt de gegevens van uw apparaat synchroniseren, hiervan een back-up maken of ze terugzetten
via Samsung Cloud, of uw apparaat opnieuw instellen. U kunt ook accounts, zoals uw Samsungaccount of Google-account, registreren en beheren en via Smart Switch gegevens overdragen naar
of van andere apparaten.
Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op een veilige locatie, zoals Samsung
Cloud of een computer, zodat u deze kunt terugzetten als de gegevens beschadigd raken of
verloren gaan als het apparaat per ongeluk wordt teruggezet op de fabrieksinstellingen.
132
Instellingen
Samsung Cloud
U kunt de inhoud beheren die u veilig wilt opslaan in Samsung Cloud. U kunt de gebruiksstatus van
uw Samsung Cloud-opslag controleren en uw gegevens synchroniseren, er een back-up van maken
en herstellen.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Samsung Cloud.
GEBRUIK CLOUD
Bekijk de hoeveelheid opslagruimte die u momenteel gebruikt in Samsung Cloud en de
gebruikshoeveelheid per gegevenstype.
BACK-UP EN HERSTEL
Maak een back-up van uw applicatiegegevens en apparaatinstellingen in Samsung Cloud en herstel
deze indien nodig. Raadpleeg Een back-up maken van gegevens of gegevens terugzetten voor meer
informatie.
Accounts
U kunt uw Samsung- en Google-accounts, of andere accounts, toevoegen om deze te
synchroniseren.
Accounts toevoegen
Voor bepaalde apps op uw apparaat is een geregistreerd account vereist. Maak accounts om het
meeste uit uw apparaat te halen.
1 Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Accounts → Account toevoegen.
2 Selecteer een accountservice.
3 Volg de instructies op het scherm om de installatie van het account te voltooien.
Als u inhoud wilt synchroniseren met uw accounts, selecteert u een account en vinkt u items aan die
u wilt synchroniseren.
Account verwijderen
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts→Accounts, selecteer een accountnaam en tik
op ACCOUNT WISSEN of tik op → Account wissen.
133
Instellingen
Gebruikers
U kunt extra gebruikersaccounts instellen voor andere gebruikers die het apparaat gebruiken met
gepersonaliseerde instellingen zoals e-mailaccounts, achtergrondvoorkeuren en meer. De volgende
typen gebruikersaccounts zijn beschikbaar:
• Eigenaar: het eigenaarsaccount wordt alleen gemaakt wanneer u het apparaat voor de eerste
keer instelt en er kan er maar één van worden gemaakt. Dit account heeft volledige controle
over het apparaat waaronder het beheer van het gebruikersaccount. U kunt gebruikersaccounts
alleen toevoegen of wissen wanneer u dit account gebruikt.
• Gast: met dit account kunnen gasten toegang krijgen tot het apparaat. De informatie en
gegevens die tijdens een gastsessie worden gebruikt, worden tijdelijk opgeslagen. Telkens als u
dit account gebruikt, wordt u gevraagd of u de vorige gastsessie wilt voortzetten of resetten.
• Gebruiker: dit account staat gebruikers toe hun eigen apps en inhoud te openen, en om de
apparaatinstellingen aan te passen die alle accounts beïnvloeden.
Gebruikers toevoegen
1 Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Gebruikers.
2 Tik op Gebruiker toevoegen → OK → NU INSTELLEN.
Het apparaat schakelt over naar een nieuw gebruikersaccount en het standaard vergrendelde
scherm verschijnt op het scherm.
3 Ontgrendel het apparaat en volg de instructies op het scherm om de installatie van het account
te voltooien.
Wisselen tussen gebruikers
Tik op het pictogram van het gebruikersaccount bovenaan het vergrendelde scherm of het
meldingenvenster en selecteer vervolgens een account dat moet worden gebruikt.
Vergrendeld scherm
Meldingenvenster
134
Instellingen
Gebruikers beheren
Als u het eigenaarsaccount gebruikt, kunt u alle accounts verwijderen of accountinstellingen
wijzigen.
Als u een gebruikersaccount wilt verwijderen, tikt u op
Gebruiker verwijderen.
naast het account en vervolgens op
Om de instellingen van een account te wijzigen, tik op
naast een account.
Back-up en herstel
Hier kunt u de instellingen wijzigen voor het beheren van instellingen en gegevens.
Tik op het scherm Instellingen op Cloud en accounts → Back-up en herstel.
SAMSUNG ACCOUNT
• Back-up van gegevens: maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en app-gegevens
naar Samsung Cloud.
• Gegevens herstellen: u kunt persoonlijke gegevens en app-gegevens terugzetten waarvan u
eerder een back-up hebt gemaakt in Samsung Cloud.
GOOGLE-ACCOUNT
• Back-up van mijn gegevens: instellen dat het apparaat een back-up van uw instellingen en
app-gegevens maakt op de server van Google.
• Back-upaccount: account voor back-ups bij Google instellen of aanpassen.
• Automatisch herstellen: instellen dat het apparaat uw instellingen en app-gegevens terugzet
uit de Google-server wanneer de apps opnieuw worden geïnstalleerd.
Google
Instellingen configureren voor bepaalde functies van Google.
Tik op het scherm Instellingen op Google.
Toegankelijkheid
Hier kunt u verschillende instellingen configureren om de toegankelijkheid van het apparaat te
verbeteren.
Tik op het scherm Instellingen op Toegankelijkheid.
• Zicht: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
visuele beperking.
135
Instellingen
• Gehoor: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers met een
gehoorbeperking.
• Behendigheid en interactie: de instellingen aanpassen voor een betere toegankelijkheid voor
gebruikers met een verminderde behendigheid.
• Tekst naar spraak: de gebruikte tekst-naar-spraak-functies wijzigen die worden gebruikt
wanneer Voice Assistant is ingeschakeld, zoals talen, snelheid, enzovoort.
• Richtingvergrendeling: hier wijzigt u instellingen voor de richtingencombinatie voor
schermontgrendeling.
• Rechtstreekse toegang: het apparaat instellen om geselecteerde toegankelijkheidsmenu's
te openen wanneer u de Aan/uit-toets en de Volume omhoog-toets tegelijkertijd indrukt of
wanneer u drie keer snel op de Starttoets drukt.
• Sneltoets toegankelijkheid: het apparaat instellen om Voice Assistant of de universele
schakelaar van Samsung te activeren wanneer u de Volume omhoog-toets en de Volume
omlaag-toets tegelijkertijd ingedrukt houdt.
• Meldingsherinnering: stel het apparaat in om u te waarschuwen wanneer u meldingen hebt
ontvangen die u tijdens de interval niet hebt gecontroleerd.
• Oproepen aannemen en beëindigen: stel het apparaat in om oproepen te beantwoorden
of te beëindigen door te drukken op de Start- of de Aan/uit-toets en met behulp van
stemcommando's.
• Eén keer tikken: instellen dat het apparaat inkomende oproepen of meldingen beheert door op
de toets te tikken in plaats van deze te verslepen.
• Back-up toegankelijkheidsinstellingen: de toegankelijkheidsinstellingen ex- of importeren om
ze te delen met andere apparaten.
• SERVICES: toegankelijkheidsservices weergeven die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
Algemeen beheer
De systeeminstellingen van uw apparaat aanpassen of het apparaat opnieuw instellen.
Tik op het scherm Instellingen op Algemeen beheer.
• Taal en invoer: apparaattalen selecteren en instellingen wijzigen, zoals toetsenborden
en spraakinvoertypen. Sommige opties zijn wellicht niet beschikbaar afhankelijk van de
geselecteerde taal.
• Datum en tijd: toegang krijgen deze instellingen en ze aanpassen om te bepalen hoe het
apparaat de tijd en datum weergeeft.
Als de batterij gedurende langere tijd geheel leeg is of wordt verwijderd uit het apparaat,
worden de tijd en datum gereset.
• Neem contact op: vragen stellen of veelgestelde vragen bekijken.
136
Instellingen
• Diagnosegegevens rapporteren: instellen dat het apparaat automatisch diagnostische en
gebruiksgegevens naar Samsung stuurt.
• Marketinginformatie: instellen of u Samsung-marketinginformatie wilt ontvangen, zoals
speciale aanbiedingen, lidmaatschapsvoordelen en nieuwsbrieven.
• Resetten: de instellingen van uw apparaat opnieuw instellen of het apparaat terugzetten op de
fabrieksinstellingen.
Software-update
U kunt de software van uw apparaat bijwerken of de update-instellingen wijzigen.
Tik op het scherm Instellingen op Software-update.
• Updates handmatig downloaden: controleren op updates en updates handmatig installeren.
• Updates automatisch downloaden: het apparaat instellen om updates automatisch te
downloaden indien verbonden met een Wi-Fi-netwerk.
• Geplande software-updates: het apparaat zo instellen dat gedownloade updates op een
opgegeven tijd worden geïnstalleerd.
• Laatste informatie update: informatie over de laatste software-update weergeven.
Gebruiksaanwijzing
Hiermee kunt u informatie weergeven over het gebruik van het apparaat en apps of voor het
configureren van belangrijke instellingen.
Tik op het scherm Instellingen op Gebruiksaanwijzing.
Info tablet
U kunt informatie over uw apparaat openen.
Tik op het scherm Instellingen op Info tablet.
• Status: verschillende apparaatgegevens bekijken, zoals de SIM-kaartstatus, MAC-adres van Wi-Fi
en serienummer.
• Juridische informatie: juridische informatie met betrekking tot het apparaat bekijken, zoals
veiligheidsinformatie en de open source-licentie.
• Softwaregegevens: de softwaregegevens van het apparaat bekijken, zoals de versie van het
besturingssysteem en de firmwareversie.
• Batterijgegevens: de status en gegevens van de batterij bekijken.
137
Bijlage
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen.
Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Wanneer u uw apparaat inschakelt of terwijl u het apparaat gebruikt,
wordt u gevraagd een van de volgende codes in te geven:
• Wachtwoord: als de apparaatvergrendeling is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven
dat u voor het apparaat hebt ingesteld.
• PIN: wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of wanneer het gebruik van een PINcode is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is verstrekt. U
kunt deze functie uitschakelen in het menu SIM-kaart vergrendelen.
• PUK: uw SIM- of USIM-kaart is geblokkeerd, meestal omdat u uw PIN-code meerdere keren
onjuist hebt ingegeven. U moet de PUK ingeven die door uw serviceprovider is geleverd.
• PIN2: wanneer u een menu opent waarvoor de PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code
ingeven die bij de SIM- of USIM-kaart is geleverd. Neem voor meer informatie contact op met
uw serviceprovider.
Uw apparaat geeft netwerk- of servicefoutmeldingen weer
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw. Terwijl u naar een
andere locatie gaat, kunnen er herhaaldelijk foutberichten worden weergegeven.
• U kunt bepaalde opties niet gebruiken zonder abonnement. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider.
Uw apparaat wordt niet ingeschakeld
Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij
volledig op voordat u het apparaat inschakelt.
138
Bijlage
Het aanraakscherm reageert traag of niet goed
• Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm bevestigt, functioneert het
aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm
bedient of als u met scherpe voorwerpen of uw vingertoppen op het scherm tikt, functioneert
het aanraakscherm mogelijk niet correct.
• Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water
beschadigd raken.
• Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen.
• Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie.
• Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een Samsung Servicecenter.
Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout
Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact
op met een Samsung Servicecenter.
Het apparaat opnieuw opstarten
Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer
inschakelen.
Geforceerd opnieuw opstarten
Als het apparaat is vastgelopen en niet reageert, houdt u de aan/uit-toets en de toets Volume
omlaag minstens 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat opnieuw op te starten.
Het apparaat resetten
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, moet u de fabrieksinstellingen herstellen.
Start de app Instellingen en tik op Algemeen beheer → Resetten → Fabrieksgegevens herstellen
→ RESETTEN → ALLES VERWIJDEREN. Voordat u de fabrieksinstellingen van het apparaat herstelt,
moet u een back-up van alle belangrijke gegevens op het apparaat maken.
Als u een Google-account hebt geregistreerd op het apparaat, moet u zich aanmelden bij hetzelfde
Google-account nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld.
139
Bijlage
Oproepen worden niet verbonden
• Controleer of u verbinding hebt gemaakt met het juiste mobiele netwerk.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het telefoonnummer dat u belt.
• Controleer of u oproepblokkering niet hebt ingesteld voor het inkomende telefoonnummer.
Anderen kunnen u niet horen tijdens een oproep
• Controleer of u de ingebouwde microfoon niet bedekt.
• Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
• Als u een headset gebruikt, controleert u of deze correct is aangesloten.
Er zijn geluidsecho's tijdens een oproep
Pas het volume aan door op de volumetoets te drukken of ga naar een andere locatie.
De verbinding met een mobiel netwerk of internet wordt vaak verbroken
of de audiokwaliteit is slecht
• Controleer of u de interne antenne van het apparaat niet blokkeert.
• Wanneer u zich in een gebied met een zwak signaal of slechte ontvangst bevindt, hebt u
mogelijk geen ontvangst. U kunt verbindingsproblemen hebben wegens problemen met het
basisstation van de serviceprovider. Ga naar een andere locatie en probeer het opnieuw.
• Als u het apparaat gebruikt terwijl u naar een andere locatie gaat, kunnen draadloze
netwerkservices worden uitgeschakeld wegens problemen met het netwerk van de
serviceprovider.
Het batterijpictogram is leeg
Uw batterij is bijna leeg. Laad de batterij op.
140
Bijlage
De batterij laadt niet goed op (bij gebruik van een door Samsung
goedgekeurde oplader)
• Controleer of de oplader correct is aangesloten.
• Ga naar een Samsung Servicecenter en laat de batterij vervangen.
De batterij raakt sneller leeg dan toen het apparaat net was gekocht
• Wanneer u het apparaat of de batterij blootstelt aan zeer koude of zeer hete temperaturen, kan
de bruikbare lading van de batterij afnemen.
• Het batterijverbruik neemt toe wanneer u berichtfuncties of bepaalde apps, zoals games of
internet, gebruikt.
• De batterij is een verbruiksproduct en de bruikbare lading neemt in de loop der tijd af.
Uw apparaat is warm wanneer u het aanraakt
Wanneer u apps gebruikt waarvoor meer stroom is vereist of langere tijd apps gebruikt op uw
apparaat, kan uw apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de
levensduur of prestaties van het apparaat.
Gebruik het apparaat enige tijd niet wanneer deze oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als
het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met een Samsung Servicecenter.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het starten van de camera
Uw apparaat moet beschikken over voldoende geheugen en batterijlading om de camera-app
te gebruiken. Als er foutmeldingen worden weergegeven wanneer u de camera start, kunt u het
volgende proberen:
• Laad de batterij op.
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Start het apparaat opnieuw op. Als er nog steeds problemen optreden met de cameraapp nadat u deze tips hebt uitgeprobeerd, moet u contact opnemen met een Samsung
Servicecenter.
141
Bijlage
De fotokwaliteit is slechter dan het voorbeeld
• De kwaliteit van uw foto's kan verschillen, afhankelijk van de omgeving en de fototechnieken
die u gebruikt.
• Als u foto's op donkere plaatsen, 's nachts of binnenshuis maakt, kan beeldruis optreden of
kunnen de foto's onscherp zijn.
Foutmeldingen worden weergegeven bij het openen van
multimediabestanden
Als er foutberichten worden weergegeven of multimediabestanden niet worden afgespeeld
wanneer u deze opent op uw apparaat, probeert u het volgende:
• Maak geheugen beschikbaar door bestanden over te zetten naar een computer of door
bestanden te verwijderen van uw apparaat.
• Zorg ervoor dat het muziekbestand geen DRM-beveiliging heeft. Als het bestand DRMbeveiliging heeft, moet u controleren of u over de juiste licentie of code beschikt om het
bestand af te spelen.
• Controleer of de bestandsindelingen worden ondersteund door het apparaat. Als een
bestandsindeling niet wordt ondersteund, zoals DivX of AC3, installeert u een app die deze
wel ondersteunt. Om te controleren welke bestandsindelingen worden ondersteund door uw
apparaat, gaat u naar www.samsung.com.
• Uw apparaat ondersteunt foto's en video's die met het apparaat zijn vastgelegd. Foto's en
video's die zijn vastgelegd met andere apparaten, werken mogelijk niet correct.
• Uw apparaat ondersteunt multimediabestanden die zijn geautoriseerd door uw
netwerkserviceprovider of providers van aanvullende services. Bepaalde inhoud die afkomstig is
van internet, zoals beltonen, video's of achtergronden, werkt mogelijk niet correct.
Kan een ander Bluetooth-apparaat niet vinden
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat.
• Controleer of de draadloze Bluetooth-functie is ingeschakeld op het apparaat waarmee u
verbinding wilt maken.
• Controleer of uw apparaat en het andere Bluetooth-apparaat zich binnen het maximale
Bluetooth-bereik (10 m) bevinden.
Als het probleem niet wordt opgelost met de bovenstaande tips, moet u contact opnemen met een
Samsung Servicecenter.
142
Bijlage
Er wordt geen verbinding gemaakt wanneer u het apparaat aansluit op
een computer
• Zorg ervoor dat de USB-kabel die u gebruikt, compatibel is met uw apparaat.
• Controleer of het juiste stuurprogramma is geïnstalleerd en bijgewerkt op uw computer.
• Als u Windows XP gebruikt, moet u controleren of Windows XP Service Pack 3 of hoger is
geïnstalleerd op uw computer.
Uw apparaat kan uw huidige locatie niet bepalen
GPS-signalen kunnen worden geblokkeerd op bepaalde locaties, zoals binnenshuis. Stel het
apparaat in om Wi-Fi of een mobiel netwerk te gebruiken om uw huidige locatie te bepalen in
dergelijke situaties.
Gegevens die waren opgeslagen op het apparaat, zijn verloren gegaan
Maak altijd een back-up van alle belangrijke gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen. Anders
kunnen de gegevens niet worden hersteld als deze beschadigd raken of verloren gaan. Samsung is
niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat.
Een kleine opening is zichtbaar rond de buitenzijde van de
apparaatbehuizing
• Deze opening is noodzakelijk voor de fabricage en de onderdelen kunnen enigszins bewegen of
trillen.
• De wrijving tussen onderdelen kan ervoor zorgen dat deze opening na verloop van tijd
enigszins groter wordt.
Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op het apparaat
Verwijder onnodige gegevens, zoals gecachte gegevens, met de onderhoudsfunctie van het
apparaat of verwijder niet-gebruikte apps of bestanden handmatig om opslagruimte vrij te maken.
143
Bijlage
De batterij verwijderen
• Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd servicecenter.
Ga naar www.samsung.com/global/ecodesign_energy voor instructies voor het
verwijderen van de batterij.
• Voor uw eigen veiligheid moet u niet proberen de batterij te verwijderen. Als de batterij
niet correct wordt verwijderd, kan dit schade aan de batterij en het apparaat veroorzaken,
persoonlijk letsel veroorzaken en/of ervoor zorgen dat het apparaat niet meer veilig is.
• Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (noch contractueel, noch uit
onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) die kan voortvloeien uit het niet nauwkeurig volgen
van deze waarschuwingen en instructies, tenzij de dood of persoonlijk letsel is veroorzaakt door
nalatigheid van Samsung.
144
Drukfouten voorbehouden.
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale copyrightwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag worden gereproduceerd, gedistribueerd,
vertaald of verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische of mechanische wijze
dan ook, inclusief door deze te fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem voor het
opslaan en ophalen van informatie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Samsung Electronics.
®
• Bluetooth is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
®
™
™
™ en het Wi-Fi-logo zijn
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos en het dubbele-Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Alle overige handelsmerken en copyrights zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
Download PDF

advertising